v.4 [hii s ZENZORTECHNIKAJ JSS 1112 Budapest Repulötéri üt 2. Tel: (+36-1) Fax: (+36-1) Szakvélemény mm. ir.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "v.4 [hii s ZENZORTECHNIKAJ JSS 1112 Budapest Repulötéri üt 2. Tel: (+36-1) 309-0030 Fax: (+36-1) 309-0031 Szakvélemény mm. ir."

Átírás

1 - - [hii s ZENZORTECHNIKAJ 0TIFIC, JSS 1112 Budapest Repulötéri üt 2. Tel: (+36-1) Fax: (+36-1) KJLLIBRALO NAT /2011..,... E-mai{: Szakvélemény Megrendelö neve: Honeywell Szabályozástechnikai Kft. CIme: 1133 Budapest, Petneházy utca 2-4. Vizsgalando eszköz megnevezése: Háztartási CO érzékelö és jelzô késztilék TIpusa: XC7O, XC100, XC100D Gyártási számok: XC7O XC XCIOOD I v.4 Ellenôrzô müszer: TIpusa: Crowcon Tetra Gyártási szárna: / TIpusa: Crowcon Tetra3 Gyártási szárna: /01-1 ; Vizsgálati módszer: MSZ EN :2011 szabvány pontja szerint A bevizsgálás alapja az MSZ EN :2011 szabvány, mely alapján a következöket kell a szén-rnonoxid érzékelôknek teljesiteni: 3opprn-es gáz esetén 120 percen belül nern szabad riasztást adnia a késztiléknek 5opprn-es gáz estén 60 percen belül nem szabad riasztást adnia, viszont 60 és 90 perc be kell riasztania a készüléknek. 1 O0ppm-es gáz esetén 10 percen beltil nern szabad riasztást adnia, viszont 10 és 40 perc be kell riasztania a készuléknek. 300pprn-es gáz esetén 3 percen beltil be kell riasztania a készüléknek A bevizsgalásra beszállitott szén-rnonoxid érzékelô készülékek az adott szabványt, a 3opprn-es, az 5opprn-es, a looppm-es és a 300pprn-es szén-monoxid gazzal végzett vizsgalat esetén teijesitették. Budapest, 2014.j(ilius 16. mm. ir. megbizott 1

2 J G/438/2014 Laborvizs2álati j egyzôkönyv Megrendelö neve: Honeywell Szabályozástechnikai Kft. CIme: 1133 Budapest, Petneházy utca 2-4. Telefon: Kalibrálás helye: rnegrendelo telephelyën / laboratóriurnban Kalibrálás idôpontja: j(ilius 16. Ellenörzö müszer: Méräeszköz megnevezése: G A Z V E S Z E L Y E L Z 0 TIpusa: Crowcon Tetra Gyártási száma: / TIpusa: Crowcon Tetra3 Gyártási száma: /01-1 A készülékek kalibrálási bizonyitványa csatolva,,kaiibráisi jegyzdkonyv kiegeszites -hez. Vizsgalando eszköz megnevezése: Háztartási CO érzékelö és jelzô készulék TIpusa: XC7O Gyártási szárna: Gyártó neve: Honeywell Analytics Ltd. F Al lapota: kal ibralasra alkalmas alkalmatlan Vizsgalati módszer: MSZ EN :2011 szabvány pontja szerint 1. mérési sorozat A gázosszeteteli hiteles anyagmintákkal (HA) végzett ellenörzés eredménye 1001 rnbar légnyornáson, 27,5 C hôrnérsékleten. 1-liteles 1äz./bizonii> He1yes El1enôrz Riasztás Riasztás MinösItés* anyagminta szarna ertek muszer altal beerkezesenek jeizese.. v rnert eflek adeje.,. 1350/GKL.Kbiz- Szen-monoxid 158/2011 3O4pprn 3O4pprn 2p is <3 perc rnegfelelt 1 350/GKL.Kbiz Szén-rnonoxid 158/2011 loopprn loopprn 23p 38s perc megfelelt gázkeverövel Szén-monoxid ppm 53ppm ló l5p perc megfelelt 1350/GKL.Kbiz- 120 Szén-rnonoxid 158/2011 3Opprn 3Opprn nincs riasztás percig rnegfelelt gázkeverôvel n incs 1

3 L!!.1 KALIBRALO NAT /2011 [IIh S zerizo FTEt H N KAJ 1112 Budapest Repuloteri it 2. 1 Tel: (+36-1) Fax: (+36-1) E-ma H:szenzortecI 3zoitéchnika,hu 1lF1c,, OO mérési sorozat A gazosszeteteli hiteles anyagmintákkal (HA) végzett ellenörzés eredménye 1003 mbar Iegnyomáson, 29,5 C hömérsékleten. Hiteles He1ye Ellenörzö Riasztás Riastá anyagminta száma érték müszer által beérkezésének jëlzés ideje,. 1350/GKL.Kbiz- Szen-monoxid 158/2011 3O4pprn 3O4ppm 2p 6s <3 perc megfelelt 1350/GKL.Kbiz Szén-monoxid 158/2011 looppm looppm 22p 25s perc megfelelt gázkeverôvel Szén-rnonoxid 251 S3pprn S3ppm ló 12p perc megfelelt 1350/GKL.Kbiz- 120 Szén-monoxid 158/2011 3opprn 3Opprn nines riasztás percig megfelelt gázkeverôvel nines A kalibrálás eredô mérési bizonytalansága: A közölt kiterjesztett mérési bizonytalansag a standard bizonytalanság k = 2-vel szorzott értéke, ami norrnális eloszlás esetén kozelitôleg 95 %-os fedési valoszinüsegnek felel meg. A standard bizonytalanság meghatározása az EA 4/02 kiadványnak megfelelöen történt. A kalibrálás eredménye visszavezethetô az országos etalonra. A kalibrálás eredménye a talált nietrológiai jellernzôket rogziti. *A minósités az MSZ EN :2011 alapján a rnegrendelô kérésére történt. Budapest, ji1ius 16. Gal 1st n sk. mm. ir. megbizott (.i,7..\ Doc %,ter 0 labor 2-0$d 2

4 GK Szenzortechnika Kalibráló Laboratóriurn 1112 Budapest, Repülotéri üt 2. Tel.: Tel.Ifax: Megrendelés száma: SZM00364/2014. BizonyItvány száma: G/43 8/2014. Oldalszám: 1. oldal, összesen: 1 KALIBLALÔ NAT I KALIBRALASI BIZONYITVANY Megrendelo neve: Honeywell Szabályozástechnikai Kft CIme: 1133 Budapest, Petneházy utca 2-4 Kalibrálás helye: megrendelo telephelyén / laboratóriumban Kalibrálás idopontja: julius 10. Méroeszközmegnevezése: GAZVESZELY-JELZO TIpusa: XC7O Gyártási száma: Gyárto neve: Honeywell Analitics Ltd Allapota: kalibrálásra alkalmas I] alkalmatlan LI Telefon: Kalibrálás módja: SZT 2011/01. A gázosszetételi hiteles anyagmintákkal (HA) végzett ellenorzés eredménye 1003 mbar legnyomason, 27.5 C homérsékleten. Hiteles anyagmint Palacksz./bizonyItvány sz. Helyes érték Mért érték SzámItott Mérési érték bizonytalanság Szén-monoxid 1350/GKL.Kbiz-158/ ppm 30 ppm - 6 ppm gázkeverovel Szén-monoxid 1350/GKL.Kbiz-158/ ppm 50 ppm - 6 ppm gázkeverovel Szén-monoxid 1350/GKL.Kbiz- 100 ppm 100 ppm - 6 ppm 158/201 1 gázkeverovel Szén-monoxid 1350/GKL.Kbiz-158/ ppm 300 ppm - 6 ppm A kalibrálás eredo mérési bizonytalansága: A közölt kiterjesztett mérési bizonytalanság a standard bizonytalanság k 2-vel szorzott értéke, ami normális eloszlás esetén közelitoleg 95 %-os fedési valószinuségnek felel meg. A standard bizonytalanság meghatározása az EA 4/02 kiadványnak megfeleloen történt. A kalibrálás eredménye visszavezetheto az országos etalonra. A kalibrálás eredménye a talált metrológiai jellemzoket rogziti. A vevo a méroeszköz minositését kérte IX nem kérte LI A minosités alapja: MSZ EN :2011 szabvány pontja megfelelt nem felelt meg LI nem minositheto LI A vevo az üjrakalibrálási idoköz megadását Az üjrakalibrálási idoköz alapja A méroeszköz üjrakalibrálási idoköze kérte LI nem kérte I] A kalibrálási bizonyitvány kiadható. Budapest, ju1i 7A 0.f ál István sk. mm. ir. megbizott WI Németh NoM laboráns ;) A jelen bizonyitvány csak teijes forrnájában érvényes, kivonatos rnásolat csak a kibocsátó szervezet hozzajárulásával készitheto.

5 , mert ertek ideie Laborvizsgálati I eyzôkönyv G/439/2014!!JI Tel: (+36-1) Fax: (+36-1) ,.r,,,,.... I 1112 Budapest RepulOteri üt 2. KALIBRALO NAT /2011 E-ma TIpusa: XCIOO CIme: Kalibrálás helye: Kalibrálás idöpontja: 1133 Budapest, Petneházy utca 2-4. E L Z 0 Telefon: Honeywell Szabályozástechnikai Kft. S ZEN ZO RTEC H NI KAI 0TFJC. Megrendelô neve: TIpusa: Crowcon Tetra Mérôeszköz megnevezése: C A Z V E S Z E L Y J Ellenôrzô müszer: TIpusa: Crowcon Tetra3 Gyártási szárna: / Szén-monoxid A készülékek kalibrálási bizonyitványa csatolva,,kalibrálási jegyzökonyv kiegeszités -hez. 1. mérési sorozat A gázosszeteteli h iteles anyagrn intákkal (HA) végzett e I Ienörzés eredrnénye 1001 mbar Iégnyomáson, 27,5 C hömérsékleten /GKL.Kbiz- 158/2011 3O4pprn 3O4ppm 2pls <3perc megfelelt 1 anyagminta szánia érték müszer által beórkezésének jelzàse Hiteles aaeicsz./bizonytwány Helyes Ellenorzo Riasztas Riasztas 2014.jiilius 16. Gyártási szárna: Gyártó neve: Honeywell Analytics Ltd. Vizsgálando eszköz megnevezése: Háztartási Co érzékelô és jelzô készülék Gyártási szárna: /01-1 Allapota: kalibrálásra alkalmas alkalmatlan Vizsgálati rnódszer: MSZ EN :2011 szabvány pontja szerint Szén-rnonoxid 158/2011 loopprn IOOpprn 24p 23s perc rnegfelelt Szén-monoxid ppm S3pprn ló isp perc megfelelt Szén-monoxid 158/2011 3Opprn 3Opprn nincs riasztás percig megfelelt 1350/GKL.Kbiz rnegrendelö telephelyén / laboratóriumban 1350/GKL.Kbiz- 120 gázkeverövel gázkeverôvel nincs I

6 iuert. (IIlI SZENZDRTECHNIIJ 1112 Budapest RepulOtéri üt 2. Tel: (+36-1) Fax: (+36-1) E-maTh szenzortechl.ortechnika.hu 0TTFJc..OO8 Q. 2. mérési sorozat A gázosszetételi hiteles anyagrnintákkal (HA) végzett ellenôrzés eredrnénye 1003 mbar legnyornason, 29,5 C hôrnérsékleten. Hiteles óksz./bizonemy Helyes Ellenôrzô Riasztás Rasztás Minôsits* anyagminta száma c érték inliszer által beérkezsének jeizése ertek ickie..,. 1350/GKL.Kbiz- Szen-monoxid 158/2011 3O4ppm 3O4ppm 2p 2s < 3 perc megfelelt 1350/GKL.Kbiz Szén-rnonoxid 158/2011 looppm looppm 22p 32s perc megfelelt gázkeverôvel kozött Szén-monoxid 251 S3ppm S3ppm ló l2p perc megfelelt 1350/GKL.Kbiz- 120 Szén-monoxid 158/ Oppm 3oppm nincs riasztás percig megfelelt gázkeverövel nincs A kalibrálás eredó mérési bizonytalansága: A közölt kiterjesztett mérési bizonytalanság a standard bizonytalanság k = 2-vel szorzott értéke, ami normális eloszlás esetén kozelitôleg 95 %-os fedési valószinüségnek felel meg. A standard bizonytalansag meghatározása az EA 4/02 kiadványnak megfelelôen történt. A ka!ibrálás eredménye visszavezethetô az országos etalonra. A kalibrálás eredménye a talált metrologiai jellemzöket rogziti. *A minösités az MSZ EN :2011 alapján a megrendelô kérésére történt. Budapest, jiilius 16. Gal Istvan sk. mm. ir. megbizott ø/_ is\,. Docs Pet, Iaborvezet 2

7 GK Szenzortechnika Kalibráló Laboratórium Megrendelés száma: SZM00364/ Budapest, Repülotéri üt 2. BizonyItvány száma: G/439/2014. Tel.: Oldalszám: 1. oldal, összesen: 1 Tel./fax: KALIBRALO NAT /2011 KALIBRALASI BIZONYITVANY Megrendelo neve: Honeywell Szabályozástechnikai Kft CIme: 1133 Budapest, Petneházy utca 2-4 Telefon: Kalibrálás helye: megrendelo telephelyén / laboratoriumban Kalibrálás idopontja: jñlius 10. Méroeszközmegnevezése: GAZVESZELY JELZO TIpusa: XC100 Gyártási száma: Gyártó neve: Honeywell Analitics Ltd Allapota: kalibrálásra alkalmas alkalmatlan D Kalibrálás módja: SZT 2011/01. A gázösszeteteli hiteles anyagmintákkal (HA) vegzett ellenorzés eredménye 1003 mbar légnyomáson, 27.5 C homérsékieten. Hiteles anyagmint Palacksz./bizonyItvány sz. Helyes érték Mért érték SzámItott Mérési érték bizonytalanság Szén-monoxid 1350/GKL.Kbiz-158/ ppm 30 ppm - 6 ppm gázkeverovel Szén-monoxid 1350/GKL.Kbiz-158/ ppm 50 ppm - 6 ppm gázkeverovel Szén-monoxid 1350/GKL.Kbiz- 100 ppm 100 ppm - 6 ppm 158/201 1 gázkeverovel Szén-monoxid 1350/GKL.Kbiz-158/ ppm 300 ppm - 6 ppm A kalibrálás eredo mérési bizonytalansága: A közölt kiterjesztett mérési bizonytalanság a standard bizonytalansag k = 2-vel szorzott értéke, ami normális eloszlás esetén kozelitoleg 95 %-os fedési valoszinuségnek felel meg. A standard bizonytalansag meghatározása az EA 4/02 kiadványnak megfeleloen törtdnt. A kalibrálás eredménye visszavezetheto az országos etalonra. A kalibrálás eredménye a talált metrológiai jellemzoket rögziti. A vevo a méroeszköz minositését kérte Xl nern kérte E A minosités alapja: MSZ EN :2011 szabvány pontja megfelelt IXI nem felelt meg nem minositheto D A vevo az üjrakalibrálási idoköz megadasat kérte IZ nem kérte IXI Az üjrakalibrálási idoköz alapja A méroeszköz üjrakalibrálási idoköze A kalibrálási bizonyitvány kiadható. Budapest, jniiy1if Istvá sk. NémNt jj mi ir. megbizott labo A jelen bizonyitvány csak teijes fonnájában érvényes, kivonatos rnásolat csak a kibocsátó szervezet hozzájárulásával készitheto.

8 J (IIIJISZENZDRTECHNKAJ NAT / Budapest Repulotéri it 2. Tel: (+364) Fax: (+36-1) wwwszenzortechnika. hu G/440/2014 Laborvizs2álati I eyzôkönyv Megrendelô neve: CIme: Kalibrálás helye: Kalibrálás idôpontja: Honeywell Szabályozástechnikai Kft Budapest, Petneházy utca 2-4. rnegrendelô telephelyén / laboratóriumban julius 16. Telefon: Ellenôrzô müszer: Mérôeszköz megnevezése: G A Z V E S Z E L Y E L Z 0 TIpusa: Crowcon Tetra Gyártási szárna: / TIpusa: Crowcon Tetra3 Gyártási szárna: /01-1 A készülékek kalibrálási bizonyitványa csatolva,,kalibrálási jegyzôkonyv kiegészités -hez. Vizsgálandó eszköz megnevezése: Háztartási CO érzékelô és jelzô készulék TIpusa: XC100D Gyártásiszáma: Gyártó neve: Honeywell Analytics Ltd. Allapota: kalibrálásra alkalmas alkalmatlan Vizsgalati rnódszer: MSZ EN :2011 szabvány pontja szerint 1. mérési sorozat A gázosszetételi hiteles anyagmintákkal (HA) végzett ellenörzés eredménye 1001 rnbar Iégnyornáson, 27,5 C hömérsékleten. Hiteles Helyes Ellenörzö Riasztás Riasztás anyagniinta szárna érték müszer által heérkezésének jeizése s mért.ërtk dej. 1350/GKL.Kbiz:, Szen-rnonoxid 158/2011 3O4ppm 3O4pprn 2p 3s <3 perc rnegfelelt 1350/GKL.Kbiz Szén-rnonoxid 158/2011 loopprn loopprn 23p 53s perc megfelelt gázkeverôvel Szén-rnonoxid 251 S3pprn S3ppm ló 15p perc megfelelt 1350/GKL.Kbiz- 120 Szén-rnonoxid 158/2011 3oppm 3oppm nincs riasztás percig megfelelt gázkeverôvel nincs 1

9 2. mérési sorozat a. (IIII SZENZDRTECHNIKA 1112 Budapest RepulOteri üt 2. Tel: (+36-1) Fax: (+36-1) hu E-m&l: A gázosszetételi hiteles anyagrnintakkal (I-IA) végzett ellenörzés eredménye 1003 rnbar Iégnyornáson, 29,5 C hömérsékleten. - Hiteles 4fksz./bizou9itvñ;) Ellenörzö Riaszts Riasztás Minösités* anyagminta száma inüszer által beérkezésnek jelzése 1TJ( idej.,. 1350/GKL.Kbiz- Szen-monoxid 158/2011 3O4ppm 3O4ppm 2p 8s < 3 perc megfelelt 1350/GKL.Kbiz Szén-rnonoxid 158/201 1 loopprn loopprn 22p 35s pere megfelelt gázkeverövel Szén-rnonoxid ppm 53pprn Ió l3p perc rnegfelelt 1350/GKL.Kbiz- 120 Szén-monoxid 158/2011 3oppm 30ppm nincs riasztás percig megfelelt gázkeverövel nincs j. A kalibrálás eredö mérési bizonytalansága: A közölt kiterjesztett mérési bizonytalanság a standard bizonytalanság k 2-vel szorzott értéke, ami normális eloszlás esetén kozelitöleg 95 %-os fedési valósziniiségnek felel meg. A standard bizonytalanság rneghatarozása az EA 4/02 kiadványnak rnegfelelôen történt. A kalibrálás eredrnénye visszavezethetö az országos etalonra. A kalibrálás eredménye a talált rnetrologiai jellernzöket rogziti. *A rninôsités az MSZ EN :2011 alapján a rnegrendelö kérésére történt. Budapest, jti1ius 16. /ØZO Gal István sk. mm. ir. megbizott Dócs Peter Iaborvezetó x.?. 2

10 GK Szenzortechnika Kalibrálô Laboratórium Megrendelés száma: SZM00364/ Budapest, Repülotéri üt 2. BizonyItvány száma: G/440/2014. Tel.: Oldalszám: 1. oldal, összesen: 1 Tel./fax: [I Ii KALIBRALO NAT /2011 KALIBRALASI BIZONYITVANY Megrendelo neve: Honeywell Szabályozástechnikai Kft CIme: 1133 Budapest, Petneházy utca 2-4 Telefon: Kalibrálás helye: megrendelo telephelyén / laboratóriumban Kalibrálás idopontja: julius 10. Méroeszköz megnevezése: G A Z V E S Z E L Y J E L Z 0 TIpusa: XC100D Gyártási száma: Gyártó neve: Honeywell Analitics Ltd Allapota: kalibrálásra alkalmas alkalmatlan El Kalibrálás módja: SZT 2011/01. A gázosszetételi hiteles anyagmintákkal (HA) végzett ellenorzés eredménye 1003 mbar légnyomáson, 27.5 C homérsékieten. Hiteles anyagmint Palacksz./bizonyItvány sz. Helyes érték Mért érték Számitott Mérési érték bizonytalanság Szén-monoxid 1350/GKL.Kbiz-158/ ppm 30 ppm - 6 ppm gázkeverovel Szén-monoxid 1350/GKL.Kbiz-158/ ppm 50 ppm - 6 ppm gázkeverovel Szén-monoxid 1350/GKL.Kbiz- 100 ppm 100 ppm - 6 ppm 15 8/20 llgázkeverovel Szén-monoxid 1350/GKL.Kbiz-158/ ppm 300 ppm - 6 ppm A kalibrálás eredo mérési bizonytalansága: A közölt kiterjesztett mérési bizonytalanság a standard bizonytalanság k = 2-vel szorzott értéke, ami normális eloszlás esetén kozelitoleg 95 %-os fedési valoszinuségnek felel meg. A standard bizonytalansag meghatározása az EA 4/02 kiadványriak megfeleloen történt. A kalibrálás eredménye visszavezetheto az országos etalonra. A kalibrálás eredménye a talált metrológiai jellemzoket rögziti. A vevo a méroeszköz minositését kérte lxl nem kérte El A minosités alapja: MSZ EN :2011 szabvány pontja megfelelt l] nem felelt meg El nem minositheto El A vevo az üjrakalibrálási idoköz megadasat kérte El nem kérte l Az üjrakalibrálási idoköz alapja A méroeszköz üjrakalibrálási idoköze A kalibrálási bizonyitvány kiadható. Budapest2Ol 4.juQ /ñ J/ J \ ii Gal Ist án sk. \ NémèNotbN, J mm. ir. megbizott laboá L Ajelen bizonyitvány csak teijes forrnájában érvényes, kivonatos másolat csak a kibocsátó szervezet hozzájárulásával készitheto.

11 Szenzortechnika Kalibrá!ó Laboratórium 1112 Budapest, Repülötëri Ut 2. Tel.: TeI./fax: Megrendeles száma: SZM00364/ BizonyItvány szárna: G/435/2014. Oldalszám: 1. oldal, összesen: 1 L4LIBaALO NM-2-O222I2O11 KALIBRALASI BIZONYITVANY Megrendelö neve: Honeywell Szabályozástechnikai Kft. CIme: 1133 Budapest, Petneházy utca 2-4. Telefon: Kalibrálás helye: megrendelô telephelyén / laboratóriumban Kalibrálás idopontja: julius 10. Méröeszközmegnevezése: GAZVESZELY JELZO TIpusa: Crowcon Tetra Gyártási szárna: / Gyárto neve: Crowcon Ltd. Allapota: kalibrálásra alkalmas IX alkalmatlan LI Kalibrálás módja: SZT GK 201 1/01. A gázosszeteteli hiteles anyagmintákkal (HA) végzett ellenôrzés eredménye 1003 mbar legnyomáson, 27.5 C hörnérsékleten. Hiteles Anyagminta Palacksz./bizonyItvány sz. Helyes érték Mért érték SzámItott érték Mérési bizonytalanság Szén-monoxid 1350/GKL.Kbiz-158/ ppm ppm - 4 ppm A kalibrálás eredô mérési bizonytalansága: A közölt kiterjesztett mérési bizonytalanság a standard bizonytalanság k = 2-vel szorzott értéke, ami normális eloszlás esetén kozelitôleg 95 %-os fedési valósziniisegnek felel meg. A standard bizonytalanság rneghatarozasa az EA 4/02 kiadványnak rnegfelelöen történt. A kalibrálás eredrnénye visszavezethetö az országos etalonra. A kalibrálás eredménye a talált inetrologiai jellemzöket rogziti. A vevö a mérôeszköz minôsitését kérte II A minösités alapja: gyartói niüszerkonyv megfelelt II nem felelt meg LI nem kérte LI nem minösithetô LI A vevô az üjrakalibrálási idököz megadásat Az Ujrakalibrálási idôköz aiapja A méröeszköz ñjrakalibrálási idôköze A kalibrálási bizonyitvány kiadható. kérte LI nern kérte IXI Budapest, julius 10. 4Zo miii. ir. megbizott DOcs Péte? Iaborvezet6 tér2. Ajelen bizonyitvány csalc teljes forrnájában érvényes, kivonatos másolat csak a kibocsáto szervezet hozzãjárulásával készithetô.

12 GK Szenzortechnika Kaljbrdló Laboratórium Megrendelés száma: SZM00364/ Budapest, RepulOtéri üt 2. BizonyItvány száma: G/434/2014. Tel.: Tel./fax: Oldalszám: 1. oldal, összesen: I - KALIBR.ALO NAT !201 I KALIBRALASI BIZONYITVANY Megrendelô neve: Honeywell Szabályozástechnikai Kft. CIme: 1133 Budapest, Petneházy utca 2-4. Telefon: Kallbrálás helye: rnegrendelö telephelyén / laboratóriurnban Kallbrálás idöpontja: julius 10. Méröeszkozmegnevezese: GAZVESZELY JELZO TIpusa: Crowcon Tetra3 Gyártási száma: /01-1 Gyarto neve: Crowcon Ltd. Allapota: kalibrálásra alkalmas Xl alkalmatlan LI Kallbrálás módja: SZT 2011/01. A gázosszeteteli hiteles anyagrnintákkal (HA) végzett ellenôrzés eredrnénye 1003 mbar légnyomáson, 27.5 C hömérsékleten. Hiteles Anyagminta Palacksz./bizonyItvány sz. - Helyes érték Mért érték SzárnItott érték Mérési bizonytalansag Szén-monoxid 1350/GKL.Kbiz-158/ ppm ppm 4 ppm - A kalibrálás eredö mérési bizonytalansága: A közölt kiterjesztett mérési bizonytalanság a standard bizonytalanság k = 2-vel szorzott értéke, ami normális eloszlás esetén kozelitoleg 95 %-os fedési valoszinisegnek felel meg. A standard bizonytalanság meghatározása az EA 4/02 kiadványnak rnegfele lôen történt. A kalibrálás eredrnénye visszavezethetö az országos etalonra. A kalibrálás eredménye a talált metrologiai jellemzôket rogziti. A vevö a méröeszköz minösitését kérte IX] nem kérte LI A rninösités alapja: gyártói mflszerkonyv megfelelt IX] nem felelt meg LI nern rninösithetö LI A vevô az iijrakalibrálási idôköz rnegadását kérte LI nern kérte Xl Az tjrakalibrá1ási idököz alapja A méröeszköz üjrakalibrálási idôköze A kalibrálási bizonyitvány kiadható. Budapest, jñlius /f t\ Gal Istvan sk. Dócs Pét % mm. ir. megbizott 1aborvezet 11/ 4 /ôféri 2:, Ajelen bizonyitvány csak teijes formájában érvényes, kivonatos másolat csak a kibocsáto szervezet hozzájárulásával készithetö.

13 Nemzeti Akkreciitáló TestUlet Gálistváii \1- H. I tigvvezetö 1, irsiam: NAT-2-fl2i %,enirtebxuka Kit I ntciu Smund ( ut BudjptsL Fain: AkkcditiIi tiiui daiel Reptllitéri tii Jj,rfJ( )/,J A Sieii iika Krrn i_tvéjcini Kit. II RcpUIitári üt 2. trc1nt.rc uiditott akk ditt1s c1jini c.r.l cnekcnt a N iuic I ükt (11 1)1çs Ttcnvi itt 1c2. adot. SliIh ; AkkrtHiaIt 13iiowaga a 2(H)5. V LXX\7ITI iori v 1 2. I ) I kc dc huii }IaIc 1kIw/sa\ ii a Szenzortechnika liiztrrnsághchnikai és Kiirnyezetvédelmi Kfi (1112 Budapest. RepüIii&i th I) rëszëre kaiibr1ciiahorairi ninként I. kémia lab ratriunhi éc hclys7ini kaiihráksa területre a NAT-2M222/2011 nvilvãntartãsi szümon november 23t6I november 22- ig rvthiyescn az MSZ EN IS(:)/IL( i szahvänynak vaio rnegmet6séget igalo1( akkreditit stituszt odaitéli. A rédetcs akkreditált területet a határozai részét kpe Részletezö Okiraa adla meg, A Netnzcti AkkreditiIü TestUlet a nyi1vántartába vëteli dij ngflzest kivetüen a ëvi LXXVIII. töcvény 6. (4) hekezdés alapjãn ai akkreditáli /er e,etet, arnnnviberi az akkrediut stthusa iennill november 22 ig nyilvántartásba veszi, - -

14 . Sur.,. - Nemzeti Akkreditáló Testület ( RESZLETEZO OKIRAT a IVA T2-O222/2OIi nvihdntartdsi szcimi akkrediiã7t stdtusi,o A Srzor1echnk Biztanágtechuikai é KÜnyC7eVdeITfl Kh. (1112 Budapea. RpU1tri (ii 2 akkrediták területe: 1. az akkredtb terülctfwz tartozó lahoratóriurni kauhrálások: Knhbrihandó nries Etalonnal mért, vag Kn1ihrá1si é A kalibrálási szim köz (agy a m&endi reprodukáh &ték, nnresi 4járiis azono gjegy mnnyg> mgneveé iflctve tarwminy képess&g sitója k Kémia izvelyc1k, gizëkekk Lghet izk és gök (L WOARH HidmWin %A1H 12 %ARH Amm6nia 1). 60(30 ppm (nin 0 P30ppmnilrn 0 ppm ui1n 6 ppm (nfn) flxign o3c(n/n (ri Sn -dixid o.. i çt 0,5(n1fl 0 0(3%(rlrn % n1n) SZ1GK Sznnonoxd Kénhidrngn 0.. l()oppm(nlrn rin ui/jo 0 0(30 ppm ui/ru o 50 ppm ui/ru 3 ppm (n/ru 0,3 ppm (n/n :tu d ppm (flj 1 ppm (ran) 0 1(300 ppm (n/n) 5ppm (n/n).2 J

15 4. III VI a évi LXXVIII. törvény felhatalmazása alapján elismeri, hogy a Authorized by the law LXXVIII of200s the Hungarian Accreditation Board recognizes that november 22. NAT I Ii Iii Az akkreditálási okirat érvényes CALIBRATION LABORATORY kategóriába az alábbi számon bejegyzi KALIBRALOLABORATORIUM 1112 Budapest, Repillbtéri at 2. megfelel az MSZ EN ISO/IEC szabvány követehnénycinek és a complies with the criteria ofmszeniso/ieci 7025:2005 standard as and has been assigned registration number Az akkreditálás teriiletét az akkreditálási határozat tartalmazza. The scope ofaccreditation is specified in the accreditation decision. The accreditation certificate is valid until The accreditation certificate is issued a NemzetiAkkredi tiyvetoi azgatoja Director ofthe Hungarian Accreditation Board 7 IU. Az akkreditálási okirat kiadva Budapest, november 23. Szenzortechnika Biztonságtechnikai és Környezetvédelmi Kft. A NEMZETI AKKREDITALO TESTULET ACCREDITATION CERTIFICATE AKKREIMTALASI OKIRAT

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. Útmutató nem szabványos NAR-18-VIII. 2. kiadás. 2002. január

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. Útmutató nem szabványos NAR-18-VIII. 2. kiadás. 2002. január NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Útmutató nem szabványos kalibrálási eljárások tartalmára és felépítésére NAR-18-VIII 2. kiadás 2002. január 2 / 8 1. Bevezetés A NAT Metrológiai

Részletesebben

LG-III. Galla Jánosné, 2012. ÓE BGK AGI

LG-III. Galla Jánosné, 2012. ÓE BGK AGI LG-III. Galla Jánosné, 2012. 1 1. Mérési adatok feldolgozás 1.1.A mérési eredmény megadása 1.2.A mérés dokumentálása 2. A vállalati mérőeszközök nyilvántartása 3. A mérés jogi vonatkozásai, előírások 3.1.A

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16 1. kiadás 2004. szeptember EA-4/16 EA útmutató a mennyiségi vizsgálatok

Részletesebben

formája a körvizsgálat. Az említett útmutató Fücsök Ferenc Eur. Ing (MAROVISZ) ffucsok@mailbox.hu

formája a körvizsgálat. Az említett útmutató Fücsök Ferenc Eur. Ing (MAROVISZ) ffucsok@mailbox.hu MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS QUALITY ASSURANCE BESZÁMOLÓ A MAROVISZ ELSŐ JÁRTASSÁGI KÖRVIZSGÁLATÁRÓL REPORT ABOUT THE PROFICIENCY TEST OF MAROVISZ FÜCSÖK FERENC Kulcsszavak: ultrahangos vastagságmérés, körvizsgálat,

Részletesebben

Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata

Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási és felügyeleti vizsgálati eljárás szabályzata NAR-01 15. kiadás Hatálybalépés: 2015. február 27. Tartalomjegyzék oldal Bevezetés

Részletesebben

Az akkreditálási jel használata és az akkreditált státuszra való hivatkozás

Az akkreditálási jel használata és az akkreditált státuszra való hivatkozás NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási jel használata és az akkreditált státuszra való hivatkozás szabályai NAR-08 8. kiadás Hatálybalépés: 2013. december 17. 1/15

Részletesebben

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel

Feltétel. Quattro. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Feltétel Quattro Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás személybiztosítási kiegészítővel Ügyféltájékoztató QUATTRO fo lya ma tos dí jas, be fek te té si egy sé gek hez kö tött élet biz to sí tás

Részletesebben

ÚJ HONEYWELL SZÉN MONOXID VÉSZJELZŐK X SERIES

ÚJ HONEYWELL SZÉN MONOXID VÉSZJELZŐK X SERIES Honeywell ÚJ HONEYWELL SZÉN MONOXID VÉSZJELZŐK X SERIES Tisztelt Partnerünk! Kérem olvassa át tájékoztatónkat az új szén monoxid vészjelző családunkról! Amennyire lehet röviden fogalmaztunk és csak a legfontosabb

Részletesebben

A METROLÓGIÁRÓL ÉS A MÉRÉSÜGYRÕL RÖVIDEN

A METROLÓGIÁRÓL ÉS A MÉRÉSÜGYRÕL RÖVIDEN A METROLÓGIÁRÓL ÉS A MÉRÉSÜGYRÕL RÖVIDEN 2004 MÉRÉSÜGYI KÖZLEMÉNYEK AZ ORSZÁGOS MÉRÉSÜGYI HIVATAL HIVATALOS LAPJA A szerkesztésért felelõs: Dr. Pákay Péter az Országos Mérésügyi Hivatal elnöke Szerkesztõ:

Részletesebben

Mérések visszavezethetősége

Mérések visszavezethetősége Mérések visszavezethetősége ISO 15189:2003(E) 5.6.2. MSZ EN ISO/IEC 17025:2001 5.6. NAR-20-IX D.2. Horváth Andrea NAT ODL-SZAB Szegedi Tudományegyetem Klinikai Kémia Intézet Az előadás az IFCC Joint Committee

Részletesebben

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal

183. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 1540, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. de cem ber 19., péntek 183. szám Ára: 1540, Ft TARTALOMJEGYZÉK 2008: XCVI. tv. A cég nyil vá nos ság ról, a bí ró sá gi cég el já rás ról és a vég el

Részletesebben

A mérési bizonytalanság becslése a vizsgálólaboratóriumok gyakorlatában

A mérési bizonytalanság becslése a vizsgálólaboratóriumok gyakorlatában A mérési bizonytalanság becslése a vizsgálólaboratóriumok gyakorlatában Készítette: Szegény Zsigmond Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Műszaki-technológiai

Részletesebben

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS!

AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA FELHÍVÁS! á á á é é ť ť é é ó Ó ď Á é í é ú é é é LVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2649-2784. OLDAL 2007. október 31. AZ EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA ÁRA: 1113 FT FELHÍVÁS! Fel hív juk tisz telt Ol va só ink

Részletesebben

224. sz. JOGOSULT SZEMÉLY Institut pro testování a certifikaci, a.s., Zlín, Cseh Köztársaság ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY STO AO 224 2077/2005/a sz.

224. sz. JOGOSULT SZEMÉLY Institut pro testování a certifikaci, a.s., Zlín, Cseh Köztársaság ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY STO AO 224 2077/2005/a sz. 224. sz. JOGOSULT SZEMÉLY Institut pro testování a certifikaci, a.s., Zlín, Cseh Köztársaság ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY STO AO 224 2077/2005/a sz. kiadva a Cseh Köztársaság kormánya későbbi előírásokkal

Részletesebben

Feltétel. MultiInvest Plusz. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Egyszeri díjas. Érvényes 2014. március 15-tôl

Feltétel. MultiInvest Plusz. Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Egyszeri díjas. Érvényes 2014. március 15-tôl Feltétel MultiInvest Plusz Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Egyszeri díjas Érvényes 2014. március 15-tôl Ügyféltájékoztató Tisz telt Part ne rünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá

Részletesebben

Feltétel. Bónusz Pro III.

Feltétel. Bónusz Pro III. Feltétel Bónusz Pro III. Ügyféltájékoztató Tisztelt Partnerünk! Kér jük, hogy biz to sí tá si aján la tá nak aláírá sa elôtt fi gyel me sen ol vas sa el az igény fel mé rés alap ján Ön nek aján lott ter

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Hatályos: 2008. november 7. 10. kiadás

NEMZETI TESTÜLET. Hatályos: 2008. november 7. 10. kiadás NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET ALAPSZABÁLY 10. kiadás Hatályos: 2008. november 7. Tartalomjegyzék oldal Bevezetõ rendelkezések 3/34 I. A Nemzeti Akkreditáló Testület jogállása, feladatai 3/34 II. A NAT tagjai,

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 22., péntek. 123. szám. Ára: 1110, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. au gusz tus 22., péntek. 123. szám. Ára: 1110, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. au gusz tus 22., péntek 123. szám Ára: 1110, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. augusztus 22., péntek 123. szám Ára: 1110, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 3., csütörtök. 98. szám. Ára: 1325, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 3., csütörtök. 98. szám. Ára: 1325, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 3., csütörtök 98. szám Ára: 1325, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. július 3., csütörtök 98. szám Ára: 1325, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. jú li us 25., péntek. 109. szám. Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. jú li us 25., péntek 109. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY

ÉME ÉPÍTŐIPARI MŰSZAKI ENGEDÉLY Építésügyi Minőségellenőrző Innovációs Nonprofit Kft. ÉMI ÉPÍTÉSÜGYI MINŐSÉGELLENŐRZŐ INNOVÁCIÓS NONPROFIT KORLÁTOLT FELELŐSSÉGŰ TÁRSASÁG H-1113 Budapest, Diószegi út 37. Levélcím: H-1518 Budapest, Pf

Részletesebben

HORVÁTH GÉZÁNÉ PRECIZITÁS ÉS PONTOSSÁG AZ IGAZSÁGÜGYI ANALÍZISBEN A VÉRALKOHOL KONCENTRÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA SORÁN

HORVÁTH GÉZÁNÉ PRECIZITÁS ÉS PONTOSSÁG AZ IGAZSÁGÜGYI ANALÍZISBEN A VÉRALKOHOL KONCENTRÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA SORÁN HORVÁTH GÉZÁNÉ PRECIZITÁS ÉS PONTOSSÁG AZ IGAZSÁGÜGYI ANALÍZISBEN A VÉRALKOHOL KONCENTRÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA SORÁN Az Igazságügyi Szakértıi és Kutató Intézetek véralkohol vizsgálatot végzı laboratóriumaiban

Részletesebben

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004)

Újhelyi Imre Élelmiszeripari Közép- és Felsõfokú Szakképzõ Intézmény és Kollégium ajánlati felhívása nyílt eljárás megindítására (11904/2004) 424 Közbeszerzési Értesítõ, a Közbeszerzések Tanácsa Hivatalos Lapja (2005. I. 5.) 1. szám 17) Az ajánlatkérõ jelen ajánlattételi felhívásban megadott - nál elõbbi befejezést (mûszaki elõteljesítést) elfogad.

Részletesebben

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet

3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 3/2003. (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet az építési termékek műszaki követelményeinek, megfelelőség igazolásának, valamint forgalomba hozatalának és felhasználásának részletes szabályairól Az épített

Részletesebben

7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 17., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal

7. szám A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA. Budapest, 2008. ja nu ár 17., csütörtök TARTALOMJEGYZÉK. Ára: 895, Ft. Oldal A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HIVATALOS LAPJA Budapest, 2008. ja nu ár 17., csütörtök 7. szám Ára: 895, Ft TARTALOMJEGYZÉK 5/2008. (I. 17.) FVM r. A növényegészségügyi feladatok végrehajtásának részletes szabá

Részletesebben

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki

X A Közbeszerzések Tanácsa (Szerkesztőbizottsága) tölti ki 3. melléklet a /2009. ( ) IRM rendelethez KÖZBESZERZÉSI ÉRTESÍTŐ A Közbeszerzések Tanácsának Hivatalos Lapja 1024 Budapest, Margit krt. 85. Fax: 06 1 336 7751, 06 1 336 7757 E-mail: hirdetmeny@kozbeszerzesek-tanacsa.hu

Részletesebben

4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási. (2013. április 7-tõl hatályos szöveg)

4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási. (2013. április 7-tõl hatályos szöveg) 4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról (2013. április 7-tõl hatályos szöveg) A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetérõl,

Részletesebben

Ajánlat. Medália Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás

Ajánlat. Medália Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Ajánlat Medália Befektetési egységekhez kötött életbiztosítás Életbiztosítás Ajánlatszám: 395-516 Ajánlat Biztosítás- közvetítô neve: Díjelôleg csekk azonosító száma: UL Érkeztetés: Kötvényszám: Kódja:

Részletesebben

45072 MAGYAR KÖZLÖNY 2009. évi 183. szám

45072 MAGYAR KÖZLÖNY 2009. évi 183. szám 45072 MAGYAR KÖZLÖNY 2009. évi 183. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter, az igazságügyi és rendészeti miniszter és a környezetvédelmi és vízügyi miniszter 77/2009. (XII. 15.) KHEM IRM

Részletesebben

ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.laptop.hu weboldal használatáról. 2015. július 23.

ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.laptop.hu weboldal használatáról. 2015. július 23. ONLINE ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) a www.laptop.hu weboldal használatáról 2015. július 23. 1. Preambulum Üdvözöljük honlapunkon! Köszönjük, hogy vásárlása során bennünket tisztel meg bizalmával!

Részletesebben