TÁRGYAK. Összeállította : - Kézirat. Budapest,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁRGYAK. Összeállította : - Kézirat. Budapest, 1978. -"

Átírás

1 A N É P R A J Z I M Ú Z E U M G Y Ű J T E M É N Y E I B E N L É V Ő K O M Á R O M ÉS E S Z T E R G O M M E G Y E I TÁRGYAK K A T A L Ó G U S A. Összeállította : Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest,

2 A N É P R A J Z I M Ú Z E U M G Y Ű J T E M É N Y E I B E N L É V Ő K O M Á R O M É S E S Z T E R G O M M E G Y E I TÁRGYAK K A T A L Ó G U S A. Összeállította : Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest,

3 - 1 - E L Ő S Z Ó. A Televízió "Repülj páva..." c., népi kultúránk emlékeit felelevenítő adás-sorozatában, 1978 elején, megyénk egy kultúrcsoportja is részt vett. Nem lebecsülendő produkcióik azonban a zsűri néhány tagjának véleménye szerint nem voltak kielégítők, amit a csoport vezetője azzal igyekezett megmagyarázni, hogy a megyénk nagyon szegény a népi hagyományokban. Ezt az állítást megcáfolandó, megyei lapunk - a "Dolgozók Lapja" - egyik kitűnő munkatársa, Cs.Nagy Lajos, a Lap február 18.-i számában megkontrázta "Megyei legendák, népmesék nyomában" című cikkében. Különös véletlen folytán, ugyan abban az időben február 27.-én - Dr.Turi Róbert kisbéri gimnáziumi tanár, előadást tartott a József Attila Megyei Könyvtárban megyénk néprajzi hagyományainak írásbeli emlékeiről. A kitűnő cikk és a nagy tájékozottságot eláruló előadás ismeretében a következő megállapítást szűrhetjük le : Megyei hagyományainkat illetően valóban nem vagyunk szegényebbek más megyékhez viszonyítva, de - sajnos - hagyományaink, népi kultúránk emlékeinek összegyűjtése, publikálása terén nagyon elmaradottak vagyunk. A múlt század végi, századunk elei folyóiratainkban /itt első sorban az Ethnographiára gondolok/ vajmi kevés publikáció látott nyomdafestéket népi hagyományainkkal kapcsolatban, s így érthetően nem lettek általánosan ismertekké. Ez a lemaradottság érezhető a népi kultúra tárgyainak összegyűjtése terén is. A népi kultúra emlékeinek összegyűjtésében Kelet-Európában élenjáró Néprajzi Múzeumunk is meglehetősen kevés írott és tárgyi anyagot őriz megyénkből. /Ezek nagy része is a Dunától északra eső, ma már nem a mai Komárom megyéhez tartozó községekkel kapcsolatos./ Ennek oka nem lehet más, mint az, hogy megyénk népi kultúrájának gyűjtése sokáig nélkülözte a kellő intenzitást. Kevés volt a gyűjtő. Ma már némileg javult a helyzet. Számos "Honismereti Kör" működik megyénkben, főleg a tanintézetek keretein belül. De ezek munkája is sok kívánnivalót hagy maga után. Csak egy példát említek : A Néprajzi Mú-

4 - 2 - zeum 1974-ben több ezer kérdőivet juttatott el a "Honismereti Körökhöz" és múzeumokhoz, de Komárom megyéből 1975 végéig egyetlen kérdőív sem került vissza. Jelen kis katalógus összeállításával az a célom, hogy felhívjam a figyelmet a tárgygyűjtés lemaradottságára. Célom továbbá, hogy: 1./ lássuk - okulásul - hazánk legnagyobb, legjelentősebb néprajzi gyűjteményében mivel, milyen mértékben van megyénk képviselve; 2./ helytörténetkutatóink tájékozódást nyerjenek, hogy publikációik, tanulmányaik illusztrálásához milyen tárgyak fotóit szerezhetik be a Néprajzi Múzeumtól. /A leltári számra hivatkozva a Múzeum csekély térítési díj ellenében megküldi a kívánt tárgy bármilyen méretű fényképét./ 3./ kezdő kutatóink figyelmét pedig fel szeretném hívni arra, hogy milyen jelentéktelennek látszó tárgyak is fontos anyagát képezik a gyűjtésnek, s ha hasonló tárgyakat - akár ajándékként, akár térítés ellenében - felajánlunk bármelyik múzeumnak, óriási szolgálatot teszünk népi hagyományaink megmentése szempontjából. A megyebeosztásnál - a múzeumi szokásnak megfelelően - az évi állapotot vettem alapul. A katalógus végén, hogy felhívjam nyomatékosabban a figyelmet a megye kevéssé vagy egyáltalán fel nem dolgozott helységeire, közlöm ezek jegyzékét. Budapest,1978.március 25. L.Z.

5 - 3 - K O M Á R O M M E G Y E Munkácsy Mihály által festett tulipános láda Szekérkomp-modell Komp-csónak-modell Kis komp-modell Patkó Hajómodell " " Tulipántos láda " " Díszfazék Famozsár ütővel Népviseletbe Öltöztetett baba Kendő, vállra Ekevas Kendő, kézbe Léda Homlokkötő, "pintli" Kötény, női Kötény, női Kévekötőfa Láda Verér, "verérud" Emelőhálórúd Fentő Jégvágó fejsze Rúdtartó villa Csigáskampó Csigás kampó. A R A N Y O S. /CSSR. - Zlatná na Ostrove/ Kredenc Faragott guzsaly Faragott guzsaly

6 - 4 - Á C S Okarina Köcsögduda Kanásztülök Citera Kalap Tarisznya, szőrtarisznya Szűr Kis butykoskorsó Korsó Korsó Túróprés, tölgyfából faragott Ébresztőharang Mozsár Karikásostor Csörgős bot, "csörgős bot" Baltafokos, juhászbalta Állatbélyegző, "bilyog" B A N A Kályhaszem B A J Ürgefogó hurok Orsó Csép B A J N A "Fékető", asszonyé /főkötő/ B á b o l n a Jugaló Jugaló

7 - 5 - B U C S. / CSSR./? / Tál Tál Tál Mázas kancsó CSATKA üvegkép CSÉV. /Csivi./ 3971 Hímzett "tót főkötő", 2 db. CSICSÓ. / CSSR. - Cicov. / Fehér lepedő Piros hímzésű asztalterítő Tulipántos láda Tulipántos láda Húsos kas Szuszék Egérfogó Sarló Kévekötőfa Tűzvas Tűzvas Boros kancsó Úrasztal terítő Kötény, női Ing, női Dunnahéj Vizeskorsó Tál Korsó Fazék

8 Tejesköcsög Kobak Méhkas Zsírosvendel Tojásos kosár Méhkas Túrószárító Bakterlámpás Nádvágópapucs Kovászkeverő Kemencevilla Facsiga Mángorló Lábasalá való Ökörszarvtokmány Mosófa Koromuzsika Koromuzsika Csizmavető Vesszőhasító Bőrgyűszű Vastű Kévehányó villa Játékbaba Kabátgomb ezüstből Mellénygomb Mellénygomb C S I L I Z N Y Á R A D. / CSSR. -? / Mentelánc /fél/ Mentelánc /fél/ Csat /fél/ Fémgomb 5 db. Fémgomb 3 db. Fémgomb Fémgomb Fémgomb 15 db.

9 - 7 - D U N A A L M Á S Hordókulacs D U N A S Z E N T M I K L Ó S Köcsög, "Tegl" Köcsög, "Tegl" Motolla, "Höspl" Guzsaly felszerelve, "Rupflstühlel anklegt" Játékmángorló, "Rull" Vajmérleg, "Putterwoch" Kaszatakaró, "Hovereche" Mángorló, "Rull" Tiló, "Zamschlochprechl" Kazalrakó villa E S Z T E R G O M M E G Y E Kalácssütőforma bádogból üvegre festett szentkép üvegre festett szentkép Üvegre festett szentkép Szentkép Kalácssütőforma fedele bádogból Gyertyakoppantó Marhakolomp Marhakolomp Botokhoz való nyers faanyag Tál Festett tél Kancsó Gyertyatartó rézből Gyertyatartó sárgarézből Gyertyatartó rézből Lámpás Lámpás Lámpás Lámpás

10 Lámpás Kalácssütőforma Rostély Rostély Rostély Palacsintaforgató Sótartó Gyertyakoppantó Bádogtálca Gyaluféle Olló Kondér Fokos Pruszlik Pruszlik Szűrőkanál Szűrőkanál Késfenő Evőkés Villa Tésztametélő Sótartó Kanáltartó Marhakolomp Gyertyakoppantó Gyertyakoppantó Gyertyatartó Vasszeg Vasszeg Vasszeg Fürész Kis kosár Csobolyó Birkanyíró olló Csáklya Húsvágó Varrókosár E S Z T E R G O M.

11 Vassarkantyú Vassarkantyú Acél Rézkanál Nádvágó vasból Acél Acél Acél Acél Régi vaskulcs Régi vaskulcs Régi vaskulcs Ostyasütőminta Kés Szelence Csobolyó Fokos-fej Zöld agyagkulacs Tüzsér Hajómodell Ostyasütőprés Szilke Kiöntőcsöves rötyke Korsó Kévekötő bot Karikásostor betlehemi bábfigura, nő Betlehemi bábfigura, nő Betlehemi bábfigura, pásztor Betlehemi bábfigura, pásztor Betlehemi bábfigura, nő Betlehemi bábfigura, sekrestyés Betlehemi bábfigura, ördög Betlehemi bábfigura E S Z T E R G O M T Á B O R Kígyó

12 Faragott játékszer : ló Faragott játékszer : taliga Faragott dohánytartó Fakés Faragott csörgő Kígyó FÜR. / CSSR. -? / Mázos agyagkorsó GARAMKÖVESD. / CSSR. -? / Mázas kancsó Mázas kancsó Mázas kancsó GUTA. / CSSR. - Kolarovo./ Túrónyomó Ökörkolomp, nagy Tagló Krumplitörő Krumplireszelő Méhkas Szalonnakas Szénavágó Zöld virágos fazék Fehéres fazék Tésztaszedő cserépből Ebédes fazék Ebédes fazék Ebédes fazék Pálinkás butella Kulacs Pásztortarisznya Csörgős bot Csörgős bot Csörgős bot

13 Ostor Ostor Aszaló kosár Kévehányó villa Nádverőfa Nádazó macska Nádazó macska Egérfogó Pézsmafogó Guzsaly Orsó Nádvágó kasza Orsó Visszaálló orsó Hálókötő láda Fúró a hálókötő ládához Hálókötő pálca Fejkendő Fejkendő Jegykendő Férfi ing Ing, női Ezüst gomb, 16 db. Ezüst gyűrű Női ujjas Selyem szoknya Női kötény G Y E R M E L Y Rokka, "kacskarokka"

14 H E T É N Y. / CSSR. - Chotin./ Fejkendő, női Fejkendő, női Fejkendő, női Fejkendő, női Fejkendő, női Fejkendő, női Fejkendő Fejkendő Fejkendő Fejkendő Fejkendő Fejkendő, fehér Vállkendő részlete Kendő I M E L Y. /CSSR. - Imel', / Gyerekfogó ruha KECSKÉD Litográfia : Gyermek Szent János Litográfia : Gyermek Jézus Litográfia : Szent Vendel K E C S K É D K Ő S Z E G Litográfia : Pieta Litográfia : Krisztus szenvedéstörténete 74.l81.33 Litográfia : Mária megkoronázása Litográfia : Szent-sír Rézmetszet : "Krisztus igaz képmása" K E S Z E G F A L V A ; / CSSR. - KamenicnÁ. / Húsos kas Húzóháló /szák/ Faragószék

15 KESZTÖLC Magyar nyereg Szapoly, "czapol" db. kis kosár, szalmából font /egyik kenyeres szakajtó/ Sótörő Kapa Kukoricaszárvágó Köpü Madárfogó hálócska Rokka Sótartó Vonyogó Ösztöke Simító /malteres/ lapát Kefefúró Vesszőhasító Dongavágó Csapózsinór Csapózsinór festékes ládája Dohányvágó kés Mosófa Mosófa Visszálló a csapózsinórhoz Visszálló a csapózsinórhoz Lisztes lapát Vízhányó szapoly Gyerekkocsi Gombolyító Nádvágó Karosszék Ágyterítő lepedő Ágyterítő lepedő KISBÉR "Karikás ustor"

16 K O C S Karikás ostor Cseréppohár Cseréppohár födője Ekevas Szarvasbőrnadrág Báránybőr tarisznya Cigony /ürgefogó/ Keményfa szék Cukros doboz Női ing Kettős bögre Szék Kancsó Köcsög Fazék Mécses, "mécses" Fakanál Kanáltartó Kis kancsó K Ő H I D G Y A R M A T. / CSSR. - Kamenicné./ Szekrény Ágy K O M Á R O M és K O M Á R N Ó Nyirfakéreg parák az öreghálóról 5900 Ólom az öregháló alsó ináról 5937 Fentő az elszabadult horog felszedésére 5984 Tókasza nádcsapások kivágására Horogkő Horogkő Horogkő Horogkő

17 Horogkő Horogkő Horogkő Apacs Féregszedő bödön Fentő Horogkő Céhkorsó Korsó Mozsár Para Para Gajmó Léda Para Para Para Para Para Para Para Para Para Para Para Gomb, mellényre való Gomb, mellényre való Gomb, mellényre való Gomb, mellényre való Gomb, mentére való Gomb, mentére való Gomb, mentére való Gomb, mentére való Gomb, mentére való Gomb, mentére való Gomb, mentére való Gomb, mentére való Gomb, mentére való

18 Gomb, mentére való Láda Láda Láda, "komáromi láda" Ládika, "komáromi kisláda" Zacskó, vászonból Láda KOMÁROMSZENTPÉTER Nyakkendő Nyakkendő Nyakkendő Nyakkendő Nyakkendő Fejkendő Kézbevaló kendő Kézelő Kézelő Fejrevaló kendő, "fide" Fejrevaló kendő, "fide" 85383, "süsü" 85384, "süsü" a-b Egy pár kézelő a-b Egy pár kézelő Konty KÜRT. / CSSR. -? / Mázas agyagkorsó Mázas agyagkorsó Mázas agyagkorsó

19 Mázos agyagkorsó Kisebb mázos agyagkorsó Kisebb mázos agyagkorsó M A G Y A R S Z Ö G Y É N. / CSSR. -? / Mázos agyagkorsó Mázos agyagkorsó Mázos agyagkorsó Fa abroncsszorító Szaru lőportartó Szaru lőportartó Fanyeső kés Kovás puska lakatja Acél Acél M A R C E L L H Á Z A. / CSSR. - Marcelová./ Jegykendő Főkötöző Ingujjhímzés Ingujj 2 db. M A R T O S. / CSSR. - Martovce./ Gatya /komisz/ Női ing Piros csizma / egy pár/ Férfi pruszlik Vőlegény ing Női ing /halálra való/ rész Kézelő / 1 db./ Kézelő / 1 db,/ Kézelő

20 Kézelő Varrott fodor Varrott fejkendő Gatyahímzés Gatyahímzés Gatyahímzés Gatyahímzés Gatyahímzés Gatyahímzés Gatyahímzés Mosófa Tükrös koszorú Metéléses fejkendő Jegykendő Metéléses nyakravaló kendő Varrott nyakravaló kendő Varrott abrosz Gatya Borstörő Mintaszalag Szemfedél Metéléses nyakravaló kendő Metéléses nyakravaló kendő Női ing /halálra való/ rész rész rész Kendőrész Jegykendő Tuszli /muff/ Gyerekfőkötő Gyerekfodor Gyereking Vastagostor

21 Pálinkás butella Jégpatkó Tuszli /muff/ Bustyoló /kendertörő szerszám/ Tőrök Ing, női, gumival Ing, női Pendel Szoknya Szoknya Szoknya Kötény Vállkendő Vállkendő Pruszlik Csizma Ezüst lánc Kézbevaló kendő Asztal Sarokpad /2 db./ Szeglet téka Léda lábbal Láda lábbal Hosszú szék Hosszú szék Karszék Kemencepad Agy Ágypárna Lámpa

22 Párnahíj Szőttes kendő Szőttes kendő Szőttes kendő Szőttes kendő Szőttes kendő Szőttes kendő Szőttes kendő Szőttes kendő Függöny Függöny Ágyfüggöny Ágyfüggöny Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér

23 Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér

24 Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Kötény Hálókötőtű és keret Alsó főkötő Alsó főkötő Férfi ing Férfi ing Férfi ing Ing, női Szalagszövőtábla Korcsolya Cserépkorsó Cseréptál Cseréptál Cseréptál

25 rész rész Vászon tarisznya Vászon tarisznya Jégpatkó Gomb, 64 db. Ezüst gyűrű Ezüst gyűszű Díszzsebkendő Női ing kézelője Kendőszél része Vállkendő Ing, női Pruszlik Ujjas Szoknya Kötény Szalag Kendő, vállra Kendő, fejre Kendő, kiskendő Hálókötőtű Kendő, "komokendő" Ing, női, "féling" Pruszlik, női Szoknya, "kasmír szoknya" Kötény, női Szalag kötényre, "pántlika" Kendő vállra, "nyakravaló kendő Szalag nyakra, "pántlika" Szalag nyakra, "pántlika" Nyaklánc, "ezüstlánc" Homlokpánt, "párta"

26 M Á R I A H A L O M Szobor, "Páduai Szent Antal Jézussal." MEDVE. /CSSR. -?/ Szigony MOCSA Fakanál /pásztorfaragás/ MUZSLA. /CSSR. - Muzla./ Korsó Tál Tál NAGYIGMÁND Párnavég NÁNA. /CSSR. - Ma már összeépült Sturovóval./ 4607 Magyar csipkés főkötő 4609 Magyar csipkével kivarrott főkötő NEMESÓCSA. /CSSR.-?/ Rácsos karosszék Tulipános láda Kis tulipános láda Motolla Gombolyító Nyárs NESZMÉLY Hímzett lepedővég Szőlőmetszőkés

27 Szőlőmetszőkés Hernyózó vas Kaszakés Kulacs ÓGYALLA. / CSSR. - Hurbanovo./ Furulya Furulya Furulya Furulya Furulya Furulya Gomb Gomb Gomb Gomb Gomb Gomb Gomb Gomb Gomb Gomb Gomb Gomb Gomb Gomb Gomb Ing, női Pruszlik, női Szoknya Kötény Ujjas, női Kendő, fejre Pruszlik, női Szoknya Ujjas, női Kötény Kendő, fejre

28 S Ü T T Ő Kengyelvas SZAP. / CSSR. -? / Cseréptél Csépfa Szülőszék Pásztorjelölő Komafazék Kis komafazék Kis lábos Tésztaszedő Fakanál Húsvágókés Cserépfazék Fém gomb, 3 db Fém gomb, 6 db Parittyás horog Halászó hurok Kaszatokmány Aranyöntő vaskanéi SZÁK Faragott bot SZIMŐ. /CSSR. -? / Régi faeke Héver tök Vályogvető, "mórvető" Gyertyatartó Vájling Tulipántos láda Koca /háló/ Villing /háló/ Ökle szák

29 Kis tányér Tányér Tál Zöld bögre Köcsög Csörgős korsó SZŐNY Korsó Korsó Szőlőmetszőkés, "kacor" TATA Hímzett betét Hímzett terítővég Hímzésminta Cserépcsöngő Gyertyakoppantó rézből a-b Sarkantyú rézből / 1 pár/ Tarkázó / fazekas szerszám Korsó Szilke Kiskancsó Kiskorsó Kiskorsó Tál Szilke Cserépcsöngő Kulacs, "csutora" Cserépfütyülő, "madár" Nagy födő Kanta Kanta Korsó Korsó Korsó Korsó Kis korsó

30 Kis korsó Persely Persely Persely Kis korsó Játék köcsög Játék kalácssütő Kályhaszem Köpülő Kancsó Köcsög Köcsög Köcsög Köcsög Bögre Nagy tál Nagy tál Tál Tál Tányér Tányér Tányér Cserép csöngő Cserép csöngő Cserép csöngő Cserép csöngő Cserép csöngő Cserép csöngő Cserép csöngő Cserép csöngő Nagy tál Nagy tál Nagy tál Nagy tál Nagy tál Nagy tál Nagy tál Szilke Szilke

31 Szilke Tányér Tányér Tányér Bödön Köcsög Kis korsó Bögre Kancsó Madáretető Kotyogó Kályhaszem Kályhaszem Fazekas szerszámok : Tányér Cserépcsöngő Gyermekjáték, kis páros fazék Nagy tál Tál Tányér Tál Kis tál Kis tál Kis korsó, "csörgős korsó" Kis korsó, "csörgős korsó"

32 Kis korsó, "csörgős korsó" Kis korsó, "csörgős korsó" Kis korsó, "csörgős korsó" 63.40,13 Kis korsó, "csörgős korsó" Kis korsó, "csörgős korsó" Kis korsó, "csörgős korsó" Persely Kuglófsütő Kuglófsütő Itató Játéktányér Játéktányér Hamutartó Kis tál Kis tál Ikerbögre Korsó, "bugyoga" Tál Fedő Korsó Persely Kanta Tányér Nagy korsó Korsó Kis korsó Nagy tál TATATÓVÁROS Róvásfa TÁT Üvegkép ÚJGYALLA. / CSSR. - Ógyallával egyesitett község, 1945 óta : Hurbanovó./ eleje, "pintli" "tok"

33 eleje, "pintli", gyászos Szoknya Ujjas, női, "libityka", "lipityka" Kötény, női VÁGFARKASD. / CSSR. -?/ Abrosz Szakajtóruha Törülköző Törülközőkendő Törülközőkendő Kendő, "látókendő" Kendő, "látókendő" , "fékötő" , "fékötő" , "fékötő" , "fékötő" V É R T E S B O G L Á R Kalácssütő VÉRTESSZŐLŐS Nagy fazék, "levesfazék" VÉRTESTOLNA Üvegkép : Szent Barbara

34 P Ó T L Á S : M E G Y E R E S. / CSSR. -? / Fél jégpatkó Fél patkó Fél patkó Ganéjhányó "favella" Ganéjhányó "favella" Tojásos kosár Túrónyomó Vas mozsár Tojásoskosár Gombolyító Guzsaly Motolla Kapa Nádvágó Zsíros véndely Zsíros véndely Mérce Ételhordó kettős fazék Lőportartó szaruból Facsutora Kovászfa, kovászkeverővel Fapapucs Verse /varsa/

35 Azoknak a jelenlegi Komárom megyéhez tartozó községeknek névsora, melyek egyetlen tárggyal sem szerepelnek a Néprajzi Múzeum gyűjteményeiben : Agostyán, Ácsteszér, Bakonybánk, Bársonyos, Csép, Dág, Epöl, Héreg, Környe, Mogyorósbánya, Nyergesújfalu, Pilisszentlélek, Súr, Szomor, Tárkány, Várgesztes, Aka, Ászár, Bakonysárkány, Bokod, Csolnok, Dorog, Ete, Kerékteleki, Lábatlan, Nagysáp, Piliscsév, Réde, Szend, Tardosbánya, Tokod, Vérteskethely, Almásfüzitő, Bajót, Bakonyszombathely, Császár, Dad, Dömös, Hánta, Kömlőd, Leányvár, Naszály, Pilismarót, Sárisáp, Szomód, Tarján, Uny, Vértessomló. Budapest,1978. március 25.

A KARCAGI MÚZEUM ALAPÍTÁSA ÉS ELSŐ LELTÁRA. I. A karcagi múzeum alapítása

A KARCAGI MÚZEUM ALAPÍTÁSA ÉS ELSŐ LELTÁRA. I. A karcagi múzeum alapítása FAZEKAS MIHÁLY A KARCAGI MÚZEUM ALAPÍTÁSA ÉS ELSŐ LELTÁRA I. A karcagi múzeum alapítása A karcagi múzeum alapításának történetéről sokan írtak már. Ezek a kutatók - Péter László, Balassa Iván, S. Kovács

Részletesebben

ZALA MEGYE NÉPRAJZI CSOPORTJAI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT NÉPRAJZI FÜZETEK 1979. Budapest, 1979

ZALA MEGYE NÉPRAJZI CSOPORTJAI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT NÉPRAJZI FÜZETEK 1979. Budapest, 1979 Kerecsenyi Edit ZALA MEGYE NÉPRAJZI CSOPORTJAI TUDOMÁNYOS ISMERETTERJESZTŐ TÁRSULAT NÉPRAJZI FÜZETEK 1979 Budapest, 1979 A Tudományos Ismeretterjesztő Társulat Néprajzi Választmányának kiadványa Lektorálta:

Részletesebben

Csukovits Anita: Fafaragások Pest megyében

Csukovits Anita: Fafaragások Pest megyében Csukovits Anita: Fafaragások Pest megyében A fa, élő és holt anyagában egyaránt fontos szerepet játszott az emberiség történetében. A fa megmunkálásához a hagyományos paraszti, paraszt-polgári társadalomban

Részletesebben

Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója

Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója Tájházi Hírlevél A Magyarországi Tájházak Szövetségének tájékoztatója 2004. 4. füzet Jósvafő, 2004. december Tájházi Hírlevél II. évfolyam 4. szám 2004. Felelős szerkesztő: Szablyár Péter Felelős kiadó:

Részletesebben

MUNKAANYAG. Horváth Éva Andrea. Tájegységek-kézműves mesterségek-korok és stílusok III. (Dunántúl) A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Horváth Éva Andrea. Tájegységek-kézműves mesterségek-korok és stílusok III. (Dunántúl) A követelménymodul megnevezése: Horváth Éva Andrea Tájegységek-kézműves mesterségek-korok és stílusok III. (Dunántúl) A követelménymodul megnevezése: Népi kézműves vállalkozás működtetése A követelménymodul száma: 1004-06 A tartalomelem

Részletesebben

Tartalom: II. évf. 5 szám 2012. május

Tartalom: II. évf. 5 szám 2012. május II. évf. 5 szám. május A Téka Téma online utóda http://kemlib.jamk.hu kemlib@jamk.hu Tartalom: Meg yei kö(nyvtá)rkép............................................................... 2 Színes hétkö znapjaink...11

Részletesebben

Skanzen füzetek. tárgyalkotó

Skanzen füzetek. tárgyalkotó SKANZEN ÖRÖKSÉG ISKOLA X. Skanzen füzetek tárgyalkotó A SZÉP ÉS A JÓ VETÉLKEDÉSE Szentendre 2011 Skanzen füzetek SKANZEN ÖRÖKSÉG ISKOLA FÜZETEK X. TÁRGYALKOTÓ A szép és a jó vetélkedése Szöveg: Jókainé

Részletesebben

JELENTÉS. 78.247 sz. A SZLOVÁKIAI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁRGYI EMLÉKEINEK FELMÉRÉSE. c. OTKA pályázatról

JELENTÉS. 78.247 sz. A SZLOVÁKIAI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁRGYI EMLÉKEINEK FELMÉRÉSE. c. OTKA pályázatról JELENTÉS 78.247 sz. A SZLOVÁKIAI MAGYAR REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉGEK TÁRGYI EMLÉKEINEK FELMÉRÉSE c. OTKA pályázatról A kutatás során a felvidéki magyar református egyházközségek felmérését végeztük. A pályázat

Részletesebben

A kászoni lakásberendezéssel vagy akár annak egyes tárgyaival mindeddig nem foglalkoztak. Mi több, más székely vidékek lakásberendezéséről, lakásáról

A kászoni lakásberendezéssel vagy akár annak egyes tárgyaival mindeddig nem foglalkoztak. Mi több, más székely vidékek lakásberendezéséről, lakásáról LAKÁSBELSŐ A kászoni lakásberendezéssel vagy akár annak egyes tárgyaival mindeddig nem foglalkoztak. Mi több, más székely vidékek lakásberendezéséről, lakásáról sincs még összefoglalás. A magyar parasztbútorokról

Részletesebben

KOMÁROM VÁRMEGYE ÚTJAINAK TÖRTÉNETÉHEZ. - Kézirat, 1975. -

KOMÁROM VÁRMEGYE ÚTJAINAK TÖRTÉNETÉHEZ. - Kézirat, 1975. - KOMÁROM VÁRMEGYE ÚTJAINAK TÖRTÉNETÉHEZ. A D A L É K O K LÁNCZOS ZOLTÁN. - Kézirat, 1975. - T A R T A L O M. Előszó 2. Pannonia-korabeli utak 4. A honfoglalás és az azt követő időszak. 11. Útjaink és a

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25.-i ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25.-i ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE VI-../2013 ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25.-i ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei kerékpárút-hálózat áttekintése,

Részletesebben

Bartha Júlia. Népviselet a Nagykunságon

Bartha Júlia. Népviselet a Nagykunságon Bartha Júlia Népviselet a Nagykunságon Karcag, 2010 Lektor: Dr. Vajda Mária ISBN 978-963-06-8930-4 Fotók: Dr. Bartha Júlia Kozma Károly Dr. Bartha Julia Borító: Túrkevei és ványai pásztorok, Tagán Galimdzsán

Részletesebben

BÁTA. 2. Természeti értékek: Duna-Dráva Nemezti Park Duna, Holt-Duna, Gemenc. 3. Kulturális látnivalók: (tájház, múzeum, kiállítás, gyűjtemény, egyéb)

BÁTA. 2. Természeti értékek: Duna-Dráva Nemezti Park Duna, Holt-Duna, Gemenc. 3. Kulturális látnivalók: (tájház, múzeum, kiállítás, gyűjtemény, egyéb) BÁTA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 6132 ha Ebből szántó 3000 gazdasági erdő 1986 védett terület 200 ipari hasznosítású 20 terület Egyéb: belterület 170 Polgármesteri Hivatal:

Részletesebben

16. 17. óra A MAGYAR NÉP VISELETE

16. 17. óra A MAGYAR NÉP VISELETE 16. 17. óra A MAGYAR NÉP VISELETE A viselet a magyar paraszti társadalomban sokféle helyzet, állapot kifejezője lehetett. Jelezte az életkort, a rangot, a gazdasági helyzetet, a módot, a foglalkozást,

Részletesebben

- Kézirat. Budapest, 1984. -

- Kézirat. Budapest, 1984. - K O M Á R O M M E G Y E I H E L Y S É G E K R Ő L SZÓLÓ KÉZIRATOK A NÉPRAJZI MÚZEUM ADATTÁRÁBAN. Kigyűjtötte : Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1984. - - 1 - B E V E Z E T Ő. A Néprajzi Múzeum Ethnológiai

Részletesebben

A táj néprajza. A táj néprajza 63

A táj néprajza. A táj néprajza 63 63 Az utóbbi években, főleg a Vágsellyei Állami Levéltár és a Galántai Honismereti Múzeum munkájának köszönhetően egyre árnyaltabb képet kapunk régiónk gazdasági és kulturális múltjáról, de mindmáig nem

Részletesebben

A KOLONYI TEMPLOM ELŐTT Válogatás Ürge Mária népzenegyűjtéséből

A KOLONYI TEMPLOM ELŐTT Válogatás Ürge Mária népzenegyűjtéséből A KOLONYI TEMPLOM ELŐTT Válogatás Ürge Mária népzenegyűjtéséből A kötet megjelenését támogatta a Szlovák Köztársaság Kulturális Minisztériuma a Pro Urbe Alapítvány, Somorja S finančnou podporou Ministerstva

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Pályázati azonosító: 3509/01176

Szakmai beszámoló. Pályázati azonosító: 3509/01176 Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3509/01176 Dr. Fatér József Ferenc és felesége, Lemhényi Dávid Ida, valamint gyermekeik hagyatékából származó bútorok, illetve lakberendezési és emléktárgyainak megvétele

Részletesebben

1 Lehetséges, hogy Szigeti Julianna hozományaként került a háztartásba a századforduló

1 Lehetséges, hogy Szigeti Julianna hozományaként került a háztartásba a századforduló Rozika A vajdaságban egymás után alakuló tájházak sorába hamarosan belép a pacséri tájház és mesterségek háza is, melyet a Dózsa György utca 12-es szám alatti házban rendeznek be. A ház egykor az Újvárosi

Részletesebben

Télűző farsangi felvonulás írásunk a 9. oldalon. Kisbér madártávlatból - egykor KISBÉR. XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. FEBRUÁR-MÁRCIUS ARA: 200.

Télűző farsangi felvonulás írásunk a 9. oldalon. Kisbér madártávlatból - egykor KISBÉR. XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. FEBRUÁR-MÁRCIUS ARA: 200. XV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2008. FEBRUÁR-MÁRCIUS ARA: 200.- Ft Magyarország az egyetlen ország, amelyik önmagával határos.... Dinnyés József KISBÉR "Aki imádkozik, az már hinni is tud. Aki hisz, az szeret is.

Részletesebben

TEMPLOMBERENDEZÉS ÉS TEMPLOMHASZNÁLAT HOMORÓDSZENTLÁSZLÓN

TEMPLOMBERENDEZÉS ÉS TEMPLOMHASZNÁLAT HOMORÓDSZENTLÁSZLÓN Acta Siculica 2012 2013, 645 666 TEMPLOMBERENDEZÉS ÉS TEMPLOMHASZNÁLAT HOMORÓDSZENTLÁSZLÓN A háborús romokat kellett eltakarítani. Amikor az ostrom után először sikerült eljutnom a Könyves Kálmán körútra,

Részletesebben

Magyaregregyi lakodalmas

Magyaregregyi lakodalmas Magyaregregyi lakodalmas Magyaregregyi ugrós tanításának módszertana Témavezető: Készítette: Varga Sándor főiskolai tanár Németh Csilla Magyar Táncművészeti Főiskola Pécs Táncpedagógus szak Néptánc szakirány

Részletesebben

Régi gánti emberek, mindennapok

Régi gánti emberek, mindennapok Vass Erika Régi gánti emberek, mindennapok 2010 Schüller Istvánnak, akik megosztották velem gyermekkori emlékeiket, életük történetét, hiszen a kitelepítésekkel, a XX. század 2010-ben kaptam felkérést

Részletesebben

TÖRTÉNELEM NÉPÉLET NÉPHAGYOMÁNY ÖRÖKSÉGÜNK. I. évfolyam 3. szám (2007)

TÖRTÉNELEM NÉPÉLET NÉPHAGYOMÁNY ÖRÖKSÉGÜNK. I. évfolyam 3. szám (2007) TÖRTÉNELEM NÉPÉLET NÉPHAGYOMÁNY ÖRÖKSÉGÜNK I évfolyam 3 szám (2007) Ópusztaszeri harangszentelés székelyföldi résztvevőkkel A nándorfehérvári győzelem 551 évfordulója alkalmával, 2007 július 22-én Ópusztaszeren,

Részletesebben

KOMÁROM MEGYE TÖRTÉNETÉBŐL.

KOMÁROM MEGYE TÖRTÉNETÉBŐL. A P R Ó S Á G O K KOMÁROM MEGYE TÖRTÉNETÉBŐL. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest, 1983. - A P R Ó S Á G O K KOMÁROM MEGYE TÖRTÉNETÉBŐL. Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest. 1983. - B E V E Z E T É S.

Részletesebben

SZEMELVÉNYEK A JÓZSEF ATTILA MEGYEI KÖNYVTÁR 1994. ÉVI MUNKATERVÉBL

SZEMELVÉNYEK A JÓZSEF ATTILA MEGYEI KÖNYVTÁR 1994. ÉVI MUNKATERVÉBL A KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖNYVTÁROSOK HÍRADÓJA V. évf. 1. sz. 1994. február SZEMELVÉNYEK A JÓZSEF ATTILA MEGYEI KÖNYVTÁR 1994. ÉVI MUNKATERVÉBL "Megyei" f e l a d a t o k Komárom-Esztergom megye önkormányzati

Részletesebben

Kedves Tagtársak, Barátaink!

Kedves Tagtársak, Barátaink! A Kiss Áron Magyar Játék Társaság lapja. Megjelenik negyedévente. XII. évfolyam 1. szám, 2011. március Kedves Tagtársak, Barátaink! Ki gondolta volna, hogy a múltkori Forgóban meghirdetett papírmasé program

Részletesebben

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. szeptember 26-ai testületi ülésére

Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. szeptember 26-ai testületi ülésére Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke Előterjesztés A Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. szeptember 26-ai testületi ülésére Tárgy: Tájékoztató a megyei települések befejezett, vagy folyamatban

Részletesebben

JELENTES DEBRECZEN SZ. KIR, VÁROS MÚZEUMÁNAK 1912-IK ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL.

JELENTES DEBRECZEN SZ. KIR, VÁROS MÚZEUMÁNAK 1912-IK ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. JELENTES DEBRECZEN SZ. KIR, VÁROS MÚZEUMÁNAK 1912-IK ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL ÉS ÁLLAPOTÁRÓL. { Aranyozott veresréz kehely. XVI. század elejéről. A városi muzeumban. Sárgarézből : vágóeszköz. Lh. Kisújszállás.

Részletesebben

JELMAGYARÁZAT NEM VÁLASZOLT. Tervvel egyetért, észrevételt nem tesz.

JELMAGYARÁZAT NEM VÁLASZOLT. Tervvel egyetért, észrevételt nem tesz. JELMAGYARÁZAT 001 002 Országos Területfejlesztési Tanács Titkársága - Mucsi Ádám Nemzetgazdasági Minisztérium - dr. Matolcsy György Miniszter Tervvel egyetért, észrevételt nem tesz. I. RENDELET TERVEZET:

Részletesebben