Mennyi az elégséges? Ameddig a takaród ér... A számvetés eredménye (1Kir 17,10-16) SZÖVETSÉG HÍREK II. negyedév

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mennyi az elégséges? Ameddig a takaród ér... A számvetés eredménye (1Kir 17,10-16) SZÖVETSÉG HÍREK 2013. II. negyedév"

Átírás

1 SZÖVETSÉG HÍREK II. negyedév Hírek Bemerítés: április 21-én bemerítési ünnepségre került sor Miskolcon, ahol Szendrey Jánosné, Fodor Bertalan, Hajdu Róbert testvérek merítkeztek be. A bemerítés szolgálatát Balog Miklós ny. lelkipásztor végezte. Igével Patton Márk esztergomi lelkipásztor szolgált. Gyermekáldás: Kovács Máté: február 27. (Beatrix és Gyuri gyermeke, Békéscsaba) Storozinszki Petra: március 4. (Lívia és Tibi gyermeke, Budapest- Csepel) Elek Erzsébet: március 12. (Réka és Sanyi gyermeke, Berettyóújfalu) Giricz Joel: április 18. (Angéla és Laci gyermeke, Csongrád) Bálint Balázs Dávid: június 4. (Hédi és Géza gyermeke, Békéscsaba) Szilágyi Boróka: június 13. (Ildikó és Gyuszi gyermeke, Varbó) A folyóiratot önkéntes adományokból tartjuk fenn, és minden érdeklõdõnek térítésmentesen megküldjük. Ezúton is köszönünk minden támogatást! Csekkeket a helyi terjesztõktõl lehet igényelni, kérésre az újsággal postázzuk. Várjuk olvasóink leveleit, írásait a terjesztés címére. Terjesztés-megrendelés a Testvéri Szövetség Egyesület címén: 5520 Szeghalom, Táncsics M. u. 18/1. Számlaszám: OTP Kérjük a közlemény rovatba beírni: Szövetség újság! Alkalmaink: Derecskén megrendezésre kerülõ férfi csendesnapunkon a lelkesedés témakörében Pardi Félix lp. testvér szolgált március 9-én. A csepeli nõi csendesnapon április 13-án pedig A nõk szolgálata Isten népe között címmel Molnár István és Frank Róbert testvérek tanítottak. Mindkét alkalom hanganyaga letölthetõ a weboldalról. Idén nyáron is három családos tábor kerül megrendezésre Pányokon júl ig. Táborvezetõk Réz Ádám, Pogonyi Mihály, Szécsi Attila (1. tábor); Tomka János (2. tábor); Kovács István és Frank Róbert (3. tábor) testvérek lesznek. Ifjúsági táborunk júl. 29-tõl aug. 4-ig tart Elek Sándor, Nagy György és Gál Lajos testvérek vezetésével, szintén Pányokon. Csendeshetünk idõpontja: aug Táborvezetõk: Molnár István és Schneider Károly testvérek szeptember 14-én Tábori fórumot tartunk Berettyóújfaluban. Kiadó: A Testvéri Szövetség Egyesület Honlapunk: Felelõs kiadó: Bohus András Felelõs szerkesztõ: Frank Róbert A szerkesztõség tagjai: Bohus András, Elek Sándor, Gál Lajos, Giricz László, Máté Andrásné Tördelés, szerkesztés: Frank Róbertné Korrektúra: Bálint Géza, Bálintné Száraz- Nagy Hedvig, Elekné Szoboszlai Réka, Szvetnyik Melinda, Urbán László Megjelenik: negyedévente Aktuális példányszám: 1400 db Nyomtatás: SzVSz Kft, Szentes 11. évfolyam 2. szám II. negyedév Mennyi az elégséges? Ameddig a takaród ér... A kérdés sürgetõ és egy-egy élethelyzetben egyenesen a túlélés, a lét a tét. Igaz ez akkor is, ha konkrét megélhetési nehézségekrõl, kenyérgondokról van szó, de a kérdés éppúgy válaszra vár, ha idõbeosztásunkról, fizikai-szellemi erõnk hadrendbe állításáról, vagy képességeink, lehetõségeink felmérésérõl beszélünk. A Szentírás is bátorít bennünket, hogy ha valamit tervezünk, fontos az ésszerûség határain belül mozogni, ha nem akarunk nevetségessé válni (Luk 14,28). Mindezt egybevetve gyakran hangoztatjuk hívõ testvéri közegben az õsi népi bölcsességet, amely csak megerõsíteni tudja a Szentírás idevontakozó eligazításait: Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér! A számvetés eredménye (1Kir 17,10-16) Pontosan tudjuk, hogy a sareptai özvegyasszonynak annyija volt, hogy még egyszer csillapítsa a saját és a fia éhségét, azután meghaljanak. Ez gyakorlatilag egyenlõ a semmivel. Arra elég, hogy a mai napot túléljem, a holnapom viszont kétséges. Elõre nem tervezhetek, nincs perspektívám. Ha egy újszövetségi történetet vizsgálunk, ugyanerre a megállapításra jutunk el. Többezres tömeg tolong az Úr Jézus körül, akik nagyon megéheztek. Hazaküldeni nem lehet õket, mert félõ, hogy kidõlnek az úton (Mt 14,13-21). Jézus kérésére elõkerül öt kenyér és két hal. De mi ez ennyinek?! Magyarul mondva: semmi. Elégséges arra, hogy a fiú, akinek pár napi elemózsiája volt az adott élelem,

2 SZÖVETSÉG TANÍTÁS HAJNALFÉNY II. negyedév néhány napig ellegyen vele. Ha viszont a mennyiséget a többezres tömeg szükségével vetjük össze, az a néhány kenyér és hal egyenlõ a semmivel. Az ésszerûség hangja Ami neked is csak egy napra elég, ne add oda másnak. Ha az ésszerûség diktált volna az említett eseteknél, akkor Jézus korában elõször ötezer, majd négyezer igehallgató maradt volna éhen. Sareptában sem áldozta volna be utolsó betevõ falatját az özvegyasszony. Tovább folytatva a sort: Péter és halásztársai sem próbálkoztak volna fényes nappal újból a halfogással egy laikus tanácsát megfogadva, miután hasztalan fáradtak egész éjjel. Amihez nincs szükség hitre Ha birtokodban van minden, ami a gyõzelemhez, a sikerhez szükséges, abban nem leszel soha Istenre utalva. Gedeon harminckétezer harcossal elsöprõ gyõzelmet arathatott volna a midiániták felett. Ha olyan feladatokra kérnek fel, melyek megoldásának kulcsa a kezedben van, nincs szükséged hitre. Akkor sem, ha olyan szolgálattal bíznak meg, amelyhez megvannak a megfelelõ kegyelmi ajándékaid. Nem lesz próbára téve a hited, ha a félretett tartalékaidra pályázik valaki, vagy ha a fölöslegedbõl kell másokat megelégítened. 2 Isten a nélkülözhetetlent kéri Isten az ésszerûtlen helyzetekben kívánja meghirdetni a hatalmát. Ezért kérte Ábrahámtól, hogy áldozza föl neki Izsákot. Ezért csökkentette le a Gedeon hadseregét háromszáz harcosra. Ezért kérte el az utolsót a sareptai özvegytõl éppúgy, ahogy a galileai halászok erejének és türelmének utolsó cseppjére is szüksége volt. Hosszan lehetne sorolni azokat az élethelyzeteket, amelyekben az Úr szeretete el akar segíteni arra, hogy igazán átérezzük: semmi nélkül valók vagyunk. Mindezt azért, hogy mindennel bírhassunk (2Kor 6,10). Amikor Isten építi a tornyot akkor nekem nem kell mérlegelni, csak engedelmeskedni. Ha az Õ szavára kivetem a hálót, akkor szakadozni fog a halak sokasága miatt. Akkor folyik az olaj, és a liszt végig kitart az éhínség idején. Akkor megelégíttetik sokezer éhezõ, és legyõzöm midiánt, mint egy embert. Ha Isten kéri az utolsódat, vagy küld a lehetetlenbe, ne habozz, ne kalkulálj, mert Õ akar építkezni! Mert akinek van (hite), annak adatik; és akinek nincs, attól az is elvétetik, amije van (Mk 4,25). Frank Róbert, Berettyóújfalu okozhat. Sajnos énünk gyakran talál kifogást (elõfordul, hogy még Igét is keresünk rá), hogy mibõl miért nem akarunk más felismerésre térni. Ennek veszélye annyira jelen van a mindennapi életünkben, hogy szükségünk van arra, hogy ezen a területen kérjük Urunkat, hogy vezessen személyre szabottan bennünket. Nyitottnak kell lennünk, hogy Isten Igéje meggyõzhessen bennünket, és tisztátalan magaslatok dõljenek le szívünkben. A fent említett igerész 3 verse 3 lépcsõfok. Az Úr Igéje figyelmeztet, tanít egy sorrendre, amit ha nem tartunk be, kárt okozunk, és nem hasznot hozunk Urunknak! A 19. vers tehát a töredelmes, bûnbánó, hangolható szívre figyelmeztet. Olyan szívre, ami újszövetségi értelemben Uráéval, a Krisztus Jézuséval össze van forrva. Az Õ indulata, érzelme, szeretete, bölcsessége uralkodik benne, nem saját tapasztalatai, megtanult kegyességi szokásai irányítják. Keresi az igazságot, igyekszik megítélni minden sötétet, töredelmes bûnbánata újra és újra teret ad Jézus Krisztus uralmának. Figyeli gondolatait, mi mehet be és gyökerezhet meg szívében, gondolkodásmódja és vélekedései által. Vigyáznunk kell, mert hitetõ, gonosz szellemek munkálkodnak azon, hogy teljesen jogosnak, igazságosnak tûnõ, máskor érzéki gondolatokat ültessenek 23 el bennünk. Ezeknek célja szívünk megosztottsága, ezért csírájában igyekezzünk felismerni és megtagadni. A 20. versben látjuk, hogy Isten az ilyen szívû gyermekeire építeni akar, sõt CSAK EZEKET KENHETI FEL!!! Imádságunk - Építsd fel Jeruzsálem kõfalait! - Atyánknál meghallgatásra talál a Neki kedves elõzmények miatt. (Jó tudnunk, hogy Urunk kenete nélkül szolgálataink, bármilyen jól hangzottak is saját fülünknek, vagy esetleg másokénak is hasztalanok.) Ezen a területen szintén sok megértésre van szükségünk, amit ha Istenre figyelünk megkaphatunk. Minden megtermi a maga gyümölcsét, így a salakos szívvel való forgolódás is, de a töredelmes, igazságot keresõ testvérek élete is. Erre ad bátorítást a 21. vers. A megtért, töredelmes szívedet, életedet látva Isten felhatalmaz, kiküld, hogy lépj ki. Tedd életed az oltárra! Ilyen állapotban teheted csak. Sõt, ilyenkor ott a helye! Ne akarjunk tehát büszke, keserû vagy bármi ellen lázadó szívvel szolgálni, élni! Isten nem tudja áldását adni rá! Ne reménykedjünk abban, hogy az örökkévalóságra ez hasznot hoz! A tûzön meg fog égni! Tartsuk be a sorrendet, figyeljünk sok egyéb más mellett ezekre az Igékre is, hogy Isten szabadítása, ereje nyilvánvaló lehessen az életünkben! Réz Ádám, Göd

3 SZÖVETSÉG HAJNALFÉNY TANÍTÁS II. negyedév Hajnalfény Isten elõtt kedves áldozatok Legyetek erõsek, és bátorodjék a ti szívetek! Isten elõtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bûnbánó szívet, oh, Isten, nem veted te meg! Tégy jól a te kegyelmedbõl a Sionnal; és építsd meg Jeruzsálem kõfalait. Akkor kedvesek lesznek elõtted az igazságnak áldozatai; az égõ és egész áldozat: akkor a te oltárodon áldoznak néked tulkokkal (Zsolt 51,19-21). Isten népének elvégzendõ feladata van! Az Eklézsiának egyrészt be kell mutatnia Isten jelenlétét a földön, és ezért a maroknyi népnek világítani kell életével, szolgálatával, szeretetével (Jn 13,35). A vágyunk az, hogy Urunk örömére éljünk, küldhetõek legyünk, buzdításunkra a gyülekezet frissüljön, igehirdetéseinkre növekedjen, az evangelizációkon megtérjenek hitetlenek, imádságainknak gyümölcse legyen! Istentõl kaptuk ezt a vágyat újjászületésünkkor! Isten tehát ránk bízta ezeket a szolgálatokat, nem angyalokra, így tudjuk, hogy az ellenség, a nehézség, a veszély nem fog hiányozni errõl az útról. Imádkozó apákra, anyákra, bizonyságtevõkre, igehirdetõkre, bátorítókra, intõkre van szükség. De milyenekre? Ez itt egy nagyon fontos kérdés. Urunk nem használhat mindenkit, mert õ tiszta edényekbõl szolgálhat csak fel. Csak tiszta edényeket tölt be, mert tudja, ha koszos edénybe töltene tiszta vizet, szennyezett jönne abból. Íme, te a szívben lévõ igazságban gyönyörködsz (Zsolt 51,8a). Csak Isten ismeri a szívünket teljesen, de mi sajnos nem. Önvizsgálatunk nem ad pontos diagnózist, egyedül Isten Szent Szelleme adhat kijelentést, ha kérjük, hogy Õ vizsgáljon bennünket. Leplezzen le bennünk minden hamis meggyõzõdést, becsvágyat, kárhoztatást, hitetlenséget és sorolhatnánk (Zsolt 139,23). Szükségünk van erre, mert tudjuk, hogy a tál külsõ tisztasága, amire sokszor nagyobb hangsúlyt fektetünk, hamis megnyugvást 22 Albert Pike tábornok az amerikai polgárháborúban terrormódszerekkel harcolt az északiak ellen, és az USA leghírhedtebb luciferiánus szabadkõmûves nagymestere volt. A háború után elítélték, de az akkori elnök maga is magasrangú szabadkõmûves-páholytag lévén, kegyelemben részesítette. Pike azt állította magáról, hogy napi kapcsolatban áll Luciferrel, akit a legmagasabb istenségnek tartott. A tõle kapott látomását leírta 1871-ben, és errõl beszámolt a G. Mazzini olasz forradalmárhoz küldött levelében. Lucifer szerint három világháború következik a föld népeire. Az elsõ világháború célja a Romanovdinasztia megdöntése Oroszországban, és az ateista kommunizmus létrejötte. A második világháború elsõdleges célja, a zsidóság pusztítása. A harmadikra a 21. század elején kerül sor Izrael és az iszlám világ közötti ellentét következtében, utána létrejön az új, megvilágosodott luciferiánus világrend az egész földön. Arról már nem tájékoztatta médiumát Lucifer, hogy a harmadik világháború során elpusztul az emberiség harmadrésze (Jel 9,18). Ez lesz a veszedelem 3 napja, amely elõl elragadja megváltottait az Úr e földrõl (Ézs 57,1; Mt 24,40-44), Izráelt pedig megoltalmazza. Mert népének fegyverei majd úgy repülnek ellenségeikre, mint villámlás, és megsemmisítik azok termonukleáris parittyaköveit (Zak 9,14-16). Ezt követõen még negyvenkét hónapig fog tartani e mostani sátáni világrend (Jel 13,5). Ez alatt az emberi testet öltõ sátáni Fenevad és Antikrisztus még egyszer és utoljára egybegyûjtik a föld népeit Izráel elpusztítására, arra a helyre, melyet Armageddonnak neveznek (Jel 16,16). Ám az Úr maga jön ellenük, és elpusztítja õket, a sátáni Fenevadat és az Antikrisztust pedig beveti a tûzzel és kénkõvel égõ tüzes tóba (Jel 19,11-21). A Sátánt megkötözi egy angyal, és ezer esztendõre bezárja a mélység kútjába (Jel 20,1-3). Ezt követõen kezdõdik e földön az ezer évig tartó béke, Isten népének felügyelete alatt, akik mind megtért és újonnan született hívõk lesznek (5Móz 30,4-7), és siratni fogják, akit az õseik keresztre szegeztek (Zak 12,8-10). Akkor a népek közül majd tizen ragadnak egy zsidó férfiúba: Hadd menjünk veletek,

4 SZÖVETSÉG TANÍTÁS mert hallottuk, hogy veletek van az (Jel 20, 7-10). Ezek után e mostani ég Isten! (Zak 8,20-23). Akkor elhozzák és föld tûzbe borulva felbomlanak, de új fiaidat ölükben, és leányaid vállukon eget és új földet várunk (2Pét 3,10- hordoztatnak (Ézs 49,22). Akkor a ma 13). Egyre közelebb vannak mindezek, még istentelen és embergyilkos népek, de pontos idejüket senki nem tudja, csak de még a vadállatok is megszelídülnek az Isten (Mt 24,36). Amit naponta várhatunk, (Ézs 65,25). az a megtért és újonnan született Az ezeréves földi béke után a Sátán hívõk elragadása e földrõl (Mt 24,40- egy rövid idõre még kiszabadul, s újra 44). Az övéinek szól tehát e mennyei elhiteti, sõt összegyûjti a népeket Izráel üzenet: Legyetek erõsek, és bátorodjék ellen, de Isten mennyei tûzzel fogja elpusztítani a ti szívetek mindnyájan, akik vár- õket, a Sátánt pedig a tûz és játok az Urat!. Ami pedig engem illet, kénkõ tavába veti, ahol van a Fenevad és szeretnék valamennyi kedves olvasómmal, a Hamis Próféta, és együtt kínoztatnak hamarosan találkozni a Mennyben. éjjel és nappal, örökkön-örökké id. Frank Sándor, Karmiel - Izrael A hamisság széke Van-e köze tehozzád a hamisság Hisz nem ember az Isten, hogy hazudjék! székének, amely nyomorúságot szerez A kérdésre ki nem mondott, de törvény színe alatt? (Zsolt 94,20) tudott válaszok erõsítik a lelkét. Mint egy másik helyen: Avagy az Úrnak A zsoltáros kérdezi Istent, miközben lehetetlen-é valami? (1Móz 18,14). tudja a helyes választ. Akkor miért Az író jól tudja, hogy nincs. Mégis, kérdezi? Mert ezzel erõsítette magát, olyan jó megkérdezni! mikor megsokasodtak benne aggódásai De vajon ki ihlette ezt a kérdést? (Zsolt 94,19). A válasz: Nincs. Hát Csakúgy, mint a teljes Írást, Isten persze, hogy nincs! Mert mi köze az Szelleme. S ha ez a kérdés ember igazságnak a hamissághoz? Semmi. A szájából elhangozhat Isten felé, akkor világosságnak a sötétséghez? Semmi. bizony még inkább felteheti ezt Õ 4 EGYHÁZTÖRTÉNET II. negyedév tömegével. El kellene ismernünk, hogy a gadhatatlanul összefügg a keresztyénséggel. keresztyén lelki közösség iránti Az Istenben komolyan hívõ elkötelezettség a legjobb bûnmegelõzõ emberek mindig törekedtek a szent és eszköz lehetne. Csakhogy az erõszakért tiszta ideákra. Nem támogatták soha az sokkal jobban lelkesedünk, mint az embertelenséget. Be kell ismernünk, imádságért. Pedig az összekulcsolt hogy a vallási és a hatalmi körök kezekben soha nincsen fegyver! érdekeinek kapcsolódása mégis eltorzította A Föld leghatalmasabb államában, Jézus Krisztus eszméit. A Biblia Kínában száz belföldi nyelvjárásnak - azonban nem visszafelé, a tudatlanság egyenként legalább milliós tömegûnek - sötét homályába vezeti az emberek millióit, a másik nyelvjárás elõtt érhetetlen a hanem inkább oszlatja a szellemi szava. De írásjeleikkel megértik sötétséget, és felvilágosítja azokat, akik egymást, mivel nem hangokat írnak. érdeklõdéssel fordulnak felé. Aki a Szent Mint egy piktogrammot, bármilyen Könyv tanácsait követi, szegényen is nyelvû ember értelmezi. A japánok, és a meggazdagodik, lelkében finomul, gondolkodása koreaiak szintén kiolvassák a kínai világosodik. írásjeleket. A jelek meglepõen logikusak Vajon hány nyelvre kell fordítani a némely esetben. Billy Graham kétnyelvû Bibliát, hogy minden nép saját nyelvén hitbuzgalmi irataiból ismertem értse? Vannak, akik ehhez kapcsolják a meg néhány számomra fontos fogalom világ és az emberiség közös drámájának kínai írásjelét. Isten, ember, Biblia. Ez utolsó felvonását. Szerintük addig lesz magyarul 16 betû, kínaiul 5 írásjel. A mi élet a Földön, amíg meg nem adatik mindenkinek betûinket elolvashatja a földön 15 millió a lehetõség hallani és magyar ember - optimális esetben. A megérteni Isten szándékát. Elfogadni, kínai jeleket pedig közel 2 milliárd. Akár vagy elvetni a felajánlott isteni kegyelmet. tudja a mandarin, vagy a han nyelvet, Szívébe zárni bárkinek Istent, vagy akár nem. kigúnyolni, tagadni, és minden percben Az írásbeliség több évezred óta összefügg újabb érvet kovácsolni Isten Igéjével a természettel és a természetfelet- szemben. Mert döntenie kell minden tiséggel, a hittel és a hiedelmekkel. A embernek, és dönt is mindenki Isten Szentírás óvja az erkölcsi értékeket, fejleszti mellett vagy ellene. az egyén felelõsségérzetét ember- Isten országának ezt az evangéliumát társáért és a környezetéért. Egybekapcsolja pedig hirdetik majd az egész világon, az eget és a földet; az embert és a bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a Mindenható Istent, e világ Teremtõjét. A vég (Mt 24, 14). mi földrészünk lakóinak történelme leta- Szebeni Olivér, Budapest 21

5 SZÖVETSÉG EGYHÁZTÖRTÉNET TANÍTÁS II. negyedév 20 ügyében még az a probléma is adódik, hogy többféle nyelvjárása létezik. Az ember társas lény - mint mindnyájan tudjuk -, de nehéz társává lennünk bárkinek, ha nem értjük a nyelvét. Még nincs egy évtizede, hogy egyik berlini lapban meghatározták: A nyelv a világ kulcsa. A megértéssel aztán elfordul a kulcs, és bejutunk valahová. Talán a kereskedelem, vagy a politika és a meghasonlás világába. Idõvel megértjük, hogy az emberek szíve a szeretetre nyílik. Ez a legfõbb törvény (1Kor 13,13)! Észak-Rajna és Vesztfália területén, szerény keretek között 1972-ben kezdték meg a szorgalmas német nyelvtudósok munkájukat. Mára a csendes-óceáni szigetvilág természeti népei közé is eljutottak. A pápuák lakta Port Moresby városában a lakosság többsége ír és olvas, többféle keresztyén templomot látogatnak rendszeresen. A város szép, tiszta és - talán meglepõ - biztonságos. Az egykori fejvadászok földjén, 817-féle nyelvet beszélnek. A SIL a fõvárosban önálló kutatóközpontot létesített óta szinte évente ajándékozza meg az ottani etnikumokat Isten üzenetének egy-egy részével. Több kannibál fia segíti a fantasztikusan érdekes munkát, a keresztyén fogalmak nyelvükre ültetését, miután megállapították, hogy mindössze 11 írásjel elég nekik, hogy a hangok elképzelhetõ kapcsolódásai, variációi értelmes fogalmakká sûrûsödjenek. A megértett új nyelvre fordított elsõ bibliai idézet legtöbbször a János 3,16. Jelenleg az élenjáró néprajzi és nyelvtudományi kutatás még további 2000 olyan nyelvrõl tud, amelyiknek nem csak Bibliája nincs a saját nyelvén, hanem egyáltalán semmilyen rendszert (írást) nem ismer a szavai rögzítésére. Sõt a kutatás lépten-nyomon újabbakat fedez fel, és talán nem zárható le az eddig megtalált nyelvek száma re azonban elkészültek a feldolgozó tervek, a már belátható kétezer nyelv feltárására. A Szentírás terjesztését szívesen látják elsõsorban Ázsia és az óceáni szigetvilág õslakossága körében. Igen sok kisebbségi nyelv van, és közülük jó néhányat több, egymással szomszédos állam területén használnak. Afrikában is van olyan nyelv, amit beszélnek a Fekete- -Kontinens hatalmas részén, több országban. (Nyugaton a hausza, keleten a szuhaéli). Más, százezres tömegû népek, egy-egy állam hivatalos nyelvét használókkal szemben alárendelt népnek számítanak. (Erre példát hegykoszorúzta régiónkban is találhatunk. Arra is, hogy sajnos hazánk írni-olvasni nem tudó lakóinak száma évente növekszik.) A társadalmi felemelkedés bonyolódik. A nomád életmód, az eldurvulás egyenesen arányos a felekezeteket lenézõ, Istent, Bibliát, élõ hitet kihasználó, de soha nem tisztelõ emberek növekvõ minekünk: Van-e köze tehozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez a törvény színe alatt? Válaszoljunk most erre a kérdésre! A hamisság széke olyan törvényszék, amely hatalommal bír. Bár Istenre, és az igazságra hivatkozik - merít is a Szentírásból -, paragrafusai mégsem állnak összhangban azzal. Kihagy belõle, aztán új, világi elemekkel bõvíti, máshol meg eltolja az egészséges arányokat. Öncélú, vagy csoportérdekeket szolgáló de nem az Urat és az Õ népét. Isten Szellemét nélkülözi, ezért betûi ölnek. Vallásos farizeusok ülnek benne, s a velük egyetértõk állnak mögötte. Elé kényszerítették Nábótot (1Kir 21), és István fölött is ítélkezett (ApCsel 6-7). Az Egyház történetének minden olyan koncepciós pere elõtte játszódott le, ahol a felperes nem világi bíróság volt. Sok fajtája van. Közülük látszólag több is szemben áll egymással, meg is ítélik egymást, valójában azonban mindegyik üldözi a Krisztusban kegyesen élõket, mert nem szenvedheti sem az élõ hitet, sem annak cselekedeteit, bizonyságait. evangéliumot hirdet, más szellem vezeti. A névazonossággal igyekszik megtéveszteni, ha lehet, a választottakat is. A fenti, rövid magyarázat alapján mi a válaszod? Igen, van - vagy nem, nincs? Ha nincs, az jó! De biztos, hogy nincs? Tudod, Nábótnak is volt köze hozzá. Vagy Istvánnak! Mert a Krisztusban kegyesen élõk üldöztetni fognak. A kérdés: az elfoglalt helyzet. Mellette, vagy szemben vele. Ha most még éppen nincs is közöd a hamisság székéhez, hamarosan változni fog a helyzeted. Vagy a hamisság székében ülõk mellé szegõdsz, vagy pedig szembe helyezkedsz velük, mert téged vontak oda. Ekkor meg kell felelned a székbõl jövõ kérdésekre, amelyek arra fognak irányulni, hogy te a szék képviselte törvényt megszegted. Ha a vádak rád illenek, a vádlottak padján tudhatod magad. Persze a szék nem feltétlenül ítél el téged. Van, hogy lehetõséget biztosít nézeteid visszavonására, cselekedeteid megmásítására. Meggyõz. Rajtad áll... A zsoltáríró nem is sejtette, hogy kérdésére az isteni felelet lehet igen is! Más krisztus nevében jár el, más Hogy olyan történik majd, amirõl az 5

6 SZÖVETSÉG TANÍTÁS EGYHÁZTÖRTÉNET II. negyedév akkoriak álmodni sem mertek: Isten testet fog ölteni utódaik között, és hogy az egész történelem azon fordul meg, ahogyan Jézus Krisztus a Menny dicsõségébõl a törvényt színlelõ hamisság székéhez alacsonyodik, amelyik perbe fogja, elítéli és megfeszíti Õt. A hamisság széke Isten minden gyermeke számára biztosítja a pillanatnyi és könnyû szenvedést (2Kor 4,17), amely igen-igen nagy örök dicsõséget szerez nekik. De nem úgy a gonoszok: Akháb, Jézabel, Heródes és a hozzájuk hasonlók végét ismerjük. Pillanatnyi és könnyû gyõzelmük igen-igen nagy örök veszedelembe sodorta õket. Ezt is a hamisság széke biztosítja - azoknak, akik nem akarnak megtérni. A hamisság széke lehetõséget ad az üldözöttnek, hogy szerethesse ellenségét. Ha talán lenne közöttük egy-egy Saulus, akit az Úr kivon ebbõl a székbõl, és a másik oldalra állít Pál apostolként! Tudod, milyen a hamisság székében ülõ és esetleg fölötted is törvénykezõ ellenséged? Mint a pislogó gyertyabél, vagy mint a megrepedt nád. Bizony, a látszat ellenére is övé a vesztes pozíció, mert a hazugság széke valójában õt taszította nyomorúságba. A szellemi vakság a legnyomorultabb állapot. Ne oltsd el, ne törd el! Szánjad! Jelentsd meg neki a törvényt igazán: Szeresd! - és ne hagyd tudatlanságban! Szeretni az ellenséget: az óember halálának felismerhetetlen bizonyítéka. Ha pedig a Krisztussal meghaltunk, Vele együtt fel is támadunk. A feltámadott Krisztusnak már nem volt tovább köze a hamisság székéhez. Csak az Övéihez! Több mint ötszázhoz. Nekünk sem lesz! Csak Õhozzá és egymáshoz. Hogy így legyen, ne feledkezzünk meg errõl a kérdésrõl, és arról se, hogy Urunk, Jézus Krisztus melyik oldalon állt! Tomka János, Püspökladány Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie; ha szomjúhozik, adj innia; mert ha ezt míveled, eleven szenet gyûjtesz az õ fejére. Ne gyõzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval gyõzd meg! (Róm 12,20-21) nyelvre, amit verbálisan használnak, de írása nincsen. Pedig létezett évtizedes múltú módszer, bár az elsõ munkafolyamat évig tartott, amíg az Újszövetség elkészült egy indián nyelven. (Most már két esztendõ is elég egy újabbhoz.) Afrikába hívták a professzornõt egy hazánknál jóval kisebb államba, ahol nagyon sokféle nyelvet használnak az ott élõ etnikai csoportok. A munka a tapasztalatok alapján gyorsult, az evangélium hatására a törzsek kapcsolata javult, gyökeret vert a krisztusi szeretet, felvirágzott a társadalmi élet, kialakult a termékek cseréjének széles köre, és sokat javult a lakosság életének minõsége. Más államokkal összehasonlítva (például ahol a szocialista renddel kísérleteztek) az ígért döntõ fordulat nem következett be a mai napig. A csöpp nyugat-afrikai országokban viszont sorsfordító lett a nemzeti Biblia. A rabszolgaság és a gyarmatosítás nyomora után négy aprócska nyugat- -afrikai államban gyorsan növekszik az írás-olvasás ismerete, javul a közegészségügyi helyzet, és egyre több helyi fiatal elõtt nyílik a saját hazájukban felsõfokú mûvelõdésre lehetõség. Afrika déli nyúlványán, az Atlanti és az Indiai világtengerek közötti hatalmas területen élõ embereket a keresztyénség 6 19 képviselõi már a 18. században elérték, de alig vették õket emberszámba. Semmit sem törõdtek az elhíresült kafferekkel, busmanokkal, hottentottákkal, zulukkal. Gyarmatosítóik versengtek a területeikért. Egzotikus termékeikért pusztító háborúkat, fertõzõ betegségeket zúdítottak rájuk. Vadaknak nevezték õket, és eldönthetetlen maradt, hogy a feketék félnek jobban a változó nemzetiségû hódítóktól, vagy a fehérek tõlük. Lehetséges megismerésüket talán csettintgetõs beszédjük nehezítette. A teljes Bibliát a mai napig senki nem volt képes a kezükbe adni. Egy amerikai férfi többféle csettintgetõ nyelvet tanult meg, példákat is be tudott mutatni nekünk Budapesten, amit a nyelv képez a száj üregében a hangszálak nélkül. Legnagyobb csodálkozásunkra kijelentette, hogy nem nehéz ez a nyelv, bárki gyorsan elsajátítja. Azóta már akadt, aki példát talált a magyar lovas-nemzet tradíciónkból, és hangoztatta, mennyire közeli kapcsolatot teremt a lovas és az állat között egyetlen csettintés. Romantikus és meglepõ, bár Dél- -Afrika világából nem érdemes hasonlatot keresgélni, mivel valamennyi afrikai õslakó gyalogszerrel jár, lova egyiknek sem volt soha. A csettintgetõ nyelv

7 SZÖVETSÉG EGYHÁZTÖRTÉNET Egyháztörténeti szemelvények Isten szava a népek nyelvén Egy 21 éves diák, W. Cameron Townsend, a Szentírást Közép-Amerikában az õslakosság nyelvén szerette volna terjeszteni, és nem a konkvisztádorok nyelvén. Feltételezte, hogy anyanyelvükön szívesebben hallgatnák az Igét. Helyes gondolat volt, mivel Luther óta reformációs hagyomány a nemzeti nyelvû bibliafordítás. Az említett fiatalember maga köré gyûjtött elõbb két, majd évrõl évre több hasonló korú egyetemi hallgatót, akikkel nyaranta kutatni kezdte a különbözõ nyelveket; beleértve a lehetõségeket, hogy soha nem hallott vagy használt keresztyén fogalmak kifejezhetõk legyenek az õslakók nyelvén. A munkát Nyári Nyelvészeti Intézet -nek - az angol Summer Insitute of Linguistics szavak után - SIL-nek nevezték el. A szerény számú csapat 1935-ben az Andok hegységében élõk közül ötnek sajátította el a nyelvét. A mozgalom fokozatosan került át Angliába, és a háború után Németországba. A SIL azóta világszervezetté terebélyesedett. A munkát, a nyelvi feltárásokat a Wycliffe 18 Bibliafordító Társaság (Wycliff Bibelübersetzer) az Újszövetség, illetve végérvényesen a teljes Biblia kiadásával koronázza meg. A második világháború után egy svájci ifjú (késõbbi nyelvész professzornõ, Ursula Wiesemann) meghívást kapott Amerikába. Õt is megragadta a reménység, hogy egyszer minden ember saját anyanyelvén olvashatja a Szentírás csodálatos üzenetét. Detroitban, egy felekezetközi bibliaiskolában alapfokú teológiai végzettséget szerzett, és a szinte teljesíthetetlennek tûnõ cél szolgálatának szentelte életét. Egyetlen munkatársnõjével évekig tartó kitartással elkészítette a kaingang szótárt. Újabb évek múlva átadták annak a népnek a nyelvén az Újszövetség elsõ kötetét. Kutatómódszere világsikernek ígérkezett. A nyolcvanas évek derekán hazánkban is felvettük vele a közvetlen levelezõ kapcsolatot, nem mintha ne lenne nagy múltú írásbeli és irodalmi kultúránk és évszázados anyanyelvi Bibliánk. Elõttünk teljesen elképzelhetetlen volt a bibliafordítás egy olyan PÁRVÁLASZTÁS Párválasztás Az Úr szolgálatában - egyedül vagy együtt? II. negyedév Isten kegyelmébõl már gyerekkoromban felismertem kegyelemreutalt bûnös mivoltomat, aztán megismerve Megváltómat bûnt vallottam, és átadtam neki az életem irányítását. Felszabadultam. Az azelõtti gyötrõ félelmekkel teljes korszakot nyugodt, békés, Isten kegyelmének és szeretetének megtapasztalásaival teljes mindennapok váltották fel. Gyermeki bizalommal fordultam felé különbözõ (rövidtávú) kérésekkel. Ezek megválaszolása nemcsak örömmel és hálával töltött el, hanem újabb és újabb - több esetben hosszútávú - kérések megfogalmazására indított (Ján 16,24). Az egyik ilyen visszatérõ kérésem az volt, hogy õrizzen meg engem attól, hogy többször szerelembe essek. Bármilyen helyes vagy kedves leányról is legyen szó, segítsen megõrizni a szívemet (Péld 4,23), és ha lehet, akkor csakis a jövendõbeli feleségembe legyek szerelmes. Ismertem Istennek Igéjébõl, hogy csalárdabb a szív mindennél (Jer 17,9), és mások életében láttam keserû példáját, hogy mennyire igaz is ez az Ige. Tudtam, hogy ez a felismerés nem tesz különbbé vagy jobbá, mint az említett példák alanyai, és hogy milyen nagyon szükségem van Isten kegyelmére, segítségére e téren is. Hála neki, hogy ígéretéhez hûen meghallgatta gyermeki kérésemet, és segített megõrizni a szívemet hosszú-hosszú éveken át mindaddig, amig eljött a Tõle rendelt idõ. Ez a gyakorlatban úgy aktualizálódott, hogy igyekeztem távolságot tartani a másik nemtõl, sokszor mások számára érthetetlen módon. Nem kevés kritika érte az évek során a magatartásomat még hívõk részérõl is, az Úr azonban bátorított, és arra tanított, hogy jobb ilyen kritikát kapni, mint esetleg akaratlanul is okot adni arra, hogy esetleg valaki reménytelenül belém szeressen, vagy érzelmileg csalódjon. Az évek során ez a gyakorlatom többször meg volt próbálva. Elõször tinédzserként, majd felnõttként még inkább. Az Úr azonban mindig mellettem volt ezen a harctéren, és segített. Isten kegyelmével gazdag családban nõttem fel, ahol a családi fészek melegét nagyon kívánatos dologként értékeltem az egyébként annyira rideg és hideg külvilággal szemben. A házasságra ugyanakkor mindig is mint nem könnyû, de szép szolgálati területre tekintettem. Érthetõ tehát, hogy szerettem volna családot, és úgy gondoltam, hogy a legjobb fiatalon házasságot kötni,

8 SZÖVETSÉG PÁRVÁLASZTÁS BIZONYSÁGTÉTEL II. negyedév valamikor a húszas éveim elején, amikor a legtöbb dolgot együtt kitapasztalva, megtanulva közös élményként lehet feldolgozni és elraktározni a késõbbi nosztalgiázásra. Amikor azonban ebbe a korba értem, sehogysem láttam a környezetemben azt a nõtestvért, akit az Úr nekem szánt volna. Ez pedig nem azért volt így, mert túl kritikus lettem volna, hiszen tisztában voltam vele, hogy én magam kegyelemre utalt bûnös vagyok még megváltva is, és tudtam, hogy e téren nincsenek kivételek, jövendõmbelim is gyarló, bûnös ember lesz. Az azonban fontos volt számomra, hogy olyan újjá-született legyen, akinek az életében láthatóan az Úr és az Õ akarata a legfontosabb. Isten Igéjét ismerve tudtam, hogy ez az egyedüli dolog a mi részünkrõl, ami garantálni tudja a boldogságunkat, és azt, hogy egy-másnak ne terhet jelentsünk, hanem igazi segítõtársat. Hála az Úrnak, hogy viszonylag rövid tudatos keresés, ima és áldozathozatal után rátaláltam ilyen testvérekre. Voltak és vannak is a környezetemben mindmáig ilyen testvérek és nõtestvérek, akiket könnyû becsülni és szeretni az Úr 8 iránt való képmutatás nélküli szeretetükért, aminek én is élvezõ alanya lettem a gyarlóságaik elszenvedésével együtt (mint ahogy õk is szenvedik az enyémet). Az azonban, hogy rátaláltam a számomra az Úrtól kijelölt közösségre, persze nem jelentette azt, hogy megoldódott a társkeresési problémám, sõt idõvel úgy tûnt, hogy ez valóságos problémává válik. Bármikor az Úr elé vittem imában egy általam becsült nõtest-vért, hogy vajon õt szánta-e nekem, mindig nemleges választ kaptam, vagyis azt, hogy másnak szánta, nem nekem. Ez még önmagában nem lett volna probléma, ha mások, engem szeretõ, nekem a legjobbat kívánó, de gyarló testvérek nem lettek volna szkeptikusak az Úrtól kapott válaszomat illetõen. Párszer-zési buzgóságuk csak akadály lett, bármennyire is tartottam a kellõ távolságot az egyébként testvéri szere-tettel õszintén szeretett és becsült nõtestvérektõl. Az egyik alkalommal akkor kaptam ilyen nemleges választ az Úrtól, amikor úgy éreztem magam, mint aki égek a nemi vágytól, és úgy éreztem, hogy ki kell elégítenem. dolgozzunk ki egy stratégiát, amivel eredményeket tudunk elérni. Ha nem sikerül, megválunk egymástól. Szólni sem tudtunk hirtelen. Biztos nem kell magyaráznom, hogy nálunk mi a siker. - Ha hoznak felszerelést, hajlandók órán dolgozni, bejönnek órára stb. Felsõben a lányokkal már egyáltalán nem lehet dolgozni. A fiúk szeretnek mozogni, de tanulni, edzeni, azt már nem. Csak a játék Kicsit én is nekikeseredtem, hogy ennyire értékeli a munkánkat. Tudtam, komolyan gondolja, hisz olyan könnyen megvált már pár kollégámtól. Ennek terhével folytattam a munkámat. Észrevettem, hogy változok, és változik a gyerekekkel is a viszonyom. (Nem jó irányba.) Aztán egy reggel bicikliztem befelé az iskolába, és az az Ige jött elém, amit Jézus mondott Pilátusnak: Semmi hatalmad nem volna rajtam, ha felülrõl nem adatott volna (Jn 19,11). Annyira betöltött az öröm, mert ez az Ige megerõsített abban, hogy az én igazgatónõm is csak azt teheti, amit az én Istenem megenged neki! És ha az Úr engem itt akar látni, akkor nem kell izgulnom, hogy elveszítem az állásomat. Ha meg elbocsájtanak, akkor az is az Úr elõtt van. Azt is elvégezte bennem a Szentlélek, hogy térjek vissza oda, ahonnan kiestem, és én továbbra is a gyerekekre figyeljek. 17 A velük való kapcsolatom legyen mindig elõtérben....egy évvel késõbb Elkezdõdött az új tanév. Az egyik testnevelõ kollégámtól meg is vált az igazgatónõ. Én folytattam az elkezdett munkát, és már nem terhelt az eredményesség. Közben Isten megajándékozott bennünket egy gyermekkel. Azt gondoltam, így fogok megválni az iskolától, nem kell, hogy kirúgjanak. Felszabadultan, örömmel dolgoztam tovább. Szerettem volna végigvinni az évet, mivel osztályfõnök is voltam, de a férjem májustól már nem engedett dolgozni. (Igaz, kezdettõl veszélyeztetett voltam.) Év végén, mikor vittem be a táppénzes papíromat, az igazgató és a helyettes behívott, hogy beszéljük meg a továbbiakat, mivel augusztusban lejár a szerzõdésem. (Közben leépítés miatt 3 nevelõtõl kell, hogy megváljon az iskola.) Gondoltam, kézenfekvõ, hogy nem hosszabbítják meg a szerzõdésemet, de Isten másképp gondolta. Mert nem az én gondolataim a ti gondolataitok, és nem a ti útaitok az én útaim (Ézs 55,8). Legnagyobb meglepetésemre közölték velem, hogy határozatlan idõre kineveznek! Nem akartam elhinni! Ilyen kegyelmes, szeretõ, gondoskodó Istenünk van! Kovácsné Bodrogi Borbála, Budapest

9 SZÖVETSÉG BIZONYSÁGTÉTEL PÁRVÁLASZTÁS II. negyedév Az iskolában, ahol tanítok, nap mint nap harcokkal kell szembenéznem. Rengeteg erõt, energiát kivesz az állandó fegyelmezés. Örülünk, ha néha van egy kis szusszanásnyi idõnk. Nem nagy kedvvel megyünk be helyettesíteni, fõleg a legkeményebb osztályokba, ahol ráadásul nem is tanítunk. Novemberben elég sok kollégám hiányzott, és én is néztem, hová kell majd bemennem másnap a lyukasórámban. Láttam, hogy valószínûleg megnyerem a legrosszabb osztályt. Már elõre minden bajom volt, de elfogadtam, és reggel imádságban vittem is az Úr elé. Amikor beértem, nem akartam hinni a szememnek, hogy nem én vagyok kiírva helyettesíteni. Olyan boldog voltam, felszabadultam! Köszönöm Uram! Aztán este, mikor zuhanyzáshoz készülõdtem, megszólalt egy hang bennem: - Nem voltál rá alkalmas... Kit küldjek be, ha nem téged... Nagyon elszomorodtam, szégyelltem magam. Változást csak az Úr tud adni ezeknek a gyerekeknek az életébe is! És én elszalasztottam egy lehetõséget, nem az Úrra, csak magamra figyeltem. Bizonyságtétel Õrhelyen az iskolában Elgondolkodtatott ez az eset, hogy 16 hányszor fordul ez elõ az életünkben! Hálát adunk Istennek, mert megszabadít egy nehéz helyzetbõl, és nem is gondolunk arra, hogy alkalmatlanok voltunk arra, hogy használjon. Mivel az iskolánkba járó gyerekek többsége hátrányos helyzetû, kisebbséghez tartozó, magatartás és más problémákkal küzdõ tanuló, nemcsak hogy nagyon nehéz köztük lenni, tanítani, de sajnos a szülõk sem adják szívesen ide gyermekeiket. Régebben nagy sportmúlttal rendelkezõ, jóhírû iskola volt, de sajnos összevonták egy másik iskolával, így az idén már csak egy elsõs osztályt tudtunk indítani. Hiába a jól felszereltség (2 tornaterem, sportcsarnok, 2 számítógépterem, 11 db interaktív tábla stb.), szakmailag a legjobb nevelõk. Az igazgatónõnk minden évben megköveteli, hogy készítsünk egy beiskolázási projektet, amivel ide tudnánk vonzani a gyerekeket. Az idei tanévre azt tûzte ki, hogy ismét a sport révén akarja fellendíteni a beiskolázást. Még év végén összehívott bennünket, testnevelõket, hogy nincs megelégedve az eredményeinkkel, és Ilyen elgyötört állapotomban, amikor a térdeimen voltam, felkiáltottam az Úrhoz: Hogyan tartsam tisztán magam, amikor ilyen tûzben égek, Õ pedig nem hozza elém azt, akit nekem szánt társul? Hiszen meg van írva (1Kor7,9), hogy jobb házasságban élni, mint egyedülállóként nemi vágytól fûtve égni. A Máté 8,23-27 versein keresztül kaptam azonnali választ, aminek a tanulsága az volt, hogyha az Úrnak hatalma van a természet erõin, akkor miért ne lenne hatalma az én hormonvilágomon is, ami néha igencsak viharosnak mutatkozik. A kérdés csak az, hogy vajon minden ilyen viharban Hozzá fordulok-e hittel... Hozzá fordultam tehát, és Õ kegyelméhez hûen meghallgatott, és lecsendesítette bennem azt a vihart éppúgy, mint annakidején tette a Genezáret taván. Késõbb még következtek újabb viharok, de már tudtam, hogyan reagáljam le õket, és az Úr sosem hagyott cserben. Teltek az évek, és közben figyelmes lettem egy testvérnõre egy másik gyülekezetbõl, akit az átlagnál jobban becsültem, és könnyen el tudtam volna képzelni feleségemnek. Újra az Úr elé álltam, és többszörösen is azt a választ kaptam, hogy kérjem meg a kezét. Annak ellenére, hogy romantikus érzelmeim nem voltak iránta, úgy gondoltam, hogy megkérem a kezét, és ha majd igent mond, az Úrnak gondja lesz nem hittem, hogy nekem kellene felkelteni benne az érdeklõdést irántam, hanem abban voltam biztos, hogyha ez tényleg az Úrtól van, akkor neki gondja lesz rá, hogy hitbeli döntésre vezesse a testvérnõt a házassági ajánlatommal kapcsolatban. Úgy láttam a legjobbnak, hogy ne érzelmen, hanem elsõsorban hiten alapuljon a házasságunk, azon a hiten, hogy maga Isten szerzett minket egymásnak. Ilyen jó alapra aztán lehet erõs, tartós házat építeni. Megkértem tehát a kezét minden elõzetes nélkül. Röviden elmondtam neki, hogyan állok a dologhoz, és kértem, hogy imádkozzon Isten vezetéséért. Nagyon meglepte a dolog, de kifejezte az elismerését az egyenességemért, és megígérte, hogy az Úr elé viszi a dolgot. Abban maradtunk, hogy nem keressük a találkozási lehetõségeket, amíg nem kap egyértelmû választ, de telefonon vagy levélben tartjuk a kapcsolatot. Több mint egy évébe telt választ adnia, ami azért volt kellemetlen, mert ezalatt azok, akikkel elõzõleg megosztottam a dolgot, nagyon sajnálkoztak felettem, míg én érzelmileg teljesen szabad voltam, és kértem az Urat, hogy õrizzen meg minden olyantól, ami nem tõle van. Ha nemet kapok, akkor annak fogok örülni, tudva hogy valaki jobbat, nekem jobban illõt készített nekem. Így tehát amikor egy év után megkaptam a már várható nemet, nem lepõdtem meg, sem arra, hogy bele is szeressek. Továbbá nem bánkódtam miatta, hanem csak az 9

10 SZÖVETSÉG a kérdés forgott bennem, hogy akkor miért akarta az Úr, hogy megkérjem? Nem logikusabb és egyszerûbb lett volna, ha úgy jár el, mint más esetekben is, hogy elõre direktbe megválaszolta a kérdésemet? Mások arról voltak meggyõzõdve, hogy valószínüleg nem jól hallottam az Urat, nem figyeltem eléggé. Én azonban mindmáig tudom, hogy amit tettem, az én Uram iránti engedelmességbõl tettem, és ma is úgy tenném, még ha nem is érteném, hogy miért kéri, várja el ezt tõlem. Aztán idõvel megértettem. Ez az eset elõtt is, meg utána is nemegyszer kellett bátorítanom egyedülálló testvéreimet, akik bizalmasan beavattak a magán-életükbe. Az egyik visszatérõ probléma a lánykéréssel kapcsoltban a kosártól való félelem volt az ifjak részérõl. Ha elõtte tudtam bátorítani õket, hogy bízzák oda az Úrra, Õ nem csak direktbe vezet, hanem néha mások által is, és ne csináljanak ebbõl problémát, mert ez önérzetességre vall, akkor most tapasztalatból, nem teoretikusan beszélve tudtam képviselni ezt az igazságot. Nem kell túlbonyolítani a párválasztást, az sokkal egyszerûbb, mint ahogyan azt a Sátán, minden isteni rendelet ellensége, a hazugság atyja próbálja beállítani még a hívõknek is. Csak két újjászületett bûnös kell hozzá, PÁRVÁLASZTÁS 10 akik mindketten hitbõl úgy látják, hogy az Úr szánta õket egymásnak segítõtársul. Vajon illeni fognak egymáshoz? Máris illenek egymáshoz, ha tényleg Isten Szelleme pecsételte el õket az Õ fiaiként, leányaiként. A többi már csak az Úr iránti engedelmességen múlik. Hálás vagyok az Úrnak mindenért! Az évek peregtek tovább, és nem hiányzott a házastárs, annyira betöltött az Úrral és a testvérekkel való közösség. Mások persze arról voltak meggyõzõdve, hogy ez az elõzõ kudarc gyümölcse... Rájuk hagytam. Másfelõl azonban újra és újra megkerestek komoly testvérek, akik komoly testvérnõk neveit hozták fel velem kapcsolatban, és kértek, hogy vigyem komolyan a meglátásukat az Úr elé. Így is tettem minden alkalommal, de már annyira belefáradtam abba, hogy a párválasztással foglalkozzam - miközben engem ez nem motivál, sõt egyre inkább azt láttam, hogy engem az Úr kimentett a nemi ösztönökbõl, és így egyedülállóként jobban tudom szolgálni -, hogy egyszer felírtam apró lapokra az összes mások által említett, vagy a részemrõl szóba jöhetõ testvérnõ nevét, továbbá egy lapra azt, hogy soha. Azt gondoltam, hogyha az elsõ tanítványok sorsot vethettek, akkor én egyelõre nincs válasz, és hogy nem szeretném elkapkodni a választ, sem pedig nyomás alatt lenni, hanem szeretném türelemmel megvárni az Úr válaszát, és hitbõl engedelmeskedni neki, aszerint, amint vezet: ha nem nem, ha igen, akkor igen. Ezután a találkozás után - ahová Õ egyébként már abban a hitben jött, hogy van válaszom - kértem, hogy ne találkozzunk többet kettesben egyedül, mert tudom magamról, hogy érzelmileg könnyen elkötelezem magam, és nem szeretnék egy ilyen fontos döntést érzelmi alapon meghozni. Ebben maradtunk. A következõ három hét annak az Igének a megtapasztalásában telt el, ahol az Úr arra szólít fel, hogy benne gyönyörködjünk (Zsolt 37,4), és akkor Õ lesz az, Aki teljesíti szívünk kérését (mert addigra már a szívünk kérése megegyezõ lesz az Õ akaratával, ha tényleg benne gyönyörködünk). Õ segített Benne gyönyörködni a szokásosnál hosszabb és gyakoribb csendességeimben, és tényleg teljesítette a szívem kérését. Egyértelmûen és többszörösen is kijelentette és megerõsítette az Õ akaratát úgy, PÁRVÁLASZTÁS II. negyedév hogy már nem volt felõle kétségem: hozzá kell mennem. Fontos volt számomra, hogy édesapám és még két másik fontos személy, szellemi elöljáróim is áldásukat adják a döntésemre. Kellemesen csalódva azt tapasztaltam, hogy mindegyikük pozitívan reagált. Ezután nem halogattam a választ, hanem felhívtam telefonon, hogy találkozni szeretnék. Elmondtam neki hitbeli döntésemet, hogy az Úr engem is meggyõzött, hogy vele egybekelve jobban tudom majd Õt szolgálni, hiszen sokkal jobban van dolga a kettõnek, hogynem az egynek (Préd 4,9). Ott helyben eljegyeztük egymást az Úr elõtt, amit 8 hónapra rá meg is pecsételtünk a menyegzõnkön sok tanú jelenlétében. Hálás vagyok az Úrnak azért, hogy nem hagyta, hogy az én tervem szerint folyjon le az életem, hanem rányitotta a szemem az Õ tervére, ami sokkal jobb, mint ahogy én azt eltervezhettem volna. Ehhez azonban le kellett mondanom a saját bölcsességemrõl, és hitbõl rábízni magam. Nincs annál jobb dolog ezen a földön, mint bízni az Úrban, teljes bizalommal lenni felé, hiszen Õ megcselekszi és elvégzi, amit ígért. Imádkozzatok értünk, hogy így együtt tényleg jobban szolgáljuk Õt, és hogy Õ maradjon életünk trónján, amíg csak e földi sátorházunk elbomol! (Névtelenséget kérõ ifjú feleség)

11 SZÖVETSÉG PÁRVÁLASZTÁS PÁRVÁLASZTÁS II. negyedév megyek ahhoz, akit az Úr menet közben - valószínûleg a tanulmányaim alatt - majd bemutat nekem mint jövendõbeli társamat. A dolgok azonban másképp alakultak, mint ahogy terveztem. A külföldi önkénteskedés helyetti, közel két éves hazai szolgálatom közepén történt, hogy egy furcsa sms-t kaptam, ami - mint késõbb kiderült - teljesen a feje tetejére állította az én jól megtervezett, logikus tervemet. Egy jól ismert és megbecsült testvér írta a következõket: El tudnád-e képzelni a jövendõbeli férjedet nálad évvel idõsebbnek? Ez a kérdés nagyon váratlanul ért, és furcsán hangzott. Éppen úton voltam hazafelé a buszon, de elcsendesedtem, és imádkozva a következõket írtam vissza: Ha tudnám, hogy ez lenne az Úr akarata, akkor miért ne? Ki vagyok én ahhoz, hogy nemet mondjak Neki, hogyha ez tényleg Tõle van. De miért kérdezed? Megbeszéltük, hogy találkozunk, és elmondja nekem bizalmasan, miért is vetett fel egy ilyen furcsa kérdést. Meg voltam gyõzõdve róla, hogy nem õróla van szó, hanem valaki rajta keresztül puhatolódzik felõlem. Annál inkább meglepett, hogy amikor leültünk beszélgetni, magáról kezdett el beszélni. Röviden összefoglalva eddigi életét hamarosan oda lyukadt ki, hogy hitbeli meggyõzõdése, hogy az Úr szolgálatában társra van szüksége, és hogy ez a társ én vagyok. Tudva, hogy ez engem meglep, kérte, hogy amiképpen õ ezt a lépést az Úr iránti engedelmességbõl, hitben lépte meg, tegyek én is hasonló módon. Ne válaszoljak most, hanem vigyem az Úr elé imában, és hozzam meg a döntésemet aszerint, ahogy Tõle kapom a vezetést. Az az igazság, hogy eléggé sokkolóan hatott ez az egész, de kívülrõl figyelmes hallgatással lepleztem. Majd röviden elmondtam, hogy nem terveztem ilyesmit, sõt, egészen más terveim vannak, de imádkozni fogok, és ha majd lesz válaszom az Úrtól, akkor majd értesítem róla. Azt még hozzá kell tenni, hogy mielõtt találkoztunk, megosztottam ezt az egész témát - belevéve az sms tartalmát - egy testvérnõvel, aki szintén nagyon furcsállta a dolgot éves korkülönbség? Ki hallott már ilyet? Ezután az édesanyámat is beavattam, akitõl egyébként éveken át kértem, hogy imádkozzon értem, hogy ne legyek idõ elõtt szerelmes senkibe, mert az csak megzavarna az egyébként jól kigondolt és számomra olyan fontos terveim megvalósításában. Hála az Úrnak, hogy Õ õrzött meg az évek során a különbözõ udvarlóktól. Azonban az Úrnak, Aki mindenható és nagy kegyelmû, más tervei voltak velem, mint ahogy én gondoltam. Imádkoztunk és böjtöltünk az édesanyámmal együtt azért, hogy Isten tegye nyilvánvalóvá az Õ akaratát elõttem. Pár hét múlva kértem, hogy találkozzunk, azért hogy megmondjam neki, hogy miért ne tehetnék hasonlóan ebben a dologban. Imádkozva, halálos komolysággal sorsot vetettem, és az jött ki hogy soha. Nagyon megörültem ennek a válasznak, ami igazolta elõzetes meglátásomat. El is kezdtem terjeszteni a közvetlen környezetemben, hogy az a meglátásom, hogy az Úr egyedelülállóként akarja, hogy szolgáljam, és nem házasság keretén belül. Így több idõm jut a szolgálatára a testvéri közösségben. Ez segített lejjebb vinni azt a nyomást, amit a párválasztás kapcsán éreztem testvérek, testvérnõk felõl, és felszabadultabban tudtam végezni a szolgálatomat. Késõbb, amikor egy hétköznapi bibliaórán az Apostolok Cselekedeteit kezdtük el szisztematikusan tanulmányozni, rájöttem, hogy a tanítványok sorsvetése egy gyarló emberi okoskodás, és türelmetlenség gyümölcse volt Péterrel az élen. Ahelyett, hogy a megígért Szent Szellem kitöltetésére vártak volna türelemmel, mint ahogy azt a Megváltó olyan egyértelmûen kérte, azért, hogy azután mindenre megtanítsa, és alkalmassá tegye õket, õk sorsot vetettek. Ennek a sorsvetésnek a hiteltelenségét Pál apostol léte és tevékenysége bizonyítja. Ez a felismerés újra megkérdõjelezte bennem, hogy vajon az egyedüllétem a halálomig szól-e, vagy nem. Abban azonban biztos voltam, hogy az Úr látta a szívemet és az õszinteségemet, hogy neki akartam engedelmeskedni, amikor a sorsot vetettem, és hogy Õ - eltekintve tudatlanságomtól - felhasználta ezt az érdekemben, hogy le vegye rólam azt a terhet, ami nem tõle származott, hanem jóakaró testvéreimtõl. Évekkel késõbb éppen a szolgálat volt az, aminek a kiterjedése újra felvetette bennem azt a kérdést, hogy vajon nem lenne-e jobb házasként folytatni a gyülekezeti szolgálatomat. Az Úr elé vittem a dolgot, és válaszként egy hétköznapi bibliaórán egy jól ismert testvérnõre hívta fel a figyelmemet, aki számomra meglepetésszerûen érkezett az alkalomra, azt a gondolatot keltve, hogy talán számára tartogatott engem az Úr olyan sokáig. Próbáltam elhessegetni magamtól ezt a gondolatot, eredménytelenül. Helyette az Úr több igei biztatást adott, amit felírtam magamnak, de még mindig szkeptikus voltam afelõl, hogy meg kell-e egyáltalán nõsülnöm. Végül azzal a gondolattal sikerült a polcra tenni az ügyet, hogy ha valamikor meg kell nõsülnöm, akkor valószínüleg õ lesz az. De ha úgy is lesz, az még sok idõbe beletelik. Ez a sok idõ végül csak egy pár hónap lett. Ahogy a nyári szabadidõ után újra a munkámra akartam koncentrálni, sehogy sem tudtam. Újra meg újra az a kérdés jött fel, hogy vajon meg kell-e kérnem. Próbáltam másra gondolni, imádkoztam, de az Úr nem engedte, hogy újra a hátam mögé vessem ezt a

12 SZÖVETSÉG kérdést. Újra elolvastam a hónapokkal azelõtt kapott igéket, és arra a döntésre jutottam imában, hogy úgy vetek véget a kétségeimnek, hogy elküldök egy sms-t a nõtestvérnek, aki egyébként tõlem több, mint tizenkét évvel fiatalabb: Békesség, ne haragudj a kérdésért, nem kell feltétlen válaszolnod: Vajon el tudod-e képzelni a jövõbeli férjedet évvel idõsebbnek? Hála az Úrnak ez alkalommal a válasz nem váratott sokáig, és perceken belül visszaírt: Ha tudnám biztosan, hogy az Úrtól való, miért ne? De miért kérded? Erre azt a választ adtam, hogy helyesebb, ha élõben válaszolok erre a kérdésére, mikor találkozhatunk. Egy hétre rá tûztük ki az idõpontot, ami alatt én imatámogatást kértem két közelálló testvéremtõl is, nevet nem említve, és levélben megosztottam két elöljáró testvérrel is (névvel), azt kérve imában, hogy a meglátásukat az Úr Szelleme hangolja egybe. Mindketten nagy örömmel írtak vissza, hogy örülnének, ha tényleg ez lenne az Õ akarata. Úgy tartják számon a testvérnõt, mint az egyik legérettebbet fiatal kora ellenére, és hogy sok potenciált látnak benne. Ilyen biztatással mentem tehát megkérni a kezét. Nagyon meglepõdött, és elmondta, hogy közel se tervezte még a férjhezmenést. Vannak tervei, külföldön szeretne tanulni stb., de az Úr elé viszi a dolgot, és ha meggyõzõdik, hogy tényleg Tõle van a dolog, akkor PÁRVÁLASZTÁS már tudni fogja, hogy milyen döntést hozzon. Nagyon örültem ennek a hozzáállásnak, és ennyiben maradtunk. Másnap a gyülekezetben félrevontam a szüleit, és velük is megosztottam, hogy mi van a szívemen, és kértem, hogy imádkozzanak érte. Két hét múlva jelezte, hogy szeretne találkozni. Azt gondoltam, hogy már van válasza, így jó elõre kiválasztottam egy jegygyûrût, amit magammal vittem a találkozóra. Nagy meglepetésemre, restellve mondta, hogy még nincs válasza. Bármennyire is imádkozik és böjtöl az édesanyjával, még nem kapott egyértelmû választ. Erre azt reagáltam, hogy én nem ülök tülkön, csak tudakozódjon hûségesen, az Úr nem fogja eltitkolni elõle az akaratát, majd kijelenti neki a maga idejében, de ugyanakkor utaltam arra, hogy vannak dolgok amiket nem tehetünk együtt. Ha nem is kimondva (nem akartam megbántani), de utaltam arra, hogy nem látom értelmét ilyen személyes találkának mindaddig, amíg hitbõl fel nem tudjuk vállalni egymást. Más dolgok megbeszélésével folytattuk, és közös imával zártuk le az együttlétet. Nagyon örültem annak, amit késõbb sms-ben írt: Jó volt találkozni, de tapasztalatból tudom, hogy könnyen érzelmeket kezdek táplálni, de nem szeretném érzelemre alapozni a döntésemet. Szeretném, ha nem találkoznánk így újra addig, amíg választ nem kapok az Úrtól. Mintha ugyanabba a szellemi iskolába és osztályba járna mint én... Hazaérve azonban a jegygyûrûvel a zsebemben azzal a kérdéssel álltam az Úr elé, hogy miért váratja meg a válasszal, hiszen imádkozik, sõt böjtöl... A választ abban a történetben találtam meg, ami napirenden volt az igeolvasásomban: Illés kiküldi a szolgáját a Kármelen, hogy lát-e felleget, és az hétszer visszajön, mire beteljesedik a prófécia a beígért esõrõl. Az üzenet lényege az volt, hogy amit az Úr megígért, az be is fog következni, legyek türelemmel. De vajon mennyi ideig kell várnom az esõre? Hét napig, hónapig, évig? Végülis összevissza öt hetet kellett várnom attól a pillanattól, hogy megkértem, az igenig, ugyanis három hétre rá találkozni akart újra. Ekkor már bizonyos voltam afelõl, hogy van válasza. Ott helyben el is jegyeztük egymást az Úr elõtt, és örömmel adtunk hálát Neki egymásért, a vezetéséért, és mindazért, amit már elõre eltervezett a számunkra az Õ ingyen kegyelmébõl. Azóta, viszonylag hosszú jegyesség után már házasok vagyunk, és szívem tele van hálával az Úr iránt azért az ajándékáért, amit a feleségemben kaptam, aki miatt érdemes volt a hosszú legénykori éveim minden pillanatát türelemmel kivárni. (Névtelenségét kérõ ifjú férj) PÁRVÁLASZTÁS II. negyedév Ember tervez - - Isten végez Hívõ családban születtem, és tizenkét éves voltam, amikor átadtam a szívemet Istennek, két évre rá pedig bemerítkeztem. Kiskorom óta nagyon tudatosnak és célratörõnek ismertek, és már 5 éves koromtól voltak különbözõ terveim az életemmel. Ezeket mások gyermeki álmoknak neveznék a saját életükben, de az én esetemben ezek nagyon is megvalósítható tervekké nõtték ki magukat. Szerettem jó elõre megtervezni a dolgaimat, és ez viszonylag jól is ment tizennyolc éves koromig. Az volt a tervem, hogy érettségi után egy évre külföldre megyek önkénteskedni egy olyan helyre, ahol nem tudnak írni és olvasni. A célom az volt, hogy segítsek a már ott lévõ testvéreknek a szolgálatban, és közben elmélyítsem nemcsak a bibliaismeretemet, hanem annak a gyakorlatba ültetését is, mint ahogyan azt az Atya elvárja mindazoktól, akiket ingyen kegyelmébõl fiaivá, leányaivá fogadott. Azt gondoltam, hogy ezután felvételizek majd az egyetemre, állatorvosi szakra, ami egyébként szintén gyerekkori álmom volt, és valamikor a tanulmányaim befejezése után férjhez

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8).

Nagy öröm. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Nagy öröm Lectio: ApCsel 8,1-25. Textus: És lőn nagy öröm abban a városban. (ApCsel 8,8). Fülöp Samáriában hirdette a Messiást. Jézusról tett bizonyságot, a Szabadítóról. Az ember mindig kapcsolatban kellene,

Részletesebben

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27.

Boldog és hálás. 4. tanulmány. július 21 27. 4. tanulmány Boldog és hálás július 21 27. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 12:2; 1Korinthus 13; Galata 5:19-23; 1Thesszalonika 1:1-10; 1Timóteus 1:15 Hálát adunk az Istennek mindenkor mindnyájatokért,

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország

REFORMÁCIÓ. Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország REFORMÁCIÓ Konferencia 2012 áprils 5-8. Konstanz, Németország Szolgál: Johannes Wöhr apostol info: www.nagykovetseg.com www.fegyvertar.com www.km-null.de Felhasználási feltételek: A blogon található tartalmak

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett Félreértett rtett tanítások? Ugyanazon alapról eltérő tanítások? Fordítások A Biblia eredeti nyelve nem a magyar Összehasonlító fordítások,

Részletesebben

Jézus, a tanítómester

Jézus, a tanítómester 9. tanulmány Jézus, a tanítómester május 23 29. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 5Mózes 6:5; Lukács 4:31-37; 6:20-49; 8:19-21, 22-25; 10:25-37 Mindenkit ámulatba ejtett tanítása, mert szavának ereje

Részletesebben

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima

A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó. A dal, a három zsidók és Azariah ima www.scriptural-truth.com Az ima Azariah A KING JAMES BIBLIA 1611 APOKRIF IMÁDSÁG és AZARIAH dal három zsidó A dal, a három zsidók és Azariah ima 1:1 és mentek a tűz közepén dicsérő Isten, és az áldás az

Részletesebben

Elöljáróban. 13. hitelv

Elöljáróban. 13. hitelv hit13.qxd 2007.11.06. 21:40 Page 1 A Hetednapi Adventista Egyház hitelvi füzetei 13. hitelv A maradék és küldetése Megharagudott a sárkány az asszonyra, és elment, hogy hadat indítson a többiek ellen,

Részletesebben

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19.

Egy pokoli házasság. (Rm 7:1-6) Suhai György. Balatonszárszó, 2014.03.19. 1 Egy pokoli házasság (Rm 7:1-6) Suhai György Balatonszárszó, 2014.03.19. Mindannyian egy tökéletes társra vágyunk! Na de úgy valaha is igazán belegondoltunk már abba, hogy milyen lehet egy tökéletes társsal

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15.

A Hegyi Beszéd. 3. tanulmány. április 9-15. 3. tanulmány A Hegyi Beszéd április 9-15. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 15:6; Mikeás 6:6-8; Máté 5 7; 13:44-52; Lukács 6:36; Róma 7:7; 8:5-10 Amikor befejezte Jézus ezeket a beszédeket, a

Részletesebben

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim!

Üzenet. A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Üzenet A Prágai Református Missziós Gyülekezet Hetilapja II. Évfolyam 18. szám, 2009. Máj. 3. Kedves Testvéreim! Vala pedig a farizeusok közt egy ember, a neve Nikodémus, a zsidók főembere: Ez jöve Jézushoz

Részletesebben

Pozitív intézményi légkör

Pozitív intézményi légkör Pozitív intézményi légkör Mitől más a keresztyén iskola? Írjon le három dolgot, amely ön szerint megkülönbözteti a keresztyén iskolákat más iskoláktól! Ossza meg gondolatait az ön mellett ülővel. A keresztyén

Részletesebben

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez.

Életgyónáshoz. Ha hinni tudok abban, hogy Isten jó, megtalálom hozzáállásomat nehézségeimhez, sebeimhez. Életgyónáshoz Életrendezés Nemes Ödön jezsuita atya gondolatai Alapelvek A kapcsolataimban, élethelyzeteimben, testi-lelki betegségeimben, kudarcaimban tapasztalt nehézségeimet, ne tekintsem problémának,

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13

Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Gazdagrét. Prédikáció 2013.10.13 Számomra mindig jelzés értékű az, ha valamilyen formában megrezdül a lelkem, megérinti valami. Ilyenkor az jut az eszembe, hogy ott még feladatom, tanulni valóm van. Üzenni

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze

A vezetés ajándékai. Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze A vezetés ajándékai Az ötféle szolgálat Isten erős irányadó keze 4. Szolgálati felmérés Van elhívatásom? Van lelki ajándékom? Fel vagyok készítve? Vannak gyümölcseim? 6. A növekedés útja Róma 12,1-2 A

Részletesebben

Pál, a pogányok apostola

Pál, a pogányok apostola 1. tanulmány szeptember 24 30. Pál, a pogányok apostola SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Sámuel 16:7; Máté 7:1; Apostolok cselekedetei 6:9-15; 9:1-9; 11:19-21; 15:1-5 Ezeknek hallatára aztán megnyugovának,

Részletesebben

Tévtanítások, tévhitek

Tévtanítások, tévhitek Tévtanítások, tévhitek Engedd be/ imádkozd a szívedbe Jézust és üdvözülsz ajtód előtt állok és zörgetek (Jel. 3:20) kiforgatására alapozzák. Az idézet langyos keresztényekhez (megváltottakhoz), nem pedig

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Szószék - Úrasztala - Szertartások

Szószék - Úrasztala - Szertartások Szószék - Úrasztala - Szertartások SIMÉN DOMOKOS MILYEN JÓ AZ AJÁNDÉKOZÓ ISTEN! Mt 20, 1-16 Joachim Jeremiás Jézus példázatai" című könyve szerint Jézus valódi példázatai - a szinoptikusoknál 40, Tamás

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra.

Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. 1 Öltözzük fel Krisztust, de hogyan? Textus: Róm. 13,14 Hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Bevezetés Sok olyan kifejezést olvasunk a Bibliában, amiket

Részletesebben

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó

A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com. Korrektúra: Egri Anikó A cikkeket írta: Károlyi Veronika (Ronyka) www.varazslatostitkok.com Korrektúra: Egri Anikó 2 Tartalomjegyzék Tartalomjegyzék... 3 Az összefogás döbbenetes ereje... 4 Depressziós helyett bajnok... 6 Na

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson

Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson Vezess úgy, mint Jézus! Dr. Gary L. Johnson A vezetőfejlesztés jézusi módszere 2 Timóteus 2:2 1) Válassz jól Lukács 6:12-16 1 Timóteus 5:22 Elhívás Jellem Képességek 2) Fektess be időt 12 Egy A három Egy

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS

Isten halott? SZEVERÉNYI JÁNOS SZEVERÉNYI JÁNOS Isten halott? Azokra való tekintettel adtam előadásomnak ezt a címet, akik mernek kérdezni, akik fenntartják maguk és embertársaik számára a kételkedés jogát, kockázatát, gyötrelmét és

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

A boldogság benned van

A boldogság benned van Halász Emese A boldogság benned van 50 lépés a boldogság felé Előszó Kedves Olvasó! Levelem hozzád, azzal kezdeném, hogy el kell mondanom pár dolgot Neked! Nagyszerű híreim vannak ugyanis. Képzeld, a boldogság

Részletesebben

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr...

ELJÖN AZ ÚR. Lekció: Malakiás 3,1-6. Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... Pasarét, 2014. március 23. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László Lekció: Malakiás 3,1-6 Alapige: Malakiás 3,1...eljön az ő templomába az Úr... ELJÖN AZ ÚR Imádkozzunk! Dicsőítünk

Részletesebben

Csak az Isten kegyelme segíthet

Csak az Isten kegyelme segíthet Csak az Isten kegyelme segíthet Lectio: Ef 2,1-13 Textus: Ef 2,4-10 Kedves Testvéreim! Róm 1,18-ban ezt olvassuk: Mert nyilván van az Istennek haragja mennyekből, az embereknek minden hitetlensége és hamissága

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

A tanítványság és az ima

A tanítványság és az ima január 11 17. A tanítványság és az ima SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 9:2-19; Máté 14:22-23; 26:36; János 17:6-26; Zsidók 2:17; 1Péter 4:7 De nemcsak őérettök könyörgök, hanem azokért is,

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Tanuljunk imádkozni ADUNARE

Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni ADUNARE Tanuljunk imádkozni. Imádkozni tanulni olyasvalami ami örömet hoz az életünkbe és Istennek is tetsző. Az egyik legfontosabb lecke amelyet megtanulhatunk az az hogy hogyan imádkozzunk,

Részletesebben

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET!

VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Pasarét, 2012. augusztus 30. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza VIZSGÁLJÁTOK MEG A LELKEKET! Alapige: 1János 4,1 Szeretteim, ne higgyetek minden léleknek, hanem vizsgáljátok meg a lelkeket,

Részletesebben

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz

24. ÁLDÁSOK. az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 24. ÁLDÁSOK az ordinációhoz, valamint a püspöki szolgálatba indításhoz 1. Az Úr a te kősziklád, várad és megmentőd, benne lelj oltalmat. Az Úr áldjon meg téged, hogy áldás légy sokak üdvösségére. Zsolt

Részletesebben

Tanítás a gyülekezetről

Tanítás a gyülekezetről Tanítás a gyülekezetről ADUNARE Tanítás a gyülekezetről. A keresztény élet egyik legfontosabb leckéje a gyülekezetről való tanulás. Isten mindíg az Ő gyülekezetét használja arra hogy a földön véghezvigye

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Ésaiás a jövőbe lát A Biblia gyermekeknek bemutatja Ésaiás a jövőbe lát Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Jonathan Hay Átírta : Mary-Anne S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is!

Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! A Biblia A LEGISMERTEBB IRODALMI MŰ Keresd meg az alábbi bibliai eredetű szólások, kifejezések, szállóigék jelentését, majd kapcsolj hozzá egy művészeti alkotást (szerző és cím) is! kifejezés, szállóige

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála,

CSELEKEDJ! Bevezetés. 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, CSELEKEDJ! 1 Majd szólt a tanítványaihoz is: Volt egy gazdag ember, akinek volt egy sáfára. Ezt bevádolták nála, hogy eltékozolja a vagyonát. 2 Ezért előhívatta, és így szólt hozzá: Mit hallok rólad? Adj

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT

NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT NEGYEDÓRA AZ OLTÁRISZENTSÉG ELÔTT Szent Claret Mária Antal (1807 1870) gondolatai alapján Szeretett gyermekem! Látogass meg engem gyakran az Oltáriszentségben! Nem szükséges hosszasan maradnod és sokat

Részletesebben

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS?

Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Biblitanítások Ariel Hungary VILÁGMÉRETŰ ÉBREDÉS? Több mint 25 éves hívő életem során számtalanszor találkoztam a címben megfogalmazott kifejezéssel. Először persze nem tudtam, hogy mi is állhat mindennek

Részletesebben

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor

Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor Pasarét, 2007. április 7. Földvári Tibor NAGYSZOMBAT AZ ÚR AKARATA SZERINT Ézs 53, 9-12 És a gonoszok közt adtak sírt néki, és a gazdagok mellé jutott kínos halál után: pedig nem cselekedett hamisságot,

Részletesebben

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő.

Aki elbocsátja feleségét, és mást vesz el, házasságtörő, és aki férjétől elbocsátott asszonyt vesz el, szintén házasságtörő. Válás és újraházasodás a Biblia szemszögéből Ebben az írásunkban a Biblia válás és újraházasodás kérdésére vonatkozó kijelentéseivel szeretnénk foglalkozni. Az Újszövetség világosan elutasítja a válást.

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap

bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Bibliatanulmányozó Feladatlap Írd ide az adataidat! neved: Korod: Születésnapod: Címed: Telefonszámod: e-mail címed: Aki javítani szokta: Bibliatanulmányozó Feladatlap bibliai felfedező 1. TörTénET: Az evangélisták Máté Olvasd el:

Részletesebben

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában.

Gyermekimák. mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. PPEK 879 Gyermekimák Gyermekimák mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért és a könyvtárral kapcsolatos legfrissebb

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org 2012

Részletesebben

Isten felméri Ábrahám szeretetét

Isten felméri Ábrahám szeretetét A Biblia gyermekeknek bemutatja Isten felméri Ábrahám szeretetét Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : M. Maillot és Tammy S. Franciáról fordította : Helga Himer Kiadta :

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7)

Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Ökumenikus Imahét Nyírbogáton 2015. január 20-24. Jézus így szólt hozzá: Adj innom! (Jn 4,7) Az ökumenikus imahét estéin az élő víz forrásához kaptuk a hívó szót. Jézus találkozása és beszélgetése a samáriai

Részletesebben

Bibliai tanítás a részegségről

Bibliai tanítás a részegségről Bibliai tanítás a részegségről ADUNARE Bibliai tanítás a részegségről A részegségről tanulni nehéz feladat de ugyanakkor nagyon fontos. Mi úgy szeretnénk leélni az életünket hogy az Istennek tetsző legyen

Részletesebben

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei

Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei 6. tanulmány Bűnvallás és megtérés: az ébredés feltételei augusztus 3 9. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 3Mózes 5:5; Zsoltár 32:1-8; Apostolok cselekedetei 5:30-32; 2Korinthus 7:9-11; Zsidók 12:17;

Részletesebben

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése

A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése A Raffay-Prõhle Agendák szerinti istentiszteleti rendek kiegészítése 13. Bûnbánati imádságok Advent 1. vasárnapja Istenem! Méltatlan vagyok kegyelmedre, mert sokszor és sokféleképpen vétkeztem. De légy

Részletesebben

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ

Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ Bata Mária BIBLIAÓRÁK 6. RÉSZ NOÉ ÉS AZ ÖZÖNVÍZ 2. www.ujteremtes.hu Noé és az özönvíz Az emberek sokasodni kezdtek a föld színén, és leányaik születtek. Látták az Istennek fiai az emberek leányait, hogy

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3.

Jézus Jeruzsálemben. 10. tanulmány. május 28 június 3. 10. tanulmány Jézus Jeruzsálemben május 28 június 3. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Zakariás 9:9; Máté 21:1-46; 22:1-15; Apostolok cselekedetei 6:7; Róma 4:13-16; Jelenések 14:7-12 Sohasem olvastátok

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

Hitünk tökéletesítése

Hitünk tökéletesítése 2. tanulmány Hitünk tökéletesítése október 4 10. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Lukács 12:16-21; 17:5-6; Filippi 3:12-15; Jakab 1:2-3, 19-21; 1Péter 1:6-7 Nézvén a hitnek fejedelmére és bevégzőjére

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119

Tartalomjegyzék. Bevezetés a 3. részhez: Jézus természete és céljai 113 14. Csodálatos Tanácsadó 115 15. Békesség Fejedelme 119 Tartalomjegyzék Előszó 5 i. rész: A neveiben föltárulkozó Isten Bevezetés az 1. részhez: Egység és többesség: Atya, Fiú és Szent Szellem 9 1. Elóhim 15 2. Jehova vagy Jahve 21 3. Ő, Aki gondot visel 27

Részletesebben

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve:

Fényképalbum. A fénykép készítésének éve: Fényképalbum Az interjúalany neve: A fénykép készítésének helye: A fénykép készítésének éve: Szüleim Budapest 1980-as évek Ők a szüleim. Ez a kép már itt készült, Budapesten. Volt egy kicsi lakásuk, és

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Az asszony A Biblia gyermekeknek bemutatja Az asszony a kútnál Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Lazarus Átírta : Ruth Klassen Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children www.m1914.org BFC

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát

Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát Tanuljuk meg hogyan kell tanulmányozni a Bibliát ADUNARE Nagyon fontos megtanulnunk hogyan kell tanulmányozni a Bibliát, mivel: Amikor tanulmányozzuk a Bibliát halljuk Isten parancsolatait. Amikor tanulmányozzuk

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Ki és miért Ítélte Jézust halálra?

Ki és miért Ítélte Jézust halálra? Ki és miért Ítélte Jézust halálra? A kérdés nem oly egyszerű, mint az ember fölületes elgondolás után hiszi, mert az evangéliumirók nem voltak jelen a történteknél, csak másoktól hallották a történet folyamatát

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK

Tartalomjegyzék. Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Tartalomjegyzék Bevezetés 5 1. Hálaadás 9 2. Dicsőítés 25 3. Imádás 43 IMÁK ÉS MEGVALLÁSOK Bevezetés 59 Ruth Prince előszava 63 Az Úrnak félelme 65 Megigazulás és szentség 71 Erő, egészség 85 Vezetés,

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett

nk és s Istennek? megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett megírattak pedig a mi tanulságunkra, akikhez az időknek vége elérkezett A húsvh svét értéke nekünk nk és s Istennek? Mit jelent a húsvét az átlagember számára? Generated by Foxit PDF Creator Foxit Software

Részletesebben

yymár meglévő csoport számára:

yymár meglévő csoport számára: 1. HÉT: FILIPPI 1,1 11 Tényleg Krisztushoz tartozom? Kezdjük a beszélgetést azzal, hogy feltesszük valamelyiket a következő kérdések közül a csoportnak: yykezdő csoport számára: Mi indított arra, hogy

Részletesebben

Pál származása és elhívása

Pál származása és elhívása 11. tanulmány Szeptember 5 11. Pál származása és elhívása SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Apostolok cselekedetei 9:1-22; 26:18; 1Korinthus 15:10; Galata 2:1-17; Filippi 3:6 De az Úr azt mondta neki:

Részletesebben