Budapest egységes forgalmi modellje, indikátorok a stratégiai tervezéshez. Mobilitás - tervezés Fórum, ,Budapest, Ábel Melinda, BKK Zrt.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Budapest egységes forgalmi modellje, indikátorok a stratégiai tervezéshez. Mobilitás - tervezés Fórum, 2015.03.04.,Budapest, Ábel Melinda, BKK Zrt."

Átírás

1 Budapest egységes forgalmi modellje, indikátorok a stratégiai tervezéshez Mobilitás - tervezés Fórum, ,Budapest, Ábel Melinda, BKK Zrt.

2 A forgalmi modellezés szerepe és helye a közlekedéstervezésben

3 A közlekedéstervezés A közlekedéstervezés során a közlekedési infrastruktúra tervezésén túl azt is vizsgálni szükséges, hogy a tervezett létesítményeket hogyan és hányan veszik majd igénybe, valamint ezek milyen előnyöket jelentenek a használók és a fejlesztéssel érintett területek számára. A döntés-előkészítő vizsgálatok során a fejlesztések hatásvizsgálatának egyik módszere az egymásra épülő modellrendszerek használata. A modellrendszerek használata során a jelen állapot és közlekedésfejlesztési változatok kerülnek összehasonlításra különböző vizsgálati években (2014, 2020, 2030, 2050).

4 Modellrendszerek a hatáselemzésekben A közlekedési infrastruktúra-fejlesztések hatásainak értékeléséhez a következő modellek és értékelési eljárások használata szükséges: Közlekedési igénymodellek: a napi gazdasági és társadalmi folyamatok következtében jelentkező személyközlekedési és teherforgalmi igények körzetközi mennyiségi, modális és időbeli leírása, a keresletre hatást gyakorló tényezők figyelembe vételével. Hálózati modellek: a közlekedési hálózatok és szolgáltatások, amelyen megjelennek az utazási igények. Forgalmi hatás-modellek: a hálózaton megjelenő forgalom jellemzői (eljutási idő, üzemanyag felhasználás, levegőszennyezés, zajkibocsátás, baleseti veszteségek, stb.), amely outputja képezi az intézkedéssel kapcsolatos költség-haszon elemzési eljárások (CBA) (MCA) alapját. Társadalmi-gazdasági modellek: a fejlesztéséből származó, a kapcsolati- és elérhetőségi viszonyokat javító és ezáltal további társadalmi-gazdasági fejlődést elősegítő közvetett hatások egységes becslésére szolgálnak.

5 A forgalmi modellezés szerepe A forgalmi modellezés hivatott megbízhatóan előre jelezni a várható közlekedési igényeket és a helyzet javítását célzó intézkedések hatásait, illetve a költség-haszon vizsgálatok és használatiérték-elemzések bemenő adatainak biztosításával hozzájárul a fejlesztési projektek megalapozásához. Célja: a jelenlegi helyzet leírására alkalmas eszközrendszert építsen fel a várható terület-felhasználási jellemzőkből kiindulva modellek alkalmazásával a tervezési időszakra képes legyen az előrebecsült igények, tervezett közlekedési rendszer összevetésére

6 EFM Projekt bemutatása

7 A projekt célja A projekt kitűzött célja alapján egy olyan tervezési eszköz kerül kialakításra, amely: egységes modellezési alapot ad a közlekedésfejlesztési tervezések elvégzéséhez, A BKK Zrt. saját tulajdonú tervezési segédeszköze, folyamatosan karbantartott, szoftver független, bárki (aki képes az adatokat, a felépített modellt használni, futtatni) számára hozzáférhető és felhasználható, alkalmas a különböző nyilvántartási és adatbázis rendszerekkel való adatcserére, illeszkedik a Nemzeti Közlekedési Stratégia (NKS) nemzeti összközlekedési modelljéhez

8 Mire használható és mire nem? alkalmas nagytávú közlekedés stratégiai vizsgálatok elvégzésre, alkalmas jelentősebb forgalomtechnikai, szabályozási beavatkozások hatásainak vizsgálatára, legalább 2-3 kerületre kiterjedő, lényeges forgalomátrendeződéssel bíró projektek vizsgálatára komplex infrastrukturális beavatkozások vizsgálatára x x x x kisebb menetrendi beavatkozások vizsgálatára (pl.: indulási gyakoriság változtatása) párhuzamos viszonylatok közötti forgalom megoszlásának elemzésére kisebb forgalomtechnikai beavatkozások vizsgálatára díjszabási, tarifális kérdések elemzésére

9 EFM Hol tartunk? 2013 Q Q Q3 EFM - projekt EFM keresleti és hálózati modell EFM Dokumentáció és útmutató EFM Forgalomfelvételi rendszerek EFM 2014 évi frissítése EFM 2015 évi frissítése EFM EFM Adattárház Fenntartás és üzemeltetés

10 Adatfelvételi rendszer és Adattárház A tavaszi és őszi forgalomfelvételek ugyanazokat a méréseket tartalmazzák, amelyek az alábbiak: Közúti 5 és 16 órás mérés Kerékpáros külön 5 órás mérés Kerékpáros kiegészítő 5 és 16 órás mérés Villamos, autóbusz, trolibusz, Volán 5 órás folthatás mérés Metró, HÉV, MÁV vonalakon fel- és leszálló forgalom 5 órás mérése Egyéb eszközök mérés (hajó, fogaskerekű vasút) Közúti keresztmetszeteken tartós lefolyás mérés a forgalomlefolyási szorzók megállapításához Kerékpáros számlálás és kikérdezés (nyár ) 4 évenként a következőket: Budapesten belüli nagymintás háztartásfelvétel ( háztartás) Budapesten kívüli nagymintás háztartásfelvétel (4 000 háztartás) Budapesten belül és kívül stated preference vizsgálat elvégzése (1000 háztartás)

11 EFM Bemutatása

12 Forgalmi modellek felépítése Közlekedési kínálati modell Területi modell Közlekedési igénymodell

13 EFM Területi modell Az EFM területi lehatárolása Agglomerációs körzetek: 199 db település 255 db forgalmi modellezési körzet Elérhetőség szempontja alapján: Vasúti kapcsolattal rendelkezik Közvetlen autóbuszos kapcsolattal rendelkezik Illesztett átszállással érhető el Egyéb település (gyenge kiszolgálás)

14 EFM Területi modell Budapest körzetei: 23 kerület 164 alkerület 520 db városrendezési körzet 922 db forgalmi modellezési körzet Kordon körzetek: 24 db forgalmi modellezési körzet az EFM területi határán A forgalmi modellezési körzet tartalmaz: 40 bevásárlóközpont/hipermarket típusú körzetet, 48 logisztikai központ, és ipari típusú körzetet 1201 db forgalmi modellezési körzet

15 EFM Közlekedési hálózati modell

16 EFM Közlekedési hálózat elemei és felépítése csomópontok szakaszok forgalmi körzetek konnektorok EFM: ~ db ~ db db ~ db

17 EFM Közlekedési hálózat elemei és felépítése Csomópontok típusba sorolása forgalomtechnikai kialakításuk alapján: Egyenrangú, 2x1 sávos utak csomópontjai, jobbkéz-szabály Eltérő rangú utak csomópontja, elsőbbségadás Körforgalmú csomópont Gyorsforgalmú utak csomópontjai Jelzőlámpával szabályozott csomópont Technikai csomópont (vasúti átkelő, technikai szakasztörés, stb.) Csomóponti kanyarodások definiálása a hálózaton: kanyarodási tiltások leképezése kanyarodási időszükségletek leképezése (a csomópont típusa alapján)

18 EFM Közlekedési hálózat elemei és felépítése Az EFM a forgalmi modellezéshez szükséges 45 db különböző úttípust tartalmaz. A csoportosítás modellezési alapelvei: bel- vagy külterületen halad át az út mennyi az út kapacitása mennyi az út sávszáma mennyi út szabad áramlási sebessége melyek az úton engedélyezett járműkategóriák: o személygépkocsi, tehergépkocsi, autóbusz o o o kötöttpályás közlekedés kerékpár gyalogos

19 EFM Közlekedési hálózat felépítése Közösségi közlekedési hálózat felépítésének alapjai: megállók hierarchikus rendszerének kialakítása: o o o megálló összefoglaló neve - Stop (pl.: Széll Kálmán tér) megállók területe Stop Area (pl.: villamos, busz, metró) megálló fizikai helye - Stop Point (pl.: BKV ForTe kód szerint) közlekedési alágazatok azonosítása viszonylathálózat fizikai leképezése menetrendi sebességek rögzítése menetrendi indulási idők rögzítése

20 EFM Közlekedési hálózat felépítése Közösségi közlekedési hálózat adatforrásai és frissítése: Budapest: GTFS adatbázis AUTOMATIZÁLT FRISSÍTÉS General Transit Feed Specification (GTFS): a BKK Zrt. honlapján közzétett, folyton frissülő, a Google által kifejlesztett nyilvános és ingyenes a közösségi közlekedés menetrendi viszonylathálózatát leíró adatbázis MÁV: hálózat és menetrend- MANUÁLIS FRISSÍTÉS Volán: hálózat és menetrend - MANUÁLIS FRISSÍTÉS

21 EFM Közlekedési igénymodell

22 EFM Közlekedési igénymodellek A közlekedési utazási igények leképezése forgalmi mátrixok formájában: tömegközlekedési igény mátrix személygépkocsi igény mátrix tehergépkocsi igény mátrixai a teherforgalmi stratégiában meghatározott járműkategóriákkal összhangban: J1T < 3,5t J2T: 3,5t - 7,5t J3T: 7,5t - 12t J4T > 12t TAXI igény mátrix kerékpáros igény mátrix

23 EFM Közlekedési igénymodell A közlekedési igények mátrixainak előállítása az alábbiak szerint történt: Klasszikus négylépcsős modellezés a háztartásfelvétel eredményei alapján: Budapest utazási igényeinek modellezése Agglomerációs települések igényeinek modellezése Közvetlen igénymátrixok előállítása Időszaki mátrixok: a rendelkezésre álló adatok alapján számított súlyokkal előállítva Távlati évek igénymátrixai: 2020, 2030, 2050 A prognózis alapja: Népesség és demográfiai prognózis Budapest 2030 Motorizációs prognózis

24 EFM Tömegközlekedési igénymátrixok A tömegközlekedési igénymátrix alapja: MÁV-START Zrt évi utasszámlálási adatai korábbi, évi vasúti és Volán autóbusz utasforgalmi számlálások és felvételek, KTI MÁV-START Zrt évi jegyeladási statisztikái évi VOLÁNBUSZ számlálások BKK teljes körű autóbusz és részleges kötöttpályás számlálásai (ForTe) szintetikus mátrix A tömegközlekedési igénymátrixok rendelkezésre állnak: átlagos hétköznapi forgalmi igények mátrixa (a budapesti és agglomerációs igények egy rétegben ) időszaki mátrixok: a rendelkezésre álló adatok alapján számított súlyokkal előállítva

25 EFM Személygépkocsi igénymátrixok A személygépkocsi igénymátrix alapja: szintetikus mátrix a korábbi és a projektben történt forgalomszámlálási adatok alapján szintetikus mátrix a forgalomáramlási felvételek alapján a korábbi fővárosi és agglomerációs forgalomfelvételek adatai A személygépkocsi igénymátrixok rendelkezésre állnak: átlagos hétköznapi forgalmi igények szerinti mátrix időszaki mátrixok: a rendelkezésre álló adatok alapján számított súlyokkal előállítva

26 EFM Közvetlen igénymátrixok Teherforgalmi mátrixok előállításához felhasznált adatok: o o o o behajtási engedélyek HU - GO FCD (Floating Car Data) kiegészítő teherforgalmi számlálás Taxi mátrixok előállítása o o o 10 taxi társaság adataiból, 20%-os minta (a járművek 90%-a naponta közlekedik) 14,6 millió utazási adat a diszpécserközpontból utazás/nap

27 EFM Ráterhelési eljárások

28 Forgalom ráterhelés A forgalom ráterhelés során az utazási igények a paraméterezett hálózatra kerülnek. A közösségi közlekedés követési időközös (headway) ráterhelési eljárás paraméterei:

29 Forgalom ráterhelés Az egyéni közlekedés ráterhelési eljárásának paraméterei: többlépcsős egyensúlyi (equilibrium) forgalom ráterhelési eljárás a generalizál költség elemek jelentik az ellenállást, amelyen az útvonalválasztás alapul a többtényezős költségfüggvény elemei: idővel és távolsággal (üzemköltség) arányos költségek egyéb költségeket ( pl.: autópálya díj, teherforgalmi korlátozás, stb.) CGK = CÜzem + CIdő + CÚtdíj + CEgyéb A forgalmi modell költségelemeket tartalmazó elemei a következőek: konnektorok szakaszok kanyarodó mozgás

30 EFM Modellezési eredmények

31 EFM Forgalmi terhelések Közösségi közlekedési ráterhelés: követési időköz alapú

32 EFM Forgalmi terhelések Közúti közlekedési ráterhelés: egyensúlyi ráterhelés

33 EFM - Kalibrálás és validálás A validálás során azt ellenőrizzük, hogy a forgalmi modell mennyire valósághűen képezi le a valóságot. A kalibrálás során a validálás eredményeiből kiindulva újra pontosítjuk a modell paramétereit, hogy az eredmények még jobban közelítsék a valóságot. A validálás eszközei: mért és számított forgalomnagyságok összevetése az erre kijelölt keresztmetszetekben mért és számított forgalomnagyságok, utazói attitűdök vizsgálata legrövidebb útvonal keresése hossz- és időbeli eloszlások vizsgálata

34 EFM - Output Az értékelő eljárások számára a forgalmi modellek az alábbi mutatókat képesek szolgáltatják: Viszonylathálózat hossza Hálózati utaskilométer Hálózati órás férőhely-teljesítmény Hálózati várakozási + átgyaloglási idő Hálózati eljutási idő Hálózati utazási sebesség Hálózati átszállásszám Képzett napi költségmutató Összes maximális képzett szerelvény/járműegység Hálózati kihasználtsági mutató Hálózati NOx egyenérték Hálózati CO2 érték stb.

35 Köszönöm a figyelmet!

Pécs Megyei Jogú Város és környéke hosszú távú térségi közlekedésfejlesztési. Felmérés munkarész. Pécs M.J. Város Önkormányzata. (1.

Pécs Megyei Jogú Város és környéke hosszú távú térségi közlekedésfejlesztési. Felmérés munkarész. Pécs M.J. Város Önkormányzata. (1. Pécs Megyei Jogú Város és környéke hosszú távú térségi közlekedésfejlesztési terve - Felmérés 1 Pécs M.J. Város Önkormányzata Pécs Megyei Jogú Város és környéke hosszú távú térségi közlekedésfejlesztési

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRATÉGIAI DOKUMENTUM 2014. AUGUSZTUS

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRATÉGIAI DOKUMENTUM 2014. AUGUSZTUS NEMZETI KÖZLEKEDÉSI INFRASTRUKTÚRA-FEJLESZTÉSI STRATÉGIA STRATÉGIAI DOKUMENTUM 2014. AUGUSZTUS Tartalom Vezetői összefoglaló... 7 A stratégia célja, időtávja... 7 A stratégia megalapozása... 9 A stratégia

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) Stratégiai Környezeti Vizsgálat (Jelen dokumentáció az NKS társadalmi megvitatásra került verziójára (2013. október) készült, továbbá tartalmazza a társadalmi egyeztetés

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) Változatelemzés a stratégiai elemekre 2013. OKTÓBER MEGRENDELŐ: KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT KÉSZÍTETTE: STRATÉGIA KONZORCIUM KONZORCIUM VEZETŐ: NEMZETI

Részletesebben

Egy új országos közúti célforgalmi felvétel előkészítése Antal István 1 - dr. Gulyás András 2 - dr. Makula László 3

Egy új országos közúti célforgalmi felvétel előkészítése Antal István 1 - dr. Gulyás András 2 - dr. Makula László 3 Egy új országos közúti célforgalmi felvétel előkészítése Antal István 1 - dr. Gulyás András 2 - dr. Makula László 3 1. Előzmények A közlekedési hálózatok és létesítmények üzemeltetéséhez, fejlesztéséhez,

Részletesebben

A budapesti kerékpáros közlekedés regionális fejlesztési lehetőségei

A budapesti kerékpáros közlekedés regionális fejlesztési lehetőségei A budapesti kerékpáros közlekedés regionális fejlesztési lehetőségei 1 2012. október A BUDAPESTI KERÉKPÁROS KÖZLEKEDÉS REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI KÉSZÍTETTÉK: FŐMTERV Zrt. UTIBER Kft. konzorcium

Részletesebben

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter

MINISZTERI KÖSZÖNTŐ. Kóka János Miniszter I MINISZTERI KÖSZÖNTŐ A közlekedés az országok gazdaságának stratégiai fontosságú eleme, amely szorosan kapcsolódik a gazdasági és társadalmi élet szinte minden területéhez. Jelenleg Magyarországon a közlekedés,

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) Fejlesztési eszközök elemzése 2013. OKTÓBER MEGRENDELŐ: KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉSI KOORDINÁCIÓS KÖZPONT KÉSZÍTETTE: STRATÉGIA KONZORCIUM KONZORCIUM VEZETŐ: NEMZETI KÖZLEKEDÉSI

Részletesebben

Határon átnyúló közlekedési koncepció GreMo Pannonia Projekt

Határon átnyúló közlekedési koncepció GreMo Pannonia Projekt KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Határon átnyúló közlekedési koncepció GreMo Pannonia Projekt Budapest 2011. június 2 Tsz: 2121-024-1-1 A téma címe: Határon átnyúló közlekedési koncepció

Részletesebben

NAGY TELEPÜLÉSEK SZEMÉLYFORGALMÁNAK INTEGRÁLT DINA- MIKUS IRÁNYÍTÁSA TELEMATIKAI ESZKÖZÖKKEL

NAGY TELEPÜLÉSEK SZEMÉLYFORGALMÁNAK INTEGRÁLT DINA- MIKUS IRÁNYÍTÁSA TELEMATIKAI ESZKÖZÖKKEL NAGY TELEPÜLÉSEK SZEMÉLYFORGALMÁNAK INTEGRÁLT DINA- MIKUS IRÁNYÍTÁSA TELEMATIKAI ESZKÖZÖKKEL Dr. Csiszár Csaba 1. BEVEZETÉS A forgalomszabályozó rendszerek létesítésének a közlekedésben általánosan az

Részletesebben

Miskolc Város Fenntartható Közlekedési Terve

Miskolc Város Fenntartható Közlekedési Terve Miskolc Város Fenntartható Közlekedési Terve Készítette: MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. 2013. év Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 2 1. Bevezetés... 5 1.1. Vezetői Összefoglaló... 5 1.2. Előzmények...

Részletesebben

1 / 111. Megbízó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt., 1134 Bp., Váci út 45.)

1 / 111. Megbízó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt., 1134 Bp., Váci út 45.) Megbízó: Nemzeti Infrastruktúra Fejlesztő Zrt. (NIF Zrt., 1134 Bp., Váci út 45.) Összeállította: UVATERV Út-, Vasúttervező Zrt. 507 Környezetvédelmi Szakosztály 1117 Budapest, Dombóvári u. 17-19 Tel:06-1/371

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terve

Békéscsaba Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terve Békéscsaba Megyei Jogú Város Közlekedésfejlesztési Terve Közlekedési koncepció MEGRENDELŐ: BÉKÉSCSABA MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELI: VANTARA GYULA POLGÁRMESTER TERVEZÉSI KONZULENSEK: LUKÁCSI

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS)

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) NEMZETI KÖZLEKEDÉSI STRATÉGIA (NKS) Országos Vasútfejlesztési Koncepció (OVK) VITAANYAG Készítette: A Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ megbízásából a Stratégia Konzorcium. A szakmai vitaanyagban

Részletesebben

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS

BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS BÉKÉSCSABA MEGYEIJOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL Békéscsaba, Szent István tér 7. Ikt. sz.:iv.421-312010 Előadó: Bába Sándor Mell.: l pid. Közlekedésfejlesztési koncepció Hiv. sz.: Postacím: 5601 Pf 112. Telefon:

Részletesebben

Integrált elektronikus közösségi közlekedésirányítási platform kialakítása. Előzetes megvalósíthatósági tanulmány

Integrált elektronikus közösségi közlekedésirányítási platform kialakítása. Előzetes megvalósíthatósági tanulmány Integrált elektronikus közösségi közlekedésirányítási platform kialakítása Előzetes megvalósíthatósági tanulmány KTI Közlekedéstudományi Intézet Nonprofit Kft. Közlekedésszervezési és Hálózatfejlesztési

Részletesebben

Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Pécsett - KÖZOP-5.5.0-09-2010-0006

Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Pécsett - KÖZOP-5.5.0-09-2010-0006 Pécs Városfejlesztési Nonprofit Zrt. Intermodális közösségi közlekedési csomópont kialakítása Pécsett - KÖZOP-5.5.0-09-2010-0006 Megvalósíthatósági tanulmány Átdolgozott változat KSZ észrevételek alapján

Részletesebben

Érdi Kerékpáros Koncepció

Érdi Kerékpáros Koncepció Fejlesztési javaslatok Érd M.J.V. kerékpárosbaráttá tételéhez Magyar Kerékpárosklub Tekergő Kerékpáros Egyesület 2008. december Tartalomjegyzék 1 ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2 A KONCEPCIÓ LÉTREHOZÁSÁBAN KÖZREMŰKÖDŐ

Részletesebben

Nyíregyháza Városi Közlekedésfejlesztési Terv összefoglaló

Nyíregyháza Városi Közlekedésfejlesztési Terv összefoglaló Nyíregyháza Városi Közlekedésfejlesztési Terv összefoglaló Nyíregyháza Közlekedésfejlesztési Koncepcióját a Közgyűlés 2001. évben hagyta jóvá, melyben a területrendezési és fejlesztési elképzelések, a

Részletesebben

INTERMODÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONTOK (tervezési és bírálati útmutató)

INTERMODÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONTOK (tervezési és bírálati útmutató) INTERMODÁLIS KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI CSOMÓPONTOK (tervezési és bírálati útmutató) Megrendelő: Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Kidolgozta: Magyar Útügyi Társaság (MAÚT) MAÚT Témaszám:1501/2012 Kapcsolattartó

Részletesebben

INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (IKOP)

INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (IKOP) INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (IKOP) AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ÁLTAL ELFOGADOTT VERZIÓ 2014-2020 A BERUHÁZÁS A NÖVEKEDÉSBE ÉS A MUNKAHELYTEREMTÉSBE CÉLKITŰZSÉRE IRÁNYULÓ OPERATÍV PROGRAM

Részletesebben

Helyzetfeltárás, adatgyűjtés

Helyzetfeltárás, adatgyűjtés Helyzetfeltárás, adatgyűjtés Dr. Horváth Balázs tanszékvezető, egyetemi docens Széchenyi István Egyetem, http://kozlekedes.sze.hu balazs.horvath@sze.hu 96/503-494 Közlekedéstervezés folyamata Területfeltárás

Részletesebben

PARAMÉTERKÖNYV 2008. MÁJUS

PARAMÉTERKÖNYV 2008. MÁJUS KONSZENZUSOS PARAMÉTERKÖNYV 2008. MÁJUS TARTALOMJEGYZÉK 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ... 3 2. ELŐZMÉNYEK... 5 3. A PARAMÉTERKÖNYV TERVEZETÉNEK BEMUTATÁSA... 6 3.1. AZ ÚJ RENDSZER LEGFONTOSABB ELEMEI... 6 3.2.

Részletesebben

INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (IKOP)

INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (IKOP) INTEGRÁLT KÖZLEKEDÉS- FEJLESZTÉSI OPERATÍV PROGRAM (IKOP) 4.0 verzió 2014-2020 AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ BENYÚJTOTT VÁLTOZAT. 2014. június 7. Tervezet CCI Cím Verzió 4.0 Első év 2014 Utolsó év 2023 Támogathatóság

Részletesebben

Magyarország jelentése

Magyarország jelentése NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM Magyarország jelentése az elkövetkezendő ötéves időszakra szóló nemzeti ITS-intézkedésekről, a 2010/40. sz. ITS Direktíva 17. cikk (2) bekezdés előírásának megfelelően,

Részletesebben

Közép Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Budapest, 2008. október 20.

Közép Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség. Budapest, 2008. október 20. 2008 Budapest és környéke légszennyezettségi agglomeráció levegővédelmi intézkedési programja, valamint a PM 10 légszennyező anyag határértékeinek alkalmazására vonatkozó időszakos mentességi kérelme Közép

Részletesebben

A közlekedés helyzete magyarországon 2007

A közlekedés helyzete magyarországon 2007 A közlekedés helyzete magyarországon 2007 Budapest, 2008. május BeVezetés A közlekedés kérdése központi helyet foglal el minden ország életében. Magyarországon a GDP 6-8%-át a közlekedés, szállítás állítja

Részletesebben

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program IKOP

Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program IKOP Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program IKOP 3.0 verzió 2014-2020 2013. szeptember 30. 1/82 Tartalom 1. STRATÉGIA - AZ OPERATÍV PROGRAM HOZZÁJÁRULÁSA AZ EURÓPA-2020-HOZ ÉS A KOHÉZIÓHOZ... 9 1.1.

Részletesebben

TELEMATIKAILAG INTEGRÁLT SZEMÉLYKÖZLEKEDÉS

TELEMATIKAILAG INTEGRÁLT SZEMÉLYKÖZLEKEDÉS TELEMATIKAILAG INTEGRÁLT SZEMÉLYKÖZLEKEDÉS Dr. Csiszár Csaba Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Közlekedésüzemi Tanszék csiszar@kku.bme.hu 1. BEVEZETÉS Az embereknek a távolságok leküzdése

Részletesebben

A Transmodel szabvány megvalósítandó követelményeinek meghatározása a ROP projektekben, egységes szakmai útmutató a szabvány értelmezéséhez

A Transmodel szabvány megvalósítandó követelményeinek meghatározása a ROP projektekben, egységes szakmai útmutató a szabvány értelmezéséhez A helyi és helyközi közösségi közlekedés Transmodel szabványú menetrendi és hálózati adatokat tartalmazó adatbázis készítés és minősítés feltétel-rendszere A Transmodel szabvány megvalósítandó követelményeinek

Részletesebben