BUDAPEST XX. KERÜLET M5 - ERZSÉBET CSATORNA - NAGYKŐRÖSI ÚT - SZENTLŐRINCI ÚT ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST XX. KERÜLET M5 - ERZSÉBET CSATORNA - NAGYKŐRÖSI ÚT - SZENTLŐRINCI ÚT ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE"

Átírás

1 Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. Telefon: BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 10. TEL.: , FAX: BUDAPEST XX. KERÜLET M5 - ERZSÉBET CSATORNA - NAGYKŐRÖSI ÚT - SZENTLŐRINCI ÚT ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE (314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 38. -a szerinti véleményezési szakaszra) BUDAPEST, AUGUSZTUS HÓ XX. ker. M5 - Erzsébet csatorna - Nagykőrösi út - Szentlőrinci út KSZT 1

2

3 Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. Telefon: TARTALOMJEGYZÉK 1. VIZSGÁLAT 1.1. Városrendezési vizsgálatok A tervezési terület ismertetése, előzmények A TSZT vonatkozó rendelkezései, érvényben lévő keretövezetek, kivonat az FSZKT-ból A KVSZ vonatkozó rendelkezései A hatályos terv vizsgálata Jelenlegi területhasználat Tulajdonvizsgálat Értékvédelmi vizsgálat 1.2. Közlekedési vizsgálat Jelenlegi úthálózat Jelenlegi forgalmi helyzet Parkolási vizsgálat Jelenlegi tömegközlekedési hálózat Jelenlegi gyalogos és kerékpáros közlekedés 1.3. Közművizsgálatok Vízellátás Csatornázás Villamosenergia-ellátás Gázellátás Elektronikus hírközlés 1.4. Zöldfelületek és környezeti hatások vizsgálata Környezeti hatások vizsgálata Zöldfelületek vizsgálata 2. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 2.1. Beépítési javaslat 2.2. Közlekedési javaslat Javasolt úthálózat Tömegközlekedési hálózat javaslata Gyalogos és kerékpáros közlekedés fejlesztési javaslata Parkolási javaslat 2.3. Közműfejlesztési javaslat Vízellátás Csatornázás Villamosenergia-ellátás Gázellátás Elektronikus hírközlés 2.4. Zöldfelületrendezési és környezetvédelmi javaslat Környezetvédelmi javaslat Zöldfelületrendezési javaslat 2.5. Örökségvédelmi hatástanulmány Változtatási szándékok Hatáselemzés Összefoglalás Régészeti fejezet 3. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ XX. ker. M5 - Erzsébet csatorna - Nagykőrösi út - Szentlőrinci út KSZT 3

4 Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. Telefon: VIZSGÁLAT Jelen szabályozási terv a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a településfejlesztési koncepcióról, integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről) 46. -ának (2) bekezdés ba) pontja szerint meghatározott jogszabályi környezetben készül. (2) A december 31-én hatályban lévő kerületi településrendezési eszköz b) július 1-től december 31-ig történő módosítása amennyiben az a főváros településszerkezeti tervének módosítását nem igényli a VI. fejezet eljárási szabályai szerint ba) az OTÉK augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának, valamint a Fővárosi Szabályozási Kerettervről és a Budapesti Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló fővárosi közgyűlési rendelet figyelembevételével, 1.1. Városrendezési vizsgálatok A tervezési terület ismertetése, előzmények Az M5-ös autópálya és a Nagykőrösi út között húzódó tervezési terület Budapesten az elővárosi zónában, a XX. kerület délkeleti részén található, a XIX. és a XXIII. kerülettel határos. A Nagykőrösi út - Szentlőrinci út (Méta utca) kereszteződésétől keletre a XVIII. kerület területe húzódik. A jelenleg beépítetlen területen egy felszámolt használtautó-kereskedés nyomai, valamint a Nagykőrösi útra merőlegesen húzódó elektromos távvezeték és tartóoszlopai láthatóak. A közlekedési kapcsolatai - M5 autópálya, Szentlőrinci út, Nagykőrösi út - miatt frekventált terület már az 1991-ben jóváhagyott kerületi területfejlesztési koncepcióban is fejlesztési területként került kijelölésre, Budapest főváros településszerkezeti tervében is fejlesztési területként szerepel. A tervezési terület elhelyezkedése A területre a XX. kerületi Önkormányzat megbízásából a BFVT Kft. kerületi szabályozási tervet készített, amely a 8/2007.(IV. 17.) Önkormányzati rendelettel jóváhagyásra került. A terv a belterületbe vonás utáni területhasznosításra ad javaslatot. Intézményi funkció elhelyezését javasolja, a terület városszerkezeti elhelyezkedéséből adódóan elsősorban olyan kereskedelmi és szolgáltatási létesítményeket, amelyek elhelyezésére a város belső, beépített területén kevésbé van lehetőség. (Szakáruházak, diszkont- és raktáráruház, nagykereskedelmi áruház, autókereskedelem, bemutatótermek, stb.) A hatályos terv alapján részben megtörténtek a telekalakítások, kiszabályozásra került a Nagykőrösi útra merőleges közterület (195046/57 hrsz.), mely a területet két nagyobb területegységre osztja. Jelen dokumentáció a hatályos tervhez képest módosítást jelent a KL-KT besorolású terület vonatkozásában (kis részén intézményi terület kijelölésével), a terv készítése óta történt változások, területi adottságok, a közlekedésfejlesztéshez szükséges terület pontosítása, valamint a megváltozott jogszabályi környezet figyelembevételével. XX. ker. M5 - Erzsébet csatorna - Nagykőrösi út - Szentlőrinci út KSZT 4

5 Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. Telefon: A TSZT vonatkozó rendelkezései, érvényben lévő keretövezetek, kivonat a hatályos FSZKT-ból Budapest főváros településszerkezeti terve A 1125/2005.(V.25.) sz. Főv. Kgy. Határozattal elfogadott TSZT I. Funkcionális szerkezet tervlapja a tervezési területet Városszerkezeti jelentőségű átalakuló területeket tartalmazó területi egység részeként ábrázolja. A II. Területfelhasználási tervlap szerint kereskedelmi, szolgáltató terület területfelhasználási egységbe sorolt, jelenleg külterületi, infrastruktúra-feltételhez kötött fejlesztési terület. Fővárosi szabályozási keretterv, a BVKSZ előírásai A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. sz. rendelettel jóváhagyott Fővárosi szabályozási kerettervet Budapest Főváros Közgyűlése a tervezési terület vonatkozásában a 44/2010.(IX.14.) Főv. Kgy. sz. rendelettel módosította. Az FSzKT a területet I intézményterületek keretövezetű valamint E-VE védelmi, védőerdő, Z-EZ egyéb, közhasználatra nem szánt zöldfelületek és KL-KT közlekedési célú közterületek célzott területfelhasználási módú területbe sorolja. Az I keretövezet az intézmények, elsősorban közösségi, igazgatási, ellátási és irodai funkciók elhelyezésére szolgáló része, amelyben olyan építési övezet is meghatározható, ahol a lakófunkció megengedett. Z-EZ besorolásúak azok a zöldfelületek, amelyek alábányászottak (alápincézettek) vagy közlekedési pályák által közrezártak, illetve egyéb környezeti okok miatt funkcionális (kert, park) zöldfelületként nem használhatók. Az E-VE védelmi, védőerdő területe kizárólag a különböző területfelhasználási módok közötti véderdők telepítésére szolgál. A KL-KT besorolású terület kizárólag közlekedési célú közterületek, nyomvonal jellegű jelentős közlekedési építmények elhelyezésére szolgál. Védelmi és korlátozási területek A tervezési területen sajátos jogintézménnyel (elővásárlási jog) érintett, településrendezési célok megvalósításához szükséges területek találhatók. (FSZKT 2. sz. melléklete: Védelmi és korlátozási területek) A hatályos KVSZ vonatkozó rendelkezései A KVSZ a tervezési területet a hatályos KSZT alapján I-XX/SZ3 építési övezetbe, valamint E-VE-XX/2 Z-EZ-XX KL-KT-XX övezetbe sorolta. I-XX/SZ3 E-VE-XX/2 Z-EZ-XX KL-KT-XX Szabadonálló beépítésű intézményterület, ahol a lakásfunkció kizárt Közlekedési védőerdő Az övezet kizárólag környezetvédelmi célból, nagy forgalmú utak és közlekedési csomópontok mentén telepített növényzet céljára kijelölt terület. Közlekedési pályák által közrezárt zöldfelületek övezete Fővárosi jelentőségű közlekedési célú közterületek. XX. ker. M5 - Erzsébet csatorna - Nagykőrösi út - Szentlőrinci út KSZT 5

6

7

8

9

10 Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. Telefon: A hatályos terv vizsgálata A tervezési területen a 8/2007.(IV.17.) Önkormányzati rendelettel jóváhagyott kerületi szabályozási terv hatályos. A terv a területet az FSZKT-nek megfelelően I-XX/SZ3 építési övezetbe, valamint E- VE-XX/2, Z-EZ-XX és KL-KT-XX övezetbe sorolta. A Nagykőrösi út szabályozási szélességét 30,0m-ben határozza meg. Az I-XX/SZ3 építési övezetbe sorolt intézményi területen elsősorban olyan létesítmények elhelyezését javasolja, amelyekre a város belső területén, lakóterületen, a helyigény vagy a funkció miatt nincs lehetőség. (pl.: szakáruházak, diszkont- és raktáráruház, bemutatótermek.) A szabadonálló beépítéssel beépíthető terület fő paraméterei: beépítettség max.: 35% terepszint alatti beépítés max.: 50% telekterület min.: 5000m 2 telek szélessége min.: 60m építménymagasság 6,0-12,0m zöldfelület min.: 35% szintterületi mutató max.: 0,75m 2 /m 2 Közlekedési véderdő (E-VE-XX) telepítését írja elő az I-XX/SZ3 építési övezet területe és az M5-ös autópálya között. A Szentlőrinci út Méta utcai felüljáró északi oldalán lehajtó ág építésének területbiztosítására közlekedési területet (KL-KT-XX) szabályoz ki. A csomópont zárványaként szereplő terület Z-EZ- XX övezeti besorolást kapott, amely a közlekedési pályák által közrezárt zöldfelületek övezete. XX. ker. M5 - Erzsébet csatorna - Nagykőrösi út - Szentlőrinci út KSZT 6

11 Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. Telefon: Jelenlegi területhasználat A Nagykőrösi út - M5 autópálya bevezető szakasza térségében használaton kívüli mezőgazdasági területek vannak. A tervezési területen az egykori szántók és legelők helyén ma parlag található, elsősorban az utak mentén facsoportok, cserjés-bokros területek húzódnak. A Szentlőrinci út közelében egy faiskolai lerakat üzemel. Épület, építmény a területen nem található Tulajdonvizsgálat A tulajdonvizsgálat a Fővárosi Kerületek Földhivatala júniusi adatai alapján készült. Hrsz. Telekterület (m 2 ) Művelési ág Tulajdonos (195046/50) 587 kivett közút XX. Kerületi Önkormányzat (195046/51) kivett közút XX. Kerületi Önkormányzat / autópálya Magyar Állam / autópálya Magyar Állam / csatorna XX. Kerületi Önkormányzat /3 494 szántó Magántulajdon / feltöltött terület XX. Kerületi Önkormányzat / telephely Gazdasági társaság (195046/58) 916 kivett út Magántulajdon (195046/48) 904 kivett út XX. Kerületi Önkormányzat /49* 1482 rét Magántulajdon (195046/45) 997 kivett út XX. Kerületi Önkormányzat /47* 3651 rét Magántulajdon (195046/42) 702 kivett út XX. Kerületi Önkormányzat (195046/46) 116 kivett út XX. Kerületi Önkormányzat (195046/43) 887 kivett út XX. Kerületi Önkormányzat (195046/39) 1561 kivett út XX. Kerületi Önkormányzat / rét Magántulajdon (195046/40) 8325 kivett út XX. Kerületi Önkormányzat / rét Magántulajdon (195044/7) kivett út Magyar Állam (195048/17) 3266 kivett út Gazdasági társaság (195049) közút XX. Kerületi Önkormányzat kivett vasút Magyar Állam / szántó Magántulajdon / szántó Magántulajdon (195046/57) 2369 kivett út Gazdasági társaság / rét Gazdasági társaság (195046/52) 8018 kivett közút Fővárosi Önkormányzat (195046/56) 2498 kivett közút Gazdasági társaság (195046/54) 345 kivett út Magántulajdon / szántó, rét Magántulajdon (195046/53) 503 kivett út Magántulajdon (195048/15) 9913 kivett út Fővárosi Önkormányzat / szántó, rét Fővárosi Önkormányzat * Terhelés: vezetékjog; Magyar Távközlési Rt Értékvédelmi vizsgálat A tervezési területen országos műemléki védettség alatt álló, vagy fővárosi rendeletben védett épület, építmény nem található. A vizsgálat alá vont területen a Lechner Lajos Tudásközpont által vezetett központi hatósági nyilvántartás alapján régészeti lelőhely nem található. A területre készített régészeti szakvélemény (2014. július 2., Adorjánné Dr. Gyuricza Anna) szerint a teljes tervezési terület régészeti érdekű terület. XX. ker. M5 - Erzsébet csatorna - Nagykőrösi út - Szentlőrinci út KSZT 7

12

13 Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. Telefon: Képek a tervezési területről A /12 hrsz.-ú fejlesztési terület a Méta utcai felüljáró felől A /55 hrsz.-ú telek A /55 hrsz.-ú telek a Nagykőrösi út felől A /8 hrsz.-ú telek A /16 hrsz.-ú telek Elkészült útcsatlakozás a /16 hrsz.-ú telken Az Erzsébet-csatorna a /2 hrsz.-ú telken A /11 hrsz.-ú telek XX. ker. M5 - Erzsébet csatorna - Nagykőrösi út - Szentlőrinci út KSZT 8

14 Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. Telefon: Közlekedési vizsgálat Előzmények A vizsgált terület Budapest XX. ker. Erzsébet csatorna - Szentlőrinci út, Nagykőrösi út által határolt területe. A térség egy igen dinamikusan fejlődő része a fővárosnak, számos nagy bevásárlóközpont mellett itt található a Nagybani Piac és több kisebb, de forgalmában nem elhanyagolható létesítmény. A nagyobb létesítményekhez elkészült jelentősebb hatásvizsgálatok: Az M5 autópálya bevezető szakasza mellett az AUCHAN csomópont és a Szentlőrinci út - Méta úti felüljáró forgalmi vizsgálata a Budapest - Nagybani Piac működésére, BFVT Kft A TESCO MEGAPARK II. ütem forgalmi vizsgálata, FŐMTERV ZRt Nagykőrösi úti BAUMAX áruház közúti kapcsolata, ConstReal Kft A Budapest XXIII. ker. M5 autópálya - Szentlőrinci út - Nagykőrösi út MÁV vonal által határolt terület közlekedési hatástanulmánya, Közlekedés Kft Jelenlegi úthálózat A vizsgált terület legjelentősebb úthálózati eleme az M5 autópálya és annak csatlakozó fővárosi bevezető szakasza. A határoló utak - a Nagykőrösi út, a Méta utcai felüljáró, és a Szentlőrinci út hálózati szerepe II. rendű főút, forgalomterhelésük igen jelentős. A térség főúthálózatának legjelentősebb problémái: a városrészeket összekötő körirányú útvonalak hiánya, a meglévő körút elemek kis kapacitása, a szintbeni közúti-vasúti keresztezések, a főúthálózat átvezetése következtében a lakóterületek indokolatlanul nagy forgalmi terhelése. Az országos közúthálózati kapcsolatok tekintetében az MO gyűrű tovább építésével az M1autópálya és a 11. sz. út között, pesten keresztül folyamatos közlekedési kapcsolat alakult. A városhatár pesti vonalának környezetében megépült MO gyűrű keleti szektor 2008 évi forgalomba helyezése, a vizsgált terület főúthálózatának terhelésében kismértékű forgalomcsökkenést eredményezett. A forgalom csökkenés abból következik, hogy a forgalom azon része, mely az M0 autóút - M5 autópálya csomóponttól nyugatra lévő főúthálózatot terhelve az M5 autópálya - Méta utca - Sallai utca - Üllői út útvonalon halad át, részben az újonnan megépült gyorsforgalmi úthálózathoz tartozó szakaszra terhelődik. A további forgalomcsökkenést az eredményez majd az MO autópálya 51. sz főút M5 közötti szakasza új nyomvonalának, és az ún. Gödöllői átkötésnek a forgalomba helyezése Jelenlegi forgalmi helyzet A felsorolt tanulmányok összegzéseként és a forgalmi vizsgálat alapján kijelenthető, hogy a "Jelenlegi forgalomterhelés", és "Kritikus csomópontok és útszakaszok" ábrán ábrázolt jelenlegi forgalom nagyságok és a kritikus pályaszakaszok, csomópontok ma is helytállóak. Ezek a Nagykőrösi út csomópont Az M5-ös autópálya jelenlegi összekötő ága és az ún. "összekötő út" (a felüljáró és az M5 autópálya összekötő ága közötti út) kereszteződése. Az "összekötő út" és a Szentlőrinci út és Méta utcai felüljáró kereszteződése. XX. ker. M5 - Erzsébet csatorna - Nagykőrösi út - Szentlőrinci út KSZT 9

15 Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. Telefon: Parkolási vizsgálat A vizsgált terület ma beépítetlen. A határoló utak mentén megállni tilos Jelenlegi tömegközlekedési hálózat A vizsgált területnek a városszerkezetben elfoglalt helyéből adódóan a tömegközlekedési ellátást az autóbusz hálózat szolgálja. A Nagykőrösi úton közlekedő 54-es járat a Boráros tér Pestszentimre, az 55-ös járat a Boráros tér Gyál végállomásokkal a jelentős vonalhossz miatt színvonalas belső városi kapcsolatot nem képes adni. A 84E, 89E, 94E, 294E járatok Határ út és Gyál között, a 254E busz a Népligettől az Alacskai lakótelepig közlekedik. A Szentlőrinci út - Méta utca vonalán a 36-os autóbusz haránt irányú kapcsolatot biztosít Pestszentlőrinc Pesterzsébet Csepel Csillagtelep között. A 123-as járat az Auchan bevásárlóközpont és Soroksár Határ út között közlekedik. A 135-ös járat Soroksár Millenniumi telep és Soroksár Auchan közötti haránt irányban közlekedik. A jelenlegi területhasználatból adódóan a Nagykőrösi úton megállóhely a vizsgált területet érintő szakaszon a Méta utcánál van Jelenlegi gyalogos és kerékpáros közlekedés A vizsgált terület ma beépítetlen, a Nagykőrösi úton csak buszmegállók és a Méta utcai buszmegállók között van kiépített járda. Kerékpárút vagy kerékpársáv a térségben nincsen. XX. ker. M5 - Erzsébet csatorna - Nagykőrösi út - Szentlőrinci út KSZT 10

16

17

18

19

20

21 Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. Telefon: Közművizsgálat Vízellátás A vizsgált térség ellátása a déli, csepeli vízbázisok felől történik. A tervezési terület vízellátás szempontjából kedvező helyen fekszik. A Csepeli gépházaktól induló, a Soroksári Duna melletti Táncsics Mihály utcai DN 1000 mm-es főnyomóvezetékről ágazik le egy DN 700 mm-es fővezeték, mely a vizsgálati terület déli oldalán a Szentlőrinci út - Méta utca nyomvonalán halad. Szerepe elsősorban a Gilice téri medencék töltése. A medence fenékszintje 136,52 m B.f.-i szinten van. A térség vízellátása nyomásövezet szempontjából a pesti alapzónához tartozik, a hálózatban uralkodó nyomás értéke 2,5 bar körül mozog. A Szentlőrinci úti DN 700-asról két helyen, a Köves útnál DN 500-as és a Nagykőrösi útnál DN 300- as nyomócső ágazik le, mely a Ritka utca - Orsolya utca - Beszterce utca nyomvonalán haladva egy körvezetéki gerincet alkot. A 700-as töltővezeték nyomvonala a járda és az árok között zöldsávban van Csatornázás A vizsgált térséget nyílt vízfolyások hálózzák be, ezért a vízelvezetés - a kerület általános csatornázási tervének megfelelően - elválasztott rendszerben történik. Szennyvízelvezetés A vizsgált terület szennyvízelvezetés szempontjából a Dél-pesti Szennyvíztisztító-telep vízgyűjtőterületéhez tartozik. A térség keletkező szennyvizeinek befogadója a Magyar utca - Lázár utca - Klapka utcai egyesített rendszerű főgyűjtő, ahova a vizeket a Fiumei - Brassó - Lámpa - Losonc utca nyomvonalán kiépített 60/90, illetve 70/105-ös hálózat szállítja. E gyűjtőrendszer fogadja a szomszédos XVIII. - XIX. kerületekből érkező vizek egy részét is. A vizsgált terület közvetlen közelében nem épült szennyvízcsatorna. Csapadékvíz-elvezetés A térségben keletkező csapadékot a Gyáli-patak vízrendszere vezeti le a Soroksári-Dunába. Az elmúlt évtizedek közlekedési létesítményeinek építése kapcsán a Sósmocsár-árok vízrendszerét fokozatosan leválasztották az erzsébeti egyesített rendszerű csatornahálózatról (Kivétel a Sósmocsár-árok 1. és 2. ág) Az Erzsébet-ér (Sósmocsár-árok 1-es ág), M5-ös autópálya feletti szakaszának átkötése a Gyálipatak vízrendszere felé - az autópálya építése kapcsán megtörtént. E bekötőszakasz tervezési területünk nyugati határában húzódik a XIX. kerület fejlesztési területének felszíni vizeit fogadja. Az Erzsébet-ér ezen szakaszának vizei a Gyáli-patak 6-os majd a 7-es ágába kerülnek. A 6-os ág felső szakasza (az M5-ös autópálya és a Szentlőrinci út mentén) földmederként épült ki, melyet a Szentlőrinci útnál átemelőn keresztül a Szentlőrinci úti lakótelep csapadékvizei is terhelik. A 6-os ág és műtárgyai a jelenlegi mértékadó vízmennyiséget tudja fogadni, de a Szentlőrinci út alatti szakaszának esése, (a víz sebessége) rendkívül alacsony. Az általános csapadékvíz-elvezetési terv e szakasz lemélyítését irányozta elő, azonban az érintett önkormányzatok környezetvédelmi megfontolások alapján, a talaj víz-háztartásának védelme érdekében a lemélyítéshez nem járultak hozzá. A befogadó 7-es ág szintén rendezésre szorul a vízgyűjtőterületén jelentkező, növekvő területfejlesztésekből származó többlet felszíni vizek elvezetési igénye miatt. XX. ker. M5 - Erzsébet csatorna - Nagykőrösi út - Szentlőrinci út KSZT 11

22 Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. Telefon: A 7-es ág rendezésére a FŐMTERV 1997-ben vízjogi létesítési engedélyezési tervet készített, mely medermélyítés nélküli, a környezetvédelmi szempontokat figyelembe vevő megoldást dolgozott ki. (Tsz.: ) A terület felszín alatti vizek szempontjából mély fekvésű Villamosenergia-ellátás A térség középfeszültségű elosztását 20 kv-os szabadvezeték, illetve 10 kv-os kábelhálózat végzi. A 20 kv-os hálózat táppontja a Soroksár 120/20 kv-os alállomás. A 20 kv-os szabadvezeték a Mezsgye u. Nagykőrösi út között az Erzsébet csatorna felett, majd a Nagykőrösi úttal párhuzamosan létesült a vizsgált területen, és a Nagykőrösi utat keresztezve az út túloldalán épült tovább a Méta utcáig. A 10 kv-os hálózat táppontjai a IX. ker. Határ út és Gubacsi út térségében lévő Pesterzsébet alállomás, valamint a XVIII. ker. Lakatos utca Alsó erdősor utca mellett lévő Pestlőrinc alállomás. Az alállomásokból kiinduló 10 kv-os kábelhálózat a vizsgált területhez legközelebb a Méta utca Szentlőrinci út nyomvonalon található. A nagy távolságban lévő alállomások miatt a középfeszültségű (mind a 20 kv-os, mind a 10 kv-os) hálózatok leterheltek, csak kis tartalék kapacitással rendelkeznek. Az alállomások villamos energiáját az országos alaphálózatról Dunaújváros felől megtáplált Ócsa 220/120/20 kv-os alállomás biztosítja. Az alállomásból kiinduló 120 kv-os távvezetékek egyike mely a Szentlőrinci út M5-ös autópálya és az Erzsébet csatorna mentén érinti vizsgált területünket a Szentlőrinc, valamint Kőbánya 120/10 kv-os alállomásokig épült ki. A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet szabályozza a biztonsági övezet terjedelmét, ez alapján a 120 kv-os távvezeték védőövezete a szélső áramvezetőktől mért m, a 20 kv-osé 5 5 méter. A 20 kv-os szabadvezeték azon szakaszaira, ami a szabvány belterületre vonatkozó előírásaival létesült a biztonsági övezet 2,5 2,5 m. Kisfeszültségű hálózat a közelben csak az M5-ös autópálya bevezető szakaszán lévő közvilágítási kábel Gázellátás A térség gázellátását a Soroksári gázátadó állomásból kiinduló nagyközépnyomású gázhálózat biztosítja. A hálózat két gerincvezetéke a vizsgált terület közelében épült ki. Az egyik a XX. ker. Vasút sor Szilágyság utca Szabadka utca Brassó utca Naszád utca és a XIX. ker. Hoffher A. utca nyomvonalon ø 500, illetve ø 400 mm-es mérettel létesült. A másik gerincvezeték a Szentlőrinci úton ø 300-as, a Méta utcában ø 200-as mérettel üzemel. Kisnyomású gázhálózat a vizsgált területen nincs, csak a közeli lakóterületeken, illetve a TESCO ellátására létesült Elektronikus hírközlés A térség a Magyar Telecom Nyrt. (volt MATÁV Rt.). Pesti Műszaki Szolgáltatási Központ ellátásához tartozik. A területen jelenleg nincs vezetékes távközlés. A terület környezetében a XX. kerületi családi házak ellátását a Mártírok RDLU központ biztosítja, a XVIII. kerületi intézmények ellátása a Pestlőrinc EPT HOST típusú távbeszélő központból történik. A területet határoló M5-ös autópályán, illetve a Nagykőrösi úton távközlési alépítmény található, amelyben a központokat összekötő átkérő hálózat rézerű, valamint fényvezetős kábelei találhatók. XX. ker. M5 - Erzsébet csatorna - Nagykőrösi út - Szentlőrinci út KSZT 12

23 Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. Telefon: Zöldfelületek és környezeti hatások vizsgálata Környezeti hatások vizsgálata Földtani viszonyok, talajszennyezések A terület eredetileg patakok árterülete volt, ennek öntéstalaj maradéka a tervezési térségben még fellelhető. A tervezési területen a fedetlen földtani szinten felsőpannon kőzetliszt, homok és huminites agyag helyezkedik el. A felette lévő szinten a felszínen feketés barna, laza, humuszos, homokos iszap, homokliszt, futóhomok és homokos kavicsréteg található. Az útépítések és a vízrendezés a tágabb térség állapotát megváltoztatták, a felső talajréteg erősen bolygatott, részben mesterséges feltöltés eredménye. A talajrétegeket vizsgálva a terület altalaja igen inhomogén. A területen található négy altalajtípus közül, csak a laza humuszos homok réteg nem alkalmas alapozásra. A talajvíznívó a Sós mocsár, az Erzsébet ér, és a Gyáli-patak közelsége miatt 0,3-2,0 méter mélyen van, közel a felszínhez. A terület mélyebben fekvő részein a talajvízszint általában nagyon magasan van, süppedékeny, nedves a felszín. Néhány vízzel teli horpa is található a tervezési területen. A terület építésalkalmassága szempontjából ez kedvezőtlen feltételt jelent, de geotechnikai megoldásokkal áthidalható a probléma. A talajvíz az építőanyagokra nézve gyengén agresszív tulajdonságú. Szennyeződés érzékenységi és felszín alatti vízminőség védelmi szempontból az "érzékeny" kategóriába tartozik a terület. A terület egésze-kisebb feltöltések kivételével-a határoló utaknál mélyebben fekszik. A terepfelszín sík, a felszíni vizeket az autópálya és a Szentlőrinci út menti és arra merőleges árkok rendszere vezeti az utak oldalán futó árkokba. Az alapozási terepmunkálatok során elképzelhető, hogy szennyezések kerülnek a felszínre. A talaj és a talajvízviszonyok ismeretében kijelenthetjük, hogy az építésnek geotechnikai akadálya nincs, de a feltételek csak mérsékelten kedvezőek. Hulladék A terület egy része roncsolt, építési törmelékkel, kővel feltöltött. A terület délnyugati részén, ahol a növényzetet kiirtották a megbolygatott földfelszín következtében építési törmelék került a felszínre. Az alapozási munkálatok során elképzelhető, hogy további szennyezések kerülnek elő, azok szakszerű kezeléséről gondoskodni kell. A Nagykőrösi és a Szentlőrinci út találkozásához közel található, Nagykőrösi út menti erdőfolt, nagy kiterjedésű, illegális hulladék lerakatot rejt magába. A Nagykőrösi és a Szentlőrinci út menti területsávok kommunális hulladékkal erősen szennyezettek. A hulladék lerakatok potenciális talajszennyező forrást jelentenek a területen. Levegőminőség A környezetvédelmi szempontból meghatározó klímatípusok közül a mesterséges vegyes beépítésű-módosított völgyi, városi és a városi hatás által kissé módosított síksági klímatípus határán fekszik a terület. A térség enyhén szennyezett levegőjű. A vizsgált tömb a 4/2002. (X. 7.) KVVM rendelet alapján a "Budapest és környéke" légszennyezettségi agglomerációba tartozik. XX. ker. M5 - Erzsébet csatorna - Nagykőrösi út - Szentlőrinci út KSZT 13

24 Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. Telefon: A tervezési terület környezeti kondícióit döntően a közúti közlekedés határozza meg és jelentős környezeti terhelést ró a tervezési területre. A légszennyezettség a közlekedésből és a térségi háttérszennyezésből származik. A forgalomból számított terhelési értékek, mint ahogy az a lenti táblázatból is látszik a nitrogén oxidok tekintetében közelítik, illetve meghaladják a hatályos határértékeket. A zöldfelületek aktív biológiai felületükkel csökkentik a légszennyezés mértékét. Folytonos vonalforrások szennyező hatása Szennyező anyag ( g/m 3 ) Szentlőrinci út M5 autópálya Nagykőrösi út Határérték ( g/m 3 ) szén-monoxid 684, , , nitrogén oxidok (mint NO2) ,58 243,72 85 kén-dioxid 6,49 6,98 7, A határértékeket a 4/2011. (I.4.) VM rendelet tartalmazza Helyi eredetű szennyező pontforrás nincs a tervezési területen. Zajterhelés A vizsgált területen a zajterhelés a közúti forgalomból származik. Az M5-ös, a Nagykőrösi és a Szentlőrinci út is határértékeket jelentősen meghaladó mértékű terhelést jelent. A vonatkozó határérték a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet szerint 65 db. Budapest stratégiai zajtérképe határértéket meghaladó zajterhelést mutat a területen. A stratégiai zajtérkép modellszámításának alapjául szolgáló alapadatok a vonatkozó jogszabályok szerint nem régebbiek, mint 3 év. A térképeken megjelenített értékek minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerinti számítási módszerrel meghatározott mennyiségek, azaz az értékek nem közvetlen mérés eredményei. A legnagyobb zajterhelést az M5-ös autópálya forgalma okozza. Az úttengelytől számított 80 méteren belül is db-es zajszint adódik a forgalomból számítva, ami 5-10 db-es határértéktúllépést okoz. A Szentlőrinci út tengelyétől 20 méterre szintén db-es zajszint mutatkozik. XX. ker. M5 - Erzsébet csatorna - Nagykőrösi út - Szentlőrinci út KSZT 14

25 Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. Telefon: A Nagykőrösi út mentén a valamelyest kisebb zajterhelés jelentkezik, az úttengelytől 20 méterre a közúti forgalomból adódó zajszint db, ugyanakkor többletterhelést jelent, hogy a tömbbel átellenes oldalon vasúti sín húzódik, a Budapest - Lajosmizse vasútvonal fut itt. A területen és szomszédságában helyhez kötött pontszerű zajforrás nincs A jelenlegi zajterhelési értékek a távlati forgalmi helyzet (csomópont átépítés, kereskedelmi létesítmények megjelenése) kialakulása után a Szentlőrinci út mentén növekedni fog Zöldfelületek vizsgálata A tervezési területen értékes fa, vagy facsoport nincsen, azonban a meglévő zöldfelület, mint ökológiai felület jelentős természeti értéket képvisel a terület térségében. A vizsgált terület túlnyomó részét lágyszárú növényzet borítja. A gyepszintű társulások között elszaporodtak a gyomfajok. Ökológiailag értékesebb a terület déli részén található nádas folt, mely egyben jelzi a térség legmélyebben fekvő részét. Ezek a nedves biotópok értékes, fajgazdag, megőrzendő biológiailag aktív felületek. A terület külterületi, lényegében természetközeli voltát jelzik az őshonos állatvilág itt megtalálható fajai (pl. fácánok). Az illegális hulladék lerakatok ideális "zsákmányszerzési" lehetőséget nyújtanak a szarkáknak, így ez a madárfaj is elszaporodott a területen. Összefüggő faállomány nem igen található a területen. A terület délkeleti részén a közelmúltban kiirtották a fákat, a pusztítás nyomai még jól láthatók. A megmaradt kisebb facsoportok esetében a faállomány túlnyomórészt fekete nyárból, fehér nyárból, akácból áll. Néhány összefüggő ezüstfa csoport is található a nádas környékén. A cserjeszinten az ezüstfán kívül gyepűrózsa, szeder, bodza él. A vizsgált területen a biológiailag inaktív felületek aránya viszonylag alacsony, mindössze egy-két kisebb fedetlen-roncsolt földfelszín található a Nagykőrösi út mentén. A terület fennmaradó részét gyepszintű társulások borítják. Lombkorona borítottság a teljes vizsgált terület, mintegy 10-15%-át fedi. A terület egésze - kisebb feltöltések kivételével - mély fekvésű terület. XX. ker. M5 - Erzsébet csatorna - Nagykőrösi út - Szentlőrinci út KSZT 15

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése Miskolc Déli Ipari Park elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as autópálya

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet ódosításáról és a Budapest, XVI. kerület Újszász

Részletesebben

6/2005. (II. 21.) rendelete

6/2005. (II. 21.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 6/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Rákospalotai

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

1. Jelen rendelet alkalmazása és hatálya

1. Jelen rendelet alkalmazása és hatálya ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2006. (IV.13.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE A BUDAPEST III. kerület BÉCSI ÚT TESTVÉRHEGYI LEJTŐ Z-VP KERETÖVEZETŰ TERÜLET GÖLÖNCSÉR UTCA KÉKFESTŐ KÖZ

Részletesebben

BUDAPEST XI. KERÜLET ALSÓHATÁR UTCA KÖRNYÉKE TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLAT KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLAT 76/2009.(IV.8.) KORM.

BUDAPEST XI. KERÜLET ALSÓHATÁR UTCA KÖRNYÉKE TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLAT KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLAT 76/2009.(IV.8.) KORM. MŰ HELY ZRT. TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 1065. Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1364 BP 4. PF 245, TEL: (36 1) 312 4570, 312 4573, FAX: (36 1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu BUDAPEST XI.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29.

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. A településszerkezeti terv felépítése I. Bevezető II. Jóváhagyandó munkarész A terv leírása Rajzi

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről A fővárosi közlekedéspolitika célja a fővárosi közösségi

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből 18. 2d-2 Páfrány úti URÁN Társasgarázs A Páfrány út 543/1 hrsz-ú ingatlan beépítési %-nak növelése 70%-ra (Páfrány úti garázstelep). nem nem igen A kérést méltányolandó, az övezetben a beépítési lehetőséget

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2008. (IV. 7.) RENDELETE a Budapest III. kerület Remetehegyi út - Nyereg utca Haránt utca 16489/ hrsz.-ú erdő Remete köz által határolt terület

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatot.

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatot. 1 0 1 I C 1 0 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Budapest, XVII. kerület, Pesti út - (1398004) hrsz-ú út - Gyergyószentmiklós u. - (1398007) hrsz-ú út által határolt terület

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság az előterjesztést 2013. február 4-i ülésén tárgyalja. (3. sz.

POLGÁRMESTERE. A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság az előterjesztést 2013. február 4-i ülésén tárgyalja. (3. sz. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2013. február 13-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Budapest, X. kerület,

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

INGATLAN LEÍRÁSA PÉCS DIÓSI ÚT 51. SZÁM ALATTI BEÉPÍTETLEN INGATLAN HRSZ.: 35333/2

INGATLAN LEÍRÁSA PÉCS DIÓSI ÚT 51. SZÁM ALATTI BEÉPÍTETLEN INGATLAN HRSZ.: 35333/2 INGATLAN LEÍRÁSA PÉCS DIÓSI ÚT 51. SZÁM ALATTI BEÉPÍTETLEN INGATLAN HRSZ.: 35333/2 JELENTŐSEBB ADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS VÉGKÖVETKEZTETÉS Az értékelt vagyontárgy Az értékelt vagyontárgy tulajdonjoga Beépítetlen

Részletesebben

Budapest XII. kerület,

Budapest XII. kerület, Budapest XII. kerület, Istenhegyi út (hrsz.: 9814/1) Szendrő utca (hrsz.: 9725) 9716/23 hrsz. ú közterület 9716/20 hrsz. ú közterület által határolt terület Kerületi Szabályozási Terve Tsz.: I 597 1/2011.

Részletesebben

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2003. (X.2.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület RAKTÁR UTCA -

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga BME Közgazdaságtudományi Kar: TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirányt választott IV. éves hallgatók MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgya keretében, a: TERÜLETI ENERGIAGAZDÁLKODÁS és ENERGIAELLÁTÁS és HÍRKÖZLÉS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület részére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület részére. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy: A Fővárosi Szabályozási

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet 3.4. KÖZLEKEDÉS VONALVEZETŐ Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft. 6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II./8A Tel.: 76/486-610, Fax: 76/506-199 www.vonalvezeto.hu, vonalvezeto@vonalvezeto.hu Tsz.: VV-T 2014-09

Részletesebben

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Jóváhagyandó terv 2014. június Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező Fehér Vártervező Kft 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

A rendszeres szociális támogatások száma a háztartások számához képest legalább 1,3-szorosa a városi (Budapesten kerületi) átlagnak

A rendszeres szociális támogatások száma a háztartások számához képest legalább 1,3-szorosa a városi (Budapesten kerületi) átlagnak Az akcióterületen az önkormányzat által elosztott rendszeres szociális támogatásokból a háztartásokhoz viszonyított városi/kerületi átlaghoz képest több támogatás (darabszám) került kiosztásra. (Beszámítható

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 43/2003. (VIII. 28.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 43/2003. (VIII. 28.) számú r e n d e l e t e Nyíregyháza Általános Rendezési Terve szabályozási előírások és szabályozási terv Tiszavasvári út Tagló utca 0518/33

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA Az Étv. 9. (6) bekezdés szerinti

Részletesebben

ALÁÍRÓLAP. Tervező: Korényi és Társai Építész Kft. 1113 Budapest, Edömér u. 4. TT1 01-2590. Nagy Csilla TT1 01-1210 K1 1-01-3157. 2013.

ALÁÍRÓLAP. Tervező: Korényi és Társai Építész Kft. 1113 Budapest, Edömér u. 4. TT1 01-2590. Nagy Csilla TT1 01-1210 K1 1-01-3157. 2013. ALÁÍRÓLAP KÖZÉPSŐ FERENCVÁROS REHABILITÁCIÓS TERÜLET (Budapest, IX. ker. Ferenc körút - Üllői út - Haller utca - Mester utca által határolt területre vonatkozó) a Ferencvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

(TERVEZET) A rendelet 3. -a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki:

(TERVEZET) A rendelet 3. -a következő (6) és (7) bekezdéssel egészül ki: Budapest Főváros XIX. kerület Kispest Önkormányzat Képviselő-testületének. /2011. ( ) önkormányzati rendelete a járművek elhelyezéséről, a parkolóhely építési kötelezettségről, és annak megváltásáról szóló

Részletesebben

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA

A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA Elfogadta: 198/2008. (III. 26.) Kt. hat. A BUDAPEST XVI. KERÜLET KÖRNYEZETVÉDELMI PROGRAMJA A Nemzeti Környezetvédelmi Program a települési környezet védelmén belül egy kisebb környezet-, és stresszhatást

Részletesebben

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA

TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSA ÉS AKTUALIZÁLÁSA PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u. 52. Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy-Zsilinszky út 9. I/2 Tel/Fax: /46/ 356-345, /46/ 313-476 E-mail: provinciaterv@gmail.com

Részletesebben

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA

BÉCSI ÚT - KISCELLI UTCA - SAN MARCO UTCA - KENYERES UTCA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 27./2003. (IX.08.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület BÉCSI ÚT -

Részletesebben

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA MÁRKÓ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 7/2013.(II.12.), 12/2013.(III.12.) ÉS A 16/2015.(II.11.) SZ.ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉSEK ALAPJÁN 314 / 2012.

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV melléklet a../2014.( ) számú önkormányzati határozathoz DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail:

Részletesebben

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA E X! É p í t é s z i r o d a K f t. 5000 Szolnok, Hunyadi út 41. tel. / fax : (56) 423 651 KARCAG VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Településszerkezeti terv (módosítás 2005.) Megállapította

Részletesebben

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012.

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012. Építészeti műszaki leírás a Budapest, VIII. ker. Kőfaragó utca 8., hrsz.36471:, utcai földszinti üzletek, többszintes parkolóház beépítést tisztázó elvi engedélyezési terveihez Építésztervezők: É 01 3417/13

Részletesebben

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének

Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének Budapest Főváros X. kerület Kőbányai Önkormányzat Képviselő-testületének 34/2015. (XII. 18.) önkormányzati rendelete Budapest X. kerület, Újköztemető és környéke Kerületi Építési Szabályzatának és Szabályozási

Részletesebben

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 -

T P. T P TALENT-PLAN Kft. 9023 Győr, Richter J.u.11. Tel: 96/418-373; Fax: 96/418-699; E-mail: talent_plan@arrabonet.hu - 2 - T P T A L E N T P L A N Tervezõ, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 9023 Gyõr, Richter János u. 11. Tel: 96/418 373; Fax: 96/418 699; E mail: talent_plan@arrabonet.hu VÉRTESKETHELY TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

Részletesebben

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ

TISZATARJÁN KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK KISMÉRTÉKŰ MÓDOSÍTÁSÁHOZ JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZ PROVINCIA TERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÉPÍTÉSZETI TERVEZŐ KFT Levélcím: 3529 Miskolc, Derkovits u 52 Telephely: 3527 Miskolc, Bajcsy- Zsilinszky út I/2 Tel/Fax: 46/356-345, Mobil:06/530-6676 E-mail: provinciaterv@gmailcom

Részletesebben

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV

TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK 178/2005.(XII. 29.) KT. HATÁROZATA A KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉRŐL Dány község Önkormányzatának Képviselő testülete az 1990. évi LXV. tv. szerint,

Részletesebben

Új egészségügyi központ. Pestszentimrén TERVEZET

Új egészségügyi központ. Pestszentimrén TERVEZET Új egészségügyi központ Pestszentimrén 02 TERVEZET Nyárfás sor TERVEZET TERVEZET Elhelyezkedés Beépítési vázrajz A beépítésre váró ingatlan Pestszentimre városközpontjában, a első harmadában helyezkedik

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV DEBRECEN MEGYEI JOGÚ VÁROSPOLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY VÁROSTERVEZÉSI OSZTÁLY Debrecen, Piac utca 20.sz. (52) 511-513, (52) 511-400, fax.: 511-575 e-mail: foepitesziroda @ph.debrecen.hu

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Bartók és Hunyadi utcák tervezését érintő döntésekhez.

ELŐTERJESZTÉS a Bartók és Hunyadi utcák tervezését érintő döntésekhez. Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Bartók és Hunyadi utcák tervezését érintő döntésekhez. Répcelak Város Önkormányzata pályázat útján a Kvarcit Bt.-t választotta ki a Bartók utcában zárt csapadékcsatorna,

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása /2015.( ) határozat-tervezet a szerkezeti terv módosításáról mellékletekkel Helyi építési szabályzat (HÉSZ) módosítása /2015.( ) önkormányzati

Részletesebben

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra)

TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához. (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) TANULMÁNYTERV Kishartyán község településrendezési tervének módosításához (Kishartyán, 073/1 hrsz.-ú ingatlanra) A tervezett fejlesztés helyszíne (Forrás: maps.google.hu) Salgótarján, 2012. június 20.

Részletesebben

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15

ARCHITEX É p í t é s z K f t JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK. tsz.: 213/15 ARCHITEX É p í t é s z K f t S z o l n o k, Verseghy park 8. telefon: 56/789-307 telefax: 56/789-327 e-mail: architex@architexkft.hu JÁSZLADÁNY NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA ALAPDOKUMENTUMOK

Részletesebben

ELŐZMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA

ELŐZMÉNYEK ÖSSZEFOGLALÁSA Könyves Kálmán körút Kllői út MÁV Kelenföld Keleti Pályaudvar vasútvonal Albert Flórián út által határolt területre vonatkozó kerületi építési szabályzat (KÉSZ) előkészítése B I Z O T T S Á G I I S M E

Részletesebben

A BUDAPEST, III. KERÜLET TESTVÉRHEGYI LEJTŐ JABLONKA ÚT GÖLÖNCSÉR UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

A BUDAPEST, III. KERÜLET TESTVÉRHEGYI LEJTŐ JABLONKA ÚT GÖLÖNCSÉR UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 41/2005. (IX.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE A BUDAPEST, III. KERÜLET TESTVÉRHEGYI LEJTŐ JABLONKA ÚT GÖLÖNCSÉR UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 13/ 2001. (III.02.) Ök. sz. rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 13/ 2001. (III.02.) Ök. sz. rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 13/ 2001. (III.02.) Ök. sz. rendelete a Budapest, XXIII., Mezőlak utca - Szent László utca - Mesgye utca - Nyír utca által határolt terület szabályozási

Részletesebben

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A TELEPÜLÉSSZERKEZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A TELEPÜLÉSSZEREZETI- ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSO LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A rendezési terv módosítása során 12 terület módosítására kerül sor. A módosítani kívánt területek

Részletesebben

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA

HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA HEREND VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES MÓDOSÍTÁSA 100/2013.(IX.17.) SZ. ÖNK. HATÁROZATTAL ELFOGADOTT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI DÖNTÉS ALAPJÁN 314 / 2012. (XI.8.) KORM. RENDELET 41. SZERINTI EGYSZERŰSÍTETT

Részletesebben

Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT módosítás, tervezői válasz

Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT módosítás, tervezői válasz T/F 4660 300, 3614 296 email: iroda@korenyikft.hu 1/5 IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Szűcs Balázs főépítész úr részére Budapest Bakáts tér 14. 1092 Tárgy: Középső Ferencváros rehabilitációja, KSZT

Részletesebben

TERÜLETFELHASZNÁLÁS, LÉTREHOZÁS, SZABÁLYOZÁS. 3. Előadás (Dr Lányi Erzsébet) Az múlt és jelen civilizációs modell térbeli megjelenése.

TERÜLETFELHASZNÁLÁS, LÉTREHOZÁS, SZABÁLYOZÁS. 3. Előadás (Dr Lányi Erzsébet) Az múlt és jelen civilizációs modell térbeli megjelenése. TERÜLETFELHASZNÁLÁS, LÉTREHOZÁS, SZABÁLYOZÁS 3. Előadás 2007.02.27. (Dr Lányi Erzsébet) 1. Az épített környezet-mesterséges környezet. Az múlt és jelen civilizációs modell térbeli megjelenése. Elemei (újra):

Részletesebben

1. ELŐZMÉNYEK 2. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI

1. ELŐZMÉNYEK 2. A TERVEZÉSI TERÜLET ADOTTSÁGAI EGRI ÉPÍTÉSZ IRODA KFT. 3300 Eger, Dobó utca 18. Heves Megyei Bíróság mint Cégbíróság Cg. 10-09-021606 Tel.: 36/511-570 Fax: 36/411-890 E-mail: egriepir@egriepir.hu Munkaszám: 022010/2 1. ELŐZMÉNYEK MŰSZAKI

Részletesebben

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról

1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Rendelettel jóváhagyandó. /2014.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról Lajosmizse Városának Önkormányzata Képviselő-testületének /2014. (.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK

A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉSI RENDSZER (KKKR) BEVEZETÉSÉHEZ SZÜKSÉGES INFRASTRUKTÚRA INTÉZKEDÉSI JAVASLATOK TANDEM MÉRNÖKIRODA Kft. Postacím: 1300 Bp. Pf. 4. / Iroda: 1033 Budapest Polgár u. 12. Tel.: (1) 368-83-43; Tel./Fax: (1) 453-24-49 pej.kalman@tandemkft.hu www.tandemkft.hu A BUDAPESTI KÖZÖSSÉGI KERÉKPÁROS

Részletesebben

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

(1) A HÉSZ 21. (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép: PÜSPÖKLADÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 8/2015. (V. 1.) önkormányzati rendelete Püspökladány Város Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 7/2005. (V. 27.) önkormányzati

Részletesebben

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13

Győrsövényház. HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 Győrsövényház HÉSZ módosítás Egyszerűsített eljárás Véleményezési dokumentáció 2014. november TH-14-02-13 2 Győrsövényház HÉSZ módosítás Véleményezési dokumentáció Aláírólap Felelős tervező: Németh Géza...

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) önkormányzati rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról mellékletekkel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési szabályzat

Részletesebben

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY

Tér- Haló Kft. RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY RÁBASZENTMIHÁLY rendezési terv módosítás 1 RÁBASZENTMIHÁLY Településszerkezeti és szabályozási terv módosítás Előzetes tájékoztatási szakasz dokumentációja 2015. május TH-15-02-09 RÁBASZENTMIHÁLY rendezési

Részletesebben

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012.

Építésztervezők: Materny Károly okl. építészmérnök É 01 3417/13. Sződy Tamás okl. építészmérnök É2 01-4755/05. Budapest 2012. Építészeti műszaki leírás a Budapest, VIII. ker. Kőfaragó utca 8., hrsz.36471:, többlakásos lakóépület, utcai földszinti üzletek, többszintes parkolóház, felső szinteken irodák beépítést tisztázó elvi

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 34/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 34/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * A BUDAPEST, III. KERÜLET KIRÁLYOK ÚTJA HADRIANUS UTCA SZENTENDREI ÚT ORSZÁG ÚT KÖZIGAZGATÁSI HATÁR ÁLTAL

Részletesebben

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet)

Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) Településszerkezeti terv Határozattal jóváhagyandó munkarész (tervezet) PILIS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK.. számú önkormányzati határozata a Pilis város Településszerkezeti Tervének jóváhagyásáról

Részletesebben

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08

RAVAZD. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 RAVAZD Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. ÁPRILIS TH-15-02-08 2 Ravazd Község Településrendezési tervének módosítása Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti

II.3. ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti ALÁTÁMASZTÓ JAVASLAT (Településrendezés és változással érintett területek) Munkarész a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet 3. melléklete szerinti tartalommal készült a település sajátosságainak figyelembevételével.

Részletesebben

Értékesítési Tájékoztató Lakó- és különleges övezeti területek értékesítése Kunsziget

Értékesítési Tájékoztató Lakó- és különleges övezeti területek értékesítése Kunsziget Értékesítési Tájékoztató Lakó- és különleges övezeti területek értékesítése Kunsziget 2013 Kunsziget Termálfalu elhelyezkedése Kunsziget Győrtől 15 km-re, Hegyeshalom irányában található. A Budapest felől

Részletesebben

1/9. Dokumentáció. A 7800 Siklós, Ipartelep út 2, 310/46 hrsz-ú ingatlanokról

1/9. Dokumentáció. A 7800 Siklós, Ipartelep út 2, 310/46 hrsz-ú ingatlanokról 1/9 Dokumentáció A 7800 Siklós, Ipartelep út 2, 310/46 hrsz-ú ingatlanokról 2/9 1.0 AZ INGATLAN ISMERTETÉSE Az ingatlanok elhelyezkedése, megközelíthetősége Az értékelt ingatlanok Magyarország Dél-Dunántúli

Részletesebben

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS

P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI TERV ÉS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT MÓDOSÍTÁS REGIOPLAN KÖRNYEZET ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, APÁCA U. 44. TEL/FAX.: 96/529751, 311304 email: regioplan@regioplan.hu Munkaszám. Rp.I.1136 P E T Ő H Á Z A TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV, SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet 3.4. KÖZLEKEDÉS VONALVEZETŐ Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft. 6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II./8A Tel.: 76/486-610, Fax: 76/506-199 www.vonalvezeto.hu, vonalvezeto@vonalvezeto.hu Tsz.: VV-T 2015

Részletesebben

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete

Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete Tervezet ARNÓT KÖZSÉG Önkormányzat Képviselő-testületének../2013.(V.18.) önkormányzati rendelete A Helyi Építési Szabályzatról szóló a hatályos 21/2008.(XII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról ARNÓT

Részletesebben

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 )

A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) 4001 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Telefon: (42) 524-524 NYÍREGYHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERI HIVATALA A(z) 4255 HRSZ-Ú FÖLDRÉSZLETRE ( 2009 ) A jelen adatszolgáltatás tájékoztató jellegű Nyíregyháza

Részletesebben

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (TERVEZET)

ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT (TERVEZET) MŰ-HELY TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 1065. Bp., VI. Bajcsy-Zsilinszky út. 31. I. POB: 1368 BP 5. PF 215 TEL: (36-1) 312 4570 FAX: (36-1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu BUDAPEST, X. KERÜLET KŐBÁNYA

Részletesebben

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz.

érintett terület címe, önkormányzati képviselő Klebelsberg telep, 21843., 24844. hrsz. 1 2 3 5 6 Klebelsberg telep, 21843., 24844. Bajai út 25920. Lauer István Klebelsberg telep 21841/1. Szőregi tanyák 02423/1., 2. hrsz Subasa dűlő 2. kereskedelmi, gazdasági, szolgáltató övezet és védelmi

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész

POLGÁRMESTERE. Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2012. december 5-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész Tárgy: Budapest, XVII. kerület, Bocskai u. - Baross

Részletesebben

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA

PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA PILISVÖRÖSVÁR VÁROS HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA A BUDAPEST-ESZTERGOM VASÚTVONAL REKONSTRUKCIÓJA NEMZETGAZDÁSÁGI SZEMPONTBÓL KIEMELT JELENTŐSÉGŰ BERUHÁZÁSHOZ KAPCSOLÓDÓAN TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS

Részletesebben

RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK

RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK RENDEZÉSI TERVEK ÉS A KÖZÚTHÁLÓZAT-FEJLESZTÉS ÖSSZEFÜGGÉSEI, AKTUÁLIS KÉRDÉSEK ÁLLAMREFORM ÉS A KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS AKTUÁLIS KÉRDÉSEI BALATONFÖLDVÁR, 2007.05.08-09. ELİADÓ: DR. FÜLÖP GYULA TERÜLETFEJLESZTÉS

Részletesebben

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM

INFORMÁCIÓS MEMORANDUM INFORMÁCIÓS MEMORANDUM Hajdúnánás, Dorogi utca 19. Hrsz.: 3398 4080 HAJDÚNÁNÁS MAGYARORSZÁG 2015.07.13. Oldal 1 / 11 LOKÁCIÓ ANALÍZIS MAKRO KÖRNYEZET Megye Hajdú-Bihar Régió Észak-Kelet Magyarország Lakosság

Részletesebben

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom:

H I R D E T M É N Y. Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: H I R D E T M É N Y Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. tv. 51. -a alapján az alábbi tájékoztatást adom: Környezetvédelmi Bizottsága 2015. február 10-i ülésén az alábbi határozatokat

Részletesebben

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1

Gyır MJV Kerékpáros 2010.11.22. 1 Gyır MJV Kerékpáros Hálózatfejlesztési Koncepciója és Tanulmányterve 2010.11.22. 1 Tervezı konzorcium bemutatása: K o n z o r c i u m v e z e t õ : J E L - K Ö Z M é r n ö k i Ir o d a K ft. U N IV E R

Részletesebben

szabályozási tervéről és építési szabályzatáról

szabályozási tervéről és építési szabályzatáról Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének 13/2005. (VI. 04.) sz. rendelete a Sanofi-Synthélabo vállalatcsoporthoz tartozó Chinoin Rt. Újpesti központi telepe szabályozási

Részletesebben