Kezelési útmutató. Rádiós-motor-állításmeghajtás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kezelési útmutató. Rádiós-motor-állításmeghajtás 1187 00"

Átírás

1 Kezelés útmutató Rádós-motor-állításmeghajtás

2 Tartalomjegyzék Ehhez az útmutatóhoz... 2 Készülékábrázolás... 3 Felszerelés... 3 Leszerelés... 3 Feszültségellátás... 4 Elem behelyezése... 4 Működés csökkenő elemfeszültségnél... 4 Rádós motoros-állítómű betanítása... 5 A rádós motor-állítómű a betanulás hatáskörön kívül van... 5 Egy rádós hozzárendelés törlése... 6 A szelepállítás lekérdezése (löketkjelzés)... 6 A tényleges érték kegyenlítése... 6 A távérzékelő csatlakoztatása... 6 A záróerő-vezérlés módosítása... 7 Hőmérsékletllesztés... 7 Hőmérsékletllesztés kjelzése... 7 Hőmérsékletllesztés beállítása... 7 Dagnózsfunkcó... 8 Antenna kvezetése... 8 Megjegyzés a rádós-üzemhez... 9 Rádós átvtel... 9 Műszak adatok... 9 Garanca Ehhez az útmutatóhoz Ebben az útmutatóban a következő szmbólumok és jelölések találhatók: 1. A művelet útmutatók folyamatosan vannak számozva. 3 A műveletek eredménye ezzel a ppával vannak jelölve. Felsorolások ezzel a ponttal vannak jelölve. Megjegyzés! A rádós helységhőmérséklet-szenzor gazdaságos használatához szóló utasítások ezzel a jellel vannak megjelölve. Fgyelem Utasítások, melyek személyek, vagy a készülék sérüléséhez vezethetnek, ezzel a jellel vannak jelölve 2

3 Készülékábrázolás A rádós motor-állítómű egy rádóvezérelt állítás-meghajtás a fűtésszelepek működtetéséhez egyes-helység szabályozáshoz padló-, radátor-, vagy konvektorfűtéssel kapcsolatban. Az elemmel működő rádós motorállítóművet a rádós helységhőmérséklet-szenzor, vagy a rádós-controller vezérl. A két gomb segítségével bármkor lleszthet az előírt hőmérsékletet. Felszerelés A rádós motor-állítómű felszereléséhez járjon a következőképpen járjon el: 1. Távolítsa el a meglévő mechankus fűtéstermosztátot. 2. Csavarja fel a mellékelt adaptergyűrűt afűtésszelepre és szorosan húzza meg kézzel hőmérséklet-szenzor a tényleges hőmérséklet felfogására 2 LED-kjelző, pl. előírt hőmérséklet, szelepállás 3 kék gomb, pl. hőmérséklet csökkentés 4 pros gomb, pl. hőmérséklet növelés 5 zárható fedél 3. Állítsa a rádós motor-állítóművet függőleges helyzetbe. 4. Tolja a rádós motor-állítóművet az adaptergyűrűre, amíg hallhatóan bekattan. 5. Ezt követően helyezze be az elemeket és tanítsa be a megfelelő rádós adót a rádós motor-állítóműbe. Leszerelés A következőképpen lehet a rádós motor-állítóművet szétszereln: 1. Reteszelje k a rádós motor-állítómű alsó fedelét a mellékelt specáls kulccsal és nyssa fel a fedelet. 2. Nyomja a pros emelőt balra. 3. Ezzel egydőben húzza le a rádós motor-állítóművet az adaptergyűrűről. 3

4 Feszültségellátás A rádós motor-állítómű feszültségellátása két alkál elemmel (típus: mgnon, AA,LR6, 1,5 V, 2600 mah) történk. Elem behelyezése Ügyeljen a polartásra! Ügyeljen a fedélben megjelölt polartásra az elemek behelyezésénél. Rosszul behelyezett elemekből adódó felcserélt polartás a készülék meghbásodásához vezethet. Kzárólag alkál elemet használjon (típus: mgnon, AA, LR6, 1,5 V). Ne használjon akkumulátort, mert ezek lemerülés jelleggörbéje meredekebb, mnt az elemeké. 1. Reteszelje k a fedelet a mellékelt specáls kulccsal és nyssa fel a fedelet. 2. Helyezze mndkét elemet a fedélbe. Emellett ügyeljen a helyes polartásra. 3. Zárja be a rádós motor-állítómű fedelét folyamatosan és reteszelje a specáls szerszámmal. 3 Mnden LED rövden felvllan. Ezután automatkusan ndul a kalbráló folyamat. 3 Ha a rádós motor-állítómű még nem tanult be, a kalbráló folyamat után a vészpozícóba megy (30% szelepnytás). 3 Ha a rádós motor-állítómű betanult, a megadott előírt értékre való szabályozás következk. + + Működés zavar elemcsere után Az elemtartó lassú zárása esetén előfordulhat, hogy a tápfeszültség többször be és kkapcsolódk. Ez a rádós motor-állítómű működés zavarát dézhet elő. Ebben az esetben nyssa k újra az elemtartót kb. 1 percre és zárja be egy lendülettel újra. Működés csökkenő elemfeszültségnél Ha az elemfeszültség egy meghatározott érték alá csökken, a középső LED felvllan mnden 10 percben, vagy kettő közül az egyk gomb megnyomása után (vllogó szgnál 5 -ször 15 másodperc alatt). Ebben az állapotban k kellene cseréln mndkét elemet. A "Elem üres szgnál" kéz kjelzése után az egyk gomb megnyomásával az "Elem üres szgnál" automatkusan 24 órára le lesz tltva. A rádós kapcsolat fennmaradása A betanult rádós kapcsolat az elemcsere után s fennmarad. Ha az "Elem üres" állapotban kezelés történk (pl. az előírt érték eltolása), meg kell várn a vllogó szgnált, melőtt a gombok segítségével tovább kezelés lehetséges lenne. Ha az elem feszültsége addg tovább süllyed, hogy a hőmérsékletszabályozás mér nem lehetséges, a rádós motor-állítómű a vészpozícóba megy (30% szelepnytás). Ezt az állapotot a középső LED tartós 3 másodpercenként vllogása jelz. Elemek veszély és ártalmatlanítás utasítás Az elemek nem valók gyerekek kezébe. A használt elemet azonnal távolítsa el és ártalmatlanítsa. 4

5 Rádós motoros-állítómű betanítása Korlátozott rádó hatótávolság A programozás módban a rádós motor-állítómű rádó hatótávolsága kb. 5 m-re van korlátozva. 1. A pros gomb 4 másodpercnél hosszabb dejű megnyomásával ndítsa el a programozás módot a rádós-motor-állításmeghajtáson. 3 A felső pros LED vllog: A rádós motor-állítómű kb. 1 percg a programozás módban van. 2. Indítsa el a megfelelő rádós adón (rádós helységhőmérséklet-szenzor, vagy rádós-controller) a betanítás-telegramot. Lásd a rádós adó kezelés útmutatóját. 3 A rádós motor-állítómű afelső LED tartós vlágításával nyugtázza a betanítás jel vételét és a rádós kapcsolat rögzítését. 3. A programozás mód kb. 1 perc után, vagy a pros gomb rövd megnyomásával befejeződk. Több rádós motor-állítómű betanítása Ha több rádós motor-állítóművet kell hozzárendeln, először mnden állítóművet a tanulás módba kell állítan, melőtt a tanulásfolyamatot a rádós adónál elndítaná. Ha utólag kell egy rádós motor-állítóművet hozzárendeln egy csoporthoz, először töröln kell mnden rádós kapcsolatot és ezt követően kell egyszerre az összes rádós motor-állítóművet hozzárendeln. Új rádós adó hozzárendelése Új rádós adó betanításánál a meglévő hozzárendelés felülíródk. Ebben az esetben a rádós motor-állítómű csak az utoljára hozzárendelt rádós adóra reagál. A rádós motor-állítómű a betanulás hatáskörön kívül van Ha a rádós motor-állítómű a betanulás hatótávolságon kívül (kb. 5 m) kell felszereln, a következőképpen kell eljárn: 1. Helyezze be az elemeket, melőtt a rádós motor-állítóművet afűtésszelepre felszerelné. 3 Mnden LED rövden felvllan. Ez után a rádós motor-állítómű kalbráló mozgatást végez (kalbráló folyamat). 2. Helyezze a rádós motor-állítóművet a megfelelő rádós adó közelébe és tanítsa be. 3. Vegye k az elemeket a rádós motor-állítóműből (a betanult rádós kapcsolatot megtartja). 4. Szerelje fel a rádós motor-állítóművet a fűtésszelepre. 5. Helyezze be kb. 1 perc múlva újra az elemeket a rádós motorállítóműbe. 3 Mnden LED rövden felvllan. Ezután automatkusan ndul a kalbráló folyamat. A kalbráló folyamatot el kell végezn Ha az smételt kalbráló folyamat nem következk be, vegye k újból és kb. 1 perc múlva helyezze vssza az elemeket. Ha a rádós motor-állítóműnek a fűtésszelepre történő kalbrálása nem történk meg, nem következhet be helyes hőmérsékletszabályozás. 3 Ennél az eljárásnál előfordulhat, hogy a hőmérsékletszabályozás a betanítás után először késleltetve lép be, mert a rádós motorállítóműnek az elemcsere után dőre van szüksége, hogy a rádós adóval sznkronzálódhasson. 5

6 Egy rádós hozzárendelés törlése A tényleges érték kegyenlítése 1. Nyomja meg a pros gombot kb. 20 másodpercre. 3 Kb. 4 másodperc után a felső pros LED vllogn kezd, 20 másodperc elteltével a vllogás átmegy perodkus vllanásba kb. 6 másodpercre. 2. A 6 másodperc alatt engedje el a pros gombot ks dőre és nyomja meg újra kb. 1 másodpercre. 3 A törlés alatt a felső pros LED folyamatosan vlágít. A hozzárendelés skeres törlését a felső pros LED gyors vllogása jelz. 3 A vllogás kb. 1 perc, vagy rövd gombnyomás után befejeződk. Törlés smételt betanítás által Más Gra rádós busz-rendszerekhez analóg a hozzárendelés törlése az azonos adó smételt betanításával lehetséges. A szelepállítás lekérdezése (löketkjelzés) A Rádós-motor-állításmeghajtás potencométerén a mért tényleges hőmérséklet eltolható (kb. +6-tól -2 kelvn fokg). Ez pl. mérések kegyenlítésére lehet használn, amkor a rádós motor-állítóművet fedél, vagy függöny eltakarja. 1. Reteszelje k a fedelet a specáls kulccsal és nyssa fel. 2. Állítsa a tényleges értéket a potencométeren a kívánt rányba: ha a helység túl meleg, a rányba ha nem ér el a kívánt hőmérsékletet, akkor a + rányba 3. Zárja be a rádós motor-állítómű fedelét folyamatosan és reteszelje a specáls szerszámmal. + C + 0 A löketkjelző a rádós motor-állítómű aktuáls helyzetét mutatja. Ez a funkcó akkor hasznos, ha a helységben túl hdeg, vagy túl meleg van és a tényleges értéket a potencométerrel lleszten kell. 1. Mndkét gomb egydejű Szelepnytás: lenyomásával ndíthatja el a löketkjelzőt. > 60% 3 A LED-ek kb 3 másodpercre vlágítanak és mutatják az jelenleg szelepnytást százalékban % 20-40% 0-20% 0% A távérzékelő csatlakoztatása Ha a állítás-meghajtást eltakartan szerelk fel, (pl. fűtőtest, vagy függöny mögé), lehet, hogy ahőmérsékletmérés helytelen lesz. Ebben az esetben tanácsos távérzékelőt csatlakoztatn és ezt a helységben a fűtéstől távol elhelyezn. 1. Törje k a kapocs-fedelet a rádós motor-állítómű hátoldalán egy ks csavarhúzóval. 2. Csatlakoztassa a távérzékelő vezetékét a szabaddá tett kapocsra. 6

7 A záróerő-vezérlés módosítása Bzonyos körülmények között előfordulhat, hogy a gyárlag beállított záróerővezérlés nem elég a szelep teljes zárásához. Ebben az esetben módosíthatja a záróerő-meghatározás módszerét. A záróerő-vezérlésnek két módja van: Útvezérelt: A zárópontot a kalbráló folyamat meghatározza és 0,4 mm-el présel (gyár beállítás). Erővezérelt: A rádós motor-állítómű zárja a fűtésszelepet, amíg az áramkorlátozás kkapcsol. A záróerő átkapcsolás a következőképpen történk: 1. Nyomja meg mndkét gombot a löketkjelző ndításához. 2. Nyomja meg kék gombot a löketkjelzés alatt 3 másodpercnél tovább. 3. Engedje el a gombot és nyomja meg a pros gombot az útvezérelt, ll. a kék gombot az erővezérelt módhoz. 3 A mndenkor kválasztott záróerőmódszert a felső, ll. az alsó LED mutatja. 3 Mután módosította a záróerővezérlést, a rádós motor-állítómű kalbráló folyamatot hajt végre. Útvezérelt Erővezérelt Hőmérsékletllesztés A helységben levő lokáls hőmérséklet llesztéséhez módosíthatja a fűtés előírt értékét a rádós motor-állítóműn ±2 K-el. Hőmérsékletllesztés kjelzése Az állítóműn aktuáls hőmérsékletllesztés kjelzéséhez járjon el a következőképpen: 1. Nyomja meg rövden a pros gombot a státuszkjelző ndításához. 3 Az aktuáls hőmérsékletllesztés 3 másodpercre megjelenk a LED kjelzőn. Hőmérsékletllesztés beállítása A hőmérsékletllesztés beállításához járjon el a következők szernt. 1. Először a pros gomb rövd megnyomásával jeleztesse k az aktuáls hőmérsékletllesztést. Példa: 3 Az aktuáls hőmérsékletllesztés 3 másodpercre megjelenk a LED kjelzőn C + 21 C Előírt hőm. 2. Nyomja meg e 3 másodpercen belül a pros gombot az előírt hőmérséklet növeléséhez 20 C + 19 C + 18 C kék gombot az előírt hőmérséklet csökkentéséhez. Előírt érték eltolása + 2K + 1K 0k - 1K - 2K A hőmérsékletllesztés megmarad A hőmérsékletkegyenlítés (±2 K) megmarad az előírt hőmérséklet váltásánál s (pl. a komfortról a lehűlés hőmérsékletre). 7

8 Dagnózsfunkcó A dagnózsfunkcóval ellenőrzhet, mlyen gyakran fogadott meghatározott dőszakokban a rádós motor-állítómű a hozzárendelt adótól rádós szgnált. A dagnózsfunkcó ndítása a következőképpen történk: 1. Nyomja meg mndkét gombot a löketkjelző ndításához. 2. Nyomja meg rövden a pros gombot a löketkjelzés alatt. 3 A rádós vételt a pros LED jelz: Normáls esetben (mnden rádójel fogadása helyes volt) mnd a három pros LED vlágít. Ha pl. a rádójelek vétele az utolsó 24 órában helyes volt, de az utolsó vétel-ablakban nem volt jelvétel, az utolsó két pros LED vlágít. Rádósvétel OK az utolsó vevőablakban az utolsó 8 órában az utolsó 24 órában Működés smételt betanítás ll reset után A rádós motor-állítómű smételt betanítása törl a vett rádós-telegramok kjelzését. Reset után mnden pros LED vlágít annak ellenére, hogy nem telt el 8 ll. 24 óra. Antenna kvezetése Ha nem elég a rádós hatótávolság, kívülre vezethet a rádós motor-állítómű antennáját. 1. Reteszelje k az alsó fedelet a specáls kulccsal és nyssa fel a fedelet. 2. Láthatja a feltekert antennát (fehér kábel fekete csúccsal). 3. Tekerje le az antennát és vezesse át a fedél ks nyílásán kívülre. 4. Zárja be a rádós motor-állítómű fedelét és reteszelje a specáls szerszámmal. Rádós-Repeater nncs megengedve A rádós Repeaters használata a rádós motor-állítómű és a rádós helységhőmérséklet-szenzor között sznkronzált telegram-csere matt nem lehetséges. Üzem rossz rádós-vételnél Hányzó rádós-vételnél (pl. áramkmaradás az adónál) ahőmérsékletszabályozás az utoljára vett előírt értéken marad. 8

9 Megjegyzés a rádós-üzemhez A rádós átvtel nem exkluzív átvtel úton történk, ezért esetleges zavart nem lehet kzárn. A rádós átvtel nem alkalmas bztonság alkalmazásra, mnt pl. vész-k, vészhívás. A rádós adó adás-hatótávolsága (max. 100 m szabadban) függ az objektum építés adottságatól: Száraz anyag Áthatolás Fa, gpsz, gpszkarton lemez kb. 90% Égetett tégla, pozdorja lemez kb. 70% vasalt beton kb. 30% Fém, fémrács, alumínumkeret kb. 10% Műszak adatok Feszültségellátás: 3 V Elemek: 2 x 1,5 V Mgnon LR06 (AA), 2600 mah Szeleplöket: 7,5 mm Állítóerő: 80 N A távérzékelő vezeték hossza: max. 3 m Blokkolásvédelem: 1 menet/hét Közeghőmérséklet: max. 100 C Méretek: (Sz x Ma x Mé) 51 x 80 x 60 mm Rádós átvtel Ennek a rádós készüléknek más kommunkácós hálózattal való összekapcsolása csak a nemzet törvények keretében engedélyezett. E rádós készüléket nem szabad telekhatárt átlépő kommunkácóra használn. Rendeltetésszerű használatánál a készülék megfelel az R&TTE rányelveknek (1999/5/EG). A teljes komformtás-nylatkozatot megtalálja az nterneten: A rádós motor-állítómű üzemeltethető mnden EU és EFTA-államban. 9

10 Garanca Garancát a törvény rendeletek keretében nyújtunk. Kérjük, küldje el a készüléket portómentesen egy hbaleírással a központ ügyfélszolgálatunkhoz: Gra Gersepen GmbH & Co. KG Servce Center Dahlenstraße 12 D Radevormwald Gra Gersepen GmbH & Co. KG Postfach 1220 D Radevormwald Telefon: +49 (0) 2195 / Telefax: +49 (0) 2195 / Internet: 10

Összeszerelési és kezelési útmutató

Összeszerelési és kezelési útmutató Összeszerelés és kezelés útmutató Vakolat alá szerelt rádó 0315.. 1 Kezelés Kép 1: Kezelő elem A falba süllyesztett rádó funkcó a kezelő elem gombjaval kezelhetők: rövd nyomás kapcsolja be/k a rádót; hosszú

Részletesebben

Kezelési útmutató. Rádiós helyiséghőmérséklet-szenzor órával 1186..

Kezelési útmutató. Rádiós helyiséghőmérséklet-szenzor órával 1186.. Kezelés útmutató Rádós helységhőmérséklet-szenzor órával 1186.. Tartalomjegyzék Ehhez az útmutatóhoz... 2 Hogyan működk a rádós helységhőmérséklet-szenzor... 2 Normálnézet a kjelzőn... 3 A rádós helységhőmérséklet-szenzor

Részletesebben

Kezelési és felszerelési útmutató

Kezelési és felszerelési útmutató Kezelés és felszerelés útmutató Energaoszlop 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Fényelemmel ellátott energaoszlop 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Fényoszlop 1343 26/27/28 Fényoszlop, rövd 1344 26/27/28 Tartalomjegyzék

Részletesebben

Összeszerelési és kezelési útmutató. Beépített hangszóró 1258 00

Összeszerelési és kezelési útmutató. Beépített hangszóró 1258 00 Összeszerelési és kezelési útmutató Beépített hangszóró 1258 00 Készülék leírás 2 A beépített hangszóróval a Gira ajtókommunikációs rendszer levélszekrényekbe, beszélőrekeszekbe, ajtóoldali beépítésekbe

Részletesebben

Összeszerelési és kezelési útmutató. VideoTerminal 2600..

Összeszerelési és kezelési útmutató. VideoTerminal 2600.. Összeszerelés és kezelés útmutató VdeoTermnal 2600.. Tartalom Készülékleírás...3 Szerelés...4 Az üvegfedél leszerelése...5 Kezelés...5 Normál beszéd üzemmód...6 Hívás fogadása... 6 Érvényesítés funkcó...

Részletesebben

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393..

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Kezelési útmutató Helyiséghőmérsékletszabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Tartalom Kezelési útmutató Helyiséghőmérséklet-szabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 2 A

Részletesebben

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérséklet-szabályozó órával 0389..

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérséklet-szabályozó órával 0389.. Kezelés útmutató Helységhőmérséklet-szabályozó órával 0389.. Tartalomjegyzék Normálnézet a kjelzőn... 3 A helységhőmérséklet-szabályozó alapvető kezelése... 3 A kjelzők és gombok részletesen... 3 Ehhez

Részletesebben

Energiaoszlop négy üresegységgel, magassága 1400 mm Energiaoszlop négy üresegységgel, magassága 1600 mm

Energiaoszlop négy üresegységgel, magassága 1400 mm Energiaoszlop négy üresegységgel, magassága 1600 mm Szerelés útmutató Energaoszlop négy üresegységgel, magassága 1400 mm 1354 26/27/28 Energaoszlop négy üresegységgel, 1356 26/27/28 Energaoszlop hat üresegységgel, 1355 26/27/28 Energaoszlop fényelemmel

Részletesebben

Összeszerelési és kezelési útmutató

Összeszerelési és kezelési útmutató Összeszerelési és kezelési útmutató Vakolatra szerelt ajtóállomás 1-szeres hívógombbal 1266 65/66/67 Vakolatra szerelt ajtóállomás 3-szoros hívógombbal 1267 65/66/67 Vakolatra szerelt ajtóállomás 2 db.

Részletesebben

Kapcsolja össze háztartási készülékét a jövővel. Quick Start Guide

Kapcsolja össze háztartási készülékét a jövővel. Quick Start Guide Kapcsolja össze háztartás készülékét a jövővel. Quck Start Gude 1 jövő mostantól az Ön háztartásában kezdődk! Jó, hogy a Home onnect alkalmazást használja * Gratulálunk a jövőbe mutató háztartás készülékéhez,

Részletesebben

Szerelési és beüzemelési útmutató

Szerelési és beüzemelési útmutató Mndg az Ön oldalán Szerelés és beüzemelés útmutató Exacontrol E7 C Exacontrol E7R C TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS 1 Szerelés útmutató... 3 1.1 A dokumentácó... 3 2 CE jel... 3 FELSZERELÉS 3 A készülék felszerelése...

Részletesebben

4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva. Kezelési útmutató. UltraGas kondenzációs gázkazán. Az energia megőrzése környezetünk védelme

4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva. Kezelési útmutató. UltraGas kondenzációs gázkazán. Az energia megőrzése környezetünk védelme HU 4 205 044-2012/11 Változtatások joga fenntartva Kezelés útmutató UltraGas kondenzácós gázkazán Az energa megőrzése környezetünk védelme Tartalomjegyzék UltraGas 15-1000 4 205 044 1. Kezelés útmutató

Részletesebben

FAGYASZTÓ ÉS HŰTŐGÉP

FAGYASZTÓ ÉS HŰTŐGÉP MAGYAR HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ FAGYASZTÓ ÉS HŰTŐGÉP A berendezés elindítása előtt kérjük ismerkedjen meg részletesen az alábbi útmutatóval és őrizze meg az esetleges későbbi felhasználás céljából. www.lge.com

Részletesebben

NE Benzol Éter Hígító NE NE NE 37

NE Benzol Éter Hígító NE NE NE 37 34 35 36 NE NE Hígító Éter Benzol NE NE NE 37 NE NE GÁZ NE 38 NE NE 39 NE NE NE 40 NE NE NE 41 42 43 44 45 Megjegyzés 46 47 MAX 7 MIN 1 6 2 5 4 3 TEMP. CONTROL A hőmérséklet-beállítás kijelzőpanelje LED

Részletesebben

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK...1 TÍPUS ÉS MŰSZAKI ADATOK...1 GOMBOK ÉS FUNKCIÓJUK...2 JELZÉSEK ÉS FUNKCIÓK...5 ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK...

TARTALOM ÓVINTÉZKEDÉSEK...1 TÍPUS ÉS MŰSZAKI ADATOK...1 GOMBOK ÉS FUNKCIÓJUK...2 JELZÉSEK ÉS FUNKCIÓK...5 ÜZEMELTETÉSI UTASÍTÁSOK... MEGJEGYZÉS 1. A borítón látható ábra csak tájékoztatásul szolgál, amely eltérhet a vásárolt terméktől. 2. A légkondicionáló működtetése előtt feltétlenül olvassa el az ÓVINTÉZKEDÉSEK című részt. 3. Ez

Részletesebben

Receiver REC 220 Line

Receiver REC 220 Line Receiver hu Használati utasitás 00000 0-4 Használati útmutató A STABILA egyszerűen kezelhető vevő, amellyel gyorsan érzékelhetők a lézersugarak. A vevő képes a STABILA vonallézer impulzusmodulált lézersugarai

Részletesebben

Összeszerelési és kezelési útmutató. Vakolatra szerelt gong

Összeszerelési és kezelési útmutató. Vakolatra szerelt gong Összeszerelési és kezelési útmutató Vakolatra szerelt gong 1200.. Készülék leírás A vakolatra szerelt gong egy előregyártott egység és a Gira ajtókummunikációs rendszeréhez tartozik. Az ajtó-, belső vagy

Részletesebben

Rutenbeck hálózati csatlakozódoboz Cat. 5 árnyékolt

Rutenbeck hálózati csatlakozódoboz Cat. 5 árnyékolt Rutenbeck hálózati csatlakozódoboz Cat. 5 árnyékolt egyszeres 1 x 8 pólusú Rendelési sz.: 0180 00 kétszeres 2 x 8 pólusú Rendelési sz.: 0178 00 egyszeres, (speciálisan a csatornaépítéshez) Rendelési sz.:

Részletesebben

SWS 500 HU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Megjegyzés: A mobiltelefon nem tartozék.

SWS 500 HU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV. Megjegyzés: A mobiltelefon nem tartozék. SWS 500 HU FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Megjegyzés: A mobiltelefon nem tartozék. ELSŐ LÉPÉSEK A csomag tartalma: SWS 500 hő- és páratartalom-érzékelő Felhasználói kézikönyv 2x 1,5 V AA típusú elem (alkáli) Az

Részletesebben

IMPRESSA C5 Használati útmutató

IMPRESSA C5 Használati útmutató IMPRESSA C5 Használat útmutató Kávé Prof Kft. 1112 Budapest, Budaörs út 153. Tel.: 06-1-248-0095 kaveprof@freemal.hu A TÜV SÜD független német mnôségvzsgáló ntézet Az IMPRESSA kézkönyvének és a hozzá tartozó

Részletesebben

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II hu Szerelési és kezelési útmutató Kézi adó Fontos információk: a szerelő / a villamos szakember / a felhasználó számára Kérjük ennek megfelelően továbbadni! Ezt az eredeti

Részletesebben

Centronic EasyControl EC541-II

Centronic EasyControl EC541-II Centronic EasyControl EC541-II hu Szerelési és kezelési útmutató Távirányító Fontos információk a szerelő / a villamos szakember / a felhasználó számára Kérjük ennek megfelelően továbbadni. Ezt a tájékoztatót

Részletesebben

Használati útmutató VCJ470 vezérléshez

Használati útmutató VCJ470 vezérléshez Centronic VarioControl VCJ470 Használati útmutató VCJ470 vezérléshez Ilyen egyszerűen megy. Használati utasítás Tartalomjegyzék Általános tudnivalók... 4 Szavatosság... 4 Biztonsági utasítások... 5 Rendeltetésszerű

Részletesebben

Centronic VarioControl VC280

Centronic VarioControl VC280 Centronic VarioControl VC280 hu Szerelési és kezelési útmutató Rádió dugaszoló aljzat impulzuskimenettel Fontos információk: a szerelő / az elektromos szakember / a felhasználó számára Kérjük ennek megfelelően

Részletesebben

Centronic MemoControl MC42

Centronic MemoControl MC42 Centronic MemoControl MC42 hu Szerelési és kezelési útmutató Memóriagomb Fontos információk: a szerelő / a villamos szakember / a felhasználó számára Kérjük ennek megfelelően továbbadni! Ezt az eredeti

Részletesebben

Centronic EasyControl EC142-II

Centronic EasyControl EC142-II Centronic EasyControl EC142-II hu Szerelési és kezelési útmutató 2-csatornás mini kézi adó Becker-Antriebe GmbH 35764 Sinn/Germany www.becker-antriebe.com 2 Tartalomjegyzék Általános tudnivalók...3 Szavatosság...3

Részletesebben

Akkumulátoros segédindító 12 voltos hálózatokhoz

Akkumulátoros segédindító 12 voltos hálózatokhoz Akkumulátoros segédndító 12 voltos hálózatokhoz BAT 250 HU 2 BAT 250 HU 3 Tartalom Magyar nyelven...4 BAT 250 HU 4 Tartalomjegyzék 1. Felhasználó nformácók... 5 1.1 Fontos utasítások... 5 1.2 Bztonság

Részletesebben

FCE 79. H Megvilágított kozmetikai tükör. Használati útmutató

FCE 79. H Megvilágított kozmetikai tükör. Használati útmutató FCE 79 H H Megvilágított kozmetikai tükör Használati útmutató Beurer GmbH Söflinger Str. 218 89077 Ulm (Németország) Tel. +49 (0) 731 / 39 89-144 Fax: +49 (0) 731 / 39 89-255 www.beurer.com Mail: kd@beurer.de

Részletesebben

Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ. R51ME típushoz

Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ. R51ME típushoz Kezelési útmutató TÁVSZABÁLYZÓ R51ME típushoz Kérjük, hogy használatbavétel előtt figyelmesen olvassa el ezt az útmutatót Elolvasás után őrizze meg, mert később is hasznos információkat találhat benne.

Részletesebben

Szelepmozgató AMV 335. Sebesség (választható): - 7,5 s/mm - 15 s/mm Max. közeghőmérséklet: 120 C LED üzemmód jelzés Véghelyzet jelzés Kézi üzem

Szelepmozgató AMV 335. Sebesség (választható): - 7,5 s/mm - 15 s/mm Max. közeghőmérséklet: 120 C LED üzemmód jelzés Véghelyzet jelzés Kézi üzem AMV 5 KIVITEL AMV 5 ALKALMAZÁS, ILLESZTHETŐSÉG Az AMV 5 állítómű háromjáratú szelepeknél, VRB, VRG, VF és VL típusoknál alkalmazható, max. DN 80 méretig. A nyomatékkapcsolóval rendelkező fejlett technológia

Részletesebben

IK-EC8 RFID zárbetét használati, és szerelési útmutató

IK-EC8 RFID zárbetét használati, és szerelési útmutató IK-EC8 RFID zárbetét használati, és szerelési útmutató 1.1. A csomag tartalma Eszköz Darab Zárbetét 1 Mesterkártya 1 Felhasználói kártya 2 Mechanikus kulcs 2 Szerelési kulcs 1 1.2. Főbb jellemzők Megnevezés

Részletesebben

Beszerelési útmutató. Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS. 2.oldal

Beszerelési útmutató. Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS. 2.oldal Beltéri rádióvevő világításvezérléshez Lighting Indoor RTS 2.oldal Somfy ezúton igazolja, hogy a termék megfelel az 1999/5/CE direktíva követelményeinek és egyéb idevonatkozó előírásainak. A Megfelelőségi

Részletesebben

Centronic UnitControl EC611

Centronic UnitControl EC611 Centronic UnitControl EC611 hu Szerelési és kezelési útmutató Kódkapcsoló Fontos információk: a szerelő / a villamos szakember / a felhasználó számára Kérjük ennek megfelelően továbbadni! Ezt az eredeti

Részletesebben

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II hu Szerelési és kezelési útmutató 5 csatornás kézi adó Fontos információk: a szerelő / a villamos szakember / a felhasználó számára Kérjük ennek megfelelően továbbadni! Ezt

Részletesebben

Centronic VarioControl VC180

Centronic VarioControl VC180 Centronic VarioControl VC180 hu Szerelési és kezelési útmutató Rádió dugaszoló aljzat Fontos információk: a szerelő / az elektromos szakember / a felhasználó számára Kérjük ennek megfelelően továbbadni!

Részletesebben

FLAP hajlékonyszárnyú nyílóajtó Szerelési utasítása

FLAP hajlékonyszárnyú nyílóajtó Szerelési utasítása FLAP hajlékonyszárnyú nyílóajtó Szerelési utasítása Verzió: 02/2002 Dátum: 2002. október Fordította: Dvorák László -2 1. ábra. Kézi mûködtetésû flap Rögzítse az (A) helyezõ fülekkel szerelt (igény esetén

Részletesebben

Lumination TM rögzítőkészlet felületre szereléshez (ET sorozatú, felületre szerelt ET22 és ET14 készlethez)

Lumination TM rögzítőkészlet felületre szereléshez (ET sorozatú, felületre szerelt ET22 és ET14 készlethez) Felszerelési útmutató Lumination TM rögzítőkészlet felületre szereléshez (ET sorozatú, felületre szerelt és készlethez) MIELŐTT HOZZÁKEZDENE A MUNKÁHOZ, olvassa el figyelmesen az összes tudnivalót! ÁRAMÜTÉS

Részletesebben

Telepítési útmutató HCM100 központi vezérlő egység

Telepítési útmutató HCM100 központi vezérlő egység eco Kommen gehen urlaub party Telepítési útmutató HCM100 központi vezérlő egység TARTALOMJEGYZÉK Honeywell Tartalomjegyzék...1 Áttekintés...2 A Hometronic rendszer...2 Telepítési lépések...2 A központi

Részletesebben

Danfoss Link RS Szerelési útmutató

Danfoss Link RS Szerelési útmutató Danfoss Link RS Szerelési útmutató HU Danfoss Link RS A Danfoss Link RS (Room Sensor) szobahőmérséklet érzékelő méri és továbbítja a Danfoss Link CC központnak a helyiség hőmérsékletének értékét. A Danfoss

Részletesebben

Receiver REC 150. hu Használati utasitás

Receiver REC 150. hu Használati utasitás Receiver hu Használati utasitás Használati útmutató A STABILA egyszerűen kezelhető vevő, amellyel gyorsan érzékelhetők a forgó lézerek. A Receiver a rotációslaser lasersugarait lehet fogni még akkor is,

Részletesebben

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ DVR-338 DIGITÁLIS DIKTAFON HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ A készülék bemutatása 1 REC - Felvétel gomb 2 Stop/Kikapcsolás gomb 3 UP - FEL/Visszatekerés 4 DOWN LE/Előretekerés 5 HOLD - Billentyűzár 6 VOL + (hangerő

Részletesebben

Szerelési útmutató FKC-1 síkkollektor tetőre történő felszerelése Junkers szolár rendszerek számára

Szerelési útmutató FKC-1 síkkollektor tetőre történő felszerelése Junkers szolár rendszerek számára Szerelés útmutató FKC- síkkollektor tetőre történő felszerelése Junkers szolár rendszerek számára 604975.00-.SD 6 70649 HU (006/04) SD Tartalomjegyzék Általános..................................................

Részletesebben

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu

Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu Harkány, Bercsényi u. 18. dimatkft@gmail.com +36 (70) 601 0209 www.dimat.hu SAS816FHL-0 szoba termosztát egy nem programozható elektromos fűtéshez kifejlesztett, digitális hőmérséklet kijelzővel. Padlóérzékelő

Részletesebben

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.

LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120. LÉGFÜGGÖNY FS 60.9C FS 60.12C FS 90.9C FS 90.12C FS 120.9C FS 120.12C FS 60.9CT FS 60.12CT FS 90.9CT FS 90.12CT FS 120.9CT FS 120.12CT 1 MŰKÖDÉS A légfüggöny lényege, hogy különválasztja egy helyiség levegőjét

Részletesebben

2. Telepítés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Jellemzô adatok Centralis Receiver RTS. inteo Centralis Receiver RTS. Centralis Receiver RTS.

2. Telepítés HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ. Jellemzô adatok Centralis Receiver RTS. inteo Centralis Receiver RTS. Centralis Receiver RTS. Rádióvevô HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ Ahhoz, hogy Ön optimálisan ki tudja használni a Centralis-Receiver RTS rádióvevô által kínált elônyöket, kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a használati útmutatót. Kérdések,

Részletesebben

C. Szerelési és beállítási útmutató

C. Szerelési és beállítási útmutató C. Szerelési és beállítási útmutató Glystro összeszerelési útmutató I Karakterisztika II Vigyázat! A motor kifejezetten függöny mozgatásához van tervezve: [1]. Soha ne használja vízszintes vagy dőlt síkú

Részletesebben

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató

Termoelektromos borhűtő. Modell: DX-68COMBO. Használati útmutató Termoelektromos borhűtő Modell: DX-68COMBO Használati útmutató Tartalomjegyzék I. Általános biztonsági előírások 1 II. Műszaki adatok 2 III. Kezelőszervek 3 IV. Bekötési rajz 4 V. Működtetés 4 VI. Speciális

Részletesebben

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat.

Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. Használat előtt kérjük figyelmesen olvassa végig használati utasításunkat és tartsa be a biztonsági szabályokat. A csomag tartalma 1. Készülék 2. Rögzítő kulcs 3. Kétoldalú csatlakozógyűrű 4. Gumi tömítőgyűrű

Részletesebben

The original laser distance meter. The original laser distance meter

The original laser distance meter. The original laser distance meter Leca Leca DISTO DISTO TM TM D510 X310 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Tartalomjegyzék A műszer beállítása - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Bevezetés - -

Részletesebben

EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BILLENTYŰZET 1) ON/OFF gomb: a mérleg ki- és bekapcsolása 2) TARE gomb: tárázás/nullázás 3) MODE gomb: mértékegység váltás MŰSZAKI PARAMÉTEREK 1) Méréshatár: 60.00kg

Részletesebben

Centronic EasyControl EC545-II

Centronic EasyControl EC545-II Centronic EasyControl EC545-II hu Szerelési és kezelési útmutató 5-csatornás távirányító Fontos információk a szerelő / a villamos szakember / a felhasználó számára Kérjük ennek megfelelően továbbadni.

Részletesebben

Szelepmeghajtó motorok három-pont szabályozáshoz

Szelepmeghajtó motorok három-pont szabályozáshoz Szelepmeghajtó motorok három-pont szabályozáshoz Leírás AZ szelepmozgatókat, és külsõ menetes VMV szelepekhezhasználjuk. A szelepmeghajtó motorok klíma konvektorhoz, légfûtõ és léghûtõ készülékek szelepeire

Részletesebben

Forrasztó állomás. Használati utasítás 1. kiadás 2011 2011 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd.

Forrasztó állomás. Használati utasítás 1. kiadás 2011 2011 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Forrasztó állomás Használati utasítás 1. kiadás 2011 2011 Copyright by Prokit's Industries Co., Ltd. Csomagolási jegyzék és az alkatrészek megnevezése Az alkatrészek megnevezése Hőlégfúvó tartó Hőmérséklet

Részletesebben

Referencia-útmutató. 2 Szerelje össze és rögzítse a CO2- abszorbens új patronját. Feltöltés előcsatlakoztatott csővezetékkel

Referencia-útmutató. 2 Szerelje össze és rögzítse a CO2- abszorbens új patronját. Feltöltés előcsatlakoztatott csővezetékkel Referenca-útmutató Beállítás és feltöltés előcsatlakoztatott csővezetékkel A Beállítás végrehajtása előtt készítse elő a következő kellékeket: Egy 500 ml-es vagy 1000 ml-es tasak/palack normál fzológás

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 5100A Lézeres távolságmérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. A készülék felépítése... 2 4. Műszaki jellemzők... 3 5. Alap műveletek... 3 6.

Részletesebben

AX-PH02. 1. Az eszköz részei

AX-PH02. 1. Az eszköz részei AX-PH02 1. Az eszköz részei A. PH/TEMP kapcsoló: üzemmód kapcsoló: állítsa a kapcsolót PH érték, hőmérséklet vagy nedvességtartalom állásba. B. ON gomb: a bekapcsoláshoz nyomja meg a gombot. C. ÉRZÉKELŐ

Részletesebben

Paperfox EVV-3 papír élvédő vágó. Kezelési utasítás

Paperfox EVV-3 papír élvédő vágó. Kezelési utasítás Paperfox EVV-3 papír élvédő vágó Kezelési utasítás Az EVV-3 papír élvédő vágó alkalmazási területe A Paperfox EVV-3 papír élvédő vágót papír alapanyagú élvédők vágására tervezték a műszaki adatok táblázatban

Részletesebben

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli.

UV megvilágító A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. UV megvilágító Felhasználói kézikönyv A jelen használati útmutató másolása, bemutatása és terjesztése a Transfer Multisort Elektronik írásbeli hozzájárulását igényli. 1. A készülék alkalmazása......2 2.

Részletesebben

TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató

TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató TORLIFT II GARÁZSKAPU NYITÓ szerelési és üzemeltetési útmutató 1. A BERENDEZÉS MŐKÖDÉSE Távirányító egy nyomógomb a nyitáshoz, stophoz és záráshoz. A beépített lámpa nyitáskor vagy záráskor 3 percig világít,

Részletesebben

AIPHONE KVI. Telepítési és Használati útmutató. Szerelőkészlet Mennyiség Megnevezés A. Vandálbiztos, kültéri, fém kezelőegység

AIPHONE KVI. Telepítési és Használati útmutató. Szerelőkészlet Mennyiség Megnevezés A. Vandálbiztos, kültéri, fém kezelőegység AIPHONE 2004/06 változat KVI Típusszám:120130 Vandálbiztos, kültéri, fém kezelőegység Telepítési és Használati útmutató Szerelőkészlet Mennyiség Megnevezés A Ábra 1 TORX M4x10 csavar 1 TORX T20 kulcs 2

Részletesebben

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység

HARVIA GRIFFIN INFRA. Vezérlőegység HARVIA GRIFFIN INFRA HU Vezérlőegység 20080623 Az alábbi beépítési és használati útmutató infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegység tulajdonosok, az infraszauna kabinok, sugárzók és vezérlőegységek

Részletesebben

STARSET-24V-os vezérlés

STARSET-24V-os vezérlés STARSET-24V-os vezérlés FELHASZNÁLÓI KÉZI KŐNYV 24 vdc szárnyas kapu vezérlő OLVASSA EL A KÉZIKÖNYVET GONDOSAN HASZNÁLAT ELŐTT FIGYELMEZTETÉSEK: Telepítés előtt olvassa el az utasítást gondosan. Helytelen

Részletesebben

Tartalomjegyzék. 2 Telepítés A rendszer standard telepítése Eszköz leírása Eszköz mérete 4

Tartalomjegyzék. 2 Telepítés A rendszer standard telepítése Eszköz leírása Eszköz mérete 4 PL500 Tartalomjegyzék 1 Figyelmeztetések 2 2 Telepítés 3 2.1 A rendszer standard telepítése 3 2.2 Eszköz leírása 3 2.3 Eszköz mérete 4 2.4 Hajtómotor és fogasléc telepítése 4 2.5 Telepítés ellenőrzése

Részletesebben

PASSO KÓD TASZTATÚRA

PASSO KÓD TASZTATÚRA s PASSO KÓD TASZTATÚRA ADATOK A PASSO egy digitális kód tasztatúra ami aktiválja a reléket egy 1-8 számjegyű kóddal. Használata ideális olyan helyekre ahol fontos a biztonság, viszont nem kell távirányítót

Részletesebben

LAGG 18M 8 4.4. Pneumatikus zsírpumpák kezelése, LAGG 18AE, LAGG 50AE, LAGG 180 AE 9

LAGG 18M 8 4.4. Pneumatikus zsírpumpák kezelése, LAGG 18AE, LAGG 50AE, LAGG 180 AE 9 Tartalomjegyzék 1. Alkalmazás 5 2. Leírás 5 2.1. LAGF sorozatú zsírpumpák 5 2.2. LAGG sorozatú zsírpumpák 5 2.3. LAGT 180 kocsi 6 3. Műszaki adatok 6 4. Kezelési utasítás 7 4.1. Általános előkészületek

Részletesebben

Szelepmozgatók hárompont vezérléshez AMV 25 SD - biztonsági funkció (záró rugó) AMV 25 SD - biztonsági funkció (nyitó rugó)

Szelepmozgatók hárompont vezérléshez AMV 25 SD - biztonsági funkció (záró rugó) AMV 25 SD - biztonsági funkció (nyitó rugó) Szelepmozgatók hárompont vezérléshez AMV 25 SD - biztonsági funkció (záró rugó) AMV 25 SD - biztonsági funkció (nyitó rugó) Leírás A szelepmozgató automatikusan igazítja a saját szeleplöketét a szelep

Részletesebben

Színes Video-kaputelefon

Színes Video-kaputelefon Home Network Színes Video-kaputelefon CDV-50P Köszönjük, hogy COMMAX terméket vásárolt. Az eszköz üzembe helyezése előtt, figyelmesen olvassa el a Felhasználói kézikönyvet és az üzemszerű működés érdekében,

Részletesebben

Használati utasítás. Az üzemeltető számára. Használati utasítás VAM 6-050 W2N VAM 6-060 W2N VAM 6-085 W3N VAM 6-085 W4N. Falra szerelt egységek

Használati utasítás. Az üzemeltető számára. Használati utasítás VAM 6-050 W2N VAM 6-060 W2N VAM 6-085 W3N VAM 6-085 W4N. Falra szerelt egységek Használat utasítás Az üzemeltető számára Használat utasítás VAM 6-050 WN VAM 6-060 WN VAM 6-085 W3N VAM 6-085 W4N Falra szerelt egységek HU TARTALOMJEGYZÉK BEVEZETÉS Bztonság... 3.... 3. Rendeltetésszerű

Részletesebben

Kezelési útmutató. Színes kamera vakolat alatti ajtóállomáshoz 1265..

Kezelési útmutató. Színes kamera vakolat alatti ajtóállomáshoz 1265.. Kezelési útmutató Színes kamera vakolat alatti ajtóállomáshoz 1265.. Készülék leírás A színes kamera a Gira ajtókummunikációs rendszeréhez tartozik és a vakolat alatti ajtóállomás bővítésére szolgál. A

Részletesebben

Kezelési útmutató. Előerősítő 8szoros

Kezelési útmutató. Előerősítő 8szoros Kezelési útmutató Előerősítő 8szoros 0530 00 Működési leírás Az előerősítő 8szoros felerősíti 8 forrás audiojelét mint például tuner, CD-Player stb. 5 V AC kimeneti feszültségre. Így ez alkotja az illő

Részletesebben

e 120 KÁRTYÁS KÖZPONTI ZÁR VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK (K-CARD)

e 120 KÁRTYÁS KÖZPONTI ZÁR VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK (K-CARD) e 120 KÁRTYÁS KÖZPONTI ZÁR VEZÉRLŐ KÉSZÜLÉK (K-CARD) BESZERELÉSI ÚTMUTATÓ Az e120 egy központi zár vezérlő készülék, amely két db elektronikus kártyával kerül forgalomba. A készülék az elektronikus kártya

Részletesebben

Ultrahangos távolságmérő. Modell: JT-811. Használati útmutató

Ultrahangos távolságmérő. Modell: JT-811. Használati útmutató Ultrahangos távolságmérő Modell: JT-811 Használati útmutató I. Funkciók 1) A mérés angolszász/metrikus mértékegységekben 2) Lehetőség van a kezdeti mérési pont kiválasztására 3) Adatrögzítés/adatok előhívása

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 6688F Digitális Szigetelési Ellenállás Mérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 2 2. Biztonsági figyelmeztetések... 2 3. Műszaki jellemzők... 2 4. Előlap és kezelőszervek... 3 5. Mérési

Részletesebben

Használati utasítás. Az üzemeltető számára. Használati utasítás VAI 6-025 WN VAI 6-035 WN VAI 6-050 WN VAI 6-065 WN. Falra szerelt egységek

Használati utasítás. Az üzemeltető számára. Használati utasítás VAI 6-025 WN VAI 6-035 WN VAI 6-050 WN VAI 6-065 WN. Falra szerelt egységek Használat utasítás Az üzemeltető számára Használat utasítás VAI 6-05 WN VAI 6-035 WN VAI 6-050 WN VAI 6-065 WN Falra szerelt egységek HU TARTALOMJEGYZÉK Bztonság...3....3. Rendeltetésszerű használat...3

Részletesebben

Smoke Alarm FERION 1000 O

Smoke Alarm FERION 1000 O Smoke Alarm FERION 1000 O hu Smoke Alarm Tartalomjegyzék hu 3 Tartalomjegyzék 1 Graphics 4 2 Bevezetés 6 3 Felszerelés 7 4 Karbantartás 9 5 Műszaki adatok 10 6 Ügyfélszolgálat 12 Bosch Sicherheitssysteme

Részletesebben

Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS

Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS Beltéri vezeték nélküli érzékelők THERMOSUNIS RTS SUNIS RTS Thermosunis Indoor Wirefree RTS Thermosunis beltéri vezeték nélküli érzékelő RTS Sunis Indoor Wirefree RTS Sunis beltéri vezeték nélküli érzékelő

Részletesebben

Nedvességmérő. Használati útmutató... 2

Nedvességmérő. Használati útmutató... 2 Nedvességmérő MD Használati útmutató... 2 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BEVEZETÉS Ez a nedvesség mérő hasznos eszköz arra a célra, hogy a fa vagy építőanyagok (pl. beton, tégla, esztrich, gipszkarton, tapéta stb.)

Részletesebben

Használati Útmutató V:1.25

Használati Útmutató V:1.25 Használati Útmutató V:1.25 Vezérlés egységei: Kulcsos kapcsoló BAT LED Biztosíték Csatlakozók Kijelző START/MENU Ok gomb FL.YEL - gomb RED + gomb Memória Akkumulátor Modem Készülék Üzembe helyezése: 1.

Részletesebben

2015 myphone. Minden jog fenntartva. myphone Iron. Kezelési útmutató

2015 myphone. Minden jog fenntartva. myphone Iron. Kezelési útmutató 2015 myphone. Minden jog fenntartva. myphone Iron Kezelési útmutató Technikai specifikáció: RAM Memória: 1GB Dual Core Cortex A7 1.3GHz processzor 3,5 kapacitív érintőkijelző 320 x 480 px felbontással

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 3060 Lézeres távolságmérő TARTALOMJEGYZÉK ELEM CSERÉJE... 3 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE... 3 A KIJELZŐ FELÉPÍTÉSE... 3 MŰSZAKI JELLEMZŐK... 4 LÉZERES CÉLZÓ BEKAPCSOLÁSA... 4 MÉRÉSI TÁVOLSÁG...

Részletesebben

Centronic VarioControl VC520

Centronic VarioControl VC520 N Centronic VarioControl VC520 Centronic VarioControl VC520 4034 200 013 0 IP 20 GS 230 V/50 Hz/6VA N hu Szerelési és kezelési útmutató Rádióvevő potenciálmentes Fontos információk: a szerelő / az elektromos

Részletesebben

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések

4. Biztonsági elıírások. 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 1 Tartalomjegyzék 1. A dokumentációval kapcsolatos megjegyzések 3 2. EU tanúsítvány.. 3 3. Az SD 201 felszerelése 3 4. Biztonsági elıírások. 3 5. Szállított anyagok listája.. 3 6. A berendezés felszerelése..

Részletesebben

A800. Az eredeti használati utasítás fordítása. Kávéfőző gép: FCS4050 - Hűtőegység: FCS4053

A800. Az eredeti használati utasítás fordítása. Kávéfőző gép: FCS4050 - Hűtőegység: FCS4053 A800 Az eredet használat utasítás fordítása Kávéfőző gép: FCS050 - Hűtőegység: FCS053 A készülék használata előtt olvassa el a használat utasítást és a «Bztonság tudnvalók» című fejezetet. Tartsa a használat

Részletesebben

AN900 C négysugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei

AN900 C négysugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei AN900 C négysugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei 2. Telepítési szempontok Az érzékelő telepítési helyének kiválasztásakor kerülje az alábbi területeket: Ahol különböző tereptárgyak

Részletesebben

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset Z1000/1500. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset Z1000/1500 Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU

Szerelési utasítás. Logamax plus. Kaszkád-egység GB162-65/80/100. Szakemberek számára. Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Szerelési utasítás Kaszkád-egység 7214 6000-000.1TD Logamax plus GB162-65/80/100 Szakemberek számára Szerelés előtt gondosan olvassa el. 7 746 800 086 (2011/02) HU Termékáttekintés Termékáttekintés 9 1

Részletesebben

AN900 D választható frekvenciájú négysugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei

AN900 D választható frekvenciájú négysugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei AN900 D választható frekvenciájú négysugaras infrasorompó Telepítési útmutató 1. A készülék főbb részei 2. Telepítési szempontok Az érzékelő telepítési helyének kiválasztásakor kerülje az alábbi területeket:

Részletesebben

Vevõ egység Egér Numerikus billentyűzet. C: Görgõ D: Elemtartó E: Ki/be kapcsoló F: Csatlakozás gomb G: Optikai mozgásérzékelõ

Vevõ egység Egér Numerikus billentyűzet. C: Görgõ D: Elemtartó E: Ki/be kapcsoló F: Csatlakozás gomb G: Optikai mozgásérzékelõ Termékinformáció Vevõ egység Egér Numerikus billentyűzet A: LED B: Csatlakozás gomb Telepítés C: Görgõ D: Elemtartó E: Ki/be kapcsoló F: Csatlakozás gomb G: Optikai mozgásérzékelõ H: Elemtartó I: Csatlakozás

Részletesebben

SALUS T105 TERMOSZTÁT

SALUS T105 TERMOSZTÁT SALUS T105 TERMOSZTÁT A T105 termosztát egy programozható hőfokszabályozó, amely a fűtő- és hűtőrendszerek vezérlésére és szabályo-zására szolgál. A termosztát első használata előtt figyelmesen tanulmányozza

Részletesebben

Centronic EasyControl EC5410-II

Centronic EasyControl EC5410-II Centronic EasyControl EC5410-II hu Szerelési és kezelési útmutató 10-csatornás távirányító Fontos információk a szerelő / a villamos szakember / a felhasználó számára Kérjük ennek megfelelően továbbadni.

Részletesebben

INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX-6520. Használati útmutató

INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX-6520. Használati útmutató INFRA HŐMÉRŐ (PIROMÉTER) AX-6520 Használati útmutató TARTALOMJEGYZÉK 1. Biztonsági szabályok... 3 2. Megjegyzések... 3 3. A mérőműszer leírása... 3 4. LCD kijelző leírása... 4 5. Mérési mód...4 6. A pirométer

Részletesebben

Leica DISTOTMD510. X310 The original laser distance meter. The original laser distance meter

Leica DISTOTMD510. X310 The original laser distance meter. The original laser distance meter TM Leca DISTO Leca DISTOTMD510 X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Tartalomjegyzék A műszer beállítása - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Bevezetés - - -

Részletesebben

PÉCSI MÉRLEGSTÚDIÓ KFT 7631 Pécs, Megyeri út 67. Tel.: 72/525-183, fax.: 72/525-184.

PÉCSI MÉRLEGSTÚDIÓ KFT 7631 Pécs, Megyeri út 67. Tel.: 72/525-183, fax.: 72/525-184. PÉCSI MÉRLEGSTÚDIÓ KFT 7631 Pécs, Megyeri út 67. Tel.: 72/525-183, fax.: 72/525-184. Kezelési Útmutató R420 kijelzőhöz Figyelmeztetés: - Csak földelt konnektorba dugja be a mérleget - Ne tegyen rá több

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ WIFI ADAPTER

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ WIFI ADAPTER KEZELÉSI ÚTMUTATÓ WIFI ADAPTER Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Kérjük, hogy használat előtt figyelmesen olvassa el a kezelési útmutatóban leírtakat! HD-WIFI-2016_160920 1 FIGYELEM! A berendezést

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 844A Digitális Zajszintmérő TARTALOMJEGYZÉK 1. Bevezetés... 1 2. Termékjellemzők... 2 3. A készülék felépítése... 2 4. LCD kijelző... 2 5. Műszaki jellemzők... 3 6. A műszer használata...

Részletesebben

3215. KATALÓGUSLAP TERMÉKLEÍRÁS

3215. KATALÓGUSLAP TERMÉKLEÍRÁS Villamos lineáris szelepállító 3215. KATALÓGUSLAP TERMÉKLEÍRÁS Kézi működtetési lehetőség 0-10 V vagy 2-10 V bemenőjel Pozícióvisszajelzés Szinkron motor Direkt / fordított működés Jelhiba esetén beállítható

Részletesebben

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót!

Starset-Con. Szerelési útmutató. Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! Starset-Con Szerelési útmutató Kérjük felszerelés és üzemelés előtt figyelmesen olvassa át a használati útmutatót! BESZERELÉS ÉS HASZNÁLAT ELŐTT: 1. FIGYELEM: balesetek elkerülése végett az instrukciókat

Részletesebben

QZERTIFIKAT. Használati utasítás HAUPA akkumulátoros üzemű hidraulikus tápegységhez. Használati útmutató. Cikkszám: 21 63 54/56

QZERTIFIKAT. Használati utasítás HAUPA akkumulátoros üzemű hidraulikus tápegységhez. Használati útmutató. Cikkszám: 21 63 54/56 Használati útmutató Használati utasítás HAUPA akkumulátoros üzemű hidraulikus tápegységhez Cikkszám: 21 63 54/56 Hidraulikus, akkumulátor üzemı tápegység 21 63 54 Hidraulikus, elektromos üzemı tápegység

Részletesebben

SunSmart-868 árnyékoló meghajtás

SunSmart-868 árnyékoló meghajtás HU SunSmart-868 árnyékoló meghajtás Ãrizze meg az útmutatót! A meghajtás beépítése után rögzítse ezt az útmutatót a kábelre a villanyszerelœnek. Készülékfunkciók: A meghajtás üzembe helyezése szerelœkábellel

Részletesebben

Beszerelési és kezelési útmutató

Beszerelési és kezelési útmutató Beszerelési és kezelési útmutató Joystick III Állapot: V2.20141208 3032258305-02-HU Figyelmesen olvassa el és őrizze meg a kezelési útmutatót. A kezelési útmutatót őrizze meg. Impresszum Dokumentum Copyright

Részletesebben