KÖZVETETT PARTNERI IGÉNY- ÉS ELÉGEDETTSÉG MÉRÉSE A BESZÉDES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 2011/2012.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "KÖZVETETT PARTNERI IGÉNY- ÉS ELÉGEDETTSÉG MÉRÉSE A BESZÉDES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 2011/2012."

Átírás

1 KÖZVETETT PARTNERI IGÉNY- ÉS ELÉGEDETTSÉG MÉRÉSE A BESZÉDES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN 2011/2012.

2 Közvetett partneri lista a Beszédes József Általános Iskolában Intézmények megnevezése: A mérés A mérés A mérés felelőse: módja: ideje: Fenntartó interjú Tagint. Vez., Óvodák: Katicabogár kérdőív Tagint. Vez., Micimackó kérdőív Tagint. Vez., Nyolcszínvirág kérdőív Tagint. Vez., Napraforgó kérdőív Tagint. Vez., Középiskolák: Perczel Mór G. kérdőív Tagint. Vez., Krúdy Gyula SZKI kérdőív Tagint. Vez., Baross Gábor SZk. kérdőív Tagint. Vez., Általános i.: Széchenyi I. Á. I. kérdőív Tagint. Vez., Vak B. Á. I. kérdőív Tagint. Vez., Ádándi Ált. Isk. kérdőív Tagint. Vez., Nagyberényi Ált. Isk. kérdőív Tagint. Vez., Balatonendréd kérdőív Tagint. Vez., Segítő int.: Nev. Tanácsadó Nem kaptuk vissza kérdőív Tagint. Vez., Gyermekjóléti Szolgálat kérdőív Tagint. Vez., Gyermekorvos kérdőív Tagint. Vez., Védőnő kérdőív Tagint. Vez., Siófok Város Kincstára Nem kaptuk vissza kérdőív Tagint. Vez., Rendőrség kérdőív Tagint. Vez., KIKK Nem kaptuk vissza kérdőív Tagint. Vez., Városi Gyermekkönyvtár kérdőív Tagint. Vez., Beszédes J. Tanulóiért Alapítvány kérdőív Tagint. Vez.,

3 Katolikus Egyház kérdőív Tagint. Vez.,

4 Fenntartói igények és elégedettség Interjú 1. Mi a véleménye? Az iskola vezetéséről: Korunk változásait figyelembe vevő, a gyerekek érdekeit mindenkor szem előtt tartó és a tantestületi egységet erősítő vezetés. Az iskola pedagógiai programjáról: A SIOK egységes pedagógiai programja alapján dolgozik az intézmény minden dolgozója. Az egységes program alaposan kidolgozott és minden tagintézményben jól működik. Az iskolában folyó oktató-nevelő munkáról: Következetes, eredményes, technológiai újításokat figyelemmel kíséri, az új technikai eszközökben rejlő lehetőségeket igyekeznek kihasználni. A pedagógusok felkészültségéről: Minden pedagógus rendelkezik a megfelelő képesítéssel, amit tudásának, képességeinek megfelelően igyekszik alkalmazni. Tanulóink neveltségi szintjéről: A heterogén tanulói összetételből eredően akadnak különbségek, ami eredhet nagy részben az otthoni családi környezetből. A tantestület megfelelő pedagógiai módszerekkel igyekszik dolgozni. A tanulmányi és sportversenyeken elért eredményeinkről: Városi, területi, megyei és országos vetélkedőkön eredményesen szoktak szerepelni a tanulók. Kiemelkedő a Turbó Csiga színjátszó csapat eredménye. A pedagógusok részvételéről a város életében: 2. Mit tart iskolánk erősségeinek? A városi rendezvényeken nagyobb számban vehetnék ki részüket.

5 Az intézmény szerkezetét és környezetét ill. környezetének rendben tartását. Kiemelkedőek sportlétesítményeik. Szakmailag: Kiemelkedik a kompetencia alapú oktatás. Tantestületi egység. 3. Mit tart iskolánk gyengeségeinek? Nem jelölt meg gyengeséget. 4. Mind ezekhez milyen segítséget tudna adni?

6 Partnerintézmények ( általános iskolák ) elégedettségének és igényeinek felmérése Kérjük osztályozza 1-től 4-ig az állítások igazságtartalmát! 4 teljes mértékben igaz 3 általában igaz 2 részben igaz 1 egyáltalán nem igaz Sorszám: Kérdések, állítások: Pontszám: 1. Intézményünkkel rendszeres kapcsolatban áll Az intézmény a hivatali időben elérhető Intézményünk együttműködési készsége megfelelő Intézményeink dolgozói között jó a kapcsolat Iskolánk elegendő információt ad magáról Iskolánk megfelelően szervezi a szakmai programokat (tanulmányi 4 versenyek, továbbképzések, stb.). 7. Iskolánk menedzselése megfelelő. 4 Átlag: 4 Az együttműködést a következő területeken: a) hasznosnak tartom: Tagintézményi közös rendezvények. Szakmai nyílt napok. Bemutató órák látogatása. b) fejleszteni kellene: ---

7 Óvodapedagógusok elégedettségének mérése 4 nagyon 3 részben 2 alig 1 nem Sorszám: Kérdések, állítások: Pontszám: 1. Mennyire tartja jónak az iskolánkban oktató-nevelő munkát? 4 2. Mennyire tartja jónak pedagógiai programunkat? 4 3. Véleménye szerint mennyire érzelem gazdag iskolánk légköre 4 (gyermek-gyermek, gyermek-felnőtt, felnőtt-felnőtt)? 4. Az iskolalátogatás során szerzett tapasztalatai alapján mennyire 4 elégedett volt óvodásai szociális-érzelmi fejlődésével? 5. Elég hatékonynak tartja-e a jelenlegi kapcsolattartási formákat? 4 6. Kölcsönös látogatások során gyűjtött tapasztalatokat mennyire tudja hasznosítani az óvoda pedagógiai programjában? 3,75 Átlag: 3,96 Egyéb észrevételek, javaslatok: Látogatásainkon azt tapasztaltuk, hogy óvodás gyermekeink az iskolába bekerülve gyorsan alkalmazkodnak az új szabályokhoz, fejlettségi szintjüknek megfelelően teljesítenek. Köszönet a tanító néniknek a személyes odafigyelésért.

8 A középiskolák elégedettségének mérése 1 nagyon 2 részben 3 alig 4 nem Sorszám: Kérdések, állítások: Pontszám: 1. Intézményünkkel rendszeres kapcsolatban áll. 1,5 2. Az intézmény a hivatali időben mindig elérhető Az iskolai ügyintézés gyors és pontos Az intézmény együttműködési készsége megfelelő Az intézményünkből érkezett tanulók neveltsége megfelelő Az intézményünkből érkezett tanulók tényanyagismerete megfelelő Az intézményünkből érkezett tanulók kreativitása megfelelő Az intézményünkből érkezett tanulók idegen nyelv ismerete megfelelő Intézményünk követi a felvételi rendszer változásait Az iskola követi a társadalmi elvárásokat Biztosítjuk más intézmények számára, hogy az iskola életét 1,5 megismerje. 12. Az iskolánk biztosítja az esélyegyenlőséget a felvételik terén. 1 Átlag: 1,42

9 Intézmények (segítő intézmények) igényeinek és elégedettségének mérése 4 kiváló 3 jó 2 kielégítő 1 rossz Sorszám: Kérdések: Pontszám: 1. Milyen az Ön kapcsolata az iskolánkban tanító pedagógusokkal? 3,83 2. Milyen szintűnek tartja iskolánkat városi viszonylatban? 3,83 3. Milyennek tartja az iskolavezetés hozzáállását az Ön intézményét érintő 3,83 kérdésekben? 4. Mi a véleménye iskolánk tanulóinak neveltségi szintjéről? 2,83 Átlag: 3,58 Ön szerint kapcsolatunkban mi az a három dolog, amin javítani kellene? A hittan órák időpontjának szabadon hagyása (legyen máskor a színház, összevont napközi). A problémás tanulók esetében szorosabb együttműködés pszichológussal, fejlesztő pedagógussal visszajelzések a fejlődésről, változásról a gyermekjóléti szolgálat felé osztályban önálló védőnői óra tartása. Ön szerint kapcsolatunkban mi az a három dolog, amit jónak talált? Jó kommunikáció. Együttműködés. Segítőkészség.

10 ERŐSSÉGEK: Fenntartó: Korunk változásait figyelembe vevő, a gyerekek érdekeit mindenkor szem előtt tartó és a tantestületi egységet erősítő vezetés. A pedagógusok következetesek, a technológiai újításokat figyelemmel kísérik, az új technikai eszközökben rejlő lehetőségeket igyekeznek kihasználni. Minden pedagógus rendelkezik a megfelelő képesítéssel, amit tudásának, képességeinek megfelelően igyekszik alkalmazni. Városi, területi, megyei és országos vetélkedőkön eredményesen szoktak szerepelni a tanulók. Kiemelkedő a Turbó Csiga színjátszó csapat eredménye. Az intézmény szerkezetét és környezetét ill. környezetének rendben tartását. Kiemelkedőek sportlétesítményeik. Kiemelkedik a kompetencia alapú oktatás. Tantestületi egység. Általános iskolák: Teljes mértékben: Intézményünkkel rendszeres kapcsolatban állnak. Az intézmény a hivatali időben elérhető. Intézményünk együttműködési készsége megfelelő. Intézményeink dolgozói között jó a kapcsolat. Iskolánk elegendő információt ad magáról. Iskolánk megfelelően szervezi a szakmai programokat (tanulmányi versenyek, továbbképzések, stb.). Iskolánk menedzselése megfelelő. Óvodák: Nagyon jónak tartják: Az iskolánkban az oktató-nevelő munkát. Pedagógiai programunkat. Érzelem gazdag iskolánk légköre (gyermekgyermek, gyermek-felnőtt, felnőtt-felnőtt).

11 Az iskolalátogatás során szerzett tapasztalataik alapján elégedettek voltak óvodásaik szociális-érzelmi fejlődésével. A jelenlegi kapcsolattartási formákat. Kölcsönös látogatások során gyűjtött tapasztalatokat tudják hasznosítani az óvoda pedagógiai programjában. Látogatásainkon azt tapasztaltuk, hogy óvodás gyermekeink az iskolába bekerülve gyorsan alkalmazkodnak az új szabályokhoz, fejlettségi szintjüknek megfelelően teljesítenek. Köszönet a tanító néniknek a személyes odafigyelésért. Középiskolák: Nagyon: Intézményünkkel rendszeres kapcsolatban állnak. Az intézmény a hivatali időben mindig elérhető. Az iskolai ügyintézés gyors és pontos. Az intézmény együttműködési készsége megfelelő. Az intézményünkből érkezett tanulók tényanyagismerete megfelelő. Az intézményünkből érkezett tanulók kreativitása megfelelő. Az intézményünkből érkezett tanulók idegen nyelv ismerete megfelelő. Intézményünk követi a felvételi rendszer változásait. Az iskola követi a társadalmi elvárásokat. Biztosítjuk más intézmények számára, hogy az iskola életét megismerje. Segítő intézmények: Kiváló a kapcsolatuk az iskolánkban tanító pedagógusokkal. Kiváló szintűnek tartják iskolánkat városi viszonylatban. Kiválónak tartják az iskolavezetés hozzá állását a segítő intézményeket érintő kérdésekben. Kiváló a kapcsolattartás, együttműködés, segítőkészség.

12 Fejlesztendő területek: Fenntartó: A munkára oly jellemző fiatalos lendület nem érzékelhető a város életében. Középiskolák: Iskolánk tanulóinak neveltségi szintje nem megfelelő. Segítő intézmények: Iskolánk tanulóinak neveltségi szintje nem megfelelő. A hittan órák időpontjának szabadon hagyása (legyen máskor a színház, összevont napközi). A problémás tanulók esetében szorosabb együttműködés pszichológussal, fejlesztő pedagógussal visszajelzések a fejlődésről, változásról a gyermekjóléti szolgálat felé osztályban önálló védőnői óra tartása.

13 I N T É Z K E D É S I T E R V A 2011/ TANÉVRE

14 Feladat Erőforrás Időtartam Felelős Elvárt eredmény 1. Az intézmény egészére ható kommunikáció rendszerének továbbfejlesztése. Humán erőforrás Igazgató A fentről lefelé, a lentről felfelé, a megfelelő horizontális kommunikáció. Cselekvési sor Naprakész kapcsolat a partnerekkel. Iskolavez. tájék. a munkaközösség vezetőket. Munkaköri leírások ismerete, pontos betartása. Adminisztráció, beszámolások, határidők betartása. Kapcsolat az azonos évfolyamon, az azonos szakon tanítók között ill. az oszt. főnök és az osztályban tanítók között. Tagozatok között. Hospitálások. Mérési, értékelési mód Beszámolók: -írásbeli jelentés -munkaért. -összejöv. Gyakorisága: -egy-egy ciklus /rendezv., verseny, félév, év vége, stb/ végén - munkatervnek megfelelően.

15 Feladat 2. Az oktatásnevelés hatása a tanulóra.. Erőforrá s Humán erőforrá s. Időtarta m Felelős Igazgató, Oszt. főnök, Szaktanáro k. Elvárt eredmény Az életkornak megfelelő viselkedéskultú ra kialakítása. A tanulókkal való személyes törődés, figyelem kiszélesítése, állandósulása, beépülése a napi tevékenységbe. A tanulókkal való napi kapcsolat elmélyítése. Kompetenciaalapú oktatás folyamatos bevezetése, hatásvizsgálato k elvégzése. Cselekvési sor Személyiségfejlesztő foglalkozások. Az osztályfőnöki tanterv felülvizsgálata. Az iskola házirendjének ismertetése, tudatos betartatása. Problémák azonnali kezelése. D.A.D.A. Szociometriai felmérés. Egyéni bánásmód. Differenciált képességfejlesztés.(kompeten cia-alapú oktatás). Szülők Klubja témaválasztása. Szakirodalom rendszeres tanulmányozása. Mérési, értékelési mód Kérdőívekke l: 2-4. évf évf. Szülői kérdőív.

16 Feladat Erőforrás Időtartam Felelős Elvárt eredmény 3. A dolgozói oktatás, képzés hatékonyságána k felülvizsgálata. Humán erőforrás:iskolav ezetés Igazgató. A képzések pozitív hatása az oktató munkára. Az iskola szükségleteine k és a dolgozók igényeinek összhangja. Pályázati lehetőségek jobb kihasználása. Cselekvési sor Elméleti ismeretek, új inf. megosztása, jegyzetek átadása, előadások tartása. Szakirodalom, könyv, folyóirat, CD stb. ajánlása. Pályázati kiírások foly. figy.,pályázato k írása. Munkaköz. fogl. tartása. Bemutató órák tartás. Hospitálások módszerek átadása(kompe t.alapú okt.) Munkadarabok kiállítása. Mérési, értékelési mód 1. Interjúamikor az interjú alany maga számol be, nyilatkozi k. 2.Óralátog atások. Dokument umok ellenőrzés e. 3. Tanév végi felmérése k. 4. Tantárgyi versenyek szervezése, lebonyolít ása.

17 Feladat Erőforrás Időtarta m 4. A Humán dolgozók erőforrás: 01.- körében Iskolavezeté végzendő s, 06. felmérése Mk. Vez. k Min. ir. kialakítás Team, a és Szaksz. használat Vez., a. Közalk. Tan. Vez., Az iskola dolgozói. Felelős Elvárt eredmény Cselekvési sor Igazgat - A ó munkafegyelem Min. ir. javulása. Team - A munkahelyi légkör javulása. - Az egyenetlen munkaterhelés megszüntetése. Teljesítményértékel és a dolgozók körében (felső tagozat, tagint. Vez..) -A megfelelő alkalmazott kiválasztása, a jól dolgozó szakemberek megtartása. -A munkaidő pontos betartása. - Az adminisztráci ó pontos elvégzése. - A határidők betartása. - Ügyeletek pontos ellátása. - Egymás munkájának megbecsülése. - Egyéni és team munka elismerése. - Megfelelő bérezés, egyéb juttatások. - Rendezvénye k. - Az egyenetlen munkaterhelé s megszüntetés e. Tanév elején a telj. lapok kiosztása, átvétele. Mérési, értékelési mód Ellenőrzések: - tanterem, - ügyelet, - adminisztr., - határidők, - naplók, bizonyítványo k, törzslapok,óra kezdés, órák védelme. Kérdőív: Dolgozói elégedettség. Önértékelés, vezető értékelése, Összegzések, megállapodás fejlődési feladatokban, szervezeti fejlesztési terv.

18 Feladat Erőforrás Időtartam Felelős Elvárt eredmény 5. A nem megújítható erőforrások megóvása. Humán erőforrás: - fenntartó, - iskolavez., - az iskola használói, - munkatárs. Anyagi erőforrás: - a költségvetésben e célra elkülönített előirányzat, - pályázati összegek, - társadalmi munkán hozzáadott érték, - iskolai alapítvány Iskolavezetés. Nevelőtestüket. Munkatársak. Megfelelő humán erőforrás kialakítása és megőrzése. Tárgyianyagi erőforrások megléte és fejlesztése. Az intézmény helységeinek / tornacsarnok/ bérbeadása. Az iskolai alapítvány bevételének növelése. Cselekvési sor A munkatársak egyedi képessége, tehetsége, szaktudása. Eszközök karbantartása, vásárlása. Szülők báljának bevétele. Adók 1%- a, adományok. Mérési, értékelési mód Kérdőív: Erőforrások.

19 A BESZÉDES JÓZSEF ÁLTALÁNOS ISKOLA DOLGOZÓINAK A MINŐSÉGFEJLESZTÉS SORÁN ELÉRT EREDMÉNYEI A folyamatos partneri igény- és elégedettségmérés következtében elért eredmények: javult a problémamegoldás kultúrája, tudatosabb szakmai rendszerszintű együttgondolkodás alakult ki a tantestületben, éves pedagógiai tevékenységünk tervszerűbb, tudatosabb, konkrétabb célok által meghatározottabb lett, jelentősen nőtt a belső érdekeltség a folyamatos fejlesztésben, toleránsabb, megértőbb lett a közösség, partnereit jobban megismerte, így tudta javítani az elégedettséget, valamennyi partner, akit évek óta megkérdezünk, kimutathatóan alaposabb, felelősségteljesebb válaszokat ad, mert látja, hogy fontos a véleménye, több segítséget kap az intézmény partnereitől, nő a szakmai tekintélye, fokozódik az elégedettség. A folyamatszabályozás legfontosabb eredményei: a folyamatok adott intézményi állapotával való szembenézés és az ideál keresése számos belső, intézményi tartalmi fejlesztést indukál, pl. pedagógusok szakmai együttműködésének árnyaltabb kimunkálását, tanulói értékelés, pedagógus értékelés javítását, kommunikáció, információáramlás javítását, a HEFOP pályázat keretében bevezettük a kompetenciaalapú oktatást matematika-logika 1-4. évf., szövegértésszövegalkotás 1-4. évf., idegen nyelv 1-6. évf., IKT humán és reál kompetenciaterületeken felső tagozaton, igény jelent meg új, eddig nem alkalmazott pedagógiai megoldások, módszerek rendszerbe építésére, továbbképzésekre, belső képzésekre, multimédiás eszközök

20 (laptopok, számítógépek, projektorok, aktív táblák) használatára az adott szabályozandó folyamat magasabb színvonalú működtetése érdekében, 100%-ossá vált a minőségfejlesztő tevékenységbe való bevonás, aktív részvétel, amely nagyon erős szervezeti azonosságtudatot, szakmai kohéziót eredményezett. A szervezetfejlesztés terén elért legfontosabb eredmények: a PDCA-logika alkalmazása a mindennapi pedagógiai-nevelési gyakorlatban, intézményen kívül és belül erősödött az egymástól tanulás kultúrája, szakmai önbizalmunk erősödött, a minőségfejlesztésben használt új módszerek megismerése és alkalmazása a pedagógiai gyakorlatban, az intézmény minden dolgozója részt vett a minőségirányítási rendszer kiépítésében, működtetésében (fókusz csoportok, minőségi körök), belső szemléletváltásra került sor, fokozódott a csoportban gondolkodás képessége. Eredményeink a Pedagógiai Program feladatai alapján: a tanulók képességeinek, személyiségének, motivációinak megismerése különböző módszerekkel, mérésekkel, az oktatási folyamatokban alkalmazzuk az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáját, differenciált képességfejlesztést, projektmódszert stb. az egyéni tanulási módszer kialakítását a tanulói tevékenykedtetésre alapozzuk, a kulcskompetenciák oktatásában nélkülözhetetlen a legújabb oktatástechnológia alkalmazása, IKT, multimédiás taneszközök, e- learning tananyagok stb. a társadalomban való eligazodást segíti a tanulók önismeretének, reális önértékelésének kialakítása, sikerkritériumok: - uniós állampolgársága mellett megőrzi anyanyelvi és nemzeti értékeit, - el tud igazodni a természeti és társadalmi folyamatokban, - sikeres életpályáján tudja alkalmazni a legkorszerűbb tudományos és technikai ismereteket, - egészséges életmód, óvjuk és továbbfejlesztjük az iskolába lépő kisgyermekeknél a megismerést, a megértést, a tanulás iránti érdeklődést, a nyitottságot,

21 építve fejlődő önállóságukra, öntevékenységükre, alakítjuk a kitartó munkához való helyes viszonyt /szorgalom, igényesség, felelősségtudat, kitartás/, sokrétű tanulási stratégiákkal fejlesztjük a tanulók problémamegoldó képességét, készségét és kreativitását, fokozatosan fejlesztjük önismeretüket, önértékelő készségüket, felkészítjük tanulóinkat az élethosszig tartó tanulásra, megismertetjük és gyakoroltatjuk tanulóinkkal a kulturált, humánus magatartásmintákat, szokásokat, hazánk földrajzának, történelmének, kultúrájának és hagyományainak megismertetésével elősegítjük a nemzeti önbecsülés és hazaszeretet kialakulását, megalapozzuk állampolgári ismereteiket, rendszeresen kapcsolatot tartunk a szülőkkel, családokkal, lehetőséget teremtünk arra, hogy iskolánk életéről, tevékenységéről, eredményeiről tájékoztassuk az érdeklődőket, ápoljuk és továbbfejlesztjük kapcsolatainkat a városban található iskolákkal, közművelődési intézményekkel, fontos feladatnak tartjuk, hogy iskolánk továbbra is képviselje magát városi rendezvényeken.

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a

M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a M I O K S z e g e d i S z a k k é p ző Isko l a INTÉZMÉNYI MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM Hatályos: 2008. szeptember 1-jétől 1 Bevezető Törvényi előzmények A többször módosított 1993. évi LXXIX. Törvény a közoktatásról

Részletesebben

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA 2747, Törtel Szt István tér 2. Tel: 06-53-376011, Fax:06-53-576509 Email: ts@tortelsuli.axelero.net SZENT ISTVÁN KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA Készítette: Minőségfejlesztési csoport

Részletesebben

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program

Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola Pedagógiai Program Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola felhasznalo 5600. B É K É S C S A B A, T H U R Z Ó U. 33. Tartalomjegyzék Mottó... 6 BEVEZETŐ... 7 1. INTÉZMÉNYÜNK NEVELÉSI PROGRAMJA... 8 1.1. Pedagógiai

Részletesebben

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29.

Pedagógiai program. Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 2013 Pedagógiai program Lajos Árpád Általános Iskola 3643 Dédestapolcsány Iskola utca 29. 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 3 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai,

Részletesebben

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM GYULAI DÜRER ALBERT ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM 2014. 1 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 8 1. Bevezető... 8 1.1 Intézményünk bemutatása... 10 1.2 Bay Zoltán Általános Iskola Tagintézmény... 13 2.

Részletesebben

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program

Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp. Pedagógiai Program Móra Ferenc Általános Iskola Sülysáp Pedagógiai Program 2013 2 "A siker azokhoz pártol, akik energikusak, hogy dolgozzanak érte, elég bizakodóak hogy higgyenek benne, elég türelmesek, hogy várjanak rá,

Részletesebben

Kisteleki Általános Iskola

Kisteleki Általános Iskola Kisteleki Általános Iskola Intézményvezetői pályázat Vezetési program Pályázó: Csányi József Kistelek 2014. 1 Pályázat Kisteleki Általános Iskola Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására Pályáztató:

Részletesebben

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész

VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT. PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész VM KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI AGRÁR SZAKKÉPZŐ KÖZPONT PEDAGÓGIAI PROGRAM I. és II. rész Nevelési Program Helyi tanterv általános rész 1 HITVALLÁS... 3 I. NEVELÉSI PROGRAM... 4 1. A NEVELŐ-OKTATÓ MUNKA CÉLJAI

Részletesebben

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM

SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM SZTE SÁGVÁRI ENDRE GYAKORLÓ ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAM NEVELÉSI TERV HELYI TANTERV SZEGED 2013 TARTALOMJEGYZÉK Bevezető Az iskola feltételrendszere I. Rész Nevelési program 9 Küldetésnyilatkozat

Részletesebben

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004.

A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE. Szentes, 2004. A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE Szentes, 2004. 1 TARTALOM A PETŐFI SÁNDOR ÁLTALÁNOS ISKOLA NEVELÉSI TERVE... 1 I. Helyzetelemzés...6 II. Az iskola nevelési - oktatási céljai, alapelvei,

Részletesebben

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja

Babérliget Általános Iskola. Pedagógiai Programja Babérliget Általános Iskola Pedagógiai Programja Készült: Budapest, 2014. április 30. 1 Tartalomjegyzék: 1. Az intézményről 1.1 Az intézmény adatai 1.2 Az intézmény fenntartója 1.3 Az intézmény 1.4 Az

Részletesebben

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában

I/4. Nevelést segítő szakemberek az óvodában 1 Iktatószám: 323-I/2013 Kőbányai Aprók Háza Óvoda Tehetségpont Budapest Újhegyi sétány 5-7. 1108 Email: aprokovi@enternet.hu A 2012/2013-es nevelési év értékelése I. SZEMÉLYI FELTÉTELEK - Humánerőforrás

Részletesebben

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013

Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 Szemere Bertalan Általános Iskola és Gimnázium Pedagógiai Programja 2013 1 Tartalom 1. Az iskola nevelési programja... 5 1.1 A nevelő-oktató munka pedagógiai alapelvei, céljai, feladatai, eszközei, eljárásai...

Részletesebben

Iskolánkról. Az iskola rövid története

Iskolánkról. Az iskola rövid története 1 Csak boldog gyermekből lehet boldog felnőtt, s csak ezekből lehet boldog ország, boldog nemzet /Kodály Zoltán/ Iskolánkról Az iskola rövid története A Pedagógiai Program megalkotásával iskolánk - a többi

Részletesebben

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA

A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA A REMETEKERTVÁROSI ÁLTALÁNOS ISKOLA OM: 034800 MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAMJA A MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI PROGRAM 2009-ES ÉVI MÓDOSÍTÁSA A 2004-ben készült ot 2009. márciusában a következő rendelkezések szerint módosítottuk:

Részletesebben

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011.

AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA. Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. AZ ALGYŐI FEHÉR IGNÁC ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Algyői Fehér Ignác Általános Iskola Nevelőtestülete 2011. 2 Tartalomjegyzék 1. Bevezető 4. 2. Az iskolai munka feltételei 16. NEVELÉSI

Részletesebben

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 AZ ÚJLAKI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA 1 1023 Budapest, Ürömi u 64 Telig: 335-0792 Tel/ Fax: 335-0720 TARTALOMJEGYZÉK ISKOLÁNKRÓL 5

Részletesebben

Szakértői jelentés Szakmai munka értékelése Wosinsky Mór Oktatási Intézmény Tolna 2008.

Szakértői jelentés Szakmai munka értékelése Wosinsky Mór Oktatási Intézmény Tolna 2008. Szakértői jelentés Szakmai munka értékelése Wosinsky Mór Oktatási Intézmény Tolna 2008. Tartalomjegyzék AZ ÉRTÉKELÉS CÉLJA... 3 AZ ÉRTÉKELÉS TERÜLETEI... 3 AZ ÉRTÉKELÉS IDŐTARTAMA... 4 AZ ÉRTÉKELÉS SORÁN

Részletesebben

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA

PEDAGÓGIAI PROGRAMJA A TAPOLCAI ÁLTALÁNOS ISKOLA PEDAGÓGIAI PROGRAMJA Készítette: Bajner Imre Elfogadás dátuma: 2010. december 15. Jóváhagyó: Tapolca Város Önkormányzata Jóváhagyás dátuma: 2010. december 31. Érvényessége:

Részletesebben

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz)

Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) Legdrágább kincs a gyermek, Mi érte dolgozunk! (Dorothy Law Holtz) 0 H 3291 Vámosgyörk, Kossuth út 10. Tel.: 36 - /37/ 361-617 E-mail: tuli2007@freemail.hu ADATLAP Intézmény neve: Tulipán Napköziotthonos

Részletesebben

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA

IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA 8. SZÁMÚ MELLÉKLET A Dugonics András Piarista Gimnázium, Szakközépiskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és Kollégium IKT FEJLESZTÉSI STRATÉGIA SZEGED 2010 I. Az oktatási intézmény meghatározása Az

Részletesebben

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA

Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Önértékelési kézikönyv ÁLTALÁNOS ISKOLÁK SZÁMÁRA Szerzők: Barcsák Marianna, Barlai Róbertné, Bot Szilvia, Farkasné Egyed Zsuzsanna, Horváthné Moldvay Ilona, Járainé dr. Bődi Györgyi, Jurecz Emil, Molnárné

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ. az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez KIEGÉSZÍTŐ ÚTMUTATÓ az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Harmadik, javított kiadás Oktatási Hivatal Kiegészítés

Részletesebben

S Z A K D O L G O Z A T

S Z A K D O L G O Z A T ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Doktori és Továbbképzési Osztály Budapest S Z A K D O L G O Z A T Irányító tanár: Dr. Torda Ágnes főiskolai docens Készítette: Tamás Eszter gyógypedagógus szakvizsga

Részletesebben

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA

SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZOMBATHELYI DERKOVITS GYULA ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA Szombathely, 2013. TARTALOMJEGYZÉK 1. Működésünk keretei 4 Alaptevékenységek 4 Hatáskörök 4 2. Az iskola működési rendje

Részletesebben

A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA 8200. Veszprém, Halle u. 10. Tel./Fax.: 88/561-915, 561-916 E-mail: bathory@vpbathory.sulinet.hu www.vpbathory.sulinet.hu OM azonosító: 037034 A BÁTHORY ISTVÁN ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez

Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott. Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez. felhasználói dokumentáció értelmezéséhez Oktatási Hivatal Kiegészítő útmutató az Oktatási Hivatal által kidolgozott Útmutató a pedagógusok minősítési rendszeréhez felhasználói dokumentáció értelmezéséhez A pedagógiai szakszolgálati intézményben

Részletesebben

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására

TÁMOP3.1.7-11/2-2011-0401. A ''Babus Jolán Középiskolai Kollégium'' felkészülésének segítése a referencia értékű gyakorlatok átadására A '''' felkészülésének JÓ GYAKORLAT LEÍRÁSA A '''' felkészülésének AZ INTÉZMÉNY JÓ GYAKORLATÁNAK BEMUTATÁSA Egyéni fejlesztési terv készítése A "Jó gyakorlat" célja (folyamatban és eredményben) Az intézményünkben

Részletesebben

INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV

INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV INTÉZKEDÉSI ÉS FEJLESZTÉSI TERV a Csanád Vezér Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény fejlesztési terve a kompetenciamérés eredményeinek javítására 2009 Készítette: Fodor Istvánné igazgató

Részletesebben

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár

Tóvárosi Általános Iskola. Pedagógiai programja. Székesfehérvár Tóvárosi Általános Iskola Pedagógiai programja Székesfehérvár Készítette: a Tóvárosi Általános Iskola vezetése Tartalom 1. Az iskola általános jellemzői... 5 1.1.Dologi feltételek... 6 A pedagógiai program

Részletesebben