Nagyszilárdságú feszítőcsavarokban ébredő orsóerő meghatározása mágneses Barkhausen-zaj mérésére alkalmas műszerrel

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Nagyszilárdságú feszítőcsavarokban ébredő orsóerő meghatározása mágneses Barkhausen-zaj mérésére alkalmas műszerrel"

Átírás

1 Nagyszilárdságú feszítőcsavarokban ébredő orsóerő meghatározása mágneses Barkhausen-zaj mérésére alkalmas műszerrel Műszaki szabályozás végleges tervezete METALELEKTRO KFT 2004.

2 Tartalomjegyzék 1. A VIZSGÁLAT CÉLJA A VIZSGÁLATI MÓDSZER ELVI ALAPJAI AZ ALKALMAZÁS FELTÉTELEI A BERENDEZÉS LEÍRÁSA A VIZSGÁLAT ELŐKÉSZÍTÉSE, KALIBRÁLÁS MINTAVÉTEL GERJESZTÉSI SZINT OPTIMALIZÁLÁSA KALIBRÁLÁS A VIZSGÁLAT VÉGREHAJTÁSA A VIZSGÁLAT EREDMÉNYEI, A VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV TARTALMA...5

3 1. A vizsgálat célja A vizsgálat célja nagyszilárdságú feszítőcsavarokkal (továbbiakban NF csavarok) szerelt szerkezetek feszítőcsavarjaiban lévő orsóerő meghatározása. Az NF csavaros kötésekben a kapcsolat teherbírását nem a csavarorsó nyírással szembeni ellenállása adja, hanem az előfeszített NF csavar által összeszorított elemek között ébredő súrlódás. Könnyen belátható, hogy a szerelt kapcsolat minősítésének (az NF csavaros kapcsolat minősítése) szempontjából döntő fontosságú az NF csavaron jelentkező orsóerő. A vizsgálathoz alkalmazott mérési módszer: a csavarfej meghatározott nagyságú és frekvenciájú mágneses térrel végzett átmágnesezése során a fej középső részén mérjük a mágneses Barkhausen-zajt, melynek nagyságát összehasonlítjuk ugyanolyan csavartípuson különböző orsóerők mellett mért Barkhausen-zaj értékekkel, az u.n. kalibrációs görbével, és ebből határozzuk meg a vizsgált csavarban ébredő orsóerőt. 2. A vizsgálati módszer elvi alapjai Végeselemes számítással, feszültségoptikai modellkísérlettel és mérési kísérlettel bizonyítható, hogy a csavarfej felső lapján kialakuló feszültség függ az orsóerőtől, a csavarfej középső felületén mért feszültségváltozás arányos az orsóerővel és bizonyos átfogott lemezvastagság felett független az átfogott lemezek vastagságától. A csavarfej felső lapjának középső felületén az orsóerő változására bekövetkező feszültségváltozás mérését a mágneses Barkhausen-zaj mérésével valósítjuk meg. Ismert, hogy a ferromágneses anyagok átmágnesezése során a mágnesezettségi állapot nem folyamatosan, hanem kis ugrásokal változik, ami mágneses illetve akusztikus zajt indukál. A zaj intenzitása függ az anyag mikrostruktúrájától (ötvözőtartalom, hőkezelési állapot, diszlokációsűrűség, szövetelemek, szemcseméret, gyártástechnológia) és a mechanikai feszültségtől, ezáltal ellenőrzött struktúra mellett a mágneses Barkhausen-zaj mérésével következtetni lehet az anyagban kialakult mechanikai feszültségre. 3. Az alkalmazás feltételei A vizsgált NF csavar fejénél akkora helynek kell lenni, hogy a mérőfejet pontosan hozzá lehessen illeszteni, a csavarfej korrózióvédő bevonata nagyjából egyenletes legyen (pl. ne legyenek rajta festékmegfolyások). Nem hajtható végre a mérés, ha a csavarfejen lévő festékréteg olyan vastag, hogy a műszer nem képes a beállított mágnesezésre, vagy ha a csavarfej középső része szemmel látható sérülést szenvedett. Szintén nem hajtható végre a mérés, ha a környezeti hőmérséklet kívül esik a műszer specifikációjában megadott tartományon. (A mérési elv a gyakorlatilag hőmérsékletfüggetlen, a megadott hőmérséklethatárok a műszer elektronikájának és beépített számítógépének szempontjából fontosak.) 4. A berendezés leírása A berendezés két fő részből áll: Egyéb tartozékok: - Mérőfej - Műszer - Akkumulátor + Töltő - 3,5'' mágneslemez-meghajtó - Soros csatolókábel A mérőfej egy 60 x 50 x 30 mm méretű 250g súlyú egység, melyet csatlakozóval ellátott, 5 m hosszú kábel köt össze a műszerrel. A mérőfejben van az átmágnesező egység, a mérőtekercs és a légrésmérő valamint a mérést indító kapcsoló. 2

4 A műszer 330 x 300 x 210 mm-es állítható hordfogantyúval ellátott egység, amelynek súlya akkumulátorral együtt 7 kg. A műszer vezérlését egy beépített számítógép végzi. A számítógéphez a műszerdobozba beépített folyadékkristályos képernyő és fóliabillentyűzet tartozik (1. ábra). A műszer tartalmaz: Gerjesztő elektronikát, mely alkalmas a szokásos festékréteg mellett is a beállított gerjesztési szintet stabilan tartani. Mérő és jelfeldolgozó elektronikát, mely a detektált mágneses Barkhausen-zaj erősítését és a zajnak a mechanikai feszültségtől függő valamely jellemzőjének, pl. RMS (négyzetes középérték) vagy abszolút középértékének, képzését végzi. Beépített számítógépet, mely az elektronikát vezérli és az adatok rögzítését végzi. A beépített számítógépen futó program a következő felépítésű: Kalibráló egység, mely a kalibrálandó csavartípus adataihoz hozzárendeli az optimális gerjesztési szintet, az alkalmazott mérőfejet és a kalibráló mérés eredményeiből meghatározott kalibrációs görbét. Mérőegység, mely a mérendő csavartípus adatainak bevitele után meghatározza a gerjesztési szintet, a mérési eredményből a csavartípusra a vonatkozó kalibráció alapján számítja az orsóerőt és menti a mérési eredményt. Kiértékelő egység, mely a mérések dokumentálását és jegyzőkönyv készítését teszi lehetővé. 1. ábra A BOLTSTRESS műszer 5. A vizsgálat előkészítése, kalibrálás A vizsgálat előkészítése három lépésből áll: Mintavétel Gerjesztési szint optimalizálása Kalibrálás 5.1. Mintavétel Kalibráláshoz a vizsgálandó szerkezet csavarjaiból mintát kell venni, mert minden csavartípus más és más mágneses tulajdonságokkal rendelkezhet. Csavartípus alatt az egy gyártótól származó, azonos méretű, azonos hosszúságú, szilárdságú, azonos felületi kezeléssel rendelkező csavarokat értjük. Hidak esetében egy tétel - 3

5 megegyezően az új kiadás előtt álló Hídszabályzattal db csavar egy csavartípusból. A kalibrálást beépítés előtt tételenként 5 db csavaron kell elvégezni hidak időszakos vizsgálatánál. Ha a vizsgálandó csavarok között egy-egy csavartípus mennyisége nem éri el a 2000 db-ot, akkor 100db-ig 1db, 500db-ig 2db, 1000db-ig 3db, 1500db-ig 4db csavart kell kiszerelni, és a kalibrálásba bevonni Gerjesztési szint optimalizálása A vizsgált csavaron a feszültségvizsgálat szempontjából optimális gerjesztési szint az, melynek alkalmazásával a legnagyobb jelváltozás következik be a csavar névleges orsóerőre történő meghúzása során. Ennek a gerjesztési szintnek a nagysága függ a vizsgált csavar anyagától, annak kémiai összetételétől, szilárdságától stb... Tipikus értéke ka/m. Meghatározása úgy történik, hogy a csavar erőmentes valamint névleges orsóerőre meghúzott állapotában a mágnesezési szintet növelve lemérjük a mágneses Barkhausen-zajt és képezzük az erőmentes és névleges erőhöz tartozó, azonos mágnesezési szintek mellett mért mágneses Barkhausen-zaj értékek arányát, mint a mágnesezési szint függvényét. Az optimális gerjesztési szintet ezen függvény maximumához tartozó mágnesezési szint jelenti; ezt kell a műszeren beállítani kalibráláskor, illetve a mérés során (2. ábra). Mágneses Barkhausen-zaj 1.2 MBN Erõmentes MBN0 (H) Névleges orsóerõ MBN1 (H) MBN0 (H) arány MBN1 (H) H Optimális gerjesztési szint Mágnesezési szint 2. ábra Az optimális gerjesztési szint meghatározása 5.3. Kalibrálás A kalibrálást lehetőség szerint a helyszíni mérés elvégzése előtt kell végrehajtani. Kalibrálás alatt a vizsgált csavartípusból származó mintákon végrehajtott azon mérést értjük, mely során meghatározzuk a csavar fején mérhető mágneses Barkhausen-zaj és az orsóerő közötti összefüggést. A kalibrálás menete a következő: A csavarra két alátét közé behelyezett erőmérő cellát a csavaranya meghúzásával szorítjuk össze. Ez az erőmérő cella szolgál az orsóerő mérésére. A csavar fején - az optimális gerjesztési szint meghatározása után - három irányban mérjük a mágneses Barkhausen-zajt a különböző orsóerők mellett. Az erőmentes állapottól a névleges orsóerő 110%-áig terjedő erőtartományt célszerű legalább 4-5 pontra felosztani. A típikus összefüggés a csavar fején mért mágneses Barkhausen-zaj és a névleges orsóerő között - mindkét 4

6 mennyiség normálása után - a 3. ábrán látható. A bemutatott diagram csak tájékoztató adat, az összefüggést minden egyes kalibrálásnál fel kell venni. B/Bo Összefüggés a normált orsóerõ és a normált Barkhausen-zaj között 0,9 1 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, ,25 0,5 0,75 0,1 F/Fnévl 3. ábra Az egy csavartípusokból számazó egyes csavarokon elvégzett kalibrációból átlagolva kapjuk az adott csavartípusra jellemző kalibrációs görbét. 6. A vizsgálat végrehajtása A vizsgált szerkezeten a vonatkozó vizsgálati szabályzat (pl. Vasúti Hídszabályzat) szerint előírt mennyiségű csavart kell kijelölni vizsgálatra a szabályzat által megadott irányelveknek megfelelő helyeken. A csavarokat a mérés kezdetekor egyedi jellel kell ellátni, melyet a mérőprogramba is be kell vezetni. Egy NF csavar vizsgálata három mérésből áll, melyeket a mérőfej három különböző, onként elfordított helyzetében kell végezni. A mérés során a mérőfejet - ügyelve a lehető legjobb felfekvésre - a csavarfejre kell helyezni, majd a mérőfejen lévő indítógombbal megkezdhető a mérés. A mérés befejezésekor a műszer hangjelzést ad. A mérés ideje alatt a mérőfejet mozdulatlanul kell tartani. Ha a mérés folyamán a mérőfej megmozdult, vagy egyéb ok miatt a mért eredmények hibásak, a műszer hibajelzést ad. Ekkor a mérést meg kell ismételni. 7. A vizsgálat eredményei, a vizsgálati jegyzőkönyv tartalma A vizsgálat eredménye a vizsgált csavarok orsóerejének meghatározása. Az eredményekből a vizsgált szerkezetre vonatkozó értékelések, illetve következtetések a vizsgált szerkezet fajtára érvényes előírások (pl. Hídszabályzat) alapján tehetők meg. A vizsgálati jegyzőkönyv egyes csavarokra vonatkozóan tartalmazza: a csavar helyét a vizsgált szerkezeten, a csavar jelölését, a csavar típusát gyártó, méret, hossz és esetleg további gyártási adatok (pl. adagszám) szerint, a kalibráció során meghatározott MBN RMS értékhez tartozó orsóerő értékét az alkalmazott vizsgáló berendezés adatait, az alkalmazott mérési paramétereket. 5

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint

A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint A minőségirányítási rendszer követelményei az ISO 9001 szerint Az ISO 9001-es szabvány 4. fejezete: általános követelménye, hogy a szervezetnek meg kell határoznia, milyen folyamatokra van szükség a minőségirányítási

Részletesebben

SZIGETELŐANYAGOK VIZSGÁLATA

SZIGETELŐANYAGOK VIZSGÁLATA SZIGETELŐANYAGOK VIZSGÁLATA Szigetelési ellenállás mérése A mérésre történő felkészüléshez ismételjék át az elméleti anyag Villamos tulajdonságok, Szigetelőanyagok c. fejezetét! A szigetelőanyagok alapvető

Részletesebben

Légtechnikai tervezési segédlet

Légtechnikai tervezési segédlet lindab ventilation Légtechnikai tervezési segédlet A Magyar Szabványügyi Testület jóváhagyásával az MSZ CR 1752:2000 alapján Termékeink Air Duct Systems Légcsatornák A Lindab Air Duct Systems (ADS) legtöbb

Részletesebben

H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296.

H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. MŰSZER AUTOMATIKA KFT. H-2040 Budaörs, Komáromi u. 22. Pf. 296. Telefon: +36 23 365280, Fax: +36 23 365087 Telephely: H-2030 Érd, Alsó u.10. Pf.56.Telefon: +36 23 365152 Fax: +36 23 365837 www.muszerautomatika.hu

Részletesebben

KAP - TRAN KAPACITÍV VILLAMOS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG TÁVADÓK

KAP - TRAN KAPACITÍV VILLAMOS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG TÁVADÓK MÛSZERKÖNYV KAP - TRAN KAPACITÍV VILLAMOS NYOMÁSKÜLÖNBSÉG TÁVADÓK Típusszám: 380-383- 390-393- Gyártási szám: Gyártás kelte: 2001december 18. A mûszerkönyvön és a terméken levô gyártási számnak azonosnak

Részletesebben

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS. Súlyok; 1 mg-tól 50 kg-ig HE 1/1-1998

HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS. Súlyok; 1 mg-tól 50 kg-ig HE 1/1-1998 HITELESÍTÉSI ELŐÍRÁS HE 1/1-1998 Az adatbázisban lévő elektronikus változat az érvényes! A nyomtatott forma kizárólag tájékoztató anyag! TARTALOMJEGYZÉK 1. AZ ELŐÍRÁS HATÁLYA...5 2. MÉRTÉKEGYSÉGEK, JELÖLÉSEK...5

Részletesebben

Szerkezeti anyagok mechanikai tulajdonságainak vizsgálata

Szerkezeti anyagok mechanikai tulajdonságainak vizsgálata Szerkezeti anyagok mechanikai tulajdonságainak vizsgálata 215 A szerkezeti anyagok mechanikai tulajdonságainak leggyakoribb eljárásai a következők: -szakítóvizsgálat -keménységmérés -zömítési vizsgálat:

Részletesebben

TANULÁSI ÚTMUTATÓ. Villanymotorok a gyakorlatban. Készítette: Mozsolics András

TANULÁSI ÚTMUTATÓ. Villanymotorok a gyakorlatban. Készítette: Mozsolics András TANULÁSI ÚTMUTATÓ Villanymotorok a gyakorlatban Készítette: Mozsolics András A fejlesztő intézmény megnevezése: Bánki Donát Térségi Integrált Szakképző Központ Kht. Székhelye: 2800 Tatabánya, Réti út 1-5.

Részletesebben

Termikus műember alkalmazási lehetőségei hőkomfort vizsgálatoknál

Termikus műember alkalmazási lehetőségei hőkomfort vizsgálatoknál Szent István Egyetem Termikus műember alkalmazási lehetőségei hőkomfort vizsgálatoknál Doktori (Ph.D.) értekezés tézisei dr. Magyar Zoltán Gödöllő 2011 A doktori iskola megnevezése: Műszaki Tudományi Doktori

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Környezetmérnöki Szak Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Környezetvédelmi Analitika és Technológia Project munka: ARH riasztás : alkalmas érzékelők I. Kellner Viktória AB7526 Budapest, 2012.

Részletesebben

Szakmai irányelv MEE.SZI 0401-2:2005

Szakmai irányelv MEE.SZI 0401-2:2005 Szakmai irányelv MEE.SZI 0401-2:2005 Javítás utáni vizsgálatok 2. rész: Villamos forgógépek javítás és módosítás utáni vizsgálatai Tartalomjegyzék Előszó Magyar Elektrotechnikai Egyesület Előszó 1. Bevezetés

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1.

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16. 1. NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer EA Útmutató mennyiségi vizsgálatok bizonytalanságának kifejezéséhez NAR-EA-4/16 1. kiadás 2004. szeptember EA-4/16 EA útmutató a mennyiségi vizsgálatok

Részletesebben

Mérési útmutató a CD író és olvasó optikai rendszerének tesztelése laboratóriumi gyakorlathoz

Mérési útmutató a CD író és olvasó optikai rendszerének tesztelése laboratóriumi gyakorlathoz Mérési útmutató a CD író és olvasó optikai rendszerének tesztelése laboratóriumi gyakorlathoz A mérés célja A laborgyakorlat tárgya a Philips CD írókban és leolvasókban alkalmazott optikai fej (OPtical

Részletesebben

Abszolút forgójeladók

Abszolút forgójeladók Abszolút forgójeladók Az inkrementális forgójeladók legnagyobb hátránya, hogy az elmozdulás nagyságát, vagy pozíció meghatározását szolgáló kimenő impulzusokat egy külső számlálóval kell számolni és tárolni.

Részletesebben

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. Útmutató nem szabványos NAR-18-VIII. 2. kiadás. 2002. január

NEMZETI TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer. Útmutató nem szabványos NAR-18-VIII. 2. kiadás. 2002. január NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Útmutató nem szabványos kalibrálási eljárások tartalmára és felépítésére NAR-18-VIII 2. kiadás 2002. január 2 / 8 1. Bevezetés A NAT Metrológiai

Részletesebben

Mérési hibák 2006.10.04. 1

Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérési hibák 2006.10.04. 1 Mérés jel- és rendszerelméleti modellje Mérési hibák_labor/2 Mérési hibák mérési hiba: a meghatározandó értékre a mérés során kapott eredmény és ideális értéke közötti különbség

Részletesebben

METRAHIT 27. METRA HIT 27M: Digitális multiméter és milliohm mérőműszer METRA HIT 27I: Digitális multiméter, milliohm és megaohm mérőműszer

METRAHIT 27. METRA HIT 27M: Digitális multiméter és milliohm mérőműszer METRA HIT 27I: Digitális multiméter, milliohm és megaohm mérőműszer Használati útmutató METRAHIT27 METRA HIT 27M: Digitális multiméter és milliohm mérőműszer METRA HIT 27I: Digitális multiméter, milliohm és megaohm mérőműszer 3-349-207-52 8/12.11 3 4 5 6 1 (LCD) kijelzõ

Részletesebben

A feszültséget a következő mennyiségekkel jellemezhetjük: u - pillanatérték, U 0 - csúcsérték, T - periódus idő, f - frekvencia, - körfrekvencia

A feszültséget a következő mennyiségekkel jellemezhetjük: u - pillanatérték, U 0 - csúcsérték, T - periódus idő, f - frekvencia, - körfrekvencia 13. Villamosmérések 13. 1. Villamosmérésekkel kapcsolatos alapfogalmak A gyakorlatban előforduló fontosabb villamos jelölései: mennyiségek, azok mértékegységei és villamos feszültség, jele: U mértékegysége:

Részletesebben

MOS LSI áramkörök építőelemeinek dinamikus leírása

MOS LSI áramkörök építőelemeinek dinamikus leírása MOS LSI áramkörök építőelemeinek dinamikus leírása NEMES MIHÁLY (BME HEI) Bevezetés Az alábbiakban egy leírási módot ismertetünk, amellyel MOS LSI áramkörök elemei jellemezhetők dinamikus szempontból.

Részletesebben

GYÁRTMÁNYKATALÓGUS. WESZTA-T Ipari és Kereskedelmi Kft.

GYÁRTMÁNYKATALÓGUS. WESZTA-T Ipari és Kereskedelmi Kft. WESZTA-T Ipari és Kereskedelmi Kft. H-2011 Budakalász, Ciklámen u. 43. Telefon: 06 26 540 575 Fax: 06 26 343 502 E-mail: automatik@weszta-t.hu, www.weszta-t.hu GYÁRTMÁNYKATALÓGUS 2015 Tartalomjegyzék oldal

Részletesebben

Karbantartás elmélet

Karbantartás elmélet Elektronikus tansegédlet http://infosrv.tech.klte.hu/~pokoradi http://pokoradilaszlo.tk Összeállította: dr. Pokorádi László, főiskolai tanár Debrecen, 2002 Előszó Ez az elektronikus tansegédlet alapvetően

Részletesebben

Villamos hálózatok tűzvédelme

Villamos hálózatok tűzvédelme Nagy Lajos Villamos hálózatok tűzvédelme Az elektromos áram, mint tűzokozó 2. rész 2008 HÁLÓZATVÉDELEM / TŰZVÉDELEM Villamos hálózatok tűzvédelme Az elektromos áram, mint tűzokozó A szigetelés előzetes

Részletesebben

HOROMETER HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Korszerű Óra Mérő Technológia. Verziószám: 1.43

HOROMETER HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ. Korszerű Óra Mérő Technológia. Verziószám: 1.43 Korszerű Óra Mérő Technológia Verziószám: 1.43 HASZNÁLATI ÉS KEZELÉSI ÚTMUTATÓ TARTALOMJEGYZÉK A Horometer 3 A Horometer kezelése 4 A főmenü 4 A gombok használata beállít menüben 5 A beállít menü paraméterei

Részletesebben

R&R vizsgálatok fejlesztése trendes jellemző mérési rendszerére. 1. Hiszterézis jelensége és vizsgálata súrlódó tengelykapcsolókon

R&R vizsgálatok fejlesztése trendes jellemző mérési rendszerére. 1. Hiszterézis jelensége és vizsgálata súrlódó tengelykapcsolókon R&R vizsgálatok fejlesztése trendes jellemző mérési rendszerére 008. 4. AGY konferencia. Gregász Tibor Fekete Beatrix (Budapesti Műszaki Főiskola RKK DTI) R&R vizsgálatok fejlesztése trendes jellemző mérési

Részletesebben

45072 MAGYAR KÖZLÖNY 2009. évi 183. szám

45072 MAGYAR KÖZLÖNY 2009. évi 183. szám 45072 MAGYAR KÖZLÖNY 2009. évi 183. szám A közlekedési, hírközlési és energiaügyi miniszter, az igazságügyi és rendészeti miniszter és a környezetvédelmi és vízügyi miniszter 77/2009. (XII. 15.) KHEM IRM

Részletesebben

Készült az ERFP_DD 2002-HU-B-1 szerződés számú projekt támogatásával

Készült az ERFP_DD 2002-HU-B-1 szerződés számú projekt támogatásával Bevezetés... 4 1 Az irányítástechnika tárgya... 5 1.1 Az irányítás alapműveletei... 6 1.2 Irányítási rendszer felépítése... 7 1.2.1 Jelek csoportosítása... 7 1.3 Az irányítási rendszer és részei... 9 1.3.1

Részletesebben

Mérleg CAT 17/S3, CAT 17/VE

Mérleg CAT 17/S3, CAT 17/VE Használati Útmutató Mérleg CAT 17/S3, CAT 17/VE MICRA - Metripond Kft. 6800 Hódmezővásárhely, Bajcsy Zs. u. 70. Tel.: (62) 245-460 Fax.: (62) 244-096 e-mail: micra@micra.hu www.micra.hu A CAT 17/S3 mérleg

Részletesebben

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 99. Melléklet: 100.

(2. felülvizsgált változat, amely tartalmazza az 1995. október 16-án hatályba lépett módosításokat) 99. Melléklet: 100. E/ECE/324 E/ECE/TRANS/505 }Rev.2./Add.99 1997. április 11. ENSZ-EGB 100. számú Elõírás EGYEZMÉNY A KÖZÚTI JÁRMÛVEKRE, A KÖZÚTI JÁRMÛVEKBE SZERELHETÕ ALKATRÉSZEKRE, ILLETVE A KÖZÚTI JÁRMÛVEKNÉL HASZNÁLATOS

Részletesebben

2005/2. Soulaby-dob rögzítése merevkerettel. Akusztikai mérések a TEB Technológiai Központban. MVK-Rt. városi villamos FET-rendszere

2005/2. Soulaby-dob rögzítése merevkerettel. Akusztikai mérések a TEB Technológiai Központban. MVK-Rt. városi villamos FET-rendszere Ungarische Bahntechnik Zeitschrift Signalwesen Telekommunikation Elektrifizierung Hungarian Rail Technology Journal Signalling Telekommunication Electrification 2005/2 Soulaby-dob rögzítése merevkerettel

Részletesebben

Cardiax. számítógépes EKG. felhasználói leírás 2015, 4.0 kiadás. Gyártó: IMED Kft. 1119 Budapest, Etele út 59-61. Tel./Fax: 06 1 481-1372 www.imed.

Cardiax. számítógépes EKG. felhasználói leírás 2015, 4.0 kiadás. Gyártó: IMED Kft. 1119 Budapest, Etele út 59-61. Tel./Fax: 06 1 481-1372 www.imed. Cardiax számítógépes EKG felhasználói leírás 2015, 4.0 kiadás Gyártó: IMED Kft. 1119 Budapest, Etele út 59-61. Tel./Fax: 06 1 481-1372 www.imed.hu 1979 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 1.1 A rendszer szolgáltatásai

Részletesebben