v.4 [hii s ZENZORTECHNIKAJ JSS 1112 Budapest Repulötéri üt 2. Tel: (+36-1) Fax: (+36-1) Szakvélemény mm. ir.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "v.4 [hii s ZENZORTECHNIKAJ JSS 1112 Budapest Repulötéri üt 2. Tel: (+36-1) 309-0030 Fax: (+36-1) 309-0031 Szakvélemény mm. ir."

Átírás

1 - - [hii s ZENZORTECHNIKAJ 0TIFIC, JSS 1112 Budapest Repulötéri üt 2. Tel: (+36-1) Fax: (+36-1) KJLLIBRALO NAT /2011..,... E-mai{: Szakvélemény Megrendelö neve: Honeywell Szabályozástechnikai Kft. CIme: 1133 Budapest, Petneházy utca 2-4. Vizsgalando eszköz megnevezése: Háztartási CO érzékelö és jelzô késztilék TIpusa: XC7O, XC100, XC100D Gyártási számok: XC7O XC XCIOOD I v.4 Ellenôrzô müszer: TIpusa: Crowcon Tetra Gyártási szárna: / TIpusa: Crowcon Tetra3 Gyártási szárna: /01-1 ; Vizsgálati módszer: MSZ EN :2011 szabvány pontja szerint A bevizsgálás alapja az MSZ EN :2011 szabvány, mely alapján a következöket kell a szén-rnonoxid érzékelôknek teljesiteni: 3opprn-es gáz esetén 120 percen belül nern szabad riasztást adnia a késztiléknek 5opprn-es gáz estén 60 percen belül nem szabad riasztást adnia, viszont 60 és 90 perc be kell riasztania a készüléknek. 1 O0ppm-es gáz esetén 10 percen beltil nern szabad riasztást adnia, viszont 10 és 40 perc be kell riasztania a készuléknek. 300pprn-es gáz esetén 3 percen beltil be kell riasztania a készüléknek A bevizsgalásra beszállitott szén-rnonoxid érzékelô készülékek az adott szabványt, a 3opprn-es, az 5opprn-es, a looppm-es és a 300pprn-es szén-monoxid gazzal végzett vizsgalat esetén teijesitették. Budapest, 2014.j(ilius 16. mm. ir. megbizott 1

2 J G/438/2014 Laborvizs2álati j egyzôkönyv Megrendelö neve: Honeywell Szabályozástechnikai Kft. CIme: 1133 Budapest, Petneházy utca 2-4. Telefon: Kalibrálás helye: rnegrendelo telephelyën / laboratóriurnban Kalibrálás idôpontja: j(ilius 16. Ellenörzö müszer: Méräeszköz megnevezése: G A Z V E S Z E L Y E L Z 0 TIpusa: Crowcon Tetra Gyártási száma: / TIpusa: Crowcon Tetra3 Gyártási száma: /01-1 A készülékek kalibrálási bizonyitványa csatolva,,kaiibráisi jegyzdkonyv kiegeszites -hez. Vizsgalando eszköz megnevezése: Háztartási CO érzékelö és jelzô készulék TIpusa: XC7O Gyártási szárna: Gyártó neve: Honeywell Analytics Ltd. F Al lapota: kal ibralasra alkalmas alkalmatlan Vizsgalati módszer: MSZ EN :2011 szabvány pontja szerint 1. mérési sorozat A gázosszeteteli hiteles anyagmintákkal (HA) végzett ellenörzés eredménye 1001 rnbar légnyornáson, 27,5 C hôrnérsékleten. 1-liteles 1äz./bizonii> He1yes El1enôrz Riasztás Riasztás MinösItés* anyagminta szarna ertek muszer altal beerkezesenek jeizese.. v rnert eflek adeje.,. 1350/GKL.Kbiz- Szen-monoxid 158/2011 3O4pprn 3O4pprn 2p is <3 perc rnegfelelt 1 350/GKL.Kbiz Szén-rnonoxid 158/2011 loopprn loopprn 23p 38s perc megfelelt gázkeverövel Szén-monoxid ppm 53ppm ló l5p perc megfelelt 1350/GKL.Kbiz- 120 Szén-rnonoxid 158/2011 3Opprn 3Opprn nincs riasztás percig rnegfelelt gázkeverôvel n incs 1

3 L!!.1 KALIBRALO NAT /2011 [IIh S zerizo FTEt H N KAJ 1112 Budapest Repuloteri it 2. 1 Tel: (+36-1) Fax: (+36-1) E-ma H:szenzortecI 3zoitéchnika,hu 1lF1c,, OO mérési sorozat A gazosszeteteli hiteles anyagmintákkal (HA) végzett ellenörzés eredménye 1003 mbar Iegnyomáson, 29,5 C hömérsékleten. Hiteles He1ye Ellenörzö Riasztás Riastá anyagminta száma érték müszer által beérkezésének jëlzés ideje,. 1350/GKL.Kbiz- Szen-monoxid 158/2011 3O4pprn 3O4ppm 2p 6s <3 perc megfelelt 1350/GKL.Kbiz Szén-monoxid 158/2011 looppm looppm 22p 25s perc megfelelt gázkeverôvel Szén-rnonoxid 251 S3pprn S3ppm ló 12p perc megfelelt 1350/GKL.Kbiz- 120 Szén-monoxid 158/2011 3opprn 3Opprn nines riasztás percig megfelelt gázkeverôvel nines A kalibrálás eredô mérési bizonytalansága: A közölt kiterjesztett mérési bizonytalansag a standard bizonytalanság k = 2-vel szorzott értéke, ami norrnális eloszlás esetén kozelitôleg 95 %-os fedési valoszinüsegnek felel meg. A standard bizonytalanság meghatározása az EA 4/02 kiadványnak megfelelöen történt. A kalibrálás eredménye visszavezethetô az országos etalonra. A kalibrálás eredménye a talált nietrológiai jellernzôket rogziti. *A minósités az MSZ EN :2011 alapján a rnegrendelô kérésére történt. Budapest, ji1ius 16. Gal 1st n sk. mm. ir. megbizott (.i,7..\ Doc %,ter 0 labor 2-0$d 2

4 GK Szenzortechnika Kalibráló Laboratóriurn 1112 Budapest, Repülotéri üt 2. Tel.: Tel.Ifax: Megrendelés száma: SZM00364/2014. BizonyItvány száma: G/43 8/2014. Oldalszám: 1. oldal, összesen: 1 KALIBLALÔ NAT I KALIBRALASI BIZONYITVANY Megrendelo neve: Honeywell Szabályozástechnikai Kft CIme: 1133 Budapest, Petneházy utca 2-4 Kalibrálás helye: megrendelo telephelyén / laboratóriumban Kalibrálás idopontja: julius 10. Méroeszközmegnevezése: GAZVESZELY-JELZO TIpusa: XC7O Gyártási száma: Gyárto neve: Honeywell Analitics Ltd Allapota: kalibrálásra alkalmas I] alkalmatlan LI Telefon: Kalibrálás módja: SZT 2011/01. A gázosszetételi hiteles anyagmintákkal (HA) végzett ellenorzés eredménye 1003 mbar legnyomason, 27.5 C homérsékleten. Hiteles anyagmint Palacksz./bizonyItvány sz. Helyes érték Mért érték SzámItott Mérési érték bizonytalanság Szén-monoxid 1350/GKL.Kbiz-158/ ppm 30 ppm - 6 ppm gázkeverovel Szén-monoxid 1350/GKL.Kbiz-158/ ppm 50 ppm - 6 ppm gázkeverovel Szén-monoxid 1350/GKL.Kbiz- 100 ppm 100 ppm - 6 ppm 158/201 1 gázkeverovel Szén-monoxid 1350/GKL.Kbiz-158/ ppm 300 ppm - 6 ppm A kalibrálás eredo mérési bizonytalansága: A közölt kiterjesztett mérési bizonytalanság a standard bizonytalanság k 2-vel szorzott értéke, ami normális eloszlás esetén közelitoleg 95 %-os fedési valószinuségnek felel meg. A standard bizonytalanság meghatározása az EA 4/02 kiadványnak megfeleloen történt. A kalibrálás eredménye visszavezetheto az országos etalonra. A kalibrálás eredménye a talált metrológiai jellemzoket rogziti. A vevo a méroeszköz minositését kérte IX nem kérte LI A minosités alapja: MSZ EN :2011 szabvány pontja megfelelt nem felelt meg LI nem minositheto LI A vevo az üjrakalibrálási idoköz megadását Az üjrakalibrálási idoköz alapja A méroeszköz üjrakalibrálási idoköze kérte LI nem kérte I] A kalibrálási bizonyitvány kiadható. Budapest, ju1i 7A 0.f ál István sk. mm. ir. megbizott WI Németh NoM laboráns ;) A jelen bizonyitvány csak teijes forrnájában érvényes, kivonatos rnásolat csak a kibocsátó szervezet hozzajárulásával készitheto.

5 , mert ertek ideie Laborvizsgálati I eyzôkönyv G/439/2014!!JI Tel: (+36-1) Fax: (+36-1) ,.r,,,,.... I 1112 Budapest RepulOteri üt 2. KALIBRALO NAT /2011 E-ma TIpusa: XCIOO CIme: Kalibrálás helye: Kalibrálás idöpontja: 1133 Budapest, Petneházy utca 2-4. E L Z 0 Telefon: Honeywell Szabályozástechnikai Kft. S ZEN ZO RTEC H NI KAI 0TFJC. Megrendelô neve: TIpusa: Crowcon Tetra Mérôeszköz megnevezése: C A Z V E S Z E L Y J Ellenôrzô müszer: TIpusa: Crowcon Tetra3 Gyártási szárna: / Szén-monoxid A készülékek kalibrálási bizonyitványa csatolva,,kalibrálási jegyzökonyv kiegeszités -hez. 1. mérési sorozat A gázosszeteteli h iteles anyagrn intákkal (HA) végzett e I Ienörzés eredrnénye 1001 mbar Iégnyomáson, 27,5 C hömérsékleten /GKL.Kbiz- 158/2011 3O4pprn 3O4ppm 2pls <3perc megfelelt 1 anyagminta szánia érték müszer által beórkezésének jelzàse Hiteles aaeicsz./bizonytwány Helyes Ellenorzo Riasztas Riasztas 2014.jiilius 16. Gyártási szárna: Gyártó neve: Honeywell Analytics Ltd. Vizsgálando eszköz megnevezése: Háztartási Co érzékelô és jelzô készülék Gyártási szárna: /01-1 Allapota: kalibrálásra alkalmas alkalmatlan Vizsgálati rnódszer: MSZ EN :2011 szabvány pontja szerint Szén-rnonoxid 158/2011 loopprn IOOpprn 24p 23s perc rnegfelelt Szén-monoxid ppm S3pprn ló isp perc megfelelt Szén-monoxid 158/2011 3Opprn 3Opprn nincs riasztás percig megfelelt 1350/GKL.Kbiz rnegrendelö telephelyén / laboratóriumban 1350/GKL.Kbiz- 120 gázkeverövel gázkeverôvel nincs I

6 iuert. (IIlI SZENZDRTECHNIIJ 1112 Budapest RepulOtéri üt 2. Tel: (+36-1) Fax: (+36-1) E-maTh szenzortechl.ortechnika.hu 0TTFJc..OO8 Q. 2. mérési sorozat A gázosszetételi hiteles anyagrnintákkal (HA) végzett ellenôrzés eredrnénye 1003 mbar legnyornason, 29,5 C hôrnérsékleten. Hiteles óksz./bizonemy Helyes Ellenôrzô Riasztás Rasztás Minôsits* anyagminta száma c érték inliszer által beérkezsének jeizése ertek ickie..,. 1350/GKL.Kbiz- Szen-monoxid 158/2011 3O4ppm 3O4ppm 2p 2s < 3 perc megfelelt 1350/GKL.Kbiz Szén-rnonoxid 158/2011 looppm looppm 22p 32s perc megfelelt gázkeverôvel kozött Szén-monoxid 251 S3ppm S3ppm ló l2p perc megfelelt 1350/GKL.Kbiz- 120 Szén-monoxid 158/ Oppm 3oppm nincs riasztás percig megfelelt gázkeverövel nincs A kalibrálás eredó mérési bizonytalansága: A közölt kiterjesztett mérési bizonytalanság a standard bizonytalanság k = 2-vel szorzott értéke, ami normális eloszlás esetén kozelitôleg 95 %-os fedési valószinüségnek felel meg. A standard bizonytalansag meghatározása az EA 4/02 kiadványnak megfelelôen történt. A ka!ibrálás eredménye visszavezethetô az országos etalonra. A kalibrálás eredménye a talált metrologiai jellemzöket rogziti. *A minösités az MSZ EN :2011 alapján a megrendelô kérésére történt. Budapest, jiilius 16. Gal Istvan sk. mm. ir. megbizott ø/_ is\,. Docs Pet, Iaborvezet 2

7 GK Szenzortechnika Kalibráló Laboratórium Megrendelés száma: SZM00364/ Budapest, Repülotéri üt 2. BizonyItvány száma: G/439/2014. Tel.: Oldalszám: 1. oldal, összesen: 1 Tel./fax: KALIBRALO NAT /2011 KALIBRALASI BIZONYITVANY Megrendelo neve: Honeywell Szabályozástechnikai Kft CIme: 1133 Budapest, Petneházy utca 2-4 Telefon: Kalibrálás helye: megrendelo telephelyén / laboratoriumban Kalibrálás idopontja: jñlius 10. Méroeszközmegnevezése: GAZVESZELY JELZO TIpusa: XC100 Gyártási száma: Gyártó neve: Honeywell Analitics Ltd Allapota: kalibrálásra alkalmas alkalmatlan D Kalibrálás módja: SZT 2011/01. A gázösszeteteli hiteles anyagmintákkal (HA) vegzett ellenorzés eredménye 1003 mbar légnyomáson, 27.5 C homérsékieten. Hiteles anyagmint Palacksz./bizonyItvány sz. Helyes érték Mért érték SzámItott Mérési érték bizonytalanság Szén-monoxid 1350/GKL.Kbiz-158/ ppm 30 ppm - 6 ppm gázkeverovel Szén-monoxid 1350/GKL.Kbiz-158/ ppm 50 ppm - 6 ppm gázkeverovel Szén-monoxid 1350/GKL.Kbiz- 100 ppm 100 ppm - 6 ppm 158/201 1 gázkeverovel Szén-monoxid 1350/GKL.Kbiz-158/ ppm 300 ppm - 6 ppm A kalibrálás eredo mérési bizonytalansága: A közölt kiterjesztett mérési bizonytalanság a standard bizonytalansag k = 2-vel szorzott értéke, ami normális eloszlás esetén kozelitoleg 95 %-os fedési valoszinuségnek felel meg. A standard bizonytalansag meghatározása az EA 4/02 kiadványnak megfeleloen törtdnt. A kalibrálás eredménye visszavezetheto az országos etalonra. A kalibrálás eredménye a talált metrológiai jellemzoket rögziti. A vevo a méroeszköz minositését kérte Xl nern kérte E A minosités alapja: MSZ EN :2011 szabvány pontja megfelelt IXI nem felelt meg nem minositheto D A vevo az üjrakalibrálási idoköz megadasat kérte IZ nem kérte IXI Az üjrakalibrálási idoköz alapja A méroeszköz üjrakalibrálási idoköze A kalibrálási bizonyitvány kiadható. Budapest, jniiy1if Istvá sk. NémNt jj mi ir. megbizott labo A jelen bizonyitvány csak teijes fonnájában érvényes, kivonatos rnásolat csak a kibocsátó szervezet hozzájárulásával készitheto.

8 J (IIIJISZENZDRTECHNKAJ NAT / Budapest Repulotéri it 2. Tel: (+364) Fax: (+36-1) wwwszenzortechnika. hu G/440/2014 Laborvizs2álati I eyzôkönyv Megrendelô neve: CIme: Kalibrálás helye: Kalibrálás idôpontja: Honeywell Szabályozástechnikai Kft Budapest, Petneházy utca 2-4. rnegrendelô telephelyén / laboratóriumban julius 16. Telefon: Ellenôrzô müszer: Mérôeszköz megnevezése: G A Z V E S Z E L Y E L Z 0 TIpusa: Crowcon Tetra Gyártási szárna: / TIpusa: Crowcon Tetra3 Gyártási szárna: /01-1 A készülékek kalibrálási bizonyitványa csatolva,,kalibrálási jegyzôkonyv kiegészités -hez. Vizsgálandó eszköz megnevezése: Háztartási CO érzékelô és jelzô készulék TIpusa: XC100D Gyártásiszáma: Gyártó neve: Honeywell Analytics Ltd. Allapota: kalibrálásra alkalmas alkalmatlan Vizsgalati rnódszer: MSZ EN :2011 szabvány pontja szerint 1. mérési sorozat A gázosszetételi hiteles anyagmintákkal (HA) végzett ellenörzés eredménye 1001 rnbar Iégnyornáson, 27,5 C hömérsékleten. Hiteles Helyes Ellenörzö Riasztás Riasztás anyagniinta szárna érték müszer által heérkezésének jeizése s mért.ërtk dej. 1350/GKL.Kbiz:, Szen-rnonoxid 158/2011 3O4ppm 3O4pprn 2p 3s <3 perc rnegfelelt 1350/GKL.Kbiz Szén-rnonoxid 158/2011 loopprn loopprn 23p 53s perc megfelelt gázkeverôvel Szén-rnonoxid 251 S3pprn S3ppm ló 15p perc megfelelt 1350/GKL.Kbiz- 120 Szén-rnonoxid 158/2011 3oppm 3oppm nincs riasztás percig megfelelt gázkeverôvel nincs 1

9 2. mérési sorozat a. (IIII SZENZDRTECHNIKA 1112 Budapest RepulOteri üt 2. Tel: (+36-1) Fax: (+36-1) hu E-m&l: A gázosszetételi hiteles anyagrnintakkal (I-IA) végzett ellenörzés eredménye 1003 rnbar Iégnyornáson, 29,5 C hömérsékleten. - Hiteles 4fksz./bizou9itvñ;) Ellenörzö Riaszts Riasztás Minösités* anyagminta száma inüszer által beérkezésnek jelzése 1TJ( idej.,. 1350/GKL.Kbiz- Szen-monoxid 158/2011 3O4ppm 3O4ppm 2p 8s < 3 perc megfelelt 1350/GKL.Kbiz Szén-rnonoxid 158/201 1 loopprn loopprn 22p 35s pere megfelelt gázkeverövel Szén-rnonoxid ppm 53pprn Ió l3p perc rnegfelelt 1350/GKL.Kbiz- 120 Szén-monoxid 158/2011 3oppm 30ppm nincs riasztás percig megfelelt gázkeverövel nincs j. A kalibrálás eredö mérési bizonytalansága: A közölt kiterjesztett mérési bizonytalanság a standard bizonytalanság k 2-vel szorzott értéke, ami normális eloszlás esetén kozelitöleg 95 %-os fedési valósziniiségnek felel meg. A standard bizonytalanság rneghatarozása az EA 4/02 kiadványnak rnegfelelôen történt. A kalibrálás eredrnénye visszavezethetö az országos etalonra. A kalibrálás eredménye a talált rnetrologiai jellernzöket rogziti. *A rninôsités az MSZ EN :2011 alapján a rnegrendelö kérésére történt. Budapest, jti1ius 16. /ØZO Gal István sk. mm. ir. megbizott Dócs Peter Iaborvezetó x.?. 2

10 GK Szenzortechnika Kalibrálô Laboratórium Megrendelés száma: SZM00364/ Budapest, Repülotéri üt 2. BizonyItvány száma: G/440/2014. Tel.: Oldalszám: 1. oldal, összesen: 1 Tel./fax: [I Ii KALIBRALO NAT /2011 KALIBRALASI BIZONYITVANY Megrendelo neve: Honeywell Szabályozástechnikai Kft CIme: 1133 Budapest, Petneházy utca 2-4 Telefon: Kalibrálás helye: megrendelo telephelyén / laboratóriumban Kalibrálás idopontja: julius 10. Méroeszköz megnevezése: G A Z V E S Z E L Y J E L Z 0 TIpusa: XC100D Gyártási száma: Gyártó neve: Honeywell Analitics Ltd Allapota: kalibrálásra alkalmas alkalmatlan El Kalibrálás módja: SZT 2011/01. A gázosszetételi hiteles anyagmintákkal (HA) végzett ellenorzés eredménye 1003 mbar légnyomáson, 27.5 C homérsékieten. Hiteles anyagmint Palacksz./bizonyItvány sz. Helyes érték Mért érték Számitott Mérési érték bizonytalanság Szén-monoxid 1350/GKL.Kbiz-158/ ppm 30 ppm - 6 ppm gázkeverovel Szén-monoxid 1350/GKL.Kbiz-158/ ppm 50 ppm - 6 ppm gázkeverovel Szén-monoxid 1350/GKL.Kbiz- 100 ppm 100 ppm - 6 ppm 15 8/20 llgázkeverovel Szén-monoxid 1350/GKL.Kbiz-158/ ppm 300 ppm - 6 ppm A kalibrálás eredo mérési bizonytalansága: A közölt kiterjesztett mérési bizonytalanság a standard bizonytalanság k = 2-vel szorzott értéke, ami normális eloszlás esetén kozelitoleg 95 %-os fedési valoszinuségnek felel meg. A standard bizonytalansag meghatározása az EA 4/02 kiadványriak megfeleloen történt. A kalibrálás eredménye visszavezetheto az országos etalonra. A kalibrálás eredménye a talált metrológiai jellemzoket rögziti. A vevo a méroeszköz minositését kérte lxl nem kérte El A minosités alapja: MSZ EN :2011 szabvány pontja megfelelt l] nem felelt meg El nem minositheto El A vevo az üjrakalibrálási idoköz megadasat kérte El nem kérte l Az üjrakalibrálási idoköz alapja A méroeszköz üjrakalibrálási idoköze A kalibrálási bizonyitvány kiadható. Budapest2Ol 4.juQ /ñ J/ J \ ii Gal Ist án sk. \ NémèNotbN, J mm. ir. megbizott laboá L Ajelen bizonyitvány csak teijes forrnájában érvényes, kivonatos másolat csak a kibocsátó szervezet hozzájárulásával készitheto.

11 Szenzortechnika Kalibrá!ó Laboratórium 1112 Budapest, Repülötëri Ut 2. Tel.: TeI./fax: Megrendeles száma: SZM00364/ BizonyItvány szárna: G/435/2014. Oldalszám: 1. oldal, összesen: 1 L4LIBaALO NM-2-O222I2O11 KALIBRALASI BIZONYITVANY Megrendelö neve: Honeywell Szabályozástechnikai Kft. CIme: 1133 Budapest, Petneházy utca 2-4. Telefon: Kalibrálás helye: megrendelô telephelyén / laboratóriumban Kalibrálás idopontja: julius 10. Méröeszközmegnevezése: GAZVESZELY JELZO TIpusa: Crowcon Tetra Gyártási szárna: / Gyárto neve: Crowcon Ltd. Allapota: kalibrálásra alkalmas IX alkalmatlan LI Kalibrálás módja: SZT GK 201 1/01. A gázosszeteteli hiteles anyagmintákkal (HA) végzett ellenôrzés eredménye 1003 mbar legnyomáson, 27.5 C hörnérsékleten. Hiteles Anyagminta Palacksz./bizonyItvány sz. Helyes érték Mért érték SzámItott érték Mérési bizonytalanság Szén-monoxid 1350/GKL.Kbiz-158/ ppm ppm - 4 ppm A kalibrálás eredô mérési bizonytalansága: A közölt kiterjesztett mérési bizonytalanság a standard bizonytalanság k = 2-vel szorzott értéke, ami normális eloszlás esetén kozelitôleg 95 %-os fedési valósziniisegnek felel meg. A standard bizonytalanság rneghatarozasa az EA 4/02 kiadványnak rnegfelelöen történt. A kalibrálás eredrnénye visszavezethetö az országos etalonra. A kalibrálás eredménye a talált inetrologiai jellemzöket rogziti. A vevö a mérôeszköz minôsitését kérte II A minösités alapja: gyartói niüszerkonyv megfelelt II nem felelt meg LI nem kérte LI nem minösithetô LI A vevô az üjrakalibrálási idököz megadásat Az Ujrakalibrálási idôköz aiapja A méröeszköz ñjrakalibrálási idôköze A kalibrálási bizonyitvány kiadható. kérte LI nern kérte IXI Budapest, julius 10. 4Zo miii. ir. megbizott DOcs Péte? Iaborvezet6 tér2. Ajelen bizonyitvány csalc teljes forrnájában érvényes, kivonatos másolat csak a kibocsáto szervezet hozzãjárulásával készithetô.

12 GK Szenzortechnika Kaljbrdló Laboratórium Megrendelés száma: SZM00364/ Budapest, RepulOtéri üt 2. BizonyItvány száma: G/434/2014. Tel.: Tel./fax: Oldalszám: 1. oldal, összesen: I - KALIBR.ALO NAT !201 I KALIBRALASI BIZONYITVANY Megrendelô neve: Honeywell Szabályozástechnikai Kft. CIme: 1133 Budapest, Petneházy utca 2-4. Telefon: Kallbrálás helye: rnegrendelö telephelyén / laboratóriurnban Kallbrálás idöpontja: julius 10. Méröeszkozmegnevezese: GAZVESZELY JELZO TIpusa: Crowcon Tetra3 Gyártási száma: /01-1 Gyarto neve: Crowcon Ltd. Allapota: kalibrálásra alkalmas Xl alkalmatlan LI Kallbrálás módja: SZT 2011/01. A gázosszeteteli hiteles anyagrnintákkal (HA) végzett ellenôrzés eredrnénye 1003 mbar légnyomáson, 27.5 C hömérsékleten. Hiteles Anyagminta Palacksz./bizonyItvány sz. - Helyes érték Mért érték SzárnItott érték Mérési bizonytalansag Szén-monoxid 1350/GKL.Kbiz-158/ ppm ppm 4 ppm - A kalibrálás eredö mérési bizonytalansága: A közölt kiterjesztett mérési bizonytalanság a standard bizonytalanság k = 2-vel szorzott értéke, ami normális eloszlás esetén kozelitoleg 95 %-os fedési valoszinisegnek felel meg. A standard bizonytalanság meghatározása az EA 4/02 kiadványnak rnegfele lôen történt. A kalibrálás eredrnénye visszavezethetö az országos etalonra. A kalibrálás eredménye a talált metrologiai jellemzôket rogziti. A vevö a méröeszköz minösitését kérte IX] nem kérte LI A rninösités alapja: gyártói mflszerkonyv megfelelt IX] nem felelt meg LI nern rninösithetö LI A vevô az iijrakalibrálási idôköz rnegadását kérte LI nern kérte Xl Az tjrakalibrá1ási idököz alapja A méröeszköz üjrakalibrálási idôköze A kalibrálási bizonyitvány kiadható. Budapest, jñlius /f t\ Gal Istvan sk. Dócs Pét % mm. ir. megbizott 1aborvezet 11/ 4 /ôféri 2:, Ajelen bizonyitvány csak teijes formájában érvényes, kivonatos másolat csak a kibocsáto szervezet hozzájárulásával készithetö.

13 Nemzeti Akkreciitáló TestUlet Gálistváii \1- H. I tigvvezetö 1, irsiam: NAT-2-fl2i %,enirtebxuka Kit I ntciu Smund ( ut BudjptsL Fain: AkkcditiIi tiiui daiel Reptllitéri tii Jj,rfJ( )/,J A Sieii iika Krrn i_tvéjcini Kit. II RcpUIitári üt 2. trc1nt.rc uiditott akk ditt1s c1jini c.r.l cnekcnt a N iuic I ükt (11 1)1çs Ttcnvi itt 1c2. adot. SliIh ; AkkrtHiaIt 13iiowaga a 2(H)5. V LXX\7ITI iori v 1 2. I ) I kc dc huii }IaIc 1kIw/sa\ ii a Szenzortechnika liiztrrnsághchnikai és Kiirnyezetvédelmi Kfi (1112 Budapest. RepüIii&i th I) rëszëre kaiibr1ciiahorairi ninként I. kémia lab ratriunhi éc hclys7ini kaiihráksa területre a NAT-2M222/2011 nvilvãntartãsi szümon november 23t6I november 22- ig rvthiyescn az MSZ EN IS(:)/IL( i szahvänynak vaio rnegmet6séget igalo1( akkreditit stituszt odaitéli. A rédetcs akkreditált területet a határozai részét kpe Részletezö Okiraa adla meg, A Netnzcti AkkreditiIü TestUlet a nyi1vántartába vëteli dij ngflzest kivetüen a ëvi LXXVIII. töcvény 6. (4) hekezdés alapjãn ai akkreditáli /er e,etet, arnnnviberi az akkrediut stthusa iennill november 22 ig nyilvántartásba veszi, - -

14 . Sur.,. - Nemzeti Akkreditáló Testület ( RESZLETEZO OKIRAT a IVA T2-O222/2OIi nvihdntartdsi szcimi akkrediiã7t stdtusi,o A Srzor1echnk Biztanágtechuikai é KÜnyC7eVdeITfl Kh. (1112 Budapea. RpU1tri (ii 2 akkrediták területe: 1. az akkredtb terülctfwz tartozó lahoratóriurni kauhrálások: Knhbrihandó nries Etalonnal mért, vag Kn1ihrá1si é A kalibrálási szim köz (agy a m&endi reprodukáh &ték, nnresi 4járiis azono gjegy mnnyg> mgneveé iflctve tarwminy képess&g sitója k Kémia izvelyc1k, gizëkekk Lghet izk és gök (L WOARH HidmWin %A1H 12 %ARH Amm6nia 1). 60(30 ppm (nin 0 P30ppmnilrn 0 ppm ui1n 6 ppm (nfn) flxign o3c(n/n (ri Sn -dixid o.. i çt 0,5(n1fl 0 0(3%(rlrn % n1n) SZ1GK Sznnonoxd Kénhidrngn 0.. l()oppm(nlrn rin ui/jo 0 0(30 ppm ui/ru o 50 ppm ui/ru 3 ppm (n/ru 0,3 ppm (n/n :tu d ppm (flj 1 ppm (ran) 0 1(300 ppm (n/n) 5ppm (n/n).2 J

15 4. III VI a évi LXXVIII. törvény felhatalmazása alapján elismeri, hogy a Authorized by the law LXXVIII of200s the Hungarian Accreditation Board recognizes that november 22. NAT I Ii Iii Az akkreditálási okirat érvényes CALIBRATION LABORATORY kategóriába az alábbi számon bejegyzi KALIBRALOLABORATORIUM 1112 Budapest, Repillbtéri at 2. megfelel az MSZ EN ISO/IEC szabvány követehnénycinek és a complies with the criteria ofmszeniso/ieci 7025:2005 standard as and has been assigned registration number Az akkreditálás teriiletét az akkreditálási határozat tartalmazza. The scope ofaccreditation is specified in the accreditation decision. The accreditation certificate is valid until The accreditation certificate is issued a NemzetiAkkredi tiyvetoi azgatoja Director ofthe Hungarian Accreditation Board 7 IU. Az akkreditálási okirat kiadva Budapest, november 23. Szenzortechnika Biztonságtechnikai és Környezetvédelmi Kft. A NEMZETI AKKREDITALO TESTULET ACCREDITATION CERTIFICATE AKKREIMTALASI OKIRAT

ÉGMI Építogépipari Minoségvizsgáló és Muszaki Szolgáltató Kft.

ÉGMI Építogépipari Minoségvizsgáló és Muszaki Szolgáltató Kft. I I,, AKKREDITALASI ACCREDITATION OKIRAT CERTIFICATE A NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET a 2005. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása Authorized by the law LXXVIII alapján elismeri, hogy az of2005 the Hungarian

Részletesebben

AKKREDITALASI OKIRAT

AKKREDITALASI OKIRAT ,, AKKREDITALASI OKIRAT ACCREDITATION CERTIFICATE A NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET a 2005. évi LXXVIII. törvény felhatalmazása alapján elismeri, hogy az Authorized by the law LXXVIII of2005 the Hungarian

Részletesebben

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011.

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész 2011. 1 Kalibrálás 2 Kalibrálás A visszavezethetőség alapvető eszköze. Azoknak a műveleteknek az összessége, amelyekkel meghatározott feltételek mellett megállapítható

Részletesebben

SZAKMAI NAP 2013. március 21. Laboratórium

SZAKMAI NAP 2013. március 21. Laboratórium Laboratórium A Messer Hungarogáz Kft. laboratóriumának feladata a laboratóriumi háttér biztosítása a cég teljes tevékenységéhez. Ebbe tartoznak a következő feladatok: A gyártott ipari, élelmiszeripari,

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. Útmutató nem szabványos NAR-18-VIII. 2. kiadás. 2002. január

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. Útmutató nem szabványos NAR-18-VIII. 2. kiadás. 2002. január NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Útmutató nem szabványos kalibrálási eljárások tartalmára és felépítésére NAR-18-VIII 2. kiadás 2002. január 2 / 8 1. Bevezetés A NAT Metrológiai

Részletesebben

TESTLab KALIBRÁLÓ ÉS VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM AKKREDITÁLÁS

TESTLab KALIBRÁLÓ ÉS VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM AKKREDITÁLÁS TESTLab KALIBRÁLÓ ÉS VIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM AKKREDITÁLÁS ACCREDITATION OF TESTLab CALIBRATION AND EXAMINATION LABORATORY XXXVIII. Sugárvédelmi Továbbképző Tanfolyam - 2013 - Hajdúszoboszló Eredet Laboratóriumi

Részletesebben

Útmutató nem szabványos kalibrálási eljárások tartalmára és felépítésére

Útmutató nem szabványos kalibrálási eljárások tartalmára és felépítésére Nemzeti Akkreditálási Rendszer Útmutató nem szabványos kalibrálási eljárások NAR-18-VIII 1. kiadás 2016. április 2/9 1. Bevezetés A Nemzeti Akkreditáló Hatóság a laboratóriumok, a tanúsító és az ellenőrző

Részletesebben

STIEBER Levegőtisztaság-védelmi védelmi Bt STIEBER Környezetvédelmi Kft. STIEBER Akkreditált Kalibráló Laboratórium Előadó: Stieber József Tevékenységi körünk Gázelemző szerviz Akkreditált kalibráló laboratórium

Részletesebben

Kalibrálás és mérési bizonytalanság. Drégelyi-Kiss Ágota I

Kalibrálás és mérési bizonytalanság. Drégelyi-Kiss Ágota I Kalibrálás és mérési bizonytalanság Drégelyi-Kiss Ágota I. 120. dregelyi.agota@bgk.uni-obuda.hu Kalibrálás Azoknak a mőveleteknek az összessége, amelyekkel meghatározott feltételek mellett megállapítható

Részletesebben

Akkreditált kalibráló és vizsgáló laboratórium

Akkreditált kalibráló és vizsgáló laboratórium A Kalibra59 Bt akkreditált kalibráló és vizsgáló laboratóriuma a kalibrálásokat az Önök igényei szerint végezheti akár laboratóriumban, Címünk: 2151. Fót, Béke u. 72 Nyitva tartás: munkanapokon 8-17 óráig

Részletesebben

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2007 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1328/2007 számú akkreditálási ügyirathoz A BIOPETROL Környezettechnikai Kft. (6726 Szeged, Thököly u. 85.) akkreditált mûszaki területe: 1. Szeged

Részletesebben

Mérési sorozatok tanulságai

Mérési sorozatok tanulságai Kovács Tibor - Reményi Tibor Mérési sorozatok tanulságai A cikkben olyan valós eszközökkel ténylegesen végrehajtott mérési sorozatokat mutatunk be, amelyek arra szolgálhatnak, hogy helyesen vegyük fel

Részletesebben

2011. ÓE BGK Galla Jánosné,

2011. ÓE BGK Galla Jánosné, 2011. 1 A mérési folyamatok irányítása Mérésirányítási rendszer (a mérés szabályozási rendszere) A mérési folyamat megvalósítása, metrológiai megerősítés (konfirmálás) Igazolás (verifikálás) 2 A mérési

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-2-0171/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-2-0171/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nezeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-2-0171/2015 nyilvántartási száú akkreditált státuszhoz Az ISD DUNAFERR Dunai Vasű Zrt. Anyagvizsgáló és Kalibráló Laboratóriuok Igazgatósága (2400 Dunaújváros,

Részletesebben

NEMZETI. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. visszavezethetõsége nemzeti (országos) etalonokra NAR-EA-4/07. 2. kiadás. 2001. január

NEMZETI. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. visszavezethetõsége nemzeti (országos) etalonokra NAR-EA-4/07. 2. kiadás. 2001. január NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Mérõ- és vizsgálóeszközök visszavezethetõsége nemzeti (országos) etalonokra NAR-EA-4/07 2. kiadás 2001. január Nemzeti alkalmazás (NAR EA-4/07

Részletesebben

Kalibrálási jegyzıkönyv

Kalibrálási jegyzıkönyv Kalibrálási bizonyítvány száma: ENG-C-0002/2007 Gyártási Száma ENG S/N70009 / PPPS-1 Mérést végezte: 8000 8,0492 V 0 ma 49,2 0,62 8000 8,0483 V 12 ma 48,3 0,60 8000 8,0476 V 35 ma 47,6 0,59 5000 5,0275

Részletesebben

a NAT-2-0244/2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-2-0244/2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-2-0244/2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A GAMMA-DIGITAL Fejlesztõ és Szolgáltató Kft. (1119 Budapest, Petzval J. u. 52.) kalibrálólaboratóriuma

Részletesebben

a NAT /2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1328/2007 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A BIOPETROL Környezettechnikai Kft. (6726 Szeged, Thököly u. 85.) akkreditált területe

Részletesebben

ő ő ű í ú ő ü ő ü í ü ü ü ü ő ü ú ü ú Á Á í ü ú í ü Ö ő í ő í É í ő ő ű í ú í É Á Á ű í ő ő ő ő í í Á í í ü í í ő Ö Ö Ö Á í Á ő ő É ú ú ú í ő Á Ö ő í ő ő ű í ú É Í Á Á ű í ő ő ő í ő ő ő í ő í É É í í ü

Részletesebben

ú Í ú ő ú ú Ö ő ü ü í ö í ő ő í ő ő ő ő ő ő í í ő ü ü úö ö ő í ö í ő í ő ő ö ő ő ö ő í ö ő ő ü ö ú ö í í ő ö í ź í ő ő í ő ő í í í Í Í ü ő ő ő ú í í ü ę ö Í Í ü ź í ü ö ö ę ö Í ťö ö í í ö í ő ő í ő ő í

Részletesebben

í ő í Í Í ő ő ö Ú Ő É í É É Ö Ú Ü ö ö í ö í É Í í Ó ú ő í ö Ú Ó ő Ó ő í Ó ú í ö ú ü í ő ú ö Ó Í ő Ó ő ö Ó őö Ó őí ö í í ő őí ő í í Í Í Ú ü ö ő í ő í í Ó ö Ú ú ö ú Í Ó ö Ú ő Ú ü ö ő ú ö Ó í ö ö Ó í ü í

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-2-0294/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A C+D AUTOMATIKA Kft. Kalibráló laboratórium (1191 Budapest, Földváry u. 2.) akkreditált területe

Részletesebben

ö Ő É ú Ú Í ü ÉÁ Í Í Í ú Ü ü ö ű ü Í Ü ű ü ű ö ű ü ö ű Í ö Í Í ű ú Í Í ű Ú ű ü ü Í ö Á ü ú Í Í Á ö Á ö Á Á ö Ü ö ű ö Ü Ú Í ü ű Ü ú ü ű ö Í Í ú ű ö Ú Á Á É Í ü ú ú É ü Íö ö ö ö ö ú ö ö ü Í ö ö ö ö Á ö ö

Részletesebben

4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási. (2013. április 7-tõl hatályos szöveg)

4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási. (2013. április 7-tõl hatályos szöveg) 4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról (2013. április 7-tõl hatályos szöveg) A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetérõl,

Részletesebben

Elérhetőség MÉRÉSTECHNIKA METROLÓGIA. A félév követelményei. A mérés tudománya. 2009.02.10.

Elérhetőség MÉRÉSTECHNIKA METROLÓGIA. A félév követelményei. A mérés tudománya. 2009.02.10. Elérhetőség MÉRÉSTECHNIKA Miskolci Egyetem Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék Szemán László Telefon: 30/229-2587 E-mail: lszeman@metalcontrol.hu Előadások letölthetőek:

Részletesebben

a NAT-1-1367/2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1367/2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1367/2008 számú akkreditálási ügyirathoz MBVTI Mûszaki Biztonsági Vizsgáló és Tanúsító Intézet Kft. Tüzelés és Hõtechnikai Laboratórium (1039 Budapest,

Részletesebben

Á Á É ú Í Í í í ű ú í ú ú íí í ű Í Í Í í ü í í í í í Á í ü ü í í ü í í í ű í ú í ű í ű ú Í í ú ű ű í í í ű í í í í í Í ü ü í í í Á Á Á Á Á ú í í í ü ü í í í í í í í í ú Í Í í í ü í ü í í í ú í Á í ú í

Részletesebben

í í ő Ó Ü Ü Á Í Í ü í É Á Á í Ü ő ű Ű ő ü ö í ő í í í í ö Á ü Ü í í í ü ö í ő í ő í í í ű É í í í ő É ü Í í Í ő ű É ü í ő Ö í ú í ú Í í í ő í É ü ű í ö ő ú ö í ü ü ő ő ű ő í í ő ő í ő ú ö í ü ü í í őí

Részletesebben

Ł ť ŕ í í ü ö ő ű ő ő ő ú í ä Í ř ö ő í í ę ö ő í Ú í ń đ ń É É ő Ę í í ű ü ö í ö Ĺí ö ő ü Ó ő ü ń ü ö ö ö ö ő í Ü í Ü ö í ő í ś ű Í Ł Á Á ő í ö Ú í ű í í ô ő í ő ö ö ő ú ő ä ő í ű ő ü ő ő í ő í í Í í

Részletesebben

Kémiai mérések. Kapcsolattartó: Jakusovszky Beáta, tel: 4585-805; fax: 4585-893, e-mail: Jakusovszky@mkeh.hu.

Kémiai mérések. Kapcsolattartó: Jakusovszky Beáta, tel: 4585-805; fax: 4585-893, e-mail: Jakusovszky@mkeh.hu. Kémiai mérések A szakterület kiemelkedő metrológiai feladatai az 1991. évi XLV. mérésügyi törvény alapján: etalonok fenntartása, fejlesztése, nemzetközi összehasonlítása, a leszármaztatás biztosítása,

Részletesebben

ú ő ő ő ö ú í á ö ő ú ö ő ő ö á í á á ő ő á ö ő á í ő ő ö ö ö ő á ő ő í á á ú á íí á ú á ú í á Á í í á ö ő í ő ö ő á í á ő í í á í á ú ö ö í á í í í á ö í ő ö á í ö ö í ö í ö ő í á í ú í á í í íí á í í

Részletesebben

ó ü ó Ú Á ö ú ő ő ő ü ü ő ö ú ö ú ő Á Á ó ü ó ö ó ó ő ó ö ő ü ő ö ú ó Á Á Á ü ö ő ö ó ő Á ó ö ő ö Í ó ő ö ő ő ő ö ö ő ö ö ő Á Á Á ö ö ú ü ó ü ö ú ú Á Á ö Ü Í Á ó Ő Ü ó Ő Á ü ü ö ü ö ö ő ö ő ő ő ő Ú Ú ü

Részletesebben

ő ö Ú ö Ú Ö ú Í ö ú ö ö ö Í ő Ő ü ö ú ö ő ö ú Ú ű ö ö ü ő ő Ü ö ö Í ö Ü ö ö ö ő Ü ö ő ü ő ő ö ő ő ő Ü ú ü ü ü Ü ü ü ö Ü ő ő ő ő ő ő ö ú ü ü Ú ö Ü ú ö ü ő ö ö ő ő ü ő ö ő ü ü ü ö ú ű ú ű Ü ö ö ű ü ő ő ő

Részletesebben

É ö ó ö ö Á ö Á ö Á ö ó ö ö ü ű ö ü ű Á ó ű ö ü ó ö ó ö ó Í ü Í ö ü ö ü ó ó ó ó Í ö ó Í Á ó ű ü ó Ö ű ó ö ó Í ó ó ü ó ű ó Í ö Í ó ű ü ó ó ó Íű ó ö ó Í Í ó Í Í Í ó Í ó ű Í ü ó ó ó ó ó Ö ű ó ó ü ó ű ü ü

Részletesebben

Ö ü Ö ü ü Ó ó ó ü ó ü Ö ü ó Á Ö ü ó ü ü ó í ó ü ó í ó ó í í í ó Á ü ű ú ü ó ü ú ú ó ű ó ű Á Á Á ü ű ó ó ó í ú ü ü ü ü ó ü ó ü ó Á ú ü í ü ü ű ű ü ü ú ü ű ü ü Ö í ó ó ú ó ú í í í ü ü í ó ü í í ó í ü í í

Részletesebben

Ö ü ö ü ö Ö ü ó ü ö ö Ö ó Ö ö ú ü ö í ö ö ó ö ö í ü ü ö í ü ö ö í ö ó ü ö ö í í ü ö í ó ü ó Ő ü í ú ü ö ü ó ó ó ó ö ű ö ű ö í ű ú í ó ó ű ö ű ö ű ö ó ö ó ó í ó ó ö ó ó ó í ó ó ü ö ü ó ú í í ö ö Ó Ó í Ö

Részletesebben

ó ö Ö ü ó ö ö ü ö ó ó ö Ö ó ó ó ö ú ö ó ó ó ö ö ö ú ó ó ö í ö ó ö ö Á ö ö ö ó ó ó ö ü ö ö ü ó ö ö ü ü ü í ó ö Ö ö ö ö ö ö ö ü ö í ö ü í ö ü ű ö í í ö ö ó ö ö ü ö ö ó ó ö É ü ö í ö ö ó ó ö ö ó ö ó ó ö Ö

Részletesebben

í ö Ö ú íű ö ö ö ö ö ú ü ö ü í ö ö ö í ú ö ö ö ö ö í ö í í í í ö í ő ö ö ú ö ö í ö ö ö ü ú ü ú ö ő íö íö ö ö ö ö í ö ö í íö ö í íö ü ú í ő ö ö ü ő ü ű ö í ö í ü ő ü ő ö í Ö ő í í ű ü ő í ö ö ö ö ö ő í

Részletesebben

ö í ü ü É Í Í ú ö í ü ü í ó ó Ű í É Ö É Í ö ö ű ú í ó Ü Ü É Ú Ó ú ö ö ú ö ö í ú í ó ü ö í Í ó ó í ü ú ó ö ű ó í ú ü ü ö ó ö ü ű í ö ó Í í í í ü ö ö ö í ö Ü ó ó ü í ü í ó ú ó í í í ó í ú í ú ó ó ü í ö í

Részletesebben

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT /2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1523/2008 számú akkreditálási ügyirathoz Az ECO DEFEND Környezetvédelmi Mérnöki Iroda Kft. (1113 Budapest, Györök u. 19.) akkreditált mûszaki területe

Részletesebben

ö í Ü ö Ö ö ű ö ű ö í ű ó ö ó ö Ö ó ü í ó ó ó ö ö ö ó ó ó ö í ó ó ó ö ö ö ö ö í ö ó ö í ö ö ű ö ű ö í í í í ü ü í ó ö ö ü ú ü ö ö ö ó ü ö ű ö ö ü ó ö ú ö ű ö í ú í ó ö í ó ö í ö ű ö ű ö í í í ó ö ö Ö Ö

Részletesebben

Á Á Á Á Ü ű Ü ö ű Ö ó ó ó ó Í ö Í ö ű ö ó ó ó Ö Í ó ó ó ó ó ó ó ö ó ö ö ó ö ó ö Ú Ö ó Í ö Í Íó Í ó Á Á ö ű ű ö É ü ű ó É ó ű ó ű ü É ó ó ó Ü É ó ó ö ó Í ü ö ö ö ü ó Ü ö ó ó É ü ö ö ó ü ű ó ü ö ó ó ö É

Részletesebben

Akkreditálás a klinikai mikrobiológiai laboratóriumban

Akkreditálás a klinikai mikrobiológiai laboratóriumban Akkreditálás a klinikai mikrobiológiai laboratóriumban Prof. Nagy Erzsébet SZTE ÁOK Klinikai Mikrobiológiai Diagnosztikai Intézet Szeged, 2005 május 25 A minőségbiztosítás múltja a klinikai és járványügyi

Részletesebben

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv

A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói. Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság. mérés. mérési elv Mérések, mérési eredmények, mérési bizonytalanság A mérések általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói mérés Műveletek összessége, amelyek célja egy mennyiség értékének meghatározása. mérési

Részletesebben

ú í ő ú ő ü ü ö ĺ í ő ö í ő ĺ ćął ĺĺ ö ĺ Í ő ú ö ö í ő ĺ ö ő ö í í í Í ő ŕ ö í Á ő í ö ú ő ö ł ú ő ö ő ö ł ĺ ö í ö í ő í í ö ö í É í í ö ń ő ő ő ö í ĺĺ Í ĺ Ô í í Á í ő Í ę ę ĺ Ą ś Á Í í í í ő ń ę ę í í

Részletesebben

BAGMT14NNC Galla Jánosné, 2013.

BAGMT14NNC Galla Jánosné, 2013. BAGMT14NNC Galla Jánosné, 2013. 1 A mérésügyi törvény célja Mérésügy: a mérésekkel kapcsolatos tevékenységkörnek az a része, amelyet a mérések hazai és nemzetközi egységességének és pontosságának biztosítása

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek megfigyelõ helyszíni NAR kiadás. Hatályos: április 21.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek megfigyelõ helyszíni NAR kiadás. Hatályos: április 21. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Irányítási rendszereket tanúsító szervezetek megfigyelõ helyszíni szemléi területének és számának meghatározása NAR-25 1. kiadás Hatályos: 2007.

Részletesebben

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció -

Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Minőségbiztosítás a laboratóriumi munkában - Akkreditáció - Kulcsszavak - Teljes dokumentáltság, szabályozottság - Visszavezethetőség - Rendszeres külső és belső ellenőrzés - Folyamatos fejlődés - Esetlegesség,

Részletesebben

Laboratóriumok minségbiztosítása, validálás és Minségbiztosítás az analitikában

Laboratóriumok minségbiztosítása, validálás és Minségbiztosítás az analitikában Laboratóriumok minségbiztosítása, validálás és Minségbiztosítás az analitikában Téma : A vizsgáló és kalibráló laboratóriumokban alkalmazott minségügyi rendszerek általános követelményei Irányítási Követelmények

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. szervezetek minõsítési NAR-01M. Hatálybalépés: 2008. november 1. 3. kiadás NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Vizsgáló, ellenõrzõ és tanúsító szervezetek minõsítési eljárása kijelöléshez NAR-01M 3. kiadás Hatálybalépés: 2008. november 1. Tartalomjegyzék

Részletesebben

BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-2-0147/2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az S+V Engineering Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1184 Budapest, Lakatos u.

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-2-0317/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-2-0317/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-2-0317/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Kalibra Dimension Kft. Kalibráló laboratórium (2151 Fót, Béke utca 72.) akkreditált területe

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT20293/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A CQSZ EUROPE Méréstechnikai és Kalibráló Kft. Kalibráló Laboratórium (8000 Székesfehérvár, Berényi

Részletesebben

É É Í Á É ő Ó Á É É É Á Ó í Ó ó ó Ó Ó í í í Ó ő í Ó Ó Ó í í ó Ó ó ó Ó í ő í ő Ó ó ó í Ó Ó í Ó Ó Ó ó Ó ó Ó ó Ő í í í ó ó Ó Í í ó Ó Ó ó Ó Í Ó Ó Ó ó ö Ó í ó í ó ó ó í Ó Ó í ó í ó ó Í í ó í ő Í Ó Ó ó í ő í

Részletesebben

Laboratóriumok Vizsgálatainak Jártassági Rendszere MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 szerint

Laboratóriumok Vizsgálatainak Jártassági Rendszere MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 szerint ÚTLAB Közgyűlés Budapest 2012. május 14. Laboratóriumok Vizsgálatainak Jártassági Rendszere MSZ EN ISO/IEC 17043:2010 szerint BORS Tibor főmunkatárs Jártassági Vizsgálatokat Szervező Iroda Irodavezető

Részletesebben

Urbán n Ferenc ügyvezető. minőségi betonkészítés napjainkban 2009. február 17.

Urbán n Ferenc ügyvezető. minőségi betonkészítés napjainkban 2009. február 17. Üzemi gyárt rtásellenőrzés s tanúsítása sa Urbán n Ferenc ügyvezető MÉRNÖKI SZERKEZETEK Budapest, MTESZ minőségi betonkészítés napjainkban 2009. február 17. Aktualitása > 400 betonüzemet érinthet? Kiadott

Részletesebben

ü ö ú Í ü ü ö ú ü ö ö ó ö ő ö ú ü í ő ö ő ó ö ö ö ö í í ö ü ő ü ö ő Í ő í ú í Ó í ő Í ó ó ó í í Í ó í ó ü ö ő í Í Ó Ü Ö ö ő ö í í ó ó ö ö í í ó ó ö ő í ő ö ó í ó ő í ó í ő í ó ü ő ő ü ó Á í í ó ö ő ö í

Részletesebben

Calibrare necesse est

Calibrare necesse est Calibrare necesse est VIRÁG Gábor KGO 40 konferencia Földmérési és Távérzékelési Intézet Kozmikus Geodéziai Obszervatórium Kalibrálás: azoknak a műveleteknek az összessége, amelyekkel - meghatározott feltételek

Részletesebben

őę ö ú ú ő ú ő ü Ę ő ö ő ő ö Ĺ ő ü ő ő ö ö ö ő ü Ĺ ő ö ő ö ö ö Í ő ö őö Á ö ő ő ť ö ö ö ü Ĺ ő ö Í Ĺ ę ű ö Ĺ ť ü ú ü ö ö ö ö Ĺ Í Í ő ő ő ö ö Ö ą ö Í ö ö ű ö ő ő Ü Ö ö ü ö ü ö ü ö ö ę ö ő ö ű ö ő Ü Ö ő ö

Részletesebben

Ó íű ú ü ő ű ú ü ő ő ú ü ő ű í ő ű ú ú í í ő ő ő ő ü ő ő ű ú í í ő ü ő Ö ő ü ü Ö ő ü í ű ü ő ő Ü É Á Á ü í ü ú ü í ü í ü í ú í ü ő ú ő ü ő ú ő í í ü ő ú í ú ú ő ú ú ű ü ű í ú ő ü ő ő ü ő ő ü í í Á í í

Részletesebben

Tervezet. a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról

Tervezet. a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról szóló 2005. évi LXXVIII. törvény módosításáról GAZDASÁGI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM IGAZSÁGÜGYI ÉS RENDÉSZETI MINISZTÉRIUM Ikt. szám: GKM/3175/7/2008. Tervezet a Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetéről, feladat- és hatásköréről, valamint eljárásáról

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-2-0170/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-2-0170/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT20170/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A TiszaTeszt Méréstechnikai Kft. Kalibráló Laboratórium (4440 Tiszavasvári, Kabay J. u. 29.) akkreditált

Részletesebben

ő ö ő í ő Í í í ö Ö Ö ű Ö ő Ö Ö ő ő Í Ö ő Ö ő Ö í ö ő í í í í ő í í ő ő őí őú ü ü í ő ö ő ű ő ö ü ü ő Í Í ő ö ö í ő Í ö í ő ö ö í í ö ű ö ö ő ú ö ö í í ű ö ő ö í ő ő ü í ő ő ü ő ő ü ö ö ü ő ő ö ü ü ő ö

Részletesebben

Á í Á í ó ó ő ő ű í ó ő ííó í ó ó ü ó ö í ő É ö í ö ű ő ó í ó ü í ó ő ő ő í ó ö ő ó ó ő ó ö ú í ö ö ó ö ó ö í ö í ó ó ö ó í ö íö ö ó ó Á ö ö ö ó ü ű ö ö ó í ö ó ó ö í ó ö ő ó ó í ü ő ó ó ó ü ö ö ö ö ő

Részletesebben

Hitelesítés, kalibrálás

Hitelesítés, kalibrálás Hitelesítés, kalibrálás I., Hitelesítés A mérõeszközök hitelesítését, a mérésügyrõl szóló törvény végrehajtásáról 127/1991. (X. 9.) Korm. rendelet határozza meg. A kötelezõ hitelesítésû mérõeszközök listáját,

Részletesebben

ő ó ź ő ő ź ý ő ő ę Ü ő ú ü ó ů ő ő ź ő ó ď Ü ö Ĺ ö ę ú ú ő ő ü ú ű ö ü ź ź ü ěĺ Ĺ ú ü ú ü ź Í ő ü ő ó źů ú ö đ ó ő ú ů ó ř ü ó ć ź ü ő ä ŕ Á ó Á ź ę ő ö ö ö ó ő ź ä ń ő ę ó ź đ ü ő ó Ĺ ó ä ź Đ Ĺ ó ő ó

Részletesebben

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész. Előadások (2.) 2011.

Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész. Előadások (2.) 2011. Gyártástechnológia alapjai Méréstechnika rész Előadások (2.) 2011. 1 Méréstechnika előadás 2. 1. Mérési hibák 2. A hiba rendszáma 3. A mérési bizonytalanság 2 Mérési folyamat A mérési folyamat négy fő

Részletesebben

K V A L I F I K. Okiratunk száma: NAT-2-0133/2015. Érvényessége: 2019. 10. 20.

K V A L I F I K. Okiratunk száma: NAT-2-0133/2015. Érvényessége: 2019. 10. 20. A KVALIFIK Kft. 1991-ben alakult meg. 1993-ban kalibráló laboratóriumunk megszerezte az akkreditált státuszt és rendelkezünk az általánosan használt fizikai mennyiségek mérésére alkalmas, nemzeti és nemzetközi

Részletesebben

Ö É Á Ú Ö É É É É Í Ü Ü É í Ü ő ö ö Á ö ú ö í Í ő Ö ő Ü ú ö í ú ő í ő í í ő ö ö ö ö ü í ő í í ü ő ü ő ő í í í ő ú ö ő ő í í í í ö ő í ö ü ő í ü ű í í ü í úő í ö ü ő í ü ú í ü ő ő í í Ü Í ő Ü É Ú ö ö Í

Részletesebben

a NAT /2006 nyilvántartási számú akkreditálási státuszhoz

a NAT /2006 nyilvántartási számú akkreditálási státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1101/2006 nyilvántartási számú akkreditálási státuszhoz A Magyar Honvédség Veszélyesanyag Ellátó Központ, Központi Veszélyesanyag Bevizsgáló

Részletesebben

Ü Ú É Á Á ő ó ő ó ó í ő ó ú ó í ó ü í ő ő ő ü Í ő ú í í ü ó í ó í ü í ü ű ú ó ő í ó Í ú í Íí ü í ú ó í ű ü í ó í ú ú Í í ó Í í ó í ú í í ü í ó í í í ő Íü í ó ú ó ü ó ő ó ő í í í Í ó É ó ü ő í ő ó ó ú ó

Részletesebben

Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T OK ELBÍRÁLÁSÁRÓL

Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T OK ELBÍRÁLÁSÁRÓL Ö S S Z E G E Z É S A Z A J Á N L A T OK ELBÍRÁLÁSÁRÓL 1. Az ajánlatkérő neve és címe: FŐKÉTÜSZ Fővárosi Kéményseprőipari Korlátolt Felelősségű Társaság, 1067 Budapest, Eötvös utca 21. 2. A közbeszerzés

Részletesebben

É ú ő ú Ö ő ü ü ú í í ö ő ő ő ü ć í Í ú í ű ü ő ő í ő ő ő ö ő í í ú í ű Ĺ ő í ő ő ú ő Ĺ ő Í í ő Ĺ ú ú í ű Í ü ő ő ę ü í í í í í ö Ĺ ő ö ő í ö ű Í ö ú í ű ő ö ú ú Ö ü ö í ö ű Ü ű ö ú Ö ü ę ę ő ú ü ę ő ö

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT /2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-2-0306/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A ROHDE & SCHWARZ Hungária Szolgáltató Kft. Kalibráló laboratóriuma (1138 Budapest, Madarász

Részletesebben

etalon etalon (folytatás) Az etalonok és a kalibrálás általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói

etalon etalon (folytatás) Az etalonok és a kalibrálás általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói Etalonok, kalibrálás, rekalibrálás, visszavezethetőség, referencia eljárások Az etalonok és a kalibrálás általános és alapvető metrológiai fogalmai és definíciói etalon Mérték, mérőeszköz, anyagminta vagy

Részletesebben

a NAT-2-0147/2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-2-0147/2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-2-0147/2008 számú akkreditálási ügyirathoz Az S+V Engineering Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1184 Budapest, Lakatos u. 61-63.) kalibrálólaboratóriuma

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek NAR-19-IV. 1. kiadás. 2001.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek NAR-19-IV. 1. kiadás. 2001. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer A környezeti minták vételével foglalkozó szervezetek akkreditálása NAR-19-IV 1. kiadás 2001. március 1. Bevezetés A környezeti minták vételével

Részletesebben

Az akkreditálási jel használata és az akkreditált státuszra való hivatkozás

Az akkreditálási jel használata és az akkreditált státuszra való hivatkozás NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Az akkreditálási jel használata és az akkreditált státuszra való hivatkozás szabályai NAR-08 8. kiadás Hatálybalépés: 2013. december 17. 1/15

Részletesebben

JAVÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

JAVÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület JAVÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1159/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Mûködõ Részvénytársaság Mûszaki Felügyelet

Részletesebben

ú ú Ö ő ť ú ő ü ü ű Í Í Í őł Ĺ ö úö ú ö ź ö ő ö ú ő ő Í ő Í ő ö ő ő ý ő ú ö Í ő í ő ö úö ł ő í ú ő ő ú ú ő Í ć ő ú ő ö ń ú ö í ö Í łł íí Í ő ő ő ö ő ő Í ő ő ő ö í ő ő ő ö ö ť ö ő ö ö Ĺ ü Ĺ ő ő ö ö í ö

Részletesebben

ő ľ é ü ú ľ Ö é ő é ę ü öľ ö ő í ł ü é é ő ü é ľ ľ é ľ ő é é é ő í ę ę ő ó ó é ő ľ é ő ö ö é ü ő é é é ó ő ö ő ó ö é ő ü ę ő Á é é ö é ľ ő é í ę ü é ę í ü ü é ő ö ü ő ó ę ő ö í ĺ é ü ö ę é ü é é ő ę í

Részletesebben

VIZSGÁLATI JEGYZKÖNYV QUALCHEM ZRT ZSÁMBÉK, ÚJ GYÁRTELEP, PF 32. Qualbio kereskedelmi márkájú polietilén kompaund lebomlás. Vizsgálat idbpontja:...

VIZSGÁLATI JEGYZKÖNYV QUALCHEM ZRT ZSÁMBÉK, ÚJ GYÁRTELEP, PF 32. Qualbio kereskedelmi márkájú polietilén kompaund lebomlás. Vizsgálat idbpontja:... SZÉCHENYI ISTVÁN EGYETEM LOGISZTIKAI ÉS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI TANSZÉK CSOMAGOLÁSVIZSGÁLÓ LABORATÓRIUM A Nemzeti Akkreditáló Testület által az MSZ EN ISO/IEC 17025 szerint akkreditált független vizsgálólaboratórium.

Részletesebben

ő Ĺ í í ő í ő ő ö ö Ő ü ü źů ü ű ö ő í ő ő í ő ü ü í ő ů ü ő ę ü ź ű í ő ü üö ő í ő ę ę ü ű ü í ź ź ď í ü í ü ő ő ü ę ő ö ő ź í ő ő ö ö üö Í ö ö ü ő Á ő ő ő ś ö í ő ź Í ú ź ő ö í ź ö đ ö őí ő ü ő ź ź Ĺ

Részletesebben

ü ö ö Ö ü ü ü ó Í ó í ó ó ö í ö ó Ö ö Í ó ó Íó ü ó ö ü ü í ü ó Í ö ú Í ü ü ú ö Ö ö í í Í ö ö ó í ó Í ó í ó í ó í ó ö Ö ü Í ó í ó ó ó í ó í Í Í ó ó Í ö ó ö ö ú ö ó ó í ü ű ó Í ö ö ó ü ü í ü ö ü ö Ö ö ú

Részletesebben

ö Ö í ü ü ö í ü ö ó í ó ü ö í Ő ö Ö ü ü ö Ö ü ö ó Ü ü Á í ö ö ö ó Ö ö ó Ő Ü ö Ö ö ű í Ö í ű ö ü ó ö í ö ó ű ű ó ó ü ű ó í Ő ü ü ö Á ö ű ö ó ö Ö ö Ö ó Í ü ü ü ü ü ö í ö í Ó Ó í Ö É í ö ö ü í ű í ö í ü ó

Részletesebben

a NAT /2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0967/2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A MAVIR ZRt. OVRAM SZO Relévédelmi Laboratórium (1031 Budapest, Anikó u. 4.) 1 akkreditált

Részletesebben

Í Á ó É É Á Ú É Í É É Á ö Ö ÍÍ ö Í Ó Á Ú Ó Ü É ö É Ű ő É É Ö Ú Á Á É Ö É Ű Ü Á ú Á Á ö Ö Á ó ó ó ó ó ó ó ö ű ö ö ö ő ü ö ö ő Á ő ő Í ö Ü Ö ö ő É É ó ö ú ó ö ú ó ö ö ö ó ú ó ó ó ó ö ó ő ő ó ó ö ő ó ó ö

Részletesebben

LABORATÓRIUMOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA Dr. Bezur László

LABORATÓRIUMOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA Dr. Bezur László LABORATÓRIUMOK MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSA Dr. Bezur László (1) Előadás (2) GLP szabvány, GLP laboratóriumok (rendelet szöveg) (3) 17025 (2001) szabvány, laboratóriumok akkreditálása (a szabvány rövidített szövege)

Részletesebben

a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT /2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1494/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A PAMET Mérnökiroda Kft. (7623 Pécs, Tüzér u. 13.) akkreditált területe I. az akkreditált területhez

Részletesebben

Í ó ű ö ö ü ö Í ő ő Í ö ö ó ü ü ö ö ö ó ö ű ö ú ü ö ö ö ű ö ö ő ö ö ö ö ö í ü ö ú ü ö É ő ö í ó ö í ü ú ó ú ó ö í ó ü ö Í ö ó ö í í ó ú ó ó ö ú ö ú ú ö í ü í ÍÍ ö ö ö í ó ü ű ö ő í ö í ó ö ö í ü ö Í ö

Részletesebben

ú ö ü ö ú ö ő ö ú ú ö ú ő Í ö úí ö ú ű ö ú ő ü ö ú ü ö ö ü ö ú Ó Í ö ü ö ö Ú Ó ö őí Ú Í ö őö ü Í ö ú Ö É É ö ö ü ö Ú Ö ö ö ü ő Ö Ú Ö ü Ő ö ú ü ü ö ő Ö ö ú Í ú ü ö ü ö ü ü Ü ő ü ö Ö ö ö Ü ö ő ő Ü ö Ő Ü

Részletesebben

ú ľ ú ľ Ż ł ľ ľ ő ľ ľ ő ü ü í ü ö ľ í ő Á ľ Íö ő ü ő ö ľ ő í ö ľ őí ľ ę Í öí Í ő í ő ľ ö ú ű ő ö ľ ę í ľ ľ ő ő Í í ľ ö ľ í őö ő ľ ľ í ľ ő ő ü ľ ľ ö ú ő ť ł ľ ű Í ő ö ö ő Í ć ö ő ř Í ę Ż ä ł ö ł đ ął É

Részletesebben

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-2-0147/2008 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az S+V Engineering Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (1184 Budapest, Lakatos u.

Részletesebben

Ü Á Á ó Ü É É Ó Á É ó ó á ó á É á é é ö é é ó é é á á á úé í ú é ö é ó á á á í é ö í á á Ö é é á é ó é é é é ó é ü í í á á á ö é á é é é é é ó é Ü ő á é í ó ó ö ü í á á í ü á á ó á íí ó á ó ő á é é ö ö

Részletesebben

H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087

H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087 MŰSZER AUTOMATIKA KFT. H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087 Telephely: H-2030 Érd, Alsó u.10. Pf.56.Telefon: +36 23 365152 Fax: +36 23 365837 www.muszerautomatika.hu

Részletesebben

BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1)

BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) Nemzeti Akkreditáló Testület BÕVÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (1) a NAT-1-1034/2009 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az ExVÁ Robbanásbiztos Berendezések Vizsgáló Állomása Kft. Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

á á á ľ á ő ĺ ö á ľ ĺ ö ľő ć ő ö ľ á ľ ó á áľó ú á á á Ö ľ á á ő ö á á á ö á ö á ú á á á Ö á ő ľ ű ö á á ő ő ő ľ á ľ ü ő ü á áĺ Íő ü á á ú á á á á ő ü á á á ú á á á Ö á ó ű ö á áľő ő ő ö ľ á ľ ľ ü ő á

Részletesebben

Í Á Ó ö ő ü ó ü ő ő í ő ö í ó ö í ó ú í ó í ó ő ó ó ő ű ó ü ő í ő í ó ő í ó ú í ó í í ö ö ö ő í ó ő É ö ő ó ó ö í ö ö í ő ű ö í í ő Í Í ö ő ú í í ü ő ö í ő ö í ő í ó ó ó ó ó Ó í ú í ó ó ó í ű ő í ó ó ő

Részletesebben

Ü Ű É Á Á ö Á Í Á ő ü ő ő ő Í ö Á Á Á ő ö ö ú ű ő ö ő ő ö ú ű Í ö ő ü ú ő ö ö ő Í Í Í Á É Á Á ü ö ő ú Í ő ö ö ő Í ű Ü ö ő Í ö Í ő ö ű ö ő üú ö ö Á Í É ö ő Í Í Í ő ö ö Í ü ő ő ű ű Í ő ő Íő Í ő ő ü ő ö Í

Részletesebben