TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT REVISTĂ DE ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ VEDECKý a kultúrny Časopis

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT REVISTĂ DE ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ VEDECKý a kultúrny Časopis"

Átírás

1 Univerzitea de Vest Vasile Goldiş Arad Univerzita Mateja Bela Ekonomická fakulta Banská Bystrica Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Főiskolai Kar Békéscsaba TUDOMÁNYOS ÉS KULTURÁLIS FOLYÓIRAT REVISTĂ DE ŞTIINŢĂ ŞI CULTURĂ VEDECKý a kultúrny Časopis XIII. évfolyam, 14. szám anul XIII, nr. 14. ročník XIII. č

2 Szerkesztőbizottság Editorial Board LADISLAU, KLEIN MÁTHÉ ILONA MICHELLER MAGDOLNA MIRIAM MARTINKOVICOVA PUSKÁS JÁNOS Felelős szerkesztő Editor-in-chief MICHELLER MAGDOLNA Technikai szerkesztő MORÁTH CSILLA Borítóterv LONOVICS LÁSZLÓ Kiadja Tessedik Sámuel Főiskola Gazdasági Főiskolai Kar, Békéscsaba, Felelős kiadó Borzán Anita dékán Készült A Gyomai Kner Nyomda Rt. műhelyében ISSN szám

3 TARTALOMJEGYZÉK CONTENTS Tartalomjegyzék BORZÁN ANITA A Gazdasági Kar a tudomány szolgálatában BARTA ÁRPÁD A sumér csereforma LADISLAU KLEIN - FLORIN DUMESCU A fenntartható fejlődés és a marketing mint a gazdasági kérdések megközelítésének két lehetősége HADDAD, GEORGE Mezőgazdaság Szíriában és az élelmiszer ellátás biztonsága NAGY RÓZSA Az adórendszerek fejlődésének tendenciái az Európai Unióban 1. rész HRABOVSZKI KATALIN A szervezeti tudás menedzselésének stratégiai alternatívái KELLE VERONIKA A mezőgazdasági termelés tendenciái Békés megyében CARMEN NĂSTASE The EU policy in research, development and innovation domain Romanian case ĽUBOŠ ELEXA Research and development as an integral part of Lisbon agenda - main problems in Slovakia SZÉLES IVETT KOLLÁR KITTI BARANYAI ZSOLT Területi különbségek vizsgálata a közép-magyarországi, valamint a dél-csehországi régiók gazdaságaiban VLADIMÍRA KLEMENTOVÁ Selected problems of obligatory insurance contributions burden of labour in connection to Lisbon Strategy implementation 77

4 Tartalomjegyzék SZABO IOAN ALEXANDRU Hogyan érvényesülnek a megadóztatás elvei a román Adótörvénykönyvben 86 ISPAS ROXANA The analysis of the covering of the budgetary deficit in Romania FODOR MÓNIKA - HORVÁTH ÁGNES Fogyasztói preferenciák és a szolgáltatásválasz-tás motivációi a hazai munkahelyi étkeztetés piacán BARANYAI ZSOLT VÉGH KLAUDIA BELOVECZ MÁRIA SZÉLES IVETT Területi egyenlőtlenségek az európai mezőgazdaságban ÁRPÁSI ZOLTÁN BAGOSSY RENÁTA Emberi erőforrás fejlesztés az egészségturizmusban 116 PÉTER BADINSZKY ZOLTÁN SZABÓ ANIKÓ GERGELY ZOLTÁN SZÉLES Usefulness of the Author Drived Document Management System CRISTIAN HAIDUC - GABRIELA KATALIN DAVID Dezvoltarea turismului rural în zona de Nord-Vest a României un posibil model BODNÁR GÁBOR Gazdasági erő és innovációs képesség Néhány területi következtetés a Békés megyei vállalkozások körében végzett reprezentatív fölmérés alapján GULYÁS LÁSZLÓ Munkanélküliség és regionalitás Magyarországon

5 KOVÁCS MIHÁLY A középszint gazdálkodásának vetületei Tartalomjegyzék 152 LADISLAV KLEMENT Innovation Activities of Small and Medium Sized Enterprises in Wood and Furniture Industry in Slovakia MALATYINSZKI SZILÁRD Developing human resource in County Békés as it is seen by mayors ILDIKÓ MAROSI - ANDREA BENCSIK Meeting requirements in connection with expectations of labour market in higher educational system MIROSLAVA VINCZEOVÁ Financing innovative smes with a focus on business angels MONICA BIJA Election strategies of romanian political marketing 187 MÁTHÉ ILONA A kulturális különbségek hatása az üzleti életre KÖLCSEYNÉ BALÁZS MÁRIA From analysis to strategy MIHÁLY KOVÁCS Future of the local administration KRAJCSÓNÉ KRASZKÓ ILONA Hallgatói vélemények a számadatok tükrében BIRIS RODICA TEODORA Mehrsprachige volkslieder 232

6 Tartalomjegyzék SZABO IOAN ALEXANDRU A pénzmosás mint gazdasági, pénzügyi és valutáris jelenség Románia viszonylatában SZIRA ZOLTÁN - VARGA ERIKA A fenntartható fejlődés egyes indikátorainak meghatározása a hulladékgazdálkodásban különös tekintettel a veszélyes hulladékokra VÉGH SÁNDOR Az atomenergia reneszánsza VARGA ERIKA A kompetenciák jelentősége az emberi erőforrásmenedzsmentben és az oktatásban 267

7 BORZÁN ANITA Borzán Anita A GAZDASÁGI KAR A TUDOMÁNY SZOLGÁLATÁBAN A január 1-je óta Szent István Egyetem Gazdasági Karaként működő békéscsabai kar kollégái nevében szeretettel köszöntöm a Perspective-Kitekintés tudományos periodika olvasóit. A esztendő a Békés megye székhelyén folyó oktatás történetének újabb mérföldköve, ezért fontosnak tartom, hogy a város felsőoktatási tevékenységének rövid kronológiáját vázoljam. Békéscsabán szeptember 1-jén a Debreceni Tanítóképző Főiskola Békéscsabai Kihelyezett tagozataként vette kezdetét a felsőoktatás. A tanítóképzés július 1-jétől az önállóvá váló Békéscsabai Tanítóképző Főiskolán folytatódott. Az március 26-i határozat értelmében az intézmény a Kőrösi Csoma Sándor Főiskola nevet vette fel január 1-jén létrejött a Körös Főiskola, a békéscsabai Kőrösi Csoma Sándor Főiskola és a szarvasi Brunszvik Teréz Óvóképző Főiskola integrációjának eredményeként január 1-jével három jogelőd intézményből alakult meg a Tessedik Sámuel Főiskola. A jogelőd intézmények: a Körös Főiskola, valamint a DATE Mezőgazdasági Víz- és Környezetgazdálkodási Főiskolai Kara (Szarvas) és a GATE Mezőgazdasági Főiskolai Kara (Mezőtúr). A Tessedik Sámuel Főiskola Körös Főiskolai Karából, mely a korábbi Körös Főiskolát foglalta magába, augusztus 1-jén vált ki önálló karként a Gazdasági Főiskolai Kar január 1-jén a mezőtúri Mezőgazdasági Főiskolai Kar a Tessedik Sámuel Főiskolából történő kiválást követően a Szolnoki Főiskolához csatlakozott január 1-je óta a Szent István Egyetem Gazdasági Karaként működünk. Képzési kínálatunk az alábbiak szerint alakult: Tanítóképzés kezdete: 1986 (szarvasi áthelyezéssel Békéscsabán megszűnt 2004) Közgazdasági képzés kezdete (pénzügyi szak): 1994 Személyügyi szervező szak: 1997 Gazdálkodási szak: 1999 Intézményi kommunikátor felsőfokú szakképzés: 2003 Új alapszakok: 2006 Pénzügy és számvitel szak szakirány: vállalkozási Gazdálkodási és menedzsment szak 7

8 A Gazdasági Kar a tudomány szolgálatában szakirány: marketing, regionális gazdálkodás, üzleti információs rendszerek, vállalkozás- és projektmenedzsment Andragógia szak szakirány: személyügyi szervező, művelődésszervező Műszaki menedzser szak szakirány: logisztika, informatika Banki szakügyintéző felsőfokú szakképzés: decemberében regisztrációra benyújtott felsőfokú szakképzéseink: Közösségi-civil szervező Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző Projektmenedzser asszisztens Számviteli szakügyintéző Szakirányú továbbképzési szakok regisztrációjára is sor került: Közvetítés (mediáció), Humánerőforrás-tréner (hazánkban elsőként hirdettük meg), Pénzügy-vállalkozási, Vállalkozás- és projektmenedzser, Regionális gazdasági szakértő (magyar-román tagozat), Gazdasági informatikai menedzsment. A tanulmánykötet a november 6-án a Magyar Tudomány Napja alkalmából rendezett konferencia előadásait ismerteti meg olvasóinkkal. A Tudomány Napja egy jeles esemény, melyet 1997 óta ünnepel a Magyar Tudományos Akadémia (1. ábra). Az Országgyűlés 2003-ban nyilvánította hivatalosan is a magyar tudomány ünnepévé november 3-át, vagyis azt a napot, amikor 1825-ben Széchenyi István birtokainak egy évi jövedelmét ajánlotta fel a Magyar Tudós Társaság létrehozásának céljára. 1. ábra: A Magyar Tudományos Akadémia neoreneszánsz épülete Forrás: 8

9 Borzán Anita A megemlékezés, a rendezvények és rendezvénysorozatok a tudomány és a kutatómunka népszerűsítésére, valamint a hazai és a nemzetközi tudományos kutatás eredményeinek bemutatására irányulnak. A Gazdasági Kar programjai a korábbi évek gyakorlatához igazodva, 2008 novemberében is azt erősítették meg bennünk, hogy a tudománynak fontos szerepe van az oktatásban, és fordítva is igaz, tehát fontos a tudományos utánpótlás szempontjából a minél magasabb színvonalon folytatott oktatás. Tanulmányomban kapcsolatot keresek a Gazdasági Karon szervezett Tudomány Napja és a évi címként megfogalmazott A lisszaboni reformok magyarországi megvalósítása, különös tekintettel a Dél-Alföldre között. Az uniós országok állam-és kormányfői december 13-án írták alá a Lisszaboni szerződést. A Reformszerződést elsőként az aláírást követő 4 nap múlva hazánk ratifikálta. A szerződés a 27 tagúvá terebélyesedett Európai Unió működésének hatékonyabbá tételére irányul. Az első kötődés máris adódik, hiszen az egyetemi integrációval a Békéscsabán dolgozó munkatársak azon óhaja realizálódik, amellyel hatékony, önálló és fenntartható gazdálkodást kívánnak megvalósítani. A Reformszerződés a béke, a hozzá kapcsolódó társadalmi értékek és a népek jólétének előmozdítását is megfogalmazza. Célkitűzése a határok nélküli Európában a szabadságon, a biztonságon és a harmonizáló jogi térségen alapuló együttműködés szorgalmazása. Az Unió a jóléti piacgazdaság követelményéből adódóan a fenntartható fejlődésért is munkálkodik, amelynek elvárásait a pénzügyi válság idején kiemelten kell kezelnünk. A kiegyensúlyozott gazdasági és árstabilitás, a versenyképesség, a hatékony foglalkoztatási politika a környezet állapotának megóvásával, illetve javításával párhuzamosan a tudományos és technológiai haladást is szolgálja. Mindezek a szempontok a békéscsabai felsőoktatásra is leképezhetők, hiszen gyakorlat-orientált, versenyképes és innovatív képzésekre törekszünk. Hallgatóinkkal közös célunk képzéseink elismertetése a befogadó piacon. Az Unió külön feladatának tekinti a területi kohéziót, továbbra is tiszteletben tartja a gazdag kulturális-nyelvi tarkaságot és gondoskodik Európa kulturális örökségének megóvásáról. Ennek a kulturális sokszínűségnek mi is részesei vagyunk, elegendő a Tudomány Napi meghívásunkat elfogadó aradi Vasile Goldis Egyetem, aradi Aurel Vlaicu Egyetem, valamint a Craiovai Egyetem révén egyre kiterjedtebbé váló román, illetve a besztercebányai Bél Mátyás Egyetem által képviselt szlovák biztos kapcsolati tőkére gondolnunk. Ezúton köszönöm meg a Károly Róbert Főiskola, a Szolnoki Főiskola és a Szent István Egyetem előadóinak, hogy megtiszteltek bennünket és emelték konferenciánk fényét előadásaikkal. 9

10 A Gazdasági Kar a tudomány szolgálatában Kétségtelen, hogy a Reformszerződés céljai mindennapjainkhoz nagyon sok szállal kapcsolódnak, elegendő a hazai felsőoktatás jobbítására való törekvéseinket, területi kötődésünket, kapcsolatrendszerünket és a fenntarthatóságot kiemelni. Záró gondolataim között ajánlom Eötvös Loránd: Az egyetem feladatáról írt sorait: Növelni, talán meg kell kétszerezni egyetemünkben a tanári állások számát. Nem új tanszékek rendszeresítését értem én ez alatt; nem is mindig csak rendszeresített tanszékekhez keressük a tudóst, hanem inkább az érdemes, a tudós kedvéért állítsuk fel a tanszéket. Ha Magyarországnak például tíz kiváló romanistája vagy tíz kiváló fizikusa van vagy lesz, s ez bizony nem sok, akkor gondoskodnunk kell, hogy ez a tíz romanista vagy tíz fizikus ne csak megélhessen, de olyan körülmények között élhessen, melyek zavartalan tudományos foglalkozását és tanítását lehetővé teszik (http://jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/a_magyar_tudomany_napja). A tudós hazája széles e világ, szoktuk mondani; de ne feledjük soha, hogy Magyarország délkeleti szegletében a Szent István Egyetem Gazdasági Kara is ehhez a világhoz tartozik. Felhasznált irodalom Európa Lisszaboni Szerződés, europa.eu/lisbon_treaty/index_hu.htm Jeles Napok A magyar tudomány napja jelesnapok.oszk.hu/prod/unnep/a_magyar_tudomany_napja Magyar Tudományos Akadémia, 10

11 BARTA ÁRPÁD A SUMÉR CSEREFORMA Barta Árpád Ha a napba nézvén elveszted a látást, Szemed okold, ne a nagy sugárzást. (Gilgames eposz) Összefoglaló A körülbelül 4000 éve megszületett pénz kialakulásában nagy szerepe volt a sumer kultúrának, ármérceként alkalmazták az ezüstöt, de ez a forgalom lebonyolításában még nem vett részt. A dolgozat a sumercsereforma bemutatását kiegészíti a történelmi háttér felvázolásával, utal az örökségre és az örökösökre, akik közreműködtek a pénz kialakulásában. Kulcsszavak: csereforma, sumér-csereforma, pénz, ezüst, sékel, értékaránymérés, klíring A jelen és a jövő hasznos kutatása mellett, mintegy kikapcsolódásként talán megengedhető esetenként e múlt haszontalan felidézése. Segíti a lelkiismeret furdalást, ha valamilyen apropót tudunk találni a tévelygéshez. Ez most legyen a következő: Ur város időszámítás előtti 2007 körüli elfoglalása és lerombolása (amely formálisan a pénz születésnapja) és az időszámítás kezdete között nagyjából annyi idő telt el, mint az időszámítás kezdete és napjaink között. Más megközelítésben: a pénz nemrég volt, vagy éppen most 4000 éves. A csereformák lényege A pénz a csere fejlődésének eredménye, ezért kialakulását a csere fejlődésében szokás nyomon követni. A fejlődés különböző stádiumait csereformáknak nevezzük. Az egyszerű vagy véletlen csereforma a legősibb, itt véletlenszerűen keletkezik maga a felesleg és véletlenszerű a csere bekövetkezése is. Mindenesetre az a termék, amely mérte a cseretárgy értékét ( árát ), el is cserélődött arra, tehát forgott. A kifejlett csereformában a felesleg már gyakoribb, több a csere szándék. A biztosabb csere érdekében több termékben fejeződik ki a cseretárgy értéke, majd ezek közül valamelyikre elcserélődik. Az általános csereformában az adott földrajzi, gazdasági térségben minden termék egy termékben fejezi ki az értékét. Az általános egyenértéket megtestesítő termék a domináns használati érték, amely végül is minden termékkel szemben a közvetlen kicserélhetőség állapotában van. 11

12 A summér - csereforma A következő csereforma már a pénzforma, azaz az arany (ezüst) megjelenik, mint egyenérték, de nem csak egy piacon, hanem a társadalom egészében, majd az egész világon. (A pénz kezdettől fogva arany/ezüst, de az arany/ezüst kezdettől fogva nem pénz.) Az arany, mint pénz, értéket mér, azaz árakat fejez ki és forog, mivel lebonyolítja a forgalmat. Egy láncszem azonban hiányzik a csereformák között: miért lépnek be a nemesfémek ebbe a szerepbe? A megfejtés a sumér-csereforma. Náluk ugyanis az árak kifejezője az ezüst (tehát pénzforma), de szűk körű ez az értékmérés (tehát általános csereforma), de az ezüst nem forog, azaz nem vesz részt a cserében Az ezüst valójában értékarányokat fejez ki (mint a mai pénz) egy sajátos klíringrendszerben. A sumér piacon nincs csak eladó, vagy csak vevő, mert aki elad annak vennie is kell, aki viszont venni akar, annak előbb utóbb eladással kell az ügyletet lefedeznie. A csere inkább külkereskedelem, s kevésbé belkereskedelem. Az eladó például árpájáért más neki szükséges nyersanyagot kaphat, mondjuk rezet. Számára az ügylet árucsere, ami inkább a kifejlett csereformát idézi, mint az általánost. A csere érdekessége az, hogy az ügylet sorozat rögzítésre kerül (agyagon),úgy mintha bizonyos mennyiségű ezüst lenne,de nem az. Az ezüst valójában egy elszámolási, lejegyzési egység a jövő számára, mert az eladó azt sosem kapja meg, a vevőnek pedig sosem kell az ezüstöt odaadnia. A cserélők számára közömbös, hogy az ügyletet éppen ezüstben rögzítik, lehetne az bármi más, még akár pont egység is. Az ezüst nem forog, s az egyszerű klíring rendszerben valójában a cseretárgyak értékarányát fejezi ki. Az értékarányból adódóan az ezüstnek nem kell valós értékkel rendelkeznie,ezt jelzi például az aranyhoz való viszonya.a képlet egyszerű: az arany a nap, az ezüst a hold jelképe, az arany az év, az ezüst a hónap s talán a réz lehetett a nap,így azonos súlyú arany annyi ezüsttel egyenértékű,ahányszor egy holdhónap belefér a napévbe, valamint annyi réz ahány nap van egy évben. Az arany azonban túl ritka és drága, a réz pedig a mindennapok legfontosabb nyersanyagává vált, valós piaci értéke lett, maradt tehát az ezüst. Az értékarány mérését segíti, pontosabb precízebb lesz a nyilvántartás, ha ezüstből ármércét alakítanak ki.180 árpaszem képezte a mérce alapját, ennek súlya kb.7,3 gr, ez lett 1 ezüst sékel, 60 sékel pedig 1 mina, kb.437 gr. Történelmi háttér Az őskor és az ókor fordulóján sok nép vonult át Mezopotámián, és közülük jó néhány hagyott hátra emlékeket. A legjelentősebb letelepült nép délen, a Tigris és az Eufrátesz delta vidékén a z i.e. IV. évezred második felében a sumér volt. A sumérok eredete, őshazája, vándorlásuk iránya, nyelvi rokonságuk máig sincs megnyugtatóan tisztázva. Nyelvüket eddig egyetlen 12

13 Barta Árpád ismert nyelvvel sem sikerült minden kétséget kizáróan rokonítatni. Mítoszaik sem segítenek, mert nem szólnak sumer őshazájukról, önmagukat e terület őslakóinak tartották, civilizációjuk vívmányait az istenektől kapottnak hitték. (Nem véletlenül merült fel velük kapcsolatban, hogy idegen bolygó gyermekei). I.e körül a sumér civilizáció véget vetett a rendszeres, mindent megsemmisítő áradásoknak véget ért az özönvíz, elkezdődött a történelem. - írja frappánsan például egy tankönyv. (Forrás: Felhasznált irodalom 4. szám 78.oldal.) A sumérok közel ezeréves történelmét az alábbi szakaszokra szokás bontani: - Az önálló városállamok kora i.e A harmadik évezred első fele a városállamokra oszló, de társadalmilag és kulturálisan egységes Sumer virágkora. Az önálló városok megerősödésének, a csatornarendszerek kiépültek. Legjelentősebb személyisége a kornak Gilgamas, legjelentősebb városai pedig Kis és Ur. - A hegemóniák kora, i.e Az i.e. 25. század elejére a kereskedelmi kapcsolatok rendszeressé váltak, jelentőségük megnőtt. Mivel minden városállam gabonát és kézműipari termékeket igyekezett eladni és fát, követ fémeket és állatokat vásárolni, egymás vetélytársaivá váltak. Ezért egy-egy erősebb város megpróbálta Sumer egész kereskedelmét ellenőrzése alá venni. Az egységesítési folyamat szövetségekkel és hódításokkal valósult meg. - Az akkád nagyhatalom kora, i.e Sumer első egyesítése az akkád Sarrukín nevéhez fűződik. Új várost alapított Agade-t városát, melyből az akkád népnév ered. A hivatali és katonai arisztokrácia léte kizárólag az uralkodó kegyétől függött. Jövedelmét is tőle nyerte, ezért feltétlenül támogatta a királyt. A király öt és fél ezres hadsereget tartott, ami a korban félelmetes ármádiának számított. Az új uralkodó nem avatkozott be a városok belső ügyeibe, de falaikat leromboltatta. Sarrukín a meghódított városok templomgazdaságait beolvasztotta a királyi birtokba, ezzel a földek többsége a király tulajdonába került. Ő irányította a templomot, a palotát, a közmunkát, ellenőrizte a raktárakat, az elosztást. Hatalma korlátlan és ellenőrizhetetlen volt. Az államilag is támogatott, katonailag is biztosított kereskedelem kikapcsolta a peremvidék népeinek közvetítő kereskedelmét. Ez a gazdaságpolitika bizonytalanságot okozott a környezetben, amely előre vetítette a helyzet erőszakos megoldását. A guti betörés véget vetett az akkád birodalomnak. A fővárost a bosszú eltörölte a földszínéről, úgy hogy romjait mindmáig nem találták meg. 13

14 A summér - csereforma - A guti megszállás, i.e A gutik északi vidéken élő nomád állattenyésztők voltak, akik képtelenek voltak arra, hogy az ölükbe hullott birodalmat működtessék. A be nem avatkozás politikája végül is virágzó gazdaságot eredményezett. - A sumer nagyhatalom kora, i.e Az országot Ur várása egyesítette újra, s ez az uralkodás jelenti a sumérakkád civilizáció fejlődésének végkifejletét. Ur újbóli megerősödésének alapja a tengeri kereskedelem, többek között a rendkívüli katonai fontosságú réz beszerzése. Gazdasági, katonai és politikai erőn alapulva sikerült lényegében egész Mezopotámiát meghódítani. A városok helyreállították a csatornahálózatot, víztárolók épültek, megjavították az elszikesedett talajt. Az egész országra kötelezően érvényes mértékrendszert is bevezettek. Gyökeresen újjászervezték a közigazgatást, az így kialakított hivatalnokrendszert tekinthetjük minden bürokrácia bölcsőjének. A hivatalszervezet élén az uralkodó állt, aki istennek nyilvánította magát. Elvileg az istenkirály volt az összes földterület tulajdonosa, de a földek 40 százalékán faluközösségek működtek. A fennmaradó terület tartotta el az uralkodót, a templomok papságát, a hadsereget és a hivatalnokokat. Az i.e.iii. évezred végén a térség éghajlata melegebbé,szárazabbá vált,ezzel elindult a nomád népek újabb vándorlása. Sumer szövetségesei elpártoltak, sorra szakadtak el a közép mezopotámiai és keleti városok. Megerősödött a helytartók önállósodási törekvése,a városok újra felépítették falaikat. Egy kitört éhínség és egy újabb támadás végül is végett vetett Ur hatalmának. I.e körül a támadók lerombolták Urt, kirabolták az országot. A sumérek beolvadtak az akkádok közé. A sumer nyelv hivatalostemplomi, holt nyelvé vált, eltűntek a sumér városok is. A z öntözés okozta szikesedés miatt a földművelés összeomlott, a romvárosok között nomád kaldeusok legeltették nyájaikat. A fejlődés súlypontja végérvényesen Közép-Mezopotámiába helyeződött át. A közel ezer évig fennálló Sumer jellemzésére - a teljesség igénye nélkül - íme, néhány gazdasági és kulturális jellemző: - A mezopotámiai társadalom gazdasági alapja egész fejlődése során elsődlegesen a mezőgazdaság. Fő terménye az árpa volt, de termesztettek búzát és kölest is. Az olajt szezámmagból nyerték, az egyik kalóriaforrás a datolya volt. - Könnyen és korán háziasították a kecskét, a juhot, igaerejéért tartották a marhát, teherhordónak a szamarat. A szárnyasok közül jelentős volt a kacsa és a liba. - A kézműves mesterségek szinte mindegyike ismert és magas szinten termelt. Készítettek sört, datolyás kalácsot, téglát, agyagedényeket, 14

15 Barta Árpád fontak, szőttek. Kovácsok, fémöntők és fémművesek tevékenykedtek a városokban. - -A belső piacok csak a későbbi korra alakultak ki, főleg a városok növekedésével. A domináns a távolsági kereskedelem volt. - A sumér társadalom alapja a város, város alkotta Sumert. A városok lakossága átlagosan ezer fő lehetett, a környező falusi térségekkel együtt akár 100 ezer is. Kimagaslott a sorból Úr városa, ennek lakosságát ezer főre becsülték. - Itt alakult ki az ékírás, a raktári nyilvántartások és pénzügyi elszámolások lebonyolítására. Fejlett volt a matematika és geometria. Számrendszerük alapja a 6 volt. - Csillagászati ismeretük egyik bizonyítéka a naptár. A napot 12 részre osztották, ahogy a nap pályáját is. Ezzel létrejött a csillagászati állatöv. Az évnek tehát 12 holdhónapja van, egy holdhónap 4 hétnapos hétből áll. A naptári pontatlanságokat szökőhónapok beiktatásával korrigálták. stb. Örökség és örökösök Örökség címszóval, a korábban már jelzett sok-sok sumér érték közül kettőt emelnék ki. Az egyik az, hogy a sumérek összekapcsolták a nemesfémeket (ők konkrétan az ezüstöt) az áruforgalommal, az értékek-árak kifejezése révén. A sumér csereforma valójában árucsere, mert az eladó a saját terméke révén jut a kívánatos másik termékhez, bár ebben technikailag az ezüst megjelenik. A templom által végzett klíring jellegű elszámolási rendszerben az ezüst úgy játszik szerepet, mint bár mely más értékarány kifejezésre alkalmas dolog. A másik az ármérce, amely gyorsabbá teszi a termékek értékbecslését, mert nem csak egy mérték van, hanem egymásra épülő értékmérce rendszer. A sumér értékek legfontosabb és közvetlen örököse az Óbabiloni birodalom lett, ie között. Megszűnik a sumer bürokrácia, így a jól működtetett elszámolási rendszer. A kereskedők jogilag továbbra is az uralkodó ügynökei maradtak, valójában kezdtek függetlenedi tőle. A sumér rendszerben soha nem kellett odaadni az ügyletben meghatározott ezüstöt, most viszont az elszámolási rendszer hiányában igen. Aki eladott megkapta az ezüstöt, aki vett ezüsttel kellett kiegyenlítenie az ügyletet. Valójában most született meg a pénz, mert most az ezüst nem csak árat, értéket mér, hanem már forog is, az is rendelkezik piaci értékkel. Az óbabiloni polgárok így egymással már ezüstben kereskedtek, de a külkereskedelemben is már elkérik az ezüstöt, így a partnerek is ezüsttel fizetnek, néha - néha más irányú kereskedelmükben ők is ezüstöt kérnek. Az ezüstnek pénzként való használata tehát természetes lesz a közel-keleten majd később a főniciai kereskedők tovább viszik a Földközi tenger térségébe is. Egy agyagtábla megörökítette a Szin Kaszid uralkodása (i.e ) idején érvényes árakat. Uralkodása idején a királyságban érvényes árakon egy 15

16 A summér - csereforma sékel ezüstért a helyi szabvány szerint három mérő árpát, 12 mina gyapjút, tíz mina bronzot vagy három mérő szezámolajat lehetett kapni. ( F.i. 3. sz.6. oldal) Más jellegű példa a jól ismert Hammurapi kőoszlopáról ( i.e ): Ha egy közember arcul üt egy másik közembert,tíz sékel ezüst kártérítést kell fizetnie. (F.i oldal) Itt a pénz már nem csak forgalmi eszköz, hanem már fizetési eszközként is funkciónál. A 180 árpaszemre alapuló mértékrendszer az előbbi példákban is megjelent, tehát tovább élt. Használták Lydiában, ismerték a zsidók, s még a görögök is, akik majd megkezdik az áttérést a 10-es mértékre. Lydiában 1 talentum 30,3 kg, 1 mna 505 gr., és egy sékel, ami természetesen 180 gabonaszem, 8,4 gr. A zsidóknál 1 sékel 210 búzaszem. A görögöknél a korai korszakban 1 font, azaz 1 mna 60 sékel, ez 436 gr, tehát 60x180 búzaszem. Az ezüst arany átváltási arány a 13,333:1, egészen Nagy Sándorig fennmarad, ő fogja 10:1 re változtatni. A font pénznévként még ma is létezik például Angliában. Felhasznált irodalom Az emberiség krónikája, Offícia Nova K Bácskai T. Huszti E. Simon P: A pénz - A kaori kagylótól az euróig, Yuki Stúdió Bp.2003 Cribb J, Joe: A pénz, Park K. Bp Herber A. Martos I. Moss L. Tisza L. : Történelem A kezdetektől i.e. 500-ig, Budapesti Eötvös József Gimnázium, Bp Jaksity György: A pénz természete, Alinea K. Bp

17 LADISLAU KLEIN - FLORIN DUMESCU Ladislau Klein Florin Dumescu A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉS A MARKETING MINT A GAZDASÁGI KÉRDÉSEK MEGKÖZELITÉSÉNEK KÉT LEHETŐSÉGE Összefoglaló A tanulmány a fenntartható fejlődés és a marketing kölcsönhatásával foglalkozik. A fenntartható fejlődés komplex kérdései az ökológia, a szociológia és a közgazdaság köréhez tatoznak és ma csak a globalizáció keretén belül tanulmányozhatók. A marketing a közgazdaság tudomány egyik modern része és az alaptétele az, hogy a vállalkozó feladata a fogyasztó igényének kielégítése úgy, hogy egyúttal profitot is termeljen. Ha a marketing tevékenység megfelelő módon történik, akkor az nem csak a fenntartható fejlődéssel egy irányba mutat, de azt elő is segíti. Ha viszont a marketing nem megfelelő módszerekhez nyúl, ez a fenntartható fejlődés ellen fordul. Keywords: sustainable development, marketing, globalization Bevezetés A fenntartható fejlődés kérdését sokan és sokszor tárgyalták és itt is, ebben a körben is többször taglaltuk ennek a fogalomnak a különböző vetületét. Ezért ezúttal csak röviden és a témához kapcsolódóan fogom érinteni. Legegyszerűbben a fenntartható fejlődést úgy határozhatjuk meg, mint a fejlődésnek az a módja, amely biztosítja az eljövendő generációk létét és fejlődését is. Mint ismeretes a társadalomnak a források biztosításával való fejlődése először a Rioi konferencián vetődött fel 2002-ben, majd a Brundtland bizottság jelentése használta elsőként a fenntartható fejlődés kifejezést. Viszont a gazdaság és a társadalom biztonságos, fenntartható fejlődése már ennél sokkal előbb is foglalkoztatta a világ gondolkodóit, közgazdasági szakértőit. Például kiemelkedő volt a Worldwatch Institute valamint a Római Klub keretén belül folytatott tevékenység (Gabor D. et all., 1983, Commoner B., 1980). A fenntartható fejlődés kérdései komplexek, de lényegében három alapvető tudományhoz tartoznak ezek az ökológia, a szociológia, valamint a közgazdaságtan. A közgazdászok a folyamatok profitorientáltságát követik, az ökológusok a környezet fenntartását, a szociológusok pedig a javak igazságos elosztását szeretnék elérni. E kereteken belül a közgazdaság célkitűzése a termelés növelése, valamint az erőforrások gazdaságos felhasználása. Látszatra viszonylag egyszerű a három tudományt külön-külön művelni, de sokszor nehézségek merülnek fel, főleg ha a határterületekről van szó (Beaton R., Maser Chr., 1999). Amint az alábbiakból kiderül, külön- 17

18 A fenntartható fejlődés és a marketing mint gazdasági kérdések megközelítésének két lehetősége külön mindhárom tudomány nehézségekkel küzd, amikor a fenntartható fejlődést kutatja. Még annyit meg kell jegyezni, hogy a fenntartható fejlődéssel nem tudunk úgy foglalkozni, hogy a globalizációt figyelmen kívül hagyjuk. A globalizáció már régen megkezdődött, de a kifejezést elsőnek Theodore Levitt, a Harvard Business School tanára használta 1983-ban (Dado J., Petrovicova J., 2008). A gazdasági és a társadalmi folyamatok globálisak, a környezeti problémák nem állnak meg a határokon belül, tehát az egész kérdéskőr csak a globalizáció figyelembe vételével közelíthető meg. A marketinggel kapcsolatban eleve le kell szögezni, hogy nem szinonimája a reklámnak és nem is egy elegánsabb megnevezése az árusításnak. Marketing a cél-piacok felkutatása, a vásárlok megtalálása, megtartása és fejlesztése, mindezek a termékek és szolgáltatások minőségének javítása és jobb kommunikálása révén. Kotler szerint a marketing felhasználásával a vállalkozás kielégítetlen szükségleteket és vágyakat fedez fel, e szükségletek és vágyak mértékét méri fel, valamint azt hogy mekkora hasznot hozna a vállalkozásnak ezek kielégítése (Kotler Ph., 2004). Ezek alapján a vállalkozás eldöntheti, hogy milyen piacokat céloz meg, mely terméket vagy szolgáltatást viszi a maga által kiválasztott piacra. A marketing egyik alapelve az, hogy a vállalatnál, a cégnél mindenkinek a vásárlóra kell összpontosítani. Nem arról van szó, hogy olyan jó módszereket találjanak ki, amelyek az akármilyen legyártott árut eladhatóvá tegyék, hanem hogy a vásárló részére autentikus értéket gyártsanak és kínáljanak. A marketing nem csak az árusításból áll, hanem piackutatásból, a kutatás eredményeinek megfelelő áru megtervezéséből és legyártásából, az áru ismertetéséből és végül az áru értékesítéséből. A marketing egy hosszú távú erőfeszítés eredménye, és ha jól végzik, akkor a marketing tevékenység az áru legyártása előtt kezdődik és az értékesítés után is tart. Forsyte szerint (Foryte, 2005) a marketing alaptétele az, hogy első a vásárló és a termelő és eladó feladata a vásárló igényeinek kielégítése, úgy hogy közben profit is keletkezzen. Az előbbieknek megfelelően a marketing négy fő eleme az áru, az ár, az elosztórendszer és az ismertetés (és a reklám is idetartozik). A marketingben használt egyik alapvető technika a vásárlói viselkedés megismerése (Dowling G., 2004). Ez azt jelenti, hogy felmérik a fogyasztást, a társadalmi és demográfiai helyzet például a nem, a kór, a foglalkozás figyelembe vételével, valamint gazdasági mutatók, például az árak és jövedelmek függvényében (Teodoru M. C., 2004). A vásárlási viselkedésnek a megismerése annál is inkább lényeges, mivel az emberek többsége inkább emocionálisan, mint racionálisan hozza meg vásárlási határozatát (Blythe J, 1988). Ennek alapján a vásárlók nagyon különbözők lehetnek egymástól, de abban hasonlítanak, hogy meg lehet őket győzni, hogy vásároljanak, és ezt megteheti az adott cég is, de a konkurencia is. A vásárlói szokások 18

MUNKAFÜZET 13 2006 JÚNIUS BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC):

MUNKAFÜZET 13 2006 JÚNIUS BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC): MUNKAFÜZET 13 BAKÁCS ANDRÁS (MTA VKI) BORKÓ TAMÁS (ICEG EC): AZ ÁLLAMI SZEREPVÁLLALÁS EURÓPAI MODELLJEI:A MEDITERRÁN, A SKANDINÁV, AZ ANGOLSZÁSZ, VALAMINT A NÉMET- FRANCIA KONTINENTÁLIS MODELL TANULSÁGOK

Részletesebben

GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI KIHÍVÁSOK A 21. SZÁZADBAN. - Best of KHEOPS (2006-2010) -

GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI KIHÍVÁSOK A 21. SZÁZADBAN. - Best of KHEOPS (2006-2010) - GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI KIHÍVÁSOK A 21. SZÁZADBAN - Best of KHEOPS (2006-2010) - Szerkesztette: Svéhlik Csaba GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI KIHÍVÁSOK A 21. SZÁZADBAN - Best of KHEOPS (2006-2010) - TANULMÁNYKÖTET

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK. Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI KOMMUNIKÁCIÓ SZAK Nappali tagozat TŐZSDE- PÉNZINTÉZETEK SZAKIRÁNY A MIKRO-, KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALATOK HELYZETE A HAZAI GAZDASÁGBAN, TÁMOGATÁSUK

Részletesebben

A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG LEHETŐSÉGEI A XXI. SZÁZADBAN

A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG LEHETŐSÉGEI A XXI. SZÁZADBAN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Nemzetközi kommunikáció Szak Nappali tagozat Export- Import menedzsment szakirány A MAGYAR MEZŐGAZDASÁG LEHETŐSÉGEI A XXI. SZÁZADBAN Készítette:

Részletesebben

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR ÁTTEKINTÉS AZ ÉLELMISZER-BIZTONSÁG HELYZETÉRŐL AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS MAGYARORSZÁG TÜKRÉBEN

KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR ÁTTEKINTÉS AZ ÉLELMISZER-BIZTONSÁG HELYZETÉRŐL AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS MAGYARORSZÁG TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR Gazdaságdiplomácia és nemzetközi menedzsment szak Nappali tagozat EU kapcsolatok szakirány ÁTTEKINTÉS AZ ÉLELMISZER-BIZTONSÁG HELYZETÉRŐL AZ EURÓPAI

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ

SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ SZENT ISTVÁN EGYETEM GÖDÖLLŐ DOKTORI (PHD) ÉRTEKEZÉS AGRÁR KÜLKERESKEDELMI KAPCSOLATAINK ALAKULÁSA AZ EU ORSZÁGAIVAL SZITÁNÉ SURÁNYI ROZÁLIA GÖDÖLLŐ 2011. A doktori iskola megnevezése: Gazdálkodás és Szervezéstudományok

Részletesebben

A szakképzés története

A szakképzés története Hallgatói segédanyag a III./1. tematikai egységhez A szakképzés története 1. A szakképzés az elmúlt években mind hazai, mind pedig nemzetközi viszonylatban jelentős átalakuláson ment keresztül a megváltozott

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Nappali tagozat. Külgazdasági Vállalkozás szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK. Nappali tagozat. Külgazdasági Vállalkozás szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági Vállalkozás szakirány VIDÉKFEJLESZTÉS IV TENGELYÉNEK ELEMZÉSE 2007 ÉS 2013 KÖZÖTT Budapest, 2010.

Részletesebben

Minden olvasónknak boldog új évet kíván a Közgazdász Fórum szerkesztősége!

Minden olvasónknak boldog új évet kíván a Közgazdász Fórum szerkesztősége! 1 Tartalomjegyzék NAGY ISTVÁN Közvetlen nemzetközi működőtőke-befektetések elméleti elemzés.......... 3 NÉMETHNÉ GÁL ANDREA A kis- és középvállalatok szerepe a magyar, a román és a szlovák gazdaságban..

Részletesebben

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV

FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS ÉVKÖNYV 2010 A kiadvány megjelenését támogatta Kiadja Felelős kiadó Szerkesztette Lektorálta GKI GAZDASÁGKUTATÓ ZRT. VÉRTES ANDRÁS BIRÓ PÉTER MOLNÁR LÁSZLÓ Az elemzéseket készítette

Részletesebben

KOPASZ MIHÁLY A FENNTARTHATÓ MAGYAR MEZŐGAZDASÁG LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI

KOPASZ MIHÁLY A FENNTARTHATÓ MAGYAR MEZŐGAZDASÁG LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI KOPASZ MIHÁLY A FENNTARTHATÓ MAGYAR MEZŐGAZDASÁG LEHETŐSÉGEI ÉS ESÉLYEI BUDAPESTI CORVINUS EGYETEM AGRÁRKÖZGAZDASÁGI TANSZÉK Témavezető: Dr. Módos Gyula Biráló Bizottság: Elnök: Csáki Csaba, akadémikus

Részletesebben

A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai

A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai Tam János 2013. december 12. Tam János: A gazdaság és a szociális rendszer kölcsönhatásai 2 Tartalomjegyzék Bevezetés 3 Tam János: A gazdaság és a szociális

Részletesebben

A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében

A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében ICEG VÉLEMÉNY XXIII Pellényi Gábor: A magyar gazdaság versenyképessége nemzetközi versenyképességi jelentések tükrében 2005. December TARTALOMJEGYZÉK Bevezetés 4 1. Az OECD Understanding economic growth

Részletesebben

A zöld világgazdaság és a megújuló energiaforrások helyzetének elemzése...5

A zöld világgazdaság és a megújuló energiaforrások helyzetének elemzése...5 1 Támogatók: Kiadja a Aurel Suciu utca 12. szám, 400440 Kolozsvár/Cluj-Napoca tel./fax.: +40 (0) 264-431-488 e-mail: office@rmkt.ro honlap: www.rmkt.ro Fõ szer kesztõ: Kerekes Kinga Fõszerkesztõ-helyettes:

Részletesebben

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Bittner Beáta

DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS. Bittner Beáta DOKTORI (PhD) ÉRTEKEZÉS Bittner Beáta Debrecen 2011 DEBRECENI EGYETEM AGRÁR- ÉS GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYOK CENTRUMA GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR GAZDÁLKODÁSTUDOMÁNYI INTÉZET IHRIG KÁROLY GAZDÁLKODÁS-

Részletesebben

A közraktár és az árutőzsde szerepe a magyarországi gabonapiacon. Doktori (PhD) értekezés

A közraktár és az árutőzsde szerepe a magyarországi gabonapiacon. Doktori (PhD) értekezés DEBRECENI EGYETEM AGRÁRTUDOMÁNYI CENTRUM AGRÁRGAZDASÁGI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI KAR MARKETING ÉS ÜZLETI TANSZÉK INTERDISZCIPLINÁRIS TÁRSADALOM- ÉS AGRÁRTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA Doktori iskola vezető: Dr.

Részletesebben

SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ ADÓK VERSENYKÉPESSÉGRE GYAKOROLT HATÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS

SZENT ISTVÁN EGYETEM AZ ADÓK VERSENYKÉPESSÉGRE GYAKOROLT HATÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN. DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS SZENT ISTVÁN EGYETEM GAZDÁLKODÁS ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNYOK DOKTORI ISKOLA GÖDÖLLŐ AZ ADÓK VERSENYKÉPESSÉGRE GYAKOROLT HATÁSA AZ EURÓPAI UNIÓBAN DOKTORI (Ph.D.) ÉRTEKEZÉS Készítette: Vörös Gyula Témavezető:

Részletesebben

Európai Uniós és innovációs alapismeretek

Európai Uniós és innovációs alapismeretek Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs Európai Uniós és innovációs alapismeretek Hollósi Szabolcs KÉSZÜLT A TÁMOP-4.1.2.A/1-11/1-2011-0096 TÉMÁJÚ, FELSŐFOKÚ SZAKKÉPZÉSEK FEJLESZTÉSE

Részletesebben

Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával SZILÁGYI

Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával SZILÁGYI Határon Túli Magyarok Hivatala Szülőföld Alap Regionális és önkormányzati együttműködési kollégiumának támogatásával SZILÁGYI TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI PROGRAM Készítette: EuroRaptor Pályázati Tanácsadó Iroda

Részletesebben

Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája

Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája Elszigetelten nem lehet a tudományt művelni. A kollektivitás fontos eleme a tudományos tévedések feltárásának." Beck Mihály Közgazdász Kutatók és Doktoranduszok II. Téli Konferenciája Program és előadás-kivonatok

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK NAPPALI tagozat EXPORT-IMPORT szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK NAPPALI tagozat EXPORT-IMPORT szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK NAPPALI tagozat EXPORT-IMPORT szakirány IPARI PARKOK, MINT A GAZDASÁGFEJLESZTÉS ESZKÖZEI AZ ÉSZAK - ALFÖLDI RÉGIÓBAN Készítette:

Részletesebben

ACTA CAROLUS ROBERTUS

ACTA CAROLUS ROBERTUS ACTA CAROLUS ROBERTUS Károly Róbert Főiskola tudományos közleményei Alapítva: 2011 5 (1) Főszerkesztő: Takácsné György Katalin Felelős szerkesztő: Csernák József Szerkesztőbizottság: Bandlerova, Anna

Részletesebben

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN

AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉGÉBEN BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Levelező tagozat Nemzetközi menedzsment szakirány AZ INNOVÁCIÓS JÁRULÉK SZEREPE A MOL NYRT. KTD KUTATÁS-FEJLESZTÉSI

Részletesebben

A MODUL TANANYAGA EURÓPAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MENEDZSMENTJE

A MODUL TANANYAGA EURÓPAI KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK MENEDZSMENTJE Erasmus Multilateral Projects Virtual campuses A projekt referenciaszáma: 134350-LLP-1-2007-1-HU-ERASMUS-EVC A projekt címe: Virtual campus for SMEs in a multicultural milieu ( SMEdigcamp ) Ez a kiadvány

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 14-15. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA. Kis és közepes. vállalkozások Magyarországon az EU-csatlakozás.

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK 14-15. ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FÕISKOLA. Kis és közepes. vállalkozások Magyarországon az EU-csatlakozás. 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890 123456789012345678901234567890121234567890

Részletesebben

Segítik-e a gazdasági fejlődést az autópályák?

Segítik-e a gazdasági fejlődést az autópályák? Ez a dokumentum a Levegő Munkacsoport Zöld könyvtárából származik. A szerzői és egyéb jogok a dokumentum szerzőjét/tulajdonosát illetik. Ha a szerző vagy tulajdonos külön is rendelkezik a szövegben a terjesztési

Részletesebben

KOCKÁZATOK A MEZŐGAZDASÁGBAN

KOCKÁZATOK A MEZŐGAZDASÁGBAN REGŐS GÁBOR KOCKÁZATOK A MEZŐGAZDASÁGBAN A szerző cikkében a mezőgazdaságban megjelenő kockázatokkal foglalkozik. Vizsgálja, hogy mely tényezők okoznak kockázatot e területen, illetve érinti a kockázat

Részletesebben

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL

INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Budapesti CORVINUS Egyetem INNOVÁCIÓS TEVÉKENYSÉG MÉRÉSE A MAGYAR VÁLLALATOKNÁL Ph.D. értekezés Némethné Pál Katalin Budapest, 2010 NÉMETHNÉ PÁL KATALIN 2 Üzleti Gazdaságtan Tanszék Témavezető: Czakó Erzsébet,

Részletesebben

LEPESEK. ereje. Közgazdasági Nobel-díjasok. A pénz boldogít? ÖkoRulez Az összefogás

LEPESEK. ereje. Közgazdasági Nobel-díjasok. A pénz boldogít? ÖkoRulez Az összefogás A FENNTARTHATÓSÁG FELÉ LEPESEK 19. évfolyam 1. szám (58) 2014. tavasz Gazdaságfilozófiától a projektekig, tudományos cikkektől a szakmai hírekig Közgazdasági Nobel-díjasok A pénz boldogít? ÖkoRulez Az

Részletesebben

A tudás hordozói: oktatás és kutatás-fejlesztés*

A tudás hordozói: oktatás és kutatás-fejlesztés* A tudás hordozói: oktatás és kutatás-fejlesztés* Kelemen Nóra, a KSH tanácsosa E-mail: nora.kelemen@ksh.hu Kollár Beáta, a KSH titkára E-mail: beata.kollár@ksh.hu Az elmúlt évtizedek során számos módszer

Részletesebben