8. RÉSZ A JÁRMŰ SZEMÉLYZETÉRE, FELSZERELÉSÉRE, ÜZEMELTETÉSÉRE ÉS AZ OKMÁNYOKRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "8. RÉSZ A JÁRMŰ SZEMÉLYZETÉRE, FELSZERELÉSÉRE, ÜZEMELTETÉSÉRE ÉS AZ OKMÁNYOKRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK"

Átírás

1 8. RÉSZ A JÁRMŰ SZEMÉLYZETÉRE, FELSZERELÉSÉRE, ÜZEMELTETÉSÉRE ÉS AZ OKMÁNYOKRA VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK 1287

2 8.1 FEJEZET ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK A SZÁLLÍTÓEGYSÉGEKRE ÉS A JÁRMŰVÖN TARTANDÓ FELSZERELÉSEKRE Szállítóegységek Veszélyes anyaggal megrakott szállítóegységben soha nem lehet egynél több pótkocsi vagy félpótkocsi A szállítóegységen tartandó okmányok Az egyéb szabályok által előírt okmányokon kívül a következő okmányoknak kell a szállítóegységen lenniük: a) mindegyik szállított anyagra vonatkozóan az szakasz szerinti fuvarokmánynak, és ha szükséges, az szakasz szerinti nagykonténer, ill. jármű megrakási bizonyítványnak; b) az szakaszban előírt írásbeli utasításnak; c) (fenntartva) d) a jármű személyzet minden tagjának az bekezdésben előírt fényképes személyazonosító okmányának Ha az ADR előírásai a következő okmányok kiállítását megkövetelik, akkor ezeket is a szállítóegységen kell tartani: a) minden egyes szállítóegységre vagy szállítóegység-elemre a szakasz szerinti jóváhagyási igazolást; b) a szakaszban előírt járművezetői oktatási bizonyítványt; c) az c), az d), ill. az pontban előírt hatósági engedély másolatát, amennyiben szükséges Az szakaszban előírt írásbeli utasítást könnyen hozzáférhető helyen kell tartani (törölve) A nagybárcák alkalmazása és a jelölés A veszélyes árut szállító szállítóegységeket az 5.3 fejezet szerint kell nagybárcákkal és jelöléssel ellátni Tűzoltó eszközök A veszélyes árut szállító szállítóegységekre a bekezdésben említett szállítóegységek kivételével legalább a következő táblázatban feltüntetett, A, B és C tűzosztályú 1) tüzek oltására alkalmas, hordozható tűzoltó készülékek szükségesek: 1) A tűzosztályokra vonatkozóan lásd az MSZ EN 2: A1:2004 A tüzek osztályozása c. szabványt. 1288

3 (1) (2) (3) (4) (5) A szállítóegység legnagyobb megengedett össztömege A tűzoltó készülékek minimális darabszáma Az oltóanyag minimális összmennyisége a szállítóegységen A motor, ill. a vezetőfülke oltására alkalmas készülék: legalább egy darab, amelynek minimális oltóanyag mennyisége az alábbi: A további tűzoltó készülék(ek)re vonatkozó követelmény: legalább az egyiknek az oltóanyag mennyisége legalább az alábbi: 3,5 t 2 4 kg 2 kg 2 kg > 3,5 t 7,5 t 2 8 kg 2 kg 6 kg >7,5 t 2 12 kg 2 kg 6 kg Az oltóanyag mennyiségek por oltóanyagú (vagy más, alkalmas oltóanyagú, de azonos oltási képességű) készülékre értendők Azokat a szállítóegységeket, amelyek az bekezdés szerint végeznek veszélyes áru szállítást, egy darab, A, B és C tűzosztályú tüzek 1) oltására alkalmas, legalább 2 kg mennyiségű por oltóanyagú (vagy más oltóanyagú, de azonos oltási képességű) hordozható tűzoltó készülékkel kell ellátni A hordozható tűzoltó készüléknek alkalmasnak kell lennie a járművön való használatra, és meg kell felelnie az EN 3 Hordozható tűzoltó készülékek c. szabvány, 7 rész 2) (EN 3-7: A1:2007) vonatkozó előírásainak. Ha a jármű a motorban keletkező tűz leküzdésére önműködő vagy könnyen működésbe hozható, rögzített tűzoltó készülékkel van felszerelve, nincs szükség arra, hogy a hordozható tűzoltó készülék alkalmas legyen a motorban keletkezett tűz oltására. Az oltóanyagnak olyannak kell lennie, hogy sem a vezetőfülkében, sem a tűz okozta hő hatására ne fejleszthessen mérgező gázokat Az előző , ill bekezdés előírásainak megfelelő hordozható tűzoltó készülékeket olyan zárral (plombával) kell ellátni, amely lehetővé teszi annak megállapítását, hogy még nem használták. Az üzemképesség biztosítása céljából a tűzoltó készülékeket az érvényes nemzeti szabványok előírásai szerint kell felülvizsgálni. A tűzoltó készülékeket olyan jellel kell ellátni, amely tanúsítja, hogy az illetékes hatóság által elismert szabványnak megfelel, valamint olyan jelöléssel, amely a következő felülvizsgálat időpontját (hónap, év) vagy a legnagyobb megengedett használati időtartamot feltünteti A tűzoltó készülékeket a jármű személyzete által könnyen elérhető helyre kell elhelyezni oly módon, hogy az időjárás viszontagságaitól védve legyenek és üzemképességük ne csökkenjen. A szállítás időtartama alatt a bekezdés szerinti határidő nem járhat le Egyéb felszerelések és személyi védőeszközök Minden, veszélyes árut szállító szállítóegységet a bekezdés szerinti, általános felszereléssel és személyi védőeszközökkel kell ellátni. Az egyes felszereléseket a berakott áruhoz tartozó veszélyességi bárcák száma alapján kell kiválasztani. A bárcák száma a fuvar- 2) MSZ EN 3 szabvány 7. rész: Jellemzők, teljesítménykövetelmények és vizsgálati módszerek. 1289

4 okmányból állapítható meg A következő felszerelést a szállítóegységen kell tartani: minden járműre egy, a jármű legnagyobb megengedett össztömegének és a kerekek átmérőjének megfelelő méretű kerék kitámasztó éket; két, önmagában megálló figyelmeztető jelzőt; szemöblítő folyadékot 3) ; valamint a járműszemélyzet minden tagja részére: fényvisszaverő mellényt (ruházatot) (pl. az EN 471:2003+ A1:2007szabványnak megfelelőt vagy azzal egyenértékűt); a szakasz szerinti, hordozható világítókészüléket; egy pár védőkesztyűt; valamint a szem védelmére alkalmas eszközt (pl. védőszemüveget) Bizonyos osztályokhoz a következő kiegészítő felszerelés szükséges: a 2.3 vagy a 6.1 veszélyességi bárca, illetve nagybárca használata esetén a járműszemélyzet minden tagja részére légzésvédő maszk 4) (menekülő-kámzsa); lapát 5) ; csatornanyílás lefedésére alkalmas eszköz 5) ; gyűjtőedény 5). 3) Nem szükséges, ha az 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 vagy 2.3 számú veszélyességi bárca, illetve nagybárca van a küldeményen. 4) Például az EN 14387: A1:2008 szabványnak megfelelő vagy azzal egyenértékű, A1B1E1K1-P1 vagy A2B2E2K2-P2 típusú, kombinált (gáz és részecske) szűrővel ellátott légzésvédő maszk (menekülőkámzsa). 5) Csak szilárd és folyékony anyagoknál szükséges, ha a 3, 4.1, 4.3, 8 vagy 9 veszélyességi bárca, illetve nagybárca van a küldeményen. 1290

5 8.2 FEJEZET A JÁRMŰ SZEMÉLYZET KÉPZÉSÉRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK Alkalmazási terület és a járművezetők képzésére vonatkozó általános követelmények A veszélyes árut szállító jármű vezetőjének az illetékes hatóság által kiállított bizonyítvánnyal kell rendelkeznie, amely igazolja, hogy részt vett a veszélyes áruk szállítása során betartandó különleges követelményekre vonatkozó képzésen és sikeresen levizsgázott A veszélyes árut szállító jármű vezetőjét alaptanfolyami képzésben kell részesíteni. A képzést az illetékes hatóság által jóváhagyott tanfolyam keretében kell nyújtani. A képzés alapvető célja, hogy a járművezető tudatában legyen azoknak a veszélyeknek, amelyek a veszélyes anyagok szállítása során keletkeznek, és megszerezze azokat az alapismereteket, amelyek elengedhetetlenül szükségesek ahhoz, hogy egy baleset bekövetkezésének valószínűségét minimálisra csökkentse, illetve, ha a baleset bekövetkezett, képes legyen azoknak a biztonsági intézkedéseknek a megtételére, amelyek szükségesnek bizonyulhatnak a saját maga és a közbiztonság, illetve a környezet védelme érdekében a baleset hatásainak korlátozásához. Ennek a képzésnek, amely minden, veszélyes árut szállító jármű vezetőjének alapképzését jelenti, legalább a pontban meghatározott témákra kell kiterjednie és egyéni gyakorlati oktatást is kell tartalmaznia. Az illetékes hatóság egyes veszélyes árukra, ill. egyes osztály(ok)ra korlátozott alaptanfolyamot is engedélyezhet. Az ilyen korlátozott alaptanfolyam azonban nem jogosít a bekezdésben említett tanfolyamon való részvételre A rögzített tartányban, az 1 m 3 -nél nagyobb befogadóképességű leszerelhető tartányban veszélyes árut szállító járművezetőknek, ill. MEMU-k vezetőinek, az 1 m 3 -nél nagyobb összbefogadóképességű battériás járműben veszélyes árut szállító járművezetőknek, a 3 m 3 - nél nagyobb egyedi befogadóképességű tankkonténerben, mobil tartányban, illetve MEG konténerben veszélyes árut szállító szállítóegységek járművezetőinek, ill. MEMU-k vezetőinek tartányos szakosító tanfolyamon is részt kell venniük, amelynek legalább a pontban leírt témákra kell kiterjednie. Az illetékes hatóság egyes veszélyes árukra, ill. egyes osztály(ok)ra korlátozott tartányos szakosító tanfolyamot is engedélyezhet. Az ilyen korlátozott tartányos szakosító tanfolyam azonban nem jogosít a bekezdésben említett tanfolyamon való részvételre Az 1.4S osztályozási kódú anyagok kivételével az 1 osztály és a 7 osztály anyagait és tárgyait szállító járművek vezetőinek szakosító tanfolyamon kell részt venniük, amely legalább a , ill. a pontban leírt témákra terjed ki Minden tanfolyamnak, gyakorlati oktatásnak, vizsgának és az illetékes hatóság tevékenységének meg kell felelnie a szakasz előírásainak Minden olyan bizonyítványt, amely megfelel ezen szakasz előírásainak és amelyet valamely Szerződő Fél illetékes hatósága a bekezdés szerint adott ki, a többi Szerződő Fél illetékes hatóságai a bizonyítvány érvényességi idején belül elfogadnak A járművezetők képzésére vonatkozó különleges követelmények A szükséges ismereteket és jártasságot elméleti tanfolyamot és gyakorlati oktatást magában foglaló képzésen kell megszerezni. A tudásról vizsgán kell számot adni A képző szervnek biztosítania kell, hogy az oktatók megfelelő tudással rendelkezzenek a veszélyes áru szállítás szabályozásáról és az azzal kapcsolatos képzési követelményekről, 1291

6 illetve figyelembe veszik az ezekben bekövetkezett fejlődést. A képzésnek gyakorlatiasnak kell lennie. A képzési programnak a pontban feltüntetett témák tekintetében meg kell felelnie a bekezdés szerinti jóváhagyásnak. A képzésnek egyéni gyakorlati oktatást is kell tartalmaznia (lásd a pontot) A képzés felépítése A képzést alaptanfolyam és ha szükséges szakosító tanfolyam keretében kell nyújtani. A kezdő alap- és a szakosító tanfolyam egyazon képző szerv által, egyazon alkalommal összevont tanfolyam keretében is megszervezhető Az alaptanfolyamnak legalább a következő témákra kell kiterjednie: a) a veszélyes áruk szállítására vonatkozó általános előírásokra; b) a főbb veszélytípusokra; c) a hulladékok szállításával kapcsolatos környezetvédelmi információkra; d) a különböző veszélytípusoknak megfelelő megelőző és biztonsági intézkedésekre; e) a baleset utáni magatartásra (elsősegélynyújtás, a forgalom biztosítása, a védőfelszerelések használatára vonatkozó alapismeretek, írásbeli utasítás stb.); f) a jelölésre, a bárcázásra, a nagybárcákkal és a narancssárga táblákkal való jelölésre; g) arra, hogy a járművezetőnek mit kell és mit nem szabad tennie a veszélyes áruk szállítása során; h) a járművek műszaki felszerelésének céljára és működésmódjára; i) az ugyanazon járműbe vagy konténerbe való együvé rakási tilalmakra; j) a veszélyes áruk be- és kirakása során betartandó óvintézkedésekre; k) a polgári felelősségre vonatkozó általános információkra; l) a multimodális szállítási tevékenységekre vonatkozó információkra; m) a küldeménydarabok kezelésére és rakodására; n) az alagutakban való forgalomkorlátozásra és az alagutakban való viselkedésre (rendkívüli események megelőzése, biztonság, teendők tűz vagy más veszélyhelyzet esetén stb.); o) a közbiztonság tudatosítására A tartányos szállításra vonatkozó szakosító tanfolyamnak legalább a következő témákra kell kiterjednie: a) a járművek menet közbeni viselkedésére, beleértve a rakomány mozgását is; b) a járművekre vonatkozó különleges követelményekre; c) a különböző töltési- és ürítési rendszerek elméleti ismeretére; d) az ilyen járművek használatával kapcsolatos kiegészítő előírásokra (jóváhagyási igazolás, jóváhagyási jel, nagybárcával és narancssárga táblával való jelölés stb.) Az 1 osztályba tartozó anyagok szállítására vonatkozó szakosító tanfolyamnak legalább a következő témákra kell kiterjednie: a) a robbanó- és pirotechnikai anyagokban rejlő különleges veszélyekre; b) az 1 osztályba tartozó anyagok és tárgyak együvé rakásával kapcsolatos különleges követelményekre. 1292

7 A 7 osztályba tartozó, radioaktív anyagok szállítására vonatkozó szakosító tanfolyamnak legalább a következő témákra kell kiterjednie: a) az ionizáló sugárzásban rejlő különleges veszélyekre; b) a radioaktív anyagok csomagolására, kezelésére, együvé rakására és rakodására vonatkozó különleges követelményekre; c) a radioaktív anyaggal történt baleset esetén teendő intézkedésekre Egy tanítási óra általában 45 perces Rendes körülmények között a tanfolyam során, egy napon legfeljebb 8 tanítási óra engedélyezett Az egyéni gyakorlati oktatásnak az elméleti képzéshez kell kapcsolódnia, és legalább az elsősegélynyújtásra, tűzoltásra és a rendkívüli esemény, illetve baleset esetén teendőkre kell kiterjednie Kezdő képzési program Az elméleti képzésnek a kezdő tanfolyamokon, ill. az összevont tanfolyamokon legalább a következő időtartamúaknak kell lenniük: alaptanfolyam 18 tanítási óra tartányos szakosító tanfolyam az 1 osztály anyagainak és tárgyainak szállítására vonatkozó szakosító tanfolyam a 7 osztály radioaktív anyagainak szállítására vonatkozó szakosító tanfolyam tanítási óra 8 tanítási óra 8 tanítási óra Az alaptanfolyam és a tartányos szakosító tanfolyam során a pont szerinti gyakorlati oktatáshoz a járművezetők számától függő, további tanítási órák szükségesek Az összevont tanfolyam teljes időtartamát az illetékes hatóság úgy is meghatározhatja, hogy az alaptanfolyam, ill. a tartányos szakosító tanfolyam eredeti óraszámát megtartja, és azt az 1, ill. a 7 osztályra vonatkozó szakosító tanfolyami rész csökkentett óraszámával egészíti ki Ismeretfelújító képzési program A szabályos időközönként történő ismeretfelújító képzés célja, hogy a járművezetők tudását korszerűsítse; a képzésnek ki kell terjednie a műszaki, a jogi és a szállítandó anyagokkal kapcsolatos előírások fejlődésére Az ismeretfelújító képzésnek az egyéni gyakorlati oktatással együtt összevont tanfolyam esetén legalább két naposnak kell lennie, önálló (nem összevont) tanfolyam esetén pedig legalább fele akkora időtartamúnak, mint ami a megfelelő alap-, ill. szakosító tanfolyamra a pontban elő van írva A járművezető az ismeretfelújító képzés és vizsga helyett a megfelelő alaptanfolyamon is részt vehet és tehet vizsgát A képzés jóváhagyása A tanfolyamokat az illetékes hatóságnak kell jóváhagynia Jóváhagyás csak írásban benyújtott kérelemre adható A kérelemhez a következőket tartalmazó iratokat kell csatolni:

8 a) részletes képzési program, a témák, az órarend és a tervezett oktatási módszerek megjelölésével; b) az oktatók képzettsége és tevékenységi köre; c) a tanfolyam helyszínére, az oktatási (segéd)anyagra és a gyakorlati oktatáshoz rendelkezésre álló lehetőségekről, berendezésekről szóló információ; d) a tanfolyamon való részvétel körülményei, pl. a résztvevők létszáma Az illetékes hatóságnak meg kell szerveznie a képzés és a vizsgák felügyeletét A jóváhagyást az illetékes hatóságnak írásban kell megadnia, ha legalább a következő feltételek teljesülnek: a) a képzés a kérelemben feltüntetettek szerint történik; b) az illetékes hatóságnak joga van arra, hogy egy általa felhatalmazott személyt küldjön, hogy a tanfolyamon vagy vizsgán jelen legyen; c) az illetékes hatóságot kellő időben értesíteni kell az egyes tanfolyamok idejéről és helyéről; d) a jóváhagyás visszavonható, ha a feltételeket nem teljesítik A jóváhagyásnak tartalmaznia kell, hogy a jóváhagyott tanfolyam kezdő vagy ismeretfelújító, alap- vagy szakosító tanfolyam-e, továbbá, hogy egyes veszélyes árukra vagy osztály(ok)ra korlátozódik-e Ha egy képző szerv változtatni kíván egy jóváhagyott tanfolyam valamely, a jóváhagyás szempontjából lényeges részletén, az illetékes hatóságtól előzetesen engedélyt kell kérnie. Különösen érvényes ez a képzési programmal kapcsolatos változtatásokra Vizsga Alaptanfolyam vizsga A gyakorlati oktatást is magába foglaló alaptanfolyami képzés befejezése után vizsgát kell tartani A vizsgán a jelöltnek bizonyítania kell, hogy rendelkezik mindazzal a tudással, áttekintéssel és jártassággal, amely egy veszélyes árut szállító jármű vezetőjének hivatása gyakorlásához szükséges, és amely az alaptanfolyam tárgyát képezte E célból az illetékes hatóságnak a pontban összefoglalt témákra vonatkozó kérdés gyűjteményt kell összeállítania. A vizsgán e gyűjteményből való kérdéseket kell feltenni. A vizsgázóknak a vizsga előtt nem lehet tudomásuk arról, hogy mely kérdéseket választották ki a gyűjteményből az adott vizsgára Az összevont tanfolyam végén együttes vizsga is tartható Minden illetékes hatóságnak felügyelnie kell a vizsga lefolyását A vizsga lehet írásbeli, vagy írásbeli és szóbeli vizsga kombinációja. Alaptanfolyami vizsgán minden jelöltnek legalább 25 írásbeli kérdést, ismeretfelújító képzést követő vizsgán legalább 15 írásbeli kérdést kell feltenni. Az első esetben a vizsga időtartamának legalább 45 percnek, az utóbbi esetben legalább 30 percnek kell lennie. A kérdések különböző nehézségűek lehetnek és különböző súllyal értékelhetők. 1294

9 Szakosító tanfolyami vizsga a tartányos szállításra, az 1 osztály anyagai és tárgya, ill. a 7 osztály radioaktív anyagai szállítására Az alaptanfolyami vizsga letétele és a tartányos szállításra, az 1 osztály anyagai és tárgyai, ill. a 7 osztály radioaktív anyagai szállítására vonatkozó szakosító tanfolyamon való részvétel után a jelöltet a tanfolyamnak megfelelő vizsgára kell bocsátani A vizsgát ugyanúgy kell tartani és felügyelni, mint a pont esetében. A kérdés gyűjteménynek a , a , ill. a pontban összefoglalt témákra kell vonatkoznia Minden szakosító tanfolyam utáni vizsgán legalább 15 írásbeli kérdést, ismeretfelújító képzést követő vizsgán legalább 10 írásbeli kérdést kell feltenni. Az első esetben a vizsga időtartamának legalább 30 percnek, az utóbbi esetben legalább 20 percnek kell lennie Ha egy vizsga korlátozott alaptanfolyami képzésen alapul, ez a szakosító tanfolyam vizsgáját ugyanolyan mértékben behatárolja A járművezető oktatási bizonyítványa A bekezdés szerint bizonyítványt kell kiadni: a) az alaptanfolyam elvégzése után, ha a jelölt sikeresen letette a pont szerinti vizsgát; b) amennyiben alkalmazható, a tartányos szállításra, az 1 osztály anyagainak és tárgyainak, ill. a 7 osztály radioaktív anyagainak szállítására vonatkozó szakosító tanfolyam elvégzése után, illetve a 8.5 fejezetben található S1 és S11 különleges követelmény szerinti tudás megszerzése után, ha a jelölt sikeresen letette a pont szerinti vizsgát; c) amennyiben alkalmazható, a korlátozott alaptanfolyam vagy korlátozott tartányos szakosító tanfolyam elvégzése után, ha a jelölt sikeresen letette a , ill. a pont szerinti vizsgát. A kiadott bizonyítványon egyértelműen fel kell tüntetni, hogy mely veszélyes árukra vagy osztály(ok)ra korlátozott az érvényessége A járművezető oktatási bizonyítványának érvényessége a kezdő alaptanfolyami, ill. kezdő összevont tanfolyami vizsga letételének időpontjától számított öt év. A bizonyítványt meg kell újítani, ha a járművezető bizonyítja, hogy a bekezdés szerinti ismeretfelújító képzésben részt vett és a bekezdés szerinti vizsgát letette a következők szerint: a) a bizonyítvány érvényességének lejárta előtti 12 hónapon belül. Az illetékes hatóságnak új bizonyítványt kell kiadnia, amelynek érvényességi időtartama az előző bizonyítvány érvényességének lejártától számított öt év. b) a bizonyítvány érvényességének lejárta előtti 12 hónapnál korábban. Az illetékes hatóságnak új bizonyítványt kell kiadnia, amelynek érvényességi időtartama az ismeretfelújító vizsga letételétől számított öt év. Ha a járművezető teljesíti a b) vagy c) pont követelményeit és a bizonyítványa hatályát az érvényességi időtartamán belül kiterjeszti, az új bizonyítvány csak addig lesz érvényes, mint az előző bizonyítvány. Ha a járművezető a szakosító képzés vizsgáját sikeresen letette, a szakosítás is csak a bizonyítvány lejártáig érvényes A bizonyítványnak a pont szerinti mintának kell megfelelnie. A méretekre az ISO 7810:2003 szabvány ID-1 formátumra vonatkozó előírásait kell betartani és műanyagból kell készíteni. A bizonyítvány fehér színű, fekete betűkkel. További biztonsági elemet, pl. hologramot, UV nyomatot vagy gilosmintát kell tartalmaznia. 1295

10 A bizonyítványt a kiállító illetékes hatóság országának nyelvén (nyelvein) vagy valamelyik nyelvén kell kiállítani, Ha ez a nyelv nem az angol, a francia vagy a német, akkor a bizonyítvány címét, a 8. pontot és a hátoldal fejlécét vagy angolul, vagy franciául, vagy németül is fel kell tüntetni A veszélyes árut szállító járművek vezetőinek oktatási bizonyítvány-mintája ADR JÁRMŰVEZETŐ OKTATÁSI BIZONYÍTVÁNY ADR DRIVER TRAINING CERTIFICATE előoldal * * 1. (bizonyítvány száma)* 2. (vezetéknév)* 3. (utónév, utónevek)* 4. (születési idő nn/hh/éééé)* 5. (állampolgárság)* (fénykép 6. (a járművezető aláírása)* helye) * 7. (kiállító szerv)* 8. Érvényes/Valid to (nn/hh/éééé)*- ig ÉRVÉNYES AZ ALÁBBI OSZTÁLYOKRA, ill. UN SZÁMOKRA VALID FOR CLASS(ES) OR UN Nos hátoldal TARTÁNYOS NEM TARTÁNYOS SZÁLLÍTÁSRA SZÁLLÍTÁSRA TANKS OTHER THAN TANKS (osztályok, (osztályok, ill. UN számok)* ill. UN számok)* * A szöveg helyére a megfelelő adatot kell beírni. * * A járművek megkülönböztető jelzése a nemzetközi forgalomban (az évi Közúti Közlekedési Egyezmény, ill. az évi Közúti Közlekedési Egyezmény szerződő felei esetén amint azt az Egyesült Nemzetek Főtitkárának bejelentették az Egyezmény 45. cikke 4. bekezdése, ill. 4. számú függeléke szerint) A Szerződő Feleknek meg kell küldeniük az ENSZ EGB Titkárságra az ezen szakasz alapján kiadandó bizonyítványaik mintáját, valamint a még érvényben lévő oktatási bizonyítványaik mintáit. A Szerződő Felek a mintákhoz magyarázó megjegyzéseket is fűzhetnek. Az ENSZ EGB Titkárság minden Szerződő fél számára elérhetővé teszi a kapott információkat A veszélyes áruk közúti szállításában résztvevő, a szakasz szerinti bizonyítvánnyal rendelkező járművezetőkön kívüli személyek képzése A veszélyes áruk közúti szállításával kapcsolatos munkakört ellátó személyeknek, az 1.3 fejezet szerinti feladatukhoz és felelősségükhöz igazodó képzésben kell részesülniük a veszélyes áruk szállítására vonatkozó előírásokból. Ez az előírás a jármű üzemben tartója, a feladó és a szállítmányozó által alkalmazott személyzetre és a veszélyes áruk be- vagy kirakását végzőkre, ill. a veszélyes áruk közúti szállításában résztvevő olyan járművezetőkre is vonatkozik, akik nem rendelkeznek a szakasz szerinti bizonyítvánnyal. 1296

11 8.3 FEJEZET JÁRMŰVEK SZEMÉLYZETÉRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK Utasok szállítása A veszélyes anyagot szállító szállítóegységen a jármű személyzetén kívül utas nem szállítható A tűzoltó eszközök használata A jármű személyzet tagjainak ismerniük kell a tűzoltó eszközök használatát Küldeménydarabok felnyitásának tilalma A jármű vezetője vagy a kísérő személy veszélyes anyagot tartalmazó küldeménydarabot nem nyithat fel Hordozható világítókészülék A hordozható világítókészüléken nem lehet olyan fémfelület, amely szikrát okozhat Dohányzási tilalom A kezelési műveletek alatt tilos a dohányzás a járművek környezetében és a járművek belsejében. A dohányzási tilalom az elektronikus cigaretta és az ahhoz hasonló eszközök használatára is értendő A motor működtetése be- és kirakás alatt A motort a be- és kirakási műveletek alatt le kell állítani, kivéve ha a motor használata a szivattyú vagy más, a töltést vagy ürítést biztosító gépezet működtetéséhez szükséges, illetve ha annak az országnak a jogszabályai, ahol a jármű tartózkodik, ezt a használatot megengedik A rögzítőfék és a kerék kitámasztó ékek használata Veszélyes anyagot szállító szállítóegység csak úgy várakozhat, ha rögzítőfékje be van húzva. A fékberendezés nélküli pótkocsik elmozdulását legalább egy, a bekezdés szerinti kerék kitámasztó ék alkalmazásával kell megakadályozni A kábelek használata A gépjárműből és 3,5 tonnát meghaladó legnagyobb megengedett össztömegű pótkocsiból álló, blokkolásgátló fékrendszerrel ellátott szállítóegységeknél a pontban említett villamos csatlakozásnak a vontató jármű és a pótkocsi között a szállítás teljes időtartama alatt meg kell lennie. 1297

12 8.4 FEJEZET A JÁRMŰVEK FELÜGYELETÉRE VONATKOZÓ KÖVETELMÉNYEK Azokat a járműveket, amelyek a 3.2 fejezet A táblázat 19 oszlopában az adott anyagra vonatkozó, a 8.5 fejezetben található S1 6) és S14 S24 különleges előírásban feltüntetett mennyiségű veszélyes árut szállítanak, felügyelet alatt kell tartani, azonban biztonságos telephelyen vagy üzemi területen felügyelet nélkül is várakozhatnak. Ha ilyen várakozási lehetőség nincs, akkor a szállítóegység, ha megfelelően lezárták, a következő a), b) vagy c) pontban leírt feltételek valamelyikének megfelelő helyen elkülönítve várakozhat: a) felügyelő személy által felügyelt parkolóhely; a felügyelőt tájékoztatni kell a rakomány természetéről, és arról, hogy a gépkocsivezető hol tartózkodik; b) nyilvános vagy magán parkolóhely, ahol a szállítóegység valószínűleg nem fog más járműtől sérülést szenvedni; c) főközlekedési utaktól és lakott területektől távol eső megfelelő szabad tér, amelyet rendes körülmények között sem átjárásra, sem gyülekezésre nem használnak. A b) pontban engedélyezett parkolóhelyet csak az a) pontban jelzett parkolóhely hiányában szabad igénybe venni; a c) pont alatt leírt parkolóhelyet csak az a) és a b) pontban jelzett parkolóhely hiányában szabad igénybe venni A rakott MEMU-t felügyelet alatt kell tartani, azonban biztonságos telephelyen vagy üzemi területen felügyelet nélkül is várakozhat. Az üres, tisztítatlan MEMU-ra ez a követelmény nem vonatkozik. 1298

13 8.5 FEJEZET KIEGÉSZÍTŐ KÖVETELMÉNYEK EGYES OSZTÁLYOKRA VAGY ANYAGOKRA A fejezet követelményein felül, amennyiben a 3.2 fejezet A táblázat 19 oszlopában erre utalás található, akkor a következő előírásokat kell betartani az érintett veszélyes anyagok vagy tárgyak szállítására. Amennyiben a fejezet követelményeivel ellentétben állnak, akkor ezen fejezet követelményei érvényesek. S1 Követelmények a robbanóanyagok és -tárgyak (1 osztály) szállítására 1) A járművezetők különleges képzése A szakosító tanfolyam egy részén vagy az egész tanfolyamon való részvétel alól felmentés adható, ha a Szerződő Fél országában érvényes más szabályozások értelmében a járművezetők olyan, más rendszerű vagy más célra szolgáló, de azonos értékű, jóváhagyott tanfolyamon vesznek részt, amely kiterjed a pontban előírt témákra. 2) Hivatalos személy Amennyiben a belföldi szabályok előírják, az ADR Szerződő Felek illetékes hatósága megkövetelheti, hogy a járművön a fuvarozó (szállító) költségére hivatalos személy legyen jelen. 3) Dohányzás, tűz és nyílt láng használatának tilalma A dohányzás, a tűz és nyílt láng használata tilos az 1 osztályba tartozó anyagokat vagy tárgyakat szállító járműveken, azok közelében, ill. be- és kirakáskor. A dohányzási tilalom az elektronikus cigaretta és az ahhoz hasonló eszközök használatára is értendő. 4) A be- és kirakás helye a) Lakott területen belüli közterületen 1 osztályba tartozó anyagokat és tárgyakat tilos be- és kirakodni az illetékes hatóságok külön engedélye nélkül. b) Lakott területen kívüli közterületen 1 osztályba tartozó anyagokat és tárgyakat tilos be- és kirakodni anélkül, hogy erről az illetékes hatóságokat előzetesen értesítették volna, hacsak nem biztonsági okból van szükség sürgős rakodásra. c) Ha az árukezelést bármilyen okból is közterületen kell végezni, a különböző anyagokat és tárgyakat a veszélyességi bárcáknak megfelelően el kell különíteni egymástól. d) Ha az 1 osztályba tartozó anyagokat és tárgyakat szállító járművek beés kirakodás céljából kénytelenek közterületeken megállni, az álló járművektől legalább 50 m távolságot kell tartani. Ezt a távolságot nem kell betartani az ugyanazon szálltóegységbe tartozó járművek között. 5) Járműoszlop a) Ha az 1 osztályba tartozó anyagokat és tárgyakat szállító járművek oszlopban közlekednek, a szállítóegységek között legalább 50 m 1299

14 távolságot kell tartani. b) Az illetékes hatóság előírhatja a járműoszlop sorrendjét és összetételét. 6) A járművek felügyelete A 8.4 fejezet előírásait csak akkor kell betartani, ha egy járművel az 1 osztály anyagaiból és tárgyaiból a következőknél nagyobb össztömegű robbanóanyagot szállítanak. 1.1alosztály: 0 kg 1.2 alosztály: 0 kg 1.3 alosztály, C összeférhetőségi csoport: 0 kg 1.3 alosztály, a C összeférhetőségi csoport kivételével: 50 kg 1.4 alosztály, az alább felsoroltak kivételével: 50 kg 1.5 alosztály: 0 kg 1.6 alosztály: 50 kg 1.4 alosztály UN 0104, 0237,0255, 0267, 0289, 0361, 0365, 0366, 0440, 0441, 0455, 0456 és 0500 tételei: 0 kg Különböző áruk együvérakása esetén a szállított anyagokra, ill. tárgyakra vonatkozó legalacsonyabb értéket kell betartani az egész rakományra. Ezen kívül minden rosszindulatú beavatkozás megakadályozása érdekében, ill. azért, hogy kár vagy tűz esetén a gépkocsivezetőt és az illetékes hatóságokat riasztani lehessen, ezeket az anyagokat és tárgyakat állandó felügyelet alatt kell tartani. Kivételek ez alól a tisztítatlan, üres csomagolóeszközök. 7) A járművek lezárása Az EX/II járművek rakterének ajtajait és fedeleit, ill. EX/III járművek rakterének minden nyílását az 1 osztályba tartozó anyagok, ill. tárgyak szállítása közben zárva kell tartani, kivéve a be-és kirakodás idejét. S2 A gyúlékony folyékony anyagok és gyúlékony gázok szállítására vonatkozó kiegészítő követelmények 1) Hordozható világítókészülék A legfeljebb 60 C lobbanáspontú folyadékokat, ill. a 2 osztály gyúlékony anyagait vagy tárgyait szállító fedett jármű rakterébe csak olyan hordozható világítókészülékkel szabad belépni, amely úgy van kialakítva, hogy a jármű belsejébe esetleg behatolt gyúlékony gőzöket és gázokat nem tudja meggyújtani. 2) Az égéshő felhasználásával működő fűtőberendezés működtetése a berakás vagy kirakás alatt Az FL járműveken (lásd a 9. részt) tilos működtetni az égéshő felhasználásával működő fűtőberendezést a berakás és kirakás alatt, ill. a rakodóhelyeken. 3) Elektrosztatikus feltöltődés elkerülése Az FL járművek (lásd a 9. részt) esetén a tartányok töltése és ürítése előtt a jármű alváza és a föld között jó villamos összeköttetést kell létesíteni. Ezen 1300

15 kívül a töltési sebességet korlátozni kell. S3 A fertőző anyagok szállítására vonatkozó különleges előírások A bekezdés táblázata (2), (3) és (5) oszlopának, valamint a szakasznak a követelményeit nem kell alkalmazni. S4 A veszélyes áruk hőmérséklet-szabályozással történő szállítására vonatkozó kiegészítő előírások Az előírt hőmérséklet fenntartása a biztonságos szállításnak alapvető feltétele. Ehhez általában a következők szükségesek: berakodás előtt a szállítóegység alapos szemrevételezése; az útmutatások a fuvarozó számára a hűtőrendszer működésére vonatkozóan, beleértve a menet során a hűtőközeg beszerzésére rendelkezésre álló helyek felsorolását; a szabályozás megszűnése esetén követendő eljárások megadása; az üzemi hőmérséklet rendszeres ellenőrzése; és felkészülés a hűtőhatás támogatására tartalék hűtési módszerrel/rendszerrel. A légtér hőmérsékletét a szállítóegységen belül két egymástól független érzékelővel kell mérni és ezek adatait úgy kell rögzíteni, hogy minden hőmérséklet változás könnyen észlelhető legyen. A hőmérsékletet négy-hat óránként kell ellenőrizni és feljegyezni. Amennyiben a szállítás alatt a hőmérséklet meghaladja a szabályozási hőmérsékletet, azonnal riadóeljárást kell kezdeményezni, beleértve a hűtőberendezés esetleges javítását vagy a hűtőkapacitás növelését (pl. szilárd vagy folyékony hűtőközeg hozzáadásával). Gyakran kell ellenőrizni a hőmérsékletet és a vészhelyzetben teendő intézkedésekre fel kell készülni. Amennyiben a vészhőmérsékletet (lásd a és a pontot) elérték, a vészeljárásokat meg kell indítani. Megjegyzés: Az S4 előírást nem kell betartani a bekezdésben hivatkozott anyagokra, ha ezek az anyagok kémiai inhibitor hozzáadásával vannak stabilizálva úgy, hogy az ÖBH nagyobb, mint 50 C. Ilyen esetben akkor lehet szükség hőmérséklet-szabályozásra, ha az adott szállítási körülmények között a hőmérséklet meghaladhatja az 55 Cot. S5 A 7 osztály radioaktív anyagainak engedményes küldeménydarabokban (UN 2908, 2909, 2910 és 2911 szám) történő szállítására vonatkozó különleges előírások Az írásbeli utasításra vonatkozó b) pont, továbbá a 8.2.1, és szakasz előírásait nem kell betartani. 1301

16 S6 A 7 osztály radioaktív anyagainak nem engedményes küldeménydarabokban történő szállítására vonatkozó különleges előírások A szakasz előírását nem kell betartani a csak I-FEHÉR kategória bárcával ellátott küldeménydarabokat, egyesítőcsomagolásokat vagy konténereket szállító járművekre. A szakasz előírásait nem kell betartani, ha nincs járulékos veszély. Egyéb kiegészítő követelmények vagy különleges előírások S7 S8 S9 S10 S11 S12 S13 S14 S15 S16 (törölve) Ha a szállítóegység ezekből az anyagokból 2000 kg-nál többet tartalmaz, kerülni kell az üzemi okokból történő várakozást lakott területek vagy gyülekezésre szolgáló helyek közelében. Ilyen helyek közelében hosszabban várakozni csak az illetékes hatóság hozzájárulásával lehet. Ezen anyagok szállítása során kerülni kell az üzemi okokból történő várakozást lakott területek vagy gyülekezésre szolgáló helyek közelében. Ilyen helyek közelében hosszabban várakozni csak az illetékes hatóság hozzájárulásával lehet. Ha az adott ország jogszabályai megkövetelik, akkor az április elsejétől október végéig terjedő időszakban a járművet várakozás közben a napsugárzás ellen hatásosan védeni kell pl. a rakomány fölött legalább 20 cm magasságban elhelyezett ponyvával. A szakosító tanfolyam egy részén vagy az egész tanfolyamon való részvétel alól felmentés adható, ha a Szerződő Fél országában érvényes más szabályozások értelmében a járművezetők olyan, más rendszerű vagy más célra szolgáló, de azonos értékű, jóváhagyott tanfolyamon vesznek részt, amely kiterjed a pontban előírt témákra is. A járművezetők képzésére vonatkozó szakasz előírásait nem kell betartani, ha a szállítóegységben szállított, radioaktív anyagot tartalmazó küldeménydarabok száma legfeljebb 10, a szállítási mutatószámok összege legfeljebb 3 és nincs járulékos veszély. A járművezetőknek azonban feladatuknak megfelelő, azzal arányban álló képzésben kell részesülniük a radioaktív anyagok szállítását szabályozó előírásokra vonatkozóan. A képzésnek tudatosítania kell bennük a radioaktív anyagok szállításában rejlő sugárveszélyt. A képzésben való részvételt a munkáltató által kiadott tanúsítvánnyal kell igazolni. Lásd még a szakaszt is. (törölve) A 8.4 fejezet előírásait a járművek felügyeletére a szállított anyag mennyiségétől függetlenül be kell betartani. A 8.4 fejezet előírásait a járművek felügyeletére a szállított anyag mennyiségtől függetlenül be kell tartani. A 8.4 fejezet előírásait azonban nem kell alkalmazni, ha a megrakott rakodótér le van zárva vagy a szállított küldeménydarabok más módon vannak védve az illetéktelen kirakás ellen. A 8.4 fejezet előírásait a járművek felügyeletére akkor kell betartani, ha ezen anyagok össztömege a járművön meghaladja az 500 kg-ot. Ezenkívül az ezen anyagokból 500 kg-nál többet szállító járműveket folyamatosan 1302

17 felügyelet alatt kell tartani, hogy az esetleges rosszindulatú cselekményeket megakadályozzák, ill. kár vagy tűz esetében a gépjárművezetőt és az illetékes hatóságokat riasztani lehessen. S17 S18 S19 S20 S21 A 8.4 fejezet előírásait a járművek felügyeletére akkor kell betartani, ha ezen anyagok össztömege a járművön meghaladja az 1000 kg-ot. A 8.4 fejezet előírásait a járművek felügyeletére akkor kell betartani, ha ezen anyagok össztömege a járművön meghaladja a 2000 kg-ot. A 8.4 fejezet előírásait a járművek felügyeletére akkor kell betartani, ha ezen anyagok össztömege a járművön meghaladja az 5000 kg-ot. A 8.4 fejezet előírásait a járművek felügyeletére akkor kell betartani, ha ezen anyagok összes tömege, ill. térfogata a járművön meghaladja küldeménydarabos szállítás esetén a kg-ot, tartányos szállítás esetén a 3000 litert. A 8.4 fejezet előírásait a járművek felügyeletére a mennyiségtől függetlenül minden anyagra be kell tartani. Ezenkívül minden rosszindulatú beavatkozás megakadályozása érdekében, ill. azért, hogy kár vagy tűz esetén a gépkocsivezetőt és az illetékes hatóságokat riasztani lehessen, ezeket az árukat állandó felügyelet alatt kell tartani. A 8.4 fejezet előírásait nem kell azonban betartani, ha a) a rakodótér le van zárva vagy a szállított küldeménydarabokat illetéktelen lerakás ellen más módon védik; és b) a sugárzási szint a jármű felületének bármely hozzáférhető pontján nem haladja meg az 5 Sv/h értéket. S22 S23 S24 A 8.4 fejezet előírásait a járművek felügyeletére akkor kell betartani, ha ezen anyagok összes tömege, ill. térfogata a járművön meghaladja küldeménydarabos szállítás esetén az 5000 kg-ot, tartányos szállítás esetén a 3000 litert. A 8.4 fejezet előírásait a járművek felügyeletére akkor kell betartani, ha ezt az anyagot ömlesztve vagy tartányban szállítják és az összes tömege, ill. térfogata a járművön meghaladja a 3000 kg-ot, ill. a 3000 litert. A 8.4 fejezet előírásait a járművek felügyeletére akkor kell betartani, ha ezen anyagok össztömege a járművön meghaladja a 100 kg-ot. 1303

18 8.6 FEJEZET VESZÉLYES ÁRUT SZÁLLÍTÓ JÁRMŰVEK KÖZLEKEDÉSÉNEK KORLÁTOZÁSA KÖZÚTI ALAGUTAKBAN Általános előírások Ha a járművek közúti alagutakon való áthaladását az szakasz szerint korlátozzák, e fejezet előírásait kell alkalmazni A veszélyes árut szállító járművek áthaladását szabályozó közúti jelzések Az alagút kategóriát melyet egy adott közúti alagútra az illetékes hatóság határoz meg, hogy a veszélyes árut szállító járművek áthaladást korlátozza a következők szerint kell közúti jelzésekkel jelölni: Közúti jelzés Nincs jelzőtábla Jelzőtábla B betűt tartalmazó kiegészítő táblával Jelzőtábla C betűt tartalmazó kiegészítő táblával Jelzőtábla D betűt tartalmazó kiegészítő táblával Jelzőtábla E betűt tartalmazó kiegészítő táblával Alagút korlátozási kód 1304 Alagút kategória A B C D E Az egyes veszélyes áruk alagútban való szállításának korlátozása az adott árura a 3.2 fejezet A táblázat (15) oszlopában feltüntetett alagútkorlátozási kódon alapul. Az alagútkorlátozási kód a rovat alsó részében, zárójelben található. Ha az alagútkorlátozási kód helyett a ( ) jelölés szerepel, az adott veszélyes árura nincs alagútkorlátozás; az UN 2919 és 3331 tétel alá tartozó veszélyes árukra azonban az illetékes hatóság(ok) által jóváhagyott, az bekezdés szerinti különleges megegyezés tartalmazhat alagútkorlátozást Ha egy szállítóegységen olyan veszélyes áruk vannak, melyekhez különböző alagútkorlátozási kód tartozik, ezek közül a legszigorúbbat kell az egész rakományhoz rendelni Az szakasz szerint szállított veszélyes árukra az alagút korlátozás nem vonatkozik, és ezeket az árukat nem kell figyelembe venni, amikor a szállítóegység egész rakományának az alagútkorlátozási kódját állapítják meg, kivéve, ha a szállítóegységet a szakasz előírásai alapján figyelembe véve a szakaszt is meg kell jelölni A veszélyes árut tartalmazó szállítóegységek alagútban való közlekedésére vonatkozó korlátozások Az alagútban való közlekedésére vonatkozó korlátozás a következőkre vonatkozik: E kategóriájú alagút esetén azokra a szállítóegységekre, amelyeket a szakasz előírásai alapján figyelembe véve a szakaszt is meg kell jelölni 6) ; és azokra a szállítóegységekre, amelyekre az szakasz szerint narancssárga tábla van előírva, az egész rakományára meghatározott alagútkorlátozási kód alapján a következő táblázat szerint: 6) vagy a 2010.december 31-ig érvényes ADR szakasz előírásai alapján alapján figyelembe véve a szakaszt is, amennyiben az bekezdés átmeneti előírását alkalmazzák

19 Az egész rakomány alagútkorlátozási kódja B B1000C B/D B/E C C5000D C/D C/E D D/E Korlátozás Tilos áthaladni a B, a C, a D és az E kategóriájú alagutakon Ha a szállítóegységben a nettó robbanóanyag összes tömege: több mint 1000 kg: tilos áthaladni a B, a C, a D és az E kategóriájú alagutakon, legfeljebb 1000 kg: tilos áthaladni a C, a D és az E kategóriájú alagutakon Tartányos szállítás esetén: tilos áthaladni a B, a C, a D és az E kategóriájú alagutakon; Egyéb szállítás esetén: tilos áthaladni a D és az E kategóriájú alagutakon Tartányos szállítás esetén: tilos áthaladni a B, a C, a D és az E kategóriájú alagutakon; Egyéb szállítás esetén: tilos áthaladni az E kategóriájú alagutakon Tilos áthaladni a C, a D és az E kategóriájú alagutakon Ha a szállítóegységben a nettó robbanóanyag összes tömege: több mint 5000 kg: tilos áthaladni a C, a D és az E kategóriájú alagutakon, legfeljebb 5000 kg: tilos áthaladni a D és az E kategóriájú alagutakon Tartányos szállítás esetén: tilos áthaladni a C, a D és az E kategóriájú alagutakon; Egyéb szállítás esetén: tilos áthaladni a D és az E kategóriájú alagutakon Tartányos szállítás esetén: tilos áthaladni a C, a D és az E kategóriájú alagutakon; Egyéb szállítás esetén: tilos áthaladni az E kategóriájú alagutakon Tilos áthaladni a D és az E kategóriájú alagutakon Ömlesztett és tartányos szállítás esetén: tilos áthaladni a D és az E kategóriájú alagutakon; Egyéb szállítás esetén: tilos áthaladni az E kategóriájú alagutakon E Tilos áthaladni az E kategóriájú alagutakon A közlekedés minden alagútban megengedett (az UN 2919 és 3331 tételekre lásd a bekezdést is) Megjegyzés: 1. Példa: egy szállítóegység 1.3C osztályozási kódú UN 0161 füstnélküli lőport szállít, melynek az alagútkorlátozási kódja C5000D. Ha a szállítóegységben a nettó robbanóanyag összes tömege 3000 kg, tilos áthaladni a D és az E kategóriájú alagutakon. 2. Az IMDG kódex előírásai szerint jelölt, korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes árut szállító konténerekre és szállítóegységekre nem vonatkozik az E kategóriájú alagúton való áthaladás tilalma, ha a korlátozott mennyiségben csomagolt veszélyes áru összes bruttó tömege szállítóegységenként nem több, mint 8 tonna. 1305

3.2 FEJEZET A VESZÉLYES ÁRUK FELSOROLÁSA

3.2 FEJEZET A VESZÉLYES ÁRUK FELSOROLÁSA 3.2 FEJEZET A VESZÉLYES ÁRUK FELSOROLÁSA 3.2.1 Az A táblázat (A veszélyes áruk UN szám szerinti felsorolása) magyarázata Az A táblázat egy-egy sora általában valamely konkrét UN szám alá tartozó összes

Részletesebben

Munkautasítás veszélyes anyagok közúti szállításra való kiadásához. Munkautasítás. Veszélyes anyagok közúti szállításra való kiadásához

Munkautasítás veszélyes anyagok közúti szállításra való kiadásához. Munkautasítás. Veszélyes anyagok közúti szállításra való kiadásához Munkautasítás Veszélyes anyagok közúti Dátum: 2016.07.01 Érvényes: visszavonásig 1/9 oldal T a r t a l o m j e g y z é k 1. Munkautasítás célja... 3 2. Területi érvényesség... 3 3. Fogalom meghatározások...

Részletesebben

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes.

Felhívás! A sikeres vizsgáról a Nemzeti Közlekedési Hatóság igazolást ad ki. Az igazolás visszavonásig érvényes. Felhívás! A hatóság felhívja a mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítását végzők figyelmét a rájuk vonatkozó veszélyes

Részletesebben

23 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Módszertani Útmutató veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez

23 BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG Módszertani Útmutató veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 23 2. SZÁLLÍTÓLEVÉL 3. FUVARLEVÉL 24 4, HIBÁS MENETLEVÉL 25 4, SZ KÍSÉRŐJEGY (VESZÉLYES HULLADÉKOKHOZ) 26 Ellenőrzési jegyzék - 14. pont 14. Írásbeli utasítás(ok) megvizsgálva szabálytalan tárgytalan ADR

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS. 3-6.2, 8, 9. osztály ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS. 3-6.2, 8, 9. osztály ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS 3-6.2, 8, 9. osztály ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT BUDAPEST 2013. Név: Születési hely: Anyja leánykori neve: Születési idő: Vizsga helye: Vizsga időpontja: Vizsgázó

Részletesebben

Jelölések JELÖLÉSEK.

Jelölések JELÖLÉSEK. JELÖLÉSEK 1 3.4. Küldeménydarabra Egyesítő csomagolásra álló helyzetet jelölő nyilak A feladó a szállítónak a korlátozott mennyiség összegzett bruttó tömegét /kivéve kombinált, tengeri szállítás/ meg kell

Részletesebben

DEBRECENI EGYETEM VESZÉLYES ÁRUK

DEBRECENI EGYETEM VESZÉLYES ÁRUK DEBRECENI EGYETEM VESZÉLYES ÁRUK és VESZÉLYES HULLADÉKOK SZÁLLÍTÁSA - Képzés a 2013-as ADR 1.3 fejezete szerint - Bertli Dávid veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó ADR Profess Tel.: +36 (20) 9830-388

Részletesebben

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI

RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI RADIOKATÍV SUGÁRFORRÁSOK SZÁLLÍTÁSÁNAK BIZTONSÁGI FELTÉTELEI Povázsai Sándor r. alezredes Országos Rendőr-főkapitányság Budapest, 2010. 09. 21-22. Rövid áttekintés Jogi szabályozás helyzete Engedélyezési

Részletesebben

A D R S Z E R I N T I Í R Á S B E L I U T A S Í T ÁS. Teendők baleset vagy más veszélyhelyzet esetén

A D R S Z E R I N T I Í R Á S B E L I U T A S Í T ÁS. Teendők baleset vagy más veszélyhelyzet esetén A D R S Z E R I N T I Í R Á S B E L I U T A S Í T ÁS Teendők baleset vagy más veszélyhelyzet esetén A jármű személyzetének a szállítás során esetlegesen bekövetkező baleset vagy más veszélyhelyzet esetén

Részletesebben

Gefahrgutfahrer-Handbuch. Ungarn. Land 107/ /112. Polizei Feuerwehr Rettung. Höchstgeschwindigkeiten für LKW km/h

Gefahrgutfahrer-Handbuch. Ungarn. Land 107/ /112. Polizei Feuerwehr Rettung. Höchstgeschwindigkeiten für LKW km/h Gefahrgutfahrer-Handbuch H Ungarn Land Polizei Feuerwehr Rettung 107/112 112 104/112 Höchstgeschwindigkeiten für LKW km/h 50 70 80 ADR ÍRÁSBELI UTASÍTÁS Teendõk baleset vagy más veszélyhelyzet esetén A

Részletesebben

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet

2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet - 1-2/2002. (I. 11.) Korm. rendelet A Kormány a veszélyes áruk vasúton, közúton vagy belvízen történő szállítása biztonságának növelése céljából és az ilyen szállításokra vonatkozó hazai és nemzetközi

Részletesebben

2007 Kiadja: a Nemzeti Közlekedési Hatóság A kiadásért felelős: Horváth Zsolt Csaba elnök

2007 Kiadja: a Nemzeti Közlekedési Hatóság A kiadásért felelős: Horváth Zsolt Csaba elnök NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG Megjelent a 70/ 2005. (IV. 21.) Kormány rendelet, valamint a többször módosított és kiegészített 20/ 1979. (IX. 18.) KPM rendelet alapján. Összeállították: Nagy Zsolt Nádasi

Részletesebben

ADR (RID) 2015. évi változásai (részletek) Csuhay Marianna Budapest, 2014. 11. 19.

ADR (RID) 2015. évi változásai (részletek) Csuhay Marianna Budapest, 2014. 11. 19. ADR (RID) 2015. évi változásai (részletek) Csuhay Marianna Budapest, 2014. 11. 19. 1 Új UN tételek 2 osztály 9 adszorbeált gázok (m.n.n., egyedi tételek) UN 3510 3518 adszorbeált gáz, m.n.n UN 3512 adszorbeált

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS ÁLTALÁNOS ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS ÁLTALÁNOS ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ KÉPZÉS ÁLTALÁNOS ISMERETEK GYAKORLÓ VESZÉLYES ÁRU VIZSGATESZT BUDAPEST Név: Születési hely: Anyja leánykori neve: Születési idő: Vizsga helye: Vizsga időpontja: Vizsgázó aláírása:

Részletesebben

A mezıgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezıgazdasági vontatóval vagy lassú jármővel vontatott pótkocsival történı közúti szállításáról

A mezıgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezıgazdasági vontatóval vagy lassú jármővel vontatott pótkocsival történı közúti szállításáról A mezıgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezıgazdasági vontatóval vagy lassú jármővel vontatott pótkocsival történı közúti szállításáról Lechs Tamás tő. zls. Katasztrófavédelmi ırsparancsnok Gara, 2015.

Részletesebben

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.)

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE. (2008. október 22.) 2008.11.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 304/63 AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS 1100/2008/EK RENDELETE (2008. október 22.) a tagállamok határain a közúti és belvízi közlekedés terén végzett ellenőrzések

Részletesebben

ADR 1.3 alap- és ismeretfelújító képzés

ADR 1.3 alap- és ismeretfelújító képzés 2 0 1 7. 0 2. 0 3. ÁLTALÁNOS VESZÉLYES ÁRU ELŐÍRÁSOK (ADR) MEGJELENÉSE A GAZDABOLTOK MŰKÖDÉSI ELŐÍRÁSAIBAN ADR 1.3 alap- és ismeretfelújító képzés 2 0 1 7. 0 2. 0 3. ADR 2017 Veszélyes Áruk Nemzetközi

Részletesebben

1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról

1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról Opten Törvénytár Opten Kft. I. 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet 1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet a veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzésére vonatkozó egységes eljárásról A 2011.01.01. óta hatályos

Részletesebben

személyiséggel, vagy hogy jogi személyiséggel rendelkező hatóságnak alárendelt-e -, amely veszélyes árut szállít, fuvaroz, be- vagy kirak; b)

személyiséggel, vagy hogy jogi személyiséggel rendelkező hatóságnak alárendelt-e -, amely veszélyes árut szállít, fuvaroz, be- vagy kirak; b) A Tanács 96/35/EK irányelve (1996. június 3.) a veszélyes áruk közúti, vasúti vagy belvízi szállításánál alkalmazandó biztonsági tanácsadók kinevezéséről és szakmai képesítéséről AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA,

Részletesebben

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség H A T Á R O Z A T

Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség H A T Á R O Z A T Bács-Kiskun Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Kecskeméti Katasztrófavédelmi Kirendeltség H-6000 Kecskemét, Deák Ferenc tér 4. Tel: (36-76) 502-810 Fax: (36-76) 502-820 e-mail: kecskemet.hot@katved.gov.hu

Részletesebben

Az ADR előírásainak 2013. évi ADR változásai. Csuhay Marianna Budapest, 2012. november 22.

Az ADR előírásainak 2013. évi ADR változásai. Csuhay Marianna Budapest, 2012. november 22. Az ADR előírásainak 2013. évi ADR változásai 2013 Csuhay Marianna Budapest, 2012. november 22. cél: veszélyes áruk szállításának biztonsága nemzetközi szabályrendszer kétévente korszerűsödő multimodális

Részletesebben

Módszertani Útmutató. veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 2013.

Módszertani Útmutató. veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 2013. veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 2013. 2 Veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez Készült a BM ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG és a Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi

Részletesebben

Tárgy: Animal Hygiene Kft. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt H A T Á R O Z A T

Tárgy: Animal Hygiene Kft. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt H A T Á R O Z A T Szám:477-5/2014/IB. Tárgy: Animal Hygiene Kft. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt H A T Á R O Z A T Az Animal Hygiene Kft. (székhely: 2370

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV

VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV VESZÉLYES ÁRU ÉVKÖNYV 2011 MAGYARORSZÁG Készült: A Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete szakértői szerkesztésében 2012. TARTALOMJEGYZÉK oldal Bevezető, Tartalomjegyzék 5-16 I. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

ADR/RID előírások évi változásai. BTE november Csuhay Marianna

ADR/RID előírások évi változásai. BTE november Csuhay Marianna ADR/RID előírások 2011. évi változásai BTE 2010. november Csuhay Marianna UN ECOSOC Committee of Experts on the TDG and on the GHS Sub-Committee of Experts on the Transport of Dangerous Goods (TDG) Sub-Committee

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A mezőgazdasági vegyszerek és üzemanyagok mezőgazdasági vontatóval vagy lassú járművel vontatott pótkocsival történő közúti szállítására jogosító

Részletesebben

A veszélyes áru szállításban érintett telephelyek résztvevői kötelezettségei, és a hatósági tapasztalatok

A veszélyes áru szállításban érintett telephelyek résztvevői kötelezettségei, és a hatósági tapasztalatok BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság Országos Iparbiztonsági Főfelügyelőség Veszélyes Szállítmányok Főosztály A veszélyes áru szállításban érintett telephelyek résztvevői kötelezettségei, és a

Részletesebben

Nagy Zsolt a Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete elnöke

Nagy Zsolt a Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete elnöke NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM JOGI FŐOSZTÁLY E/2013/0712 dr. Kis Norbert Főosztályvezető úr címére dr Koncz Pál helyettes államtitkár úr részére Tárgy: a Veszélyes Áruk Nemzetközi Vasúti Fuvarozásáról

Részletesebben

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése:

Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés, szakképesítés-ráépülés azonosító száma, megnevezése: A /2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

A radioaktív anyagok csomagolásakor, illetve szállításakor elkövetett mulasztások szankcionálása

A radioaktív anyagok csomagolásakor, illetve szállításakor elkövetett mulasztások szankcionálása A radioaktív anyagok csomagolásakor, illetve szállításakor elkövetett mulasztások szankcionálása Nádasi Iván 2040 Budaörs, Kassai u. 25. Az utóbbi időben a veszélyes áruk közúti szállítása terén egyre

Részletesebben

Ellenőrzési jegyzék 26. pont

Ellenőrzési jegyzék 26. pont Ellenőrzési jegyzék 26. pont 26. Nagybárcák a tartányon, konténeren, járművön megvizsgálva szabálytalan tárgytalan Általános előírások a nagybárcákra: A veszélyes árut szállító járműveket (ha szükséges)

Részletesebben

ADR 2013

ADR 2013 A veszélyes áru szállítás aktuális ADR szabályozási 2013 kérdései aktuális szabályozási feladataink: törvényi kihirdetés (2013-ban 3 törvény) belföldi forgalom 2008/68/EK jogharmonizáció egyéb szabályozás,

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0117-06/1 A veszélyes áruk kezelésének, szállításának, tárolásának szabályai. Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0117-06/1 A veszélyes áruk kezelésének, szállításának, tárolásának szabályai. Szóbeli vizsgatevékenység

Részletesebben

1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet

1/2002. (I. 11.) Korm. rendelet A Kormány a veszélyes áruk közúti szállításának ellenırzésére vonatkozó egységes eljárási szabályok megteremtése érdekében a következıket rendeli el: 1. (1) A rendelet hatálya a közúti jármővel végzett

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRUK. Vasúton-Közúton -Vízen. Budapest, 2010.05.06. 2011.04.21. www.hvesz.hu. SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő

VESZÉLYES ÁRUK. Vasúton-Közúton -Vízen. Budapest, 2010.05.06. 2011.04.21. www.hvesz.hu. SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő VESZÉLYES ÁRUK Vasúton-Közúton -Vízen SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU MÉRNÖKI IRODA Budapest, 2010.05.06. 1 Tartalom Nemzetközi szabályozás-eu szabályozás változása GHS /CLP-ADR-RID

Részletesebben

Ellenőrzési jegyzék 10. pont

Ellenőrzési jegyzék 10. pont Ellenőrzési jegyzék 10. pont 10. A veszélyes áruk összes tömege a szállítóegységen: A veszélyes árunkénti összes mennyiség (azonos UN számhoz, helyes szállítási megnevezéshez, és ha van csomagolási csoporthoz:

Részletesebben

57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet

57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet 57/2007. (III. 31.) Korm. rendelet a közúti árufuvarozáshoz és személyszállításhoz kapcsolódó egyes rendelkezések megsértése esetén kiszabható bírságok összegérıl A közúti közlekedésrıl szóló 1988. évi

Részletesebben

Módszertani Útmutató. veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez

Módszertani Útmutató. veszélyes áruk közúti szállításának ellenőrzéséhez 2013 Veszélyes áruk közúti Készült az ORSZÁGOS KATASZTRÓFAVÉDELMI FŐIGAZGATÓSÁG megbízásából HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU MÉRNÖKI IRODA közreműködésével A BTE szakértőinek bevonásával ELŐSZÓ Napjainkban a társadalmi

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2015. (I. 28.) önkormányzati rendelete az önkormányzati tulajdonú, behajtási tilalommal érintett közterületekre gépjárművel történő behajtás engedélyezésének

Részletesebben

MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám

MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám MAGYAR KÖZLÖNY 94. szám MAGYARORSZÁG HIVATALOS LAPJA 2015. június 30., kedd Tartalomjegyzék 2015. évi LXXXIX. törvény A Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás A és B

Részletesebben

1. A rendelet hatálya

1. A rendelet hatálya Ócsa Város Önkormányzatának 26/2010. (XII.24.) számú rendelete 1 A járművek közlekedésének önkormányzati tulajdonú utakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és felhasználásának

Részletesebben

a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit!

a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit! 2 1.. a. Ismertesse a hőmérséklet, a nyomás, a hőmennyiség SI mértékegységeit! b. Mit nevezünk pébégáz cseretelepnek? Ki létesíthet pébégáz cseretelepet és kinek az engedélyével? c. A cseretelepen milyen

Részletesebben

Szám: 96-2/2014/ADR Tárgy: KERESE Bt. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye I N D O K O L Á S

Szám: 96-2/2014/ADR Tárgy: KERESE Bt. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye I N D O K O L Á S Szám: 96-2/2014/ADR Tárgy: KERESE Bt. veszélyes áru szállítási bírsággal kapcsolatos fellebbezési ügye HATÁROZAT A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság, mint tárgyi ügyben másodfokon eljáró hatóság

Részletesebben

ADR tapasztalatok a nemzetközi gyakorlatban ADR 2017 tervezett módosításai

ADR tapasztalatok a nemzetközi gyakorlatban ADR 2017 tervezett módosításai ADR 2015- tapasztalatok a nemzetközi gyakorlatban ADR 2017 tervezett módosításai Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesületének Konferenciája 2015. Varsó- 2015.10.19-22. WP15 Közúti Közlekedési

Részletesebben

Általános rendelkezések

Általános rendelkezések Borsodszirák Község Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2011.(IX.14.) önkormányzati rendelete A járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a közútkezelői hozzájárulás kiadásának

Részletesebben

Kiegészítések az ADR Szabályzat belföldi alkalmazásához

Kiegészítések az ADR Szabályzat belföldi alkalmazásához 61/2013. (X. 17.) NFM rendelet a Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti Szállításáról szóló Európai Megállapodás (ADR) A és B Mellékletének belföldi alkalmazásáról A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény

Részletesebben

HATÁROZAT. 100.000 forint, azaz egyszázezer forint összegű. bírságot szabok ki.

HATÁROZAT. 100.000 forint, azaz egyszázezer forint összegű. bírságot szabok ki. Ügyiratszám: 371-7/2014/H Tárgy: A Prímagáz Hungária Zrt. (1117 Budapest, Alíz u. 2.) terhére bírság kiszabása, a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt HATÁROZAT A Prímagáz

Részletesebben

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról

LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a. behajtási engedélyek szabályozásáról LÉBÉNY NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 9/2008. (VI.30.) rendelete a behajtási engedélyek szabályozásáról Lébény Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról

Részletesebben

1995. 10. 17 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L 249. szám

1995. 10. 17 AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK HIVATALOS LAPJA L 249. szám A TANÁCS 1995. október 6-i 95/50/EK IRÁNYELVE a veszélyes áruk közúti szállítása ellenőrzésének egységes eljárásáról AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA tekintettel az Európai Közösséget létrehozó szerződésre, és

Részletesebben

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

A Nemzeti Közlekedési Hatóság. tevékenysége a veszélyes árut szállító. közúti járművek ellenőrzésének tükrében

A Nemzeti Közlekedési Hatóság. tevékenysége a veszélyes árut szállító. közúti járművek ellenőrzésének tükrében A Nemzeti Közlekedési Hatóság tevékenysége a veszélyes árut szállító közúti járművek ellenőrzésének tükrében Balatonföldvár, 2010. április 8-9. 1 Ellenőrzési tevékenység A Nemzeti Közlekedési Hatóság komplex

Részletesebben

7. 3 Hatályon kívül helyezve.

7. 3 Hatályon kívül helyezve. Kesztölc Község Önkormányzata Képviselő-testületének 19/2011. (XII.15.) önkormányzati rendelete a járművek közlekedésének helyi közutakon történő súlykorlátozásáról, a behajtási engedélyek kiadásának és

Részletesebben

VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁS A

VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁS A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁS A KÖZÚTI ÉS VASÚTI KÖZLEKEDÉSBEN, A SZABÁLYOZÁSOK 2017-ES KAPCSOLÓDÓ VÁLTOZÁSAI. ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KŐMŰVES A NDRÁS, SZOMBATI MÁRIA KTE FUVAROZTATÓK ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÓK TAGOZAT, TRANSZ-KULTUR

Részletesebben

ADR 1.3 alapképzés ÁLTALÁNOS VESZÉLYES ÁRU ELŐÍRÁSOK (ADR) MEGJELENÉSE A GAZDABOLTOK MŰKÖDÉSI ELŐÍRÁSAIBAN PAPP LÁSZLÓ BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ BAGI KFT.

ADR 1.3 alapképzés ÁLTALÁNOS VESZÉLYES ÁRU ELŐÍRÁSOK (ADR) MEGJELENÉSE A GAZDABOLTOK MŰKÖDÉSI ELŐÍRÁSAIBAN PAPP LÁSZLÓ BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ BAGI KFT. ÁLTALÁNOS VESZÉLYES ÁRU ELŐÍRÁSOK (ADR) MEGJELENÉSE A GAZDABOLTOK MŰKÖDÉSI ELŐÍRÁSAIBAN ADR 1.3 alapképzés ADR 2015 Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti 16. módosítás Szállításáról szóló Európai Megállapodás

Részletesebben

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT

Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság HATÁROZAT Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság H-6721 Szeged, Berlini krt. 16-18. : 6701 Szeged, Pf. 414 Tel: 36-62/621-280 Fax: 36-62/621-299 e-mail: csongrad.titkarsag@katved.gov.hu Szám: 127-9/2014/IPB

Részletesebben

Módszertani Útmutató. veszélyes áruk vasúti szállításának ellenőrzéséhez

Módszertani Útmutató. veszélyes áruk vasúti szállításának ellenőrzéséhez Módszertani Útmutató veszélyes áruk vasúti szállításának ellenőrzéséhez 2013 2 3 Módszertani Útmutató Veszélyes áruk vasúti szállításának ellenőrzéséhez 4 Készült az A BTE szakértőinek bevonásával 5 ELŐSZÓ

Részletesebben

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM

ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM DEBRECENI EGYETEM ORVOS- ÉS EGÉSZSÉGTUDOMÁNYI CENTRUM KÉPZÉS cseppfolyósított NITROGÉN szállítását végzı munkatársak részére az ADR 1.3 fejezete szerint Bertli Dávid veszélyes áru szállítási biztonsági

Részletesebben

Munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzések

Munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzések Munkahelyeken alkalmazandó biztonsági és egészségvédelmi jelzések Az EU már 1992-ben a 92/58 EGK irányelvben szabályozta a munkahelyi biztonsági, illetve egészségvédelmi jelzésekre vonatkozó követelményeket,

Részletesebben

1, Szaktanfolyamok (fül) 1.1. GKI ( Gépjárművezetői képesítési igazolvány ) (fül)

1, Szaktanfolyamok (fül) 1.1. GKI ( Gépjárművezetői képesítési igazolvány ) (fül) 1, Szaktanfolyamok (fül) 1.1. GKI ( Gépjárművezetői képesítési igazolvány ) (fül) Tehergépkocsi alapképesítést annak a személynek (a továbbiakban: gépkocsivezető) kell megszereznie, aki a, a közúton C1,

Részletesebben

A pályavasút szerepe a veszélyes áru szállításban. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1

A pályavasút szerepe a veszélyes áru szállításban. Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1 A pályavasút szerepe a veszélyes áru Magyar Államvasutak Zrt. PÜ Forgalmi Főosztály Lipusz Ferenc osztályvezető 1 2005. évi CLXXXIII. törvény a vasúti közlekedésről A VASÚTI TÁRSASÁGOKNAK A VASÚTI KÖZLEKEDÉS

Részletesebben

Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, ADR veszélyes hulladék szállítási előírások, környezetvédelem.

Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, ADR veszélyes hulladék szállítási előírások, környezetvédelem. Egészségügyi asszisztens szakképzés Aszepszis-antiszepszis, ADR veszélyes hulladék szállítási előírások, környezetvédelem. Kövér Tamás DE GF Munkabiztonsági Önálló Osztály, osztályvezető 2013. Május 24.

Részletesebben

Veszélyes áru-2016 ❶ RID/ADR 2017 Polimerizálódó anyagok ❷ Ellenőrzési reform A mai lecke két téma mke_konferencia_2016

Veszélyes áru-2016 ❶ RID/ADR 2017 Polimerizálódó anyagok ❷ Ellenőrzési reform A mai lecke két téma mke_konferencia_2016 Veszélyes áru-2016 Dr SÁROSI GYÖRGY Veszélyes áru Szakértő HUNGÁRIA VESZÉLYESÁRU MÉRNÖKI IRODA 1 A mai lecke két téma ❶ RID/ADR 2017 Polimerizálódó anyagok ❷ Ellenőrzési reform 2 Sárosi György prezentációja_2016.06.01.

Részletesebben

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. A veszélyes áruk közúti szállítására képesítő szaktanfolyamok számára

NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK. A veszélyes áruk közúti szállítására képesítő szaktanfolyamok számára NEMZETI KÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG TANTERVI ÉS VIZSGAKÖVETELMÉNYEK A veszélyes áruk közúti szállítására képesítő szaktanfolyamok számára 2015 A Nemzeti Közlekedési Hatóságról szóló 263/2006. (XII. 20.) Korm.

Részletesebben

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer

EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer EKÁER Elektronikus Közúti Áruforgalom Ellenőrző Rendszer Közúti szállítási tevékenység 2015. január 1-jétől csak EKÁER szám birtokában végezhető. A belföldön (nem végső fogyasztónak) történő első adóköteles

Részletesebben

(7727 Palotabozsok, Kossuth L. u. 69.) terhére bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt HATÁROZAT

(7727 Palotabozsok, Kossuth L. u. 69.) terhére bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt HATÁROZAT Ügyiratszám: 594-6/2014/H Tárgy: Palotabozsoki Mezőgazdasági Zrt. (7727 Palotabozsok, Kossuth L. u. 69.) terhére bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt

Részletesebben

Ellenőrzési jegyzék - 18. pont

Ellenőrzési jegyzék - 18. pont 41 Ellenőrzési jegyzék - 18. pont 18. Az áru szállítása engedélyezett megvizsgálva szabálytalan tárgytalan Az ADR 2.2.X.2 bekezdéseiben felsorolt veszélyes áruk közúton nem szállíthatók. Az X helyére a

Részletesebben

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES

A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES 1 A NEMZETI FEJLESZTÉSI MINISZTER 25/2014. (IV. 30.) NFM RENDELETE A VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁSI BIZTONSÁGI TANÁCSADÓRÓL (MAGYAR KÖZLÖNY, 2014. évi 61. szám, 9218 9224 oldal) A Genfben, 2000. május 26. napján

Részletesebben

Formázott: Bal: 2,5 cm, Jobb: 2,5 cm, Fenti: 2,5 cm, Lenti: 2,5 cm, Szélesség: 21 cm, Magasság: 29,7 cm

Formázott: Bal: 2,5 cm, Jobb: 2,5 cm, Fenti: 2,5 cm, Lenti: 2,5 cm, Szélesség: 21 cm, Magasság: 29,7 cm Formázott: Bal: 2,5 cm, Jobb: 2,5 cm, Fenti: 2,5 cm, Lenti: 2,5 cm, Szélesség: 21 cm, Magasság: 29,7 cm Melléklet az NFM/ 13359 / 2011. számú munkaanyaghoz A nemzeti fejlesztési miniszter /2011. (......)

Részletesebben

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról

2. számú melléklet a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelethez. Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 2 számú melléklet a 98/2001 (VI 15) Korm rendelethez Szabályzat a veszélyes hulladékok belföldi szállításáról 1 Általános előírások 11 Az ország területén történő hulladékmozgások követésére a veszélyeshulladék-forgalomban

Részletesebben

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről

12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1. A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről 12/2008. (03.28.) Kgy. rendelet 1 A járművek behajtási engedélyeinek kiadási és felülvizsgálati rendjéről Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlése a helyi önkormányzatokról szóló többször módosított

Részletesebben

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA

A BIZOTTSÁG HATÁROZATA 2005.3.8. Az Európai Unió Hivatalos Lapja L 61/41 A BIZOTTSÁG HATÁROZATA (2005. március 4.) a tagállamok számára a veszélyes áruk vasúti fuvarozásával kapcsolatos egyes eltérések elfogadásának a 96/49/EK

Részletesebben

HATÁROZAT. bírságot szabok ki.

HATÁROZAT. bírságot szabok ki. Szám: 164-2/2014/HAT. Tárgy: Ügyintéző: Telefon: A Palotási Mezőgazdasági Termelő és Szolgáltató Zrt. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállításra vonatkozó rendelkezések megsértése miatt

Részletesebben

Mindent tudni akarok...

Mindent tudni akarok... Mindent tudni akarok... Műszaki vizsga. A gépjármű tulajdonosok közül, egyesek számára örök talány, a többség azonban ismeri a menetét. Személygépkocsit, gépjárművet tulajdonolni kötelezettséggel is jár.

Részletesebben

A veszélyes áruk fuvarozása vasúton és az UIC 471-3 sz. döntvény

A veszélyes áruk fuvarozása vasúton és az UIC 471-3 sz. döntvény A veszélyes áruk fuvarozása vasúton és az UIC 471-3 sz. döntvény Hudák Árpádné Szabályozási szakértő Veszélyes áru szállítási biztonsági tanácsadó A veszélyes áruk: olyan anyagok és tárgyak, amelyek veszélyes

Részletesebben

Rakományrögzítési irányelvek

Rakományrögzítési irányelvek A rakományrögzítés alapszabályai 1. Mindig a megfelelő járművet kell használni. 2. A megengedett összsúlyt és a megengedett tengelyterhelést nem szabad túllépni, a minimális tengelyterheléstől pedig nem

Részletesebben

Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete www.bte.hu

Biztonsági Tanácsadók Nemzetközi Szakmai Egyesülete www.bte.hu 1 IMO ICAO RID/ADR/ADN Együttes Ülés (WP.15/AC.1) 2015.07.01 UNMR 18.vált. (Elfogadva: 2012.Dec.) OTIF WP.15 WP.15/AC.2 2016.01.01 37-14 Módosítás 2015.01.01 56.kiadás 2015 januártól érvényes előírások

Részletesebben

A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR)

A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) Vezetési idők az AETR szerint A nemzetközi közúti fuvarozást végző járművek személyzetének munkájáról szóló Európai Megállapodás (AETR) A VEZETÉSI ÉS PIHENŐIDŐRE VONATKOZÓ ELŐÍRÁSOK Fogalmak: Megszakítás:

Részletesebben

Veszélyes áruk, Veszélyes anyagok és Veszélyes termékek szállítása

Veszélyes áruk, Veszélyes anyagok és Veszélyes termékek szállítása A fordítás csupán tájékoztató jellegű jogi értelemben kizárólag az angol és a francia nyelvű verziók kötelező érvényűek Veszélyes áruk, Veszélyes anyagok és Veszélyes termékek szállítása A jelen Szabályzat

Részletesebben

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat

A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat A 305/2011/EU Rendelet V. és III. mellékletében bekövetkezett változások. 2014. június 16-ig hatályos változat 2014. június 16-tól hatályos változat V. melléklet A TELJESÍTMÉNY ÁLLANDÓSÁGÁNAK ÉRTÉKELÉSE

Részletesebben

5. RÉSZ FELADÁSI ELJÁRÁSOK

5. RÉSZ FELADÁSI ELJÁRÁSOK 5. RÉSZ FELADÁSI ELJÁRÁSOK 927 5.1 FEJEZET ÁLTALÁNOS ELŐÍRÁSOK 5.1.1 Alkalmazási terület és általános előírások Ez a fejezet a veszélyes áru küldemények jelölésére, bárcázására és okmányolására, valamint

Részletesebben

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1

Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének. a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 Hatályos: 2015. április elsejétől Maglód Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2007.(III.30.)Kt. rendelete a település egyes területeire való behajtás rendjéről és a fizetendő díjakról 1 ZÁRADÉK

Részletesebben

IATA-DGR VESZÉLYES ÁRU SZABÁLYZAT ISMERETEK. Tanfolyami tájékoztató. www.hvesz.hu 1 / 5

IATA-DGR VESZÉLYES ÁRU SZABÁLYZAT ISMERETEK. Tanfolyami tájékoztató. www.hvesz.hu 1 / 5 IATA-DGR VESZÉLYES ÁRU SZABÁLYZAT ISMERETEK Tanfolyami tájékoztató www.hvesz.hu 1 / 5 Az ICAO Technikai Utasítása (Technical Instructions) megköveteli, hogy az alap és ismeretfelújító veszélyes áru szabályzatok

Részletesebben

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ

MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ MTMG Logisztikai Zártkörűen Működő Részvénytársaság KITÖLTÉSI ÚTMUTATÓ Budapest, 2014. január 27. Kalmár István vezérigazgató Székhely: 1012 Budapest, Logodi u. 34/A; ióktelep: 9071 Gönyű-Károlyháza, Kikötő

Részletesebben

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság

ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság ÉSZAK-MAGYARORSZÁGI KÖRNYEZETVÉDELMI TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG mint I. fokú hatóság VESZÉLYES ÉS NEM VESZÉLYES HULLADÉK SZÁLLÍTÁSI ENGEDÉLY KÉRELEM TARTALMI KÖVETELMÉNYEI Ezúton hívjuk fel

Részletesebben

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről

TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete.../2015. (...) rendelete. a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről TERVEZET Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete../2015. (...) rendelete a település belterületi úthálózatának környezetkímélő rendjéről Mágocs Város Önkormányzat Képviselő-testülete Magyarország

Részletesebben

Információtartalom vázlata. A veszélyes anyagok fogalma, tulajdonságai. Az osztályozás alapelvei. RID előírások. ADN előírások, IMDG kódex.

Információtartalom vázlata. A veszélyes anyagok fogalma, tulajdonságai. Az osztályozás alapelvei. RID előírások. ADN előírások, IMDG kódex. Egy üzletfelének kérésére röviden adjon felvilágosítást arról, hogy mi tekinthető veszélyes árunak! A veszélyes áruk milyen tipikus tulajdonságokkal rendelkezhetnek? Milyen nemzetközi előírások szabályozzák

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Nagy Zsolt BTE Elnök

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR. Nagy Zsolt BTE Elnök NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR LÉGIKÖZLEKEDÉS VÉDELMI TISZTEK SZAKMAI TOVÁBBKÉPZÉSE ÉS TUDOMÁNYOS KONFERENCIÁJA DEBRECEN - 2014.05.28 Nagy Zsolt BTE Elnök LÉGI VESZÉLYES ÁRU SZÁLLÍTÁS

Részletesebben

Szám: 8-7/2014/ADR-RID Tárgy: Bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt. HATÁROZAT

Szám: 8-7/2014/ADR-RID Tárgy: Bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt. HATÁROZAT Szám: 8-7/2014/ADR-RID Tárgy: Bírság kiszabása a veszélyes áru közúti szállításra vonatkozó szabályok megsértése miatt. HATÁROZAT A MOBILSPED Szállitási, Szállitmányozó és Jármüjavitó Korlátolt Felelősségü

Részletesebben

Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató

Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató Vállalkozási feltételek, képzési tájékoztató 1. A képző szerv megnevezése, címe és telefonszáma Veres Péter Mezőgazdasági és Élelmiszeripari szakképző Iskola és Kollégium 9028 Győr, Régi Veszprémi út 1-3.

Részletesebben

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

(2) A korlátozott forgalmú közutakat a rendelet 1. melléklete tartalmazza. Szalkszentmárton Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2015.(VIII.27.) önkormányzati rendelete Szalkszentmárton község közigazgatási területén a teherforgalom közlekedésének szabályozásáról Szalkszentmárton

Részletesebben

A KRESZ mozgáskorlátozottakra vonatkozó rendelkezései

A KRESZ mozgáskorlátozottakra vonatkozó rendelkezései A KRESZ mozgáskorlátozottakra vonatkozó rendelkezései A mozgáskorlátozottak külön engedélye és jelzése 51/A. A 13. (1) bekezdésének g/1. és i/1. pontjában, a 14. (13) bekezdésében, a 17. (1) bekezdésének

Részletesebben

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT

PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT PALLASZ ATHÉNÉ EGYETEM SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZAT HARMADIK RÉSZ HALLGATÓI KÖVETELMÉNYRENDSZER VI. FEJEZET A hallgatói balesetek megelőzésével kapcsolatos és a bekövetkezett balesetek esetén követendő

Részletesebben

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás:

A járművezetésre jogosító okmányok kiadására, cseréjére és pótlására irányuló eljárás kérelemre indul! Ügyleírás: KÖZLEKEDÉSI ÜGYEK: Vezetői engedélyek kiadásával kapcsolatos hatósági ügyek: Vezetői engedély csere Amennyiben a vezetői engedély lejárt, betelt, megrongálódott, vagy új kategóriát szerzett valamint ha

Részletesebben

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉGET BEFOLYÁSOLÓ FONTOSABB ADR VÁLTOZÁSOK 2011-BEN

BIZTONSÁGI TANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉGET BEFOLYÁSOLÓ FONTOSABB ADR VÁLTOZÁSOK 2011-BEN BIZTONSÁGI TANÁCSADÓI TEVÉKENYSÉGET BEFOLYÁSOLÓ FONTOSABB ADR VÁLTOZÁSOK 2011-BEN Az ADR 2011-es változásai (14. módosítás) ismét az ADR egészét érintik. A mintegy 100 oldalnyi szövegmódosítás, mind a

Részletesebben

Szám: 495-4/2014/HAT. H A T Á R O Z A T

Szám: 495-4/2014/HAT. H A T Á R O Z A T Szám: 495-4/2014/HAT. Tárgy: Ügyintéző: Telefon: A SZUBI-SPED Kereskedelmi és Szolgáltató Bt. terhére bírság kiszabása a veszélyes áruk közúti szállításra vonatkozó rendelkezések megsértése miatt H A T

Részletesebben

ADR 1.3 alapképzés ÁLTALÁNOS VESZÉLYES ÁRU ELŐÍRÁSOK (ADR) MEGJELENÉSE A GAZDABOLTOK MŰKÖDÉSI ELŐÍRÁSAIBAN PAPP LÁSZLÓ BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ BAGI KFT.

ADR 1.3 alapképzés ÁLTALÁNOS VESZÉLYES ÁRU ELŐÍRÁSOK (ADR) MEGJELENÉSE A GAZDABOLTOK MŰKÖDÉSI ELŐÍRÁSAIBAN PAPP LÁSZLÓ BIZTONSÁGI TANÁCSADÓ BAGI KFT. ÁLTALÁNOS VESZÉLYES ÁRU ELŐÍRÁSOK (ADR) MEGJELENÉSE A GAZDABOLTOK MŰKÖDÉSI ELŐÍRÁSAIBAN ADR 1.3 alapképzés ADR 2013 Veszélyes Áruk Nemzetközi Közúti 15.változás Szállításáról szóló Európai Megállapodás

Részletesebben

A hulladéknak minősülő fémhigany tartós tárolása

A hulladéknak minősülő fémhigany tartós tárolása A hulladéknak minősülő fémhigany tartós tárolása A hulladéklerakóval kapcsolatos egyes szabályokról és feltételekről szóló 20/2006. (IV. 5.) KvVM rendelet speciális szabályokkal egészült ki az egyes tevékenységekből

Részletesebben

SEVESO III. EU Irányelv és az ADR 2015-ös bevezetésének változásai

SEVESO III. EU Irányelv és az ADR 2015-ös bevezetésének változásai SEVESO III. EU Irányelv és az ADR 2015-ös bevezetésének változásai 2015. május 19. Farkas János Megyei Iparbiztonsági Főfelügyelő Seveso III. Irányelv (2012/18/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv)

Részletesebben

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (IX..) önkormányzati rendelete

Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (IX..) önkormányzati rendelete Enying Város Önkormányzat Képviselő-testületének /2015. (IX..) önkormányzati rendelete az önkormányzat kezelésében lévő utakra történő behajtás rendjéről Enying Város Önkormányzat Képviselő-testülete az

Részletesebben