A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: grój Andrássy Gyula v. b t t. Edvi Illés Aladár ^Katona ZNáncloi ÍKézdi ^Kovács Xásztó Rubovics Márk ''Vajda Zsigmond

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: grój Andrássy Gyula v. b t t. Edvi Illés Aladár ^Katona ZNáncloi ÍKézdi ^Kovács Xásztó Rubovics Márk ''Vajda Zsigmond"

Átírás

1

2

3 A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: ELNÖK : grój Andrássy Gyula v. b t t. MŰVÉSZETI ALELNÖK : SKorvai János IGAZGATÓSÁGI Művészek: Edvi Illés Aladár ^Katona ZNáncloi ÍKézdi ^Kovács Xásztó Rubovics Márk ''Vajda Zsigmond MÜTÁROS : tkato Kálmán IGAZGATÓ: 3)éry TAGOK: Béla Műpártolók : Slauman ZMárton Qellérl Jenő alelnöki leendőkkel megbírt a 3)r. Slosvay JEajos TITKÁR: Bende János ÜGYÉSZ: Dr. ÍKépessy József SOCI6 l AIR6 TAGOK : Saditz Ottó dr. Képessy József '.")éry d&éla f ZKörösjöi üiriesch )dvi íillés Aladár László Fülöp (ölek 'ndrey Sándor f br. Medm/ánszky Gellért Uenö ZMendlik Oszkár ' 'iorvai János Nádler Róbert r. Ilosvay Lajos ZRubovics ZMárk Xacziány Ödön f Székely ^Bertalan Katona ZNándor f Szikszay 3erencz Kézdi ZKovács László tyajda Zsigmond Aladár László

4 Balatoni Társaság irodalmi, művészeti és tudományos Egyesület Fővédnökök: JózseJ kir. főherceg Őfensége, herceg Festetich Tassiló. Védnöknő: gróf Zichy Rafaelné. Védnökök: Balogh Elemér, Belitska Sándor, Csók István, Darányi Ignácz, fraknói id. gróf Eszterházy Pál, Éber Antal, Hubay Jenő, gróf Klebelsberg Kano, érdi Krausz Simon, dr. Prohászka Ottokár, gróf Mikes János, Rákosi Jenő, dr. Rott Nándor, Spur István, gróf Széchenyi Emil, báró Ullmann Adolf, dr. Vass József, gróf Zichy Béla. Elnök: zalánkeméni báró Wlassics Tibor. Másodelnökök: dr. Cholnoky Jenő, Déry Béla, mindszenti dr Lichtenberg Kornél, dr. Sebestyén Gyula, báró Petrichevich-Horváth Emil. Tiszteletbeli tagok: Blaha Lujza, dr. Ferenczy Zoltán, Kozma Andor, dr. Pékár Gyula. Ügyvezető alelnök: Bélaváry Burchard Rezső Irodalmi osztály vezetője-. Sajó Sándor. Főtitkár-, dr. Kund Endre. Titkár-, dr. Lőrinczy Szabolcs.

5 Második kiállításunk Már másodszor jelentkezünk a magyar közönségnél balatoni kiállításunkkal. Az első fl 21) megmutetta, hogy vagyunkés van Balatonunk, hogy érdemes és helyes dolog a Balaton kulturát a képzőművészet eszközeivel szolgálni. Értekes anyagot gyűjtöttünk egybe akkor is, erkölcsi sikerünk kielégítette nemes ambíciónkat. A mostani kiállítás már nem a premiére izgalmával hat. Itf már nekünk festettek a festők, a szobrászok nekünk faragtak és az iparművészek nekünk szánták munkáikat. A Balatoni Társaság második kiállítása már igazán művészi teljesülés a szó legnemesebb értelmében. Tudatos munka tervszerű eredménye Mi lelkes Balaton rajongók, szerelmünk hevületével öleljük meg a sok nagyszerű művészt, akik elővarázsolták nekünk lelkünk legszebb álmait... Szeressék maguk is jó magyar asszonyok, lelkes magyar lányok ezt a mi örökké hü, bájos, szent csodánkat. Zarándokoljanak el ide Hozzá, lássák és szeressék meg ezeken a gyönyörűséges vásznakon, ha már ez a csúfondáros, rideg Élet nem engedi meg, hogy mindnyájan a valóságban,~ a természetben is gyönyörködhessenek Benne. Óh. végre-valahára testet ölthetne az a meghitt óhajunk, diadalmas vágyunk, hogy ezt a remek kiállítást reprezentatív kiállításként kivihessük külföldre. Anyagi eszközök híján ez a mi szándékunk ma még lehetetlenség Talán a jövőben. Ki tudja, valamikor talán mégis csak elmúlik ez a borzalmas böjtje, keserves kálváriajárása a magyar kulturának. Budapest, 1924 november hóbáró Wlassics Tibor u Balatoni Társaság országos elnöke

6 Egy kis b eszámoló Mikor három év előtt a Balatoni Társaság kezdeményezésére megcsináltuk az első balatoni kiállítást, a katalógus előszavában a mai Magyarország legértékesebb klenódiumát, a Balatont, a Magyar Holttengernek kereszteltem el. A kiállítás kiváltotta azokat a felbuzdulásokat és hangzatos Ígéreteket, amelyek szokásos következményei minden olyan kezdeményezésnek, amelynél másoknak kell a munkát elvégezni. Igeretek történtek, hogy a multak hibáit sürgősen kell reparálni, meg kell csinálni a művésztelepet a Balaton partján, Európa idegen forgalma centrumának kell megtenni a Balatont, stb. Most három év után leszögezhetjük, hogy hivatalos részről nem történt semmi, ha csak az nem, hogy az idén már a Holt tenger" elnevezés sem illő a Balatonunkra. ag\ onszanálták szegényt egészen. El is menekült onnan az idén még az is, aki eddig más kuliura hijján abban gyönyörködött, amit a természet produkált, s amit világcsodája gyanánt meghagyott Trianon és Versailles a megcsonkított országnak. De történt valami mégis, de nem azok részéről, akiktől jogosan el lehetett volna várni! Ellenben dr. Stadler Izidor szombathelyi ügyvéd cselekedett követni való példát azzal, hogy a létesítendő balatoni művésztelep céljaira 1600 négyszög öl leiületet ajánlott fel Balatongyörök legszebb részén, a Nemzeti Szalonnak. Történt azóta, azonban még valami. A müvéizek,

7 akik nem politizálnak és nem ankéteznek,hanem dolgoznak, az agyonszanált tengert továbbra is felkeresték, bizonysága ennek ez a második Balatoni Kiállítás és az a statisztikai adat, hogy mig a három év előtti kiállításon csak 60 művész vett részt 258 művel, ezen a második kiállításon mér 104 művész vesz részt 331 alkotással. A művészek tehát még se engedik betemetni a Balatont és mégis meg lesz a művésztelep Balatongyörökön. Déry Béla

8 A kiállított műtárgyak jegyzéke.

9 Antal József 1 Alkonyat a Somogyi parton, past Ágotha Imre 2 Balatoni alkonyat, olajf Balatoni hangulat, olajf. 900 Balló Ede 7 Somogy megyei cigányleány, olaif. 8 Konyha interieur Somogyban, olajf. Barczikay Paolo 0 Délutáni itatás, olajf- 10 Nyár a zalai partokon, olajf- Basch Andor 11 Siófoki strand, olajf Balatonföldvári este, olajf Siófoki naplemente, olajf Bay Alajos 14 Révfülöpi partrészlet, olajf- 600 Bsyer Ágoston 15 Tavaszi reggel (Balatonfüred) of Aszófői utca. olajf- 25Ö0 Bendéné K. Friderika 17 Csolnakázás. olajf Falusi részlet, (BalatonaiácsJ olajf Somogyi dombos táj, (Balatonlelle) olajf A balatonlellei part. olajf- 21 Fürdőzők, olajf

10 Bíró József 22 Vitorlák a Balatonon, olajf Fürdés után, olajf Napfürdő olajf. Bosznay István 25 Naplemente a Balatonon, olajf. 26 Szürkület a Balatonon, olajf 27 Balaton partján, olajf. Burián Irén 28 Csopaki tájék, pastel 29 Kert részlet Csopakon, pastel Csók István 30 Balatoni hangulat, olajf Csuk Jenő Olajfestmények. 31 Napnyugta 32 Csendes Balaton 33 Háborgó Balaton 34 Ködös Balaton 35 A Balaton partján 36 Nyári deleléskor 37 Októberi este 38 Októberi délelőtt 39 Kenderáztatás 40 Délutáni itatáskor 41 A leilei hidnál 42 A sorompónál 43 Balatoni itatáshoz 44 Novemberi este 45 A leilei uton

11 46 Nyári esthangulat 47 Déli itatáskor 47a Téli hangulat a Balatonon Czirjék József 48 Balatoni hangulat, olajf Dettár György 49 Sétaút B. Aligán, Dastel Tél B. Aligán. akvarel 1000 Déry Béla 51 Tanya délutáni napsütésben (Balaion-Györök) olajf Reggeli szél (Balaton Győrök) cf Balatongyöröki parasztudvar, of Napsütéses őszi délután, olajf Párásnaplemente B Keresztúron of Esteli vizhordás (B Györök) of Zsellérházak Győrökön, of Délelőtt Győrökön, olajf Dietridi Adolf 59 Déli csönd, of. mgtul- 60 A Sió torkolata, of- 61 Szeles reggel, of. 62 Eső után of. Edvi Illés Aladár 63 Balatonpart olajf. 64 Csorda a Balaton mellett olajf. 66 Tehenek a parton olajf- 67 Somogytúri táj olajf. 68 Magányos fürdőkabin a Balatonpartján 69 Elhagyott Balatonpart olajf.

12 70 Napnyugta 70a Napnyugta a Badacsonnyal '0b Napnyugta a Balatonon 70c Boglári fürdőkabinok Edvi ülés Ödön 71 Tihanyi apátság, of Kilátás a Balatonra, of Endréné Debreceni Bárány Marg. 73 Tihany, of Csordajárás a Balatonnál, of, 800 Éder Gvuia 75 Fürdőkabinok Zamárdiban, of. 76 Zamárdi partrészlet of U0 77 A dalaton Zamárdi mellett of E^ber János 78 Balatoni táj l, vizf Balatoni táj II., 1000 Far as István 81 Felhőszakadás a Balatonon, pastel Szeles idő a Balatonon, pastel mtul. 83 Nagy felhő a Szt. Mihály fölött, pt Balatongyöröki erdőrészlet pastel Balatongyöröki ház, pastel Balatongyöröki erdőben, pastel 3000 Feiks Alfréd 86 Regatta, of Hintó a tópartján 3000 Feszty Árpád.ié 88 Balaton éjjel, pastel

13 89 Balaton viharban, pastel 90 Balaton hajnalban, pastel Öl Parasztház a Balaton mellett, ptl. 92 Balatoni kazlak, pastel 93 Balatoni parasztház, pastel 93a Halászhajók holdvilágnál, pasztel 93b Szénaviskó, pasztel 93c Szérű, pasztel Feszty Masa 94 Balatoni sellő, olf. Furherr Olga 95 Vihar Balatonfüreden, tempera 1000 Gaál Ferencz 96 Fonyódi halászok, olajfestmény Fonyódi halásztelep Somogyi aratók Balatonparti vásár 2800 Glatz Oszkár 100 Birkák a Balaton partján olajf. Schulek János ur gyűjteményéből 101 Szántás a Balaton partján olajf. dr. Schulek Alfréd ur gyűjteményéből 102 Topolyfák a szárszói parton olajf. dr. Schulek Alfréd ur gyűjteményéből 103 Csorda a Balaton partján olajf. dr. Schulek Alfréd ur gyűjteményéből 104 Részlet Szárszóról of-, Dr- Krompecher Ödön ur gyűjteményéből 105 Tájkép, olf mtul. t Greguss Imre 106 Balatonfüredi kertrészlet, olajf- mtul. 107 A kenesei vendéglő udvarán 108 A Balaton Almádinál 109 Kenesei udvar 110 Kenesei polgár munkában

14 Haála Gyula 111 Balaton-Szigligeli rom, olf Fürdőkunyhó Szigligeten olajf Haranghy Jenő 113 Fürdő nők a Balatonban, rézkarc Ketten a Balaton partján, olf a Fürdőző fiu, rézkarc 100 Havaida Endre 115 Balatoni hangulatok, szinesrajz Hennán Lipót í 16 Balatoni táj, olf Vihar előtt, olf 5000 Holló Alajos 118 Alkony, vizf Akarattyai Rákóczy fa, vizf- 120 Naptükrőződés, vizf Huber István 121 Kenesei agyagpart olf Esti hangulat, olf Fürdés után, olf Iványi Grünwald Béla 24 Balatonszemesi országút olf Kárpáthy Jeruö 126 Délidő a Balatonon József kir. fhcg ur ő fensége tulajdona 127 Naplemente a Balatonon József kir. fhcg ur O fensége tulajdona 128 Júniusi délután (Balatonfüred) magt- 129 A tihanyi móló, olajf A Balaton Tihanynál, olajf Kenesei partok, olajf. magt. 132 Tihanyi öböl, olajf

15 Kató Kálmán 133 Holdfeljötte a Balatonon, olajf Szeles idő, olajf Mosás a Balatonban, olajf Szürke nap, olajf Balatoni hangulat, olajf Balatoni részlet, olajf Kézdi-Kovács László 139 Nyárfák a Balaton mellett, olajf Esthangulat a Balatonon, olajf Kisfalud! Stróbl Zsigmond 141 Kévekötő Komáromi Kacz Endre 142 A szepezdi part, olajf Kosztolányi Gusztáv Zoltán 143 Aligai partok, olajf Balatoni nymphák, olajf Kotász Károly 143 Öszi hangulat a kis Balatonnál, olajf Nyárfák Edericsnél, olajf- 10J00 t Körösfői Kriesch Aladár 147 Szántás Somogyban, olajf- Kövesdy Géza 148 Vasárnap délután, ceruzarajz Akt tanulmány egy kompozícióhoz, szenrajz Tihany a somogyi partról, olajf Nyári alkony a Balatonon, olf. 9000

16 152 Párás nap Zamárdin, olaif Itatás után, olajf Lovak a Balatonban, olajf Kunwald Cézár 155 Szepesd, olajf Esthangulat, (Szepesd) olajf Esthangulat, (Révfülöp) olajf Cséplés Zalában, olajf Lámné H, Irén 159 Vihar után, olaif Délutáni hangulat, olajf Naplemente a Balatonon, olajf Felhő tanulmány, olajf Lám Ilus 163 Leselkedő, olaif. magánt. 164 Szélben, olajf ^as?gallner Oszkár '65 Balaton-Györöki parasztudvar, of I6ti Ortanya Somogyban, olajf Virágos udvar, olajf. 700 Lux Elek 168 Strandon" gipsz Makoldy József 169 Hajóőr, vizf Balaton-Zamárdi régi pitvar, vizf Balaton-Zamárdi régi kapu, vizf Reggeli hangulat, olajf Markup Béla 173 Somogyi bakter

17 Mérő István 174 Vihar elölt, olajf t Mészöly Géza 175 Tájkép, olajf. a Wolfner Gyula-féle gyűjteményből 176 Balatonrészlet, olajf. a Wolfner Gyula-féle gyűjteményből 177 Balatoni kiöntés, olajf. eladó 178 Vih aros Balaton, olajf. alsókománai Álgya Sándorné urnő gyüjtem. 179 Női képmás, olajf. alsókománai Álgya Sándorné urnő gyüjtem. 180 Holdfeljötte a Balatonnál, olajf. Barthos Tivadar cs. és kir. kamarás ur gymből 180a Női arckép, olajfestmény Barthos Tivadar cs, és kir. kamarás ur gymből 180b Halászkunyhó a Balaton mellett Alpár Ignácz ur gyűjteményéből Nagy Dániel Ferencz 181 Derűs reggel, olajf Csendes alkony, olajf Nagy István 183 Magányos fák a Balaton partján, pasztel Balatoni hangulat I pasztel II III IV borús Vitorlák a Balatonon Vitorlások Kenesén 1200 Nagy Vilmos 192 Strandfürdő Balatonfüreden, olf Balatonfüredi parkrészlet, olajf. 3500

18 Nádler Róbert 194 Zalamegyei parasztudvar, olajf. 195 Kis nádas Kenesén, vizf. 196 Csendes Balaton, vizf. 197 Est a Balaton partján, vizf. 198 Balatoni szabadfürdő, olajf. 199 Balatonmelléki szőllő, olajf, 200 Kilátás a Balatonra, olajf. Neogrády László 201 Badacsony/Tomaj, vizf, Szilvafák, vizf Részlet a kisörsi szöllőből, vizf Nógrády Magda 204 A Badacsony tükrözése, vizf Tájrészlet Szigligetnél, vizf Balatoni részlet, vizf Györöki parasztkonyha, of Br. Nyáry Albert 209 Fonyódi part. vizf Balatoni partrészlet, vizf' Háborgó Balaton, vizf Fonyódi partrészlet, vizf Szigliget, vizf 2000 Nóvák József Lajos (Torbágyi) 214 Felhők a Bahton felett, színes tollr Berényi partrészlet, Balatoni fürdőzők Fürdőzők a Balatonon Balatoni felhők 1200

19 Pádly Aladár 219 Tihany, olajf A Balaton Tihanynál, olajf Páris Erzsi 221 Szigliget, ceruzarajz Kilátás a Fülöphegyről, olajf Pirhalla Nándor 223 Balatonparti mosónők, olajf Br. Pongrácz Sarolta 224 Október, olajf ifj. Radnay Rezső 225 Őszi délután a Balatonon, olajf Relkowc Mifa 226 A Balaton borús időben, pasztell 500 Rippl Rónai József 22.6a Fürdőzők a Balatonban, pastel Mt. Ripszám Henrik 227 Csopaki mise, pasztel Balatonparti éjszaka, pasztel Ej a Balatonon, olajf Csopaki nyárfák, pasztel 6000 R. Jakab Dénes 231 Ősz, pasztel Rubovics Márk 232 Sulykolás a Balatonon, olajf Naplemente a Balatonon, olajf Kis lak a Balaton partján, olajf Holdkelte a Balatonon, olajf. 3000

20 Rákosyné Gönczy Ilona 240 Viharos idő a Balatonon, olajf. Sárdy Bruíus 241 Felhők a Balaton fölött, olajf Kiöntés a Balaton partjón, olajf Sass Brunner Ferencz 243 A györöki partról, olajf Kilátás a Balatonra, (Gyenes-Diás) olajf Sassné Farkas Böske 245 Keszthelyi öböl, olajf Gyenes-Diás látképe, olajf Vihar előtt, (Gyenes-Diás) olajf Senyéi Jórsef 248 Napfelkelte vihar után, olajf Szigliget romjai, olajf A vö r ösberényi ref-templom, of Schuschny Erna 251 Kilátás a balatonföldvári strandról, pasztel Nádas Balatonföldváron, paszt Sidló Ferencz 253 Fürdőző nő, bronz Siuda Nándor 254 Tihanyi partrészlet, olajf Kenesei szakadékok, olajf Tihanyi falurészlet, olaif Szeptember Badacsonyban, olajf- 26C0

21 Sotymos Bea 258 Balatonmelléki férfi tipus, olajf t Spányi Béla 2^9 Osz a Zaia völgyében- olajf- Stadíer Xavér Ferencz 26U Vihar ulán a Balatonon, olajf 2000 Szdőczey János 261 Siófoki nagy fák, vizf Balaton-Edericsi régi temető, \f Siófoki fürdőzők, pasztel 800 Szentgyörgyi istván 264 Fürdő után, bronz Szigeti Jenő 265 Fürdő kabinok, pasztel Balaton, pasztel Badacsonyról, pasztel, Werner Lajos ur gyűjteményéből 268 Badacsonyi szöllőhegy, pasztel Badacsonyi partrészlet, pasztel 5000 Szlányi Lajos 270 Szürke hangulat a Balatonon, olf Somogyturi részlet, olajf Jacht a Balatonon, olajf Szigligeti öböl, olajf Balatongyöröki part, olajf Balatonvidéki hegvek, (Haláp)of- 800" ) 276 Badacsony, olajf Szigliget, olajf. 300O 278 Párás hangulat a Balatonon, of. 8000

22 Scholler Rezső 279 Este a Balatonon, olajf. Gy. Takács Béla 280 Kilátás Balatonkereszturról. vizf Fürdő Balatonkereszturnái, vizf Naplemente vizf Balatonkereszturi templom belseje Tobisch Ilona vizf Ködös Balaton, kőrajz 285 Fák a Balaton partján, magánt- ' ury Gyula 286 Balatongyöröki régi parasztkonyha olajf Balatonszemesi részlet, olajf Paraszt interieur, olajf Vihar előtt a Balatonon, olajf Badacsonyi kilátás, olajf ) Nyári hangulat a Balatonon, magt. Udvar\ Fái 292 Balaton-diási paraszt porta, olajf Esteli itatáskor (Aliga) Őszi este B-Györöknél Szántás a szigligeti határban,, 50C0 296 A Sió télen, Reggeli munka (Gyenes-Diás),, Viharos idő Balatonföldvárnál Zámor puszta Keszthely mellett Szigliget, olajf Vonyárc vashegy, olajf A Helykon, olajf. 2500

23 303 Reggeli hangulat, (Zámor) olajf. Vadon Benjámin 304 Horgászó gyerekek, olajf Örvényesi részlet, olajf t Valentiny János., 306 Vihar előtt a tihanyi öbölben, olajf- Varga Béla 307 Alkonyatkor, olajf- Vaszary János 308 Fürdőző aktok, olajf, 309 Fürdés után, olajf. 310 Triton, olajf. 311 Fürdés előtt, olajf. 311a Balatongyöröki vidék, olajf. b. Vaszkó Ödön Fürdőző nők a Balaton partján of Balaton-Keresztúri strand, olajf Várady Gyula 314 Sümeg vára, olajf Tél a Bakonyban, olajf Szürke idő Balaton-Gvörökön, Balaton-Györök látképe, olajf A balatongvöröki strand, olajf A Balaton Győröknél, olajf Vesztróczy Manó 320 Badacsonytető a fák mögött, of Sütkérező nő, olajf- 322 Kenesei utcarész, olajf.

24 Vidor János 323 Tihany, olajf. 400 Wagner Géza 324 Alkony a Balatonon, pasztel Vihar előtt a Balatonon, pasztel Naplemente, pasztel Májusi hangulat, pasztel mgtul. 328 Esthangulat, pasztel Rianás, pasztel 5000 Zipernovszky Jolán 383 Fonyódi gazda udvara, olajf Zsákodi Cstszér János 334 f Eötvös Károly, márvány Baranski E. László 335 Vizhordás a Balatonon, vizf. 336 Halászhajók, vizf. Mátrai Vilmos 337 Holdas éj a Balatonon, olajf Vadász Ilona 338 Aliga kora reggel, olajf A Walla-féle Tündér" kerámiái gyár díszedényei.

25 Előkészületben: Abel Pann Lengyel grafikusok Osztrák Reprezentatív kiállítás A műtárgyak eladását Kató Kálmán mütáros eszközli.. A vételár 50 / -a a vásárláskor, a többi 50 ü /o pedig 8 napon belül, legkésőbb azonban a kiállítás bezárásakor fizetendő. A kiirott árak ezer koronákban értendők.

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: %róf Andrássy Gyula v. b, f t. 3)éry Béla

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: %róf Andrássy Gyula v. b, f t. 3)éry Béla _ A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: ELNÖK: %róf Andrássy Gyula v. b, f t. ALELNÖK : szobrászm üvésí IGAZGATÓ 3)éry Béla IGAZGATÓSÁGI TAGOK ZBauman 3\íárton Qellért Jenő SKalona ZNándoi Kézdi ^Kovács Xászló

Részletesebben

NEMZETI SZALON S? SF SF TÉLI 3 S? IS KIÁLLÍTÁSÁNAK * KATALÓGUSA s

NEMZETI SZALON S? SF SF TÉLI 3 S? IS KIÁLLÍTÁSÁNAK * KATALÓGUSA s A NEMZETI SZALON S? SF SF TÉLI 3 S? IS KIÁLLÍTÁSÁNAK * KATALÓGUSA s SÍSí BUPAPEST ÍSÍS ANEA\ZETI SZALON Sí Sí KI A PÁS A íf ÍS A NEMZETI SZALON KIÁLLÍTÁSÁNAK I? KATALÓGUSA A SfSf BUPAPEST 5S3S ANEMZETI

Részletesebben

NEMZETI SZALON 389-IK KIÁLLÍTÁSA LVIII-IK CSOPORTK1ÁLLITÁS KATALÓGUSA

NEMZETI SZALON 389-IK KIÁLLÍTÁSA LVIII-IK CSOPORTK1ÁLLITÁS KATALÓGUSA V5Í NEMZETI SZALON 389-IK KIÁLLÍTÁSA AZ LVIII-IK CSOPORTK1ÁLLITÁS KATALÓGUSA BÜHLER HANS ADOLF BARDOCZ LAJOS NINO BUSETTO FARAGÓ GÉZA KAMMERER MÁRIA LÓRÁNT MIHÁLY PATZÓ PÁL RADNAY MIKLÓS VADÁSZ ILONA MÜVEI

Részletesebben

>-C3 A NEMZETI SZALON 344-IK KIÁLLÍTÁSA A SPIRITUÁLIS MŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE" U-1K K IÁLL1TÁSÁN KATALÓGUSA 1925. ÉVI DECEMBER 17-TŐL DECEMBER 27-IG.

>-C3 A NEMZETI SZALON 344-IK KIÁLLÍTÁSA A SPIRITUÁLIS MŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE U-1K K IÁLL1TÁSÁN KATALÓGUSA 1925. ÉVI DECEMBER 17-TŐL DECEMBER 27-IG. >-C3 A NEMZETI SZALON 344-IK KIÁLLÍTÁSA A SPIRITUÁLIS MŰVÉSZEK SZÖVETSÉGE" U-1K K IÁLL1TÁSÁN AK KATALÓGUSA 1925. ÉVI DECEMBER 17-TŐL DECEMBER 27-IG. U t M t t * A spirituális művészek szövetségének második

Részletesebben

H» TAVASZI 0 * KIÁLLÍTÁSÁNAK SF KATALÓGUSA #

H» TAVASZI 0 * KIÁLLÍTÁSÁNAK SF KATALÓGUSA # A NEMZETI SZALON H» TAVASZI 0 * KIÁLLÍTÁSÁNAK SF KATALÓGUSA # ^ BUPAPEST 1903 «A NEMZETI SZALON Sf «f KIAPÁSA «« A Nemzeti Szalon = tisztikara = GRÓF ANDRÁSSY GYULA, v. b. t. t., elnök VÉSZI JÓZSEF, orsz.

Részletesebben

Minden jel arra mutat, hogy az 1918.

Minden jel arra mutat, hogy az 1918. PÁLLYA CELESZTIN ITATÓ A TAVASZI KIÁLLÍTÁS Minden jel arra mutat, hogy az 1918. tavaszi kiállítás lesz a Képzőművészeti Társulatnak utolsó háborús kiállítása. Talán búcsút mondhat már a Társulat a Szépművészeti

Részletesebben

MUNKÁCSY-CÉH III. KIÁLLÍTÁSA GLATZ OSZKÁR,ORBÁN DEZSŐ GEDÖ LIPÓT

MUNKÁCSY-CÉH III. KIÁLLÍTÁSA GLATZ OSZKÁR,ORBÁN DEZSŐ GEDÖ LIPÓT MUNKÁCSY-CÉH III. KIÁLLÍTÁSA E kiállítás tartama alatt GLATZ OSZKÁR,ORBÁN DEZSŐ felolvasnak, GEDÖ LIPÓT a Munkácsy-Céh rendes tagjairól minden kedden és szombaton, délelőtt 11 1 közt karikatúrát csinál.

Részletesebben

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: aró) Andrássy Gyula v. b. t. t. (Horvai ^János. 2)éry Béla

A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: aró) Andrássy Gyula v. b. t. t. (Horvai ^János. 2)éry Béla A NEMZETI SZALON IGAZGATÓSÁGA: ELNÖK: aró) Andrássy Gyula v. b. t. t. ALELNÖKÖK : Molnár c Viktor (Horvai ^János rtif. államtitkár szobrászművész IGAZGATÓ 2)éry Béla IGAZGATÓSÁGI TAGOK ; Baditz Ottó Qellért

Részletesebben

NEMZETI SZALON I? SÍ TAVASZI M & KIÁLLÍTÁSÁNAK * KATALÓGUSA *

NEMZETI SZALON I? SÍ TAVASZI M & KIÁLLÍTÁSÁNAK * KATALÓGUSA * A NEMZETI SZALON I? SÍ TAVASZI M & KIÁLLÍTÁSÁNAK * KATALÓGUSA * BUPAPEST 1902 JF A NEMZETI SZAIQN «? SF KIAPÁSA JG JG A Nemzeti Szalon = tisztikara = GRÓF ANDRÁSSY GYULA, v. b. t. t., elnök VÉSZI JÓZSEF,

Részletesebben

A TÉLI KIÁLLÍTÁS ASzépművészeti Múzeum előcsarnokában

A TÉLI KIÁLLÍTÁS ASzépművészeti Múzeum előcsarnokában TATZ LÁSZLÓ A BENKŐ-DIJ NYERTESE FIATAL NŐ ARCKÉPE A TÉLI KIÁLLÍTÁS ASzépművészeti Múzeum előcsarnokában s három termében nyilt meg a Képzőművészeti Társulat 1917 1918. évi téli kiállítása. A Műcsarnok

Részletesebben

REPREZENTATÍV KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSA

REPREZENTATÍV KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSA MAGYAR MÜVÉSZHETEK REPREZENTATÍV KÉPZŐMŰVÉSZETI KIÁLLÍTÁSA 1947 JANUÁR 4-TŐL 26-IG v. ERNST MÚZEUM VI., NAGYMEZÖ-U. 8. TELEFON: 421-968 TILDY ZOLTÁNNÉ köztársasági elnökasszony FŐVÉDNÖKÖK: MOLNÁR ERIK

Részletesebben

MAGYAR KISPLASZTIKA! ÉS GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS ERNST MÚZEUM BUDAPEST, L954 SZEPTEMBER

MAGYAR KISPLASZTIKA! ÉS GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS ERNST MÚZEUM BUDAPEST, L954 SZEPTEMBER MAGYAR KISPLASZTIKA! ÉS GRAFIKAI KIÁLLÍTÁS 1800 1954 ERNST MÚZEUM BUDAPEST, L954 SZEPTEMBER A CÍMLAPON IZSÓ MIKLÓS: TÁNCOLÓ PARASZT C. MŰVI Bíráló bizottság tagjai : Bánó Endre Béres Jenő Ék Sándor Ferenczv

Részletesebben

NEMZETKÖZI ALPTN KÉPKIÁLLÍTÁSA

NEMZETKÖZI ALPTN KÉPKIÁLLÍTÁSA MAGYAR TURISTA SZÖVETSÉG ÉS NEMZETI SZALON MŰVÉSZETI EGYESÜLET NEMZETKÖZI ALPTN KÉPKIÁLLÍTÁSA BUDAPEST, 1930 MÁRCIUS 22. ÁPRILIS 22. rövárosl KÉPTÁR könyvtára KIADJA : A MAGYAR TURISTA SZÖVETSÉG ÁLTAL

Részletesebben

90. Karácsonyi Mûvészeti Aukció 90th Christmas Auction

90. Karácsonyi Mûvészeti Aukció 90th Christmas Auction 90. Karácsonyi Mûvészeti Aukció 90th Christmas Auction Kiállítás On View 2011. november 23-tól december 4-ig, naponta 10 18 óráig Árverés Sale 2011. december 5-én, 17 órától: festmények és szobrok, 1 177.

Részletesebben

fi BfiLfiTON ÖSSZES FÜRDŐ ÉS ÜDÜLŐHELYEINEK LEÍRÁSA R BRLMTO N i SZÖVETSÉG TÁMOGflT/VSAVflL KlflDjfiK KARDOS IGNÁC ÉS SiMMLYA.

fi BfiLfiTON ÖSSZES FÜRDŐ ÉS ÜDÜLŐHELYEINEK LEÍRÁSA R BRLMTO N i SZÖVETSÉG TÁMOGflT/VSAVflL KlflDjfiK KARDOS IGNÁC ÉS SiMMLYA. fi BfiLfiTON ÖSSZES FÜRDŐ ÉS ÜDÜLŐHELYEINEK LEÍRÁSA R BRLMTO N i SZÖVETSÉG TÁMOGflT/VSAVflL KlflDjfiK KARDOS IGNÁC ÉS SiMMLYA. V, FERENC 2 SZÍNES TÉRKÉPPEL ÉS 150 KÉPPEL ELSŐ (MAGYAR) KIADÁS RÉSZVÉNYNYOMDfl

Részletesebben

írói í r á s a i Összeállította 1 9 5 4.

írói í r á s a i Összeállította 1 9 5 4. A V Á L A S Z írói és í r á s a i Összeállította G a l a m b o s F e r e n c. 1 9 5 4. Bevezetés. A Válasz 1934. májusában indult, Sárközi György szerkesztésében, írógárdája leginkább a Nyugat azon íróiból

Részletesebben

nek az a csillagászati gyorsasága, a mely egyrész elröpitette az emberiséget a világháborúhoz, az atomok fölrobbantásához, a repülés, a dróttalan

nek az a csillagászati gyorsasága, a mely egyrész elröpitette az emberiséget a világháborúhoz, az atomok fölrobbantásához, a repülés, a dróttalan BASCH GYULA KÉPEI. A falakról a mult század nyolcvanas és kilencvenes évei tekintenek reánk. Az akkori emberek, az ő koruknak divatja és annak az időnek festői erkölcse. Józan és szolid művészet. Az ecset

Részletesebben

Sorsdöntő választás. magyar napló

Sorsdöntő választás. magyar napló magyar napló A Magyar Írószövetség lapja Megjelenik havonta ISSN 0865291 0 Szerkesztőbizottság: Jókai Anna (elnök), Báger Gusz táv, Cson tos Já nos, Hor váth An tal, Ka lász Már ton, Kő Pál, Nemes Attila,

Részletesebben

HONISMERETI ÍRÁSOK A HAJDÚSÁGBÓL

HONISMERETI ÍRÁSOK A HAJDÚSÁGBÓL HONISMERETI ÍRÁSOK A HAJDÚSÁGBÓL II. HAJDÚSÁGI KÖZLEMÉNYEK 6. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 1976 HAJDÜSÁGI KÖZLEMÉNYEK 6 HONISMERETI ÍRÁSOK A HAJDÚSÁGBÓL II. HAJDÚBÖSZÖRMÉNY 1976 . 5LS6»i W / HAJDÚSÁGI KÖZLEMÉNYEK

Részletesebben

A BALATON IRÁSBAN ÉS KÉPBEN A MAGYAR TENGERNEK ÉS VIDÉKÉ- NEK LEIRÁSA A BALATONI FÜRDŐ- ÉS NYARALÓHELYEK ELFOGULATLAN ÉS KIMERÍTŐ ISMERTETÉSE IRTA:

A BALATON IRÁSBAN ÉS KÉPBEN A MAGYAR TENGERNEK ÉS VIDÉKÉ- NEK LEIRÁSA A BALATONI FÜRDŐ- ÉS NYARALÓHELYEK ELFOGULATLAN ÉS KIMERÍTŐ ISMERTETÉSE IRTA: A BALATON IRÁSBAN ÉS KÉPBEN A MAGYAR TENGERNEK ÉS VIDÉKÉ- NEK LEIRÁSA A BALATONI FÜRDŐ- ÉS NYARALÓHELYEK ELFOGULATLAN ÉS KIMERÍTŐ ISMERTETÉSE IRTA: SÁGI JÁNOS. A SZERZŐ MINDEN JOGOT FENTART. KESZTHELY,

Részletesebben

i i Ä öfwr - M *» v k B8 l s ü irs rsirfll J l!ti ts 'áske:as Í u i í 'A g Uír ' W* S S < A .5 w S S V#'^TT5 pel>t5 fea * ÏMLEîim á to Ié4?

i i Ä öfwr - M *» v k B8 l s ü irs rsirfll J l!ti ts 'áske:as Í u i í 'A g Uír ' W* S S < A .5 w S S V#'^TT5 pel>t5 fea * ÏMLEîim á to Ié4? m r ^ I ás m *. V I A A'» * # (< ^T J V J A h w Æ! r l f*» Vi ü l I A '* 4 Í." V P V *» v k B8 ts 'áske:as Í u i í r Ä S Æ KB Am %* < a* # ríl p^ > i s», 1 1

Részletesebben

HOLLÓ LÁSZLÓ /1887-1976/ OLAJFESTMÉNYEI

HOLLÓ LÁSZLÓ /1887-1976/ OLAJFESTMÉNYEI A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI SZERKESZTI: GAZDA LÁSZLÓ 47. BÍRÓ KATALIN HOLLÓ LÁSZLÓ /1887-1976/ OLAJFESTMÉNYEI A HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÚZEUMOK KÖZLEMÉNYEI 47. SZÁM BÍRÓ KATALIN HOLLÓ LÁSZLÓ

Részletesebben

Köszöntõ. Keszey János polgármester. Dudás Zsolt elnök Balatonalmádi Turisztikai Egyesület

Köszöntõ. Keszey János polgármester. Dudás Zsolt elnök Balatonalmádi Turisztikai Egyesület Köszöntõ Tisztelt Barátaink, Kedves Vendégeink! Balatonalmádi egyedülálló, amfiteátrumszerû fekvése különleges klímát biztosít a városnak. Aki igazán ismeri ezt a vidéket, tudja, hogy nemcsak a nyár szép,

Részletesebben

MOST JELENT MEG: ERNST-MÜZEUM.

MOST JELENT MEG: ERNST-MÜZEUM. MOST JELENT MEG: \ ERNST-MÜZEUM. I. füzet. ERNST LAJOS: Jacopo Tintoretto: Szent István Mária oltalmába ajánlja Magyarországot. MAYER L. AUGUST: Tintoretto egy ösmeretlen magyar vonatkozású képe. II. füzet.

Részletesebben

BALATONFÜREDEN. Múzeumpedagógiai segédfüzet a 7-8. évfolyam számára

BALATONFÜREDEN. Múzeumpedagógiai segédfüzet a 7-8. évfolyam számára 100 év BALATONFÜREDEN Múzeumpedagógiai segédfüzet a 7-8. évfolyam számára TÁMOP-3.2.8.B-12/1-2012-0003 azonosító számú projekt FÜRED A MAGYAR KIRÁLYSÁG DÍSZE elnevezésű program részére Balatonfüred, 2012-2013.

Részletesebben

FÜREDI HISTÓRIA HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT XI. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 29. 2011. Kortes-tál (Helytörténeti Gyűjtemény) (dr. Németh László ajándéka)

FÜREDI HISTÓRIA HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT XI. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 29. 2011. Kortes-tál (Helytörténeti Gyűjtemény) (dr. Németh László ajándéka) FÜREDI HISTÓRIA HELYTÖRTÉNETI FOLYÓIRAT XI. ÉVFOLYAM 2 3. SZÁM 29. 2011. Kortes-tál (Helytörténeti Gyűjtemény) (dr. Németh László ajándéka) A Brázay-villa Tüdős Klára "Fény és árnyék" című filmjében, 1943

Részletesebben

TARTALOM. POMOGÁTS Béla: A szárszói beszéd... 63 VARGA István: Természete az élet igenlése... 67. LÕRINCZ Sándor: Író és orvos...

TARTALOM. POMOGÁTS Béla: A szárszói beszéd... 63 VARGA István: Természete az élet igenlése... 67. LÕRINCZ Sándor: Író és orvos... TARTALOM TIHANYI EKHÓ POMOGÁTS Béla: Tihany visszhangja költészetünkben... 3 NÉMETH István Péter: A csönd visszhangjai... 6 KORZENSZKY Richárd: Naplójegyzetek... 11 FAZEKAS István: A tihanyi szõlõhegyen,

Részletesebben

AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ SZERKESZTI BALOGH JENŐ FŐTITKÁR. XXXVII. KÖTET. 435.FÜZET. 1926.OKTÓBER DECEMBER. BUDAPEST

AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ SZERKESZTI BALOGH JENŐ FŐTITKÁR. XXXVII. KÖTET. 435.FÜZET. 1926.OKTÓBER DECEMBER. BUDAPEST AKADÉMIAI ÉRTESÍTŐ A MAGYAR TUD. AKADÉMIA * MEGBÍZÁSÁBÓL SZERKESZTI BALOGH JENŐ FŐTITKÁR. XXXVII. KÖTET. 435.FÜZET. 1926.OKTÓBER DECEMBER. BUDAPEST KIADJA A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA 1927 Pallas részvénytársaság

Részletesebben

TARTALOM TANULMÁNYOK. Rácz János: FÜRED ÉS A BALATONI HAJÓZÁS... 3 KÖZLEMÉNYEK. Némethné Rácz Lídia: Z. Karkovány Judit: EGY KIÁLLÍTÁS KÉPEI...

TARTALOM TANULMÁNYOK. Rácz János: FÜRED ÉS A BALATONI HAJÓZÁS... 3 KÖZLEMÉNYEK. Némethné Rácz Lídia: Z. Karkovány Judit: EGY KIÁLLÍTÁS KÉPEI... TARTALOM TANULMÁNYOK Rácz János: FÜRED ÉS A BALATONI HAJÓZÁS... 3 KÖZLEMÉNYEK Némethné Rácz Lídia: AHOL OLYAN VILÁG VAN, HOGY MÉG A FÖLD IS ÉG : EMLÉKEZÉS MAJOR GÁBORRA (1880 1914), A NAGY HÁBORÚ ELSŐ

Részletesebben

2013/3. sz. Közlemények 3 TÓTH-BENCZE TAMÁS LAPOK A BALATONFÜREDI TENISZEZÉS TÖRTÉNETÉBŐL

2013/3. sz. Közlemények 3 TÓTH-BENCZE TAMÁS LAPOK A BALATONFÜREDI TENISZEZÉS TÖRTÉNETÉBŐL 2013/3. sz. Közlemények 3 TÓTH-BENCZE TAMÁS LAPOK A BALATONFÜREDI TENISZEZÉS TÖRTÉNETÉBŐL Az ütővel játszott labdajátékok történetének kezdete nagyon régi időkre nyúlik vissza. A kínai didsien-dsi később

Részletesebben