Mennyi az elégséges? Ameddig a takaród ér... A számvetés eredménye (1Kir 17,10-16) SZÖVETSÉG HÍREK II. negyedév

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mennyi az elégséges? Ameddig a takaród ér... A számvetés eredménye (1Kir 17,10-16) SZÖVETSÉG HÍREK 2013. II. negyedév"

Átírás

1 SZÖVETSÉG HÍREK II. negyedév Hírek Bemerítés: április 21-én bemerítési ünnepségre került sor Miskolcon, ahol Szendrey Jánosné, Fodor Bertalan, Hajdu Róbert testvérek merítkeztek be. A bemerítés szolgálatát Balog Miklós ny. lelkipásztor végezte. Igével Patton Márk esztergomi lelkipásztor szolgált. Gyermekáldás: Kovács Máté: február 27. (Beatrix és Gyuri gyermeke, Békéscsaba) Storozinszki Petra: március 4. (Lívia és Tibi gyermeke, Budapest- Csepel) Elek Erzsébet: március 12. (Réka és Sanyi gyermeke, Berettyóújfalu) Giricz Joel: április 18. (Angéla és Laci gyermeke, Csongrád) Bálint Balázs Dávid: június 4. (Hédi és Géza gyermeke, Békéscsaba) Szilágyi Boróka: június 13. (Ildikó és Gyuszi gyermeke, Varbó) A folyóiratot önkéntes adományokból tartjuk fenn, és minden érdeklõdõnek térítésmentesen megküldjük. Ezúton is köszönünk minden támogatást! Csekkeket a helyi terjesztõktõl lehet igényelni, kérésre az újsággal postázzuk. Várjuk olvasóink leveleit, írásait a terjesztés címére. Terjesztés-megrendelés a Testvéri Szövetség Egyesület címén: 5520 Szeghalom, Táncsics M. u. 18/1. Számlaszám: OTP Kérjük a közlemény rovatba beírni: Szövetség újság! Alkalmaink: Derecskén megrendezésre kerülõ férfi csendesnapunkon a lelkesedés témakörében Pardi Félix lp. testvér szolgált március 9-én. A csepeli nõi csendesnapon április 13-án pedig A nõk szolgálata Isten népe között címmel Molnár István és Frank Róbert testvérek tanítottak. Mindkét alkalom hanganyaga letölthetõ a weboldalról. Idén nyáron is három családos tábor kerül megrendezésre Pányokon júl ig. Táborvezetõk Réz Ádám, Pogonyi Mihály, Szécsi Attila (1. tábor); Tomka János (2. tábor); Kovács István és Frank Róbert (3. tábor) testvérek lesznek. Ifjúsági táborunk júl. 29-tõl aug. 4-ig tart Elek Sándor, Nagy György és Gál Lajos testvérek vezetésével, szintén Pányokon. Csendeshetünk idõpontja: aug Táborvezetõk: Molnár István és Schneider Károly testvérek szeptember 14-én Tábori fórumot tartunk Berettyóújfaluban. Kiadó: A Testvéri Szövetség Egyesület Honlapunk: Felelõs kiadó: Bohus András Felelõs szerkesztõ: Frank Róbert A szerkesztõség tagjai: Bohus András, Elek Sándor, Gál Lajos, Giricz László, Máté Andrásné Tördelés, szerkesztés: Frank Róbertné Korrektúra: Bálint Géza, Bálintné Száraz- Nagy Hedvig, Elekné Szoboszlai Réka, Szvetnyik Melinda, Urbán László Megjelenik: negyedévente Aktuális példányszám: 1400 db Nyomtatás: SzVSz Kft, Szentes 11. évfolyam 2. szám II. negyedév Mennyi az elégséges? Ameddig a takaród ér... A kérdés sürgetõ és egy-egy élethelyzetben egyenesen a túlélés, a lét a tét. Igaz ez akkor is, ha konkrét megélhetési nehézségekrõl, kenyérgondokról van szó, de a kérdés éppúgy válaszra vár, ha idõbeosztásunkról, fizikai-szellemi erõnk hadrendbe állításáról, vagy képességeink, lehetõségeink felmérésérõl beszélünk. A Szentírás is bátorít bennünket, hogy ha valamit tervezünk, fontos az ésszerûség határain belül mozogni, ha nem akarunk nevetségessé válni (Luk 14,28). Mindezt egybevetve gyakran hangoztatjuk hívõ testvéri közegben az õsi népi bölcsességet, amely csak megerõsíteni tudja a Szentírás idevontakozó eligazításait: Addig nyújtózkodj, ameddig a takaród ér! A számvetés eredménye (1Kir 17,10-16) Pontosan tudjuk, hogy a sareptai özvegyasszonynak annyija volt, hogy még egyszer csillapítsa a saját és a fia éhségét, azután meghaljanak. Ez gyakorlatilag egyenlõ a semmivel. Arra elég, hogy a mai napot túléljem, a holnapom viszont kétséges. Elõre nem tervezhetek, nincs perspektívám. Ha egy újszövetségi történetet vizsgálunk, ugyanerre a megállapításra jutunk el. Többezres tömeg tolong az Úr Jézus körül, akik nagyon megéheztek. Hazaküldeni nem lehet õket, mert félõ, hogy kidõlnek az úton (Mt 14,13-21). Jézus kérésére elõkerül öt kenyér és két hal. De mi ez ennyinek?! Magyarul mondva: semmi. Elégséges arra, hogy a fiú, akinek pár napi elemózsiája volt az adott élelem,

2 SZÖVETSÉG TANÍTÁS HAJNALFÉNY II. negyedév néhány napig ellegyen vele. Ha viszont a mennyiséget a többezres tömeg szükségével vetjük össze, az a néhány kenyér és hal egyenlõ a semmivel. Az ésszerûség hangja Ami neked is csak egy napra elég, ne add oda másnak. Ha az ésszerûség diktált volna az említett eseteknél, akkor Jézus korában elõször ötezer, majd négyezer igehallgató maradt volna éhen. Sareptában sem áldozta volna be utolsó betevõ falatját az özvegyasszony. Tovább folytatva a sort: Péter és halásztársai sem próbálkoztak volna fényes nappal újból a halfogással egy laikus tanácsát megfogadva, miután hasztalan fáradtak egész éjjel. Amihez nincs szükség hitre Ha birtokodban van minden, ami a gyõzelemhez, a sikerhez szükséges, abban nem leszel soha Istenre utalva. Gedeon harminckétezer harcossal elsöprõ gyõzelmet arathatott volna a midiániták felett. Ha olyan feladatokra kérnek fel, melyek megoldásának kulcsa a kezedben van, nincs szükséged hitre. Akkor sem, ha olyan szolgálattal bíznak meg, amelyhez megvannak a megfelelõ kegyelmi ajándékaid. Nem lesz próbára téve a hited, ha a félretett tartalékaidra pályázik valaki, vagy ha a fölöslegedbõl kell másokat megelégítened. 2 Isten a nélkülözhetetlent kéri Isten az ésszerûtlen helyzetekben kívánja meghirdetni a hatalmát. Ezért kérte Ábrahámtól, hogy áldozza föl neki Izsákot. Ezért csökkentette le a Gedeon hadseregét háromszáz harcosra. Ezért kérte el az utolsót a sareptai özvegytõl éppúgy, ahogy a galileai halászok erejének és türelmének utolsó cseppjére is szüksége volt. Hosszan lehetne sorolni azokat az élethelyzeteket, amelyekben az Úr szeretete el akar segíteni arra, hogy igazán átérezzük: semmi nélkül valók vagyunk. Mindezt azért, hogy mindennel bírhassunk (2Kor 6,10). Amikor Isten építi a tornyot akkor nekem nem kell mérlegelni, csak engedelmeskedni. Ha az Õ szavára kivetem a hálót, akkor szakadozni fog a halak sokasága miatt. Akkor folyik az olaj, és a liszt végig kitart az éhínség idején. Akkor megelégíttetik sokezer éhezõ, és legyõzöm midiánt, mint egy embert. Ha Isten kéri az utolsódat, vagy küld a lehetetlenbe, ne habozz, ne kalkulálj, mert Õ akar építkezni! Mert akinek van (hite), annak adatik; és akinek nincs, attól az is elvétetik, amije van (Mk 4,25). Frank Róbert, Berettyóújfalu okozhat. Sajnos énünk gyakran talál kifogást (elõfordul, hogy még Igét is keresünk rá), hogy mibõl miért nem akarunk más felismerésre térni. Ennek veszélye annyira jelen van a mindennapi életünkben, hogy szükségünk van arra, hogy ezen a területen kérjük Urunkat, hogy vezessen személyre szabottan bennünket. Nyitottnak kell lennünk, hogy Isten Igéje meggyõzhessen bennünket, és tisztátalan magaslatok dõljenek le szívünkben. A fent említett igerész 3 verse 3 lépcsõfok. Az Úr Igéje figyelmeztet, tanít egy sorrendre, amit ha nem tartunk be, kárt okozunk, és nem hasznot hozunk Urunknak! A 19. vers tehát a töredelmes, bûnbánó, hangolható szívre figyelmeztet. Olyan szívre, ami újszövetségi értelemben Uráéval, a Krisztus Jézuséval össze van forrva. Az Õ indulata, érzelme, szeretete, bölcsessége uralkodik benne, nem saját tapasztalatai, megtanult kegyességi szokásai irányítják. Keresi az igazságot, igyekszik megítélni minden sötétet, töredelmes bûnbánata újra és újra teret ad Jézus Krisztus uralmának. Figyeli gondolatait, mi mehet be és gyökerezhet meg szívében, gondolkodásmódja és vélekedései által. Vigyáznunk kell, mert hitetõ, gonosz szellemek munkálkodnak azon, hogy teljesen jogosnak, igazságosnak tûnõ, máskor érzéki gondolatokat ültessenek 23 el bennünk. Ezeknek célja szívünk megosztottsága, ezért csírájában igyekezzünk felismerni és megtagadni. A 20. versben látjuk, hogy Isten az ilyen szívû gyermekeire építeni akar, sõt CSAK EZEKET KENHETI FEL!!! Imádságunk - Építsd fel Jeruzsálem kõfalait! - Atyánknál meghallgatásra talál a Neki kedves elõzmények miatt. (Jó tudnunk, hogy Urunk kenete nélkül szolgálataink, bármilyen jól hangzottak is saját fülünknek, vagy esetleg másokénak is hasztalanok.) Ezen a területen szintén sok megértésre van szükségünk, amit ha Istenre figyelünk megkaphatunk. Minden megtermi a maga gyümölcsét, így a salakos szívvel való forgolódás is, de a töredelmes, igazságot keresõ testvérek élete is. Erre ad bátorítást a 21. vers. A megtért, töredelmes szívedet, életedet látva Isten felhatalmaz, kiküld, hogy lépj ki. Tedd életed az oltárra! Ilyen állapotban teheted csak. Sõt, ilyenkor ott a helye! Ne akarjunk tehát büszke, keserû vagy bármi ellen lázadó szívvel szolgálni, élni! Isten nem tudja áldását adni rá! Ne reménykedjünk abban, hogy az örökkévalóságra ez hasznot hoz! A tûzön meg fog égni! Tartsuk be a sorrendet, figyeljünk sok egyéb más mellett ezekre az Igékre is, hogy Isten szabadítása, ereje nyilvánvaló lehessen az életünkben! Réz Ádám, Göd

3 SZÖVETSÉG HAJNALFÉNY TANÍTÁS II. negyedév Hajnalfény Isten elõtt kedves áldozatok Legyetek erõsek, és bátorodjék a ti szívetek! Isten elõtt kedves áldozatok: a töredelmes lélek; a töredelmes és bûnbánó szívet, oh, Isten, nem veted te meg! Tégy jól a te kegyelmedbõl a Sionnal; és építsd meg Jeruzsálem kõfalait. Akkor kedvesek lesznek elõtted az igazságnak áldozatai; az égõ és egész áldozat: akkor a te oltárodon áldoznak néked tulkokkal (Zsolt 51,19-21). Isten népének elvégzendõ feladata van! Az Eklézsiának egyrészt be kell mutatnia Isten jelenlétét a földön, és ezért a maroknyi népnek világítani kell életével, szolgálatával, szeretetével (Jn 13,35). A vágyunk az, hogy Urunk örömére éljünk, küldhetõek legyünk, buzdításunkra a gyülekezet frissüljön, igehirdetéseinkre növekedjen, az evangelizációkon megtérjenek hitetlenek, imádságainknak gyümölcse legyen! Istentõl kaptuk ezt a vágyat újjászületésünkkor! Isten tehát ránk bízta ezeket a szolgálatokat, nem angyalokra, így tudjuk, hogy az ellenség, a nehézség, a veszély nem fog hiányozni errõl az útról. Imádkozó apákra, anyákra, bizonyságtevõkre, igehirdetõkre, bátorítókra, intõkre van szükség. De milyenekre? Ez itt egy nagyon fontos kérdés. Urunk nem használhat mindenkit, mert õ tiszta edényekbõl szolgálhat csak fel. Csak tiszta edényeket tölt be, mert tudja, ha koszos edénybe töltene tiszta vizet, szennyezett jönne abból. Íme, te a szívben lévõ igazságban gyönyörködsz (Zsolt 51,8a). Csak Isten ismeri a szívünket teljesen, de mi sajnos nem. Önvizsgálatunk nem ad pontos diagnózist, egyedül Isten Szent Szelleme adhat kijelentést, ha kérjük, hogy Õ vizsgáljon bennünket. Leplezzen le bennünk minden hamis meggyõzõdést, becsvágyat, kárhoztatást, hitetlenséget és sorolhatnánk (Zsolt 139,23). Szükségünk van erre, mert tudjuk, hogy a tál külsõ tisztasága, amire sokszor nagyobb hangsúlyt fektetünk, hamis megnyugvást 22 Albert Pike tábornok az amerikai polgárháborúban terrormódszerekkel harcolt az északiak ellen, és az USA leghírhedtebb luciferiánus szabadkõmûves nagymestere volt. A háború után elítélték, de az akkori elnök maga is magasrangú szabadkõmûves-páholytag lévén, kegyelemben részesítette. Pike azt állította magáról, hogy napi kapcsolatban áll Luciferrel, akit a legmagasabb istenségnek tartott. A tõle kapott látomását leírta 1871-ben, és errõl beszámolt a G. Mazzini olasz forradalmárhoz küldött levelében. Lucifer szerint három világháború következik a föld népeire. Az elsõ világháború célja a Romanovdinasztia megdöntése Oroszországban, és az ateista kommunizmus létrejötte. A második világháború elsõdleges célja, a zsidóság pusztítása. A harmadikra a 21. század elején kerül sor Izrael és az iszlám világ közötti ellentét következtében, utána létrejön az új, megvilágosodott luciferiánus világrend az egész földön. Arról már nem tájékoztatta médiumát Lucifer, hogy a harmadik világháború során elpusztul az emberiség harmadrésze (Jel 9,18). Ez lesz a veszedelem 3 napja, amely elõl elragadja megváltottait az Úr e földrõl (Ézs 57,1; Mt 24,40-44), Izráelt pedig megoltalmazza. Mert népének fegyverei majd úgy repülnek ellenségeikre, mint villámlás, és megsemmisítik azok termonukleáris parittyaköveit (Zak 9,14-16). Ezt követõen még negyvenkét hónapig fog tartani e mostani sátáni világrend (Jel 13,5). Ez alatt az emberi testet öltõ sátáni Fenevad és Antikrisztus még egyszer és utoljára egybegyûjtik a föld népeit Izráel elpusztítására, arra a helyre, melyet Armageddonnak neveznek (Jel 16,16). Ám az Úr maga jön ellenük, és elpusztítja õket, a sátáni Fenevadat és az Antikrisztust pedig beveti a tûzzel és kénkõvel égõ tüzes tóba (Jel 19,11-21). A Sátánt megkötözi egy angyal, és ezer esztendõre bezárja a mélység kútjába (Jel 20,1-3). Ezt követõen kezdõdik e földön az ezer évig tartó béke, Isten népének felügyelete alatt, akik mind megtért és újonnan született hívõk lesznek (5Móz 30,4-7), és siratni fogják, akit az õseik keresztre szegeztek (Zak 12,8-10). Akkor a népek közül majd tizen ragadnak egy zsidó férfiúba: Hadd menjünk veletek,

4 SZÖVETSÉG TANÍTÁS mert hallottuk, hogy veletek van az (Jel 20, 7-10). Ezek után e mostani ég Isten! (Zak 8,20-23). Akkor elhozzák és föld tûzbe borulva felbomlanak, de új fiaidat ölükben, és leányaid vállukon eget és új földet várunk (2Pét 3,10- hordoztatnak (Ézs 49,22). Akkor a ma 13). Egyre közelebb vannak mindezek, még istentelen és embergyilkos népek, de pontos idejüket senki nem tudja, csak de még a vadállatok is megszelídülnek az Isten (Mt 24,36). Amit naponta várhatunk, (Ézs 65,25). az a megtért és újonnan született Az ezeréves földi béke után a Sátán hívõk elragadása e földrõl (Mt 24,40- egy rövid idõre még kiszabadul, s újra 44). Az övéinek szól tehát e mennyei elhiteti, sõt összegyûjti a népeket Izráel üzenet: Legyetek erõsek, és bátorodjék ellen, de Isten mennyei tûzzel fogja elpusztítani a ti szívetek mindnyájan, akik vár- õket, a Sátánt pedig a tûz és játok az Urat!. Ami pedig engem illet, kénkõ tavába veti, ahol van a Fenevad és szeretnék valamennyi kedves olvasómmal, a Hamis Próféta, és együtt kínoztatnak hamarosan találkozni a Mennyben. éjjel és nappal, örökkön-örökké id. Frank Sándor, Karmiel - Izrael A hamisság széke Van-e köze tehozzád a hamisság Hisz nem ember az Isten, hogy hazudjék! székének, amely nyomorúságot szerez A kérdésre ki nem mondott, de törvény színe alatt? (Zsolt 94,20) tudott válaszok erõsítik a lelkét. Mint egy másik helyen: Avagy az Úrnak A zsoltáros kérdezi Istent, miközben lehetetlen-é valami? (1Móz 18,14). tudja a helyes választ. Akkor miért Az író jól tudja, hogy nincs. Mégis, kérdezi? Mert ezzel erõsítette magát, olyan jó megkérdezni! mikor megsokasodtak benne aggódásai De vajon ki ihlette ezt a kérdést? (Zsolt 94,19). A válasz: Nincs. Hát Csakúgy, mint a teljes Írást, Isten persze, hogy nincs! Mert mi köze az Szelleme. S ha ez a kérdés ember igazságnak a hamissághoz? Semmi. A szájából elhangozhat Isten felé, akkor világosságnak a sötétséghez? Semmi. bizony még inkább felteheti ezt Õ 4 EGYHÁZTÖRTÉNET II. negyedév tömegével. El kellene ismernünk, hogy a gadhatatlanul összefügg a keresztyénséggel. keresztyén lelki közösség iránti Az Istenben komolyan hívõ elkötelezettség a legjobb bûnmegelõzõ emberek mindig törekedtek a szent és eszköz lehetne. Csakhogy az erõszakért tiszta ideákra. Nem támogatták soha az sokkal jobban lelkesedünk, mint az embertelenséget. Be kell ismernünk, imádságért. Pedig az összekulcsolt hogy a vallási és a hatalmi körök kezekben soha nincsen fegyver! érdekeinek kapcsolódása mégis eltorzította A Föld leghatalmasabb államában, Jézus Krisztus eszméit. A Biblia Kínában száz belföldi nyelvjárásnak - azonban nem visszafelé, a tudatlanság egyenként legalább milliós tömegûnek - sötét homályába vezeti az emberek millióit, a másik nyelvjárás elõtt érhetetlen a hanem inkább oszlatja a szellemi szava. De írásjeleikkel megértik sötétséget, és felvilágosítja azokat, akik egymást, mivel nem hangokat írnak. érdeklõdéssel fordulnak felé. Aki a Szent Mint egy piktogrammot, bármilyen Könyv tanácsait követi, szegényen is nyelvû ember értelmezi. A japánok, és a meggazdagodik, lelkében finomul, gondolkodása koreaiak szintén kiolvassák a kínai világosodik. írásjeleket. A jelek meglepõen logikusak Vajon hány nyelvre kell fordítani a némely esetben. Billy Graham kétnyelvû Bibliát, hogy minden nép saját nyelvén hitbuzgalmi irataiból ismertem értse? Vannak, akik ehhez kapcsolják a meg néhány számomra fontos fogalom világ és az emberiség közös drámájának kínai írásjelét. Isten, ember, Biblia. Ez utolsó felvonását. Szerintük addig lesz magyarul 16 betû, kínaiul 5 írásjel. A mi élet a Földön, amíg meg nem adatik mindenkinek betûinket elolvashatja a földön 15 millió a lehetõség hallani és magyar ember - optimális esetben. A megérteni Isten szándékát. Elfogadni, kínai jeleket pedig közel 2 milliárd. Akár vagy elvetni a felajánlott isteni kegyelmet. tudja a mandarin, vagy a han nyelvet, Szívébe zárni bárkinek Istent, vagy akár nem. kigúnyolni, tagadni, és minden percben Az írásbeliség több évezred óta összefügg újabb érvet kovácsolni Isten Igéjével a természettel és a természetfelet- szemben. Mert döntenie kell minden tiséggel, a hittel és a hiedelmekkel. A embernek, és dönt is mindenki Isten Szentírás óvja az erkölcsi értékeket, fejleszti mellett vagy ellene. az egyén felelõsségérzetét ember- Isten országának ezt az evangéliumát társáért és a környezetéért. Egybekapcsolja pedig hirdetik majd az egész világon, az eget és a földet; az embert és a bizonyságul minden népnek, és akkor jön el a Mindenható Istent, e világ Teremtõjét. A vég (Mt 24, 14). mi földrészünk lakóinak történelme leta- Szebeni Olivér, Budapest 21

5 SZÖVETSÉG EGYHÁZTÖRTÉNET TANÍTÁS II. negyedév 20 ügyében még az a probléma is adódik, hogy többféle nyelvjárása létezik. Az ember társas lény - mint mindnyájan tudjuk -, de nehéz társává lennünk bárkinek, ha nem értjük a nyelvét. Még nincs egy évtizede, hogy egyik berlini lapban meghatározták: A nyelv a világ kulcsa. A megértéssel aztán elfordul a kulcs, és bejutunk valahová. Talán a kereskedelem, vagy a politika és a meghasonlás világába. Idõvel megértjük, hogy az emberek szíve a szeretetre nyílik. Ez a legfõbb törvény (1Kor 13,13)! Észak-Rajna és Vesztfália területén, szerény keretek között 1972-ben kezdték meg a szorgalmas német nyelvtudósok munkájukat. Mára a csendes-óceáni szigetvilág természeti népei közé is eljutottak. A pápuák lakta Port Moresby városában a lakosság többsége ír és olvas, többféle keresztyén templomot látogatnak rendszeresen. A város szép, tiszta és - talán meglepõ - biztonságos. Az egykori fejvadászok földjén, 817-féle nyelvet beszélnek. A SIL a fõvárosban önálló kutatóközpontot létesített óta szinte évente ajándékozza meg az ottani etnikumokat Isten üzenetének egy-egy részével. Több kannibál fia segíti a fantasztikusan érdekes munkát, a keresztyén fogalmak nyelvükre ültetését, miután megállapították, hogy mindössze 11 írásjel elég nekik, hogy a hangok elképzelhetõ kapcsolódásai, variációi értelmes fogalmakká sûrûsödjenek. A megértett új nyelvre fordított elsõ bibliai idézet legtöbbször a János 3,16. Jelenleg az élenjáró néprajzi és nyelvtudományi kutatás még további 2000 olyan nyelvrõl tud, amelyiknek nem csak Bibliája nincs a saját nyelvén, hanem egyáltalán semmilyen rendszert (írást) nem ismer a szavai rögzítésére. Sõt a kutatás lépten-nyomon újabbakat fedez fel, és talán nem zárható le az eddig megtalált nyelvek száma re azonban elkészültek a feldolgozó tervek, a már belátható kétezer nyelv feltárására. A Szentírás terjesztését szívesen látják elsõsorban Ázsia és az óceáni szigetvilág õslakossága körében. Igen sok kisebbségi nyelv van, és közülük jó néhányat több, egymással szomszédos állam területén használnak. Afrikában is van olyan nyelv, amit beszélnek a Fekete- -Kontinens hatalmas részén, több országban. (Nyugaton a hausza, keleten a szuhaéli). Más, százezres tömegû népek, egy-egy állam hivatalos nyelvét használókkal szemben alárendelt népnek számítanak. (Erre példát hegykoszorúzta régiónkban is találhatunk. Arra is, hogy sajnos hazánk írni-olvasni nem tudó lakóinak száma évente növekszik.) A társadalmi felemelkedés bonyolódik. A nomád életmód, az eldurvulás egyenesen arányos a felekezeteket lenézõ, Istent, Bibliát, élõ hitet kihasználó, de soha nem tisztelõ emberek növekvõ minekünk: Van-e köze tehozzád a hamisság székének, amely nyomorúságot szerez a törvény színe alatt? Válaszoljunk most erre a kérdésre! A hamisság széke olyan törvényszék, amely hatalommal bír. Bár Istenre, és az igazságra hivatkozik - merít is a Szentírásból -, paragrafusai mégsem állnak összhangban azzal. Kihagy belõle, aztán új, világi elemekkel bõvíti, máshol meg eltolja az egészséges arányokat. Öncélú, vagy csoportérdekeket szolgáló de nem az Urat és az Õ népét. Isten Szellemét nélkülözi, ezért betûi ölnek. Vallásos farizeusok ülnek benne, s a velük egyetértõk állnak mögötte. Elé kényszerítették Nábótot (1Kir 21), és István fölött is ítélkezett (ApCsel 6-7). Az Egyház történetének minden olyan koncepciós pere elõtte játszódott le, ahol a felperes nem világi bíróság volt. Sok fajtája van. Közülük látszólag több is szemben áll egymással, meg is ítélik egymást, valójában azonban mindegyik üldözi a Krisztusban kegyesen élõket, mert nem szenvedheti sem az élõ hitet, sem annak cselekedeteit, bizonyságait. evangéliumot hirdet, más szellem vezeti. A névazonossággal igyekszik megtéveszteni, ha lehet, a választottakat is. A fenti, rövid magyarázat alapján mi a válaszod? Igen, van - vagy nem, nincs? Ha nincs, az jó! De biztos, hogy nincs? Tudod, Nábótnak is volt köze hozzá. Vagy Istvánnak! Mert a Krisztusban kegyesen élõk üldöztetni fognak. A kérdés: az elfoglalt helyzet. Mellette, vagy szemben vele. Ha most még éppen nincs is közöd a hamisság székéhez, hamarosan változni fog a helyzeted. Vagy a hamisság székében ülõk mellé szegõdsz, vagy pedig szembe helyezkedsz velük, mert téged vontak oda. Ekkor meg kell felelned a székbõl jövõ kérdésekre, amelyek arra fognak irányulni, hogy te a szék képviselte törvényt megszegted. Ha a vádak rád illenek, a vádlottak padján tudhatod magad. Persze a szék nem feltétlenül ítél el téged. Van, hogy lehetõséget biztosít nézeteid visszavonására, cselekedeteid megmásítására. Meggyõz. Rajtad áll... A zsoltáríró nem is sejtette, hogy kérdésére az isteni felelet lehet igen is! Más krisztus nevében jár el, más Hogy olyan történik majd, amirõl az 5

6 SZÖVETSÉG TANÍTÁS EGYHÁZTÖRTÉNET II. negyedév akkoriak álmodni sem mertek: Isten testet fog ölteni utódaik között, és hogy az egész történelem azon fordul meg, ahogyan Jézus Krisztus a Menny dicsõségébõl a törvényt színlelõ hamisság székéhez alacsonyodik, amelyik perbe fogja, elítéli és megfeszíti Õt. A hamisság széke Isten minden gyermeke számára biztosítja a pillanatnyi és könnyû szenvedést (2Kor 4,17), amely igen-igen nagy örök dicsõséget szerez nekik. De nem úgy a gonoszok: Akháb, Jézabel, Heródes és a hozzájuk hasonlók végét ismerjük. Pillanatnyi és könnyû gyõzelmük igen-igen nagy örök veszedelembe sodorta õket. Ezt is a hamisság széke biztosítja - azoknak, akik nem akarnak megtérni. A hamisság széke lehetõséget ad az üldözöttnek, hogy szerethesse ellenségét. Ha talán lenne közöttük egy-egy Saulus, akit az Úr kivon ebbõl a székbõl, és a másik oldalra állít Pál apostolként! Tudod, milyen a hamisság székében ülõ és esetleg fölötted is törvénykezõ ellenséged? Mint a pislogó gyertyabél, vagy mint a megrepedt nád. Bizony, a látszat ellenére is övé a vesztes pozíció, mert a hazugság széke valójában õt taszította nyomorúságba. A szellemi vakság a legnyomorultabb állapot. Ne oltsd el, ne törd el! Szánjad! Jelentsd meg neki a törvényt igazán: Szeresd! - és ne hagyd tudatlanságban! Szeretni az ellenséget: az óember halálának felismerhetetlen bizonyítéka. Ha pedig a Krisztussal meghaltunk, Vele együtt fel is támadunk. A feltámadott Krisztusnak már nem volt tovább köze a hamisság székéhez. Csak az Övéihez! Több mint ötszázhoz. Nekünk sem lesz! Csak Õhozzá és egymáshoz. Hogy így legyen, ne feledkezzünk meg errõl a kérdésrõl, és arról se, hogy Urunk, Jézus Krisztus melyik oldalon állt! Tomka János, Püspökladány Azért, ha éhezik a te ellenséged, adj ennie; ha szomjúhozik, adj innia; mert ha ezt míveled, eleven szenet gyûjtesz az õ fejére. Ne gyõzettessél meg a gonosztól, hanem a gonoszt jóval gyõzd meg! (Róm 12,20-21) nyelvre, amit verbálisan használnak, de írása nincsen. Pedig létezett évtizedes múltú módszer, bár az elsõ munkafolyamat évig tartott, amíg az Újszövetség elkészült egy indián nyelven. (Most már két esztendõ is elég egy újabbhoz.) Afrikába hívták a professzornõt egy hazánknál jóval kisebb államba, ahol nagyon sokféle nyelvet használnak az ott élõ etnikai csoportok. A munka a tapasztalatok alapján gyorsult, az evangélium hatására a törzsek kapcsolata javult, gyökeret vert a krisztusi szeretet, felvirágzott a társadalmi élet, kialakult a termékek cseréjének széles köre, és sokat javult a lakosság életének minõsége. Más államokkal összehasonlítva (például ahol a szocialista renddel kísérleteztek) az ígért döntõ fordulat nem következett be a mai napig. A csöpp nyugat-afrikai országokban viszont sorsfordító lett a nemzeti Biblia. A rabszolgaság és a gyarmatosítás nyomora után négy aprócska nyugat- -afrikai államban gyorsan növekszik az írás-olvasás ismerete, javul a közegészségügyi helyzet, és egyre több helyi fiatal elõtt nyílik a saját hazájukban felsõfokú mûvelõdésre lehetõség. Afrika déli nyúlványán, az Atlanti és az Indiai világtengerek közötti hatalmas területen élõ embereket a keresztyénség 6 19 képviselõi már a 18. században elérték, de alig vették õket emberszámba. Semmit sem törõdtek az elhíresült kafferekkel, busmanokkal, hottentottákkal, zulukkal. Gyarmatosítóik versengtek a területeikért. Egzotikus termékeikért pusztító háborúkat, fertõzõ betegségeket zúdítottak rájuk. Vadaknak nevezték õket, és eldönthetetlen maradt, hogy a feketék félnek jobban a változó nemzetiségû hódítóktól, vagy a fehérek tõlük. Lehetséges megismerésüket talán csettintgetõs beszédjük nehezítette. A teljes Bibliát a mai napig senki nem volt képes a kezükbe adni. Egy amerikai férfi többféle csettintgetõ nyelvet tanult meg, példákat is be tudott mutatni nekünk Budapesten, amit a nyelv képez a száj üregében a hangszálak nélkül. Legnagyobb csodálkozásunkra kijelentette, hogy nem nehéz ez a nyelv, bárki gyorsan elsajátítja. Azóta már akadt, aki példát talált a magyar lovas-nemzet tradíciónkból, és hangoztatta, mennyire közeli kapcsolatot teremt a lovas és az állat között egyetlen csettintés. Romantikus és meglepõ, bár Dél- -Afrika világából nem érdemes hasonlatot keresgélni, mivel valamennyi afrikai õslakó gyalogszerrel jár, lova egyiknek sem volt soha. A csettintgetõ nyelv

7 SZÖVETSÉG EGYHÁZTÖRTÉNET Egyháztörténeti szemelvények Isten szava a népek nyelvén Egy 21 éves diák, W. Cameron Townsend, a Szentírást Közép-Amerikában az õslakosság nyelvén szerette volna terjeszteni, és nem a konkvisztádorok nyelvén. Feltételezte, hogy anyanyelvükön szívesebben hallgatnák az Igét. Helyes gondolat volt, mivel Luther óta reformációs hagyomány a nemzeti nyelvû bibliafordítás. Az említett fiatalember maga köré gyûjtött elõbb két, majd évrõl évre több hasonló korú egyetemi hallgatót, akikkel nyaranta kutatni kezdte a különbözõ nyelveket; beleértve a lehetõségeket, hogy soha nem hallott vagy használt keresztyén fogalmak kifejezhetõk legyenek az õslakók nyelvén. A munkát Nyári Nyelvészeti Intézet -nek - az angol Summer Insitute of Linguistics szavak után - SIL-nek nevezték el. A szerény számú csapat 1935-ben az Andok hegységében élõk közül ötnek sajátította el a nyelvét. A mozgalom fokozatosan került át Angliába, és a háború után Németországba. A SIL azóta világszervezetté terebélyesedett. A munkát, a nyelvi feltárásokat a Wycliffe 18 Bibliafordító Társaság (Wycliff Bibelübersetzer) az Újszövetség, illetve végérvényesen a teljes Biblia kiadásával koronázza meg. A második világháború után egy svájci ifjú (késõbbi nyelvész professzornõ, Ursula Wiesemann) meghívást kapott Amerikába. Õt is megragadta a reménység, hogy egyszer minden ember saját anyanyelvén olvashatja a Szentírás csodálatos üzenetét. Detroitban, egy felekezetközi bibliaiskolában alapfokú teológiai végzettséget szerzett, és a szinte teljesíthetetlennek tûnõ cél szolgálatának szentelte életét. Egyetlen munkatársnõjével évekig tartó kitartással elkészítette a kaingang szótárt. Újabb évek múlva átadták annak a népnek a nyelvén az Újszövetség elsõ kötetét. Kutatómódszere világsikernek ígérkezett. A nyolcvanas évek derekán hazánkban is felvettük vele a közvetlen levelezõ kapcsolatot, nem mintha ne lenne nagy múltú írásbeli és irodalmi kultúránk és évszázados anyanyelvi Bibliánk. Elõttünk teljesen elképzelhetetlen volt a bibliafordítás egy olyan PÁRVÁLASZTÁS Párválasztás Az Úr szolgálatában - egyedül vagy együtt? II. negyedév Isten kegyelmébõl már gyerekkoromban felismertem kegyelemreutalt bûnös mivoltomat, aztán megismerve Megváltómat bûnt vallottam, és átadtam neki az életem irányítását. Felszabadultam. Az azelõtti gyötrõ félelmekkel teljes korszakot nyugodt, békés, Isten kegyelmének és szeretetének megtapasztalásaival teljes mindennapok váltották fel. Gyermeki bizalommal fordultam felé különbözõ (rövidtávú) kérésekkel. Ezek megválaszolása nemcsak örömmel és hálával töltött el, hanem újabb és újabb - több esetben hosszútávú - kérések megfogalmazására indított (Ján 16,24). Az egyik ilyen visszatérõ kérésem az volt, hogy õrizzen meg engem attól, hogy többször szerelembe essek. Bármilyen helyes vagy kedves leányról is legyen szó, segítsen megõrizni a szívemet (Péld 4,23), és ha lehet, akkor csakis a jövendõbeli feleségembe legyek szerelmes. Ismertem Istennek Igéjébõl, hogy csalárdabb a szív mindennél (Jer 17,9), és mások életében láttam keserû példáját, hogy mennyire igaz is ez az Ige. Tudtam, hogy ez a felismerés nem tesz különbbé vagy jobbá, mint az említett példák alanyai, és hogy milyen nagyon szükségem van Isten kegyelmére, segítségére e téren is. Hála neki, hogy ígéretéhez hûen meghallgatta gyermeki kérésemet, és segített megõrizni a szívemet hosszú-hosszú éveken át mindaddig, amig eljött a Tõle rendelt idõ. Ez a gyakorlatban úgy aktualizálódott, hogy igyekeztem távolságot tartani a másik nemtõl, sokszor mások számára érthetetlen módon. Nem kevés kritika érte az évek során a magatartásomat még hívõk részérõl is, az Úr azonban bátorított, és arra tanított, hogy jobb ilyen kritikát kapni, mint esetleg akaratlanul is okot adni arra, hogy esetleg valaki reménytelenül belém szeressen, vagy érzelmileg csalódjon. Az évek során ez a gyakorlatom többször meg volt próbálva. Elõször tinédzserként, majd felnõttként még inkább. Az Úr azonban mindig mellettem volt ezen a harctéren, és segített. Isten kegyelmével gazdag családban nõttem fel, ahol a családi fészek melegét nagyon kívánatos dologként értékeltem az egyébként annyira rideg és hideg külvilággal szemben. A házasságra ugyanakkor mindig is mint nem könnyû, de szép szolgálati területre tekintettem. Érthetõ tehát, hogy szerettem volna családot, és úgy gondoltam, hogy a legjobb fiatalon házasságot kötni,

Hírek. Döntés és felelõsség Elhangzott a TeSz Õszi Csendesnapján, Miskolcon, a Máté evangéliuma 21,28-32 alapján. Alkalmak. Bemerítés.

Hírek. Döntés és felelõsség Elhangzott a TeSz Õszi Csendesnapján, Miskolcon, a Máté evangéliuma 21,28-32 alapján. Alkalmak. Bemerítés. SZÖVETSÉG 2007. IV. negyedév HÍREK Czinege Lídia: 2007. november 30. (Andi és Hírek Kálmán 5. gyermeke, Füzesgyarmat) Bemerítés Alkalmak Bemerítési istentisztelet volt Békésen a Január 25-tõl 27-ig Barkóczi

Részletesebben

és erejének megtagadása

és erejének megtagadása SZÖVETSÉG HÍREK 2009. II. negyedév Hírek Bemerítés Gál Mónika (Szeghalom), Hajdú Istvánné, Jassó Józsefné és Vári Jánosné (Füzesgyarmat) bemerítési alkalma volt 2009. június 21-én a Szeghalmi Baptista

Részletesebben

HÍREK MAGUNK MÖGÖTT HAGYNI A MÚLTAT. Evangéliumi folyóirat 2. évfolyam 4. szám 2004. IV. negyedév. Jegyesség HÍREK

HÍREK MAGUNK MÖGÖTT HAGYNI A MÚLTAT. Evangéliumi folyóirat 2. évfolyam 4. szám 2004. IV. negyedév. Jegyesség HÍREK SZÖVETSÉG Jegyesség HÍREK Kis Etelka (Köröstarcsa) és Vándor Péter (Budapest, Wesselényi Utcai Baptista Gyülekezet) Gyermekáldás Szomor Simon: 2004. október 9. (Barbara és Gábor 4. gyermeke, Sajólászlófalva)

Részletesebben

Szeretet. Istentiszteletekre járó emberek többsége. A Szentlélek kitöltetett. 2013. MÁJUS 5. sz.

Szeretet. Istentiszteletekre járó emberek többsége. A Szentlélek kitöltetett. 2013. MÁJUS 5. sz. Szeretet 2013. MÁJUS 5. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 A Szentlélek kitöltetett A felvétel a Magas-Tátrában készült, a váradi fiatalok tavalyi kirándulásán.

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./4. szám Mert minden test olyan, mint a fű, és minden dicsősége, mint a mező virága: megszárad a fű, és virága elhull, de az Úr beszéde megmarad örökké.

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog!

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921. Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! Szeretet 2014. FEBRUÁR 2. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXV. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Vezetõ maradt mindvégig, hiányozni fog! A szövetség elnökének igehirdetése január 11-én, a Hargita

Részletesebben

Magasztallak téged, Istenem, királyom, áldom nevedet mindörökké.

Magasztallak téged, Istenem, királyom, áldom nevedet mindörökké. örömhírlap 16. ÉVFOLYAM, 2. SZÁM 2011. Újkenyér A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Magasztalás-hálaadás TARTALOMJEGYZÉK ARTALOMJEGYZÉK: Van örömed? 1 Keresztkérdések 3 Első helyen? 6 Kegyelemből

Részletesebben

ADVENTKOR URAM, CSAK EGY. Talentumok HARASZTI SÁNDOR MÉCS LÁSZLÓ

ADVENTKOR URAM, CSAK EGY. Talentumok HARASZTI SÁNDOR MÉCS LÁSZLÓ HARASZTI SÁNDOR URAM, CSAK EGY VAGYOK Uram, csak egy vagyok a sok között, Ki bár rongyos ruhába öltözött, Vendégeid sorába híva lenni, Királyi nagy menyegződre menni, Szegényen bár, de úgy szeretne! Mégis

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921

A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Szeretet 2012. MÁJUS 5. sz. A ROMÁNIAI MAGYAR BAPTISTÁK LAPJA ÚJ SOROZAT: XXIII. ÉVF. ALAPÍTÁSI ÉV: 1921 Ha a világban nem lenne Szentlélek és másik Pártfogót ad nektek, hogy veletek legyen mindörökké:

Részletesebben

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe!

A tartalomból. Pecznyík Pál. Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe! Örvendj Isten népe, Urad jő hamar, szárnyaljon szívedből boldog háladal! De nagy örömödben el ne bízd magad, bűnbánó szívedből fakadjon szavad! Idegen vagy itt lenn, zarándok csupán,

Részletesebben

könnyû dolgunk van, mert Krisztus maga ad magyarázatot a példázathoz, így nem marad más hátra, minthogy közelebbrõl

könnyû dolgunk van, mert Krisztus maga ad magyarázatot a példázathoz, így nem marad más hátra, minthogy közelebbrõl A KÁROLYI GÁSPÁR TEOLÓGIAI ÉS MISSZIÓI INTÉZET LAPJA VI. ÉVFOLYAM, 27. SZÁM, 2003. SZEPTEMBER A MAGVETÉS VISZONTAGSÁGAI ADAKOZÁS ENGEM IS MEGTALÁLT... FOGSÁG ÉS SZABADSÁG... KÁLVIN JÁNOS (1.) ISTEN SZENTSÉGE

Részletesebben

Evangéliumi folyóirat. Vetés és Aratás. ...Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk Õáltala. (1János 4,9) 2006/1. 44. évfolyam 1.

Evangéliumi folyóirat. Vetés és Aratás. ...Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk Õáltala. (1János 4,9) 2006/1. 44. évfolyam 1. Evangéliumi folyóirat 2006/1...Fiát küldte el Isten a világba, hogy éljünk Õáltala. (1János 4,9) 44. évfolyam 1. szám HA ÉLNI AKARSZ Ha élni akarsz, de nemcsak itt a múló időben, hanem azon is túl örökkön

Részletesebben

Csendesedjetek el, és tudjátok. meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal a föld. (Zsolt 46,11) már nemigen ismeri ennek a

Csendesedjetek el, és tudjátok. meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal a föld. (Zsolt 46,11) már nemigen ismeri ennek a örömhírlap 19. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2014. Karácsony A Fót-Központi Református Egyházközség Folyóirata Csendesedjetek el, és tudjátok TARTALOMJEGYZÉK: meg, hogy én vagyok az Isten! Magasztalnak a népek, magasztal

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2013./1. szám Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön Zsolt 46,8 2 2013 / 1 Uram, elől és hátul körülzártál engem és fölöttem

Részletesebben

A bemerítés mögött rejlő kincsek

A bemerítés mögött rejlő kincsek X. évf. 5 6. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Pünkösd fényében Pünkösd Fényedben élek, teremtő égi Lélek, erőd gerjeszti lelkem. Felfogni szent csodádat nem tudhatom, de áldlak megújult életemmel.

Részletesebben

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a}

1993/5 VEZÉRCIKK MEDITÁCIÓ. Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán. {k19935a} {k19935a} 1993/5 VEZÉRCIKK Pünkösdi gondolatiság Kovács Zoltán Igenis van pünkösdi gondolatiság! Vannak olyan jóindulatú kétkedők, akik felteszik a kérdést, létezik-e ilyen egyáltalán, mert ha igen, akkor

Részletesebben

JOACHIM KLEEMANN MISSZIÓI

JOACHIM KLEEMANN MISSZIÓI Kedves Olvasóink! A fiam múlt héten letette a pilótavizsgát, és hamarosan munkába áll, mesélte az egyik édesanya a fülem hallatára a másiknak. Hangjában hallatszott, mennyire büszke a fiára. Beszélgetõtársa

Részletesebben

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA

MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIUMI TESTVÉRKÖZÖSSÉG LAPJA 2011 / 6 Pünkösdkor adta Isten a keresztényeknek a Lelket, hogy örüljenek. A pünkösdi esemény óta Jézus Krisztus a Szentlélek által közel van mindenkihez,

Részletesebben

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni...

Bevezetés. Isten olyan munkát végzett el bennünk és közöttünk, melyet szeretnénk együtt megünnepelni... Bevezetés Jákób pedig szent oszlopot állított azon a helyen, ahol beszélt vele; kőoszlopot, és italáldozatot mutatott be rajta, és olajat öntött rá (1Móz 35:14) A Bibliában több alkalommal is találkozunk

Részletesebben

MANNA. Megérkezett. Isten (cipősdoboz) ajándéka. Kárász Izabella. VII. évf. 12. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2011.

MANNA. Megérkezett. Isten (cipősdoboz) ajándéka. Kárász Izabella. VII. évf. 12. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja 2011. VII. évf. 12. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Megérkezett Advent után, mikor a Csendnek vége lesz, Az égi fény jelzi: megérkezett, Piros szívek arany húrján majd felkacag A Hozsánna, Dicséret és

Részletesebben

NE SÍRJ! AZ ELTEMETHETETLEN. Megtérés. Isten létezése VAD LAJOS FÜLE LAJOS

NE SÍRJ! AZ ELTEMETHETETLEN. Megtérés. Isten létezése VAD LAJOS FÜLE LAJOS VAD LAJOS NE SÍRJ! Csukva a sírbolt, benne a Mester. Koporsó száját nehéz kő zárja. Bérelt vitézek őrizik a sírt, Éjjel és nappal vigyáznak rája. Elült már a zaj, csendes lett a táj, A Názáreti a sírban

Részletesebben

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk!

MANNA. Karácsony-éjjel. Karácsony elrablása. Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! IX. évf. 12. szám A Budai Baptista Gyülekezet lapja Áldott karácsonyt és boldog új évet kívánunk! Karácsony-éjjel Karácsony-éjjel szól az üzenet: E bűnös világba Krisztus született. Lejött értem, érted

Részletesebben

Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014

Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 1 Áhí tat 2014 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 2 Áhítat 2014.3_Áhítat 2014 2013.11.15. 15:19 Page 3 Áhí tat 2014 Bib li ai el mél ke dé

Részletesebben

1993/1. Hol tartok most? Pirka Betti

1993/1. Hol tartok most? Pirka Betti 1993 {k19931a} 1993/1 VEZÉRCIKK Hol tartok most? Pirka Betti Megint eltelt egy év. Milyen volt? Rövid? Nem fért bele minden? Vagy ellenkezőleg: túl sok dolog fért bele? Olyan is, aminek nem kellett volna

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele

REMÉNYSÉG. Katona István: Jöjj, Szentlélek. A Szentlélek eljövetele Én ugyan vizzel keresztellek titeket megtérésre, de aki utánam jő erősebb nálamnál, akinek a saruját hordozni sem vagyok méltó; ő Szent Lélekkel és tűzzel keresztel majd titeket. Máté 3:11 A Pécs-Somogyi

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./5. szám. Harmat leszek Izráelnek... gyökeret ver, mint a Libánon fái.

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA. 2010./5. szám. Harmat leszek Izráelnek... gyökeret ver, mint a Libánon fái. A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2010./5. szám Harmat leszek Izráelnek... gyökeret ver, mint a Libánon fái. (Hós 14,6) 2 2010 / 5 Azt hiszem, mindenki szeretne kiváltságos személy lenni,

Részletesebben

lélekfrissítő Ízelítő a Szentírás Szövetség egyéb kiadványaiból 3/2013 Júl. Szept. szentírás szövetség szentírás szövetség

lélekfrissítő Ízelítő a Szentírás Szövetség egyéb kiadványaiból 3/2013 Júl. Szept. szentírás szövetség szentírás szövetség Ízelítő a Szentírás Szövetség egyéb kiadványaiból 3/2013 Júl. Szept. Ismerkedés a Bibliával A 7-13 éves gyermekeknek ad segítséget a napi bibliaolvasásban. A kije lölt igeszakaszok mellett rövid igei gondola

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./5. szám...hisszük, hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. 1.Thessz 4,14 2

Részletesebben

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez

ÁHÍTAT. Célunk a. misszió. Segédanyag a személyes növekedéshez ÁHÍTAT Célunk a misszió Segédanyag a személyes növekedéshez Célunk a misszió Áhítatok Segédanyag a személyes növekedéshez Eurázsiai Egyházrégió ISBN 978-963-88215-6-0 Názáreti Egyház Alapítvány, Budapest,

Részletesebben