BUDAPEST XX. KERÜLET M5 - ERZSÉBET CSATORNA - NAGYKŐRÖSI ÚT - SZENTLŐRINCI ÚT ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST XX. KERÜLET M5 - ERZSÉBET CSATORNA - NAGYKŐRÖSI ÚT - SZENTLŐRINCI ÚT ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE"

Átírás

1 Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. Telefon: BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 10. TEL.: , FAX: BUDAPEST XX. KERÜLET M5 - ERZSÉBET CSATORNA - NAGYKŐRÖSI ÚT - SZENTLŐRINCI ÚT ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE (314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 38. -a szerinti véleményezési szakaszra) BUDAPEST, AUGUSZTUS HÓ XX. ker. M5 - Erzsébet csatorna - Nagykőrösi út - Szentlőrinci út KSZT 1

2

3 Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. Telefon: TARTALOMJEGYZÉK 1. VIZSGÁLAT 1.1. Városrendezési vizsgálatok A tervezési terület ismertetése, előzmények A TSZT vonatkozó rendelkezései, érvényben lévő keretövezetek, kivonat az FSZKT-ból A KVSZ vonatkozó rendelkezései A hatályos terv vizsgálata Jelenlegi területhasználat Tulajdonvizsgálat Értékvédelmi vizsgálat 1.2. Közlekedési vizsgálat Jelenlegi úthálózat Jelenlegi forgalmi helyzet Parkolási vizsgálat Jelenlegi tömegközlekedési hálózat Jelenlegi gyalogos és kerékpáros közlekedés 1.3. Közművizsgálatok Vízellátás Csatornázás Villamosenergia-ellátás Gázellátás Elektronikus hírközlés 1.4. Zöldfelületek és környezeti hatások vizsgálata Környezeti hatások vizsgálata Zöldfelületek vizsgálata 2. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 2.1. Beépítési javaslat 2.2. Közlekedési javaslat Javasolt úthálózat Tömegközlekedési hálózat javaslata Gyalogos és kerékpáros közlekedés fejlesztési javaslata Parkolási javaslat 2.3. Közműfejlesztési javaslat Vízellátás Csatornázás Villamosenergia-ellátás Gázellátás Elektronikus hírközlés 2.4. Zöldfelületrendezési és környezetvédelmi javaslat Környezetvédelmi javaslat Zöldfelületrendezési javaslat 2.5. Örökségvédelmi hatástanulmány Változtatási szándékok Hatáselemzés Összefoglalás Régészeti fejezet 3. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ XX. ker. M5 - Erzsébet csatorna - Nagykőrösi út - Szentlőrinci út KSZT 3

4 Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. Telefon: VIZSGÁLAT Jelen szabályozási terv a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a településfejlesztési koncepcióról, integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről) 46. -ának (2) bekezdés ba) pontja szerint meghatározott jogszabályi környezetben készül. (2) A december 31-én hatályban lévő kerületi településrendezési eszköz b) július 1-től december 31-ig történő módosítása amennyiben az a főváros településszerkezeti tervének módosítását nem igényli a VI. fejezet eljárási szabályai szerint ba) az OTÉK augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának, valamint a Fővárosi Szabályozási Kerettervről és a Budapesti Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló fővárosi közgyűlési rendelet figyelembevételével, 1.1. Városrendezési vizsgálatok A tervezési terület ismertetése, előzmények Az M5-ös autópálya és a Nagykőrösi út között húzódó tervezési terület Budapesten az elővárosi zónában, a XX. kerület délkeleti részén található, a XIX. és a XXIII. kerülettel határos. A Nagykőrösi út - Szentlőrinci út (Méta utca) kereszteződésétől keletre a XVIII. kerület területe húzódik. A jelenleg beépítetlen területen egy felszámolt használtautó-kereskedés nyomai, valamint a Nagykőrösi útra merőlegesen húzódó elektromos távvezeték és tartóoszlopai láthatóak. A közlekedési kapcsolatai - M5 autópálya, Szentlőrinci út, Nagykőrösi út - miatt frekventált terület már az 1991-ben jóváhagyott kerületi területfejlesztési koncepcióban is fejlesztési területként került kijelölésre, Budapest főváros településszerkezeti tervében is fejlesztési területként szerepel. A tervezési terület elhelyezkedése A területre a XX. kerületi Önkormányzat megbízásából a BFVT Kft. kerületi szabályozási tervet készített, amely a 8/2007.(IV. 17.) Önkormányzati rendelettel jóváhagyásra került. A terv a belterületbe vonás utáni területhasznosításra ad javaslatot. Intézményi funkció elhelyezését javasolja, a terület városszerkezeti elhelyezkedéséből adódóan elsősorban olyan kereskedelmi és szolgáltatási létesítményeket, amelyek elhelyezésére a város belső, beépített területén kevésbé van lehetőség. (Szakáruházak, diszkont- és raktáráruház, nagykereskedelmi áruház, autókereskedelem, bemutatótermek, stb.) A hatályos terv alapján részben megtörténtek a telekalakítások, kiszabályozásra került a Nagykőrösi útra merőleges közterület (195046/57 hrsz.), mely a területet két nagyobb területegységre osztja. Jelen dokumentáció a hatályos tervhez képest módosítást jelent a KL-KT besorolású terület vonatkozásában (kis részén intézményi terület kijelölésével), a terv készítése óta történt változások, területi adottságok, a közlekedésfejlesztéshez szükséges terület pontosítása, valamint a megváltozott jogszabályi környezet figyelembevételével. XX. ker. M5 - Erzsébet csatorna - Nagykőrösi út - Szentlőrinci út KSZT 4

5 Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. Telefon: A TSZT vonatkozó rendelkezései, érvényben lévő keretövezetek, kivonat a hatályos FSZKT-ból Budapest főváros településszerkezeti terve A 1125/2005.(V.25.) sz. Főv. Kgy. Határozattal elfogadott TSZT I. Funkcionális szerkezet tervlapja a tervezési területet Városszerkezeti jelentőségű átalakuló területeket tartalmazó területi egység részeként ábrázolja. A II. Területfelhasználási tervlap szerint kereskedelmi, szolgáltató terület területfelhasználási egységbe sorolt, jelenleg külterületi, infrastruktúra-feltételhez kötött fejlesztési terület. Fővárosi szabályozási keretterv, a BVKSZ előírásai A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. sz. rendelettel jóváhagyott Fővárosi szabályozási kerettervet Budapest Főváros Közgyűlése a tervezési terület vonatkozásában a 44/2010.(IX.14.) Főv. Kgy. sz. rendelettel módosította. Az FSzKT a területet I intézményterületek keretövezetű valamint E-VE védelmi, védőerdő, Z-EZ egyéb, közhasználatra nem szánt zöldfelületek és KL-KT közlekedési célú közterületek célzott területfelhasználási módú területbe sorolja. Az I keretövezet az intézmények, elsősorban közösségi, igazgatási, ellátási és irodai funkciók elhelyezésére szolgáló része, amelyben olyan építési övezet is meghatározható, ahol a lakófunkció megengedett. Z-EZ besorolásúak azok a zöldfelületek, amelyek alábányászottak (alápincézettek) vagy közlekedési pályák által közrezártak, illetve egyéb környezeti okok miatt funkcionális (kert, park) zöldfelületként nem használhatók. Az E-VE védelmi, védőerdő területe kizárólag a különböző területfelhasználási módok közötti véderdők telepítésére szolgál. A KL-KT besorolású terület kizárólag közlekedési célú közterületek, nyomvonal jellegű jelentős közlekedési építmények elhelyezésére szolgál. Védelmi és korlátozási területek A tervezési területen sajátos jogintézménnyel (elővásárlási jog) érintett, településrendezési célok megvalósításához szükséges területek találhatók. (FSZKT 2. sz. melléklete: Védelmi és korlátozási területek) A hatályos KVSZ vonatkozó rendelkezései A KVSZ a tervezési területet a hatályos KSZT alapján I-XX/SZ3 építési övezetbe, valamint E-VE-XX/2 Z-EZ-XX KL-KT-XX övezetbe sorolta. I-XX/SZ3 E-VE-XX/2 Z-EZ-XX KL-KT-XX Szabadonálló beépítésű intézményterület, ahol a lakásfunkció kizárt Közlekedési védőerdő Az övezet kizárólag környezetvédelmi célból, nagy forgalmú utak és közlekedési csomópontok mentén telepített növényzet céljára kijelölt terület. Közlekedési pályák által közrezárt zöldfelületek övezete Fővárosi jelentőségű közlekedési célú közterületek. XX. ker. M5 - Erzsébet csatorna - Nagykőrösi út - Szentlőrinci út KSZT 5

6

7

8

9

10 Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. Telefon: A hatályos terv vizsgálata A tervezési területen a 8/2007.(IV.17.) Önkormányzati rendelettel jóváhagyott kerületi szabályozási terv hatályos. A terv a területet az FSZKT-nek megfelelően I-XX/SZ3 építési övezetbe, valamint E- VE-XX/2, Z-EZ-XX és KL-KT-XX övezetbe sorolta. A Nagykőrösi út szabályozási szélességét 30,0m-ben határozza meg. Az I-XX/SZ3 építési övezetbe sorolt intézményi területen elsősorban olyan létesítmények elhelyezését javasolja, amelyekre a város belső területén, lakóterületen, a helyigény vagy a funkció miatt nincs lehetőség. (pl.: szakáruházak, diszkont- és raktáráruház, bemutatótermek.) A szabadonálló beépítéssel beépíthető terület fő paraméterei: beépítettség max.: 35% terepszint alatti beépítés max.: 50% telekterület min.: 5000m 2 telek szélessége min.: 60m építménymagasság 6,0-12,0m zöldfelület min.: 35% szintterületi mutató max.: 0,75m 2 /m 2 Közlekedési véderdő (E-VE-XX) telepítését írja elő az I-XX/SZ3 építési övezet területe és az M5-ös autópálya között. A Szentlőrinci út Méta utcai felüljáró északi oldalán lehajtó ág építésének területbiztosítására közlekedési területet (KL-KT-XX) szabályoz ki. A csomópont zárványaként szereplő terület Z-EZ- XX övezeti besorolást kapott, amely a közlekedési pályák által közrezárt zöldfelületek övezete. XX. ker. M5 - Erzsébet csatorna - Nagykőrösi út - Szentlőrinci út KSZT 6

11 Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. Telefon: Jelenlegi területhasználat A Nagykőrösi út - M5 autópálya bevezető szakasza térségében használaton kívüli mezőgazdasági területek vannak. A tervezési területen az egykori szántók és legelők helyén ma parlag található, elsősorban az utak mentén facsoportok, cserjés-bokros területek húzódnak. A Szentlőrinci út közelében egy faiskolai lerakat üzemel. Épület, építmény a területen nem található Tulajdonvizsgálat A tulajdonvizsgálat a Fővárosi Kerületek Földhivatala júniusi adatai alapján készült. Hrsz. Telekterület (m 2 ) Művelési ág Tulajdonos (195046/50) 587 kivett közút XX. Kerületi Önkormányzat (195046/51) kivett közút XX. Kerületi Önkormányzat / autópálya Magyar Állam / autópálya Magyar Állam / csatorna XX. Kerületi Önkormányzat /3 494 szántó Magántulajdon / feltöltött terület XX. Kerületi Önkormányzat / telephely Gazdasági társaság (195046/58) 916 kivett út Magántulajdon (195046/48) 904 kivett út XX. Kerületi Önkormányzat /49* 1482 rét Magántulajdon (195046/45) 997 kivett út XX. Kerületi Önkormányzat /47* 3651 rét Magántulajdon (195046/42) 702 kivett út XX. Kerületi Önkormányzat (195046/46) 116 kivett út XX. Kerületi Önkormányzat (195046/43) 887 kivett út XX. Kerületi Önkormányzat (195046/39) 1561 kivett út XX. Kerületi Önkormányzat / rét Magántulajdon (195046/40) 8325 kivett út XX. Kerületi Önkormányzat / rét Magántulajdon (195044/7) kivett út Magyar Állam (195048/17) 3266 kivett út Gazdasági társaság (195049) közút XX. Kerületi Önkormányzat kivett vasút Magyar Állam / szántó Magántulajdon / szántó Magántulajdon (195046/57) 2369 kivett út Gazdasági társaság / rét Gazdasági társaság (195046/52) 8018 kivett közút Fővárosi Önkormányzat (195046/56) 2498 kivett közút Gazdasági társaság (195046/54) 345 kivett út Magántulajdon / szántó, rét Magántulajdon (195046/53) 503 kivett út Magántulajdon (195048/15) 9913 kivett út Fővárosi Önkormányzat / szántó, rét Fővárosi Önkormányzat * Terhelés: vezetékjog; Magyar Távközlési Rt Értékvédelmi vizsgálat A tervezési területen országos műemléki védettség alatt álló, vagy fővárosi rendeletben védett épület, építmény nem található. A vizsgálat alá vont területen a Lechner Lajos Tudásközpont által vezetett központi hatósági nyilvántartás alapján régészeti lelőhely nem található. A területre készített régészeti szakvélemény (2014. július 2., Adorjánné Dr. Gyuricza Anna) szerint a teljes tervezési terület régészeti érdekű terület. XX. ker. M5 - Erzsébet csatorna - Nagykőrösi út - Szentlőrinci út KSZT 7

12

13 Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. Telefon: Képek a tervezési területről A /12 hrsz.-ú fejlesztési terület a Méta utcai felüljáró felől A /55 hrsz.-ú telek A /55 hrsz.-ú telek a Nagykőrösi út felől A /8 hrsz.-ú telek A /16 hrsz.-ú telek Elkészült útcsatlakozás a /16 hrsz.-ú telken Az Erzsébet-csatorna a /2 hrsz.-ú telken A /11 hrsz.-ú telek XX. ker. M5 - Erzsébet csatorna - Nagykőrösi út - Szentlőrinci út KSZT 8

14 Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. Telefon: Közlekedési vizsgálat Előzmények A vizsgált terület Budapest XX. ker. Erzsébet csatorna - Szentlőrinci út, Nagykőrösi út által határolt területe. A térség egy igen dinamikusan fejlődő része a fővárosnak, számos nagy bevásárlóközpont mellett itt található a Nagybani Piac és több kisebb, de forgalmában nem elhanyagolható létesítmény. A nagyobb létesítményekhez elkészült jelentősebb hatásvizsgálatok: Az M5 autópálya bevezető szakasza mellett az AUCHAN csomópont és a Szentlőrinci út - Méta úti felüljáró forgalmi vizsgálata a Budapest - Nagybani Piac működésére, BFVT Kft A TESCO MEGAPARK II. ütem forgalmi vizsgálata, FŐMTERV ZRt Nagykőrösi úti BAUMAX áruház közúti kapcsolata, ConstReal Kft A Budapest XXIII. ker. M5 autópálya - Szentlőrinci út - Nagykőrösi út MÁV vonal által határolt terület közlekedési hatástanulmánya, Közlekedés Kft Jelenlegi úthálózat A vizsgált terület legjelentősebb úthálózati eleme az M5 autópálya és annak csatlakozó fővárosi bevezető szakasza. A határoló utak - a Nagykőrösi út, a Méta utcai felüljáró, és a Szentlőrinci út hálózati szerepe II. rendű főút, forgalomterhelésük igen jelentős. A térség főúthálózatának legjelentősebb problémái: a városrészeket összekötő körirányú útvonalak hiánya, a meglévő körút elemek kis kapacitása, a szintbeni közúti-vasúti keresztezések, a főúthálózat átvezetése következtében a lakóterületek indokolatlanul nagy forgalmi terhelése. Az országos közúthálózati kapcsolatok tekintetében az MO gyűrű tovább építésével az M1autópálya és a 11. sz. út között, pesten keresztül folyamatos közlekedési kapcsolat alakult. A városhatár pesti vonalának környezetében megépült MO gyűrű keleti szektor 2008 évi forgalomba helyezése, a vizsgált terület főúthálózatának terhelésében kismértékű forgalomcsökkenést eredményezett. A forgalom csökkenés abból következik, hogy a forgalom azon része, mely az M0 autóút - M5 autópálya csomóponttól nyugatra lévő főúthálózatot terhelve az M5 autópálya - Méta utca - Sallai utca - Üllői út útvonalon halad át, részben az újonnan megépült gyorsforgalmi úthálózathoz tartozó szakaszra terhelődik. A további forgalomcsökkenést az eredményez majd az MO autópálya 51. sz főút M5 közötti szakasza új nyomvonalának, és az ún. Gödöllői átkötésnek a forgalomba helyezése Jelenlegi forgalmi helyzet A felsorolt tanulmányok összegzéseként és a forgalmi vizsgálat alapján kijelenthető, hogy a "Jelenlegi forgalomterhelés", és "Kritikus csomópontok és útszakaszok" ábrán ábrázolt jelenlegi forgalom nagyságok és a kritikus pályaszakaszok, csomópontok ma is helytállóak. Ezek a Nagykőrösi út csomópont Az M5-ös autópálya jelenlegi összekötő ága és az ún. "összekötő út" (a felüljáró és az M5 autópálya összekötő ága közötti út) kereszteződése. Az "összekötő út" és a Szentlőrinci út és Méta utcai felüljáró kereszteződése. XX. ker. M5 - Erzsébet csatorna - Nagykőrösi út - Szentlőrinci út KSZT 9

15 Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. Telefon: Parkolási vizsgálat A vizsgált terület ma beépítetlen. A határoló utak mentén megállni tilos Jelenlegi tömegközlekedési hálózat A vizsgált területnek a városszerkezetben elfoglalt helyéből adódóan a tömegközlekedési ellátást az autóbusz hálózat szolgálja. A Nagykőrösi úton közlekedő 54-es járat a Boráros tér Pestszentimre, az 55-ös járat a Boráros tér Gyál végállomásokkal a jelentős vonalhossz miatt színvonalas belső városi kapcsolatot nem képes adni. A 84E, 89E, 94E, 294E járatok Határ út és Gyál között, a 254E busz a Népligettől az Alacskai lakótelepig közlekedik. A Szentlőrinci út - Méta utca vonalán a 36-os autóbusz haránt irányú kapcsolatot biztosít Pestszentlőrinc Pesterzsébet Csepel Csillagtelep között. A 123-as járat az Auchan bevásárlóközpont és Soroksár Határ út között közlekedik. A 135-ös járat Soroksár Millenniumi telep és Soroksár Auchan közötti haránt irányban közlekedik. A jelenlegi területhasználatból adódóan a Nagykőrösi úton megállóhely a vizsgált területet érintő szakaszon a Méta utcánál van Jelenlegi gyalogos és kerékpáros közlekedés A vizsgált terület ma beépítetlen, a Nagykőrösi úton csak buszmegállók és a Méta utcai buszmegállók között van kiépített járda. Kerékpárút vagy kerékpársáv a térségben nincsen. XX. ker. M5 - Erzsébet csatorna - Nagykőrösi út - Szentlőrinci út KSZT 10

16

17

18

19

20

21 Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. Telefon: Közművizsgálat Vízellátás A vizsgált térség ellátása a déli, csepeli vízbázisok felől történik. A tervezési terület vízellátás szempontjából kedvező helyen fekszik. A Csepeli gépházaktól induló, a Soroksári Duna melletti Táncsics Mihály utcai DN 1000 mm-es főnyomóvezetékről ágazik le egy DN 700 mm-es fővezeték, mely a vizsgálati terület déli oldalán a Szentlőrinci út - Méta utca nyomvonalán halad. Szerepe elsősorban a Gilice téri medencék töltése. A medence fenékszintje 136,52 m B.f.-i szinten van. A térség vízellátása nyomásövezet szempontjából a pesti alapzónához tartozik, a hálózatban uralkodó nyomás értéke 2,5 bar körül mozog. A Szentlőrinci úti DN 700-asról két helyen, a Köves útnál DN 500-as és a Nagykőrösi útnál DN 300- as nyomócső ágazik le, mely a Ritka utca - Orsolya utca - Beszterce utca nyomvonalán haladva egy körvezetéki gerincet alkot. A 700-as töltővezeték nyomvonala a járda és az árok között zöldsávban van Csatornázás A vizsgált térséget nyílt vízfolyások hálózzák be, ezért a vízelvezetés - a kerület általános csatornázási tervének megfelelően - elválasztott rendszerben történik. Szennyvízelvezetés A vizsgált terület szennyvízelvezetés szempontjából a Dél-pesti Szennyvíztisztító-telep vízgyűjtőterületéhez tartozik. A térség keletkező szennyvizeinek befogadója a Magyar utca - Lázár utca - Klapka utcai egyesített rendszerű főgyűjtő, ahova a vizeket a Fiumei - Brassó - Lámpa - Losonc utca nyomvonalán kiépített 60/90, illetve 70/105-ös hálózat szállítja. E gyűjtőrendszer fogadja a szomszédos XVIII. - XIX. kerületekből érkező vizek egy részét is. A vizsgált terület közvetlen közelében nem épült szennyvízcsatorna. Csapadékvíz-elvezetés A térségben keletkező csapadékot a Gyáli-patak vízrendszere vezeti le a Soroksári-Dunába. Az elmúlt évtizedek közlekedési létesítményeinek építése kapcsán a Sósmocsár-árok vízrendszerét fokozatosan leválasztották az erzsébeti egyesített rendszerű csatornahálózatról (Kivétel a Sósmocsár-árok 1. és 2. ág) Az Erzsébet-ér (Sósmocsár-árok 1-es ág), M5-ös autópálya feletti szakaszának átkötése a Gyálipatak vízrendszere felé - az autópálya építése kapcsán megtörtént. E bekötőszakasz tervezési területünk nyugati határában húzódik a XIX. kerület fejlesztési területének felszíni vizeit fogadja. Az Erzsébet-ér ezen szakaszának vizei a Gyáli-patak 6-os majd a 7-es ágába kerülnek. A 6-os ág felső szakasza (az M5-ös autópálya és a Szentlőrinci út mentén) földmederként épült ki, melyet a Szentlőrinci útnál átemelőn keresztül a Szentlőrinci úti lakótelep csapadékvizei is terhelik. A 6-os ág és műtárgyai a jelenlegi mértékadó vízmennyiséget tudja fogadni, de a Szentlőrinci út alatti szakaszának esése, (a víz sebessége) rendkívül alacsony. Az általános csapadékvíz-elvezetési terv e szakasz lemélyítését irányozta elő, azonban az érintett önkormányzatok környezetvédelmi megfontolások alapján, a talaj víz-háztartásának védelme érdekében a lemélyítéshez nem járultak hozzá. A befogadó 7-es ág szintén rendezésre szorul a vízgyűjtőterületén jelentkező, növekvő területfejlesztésekből származó többlet felszíni vizek elvezetési igénye miatt. XX. ker. M5 - Erzsébet csatorna - Nagykőrösi út - Szentlőrinci út KSZT 11

22 Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. Telefon: A 7-es ág rendezésére a FŐMTERV 1997-ben vízjogi létesítési engedélyezési tervet készített, mely medermélyítés nélküli, a környezetvédelmi szempontokat figyelembe vevő megoldást dolgozott ki. (Tsz.: ) A terület felszín alatti vizek szempontjából mély fekvésű Villamosenergia-ellátás A térség középfeszültségű elosztását 20 kv-os szabadvezeték, illetve 10 kv-os kábelhálózat végzi. A 20 kv-os hálózat táppontja a Soroksár 120/20 kv-os alállomás. A 20 kv-os szabadvezeték a Mezsgye u. Nagykőrösi út között az Erzsébet csatorna felett, majd a Nagykőrösi úttal párhuzamosan létesült a vizsgált területen, és a Nagykőrösi utat keresztezve az út túloldalán épült tovább a Méta utcáig. A 10 kv-os hálózat táppontjai a IX. ker. Határ út és Gubacsi út térségében lévő Pesterzsébet alállomás, valamint a XVIII. ker. Lakatos utca Alsó erdősor utca mellett lévő Pestlőrinc alállomás. Az alállomásokból kiinduló 10 kv-os kábelhálózat a vizsgált területhez legközelebb a Méta utca Szentlőrinci út nyomvonalon található. A nagy távolságban lévő alállomások miatt a középfeszültségű (mind a 20 kv-os, mind a 10 kv-os) hálózatok leterheltek, csak kis tartalék kapacitással rendelkeznek. Az alállomások villamos energiáját az országos alaphálózatról Dunaújváros felől megtáplált Ócsa 220/120/20 kv-os alállomás biztosítja. Az alállomásból kiinduló 120 kv-os távvezetékek egyike mely a Szentlőrinci út M5-ös autópálya és az Erzsébet csatorna mentén érinti vizsgált területünket a Szentlőrinc, valamint Kőbánya 120/10 kv-os alállomásokig épült ki. A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet szabályozza a biztonsági övezet terjedelmét, ez alapján a 120 kv-os távvezeték védőövezete a szélső áramvezetőktől mért m, a 20 kv-osé 5 5 méter. A 20 kv-os szabadvezeték azon szakaszaira, ami a szabvány belterületre vonatkozó előírásaival létesült a biztonsági övezet 2,5 2,5 m. Kisfeszültségű hálózat a közelben csak az M5-ös autópálya bevezető szakaszán lévő közvilágítási kábel Gázellátás A térség gázellátását a Soroksári gázátadó állomásból kiinduló nagyközépnyomású gázhálózat biztosítja. A hálózat két gerincvezetéke a vizsgált terület közelében épült ki. Az egyik a XX. ker. Vasút sor Szilágyság utca Szabadka utca Brassó utca Naszád utca és a XIX. ker. Hoffher A. utca nyomvonalon ø 500, illetve ø 400 mm-es mérettel létesült. A másik gerincvezeték a Szentlőrinci úton ø 300-as, a Méta utcában ø 200-as mérettel üzemel. Kisnyomású gázhálózat a vizsgált területen nincs, csak a közeli lakóterületeken, illetve a TESCO ellátására létesült Elektronikus hírközlés A térség a Magyar Telecom Nyrt. (volt MATÁV Rt.). Pesti Műszaki Szolgáltatási Központ ellátásához tartozik. A területen jelenleg nincs vezetékes távközlés. A terület környezetében a XX. kerületi családi házak ellátását a Mártírok RDLU központ biztosítja, a XVIII. kerületi intézmények ellátása a Pestlőrinc EPT HOST típusú távbeszélő központból történik. A területet határoló M5-ös autópályán, illetve a Nagykőrösi úton távközlési alépítmény található, amelyben a központokat összekötő átkérő hálózat rézerű, valamint fényvezetős kábelei találhatók. XX. ker. M5 - Erzsébet csatorna - Nagykőrösi út - Szentlőrinci út KSZT 12

23 Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. Telefon: Zöldfelületek és környezeti hatások vizsgálata Környezeti hatások vizsgálata Földtani viszonyok, talajszennyezések A terület eredetileg patakok árterülete volt, ennek öntéstalaj maradéka a tervezési térségben még fellelhető. A tervezési területen a fedetlen földtani szinten felsőpannon kőzetliszt, homok és huminites agyag helyezkedik el. A felette lévő szinten a felszínen feketés barna, laza, humuszos, homokos iszap, homokliszt, futóhomok és homokos kavicsréteg található. Az útépítések és a vízrendezés a tágabb térség állapotát megváltoztatták, a felső talajréteg erősen bolygatott, részben mesterséges feltöltés eredménye. A talajrétegeket vizsgálva a terület altalaja igen inhomogén. A területen található négy altalajtípus közül, csak a laza humuszos homok réteg nem alkalmas alapozásra. A talajvíznívó a Sós mocsár, az Erzsébet ér, és a Gyáli-patak közelsége miatt 0,3-2,0 méter mélyen van, közel a felszínhez. A terület mélyebben fekvő részein a talajvízszint általában nagyon magasan van, süppedékeny, nedves a felszín. Néhány vízzel teli horpa is található a tervezési területen. A terület építésalkalmassága szempontjából ez kedvezőtlen feltételt jelent, de geotechnikai megoldásokkal áthidalható a probléma. A talajvíz az építőanyagokra nézve gyengén agresszív tulajdonságú. Szennyeződés érzékenységi és felszín alatti vízminőség védelmi szempontból az "érzékeny" kategóriába tartozik a terület. A terület egésze-kisebb feltöltések kivételével-a határoló utaknál mélyebben fekszik. A terepfelszín sík, a felszíni vizeket az autópálya és a Szentlőrinci út menti és arra merőleges árkok rendszere vezeti az utak oldalán futó árkokba. Az alapozási terepmunkálatok során elképzelhető, hogy szennyezések kerülnek a felszínre. A talaj és a talajvízviszonyok ismeretében kijelenthetjük, hogy az építésnek geotechnikai akadálya nincs, de a feltételek csak mérsékelten kedvezőek. Hulladék A terület egy része roncsolt, építési törmelékkel, kővel feltöltött. A terület délnyugati részén, ahol a növényzetet kiirtották a megbolygatott földfelszín következtében építési törmelék került a felszínre. Az alapozási munkálatok során elképzelhető, hogy további szennyezések kerülnek elő, azok szakszerű kezeléséről gondoskodni kell. A Nagykőrösi és a Szentlőrinci út találkozásához közel található, Nagykőrösi út menti erdőfolt, nagy kiterjedésű, illegális hulladék lerakatot rejt magába. A Nagykőrösi és a Szentlőrinci út menti területsávok kommunális hulladékkal erősen szennyezettek. A hulladék lerakatok potenciális talajszennyező forrást jelentenek a területen. Levegőminőség A környezetvédelmi szempontból meghatározó klímatípusok közül a mesterséges vegyes beépítésű-módosított völgyi, városi és a városi hatás által kissé módosított síksági klímatípus határán fekszik a terület. A térség enyhén szennyezett levegőjű. A vizsgált tömb a 4/2002. (X. 7.) KVVM rendelet alapján a "Budapest és környéke" légszennyezettségi agglomerációba tartozik. XX. ker. M5 - Erzsébet csatorna - Nagykőrösi út - Szentlőrinci út KSZT 13

24 Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. Telefon: A tervezési terület környezeti kondícióit döntően a közúti közlekedés határozza meg és jelentős környezeti terhelést ró a tervezési területre. A légszennyezettség a közlekedésből és a térségi háttérszennyezésből származik. A forgalomból számított terhelési értékek, mint ahogy az a lenti táblázatból is látszik a nitrogén oxidok tekintetében közelítik, illetve meghaladják a hatályos határértékeket. A zöldfelületek aktív biológiai felületükkel csökkentik a légszennyezés mértékét. Folytonos vonalforrások szennyező hatása Szennyező anyag ( g/m 3 ) Szentlőrinci út M5 autópálya Nagykőrösi út Határérték ( g/m 3 ) szén-monoxid 684, , , nitrogén oxidok (mint NO2) ,58 243,72 85 kén-dioxid 6,49 6,98 7, A határértékeket a 4/2011. (I.4.) VM rendelet tartalmazza Helyi eredetű szennyező pontforrás nincs a tervezési területen. Zajterhelés A vizsgált területen a zajterhelés a közúti forgalomból származik. Az M5-ös, a Nagykőrösi és a Szentlőrinci út is határértékeket jelentősen meghaladó mértékű terhelést jelent. A vonatkozó határérték a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet szerint 65 db. Budapest stratégiai zajtérképe határértéket meghaladó zajterhelést mutat a területen. A stratégiai zajtérkép modellszámításának alapjául szolgáló alapadatok a vonatkozó jogszabályok szerint nem régebbiek, mint 3 év. A térképeken megjelenített értékek minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerinti számítási módszerrel meghatározott mennyiségek, azaz az értékek nem közvetlen mérés eredményei. A legnagyobb zajterhelést az M5-ös autópálya forgalma okozza. Az úttengelytől számított 80 méteren belül is db-es zajszint adódik a forgalomból számítva, ami 5-10 db-es határértéktúllépést okoz. A Szentlőrinci út tengelyétől 20 méterre szintén db-es zajszint mutatkozik. XX. ker. M5 - Erzsébet csatorna - Nagykőrösi út - Szentlőrinci út KSZT 14

25 Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. Telefon: A Nagykőrösi út mentén a valamelyest kisebb zajterhelés jelentkezik, az úttengelytől 20 méterre a közúti forgalomból adódó zajszint db, ugyanakkor többletterhelést jelent, hogy a tömbbel átellenes oldalon vasúti sín húzódik, a Budapest - Lajosmizse vasútvonal fut itt. A területen és szomszédságában helyhez kötött pontszerű zajforrás nincs A jelenlegi zajterhelési értékek a távlati forgalmi helyzet (csomópont átépítés, kereskedelmi létesítmények megjelenése) kialakulása után a Szentlőrinci út mentén növekedni fog Zöldfelületek vizsgálata A tervezési területen értékes fa, vagy facsoport nincsen, azonban a meglévő zöldfelület, mint ökológiai felület jelentős természeti értéket képvisel a terület térségében. A vizsgált terület túlnyomó részét lágyszárú növényzet borítja. A gyepszintű társulások között elszaporodtak a gyomfajok. Ökológiailag értékesebb a terület déli részén található nádas folt, mely egyben jelzi a térség legmélyebben fekvő részét. Ezek a nedves biotópok értékes, fajgazdag, megőrzendő biológiailag aktív felületek. A terület külterületi, lényegében természetközeli voltát jelzik az őshonos állatvilág itt megtalálható fajai (pl. fácánok). Az illegális hulladék lerakatok ideális "zsákmányszerzési" lehetőséget nyújtanak a szarkáknak, így ez a madárfaj is elszaporodott a területen. Összefüggő faállomány nem igen található a területen. A terület délkeleti részén a közelmúltban kiirtották a fákat, a pusztítás nyomai még jól láthatók. A megmaradt kisebb facsoportok esetében a faállomány túlnyomórészt fekete nyárból, fehér nyárból, akácból áll. Néhány összefüggő ezüstfa csoport is található a nádas környékén. A cserjeszinten az ezüstfán kívül gyepűrózsa, szeder, bodza él. A vizsgált területen a biológiailag inaktív felületek aránya viszonylag alacsony, mindössze egy-két kisebb fedetlen-roncsolt földfelszín található a Nagykőrösi út mentén. A terület fennmaradó részét gyepszintű társulások borítják. Lombkorona borítottság a teljes vizsgált terület, mintegy 10-15%-át fedi. A terület egésze - kisebb feltöltések kivételével - mély fekvésű terület. XX. ker. M5 - Erzsébet csatorna - Nagykőrösi út - Szentlőrinci út KSZT 15

'W- számú előterjesztés

'W- számú előterjesztés Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Alpolgármestere 'W- számú előterjesztés Előterjesztés a Kerületfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság részére a Budapest Főváros X. kerület Kőbányai

Részletesebben

TÖRÖKBÁLINT ANNA-HEGY NÁRCISZ UTCA VIRÁGOS ÚT M0 AUTÓÚT GYÖNGYVIRÁG UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT

TÖRÖKBÁLINT ANNA-HEGY NÁRCISZ UTCA VIRÁGOS ÚT M0 AUTÓÚT GYÖNGYVIRÁG UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT NÁRCISZ UTCA VIRÁGOS ÚT M0 AUTÓÚT GYÖNGYVIRÁG UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT PRO ARCH.ÉPÍTÉSZ STÚDIÓ 2009. április 1. ALÁÍRÓLAP Megbízó: Felelős tervező: Településrendezés:

Részletesebben

ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁS BUDAPEST VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI PÁLYAUDVAR, A HOLOKAUSZT GYERMEK- ÁLDOZATAINAK EMLÉKHELYE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE

ÖSSZEFOGLALÓ LEÍRÁS BUDAPEST VIII. KERÜLET JÓZSEFVÁROSI PÁLYAUDVAR, A HOLOKAUSZT GYERMEK- ÁLDOZATAINAK EMLÉKHELYE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1065. Bp., VI. Bajcsy-Zsilinszky út. 31. I. POB: 1364 BP 4. PF 245, TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573, FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu BUDAPEST

Részletesebben

Volt katonai terület és környezetének szabályozási terve

Volt katonai terület és környezetének szabályozási terve A.D.U. Építész Iroda Kft Péteri HÉSZ módosítása Volt katonai terület és környezetének szabályozási terve 2011. január 1 Péteri HÉSZ módosítása, Laktanya terület és környezetének szabályozási terve Tervezők:

Részletesebben

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA

GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN EGYETEM 15, 16, 17, 18 SZ. TERÜLETEI SZT, HÉSZ MÓDOSÍTÁSA MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT 1065. Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1368 BP 5. PF 215, TEL: (36-1) 312 4570, 312-4573, FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu GÖDÖLLŐ, SZENT ISTVÁN

Részletesebben

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu

SZÉKHELY: 1183 Budapest, Üllői út 455. Tel.: 297-1730, Fax: 290-9191, E-mail: titkarsag@kasib.hu Megrendelő: KEREPES VÁROS ÖNKORMÁNYZATA 2144 Kerepes, Vörösmarty utca 2. Tervező: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. KASIB DIN EN ISO 9001:2000 szerint, TÜV NORD CERT GmbH által tanúsítva M é r n ö k i M

Részletesebben

MENDE KÖZSÉG Fő utca - 816 hrsz.-ú (Virág köz) utca - Tápió patak és a 826 hrsz.-ú árok által határolt területre vonatkozó

MENDE KÖZSÉG Fő utca - 816 hrsz.-ú (Virág köz) utca - Tápió patak és a 826 hrsz.-ú árok által határolt területre vonatkozó MEGBÍZÓ: Mende Község Önkormányzata Székhely: 2235 Mende, Fő utca 14. TERVEZŐ: KASIB Mérnöki Manager Iroda Kft. 1183 Budapest, Üllői út 455. TSZ.: 2053 / 2015 MENDE KÖZSÉG Fő utca - 816 hrsz.-ú (Virág

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Fő út Ifjúság utca Sport utca Szélesvíz-patak által határolta terület ZÁRÓVÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. május AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

DRÁVASZABOLCS TRT ÉS HÉSZ MÓDOSÍTÁSA

DRÁVASZABOLCS TRT ÉS HÉSZ MÓDOSÍTÁSA K O K A S É S T Á R S A T E R V E Z Õ K F T. ÉPÍTÉSZ ÉS TELEPÜLÉSTERVEZÕ IRODA Tel/Fax: (72) 324-326 Iroda: 7624 Pécs, Budai Nagy A. u. 1. Levélcím: 7627 Pécs, Havihegyi út 66. E-mail: kokas@minicomp.hu

Részletesebben

Budapest, Főváros VIII. kerület

Budapest, Főváros VIII. kerület KORÁNYI SÁNDOR ILLÉS DUGONICS DIÓSZEGI SÁMUEL UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLETRE Kerületi Szabályozási Terv módosítás EGYSZERŰ SÍTETT ELJÁRÁS Pro Arch. Építész Stúdió 2014. július Tervezők Megbízó: Budapest,

Részletesebben

PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE 1 PÁLFA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Településszerkezeti terv és leírás jóváhagyva 37/2006 (VII.26.) sz. K.t. határozattal, Helyi Építési Szabályzat és Szabályozási Terv jóváhagyva

Részletesebben

CSÖRÖG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2010 MŰSZAKI LEÍRÁS

CSÖRÖG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2010 MŰSZAKI LEÍRÁS CSÖRÖG KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV 2010 MŰSZAKI LEÍRÁS BEÖTHY & KISS ÉPÍTÉSZTERVEZŐ ÉS GEODÉTA MÉRNÖKIRODA KFT. B Mérnökiroda Kft. K 1125. BP. VÁROSKÚTI ÚT 14-16.

Részletesebben

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL. 2014. október

C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL. 2014. október C E G L É D TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA KIVONAT A KÖZIGAZGATÁSI EGYEZTETÉSI DOKUMENTÁCIÓBÓL 2014. október PEST MEGYEI TERÜLET, TELEPÜLÉS, KÖRNYEZET TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ KFT. BUDAPEST

Részletesebben

.SZ HATÁROZAT. Mezõberény Város Önkormányzata a település szerkezeti tervét jelen határozattal az alábbiak szerint hagyja jóvá:

.SZ HATÁROZAT. Mezõberény Város Önkormányzata a település szerkezeti tervét jelen határozattal az alábbiak szerint hagyja jóvá: .SZ HATÁROZAT MEZÕBERÉNY VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE SZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALVA A 83/2005. /02.25/ SZ. HATÁROZAT TAL JÓVÁHAGYOTT SZERKEZETI TERVI LEÍRÁSSAL Mezõberény Város

Részletesebben

POLGÁRDI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Véleményezésre elkészített terv 2013.

POLGÁRDI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Véleményezésre elkészített terv 2013. POLGÁRDI TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Véleményezésre elkészített terv 2013. október Készítette: Ertl Antal TT-É 07-0010/2014 településtervező TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

SZOLNOK Milléri, 0515/2,6-8 hrsz. telkek építési övezeti besorolásának módosítása

SZOLNOK Milléri, 0515/2,6-8 hrsz. telkek építési övezeti besorolásának módosítása VÁTERV95 TERVEZŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT. 1012 Budapest, Logodi utca 50. Postacím: 1013 Budapest, Logodi utca 50. Telefon: (36-1) 789 70 58; Fax:(36-1) 789 69 38 TÖRZSSZÁM: 124/2013-3-2-2 SZOLNOK Milléri, 0515/2,6-8

Részletesebben

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ

AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA. Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Gyár utca Rákóczi utca vasút Bartók Béla utca csomópont és környezete MUNKAKÖZI TERVDOKUMENTÁCIÓ Város-Teampannon Kft. 2013. február AJKA VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

TT-1 08/0065/2006 É3-08-0386/2005. Szabó Roland településmérnök. K-1d-1/08-0102. Energia és Viziközmű tervező TE-T 18-0033 TV-T 18-0033

TT-1 08/0065/2006 É3-08-0386/2005. Szabó Roland településmérnök. K-1d-1/08-0102. Energia és Viziközmű tervező TE-T 18-0033 TV-T 18-0033 Jobaháza, M85. számú. gyorsforgalmi út nyomvonala által érintett terület Településszerkezeti és Szabályozási terv módosítás 2013. február Véleményezési tervdokumentáció TH-12-02-14 Felelős tervező: Tervezők:

Részletesebben

BEZI KÖZSÉG A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE

BEZI KÖZSÉG A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE BEZI KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁSA A MAJORHOZ KAPCSOLÓDÓ GAZDASÁGI TERÜLET BŐVÍTÉSE, ÉS A KÖZPONTBAN, A TELEPÜLÉSKÖZPONTI VEGYES TERÜLET BŐVÍTÉSE 30/2013. (IV.

Részletesebben

KARTAL. (alátámasztó műszaki leírás)

KARTAL. (alátámasztó műszaki leírás) KARTAL településrendezési tervének és helyi építési szabályzatának módosítása (a belterületi, 795/53 és 795/54 hrsz.-ú területekre és azok környezetére kiterjedően) (alátámasztó műszaki leírás) A jelen

Részletesebben

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(II.1.) sz. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL

Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(II.1.) sz. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Seregélyes Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2005.(II.1.) sz. rendelete A HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATRÓL Egységes szerkezetben a módosításáról szóló 11/2009.(XII.18) 9/2010.(XI.10.) 13/2012.

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS

SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS Székesfehérvár Településszerkezeti tervének, Helyi Építési Szabályzatának és Szabályozási tervének SZÉKESFEHÉRVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG

CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV. 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA EGYEZTETÉSI ANYAG CSOPAK TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV 16/2003. (XI.1.) önkormányzati rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzat MÓDOSÍTÁSA Megbízó Csopak község Önkormányzata Ambrus Tibor polgármester 8229 Csopak, Petőfi

Részletesebben

Településrendezési terv

Településrendezési terv Településrendezési terv Máriahalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének 31/2011.(VI.22.) számú határozata a Településszerkezeti Terv megállapításáról áriahalom Község Önkormányzata Képviselõ-testületének

Részletesebben

Tervtanácsi vélemények alapján átdolgozott kiegészítõ dokumentáció KAPOSVÁR

Tervtanácsi vélemények alapján átdolgozott kiegészítõ dokumentáció KAPOSVÁR Tervtanácsi vélemények alapján átdolgozott kiegészítõ dokumentáció KAPOSVÁR SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA, ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK BAJCSY ZS. UTCA-SZÉCHENYI TÉR-FÕ UTCA-CSOKONAI

Részletesebben

Budapest, 2005. április hó

Budapest, 2005. április hó KISKUNLACHÁZA NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATA JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK PESTTERV Kft. Budapest, 2005. április hó Törzsszám: 2-01-253 Kiskunlacháza Nagyközség településrendezési

Részletesebben

Jászkisér Város Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) módosítása. 10/2008.(V.16.) rendelete egységes szerkezetben

Jászkisér Város Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) módosítása. 10/2008.(V.16.) rendelete egységes szerkezetben Jászkisér Város Helyi Építési Szabályzata (HÉSZ) módosítása 10/2008.(V.16.) rendelete egységes szerkezetben 2011 Jászkisér Város Önkormányzata Képviselő-testülete 13/2009. (VIII.13.) önkormányzati rendeletével

Részletesebben

TATA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. Mérnöki Iroda Kft.

TATA VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA KÖRNYEZETI ÉRTÉKELÉS. Mérnöki Iroda Kft. PROGRESSIO Mérnöki Iroda Kft Központ: 1125 Budapest, Galgóczy köz 6/C fsz. 3. Iroda: 8000 Székesfehérvár, Távírda u. 2/A. Tel: 06-22-503-214, Fax: 06-22-503-215 Mérnöki Iroda Kft. E-mail: iroda@progressio.hu

Részletesebben

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ

ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Munkaszám: HszM-2/2012. Ikt. szám: 115/2012. HAJDÚSZOBOSZLÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA (2012. ÉVI IV. MÓDOSÍTÁS) Külterületi területfelhasználás változtatás és Hajdúszoboszló Ebes

Részletesebben

BÁCSSZENTGYÖRGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

BÁCSSZENTGYÖRGY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV Településrendezési terv Szerkezeti terv és leírás módosítása elfogadva a 8/2011. (II.14.) sz. határozattal Szabályozási terv és helyi építési szabályzat módosítása jóváhagyva a 3/2011. (II.14.) önkormányzati

Részletesebben