Elemanalitika a MÁFI laboratóriumában. Fontosabb műszerek az elemanalitikában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elemanalitika a MÁFI laboratóriumában. Fontosabb műszerek az elemanalitikában"

Átírás

1 Elemanalitika a MÁFI laboratóriumában Dr Bartha András Magyar Állami Földtani Intézet Laboratóriumi Főosztály Tel: , Fontosabb műszerek az elemanalitikában XRF röntgenfluoreszcens spektrometria AAS atomabszorpciós spektrometria (Láng, hidrid és elektrotermikus atomizációval) ICP-OES induktív csatolású plazma optikai emissziós spektrometria (ICP-AES) ICP-MS induktív csatolású plazma tömegspektrometria 1

2 XRF módszerek A XRF nagyon alkalmas geológiai (szilárd) minták elemanalitikai összetételének meghatározására. A gerjesztő röntgensugár hullámhossza az 0, nm tartományba esik, a besugárzás hatására a belső energiaszintek gerjesztődnek. Fontos különbség az egyéb atomspektoszkópiai (AAS, ICP-AES, ICP- MS) módszerekhez képest, hogy az atomok egymás belső elektronhéjára gyakorolt hatása elhanyagolható, ezért nem kell gőzzé g alakítani a vizsgálandó anyagot, roncsolásmentes a módszer. Gyakorlatilag mindig teljes elemtartalalmat határozunk meg. A XRF módszereknél nagyteljesítményű röntgencsövet használunk gerjesztéshez, a fényfelbontó egységek pedig természetes kristályrácsok. 4 fő kölcsönhatás játszódik le: a beeső röntgensugár abszorbeálódik és fluoreszcens sugárzást produkál áthalad az anyagon Visszaszóródik azonos energiával (Raleigh scatter) Visszaszóródik energiaveszteség után (Compton Scatter) A beérkező foton kiüt egy elektront valamelyik héjról, pl. K héjról, és egy külső pl. L héjról rekombinálódva a két szint közötti energiakülönbségnek megfelelő hullámhosszú fotont sugároz ki. Ez a spektrumban egy vonalként látszik. Pl. Kα vonal. 2

3 Mintaelőkészítés XRF mérésekhez Szilárd minta, tisztított, polírozott felület szükséges Sajtolt tabletta: nagyon fontos a kis szemcseméretre való őrlés, < 5 μm. Ásványtani hatás s itt még m g lehetséges, főleg f főkomponens f elemzésekn seknél célszerű külön n elvégezni a kalibrálást az egyes mintatípusokra. Üveggyöngy készk szítés: s: LiBO 2 és s Li 2 B 4 O 7 keverékével vel megömlesztj mlesztjük k a mintát, t, és s lassan kihűlve szemüveglencse szerű homogén n kőzetoldatot k kapunk, mely már m r nem terhelt a szemcseméret, ill. az ásványtani hatással. A megfelőlel lelő korrekciók k elvégz gzése után n a De Jong vagy az elméleti leti korrekciót t alkalmazva kitűnő kalibráló görbéket kapunk. A kalibráci ció érvényes évekig is kőzetstandardbk zetstandardból l készk szítve kalibráló sorozatot, nagyon stabil, jój módszer van a kezünkben. Prospekció a Pretóriai Geológiai Intézetben 3

4 XRF kimutatási határok és átlagos gyakoriságok a földkéregben Emissziós és atomabszorpciós spektrometria Gerjesztési folyamatok sematikus rajza Atomabszorpciónál tehát a fényelelnyelés mértékét határozzuk meg, emissziónál pedig azt fényt, amit az alapállapotba visszaugorva sugároz ki a minta 4

5 Atomspektroszkópiai módszerek Az analitikai információt a szabad atomok és szabad ionok (ionizált atomos gáz) elektrongerjesztéséből származó, viszonylag éles vonalakból álló atomspektrum adja. Szobahőmérsékleten csak a nemesgázok és a higanygőzben találunk szabad atomokat, a többi anyagot atomizálni i kell. A szabad atomokat létrehozhatjuk termikus úton, de ionbombázással l is pl. vákuum kisülésekben. Az atomizáció mellett bizonyos mértékben lejátszódik a szabad atomok termikus ill. elektronütközéses ionizációja és elektrongerjesztése is. Az információ származhat a szabad atomok ill. ionok spontán fotonemissziójából (atomessziós módszer: lángfotometria ill. ICP-AES), a szabad atomok fotonabszorpciójából (atomabszorpciós módszer) ill. a gerjesztést követő fluoreszcenciából (atomfluoreszcens( módszer). Atomabszorpciós technikák az atomizálás módja szerint Lángatomabszorpció: A legrégebben használt sugár és atomforrás. Gyors módszer, de nem igazán érzékeny. Elektrotermikus atomizáció: A szabad atomok előállítása elektromosan fűtött grafitkemencében történik. A módszer lényegesen (1-2 2 nagyságrenddel) érzékenyebb, mint a lángatomabszorpció elsősorban a hosszabb tartózkodási idő és a kisebb hígulás miatt. Hátránya, hogy viszonylag lassú módszer. Hidridfejlesztéses atomizáció: Ide tartozik a higany hideggőzös meghatározása, ill. a hidridfejlesztő elemek (As( As, Bi, Ge,, Pb, Sb,, Se, Sn,, Te) nagy érzékenységű mérése hidridjeik kémiai kifejlesztése után. Előnye hogy érzékeny módszer, hátránya, hogy egyedi optimalizálást igényel, és az oxidációs állapot is befolyásolja a jel nagyságát. Szilárdmintás AAS technikák (slurry( slurry,, AMA- 254) 5

6 Atomabszorpció hidridfejlesztéssel Folyamatos hidridfejlesztő berendezés atomabszorpciós készülékhez; AAS-HG A fejlődő hidrideket legtöbbször lángban fűtött kvarccsőbe vezetik, és mintegy 1000 C-on megy végbe az atomizálás. A hidridfejlesztés alapegyenlete: NaBH 4 +3 H 2 O+HCl=H 3 BO 3 +NaCl+8H+ EHn+H 2 6

7 AMA-254 advanced mercury analyser Folytonos fényforrású (CS( CS) AAS Hagyományos AAS készülékeknél nincs szükség túl jó felbontásra. 1,0 0,7 Nagyon jó felbontást biztosít az optikai egység, 2 pm az optikai egység felbontása. Absorption 0,5 0,2 0,0 279,3 279,4 279,5 279,6 279,7 279,8 279,9 280,0 280,1 280,2 280,3 W ellenlänge (nm) 7

8 Efficiency Detection limits of LS (lamp source) AAS and CS (continuum, source) AAS LS AAS CS AAS c 0 (µg/l) Cd Cu Cr Fe Ni Pb Zn ICP-AES vagy ICP-OES spektrometria Rezonáns vonal: olyan átmenethez tartozó vonal, melynek alsó szintje az alapszintek valamelyikének felel meg. Na gerjesztési termvázlata 8

9 Na regisztrált spektruma Al regisztrált spektruma Fe regisztrált spektruma ICP-AES spektrométer vázlatos rajza 9

10 Szimultán ICP-AES spektrométer Paschen-Runge elrendezéssel Klasszikus Czerny-Turner elrendezésű monokromátor 10

11 Perkin-Elmer Optima 3000 SCD (Segmented-array Charge Coupled-device detektor) ICP-AES spektrometria teljesítményjellemzői Felbontás Minél nagyobb a spektrális rend, és a rovátkák sűrűsége, annál jobb a felbontóképesség. A gyakorlatban a belépő rés csökkentésével is lehet javítani a felbontóképességet. Ma a legjobb állandó gyakorlati felbontást a JY 4320 /mm-es holografikus rácsa biztosítja a 430 nm alatti színképtartományban. Ez a monokromátor 1 m-es fókusztávolságú, és a legsűrűbb a rácsa. 5 pm állandó spektrális felbontást biztosít. 11

12 ICP-AES spektrometria teljesítményjellemzői II Gyakorlati felbontás: A félértékszélességnek megfelelő vonalszélesség, vagyis az a hullámhossz érték, ahol a nettó csúcsintenzitás a felére csökken. Ez szabja meg, két vonal a gyakorlatban elválik-e egymástól? Felvéve egy emmisziós vonal profilját könnyen megszerkeszthető a gyakorlati felbontás. A Cd 228,802 nm-es vonalához közeli arzén 228,812 nm-es vonala jól demonstrálja azt, hogy ez a felbontó egység elválasztja egymástól a két vonalat, vagyis nem kell matematikai korrekciót végezni. Szilárdtest detektoros készülékek felbontása ettől általában elmarad, többet bíznak a matematikai IEC korrekcióra. Pillanatnyilag 5 pm-15 pm a felbontása a különböző készülékeknek. ICP-AES spektrometria teljesítményjellemzői III Kimutatási határ, háttérekvivalens koncentráció Kimutatási határ: A vakértékhez közeli koncentrációjú oldat legalább 10 párhuzamos méréséből meghatározott szórás háromszoros értékének (3σ) megfelelő koncentráció. LOD=LD=3*SD*C/I N LOD=LD=limit of detection; kimutatási határ BEC=Background equivalent concentration; háttér ekvivalens koncentráció. Fenti példánál: Zn-nél: I B szórása 10 párhuzamos alapján: SD=5,6; I N =7870; C=100μg/l; LD=3*5,6*100/7870=0,21μg/l Hüvelykujjszabály: Megfelelő stabil műszerparaméterek esetén az RSd=0,7rel%, ilyenkor a kimutatási határ kb. egyenlő a BEC/50-el. Ugyanis: SD=0,007, és 3*0,007*BEC=BEC/47,6. A kimutatási határ környékén a szórás mintegy 50 rel%. 5-szörös kimutatási határnál 10%; 10-szeres határnál 5%; szoros kimutatási határnál lecsökken 2 rel%-ra. Vagyis a mérés bizonytalansága mindig függ attól, milyen messze vagyunk a kimutatási határtól. Meghatározás alsó határa: 3*LD. 12

13 Kalibrálás ICP-AES spektrometriában Egyszerű kalibrálás. Mátrix nélküli kalibrálók alkalmazása a plazma robusztus tartományában. Gyakori módszer, a mintát a gyakorlatilag mátrixmentes tartományba higítjuk. Mátrix matching illesztés. A kalibráló oldatok hasonló összetételben tartalmazzák a mátrixot. Pl. fémek szennyezőinek meghatározásakor nagytisztaságú fémoldatokhoz adjuk (spike-oljuk) a kalibráló standardokat. Standard addíció. Az atomabszorpciós technikából ismert eljárás, akkor alkalmazzuk ha nagyon változékony a mátrix, és viszonylag tömények az oldatok. Ilyenkor a mintához addícionálunk kalibráló oldatokat két vagy három lépésben, mintánként végzünk mátrix illesztést. Belső standardok alkalmazása: Olyan ritka elemet (pl. Yttrium) adunk mind a mintához, mind a kalibráló standardokhoz ismert koncentrációban, melyek nem várhatók jelentős mennyiségben a mérendő mintákban. A kalibráció és a mérés során mindig az adott vonalra vonatkoztatott relatív intenzitásokat használjuk. I A /I R =S A /S R *C A /C R ICP-MS spektrometria 13

14 ICP-MSspektrométer elvi ábrája 4*10-4 Pa vákuum A folyamat 4 alapvető lépésből áll: Minta bejuttatása a plazmába és ionok előállítása Ionfókuszálás A mérendő ionok elválasztása kvadrupól tömegspektrométerrel Iondetektálás <10-2 Pa vákuum Az ICP-MS interface feladata Merítő-Skimmer Mintázó-Sampler Ion Lens Extraction Lens Növekvő vákuum A plazmában létrehozott ionokat a tömegspektrométerbe juttatja az interface. El kell érni az atmoszférikus nyomásról a spektrométer munkanyomását, 4*10-4 Pa értéket. Ez két lépésben történik meg: 10-2 Pa-ig mechanikus pumpával, majd turbomolekuláris pumpákkal. Az átmeneti zónában az ionoptika kiszűri a nagyenergiájú fotonokat és semleges részecskéket, és az ionnyalábat a tömegspektrométerbe fókuszálja. 14

15 A kvadrupol, a tömegspektrométer tömegszűrője A kvadrupol az ionokat m/z szerint válogatja szét. Az alábbi egyenletnek megfelelő ionok jutnak a tömegszűrőre: m/z=kv/r 2 f 2 m=tömegszám; z=töltések száma; k=konstans; V=feszültség; R=sugár; f=körfrekvencia A kvadrupol 4 darab azonos hosszúságú és átmérőjű köralakú vagy hiperbolikus profilú rúdból áll. A szemközti rúdpárokat összekötik, és mindkét rúdpárra egyen, ill. váltófeszültséget kapcsolnak. Az egyenfeszültség (U) egyenlő nagyságú, de ellentétes előjelű. Egy adott feszültség értéknél egy adott tömegszámú ion halad át a rudak között, a többi iont nem engedi át a kvadrupol. A feszültség változtatásával a különböző tömegszámok detektálhatók. Az áteresztés alsó határát a radiofrekvenciás, a felső határát pedig az egyenfeszültség nagysága szabja meg. A pozitív rudak a könnyű ionokat térítik el, és a nehéz ionokat engedik át, a negatív rudak fordítva. Ezek a hatások egymásra szuperpopnálódnak, és együtt határozzák meg a kvadrupol felbontását. Mátrixhatások az ICP-MS spektrometriában Spektroszkópiai (spektrális) zavarások. Spektrális zavarást okoz bármely olyan egy vagy több atomból álló ion, amelynek tömeg/töltés hányadosa megegyezik a meghatározandó izotóp tömeg/töltés értékével, és így a tömegspektrumban átfedést okoz, megnövelve a mérendő csúcs intenzitását. Lehetnek többatomos zavarások-ezek számos forrásból származnak: ilyenek az alapvető háttér szpecieszek, amelyek a plazmát alkotó argonból, a mintaoldat víztartalmából, illetve a környező levegőből, pontosabban azok elemeiből képződnek, és izobár átfedések, melyeket a szomszédos elemek egybeeső (azonos tömegszámú) természetesen előforduló, stabil izotópjai okozzák, amelyek a tömegspektrumban azonos helyen, egymást átfedve jelennek meg. (Ez a zavarás analóg a színképvonal-egybeesésekkel az ICP- AES-ben.) 15

16 Nemspektroszkópiai (nemspektrális) zavarások (mátrixhatások) Minden egyéb típusú mátrixhatás. Lehetnek: transzportjelenséggel összefüggő hatások, savhatás, kónusz eldugulásából-mérés közbeni folyamatos szűküléséből származó jelcsökkenés, magas szárazanyag tartalom okozta hatások, ionizációs hatások stb. Ezeknek a zavarásoknak a legegyszerűbb kezelése a minta higítása, ill. a belső standardok használata. Többnyire külön célszerű belső standardot alkalmazni a könnyű, a közepes és a nehéz tömegszám tartományban. Molekula ionok zavarások híg salétromsavas közegben Mivel a plazmában a leggyakoribb szpecieszek az Ar, O és H, ezért tipikusak az ezek között létrejövő reakciók, amelyek olyan ionokat hoznak létre, mint pl. az OH 3+, ArO +, ArH + és Ar 2+. Fontos szerepet játszik a N is, amely a környező levegőből is bejuthat a plazmába, tehát akkor is jelen van ott, ha csak desztillált vizet porlasztunk be a plazmába. Jellegzetes zavaró ionok pl. az N 2+, NO + és NOH +. Ezek az ionok az alkotóelemeik izotópjainak összes lehetséges kombinációját mutatják. 16

17 Mátrix komponensek okozta molekula ion zavarások Az ionpopulációkhoz a következő jelentősebb hozzájárulás a minták előkészítéséhez használt savakból vagy oldószerekből származik. A fellépő spektrális zavarások miatt az ICP-MS-ben különös gondot kell fordítani a minta-előkészítésre, mivel nem mellékes, hogy milyen savval oldottuk vagy stabilizáltuk a mintát. A leggyakrabban használatos ásványi savak a salétromsav, sósav, foszforsav és kénsav. A salétromsavas közeg ideális az ICP- MS elemzések számára, mivel ekkor semmilyen plusz új szpecieszt nem viszünk be az egyszerű vizes közeghez képest, hiszen a nitrogén a környező levegőből is bejuthat. A sósav (valamint a perklórsav) és a kénsav használatát viszont, ha csak lehet, célszerű elkerülni. Zavaró hatások kiküszöbölése Nagyfelbontású készülékek alkalmazása. A kettős fókuszálású tömeganalizátorok használatával az ismert többatomos ionok általi zavarások nagy része kiküszöbölhető, anélkül, hogy megváltoztatnánk a plazma működési paramétereit (nincs szükség hideg plazma alkalmazására), illetve nem szükséges más hardver eszköz (pl. ütközési és/vagy reakció cella) használata. Ezekkel a nagyfelbontású eszközökkel jól mérhetővé válnak olyan elemek, mint a V, Fe és, Ti, mivel ezek fő izotópjait el tudjuk választani a zavaró ClO +, ArO + és SO + többatomos ionoktól. De van sok olyan átfedés, ahol még a nagyfelbontás sem elegendő. Ütközési és/vagy reakciócellák alkalmazása. Az ütközési és/vagy reakció cellák alkalmazásával számos többatomos zavarás valóban hatékonyan kiküszöbölhető, és a problémás elemekre is kiváló kimutatási határok érhetők el. Az ICP-ből származó ionok az interfészen a megszokott módon haladnak át, de azután az ütközési és/vagy reakció cellába jutnak, amelybe többnyire He vagy H 2 áramlik, és ott ütköznek az ütközési és/vagy reakció gáz (többnyire He vagy H 2 ) molekuláival. Ezek az ütközések lehetnek reaktív és nemreaktív ütközések. A cél az, hogy a spektrális zavarást okozó többatomos ionok szenvedjenek olyan kémiai változást, amely a tömegszámukat megváltoztatja, míg a meghatározandó elemek ionjai, amelyek egyatomos ionok, változatlanok maradjanak. 17

18 Ütközési cella (CCT-Collision Cell Technology) működése Isotope Interferant Isotope Interferant 6,7 Li Background 52 Cr ArC, ClOH 23 Na Background 28 Si N 2, CO 31 P NOH 32 S O 2 39,40 K ArH, Ar 40 Ca Ar 48 Ti SO 51 V ClO, ArC 55 Mn ClO, KO 56 Fe ArO, CaO 59 Co ArNa, CaOH 63 Cu ArNa 66 Zn ArMg 75 As ArCl, CaO 2 80 Se Ar 2, FeH 2 O 81 Br Ar 2 H Fe Ar O He A He ütközik pl. az ArO + molekulainiokkal és szétbombázza azokat, megszűntetve a többatomos zavarást. A fekete vonalak jelentik az ütközési cella alkalmazásakor kapott jeleket, a kék pedig a hagyományos üzemmódban felvett jeleket 18

19 Kalibrálás ICP-MS spektrometriában Egyszerű kalibrálás. Mátrix nélküli kalibrálók alkalmazása a plazma robusztus tartományában. Gyakori módszer, a mintát a gyakorlatilag mátrixmentes tartományba higítjuk. Mátrix matching illesztés. A kalibráló oldatok hasonló összetételben tartalmazzák a mátrixot. Pl. fémek szennyezőinek meghatározásakor nagytisztaságú fémoldatokhoz adjuk (spike-oljuk) a kalibráló standardokat. Standard addíció. Az atomabszorpciós technikából ismert eljárás, akkor alkalmazzuk ha nagyon változékony a mátrix, és viszonylag tömények az oldatok. Ilyenkor a mintához addícionálunk kalibráló oldatokat két vagy három lépésben, mintánként végzünk mátrix illesztést. Belső standardok alkalmazása: Olyan ritka elemet (pl. In) adunk mind a mintához, mind a kalibráló standardokhoz ismert koncentrációban, melyek nem várhatók jelentős mennyiségben a mérendő mintákban. A kalibráció és a mérés során mindig az adott izotópra vonatkoztatott relatív intenzitásokat használjuk. Előnye a módszernek, hogy a plazma ingadozásokat és a plazmaeredetű mátrixhatásokat is kiküszöböli, hátránya, hogy a spektrum különböző tartományaiban (könnyű, közepes és nehéz elemek) külön-külön izotópot kell használni. Lézerelpárologtatás ICP-MS spektrometria 213 nm-es New wave Nd-YAG lézer Szilárd minta felületén kb. 50 Hz frekvenciájú rövid lézerimpulzus segítségével kis bombázzuk a mintát. A minta részben atomizálódik és az argonáramlással együtt a plazmába kerül. 19

20 Lézerablációs alkalmazások a geoanalitikában Porok, tabletták, szűrők, kőzetüvegek, olvadékok elemzése (bulk analysis) Egyedi ásványszemcsék elemzése Csiszolatokon zónássági vizsgálatok Folyadék zárványok vizsgálata Izotóparányok Régészeti leletek Orvosi alkalmazások Előnyök: Nem szükséges bonyolult mintaelőkészítés A plazmát nem terheli az oldószer, sokkal kisebb számban vannak oxid és hidrid zavarások Nincs veszteség az illékony elemeknél Folyamatos, nagy gyakoriságú, rövid idejű lézerbelövésekkel kvázi folyamatos mintaáram juttatható a plazmába Hátrányok: Mennyiségi meghatározásoknál nem túl egyszerű a kalibráció (üveggé alakítás, száraz aeroszolok alkalmazása, vizes oldatok, vizes aeroszolok stb.) Fémek Drágakövek Fejlődéstörténet Kormeghatározás Ásványtan Folyadékzárványok Ásványkémia Kőzettan Metamorf átalakulások Kőzetüvegek Mars Alkalmazási területek Régészet Kerámiák Üvegek Csontok Környezetszennyezés Műanyagok Foraminiferák Paleontológia Kagylók Biológia, orvoslás Vesekövek Csontok Csontok Korallok Évgyűrűk Rovarok Otolitok Fogak Bőr 20

21 Time / s Ásvány-kőzettani alkalmazás Mg Vékonycsiszolatból (25x50 mm) nyomelem meghatározás (pl. RFF) Al Gránát zónásságból képződésének körülményei Mn Counts per Second Folyadékzárványok nyomelemeloszlása Ércteleptan Genetika Time / s Mg 24 K 39 Ca 44 Fe Eu Counts per second La Zn 64 Otolitok 21

22 Klinikai vizsgálatok Pb Toxikus elemkontamináció (pl. Pb) kimutatása fogakból Vérből kivált ólom a szervetlen fázisokba, csontokba, fogakba épül be A fog zománca a biogén ólom fő rezervoára Vesekövek Minta SiO 2 TiO 2 Al 2O 3 Fe 2O 3 MnO CaO MgO Na 2O K 2O _ H 2O Izz. veszt. P 2O 5 SO 3 BaO SrO Vesekő 1. <0,05 <0,02 <0,1 <0,03 <0,003 25,2 <0,15 0,175 0,222 1,38 72,5 0,453 <0,15 <0,005 0,004 Dió 0,19 <0,02 <0,1 <0,03 <0,003 26,3 6,94 1,40 0,350 19,6 13,1 31,8 <0,15 <0,005 0, Minta Whewellit Ca(COO)2*H2O Uricit C5H4N4O3 Struvit MgNH4PO4*6H2O Apatit Ca5(PO4)3(OH,Cl,F) Vesekő Dió halvany sarga sotet sarga egyeb világos szürke 0 Li7 B11 C13 Na23 Mg24 Al27 Si28 P31 S32 K39 Ca42 Ca44 Cr52 Mn55 Zn64 Rb85 Sr88 Ba138 Pb208 világos halvany sarga 22

23 23

24 MÁFI Anyagvizsgálati Laboratóriuma MSZ EN ISO/IEC 17025/2005 szerint NAT /2008 számon akkreditált laboratórium Az európai geológiai intézetek laboratóriumai között harmonizált analitikai módszerek Az elmúlt 15 év műszerfejlesztései pályázatok útján (PHARE, OTKA, OMFB, OM KFHÁ, GVOP) Az igények széles spektrumát kielégítő, sorozatmérésekre alkalmas, alapinformációkat szolgáltató műszerek 24

25 A laboratórium akkreditált részei Vízkémia: - Vízminták rutinvizsgálata, nyomelemek és kémiai formák meghatározása - Részvétel nemzetközi projektekben (PHARE, ENWAT, SUMANAS) - Monitoring vizsgálatok (Szigetköz és a Bátaapáti) - Kiváló munkakapcsolat a MÁFI vízföldtani és modellező csoportjával. 25

26 Kőzetanalitika: Kőzet-,, érc-,, talaj-,, patakhordalék, ártéri üledékminták stb. kémiai vizsgálata - teljes elemtartalom ill. kioldható elemtartalmak (beleértve a szekvenciális kioldásokat is) - kőzetalkotó főkomponensek, nyomelemek (ritkaföldek és egyéb ritkaelemek vizsgálata is) - Részvétel nemzetközi projektekben (FOREGS Geochemical Baseline Programme) - Állami megrendelések (Bátaapáti( Bátaapáti, Püspökszilágy) - MÁFI belső projektjei - Egyetemi tanszékek és műhelyek (ELTE, Debreceni és Miskolci Egyetem stb.) Az Osztály jelenlegi műszerparkja Készülék ICP-MS Lézerablációs feltét HPLC ICP-OES AAS Higany- meghatároz rozó Mikrohullámú feltáró Gyárt rtó Perkin-Elmer New Wave Perkin-Elmer Jobin Yvon Varian Altech (LECO) MILESTONE Típus ELAN DRC-II NewWave UP 213 PE-200 ULTIMA-2C szimultán-szekvens szekvens SpectrAA-10BQ AMA-254 MLS-1200 MEGA Beszerzés éve Alapkész szülék lánggal: 1989 Grafitkemence: 1993 Hidrid: Színvonal világszínvonalú világszínvonalú világszínvonalú világsz gszínvonalú közepes színvonal nvonalú, enyhén amortizálódott közepes színvonal nvonalú közepes színvonal nvonalú 26

27 Korszerű ICP készülékeink JY ULTIMA 2 C ICP-OES készülék Felhasználási területek: - Felszíni és felszín alatti vizek főkomponenseinek és nyomelemeinek meghatározása, ivóvízkészletek minőségének monitorozása -Kőzetek, ércek, talaj-, patakhordalék-, ártéri üledék minták és szennyvíziszapok fő-és nyomelemeinek meghatározása ELAN DRC-II ICP-MS készülék Atomabszorpciós készülékeink Varian SpectrAA-10BQ (Láng, grafitkemence, hidridfeltét) AMA-254 advanced mercury analyser 27

28 INCO COPERNICUS project: Development of Analytical Procedures to Guarantee Quality Assurance in International Environmental Monitoring A projekt célja az volt, hogy az európai geológiai intézetek analitikai módszereit harmonizáljuk A projektben 11 ország vett részt (holland, angol, finn, észt, litván, magyar, lengyel, cseh, szlovák, román, orosz geológiai intézetek) Tanulság: európai léptékű felméréseknél jobb, ha valamennyi minta azonos komponensét egyazon laboratóriumban elemezzük meg, különösen a geokémiai háttérértékek meghatározásakor. European Geochemical Baseline Atlas FOREGS Geochemical Working Group 26 európai geológiai intézet ill. geológiai tanszék vett részt a projektben 28

29 Hg tartalom eloszlása patakhordalék mintákban AMA-254 szilárdmintás higany analizátor A talajvizek vízminőségi állapotának felmérése (Survey of the Chemical Status of Groundwaters) EUROPEAID/114956/D/SV/HU

30 A projekt célja Az Európai Unió 200/60 EC Víz Keretirányelve (The Water Framework Directive) előírja a tagországok részére, hogy 2015-ig jó állapotba hozzák felszíni és felszín alatti víztesteiket. A munka elvégzésére kiírt pályázatot a Finn Földtani Intézet által vezetett konzorcium nyerte el, a konzorciumot alkotó tagok: a MÁFI, a Smaragd Kft, az Elgoscar Kft, a francia BRGM és a német HGN Hydrogeologie GmbH voltak. A MÁFI Laboratóriuma elismerést vívott ki a vízelemzésekkel foglalkozó hazai és nemzetközi laboratóriumok körében. 30

31 A MÁFI Laboratóriumának részvételével megvalósult további nemzetközi projektek Interreg Projekt: Magyar-Szlovák határmenti közös felszín alatti víztestek környezetállapota és fenntartható használata (ENWAT) Szerződés száma: HU-SK SK-UA/05/02/166 A dél-magyarországi arzén-tartalmú talajvizek fenntartható kezelése (SUMANAS) : LIFE05 ENV/H/ Kétoldalú TéT együttműködések (magyar-finn, magyar- vietnami, magyar-mexikói) mexikói) A talajvíz nagy arzéntartalmának eredete fiatal medencékben (OTKA pályázat 2007-től) Analitikai feladat: Különböző arzén módosulatok analitikájának vizsgálata HPLC-ICP-MS módszerrel, és ennek segítségével terepi tartósítási módszerek kidolgozása µg/l kevert kalibráló oldat kromatogramja Csúcsok sorrendje: As3+; DMA; MA; As P u l s e 3000 i n t e 2000 n s i t y Time, s Analyte: As 75 31

32 Feltárás Pt tégelyben LiBO 2 -al Mintaelőkészítés Királyvizes kioldások Feltárás mikrohállámú bombában Szekvenciális kioldások Sorozatos (szekvenciális) kioldások 100% 80% 60% 40% 20% ug/g As hidrogénfluorid ug/g As ammónium acetát ug/g As hidroxil amin hidroklorid ug/g As Na acetát ug/g As Mg klorid 0%

33 Glaukonit minták kondritra normált RFF eloszlásai. Oldatos ICP-MS és LA-ICP-MS technikák összehasonlítása 33

Üvegek elemtartalmának vizsgálata ETV-ICP/AES kapcsolt technikával és alkalmazása a kriminalisztika területén DIPLOMAMUNKA.

Üvegek elemtartalmának vizsgálata ETV-ICP/AES kapcsolt technikával és alkalmazása a kriminalisztika területén DIPLOMAMUNKA. Üvegek elemtartalmának vizsgálata ETV-ICP/AES kapcsolt technikával és alkalmazása a kriminalisztika területén DIPLOMAMUNKA Hovánszki György Debrecen, 2001. A dolgozat a Debreceni Egytem Természettudományi

Részletesebben

A PIXE módszer és alkalmazásai a légköri aeroszol kutatásában és más interdiszciplínáris területeken

A PIXE módszer és alkalmazásai a légköri aeroszol kutatásában és más interdiszciplínáris területeken A PIXE módszer és alkalmazásai a légköri aeroszol kutatásában és más interdiszciplínáris területeken doktori (PhD) értekezés Borbélyné Dr Kiss Ildikó Kossuth Lajos Tudományegyetem Debrecen, 1997. Ezen

Részletesebben

KATIONIZÁCIÓ VIZSGÁLATA MALDI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT

KATIONIZÁCIÓ VIZSGÁLATA MALDI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT KATINIZÁIÓ VIZSGÁLATA MALDI KÖRÜLMÉNYEK KÖZÖTT Doktori (PhD) értekezés Szilágyi László Témavezető: Dr. Zsuga Miklós egyetemi tanár a kémia tudomány doktora Debreceni Egyetem, Alkalmazott Kémiai Tanszék

Részletesebben

Kvantitatív és kvalitatív spektroszkópiai módszerek

Kvantitatív és kvalitatív spektroszkópiai módszerek Kvantitatív és kvalitatív spektroszkópiai módszerek Galbács Gábor KORSZERŰ SPEKTROSZKÓPIAI TECHNIKÁK/MÓDSZEREK Az állatkert lakói A következőkben nehány korszerű spektroszkópiai méréstechnikáról illetve

Részletesebben

Szent István Egyetem

Szent István Egyetem Szent István Egyetem Környezettudományi Doktori Iskola Elemspecifikus detektálási technikák és elválasztási módszerek alkalmazása fémes és nemfémes elemek kémiai specieszeinek meghatározására és frakcionálására

Részletesebben

ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK

ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK ÁLTALÁNOS VIZSGÁLÓ MÓDSZEREK SPEKTROFOTOMETRIA FEHÉRJEKONCENTRÁCIÓ MÉRÉSE 1. Fotometria A spektrofotometria az egyik leggyakrabban használt analitikai eljárás a biokémiában. A módszer igen alkalmas kismennyiségű

Részletesebben

2004. 06. 01-2007. 05. 31.

2004. 06. 01-2007. 05. 31. Zárójelentés (AKF) A projekt kódja és azonosítója: A projekt címe: A projekt rövid címe: A projektvezető szervezet: Konzorcium tagja: A projektvezető neve: Jelentés típusa: A jelentés által bemutatott

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK... 1 ÁBRÁK, KÉPEK ÉS TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE... 2 BEVEZETÉS... 4 1. A RADONRÓL...

TARTALOMJEGYZÉK... 1 ÁBRÁK, KÉPEK ÉS TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE... 2 BEVEZETÉS... 4 1. A RADONRÓL... TARTALOMJEGYZÉK TARTALOMJEGYZÉK... 1 ÁBRÁK, KÉPEK ÉS TÁBLÁZATOK JEGYZÉKE... 2 BEVEZETÉS... 4 1. A RADONRÓL... 5 1.2. A RADON ÉLETTANI HATÁSAI... 7 1.3. A RADON VISELKEDÉSE TERMÉSZETES KÖRNYEZETÉBEN ANOMÁLIS

Részletesebben

XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari Szekció. Előadáskivonatok. Szeged, 2007

XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari Szekció. Előadáskivonatok. Szeged, 2007 XXVIII. Országos Tudományos Diákköri Konferencia Kémiai és Vegyipari Szekció Előadáskivonatok Szeged, 2007 Tartalomjegyzék Az előadások kivonatai 6 Analitikai kémia tagozat ANAL.........................

Részletesebben

ANYAGTUDOMÁNY Laboratóriumi gyakorlatok

ANYAGTUDOMÁNY Laboratóriumi gyakorlatok ANYAGTUDOMÁNY Laboratóriumi gyakorlatok Villamosmérnöki szak Elektronikus eszközök szakirány Szerző: Gröller György docens Oktatási segédlet Budapesti Műszaki Főiskola Kandó Kálmán Villamosmérnöki Főiskolai

Részletesebben

AZ ELEMANALITIKA KORSZERÛ MÓDSZEREI

AZ ELEMANALITIKA KORSZERÛ MÓDSZEREI AZ ELEMANALITIKA KORSZERÛ MÓDSZEREI 1 2 AZ ELEMANALITIKA KORSZERÛ MÓDSZEREI Szerkesztette ZÁRAY GYULA A AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST 3 A könyv az Oktatási Minisztérium támogatásával, a Felsôoktatási Tankönyv-

Részletesebben

Az AKI kíváncsi kémikus" nyári kutatótábor krónikája 2009

Az AKI kíváncsi kémikus nyári kutatótábor krónikája 2009 Az AKI kíváncsi kémikus" nyári kutatótábor krónikája 2009 Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Kutatóközpont Anyag- és Környezetkémiai Intézet MTA KK AKI Az AKI kíváncsi kémikus" nyári kutatótábor krónikája

Részletesebben

Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok vegyipari területre

Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok vegyipari területre Moduláris korszerű szakmai gyakorlatok vegyipari területre Műszeres analitika II/14. évfolyam tanulói jegyzet A TISZK rendszer továbbfejlesztése Petrik TISZK TÁMOP-2.2.3-07/1-2F-2008-0011 A projekt az

Részletesebben

Fenolszennyezés és az azt követő kármentesítés vizsgálata analitikai és környezetvédelmi szempontból

Fenolszennyezés és az azt követő kármentesítés vizsgálata analitikai és környezetvédelmi szempontból Fenolszennyezés és az azt követő kármentesítés vizsgálata analitikai és környezetvédelmi szempontból DIPLOMAMUNKA Hovánszki György Debrecen, 2003 A dolgozat a Debreceni Egyetem Természettudományi Karának

Részletesebben

KÉMIAI EGYENSÚLYI ÉS KINETIKAI KÖLCSÖNHATÁSOK

KÉMIAI EGYENSÚLYI ÉS KINETIKAI KÖLCSÖNHATÁSOK KÉMIAI EGYENSÚLYI ÉS KINETIKAI KÖLCSÖNHATÁSOK LEÍRÁSA, ALKALMAZÁSA AZ IONCSERE-KROMATOGRÁFIÁBAN Doktori (PhD) értekezés Készítette Horváth Krisztián okleveles környezetmérnök Témavezető Dr. Hajós Péter

Részletesebben

Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN

Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN Preklet Edina A FAANYAG FOTODEGRADÁCIÓJÁNAK VIZSGÁLATA KÜLÖNBÖZŐ HULLÁMHOSSZÚSÁGÚ ULTRAIBOLYA ÉS LÁTHATÓ LÉZERFÉNNYEL TÖRTÉNŐ BESUGÁRZÁS ESETÉN Doktori (Ph.D.) értekezés Témavezető: Dr. Papp György intézetigazgató

Részletesebben

Vitaminok és karotinoidok meghatározása tojássárgájából mátrix szilárd fázisú diszperziós technikával

Vitaminok és karotinoidok meghatározása tojássárgájából mátrix szilárd fázisú diszperziós technikával Tudományos Diákköri Dolgozat SOLYMOS EMESE Vitaminok és karotinoidok meghatározása tojássárgájából mátrix szilárd fázisú diszperziós technikával Témavezetők: Dr. Eke Zsuzsanna Dr. Torkos Kornél Eötvös

Részletesebben

Nukleáris képalkotás 1.

Nukleáris képalkotás 1. Balkay László Hegyesi Gyula Imrek József Kertész Zsolt Lajtos Imre Kalinka Gábor Mohácsi Ilona Molnár József Valastyán Iván Nukleáris képalkotás 1. 2010. Debrecen 1 Tartalomjegyzék ELŐSZÓ... 5 1 Magfizikai

Részletesebben

GEOKÉMIA. Egyetemi jegyzet. Környezettudomány szakos hallgatók részére. Dr. Szakács Sándor, Docens

GEOKÉMIA. Egyetemi jegyzet. Környezettudomány szakos hallgatók részére. Dr. Szakács Sándor, Docens Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Természettudományi és Művészeti Kar Környezetföldrajz Tanszék, Kolozsvár GEOKÉMIA Egyetemi jegyzet Környezettudomány szakos hallgatók részére Dr. Szakács Sándor,

Részletesebben

Koleszterinszint szabályzó gyógyszerhatóanyagok és Triton X-100 nemionos detergens lebontása ionizáló sugárzással

Koleszterinszint szabályzó gyógyszerhatóanyagok és Triton X-100 nemionos detergens lebontása ionizáló sugárzással Tudományos Diákköri Dolgozat RÁCZ GERGELY Koleszterinszint szabályzó gyógyszerhatóanyagok és Triton X-100 nemionos detergens lebontása ionizáló sugárzással Dr. Csay Tamás a Dr. Takács Erzsébet a Dr. Homonnay

Részletesebben

Teafüvek vizsgálata nagynyomású folyadékkromatográfiás illetve spektrofotometriás módszerekkel

Teafüvek vizsgálata nagynyomású folyadékkromatográfiás illetve spektrofotometriás módszerekkel Teafüvek vizsgálata nagynyomású folyadékkromatográfiás illetve spektrofotometriás módszerekkel Lukácsi Katinka V. évf. Vegyész MSc szakos hallgató diplomamunka Témavezető: Borbélyné dr. Varga Mária egyetemi

Részletesebben

Régi és új anyagok. Lézertípusok. Egy érdekes analógia. Áramkörök rezonanciája 1993-94/4

Régi és új anyagok. Lézertípusok. Egy érdekes analógia. Áramkörök rezonanciája 1993-94/4 Régi és új anyagok Lézertípusok Egy érdekes analógia Áramkörök rezonanciája 1993-94/4 TARTALOM 1993-94/4 Ismerd meg Régi és új anyagok 111 Lézertípusok 115 Egy érdekes analógia 122 Számoljunk a megfelelő

Részletesebben

Fekete Jenő*, Ritz Ferenc**

Fekete Jenő*, Ritz Ferenc** Olajmeghatározási módszerek 2. Rész Mintaelőkészítés és mérési módszerek összehasonlító értékelése Olajszennyezések okozta hosszútávú mérgező képesség (toxicitás) Fekete Jenő*, Ritz Ferenc** Bevezetés

Részletesebben

2014.04.09. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2013. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI. Matematika és természettudományok

2014.04.09. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2013. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI. Matematika és természettudományok Közgyűlés 2014. május 6. 9.00, Díszterem 4. napirendi pont, 1a melléklet 2014.04.09. A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA KUTATÓHELYEINEK 2013. ÉVI TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEI I. Matematika és természettudományok Budapest

Részletesebben

Környezetvédelmi analitika

Környezetvédelmi analitika Környezetvédelmi analitika Az analitikai kémia az anyagok minőségi és mennyiségi elemzésének módszereit, és az eredmények megbízhatóságát tárgyalja. Környezetvédelemben csak a validált, mennyiségi és minőségi

Részletesebben

MUNKAANYAG. Demkó Csaba. Környezetvédelmi méréstechnika VI: hulladék vizsgálatok. A követelménymodul megnevezése:

MUNKAANYAG. Demkó Csaba. Környezetvédelmi méréstechnika VI: hulladék vizsgálatok. A követelménymodul megnevezése: Demkó Csaba Környezetvédelmi méréstechnika VI: hulladék vizsgálatok A követelménymodul megnevezése: Általános környezetvédelmi feladatok A követelménymodul száma: 1214-06 A tartalomelem azonosító száma

Részletesebben

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIAI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT

SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIAI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM TERMÉSZETTUDOMÁNYI ÉS INFORMATIKAI KAR SZERVETLEN ÉS ANALITIKAI KÉMIAI TANSZÉK SZAKDOLGOZAT BESZIVÁRGÓ VIZEK VIZSGÁLATA A BUDAI-HEGYSÉG NÉHÁNY BARLANGJÁBAN KISS KLAUDIA kémia BSc

Részletesebben

A hazai környezet-geokémiai kutatások néhány eredménye

A hazai környezet-geokémiai kutatások néhány eredménye 204 Magyar Kémiai Folyóirat - Összefoglaló közlemények A hazai környezet-geokémiai kutatások néhány eredménye GONDI Ferenc a,, HARTYÁNI Zsuzsanna b, NEMECZ Ernő b, SIPOS Péter c és SZENDREI Géza d, * a

Részletesebben

LABORATÓRIUMI INFORMÁCIÓS MAGAZIN 2010/5. XIX. ÉVFOLYAM. Ta llózó Mikrobiológia Energia Nanotechnológia

LABORATÓRIUMI INFORMÁCIÓS MAGAZIN 2010/5. XIX. ÉVFOLYAM. Ta llózó Mikrobiológia Energia Nanotechnológia LABORATÓRIUMI INFORMÁCIÓS MAGAZIN 2010/5. XIX. ÉVFOLYAM Ta llózó Mikrobiológia Energia Nanotechnológia T A R T A L O M Befektetés a jövôbe A tudomány fontosságát még egyetlen kormány sem vonta kétségbe,

Részletesebben

Infravörös spektroszkópiai vizsgálatok

Infravörös spektroszkópiai vizsgálatok Mátyus Edit Infravörös spektroszkópiai vizsgálatok Témavezetők Dr. Magyarfalvi Gábor, adjunktus Dr. Tarczay György, adjunktus Eötvös Loránd Tudományegyetem Kémiai Intézet Budapest, 2006 Tartalomjegyzék

Részletesebben