-2- A tanács elnöke felszólítja vádlottat, hogy számoljon be naponként az 1956 október 23-tól november 4.-ig terjedő időben tett tevékenységéről.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "-2- A tanács elnöke felszólítja vádlottat, hogy számoljon be naponként az 1956 október 23-tól november 4.-ig terjedő időben tett tevékenységéről."

Átírás

1 január 8.-tól előzetes letartóztatásban van. A tanács elnöke ismerteti a vádat és megkezdi vádlott kihallgatását, akit először bűnösségéről, majd személyes helyzetéről, végül a váddal kapcsolatban hallgat ki. Vádlott: a vádat megértettem, nem érzem magam bűnösnek. Az eddigiek szerint mint értelmiségi származásút tartottak nyilván, de valójában nem vagyok az. Apám úgynevezett színházi titkár volt, 4 polgárit végzett és adminisztratív dolgokat intézett, de legtöbb munkáját díszletek ragasztása képezte. Az as háborúban eltünt. Nevelőapám autófuvarozó volt. Iskoláim elvégzése után 1933-tól 1934-ig tényleges katona voltam, önként vonultam be, s mint zászlós szereltem le ben a Ludovika Akadémiára kerültem, ahol beosztott tiszti tanfolyamot végeztem, s ezt követőleg kerültem a Térképészeti Intézethez. A II. Világháború idején az Országos Erődítési Parancsnokság állományában voltam és ezzel az alakulattal kerültem Ausztriába, hol amerikai fogságba estem. Innen 1945 őszén tértem haza ben kerültem ismét a honvédséghez és a Térképészeti Intézetbe nyertem beosztást. Legutóbb a fénymérő osztályon voltam vezető. Szolgálati időm alatt több dícséretben és jutalomban részesültem, fenyítést nem kaptam. Pártnak tagja soha nem voltam. Testvéreim nincsenek, vagyonom nincs. Anyámnak egy családi háza van. A tanács elnöke felszólítja vádlottat, hogy számoljon be naponként az 1956 október 23-tól november 4.-ig terjedő időben tett tevékenységéről. Vádlott: Nehéz lesz pontosan napok szerint beszámolni, mert nem emlékszem pontosan mit melyik napon tettem október 22.-én Mátyásföldön egy műszert szereltem be és innen 23.-án este hoztak haza gépkocsival. Először a Baross utcánál láttam gépkocsin embereket nemzetiszínű zászlókkal. Akkor még nem tudtam mi történik Pesten. A Nyugati pályaudvar előtt egy motorkerékpáros egyén röplapokat osztogatott, én is láttam egy ilyet, a "Magyar Ifjúság" kiadványa volt. Este munkahelyemen, az intézetben kértem tájékoztatást, de ilyennel senki nem tudott szolgálni, ezért elhatároztam, hogy magam megyek szétnézni, hogy így tájékozódjam. Feleségemmel a Parlament elé mentünk, ahol nagy tömeg volt és a rádióhoz készülődtek. Nagy hangzavar volt, nem lehetett kivenni mit akarnak a rádiónál. Én a feleségemmel innen hazamentem. Másnap, október 24.-én hajnalban lövöldözésre ébredtem. Bementem az intézetbe és egy megszakítással mindvégig ott tartózkodtam. Egy alkalommal voltam csak távol, amikor a parancsnok megbízásából a HMben jártam október 24.-től az intézetben az akkor érvényben lévő riadóterv és védelmi terv alapján őrszolgálatot láttunk el. Meglátásom szerint az akkori védelmi terv nem lett volna elégséges egy támadás esetén hathatós védelemre, mert az intézet nagy kiterjedése és hiányos kerítése az intézetet könnyen hozzáférhetővé tette.

2 -3- Az utca felől nem védekeztünk és ezzel egyet értettem én is. Így legalább provokáció nem történhetett. Ezekben a napokban mintegy 14-en főleg Sztankovics irodájában tartózkodtunk és szinte elkerülhetetlenül csak politikai vitát folytattunk Bedő politikai helyettes jelenlétében és részvételével. Foglalkoztunk azokkal az eseményekkel, melyek október 23.-hoz törvényszerűen elvezettek. Az első kapunál voltam beosztva fegyveres őrnek, amikor az alábbi esemény történt: 2 tiszt kiment az épületből ott elhaladó civileket igazoltatni. Török fhdgy. utánuk ment én bentmaradtam. Kis idő múlva Török kiáltását hallottam: "Támadás! Segítséget kérek!" én ezt meghallva géppisztolyommal kiléptem az utcára, s mivel semmi fenyegető veszélyt nem láttam, semmit nem tettem. Fegyveremet senkire sem fogtam rá, nem mondtam semmit, hanem visszamentem a kapun belül, mert ott teljesítettünk szolgálatot. Az épületben a már említett helyen ezekben a napokban folyt a rádiózás. Hallgattuk Budapestet, Moszkvát és Európa több adóját. Időközben megkíséreltük a HM-el felvenni a kapcsolatot, de ez nem sikerült. Teljesen tájékozatlanok voltunk. Emlékezetem szerint október 29.-én volt egy gyűlés, mely után Sztankovics parancsnok helyettes megbízott, hogy mint az ideiglenes katona-tanács tagja utasításra a HM-be menjek. A katona tanács ekkor még nem működött, de a HM utasítás így szólt, s ennek alapján így küldtek el. Időközben jöttek olyan intézkedések, melyek sapka-csillag levételére, a politikai és személyügyi osztályok feloszlatására, valamint a káderlapok kiosztására vonatkoztak. Már 1956 nyarán felmerült, hogy az intézet tegyen szervezési javaslatot az intézettel kapcsolatban a HM felé. Még a parancsnok csehszlovákiai elutazása előtt tettünk javaslatot a fotogrametriai osztály olyan önállósítására, mely a HM-től történt elszakadás után katonai vezetés alatt dolgozna a polgári szerveknek. Erre az indított bennünket, hogy a HM bürokratikus "ébersége" megfosztotta a polgári szerveket ennek az osztálynak nélkülözhetetlen munkájától. Ez az elszakadás gazdaságos lett volna, mert így a gépek kapacitása jobban lett volna kihasználva. Október 27.-én vagy 28.-án felvetődött, akiket ez érdekel jöjjenek össze, beszéljük meg, dolgozzunk ki egy javaslatot, s ha majd a HM kéri, legyen ez kész. Az intézet a tervezés szempontjából már régóta önálló volt, ezért készítettük ezt a javaslatot. Október án, de lehet, hogy más napon volt egy éjjeli gyűlés ezzel kapcsolatban. Úgy jöttünk össze, hogy most van idő erre, használjuk ki. A dátumra naptár szerint nem emlékszem, de tudom kapcsolni ahhoz a naphoz, amikor valami megállapodás értelmében a szovjet csapatoknak el kellett hagyni Budapestet. Ha ez án volt, akkor a gyűlés is akkor volt. A gyűlés összehívását, a téma megvitatását a fotogrametriai osztály is helyeselte. Arra már nem emlékszem, hogy konkrétan kinek a javaslatára jöttünk össze. Lehet, hogy én hívtam össze a gyűlést. Minden esetre a gyűlés összehívásának gondolata vezetők és szakemberek között merült fel.

3 -4- Ragaszkodtam ahhoz, hogy a gyűlésen Sztankovics alez. mint parancsnok és egyetlen ott lévő vezetőségi tag jelen legyen, nehogy az egésznek valami "puccs-szerü" színezete legyen. A gyűlésen Sztankovics obstroált, valószínűleg nem merte vállalni a felelősséget. Apró, mellékes viták keletkeztek, egy ilyen mellékes dolgon történt vita során Sztankovics megsértődött és elment. Azt mondtam, hogy a vita a parancsnok helyettes távollétében nem folytatható, tárgytalan és javasoltam a gyűlés feloszlatását. Ezzel a többség egyetértett és a gyűlés minden eredmény nélkül felbomlott és végetért. Ezt a gyűlést egyébként én nyitottam meg. A gyűlés célját néhány szóban úgy jelöltem meg, hogy javaslatot kell kidolgozni személyi, szakmai, és szervezési téren. Elmondtam, hogy a Varsói Szerződés valószínűleg megszűnik. Ezt örömmel üdvözöltem, mert ez a szerződés az intézetre nagy feladatot rótt. Személyi vonatkozásban azt mondtam, hogy a jövőben csak az legyen vezető, aki szakember, függetlenül attól, hogy kommunista vagy sem. Szervezési szempontból azt mondtam, hogy ha önállóak leszünk, úgy kell a dolgokat megszervezni, hogy mindenki a végzett munkája után részesedjen illetményben. Bakonyi, Márkus alezredesekkel és valószínűleg Székely alezredessel beszéltük meg előzőleg, hogy azt a gyűlést meg kellene tartani. Nem tudom, hogyan lettem én ennek a gyűlésnek az elnöke! A fotogrametria részéről többek jöttek, hogy most tárgyaljuk meg ezt a kérdést, az üzemekben is most döntenek ilyen kérdésekben. Ezen gyűlés után Székely alez. jelentette Sztankovicsnak, hogy a HMből berendelték a katonai tanács tagját. Annak ellenére, hogy még nem volt meg a katona tanács, engem hatalmazott illetve bízott meg Sztankovics, mint "ideiglenes katonatanács tagját". A HM-beli gyűlésen olyan légkör volt, hogy a küldöttek egymásra kiabáltak "nálatok még ott van az elhárító" - "nem igaz, már letartóztattuk!" - "mi már feloszlattuk a politikai és személyügyi osztályokat" - stb. Jelen volt egy tábornok is, aki a megválasztandó katonatanácsok választási módjáról, céljáról beszélt. Közben egyetemisták és ifjúmunkások jöttek be, akik a gyűlés vezetését átvették. A küldöttek egymás között azt beszélték, hogy náluk már nincs politikai és személyügyi osztály, valamint elhárító tiszt. Közben egy küldött kinézett az ablakon és kifogásolta, hogy ott még szovjet harckocsi van, bár a megállapodás szerint reggel 6-kor el kellett volna hagyniuk Budapestet. Azonnal intézkedtek is, hogy onnan a szovjet harckocsi eltűnjön. Ez alatt megkezdték egy határozati javaslat szövegezését, mely körül nagy vita támadt és ezalatt mi visszamentünk az intézetbe. Úgy tudom, 31.-én reggel értünk vissza a helyünkre, s ezen a napon a déli órákban volt a katonatanács megválasztása. Amikor engem ideiglenesen megbíztak, akkor készült a "MAGYAR TEST- VÉREK" c. röplap. Ezt a tisztikar nevében akartuk kiadni. Előtte a szöveget piszkozatban lekörözték és sorra aláírták. Először, mint szerző én írtam alá.

4 -5- A második aláíró Bedő alezredes politikai helyettes volt. Ennek a röplapnak megszerkesztésére azért került sor, mert sokan jöttek oda idegenek akik főleg fegyvert kértek. Ezt megelőzően már más intézmények nyilatkozatban csatlakoztak a forradalomhoz, mi még nem. Ez azt a veszélyt rejtette magában, hogy feltételezhették, hogy mi az akkori helyzettel szemben állunk. Ez veszélyeztette az intézetet, mint az ország legnagyobb és legértékesebb nyomdáját. Hogy ezt a látszatot elkerüljük megszövegeztem ezt a röplapot. Baráti kör bízott meg a szövegezéssel. A helyesírási hibákat Kiss András alez javította ki, a stilizálást Mácz alezredes végezte. A szöveg ezen kívül teljesen tőlem származik. Székely alezredes parancsnok adott hozzájárulást a kinyomtatásra. Erre határozottan nem emlékszem, de így kellett lennie, mert így történt máskor is. Úgy tudom, hogy ez a röplap 500 példányban lett kinyomtatva. Több röplapot nem készítettem. Amikor a sztrájk fogalma és ténye felmerült országosan, Pálos szds. utasítás szerűen mondta, hogy tenni kellene valamit. Ezt Bakonyi alezredes is hallotta. Emlékezetem szerint október 31.-után volt ez. Ekkor én a szöveget megírtam, majd később láttam a kapu alatt kifüggesztve. A szöveg a következő volt: "SZTRÁJK! ADDIG NEM DOLGO- ZUNK MIG AZ OROSZOK KI NEM MENNEK! CSATLAKOZUNKA HASONLÓ ELHATÁROZÁSÚ ÜZEMEKHEZ!" Ez is azért történt, amiért a "magyar testvérek" c. röplap. Más nyomtatványról nem tudok. A katonai tanács velem együtt 11 tagból állott. A tanács 65 %-a pártonkívüli, 60 %-a fiatal tiszt, s kettővel több katona alkotta, mint amennyi polgári alkalmazott volt benne. Az elnök én lettem, azt hiszem azért, hogy mások a felelősségtől szabaduljanak. Elnök azért kellett, hogy az ügyrendet vezesse, ha meg ügyrend volt, akkor munkatervet kellett készíteni. Első napon fegyelmi ügyben üléseztünk. Ráncbaszedtük katonailag a tisztikart, bevezettük a katonás magatartást, megjelenést, intézkedést, jelentkezést, érintkezést, stb. Utána a személyügyi kérdések következtek. A tanács úgy döntött, hogy a szü. és pol. o.-kat olyan értelemben oszlatjuk fel a HM parancsára, hogy a két osztály beosztottjainak megfelelő munkakört biztosítunk képességeiknek megfelelően. Sorra közöltük ezt az érdekeltekkel, s egyedül Bedő alez. pol. helyettes jelentette ki, hogy ő nem tud az intézetnél hasznos munkát végezni és el fog menni. A beosztottak szempontjából sem volt hasznos, hogy ott maradjon. A közben megjött parancsnok meggyőzte a tanácsot, hogy Bedőnek érdemei vannak, neki ott kell maradni. Végül azt mondtuk, még egy hónapig maradjon ott és keressen ez alatt magának intézeten belül munkát. Nagy alezredessel kapcsolatban felmerült, hogy nem kívánatos, sőt egyesek szerint egyenesen káros a munkája, mert mint párttag a taggyűléseket rágalmazásra használja fel. Mint volt ávós egy időben a Gyűjtőfogház parancsnoka volt, s felmerült az is, hogy őt bíróságnak kell átadni. Valakinek utasítást adtam, hogy hívja fel a katonai ügyészséget, s kérdezze meg mi a véleményük.

5 -6- Az ügyészség visszakereste az intézetet s megkérdezték, hogy letartóztatták-e már? Ez alapján határozta el a tanács Nagy alez. letartóztatását, melyet mint elnök én vetettem fel. November 3.-án Nagy alez. bejött és kereste irodája kulcsait, azokat a kulcsokat, melyeket korábban magamhoz vettem. Utasítás szerint Nagy alez.-t hozzám küldték. Közöltem vele, hogy a katonai ügyészség parancsára le kell tartóztatni és át lesz adva a Fő utcai börtönnek. Ő ezt tudomásul vette, engedélyt kért, hogy családjával telefonon beszélhessen, majd egy tiszti járőr gk.-val behozták a Fő utcába. Nála házkutatást én rendeltem el, már nem tudom minek az alapján és milyen előzmények után. Az közismert volt, hogy ő mielőtt bejött harcokban vett részt, s feltehető, hogy fegyver van nála, s azt fel lehet használni a forradalom ellen. Sárkány őrnagyot bíztam meg, hogy menjen ki lakására és udvariasan nézzen szét fegyverek után. Valami olyasmire is emlékszem, hogy Gál vagy valaki más jött be, s mondta, hogy szökik a Nagy alez., s ezt maga látta. Ez után beszéltünk az ügyészséggel, s valaki onnan "letolt" bennünket, hogy "... még most sem tartóztatták le?!" Úgy tudom, ez után rendeltük el letartóztatását és a házkutatást. Megjegyzem, hogy az egész Nagy-ügyre pontosan nem emlékszem, csak egy-egy mozzanat maradt meg az emlékezetemben. Tény, hogy letartóztattuk, a Fő utcára bekísértük és lakásán házkutatást rendeztünk. Magam a vitában nem vettem részt, mert személyi ellentét volt közöttünk. Somogyi őrnagy esetében a következő történt: Egy Kiss vagy Klein nevü ember jelent meg az intézetnél az egyik napon s mutatott egy papírt, melyben az állt, hogy őt Somogyi őrnagy vallomása alapján elítélték és a büntetést kitöltötte, illetve október 23.-a előtt rehabilitálták, mert kiderült, hogy ellene Somogyi őrnagy hamis vallomást tett. Elmondta ez az ember, hogy neki Somogyi őrnagy hosszú ideje jó barátja volt, de egy vitát provokált vele és ennek alapján feljelentette, majd hamis vallomást tett és ezért több évre elítélték. Az illető azt mondta, hogy nem akar Somogyi őrnagyon bosszút állni, csupán azért jött, hogy hallotta, hogy itt szolgál és erre felhívja a figyelmünket, nehogy ezek után is vezető helyen maradjon. Ezen kívül mi Berki esetéből is tudtuk, hogy őt is Somogyi őrgy. buktatta le. Ezek a tények arra késztették a tanácsot, hogy Somogyit olyannak lássa, hogy Somogyi őrnagy szándékos ártója volt másoknak anélkül, hogy ezzel a népi demokráciának használt volna. Ezek alapján megkérdeztük Somogyi őrnagyot magát, aki teljesen összeomlott a tanács előtt, bevallotta hogyan szervezték őt be sírt, s kérte, hogy helyezzük letartóztatásba, mert félt a következményektől. Az ügyészség megkérdezése után őt is behoztuk a Fő utcába. Nagy alezredesnél tőlünk függetlenül a kerületi nemzetőrség tagjai kutattak. Nagy alezredes felesége vagy anyja hívott fel telefonon. Én telefonon utasítottam a kutató csoport vezetőjét, hogy rendesen viselkedjenek. A vezető közölte, hogy sok összeharácsolt holmit találtak. Mondtam, hogyha ez gyanus nekik írják össze, de el nem vihetnek semmit.

6 -7- A tanács választásakor sok ember neve merült fel. Szabó alez. és Kurucz törm. nevének említésekor felmerült, hogy ezek spiclik voltak. Nagy hangzavar támadt. Felmerült, hogy ezek a vádaskodások elharapózhatnak és ez a munka rovására mehet. Voltak olyanok is, akik maguk mondták el, hogy őket beszervezték és elmondták a beszervezések körülményeit is. Hogy a folyamatnak elejét vegyük, elhatároztuk, hogy ezeket az embereket meghallgatjuk. A megváltozott helyzetben jöttek maguktól az emberek hogy tisztázzák helyzetüket. Kurucz tőrm. jött először, aki elmondta hogyan szervezték be, s megnevezte egy sor további beszervezett ember nevét is. Ezeket sorra meg kellett hallgatni, hogy a dolgozókat megnyugtassuk. A meghallgatásokon mindenkitől megkérdeztük, hogy tényleg benne volte az elhárító hálózatban, s munkája során kivel foglalkozott. Ez utóbbira azért volt szükség, hogy az illető sorsából lemérjük a beszervezett egyén tevékenységének eredményét. Végül megkérdeztük azt is, hogy kit tud még, aki szintén be volt szervezve. Ezek a megkérdezések és válaszadások minden írásbeli jegyzetelés vagy jegyzőkönyv felvétel nélkül, kihallgatás jellegének mellőzésével, egyszerű beszélgetés formájában történtek. A beszélgetés folytatását a tanács együttesen végezte, s a tanácsnak - Müller kivételével - nem volt egyetlen olyan tagja sem, akiben ne bíztunk volna. Müller viszont ezeken a beszélgetéseken nem volt jelen, ő legtöbbet távol volt, mert a Kisgazda Párthoz járt saját politikai pecsenyéjét sütögetni. Összesen kb főt hallgattunk meg. Ezekre az emberekre semmiféle pressziót nem gyakoroltunk. Emlékezetem szerint ezen beszélgetések közben, november 3.-án reggel történt a már ismeretes Nagy alezredessel kapcsolatos dolog. Mindezek mellett lekötötte figyelmünket a nyomda, ahol uj igazolványokat és 1:10000-es térképeket nyomtak. Ott kellett lenni a nyomdában ellenőrízni. Október 31 és november 3.-a között Pálos Emilnek és Németh Ferencnek a tanács határozata alapján utasítást adtam, hogy a személyügyi <sic. osztály> okmányokat <talán okmányait?> keressék meg, mert ezek a beosztottak között szét lesznek osztva. A két kijelölt személy el is ment az okmányokért, de azokat nem lelték. Már október 23.-a előtt megtudtuk a parancsnoktól, hogy úgynevezett "bentlakó" elhárító tiszt nem lesz. Október 23.-a után az irodája üresen állott. A helyiségre szükségünk volt, fel akartuk nyitni, de mivel kulcsát nem leltük, a rajta lévő lakatot levertük s bementünk. Kinyitottuk az egyik szekrényt, hogy ha netán okmány lenne ott, azt magunkhoz vegyük, hogy az más illetéktelenek kezébe ne kerüljön. Ezt követőleg én és Bagdán Sándor, mint vasas szakmunkások lefűrészeltük a páncélszekrény, helyesebben a vas iratszekrény sarokvasát, hogy azt felnyissuk, hogy az esetleg ott lévő okmányokat biztonságba helyezzük. Mivel a sarokvas lefűrészelése után sem nyílt ki a szekrény, abbahagytuk a munkát, de nem azért mintha nem tudtuk volna azt kinyitni. November 4.-én a reggeli órákban értesített valaki, hogy telefonon egy nő fegyveres őrséget kért.

7 -8- Később a telefonhívás megismétlődött, s ekkor személyesen beszéltem az illetővel, kiről megtudtam, hogy Weinberg Gertrúdnak hívják, akiről tudtam, hogy volt alkalmazottunk és abban az időben a HM-ben, valahol a repülőknél volt gépíró. Weinberg Gertrúd fegyvert, vagy őrséget kért. Mondtam, jöjjön be személyesen, majd meglátjuk mit tudok tenni. Nem sokkal ezután egy férfi társaságában meg is jelent. Mutatott egy igazolványt, melyben már új igazolólap-betét volt, s az igazolványból értesültem róla, hogy a II. kerületi kiegészítő parancsnokság beosztottja. Mint említettem, a nőt ezen kívül magam személyesen ismertem, tehát tudtam, hogy kivel állok szemben. Ezek alapján igazolványát elfogadtam, különösen akkor, amikor láttam, hogy abban az általunk készített igazolólap-betét volt. Ez a betét még 1-2 napja volt csak forgalomban, így kizárt dolognak tartottam, hogy az illetéktelenül került volna hozzá. Weinberg Gertrúd elmondta, hogy a kieg.-en őrség már nincs, csak ketten vannak ott az illető férfival, s veszélyeztetett a hely, mert egyes felkelő csoportok ott vonulnak el. A HM korábban kiadott parancsa alapján, mely úgy szólt, hogy hozzánk forduló katonáknak vagy honvédségi alakulatoknak kérésükre fegyver adható ki, utasítottam Bodó Jenő fhdgy.-ot akkori ügyeletest, hogy Weinberg Gertrúd részére fegyvert adjon ki. Úgy emlékszem, hogy pisztoly, vagy géppisztoly és hozzávaló lőszer kiadását engedélyeztem néhány darab kézigránáttal együtt. Úgy rémlik, mintha abban az időben ott húzott volna el egy lövöldöző tank gránátja, s ettől az illetők megijedtek volna és fegyvert, lőszert ledobva elmentek volna. Mondom ez csak így rémlik, pontosan nem emlékszem rá. Tény - s ezt másoktól tudom -, hogy. Weinberg Gertrúd és társa semmit nem vitt el tőlünk. A II.ker.kieg. légvonalban kb m-re van tőlünk, hozzá közelebb más katonai objektum nem volt. A Széna téren már szovjetek voltak, harc állott, így elképzelhető volt, hogy Weinberg Gertrúd csak hozzánk fordulhattak segítségért. Kérdésekre: Az Államvédelmi Hatóság beépített embereinek meghallgatása nem volt államtitok-szerzés, mert ezen emberek tevékenysége közismert volt. A II. kerületi tanács kért tőlünk azokban a napokban egy gépkocsit. Bodó őrnagy, vagy Sztankovics ezredes tiltakoztak a gépkocsi kiadása miatt, mert én ezt megelőzően már megígértem, hogy adunk kocsit, nem volt mit tenni, ki kellett egyet adni. Ez a kocsi különben sem jutott idegen kezekbe, mert egy volt alkalmazottunk jött érte 2 fegyveressel. Ez a kocsi november 4.-e után pár nappal sértetlenül visszakerült. A katonai tanács határozata alapján sorra kerültek a köztudomásúan hasznavehetetlen emberek. Így egyedül Török László hdgy.-ot hallgattuk ki. Ő kijelentette, hogy nacionalista-partizán és csodálkozik rajta, hogy most akarjuk kitenni! Közöltük vele a tanács azon tervezetét, hogy az ő elbocsájtását javasolni fogjuk a HM felé. Török fhdgy. valamint Bedő személyi igazolványába be is írtuk, hogy "Elbocsájtva!" Ezt azért tettük, hogy ha valahol igazoltatnák őket, akkor ne mint katonaszökevényeket kezeljék őket. Más nem is volt bejegyezve, csak ez a szó és dátum, valamint aláírás és bélyegző. A többi beosztott igazolvánnyal, helyesebben új mintájú betétlappal el lettek látva.

8 -9- Nagy alezredessel kapcsolatos ellentétem már korábbi eredetű. Egy alkalommal újításommal sikerült az egyébként rossz szenet a kazánban elégetni. Rajtam kívül álló okok miatt - s ez igazolást nyert a vizsgálat során -, a kazán megrepedt. Ennek ellenére Nagy alez. egy gyűlésen kijelentette, hogy "Vigyázni kell az újítási pénzekkel, meg kell nézni kinek és mire adjuk. Itt van például Koós őrnagy, aki most a tüzeléssel kapcsolatos újításokkal lehet, hogy százakhoz jut, ugyanakkor a népgazdaságot ezrekkel károsította meg." Az ellentét fokozódott azzal is, hogy javaslatot dolgoztam ki a fotogrametria leválasztására. Visszatérve arra a kapu előtti fegyveres esetre, hogy végleg tisztázást nyerjen emlékezetem szerint az alábbiak szerint történt: Október 25.-én vagy 26.-án a Széna téren már harcok voltak. Fegyveres csoport ment arra, ezek közül néhányan lemaradtak. Gál és Nagy alez. ezeket akarta igazoltatni. Közben ezt a már elhaladt fegyveresek észrevették és visszafelé futottak. Török László fhdgy. ezt látta, s bekiáltott: "Támadás, erősítést kérek!" Kiléptem a hangra, mert ez alatt a kapualjban, belül teljesítettem őrszolgálatot, s láttam a fegyvereseket és hallottam kiáltásukat, melyekkel nyilvánvalóan visszafelé futó társaikat nyugtatták meg: "Nincs semmi! Csak a térképészek igazoltatnak!" Ez után visszaléptem a kapualjba. Mindvégig, nagyon rövid ideig fegyverem a kezemben volt, de senkire nem tartottam rá. Senkit nem állt szándékomban megtámadni, sőt, Török fhdgy. segítségkérő kiabálására léptem ki. Én részben az intézet vagyonának féltése és a körülmények kényszerítő hatására cselekedtem. Alkalmazkodni kellett a helyzethez, hogy ezzel az intézetet mentsük. Senki nem volt közöttünk, aki az államrendet kívánta volna megdönteni. Chabada pártbizottsági tag volt, a katonai bizottságnak is tagja lett erre a beosztásra én javasoltam. Akiket a "B" ügyben meghallgattunk, mind a helyükön maradtak, mert az intézet legjobb szakemberei voltak. Székely alez. parancsnok teljes jogkörrel maradt ott. Neki és nekem együttes aláírási jogunk volt. A Széna-téri csoporttal október 26.-ig 2 fő tartotta a kapcsolatot, értesüléseiket átadták a Petőfi Akadémiának, akik ennek alapján kétszer rajtaütöttek a szénatérieken. Félő volt, hogy erre a szénatériek rájönnek és megtámadják az intézetet és akkor annak pusztulása elkerülhetetlen lett volna. A szénatériek fegyverért is jöttek oda de Székely alez. nem adott nekik. November 4.-e után úgy nézett ki a helyzet az intézeten belül, hogy a beosztottak álláspontomtól tették függővé, hogy aláírják-e a tiszti nyilatkozatot. Én magam a röplap szerkesztése miatt legjobb akaratom ellenére sem írhattam alá ezt, de beszédes agitációval igyekeztem rávenni a többieket, hogy a nyilatkozatot minél nagyobb számban írják alá. A tanács elnöke a vádlott kihallgatását befejezi és megkezdi a b i z o n y í t ó e l j á r á s t melynek során a következő tanukat hallgatja ki: 3 4

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói KARACS ZSIGMOND Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói Az országot 1956. október 4-én a keringõ hírek ellenére váratlanul érte a katasztrófa. Az emberek bíztak a szovjet csapatok kivonulásában, mindenki

Részletesebben

2. 1. sz. Honvéd Kórház. Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar Főnöke Titkárság (MNHF Eü. Csf. útján) B u d a p e s t

2. 1. sz. Honvéd Kórház. Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar Főnöke Titkárság (MNHF Eü. Csf. útján) B u d a p e s t 1. sz. honvéd-kórház parancsnokság Bpest, XII., Királyhágó u. 1. sz. Ksz. 02/[1957.] 2. 1. sz. Honvéd Kórház Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar Főnöke Titkárság (MNHF Eü. Csf. útján) B u d a p e s

Részletesebben

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN oral history 186 [ ] SÁRAI SZABÓ KATALIN Változatok az identitásra Az utóbbi években Magyarországon is egyre több kutató fordul a nôtörténet (gender) felé, és szaporodik az egyes nôi csoportok vizsgálatával

Részletesebben

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZAT Tartalomjegyzék Bevezetés.. 3 Nyílt irat 4 Kérelem, beadvány 5 Nyílt iratminta, melléklettel...6 Parancs, intézkedés 7 Sokszorosított parancs, intézkedés 8 Jegyzőkönyv..9 Elektronikus

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Felfüggesztett büntetést kapott Biszku Béla Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen

Részletesebben

ESETTANULMÁNY. 10-es csoport. Módszertani nap 2006 február 14. Készítette: Kovács Zsolt

ESETTANULMÁNY. 10-es csoport. Módszertani nap 2006 február 14. Készítette: Kovács Zsolt ESETTANULMÁNY 10-es csoport Módszertani nap 2006 február 14 Készítette: Kovács Zsolt Személyi adatok: Név: B Tamás Szül: Sz., 1987. október 31 Iskolai végzettség 8 osztály Ítélete: B Tamás növendék 10-es

Részletesebben

1956 a szabadságharc katonapolitikája

1956 a szabadságharc katonapolitikája KIRÁLY BÉLA 1956 a szabadságharc katonapolitikája Király Béla hadtörténész az MTA külsô tagja 1912-ben született Kaposvárott. Tanulmányait 1930 1935 között a Ludovika Akadémián, 1940 1942 között a Honvéd

Részletesebben

Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével

Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével A feladatom nagyon egyszerű. Felkérés alapján szeretnék tájékoztatást adni

Részletesebben

Felkelõcsoport a Corvin közben

Felkelõcsoport a Corvin közben EÖRSI LÁSZLÓ Felkelõcsoport a Corvin közben A forradalom kirobbanását követõ éjjeli-hajnali órákban megjelentek a fõvárosban a szovjet páncélos alakulatok, amelyekkel szemben városzszerte felvették a harcot

Részletesebben

Kiss Tamás (1956 1957)

Kiss Tamás (1956 1957) Kiss Tamás (1956 1957) Óriási örömömre szolgál, hogy a MEFESZ (Magyar Egyetemisták és Főiskolások Szövetsége) egyik vezéralakjával, egyben az 1956-ban újjáalakult Eötvös Kollégium tagjával van alkalmam

Részletesebben

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA

IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest 2014.. v.l. Dömötör Zoltán vezérezredes elnök-főparancsnok 1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG IRATFORMÁZÁSI SZABÁLYZATA 1 Tartalomjegyzék Bevezetés.. 3 Nyílt irat 4 Kérelem, beadvány 5 Melléklettel

Részletesebben

Batthyány István kormánybiztossága

Batthyány István kormánybiztossága Batthyány István kormánybiztossága 1849. április 25-ei keltezéssel az alábbi bejegyzés olvasható Székesfehérvár tanácsának jegyzőkönyvében: Minden itt volt császári katonaság és katonai hatóság ma reggel

Részletesebben

1989.04.25. - 22 - Rádiófigyelő Szolgálati használatra

1989.04.25. - 22 - Rádiófigyelő Szolgálati használatra mm^étimt^tá 1989.04.25. - 22 - Rádiófigyelő Csapatkivonás BBC London, 1989. április 25 Panoráma Ma megkezdődött a Magyarországon tartózkodó szovjet csapatok részleges kivonása, amely Moszkva szerint végül

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról?

Mióta él Békéssámsonon? Melyek a legkorább emlékei, első benyomásai a faluról? (Interjú 2.) Pleskonics Istvánné 2014. január 4-én, egy esős, borongós szombat délutánon három órát beszélgettünk Irénke nénivel előzetes egyeztetés után Alkotmány utcai lakásában. Délután kettőtől délután

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 20 2006/XVIII. 5 6. e z e r k i l e n c s z á z ö t v e n h a t Cora Zoltán Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 1989 után az -os események újra- és átértékelése lehetségessé vált a korábbi egységes nézettel

Részletesebben

Szám: 105/1361- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 105/1361- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T 1 Szám: 105/1361- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 92. (1) bekezdésében

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten

Részletesebben

TARTALOM. Jogszabályok

TARTALOM. Jogszabályok CXXXVII. ÉVFOLYAM 13. SZÁM 2010. szeptember 10. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 2010. évi LXXXV. törvény A katonai és rendvédelmi felsõoktatási intézmények

Részletesebben

IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám

IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám Az 1947. augusztus 31-i országgyűlési választásokon a választási szövetség négy pártja, a

Részletesebben

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1. Egészítsd ki a 60 évvel ezelőtt elhangzott rádióbeszédet! Itt... beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a...

Részletesebben

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1 A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1986 január 15. M. Gorbacsov szovjet pártfőtitkár országa leszerelési programjáról: A fegyverkezési hajsza megszüntetését és a

Részletesebben

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Segitő jogász Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Dr. Mészáros József nyugalmazott ezredes hetven esztendősen is aktívan dolgozik. 1958 óta vesz részt a büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA

A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA A 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖR ALAPSZABÁLYA I. A társadalmi szervezet neve: 101. TÜZÉREZRED ÉS DANDÁR BARÁTI KÖRE A társadalmi szervezet székhelye: Magyar Honvédség Baranya Megyei Hadkiegészítő

Részletesebben

A politikai és a szakmai vezetés találkozása volt a motor

A politikai és a szakmai vezetés találkozása volt a motor Bánszky Pál A politikai és a szakmai vezetés találkozása volt a motor Ön nem kecskeméti, mégis nagyon sokat tett az utóbbi évtizedekben Kecskemét város kulturális életéért. Honnan származik, hogyan került

Részletesebben

A Hírszerző Osztály szervezete és állománya 1956-1962

A Hírszerző Osztály szervezete és állománya 1956-1962 Palasik Mária A Hírszerző Osztály szervezete és állománya 1956-1962 A Belügyminisztérium Könyvkiadója 1980-ban kiadott Állambiztonsági értelmező kéziszótárának meghatározása szerint a hírszerzés a már

Részletesebben

A fölkelő nap legendája

A fölkelő nap legendája Prof. Dr. Tapolyai Mihály A fölkelő nap legendája Máréfalvi barátaimnak mestereim egyikéről Dr. Szalay Károly pszichiáter emlékére Dr. Szalay Károly pszichiáter élete (1894-1973) Régen mesternek hívtuk

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona

JEGYZŐKÖNYV. Községháza tanácskozó terme. igazgatási előadó Tomics Jánosné. pályázó, Diósdról Pradán Ilona JEGYZŐKÖNYV Készült: Atkár község önkormányzata Képviselőtestületének 2007. szeptember 19-én 15.00 órai kezdettel megtartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Távolmaradását bejelentette:

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m.

H A T Á R O Z A T. h e l y t a d o k, e l u t a s í t o m. ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 BM: 33-104, 33-140 BM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 29000

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v Készült: rendkívüli ülésén 2008. július 9-én. Ülés helye: Polgármesteri Hivatal Tanácsterme Jelen vannak: Hertlik Mihály, Kochnyák Sándor, Makovics Zoltán, Mészáros János, Nagy Péter,

Részletesebben

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje

Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Wass Albert - Kicsi Anna sírkeresztje Elmondom, hadd tudja meg végre a világ kicsi Anna igaz történetét. A falu neve, ahol mindez történt, Mezőbölkény, és a falu szélén van egy ócska, düledező gabonás,

Részletesebben

Balatonkenesei Horgászegyesület 8174 Balatonkenese, Csónakos u. 6. Tel. / Fax: (88) 482 758 JEGYZŐKÖNYV

Balatonkenesei Horgászegyesület 8174 Balatonkenese, Csónakos u. 6. Tel. / Fax: (88) 482 758 JEGYZŐKÖNYV Balatonkenesei Horgászegyesület 8174 Balatonkenese, Csónakos u. 6. Tel. / Fax: (88) 482 758 E mail: horgasz.e@invitel.hu web: http://www.keneseinfo.hu JEGYZŐKÖNYV Készült: A Balatonkenesei Horgászegyesület

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

Ifjú fejjel a hadak útján

Ifjú fejjel a hadak útján Ifjú fejjel a hadak útján Szerző: Horák János ma 0 hozzászólás Egy könyvtáros, egy iskolaigazgató, és egy lakatos. Első látásra semmi közük egymáshoz. Azonban ha meghallgatjuk történeteiket, rájövünk,

Részletesebben

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem.

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem. BÜNÖS NEMZET? Még ma, a XXI. században is ott lebeg a fejünk fölött a bünös nemzet szégyenfoltja. Nem is csoda, hiszen a mai egyetemi tanárok jórésze a moszkovita Andics Erzsébet, Révai József, és Molnár

Részletesebben

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL

NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG JEGYZŐKÖNYV A NEMZETI VÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2015. FEBRUÁR 20-I ÜLÉSÉRŐL Az ülés helyszíne: Nemzeti Választási Iroda székháza (1054 Budapest, Alkotmány u. 3.) Az ülés ideje:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V SIMONTORNYA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 211-7/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Simontornya Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. május 2-án, 14 00 órakor tartott rendkívüli

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2016. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2016. ( ) HM rendelete A honvédelmi miniszter../2016. ( ) HM rendelete a Magyar Honvédség Szolgálati Szabályzatának kiadásáról szóló 24/2005. (VI. 30.) HM rendelet módosításáról A honvédelemről és a Magyar Honvédségről, valamint

Részletesebben

Szám: 105/1321- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 105/1321- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T 1 Szám: 105/1321- /2011. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény (a továbbiakban: Rtv.) 92. (1) bekezdésében

Részletesebben

1944. január 15. Feketehalmy-Czeydner, Grassy és Deák László a hadbíróság ítélethirdetése előtt Németországba szökött.

1944. január 15. Feketehalmy-Czeydner, Grassy és Deák László a hadbíróság ítélethirdetése előtt Németországba szökött. 1944 1944. január 2 4. Nagybecskereken a bánsági magyar egyetemi és főiskolai hallgatók csoportja a városi színházban műsoros estet rendezett. Az est bevételéből az egyetemi ifjúság diáksegélyező alapját

Részletesebben

Pesti krimi a védői oldalról

Pesti krimi a védői oldalról Fazekas Tamás Pesti krimi a védői oldalról 1999. nyarán egy fiatalember érkezett a Társaság a Szabadságjogokért drogjogsegélyszolgálatára. Akkoriban szigorítottak a büntető törvénykönyv kábítószerrel való

Részletesebben

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának.

Az előterjesztést a Kormány nem tárgyalta meg, ezért az nem tekinthető a Kormány álláspontjának. TERVEZET! 2015. évi.. törvény a rendvédelmi feladatokat ellátó szervek hivatásos állományának szolgálati jogviszonyáról szóló 2015. évi XLII. törvény és kapcsolódó más törvények módosításáról 1. A rendvédelmi

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 31. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2015. 31. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2015. 31. hét Erdély Ponta: Orbán bántó és provokáló alak Victor Ponta sértőnek nevezte a magyar miniszterelnök Romániával szemben tanúsított magatartását. A román kormányfő

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

Emlékezzünk TÓTH ILONA KONCEPCIÓS PER KONFERENCIA

Emlékezzünk TÓTH ILONA KONCEPCIÓS PER KONFERENCIA Emlékezzünk Én még ismertem Tóth Ilonkát. Szelíd hangján, de határozott számonkéréssel oktatta 75 fős elsőéves ápolónői hallgatóinak az anatómiát, mint szigorló orvos 1955-ben. Nem igaz, hogy Ő gyilkolt!.

Részletesebben

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István

Soltész Imre csö. ezredes és fia, dr. Soltész István Az alábbi információ zömét Soltész Imre fivérének dédunokája, a mai Trvanában (Nagyszombaton) élő Boris Majerov szolgáltatta, amiért köszönetünket fejezzük ki. Soltész Imre csendőr ezredes 1877. február

Részletesebben

Egy fényképbe írt családtörténet

Egy fényképbe írt családtörténet Egy fényképbe írt családtörténet 1. A szülőfalum nevének eredete Vámosmikola Hont vármegyéhez tartozott, s ez a falu a XX. század elején központi szerepet töltött be a vármegyében. Itt volt/van a buszjárat

Részletesebben

FEJEZETEK A FEGYVERZETI SZOLGÁLAT ÉS JOGELŐDEI TÖRTÉNETÉBŐL

FEJEZETEK A FEGYVERZETI SZOLGÁLAT ÉS JOGELŐDEI TÖRTÉNETÉBŐL Dr. Gáspár Tibor gaspartibor@upcmail.hu FEJEZETEK A FEGYVERZETI SZOLGÁLAT ÉS JOGELŐDEI TÖRTÉNETÉBŐL IV. rész Absztrakt Az elmúlt években sokat foglalkoztam a f egyver- és lőszerbiztosítás történetével.

Részletesebben

Garán Nándor az egyetlen tatabányai hivatásos repülőtiszt a II. világháborúban

Garán Nándor az egyetlen tatabányai hivatásos repülőtiszt a II. világháborúban DR. B. STENGE CSABA Garán Nándor az egyetlen tatabányai hivatásos repülőtiszt a II. világháborúban A tóvárosi születésű id. Garán Nándor (1890 1963) az I. világháború idején előbb az Adrián szolgált a

Részletesebben

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 5-i rendes ülésére

20. számú előterjesztés Egyszerű többség. ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének július 5-i rendes ülésére 20. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2012. július 5-i rendes ülésére Tárgy: Ingatlanok hasznosításával összefüggő ügyek Előterjesztő:

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Feldmár András ÉLETUNALOM, ÉLETTÉR, ÉLETKEDV

Feldmár András ÉLETUNALOM, ÉLETTÉR, ÉLETKEDV Feldmár András ÉLETUNALOM, ÉLETTÉR, ÉLETKEDV A kötet gondozásában közremûködött a Feldmár Intézet. A Feldmár Intézet szellemi mûhely, amely a filozófia, az etika és az interperszonális fenomenológia eszközeivel

Részletesebben

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984)

Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984) Terjedelem: 23 doboz (2,76 ifm) Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltára 1.6. BM Politikai Nyomozó Főosztály iratai (1951) 1957-1962 (1984) 1. sz. példány elhelyezés: III. raktár 22/B/1-4 1. doboz

Részletesebben

A 924-es L 410 polgári színekben a HA-LAS

A 924-es L 410 polgári színekben a HA-LAS A 924-es L 410 polgári színekben a HA-LAS A Honvédség harmadik L 410-es repülőgépe 924-es fedélzeti számmal állt szolgálatba. 1987. szeptember 8-án érkezett meg a tököli 93-as számú vegyes szállítórepülő

Részletesebben

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE

MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE A honvédelmi miniszter 19/2006. (HK.) utasítása a 2006. évi országgyűlési képviselői választásokon való részvétellel (szavazással) kapcsolatos feladatokról A honvédelemről

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. december 3-án 18 órakor megtartott nyílt üléséről Decs Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Decs, Fő utca 23. szám Tel: 74/595-911, Fax: 74/595-910... sz. példány Szám: 404-33/2014. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Decs Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

Szám: 105/1557- /2010. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T

Szám: 105/1557- /2010. RP. Tárgy: alapvető jogot sértő rendőri intézkedés elleni panasz elbírálása H A T Á R O Z A T ORSZÁGOS RENDŐRFŐKAPITÁNY 1139 Budapest, Teve u. 4-6. 1903 Budapest, Pf.: 314/15. Tel: (06-1) 443-5573 Fax: (06-1) 443-5733 IRM: 33-104, 33-140 IRM Fax: 33-133 E-mail: orfkvezeto@orfk.police.hu Szám: 105/1557-

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz

EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz Hungarian EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz Önnek joga van ezt a jogairól tájékoztató levelet fogva tartása alatt magánál tartani.

Részletesebben

PARANCSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTÉRIUMI ÁLLAM TITKÁRÁNAK 1/1979. SZÁMÚ. Budapest, 1979. évi február hó 13-án. SZIGORÚAN TITKOS!

PARANCSA A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTÉRIUMI ÁLLAM TITKÁRÁNAK 1/1979. SZÁMÚ. Budapest, 1979. évi február hó 13-án. SZIGORÚAN TITKOS! b e l ü g y m i n i s z t é r i u m SZIGORÚAN TITKOS! 10-23/1/1979. A MAGYAR NÉPKÖZTÁRSASÁG BELÜGYMINISZTÉRIUMI ÁLLAM TITKÁRÁNAK 1/1979. SZÁMÚ PARANCSA Budapest, 1979. évi február hó 13-án. ÁBTL - 4.2-10

Részletesebben

BESZÁMOLÓ SZENTGOTTHÁRDI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

BESZÁMOLÓ SZENTGOTTHÁRDI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL BESZÁMOLÓ A SZENTGOTTHÁRDI GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLAT 2012. ÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL 1 A Szentgotthárdon működő gyermekjóléti szolgáltatást a 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában.

JEGYZŐKÖNYV. Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Borsod-Abaúj-Zemplén Megye Csincse Község JEGYZŐKÖNYV Készült: 2014. július 11-én Csincse Község Önkormányzatának Képviselőtestületi üléséről, Csincse Község Művelődési Házában. Jelen vannak: Klein János

Részletesebben

H A T Á R O Z A T Békéscsaba Város Képviselő-testülete az alakuló ülésen megválasztott polgármester fizetését Ft összegben állapította meg.

H A T Á R O Z A T Békéscsaba Város Képviselő-testülete az alakuló ülésen megválasztott polgármester fizetését Ft összegben állapította meg. Tárgy: A helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati választás eredményéről. - A képviselő-testület "A helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója az önkormányzati választás

Részletesebben

A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI MŰVELETI TANFOLYAM TAPASZTALATAI A TANFOLYAMOK SZERVEZÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE

A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI MŰVELETI TANFOLYAM TAPASZTALATAI A TANFOLYAMOK SZERVEZÉSÉNEK SZÜKSÉGESSÉGE 1 Dr. Jakab László Phd. alezredes Egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar Repülőműszaki Intézet Sárkányhajtómű Tanszék A LÉGIERŐ LOGISZTIKAI MŰVELETI TANFOLYAM

Részletesebben

Katasztrófaveszély felderítés 2. Szakfelderítési feladatok

Katasztrófaveszély felderítés 2. Szakfelderítési feladatok Körmendy Norbert mk. pv. alezredes, doktorandusz; Dr. Földi László mk. őrnagy, egy. tanársegéd Katasztrófaveszély felderítés 2. Szakfelderítési feladatok A szakfelderítés a felderítés speciális területe,

Részletesebben

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete

A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete MAGYAR KÖZTÁRSASÁG HONVÉDELMI MINISZTERE. számú példány TERVEZET A honvédelmi miniszter.../2009. ( ) HM rendelete a hivatásos és szerződéses katonai szolgálat létesítéséről, módosításáról, megszüntetéséről,

Részletesebben

Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Önkormányzata 2013. december 16-án 15.00 órától megtartott, telefonon összehívott ülésén.

Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Önkormányzata 2013. december 16-án 15.00 órától megtartott, telefonon összehívott ülésén. Békéscsaba Megyei Jogú Város Román Önkormányzata 5600 Békéscsaba, Szabadság tér 11-17. Ikt.sz.: I. 347-18/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V /Tekintettel az ülés hangfelvételen történt rögzítésére, a jegyzőkönyv

Részletesebben

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3.

Általános Megállapodás az Európa Tanács. I. rész. Jogi személyiség - Jogképesség. 1. cikk. 2. cikk. II. rész. Javak, alapok és vagyonok. 3. Általános Megállapodás az Európa Tanács A Belga Királyság, a Dán Királyság, a Francia Köztársaság, a Görög Királyság, az Ír Köztársaság, az Olasz Köztársaság, a Luxemburgi Nagyhercegség, a Holland Királyság,

Részletesebben

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015.

Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendkívüli és egyéb események jelentésének szabályai 2015. Rendészeti Szabályzat 3. sz. melléklete Hatályba lépett: 2015. A szabályzat hatálya Kiterjed a Javítóintézet minden dolgozójára, és növendékére.

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 0621 ÉRETTSÉGI VIZSGA 2007. május 24. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ OKTATÁSI ÉS KULTURÁLIS MINISZTÉRIUM 1./ kapcsolatos

Részletesebben

A SEMMELWEIS EGYETEM POLGÁRI VÉDELMI SZABÁLYZATA

A SEMMELWEIS EGYETEM POLGÁRI VÉDELMI SZABÁLYZATA 34/2006. (IV. 27.) számú hat. A SEMMELWEIS EGYETEM POLGÁRI VÉDELMI SZABÁLYZATA BUDAPEST 2006 A Semmelweis Egyetem Szenátusának 34/2006. (IV. 27.) számú határozata az Egyetem Polgári Védelmi Szabályzatának

Részletesebben

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE

MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE MOZGÁSSÉRÜLTEK MEZŐKÖVESDI EGYESÜLETE Tel : 49/411-346; 500-169 Fax : 0649/500-170 Adószám:18417803-1-05 Bank Sz.:55100162-12001462 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: 2011. április 09-én, Mezőkövesden, az

Részletesebben

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2009. május 29. Jogszabályok 68/2009. (IV. 2.) Korm.

TARTALOM A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA. CXXXVI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2009. május 29. Jogszabályok 68/2009. (IV. 2.) Korm. CXXXVI. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2009. május 29. A HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal Jogszabályok 68/2009. (IV. 2.) Korm. rendelet A meghagyással kapcsolatos eljárás és a meghagyásba

Részletesebben

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória:

Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: A.6. 1. számú melléklet: Vizsgálati eljárások: A.6.1. Lajstromozásra nem kötelezett UL A1 (SES) kategória: Műszaki felülvizsgálat és dokumentálás: A lajstromozásra nem kötelezett repülő eszközök műszaki

Részletesebben

A 2006 õszi tüntetésekkel és megtorlásokkal összefüggésben ellátott jogvédõ tevékenységérõl, 2014. november 05.

A 2006 õszi tüntetésekkel és megtorlásokkal összefüggésben ellátott jogvédõ tevékenységérõl, 2014. november 05. A 2006 õszi tüntetésekkel és megtorlásokkal összefüggésben ellátott jogvédõ tevékenységérõl, 2014. november 05. ÖSSZEFOGLALÓ a Nemzeti Jogvédõ Alapítvány által mûködtetett Nemzeti Jogvédõ Szolgálat A 2006

Részletesebben

4. sz. JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Faluházi Sándor alpolgármester, Dr. Serester Zoltán képviselő.

4. sz. JEGYZŐKÖNYV. Távol maradt: Faluházi Sándor alpolgármester, Dr. Serester Zoltán képviselő. Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testülete Bucsa, Kossuth tér 6. Tel: 66/585-520 203-4/2011. iktatószám 4. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: Bucsa Község Önkormányzat Képviselő-testületének, Ecsegfalva Község

Részletesebben

Spiró György: Kémjelentés

Spiró György: Kémjelentés Spiró György: Kémjelentés Spiró György Kémjelentés Novellák (Részlet) (Részlet) MAGVETŐ Magvető Könyvkiadó és Kereskedelmi KFT. www.magveto.hu ISBN 978-963-14-2939-8 Spiró György, 2011 Kocsiút éjjel Vacsora

Részletesebben

Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala LAPTOP HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Készítette: Juhász Péter jegyző Hatályos: 2012. január 19.

Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala LAPTOP HASZNÁLATI SZABÁLYZAT. Készítette: Juhász Péter jegyző Hatályos: 2012. január 19. Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatala LAPTOP HASZNÁLATI SZABÁLYZAT Készítette: Juhász Péter jegyző Hatályos: 2012. január 19. 1/2012. számú szabályzat A Monostorpályi Község Polgármesteri Hivatal

Részletesebben

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei

Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Katonai Vezetőképző Intézet TDK javasolt témái, témakörei Hadászat- és Hadelmélet Tanszék 1. A hadikultúrák megjelenése a modern hadügyben 2. A hadikultúrák elméleti kérdései 3. A gerilla hadviselés elméletének

Részletesebben

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Amióta én vagyok a fõigazgató, kell, hogy látsszon az, hogy nagyobb rend van. Ez szép lassan

Részletesebben

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25.

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25. http://1956.vfmk.hu Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: 2016. szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25. Irodalom: Cseh Géza: A Damjanich Rádió hullámhosszán.

Részletesebben

Főnixmadár. A hazugság polipkarjai

Főnixmadár. A hazugság polipkarjai Főnixmadár A hazugság polipkarjai Előszó A könyv igaz történet, a szerző által megélt és felidézett eseményeken alapul. Egy történet két lélek egymásra találásáról, amelyet a hazugság polipkarjai tartanak

Részletesebben

Ismeretlen kisfiú naplója: Magyar forradalom. Isten áldd meg a magyart! 1956. X. 23., kedd

Ismeretlen kisfiú naplója: Magyar forradalom. Isten áldd meg a magyart! 1956. X. 23., kedd Ismeretlen kisfiú naplója: Magyar forradalom 1956 Isten áldd meg a magyart! 1956. X. 23., kedd Kronológia: 12.53-kor a rádió bejelenti, hogy a délutánra tervezett tüntetést betiltották, 14.30-kor azonban

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben

RENDFOKOZATI ÉS BEOSZTÁSI SZABÁLYZATA

RENDFOKOZATI ÉS BEOSZTÁSI SZABÁLYZATA Jóváhagyom: Budapest 2014. v.l. Dömötör Zoltán nőr. vezérezredes elnök-főparancsnok 1956 MAGYAR NEMZETŐRSÉG RENDFOKOZATI ÉS BEOSZTÁSI SZABÁLYZATA 1 Bevezetés A szabályzat hatálya Az 1956 Magyar Nemzetőrség

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV. Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV Készült: Hort Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. június 19-én megtartott üléséről Határozat Tárgya: száma: 70/2013. (VI.19.) Beszámoló a Batthyány József Általános Iskola 2012/2013-as

Részletesebben

Robert Antoni. Bezárt szabadság. 31 nap az USA bevándorlási börtönében

Robert Antoni. Bezárt szabadság. 31 nap az USA bevándorlási börtönében Robert Antoni Bezárt szabadság 31 nap az USA bevándorlási börtönében 3 4 A könyv igaz, megtörtént események alapján íródott. A könyvben említett egyes személyek nevét megváltoztattam, hogy ezzel is védjem

Részletesebben

Kristóf László csendõr törzsõrmester jogi rehabilitációja 2007. február 21.

Kristóf László csendõr törzsõrmester jogi rehabilitációja 2007. február 21. Kristóf László csendõr törzsõrmester jogi rehabilitációja 2007. február 21. Egy ártatlanul kivégzett ember felmentése. (A dr. Ságvári Endre letartóztatásával összefüggésben koholt vád alapján elítélt Kristóf

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v. 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén.

J e g y z ő k ö n y v. 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésén. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2012. október 25-én a Sárospataki Polgármesteri Hivatal hivatalos helyiségében az ülésén. Jelen vannak: Oláh József Csaba a bizottság elnöke Egyed Attila Szabó András Papp

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 27-i soron kívüli nyílt üléséről

J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete. 2015. május 27-i soron kívüli nyílt üléséről J ászkisér V áros Önkormányzata Képviselő-testülete 5137 Jászkisér, Fő út 7. E-mail: jaszkiser@vnet.hu Tel.: 57/550-130 Fax: 57/550-120 Ikt. sz.: 13-14/2015. Je gyz őkönyv. Jászkisér Város Önkormányzata

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

ERRATA. 154. o. Hanák Sándor szökésének történetét maga mesélte el nekem. A szerzó

ERRATA. 154. o. Hanák Sándor szökésének történetét maga mesélte el nekem. A szerzó ERRATA Kéziratom szerkesztett változata számomra karácsonyi meglepetésként jelent meg. Ennek tudható be a néhány tévedés, illetve fontosnak tartom az alábbi kiegészítéseket. A szerzó 230. o. Gereöffy osztályparancsnok,

Részletesebben