Fürst Izabella főpolgármester-jelölt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Fürst Izabella főpolgármester-jelölt"

Átírás

1 BUDAPEST PROGRAM 2014 Jól lakni, és jó lakni! Budapesten NŐ az esély! Budapest helyzete Tarlós elérte 4 év alatt, amely előtte 20 évig nem sikerült; megszerettette a fővárosiakkal Demszkyt! Budapest fejlődése 2010-re lelassult. A jelenlegi időszak kormányzati politikája és városvezetése pedig megbénította utáni városvezetésnek nincsenek sem elképzelései, sem eszközei a város jövőjének megszervezéséhez. A város mai vezetői pusztán kiszolgálják a Fidesz kormányzását és hatalmi érdekeit, holott a főváros nem a pártok vazallusa. Túlnyomó részben a korábbi városvezetés által előkészített projektek végrehajtása önmagában nagyobb eredményt hozott volna, mint ami így várható. Soha korábban nem volt annyira perspektívátlan vezetése a fővárosnak, mint jelenleg. A városban ma elmaradó tervezés, ma meg nem szervezett, elő nem készített projektek a jövőben hiányoznak majd, és ez rendkívül nagy felelősséget ró a mostani döntéselőkészítésre, programalkotásra. Budapest nem értelmezhető agglomerációja, környezete nélkül. Budapest következő, meghatározó lépése lehet a NUTS2-es szintű tervezési-statisztikai régiók törvényi újraszabályozása, a főváros önálló régióvá minősítése. Ezzel a döntéssel az állam teljesen kizárja Budapestet az EU által finanszírozott fejlesztési forrásokból, gyakorlatilag hét évre magára hagyja a várost. A városnak okozott károkat nem lehet egy-két év alatt megoldani. A között elvesztegetett négy év óriási féket jelent majd, a hiányzó tervek, a helyben járásra, túlélésre berendezkedett vállalkozások és háztartások, a perspektíva tartós hiánya olyan gátak, amelyek lebontásához évekre lesz szükség. A 2014 utáni időszakban a megélhetés biztonságát, a kiszámítható fejlődést, az egészséges viszonyt az agglomerációval és a város nemzetközi vonzerejét kell helyreállítanunk.

2 Egyetértünk abban, hogy mindehhez Budapest önrendelkezési joga az alap, a majdani választási eredménytől függetlenül sem lehet a következő kormányzati időszak áldozata a főváros. Budapesti identitás Fontosnak tartjuk, hogy az ország kapujának tartott fővárosban kialakuljon a városi identitás. A városi identitás fogalmát ismeri a szakma, szociológusoktól történészekig sokan, sokféleképpen elemezték tartalmát. A mi szempontunk az, hogy fontos a budapesti identitás fogalmát is tartalommal megtölteni. Tapasztalataink alapján, a Budapesten lakó, gyakran az ország más pontjairól ideköltözött polgárok szeretnek Budapestinek lenni. Ennek az identitás-tudatnak az erősítése csak akkor lehetséges, ha a nyílt, és turistákat, idegeneket befogadó város képének fenntartása mellett, olyan programokat is biztosítunk számukra, amelyek ezt az érzést erősítik, ennek érdekében a városmarketingnek nemcsak kifelé, hanem belülre, az állandó és átmeneti lakosokra is irányulnia kell. Budapest nemzetközi újrapozícionálása, innovatív központ szerep erősítésével érhető el. Az Európai Unión és a Közép-Kelet-Európai térségen belül is törekednünk kell ezen a téren a vezető szerep megszerzésére, ugyanis a fővárosnak minden adottsága megvan ehhez. BUDAPEST MULTIKULTURÁLIS VÁROS. Több kultúra él többé-kevésbé kiegyensúlyozottan egymás mellet, a többségi kultúrával egyenrangúként. A multikulturális nevelés előmozdítása, ami az előítéletek kialakulását idejekorán megelőzheti, a békés együttélés érdekében rendkívül fontos. Az óvodákban, az iskolapadban a más kultúrájú gyerekekkel történő együttnevelkedés elősegítheti egymás megismerését, nemcsak a tanulás révén, hanem sok más vonatkozásban is. Az Európai Unióban egyre inkább teret nyer az inter- vagy multikulturális és az antirasszista nevelés és képzés, amelynek az a kiindulópontja, hogy multikulturális, demokratikus társadalomban élünk, amelyben minden állampolgárt megillet az igazságossághoz és méltányossághoz való jog. A kulturális sokszínűség a kisebbségek jogainak elismerését és tiszteletét fokozottan teszi szükségessé. Nemzetközi szerepünk növeléséhez hathatós segítséget tudnak nyújtani a budapesti kisebbségek (törvényben nevesített 13 kisebbség), akik az anyaországukban tudnák erősíteni fővárosunk nemzetközi kulturális szerepét. Ezzel párhuzamosan budapesti nemzetiségi napok keretében az egy helyre koncentrálódó kisebbségek kulturális jellemzőit is érdemes megismertetni a többi fővárosi polgárral. Célunk, hogy elsősorban budapestinek érezze magát minden fővárosi lakos, függetlenül attól, mely kisebbséghez vagy nemzethez tartozik, vagy honnan származik.

3 Az egyenlő bánásmód elvének gyakorlati megvalósítása Határozottan kiállunk az alapvető emberi jogok mellett. Az emberi méltóság kiemelkedő alkotmányjogi védelme az alapvető jogok elismerésének és biztosításának kiinduló pontja. Az emberi méltóság különösen kiterjed az egyenlő bánásmód biztosítására, valamint az esélyegyenlőség előmozdítására, amelynek során különösen a nők, az idősek, a fogyatékos személyek fennálló hátrányainak csökkentése az állam és a közösség kötelezettsége. Álláspontunk szerint az egyenlő bánásmód elvét minden szakpolitikában, így a Budapestpolitikában, mint alapvető követelményt érvényesíteni kell. Az egyenlő esélyű hozzáférést jogszabályok, nemzetközi egyezmények rögzítik, de mindig hangsúlyozni kell: ez az egész társadalom ügye. (Pl. a babakocsis szülők, a nehezen mozgó idős emberek számára a lépcsők ugyanolyan akadályt jelentenek, mint a kerekes-székes személyeknek.) Az egyenlő esélyű hozzáférés nem szűkíthető le a fizikai akadálymentesítésre. Az ún. infokommunikációs akadálymentesítés, a hallás-, látás- stb. sérült emberek igényeinek figyelembevétele alapkövetelmény. A társadalom peremén élők (hajléktalanok), a rászorulók számára a civil szektorban működő szociális közösségekkel új alapokra helyezzük a támogatási rendszert Kedves Házak program. Kultúra A városi kultúrát az esélyegyenlőség jegyében elérhetővé tesszük ingyenes múzeumi napokkal, színház-, operalátogatásokkal egyaránt. Egy Budapesti Kulturális Alap létrehozásával, amelyet neves kultúrapolitikai szakemberek és kapcsolódó civil szervezetek kezelnének, megvalósíthatók lesznek ismét pl.: az oktatási intézményekhez kapcsolódó kulturális programok - Olyan neves intézmények látogatása ingyenesen, minden oktatási intézményben szervezetten, mint az Operaház, amelynek során bemutatnák az intézmény építészeti értékeit, technikai működését, valamint egy rövid zenei összefoglalót a leghíresebb magyar operákból. Ez ugyanígy megszervezhető a Nemzeti Színház vagy a múzeumok esetében. Indokoltnak tartjuk félévente legalább egy ilyen nap megvalósítását, Álláspontunk szerint hivatkozva a multi-interkulturális folyamatokra a kultúra az, amely segíthet egy sokszínű, ám összetartó és befogadó társadalom fenntartásához. A kultúra már önmagában is vonzóbbá teheti a fővárost a Budapesten élő, különböző világnézetű emberek és közösségek számára. A kultúra értékét az alkotás függetlensége és szabadsága adja. A kulturális értékeket, amelyeket Budapest felhalmozott, óvni és fejleszteni kell. A kulturális területet szakmailag átgondolt, előzetes hatástanulmányokra támaszkodó stratégiák alapján kell fejlesztenünk, szem előtt tartva a fenntarthatóság elvét. A jelenlegi

4 centralizált, kizárólagos hatalomgyakorlás rombolása miatt az egyik legfontosabb feladat a kultúra irányításának új intézményi és szabályozási kereteinek létrehozása. Demokratikusabb irányítás érdekében kezdeményezzük a Kulturális Tanács létrehozását, amely az e területen dolgozók érdekképviseleteként működne, a még működő szakszervezetek és kamarák bevonásával. A Kulturális Tanács lenne a főváros, a kerületek és a kulturális intézmények közötti kommunikáció és érdekegyeztetés egyik színtere. A város kulturális életét a kulturális alkotótevékenységgel foglalkozó szakmai- és civil szervezetekkel együtt kell működtetni és fejleszteni. Az egyeztetések, fórumok rendszerét ismét megteremtjük. Igen fontos, hogy a hatékonyság elvét szem előtt tartva a kultúra minden szegmensét érintő döntéshozatali fórum működése szakmai és civil kontroll alatt álljon. Ugyanakkor ez utóbbinak úgy kell érvényre jutnia, hogy ne hátráltassa a döntésfolyamatokat, hanem éppen ellenkezőleg, a transzparencia révén gyorsítsa azokat, és egyben megakadályozza a korrupciót. A döntéshozóknak biztosítaniuk kell a folyamatos korrekció lehetőségét, ugyanis a kulturális terület folyamatosan változása következtében rugalmasságra van szükség. Meg kell erősíteni a kulturális intézmények és szervezetek szakmai alapú, politikai befolyástól mentes pályáztatási rendszerét. Költségvetés, gazdálkodás A rendelkezésére álló források tekintetében feltétlenül szükségesnek tartjuk, hogy a GDP jelentős részét adó főváros a jelenleginél nagyobb arányban jusson forrásokhoz a központi költségvetésből, amikor újraelosztásra kerülnek az állami bevételek. A lakosság kiszolgálásának költségeit kevéssé csökkenti a lakosság egy szűk területre koncentrálódása. Szükséges a többletforrás a köztisztaság megfelelő biztosítása érdekében is. A fővárosban is szükséges lenne, hogy a beszedett adókat és díjakat visszaforgassuk többek között a köztisztaság és a környezetvédelem területére, hogy a lakosságnak pluszban már ne kelljen fizetnie a szemét elszállításért. A hulladékot termelő, valamint a csomagoló anyagot felhasználó cégek mindenféle környezetvédelmi termékdíjat a központi költségvetésbe fizetnek, ezért indokolatlan, hogy ezen felül a szolgáltatás ellenértékét a lakosságtól még egyszer beszedjék. További előnyt jelentene, hogy az illegális szemétlerakók száma is csökkenne. Hazánk vállalta, hogy a szennyvízelvezetést 97%-ban mára megoldja, ezért egyértelmű, hogy a nemzetközi kötelezettség által is előírt, és környezetvédelmi, közegészségügyi szempontból is hasznos beruházásokra ilyen a csatornázás külön összeget kell elkülönítenünk, hiszen ennek a forrásigénye ismert. Ezt fővárosi szinten kell koordinálnunk

5 és több évre előre, ütemezetten eldöntenünk, mikor, hol, milyen munkálatok lesznek. Az ütemezés csak rendkívüli esetben változtatható meg (pl. jelentős csőtörés vagy gázszivárgás). Az első lépésként fel kell mérjük a kerületek tényleges helyzetét, és ennek során elsősorban az uniós kötelezettségvállalásokra, környezetvédelmi szempontokra kell tekintettel lenni. Pl. egyes külső kerületekben még mindig gond a csatornázottság és a burkolt utak hiánya. Ebbe a közműcégeknek kötelezően be kell kapcsolódniuk azzal, hogy a csatornázást követően leburkolt utakat tényleg nem bontja fel előre maghatározott ideig. Ha a cégek több évre előre tudják, mikor, hol folynak majd munkálatok, kapacitásaikat is kiszámíthatóan tudják ütemezni ezekre a munkákra. Közműfelújítások során a közművek áthelyezése az úttest alól a kevésbé igénybevett járda alá fontos szempont. Normatív alapú civil pályázati rendszer felállítását tervezzük, amelyben szakemberek bírálják el a pályázatokat, és nem a politika. Fejlesztés, ütemezés, garancia, forráselosztás A kerületi önkormányzatoknak pénzügyi garanciát, kötelezettségvállalási nyilatkozatot kell kapniuk a fővárostól arra is, hogy egy-egy fejlesztés minden évben megvalósulhat a kerületben. Hogy melyik valósuljon meg, azt felmérés után lehet kidolgozni, és több évre előre ütemezni, ennek az ütemezésnek az elkészítéséhez szakemberekre is szükség van (pl. építészekre, közlekedési, vízügyi szakemberekre, jogászokra stb.). A szakapparátus forrásigénye meghatározható a jelenleg ismert adatok alapján, ehhez minden kerület lakosságszáma arányában járulhatna hozzá, és a főváros (adó)bevételeiből erre jól és átláthatóan el lehet különíteni forrásokat. Az inflációkövetés erre a költségelemre is követelmény lenne. Meg kell valósítanunk a fővárosi önkormányzat hivatalapparátusának racionális, létszámát duplikált munkavégzés elkerülésére. Létszámot növelni csak akkor lehet, ha többletfeladat kerül a fővároshoz, és mérhetően, kimutathatóan ezt a feladatot már nem tudja az adott létszámmal ellátni. Persze ehhez az is kell, hogy olyan humánpolitikai szakemberekre bízzuk ennek kidolgozását, akik képesek munkaerő mérleget készíteni minden egyes alkalmazottról. Hiteles mérés kell végre arról, hogy a jelenlegi, idejétmúlt, a mindenkori főpolgármester ötleteit követő közigazgatási rendszerben egy ügy elintézéséhez mennyi munkaórára van szükség, így tudni lehet a munkavégzés létszámigényét is. Ennek a mérésnek nagyon jól használható az eredménye, ugyanis kimutatja, a közigazgatás mely területein a leghosszabb az ügyintézési idő, mi ennek az oka, és ezen hogyan lehet és kell javítani (pl. jobb szoftverekkel, ügyintézői munkamenet gyorsításával).

6 A maradék forrás elosztásának rendszerébe a kerületek érdekében bele kell építenünk olyan garanciákat, hogy pl. a főváros által koordinált, de a kerületben megvalósuló fejlesztések nem lehetnek a következő évben sem kevesebbek, mint a kerület előző évben megvalósított fejlesztési összegének adott százaléka. Ebből következik, hogy a kerület a felmérés alapján meghatározott induló évi fejlesztési pénzeket minden évben megkapja, amit csak fejlesztésre költhet, tehát ez fejlesztési kényszert is eredményez a kerületben. Ráadásul ez a fejlesztési pénz biztosan több lenne, mint amit a kerület korábban erre fordítani tudott, hiszen nem kell költséges apparátust fenntartani minden kerületben. Évek óta dokumentált és köztudott, hogy a költségvetési szervek költségvetésének jelentős részét a tanácsadói szerződések teszik ki. Nem homályos szerződésekre, hanem a munkát elvégző munkavállalókra van szükség, akik lehetőleg jogviszonyban állnak az önkormányzattal. Feladatunk a főváros tulajdonában lévő üres ingatlanok teljes körű áttekintése, későbbiekben ezek bérleményként történő hasznosítása. Az vizsgálat után a közszférában dolgozók részére beleértve a fegyveres- és rendvédelmi szerveket a lakások kiadásra kerülnének. Elsősorban azok számára, akik a fővárosban dolgoznak, de keresetük nem teszi lehetővé a piaci alapú lakásbérlést. Az ingatlanok kiadásának másik célcsoportja a szociális alapon rászorultak köre lenne. A fővárosi agglomeráció kérdése A főváros környéki agglomerációval való kapcsolat évek óta neuralgikus pontja az önkormányzati rendszernek. Az agglomeráció lakosai naponta ingáznak lakóhelyük és a főváros között, egyre rosszabb minőségű közutakat, romló tömegközlekedést használva. A Fővárosban dolgoznak, de adójukat a lakóhelyük kapja vissza, miközben a fővárosi infrastruktúrát használják. Csakhogy ennek az ellenértékét a fővárosba települt cégek iparűzési adóik befizetésével megteremtik, ezért véleményünk szerint behajtási díjat vagy dugódíjat szedni tőlük elfogadhatatlan. A közlekedésért ugyanis az agglomeráció önkormányzati polgárjogi szerződések alapján díjat fizet a BKV-nak (ma már BKK-nak). A Volánbusz és a BKK buszjáratai között, a két különböző cég közlekedési rendszerének összehangolása sokkal több működési zavart okozhat, például a döntésre jogosultak számának megkétszereződéséből adódóan. Az egyenlő esélyű hozzáférés kérdése itt is megkerülhetetlen. Akadálymentes tömegközlekedés megvalósítása elengedhetetlen, amely nem csak a járműparkot érintené, hanem a pályaudvarok, állomások, megállók akadálymentesítését is.

7 A főváros és az agglomeráció fejlesztésére korábban készültek tervek Budapesti Agglomerációs Fejlesztési Terv (BAFT), amelyekről az erre hivatott szerv döntött, majd a politikai kurzusváltás mindent átírt. Az agglomerációs fejlesztési terv felülvizsgálata elkerülhetetlen, és különösen a közlekedés terén kell a megváltozott körülményekhez igazítanunk. A tervben lévő prioritásokat öt évre előre kijelölve, mind a főváros kamaráival, mind az agglomerációs települések önkormányzataival jóváhagyatva be kell tartani. Ennek a tervnek a karbantartásához nem szükséges külön tanács, külön hatáskörrel és költséggel. Álláspontunk szerint takarékos rendszert kell üzemeltetni, a tanács működtetésének költsége nem viheti el a fejlesztésre szánt pénzeket. Közlekedés tömegközlekedés Attól, hogy államosítanák a BKV-t és a fővárosi tömegközlekedést az utasoknak nem lesz jobb! Pénzt kell bele tenni, vagy, ahogy a jelenlegi várospolitikai trend képviseli, liberalizálni kell! Mi a város tulajdonában, és felügyelete alatt képzeljük el a főváros tömegközlekedését. Árakat nem kívánunk emelni, de ahhoz, hogy a szolgáltatás színvonala emelkedjen, pénz kell. Így azt a megoldást látjuk célszerűnek, ha a főváros kezelésében lévő parkolási területeken a parkolásból befolyó díjakat csak és kizárólag a közösségi közlekedés fejlesztésére fordítjuk. Megszüntetjük a biznisz parkolási társaságok virágzását. A kerületi önkormányzatoknál is el kívánjuk ugyanezt érni, és őket is arra ösztönözni, hogy járuljanak a közösségi közlekedés fejlesztéséhez ezzel az összeggel. A parkolási díjakba további emelés nélkül beépítésre kerülne egy felelősségbiztosítás a főváros részéről az általa üzemeltetett parkoló zónákban. A közlekedési program fontos eleme a Belváros átmenő forgalmának csökkentése, megszüntetése. Ehhez meg kell állítani a városra kívülről rázúduló gépkocsi-forgalom növekedését, a MÁV elővárosi vonalak fejlesztésével, a Volán buszok párhuzamos közlekedésének ráhordóvá alakításával, városon kívüli P+R kapacitások kiépítésével, a városi gyorsvasutak városhatáron kívülre való meghosszabbításával vagy az elővárosi vonalakkal való összekötésével. A siker feltétele a város és környékét egységként kezelő közösségi közlekedési rendszer (BKSZ) és a parkolási rendszer terveinek elkészítése, nyilvános vitája és a megvalósítás megkezdése. Káposztásmegyerről metróval a Liszt Ferenc repülőtérre Leállítanánk a fővárosi tömegközlekedés kiszervezését, és több lábon álló BKV-t fogunk üzemeltetni. A BKK-t, mint pénzügyi, és politikai koloncra lakatot teszünk. Nem kiszervezni kell a feladatokat, és hatásköröket, hanem megfelelő tudással, tapasztalattal rendelkező szakembereket kell alkalmazni.

8 Elkerülhetetlen a 3-as metró azonnali felújítása, és meghosszabbítása! A vonal teljes felújítására több ütemben kerülhet sor, a teljes hossz rekonstrukciójának reális időpontja Káposztásmegyer felé 2 állomással - ebből föld alatt egy lenne még -, valamint a Kőbánya-Kispesti megállótól föld felett lenne az új pályatest vonalvezetése egészen a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérig. Mindenképp az új szerelvények beszerzését preferáljuk, hisz a homogén járműpark karbantartása sokkal egyszerűbb, költséghatékonyabb, mint egy szedett-vedetté. Az 1-es metró felújítása is esedékessé válik lassan, ezzel kapcsolatban is lépéseket kell tenni, hogy a végén ne kapkodás, koncepció-, és forrás nélküliség legyen, mint azt most láthatjuk a 3-as metró esetében. Az 1896-os replika szerelvényekkel kívánjuk üzemeltetni ezt a vonalat, helyreállítva az állomások külső megjelenését is, természetesen a mai kor technikai vívmányainak megfelelően. Legyünk zöldek, és takarékosak a tömegközlekedésben is! Mindannyiunk közös érdeke a város zajszintjének, a levegő szennyezettségének mielőbbi csökkentése, az elöregedő, vagy bármi okból cserére szoruló géppark megújítása. A géppark alatt értjük a főpolgármesteri hivatal, az önkormányzati tulajdonú cégek, háttérintézmények, által használt gépjárműveket, legyen az személygépkocsi, kisteher gépjármű, teherautó, vagy autóbusz. A fővárosi járműpark folyamatos cseréjét kezdjük el CNG (sűrített földgáz) üzemű járművekre. A Főgáz Zrt. állami kézbe került 2014-ben, így célszerűbb is a CNG technológia használata. A sűrített földgázüzemű járművek üzemeltetési költsége mintegy 40%-kal olcsóbb! Hatásvizsgálatot végzünk Budapest két szeméttelepén, és ha lehet, akkor a grazi példát kívánjuk követni, ahol az autóbuszokba, és a kukásautókba a város szeméttelepén keletkező biogázt tankolják. Városi szeméttelep kettő is van, az egyik Dunakeszin, a másik Pusztazámoron. Ezen lehetőség kihasználásával a járművek hajtóanyagának költségeit a jelenleginek töredéke lehetne. Ahogy a metró esetében, így az autóbusz közlekedés esetében is a homogén járműparkot tartjuk üdvösnek. Autóbuszt a főváros úgy vásárolna, ha a végszerelés Budapesten történne, ezzel munkahelyeket teremtenénk, és a szakembereknek gyakorlati ismeretet is biztosítanánk.

9 Budapest jövőképe Nem a főpolgármesternek van városa, hanem a városnak főpolgármestere A várospolitika megújításához nem elég a 2019-re elérhető állapotot megfogalmaznunk éves időtartamban kell gondolkodni ahhoz, hogy a rövid távú feladatokat meg lehessen valósítani. Egyetértünk abban, hogy Budapest egészének újraépíthetőségét célzó jövőkép kizárólag akkor fogalmazható meg hatékonyan, ha világossá tesszük azokat az alapelveket, célokat, amelyek leírják, meghatározzák az új várospolitika működését: 1. önálló Budapestre van szükség, a mosoly fővárosára, amely képes konszenzusra jutni a legfontosabb kérdésekben; 2. Budapesten a mai ellenségeskedés és megosztottság helyett szolidaritás kell: szolidaritás a nemek, és a társadalmi rétegek között. A vállalkozásoknak, és a közhatalmi szinteknek együtt kell dolgozni a prosperáló vállalkozások, a munkavállalók, a főváros, és az ország érdekében; 3. a valódi fenntartható fejlődéshez meg kell teremteni a szükséges kereteket; 4. legyen Budapest a szabadság kisköre, a Közép-Kelet-Európa pénzügyi, gazdasági, és kulturális, valamint turisztikai központja, nem Magyarország vízfeje, hanem a termálvizek, és gyógyvizek hamisítatlan, gyógyító, derűs királynője; 5. meg kell teremteni a városban létező eltérő értékek, közösségek között az együttműködést, ideértve a különféle politikai pártok és a civil kurázsi között is; Budapest egyik alapvető értéke a felhalmozott tudás. A jövő Budapestjének tudáscentrummá is kell válnia, a városban meglévő oktatási intézményeknek, kutatási kapacitásoknak és vállalati K+F-nek egységes ökoszisztémát kell alkotniuk, amely a nemzetközi versenyben is kiemelkedő teljesítményt tesz lehetővé. Ez alapozza meg, hogy Budapest nemzetközi viszonylatban is ismét elismert, releváns gazdasági, kulturális, kutatási, pénzügyi és idegenforgalmi központtá fejlődhessen. Budapest fejlődéséhez meg kell teremteni a gazdasági fejlődés kiszámíthatóságát. A kormánnyal együttműködve kell helyreállítanunk az ország iránti bizalmat, garanciákat kell adni a magyarországi tőkebefektetések védelmére, vagyis a valódi munkahelyteremtés, a valódi gazdasági növekedés támogatására, amit nem a város generál, hanem a város a magánszféra szereplőivel együttműködésben hoz létre.

10 Budapestnek átlátható, egyszerű intézményrendszerre van szüksége mind fővárosi, mind kerületi szinten. A mai állapotot racionális városszervezésnek, átlátható, könnyen, automatikusan érvényesíthető szabályoknak és ehhez igazodó intézményeknek kell leváltaniuk. A városban élő hátrányos helyzetű, fogyatékkal élő, megváltozott munkaképességű emberekre külön, aktív esélykiegyenlítő politikával kell figyelnünk. A jövő kulcsszava az egyenlő hozzáférés: mindenkinek esélyt kell kapnia a felemelkedésre és az újrakezdésre is. A város szolidaritása nem egyoldalú ellátás, hanem fejlesztés: a városban élők képességére, közösségére épít és teszi lehetővé, hogy maguk gondoskodjanak magukról. Budapest belső erőforrásait kell felszabadítanunk. Elsődleges célunk, hogy a városban ma is meglévő és aktív nagyvállalatok ne távozzanak, hanem fantáziát lássanak tevékenységük bővítésében, mert ezzel kiszámítható, beláthatóan megtérülő kezdeményezésekre van lehetőség. A piaci verseny korlátozása és állami forrásokkal történő torzítása helyett kiszámítható feltételeket kell teremtenünk, hogy a ma is meglévő tudás és potenciál működni tudjon. A kiszámíthatóság és a kormánnyal karöltve megvalósított adóátrendezés új munkahelyeket teremt, új keresletet állít elő, és tényleges termeléssé, szolgáltatássá fejleszti a ma is meglévő potenciált. A jövő Budapestje kulturális központ. A város mai vezetése szereptévesztésben van: a városi kultúra megfogalmazását, szabályozását, elrendelését látja feladatának. A jövő Budapestje épp sokszínűségétől, szabadságától, kínálatától működőképes. A városban élők saját maguk a budapesti kultúra megalkotói, a mindenkori városvezetés szerepe, hogy ezt a folyamatot elsősorban ne gátolja, másodsorban a működés feltételeihez hozzájáruljon a város magánszférájával és fogyasztóival együttműködve. A sokszínű kultúra szabadsága mind a turizmus, mind a városba hozott tudás szempontjából kiemelkedően fontos tényező. Önálló jogszabályban kell garantálnunk a város kiszámítható fejlődését, igazgatási rendszerét, fejlesztési kilátásait, és a mindenkori kormány-főváros viszonyt. Újra kell alkotni a kormány és a városvezetés közötti együttműködést. Növelni kell a város finanszírozását, amelyet a város által létrehozott gazdasági növekedésből eredően, növekvő adóbevételen és az egyéb közösségi bevételek nagyobb arányú Budapesten tartásán keresztül kell megoldanunk (azaz a város nem vesz el a jövőben többet a mai állapothoz képest, ugyanakkor a saját maga által gerjesztett növekedésből több forrást tart meg).

11 Bevezetjük a nyugat-európai fővárosokban már évek óta működő nőbarát költségvetést. A Nőbarát Főváros érdekében, minden fővárosi közgyűlési határozatot előzetesen esélyegyenlőségi szempontból elbírálunk. A szociális temetésről szóló rendelkezés követelményei súlyosan sértik Magyarország Alaptörvényének rendelkezéseit. Az embereket nem csak a méltó születéshez, de a méltó halálhoz, a végtisztességhez való jog is megilleti. A hozzátartozókra tekintettel is súlyosan diszkriminatív, méltatlan, és megalázó, semmibe veszi az emberi méltóság iránti tisztelet. Ennek megszüntetése prioritásként szerepel programunkban. A jövő városa az agglomerációval közös megoldásokban gondolkodik: a város tervezésekor, fejlesztésekor figyelembe vesszük az agglomerációból érkező munkavállalókat, fogyasztókat, a szolgáltatások ügyfeleit, és közös jövőképet alakítunk ki Budapest közvetlen környezetével. Közszolgáltatók részére pénzintézetet kívánunk létrehozni, ahol a számláikat kell vezetni a kerületi önkormányzatoknak, az önkormányzatok által alapított cégeknek, alapítványoknak, háttérintézményeknek. A bank osztaléka a fővárosé lenne, mint tulajdonosé, így ezzel is lehetne növelni Budapest költségvetését. A főváros vezetésének a kormánnyal közösen meg kell teremteni a törvényi feltételét egy ilyen pénzintézet alapításának. Ezt az összeget a szociális bérlakás programunkra, illetve a létrehozandó Budapesti Kulturális Alapra kívánjuk fordítani. Háromoldalú érdemi, megoldást kereső egyeztetési rendszert építünk ki, bevonva a szakmai, a munkavállalói érdekképviseleteket, és civil szervezeteket. Foci helyett tömegsport, stadion helyett grund! A tömegsport lehetőségek, a közösségi sportpályák ingyenes elérésének növelése kiemelt jelentőségű feladatunk. Amennyiben a helyi közösségek (pl. lakótelepi egyesületek) vállalják az ingyenes, közösségi célt szolgáló sportpályák (pl. kosárpálya, focipálya stb.) fenntartását, akkor pályázati úton támogatást kell ehhez nyújtani. Ebbe célszerű bevonni a helyi vállalkozókat is, akik szintén biztosíthatnák a támogatást a játszóterek, sporttelkek kialakításához (ennek jól kialakult gyakorlata volt a budapesti kerületekben). A közösségi együttlét erősítésére nem csak a tömegsport, grundok, hanem a közösségi helyek, szabadidős programok kialakítása is célunk. Zöldtető programot indítunk az önkormányzat tulajdonában lévő lapos tetős épületek esetében. Ezzel a főváros zöldterülete növelhető, a tető így pihenésre is

12 igénybe vehető, az épületeket nem engedi nyáron annyira felmelegedni, és esőzések idején a csapadékvíz kevésbé terheli a csatornarendszert. A közvilágítás modernizálásának lehetőségét megvizsgáljuk, alternatív megoldásokat keresünk. Napelemekkel egybeépített lámpatestek használhatóságát megvizsgáljuk, amennyiben ez pozitív eredménnyel zárul, abban az esetben elkezdjük a köztéri lámpák cseréjét a főváros által üzemeltetett területeken. A főváros és térsége épített és beépítetlen területi egyensúlyának megőrzésére és az agglomerációs zöldterület-fogyás megakadályozására regionális szintű intézkedésre van szükség az egész térség öko-hálójának védelmében. A Fővárosnak kezdeményezőleg kell fellépnie a városkörnyéki kistérségek irányában, és a közösen kialakításra kerülő elképzelések megvalósítását támogatnia kell. Javaslataink megvalósítása TAKARÉKOS és előre TERVEZHETŐ fővárosi önkormányzati működést, ÉLHETŐ fővárost eredményez!

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068

KOMMUNIKÁCIÓS TERV. Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése ÁROP-1.A.2/A-2008-0068 KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése 1. Helyzetelemzés Tét Város Önkormányzatának legfontosabb szerve a képviselő-testület, amely az önkormányzat működésével,

Részletesebben

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások -

Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - Dr. Kovács Árpád egyetemi tanár, a Magyar Közgazdasági Társaság elnöke Cselekvési forgatókönyvek és a társadalmi gazdasági működés biztonsága - A jó kormányzás: új, intézményes megoldások - 1 Államhatalmi

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK Magyar Mérnöki Kamara Közlekedési Tagozata Közlekedésfejlesztés Magyarországon 10 év az Európai Unióban Konferencia Balatonföldvár, 2014. május 13-15. TELEPÜLÉS-, TERÜLET- ÉS KÖZLEKEDÉS-FEJLESZTÉSI STRATÉGIÁK

Részletesebben

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS

TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS TERÜLETFEJLESZTÉS TERÜLETRENDEZÉS Az ember a megszerzett földdarabon igyekszik megfelelő körülményeket teremteni magának, családjának, közösségének. Amíg az építési szándékát megvalósítja, számos feltételt

Részletesebben

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag

TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ. együttgondolkodást indító munkaközi anyag TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI KONCEPCIÓ együttgondolkodást indító munkaközi anyag 1. JÖVŐKÉP Mogyoród az agglomeráció egyik kiemelt turisztikai célpontja legyen. Ön milyen települést szeretne?:. Mogyoród egy olyan

Részletesebben

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE

NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE NONPROFIT ÉRDEKVÉDELMI SZERVEZETEK FEJLESZTÉSE (PL.3346) Érdekvédelem, érdekegyeztetés az Európai Unióban és Magyarországon I. Rácz-Káté Mónika CIMET - a civil világ fűszere TÁMOP 5.5.3-09/1-2009-0013

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012.

Szakács Tamás Közigazgatási jog 3 kollokvium 2012. 12.A területfejlesztés és területrendezés jogintézményei és szervei /A területfejlesztés és területrendezés célja és feladata/ Szabályozás: 1996. évi XXI. törvény a területfejlesztésről és a területrendezésről

Részletesebben

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01

Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület. LEADER kritériumok. Célterület kód: 580a01 Célterület kód: 580a01 Nemzetiségi hagyományok ápolása, civil szervezetek eszközbeszerzésének támogatása adottságokon alapul, vagy újszerűsége, témája miatt fontos a települések fejlődése szempontjából

Részletesebben

GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM

GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM GAZDASÁGÉLÉNKÍTÉS ÉS MUNKAHELYTEREMTÉS TEMATIKUS FEJLESZTÉSI PROGRAM 2. Döntéshozói Munkacsoport Balás Gábor HÉTFA Elemző Központ Kft. 2015. június 4. A TFP tervezési folyamata Döntéshozói munkacsoport

Részletesebben

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA

TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉST SEGÍTŐ PROGRAMOK KIALAKÍTÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOKNÁL A KONVERGENCIA RÉGIÓBAN ÁROP - 1.A.3. - 2014 MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ESÉLYT MINDENKINEK SZAKMAI PROGRAM MARCALI, 2015.05.08.

Részletesebben

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség

Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Horizontális szempontok: környezeti fenntarthatóság esélyegyenlőség Czippán Katalin 2004. június 24. Európai Tanács 1260/1999 rendelete preambuluma: Mivel a Közösség gazdasági és szociális kohézió erősítését

Részletesebben

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ

Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ CATCH-MR Dissemination Workshop Budapest, 2011. május 9. Új szereplı a közlekedésfejlesztésben: a Budapesti Közlekedési Központ Kerényi László Sándor fıosztályvezetı Budapesti Közlekedési Központ Tartalom

Részletesebben

Országos közforgalmú közlekedésfejlesztési koncepció. Tasó László Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkár

Országos közforgalmú közlekedésfejlesztési koncepció. Tasó László Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkár Országos közforgalmú közlekedésfejlesztési koncepció Tasó László Közlekedéspolitikáért Felelős Államtitkár 2 3 Szolgáltatási struktúra 2015.évi adatok alapján Menetrendi teljesítmény *Km/év+ Helyközi Szolgáltatók

Részletesebben

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020.

MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. MEZŐBERÉNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT IFJÚSÁGI KONCEPCIÓ CSELEKVÉSI TERVE 2015-2020. A koncepcióban megfogalmazott feladatok elvégzéséhez szükséges elkészíteni a cselekvési tervet, amely tartalmazza a felelősöket

Részletesebben

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja

Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja Hort Község Önkormányzatának Gazdasági programja 2015-2019 Bevezetés Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116..-a alapján a helyi önkormányzatoknak Gazdasági programot

Részletesebben

Vital Cities - Bp XIII. kerület Helyzetfeltárás. Urbact Helyi Csoport workshop November 02, 09, 16.

Vital Cities - Bp XIII. kerület Helyzetfeltárás. Urbact Helyi Csoport workshop November 02, 09, 16. Vital Cities - Bp XIII. kerület Helyzetfeltárás Urbact Helyi Csoport workshop 2016. November 02, 09, 16. URBACT III VITAL CITIES Mai program: 1. Az Urbact Program bemutatása (10 ) Böhönyey Ágnes HBHE 2.

Részletesebben

A 4-es metró kelenföldi végállomása Civil javaslat a környezet- és költségkímélő megoldásra

A 4-es metró kelenföldi végállomása Civil javaslat a környezet- és költségkímélő megoldásra A 4-es metró kelenföldi végállomása Civil javaslat a környezet- és költségkímélő megoldásra A 4-es metró beruházásával kapcsolatos egyes kérdésekről a sajtóban és a szakemberek között is éles viták zajlanak.

Részletesebben

Nemti Község Önkormányzata

Nemti Község Önkormányzata Nemti Község Önkormányzata 3145 Nemti, Kossuth út 28. Telefon, Fax: 06/32 364-002 e-mail: hivatal @nemti.hu ELŐTERJESZTÉS A Képviselő-testület 2013. április 25-i ülésére Tárgy: Az Önkormányzat 2014. évi

Részletesebben

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM

SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM SZÉCSÉNYI KISTÉRSÉG FOGLALKOZTATÁSI PAKTUM Preambulum Az aláíró felek fontos feladatnak tartják a Szécsényi kistérség társadalmi-gazdasági fejlődésének támogatását a humánerőforrás fejlesztésével és a

Részletesebben

Változásban az önkormányzati ifjúságügy

Változásban az önkormányzati ifjúságügy Változásban az önkormányzati ifjúságügy Téglásy Kristóf főosztályvezető 2011. október 13. NEMZETI ERŐFORRÁS MINISZTÉRIUM Ifjúságügyi Főosztály Tartalom Bevezető Jelenlegi szabályozás ifjúságügyi vonatkozásai

Részletesebben

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret

Beadási határidő A pályázat benyújtására 2015.július 9-től 2017. július 10-ig van lehetőség. Rendelkezésre álló keret Tájékoztató A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.1) és A mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése (GINOP 1.2.2) pályázathoz Beadási

Részletesebben

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23.

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Állandó és ideiglenes sebességkorlátozások alakulása A pályafelügyeleti

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) Tervezet 5.0 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritás A prioritás vonatkozó specifikus céljai: A prioritáshoz kapcsolódó

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001

BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE 2014-2020. Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 BUDAPEST TERÜLETFEJLESZTÉSE Széchenyi Programirodák létrehozása, működtetése VOP-2.1.4-11-2011-0001 ORSZÁGOS ÉS MEGYEI TERVEZÉSI FOLYAMATOK ÁTTEKINTÉSE Budapest új városfejlesztési koncepciója: BUDAPEST

Részletesebben

Az Észak-alföldi régió kísérleti projektjének

Az Észak-alföldi régió kísérleti projektjének ADAPT2DC INTERREG IVB CENTRAL EUROPE projekt Az Észak-alföldi régió kísérleti projektjének bemutatása Balázsy Eszter, ÉARFÜ Nonprofit Kft. Demográfiai változások kezelése Magyarország régióiban 2012. július

Részletesebben

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM

ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM ESÉLYEGYENLŐSÉGI PROGRAM Tét Város Polgármesteri Hivatalának komplex szervezetfejlesztése I. BEVEZETŐ Tét Város Önkormányzata 10.819.200 forintot nyert az ÁROP-1.A2/A pályázati kiírás keretében a Polgármesteri

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

www.intelligensregio.hu.. Alapítva 2000-ben GINOP 1.2.1-16 Mikro-, kis- és középvállalkozások termelési kapacitásainak bővítése pályázat rövid összefoglaló dokumentuma IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs

Részletesebben

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft.

A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján. Nagy András VÁTI Nonprofit Kft. A szén-dioxid mentes város megteremtése Koppenhága példáján Nagy András VÁTI Nonprofit Kft. Szén-dioxid semlegesség A vízió: 2025-ben Koppenhága lesz az első szén-dioxidsemleges főváros a világon. az összes

Részletesebben

A közlekedés, mint az élhető városüzemeltetés pillére Vitézy Dávid

A közlekedés, mint az élhető városüzemeltetés pillére Vitézy Dávid A közlekedés, mint az élhető városüzemeltetés pillére Vitézy Dávid vezérigazgató Budapesti Közlekedési Központ Analógia Kell egy mérnök a városnak! 2 Új szervezeti modell Jól strukturált, világos szerkezet

Részletesebben

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015.

Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. Kulturális Fesztiválok Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. A Kulturális Fesztiválok Kollégiumának alapvető küldetése, hogy a hazai rendezvénykínálatot a magyar nemzeti kultúra szerves

Részletesebben

Esélyegyenlőségi Képzés

Esélyegyenlőségi Képzés Esélyegyenlőségi Képzés KEOP 6.1.0/B/09-2009-0014 Erdei tanóra program Nógrád megyében című projekt projektmenedzsment tagjai és a DIPO Khe. alkalmazottai számára Készítette: Glázer Éva Bánk, 2010. március

Részletesebben

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata

2014-2019. Kapolcs község Önkormányzata 2014-2019 Kapolcs község Önkormányzata 2 BEVEZETŐ Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 116. -a kimondja, hogy a képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit

Részletesebben

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka

Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon. Műhelymunka Energiahatékonysági Beruházások Önkormányzatoknál Harmadikfeles finanszírozás - ESCO-k Magyarországon Műhelymunka A SEAP finanszírozási lehetőségei: Fókuszban a megtakarítás-alapú energiaszolgáltatási

Részletesebben

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS

Helyi Fejlesztési Stratégia (MUNKAANYAG) 1. INTÉZKEDÉS Helyi Fejlesztési Stratégia 2014-2020 (MUNKAANYAG) INTÉZKEDÉSEK 1. INTÉZKEDÉS 1. Intézkedés megnevezése A településeken működő, az ott élők helyben maradását elősegítő szolgáltatások körének bővítése,

Részletesebben

Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása

Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása Közlekedésfejlesztés Magyarországon Aktualitások Balatonföldvár, 2012. május 15-17. Intelligens európai városi közlekedés: Budapest közlekedési rendszerének megújítása Kerényi László Sándor főosztályvezető

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban.

a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. a) A turizmus fogalma. A turizmus jelentősége napjainkban Magyarországon és nemzetközi viszonylatban. b) A menedzsment fogalma és feladata a turizmusban. c) A kultúrák különbözőségének jelentősége a turizmusban.

Részletesebben

Műemléki Konferencia. Kocsány János IFK alelnök 2013. április 11. jkocsany@graphisoftpark.com

Műemléki Konferencia. Kocsány János IFK alelnök 2013. április 11. jkocsany@graphisoftpark.com v Műemléki Konferencia Kocsány János IFK alelnök 2013. április 11. jkocsany@graphisoftpark.com Az IFK tagjainak beruházásai Összes megvalósított projekt területe: 2.800 ezer m2 Összes projekt beruházási

Részletesebben

Új szervezet Budapest közlekedéséért: Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Vitézy Dávid vezérigazgató BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt.

Új szervezet Budapest közlekedéséért: Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Vitézy Dávid vezérigazgató BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Új szervezet Budapest közlekedéséért: Budapesti Közlekedési Központ Zrt. Vitézy Dávid vezérigazgató BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt. 1 Tartalom A BKK létrehozásának okai és céljai A BKK feladatai

Részletesebben

TAPASZTALATOK ÉS TERVEK BUDAPEST ELŐVÁROSÁBAN. 2011. December 15.

TAPASZTALATOK ÉS TERVEK BUDAPEST ELŐVÁROSÁBAN. 2011. December 15. TAPASZTALATOK ÉS TERVEK BUDAPEST ELŐVÁROSÁBAN 2011. December 15. 1 VOLÁNBUSZ Zrt. FŐ ADATAI 2010. RÉGIÓS MŰKÖDÉSI TERÜLET Közlekedési teljesítmény: 69,3 M km Közlekedési bevétel: Éves járatszám: Éves utasszám:

Részletesebben

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4.

OTP Consulting Romania OTP Bank Romania. Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, április 4. OTP Consulting Romania OTP Bank Romania Uniós források vállalkozásoknak Nagyvárad, 2008. április 4. A Nemzeti Stratégiai Referencia Kerethez kapcsolódó Operatív Programok Humánerőforrás-fejlesztési Operatív

Részletesebben

Regionális szervezet a Balaton Régióban. Hogyan érdemes csinálni?

Regionális szervezet a Balaton Régióban. Hogyan érdemes csinálni? Regionális szervezet a Balaton Régióban Hogyan érdemes csinálni? Jelenlegi helyzet Pozitívumok: - helyi, mikrotérségi szervezetek megalakulása - tudatosabb termékpolitika elsősorban helyi szinten - tudatosabb

Részletesebben

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28.

A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben. 2013.november 28. A Somogy Megyei Önkormányzat szerepe a terüle7ejlesztésben 2013.november 28. Megyei önkormányzatterületfejlesztés A megyei önkormányzat területi önkormányzat, amely törvényben meghatározottak szerint területfejlesztési,

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ

Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Hogyan kívánja a Főváros elősegíteni Budapest turizmusának fejlődését? Budapesti Turisztikai Szolgáltató Központ Agenda 1. A múlt elemzése 2. A turizmuspolitikai irányítás megteremtése 3. Új típusú stratégiai

Részletesebben

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása

MTVSZ, 2013.10.01. Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása MTVSZ, 2013.10.01 Versenyképes Közép- Magyarország Operatív Program bemutatása A közép-magyarországi régió és a VEKOP speciális helyzete A KMR és a régió fejlesztését célzó VEKOP speciális helyzete: Párhuzamosan

Részletesebben

Kiemelt Fejlesztési Központok lehetőségei között

Kiemelt Fejlesztési Központok lehetőségei között Kiemelt Fejlesztési Központok lehetőségei 2014-2020 között Tartalom A helyszín Miskolc Megyei Jogú Város kiemelt fejlesztési központ Eredményeink - röviden Mit várunk a rendezvénytől? Miskolci jövőkép

Részletesebben

PETŐFI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV

PETŐFI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV PETŐFI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT 6622 Nagymágocs, Szentesi út 40. ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV Elismerve minden embernek azt a jogát, hogy egyenlő méltóságú személyként élhessen, a Nagymágocsi Petőfi Sándor Művelődési

Részletesebben

A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015.

A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiuma középtávú támogatási stratégiája 2012 2015. 2012. június 30. A Kulturális Turisztikai Fesztiválok Ideiglenes Kollégiumának alapvető küldetése,

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Beruházási pályázati lehetőségek Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Beruházási pályázati lehetőségek 2014-2020 Szilágyi Péter Élelmiszer-feldolgozási Főosztály TÁMOGATÓ VÁLLALKOZÁSI KÖRNYEZET Magyarország közép és hosszú távú élelmiszeripari fejlesztési stratégiája A STRATÉGIA

Részletesebben

VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE

VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE VIZSOLY KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERE 3888. Vizsoly, Szent János út 155. szám tel/fax: 46-587-449 GAZDASÁGI PROGRAM 2010-2014 Vizsoly község elkövetkező éveinek gazdasági állapotát és kilátásait jelentős

Részletesebben

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Életkor és diszkrimináció Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Összefüggések Idősödő Európa, idősödő Magyarország Növekvő kihívást jelent az életkor miatti sztereotípiák kezelése különösen

Részletesebben

Együttműködési keretek Budapest közlekedésfejlesztésében. Dr. Denke Zsolt szakterületi vezető Budapesti Közlekedési Központ 2015. március 4.

Együttműködési keretek Budapest közlekedésfejlesztésében. Dr. Denke Zsolt szakterületi vezető Budapesti Közlekedési Központ 2015. március 4. Együttműködési keretek Budapest közlekedésfejlesztésében Dr. Denke Zsolt szakterületi vezető Budapesti Közlekedési Központ 2015. március 4. Balázs Mór Terv 2014-2030 2 A Balázs Mór Terv célrendszere Jövőkép:

Részletesebben

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT

Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT Összefoglaló Prioritások A prioritás vonatkozó A prioritáshoz kapcsolódó tervezett intézkedések: Intézkedések

Részletesebben

Tisztelt Képviselő-testület!

Tisztelt Képviselő-testület! Jegyző Tárgy: Teljesítménykövetelmények alapját képező 2012. évi célok meghatározása a Polgármesteri Hivatal köztisztviselői részére Tisztelt Képviselő-testület! A köztisztviselők jogállásáról szóló 1992.

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól

Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Budapest Főváros Terézváros Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2004. (V.25.) rendelete az Önkormányzat közművelődési feladatairól Módosítás: a) 21/2009. (VI. 29.) ör. /2009. VII. 1- Budapest Főváros

Részletesebben

CSAK A PÁLMA NŐ A TEHER

CSAK A PÁLMA NŐ A TEHER CSAK A PÁLMA NŐ A TEHER ALATT A szélessáv-fejlesztés jogi környezetének felülvizsgálata: építési engedélyezés egyszerűsítése, közműadó alóli mentesség dr. Pócza András főosztályvezető Infokommunikációért

Részletesebben

Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat. Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30.

Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat. Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30. Nemzedékeken átívelő foglalkoztatás LIGA Esélyegyenlőségi Tagozat Alapvető Jogok Biztosa 2012. november 30. Az alapvető jogok biztosáról szóló 2011. évi CXI. törvény (Ajbt.) 18. (1) Az alapvető jogok biztosához

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV

SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV SEFTA-KER KFT. FENNTARTHATÓSÁGI TERV A Sefta-Ker Kft. felismerve a fenntartható fejlődés jelentőségét, egyúttal mélyítve munkatársainak e szemlélet iránti elkötelezettségét megalkotja fenntarthatósági

Részletesebben

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára

Tárgy : Javaslat az önkormányzat évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat Polgármesterétől 3432 Emőd, Kossuth tér 1. Tel.: 46/476-206 Ikt.sz.:5996/2012. Tárgy : Javaslat az önkormányzat 2013. évi költségvetésének koncepciójára Emőd Város Önkormányzat

Részletesebben

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA

ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA ÁROP-2.2.22-2013-2013-0001 KÉPZÉS A KONVERGENCIA RÉGIÓKBAN LÉVŐ ÖNKORMÁNYZATOKNAK FENNTARTHATÓ ÖNKORMÁNYZAT E- TANANYAGOKAT BEMUTATÓ KONFERENCIA SZÉKESFEHÉRVÁR A MEGYEI JOGÚ VÁROS földrajzi helyzet, urbánus

Részletesebben

Belvárosi Rehabilitáció Előzetes Akcióterületi Terv ESZA típusú közösségi funkció megvalósítása SOFT alprojekt

Belvárosi Rehabilitáció Előzetes Akcióterületi Terv ESZA típusú közösségi funkció megvalósítása SOFT alprojekt CIVIL RÉSZVÉTEL MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS INTEGRÁLT VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJÁBAN Szociális és környezetvédelmi fejlesztés a közösségi funkció megvalósítása során JAKUBINYI LÁSZLÓ SZIMBIÓZIS ALAPÍTVÁNY

Részletesebben

Pályázati figyelő 2010. május/2

Pályázati figyelő 2010. május/2 Jelmagyarázat Műemlék-felújításhoz pályázatok A) Magyar pályázatok kapcsolódó 1 Támogatási keret Támogatás összege Oktatási és Kulturális Minisztérium esélykülönbséget mérséklő kulturális vidékfejlesztésre

Részletesebben

Bagdy Gábor Pénzügyi Főpolgármester-helyettes

Bagdy Gábor Pénzügyi Főpolgármester-helyettes Bagdy Gábor Pénzügyi Főpolgármester-helyettes 1 Gazdasági Válság! Országosan romló anyagi helyzet: Kevesebb önkormányzati bevétel Több szociális kiadás 2 Budapest Főváros pénzügyi helyzete2006 és 2012

Részletesebben

Transzparencia és integritás az önkormányzati gazdálkodásban

Transzparencia és integritás az önkormányzati gazdálkodásban Transzparencia és integritás az önkormányzati gazdálkodásban dr. Pulay Gyula számvevő igazgató előadása Veresegyháza MAFIS nemzetközi konferencia az önkormányzati pénzügyi menedzsment megújításáról A korrupció

Részletesebben

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT

SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT SZÉKESFEHÉRVÁR ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSE: HAZAI GYAKORLAT DR. CSER-PALKOVICS ANDRÁS POLGÁRMESTER VÁROS ÉS TÉRSÉGE EGYÜTTMŰ KÖDÉSÉNEK AKTUÁLIS KÉRDÉSEI EURÓPAI ÉS HAZAI TAPASZTALATOK TÜKRÉBEN KONFERENCIA

Részletesebben

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz

1. sz. melléklet. Orientáló mátrix. a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz 1. sz. melléklet Orientáló mátrix a TAMOP 5.1.1.-09/2 kódszámú pályázati útmutatóhoz Kistérség Projekt címe Összeg (mft) Baktalórántháza Játszva, tanulva, sportolva a társadalom hasznos tagjává válni Leírás

Részletesebben

Fenntartható fővárosi közösségi közlekedés

Fenntartható fővárosi közösségi közlekedés Európai Mobilitási Hét Európai Autómentes Nap Záró Értekezlet Fenntartható fővárosi közösségi közlekedés Kerényi László Sándor Főosztályvezető BKK Budapesti Közlekedési Központ Zrt 1 Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

Zöld közbeszerzések szerepe a hazai építőipari beruházásokban. Dr. Kéri Zoltán október

Zöld közbeszerzések szerepe a hazai építőipari beruházásokban. Dr. Kéri Zoltán október Zöld közbeszerzések szerepe a hazai építőipari beruházásokban Dr. Kéri Zoltán 2016. október Új EU irányelvek Európai Parlament és a Tanács 2014/23/EU irányelve Európai Parlament és a Tanács 2014/24/EU

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

II/1. számú táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma

II/1. számú táblázat: Álláskeresési segélyben részesülők száma Helyi Esélyegyenlőségi Program áttekintése 1. Helyzetelemzés helytállósága: A helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 2/2012. EMMI rendeletének 1. és 2. számú melléklete

Részletesebben

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember

Észak-Alföldi Operatív Program. Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember Észak-Alföldi Operatív Program Akcióterv (2011-2013) 2012. szeptember I. Prioritás bemutatása: 1. prioritás: Regionális gazdaságfejlesztés Észak-Alföldi Operatív Program A prioritás támogatást nyújt ipari

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám:34/2011. K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én megtartott rendes, nyílt ülésén készült

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu

Gárdony-Kápolnásnyék-Nadap-Pákozd-Pázmánd-Sukoró-Velence-Vereb-Zichyújfalu HELYI VIDÉKFEJLESZTÉSI STRATÉGIAI FELÜLVIZSGÁLAT (HVS) 2013! Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az EMVA társfinanszírozású intézkedések Irányító Hatósága 16/2013. (III.6.) közlemény értelmében elrendelte

Részletesebben

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája

MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS. Integrált Településfejlesztési Stratégiája MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS Integrált Településfejlesztési Stratégiája Beérkezett, de el nem fogadott vélemények összesítése az elutasításuk indoklásával - Tervezői válaszok - Miskolc, 2014. augusztus Miskolc

Részletesebben

A szelíd turizmus kritériumai

A szelíd turizmus kritériumai A szelíd turizmus kritériumai Történet röviden 60-as évektől fokozódó kritikák Stockholm, 1972: Környezet és fejlődés Brundtland-jelentés, 1974 Rio de Janeiro, 1992: Föld Csúcs Ökoturizmus fogalmának megjelenése

Részletesebben

Jegyzőkönyvi kivonat

Jegyzőkönyvi kivonat Jegyzőkönyvi kivonat Készült: Demecser Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. október 22. napján a Demecser Város Önkormányzata (4516. Demecser, Gábor Áron út 4.) Ebédlőjében megtartott rendkívüli

Részletesebben

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. önkormányzati közérdekű bejelentéseket kezelő rendszer kidolgozása és bevezetése

Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat. önkormányzati közérdekű bejelentéseket kezelő rendszer kidolgozása és bevezetése Budapest Főváros XIII. Kerületi Önkormányzat önkormányzati közérdekű bejelentéseket kezelő rendszer kidolgozása és bevezetése Miről lesz szó? Ezek vagyunk Mit gondolunk a minőségről? Mit gondolunk az innovációról?

Részletesebben

Partnerségi felmérés kérdőíve

Partnerségi felmérés kérdőíve Partnerségi felmérés kérdőíve A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a Helyi gazdaság- és közszolgáltatásfejlesztés hátrányos helyzetű munkanélküliek foglalkoztatásával a kőszegi és felső-répcementi

Részletesebben

Iskolai közétkeztetés környezeti nevelés

Iskolai közétkeztetés környezeti nevelés Iskolai közétkeztetés környezeti nevelés beszámoló a szekció munkájáról Czene Zsolt, Vidékfejlesztési Minisztérium Czippán Katalin, Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa Irodája Pannonhalma 2011.09.17.

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

A területfejlesztés intézményrendszere

A területfejlesztés intézményrendszere A területfejlesztés intézményrendszere 10. elıadás Regionális politika egyetemi tanár Törvény a területfejlesztésrıl és rendezésrıl (1996. XXI: tv. (III.20.)) Alapelvek és feladatok Alapelv: felkészülni

Részletesebben

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal

Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020. Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program 2014-2020 Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra Gazdaságfejlesztési és Innovációs

Részletesebben

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs

Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata. Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadó: Perkáta Nagyközség Önkormányzata Felelős kiadó: Somogyi Balázs Kiadási év, 2014 A perkátai Győry-kastély parkja fenntartható hasznosítása Győry kastély és Perkáta Perkáta település Fejér megyében

Részletesebben

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer átalakításának aktuális kérdései

A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer átalakításának aktuális kérdései A hulladékgazdálkodási közszolgáltatási rendszer átalakításának aktuális kérdései Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár Nemzeti Fejlesztési

Részletesebben

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok

IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető pontszámok IV. Az értékelési szempontok alapján mindösszesen elérhető ok A 1 Pénzügyi terv összesen: 20 pont 2 Üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági terv max. 30+10 pont 3 Az üzleti terv, működtetési és fenntarthatósági

Részletesebben

JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS

JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS JAVÍTJUK A JAVÍTHATÓT DIAGNÓZIS A 21. SZÁZAD TÁRSADALMI KÉRDÉSEI ÉS KIHÍVÁSAI Budapest 2016. április 6. Előadó: Laki Ildikó Ph.D Szegedi Tudományegyetem Zsigmond Király Főiskola főiskolai docens Tartalmi

Részletesebben

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON AKTUALITÁSOK Balatonföldvár, 2012. május 15-17. A közlekedés helyzete és az állami költségvetés Dr. Kovács Árpád Elnök Költségvetési Tanács Múltidézés A rendszerváltozás

Részletesebben

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja?

ÉLETMŰHELY. Mi a program célja? ÉLETMŰHELY Mi a program célja? A kreatív gondolkodás és a kreatív cselekvés fejlesztése, a személyes hatékonyság növelése a fiatalok és fiatal felnőttek körében, hogy megtalálják helyüket a világban, életük

Részletesebben