2012/NYÁR SZÍNES VILÁGUNK. és színek HARC A ELLEN FESTŐK, FIGYELEM! ORSZÁGOS SZAKMAI ROADSHOW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2012/NYÁR SZÍNES VILÁGUNK. és színek HARC A ELLEN FESTŐK, FIGYELEM! ORSZÁGOS SZAKMAI ROADSHOW"

Átírás

1 SZÍN 2012/NYÁR MESTER SZÍNES VILÁGUNK és színek HARC A ELLEN FESTŐK, FIGYELEM! 2012 ORSZÁGOS SZAKMAI ROADSHOW

2 NYÁR Köszöntő Kedves Olvasó! ASzínmester elsô lapszámára sok pozitív, és finoman megfogal ma - zott kritikus visszajelzést kaptam, melyeket ezúttal is köszönök. Habár az érzések olyanok, mint a színek: nehéz ôket elmagyarázni (ahogy Francois Lelord mondta), mégis igyekeztünk ezekre a vissza - jelzésekre építve elkészíteni második lap - számunkat. Itt a nyár, olyan témákat válasz tot tunk az újságba, amelyek ilyenkor fog lal - koztatják az embereket. Szót ejtünk az aktuális festési és felújítási munkálatokról, s tavaszi lap - számunkhoz ha son lóan most sem feledkezünk meg a kertrôl, amelyet ezúttal rattan- és egyéb fonott bútorok oldaláról mutatunk be. Magam is ámulatba estem ezen bútorok történetén. Érdemes a cikket elolvasni! Talán nyáron a legjobb néhány szoba színét újjávarázsolni az is kiderül, milyen színeket szeretnek a Dívák, és kinek milyen élményei voltak a festéssel. Javaslom, hogy a festéshez a színek kiválasztását mi, férfiak hagyjuk inkább a hölgyekre, a vásárlásban úgyis tevékenyen részt kell vegyünk. Aki megteheti, fogadjon szakembert, mert úgy szép, szakszerû munkát kap, ami sokszor hosszabb életû is, mintha magunk festenénk ki, s ezért nem is feltétlenül drágább. Amíg a hölgyek a színeket válogatják, addig mi nyugodtan nézhetjük az olimpiát! Remélem, a színek világához hasonlóan izgalmasak és élvezetesek lesznek a versenyek! Immár másodszor kívánok jó szórakozást maga zi - nunkhoz visszajelzéseiket, ôszinte véleményeiket pedig továbbra is örömmel fogadjuk az címen! Talán nyáron a legjobb néhány szoba színét újjávarázsolni Raskó Attila marketingigazgató Trilak Festékgyártó Kft. Tartalom Színmozaik Újdonságok és friss hírek a színek világából Harc a rozsda ellen A korróziógátló festékekrôl A fonott szék története Régi kedvenceink Mit kezdju nk a maradeḱ tape ta val Tipp a lakberendezo to l EuroSkills Tehetseǵek megmeŕetteteśe a Festo akadeḿiań Di vaḱ Interu az idei Festo talaĺkozo sztaŕvendeǵeivel Foḱuszban a nyaŕ Színek és kultúrák szinmester magazin 2012/nyár 3

3 2012. nya r! nya r! nya r! 4 Színmozaik 2012-ben Továbbra is segítünk! Idén eddig ötven alkalommal, összesen 8300 liter festéket adtunk támogatásként iskoláknak, óvodáknak, közintéz mények - nek. Ebbôl 4780 litert használtak fel szakképzô iskolákban országszerte, mely - lyel a festô tanulók gyakorlati kép zését támogattuk. A többi festékbôl tizenhárom óvoda, nyolc általános iskola és tizenkét alapítvány részesült festék adományban. Az elkészült felújításokról készült fotók honlapunkon, a linken találhatók. Lótusza kiemelkedô márkák közt A Superbrands Program keretében 2012-ben is odaítélték a legjobb márkáknak járó díjakat. A 14 tagú, független marketing- és kommunikációs szakemberekbôl álló bizottság döntésének értel - mében a Trilak márka Business Superbrand, a Héra és Trinát márkák Superbrand minôsítést kaptak az építôipari kellékek kategóriájában. A Trilak márka negyedik, a Trinát második, míg a Héra elsô alkalommal nyerte el ezt az elismerést. találkozó 2012 Trilak festôakadémiás festôknek Május végén 16. alkalommal tartottuk meg szokásos éves Festômester-talál - kozónkat a Sipito pihenôparkban, diplomázott festômestereink számára. A rendezvény célja évrôl évre az új diplomások köszöntése, az új ter - mékek, technológiák bemutatása és kipróbálása, a tapasztalatcsere, no és persze az ilyenkor elmaradhatatlan szórakozás, kikapcsolódás. Idén lehe - tôség volt kedvezményes festôszer szám vásárlásra, de az igazi új don ságot olyan cégek bemu tat kozása adta, melyek termékei nél külözhetetlen kellékei a ház fe lújításnak. A programra a koronát a Dívák elôadása tette fel nya r! jelenség a homlokzaton! Egy hasznos tipp a természettôl Mit jelent pontosan a lótusz-effek - tus? A víz a homlokzatra kerülô szennyezôdésekkel együtt teljesen lepereg, így az tartósan tiszta és száraz, mosható, a hozzáadott ada - lék anyagoknak köszönhetôen pedig nem algásodik és gom bá sodik. A természetben ezt a hidrofób, azaz víztaszító tulajdonságát elsô ízben a tisztaság és a szépség szimbólumai - ként is ismert lótuszvirág levelein fedezték fel német botanikusok a hetvenes években. Ezután publikál - ták a jelenség mesterséges elôállítá - sának lehetôségérôl, és kezdôdött meg az effektus alkalmazása a leg - különfélébb területeken a fôzôedé - nyektôl a kontaktlencsékig, és hasz náljuk mi is legújabb szilikon kötôanyagú termékeinkben nya r! nya r! nya r! nya r! A jövô festékei Vizes bázisú termékek falra, fára A vizes bázisú festékek sokkal inkább kímélik a környezetet és az egész séget, mint a hagyományos oldószeres fes - tékek. Ez a falfestékek esetében már elfogadott, de fatárgyaknál is érdemes kipróbálni ôket, például az új Lazurán Aqua és Trinát Aqua termék csalá - dokat, amelyek tulajdonságai bizo nyos esetekben még kedvezôbbek is a hagyományos oldószeres termékeknél. Falfestés és kirakatrendezés felsőfokon Idén másodszor rendezték meg a Design+ esemény - sorozatot a törökbálinti MAXCityben. A Trilak csapata falfestéseivel és színeivel kápráztatta el a közönséget, míg a Lakberendezôk Országos Szövetségének három tagja (Darida-Sárközi Anita, Katona Etelka, Koronczay Noémi) kreatív kirakatversenyen valósították meg Az ötödik elem címû film témájú kompozíciójukat. A tavalyi évhez hasonlóan azok a festôk jelentkezhetnek az Év festôje megmérettetésére, akik elvégezték, vagy idén elvégzik a Festô aka - démia valamely modulját (ingye - nes bronz, ezüst, arany képzés) ben Maczó Dénes arany - diplomás festô mester nyerte el ezt a díjat, amellyel egy névre szóló, emblémázott után futó és egy forint értékû, Trilak ter - mékekre beváltható utal vány is járt. Díjaztuk a második és a har - madik helyezettet is. Újdonság, hogy az 2013-as Év festôje verseny fôdíja az utánfutó és az utalvány mellett egy, a Tooltechnic System Kft, a Festool gépek, szerszámok magyaroszági forgalamzója által felajánlott csi - szo lógép és egy elszívómobil is lesz, több mint Ft ér - tékben. Megválasztjuk továbbá a közönség kedvencét, akire a Facebook on lehet majd szavazni. Év festôje verseny 2012-ben is! Értékes díjak várnak a legjobbakra Az idei évtôl a Lakberendezôk Or - szágos Szövetségének arany foko zatú támogatójaként beve zet tünk a Festô - akadémiánkon egy új modult, hogy a lakberendezôk meg is mer hessék termé - keinket és ezáltal meg oldá sainkat minden beltéri felületre. Meghirdettük ver senyün ket lakberen dezôknek, akik jelent kezhetnek azok kal a mun káikkal, melyeket Trilak termé kekkel készí tettek el. A lak beren dezô kategória gyôztese Trilak utalványt és egy Apple ipad 2.0 típusú táblagépet nyerhet. Pályázni március 15-éig, egy befejezett, beltérben kialakított fal - felületrôl készített fotósorozattal lehet, amelyet en várunk az címre. Bôvebb információ a internetes oldalon és Facebook-oldalunkon, a facebook/trilakaszinmester címen található. A Festôakadémia képzése nyáron is várja az érdek - lôdôket! Kihelyezett képzé - seket és bemutatókat tartunk folyamatosan és ország - szerte. A részleteket megta - lálja honlapunkon. szinmester magazin 2012/nyár 5

4 Új termékek, technikák, tippek Harc a Nyerjen csatát Trilak termékekkel! Egy szépen rakott kandallóban vöröses lánggal égnek a fahasábok, meleget adnak, diszkréten bevilágítják a sötét szobát. De el tudjuk-e képzelni egy csupasz vasdarab lángolását? Nem? Pedig kevésbé gyorsan és látványosan, de a vas is ég! Amíg a fából korom, vízpára és gázok keletkeznek égéskor, a vasból vörösesbarna por lesz. Ez a mindenki által jól ismert rozsda. A folyamatot nem égésnek nevezzük, hanem korróziónak, ami a latin corrodare, azaz szétrágni szóból ered. Ahogyan a fa sem ég levegô nélkül, a vasnak is szüksége van oxigénre a korrózióhoz, víz vagy sav pedig tovább gyorsíthatja a folyamatot. Sok fémet ismerünk, amelyet nem támad meg a rozsda, csupaszon hagyhatjuk a levegôn, verheti az esô, mégsem válik porrá. Ne higgyük azonban, hogy a korrózió elkerüli ôket! Éppen ellenkezôleg: olyan látható vagy láthatatlan rétegként vonja be a fémet, amely jól szigetelô kabátként óvja meg azt a további porladástól. Gondoljunk csak a kezdetben fényes rézborítású templomtoronyra, melyet késôbb évszázados patina tesz zöldesen mattá! De mit tehetünk a vassal? A rozsda nem képez rajta védô - bevonatot, így kénytelenek vagyunk mesterségesen ellátni páncélzattal, azaz festékkel. A korróziógátló festékeknek három fô funkciójuk van; a fém felületén megakadályozzák a rozsda kialakulását, vastag bevonatot képezve elzárják a levegô, a víz és egyéb káros anyagok útját, valamint ellenálló, esztétikus külsôt biztosítanak a kezelt tárgynak. Eszerint tartós védelmet alapvetôen három, különbözô típusú festékréteggel lehet biztosítani a fémnek. Az elsô a korróziógátló alapozó réteg (például Trinát korróziógátló alapozó). Ez a fémbe alaposan belekapaszkodva segít megtapadni a következô rétegeknek, aktív vegyi anyagai pedig csírájában fojtják el a rozsda képzôdését. A nedvesség és a levegô kizárását egy második, közbensô réteg (például Trinát univerzális alapozó) biztosítja, megfelelôen vastag bevonatot képezve. A legnehezebb feladat a fedôfestékre hárul, hiszen amellett, hogy megfelelôen szépnek kell lennie, ellen kell állnia minden külsô behatásnak, napfénynek, esônek, hidegnek, melegnek, ütôdésnek és karcolásnak (ajánljuk a Trinát zománcfestékeket és a Trinát Aqua vízzel hígítható zománcfestékeket). A Trilak korróziógátló bevonatrendszereivel a legnehezebb csaták is A csata meg nye résé - hez legalább ennyire fontos a harc hely szí - nének elôkészítése is! Az alapozó ugyanis nem képes minden felületbe azonos erôvel kapaszkodni. A fémen ellen! megnyerhetôk! már megjelent rozsda gyenge fogódzó. Laza szivacsos szerkezetû, így könnyen leválik a ráfestett alapozóval együtt. Festés elôtt ezért a felületet alaposan, drótkefével illetve csiszolóvászonnal meg kell tisztítani. Hasonlóan ronthatja a tapadást minden zsíros, olajos és egyéb szennyezôdés is, melyeket ajánlatos az elsô réteg felhordása elôtt eltávolítani. Könnyûfém (alumínium, cink, tüzihorganyzott acél) felületet Trinát univerzális zománcfestékkel (Unitoppal) is alapozni kell. Nehéz állóháborút kell hát vívnunk a rozsda ellen, de a Trilak korróziógátló bevonatrendszereivel a legnehezebb csaták is megnyerhetôk! Nem professzionális felhasználóknak azonban a fent leírtaknál lényegesen egyszerûbb és gyorsabb megoldással is szolgálunk. Ez az új Trinát Decor, amely alapozó és fedôfesték egyben. Rozsdás felületre, rézre és alumíniumra egyaránt lehet vele dolgozni, ráadásul mindössze tíz óra alatt szárad. Alkalmazása minimum két rétegben ajánlott. A termék jelenleg tíz színben, háromfajta kiszerelésben kapható, de hamarosan több száz, akár extrémnek számító árnyalatban is elérhetô lesz országszerte, az oldószeres színkeveréssel foglalkozó festékboltokban. A korróziógátló festékeknek három fô funkciójuk van; a fém felületén megakadályozzák a rozsda kialakulását, vastag bevonatot képezve elzárják a levegô, a víz és egyéb káros anyagok útját, valamint ellenálló, esztétikus külsôt biztosítanak a kezelt tárgynak. 6 szinmester magazin 2012/nyár 7

5 Stílus Bútortörténet a Lakberendezôk Országos Szövetségétôl kerestek, ami kivihetô a szabadba, a kertbe, teraszra, vagy a korszak tipikus újításába, az üvegházba is. Ezt követôen vált a rattan tipikus kerti bútorrá, hosszú évtizedekre beskatulyázva magát. Mostanság kezdjük csak újra felfedezni, és ismét behozni a lakásba a fonott bútorokat. írta: Dr. Németh Gábor lakberendezô 8 története A fonott bútorok története az emberiség bölcsôjéig nyúlik vissza. Legkorábbi bizonyítható emlékünk i.e re, az Egyiptomi Birodalom idejére datálódik, ahol a fennmaradt faliképek tanúbizonysága szerint feltehetôen nádfonatos székek és tároló dobozok voltak használatban. Az évszázadok során különféle vál to zat - ban és mennyiségben használtak ôseink fonott bútorokat, melyek a viktoriánus korban érték el népszerûségük csúcspontját, amikor a divatos beltéri és kerti többnyire fehér színû ülôgarnitúrák jelleg - zetesen romantikus bájt kölcsönöztek a lakásnak. A használt rattanbútorok népszerûsége az egyszerûségében rejlett, illetve abban, hogy ezt az anyag gyakorlatilag minden stílusban és dizájnban fonható. Egykor babakocsikat, hintókat is fontak a legváltozatosabb formájú bútorok asztalok, székek, fotelok mellett, sôt még lámpaernyôk is készültek belôle. A viktoriánus kor hatására a rattan annyira elterjedt az angolszász országokban (Egyesült Királyság, afrikai brit gyarmatok, USA, Kanada és Ausztrália), fôleg a kerttel rendelkezô, vidéki házakban, hogy mára már a vidékies, country stílus egyik alap - kövének számít. A dúsan kipárnázott fonott karosszék tiszta, egyszerû formája a lassan hömpölygô, nyugodt életmód egyik szinoni - májává vált. Népszerûségét valószínûleg annak köszönhette, hogy akkoriban olyan bútort Természetesen a modern rattan- és fonott bútorok már polimerkémiai tudásunk segítségével idôtállóbb és színesebb, mint viktoriánus ôsei. Bár a hajlítási, fonási technológia szinte azonos az eredetivel (1917, Marshall Lloyd), a ma készülô bútorok tartósabbak, simább felszínûek, továbbá változatosabb színekben kaphatók, és nem kopnak, fakulnak olyan gyorsan, mint elôdeik, nedvességállóságukról pedig speciális bevonat gondoskodik. A viktoriánus kor hatására a rattan annyira elterjedt az angolszász országokban (Egyesült Királyság, afrikai brit gyarmatok, USA, Kanada és Ausztrália), fôleg a kerttel rendelkezô, vidéki házakban, hogy mára már a vidékies, countrystílus egyik alapkövének számít. Mint a kerti bútorok általában, a fonott székek és asztalok is elszennyezôdhetnek, porosak, sarasak lehetnek. Az eredeti rattan (és az egyéb fonott) bútorok tisztításáról ezért idônként gondoskodnunk kell. Már egy egyszerû porszívózás is csodákra képes, és visszaadja bútorunk eredeti színét (mindig kefés végû szívófejjel végezzük!). A nagyon saras székekrôl elôször locsolócsô segítségével mossuk le a rárakódott port illetve a nagyobb sárdarabokat (praktikus ötlet a széket oldalára fordítani, így a víz gyorsan kifolyik a vesszôk közül, és elkerülhetô, hogy a fonott bútor túl sok vizet szívjon magába és eldeformálódjon), majd híg, mosószeres vízzel és szivaccsal, esetleg fogkefével távolítsuk el a még látható szennyezôdést! A vizes fonott bútort törölgessük át egy száraz ronggyal vagy papírtörülközôvel, és hagyjuk száradni minimum 24 órán át! Végsô lépésként bútorpolírozó pasztával adhatjuk vissza a rattan eredeti fényét. szinmester magazin 2012/nyár 9

6 Stílus Tanács a Lakberendezôk Országos Szövetségétôl Mit kezdjünk a maradék tapétával? 10 Van, hogy lakásfelújítás után marad pár méter a falra került tapétából, amitôl nincs szívünk megválni. Sôt olyan is elôfordul, hogy a lakberendezô megtartja a különbözô munkák maradékát, ezek pedig csak halmozódnak, halmozódnak, felemésztve az amúgy is szûkös tárolókapacitást a szekrényben. Mihez kezdjünk velük? Az innovatív lakberendezô beletúr készletébe, és saját vagy egyik merészebb kliense lakásának díszítésére fordíthatja a maradék tapétákat. Elsônek álljon itt egy olyan példa, ahol oda kerül a tapéta, ahova való: a falra. A maradékokat formára vágva, játékosan egymáshoz helyezve, esetleg egy fehér keretbe foglalva kissé szokatlan, ám teljesen egyedi falburkolatot hozhatunk létre. Máshol a maradék tapétákat patchwork-szerûen el helyezve ér - hetünk el különleges hangulatot. Egy másik lehetôség a maradék tapéta felhasználására egyes bú - torok dekupázsolása. Egy átfestett szekrényke fiókjaira is kerülhet, de egy öreg (vagy lomtalanításkor megmentett) do hányzóasztalnak is új életet ad hatunk ezzel a technikával. A felfrissített szobánk összhangját fokozhatjuk a maradék tapéta lámpaburaként történô felhasz - nálásával is, vagy country stílusú lakásban a konyha/étkezô tálaló - szekré nyé nek kilátszó hátfalát is bur kolhatjuk vele. Természetesen ez az ötlet nem csak a konyhára vonatkozik, bármely más helység szekrénykéje kaphat maradék tapétából megalkotott dekorborítást. Nagyon nôies és egyéni lehet egy maradék tapétával feldobott öltözôparaván. Ez olyankor is szóba jöhet, ha alacsony költség - vetésbôl kell kijönnünk, csak arra ügyeljünk, hogy a környezô falakat a tapétával harmonizáló színûre festessük. Feldobhatunk egy hófehér lakást néhány képkeretbe foglalt tapétacsíkkal is. Ha sok maradt, majdnem teljes tekercs, akkor akár függeszték is készülhet belôle, ilyenkor gondoskodnunk kell a megfelelô merevítésrôl, nehogy ellensúly hiányában felpön dö rödjön. Az innovatív lakberendezô beletúr készletébe De lehet tapétázott az ágyvég is, vagy bármely más bútor da - rabunk... A lehetôségeknek csak fantáziánk vagy lakbe ren - dezônk képzelôereje szab hat határt! A lényeg: nem kell feltétlenül a szemétbe hajítanunk a megmaradt tapétát. Ha már megvásároltuk, hasz náljuk fel minden darabját innovatívan! Dr. Németh Gábor lakberendezô nya r! nya r! nya r! nya r!

7 Érdekesség EuroSkills 2012 A szakmák versenye, magyar indulóval 12 A minôségi szakképzéssel mindenki nyer Hazánk 2006 óta tagja a WorldSkills International nonprofit szervezetnek, és delegál 22 évnél nem idôsebb végzôs diákokat vagy fiatal szakmunkásokat a kétéves váltásban megrendezendô, 54 ország részvételével zajló WorldSkills, és a túlnyomórészt európai uniós tagállamok részvételével rendezett EuroSkills versenyekre. A megmérettetések célja egyszerû és nemes: bôvíteni a szakis mereteket, emelni a szakmai továbbképzés színvonalát, valamint a kiemelkedô egyéni teljesítmények mellett közös, kreatív munka végzésre ösztönözni a fiatalokat. Elsôsorban kézmûves, a gazdasági szektor által felkarolt szakmát (például ács, festô, fodrász, hegesztô, kômûves, szakács vagy épp virágkötô) tanulók számára szól az EuroSkills és a WorldSkills, akik vállalják, hogy egyaránt részt vesznek az országos selejtezôkön, a felkészítéseken, majd a külföldi megmérettetésen. Eredményes szerep - lésük mellett fontos cél a tapasztalatok hazahozatala és beépítése a szakképzési rendszerbe, amelyet jelenleg a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara koordinál. Az elsô nemzetközi tapasz talataink tavaly Londonban ahová 54 országból és 15 szakmából érkeztek a résztvevôk sajnos azt mutatták, hogy nagyon elment a magyar szakoktatás az elméleti irányba, a gyakorlatra pedig ezért kevesebb idô jut. Ahogy mi hívjuk, a»szakmák olimpiája«így valóban nagyon fontos változásokat hozott a hazai festô díszfestô dekoratôr-oktatásba, kulcsszerepe van ugyanis abban, hogy kettô helyett újra hároméves lesz a szakképzés, és átdolgozták a tantervet. Ennek az eredménye, egyfajta minôségi változás a piacon természetesen több év múlva lesz csak érezhetô. Addig is megteszünk mindent, hogy a most tanuló diákok és a már aktív festôk is találkozzanak a legújabb technológiákkal, trendekkel, s remélem, egyre nagyobb számban vesznek részt a számukra szervezett ingyenes bemutatókon, képzéseken, versenyeken, hiszen ezzel tényleg csak nyerhetnek mondta Horváth József, a Festôakadémia vezetôje, aki a zsûrinek és a felkészítô bizottságnak is tagja nya r! nya r! nya r! nya r! Idén májusban második alkalommal a Trilak anyagi és szakmai támogatásával került sor az országos válogatóra, az elsô év tapasz talatait azonban nem csak a képzési rendszerben hasz nosították. Felkészültebb és egyedibb munkákat láthattunk, mint tavaly ilyenkor. Az elô - selejtezôkön továbbjutott diákok egy kötelezô és egy szabadon választott feladatot végeztek el, amelyeket látszólag nehéz lehet összehasonlítani, a négytagú zsûri (a Trilak részérôl Horváth József és Csáki Csaba, a Szobafestô-Mázoló-Tapétázó Országos Ipartestülettôl pedig Tóth Ervin és Bozsányi Gyula) számára azonban ez egyáltalán nem jelentett akadályt. Gyakorlatilag szinte mindegy volt, hogy a versenyzô egy antik freskó részletét, egy tengerparti tájat vagy egy stilizált fônixmadarat, esetleg egymással kacérkodó magyaros mintákat álmodott meg, a végeredménybôl sok mindent leszûrtek: mit sugall maga a kidolgozott ötlet, a megvalósítás során milyen az eszköz használat, hogyan bánik a készítô az ecsettel, a színekkel, kellô homogenitásúak-e a felvitt rétegek, mennyire erôsek a szabad kézzel végzett munkák és tökéletesen futnak-e a vonalak. A kötelezô (mindenki számára azonos sablonozási) feladatnál például látszólag ugyanazokat a logókat láttuk három-négy méterrôl, de közelrôl szemlélve apróbb eltérésekre hívták fel a figyelmet. Egy egy milliméteres tévedés már egy pont levonását jelentette. Hosszasan vizsgálta távolabbról és közelebbrôl a zsûri a munkákat, mire kihirdette az eredményeket. Idén, az EuroSkills versenyen Belgiumban, (Spa-Francorchamps) Szabó Zsolt Balázs, jövôre a WorldSkillsen Németország - ban pedig Szabó Sándor (Dombóvár) képviseli Magyarországot. Feladatuk tapétázás, egy ajtólap mázolása, szerkesztés-nagyítás és egy szabadon választott munka lesz, amelyet a nyár során a Festôakadémián és iskolájukban gyakorolnak. a»szakmák olimpiája«így valóban nagyon fontos változásokat hozott a hazai festô díszfestô dekoratôr-oktatásba

8 Interjú Nôies, izzó energiák és színek Détár Enikô, Fésûs Nelly és Ladinek Judit színekrôl, beltéri falfestésrôl 14 Éves festôtalálkozónkon ebéd után a Dívák léptek fel, akikkel az elôadás után nyári fókusztémánkról, a beltéri falfestésrôl beszélgettünk. Egy Moulin Rouge-ban tartott alkalmi fellépés után született meg egy olyan show-mûsor ötlete, amely egyaránt magában hordozza a múlt század párizsi életének budoár hangulatát a harmincas évek Amerikájának glamour-korszakát és napjaink retrodisco divatját. Természetesen a három színésznô határozott sokszínûsége megmutatkozik otthonaikban is Détár Enikô például elárulta, hogy mindene a harmónia, inkább a színeké, mint a formáké. Egy piros függöny elé állított rózsaszín virágot már túl erôsnek, vibrálónak érez. A stílusok keveredését a mûvésznô azonban kifejezetten kedveli, zenében, ruhában, hajviseletben vagy épp beren dezési tárgyakban is tetszik neki ez eklektika. Néhány örökölt szecessziós és neobarokk bútordarabjuk jól megfér a modernebb formák mellett. Egyszer a falon is kipróbálták a jobb híján neobarokknak nevezett stílust (a minimál és a gazdagabb, kissé túlzó megoldások, az arany, a vörös, a lila, a fekete és esetleg ezüst játékát), amikor az néhány éve újra divatba jött, de a következô festésnél megváltak tôle. Enci szerint egyébként a túl élénk színeket, meg - határozó felületeket mindig gyakrabban érdemes váltogatni, mert hamarabb rájuk un az ember. Ezért hosszabb távra inkább a nyugodt színeket kedveli maguk körül, és ezekkel is veszi körül családját, nagy felületeken pedig kizárólag világosat használ. Két-három évente festet, s kifejezetten tájékozott vevô: elônyben részesíti, különösen a nagyobb igénybevételnek kitett helységekben a mosható falakat. Egy idôben otthonunkat is mindig az évszakokhoz öltöztettem, szerettem magunk körül a szezo nalitást. Ezért gyakran cseréltem a függönyöket és az ágytakarókat. Tavasztól ôszig inkább vidá mabb, derûsebb textileket választottam, a hide gebb évszakokban pedig mindig valamilyen mélyebb tónusút. Mostanában gondoltam éppen rá, hogy vissza kéne térnem ehhez a szokásomhoz. Fésûs Nelly a mediterrán stílus rajongója, leginkább a meleg színeket részesíti elônyben. A gyermeke szobája így lett puncsszínû, a háló meggybordó ekrü kiegészítôkkel, a fürdô kék, a nappali tojáshéj, amelyet terrakotta padló, terrakotta és fenyôszínû bútorok egészítenek ki. A meleg tónusok mindig dominálnak körülötte, lakása hozzá hasonló nôies, izzó energiákat áraszt. Ráadásul Nellyéknél egész évben süt a nap, egy egyszerû, bárki által könnyen lemásolható trükknek köszönhetôen: A függönyeink is terrakotta és citromsárga színûek. Amikor átszûrôdik rajtuk a nap, melegbe burkolózik a tér, és ettôl egyszerûen jó kedve lesz az embernek. Bátran ajánlom mindenkinek! Ladinek Judit egy kellemetlen emléket osztott meg velünk: amikor kertes házból egy belvárosi lakásba költözött férjével, egy divatfotó alapján szürkéskék színt terveztek a falakra. Korábban megszokta a nya r! nya r! nya r! nya r! Egy idôben otthonunkat is mindig az évszakokhoz öltöztettem, szerettem magunk körül a szezo nalitást nagy tereket, amelyekben általában jól mutattak a merész színek. A biztonság kedvéért egy kisebb darabon felkenték a hálóba a kiválasztott árnyalatot, a végeredménnyel azonban egyáltalán nem voltak elégedettek: Elôször dermesztô érzésem támadt, a vágyott szürkéskék sokkal inkább bilikéknek tetszett, mint egy fiúgyermek szobája. Idôvel megszoktuk, megszerettük, de amikor újrafestettük a szobát, egy alap tojásszínt választottuk helyette. A divat jön-megy, mindig bele kell vigyük a falainkba a saját egyéniségünket, akárcsak az öltözködésbe de azért nem árt tájékozódni sem. Judit saját bôrén tanulta tehát meg a gyakran elôforduló csalódást, amelyet a túl erôs színek okoznak. Elôfordul ugyanis, hogy a szín a színkártyáról választottal tökéletesen megegyezô, adott felületre felfestve azonban már nem tetszik. Ennek az az oka, hogy számos tényezô befolyásolja a festékek késôbbi életét, a természetes fényforrással rendelkezô lakásoknál például a fehér fény adja vissza a legjobban a színkártyáról kiválasztott színt. A mesterséges világító berendezések ugyanakkor többnyire tovább színezik, megváltoztatják a festék színeit egy lépéssel már akkor is közelebb vagyunk a végeredményhez és észrevehetünk egy esetleges rossz választást, ha több különbözô napszakban is megnézzük a próbafestést. szinmester magazin 2012/nyár 15

9 Új termékek, technikák, tippek Gyorsabb, hatékonyabb, olcsóbb A Mark V Max Platinum segítségével szórhatók latexfestékek, emulziók, akrilfestékek, epoxifestékek, töltôanyagok, tûzgátló anyagok, tömítôfestékek, valamint a leggyakoribb airless glettek is. A berendezés ráadásul egyszerre két személy számára képes biztosítani a szóráshoz szükséges festékáramlást. Ha nagyobb gépre van szüksége, amely a Mark V Max Platinum teljesítményéhez képest is másfélszer több, percenként hat liter anyagot tud kiszórni, a Mark VII Max Platinum a jó választás. A gép teszteredményei és az eddigi értékesítési adatok is azt mutatják, hogy új fogalom született az elektromos glettszóró berendezések piacán. Az új család legnagyobb tagja a Mark X Platinum, amely fôleg a nagy glettelési munkákhoz kíváló, az újonnan integrált szûrôházkészletnek köszönhetôen bármilyen nagy sûrûségû festék szórására is alkalmas. Megújult Graco festék- és glettszóró berendezések 16 Aválság nem kíméli az építôipart sem, ezért minden megoldás elôtérbe kerül, amellyel jelentôs összegeket lehet megta - karítani. Ilyen a festési és glettelési munkák gépesítése is. A gépesítés egyik fô elônye általában a gyorsabb munkavégzés. Nincs ez másképp a festési és glettelési munkáknál sem az idô pénz-elmélet itt is igaz. Gyakorlati tapasztalatok szerint egy festô óránként körülbelül 50 m 2 felületet fest le egy rétegben. Géppel ez a felület minimálisan 150 m 2 /óra, mely magában foglalja a takarást és elôkészítést is. Ez egy átlagos munkanapon, hét órával számolva 1050 m 2 -t jelent a kézi festés 350 m 2 -ével szemben. Ebbôl az egyszerû példából is látható, hogy a gépi festékszórás már kisebb felületek esetén is sokkal gazdaságosabb, nem beszélve az elért minôségi felületrôl valamint a kényelmesebb munkavégzésrôl. A nagynyomású festék- és glettszóró berendezések gyártása területen több mint nyolcvanéves tapasztalattal rendelkezô egyesült államok - beli Graco megújult termékkínálattal jelentkezik. Új technikai megol - dások jelentek meg a kültéri festékszórók kategóriájában az Ultra Max II Platinum családban: a jól ismert funkciók mellett nagy kényelmet jelent az integrált tömlôtekercselô rendszer, amely segítségével nem kell tartania a tömlô összegabalyodásától. Az E-Control funkció révén a szóróberendezés nyomása távolról is állítható a zsebben tartható nyomásszabályozó segítségével, az elektromos motort vezérlô szoftver módosítása miatt a jelenleginél nagyobb fúvókaméret is használható, így még a sûrûbb anyagok szórása sem jelent problémát. Glettszórás esetén a gép elônye már tíz zsák vagy vödör anyag fel hor - dása esetén jelentkezik. Míg kézi eljárásnál jó esetben 100 m 2 /nap teljesítményt érhetünk el, géppel ez minimálisan 600 m 2, ideális esetben 1000 m 2 feletti napi teljesítményt jelent. Noha ennek eléréséhez három fô szükséges, az egy fôre vetített teljesítmény - különbség így is a kézi glettelés duplája, a szórható glettek valamivel magasabb anyagárát pedig egyértelmûen kompenzálja a gyorsabb és kényelmesebb munkavégzés. A glettszóró berendezések területén is számos újdonsággal jelent - kezett a Graco. A Mark Max Platinum család megjelenése újabb mércét állít fel az elektromos airless-szórás piacán. A kilencvenes évek végén piacra vezetett Mark V fogalom lett a felhasználók körében, de a folyamatos fejlesztések után eljött a teljes megújulás ideje. A Mark Max Platinum család három tagja olyan erényeket csillogtat, melyek nélkülözhetetlenné teszik ôket egy profi felhasználó esetében nya r! nya r! nya r! nya r! Jelentôs újdonság és elôny, hogy a Mark Max Platinum gépcsalád minden tagjához harmincméteres tömlô csatlakozik. Ráadásul akkor sem kell lemondania a Graco gépek használatáról, ha nincs a közelben elektromos áram: a megújult Dutymax hidraulikus szóróberendezések ugyanis mind elektromos hajtással, mind pedig benzin üzemeltetéssel. Ezek a robusztus airless-szóróeszközök a nagy igénybevételt jelentô munkákhoz, a nagyon masszív anyagok például glett, bitumen, tûzgátló anyagok és folyékony tetôszi - getelések hatékony felhordására a legalkalmasabbak. Ha a Graco gépek bármelyikét szeretné kipróbálni és személyesen meggyôzôdni a leírt elônyökrôl, szívesen biztosítunk egy ingyenes bemutatót az ön által megjelölt helyszínen és idôpontban! A Graco gépek magyarországi viszonteladását és szervizelését a Recycolor Kft. biztosítja. Elérhetôségeink: 1112 Budapest, Repülôtéri út 2. Tel./fax: +361/ , tel.: +3630/ szinmester magazin 2012/nyár 17

10 Fókuszban Nyári teendôk Tippek egy profitól Horváth József Festôakadémia-vezetô tanácsai 18 Évekig meghatározza mindennapjainkat A beltéri falfestésrôl A beltéri falfestés végeredményét, noha maga a feladat egyszerûnek tûnhet, számos apró részlet alakítja ki. A belsô tér tervezésekor az egyik legfontosabb a megfelelô és a tulajdonos személyiségéhez illô színek kiválasztása. Akár ugyanannak a színnek a különbözô árnyalataival is eltérô hangu latokat hozhatunk létre amelyek aztán éveken át meghatározzák a mindennapjainkat. De pontosan hány évig is? A festékek élet tartama természetesen számos tényezôtôl függ, mint az elôkészítés, a használt termék és technológia, az épület tulajdon ságai vagy a használat körülményei. Általánosságban elmondhatjuk, hogy a beltéri falfestésnél és a nyílászárók mázolá sánál egyaránt öt-öt évente javasolt tisztasági vagy karbantartó festést végezni. Vala mennyit kitol a felület élet tartamán, ha azt mosható festékkel kezelik, noha a mosható falakat jellemzôen nem teljes egészében, hanem egy-egy szennyezôdéstôl szokták megtisztítani. Ennél gyakrabban akkor érdemes festeni, ha valamiért sérül a fal vagy fon tos szempont a gyakran változó divatszínek követése, megjelenése. Sokan visznek ilyenkor új színt az életükbe, azaz nem a korábban használt színre vagy árnyalatra festik, festetik újra falaikat. Ennek során figyelembe kell venni a burkolatok, a meglévô berendezési tárgyak, bútorok, kárpitok színét is, valamint a Nap mozgását. Elôfordul ugyanis, hogy az üzletben kiválasztott szín egészen másként mutat az otthoni (más megvilágítású, sötétebb vagy naposabb) fényviszonyok közt. Új lakás vásárlásakor, teljes lakásfestés, színváltás esetén érdemes lakberendezô tanácsát kérni, aki személyre és a berendezésekre szabott színharmóniát készít a rendelkezésre álló több ezer színbôl. Amennyiben erre nincs lehetôség, a kellôképp kreatív megrendelônek vagy a festônek is segítenek a festéküzletekben. Általában kül- és beltéri falfestékekbôl egyaránt lehetôség van csupán egy litert kikevertetni, és ezt egy kisebb felületre felfestve meggyôzôdni a jó választásról. A szaküzletekben lehet úgynevezett színkártya-csíkokat vásárolni, de honlapunkon lehetôséget biztosítunk elôzetes színtervezésre is: elôre beágyazott mintafalakon próbálgatható a színezés. Többnyire azonban nem pontosan adja vissza a valódi színt monitorunk vagy esetleg a kinyomtatott színezett minta, ezért mindig a színkártya és a próbafestés legyen a végsô választás alapja, ha bizonytalanok vagyunk. Fontos még, hogy mérjük fel a helység rendeltetését is, és mindig a funkciónak megfelelô terméket válasszunk. Nyílászárókra mosható festéket, gyerekszobában nyugtató hatású pasztellszíneket, fürdôszobában mosható falfestéket kell alkalmazni, gyakran csempe helyett. Penésszel szennyezôdött falra penészlemosót majd penészgátló falfestéket használjunk! nya r! nya r! nya r! nya r! Új lakás vásárlásakor, teljes lakásfestés, színváltás esetén érdemes lakberendezô tanácsát kérni, aki személyre és a berendezésekre szabott színharmóniát készít a rendelkezésre álló több ezer színbôl Végezetül szóljunk néhány szót a megvalósításról is! Beltéri falfes - téshez legjobb választás a tavasztól ôszig tartó idôszak, mert gyorsabb a száradás és a kellemetlen illatok hamarabb távoznak a helyiségbôl. A felület elôkészítése ideális esetben mindig a festendô felület tisztításával kezdôdik. Ez nagyon fontos fázis a festékek tartós és esztétikus bevonatának kialakításában, modern falcsiszoló gépek és segédeszközök segítik ebben a szakembereket és magán fel - használókat egyaránt. A beltéri glettek eltûntetik a falhibákat és sima felületet biztosítanak (erôs nedvszívó képességük mindenképp szükségessé teszik a Héra Falfix vagy a Diszperzit diszperziós mélyalapozók használatát). Festés elôtt gyakran Waltex üvegszövet tapétával is, amely elsôsorban olyankor szükséges, amikor elegáns megjelenésû és nagy igény - bevételnek ellenálló felületet kell képezni. Ezért irodák, közösségi épületek és lakások falfelületeinek burkolására egyaránt használjuk. A fátyol vékony, minta nélküli változat segítségével homogén, sima felület alakítható ki, amely áthidalja és megszûnteti a családi házakban, lakásokban fellépô hibákat: a régi, mozgó falak, stuakutúr-mennyezetek hálós, sûrû hajszálrepedéseit. A mintás szövetek a kisebb falhibákat is segítenek eltûntetni, és érdemes betervezni a fürdôszobákba is, hiszen azok csempézetlen részein vízhatlan bevonatot képez, ha Héra prémium latex selyemfényû vagy Héra Design Selyemhatású festékkel festjük át, ezek ugyanis mosásés súrolásállók. 19

11 Fókuszban Színek és kultúrák Színes világunk A nyár az utazások ideje, legtöbben ilyenkor veszik nyakukba a világot és indulnak el, hogy kipihenjék a szürke hétköznapokat. Sokszor nem is gondolunk bele, hogy a körülöttünk lévô világ milyen sokszínû, a különbözô országokban, kultúrákban miért találkozunk egy-egy domináns színnel, illetve miért pont azokkal, honnan erednek bizonyos színelnevezések, illetve mennyire más jelentést hordozhatnak a Föld különbözô pontjain. Színek és kultúrák A különbözô színekhez más-más jelentések társulhatnak a világ különbözô pontjain, kultúránként teljesen eltérô jelentésük lehet, mást szimbolizálhatnak. Íme, néhány példa, a teljesség igénye nélkül. A fehér számunkra, tehát a nyugati kultúrákban a menyasszonyt, az angyalt, a jóságot, a kórházat, a tisztaságot, az orvost, a békét jelenti, míg Japánban a halál, Indiában pedig a gyász, a temetés színe. A fekete színnel ez majdnem teljesen fordítva igaz: míg Kínában a fekete a fiatal fiúké, nálunk a halált, a gyászt jelenti. Az élet elmúlását a különbözô országokban, nagyon különbözô színekkel fejezik ki a fehéren és a feketén túl: Thaiföldön lilával, Egyiptomban sárgával, Dél-Afrikában pedig vörössel. A piros árnyalatai nekünk a szerelmet, szenvedélyt, az izgatottságot, veszélyt és tiltást is magukban hordozzák, de Indiában és a Közel-Keleten ez a menyasszonyi viselet, míg Kínában a jószerencse és az ünneplés meg testesítôje. Ebbôl a kis ízelítôbôl is kitûnik, hogy a színek a hagyományok, tradíciók, szokások tartásában, a sokszínûség kiemelt fontosságú nya r! nya r! nya r! Színek, éghajlatok, homlokzatok Talán nem is gondolnánk, hogy házaink homlokzata nem csupán esztétikai élményt nyújt: a különbözô színek más-más hôhatásért felelnek. Valószínûleg ennek is köszönhetô, hogy az egyes területeken kialakulhattak jellemzô vakolatok. A mediterrán klímájú Görögország talán a legbeszédesebb példa, ahol két karakteres szín határozza meg az épített környezetet: a fehér és kék a forróságban hûsítô hatást kelt, és nyugtatóan hatnak a vibráló melegben. Más mediterrán országokra is jellemzô a fehér stílus, kisebbnagyobb eltérésekkel. Andalúziában a házak hófehérek, a tetôkön viszont vöröses narancsszínûek a cserepek. Ezek a spanyol települések messzirôl nézve jellegzetesek, hiszen az említett lakóépületek közül kitûnnek a templomok és a különbözô mûemlékek, melyek sárgás ho - mokszínûek. Északabbra, a hidegebb terü - leteken a meleg benntartása a cél, védeni kell az épületeket a szélsôséges idôjárás, a hideg, a szél és a csapadék ellen. Ezért alakult ki, hogy a homlokzatok többségében sötétebbek, vagy éppen színes, meleg árnya - latúak. Általában a faépít - mények homlokzatai színesek, festettek. A rézbányászat melléktermékeként fedeztek fel a svédek egy speciális vörös festôanyagot, mely idôjárásálló felületkezelôként szolgál, és a mai napig jellemzi a skandináv tájképet. Hazánk mérsékelt éghajlaton fekszik, talán ezért nem alakult ki a fentiekhez hasonló jellemzô színvilág a homlokzatok körében, így nálunk manapság inkább a fogyasztói szokások befolyásolják egy település összképét. Színek és földrajzuk Rengeteg színelnevezésnek tulajdoníthatunk földrajzi eredetet. Országok, régiók, városok nevei olvashatók ki hol egyszerûbben, hol kis utánagondolás után; általában az adott területen fellelhetô alapanyagra, festékkészítésre vagy éppen színezési technikára utalnak. A következô színnevek könnyen elhelyezhetôk térben, elsô rá nézésre látszik, hogy földrajzi eredetûek: porosz, berlini vagy párizsi kék, pompeji vörös, skót zöld, indiai sárga. Vannak azonban olyanok is, ahol ez az összefüggés nem derül ki elsô pillantásra. A fajanszkék például Faenza olasz városról kapta a nevét, míg a majolikakék Mallorca szigetérôl, Nimes francia városnak pedig a denimkék színelnevezést köszönhetjük. Vannak továbbá olyan földrajzi eredetû elnevezések is, melyek nem szóösszetételként élnek nyelvünkben, hanem önállósodtak, egytagú, de mégis földrajzi vonatkozású színnevek. Ilyen az indigó, vagyis az Indiából származó kék, a magenta, mely egy olasz város neve, a bordó, mely közismerten Bordeaux francia városnak, illetve annak híres vörösborának köszönheti a nevét. Nem utolsó sorban pedig a számunkra idén oly fontos sziena, ami a Siena olasz város közelében bányászott barna földfestékrôl kapta nevét, és amely a 2012-es év színe. 21

12 Vidám színek Hajnal három órakor kopogtat Móricka Béla bácsi ablakán: Béla bácsi! Béla bácsi! Van piros festéke? Nincs. Kis idô múlva visszajön és újra kopogtat: Béla bácsi, hoztam piros festéket! Hogyan mondod azt más szóval, hogy festékkatalógus? Mázlista! Jean, miért nem csíkosra festette a kerítést, ahogy kértem? Mert nem kaptam csíkos festéket, uram. Hogy hívják azt, amikor két szomszéd a kertben a kerítés mellett beszélget? Telek-kommunikáció. Egy szôke nô elhatározza, hogy kita - pétázza a hálószobáját, de fogalma sincs, mennyi tapétát kell vennie hozzá. Átmegy az ugyancsak szôke barátnôjéhez a szomszédba, aki nemrég tapétázta ki az ugyanakkora méretû szobáját. Te mennyi tapétát vettél ehhez a szo bához? Tíz tekercset. A szôke meg is veszi a tíz tekercs tapétát, de mire végez a munkával, két tekercs tapéta kimarad. Megy a barátnôjéhez reklamálni: Kész a tapétázás, de két tekercs kimaradt! Nahát! Nekem is! Nem lesz vékony ez a fal? kérdi a leendô tulajdonos az építésvezetôtôl. Nem, uram, erre még tapéta is jön! Kik laknak a falon? Festék! Nyuszika elmegy a festékboltba: Kérek egy ecetet! Nyuszika, sajnos mi nem tartunk ecetet. Ez egy festékbolt! Akkor másképp mondom. Kérek egy pamacot! 22 Impresszum Kiadó és szerkesztôség: Trilak Festékgyártó Kft., 1238 Budapest, Grassalkovich út 4. Levélcím: Trilak Színmester, 1734 Budapest, Pf. 34 Telefon: +36(1) , +36(1) , Web: Társadalmi felelôsségvállalással kapcsolatban kontakt: Megjelenés: szezonálisan, évente négy alkalommal A kiadó a lap bármely részének másolásával, terjesztésével, a benne megjelent adatok elektronikus tárolásával és feldolgozásával kapcsolatos minden jogot fenntart. A Színmester Magazinban megjelent minden szerzôi mû (cikk, fotó, táblázat, grafika) csak a kiadó elôzetes írásbeli vagy elektronikus dokumentumba foglalt engedélyével tehetô hozzáférhetôvé, illetve másolható nyilvánosság számára a sajtóban. Ez a nyilatkozat a szerzôi jogról szóló évi LXXVI. törvény 36. (2) bekezdésében foglaltak szerint tiltó nyilatkozatnak minôsül. Partnereink hirdetésének valóságtartalmáért nem vállalunk felelôsséget nya r! 2012 nya r! 2012 nya r! 2012 nya r! Minden észrevételt, olvasói levelet köszönettel fogadunk!

13

Termékelônyök: Idôjárásálló Gyors száradás Szinte teljesen szagmentes. es báz

Termékelônyök: Idôjárásálló Gyors száradás Szinte teljesen szagmentes. es báz Termékelônyök: viz sú Idôjárásálló Gyors száradás zinte teljesen szagmentes es báz i Vizes bázisú termékek Falfesték kategóriában már elfogadottak, de a fára, fémre való festékeknél még szokatlanok a vízzel

Részletesebben

BELakva. BELakva VASTAGLAZÚR

BELakva. BELakva VASTAGLAZÚR VASTAGLAZÚR Leírás: színtartó pigmenteket tartalmazó, vastagrétegû, vízzel hígítható, akrilbázisú falazúr. Alkalmazási terület: kül- és beltéren egyaránt alkalmazható. Fa felületek és szerkezetek védô-díszítô

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Festő, mázoló, tapétázó szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

TRILAK Festékgyártó Kft. H-1238 Budapest, Grassalkovich u. 4. Vevôszolgálat: 421-6141, www.trilak.hu Member of the SigmaKalon Group

TRILAK Festékgyártó Kft. H-1238 Budapest, Grassalkovich u. 4. Vevôszolgálat: 421-6141, www.trilak.hu Member of the SigmaKalon Group TRILAK Festékgyártó Kft. H-1238 Budapest, Grassalkovich u. 4. Vevôszolgálat: 421-6141, www.trilak.hu Member of the SigmaKalon Group Héra katalógus Az emberi természet vágyik az újdonságra Plinius HÉRA

Részletesebben

Vliesfaser tapéták rendelésszám szerint. https://www.youtube.com/watch?v=jzel7vt9s5e Videó:kattintson a linkre

Vliesfaser tapéták rendelésszám szerint. https://www.youtube.com/watch?v=jzel7vt9s5e Videó:kattintson a linkre Vliesfaser tapéták rendelésszám szerint https://www.youtube.com/watch?v=jzel7vt9s5e Videó:kattintson a linkre Basic 4300 Basic 4304 Basic 4305 Basic 4306 Classic 4320 Classic 4321 Classic 4323 Classic

Részletesebben

EGYEDI BURKOLÁSI MEGOLDÁSOK:

EGYEDI BURKOLÁSI MEGOLDÁSOK: EGYEDI BURKOLÁSI MEGOLDÁSOK: Kőintarzia, természetes kövek, vagy extra méretű greslapok, illesztési hézag (fuga) nélküli szabásával. AZ ELKÉPZELÉSTŐL - A MEGVALÓSÍTÁSIG: 1. A megrendelő által kiválasztott

Részletesebben

Munkahelyi egészség biztonság

Munkahelyi egészség biztonság AJKAI SZAKKÉPZŐ ISKOLA ÉS KOLLÉGIUM BERCSÉNYI MIKLÓS INTÉZMÉNYEGYSÉG 34 582 04 Festő, mázoló, díszítő és tapétázó szakképesítés 10500-12 Munkahelyi egészség biztonság modul 10163-12 Munkahelyi egészség

Részletesebben

KoskiDekor Elegáns és stabil

KoskiDekor Elegáns és stabil Csak a fantázia szab határt... 2016/2. szám Belsőépítészeti tervezőknek, kivitelezőknek és bútorgyártóknak KoskiDekor Elegáns és stabil Dekoratív, mutatós nyír rétegelt lemez, színes, áttetsző, a fa erezetességét

Részletesebben

Cikk információ Bruttó ár

Cikk információ Bruttó ár VALMOR Flexibilis Padlóbevonat Fehér, Krém, Sötétszürke, Világosszürke, Bazaltszürke, Vörös, Zöld, Barna VALMOR FLEXIBILIS PADLÓBEVONAT 1 l A beton festék 2 421 Ft VALMOR FLEXIBILIS PADLÓBEVONAT 4 l 3

Részletesebben

A favédelem mestere. T E R M É K k a t a l ó g u s

A favédelem mestere. T E R M É K k a t a l ó g u s I d ő tá l l ó n y u g a l o m A favédelem mestere TRILAK Festékgyártó Kft. H-1238 Budapest, Grassalkovich u. 4. Vevőszolgálat: 421-6141, www.trilak.hu Member of the SigmaKalon Group T E R M É K k a t

Részletesebben

Mázolás, lakkozás. Falak festése Szerszámok, kiegészítôk

Mázolás, lakkozás. Falak festése Szerszámok, kiegészítôk Mázolás, lakkozás TRILAK Festékgyártó Kft. H-1238 Budapest, Grassalkovich u. 4. Vevôszolgálat: 421-6141, www.trilak.hu Member of the SigmaKalon Group Falak festése Szerszámok, kiegészítôk Vannak olyan

Részletesebben

Mit érdemes átgondolnia. mielőtt lakberendezőt fogad?

Mit érdemes átgondolnia. mielőtt lakberendezőt fogad? Mit érdemes átgondolnia mielőtt lakberendezőt fogad? Munkafüzet E r d é l y i K r i s z t i n a - w w w. e r d e l y i k r i s z t i n a. h u Amennyiben kitölti ezt a kérdéssort, az 20.000 Ft megtakarítást

Részletesebben

Festékek. T apaszok. Tapaszok Alapozók és impregnálók. Töltõalapozó. Fedõlakkok. BASF Acryl finomtapasz, fehér. BASF Surfacer finom tapasz

Festékek. T apaszok. Tapaszok Alapozók és impregnálók. Töltõalapozó. Fedõlakkok. BASF Acryl finomtapasz, fehér. BASF Surfacer finom tapasz Festékek Tapaszok Alapozók és impregnálók Vizes alapozók, impregnálók Töltõalapozó Vizes Fedõlakkok Lazurok és RAL színek Fa ablak és ajtógyártáshoz alkalmazható lazúrok két rétegben történõ felhordáshoz,

Részletesebben

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj

Ssz. Tételszám Egységre jutó (HUF) A tétel ára összesen (HUF) Tételkiírás Anyag Munkadíj Anyag Munkadíj 1. oldal 1 11-002-1.4.3.1 (25) ÖN X0b(H) Környezeti hatásoknak ki nem tett beton, C16/20 - X0b(H) - D max = 16 mm, CEM 42,5 szilárdsági osztályú portlandcementtel, képlékeny beton, m = 6,5 finomsági modulusú

Részletesebben

Színes kérdések. 7. lecke. Hogyan válasszunk színeket egy patchwork takaró elkészítéséhez?

Színes kérdések. 7. lecke. Hogyan válasszunk színeket egy patchwork takaró elkészítéséhez? 7. lecke Színes kérdések Hogyan válasszunk színeket egy patchwork takaró elkészítéséhez? Ejtsünk szót egy kicsit a színekről! Ez az a fejezet, amit elsőre könnyen átlapozunk a foltvarrással foglalkozó

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Festő, mázoló, tapétázó szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 34 582 04 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma: Tanulók

Részletesebben

Mediterrán külső, modern belső MODERN HÁZAK LAKÁSOK 75

Mediterrán külső, modern belső MODERN HÁZAK LAKÁSOK 75 Élettér A kert fő attrakciója a nagyméretű, L alakú medence. Ha a nyári grillezéskor valakinek melege van, a padról akár egyenesen beledőlhet a vízbe 74 MODERN HÁZAK LAKÁSOK Mediterrán külső, modern belső

Részletesebben

Modern vonalak, mediterrán színek

Modern vonalak, mediterrán színek élettér Modern vonalak, mediterrán színek Vendéglátóink a nyugalom és a béke miatt választották lakhelyükül a Debrecen kertvárosában, családiházas környezetben, de a belvároshoz közel álló házat. A két

Részletesebben

Cikk információ Bruttó ár

Cikk információ Bruttó ár VALMOR Flexibilis Padlóbevonat Fehér, Krém, Sötétszürke, Világosszürke, Bazaltszürke, Vörös, Zöld, Barna VALMOR FLEXIBILIS PADLÓBEVONAT 1 l A beton festék 2 421 Ft VALMOR FLEXIBILIS PADLÓBEVONAT 4 l 3

Részletesebben

VALMOR FLEXIBILIS PADLÓBEVONAT 8 l. VALMOR CSÚSZÁSMENTES PADLÓ- ÉS TENISZPÁLYA BEVONAT 8 l. VALMOR GARÁZSFESTÉK 2,5 l sok és felmosható kell!

VALMOR FLEXIBILIS PADLÓBEVONAT 8 l. VALMOR CSÚSZÁSMENTES PADLÓ- ÉS TENISZPÁLYA BEVONAT 8 l. VALMOR GARÁZSFESTÉK 2,5 l sok és felmosható kell! VALMOR Flexibilis Padlóbevonat Fehér, Krém, Sötétszürke, Világosszürke, Bazaltszürke, Vörös, Zöld, Barna VALMOR FLEXIBILIS PADLÓBEVONAT 1 l A beton festék 2 282 Ft VALMOR FLEXIBILIS PADLÓBEVONAT 4 l 3

Részletesebben

VALMOR FLEXIBILIS PADLÓBEVONAT 8 l. VALMOR CSÚSZÁSMENTES PADLÓ- ÉS TENISZPÁLYA BEVONAT 8 l. VALMOR GARÁZSFESTÉK 2,5 l sok és felmosható kell!

VALMOR FLEXIBILIS PADLÓBEVONAT 8 l. VALMOR CSÚSZÁSMENTES PADLÓ- ÉS TENISZPÁLYA BEVONAT 8 l. VALMOR GARÁZSFESTÉK 2,5 l sok és felmosható kell! VALMOR Flexibilis Padlóbevonat Fehér, Krém, Sötétszürke, Világosszürke, Bazaltszürke, Vörös, Zöld, Barna VALMOR FLEXIBILIS PADLÓBEVONAT 1 l A beton festék 2 282 Ft VALMOR FLEXIBILIS PADLÓBEVONAT 4 l 2,5

Részletesebben

Harmonikus színkombinációk. Szebb életterek. CombiColours a BLANCO színes mosogatóközpontjai.

Harmonikus színkombinációk. Szebb életterek. CombiColours a BLANCO színes mosogatóközpontjai. Harmonikus színkombinációk. Szebb életterek. CombiColours a BLANCO színes mosogatóközpontjai. 555_10_Farbbroschuere_HU.indd 1 17.11.2010 15:24:16 Uhr Kreatív megoldásokat kínálunk. BLANCO CombiColours

Részletesebben

A készlet az MB 100 450 Mese szekrénnyel kiegészíthető. Játéktároló szekrények polcokkal, zárt tároló szekrények ajtóval, pad,

A készlet az MB 100 450 Mese szekrénnyel kiegészíthető. Játéktároló szekrények polcokkal, zárt tároló szekrények ajtóval, pad, Csoportszobai bútorok MB 100 481 Mese szekrény MB 100 450 Mese szekrény A képen látható bútor összeállítást csak egyben lehet megrendelni különkülön az elemek nem elérhetőek. Az ár csak a képen látható

Részletesebben

3 éves képzés. B feladat

3 éves képzés. B feladat MAGYAR KERESKEDELMI ÉS IPARKAMARA SZINTVIZSGA SZAKMAI GYAKORLATI FELADAT 3 éves képzés B feladat Szakképesítés azonosító száma, megnevezése: 33 582 04 1000 00 00 Festő, díszítő, mázoló és tapétázó Szintvizsga

Részletesebben

I. számú melléklet, Árjegyzék: 2012.06.15-től "Most vagy soha!" Cikk információ egységár

I. számú melléklet, Árjegyzék: 2012.06.15-től Most vagy soha! Cikk információ egységár VALMOR Flexibilis Padlóbevonat Fehér, Krém, Sötétszürke, Világosszürke, Vörös, Zöld, Barna VALMOR FLEXIBILIS PADLÓBEVONAT 1 l olaj, benzin álló, 2 270 Ft 2 270 Ft VALMOR FLEXIBILIS PADLÓBEVONAT 4 l betonra

Részletesebben

VALMOR FLEXIBILIS PADLÓBEVONAT 8 l. VALMOR CSÚSZÁSMENTES PADLÓ- ÉS TENISZPÁLYA BEVONAT 8 l. VALMOR BIZTONSÁGOS PADLÓ- ÉS JELÖLŐFESTÉK 20 l

VALMOR FLEXIBILIS PADLÓBEVONAT 8 l. VALMOR CSÚSZÁSMENTES PADLÓ- ÉS TENISZPÁLYA BEVONAT 8 l. VALMOR BIZTONSÁGOS PADLÓ- ÉS JELÖLŐFESTÉK 20 l VALMOR Flexibilis Padlóbevonat Fehér, Krém, Sötétszürke, Világosszürke, Bazaltszürke, Vörös, Zöld, Barna VALMOR FLEXIBILIS PADLÓBEVONAT 1 l 2 344 Ft A beton festék VALMOR FLEXIBILIS PADLÓBEVONAT 4 l 7

Részletesebben

Cikk információ egységár

Cikk információ egységár VALMOR Flexibilis Padlóbevonat Fehér, Krém, Sötétszürke, Világosszürke, Vörös, Zöld, Barna VALMOR FLEXIBILIS PADLÓBEVONAT 1 l kopás és olaj álló, 2 339 Ft 2 339 Ft VALMOR FLEXIBILIS PADLÓBEVONAT 4 l betonra

Részletesebben

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység

NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL. Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI HIVATAL Komplex szakmai vizsga Gyakorlati vizsgatevékenység Szakképesítés száma, megnevezése: 34 582 04 Festő, mázoló, tapétázó A) Vizsgafeladat megnevezése: Adott

Részletesebben

Időtlen szépség 10 ÉRV, HOGY REZET HASZNÁLJUNK

Időtlen szépség 10 ÉRV, HOGY REZET HASZNÁLJUNK Időtlen szépség 10 ÉRV, HOGY REZET HASZNÁLJUNK 1 Tartós, hosszú élettartamú, megbízható anyag A réz választása egyszer, s mindenkorra szól! Az épületek külső burkolására alkalmazott réz tartóssága több

Részletesebben

AJTÓ-ABLAK betétek ART-GLASS KATALÓGUS KATALÓGUSAINK. Tiffanyi üveg fólia és üveg festészet

AJTÓ-ABLAK betétek ART-GLASS KATALÓGUS KATALÓGUSAINK. Tiffanyi üveg fólia és üveg festészet 20 1 PEMARIN MP.Kft. AJTÓ-ABLAK betétek ART-GLASS KATALÓGUS Tiffanyi üveg fólia és üveg festészet KATALÓGUSAINK Ajtó-ablak betét 2.rész Tiffany virág minták Tiffany állat minták Tiffany táj képek Széljegyzet

Részletesebben

Megnyugtat. tervezett világítás, dekoratív textilek és funkcionálisan jól mûködõ egységek jellemeznek. A megrendelõnek nem volt konkrét elképzelése

Megnyugtat. tervezett világítás, dekoratív textilek és funkcionálisan jól mûködõ egységek jellemeznek. A megrendelõnek nem volt konkrét elképzelése Megnyugtat A nappali nappali fénynél. A kék garnitúrához és a játékasztalhoz a megrendelõ ragaszkodott. A kanapénak ez a szárnya forgatható, s az asztal is kerekeken gurul, így a lakásnak ez a szeglete

Részletesebben

Baumit Sanova. Rendszer N. mérsékelten nedves és csekély sóterheltségû. falazatokhoz kül és beltérben, mechanikai szilárdság

Baumit Sanova. Rendszer N. mérsékelten nedves és csekély sóterheltségû. falazatokhoz kül és beltérben, mechanikai szilárdság SANOVA FELÚJÍTÓRENDSZEREK ÁTTEKINTÉSE Tökéletes felújítás FELÚJÍTÓRENDSZEREK ÁTTEKINTÉSE Rendszerek Alkalmazás Elôkészítés Vakolat- ill. höszigetelô réteg Sanova Rendszer K mérsékelten nedves és csekély

Részletesebben

Élet a szabadban. Automotive Industry

Élet a szabadban. Automotive Industry Élet a szabadban RELAZZO, A TERASZ. TUDNIVALÓK A MINDENNAPI HASZNÁLATHOZ www.rehau.hu/relazzo Construction Automotive Industry Kedves Ügyfelünk! Köszönjük, hogy termékünket választotta! A következő oldalakon

Részletesebben

Használati útmutató Kiadás dátuma: 2012/06. Sika teakfa fedélzeti burkolatápoló rendszer. Industry

Használati útmutató Kiadás dátuma: 2012/06. Sika teakfa fedélzeti burkolatápoló rendszer. Industry Használati útmutató Kiadás dátuma: 2012/06 Sika teakfa fedélzeti burkolatápoló rendszer 1 Sika teakfa burkolat használati útmutató A teakfa burkolat tisztítása és ápolása A kezeletlen teakfa idővel természetes

Részletesebben

Komuves és burkoló képzések 2016

Komuves és burkoló képzések 2016 Komuves és burkoló képzések 2016 www.lb-knauf.hu/kbkepzesek2016 KŐMŰVES ÉS BURKOLÓ KÉPZÉSEK 2016 2016 januárjában ismételten meghirdeti a hagyományosan minden évben megrendezésre kerülő Kőműves és Burkoló

Részletesebben

SAKRET Építési festékek. Alapfelület előkészítők Építési festékek Glettek

SAKRET Építési festékek. Alapfelület előkészítők Építési festékek Glettek 1 SAKRET Építési festékek Alapfelület előkészítők Építési festékek Glettek 2 SAKRET Trockenbaustoffe Europa GmbH & Co KG nem vállal jótállást jelen katalógusban direkt vagy indirekt módon idézett DIN,

Részletesebben

TECHNIKAI ADATLAP 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA:

TECHNIKAI ADATLAP 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: lakk Elkészítés időpontja: 2012.02.05. 1 / 4. oldal TECHNIKAI ADATLAP 1. SZAKASZ AZ ANYAG/KEVERÉK ÉS A VÁLLALAT/VÁLLALKOZÁS AZONOSÍTÁSA: 1.1. Termék azonosító: Termékszám: JK 246 221 00 PN 112 474 06 Korrózió

Részletesebben

bútor plus rex K O N Y H A L A K Á S I R O D A Ü Z L E T Bútorok méretre

bútor plus rex K O N Y H A L A K Á S I R O D A Ü Z L E T Bútorok méretre BÚTORKATALÓGUS 2010-2011 K O N Y H A L A K Á S I R O D A Ü Z L E T Bútorok méretre Elegancia Senio Ez az egyik legnépszerűbb konyhatípusunk, mert független divattól és a látványos megjelenése mellett örök

Részletesebben

Festési hibák eredete: a felületkezeléstől a festék felhordásig

Festési hibák eredete: a felületkezeléstől a festék felhordásig Festési hibák eredete: a felületkezeléstől a festék felhordásig Hibalehetőségek Felhordás során Felhordás után Személyi Külső környezeti Előkészítési Másodlagos Előkészítési Berendezés/Eszköz Környezeti

Részletesebben

nanotechnológiai alkalmazások Nanotechnika az iparban és az autóiparban

nanotechnológiai alkalmazások Nanotechnika az iparban és az autóiparban Nanotechnika az iparban és az autóiparban SIMO CONSULTING www.simo.at A-7000 Eisenstadt NEMZETKÖZI CÉGTANÁCSADÁS SIMO PROJECT Bt. www.simo.hu H-8500 Pápa IPARI PROJEKTMENEDZSMENT NANO SIMO Kft. H-8500

Részletesebben

Szilikát bázisú, vízlepergetést biztosító, páraáteresztő, védő és dekoratív festék kül- és beltéri cement és mészvakolatokra

Szilikát bázisú, vízlepergetést biztosító, páraáteresztő, védő és dekoratív festék kül- és beltéri cement és mészvakolatokra Silexcolor Pittura Szilikát bázisú, vízlepergetést biztosító, páraáteresztő, védő és dekoratív festék kül- és beltéri cement és mészvakolatokra ALKALMAZÁSI TERÜLET Olyan kül- vagy beltéri nedvszívó falfelületek

Részletesebben

Cikk Információ Bruttó ár

Cikk Információ Bruttó ár VALMOR Flexibilis Padlóbevonat: Fehér, Krém, Sötétszürke, Világosszürke, Bazaltszürke, Vörös, Zöld, Barna VALMOR Flexibilis padlóbevonat TR bázis 0,9 l 2 348 Ft A beton festék VALMOR Flexibilis padlóbevonat

Részletesebben

Cikk Információ Bruttó ár

Cikk Információ Bruttó ár VALMOR Flexibilis Padlóbevonat: Fehér, Krém, Sötétszürke, Világosszürke, Bazaltszürke, Vörös, Zöld, Barna VALMOR Flexibilis padlóbevonat TR bázis 0,9 l 2 398 Ft A beton festék VALMOR Flexibilis padlóbevonat

Részletesebben

Az Ön ízlése egyedi. Tervező. A Hörmann szekcionált kapuk is azok

Az Ön ízlése egyedi. Tervező. A Hörmann szekcionált kapuk is azok Tervező A kapu- és ajtókonfigurátorral kényelmesen, otthon a számítógép előtt ülve virtuálisan kipróbálhatja a termékeket és azok kialakítási lehetőségeit. A Hörmann kapu- és ajtókonfigurátor az alábbi

Részletesebben

haz_es_kert2009-04.qxp 2009.09.04. 9:39 Page 37 Nyílászárók

haz_es_kert2009-04.qxp 2009.09.04. 9:39 Page 37 Nyílászárók haz_es_kert2009-04.qxp 2009.09.04. 9:39 Page 37 Nyílászárók haz_es_kert2009-04.qxp 2009.09.04. 9:39 Page 38 40 HÁZ és KERT Nyílászárók haz_es_kert2009-04.qxp 2009.09.04. 9:39 Page 39 Nyílászárók HÁZ és

Részletesebben

Narancs, Vörös, Kék és Zöld.

Narancs, Vörös, Kék és Zöld. Narancs, Vörös, Kék és Zöld. A homlokzat A jövő ötletei. Ragyogó narancs ARTLINE NARANCS 5OR1 5OR2 NARANCS 1 NARANCS 2 5OR3 5OR4 NARANCS 3 NARANCS 4 5OR5 5OR6 NARANCS 5 NARANCS 6 5OR7 5OR8 NARANCS 7 NARANCS

Részletesebben

Mészkő mozaikok. Antique Quadratique. Antique Quadratique J-001

Mészkő mozaikok. Antique Quadratique. Antique Quadratique J-001 Mészkő mozaikok A IV. század végén a mozaik fő díszítőelemként jelent meg az építészetben. A padlót és a falakat apró, színes márványkockák díszítették, melyek szépséget és vidámságot vittek a mindennapokba.

Részletesebben

RÉTEGFELÉPÍTÉS a lecsiszolt RÉGI BEVONATON

RÉTEGFELÉPÍTÉS a lecsiszolt RÉGI BEVONATON RÉTEGFELÉPÍTÉS a lecsiszolt RÉGI BEVONATON Bevonat típusa Alapfelület előkészítése Alapozás Közbenső réteg Fedőréteg Alkidgyanta Régi bevonatot lecsiszolni, tisztítani Hibás helyeket Beltérivel higítás

Részletesebben

weber.pas silicasol Terméksegédlet Tulajdonságok Problémák és megoldások Hogyan hőszigeteljünk homlokzatot, a fallégzés megtartása mellett?

weber.pas silicasol Terméksegédlet Tulajdonságok Problémák és megoldások Hogyan hőszigeteljünk homlokzatot, a fallégzés megtartása mellett? weber.pas silicasol ÚJ Termékelőnyök Feldolgozásra kész, pasztaszerű, finomszemcsés, homlokzati díszítő fedővakolat Értékesítési pontok Tulajdonságok FELHASZNÁLÁSI TERÜLET Kültérben, beltérben egyaránt

Részletesebben

PROTEKTOR BELTÉRI FALFESTÉK ALKALMAZÁSTECHNIKA

PROTEKTOR BELTÉRI FALFESTÉK ALKALMAZÁSTECHNIKA RÉTEGFELÉPÍTÉS RÉGI BEVONATON Bevonat típusa Alapfelület előkészítése Alapozás Közbenső réteg Fedőréteg Alkidgyanta Régi bevonatot lecsiszolni, tisztítani Hibás helyeket Beltérivel higítás Beltérivel higítás

Részletesebben

H-8000 Székesfehérvár, Szüret u. 2 Tel: +36-22-500-348 Fax: +36-22-500-349

H-8000 Székesfehérvár, Szüret u. 2 Tel: +36-22-500-348 Fax: +36-22-500-349 PMA Vizes bázisú ipari festékrendszer Pro Mix / vizes bázisú ipari festékrendszer-pma oldal PMA Bázis WPU 2 PMA Bázis WEP 3 PMA Bázis WAY 4 PMA Bázis WPA 5 PMA Bázis WAK 6 PMA Edzők 7 PMA Színezőkoncentrátum

Részletesebben

I. számú melléklet, Árjegyzék: 2011.03.15-től Talpra Magyar! Bruttó Lista ár

I. számú melléklet, Árjegyzék: 2011.03.15-től Talpra Magyar! Bruttó Lista ár Egység VALMOR Univerzális Mélyalapozó VALMOR UNIVERZÁLIS MÉLYALAPOZÓ 1:1 Fehér 1 l 615 Ft 615 Ft VALMOR UNIVERZÁLIS MÉLYALAPOZÓ 1:1 Fehér 5 l 489 Ft 2 445 Ft VALMOR UNIVERZÁLIS MÉLYALAPOZÓ 1:1 Fehér 10

Részletesebben

Hatékony Háztartás Termékkatalógus

Hatékony Háztartás Termékkatalógus Zafir3 in1 univerzális mosópor 1,5 kg-os: 470Ft 3 kg-os: 820Ft 10 kg-os: 2170 Ft AntiCalc mosógép védelem a rozsda és a vízkő ellen. Univerzális enzim tartalmú, csökkentett foszfáttartalmú mosópor minden

Részletesebben

2012. április 27. 13:49 Timar Gigi kulcsszavak: fürdő, kicsi fürdő, lakberendezés, takarékos fürdő

2012. április 27. 13:49 Timar Gigi kulcsszavak: fürdő, kicsi fürdő, lakberendezés, takarékos fürdő 2012. április 27. 13:49 Timar Gigi kulcsszavak: fürdő, kicsi fürdő, lakberendezés, takarékos fürdő KIS FÜRDŐ Nagy a család, de kicsi a fürdő? Ha öt embernek közülük négyen nők kell használnia egy nem túl

Részletesebben

Keskeny Nyomda. Effektlakk forma készítés

Keskeny Nyomda. Effektlakk forma készítés Keskeny Nyomda Effektlakk forma készítés Tisztelt Partnerünk! A Keskeny Nyomda új Hibrid effekt UV lakkozási technológiáinak alkalmazásával, olyan egyedi és elegáns megjelenésű nyomdatermékeket hozhatunk

Részletesebben

Alkalmazástechnikai útmutató a festékgyártótól a felhasználóig

Alkalmazástechnikai útmutató a festékgyártótól a felhasználóig Alkalmazástechnikai útmutató a festékgyártótól a felhasználóig Pozman Tamás alkalmazástechnika első lépések 1. Piackutatás 2. Lehetőség a termék bemutatására Mintaküldés Próbafestés, lehetőleg a jelenlétünkben

Részletesebben

KIEGÉSZÍTÕ TERMÉKEK Film- és optikai eszköz védõ termékek

KIEGÉSZÍTÕ TERMÉKEK Film- és optikai eszköz védõ termékek Film- és optikai eszköz védõ termékek FILMTISZTÍTÓ SPRAY Minden felületre, ph semleges. Freonmentes. Ujjnyomok és más szennyezõdések eltávolítására. ANTISZTATIKUS SPRAY Film, üveg és mûanyag felületek

Részletesebben

Amediterrán világ illata, látványa, ízei rabul ejtenek. Érezzük bôrünkön a

Amediterrán világ illata, látványa, ízei rabul ejtenek. Érezzük bôrünkön a Amediterrán világ illata, látványa, ízei rabul ejtenek. Érezzük bôrünkön a forróságot, Provance buja levendula illatát. Ezer emlék férkôzik lelkünkbe a mediterrán szót hallva. A délies hangulathoz életérzés

Részletesebben

SIGMACOVER 256 (SIGMACOVER CM PRIMER) 7412

SIGMACOVER 256 (SIGMACOVER CM PRIMER) 7412 2005. szeptember 2004. szeptemberi kiadás átdolgozása TERMÉKLEÍRÁS kétkomponenses, poliamiddal térhálósodó, átfesthető, vastagrétegű, cinkfoszfát epoxi bázisú alapozó JELLEMZŐI - általánosan alkalmazható

Részletesebben

A HANSA kiállítása igazán ütős volt. A zenére koreografált, különböző színű vízsugarakat kibocsátó zuhanyfejek mágnesként vonzották a látogatókat.

A HANSA kiállítása igazán ütős volt. A zenére koreografált, különböző színű vízsugarakat kibocsátó zuhanyfejek mágnesként vonzották a látogatókat. Frankfurt, ISH szubjektíven Szerző: Bodor Éva lakberendező A HANSA-GEBERIT pályázat helyezettjeként alkalmam nyílt ellátogatni a frankfurti ISH kiállításra, amely a szaniter kiállítások körében olyan helyet

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 2) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás, rész-szakképesítés,

Részletesebben

Akril diszperziós, nagyon finom szemcsenagyságú, dekoratív és védőfesték bel- és kültéri felületekre

Akril diszperziós, nagyon finom szemcsenagyságú, dekoratív és védőfesték bel- és kültéri felületekre Quarzolite Paint Akril diszperziós, nagyon finom szemcsenagyságú, dekoratív és védőfesték bel- és kültéri felületekre ALKALMAZÁSI TERÜLET Minden olyan meglévő és új, már festett felület átfestése, ahol

Részletesebben

Magyar otthon MERÉSZEN ELEGÁNS. Otthonok és Kertek

Magyar otthon MERÉSZEN ELEGÁNS. Otthonok és Kertek Magyar otthon MERÉSZEN ELEGÁNS 22 Otthonok és Kertek Hûvös elegancia, egyszerû vonalvezetés és csipetnyi barokkos hangulat keveredik a Budapest kertvárosában található családi ház stílusában. A finom anyagok

Részletesebben

S Z Í N E S JÁ T É K

S Z Í N E S JÁ T É K S Z Í N E S JÁ T É K 3 10 éves gyermekeknek Láttál már SZIVÁRVÁNYT? Ugye milyen szép? Hogyan keletkezik a szivárvány? Süt a nap és esik az eső, vagy eláll az eső és kisüt a nap. A levegőben sok a vízcsepp.

Részletesebben

A hajfestékek használata oldalon átalános tájékoztatót, és hasznos tanácsokat talál a hajfestéssel kapcsolatban!

A hajfestékek használata oldalon átalános tájékoztatót, és hasznos tanácsokat talál a hajfestéssel kapcsolatban! A hajfestékek használata oldalon átalános tájékoztatót, és hasznos tanácsokat talál a hajfestéssel kapcsolatban! A webáruházban található professzionális hajfestékeket ugyanúgy kell használni mint általában

Részletesebben

Hulladékkezelő rendszerek

Hulladékkezelő rendszerek Hulladékkezelő rendszerek Ki használ hulladékkezelő rendszereket Az új hulladékkezelő rendszerünk megoldásai széles körben alkalmazhatóak Egészségügy Korházak (konyha/étkező, nyilvános területek, betegszobák/kórtermek,

Részletesebben

Bevonat típusa Alapfelület előkészítése Felület javítása Alapozás* Közbenső réteg Fedőréteg

Bevonat típusa Alapfelület előkészítése Felület javítása Alapozás* Közbenső réteg Fedőréteg RÉTEGFELÉPÍTÉS A LECSISZOLT RÉGI BEVONATON Bevonat típusa Alapfelület előkészítése Felület javítása Alapozás* Közbenső réteg Fedőréteg Alkidgyanta Régi bevonatot lecsiszolni, tisztítani Hibás helyeket

Részletesebben

Kreatív nyár. w w w. m i o v o d a n k. h u

Kreatív nyár. w w w. m i o v o d a n k. h u Kreatív nyár A mi óvodánk, A mi nyarunk... 5.190 Ft Karton keretek - négy évszak CR 2500 100 db A4-es karton; 25 minta a négy évszak témájában Színes celofán CR 3300 6 tekercs, 6 külöböző színben. Méret:

Részletesebben

PATTEX ÖTLET- TÁR. 16 ötlet otthona szépítéséhez MINŐSÉG

PATTEX ÖTLET- TÁR. 16 ötlet otthona szépítéséhez MINŐSÉG PATTEX - TÁR 16 ötlet otthona szépítéséhez MINŐSÉG 1. A fal átalakítása még sosem volt ilyen egyszerû: tiszta, gyors és könnyû munka! Vigye fel a ragasztót a tartópanelekre. 1mp Rögzítse a falra. Nyomja

Részletesebben

Minden nap változatosan!- Frizura-tippek

Minden nap változatosan!- Frizura-tippek Minden nap változatosan!- Frizura-tippek Violet C. Landers Nőként szeretjük a változatosságot és azt, hogy megdicsérjenek. Néha nem is kell hozzá új ruha, smink vagy extrém kiegészítő. Egyszerűen új frizurákat

Részletesebben

Mosogatógép öblítő. Újdonságok FM GROUP FOR HOME 2013 ősz KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK

Mosogatógép öblítő. Újdonságok FM GROUP FOR HOME 2013 ősz KÉRDÉSEK ÉS VÁLASZOK Mosogatógép öblítő Mi a mosogatógép öblítő használatának módja? Az öblítőt csak mosogatógéppel használjuk. Mire használjuk az öblítőt? Az öblítő többrétűen dolgozik. A tisztított felület csíkmentesen szárad,

Részletesebben

Speciális festékek, oldószerek

Speciális festékek, oldószerek A teljes választék áttekintéséhez kérjen BÉLYEGZŐFESTÉK KATALÓGUST! N 110 S Normál vizes bázisú irodai bélyegzõfesték. Bélyegzőpárnák és önfestékezõ bélyegzõk blanco cserepárnáinak festékezéséhez. Jó fényálló

Részletesebben

Hasonlóképp fontos, a bútorok éles széleit egy műanyag védővel ellátni, hogy ne okozzanak kárt a padlóban.

Hasonlóképp fontos, a bútorok éles széleit egy műanyag védővel ellátni, hogy ne okozzanak kárt a padlóban. TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS Nem csak a helyes használatról, hanem a megfelelő tisztításról és karbantartásról tájékozathatjuk önt, a lehető leghosszabb élettartam eléréséhez. Az egész FITNICE kollekcióra garanciát

Részletesebben

Képzeljen el egy világító falat, ami érintéssel irányítható, akár egy tablet!

Képzeljen el egy világító falat, ami érintéssel irányítható, akár egy tablet! Képzeljen el egy világító falat, ami érintéssel irányítható, akár egy tablet! A természetes hangulatvilágítást kínál a falak, a padló és más felszínek kivilágításával. Az egyedi technológia olyan interaktív

Részletesebben

NAPPALI MEGOLDÁS AZ OTTHONÁRA! felső bordűr. fal. alsó bordűr lábazat

NAPPALI MEGOLDÁS AZ OTTHONÁRA! felső bordűr. fal. alsó bordűr lábazat Lapozza össze a KESTA EASY legszebb szín és minta megoldásai közül az Önnek legjobban tetsző otthont. 1460 mm NAPPALI felső bordűr: EASY provanszi csillagpor fal: EASY tengerhomok alsó bordűr: tervezés

Részletesebben

weber.pas 15 Terméksegédlet Termékelőnyök Feldolgozásra kész, pasztaszerű, finomszemcsés, homlokzati díszítő fedővakolat, modern színválasztékban.

weber.pas 15 Terméksegédlet Termékelőnyök Feldolgozásra kész, pasztaszerű, finomszemcsés, homlokzati díszítő fedővakolat, modern színválasztékban. weber.pas 15 Termékelőnyök Feldolgozásra kész, pasztaszerű, finomszemcsés, homlokzati díszítő fedővakolat, modern színválasztékban. FELHASZNÁLÁSI TERÜLET Termék: Terméksegédlet Több mint 270 színben Kültérben,

Részletesebben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben

Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben Lezajlott a Gyermeknap az Igali Gyógyfürdőben 2011-ben is bekerült az Igali Gyógyfürdő nyári rendezvénysorozatába a már évek óta hagyományosan megrendezésre kerülő és töretlen sikernek örvendő gyermeknap,

Részletesebben

II. Bővített kiadás. (235 oldal, 38 ábra, 12 táblázat)

II. Bővített kiadás. (235 oldal, 38 ábra, 12 táblázat) SZERVES BEVONATOKKAL TÖRTÉNŐ IPARI KORRÓZIÓVÉDELEM GYAKORLATI KÉZIKÖNYVE Tartalomjegyzék II. Bővített kiadás (235 oldal, 38 ábra, 12 táblázat) I. KORRÓZIÓS ALAPISMERETEK 1.1, A Korrózió alapjai (3 oldal)

Részletesebben

Stílus. Egyéniség. Divat.

Stílus. Egyéniség. Divat. Bizsuliget 2015 Stílus. Egyéniség. Divat. F e j e z d k i e g y é n i s é g e d, s t í l u s o d a B i z s u l i g e t é k s z e r e i v e l. V á l a s s z k o l l e k c i ó n k b ó l, v a g y á l l í

Részletesebben

Mitől rendszer a rendszer

Mitől rendszer a rendszer Mitől rendszer a rendszer Mit jelent a Teljes Homlokzati Rendszerek Ragasztott, szükség szerint mechanikai rögzítéssel ellátott hőszigetelő táblás homlokzati rendszer, kéregerősítéssel, vakolással. Nem

Részletesebben

KEIM Biosil. Univerzális beltéri falfesték az egészséges élethez

KEIM Biosil. Univerzális beltéri falfesték az egészséges élethez Univerzális beltéri falfesték az egészséges élethez Szilikát plusz a jobb életminőségért: Egészség és környezet mindenek felett áll Korábbiakkal ellentétben manapság időnk 90%-át zárt helyiségekben töltjük.

Részletesebben

termék! A tetőfedés művészete Lindab PLX Premium és Elite

termék! A tetőfedés művészete Lindab PLX Premium és Elite ÚJ termék! A tetőfedés művészete Lindab PLX Premium és Elite Lindab PLX Premium ÚJ termék! Ismerje meg a legújabb Lindab PLX Premium korcolható síklemezt, amely a Lindab 2012. évi forra dal mi alapa nyag-fejlesztésének

Részletesebben

Tartós festés tippek

Tartós festés tippek Tartós festés tippek Mikor az ember nekiáll festeni, arra gondol, hogy pár óra, és az egésznek vége. Hogy aztán hosszú évekig nem kell újra ecsetet venni a kezébe. Nem kell a bútorokat gondosan letakarni.

Részletesebben

Belsőépítészet. Praktikus beépített szekrények

Belsőépítészet. Praktikus beépített szekrények Belsőépítészet Praktikus beépített szekrények A beépített, azaz a méretre gyártott bútorok kiemelkedő és töretlen népszerűsége az utóbbi évtizedben a praktikumot, azaz az ötletességet és a helytakarékosságot

Részletesebben

Az Ön ízlése egyedi A Hörmann szekcionált kapuk is azok

Az Ön ízlése egyedi A Hörmann szekcionált kapuk is azok Az Ön ízlése egyedi A Hörmann szekcionált kapuk is azok Egyéni kívánság szerinti kaput szeretne? A Hörmann-nál jó helyen jár. Nyugodtan válassza ki a felületet, a színt, döntse el, hogy hőszigetelt vagy

Részletesebben

AURO természetes felületkezelőanyagok árlistája - 2015

AURO természetes felületkezelőanyagok árlistája - 2015 AURO természetes felületkezelőanyagok árlistája - 2015 megnevezés Nr. kiszerelés ár természetesen az én világom! Teakolaj (kertibútor- és 0.75 l 7,080 18 393 5,575 102 teraszolaj) 2.50 l 18,570 60 310

Részletesebben

Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, szúnyoghálók, ablakpárkányok REDŐNY

Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, szúnyoghálók, ablakpárkányok REDŐNY Redőnyök, reluxák, szalagfüggönyök, szúnyoghálók, ablakpárkányok REDŐNY Műanyag redőny A külső tokos műanyag redőny az egyik legkeresettebb redőny, mivel ára igen kedvező. Szinte mindegyik nyílászáróra

Részletesebben

KORRÓZIÓVÉDELEM, FELÚJÍTÓ FESTÉS BUDALAKK FESTÉKBEVONATOKKAL

KORRÓZIÓVÉDELEM, FELÚJÍTÓ FESTÉS BUDALAKK FESTÉKBEVONATOKKAL KORRÓZIÓVÉDELEM, FELÚJÍTÓ FESTÉS BUDALAKK FESTÉKBEVONATOKKAL TARTALOM Bevezetés 1. Az EN ISO 12944-5/2008 szabványból átvett jelölések 1.1. Korróziós igénybevételi kategóriák 1.2. Víz alatti és föld alatti

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

KOMPOSZTÁLJ UNK EGYÜT T! leírás

KOMPOSZTÁLJ UNK EGYÜT T! leírás KOMPOSZTÁLJ UNK EGYÜT T! leírás Komposztálás Otthoni komposztálással a természetes lebomlási folyamatoknak köszönhetően jó minőségű humusz nyerhető a konyhai és a kerti zöldhulladékokból, amelyek ideális

Részletesebben

Kiváló energetikai minőség okostéglával! OKOSTÉGLA A+++

Kiváló energetikai minőség okostéglával! OKOSTÉGLA A+++ Kiváló energetikai minőség okostéglával! A+++ Megoldás falazatra Miért fontos a megfelelő téglaválasztás? Amikor téglaválasztás előtt állunk, gyakran nem is tudatosul bennünk, milyen fontos döntést kell

Részletesebben

TERMÉKKATALÓGUS. www.kamiondekor.hu

TERMÉKKATALÓGUS. www.kamiondekor.hu TERMÉKKATALÓGUS www.kamiondekor.hu www.kamiondekor.hu SCANIA KIEGÉSZÍTŐK Ajtókárpitok 4 Műszerfal asztalok 4 Motoralagúttakaró szőnyegek 5 Szőnyegek 6 Függönyök 8 Üléshuzatok 9 Üléskárpitok 10 Inox díszek

Részletesebben

Cikk: Bruttó Fogyasztói Ár (Ft/db) VALMOR UNIVERZÁLIS MÉLYALAPOZÓ 1:1 Fehér 1 l 590 Ft 590 Ft Ft 530 Ft

Cikk: Bruttó Fogyasztói Ár (Ft/db) VALMOR UNIVERZÁLIS MÉLYALAPOZÓ 1:1 Fehér 1 l 590 Ft 590 Ft Ft 530 Ft Ár VALMOR Univerzális Mélyalapozó VALMOR UNIVERZÁLIS MÉLYALAPOZÓ 1:1 Fehér 1 l 590 Ft 590 Ft VALMOR UNIVERZÁLIS MÉLYALAPOZÓ 1:1 Fehér 5 l 2 650 Ft 530 Ft VALMOR UNIVERZÁLIS MÉLYALAPOZÓ 1:1 Fehér 10 l 4

Részletesebben

Stílusos kiegészítők Tanácsadóknak!

Stílusos kiegészítők Tanácsadóknak! Stílusos kiegészítők Tanácsadóknak! A 2014. augusztusi kampánytól a 2015. júliusi kampányig érvényes. 1. Táska Színe: fekete, cipzárral záródik, van két belső zsebe és egy mobiltartója. A külseje: PVC,

Részletesebben

Bevonat típusa Alapfelület előkészítése Alapozás Közbenső réteg Fedőréteg

Bevonat típusa Alapfelület előkészítése Alapozás Közbenső réteg Fedőréteg PROTEKTOR KÜLTÉRI FALFESTÉK ALKALMAZÁSTECHNIKA RÉTEGFELÉPÍTÉS RÉGI BEVONATON Bevonat típusa Alapfelület előkészítése Alapozás Közbenső réteg Fedőréteg Alkidgyanta Régi bevonatot lecsiszolni, tisztítani

Részletesebben

A vállalatról. Minőségpolitika

A vállalatról. Minőségpolitika termékkatalógus A vállalatról Nem messze a szerbiai Arandjelovac-tól, a Vencác hegy lejtőin található a Banja Komerc Bekament DOO. építési vegyi termékeket előállító vállalat. A családi vállalkozás 1992-ben

Részletesebben

&kényelem. Elegancia. SzépL ak DEKOR

&kényelem. Elegancia. SzépL ak DEKOR drapp kanapé: JENSEN INTERIOR, 1 018 000 Ft; barna kanapé: JENSEN INTERIOR, Malvilde, 799 000 Ft;; dohányzóasztal: PURE HOME, 259 900 Ft; antik kínai teázóasztal: TEREBESS, 78 000 Ft; csillár: PURE HOME,

Részletesebben

A vízgazdálkodás területén alkalmazható festék bevonatrendszerek fémszerkezetek védelmére

A vízgazdálkodás területén alkalmazható festék bevonatrendszerek fémszerkezetek védelmére Budalakk Innova Kft. Budapest, 1044, Váci út 40. Tel: (1) 369-7406, Fax: (1) 369-7413 http://www.budalakkinnova.hu festekudvar@budalakkinnova.hu A vízgazdálkodás területén alkalmazható festék bevonatrendszerek

Részletesebben

J A G A S T R A D A. A Low-H 2 O technológia néhány jellemző tulajdonsága:

J A G A S T R A D A. A Low-H 2 O technológia néhány jellemző tulajdonsága: J A G A S T R A D A A sima előlap és az erős felső rács vízszintes vonalai adják a STRADA szemet gyönyörködtető megjelenését. A robosztus, egyszerű és mégis elegáns burkolat a Low-H 2 O technológiát takarja.

Részletesebben

Color World 98 Kft. IPARI KORRÓZIÓVÉDELEM AZ ENERGIAIPAR SZOLGÁLATÁBAN

Color World 98 Kft. IPARI KORRÓZIÓVÉDELEM AZ ENERGIAIPAR SZOLGÁLATÁBAN Color World 98 Kft. IPARI KORRÓZIÓVÉDELEM AZ ENERGIAIPAR SZOLGÁLATÁBAN Color World 98 Kft. Varga József Color World 98 kft. Ügyvezető Igazgató Gencsapáti Hunyadi ut 284. H-9721 Tel: +36 20 946-7997 www.iparikorroziovedelem.hu

Részletesebben