Tervek, programok, stratégi Budapesten (2008) Futurbia program Budapesti Agglomeráci Budapest KözlekedK S-Bahn Koncepció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Tervek, programok, stratégi Budapesten (2008) Futurbia program Budapesti Agglomeráci Budapest KözlekedK S-Bahn Koncepció"

Átírás

1 Balatonföldvár, május Molnár László Tervek, programok, stratégi giák Budapesten (2008) Integrált városfejlesztv rosfejlesztési si stratégia (IVS) Futurbia program Budapesti Agglomeráci ció Operatív v Program Budapest KözlekedK zlekedési Rendszerének nek Fejlesztési si Terve S-Bahn Koncepció

2 A városi v mobilitás új j kultúrája - személyes mobilitás: = mindenki számára biztosítani tani a jój megközel zelíthetőséget = mindenki számára biztosítani tani a megfizethetőséget get - fenntartható közlekedés: = az önkéntes ntes módvm dválasztásra sra épülő - zöld stratégi giák: = rövid r utazások sok-környezetbarát t eszközök = közterk zterületi-közlekedési minőség Alapjaiban változott v a közlekedk zlekedés környezete és s feltételrendszere telrendszere Új j kapcsolati tért

3 Kihívás: A növekvn vekvő ingerektől l felfokozott izgalmú mobilitási kort élünk Válság: mobilitási motiváci ciók átalakítása közlekedési technológi giák és s rendszerek mozdulatlansága

4 Mi változott v óta: A főváros f közvetlen k gazdasági gi és s kooperáci ciós környezete kitágult Magyarország g az Európai Unió tagja lett, A kedvező geopolitikai pozíci cióból l eredően en is, megnövekedett Budapest iránt a befektetői érdeklődés A közlekedk zlekedéssel szembeni értékrend megváltozott, A klímav maváltozás s hatásai érzékelhetővé váltak Európában, Budapest közlekedk zlekedési, mobilitási alkalmassága romlott 5000 m2 feletti bevásárl rló központok

5 A helyzet közöttk - megépült lakás, m2 intézm zményi kereskedelmi terület - közúti forgalom 35 %-kal% nőttn - tömegközlekedési forgalom %-kal% csökkent közöttk - érdemi hálózatfejleszth zatfejlesztés s nem törtt rtént - érdemi intézm zményfejlesztés s nem törtt rtént - a finanszíroz rozási helyzet romlott közöttk - megvalósul a 4-es 4 metró I-es üteme - minimális fejlesztés s törtt rténik az elővárosi közlekedk zlekedésben - fejlődik a villamos hálózat h (1-es, 3-as, 3 budai fonódó,, 42-es) - átadásra kerül l az M0 keleti és északi szektora Reinchard Rack (EU Zöld Könyv parlamenti felelőse: - Nincs lüktetl ktető élet egy városban, v virágz gzó gazdaság g nélkn lkül. l. - Az autót t vissza kell szorítani, de ezt nem lehet megelőző intézked zkedések nélkn lkül. l. - Jó európai gyakorlatok kellenek, de minden városv sajátoss tosságai szerint döntsd ntsön. n.

6 Ingázók k a BKSZ terület letén

7

8 vasút szgk.

9 1. KözössK sségi kötöttpk ttpályás s közlekedk zlekedési hálózat és s elemei Budapest közlekedk zlekedésében a mai napig meghatároz rozó a közössk sségi közlekedk zlekedés. Aránya az egyéni közössk sségi közlekedk zlekedéshez viszonyítva az elmúlt lt 20 évben és s az ezredfordulótól eltelt időszakban is romlott, de még m g ma is kedvezőnek tekinthető.. Az összes városhatáron ron belüli li utazás s kb. 60 %-a% a törtt rténik közössk sségi közlekedk zlekedéssel. A közössk sségi közlekedk zlekedés s hálózath zatának hossza kb.1150 km, ebből l a kötöttpk ttpályás s hálózat h kb. 25%,a busz hálózat h kb. 75%. ( a MÁV M V hálózat h nélkn lkül- jelenleg a MÁV M V a Budapesten belüli li személy ly-szállításban gyakorlatilag nem vesz részt). r A viszonylati hosszak kedvezőtlenebb képet k mutatnak, a kötött-pályás s arány csak kb. 17.5%. Hálózathossz (km) HÉV metró trolibusz 4% 3% 5% villamos és fogaskerekű 14% autóbusz 74% 18

10 A BKV gazdálkod lkodásának főf számai Bevételek (millió Ft) Hiány (millió Ft)

11 A MAGYAR VASÚT ÉS EURÓPA FAJLAGOS BERUHÁZÁSI ÖSSZEGEK meur/km 0,6 EU (25) ÁTLAG 0,5 0,4 0,3? 0,2 0,1 0 A CZ SK H PL SLO RO Forrás: s:t T E N - I n v e s t, t F I N A L R E P O R T, T PLANCO Consulting GmbH, Essen, Germany Zsákai Tibor közforgalmú közlekedés közúthálózat Beruházási, üzemeltetési és s fenntartási kiadások a GDP %-ában% (Forrás: EU városi v Zöld Z könyv k melléklete 2007 szeptember)

12 A személyg lygépkocsi átlagos utaskilométer ter költsk ltségének és a tömegkt megközlekedés átlagos utaskilométer ter költsk ltségének hányadosa h városonkv rosonkéntnt (Forrás: EU Zöld Z könyv k melléklete 2007) Budapesten belül Budapest határán Közlekedés s Kft.

13 1000 lakosra jutó vándorlási különbk nbözet Az utóbbi két k évben fokozatosan nőtt Magyarország lakosságának területi mobilitása mind az állandó,, mind az ideiglenes vándorlv ndorlás alapján. A belföldi ldi vándorlások száma 2006-ban 24 ezer fővel, f vel, azaz 5,5 százal zalékkal emelkedett az előző évhez, és s 38 ezer fővel, f azaz csaknem 9 százal zalékkal a két k évvel korábbihoz képest. k Naponta ingázók k Budapesten a foglalkoztatottak %-ában%

14 A Budapestre bejárók k mód m d szerinti megoszlása sa (KSH, 2001) Forgalmi terhelés (egyéni közlekedk zlekedés) Forgalmi terhelés (tömegk megközlekedés) TRANSMAN Kft.

15 ÁLLÍTÁSOK - A szuburbanizáci ció megnövelte az utazási hosszakat, emiatt a sebesség g fontossága megnőtt. Ezt követnie k kell a közforgalmú szolgáltat ltatásoknak is, ha versenyképes akar maradni. - A megoldás s egy, a megbízhat zható és s gyors utazást biztosító integrált városi v elővárosi kötöttpk ttpályás s rendszer. E céltc szolgálja lja a kidolgozás s alatt álló S-Bahn koncepció. Az összközlekedési integráci ció alapvetően en a kötöttpk ttpályás s közlekedk zlekedés s kétrk trétegű (városi és s városkv roskörnyéki) rendszerének nek intermodális és s interoperábilis összekapcsolására épít

16

17 Az elvárások teljesítésének egyik legalapvetőbb kritériuma, riuma, tehát t az utazási lánc l egész szének egymásra épülő, össze- hangolt fejlesztése. se. A lánc l egy-egy elemének fejlesztése se kidobott forrást jelent, a kapcsolódó elemek hozzáigaz igazítása nélkül. l. S-Bahn üzem Elővárosi vasúti vagy/és S-Bahn üzemvitelű szakasz Ráhordó szakasz (gyalog, kerékp kpárral, szgk.-val, vagy autóbusszal) Átszálló, felszáll lló pont Átszálló, leszáll lló csomópont Elhordó szakasz (gyalog, vagy más m tömegközlekedési eszközzel) zzel) Az S-bahn S közlekedk zlekedés, mint a komplex rendszer része,, több t mint elővárosi közlekedk zlekedés, és s több t mint városi kötöttpk ttpályás s közlekedk zlekedés, amennyiben az elővárosi közlekedk zlekedés s részr szeként, a helyi közlekedk zlekedéshez kapcsolódva bonyolítja a városkörnyék és s a város v közötti k forgalmat, illetve amennyiben a városi közlekedk zlekedés, mintegy kiegész szítő részeként sűrű kapcsolódásai sai miatt városon belüli li feladatokat is ellát úgy, hogy elővárosi kapcsolódásait sait megőrzi.

18 Hálózatszerkezet: - minden irány nyú MÁV átjárhatóság g esélye - sok ponton megteremtett kiváló városi kapcsolódásokkal sokkal Ütemezés I. Ütem II. Ütem III. Ütem

19 VISZONYLATVEZETÉS VISZONYLATVEZETÉS I. ütem (SC60m) IV. ütem (SC4) VISZONYLATVEZETÉS V 1. ütem (SC1) I. ütem KAPCSOLATI PONTOK I. (SC60m)

20 KAPCSOLATI PONTOK V 1. ütem (SC1) Területi összefüggések

21 Összefoglalás Ütemezett fejlesztés Végső koncepció változatok 1-es változat (SC60m) 2-es változat (SC30m) 3-as változat (SC40) 4-es változat (SC4) 5-ös változat (SC1) 6-os változat (SC5) 7-es változat (SC2)) Hálózatszerkezet jellege Fejpályaudvari hálózatszerkezet Elvágott haránt irányú hálózatszerkezet Haránt irányú (körvasúti) hálózatszerkezet Haránt irányú (körvasúti) hálózatszerkezet Harántoló rendszerhez kapcsolódó vasúti alagút Kétfajta üzemvitelre szervezett S-bahn rendszer Átlós irányú belvárosi vasúti alagút Hálózatszerkezet vázlata Fejlesztés jellege Városon belüli szerep Kapcsolatok, átszállások Ütemezhetőség a fejlesztés alapvetően a jelenlegi szerkezet minőségének javítására irányul az S-bahn városon belüli szerepe változatlan a kapcsolati pontok száma lényegesen nem növekszik a változat valamennyi további változat I. ütemének tekinthető a fejpályaudvari rendszert kiegészíti haránt irányú közlekedés, de nem a teljes átjárhatóság alapján, hanem egy közbeiktatott központi átszálló állomás segítségével az S-bahn városon belüli szerepe kis mértékben nő a kapcsolati pontok száma növekszik az 5-ös és 6-os kifejlett változat II. ütemének tekinthető a fejpályaudvari rendszert kiegészíti a körvasút bekapcsolásával átlós, harántoló viszonylat vezetés; megépül az ÉD-i rgyv. 1. üteme az S-bahn városon belüli szerepe nő a kapcsolati pontok száma növekszik az 5-ös és 6-os kifejlett változat III. ütemének tekinthető a fejpályaudvari rendszert kiegészíti a körvasút bekapcsolásával átlós, harántoló viszonylat vezetés; megépül az ÉD-i rgyv. 2. üteme az S-bahn városon belüli szerepe tovább nő a kapcsolati pontok száma tovább növekszik az 5-ös és 6-os kifejlett változat IV. ütemének tekinthető a fejpályaudvari rendszert egy komplex körbejárást lehetővé tevő hálózat teszi teljessé az S-bahn városon belüli szerepe kiterjed nagy területekre a kapcsolati pontok száma maximális a fejpályaudvari rendszert kiegészíti a körvasút bekapcsolásával átlós, harántoló viszonylat vezetés, a törzsvonalakon nagyvasúti, az egyéb fővonalakon közúti gyorsvasúti jelleggel az S-bahn városon belüli szerepe kiterjed nagy területekre Két önálló rendszer! a kapcsolati pontok száma tovább növekszik a fejpályaudvari rendszert részben kiegészíti, részben felváltja egy átlós irányú, belvároson áthaladó alagút az S-bahn városon belüli szerepe nő, de egy vonalra koncentrálódik a kapcsolati pontok száma növekszik végső, kifejlett változat végső, kifejlett változat végső, kifejlett változat Átszállásszám változás 0,06% -1,48% -3,33% -6,36% -7,09% -7,40% -6,25% Utazási időmegtakarítás S-Bahn beruházási költség 4,15% (99 millft/nap) 4,26% (102 millft/nap) 6,07% (145 millft/nap) 7,63% (182 millft/nap) 8,05% (193 millft/nap) 7,43% (178 millft/nap) 7,53% (180 millft/nap) 478 Mrd Ft 599 Mrd Ft 866 Mrd Ft 1138 Mrd Ft 1551 Mrd Ft 1493 Mrd Ft 1374 Mrd Ft

22 A tömegkt megközlekedési hálózat h terhelése V 1 ütem (SC1)

23 Az integrált városiv rosi-elővárosi kötöttpk ttpályás s rendszer fővárosif kapcsolódásai sai és s a 4-es 4 metró illeszkedése se

24 A 4-es metróra épített integráló intézkedések Kapcsolat az S-Bahn és távolsági hálózattal, Ferihegy vasúttal Kapcsolódó rakparti villamos Regionális buszvégállomások kihelyezése Városközpont déli áthúzódása Budára Parkoláspolitika Behajtási díj Kapcsolat az S-Bahn és távolsági vasúttal 1500 P+R BKV és Volán végállomás Területfejlesztés, városkapu intermodális csp.-ra szervezve

25 Indikátorok: - Hatásindik sindikátorok = modal-split = utazási idő = utasszám = átszállások száma = CO 2 kibocsátás - Eredmény indikátorok = P+R férőhelyf = új j kötöttpk ttpályás s hálózathosszh = korszerűsített hálózathosszh = intermodális csomópontok = korszerű járművek aránya Németország Saját t bevétel < 50 % források: Szövets vetség-tartomány járások városok felhasználók közművektől: keresztfinanszíroz rozás Frankfurt: 327 millió Eur utas/nap Stuttgart 21: 4.6 milliárd Eur

26 Németország S-Bahn: különpk npálya kapcsolat: intermodális (magas szinten) szervezet: KözlekedK zlekedési Szövets vetség finanszíroz rozás: összetett

27

28

29

30

31

A Budapesti Elővárosi Vasúthálózat Fejlesztése Projekt

A Budapesti Elővárosi Vasúthálózat Fejlesztése Projekt A Budapesti Elővárosi Vasúthálózat Fejlesztése Projekt összefoglaló jelentés 2009. október 19. I. BEVEZETÉS, KÖZLEKEDÉSI HELYZET ÉS TENDENCIÁK II. MEGALAPOZÓ TANULMÁNYOK III. ELŐKÉSZÍTÉS IV. KIVITELEZÉSI

Részletesebben

ÉSZAK DÉL REGIONÁLIS GYORSVASÚT

ÉSZAK DÉL REGIONÁLIS GYORSVASÚT MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT ORSZÁGOS INFRASTRUKTÚRA ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI TAGOZAT ÉSZAK DÉL REGIONÁLIS GYORSVASÚT BUDAPEST, 2008 JANUÁR 31 BALOGH IMRE A TAGOZAT ELNÖKE TARTALOM BEVEZETŐ ELŐZMÉNYEK 1. ELŐKÉSZÍTÉS

Részletesebben

IFFK 2011 Budapest, 2011. augusztus 29-31. Varsó és Budapest közlekedésfejlesztési politikájának összehasonlítása

IFFK 2011 Budapest, 2011. augusztus 29-31. Varsó és Budapest közlekedésfejlesztési politikájának összehasonlítása IFFK 2011 Budapest, 2011. augusztus 29-31. Varsó és Budapest közlekedésfejlesztési politikájának összehasonlítása Tóth Ferenc Ádám*, Török Ádám**, Gaal Gyula*** *hallgató, Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi

Részletesebben

Budapest közlekedésfejlesztési stratégiája. Balázs Mór-terv Társadalmi egyeztetési változat

Budapest közlekedésfejlesztési stratégiája. Balázs Mór-terv Társadalmi egyeztetési változat Budapest közlekedésfejlesztési stratégiája 2014 2030 Balázs Mór-terv Társadalmi egyeztetési változat tartalom Vezetői összefoglaló 6 A B 1 2 3 4 C Kiindulás 10 A.1 Előrelépés a stratégiai tervezésben

Részletesebben

A közlekedés helyzete magyarországon 2007

A közlekedés helyzete magyarországon 2007 A közlekedés helyzete magyarországon 2007 Budapest, 2008. május BeVezetés A közlekedés kérdése központi helyet foglal el minden ország életében. Magyarországon a GDP 6-8%-át a közlekedés, szállítás állítja

Részletesebben

Határon átnyúló közlekedési koncepció GreMo Pannonia Projekt

Határon átnyúló közlekedési koncepció GreMo Pannonia Projekt KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Határon átnyúló közlekedési koncepció GreMo Pannonia Projekt Budapest 2011. június 2 Tsz: 2121-024-1-1 A téma címe: Határon átnyúló közlekedési koncepció

Részletesebben

1. A TERVI ELŐZMÉNYEK ÁTTEKINTÉSE

1. A TERVI ELŐZMÉNYEK ÁTTEKINTÉSE 1. A TERVI ELŐZMÉNYEK ÁTTEKINTÉSE A munka első fázisában áttanulmányoztuk a FÖMTERV Rt. generáltervezésében 2001-2002-ben készített Budapest Közlekedési Rendszerének Fejlesztési Tervét, valamint a BFVT

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRATÉGIAI DOKUMENTUM 2014. AUGUSZTUS

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRATÉGIAI DOKUMENTUM 2014. AUGUSZTUS NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRATÉGIAI DOKUMENTUM 2014. AUGUSZTUS Tartalom Vezetői összefoglaló... 7 A stratégia célja, időtávja... 7 A stratégia megalapozása... 9 A stratégia

Részletesebben

DUNAKANYAR TÉRSÉG FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSE STRATÉGIAI TERV

DUNAKANYAR TÉRSÉG FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSE STRATÉGIAI TERV Tsz.:3075 DUNAKANYAR TÉRSÉG FENNTARTHATÓ E STRATÉGIAI TERV Budapest, 2006. július hó 1 Fvárosi Tervez Iroda Kft. Tsz.:3075 DUNAKANYAR TÉRSÉG FENNTARTHATÓ E STRATÉGIAI TERV Készítette: Közlekedés Kft. Dr.

Részletesebben

INTERMODÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONTOK (tervezési és bírálati útmutató)

INTERMODÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONTOK (tervezési és bírálati útmutató) INTERMODÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONTOK (tervezési és bírálati útmutató) Megrendelő: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Kidolgozta: Magyar Útügyi Társaság (MAÚT) MAÚT Témaszám:1501/2012 Kapcsolattartó

Részletesebben

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal!

Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! Együtt kezelendő a H/6195. számú országgyűlési határozati javaslattal! II ELŐSZÓ Az emelkedő életszínvonal a mobilitás és az áruszállítási igények növekedését eredményezi. A közlekedés a gazdasági fejlődésnek

Részletesebben

ELEMZÉSEK, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON 2010 2014.

ELEMZÉSEK, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON 2010 2014. MSZP. INFRASTRUKTÚRA ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI TAGOZAT ELEMZÉSEK, JAVASLATOK, AJÁNLÁSOK A KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA ÉS LOGISZTIKA FEJLESZTÉSÉRE MAGYARORSZÁGON 2010 2014. Budapest 2009 10. 26. Balogh Imre

Részletesebben

A BUDAPESTI ELŐVÁROSI ÖVEZET TÖMEGKÖZLEKEDÉSI ELLÁTOTTSÁGA ÉS ANNAK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI Keserű Imre 1

A BUDAPESTI ELŐVÁROSI ÖVEZET TÖMEGKÖZLEKEDÉSI ELLÁTOTTSÁGA ÉS ANNAK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI Keserű Imre 1 A BUDAPESTI ELŐVÁROSI ÖVEZET TÖMEGKÖZLEKEDÉSI ELLÁTOTTSÁGA ÉS ANNAK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI Keserű Imre 1 Bevezetés Budapest és agglomerációja közötti napi helyváltoztatások minél zökkenőmentesebb lebonyolítása

Részletesebben

TURISTABUSZOK ÚJ KÖZLEKEDÉSI RENDSZERE BUDAPESTEN KONCEPCIÓ TANULMÁNYTERV

TURISTABUSZOK ÚJ KÖZLEKEDÉSI RENDSZERE BUDAPESTEN KONCEPCIÓ TANULMÁNYTERV Tsz.: 3856 Budapest, 2009. április Tsz.: 3856 Készült a kezdeményezésére Készítették: Bősze Sándor vezető tervező.. Nitsch Gergely 01-12991 Vincze Andrea 01-8794 tervező tervező.... Hajós Balázs segédtervező........

Részletesebben

A budapesti kerékpáros közlekedés regionális fejlesztési lehetőségei

A budapesti kerékpáros közlekedés regionális fejlesztési lehetőségei A budapesti kerékpáros közlekedés regionális fejlesztési lehetőségei 1 2012. október A BUDAPESTI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI KÉSZÍTETTÉK: FŐMTERV Zrt. UTIBER Kft. konzorcium

Részletesebben

Ferihegy 1. és 2. terminálok kapcsolata a meghosszabbított 3. számú metróval

Ferihegy 1. és 2. terminálok kapcsolata a meghosszabbított 3. számú metróval Ferihegy 1. és 2. terminálok kapcsolata a meghosszabbított 3. számú metróval MSZP Infrastruktúra és Területfejlesztési Tagozat Budapest, 2005. október 26. MSZP Infrastruktúra és Területfejlesztési Tagozat

Részletesebben

MEGFONTOLÁSOK az Országos Vasútfejlesztési Koncepció készítéséhez

MEGFONTOLÁSOK az Országos Vasútfejlesztési Koncepció készítéséhez MEGFONTOLÁSOK az Országos Vasútfejlesztési Koncepció készítéséhez MMK Közlekedési Tagozat 2011. november hó MEGFONTOLÁSOK az Országos Vasútfejlesztési Koncepció készítéséhez Készítette: Molnár László okl.

Részletesebben

INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (IKOP)

INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (IKOP) INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (IKOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTAL ELFOGADOTT VERZIÓ 2014-2020 A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS A MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZSÉRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM

Részletesebben

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter I MINISZTERI KÖSZÖNTŐ A közlekedés az országok gazdaságának stratégiai fontosságú eleme, amely szorosan kapcsolódik a gazdasági és társadalmi élet szinte minden területéhez. Jelenleg Magyarországon a közlekedés,

Részletesebben

A 4-es metróvonal: Régi idők pazarló tervei

A 4-es metróvonal: Régi idők pazarló tervei A 4-es metróvonal: Régi idők pazarló tervei Városi és Elővárosi Közlekedési Egyesület 2006. Tartalom Tartalom... 2 Hogyan tovább 4-es metró?... 4 Közlekedési alapkérdések... 6 Gerincvonal kontra feltáró

Részletesebben

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program IKOP

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program IKOP Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program IKOP 3.0 verzió 2014-2020 2013. szeptember 30. 1/82 Tartalom 1. STRATÉGIA - AZ OPERATÍV PROGRAM HOZZÁJÁRULÁSA AZ EURÓPA-2020-HOZ ÉS A KOHÉZIÓHOZ... 9 1.1.

Részletesebben

Debrecen fenntartható városi közlekedésfejlesztési. Debrecen M. J. Város Önkormányzata. Tanulmányterv

Debrecen fenntartható városi közlekedésfejlesztési. Debrecen M. J. Város Önkormányzata. Tanulmányterv Megközelíthetőségi szabályozás és parkolás menedzsment vizsgálata Debrecen belvárosában Debrecen M. J. Város Önkormányzata Debrecen fenntartható városi közlekedésfejlesztési terve Tanulmányterv Megközelíthetőségi

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) Országos Vasútfejlesztési Koncepció (OVK) VITAANYAG Készítette: A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ megbízásából a Stratégia Konzorcium. A szakmai vitaanyagban

Részletesebben

DUNAKANYAR TÉRSÉG FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSE HELYZETFELTÁRÁS. munkaközi anyag

DUNAKANYAR TÉRSÉG FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSE HELYZETFELTÁRÁS. munkaközi anyag Tsz.:3075 DUNAKANYAR TÉRSÉG FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSE HELYZETFELTÁRÁS munkaközi anyag Budapest, 2006. február hó KÖZLEKEDÉS 1 Tsz.:3075 DUNAKANYAR TÉRSÉG FENNTARTHATÓ KÖZLEKEDÉSE munkaközi anyag HELYZETFELTÁRÁS

Részletesebben

Miskolc Város Fenntartható Közlekedési Terve

Miskolc Város Fenntartható Közlekedési Terve Miskolc Város Fenntartható Közlekedési Terve Készítette: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 2013. év Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 5 1.1. Vezetői Összefoglaló... 5 1.2. Előzmények...

Részletesebben

INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (IKOP)

INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (IKOP) INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (IKOP) 2014-2020 2014. november 7. CCI Cím Verzió 4.35 Első év 2014 Utolsó év 2023 2014HU16M1OP003 Támogathatóság kezdete 2014. január 1. Támogathatóság

Részletesebben

INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (IKOP)

INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (IKOP) INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (IKOP) 4.0 verzió 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. 2014. június 7. Tervezet CCI Cím Verzió 4.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság

Részletesebben

A budapesti közlekedés tervezéséhez A kísértő múlttól a fenntartható(?) jövőbe 2

A budapesti közlekedés tervezéséhez A kísértő múlttól a fenntartható(?) jövőbe 2 A tervezési folyamat elemei: 1. rendszerelemzés 2. operációkutatás 1 - optimalizálás 3. rendszertervezés Ruzsányi Tivadar A budapesti közlekedés tervezéséhez A kísértő múlttól a fenntartható(?) jövőbe

Részletesebben

KÁPOSZTÁSMEGYER INTERMODÁLIS KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONT TANULMÁNYTERVE

KÁPOSZTÁSMEGYER INTERMODÁLIS KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONT TANULMÁNYTERVE Tsz: 4270 KÁPOSZTÁSMEGYER INTERMODÁLIS KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONT TANULMÁNYTERVE Tervező: Rhorer Ádám 01-3157 Ügyvezető igazgató: Várady Tamás Budapest, 2011. augusztus 1 Tartalomjegyzék I. Közlekedési vizsgálat

Részletesebben

A Főváros előkészített projektjei a 2014-2020-as időszakra

A Főváros előkészített projektjei a 2014-2020-as időszakra A Főváros előkészített projektjei a 2014-2020-as időszakra Horn Gergely Divízióvezető Stratégia, Fejlesztés és Beruházás Divízió Budapesti Közlekedési Központ 2014. október 29. Nemzeti Közlekedési Napok

Részletesebben