Kezelési útmutató. Rádiós-motor-állításmeghajtás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Kezelési útmutató. Rádiós-motor-állításmeghajtás 1187 00"

Átírás

1 Kezelés útmutató Rádós-motor-állításmeghajtás

2 Tartalomjegyzék Ehhez az útmutatóhoz... 2 Készülékábrázolás... 3 Felszerelés... 3 Leszerelés... 3 Feszültségellátás... 4 Elem behelyezése... 4 Működés csökkenő elemfeszültségnél... 4 Rádós motoros-állítómű betanítása... 5 A rádós motor-állítómű a betanulás hatáskörön kívül van... 5 Egy rádós hozzárendelés törlése... 6 A szelepállítás lekérdezése (löketkjelzés)... 6 A tényleges érték kegyenlítése... 6 A távérzékelő csatlakoztatása... 6 A záróerő-vezérlés módosítása... 7 Hőmérsékletllesztés... 7 Hőmérsékletllesztés kjelzése... 7 Hőmérsékletllesztés beállítása... 7 Dagnózsfunkcó... 8 Antenna kvezetése... 8 Megjegyzés a rádós-üzemhez... 9 Rádós átvtel... 9 Műszak adatok... 9 Garanca Ehhez az útmutatóhoz Ebben az útmutatóban a következő szmbólumok és jelölések találhatók: 1. A művelet útmutatók folyamatosan vannak számozva. 3 A műveletek eredménye ezzel a ppával vannak jelölve. Felsorolások ezzel a ponttal vannak jelölve. Megjegyzés! A rádós helységhőmérséklet-szenzor gazdaságos használatához szóló utasítások ezzel a jellel vannak megjelölve. Fgyelem Utasítások, melyek személyek, vagy a készülék sérüléséhez vezethetnek, ezzel a jellel vannak jelölve 2

3 Készülékábrázolás A rádós motor-állítómű egy rádóvezérelt állítás-meghajtás a fűtésszelepek működtetéséhez egyes-helység szabályozáshoz padló-, radátor-, vagy konvektorfűtéssel kapcsolatban. Az elemmel működő rádós motorállítóművet a rádós helységhőmérséklet-szenzor, vagy a rádós-controller vezérl. A két gomb segítségével bármkor lleszthet az előírt hőmérsékletet. Felszerelés A rádós motor-állítómű felszereléséhez járjon a következőképpen járjon el: 1. Távolítsa el a meglévő mechankus fűtéstermosztátot. 2. Csavarja fel a mellékelt adaptergyűrűt afűtésszelepre és szorosan húzza meg kézzel hőmérséklet-szenzor a tényleges hőmérséklet felfogására 2 LED-kjelző, pl. előírt hőmérséklet, szelepállás 3 kék gomb, pl. hőmérséklet csökkentés 4 pros gomb, pl. hőmérséklet növelés 5 zárható fedél 3. Állítsa a rádós motor-állítóművet függőleges helyzetbe. 4. Tolja a rádós motor-állítóművet az adaptergyűrűre, amíg hallhatóan bekattan. 5. Ezt követően helyezze be az elemeket és tanítsa be a megfelelő rádós adót a rádós motor-állítóműbe. Leszerelés A következőképpen lehet a rádós motor-állítóművet szétszereln: 1. Reteszelje k a rádós motor-állítómű alsó fedelét a mellékelt specáls kulccsal és nyssa fel a fedelet. 2. Nyomja a pros emelőt balra. 3. Ezzel egydőben húzza le a rádós motor-állítóművet az adaptergyűrűről. 3

4 Feszültségellátás A rádós motor-állítómű feszültségellátása két alkál elemmel (típus: mgnon, AA,LR6, 1,5 V, 2600 mah) történk. Elem behelyezése Ügyeljen a polartásra! Ügyeljen a fedélben megjelölt polartásra az elemek behelyezésénél. Rosszul behelyezett elemekből adódó felcserélt polartás a készülék meghbásodásához vezethet. Kzárólag alkál elemet használjon (típus: mgnon, AA, LR6, 1,5 V). Ne használjon akkumulátort, mert ezek lemerülés jelleggörbéje meredekebb, mnt az elemeké. 1. Reteszelje k a fedelet a mellékelt specáls kulccsal és nyssa fel a fedelet. 2. Helyezze mndkét elemet a fedélbe. Emellett ügyeljen a helyes polartásra. 3. Zárja be a rádós motor-állítómű fedelét folyamatosan és reteszelje a specáls szerszámmal. 3 Mnden LED rövden felvllan. Ezután automatkusan ndul a kalbráló folyamat. 3 Ha a rádós motor-állítómű még nem tanult be, a kalbráló folyamat után a vészpozícóba megy (30% szelepnytás). 3 Ha a rádós motor-állítómű betanult, a megadott előírt értékre való szabályozás következk. + + Működés zavar elemcsere után Az elemtartó lassú zárása esetén előfordulhat, hogy a tápfeszültség többször be és kkapcsolódk. Ez a rádós motor-állítómű működés zavarát dézhet elő. Ebben az esetben nyssa k újra az elemtartót kb. 1 percre és zárja be egy lendülettel újra. Működés csökkenő elemfeszültségnél Ha az elemfeszültség egy meghatározott érték alá csökken, a középső LED felvllan mnden 10 percben, vagy kettő közül az egyk gomb megnyomása után (vllogó szgnál 5 -ször 15 másodperc alatt). Ebben az állapotban k kellene cseréln mndkét elemet. A "Elem üres szgnál" kéz kjelzése után az egyk gomb megnyomásával az "Elem üres szgnál" automatkusan 24 órára le lesz tltva. A rádós kapcsolat fennmaradása A betanult rádós kapcsolat az elemcsere után s fennmarad. Ha az "Elem üres" állapotban kezelés történk (pl. az előírt érték eltolása), meg kell várn a vllogó szgnált, melőtt a gombok segítségével tovább kezelés lehetséges lenne. Ha az elem feszültsége addg tovább süllyed, hogy a hőmérsékletszabályozás mér nem lehetséges, a rádós motor-állítómű a vészpozícóba megy (30% szelepnytás). Ezt az állapotot a középső LED tartós 3 másodpercenként vllogása jelz. Elemek veszély és ártalmatlanítás utasítás Az elemek nem valók gyerekek kezébe. A használt elemet azonnal távolítsa el és ártalmatlanítsa. 4

5 Rádós motoros-állítómű betanítása Korlátozott rádó hatótávolság A programozás módban a rádós motor-állítómű rádó hatótávolsága kb. 5 m-re van korlátozva. 1. A pros gomb 4 másodpercnél hosszabb dejű megnyomásával ndítsa el a programozás módot a rádós-motor-állításmeghajtáson. 3 A felső pros LED vllog: A rádós motor-állítómű kb. 1 percg a programozás módban van. 2. Indítsa el a megfelelő rádós adón (rádós helységhőmérséklet-szenzor, vagy rádós-controller) a betanítás-telegramot. Lásd a rádós adó kezelés útmutatóját. 3 A rádós motor-állítómű afelső LED tartós vlágításával nyugtázza a betanítás jel vételét és a rádós kapcsolat rögzítését. 3. A programozás mód kb. 1 perc után, vagy a pros gomb rövd megnyomásával befejeződk. Több rádós motor-állítómű betanítása Ha több rádós motor-állítóművet kell hozzárendeln, először mnden állítóművet a tanulás módba kell állítan, melőtt a tanulásfolyamatot a rádós adónál elndítaná. Ha utólag kell egy rádós motor-állítóművet hozzárendeln egy csoporthoz, először töröln kell mnden rádós kapcsolatot és ezt követően kell egyszerre az összes rádós motor-állítóművet hozzárendeln. Új rádós adó hozzárendelése Új rádós adó betanításánál a meglévő hozzárendelés felülíródk. Ebben az esetben a rádós motor-állítómű csak az utoljára hozzárendelt rádós adóra reagál. A rádós motor-állítómű a betanulás hatáskörön kívül van Ha a rádós motor-állítómű a betanulás hatótávolságon kívül (kb. 5 m) kell felszereln, a következőképpen kell eljárn: 1. Helyezze be az elemeket, melőtt a rádós motor-állítóművet afűtésszelepre felszerelné. 3 Mnden LED rövden felvllan. Ez után a rádós motor-állítómű kalbráló mozgatást végez (kalbráló folyamat). 2. Helyezze a rádós motor-állítóművet a megfelelő rádós adó közelébe és tanítsa be. 3. Vegye k az elemeket a rádós motor-állítóműből (a betanult rádós kapcsolatot megtartja). 4. Szerelje fel a rádós motor-állítóművet a fűtésszelepre. 5. Helyezze be kb. 1 perc múlva újra az elemeket a rádós motorállítóműbe. 3 Mnden LED rövden felvllan. Ezután automatkusan ndul a kalbráló folyamat. A kalbráló folyamatot el kell végezn Ha az smételt kalbráló folyamat nem következk be, vegye k újból és kb. 1 perc múlva helyezze vssza az elemeket. Ha a rádós motor-állítóműnek a fűtésszelepre történő kalbrálása nem történk meg, nem következhet be helyes hőmérsékletszabályozás. 3 Ennél az eljárásnál előfordulhat, hogy a hőmérsékletszabályozás a betanítás után először késleltetve lép be, mert a rádós motorállítóműnek az elemcsere után dőre van szüksége, hogy a rádós adóval sznkronzálódhasson. 5

6 Egy rádós hozzárendelés törlése A tényleges érték kegyenlítése 1. Nyomja meg a pros gombot kb. 20 másodpercre. 3 Kb. 4 másodperc után a felső pros LED vllogn kezd, 20 másodperc elteltével a vllogás átmegy perodkus vllanásba kb. 6 másodpercre. 2. A 6 másodperc alatt engedje el a pros gombot ks dőre és nyomja meg újra kb. 1 másodpercre. 3 A törlés alatt a felső pros LED folyamatosan vlágít. A hozzárendelés skeres törlését a felső pros LED gyors vllogása jelz. 3 A vllogás kb. 1 perc, vagy rövd gombnyomás után befejeződk. Törlés smételt betanítás által Más Gra rádós busz-rendszerekhez analóg a hozzárendelés törlése az azonos adó smételt betanításával lehetséges. A szelepállítás lekérdezése (löketkjelzés) A Rádós-motor-állításmeghajtás potencométerén a mért tényleges hőmérséklet eltolható (kb. +6-tól -2 kelvn fokg). Ez pl. mérések kegyenlítésére lehet használn, amkor a rádós motor-állítóművet fedél, vagy függöny eltakarja. 1. Reteszelje k a fedelet a specáls kulccsal és nyssa fel. 2. Állítsa a tényleges értéket a potencométeren a kívánt rányba: ha a helység túl meleg, a rányba ha nem ér el a kívánt hőmérsékletet, akkor a + rányba 3. Zárja be a rádós motor-állítómű fedelét folyamatosan és reteszelje a specáls szerszámmal. + C + 0 A löketkjelző a rádós motor-állítómű aktuáls helyzetét mutatja. Ez a funkcó akkor hasznos, ha a helységben túl hdeg, vagy túl meleg van és a tényleges értéket a potencométerrel lleszten kell. 1. Mndkét gomb egydejű Szelepnytás: lenyomásával ndíthatja el a löketkjelzőt. > 60% 3 A LED-ek kb 3 másodpercre vlágítanak és mutatják az jelenleg szelepnytást százalékban % 20-40% 0-20% 0% A távérzékelő csatlakoztatása Ha a állítás-meghajtást eltakartan szerelk fel, (pl. fűtőtest, vagy függöny mögé), lehet, hogy ahőmérsékletmérés helytelen lesz. Ebben az esetben tanácsos távérzékelőt csatlakoztatn és ezt a helységben a fűtéstől távol elhelyezn. 1. Törje k a kapocs-fedelet a rádós motor-állítómű hátoldalán egy ks csavarhúzóval. 2. Csatlakoztassa a távérzékelő vezetékét a szabaddá tett kapocsra. 6

7 A záróerő-vezérlés módosítása Bzonyos körülmények között előfordulhat, hogy a gyárlag beállított záróerővezérlés nem elég a szelep teljes zárásához. Ebben az esetben módosíthatja a záróerő-meghatározás módszerét. A záróerő-vezérlésnek két módja van: Útvezérelt: A zárópontot a kalbráló folyamat meghatározza és 0,4 mm-el présel (gyár beállítás). Erővezérelt: A rádós motor-állítómű zárja a fűtésszelepet, amíg az áramkorlátozás kkapcsol. A záróerő átkapcsolás a következőképpen történk: 1. Nyomja meg mndkét gombot a löketkjelző ndításához. 2. Nyomja meg kék gombot a löketkjelzés alatt 3 másodpercnél tovább. 3. Engedje el a gombot és nyomja meg a pros gombot az útvezérelt, ll. a kék gombot az erővezérelt módhoz. 3 A mndenkor kválasztott záróerőmódszert a felső, ll. az alsó LED mutatja. 3 Mután módosította a záróerővezérlést, a rádós motor-állítómű kalbráló folyamatot hajt végre. Útvezérelt Erővezérelt Hőmérsékletllesztés A helységben levő lokáls hőmérséklet llesztéséhez módosíthatja a fűtés előírt értékét a rádós motor-állítóműn ±2 K-el. Hőmérsékletllesztés kjelzése Az állítóműn aktuáls hőmérsékletllesztés kjelzéséhez járjon el a következőképpen: 1. Nyomja meg rövden a pros gombot a státuszkjelző ndításához. 3 Az aktuáls hőmérsékletllesztés 3 másodpercre megjelenk a LED kjelzőn. Hőmérsékletllesztés beállítása A hőmérsékletllesztés beállításához járjon el a következők szernt. 1. Először a pros gomb rövd megnyomásával jeleztesse k az aktuáls hőmérsékletllesztést. Példa: 3 Az aktuáls hőmérsékletllesztés 3 másodpercre megjelenk a LED kjelzőn C + 21 C Előírt hőm. 2. Nyomja meg e 3 másodpercen belül a pros gombot az előírt hőmérséklet növeléséhez 20 C + 19 C + 18 C kék gombot az előírt hőmérséklet csökkentéséhez. Előírt érték eltolása + 2K + 1K 0k - 1K - 2K A hőmérsékletllesztés megmarad A hőmérsékletkegyenlítés (±2 K) megmarad az előírt hőmérséklet váltásánál s (pl. a komfortról a lehűlés hőmérsékletre). 7

8 Dagnózsfunkcó A dagnózsfunkcóval ellenőrzhet, mlyen gyakran fogadott meghatározott dőszakokban a rádós motor-állítómű a hozzárendelt adótól rádós szgnált. A dagnózsfunkcó ndítása a következőképpen történk: 1. Nyomja meg mndkét gombot a löketkjelző ndításához. 2. Nyomja meg rövden a pros gombot a löketkjelzés alatt. 3 A rádós vételt a pros LED jelz: Normáls esetben (mnden rádójel fogadása helyes volt) mnd a három pros LED vlágít. Ha pl. a rádójelek vétele az utolsó 24 órában helyes volt, de az utolsó vétel-ablakban nem volt jelvétel, az utolsó két pros LED vlágít. Rádósvétel OK az utolsó vevőablakban az utolsó 8 órában az utolsó 24 órában Működés smételt betanítás ll reset után A rádós motor-állítómű smételt betanítása törl a vett rádós-telegramok kjelzését. Reset után mnden pros LED vlágít annak ellenére, hogy nem telt el 8 ll. 24 óra. Antenna kvezetése Ha nem elég a rádós hatótávolság, kívülre vezethet a rádós motor-állítómű antennáját. 1. Reteszelje k az alsó fedelet a specáls kulccsal és nyssa fel a fedelet. 2. Láthatja a feltekert antennát (fehér kábel fekete csúccsal). 3. Tekerje le az antennát és vezesse át a fedél ks nyílásán kívülre. 4. Zárja be a rádós motor-állítómű fedelét és reteszelje a specáls szerszámmal. Rádós-Repeater nncs megengedve A rádós Repeaters használata a rádós motor-állítómű és a rádós helységhőmérséklet-szenzor között sznkronzált telegram-csere matt nem lehetséges. Üzem rossz rádós-vételnél Hányzó rádós-vételnél (pl. áramkmaradás az adónál) ahőmérsékletszabályozás az utoljára vett előírt értéken marad. 8

9 Megjegyzés a rádós-üzemhez A rádós átvtel nem exkluzív átvtel úton történk, ezért esetleges zavart nem lehet kzárn. A rádós átvtel nem alkalmas bztonság alkalmazásra, mnt pl. vész-k, vészhívás. A rádós adó adás-hatótávolsága (max. 100 m szabadban) függ az objektum építés adottságatól: Száraz anyag Áthatolás Fa, gpsz, gpszkarton lemez kb. 90% Égetett tégla, pozdorja lemez kb. 70% vasalt beton kb. 30% Fém, fémrács, alumínumkeret kb. 10% Műszak adatok Feszültségellátás: 3 V Elemek: 2 x 1,5 V Mgnon LR06 (AA), 2600 mah Szeleplöket: 7,5 mm Állítóerő: 80 N A távérzékelő vezeték hossza: max. 3 m Blokkolásvédelem: 1 menet/hét Közeghőmérséklet: max. 100 C Méretek: (Sz x Ma x Mé) 51 x 80 x 60 mm Rádós átvtel Ennek a rádós készüléknek más kommunkácós hálózattal való összekapcsolása csak a nemzet törvények keretében engedélyezett. E rádós készüléket nem szabad telekhatárt átlépő kommunkácóra használn. Rendeltetésszerű használatánál a készülék megfelel az R&TTE rányelveknek (1999/5/EG). A teljes komformtás-nylatkozatot megtalálja az nterneten: A rádós motor-állítómű üzemeltethető mnden EU és EFTA-államban. 9

10 Garanca Garancát a törvény rendeletek keretében nyújtunk. Kérjük, küldje el a készüléket portómentesen egy hbaleírással a központ ügyfélszolgálatunkhoz: Gra Gersepen GmbH & Co. KG Servce Center Dahlenstraße 12 D Radevormwald Gra Gersepen GmbH & Co. KG Postfach 1220 D Radevormwald Telefon: +49 (0) 2195 / Telefax: +49 (0) 2195 / Internet: 10

Gázüzemû kondenzációs hõközpont CERASMARTMODUL

Gázüzemû kondenzációs hõközpont CERASMARTMODUL Szerelés és karbantartás útmutató szakemberek számára Gázüzemû kondenzácós hõközpont CERASMARTMODUL $ % $ $ 4 ZBS 16/83S-2 MA.. ZBS 22/120S-2 MA.. ZBS 30/150S-2 MA.. 6 720 612 414 HU (05.09) OSW Tartalomjegyzék

Részletesebben

W-FM 50 tüzelésvezérlő 83250312 1/2010-03. Szerelési és kezelési utasítás. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI

W-FM 50 tüzelésvezérlő 83250312 1/2010-03. Szerelési és kezelési utasítás. info. V esc SIEMENS LMV27.210A2WH W-FM50 VSD X64 1 AIR X56 VSD X74 1 BCI 1 1 1 1 1 1 1 1 1 zerelés és kezelés utasítás BCI X56 VD X74 1 COM X92 FUEL X54 X53 AIR X64 1 VD V h mn s esc 1 nfo 1 1 1 1 1 1 1 1 X75 X10-05 X10-06 X3-02 X5-03 X8-04 X8-02 X7-01 X3-04 E N L F A + X75

Részletesebben

Kompakt riasztóberendezés, standard DIY-12 Megrend. szám: 85 26 36

Kompakt riasztóberendezés, standard DIY-12 Megrend. szám: 85 26 36 - az ülés állása. Ezek adatat a kezelés utasításakban találja. Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Kompakt rasztóberendezés, standard DIY-12 Megrend. szám: 85 26 36 Kezelés

Részletesebben

T105 programozható távvezérelt termosztát. Használati utasítás TARTALOM JEGYZÉK

T105 programozható távvezérelt termosztát. Használati utasítás TARTALOM JEGYZÉK T105 programozható távvezérelt termosztát Használati utasítás TARTALOM JEGYZÉK Ez a termosztát a legtöbb háztartási termosztátot helyettesítheti és az árammal, gázzal, illetve olajjal működő hűtő, vagy

Részletesebben

COMPUTHERM Q7RF. vezeték nélküli (rádiófrekvenciás), programozható, digitális szobatermosztát. Kezelési útmutató

COMPUTHERM Q7RF. vezeték nélküli (rádiófrekvenciás), programozható, digitális szobatermosztát. Kezelési útmutató COMPUTHERM Q7RF vezeték nélküli (rádiófrekvenciás), programozható, digitális szobatermosztát Új szoftverrel! Kezelési útmutató A készülék használatának legfontosabb mozzanatait videobemutatónkon is megtekintheti

Részletesebben

Centronic TimeControl TC4410-II

Centronic TimeControl TC4410-II Centronic TimeControl TC4410-II hu Szerelési és kezelési útmutató Időkapcsoló óra kijelzős távirányítóban Fontos információk: a szerelő / a villamos szakember / a felhasználó számára Kérjük ennek megfelelően

Részletesebben

EZ PRO Junior 8184, 8186 beltéri vezérlők kezelési leírása

EZ PRO Junior 8184, 8186 beltéri vezérlők kezelési leírása EZ PRO Junior 8184, 8186 beltéri vezérlők kezelési leírása Tulajdonságok: - Signature kizárólagos SELECT and ADJUST programozás ( VÁLASSZ ÉS ÁLLÍTSD BE ). - Két független program. - Programonként 3 indítás

Részletesebben

close open twist 200 EL H Szerelési és használati útmutató 1-32 Sommer_Twist200EL_V9_HU

close open twist 200 EL H Szerelési és használati útmutató 1-32 Sommer_Twist200EL_V9_HU close open H H Szerelési és használati útmutató - twist 00 EL Sommer_Twist00EL_V9_HU Tartalomjegyzék Általános adatok... Rajzjelek... Biztonsági előírások... Rendeltetésszerű használat... Rendeltetésellenes

Részletesebben

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393..

Kezelési útmutató. Helyiséghőmérsékletszabályozó. 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Kezelési útmutató Helyiséghőmérsékletszabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 0393.. Tartalom Kezelési útmutató Helyiséghőmérséklet-szabályozó 24/10 (4) A~ nyitóval és be/kikapcsolóval 2 A

Részletesebben

Aventa comfort. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani!

Aventa comfort. Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani! Aventa comfort Használati utasítás Beszerelési utasítás Kérjük a jármüben tartani! Aventa comfort Tartalom jegyzék Alkalmazott jelölések... 3 Biztonsági utasítások... 3 Klímaberendezések használatára vonatkozó

Részletesebben

rádiófrekvenciás, programozható, digitális szobatermosztát Kezelési útmutató

rádiófrekvenciás, programozható, digitális szobatermosztát Kezelési útmutató rádiófrekvenciás, programozható, digitális szobatermosztát Kezelési útmutató A termosztát általános ismertetése A COMPUTHERM Q7 RF szobatermosztát a Magyarországon forgalomban lévõ kazánok túlnyomó többségének

Részletesebben

Centronic TimeControl TC42

Centronic TimeControl TC42 Centronic TimeControl TC42 hu Szerelési és kezelési útmutató Időkapcsoló óra Fontos információk: a szerelő / a villamos szakember / a felhasználó számára Kérjük ennek megfelelően továbbadni! Ezt az eredeti

Részletesebben

RC-autók 1:16 cikk. M492

RC-autók 1:16 cikk. M492 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ RC-autók 1:16 cikk. M492 Tartalomjegyzék Szállítmány tartalma 1 Autó előkészítése és elem behelyezése 2 Jármű kezelése 4 Jármű vezérlése távvezérléssel 5 Műszaki adatok 6 Biztonsági

Részletesebben

GARDENA. 1164 Öntözőcomputer 1060. Vevőtájékoztató

GARDENA. 1164 Öntözőcomputer 1060. Vevőtájékoztató GARDENA 1164 Öntözőcomputer 1060 Vevőtájékoztató 1 Vevőtájékoztató Az Ön által vásárolt GARDENA öntözőcomputerrel lehetősége nyílik arra, hogy kertjét előre megválasztott időpontokban (naponta legfeljebb

Részletesebben

INSTATPLUS868-R FELHASZNÁLÓI ÉS ÜZEMBEHELYEZŐI ÚTMUTATÓ PROGRAMOZHATÓ SZOBATERMOSZTÁT

INSTATPLUS868-R FELHASZNÁLÓI ÉS ÜZEMBEHELYEZŐI ÚTMUTATÓ PROGRAMOZHATÓ SZOBATERMOSZTÁT FELHASZNÁLÓI ÉS ÜZEMBEHELYEZŐI ÚTMUTATÓ INSTATPLUS868-R 2. Hogyan helyezzünk be illetve cseréljünk elemet (2db AA, 1,5V Alkaline) PROGRAMOZHATÓ SZOBATERMOSZTÁT RÁDIÓS JELÁTVITELLEL Az elemek kimerüléseinek

Részletesebben

multi zónás rádiófrekvenciás, programozható, digitális szobatermosztát Kezelési útmutató

multi zónás rádiófrekvenciás, programozható, digitális szobatermosztát Kezelési útmutató multi zónás rádiófrekvenciás, programozható, digitális szobatermosztát Kezelési útmutató A termosztát általános ismertetése A COMPUTHERM Q8 RF szobatermosztát a Magyarországon forgalomban lévõ kazánok

Részletesebben

Kezelési útmutató. THR872BEE Vezetéknélküli programozható szobatermosztát. 50062486-003 Rev. A. THR872BEE-HU.indd 1 11-08-08 10:00

Kezelési útmutató. THR872BEE Vezetéknélküli programozható szobatermosztát. 50062486-003 Rev. A. THR872BEE-HU.indd 1 11-08-08 10:00 Kezelési útmutató THR872BEE Vezetéknélküli programozható szobatermosztát 50062486-003 Rev. A THR872BEE-HU.indd 1 11-08-08 10:00 FIGYELEM: A terméket az előírásoknak megfelelően kell telepíteni és konfigurálni

Részletesebben

GARDENA Programozó egység Cikksz. 1242. Használati útmutató

GARDENA Programozó egység Cikksz. 1242. Használati útmutató GARDENA Programozó egység Cikksz. 1242 Használati útmutató Kérjük, üzembe helyezés előtt figyelmesen olvassa át ezt a használati útmutatót. Tartalom 1. Megjegyzések a használati útmutatóhoz 2. Szakszerű

Részletesebben

DULCOMETER DMT Vezetőképesség mérési adat

DULCOMETER DMT Vezetőképesség mérési adat Szerelési és üzemeltetési utasítás DULCOMETER DMT Vezetőképesség mérési adat A1300 Először teljesen olvassa át az üzemeltetési útmutatókat! Ne dobja el! A telepítési- vagy kezelési hibák következtében

Részletesebben

ACP-100 Autonóm beléptető vezérlő

ACP-100 Autonóm beléptető vezérlő MagicProx ACP-100 Autonóm beléptető vezérlő ÜZEMBE HELYEZÉSI ÉS FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV C01-03002-0D TARTALOM 1. TERMÉKISMERTETŐ... 3 1.1. A készülék főbb jellemzői...4 1.2. Az ajtó tartós nyitott / zárt

Részletesebben

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK

FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK 319252H.fm Page 19 Wednesday, September 3, 28 5:42 PM FONTOS BIZTONSÁGI INFORMÁCIÓK A jelen kézikönyv fontos tájékoztatásokat tartalmaz az Ön új főzőlapjának biztonságára, használatára és karbantartására

Részletesebben

Led Lenser * Használati útmutató

Led Lenser * Használati útmutató HU Használati útmutató p6x neo Tartalomjegyzék 1. Általános termékismertető 4 1.1 Termékleírás 4 1.2 Termék 4 1.3 Szállítási terjedelem 4 1.4 Alkalmazási terület 4 1.5 Terméktulajdonságok 4 2. Fontos utasítások

Részletesebben

2030 RTH 2030. www.auraton.pl. Használati útmutató OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH. dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A

2030 RTH 2030. www.auraton.pl. Használati útmutató OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH. dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A www.auraton.pl 2030 RTH 2030 Használati útmutató dla oprogramowania w ver. F03 oraz F0A OFF ON IN OUT ALARM RESET AURATON RTH Gratulálunk Önnek, hogy a modern, fejlett mikroprocesszoros AURATON 2030 /

Részletesebben

IC-F3002 VHF adó-vevő készülék IC-F4002 UHF adó-vevő készülék

IC-F3002 VHF adó-vevő készülék IC-F4002 UHF adó-vevő készülék ICOM IC-F3002 VHF adó-vevő készülék IC-F4002 UHF adó-vevő készülék 0 ELŐSZÓ Az adó-vevő készülék használata előtt kérjük OLVASSA EL a TELJES KEZELÉSI UTASÍTÁST. ŐRIZZE MEG A KEZELÉSI UTASÍTÁST ez a kezelési

Részletesebben

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ A 230 V/24 V NEA SZOBATERMOSZTÁT. Construction Automotive Industry

SZERELÉSI ÚTMUTATÓ A 230 V/24 V NEA SZOBATERMOSZTÁT. Construction Automotive Industry Construction Automotive Industry TARTALOMJEGYZÉK 1....... Információk és biztonsági utasítások................................................... 3 2....... Rendszerleírás......................................................................

Részletesebben

Használati útmutató különböző széfekhez:

Használati útmutató különböző széfekhez: Conrad Vevőszolgálat, 1124 Budapest, Jagelló út 30. Tel: 319 0250 Használati útmutató különböző széfekhez: Megnevezés: Típus: Rend. szám: Elektronikus széf LC-kijelzővel SFT-25EC SFT-36EC 75 08 23 75 08

Részletesebben

Kezelési útmutató. HiPath 3000 0-0. www.siemens.hu/enterprise

Kezelési útmutató. HiPath 3000 0-0. www.siemens.hu/enterprise Kezelés útmutató HPath 3000 0-0 www.semens.hu/enterprse OpenStage 60 HFA és OpenStage 80 HFA Bevezetés Köszöntjük Önt a Semens HPath 3000 kommunkácós rendszer felhasználónak körében. Ez az útmutató a legfontosabb,

Részletesebben

Brother P-touch 80 nyomtató Megrend. szám: 77 46 46

Brother P-touch 80 nyomtató Megrend. szám: 77 46 46 Conrad Szaküzlet, 1067 Budapest, VI. Teréz krt. 23. Tel: 302 3588 Brother P-touch 80 nyomtató Megrend. szám: 77 46 46 Kezelési utasítás A P-touch 80 elektronikus feliratozó berendezéssel kényelmesen készíthetünk

Részletesebben

1. Tartalomjegyzék oldal. 2. Rendeltetés, felhasználás 3. 3. Szerelés, üzembe helyezés 4. 3.1 Üzembe helyezés 5 / 6. 3.2 Villamos bekötés 7

1. Tartalomjegyzék oldal. 2. Rendeltetés, felhasználás 3. 3. Szerelés, üzembe helyezés 4. 3.1 Üzembe helyezés 5 / 6. 3.2 Villamos bekötés 7 1. Tartalomjegyzék 2 1. Tartalomjegyzék oldal 2. Rendeltetés, felhasználás 3 3. Szerelés, üzembe helyezés 4 3.1 Üzembe helyezés 5 / 6 3.2 Villamos bekötés 7 3.3 Elemek behelyezése és cseréje 8 / 9 4. A

Részletesebben

OFFMANAUTO CM707. HU Használati utasítás... 17-21

OFFMANAUTO CM707. HU Használati utasítás... 17-21 1 2 3 4 5 6 7 OFFMANAUTO CM707 HU Használati utasítás... 17-21 1 CM707 - HASZNÁLATI UTASÍTÁS HU Leírás A Honeywell CM707 egy olyan programozható helyiséghőmérséklet szabályozó, ami a fűtési rendszert hatékonyan

Részletesebben