Erzsébet királyné úti villák

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Erzsébet királyné úti villák"

Átírás

1 Erzsébet királyné úti villák

2 K edves Érdeklődő! Budapest XXII. kerületében, Budatétény (korábbi nevén Kistétény) területén található az Erzsébet királyné út, melynek arculata az elmúlt években erőteljesen megváltozott. A valamikor hangulatos villákra és az azokat körülölelő hatalmas kertekre már csak a legidősebbek emlékeznek. Az épületeket lebontották vagy átalakították, a kerteket felosztották, az öreg fák kipusztultak. Helyükön atal fák növekednek. A tősgyökeres családok mellé új lakosság telepedett le. A minket megelőző generációra sokan nagy szeretettel gondolnak. Az eddigi helytörténeti sétákon melyeket Sarnóczay György lokálpatrióta vezetett megjelenő nagyszámú érdeklődő is azt bizonyítja, hogy van igény a régi idők felidézésére. Előkerültek a hajdani fényképek, családtörténetek, a társasági élettel kapcsolatos legendák. Ezzel a kiadvánnyal emléket szeretnénk állítani elődeinknek, példát mutatva az elkövetkező nemzedékeknek, hogy múltunk feltárása, megismerése, tisztelete a jövő építése céljából fontos feladat. Budatétény, október Kolláthné Hollóssy Rita a Budatétényi Polgári Kör elnöke

3 udatétényben (Kistétényben) az Erzsébet királyné út a közigazgatás központja, az első községháza, a jegyzők és más állandóan itt lakók házainak, villáinak, valamint a jómódú fővárosiak kedves nyaralóinak utcája volt. Az itt élők illetve itt nyaralók között jómódú államtitkár, bankár, múzeumigazgató, gyárigazgató, magas rangú katonatiszt, neves Bügyvéd, helyi főjegyző és jegyző, szobrász- és festőművész is megtalálható volt. Érdekesség, hogy az utcában a 30-as években három autótulajdonos is volt (Bíróék, Puhászék, Pauksék) ez a budatétényi autópark több mint felét tette ki. Erzsébet királyné úti villaséta címmel már két ízben is szerveztünk helytörténeti kirándulást, amelyet először október 12-én, szombat délutánra hirdettük meg. Az állandóan szakadó eső ellenére nyolcan indultunk el (az internetes fórumokon használt nickneveiken): kerub, dobka, johnsilver, ppapa, drbit, rokfort + egy fő és Ulanbátor unokaöccse. Miután a évi séta az időjárás áldozatául esett, felmerült az igénye az Erzsébet királyné úti séta megismétlésének, a évi Szent Mihály Napok alkalmával lehetőséget adva azoknak, akik az előző sétán nem tudtak ott lenni. Úgy is lett: közel százan jártuk be az utcát. Ezeknek a helytörténeti sétáknak célja szűkebb pátriánk megismerése és a távolba tűnő múlt felidézése. A korábbi sétán elhangzott ismertető az időközben szerzett adatokkal, képekkel, dokumentumokkal, egészült ki. Az anyag Szalontainé Tinn Anna, Perjés Ottóné (Mamusich Márta), Bélay Vilmos, Mamusich György, Hódi Szabolcs, Kincses Katalin és Keller (Kamarás) Miklós kiegészítéseivel, fotóival bővült, amiért köszönet illeti őket. A évi jó hangulatú séta Néhány nagyobb méretű fotó is található a mellékletben. A két világháború közötti időszak társasági életének eseményeiről készült csoportképeken, az egyéb alkalmakkor készített felvételeken, remélem, sokan ismerik fel kedves hozzátartozóikat, esetleg önmagukat. Induljunk el! z Erzsébet királyné út és a Jókai út sarkán jobb oldalt az első ház a Tögl-ház volt. Lakói Lyka Györgytől vették a házat és kertet. Egy híradás az szeptember 29-ei Vasárnapi Újságból: Bacchus oltára. Lyka György kis-tétényi pinczéjében egy a Agörögöknél hagyományos szertartás ment végbe; oltárt emeltek s a pesti görög pap szentelt vízzel s tömjénfüsttel áldotta meg a hordókat. Tögl István, a sarki ház tulajdonosa aranyműves volt, Irén lánya követte őt a szakmában. A Szt. István templom részére készített ajándékba egy áldozó kelyhet aranyból, amit egy betörés alkalmával elloptak a sekrestyéből. Irén társasági nevén Icu Tregele Sándor gyógyszerészhez ment férjhez. Két lánya és egy fia volt a Tregele családnak, Boriska, Zsófi, Sándor volt a gyermekek neve, ők visszakapták az ingatlant és ezután épült rá a mostani lakópark. A Tögl család az egyik leánya révén rokonságban volt a Dézsmaház utca sarkán lévő egykori szép villában élt Wolf familiával. Évekig itt kapott otthont a plébániahivatal Desits István plébános (később főtisztelendő úr) idejében. A Plébános úr a nővérével élt itt, aki vezette a háztartást és gondoskodott róla. Nyugdíjba vonulásakor visszaköltöztek a szülői házba, Sárvárra. A ház gondnoki lakásában a Valovics család lakott a háború után. A Tögl-kert felső kerítésszomszédságában a Kajdy-ház és kert volt. Budatétény fodrásza, Wéber György és Virág István kántor urak lakták a házat családjukkal. A Wéber-fodrászat a sportpálya bejáratával szemben, a Pokorny-háznál, a Jókai út mentén álló kis épületben volt. 3

4 4 ét nagy politikusa volt a háború után Budatéténynek, a fodrász és a cipész, az öreg Nieder ringer Karcsi bácsi. A fodrászatban lehetett nyilvánosan szidni a kommunistákat, később valamiért bezárták és lebontották a fodrászat épületét. Nieder ringer Károly bá nál nem volt szabad a bíráló szó. Később változott a véleménye: nem így képzelte el Ka kommunizmust, amelyet korábban hirdetett. Felfelé haladva a mozi háta mögött következett a rét, ahol a búcsúkat tartották egy ideig. Később, ben megindult a beépítése, az első épület egy barakk volt, amely a tűzoltólaktanya és a torony építőinek lett a munkásszállása. Még a jobb oldalon maradva a másik Tögl-villa következett, szép nagy, az utca felé néző teraszával, ez valójában Tögl Istvánné Tudja Irén hozománya. Később a villának ifjabb Tögl Kálmán magyarosított nevén Tőry Kálmán vizmérnök lett a tulajdonosa. A háború után a szép házat államosították, és a Márkus későbbi nevén Haász család lakta egyik részét. Az államosítás kritériuma itt is az ötnél több szoba volt. A ház ma is áll a Táncsics u. sarkán, időközben emeletet építettek rá. N agy parkkal és szépen gondozott gyümölcsöskerttel, ennek megfelelően több száz méteres utcafronttal az Urbach Bíró-villa következett sorban az utcában. A jelenleg óvodaként üzemelő villa építtetője dr. Urbach István ismert ügyvéd volt, akitől Bíró Árpád bankigazgató, az Angol Magyar Bank vezérigazgatója vette meg s alakította át szép úrilakká. Mára, ahogyan az látható is, a villa a hajdani cselédház és a kertészlak közötti nagy telke már beépült családi házakkal. Ezekhez a villákhoz akkoriban szép nagy parkok, kertek, gyümölcsösök tartoztak, némelyikhez néhány ezer négyszögöl is, így volt ez például Bíróék, Pauksék, Baranyaiék, Kochék birtokai esetében is. A nagy kerteket megcsonkították, felparcellázták, így estek áldozatául a hatvanas évek derekán megindult építkezési hullámnak. Biró Árpádné húga, Balogh Mária, aki a háború után külföldre távozó családdal együtt ment el, a hatvanas években hazatelepedett Angliából. A villához tartozó gyümölcsös területen kialakított parcellák egyikén maga is családi házat építetett és itt élt Budatétényben haláláig. Bíró Árpád bankigazgató és felesége társasági becenevén Csöre a jómód szimbólumaként naponta autóval jártak Budapestre a bankba, illetve a szalonba, még a háború alatt is. A bankigazgató úr feleségének ruhaszalonja volt, és az önállóan szerzett jövedelmét ő is telkekbe, épületekbe fektette itt Budatétényben. A parkban, a Tögl Sándor villája felőli oldalon, közel az utcai kerítéshez, nagy pince lejárata volt látható, ezt a háború alatt berobbantották, majd évekkel később földdel betakarták és begyepesítették. A kert felső részén a két hosszú ház Urbach Bíró-villa, 2002 még ma is áll.

5 Valamikor a felsőben laktak a cselédek, emellett egy különálló kis ház, a kertészlak állt, melynek oldalában a garázs volt. Az alsó épületben, a villa felé néző oldalon, Balogh Dezső, Biró Árpádné vére és annak felesége laktak. A feleség volt Bíró Árpádné ruhaszalonjában a főszabász, őt csak Muci néniként ismertük mi, mint utcabeli gyerekek. (A harmadik Balogh lány a budafoki tüdőgondozó háború utáni főorvosának, Kovács doktornak lett a felesége.) Balogh Dezső mindennel próbálkozott a háború után, például gyümölcsbegyűjtőt szervezett, ahol még diákok is dolgozhattak zsebpénzért A Bíró-villa cselédháza, 2005 nyaranta. Később a budatétényi női fehérneműgyár varrógépjavító részlegét vezette. A hosszú cselédházban a háború után sokáig a Palotai család lakott, velük szemben a Király család élt. Később Virágh István kántor úr vette meg az udvari lakások egyikét. István a és családja ma is itt élnek. A kertészlakban évekig Kósa Elek lakott családjával. A Bíró-villa hosszú cselédháza mögött, ahol most a Fenyőpinty utca nyílt, az Ulbrich-kert következett egy kis nyaralóval. A házikó háború utáni lakója Tölgyessi suszter és családja volt, akinek lánya és unokája itt él még ma is Budatétényben. Ulbrich Gyula és családja a háború után is kijártak hétvégeken a birtokra a kertet élvezni. Mamusich István ezredes úrral ápolták a jószomszédi viszonyt, könyveket cserélve és hosszú beszélgetéseket folytatva. A közelben a Pauks Mamusich-kertben volt egy nagy pince és valószínűleg az onnan kibányászott kőből épülhetett az Ulbrich-kert felső végén egy hosszú nagy kőfal. Ez is egy budatétényi jellegzetesség; ahol kőrakásból van a kerítés, ott a közelben pince is van. E gy nyélszerű gyalogbejáró vezetett a kőfal mentén, a szántóföld szélén, Puhász Károly nyugalmazott nemzeti múzeumi igazgató nyári villájához, amelynek főbejárata a Háros út felől nyílt. Utcafrontja az Erzsébet királyné úttal nem volt, csak ez a keskeny gyalogút. A villa előző tulajdonosa Hetyey Gyula volt. A háború után a Puhász család is kiköltözött végleg Budatéténybe, miután városi lakásukat államosították. Puhász Károly villájának múltbeli állapotáról már nem sikerült felvételt szerezni, jelenlegi siralmas állapota abból is adódik, hogy a régi szép nagy parkot, kertet felparcellázták és most az amúgy is romló állapotú ház be van szorítva egy kis telekre. Puhászéknak két úkat kellett eltemetniük. Az egyik Karcsi, a mosolygós ú, tragikus hirtelenséggel, igen atalon halt meg a Budafok Duna-partjánál lévő Spartakus pályán, meccs közben (1953). A másik, sokkal idősebb ú Arisztid volt, akiért rajongtak a nők, Puhász-villa, 2005 mert lmbeillően jóképű volt után Svájcba emigrált és Németországban, Kölnben halt meg 1964-ben. 5

6 Az említett kőfaltól a Hűség utca sarkáig egy üres szántóföld következett, ezt tulajdonosa bérbe adta helybéli gazdálkodóknak. Ma ez a terület, mint ahogy az látható, teljesen beépült kertes házakkal. A sarki porta az Árpássy család tulajdona volt, később Gállos Endre bíróé, majd a Forgó családé, végül az özvegytől vette meg a Kótay család. A mai Hűség utca sarkán volt egy kovácsoltvasból készült feszület, a kerítés vonalába beépítve. Amikor a vizet vezették az utcába, ennek a keresztnek a közelében ásva egy csontvázra leltek, amelyet valamikor szabályszerűen, koporsóban temettek oda. Ezután Hadi János huszár törzsőrmester családi háza és nagy kertje következett. Lánya, Bálintné Marika néni ma is itt él. H adiék kertje után a tősgyökeres kistétényi Schumi család háza következett régen. Mára ez a sorrend már megváltozott, mert a házakhoz tartozó nagy telkeket felparcellázták itt is, és a régi Árpássy Forgó-ház, 2005 házak közé további családi házak épültek. A porták szaporodásának szemléltetéséül, Peller főjegyző úr régi háza a es szám alatt volt, ma a 47-es számot viseli. A másik oldalon a Baranyai-birtok házszáma a 10-es volt a parcellázások előtt. Schumiék után felfelé haladva a Peller-ház és kert következik, dr. Peller József főjegyző úr kertje a Téglagyár utcáig tartott (ma Móricz Zsigmond utca). A főjegyző úr már az első világháború előtti időkben is szolgálta a községet, majd kisebb megszakítással azután is. Felesége, Szappanos Anna évekig tanított a Szt. Mihály kápolna leckeoldalán levő összevont, egyosztályos iskolában. A kommün alatt a főjegyző urat valami vélt vagy valós sérelmekért keresték, ezért bújkálni kényszerült. Az 1919 utáni iratokban újból feltűnik a neve a hitelesítések felett, egészen 1928-ig, mikor is dr. Csaba Elemér lett Budatétény főjegyzője. A háború után a főjegyző úr leszármazottai, a Zaránd család tagjai kijártak a nagy kertet gondozni a hétvégeken. Természetesen ezt a házat is államosították, lakókat költöztettek a nagyobb részébe, így csak egy szegletet használhattak a volt tulajdonosok. A Peller család és a Zaránd család később a budatétényi birtokot felparcellázta és elosztotta a testvérek között, akik az idők folyamán eladták részüket. 6 Schumi-ház, 2005 Peller József villája, 2005

7 E gy nagy szőlőskert következett a téglagyár utca (ma Móricz Zsigmond utca) sarkánál, amely szintén a Bíró család tulajdona volt. Ezt követte a Strackvilla, amely a még régebbi tulajdonosa révén Huszárvilla néven is ismeretes volt. A ház egykori tulajdonosa ugyanaz a Huszár család, amelyiknek itt a Piroska köznél volt a villája. Ma ez utóbbit Vojnovich Huszár-villának nevezik. Ebből a családból ismert Huszár profeszszor úr, egyetemi tanár és a, Huszár Géza zongoraművész. A Csiperke utcánál állt Rabsch Róbert és Stefi húgának szülői háza. Az utca jobb oldalának felső végén ez volt az utolsó Strack-villa, 2005 ház. Rabsch Róbert főkönyvelő volt egy nagyvállalatnál, ahol az államosítás után is megmaradt tisztében. A háború után ennek a nagy háznak lakói voltak még Schwarzlertnerék és Schäferék is. A Strack-villa után a négykéményes Keller-villa következett az Erzsébet királyné utcából nyíló és kezdetben összesen két házból álló Gyárfás Jenő (korábbi nevén Virág) utcában. A Keller-villa csak nyári lakja volt Keller Endre családjának szép rózsakerttel, óriási gyümölcsössel és teniszpályával. Ma a helyén már új épületek állnak, az eredetinek nyoma sincs. Itt működött egy rövid ideig a szülőotthon, ahol a szülésznő Traupmann Valéria (Felker Lajosné), Felker Győző édesanyja volt. D r. Csaba Elemér Budatétény főjegyzője volt 1928-tól 1945-ig. Szép úrilaka a Gyárfás Jenő utcában, Korábbi nevén Virág utcában, a Rabsch/Szegfy birtok mögött található. Az Erzsébet királyné úti villák közé sorolhatjuk, ugyanis a rövidke Gyárfás Rabsch-villa, 2005 Jenő utca néhány méterrel tér csak ki. Csabáék a Gyárfás Jenő utcai villát sohasem használták, bérbe adták (a kutyatenyésztő Trugli család volt a bérlő). Az újonnan vásárolt szép nagy községháza jegyzői lakásban laktak. Nagy társasági életet éltek, a mellékletben néhány fotó számol be a náluk tartott bálokról. A községháza nagy parkjában lévő szép épületet korábbi tulajdonosa után Joszipovics villának nevezték. 7

8 z Erzsébet királyné út bal oldalán, a mozi előtti térségben a házakat a második világháború alatt lebombázták, ezek voltak a Löwy-ház és Pentz hentes háza. Itt volt a háború alatt igen sikeres Hangya üzlet is, ahol mindent lehetett kapni. A Löwy-házban Avolt a nyilaskeresztes párt irodája a háború alatt. A hentesüzletet egy Kukorelli nevű hentes vette át, aki a pincéjében titkon húst árult az ötvenes években, ezért aztán el is vitték a rendőrök. A romos épület egy részét az 1950-es évek végéig a Boross család lakta, itt még egy nagy pince is volt a mozi felőli oldalon. Azok a szántóföldek, amelyekre a Campona épült, szintén Löwy-birtokok voltak. Jókai (későbbi nevén Délibáb) mozi épületének hátsó oldala fordult az Erzsébet Akirályné út felé, bejárata a Jókai útról nyílott. Budatétény és Baross Gábor-telep lakosai tették ki közönségének javarészét. A lmvetítéseket néhány évig még a háború után is megelőzte egy bűvész- vagy artistamutatvány. A mozi felett kezdődött a Kajdacsy-ház és patika épülete és a mozival határos kertje. Lahman tanító és családja volt az eredeti tulajdonos, Kajdacsy Pál ( ) tőlük vásárolta a 30-as évek elején. Ez a ház az Iskola (későbbi nevén Kapu) utca és az Erzsébet királyné út sarkán áll ma is, kis átalakításokkal. Volt is, van is A mozi épülete, 2002 mindkét utcából bejárata. Ma az épület és a kert maradéka a Walter család tulajdona. A Kapu utcai sarkon áll ma is a Szűcs család háza. Egy öreg csendőr leszármazottai lakják nemzedékek óta. A Kapu utcából nyíló Boytha-ház kertjének volt Erzsébet királyné úti utcafrontja is. A Nieder ringer család bérelte az államosításokig az eredeti tulajdonostól, majd aztán az államtól. A ház háború előtti tulajdonosa Boytha főorvos úr volt. Két ú és egy leánygyermekük révén igen nagy játszóközpont volt náluk, gyakran sötétedésig ját-szottak véget nem érő Capitaly játékot a szomszéd gyerekekkel együtt. 8 A régi kapu, 2005 B érlőként lakott a következő házban Mohácsi Viola, akinek alakjáról és sorsáról írta Móricz Zsigmond a Tanítónő című művét. A 60-as évek kezdetétől Viola néni volt a budatétényi általános iskola igazgatója. Teljes nevén Paál Jánosné Mohácsi Viola Erdélyből menekült Magyarországra ával, Jankóval. A ház eredeti tulajdonosa a háború előtt egy Németh nevezetű, BSZKRT-nál ( beszkárt ) dolgozó mérnök volt, aki feleségével Zitával és Cupi lányával lakott ott.

9 Üres telek következett ezen az oldalon, Szűcsék voltak a tulajdonosai. Érdekessége, hogy egy kút volt vájva a sziklás talajában. Lehet, hogy valaha lakott volt a telek, mert rengeteg kő is volt ott felhalmozva. A z utca kiemelkedően szép tornyos villája, a Pauks-villa a Borhyéktól vett birtokra épült. Tulajdonosa, Pauks Albert az ausztriai Poldi féle nomacéláru magyarországi vezérképviselője és a Magyar Acél Művek igazgatója volt. Leánya Pauks Márta, Mamusich Istvánné sokunk tánc- és illemtantanárnője, ő és családja lakott itt 1964-ig a villában. A Pauks villához tartozott egy közel tízezer négyszögöles manduláskert és egy parkosított udvar fürdőmedencével. A nagy kert hátsó részét már 1969-ben, mint elhanyagolt birtokot a XXII. kerületi Tanács gondjaiba vette, többi részéről a Sasad mgtsz. gondoskodott. Tartozott a Pauks villához egy másik bejárat is az Erzsébet királyné útról az Ulbrichék kertjével szemben, itt is be lehetett járni autóval. A bejárat mellett óriási pince volt és azután két kisebb épület, a cselédház és a kertészlak célját szolgálta. A háború után a kis házakat a Szöllösi/Schmidtka család és a Czakó család lakta hosszú ideig. Leszármazottaik ma is itt élnek. A fürdőmedence, 2004 B aranyai József volt a következő birtok tulajdonosa, ő vásárolta meg a villát és a kertet egy bankártól, bizonyos dr. Reichfeld Izdortól 1903-ban. A villát sokáig Csebi Pogány Gyula festőművész azonos nevű édesapja bérelte Baranyai Józseftől. A Baranyai család 12 gyermekével csak az első világháború előtt, 1913-ban költözött le az Erzsébet királyné út 10. szám alá. Baranyaiék a budai lakásukból kiköltözve Kistéténybe először a Kápolna út A Pauks-kert, 2004 kereszteződésénél laktak fent egy majorságban, a mai Sándor utca bal oldalán. Az épületnek később több tulajdonosa is volt. A háború előtti utolsó tulajdonos nevén Magyari villának is nevezték az itt lakók, ugyanis azt többek között a Magyari Marschild család is tulajdonolta. 9

10 Baranyai József épületszobrász, felsőipariskolai oktató volt, munkáját sok épület dicséri. Andrássy úti házak, paloták és a Vajdahunyad vár épületeinek homlokzati díszítő elemei, szobrai az ő vállalkozásának termékei. Baranyai József veje Csebi Pogány Gyula festőművész a Nemzeti Szalon (ma Galéria) és a Fészek klub alapítói között volt, ő volt az első titkár. Első világháborús hadifestői munkájáért kitüntették. Sokat festett Tétényben is (ld. a mellékletben). Pogány Gyula révén a ház gyakori vendége volt Csontváry Kosztka Tivadar és báró Mednyánszky László is, akinek a budafoki, budatétényi pincelakásokról készült festményeit nemrégiben láthattuk is itt, a kerületben kiállítva. A Baranyai- és a Pauks-kertek mögött, a Szent Mihály kápolna felé menet volt a Borhy-féle, majd később a Vargakertészet. Itt volt a Budatétényben 1953-ban alapított Béke mgtsz központja, bizonyos Szabó Mihály tszelnökletével. A tsz-birtoknak is volt bejárata az Erzsébet királyné út felől, a Pauks Mamusich család hajdani manduláskertjén át. Baranyaiék háza után a következő épület a Községháza volt, a vele egy udvarban lévő épület volt a kisbíró szolgálati lakása. A régi Községháza, 2005 A jegyzők lakóházai azért voltak itt az utcában, hogy hivatalukhoz közel legyenek tól a Községháza új épületbe, a Joszipovics villába költözött, azután Pohli Elemér repülőszázados lakta a házat családjával. Pohliék elköltözését követően Kurucz György és neje, Vizi Rozália vásárolta meg az egykori Községháza épületét. Később lányuk, Kurucz Júlia és férje Schumi Mihály lakta az ingatlant leányaikkal, Juliskával, Rózsikával és Kurucz Györggyel, Júlia testvérével. A kisbíró szállását az új községháza használatbavételét követően megszüntették és polgári lakásként hasznosították. Asboth asztalosmester családja és leszármazottai lakták, lakják a régi épületet. A kisbíró egykori szállása, 2005 elfelé haladva az úton, óriási kerttel és szántóval Macher H. Ernő és neje, F Böhme Lola családi birtoka terült el táján vásárolták az akkor még újnak számító házat, présházat, pincét. Az udvar első részén tartozott a birtokhoz még egy önálló épület, egészen közel az Erzsébet királyné úti bejárathoz. Hátul a kert és a szántók a Pauks-birodalommal voltak határosak. 10

11 Fiúknak, ifjabb Ernőnek nem volt utóda, lányuk, Macher Ilona Ulbrich Sándorhoz ment feleségül. Házasságukból született Ulbrich Gizella (Ella), férjezett nevén Koch Istvánné. Leányuk, Olga férje Lám Sándor, mindketten gyógyszerészek voltak. Gyermekeik, István, Vilmos és Sándor, közülük Vilmos lakik a régi birtok egy-egy parcelláján, családjával. Olga vére Koch Vilmos aki később Bélayra magyarosított nőtlen volt, a Magyar Országos Levéltár tudományos munkatársaként dolgozott egész életében. Gyakori vendége volt Budatétényben unokaöccsének, Lám Vilmosnak és családjának haláláig. A telken álló három Ezek a barlangszerű pincék sok helyen már beomlottak, 2004 épület egyikének 2003 őszén és 2004 tavaszán történt lebontásakor derült ki a vakolat alól előtűnő felirat bizonysága szerint, hogy 1849-ben épült, a Baranyai-villával egyidőben. Az utcáról még ma is látható első házban a Tinn család lakott egy ideig, leányuk Szalontai Annus néni itt élt velünk Budatétényben, 2010-ben hunyt el 94 évesen. Tinnék után a Ring család bérelte a házat, lányaik, unokáik itt élnek, sőt közülük egy unokát itt, a helyi internetes fórumunkon mint társunkat üdvözölhetünk. A környéken a kertek között rengeteg kőfal volt, ez az óriási, barlangszerű pincék hozadéka. A nagy pincék némelyike még ma is használatban van. K ochék felső szomszédságában áll a Marschalkó-villa. Marschalkó Marschalkó Horti-villa, 2005 János szobrász ( ) építette 1850 körül ának, Marschalkó János Pálnak ( ), aki jogász, bíró, igazságügyi szakértő és államtitkár volt. A villát a jómódú Horti László pesti ügyvéd 1936-ban vásárolta meg. A közel 400 négyzetméteres villában és annak óriási parkjában mindig nagy társasági élet folyt, főleg a nyári hónapokban. Az épület szépen gondozott parkjához úszómedence és teniszpálya is tartozott. Mint Budatétényben az megszokott, az épület alatt itt is nagy, boltíves pince volt, ezt a telekhatárokat elválasztó rakott kőfalak is jelezték. A villa tulajdonosa 1946-ban a háborús bűnösök perének főügyészhelyettese volt. Az államosítás után, 1952-ben, az épületben lefalazásokkal alakítottak ki lakásokat több család részére, ezt követően nem is csoda, hogy hamar leromlott a hajdan szép villa és a park. 11

12 Az Erzsébet királyné út páros oldalán, innen a Csiperke útig csak szántóföldek voltak, ezeket 1953 körül parcellázták fel, majd csak ezután épült be a páros oldal egészen a Rabsch illetve Szegfy-féle tornácos villával szemben levő területekig. Csebi Pogány Gyula: Erzsébet királyné úti részlet 12 Itt állhatott a festő A festőművésznek több budatétényi vonatkozású képe van, ezeket a címen tekinthetjük meg. A kép horizontjában, a balra lefelé kanyarodó Erzsébet királyné út és a hajdani Téglagyár utca találkozása látható. A Téglagyár utca és az Erzsébet királyné út sarkán ott sejlik Szecsődi tanár úr háza is. A festmény bal alsó sarkában, a távolban látható nagy fák takarják a Horti-villát. Az útszéli akácfák nyomai még ma is megtalálhatók.

13 Baranyai-villa A budatétényi patika az 50-es években A Pauks-villa 1929-ben A kertészet ekkor már tsz-tulajdon A Horti-villa az ötvenes évek derekán 13

14 Milasovszki Kálmán és Szivesi Sári (Gresso) esküvője Kerti mulatság a Baranyai-kertben Zimics rendfőnök úr a hívek körében Bál Csaba főjegyzőéknél Nőikórus a Baucsek vendéglő udvarán 14 Farsangi bál Rózsavölgyiéknél

15 Egy bál a Keller-villában Bérmálás a Szt. István templom előtt, 1954 A vegyeskórus Évzáró után A SASAD zárszámadási tablója a 60-as évekből 15

16 Peller József és neje, Szappanos Anna A Szent Imre otthon felszentelése 16 Mamusich István és neje, Pauks Márta

17 Kajdacsy Pál Rabsch Róbert Macher Ernő Koch István 17

18 Ulbrich Sándor és neje, Macher Ilona Baranyai József családjával és vejével, Csebi Pogány Gyulával Pincelakások a Dézsmaház utcában Csebi Pogány Gyula festményei Szt. Mihály kápolna 18

19 Második, javított, bővített kiadás Sarnóczay György 2009, 2012 Kiadja a Budatétényi Polgári Kör Felelős kiadó: Kolláthné Hollóssy Rita Szerkesztő: Papp Tibor Nyomta és kötötte a Carta Trade Bt. A címlapon Csebi Pogány Gyula: Erzsébet királyné úti részlet című festményének részlete látható ISBN

20

Munkácsy emlékezete Csabán

Munkácsy emlékezete Csabán Munkácsy emlékezete Csabán 2014. március 4. Békéscsaba, Fő tér (Fiume szálloda) 1906-ban. Képeslap fekete-fehér fotója. Levéltári jelzet: XV.9./177. Őrzés helye: Munkácsy Mihály Múzeum, 17 849 Békéscsaba,

Részletesebben

Kistétény társasági élete a századelőn

Kistétény társasági élete a századelőn Kistétény társasági élete a századelőn K edves Olvasó! Előző kiadványunkat, melyet 2009-ben Erzsébet királyné úti villák címen jelentettünk meg, nagy érdeklődéssel fogadták. Ez a siker arra ösztönzött

Részletesebben

100 éves a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 1912-2012

100 éves a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 1912-2012 1 100 éves a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 1912-2012 2 A CSILLAGHEGYI POLGÁRI KÖR 1912-1947-IG Még elképzelni is nehéz azt a sok változást, ami az elmúlt 100 év alatt Csillaghegyen végbement. A település

Részletesebben

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V.

Családfa. (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: R. Lipótné (szül. D. Cecília) 1886 1944. R. Lipót (1883 1944) V. Ignác (? 1944) V. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa V. Ignác (? 1944) V. Ignácné (szül.:?) (? 1908) Nevelőanya: V. Ignácné (szül.? Éva) (? 1944) Anyai nagyapa R. Lipót (1883 1944) Anyai nagyanya R. Lipótné (szül. D. Cecília)

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben

Beregnyei Miklós Újvárosi anziksz (4. rész) Paks újváros épített környezete. Épített környezet

Beregnyei Miklós Újvárosi anziksz (4. rész) Paks újváros épített környezete. Épített környezet Beregnyei Miklós Újvárosi anziksz (4. rész) Paks újváros épített környezete Paks 1945 utáni épített környezetére vonatkozó adatok kutatása közben az Illyés Gyula Megyei Könyvtár Helytörténeti Gyűjteményében

Részletesebben

Családfa. Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? Berger Adolf Kovács (Kohn) Adolf?

Családfa. Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? Berger Adolf Kovács (Kohn) Adolf? Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Kovács (Kohn) Adolf? 1914 Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? 1906 Berger Adolf 1862 1939 Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) 1874 1944 Apa

Részletesebben

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921 Családfa Apai nagyapa Dr. Glück Lajos 1850-es évek 1891 Apai nagyanya Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932 Anyai nagyapa Löbl Ármin 1857 1930 Anyai nagyanya Löbl Árminné (szül.

Részletesebben

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933

Családfa. Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942. Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884 körül 1944. Stern Sámuel 1879 1933 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Haskó Jakab 1850-es évek 1927 Haskó Jakabné (szül. Hernfeld Amália) 1863 1942 Stern Sámuel 1879 1933 Stern Sámuelné (szül. Klein Irma) 1884

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003.

Családfa. Anyai nagyapa. Friedrich Vilmos Nincs adat. Interjúalany. Szeszlerné Göndör Márta (szül. Göndör Márta) 1919 2003. Családfa Apai nagyanya Apai nagyapa Göndör (Grünwald) Jakab Bauman?-né (Göndör /Grünwald/ Jakabné) (szül. Heimovics Regina) 1850-es évek 1940-es évek Anyai nagyapa Friedrich Vilmos Anyai nagyanya Friedrich

Részletesebben

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD

LİRINTE A HOFFMANN CSALÁD A HOFFMANN CSALÁD HÁTSÓ SORBAN ÁLLNAK: JÁNOS (szül: 1935), ROZÁLIA (1931), MÁRIA (1926), ILONA (1923), LAJOS (1929) KÖZÉPEN: HOFFMANN LAJOSNÉ- MÁRTON MÁRIA (1898), ELİTTE A GYEREKEK: IRÉN (1938), ERZSÉBET

Részletesebben

Nemzeti Ünnepünk október 23-a alkalmából. a SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL arany fokozatát adományozza. rendőr ezredesnek

Nemzeti Ünnepünk október 23-a alkalmából. a SZOLGÁLATI ÉRDEMJEL arany fokozatát adományozza. rendőr ezredesnek Magyarország honvédelmi minisztere a társadalmi szervezetek és a nyugállományú klubok kezdeményezésére, a honvédelem, illetve a nyugállományú katonák érdekében végzett tevékenysége elismeréséül Nemzeti

Részletesebben

A Gubicza család találkozói, eseményei

A Gubicza család találkozói, eseményei A Gubicza család találkozói, eseményei GUBICZA CSALÁDOK ESEMÉNYEI 2006 évben I. Gubicza találkozó Bakonyszentlászló, 2006. augusztus 19. Szervező: Gubicza Ilona 2007 évben Családtörténeti kutatás, nemzetközi

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947 Családfa Anyai nagyanya Apai nagyapa Spitzer Jakab? 1922 Apai nagyanya Spitzer Jakabné (szül. Rózsay Gizella)?? Anyai nagyapa Kohn Manó 1857 1944 Kohn Manóné (szül. Hirsch Flóra)?? Kohn Manóné (szül. Wurn

Részletesebben

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933

Családfa. Werner Károlyné (szül. Pollák Matild) 1858 1860 között 1936. Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Családfa Apai nagyapa Popper Károly 1864 1935 Apai nagyanya Popper Károlyné (szül. Werner Julianna) 1867 vagy 1868 1933 Anyai nagyapa Werner Károly 1850 1916 Anyai nagyanya Werner Károlyné (szül. Pollák

Részletesebben

Családfa. Reichard Salamon Jakobovics Mórné (szül. Lefkovics Katalin) Moric Jakobovič (Jakobovics Mór)

Családfa. Reichard Salamon Jakobovics Mórné (szül. Lefkovics Katalin) Moric Jakobovič (Jakobovics Mór) Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Moric Jakobovič (Jakobovics Mór) 1856 1930 Jakobovics Mórné (szül. Lefkovics Katalin) 1857 1918 Reichard Salamon 1857 1939 Reichard Salamonné

Részletesebben

Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület. Dokumentáció helyi védelem törléséhez

Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület. Dokumentáció helyi védelem törléséhez Budapest XII., Széchenyi emlék út 4 (hrsz. 9237/2), Lakóépület Dokumentáció helyi védelem törléséhez Az épület a Széchenyi hegy északi, meredek lejtőjén helyezkedik el, a Svábhegyről a Széchenyi hegyi

Részletesebben

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)?

Családfa. Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje. Krausz Simonné (szül. Krausz Betti) 1875 1944. Goldklang Dávidné (szül.?)? Családfa Apai nagyapa Goldklang Dávid 1880-as évek vége 1930/40-es évek eleje Apai nagyanya Goldklang Dávidné (szül.?)? 1932/33 Anyai nagyapa Krausz Simon 1875 1932 Anyai nagyanya Krausz Simonné (szül.

Részletesebben

A CSALÁD. Következzen tehát a család:

A CSALÁD. Következzen tehát a család: A CSALÁD 2013. február. Eljutottam végre ide is - hogy összeismertessem a rokonokat. A több ezernyi kép közül majdnem mindegyik régi Aputól származik, az újak túlnyomó része pedig tőlem. Igyekeztem őket

Részletesebben

Mogyoróska. házasságok

Mogyoróska. házasságok Mogyoróska esk. tanú Baskón Ivancsó György baskói kántor (Sajna Mihály és Novák Anna) 1829. febr. 9. 1862. jan. 27. (Kiss Mihály és Pauliscsák Mária) 1867. szept. 2. (Koritár József és Kusnyír Terézia)

Részletesebben

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS

AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS AZ ÁLTALÁNOS ISKOLA FELVÉTELI KÖRZETE A 2017/2018. TANÉVBEN VECSÉS Köznevelési intézmény: Grassalkovich Antal Német Nemzetiségi és Kétnyelvű Általános Iskola Anton Grassalkovich Grundschule Wetschesch

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településfejlesztési- Foglalkoztatás ügyi Beruházás felügyelıi Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 9/2013 Napirendi pontok: 1.

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999

Családfa. Apa. Anya. Adler Mátyás 1897 1944. Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895 1944. Házastárs. Testvérek. Interjúalany. Pudler János 1921 1999 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Adler? Nincs adat Pollák? Pollák?-né?? 1837 1942 (szül.?)? 1911 Apa Adler Mátyás 1897 1944 Anya Adler Mátyásné (szül. Pollák Etel) 1895

Részletesebben

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez 1 Javaslat a Csefkó György tanterem és emléktáblája települési értéktárba történő felvételéhez Készítette: Ádámné Farkas Beáta (név). (aláírás) Pusztaszabolcs, 2014. május 10. (település, dátum) (P. H.)

Részletesebben

Családfa. Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb /46. Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Grün János? Apa.

Családfa. Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb /46. Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Grün János? Apa. Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Grün János? 1919 Grün Jánosné (szül. Weiner Emma)?? Krajcsik Jakab?? Krajcsik Jakabné (szül. Srézinger Berta) kb. 1852 1945/46 Apa Grün

Részletesebben

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én

Apám baráti köre az Adriai-tengeren 1917. VIII. 17-én GYERMEKKOROM 1917. május 21-én születtem Pilisvörösvárott. Apám, Fetter János géplakatos volt a Budapestvidéki Kõszénbánya Rt.-nél. Bevonulása elõtt az Erzsébet-aknánál (három község találkozásánál) a

Részletesebben

Futapest Crossfutás Csömör december 11.

Futapest Crossfutás Csömör december 11. Futapest Crossfutás Csömör 2011. december 11. Végeredmény 4 KM Gyerek 1. RAJSZKI LILI 1998 280 15:55 2. Turschl Bence 1999 241 16:56 3. Bócz Patricia 1998 244 16:59 4. Kiss Viktor Zsolt 1997 246 17:57

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24.

JEGYZŐKÖNYV. Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek. együttes, nyilvános üléséről november 24. Ügyszám: 24-161/2016. JEGYZŐKÖNYV Nyirád és Szőc Községek Önkormányzatai Képviselő-testületeinek együttes, nyilvános üléséről 2016. november 24. Nyirád 2016 1 Jegyzőkönyv Készült: Az ülés helye: Nyirád

Részletesebben

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK

HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK 1 KALOCSA VÁROS ÉRTÉKVÉDELMI RENDELET FOTÓMELLÉKLET Az értékvédelmi rendelet alkalmazása során a fotók alatt lévő megjegyzések szerint kell eljárni!! HELYI VÉDETT ÉPÜLETEK Alkony utca 8. Újvárosi óvoda

Részletesebben

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918)

A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) A SZABADKAI KÖZSÉGI FŐGYMNASIUM RÖVID TÖRTÉNETE (1860 1918) Az egykori szabadkai gimnázium épülete 8 A Szabadkai Községi Főgymnasium története 1861-ben kezdődött, amikor az 1747-ben alapított iskola megnyitotta

Részletesebben

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı

TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub. 1988. május 18. Alapító tagok: 1028 fı TUDOMÁNYOS DOLGOZÓK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 1988. május 14. TDDSZ alapítása, Metró Klub Alapító tagok: 1028 fı 1988. május 18. TDDSZ elsı országos választmányi ülése Megválasztott ügyvivı Bizottság:

Részletesebben

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján -

Kimutatás Nyírvasvári Község Önkormányzata által tűzifa juttatásban részesítettekről - 1/2013.(I.10.) önkormányzati határozat alapján - 1. 5-2/2013 Terdik Ferenc Kossuth 2. 1 m3 2. 5-4/2013 Nagy Ferencné Kossuth 17. 1 m3 3. 5-5/2013 Cseh Gyula Kossuth 20. 1 m3 4. 5-6/2013 Lukács György Kossuth 38. 1 m3 5. 5-7/2013 Deák László Kossuth 49/b.

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Az ülésen született döntések jegyzéke: Határozatok:

Az ülésen született döntések jegyzéke: Határozatok: 1 JEGYZŐKÖNYV CSÓR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2009. DECEMBER 11-ÉN TARTOTT NYÍLT ÜLÉSÉRŐL 2 Az ülésen született döntések jegyzéke: Határozatok: 160/2009. (XII. 11.) számú határozat a székesfehérvári

Részletesebben

Annus szobalányként dolgozott,

Annus szobalányként dolgozott, Annus döntése Annus szobalányként dolgozott, akkor már majdnem 10 éve, amikor az asszonya váratlan ajánlattal állt elő. Kedves Annuskám, tudja mennyire szeretjük magát, a férjem és én is. Családtagnak

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

Családfa. Bauer Sámuelné (szül. Weiss Léni) Kellermann??? Bauer Sámuel?? Kellermann?-né (szül.?)??

Családfa. Bauer Sámuelné (szül. Weiss Léni) Kellermann??? Bauer Sámuel?? Kellermann?-né (szül.?)?? Családfa Apai nagyapa Bauer Sámuel?? Apai nagyanya Bauer Sámuelné (szül. Weiss Léni) 1857 1920 Anyai nagyapa Kellermann??? Anyai nagyanya Kellermann?-né (szül.?)?? Apa Bauer Izidor 1879 1944 Anya Bauer

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes

miniszter 7959512 kabinetfőnök, főosztályvezető titkárságvezető, osztályvezető főosztályvezető -helyettes SZERVEZETI EGYSÉG NÉV MUNKAKÖR TELEFON E-MAIL CÍM FAX Miniszter dr. Trócsányi László miniszter 7959512 miniszter@im.gov.hu Miniszteri Kabinet Tari Sándor kabinetfőnök, 8961095 sandor.tari@im.gov.hu 7950729

Részletesebben

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Dr. Reichenfeld Zsigmond 1858 1933 Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) 1869 1944 Deutsch Dávid 1849 1903 Deutsch Dávidné (szül.

Részletesebben

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Katz??? Katz?-né?? Moskovits Zsigmond? 1921 Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek Apa Katz Mózes 1890 körül 1944 Anya Katz Bella

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai

XIII. 11. Jalsoviczky család iratai XIII. 11. Jalsoviczky család iratai 1735-1945 Terjedelem: 1,90 fm, 19 doboz, 19 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, 17. terem, 13-16. polc 1802-ben Jalsoviczky Mihály mészáros mestert saját kérésére,

Részletesebben

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl

Szakmai beszámoló. Vérzivataros évtizedek 1914-1944. MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Szakmai beszámoló Pályázati azonosító: 3508/01149 Vérzivataros évtizedek 1914-1944 MNL Hajdú-Bihar Megyei Levéltári Napokl Az idén 2014. november 18-19-én, immár 41.alkalommal került sor a Hajdú-Bihar

Részletesebben

Tájékoztató Jánossomorja Város Önkormányzatának tulajdonában álló lakáscélú ingatlanokról

Tájékoztató Jánossomorja Város Önkormányzatának tulajdonában álló lakáscélú ingatlanokról Tájékoztató Jánossomorja Város Önkormányzatának tulajdonában álló lakáscélú ingatlanokról 2016. november 10. Készítette: Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet Mosonszentpéteri városrész: 1. Ady

Részletesebben

Hirdetés leadásának dátuma: 2015.08.25.

Hirdetés leadásának dátuma: 2015.08.25. Főbérlő nélküli, bútorozott lakásban 1 szoba 2 fiú részére kiadó. Bérleti díj: 25 000 Ft/hó/fő+rezsi Kiadja: Németh Otília Telefon: 70/94-71-352 Megjegyzés: Egyetemhez közel Hirdetés leadásának dátuma:

Részletesebben

A Debreceni Református Kollégium

A Debreceni Református Kollégium A Debreceni Református ORANDO Kollégium ET LABORANDO Baráti Körének Hírlevele A Debreceni Református Kollégium Baráti Körének (KBK) Hírlevele 2013. január A tartalomból: A KBK elnökségének körlevele 475

Részletesebben

Communitas beszámoló

Communitas beszámoló Communitas beszámoló Az ösztöndíj legnagyobb részét nyersanyagokba fektettem, így születtek az új festményeim. Az összeg másik részét pedig arra használtam, hogy néhány utazást finanszírozzak a környező

Részletesebben

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve:

1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: I. A JAVASLATTEVŐ ADATAI 1. A javaslatot benyújtó (személy/intézmény/szervezet/vállalkozás) neve: Pannónia Kulturális Központ és Könyvtár 2. A javaslatot benyújtó személy vagy a kapcsolattartó személy

Részletesebben

MagyarOK A2+ munkalapok 1

MagyarOK A2+ munkalapok 1 1. Ismerkedünk munkalap / Kérdés Válasz 1. Jól hallom, hogy nem vagy magyar? Jól hallom, hogy nem magyar? 2. Hol dolgozol? Hol dolgozik? 3. Hol élsz? Hol él? 4. Mivel foglalkozol / foglalkozik? Milyen

Részletesebben

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk:

ZOMBA. 1. A település területére vonatkozó információk: ZOMBA 1. A település területére vonatkozó információk: Teljes terület 5729 Ebből szántó 4393 gazdasági erdő 356 védett terület 0 ipari hasznosítású 0 terület egyéb 980 Polgármesteri Hivatal: 7173 Zomba

Részletesebben

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor "Dr" b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs "állatorvos Dr" b: 1976 in Mad

Bödõk, Ilona b: 1947 in Csicsó Mad. Nagy, Tibor Dr b: 1946 in Mad m: 1976. Nagy, Szabolcs állatorvos Dr b: 1976 in Mad Nagy, Vilma b: 1911 in Csicsó d: 2005 in Csicsó anyja Pálffy Vilma Fél Antal d.u. Bödõk, Pál b: 1905 in Csicsó m: 1947 d: 1965 in Csicsó anyja Kollár M.Bödõk Ksz.Tarcsi Géza, Balá gy.k.sz. Beke Károly

Részletesebben

A választók névjegyzéke

A választók névjegyzéke A választók névjegyzéke 1. Czikhardt Gyula 41. Fekete Lídia 81. Tarcsi Béla 2. Egyházy Béla 42. Csizmadia Zoltán 82. Tarcsi Béláné 3. Egyházy Sarolta 43. Ifj. Csizmadia Zoltán 83. Kovács Gáspárné 4. Ifj.

Részletesebben

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL

ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL ÉSZAK-ERDÉLYBEN A HATÁRTALANUL PÁLYÁZATTAL Március 14-e és 17-e között iskolánk 7.-es csapata különleges irodalmi és történelmi emlékeket fedezett fel Észak-Erdélyben. A szállásunk és a bázisuk Koltón

Részletesebben

TRIANONI MOZAIK. Dr.Váry Albert könyve

TRIANONI MOZAIK. Dr.Váry Albert könyve 1 TRIANONI MOZAIK Dr.Váry Albert könyve 2 3 Szűcs László /1934-2008/: T A V A S Z Édesanyám: született Szatmári Teréz még a XIX. Század utolsó éveiben nyitotta sírós szemét a szép, de borzasztóan terhes

Részletesebben

A Budapest Főváros Kormányhivatala által használt ingatlanok listája

A Budapest Főváros Kormányhivatala által használt ingatlanok listája 1 6773/1, 6773/2 1012 Budapest, Logodi utca 38-40. Törvényességi Felügyeleti ; I. Kerületi Hivatal Építésügyi és Örökségvédelmi Osztály (I., II, III., XI, XII, XX, XXI, XXII, XXIII.) 2 7104/0/A/63 1013

Részletesebben

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926

Családfa. Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937. Freiberger Mór? 1904/05. Kauders Dávid 1854 1926 Családfa Apai nagyapa Kauders Dávid 1854 1926 Apai nagyanya Kauders Dávidné (szül. Steiner Franciska)?? Anyai nagyapa Freiberger Mór? 1904/05 Anyai nagyanya Freiberger Mórné (szül. Engel Laura) 1872 1937

Részletesebben

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7.

neve címe vezetője Kossuth u Dózsa Gy. u Kossuth tér Köztársaság tér Kálvin tér Kölcsey u. 7. Sorszám Település KSH-és megyekód 1. Bagamér 0920011-HB Bagamér i Közművelődési 2. Balmazújváros 0902918-HB Lengyel Menyhért i Nyilvános könyvtár neve címe vezetője Kossuth u. 5. 4286 Dózsa Gy. u. 1. 4060

Részletesebben

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA

ORFŰMAD TRIATLON FESZTIVÁL 2016 RÖVIDTÁV ÉS KÖZÉPTÁVÚ AMATŐR KUPA Triatlon rövid férfi -29 (7) 1 120 Molnár Máté 90 2:00:24 0:00 2 163 Mészáros Ádám 88 2:05:56 +5:31 3 131 Péter Balázs 91 2:10:18 +9:53 4 105 Kresz Péter Pál 0 2:35:43 +35:18 5 156 Czibolya Csaba 88 2:57:05

Részletesebben

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat

1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 1000-32/2008. 268/2008. sz. határozat J E G Y Z Ő K Ö N Y V Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2008. július 30-i rendkívüli

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Kerekes (Kleinberger) Arnold Interjúalany. Bence (Braun) Miklósné (szül. Wechsler Vera) 1918.

Családfa. Anyai nagyapa. Kerekes (Kleinberger) Arnold Interjúalany. Bence (Braun) Miklósné (szül. Wechsler Vera) 1918. Családfa Apai nagyapa Wechsler??? Apai nagyanya Wechsler?-né (szül. Spitzer Teréz)? 1880-as évek Anyai nagyapa Kerekes (Kleinberger) Arnold 1859 1937 Anyai nagyanya Kerekes (Kleinberger) Arnoldné (szül.

Részletesebben

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül.

Családfa. Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Hermin) 1897) (1850-es évek 1883) (1840-es évek. Anya. Apa. Kohn Sámuelné (szül. Családfa Apai nagyapa Kohn Simon (1840-es évek 1928 körül) Apai nagyanya Kohn Simonné (szül.: Smutzer Teréz) 1850-es évek 1890-es évek) Anyai Anyai nagyapa nagyanya Weisz Adolfné Weisz Adolf (szül.: Rosenstock

Részletesebben

MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK

MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK MEGVÁLTANDÓ SÍRHELYEK 2011. évben (az elhunytak névsorában) a nyilvántartás 2011/06/25 -i állapota alapján PESTI ÚTI TEMETŐ VIII-1-7 egyes sírhely Apu I-2-15 dupla sírhely Drága Jó Édesanyánk I-6-13 egyes

Részletesebben

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza

^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza A SZENT GYÖRGY TÉR TOPOGRÁFIAI VÁLTOZÁSAI ^4 5zení György tér és környéke részlet J. Hauy helyszínrajza 1687-ben nyomán ;PíWS«fit......... f... /í Szén? György tér és környéke 1753-ban részlet a Hadtörténeti

Részletesebben

Családfa. Spitzkopf Jenőné (szül. Baumgarten Róza) 1880-as évek D. Jakabné (szül. Silberstein Sarolta) Nincs adat. Spitzkopf Jenő?

Családfa. Spitzkopf Jenőné (szül. Baumgarten Róza) 1880-as évek D. Jakabné (szül. Silberstein Sarolta) Nincs adat. Spitzkopf Jenő? Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya D. Jakab D. Jakabné (szül. Silberstein Sarolta) Spitzkopf Jenő? 1943 Spitzkopf Jenőné (szül. Baumgarten Róza) 1880-as évek 1945 Apa D. Tibor

Részletesebben

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig

3 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 3 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent Erzsébet Árpád-házi Szent Kinga Árpád-házi Boldog Jolán Árpád-házi Szent Margit Szent Hedvig 2013 ( 2 ) Erzsébet sokat imádkozott Árpád-házi Szent Erzsébet Ünnepe:

Részletesebben

Nyitra felől Turóc-völgyébe

Nyitra felől Turóc-völgyébe Nyitra felől Turóc-völgyébe Felsőelefánt (Horné Lefantovce) Kisebbik kastélya eredetileg az 1369-ben létesült pálos kolostor, a rend tartományi főnökének székhelye és a novícius szerzetesek szemináriuma

Részletesebben

PILINYI PÉTER GAVLIK ISTVÁN. Józsefváros

PILINYI PÉTER GAVLIK ISTVÁN. Józsefváros PILINYI PÉTER GAVLIK ISTVÁN Józsefváros A Józsefvárosi Galériában, 2004. március 3-án tartott Budapesti Históriák elõadóesten M. Szûcs Ilona a Budapesti Városvédõ Egyesület Józsefvárosi Csoportjának elnöke

Részletesebben

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt.

A Tisza-part természeti szépségével, élővilágával ismerkedtünk, majd megvizsgáltuk a víz tisztaságát. Következő úti célunk Visk volt. Őseink útján járva A vecsési Halmi Telepi Általános Iskola húsz hetedik osztályos tanulója 2012. május 10.- 2012. május 13. között Ukrajnába utazott tanulmányi kirándulásra a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt.

Részletesebben

Tisztelt ráckevei választópolgárok!

Tisztelt ráckevei választópolgárok! Tisztelt ráckevei választópolgárok! Mindannyiunk számára újszerű lesz a vegyes választási rendszer alkalmazása, hiszen négy évvel ezelőtt még egészen más formában választottuk meg képviselőinket. Egy rövid

Részletesebben

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK

FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK FELNŐTT ORSZÁGOS BAJNOKOK Férfi egyes 1905. Redlich Béla 1906. Tolnai József 1907-08. László Albert 1909-10. Jacobi Roland 1911. Mechlovits Zoltán 1912. Pécsi Dániel 1925-26. Mechlovits Zoltán 1927. Glancz

Részletesebben

Családfa. Anya Klein Lázárné (szül.szalpéter Adél) (1881-1944) Apa Klein Lázár (1878-1944) Házastárs Interjúalany

Családfa. Anya Klein Lázárné (szül.szalpéter Adél) (1881-1944) Apa Klein Lázár (1878-1944) Házastárs Interjúalany Családfa Apai nagyapa Klein Mendel Wolf?-? Apai nagyanya Klein Mendelné (szül.weiser Aranka)?-1909 Anyai nagyapa Szalpéter??-? Anyai nagyanya Szalpéter?-né (szül. Holder Gizella)?-1944 Apa Klein Lázár

Részletesebben

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.)

1. TEVK 1. számú szavazókör (Művelődési és Ifjúsági Központ, Deák F. u. 6.) A 2010. október 3. napjára kitűzött helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán Kisújszállás városban működő szavazatszámláló bizottságok választott tagjai, póttagjai 1. TEVK

Részletesebben

Szentgyörgyi-napok 2012.

Szentgyörgyi-napok 2012. Szentgyörgyi-napok 2012. Sikeresen lezajlott a 2012. évi Szentgyörgyi-napok rendezvénysorozat. A versenyeken Bercel, Diósjenő, Érsekvadkert, Nagyoroszi, Nézsa, Nógrád, Nógrádsáp, Patak, Rétság, Romhány,

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5

a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5 a turisztikai szakma iránt érdeklődőknek 5 BEVEZETŐ ÉS KÖSZÖNÖM Ezen könyvet a HungarHotels és a Béke Szálloda valamikori dolgozói állították össze, hogy a közös munkának és az együtt megélt napok emlékének

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA FŐJEGYZŐ 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88)

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA FŐJEGYZŐ 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88) , Fax: (88) VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT HIVATALA FŐJEGYZŐ 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-021, Fax: (88)545-012 E-mail: mokfojegyzo@vpmegye.hu Szám: 02/32-6/2010. ELŐTERJESZTÉS a Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Kihirdetve: május 26. Kifüggesztve: május június 10. Józan Judit jegyzı

Kihirdetve: május 26. Kifüggesztve: május június 10. Józan Judit jegyzı 1 Kunszentmiklós Város Önkormányzat Képviselı-testületének 19/2011. (V. 26.) önkormányzati rendelete a házi orvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetekrıl Kihirdetve: 2011. május 26. Kifüggesztve:

Részletesebben

Családfa. Schlosz Bertalan?? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921. Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926. Schwarz??? Apa. Anya

Családfa. Schlosz Bertalan?? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921. Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926. Schwarz??? Apa. Anya Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Schwarz??? Schwarz?-né (szül.? Anna)? 1921 Schlosz Bertalan?? Schlosz Bertalanné (szül.?)? 1926 Apa Szántó (Schwarz) Miksa 1880/82 1950

Részletesebben

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ

Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó - Kis-hegy - Bödei-hegy - ZSIMBA-HEGY - KÁVÁSI KULCSOSHÁZ Zalaegerszegi TV torony és kilátó Babosdöbréte Dobronhegy Kandikó Jelzése: piros

Részletesebben

Könyvtár a Ménesi úton 1

Könyvtár a Ménesi úton 1 Markó Veronika Könyvtár a Ménesi úton 1 Az első évtizedek 2 Az 1895-ben Eötvös Loránd kezdeményezésére a minőségi tanárképzés céljával alapított (ekkor még a Csillag ma Gönczy Pál - utcában egy bérházban

Részletesebben

Javaslat a KERNSTOK-VILLA (NYERGESÚJFALU) KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI értéktárba történő felvételéhez

Javaslat a KERNSTOK-VILLA (NYERGESÚJFALU) KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI értéktárba történő felvételéhez (A 114/2013. (IV. 16.) Korm. rendelet melléklete alapján) Javaslat a KERNSTOK-VILLA (NYERGESÚJFALU) KOMÁROM-ESZTERGOM MEGYEI értéktárba történő felvételéhez Készítette: MIHELIK MAGDOLNA. (aláírás) NYERGESÚJFALU,

Részletesebben

"Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség!

Biciklitôl az űrhajóig (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! "Biciklitôl az űrhajóig" (A. Bak Péter magángyűjteménye) Kedves művészetszeretô, múzeumlátogató Közönség! Meghívom Önt a Városligetben lévô Közlekedési Múzeumba, ahol az Erzsébet teremben rendeztek kiállítást

Részletesebben

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály

X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály X. Megyei Erzsébet királyné Olvasópályázat 2. osztály Neved: Felkészítőd: Iskolád: Osztályod: 2013. 1 Általános tudnivalók Iskolánk, a nyirádi Erzsébet királyné Általános Iskola már tízedik alkalommal

Részletesebben

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján

A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján A DALLAMOK RENDJE a MNT I. kötete alapján II. A dallam magva s l s m A. 1. a) Csön-csön, gyűrű 677, 677* b) Csipi-csóka 32, 33 a) b) 2. b) Érik a meggyfa 535 f) Egyéb 555 3. a) Fehér liliomszál 540, 541

Részletesebben

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942

XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 XIII. 13. Búz-Fitos-Ugró családok iratai 1771-1942 Terjedelem: 0,40 fm, 4 doboz, 4 raktári egység Raktári helye: Nagykőrös, II. emeleti folyosó Amint az a mellékelt genealógiai táblázatból is kitetszik,

Részletesebben

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének

Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének Tiszaszentmárton község Önkormányzat Képviselı Testületének Településüzemeltetési és Összeférhetetlenséget Vizsgáló Bizottsági ülésének a) jegyzıkönyve b) határozata : 2/2015 Napirendi pontok: 1. A 2015.

Részletesebben

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül)

Családfa. Lichtwitz Ferdinándné (szül. Deutsch Jozefin) (1840-es évek- 1918 előtt) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Krausz Márkus (1840-1910 körül) Krausz Márkusné (1840 körül- 1913 körül) Lichtwitz Ferdinánd (1840-es évek- 1918 előtt) Lichtwitz Ferdinándné

Részletesebben

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti

Alapító tagok. Alakuló ülésen ( 1990. október 13.) és azt megelőzően belépők. légvédelmi-repülő-és űrhajózási/ hadművészeti Ács Tibor dr. Alabér László Amaczi Viktor Bali Zoltán Balogh Béla Balogh István Balogh Vilma dr. Bánki István Barna Géza dr. Bartos Jenő dr. bencsik istván Berka István dr Bihari Gábor dr. Bognár botond

Részletesebben

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv

Medgyesbodzás, Gábortelep telefonkönyv , Gábortelep telefonkönyv ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Mini ABC 5663 Széchenyi utca 39-68 425480 ÁFÉSZ, Medgyesegyháza és Bánkút Vegyesbolt 5664 Gábortelep, Vasút utca 44-68 425482 Annus Imréné 5664

Részletesebben

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém

Szent Mihály- Székesegyház. Veszprém Szent Mihály- Székesegyház Veszprém Alapítása I. Régészeti leletek utalnak arra, hogy már a 10. században is templom állt a helyén. A pannonhalmi apátság alapítólevele (1001) elsőként tesz említést a székesegyházról;

Részletesebben

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag.

Bonifert Zoltán. Korábban már volt képviselőtestületi tag. Bonifert Zoltán 44 év vállalkozó 21 éve élek Tahiban, feleségem Kollár Edit. 2 lányom van, 18 és 14 évesek. 23 éve vagyok vállalkozó. Bonifert Zoltánné Kollár Edit 43 év védőnő Korábban még nem volt képviselőtestületi

Részletesebben

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység

BÉRES JÚLIA. A Hortobágy mint tájegység Interdiszciplinaritás a régiókutatásban IV. BÉRES JÚLIA A Hortobágy mint tájegység 1. A Hortobágy Közép-Európa legnagyobb füves pusztája, mely a Tisza bal partján, a Hajdúságtól keletre, az Észak-Tiszántúlon

Részletesebben

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924

Családfa. Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951. Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina ) 1878 1941. Seiger Gottlieb 1864 1924 Családfa Apai nagyapa Lőrincz Dániel 1870 1929 Apai nagyanya Lőrincz Dánielné (szül. Grün Helén) 1876 1951 Anyai nagyapa Seiger Gottlieb 1864 1924 Anyai nagyanya Seiger Gottliebné (szül. Roth Hermina )

Részletesebben

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa

KÖRZETLEÍRÓ LISTA. Közterület neve jellege Kapubejárat tartomány Intervallum típusa Lapszám: 1 001. szavazókör, a Ve. 78. -a szerint a települési szintû lakóhellyel rendelkezö választópolgárok szavazására kijelölt szavazókör is Azonosító: 14-085-001-4, Cím: Napközi otthon, Bajcsy Zs.

Részletesebben

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház

1. melléklet. 10 274 HB lakóház. 2008 Ányos Pál u. 24 267 HB lakóház. 1 285 H Rupert -ház lakóház. 9 143 H lakóház. 1 2499 H lakóház 6 2470 H lakóház Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 6/202. (III.30.) rendelete az épített környezet értékeinek helyi védelméről. melléklet H B T Jelmagyarázat Homlokzati elemek, vakolatdíszek - architektúra,

Részletesebben

Családfa. Gárdonyi (Grünberger) Kinszki Árminné (szül. Schiller Paula) 1879 1944/45. Gárdonyi (Grünberger) Dávidné (szül. Brauner Hermina) 1869 1943

Családfa. Gárdonyi (Grünberger) Kinszki Árminné (szül. Schiller Paula) 1879 1944/45. Gárdonyi (Grünberger) Dávidné (szül. Brauner Hermina) 1869 1943 Családfa Apai nagyapa Kinszki Ármin 1860-as évek 1910 Apai nagyanya Kinszki Árminné (szül. Schiller Paula) 1879 1944/45 Anyai nagyapa Gárdonyi (Grünberger) Dávid 1861 1914 Anyai nagyanya Gárdonyi (Grünberger)

Részletesebben

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában

Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Történelmi Veszprém Klasszikus városnézés 2-2,5 órában Találkozó: Óváros tér/köd utcai parkoló Időtartam: 2-2,5 óra Ismerkedés Veszprémmel és a várnegyeddel Azoknak ajánljuk, akik előszőr járnak a városban,

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben