Elemanalitika a MÁFI laboratóriumában. Fontosabb műszerek az elemanalitikában

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Elemanalitika a MÁFI laboratóriumában. Fontosabb műszerek az elemanalitikában"

Átírás

1 Elemanalitika a MÁFI laboratóriumában Dr Bartha András Magyar Állami Földtani Intézet Laboratóriumi Főosztály Tel: , Fontosabb műszerek az elemanalitikában XRF röntgenfluoreszcens spektrometria AAS atomabszorpciós spektrometria (Láng, hidrid és elektrotermikus atomizációval) ICP-OES induktív csatolású plazma optikai emissziós spektrometria (ICP-AES) ICP-MS induktív csatolású plazma tömegspektrometria 1

2 XRF módszerek A XRF nagyon alkalmas geológiai (szilárd) minták elemanalitikai összetételének meghatározására. A gerjesztő röntgensugár hullámhossza az 0, nm tartományba esik, a besugárzás hatására a belső energiaszintek gerjesztődnek. Fontos különbség az egyéb atomspektoszkópiai (AAS, ICP-AES, ICP- MS) módszerekhez képest, hogy az atomok egymás belső elektronhéjára gyakorolt hatása elhanyagolható, ezért nem kell gőzzé g alakítani a vizsgálandó anyagot, roncsolásmentes a módszer. Gyakorlatilag mindig teljes elemtartalalmat határozunk meg. A XRF módszereknél nagyteljesítményű röntgencsövet használunk gerjesztéshez, a fényfelbontó egységek pedig természetes kristályrácsok. 4 fő kölcsönhatás játszódik le: a beeső röntgensugár abszorbeálódik és fluoreszcens sugárzást produkál áthalad az anyagon Visszaszóródik azonos energiával (Raleigh scatter) Visszaszóródik energiaveszteség után (Compton Scatter) A beérkező foton kiüt egy elektront valamelyik héjról, pl. K héjról, és egy külső pl. L héjról rekombinálódva a két szint közötti energiakülönbségnek megfelelő hullámhosszú fotont sugároz ki. Ez a spektrumban egy vonalként látszik. Pl. Kα vonal. 2

3 Mintaelőkészítés XRF mérésekhez Szilárd minta, tisztított, polírozott felület szükséges Sajtolt tabletta: nagyon fontos a kis szemcseméretre való őrlés, < 5 μm. Ásványtani hatás s itt még m g lehetséges, főleg f főkomponens f elemzésekn seknél célszerű külön n elvégezni a kalibrálást az egyes mintatípusokra. Üveggyöngy készk szítés: s: LiBO 2 és s Li 2 B 4 O 7 keverékével vel megömlesztj mlesztjük k a mintát, t, és s lassan kihűlve szemüveglencse szerű homogén n kőzetoldatot k kapunk, mely már m r nem terhelt a szemcseméret, ill. az ásványtani hatással. A megfelőlel lelő korrekciók k elvégz gzése után n a De Jong vagy az elméleti leti korrekciót t alkalmazva kitűnő kalibráló görbéket kapunk. A kalibráci ció érvényes évekig is kőzetstandardbk zetstandardból l készk szítve kalibráló sorozatot, nagyon stabil, jój módszer van a kezünkben. Prospekció a Pretóriai Geológiai Intézetben 3

4 XRF kimutatási határok és átlagos gyakoriságok a földkéregben Emissziós és atomabszorpciós spektrometria Gerjesztési folyamatok sematikus rajza Atomabszorpciónál tehát a fényelelnyelés mértékét határozzuk meg, emissziónál pedig azt fényt, amit az alapállapotba visszaugorva sugároz ki a minta 4

5 Atomspektroszkópiai módszerek Az analitikai információt a szabad atomok és szabad ionok (ionizált atomos gáz) elektrongerjesztéséből származó, viszonylag éles vonalakból álló atomspektrum adja. Szobahőmérsékleten csak a nemesgázok és a higanygőzben találunk szabad atomokat, a többi anyagot atomizálni i kell. A szabad atomokat létrehozhatjuk termikus úton, de ionbombázással l is pl. vákuum kisülésekben. Az atomizáció mellett bizonyos mértékben lejátszódik a szabad atomok termikus ill. elektronütközéses ionizációja és elektrongerjesztése is. Az információ származhat a szabad atomok ill. ionok spontán fotonemissziójából (atomessziós módszer: lángfotometria ill. ICP-AES), a szabad atomok fotonabszorpciójából (atomabszorpciós módszer) ill. a gerjesztést követő fluoreszcenciából (atomfluoreszcens( módszer). Atomabszorpciós technikák az atomizálás módja szerint Lángatomabszorpció: A legrégebben használt sugár és atomforrás. Gyors módszer, de nem igazán érzékeny. Elektrotermikus atomizáció: A szabad atomok előállítása elektromosan fűtött grafitkemencében történik. A módszer lényegesen (1-2 2 nagyságrenddel) érzékenyebb, mint a lángatomabszorpció elsősorban a hosszabb tartózkodási idő és a kisebb hígulás miatt. Hátránya, hogy viszonylag lassú módszer. Hidridfejlesztéses atomizáció: Ide tartozik a higany hideggőzös meghatározása, ill. a hidridfejlesztő elemek (As( As, Bi, Ge,, Pb, Sb,, Se, Sn,, Te) nagy érzékenységű mérése hidridjeik kémiai kifejlesztése után. Előnye hogy érzékeny módszer, hátránya, hogy egyedi optimalizálást igényel, és az oxidációs állapot is befolyásolja a jel nagyságát. Szilárdmintás AAS technikák (slurry( slurry,, AMA- 254) 5

6 Atomabszorpció hidridfejlesztéssel Folyamatos hidridfejlesztő berendezés atomabszorpciós készülékhez; AAS-HG A fejlődő hidrideket legtöbbször lángban fűtött kvarccsőbe vezetik, és mintegy 1000 C-on megy végbe az atomizálás. A hidridfejlesztés alapegyenlete: NaBH 4 +3 H 2 O+HCl=H 3 BO 3 +NaCl+8H+ EHn+H 2 6

7 AMA-254 advanced mercury analyser Folytonos fényforrású (CS( CS) AAS Hagyományos AAS készülékeknél nincs szükség túl jó felbontásra. 1,0 0,7 Nagyon jó felbontást biztosít az optikai egység, 2 pm az optikai egység felbontása. Absorption 0,5 0,2 0,0 279,3 279,4 279,5 279,6 279,7 279,8 279,9 280,0 280,1 280,2 280,3 W ellenlänge (nm) 7

8 Efficiency Detection limits of LS (lamp source) AAS and CS (continuum, source) AAS LS AAS CS AAS c 0 (µg/l) Cd Cu Cr Fe Ni Pb Zn ICP-AES vagy ICP-OES spektrometria Rezonáns vonal: olyan átmenethez tartozó vonal, melynek alsó szintje az alapszintek valamelyikének felel meg. Na gerjesztési termvázlata 8

9 Na regisztrált spektruma Al regisztrált spektruma Fe regisztrált spektruma ICP-AES spektrométer vázlatos rajza 9

10 Szimultán ICP-AES spektrométer Paschen-Runge elrendezéssel Klasszikus Czerny-Turner elrendezésű monokromátor 10

11 Perkin-Elmer Optima 3000 SCD (Segmented-array Charge Coupled-device detektor) ICP-AES spektrometria teljesítményjellemzői Felbontás Minél nagyobb a spektrális rend, és a rovátkák sűrűsége, annál jobb a felbontóképesség. A gyakorlatban a belépő rés csökkentésével is lehet javítani a felbontóképességet. Ma a legjobb állandó gyakorlati felbontást a JY 4320 /mm-es holografikus rácsa biztosítja a 430 nm alatti színképtartományban. Ez a monokromátor 1 m-es fókusztávolságú, és a legsűrűbb a rácsa. 5 pm állandó spektrális felbontást biztosít. 11

12 ICP-AES spektrometria teljesítményjellemzői II Gyakorlati felbontás: A félértékszélességnek megfelelő vonalszélesség, vagyis az a hullámhossz érték, ahol a nettó csúcsintenzitás a felére csökken. Ez szabja meg, két vonal a gyakorlatban elválik-e egymástól? Felvéve egy emmisziós vonal profilját könnyen megszerkeszthető a gyakorlati felbontás. A Cd 228,802 nm-es vonalához közeli arzén 228,812 nm-es vonala jól demonstrálja azt, hogy ez a felbontó egység elválasztja egymástól a két vonalat, vagyis nem kell matematikai korrekciót végezni. Szilárdtest detektoros készülékek felbontása ettől általában elmarad, többet bíznak a matematikai IEC korrekcióra. Pillanatnyilag 5 pm-15 pm a felbontása a különböző készülékeknek. ICP-AES spektrometria teljesítményjellemzői III Kimutatási határ, háttérekvivalens koncentráció Kimutatási határ: A vakértékhez közeli koncentrációjú oldat legalább 10 párhuzamos méréséből meghatározott szórás háromszoros értékének (3σ) megfelelő koncentráció. LOD=LD=3*SD*C/I N LOD=LD=limit of detection; kimutatási határ BEC=Background equivalent concentration; háttér ekvivalens koncentráció. Fenti példánál: Zn-nél: I B szórása 10 párhuzamos alapján: SD=5,6; I N =7870; C=100μg/l; LD=3*5,6*100/7870=0,21μg/l Hüvelykujjszabály: Megfelelő stabil műszerparaméterek esetén az RSd=0,7rel%, ilyenkor a kimutatási határ kb. egyenlő a BEC/50-el. Ugyanis: SD=0,007, és 3*0,007*BEC=BEC/47,6. A kimutatási határ környékén a szórás mintegy 50 rel%. 5-szörös kimutatási határnál 10%; 10-szeres határnál 5%; szoros kimutatási határnál lecsökken 2 rel%-ra. Vagyis a mérés bizonytalansága mindig függ attól, milyen messze vagyunk a kimutatási határtól. Meghatározás alsó határa: 3*LD. 12

13 Kalibrálás ICP-AES spektrometriában Egyszerű kalibrálás. Mátrix nélküli kalibrálók alkalmazása a plazma robusztus tartományában. Gyakori módszer, a mintát a gyakorlatilag mátrixmentes tartományba higítjuk. Mátrix matching illesztés. A kalibráló oldatok hasonló összetételben tartalmazzák a mátrixot. Pl. fémek szennyezőinek meghatározásakor nagytisztaságú fémoldatokhoz adjuk (spike-oljuk) a kalibráló standardokat. Standard addíció. Az atomabszorpciós technikából ismert eljárás, akkor alkalmazzuk ha nagyon változékony a mátrix, és viszonylag tömények az oldatok. Ilyenkor a mintához addícionálunk kalibráló oldatokat két vagy három lépésben, mintánként végzünk mátrix illesztést. Belső standardok alkalmazása: Olyan ritka elemet (pl. Yttrium) adunk mind a mintához, mind a kalibráló standardokhoz ismert koncentrációban, melyek nem várhatók jelentős mennyiségben a mérendő mintákban. A kalibráció és a mérés során mindig az adott vonalra vonatkoztatott relatív intenzitásokat használjuk. I A /I R =S A /S R *C A /C R ICP-MS spektrometria 13

14 ICP-MSspektrométer elvi ábrája 4*10-4 Pa vákuum A folyamat 4 alapvető lépésből áll: Minta bejuttatása a plazmába és ionok előállítása Ionfókuszálás A mérendő ionok elválasztása kvadrupól tömegspektrométerrel Iondetektálás <10-2 Pa vákuum Az ICP-MS interface feladata Merítő-Skimmer Mintázó-Sampler Ion Lens Extraction Lens Növekvő vákuum A plazmában létrehozott ionokat a tömegspektrométerbe juttatja az interface. El kell érni az atmoszférikus nyomásról a spektrométer munkanyomását, 4*10-4 Pa értéket. Ez két lépésben történik meg: 10-2 Pa-ig mechanikus pumpával, majd turbomolekuláris pumpákkal. Az átmeneti zónában az ionoptika kiszűri a nagyenergiájú fotonokat és semleges részecskéket, és az ionnyalábat a tömegspektrométerbe fókuszálja. 14

15 A kvadrupol, a tömegspektrométer tömegszűrője A kvadrupol az ionokat m/z szerint válogatja szét. Az alábbi egyenletnek megfelelő ionok jutnak a tömegszűrőre: m/z=kv/r 2 f 2 m=tömegszám; z=töltések száma; k=konstans; V=feszültség; R=sugár; f=körfrekvencia A kvadrupol 4 darab azonos hosszúságú és átmérőjű köralakú vagy hiperbolikus profilú rúdból áll. A szemközti rúdpárokat összekötik, és mindkét rúdpárra egyen, ill. váltófeszültséget kapcsolnak. Az egyenfeszültség (U) egyenlő nagyságú, de ellentétes előjelű. Egy adott feszültség értéknél egy adott tömegszámú ion halad át a rudak között, a többi iont nem engedi át a kvadrupol. A feszültség változtatásával a különböző tömegszámok detektálhatók. Az áteresztés alsó határát a radiofrekvenciás, a felső határát pedig az egyenfeszültség nagysága szabja meg. A pozitív rudak a könnyű ionokat térítik el, és a nehéz ionokat engedik át, a negatív rudak fordítva. Ezek a hatások egymásra szuperpopnálódnak, és együtt határozzák meg a kvadrupol felbontását. Mátrixhatások az ICP-MS spektrometriában Spektroszkópiai (spektrális) zavarások. Spektrális zavarást okoz bármely olyan egy vagy több atomból álló ion, amelynek tömeg/töltés hányadosa megegyezik a meghatározandó izotóp tömeg/töltés értékével, és így a tömegspektrumban átfedést okoz, megnövelve a mérendő csúcs intenzitását. Lehetnek többatomos zavarások-ezek számos forrásból származnak: ilyenek az alapvető háttér szpecieszek, amelyek a plazmát alkotó argonból, a mintaoldat víztartalmából, illetve a környező levegőből, pontosabban azok elemeiből képződnek, és izobár átfedések, melyeket a szomszédos elemek egybeeső (azonos tömegszámú) természetesen előforduló, stabil izotópjai okozzák, amelyek a tömegspektrumban azonos helyen, egymást átfedve jelennek meg. (Ez a zavarás analóg a színképvonal-egybeesésekkel az ICP- AES-ben.) 15

16 Nemspektroszkópiai (nemspektrális) zavarások (mátrixhatások) Minden egyéb típusú mátrixhatás. Lehetnek: transzportjelenséggel összefüggő hatások, savhatás, kónusz eldugulásából-mérés közbeni folyamatos szűküléséből származó jelcsökkenés, magas szárazanyag tartalom okozta hatások, ionizációs hatások stb. Ezeknek a zavarásoknak a legegyszerűbb kezelése a minta higítása, ill. a belső standardok használata. Többnyire külön célszerű belső standardot alkalmazni a könnyű, a közepes és a nehéz tömegszám tartományban. Molekula ionok zavarások híg salétromsavas közegben Mivel a plazmában a leggyakoribb szpecieszek az Ar, O és H, ezért tipikusak az ezek között létrejövő reakciók, amelyek olyan ionokat hoznak létre, mint pl. az OH 3+, ArO +, ArH + és Ar 2+. Fontos szerepet játszik a N is, amely a környező levegőből is bejuthat a plazmába, tehát akkor is jelen van ott, ha csak desztillált vizet porlasztunk be a plazmába. Jellegzetes zavaró ionok pl. az N 2+, NO + és NOH +. Ezek az ionok az alkotóelemeik izotópjainak összes lehetséges kombinációját mutatják. 16

17 Mátrix komponensek okozta molekula ion zavarások Az ionpopulációkhoz a következő jelentősebb hozzájárulás a minták előkészítéséhez használt savakból vagy oldószerekből származik. A fellépő spektrális zavarások miatt az ICP-MS-ben különös gondot kell fordítani a minta-előkészítésre, mivel nem mellékes, hogy milyen savval oldottuk vagy stabilizáltuk a mintát. A leggyakrabban használatos ásványi savak a salétromsav, sósav, foszforsav és kénsav. A salétromsavas közeg ideális az ICP- MS elemzések számára, mivel ekkor semmilyen plusz új szpecieszt nem viszünk be az egyszerű vizes közeghez képest, hiszen a nitrogén a környező levegőből is bejuthat. A sósav (valamint a perklórsav) és a kénsav használatát viszont, ha csak lehet, célszerű elkerülni. Zavaró hatások kiküszöbölése Nagyfelbontású készülékek alkalmazása. A kettős fókuszálású tömeganalizátorok használatával az ismert többatomos ionok általi zavarások nagy része kiküszöbölhető, anélkül, hogy megváltoztatnánk a plazma működési paramétereit (nincs szükség hideg plazma alkalmazására), illetve nem szükséges más hardver eszköz (pl. ütközési és/vagy reakció cella) használata. Ezekkel a nagyfelbontású eszközökkel jól mérhetővé válnak olyan elemek, mint a V, Fe és, Ti, mivel ezek fő izotópjait el tudjuk választani a zavaró ClO +, ArO + és SO + többatomos ionoktól. De van sok olyan átfedés, ahol még a nagyfelbontás sem elegendő. Ütközési és/vagy reakciócellák alkalmazása. Az ütközési és/vagy reakció cellák alkalmazásával számos többatomos zavarás valóban hatékonyan kiküszöbölhető, és a problémás elemekre is kiváló kimutatási határok érhetők el. Az ICP-ből származó ionok az interfészen a megszokott módon haladnak át, de azután az ütközési és/vagy reakció cellába jutnak, amelybe többnyire He vagy H 2 áramlik, és ott ütköznek az ütközési és/vagy reakció gáz (többnyire He vagy H 2 ) molekuláival. Ezek az ütközések lehetnek reaktív és nemreaktív ütközések. A cél az, hogy a spektrális zavarást okozó többatomos ionok szenvedjenek olyan kémiai változást, amely a tömegszámukat megváltoztatja, míg a meghatározandó elemek ionjai, amelyek egyatomos ionok, változatlanok maradjanak. 17

18 Ütközési cella (CCT-Collision Cell Technology) működése Isotope Interferant Isotope Interferant 6,7 Li Background 52 Cr ArC, ClOH 23 Na Background 28 Si N 2, CO 31 P NOH 32 S O 2 39,40 K ArH, Ar 40 Ca Ar 48 Ti SO 51 V ClO, ArC 55 Mn ClO, KO 56 Fe ArO, CaO 59 Co ArNa, CaOH 63 Cu ArNa 66 Zn ArMg 75 As ArCl, CaO 2 80 Se Ar 2, FeH 2 O 81 Br Ar 2 H Fe Ar O He A He ütközik pl. az ArO + molekulainiokkal és szétbombázza azokat, megszűntetve a többatomos zavarást. A fekete vonalak jelentik az ütközési cella alkalmazásakor kapott jeleket, a kék pedig a hagyományos üzemmódban felvett jeleket 18

19 Kalibrálás ICP-MS spektrometriában Egyszerű kalibrálás. Mátrix nélküli kalibrálók alkalmazása a plazma robusztus tartományában. Gyakori módszer, a mintát a gyakorlatilag mátrixmentes tartományba higítjuk. Mátrix matching illesztés. A kalibráló oldatok hasonló összetételben tartalmazzák a mátrixot. Pl. fémek szennyezőinek meghatározásakor nagytisztaságú fémoldatokhoz adjuk (spike-oljuk) a kalibráló standardokat. Standard addíció. Az atomabszorpciós technikából ismert eljárás, akkor alkalmazzuk ha nagyon változékony a mátrix, és viszonylag tömények az oldatok. Ilyenkor a mintához addícionálunk kalibráló oldatokat két vagy három lépésben, mintánként végzünk mátrix illesztést. Belső standardok alkalmazása: Olyan ritka elemet (pl. In) adunk mind a mintához, mind a kalibráló standardokhoz ismert koncentrációban, melyek nem várhatók jelentős mennyiségben a mérendő mintákban. A kalibráció és a mérés során mindig az adott izotópra vonatkoztatott relatív intenzitásokat használjuk. Előnye a módszernek, hogy a plazma ingadozásokat és a plazmaeredetű mátrixhatásokat is kiküszöböli, hátránya, hogy a spektrum különböző tartományaiban (könnyű, közepes és nehéz elemek) külön-külön izotópot kell használni. Lézerelpárologtatás ICP-MS spektrometria 213 nm-es New wave Nd-YAG lézer Szilárd minta felületén kb. 50 Hz frekvenciájú rövid lézerimpulzus segítségével kis bombázzuk a mintát. A minta részben atomizálódik és az argonáramlással együtt a plazmába kerül. 19

20 Lézerablációs alkalmazások a geoanalitikában Porok, tabletták, szűrők, kőzetüvegek, olvadékok elemzése (bulk analysis) Egyedi ásványszemcsék elemzése Csiszolatokon zónássági vizsgálatok Folyadék zárványok vizsgálata Izotóparányok Régészeti leletek Orvosi alkalmazások Előnyök: Nem szükséges bonyolult mintaelőkészítés A plazmát nem terheli az oldószer, sokkal kisebb számban vannak oxid és hidrid zavarások Nincs veszteség az illékony elemeknél Folyamatos, nagy gyakoriságú, rövid idejű lézerbelövésekkel kvázi folyamatos mintaáram juttatható a plazmába Hátrányok: Mennyiségi meghatározásoknál nem túl egyszerű a kalibráció (üveggé alakítás, száraz aeroszolok alkalmazása, vizes oldatok, vizes aeroszolok stb.) Fémek Drágakövek Fejlődéstörténet Kormeghatározás Ásványtan Folyadékzárványok Ásványkémia Kőzettan Metamorf átalakulások Kőzetüvegek Mars Alkalmazási területek Régészet Kerámiák Üvegek Csontok Környezetszennyezés Műanyagok Foraminiferák Paleontológia Kagylók Biológia, orvoslás Vesekövek Csontok Csontok Korallok Évgyűrűk Rovarok Otolitok Fogak Bőr 20

21 Time / s Ásvány-kőzettani alkalmazás Mg Vékonycsiszolatból (25x50 mm) nyomelem meghatározás (pl. RFF) Al Gránát zónásságból képződésének körülményei Mn Counts per Second Folyadékzárványok nyomelemeloszlása Ércteleptan Genetika Time / s Mg 24 K 39 Ca 44 Fe Eu Counts per second La Zn 64 Otolitok 21

22 Klinikai vizsgálatok Pb Toxikus elemkontamináció (pl. Pb) kimutatása fogakból Vérből kivált ólom a szervetlen fázisokba, csontokba, fogakba épül be A fog zománca a biogén ólom fő rezervoára Vesekövek Minta SiO 2 TiO 2 Al 2O 3 Fe 2O 3 MnO CaO MgO Na 2O K 2O _ H 2O Izz. veszt. P 2O 5 SO 3 BaO SrO Vesekő 1. <0,05 <0,02 <0,1 <0,03 <0,003 25,2 <0,15 0,175 0,222 1,38 72,5 0,453 <0,15 <0,005 0,004 Dió 0,19 <0,02 <0,1 <0,03 <0,003 26,3 6,94 1,40 0,350 19,6 13,1 31,8 <0,15 <0,005 0, Minta Whewellit Ca(COO)2*H2O Uricit C5H4N4O3 Struvit MgNH4PO4*6H2O Apatit Ca5(PO4)3(OH,Cl,F) Vesekő Dió halvany sarga sotet sarga egyeb világos szürke 0 Li7 B11 C13 Na23 Mg24 Al27 Si28 P31 S32 K39 Ca42 Ca44 Cr52 Mn55 Zn64 Rb85 Sr88 Ba138 Pb208 világos halvany sarga 22

23 23

24 MÁFI Anyagvizsgálati Laboratóriuma MSZ EN ISO/IEC 17025/2005 szerint NAT /2008 számon akkreditált laboratórium Az európai geológiai intézetek laboratóriumai között harmonizált analitikai módszerek Az elmúlt 15 év műszerfejlesztései pályázatok útján (PHARE, OTKA, OMFB, OM KFHÁ, GVOP) Az igények széles spektrumát kielégítő, sorozatmérésekre alkalmas, alapinformációkat szolgáltató műszerek 24

25 A laboratórium akkreditált részei Vízkémia: - Vízminták rutinvizsgálata, nyomelemek és kémiai formák meghatározása - Részvétel nemzetközi projektekben (PHARE, ENWAT, SUMANAS) - Monitoring vizsgálatok (Szigetköz és a Bátaapáti) - Kiváló munkakapcsolat a MÁFI vízföldtani és modellező csoportjával. 25

26 Kőzetanalitika: Kőzet-,, érc-,, talaj-,, patakhordalék, ártéri üledékminták stb. kémiai vizsgálata - teljes elemtartalom ill. kioldható elemtartalmak (beleértve a szekvenciális kioldásokat is) - kőzetalkotó főkomponensek, nyomelemek (ritkaföldek és egyéb ritkaelemek vizsgálata is) - Részvétel nemzetközi projektekben (FOREGS Geochemical Baseline Programme) - Állami megrendelések (Bátaapáti( Bátaapáti, Püspökszilágy) - MÁFI belső projektjei - Egyetemi tanszékek és műhelyek (ELTE, Debreceni és Miskolci Egyetem stb.) Az Osztály jelenlegi műszerparkja Készülék ICP-MS Lézerablációs feltét HPLC ICP-OES AAS Higany- meghatároz rozó Mikrohullámú feltáró Gyárt rtó Perkin-Elmer New Wave Perkin-Elmer Jobin Yvon Varian Altech (LECO) MILESTONE Típus ELAN DRC-II NewWave UP 213 PE-200 ULTIMA-2C szimultán-szekvens szekvens SpectrAA-10BQ AMA-254 MLS-1200 MEGA Beszerzés éve Alapkész szülék lánggal: 1989 Grafitkemence: 1993 Hidrid: Színvonal világszínvonalú világszínvonalú világszínvonalú világsz gszínvonalú közepes színvonal nvonalú, enyhén amortizálódott közepes színvonal nvonalú közepes színvonal nvonalú 26

27 Korszerű ICP készülékeink JY ULTIMA 2 C ICP-OES készülék Felhasználási területek: - Felszíni és felszín alatti vizek főkomponenseinek és nyomelemeinek meghatározása, ivóvízkészletek minőségének monitorozása -Kőzetek, ércek, talaj-, patakhordalék-, ártéri üledék minták és szennyvíziszapok fő-és nyomelemeinek meghatározása ELAN DRC-II ICP-MS készülék Atomabszorpciós készülékeink Varian SpectrAA-10BQ (Láng, grafitkemence, hidridfeltét) AMA-254 advanced mercury analyser 27

28 INCO COPERNICUS project: Development of Analytical Procedures to Guarantee Quality Assurance in International Environmental Monitoring A projekt célja az volt, hogy az európai geológiai intézetek analitikai módszereit harmonizáljuk A projektben 11 ország vett részt (holland, angol, finn, észt, litván, magyar, lengyel, cseh, szlovák, román, orosz geológiai intézetek) Tanulság: európai léptékű felméréseknél jobb, ha valamennyi minta azonos komponensét egyazon laboratóriumban elemezzük meg, különösen a geokémiai háttérértékek meghatározásakor. European Geochemical Baseline Atlas FOREGS Geochemical Working Group 26 európai geológiai intézet ill. geológiai tanszék vett részt a projektben 28

29 Hg tartalom eloszlása patakhordalék mintákban AMA-254 szilárdmintás higany analizátor A talajvizek vízminőségi állapotának felmérése (Survey of the Chemical Status of Groundwaters) EUROPEAID/114956/D/SV/HU

30 A projekt célja Az Európai Unió 200/60 EC Víz Keretirányelve (The Water Framework Directive) előírja a tagországok részére, hogy 2015-ig jó állapotba hozzák felszíni és felszín alatti víztesteiket. A munka elvégzésére kiírt pályázatot a Finn Földtani Intézet által vezetett konzorcium nyerte el, a konzorciumot alkotó tagok: a MÁFI, a Smaragd Kft, az Elgoscar Kft, a francia BRGM és a német HGN Hydrogeologie GmbH voltak. A MÁFI Laboratóriuma elismerést vívott ki a vízelemzésekkel foglalkozó hazai és nemzetközi laboratóriumok körében. 30

31 A MÁFI Laboratóriumának részvételével megvalósult további nemzetközi projektek Interreg Projekt: Magyar-Szlovák határmenti közös felszín alatti víztestek környezetállapota és fenntartható használata (ENWAT) Szerződés száma: HU-SK SK-UA/05/02/166 A dél-magyarországi arzén-tartalmú talajvizek fenntartható kezelése (SUMANAS) : LIFE05 ENV/H/ Kétoldalú TéT együttműködések (magyar-finn, magyar- vietnami, magyar-mexikói) mexikói) A talajvíz nagy arzéntartalmának eredete fiatal medencékben (OTKA pályázat 2007-től) Analitikai feladat: Különböző arzén módosulatok analitikájának vizsgálata HPLC-ICP-MS módszerrel, és ennek segítségével terepi tartósítási módszerek kidolgozása µg/l kevert kalibráló oldat kromatogramja Csúcsok sorrendje: As3+; DMA; MA; As P u l s e 3000 i n t e 2000 n s i t y Time, s Analyte: As 75 31

32 Feltárás Pt tégelyben LiBO 2 -al Mintaelőkészítés Királyvizes kioldások Feltárás mikrohállámú bombában Szekvenciális kioldások Sorozatos (szekvenciális) kioldások 100% 80% 60% 40% 20% ug/g As hidrogénfluorid ug/g As ammónium acetát ug/g As hidroxil amin hidroklorid ug/g As Na acetát ug/g As Mg klorid 0%

33 Glaukonit minták kondritra normált RFF eloszlásai. Oldatos ICP-MS és LA-ICP-MS technikák összehasonlítása 33

Lakos István WESSLING Hungary Kft. Zavaró hatások kezelése a fémanalitikában

Lakos István WESSLING Hungary Kft. Zavaró hatások kezelése a fémanalitikában Lakos István WESSLING Hungary Kft. Zavaró hatások kezelése a fémanalitikában AAS ICP-MS ICP-AES ICP-AES-sel mérhető elemek ICP-MS-sel mérhető elemek A zavarások felléphetnek: Mintabevitel közben Lángban/Plazmában

Részletesebben

Radionuklidok meghatározása környezeti mintákban induktív csatolású plazma tömegspektrometria segítségével lehetőségek és korlátok

Radionuklidok meghatározása környezeti mintákban induktív csatolású plazma tömegspektrometria segítségével lehetőségek és korlátok Radionuklidok meghatározása környezeti mintákban induktív csatolású plazma tömegspektrometria segítségével lehetőségek és korlátok Stefánka Zsolt, Varga Zsolt, Széles Éva MTA Izotópkutató Intézet 1121

Részletesebben

2.4.27. VIZSGÁLAT NEHÉZFÉMEKRE NÖVÉNYI DROGOKBAN ÉS NÖVÉNYI DROGKÉSZÍTMÉNYEKBEN

2.4.27. VIZSGÁLAT NEHÉZFÉMEKRE NÖVÉNYI DROGOKBAN ÉS NÖVÉNYI DROGKÉSZÍTMÉNYEKBEN Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.8.2.-1 07/2014:20427 2.4.27. VIZSGÁLAT NEHÉZFÉMEKRE NÖVÉNYI DROGOKBAN ÉS NÖVÉNYI DROGKÉSZÍTMÉNYEKBEN Figyelmeztetés: a zárt, nagynyomású roncsolóedények és a mikrohullámú laboratóriumi

Részletesebben

ATOMABSZORPCIÓ FELSŐFOKON

ATOMABSZORPCIÓ FELSŐFOKON ATOMABSZORPCIÓ FELSŐFOKON ÚJ ALTERNATÍVA A VIZEK KORSZERŰ ELEMANALITIKAI VIZSGÁLATÁRA NAGYFELBONTÁSÚ, FOLYTONOS FÉNYFORRÁSÚ AAS dr. Bozsai Gábor BPS Kft. Labortechnika üzletág Prof. Dr. Posta József Debreceni

Részletesebben

Nagy érzékenységű AMS módszerek hosszú felezési idejű könnyű radioizotópok elemzésében

Nagy érzékenységű AMS módszerek hosszú felezési idejű könnyű radioizotópok elemzésében Nagy érzékenységű AMS módszerek hosszú felezési idejű könnyű radioizotópok elemzésében Molnár M., Rinyu L., Palcsu L., Mogyorósi M., Veres M. MTA ATOMKI - Isotoptech Zrt. Hertelendi Ede Környezetanalitikai

Részletesebben

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams

Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése. Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams Előadás címe: A vörösiszappal szennyezett felszíni vizek kárenyhítése Bálint Mária Bálint Analitika Kft Mihelyt tudjátok, hogy mi a kérdés érteni fogjátok a választ is Douglas Adams Kármentesítés aktuális

Részletesebben

ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok

ALPHA spektroszkópiai (ICP és AA) standard oldatok Jelen kiadvány megjelenése után történõ termékváltozásokról, új standardokról a katalógus internetes oldalán, a www.laboreszközkatalogus.hu-n tájékozódhat. ALPHA Az alábbi standard oldatok fémek, fém-sók

Részletesebben

A Kémiai Laboratórium feladata

A Kémiai Laboratórium feladata A Kémiai Laboratórium feladata Az új mérőeszközök felhasználási lehetőségei a gyakorlatban 2. Előadó: Csiki Tímea osztályvezető Nemzeti Munkaügyi Hivatal Munkaügyi és Munkavédelmi Igazgatóság Munkahigiénés

Részletesebben

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása Abrankó László Műszeres analitika Molekulaspektroszkópia Minőségi elemzés Kvalitatív Cél: Meghatározni, hogy egy adott mintában jelen vannak-e bizonyos ismert komponensek. Vagy ismeretlen komponensek azonosítása

Részletesebben

AZ MFGI LABORATÓRIUMÁNAK VIZSGÁLATI ÁRAI

AZ MFGI LABORATÓRIUMÁNAK VIZSGÁLATI ÁRAI 1. ELŐKÉSZÍTÉS Durva törés pofás törővel pofás törő 800 Törés, talaj porló kőzetek törése pofás törő+ Fritsch szinterkorund golyósmalommal max. 20 g +szitálás 1000 0,063 mm-es szitán Törés, kőzet masszív

Részletesebben

a NAT-1-1316/2008 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1316/2008 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1316/2008 számú akkreditálási ügyirathoz A METALCONTROL Anyagvizsgáló és Minõségellenõrzõ Központ Kft. (3540 Miskolc, Vasgyár u. 43.) akkreditált

Részletesebben

1. Atomspektroszkópia

1. Atomspektroszkópia 1. Atomspektroszkópia 1.1. Bevezetés Az atomspektroszkópia az optikai spektroszkópiai módszerek csoportjába tartozó olyan analitikai eljárás, mellyel az anyagok elemi összetételét határozhatjuk meg. Az

Részletesebben

4. Szervetlen anyagok atomemissziós színképének meghatározása

4. Szervetlen anyagok atomemissziós színképének meghatározása Környezet diagnosztika fizikai módszerei, Környezettudományi MSc, környezetfizika szakirány 4. Szervetlen anyagok atomemissziós színképének meghatározása 1.1. Emissziós lángspektrometria, 1.2. Induktív

Részletesebben

Nagy érzékenyégű módszerek hosszú felezési idejű nehéz radioizotópok analitikájában. Vajda N., Molnár Zs., Bokori E., Groska J., Mácsik Zs., Széles É.

Nagy érzékenyégű módszerek hosszú felezési idejű nehéz radioizotópok analitikájában. Vajda N., Molnár Zs., Bokori E., Groska J., Mácsik Zs., Széles É. RADANAL Kft. www.radanal.kfkipark.hu MTA Izotópkutató Intézet www.iki.kfki.hu Nagy érzékenyégű módszerek hosszú felezési idejű nehéz radioizotópok analitikájában Vajda N., Molnár Zs., Bokori E., Groska

Részletesebben

Spektroszkópia. Atomspektroszkópia. Atomabszorpciós spektroszkópia(aas) abszorpció emisszió szóródás Beer Lambert törvény.

Spektroszkópia. Atomspektroszkópia. Atomabszorpciós spektroszkópia(aas) abszorpció emisszió szóródás Beer Lambert törvény. Könyezet minősítése gyakrolat segédanyag 1 Könyezet minősítése gyakrolat segédanyag 2 Spektroszkópia Alapfogalmak Atomabszorpciós spektroszkópia(aas) abszorpció emisszió szóródás Beer Lambert törvény Atomspektroszkópia

Részletesebben

Az elemeket 3 csoportba osztjuk: Félfémek vagy átmeneti fémek nemfémek. fémek

Az elemeket 3 csoportba osztjuk: Félfémek vagy átmeneti fémek nemfémek. fémek Kémiai kötések Az elemeket 3 csoportba osztjuk: Félfémek vagy átmeneti fémek nemfémek fémek Fémek Szürke színűek, kivétel a színesfémek: arany,réz. Szilárd halmazállapotúak, kivétel a higany. Vezetik az

Részletesebben

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik

Elektrokémia. A nemesfém elemek és egymással képzett vegyületeik Elektrokémia Redoxireakciók: Minden olyan reakciót, amelyben elektron leadás és elektronfelvétel történik, redoxi reakciónak nevezünk. Az elektronleadás és -felvétel egyidejűleg játszódik le. Oxidálószer

Részletesebben

NE FELEJTSÉTEK EL BEÍRNI AZ EREDMÉNYEKET A KIJELÖLT HELYEKRE! A feladatok megoldásához szükséges kerekített értékek a következők:

NE FELEJTSÉTEK EL BEÍRNI AZ EREDMÉNYEKET A KIJELÖLT HELYEKRE! A feladatok megoldásához szükséges kerekített értékek a következők: A Szerb Köztársaság Oktatási Minisztériuma Szerbiai Kémikusok Egyesülete Köztársasági verseny kémiából Kragujevac, 2008. 05. 24.. Teszt a középiskolák I. osztálya számára Név és utónév Helység és iskola

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1608/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1608/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (2) a NAT-1-1608/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Synlab Hungary Kft. Synlab Kecskeméti Környezetanalitikai Laboratórium (6000

Részletesebben

Szerves kémiai analízis TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ

Szerves kémiai analízis TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ BSC ANYAGMÉRNÖK SZAK VEGYIPARI TECHNOLÓGIAI SZÁMÁRA KÖTELEZŐ TANTÁRGYI KOMMUNIKÁCIÓS DOSSZIÉ MISKOLCI EGYETEM MŰSZAKI ANYAGTUDOMÁNYI KAR KÉMIAI INTÉZET Miskolc, 2016 1 Tartalomjegyzék 1. Tantárgyleírás,

Részletesebben

a NAT-1-1462/2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1462/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület KIEGÉSZÍTÕ RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1462/2006 számú akkreditálási ügyirathoz A Budapesti Corvinus Egyetem Élelmiszertudományi Kar Élelmiszerminõségi és Élelmiszerbiztonsági

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1024/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1024/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1024/2013 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. Üzemviteli Igazgatóság Vegyészeti Főosztály Vegyészeti

Részletesebben

Találkozz a Tudóssal! A geológus egy napja. A hard rock-tól a környezetgeokémiáig

Találkozz a Tudóssal! A geológus egy napja. A hard rock-tól a környezetgeokémiáig Találkozz a Tudóssal! A geológus egy napja. A hard rock-tól a környezetgeokémiáig www.meetthescientist.hu 1 26 ? ÚTKERESÉS?? Merre menjek? bankár fröccsöntő?? politikus? bogarász?? jogász? tudományos kutató

Részletesebben

Modern fizika laboratórium

Modern fizika laboratórium Modern fizika laboratórium Röntgen-fluoreszcencia analízis Készítette: Básti József és Hagymási Imre 1. Bevezetés A röntgen-fluoreszcencia analízis (RFA) egy roncsolásmentes anyagvizsgálati módszer. Rövid

Részletesebben

Korszerű tömegspektrometria a. Szabó Pál MTA Kémiai Kutatóközpont

Korszerű tömegspektrometria a. Szabó Pál MTA Kémiai Kutatóközpont Korszerű tömegspektrometria a biokémi miában Szabó Pál MTA Kémiai Kutatóközpont Tematika Bevezetés: ionizációs technikák és analizátorok összehasonlítása a biomolekulák szemszögéből Mikromennyiségek mintaelőkészítése

Részletesebben

I. ANALITIKAI ADATOK MEGADÁSA, KONVERZIÓK

I. ANALITIKAI ADATOK MEGADÁSA, KONVERZIÓK I. ANALITIKAI ADATOK MEGADÁSA, KONVERZIÓK I.2. Konverziók Geokémiai vizsgálatok során gyakran kényszerülünk arra, hogy különböző kémiai koncentrációegységben megadott adatokat hasonlítsunk össze vagy alakítsuk

Részletesebben

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT

KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT KÉMIA FELVÉTELI DOLGOZAT I. Egyszerű választásos teszt Karikázza be az egyetlen helyes, vagy egyetlen helytelen választ! 1. Hány neutront tartalmaz a 127-es tömegszámú, 53-as rendszámú jód izotóp? A) 74

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1522/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1522/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1522/2015 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A BETA KUTATÓ INTÉZET Nonprofit Kft. Laboratórium (9463 Sopronhorpács, Fő utca 70.) akkreditált

Részletesebben

Név:............................ Helység / iskola:............................ Beküldési határidő: Kémia tanár neve:........................... 2013.feb.18. TAKÁCS CSABA KÉMIA EMLÉKVERSENY, IX. osztály,

Részletesebben

QualcoDuna jártassági vizsgálatok - A 2014. évi program rövid ismertetése

QualcoDuna jártassági vizsgálatok - A 2014. évi program rövid ismertetése QualcoDuna jártassági vizsgálatok - A 2014. évi program rövid ismertetése Szegény Zsigmond WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft., Jártassági Vizsgálati Osztály szegeny.zsigmond@qualcoduna.hu 2014.01.21. 2013.

Részletesebben

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai

Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése, diagnosztikai alkalmazásai Az áramlási citométer és sejtszorter felépítése és működése Kereskedelmi forgalomban kapható készülékek 1 Fogalmak

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZŰKÍTETT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1002/2012 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A KÖR-KER Környezetvédelmi, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. Vizsgálólaboratórium

Részletesebben

Minták előkészítése MSZ-08-0206-1:78 200 Ft Mérés elemenként, kül. kivonatokból *

Minták előkészítése MSZ-08-0206-1:78 200 Ft Mérés elemenként, kül. kivonatokból * Az árajánlat érvényes: 2014. október 9től visszavonásig Laboratóriumi vizsgálatok Talaj VIZSGÁLATI CSOMAGOK Talajtani alapvizsgálati csomag kötöttség, összes só, CaCO 3, humusz, ph Talajtani szűkített

Részletesebben

Környezetvédelem / Laboratórium / Vizsgálati módszerek

Környezetvédelem / Laboratórium / Vizsgálati módszerek Környezetvédelem / Laboratórium / Vizsgálati módszerek Az akkreditálás műszaki területéhez tartozó vizsgálati módszerek A vizsgált termék/anyag Szennyvíz (csatorna, előtisztító, szabadkiömlő, szippantó

Részletesebben

1. gyakorlati feladat Nehézfémek (Pb, Cu) meghatározása lángatomizációs atomabszorpciós spektrometriás módszerrel

1. gyakorlati feladat Nehézfémek (Pb, Cu) meghatározása lángatomizációs atomabszorpciós spektrometriás módszerrel 1. gyakorlati feladat Nehézfémek (Pb, Cu) meghatározása lángatomizációs atomabszorpciós spektrometriás módszerrel A mérés elve Az atomabszorpciós spektrometria a nehézfémek analitikájában, az utóbbi évtizedben

Részletesebben

Szervetlen komponensek analízise. A, Atomspektroszkópia B, Molekulaspektroszkópia C, Elektrokémia D, Egyéb (radiokémia, termikus analízis, stb.

Szervetlen komponensek analízise. A, Atomspektroszkópia B, Molekulaspektroszkópia C, Elektrokémia D, Egyéb (radiokémia, termikus analízis, stb. Szervetlen komponensek analízise A, Atomspektroszkópia B, Molekulaspektroszkópia C, Elektrokémia D, Egyéb (radiokémia, termikus analízis, stb.) A fény λ i( k r ωt + φ0 ) Elektromágneses sugárzás E( r,

Részletesebben

AQUA AD DILUTIONEM SOLUTIONUM CONCENTRATARUM AD HAEMODIALYSIM. Tömény hemodializáló oldatok hígítására szánt víz

AQUA AD DILUTIONEM SOLUTIONUM CONCENTRATARUM AD HAEMODIALYSIM. Tömény hemodializáló oldatok hígítására szánt víz concentratarum ad haemodialysim Ph.Hg.VIII. Ph.Eur.6.3-1 01/2008:1167 javított 6.3 AQUA AD DILUTIONEM SOLUTIONUM CONCENTRATARUM AD HAEMODIALYSIM Tömény hemodializáló oldatok hígítására szánt víz Az alábbi

Részletesebben

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4.

1. változat. 4. Jelöld meg azt az oxidot, melynek megfelelője a vas(iii)-hidroxid! A FeO; Б Fe 2 O 3 ; В OF 2 ; Г Fe 3 O 4. 1. változat z 1-től 16-ig terjedő feladatokban négy válaszlehetőség van, amelyek közül csak egy helyes. Válaszd ki a helyes választ és jelöld be a válaszlapon! 1. Melyik sor fejezi be helyesen az állítást:

Részletesebben

In-situ mérés hordozható XRF készülékkel; gyors, hatékony nehézfémanalízis

In-situ mérés hordozható XRF készülékkel; gyors, hatékony nehézfémanalízis In-situ mérés hordozható XRF készülékkel; gyors, hatékony nehézfémanalízis MOKKA Konferencia, 2007.június 15. Sarkadi Adrienn Hordozható röntgenspektrométer környezetvédelmi alkalmazásokra Nehézfémek talajban

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

a NAT-1-0988/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-0988/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-0988/2010 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A METRIC Minõsítõ, Fejlesztõ és Szolgáltató Kft. Vizsgálólaboratóriuma (2921 Komárom, Szabadság

Részletesebben

Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem 2009-2010. tavasz

Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem 2009-2010. tavasz Kémiai fizikai alapok I. Vízminőség, vízvédelem 2009-2010. tavasz 1. A vízmolekula szerkezete Elektronegativitás, polaritás, másodlagos kötések 2. Fizikai tulajdonságok a) Szerkezetből adódó különleges

Részletesebben

2.2.23. Atomabszorpciós spektrometria Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.6.0-1

2.2.23. Atomabszorpciós spektrometria Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.6.0-1 2.2.23. Atomabszorpciós spektrometria Ph.Hg.VIII. - Ph.Eur.6.0-1 2.2.23. ATOMABSZORPCIÓS SPEKTROMETRIA 01/2008:20223 ALAPELV Atomabszorpció akkor jön létre, amikor egy alapállapotú atom adott hullámhossszú

Részletesebben

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István

OPTIKA. Fénykibocsátás mechanizmusa fényforrás típusok. Dr. Seres István OPTIKA Fénykibocsátás mechanizmusa Dr. Seres István Bohr modell Niels Bohr (19) Rutherford felfedezte az atommagot, és igazolta, hogy negatív töltésű elektronok keringenek körülötte. Niels Bohr Bohr ezt

Részletesebben

A Víz Keretirányelvhez kapcsolódó nehézfémek vizsgálata felszíni vízben 2011. évi PT-WFD jártassági vizsgálatról

A Víz Keretirányelvhez kapcsolódó nehézfémek vizsgálata felszíni vízben 2011. évi PT-WFD jártassági vizsgálatról VITUKI Nonprofit Kft. Minőségbiztosítási és Ellenőrzési Csoport 1095 BUDAPEST, Kvassay Jenő út. 1. Tel: 06-1-215-6140/2199, m. Fax: 06-1-215-6046 E-mail: mecs@vituki.hu. Web: www.vituki.hu/mecs. Cjsz.:

Részletesebben

a NAT-1-1088/2008 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1088/2008 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1088/2008 számú akkreditált státuszhoz A Országos Munkahigiénés és Foglalkozás-egészségügyi Intézet Kémiai Laboratórium (1096 Budapest,

Részletesebben

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei

Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek I. Közgazdasá Adatgyűjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb műszerei KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-0988/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-0988/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-0988/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Mertcontrol Metric Minősítő, Fejlesztő és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Korszerű talajkémiai vizsgálati módszerek komposztok hatásainak értékelésében. Filep Tibor

Korszerű talajkémiai vizsgálati módszerek komposztok hatásainak értékelésében. Filep Tibor Korszerű talajkémiai vizsgálati módszerek komposztok hatásainak értékelésében Filep Tibor Mennyiségi analízis a komposzt makro-, mikro- és toxikus elemtartalmának mérése a komposzttal kezelt talajok makro-,

Részletesebben

KÖNYEZETI ANALITIKA BEUGRÓK I.

KÖNYEZETI ANALITIKA BEUGRÓK I. KÖNYEZETI ANALITIKA BEUGRÓK I. 1.Mit nevezünk egy mérőműszert illetően jelnek és zajnak? jel az, amit a műszer mutat, amikor a meghatározandó komponenst mérjük vele zaj az, amit a műszer akkor mutat, amikor

Részletesebben

Mézerek és lézerek. Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz. 2006. november 19.

Mézerek és lézerek. Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz. 2006. november 19. és lézerek Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz. 2006. november 19. Fény és anyag kölcsönhatása 2 / 19 Fény és anyag kölcsönhatása Fény és anyag kölcsönhatása E 2 (1) (2) (3) E 1 (1) gerjesztés (2) spontán

Részletesebben

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás VI

Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás VI Általános és szervetlen kémia Laborelıkészítı elıadás VI Redoxiegyenletek rendezésének általános lépései Példák fémoldódási egyenletek rendezésére Halogénvegyületek reakciói A gyakorlaton vizsgált redoxireakciók

Részletesebben

RÖVID ISMERTETŐ A KAPOSVÁRI EGYETEM TALAJLABORATÓRIUMÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL

RÖVID ISMERTETŐ A KAPOSVÁRI EGYETEM TALAJLABORATÓRIUMÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL RÖVID ISMERTETŐ A KAPOSVÁRI EGYETEM TALAJLABORATÓRIUMÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRŐL A laboratóriumi szolgáltatások rövid bemutatása A Kaposvári Egyetem Állattudományi Kar Növénytani és Növénytermesztés-tani Tanszékéhez

Részletesebben

0,25 NTU Szín MSZ EN ISO 7887:1998; MSZ 448-2:1967 -

0,25 NTU Szín MSZ EN ISO 7887:1998; MSZ 448-2:1967 - Leírás Fizikaikémiai alapparaméterek Módszer, szabvány (* Nem akkreditált) QL ph (potenciometria) MSZ EN ISO 3696:2000; MSZ ISO 10523:2003; MSZ 148422:2009; EPA Method 150.1 Fajlagos elektromos vezetőképesség

Részletesebben

Modern műszeres analitika számolási gyakorlat Galbács Gábor

Modern műszeres analitika számolási gyakorlat Galbács Gábor Modern műszeres analitika számolási gyakorlat Galbács Gábor Feladatok a mintavétel, spektroszkópia és automatikus tik analizátorok témakörökből ökből AZ EXTRAKCIÓS MÓDSZEREK Alapfogalmak megoszlási állandó:

Részletesebben

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰBEN

RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰBEN RADIOAKTÍV HULLADÉKOK MINŐSÍTÉSE A PAKSI ATOMERŐMŰBEN Bujtás T., Ranga T., Vass P., Végh G. Hajdúszoboszló, 2012. április 24-26 Tartalom Bevezetés Radioaktív hulladékok csoportosítása, minősítése A minősítő

Részletesebben

Stabilizotóp-geokémia II. Dr. Fórizs István MTA Geokémiai Kutatóintézet forizs@geokemia.hu

Stabilizotóp-geokémia II. Dr. Fórizs István MTA Geokémiai Kutatóintézet forizs@geokemia.hu Stabilizotóp-geokémia II Dr. Fórizs István MTA Geokémiai Kutatóintézet forizs@geokemia.hu MÉÉSI MÓDSZEEK, HIBÁJUK Stabilizotópok: mérés tömegspektrométerrel Hidrogén: mérés H 2 gázon vízbıl: (1) H 2 O

Részletesebben

Lakatos J.: Analitikai Kémiai Gyakorlatok Anyagmérnök BSc. Hallgatók Számára (2007)

Lakatos J.: Analitikai Kémiai Gyakorlatok Anyagmérnök BSc. Hallgatók Számára (2007) 10 gyak. Atomemissziós és atomabszorpciós spektrometria Vizek Na és K tartalmának lángemissziós meghatározása Fémötvözet nyomelemeinek meghatározása atomabszorpciós módszerrel A gyakorlat célja: Megismerkedni

Részletesebben

Térbeli talajgeokémiai heterogenitás vizsgálata finomréteg mintázással

Térbeli talajgeokémiai heterogenitás vizsgálata finomréteg mintázással Jávor A. 1, Földeáki D. 1, Könczöl A. 1, Bata G. 1, Kovács J. 2, Csányi V. 3 1 REPÉT Környezetvédelmi Kft., 1118 Budapest, Brassó út 169-179. G. ép. repet@t-online.hu 2 ELTE Alkalmazott és Környezetföldtani

Részletesebben

Minta-előkészítési módszerek és hibák a fémanalitikában

Minta-előkészítési módszerek és hibák a fémanalitikában Minta-előkészítési módszerek Lakos István WESSLING Hungary Kft. A legelterjedtebben használt fémanalitikai (elemanalitikai) mérőműszerek oldatokat elemeznek: Láng-AAS, Grafitkemence-AAS, HG- és hidrid-aas,

Részletesebben

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2)

SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) Nemzeti Akkreditáló Testület SZÛKÍTETT RÉSZLETEZÕ OKIRAT (2) a NAT-1-1537/2011 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A FETILEV Felsõ-Tisza-vidéki Levegõanalitikai Kft. (4400 Nyíregyháza, Móricz Zsigmond

Részletesebben

Plazmasugaras felülettisztítási kísérletek a Plasmatreater AS 400 laboratóriumi kisberendezéssel

Plazmasugaras felülettisztítási kísérletek a Plasmatreater AS 400 laboratóriumi kisberendezéssel Plazmasugaras felülettisztítási kísérletek a Plasmatreater AS 400 laboratóriumi kisberendezéssel Urbán Péter Kun Éva Sós Dániel Ferenczi Tibor Szabó Máté Török Tamás Tartalom A Plasmatreater AS400 működési

Részletesebben

Redoxi reakciók Elektrokémiai alapok Műszaki kémia, Anyagtan I. 12-13. előadás

Redoxi reakciók Elektrokémiai alapok Műszaki kémia, Anyagtan I. 12-13. előadás Redoxi reakciók Elektrokémiai alapok Műszaki kémia, Anyagtan I. 12-13. előadás Dolgosné dr. Kovács Anita egy.doc. PTE MIK Környezetmérnöki Tanszék Redoxi reakciók Például: 2Mg + O 2 = 2MgO Részfolyamatok:

Részletesebben

Színképelemzés. Romsics Imre 2014. április 11.

Színképelemzés. Romsics Imre 2014. április 11. Színképelemzés Romsics Imre 2014. április 11. 1 Más néven: Spektrofotometria A színképből kinyert információkból megállapítható: az atomok elektronszerkezete az elektronállapotokat jellemző kvantumszámok

Részletesebben

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Szervetlen és Analitikai Kémia Tanszék Szerkesztette: POKOL GYÖRGY Írta: POKOL GYÖRGY, GYURCSÁNYI E. RÓBERT, SIMON ANDRÁS,

Részletesebben

Bemutatkozás, a tárgy bemutatása, követelmények. Munkavédelmi tájékoztatás.

Bemutatkozás, a tárgy bemutatása, követelmények. Munkavédelmi tájékoztatás. Részletes tematika (14 hetes szorgalmi időszak figyelembe vételével): 1. hét (2 óra) Bemutatkozás, a tárgy bemutatása, követelmények. Munkavédelmi tájékoztatás. Kémiai alapjelenségek ismétlése, sav-bázis,

Részletesebben

2.2.24. ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA AZ INFRAVÖRÖS SZÍNKÉPTARTOMÁNYBAN

2.2.24. ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA AZ INFRAVÖRÖS SZÍNKÉPTARTOMÁNYBAN 1 2.2.24. ABSZORPCIÓS SPEKTROFOTOMETRIA AZ INFRAVÖRÖS SZÍNKÉPTARTOMÁNYBAN 01/2005:20224 Az infravörös spektrofotométereket a 4000 650 cm -1 (2,5 15,4 µm) közti, illetve néhány esetben egészen a 200 cm

Részletesebben

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban

Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban Kontrol kártyák használata a laboratóriumi gyakorlatban Rikker Tamás tudományos igazgató WESSLING Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. január 17. Kis történelem 1920-as években, a Bell Laboratórium telefonjainak

Részletesebben

LÁNGATOMABSZORPCIÓS MÉRÉSEK

LÁNGATOMABSZORPCIÓS MÉRÉSEK AAS LÁNGATOMABSZORPCIÓS MÉRÉSEK A GYAKORLAT CÉLJA: A lángatomabszorpciós spektrometria (FAAS) módszerének tanulmányozása és alkalmazása fémek vizes közegű mintában való meghatározására. A MÉRÉSI MÓDSZER

Részletesebben

Kémiai alapismeretek 14. hét

Kémiai alapismeretek 14. hét Kémiai alapismeretek 14. hét Horváth Attila Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Kémia Intézet, Szervetlen Kémiai Tanszék 2011. december 6. 1/9 2010/2011 I. félév, Horváth Attila c 1785 Cavendish:

Részletesebben

Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés

Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés Fizikai kémia és radiokémia labor II, Laboratóriumi gyakorlat: Spektroszkópia mérés A gyakorlatra vigyenek magukkal pendrive-ot, amire a mérési adatokat átvehetik. Ajánlott irodalom: P. W. Atkins: Fizikai

Részletesebben

Röntgendiffrakció, tömegspektrometria, infravörös spektrometria.

Röntgendiffrakció, tömegspektrometria, infravörös spektrometria. A biomolekuláris szerkezet és dinamika vizsgálómódszerei: Röntgendiffrakció, tömegspektrometria, infravörös spektrometria. Smeller László A molekuláris szerkezet és dinamika vizsgáló módszereinek áttekintése

Részletesebben

KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont. HCl (1 pont) HCO 3 - (1 pont) Ca 2+ (1 pont) Al 3+ (1 pont) Fe 3+ (1 pont) H 2 O (1 pont)

KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont. HCl (1 pont) HCO 3 - (1 pont) Ca 2+ (1 pont) Al 3+ (1 pont) Fe 3+ (1 pont) H 2 O (1 pont) KÉMIAI ALAPISMERETEK (Teszt) Összesen: 150 pont 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (12 pont) Az ion neve Kloridion Az ion képlete Cl - (1 pont) Hidroxidion (1 pont) OH - Nitrátion NO

Részletesebben

A CSEPEL MŰVEK TALAJAINAK NEHÉZFÉM SZENNYEZETTSÉGE. Készítette: Szabó Tímea, Környezettudomány MSc Témavezető: Dr. Óvári Mihály, egyetemi adjunktus

A CSEPEL MŰVEK TALAJAINAK NEHÉZFÉM SZENNYEZETTSÉGE. Készítette: Szabó Tímea, Környezettudomány MSc Témavezető: Dr. Óvári Mihály, egyetemi adjunktus A CSEPEL MŰVEK TALAJAINAK NEHÉZFÉM SZENNYEZETTSÉGE Készítette: Szabó Tímea, Környezettudomány MSc Témavezető: Dr. Óvári Mihály, egyetemi adjunktus Bevezetés a talaj hazánk egyik legfontosabb erőforrása

Részletesebben

a NAT-1-1070/2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1070/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1070/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Az Országos Környezetegészségügyi Intézet Környezetegészségügyi Fõosztály (1097 Budapest, Gyáli út 2-6.) akkreditált

Részletesebben

a NAT-1-1054/2006 számú akkreditálási ügyirathoz

a NAT-1-1054/2006 számú akkreditálási ügyirathoz Nemzeti Akkreditáló Testület MELLÉKLET a NAT-1-1054/2006 számú akkreditálási ügyirathoz A Debreceni Egyetem Agrártudományi Centrum Mezõgazdaságtudományi Kar Agrármûszerközpont (4032 Debrecen, Böszörményi

Részletesebben

Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR műszerrel

Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR műszerrel Környezetvédelmi mérések fotoakusztikus FTIR műszerrel A légszennyezés mérése nem könnyű méréstechnikai feladat. Az eszközök széles skáláját fejlesztették ki, hagyományosan az emissziómérésre, ezen belül

Részletesebben

KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ

KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ KÉMIA 10. Osztály I. FORDULÓ 1) A rejtvény egy híres ember nevét és halálának évszámát rejti. Nevét megtudod, ha a részmegoldások betűit a számozott négyzetekbe írod, halálának évszámát pedig pici számolással.

Részletesebben

Minta feladatsor. Az ion képlete. Az ion neve O 4. Foszfátion. Szulfátion CO 3. Karbonátion. Hidrogénkarbonátion O 3. Alumíniumion. Al 3+ + Szulfidion

Minta feladatsor. Az ion képlete. Az ion neve O 4. Foszfátion. Szulfátion CO 3. Karbonátion. Hidrogénkarbonátion O 3. Alumíniumion. Al 3+ + Szulfidion Minta feladatsor A feladatok megoldására 90 perc áll rendelkezésére. A megoldáshoz zsebszámológépet használhat. 1. Adja meg a következő ionok nevét, illetve képletét! (8 pont) Az ion neve Foszfátion Szulfátion

Részletesebben

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet

Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Magyar Tudományos Akadémia Agrártudományi Kutatóközpont Talajtani és Agrokémiai Intézet Dr. Márton László PhD 1022 BUDAPEST, HERMAN O. U. 15. Tel.: 06/30/3418702, E-MAIL: marton@rissac.huc A levegőből

Részletesebben

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei

Adatgyőjtés, mérési alapok, a környezetgazdálkodás fontosabb mőszerei GazdálkodásimodulGazdaságtudományismeretekI.Közgazdaságtan KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSIMÉRNÖKIMScTERMÉSZETVÉDELMIMÉRNÖKIMSc Tudományos kutatásmódszertani, elemzési és közlési ismeretek modul Adatgyőjtés, mérési

Részletesebben

9 gyak. Acél mangán tartalmának meghatározása UV-látható spektrofotometriás módszerrel

9 gyak. Acél mangán tartalmának meghatározása UV-látható spektrofotometriás módszerrel 9 gyak. Acél mangán tartalmának meghatározása UV-látható spektrofotometriás módszerrel A gyakorlat célja: Megismerkedni az UV-látható spektrofotometria elvével, alkalmazásával a kationok, anionok analízisére.

Részletesebben

Kémiai alapismeretek 11. hét

Kémiai alapismeretek 11. hét Kémiai alapismeretek 11. hét Horváth Attila Pécsi Tudományegyetem, Természettudományi Kar, Kémia Intézet, Szervetlen Kémiai Tanszék 2011. május 3. 1/8 2009/2010 II. félév, Horváth Attila c Elektród: Fémes

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1159/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1159/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZŐ OKIRAT a NAT-1-1159/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A Tiszai Vegyi Kombinát Nyrt. Tiszaújváros Termelés Műszaki Felügyelet Műszaki Vizsgáló Laboratórium

Részletesebben

Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása

Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása Az infravörös spektroszkópia analitikai alkalmazása Egy molekula nemcsak haladó mozgást végez, de az atomjai (atomcsoportjai) egymáshoz képest is állandó mozgásban vannak. Tételezzünk fel egy olyan mechanikai

Részletesebben

a NAT-1-1020/2010 számú akkreditált státuszhoz

a NAT-1-1020/2010 számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület RÉSZLETEZÕ OKIRAT a NAT-1-1020/2010 számú akkreditált státuszhoz Az ÉRV. Északmagyarországi Regionális Vízmûvek Zrt. Központi Laboratórium (3700 Kazincbarcika, Tardonai út

Részletesebben

Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság

Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Mezıgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer- és Takarmánybiztonsági Igazgatóság Mőszaki-technológiai Laboratórium 1095 Budapest, Mester u. 81. ; 1144 Budapest, Remény u. 42. (+36)-1-383-1190, (+36)-1-468-3757;

Részletesebben

Környezettudományi Kooperációs Kutató Központ, ELTE TTK, Budapest 2. Analitikai Kémiai Tanszék, ELTE TTK, Budapest

Környezettudományi Kooperációs Kutató Központ, ELTE TTK, Budapest 2. Analitikai Kémiai Tanszék, ELTE TTK, Budapest FACULTAS SCI. NAT. * UNIV. BUDAPESTINENSIS DE EÖTVÖS NOM. * A BIOMASSZA ÉGETÉS S KÖRNYEZETI K HATÁSAI Lévay Béla 1, Záray Gyula 1,2 1 Környezettudományi Kooperációs Kutató Központ, ELTE TTK, Budapest 2

Részletesebben

Abszorpciós fotometria

Abszorpciós fotometria A fény Abszorpciós fotometria Barkó Szilvia PTE ÁOK Biofizikai ntézet 2011. február E A fény elektromos térerősségvektor hullámhossz A fény kettős termzete: Hullám (terjedkor) Rzecske (kölcsönhatáskor)

Részletesebben

Függelék a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 2. és 3. mellékletéhez

Függelék a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 2. és 3. mellékletéhez Függelék a 90/2008. (VII. 18.) FVM rendelet 2. és 3. mellékletéhez A 2. (3) bekezdésében hivatkozott szabványok listája Tartalom 1. Talajvizsgálatok... 2 2. Felszíni, felszín alatti és öntözővizek vizsgálata...

Részletesebben

Radon a felszín alatti vizekben

Radon a felszín alatti vizekben Radon a felszín alatti vizekben A bátaapáti kutatás adatai alapján Horváth I., Tóth Gy. (MÁFI) Horváth Á. (ELTE TTK Atomfizikai T.) 2006 Előhang: nem foglalkozunk a radon egészségügyi hatásával; nem foglalkozunk

Részletesebben

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1107/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz

Nemzeti Akkreditáló Testület. MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1107/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz Nemzeti Akkreditáló Testület MÓDOSÍTOTT RÉSZLETEZŐ OKIRAT (1) a NAT-1-1107/2014 nyilvántartási számú akkreditált státuszhoz A FONOR Környezetvédelmi és Munkavédelmi Kft. Vizsgálólaboratórium (1141 Budapest,

Részletesebben

XLVI. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny 2014. február 6. * Iskolai forduló I.a, I.b és III. kategória

XLVI. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny 2014. február 6. * Iskolai forduló I.a, I.b és III. kategória Tanuló neve és kategóriája Iskolája Osztálya XLVI. Irinyi János Középiskolai Kémiaverseny 201. február 6. * Iskolai forduló I.a, I.b és III. kategória Munkaidő: 120 perc Összesen 100 pont A periódusos

Részletesebben

FLUORESZCENCIA SPEKTROSZKÓPIA

FLUORESZCENCIA SPEKTROSZKÓPIA FLS FLUORESZCENCIA SPEKTROSZKÓPIA A GYAKORLAT CÉLJA: A fluoreszcencia spektroszkópia módszerének megismerése és alkalmazása kininszulfát meghatározására vizes közegű oldatmintákban. A MÉRÉSI MÓDSZER ELVE

Részletesebben

ELTE Kémiai Intézet (http://www.chem.elte.hu) kislexikonja a vörösiszap-katasztrófával kapcsolatos fogalmak magyarázatára 2010. október 18.

ELTE Kémiai Intézet (http://www.chem.elte.hu) kislexikonja a vörösiszap-katasztrófával kapcsolatos fogalmak magyarázatára 2010. október 18. ELTE Kémiai Intézet (http://www.chem.elte.hu) kislexikonja a vörösiszap-katasztrófával kapcsolatos fogalmak magyarázatára 2010. október 18. A vörösiszap-katasztrófáról tudósító hírekben sok olyan kifejezés

Részletesebben

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic Abszorpciós spektroszkópia Abszorpciós spektrofotometria 29.2.2. Az abszorpciós spektroszkópia a fényabszorpció jelenségét használja fel híg oldatok minőségi és mennyiségi vizsgálatára. Abszorpció Az elektromágneses

Részletesebben

Emissziós atomi spektroszkópia módszerek

Emissziós atomi spektroszkópia módszerek Emissziós atomi spektroszkópia módszerek Környezeti analitika Dolgosné Dr. Kovács Anita Környezetmérnöki Tanszék Ív vagy szikragerjesztéses AES ICP Indukciós plazma gerjesztés Lángfotometria XRF Röntgen

Részletesebben

a réz(ii)-ion klorokomplexének előállítása...

a réz(ii)-ion klorokomplexének előállítása... Általános és szervetlen kémia Laborelőkészítő előadás IX-X. (2008. október 18.) A réz(i)-oxid és a lecsapott kén előállítása Metallurgia, a fém mangán előállítása Megfordítható redoxreakciók Szervetlen

Részletesebben

3. Szervetlen anyagok atomabszorpciós színképének meghatározása

3. Szervetlen anyagok atomabszorpciós színképének meghatározása Környezet diagnosztika fizikai módszerei, Környezettudományi MSc, környezetfizika szakirány 3. Szervetlen anyagok atomabszorpciós színképének meghatározása 1. Elméleti háttér Az irodalomban az alábbi rövidítésekkel

Részletesebben

Komposztkezelések hatása az angolperje biomasszájára és a komposztok toxicitása

Komposztkezelések hatása az angolperje biomasszájára és a komposztok toxicitása KTIA_AIK_12-1-2013-0015 projekt Komposztkezelések hatása az angolperje biomasszájára és a komposztok toxicitása Szabó Anita Kamuti Mariann Mazsu Nikolett Sáringer-Kenyeres Dóra Ragályi Péter Rékási Márk

Részletesebben