A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: grój Andrássy Gyula v. b t t. Edvi Illés Aladár ^Katona ZNáncloi ÍKézdi ^Kovács Xásztó Rubovics Márk ''Vajda Zsigmond

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: grój Andrássy Gyula v. b t t. Edvi Illés Aladár ^Katona ZNáncloi ÍKézdi ^Kovács Xásztó Rubovics Márk ''Vajda Zsigmond"

Átírás

1

2

3 A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: ELNÖK : grój Andrássy Gyula v. b t t. MŰVÉSZETI ALELNÖK : SKorvai János IGAZGATÓSÁGI Művészek: Edvi Illés Aladár ^Katona ZNáncloi ÍKézdi ^Kovács Xásztó Rubovics Márk ''Vajda Zsigmond MÜTÁROS : tkato Kálmán IGAZGATÓ: 3)éry TAGOK: Béla Műpártolók : Slauman ZMárton Qellérl Jenő alelnöki leendőkkel megbírt a 3)r. Slosvay JEajos TITKÁR: Bende János ÜGYÉSZ: Dr. ÍKépessy József SOCI6 l AIR6 TAGOK : Saditz Ottó dr. Képessy József '.")éry d&éla f ZKörösjöi üiriesch )dvi íillés Aladár László Fülöp (ölek 'ndrey Sándor f br. Medm/ánszky Gellért Uenö ZMendlik Oszkár ' 'iorvai János Nádler Róbert r. Ilosvay Lajos ZRubovics ZMárk Xacziány Ödön f Székely ^Bertalan Katona ZNándor f Szikszay 3erencz Kézdi ZKovács László tyajda Zsigmond Aladár László

4 Balatoni Társaság irodalmi, művészeti és tudományos Egyesület Fővédnökök: JózseJ kir. főherceg Őfensége, herceg Festetich Tassiló. Védnöknő: gróf Zichy Rafaelné. Védnökök: Balogh Elemér, Belitska Sándor, Csók István, Darányi Ignácz, fraknói id. gróf Eszterházy Pál, Éber Antal, Hubay Jenő, gróf Klebelsberg Kano, érdi Krausz Simon, dr. Prohászka Ottokár, gróf Mikes János, Rákosi Jenő, dr. Rott Nándor, Spur István, gróf Széchenyi Emil, báró Ullmann Adolf, dr. Vass József, gróf Zichy Béla. Elnök: zalánkeméni báró Wlassics Tibor. Másodelnökök: dr. Cholnoky Jenő, Déry Béla, mindszenti dr Lichtenberg Kornél, dr. Sebestyén Gyula, báró Petrichevich-Horváth Emil. Tiszteletbeli tagok: Blaha Lujza, dr. Ferenczy Zoltán, Kozma Andor, dr. Pékár Gyula. Ügyvezető alelnök: Bélaváry Burchard Rezső Irodalmi osztály vezetője-. Sajó Sándor. Főtitkár-, dr. Kund Endre. Titkár-, dr. Lőrinczy Szabolcs.

5 Második kiállításunk Már másodszor jelentkezünk a magyar közönségnél balatoni kiállításunkkal. Az első fl 21) megmutetta, hogy vagyunkés van Balatonunk, hogy érdemes és helyes dolog a Balaton kulturát a képzőművészet eszközeivel szolgálni. Értekes anyagot gyűjtöttünk egybe akkor is, erkölcsi sikerünk kielégítette nemes ambíciónkat. A mostani kiállítás már nem a premiére izgalmával hat. Itf már nekünk festettek a festők, a szobrászok nekünk faragtak és az iparművészek nekünk szánták munkáikat. A Balatoni Társaság második kiállítása már igazán művészi teljesülés a szó legnemesebb értelmében. Tudatos munka tervszerű eredménye Mi lelkes Balaton rajongók, szerelmünk hevületével öleljük meg a sok nagyszerű művészt, akik elővarázsolták nekünk lelkünk legszebb álmait... Szeressék maguk is jó magyar asszonyok, lelkes magyar lányok ezt a mi örökké hü, bájos, szent csodánkat. Zarándokoljanak el ide Hozzá, lássák és szeressék meg ezeken a gyönyörűséges vásznakon, ha már ez a csúfondáros, rideg Élet nem engedi meg, hogy mindnyájan a valóságban,~ a természetben is gyönyörködhessenek Benne. Óh. végre-valahára testet ölthetne az a meghitt óhajunk, diadalmas vágyunk, hogy ezt a remek kiállítást reprezentatív kiállításként kivihessük külföldre. Anyagi eszközök híján ez a mi szándékunk ma még lehetetlenség Talán a jövőben. Ki tudja, valamikor talán mégis csak elmúlik ez a borzalmas böjtje, keserves kálváriajárása a magyar kulturának. Budapest, 1924 november hóbáró Wlassics Tibor u Balatoni Társaság országos elnöke

6 Egy kis b eszámoló Mikor három év előtt a Balatoni Társaság kezdeményezésére megcsináltuk az első balatoni kiállítást, a katalógus előszavában a mai Magyarország legértékesebb klenódiumát, a Balatont, a Magyar Holttengernek kereszteltem el. A kiállítás kiváltotta azokat a felbuzdulásokat és hangzatos Ígéreteket, amelyek szokásos következményei minden olyan kezdeményezésnek, amelynél másoknak kell a munkát elvégezni. Igeretek történtek, hogy a multak hibáit sürgősen kell reparálni, meg kell csinálni a művésztelepet a Balaton partján, Európa idegen forgalma centrumának kell megtenni a Balatont, stb. Most három év után leszögezhetjük, hogy hivatalos részről nem történt semmi, ha csak az nem, hogy az idén már a Holt tenger" elnevezés sem illő a Balatonunkra. ag\ onszanálták szegényt egészen. El is menekült onnan az idén még az is, aki eddig más kuliura hijján abban gyönyörködött, amit a természet produkált, s amit világcsodája gyanánt meghagyott Trianon és Versailles a megcsonkított országnak. De történt valami mégis, de nem azok részéről, akiktől jogosan el lehetett volna várni! Ellenben dr. Stadler Izidor szombathelyi ügyvéd cselekedett követni való példát azzal, hogy a létesítendő balatoni művésztelep céljaira 1600 négyszög öl leiületet ajánlott fel Balatongyörök legszebb részén, a Nemzeti Szalonnak. Történt azóta, azonban még valami. A müvéizek,

7 akik nem politizálnak és nem ankéteznek,hanem dolgoznak, az agyonszanált tengert továbbra is felkeresték, bizonysága ennek ez a második Balatoni Kiállítás és az a statisztikai adat, hogy mig a három év előtti kiállításon csak 60 művész vett részt 258 művel, ezen a második kiállításon mér 104 művész vesz részt 331 alkotással. A művészek tehát még se engedik betemetni a Balatont és mégis meg lesz a művésztelep Balatongyörökön. Déry Béla

8 A kiállított műtárgyak jegyzéke.

9 Antal József 1 Alkonyat a Somogyi parton, past Ágotha Imre 2 Balatoni alkonyat, olajf Balatoni hangulat, olajf. 900 Balló Ede 7 Somogy megyei cigányleány, olaif. 8 Konyha interieur Somogyban, olajf. Barczikay Paolo 0 Délutáni itatás, olajf- 10 Nyár a zalai partokon, olajf- Basch Andor 11 Siófoki strand, olajf Balatonföldvári este, olajf Siófoki naplemente, olajf Bay Alajos 14 Révfülöpi partrészlet, olajf- 600 Bsyer Ágoston 15 Tavaszi reggel (Balatonfüred) of Aszófői utca. olajf- 25Ö0 Bendéné K. Friderika 17 Csolnakázás. olajf Falusi részlet, (BalatonaiácsJ olajf Somogyi dombos táj, (Balatonlelle) olajf A balatonlellei part. olajf- 21 Fürdőzők, olajf

10 Bíró József 22 Vitorlák a Balatonon, olajf Fürdés után, olajf Napfürdő olajf. Bosznay István 25 Naplemente a Balatonon, olajf. 26 Szürkület a Balatonon, olajf 27 Balaton partján, olajf. Burián Irén 28 Csopaki tájék, pastel 29 Kert részlet Csopakon, pastel Csók István 30 Balatoni hangulat, olajf Csuk Jenő Olajfestmények. 31 Napnyugta 32 Csendes Balaton 33 Háborgó Balaton 34 Ködös Balaton 35 A Balaton partján 36 Nyári deleléskor 37 Októberi este 38 Októberi délelőtt 39 Kenderáztatás 40 Délutáni itatáskor 41 A leilei hidnál 42 A sorompónál 43 Balatoni itatáshoz 44 Novemberi este 45 A leilei uton

11 46 Nyári esthangulat 47 Déli itatáskor 47a Téli hangulat a Balatonon Czirjék József 48 Balatoni hangulat, olajf Dettár György 49 Sétaút B. Aligán, Dastel Tél B. Aligán. akvarel 1000 Déry Béla 51 Tanya délutáni napsütésben (Balaion-Györök) olajf Reggeli szél (Balaton Győrök) cf Balatongyöröki parasztudvar, of Napsütéses őszi délután, olajf Párásnaplemente B Keresztúron of Esteli vizhordás (B Györök) of Zsellérházak Győrökön, of Délelőtt Győrökön, olajf Dietridi Adolf 59 Déli csönd, of. mgtul- 60 A Sió torkolata, of- 61 Szeles reggel, of. 62 Eső után of. Edvi Illés Aladár 63 Balatonpart olajf. 64 Csorda a Balaton mellett olajf. 66 Tehenek a parton olajf- 67 Somogytúri táj olajf. 68 Magányos fürdőkabin a Balatonpartján 69 Elhagyott Balatonpart olajf.

12 70 Napnyugta 70a Napnyugta a Badacsonnyal '0b Napnyugta a Balatonon 70c Boglári fürdőkabinok Edvi ülés Ödön 71 Tihanyi apátság, of Kilátás a Balatonra, of Endréné Debreceni Bárány Marg. 73 Tihany, of Csordajárás a Balatonnál, of, 800 Éder Gvuia 75 Fürdőkabinok Zamárdiban, of. 76 Zamárdi partrészlet of U0 77 A dalaton Zamárdi mellett of E^ber János 78 Balatoni táj l, vizf Balatoni táj II., 1000 Far as István 81 Felhőszakadás a Balatonon, pastel Szeles idő a Balatonon, pastel mtul. 83 Nagy felhő a Szt. Mihály fölött, pt Balatongyöröki erdőrészlet pastel Balatongyöröki ház, pastel Balatongyöröki erdőben, pastel 3000 Feiks Alfréd 86 Regatta, of Hintó a tópartján 3000 Feszty Árpád.ié 88 Balaton éjjel, pastel

13 89 Balaton viharban, pastel 90 Balaton hajnalban, pastel Öl Parasztház a Balaton mellett, ptl. 92 Balatoni kazlak, pastel 93 Balatoni parasztház, pastel 93a Halászhajók holdvilágnál, pasztel 93b Szénaviskó, pasztel 93c Szérű, pasztel Feszty Masa 94 Balatoni sellő, olf. Furherr Olga 95 Vihar Balatonfüreden, tempera 1000 Gaál Ferencz 96 Fonyódi halászok, olajfestmény Fonyódi halásztelep Somogyi aratók Balatonparti vásár 2800 Glatz Oszkár 100 Birkák a Balaton partján olajf. Schulek János ur gyűjteményéből 101 Szántás a Balaton partján olajf. dr. Schulek Alfréd ur gyűjteményéből 102 Topolyfák a szárszói parton olajf. dr. Schulek Alfréd ur gyűjteményéből 103 Csorda a Balaton partján olajf. dr. Schulek Alfréd ur gyűjteményéből 104 Részlet Szárszóról of-, Dr- Krompecher Ödön ur gyűjteményéből 105 Tájkép, olf mtul. t Greguss Imre 106 Balatonfüredi kertrészlet, olajf- mtul. 107 A kenesei vendéglő udvarán 108 A Balaton Almádinál 109 Kenesei udvar 110 Kenesei polgár munkában

14 Haála Gyula 111 Balaton-Szigligeli rom, olf Fürdőkunyhó Szigligeten olajf Haranghy Jenő 113 Fürdő nők a Balatonban, rézkarc Ketten a Balaton partján, olf a Fürdőző fiu, rézkarc 100 Havaida Endre 115 Balatoni hangulatok, szinesrajz Hennán Lipót í 16 Balatoni táj, olf Vihar előtt, olf 5000 Holló Alajos 118 Alkony, vizf Akarattyai Rákóczy fa, vizf- 120 Naptükrőződés, vizf Huber István 121 Kenesei agyagpart olf Esti hangulat, olf Fürdés után, olf Iványi Grünwald Béla 24 Balatonszemesi országút olf Kárpáthy Jeruö 126 Délidő a Balatonon József kir. fhcg ur ő fensége tulajdona 127 Naplemente a Balatonon József kir. fhcg ur O fensége tulajdona 128 Júniusi délután (Balatonfüred) magt- 129 A tihanyi móló, olajf A Balaton Tihanynál, olajf Kenesei partok, olajf. magt. 132 Tihanyi öböl, olajf

15 Kató Kálmán 133 Holdfeljötte a Balatonon, olajf Szeles idő, olajf Mosás a Balatonban, olajf Szürke nap, olajf Balatoni hangulat, olajf Balatoni részlet, olajf Kézdi-Kovács László 139 Nyárfák a Balaton mellett, olajf Esthangulat a Balatonon, olajf Kisfalud! Stróbl Zsigmond 141 Kévekötő Komáromi Kacz Endre 142 A szepezdi part, olajf Kosztolányi Gusztáv Zoltán 143 Aligai partok, olajf Balatoni nymphák, olajf Kotász Károly 143 Öszi hangulat a kis Balatonnál, olajf Nyárfák Edericsnél, olajf- 10J00 t Körösfői Kriesch Aladár 147 Szántás Somogyban, olajf- Kövesdy Géza 148 Vasárnap délután, ceruzarajz Akt tanulmány egy kompozícióhoz, szenrajz Tihany a somogyi partról, olajf Nyári alkony a Balatonon, olf. 9000

16 152 Párás nap Zamárdin, olaif Itatás után, olajf Lovak a Balatonban, olajf Kunwald Cézár 155 Szepesd, olajf Esthangulat, (Szepesd) olajf Esthangulat, (Révfülöp) olajf Cséplés Zalában, olajf Lámné H, Irén 159 Vihar után, olaif Délutáni hangulat, olajf Naplemente a Balatonon, olajf Felhő tanulmány, olajf Lám Ilus 163 Leselkedő, olaif. magánt. 164 Szélben, olajf ^as?gallner Oszkár '65 Balaton-Györöki parasztudvar, of I6ti Ortanya Somogyban, olajf Virágos udvar, olajf. 700 Lux Elek 168 Strandon" gipsz Makoldy József 169 Hajóőr, vizf Balaton-Zamárdi régi pitvar, vizf Balaton-Zamárdi régi kapu, vizf Reggeli hangulat, olajf Markup Béla 173 Somogyi bakter

17 Mérő István 174 Vihar elölt, olajf t Mészöly Géza 175 Tájkép, olajf. a Wolfner Gyula-féle gyűjteményből 176 Balatonrészlet, olajf. a Wolfner Gyula-féle gyűjteményből 177 Balatoni kiöntés, olajf. eladó 178 Vih aros Balaton, olajf. alsókománai Álgya Sándorné urnő gyüjtem. 179 Női képmás, olajf. alsókománai Álgya Sándorné urnő gyüjtem. 180 Holdfeljötte a Balatonnál, olajf. Barthos Tivadar cs. és kir. kamarás ur gymből 180a Női arckép, olajfestmény Barthos Tivadar cs, és kir. kamarás ur gymből 180b Halászkunyhó a Balaton mellett Alpár Ignácz ur gyűjteményéből Nagy Dániel Ferencz 181 Derűs reggel, olajf Csendes alkony, olajf Nagy István 183 Magányos fák a Balaton partján, pasztel Balatoni hangulat I pasztel II III IV borús Vitorlák a Balatonon Vitorlások Kenesén 1200 Nagy Vilmos 192 Strandfürdő Balatonfüreden, olf Balatonfüredi parkrészlet, olajf. 3500

18 Nádler Róbert 194 Zalamegyei parasztudvar, olajf. 195 Kis nádas Kenesén, vizf. 196 Csendes Balaton, vizf. 197 Est a Balaton partján, vizf. 198 Balatoni szabadfürdő, olajf. 199 Balatonmelléki szőllő, olajf, 200 Kilátás a Balatonra, olajf. Neogrády László 201 Badacsony/Tomaj, vizf, Szilvafák, vizf Részlet a kisörsi szöllőből, vizf Nógrády Magda 204 A Badacsony tükrözése, vizf Tájrészlet Szigligetnél, vizf Balatoni részlet, vizf Györöki parasztkonyha, of Br. Nyáry Albert 209 Fonyódi part. vizf Balatoni partrészlet, vizf' Háborgó Balaton, vizf Fonyódi partrészlet, vizf Szigliget, vizf 2000 Nóvák József Lajos (Torbágyi) 214 Felhők a Bahton felett, színes tollr Berényi partrészlet, Balatoni fürdőzők Fürdőzők a Balatonon Balatoni felhők 1200

19 Pádly Aladár 219 Tihany, olajf A Balaton Tihanynál, olajf Páris Erzsi 221 Szigliget, ceruzarajz Kilátás a Fülöphegyről, olajf Pirhalla Nándor 223 Balatonparti mosónők, olajf Br. Pongrácz Sarolta 224 Október, olajf ifj. Radnay Rezső 225 Őszi délután a Balatonon, olajf Relkowc Mifa 226 A Balaton borús időben, pasztell 500 Rippl Rónai József 22.6a Fürdőzők a Balatonban, pastel Mt. Ripszám Henrik 227 Csopaki mise, pasztel Balatonparti éjszaka, pasztel Ej a Balatonon, olajf Csopaki nyárfák, pasztel 6000 R. Jakab Dénes 231 Ősz, pasztel Rubovics Márk 232 Sulykolás a Balatonon, olajf Naplemente a Balatonon, olajf Kis lak a Balaton partján, olajf Holdkelte a Balatonon, olajf. 3000

20 Rákosyné Gönczy Ilona 240 Viharos idő a Balatonon, olajf. Sárdy Bruíus 241 Felhők a Balaton fölött, olajf Kiöntés a Balaton partjón, olajf Sass Brunner Ferencz 243 A györöki partról, olajf Kilátás a Balatonra, (Gyenes-Diás) olajf Sassné Farkas Böske 245 Keszthelyi öböl, olajf Gyenes-Diás látképe, olajf Vihar előtt, (Gyenes-Diás) olajf Senyéi Jórsef 248 Napfelkelte vihar után, olajf Szigliget romjai, olajf A vö r ösberényi ref-templom, of Schuschny Erna 251 Kilátás a balatonföldvári strandról, pasztel Nádas Balatonföldváron, paszt Sidló Ferencz 253 Fürdőző nő, bronz Siuda Nándor 254 Tihanyi partrészlet, olajf Kenesei szakadékok, olajf Tihanyi falurészlet, olaif Szeptember Badacsonyban, olajf- 26C0

21 Sotymos Bea 258 Balatonmelléki férfi tipus, olajf t Spányi Béla 2^9 Osz a Zaia völgyében- olajf- Stadíer Xavér Ferencz 26U Vihar ulán a Balatonon, olajf 2000 Szdőczey János 261 Siófoki nagy fák, vizf Balaton-Edericsi régi temető, \f Siófoki fürdőzők, pasztel 800 Szentgyörgyi istván 264 Fürdő után, bronz Szigeti Jenő 265 Fürdő kabinok, pasztel Balaton, pasztel Badacsonyról, pasztel, Werner Lajos ur gyűjteményéből 268 Badacsonyi szöllőhegy, pasztel Badacsonyi partrészlet, pasztel 5000 Szlányi Lajos 270 Szürke hangulat a Balatonon, olf Somogyturi részlet, olajf Jacht a Balatonon, olajf Szigligeti öböl, olajf Balatongyöröki part, olajf Balatonvidéki hegvek, (Haláp)of- 800" ) 276 Badacsony, olajf Szigliget, olajf. 300O 278 Párás hangulat a Balatonon, of. 8000

22 Scholler Rezső 279 Este a Balatonon, olajf. Gy. Takács Béla 280 Kilátás Balatonkereszturról. vizf Fürdő Balatonkereszturnái, vizf Naplemente vizf Balatonkereszturi templom belseje Tobisch Ilona vizf Ködös Balaton, kőrajz 285 Fák a Balaton partján, magánt- ' ury Gyula 286 Balatongyöröki régi parasztkonyha olajf Balatonszemesi részlet, olajf Paraszt interieur, olajf Vihar előtt a Balatonon, olajf Badacsonyi kilátás, olajf ) Nyári hangulat a Balatonon, magt. Udvar\ Fái 292 Balaton-diási paraszt porta, olajf Esteli itatáskor (Aliga) Őszi este B-Györöknél Szántás a szigligeti határban,, 50C0 296 A Sió télen, Reggeli munka (Gyenes-Diás),, Viharos idő Balatonföldvárnál Zámor puszta Keszthely mellett Szigliget, olajf Vonyárc vashegy, olajf A Helykon, olajf. 2500

23 303 Reggeli hangulat, (Zámor) olajf. Vadon Benjámin 304 Horgászó gyerekek, olajf Örvényesi részlet, olajf t Valentiny János., 306 Vihar előtt a tihanyi öbölben, olajf- Varga Béla 307 Alkonyatkor, olajf- Vaszary János 308 Fürdőző aktok, olajf, 309 Fürdés után, olajf. 310 Triton, olajf. 311 Fürdés előtt, olajf. 311a Balatongyöröki vidék, olajf. b. Vaszkó Ödön Fürdőző nők a Balaton partján of Balaton-Keresztúri strand, olajf Várady Gyula 314 Sümeg vára, olajf Tél a Bakonyban, olajf Szürke idő Balaton-Gvörökön, Balaton-Györök látképe, olajf A balatongvöröki strand, olajf A Balaton Győröknél, olajf Vesztróczy Manó 320 Badacsonytető a fák mögött, of Sütkérező nő, olajf- 322 Kenesei utcarész, olajf.

24 Vidor János 323 Tihany, olajf. 400 Wagner Géza 324 Alkony a Balatonon, pasztel Vihar előtt a Balatonon, pasztel Naplemente, pasztel Májusi hangulat, pasztel mgtul. 328 Esthangulat, pasztel Rianás, pasztel 5000 Zipernovszky Jolán 383 Fonyódi gazda udvara, olajf Zsákodi Cstszér János 334 f Eötvös Károly, márvány Baranski E. László 335 Vizhordás a Balatonon, vizf. 336 Halászhajók, vizf. Mátrai Vilmos 337 Holdas éj a Balatonon, olajf Vadász Ilona 338 Aliga kora reggel, olajf A Walla-féle Tündér" kerámiái gyár díszedényei.

25 Előkészületben: Abel Pann Lengyel grafikusok Osztrák Reprezentatív kiállítás A műtárgyak eladását Kató Kálmán mütáros eszközli.. A vételár 50 / -a a vásárláskor, a többi 50 ü /o pedig 8 napon belül, legkésőbb azonban a kiállítás bezárásakor fizetendő. A kiirott árak ezer koronákban értendők.

,ÚJ MŰVÉSZCSOPORT' ELSŐ KIÁLLÍTÁSA 1917-1918

,ÚJ MŰVÉSZCSOPORT' ELSŐ KIÁLLÍTÁSA 1917-1918 AZ,ÚJ MŰVÉSZCSOPORT' ELSŐ KIÁLLÍTÁSA 1917-1918 A NEMZETI SZALONBAN V., ERZSÉBET-TÉR A NEMZETI SZALON TISZTIKARA: ELNÖK : GRÓF ANDRÁSSY GYULA V. B. T. T. ALELNÖKÖK : MOLNÁR VIKTOR NY. ÁLLAMTITKÁR HORVAI

Részletesebben

gróf Andrássy Gtjula z>. b t t.

gróf Andrássy Gtjula z>. b t t. A NEMZETI SZALON IGAZGATOSAGA ELNÖK : gróf Andrássy Gtjula z>. b t t. MŰVÉSZETI ALELNÖK : orvai János szobrászmiivési IGAZGATÓ : 3) éri] Béla festőművész Művészek: Edvi Illés Aladár ZKatona í\'ánaoi ZKézdi

Részletesebben

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: gróf Andrássy Gyula v. b t t.

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: gróf Andrássy Gyula v. b t t. A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: ELNÖK : gróf Andrássy Gyula v. b t t. MŰVÉSZETI ALELNÖK : IGAZGATÓ : ZH. orvai János 3)éry Béla IGAZGATÓSÁGI Művészek: Edvi Illés Aladár diatona ZNáncioi ÜCézdi ^Kovács Xászlö

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927)

KIÁLLÍTÁSA BERNÁTH AURÉL RIPPL-RÓNAI JÓZSEF GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. UJABB KÉPEINEK (1861 1927) GRÓF ALMÁSY-TELEKI ÉVA MŰVÉSZETI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÚZEUM) BUDAPEST, VI., NAGYMEZŐ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. BERNÁTH AURÉL UJABB KÉPEINEK ÉS RIPPL-RÓNAI JÓZSEF (1861 1927) VÁLOGATOTT MÜVEINEK KIÁLLÍTÁSA

Részletesebben

sociei gtój Andrássy Gyula v. b t t. Edvi Illés Aladár tkalona ÍNáncloi SKézdi ZKonács Xászló Rubovics Márk íbauman 3\íár(on Qellérl ^Jenö

sociei gtój Andrássy Gyula v. b t t. Edvi Illés Aladár tkalona ÍNáncloi SKézdi ZKonács Xászló Rubovics Márk íbauman 3\íár(on Qellérl ^Jenö A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: ELNÖK : gtój Andrássy Gyula v. b t t. MŰVÉSZETI ALELNÖK ; IGAZGATÓ: 'Jiorvai ^János Művészek: Edvi Illés Aladár tkalona ÍNáncloi SKézdi ZKonács Xászló Rubovics Márk c Vajda

Részletesebben

t Gróf ANDRÁSSY GYULA v. b. t. t.

t Gróf ANDRÁSSY GYULA v. b. t. t. a nemzeti szalon vezetősége Gellért Jenő E L N Ö K : t Gróf ANDRÁSSY GYULA v. b. t. t. ALELNÖKÖK: Ü G Y É S Z : Di. Képessy József PÉNZTÁRNOK : Eckstein M. Miklós Horvai János TISZTELETBELI TAGOK: IGAZGATÓ

Részletesebben

Alberth Ferenc I Kilátás a Danára, Of. 1000. 2 Magános ház. Of. 1000. Bachmann Iienrielíe 3 Csendélei. Of. Mtul. 4 Csendélet. Of.

Alberth Ferenc I Kilátás a Danára, Of. 1000. 2 Magános ház. Of. 1000. Bachmann Iienrielíe 3 Csendélei. Of. Mtul. 4 Csendélet. Of. Alberth Ferenc I Kilátás a Danára, Of. 1000. 2 Magános ház. Of. 1000. Bachmann Iienrielíe 3 Csendélei. Of. Mtul. 4 Csendélet. Of. 600- Balogh Sándor 5 Przemyslang romjai (Galiczia) Vf. 6. Mellame" temploma.

Részletesebben

H» TAVASZI 0 * KIÁLLÍTÁSÁNAK SF KATALÓGUSA #

H» TAVASZI 0 * KIÁLLÍTÁSÁNAK SF KATALÓGUSA # A NEMZETI SZALON H» TAVASZI 0 * KIÁLLÍTÁSÁNAK SF KATALÓGUSA # ^ BUPAPEST 1903 «A NEMZETI SZALON Sf «f KIAPÁSA «« A Nemzeti Szalon = tisztikara = GRÓF ANDRÁSSY GYULA, v. b. t. t., elnök VÉSZI JÓZSEF, orsz.

Részletesebben

SZÍNHÁZ, f. Sassy Attila gyűjteménye a Nemzeti Szalon csoportkiállításában

SZÍNHÁZ, f. Sassy Attila gyűjteménye a Nemzeti Szalon csoportkiállításában SZÍNHÁZ, f Sassy Attila gyűjteménye a Nemzeti Szalon csoportkiállításában Vasárnap délelőtt nyilik meg mint a szezon utolsó tárlata a Nemzeti Szalon csoportkiállitása, amelyen hét festőművész, egy iparnaüvésznő

Részletesebben

2-3. melléklet: Természetes fürdőhelyek

2-3. melléklet: Természetes fürdőhelyek Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 0 -. melléklet: Természetes fürdőhelyek Vízgyűjtő-gazdálkodási Terv - 0 -. melléklet: Természetes fürdőhelyek A /00 (IV..) Korm. rendelet szerint kijelölt fürdőhelyek listája,,

Részletesebben

MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN

MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN MŰCSARNOK KATALÓGUSOK A KÖNYVTÁRBAN 1896 1944 (A kiállítások időpontjának sorrendjében. Zárójelben a raktári szakjel.) 1896 1896. ezredéves országos kiállítás Budapesten. Az Országos Magyar Képzőművészeti

Részletesebben

Fesztiválok, kulturális rendezvények 2009.09.03.- 2009.09.06. 2009.09.03-

Fesztiválok, kulturális rendezvények 2009.09.03.- 2009.09.06. 2009.09.03- Rendezvény neve Település Helyszín időpont információ V. Balatoni Filmfesztivál Keszthely Balaton Színház Repülő Hollandi Országos Bajnokság Balatonföldvár Fesztiválok, kulturális rendezvények 2009.09.03.-

Részletesebben

irodalmi-, művészeti- és tudományos ELNÖKSÉGE.

irodalmi-, művészeti- és tudományos ELNÖKSÉGE. A BALATONI TÁRSASÁG irodalmi-, művészeti- és tudományos egyesület ELNÖKSÉGE. Elnök: zalánkeméni S)r. báró c ffllassics 'Gibor Másod elnökök : Dr. Cholnoky üenö, Déry Béla, báró íp. Horváth Emil, mindszenti

Részletesebben

KATALÓGUSA. Deli Antal Novotny Emil Róbert Papp Gábor, Vadler Jenő festőművészek. Bacher Rózsi S. Balla Margit festöművésznők, valamint

KATALÓGUSA. Deli Antal Novotny Emil Róbert Papp Gábor, Vadler Jenő festőművészek. Bacher Rózsi S. Balla Margit festöművésznők, valamint fí 03 3S8-1K KIÁLLÍTÁS & X L I I. A C S O P O R T K T Á L L I T Á S KATALÓGUSA Deli Antal Novotny Emil Róbert Papp Gábor, Vadler Jenő festőművészek Bacher Rózsi S. Balla Margit festöművésznők, valamint

Részletesebben

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA:

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: ELNÖK : qráf Andrássy Gyula v. b t ALELNÖK : íjcorvai ^János szobrászművész IGAZGATÓ 3)éry Béla IGAZGATÓSÁGI TAGOK ébauman ZMárton Qellert Jenő Katona ^Nándoi Kezdi ^Kovács

Részletesebben

A Balaton fejlesztési térkép v.0.1 bemutató előadás

A Balaton fejlesztési térkép v.0.1 bemutató előadás A Balaton fejlesztési térkép v.0.1 bemutató előadás Balaton Fejlesztési Tanács Balatoni Integrációs és Fejlesztési Ügynökség Kht. Siófok, 2008. június 10. Fejlesztési Térkép céljai Mire irányul? A Balaton

Részletesebben

PAÀL LÁSZLÓ TÁRSASÁG. Il-IK KIÁLLÍTÁSÁNAK KATALÓGUSA

PAÀL LÁSZLÓ TÁRSASÁG. Il-IK KIÁLLÍTÁSÁNAK KATALÓGUSA A PAÀL LÁSZLÓ TÁRSASÁG Il-IK KIÁLLÍTÁSÁNAK KATALÓGUSA A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: ELNÖK : Gróf ANDRÁSSY GYULA v. b. t. t. MŰVÉSZETI ALELNÖK : IGAZGATÖ : Horvai János Művészek: IGAZGATÓSÁGI TAGOK: Déry

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 55/1. Osváth Miklós (1935) Zsombék, 1983. technika: papír, akvarell méretek: 27 x 21 cm kikiáltási ár: 6.000 Ft leütési ár: 6.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 55/1. Osváth Miklós (1935) Zsombék, 1983. technika: papír, akvarell méretek: 27 x 21 cm kikiáltási ár: 6.000 Ft leütési ár: 6. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 55/1. Osváth Miklós (1935) Zsombék, 1983.

Részletesebben

Premier Galéria 12. aukció 2015. október 19.

Premier Galéria 12. aukció 2015. október 19. Premier Galéria 12. aukció 2015. október 19. Tételszám 1 Rippl-Rónai József (1861-1927): Gitáros nő 2 Szentgyörgyi Kornél (1916-2006): Korlátnál 3 Rippl-Rónai József (1861-1927): Akt lepellel 4 Iványi-Grünwald

Részletesebben

NEMZETI SZALON S? SF SF TÉLI 3 S? IS KIÁLLÍTÁSÁNAK * KATALÓGUSA s

NEMZETI SZALON S? SF SF TÉLI 3 S? IS KIÁLLÍTÁSÁNAK * KATALÓGUSA s A NEMZETI SZALON S? SF SF TÉLI 3 S? IS KIÁLLÍTÁSÁNAK * KATALÓGUSA s SÍSí BUPAPEST ÍSÍS ANEA\ZETI SZALON Sí Sí KI A PÁS A íf ÍS A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSÁNAK I? KATALÓGUSA A SfSf BUPAPEST 5S3S ANEMZETI

Részletesebben

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGI. gróf Andrássy Gyula v. b. t. t. ^Molnár '-Viktor ZKorvai fjános. 3)éry Béla

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGI. gróf Andrássy Gyula v. b. t. t. ^Molnár '-Viktor ZKorvai fjános. 3)éry Béla A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: ELNÖK : gróf Andrássy Gyula v. b. t. t ALELNÖKÖK : ^Molnár '-Viktor ZKorvai fjános ny. államtitkár szobrászművész IGAZGATÓ: 3)éry Béla IGAZGATÓSÁGI TAGOK: Baditz Ottó Gellért

Részletesebben

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA:

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: ELNÖK: GRÓF ANDRÁSSY GYULA V. B. T. T. ALELNÖKÖK: MOLNÁR VIKTOR HORVAI JÁNOS NY ÁLLAMTITKÁR SZOBRÁSZMŰVÉSZ BADITZ OTTÓ KACZIÁNY ÖDÖN IGAZGATÓ: DÉRY BÉLA IGAZGATÓSÁGI TAGOK

Részletesebben

* & KIÁLLÍTÁSÁNAK KÉPES KATALÓGUSA BUDAPEST NEMZETI SZALON 1930 JANUÁR

* & KIÁLLÍTÁSÁNAK KÉPES KATALÓGUSA BUDAPEST NEMZETI SZALON 1930 JANUÁR * & KIÁLLÍTÁSÁNAK KÉPES KATALÓGUSA BUDAPEST NEMZETI SZALON 1930 JANUÁR A NEMZETI SZALON VEZETŐSÉGE ELNÖK : f Gróf ANDRÁSSY GYULA v. b. t. t. ALELNÖKÖK : IGAZGATÓ : Gellért Jenő Horvai János Dén> I éla

Részletesebben

1929. SZEPTEMBER HÓ.

1929. SZEPTEMBER HÓ. á LARSEN OSCAR ÉS GLASNER J. OSZTRÁK FESTŐ- ÉS GRAFIKUS MŰVÉSZEK GYŰJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSÁNAK KATALÓGUSA 1929. SZEPTEMBER HÓ. A NEMZETI SZALON VEZETŐSÉGE ELHÖK : f Gróf ANDRÁSSY GYULA v. b. t. t. ALELNÖKÖK

Részletesebben

KATALÓGUSA. Kende István Kornai József Lévay Lajos Merényi Rudolf Nikolskij Jenő és Báró Nyáry Albert 1925 JANUÁR HÓBAN. művei.

KATALÓGUSA. Kende István Kornai József Lévay Lajos Merényi Rudolf Nikolskij Jenő és Báró Nyáry Albert 1925 JANUÁR HÓBAN. művei. 1 XLIII. A C S O P O R T K I Á L L I T Á S KATALÓGUSA Kende István Kornai József Lévay Lajos Merényi Rudolf Nikolskij Jenő és Báró Nyáry Albert festőművészek művei 1925 JANUÁR HÓBAN * (A Nemzeti Szalon.)

Részletesebben

o csász. és kir. fensége főhercegnő udvari szallitója. PICK ADOLF BUDAPEST IV. KER., EGYETEM UTCA n. RAKTAR REGISÉGEK, VÉTELE ÉS ELADASA

o csász. és kir. fensége főhercegnő udvari szallitója. PICK ADOLF BUDAPEST IV. KER., EGYETEM UTCA n. RAKTAR REGISÉGEK, VÉTELE ÉS ELADASA o csász. és kir. fensége klotild főhercegnő udvari szallitója. PICK ADOLF BUDAPEST IV. KER., EGYETEM UTCA n. RAKTAR REGISÉGEK, BÚ- TOR ÉS MÜTARGYAKBOL. EGESZ GYŰJTEMÉNYEK VÉTELE ÉS ELADASA A NEMZETI SZALON

Részletesebben

MAGYAR AKVARELL ÉS PASTELLFESTŐK EGYESÜLETÉVEL ÉS A KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYÜTTESEN RENDEZETT KATALÓGUSA 1928. MÁJUS-JÚNIUS.

MAGYAR AKVARELL ÉS PASTELLFESTŐK EGYESÜLETÉVEL ÉS A KÉPZŐMŰVÉSZETI EGYÜTTESEN RENDEZETT KATALÓGUSA 1928. MÁJUS-JÚNIUS. A NEMZETI SZALON MŰVÉSZETI A EGYESÜLETNEK MAGYAR AKVARELL ÉS PASTELLFESTŐK EGYESÜLETÉVEL ÉS A SOPRONI KÉPZŐMŰVÉSZETI KÖRREL EGYÜTTESEN RENDEZETT KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSNAK KATALÓGUSA NEMZETI SZALON 1928.

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSÁNAK «T KATALÓGUSA #

KIÁLLÍTÁSÁNAK «T KATALÓGUSA # A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSÁNAK «T KATALÓGUSA # BUPAPEST 1902-1903 A NEMZETI SZALON Sf Sí KIAPÁSA «« A Nemzeti Szalon = tisztikara = GRÓF ANDRÁSSY GYULA, v. b. t. t., elnök VÉSZI JÓZSEF, orsz. képv., alelnökök

Részletesebben

N EM2ETLS2AL0N KIÁLLÍTÁSÁNAK KATALÓGUSA Ő M BUPAPEST A NEMZETI SZALON - KIAPÁSA

N EM2ETLS2AL0N KIÁLLÍTÁSÁNAK KATALÓGUSA Ő M BUPAPEST A NEMZETI SZALON - KIAPÁSA A N EM2ETLS2AL0N Ő M KIÁLLÍTÁSÁNAK KATALÓGUSA BUPAPEST A NEMZETI SZALON - KIAPÁSA A NEMZET! SZALON ŐSZI KIÁLLÍTÁSÁNAK % KATALÓGUSA * Sí Sí BUPAPEST # # A NEMZETI SZALON SÍ SÍ KIAPÁSA?g?s A Nemzeti Szalon

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

MAGYAR LEVE LES KÖNYV II.

MAGYAR LEVE LES KÖNYV II. MAGYAR LEVE LES KÖNYV II. II. KÖTET TARTALOMJEGYZÉKE Kölcsey Ferenc 5 509. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, 1811 - Kölcsey m. m. IX. 58-60. r 6 510. Kölcsey Ferenc Kazinczy Ferencnek, 1813 - Kölcsey

Részletesebben

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: %róf Andrássy Gyula v. b, f t. 3)éry Béla

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: %róf Andrássy Gyula v. b, f t. 3)éry Béla _ A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: ELNÖK: %róf Andrássy Gyula v. b, f t. ALELNÖK : szobrászm üvésí IGAZGATÓ 3)éry Béla IGAZGATÓSÁGI TAGOK ZBauman 3\íárton Qellért Jenő SKalona ZNándoi Kézdi ^Kovács Xászló

Részletesebben

Melléklet. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található különleges madárvédelmi területek. Aggteleki-karszt (HUAN10001)

Melléklet. Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található különleges madárvédelmi területek. Aggteleki-karszt (HUAN10001) Aggteleki Nemzeti Park Igazgatóság illetékességi területén található különleges madárvédelmi területek Aggteleki-karszt (HUAN10001) Aggtelek 010, 0100, 0101, 0102/7, 0103/2, 0103/3, 0103/4, 0103/6, 0103/7,

Részletesebben

Gróf ANDRÁSSY GYULA v. b. t. t. Nádler Róbert

Gróf ANDRÁSSY GYULA v. b. t. t. Nádler Róbert A NEMZETI SZALON VEZETŐSÉGE: ELNÖK : Gróf ANDRÁSSY GYULA v. b. t. t. ALELNÖKÖK: Gellért Jenő Horvai János ÜGYÉSZ: Dr. Képessy József PÉNZTÁRNOK : Eckstein M. Miklós TISZTELETBELI TAGOK: IGAZGATÓ : Déry

Részletesebben

KIÁLLÍTÁSA HINCZ GYULA DOMANOVSZKY ENDRE ERDEY DEZSŐ ERNST ENDRE FESTMÉNYEINEK ÉS RAJZAINAK. SZŐNYEGEINEK ÉS TERVEINEK. SZOBRAINAK

KIÁLLÍTÁSA HINCZ GYULA DOMANOVSZKY ENDRE ERDEY DEZSŐ ERNST ENDRE FESTMÉNYEINEK ÉS RAJZAINAK. SZŐNYEGEINEK ÉS TERVEINEK. SZOBRAINAK HINCZ GYULA FESTMÉNYEINEK ÉS RAJZAINAK. DOMANOVSZKY ENDRE SZŐNYEGEINEK ÉS TERVEINEK. ERDEY DEZSŐ SZOBRAINAK KIÁLLÍTÁSA KENDEZTE : ERNST ENDRE AZ ERNST-MÚZEUM KIADÁSA BUDAPEST, 1938 JANUÁR HÓ ELŐSZÓ Eredeti

Részletesebben

A BALATON LEGNAGYOBB VITORLÁSKIKÖTŐ LÁNCA

A BALATON LEGNAGYOBB VITORLÁSKIKÖTŐ LÁNCA A BALATON LEGNAGYOBB VITORLÁSKIKÖTŐ LÁNCA VITORLÁSKIKÖTŐK A BALATON KÖRÜL 2016 BALATONI HAJÓZÁSI ZRT. Ha Balaton, akkor Hajózás! BAHART KIKÖTŐ LÁNCA, ILLETVE TÚRAHELYEI BAHART vitorláskikötők Balatonalmádi

Részletesebben

képzőművészek új T Á R S A S A O A K U. T SS'S MArciüs

képzőművészek új T Á R S A S A O A K U. T SS'S MArciüs NEMZETI SZA1 A képzőművészek új T Á R S A S A O A K U. T f SS'S MArciüs A NMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: ELNÖK : gróf Andrássy Gyula v. b t t. MŰVÉSZETI ALELNÖK : IGAZGATÓ: ZKorvai János 3)éry Béla Művészek:

Részletesebben

%rój Andrássy Gyula v. b t t.

%rój Andrássy Gyula v. b t t. A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: ELNÖK: %rój Andrássy Gyula v. b t t. MUVESZETI ALELNÖK SKorvai János szobrászmüvési IGAZGATÓSÁGI Művészek: Ldvi Illés Aladár Siatona ZNánüoi Kézdi ^Kovács Xászló Ruoovics

Részletesebben

MODERN FRANCIA NAGY- MESTEREK TÁRLATA MAGYAR MŰVÉSZEK KARÁ- CSONYI MŰVASARJA ÉS AZ ÉREMKEDVELŐK EGYESÜ- LETÉNEK KIÁLLÍTÁSA a

MODERN FRANCIA NAGY- MESTEREK TÁRLATA MAGYAR MŰVÉSZEK KARÁ- CSONYI MŰVASARJA ÉS AZ ÉREMKEDVELŐK EGYESÜ- LETÉNEK KIÁLLÍTÁSA a MODERN FRANCIA NAGY- MESTEREK TÁRLATA MAGYAR MŰVÉSZEK KARÁ- CSONYI MŰVASARJA ÉS AZ ÉREMKEDVELŐK EGYESÜ- LETÉNEK KIÁLLÍTÁSA a 1907 DECEMBER ARfl 50 FILLÉR LÉGRÁDY TESTVÉREK BUDAPEST V., Váci-körút 78 A

Részletesebben

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar

2014 Január/January/Januar Február/February/Februar Fotó: faluskriszta.hu NAPTÁR 20 5. Hét/Week/Woche 27 Montag 28 Dienstag 29 Mittwoch 30 Donnerstag 31 Freitag 1 Samstag 2 Angelika, Angyalka Károly, Karola Adél, Eta Martina, Gerda Marcella, Lujza Ignác,

Részletesebben

SENST MUZEUM, BUDAPEST, 1954- JLliUS-AUGUSZTUS

SENST MUZEUM, BUDAPEST, 1954- JLliUS-AUGUSZTUS N Y Á R I T Á R L A T SENST MUZEUM, BUDAPEST, 1954- JLliUS-AUGUSZTUS BIRALÓ bizottság tagjai Kocsis András Antal Károly Baksa Soós György, Bánó Endre, Beck András, Benedek Jenő Berda Ernőné Csáki Maronyák

Részletesebben

Balatonfüred-nyaraló

Balatonfüred-nyaraló Balatonfüred-nyaraló Utcanév Ady Endre u. keleti oldal Ady Endre u. nyugati oldal Alsó Köz Alsómuskátli u. Arácsi u. Arad u. Arany János u. Aranyhíd sétány Árokszőlő u. Árpád u. Árvalányhaj u. Babits M.u.

Részletesebben

Beérkezett pályamûvek listája:

Beérkezett pályamûvek listája: Beérkezett pályamûvek listája: kiállítva elutasítva Sorszám Név Méret (cm), technika ép címe Zsûri döntése 1. Timár Zoltán 61,5x52,5, szerkesztés, tus, filc Béka Letenye 66x52, szerkesztés, tus, filc A

Részletesebben

57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) 3.200 Ft 6.500 Ft 57/9. Olgyai Viktor (1870-1929) 13.000 Ft 13.000 Ft 57/10. Berkes Antal (1874-1938)

57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) 3.200 Ft 6.500 Ft 57/9. Olgyai Viktor (1870-1929) 13.000 Ft 13.000 Ft 57/10. Berkes Antal (1874-1938) 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 57/1. Forain, Jean-Louis (1852-1931) Téli

Részletesebben

LXIII. CS0P0RTK1ÁLLITÁS KATALÓGUSA. BÁND VIKTÓRIA BENYOVITS VAJDA KLÁRI BOKOR VILMOS MOLNÁR TIBOR NAGY, ISTVÁN t PONGRACZ D.

LXIII. CS0P0RTK1ÁLLITÁS KATALÓGUSA. BÁND VIKTÓRIA BENYOVITS VAJDA KLÁRI BOKOR VILMOS MOLNÁR TIBOR NAGY, ISTVÁN t PONGRACZ D. A LXIII. CS0P0RTK1ÁLLITÁS KATALÓGUSA BÁND VIKTÓRIA BENYOVITS VAJDA KLÁRI BOKOR VILMOS MOLNÁR TIBOR NAGY, ISTVÁN t PONGRACZ D. SZIGFRID MÜVEI. 1929. ÁPRILIS HÓ. A NEMZETI SZALON VEZETŐSÉGE: Hl.NÖK : Gróf

Részletesebben

MUNKÁCSY-CÉH III. KIÁLLÍTÁSA GLATZ OSZKÁR,ORBÁN DEZSŐ GEDÖ LIPÓT

MUNKÁCSY-CÉH III. KIÁLLÍTÁSA GLATZ OSZKÁR,ORBÁN DEZSŐ GEDÖ LIPÓT MUNKÁCSY-CÉH III. KIÁLLÍTÁSA E kiállítás tartama alatt GLATZ OSZKÁR,ORBÁN DEZSŐ felolvasnak, GEDÖ LIPÓT a Munkácsy-Céh rendes tagjairól minden kedden és szombaton, délelőtt 11 1 közt karikatúrát csinál.

Részletesebben

2 Ábel. Péntek Friday Freitag 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00

2 Ábel. Péntek Friday Freitag 8:00 8:00 9:00 9:00 10:00 10:00 11:00 11:00 12:00 12:00 13:00 13:00 14:00 14:00 15:00 16:00 17:00 18:00 19:00 20:00 05 9 Tamás, Tamara 0 Dávid, Zoárd Szilveszter, Darinka Újév, Fruzsina Ábel Genovéva, Benjámin, Titusz, Leona 0. December December Dezember 05. Január January Januar. hét Week Woche 6 Vanda, Paula, Titanilla

Részletesebben

57. Balaton Kupa Végeredmények

57. Balaton Kupa Végeredmények 57. Balaton Kupa Végeredmények I. Kategória (Férfi szuperliga, NB I-II-III.) Csapatverseny: Helyezés: Csapat: Ütött fa 2282 fa Kaposvári I. 2247 fa 3. Attala 2225 fa 4. Kaposvári II. 2203 fa 5. 2200 fa

Részletesebben

A Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) tagjai (szavazati joggal)

A Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) tagjai (szavazati joggal) A Balaton Fejlesztési Tanács (BFT) tagjai (szavazati joggal) s.rsz. Képviselet 1 Kormány 2 3 4 5 6 7 8 9 Dél-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács Nyugat

Részletesebben

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK

XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK XV. FUTABONY - MAGAS ISTVÁN EMLÉKVERSENY 2014 EREDMÉNYEK Óvodások H. Név Sz. év Város Óvoda 1 Baranyai Levente 2008 Abony Szivárvány Óvoda 2 Ferenczy Dániel 2008 Abony Pingvines Óvoda 3 Juhász Hanna 2008

Részletesebben

gróf Andrássy Gyula v. b. t t.

gróf Andrássy Gyula v. b. t t. A NEMZETI SZALON IGAZGATOSAGA: ELNÖK : gróf Andrássy Gyula v. b. t t. MUVESZET1 ALELNÖK th orvai szobrász János rn Üt és i IGAZGATÓSÁGI Művészek: Edvi Illés Aladár ^Katona 3\'ánctoi ÍKézdi ÍKovács Xászlö

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

SZERKESZTI TORMAY CECILE

SZERKESZTI TORMAY CECILE NAPKELET SZERKESZTI TORMAY CECILE XV. KÖTET 1930 JANUÁR JÚNIUS 1 6. SZÁM A MAGYAR IRODALMI TÁRSASÁG KIADÁSA BUDAPEST TARTALOM. REGÉNY Török Sándor : Az idegen város 67, 157, 256, 362, 442, 563 ELBESZÉLÉSEK

Részletesebben

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943)

A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) A MAGYAR FILM OLVASÓKÖNYVE (1908-1943) SZÖVEGGYŰJTEMÉNY Válogatta, szerkesztette és a jegyzeteket írta KÓHATI ZSOLT MAGYAR NEMZETI FILMARCHIVÜM Budapest 2001 \/\\ / BEVEZETŐ 9 FILMELMÉLET 15 BRESZTOVSZKY

Részletesebben

aukció 1. tétel - Zórád Ernő (1911-2004): Tabáni délután 2. tétel - Szentiványi Lajos (1909-1973): Pipacsos csendélet kikiáltási ár: 130 000 HUF

aukció 1. tétel - Zórád Ernő (1911-2004): Tabáni délután 2. tétel - Szentiványi Lajos (1909-1973): Pipacsos csendélet kikiáltási ár: 130 000 HUF aukció Hatodik önálló és jótékonysági aukciója aukció időpontja 2014.03.31. hétfő 18:00 rendezi Premier Galéria helyszín Veyron Kávézóban, cím: Kecskemét, Horog utca 9. elérhetőségek 06/30-9-383-027 premiergaleria@gmail.com

Részletesebben

Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter az Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a alkalmából

Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter az Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a alkalmából Dr. Fazekas Sándor vidékfejlesztési miniszter az Államalapító Szent István ünnepe, augusztus 20-a alkalmából Magyar Érdemrend Tisztikeresztje kitüntetést adta át Dr. Darvas Béla, a Központi Élelmiszer-tudományi

Részletesebben

Két kiállítás. nes és fekete ^d, biztosi us Végh, zgaliúasmű. om. v ^

Két kiállítás. nes és fekete ^d, biztosi us Végh, zgaliúasmű. om. v ^ Két kiállítás Vasárnap délelőtt nyílik meg az Ernst-múzeum és a Nemzeti Szalon csoportkiállítása. Az előbbin Glatz Oszkár, Orbán Dezső és Végh Gusztáv vesznek részt, gazdag, nívós anyaggal, amelyet Ferenczy

Részletesebben

MŰVÉSZETI ÉS KERESKEDELMI INTÉZET. BUDAPEST, VI., HAGYMEZÖ-UTCÁ E. (volt E R H ST-M ÚZ E U M) J / é. fű ARO' -- A NEMZETI SPORTBIZOTTSÁG

MŰVÉSZETI ÉS KERESKEDELMI INTÉZET. BUDAPEST, VI., HAGYMEZÖ-UTCÁ E. (volt E R H ST-M ÚZ E U M) J / é. fű ARO' -- A NEMZETI SPORTBIZOTTSÁG MŰVÉSZETI ÉS KERESKEDELMI INTÉZET BUDAPEST, VI., HAGYMEZÖ-UTCÁ E. (volt E R H ST-M ÚZ E U M) J / é. fű ARO' -- A NEMZETI SPORTBIZOTTSÁG ÉS A MAGYAR KÉPZŐMŰVÉSZEK SZABADSZERVEZETÉNEK KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSA

Részletesebben

MAGYAR ARCKÉPFESTŐK TÁRSASÁGA I. KIÁLLÍTÁSÁNAK KATAL OGrUSA

MAGYAR ARCKÉPFESTŐK TÁRSASÁGA I. KIÁLLÍTÁSÁNAK KATAL OGrUSA \G83 A MAGYAR ARCKÉPFESTŐK TÁRSASÁGA I. KIÁLLÍTÁSÁNAK KATAL OGrUSA BUDAPEST, NEMZETI SZALON, 1930. OKTÓBER A MAGYAR ARCKÉPFESTŐK TÁRSASÁGA I. KIÁLLÍTÁSÁNAK F Ő V É D N Ö K E : NAGYBÁNYAI vitéz Horthy Miklós

Részletesebben

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai Veszprém megye Balatonfüredi Járás Tervezet a települési önkormányzatok 2013. évi novemberi véleménynyilvánításához Készült: Veszprém Megyei

Részletesebben

Premier Galéria nyolcadik aukció 2014. október 13.

Premier Galéria nyolcadik aukció 2014. október 13. Premier Galéria nyolcadik aukció 2014. október 13. Tételszám 1 Bozsó János (1922-1998): Akt Vegyestechnika/papír, 58x44 cm, jbl.: Bozsó János 28000 50000-70000 2 Szőnyi István (1894-1960): Rézkarc/papír,

Részletesebben

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai

A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai A kötelező felvételt biztosító általános iskolák körzethatárai Balatonfüred Város Önkormányzata Tervezet a települési önkormányzat 2015. évi novemberi vélemény-nyilvánításához Járás/Tankerület székhelye:

Részletesebben

Résztvevő festőművésze^:

Résztvevő festőművésze^: Résztvevő festőművésze^: Ba3itz Ottó Balló 3e Baseli árpáh BoHor 93a Boruth Glnclor Kegeclüs Cászló Kollós? Simon Kaczián? Ödön Kann övula Kardos Qi?ula Kardal? íöór KarlovszI*? Bertái. Keleti Gusztáv

Részletesebben

A SZOLNOKI MŰVÉSZTELEP

A SZOLNOKI MŰVÉSZTELEP A SZOLNOKI MŰVÉSZTELEP KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁS A MŰVÉSZTELEP ALAPÍTÁSÁNAK 50-IK ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL E R N 8 1 M U Z E l! M \ A C, V >1 E Z Ő - U. 8 1952. MÁJI S JÍMVS A szolnoki művésztelep. Több mint

Részletesebben

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő

Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő Magyar Egyetemi-Főiskolai Országos Bajnokság Futsal Döntő Budapest, 2012. árpilis 12-13. Támogatók: A játékosok, szervezők és a kilátogató nézők ellátását biztosítja Támogatók: Médiapartnereink: 2 A MAGYAR

Részletesebben

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK

KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK VERSENYZŐ NEVE SZÜL.ÉV KEDVEZMÉNY TÁBLA 2012 BALATONMAN FÜRED 2013 BALATONMAN FÜRED 2014 BM FÜRED 2014 BM KENESE 2015 BM FÜRED 2015 BM KENESE TELJESÍTÉSEK IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON KÖZÉPTÁV SPECIÁL IRON

Részletesebben

Somogy megye fürdésre használt felszíni vizeinek minősége 2011. Balaton déli partján kijelölt fürdőhelyek (strandok) Balatonberénytől Siófokig

Somogy megye fürdésre használt felszíni vizeinek minősége 2011. Balaton déli partján kijelölt fürdőhelyek (strandok) Balatonberénytől Siófokig Somogy megye fürdésre használt felszíni vizeinek minősége 2011. A természetes fürdővizekben való fürdés feltételeit és az engedélyezés rendjét a természetes fürdővizek minőségi követelményeiről, valamint

Részletesebben

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516

Óvoda Halász Lajosné Bedegkér Somogy Rákóczi u. 146. 8666 Novográdeczné Balogh Anna Berzence Somogy Virág u. 10. 7516 OM azon. név vezeto helység megye utca hsz irsz 034095 Általános Iskola Németh Ilona Ádánd Somogy Széchenyi u. 8. 8653 034008 Gábor Andor Általános Iskola Hosszú László Babócsa Somogy Rákóczi u. 3. 7584

Részletesebben

gróf Andrássy Gyula v. b t t.

gróf Andrássy Gyula v. b t t. A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: ELNÖK : gróf Andrássy Gyula v. b t t. MŰVÉSZETI ALELNÖK: ífíorvai János szobrászművész IGAZGATÓ: 3)éry Béla IGAZGATÓSÁGI TAGOK: Művészek: Műpártolók: Edvi Illés Aladár ikatona

Részletesebben

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben?

3. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva melyik somogyi városba látogatott Bertók László költő 2014-ben? 4. forduló Kedves Gyerekek! Ebben a fordulóban megyénk közelmúltjából kaptok kérdéseket, melyeket Dr. Sipos Csaba, a megyei könyvtár helytörténeti kutatója állított össze. Böngésszetek az interneten, illetve

Részletesebben

nek az a csillagászati gyorsasága, a mely egyrész elröpitette az emberiséget a világháborúhoz, az atomok fölrobbantásához, a repülés, a dróttalan

nek az a csillagászati gyorsasága, a mely egyrész elröpitette az emberiséget a világháborúhoz, az atomok fölrobbantásához, a repülés, a dróttalan BASCH GYULA KÉPEI. A falakról a mult század nyolcvanas és kilencvenes évei tekintenek reánk. Az akkori emberek, az ő koruknak divatja és annak az időnek festői erkölcse. Józan és szolid művészet. Az ecset

Részletesebben

LOTZ KÁROLY ERNST-MUZEÜM EMLÉKKIÁLLÍTÁST. legközelebb

LOTZ KÁROLY ERNST-MUZEÜM EMLÉKKIÁLLÍTÁST. legközelebb f I MZ ERNST-MUZEÜM legközelebb LOTZ KÁROLY EMLÉKKIÁLLÍTÁST rendez. Tiz év múlott el azóta, hogy a Képzőművészeti Társulat a Lotz-kiállitást rendezte. Azóta a nagy magyar mester oly sok elfeledett ismeretlen

Részletesebben

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács

43 Kiss György Ö. Nemzeti Győr 44 Krakovszky János I. osztályú Budapest 45 Kovács Iván EABA Budapest 46 Kovács Gábor I. osztályú Baja 47 Kovács 2012. évi bírólista Név Minősítés Város 1 Ajtai Péter AIBA Budapest 2 Babai Sándor II. osztályú Tatabánya 3 Becsey Károly AIBA Szeged 4 Bende Szabolcs II. osztályú Hódmezővásárhely 5 Benda Tivadar Ö. Nemzeti

Részletesebben

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949

ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 ZALA MEGYEI LEVÉLTÁR Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3. RAKTÁRI JEGYZÉK X. 218. Zala vármegyei Közjóléti Szövetkezet iratai 1940-1949 Terjedelme: 3 doboz +1 kötet = 0,36 ifm Helyrajzi jelzete: Elhelyezés:

Részletesebben

_A NEMZETI SZALON 394. KIÁLLÍTÁSA FERENCZY VALÉR GYŰJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSÁNAK. 12.8. ír, v 1928. ÁPRILIS HÓ

_A NEMZETI SZALON 394. KIÁLLÍTÁSA FERENCZY VALÉR GYŰJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSÁNAK. 12.8. ír, v 1928. ÁPRILIS HÓ / _A NEMZETI SZALON 394. KIÁLLÍTÁSA FERENCZY VALÉR GYŰJTEMÉNYES KIÁLLÍTÁSÁNAK 12.8. ír, v 1928. ÁPRILIS HÓ A NEMZETI SZALON VEZETŐSÉGE: ELNÖK : Gróf ANDRÁSSY GYULA v. b. t. t. ALELNÖKÖK: IGAZGATÓ: Gellért

Részletesebben

Háziorvosi körzetek - Komárom

Háziorvosi körzetek - Komárom Háziorvosi körzetek - Komárom 1. számú felnőtt háziorvosi körzet Dr. Juhász Márton Rendelő: 2900 Komárom, Tóth L. u. 7. Tel.: 34/344-995 Rendelés idő: Hétfő: 13:00 16:30 Kedd, Csütörtök: 9:00 12:00 Szerda,

Részletesebben

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye

MVMSZ tagok nyilvántartása. Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye MVMSZ tagok nyilvántartása Státusz Szervezet neve, székhelye Képviselő MVMSZ közgyűlés résztvevők Bács-Kiskun megye 1. megyei hatókörű városi Katona József Múzeum 6000 Kecskemét, Bethlen krt. 1. 2. területi,

Részletesebben

Ózd város belterületein kutyafuttatásra kijelölt területek. 1. Interspar felé vezető út Piac út által határolt terület (11505/7 hrsz.

Ózd város belterületein kutyafuttatásra kijelölt területek. 1. Interspar felé vezető út Piac út által határolt terület (11505/7 hrsz. 1. melléklet a /... ( ) önkormányzati rendelethez Ózd város belterületein kutyafuttatásra kijelölt területek 1. Interspar felé vezető út Piac út által határolt terület (11505/7 hrsz.); 2. A Vasvár út 64-82.

Részletesebben

ELNÖK : Gróf ANDRÁSSY GYULA v. b. t. t. ALELNÖKÖK : IGAZGATÓ : TISZTELETBELI TAGOK: bociei'aikek : KÜLFÖLDI SOCIETAIREK:

ELNÖK : Gróf ANDRÁSSY GYULA v. b. t. t. ALELNÖKÖK : IGAZGATÓ : TISZTELETBELI TAGOK: bociei'aikek : KÜLFÖLDI SOCIETAIREK: A NEMZETI SZALON VEZETŐSÉGE: ELNÖK : Gróf ANDRÁSSY GYULA v. b. t. t. ALELNÖKÖK : IGAZGATÓ : Gellért Jenő Horvai János Déry Béla ÜGYÉSZ: Dr. Képessy József PÉNZTÁRNOK : Eckstein M. Miklós MŰTÁKOS: Kató

Részletesebben

A TÉLI KIÁLLÍTÁS ASzépművészeti Múzeum előcsarnokában

A TÉLI KIÁLLÍTÁS ASzépművészeti Múzeum előcsarnokában TATZ LÁSZLÓ A BENKŐ-DIJ NYERTESE FIATAL NŐ ARCKÉPE A TÉLI KIÁLLÍTÁS ASzépművészeti Múzeum előcsarnokában s három termében nyilt meg a Képzőművészeti Társulat 1917 1918. évi téli kiállítása. A Műcsarnok

Részletesebben

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei

Országos Szakiskolai Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Országos i Közismereti Verseny 2008/2009 Regionális forduló eredményei Versenyző Számítástechnika 2009. március 7. Dél-Alföld Paitkó Dániel 0,0 125 17 Kós Károly Építő-, Fa- és Szolgáltatóipari Tagiskola

Részletesebben

MOST JELENT MEG ERNST-MUZEUM.

MOST JELENT MEG ERNST-MUZEUM. MOST JELENT MEG ERNST-MUZEUM. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto : Szent István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST : Tintoretto egy ösmeretlen magyar vonatkozású képe. II. füzet.

Részletesebben

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS

Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS Révfülöpi Nyár 2008. JÚNIUS 2008. június 14. szombat 18 óra RAFFAY BÉLA szobrászművész kiállításának megnyitója a Tóparti Galériában (Révfülöp, Halász utca 6.). A kiállítást megnyitja: Kancsal Károly,

Részletesebben

t Szinyci Merse Pál Eugen svéd királyi herceg socieiaikek

t Szinyci Merse Pál Eugen svéd királyi herceg socieiaikek a nemzeti szalon vezetősége ELNÖK : t Gróf ANDRÁSSY GYULA v. b. t. t. Gellért Jenő ALELNÖKÖK: ÜGYÉSZ: Di. Képessy József PÉNZTÁRNOK : Eckstein M. Miklós Horvai János IGAZGATÓ: Déry Béla MŰ I ÁKOS : Kató

Részletesebben

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu

Balatongyörök.... a megálmodott valóság! www.balatongyorok.hu Balatongyörök 2014... a megálmodott valóság! Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Balaton Fotók: Marton Tamás 2014 január 1 2 3 4 5 Újév

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz méretek: 23 cm kikiáltási ár: 1.900 Ft leütési ár: 2.400 Ft

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz méretek: 23 cm kikiáltási ár: 1.900 Ft leütési ár: 2.400 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz

Részletesebben

Tankönyvlista Ágoston Kitti

Tankönyvlista Ágoston Kitti Ágoston Kitti Oktatási azonosító 73018020444 Varga Ildikó Díjbekérő postázási címe 8713 Kéthely, Hegyalja utca 29. KN-0041 Irodalmi szöveggyűjtemény 12. 985 Ft 1 db Feldolgozás alatt Tankönyv a 12. számár

Részletesebben

Tulajdoni viszonyok feldolgozása tulajdoni lapok alapján. Közép homokhátsági mintaterület

Tulajdoni viszonyok feldolgozása tulajdoni lapok alapján. Közép homokhátsági mintaterület Tulajdoni viszonyok feldolgozása tulajdoni lapok alapján Közép homokhátsági mintaterület Ágasegyháza Földrészlet: 3 db Terület összesen: 12,8763 Ha Aranykorona összesen: 70,96 A.K. Helyrajzi szám érd.tipus

Részletesebben

Október 4. péntek. Október 5. szombat

Október 4. péntek. Október 5. szombat 2013. október hónapra tervezett sebességmérések (Veszprém MRFK) Nap Mérés tervezett ideje Mérés tervezett helye 08.30-09.30 8-as sz. főút Devecser és Ajka-Bakonygyepes közötti szakasza 09.50-11.00 Devecser,

Részletesebben

Hétfő. 48-as Ifjúság útja 4-32. Adria u. Álmos vezér u. Anna u. Arany János u. Arany János köz Arany János tér Árpád u.

Hétfő. 48-as Ifjúság útja 4-32. Adria u. Álmos vezér u. Anna u. Arany János u. Arany János köz Arany János tér Árpád u. Hétfő 48-as Ifjúság útja 4-32. Adria u. Álmos vezér u. Anna u. Arany János u. Arany János köz Arany János tér Árpád u. Árpád u. 2- től a Penny Marketig Bajcsy-Zsilinszky u. Béke u.-füredi ltp. Bem József

Részletesebben

I. OXIGÉN NAGYERDEI MARATON 2010 Magyar köztársaság Senior Maraton Bajnoksága Kategóriánkénti Eredmények

I. OXIGÉN NAGYERDEI MARATON 2010 Magyar köztársaság Senior Maraton Bajnoksága Kategóriánkénti Eredmények Maraton egyéni férfi senior 35 1 971 Ónadi Imre 1971 HUN OXIGÉN KLUB 21:59 23:48 23:39 23:36 24:23 25:04 26:10 27:28 3:16:04 2 671 Takács György 1971 HUN HAJSZA SE 23:38 25:17 24:43 24:11 24:55 25:33 23:51

Részletesebben

31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet. a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről

31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet. a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről 31/1997. (IX. 23.) KTM rendelet a Balaton-felvidéki Nemzeti Park létesítéséről A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. -a (1) bekezdésének a) pontjában, valamint 85. -ának b) pontjában

Részletesebben

F ALMÁSY-TELEKI ÉVA ]\IŰVÉSZEXI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÜZEUM) BUDAPEST, VI., NAGYMEZÖ-UTCA 8. TELEFON: 224 008.

F ALMÁSY-TELEKI ÉVA ]\IŰVÉSZEXI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÜZEUM) BUDAPEST, VI., NAGYMEZÖ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. F ALMÁSY-TELEKI ÉVA ]\IŰVÉSZEXI INTÉZETE (VOLT ERNST-MÜZEUM) BUDAPEST, VI., NAGYMEZÖ-UTCA 8. TELEFON: 224 008. BARCSAY JENŐ DÉSI-HUBER ISTVÁN DOMANOVSZKY ENDRE GADÁNYI JENŐ FESTŐMŰVÉSZEK ÉS FERENCZY BÉNI

Részletesebben

72/9. Olvashatatlan szignó Nõi portré technika: papír, akvarell méretek: 19 x 15 cm kikiáltási ár: 3.500 Ft leütési ár: 7.500 Ft

72/9. Olvashatatlan szignó Nõi portré technika: papír, akvarell méretek: 19 x 15 cm kikiáltási ár: 3.500 Ft leütési ár: 7.500 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 72/2. Csendet! Kíméljük egymást! plakát

Részletesebben

NEMZETI SZALON I? SÍ TAVASZI M & KIÁLLÍTÁSÁNAK * KATALÓGUSA *

NEMZETI SZALON I? SÍ TAVASZI M & KIÁLLÍTÁSÁNAK * KATALÓGUSA * A NEMZETI SZALON I? SÍ TAVASZI M & KIÁLLÍTÁSÁNAK * KATALÓGUSA * BUPAPEST 1902 JF A NEMZETI SZAIQN «? SF KIAPÁSA JG JG A Nemzeti Szalon = tisztikara = GRÓF ANDRÁSSY GYULA, v. b. t. t., elnök VÉSZI JÓZSEF,

Részletesebben

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200

Borsod-Abaúj-Zemplén megye: Megyei Semmelweis Kórház-Rendelőintézet Cím: 3526 Miskolc, Szentpéteri kapu 72. Tel.: (46) 515-200 Sürgősségi fogamzásgátlási ambulanciák Bács-Kiskun megye: Bajai Városi Kórház Cím: 6500 Baja, Rókus u. 10. Tel.: (79) 422-233, (79) 422-328, (79) 423-373, (79) 425-575, (79) 428-452 Bács-Kiskun Megyei

Részletesebben

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról

TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 32/2009. (XII. 21.) Kt. rendelete az orvosi körzetek kialakításáról Tapolca Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló

Részletesebben

Magyar Mannheimer Gusztáv. gyűjteményes. kiállítása. BUDAPEST, 1906. ip=? A NEMZETI SZALON KIADÁSA

Magyar Mannheimer Gusztáv. gyűjteményes. kiállítása. BUDAPEST, 1906. ip=? A NEMZETI SZALON KIADÁSA Magyar Mannheimer Gusztáv gyűjteményes kiállítása BUDAPEST, 1906. ip=? A NEMZETI SZALON KIADÁSA A NEMZETI SZALON = TISZTIKARA = GRÓF ANDRÁSSY GYULA, V. B. T. T., elnök. VÉSZI JÓZSEF, MIN. TAN., FERENCZY

Részletesebben

Helyi Választási Iroda 8741 Zalaapáti, Szent István tér 9. HIRDETMÉNY

Helyi Választási Iroda 8741 Zalaapáti, Szent István tér 9. HIRDETMÉNY : Elérhetőség: 83/352-003/13. Zalaapáti 001.sz. szavazatszámláló bizottság: 1. Scheiber Csabáné elnök Zalaapáti, Deák F. u. 43. T: 352-023, 352-048 2. Untenbergerné Dr.Gál Adél Zalaapáti, Szent István

Részletesebben

Nõi portré, 1927 technika: papír, akvarell méretek: 37 x 24,5 cm kikiáltási ár: 8.000 Ft leütési ár: 8.000 Ft

Nõi portré, 1927 technika: papír, akvarell méretek: 37 x 24,5 cm kikiáltási ár: 8.000 Ft leütési ár: 8.000 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 31/1. Csabai Ékes Lajos (1896-1944) Folyópart

Részletesebben