BUDAPEST XX. KERÜLET M5 - ERZSÉBET CSATORNA - NAGYKŐRÖSI ÚT - SZENTLŐRINCI ÚT ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPEST XX. KERÜLET M5 - ERZSÉBET CSATORNA - NAGYKŐRÖSI ÚT - SZENTLŐRINCI ÚT ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE"

Átírás

1 Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. Telefon: BUDAPEST FŐVÁROS VÁROSÉPÍTÉSI TERVEZŐ KFT BUDAPEST, ANDRÁSSY ÚT 10. TEL.: , FAX: BUDAPEST XX. KERÜLET M5 - ERZSÉBET CSATORNA - NAGYKŐRÖSI ÚT - SZENTLŐRINCI ÚT ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVE (314/2012. (IX.8.) Korm. rendelet 38. -a szerinti véleményezési szakaszra) BUDAPEST, AUGUSZTUS HÓ XX. ker. M5 - Erzsébet csatorna - Nagykőrösi út - Szentlőrinci út KSZT 1

2

3 Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. Telefon: TARTALOMJEGYZÉK 1. VIZSGÁLAT 1.1. Városrendezési vizsgálatok A tervezési terület ismertetése, előzmények A TSZT vonatkozó rendelkezései, érvényben lévő keretövezetek, kivonat az FSZKT-ból A KVSZ vonatkozó rendelkezései A hatályos terv vizsgálata Jelenlegi területhasználat Tulajdonvizsgálat Értékvédelmi vizsgálat 1.2. Közlekedési vizsgálat Jelenlegi úthálózat Jelenlegi forgalmi helyzet Parkolási vizsgálat Jelenlegi tömegközlekedési hálózat Jelenlegi gyalogos és kerékpáros közlekedés 1.3. Közművizsgálatok Vízellátás Csatornázás Villamosenergia-ellátás Gázellátás Elektronikus hírközlés 1.4. Zöldfelületek és környezeti hatások vizsgálata Környezeti hatások vizsgálata Zöldfelületek vizsgálata 2. ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK 2.1. Beépítési javaslat 2.2. Közlekedési javaslat Javasolt úthálózat Tömegközlekedési hálózat javaslata Gyalogos és kerékpáros közlekedés fejlesztési javaslata Parkolási javaslat 2.3. Közműfejlesztési javaslat Vízellátás Csatornázás Villamosenergia-ellátás Gázellátás Elektronikus hírközlés 2.4. Zöldfelületrendezési és környezetvédelmi javaslat Környezetvédelmi javaslat Zöldfelületrendezési javaslat 2.5. Örökségvédelmi hatástanulmány Változtatási szándékok Hatáselemzés Összefoglalás Régészeti fejezet 3. JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ XX. ker. M5 - Erzsébet csatorna - Nagykőrösi út - Szentlőrinci út KSZT 3

4 Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. Telefon: VIZSGÁLAT Jelen szabályozási terv a 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a településfejlesztési koncepcióról, integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről) 46. -ának (2) bekezdés ba) pontja szerint meghatározott jogszabályi környezetben készül. (2) A december 31-én hatályban lévő kerületi településrendezési eszköz b) július 1-től december 31-ig történő módosítása amennyiben az a főváros településszerkezeti tervének módosítását nem igényli a VI. fejezet eljárási szabályai szerint ba) az OTÉK augusztus 6-án hatályos településrendezési tartalmi követelményeinek és jelmagyarázatának, valamint a Fővárosi Szabályozási Kerettervről és a Budapesti Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló fővárosi közgyűlési rendelet figyelembevételével, 1.1. Városrendezési vizsgálatok A tervezési terület ismertetése, előzmények Az M5-ös autópálya és a Nagykőrösi út között húzódó tervezési terület Budapesten az elővárosi zónában, a XX. kerület délkeleti részén található, a XIX. és a XXIII. kerülettel határos. A Nagykőrösi út - Szentlőrinci út (Méta utca) kereszteződésétől keletre a XVIII. kerület területe húzódik. A jelenleg beépítetlen területen egy felszámolt használtautó-kereskedés nyomai, valamint a Nagykőrösi útra merőlegesen húzódó elektromos távvezeték és tartóoszlopai láthatóak. A közlekedési kapcsolatai - M5 autópálya, Szentlőrinci út, Nagykőrösi út - miatt frekventált terület már az 1991-ben jóváhagyott kerületi területfejlesztési koncepcióban is fejlesztési területként került kijelölésre, Budapest főváros településszerkezeti tervében is fejlesztési területként szerepel. A tervezési terület elhelyezkedése A területre a XX. kerületi Önkormányzat megbízásából a BFVT Kft. kerületi szabályozási tervet készített, amely a 8/2007.(IV. 17.) Önkormányzati rendelettel jóváhagyásra került. A terv a belterületbe vonás utáni területhasznosításra ad javaslatot. Intézményi funkció elhelyezését javasolja, a terület városszerkezeti elhelyezkedéséből adódóan elsősorban olyan kereskedelmi és szolgáltatási létesítményeket, amelyek elhelyezésére a város belső, beépített területén kevésbé van lehetőség. (Szakáruházak, diszkont- és raktáráruház, nagykereskedelmi áruház, autókereskedelem, bemutatótermek, stb.) A hatályos terv alapján részben megtörténtek a telekalakítások, kiszabályozásra került a Nagykőrösi útra merőleges közterület (195046/57 hrsz.), mely a területet két nagyobb területegységre osztja. Jelen dokumentáció a hatályos tervhez képest módosítást jelent a KL-KT besorolású terület vonatkozásában (kis részén intézményi terület kijelölésével), a terv készítése óta történt változások, területi adottságok, a közlekedésfejlesztéshez szükséges terület pontosítása, valamint a megváltozott jogszabályi környezet figyelembevételével. XX. ker. M5 - Erzsébet csatorna - Nagykőrösi út - Szentlőrinci út KSZT 4

5 Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. Telefon: A TSZT vonatkozó rendelkezései, érvényben lévő keretövezetek, kivonat a hatályos FSZKT-ból Budapest főváros településszerkezeti terve A 1125/2005.(V.25.) sz. Főv. Kgy. Határozattal elfogadott TSZT I. Funkcionális szerkezet tervlapja a tervezési területet Városszerkezeti jelentőségű átalakuló területeket tartalmazó területi egység részeként ábrázolja. A II. Területfelhasználási tervlap szerint kereskedelmi, szolgáltató terület területfelhasználási egységbe sorolt, jelenleg külterületi, infrastruktúra-feltételhez kötött fejlesztési terület. Fővárosi szabályozási keretterv, a BVKSZ előírásai A 46/1998. (X. 15.) Főv. Kgy. sz. rendelettel jóváhagyott Fővárosi szabályozási kerettervet Budapest Főváros Közgyűlése a tervezési terület vonatkozásában a 44/2010.(IX.14.) Főv. Kgy. sz. rendelettel módosította. Az FSzKT a területet I intézményterületek keretövezetű valamint E-VE védelmi, védőerdő, Z-EZ egyéb, közhasználatra nem szánt zöldfelületek és KL-KT közlekedési célú közterületek célzott területfelhasználási módú területbe sorolja. Az I keretövezet az intézmények, elsősorban közösségi, igazgatási, ellátási és irodai funkciók elhelyezésére szolgáló része, amelyben olyan építési övezet is meghatározható, ahol a lakófunkció megengedett. Z-EZ besorolásúak azok a zöldfelületek, amelyek alábányászottak (alápincézettek) vagy közlekedési pályák által közrezártak, illetve egyéb környezeti okok miatt funkcionális (kert, park) zöldfelületként nem használhatók. Az E-VE védelmi, védőerdő területe kizárólag a különböző területfelhasználási módok közötti véderdők telepítésére szolgál. A KL-KT besorolású terület kizárólag közlekedési célú közterületek, nyomvonal jellegű jelentős közlekedési építmények elhelyezésére szolgál. Védelmi és korlátozási területek A tervezési területen sajátos jogintézménnyel (elővásárlási jog) érintett, településrendezési célok megvalósításához szükséges területek találhatók. (FSZKT 2. sz. melléklete: Védelmi és korlátozási területek) A hatályos KVSZ vonatkozó rendelkezései A KVSZ a tervezési területet a hatályos KSZT alapján I-XX/SZ3 építési övezetbe, valamint E-VE-XX/2 Z-EZ-XX KL-KT-XX övezetbe sorolta. I-XX/SZ3 E-VE-XX/2 Z-EZ-XX KL-KT-XX Szabadonálló beépítésű intézményterület, ahol a lakásfunkció kizárt Közlekedési védőerdő Az övezet kizárólag környezetvédelmi célból, nagy forgalmú utak és közlekedési csomópontok mentén telepített növényzet céljára kijelölt terület. Közlekedési pályák által közrezárt zöldfelületek övezete Fővárosi jelentőségű közlekedési célú közterületek. XX. ker. M5 - Erzsébet csatorna - Nagykőrösi út - Szentlőrinci út KSZT 5

6

7

8

9

10 Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. Telefon: A hatályos terv vizsgálata A tervezési területen a 8/2007.(IV.17.) Önkormányzati rendelettel jóváhagyott kerületi szabályozási terv hatályos. A terv a területet az FSZKT-nek megfelelően I-XX/SZ3 építési övezetbe, valamint E- VE-XX/2, Z-EZ-XX és KL-KT-XX övezetbe sorolta. A Nagykőrösi út szabályozási szélességét 30,0m-ben határozza meg. Az I-XX/SZ3 építési övezetbe sorolt intézményi területen elsősorban olyan létesítmények elhelyezését javasolja, amelyekre a város belső területén, lakóterületen, a helyigény vagy a funkció miatt nincs lehetőség. (pl.: szakáruházak, diszkont- és raktáráruház, bemutatótermek.) A szabadonálló beépítéssel beépíthető terület fő paraméterei: beépítettség max.: 35% terepszint alatti beépítés max.: 50% telekterület min.: 5000m 2 telek szélessége min.: 60m építménymagasság 6,0-12,0m zöldfelület min.: 35% szintterületi mutató max.: 0,75m 2 /m 2 Közlekedési véderdő (E-VE-XX) telepítését írja elő az I-XX/SZ3 építési övezet területe és az M5-ös autópálya között. A Szentlőrinci út Méta utcai felüljáró északi oldalán lehajtó ág építésének területbiztosítására közlekedési területet (KL-KT-XX) szabályoz ki. A csomópont zárványaként szereplő terület Z-EZ- XX övezeti besorolást kapott, amely a közlekedési pályák által közrezárt zöldfelületek övezete. XX. ker. M5 - Erzsébet csatorna - Nagykőrösi út - Szentlőrinci út KSZT 6

11 Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. Telefon: Jelenlegi területhasználat A Nagykőrösi út - M5 autópálya bevezető szakasza térségében használaton kívüli mezőgazdasági területek vannak. A tervezési területen az egykori szántók és legelők helyén ma parlag található, elsősorban az utak mentén facsoportok, cserjés-bokros területek húzódnak. A Szentlőrinci út közelében egy faiskolai lerakat üzemel. Épület, építmény a területen nem található Tulajdonvizsgálat A tulajdonvizsgálat a Fővárosi Kerületek Földhivatala júniusi adatai alapján készült. Hrsz. Telekterület (m 2 ) Művelési ág Tulajdonos (195046/50) 587 kivett közút XX. Kerületi Önkormányzat (195046/51) kivett közút XX. Kerületi Önkormányzat / autópálya Magyar Állam / autópálya Magyar Állam / csatorna XX. Kerületi Önkormányzat /3 494 szántó Magántulajdon / feltöltött terület XX. Kerületi Önkormányzat / telephely Gazdasági társaság (195046/58) 916 kivett út Magántulajdon (195046/48) 904 kivett út XX. Kerületi Önkormányzat /49* 1482 rét Magántulajdon (195046/45) 997 kivett út XX. Kerületi Önkormányzat /47* 3651 rét Magántulajdon (195046/42) 702 kivett út XX. Kerületi Önkormányzat (195046/46) 116 kivett út XX. Kerületi Önkormányzat (195046/43) 887 kivett út XX. Kerületi Önkormányzat (195046/39) 1561 kivett út XX. Kerületi Önkormányzat / rét Magántulajdon (195046/40) 8325 kivett út XX. Kerületi Önkormányzat / rét Magántulajdon (195044/7) kivett út Magyar Állam (195048/17) 3266 kivett út Gazdasági társaság (195049) közút XX. Kerületi Önkormányzat kivett vasút Magyar Állam / szántó Magántulajdon / szántó Magántulajdon (195046/57) 2369 kivett út Gazdasági társaság / rét Gazdasági társaság (195046/52) 8018 kivett közút Fővárosi Önkormányzat (195046/56) 2498 kivett közút Gazdasági társaság (195046/54) 345 kivett út Magántulajdon / szántó, rét Magántulajdon (195046/53) 503 kivett út Magántulajdon (195048/15) 9913 kivett út Fővárosi Önkormányzat / szántó, rét Fővárosi Önkormányzat * Terhelés: vezetékjog; Magyar Távközlési Rt Értékvédelmi vizsgálat A tervezési területen országos műemléki védettség alatt álló, vagy fővárosi rendeletben védett épület, építmény nem található. A vizsgálat alá vont területen a Lechner Lajos Tudásközpont által vezetett központi hatósági nyilvántartás alapján régészeti lelőhely nem található. A területre készített régészeti szakvélemény (2014. július 2., Adorjánné Dr. Gyuricza Anna) szerint a teljes tervezési terület régészeti érdekű terület. XX. ker. M5 - Erzsébet csatorna - Nagykőrösi út - Szentlőrinci út KSZT 7

12

13 Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. Telefon: Képek a tervezési területről A /12 hrsz.-ú fejlesztési terület a Méta utcai felüljáró felől A /55 hrsz.-ú telek A /55 hrsz.-ú telek a Nagykőrösi út felől A /8 hrsz.-ú telek A /16 hrsz.-ú telek Elkészült útcsatlakozás a /16 hrsz.-ú telken Az Erzsébet-csatorna a /2 hrsz.-ú telken A /11 hrsz.-ú telek XX. ker. M5 - Erzsébet csatorna - Nagykőrösi út - Szentlőrinci út KSZT 8

14 Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. Telefon: Közlekedési vizsgálat Előzmények A vizsgált terület Budapest XX. ker. Erzsébet csatorna - Szentlőrinci út, Nagykőrösi út által határolt területe. A térség egy igen dinamikusan fejlődő része a fővárosnak, számos nagy bevásárlóközpont mellett itt található a Nagybani Piac és több kisebb, de forgalmában nem elhanyagolható létesítmény. A nagyobb létesítményekhez elkészült jelentősebb hatásvizsgálatok: Az M5 autópálya bevezető szakasza mellett az AUCHAN csomópont és a Szentlőrinci út - Méta úti felüljáró forgalmi vizsgálata a Budapest - Nagybani Piac működésére, BFVT Kft A TESCO MEGAPARK II. ütem forgalmi vizsgálata, FŐMTERV ZRt Nagykőrösi úti BAUMAX áruház közúti kapcsolata, ConstReal Kft A Budapest XXIII. ker. M5 autópálya - Szentlőrinci út - Nagykőrösi út MÁV vonal által határolt terület közlekedési hatástanulmánya, Közlekedés Kft Jelenlegi úthálózat A vizsgált terület legjelentősebb úthálózati eleme az M5 autópálya és annak csatlakozó fővárosi bevezető szakasza. A határoló utak - a Nagykőrösi út, a Méta utcai felüljáró, és a Szentlőrinci út hálózati szerepe II. rendű főút, forgalomterhelésük igen jelentős. A térség főúthálózatának legjelentősebb problémái: a városrészeket összekötő körirányú útvonalak hiánya, a meglévő körút elemek kis kapacitása, a szintbeni közúti-vasúti keresztezések, a főúthálózat átvezetése következtében a lakóterületek indokolatlanul nagy forgalmi terhelése. Az országos közúthálózati kapcsolatok tekintetében az MO gyűrű tovább építésével az M1autópálya és a 11. sz. út között, pesten keresztül folyamatos közlekedési kapcsolat alakult. A városhatár pesti vonalának környezetében megépült MO gyűrű keleti szektor 2008 évi forgalomba helyezése, a vizsgált terület főúthálózatának terhelésében kismértékű forgalomcsökkenést eredményezett. A forgalom csökkenés abból következik, hogy a forgalom azon része, mely az M0 autóút - M5 autópálya csomóponttól nyugatra lévő főúthálózatot terhelve az M5 autópálya - Méta utca - Sallai utca - Üllői út útvonalon halad át, részben az újonnan megépült gyorsforgalmi úthálózathoz tartozó szakaszra terhelődik. A további forgalomcsökkenést az eredményez majd az MO autópálya 51. sz főút M5 közötti szakasza új nyomvonalának, és az ún. Gödöllői átkötésnek a forgalomba helyezése Jelenlegi forgalmi helyzet A felsorolt tanulmányok összegzéseként és a forgalmi vizsgálat alapján kijelenthető, hogy a "Jelenlegi forgalomterhelés", és "Kritikus csomópontok és útszakaszok" ábrán ábrázolt jelenlegi forgalom nagyságok és a kritikus pályaszakaszok, csomópontok ma is helytállóak. Ezek a Nagykőrösi út csomópont Az M5-ös autópálya jelenlegi összekötő ága és az ún. "összekötő út" (a felüljáró és az M5 autópálya összekötő ága közötti út) kereszteződése. Az "összekötő út" és a Szentlőrinci út és Méta utcai felüljáró kereszteződése. XX. ker. M5 - Erzsébet csatorna - Nagykőrösi út - Szentlőrinci út KSZT 9

15 Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. Telefon: Parkolási vizsgálat A vizsgált terület ma beépítetlen. A határoló utak mentén megállni tilos Jelenlegi tömegközlekedési hálózat A vizsgált területnek a városszerkezetben elfoglalt helyéből adódóan a tömegközlekedési ellátást az autóbusz hálózat szolgálja. A Nagykőrösi úton közlekedő 54-es járat a Boráros tér Pestszentimre, az 55-ös járat a Boráros tér Gyál végállomásokkal a jelentős vonalhossz miatt színvonalas belső városi kapcsolatot nem képes adni. A 84E, 89E, 94E, 294E járatok Határ út és Gyál között, a 254E busz a Népligettől az Alacskai lakótelepig közlekedik. A Szentlőrinci út - Méta utca vonalán a 36-os autóbusz haránt irányú kapcsolatot biztosít Pestszentlőrinc Pesterzsébet Csepel Csillagtelep között. A 123-as járat az Auchan bevásárlóközpont és Soroksár Határ út között közlekedik. A 135-ös járat Soroksár Millenniumi telep és Soroksár Auchan közötti haránt irányban közlekedik. A jelenlegi területhasználatból adódóan a Nagykőrösi úton megállóhely a vizsgált területet érintő szakaszon a Méta utcánál van Jelenlegi gyalogos és kerékpáros közlekedés A vizsgált terület ma beépítetlen, a Nagykőrösi úton csak buszmegállók és a Méta utcai buszmegállók között van kiépített járda. Kerékpárút vagy kerékpársáv a térségben nincsen. XX. ker. M5 - Erzsébet csatorna - Nagykőrösi út - Szentlőrinci út KSZT 10

16

17

18

19

20

21 Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. Telefon: Közművizsgálat Vízellátás A vizsgált térség ellátása a déli, csepeli vízbázisok felől történik. A tervezési terület vízellátás szempontjából kedvező helyen fekszik. A Csepeli gépházaktól induló, a Soroksári Duna melletti Táncsics Mihály utcai DN 1000 mm-es főnyomóvezetékről ágazik le egy DN 700 mm-es fővezeték, mely a vizsgálati terület déli oldalán a Szentlőrinci út - Méta utca nyomvonalán halad. Szerepe elsősorban a Gilice téri medencék töltése. A medence fenékszintje 136,52 m B.f.-i szinten van. A térség vízellátása nyomásövezet szempontjából a pesti alapzónához tartozik, a hálózatban uralkodó nyomás értéke 2,5 bar körül mozog. A Szentlőrinci úti DN 700-asról két helyen, a Köves útnál DN 500-as és a Nagykőrösi útnál DN 300- as nyomócső ágazik le, mely a Ritka utca - Orsolya utca - Beszterce utca nyomvonalán haladva egy körvezetéki gerincet alkot. A 700-as töltővezeték nyomvonala a járda és az árok között zöldsávban van Csatornázás A vizsgált térséget nyílt vízfolyások hálózzák be, ezért a vízelvezetés - a kerület általános csatornázási tervének megfelelően - elválasztott rendszerben történik. Szennyvízelvezetés A vizsgált terület szennyvízelvezetés szempontjából a Dél-pesti Szennyvíztisztító-telep vízgyűjtőterületéhez tartozik. A térség keletkező szennyvizeinek befogadója a Magyar utca - Lázár utca - Klapka utcai egyesített rendszerű főgyűjtő, ahova a vizeket a Fiumei - Brassó - Lámpa - Losonc utca nyomvonalán kiépített 60/90, illetve 70/105-ös hálózat szállítja. E gyűjtőrendszer fogadja a szomszédos XVIII. - XIX. kerületekből érkező vizek egy részét is. A vizsgált terület közvetlen közelében nem épült szennyvízcsatorna. Csapadékvíz-elvezetés A térségben keletkező csapadékot a Gyáli-patak vízrendszere vezeti le a Soroksári-Dunába. Az elmúlt évtizedek közlekedési létesítményeinek építése kapcsán a Sósmocsár-árok vízrendszerét fokozatosan leválasztották az erzsébeti egyesített rendszerű csatornahálózatról (Kivétel a Sósmocsár-árok 1. és 2. ág) Az Erzsébet-ér (Sósmocsár-árok 1-es ág), M5-ös autópálya feletti szakaszának átkötése a Gyálipatak vízrendszere felé - az autópálya építése kapcsán megtörtént. E bekötőszakasz tervezési területünk nyugati határában húzódik a XIX. kerület fejlesztési területének felszíni vizeit fogadja. Az Erzsébet-ér ezen szakaszának vizei a Gyáli-patak 6-os majd a 7-es ágába kerülnek. A 6-os ág felső szakasza (az M5-ös autópálya és a Szentlőrinci út mentén) földmederként épült ki, melyet a Szentlőrinci útnál átemelőn keresztül a Szentlőrinci úti lakótelep csapadékvizei is terhelik. A 6-os ág és műtárgyai a jelenlegi mértékadó vízmennyiséget tudja fogadni, de a Szentlőrinci út alatti szakaszának esése, (a víz sebessége) rendkívül alacsony. Az általános csapadékvíz-elvezetési terv e szakasz lemélyítését irányozta elő, azonban az érintett önkormányzatok környezetvédelmi megfontolások alapján, a talaj víz-háztartásának védelme érdekében a lemélyítéshez nem járultak hozzá. A befogadó 7-es ág szintén rendezésre szorul a vízgyűjtőterületén jelentkező, növekvő területfejlesztésekből származó többlet felszíni vizek elvezetési igénye miatt. XX. ker. M5 - Erzsébet csatorna - Nagykőrösi út - Szentlőrinci út KSZT 11

22 Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. Telefon: A 7-es ág rendezésére a FŐMTERV 1997-ben vízjogi létesítési engedélyezési tervet készített, mely medermélyítés nélküli, a környezetvédelmi szempontokat figyelembe vevő megoldást dolgozott ki. (Tsz.: ) A terület felszín alatti vizek szempontjából mély fekvésű Villamosenergia-ellátás A térség középfeszültségű elosztását 20 kv-os szabadvezeték, illetve 10 kv-os kábelhálózat végzi. A 20 kv-os hálózat táppontja a Soroksár 120/20 kv-os alállomás. A 20 kv-os szabadvezeték a Mezsgye u. Nagykőrösi út között az Erzsébet csatorna felett, majd a Nagykőrösi úttal párhuzamosan létesült a vizsgált területen, és a Nagykőrösi utat keresztezve az út túloldalán épült tovább a Méta utcáig. A 10 kv-os hálózat táppontjai a IX. ker. Határ út és Gubacsi út térségében lévő Pesterzsébet alállomás, valamint a XVIII. ker. Lakatos utca Alsó erdősor utca mellett lévő Pestlőrinc alállomás. Az alállomásokból kiinduló 10 kv-os kábelhálózat a vizsgált területhez legközelebb a Méta utca Szentlőrinci út nyomvonalon található. A nagy távolságban lévő alállomások miatt a középfeszültségű (mind a 20 kv-os, mind a 10 kv-os) hálózatok leterheltek, csak kis tartalék kapacitással rendelkeznek. Az alállomások villamos energiáját az országos alaphálózatról Dunaújváros felől megtáplált Ócsa 220/120/20 kv-os alállomás biztosítja. Az alállomásból kiinduló 120 kv-os távvezetékek egyike mely a Szentlőrinci út M5-ös autópálya és az Erzsébet csatorna mentén érinti vizsgált területünket a Szentlőrinc, valamint Kőbánya 120/10 kv-os alállomásokig épült ki. A villamosművek, valamint a termelői, magán- és közvetlen vezetékek biztonsági övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) NGM rendelet szabályozza a biztonsági övezet terjedelmét, ez alapján a 120 kv-os távvezeték védőövezete a szélső áramvezetőktől mért m, a 20 kv-osé 5 5 méter. A 20 kv-os szabadvezeték azon szakaszaira, ami a szabvány belterületre vonatkozó előírásaival létesült a biztonsági övezet 2,5 2,5 m. Kisfeszültségű hálózat a közelben csak az M5-ös autópálya bevezető szakaszán lévő közvilágítási kábel Gázellátás A térség gázellátását a Soroksári gázátadó állomásból kiinduló nagyközépnyomású gázhálózat biztosítja. A hálózat két gerincvezetéke a vizsgált terület közelében épült ki. Az egyik a XX. ker. Vasút sor Szilágyság utca Szabadka utca Brassó utca Naszád utca és a XIX. ker. Hoffher A. utca nyomvonalon ø 500, illetve ø 400 mm-es mérettel létesült. A másik gerincvezeték a Szentlőrinci úton ø 300-as, a Méta utcában ø 200-as mérettel üzemel. Kisnyomású gázhálózat a vizsgált területen nincs, csak a közeli lakóterületeken, illetve a TESCO ellátására létesült Elektronikus hírközlés A térség a Magyar Telecom Nyrt. (volt MATÁV Rt.). Pesti Műszaki Szolgáltatási Központ ellátásához tartozik. A területen jelenleg nincs vezetékes távközlés. A terület környezetében a XX. kerületi családi házak ellátását a Mártírok RDLU központ biztosítja, a XVIII. kerületi intézmények ellátása a Pestlőrinc EPT HOST típusú távbeszélő központból történik. A területet határoló M5-ös autópályán, illetve a Nagykőrösi úton távközlési alépítmény található, amelyben a központokat összekötő átkérő hálózat rézerű, valamint fényvezetős kábelei találhatók. XX. ker. M5 - Erzsébet csatorna - Nagykőrösi út - Szentlőrinci út KSZT 12

23 Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. Telefon: Zöldfelületek és környezeti hatások vizsgálata Környezeti hatások vizsgálata Földtani viszonyok, talajszennyezések A terület eredetileg patakok árterülete volt, ennek öntéstalaj maradéka a tervezési térségben még fellelhető. A tervezési területen a fedetlen földtani szinten felsőpannon kőzetliszt, homok és huminites agyag helyezkedik el. A felette lévő szinten a felszínen feketés barna, laza, humuszos, homokos iszap, homokliszt, futóhomok és homokos kavicsréteg található. Az útépítések és a vízrendezés a tágabb térség állapotát megváltoztatták, a felső talajréteg erősen bolygatott, részben mesterséges feltöltés eredménye. A talajrétegeket vizsgálva a terület altalaja igen inhomogén. A területen található négy altalajtípus közül, csak a laza humuszos homok réteg nem alkalmas alapozásra. A talajvíznívó a Sós mocsár, az Erzsébet ér, és a Gyáli-patak közelsége miatt 0,3-2,0 méter mélyen van, közel a felszínhez. A terület mélyebben fekvő részein a talajvízszint általában nagyon magasan van, süppedékeny, nedves a felszín. Néhány vízzel teli horpa is található a tervezési területen. A terület építésalkalmassága szempontjából ez kedvezőtlen feltételt jelent, de geotechnikai megoldásokkal áthidalható a probléma. A talajvíz az építőanyagokra nézve gyengén agresszív tulajdonságú. Szennyeződés érzékenységi és felszín alatti vízminőség védelmi szempontból az "érzékeny" kategóriába tartozik a terület. A terület egésze-kisebb feltöltések kivételével-a határoló utaknál mélyebben fekszik. A terepfelszín sík, a felszíni vizeket az autópálya és a Szentlőrinci út menti és arra merőleges árkok rendszere vezeti az utak oldalán futó árkokba. Az alapozási terepmunkálatok során elképzelhető, hogy szennyezések kerülnek a felszínre. A talaj és a talajvízviszonyok ismeretében kijelenthetjük, hogy az építésnek geotechnikai akadálya nincs, de a feltételek csak mérsékelten kedvezőek. Hulladék A terület egy része roncsolt, építési törmelékkel, kővel feltöltött. A terület délnyugati részén, ahol a növényzetet kiirtották a megbolygatott földfelszín következtében építési törmelék került a felszínre. Az alapozási munkálatok során elképzelhető, hogy további szennyezések kerülnek elő, azok szakszerű kezeléséről gondoskodni kell. A Nagykőrösi és a Szentlőrinci út találkozásához közel található, Nagykőrösi út menti erdőfolt, nagy kiterjedésű, illegális hulladék lerakatot rejt magába. A Nagykőrösi és a Szentlőrinci út menti területsávok kommunális hulladékkal erősen szennyezettek. A hulladék lerakatok potenciális talajszennyező forrást jelentenek a területen. Levegőminőség A környezetvédelmi szempontból meghatározó klímatípusok közül a mesterséges vegyes beépítésű-módosított völgyi, városi és a városi hatás által kissé módosított síksági klímatípus határán fekszik a terület. A térség enyhén szennyezett levegőjű. A vizsgált tömb a 4/2002. (X. 7.) KVVM rendelet alapján a "Budapest és környéke" légszennyezettségi agglomerációba tartozik. XX. ker. M5 - Erzsébet csatorna - Nagykőrösi út - Szentlőrinci út KSZT 13

24 Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. Telefon: A tervezési terület környezeti kondícióit döntően a közúti közlekedés határozza meg és jelentős környezeti terhelést ró a tervezési területre. A légszennyezettség a közlekedésből és a térségi háttérszennyezésből származik. A forgalomból számított terhelési értékek, mint ahogy az a lenti táblázatból is látszik a nitrogén oxidok tekintetében közelítik, illetve meghaladják a hatályos határértékeket. A zöldfelületek aktív biológiai felületükkel csökkentik a légszennyezés mértékét. Folytonos vonalforrások szennyező hatása Szennyező anyag ( g/m 3 ) Szentlőrinci út M5 autópálya Nagykőrösi út Határérték ( g/m 3 ) szén-monoxid 684, , , nitrogén oxidok (mint NO2) ,58 243,72 85 kén-dioxid 6,49 6,98 7, A határértékeket a 4/2011. (I.4.) VM rendelet tartalmazza Helyi eredetű szennyező pontforrás nincs a tervezési területen. Zajterhelés A vizsgált területen a zajterhelés a közúti forgalomból származik. Az M5-ös, a Nagykőrösi és a Szentlőrinci út is határértékeket jelentősen meghaladó mértékű terhelést jelent. A vonatkozó határérték a 27/2008. (XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet szerint 65 db. Budapest stratégiai zajtérképe határértéket meghaladó zajterhelést mutat a területen. A stratégiai zajtérkép modellszámításának alapjául szolgáló alapadatok a vonatkozó jogszabályok szerint nem régebbiek, mint 3 év. A térképeken megjelenített értékek minden esetben a vonatkozó jogszabályok szerinti számítási módszerrel meghatározott mennyiségek, azaz az értékek nem közvetlen mérés eredményei. A legnagyobb zajterhelést az M5-ös autópálya forgalma okozza. Az úttengelytől számított 80 méteren belül is db-es zajszint adódik a forgalomból számítva, ami 5-10 db-es határértéktúllépést okoz. A Szentlőrinci út tengelyétől 20 méterre szintén db-es zajszint mutatkozik. XX. ker. M5 - Erzsébet csatorna - Nagykőrösi út - Szentlőrinci út KSZT 14

25 Budapest Főváros Városépítési Tervező Kft. Telefon: A Nagykőrösi út mentén a valamelyest kisebb zajterhelés jelentkezik, az úttengelytől 20 méterre a közúti forgalomból adódó zajszint db, ugyanakkor többletterhelést jelent, hogy a tömbbel átellenes oldalon vasúti sín húzódik, a Budapest - Lajosmizse vasútvonal fut itt. A területen és szomszédságában helyhez kötött pontszerű zajforrás nincs A jelenlegi zajterhelési értékek a távlati forgalmi helyzet (csomópont átépítés, kereskedelmi létesítmények megjelenése) kialakulása után a Szentlőrinci út mentén növekedni fog Zöldfelületek vizsgálata A tervezési területen értékes fa, vagy facsoport nincsen, azonban a meglévő zöldfelület, mint ökológiai felület jelentős természeti értéket képvisel a terület térségében. A vizsgált terület túlnyomó részét lágyszárú növényzet borítja. A gyepszintű társulások között elszaporodtak a gyomfajok. Ökológiailag értékesebb a terület déli részén található nádas folt, mely egyben jelzi a térség legmélyebben fekvő részét. Ezek a nedves biotópok értékes, fajgazdag, megőrzendő biológiailag aktív felületek. A terület külterületi, lényegében természetközeli voltát jelzik az őshonos állatvilág itt megtalálható fajai (pl. fácánok). Az illegális hulladék lerakatok ideális "zsákmányszerzési" lehetőséget nyújtanak a szarkáknak, így ez a madárfaj is elszaporodott a területen. Összefüggő faállomány nem igen található a területen. A terület délkeleti részén a közelmúltban kiirtották a fákat, a pusztítás nyomai még jól láthatók. A megmaradt kisebb facsoportok esetében a faállomány túlnyomórészt fekete nyárból, fehér nyárból, akácból áll. Néhány összefüggő ezüstfa csoport is található a nádas környékén. A cserjeszinten az ezüstfán kívül gyepűrózsa, szeder, bodza él. A vizsgált területen a biológiailag inaktív felületek aránya viszonylag alacsony, mindössze egy-két kisebb fedetlen-roncsolt földfelszín található a Nagykőrösi út mentén. A terület fennmaradó részét gyepszintű társulások borítják. Lombkorona borítottság a teljes vizsgált terület, mintegy 10-15%-át fedi. A terület egésze - kisebb feltöltések kivételével - mély fekvésű terület. XX. ker. M5 - Erzsébet csatorna - Nagykőrösi út - Szentlőrinci út KSZT 15

MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MISKOLC DÉLI IPARI PARK MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése MISKOLC Miskolc Déli Ipari Park (MIDIP) elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as

Részletesebben

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat

Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat 38/2007. (XII. 21.) rendelettel módosított 32/2004. (IX. 27.) rendelete a Budapest, XVI. kerület Biztató út - Árpádföldi sor - HÉV vonal - (117579) hrsz. közterület

Részletesebben

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK

MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK MIDIP MISKOLC DÉLI IPARI PARK I. Elhelyezkedés Miskolc elhelyezkedése Miskolc Déli Ipari Park elhelyezkedése A 93,5 hektáros Ipari Park címmel rendelkező terület Miskolc déli határában, az M30-as autópálya

Részletesebben

A módosítások elhelyezkedése

A módosítások elhelyezkedése SZENTKIRÁLYSZABADJA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK MÓDOSÍTÁSA A MÓDOSÍTÁSI IGÉNYEK BEMUTATÁSA, CÉLJA ÉS HATÁSA 9 8 5 7 6 1 3 4 2 A módosítások elhelyezkedése 1. A 638/3 hrsz-ú telket érintő módosítás Az ingatlan

Részletesebben

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐTSTÜLETÉNEK 49/2004. (XII.8.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32 / 2001. (XI. 30.) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint a BUDAPEST III. kerület MEZŐ UTCA

Részletesebben

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények

3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK. 3.0.1 Előzmények I.4.2. KÖZLEKEDÉS 3. KÖZLEKEDÉSI JAVASLATOK 3.0.1 Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2008. VÁTI) Bács-Kiskun M. területrendezési

Részletesebben

11/2002. (VI. 3.) rendelete

11/2002. (VI. 3.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 11/2002. (VI. 3.) rendelete a Budapest XVI. kerület Bökényföldi út Zsemlékes út Íjász utca E-TG keretövezet által határolt terület szabályozási tervéről (Egységes

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 43/2009. (IX. 30.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE 1 Budapest, III. kerület POMÁZI ÚT BÉCSI ÚT ARANYVÖLGY UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET kerületi szabályozási tervére

Részletesebben

6/2005. (II. 21.) rendelete

6/2005. (II. 21.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 6/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Rákospalotai

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 28/2001.(VII.20)Ök. számú rendelete a Budapest, XXIII. kerület Helsinki út Hold u. MÁV vasútvonal által határolt terület szabályozási tervéről

Részletesebben

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE LŐRINCI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 25/2004. (IV.29.) számú önkormányzati RENDELETTEL jóváhagyott, 23/2005. (XII.15.), 22/2006 (XI. 23.) és 8/2008.

Részletesebben

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával)

1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Alátámasztó munkarészek 1. Demográfiai, gazdasági vizsgálat (KSH, NFSZ adatok felhasználásával) Az alábbi ábrák Kál község lakónépességére vonatkozó főbb adatokat összegzik. A település lakossága a vizsgált

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 7/2005. (II. 21.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet ódosításáról és a Budapest, XVI. kerület Újszász

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK JÓVÁHAGYÁSÁRÓL ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 30/2005. (VI.29.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE a Budapest III. kerület Harsány lejtő 20039/2 út EV övezet nyugati határa 20 067/2 telek déli határa Domoszló

Részletesebben

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések

A kerületi szabályozási tervre vonatkozó rendelkezések ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 10/2008. (III.12.) RENDELETE * a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási

Részletesebben

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!)

1.) Új kereskedelmi-szolgáltató gazdasági terület kijelölése: (jelen tanulmány témája!) C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét

a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi szabályozási tervét ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 18/2011. (V.5.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE* a Budapest, III. kerület Mozaik utca Óbudai rakpart Duna folyam HÉV vonal által határolt terület kerületi

Részletesebben

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok

Tanulmányterv - Derecske TRT 2014. 1.sz. módosítás Szilágyi Lajos vállalkozó érdekében történő Településrendezési tervezési feladatok C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: 4025 Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email:

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 37/2010.(VII. 12.) önkormányzati rendelete * BUDAPEST, III. KERÜLET BATTHYÁNY UTCA PÜNKÖSDFÜRDŐ UTCA ÁRPÁD UTCA IPARTELEP UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET

Részletesebben

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó

TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV. Debrecen, 2013. augusztus hó LENGYEL ÉPÍTÉSZ MŰTEREM KFT. 4027 Debrecen, Egyetem sgt. 21. 1/2. Telefon / fax: (52) 425 428, (52) 532 896 E-mail: lengyel @ lengyelepitesz.t-online.hu Debrecen, 41. számú vrk. Debrecen-Nagykereki vasútvonal

Részletesebben

BUDAPEST XI. KERÜLET ALSÓHATÁR UTCA KÖRNYÉKE TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLAT KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLAT 76/2009.(IV.8.) KORM.

BUDAPEST XI. KERÜLET ALSÓHATÁR UTCA KÖRNYÉKE TERÜLETI HATÁSVIZSGÁLAT KÖRNYEZETI, TÁRSADALMI ÉS GAZDASÁGI HATÁSVIZSGÁLAT 76/2009.(IV.8.) KORM. MŰ HELY ZRT. TERVEZŐ ÉS TANÁCSADÓ ZRT. 1065. Bp., VI. Bajcsy Zsilinszky út. 31. I. POB: 1364 BP 4. PF 245, TEL: (36 1) 312 4570, 312 4573, FAX: (36 1) 312 2598 E MAIL: muhelyrt@muhelyrt.hu BUDAPEST XI.

Részletesebben

1. Jelen rendelet alkalmazása és hatálya

1. Jelen rendelet alkalmazása és hatálya ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 23/2006. (IV.13.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE A BUDAPEST III. kerület BÉCSI ÚT TESTVÉRHEGYI LEJTŐ Z-VP KERETÖVEZETŰ TERÜLET GÖLÖNCSÉR UTCA KÉKFESTŐ KÖZ

Részletesebben

/2016. (. ) Főv. Kgy. rendelet a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról

/2016. (. ) Főv. Kgy. rendelet a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról /2016. (. ) Főv. Kgy. rendelet a Budafok Duna-parti területére vonatkozó Duna-parti építési szabályzatról Budapest Főváros Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 22/2005. (VII. 11.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29.

BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. BUDAPEST FŐVÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK BELVÁROSRA VONATKOZÓ SZABÁLYOZÁSA PINTÉR FERENC 2010.09.29. A településszerkezeti terv felépítése I. Bevezető II. Jóváhagyandó munkarész A terv leírása Rajzi

Részletesebben

Szerzők TT/ okleveles településmérnök TT városépítésivárosgazdálkodási TT okleveles tervező építészmérnök.

Szerzők TT/ okleveles településmérnök TT városépítésivárosgazdálkodási TT okleveles tervező építészmérnök. Szerzők VÁROSRENDEZÉS Liszkay Krisztina Vásárhelyi Kinga Szczuka Levente Tarr Sipos Zsuzsa Krébesz András vezető településtervező okleveles építészmérnök okleveles építészmérnök városépítésivárosgazdálkodási

Részletesebben

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények

SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS. 1. Előzmények SIÓAGÁRD KÖZLEKEDÉS 1. Előzmények Közlekedési szempontból az alábbi tervelőzményeket vettük figyelembe: Országos területrendezési terv (2003. évi XXVI. Tv.) Tolna M. területrendezési terve (VÁTI) Tolna

Részletesebben

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről

Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről Összefoglaló a Havanna és Gloriett lakótelepek kötöttpályás kapcsolatának kialakítása a 42-es villamos vonal meghosszabbításával tárgyú projektről A fővárosi közlekedéspolitika célja a fővárosi közösségi

Részletesebben

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező

Törzsszám: P1/2014. Felelős tervező PALOTÁS Számítástechnikai és Területrendezési Betéti Társaság 4026. Debrecen Bethlen u. 36-38 Telefon: (52) 427-329, Mobil: (30) 9833-022 E-mail: cpalotas@mail.datanet.hu TELEPÍTÉSI TANULMÁNYTERV ÉS BEÉPÍTÉSI

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 16/2005. (V. 25.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület Táncsics

Részletesebben

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul:

1. A R. 2. -a kiegészül az alábbi új (4) bekezdéssel, mellyel egyidejűleg a korábbi (4)-(8) bekezdéseinek számozása (5)-(9) bekezdésekre módosul: Budapest Főváros IX. kerület Ferencváros Önkormányzata Képviselő-testületének /2011.. rendelete a Budapest, IX. ker. VÁGÓHÍD UTCA ÉS KÖRNYÉKE Soroksári út Haller utca Nagyvárad tér Szent László Kórház

Részletesebben

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI.

13/2001. (VIII.29.) 18/1993. (VI. Ercsi Város Önkormányzatának 13/2001. (VIII.29.) Kt. számú rendelete a többször módosított 18/1993. (VI. 29.) Kt. Ercsi Nagyközség helyi építési szabályzat 19. -ának kiegészítéséről, illetve módosításáról,

Részletesebben

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE KISTARCSA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 2143 Kistarcsa, Szabadság út 48. Telefon: (28)- 507-133 Fax: (28)-470-357 ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2012. augusztus 29-i ülésére Tárgy: 3144/26 és a

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2013. (X. 15.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

Budaörs TSZT/HÉSZ partnerségi észrevételek és válaszok KAMARAERDŐ területén

Budaörs TSZT/HÉSZ partnerségi észrevételek és válaszok KAMARAERDŐ területén Kamaraerdő Érdekvédelmi egyesület képviselőivel 2014. január 24-én történt főépítészi egyeztetésen elhangzottak alapján válaszaink: A terület magánterület, ahol fejlesztési szándék jelentkezett. A TK-GY/3

Részletesebben

19/1998. (X. 13.) RENDELETE

19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN

KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK MÓDOSÍTÁSA EGYSZERŰSÍTETT ELJÁRÁSBAN V É L E M É N Y E Z É S I D O K U M E N T Á C I Ó KÖKÉNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA MEGBÍZÁSÁBÓL KÉSZÍTETTE: KÖKÉNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK

JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV RÉSZMÓDOSÍTÁS JÓVÁHAGYOTT MUNKARÉSZEK TARTALOMJEGYZÉK RÁBATAMÁSI KÖZSÉG TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA - 14/2008 (III. 21.) SZÁMÚ ÖNKORMÁNYZATI HATÁROZAT (46/2003.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra.

TÁJÉKOZTATÓ. Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. TÁJÉKOZTATÓ Sajóbábony Településrendezési terve 2005-ben készült és került jóváhagyásra. I. A területre jelenleg a következő településrendezési eszközök vannak hatályban: Sajóbábony Település-rehabilitációs

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Főépítészétől. Szám:1757-5/ 2012 Javaslat a településrendezési terv módosítás előkészítésére

Salgótarján Megyei Jogú Város Főépítészétől. Szám:1757-5/ 2012 Javaslat a településrendezési terv módosítás előkészítésére Salgótarján Megyei Jogú Város Főépítészétől Szám:1757-5/ 2012 Javaslat a településrendezési terv módosítás előkészítésére Tisztelt Közgyűlés! Salgótarján Megyei Jogú Város közigazgatási területén két területegység

Részletesebben

I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA

I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA I. TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV MÓDOSÍTÁSA Polgár Város jelenleg hatályos Településszerkezeti tervét 87/2002.(X.03.) sz. határozatával hagyta jóvá az önkormányzat képviselő-testülete. Többszöri módosítást

Részletesebben

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV

MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV 2. DOMASZÉK KÖZSÉG MÓDOSÍTOTT TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ VIZSGÁLAT ÉS TERV - 2 - TARTALOMJEGYZÉK KÖZLEKEDÉSI ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZ Közlekedési Felügyelet levele 2002. 03.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006. (VI.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE*

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006. (VI.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE* ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2006. (VI.15.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE* BUDAPEST III. KERÜLET, KISCELLI UTCA ZÁPOR UTCA FÖLD UTCA SAN MARCO UTCA ÁLTAL HATÁROLT TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 33/2005. (XI.14.) rendelete

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 33/2005. (XI.14.) rendelete BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 33/2005. (XI.14.) rendelete A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) Ök. rendelet módosításáról és a Budapest, XVI. kerület

Részletesebben

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből

Átnézeti térkép Kivonat az érvényben lévő szabályozási tervből Kivonat az érvényben lévő szerkezeti tervből 18. 2d-2 Páfrány úti URÁN Társasgarázs A Páfrány út 543/1 hrsz-ú ingatlan beépítési %-nak növelése 70%-ra (Páfrány úti garázstelep). nem nem igen A kérést méltányolandó, az övezetben a beépítési lehetőséget

Részletesebben

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása

JAKABSZÁLLÁS Településrendezési eszközeinek szennyvíz-elvezetési és tisztítási beruházásokkal kapcsolatos módosítása É P Í T É S Z M Ű H E L Y K F T 6000. Kecskemét, Wesselényi u. 1. Felelős tervező: Szilberhorn Erzsébet TT 1/É-03-0105 Telefon, fax: 76/ 482 916 E-mail: szil@epiteszmuhely.hu Levélcím: 6001 Kecskemét Pf

Részletesebben

36/2008. (XI. 12.) 59/2003. (XII.

36/2008. (XI. 12.) 59/2003. (XII. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlés 36/2008. (XI. 12.) Kgy. rendelete a Szeged Megyei Jogú Város Építési Szabályzatáról szóló 59/2003. (XII. 5.) Kgy rendelet módosításáról Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése

Részletesebben

Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 51/1999. (XI.26.) Ök. sz. rendelete. az Orbánhegy és környéke építési szabályzatáról

Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 51/1999. (XI.26.) Ök. sz. rendelete. az Orbánhegy és környéke építési szabályzatáról Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 51/1999. (XI.26.) Ök. sz. rendelete az Orbánhegy és környéke építési szabályzatáról Budapest XXIII. kerület Soroksár Önkormányzata az 1997. évi LXXVIII.

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2008. (IV. 7.) RENDELETE a Budapest III. kerület Remetehegyi út - Nyereg utca Haránt utca 16489/ hrsz.-ú erdő Remete köz által határolt terület

Részletesebben

Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése

Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése ÚT 2-1.203:2006 Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése 13. Útépítési Akadémia 2007-12-06 Kerékpárforgalmi létesítmények: Kerékpárút Gyalog és, Kerékpársáv (közösségi közlekedéssel közös sávok is) Kisforgalmi

Részletesebben

I III AI/2A , ,5 13

I III AI/2A , ,5 13 BUDAPEST FŐVÁROS III.KERÜLET, ÓBUDA BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ TESTÜLETÉNEK /2015.(.) ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE a Budapest III. kerület, Óbuda-Békásmegyer, a BÉCSI ÚT GELLÉRI ANDOR ENDRE UTCA (16385/2)

Részletesebben

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA

4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4. A RENDEZÉSI TERVBEN TÖRTÉNŐ VÁLTOZÁSOK LEÍRÁSA 4.1 A módosítások bemutatása A módosítások településen elfoglalt helyét a mellékelt A-1 jelű átnézeti rajz tartalmazza. 1. sz módosítás A módosítandó terület

Részletesebben

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21

FEKETEERDŐ. Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 FEKETEERDŐ Településrendezési tervmódosítás Egyszerűsített eljárás Jóváhagyott dokumentáció 2014. szeptember TH-13-02-21 2 Feketeerdő településrendezési terv módosítás Jóváhagyott dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója

Az építési övezet jele legkisebb legnagyobb legnagyobb megengedett legkisebb megengedett legkisebb legnagyobb. szintterületi mutatója Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2010. (III.23.) önkormányzati rendelete a Budapest Hegyvidék XII. kerület Városrendezési és Építési Szabályzatáról szóló 14/2005.

Részletesebben

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE

ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE ÓBUDA - BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEKŰ 39/2005. (IX.20.) ÖK. SZÁMÚ RENDELETE BUDAPEST, III. KERÜLET MIKOVINY U. - FOLYONDÁR U. - PODOLIN U. - DOBERDÓ ÚT KÖZÖTTI TERÜLET KERÜLETI SZABÁLYOZÁSI

Részletesebben

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2010. (VII.12.) önkormányzati rendelete *

ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 35/2010. (VII.12.) önkormányzati rendelete * ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 35/2010. (VII.12.) önkormányzati rendelete * AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001. (XI.30.) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint, a Budapest III. kerület, SZENT

Részletesebben

INGATLAN LEÍRÁSA PÉCS DIÓSI ÚT 51. SZÁM ALATTI BEÉPÍTETLEN INGATLAN HRSZ.: 35333/2

INGATLAN LEÍRÁSA PÉCS DIÓSI ÚT 51. SZÁM ALATTI BEÉPÍTETLEN INGATLAN HRSZ.: 35333/2 INGATLAN LEÍRÁSA PÉCS DIÓSI ÚT 51. SZÁM ALATTI BEÉPÍTETLEN INGATLAN HRSZ.: 35333/2 JELENTŐSEBB ADATOK ÖSSZEFOGLALÁSA ÉS VÉGKÖVETKEZTETÉS Az értékelt vagyontárgy Az értékelt vagyontárgy tulajdonjoga Beépítetlen

Részletesebben

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

I. FEJEZET ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Zamárdi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2013. (I.22.) számú rendelete a településképi véleményezési eljárásról Zamárdi Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország Alaptörvénye 32.cikk

Részletesebben

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása

Tervezõk névsora. Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési Szabályzatának módosítása BAU-URB Tsz.: 56/2012. Tervező és Tanácsadó Kft. 1112.Budapest, Dayka Gábor utca 94. Tel/Fax.: 319-36-44 Tervezõk névsora Tóalmás Településszerkezeti-, Övezeti Tervének (külterület), valamint a Helyi Építési

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

E l ő t e r j e s z t é s. Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. sz. Készítette: Oláh Károly E l ő t e r j e s z t é s Püspökladány Város Szerkezeti és Szabályozási Tervének részbeni módosításáról

Részletesebben

Budapest XII. kerület,

Budapest XII. kerület, Budapest XII. kerület, Istenhegyi út (hrsz.: 9814/1) Szendrő utca (hrsz.: 9725) 9716/23 hrsz. ú közterület 9716/20 hrsz. ú közterület által határolt terület Kerületi Szabályozási Terve Tsz.: I 597 1/2011.

Részletesebben

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület

a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt terület ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 20/2002. (VII.4.) RENDELETE a BUDAPEST, III. KERÜLET KASZÁSDŰLŐ ÉS KÖRNYÉKE Bécsi út Bojtár utca Csillaghegyi út 19916/5 hrsz telek által határolt

Részletesebben

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne

Módosító indítvány sorszáma. Érintett szelvény. Kovács László és Valek Piroska. 5. 3f-4. Indítvány rövid tartalma, helyszíne Módosító indítvány sorszáma Érintett szelvény 5. 3f-4 Indítványozó Kovács László és Valek Piroska átnézeti térkép Indítvány rövid tartalma, helyszíne 39287 hrsz-ú közpark területfelhasználási módjának

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 19/1998. (X. 13.) RENDELETE a Bökényföldi út - nagynyomású gázvezeték védősávja - Cinkotai út és a 103867 hrsz-ú ipari út által határolt terület szabályozási

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK. 15/2002. (III. 27.) számú. r e n d e l e t e NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSÉNEK 15/2002. (III. 27.) számú r e n d e l e t e Sóstófürdő Kemecsei u. Állomás u. 15403 hrsz-ú út Napfény u., valamint a Kemecsei u. Állomás u. 27751/156 hrsz-ú

Részletesebben

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14

RÁBAPATONA. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 RÁBAPATONA Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2015. augusztus TH-15-02-14 2 Rábapatona Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2014. (VII. 2.) önkormányzati rendelete a Budapest Főváros XIII. Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 56/2001. (XII.

Részletesebben

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV

NAGYRÁBÉ NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV C Í V I S T E R V VÁROSTERVEZŐ ÉS ÉPÍTÉSZ IRODA BETÉTI TÁRSASÁG Levelezési cím: 4031 Debrecen, Derék utca 245 Iroda: Debrecen, Széchenyi utca 8 sz. Tel:(30) 9818-172, Tel/fax: (52) 531-732 Email: civisterv

Részletesebben

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 11/2002.(III. 29.) Ök. sz. rendelete

Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 11/2002.(III. 29.) Ök. sz. rendelete Budapest Főváros XXIII. kerület Soroksár Önkormányzatának 11/2002.(III. 29.) Ök. sz. rendelete a Bp. XXIII.. Grassalkovich út - Ecetfa u. Csendes u. és Zsellér köz által határolt területre vonatkozó szabályozási

Részletesebben

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ november

VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ november Budapest Főváros XIV. Kerület Zugló Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzata és Zugló Kerületi Szabályozási Terve elfogadásáról szóló 19/2003. (VII. 08.) sz. rendelet (ZKVSZ- ZKSZT) eseti módosítása

Részletesebben

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1.

SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. SALGÓTARJÁN MEGYEI JOGÚ VÁROS FŐÉPÍTÉSZE 3100 Salgótarján, Múzeum tér 1. szám: 7399-5 /2008. Javaslat a településrendezési terv és a Salgótarján Megyei Jogú Város Helyi Építési Szabályzatának megállapításáról

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatot.

POLGÁRMESTERE. Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és fogadja el a határozati javaslatot. 1 0 1 I C 1 0 BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tárgy: Budapest, XVII. kerület, Pesti út - (1398004) hrsz-ú út - Gyergyószentmiklós u. - (1398007) hrsz-ú út által határolt terület

Részletesebben

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június

Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA. Jóváhagyandó terv 2014. június Baracska TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERV HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZAT ÉS SZABÁLYOZÁSI TERV MÓDOSÍTÁSA Jóváhagyandó terv 2014. június Készítette: Ertl Antal TT 07-0075 településtervező Fehér Vártervező Kft 1 TARTALOMJEGYZÉK:

Részletesebben

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga

2. Település szintű jellemzése: az ellátórendszerek helyzetére távlati fejlesztési feladatokra Előadás anyaga BME Közgazdaságtudományi Kar: TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉS szakirányt választott IV. éves hallgatók MŰSZAKI INFRASTRUKTÚRA szaktárgya keretében, a: TERÜLETI ENERGIAGAZDÁLKODÁS és ENERGIAELLÁTÁS és HÍRKÖZLÉS

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület részére. Tisztelt Képviselő-testület!

ELŐTERJESZTÉS. a Képviselő-testület részére. Tisztelt Képviselő-testület! Budapest XII. kerület Hegyvidéki Önkormányzat Alpolgármester A Képviselő-testület nyilvános ülésének anyaga (SZMSZ 17. (1) bek.). ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület részére Tárgy: A Fővárosi Szabályozási

Részletesebben

POLGÁRMESTERE. A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság az előterjesztést 2013. február 4-i ülésén tárgyalja. (3. sz.

POLGÁRMESTERE. A Kerületfejlesztési és Üzemeltetési Bizottság az előterjesztést 2013. február 4-i ülésén tárgyalja. (3. sz. BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI POLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Készült a Képviselő-testület 2013. február 13-i ülésére. Készítette: Tóth Miklós főépítész Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Budapest, X. kerület,

Részletesebben

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet

1.2 Általános közlekedési kapcsolatok, közlekedés-földrajzi helyzet 3.4. KÖZLEKEDÉS VONALVEZETŐ Mérnöki és Gazdaságfejlesztő Kft. 6000 Kecskemét, Katona József tér 6. II./8A Tel.: 76/486-610, Fax: 76/506-199 www.vonalvezeto.hu, vonalvezeto@vonalvezeto.hu Tsz.: VV-T 2014-09

Részletesebben

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról melléklettel

Helyi építési szabályzat módosítása (Rendelettel jóváhagyandó). /2016.(..) számú rendelet-tervezet a HÉSZ módosításáról melléklettel 1. JÓVÁHAGYÁSRA KERÜLŐ MUNKARÉSZEK Településszerkezeti terv módosítása (Határozattal jóváhagyandó). /2016.(..) számú határozat-tervezet a településszerkezeti terv módosításáról melléklettel Helyi építési

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA 2016. U D Urban Dimensio Tervező és Szolgáltató Betéti Társaság ÚJFEHÉRTÓ VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK MÓDOSÍTÁSA Módosítások 2016. I. KÜLZETLAP Újfehértó Város Településrendezési Tervének - módosításához

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS

VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS VESZPRÉM MEGYEI JOGÚ VÁROS TELEPÜLÉSSZERKEZETI TERVÉNEK, HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK ÉS SZABÁLYOZÁSI TERVÉNEK RÉSZTERÜLETEKRE VONATKOZÓ MÓDOSÍTÁSA Az Étv. 9. (6) bekezdés szerinti

Részletesebben

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP

A r t V i t a l Tervező, Építő és Kereskedelmi Kft. Településrendezési Csoport CÍMLAP CÍMLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához - M3-as autópálya Kántorjánosit érintő szakasza 2008. KÜLZETLAP Kántorjánosi Község Településrendezési Tervének - módosításához -

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. u. 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó Krt. 52. II/5. Sz.: 11/ 2016. RENDELETTEL JÓVÁHAGYANDÓ MUNKARÉSZ KUNMADARAS NAGYKÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI

Részletesebben

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA

RAKTÁR UTCA - VIHAR UTCA - HUNOR UTCA - HÉVÍZI ÚT - KUNIGUNDA ÚTJA ÓBUDA-BÉKÁSMEGYER ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 34/2003. (X.2.) Ö.K. SZÁMÚ RENDELETE AZ ÓBVSZ-RŐL SZÓLÓ 32/2001.(XI.30) Ö.K. RENDELET MÓDOSÍTÁSÁRÓL valamint A BUDAPEST III. kerület RAKTÁR UTCA -

Részletesebben

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/

Kiszelovics és Társa Településtervező Kft Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/ Kiszelovics és Társa Településtervező Kft. 5000 Szolnok, Karczag L. út 11. I/11. Iroda: 5000 Szolnok, Szántó krt. 52. II/5 Tel/fax: 56/343-279 Sz.: 7/2016. TÖRÖKSZENTMIKLÓS VÁROS TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVE

Részletesebben

A rendszeres szociális támogatások száma a háztartások számához képest legalább 1,3-szorosa a városi (Budapesten kerületi) átlagnak

A rendszeres szociális támogatások száma a háztartások számához képest legalább 1,3-szorosa a városi (Budapesten kerületi) átlagnak Az akcióterületen az önkormányzat által elosztott rendszeres szociális támogatásokból a háztartásokhoz viszonyított városi/kerületi átlaghoz képest több támogatás (darabszám) került kiosztásra. (Beszámítható

Részletesebben

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388

6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 SZENTES VÁROS ÖNKORMÁNYZAT FŐ ÉPÍTÉSZ 6600 Szentes, Kossuth tér 6. e-mail: wittek@szentes.hu tel.: 63/510-390, 20/9769-391 fax.:63/510-388 Témafelelős: Wittek Krisztina főépítész Iktatószám: E 20543 11

Részletesebben

MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES, FOLTSZERŰ MÓDOSÍTÁSA

MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES, FOLTSZERŰ MÓDOSÍTÁSA Építészeti, településrendezési és mérnöki tervezés, épületenergetika, műszaki ellenőrzés MAGYARPOLÁNY KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI ESZKÖZEINEK RÉSZLEGES, FOLTSZERŰ MÓDOSÍTÁSA Magyarpolány község településrendezési

Részletesebben

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS

. számú előterjesztés. Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész ELŐTERJESZTÉS VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 8700 Marcali, Rákóczi u. 11. Pf: 5. Telefon: 85/501-003 E-mail: polghiv@marcali.hu Fax: 85/501-055 Ügyiratszám: 59/75/2016. Ügyintéző: Virányi István Főépítész. számú

Részletesebben

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Spaldig Alapítvány kérelméről

Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS. A Spaldig Alapítvány kérelméről Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/233 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: beruhazas@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS A Spaldig Alapítvány kérelméről

Részletesebben

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH

PÁZMÁNDFALU. Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció március TH PÁZMÁNDFALU Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció 2016. március TH-16-02-03 2 Pázmándfalu Településrendezési terv módosítás Előzetes tájékoztatási dokumentáció Aláírólap

Részletesebben

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK

BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK JÁSZBERÉNY KÖZPONT 2014-2015-2 MSC ÉPÍTÉSZ BEADANDÓ FELADATOK ÉS HATÁRIDŐK BEADANDÓ TARTALOM 2.KONZULTÁCIÓ/2015.02.25. 1. LAP / BORÍTÓ FELIRAT hallgató neve / neptun-kód tantárgy megnevezése terv címe

Részletesebben

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Budapest, december VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER

HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA. Budapest, december VÁROS ÉS HÁZ BT DECEMBER BALATONFŰZFŐ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA BALATONFŰZFŐ HELYI ÉPÍTÉSI SZABÁLYZATÁNAK MÓDOSÍTÁSA (Az 1491/1-2 és az 1492/1 hrsz-ú telkekre vonatkozóan) VÉLEMÉNYEZÉSI TERVDOKUMENTÁCIÓ A 314/2012.

Részletesebben

25/2004. (VII. 6.) RENDELETE. A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról

25/2004. (VII. 6.) RENDELETE. A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT 25/2004. (VII. 6.) RENDELETE A Kerületi Városrendezési és Építési Szabályzatról szóló 30/2000. (VII. 14.) rendelet módosításáról Budapest, XVI. kerület Margit

Részletesebben

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK

TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Szikra Zoltán Egyéni Vállalkozó 5300 Karcag, Jókai utca 22. T.sz.:2/2017 TISZATENYŐ KÖZSÉG TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERV MÓDOSÍTÁS ALÁTÁMASZTÓ MUNKARÉSZEK Elfogadva: Tiszatenyő Község Önkormányzata.../2017 (...)

Részletesebben

33/1995 (VI.27.) sz. önkormányzati rendelete

33/1995 (VI.27.) sz. önkormányzati rendelete ' ' BUDAPEST KŐBÁNYAI... )_..) --- - ------... - dt> EkSd Jó: ~nt~ i>:)~ :J st ÖNKORMÁNYZAT.. 33/1995 (VI.27.) sz. önkormányzati rendelete a Budapest, X.kerül.et Fehér út - Albertirsai köz - Fehér köz

Részletesebben

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016.

REGIOPLAN KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA. VÉLEMÉNYEZÉSI DOKUMENTÁCIÓ (314/2012.(XI.8.) Korm. rendelet 41. ) Győr, 2016. REGIOPLAN KÖRNYEZET- ÉS TELEPÜLÉSTERVEZŐ KFT. 9022 GYŐR, ÚJKAPU U. 13. TEL/FAX.: 96/529-751, 311-304 e-mail: regioplan@regioplan.hu KÓPHÁZA TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVEK MÓDOSÍTÁSA (314/2012.(XI.8.) Korm.

Részletesebben

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról

Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Kiskunhalas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2016. (IV.29.) önkormányzati rendelete a településképi véleményezési eljárásról Kiskunhalas Város Önkormányzat (a továbbiakban: Önkormányzat) Képviselő-testülete

Részletesebben

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA

KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA KAPOSVÁR MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL FŐÉPÍTÉSZI IRODA TÁRGYALÁSOS ELJÁRÁS DOKUMENTÁCIÓJA KAPOSVÁR TELEPÜLÉSRENDEZÉSI TERVÉNEK M12-5/2016-OTÉK JELZŐSZÁMÚ MÓDOSÍTÁSÁHOZ 2016. SZEPTEMBER HÓ ALÁÍRÓLAP

Részletesebben

A törvény jelentősége:

A törvény jelentősége: Magó Erzsébet osztályvezető Belügyminisztérium Területrendezési és Településügyi Főosztály 2012. április 26. Az Agglomerációs törvény (továbbiakban: Törvény) 2005. szeptember 1-én lépett hatályba. A törvény

Részletesebben

Budaörs TSZT/HÉSZ partnerségi észrevételek és válaszok ALSÓSZÁLLÁS területén. A fejlesztéssel egyetért, támogatja.

Budaörs TSZT/HÉSZ partnerségi észrevételek és válaszok ALSÓSZÁLLÁS területén. A fejlesztéssel egyetért, támogatja. A fejlesztéssel egyetért, támogatja. A fejlesztéssel egyetért, támogatja. A fejlesztéssel egyetért, támogatja. A BHÉSZ az Alsószállásért Egyesülettel kötött TRSZ szerint tartalmazza az egyesület által

Részletesebben