BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány"

Átírás

1 BUDAPESTI GAZDASÁGI FŐISKOLA KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR NEMZETKÖZI GAZDÁLKODÁS SZAK Nappali tagozat Külgazdasági vállalkozás szakirány TÚLMÉRETES ÉS TÚLSÚLYOS ÁRUK SZÁLLÍTMÁNYOZÁSA A LANDÓ HUNGÁRIA KFT. GYAKORLATÁBAN Budapest, Kézi Ágnes

2 Tartalomjegyzék Bevezetés I. A közúti fuvarozás bemutatása A közlekedés jelentősége a magyar gazdaságban A közúti hálózat helyzete Magyarországon A fuvarpiac jellemzői Magyarországon A közúti árufuvarozás helyzete Magyarországon A Túlméretes és túlsúlyos áruk fuvarozási igénye II.A Landó Hungária Kft bemutatása Landó Hungária Kft története Szervezeti felépítés Tevékenysége A cég jelenlegi helyzete és pozíciója a piacon A vállalat forgalmának alakulása az elmúlt években A cég partnerkapcsolatának elemzése a speciális áruk tükrében Jellemző túlsúlyos és túlméretes áruk III. A túlméretes és túlsúlyos áruk szállítási lehetőségei az egyes fuvarágakban Légi fuvarozás Tengeri árufuvarozás Folyami árufuvarozás Vasúti fuvarozás: Közúti árufuvarozás: IV. A Túlméretes és túlsúlyos áruk közúti fuvarozása Túlméretes és túlsúlyos áru meghatározása Túlméretes jármű Túlsúlyos jármű A közúti áruszállítás szabályozásai és változásai Régi és új jogszabály összehasonlítása Útvonalengedélyeztetés menete Túlsúlydíj

3 Útvonal biztosítás Szakkíséret feltételei Útvonal biztosítás szakkísérettel Útvonal biztosítás rendőri kísérettel Útvonal biztosítás díja Bírság V. Túlméretes és túlsúlyos áruk közúti szállítmányozása és fuvarozása A fuvarozó és a szállítmányozó összehasonlítása Fuvarozó feladata túlsúlyos és túlméretes áruk közúti fuvarozásánál Szállítás Szállítmányozó feladata túlsúlyos és túlméretes áruk közúti fuvarozásánál Csomagolás Rakodás Szállítmányozó feladatainak elemzése VI. Javaslat a túlméretes vagy túlsúlyos áruk szállítmányozási megbízásai számának növelésére Összefoglalás Irodalomjegyzék Ábrajegyzék Mellékletek

4 Bevezetés Szakdolgozatom témája a túlméretes és túlsúlyos áruk közúti fuvarozása a Landó Hungária Kft. gyakorlatában. Témám választását több dolog is indokolja. Egyrészt aktuálisnak éreztem a témát, mivel 2009 január 1-jétől új jogszabály lépett életbe a túlméretes és túlsúlyos áruk közúti fuvarozására vonatkozóan, az uniós derogáció lejártát követően. Másrészt egy ilyen áru szállítmányozása különleges feladat, és ennek következtében jelentősen nagyobb haszon realizálható, mint egy normál áru esetén. Illetve szakmai gyakorlatomat is a Landó Hungária Kft.-nél töltöttem, akik jelentős számban végzik túlméretes és túlsúlyos áruk szállítmányozását. Először szeretnék átfogó képet adni a közút szerepéről a gazdaságban és úthálózatunk ellátottságáról, minőségéről. Majd ezt követően megvizsgálom a fuvarpiac alakulását, körülményeit az elmúlt években és a jelenlegi helyzetét, továbbá rávilágítok a túlsúlyos és túlméretes áruk közúti fuvarozásának szerepére. Továbbá elemzésre kerül a Landó Hungária Kft. tevékenysége, szervezeti felépítése, helyzete a piacon, majd megvizsgálom, a túlméretes és túlsúlyos áruk szállítmányozására kapott megbízások alakulását, jellemzőit az elmúlt években. Szakdolgozatomban rávilágítok arra, hogy a közúti fuvarozás miért különösen alkalmas a túlméretes és túlsúlyos áruk esetében, más fuvarágakkal összehasonítlítva. Mindezek bemutatása alapozza meg javaslataimat. A szakdolgozatom összefoglalja a szabályozással kapcsolatos változásokat és az útvonalengedélyeztetés menetét, ami elengedhetetlen fontosságú túlméretes vagy túlsúlyos áru közúti szállítmányozásához. Mivel a túlméretes és túlsúlyos áru közúti fuvarozása összetett feladat, ezért célom bemutatni az ehhez szükséges szállítmányozói és fuvarozói ismereteket is. Ez a rész foglalkozik a fuvarszervezési és ügyleti feladatokkal, csomagolással, szállítással, rakodással. A dolgozatom végén felhívom a figyelmet a túlméretes és túlsúlyos áruk szállítmányozói megbízásából eredő haszonra és javaslatot teszek az ilyen feladattal megbízó partnerek számának növelésére. Szakdolgozatomhoz a főiskolán tanultakat vettem alapul és azokat bővítettem ki a szakirodalomból (szakkönyvek, szakmai folyóiratok) szerzett információkkal. Alkalmaztam szekunder (internetes forrás, céges dokumentumok, szakirodalom) és - 5 -

5 primer kutatást (személyes interjú, beszélgetések) egyaránt. Kutatásaimban nagyon sok segítséget nyújtott a cég vezetője, és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 1 munkatársai. I. A közúti fuvarozás bemutatása A közlekedés jelentősége a magyar gazdaságban Magyarország gazdaságföldrajzi fekvése kedvező. Az országon több Kelet- és Nyugat-Európát összekötő fő európai közlekedési folyosó halad át, amely komoly lehetőséget jelent az ország gazdasági versenyképesség növelésére a nemzetközi kereskedelem logisztikai kiszolgálása révén. Hazánkban a közlekedés és a fuvarozás állítja elő a GDP 6%-át. 2 A közlekedés infrastruktúra értéke mintegy ötöde az ország nemzeti vagyonának. Magyarország gazdasági versenyképességét és ezzel szorosan összefüggő életmód minőségét erősen befolyásolja a közlekedés fejlettsége. Geopolitikai helyzetéből adódóan az ország a nyugat-keleti irányú áruáramlás infrastrukturális feltételeinek magas színvonalú létrehozásával tud a leghasznosabban bekapcsolódni az európai munkamegosztásba. A későbbiekben remélhetően északdéli tranzitforgalom nagy lehetőségeket hordoz magában, amely csak úgy tud a magyar gazdaság növekedéséhez, az uniós integrációjának erősítéséhez hozzá járulni ha infrastrukturálisan fejlesztik. 3 A megfelelő teljesítőképességű és biztonságos vasút, közút, folyami utak és légi folyosók nélkülözhetetlenek az ország gazdasági fejlődéséhez. A közúti hálózat helyzete Magyarországon A magyar közlekedés jelentős fejlődésen ment keresztül az 1990-es évektől. Nyugati színvonalú intermodális logisztikai központok épültek, az autópálya hálózat közel háromszorosára bővült. Mindezek ellenére azonban sok évtizedes elmaradás miatt a hazai közlekedés nagy kihívás előtt áll. A kormány felismerte a közlekedésből származható előnyt és hogy ezzel a versenyképességét tudja növelni, ezért a közötti szakaszra létrehozta a Közlekedési Operatív Programot. Ez a program a 1 A Magyar Közút Nonprofit Zrt. jogelődje a Magyar Közút Kht. A cégforma és név változása 2009 áprilisában történt. 2 Navigátor, Közlekedés: 2000 milliárd forint támogatás, 2007/04, 10.oldal 3 Navigátor, Dr. Csepi Lajos. Elképzelések és lehetőségek a közlekedés politikában, 2008/11 6. oldal - 6 -

6 magyar közlekedéspolitikán és az uniós közös közlekedés politika stratégiai elvein és prioritásán nyugszik. 4 A program lényeges elemei az ország és a régióközpontok nemzetközi elérhetőségének javítása, a közlekedési módok összekapcsolása, infrastruktúra fejlesztése, utak minőségének, teherbírásának javítása. A program még nem ért véget de már egy részét sikerült is elérni. A közúti közlekedés iránti igény Magyarországon és az Európai Unióban egyaránt egyre növekszik. Az Európai Unió országaiban a személyszállítás mintegy 90%-a, az áruszállítás 70 %-a a közúti közlekedést veszi igénybe. Ennek oka, az hogy a közúti közlekedés a legrugalmasabb, és ez biztosítja a legnagyobb mozgási szabadságot. 5 Az ország fejlett térségei jó infrastruktúrával rendelkeznek, míg Budapesttől távol eső és a periférikus térségekben ennek hiánya akadályozza a fejlődést. A Budapest központú hálózat hosszadalmassá, nehézkessé teszi egyes régiók megközelítését vagy akár régión belül egyes városok elérését. A vállalkozások számára legkeresettebb telephely szempontjából Budapest és környéke, valamint közép- és részben a nyugatdunántúli térség, legkevésbé vonzó a tiszántúli, dél-dunántúli és a nagy városoktól távol eső területek. Az országos közutak hossza km. Ezen az úthálózaton folyik az ország teljes közúti forgalmának mintegy 75%-a km főút, melyből km "E" út, vagyis az európai úthálózat része. 6 Az autópályák és főutak hossza együttesen 1055 km (1. melléklet). Egy 2005 vizsgálat szerint a Ábra 1 - Helsinki folyosók magyarországi közút hálózat sűrűsége az EU-átlag 88%-át teszi ki. 7 De ez még mindig csak 40 %-a az EU15 átlagos szintjének. Magyarország három jelentős, Kelet-, Navigátor, Közlekedés: 2000 milliárd forint támogatás,2007/04, 9 oldal - 7 -

7 Nyugat- és Dél- Európát összekötő fő európai közlekedési folyosó szeli át. A számottevő beruházások ellenére az autópálya- ellátottság mindössze negyede a nyugat- európai átlagnak, viszont példaértékűnek számít, hogy rendkívül rövid idő alatt megfelelő minőségben bővült. De még mindig van mit bővíteni, mivel az országba bejövő külföldi működő tőke autópálya közeli telephely választása mutatja az autópálya építések fontosságát. A ország regionális központjait összekötő, keresztirányú utak kapacitása a forgalmi terheléshez képest kicsi. Az úthálózatunk minőségére vonatkozó uniós előírások csak részben valósultak meg. A jellemzően 10 tonnás tengelynyomásra épült hazai pályaszerkezet átalakítása 11,5 tonnásra egy nagy ívű program keretében csak részben teljesült a korábban vállalt 2008-as határidőre. De a megnyíló európai források jelentősen javíthatnak ezen a helyzeten. 8 A kutatásaimból megállapítom, hogy az ország közút hálózata elfogadható a túlméretes vagy túlsúlyos áru szállításához. Véleményemet arra alapozom, hogy a speciális áruk legtöbbször a gyorsforgalmi utakat használják, amiknek minősége megfelelő az előirt terhelésre és a bővülés mértéke is figyelemre méltó. A gyorsforgalmi utak javítása esetében az észak-dél irányú út fejlesztésére lenne szükség. Az alacsonyabb rendű utak esetében viszont nagy mértékben a minőség javítására kellene nagyobb hangsúlyt fordítani, hogy ezzel is segítse a túlméretes vagy túlsúlyos áruk fuvarozása során az útvonal választás egyszerűségét. Magyarország gazdaságának jelentős részét adja a közúti közlekedés, ezért általánosságban elmondható, hogy a versenyképesség javítása, a kereskedelem, a szállítás serkentése érdekében nagyobb hangsúlyt kellene fektetni a közút fejlesztésére. A fuvarpiac jellemzői Magyarországon Úgy gondolom, ahhoz, hogy megfelelő véleményt tudjak alkotni a túlméretes és túlsúlyos áru közúti fuvarozásáról elengedhetetlen fontosságú a közúti fuvarpiac helyzetének áttekintése is. A közúti fuvarozási piac helyzetének elemzése során főleg a fejlődését, annak körülményeit és jelenlegi helyzetét szeretném megvizsgálni. 8 Navigátor, Dr. Csepi Lajos. Elképzelések és lehetőségek a közlekedés politikában, 2008/11 6. oldal - 8 -

8 Továbbá rávilágítok a túlsúlyos és túlméretes áruk közúti fuvarozásának meg növekedett szerepére. Az Európai Unióban a vasút fuvarozás részesedése körülbelül 8%, a folyami fuvarozás 5%, míg a közúti fuvarozás 44%-os részesedéssel bír, a fennmaradó részt a part menti tengeri hajózás bonyolítja. 9 Ebből a magyar közúti fuvarozók az Európai Unió piacából 3 százalékkal részesednek 2008-ban, ami a korábbi évhez viszonyítva 25 százalékos emelkedés. Az unión kívüli forgalomból a magyar fuvarozók az EUtagországok vállalkozásai között 4,5 százalékkal részesednek 10 Ennek oka, hogy Magyarország egy kis, nyitott gazdaságú ország, akinek a GDP több mint a fele a külkereskedelemben realizálódik. Illetve hazánk nagy mértékben belekapcsolódik a nemzetközi munkamegosztásba, ezért erősen függünk az exporttermékeink felvevő piacaitól, amihez szükség van a fuvarozásra. 11 Szállított áruk tömege %-ban 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Áruszállítás összesen J M Á Jú Jl Sz O D J M Á Jú Jl Sz O D J M Á Jú Jl Sz O D J M Á Jú Jl Sz Csővezetékes Vízi Közút Vasút Forrás: KSH, 2009 Ábra 2 - Áruszállítási Statisztikák A fenti diagramról leolvasható a közúti fuvarozás fontos szerepe a magyar szállítmányozási piacon. Ha megvizsgáljuk, jól látszik, hogy a szállított árutömeg Blahó András és munkaközössége, Világgazdaságtan, Akadémiai kiadó,

9 mintegy körülbelül 20%-a veszi csak igénybe a vasúti szolgáltatást, ráadásul a tendenciája csökkenést mutat. Valószínűleg, ez köszönhető a vasút közvetettségének és a bizonytalan szolgáltatási minőségnek. A vízi áruszállítás még a 10%-ot sem éri el, pedig Magyarország kedvező folyami összekötetéssel rendelkezik a Duna-Rajna- Majna csatornának keresztül az Atlanti-óceántól a Fekete-tengerig. Viszont az áru tömeg több mint 70%-a a közúton utazik( 2009-ben ez kb. 80%), és ennek tendenciája növekedést mutat, ami a közúti fuvarozók és szállítmányozók szempontjából kedvező. Az adatokból arra következtethetünk, hogy a közúti szállítás közvetlensége és rugalmassága jobban megfelel a szállítási igényeknek. A közúti áruszállítás jelentősége nem csak Magyarországon ilyen magas, hanem az Európai Unió más országaiban is, sőt van, ahol ez az egy fuvarozási ág szolgálja ki a teljes szárazföldi fuvarozási igényt földrajzi okok miatt. (2. melléklet). Azonban ha a társadalmi és környezeti hatásait nézzük már nem tekinthető olyan kedvezőnek a közúti fuvarozás megnövekedése. A közúti fuvarozás hátránya, hogy az utakat a közlekedés többi résztvevőjével együtt használja, aminek következtében a balesetek száma megnövekedhet. Illetve a többi fuvarághoz képest a közúti fuvarozásnak van a legnagyobb a káros anyag kibocsátása. Magyarországon a nemzetközi közúti fuvarozás teljesítménye igen magas az ország méretéhez képest ban millió tonnakilométer volt, ami a 12. legmagasabb érték az Unió 27 országa közül. (3. melléklet) Továbbá elmondható, hogy a teljesítmény trendje növekedést mutatott az azt követő években is ban a belföldi közúti fuvarozás teljesítménye millió árutonna kilométer, ami a 2006-os évhez képest nem sokat változott. Ha a nemzetközi közúti fuvarozás vizsgáljuk, azt vehetjük észre, hogy jelentősebb mértékben növekedett, vagyis árutonna kilométer.(4. melléklet) Ezért megállapíthatom, hogy Magyarország számára a nemzetközi szállítmányozás jelentősége igen fontos külkereskedelem szempontjából, és ezen belül a legfontosabb ágazat a közúti fuvarozás

10 A közúti árufuvarozás helyzete Magyarországon A közúti árufuvarozás Magyarországon még az 1950-es években jelentéktelen volt de az azt követő évtizedekben az ágazat egyre meghatározóbbá vált, míg el nem érte az ugrásszerű előretörését a rendszerváltás után. Az ágazati előretörés köszönhető, a szolgáltatási igények megváltozásának, a közúti fuvarozás speciális adottságainak, és a többi fuvarág merevségének. A rendszerváltást követően sok nemzetközi vállalat jelent meg Magyarország piacán, akik más típusú logisztikai rendszereket vezetek be. Az új rendszerek éppen abba az időpontba való fuvarozási igényéhez csak a közúti fuvarozás tudott rugalmasan alkalmazkodni. Ezt követően jelentősebb változás az árufuvarozás terén Magyarország 2004-es Európai Uniós csatlakozása során történt, amely új távlatokat nyitott és egyben nehézségeket is okozott a fuvarozás piacán. Ekkor történt a nemzetközi árufuvarozás liberalizálása, a vámhatárok megszűnése, amelynek köszönhetően a szállítási idő lerövidült, illetve szigorúbb szabályokat vezettek be a vezetési és pihenő időre vonatkozóan. Ugyanakkor megszűnt a kormány által meghatározott tevékenységi engedélyek létszám limitje a nemzetközi árufuvarozásban, amellyel a kapacitások bővültek és a verseny, pedig erősödött. Ugyanis a csatlakozás előtt csak külön engedéllyel lehetett az Unió területére belépni. A csatlakozással alapvetően megváltoztak az addig csak belföldi fuvarozással foglakozó vállalkozások lehetőségei, illetve a nemzetközi fuvarozással foglalkozók helyzete is. A közúti fuvarozás volumene az EU-ban 2002-től 25%-kal nőtt, ezzel párhuzamosan a magyar fuvarosok nemzetközi teljesítménye a piaci tendenciáknál jóval gyorsabban a duplájára növekedett. 12 Ennek eredményképpen kemény árverseny alakult ki és a fuvarkapacitások is bővültek, ez leginkább a 2007-es évre volt jellemző, amikor is több lett a jármű a piacon és nagyobb teherbírású járművekre cserélték le a régieket a fuvarozók. Az EU-csatlakozás előtt - amikor kvóták szerint lehetett nyugat-európai fuvarozási engedélyhez jutni -, 2000 vállalkozás 10 ezer járművel végezte abba az irányba a fuvarozást, míg 2007 végén már 7 ezer magyar fuvarozó összesen Navigátor, Wáberer György, Túlélés a jelszó!, 2008/11, 10.oldal

11 teherautóval teljesítette Magyarország és Nyugat-Európa között az áruszállítást. 13 A belföldi fuvarozók létszáma még ennél is nagyobb, körülbelül 17 ezerre tehető a számuk az előző évben, amit a 2009-es évre a gazdasági válság bizonyosan még lecsökkent. Szállított áruk tömege összesen, ebből Időszak ezer tonna J M Á Jú Jl Sz O D J D J M Á Jú Jl Sz O D J D J M Á Jú Jl Sz O D J D J M Á Jú Jl Sz O D J D Előző év azonos időszaka = 100, J Sz 87,4 79, ,7 88,4 Forrás: KSH, 2009 Vasúti Közúti Vízi Csővezetékes Ábra 3 - Szállított áruk tömege Ahogy a gazdaság minden területét, úgy a fuvarpiacot is (Magyarországon és Európában egyaránt) érzékenyen érintette a gazdasági világválság. A táblázatból megállapítható, hogy a 2009-es július és szeptember közötti időszak csak a 89% -át éri el az előző év azonos időszakához képest. A válság következtében lecsökkent a szállítási igény és a fuvarozók piaca is átrendeződött. A stagnáló konténer-, vasútszektor volumene feszültséget okozott a közúti áruszállításban, továbbá az üzemanyagár emelkedés is megnehezítette a fuvarozók helyzetét. A hazai

12 forgalomcsökkenést export irányba elsősorban a forint nagyon erős árfolyama okozta, és aki magas hozzáadott értékkel termelt számolni kellett az inflációval mivel euróban kisebb bevételre tehetett szert. 14 A szolgáltatók többsége fejlesztéseit hitel vagy lízing valamely változatával finanszírozta, és aki nem volt előre látó, az elég nehéz helyzetbe került. A közúti ágazatra számos tényező hatást gyakorolt, ami a piac átrendeződéséhez vezetett, vagyis néhány cég beolvadt a másikba vagy megszűnt. Még nem lehet bátran állítani, hogy elmúlt a válság hatása de már érzékelhető a csökkenés lassulása. Az ábráról leolvasható, hogy a szállítási teljesítmények visszaesése kissé lelassult az idén a harmadik negyedévben az előző év azonos időszakához képest. A szállított áruk tömege 11,7 százalékkal volt alacsonyabb, mint 2008 harmadik negyedévében. Az első negyedévi visszaesés azonban elérte a 15 százalékot is, ami az előtte levő évek első negyedéveinek összehasonlításához képest növekedett vagy kis mértékben esett csak vissza. A Túlméretes és túlsúlyos áruk fuvarozási igénye Kiadott útvonalengedélyek száma (db) (nov. 30) Forrás: Magyar Közút Nonprofit Zrt. adatai alapján Ábra 4 - Kiadott útvonalengedélyek száma Érdemes megvizsgálni hogyan alakult a kiadott útvonalengedélyek száma az elmúlt 4 évben, amiből a túlméretes és túlsúlyos áruk közúti fuvaroztatási igényére lehet 14 Navigátor, Kautz István, Megrekedt év után bizonytalan jövő, 2008/11, 11oldal

13 következtetni. Azt mindenképpen vegyük figyelembe, hogy a kimutatás nem tartalmazza az elutasított engedélykérelmek számát. Az emelkedés 2006-tól 2009-ig 20%-osra tehető ami igen gyorsnak számít ezért érdemes egy kicsit részletesebben is megvizsgálni. Az elmúlt 4 évben az engedélyeztetési igény folyamatosan növekedett. 12,5 % -os növekedés volt tapasztalható 2007-es évre, ami Magyarország tranzit szerepének megnövekedésére vezethető vissza Románia és Bulgária Európai Uniós csatlakozását követhetően ban csak kicsivel több engedélyt adtak ki az előző évhez képest viszont jelentős mértékű növekedés inkább ebben az évben volt tapasztalható. Ezt eredményezhette a mezőgazdasági járművek szigorúbb ellenőrzése és az igény a közúti hálózatban való szállításra. Az igény megnövekedését magyarázhatja az a tény, hogy a súlyhatárokat felemelték az uniós előírás szerint így a szállítások egy része áttevődött más fuvarágakból. Mivel ez a kimutatás nem tartalmazza az elutasított kérelmek számát, így akár az igény több is lehet, mint amennyit az ábra mutat. Pontos számot a túlméretes vagy túlsúlyos áru fuvarozásával foglalkozókról nehéz adni de a legjelentősebbek száma -akik az engedélyeket többségét kérik- körülbelül 20-ra tehető 15, ami csekélynek számít, ha a közúti fuvarozók és szállítmányozók számával hasonlítjuk össze ami körülbelül

14 II.A Landó Hungária Kft bemutatása Landó Hungária Kft története 16 A LANDO GmbH Nemzetközi Szállítmányozási és Fuvarozási Tanácsadó Társaság 1997-ben alakult. Az alapító tagok a korábbi 12 éves tapasztalataik révén a kelet- és dél- európai fuvarpiacokat már jól ismerték. A gyorsan kiépített és megerősített térségbeli szállításokat lehetővé tevő infrastruktúrának köszönhetően Európa 16 országában vannak jelen. Legjelentősebb irodái Kelet- Európában: Magyarországon, Szlovákiában, Csehországban, Lengyelországban, Romániában, Horvátországban, Albániában és Bulgáriában műkődnek. A vállalat fő profilja, a rész- és komplett rakományok, express- és futárszolgálatok és gyűjtőáruk szervezése és fuvarozása, továbbá az ehhez kapcsolódó raktár logisztikai és supply chain feladatok ellátása, ezen felül külön részleg foglalkozik Európában egyre gyakoribbá váló túlméretes és túlsúlyos áruk fuvaroztatásával. A Lando GmbH a külföldi irodáival együtt naponta körülbelül 1600 fuvart bonyolít, le átlagosan rakománnyal. Az esseni irodán kívül Aachenben van egy másik német képviselete is, amely a lehető legjobban fel van készülve a logisztika és a szállítás naponta változó kihívásaira a csaknem m 2 saját raktárral és mintegy 300 gépjármű-egységgel. Az aachen-i székhely jelenti az összeköttetést Nyugat- Dél-, és Kelet-Európa között. A vegyipar terén működő neves ügyfelek megkövetelik a munkafolyamatokat magas biztonsági és minőségi szinten tartását, és ezt bizonyítja az SQAS tanúsítvány a veszélyes áru szállításoknál. 16 Ábra 5 - Landó nemzetközi irodák

15 A Lando Hungária kft.-t 2002-ben hozta létre az anyacég, a Lando GmbH. és Ujlaki Éva. A fuvarok nagy részét szerződött alvállalkozók közreműködésével, szállítmányozóként hajtja végre követve az anyacég filozófiáját. A cég fő profilja az alapítás óta, a nemzetközi közúti szállítmányozás. Évente körülbelül komplett- és részrakományok, gyűjtőáruk szállítását szervezi Európa valamennyi országába és hazánkban egyaránt. A cég 30 millió Forint összeghatárig vállal árukár esetén szállítmányozói felelősségbiztosítást. Mindezekhez még hozzájárul a cég számítógépes ügyvitel rendszere és a legfontosabb idegen nyelveket beszélő szakképzett munkaerő is. Szervezeti felépítés A Landó Hungária kft jelenleg egy kis vállalkozásként működik Budapesten, amely méreteihez képes nagy megbízói és széles körű fuvarozói partnerrel rendelkezik. A cégnek 7 dolgozója van, továbbá egyes tevékenységit, amelyek nem rendszeresek, azokat cégen kívüli vállalkozások látják el. Az egyszerű felépítés biztosítja a szállítások zökkenőmentes lebonyolítását. Ügyvezető Ügyvezetői asszisztens Pénzügyi asszisztens Fuvarszervező (Románia) Fuvarszervező (Dél- és Kelet- Európa) Fuvarszervező (Nyugat-Európa) Adminisztratív asszisztens A cég élén az ügyvezető áll, ő és az asszisztense feladata a kapcsolattartás a Ábra 6 - Landó Hungária Kft. szervezeti felépítése megbízókkal, megbízás felvétele, elkészítése, árajánlat készítés, a megrendelt fuvarigény továbbítása a fuvarszervezők felé és végül a megbízók tájékoztatása az autó pozíciójáról. A fuvarozókkal való kapcsolat tartás a 3 fuvarszervező feladata. Ők keresik a megrendelésekhez a megfelelő járműveket. A három fuvarszervező feladat köre részben földrajzilag is feloszlik úgy, mint: egy ember a Romániába vagy onnan

16 jövő rakományokkal, másik fuvarszervező főleg nyugat-európai export importok lebonyolításával ezen belül is főleg Németországba,a harmadik pedig Dél-Európán és a Balkáni országok export import szervezésével foglalkozik. Természetesen a hatékony és eredményes működés érdekében a csapat munka is érvényesül. A céghez tartózik még egy kolléga, aki a fuvarok pénzügyi hátteréhez kapcsolódó feladatokkal foglalkozik. A szállítások adminisztrációs részét, pedig egy titkárnő végzi. Az olyan tevékenységeket, ami nem rendszeresek, a cég outsourcolja. Az outsourcing alatt az értjük, hogy egy tevékenységet amit lényegében a cég maga is el tudna látni,azt átadja az adott tevékenységre szakosodott más vállalat számára,díjazás ellenében. Ennek hatására a költségeket csökkenteni lehet, és hatékonyabbá válik a vállalkozás. A Landó Hungária Kft nél a bérelszámolás, könyvelés és az informatika munkák tartoznak ebbe a körbe. Tevékenysége A Landó Hungária Kft. célja, a megbízók logisztikai tevékenységével járó feladatok egy részének átvállalása hogy ők ezzel is időt és pénzt takarítsanak meg. Továbbá a kiterjedt hálózattal rendelkező cég rugalmasan alkalmazkodni tud a megbízója változó követelményeihez és sajátosságaihoz, de a cél mindig hogy a megbízók igényei szerint az árut, minél rövidebb idő alatt a megadott lerakóra tudják szállítani a legkedvezőbb áron. Képviseleteik és társult cégeknek köszönhetően bárhol közel vannak a megbízók számára, és igény szerint tartják a kapcsolatot az ügyféllel vagy a beszállítóval. A fuvarozó partnerekkel hosszú távú üzleti kapcsolatra törekszik, így érve el kedvező fuvardíjakat náluk. A cég export vagy import szállítmányi megbízásai elsősorban Németországba majd Romániába és Franciaországba irányulnak. De Európa összes országába szerveznek fuvarokat évente legalább egyszer, ebből is láthatjuk, hogy széles megbízói körrel rendelkezik. Ha megvizsgáljuk a következő ábrát, láthatjuk, hogy az elmúlt egy évben mely országokra vonatkoznak a relációk. Megállapítható hogy, a legfontosabb úti cél (zöld cikkely) Németország, ami annak is köszönthető, hogy Magyarország első számú kereskedelmi és gazdasági partnere Németország. Magyarország jelentős tranzit ország szerepet tölt be Nyugat- Európa és a keleti országok között, és ez a

17 helyzete 2007-ben felértékelődött Románia Európai Uniós csatlakozását követően. Ezzel is magyarázható a második leggyakoribb úti cél (sárga cikkely), Románia. Az exportok és importok irányát nézve a harmadik legfontosabb desztinációk Csehország, Lengyelország és Szlovákia együttesen. De ha egyenként nézzük az országokba irányuló fuvarok számát, akkor Franciaország a harmadik leggyakoribb úti cél. Fő relációk 25,5% 2,0% 2,3% 3,9% 6,4% 0,2% 4,4% 8,9% 0,2% 32,8% 6,6% 6,7% Anglia Balkáni országok Benelux államok Franciaország Németország Románia Ausztria-Svájc Balti országok Csehország-Lengyeország-Szlovákia Mediterrán országok Oroszország Skandináv országok Ábra 7 - Fő relációk A Landó Hungária Kft végez nemzetközi gyűjtő szállítmányozást is, hetente érkeznek Németországból gyűjtőrakományok, amit a cég gyűjtőraktárba tárol továbbszállításig. A cégnek még nincsen saját raktára ezért Budapesten, a XXIII. kerületben a BILK-ben (Budapesti Intermodális Logisztikai Központ) bérel raktárt, ahol a gyűjtőárukat tárolja a továbbszállításig, általában az ideérkező áruk többségét Romániába fuvaroztatják tovább. Nem tartozik a tevékenységi körükbe a vámkezelés, de ha erre van szükség a Vámkapu Zrt.-vel állnak jó kapcsolatban, ami az ügyfél számára is kedvező lehet. Az átrakodással, be- és kiraktároztatással, pedig a Deltasped raktárszemélyzetét bízzák meg

18 A cég jelenlegi helyzete és pozíciója a piacon Jelenleg a Landó Hungária Kft klasszikus szállítmányozói tevékenységet nyújtó vállalat, és mint ilyen legfontosabb szempontja a jelenlegi és új megbízók igényeinek teljes körű kiszolgálása. Ennek köszönhetően át tudja vállalni megbízóitól a szállítmányozással járó tevékenységeket, akik így időt és pénzt takarítanak meg. A jelenlegi jegyzet tőke alapján a cég kis vállalkozásnak számít, de ha megbízói és fuvarozói létszámát nézzük ismert a piacon. A vállalat forgalmának alakulása az elmúlt években Forgalom alakulása 2004 és 2009 között Ft Ft Forgalom forgalom Ft Ft Ft Ft - Ft év Ábra 8 - Landó Kft. forgalmának alakulása Az Európai Uniós csatlakozást követően a Landó Hungária Kft forgalma ugrásszerűen megnőtt az előtte levő évekhez képest. Mindez egy folyamat oka, amit a csatlakozás váltott ki. A kereskedelemben megszűntek a fejlődést lassító technikai akadályok, így a növekedés nagyobb fuvarozási igényt váltott ki. Továbbá a fuvarpiac liberalizálás és a vámhatárok megszűnése tovább segítette a piac serkentését. A diagramról megállapítható, a forgalom ugrásszerű növekedése. A nagy mértékű növekedés 2006 félévétől 2007 félévéig indokolható Románia és Bulgária integrációs csatlakozásával

19 Ahogy az EU 10 ország csatlakozását követően, úgy a két ország integrációja után is megemelkedett a kereskedelem és az áruszállítási igény és a cég ilyen útirányú megbízásai is. Ahogy a fenti diagrammon jól látható a romló makro környezet és az ország rossz gazdasági helyzete miatt jelentős mértékben csökkent a 2008-as év forgalmának növekedése. A külkereskedelemben való visszaesés következménye képen a forgalom növekedés mintegy ötödére csökkent az előző évhez képest. A válság hatására, az ügyfelek nem a szállítatási megbízások számát csökkentették, hanem a szállítandó áruk mennyiségét ami ugyan úgy befolyásolja a bevétel csökkenését. Korábban a fuvarok jelentős része komplett rakományra szólt, míg a válság után az arány megfordult és sokkal több megbízás szólt kis tételre, rész- illetve gyűjtőrakományra. Másik érezhető hatása a válságnak a fizetési morál romlása. A cég nagy ügyfelei is próbálják a határidőt minél hosszabbra nyújtani, és a közepes és kis cégek nem mindig tartják be a megállapodott fizetési határidőt. A cég óvatos stratégiát alkalmazott és odafigyelt, hogy megbízható ügyfelekkel kössön csak üzletet-mindezek segítségével sikerült a válság mély szakaszát átvészelnie. A Landó Hungária Kft kiállta a válság állított nehézségeket és a várható előrejelzések szerint a forgalma tovább növekszik és valószínűsíthető, hogy 1 milliárd forintos forgalmat produkál. A válság azonban nem csak veszélyeket rejt, hanem lehetőségeket is kínál mindazoknak, akik képesek és hajlandóak ezeket kihasználni. A vállalat tervei között szerepel a klasszikus szállítmányozói tevékenység kör kibővítése és a hosszú távú célkitűzés egy saját fuvarpark fenntartása és saját raktár működtetése. A cég partnerkapcsolatának elemzése a speciális áruk tükrében A Lando Hungária Kft. jelenleg körülbelül 150 ügyfélnek dolgozik, szerte az országban és külföldön is. (néhány német és román ügyfelei is van). A cég két legnagyobb megbízója a Continental és a Mars Magyarország Kft. A Continental a legnagyobb európai gumiabroncs-gyártó csoport, amely magyarországi és romániai cégei gumiipari alapanyagok és késztermékként gumiabroncsok, gumi szállítószalagok, hevederek, tömlők szállításának

20 megszervezésével bízzák meg főleg a Landó Kft-t. Jelenleg német, cseh, szlovák, spanyol, francia, portugál viszonylatban kapnak megbízásokat Másik legfontosabb megbízója a Mars Állateledel Gyártó Kft Csongrádbokroson és a német mindeni székhelyű Mars Gmbh. A Mars Magyarország Kft. üzemében Csongrád-Bokroson állateledeleket gyártanak. (kutya, macska, papagáj eledelek, Chappi, Kitekat, stb.) A Landó Hungária kft végzi a gyártáshoz szükséges alapanyagok beszállításának megszervezését és a késztermék exportjának fuvarjait is. Jelenlegi relációi Horvátország, Szlovénia, Görögország, Németország, Spanyolország, Ezzel a két vállalattal tender alapú szerződése van a cégnek, ami kedvező a cég számára, mert egy éven át egyes viszonylatokra a cég kapja meg a fuvarszervezési feladatokat. Az éves bevételük közel 80 % -át az általuk kapott megbízásokból ered. A cég a speciális felépítésű járművet igénylő ömlesztett és élőállatok szállításán kívül teljesíti minden jellegű (veszélyes áru, túlméretes és túlsúlyos áru ) áru szállítását. A kutatásaim során kiderült, hogy az éves bevételét nagy mértékben kezdi meghatározni a túlméretes és túlsúlyos áruk megbízásából eredő bevétel is évi bevételek eloszlása 100% 80% 60% 40% 20% 0% 8,09% 7,27% 44,13% 40,51% Egyéb megbízások Túlsúlyos és túlméretes áruk Mars Magyarország Kft. Continental cégcsoport Ábra 9 - Landó Kft évi bevételeinek eloszlása Egyre növekvő fontosságúvá válik számukra a túlméretes és túlsúlyos áruk szállításával járó fuvarszervezése, a megbízások száma is növekvő tendenciát mutat. Megvizsgáltam a évi bevételeket, amiből megállapítható, hogy a két

Cégtörténet. Célkitűzésünk. Transemex Kft. fejlődésének főbb állomásai:

Cégtörténet. Célkitűzésünk. Transemex Kft. fejlődésének főbb állomásai: Rólunk A TRANSEMEX Kft 1989-ben azzal a céllal alakult, hogy a hagyományos európai közúti szállítmányozási tevékenység mellett, megbízható szakmai hátteret biztosítson partnereinek a Törökország és Magyarország

Részletesebben

HajózásVilág konferencia

HajózásVilág konferencia HajózásVilág konferencia Vasúti és folyami árufuvarozás: együttműködési lehetőség vagy konkurenciaharc? Vernes András ügyvezető igazgató Budapest, 2017. 03. 30. 1 Fejlesztéspolitikai célkitűzések Cél:

Részletesebben

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban

A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban A GYSEV és a GYSEV CARGO szerepe és tervei a közép-európai vasúti áruszállításban Kövesdi Szilárd vezérigazgató GYSEV Zrt. 2012.11.08. Kőrös Norbert vezérigazgató GYSEV CARGO Zrt. 1. GYSEV általános bemutatása

Részletesebben

Áruszállítási módok részaránya az Európai Unión belül (1990): Közúti szállítás 75%, Vasúti szállítás 17%, Vízi szállítás 8%.

Áruszállítási módok részaránya az Európai Unión belül (1990): Közúti szállítás 75%, Vasúti szállítás 17%, Vízi szállítás 8%. 5. ELŐADÁS ÁRUSZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN Áruszállítási módok: Közúti áruszállítás, Vasúti áruszállítás, Vízi áruszállítás, Légi áruszállítás, Csővezetékes áruszállítás, Kombinált áruszállítás.

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK (KÖZLEKEDÉS - ÜZEMVITEL, KÖZLEKEDÉS-TECHNIKA) 1.1 Közlekedési alapfogalmak 1.2 Közúti közlekedés technikai elemei KÖZLEKEDÉSI ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK

Részletesebben

A magyar vasúti árufuvarozás aktuális kérdései

A magyar vasúti árufuvarozás aktuális kérdései A magyar vasúti árufuvarozás aktuális kérdései Dr. Kovács Imre Az Igazgatóság elnöke, CEO Zrt. A magyarországi szállítási piac stagnál 2008 = 100% 103,2% 104,9% 100% 100,0% 93,9% 94,5% 95,3% 94,2% 97,9%

Részletesebben

Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt.

Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt. Vasúti szállítás Magyarországon Vernes András Kereskedelmi igazgató MÁV Cargo Zrt. Magyarországi áruszállítás helyzete és kilátásai Nemzetközi kitekintés vasúti árufuvarozás Versenytársak Gazdasági válság

Részletesebben

Hamburgi Kikötő Budapesti Képviselete. Dr. Péchy László. H-1052 Bp., Apáczai Csere János utca 11. Telefon: +36 1 266 2039

Hamburgi Kikötő Budapesti Képviselete. Dr. Péchy László. H-1052 Bp., Apáczai Csere János utca 11. Telefon: +36 1 266 2039 A vasúti infrastruktúra és a kikötői forgalmakban rejlő adottságok lehetőséget adnak arra, hogy az árufuvarozó cégek szövetségre lépjenek egymással, és közös termékekkel jelenjenek meg a piacon. A különféle

Részletesebben

Árufuvarozó vasútvállalatok 2013

Árufuvarozó vasútvállalatok 2013 NEWS - V0 elkerülő 1968 óta a második tervezett új vasútvonal (Őriszentpéter) Budapest tehermentesítés Fejlődés az építőiparban Finanszírozás: Kínai Fejlesztési Bank és Uniós források Tervezett vonalátadás:

Részletesebben

Szállítási rendszerek. Áruszállítás

Szállítási rendszerek. Áruszállítás Szállítási rendszerek Áruszállítás Áruszállítási rendszerek jellemzése 1)Az áruszállítási rendszerek feladatai 1)Általános megfogalmazásban: anyagok, áruk, termékek helyváltoztatása az értékteremtő lánc

Részletesebben

Az infrastruktúra alapjai 9. előadás. Az infrastruktúra szerepe a gazdasági és területi fejlődésben V.: vízi, csővezetékes és kombinált szállítás

Az infrastruktúra alapjai 9. előadás. Az infrastruktúra szerepe a gazdasági és területi fejlődésben V.: vízi, csővezetékes és kombinált szállítás Az infrastruktúra alapjai 9. előadás Az infrastruktúra szerepe a gazdasági és területi fejlődésben V.: vízi, csővezetékes és kombinált szállítás A vízi közlekedési infrastruktúra hatása a területi fejlődésre

Részletesebben

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ

Záhony térsége komplex gazdaságfejlesztési program ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ térsége komplex gazdaságfejlesztési program Előadás: Kálnoki Kis Sándor 2008. május 14. ZÁHONY: STRATÉGIAI PONT AZ ÚJ EURÓPÁBAN : Stratégiai pont az új j Európában 1 : Straté Stratégiai pont az új Euró

Részletesebben

SAJTÓREGGELI 2008. július 23.

SAJTÓREGGELI 2008. július 23. SAJTÓREGGELI 2008. július 23. EURÓPAI DISZTRIBÚCIÓS RIPORT 2008 Európai Disztribúciós Riport 2008 Három közép-kelet európai ország a Top Five -ban 2 Kereslet - Európa Növekedés Nagyobb bérleménynagyság

Részletesebben

VASÚTI ÁRUFUVAROZÁS Kohlmann Balázs GYSEV CARGO Zrt. Osztályvezető helyettes Értékesítési és Marketing Egység

VASÚTI ÁRUFUVAROZÁS Kohlmann Balázs GYSEV CARGO Zrt. Osztályvezető helyettes Értékesítési és Marketing Egység VASÚTI ÁRUFUVAROZÁS 2013.11.07. Kohlmann Balázs GYSEV CARGO Zrt. Osztályvezető helyettes Értékesítési és Marketing Egység TARTALOM 1) Vasúti árufuvarozás európai helyzetkép - jogszabályi környezet, liberalizáció

Részletesebben

Együttműködési lehetőség fuvarozók számára

Együttműködési lehetőség fuvarozók számára Együttműködési lehetőség fuvarozók számára A Berger Logistik G.m.b.H. (www.berger-logistik.com) partnereként fuvarozókat keresünk, kizárólag hosszú távú együttműködés céljából. A Berger Logistik biztosítja

Részletesebben

A közlekedés ágazati szerkezete és nemzetgazdasági súlya

A közlekedés ágazati szerkezete és nemzetgazdasági súlya A közlekedés ágazati szerkezete és nemzetgazdasági súlya Dr. Horváth Balázs tanszékvezető, egyetemi docens Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszék 1 Nemzetgazdasági ágak besorolása Primerszektor kitermelő

Részletesebben

A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI

A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI Érvényes: 2015.01.15-től visszavonásig 1. Általános feltételek: Az árajánlat elfogadására vonatkozó feltételek: Ajánlatunk áttekintése, majd

Részletesebben

2011.04.07. IWT Esztergom, Szerző: Bencsik Attila

2011.04.07. IWT Esztergom, Szerző: Bencsik Attila A hajóutak jobb kihasználásának gazdasági hatása. Belvízi hajózási konferencia 2011.04.07. Esztergom Bencsik Attila FLUVIUS Kft. Magyar Belvízi Fuvarozók Szövetsége 1 Bevezetés Az Északi és a Fekete -

Részletesebben

Ügyfelünk a Henkel. Központi fordítókorong komplex logisztikai feladatokhoz

Ügyfelünk a Henkel. Központi fordítókorong komplex logisztikai feladatokhoz Ügyfelünk a Henkel Központi fordítókorong komplex logisztikai feladatokhoz Összefoglalás Árufuvarozás különböző európai helyszínekről bulgáriai, romániai, szerbiai vagy horvátországi vevőknek a legegyszerűbb

Részletesebben

LOGISZTIKA. Áruszállítás. Az áruszállítás. Szakálosné Mátyás Katalin

LOGISZTIKA. Áruszállítás. Az áruszállítás. Szakálosné Mátyás Katalin LOGISZTIKA Áruszállítás Szakálosné Mátyás Katalin Az áruszállítás Anyagok, termékek (áruk) helyváltoztató mozgatása, térbeli áthelyezése, rendeltetési helyre juttatása. A faanyag nagyobb távolságra, zömében

Részletesebben

Lehet-e gyorsan haladni az ország útján?

Lehet-e gyorsan haladni az ország útján? Lehet-e gyorsan haladni az ország útján? Lehet-e gyorsan haladni az ország útján? Az Uniós csatlakozást megelőző helyzet főbb jellemzői A tevékenységi környezet újdonságai A csatlakozás nyomán bekövetkezett

Részletesebben

UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, MÁJUS 19.

UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, MÁJUS 19. UKRAJNA SZEREPE A MAGYAR KÜLGAZDASÁGI STRATÉGIÁBAN MISKOLC, 2009. MÁJUS 19. A magyar külgazdasági stratégia alapkérdései Az EU csatlakozás, a közös kereskedelempolitika átvétele módosította a magyar külgazdasági

Részletesebben

Elmer Kft. Cégbemutató

Elmer Kft. Cégbemutató Elmer Kft. Cégbemutató 2012 Elmer Kft. Cím: 1145 Budapest, Amerikai út 98. Tel: +36-1-445-1951 Fax: +36-1-445-1968 E-mail: elmer@ciklo-group.com Web: www.elmer.hu Küldetésünk: Magyarország egyik vezető

Részletesebben

Ügyfelünk a Knorr-Bremse. Központilag szervezett európai disztribúció

Ügyfelünk a Knorr-Bremse. Központilag szervezett európai disztribúció Ügyfelünk a Knorr-Bremse Központilag szervezett európai disztribúció Copyright Knorr-Bremse AG Közös növekedés lépésről lépésre A stabil kapcsolatok kialakulásához idő kell. Idő kell a kölcsönös bizalom

Részletesebben

Közép és Kelet-Európa gázellátása

Közép és Kelet-Európa gázellátása Közép és Kelet-Európa gázellátása Előadó: Csallóközi Zoltán Magyar Mérnöki Kamara Gáz- és Olajipari Tagozat elnöke Budapest, 2012. október 4. Földgázenergia felhasználás jellemző adatai A földgáz a világ

Részletesebben

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás

BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program. Logisztika alapjai. 4. Nemzetközi szállítmányozás BME GTK Ipari menedzsment és Vállalkozásgazdasági Tanszék Menedzser program Logisztika alapjai 4. Nemzetközi szállítmányozás dr. Tóth Lajos egyetemi docens dr.. Tóth Lajos: Logisztika alapjai - 4. Nemzetközi

Részletesebben

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009.

Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. Szegedi Gábor vezető főtanácsos Európai Országok és Külgazdasági Elemző Főosztály Nemzeti Fejlesztési és Gazdasági Minisztérium Szeged, 2009. október 20. Ország Magyar export 1998 2003 2005 2006 2007 2008

Részletesebben

A Duna Stratégia közlekedési

A Duna Stratégia közlekedési Dr. Pál Ernő A Duna Stratégia közlekedési vonatkozásai Közlekedéstudományi Konferencia Széchenyi Egyetem, Győr 2011 március 24-25 Tartalom Bevezetés Kiemelt témakörök A Duna, mint vízi út jelentősége Európában

Részletesebben

HITA roadshow 2012.05.8-10.

HITA roadshow 2012.05.8-10. HITA roadshow 2012.05.8-10. Széleskörű kétoldalú gazdasági kapcsolatok Áru és szolgáltatás kereskedelem Kétoldalú tőkekapcsolatok Közös infrastruktúra fejlesztések Határ menti, regionális együttműködés

Részletesebben

ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika.

ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika. ÁTI DEPO Zrt. A Logisztika Napja Miskolc 2017.04.27. Miskolc régió vezető logisztikai cége mára már több, mint logisztika Vojdyla Judit Bevezetés Cégnév: ÁTI DEPO Zrt. Cím: 1131 Budapest Pannónia út 11.

Részletesebben

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások

Ügyfelünk a Grundfos. Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Ügyfelünk a Grundfos Központi raktár, egy helyre összpontosított erőforrások Összefoglalás A Grundfos globális viszonylatban vezető szerepet tölt be a szivattyúágazatban. A dán vállalat jelenléte Magyarországon

Részletesebben

Közlekedési hálózatok. Összeállította: Sallai András

Közlekedési hálózatok. Összeállította: Sallai András Közlekedési hálózatok Összeállította: Sallai András Korridorok Közlekedési folyosó fogalom Modális közlekedési csatorna Egy fajta közlekedési csatorna fogalom Dimodális Két fajta közlekedési csatorna Közúti

Részletesebben

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés

A közlekedés helyzete és az állami költségvetés KÖZLEKEDÉSFEJLESZTÉS MAGYARORSZÁGON AKTUALITÁSOK Balatonföldvár, 2012. május 15-17. A közlekedés helyzete és az állami költségvetés Dr. Kovács Árpád Elnök Költségvetési Tanács Múltidézés A rendszerváltozás

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? 1 fólia Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása.

Részletesebben

TURISZTIKAI KONFERENCIA Radács Edit Radiant Zrt. Veszprém, 2006. április 7. TURISZTIKAI KONFERENCIA TARTALOM REGIONÁLIS REPÜLŐTEREK JELENTŐSÉGE HAZAI SAJÁTOSSÁGOK REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI KONCEPCIÓK REPÜLŐTÉRHEZ

Részletesebben

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás?

Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? Rariga Judit Globális külkereskedelem átmeneti lassulás vagy normalizálódás? 2012 óta a világ külkereskedelme rendkívül lassú ütemben bővül, tartósan elmaradva az elmúlt évtizedek átlagától. A GDP növekedés

Részletesebben

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG

KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatósága KUTATÁS-FEJLESZTÉSI TEVÉKENYSÉG Miskolc, 2006. május 23. Központi Statisztikai Hivatal Miskolci Igazgatóság, 2006 ISBN 963 215 973 X Igazgató: Dr. Kapros

Részletesebben

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától?

Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Kóczián Balázs: Kell-e aggódni a Brexit hazautalásokra gyakorolt hatásától? Az Európai Unióhoz történő csatlakozásunkat követően jelentősen nőtt a külföldön munkát vállaló magyar állampolgárok száma és

Részletesebben

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015

Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Rövidtávú Munkaerő- piaci Előrejelzés - 2015 Üzleti helyzet 2009- ben rendkívül mély válságot élt meg a magyar gazdaság, a recesszió mélysége megközelítette a transzformációs visszaesés (1991-1995) során

Részletesebben

A közlekedési teljesítmények és kapacitások

A közlekedési teljesítmények és kapacitások A közlekedési teljesítmények és kapacitások Dr. Horváth Balázs tanszékvezető, egyetemi docens Széchenyi István Egyetem Közlekedési Tanszék 1 Közlekedési teljesítmények Szállítási teljesítmény Üzemi teljesítmény

Részletesebben

A VÁLLALKOZÁS KÜLDETÉS, TÁVLATOK, ÉRTÉKEK KÜLDETÉS CÉLKITŐZÉS ÉRTÉKEK INNOVATÍV LOGISZTIKAI MEGOLDÁSOKAT KÍNÁLUNK A GAZDASÁGI ÉLET

A VÁLLALKOZÁS KÜLDETÉS, TÁVLATOK, ÉRTÉKEK KÜLDETÉS CÉLKITŐZÉS ÉRTÉKEK INNOVATÍV LOGISZTIKAI MEGOLDÁSOKAT KÍNÁLUNK A GAZDASÁGI ÉLET BI-KA LOGISZTIKA KFT. CÉGISMERTETİ 2010 A VÁLLALKOZÁS KÜLDETÉS, TÁVLATOK, ÉRTÉKEK KÜLDETÉS INNOVATÍV LOGISZTIKAI MEGOLDÁSOKAT KÍNÁLUNK A GAZDASÁGI ÉLET PIACI SZEREPLİI SZÁMÁRA, LEGYEN AZ VÁLLALKOZÁS, MAGÁNSZEMÉLY,

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 2. Előadás A beszerzési logisztika alapjai Beszerzési logisztika feladata/1 a termeléshez szükséges: alapanyagok

Részletesebben

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés

Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Infrastruktúra tárgy Közlekedéspolitika Vasúti közlekedés Kálnoki Kis Sándor okl. mérnök, okl. városrendezı szakmérnök 2007. március 28. Az EU közlekedéspolitikájának prioritásai Cél: gazdasági, társadalmi

Részletesebben

VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN

VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN VÍZI SZÁLLÍTÁS A GLOBÁLIS LOGISZTIKÁBAN A természetes folyami, illetve tengeri utakat igénybe vevő, csak a kikötővel rendelkező helyeket felkeresni tudó szállítási mód. A vízi áruszállítást elsősorban

Részletesebben

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK

ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK a a aa. ÚJ SZEREP: LOGISZTIKAI MEDIÁTOR A VEVŐI IGÉNYEKRE ÉPÜLŐ FOLYAMATOK Fuvarozási vegyes vállalat Vámügynökség, LSZK, ISO 9001 Raktározás Önálló fuvarozás Romániai leányvállalat Polimer Logisztika

Részletesebben

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2

STATISZTIKAI TÜKÖR. Jelentés a beruházások 2014. évi alakulásáról. Tartalom. 1. Összefoglalás...2. 2. Nemzetközi kitekintés...2 215. április Jelentés a beruházások 214. évi alakulásáról STATISZTIKAI TÜKÖR Tartalom 1. Összefoglalás...2 2. Nemzetközi kitekintés...2 3. Gazdasági környezet...2 4. A beruházások főbb jellemzői...3 5.

Részletesebben

Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 2004.

Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 2004. Hajdú-Bihar megye külkereskedelme 24. Elemzésünket a Központi Statisztikai Hivatal által rendelkezésre bocsátott, a hajdú-bihar megyei székhelyű vállalkozások összesített export-import adatai alapján készítettük

Részletesebben

NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI

NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI 12. ELŐADÁS NEMZETKÖZI LOGISZTIKAI RENDSZER MŰKÖDÉSI IRÁNYELVEI Nemzetközi vonatkozásban a logisztikai rendszerek kialakítása annyiban különbözik a belföldi gyakorlattól, hogy bővül a figyelembe veendő

Részletesebben

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE

Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2016.11.29. COM(2016) 745 final 2016/0368 (COD) Javaslat AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS RENDELETE az 1101/89/EGK rendelet, a 2888/2000/EK rendelet és a 685/2001/EK rendelet

Részletesebben

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS

VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Nemzetközi gazdaságtan VILÁGKERESKEDELMI ÁTTEKINTÉS Forrás: Krugman-Obstfeld-Melitz: International Economics Theory & Policy, 9th ed., Addison-Wesley, 2012 2-1 Ki kivel kereskedik? A magyar külkereskedelem

Részletesebben

a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)!

a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)! 1. a) Mutassa be az európai integráció kibővülésének folyamatát (fontos dátumok, csatlakozó országok, a csatlakozás okai)! b) Határozza meg a logisztika fogalmát, és mutassa be a vállalati logisztikai

Részletesebben

TÉRKÉPEK A LOGISZTIKÁBAN. Miért hasznosak a fuvarozó vállalatoknak a térképek?

TÉRKÉPEK A LOGISZTIKÁBAN. Miért hasznosak a fuvarozó vállalatoknak a térképek? TÉRKÉPEK BTB 1407 H A LOGISZTIKÁBAN A logisztikában elengedhetetlen a helyes irány, a legjobb útvonalak ismerete, ha a küldeményeket pontosan célba szeretnék juttatni. A Stiefel megbízható és pontos térképei

Részletesebben

A vállalati hitelezés továbbra is a banki üzletág központi területe marad a régióban; a jövőben fokozatos fellendülés várható

A vállalati hitelezés továbbra is a banki üzletág központi területe marad a régióban; a jövőben fokozatos fellendülés várható S A J TÓ KÖZ L E M É N Y L o n d o n, 2 0 1 6. m á j u s 1 2. Közép-kelet-európai stratégiai elemzés: Banki tevékenység a közép- és kelet-európai régióban a fenntartható növekedés és az innováció támogatása

Részletesebben

57 th Euroconstruct Konferencia Stockholm, Svédország

57 th Euroconstruct Konferencia Stockholm, Svédország 57 th Euroconstruct Konferencia Stockholm, Svédország Az európai építési piac kilátásai 2004-2006 között Összefoglaló Készítette: Gáspár Anna, Build & Econ Stockholm, 2004. június 10-11. Gyógyulófélben

Részletesebben

A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt.

A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt. A MÁV-START Zrt. nemzetközi kapcsolatai, innovatív infrastruktúra fejlesztés Lóczi Csaba MÁV-START Zrt. Előadó: KTE Határok Kozák nélküli Tamás partnerség konferencia, 2016. október 6-7. A MÁV-START stratégiája

Részletesebben

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban

Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban Magyarország szerepe a nemzetközi turizmusban A VILÁG TURIZMUSÁNAK ALAKULÁSA 1990 ÉS 2002 KÖZÖTT Nemzetközi turistaérkezések 1990 és 2002 között a nemzetközi turistaérkezések száma több mint másfélszeresére,

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN

HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN HOGYAN TOVÁBB IRÁNYVÁLTÁS A FOGLALKOZTATÁSPOLITIKÁBAN DR. CZOMBA SÁNDOR államtitkár Nemzetgazdasági Minisztérium 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 76,3 74,1 72,9 71,4 71,0 Forrás: Eurostat TARTÓS LEMARADÁS

Részletesebben

A gabonafuvarozás megbízható partnere a Rail Cargo Hungaria

A gabonafuvarozás megbízható partnere a Rail Cargo Hungaria A gabonafuvarozás megbízható partnere a Rail Cargo Hungaria Kovács Imre CEO, az Igazgatóság elnöke www.railcargo.hu 2012.06.25. ezer tonna A gabonatermés alakulása Magyarországon Gabonatermés 2009-2012

Részletesebben

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR

2014/21 STATISZTIKAI TÜKÖR 1/1 STATISZTIKAI TÜKÖR 1. március 5. 13 negyedévében,7%-kal nőtt a GDP EMBARGÓ! Közölhető: 1. március 5-én reggel 9 órakor Tartalom Bevezető...1 13 negyedév...1 13. év... Bevezető Magyarország bruttó hazai

Részletesebben

Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés

Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés Infrastruktúra fejlesztés és regionális fejlődés Az infrastruktúra fogalmi megközelítés Eredet és jelentés: latin -- alapszerkezet, alépítmény Tartalma: Hálózatok, objektumok, létesítmények, berendezések,

Részletesebben

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások

CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások CÉGISMERTETŐ AUTÓIPARI BESZÁLLÍTÓK RÉSZÉRE BI-KA LOGISZTIKA KFT. Szállítmányozás, Raktározás Komplex logisztikai szolgáltatások RÖVID CÉGISMERTETŐ SZÁMOKBAN - 20 éve vagyunk jelen szállítmányozás, raktározás,

Részletesebben

4. ELŐADÁS GLOBÁLIS ÁRUSZÁLLÍTÁS

4. ELŐADÁS GLOBÁLIS ÁRUSZÁLLÍTÁS 4. ELŐADÁS GLOBÁLIS ÁRUSZÁLLÍTÁS Az eddig ismertetett hatások mellett a globalizáció a szolgáltatási logisztikai területeken is megjelenik. A logisztikai szolgáltatásokban bekövetkező változások szerepe

Részletesebben

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai

A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai A TEN-T hálózatok átalakítása (EU Parlament és Tanács rendelete alapján) projektek kiválasztási szempontjai Tóth Péter, főosztályvezető-helyettes Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Balatonföldvár, 2012.

Részletesebben

Miért fejlesszük a vasutat?

Miért fejlesszük a vasutat? Miért fejlesszük a vasutat? Csíksomlyó, 2011. június 2 4 Csárádi János okleveles közlekedés mérnök okleveles gazdasági mérnök MÁV nyugalmazott vezérigazgató (1990-1994) HungaRail Kft. ügyvezető Környezetünk

Részletesebben

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése

ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése ChemLog Chemical Logistics Cooperation in Central and Eastern Europe A ChemLog projekt általános ismertetése Budapest, 2010. március 25. XV. LOGISZTIKAI FÓRUM 1 ChemLog küldetése Regionális hatóságok,

Részletesebben

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete

Pest megye önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete www.pest.hu Pest önálló régióvá válása: a vállalkozások helyzete A vállalkozások számának alakulása, a megszűnő és az új cégek száma, a cégek tevékenységének típusa hatással van az adott terület foglalkoztatási

Részletesebben

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK

LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK LOGISZTIKA/ELLÁTÁSI LÁNC MENEDZSMENT BODA & PARTNERS SZAKÉRTŐI SZOLGÁLTATÁSOK BEMUTATKOZÁS Iparágtól függetlenül három egymással szorosan összefüggő terület játszik komoly szerepet a vállalatok sikerességében:az

Részletesebben

Modern logisztika a Debreceni Repülőtéren A logisztika szent triumvirátusa. Készítette: SAIGO Logistic Kft XANGA Group

Modern logisztika a Debreceni Repülőtéren A logisztika szent triumvirátusa. Készítette: SAIGO Logistic Kft XANGA Group Modern logisztika a Debreceni Repülőtéren A logisztika szent triumvirátusa Készítette: SAIGO Logistic Kft XANGA Group 2016 Miért pont Debrecen? Kik vagyunk? A XANGA Investment & Development Group Debrecen

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015

A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 A Világgazdasági Fórum globális versenyképességi indexe 2014-2015 Sajtóközlemény Készítette: Kopint-Tárki Budapest, 2014 www.kopint-tarki.hu A Világgazdasági Fórum (WEF) globális versenyképességi indexe

Részletesebben

A magyar vegyipar 2008-ban

A magyar vegyipar 2008-ban A magyar vegyipar 2008-ban A szakma fejlődését megalapozó gazdasági környezet A világgazdaság dinamikus (évi 5% körüli) növekedése 2008-ban lefékeződött, az amerikai másodlagos jelzálogpiacról kiindult

Részletesebben

V4 infrastruktúra fejlesztés az EU keleti határán diplomáciai kihívások a V4 észak-déli közlekedési magas szintű munkacsoport felállításában

V4 infrastruktúra fejlesztés az EU keleti határán diplomáciai kihívások a V4 észak-déli közlekedési magas szintű munkacsoport felállításában V4 infrastruktúra fejlesztés az EU keleti határán diplomáciai kihívások a V4 észak-déli közlekedési magas szintű munkacsoport felállításában Budapest, 2014. május 13. Szabó István L. V4 közlekedési koordinátor

Részletesebben

A szállítás, mint növekedési barométer

A szállítás, mint növekedési barométer GKI Gazdaságkutató Zrt. / Üzleti Konferencia TÍZ ÉVE AZ EU-BAN FELZÁRKÓZÁS NÉLKÜL A szállítás, mint növekedési barométer Vásárhelyi Árpád, Schenker Kft., Budapest, 2014. január 21. 1 TEMATIKA 2 A világban

Részletesebben

Határon átnyúló logisztikai kapcsolatok, különös tekintettel Miskolc térségére

Határon átnyúló logisztikai kapcsolatok, különös tekintettel Miskolc térségére Magyar Közgazdasági Társaság 53. Közgazdász-vándorgyűlése XII. Szekció: Logisztika Miskolc, 2015. szeptember 3-5. Határon átnyúló logisztikai kapcsolatok, különös tekintettel Miskolc térségére Berényi

Részletesebben

Nemzetközi marketing. Előadás vázlat. Disztribúciós politika a nemzetközi marketingben

Nemzetközi marketing. Előadás vázlat. Disztribúciós politika a nemzetközi marketingben Nemzetközi marketing Tóth Éva tanársegéd Pannon Egyetem, Georgikon Kar Keszthely, 2011. A NEMZETKÖZI MARKETING témakörei I. A nemzetközi marketing fogalma, stratégiái és koncepciói II. A nemzetközi piacra

Részletesebben

A disztribúció logisztikai kihívásai a 21. században

A disztribúció logisztikai kihívásai a 21. században A disztribúció logisztikai kihívásai a 21. században Dr. Karmazin György, Ph.D. Szolnoki Főiskola, főiskolai adjunktus BI-KA Logisztika Kft., alapító-tulajdonos Budapesti Gazdasági Főiskola 2015. május

Részletesebben

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és

A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és A régió közigazgatási, gazdasági, tudományos, oktatási és kulturális központja Magyarország negyedik legnagyobb városa A városban és agglomerációjában több mint 300 000 ember él Gazdag ipari múlttal rendelkezik

Részletesebben

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6

% M.o. 42,0 18,1 15,4 75,6 24,4 EU-27 20,9 18,9 17,8 57,6 42,4. M.o. 20,2 15,6 17,6 53,4 46,6. (ezer euro/fogl.) M.o. 48,1 86,0 114,1 70,7 190,6 KKV-k jelene és jövője: a versenyképesség megőrzésének lehetőségei Dr. Parragh Bianka Óbudai Egyetem Keleti Károly Gazdasági Kar Vállalkozásmenedzsment Intézet A KKV-szektor főbb jellemzői A mikro-, kis-

Részletesebben

Néhány hasznos információ egyéni utazók részére

Néhány hasznos információ egyéni utazók részére Néhány hasznos információ egyéni utazók részére Ausztria Országúton, lakott területen kívül 100 km/h Éjjel (22-05 óra között) az A10, az A13 és az A14 autópályán azonban csak max. 110 km/h Vannak továbbá

Részletesebben

A logisztika kihívásai a 21. században

A logisztika kihívásai a 21. században A logisztika kihívásai a 21. században fókuszban a forradalmian új, innovatív technológiák megjelenése és alkalmazása a logisztikai megoldásokban Dr. Karmazin György, Ph.D. Szolnoki Főiskola, főiskolai

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL

TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL KÖZBESZERZÉSEK TANÁCSA TÁJÉKOZTATÓ A KÖZBESZERZÉSEK 2010. ELSŐ FÉLÉVI ALAKULÁSÁRÓL 1. 2010. első félévében az ajánlatkérők összesen 4356 eredményes közbeszerzési t folytattak le, ami közel 145-os növekedést

Részletesebben

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH

Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában. Fábián Zsófia KSH Területi fejlettségi egyenlőtlenségek alakulása Európában Fábián Zsófia KSH A vizsgálat célja Európa egyes térségei eltérő természeti, társadalmi és gazdasági adottságokkal rendelkeznek. Különböző történelmi

Részletesebben

TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ

TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ Európai Tükör Műhelytanulmányok, 85. sz. Miniszterelnöki Hivatal Integrációs Stratégiai Munkacsoportjának kiadványa TANULMÁNYOK A KÖZLEKEDÉS ÉS AZ INFOKOMMUNIKÁCIÓ TÉMAKÖRÉBŐL Tartalomjegyzék ELŐSZÓ A

Részletesebben

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban?

Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? Milyen kihívásokat kell a logisztikának kezelni, magas szinten megoldani a globalizált világban? A termelés globalizációja következtében teljesen átalakul a termelő vállalatok struktúrálódása. Ennek következtében

Részletesebben

A TransHUSK Plus projekt

A TransHUSK Plus projekt A TransHUSK Plus projekt dr. Siska Miklós KTI Zárókonferencia Győr, 2015. június 17. A projekt keretében vizsgált térségek A két projekt néhány jellemző adata 680 km közös határ; 22 (TransHUSK) + 18 (TransHUSK

Részletesebben

A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében Költségvetési politika gazdasági növekedés KT-MKT szeminárium, július 16.

A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében Költségvetési politika gazdasági növekedés KT-MKT szeminárium, július 16. A német gazdaság szerepe a magyar gazdaság teljesítményében Költségvetési politika gazdasági növekedés KT-MKT szeminárium, 2013. július 16. Kopint-Tárki Zrt. www.kopint-tarki.hu Tartalom A német gazdaság

Részletesebben

Az EU kohéziós politikájának 25 éve ( ) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Az EU kohéziós politikájának 25 éve ( ) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Az EU kohéziós politikájának 25 éve (1988-2013) Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI A kohéziós politika jelentősége Olyan európai közjavakat nyújt, amit a piac nem képes megadni

Részletesebben

Magyarország jövője a logisztikában Budapestet délről elkerülő vasúti körgyűrű (V0)

Magyarország jövője a logisztikában Budapestet délről elkerülő vasúti körgyűrű (V0) Magyarország jövője a logisztikában Budapestet délről elkerülő vasúti körgyűrű (V0) Bíró Koppány Ajtony főtitkár Magyarországi Logisztikai Szolgáltató Központok Szövetsége XVII. A magyar közlekedés az

Részletesebben

A logisztika a nemzeti fejlesztés kulcseleme

A logisztika a nemzeti fejlesztés kulcseleme Szolgáltatóközpont vagy átjáróház A logisztika jelentősége a magyar gazdaság számára A logisztika a nemzeti fejlesztés kulcseleme Chikán Attila az MLBKT társelnöke, egyetemi tanár Budapesti Corvinus Egyetem

Részletesebben

A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI

A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI A BI-KA LOGISZTIKA KFT. ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTMÁNYOZÁSI FELTÉTELEI Általános feltételek: Az árajánlat elfogadására vonatkozó feltételek: Ajánlatunk áttekintése, majd annak elfogadása után, kérjük, hogy azt

Részletesebben

KÖZOP Kormánystratégia 2007. július 04. szerda, 08:10

KÖZOP Kormánystratégia 2007. július 04. szerda, 08:10 2006. december 6-án fogadta el a Kormány a Közlekedés Operatív Programot (KÖZOP), amely tartalmazza azokat a közlekedésre vonatkozó fejlesztéseket, amelyek az elérhetőség javítását és a versenyképesség

Részletesebben

Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai. Miért (nem) Magyarországon? 2015.

Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai. Miért (nem) Magyarországon? 2015. Nemzetközi web áruházak raktárválasztási szempontjai Miért (nem) Magyarországon? 53. Közgazdász vándorgyűlés Logisztikai szekció Miskolc, 2015. szeptember 4. 2015. Tartalom Az e-kereskedelem növekedési

Részletesebben

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve

A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve X. Régiók a Kárpát-medencén innen és túl Nemzetközi tudományos konferencia Kaposvár, 2016. október 14. A magyar gazdaságpolitika elmúlt 25 éve Gazdaságtörténeti áttekintés a konvergencia szempontjából

Részletesebben

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN - GÖDÖLLŐ

MEZŐGAZDASÁGI GÉPEK A KÖZÚTI FORGALOMBAN - GÖDÖLLŐ - GÖDÖLLŐ 2011. MÁRCIUS 24. Fontosabb jogszabályok FONTOSABB JOGSZABÁLYOK 1/1975. (II. 5.) KPM-BM együttes rendelet a közúti közlekedés szabályairól 5/1990.(IV.12.) KöHÉM (ER) rendelet a közúti járművek

Részletesebben

Közösségi közlekedés

Közösségi közlekedés Közösségi közlekedés Magas költségek alacsony hatásfok Fókusz A közösségi közlekedés hatékony szervezése kulcsfontosságú eleme az életminőség alakulásának. Magyarország előnye, hogy európai viszonylatban

Részletesebben

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya

Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Magyar Közgazdasági Társaság Logisztikai Szakosztálya Vándorffy István:Logisztikai és a környezet 2011. március Logisztikai területek Raktározás és a környezet Szállítás és környezet Inverz logisztika

Részletesebben

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA

EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA T 0668-06/3/2 Az Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről szóló 133/2010. (IV. 22.) Korm. rendelet alapján. Szakképesítés, szakképesítés-elágazás,

Részletesebben

Mindent tudni akarok...

Mindent tudni akarok... Mindent tudni akarok... Műszaki vizsga. A gépjármű tulajdonosok közül, egyesek számára örök talány, a többség azonban ismeri a menetét. Személygépkocsit, gépjárművet tulajdonolni kötelezettséggel is jár.

Részletesebben

Continental Railway Solution Kft. Díjszabás a vasúti árufuvarozási tevékenységekhez

Continental Railway Solution Kft. Díjszabás a vasúti árufuvarozási tevékenységekhez Continental Railway Solution Kft. Díjszabás a vasúti árufuvarozási tevékenységekhez Bevezetés A Continental Railway Solution Kft. (a továbbiakban CRSHU) által fuvarozott küldeményeknél a fuvarozási szerződésre

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben