NCT M. Kiegészítés a Programozási Utasítás hoz MérÅciklusok Digitalizálás

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "NCT M. Kiegészítés a Programozási Utasítás hoz MérÅciklusok Digitalizálás"

Átírás

1 NCT M Kiegészítés a Programozási Utasítás hoz MérÅciklusok Digitalizálás

2 Gyártó és fejlesztå: NC Technika kft. Levélcím: : 1631 Bp. pf.26 Telefax: F (+36 1) Telefon/modem(9600N81): F (+36 1)

3 Tartalomjegyzék 3.0 programverzió 1 MérÅciklusok A méråciklusokról általában Biztonsági pozícionálás tapintóval Tapintó radiális hibájának kalibrálása Általános megfontolások A G102 makró leírása A stílusgömb rádiuszának kalibrálása Általános megfontolások A G103 makró leírása Tapintó hosszának kalibrálása Általános megfontolások A G104 makró leírása Felület radiális mérése Felület axiális mérése BelsÅ sarok helyzete KülsÅ sarok helyzete Zseb / váll mérése Furat / csap mérése Digitalizáló ciklusok A digitalizáló ciklusokról általában Derékszögá digitalizáló ciklus Budapest, February 2, 2004 MERES.WP

4 Copyright NCT February 2, 2004 E leírás tartalmára minden kiadói jog fenntartva. Utánnyomáshoz kivonatosan is engedélyünk megszerzése szükséges. A leírást a legnagyobb körültekintéssel állítottuk össze és adatait gondosan ellenåriztük, azonban az esetleges hibákért vagy téves adatokért és az ebbål eredå károkért felelåsséget nem vállalunk. Amennyiben a leírásból nem kap egyértelmá választ kérdéseire, kérjük forduljon bizalommal szakembereinkhez, hogy az Ön segítségére siethessünk. Ez a kézikönyv WordPerfect 5.1 szövegszerkesztåvel készült.

5 1 MérÅciklusok 1.1 A méråciklusokról általában A méråciklusok üzembehelyezése Az alábbiakban leírt méråciklusok makrókból és alprogramokból álló programrendszerek, amelyek az NCT90M vezérléseken futtathatók. Mivel ezek a programok a vezérlés operatív tárában vannak, számítógéprål betölthetåk, és kiolvashatók. A méråciklusok üzembehelyezésekor a következå makrókat és alprogramokat kell a vezérlésbe betölteni: O9010 (G101 PROTECTED POSITIONING) O9011 (G102 CAL. RADIAL DATUM) O9012 (G103 CAL. BALL RADIUS) O9013 (G104 CAL. AXIAL DATUM) O9014 (G105 RADIAL SURFACE) O9015 (G106 AXIAL SURFACE) O9016 (G107 INTERNAL CORNER) O9017 (G108 EXTERNAL CORNER) O9018 (G109 WEB/POCKET) O9019 (G110 BORE/BOSS) O9983 (INCH METRIC CONVERTER) O9984 (PROBE STATUS) O9985 (IN POSITION CHECK) O9986 (TIMER) O9987 (Z MEASURE) O9988 (Y MEASURE) O9989 (X MEASURE) Az elså 10 program O9010 tål O9019 ig a felhasználó által hívható makrók amelyek részletes leírását és használatuk módját az alábbi fejezetek tartalmazzák. Az O9983 tól O9989 ig terjedå számú programok az elåbbi makrókból hívódó alprogramok, illetve makrók. A programok betöltése után a 9041 G(9010) G(9019) paraméterekre et kell írni, hogy a megfelelå programszámú makrók a megfelelå G kódra hívódjanak. Ha a makrók nyomtatási szolgáltatását is igénybe akarjuk venni, akkor kapjuk a G105, G106, G109, G110 leírásában jelzett formátumot, ha a MACRO paramétercsoport 9143 PRNT paraméterét 1-be állítjuk. Az adott gép PLC programjába a tapintóval kapcsolatos biztonsági és egyéb funkciókat be kell építeni. Abban az esetben, ha a tapintó be, illetve kikapcsolását centrifugálkapcsoló végzi az M59: bekapcsolás orientálással, illetve az M55: tapintó kikapcsolás funkciót ki kell építeni a vezérlån. A tapintót a megfelelå csatolóelektronika közbeiktatásával a vezérléshez hozzá kell kábelezni. A szerszámgéppel szemben támasztott minimális követelmény, hogy a gép fåorsója orientálható legyen. FÅorsó orientáció nélkül a méråciklusok nem használhatók. A #510 makróváltozóra 0 t kell írni, ha a fåorsó nem indexálható, illetve, ha igen, annak az M funkciónak a kódját, amelyikre a fåorsó 180 fokot fordul el. 1

6 A globális változók használata méråciklusok alkalmazása esetén A méråciklusok a megfelelå számítási feladatok elvégzése érdekében átmenetileg az alábbi, megårzésre nem kerülå globális változókat használják: #100...#130 A méråciklusok lefutása után a fenti változók szabadon használhatók, továbbiakban nincs rájuk szükség. A kikapcsolás után is megårzådå globális makróváltozók közül a méråciklusok az alábbi változókat használják: #500...#510 Ezek a változók a tapintó kalibrációs értékeit tartalmazzák, ezeknek a változóknak a használata a továbbiakban tilos. A #3001 belså óra a méråciklusok során fel van használva. Inch - metrikus programozás A méråciklusok szabadon használhatók inches és metrikus adatmegadással is. A tapintó kalibrációs értékei automatikusan átszámításra kerülnek egyik mértékrendszerrål a másikra. Vigyázni arra kell, hogy a tapintó teljes kalibrációja ugyanabban a mértékrendszerben történjék. A tapintóciklus Az O O9989 tapintóciklus háromlépéses mozgást végez. ElsÅ lépésben nagy sebességgel rátapint a mérendå felületetre, majd ha a tapintó jelt adott megáll. Ezután irányt vált és egy közepes sebességgel elhagyja a felületet. Ezután ismét irányt vált, és egy nagyon kis sebességgel pontosan megméri a felület pozícióját. EZEK A PROGRAMOK AZ NCT KFT KIZÁRÓLAGOS TULAJDONÁT KÉPEZIK, AZOKAT AZ NCT KFT ENGEDÉLYE NÉLKÜL SEM HASZNÁLNI, SEM TERJESZTENI NEM SZABAD. ENNEK MINDEN KÖVETKEZMÉNYE AZ ILLEGÁLIS FELHASZNÁLÓT SÚJTJA. 2

7 1.2 Biztonsági pozícionálás tapintóval A G101 X Y Z F makrómondattal biztonsági pozícionálást végezhetünk, ha a tapintó a fåorsóban van. X, Y, Z koordinátákon a végpozíciók értékét adhatjuk meg inkrementálisan, vagy abszolút értékben, F címen pedig az elåtolást, amivel mozogni akarunk. Ha F címnek nem adunk értéket a tapintó 1500 mm/perc, vagy 60 in/perc sebességgel fog mozogni az alkalmazott mértékrendszer függvényében. A méråmakrók indítása elått a kívánt pozícióba ezzel az utasítással hozzuk a tapintót. MielÅtt a mozgást indítjuk a tapintó hosszkorrekcióját le kell hívni. A mozgás indítása elått a pozícionáló makró megvizsgálja, hogy hosszkorrekció van-e beváltva. Ha nincs hibajelzést ad. Mozgásindítás elått még megvizsgálja, hogy a tapintó nincs-e nyomva. Ha igen hibajelzést ad. A mozgás során a tapintó állapotát állandóan figyeli a vezérlés. Ha a tapintó beleütközik valamilyen akadályba a mozgás megáll és a vezérlés hibajelzést ad. A G101 makró végrehajtása során elåforduló hibajelzések: NO TOOL LENGTH: hosszkorrekció nincs beváltva PATH OBSTRUCTED: a stílus elütött valamit mozgás közben STYLUS IN CONTACT: tapintó nyomva mozgásindítás elått FALSE TRIGGER: tapintás közben megállt, de a tapintó nincs nyomva OUT OF POSITION: pozícióhiba A makró programszáma és neve: O9010(G101 PROTECTED POSITIONING) Beállítandó paraméter: 9041 G(9010)=101 A makró által hívott alprogramok: O9984(PROBE STATUS) O9985(IN POSITION CHECK) O9986(TIMER) A makróból hívott makrók szintfoglalása: nincs. A makróból hívott alprogramok szintfoglalása: 2. 3

8 1.3 Tapintó radiális hibájának kalibrálása Általános megfontolások Ahhoz, hogy a tapintóval pontosan mérni tudjunk ismerni kell, hogy a tapintó stílusgömbjének középpontja mekkora távolságra van a gép fåorsójának középvonalától. Ezt az eltérést nevezzük a tapintó radiális hibájának, vagy excentricitásának. Az így megállapított excentricitási hibát a különbözå méråprogramok a méretek, illetve pozíciók megállapításához figyelembe veszik. A tapintó radiális hibájának kalibrálására szolgáló makró a G102 kóddal hívható. A kalibrálást kétféleképp végezhetjük el. Kalibrálás, ha a fåorsó nem indexálható A #510 makróváltozóra írjunk 0-t a BEÁLLÍT üzemmódban. (#510=0) Munkáljunk meg a gépen egy furatot, aminek az átméråje legyen nagyobb, mint 20 mm. A megmunkálás végså fázisában ütåkéssel (egyélá kiesztergálófejjel) símítsuk a furatot, azért, hogy a furat és a fåorsó tengelye közötti egybeesés minél tökéletesebb legyen, illetve, hogy a furat köralakúsága minél jobb legyen. A mávelet elvégzése után a lehetå leghamarabb végezzük el a kalibrálást a håmozgások hatásának minél jobb kiszárése érdekében. A ciklus megméri a tapintóval a furat középpontját és a mért és programozott középpont közötti eltérésbål számítja ki a tapintó radiális hibáját. Kalibrálás, ha a fåorsó indexálható A #510 makróváltozóra írjuk be annak az M kódnak az értékét, amelynek hatására a fåorsó 180 fokkal elfordul. A beállítást egy kalibrálógyárável végezhetjük. A ciklus a fåorsó orientált állapotában megméri a gyárá középpontját, majd elforgatja a fåorsót 180 fokkal, és így is megméri azt. A két mérésbål számítja ki a tapintó radiális hibáját. A tapintó radiális kalibrálását a következå esetekben kell elvégezni: SQ a tapintó üzembehelyezésekor, SQ stílus, stílusgömb cseréje után, SQ törés után, SQ idåszakosan ellenårzés céljából, SQ ha a gépen a fåorsó iránya megváltozik (pl.: horizontális megmunkálásról vertikálisra térünk át, vagy fordítva). Az így megmért értékeket a következå, kikapcsolás után is megårzésre kerülå makróváltozókon tárolja el a kalibráló program: #504: a tapintó radiális hibája (excentricitása) a kiválasztott sík elså tengelyén (G17: X, G18: Z, G19: Y) #505: a tapintó radiális hibája (excentricitása) a kiválasztott sík második tengelyén (G17: Y, G18: X, G19: Z) 4

9 1.3.2 A G102 makró leírása A G102 D utasítás a tapintó radiális hibájának kalibrálására szolgáló makrót indítja. A ciklus végén a tapintó a kiinduló helyzetbe tér vissza. D a furat, vagy etalongyárá hozzávetåleges átméråje. A radiális hiba kalibrálásához a pontos érték ismerete nem szükséges. Kitöltése kötelezå, ellenkezå esetben hibát jelez. A ciklus a megadott D-bÅl adódó mérethez hozzáad 10 mm-t, vagy 0.4 inchet és eddig a határig próbál tapintani. Ha nem talál falat hibát jelez. Axiális irányban a tapintó hosszát olyan pontossággal kell ismernünk, hogy a tapintó stílusgömbje teljesen belemerüljön a furatba, vagy etalongyárábe. A makró a G17, G18, G19 által kiválasztott síkban végzi el a kalibrálást. A kalibrálás eredménye a #504, #505 makróváltozókon jelenik meg. A G102 makró végrehajtása során elåforduló hibajelzések: FORMAT ERROR: ha a D cím nincs kitöltve NO TOOL LENGTH: STYLUS IN CONTACT: hosszkorrekció nincs beváltva kontaktus mozgásindítás elått PROBE FAIL: nem tapintott NO MOVEMENT: a programozott adatokból nam adódott ki elmozdulás FALSE TRIGGER: tapintás közben megállt, de a tapinto nincs nyomva OUT OF POSITION: pozícióhiba A makró programszáma és neve: O9011(G102 CAL. RADIAL DATUM) Beállítandó paraméter: 9042 G(9011)=102 A makró által hívott alprogramok: O9984(PROBE STATUS) O9985(IN POSITION CHECK) O9986(TIMER) A makró által hívott makrók: O9987(Z MEASURE) O9988(Y MEASURE) O9989(X MEASURE) A makróból hívott makrók szintfoglalása: 1. A makróból hívott alprogramok szintfoglalása: 2. Példa a makró alkalmazására: Ha a fåorsó nem indexálható: %O0102(RADIALIS HIBA KALIBRALASA) G54 G17 G90 G40 G0 X20 Y30 fúrás és kalibrálás az X-Y síkban T1 1. fúró lehívása G43 Z10 H1... furat megmunkálása X20 Y30 pozícióban... M19 fåorsó orientálás T98 tapintó beváltása T98 címre való hivatkozással G43 Z100 H98 tapintó hosszkorrekciójának figyelembe vétele H98 címen G101 X20 Y30 biztonsági pozícionálás a furat középpontjára G101 Z-10 tapintó lesüllyesztése a furatba G102 D25 kalibráló makró hívása G0 Z100 tapintó visszahúzása a furatból M30 % 5

10 Ha a fåorsó indexálható A G54 koordinátarendszer nullpontját BEÁLLÍT üzemmódban 2-3 mm-es pontossággal állítsuk Z-X irányban az etalongyárá középpontjára. Az Y irányú nullpontot pedig a gyárá tetejére. %O0102(RADIALIS HIBA KALIBRALASA) G54 G18 G90 G40 G0 X0 Z0 kalibrálás a Z-X síkban M19 fåorsó orientálás T98 tapintó beváltása T98 címre való hivatkozással G43 Y100 H98 tapintó hosszkorrekciójának figyelembe vétele H98 címen G101 Y-10 tapintó lesüllyesztése a furatba G102 D25 kalibráló makró hívása G0 Y100 tapintó visszahúzása a gyárábål M30 % 6

11 1.4 A stílusgömb rádiuszának kalibrálása Általános megfontolások A mérések pontossága érdekében a stílusgömb rádiuszát pontosan meg kell állapítani mindkét radiális irányú tengelyen pozitív és negatív irányban is. A mérést egy etalongyárável kell elvégezni, amelynek a pontos átméråjét ismerjük. A mérés pontossága érdekében az etalongyárá átméråje legyen a lehetå legnagyobb, de legalább 25 mm. A makrót a tapintó radiális hibájának kalibrálása után kell lefuttatni, mert ez a makró már a radiális hibát figyelembe veszi. A mérés elått a gyárá középpontját ±10 mm ( illetve ±0.4 in) pontossággal kell meghatározni. A mérés folyamán a makró elså lépésben meghatározza az etalongyárá középpontját, majd a középpontból kiindulva a második menetben a radiális irányú gömbsugarakat. A kalibrálást a G17, G18, G19 által kiválasztott síkban végzi. A stílusgömb rádiuszának kalibrálását a következå esetekben kell elvégezni: SQ a tapintó üzembehelyezésekor, SQ stílus, stílusgömb cseréje után, SQ törés után, SQ idåszakosan ellenårzés céljából, SQ ha a gépen a fåorsó iránya megváltozik (pl.: horizontális megmunkálásról vertikálisra térünk át, vagy fordítva). Az így megmért értékeket a következå, kikapcsolás után is megårzésre kerülå makróváltozókon tárolja el a kalibráló program: #500: a stílusgömb rádiusza a kiválasztott sík 1. tengelyén + irányban (G17: X+, G18: Z+, G19: Y+) #501: a stílusgömb rádiusza a kiválasztott sík 1. tengelyén - irányban (G17: X-, G18: Z-, G19: Y-) #502: a stílusgömb rádiusza a kiválasztott sík 2. tengelyén + irányban (G17: Y+, G18: X+, G19: Z+) #503: a stílusgömb rádiusza a kiválasztott sík 2. tengelyén - irányban (G17: Y-, G18: X-, G19: Z-) A G103 makró leírása A G103 D utasítás a stílusgömb rádiuszának kalibrálására szolgáló makrót indítja. A ciklus végén a tapintó a kiinduló helyzetbe tér vissza. D a furat, vagy etalongyárá pontos átméråje. Kitöltése kötelezå, ellenkezå esetben hibát jelez. A ciklus a megadott D-bÅl adódó mérethez hozzáad 10 mm-t, vagy 0.4 inchet és eddig a határig próbál tapintani. Ha nem talál falat hibát jelez. Axiális irányban a tapintó hosszát olyan pontossággal kell ismernünk, hogy a tapintó stílusgömbje teljesen belemerüljön a furatba, vagy etalongyárábe. A makró a G17, G18, G19 által kiválasztott síkban végzi el a kalibrálást. A kalibrálás eredménye a #500, #501, #502, #503 makróváltozókon jelenik meg. A G103 makró végrehajtása során elåforduló hibajelzések: FORMAT ERROR: ha a D cím nincs kitöltve 7

12 NO TOOL LENGTH: STYLUS IN CONTACT: PROBE FAIL: NO MOVEMENT: FALSE TRIGGER: OUT OF POSITION: hosszkorrekció nincs beváltva kontaktus mozgásindítás elått nem tapintott a programozott adatokból nam adódott ki elmozdulás tapintás közben megállt, de a tapinto nincs nyomva pozícióhiba A makró programszáma és neve: O9012(G103 CAL. BALL RADIUS) Beállítandó paraméter: 9043 G(9012)=103 A makró által hívott alprogramok: O9984(PROBE STATUS) O9985(IN POSITION CHECK) O9986(TIMER) A makró által hívott makrók: O9987(Z MEASURE) O9988(Y MEASURE) O9989(X MEASURE) A makróból hívott makrók szintfoglalása: 1. A makróból hívott alprogramok szintfoglalása: 2. Példa a makró alkalmazására: %O0103(STILUSGOMB KALIBRALASA) G54 G17 G90 G40 G0 X0 Z0 kalibrálás az X-Y síkban M19 fåorsó orientálás T98 tapintó beváltása T98 címre való hivatkozással G43 Z100 H98 tapintó hosszkorrekciójának figyelembe vétele H98 címen G101 Z-10 tapintó lesüllyesztése a furatba G103 D50 kalibráló makró hívása G0 Z100 tapintó visszahúzása a gyárábål M30 % 8

13 1.5 Tapintó hosszának kalibrálása Általános megfontolások A mérések megkezdése elått meg kell állapítani a tapintó pontos hosszát. ElÅször ki kell jelölni egy alkalmas hosszkorrekciós rekeszt, amelyen a tapintó hosszkorrekcióját akarjuk tárolni. Ezután valahányszor az alkatrészprogramban a tapintó kerül beváltásra ezt a hosszkorrekciót kell lehívni. A tapintó hosszának bemérésénél figyelembe kell venni, hogy az adott gépen alkalmazott szerszámhossz korrekciók a szerszám fåorsóból való kinyúlásával egyenlåk, vagy a fåorsó irányú tengely nullponteltolását tartalmazzák. Ha a hosszkorrekció a fåorsóból való kinyúlás Állapítsuk meg egy felület, pl. a G103 makrónál említett etalongyárá tetejének pontos, a fåorsó tengelyének irányába eså helyzetét. Mivel a tapintó hosszát a gyárá érintésével tudjuk meghatározni, lényeges, hogy a megérintendå felület helyzetét pontosan bemérjük. A megfelelå koordinátarendszer kiválasztásával a helyzetet a MUNKADARAB NULLPONT BEMÉRÉS üzemmódban közöljük a vezérlåvel. Ezután a kiválasztott hosszkorrekciós regiszterre írjuk be a tapintó hozzávetåleges kinyúlását, legalább ±5 mm pontossággal. A kalibrálóciklust futtassuk le. Mivel a mérés nem munkadarabfüggå, a kalibrálást csak speciális esetekben kell újra elvégezni. 9

14 Ha a hosszkorrekció nullponteltolással egyenlå HOSSZKORREKCIÓ BEMÉRÉS üzemmódban érintsük meg a tapintóval az ismert koordinátájú felületet, és ezt az értéket írjuk be a kijelölt koordinátára, hogy a vezérlés kiszámítsa a hosszkorrekciót. Ezután futtassuk le a kalibrálóciklust. Valahányszor a szerszámainkat újra mérjük, a tapintó hosszát is újra kell kalibrálni, értelemszeráen annak az ismert méretá felületnek ütköztetve, amelyhez a többi szerszámot is mérjük. A kalibrálást a G17, G18, G19 által kiválasztott síkban végzi. A tapintó hosszának kalibrálását a következå esetekben kell elvégezni: SQ a tapintó üzembehelyezésekor, SQ stílus, stílusgömb cseréje után, SQ törés után, SQ idåszakosan ellenårzés céljából, SQ ha a gépen a fåorsó iránya megváltozik (pl.: horizontális megmunkálásról vertikálisra térünk át, vagy fordítva). A a A G104 makró leírása G17 G104 Z T G18 G104 Y T vagy a G19 G104 X T utasítás a tapintó hosszának kalibrálására szolgáló makrót indítja. A ciklus végén a tapintó a kiinduló helyzetbe tér vissza. Z, Y, X címen adjuk meg az ismert méretá felület pontos pozícióját, T címen adjuk meg annak a korrekciós rekesznek a számát, amelyiken a tapintó hosszát tárolni akarjuk. Ha a kiválasztott síkra meråleges tengelyhez tartozó címnek, vagy T-nek nem adunk értéket a vezérlå hibát jelez. Ha a ciklus során a megadott szint alatt 10 mm-re, (0.4 inchre) nem talál felületet szintén hibát jelez. A mérés eredménye a T címen megadott hosszkorrekciós regiszterben jelentkezik. 10

15 A G104 makró végrehajtása során elåforduló hibajelzések: FORMAT ERROR: ha a kiválasztott síkra meråleges tengely címe, vagy T cím nincs kitöltve, ha T negatív, 0, vagy nagyobb, mint 99 NO TOOL LENGTH: STYLUS IN CONTACT: hosszkorrekció nincs beváltva kontaktus mozgásindítás elått PROBE FAIL: nem tapintott NO MOVEMENT: a programozott adatokból nam adódott ki elmozdulás FALSE TRIGGER: tapintás közben megállt, de a tapinto nincs nyomva OUT OF POSITION: pozícióhiba A makró programszáma és neve: O9013(G104 CAL. AXIAL DATUM) Beállítandó paraméter: 9044 G(9013)=104 A makró által hívott alprogramok: O9984(PROBE STATUS) O9985(IN POSITION CHECK) O9986(TIMER) A makró által hívott makrók: O9987(Z MEASURE) O9988(Y MEASURE) O9989(X MEASURE) A makróból hívott makrók szintfoglalása: 1. A makróból hívott alprogramok szintfoglalása: 2. Példa a makró alkalmazására: %O0104(TAPINTO HOSSZANAK KALIBRALASA) G54 G17 G90 G40 G0 X0 Y0 kalibrálás a Z tengely mentén M19 fåorsó orientálás T98 tapintó beváltása T98 címre való hivatkozással G43 Z100 H98 tapintó hosszkorrekciójának figyelembe vétele H98 címen G104 Z20 T98 kalibráló makró hívása M30 % 11

16 1.6 Felület radiális mérése Ez a makró a kiválasztott síkra meråleges, a sík egyik tengelyével, és a tapintó szárával párhuzamos felület mérésére alkalmas. A ciklus felhasználható: SQ a munkadarab koordinátarendszer bemérésére pl. a megmunkálás megkezdése elått, SQ a felület pontos pozíciójának meghatározására megmunkálás után. A megmért adattal: SQ módosítható tetszåleges nullponteltolás, SQ szerszámsugár korrekció. A névleges és aktuális méret közti különbség: SQ eltárolható korrekciós rekeszben és a kezelå által kiolvasható, SQ kiküldhetå számítógépnek fejléccel, vagy anélkül, SQ ha a méreteltérésre táréshatárt adtunk meg, a ciklus vizsgálatot végez a táréshatárra vonatkozóan és a kezelånek üzenetet ad ha a határt túllépte. A a G17 G105 X vagy Y Z R Q S vagy T M H U W G18 G105 Z vagy X Y R Q S vagy T M H U W vagy a G19 G105 Y vagy Z X R Q S vagy T M H U W utasítás a felület radiális mérésére szolgáló makrót hívja. A ciklus végén a tapintó a kiinduló helyzetbe tér vissza. X, Y, Z: a kiválasztott sík egyik tengelye, amelyiken a felület névleges méretét adjuk meg. A méret a felså és alsó táréshatár számtani közepe kell legyen, ha U, vagy H címet (táréshatárvizsgálat) adunk meg. A kiválasztott sík egyik tengelyének kötelezå értéket adni. Z, Y, X: a tapintó tengelye. Ennek a címnek a kitöltése jelzi, hogy mérés elått ki kell állni radiálisan a megadott felülettål R távolságra, majd axiálisan lesüllyeszteni a tapintót az axiális tengelycímen megadott értékig. Kitöltése nem kötelezå, ha elhagyjuk a tapintót nem süllyeszti tengelyirányban, hanem mindjárt a megadott felületre áll radiális irányban. R: kiállásnál a programozott széltål R távolságú ráhagyással áll ki a tapintó. Ha nincs kitöltve értékét 5 mm-nek (vagy 0.2 inchnek) veszi a vezérlå. Q: az a maximális távolság amellyel a tapintó a megadott névleges méreten maximálisan túlmegy. Ha nincs megadva, értéke 10 mm (vagy 0.4 inch). Ha a megadott méretig nem tapintott hibát jelez. S: az S cím kitöltése jelzi, hogy a mérés után melyik munkadarab koordinátarendszer eltolását kell módositani úgy, hogy az egybeessék a programozott mérettel: S=0 közös nullponteltolás S=1 G54 12

17 S=2 G55... S=6 G59 Ha T címmel együtt van kitöltve, hibát jelez, mert egyszerre sugárkorrekciót és nullponteltolást módosítani értelmetlen. M: egy nem használt geometriai sugárkorrekciós regiszter száma, ahová a névleges és tényleges méret közti különbség kerül eltárolásra, ha M címet kitöltöttük. A kijelölt rekeszbe került érték: pozitív, ha a névleges méreten fém van, negatív, ha a névleges méreten nincs fém. T: annak a szerszámsugár kopáskorrekciós regiszternek a száma amelyik értékét módosítani kell a felület megadott és mért értékébål számolt különbséggel, feltéve, hogy a kiadódó felületet azzal a szerszámkorrekcióval forgácsoltuk. Ha S címmel együtt van kitöltve, hibát jelez, mert egyszerre sugárkorrekciót és nullponteltolást módosítani értelmetlen. H: a felület poziciójának tárése. H a teljes tárés értékének fele. Pl: ha a névleges pozíció /-0.3 akkor X19.9 H0.2-t kell programozni. Ha a tényleges méret kiesik a tárésbål a vezérlå üzenetet ad. U: felså táréshatár. Ha a felså táréshatár meg van adva, és a névleges méret és tényleges méret különbsége kívül esik ezen az értéken sem a szerszámsugár korrekciót sem a nullponteltolást nem módosítja, hanem üzenetet küld a kezelånek. Ezt a funkciót pl. szerszámtörés figyelésre lehet használni. W: W=1, és W=2 az adatátviteli funkciót aktivizálja. W1 esetén csak a felület névleges pozícióját, W2 esetén fejlécet és a felület névleges pozicióját adja ki. Az adatok kiadásának formátuma: WORK NOMINAL DEVIATION OFFSET NO POSITION FROM NOMINAL A méråciklus lehetséges kimenetei: SQ T címen megadott szerszámsugár kopásregiszter aktualizálása, SQ M címen megadott geometriai sugárkorrekciós regiszteren letárolva a hiba mértéke, SQ S címen megadott munkadarab koordinátarendszer eltolásának a mért felülethez való igazítása, SQ W címen megadott formátumban a mért pozíció kinyomtatva, vagy számítógépen eltárolva, SQ figyelmeztetés a kezelånek ha a H címen megadott tárésen kívül esik a darab, SQ figyelmeztetés a kezelånek, ha az U címen megadott tárésen kívül esik a méret. A ciklus által adott hibajelzések: FORMAT ERROR: ha a kiválasztott sík egyik tengelyének sincs érték adva, ha S és T cím egyidejáleg van kitöltve, ha S kisebb, mint 0, vagy nagyobb, mint 6, ha T, vagy M kisebb, mint 1, vagy nagyobb, mint 99, NO TOOL LENGTH: hosszkorrekció nincs beváltva STYLUS IN CONTACT: kontaktus mozgásinditás elått PROBE FAIL: nem tapintott NO MOVEMENT: nincs elmozdulás FALSE TRIGGER: tapintás közben megállt, de a tapintó nincs nyomva OUT OF POSITION: pozícióhiba A hibajelzés törlése után a programmondat megfelelå címét módosítani kell. A ciklus által adott üzenetek: OUT OF TOLERANCE: a darab kívül esik a H címen megadott tárésen UPPER TOL EXEEDED: a hiba nagyobb, mint az U címen megadott maximális tárés 13

18 A program START gombra továbbmegy. A makró programszáma és neve: O9014(G105 RADIAL SURFACE) Beállítandó paraméter: 9045 G(9014)=105 A makró által hívott alprogramok: O9984(PROBE STATUS) O9985(IN POSITION CHECK) O9986(TIMER) A makró által hívott makrók: A makróból hívott makrók szintfoglalása: 1. A makróból hívott alprogramok szintfoglalása: 2. O9010(G101 PROTECTED POSITIONING) O9987(Z MEASURE) O9988(Y MEASURE) O9989(X MEASURE) Példa a makró alkalmazására: %O0105(MARAS) G54 G17 G90 G40... X-Y sík 1. munkadarab koordinátarendszer... programmondatok... M19 fåorsó orientálás T98 tapintó beváltása T98 címre való hivatkozással G43 Z100 H98 tapintó hosszkorrekciójának figyelembe vétele H98 címen G101 Z10 tapintó lesüllyesztése G105 X50 Z-10 S1 G54 X irányú nullpontjának pontos meghatározása G0 Z100 tapintó visszahúzása G41 D1 megmunkálás G40 M19 fåorsó orientálás T98 tapintó beváltása T98 címre való hivatkozással G43 Z100 H98 tapintó hosszkorrekciójának figyelembe vétele H98 címen G101 Z10 tapintó lesüllyesztése G105 X50 Z-10 T1 H0.3 a megmunkált felület mérése és a D1 korrekció módosítása, hibajelzés kérése, ha a táréshatáron kívül esik a méret G0 Z100 tapintó visszahúzása M30 % 14

19 1.7 Felület axiális mérése Ez a makró a kiválasztott síkkal párhuzamos, a tapintó tengelyére meråleges felület mérésére alkalmas. A ciklus felhasználható: SQ a munkadarab koordinátarendszer bemérésére pl. a megmunkálás megkezdése elått, SQ a felület pontos pozíciójának meghatározására megmunkálás után. A megmért adattal: SQ módosítható tetszåleges nullponteltolás, SQ szerszámhossz korrekció. A névleges és aktuális méret közti különbség: SQ eltárolható korrekciós rekeszben és a kezelå által kiolvasható, SQ kiküldhetå számítógépnek fejléccel, vagy anélkül, SQ ha a méreteltérésre táréshatárt adtunk meg, a ciklus vizsgálatot végez a táréshatárra vonatkozóan és a kezelånek üzenetet ad ha a határt túllépte. A a G17 G106 Z Q S vagy T M H U W G18 G106 Y Q S vagy T M H U W vagy a G19 G106 X Q S vagy T M H U W utasítás a felület axiális mérésére szolgáló makrót hívja. A ciklus végén a tapintó a kiinduló helyzetbe tér vissza. Z, Y, X: a G17, G18, G19 által kiválasztott síkra meråleges tengely címe, amelyiken a felület névleges méretét adjuk meg. A méret a felså és alsó táréshatár számtani közepe kell legyen, ha U, vagy H címet (táréshatárvizsgálat) adunk meg. A kiválasztott síkra meråleges tengely címének kötelezå értéket adni. Q: az a maximális távolság amellyel a tapintó a megadott névleges méreten maximálisan túlmegy. Ha nincs megadva, értéke 10 mm (vagy 0.4 inch). Ha a megadott méretig nem tapintott hibát jelez. S: az S cím kitöltése jelzi, hogy a mérés után melyik munkadarab koordinátarendszer eltolását kell módosítani úgy, hogy az egybeessék a programozott mérettel: S=0 közös nullponteltolás S=1 G54 S=2 G55... S=6 G59 Ha T címmel együtt van kitöltve, hibát jelez, mert egyszerre hosszkorrekciót és nullponteltolást módosítani értelmetlen. M: egy nem használt geometriai sugárkorrekciós regiszter száma, ahová a névleges és tényleges méret közti különbség kerül eltárolásra, ha M címet kitöltöttük. A kijelölt rekeszbe került érték: pozitív, ha a névleges méreten fém van, negatív, ha a névleges méreten nincs fém. T: annak a szerszámhossz kopáskorrekciós regiszternek a száma amelyik értékét módosítani kell a felület megadott és mért értékébål számolt különbséggel, feltéve, hogy a kiadódó felületet azzal a szerszámkorrekcióval forgácsoltuk. 15

20 Ha S címmel együtt van kitöltve, hibát jelez, mert egyszerre hosszkorrekciót és nullponteltolást módosítani értelmetlen. H: a felület poziciójának tárése. H a teljes tárés értékének fele. Pl: ha a névleges pozíció /-0.3 akkor X19.9 H0.2-t kell programozni. Ha a tényleges méret kiesik a tárésbål a vezérlå üzenetet ad. U: felså táréshatár. Ha a felså táréshatár meg van adva, és a névleges méret és tényleges méret különbsége kívül esik ezen az értéken sem a szerszámhossz korrekciót sem a nullponteltolást nem módosítja, hanem üzenetet küld a kezelånek. Ezt a funkciót pl. szerszámtörés figyelésre lehet használni. W: W=1, és W=2 az adatátviteli funkciót aktivizálja. W1 esetén csak a felület névleges pozícióját, W2 esetén fejlécet és a felület névleges pozicióját adja ki. Az adatok kiadásának formátuma: WORK NOMINAL DEVIATION OFFSET NO POSITION FROM NOMINAL A méråciklus lehetséges kimenetei: SQ T címen megadott szerszámhossz kopásregiszter aktualizálása, SQ M címen megadott geometriai sugárkorrekciós regiszteren letárolva a hiba mértéke, SQ S címen megadott munkadarab koordinátarendszer eltolásának a mért felülethez való igazítása, SQ W címen megadott formátumban a mért pozíció kinyomtatva, vagy számítógépen eltárolva, SQ figyelmeztetés a kezelånek ha a H címen megadott tárésen kívül esik a darab, SQ figyelmeztetés a kezelånek, ha az U címen megadott tárésen kívül esik a méret. A ciklus által adott hibajelzések: FORMAT ERROR: ha a kiválasztott síkra meråleges tengelynek nincs érték adva, ha S és T cím egyidejáleg van kitöltve, ha S kisebb, mint 0, vagy nagyobb, mint 6, ha T, vagy M kisebb, mint 1, vagy nagyobb, mint 99, NO TOOL LENGTH: hosszkorrekció nincs beváltva STYLUS IN CONTACT: kontaktus mozgásinditás elått PROBE FAIL: nem tapintott NO MOVEMENT: nincs elmozdulás FALSE TRIGGER: tapintás közben megállt, de a tapintó nincs nyomva OUT OF POSITION: pozícióhiba A hibajelzés törlése után a programmondat megfelelå címét módosítani kell. A ciklus által adott üzenetek: OUT OF TOLERANCE: a darab kívül esik a H címen megadott tárésen UPPER TOL EXEEDED: a hiba nagyobb, mint az U címen megadott maximális tárés A program START gombra továbbmegy. A makró programszáma és neve: O9015(G106 AXIAL SURFACE) Beállítandó paraméter: 9046 G(9015)=106 A makró által hívott alprogramok: O9984(PROBE STATUS) O9985(IN POSITION CHECK) O9986(TIMER) A makró által hívott makrók: O9987(Z MEASURE) O9988(Y MEASURE) O9989(X MEASURE) A makróból hívott makrók szintfoglalása: 1. A makróból hívott alprogramok szintfoglalása: 2. 16

Egyszerűsített nullpontbemérés NCT maróvezérléseknél

Egyszerűsített nullpontbemérés NCT maróvezérléseknél Egyszerűsített nullpontbemérés NCT maróvezérléseknél Nullpontbemérő programok Heidenhain KT130 és Renishaw OMP40 tapintókhoz 1. Felület mérése (G905) Ez a makró a kiválasztott tengely irányába eső felület

Részletesebben

Automatikus szerszámbemérés. Szerszámbemérő program TS27R illetve TT140 tapintóhoz

Automatikus szerszámbemérés. Szerszámbemérő program TS27R illetve TT140 tapintóhoz Automatikus szerszámbemérés Szerszámbemérő program TS27R illetve TT140 tapintóhoz Copyright NCT 2009 E leírás tartalmára minden kiadói jog fenntartva. Utánnyomáshoz kivonatosan is engedélyünk megszerzése

Részletesebben

Szerszámgépek, méretellenőrzés CNC szerszámgépen

Szerszámgépek, méretellenőrzés CNC szerszámgépen Mérés CNC szerszámgépen Szerszámgépek, méretellenőrzés CNC szerszámgépen Dr. Markos Sándor BME GTT, SZMSZ Geometriai mérés CNC szerszámgépen? Nagy méretű munkadarabok. Szerszámbefogási hibák Szerszámgépmérés

Részletesebben

7. Koordináta méréstechnika

7. Koordináta méréstechnika 7. Koordináta méréstechnika Coordinate Measuring Machine: CMM, 3D-s mérőgép Egyiptomi piramis kövek mérése i.e. 1440 Egyiptomi mérővonalzó, Amenphotep fáraó (i.e. 1550) alkarjának hossza: 524mm A koordináta

Részletesebben

5. Az NC programozás alapjai. Az NC technika fejlődése

5. Az NC programozás alapjai. Az NC technika fejlődése 5. Az NC programozás alapjai Az NC (Numerical Control) az automatizálás egyik specifikus formája A vezérlés a parancsokat az alkatrészprogramból ismeri Az alkatrészprogram alfanumerikus karakterekből áll

Részletesebben

Forgácsolási folyamatok számítógépes tervezése I.

Forgácsolási folyamatok számítógépes tervezése I. Forgácsolási folyamatok számítógépes tervezése I. Az alkatrészprogram szintaktikája Program szám Mindig 4 karakter Program név Maximum 16 karakter NCT 2000T Dr. Mikó Balázs %O1234(programnév) N0005 (megjegyzés)

Részletesebben

10. Az NC programozás alapjai. Az NC technika fejlődése. Az NC technika rugalmas automatizált. nagy termelékenység

10. Az NC programozás alapjai. Az NC technika fejlődése. Az NC technika rugalmas automatizált. nagy termelékenység 10. Az NC programozás alapjai Az NC (Numerical lcontrol) az automatizálás ti egyik specifikus formája A vezérlés a parancsokat az alkatrészprogramból ismeri Az alkatrészprogram alfanumerikus karakterekből

Részletesebben

NC gyakorlat. 1. CNC gépek jellegzetes pozícionálási módjai

NC gyakorlat. 1. CNC gépek jellegzetes pozícionálási módjai NC gyakorlat 1. CNC gépek jellegzetes pozícionálási módjai A CNC gépek talán legfontosabb funkciója a pozícionálás. A hagyományos szerszámgépek előtoló rendszereinek a feladata az előírt illetve beállított

Részletesebben

CAD-CAM-CAE Példatár

CAD-CAM-CAE Példatár CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: B07 NC program készítése A példa száma: ÓE-B07 A példa szintje: alap közepes haladó CAx rendszer: MTS TOPCAM Kapcsolódó TÁMOP tananyag rész: CAM A feladat rövid

Részletesebben

Gyártandó alkatrész műhelyrajza és 3D test modellje

Gyártandó alkatrész műhelyrajza és 3D test modellje Gyártandó alkatrész műhelyrajza és 3D test modellje 7.3. ábra. Példa egy tengelyvég külső és belső felületének megmunkálására Az egyes műveletek részletezése MŰVELETI UTASÍTÁS (1) Rajzszám: FA-06-352-40

Részletesebben

NCT. Marógép és megmunkáló központ vezérlők. Példatár

NCT. Marógép és megmunkáló központ vezérlők. Példatár NCT Marógép és megmunkáló központ vezérlők Példatár Gyártó és fejlesztő: NCT Ipari Elektronikai kft. H1148 Budapest Fogarasi út 7 : Levélcím: H1631 Bp. pf.: 26 F Telefon: (+36 1) 467 63 00 F Telefax:(+36

Részletesebben

Dr Mikó Balázs Technológia tervezés NC megmunkálóközpontra Esettanulmány

Dr Mikó Balázs Technológia tervezés NC megmunkálóközpontra Esettanulmány FTSZT I. 1 ÓBUDAI EGYETEM BÁNKI DONÁT GÉPÉSZ ÉS BIZTONSÁGTECHNIKAI MÉRNÖKI KAR ANYAGTUDOMÁNYI ÉS GYÁRTÁSTECHNOLÓGIAI INTÉZET Dr Mikó Balázs Technológia tervezés NC megmunkálóközpontra Esettanulmány 2012.

Részletesebben

Legnagyobb anyagterjedelem feltétele

Legnagyobb anyagterjedelem feltétele Legnagyobb anyagterjedelem feltétele 1. Legnagyobb anyagterjedelem feltétele A legnagyobb anyagterjedelem feltétele (szabványban ilyen néven szerepel) vagy más néven a legnagyobb anyagterjedelem elve illesztett

Részletesebben

2012. NCT VEZÉRLÉSRE írásbeli ORSZÁGOS CNC PROGRAMOZÁS ÉS GÉPKEZELÉS SZAKMAI VERSENY. április 19. Versenyző száma:

2012. NCT VEZÉRLÉSRE írásbeli ORSZÁGOS CNC PROGRAMOZÁS ÉS GÉPKEZELÉS SZAKMAI VERSENY. április 19. Versenyző száma: ORSZÁGOS CNC PROGRAMOZÁS ÉS GÉPKEZELÉS SZAKMAI VERSENY április 19. 2012. NCT VEZÉRLÉSRE írásbeli A kidolgozás időtartama: 150 perc Jóváhagyta: Apostol Attila Támogatók: NCT Kft. NCT Akadémia graphit Kft.

Részletesebben

EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ EPS-1-60 és EPS-1-120 HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ BILLENTYŰZET 1) ON/OFF gomb: a mérleg ki- és bekapcsolása 2) TARE gomb: tárázás/nullázás 3) MODE gomb: mértékegység váltás MŰSZAKI PARAMÉTEREK 1) Méréshatár: 60.00kg

Részletesebben

Csőmotor Redőnyhöz Oximo WT motorok

Csőmotor Redőnyhöz Oximo WT motorok Csőmotor Redőnyhöz Oximo WT motorok Oximo WT: Automatikus végállás beállítás, motorfejen nem kell végállást állítani Akadályfelismerő funkció Típusok: Cikkszám Hossz L1 Hossz L2 Forgatónyomaték (Nm) Oximo

Részletesebben

Lemez 05 gyakorló feladat

Lemez 05 gyakorló feladat Lemez 05 gyakorló feladat Kivágó (mélyhúzó) szerszám készítése, alkalmazása Feladat: Készítse el az ábrán látható doboz modelljét a mélyhúzással és kivágásokkal! A feladat megoldásához a mélyhúzó szerszámot

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM Vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 0281-06/2 Szóbeli vizsgatevékenység Szóbeli vizsgatevékenység időtartama: 45 perc A 20/2007. (V. 21.)

Részletesebben

CAD-ART Kft Budapest, Fehérvári út 35.

CAD-ART Kft Budapest, Fehérvári út 35. CAD-ART Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 35. Tel./fax: (36 1) 361-3540 email : cad-art@cad-art.hu http://www.cad-art.hu PEPS CNC Programozó Rendszer Oktatási Segédlet Marás PEPS 5 marási példa A feladatban

Részletesebben

KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel

KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel KeyLock-2V Digitális kódzár 2 kimenettel HU Felhasználói és programozói leírás A kézikönyv tartalmára és a benne leírt berendezésre vonatkozóan a fejlesztő és gyártó fenntartja a változtatás jogát. A gyártó

Részletesebben

CAD-ART Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 35.

CAD-ART Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 35. CAD-ART Kft. 1117 Budapest, Fehérvári út 35. Tel./fax: (36 1) 361-3540 email : cad-art@cad-art.hu http://www.cad-art.hu PEPS CNC Programozó Rendszer Oktatási Segédlet Laser megmunkálás PEPS 4 laser megmunkálási

Részletesebben

NCT 201M. Marógép és megmunkáló központ vezérlő Programozási leírás

NCT 201M. Marógép és megmunkáló központ vezérlő Programozási leírás NCT 201M Marógép és megmunkáló központ vezérlő Programozási leírás Gyártó és fejlesztő: NCT Ipari Elektronikai kft. H1148 Budapest Fogarasi út 7 : Levélcím: H1631 Bp. pf.: 26 F Telefon: (+36 1) 467 63

Részletesebben

Kezelési leírás Tapintó ciklusok. itnc 530. NC szoftver 340 490-04 340 491-04 340 492-04 340 493-04 340 494-04

Kezelési leírás Tapintó ciklusok. itnc 530. NC szoftver 340 490-04 340 491-04 340 492-04 340 493-04 340 494-04 Kezelési leírás Tapintó ciklusok itnc 530 NC szoftver 340 490-04 340 491-04 340 492-04 340 493-04 340 494-04 Magyar (hu) 9/2008 TNC modellek, szoftverek és jellemzőik Ez a kézikönyv a következő verziójú

Részletesebben

TARTALOM. Oldal AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA ÉS A MUTATÓK IGAZÍTÁSA...5. A DÁTUM BEÁLLÍTÁS...9. STOPPER...10. ÉBRESZTŐ...12. A TACHYMETER HASZNÁLATA...15.

TARTALOM. Oldal AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA ÉS A MUTATÓK IGAZÍTÁSA...5. A DÁTUM BEÁLLÍTÁS...9. STOPPER...10. ÉBRESZTŐ...12. A TACHYMETER HASZNÁLATA...15. CAL. 7T04 7T04 TARTALOM Oldal AZ IDŐ BEÁLLÍTÁSA ÉS A MUTATÓK IGAZÍTÁSA...5. A DÁTUM BEÁLLÍTÁS...9....10. ÉBRESZTŐ...12. A TACHYMETER HASZNÁLATA...15. ELEMCSERE...17. MŰSZAKI JELLEMZŐK...19. 3. 7T04 24

Részletesebben

NCT 99M NCT 2000M. Marógép és megmunkáló központ vezérlő. Programozási leírás

NCT 99M NCT 2000M. Marógép és megmunkáló központ vezérlő. Programozási leírás NCT 99M NCT 2000M Marógép és megmunkáló központ vezérlő Programozási leírás Gyártó és fejlesztő: NCT Ipari Elektronikai kft. H1148 Budapest Fogarasi út 7 : Levélcím: H1631 Bp. pf.: 26 F Telefon: (+36 1)

Részletesebben

Géprajz - gépelemek. Előadó: Németh Szabolcs mérnöktanár. Belső használatú jegyzet 2

Géprajz - gépelemek. Előadó: Németh Szabolcs mérnöktanár. Belső használatú jegyzet  2 Géprajz - gépelemek FELÜLETI ÉRDESSÉG Előadó: Németh Szabolcs mérnöktanár Belső használatú jegyzet http://gepesz-learning.shp.hu 1 Felületi érdesség Az alkatrészek elkészítéséhez a rajznak tartalmaznia

Részletesebben

Kutatási beszámoló. 2015. február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése

Kutatási beszámoló. 2015. február. Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése Kutatási beszámoló 2015. február Gyüre Balázs BME Fizika tanszék Dr. Simon Ferenc csoportja Tangens delta mérésére alkalmas mérési összeállítás elkészítése A TKI-Ferrit Fejlsztő és Gyártó Kft.-nek munkája

Részletesebben

Méretlánc (méretháló) átrendezés elmélete

Méretlánc (méretháló) átrendezés elmélete Méretlánc (méretháló) átrendezés elmélete Tőrés, bázis fogalma és velük kapcsolatos szabályok: Tőrés: A beszerelendı, vagy megmunkálandó alkatrésznek a névleges és a valós mérete közötti megengedhetı legnagyobb

Részletesebben

Copyright Delta-3N Kftl.

Copyright Delta-3N Kftl. Tengely beállítás alapjai Munkaterület Biztonság Munkaterület akadálymentesítése és megtisztítása Elektromosság Villamos hálózatok áramtalanítása, csatlakozások megjelölése Tilos az elektromos kapcsolók

Részletesebben

KÉRDÉSEK PROGRAMOZÁSBÓL_TKU (ESZTERGÁLÁS) 1. Írd le а CNC megmunkáló rendszerek jellemző pontjainak neveit: a) М 0,5 b) А 0,5 c) W 0,5 d) R 0,5

KÉRDÉSEK PROGRAMOZÁSBÓL_TKU (ESZTERGÁLÁS) 1. Írd le а CNC megmunkáló rendszerek jellemző pontjainak neveit: a) М 0,5 b) А 0,5 c) W 0,5 d) R 0,5 KÉRDÉSEK PROGRAMOZÁSBÓL_TKU (ESZTERGÁLÁS) 1. Írd le а CNC megmunkáló rendszerek jellemző pontjainak neveit: a) М 0,5 b) А 0,5 c) W 0,5 d) R 0,5 2. Rajzold le a CNC megmunkáló rendszerek jellemző pontjait:

Részletesebben

CAD-CAM-CAE Példatár

CAD-CAM-CAE Példatár CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: CAx rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag rész: A feladat rövid leírása: 3D CAM marási feladat ÓE-A19 alap közepes haladó CATIA V5

Részletesebben

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. CAD/CAM, CNC programozó technológus

SZÓBELI VIZSGATÉTELEK. CAD/CAM, CNC programozó technológus NCT Akadémia Közhasznú Nonprofit Kft. Felnőttképzési nyilvántartási szám: 00028-2011 FAT: PL-5608 Intézményi akkreditációs lajstromszám: -AL-2625 SZÓBELI VIZSGATÉTELEK CAD/CAM, CNC programozó technológus

Részletesebben

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre

Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Foglalkozási napló a 20 /20. tanévre Gépgyártástechnológiai technikus szakma gyakorlati oktatásához OKJ száma: 54 521 03 A napló vezetéséért felelős: A napló megnyitásának dátuma: A napló lezárásának dátuma:

Részletesebben

Példák 04 4a Négyzet megmunkálása kontúrkövetéssel

Példák 04 4a Négyzet megmunkálása kontúrkövetéssel 4a Négyzet megmunkálása kontúrkövetéssel 0 BEGIN PGM 4a MM program kezdete 3 TOOL CALL 10 Z S1500 F500 szerszám hívása (T10), fõorsó tengelyének kijelölése (Z) fordulatszám és elõtolás megadása 4 L Z+50

Részletesebben

NCT hosszesztergák mûködése

NCT hosszesztergák mûködése NCT hosszesztergák mûködése A gép felépítése Csatornák: 2 csatorna. A két csatornát az S1 és S2 tokmányokhoz rendeljük. Elnevezésük: 1. csatorna: CS1 (Chuck S1) 2. csatorna: CS2 (Chuck S2) Tengelyek: 1.

Részletesebben

Gépgyártástechnológiai technikus Gépgyártástechnológiai technikus

Gépgyártástechnológiai technikus Gépgyártástechnológiai technikus A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján. Szakképesítés,

Részletesebben

Versenyzők, felkészítő tanárok. CNC programozó és új technológia. tanfolyam MARÓ-ESZTERGA. CNC modul 2013. Készítette: SM&SJMI Bt.

Versenyzők, felkészítő tanárok. CNC programozó és új technológia. tanfolyam MARÓ-ESZTERGA. CNC modul 2013. Készítette: SM&SJMI Bt. Versenyzők, felkészítő tanárok CNC programozó és új technológia tanfolyam MARÓ-ESZTERGA CNC modul 2013. Készítette: SM&SJMI Bt. Haladási Napló 2013. óraszám Képzés elméleti tartalma, téma megnevezése A

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv

Felhasználói kézikönyv Felhasználói kézikönyv 3060 Lézeres távolságmérő TARTALOMJEGYZÉK ELEM CSERÉJE... 3 A KÉSZÜLÉK FELÉPÍTÉSE... 3 A KIJELZŐ FELÉPÍTÉSE... 3 MŰSZAKI JELLEMZŐK... 4 LÉZERES CÉLZÓ BEKAPCSOLÁSA... 4 MÉRÉSI TÁVOLSÁG...

Részletesebben

GÉPKÖNYV BF-1200, BF-1500 RUDADAGOLÓ BERENDEZÉSHEZ. NCT Ipari Elektronikai Kft. H -1148 Budapest Fogarasi u. 7.

GÉPKÖNYV BF-1200, BF-1500 RUDADAGOLÓ BERENDEZÉSHEZ. NCT Ipari Elektronikai Kft. H -1148 Budapest Fogarasi u. 7. GÉPKÖNYV a RUDADAGOLÓ BERENDEZÉSHEZ NCT Ipari Elektronikai Kft. H -1148 Budapest Fogarasi u. 7. Tel:(361) 46 76 300 Telefax:(361) 46 76 309 TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK...2 ADATLAP...3 1. EMELÉSI ÁBRA...4

Részletesebben

CAD-CAM-CAE Példatár

CAD-CAM-CAE Példatár CAD-CAM-CAE Példatár A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: CAx rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag: A feladat rövid leírása: Technológiai tervezés NC eszterga gépre ÓE B01 alap közepes haladó

Részletesebben

KÉRDÉSEK PROGRAMOZÁSBÓL_TKU (MARÁS) 1. Írd le а CNC megmunkáló rendszerek jellemző pontjainak neveit: a) М 0,5 b) А 0,5 c) W 0,5 d) R 0,5

KÉRDÉSEK PROGRAMOZÁSBÓL_TKU (MARÁS) 1. Írd le а CNC megmunkáló rendszerek jellemző pontjainak neveit: a) М 0,5 b) А 0,5 c) W 0,5 d) R 0,5 KÉRDÉSEK PROGRAMOZÁSBÓL_TKU (MARÁS) 1. Írd le а CNC megmunkáló rendszerek jellemző pontjainak neveit: a) М 0,5 b) А 0,5 c) W 0,5 d) R 0,5 2. Rajzold le a CNC megmunkáló rendszerek jellemző pontjait: a)

Részletesebben

B) Ismertesse a CNC szerszámgépnél a dolgozó által végzendő rendszeres (napi, heti, havi stb.) karbantartással kapcsolatos teendőket!

B) Ismertesse a CNC szerszámgépnél a dolgozó által végzendő rendszeres (napi, heti, havi stb.) karbantartással kapcsolatos teendőket! 1. A) Ismertesse az Ön által tanult vezérlés billentyűzet kiosztását és az egyes üzemmódokban a képernyőn látható információkat illetve azok beállítási lehetőségeit! B) Ismertesse az NC-CNC szerszámgépen

Részletesebben

Ultrahangos távolságmérő. Modell: JT-811. Használati útmutató

Ultrahangos távolságmérő. Modell: JT-811. Használati útmutató Ultrahangos távolságmérő Modell: JT-811 Használati útmutató I. Funkciók 1) A mérés angolszász/metrikus mértékegységekben 2) Lehetőség van a kezdeti mérési pont kiválasztására 3) Adatrögzítés/adatok előhívása

Részletesebben

munkamenetben x x G01 [X...] [Y...] [Z...] [F...] [S...] [T...] [M...]

munkamenetben x x G01 [X...] [Y...] [Z...] [F...] [S...] [T...] [M...] KÓD G00 G01 KÓD JELENTÉSE GÉP TIPUS MARÓ ESZT. MONDAT FORMÁTUM, MEGJEGYZÉSEK Elmozdulás gyorsmenetben G00 [X...] [Y...] [Z...] [S...] [T...] [M...] Egyenes interpoláció munkamenetben G01 [X...] [Y...]

Részletesebben

Lemezalkatrész modellezés. SolidEdge. alkatrészen

Lemezalkatrész modellezés. SolidEdge. alkatrészen A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: Modellezõ rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag rész: A feladat rövid leírása: Lemezalkatrész modellezés SZIE-A5 alap közepes - haladó SolidEdge CAD 3D

Részletesebben

Matematika 11 Koordináta geometria. matematika és fizika szakos középiskolai tanár. > o < szeptember 27.

Matematika 11 Koordináta geometria. matematika és fizika szakos középiskolai tanár. > o < szeptember 27. Matematika 11 Koordináta geometria Juhász László matematika és fizika szakos középiskolai tanár > o < 2015. szeptember 27. copyright: c Juhász László Ennek a könyvnek a használatát szerzői jog védi. A

Részletesebben

Paraméteres programok és felhasználói makrók szerkesztése, programozása valamint mérés és digitalizálás CNC gépeken

Paraméteres programok és felhasználói makrók szerkesztése, programozása valamint mérés és digitalizálás CNC gépeken TÁMOGATÓ: Paraméteres programok és felhasználói makrók szerkesztése, programozása valamint mérés és digitalizálás CNC gépeken - jegyzet és példatár (CNC programozó technológusok részére) tervezet 2011.

Részletesebben

NCT 990T NCT 100T Eszterga vezérlő Programozási leírás. Az x.060 SW változattól

NCT 990T NCT 100T Eszterga vezérlő Programozási leírás. Az x.060 SW változattól NCT 990T NCT 100T Eszterga vezérlő Programozási leírás Az x.060 SW változattól Gyártó és fejlesztő: NCT Ipari Elektronikai kft. H1148 Budapest Fogarasi út 7 : Levélcím: 1631 Bp. pf.26 F Telefon: (+36 1)

Részletesebben

A termelésinformatika alapjai 10. gyakorlat: Forgácsolás, fúrás, furatmegmunkálás, esztergálás, marás. 2012/13 2. félév Dr.

A termelésinformatika alapjai 10. gyakorlat: Forgácsolás, fúrás, furatmegmunkálás, esztergálás, marás. 2012/13 2. félév Dr. A termelésinformatika alapjai 10. gyakorlat: Forgácsolás, fúrás, furatmegmunkálás, esztergálás, marás 2012/13 2. félév Dr. Kulcsár Gyula Forgácsolás, fúrás, furatmegmunkálás Forgácsolás Forgácsoláskor

Részletesebben

Hiba bejelentés azonnal a helyszínről elvégezhető. Egységes bejelentési forma jön létre Követhető, dokumentált folyamat. Regisztráció.

Hiba bejelentés azonnal a helyszínről elvégezhető. Egységes bejelentési forma jön létre Követhető, dokumentált folyamat. Regisztráció. Ingyenes Mobil helpdesk megoldás A Mobil helpdesk egy olyan androidos felületen futó hibabejelentő, amelynek néhány alapbeállítását megadva saját mobil hibabejelentő rendszere lehet, vagy partnereinek

Részletesebben

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája

Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája Az MS Excel táblázatkezelés modul részletes tematika listája A táblázatkezelés alapjai A táblázat szerkesztése A táblázat formázása A táblázat formázása Számítások a táblázatban Oldalbeállítás és nyomtatás

Részletesebben

Alkatrész modellezés SolidWorks-szel - ismétlés

Alkatrész modellezés SolidWorks-szel - ismétlés Alkatrész modellezés SolidWorks-szel - ismétlés Feladat: Készítse el az ábrán látható szenzorház geometriai modelljét a megadott lépések segítségével! (1. ábra) 1. ábra 1. Feladat 1. Vázlat készítés Készítsen

Részletesebben

Lemezalkatrész modellezés. SolidEdge. alkatrészen

Lemezalkatrész modellezés. SolidEdge. alkatrészen A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: Modellezõ rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag rész: A feladat rövid leírása: Lemezalkatrész modellezés SZIE-A4 alap közepes - haladó SolidEdge CAD 3D

Részletesebben

A készítmény leírása

A készítmény leírása A készítmény leírása Bevezetõ A sablon a postforming lapok eredményes összekapcsolására szolgál. Az áttetsző műanyag szerkezete, az egyes elemek egyértelmű leírása a sablonba vésve, több összefüggő ütköző,

Részletesebben

06A Furatok megmunkálása

06A Furatok megmunkálása Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és Biztonságtechnikai Mérnöki Kar Anyagtudományi és Gyártástechnológiai Intézet Gyártástechnológia II. BAGGT23NND/NLD 06A Furatok megmunkálása Dr. Mikó Balázs miko.balazs@bgk.uni-obuda.hu

Részletesebben

Méretlánc átrendezés elmélete

Méretlánc átrendezés elmélete 1. Méretlánc átrendezés elmélete Méretlánc átrendezés elmélete Egyes esetekben szükség lehet, hogy arra, hogy a méretláncot átrendezzük. Ezeknek legtöbbször az az oka, hogy a rajzon feltüntetett méretet

Részletesebben

A vasút életéhez. Örvény-áramú sínpálya vizsgáló a Shinkawa-tól. Certified by ISO9001 SHINKAWA

A vasút életéhez. Örvény-áramú sínpálya vizsgáló a Shinkawa-tól. Certified by ISO9001 SHINKAWA SHINKAWA Certified by ISO9001 Örvény-áramú sínpálya vizsgáló a Shinkawa-tól Technikai Jelentés A vasút életéhez A Shinkawa örvény-áramú sínpálya vizsgáló rendszer, gyors állapotmeghatározásra képes, még

Részletesebben

TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder

TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder TM-73733 Szervó vezérlő és dekóder Használati útmutató 2011 BioDigit Ltd. Minden jog fenntartva. A dokumentum sokszorosítása, tartalmának közzététele bármilyen formában, beleértve az elektronikai és mechanikai

Részletesebben

Panel bekötési pontok:

Panel bekötési pontok: Panel bekötési pontok: 1.-2. Közös pont minden be és kimenethez 3. 24Vac, 7W terhelhetőségű kimenet külső eszközök táplálásához 4.-5. Közös pont minden be és kimenethez 6. 24Vac 10W kimenet figyelmeztető

Részletesebben

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója

Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója Közfoglalkoztatás támogatás megállapítását segítő segédtábla használati útmutatója 1.) Általános tudnivalók: A segédtábla két méretben készül, 10, és 50 sort lehet kitölteni. A tábla megnevezéséből amit

Részletesebben

PRN1 / PRN 2 A távirányítók 433 MHz frekvencián működnek

PRN1 / PRN 2 A távirányítók 433 MHz frekvencián működnek Portos Hungary Kft 2220 Vecsés Dózsa György u. 86. Tel.: +36-29/550-280 Mobil.:+36-20/376-1776 +36-20/457-0266 E-mail: portos@portos.hu www.portos.hu R PORTOS motorok vezérlési rendszere KEZELÉSI ÚTMUTATÓ

Részletesebben

A NAGY PRECIZITÁS ÉS PONTOSSÁG GARANTÁLT

A NAGY PRECIZITÁS ÉS PONTOSSÁG GARANTÁLT A NAGY PRECIZITÁS ÉS PONTOSSÁG GARANTÁLT Mindegyik gépet olyan gyárban gyártjuk, ahol állandó hômérsékletet és páratartalmat tartunk fenn. Maximumot a Maximartól! CNC EXPORT KFT H-8152 Kőszárhegy Fő út

Részletesebben

Útmutató EDC kézivezérlőhöz

Útmutató EDC kézivezérlőhöz Útmutató EDC kézivezérlőhöz ALAPFUNKCIÓK A kézivezérlő használata során állítsa az EDC vezérlő előlapján található forgó kapcsolót 0 állásba. Ezáltal a felhasználó a kézivezérlő segítségével férhet hozzá,

Részletesebben

Regresszió számítás. Tartalomjegyzék: GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program

Regresszió számítás. Tartalomjegyzék: GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program Regresszió számítás GeoEasy V2.05+ Geodéziai Kommunikációs Program DigiKom Kft. 2006-2010 Tartalomjegyzék: Egyenes x változik Egyenes y változik Egyenes y és x változik Kör Sík z változik Sík y, x és z

Részletesebben

www.testiny.hu Mark-X Használati utasítás

www.testiny.hu Mark-X Használati utasítás Mark-X Használati utasítás Kérjük, hogy a készülék használata előtt figyelmesen olvassa el a használati utasítást. Az Alcovisor Mark X digitális alkoholszonda elektrokémiai érzékelőt használva határozza

Részletesebben

METRISOFT Mérleggyártó KFT

METRISOFT Mérleggyártó KFT METRISOFT Mérleggyártó KFT : 6800 Hódmezvásárhely Jókai u.30. Tel : (62) 246-657 Fax : (62) 249-765 E-mail : merleg@metrisoft.hu Weblap : http://www.metrisoft.hu Szerver: http://metrisoft.dsl.vnet.hu K:\KOZOS\Kope\Szalgmérlegkérdív.doc

Részletesebben

Menetvágás állandó emelkedéssel (G33, SF)

Menetvágás állandó emelkedéssel (G33, SF) Funkció A G33-mal állandó emelkedésű menetek készíthetők: hengermenet 3 síkmenet 2 kúpmenet 1 Megjegyzés A menetvágásnak G33-mal előfeltétele egy fordulatszám-szabályzott orsó útmérő-rendszerrel. Több-bekezdésű

Részletesebben

14. Tétel. Számjegyvezérlésű szerszámgépek: Vezérlés fogalma: CNC vezérlés felépítése:

14. Tétel. Számjegyvezérlésű szerszámgépek: Vezérlés fogalma: CNC vezérlés felépítése: 14. Tétel 14. Csoportosítsa a számjegyvezérlésű szerszámgépeket! Definiálja a vezérlés fogalmát! Sorolja fel, milyen vezérléseket ismer! Beszéljen a CNC vezérlés alapvető felépítéséről! Számjegyvezérlésű

Részletesebben

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő

MaxiCont. MOM690 Mikroohm mérő MOM690 Mikroohm mérő A nagyfeszültségű megszakítók és szakaszolók karbantartásának fontos része az ellenállás mérése. A nagy áramú kontaktusok és egyéb átviteli elemek ellenállásának mérésére szolgáló

Részletesebben

Távirányító használati útmutató

Távirányító használati útmutató Távirányító használati útmutató MODEL RAR-5F1 Távirányító használati útmutató Oldalak: 1~8 A legjobb teljesítmény elérése és a problémamentes használat érdekében kérjük, olvassa végig ezt az útmutatót!

Részletesebben

VisualBaker Telepítési útmutató

VisualBaker Telepítési útmutató VisualBaker Telepítési útmutató Office Hungary Bt web: www.visualbaker.hu e-mail: info@visualbaker.hu Tartalomjegyzék: Telepítési útmutató... 1 Tartalomjegyzék:... 2 Első lépések:... 3 Telepítési kulcs...

Részletesebben

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ STORESAFE PRO II DIGITÁLIS RÖGZÍTŐ

KEZELÉSI ÚTMUTATÓ STORESAFE PRO II DIGITÁLIS RÖGZÍTŐ KEZELÉSI ÚTMUTATÓ STORESAFE PRO II DIGITÁLIS RÖGZÍTŐ A rendszer telepítője és a kézikönyv készítője: MULTI ALARM ZRT. 1092 Budapeset, Bakáts tér 2. Tel.: 1/666-2130; Fax: 1/666-2180 www.multialarm.hu budapest@multialarm.hu

Részletesebben

Haimer Univerzális 3D-Taster

Haimer Univerzális 3D-Taster HaimerUniverzális3D-Taster (órásésdigitáliskivitel) Az univerzális 3D-s tapintó maró- és szikraforgácsoló gépek nagy pontosságú és sokoldalú mérıeszköze. Segítségével gyorsanéspontosanlehetpozícionálniamarógéporsótvagy

Részletesebben

2 Excel 2016 zsebkönyv

2 Excel 2016 zsebkönyv 2 Excel 2016 zsebkönyv BBS-INFO Kiadó, 2016. 4 Excel 2016 zsebkönyv Bártfai Barnabás, 2016. Minden jog fenntartva! A könyv vagy annak oldalainak másolása, sokszorosítása csak a szerző írásbeli hozzájárulásával

Részletesebben

Felületjavítás görgızéssel

Felületjavítás görgızéssel Felületjavítás görgızéssel A görgızés mőködési elve A görgızés egy felületjavító eljárás, ahol a polírozott acélgörgık nyomást gyakorolnak a kisebb szilárdságú munkadarab felületére. Ha a görgık által

Részletesebben

NC vezérlés, NC szerszámgép, CNC, (Computer) Numerical Control, számvezérlés

NC vezérlés, NC szerszámgép, CNC, (Computer) Numerical Control, számvezérlés A gyakorlat megnevezése: CNC PROGRAMOZÁS Száma: 13 Tananyag Jegyzetben: 142-192 oldal A gyakorlat célja és megszerzendo ismeretek: Alapveto CNC programozási ismeretek megszerzése, programfuttatás CNC szerszámgépen

Részletesebben

Szakítógép használata

Szakítógép használata Szakítógép használata A gép adatai Modell: Tira test 2300 Gyártási év: 2009 Tápfeszültség: 400 V; 50 60 Hz Méréshatár: ± 100 kn Sebesség tartomány: 0,01-600 mm/min A gép fontosabb részei Kezelő Befogó

Részletesebben

WARRIOR 21178 WIREMAC-E ELEKTROMOS LYUKASZTÓ (3:1) MECHANIKUS FÉM IKERSPIRÁL ZÁRÓGÉP KEZELÉSI UTASÍTÁS 2011.05.19.

WARRIOR 21178 WIREMAC-E ELEKTROMOS LYUKASZTÓ (3:1) MECHANIKUS FÉM IKERSPIRÁL ZÁRÓGÉP KEZELÉSI UTASÍTÁS 2011.05.19. WARRIOR 21178 WIREMAC-E ELEKTROMOS LYUKASZTÓ (3:1) MECHANIKUS FÉM IKERSPIRÁL ZÁRÓGÉP KEZELÉSI UTASÍTÁS 2011.05.19. Tartalom 1) Figyelmeztetés... 2 2) Műszaki adatok... 2 3) A gép leírása... 2 4) Üzembe

Részletesebben

NCT 101, 104, 115 szerszámgép vezérlések Telepítési leírása A.066 (M) (L) kiadási számú szoftver változattól

NCT 101, 104, 115 szerszámgép vezérlések Telepítési leírása A.066 (M) (L) kiadási számú szoftver változattól NCT 101, 104, 115 szerszámgép vezérlések Telepítési leírása A.066 (M) (L) kiadási számú szoftver változattól 2 Gyártó és fejlesztõ: NCT Ipari Elektronikai kft. H1148 Budapest Fogarasi út 7 Postafiók: 1631

Részletesebben

FITNESS SYSTEM Telepítési útmutató

FITNESS SYSTEM Telepítési útmutató FITNESS SYSTEM Telepítési útmutató web: www.szakk.hu e-mail: info@szakk.hu Tartalomjegyzék: Első lépések:... 3 Licenc megállapodás... 3 Telepítési kulcs... 4 Felhasználói adatok... 5 Telepítő csomagok

Részletesebben

Felhasználói leírás: STAHL Ex-Tool v1.0 rev101-2 -

Felhasználói leírás: STAHL Ex-Tool v1.0 rev101-2 - Felhasználói leírás: STAHL Ex-Tool v1.0 rev101-1 - Kezelési útmutató Tartalomjegyzék: Kezelési útmutató... 1 Tartalomjegyzék:... 1 Szoftver feladata:... 2 Szoftver telepítése:... 2 Els használat:... 3

Részletesebben

Négycsuklós mechanizmus modelljének. Adams. elkészítése, kinematikai vizsgálata,

Négycsuklós mechanizmus modelljének. Adams. elkészítése, kinematikai vizsgálata, A példa megnevezése: A példa száma: A példa szintje: Modellezõ rendszer: Kapcsolódó TÁMOP tananyag rész: A feladat rövid leírása: Négycsuklós mechanizmus modellezése SZIE-K2 alap közepes - haladó Adams

Részletesebben

A program a köröket és köríveket az óramutató járásával ellentétes irányban rajzolja meg.

A program a köröket és köríveket az óramutató járásával ellentétes irányban rajzolja meg. 894 11.4. Kör és körív 11.4. Kör és körív A program a köröket és köríveket az óramutató járásával ellentétes irányban rajzolja meg. 11.4.1. Kör/Körív tulajdonságai A kör vagy körív létrehozása előtt állítsa

Részletesebben

KeyLock-23 Digitális kódzár 2 kimenettel, 3 bemenettel

KeyLock-23 Digitális kódzár 2 kimenettel, 3 bemenettel KeyLock-23 Digitális kódzár 2 kimenettel, 3 bemenettel HU Felhasználói és programozói leírás A kézikönyv tartalmára és a benne leírt berendezésre vonatkozóan a fejlesztő és gyártó fenntartja a változtatás

Részletesebben

CAD/CAM, CNC programozó technológus (FAT lajstromszám: PL-5608)

CAD/CAM, CNC programozó technológus (FAT lajstromszám: PL-5608) CAD/CAM, CNC programozó technológus (FAT lajstromszám: PL-5608) Tanfolyam kezdés (befejezés) várható időpontja: 2013. november 30. 09:00-2014. június 2014. május - 2015. január Tanfolyami díj: A képzőnél

Részletesebben

PLC Versenyfeladat. XIV. Országos Irányítástechnikai Programozó Verseny Budapest, március Összeállította az EvoPro Kft.

PLC Versenyfeladat. XIV. Országos Irányítástechnikai Programozó Verseny Budapest, március Összeállította az EvoPro Kft. PLC Versenyfeladat XIV. Országos Irányítástechnikai Programozó Verseny Budapest, 2008. március 19-21. Összeállította az EvoPro Kft. Általános bemutatás A feladatban szereplő eszköz egy 8x8 képpontos LED-mátrix

Részletesebben

Valena Life/ Valena Allure , , , ,

Valena Life/ Valena Allure , , , , Valena Life/ Valena Allure 7 521 35, 7 522 35, 7 523 35, 7 555 38, 7 555 39 EN LE08584AA EN - 2 LE08584AA_EN_print_p3.pdf 1 2015.09.07. 9:32 EN - 3 EN - 4 Valena Life/ Valena Allure 7 521 35, 7 522 35,

Részletesebben

Teljesítményprognosztizáló program FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Teljesítményprognosztizáló program FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Teljesítményprognosztizáló FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV Tartalomjegyzék 1. A szoftver feladata...3 2. Rendszerigény...3 3. A szoftver telepítése...3 4. A szoftver használata...3 4.1. Beállítások...3 4.1.1. Elszámolási

Részletesebben

Kezelési leírás Agilent DSO-X 2002A

Kezelési leírás Agilent DSO-X 2002A Kezelési leírás Agilent DSO-X 2002A [1] Tartalom 1. Kezelőszervek... 3 1.1. Horizontal (horizontális eltérítés/nagyítás)... 3 1.2. Vertical (vertikális eltérítés/nagyítás)... 3 1.3. Run Control... 3 1.4.

Részletesebben

HA8EV Antennaforgató vezérlı 6.0e

HA8EV Antennaforgató vezérlı 6.0e HA8EV Antennaforgató vezérlı 6.0e Copyright 2010 HA8EV Szőcs Péter Tartalomjegyzék: 1.) Bevezetés 3 2.) Az áramkör rövid ismertetése 3 3.) Az áramkör kalibrálása 4 4.) Nulla pozíció, avagy végállás keresése

Részletesebben

International GTE Conference MANUFACTURING 2012. 14-16 November, 2012 Budapest, Hungary. Ákos György*, Bogár István**, Bánki Zsolt*, Báthor Miklós*,

International GTE Conference MANUFACTURING 2012. 14-16 November, 2012 Budapest, Hungary. Ákos György*, Bogár István**, Bánki Zsolt*, Báthor Miklós*, International GTE Conference MANUFACTURING 2012 14-16 November, 2012 Budapest, Hungary MÉRŐGÉP FEJLESZTÉSE HENGERES MUNKADARABOK MÉRETELLENŐRZÉSÉRE Ákos György*, Bogár István**, Bánki Zsolt*, Báthor Miklós*,

Részletesebben

WP1 Vezérlő Használati Útmutató

WP1 Vezérlő Használati Útmutató WP1 Vezérlő Használati Útmutató Lásd a kötési diagram. 24Volt 9Volt A vezérlő egy 9V-os Rain Bird szolenoidot működtet. Győződjön meg róla, hogy a szelepeket a vezérlővel összekötő vezeték, kisfeszültségű

Részletesebben

Felhasználói kézikönyv Ciklus programozáshoz TNC 620. NC szoftver 340 560-02 340 561-02 340 564-02

Felhasználói kézikönyv Ciklus programozáshoz TNC 620. NC szoftver 340 560-02 340 561-02 340 564-02 Felhasználói kézikönyv Ciklus programozáshoz TNC 620 NC szoftver 340 560-02 340 561-02 340 564-02 Magyar (hu) 4/2010 A kézikönyvről A kézikönyvben használt szimbólumok leírását alább olvashatja. Ez a

Részletesebben

1. feladat. CAD alapjai c. tárgyból nappali tagozatú ipari formatervező szakos mérnök hallgatóknak

1. feladat. CAD alapjai c. tárgyból nappali tagozatú ipari formatervező szakos mérnök hallgatóknak 1. feladat CAD alapjai c. tárgyból nappali tagozatú ipari formatervező szakos mérnök hallgatóknak Vetületek képzése, alkatrészrajz készítése (formátum: A4) Készítse el a gyakorlatvezető által kiadott,

Részletesebben

BoxMaker Kezelési útmutató. V-1.2-HUN, 2014-Szept.-10

BoxMaker Kezelési útmutató. V-1.2-HUN, 2014-Szept.-10 BoxMaker Kezelési útmutató V-1.2-HUN, 2014-Szept.-10 BoxMaker alkalmazása A BoxMaker-t arra terveztük, hogy hullámpapírból lehessen vele a Paraméterek bekezdésben leírt dobozokat készíteni. A Paraméterek

Részletesebben

Prezentáció, Nyomtatás előkészítése. Előkészületek

Prezentáció, Nyomtatás előkészítése. Előkészületek Oldalbeállítás A nézetekről szóló fejezetben megismerkedtünk a különböző nézetek formájával, most a nyomtatáshoz elengedhetetlen oldalbeállításokat tanuljuk meg. A Fájl/Oldalbeállításokra kattintva tudjuk

Részletesebben