TÁRGYAK. Összeállította : - Kézirat. Budapest,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "TÁRGYAK. Összeállította : - Kézirat. Budapest, 1978. -"

Átírás

1 A N É P R A J Z I M Ú Z E U M G Y Ű J T E M É N Y E I B E N L É V Ő K O M Á R O M ÉS E S Z T E R G O M M E G Y E I TÁRGYAK K A T A L Ó G U S A. Összeállította : Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest,

2 A N É P R A J Z I M Ú Z E U M G Y Ű J T E M É N Y E I B E N L É V Ő K O M Á R O M É S E S Z T E R G O M M E G Y E I TÁRGYAK K A T A L Ó G U S A. Összeállította : Lánczos Zoltán. - Kézirat. Budapest,

3 - 1 - E L Ő S Z Ó. A Televízió "Repülj páva..." c., népi kultúránk emlékeit felelevenítő adás-sorozatában, 1978 elején, megyénk egy kultúrcsoportja is részt vett. Nem lebecsülendő produkcióik azonban a zsűri néhány tagjának véleménye szerint nem voltak kielégítők, amit a csoport vezetője azzal igyekezett megmagyarázni, hogy a megyénk nagyon szegény a népi hagyományokban. Ezt az állítást megcáfolandó, megyei lapunk - a "Dolgozók Lapja" - egyik kitűnő munkatársa, Cs.Nagy Lajos, a Lap február 18.-i számában megkontrázta "Megyei legendák, népmesék nyomában" című cikkében. Különös véletlen folytán, ugyan abban az időben február 27.-én - Dr.Turi Róbert kisbéri gimnáziumi tanár, előadást tartott a József Attila Megyei Könyvtárban megyénk néprajzi hagyományainak írásbeli emlékeiről. A kitűnő cikk és a nagy tájékozottságot eláruló előadás ismeretében a következő megállapítást szűrhetjük le : Megyei hagyományainkat illetően valóban nem vagyunk szegényebbek más megyékhez viszonyítva, de - sajnos - hagyományaink, népi kultúránk emlékeinek összegyűjtése, publikálása terén nagyon elmaradottak vagyunk. A múlt század végi, századunk elei folyóiratainkban /itt első sorban az Ethnographiára gondolok/ vajmi kevés publikáció látott nyomdafestéket népi hagyományainkkal kapcsolatban, s így érthetően nem lettek általánosan ismertekké. Ez a lemaradottság érezhető a népi kultúra tárgyainak összegyűjtése terén is. A népi kultúra emlékeinek összegyűjtésében Kelet-Európában élenjáró Néprajzi Múzeumunk is meglehetősen kevés írott és tárgyi anyagot őriz megyénkből. /Ezek nagy része is a Dunától északra eső, ma már nem a mai Komárom megyéhez tartozó községekkel kapcsolatos./ Ennek oka nem lehet más, mint az, hogy megyénk népi kultúrájának gyűjtése sokáig nélkülözte a kellő intenzitást. Kevés volt a gyűjtő. Ma már némileg javult a helyzet. Számos "Honismereti Kör" működik megyénkben, főleg a tanintézetek keretein belül. De ezek munkája is sok kívánnivalót hagy maga után. Csak egy példát említek : A Néprajzi Mú-

4 - 2 - zeum 1974-ben több ezer kérdőivet juttatott el a "Honismereti Körökhöz" és múzeumokhoz, de Komárom megyéből 1975 végéig egyetlen kérdőív sem került vissza. Jelen kis katalógus összeállításával az a célom, hogy felhívjam a figyelmet a tárgygyűjtés lemaradottságára. Célom továbbá, hogy: 1./ lássuk - okulásul - hazánk legnagyobb, legjelentősebb néprajzi gyűjteményében mivel, milyen mértékben van megyénk képviselve; 2./ helytörténetkutatóink tájékozódást nyerjenek, hogy publikációik, tanulmányaik illusztrálásához milyen tárgyak fotóit szerezhetik be a Néprajzi Múzeumtól. /A leltári számra hivatkozva a Múzeum csekély térítési díj ellenében megküldi a kívánt tárgy bármilyen méretű fényképét./ 3./ kezdő kutatóink figyelmét pedig fel szeretném hívni arra, hogy milyen jelentéktelennek látszó tárgyak is fontos anyagát képezik a gyűjtésnek, s ha hasonló tárgyakat - akár ajándékként, akár térítés ellenében - felajánlunk bármelyik múzeumnak, óriási szolgálatot teszünk népi hagyományaink megmentése szempontjából. A megyebeosztásnál - a múzeumi szokásnak megfelelően - az évi állapotot vettem alapul. A katalógus végén, hogy felhívjam nyomatékosabban a figyelmet a megye kevéssé vagy egyáltalán fel nem dolgozott helységeire, közlöm ezek jegyzékét. Budapest,1978.március 25. L.Z.

5 - 3 - K O M Á R O M M E G Y E Munkácsy Mihály által festett tulipános láda Szekérkomp-modell Komp-csónak-modell Kis komp-modell Patkó Hajómodell " " Tulipántos láda " " Díszfazék Famozsár ütővel Népviseletbe Öltöztetett baba Kendő, vállra Ekevas Kendő, kézbe Léda Homlokkötő, "pintli" Kötény, női Kötény, női Kévekötőfa Láda Verér, "verérud" Emelőhálórúd Fentő Jégvágó fejsze Rúdtartó villa Csigáskampó Csigás kampó. A R A N Y O S. /CSSR. - Zlatná na Ostrove/ Kredenc Faragott guzsaly Faragott guzsaly

6 - 4 - Á C S Okarina Köcsögduda Kanásztülök Citera Kalap Tarisznya, szőrtarisznya Szűr Kis butykoskorsó Korsó Korsó Túróprés, tölgyfából faragott Ébresztőharang Mozsár Karikásostor Csörgős bot, "csörgős bot" Baltafokos, juhászbalta Állatbélyegző, "bilyog" B A N A Kályhaszem B A J Ürgefogó hurok Orsó Csép B A J N A "Fékető", asszonyé /főkötő/ B á b o l n a Jugaló Jugaló

7 - 5 - B U C S. / CSSR./? / Tál Tál Tál Mázas kancsó CSATKA üvegkép CSÉV. /Csivi./ 3971 Hímzett "tót főkötő", 2 db. CSICSÓ. / CSSR. - Cicov. / Fehér lepedő Piros hímzésű asztalterítő Tulipántos láda Tulipántos láda Húsos kas Szuszék Egérfogó Sarló Kévekötőfa Tűzvas Tűzvas Boros kancsó Úrasztal terítő Kötény, női Ing, női Dunnahéj Vizeskorsó Tál Korsó Fazék

8 Tejesköcsög Kobak Méhkas Zsírosvendel Tojásos kosár Méhkas Túrószárító Bakterlámpás Nádvágópapucs Kovászkeverő Kemencevilla Facsiga Mángorló Lábasalá való Ökörszarvtokmány Mosófa Koromuzsika Koromuzsika Csizmavető Vesszőhasító Bőrgyűszű Vastű Kévehányó villa Játékbaba Kabátgomb ezüstből Mellénygomb Mellénygomb C S I L I Z N Y Á R A D. / CSSR. -? / Mentelánc /fél/ Mentelánc /fél/ Csat /fél/ Fémgomb 5 db. Fémgomb 3 db. Fémgomb Fémgomb Fémgomb 15 db.

9 - 7 - D U N A A L M Á S Hordókulacs D U N A S Z E N T M I K L Ó S Köcsög, "Tegl" Köcsög, "Tegl" Motolla, "Höspl" Guzsaly felszerelve, "Rupflstühlel anklegt" Játékmángorló, "Rull" Vajmérleg, "Putterwoch" Kaszatakaró, "Hovereche" Mángorló, "Rull" Tiló, "Zamschlochprechl" Kazalrakó villa E S Z T E R G O M M E G Y E Kalácssütőforma bádogból üvegre festett szentkép üvegre festett szentkép Üvegre festett szentkép Szentkép Kalácssütőforma fedele bádogból Gyertyakoppantó Marhakolomp Marhakolomp Botokhoz való nyers faanyag Tál Festett tél Kancsó Gyertyatartó rézből Gyertyatartó sárgarézből Gyertyatartó rézből Lámpás Lámpás Lámpás Lámpás

10 Lámpás Kalácssütőforma Rostély Rostély Rostély Palacsintaforgató Sótartó Gyertyakoppantó Bádogtálca Gyaluféle Olló Kondér Fokos Pruszlik Pruszlik Szűrőkanál Szűrőkanál Késfenő Evőkés Villa Tésztametélő Sótartó Kanáltartó Marhakolomp Gyertyakoppantó Gyertyakoppantó Gyertyatartó Vasszeg Vasszeg Vasszeg Fürész Kis kosár Csobolyó Birkanyíró olló Csáklya Húsvágó Varrókosár E S Z T E R G O M.

11 Vassarkantyú Vassarkantyú Acél Rézkanál Nádvágó vasból Acél Acél Acél Acél Régi vaskulcs Régi vaskulcs Régi vaskulcs Ostyasütőminta Kés Szelence Csobolyó Fokos-fej Zöld agyagkulacs Tüzsér Hajómodell Ostyasütőprés Szilke Kiöntőcsöves rötyke Korsó Kévekötő bot Karikásostor betlehemi bábfigura, nő Betlehemi bábfigura, nő Betlehemi bábfigura, pásztor Betlehemi bábfigura, pásztor Betlehemi bábfigura, nő Betlehemi bábfigura, sekrestyés Betlehemi bábfigura, ördög Betlehemi bábfigura E S Z T E R G O M T Á B O R Kígyó

12 Faragott játékszer : ló Faragott játékszer : taliga Faragott dohánytartó Fakés Faragott csörgő Kígyó FÜR. / CSSR. -? / Mázos agyagkorsó GARAMKÖVESD. / CSSR. -? / Mázas kancsó Mázas kancsó Mázas kancsó GUTA. / CSSR. - Kolarovo./ Túrónyomó Ökörkolomp, nagy Tagló Krumplitörő Krumplireszelő Méhkas Szalonnakas Szénavágó Zöld virágos fazék Fehéres fazék Tésztaszedő cserépből Ebédes fazék Ebédes fazék Ebédes fazék Pálinkás butella Kulacs Pásztortarisznya Csörgős bot Csörgős bot Csörgős bot

13 Ostor Ostor Aszaló kosár Kévehányó villa Nádverőfa Nádazó macska Nádazó macska Egérfogó Pézsmafogó Guzsaly Orsó Nádvágó kasza Orsó Visszaálló orsó Hálókötő láda Fúró a hálókötő ládához Hálókötő pálca Fejkendő Fejkendő Jegykendő Férfi ing Ing, női Ezüst gomb, 16 db. Ezüst gyűrű Női ujjas Selyem szoknya Női kötény G Y E R M E L Y Rokka, "kacskarokka"

14 H E T É N Y. / CSSR. - Chotin./ Fejkendő, női Fejkendő, női Fejkendő, női Fejkendő, női Fejkendő, női Fejkendő, női Fejkendő Fejkendő Fejkendő Fejkendő Fejkendő Fejkendő, fehér Vállkendő részlete Kendő I M E L Y. /CSSR. - Imel', / Gyerekfogó ruha KECSKÉD Litográfia : Gyermek Szent János Litográfia : Gyermek Jézus Litográfia : Szent Vendel K E C S K É D K Ő S Z E G Litográfia : Pieta Litográfia : Krisztus szenvedéstörténete 74.l81.33 Litográfia : Mária megkoronázása Litográfia : Szent-sír Rézmetszet : "Krisztus igaz képmása" K E S Z E G F A L V A ; / CSSR. - KamenicnÁ. / Húsos kas Húzóháló /szák/ Faragószék

15 KESZTÖLC Magyar nyereg Szapoly, "czapol" db. kis kosár, szalmából font /egyik kenyeres szakajtó/ Sótörő Kapa Kukoricaszárvágó Köpü Madárfogó hálócska Rokka Sótartó Vonyogó Ösztöke Simító /malteres/ lapát Kefefúró Vesszőhasító Dongavágó Csapózsinór Csapózsinór festékes ládája Dohányvágó kés Mosófa Mosófa Visszálló a csapózsinórhoz Visszálló a csapózsinórhoz Lisztes lapát Vízhányó szapoly Gyerekkocsi Gombolyító Nádvágó Karosszék Ágyterítő lepedő Ágyterítő lepedő KISBÉR "Karikás ustor"

16 K O C S Karikás ostor Cseréppohár Cseréppohár födője Ekevas Szarvasbőrnadrág Báránybőr tarisznya Cigony /ürgefogó/ Keményfa szék Cukros doboz Női ing Kettős bögre Szék Kancsó Köcsög Fazék Mécses, "mécses" Fakanál Kanáltartó Kis kancsó K Ő H I D G Y A R M A T. / CSSR. - Kamenicné./ Szekrény Ágy K O M Á R O M és K O M Á R N Ó Nyirfakéreg parák az öreghálóról 5900 Ólom az öregháló alsó ináról 5937 Fentő az elszabadult horog felszedésére 5984 Tókasza nádcsapások kivágására Horogkő Horogkő Horogkő Horogkő

17 Horogkő Horogkő Horogkő Apacs Féregszedő bödön Fentő Horogkő Céhkorsó Korsó Mozsár Para Para Gajmó Léda Para Para Para Para Para Para Para Para Para Para Para Gomb, mellényre való Gomb, mellényre való Gomb, mellényre való Gomb, mellényre való Gomb, mentére való Gomb, mentére való Gomb, mentére való Gomb, mentére való Gomb, mentére való Gomb, mentére való Gomb, mentére való Gomb, mentére való Gomb, mentére való

18 Gomb, mentére való Láda Láda Láda, "komáromi láda" Ládika, "komáromi kisláda" Zacskó, vászonból Láda KOMÁROMSZENTPÉTER Nyakkendő Nyakkendő Nyakkendő Nyakkendő Nyakkendő Fejkendő Kézbevaló kendő Kézelő Kézelő Fejrevaló kendő, "fide" Fejrevaló kendő, "fide" 85383, "süsü" 85384, "süsü" a-b Egy pár kézelő a-b Egy pár kézelő Konty KÜRT. / CSSR. -? / Mázas agyagkorsó Mázas agyagkorsó Mázas agyagkorsó

19 Mázos agyagkorsó Kisebb mázos agyagkorsó Kisebb mázos agyagkorsó M A G Y A R S Z Ö G Y É N. / CSSR. -? / Mázos agyagkorsó Mázos agyagkorsó Mázos agyagkorsó Fa abroncsszorító Szaru lőportartó Szaru lőportartó Fanyeső kés Kovás puska lakatja Acél Acél M A R C E L L H Á Z A. / CSSR. - Marcelová./ Jegykendő Főkötöző Ingujjhímzés Ingujj 2 db. M A R T O S. / CSSR. - Martovce./ Gatya /komisz/ Női ing Piros csizma / egy pár/ Férfi pruszlik Vőlegény ing Női ing /halálra való/ rész Kézelő / 1 db./ Kézelő / 1 db,/ Kézelő

20 Kézelő Varrott fodor Varrott fejkendő Gatyahímzés Gatyahímzés Gatyahímzés Gatyahímzés Gatyahímzés Gatyahímzés Gatyahímzés Mosófa Tükrös koszorú Metéléses fejkendő Jegykendő Metéléses nyakravaló kendő Varrott nyakravaló kendő Varrott abrosz Gatya Borstörő Mintaszalag Szemfedél Metéléses nyakravaló kendő Metéléses nyakravaló kendő Női ing /halálra való/ rész rész rész Kendőrész Jegykendő Tuszli /muff/ Gyerekfőkötő Gyerekfodor Gyereking Vastagostor

21 Pálinkás butella Jégpatkó Tuszli /muff/ Bustyoló /kendertörő szerszám/ Tőrök Ing, női, gumival Ing, női Pendel Szoknya Szoknya Szoknya Kötény Vállkendő Vállkendő Pruszlik Csizma Ezüst lánc Kézbevaló kendő Asztal Sarokpad /2 db./ Szeglet téka Léda lábbal Láda lábbal Hosszú szék Hosszú szék Karszék Kemencepad Agy Ágypárna Lámpa

22 Párnahíj Szőttes kendő Szőttes kendő Szőttes kendő Szőttes kendő Szőttes kendő Szőttes kendő Szőttes kendő Szőttes kendő Függöny Függöny Ágyfüggöny Ágyfüggöny Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér

23 Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér

24 Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Tányér Kötény Hálókötőtű és keret Alsó főkötő Alsó főkötő Férfi ing Férfi ing Férfi ing Ing, női Szalagszövőtábla Korcsolya Cserépkorsó Cseréptál Cseréptál Cseréptál

25 rész rész Vászon tarisznya Vászon tarisznya Jégpatkó Gomb, 64 db. Ezüst gyűrű Ezüst gyűszű Díszzsebkendő Női ing kézelője Kendőszél része Vállkendő Ing, női Pruszlik Ujjas Szoknya Kötény Szalag Kendő, vállra Kendő, fejre Kendő, kiskendő Hálókötőtű Kendő, "komokendő" Ing, női, "féling" Pruszlik, női Szoknya, "kasmír szoknya" Kötény, női Szalag kötényre, "pántlika" Kendő vállra, "nyakravaló kendő Szalag nyakra, "pántlika" Szalag nyakra, "pántlika" Nyaklánc, "ezüstlánc" Homlokpánt, "párta"

26 M Á R I A H A L O M Szobor, "Páduai Szent Antal Jézussal." MEDVE. /CSSR. -?/ Szigony MOCSA Fakanál /pásztorfaragás/ MUZSLA. /CSSR. - Muzla./ Korsó Tál Tál NAGYIGMÁND Párnavég NÁNA. /CSSR. - Ma már összeépült Sturovóval./ 4607 Magyar csipkés főkötő 4609 Magyar csipkével kivarrott főkötő NEMESÓCSA. /CSSR.-?/ Rácsos karosszék Tulipános láda Kis tulipános láda Motolla Gombolyító Nyárs NESZMÉLY Hímzett lepedővég Szőlőmetszőkés

27 Szőlőmetszőkés Hernyózó vas Kaszakés Kulacs ÓGYALLA. / CSSR. - Hurbanovo./ Furulya Furulya Furulya Furulya Furulya Furulya Gomb Gomb Gomb Gomb Gomb Gomb Gomb Gomb Gomb Gomb Gomb Gomb Gomb Gomb Gomb Ing, női Pruszlik, női Szoknya Kötény Ujjas, női Kendő, fejre Pruszlik, női Szoknya Ujjas, női Kötény Kendő, fejre

28 S Ü T T Ő Kengyelvas SZAP. / CSSR. -? / Cseréptél Csépfa Szülőszék Pásztorjelölő Komafazék Kis komafazék Kis lábos Tésztaszedő Fakanál Húsvágókés Cserépfazék Fém gomb, 3 db Fém gomb, 6 db Parittyás horog Halászó hurok Kaszatokmány Aranyöntő vaskanéi SZÁK Faragott bot SZIMŐ. /CSSR. -? / Régi faeke Héver tök Vályogvető, "mórvető" Gyertyatartó Vájling Tulipántos láda Koca /háló/ Villing /háló/ Ökle szák

29 Kis tányér Tányér Tál Zöld bögre Köcsög Csörgős korsó SZŐNY Korsó Korsó Szőlőmetszőkés, "kacor" TATA Hímzett betét Hímzett terítővég Hímzésminta Cserépcsöngő Gyertyakoppantó rézből a-b Sarkantyú rézből / 1 pár/ Tarkázó / fazekas szerszám Korsó Szilke Kiskancsó Kiskorsó Kiskorsó Tál Szilke Cserépcsöngő Kulacs, "csutora" Cserépfütyülő, "madár" Nagy födő Kanta Kanta Korsó Korsó Korsó Korsó Kis korsó

30 Kis korsó Persely Persely Persely Kis korsó Játék köcsög Játék kalácssütő Kályhaszem Köpülő Kancsó Köcsög Köcsög Köcsög Köcsög Bögre Nagy tál Nagy tál Tál Tál Tányér Tányér Tányér Cserép csöngő Cserép csöngő Cserép csöngő Cserép csöngő Cserép csöngő Cserép csöngő Cserép csöngő Cserép csöngő Nagy tál Nagy tál Nagy tál Nagy tál Nagy tál Nagy tál Nagy tál Szilke Szilke

31 Szilke Tányér Tányér Tányér Bödön Köcsög Kis korsó Bögre Kancsó Madáretető Kotyogó Kályhaszem Kályhaszem Fazekas szerszámok : Tányér Cserépcsöngő Gyermekjáték, kis páros fazék Nagy tál Tál Tányér Tál Kis tál Kis tál Kis korsó, "csörgős korsó" Kis korsó, "csörgős korsó"

32 Kis korsó, "csörgős korsó" Kis korsó, "csörgős korsó" Kis korsó, "csörgős korsó" 63.40,13 Kis korsó, "csörgős korsó" Kis korsó, "csörgős korsó" Kis korsó, "csörgős korsó" Persely Kuglófsütő Kuglófsütő Itató Játéktányér Játéktányér Hamutartó Kis tál Kis tál Ikerbögre Korsó, "bugyoga" Tál Fedő Korsó Persely Kanta Tányér Nagy korsó Korsó Kis korsó Nagy tál TATATÓVÁROS Róvásfa TÁT Üvegkép ÚJGYALLA. / CSSR. - Ógyallával egyesitett község, 1945 óta : Hurbanovó./ eleje, "pintli" "tok"

33 eleje, "pintli", gyászos Szoknya Ujjas, női, "libityka", "lipityka" Kötény, női VÁGFARKASD. / CSSR. -?/ Abrosz Szakajtóruha Törülköző Törülközőkendő Törülközőkendő Kendő, "látókendő" Kendő, "látókendő" , "fékötő" , "fékötő" , "fékötő" , "fékötő" V É R T E S B O G L Á R Kalácssütő VÉRTESSZŐLŐS Nagy fazék, "levesfazék" VÉRTESTOLNA Üvegkép : Szent Barbara

34 P Ó T L Á S : M E G Y E R E S. / CSSR. -? / Fél jégpatkó Fél patkó Fél patkó Ganéjhányó "favella" Ganéjhányó "favella" Tojásos kosár Túrónyomó Vas mozsár Tojásoskosár Gombolyító Guzsaly Motolla Kapa Nádvágó Zsíros véndely Zsíros véndely Mérce Ételhordó kettős fazék Lőportartó szaruból Facsutora Kovászfa, kovászkeverővel Fapapucs Verse /varsa/

35 Azoknak a jelenlegi Komárom megyéhez tartozó községeknek névsora, melyek egyetlen tárggyal sem szerepelnek a Néprajzi Múzeum gyűjteményeiben : Agostyán, Ácsteszér, Bakonybánk, Bársonyos, Csép, Dág, Epöl, Héreg, Környe, Mogyorósbánya, Nyergesújfalu, Pilisszentlélek, Súr, Szomor, Tárkány, Várgesztes, Aka, Ászár, Bakonysárkány, Bokod, Csolnok, Dorog, Ete, Kerékteleki, Lábatlan, Nagysáp, Piliscsév, Réde, Szend, Tardosbánya, Tokod, Vérteskethely, Almásfüzitő, Bajót, Bakonyszombathely, Császár, Dad, Dömös, Hánta, Kömlőd, Leányvár, Naszály, Pilismarót, Sárisáp, Szomód, Tarján, Uny, Vértessomló. Budapest,1978. március 25.

Tatabánya Szent Borbála Kórház. Tatabánya 1. oldal / 104

Tatabánya Szent Borbála Kórház. Tatabánya 1. oldal / 104 Tatabánya Szent Borbála Kórház megye - Szak Progressz Település név makó Szakmanév Intézet név ivitási Szakmai szervezeti egység d 10 4105 Oroszlányi Bokod 2225 01 Belgyógyászat Tatabánya, Szt. Borbála

Részletesebben

Kom-Eg megye

Kom-Eg megye Engedélyezési terv beadásának tervezett Kivitelezés megkezdés Kivitelezés befejezés Kontakt személy Járás Település Nyertes pályázó Közintézményi IH Üzleti IH Lakossági IH határideje tervezett határideje

Részletesebben

A megyei területrendezési terv módosítása a következı szervezetekkel került egyeztetésre:

A megyei területrendezési terv módosítása a következı szervezetekkel került egyeztetésre: A megyei területrendezési terv módosítása a következı szervezetekkel került egyeztetésre: 1. Szervezet neve Válaszadás (igen+/nem-) Egyetértés (igen+/nem-) 2. Miniszterelnöki Hivatal + 0 3. Földmővelésügyi

Részletesebben

Jobbágytelki Falumúzeum

Jobbágytelki Falumúzeum Jobbágytelki Falumúzeum Tárgylista Tárgy száma Megnevezése Készült Adományozó Adományozó születési dátuma 1 Borsörlő 1950 Kiss Péter 1932 május 19 2 Papi szék Kiss Péter 1932 május 19 3 Menyasszonyi blúz

Részletesebben

Ácsteszér. A könyvtár neve: Ácsteszéri Községi Könyvtár Könyvtárvezető: Borbély Ilona

Ácsteszér. A könyvtár neve: Ácsteszéri Községi Könyvtár Könyvtárvezető: Borbély Ilona Ácsteszér A könyvtár neve: Ácsteszéri Községi Könyvtár Könyvtárvezető: Borbély Ilona Cím: 2887 Ácsteszér, Kossuth L. u. 43. Telefon: +36-34/388-088 E-mail cím: kozsegikonyvtarteszer@gmail.com Honlap: http://www.acsteszer.hu

Részletesebben

Projekthelyszín település(ek) A projekt elő készítettsége

Projekthelyszín település(ek) A projekt elő készítettsége IF1. Tatabánya központú városhálózati csomópont nagytérségi beágyazódása Intermodális közösségi közlekedési központ létrehozása Tatán Tatai járás Tata megvalósíhatósági Tata Város 750 000 000 Ft IF1. Tatabánya

Részletesebben

08.30-12.30 Oroszlány, Csákvári út (8119 sz út), (143 sz kereszteződése

08.30-12.30 Oroszlány, Csákvári út (8119 sz út), (143 sz kereszteződése 2015. február 01. 07.00-09.00 Tata, Baji u. 09.05-11.00 Tata, Vértessszőlősi út 11.05-12.00 Tata, Honvéd u. 12.05-14.00 Szomód belterület 14.05-16.00 Tata, Kocsi u. 16.05-17.00 Tata, Ady E. u. 2015. február

Részletesebben

07.00-11.30 Kisbér, Komáromi utca Magyar közút telepe elött 12.30-14.30 Kisbér, Perczel Mór u. 17. sz.

07.00-11.30 Kisbér, Komáromi utca Magyar közút telepe elött 12.30-14.30 Kisbér, Perczel Mór u. 17. sz. 2015. június 01. 4 óra M1 autópálya Tata 63+250km szelvény 09.00-17.00 ( 6 órában) 11-es sz. főút Pilismarót, Dömös, Esztergom Csenkei-híd Esztergom, 6-os kőnél 09.00-10.00. Komárom, Petőfi út ( 1-es főút)

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE TATABÁNYA Szent Borbála Kórház, Tüdõgyógyászati Osztály GYEMSZI Az intézmény címe: 2800 Tatabánya, Szanatórium u. 1-3. Az intézmény levelezési címe: 2800 Tatabánya, Szanatórium

Részletesebben

Zalai kézműves értékek zalai viseletek

Zalai kézműves értékek zalai viseletek Zalakomári népviselet Zalai kézműves értékek zalai viseletek A zalakomári népviselet darabjait a Keszthelyi Balatoni Múzeum gyűjteményében, és a Nagykanizsai Thúry György Múzeum néprajzi gyűjteményében

Részletesebben

MARTOS. batyuztak, vagyis a városokba hordták be terményeiket eladni.

MARTOS. batyuztak, vagyis a városokba hordták be terményeiket eladni. Felföld Martos 87 MARTOS Martos a Kisalföld észak-keleti részén fekszik. Naszvad, Imely, Izsa, Ógyalla, Komárom-szentpéter, Perbete, Hetény is ehhez a viseletcsoporthoz sorolható. Az egykori Komárom megyében,

Részletesebben

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b

Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán. Bereczky Réka 6. b Ünnepi- és hétköznapi viseletek Ócsán 6. b Meglátogattuk Barkóczi Sándorné Juliska nénit, aki a város legidősebb lakója. Ő még jól emlékszik a régi szokásokra és viseletekre, emlékeit szívesen megosztotta

Részletesebben

ESZTERGOM VÁRMEGYE KÖZSÉGEI ÉS EGYÉB LAKOTT HELYEI HIVATALOS NEVEINEK JEGYZÉKE. A MAGYAR KIR. BELÜGYMINISTER MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA

ESZTERGOM VÁRMEGYE KÖZSÉGEI ÉS EGYÉB LAKOTT HELYEI HIVATALOS NEVEINEK JEGYZÉKE. A MAGYAR KIR. BELÜGYMINISTER MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA ESZTERGOM VÁRMEGYE KÖZSÉGEI ÉS EGYÉB LAKOTT HELYEI HIVATALOS NEVEINEK JEGYZÉKE. A MAGYAR KIR. BELÜGYMINISTER MEGBÍZÁSÁBÓL KIADJA AZ ORSZÁGOS KÖZSÉGI TÖRZSKÖNYVBIZOTTSÁG. BUDAPEST PESTI KÖNYVNYOMDA RÉSZVÉNY-TÁRSASÁG.

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TEL.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU Előterjesztés Dorog Város Képviselő-testületének 2009. július 16-i

Részletesebben

A 2004-ben megítélt összes támogatás Komárom-Esztergom megyei pályázóknak. Európai Uniós Forrásból megítélt támogatások:

A 2004-ben megítélt összes támogatás Komárom-Esztergom megyei pályázóknak. Európai Uniós Forrásból megítélt támogatások: A 2004-ben megítélt összes támogatás Komárom-Esztergom megyei pályázóknak Európai Uniós Forrásból megítélt támogatások: Az uniós források közül a gazdasági versenyképesség növelését célzó operatív programon

Részletesebben

Helytörténeti Gyűjtemények Háza (Kamond)

Helytörténeti Gyűjtemények Háza (Kamond) Kép Megnevezés Adományozó Helytörténeti Gyűjtemények Háza (Kamond) Asztal Asztalterítő Jakab Jolán Asbóth Zoltán Tökgyalu Szita Mozsár Mérleg Istvánné Famozsár Vasaló Bakos Lajos Liszttartó Tányérok Németh

Részletesebben

Nitrátérzékeny területek Komárom-Esztergom megyében

Nitrátérzékeny területek Komárom-Esztergom megyében Komárom-Esztergom megyében ESZTERGOM Pilismarót Bana Kerékteleki Bársonyos Réde Tárkány Ászár KISBÉR Bakonyszombathely Bakonybánk Hánta Ácsteszér Csatka Koromla Süttő NYERGESÚJFALU Dömös KOPPÁNYMONOSTOR

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. november 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. november 29-i ülésére VI. /2012 Üi: Petrik E. ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2012. november 29-i ülésére Tárgy: Döntés a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács megyei települések részére megítélt

Részletesebben

pont Érem Név Lakhely Származ.h. Fajta Évjárat Megjegyzés 95,00 Nagy aranyérem Szöllősi Pincészet Neszmély Hárslevelű 2006 Késői szüret

pont Érem Név Lakhely Származ.h. Fajta Évjárat Megjegyzés 95,00 Nagy aranyérem Szöllősi Pincészet Neszmély Hárslevelű 2006 Késői szüret pont Érem Név Lakhely Származ.h. Fajta Évjárat Megjegyzés 95,00 Nagy aranyérem Szöllősi Pincészet Neszmély Hárslevelű 2006 Késői szüret 91,60 Aranyérem Hilltop Neszmély Zrt. Neszmély Neszmélyi Szürkebarát

Részletesebben

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25.-i ü l é s é r e

a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25.-i ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŰLÉS ELNÖKE VI-../2013 ELŐTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. április 25.-i ü l é s é r e Tárgy: A Komárom-Esztergom megyei kerékpárút-hálózat áttekintése,

Részletesebben

ELÕTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Oktatási, Kulturális és Sportiroda

ELÕTERJESZTÉS. Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének. Oktatási, Kulturális és Sportiroda ELÕTERJESZTÉS Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlésének Előterjesztő: az Oktatási, Kulturális és Sportiroda vezetője Előterjesztés tárgya: Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Szeged és Térsége Turisztikai

Részletesebben

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com

PDF created with pdffactory Pro trial version www.pdffactory.com Az Oroszlányi kistérség lakossági fórumai További információ Bokod: (Hősök tere 6.) Dad: Faluház (Fő utca 91.) Kömlőd: (Komáromi utca 16.) Kecskéd: (Fő út 1.) Szákszend: Faluház (Száki u. 89.) 2008. február

Részletesebben

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.

DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG. DOROG VÁROS POLGÁRMESTERE 2510 DOROG BÉCSI ÚT 71. 2511 DOROG PF.:43. TF.: 06 33 431 299 FAX.: 06 33 431 377 E-MAIL : PMESTER@DOROG.HU ELŐTERJESZTÉS Dorog Város Képviselő-testületének 2014. december 12

Részletesebben

Kiegészítő árjegyzék

Kiegészítő árjegyzék Kiegészítő árjegyzék Termék neve Kölcsönzési díj Foglaló Pótlás/Vételár Kaució 6 cm-es fehér cipő 2 000Ft 1 000Ft 6 000Ft 4 000Ft 7 cm-es fehér cipő 2 000Ft 1 000Ft 6 000Ft 4 000Ft 8 cm-es fehér cipő 2

Részletesebben

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 3. sz. melléklet MUNKAHELYI ÉTTEREM-KONYHA KIS ÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖK

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 3. sz. melléklet MUNKAHELYI ÉTTEREM-KONYHA KIS ÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖK Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat 3. sz. melléklet MUNKAHELYI ÉTTEREM-KONYHA KIS ÉRTÉKŰ TÁRGYI ESZKÖZÖK Helyiség Megnevezés Mennyiség Étterem Tűzoltókészülék (db) 1 Kanál rozsdamentes (db) 366 Kávéskanál

Részletesebben

Kiegészítő árjegyzék

Kiegészítő árjegyzék Kiegészítő árjegyzék Termék neve Kölcsönzési díj Foglaló Pótlás/Vételár Kaució 6 cm-es fehér cipő 2 000Ft 1 000Ft 6 000Ft 4 000Ft 7 cm-es fehér cipő 2 000Ft 1 000Ft 6 000Ft 4 000Ft 8 cm-es fehér cipő 2

Részletesebben

KissKirály-Manufaktúra Kft. Tel.: 06 (36) 516 088

KissKirály-Manufaktúra Kft. Tel.: 06 (36) 516 088 KissKirály-Manufaktúra Kft. Tel.: 06 (36) 56 088 250330 KARÁCSONYI BÖGRE HÓEMBER-MIKULÁS 3DL, 4F 550 akciós 36 59990987497 28705 ÜVEG SZÖGLETES TÁL 35*24*5 CM KARÁCSONYI DEKOR 972 M.E. Megjegyzés L.K.K.M.:

Részletesebben

ALFÖLD KALOCSAI SÁRKÖZ

ALFÖLD KALOCSAI SÁRKÖZ Alföld Kalocsai Sárköz 93 ALFÖLD KALOCSAI SÁRKÖZ A honfoglalás óta magyar lakta területet, a törökök már 1526-ban elfoglalták. Az elmenekült lakossága csak 1686 után tért vissza. Délrõl bunyevácok is betelepültek,

Részletesebben

SERLEG. fogy ár fogy ár fogy ár fogy ár fedő fedő fedő fedő nélkül nélkül nélkül nélkül. Magasság9cm. kat oldal

SERLEG. fogy ár fogy ár fogy ár fogy ár fedő fedő fedő fedő nélkül nélkül nélkül nélkül. Magasság9cm. kat oldal ÁRLISTA 2012 ÁFÁS FOGYASZTÓI ÁRAK SERLEG PAPP DESIGN KFT 1156 Budapest, Nyírpalota út 6 Internet www.pappserleg.hu tel (+36 1) 415 00 00 mobil +36 30 9548 980 fax (+36 1) 410 58 13 E-mail info@pappserleg.hu

Részletesebben

Bábolna, 2013.December 10.

Bábolna, 2013.December 10. Bábolna, 2013.December 10. Bemutatkozás 2007 Kalandra hív a régi vármegye helyi közösség 2008 Duna-Pilis-Gerecse Vidékfejlesztési Egyesület: dorogi és esztergomi kistérségek önkormányzatai, civil szervezeti,

Részletesebben

Hétfő,Szerda,Péntek: 9.00-15.00-ig Kedd,Csütörtök: 12.00-18.00-ig

Hétfő,Szerda,Péntek: 9.00-15.00-ig Kedd,Csütörtök: 12.00-18.00-ig FOGLALKOZTATÁSI INFORMÁCIÓS PONTOK (FIP) KÖZÉP-DUNÁNTÚLI REGIONÁLIS MUNKAÜGYI KÖZPONT FEJÉR MEGYE sorszám Címe E-mail cím FIP ügyfélfogadási rendje FIP főbb szolgáltatásainak megnevezése 1 Civil Szervezetek

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-i ü l é s é r e

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-i ü l é s é r e KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2007. március 29-i ü l é s é r e Tárgy: Az Országos Területrendezési Tervrıl szóló 2003. évi XXVI. tv. módosító

Részletesebben

Happy Box Kft., 2045 Törökbálint, Hosszúrét 062/6. (Raktárvárosi út, DEPO II. kapu) Telefon: 06 1 80-20-200 Fax: 06 1 80-20-230, info@happybox.

Happy Box Kft., 2045 Törökbálint, Hosszúrét 062/6. (Raktárvárosi út, DEPO II. kapu) Telefon: 06 1 80-20-200 Fax: 06 1 80-20-230, info@happybox. 106070035 YANG SD-15 porcelán szobor császár 8*27*8 6 990 Ft 106070036 YANG ZPC-19 irattartó szekrény magas v.barna 60*135*36 99 990 Ft 106070037 YANG ZPC-20 irattartó szekrény alacsony v.barna 60*105*36

Részletesebben

28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés, gyöngy méretek: 40 x 30,5 cm kikiáltási ár: 1.800 Ft leütési ár: 6.500 Ft

28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés, gyöngy méretek: 40 x 30,5 cm kikiáltási ár: 1.800 Ft leütési ár: 6.500 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 28/1. Koronás magyar címer technika: hímzés,

Részletesebben

MENNYISÉG DEKORÁCIÓS ESZKÖZÖK VÁZÁK VÁZA (fekete, fehér, ezüst, arany) 1001 8 100 Ft VÁZA (piros) 1002 18 200 Ft ÜVEG VÁZA (négyszögletes) 1003 15 200 Ft ÜVEG VÁZA 1004 12 150 Ft ÜVEG VÁZA 1005 2 200 Ft

Részletesebben

Népviselet öltözködés és ruházat Tárnokon

Népviselet öltözködés és ruházat Tárnokon Népviselet öltözködés és ruházat Tárnokon A népviselet tükrözi viselője korát, nemét, társadalmi rangját, foglalkozását, etnikai hovatartozását, szülő-, lakóhelyéhez, ill. tájhoz, régióhoz való kötödését.

Részletesebben

XLIV. KÖNYVTÁRI HÉT 2015. október 5-11. Komárom-Esztergom Megye XLIV. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖNYVTÁRI HÉT NAGY KÖNYVTÁRI SHOW 2015. OKTÓBER 5-11.

XLIV. KÖNYVTÁRI HÉT 2015. október 5-11. Komárom-Esztergom Megye XLIV. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖNYVTÁRI HÉT NAGY KÖNYVTÁRI SHOW 2015. OKTÓBER 5-11. NAGY KÖNYVTÁRI SHOW XLIV. KÖNYVTÁRI HÉT 2015. október 5-11. Komárom-Esztergom Megye MEGHÍVÓ XLIV. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖNYVTÁRI HÉT NAGY KÖNYVTÁRI SHOW 10 ÉV PARTNERSÉGBEN 2015. OKTÓBER 5-11. Könyvtárba

Részletesebben

LYNS Konyhafelszerelés és Ajándék Nagykereskedés

LYNS Konyhafelszerelés és Ajándék Nagykereskedés TEÁS BÖGRE, SZŰRŐS, KERÁMIA; 3DL; KALITKÁS AG0180 36 TEÁS BÖGRE, SZŰRŐS, KERÁMIA; 3DL; KASPÓS AG0181 36 TEÁS BÖGRE, SZŰRŐS, KERÁMIA; 3DL; "EARL GREY" AG0182 36 BÖGRE, KERÁMIA 3,5DL CAPPUCCINOS AG0301 48

Részletesebben

leütési ár: 1.400 Ft leütési ár: 4.000 Ft leütési ár: 3.200 Ft leütési ár: 2.800 Ft

leütési ár: 1.400 Ft leütési ár: 4.000 Ft leütési ár: 3.200 Ft leütési ár: 2.800 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 39/2. Grafikai kiállítási katalógusok,

Részletesebben

MENETRENDI TÁJÉKOZTATÓ

MENETRENDI TÁJÉKOZTATÓ Helyközi Személyszállítási Üzletág 2800 Tatabánya I., Csaba u. 19. Levélcím: 2801 Pf.:126 Telefon: 34/515-244 Fax: 34/515-258 VV-14/2011-2012. Érvényes: 2011. december 19. 2012. január 03.-ig MENETRENDI

Részletesebben

TÁRGYLISTA Kisvárda Pap

TÁRGYLISTA Kisvárda Pap TÁRGYLISTA Kisvárda Pap Leltári szám Megnevezés Leírás Méret Kép J 2014.28.1 Ünnepi abrosz Kék és piros fonallal, keresztszemes technikával hímzett pamutosvászon abrosz. Körben virágsoros minta, közepén

Részletesebben

Készült a Képviselő-testület 2008. július 16-án a Városháza B. épületében megtartott rendkívüli üléséről

Készült a Képviselő-testület 2008. július 16-án a Városháza B. épületében megtartott rendkívüli üléséről Dorog Város Jegyzője Dorog, Bécsi út 71. 1/12/2008. Jegyzőkönyv Készült a Képviselő-testület 2008. július 16-án a Városháza B. épületében megtartott rendkívüli üléséről Jelen vannak: Dr. Tittmann János

Részletesebben

A kézművesség ágazatai, a népi iparművészet kategóriái

A kézművesség ágazatai, a népi iparművészet kategóriái A kézművesség ágazatai, a népi iparművészet kategóriái Zsűriztetés Előadó: Bangó Aliz Kézművesség Összefoglaló fogalom Háziiparosok specialisták kézműves iparosok kisiparosok 1993 Az IPOSZ létrehozza A

Részletesebben

Nyilv_tart_sz Település Terv megnevezése Tervtár Tata

Nyilv_tart_sz Település Terv megnevezése Tervtár Tata Nyilv_tart_sz Település Terv megnevezése Tervtár Tata 1 Oroszlány Oroszlányi TSz C-13 tábla altalajcsövezése 2 Oroszlány Oroszlányi TSz C-2 tábla altalajcsövezése 2 Oroszlány Oroszlányi TSz C-10 tábla

Részletesebben

28. SÁRISÁPI TÉRSÉGI NYILT BORVERSENY

28. SÁRISÁPI TÉRSÉGI NYILT BORVERSENY A 2013. évi BOR- és PÁLINKAVERSENY számokban. A borok és a pálinkák zártkörű bírálatára 2013. február 22.-én került sor. A bormintákat 233 borminta nevezése érkezett be - 5 x 5 tagú zsűri bírálta, minősítette.

Részletesebben

ÁRLISTA 2013 ÁFÁS FOGYASZTÓI ÁRAK

ÁRLISTA 2013 ÁFÁS FOGYASZTÓI ÁRAK ÁRLISTA 2013 ÁFÁS FOGYASZTÓI ÁRAK fogy ár fogy ár fogy ár fogy ár fedő fedő fedő fedő nélkül nélkül nélkül nélkül ÁFÁS ÁFÁS ÁFÁS ÁFÁS 1309 5 1318 8 1230 11 2235 figura nélkül 15 A 22 52 19000 A 20 50 12950

Részletesebben

Indulj el egy úton Marosvásárhely-Kecskemét városismereti vetélkedő 2011/2012. III. forduló: MAROSVÁSÁRHELY IPARA, KERESKEDELME, NÉPHAGYOMÁNYAI

Indulj el egy úton Marosvásárhely-Kecskemét városismereti vetélkedő 2011/2012. III. forduló: MAROSVÁSÁRHELY IPARA, KERESKEDELME, NÉPHAGYOMÁNYAI Indulj el egy úton Marosvásárhely-Kecskemét városismereti vetélkedő 2011/2012. III. forduló: MAROSVÁSÁRHELY IPARA, KERESKEDELME, NÉPHAGYOMÁNYAI 1. IDŐSZALAG Tegyétek időrendi sorrendbe a Marosvásárhellyel

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31.-i ü l é s é r e VI-171/2008

ELİTERJESZTÉS KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE. a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31.-i ü l é s é r e VI-171/2008 KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS ELNÖKE VI-171/2008 ELİTERJESZTÉS a Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2008. január 31.-i ü l é s é r e Tárgy: Az Országos Területrendezési Tervrıl szóló 2003. évi XXVI.

Részletesebben

Rábaköz A Clevelandi Regös Csoport Regös Hétvége 2009. március 13-15 Beaumont amerikai cserkészpark, Rock Creek, OH

Rábaköz A Clevelandi Regös Csoport Regös Hétvége 2009. március 13-15 Beaumont amerikai cserkészpark, Rock Creek, OH Rábaköz A Clevelandi Regös Csoport Regös Hétvége 2009. március 13-15 Beaumont amerikai cserkészpark, Rock Creek, OH Tartalomjegyzék A Rábaköz rövid leírása... 3 Történelme... 3 Helyiségek nevei... 3 Rábaköz

Részletesebben

MUNKAANYAG. Beszprémy Katalin. Tájegységek-kézműves mesterségek-korok és stílusok I. (Felvidék) A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Beszprémy Katalin. Tájegységek-kézműves mesterségek-korok és stílusok I. (Felvidék) A követelménymodul megnevezése: Beszprémy Katalin Tájegységek-kézműves mesterségek-korok és stílusok I. (Felvidék) A követelménymodul megnevezése: Népi kézműves vállalkozás működtetése A követelménymodul száma: 1004-06 A tartalomelem

Részletesebben

ÁRLISTA 2014 ÁFÁS FOGYASZTÓI ÁRAK

ÁRLISTA 2014 ÁFÁS FOGYASZTÓI ÁRAK ÁRLISTA 2014 ÁFÁS FOGYASZTÓI ÁRAK fogy ár fogy ár fogy ár fogy ár fedő fedő fedő fedő nélkül nélkül nélkül nélkül ÁFÁS ÁFÁS ÁFÁS ÁFÁS 1401 5 1316 9 1324 12 2432 figura nélkül 16 A 26 76 34800 A 20 50 13900

Részletesebben

ÁRLISTA 2014 ÁFÁS FOGYASZTÓI ÁRAK

ÁRLISTA 2014 ÁFÁS FOGYASZTÓI ÁRAK serleguzlet.hu +36(1) 311 6245 info@serleguzlet.hu ÁRLISTA 2014 ÁFÁS FOGYASZTÓI ÁRAK fogy ár fogy ár fogy ár fogy ár ÁFÁS ÁFÁS ÁFÁS ÁFÁS 1401 5 1316 9 1324 12 2432 figura nélkül 16 A 26 76 34800 A 20 50

Részletesebben

TÁJHÁZI TEKERGŐ. TÁJHÁZ Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény. 7936 Szentlászló, Zrínyi u. 15.

TÁJHÁZI TEKERGŐ. TÁJHÁZ Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény. 7936 Szentlászló, Zrínyi u. 15. TÁJHÁZI TEKERGŐ TÁJHÁZ Helytörténeti és Néprajzi Gyűjtemény 7936 Szentlászló, Zrínyi u. 15. Foglalkoztató füzet a szentlászlói Tájház - Helytörténeti és Néprajzi Gyűjteményének megismeréséhez Szeretettel

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL KORMÁNYMEGBÍZOTT Komárom-Esztergom Megyei Kormányhivatal átmeneti ügyfélfogadási rendje 2013. augusztus 21-24. közötti időszakra A hivatal központi elérhetőségei

Részletesebben

Vario teleszkópos nyél 4 méter

Vario teleszkópos nyél 4 méter TAVASZI KÍNÁLATUNK 201 Wolf Garten termékek RR 5000 12 990.-Ft 300865.cikkszám Profi, kettıs vágóélő alu RC-VM 19 190.-Ft 306002. cikkszám Profi vágóüllıs hernyózó olló RS 5000 12 990.-Ft...cikkszám Profi,

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 2008. évi ellenőrzési terve. I. Önkormányzatok ellenőrzése. Komplex felügyeleti vizsgálatok:

A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 2008. évi ellenőrzési terve. I. Önkormányzatok ellenőrzése. Komplex felügyeleti vizsgálatok: 33 A Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási Hivatal 2008. évi ellenőrzési terve I. Önkormányzatok ellenőrzése Komplex felügyeleti vizsgálatok: Sorszám Település 1. Héreg, Vértestolna körjegyzőség 2008.

Részletesebben

Zsoldos és Társa Kft. - www.metacandle.hu - Tel/fax: +36 1 280-3590 - ikerferi@metacandle.hu

Zsoldos és Társa Kft. - www.metacandle.hu - Tel/fax: +36 1 280-3590 - ikerferi@metacandle.hu Típus Fotó Termék megnevezés Szín Gyűjtő db / csomag db/ raklap 2014.09.15. Nagyker ár BRUTTÓ 2014.09.15. Lista ár BRUTTÓ LA 11 TRIO Műanyag tartóban 3 db üvegmécses, antikolt műanyag tetővel 190 színtelen

Részletesebben

Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke VI. 37-2 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28.

Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés Elnöke VI. 37-2 /2013. E L Ő T E R J E S Z T É S a Komárom-Esztergom Megyei Közgyűlés 2013. február 28. Közgyűlés Elnöke VI. 37-2 /2013 E L Ő T E R J E S Z T É S a Közgyűlés 2013. február 28.-i ülésére Tárgy: A Területfejlesztési Tanács támogatási szerződéseinek lezárásával kapcsolatos döntések (IV) Előterjesztő:

Részletesebben

GFA 001: Konyhai készlet, 10 db-os: Észak-Magyarország, 19.század második fele, kovácsoltvas és réz.

GFA 001: Konyhai készlet, 10 db-os: Észak-Magyarország, 19.század második fele, kovácsoltvas és réz. LISTA: 1. Konyhai fogasok, fali tárolók: GFA 001: Konyhai készlet, 10 db-os: Észak-Magyarország, 19.század második fele, kovácsoltvas és réz. GFA 002: Konyhai készlet, 9 db-os: Észak-Magyarország, 19.század

Részletesebben

A MAGYAR NÉP VISELETE

A MAGYAR NÉP VISELETE 20.óra A MAGYAR NÉP VISELETE A viselet a magyar paraszti társadalomban sokféle helyzet, állapot kifejezője lehetett. Jelezte az életkort, a rangot, a gazdasági helyzetet, a foglalkozást, a családi állapotot.

Részletesebben

www.szelesviz.hu ÉLETTERÜLETEK Készőlt: Halzer Dorottya Feng Shui iskolák titkai c. könyv alapján.

www.szelesviz.hu ÉLETTERÜLETEK Készőlt: Halzer Dorottya Feng Shui iskolák titkai c. könyv alapján. www.szelesviz.hu ÉLETTERÜLETEK Készőlt: Halzer Dorottya Feng Shui iskolák titkai c. könyv alapján. Fa elem Bagua szám 3. Család, egészség - Kelet Bagua szám 4. Gazdagság, siker Délkelet Energiamozgás:

Részletesebben

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV

LEADER INTÉZKEDÉSI TERV LEADER INTÉZKEDÉSI TERV Bakonyalja-Kisalföld kapuja Vidékfejlesztési Egyesület 2013. május 8. 1 1. számú intézkedés 1.1. HVS intézkedés megnevezése: Mikro-, kis- és középvállalkozások LEADERszerő fejlesztése

Részletesebben

Farsangra készülődve, célkeresztben a felnőtt jelmezek

Farsangra készülődve, célkeresztben a felnőtt jelmezek Farsangra készülődve, célkeresztben a felnőtt jelmezek Nagyon sok gyermek jelmez elkészítése és ötlete kering az interneten. Azonban felnőtteknek készült jelmezek nem igazán vannak, ha akad is egy pár

Részletesebben

07.10-09.10. 8142, Mocsa- Komárom 09.30-11.30 13, Csém- Komárom 13.00-15.30 Komárom, Mocsai út

07.10-09.10. 8142, Mocsa- Komárom 09.30-11.30 13, Csém- Komárom 13.00-15.30 Komárom, Mocsai út 2013. szeptember 01. 09.00.- 12.00. Tatabánya, 1. sz. főút 14.00.- 17.00. Környe belterülete 07.10-09.10. 8142, Mocsa- Komárom 09.30-11.30 13, Csém- Komárom 13.00-15.30 Komárom, Mocsai út 09:00-10:00 Dorog,

Részletesebben

K E G Y E L E T I M É C S E S Á R L I S T A 2 0 1 3.

K E G Y E L E T I M É C S E S Á R L I S T A 2 0 1 3. Nyitott sima A 5 6 4200 üvegmécses 65 82 Ft 75 Ft Fedeles üvegmécses LA 94 6/20 2400 150(110) /30 g 95 Ft 85 Ft Fedeles üveg peremes LA 11 hengermécses 100 6 2400 95 Ft 85 Ft /40 g Fedeles hullámos üveg

Részletesebben

Parti Pack Papírfeldolgozó KFT

Parti Pack Papírfeldolgozó KFT Csomagolóanyag gytóüzem: Poharak Műanyag Műanyag poh 0,8 dl fehér 100 4200 DB 2,41 Ft Műanyag poh 1 dl fehér 100 3000 DB 2,48 Ft Műanyag poh 1 dl víztiszta 50 3000 DB 2,85 Ft Műanyag poh 1,6 dl barna 100

Részletesebben

ESZKÖZJEGYZÉK - SZEGEDI WALDORF ÓVODA -

ESZKÖZJEGYZÉK - SZEGEDI WALDORF ÓVODA - ESZKÖZJEGYZÉK - SZEGEDI WALDORF ÓVODA - Az eltérő pedagógiai elveket tartalmazó nevelési program az eszköz- és felszerelési jegyzéktől eltérően határozhatja meg a nevelőmunka eszköz és felszerelési feltételeit.

Részletesebben

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE TFK MELLÉKLETEK VÁROS-TEAMPANNON KFT. 2012.

KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE TFK MELLÉKLETEK VÁROS-TEAMPANNON KFT. 2012. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYE TFK MELLÉKLETEK VÁROS-TEAMPANNON KFT. 2012. 2.1.4.a. melléklet: Ramsari területek (Forrás: KvVM)... 3 2.1.4.b. melléklet: Országos jelentőségű természetvédelmi területek listája

Részletesebben

Kéziszerszám Katalógus

Kéziszerszám Katalógus lámpák, villanyszerelés kábel csupaszító kés kábelkötegelő, 100db-os, fekete nylon 8831100 8-28mm 850 8856164 4,8x380mm 1545 8856166 8856168 4,8x400mm 4,8x500mm 1480 2085 nylon 8856102 8856104 2,5 100mm

Részletesebben

Székesfehérvári csendőrkerület.

Székesfehérvári csendőrkerület. Székesfehérvári csendörkerüjel 19 Székesfehérvári csendőrkerület. M. kir. székesfehérvári csendőrkerületi parancsnokság Székesfehérvár. a) segédtisztség Tel. 4. b) katonai ügyészség Tel. 4. c) törzsgazdasági

Részletesebben

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére

ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére A KOMÁROM-EESZTERGOM MEGYEI KÖZGYŐLÉS E L N Ö K E Szám: VI. 1666/2009 ELİTERJESZTÉS A Komárom-Esztergom Megyei Közgyőlés 2009. október 29-i ülésére Tárgy: Elıterjesztı: Rendeletalkotás A kéményseprı-ipari

Részletesebben

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu

Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052. www.smmi.hu Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum 7400 Kaposvár, Fő u. 10. Bejelentkezés: +36 30 869 6052 www.smmi.hu 2 I. 1. FELADAT A tulipános láda egyik felét már kifestette a mester. Fejezd be te a másik

Részletesebben

Az öntöttvas gyűjtemény 400 db-os listája

Az öntöttvas gyűjtemény 400 db-os listája ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely az alulírott helyen és időben jött létre az 1. pontban meghatározott felek között az alábbi feltételek szerint: 1. Az eladó neve: Berczelly Attila lakcíme: 2600 Vác, Hársfa u.

Részletesebben

53.17.439.1./I.b. 53.17.410.1 Női íróasztalka. 53.17.435.1/I.b Háromajtós szekrény 1761. 53.17.685.1 Kínai bölcset ábrázoló faragott fa szobor

53.17.439.1./I.b. 53.17.410.1 Női íróasztalka. 53.17.435.1/I.b Háromajtós szekrény 1761. 53.17.685.1 Kínai bölcset ábrázoló faragott fa szobor 53.17.439.1./I.b Pamlag 53.17.410.1 Női íróasztalka 53.17.435.1/I.b Háromajtós szekrény 1761 53.17.685.1 Kínai bölcset ábrázoló faragott fa szobor 53.17.469.1 Üveg cigarettatartó 53.17.686.1 Kínai nádfésű

Részletesebben

MUNKAANYAG. Bányász Judit. A tervezés szakmai alapjai: a magyar népviselet. A követelménymodul megnevezése: Divat- és stílustervezés

MUNKAANYAG. Bányász Judit. A tervezés szakmai alapjai: a magyar népviselet. A követelménymodul megnevezése: Divat- és stílustervezés Bányász Judit A tervezés szakmai alapjai: a magyar népviselet A követelménymodul megnevezése: Divat- és stílustervezés A követelménymodul száma: 0991-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

a Balaton... Nekem 80 m 2

a Balaton... Nekem 80 m 2 80 m 2 szék: PURE HOME, 54 990 Ft, konzolasztal: IKEA, 24 990 Ft, fekete fa alátét: LA TENDA, 4490 Ft, csillár: PURE HOME, 49 990 Ft, konzolon fehér vázák: PURE HOME, 19 990 Ft, kékes kaspó: PURE HOME,

Részletesebben

3. Whisky 250 ml. 2. Simax hőálló kerek tál fedővel 1,5 l

3. Whisky 250 ml. 2. Simax hőálló kerek tál fedővel 1,5 l Nônapi ajándék katalógus 1. Kompót tálka 12,5 cm készlet szines almás dekor 99 Ft/db 594 Ft/6 db 2. Simax hőálló kerek tál fedővel 1,5 l 1 3. Whisky 250 ml 118 Ft/db 354 Ft/3 db 4. Váza 30 cm Ambett 1

Részletesebben

Verseink könyve EGYEBFOG/verskony.doc

Verseink könyve EGYEBFOG/verskony.doc Verseink könyve EGYEBFOG/verskony.doc Montázs szövegek montázs metszetekkel. Széchenyi krt.-i Általános Iskola, Szolnok, 1995 (Vissza a tartalomjegyzékhez:..\tartalomjegyzék.doc - Verseink könyve ) (Vissza

Részletesebben

Érvényes 2015. január 1-től LÉTAVÉRTES. Gyerek 80 szemfedő. Gerbera (lánchímzett) szemf. Betétek, urnaterítők Műanyag betét 200 cm-es

Érvényes 2015. január 1-től LÉTAVÉRTES. Gyerek 80 szemfedő. Gerbera (lánchímzett) szemf. Betétek, urnaterítők Műanyag betét 200 cm-es Érvényes 2015. január 1-től LÉTAVÉRTES Szemfedők Gyerek 140 szemfedő Gyerek 110 szemfedő Gyerek 80 szemfedő Gerbera (lánchímzett) szemf. Betétek, urnaterítők Műanyag betét 200 cm-es Fémbetét 200 cm Extra

Részletesebben

Kéziszerszám Katalógus

Kéziszerszám Katalógus 75 lámpák, villanyszerelés kábelkötegelő, 00db-os, fekete nylon 885658 885660 885662 48,- (Min:3db/0/50) 3,6x280mm 566,- (Min:3db/0/50) 4,8x250mm 633,- (Min:3db/0/40) 4,8x300mm 825 970 085 kábelkötegelő,

Részletesebben

A három Mária. Aranyozott faszobor

A három Mária. Aranyozott faszobor E 94.77.1 A három Mária. Aranyozott faszobor K 94.56.1 A Sasfiók mellszobra. Márkus Emília ajándéka Gobbi Hildának. Edmond Rostand: A sasfiók Nemzeti Színház, 1942. február 21. Ferenc, reichstadti herceg:

Részletesebben

Karácsonyi ajánlataink. édes otthon

Karácsonyi ajánlataink. édes otthon Karácsonyi ajánlataink édes otthon 5015888 SAGAFORM strandszék 7485 Ft Piros és zöld színben is AP757011 Ashley ajándék szett 11 550 Ft Csillogó parfüm (30 ml) és fém golyóstoll (kék tollbetéttel) szett

Részletesebben

K E G Y E L E T I M É C S E S Á R L I S T A 2 0 1 4.

K E G Y E L E T I M É C S E S Á R L I S T A 2 0 1 4. A 5 Nyitott sima üvegmécses 65 6 4200 70 Ft 70 Ft LA 94 mécses 150(110) /30 g 6/20 2400 75 Ft 75 Ft LA 11 peremes hengermécses 100 /40 g 6 2400 80 Ft 80 Ft LA 72 Fedeles hullámos üveg gömbmécses 110 /40

Részletesebben

Csabrendek, Hosztót, Szentimrefalva, Veszprémgalsa és Zalaszegvár körj.

Csabrendek, Hosztót, Szentimrefalva, Veszprémgalsa és Zalaszegvár körj. 32 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal 2009. évi ellenőrzési terve I. Önkormányzatok ellenőrzése Komplex felügyeleti vizsgálatok: Sorszám Település 1. Balatonakali 2009. március 2. Pátka

Részletesebben

Tájház Mőtárgy- megóvási dokumentáció

Tájház Mőtárgy- megóvási dokumentáció Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága Múzeumi Szakmai Kollégium Támogatott cél: A Bátai Tájház állagvédelmi feladatainak megvalósítása Pályázati azonosító: 2311/1476 Bátai Általános Mővelıdési Központ Tájház

Részletesebben

MAGIC PARTY-BOX. BoZSS2-9 Fehér Hópehely Dekoráció Karácsonyra - 9 cm-es, 10 db-os. Anyaga: karton. Ára:1255.-Ft/cs

MAGIC PARTY-BOX. BoZSS2-9 Fehér Hópehely Dekoráció Karácsonyra - 9 cm-es, 10 db-os. Anyaga: karton. Ára:1255.-Ft/cs Bp92746 Hópehely Dekoráció Karácsonyra Mérete: 13 cm. Ára:604.-Ft/cs BoZSS2-9 Fehér Hópehely Dekoráció Karácsonyra - 9 cm-es, 10 db-os Ára:1255.-Ft/cs BoZSS2-13 Fehér Hópehely Dekoráció Karácsonyra - 13

Részletesebben

ÚJSÁGUNK KÖRNYEZETBARÁT, ÚJRAHASZNOSÍTOTT PAPÍRRA KÉSZÜL

ÚJSÁGUNK KÖRNYEZETBARÁT, ÚJRAHASZNOSÍTOTT PAPÍRRA KÉSZÜL ÚJSÁGUNK KÖRNYEZETBARÁT, ÚJRAHASZNOSÍTOTT PAPÍRRA KÉSZÜL KOMÁROM-ESZTERGOM M-ESZTERGOM MEGYE 2013. augusztus usztus s 23., XXI/34. 2 2013. augusztus 23. 2013. augusztus 23. 3 2890 Tata, a, Szomódi út 8.

Részletesebben

Poharak. 69 Ft 34. Hordó pohár 0,1 l. 59 Ft. 79 Ft. 49 Ft. 58 Ft. 198 Ft. 108 Ft. 88 Ft. 118 Ft. 298 Ft. 248 Ft 298 Ft. 188 Ft

Poharak. 69 Ft 34. Hordó pohár 0,1 l. 59 Ft. 79 Ft. 49 Ft. 58 Ft. 198 Ft. 108 Ft. 88 Ft. 118 Ft. 298 Ft. 248 Ft 298 Ft. 188 Ft Poharak 59 Ft 59 Ft 49 Ft 69 Ft 34. Hordó pohár 0,1 l 59 Ft 36. 190 ml 79 Ft 28. Pohár whisky 250 ml 49 Ft 49 Ft 30. Pohár likőr 30 ml 31. Pohár vodka 30 ml 32. Pohár likőr jeles 3-5 cl 33. Pohár likör

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 30/1. Lombik - kávéfõzõ, igen hiányos technika: fém, fa, üveg méretek: 23 cm kikiáltási ár: 2.600 Ft leütési ár: 2.

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 30/1. Lombik - kávéfõzõ, igen hiányos technika: fém, fa, üveg méretek: 23 cm kikiáltási ár: 2.600 Ft leütési ár: 2. 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 30/1. Lombik - kávéfõzõ, igen hiányos

Részletesebben

27.. Sárisápi Egyesületi Borverseny díjátadó ünnepsége

27.. Sárisápi Egyesületi Borverseny díjátadó ünnepsége 27.. Sárisápi Egyesületi Borverseny díjátadó ünnepsége 2012. 03. 03. Idén 27. alkalommal rendeztek Sárisápon borversenyt a Bányász Művelődési Házban. Hagyomány, hogy a borverseny megrendezésére mindig

Részletesebben

Kerámia II. 2013/14.

Kerámia II. 2013/14. Kerámia II. 2013/14. 2013. Szeptember, október KEZDŐ kerámia, grafika 1. Kirándulás a Gerenday fotótárlatára 2. Szőlődiadalív nyomtatása dugóval és levéllel 3. Szivacsfestés, tusrajzolás Hipp Hopp kalandjai

Részletesebben

A magyarországi vészkorszak tárgyi lenyomata

A magyarországi vészkorszak tárgyi lenyomata A magyarországi vészkorszak tárgyi lenyomata 1.,2. Megnevezés: Szürke-kék csíkos lágerruha, amelyet az "80432" számú fogoly viselt. Leltári szám: 2011.1046.1 Méret: szélesség: 28 cm, hosszúság: 88 cm Anyag:

Részletesebben

2014. évi NKA pályázat leírókartonjai

2014. évi NKA pályázat leírókartonjai 2014. évi NKA pályázat leírókartonjai 1. Leltári szám 2014. 17. 1. 2. Megnevezés csavarítókendő - női fejviselet 4. Leírás, használat/tartalom Színes gyapjúfonalból (fehér, zöld, világoskék, barna, piros,

Részletesebben

Múzeumi kincsek a Thorma János Múzeumban

Múzeumi kincsek a Thorma János Múzeumban Múzeumi kincsek a Thorma János Múzeumban Kiállítás leírása A Múzeumi kincsek kiállítást a Thorma János Múzeum négy termében 2014. december 5. és 2015. június 22. között lehetett megtekinteni Gyarmati Andrea

Részletesebben

MEGHÍVÓ XLV. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖNYVTÁRI HÉT OKTÓBER 3-9.

MEGHÍVÓ XLV. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖNYVTÁRI HÉT OKTÓBER 3-9. MEGHÍVÓ XLV. KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI KÖNYVTÁRI HÉT 2016. OKTÓBER 3-9. Tatabánya József Attila Megyei és Városi Könyvtár Központi Könyvtára /Tatabánya, Fő tér 2./ Október 3. hétfő Könyvtárszakmai konferencia

Részletesebben

A termékekkel kapcsolatban további információ közvetlenül a tulajdonostól kapható a +36 70/406-3516-os telefonszámon.

A termékekkel kapcsolatban további információ közvetlenül a tulajdonostól kapható a +36 70/406-3516-os telefonszámon. A következő tételek (tőrös botok, tőrök, kardok, sétabotok, cseresznye bútorok, coloniál bútorok, flamand hintaszék, reneszánsz szekrény, porcelán baba, barokk szobor) ELADÓAK!!! Az oldalak egyenként képeket

Részletesebben

&kényelem. Elegancia. SzépL ak DEKOR

&kényelem. Elegancia. SzépL ak DEKOR drapp kanapé: JENSEN INTERIOR, 1 018 000 Ft; barna kanapé: JENSEN INTERIOR, Malvilde, 799 000 Ft;; dohányzóasztal: PURE HOME, 259 900 Ft; antik kínai teázóasztal: TEREBESS, 78 000 Ft; csillár: PURE HOME,

Részletesebben

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz méretek: 23 cm kikiáltási ár: 1.900 Ft leütési ár: 2.400 Ft

MŰGYŰJTŐK HÁZA. 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz méretek: 23 cm kikiáltási ár: 1.900 Ft leütési ár: 2.400 Ft 1023 BUDAPEST, ZSIGMOND TÉR 13. MŰGYŰJTŐK HÁZA TEL.: +36 1 800 8123, +36 30 270 5021 EMAIL: INFO@MUGYUJTOKHAZA.HU NYITVATARTÁS: H-P: 11.00-19.00, SZO.: 9.00-14.00 44/2. Gyertyatartó, indiai technika: sárgaréz

Részletesebben

MAGYAR NÉPI IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM, BUDAPEST

MAGYAR NÉPI IPARMŰVÉSZETI MÚZEUM, BUDAPEST Leltári szám: 2014.28.1 1 db Gyarapodási napló száma: 47/2014 Megnevezés: tepsi Díszítmény: leveles-virágos Alkotó neve/készítő: korongozó: Czibor Imre, festő: Kajtár Annamária Tervező neve: korongozó:

Részletesebben