NCT M. Kiegészítés a Programozási Utasítás hoz MérÅciklusok Digitalizálás

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NCT M. Kiegészítés a Programozási Utasítás hoz MérÅciklusok Digitalizálás"

Átírás

1 NCT M Kiegészítés a Programozási Utasítás hoz MérÅciklusok Digitalizálás

2 Gyártó és fejlesztå: NC Technika kft. Levélcím: : 1631 Bp. pf.26 Telefax: F (+36 1) Telefon/modem(9600N81): F (+36 1)

3 Tartalomjegyzék 3.0 programverzió 1 MérÅciklusok A méråciklusokról általában Biztonsági pozícionálás tapintóval Tapintó radiális hibájának kalibrálása Általános megfontolások A G102 makró leírása A stílusgömb rádiuszának kalibrálása Általános megfontolások A G103 makró leírása Tapintó hosszának kalibrálása Általános megfontolások A G104 makró leírása Felület radiális mérése Felület axiális mérése BelsÅ sarok helyzete KülsÅ sarok helyzete Zseb / váll mérése Furat / csap mérése Digitalizáló ciklusok A digitalizáló ciklusokról általában Derékszögá digitalizáló ciklus Budapest, February 2, 2004 MERES.WP

4 Copyright NCT February 2, 2004 E leírás tartalmára minden kiadói jog fenntartva. Utánnyomáshoz kivonatosan is engedélyünk megszerzése szükséges. A leírást a legnagyobb körültekintéssel állítottuk össze és adatait gondosan ellenåriztük, azonban az esetleges hibákért vagy téves adatokért és az ebbål eredå károkért felelåsséget nem vállalunk. Amennyiben a leírásból nem kap egyértelmá választ kérdéseire, kérjük forduljon bizalommal szakembereinkhez, hogy az Ön segítségére siethessünk. Ez a kézikönyv WordPerfect 5.1 szövegszerkesztåvel készült.

5 1 MérÅciklusok 1.1 A méråciklusokról általában A méråciklusok üzembehelyezése Az alábbiakban leírt méråciklusok makrókból és alprogramokból álló programrendszerek, amelyek az NCT90M vezérléseken futtathatók. Mivel ezek a programok a vezérlés operatív tárában vannak, számítógéprål betölthetåk, és kiolvashatók. A méråciklusok üzembehelyezésekor a következå makrókat és alprogramokat kell a vezérlésbe betölteni: O9010 (G101 PROTECTED POSITIONING) O9011 (G102 CAL. RADIAL DATUM) O9012 (G103 CAL. BALL RADIUS) O9013 (G104 CAL. AXIAL DATUM) O9014 (G105 RADIAL SURFACE) O9015 (G106 AXIAL SURFACE) O9016 (G107 INTERNAL CORNER) O9017 (G108 EXTERNAL CORNER) O9018 (G109 WEB/POCKET) O9019 (G110 BORE/BOSS) O9983 (INCH METRIC CONVERTER) O9984 (PROBE STATUS) O9985 (IN POSITION CHECK) O9986 (TIMER) O9987 (Z MEASURE) O9988 (Y MEASURE) O9989 (X MEASURE) Az elså 10 program O9010 tål O9019 ig a felhasználó által hívható makrók amelyek részletes leírását és használatuk módját az alábbi fejezetek tartalmazzák. Az O9983 tól O9989 ig terjedå számú programok az elåbbi makrókból hívódó alprogramok, illetve makrók. A programok betöltése után a 9041 G(9010) G(9019) paraméterekre et kell írni, hogy a megfelelå programszámú makrók a megfelelå G kódra hívódjanak. Ha a makrók nyomtatási szolgáltatását is igénybe akarjuk venni, akkor kapjuk a G105, G106, G109, G110 leírásában jelzett formátumot, ha a MACRO paramétercsoport 9143 PRNT paraméterét 1-be állítjuk. Az adott gép PLC programjába a tapintóval kapcsolatos biztonsági és egyéb funkciókat be kell építeni. Abban az esetben, ha a tapintó be, illetve kikapcsolását centrifugálkapcsoló végzi az M59: bekapcsolás orientálással, illetve az M55: tapintó kikapcsolás funkciót ki kell építeni a vezérlån. A tapintót a megfelelå csatolóelektronika közbeiktatásával a vezérléshez hozzá kell kábelezni. A szerszámgéppel szemben támasztott minimális követelmény, hogy a gép fåorsója orientálható legyen. FÅorsó orientáció nélkül a méråciklusok nem használhatók. A #510 makróváltozóra 0 t kell írni, ha a fåorsó nem indexálható, illetve, ha igen, annak az M funkciónak a kódját, amelyikre a fåorsó 180 fokot fordul el. 1

6 A globális változók használata méråciklusok alkalmazása esetén A méråciklusok a megfelelå számítási feladatok elvégzése érdekében átmenetileg az alábbi, megårzésre nem kerülå globális változókat használják: #100...#130 A méråciklusok lefutása után a fenti változók szabadon használhatók, továbbiakban nincs rájuk szükség. A kikapcsolás után is megårzådå globális makróváltozók közül a méråciklusok az alábbi változókat használják: #500...#510 Ezek a változók a tapintó kalibrációs értékeit tartalmazzák, ezeknek a változóknak a használata a továbbiakban tilos. A #3001 belså óra a méråciklusok során fel van használva. Inch - metrikus programozás A méråciklusok szabadon használhatók inches és metrikus adatmegadással is. A tapintó kalibrációs értékei automatikusan átszámításra kerülnek egyik mértékrendszerrål a másikra. Vigyázni arra kell, hogy a tapintó teljes kalibrációja ugyanabban a mértékrendszerben történjék. A tapintóciklus Az O O9989 tapintóciklus háromlépéses mozgást végez. ElsÅ lépésben nagy sebességgel rátapint a mérendå felületetre, majd ha a tapintó jelt adott megáll. Ezután irányt vált és egy közepes sebességgel elhagyja a felületet. Ezután ismét irányt vált, és egy nagyon kis sebességgel pontosan megméri a felület pozícióját. EZEK A PROGRAMOK AZ NCT KFT KIZÁRÓLAGOS TULAJDONÁT KÉPEZIK, AZOKAT AZ NCT KFT ENGEDÉLYE NÉLKÜL SEM HASZNÁLNI, SEM TERJESZTENI NEM SZABAD. ENNEK MINDEN KÖVETKEZMÉNYE AZ ILLEGÁLIS FELHASZNÁLÓT SÚJTJA. 2

7 1.2 Biztonsági pozícionálás tapintóval A G101 X Y Z F makrómondattal biztonsági pozícionálást végezhetünk, ha a tapintó a fåorsóban van. X, Y, Z koordinátákon a végpozíciók értékét adhatjuk meg inkrementálisan, vagy abszolút értékben, F címen pedig az elåtolást, amivel mozogni akarunk. Ha F címnek nem adunk értéket a tapintó 1500 mm/perc, vagy 60 in/perc sebességgel fog mozogni az alkalmazott mértékrendszer függvényében. A méråmakrók indítása elått a kívánt pozícióba ezzel az utasítással hozzuk a tapintót. MielÅtt a mozgást indítjuk a tapintó hosszkorrekcióját le kell hívni. A mozgás indítása elått a pozícionáló makró megvizsgálja, hogy hosszkorrekció van-e beváltva. Ha nincs hibajelzést ad. Mozgásindítás elått még megvizsgálja, hogy a tapintó nincs-e nyomva. Ha igen hibajelzést ad. A mozgás során a tapintó állapotát állandóan figyeli a vezérlés. Ha a tapintó beleütközik valamilyen akadályba a mozgás megáll és a vezérlés hibajelzést ad. A G101 makró végrehajtása során elåforduló hibajelzések: NO TOOL LENGTH: hosszkorrekció nincs beváltva PATH OBSTRUCTED: a stílus elütött valamit mozgás közben STYLUS IN CONTACT: tapintó nyomva mozgásindítás elått FALSE TRIGGER: tapintás közben megállt, de a tapintó nincs nyomva OUT OF POSITION: pozícióhiba A makró programszáma és neve: O9010(G101 PROTECTED POSITIONING) Beállítandó paraméter: 9041 G(9010)=101 A makró által hívott alprogramok: O9984(PROBE STATUS) O9985(IN POSITION CHECK) O9986(TIMER) A makróból hívott makrók szintfoglalása: nincs. A makróból hívott alprogramok szintfoglalása: 2. 3

8 1.3 Tapintó radiális hibájának kalibrálása Általános megfontolások Ahhoz, hogy a tapintóval pontosan mérni tudjunk ismerni kell, hogy a tapintó stílusgömbjének középpontja mekkora távolságra van a gép fåorsójának középvonalától. Ezt az eltérést nevezzük a tapintó radiális hibájának, vagy excentricitásának. Az így megállapított excentricitási hibát a különbözå méråprogramok a méretek, illetve pozíciók megállapításához figyelembe veszik. A tapintó radiális hibájának kalibrálására szolgáló makró a G102 kóddal hívható. A kalibrálást kétféleképp végezhetjük el. Kalibrálás, ha a fåorsó nem indexálható A #510 makróváltozóra írjunk 0-t a BEÁLLÍT üzemmódban. (#510=0) Munkáljunk meg a gépen egy furatot, aminek az átméråje legyen nagyobb, mint 20 mm. A megmunkálás végså fázisában ütåkéssel (egyélá kiesztergálófejjel) símítsuk a furatot, azért, hogy a furat és a fåorsó tengelye közötti egybeesés minél tökéletesebb legyen, illetve, hogy a furat köralakúsága minél jobb legyen. A mávelet elvégzése után a lehetå leghamarabb végezzük el a kalibrálást a håmozgások hatásának minél jobb kiszárése érdekében. A ciklus megméri a tapintóval a furat középpontját és a mért és programozott középpont közötti eltérésbål számítja ki a tapintó radiális hibáját. Kalibrálás, ha a fåorsó indexálható A #510 makróváltozóra írjuk be annak az M kódnak az értékét, amelynek hatására a fåorsó 180 fokkal elfordul. A beállítást egy kalibrálógyárável végezhetjük. A ciklus a fåorsó orientált állapotában megméri a gyárá középpontját, majd elforgatja a fåorsót 180 fokkal, és így is megméri azt. A két mérésbål számítja ki a tapintó radiális hibáját. A tapintó radiális kalibrálását a következå esetekben kell elvégezni: SQ a tapintó üzembehelyezésekor, SQ stílus, stílusgömb cseréje után, SQ törés után, SQ idåszakosan ellenårzés céljából, SQ ha a gépen a fåorsó iránya megváltozik (pl.: horizontális megmunkálásról vertikálisra térünk át, vagy fordítva). Az így megmért értékeket a következå, kikapcsolás után is megårzésre kerülå makróváltozókon tárolja el a kalibráló program: #504: a tapintó radiális hibája (excentricitása) a kiválasztott sík elså tengelyén (G17: X, G18: Z, G19: Y) #505: a tapintó radiális hibája (excentricitása) a kiválasztott sík második tengelyén (G17: Y, G18: X, G19: Z) 4

9 1.3.2 A G102 makró leírása A G102 D utasítás a tapintó radiális hibájának kalibrálására szolgáló makrót indítja. A ciklus végén a tapintó a kiinduló helyzetbe tér vissza. D a furat, vagy etalongyárá hozzávetåleges átméråje. A radiális hiba kalibrálásához a pontos érték ismerete nem szükséges. Kitöltése kötelezå, ellenkezå esetben hibát jelez. A ciklus a megadott D-bÅl adódó mérethez hozzáad 10 mm-t, vagy 0.4 inchet és eddig a határig próbál tapintani. Ha nem talál falat hibát jelez. Axiális irányban a tapintó hosszát olyan pontossággal kell ismernünk, hogy a tapintó stílusgömbje teljesen belemerüljön a furatba, vagy etalongyárábe. A makró a G17, G18, G19 által kiválasztott síkban végzi el a kalibrálást. A kalibrálás eredménye a #504, #505 makróváltozókon jelenik meg. A G102 makró végrehajtása során elåforduló hibajelzések: FORMAT ERROR: ha a D cím nincs kitöltve NO TOOL LENGTH: STYLUS IN CONTACT: hosszkorrekció nincs beváltva kontaktus mozgásindítás elått PROBE FAIL: nem tapintott NO MOVEMENT: a programozott adatokból nam adódott ki elmozdulás FALSE TRIGGER: tapintás közben megállt, de a tapinto nincs nyomva OUT OF POSITION: pozícióhiba A makró programszáma és neve: O9011(G102 CAL. RADIAL DATUM) Beállítandó paraméter: 9042 G(9011)=102 A makró által hívott alprogramok: O9984(PROBE STATUS) O9985(IN POSITION CHECK) O9986(TIMER) A makró által hívott makrók: O9987(Z MEASURE) O9988(Y MEASURE) O9989(X MEASURE) A makróból hívott makrók szintfoglalása: 1. A makróból hívott alprogramok szintfoglalása: 2. Példa a makró alkalmazására: Ha a fåorsó nem indexálható: %O0102(RADIALIS HIBA KALIBRALASA) G54 G17 G90 G40 G0 X20 Y30 fúrás és kalibrálás az X-Y síkban T1 1. fúró lehívása G43 Z10 H1... furat megmunkálása X20 Y30 pozícióban... M19 fåorsó orientálás T98 tapintó beváltása T98 címre való hivatkozással G43 Z100 H98 tapintó hosszkorrekciójának figyelembe vétele H98 címen G101 X20 Y30 biztonsági pozícionálás a furat középpontjára G101 Z-10 tapintó lesüllyesztése a furatba G102 D25 kalibráló makró hívása G0 Z100 tapintó visszahúzása a furatból M30 % 5

10 Ha a fåorsó indexálható A G54 koordinátarendszer nullpontját BEÁLLÍT üzemmódban 2-3 mm-es pontossággal állítsuk Z-X irányban az etalongyárá középpontjára. Az Y irányú nullpontot pedig a gyárá tetejére. %O0102(RADIALIS HIBA KALIBRALASA) G54 G18 G90 G40 G0 X0 Z0 kalibrálás a Z-X síkban M19 fåorsó orientálás T98 tapintó beváltása T98 címre való hivatkozással G43 Y100 H98 tapintó hosszkorrekciójának figyelembe vétele H98 címen G101 Y-10 tapintó lesüllyesztése a furatba G102 D25 kalibráló makró hívása G0 Y100 tapintó visszahúzása a gyárábål M30 % 6

11 1.4 A stílusgömb rádiuszának kalibrálása Általános megfontolások A mérések pontossága érdekében a stílusgömb rádiuszát pontosan meg kell állapítani mindkét radiális irányú tengelyen pozitív és negatív irányban is. A mérést egy etalongyárável kell elvégezni, amelynek a pontos átméråjét ismerjük. A mérés pontossága érdekében az etalongyárá átméråje legyen a lehetå legnagyobb, de legalább 25 mm. A makrót a tapintó radiális hibájának kalibrálása után kell lefuttatni, mert ez a makró már a radiális hibát figyelembe veszi. A mérés elått a gyárá középpontját ±10 mm ( illetve ±0.4 in) pontossággal kell meghatározni. A mérés folyamán a makró elså lépésben meghatározza az etalongyárá középpontját, majd a középpontból kiindulva a második menetben a radiális irányú gömbsugarakat. A kalibrálást a G17, G18, G19 által kiválasztott síkban végzi. A stílusgömb rádiuszának kalibrálását a következå esetekben kell elvégezni: SQ a tapintó üzembehelyezésekor, SQ stílus, stílusgömb cseréje után, SQ törés után, SQ idåszakosan ellenårzés céljából, SQ ha a gépen a fåorsó iránya megváltozik (pl.: horizontális megmunkálásról vertikálisra térünk át, vagy fordítva). Az így megmért értékeket a következå, kikapcsolás után is megårzésre kerülå makróváltozókon tárolja el a kalibráló program: #500: a stílusgömb rádiusza a kiválasztott sík 1. tengelyén + irányban (G17: X+, G18: Z+, G19: Y+) #501: a stílusgömb rádiusza a kiválasztott sík 1. tengelyén - irányban (G17: X-, G18: Z-, G19: Y-) #502: a stílusgömb rádiusza a kiválasztott sík 2. tengelyén + irányban (G17: Y+, G18: X+, G19: Z+) #503: a stílusgömb rádiusza a kiválasztott sík 2. tengelyén - irányban (G17: Y-, G18: X-, G19: Z-) A G103 makró leírása A G103 D utasítás a stílusgömb rádiuszának kalibrálására szolgáló makrót indítja. A ciklus végén a tapintó a kiinduló helyzetbe tér vissza. D a furat, vagy etalongyárá pontos átméråje. Kitöltése kötelezå, ellenkezå esetben hibát jelez. A ciklus a megadott D-bÅl adódó mérethez hozzáad 10 mm-t, vagy 0.4 inchet és eddig a határig próbál tapintani. Ha nem talál falat hibát jelez. Axiális irányban a tapintó hosszát olyan pontossággal kell ismernünk, hogy a tapintó stílusgömbje teljesen belemerüljön a furatba, vagy etalongyárábe. A makró a G17, G18, G19 által kiválasztott síkban végzi el a kalibrálást. A kalibrálás eredménye a #500, #501, #502, #503 makróváltozókon jelenik meg. A G103 makró végrehajtása során elåforduló hibajelzések: FORMAT ERROR: ha a D cím nincs kitöltve 7

12 NO TOOL LENGTH: STYLUS IN CONTACT: PROBE FAIL: NO MOVEMENT: FALSE TRIGGER: OUT OF POSITION: hosszkorrekció nincs beváltva kontaktus mozgásindítás elått nem tapintott a programozott adatokból nam adódott ki elmozdulás tapintás közben megállt, de a tapinto nincs nyomva pozícióhiba A makró programszáma és neve: O9012(G103 CAL. BALL RADIUS) Beállítandó paraméter: 9043 G(9012)=103 A makró által hívott alprogramok: O9984(PROBE STATUS) O9985(IN POSITION CHECK) O9986(TIMER) A makró által hívott makrók: O9987(Z MEASURE) O9988(Y MEASURE) O9989(X MEASURE) A makróból hívott makrók szintfoglalása: 1. A makróból hívott alprogramok szintfoglalása: 2. Példa a makró alkalmazására: %O0103(STILUSGOMB KALIBRALASA) G54 G17 G90 G40 G0 X0 Z0 kalibrálás az X-Y síkban M19 fåorsó orientálás T98 tapintó beváltása T98 címre való hivatkozással G43 Z100 H98 tapintó hosszkorrekciójának figyelembe vétele H98 címen G101 Z-10 tapintó lesüllyesztése a furatba G103 D50 kalibráló makró hívása G0 Z100 tapintó visszahúzása a gyárábål M30 % 8

13 1.5 Tapintó hosszának kalibrálása Általános megfontolások A mérések megkezdése elått meg kell állapítani a tapintó pontos hosszát. ElÅször ki kell jelölni egy alkalmas hosszkorrekciós rekeszt, amelyen a tapintó hosszkorrekcióját akarjuk tárolni. Ezután valahányszor az alkatrészprogramban a tapintó kerül beváltásra ezt a hosszkorrekciót kell lehívni. A tapintó hosszának bemérésénél figyelembe kell venni, hogy az adott gépen alkalmazott szerszámhossz korrekciók a szerszám fåorsóból való kinyúlásával egyenlåk, vagy a fåorsó irányú tengely nullponteltolását tartalmazzák. Ha a hosszkorrekció a fåorsóból való kinyúlás Állapítsuk meg egy felület, pl. a G103 makrónál említett etalongyárá tetejének pontos, a fåorsó tengelyének irányába eså helyzetét. Mivel a tapintó hosszát a gyárá érintésével tudjuk meghatározni, lényeges, hogy a megérintendå felület helyzetét pontosan bemérjük. A megfelelå koordinátarendszer kiválasztásával a helyzetet a MUNKADARAB NULLPONT BEMÉRÉS üzemmódban közöljük a vezérlåvel. Ezután a kiválasztott hosszkorrekciós regiszterre írjuk be a tapintó hozzávetåleges kinyúlását, legalább ±5 mm pontossággal. A kalibrálóciklust futtassuk le. Mivel a mérés nem munkadarabfüggå, a kalibrálást csak speciális esetekben kell újra elvégezni. 9

14 Ha a hosszkorrekció nullponteltolással egyenlå HOSSZKORREKCIÓ BEMÉRÉS üzemmódban érintsük meg a tapintóval az ismert koordinátájú felületet, és ezt az értéket írjuk be a kijelölt koordinátára, hogy a vezérlés kiszámítsa a hosszkorrekciót. Ezután futtassuk le a kalibrálóciklust. Valahányszor a szerszámainkat újra mérjük, a tapintó hosszát is újra kell kalibrálni, értelemszeráen annak az ismert méretá felületnek ütköztetve, amelyhez a többi szerszámot is mérjük. A kalibrálást a G17, G18, G19 által kiválasztott síkban végzi. A tapintó hosszának kalibrálását a következå esetekben kell elvégezni: SQ a tapintó üzembehelyezésekor, SQ stílus, stílusgömb cseréje után, SQ törés után, SQ idåszakosan ellenårzés céljából, SQ ha a gépen a fåorsó iránya megváltozik (pl.: horizontális megmunkálásról vertikálisra térünk át, vagy fordítva). A a A G104 makró leírása G17 G104 Z T G18 G104 Y T vagy a G19 G104 X T utasítás a tapintó hosszának kalibrálására szolgáló makrót indítja. A ciklus végén a tapintó a kiinduló helyzetbe tér vissza. Z, Y, X címen adjuk meg az ismert méretá felület pontos pozícióját, T címen adjuk meg annak a korrekciós rekesznek a számát, amelyiken a tapintó hosszát tárolni akarjuk. Ha a kiválasztott síkra meråleges tengelyhez tartozó címnek, vagy T-nek nem adunk értéket a vezérlå hibát jelez. Ha a ciklus során a megadott szint alatt 10 mm-re, (0.4 inchre) nem talál felületet szintén hibát jelez. A mérés eredménye a T címen megadott hosszkorrekciós regiszterben jelentkezik. 10

15 A G104 makró végrehajtása során elåforduló hibajelzések: FORMAT ERROR: ha a kiválasztott síkra meråleges tengely címe, vagy T cím nincs kitöltve, ha T negatív, 0, vagy nagyobb, mint 99 NO TOOL LENGTH: STYLUS IN CONTACT: hosszkorrekció nincs beváltva kontaktus mozgásindítás elått PROBE FAIL: nem tapintott NO MOVEMENT: a programozott adatokból nam adódott ki elmozdulás FALSE TRIGGER: tapintás közben megállt, de a tapinto nincs nyomva OUT OF POSITION: pozícióhiba A makró programszáma és neve: O9013(G104 CAL. AXIAL DATUM) Beállítandó paraméter: 9044 G(9013)=104 A makró által hívott alprogramok: O9984(PROBE STATUS) O9985(IN POSITION CHECK) O9986(TIMER) A makró által hívott makrók: O9987(Z MEASURE) O9988(Y MEASURE) O9989(X MEASURE) A makróból hívott makrók szintfoglalása: 1. A makróból hívott alprogramok szintfoglalása: 2. Példa a makró alkalmazására: %O0104(TAPINTO HOSSZANAK KALIBRALASA) G54 G17 G90 G40 G0 X0 Y0 kalibrálás a Z tengely mentén M19 fåorsó orientálás T98 tapintó beváltása T98 címre való hivatkozással G43 Z100 H98 tapintó hosszkorrekciójának figyelembe vétele H98 címen G104 Z20 T98 kalibráló makró hívása M30 % 11

16 1.6 Felület radiális mérése Ez a makró a kiválasztott síkra meråleges, a sík egyik tengelyével, és a tapintó szárával párhuzamos felület mérésére alkalmas. A ciklus felhasználható: SQ a munkadarab koordinátarendszer bemérésére pl. a megmunkálás megkezdése elått, SQ a felület pontos pozíciójának meghatározására megmunkálás után. A megmért adattal: SQ módosítható tetszåleges nullponteltolás, SQ szerszámsugár korrekció. A névleges és aktuális méret közti különbség: SQ eltárolható korrekciós rekeszben és a kezelå által kiolvasható, SQ kiküldhetå számítógépnek fejléccel, vagy anélkül, SQ ha a méreteltérésre táréshatárt adtunk meg, a ciklus vizsgálatot végez a táréshatárra vonatkozóan és a kezelånek üzenetet ad ha a határt túllépte. A a G17 G105 X vagy Y Z R Q S vagy T M H U W G18 G105 Z vagy X Y R Q S vagy T M H U W vagy a G19 G105 Y vagy Z X R Q S vagy T M H U W utasítás a felület radiális mérésére szolgáló makrót hívja. A ciklus végén a tapintó a kiinduló helyzetbe tér vissza. X, Y, Z: a kiválasztott sík egyik tengelye, amelyiken a felület névleges méretét adjuk meg. A méret a felså és alsó táréshatár számtani közepe kell legyen, ha U, vagy H címet (táréshatárvizsgálat) adunk meg. A kiválasztott sík egyik tengelyének kötelezå értéket adni. Z, Y, X: a tapintó tengelye. Ennek a címnek a kitöltése jelzi, hogy mérés elått ki kell állni radiálisan a megadott felülettål R távolságra, majd axiálisan lesüllyeszteni a tapintót az axiális tengelycímen megadott értékig. Kitöltése nem kötelezå, ha elhagyjuk a tapintót nem süllyeszti tengelyirányban, hanem mindjárt a megadott felületre áll radiális irányban. R: kiállásnál a programozott széltål R távolságú ráhagyással áll ki a tapintó. Ha nincs kitöltve értékét 5 mm-nek (vagy 0.2 inchnek) veszi a vezérlå. Q: az a maximális távolság amellyel a tapintó a megadott névleges méreten maximálisan túlmegy. Ha nincs megadva, értéke 10 mm (vagy 0.4 inch). Ha a megadott méretig nem tapintott hibát jelez. S: az S cím kitöltése jelzi, hogy a mérés után melyik munkadarab koordinátarendszer eltolását kell módositani úgy, hogy az egybeessék a programozott mérettel: S=0 közös nullponteltolás S=1 G54 12

17 S=2 G55... S=6 G59 Ha T címmel együtt van kitöltve, hibát jelez, mert egyszerre sugárkorrekciót és nullponteltolást módosítani értelmetlen. M: egy nem használt geometriai sugárkorrekciós regiszter száma, ahová a névleges és tényleges méret közti különbség kerül eltárolásra, ha M címet kitöltöttük. A kijelölt rekeszbe került érték: pozitív, ha a névleges méreten fém van, negatív, ha a névleges méreten nincs fém. T: annak a szerszámsugár kopáskorrekciós regiszternek a száma amelyik értékét módosítani kell a felület megadott és mért értékébål számolt különbséggel, feltéve, hogy a kiadódó felületet azzal a szerszámkorrekcióval forgácsoltuk. Ha S címmel együtt van kitöltve, hibát jelez, mert egyszerre sugárkorrekciót és nullponteltolást módosítani értelmetlen. H: a felület poziciójának tárése. H a teljes tárés értékének fele. Pl: ha a névleges pozíció /-0.3 akkor X19.9 H0.2-t kell programozni. Ha a tényleges méret kiesik a tárésbål a vezérlå üzenetet ad. U: felså táréshatár. Ha a felså táréshatár meg van adva, és a névleges méret és tényleges méret különbsége kívül esik ezen az értéken sem a szerszámsugár korrekciót sem a nullponteltolást nem módosítja, hanem üzenetet küld a kezelånek. Ezt a funkciót pl. szerszámtörés figyelésre lehet használni. W: W=1, és W=2 az adatátviteli funkciót aktivizálja. W1 esetén csak a felület névleges pozícióját, W2 esetén fejlécet és a felület névleges pozicióját adja ki. Az adatok kiadásának formátuma: WORK NOMINAL DEVIATION OFFSET NO POSITION FROM NOMINAL A méråciklus lehetséges kimenetei: SQ T címen megadott szerszámsugár kopásregiszter aktualizálása, SQ M címen megadott geometriai sugárkorrekciós regiszteren letárolva a hiba mértéke, SQ S címen megadott munkadarab koordinátarendszer eltolásának a mért felülethez való igazítása, SQ W címen megadott formátumban a mért pozíció kinyomtatva, vagy számítógépen eltárolva, SQ figyelmeztetés a kezelånek ha a H címen megadott tárésen kívül esik a darab, SQ figyelmeztetés a kezelånek, ha az U címen megadott tárésen kívül esik a méret. A ciklus által adott hibajelzések: FORMAT ERROR: ha a kiválasztott sík egyik tengelyének sincs érték adva, ha S és T cím egyidejáleg van kitöltve, ha S kisebb, mint 0, vagy nagyobb, mint 6, ha T, vagy M kisebb, mint 1, vagy nagyobb, mint 99, NO TOOL LENGTH: hosszkorrekció nincs beváltva STYLUS IN CONTACT: kontaktus mozgásinditás elått PROBE FAIL: nem tapintott NO MOVEMENT: nincs elmozdulás FALSE TRIGGER: tapintás közben megállt, de a tapintó nincs nyomva OUT OF POSITION: pozícióhiba A hibajelzés törlése után a programmondat megfelelå címét módosítani kell. A ciklus által adott üzenetek: OUT OF TOLERANCE: a darab kívül esik a H címen megadott tárésen UPPER TOL EXEEDED: a hiba nagyobb, mint az U címen megadott maximális tárés 13

18 A program START gombra továbbmegy. A makró programszáma és neve: O9014(G105 RADIAL SURFACE) Beállítandó paraméter: 9045 G(9014)=105 A makró által hívott alprogramok: O9984(PROBE STATUS) O9985(IN POSITION CHECK) O9986(TIMER) A makró által hívott makrók: A makróból hívott makrók szintfoglalása: 1. A makróból hívott alprogramok szintfoglalása: 2. O9010(G101 PROTECTED POSITIONING) O9987(Z MEASURE) O9988(Y MEASURE) O9989(X MEASURE) Példa a makró alkalmazására: %O0105(MARAS) G54 G17 G90 G40... X-Y sík 1. munkadarab koordinátarendszer... programmondatok... M19 fåorsó orientálás T98 tapintó beváltása T98 címre való hivatkozással G43 Z100 H98 tapintó hosszkorrekciójának figyelembe vétele H98 címen G101 Z10 tapintó lesüllyesztése G105 X50 Z-10 S1 G54 X irányú nullpontjának pontos meghatározása G0 Z100 tapintó visszahúzása G41 D1 megmunkálás G40 M19 fåorsó orientálás T98 tapintó beváltása T98 címre való hivatkozással G43 Z100 H98 tapintó hosszkorrekciójának figyelembe vétele H98 címen G101 Z10 tapintó lesüllyesztése G105 X50 Z-10 T1 H0.3 a megmunkált felület mérése és a D1 korrekció módosítása, hibajelzés kérése, ha a táréshatáron kívül esik a méret G0 Z100 tapintó visszahúzása M30 % 14

19 1.7 Felület axiális mérése Ez a makró a kiválasztott síkkal párhuzamos, a tapintó tengelyére meråleges felület mérésére alkalmas. A ciklus felhasználható: SQ a munkadarab koordinátarendszer bemérésére pl. a megmunkálás megkezdése elått, SQ a felület pontos pozíciójának meghatározására megmunkálás után. A megmért adattal: SQ módosítható tetszåleges nullponteltolás, SQ szerszámhossz korrekció. A névleges és aktuális méret közti különbség: SQ eltárolható korrekciós rekeszben és a kezelå által kiolvasható, SQ kiküldhetå számítógépnek fejléccel, vagy anélkül, SQ ha a méreteltérésre táréshatárt adtunk meg, a ciklus vizsgálatot végez a táréshatárra vonatkozóan és a kezelånek üzenetet ad ha a határt túllépte. A a G17 G106 Z Q S vagy T M H U W G18 G106 Y Q S vagy T M H U W vagy a G19 G106 X Q S vagy T M H U W utasítás a felület axiális mérésére szolgáló makrót hívja. A ciklus végén a tapintó a kiinduló helyzetbe tér vissza. Z, Y, X: a G17, G18, G19 által kiválasztott síkra meråleges tengely címe, amelyiken a felület névleges méretét adjuk meg. A méret a felså és alsó táréshatár számtani közepe kell legyen, ha U, vagy H címet (táréshatárvizsgálat) adunk meg. A kiválasztott síkra meråleges tengely címének kötelezå értéket adni. Q: az a maximális távolság amellyel a tapintó a megadott névleges méreten maximálisan túlmegy. Ha nincs megadva, értéke 10 mm (vagy 0.4 inch). Ha a megadott méretig nem tapintott hibát jelez. S: az S cím kitöltése jelzi, hogy a mérés után melyik munkadarab koordinátarendszer eltolását kell módosítani úgy, hogy az egybeessék a programozott mérettel: S=0 közös nullponteltolás S=1 G54 S=2 G55... S=6 G59 Ha T címmel együtt van kitöltve, hibát jelez, mert egyszerre hosszkorrekciót és nullponteltolást módosítani értelmetlen. M: egy nem használt geometriai sugárkorrekciós regiszter száma, ahová a névleges és tényleges méret közti különbség kerül eltárolásra, ha M címet kitöltöttük. A kijelölt rekeszbe került érték: pozitív, ha a névleges méreten fém van, negatív, ha a névleges méreten nincs fém. T: annak a szerszámhossz kopáskorrekciós regiszternek a száma amelyik értékét módosítani kell a felület megadott és mért értékébål számolt különbséggel, feltéve, hogy a kiadódó felületet azzal a szerszámkorrekcióval forgácsoltuk. 15

20 Ha S címmel együtt van kitöltve, hibát jelez, mert egyszerre hosszkorrekciót és nullponteltolást módosítani értelmetlen. H: a felület poziciójának tárése. H a teljes tárés értékének fele. Pl: ha a névleges pozíció /-0.3 akkor X19.9 H0.2-t kell programozni. Ha a tényleges méret kiesik a tárésbål a vezérlå üzenetet ad. U: felså táréshatár. Ha a felså táréshatár meg van adva, és a névleges méret és tényleges méret különbsége kívül esik ezen az értéken sem a szerszámhossz korrekciót sem a nullponteltolást nem módosítja, hanem üzenetet küld a kezelånek. Ezt a funkciót pl. szerszámtörés figyelésre lehet használni. W: W=1, és W=2 az adatátviteli funkciót aktivizálja. W1 esetén csak a felület névleges pozícióját, W2 esetén fejlécet és a felület névleges pozicióját adja ki. Az adatok kiadásának formátuma: WORK NOMINAL DEVIATION OFFSET NO POSITION FROM NOMINAL A méråciklus lehetséges kimenetei: SQ T címen megadott szerszámhossz kopásregiszter aktualizálása, SQ M címen megadott geometriai sugárkorrekciós regiszteren letárolva a hiba mértéke, SQ S címen megadott munkadarab koordinátarendszer eltolásának a mért felülethez való igazítása, SQ W címen megadott formátumban a mért pozíció kinyomtatva, vagy számítógépen eltárolva, SQ figyelmeztetés a kezelånek ha a H címen megadott tárésen kívül esik a darab, SQ figyelmeztetés a kezelånek, ha az U címen megadott tárésen kívül esik a méret. A ciklus által adott hibajelzések: FORMAT ERROR: ha a kiválasztott síkra meråleges tengelynek nincs érték adva, ha S és T cím egyidejáleg van kitöltve, ha S kisebb, mint 0, vagy nagyobb, mint 6, ha T, vagy M kisebb, mint 1, vagy nagyobb, mint 99, NO TOOL LENGTH: hosszkorrekció nincs beváltva STYLUS IN CONTACT: kontaktus mozgásinditás elått PROBE FAIL: nem tapintott NO MOVEMENT: nincs elmozdulás FALSE TRIGGER: tapintás közben megállt, de a tapintó nincs nyomva OUT OF POSITION: pozícióhiba A hibajelzés törlése után a programmondat megfelelå címét módosítani kell. A ciklus által adott üzenetek: OUT OF TOLERANCE: a darab kívül esik a H címen megadott tárésen UPPER TOL EXEEDED: a hiba nagyobb, mint az U címen megadott maximális tárés A program START gombra továbbmegy. A makró programszáma és neve: O9015(G106 AXIAL SURFACE) Beállítandó paraméter: 9046 G(9015)=106 A makró által hívott alprogramok: O9984(PROBE STATUS) O9985(IN POSITION CHECK) O9986(TIMER) A makró által hívott makrók: O9987(Z MEASURE) O9988(Y MEASURE) O9989(X MEASURE) A makróból hívott makrók szintfoglalása: 1. A makróból hívott alprogramok szintfoglalása: 2. 16

NCT 90T. Kezelési és Programozási leírás

NCT 90T. Kezelési és Programozási leírás NCT 90T Kezelési és Programozási leírás Gyártó és fejleszt: NCT Ipari Elektronikai kft. H1148 Budapest Fogarasi út 5-7 Postafiók: 1631 Bp. pf. 26 Telefon: (+36 1) 467 63 00 Telefax:(+36 1) 363 6605 E-mail:

Részletesebben

NCT 201M Kezelési leírás Alfa verzió a 2013.04.05-i SW változattól HONLAPRA verzió

NCT 201M Kezelési leírás Alfa verzió a 2013.04.05-i SW változattól HONLAPRA verzió NCT 201M Kezelési leírás Alfa verzió a 2013.04.05-i SW változattól HONLAPRA verzió 1 2 Copyright NCT 2013.04.19 E leírás tartalmára minden kiadói jog fenntartva. Utánnyomáshoz kivonatosan is engedélyünk

Részletesebben

NCT 201 Kezelési leírás Alfa verzió a 2013.04.05-i SW változattól HONLAPRA verzió

NCT 201 Kezelési leírás Alfa verzió a 2013.04.05-i SW változattól HONLAPRA verzió NCT 201 Kezelési leírás Alfa verzió a 2013.04.05-i SW változattól HONLAPRA verzió 1 2 Copyright NCT 2013.04.19 E leírás tartalmára minden kiadói jog fenntartva. Utánnyomáshoz kivonatosan is engedélyünk

Részletesebben

NC vezérlés, NC szerszámgép, CNC, (Computer) Numerical Control, számvezérlés

NC vezérlés, NC szerszámgép, CNC, (Computer) Numerical Control, számvezérlés A gyakorlat megnevezése: CNC PROGRAMOZÁS Száma: 13 Tananyag Jegyzetben: 142-192 oldal A gyakorlat célja és megszerzendo ismeretek: Alapveto CNC programozási ismeretek megszerzése, programfuttatás CNC szerszámgépen

Részletesebben

SSCNC OKTATÓPROGRAM KEZELÉSE

SSCNC OKTATÓPROGRAM KEZELÉSE 1. Telepítés: SSCNC OKTATÓPROGRAM KEZELÉSE 1.1. Legújabb SSCNC programok letöltése http://cncedu.hu/hu/letoltesek-t10/szoftverek-t8/ www.swansc.com/en/download/index.htm Válassza ki az SSCNC SIMULATION

Részletesebben

SIEMENS KÉPERNYŐ JACZKIM LÁSZLÓ CNC SZERSZÁMGÉPEK

SIEMENS KÉPERNYŐ JACZKIM LÁSZLÓ CNC SZERSZÁMGÉPEK SINUMERIK SIEMENS SIEMENS KÉPERNYŐ JACZKIM LÁSZLÓ CNC SZERSZÁMGÉPEK CNC szerszámgépek Dudás László-Valászik Árpád Forgácsolási technológia I Műszaki könyvkiadó 1984 Herman Wellers* Norbert Kerp * Fritz

Részletesebben

Kövesse végig a leckéket, hogy maximálisan elsajátítsa a szoftver újdonságait. 1. gyakorlat Megjelenítés oldalferdeség szerint

Kövesse végig a leckéket, hogy maximálisan elsajátítsa a szoftver újdonságait. 1. gyakorlat Megjelenítés oldalferdeség szerint V1075U 10.75 verzió, frissítési tanfolyam Tematika Ezen leckék célja az, hogy bemutassa a felhasználóknak, hogy hogyan alkalmazhatóak leghatékonyabban az EdgeCAM 10.50 és 10.75 verziójában található fejlesztések.

Részletesebben

Egyszerűbben esztergálni ShopTurn- nel. SINUMERIK Operate. SinuTrain Egyszerűbben esztergálni ShopTurn-nel. Bevezetés 1

Egyszerűbben esztergálni ShopTurn- nel. SINUMERIK Operate. SinuTrain Egyszerűbben esztergálni ShopTurn-nel. Bevezetés 1 Egyszerűbben esztergálni ShopTurn- nel SINUMERIK Operate SinuTrain Egyszerűbben esztergálni ShopTurn-nel Oktatási segédlet Bevezetés 1 Előnyök, ha ShopTurn-nel dolgozunk 2 Ezzel minden működik 3 Alapok

Részletesebben

Oktatási segédlet. EMCO WinCTS oktatószoftver használata

Oktatási segédlet. EMCO WinCTS oktatószoftver használata PANNON EGYETEM Műszaki Informatika Kar Matematika Tanszék Oktatási segédlet EMCO WinCTS oktatószoftver használata Név: Milus Lajos informatikatanár MA levelező hallgató Veszprém 2010 2 Tartalomjegyzék:

Részletesebben

A keresett művelet vagy funkció leírását a tartalomjegyzék megfelelő sorára való kattintással lehet a legkönnyebben megtalálni.

A keresett művelet vagy funkció leírását a tartalomjegyzék megfelelő sorára való kattintással lehet a legkönnyebben megtalálni. Használati utasítás az elektronikus kézikönyvhöz A keresett művelet vagy funkció leírását a tartalomjegyzék megfelelő sorára való kattintással lehet a legkönnyebben megtalálni. 1. Mozgassa a kurzort az

Részletesebben

BAUSFT. Pécsvárad Kft. 7720 Pécsvárad, Pécsi út 49. Tel/Fax: 72/465-266 http://www.bausoft.hu. WinWatt

BAUSFT. Pécsvárad Kft. 7720 Pécsvárad, Pécsi út 49. Tel/Fax: 72/465-266 http://www.bausoft.hu. WinWatt BAUSFT Pécsvárad Kft. 7720 Pécsvárad, Pécsi út 49. Tel/Fax: 72/465-266 http://www.bausoft.hu WinWatt Fűtéstechnikai programcsomag épületenergetikai és optimalizáló modullal Épületfizikai számítások Téli

Részletesebben

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A WRYKRYS PROGRAMRENDSZERHEZ. kidolgozta: Ivana Velíšková

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A WRYKRYS PROGRAMRENDSZERHEZ. kidolgozta: Ivana Velíšková FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV A WRYKRYS PROGRAMRENDSZERHEZ Plzen, 2005 kidolgozta: Ivana Velíšková Felhasználói kézikönyv 2 Verzió: 2005/06 TARTALOM 1. BEVEZETŐ... 11 1.1 A RENDSZER MŰKÖDÉSÉHEZ SZÜKSÉGES HARDVER...

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv (v7.1.0.8 / 2015.07.10.) Kedves Felhasználó! Örömmel üdvözöljük Önt felhasználóink népes táborában meglátja, nem fogja megbánni, hogy a RoadRecord mellett döntött! A felhasználói

Részletesebben

ETRI S OFT ÉRLEGGYÁRTÓ KFT 6800, 30. (62) 246-657 (62) 249-765 2012-11-28 MS-ADT1

ETRI S OFT ÉRLEGGYÁRTÓ KFT 6800, 30. (62) 246-657 (62) 249-765 2012-11-28 MS-ADT1 METRISOFT MÉRLEGGYÁRTÓ KFT * 6800, Hódmezővásárhely Jókai u. 30. Tel.: (62) 246-657 Fax.: (62) 249-765 - Email: merleg@metrisoft.hu : Web: www.metrisoft.hu Utolsó mentés: 2012-11-28 MS-ADT1 Műszerkönyv

Részletesebben

Mechatronika. Modul 9: Gyors prototípusgyártás. Munkafüzet Jegyzet Oktatói segédlet. (Koncepció)

Mechatronika. Modul 9: Gyors prototípusgyártás. Munkafüzet Jegyzet Oktatói segédlet. (Koncepció) Mechatronika Modul 9: Gyors prototípusgyártás Munkafüzet Jegyzet Oktatói segédlet (Koncepció) dr in. Bogdan Dybaa, dr in. Tomasz Boratyski dr in. Jacek Czajka dr in. Tomasz Bdza dr in. Mariusz Frankiewicz

Részletesebben

Timex QUARTZ TM TECHNOLÓGIA

Timex QUARTZ TM TECHNOLÓGIA Timex Használati útmutató INTELLIGENT QUARTZ TM TECHNOLÓGIA W273-eu W268-eu W162-eu W257-eu Timex karóra Gyártó neve és címe: Timex Group Ltd. Cebu, Fülöp-szigetek Forgalmazó és szervizpont: Timex Group

Részletesebben

CT- E c o S T A T Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. TÁRGYI ESZKÖZ modul (költségvetési könyvelés)

CT- E c o S T A T Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer. TÁRGYI ESZKÖZ modul (költségvetési könyvelés) CT- E c o S T A T Gazdasági és Gazdálkodási Rendszer TÁRGYI ESZKÖZ modul (költségvetési könyvelés) Dokumentáció Frissítés dátuma: 2012.08.31. CompuTREND 1117 Budapest, Fehérvári út 84/A 06 (1) 353-96-50

Részletesebben

Visual Basic és Excel makrók

Visual Basic és Excel makrók Excel és Visual Basic 1. 1. Bevezetés Visual Basic és Excel makrók Az Excel táblázatkezelvel sok probléma megoldható a beépített függvények és eljárások segítségével. Vannak más problémák, amelyekre az

Részletesebben

1. Előszó... 10 2. CNC megmunkáló rendszerek ismertetése... 12 2.1 A rendszer részei... 12 2.2 Miért van szükség a Mach3-ra?... 13 3.

1. Előszó... 10 2. CNC megmunkáló rendszerek ismertetése... 12 2.1 A rendszer részei... 12 2.2 Miért van szükség a Mach3-ra?... 13 3. Fordította SZÁZVAI ATTILA 2007 1. Előszó... 10 2. CNC megmunkáló rendszerek ismertetése... 12 2.1 A rendszer részei... 12 2.2 Miért van szükség a Mach3-ra?... 13 3. A Mach3 gépvezérlő szoftver áttekintése...

Részletesebben

AUTOCAD 2D ÉS 3D ALAPJAI (Kézirat)

AUTOCAD 2D ÉS 3D ALAPJAI (Kézirat) TERVEZÉS-INFORMATIKAI FÜZETEK TAKÁCS GYÖRGY DEMETER PÉTER AUTOCAD 2D ÉS 3D ALAPJAI (Kézirat) MISKOLCI EGYETEM SZERSZÁMGÉPEK TANSZÉKE 2002 TARTALOMJEGYZÉK 1 Az AutoCAD bemutatása... 5 1.1 A koordináta rendszerek

Részletesebben

Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3

Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3 Balance mérlegelő program Felhasználói kézikönyv BALANCE 1.3 1/63 Tartalomjegyzék 1. Bevezető...3 A rendszer rövid jellemzése...3 A program főbb tulajdonságai...3 2. A program használatba vétele...4 3.

Részletesebben

Épületfizikai és épületenergetikai számítások

Épületfizikai és épületenergetikai számítások Lasselsberger-Knauf Kft. 8200 Veszprém, Házgyári út 9. Postacím: 8202 Veszpém, Pf.: 723. Tel: 88/429-827, 424-024, 406-388 Fax: 88/429-687 Épületfizikai és épületenergetikai számítások 1.00 verzió A program

Részletesebben

Felhasználói szerződés a PROFITEL Kft. TAXAWIN szoftverre

Felhasználói szerződés a PROFITEL Kft. TAXAWIN szoftverre Felhasználói szerződés a PROFITEL Kft. TAXAWIN szoftverre Jelen dokumentum szerződésnek minősül a felhasználó és a PROFITEL Kft. között a TAXAWIN feldolgozó szoftver használatára. A szoftvercsomag tartalmazza

Részletesebben

H-1131 Budapest, Rokolya u. 1-13. Telefon/Fax: (36-1) 236-0765 / 236-0766 E-mail:mmgflow@mmgflow.hu Honlap: www.mmgflow.

H-1131 Budapest, Rokolya u. 1-13. Telefon/Fax: (36-1) 236-0765 / 236-0766 E-mail:mmgflow@mmgflow.hu Honlap: www.mmgflow. MMG FLOW MÉRÉSTECHNIKAI Kft. H-1131 Budapest, Rokolya u. 1-13. Telefon/Fax: (36-1) 236-0765 / 236-0766 E-mail:mmgflow@mmgflow.hu Honlap: www.mmgflow.hu FK 8500 FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV C - M A S S Intelligens

Részletesebben

inground Helymeghatározó rendszer (igps Használati utasítás

inground Helymeghatározó rendszer (igps Használati utasítás inground Helymeghatározó rendszer (igps ) Használati utasítás DIGITAL CONTROL INCORPORATED DCI Headquarters 19625 62 nd Ave. S., Suite B-103 Kent, Washington 98032 USA Tel 425 251 0559 / 800 288 3610 Fax

Részletesebben

RAJZOLÁS ÉS MODELLEZÉS AUTOCAD RELEASE 14 SEGÍTSÉGÉVEL

RAJZOLÁS ÉS MODELLEZÉS AUTOCAD RELEASE 14 SEGÍTSÉGÉVEL PÉTER SZABÓ ISTVÁN: RAJZOLÁS ÉS MODELLEZÉS AUTOCAD RELEASE 14 SEGÍTSÉGÉVEL Posztszekunderi jegyzet másodéves élelmiszeripari gépészmérnök-hallgatók részére Lektorálta: JAKUBEK LAJOS okl. gépészmérnök,

Részletesebben

AMBER. Automated Mapping of robot EnviRonment. Berecz Szabolcs Kovács Róbert Kúthy Előd Zoltán

AMBER. Automated Mapping of robot EnviRonment. Berecz Szabolcs Kovács Róbert Kúthy Előd Zoltán AMBER Automated Mapping of robot EnviRonment Berecz Szabolcs Kovács Róbert Kúthy Előd Zoltán Budapesti Műszaki Főiskola Neumann János Informatikai Főiskolai Kar Intelligens Automatizált Rendszerek szakirány

Részletesebben

Printer/Scanner Unit Type 2045

Printer/Scanner Unit Type 2045 Printer/Scanner Unit Type 2045 Felhasználói kézikönyv Szkenner kézikönyv 1 2 3 4 5 6 7 8 Hálózati szkenner Elõkészületek a hálózati szkennerként történõ használathoz Az eredeti dokumentumok elhelyezése

Részletesebben

Infotéka Cash kézikönyv. 2008... Infotéka Kft.

Infotéka Cash kézikönyv. 2008... Infotéka Kft. Infotéka Cash kézikönyv I Cash 2000 Tartalomjegyzék 2 Fejezet I Kezdő lépések 1 A program telepítése... 2 2 Cég létrehozás,... nyitás, cég törlése 7 3 regisztrálás... 10 4 Évnyitás... 12 15 Fejezet II

Részletesebben