RIMANÓCZY GYULA ÉPÍTÉSZ DEBRECENBEN

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "RIMANÓCZY GYULA ÉPÍTÉSZ DEBRECENBEN"

Átírás

1 RIMANÓCZY GYULA ÉPÍTÉSZ DEBRECENBEN PRAKFALVI Endre Magyar Építészeti Múzeum, Budapest 1. Bábel 1. kép: Gerlóczy Gedeon: Csendőrségi épület, Debrecen Munkácsy Mihály Ecce Homo festményével a képtárterem centrumában 1930 május 25-én nagy ünnepségek keretében megnyílt Debrecenben a Déri Múzeum. A tervezők Györgyi Dénes és Münnich Aladár a város kívánságának megfelelően igazodtak a környezet, mindenek előtt a református nagytemplom és kollégium empire-copt stílusához. (Györgyi Dénes: A Debreceni Dérimúzeum. Tér és Forma [TF] 1930/6. pp ) Azon év nyarán Györgyi megnyerte a cívis város városháza épületére kiírt nyilvános tervpályázatot is. (Vö. Egyleti közlemények. A Magyar Mérnök- és Építész-Egylet Közlönye XI. 23. p. 383.)

2 2. kép: Györgyi Dénes: Debreceni Városháza pályaterve Említésre méltó, hogy a kiírás elismerte az új építészeti felfogás lehetőségét. A bírálati szempontok közé tartozott a jól használható, praktikusan elrendezett és méretezett kialakítások, a funkcionalitásbeli megoldásokon túl a kellő monumentalitás és reprezentáció kifejezésre juttatása. 3. kép: Kotsis Endre: Debreceni Városháza pályaterve Maguk a bírálók érezték úgy; az épület részleteiben való vonatkozásaival is, egy darab története, egy hősi éposza kell, hogy legyen Debrecen múltjának. S ezáltal a mostoha sorsban fejlődő mai építészetkultúránk méltó megnyilatkozása lesz a városháza, kiváltképp ha lényének történetet árasztó mivolta túllép a feladat racionális, korrekt megoldásán. (Weichinger Károly: A Debreceni Városháza. [TF] 1931/6. pp ) Járták körbe az itészek az ideológisztikus alapvetésű szimbólumhordozó karakterre vonatkozó igényt: azaz a ház, a városháza, egy középület (opus commune Vitruvius, publici operis - Plinius Secundus) érvényre juttatja e önmaga státusát. A publikált tervek majd mindegyike tornyos megoldású volt. Miként Csanak József és Rimanóczy Gyula közös munkája, melyet a pályázat kiírója megvásárolt. (Előző jegyzetben id.h. p Magyar építészeti Múzeum Rimanóczy-hagyaték [MÉpM R-h., III. d.] ltsz.: Debrecen Szabad Királyi Város Székházának pályaterve. Jelzés nélküli fénymásolatok, M=1:200.)

3 4. kép: Csanak József és Rimanóczy Gyula: Debreceni Városháza pályaterve Tervezetükben (értelemszerűen a többiekében is) a szabadon álló épület homlokzatai a pályázat feltételeiben előírt debreceni túlégetett klinker téglából [épül], annak lilás, barnás vörös színű változatá -ból -, négy utcára tekintenek; Ferenc József, Kossuth, Rózsa és Sas. Főbejárata a főútvonalat jelentő, az apostoli király nevét viselő út árkádsorából nyílt. A tömeget domináló négyzetes torony pedig a ma Piac utca Kossuth Lajos utca sarkán emelkedett (volna). (5. kép: Csanak József és Rimanóczy Gyula: Debreceni Városháza pályaterve ) Ennek felső kiképzése, a műleírás szerint; 4 db csiszolt és fényezett szürke konzolon Debrecen város szimbolikus alakjai örökítettek meg a katona (enyingi Török Bálint) a hittudós (Méliusz Juhász Péter) a tudomány (Hatvany István) valamint a polgár (Domokos Lajos főbíró) [szobrai kerülnek felállításra] a zászlórúd végződésen aranyozott bronzból készített városcímer nyerne elhelyezést, melynek sisakján ülő főnixmadár napkorongba tekint. A torony mellvédje mögé a díszkivilágítás reflektorait rejtették el Rimanóczyék. (Műleírás, datálás nélkül, MÉpM R-h. Szövegét közreadtuk: Rimanóczy Gyula Weichinger Károly. Kiállítási katalógus. MÉpM. Szerk.: Hadik András Hajdú Virág Prakfalvi Endre Ritoók Pál. Bp pp Rimanóczy 1940-ben Budapesten a városháza kibővítésének tervpályázatára beadott munkájához csatolt műleírásban az alábbiakat fogalmazta meg: Tervező [R. Gy.] kerülte az erősen germán jellegű klinker tégla alkalmazását, mint a magyar városképbe egyáltalán be nem illő szerkezeti elemet. Prakfalvi Endre: Vázlat a Budapesti Központi Városháza kibővítésének történetéhez. U.o. pp ) A dokumentumokból nem derül ki, hogy a téglasorokat szurokba kellett-e rakni. Nem transzcendentális vetületben, metafórikusan Babel, a babeli torony problematikája a mérték a dimenzió problematikája, azonban ennek nincs meghatározható arányszáma. (Bábel, bábeli toronyra lásd; H. Haag: Bibliai Lexikon. Bp ) (A szabad királyi város városháza-épülete nem valósult meg.)

4 2. Arcadia 6. kép: Poward villa, építési napló. A történelmi cezúrát, Trianont követő egy évtized eseményeiből villantottunk fel két debreceni epizódot, mely évtized közepén 1925-ben szervezte meg Rimanóczy Gyula ( ) diplomáját a Műegyetemen. Bierbauer (Borbíró) Virgil az építészeti modernizmus legfontosabb hazai fórumának a tér és formának majdani szerkesztője a húszas évek elején arról értekezett, hogy a kétségbeejtő helyzetben az építészek, különösen a fiatalok menjenek vidékre, faluba, mert ott több lehetőség nyílik a számukra. Anyagi értelemben is, ugyanis ott a költségek nem futottak úgy el, mint a városban (vályogtégla használat!). Erkölcsi szempontból pedig azért, mert a tisztességes és ízléses architektúra nem csak a város előjoga, de mindenekelőtt azért a tapasztalatért, hogy a falu milyen megtermékenyítően hathat mint azt bizonyítják Kósch (sic) Károly épületei. (Bierbauer Virgil: Új építőlehetőségek felé. Építő Ipar Építő Művészet p. 18. Vö. Korongi Lippich Elek: A művészetek és a stílus. Bp Klny. Magyar Iparművészet. (1908).) Majd visszatekintve Borbíró azt állapította meg, hogy a húszas évek végére jutott el hazai építészet arra a pontra amikor is az okszerű forma diadalmaskodott a neostílusok felett. Hivatkozott példái a Hajós Alfréd tervezte Margitszigeti fedett uszoda és Árkay Aladár és fia Bertalan Győr gyárvárosi római katolikus temploma volt. (Bierbauer Virgil: a magyar építészet utolsó tíz éve. TF (Jubileumi szám, ) 1938/5. pp )

5 7. kép Poward villa, építési napló Derült, meleg napon, 1933 augusztus 9-én szerdán mikor is 3 m3 zsaluzódeszkát pakoltak le az építkezés helyszínén, Rimanóczy Béla felügyelete alatt megtörtént az épület határvonalának kijelölése és az építésvezető felügyelete alatt négy kubikus megkezdte a földmunkát. Az aktust megörökítette az építési napló; Isten nevében, ahogy olvasható az első oldalon. Az építtető Nagyságos özvegy Poward Jay-né úrasszony, kinek Debrecen [Egyetem] Sugárút [70], és 11967/a hrsz. telkén Rimanóczy Gyula tervei alapján épülő családi házának munkálatait dokumentálja az oldalszámozott füzet. A kivitelező Kovatsek Ferenc és Réhling Alajos budapesti építőmester építési vállalkozó pár volt. A falegyen augusztus 28-án kész volt. (MÉpM R-h. V.d., ltsz.: , a villa dokumentációja.) Néhány tervfázison át vezetett az út a végleges megoldáshoz; a statikai, tehát kiviteli szintű terv Simkovics és Szabó építészmérnökök és konstruktőrök irodájában készült 1933 augusztus 7-én Budapesten az Üllői út szám alatt, ahol Rimanóczy is dolgozott ekkor. (Ltsz )

6 8. kép: Poward villa terve 1933 június 9. A szabadon álló pillérvázas, körbefutó vb. koszorúgerendákkal épült alagsor, földszint, emelet, attika fal mögé bújtatott, enyhe hajlású tetős, téglány alaprajzú, alapvetően zárt tömegű épület érdekes jellegzetessége a különálló lépcsőház, ami ráadásul a Sugár útra néz. (Ltsz R.sz.1. Pausz, tus, M=1:100. Homlokzatok, alaprajzok, metszet. Budapest július hó. Rimanóczy Gyula kj., Réhling Alajos kj.) A június 9-i verzióban a bejárat-lépcsőház még az épület tagoltabb tömegében volt komponálva, költségcsökkentési okból került ki, vált külső lépcsőházzá. (Ltsz.: Homlokzatok, metszet. M=1:100. Rimanóczy Gyula kj.) 9. kép: Poward villa terve 1933 július hó. A hagyatékban található dátumozatlan műleírás a júniusi tervfázishoz kapcsolódik (bár nem vág egészen egybe azzal). (Ltsz.: A tervezői bélyegző szerint Rimanóczy címe: Bp. II. Hadapród u. 15.I.e.)

7 10. kép: Poward villa építés közben Rimanóczy Gyula és Rimanóczy Béla között az építkezés megindulása előtt levélváltásra került sor. A ház tervezője nehezményezte, illetve visszautasította, hogy nagybátyja belenyúlt a tervekbe. Egyfelől a tér, bizonyos belső terek megnagyobbítása ellen emelt szót, mert az előirányzatból megint (kiemelés P.E.) nem lehet megcsinálni a tervet. Tehát ez a probléma korábban is felmerült vélhetően a júniusira vonatkozóan. Ellenezte Rimanóczy Gyula a földszinti lakószoba ablakának kisebbítését bútorozási célból; fal van véleményem szerint elég ahhoz, hogy ott kitűnően bútorozni lehessen. S mindenek előtt azért nem értett egyet ezzel, mert nem lehet egy modern házon ahol kizárólag az ablak és falfelületek közötti arányok adnak esztétikai hatást a nyíláskiosztás szisztémájába büntetlenül fogalmazhatnék a levél szellemében belekontárkodni. (Rimanóczy Gyula levele Rimanóczy Bélának, Budapest VII. 28. Ltsz.: d.) A hivatkozásnak volt foganatja az elkészült épület tanúsága szerint. (Vö. [TF] 1934/1. p. 44. Cs. Plank Ibolya Hajdú Virág Ritoók Pál: Fény és forma. Budapest pp ) A ház utóéletet is szerzett magának. 11. kép: Poward villa utcai frontja Kedves Öcsém! megszólítással, nagybátyád Béla, 1933 december 14-én keletkezett levelében az alábbi fejleményekről számolt be. Egy meg nem nevezett törvényhatósági bizottsági tag megtámadta a műszaki ügyosztályt, ugyan miként adhatott az engedélyt, hogyan tűrhették azt meg, hogy a Horthy Miklós sugár úti villaépület mellékhelyiségeinek, a WC-nek az ablakai az

8 utcára nyílnak, a szabadon álló lépcsőház a főútvonalra tekint míg a lakosztályéi a kertre néznek? Esztétikai szempontból is sok kifogás alá esik a ház felépítését nem lett volna szabad engedélyezni. Nyilván azért történt ez meg a felszólaló szerint -, Rimanóczy Béla érintett az ügyben. 12. kép: Poward villa kerti frontja Rimanóczy Béla azt javasolta, hogy Gyula intézzen egy átiratot az ügyosztályhoz, melyben kifejti álláspontját. Ugyanis: Te [R. Gy.], aki a pasaréti templom ügyében egy gyönyörű eredményes harcot vívtál ki a modern építészet javára azt hiszem könnyen el fogsz tudni bánni ezekkel a laikus, minden szakértelem híján lévő véleményekkel, amelyek ezen ügyben elhangzottak. (Ltsz.: e. A gépiratos levélben a laikus kézírással beszúrt jelzőt kapott: semita!) 13. kép: Poward villa lépcsőháza Rimanóczy Gyula 1933 december 23-án keltezett levelében értesítette Kedves Béla bácsi-t, hogy azonnal beadványt intézett a villa ügyében a Városi Mérnöki Hivatalhoz. Választ is kapott, melyben Borsos József tanácsos kissé indignálódva utasította el a szemrehányásokat.( Ltsz.: f. Debrecen Szabad Királyi Város Műszaki Osztálya fejléces, címeres levélpapírján 1933 december 22-i dátummal Borsos műszaki tanácsos aláírással három mondatos válasz született Nagyságos Rimanóczy Gyula okleveles építészmérnök úrnak: A villa tervezését megvilágító sorait köszönettel vettük. Fölösleges volt a meglepetés (kiemelés az eredeti szövegben, P. E.), mert hivatalunknak van érve az őt ért támadásokkal szemben, de

9 talán mégis a tervező tudja a legjobban mit miért tett. ( ) Tisztelettel Borsos [kj.]) Minden esetre Béla bácsi legyen nyugodt a házat úgysem bonthatják le.( Ltsz.: c.) Mit miért tett - Rimanóczy Gyula ezt fogalmazta meg a hivatalnak 1933 december 21-én kelt levelében. (Ltsz.: b. Rimanóczy-Weichinger katalógus id. mű. pp ) Rimanóczy Béla m. kir. Kormányfőtanácsos úr a Világítási Vállalat igazgatója értesített, hogy rokonának Poward Jayné úrnőnek a Horthy Miklós sugárúton általam tervezett bérvillája egy es igen-igen laikus városi bizottsági tag urak részéről kifogásoltatott( ) Meglepetéssel értesültem, hogy a mérnöki hivatalnak a támadásokra semmiféle ellenérve nem volt és így, - bár szabályszerű építési engedély birtokában nem lenne szükség a támadásokra továbbiakban reflektálni, - mégis úgy vélem, hogy jó szolgálatot teszek akkor, ha a tervem körül keletkezett vihart eloszlatni igyekszem. Powardné őnagysága évtizedek óta a francia Rivierán lakik, élénk érdeklődéssel kíséri a korszerű építészeti mozgalmat, kifejezetten kívánta, hogy részére egy kissé franciás ízű, minden részében újstílű házat tervezzek, amit a legnagyobb örömmel teljesítettem, miután teljes hittel és meggyőződéssel bízom ezen stylus iránynak teljes diadalában. ( ) De a tárgyra térve: a telek utcai frontja pontosan észak-nyugati fekvésű és így arra a nagy szelek miatt sem szobát nyitni nem tanácsos, mivel az évnek legnagyobb részében mérsékelt hőmérséklet lévén a napsütés kellemetlenségeit nélkülözni nem lehet. Ezen oknál fogva az utcára mellékhelyiségeket nyitottam ( ) A személyzeti szobát már délnek fordítottam, hogy az is kapjon egy kis napot. Ha tehát a sugár utat annak idején helyesen óhajtják beépíteni, úgy az egyetem felé menet bal oldalon lévő épületeket igenis mellékhelyiségeikkel kell az útra fordítani és a lakószobákat a kert felé orientálni. A tájolás eszméje nem újkeletű, csak ma nagyobb gondot fordítanak reá. Ami a szabadon álló lépcsőház tornyot illeti, ez külföldön már többször alkalmazott motívum, igen sok előnye van, mert nem lévén csak fedett folyosócskával a házzal összekötve, közvetlen világítást biztosít az előszobának. Ez a megoldás egyébként olcsóbbnak is bizonyult. A modern strandfürdő épületei (Rimanóczy a Vári-Szabó Tibor tervezte nagyerdei városi fürdőre utal, lásd; TF 1932/9 pp A lapszám ismerteti a Boros József tervezte köztemető épület együttesét is; pp ) után nem hittem volna, hogy ez a villa ily nagy feltűnést fog kelteni és oly sok kifogás alá esik. ( ) Kiváló tisztelettel Más egyebek mellett a tájolás fontosságával ifj. Plinius is tisztában volt. Azt nem tudhatjuk, hogy a kertes debreceni ház (aedificium privatum, Vitruvius) a beköltözők számára miként a nagy levélírónak saját villája locus amoenus volt-e, a kényelmes és termékeny magány kies helyszíne árkádia, tusculanum ahol a test és lélek leginkább felüdül, a privát szféra olyan helyszíne hol: nulla necessitas togae! (Ifjabb Plinius: Levelek. Budapest II. 17., V. 6.) Rimanóczy tudásán és felkészültségén (az adott keretek között) nem múlott. (Az én házam az én váram. Szerk.: v. Irsy László. Budapest. [1933.] Vö. Öröklakás villák. A Pasaréti úti Szent Antal templom telkein épülő öröklakás villák ismertetése. [1934.] Tervező: Rimanóczy Gyula. Hat oldalas képes leporello. R-h. ltsz nélkül.

10 ( ) társasvillákba befektetett tőke nemcsak vagyonmegóvás céljából ajánlható, de tulajdonosának megtakarított lakbér formájában mint az közismert a bankkamatnál jóval magasabb kamatozást is biztosít. Maga a kényelmes, egészséges, modern, világos és kinek-kinek egyéni ízlése szerint beosztott és elrendezett lakás pedig a maga páratlan környezetében napfényt és derűt visz lakóinak életébe, megnyugtatja a mai zaklatott életmód mellett megrongált idegeket, meghosszabbítja az életet. Aki villa-öröklakást vesz, az a házbérgondokat és a túlzsúfolt bérházak rossz levegőjét a gondtalansággal és az egészséges élettel cseréli fel. ) Rimanóczy részt vett Babel és Arcadia építésében, de egyfajta szintézisként új Parthenonok felé is tört. (Rimanóczy Gyula: Új Parthenonok felé. Építészet 1942/1. pp. 1-3.)

a urbanisták, városvédõk, no meg a mûemlékvédõk

a urbanisták, városvédõk, no meg a mûemlékvédõk 2 Jegyzet ÖRÖKSÉG Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet Jegyzet

Részletesebben

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÉGLAÉPÍTÉSZET. 1. Bevezető

A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÉGLAÉPÍTÉSZET. 1. Bevezető A HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÉGLAÉPÍTÉSZET 1. Bevezető Ha egy turista Hódmezővásárhely utcáit járja, talán feltűnik neki, hogy mennyi tégla veszi is körbe. Ez még ma is így van, noha a járdákat ma már szinte sehol

Részletesebben

tornallyay éva Zrumeczky Dezső építészete. Tormay Cecil és Herczeg Ferenc villája

tornallyay éva Zrumeczky Dezső építészete. Tormay Cecil és Herczeg Ferenc villája tornallyay éva Zrumeczky Dezső építészete. Tormay Cecil és Herczeg Ferenc villája 1. Zrumeczky Dezső élete Zrumeczky Dezső azok közé a fiatal építészek közé tartozott, akik a XX. század elején felfedezték,

Részletesebben

írások Baranyai Katalin tanulmánya, és válogatása a két világháború közötti építészeti irodalomból

írások Baranyai Katalin tanulmánya, és válogatása a két világháború közötti építészeti irodalomból Antal Dezső Árkay Aladár Bajcsy-Zsilinszky Endre Bálint Zoltán Borbíró (BIERBAUER) VIRGIL Csaba Rezső ERDEI FERENC Féja Géza Fischer József FODOR SÁNDOR Fülep Lajos Gerevich Tibor Gombos Gyula Granasztói

Részletesebben

DEBRECEN SZAB. KIR. VAROS MÚZEUMÁNAK (A DÉRI-MÚZEUMNAK) KIADVÁNYA XXIII. JELENTES

DEBRECEN SZAB. KIR. VAROS MÚZEUMÁNAK (A DÉRI-MÚZEUMNAK) KIADVÁNYA XXIII. JELENTES DEBRECEN SZAB. KIR. VAROS MÚZEUMÁNAK (A DÉRI-MÚZEUMNAK) KIADVÁNYA XXIII. JELENTES DEBRECEN SZAB. KIR. VÁROS MÚZEUMÁNAK ÉS KÖZMŰVELŐDÉSI KÖNYVTÁRÁNAK 1928. ÉVI MŰKÖDÉSÉRŐL. 17. KÉPPEL. A KABAI, PUSZTAHALÁPi,

Részletesebben

BELBUDAI MODERN BÉRHÁZAK ÉS LAKÓIK AZ 1930-AS ÉVEKBEN*

BELBUDAI MODERN BÉRHÁZAK ÉS LAKÓIK AZ 1930-AS ÉVEKBEN* VALLÓ JUDIT BELBUDAI MODERN BÉRHÁZAK ÉS LAKÓIK AZ 1930-AS ÉVEKBEN* Budapest lakásépítésének történetében jelentős szerepe volt a modern bérházak megjelenésének. A bérházépítésben látványos formai változásokat

Részletesebben

Modern templomok Magyarországon 1948-2005

Modern templomok Magyarországon 1948-2005 Modern templomok Magyarországon 1948-2005 2005. Július 29. Németh Gábor Árpád 2 Az írásban szereplő valamennyi fénykép és rajz saját készítésű. Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 5 BEVEZETÉS... 6 Mi változott a

Részletesebben

MENDE VALÉR. Született: Pinkóc, 1886. szeptember 4. Elhunyt: Bécs, 1918. január 7.

MENDE VALÉR. Született: Pinkóc, 1886. szeptember 4. Elhunyt: Bécs, 1918. január 7. MENDE VALÉR Építész Született: Pinkóc, 1886. szeptember 4. Elhunyt: Bécs, 1918. január 7. Nemesi ranggal büszkélkedő értelmiségi család sarjaként látta meg a napvilágot, a korszak elismert újságírójaként

Részletesebben

A Mûemléki Világnap egyike azoknak az évrõl évre ismétlõdõ, de ritka alkalmaknak, amikor a közvélemény talán jobban felfigyel az örökségvédelemre,

A Mûemléki Világnap egyike azoknak az évrõl évre ismétlõdõ, de ritka alkalmaknak, amikor a közvélemény talán jobban felfigyel az örökségvédelemre, 2 A SZERKESZTÕ JEGYZETE Jegyzet Jegyzet Jegyzet Ünnep Jegyzet után Jegyzet Jegyzet A Mûemléki Világnap egyike azoknak az évrõl évre ismétlõdõ, de ritka alkalmaknak, amikor a közvélemény talán jobban felfigyel

Részletesebben

A népi mozgalom gazdasági-társadalmi gyökerei

A népi mozgalom gazdasági-társadalmi gyökerei Gunst Péter A népi mozgalom gazdasági-társadalmi gyökerei Ha azokat a körülményeket kívánjuk elemezni, amelyek a népi írók mozgalmának, a falukutató mozgalomnak a színrelépéséhez vezettek, némileg messzebbre

Részletesebben

EVANGÉLIKUS TEMPLOM MŰVÉSZET BUDAPESTEN.

EVANGÉLIKUS TEMPLOM MŰVÉSZET BUDAPESTEN. EVANGÉLIKUS TEMPLOM MŰVÉSZET BUDAPESTEN. Irta : Dr. GYŐRY ARANKA Kiadják a budapesti evangélikus egyházak. Fébé ev. nyomda Budapest, VII., Damjanich-utca 28/b. Felelős: Farkas László. BEVEZETÉS. Munkám

Részletesebben

.studiolo. a kubinyi andrás történész műhely folyóirata. 2014 i. évfolyam 1. szám

.studiolo. a kubinyi andrás történész műhely folyóirata. 2014 i. évfolyam 1. szám .studiolo a kubinyi andrás történész műhely folyóirata 2014 i. évfolyam 1. szám A kiadvány A NEMZETI TEHETSÉG PROGRAM, az Országos Tudományos Diákköri Tanács által elismert TDK-műhelyek támogatása NTP-TDK-13-007

Részletesebben

MÚLTJÁBAN NINCS ÖRÖM, JÖVŐJÉBEN NINCS REMÉNY 1

MÚLTJÁBAN NINCS ÖRÖM, JÖVŐJÉBEN NINCS REMÉNY 1 PÁLINKÁS EDIT MÚLTJÁBAN NINCS ÖRÖM, JÖVŐJÉBEN NINCS REMÉNY 1 A NÉPOPERA ÉPÍTÉSTÖRTÉNETE A tanulmány a Népopera megalakulásának társadalmi-kulturális jelentőségét, Budapest színházi életében betöltött kivételes

Részletesebben

ÉRTESÍTŐ. a Budapesti Városvédő Egyesület lapja. 2014. június-július-augusztus XXXII. évfolyam, II. szám

ÉRTESÍTŐ. a Budapesti Városvédő Egyesület lapja. 2014. június-július-augusztus XXXII. évfolyam, II. szám ÉRTESÍTŐ a Budapesti Városvédő Egyesület lapja 2014. június-július-augusztus XXXII. évfolyam, II. szám Tisztelt Tagtársak, Hölgyek, Urak! Oly sok minden történik, hogy arról nehéz így háromhavonta beszámolni.

Részletesebben

A Szentkereszty család 19. századi építkezései (Árkos, Budapest)

A Szentkereszty család 19. századi építkezései (Árkos, Budapest) XIII. Erdélyi Tudományos Diákköri Konferencia Kolozsvár, 2010. május 14 16. A Szentkereszty család 19. századi építkezései (Árkos, Budapest) Szerző: Bordás Beáta Babeş-Bolyai Tudományegyetem Történelem

Részletesebben

Lustrum. Százéves az Eötvös Collegium Ménesi úti palotája. Kiállításvezető. Szerkesztette Horváth László

Lustrum. Százéves az Eötvös Collegium Ménesi úti palotája. Kiállításvezető. Szerkesztette Horváth László Lustrum Százéves az Eötvös Collegium Ménesi úti palotája Kiállításvezető Szerkesztette Horváth László ELTE Eötvös Collegium Budapest, 2011 ISBN 978 963 89326 3 1 Előszó Az Eötvös Collegium Ménesi úti palotáját

Részletesebben

AZ ÉPÍTÉSZET ÉS A RAJZ TANÍTÁSA DEBRECENBEN

AZ ÉPÍTÉSZET ÉS A RAJZ TANÍTÁSA DEBRECENBEN Hajdú-Bihar Megyei Levéltár Évkönyve XXVIII 33 AZ ÉPÍTÉSZET ÉS A RAJZ TANÍTÁSA DEBRECENBEN A XIX. SZÁZAD ELSŐ FELÉBEN Beregszászi Pál munkássága I. DUNKA SÁNDOR A Debreceni Rajzocska Hazánk ipara több

Részletesebben

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL HU ISSN 2062-4964 HU ISSN 2062-4972

ICOMOS HÍRADÓ. a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei A TARTALOMBÓL HU ISSN 2062-4964 HU ISSN 2062-4972 ICOMOS HÍRADÓ a Magyar Nemzeti Bizottság közleményei 19. évfolyam - 1.szám 2011. február hó A TARTALOMBÓL HU ISSN 2062-4964 HU ISSN 2062-4972 Magyar világörökségi helyszínekkel kapcsolatos megőrzési állapotjelentések

Részletesebben

építész közlöny Várkert bazár 30 év után magyar építész kamara műhely A Magyar Építész Kamara a Construmán A MÉK védelmében

építész közlöny Várkert bazár 30 év után magyar építész kamara műhely A Magyar Építész Kamara a Construmán A MÉK védelmében 2014. április építész közlöny műhely magyar építész kamara 233 Várkert bazár 30 év után Fotó: Zsitva Tibor A Magyar Építész Kamara a Construmán A MÉK védelmében Újra van belsőépítész tervezői jogosultság

Részletesebben

Beszélgetések Földesi Lajossal

Beszélgetések Földesi Lajossal Kortárs Magyar É P Í T É S Z E T Interjú Földesi Lajossal B M E É P Í T É S Z T E R V E Z Ő S Z A K M É R N Ö K I K É P Z É S I.C I K L U S 2 0 0 6-2 0 0 7 KORTÁRS MAGYAR ÉPÍTÉSZET I N T E R J Ú É S E

Részletesebben

Címlap. Budapest, Vadász utca 29. Tudományos dokumentáció

Címlap. Budapest, Vadász utca 29. Tudományos dokumentáció Címlap Budapest, Vadász utca 29. Tudományos dokumentáció Tanulmány: Fehérvári Zoltán Fényképek: Barka Gábor Budapest, 2011. március Ezen dokumentáció a szerzői jogvédelemről szóló 1999. évi LXXVI. törvény

Részletesebben

Volentics Gyula. Mária Terézia. sződi látogatásának szájhagyománya és a plébánia építésének története. Sződi Helytörténeti Füzetek 2.

Volentics Gyula. Mária Terézia. sződi látogatásának szájhagyománya és a plébánia építésének története. Sződi Helytörténeti Füzetek 2. Volentics Gyula Mária Terézia sződi látogatásának szájhagyománya és a plébánia építésének története Sződi Helytörténeti Füzetek 2. Sződi Helytörténeti Füzetek 2. Sorozatszerkesztő: Volentics Gyula Volentics

Részletesebben

Oktatási és Kulturális Minisztérium Sajtóiroda

Oktatási és Kulturális Minisztérium Sajtóiroda 2 JEGYZET HELYETT Oktatási és Kulturális Minisztérium Sajtóiroda KÖZLEMÉNY Varga Kálmán Kulturális Örökségvédelmi Hivatalbeli elnöki megbízását saját kérésére, hosszabb egyeztetést követõen, érdemei elismerése

Részletesebben

süle ágnes katalin Jánszky Béla és a bécsi Első Nemzetközi Vadászati Kiállítás magyar pavilonja

süle ágnes katalin Jánszky Béla és a bécsi Első Nemzetközi Vadászati Kiállítás magyar pavilonja süle ágnes katalin Jánszky Béla és a bécsi Első Nemzetközi Vadászati Kiállítás magyar pavilonja 1. A kiállítás 1910-ben került megrendezésre az első nemzetközi vadászati kiállítás Bécsben ( Erste Internationale

Részletesebben

A kérdés, amit fel kell tenni az októberi konferencia után az, hogy mirõl szólt

A kérdés, amit fel kell tenni az októberi konferencia után az, hogy mirõl szólt 2 JEGYZET Mire jó felügyelõi tanácskozás? A kérdés, amit fel kell tenni az októberi konferencia után az, hogy mirõl szólt a mûemlékes felügyelõk aggteleki tanácskozása? A témát Okrutay Miklós igazgatóhelyettes

Részletesebben

Az igazán sikeres kezdeményezések, még akkor is, ha csapat csapatok állnak

Az igazán sikeres kezdeményezések, még akkor is, ha csapat csapatok állnak [ Jegyzet Rádayról szubjektíven E számunk szerzõi: BARNA GÁBOR dr., egy. tan., Szeged BNE BEREGI NAGY EDIT újságíró, MNG BUZINKAY PÉTER dr., mûvészettörténész, KÖH ÉRI ISTVÁN régész HARKAI ISTVÁN régész,

Részletesebben

TEMPLOMTÓL A KÁPOLNÁIG

TEMPLOMTÓL A KÁPOLNÁIG ASZTALOS ISTVÁN TEMPLOMTÓL A KÁPOLNÁIG ASZTALOS ISTVÁN TEMPLOMTÓL A KÁPOLNÁIG - AZ ASZÓDI JAVÍTÓINTÉZET JÉZUS LEGSZENTEBB SZÍVE TEMPLOMA ÉS A JÉZUS SZENT SZÍVE KÁPOLNA TÖRTÉNETE - Aszód 2012. október 3

Részletesebben

Alba Regia 39. (2010) MAGONY IMRE BORY JENŐ MUNKÁSSÁGÁNAK KORABELI SAJTÓVISSZHANGJA Bory Jenő (1879-1959) szobrászt, építészt, festőt és művészeti szakírót, felnövekvő művészgenerációk pedagógusát, a kutató

Részletesebben

AZ IDÕSKORÚAK ELLÁTÁSÁNAK LEHETÕSÉGEI

AZ IDÕSKORÚAK ELLÁTÁSÁNAK LEHETÕSÉGEI Pécsi Tudományegytem Pollack Mihály Mûszaki Kar DLA - Mesteriskola AZ IDÕSKORÚAK ELLÁTÁSÁNAK LEHETÕSÉGEI ELMÉLKEDÉS ÉPÍTÉSZETI TERVPÁLYÁZATOK KAPCSÁN Készítette: Bácsalmásy Zoltán Témavezetõ: Kistelegdi

Részletesebben

XVIII. Országos Főépítészi Konferencia Nagykőrös, 2013. augusztus 28-30. Illeszkedés

XVIII. Országos Főépítészi Konferencia Nagykőrös, 2013. augusztus 28-30. Illeszkedés XVIII. Országos Főépítészi Konferencia Nagykőrös, 2013. augusztus 28-30. Illeszkedés A város kórusmű Az építészeti illeszkedés egyes szempontjai egy urbanista szemével Az illeszkedésnek számos területe

Részletesebben