BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány TÚLMÉRETES ÉS TÚLSÚLYOS ÁRUK SZÁLLÍTMÁNYOZÁSA A LANDÓ HUNGÁRIA KFT. GYAKORLATÁBAN Budapest, Kézi Ágnes

2 Tartalomjegyzék Bevezetés I. A közúti fuvarozás bemutatása A közlekedés jelentősége a magyar gazdaságban A közúti hálózat helyzete Magyarországon A fuvarpiac jellemzői Magyarországon A közúti árufuvarozás helyzete Magyarországon A Túlméretes és túlsúlyos áruk fuvarozási igénye II.A Landó Hungária Kft bemutatása Landó Hungária Kft története Szervezeti felépítés Tevékenysége A cég jelenlegi helyzete és pozíciója a piacon A vállalat forgalmának alakulása az elmúlt években A cég partnerkapcsolatának elemzése a speciális áruk tükrében Jellemző túlsúlyos és túlméretes áruk III. A túlméretes és túlsúlyos áruk szállítási lehetőségei az egyes fuvarágakban Légi fuvarozás Tengeri árufuvarozás Folyami árufuvarozás Vasúti fuvarozás: Közúti árufuvarozás: IV. A Túlméretes és túlsúlyos áruk közúti fuvarozása Túlméretes és túlsúlyos áru meghatározása Túlméretes jármű Túlsúlyos jármű A közúti áruszállítás szabályozásai és változásai Régi és új jogszabály összehasonlítása Útvonalengedélyeztetés menete Túlsúlydíj

3 Útvonal biztosítás Szakkíséret feltételei Útvonal biztosítás szakkísérettel Útvonal biztosítás rendőri kísérettel Útvonal biztosítás díja Bírság V. Túlméretes és túlsúlyos áruk közúti szállítmányozása és fuvarozása A fuvarozó és a szállítmányozó összehasonlítása Fuvarozó feladata túlsúlyos és túlméretes áruk közúti fuvarozásánál Szállítás Szállítmányozó feladata túlsúlyos és túlméretes áruk közúti fuvarozásánál Csomagolás Rakodás Szállítmányozó feladatainak elemzése VI. Javaslat a túlméretes vagy túlsúlyos áruk szállítmányozási megbízásai számának növelésére Összefoglalás Irodalomjegyzék Ábrajegyzék Mellékletek

4 Bevezetés Szakdolgozatom témája a túlméretes és túlsúlyos áruk közúti fuvarozása a Landó Hungária Kft. gyakorlatában. Témám választását több dolog is indokolja. Egyrészt aktuálisnak éreztem a témát, mivel 2009 január 1-jétől új jogszabály lépett életbe a túlméretes és túlsúlyos áruk közúti fuvarozására vonatkozóan, az uniós derogáció lejártát követően. Másrészt egy ilyen áru szállítmányozása különleges feladat, és ennek következtében jelentősen nagyobb haszon realizálható, mint egy normál áru esetén. Illetve szakmai gyakorlatomat is a Landó Hungária Kft.-nél töltöttem, akik jelentős számban végzik túlméretes és túlsúlyos áruk szállítmányozását. Először szeretnék átfogó képet adni a közút szerepéről a gazdaságban és úthálózatunk ellátottságáról, minőségéről. Majd ezt követően megvizsgálom a fuvarpiac alakulását, körülményeit az elmúlt években és a jelenlegi helyzetét, továbbá rávilágítok a túlsúlyos és túlméretes áruk közúti fuvarozásának szerepére. Továbbá elemzésre kerül a Landó Hungária Kft. tevékenysége, szervezeti felépítése, helyzete a piacon, majd megvizsgálom, a túlméretes és túlsúlyos áruk szállítmányozására kapott megbízások alakulását, jellemzőit az elmúlt években. Szakdolgozatomban rávilágítok arra, hogy a közúti fuvarozás miért különösen alkalmas a túlméretes és túlsúlyos áruk esetében, más fuvarágakkal összehasonítlítva. Mindezek bemutatása alapozza meg javaslataimat. A szakdolgozatom összefoglalja a szabályozással kapcsolatos változásokat és az útvonalengedélyeztetés menetét, ami elengedhetetlen fontosságú túlméretes vagy túlsúlyos áru közúti szállítmányozásához. Mivel a túlméretes és túlsúlyos áru közúti fuvarozása összetett feladat, ezért célom bemutatni az ehhez szükséges szállítmányozói és fuvarozói ismereteket is. Ez a rész foglalkozik a fuvarszervezési és ügyleti feladatokkal, csomagolással, szállítással, rakodással. A dolgozatom végén felhívom a figyelmet a túlméretes és túlsúlyos áruk szállítmányozói megbízásából eredő haszonra és javaslatot teszek az ilyen feladattal megbízó partnerek számának növelésére. Szakdolgozatomhoz a főiskolán tanultakat vettem alapul és azokat bővítettem ki a szakirodalomból (szakkönyvek, szakmai folyóiratok) szerzett információkkal. Alkalmaztam szekunder (internetes forrás, céges dokumentumok, szakirodalom) és - 5 -

5 primer kutatást (személyes interjú, beszélgetések) egyaránt. Kutatásaimban nagyon sok segítséget nyújtott a cég vezetője, és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 1 munkatársai. I. A közúti fuvarozás bemutatása A közlekedés jelentősége a magyar gazdaságban Magyarország gazdaságföldrajzi fekvése kedvező. Az országon több Kelet- és Nyugat-Európát összekötő fő európai közlekedési folyosó halad át, amely komoly lehetőséget jelent az ország gazdasági versenyképesség növelésére a nemzetközi kereskedelem logisztikai kiszolgálása révén. Hazánkban a közlekedés és a fuvarozás állítja elő a GDP 6%-át. 2 A közlekedés infrastruktúra értéke mintegy ötöde az ország nemzeti vagyonának. Magyarország gazdasági versenyképességét és ezzel szorosan összefüggő életmód minőségét erősen befolyásolja a közlekedés fejlettsége. Geopolitikai helyzetéből adódóan az ország a nyugat-keleti irányú áruáramlás infrastrukturális feltételeinek magas színvonalú létrehozásával tud a leghasznosabban bekapcsolódni az európai munkamegosztásba. A későbbiekben remélhetően északdéli tranzitforgalom nagy lehetőségeket hordoz magában, amely csak úgy tud a magyar gazdaság növekedéséhez, az uniós integrációjának erősítéséhez hozzá járulni ha infrastrukturálisan fejlesztik. 3 A megfelelő teljesítőképességű és biztonságos vasút, közút, folyami utak és légi folyosók nélkülözhetetlenek az ország gazdasági fejlődéséhez. A közúti hálózat helyzete Magyarországon A magyar közlekedés jelentős fejlődésen ment keresztül az 1990-es évektől. Nyugati színvonalú intermodális logisztikai központok épültek, az autópálya hálózat közel háromszorosára bővült. Mindezek ellenére azonban sok évtizedes elmaradás miatt a hazai közlekedés nagy kihívás előtt áll. A kormány felismerte a közlekedésből származható előnyt és hogy ezzel a versenyképességét tudja növelni, ezért a közötti szakaszra létrehozta a Közlekedési Operatív Programot. Ez a program a 1 A Magyar Közút Nonprofit Zrt. jogelődje a Magyar Közút Kht. A cégforma és név változása 2009 áprilisában történt. 2 Navigátor, Közlekedés: 2000 milliárd forint támogatás, 2007/04, 10.oldal 3 Navigátor, Dr. Csepi Lajos. Elképzelések és lehetőségek a közlekedés politikában, 2008/11 6. oldal - 6 -

6 magyar közlekedéspolitikán és az uniós közös közlekedés politika stratégiai elvein és prioritásán nyugszik. 4 A program lényeges elemei az ország és a régióközpontok nemzetközi elérhetőségének javítása, a közlekedési módok összekapcsolása, infrastruktúra fejlesztése, utak minőségének, teherbírásának javítása. A program még nem ért véget de már egy részét sikerült is elérni. A közúti közlekedés iránti igény Magyarországon és az Európai Unióban egyaránt egyre növekszik. Az Európai Unió országaiban a személyszállítás mintegy 90%-a, az áruszállítás 70 %-a a közúti közlekedést veszi igénybe. Ennek oka, az hogy a közúti közlekedés a legrugalmasabb, és ez biztosítja a legnagyobb mozgási szabadságot. 5 Az ország fejlett térségei jó infrastruktúrával rendelkeznek, míg Budapesttől távol eső és a periférikus térségekben ennek hiánya akadályozza a fejlődést. A Budapest központú hálózat hosszadalmassá, nehézkessé teszi egyes régiók megközelítését vagy akár régión belül egyes városok elérését. A vállalkozások számára legkeresettebb telephely szempontjából Budapest és környéke, valamint közép- és részben a nyugatdunántúli térség, legkevésbé vonzó a tiszántúli, dél-dunántúli és a nagy városoktól távol eső területek. Az országos közutak hossza km. Ezen az úthálózaton folyik az ország teljes közúti forgalmának mintegy 75%-a km főút, melyből km "E" út, vagyis az európai úthálózat része. 6 Az autópályák és főutak hossza együttesen 1055 km (1. melléklet). Egy 2005 vizsgálat szerint a Ábra 1 - Helsinki folyosók magyarországi közút hálózat sűrűsége az EU-átlag 88%-át teszi ki. 7 De ez még mindig csak 40 %-a az EU15 átlagos szintjének. Magyarország három jelentős, Kelet-, Navigátor, Közlekedés: 2000 milliárd forint támogatás,2007/04, 9 oldal - 7 -

7 Nyugat- és Dél- Európát összekötő fő európai közlekedési folyosó szeli át. A számottevő beruházások ellenére az autópálya- ellátottság mindössze negyede a nyugat- európai átlagnak, viszont példaértékűnek számít, hogy rendkívül rövid idő alatt megfelelő minőségben bővült. De még mindig van mit bővíteni, mivel az országba bejövő külföldi működő tőke autópálya közeli telephely választása mutatja az autópálya építések fontosságát. A ország regionális központjait összekötő, keresztirányú utak kapacitása a forgalmi terheléshez képest kicsi. Az úthálózatunk minőségére vonatkozó uniós előírások csak részben valósultak meg. A jellemzően 10 tonnás tengelynyomásra épült hazai pályaszerkezet átalakítása 11,5 tonnásra egy nagy ívű program keretében csak részben teljesült a korábban vállalt 2008-as határidőre. De a megnyíló európai források jelentősen javíthatnak ezen a helyzeten. 8 A kutatásaimból megállapítom, hogy az ország közút hálózata elfogadható a túlméretes vagy túlsúlyos áru szállításához. Véleményemet arra alapozom, hogy a speciális áruk legtöbbször a gyorsforgalmi utakat használják, amiknek minősége megfelelő az előirt terhelésre és a bővülés mértéke is figyelemre méltó. A gyorsforgalmi utak javítása esetében az észak-dél irányú út fejlesztésére lenne szükség. Az alacsonyabb rendű utak esetében viszont nagy mértékben a minőség javítására kellene nagyobb hangsúlyt fordítani, hogy ezzel is segítse a túlméretes vagy túlsúlyos áruk fuvarozása során az útvonal választás egyszerűségét. Magyarország gazdaságának jelentős részét adja a közúti közlekedés, ezért általánosságban elmondható, hogy a versenyképesség javítása, a kereskedelem, a szállítás serkentése érdekében nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a közút fejlesztésére. A fuvarpiac jellemzői Magyarországon Úgy gondolom, ahhoz, hogy megfelelő véleményt tudjak alkotni a túlméretes és túlsúlyos áru közúti fuvarozásáról elengedhetetlen fontosságú a közúti fuvarpiac helyzetének áttekintése is. A közúti fuvarozási piac helyzetének elemzése során főleg a fejlődését, annak körülményeit és jelenlegi helyzetét szeretném megvizsgálni. 8 Navigátor, Dr. Csepi Lajos. Elképzelések és lehetőségek a közlekedés politikában, 2008/11 6. oldal - 8 -

8 Továbbá rávilágítok a túlsúlyos és túlméretes áruk közúti fuvarozásának meg növekedett szerepére. Az Európai Unióban a vasút fuvarozás részesedése körülbelül 8%, a folyami fuvarozás 5%, míg a közúti fuvarozás 44%-os részesedéssel bír, a fennmaradó részt a part menti tengeri hajózás bonyolítja. 9 Ebből a magyar közúti fuvarozók az Európai Unió piacából 3 százalékkal részesednek 2008-ban, ami a korábbi évhez viszonyítva 25 százalékos emelkedés. Az unión kívüli forgalomból a magyar fuvarozók az EUtagországok vállalkozásai között 4,5 százalékkal részesednek 10 Ennek oka, hogy Magyarország egy kis, nyitott gazdaságú ország, akinek a GDP több mint a fele a külkereskedelemben realizálódik. Illetve hazánk nagy mértékben belekapcsolódik a nemzetközi munkamegosztásba, ezért erősen függünk az exporttermékeink felvevő piacaitól, amihez szükség van a fuvarozásra. 11 Szállított áruk tömege %-ban 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Áruszállítás összesen J M Á Jú Jl Sz O D J M Á Jú Jl Sz O D J M Á Jú Jl Sz O D J M Á Jú Jl Sz Csővezetékes Vízi Közút Vasút Forrás: KSH, 2009 Ábra 2 - Áruszállítási Statisztikák A fenti diagramról leolvasható a közúti fuvarozás fontos szerepe a magyar szállítmányozási piacon. Ha megvizsgáljuk, jól látszik, hogy a szállított árutömeg Blahó András és munkaközössége, Világgazdaságtan, Akadémiai kiadó,

9 mintegy körülbelül 20%-a veszi csak igénybe a vasúti szolgáltatást, ráadásul a tendenciája csökkenést mutat. Valószínűleg, ez köszönhető a vasút közvetettségének és a bizonytalan szolgáltatási minőségnek. A vízi áruszállítás még a 10%-ot sem éri el, pedig Magyarország kedvező folyami összekötetéssel rendelkezik a Duna-Rajna- Majna csatornának keresztül az Atlanti-óceántól a Fekete-tengerig. Viszont az áru tömeg több mint 70%-a a közúton utazik( 2009-ben ez kb. 80%), és ennek tendenciája növekedést mutat, ami a közúti fuvarozók és szállítmányozók szempontjából kedvező. Az adatokból arra következtethetünk, hogy a közúti szállítás közvetlensége és rugalmassága jobban megfelel a szállítási igényeknek. A közúti áruszállítás jelentősége nem csak Magyarországon ilyen magas, hanem az Európai Unió más országaiban is, sőt van, ahol ez az egy fuvarozási ág szolgálja ki a teljes szárazföldi fuvarozási igényt földrajzi okok miatt. (2. melléklet). Azonban ha a társadalmi és környezeti hatásait nézzük már nem tekinthető olyan kedvezőnek a közúti fuvarozás megnövekedése. A közúti fuvarozás hátránya, hogy az utakat a közlekedés többi résztvevőjével együtt használja, aminek következtében a balesetek száma megnövekedhet. Illetve a többi fuvarághoz képest a közúti fuvarozásnak van a legnagyobb a káros anyag kibocsátása. Magyarországon a nemzetközi közúti fuvarozás teljesítménye igen magas az ország méretéhez képest ban millió tonnakilométer volt, ami a 12. legmagasabb érték az Unió 27 országa közül. (3. melléklet) Továbbá elmondható, hogy a teljesítmény trendje növekedést mutatott az azt követő években is ban a belföldi közúti fuvarozás teljesítménye millió árutonna kilométer, ami a 2006-os évhez képest nem sokat változott. Ha a nemzetközi közúti fuvarozás vizsgáljuk, azt vehetjük észre, hogy jelentősebb mértékben növekedett, vagyis árutonna kilométer.(4. melléklet) Ezért megállapíthatom, hogy Magyarország számára a nemzetközi szállítmányozás jelentősége igen fontos külkereskedelem szempontjából, és ezen belül a legfontosabb ágazat a közúti fuvarozás

10 A közúti árufuvarozás helyzete Magyarországon A közúti árufuvarozás Magyarországon még az 1950-es években jelentéktelen volt de az azt követő évtizedekben az ágazat egyre meghatározóbbá vált, míg el nem érte az ugrásszerű előretörését a rendszerváltás után. Az ágazati előretörés köszönhető, a szolgáltatási igények megváltozásának, a közúti fuvarozás speciális adottságainak, és a többi fuvarág merevségének. A rendszerváltást követően sok nemzetközi vállalat jelent meg Magyarország piacán, akik más típusú logisztikai rendszereket vezetek be. Az új rendszerek éppen abba az időpontba való fuvarozási igényéhez csak a közúti fuvarozás tudott rugalmasan alkalmazkodni. Ezt követően jelentősebb változás az árufuvarozás terén Magyarország 2004-es Európai Uniós csatlakozása során történt, amely új távlatokat nyitott és egyben nehézségeket is okozott a fuvarozás piacán. Ekkor történt a nemzetközi árufuvarozás liberalizálása, a vámhatárok megszűnése, amelynek köszönhetően a szállítási idő lerövidült, illetve szigorúbb szabályokat vezettek be a vezetési és pihenő időre vonatkozóan. Ugyanakkor megszűnt a kormány által meghatározott tevékenységi engedélyek létszám limitje a nemzetközi árufuvarozásban, amellyel a kapacitások bővültek és a verseny, pedig erősödött. Ugyanis a csatlakozás előtt csak külön engedéllyel lehetett az Unió területére belépni. A csatlakozással alapvetően megváltoztak az addig csak belföldi fuvarozással foglakozó vállalkozások lehetőségei, illetve a nemzetközi fuvarozással foglalkozók helyzete is. A közúti fuvarozás volumene az EU-ban 2002-től 25%-kal nőtt, ezzel párhuzamosan a magyar fuvarosok nemzetközi teljesítménye a piaci tendenciáknál jóval gyorsabban a duplájára növekedett. 12 Ennek eredményképpen kemény árverseny alakult ki és a fuvarkapacitások is bővültek, ez leginkább a 2007-es évre volt jellemző, amikor is több lett a jármű a piacon és nagyobb teherbírású járművekre cserélték le a régieket a fuvarozók. Az EU-csatlakozás előtt - amikor kvóták szerint lehetett nyugat-európai fuvarozási engedélyhez jutni -, 2000 vállalkozás 10 ezer járművel végezte abba az irányba a fuvarozást, míg 2007 végén már 7 ezer magyar fuvarozó összesen Navigátor, Wáberer György, Túlélés a jelszó!, 2008/11, 10.oldal

11 teherautóval teljesítette Magyarország és Nyugat-Európa között az áruszállítást. 13 A belföldi fuvarozók létszáma még ennél is nagyobb, körülbelül 17 ezerre tehető a számuk az előző évben, amit a 2009-es évre a gazdasági válság bizonyosan még lecsökkent. Szállított áruk tömege összesen, ebből Időszak ezer tonna J M Á Jú Jl Sz O D J D J M Á Jú Jl Sz O D J D J M Á Jú Jl Sz O D J D J M Á Jú Jl Sz O D J D Előző év azonos időszaka = 100, J Sz 87,4 79, ,7 88,4 Forrás: KSH, 2009 Vasúti Közúti Vízi Csővezetékes Ábra 3 - Szállított áruk tömege Ahogy a gazdaság minden területét, úgy a fuvarpiacot is (Magyarországon és Európában egyaránt) érzékenyen érintette a gazdasági világválság. A táblázatból megállapítható, hogy a 2009-es július és szeptember közötti időszak csak a 89% -át éri el az előző év azonos időszakához képest. A válság következtében lecsökkent a szállítási igény és a fuvarozók piaca is átrendeződött. A stagnáló konténer-, vasútszektor volumene feszültséget okozott a közúti áruszállításban, továbbá az üzemanyagár emelkedés is megnehezítette a fuvarozók helyzetét. A hazai

12 forgalomcsökkenést export irányba elsősorban a forint nagyon erős árfolyama okozta, és aki magas hozzáadott értékkel termelt számolni kellett az inflációval mivel euróban kisebb bevételre tehetett szert. 14 A szolgáltatók többsége fejlesztéseit hitel vagy lízing valamely változatával finanszírozta, és aki nem volt előre látó, az elég nehéz helyzetbe került. A közúti ágazatra számos tényező hatást gyakorolt, ami a piac átrendeződéséhez vezetett, vagyis néhány cég beolvadt a másikba vagy megszűnt. Még nem lehet bátran állítani, hogy elmúlt a válság hatása de már érzékelhető a csökkenés lassulása. Az ábráról leolvasható, hogy a szállítási teljesítmények visszaesése kissé lelassult az idén a harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához képest. A szállított áruk tömege 11,7 százalékkal volt alacsonyabb, mint 2008 harmadik negyedévében. Az első negyedévi visszaesés azonban elérte a 15 százalékot is, ami az előtte levő évek első negyedéveinek összehasonlításához képest növekedett vagy kis mértékben esett csak vissza. A Túlméretes és túlsúlyos áruk fuvarozási igénye Kiadott útvonalengedélyek száma (db) (nov. 30) Forrás: Magyar Közút Nonprofit Zrt. adatai alapján Ábra 4 - Kiadott útvonalengedélyek száma Érdemes megvizsgálni hogyan alakult a kiadott útvonalengedélyek száma az elmúlt 4 évben, amiből a túlméretes és túlsúlyos áruk közúti fuvaroztatási igényére lehet 14 Navigátor, Kautz István, Megrekedt év után bizonytalan jövő, 2008/11, 11oldal

13 következtetni. Azt mindenképpen vegyük figyelembe, hogy a kimutatás nem tartalmazza az elutasított engedélykérelmek számát. Az emelkedés 2006-tól 2009-ig 20%-osra tehető ami igen gyorsnak számít ezért érdemes egy kicsit részletesebben is megvizsgálni. Az elmúlt 4 évben az engedélyeztetési igény folyamatosan növekedett. 12,5 % -os növekedés volt tapasztalható 2007-es évre, ami Magyarország tranzit szerepének megnövekedésére vezethető vissza Románia és Bulgária Európai Uniós csatlakozását követhetően ban csak kicsivel több engedélyt adtak ki az előző évhez képest viszont jelentős mértékű növekedés inkább ebben az évben volt tapasztalható. Ezt eredményezhette a mezőgazdasági járművek szigorúbb ellenőrzése és az igény a közúti hálózatban való szállításra. Az igény megnövekedését magyarázhatja az a tény, hogy a súlyhatárokat felemelték az uniós előírás szerint így a szállítások egy része áttevődött más fuvarágakból. Mivel ez a kimutatás nem tartalmazza az elutasított kérelmek számát, így akár az igény több is lehet, mint amennyit az ábra mutat. Pontos számot a túlméretes vagy túlsúlyos áru fuvarozásával foglalkozókról nehéz adni de a legjelentősebbek száma -akik az engedélyeket többségét kérik- körülbelül 20-ra tehető 15, ami csekélynek számít, ha a közúti fuvarozók és szállítmányozók számával hasonlítjuk össze ami körülbelül

14 II.A Landó Hungária Kft bemutatása Landó Hungária Kft története 16 A LANDO GmbH Nemzetközi Szállítmányozási és Fuvarozási Tanácsadó Társaság 1997-ben alakult. Az alapító tagok a korábbi 12 éves tapasztalataik révén a kelet- és dél- európai fuvarpiacokat már jól ismerték. A gyorsan kiépített és megerősített térségbeli szállításokat lehetővé tevő infrastruktúrának köszönhetően Európa 16 országában vannak jelen. Legjelentősebb irodái Kelet- Európában: Magyarországon, Szlovákiában, Csehországban, Lengyelországban, Romániában, Horvátországban, Albániában és Bulgáriában műkődnek. A vállalat fő profilja, a rész- és komplett rakományok, express- és futárszolgálatok és gyűjtőáruk szervezése és fuvarozása, továbbá az ehhez kapcsolódó raktár logisztikai és supply chain feladatok ellátása, ezen felül külön részleg foglalkozik Európában egyre gyakoribbá váló túlméretes és túlsúlyos áruk fuvaroztatásával. A Lando GmbH a külföldi irodáival együtt naponta körülbelül 1600 fuvart bonyolít, le átlagosan rakománnyal. Az esseni irodán kívül Aachenben van egy másik német képviselete is, amely a lehető legjobban fel van készülve a logisztika és a szállítás naponta változó kihívásaira a csaknem m 2 saját raktárral és mintegy 300 gépjármű-egységgel. Az aachen-i székhely jelenti az összeköttetést Nyugat- Dél-, és Kelet-Európa között. A vegyipar terén működő neves ügyfelek megkövetelik a munkafolyamatokat magas biztonsági és minőségi szinten tartását, és ezt bizonyítja az SQAS tanúsítvány a veszélyes áru szállításoknál. 16 Ábra 5 - Landó nemzetközi irodák

15 A Lando Hungária kft.-t 2002-ben hozta létre az anyacég, a Lando GmbH. és Ujlaki Éva. A fuvarok nagy részét szerződött alvállalkozók közreműködésével, szállítmányozóként hajtja végre követve az anyacég filozófiáját. A cég fő profilja az alapítás óta, a nemzetközi közúti szállítmányozás. Évente körülbelül komplett- és részrakományok, gyűjtőáruk szállítását szervezi Európa valamennyi országába és hazánkban egyaránt. A cég 30 millió Forint összeghatárig vállal árukár esetén szállítmányozói felelősségbiztosítást. Mindezekhez még hozzájárul a cég számítógépes ügyvitel rendszere és a legfontosabb idegen nyelveket beszélő szakképzett munkaerő is. Szervezeti felépítés A Landó Hungária kft jelenleg egy kis vállalkozásként működik Budapesten, amely méreteihez képes nagy megbízói és széles körű fuvarozói partnerrel rendelkezik. A cégnek 7 dolgozója van, továbbá egyes tevékenységit, amelyek nem rendszeresek, azokat cégen kívüli vállalkozások látják el. Az egyszerű felépítés biztosítja a szállítások zökkenőmentes lebonyolítását. Ügyvezető Ügyvezetői asszisztens Pénzügyi asszisztens Fuvarszervező (Románia) Fuvarszervező (Dél- és Kelet- Európa) Fuvarszervező (Nyugat-Európa) Adminisztratív asszisztens A cég élén az ügyvezető áll, ő és az asszisztense feladata a kapcsolattartás a Ábra 6 - Landó Hungária Kft. szervezeti felépítése megbízókkal, megbízás felvétele, elkészítése, árajánlat készítés, a megrendelt fuvarigény továbbítása a fuvarszervezők felé és végül a megbízók tájékoztatása az autó pozíciójáról. A fuvarozókkal való kapcsolat tartás a 3 fuvarszervező feladata. Ők keresik a megrendelésekhez a megfelelő járműveket. A három fuvarszervező feladat köre részben földrajzilag is feloszlik úgy, mint: egy ember a Romániába vagy onnan

16 jövő rakományokkal, másik fuvarszervező főleg nyugat-európai export importok lebonyolításával ezen belül is főleg Németországba,a harmadik pedig Dél-Európán és a Balkáni országok export import szervezésével foglalkozik. Természetesen a hatékony és eredményes működés érdekében a csapat munka is érvényesül. A céghez tartózik még egy kolléga, aki a fuvarok pénzügyi hátteréhez kapcsolódó feladatokkal foglalkozik. A szállítások adminisztrációs részét, pedig egy titkárnő végzi. Az olyan tevékenységeket, ami nem rendszeresek, a cég outsourcolja. Az outsourcing alatt az értjük, hogy egy tevékenységet amit lényegében a cég maga is el tudna látni,azt átadja az adott tevékenységre szakosodott más vállalat számára,díjazás ellenében. Ennek hatására a költségeket csökkenteni lehet, és hatékonyabbá válik a vállalkozás. A Landó Hungária Kft nél a bérelszámolás, könyvelés és az informatika munkák tartoznak ebbe a körbe. Tevékenysége A Landó Hungária Kft. célja, a megbízók logisztikai tevékenységével járó feladatok egy részének átvállalása hogy ők ezzel is időt és pénzt takarítsanak meg. Továbbá a kiterjedt hálózattal rendelkező cég rugalmasan alkalmazkodni tud a megbízója változó követelményeihez és sajátosságaihoz, de a cél mindig hogy a megbízók igényei szerint az árut, minél rövidebb idő alatt a megadott lerakóra tudják szállítani a legkedvezőbb áron. Képviseleteik és társult cégeknek köszönhetően bárhol közel vannak a megbízók számára, és igény szerint tartják a kapcsolatot az ügyféllel vagy a beszállítóval. A fuvarozó partnerekkel hosszú távú üzleti kapcsolatra törekszik, így érve el kedvező fuvardíjakat náluk. A cég export vagy import szállítmányi megbízásai elsősorban Németországba majd Romániába és Franciaországba irányulnak. De Európa összes országába szerveznek fuvarokat évente legalább egyszer, ebből is láthatjuk, hogy széles megbízói körrel rendelkezik. Ha megvizsgáljuk a következő ábrát, láthatjuk, hogy az elmúlt egy évben mely országokra vonatkoznak a relációk. Megállapítható hogy, a legfontosabb úti cél (zöld cikkely) Németország, ami annak is köszönthető, hogy Magyarország első számú kereskedelmi és gazdasági partnere Németország. Magyarország jelentős tranzit ország szerepet tölt be Nyugat- Európa és a keleti országok között, és ez a

17 helyzete 2007-ben felértékelődött Románia Európai Uniós csatlakozását követően. Ezzel is magyarázható a második leggyakoribb úti cél (sárga cikkely), Románia. Az exportok és importok irányát nézve a harmadik legfontosabb desztinációk Csehország, Lengyelország és Szlovákia együttesen. De ha egyenként nézzük az országokba irányuló fuvarok számát, akkor Franciaország a harmadik leggyakoribb úti cél. Fő relációk 25,5% 2,0% 2,3% 3,9% 6,4% 0,2% 4,4% 8,9% 0,2% 32,8% 6,6% 6,7% Anglia Balkáni országok Benelux államok Franciaország Németország Románia Ausztria-Svájc Balti országok Csehország-Lengyeország-Szlovákia Mediterrán országok Oroszország Skandináv országok Ábra 7 - Fő relációk A Landó Hungária Kft végez nemzetközi gyűjtő szállítmányozást is, hetente érkeznek Németországból gyűjtőrakományok, amit a cég gyűjtőraktárba tárol továbbszállításig. A cégnek még nincsen saját raktára ezért Budapesten, a XXIII. kerületben a BILK-ben (Budapesti Intermodális Logisztikai Központ) bérel raktárt, ahol a gyűjtőárukat tárolja a továbbszállításig, általában az ideérkező áruk többségét Romániába fuvaroztatják tovább. Nem tartozik a tevékenységi körükbe a vámkezelés, de ha erre van szükség a Vámkapu Zrt.-vel állnak jó kapcsolatban, ami az ügyfél számára is kedvező lehet. Az átrakodással, be- és kiraktároztatással, pedig a Deltasped raktárszemélyzetét bízzák meg

18 A cég jelenlegi helyzete és pozíciója a piacon Jelenleg a Landó Hungária Kft klasszikus szállítmányozói tevékenységet nyújtó vállalat, és mint ilyen legfontosabb szempontja a jelenlegi és új megbízók igényeinek teljes körű kiszolgálása. Ennek köszönhetően át tudja vállalni megbízóitól a szállítmányozással járó tevékenységeket, akik így időt és pénzt takarítanak meg. A jelenlegi jegyzet tőke alapján a cég kis vállalkozásnak számít, de ha megbízói és fuvarozói létszámát nézzük ismert a piacon. A vállalat forgalmának alakulása az elmúlt években Forgalom alakulása 2004 és 2009 között Ft Ft Forgalom forgalom Ft Ft Ft Ft - Ft év Ábra 8 - Landó Kft. forgalmának alakulása Az Európai Uniós csatlakozást követően a Landó Hungária Kft forgalma ugrásszerűen megnőtt az előtte levő évekhez képest. Mindez egy folyamat oka, amit a csatlakozás váltott ki. A kereskedelemben megszűntek a fejlődést lassító technikai akadályok, így a növekedés nagyobb fuvarozási igényt váltott ki. Továbbá a fuvarpiac liberalizálás és a vámhatárok megszűnése tovább segítette a piac serkentését. A diagramról megállapítható, a forgalom ugrásszerű növekedése. A nagy mértékű növekedés 2006 félévétől 2007 félévéig indokolható Románia és Bulgária integrációs csatlakozásával

19 Ahogy az EU 10 ország csatlakozását követően, úgy a két ország integrációja után is megemelkedett a kereskedelem és az áruszállítási igény és a cég ilyen útirányú megbízásai is. Ahogy a fenti diagrammon jól látható a romló makro környezet és az ország rossz gazdasági helyzete miatt jelentős mértékben csökkent a 2008-as év forgalmának növekedése. A külkereskedelemben való visszaesés következménye képen a forgalom növekedés mintegy ötödére csökkent az előző évhez képest. A válság hatására, az ügyfelek nem a szállítatási megbízások számát csökkentették, hanem a szállítandó áruk mennyiségét ami ugyan úgy befolyásolja a bevétel csökkenését. Korábban a fuvarok jelentős része komplett rakományra szólt, míg a válság után az arány megfordult és sokkal több megbízás szólt kis tételre, rész- illetve gyűjtőrakományra. Másik érezhető hatása a válságnak a fizetési morál romlása. A cég nagy ügyfelei is próbálják a határidőt minél hosszabbra nyújtani, és a közepes és kis cégek nem mindig tartják be a megállapodott fizetési határidőt. A cég óvatos stratégiát alkalmazott és odafigyelt, hogy megbízható ügyfelekkel kössön csak üzletet-mindezek segítségével sikerült a válság mély szakaszát átvészelnie. A Landó Hungária Kft kiállta a válság állított nehézségeket és a várható előrejelzések szerint a forgalma tovább növekszik és valószínűsíthető, hogy 1 milliárd forintos forgalmat produkál. A válság azonban nem csak veszélyeket rejt, hanem lehetőségeket is kínál mindazoknak, akik képesek és hajlandóak ezeket kihasználni. A vállalat tervei között szerepel a klasszikus szállítmányozói tevékenység kör kibővítése és a hosszú távú célkitűzés egy saját fuvarpark fenntartása és saját raktár működtetése. A cég partnerkapcsolatának elemzése a speciális áruk tükrében A Lando Hungária Kft. jelenleg körülbelül 150 ügyfélnek dolgozik, szerte az országban és külföldön is. (néhány német és román ügyfelei is van). A cég két legnagyobb megbízója a Continental és a Mars Magyarország Kft. A Continental a legnagyobb európai gumiabroncs-gyártó csoport, amely magyarországi és romániai cégei gumiipari alapanyagok és késztermékként gumiabroncsok, gumi szállítószalagok, hevederek, tömlők szállításának

20 megszervezésével bízzák meg főleg a Landó Kft-t. Jelenleg német, cseh, szlovák, spanyol, francia, portugál viszonylatban kapnak megbízásokat Másik legfontosabb megbízója a Mars Állateledel Gyártó Kft Csongrádbokroson és a német mindeni székhelyű Mars Gmbh. A Mars Magyarország Kft. üzemében Csongrád-Bokroson állateledeleket gyártanak. (kutya, macska, papagáj eledelek, Chappi, Kitekat, stb.) A Landó Hungária kft végzi a gyártáshoz szükséges alapanyagok beszállításának megszervezését és a késztermék exportjának fuvarjait is. Jelenlegi relációi Horvátország, Szlovénia, Görögország, Németország, Spanyolország, Ezzel a két vállalattal tender alapú szerződése van a cégnek, ami kedvező a cég számára, mert egy éven át egyes viszonylatokra a cég kapja meg a fuvarszervezési feladatokat. Az éves bevételük közel 80 % -át az általuk kapott megbízásokból ered. A cég a speciális felépítésű járművet igénylő ömlesztett és élőállatok szállításán kívül teljesíti minden jellegű (veszélyes áru, túlméretes és túlsúlyos áru ) áru szállítását. A kutatásaim során kiderült, hogy az éves bevételét nagy mértékben kezdi meghatározni a túlméretes és túlsúlyos áruk megbízásából eredő bevétel is évi bevételek eloszlása 100% 80% 60% 40% 20% 0% 8,09% 7,27% 44,13% 40,51% Egyéb megbízások Túlsúlyos és túlméretes áruk Mars Magyarország Kft. Continental cégcsoport Ábra 9 - Landó Kft évi bevételeinek eloszlása Egyre növekvő fontosságúvá válik számukra a túlméretes és túlsúlyos áruk szállításával járó fuvarszervezése, a megbízások száma is növekvő tendenciát mutat. Megvizsgáltam a évi bevételeket, amiből megállapítható, hogy a két

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány A KAMIONOK KIHASZNÁLTSÁGÁNAK NÖVELÉSE ÉS ENNEK VONZATAI A WABERER S INTERNATIONAL ZRT.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI SZAK NAPPALI TAGOZAT SZÁLLÍTMÁNYOZÁS-LOGISZTIKA SZAKIRÁNY

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI SZAK NAPPALI TAGOZAT SZÁLLÍTMÁNYOZÁS-LOGISZTIKA SZAKIRÁNY BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁSI SZAK NAPPALI TAGOZAT SZÁLLÍTMÁNYOZÁS-LOGISZTIKA SZAKIRÁNY A BELSPED TEAM LOGISTIC ZRT. TEVÉKENYSÉGÉNEK ELEMZŐ VIZSGÁLATA KÉSZÍTETTE:

Részletesebben

A FUVARSZERVEZÉS DILEMMÁI A KÖZÚTI FUVAROZÁS TERÉN

A FUVARSZERVEZÉS DILEMMÁI A KÖZÚTI FUVAROZÁS TERÉN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-Import menedzsment szakirány A FUVARSZERVEZÉS DILEMMÁI A KÖZÚTI FUVAROZÁS TERÉN Készítette: Fogarasi

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR LOGISZTIKA ÉS NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS.

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR LOGISZTIKA ÉS NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS. BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR LOGISZTIKA ÉS NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁS SZAKIRÁNYÚ TOVÁBBKÉPZÉS Levelező tagozat A VASÚT-KÖZÚT KOMBINÁLT FUVAROZÁS HELYZETE ÉS ARRA HATÁSSAL BÍRÓ TÉNYEZŐK

Részletesebben

CSORDÁS VERONIKA FUVARESZKÖZÖK KIHASZNÁLÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ EURO-LOG KFT.-NÉL

CSORDÁS VERONIKA FUVARESZKÖZÖK KIHASZNÁLÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ EURO-LOG KFT.-NÉL CSORDÁS VERONIKA FUVARESZKÖZÖK KIHASZNÁLÁSÁNAK VIZSGÁLATA AZ EURO-LOG KFT.-NÉL 3 TARTALOMJEGYZÉK 1. BEVEZETÉS... 5 2. AZ EURO-LOG LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÓ KFT.... 7 2.1. Bemutatása... 7 2.2. Tevékenysége...

Részletesebben

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar

Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar SZAKDOLGOZATI FELADATKIÍRÁS 1. Név: Nagy Dóra Szakdolgozat száma: Vi/38-11/2013. 2. Képzés megnevezése: BSc nappali 3. Szak: Nemzetközi gazdálkodás szakirány: Nemzetközi

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány FÓKUSZBAN A VERSENYKÉPESSÉG EGY TARTÁLYKOCSIS VÁLLALKOZÁS MŰKÖDÉSÉNEK VIZSGÁLATA Készítette:

Részletesebben

Végig az úton, azaz a TEN közúti hálózatának vizsgálata a nemzetközi szállítmányozás szemszögéből

Végig az úton, azaz a TEN közúti hálózatának vizsgálata a nemzetközi szállítmányozás szemszögéből Miskolci Egyetem Gazdaságtudományi Kar Világ- és Regionális Gazdaságtan Intézet Végig az úton, azaz a TEN közúti hálózatának vizsgálata a nemzetközi szállítmányozás szemszögéből Konzulens: Dr. Győrffy

Részletesebben

A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN

A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika szakirány A KIS- ÉS NAGY SZÁLLÍTMÁNYOZÓ CÉGEK ÖSSZEHASONLÍTÁSA A JELENLEGI PIACI HELYZET ALAPJÁN

Részletesebben

1. Bevezetés... 3 2. Az Európai Unió közlekedéspolitikája... 4 3. Fuvarozási ágazatok az Európai Unióban... 6 4. Kombinált fuvarozás módjai...

1. Bevezetés... 3 2. Az Európai Unió közlekedéspolitikája... 4 3. Fuvarozási ágazatok az Európai Unióban... 6 4. Kombinált fuvarozás módjai... Tartalomjegyzék 1. Bevezetés... 3 1.1. A dolgozat célja... 3 1.2. Források... 3 2. Az Európai Unió közlekedéspolitikája... 4 3. Fuvarozási ágazatok az Európai Unióban... 6 3.1. Közúti fuvarozás... 6 3.2.

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány LOGISZTIKAI SZOLGÁLTATÁSOK ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEK A GYSEV ZRT.

Részletesebben

A KOMBINÁLT ÁRUFUVAROZÁS HELYZETE ÉS SZEREPÉNEK NÖVELÉSE MAGYARORSZÁGON AZ EU-CSATLAKOZÁS IDEJÉN

A KOMBINÁLT ÁRUFUVAROZÁS HELYZETE ÉS SZEREPÉNEK NÖVELÉSE MAGYARORSZÁGON AZ EU-CSATLAKOZÁS IDEJÉN KÖRTÉLYESINÉ MOLNÁR TÜNDE * A KOMBINÁLT ÁRUFUVAROZÁS HELYZETE ÉS SZEREPÉNEK NÖVELÉSE MAGYARORSZÁGON AZ EU-CSATLAKOZÁS IDEJÉN. KOMBINÁLT ÁRUFUVAROZÁS FEJLŐDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES FELTÉTELEK MEGTEREMTÉSE Az EU

Részletesebben

Az áruszállítás közútról vasútra történő átterelésének lehetőségei Magyarországon

Az áruszállítás közútról vasútra történő átterelésének lehetőségei Magyarországon Az áruszállítás közútról vasútra történő átterelésének lehetőségei Magyarországon A tanulmány a Közlekedés- és Fejlesztéspolitikai Intézet (Institute for Transportation & Development Policy, ITDP, New

Részletesebben

közlekedési kiadó 2002. Gácsi Zsanett Kiss Viktória Horváth Marianna Válsághatások a szállítmányozásra

közlekedési kiadó 2002. Gácsi Zsanett Kiss Viktória Horváth Marianna Válsághatások a szállítmányozásra Gácsi Zsanett Kiss Viktória Horváth Marianna Válsághatások a szállítmányozásra A 2008-ban kezdődő gazdasági világválság negatívan érintette a gazdaság minden ágazatát. Számos vállalkozás ment csődbe, közöttük

Részletesebben

Kazatsay Zoltán. Szállítmányozás 2008 5. oldal. Koperi sikerek. Záhonyi hatok. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika. 8.

Kazatsay Zoltán. Szállítmányozás 2008 5. oldal. Koperi sikerek. Záhonyi hatok. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika. 8. szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika XVI.ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2008. NOVEMBER Szállítmányozás 2008 5. oldal Koperi sikerek 8. oldal Záhonyi hatok 34. oldal Kazatsay Zoltán 164. szám Ára: 560

Részletesebben

MAGYAR KÖZLEKEDÉS. www.magyarkozlekedes.hu. XV. évfolyam, 8. szám Fõszerkesztõ: Kiss Pál Ára: 500 Ft 2007. április 25.

MAGYAR KÖZLEKEDÉS. www.magyarkozlekedes.hu. XV. évfolyam, 8. szám Fõszerkesztõ: Kiss Pál Ára: 500 Ft 2007. április 25. Oktatási és Szolgáltató Kft. FAT akkreditáció: 0147 1039 Budapest, Pünkösdfürdõ u. 52 54. Tel.: (1) 886-5662, fax: (1) 886-5663, mobil: 06 (30) 963-1145 Honlap: www.tansped.hu E-mail: balintjudit@tansped.hu

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-Import Menedzsment Szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-Import Menedzsment Szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-Import Menedzsment Szakirány A MAGYARORSZÁGI EXPORT-IMPORT TENGERENTÚLI KONTÉNERES SZÁLLÍTMÁNYOZÁS LEHETŐSÉGEINEK

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika Szakirány

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR. KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika Szakirány BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Logisztika Szakirány A TÁVOL-KELETI KONTÉNERES ÁRUK SZÁLLÍTMÁNYOZÁSA SORÁN FELMERÜLŐ PROBLÉMÁK LEHETSÉGES MEGOLDÁSAI

Részletesebben

Elektronikus útdíj bevezetésének és működésének bemutatása a Gartner Intertrans Hungária Kft. belföldi üzletágánál

Elektronikus útdíj bevezetésének és működésének bemutatása a Gartner Intertrans Hungária Kft. belföldi üzletágánál BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA GAZDÁLKODÁSI KAR ZALAEGERSZEG Elektronikus útdíj bevezetésének és működésének bemutatása a Gartner Intertrans Hungária Kft. belföldi üzletágánál Belső konzulens: Balogh Csaba

Részletesebben

GKI Gazdaságkutató Zrt.

GKI Gazdaságkutató Zrt. GKI Gazdaságkutató Zrt. A magyarországi szállítási, szállítmányozási és logisztikai piac elemzése, valamint a versenyhelyzet és versenyképesség feltérképezése a szállítási szektorban és annak alágazataiban,

Részletesebben

Multimodális fuvarozás az EU-ban

Multimodális fuvarozás az EU-ban Multimodális fuvarozás az EU-ban Szerzők: Kiss Erika Kovács Judit Nagy Tímea Vezetőtanár: drd. Nagy Bálint Zsolt, egyetemi tanársegéd Babeş-Bolyai Tudományegyetem Közgazdaság- és Gazdálkodástudományi kar

Részletesebben

A FLYBALATON REPÜLŐTÉR SZEREPE ÉS REGIONÁLIS GAZDASÁGI HATÁSAI

A FLYBALATON REPÜLŐTÉR SZEREPE ÉS REGIONÁLIS GAZDASÁGI HATÁSAI BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR KÜLGAZDASÁGI SZAK Nappali tagozat Export-import menedzsment szakirány A FLYBALATON REPÜLŐTÉR SZEREPE ÉS REGIONÁLIS GAZDASÁGI HATÁSAI Készítette:

Részletesebben

A FLAVIA projekt bemutatása Oldal 4. Bevezető - Eljöhet a vasút reneszánsza? Oldal 5. Cargo-Partner Kft./ Papírtekercsek Oldal 7

A FLAVIA projekt bemutatása Oldal 4. Bevezető - Eljöhet a vasút reneszánsza? Oldal 5. Cargo-Partner Kft./ Papírtekercsek Oldal 7 Közútról Vasútra TARTALOMJEGYZÉK Előszó Oldal 3 A FLAVIA projekt bemutatása Oldal 4 Bevezető - Eljöhet a vasút reneszánsza? Oldal 5 Cargo-Partner Kft./ Papírtekercsek Oldal 7 Pultrans Kft./ Poranyagok

Részletesebben

AZ EU CSATLAKOZÁS KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSRA GYAKOROLT HATÁSAI: STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT JELLEGŰ MEGKÖZELÍTÉS

AZ EU CSATLAKOZÁS KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSRA GYAKOROLT HATÁSAI: STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT JELLEGŰ MEGKÖZELÍTÉS AZ EU CSATLAKOZÁS KÖZÚTI ÁRUFUVAROZÁSRA GYAKOROLT HATÁSAI: STRATÉGIAI KÖRNYEZETI VIZSGÁLAT JELLEGŰ MEGKÖZELÍTÉS Magyar Emőke Dr. Tombácz Endre A Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által finanszírozott,

Részletesebben

Engelbert Liegl. A BUD CARGO fejlesztése 12. oldal. Lehetõségek Záhonyban 14. oldal. Rotterdam bezár

Engelbert Liegl. A BUD CARGO fejlesztése 12. oldal. Lehetõségek Záhonyban 14. oldal. Rotterdam bezár szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika XVIII. ÉVFOLYAM 12. SZÁM 2010. DECEMBER A BUD CARGO fejlesztése 12. oldal Lehetõségek Záhonyban 14. oldal Rotterdam bezár 34. oldal Engelbert Liegl

Részletesebben

Logisztika és szállítmányozás SZTK. Levelező tagozat

Logisztika és szállítmányozás SZTK. Levelező tagozat BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR Logisztika és szállítmányozás SZTK Levelező tagozat A VASÚTI TEHERKOCSIK GAZDASÁGOS KIHASZNÁLÁSÁNAK LEHETŐSÉGEI, A MASPED RAILOG KFT. GYAKORLATÁBAN, A VASÚTI

Részletesebben

George Gabriel Visan. 7. Constantai Nap Budapesten 8. oldal. Gyûjtõforgalmi helyzetkép 20. oldal. CER: sajátos modell

George Gabriel Visan. 7. Constantai Nap Budapesten 8. oldal. Gyûjtõforgalmi helyzetkép 20. oldal. CER: sajátos modell szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika XXI. ÉVFOLYAM 3. SZÁM 2013. MÁRCIUS 7. Constantai Nap Budapesten 8. oldal Gyûjtõforgalmi helyzetkép 20. oldal CER: sajátos modell 24. oldal George Gabriel

Részletesebben

A KIKÖTŐK ÉS INTERMODÁLIS CSOMÓPONTOK FEJLESZTÉSÉNEK VIZSGÁLATA

A KIKÖTŐK ÉS INTERMODÁLIS CSOMÓPONTOK FEJLESZTÉSÉNEK VIZSGÁLATA A KIKÖTŐK ÉS INTERMODÁLIS CSOMÓPONTOK FEJLESZTÉSÉNEK VIZSGÁLATA a Tanulmányok a Duna hajózhatóságának javításáról tárgyú projekthez The Trans-European Transport Networks "TEN-T" (Hungarian section of the

Részletesebben

Kocsis Mária Magdolna. ,,Együttmûködve versenyezni 12. oldal. Tendenciák az unióban. Jubileumi party

Kocsis Mária Magdolna. ,,Együttmûködve versenyezni 12. oldal. Tendenciák az unióban. Jubileumi party szállítmányozás fuvarozás logisztika vám informatika XIV.ÉVFOLYAM 11. SZÁM 2006. NOVEMBER,,Együttmûködve versenyezni 12. oldal Tendenciák az unióban 19. oldal Jubileumi party 38. oldal Kocsis Mária Magdolna

Részletesebben

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA

BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK NAPPALI TAGOZAT KÜLGAZDASÁGI VÁLLALKOZÁS SZAKIRÁNY A KOCKÁZATKEZELÉS JELENTŐSÉGE KOCKÁZATKEZELÉSI HIÁNYOSSÁGOK EGY VÁLASZTOTT

Részletesebben