Logisztikai módszerek

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Logisztikai módszerek"

Átírás

1 BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztikai módszerek 5. Áruszállítási rendszerek II. dr. Prezenszki József - dr. Tóth Lajos egyetemi docens egyetemi docens

2 ek II. dr. Prezenszki - dr.. Tóth: Logisztikai módszerek - 5. Áruszállítási rendszer Főbb előnyei: A közúti áruszállítás viszonylag rövid az áruk eljutási ideje; a legsűrűbb vonalhálózattal rendelkezik, a járművek gyakorlatilag mindegyik fuvaroztató telephelyét közvetlenül ki tudják szol- gálni, ami háztól-házig fuvarozást tesz lehetővé. Így nincs szük- ség az áruk szállítás közbeni átrakására, minimálisra csökkenthe- tők a csomagolási ráfordítások, kisebb a dézsmálási veszély; szinte minden árufajta szállítását lehetővé teszi a szállítójárművek széles választéka; nagymértékű alkalmazkodóképesség a fuvaroztatók igényeihez (pl. a járműkiállítás időpontja), illetve azok változásaihoz; viszonylag kicsik a szállítás közbeni áruigénybevételek és az ebből származó árukárok; rugalmas a szerződéskötés és a tarifakialakítás.

3 4. Áruszállítási rendszerek I. dr. Prezenszki - dr.. Tóth: Logisztikai módszerek - Főbb hátrányai: A közúti áruszállítás nagymértékű függőség a külső környezeti hatásoktól, illetve az előre nem látható, nem tervezhető eseményektől, az időjárási hatásoktól, a forgalmi viszonyoktól (pl. várakozás a nemzetközi határátkelőhelyeken, városi forgalmi dugókban, közúti balesetek miatt); a vasúti szállításhoz képest nagyobb a szállítás fajlagos energia- igénye és környezetszennyező, illetve károsító hatása (zajterhelés, kipufogó gázok); egyszerre nagy árumennyiség továbbítására csak korláto- zottan alkalmas, mivel a járművek hossza korlátozott; a többi közlekedési alágazathoz képest leginkább élőmunka- igényes és leginkább balesetveszélyes; útvonal-korlátozások, hétvégi szállítási tilalmak korlátozhatják; a nemzetközi forgalom az egyes országok kölcsönös megálla- podásán alapuló engedély-kontingensekhez kötött.

4 ek II. dr. Prezenszki - dr.. Tóth: Logisztikai módszerek - 5. Áruszállítási rendszer A közúti áruszállítás járműveinek főbb csoportjai Általános célú Nyitott rakfelületű Zárt szekrényes Tehergépkocsik Pótkocsik Vontatók Speciális Önürítő - billenőszekrényes, Normál pótkocsik - kényszerürítésű, (rögzített szekrényes) -lejtős rakfelületű, Nyerges félpótkocsik - dömper (normál) Önrakodó - forgódarus, -emelőhátsófalas, - billenőkeretes, - konténerrakodó berendezéssel ellátott, -stb. Tartálykocsik - folyékony áruk szállítására, - fluidizálható áruk (pl. cement) szállítására, Hűtőgépkocsik -szellőzőberendezéssel ellátott, - izotermikus (termosz), -hűtőberendezéssel ellátott Egyéb különleges - bútorszállító, - betonszállító, -stb. Általános célú Közúti áruszállító járművek Speciális Billenőszekrényes pótkocsik Trélerek Speciális célú nyerges félpótkocsik - cementszállító, - tejszállító, - üzemanyag-szállító, -stb. Utánfutók Normál (trélerek vontatására) Nyerges (félpótkocsik vontatására)

5 - 5. Áruszállítási rendszerek II. A közúti szállítójárművek maximális szélességi mérete 2,5 m, maximális magassági mérete 4,0 m. m A járművek megengedett maximális hossza (m) a következő táblázatban olvasható. dr. Prezenszki - dr.. Tóth: Logisztikai módszerek Járműfajta Szóló jármű Nyerges szerelvény Pótkocsis szerelvény Magyarország EU-normatíva Egyéb országok ,

6 A közúti áruszállítás szervezésének és irányításának célja az, hogy a szállítási feladatokat - a fuvaroztatói igények gyors, rugalmas kielégítésének szem előtt tartásával - a szállítójárművek kapacitásának optimális kihasználásával, az üresfutások minimalizálását elérve oldják meg. dr. Prezenszki - dr.. Tóth: Logisztikai módszerek - 5. Áruszállítási rendszerek II. 5. Áruszállítási rendszerek II.

7 Az áruáramlatok forrásaiból kiinduló járatszervezés ÁRUFELADÓ ÁRUFELADÓ ÁRUFELADÓ ÁRUFELADÓ GYŰJTŐPONT GYŰJTŐPONT Távolsági áruszállítás ELOSZTÓPONT ELOSZTÓPONT ÁRUFOGADÓ ÁRUFOGADÓ ÁRUFOGADÓ ÁRUFOGADÓ A szállítási lánc B szállítási lánc dr. Prezenszki - dr.. Tóth: Logisztikai módszerek - 5. Áruszállítási rendszerek II.

8 Az árufogadói oldalról történő járatszervezés ÁRUFELADÓ ÁRUFELADÓ ÁRUFELADÓ ÁRUFELADÓ GYŰJTŐPONT GYŰJTŐPONT Távolsági áruszállítás ELOSZTÓPONT ELOSZTÓPONT GYŰJTÉS ÁRUFOGADÓ ÁRUFOGADÓ ÁRUFOGADÓ ÁRUFOGADÓ A szállítási lánc B szállítási lánc dr. Prezenszki - dr.. Tóth: Logisztikai módszerek - 5. Áruszállítási rendszerek II.

9 Koordinálatlan elosztóforgalom SZÁLLÍTÓ VÁLLALAT A SZÁLLÍTÓ VÁLLALAT B SZÁLLÍTÓ VÁLLALAT C Fogadó vállalat 1 Fogadó vállalat 3 Fogadó vállalat 5 Fogadó vállalat 2 Fogadó vállalat 4 Elosztókörút 1 Elosztókörút 2 Elosztókörút 3 dr. Prezenszki - dr.. Tóth: Logisztikai módszerek - 5. Áruszállítási rendszer ek II.

10 5. Áruszállítási rendszerek II. dr. Prezenszki - dr.. Tóth: Logisztikai módszerek - A különböző koordinálási módok a következők: gyűjtőkörjáratok szervezése, a különböző szállítási vállalatok együttműködésével; a szállítási vállalatok ún.. csoportközpont útján való együttműködése (terminál, áruforgalmi központ alkalmazása); az árufeladóktól a csoportközpontba történő ún.. köz- vetlen címzésen alapuló (elosztó) forgalom szervezés. Ehhez kapcsolódnak elsősorban a központosított szál- lítási megbízás-kidolgozási és járatszervezési (diszpo( diszpo- zíció kialakítási) módszerek, mint korszerű informatikai megoldások.

11 Szállításszervezés gyűjtőjáratokkal SZÁLLÍTÓ VÁLLALAT A SZÁLLÍTÓ VÁLLALAT B SZÁLLÍTÓ VÁLLALAT C Fogadó vállalat 1 Fogadó vállalat 3 Fogadó vállalat 5 Fogadó vállalat 2 Fogadó vállalat 4 Elosztókörjárat Gyűjtőkörjárat dr. Prezenszki - dr.. Tóth: Logisztikai módszerek - 5. Áruszállítási rendszerek II.

12 Szállításszervezés csoportközponttal SZÁLLÍTÓ VÁLLALAT A SZÁLLÍTÓ VÁLLALAT B CSOPORTKÖZPONT Fogadó vállalat 1 Fogadó vállalat 3 Fogadó vállalat 5 Fogadó vállalat 2 Fogadó vállalat 4 Elosztókörjárat Beszállítás a csoportközpontba dr. Prezenszki - dr.. Tóth: Logisztikai módszerek - 5. Áruszállítási rendszerek II.

13 5. Áruszállítási rendszerek II. dr. Prezenszki - dr.. Tóth: Logisztikai módszerek - Főbb előnyei: A vízi áruszállítás a többi közlekedési alágazathoz képest a legkisebb a szál- lítás fajlagos energiaigénye, ezért viszonylag olcsó, így a bel- vízi hajózás a vasút fő versenytársát jelentheti a tömegáru- szállítás területén; a többi közlekedési alágazathoz képest a legkisebb a kör- nyezetkárosító hatása; minden árufajta szállítására alkalmas; díjszabásai viszonylag rugalmasak.

14 ek II. dr. Prezenszki - dr.. Tóth: Logisztikai módszerek - 5. Áruszállítási rendszer Főbb hátrányai: A vízi áruszállítás viszonylag hosszú az áruk eljutási ideje; a feladó és a címzett közötti közvetlen szállítási kapcsolatok ki- alakítására nem alkalmas, az áruk közúti és/vagy vasúti felfuvarozására és ebből következően többszöri átrakására és esetleg köz- benső tárolására van szükség; a szállítási határidők átlagos időjárási viszonyok mellett betart- hatók, de akadályozó tényezőt jelenthet pl. a túl magas vagy a túl alacsony vízállás, vagy téli időszakban a befagyás, illetve jégzajlás; a többi közlekedési alágazathoz képest - különösen tengeri áruszállítás esetén - a legnagyobbak a szállítás közbeni áruigénybevé- telek (a mechanikai hatások mellett jelentősek lehetnek pl. a klimatikus hatások okozta igénybevételek is), ezért fokozott figyelmet kell fordítani az ilyen igény-bevételekre érzékeny áruk csomagolására. Az úgynevezett tengerbiztos csomagolások viszont jelentős költ- ségtöbbletet okozhatnak.

15 ek II. dr. Prezenszki - dr.. Tóth: Logisztikai módszerek - 5. Áruszállítási rendszer A vízi áruszállítás járműveinek főbb csoportjai Vontató- és tolóhajók Folyami hajók Tengeri hajók Folyami-tengeri hajók Uszályok (bárkák) Általános célú Speciális célú Önjáró áruszállító hajók Szárazáru szállító Folyékonyáru-szállító Különleges rakodású - cementszállító, - kavicsszállító, -stb. A vízi áruszállítás járművei Áruszállító hajók Folyékonyáru szállítók - nyersolaj-szállító, - gázszállító, - vegyianyagszállító Szárazáru szállítók - vegyesáru-szállító, - ömlesztett rakomány-szállító, - darabáru szállító Kombinált áruszállító -OBO, -O-O Hűtőhajók - gyümölcsszállító, - hússzállító, -stb. Egyéb speciális áruszállító - farakományt szállító, - ércszállító, -stb. Kombinált forgalmat lebonyolító hajók Kontérnerhajók Komphajók Ro-Ro hajók Bárkaszállító hajók - LASH, - SEABEE, - BACAT

16 A folyami fuvarozásra feladott áruk díjszabási szem- pontból darabáruként, uszályrakományként vagy részra- kományként továbbíthatók. dr. Prezenszki - dr.. Tóth: Logisztikai módszerek - 5. Áruszállítási rendszerek II. 5. Áruszállítási rendszerek II.

17 5. Áruszállítási rendszerek II. dr. Prezenszki - dr.. Tóth: Logisztikai módszerek - A tengeri áruforgalom: A vonalhajózást fenntartó társaságok hajóikat elő- re rögzített útvonalon, meghatározott kikötőérintési sorrenddel, meghatározott menetrend szerint üzemel- tetik,, és csak az adott kikötők közötti áruszállítást vállalnak a társaság által közzétett feltételek szerint és fuvardíj ellenében.

18 dr. Prezenszki - dr.. Tóth: Logisztikai módszerek - 5. Áruszállítási rendszer ek II. Szabad hajózás esetén a hajók nem egy előre meg- határozott útvonalon közlekednek, hanem oda men- nek,, ahol az elérhető legjobb fuvardíj mellett megfele- lő rakományt kapnak, és az adott rakomány rendelte- tési helye határozza meg a fuvarozási útvonalat is. A bérelt hajózásnak két fajtája ismeretes: az idő- és az útvonal-bérlet.

19 5. Áruszállítási rendszerek II. dr. Prezenszki - dr.. Tóth: Logisztikai módszerek - Főbb előnyei: A légi áruszállítás nagy szállítási távolságok esetén viszonylag rövid az áruk eljutási ideje. Az IATA (International Air Transport Association = Nemzetközi Légifuvarozási Szövetség) megállapításai szerint a légi áruszállítás előnye a közúti és a vasúti áruszállítással szemben már 800 km-es szállítási távolság felett ér- vényesül; a többi közlekedési alágazathoz képest viszonylag kicsik az árukat érő igénybevételek, ezért viszonylag kicsi a csomagolás költségigénye is; a szállítási határidők betartását egyedül a szélsőséges időjárási viszonyok zavarhatják.

20 ek II. dr. Prezenszki - dr.. Tóth: Logisztikai módszerek - 5. Áruszállítási rendszer Főbb hátrányai: A légi áruszállítás csak az áruk egy bizonyos köre esetén vehető számításba. Általában kiesnek a légi áruszállítás köréből az ömlesztett tömegáruk, valamint a nagytömegű, terjedelmes darabáruk. Viszonylag széles a légi szállításból kizárt áruk köre is, ilyenek pl.: a gyúlékony anyagok, a robbanóanyagok, a lőfegyverek és lőszerek, a radioaktív anyagok, a sűrített gázok, a mérgek és mérgező hatású anyagok, valamint az oxidáló vagy korrózióra hajlamos anyagok; az áruk repülőtérre való fel-, illetve elfuvarozására és emiatt gyakran többszöri átrakására, átmeneti tárolására van szükség, ami jelentős mértékben megnövelheti az áruk eljutási idejét. Az áruk eljutási idejének gyakran mindössze 10 %-át% teszi ki a tulaj- donképpeni légi szállítás időigénye;

21 - 5. Áruszállítási rendszerek II. dr. Prezenszki - dr.. Tóth: Logisztikai módszerek Főbb hátrányai (folytatás): A légi áruszállítás a többi közlekedési alágazathoz képest a legnagyobb a szállítás fajlagos energiaigénye, ezért viszonylag magasak a fuvardíjak; környezetvédelmi szempontból kedvezőtlen lehet a zajhatás, különösen akkor, ha a repülőtér lakott terület közelében van.

22 dr. Prezenszki - dr.. Tóth: Logisztikai módszerek - 5. Áruszállítási rendszerek II. merevszárnyú repülőgépek; - az utasforgalomból kivont, a légi áruszállítás céljaira átalakított személyszállító gépek; - személy- és áruszállításra egyaránt alkalmas repülőgépek; A légi áruszállítás járművei - kifejezetten áruszállítási célra kifejlesztett úgynevezett áruszállító repülőgépek. forgószárnyú repülőgépek - (helikopterek).

23 A légi egységrakomány-képző képző eszközök Bungalow-típusú konténer igloo Contour-típusú rakodólap igloo LD7-típusú rakodólap LD3-típusú kiskonténer dr. Prezenszki - dr.. Tóth: Logisztikai módszerek - 5. Áruszállítási rendszerek II.

24 A légi áruforgalom lehet: menetrend szerinti járat; áruszállító különjárat. dr. Prezenszki - dr.. Tóth: Logisztikai módszerek - 5. Áruszállítási rendszerek II.

25 Köszönjük megtisztelő figyelmüket! Köszönjük megtisztelő figyelmüket! dr. Prezenszki - dr. Tóth: Logisztikai módszerek. Tóth: Logisztikai módszerek - 5. Áruszállítási rendszerek II. 5. Áruszállítási rendszerek II.

ÁRUSZÁLLÍTÁSI MÓDOK ÉS ESZKÖZÖK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

ÁRUSZÁLLÍTÁSI MÓDOK ÉS ESZKÖZÖK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN ÁRUSZÁLLÍTÁSI MÓDOK ÉS ESZKÖZÖK A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN Áruszállítási módok: Közúti áruszállítás, Vasúti áruszállítás, Vízi áruszállítás, Légi áruszállítás, Csővezetékes áruszállítás, Kombinált áruszállítás.

Részletesebben

Termelési-szolgáltatási-logisztika mûveletek (ember-gép rendszer) Információáramlás. i-edik állapot. (i+1)-edik állapot.

Termelési-szolgáltatási-logisztika mûveletek (ember-gép rendszer) Információáramlás. i-edik állapot. (i+1)-edik állapot. SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKÁJA - FÓLIÁK Logisztikai alapok A logisztika fogalma: A termelési és szolgáltatási folyamatok elemeinek megvalósításához szükséges anyagáramlás, illetve a hozzá kapcsolódó információ

Részletesebben

LOGISZTIKA ÉS ÜZLETI MODELLEZÉS

LOGISZTIKA ÉS ÜZLETI MODELLEZÉS Írta: KOVÁCS ZOLTÁN LOGISZTIKA ÉS ÜZLETI MODELLEZÉS Egyetemi tananyag 2011 COPYRIGHT: 2011 2016, Dr. Kovács Zoltán, Szegedi Tudományegyetem Természettudományi és Informatikai Kar Számítógépes Optimalizálás

Részletesebben

Kombinált szállítási lehetőségek

Kombinált szállítási lehetőségek 8. ELŐADÁS KOMBINÁLT SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN A kombinált (multimodális) szállítás esetén egy szerződés keretében két vagy több szállítási alágazat vesz részt egy adott szállítási feladat megoldásában,

Részletesebben

A POLGÁRI SZÁLLÍTÁSI RENDSZEREK FAJTÁI, TÍPUSAI, MŰKÖDÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAI BEVEZETŐ GONDOLATOK A LOGISZTIKA ÉS A SZÁLLÍTÁS KIALAKULÁSÁRÓL

A POLGÁRI SZÁLLÍTÁSI RENDSZEREK FAJTÁI, TÍPUSAI, MŰKÖDÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAI BEVEZETŐ GONDOLATOK A LOGISZTIKA ÉS A SZÁLLÍTÁS KIALAKULÁSÁRÓL Boda Péter A POLGÁRI SZÁLLÍTÁSI RENDSZEREK FAJTÁI, TÍPUSAI, MŰKÖDÉSÉNEK SAJÁTOSSÁGAI Absztrakt A cikk a szállítási rendszereket foglalja össze, különös tekintettel azok lényegi elemeire, amelyek nélkül

Részletesebben

MUNKAANYAG. Kakuk Györgyi. Az árufuvarozás jogi szabályozása. A követelménymodul megnevezése: Közlekedésüzemvitel általános előírásainak alkalmazása

MUNKAANYAG. Kakuk Györgyi. Az árufuvarozás jogi szabályozása. A követelménymodul megnevezése: Közlekedésüzemvitel általános előírásainak alkalmazása Kakuk Györgyi Az árufuvarozás jogi szabályozása A követelménymodul megnevezése: Közlekedésüzemvitel általános előírásainak alkalmazása A követelménymodul száma: 0663-06 A tartalomelem azonosító száma és

Részletesebben

Logisztika vizsgafeladat

Logisztika vizsgafeladat Logisztika vizsgafeladat Választott téma: NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS TÉMAKÖRE KÍNÁBÓL MAGYARORSZÁGRA TÖRTÉNŐ SZÁLLÍTMÁNYOZÁS LEHETŐSÉGEINEK VIZSGÁLATA ÉS ÖSSZEHASONLÍTÁSA Andrási Zoltán és Mikesy Pongrác

Részletesebben

A kombinált fuvarozás a vasúti áruszállítás tükrében

A kombinált fuvarozás a vasúti áruszállítás tükrében A kombinált fuvarozás a vasúti áruszállítás tükrében 1 Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 1.1. A dolgozat célja... 1.2. Források... 2. Az Európai Unió közlekedéspolitikája... 3. Fuvarozási ágazatok az Európai

Részletesebben

1. Bevezetés... 3 2. Az Európai Unió közlekedéspolitikája... 4 3. Fuvarozási ágazatok az Európai Unióban... 6 4. Kombinált fuvarozás módjai...

1. Bevezetés... 3 2. Az Európai Unió közlekedéspolitikája... 4 3. Fuvarozási ágazatok az Európai Unióban... 6 4. Kombinált fuvarozás módjai... Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. A dolgozat célja... 3 1.2. Források... 3 2. Az Európai Unió közlekedéspolitikája... 4 3. Fuvarozási ágazatok az Európai Unióban... 6 3.1. Közúti fuvarozás... 6 3.2.

Részletesebben

Az érzelmi tényezők tudatos alkalmazása a közúti közlekedésben

Az érzelmi tényezők tudatos alkalmazása a közúti közlekedésben Az érzelmi tényezők tudatos alkalmazása a közúti közlekedésben Készítette: Autóvéd Kft. Készült a MAT támogatásával, az FSzH közreműködésével, 2010 ben. Tartalomjegyzék TARTALOMJEGYZÉK... 1 VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ...

Részletesebben

közlekedési kiadó 2002. Gácsi Zsanett Kiss Viktória Horváth Marianna Válsághatások a szállítmányozásra

közlekedési kiadó 2002. Gácsi Zsanett Kiss Viktória Horváth Marianna Válsághatások a szállítmányozásra Gácsi Zsanett Kiss Viktória Horváth Marianna Válsághatások a szállítmányozásra A 2008-ban kezdődő gazdasági világválság negatívan érintette a gazdaság minden ágazatát. Számos vállalkozás ment csődbe, közöttük

Részletesebben

Multimodális fuvarozás az EU-ban

Multimodális fuvarozás az EU-ban Multimodális fuvarozás az EU-ban Szerzők: Kiss Erika Kovács Judit Nagy Tímea Vezetőtanár: drd. Nagy Bálint Zsolt, egyetemi tanársegéd Babeş-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi kar

Részletesebben

Logisztikai módszerek

Logisztikai módszerek BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztikai módszerek 1. Anyagmozgatás II. dr. Prezenszki József - dr. Tóth Lajos egyetemi docens egyetemi docens 1. Anyagmozgatás

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Hadházi, Hargitai, Horváth, Simongáti, BME

Tartalomjegyzék. Hadházi, Hargitai, Horváth, Simongáti, BME Tartalomjegyzék Előszó... 7 1. A hajózásról általában... 8 1.1 A tengerhajózás szerepe... 8 1.2 A belvízi hajózás adottságai... 10 1.2.1 A belvízi hajózás előnyei és hátrányai... 11 1.2.2 A belvízi hajózás

Részletesebben

Közlekedésföldrajz. Közlekedés közlekedéstudomány (közlekedés)földrajz

Közlekedésföldrajz. Közlekedés közlekedéstudomány (közlekedés)földrajz Közlekedésföldrajz (Kizárólag oktatási célból készült összeállítás Kovács Ferenc, Ugróczky László és Erdősi Ferenc különböző műveiből) Összeállította: Lengyel Tamás Közlekedés közlekedéstudomány (közlekedés)földrajz

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS 1. Név: Nagy Dóra Szakdolgozat száma: Vi/38-11/2013. 2. Képzés megnevezése: BSc nappali 3. Szak: Nemzetközi gazdálkodás szakirány: Nemzetközi

Részletesebben

Az áruszállítás menedzsmentje

Az áruszállítás menedzsmentje Az áruszállítás menedzsmentje Az áruszállítási rendszerek feladatai Általános megfogalmazásban: anyagok, áruk, termékek helyváltoztatása az értékteremtı lánc résztvevıi között ill. egy vállalat különbözı

Részletesebben

A KOMBINÁLT ÁRUFUVAROZÁS HELYZETE ÉS SZEREPÉNEK NÖVELÉSE MAGYARORSZÁGON AZ EU-CSATLAKOZÁS IDEJÉN

A KOMBINÁLT ÁRUFUVAROZÁS HELYZETE ÉS SZEREPÉNEK NÖVELÉSE MAGYARORSZÁGON AZ EU-CSATLAKOZÁS IDEJÉN KÖRTÉLYESINÉ MOLNÁR TÜNDE * A KOMBINÁLT ÁRUFUVAROZÁS HELYZETE ÉS SZEREPÉNEK NÖVELÉSE MAGYARORSZÁGON AZ EU-CSATLAKOZÁS IDEJÉN. KOMBINÁLT ÁRUFUVAROZÁS FEJLŐDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEK MEGTEREMTÉSE Az EU

Részletesebben

Árképzési és díjszámítási folyamatok

Árképzési és díjszámítási folyamatok Novák Nándor Árképzési és díjszámítási folyamatok A követelménymodul megnevezése: A logisztikai ügyintéző speciális feladatai A követelménymodul száma: 0391-06 A tartalomelem azonosító száma és célcsoportja:

Részletesebben

PORTAL írásos oktatási segédanyag

PORTAL írásos oktatási segédanyag Teherszállítás városon belül 1 Előszó a tananyag használatához: A PORTAL projekt célja az EU kutatási eredmények gyorsabb adaptálása a helyi és regionális közlekedés szintjén. Ezt a célt új oktatási tananyagok

Részletesebben

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA. Fábos Róbert okl. mk. őrnagy

NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA. Fábos Róbert okl. mk. őrnagy NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM KATONAI MŰSZAKI DOKTORI ISKOLA Fábos Róbert okl. mk. őrnagy A katonai közúti anyagszállítások tervezését, szervezését és végrehajtását támogató informatikai rendszerek jelenlegi

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR LOGISZTIKA ÉS NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS.

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR LOGISZTIKA ÉS NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR LOGISZTIKA ÉS NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Levelező tagozat A VASÚT-KÖZÚT KOMBINÁLT FUVAROZÁS HELYZETE ÉS ARRA HATÁSSAL BÍRÓ TÉNYEZŐK

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika Szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika Szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika Szakirány A TÁVOL-KELETI KONTÉNERES ÁRUK SZÁLLÍTMÁNYOZÁSA SORÁN FELMERÜLŐ PROBLÉMÁK LEHETSÉGES MEGOLDÁSAI

Részletesebben

LOGISZIKAI SZÓTÁR, LOGISZTIKAI KIFEJEZÉSEK

LOGISZIKAI SZÓTÁR, LOGISZTIKAI KIFEJEZÉSEK Fogalom: LOGISZIKAI SZÓTÁR, LOGISZTIKAI KIFEJEZÉSEK ABC-elemzés ACTS ADET ADN ADR ADSL AEA AETR AFDT AICCF Meghatározás: Az ABC- elemzés a pareto-i elvnek a készletekre konkretizált eljárása. Lényege ennek

Részletesebben

Logisztika alapjai 3. Az elosztási logisztika menedzsmentje

Logisztika alapjai 3. Az elosztási logisztika menedzsmentje BME GTK Ipari Menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser Program Logisztika alapjai 3. Az elosztási logisztika menedzsmentje dr. Tóth Lajos egyetemi docens dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai

Részletesebben

RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ

RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány RAKTÁROZÁS, MINT LOGISZTIKAI FUNKCIÓ Készítette: Orvos Kinga Budapest, 2007 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Edutus Főiskola. TDK Dolgozat

Edutus Főiskola. TDK Dolgozat Edutus Főiskola TDK Dolgozat Készítették: Konzulens: Bottyán László Főiskolai mestertanár Kurucz Beáta Európai Uniós Üzleti Szakügyintéző Farnadi Brigitta Éva Kereskedelmi Szakmenedzser 2012 A raktározás

Részletesebben

Információtartalom vázlata. A veszélyes anyagok fogalma, tulajdonságai. Az osztályozás alapelvei. RID előírások. ADN előírások, IMDG kódex.

Információtartalom vázlata. A veszélyes anyagok fogalma, tulajdonságai. Az osztályozás alapelvei. RID előírások. ADN előírások, IMDG kódex. Egy üzletfelének kérésére röviden adjon felvilágosítást arról, hogy mi tekinthető veszélyes árunak! A veszélyes áruk milyen tipikus tulajdonságokkal rendelkezhetnek? Milyen nemzetközi előírások szabályozzák

Részletesebben

A közúti szállítmányozás

A közúti szállítmányozás A közúti szállítmányozás A közúti árufuvarozás A nagymennyiségő rendszeres közúti árufuvarozásnak alapfeltétele volt a motorizációs fejlıdés és az úthálózat kiépítése. Nyugat-Európában az 1950-es években

Részletesebben

KÖZLEKEDÉS ÉS TÁRSADALOM

KÖZLEKEDÉS ÉS TÁRSADALOM KÖZLEKEDÉS ÉS TÁRSADALOM A projekt címe: Egységesített Jármű- és mobilgépek képzés- és tananyagfejlesztés A megvalósítás érdekében létrehozott konzorcium résztvevői: KECSKEMÉTI FŐISKOLA BUDAPESTI MŰSZAKI

Részletesebben