A II. VILÁGHÁBORÚ ÉS AZ EGYHÁZAK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A II. VILÁGHÁBORÚ ÉS AZ EGYHÁZAK"

Átírás

1 7. A II. VILÁGHÁBORÚ ÉS AZ EGYHÁZAK A II. világháború és XII. Piusz pápa Piusz pápa halálát követő konklávén igen gyorsan sikerült megválasztani utó AdátXI.Eugenio Pacelli bíboros államtitkár személyében, aki a XII. Piusz nevet vette fel. Pacelli 1917-től nunciusként Németországban működött. XI. Piusz 1930-ban, a lateráni egyezmény megkötése utáni évben nevezte ki államtitkárrá. Pacelli bíboros nagy szerepet játszott az 1933-as konkordátum megkötésében és a Mit brennender Sorge kezdetű enciklika előkészítésében. XII. Piusz pápa megválasztása után minden erővel arra törekedett, hogy elhárítsa egy lehetséges világháború kirobbanását. Miután szeptember 1-jén a német csapatok lerohanták Lengyelországot, a pápa igyekezett legalább Olaszországot távol tartani a háborútól. Fáradozásait azonban itt sem koronázta siker. A háború idején számos megnyilatkozásában, köztük a nevezetes karácsonyi beszédekben hangsúlyozta az igazságos béke fontosságát. XII. Piusz pápa ( ) kezdve, amikor a szövetségesek megkezdték előrenyomulásukat a Föld 1943-tól közi-tenger térségében, XII. Piusz egyik legfontosabb törekvése az lett, hogy megoltalmazza Rómát a bombázásoktól. A háború utolsó időszakában ismét megpróbált békeközvetítőként fellépni. A mielőbbi békekötés miatt ellenezte, hogy a németektől a szövetségesek feltétel nélküli megadást követeljenek. Ők azonban ragaszkodtak ehhez, és elutasították a pápai közvetítést. A II. világháború kirobbanásakor a pápa a semlegesség álláspontjára helyezkedett. Többek között azért, mert úgy vélte, hogy ez teszi lehetővé a Szentszék számára a későbbi békeközvetítést. Ezenkívül diplomataként nagyobb sikert várt a háttérben zajló tárgyalásoktól, mint a nyílt fellépéstől. A pápa különösen kényes helyzetbe került 1943-ban, amikor Rómát német csapatok szállták meg. A náci Németország ugyan tiszteletben tartotta a Vatikán semlegességét és szuverenitását, de a Szentszék mozgástere nagymértékben leszűkült. Húzzuk alá a fenti bekezdésben azokat az okokat, amelyek indokolták a Vatikán semlegességét! Német járőr a Szent Péter tér előtt Noha a spanyol polgárháború tapasztalatai alapján a kommunizmust rendkívül veszélyesnek tartotta a keresztény civilizációra nézve, XII. Piusz nem volt hajlandó bolsevikellenes keresztes hadjáratnak minősíteni a Szovjetunió elleni háborút. Sőt, az Egyesült Államok püspökeit megnyugtatta, hogy a Szovjetunióval való szövetségkötést nem kell úgy tekinteni, mint a kommunizmussal való együttműködést. Ugyanakkor tartózkodott a nemzetiszocialista rezsim nyílt elítélésétől. Egyrészt azért, mert bízott abban, hogy a nácikkal szemben hatékonyak lesznek a diplomáciai lépések. Másrészt azért, mert attól tartott, hogy a nyilvános elítéléssel csak ártana azoknak, akiken segíteni szeretne. 52 Tortenelem_11_12_Gianone_nem_racsra.indd :09:14

2 Piuszt a nácikkal szembeni határozottabb fellépéstől elriaszthatta az 1942-es hol XII. landiai eset, amikor a püspökök nyilvánosan tiltakoztak a zsidók elhurcolása ellen, mire válaszul a Gestapo az addig mentesített zsidó származású keresztényeket is elhurcolta. A Szentszék a németekkel szövetséges államokban többször sikerrel lépett föl az üldözött zsidóság védelmében. Így jelentős mértékben a vatikáni befolyásnak köszönhető, hogy leállították a szlovákiai deportálásokat. Ugyancsak a Szentszék közbenjárására sikerült megmenteni a római zsidóság nagy részét. diplomáciai lépések mellett más módon is igyekezett a Szentszék segíteni az ül Adözötteken. A fogolytáborokba adományokat küldött, illetve egy hadifoglyokkal és eltűntekkel foglalkozó kereső és híradó szolgálatot működtetett ben pedig XII. Piusz utasítására olasz zsidók ezreit bújtatták kolostorokban. Magyarországon Angelo Rotta budapesti nuncius követelte a deportálások leállítását a Sztójay-kormánytól, ám sokáig hiába. Kérésére a pápa 1944 júniusában tiltakozó levelet írt Horthynak, és ez hozzájárult a budapesti zsidóság megmeneküléséhez. Az októberi nyilas hatalomátvétel után Rotta nuncius tevékenyen részt vett a budapesti zsidóság mentésében, sorsának enyhítésében. Rotta budapesti nuncius ( ) Nuncius: A Szentszék állandó képviselője olyan államokban, ahol őt tekintik a külföldi diplomaták között rangban elsőnek. többi semleges ország (mint Svájc és Svédország) követségével együtt Rotta si Akerrel járt közben Szálasinál a deportálások leállításának ügyében. Azt is elérték, hogy a budapesti zsidóság egy részét valamelyik semleges állam védelme alá helyezhessék. A vatikáni, úgynevezett védett házakban több ezer zsidó talált menedéket. A Német Birodalom irányába indított halálmenetekből is sikerült Hegyeshalomnál több száz embert kiemelnie az ő megbízásából tevékenykedő személyeknek. A II. világháború és a magyarországi egyházak A Horthy-korszakban az egyházak jelentős támogatást kaptak az államtól, amely cserébe elvárta lojalitásukat. Az egyházi vezetők maguk is úgy tapasztalták, hogy az államhatalommal érdemes együttműködni, ezért problémák esetén a nyílt összeütközés helyett a megegyezést részesítették előnyben. Amikor Magyarország 1941-ben belépett a II. világháborúba, az egyházak nyilvánosan nem foglaltak állást. A Szovjetunió elleni háborúra sokan úgy tekintettek, mint az ateista kommunizmus elleni keresztes hadjáratra. A háború idején megerősödött az egyházak karitatív tevékenysége, elsősorban a fronton harcolók, illetve az elesettek családtagjainak nyújtottak anyagi segítséget és lelki vigaszt. A nyilas hatalomátvételt az egyházi vezetők törvénytelennek tartották, de a kapcsolatot nem szakították meg a kormányzattal. Többek között kérték, hogy Budapestet nyilvánítsák nyílt, azaz katonai erővel nem védett várossá. Dunántúli katolikus főpapok pedig az egész Dunántúl mentesítését kérelmezték. Az egyházi vezetők szembeszálltak a nyilas kormányzat által elrendelt totális kiürítéssel is: elrendelték, hogy a lelkészek a helyükön maradjanak. A hitleri Németország hatására Magyarországon is felerősödött az antiszemitizmus. Az 1938-as első és az 1939-es második zsidótörvényt, amely korlátozta a zsidók arányát az értelmiségi pályákon, az egyházak vezetői A Dunántúl mentesítését kérelmező főpapok egyike, Shvoy Lajos székesfehérvári püspök, akit 1945 elején a nyilasok letartóztattak 53 Tortenelem_11_12_Gianone_nem_racsra.indd :09:15

3 ha fenntartásokkal is elfogadták. Elsősorban a kikeresztelkedett zsidók, tehát saját egyháztagjaik érdekében igyekeztek kedvező módosításokat elérni, de kifogásolták a törvényekben jelentkező rasszizmust is. Az 1941-es úgynevezett harmadik zsidótörvényt egyöntetűen elutasították, mert az a nürnbergi törvények mintájára megtiltotta a keresztények és zsidók házasságát, ez utóbbiak közé értve a zsidó származású keresztények jelentős részét. A német megszállás után meginduló gettósítás és deportálás idején Serédi Jusztinián esztergomi érsek, Ravasz László református és Raffay Sándor evangélikus püspök eleinte csak a Sztójay-kormánynál tiltakoztak szóban és írásban a zsidóellenes intézkedések ellen. Bár az összes üldözöttért felemelték a szavukat, elsősorban a zsidó származású keresztényeket igyekeztek védelmezni. Csak a vidéki deportálások lezárultával vált világossá számukra, hogy a nyilvánossághoz kell fordulniuk, ha eredményt akarnak elérni. Világ Igaza elismerés püspökök, így Apor Vilmos győri és Márton Áron erdélyi katolikus püspök már Más korábban is nyilvánosan bár eredménytelenül tiltakoztak. A keresztény egyházak első számú vezetői csak 1944 júniusára határozták el, hogy körlevélben fordulnak híveikhez. A hívek tájékoztatására azonban általában mégsem került sor. A kormány ugyanis tudomást szerzett arról, mi készül, és megegyezett az egyházi vezetőkkel, hogy a deportálások leállításáért és a kikeresztelkedett zsidóknak adott további mentességekért cserébe lemondanak a körlevelek felolvasásáról. A nyilas hatalomátvétel után az egyházi vezetők folyamatosan ostromolták a Szálasi-kormányzatot a zsidók sorsának javítása végett, és az egyházi embermentés is komoly méreteket öltött. Szerzetesek, papok, protestáns lelkészek, illetve más egyházi személyek rendkívüli bátorsággal és találékonysággal keltek az üldözöttek védelmére. Jelentős szerepet játszottak ebben a kikeresztelkedett zsidók érdekeit védő, de másokon is segítő egyházi szervezetek: a katolikus Magyar Szent Kereszt Egyesület és a protestáns Jó Pásztor Bizottság. A magyar egyházak zsidókat segítő és mentő munkáját támogatták a külföldi követségek és a Nemzetközi Vöröskereszt is. Pannonhalma, amely ben Húzzuk alá, hogyan próbáltak a magyar egyházak a zsidók érdekében fellépni! a Nemzetközi Vöröskereszt védelme alatt állott, és több száz menekültet fogadott be ADATTÁR FOGALOM: deportálás, Gestapo, gettósítás, Jó Pásztor Bizottság, Magyar Szent Kereszt Egyesület, Nemzetközi Vöröskereszt, nuncius, nyilasok, nyílt város, védett házak SZEMÉLY: XII. Piusz, Angelo Rotta, Raffay Sándor, Ravasz László, Serédi Jusztinián, Sztójay Döme, Szálasi Ferenc ESEMÉNY: zsidótörvények elfogadása (1938, 1939, 1941), a II. világháború kezdete (1939. szeptember 1.), Magyarország belép a II. világháborúba (1941), Róma német megszállása (1943), pápai közbenjárás Horthynál a zsidókért (1944. június), nyilas hatalomátvétel (1944. október) HELYSZÍN: Budapest, Dunántúl, Egyesült Államok, Lengyelország, Németország, Róma, Szlovákia, Szovjetunió 54 Tortenelem_11_12_Gianone_nem_racsra.indd :09:17

4 FOR R Á S - É S F E L A DAT TÁ R A II. világháború és XII. Piusz pápa 1. a) Mi utal a címerben n a pápaságra? H b) Mire utalnak a címerpajzs jelképei? F XII. Piusz pápa címere e 2. Íme, ismét súlyos időket él meg az emberiség nagy családja, ( ) amelyeket nem hagyhat figyelmen kívül lelki tekintélyünk, amelyet Isten adományozott nekünk, hogy a lelkeket az igazság és béke útján vezessük. ( ) Az értelem erejével és nem a fegyverek erejével járja útját az igazságosság. És azokon a hatalmakon, melyek nem az igazságosságon alapulnak, nincs Isten áldása. ( ) A veszély küszöbön áll, de van még idő. Semmi sincs veszve a béke által. Minden elveszhet a háború által. (XII. Piusz augusztus 24-i rádiószózata a világ népeihez) a) Miért emeli föl szavát a pápa? F b) Melyik esemény előzte meg nem egészen egy nappal a pápa rádiószózatát? H 3. Ez az óra ( ) nem egy tekintetben valóban a sötétség órája (Lk 22,53), amelyben az erőszak és a békétlenség szellemei mérhetetlen fájdalmat zúdítottak a világra. Kell-e mondanunk, hogy atyai szívünk minden gyermekével résztvevően együtt érez, különösen a szorongatottakkal és az üldözöttekkel? ( ) Számtalan embernek a kiontott vére ( ) megrázó panasszá emelkedik, különösen azé a szeretett népé, mely Lengyelországé. ( ) Arra kell törekednünk, hogy a világ, de főképpen akiket a háború szerencsétlensége ér, tanulják meg, hogy a keresztény szeretet parancsa Krisztus országának sarokköve, nem üres szó, hanem élő valóság és igazság. ( ) Ezért meg vagyunk győződve, hogy összes fiaink, de különösen azok, akik a háború kegyetlenségétől megmenekülnek, az isteni szamaritánust követik erőik szerint azokkal szemben, akik a háború áldozataivá lettek. (XII. Piusz október 20-án kiadott Summi Pontificatus kezdetű enciklikájából) a) Miért emeli ki az enciklika a lengyeleket? H b) Mire biztatja a pápa a háború által nem sújtott országok keresztényeit? F 4. a Szentszék bolsevizmussal szembeni álláspontját nem szükséges ismét elmagyarázni. A Szentszék a bolsevizmust már annak minden hibájával együtt elvetette, elítélte, kiátkozta. ( ) Aki a múltban baráti megállapodásokat kötött Oroszországgal, annak meg kell magyaráznia magatartását. Aki a tegnapi napig azt nyilatkozta, hogy az orosz szövetség a béke garanciája keleten, s aki ma mégis keresztes hadjáratot folytat, ( ) annak nyilvánvalóan meg kell magyaráznia hozzáállása változását. Ám a Szentszéknek nem kell. ( ) a jelenlegi helyzetre a keresztes hadjárat elmélete helyett inkább egy szólást alkalmazok: miszerint az egyik ördög vadászik a másikra. (Domenico Tardini, a Rendkívüli Egyházi Ügyek Kongregációjának titkára Attalico olasz nagykövetnek, szeptember 5-én) a) Mi a szinonimája a szövegben használt bolsevizmus szónak? SZ b) Melyik enciklikájában ítélte el a pápa a bolsevizmust? H c) Ki változtatta meg hozzáállását a Szovjetunióval szemben? H 5. Aki azt akarja, hogy a béke csillaga felragyogjon és megmaradjon a társadalom fölött, ( ) elősegíti azt, hogy tiszteletben tartsák, és a gyakorlatban biztosítsák a személy alapvető jogait, úgymint: jogát arra, hogy testileg, szellemileg és erkölcsileg fenn tudja tartani és ki tudja bontakoztatni életét. ( ) Mindaz, ami békeidőben elfojtva maradt, a háború kezdetétől fogva olyan szánalmas tettek sorában tört ki, amelyek ellentétben vannak az emberiességgel és a kereszténységgel. ( ) A népek talán tétlen tanúi akarnak maradni ilyen katasztrofális eseményeknek? Nem arra lenne-e inkább szükség, hogy ( ) minden egyenes és nagylelkű szív egyesüljön abban az ünnepélyes fogadalomban, hogy nem lesz nyugta addig, amíg ( ) visszavezetik a társadalmat az isteni törvény gravitációjának megingathatatlan központjába. ( ) Ezzel a fogadalommal az emberiség tartozik azon emberek százezreinek, akiket semmilyen bűn nem terhel, és akiket olykor csupán nemzeti vagy faji hovatartozásuk miatt halálra vagy fokozatos megsemmisítésre szántak. Ezzel a fogadalommal az emberiség tartozik annak a rengeteg könnynek és keserűségnek, fájdalomnak és kínnak, amelyeket e gyilkos, romboló és szörnyű konfliktus okozott (XII. Piusz 1942-es karácsonyi üzenetéből) a) Mire szólítja fel a pápa a híveket, és miért teszi ezt? F b) Tekinthető-e ez a beszéd a zsidóüldözés elleni megnyilatkozásnak? (Indokoljuk válaszunkat!) F 6. A Szentatya egy személyes, kézzel írott feljegyzést küldött az összes püspöknek, amelyben utasította őket, oldják fel a klauzúrát a kolostorokban és szerzetesi közösségekben, hogy azok ily módon menhelyül szolgálhassanak a zsidóknak. A történelemben nem volt még egy olyan hős, aki ekkora hadseregnek parancsolt volna; ( ) papok egész hada volt azzal elfoglalva, hogy kenyeret juttasson az üldözötteknek, és útlevelet szerezzen a menekülteknek. ( ) Mindannyian a keresztényi szeretet belső késztetésétől hajtva követték XII. Piusz utasításait, fittyet hányva a halálveszélyre. (Eugenio Zolli, egykori római főrabbi visszaemlékezése az olaszországi zsidómentésekre) a) Hogyan tudott az egyház zsidókat menteni? F b) Minek nevezi a pápát a később katolizált főrabbi? F 55 Tortenelem_11_12_Gianone_nem_racsra.indd :09:19

5 7. XII. Piusz pápa és a kor kommunikációs eszközei a) Milyen eszközei voltak a pápának, hogy a nyilvánossághoz szóljon? F b) Az egyes államok hogyan korlátozhatták, hogy a pápai megnyilatkozások eljussanak a polgáraikhoz? H 8. Nézőpontok XII. Piusz pápa második világháborús szerepe ma is komoly viták tárgya. A pápa életében mindenki pozitívan értékelte II. világháborús tevékenységét, 1958ban bekövetkezett halálakor az izraeli külügyminiszter is elismerőleg szólt róla. Az 1960-as években azonban megvádolták azzal, hogy tétlenül nézte a zsidók elpusztítását, pedig ha nyilvánosan tiltakozott volna, akkor a holokausztra nem került volna sor. Az elmúlt évtizedekben nemcsak a pápa, hanem általában a keresztények felelősségét is felvetették. A források felhasználásával (esetleg otthon további ismeretek, szempontok gyűjtésével) gyűjtsünk érveket pró és kontra XII. Piusz második világháborús szerepével kapcsolatban! V Nyilvánvalóan nem lehet egyetlen okkal magyarázni, miért hallgatott XII. Piusz pápa akkor, amikor a zsidók üldözése ellen kellett volna felemelnie szavát. Bírálói azt állítják, hogy hallgatásának egyik oka az lehetett, hogy szimpatizált a nemzetiszocialista rendszerrel. Ez bizonyosan nem igaz, hiszen még bíboros korában részt vett a rasszizmust elítélő Mit brennender Sorge ( ) enciklika megfogalmazásában. Ez az enciklika ( ) aljas, törvénytelen, embertelen jelzőkkel illette azt a náci politikát, amelynek az volt a célja, hogy a hívők hagyják el hitüket. Nem lehetett hallgatásának oka az sem, hogy úgy vélte: Németország katonai veresége a Szovjetunió európai dominanciájához és az európai keresztény civilizáció összeomlásához vezetne. Valószínűbbnek tűnik, hogy azért nem emelte föl szavát az üldözött zsidók érdekében, mert úgy vélte: nyilvános tiltakozásokkal nem sokat érne el, jobban hitt a színfalak mögötti, óvatos diplomáciai lépésekben. Lehetséges, hogy a pápa úgy vélte: legfontosabb feladata a katolikusokat védelmezni. ( ) Bizonyos, hogy a pápa a világháború idején az Egyház létéért, egységéért is aggódott. ( ) Ha a pápa a világháború idején akár a nácik/fasiszták, akár az angolszászok/ bolsevisták oldalára állott volna, szétszakította volna egyházát. (Karsai László történész) a) Milyen vádak fogalmazódtak meg XII. Piusz pápával szemben? F b) Milyen tényleges okai lehettek a pápának a hallgatásra? F A kérdést mégis föl lehet vetni, hogy a náci zsidóüldözést nem könnyítették-e meg azok az antijudaista előítéletek, amelyek némely keresztények fejébe és szívébe belerögződtek. A keresztények közt felbukkanó zsidóellenes érzelmek nem tompították-e érzékenységüket, sőt, tette őket közömbössé ( ) az üldözésekkel szemben. ( ) A nácik ( ) olyan kegyetlenül hajtották végre a kiszolgáltatott emberek erőszakos kitelepítését, hogy annak föl kellett volna keltenie a gyanút, hogy itt a legrosszabbtól kell tartani. Vajon a keresztények megadtak-e minden lehetséges segítséget ( ) az üldözött zsidóknak? Sokan megtették ezt, mások azonban nem. ( ) A háború alatt és után a zsidó közösségek és a zsidó vezetők kifejezték köszönetüket mindazért, amit értük tettek, beleértve azt is, amit XII. Piusz pápa tett, személyesen vagy megbízottjai útján azért, hogy a zsidók százezreinek életét megmentse. Sok katolikus püspök, pap, szerzetes és világi kapott ezért kitüntetést Izrael államtól. Mindezek ellenére ( ) e bátor férfiak és nők mellett más keresztények lelki ellenállása és konkrét tevékenysége nem volt olyan, mint amilyet Krisztus tanítványaitól el lehetett volna várni. Nem tudhatjuk, hogy a náci hatalmak által megszállt és irányított országokban hány keresztény észlelte borzalommal zsidó szomszédainak eltűnését; mégsem volt elég erejük ahhoz, hogy tiltakozó hangjukat fölemeljék. (Emlékezünk: megfontolások a Soáról, A Katolikus Egyház Zsidósággal Való Vallási Kapcsolatok Bizottságának dokumentuma, 1998) c) Mit jelent a Soá kifejezés? SZ d) Mennyiben tartja a dokumentum a keresztényeket felelősnek a zsidóüldözésben? F e) Milyennek tartja XII. Piusz szerepét? F 56 Tortenelem_11_12_Gianone_nem_racsra.indd :09:20

6 A II. világháború és a magyarországi egyházak Alulírottak, mint a Dunántúl főpásztorai, magyar főpapi felelősségünk tudatában arra kérjük Miniszterelnök Úron keresztül Magyarország sorsának mostani intézőit, hogy a még ép Dunántúlt ne vessék oda visszavonulási harcok martalékának, mert ezzel a magyar haza utolsó darabja és vele a magyar jövő és felépülés utolsó reménye is odavész. ( ) Egyén feláldozhatja magát a nemzetért, tízezrek és tízezrek ebben a világháborúban is hősökként haltak meg nemzetünkből hazánkért: de a nemzetet öngyilkosságból odavetni csak úgy elvből nem lehet. A felelősség és lelkiismeret nem engedi. (Shvoy Lajos székesfehérvári, Apor Vilmos győri, Mindszenty József veszprémi püspök és Kelemen Krizosztom pannonhalmi főapát október 31-i emlékirata Szálasinak) a) Mit kérnek a püspökök a miniszterelnöktől? F b) Hogyan tehetett volna eleget a magyar kormány ennek a felszólításnak? H c) Nézzünk utána, hol álltak október végén a szovjet csapatok! T a zsidóságnak közéleti, gazdasági és egyéb tereken való arányos visszaszorítását a nemzet jogos önvédelme okán mindenki szükségesnek tartja, aki velem együtt aggodalommal nézte, hogy a recepciós törvények [az 1894/95-ben elfogadott egyházpolitikai törvények] életbelépése óta a hazai zsidóság egy része, a többieknek mintegy hallgatag beleegyezésével, a katolikusok állandó tiltakozása ellenére, liberális asszisztenciával, a sajtó útján és művészet ürügye alatt irodalomban, költészetben, színházban, moziban, zenében, festészetben jóformán mindent kétségbevont vagy diszkreditált, ami a keresztény ember előtt szent, ( ) egész gazdasági életünkben, továbbá magán- és közéletünkben iparkodott lerombolni a keresztény erkölcsöket. ( ) Úgy látom, hogy ( ) a tervezett törvény ( ) minden magyar állampolgárt sújt, akit a javaslat zsidó -nak nevez: azért úgy gondolom, hogy itt talán olyan represszáliával [megtorlással] állunk szemben, amely a magyar polgárok egy csoportjának a gazdasági és közéletben mohó térfoglalása, túlkapásai és visszaélései miatt az egész csoportot sújtja. ( ) A represszáliákban van igazságosság is, mert meg akarják torolni a deliktumot [bűntettet], de van igazságtalanság is, mert ez a megtorlás kollektív, úgyhogy a bűnösökkel az ártatlanokat is sújtják. Az egyház ezeket a represzszáliákat soha nem helyeselte. ( ) Azok közül, akiket a törvényjavaslat zsidó -nak nevez, sokan megérdemlik, hogy megfelelő visszaszorítás legyen osztályrészük, ( ) de az a nemzet jogos önvédelme alapján keresztény módon, igazságosan, vagyis az összes körülmények figyelembevételével lehetőleg egyéni elbírálás alapján történjék. (Serédi Jusztinián felszólalása a II. zsidótörvény felsőházi vitáján, április 15.) a) Elfogadja-e Serédi a törvényjavaslatot? F b) Milyen kifogásai vannak a javaslattal szemben? F 11. Az emberi jogok között az egyik legértékesebb jog az emberi szabadság. ( ) Krisztus egyháza egyéni és kollektív vonatkozásban kezdettől fogva hirdette az emberi szabadságot. ( ) Krisztus egyházának ( ) törvényeit azért tárgyaltuk ilyen részletesen, hogy az ő magasztos példájára mi is elismerjük és tiszteletben tartsuk embertársainknak, kivált az emberi jogokra, nevezetesen az élethez, testi épségükhöz, vagyonukhoz, mozgásukhoz, becsületükhöz, szellemi és lelki igényeik kielégítéséhez való jogukra vonatkozó szabadságát. De egyúttal azt is kívánjuk, hogy ( ) az államok szintén tiszteletben tartsák alattvalóiknak emberi jogaikra vonatkozó, valamint más államoknak és az egyháznak szabadságát is. (Serédi Jusztinián december 13-i beszéde a Szent István Akadémia ünnepi ülésén) a) Miről szól Serédi beszéde? F b) Melyeket tartja a legfontosabb emberi jogoknak? F 12. Portré Slachta Margit ( ) a Szociális Testvérek Társaságának alapító főnöknője. Első női képviselőként vett részt a nemzetgyűlés munkájában 1920 és 1922 között és 1932 között az angyalföldi törvényhatósági bizottság tagja től az egész országban úgynevezett világnézeti kurzusokat szervezett, hogy a keresztény értékrend erőteljes közvetítésével ellensúlyozza a hitleri propagandát. Társelnöke lett az 1939-ben létrehozott Magyar Szent Kereszt Egyesületnek. Számos alkalommal felszólalt a zsidók érdekében ben az általa alapított Keresztény Női Tábor nevében beadványt írt a munkaszolgálatosok érdekében telén a kőrösmezei deportálás ellen tiltakozott tavaszán személyesen járt utána az első szlovákiai deportálásokról befutott hírek igazságának. Miután 1943ban Szlovákia bejelentette az összes zsidó deportálását, Rómába utazott, hogy személyesen tájékoztassa a pápát. Ennek nyomán XII. Piusz tiltakozásra utasította a szlovákiai püspököket, amelynek eredményeként a deportálás elmaradt ben a magyar vészkorszak idején ő és társai (köztük a mártírhalált szenvedett Salkaházi Sára) mintegy ezer zsidót mentettek meg. Slachta Margit 1945 és 1949 között országgyűlési képviselőként küzdött a Katolikus Egyház jogaiért ben Amerikába emigrált és ott is halt meg. Miben különbözik a Slachta által vezetett társaság az eddig megismert szerzetesi közösségektől? F 13. Nagy fájdalommal és súlyos aggodalommal tölt el az a tény, hogy az akkor szóba került kormányrendeletek tiszteletteljes kérésemnek, illetve az igazságosságnak megfelelően nem módosíttattak, hanem azóta újakkal tetéztettek és a jelek szerint még súlyosbíttatni fognak. ( ) Azokra a ( ) jogfosztó, magyar polgártársainkat és katolikus híveimet és hittestvéreinket pedig ok nélkül megalázó rendelkezésekre gondolok, amelyek ( ) minden más állam, sőt a német birodalom hasonló tárgyú rendelkezéseinél is tovább mennek. (Serédi Jusztinián április 23-i memoranduma, amelyet személyesen adott át Sztójay Dömének) a) Milyen kormányrendeletekről van szó? H b) Mit kifogásol a rendelkezésekben és kiket vesz védelmébe Serédi? F 57 Tortenelem_11_12_Gianone_nem_racsra.indd :09:21

7 14. Nézőpontok A katolikus püspökök megosztottak voltak abban a kérdésben, hogy a nyilvánosság elé lépve, vagy inkább háttértárgyalások útján lehet eredményt elérni a zsidóüldözés leállításával kapcsolatban. Gyűjtsük össze, milyen érvek szóltak az egyik, illetve a másik álláspont mellett! V Ha sok és küzdelmes tárgyalásunkról a nagy nyilvánosság előtt nem beszéltünk, és ha a sérelmes rendeletekkel nyilvánosan szembe nem helyezkedhettünk: ez az ügy érdekében, valamint azért történik, hogy a m. kir. kormány helyzetét ne nehezítsük, és hogy hivatalos tárgyalásainkkal párhuzamosan senkinek ürügyet ne szolgáltassunk a rendeletektől még nem érintett katolikus testvéreink, egyházunk és katolikus intézményeink jogainak támadására és megnyirbálására, vagy az eddigi engedmények viszszavonására. (Serédi Jusztinián május 17-i körirata a katolikus püspöki kar tagjaihoz) Hogy fogunk megállni a tör ténelem előtt, ha látszólagos egyetértésben és udvariassági viszonyban maradunk egy olyan kormánnyal, amely országszerte a legnagyobb kegyetlenséggel kínoz százmeg százezer embert, és asszisztál ahhoz, hogy őket rabszolgamunkára és a halálba deportálják? Micsoda érzülettel gondolhat sok ezer katolikus hívünk reánk, akik nem tudják és nem is tudhatják, hogy védelmükre tettünk volna valamit, mert nem merünk elítélő szavunkkal a nyilvánosság elé lépni? Mit gondolnak rólunk, hogy végső napjaikban a gyűjtőtáborban nem kerestük fel őket vigasztaló szavunkkal és kegyelemeszközeinkkel, hiszen nem hallotta a nyilvánosság vigasztaló szavunkat azért, hogy még ezt az egyházi ténykedést is lehetetlenné tették Szűz Mária országában? (Apor Vilmos június 15-i levele Serédi Jusztiniánhoz) 15. A két evangéliumi egyház többszöri élőszóval és írásban tett előterjesztése után ez év június 21-én egy ünnepélyes tiltakozó és kérő emlékiratot adott át a ( ) miniszterelnök úrnak, ( ) kérve kértük a ( ) kormányt, vessen véget a kegyetlenkedéseknek, melyeket a kormány tagjai is elítéltek, és szerezzen érvényt azoknak az illetékes kijelentéseknek, amelyek egyrészt a zsidóirtás feltevése ellen tiltakoztak, másrészt rendelkezéseket adtak a zsidókra vonatkozó jogszabályok emberies végrehajtására. ( ) Fájdalommal kell megállapítanunk, hogy könyörgésünk eredményét nem látjuk. Mint a két evangéliumi egyház püspökei, mindezekről kötelességünknek tartottuk híveinket, egyházunk minden tagját és Krisztus anyaszentegyházának egyetemes közösségét tájékoztatni. A gyülekezeteket bűnbánatra és az egész magyar népet Isten hatalmas keze alatt való megalázkodásra és hozzá való buzgó könyörgésre hívjuk fel. (A református és az evangélikus püspökök június végi közös körlevele, amelyet azonban nem olvastak föl a templomokban) a) Melyek a szövegben említett evangéliumi egyházak? SZ b) Milyen módokon próbáltak eddig segíteni a zsidóságon? F c) Milyen fellépést javasolnak a püspökök a zsidóüldözésekkel szemben? F 16. a) Ki ítéli oda a Világ Igaza címet, és miért adományozzák? H b) Nézzünk utána néhány egyházi személynek, aki elnyerte ezt a címet! K 17. Portré Sztehlo Gábor ( ) evangélikus lelkész. Soproni és fi nnországi teológiai tanulmányai után 1932-ben avatták lelkésszé. Vidéki szolgálata során fi nn mintára népfőiskolát alapított 1938-ban márciusától kezdve Raffay Sándor püspök megbízásából bekapcsolódott a Jó Pásztor Bizottság munkájába, és részt vett az úgynevezett Auschwitz-jeg yzőköny v magyar nyelvre fordításában októberétől a Nemzetközi Vöröskereszt védelme alatt zsidó gyermekek elhelyezését és ellátását szervezte meg. 58 Tortenelem_11_12_Gianone_nem_racsra.indd :09:23

8 Harminckét otthonban mintegy 1600 gyermek és 400 felnőtt tudta átvészelni az üldöztetések időszakát. A háború után árva, elhagyott gyermekek számára megalapította a Pax gyermekotthont, amelyet 1950-ig, annak államosításáig vezetett. Ezután evangélikus szeretetotthonokban tevékenykedett ben egészségügyi okokból Svájcban telepedett le, itt érte a halál. Második világháborús embermentő tevékenységéért 1972-ben még életében megkapta a Világ Igaza címet. Miért jelentett védelmet a Nemzetközi Vöröskereszt? H 19. Magyarországon jelentőssé válik az egyházi embermentés. Holland püspökök nyilvánosan tiltakoznak a zsidók elhurcolása ellen. Eugenio Pacelli (XII. Piusz) pápává választása. Az I. zsidótörvény elfogadása. Összefoglaló, gondolkodtató kérdések, feladatok Róma német megszállása. 18. Magyar püspökök körlevélben készülnek tiltakozni a zsidóellenes rendelkezésekkel szemben. a) Hogyan lehet értékelni XII. Piusz pápa tevékenységét a II. világháború idején? b) Milyen körülmények határozták meg Magyarországon az egyházak közéleti fellépését a II. világháború idején? A II. világháború kezdete. A III. zsidótörvény megalkotása. A vidéki zsidóság deportálása Magyarországról. Számozással állítsuk idősorrendbe az alábbi eseményeket! I 59 Tortenelem_11_12_Gianone_nem_racsra.indd :09:25

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989.

A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon a XX. században 1918-1989. A katolikus egyház Magyarországon A századelsőfelében a lakosság 63%-a katolikus 1941-re az arány 55%-ra csökken határváltozások Mint bevett

Részletesebben

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY Monorierdei Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu VIII. TOLLFORGATÓ 2. forduló VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM

Részletesebben

Táblázatok jegyzéke. Első kötet

Táblázatok jegyzéke. Első kötet Táblázatok jegyzéke Első kötet 1.1. Magyarország területi és népességveszteségei az első világháború után 25 1.2. A trianoni Magyarország népességének etnikai megoszlása 25 1.3. A trianoni Magyarország

Részletesebben

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján

Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján Foucauld atyáért adtak hálát halála 100. évfordulóján 2016. november 13. vasárnap 13:00 Boldog Charles de Foucauld halálának 100. évfordulójáról emlékeztek meg a budapesti Páli Szent Vinceplébániatemplomban

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN. 1939-1941: 1941. június 27.: 1941-1945: A semlegesség időszaka Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán

MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN. 1939-1941: 1941. június 27.: 1941-1945: A semlegesség időszaka Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán MAGYARORSZÁG A II. VILÁGHÁBORÚBAN 1939-1941: 1941. június 27.: 1941-1945: A semlegesség időszaka Belépés a háborúba Harc a tengely oldalán 1. A semlegesség időszaka: a) Semlegességi taktika: Magyarország

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

A nemzetközi helyzet kemény lett

A nemzetközi helyzet kemény lett A nemzetközi helyzet kemény lett II. Országos Középiskolai Problémamegoldó Verseny Hakuna Matata Fehér Zsolt, Rottek Bence, Vályogos Anna 1 2015. 02. 29. A cél egy Európára kiterjedő háború elkerülése,

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

NÉVMUTATÓ. Imrédy Béla, 284, 307, 308, 316, 317, 318. Jánosi József, 246 Jaross Andor, 307 Jászi Oszkár, 42, 44

NÉVMUTATÓ. Imrédy Béla, 284, 307, 308, 316, 317, 318. Jánosi József, 246 Jaross Andor, 307 Jászi Oszkár, 42, 44 NÉVMUTATÓ Ábrahám Dezső, 129 Almásy József, 251, 252 Antal István, 308, 316, 317, 318 Apor Vilmos, 260, 310, 311, 317 Apponyi Albert, 63 Arnóthy Jungerth Miklós, 307, 308 Baky László, 307 Baltazár Dezső,

Részletesebben

A) Meglátások Magyarország II. világháborús részvételének tanításához

A) Meglátások Magyarország II. világháborús részvételének tanításához A) Meglátások Magyarország II. világháborús részvételének tanításához 1. Didaktikai kérdések a II. világháború tanításánál 2. Szakmai nehézségek a II. világháború tanításában 3. Etikai és szakmai dilemmák

Részletesebben

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése

Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése Mindszenty József bíboros engedelmességének kérdése [ Orvos Levente 2012 orvosl.hu] Mindszenty József mai megítélésének két sarkalatos pontja is van. Egyrészt az ő állítólagos engedetlensége, másrészt

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27

TARTALOMJEGYZÉK. Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 TARTALOMJEGYZÉK Ajánlás 13 Előszó a magyar kiadáshoz 17 Bevezetés 27 1. A katolikus társadalmi tanítás - követelmény és valóság 33 1.1 A katolikus társadalmi tanítás politikai funkciója 33 1.2 A katolikus

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Történeti áttekintés

Történeti áttekintés Nemzetközi menekültjog Nemzetközi jog 2012 tavasz dr. Lattmann Tamás Történeti áttekintés 1918-ig: menekültek a migráció részeként két világháború között: szerződések egyes konkrét üldözött csoportok tekintetében

Részletesebben

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26.

Gyakorló ápoló képzés 2012.03.26. Etikai Kódexek Hivatások, foglalkozások szakmai szabályai Az etikai kódex feladata A kódex jogra épülő, írásos erkölcsi normagyűjtemény, a jognál részletesebb, olykor szigorúbb megfogalmazásokkal is él.

Részletesebben

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258.

MÁRIA engesztelő népe 1 166, 257-258. MÁRIA engesztelő népe 1 MÁRIA öröksége: az engesztelő nép A magyarság önazonossága, mint engesztelő áldozat, szeretni, ahogy az Úr szeretett minket, Magyarország őrangyalának kezét fogva! Kedves Testvérek

Részletesebben

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem

Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Nemes György Nemes Rita Gıcze Iván: Egyháztörténelem Hittankönyv a középiskolák 10. osztálya számára TARTALOMJEGYZÉK Elıszó 01. Az egyháztörténelem fogalma A források típusai A történelem segédtudományai

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

HOLOKAUSZT BIBLIOGRÁFIÁJA

HOLOKAUSZT BIBLIOGRÁFIÁJA A MAGYARORSZÁGI HOLOKAUSZT BIBLIOGRÁFIÁJA II. KÖTET TARTALOMJEGYZÉK Előszó 13 Bibliográfiai rövidítések 18 Szószedet 23 ALAPVETŐ FORRÁSMUNKÁK Útmutatók 27 Altalános müvek 1-3 27 Holokauszt 4-11 27 Bibliográfiák

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A MAGYAR HOLOKAUSZT ÉS AZ EGYHÁZ

A MAGYAR HOLOKAUSZT ÉS AZ EGYHÁZ A MAGYAR HOLOKAUSZT ÉS AZ EGYHÁZ CSÍKY BALÁZS Csíky Balázs történész, az ELTE-n 2003-ban történelem és levéltár, 2004-ben pedig politológia szakokon szerzett diplomát. Ugyanott 2010-ben történelemtudományokból

Részletesebben

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i

ÉVFOLYAMDOLGOZAT. A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i SZEGEDI TUDOMÁNYEGYETEM Állam- és Jogtudományi Kar Szeged ÉVFOLYAMDOLGOZAT A h o n v é d e l mi k ö t e l e z e t t s é g a l k o t má n yjogi p r o b l é má i Konzulens: Dr. Tóth Károly Egyetemi Docens

Részletesebben

A HOLOKAUSZT ÉS A KERESZTÉNY VILÁG. Szembenézés a múlttal és a jövő kihívásaival

A HOLOKAUSZT ÉS A KERESZTÉNY VILÁG. Szembenézés a múlttal és a jövő kihívásaival A HOLOKAUSZT ÉS A KERESZTÉNY VILÁG Szembenézés a múlttal és a jövő kihívásaival Szerkesztette Carol Rittner, Stephen D. Smith és Irena Steinfeldt Tanácsadó szerkesztő Yehuda Bauer Egyházfórum-Balassi Pécs-Budapest

Részletesebben

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT*

HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* Buji Ferenc HÁZASSÁG: PRO ÉS KONTRA KRISZTUS SZERINT* A világ fiai nősülnek és férjhez mennek. Lk 20,34 Ha a keresztény ember a házasság és a szerzetesi, papi, valamint evangéliumi indíttatású világi nőtlenség

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

HOLOKAUSZT BUDAPESTEN SZOLIDARITÁS ÉS EMBERMENTÉS

HOLOKAUSZT BUDAPESTEN SZOLIDARITÁS ÉS EMBERMENTÉS HOLOKAUSZT BUDAPESTEN SZOLIDARITÁS ÉS EMBERMENTÉS TARTALOM Bevezetés... 3 Az elemzés szempontjai... 4 Sorstípusok... 4 Vizsgálati szempontok... 4 Szolidaritás és embermentés... 6 I. szakasz: antiszemitizmus

Részletesebben

Amikor múltunkra emlékezünk, a saját jövőnknek üzenünk. Szavaink a ma élőkhöz és a holnap nemzedékeihez szólnak.

Amikor múltunkra emlékezünk, a saját jövőnknek üzenünk. Szavaink a ma élőkhöz és a holnap nemzedékeihez szólnak. 1 Elnök urak, tisztelt emlékezők! Amikor múltunkra emlékezünk, a saját jövőnknek üzenünk. Szavaink a ma élőkhöz és a holnap nemzedékeihez szólnak. Embertársainkhoz, akik arra születtek, hogy megértésre,

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

Írásban kérem megválaszolni:

Írásban kérem megválaszolni: Házi feladat! Tisza István magyar miniszterelnök álláspontja a lehetséges magyar szerb háború kérdésében! Írásban kérem megválaszolni: Tankönyv 24. oldal 3. sz. feladat (A bal alsó sarokban lévő kérdésre

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással?

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? II. világháború Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? Veczán Zoltán, 2015. október 15., csütörtök 19:42, frissítve: péntek 15:46 Bevonuló szovjet csapatok Budapesten. Gépfegyverek, csomagok

Részletesebben

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei)

Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei) Az Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet Záróokmánya. Az európai biztonsággal összefüggô kérdések (A Helsinki Záróokmány részletei) A) Nyilatkozat a résztvevô Államok kölcsönös kapcsolatait vezérlô

Részletesebben

A történelmi egyházak és a holokauszt Csehszlovákiában és Magyarországon, 1938 1945. Budapest, 2013. szeptember 19.

A történelmi egyházak és a holokauszt Csehszlovákiában és Magyarországon, 1938 1945. Budapest, 2013. szeptember 19. A történelmi egyházak és a holokauszt Csehszlovákiában és Magyarországon, 1938 1945. Budapest, 2013. szeptember 19. A Civitas Europica Centralis Alapítvány által szervezett konferencia témája borzalmas

Részletesebben

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15

JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 Tartalom JÉZUS SZENVEDÉSE (Rózsa Huba) A szenvedés története az evangéliumokban 15 JÉZUS SZENVEDÉSE MÁRK SZERINT Márk szenvedéstörténetének tanítása 19 1. Jézus az Isten Fia 20 2. A szenvedés hozzátartozik

Részletesebben

TANULMÁNYOK SZERESD..."* ARTHUR LONG

TANULMÁNYOK SZERESD...* ARTHUR LONG TANULMÁNYOK ARTHUR LONG SZERESD..."* A két nagy parancsolat 1 Isten és ember szeretete, amelyet a vallás lényegének tartunk, látszólag semmiféle bonyolult teológiai vagy filozófiai problémát nem jelent.

Részletesebben

nagyobb szerepet kap s lassanként egészen átveszi a nyers erő szerepét. A küzdelem végcélja közben állandóan ugyanaz marad: az t. i.

nagyobb szerepet kap s lassanként egészen átveszi a nyers erő szerepét. A küzdelem végcélja közben állandóan ugyanaz marad: az t. i. Zsebre raktam kezeim és lassú léptekkel mentem hazafelé. Helyenként lámpák fénye világított. Macskák futottak át az utcán. Kövér patkányok szaladgáltak a csatornák mellett. Egy helyen öt volt egymás mellett

Részletesebben

8 Tiszták, hősök, szentek. NAGY szent gergely pápa nagy szent leó pápa szent X. piusz pápa szent xxiii. jános pápa szent II.

8 Tiszták, hősök, szentek. NAGY szent gergely pápa nagy szent leó pápa szent X. piusz pápa szent xxiii. jános pápa szent II. 8 Tiszták, hősök, szentek NAGY szent gergely pápa nagy szent leó pápa szent X. piusz pápa szent xxiii. jános pápa szent II. jános pál pápa 2014 Gergely okos fiú volt, a szülei sokáig taníttatták ( 2 )

Részletesebben

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év VIII. Német támadás Belgium és Franciaország ellen VIII. osztrákmagyar támadás Szerbia ellen IX. 1. marne-i csata állóháború kialakulása

Részletesebben

Főhajtás, mérce és feladat

Főhajtás, mérce és feladat Főhajtás, mérce és feladat Kedves Bori és Pista! Kedves Barátaim! Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Hallgatóim! Nem könnyen szántam el magam arra, hogy Bibó István sírja előtt beszédet mondjak. Mindenekelőtt

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Az átlagember tanítvánnyá tétele

Az átlagember tanítvánnyá tétele február 1 7. Az átlagember tanítvánnyá tétele SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Máté 15:32-39; 16:13-17; Lukács 2:21-28; 12:6-7; 13:1-5; Jakab 2:1-9 Mikor pedig Galilea tengere mellett járt, látá Simont

Részletesebben

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között

Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Nemzetiségi kérdés Komárom-Esztergom vármegyében 1945 1950 között Mottó: A kollektív felelősség elvével és a kollektív megtorlás gyakorlatával a magyar nemzet sem most, sem a jövőben sohasem azonosíthatja

Részletesebben

Arcodat keresem, Uram!

Arcodat keresem, Uram! Arcodat keresem, Uram! Imádságok az Eukarisztia elõtt Pan non hal ma, 2011. AZ EUKARISZTIA ELÕTT SZENTSÉGIMÁDÁSI ÓRA IMÁDÁS Az Úr Jézus köztünk van az Élet Kenyerében. Hálaadó lélekkel imádjuk ôt, a mi

Részletesebben

HÍD MÚLT ÉS JELEN KÖZT

HÍD MÚLT ÉS JELEN KÖZT HÍD MÚLT ÉS JELEN KÖZT Csapat neve: Iskola neve: Szerezhető pontszám: 130 pont Elért pontszám: Beküldési cím: Abacusan Stúdió, 1193 Budapest Klapka u. 47. c) A jobbra látható képek segítségével írjátok

Részletesebben

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56

KERESZTREFESZÍTÉS. Újpest-Belsőváros. 2008. 03. 21. Nagypéntek. Loránt Gábor. Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 21. Nagypéntek Loránt Gábor KERESZTREFESZÍTÉS Olvasandó (lectio): Mt 27,31-56 Miután kigúnyolták mármint Jézust levették róla a köpenyt, felöltöztették a saját ruhájába, és

Részletesebben

Európai ünnepnapok 2012

Európai ünnepnapok 2012 Európai ünnepnapok 2012 Ausztria október 26. december 8. Úrnapja Az örökös semlegesség ünnepe napja Szeplőtelen fogantatás ünnepe Belgium július 21. november 2. november 11. december 6. Nemzeti ünnep napja

Részletesebben

A NÉPIRTÁS POLITIKÁJA A Holocaust Magyarországon. Második kötet

A NÉPIRTÁS POLITIKÁJA A Holocaust Magyarországon. Második kötet A NÉPIRTÁS POLITIKÁJA A Holocaust Magyarországon Második kötet RANDOLPH L. BRAHAM A NÉPIRTÁS POLITIKÁJA A Holocaust Magyarországon Második kötet 2., BŐVÍTETT ÉS ÁTDOLGOZOTT KIADÁS Belvárosi Könyvkiadó

Részletesebben

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK

ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Pasarét, 2013. június 27. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László ISTEN MENNYEI ATYÁNK ÉS URUNK Alapige: Malakiás 1,6a A fiú tiszteli atyját, a szolga is az ő urát. És ha én atya

Részletesebben

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején

A szatmári béke. Magyarország a szatmári béke idején 1 A szatmári béke Magyarország a szatmári béke idején A szatmári béke megkötésének körülményeit vizsgálva vissza kell tekintenünk az azt megelőző eseményekhez. 1701-ben Rákóczi Ferenc egy nemesi mozgalmat

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben

RECENZIÓ. Gondolatok a táborok évszázada [1] kapcsán. I. Bevezetés

RECENZIÓ. Gondolatok a táborok évszázada [1] kapcsán. I. Bevezetés RECENZIÓ Farkas Ádám Gondolatok a táborok évszázada [1] kapcsán I. Bevezetés Egészen napjainkig számos, a 20. század történetétől elválaszthatatlan koncentráló-, internáló-, munka- és haláltáborok kérdésével

Részletesebben

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA

MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA MENTESÍTÉS A BÜNTETETT ELŐÉLETHEZ FŰZŐDŐ HÁTRÁNYOK ALÓL A MENTESÍTÉS HATÁLYA 100. (1) A mentesítés folytán - törvény eltérő rendelkezése hiányában - az elítélt mentesül az elítéléshez fűződő hátrányos

Részletesebben

ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM. Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam. Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András

ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM. Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam. Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András 1 Készült az Európai Unió és az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlôségi

Részletesebben

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv

2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv 2005. évi III. Kiegészítő Jegyzőkönyv http://humanitarius.nemzetkozijog.hu Kiegészítő Jegyzőkönyv az 1949. augusztus 12-én aláírt Genfi Egyezményekhez egy további megkülönböztető jelvény elfogadásáról

Részletesebben

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL?

MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? MIT MOND A BIBLIA A HALLOWEENRŐL? ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes (Róm

Részletesebben

Hadszíntér és hátország

Hadszíntér és hátország Hadszíntér és hátország LÖVÉSZÁRKOK A HÁTORSZÁGBAN A napjainkban olyan élesen látható árkok és törésvonalak gyökerei legalább száz évre, az 1905 1918 közötti évtizedre nyúlnak vissza érvel monográfiájában

Részletesebben

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5

TARTALOM. Előszó a magyar kiadáshoz 5 TARTALOM Előszó a magyar kiadáshoz 5 Í.MÁTÉ EVANGÉLISTA-KI IS VOLT Ő? 13 1.1 A meghaladott életrajzi portré 13 1.2Az evangélium az evangélista nélkül 16 1.3 A teológiai portré 19 1.4Előzetes módszertani

Részletesebben

Határtalanul a Felvidéken

Határtalanul a Felvidéken Határtalanul a Felvidéken A nyitrai piarista gimnázium 1698-tól 1919-ig működött. Bottyán János ezredestől misealapítványt szereztek. Végül 1701-ben Mattyasovszky László püspök tett számukra nagyobb alapítványt.

Részletesebben

Kössünk békét! SZKA_210_11

Kössünk békét! SZKA_210_11 Kössünk békét! SZKA_210_11 TANULÓI KÖSSÜNK BÉKÉT! 10. ÉVFOLYAM 145 11/1 NÉMETORSZÁG A VALLÁSHÁBORÚ IDEJÉN SZEMELVÉNYEK Németországban a XVI. században számos heves konfliktus jelentkezett, s ezek gyakran

Részletesebben

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik!

Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! Ne feledd! A felvidéki magyarok üldözésével, kitelepítésével a haza egy darabja elveszni látszik! A témaválasztás indoklása Felvidéki gyökerek Felvidék-Nagymácséd-Hajós (1947) Hajósra 16 felvidéki településről

Részletesebben

The Holy See AD TUENDAM FIDEM

The Holy See AD TUENDAM FIDEM The Holy See AD TUENDAM FIDEM II. János Pál pápa Ad tuendam fidem motu proprioja mellyel néhány szabállyal kiegészíti Az Egyházi Törvénykönyvet (CIC) és a Keleti Egyházak Törvénykönyvét (CCEO) A Katolikus

Részletesebben

Hírlevél. Ferenc pápa Laudato Si (Áldott légy a közös ház gondozásáról) enciklikája

Hírlevél. Ferenc pápa Laudato Si (Áldott légy a közös ház gondozásáról) enciklikája vissza a hírlevélhez Ferenc pápa Laudato Si (Áldott légy a közös ház gondozásáról) enciklikája A Szent István Társulatnál jelent meg szeptember 28-án Ferenc pápa Laudato si kezdetű enciklikájának magyar

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat

Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat Prohászka Ottokár Jubileumi sorozat E szentéletű püspök életének és műveinek bemutatása és széleskörű ismertetése rendkívül időszerű ma. Sokunkat komolyan aggaszt népünk állapota: a házasságok és gyermekszületések

Részletesebben

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1.

2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. 2. LECKE: MIT MONDANAK AZ ÓSZÖVETÉSÉGI PRÓFÉTÁK JÉZUS ELJÖVETELÉRŐL? gyülekezeti óraszám: 0. egyházi óraszám: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Karasszon Dezső: Ésaiás könyvének magyarázata,

Részletesebben

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki

Cím: 1014 Budapest, Szentháromság tér 6. Telefon: +36 1 795 6590 E-mail: npki@bgazrt.hu Web: www.bgazrt.hu/npki Semmi új a nap alatt: kisebbségi jogok, kettős állampolgárság, autonómia A mostani kormányzati ciklus nemzetpolitikai alapvetéseként is értelmezhető Orbán Viktor beiktatásakor elhangzott kijelentése: A

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után

KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után KORA ÚJKOR, ÚJKOR Családi ügyek Orániai Vilmos és a Habsburgok V. Károly lemondása után A Habsburgok és a Nassauiak, akik együttműködtek V. Károly uralkodása idején, élesen összecsaptak egymással II. Fülöp

Részletesebben

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e?

Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Szelíd volt-e Jézus és szelídséget hirdetett-e? Jézust szelídnek tartjuk. Ilyennek mutatja a házasságtörő asszonynak az esete. Meg akarják kövezni, de Jézus megmentette ettől. A keresztfán kéri az Atyát,

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelőséggel minden magyarért,

Részletesebben

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7

ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 Tartalom ELŐSZÓ Pál apostol igehirdetése 7 5 A RÓMAIAKNAK ÍRT LEVÉL 11 Bevezetés 14 A levél szövege 14 Címzés és köszöntés (1,1-7) 16 Hálaadás és a téma megjelölése (1,8-17) 1. TANÍTÓ RÉSZ (1,18-11,36)

Részletesebben

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól!

KIK VAGYUNK? Tudj meg többet az Amnesty International Magyarország kampányairól! KIK VAGYUNK? Az Amnesty International kormányoktól, pártoktól és egyházaktól független civil szervezet, amely világszerte 150 országban, több mint 3 millió taggal és aktivistáival küzd az emberi jogokért.

Részletesebben

Mindszenty bíborossal

Mindszenty bíborossal K Mindszenty bíborossal Ö Déri Péter Fotók Lovagi Milán Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu

Részletesebben

Híres metodisták 3. Metodisták a misszióban

Híres metodisták 3. Metodisták a misszióban Híres metodisták 3. Metodisták a misszióban James Fraser (1886-1938) Senki nem vette észre, milyen királyi küzdelem folyik a könyvtár sarkában ülő fiatalember szívében. Azon a délutánon már harmadszor

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

Krisztus és a mózesi törvény

Krisztus és a mózesi törvény április 5 11. Krisztus és a mózesi törvény SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 2Mózes 13:2, 12; 5Mózes 22:23-24; Máté 17:24-27; Lukács 2:21-24, 41-52; János 8:1-11 Mert ha hinnétek Mózesnek, nékem is

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS 5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS (Részletek) Párizs, 1947. február 10. * I.RÉSZ MAGYARORSZÁG HATÁRAI 1.Cikk 1. Magyarország határai Ausztriával és Jugoszláviával ugyanazok maradnak, mint

Részletesebben

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása

A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Kapronczay Péter A macedón nemzeti öntudat történeti alakulása Napjainkban, a médiában közzétett hírekben az elsők között szerepelnek a Balkán-félsziget népeinek egymás ellen vívott politikai és katonai

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI PARLAMENT/ TANÁCS/ BIZOTTSÁG

AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI PARLAMENT/ TANÁCS/ BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ INTÉZMÉNYEITŐL ÉS SZERVEITŐL SZÁRMAZÓ TÁJÉKOZTATÁSOK EURÓPAI PARLAMENT/ TANÁCS/ BIZOTTSÁG AZ EURÓPAI UNIÓ ALAPJOGI CHARTÁJA (2007/C 303/01) 2007.12.14. HU Az Európai Unió Hivatalos Lapja

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen.

Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ő egyszülött Fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Mert nem azért küldte az Isten az ő Fiát a világra, hogy kárhoztassa

Részletesebben

Interjú Bános Tibor holokauszttúlélővel (kb. 32 )

Interjú Bános Tibor holokauszttúlélővel (kb. 32 ) Interjú Bános Tibor holokauszttúlélővel (kb. 32 ) A bal oldali oszlopban a teljes interjúból kiválasztott részletek és az egyes részletek megértését segítő, vágások közé illesztett feliratok (dőlt betűvel)

Részletesebben

J e g y zőkönyv HOB 3/2011/EL (HOB 5/ /EL)

J e g y zőkönyv HOB 3/2011/EL (HOB 5/ /EL) HOB 3/2011/EL (HOB 5/2010-2014/EL) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Honvédelmi és rendészeti bizottsága Ellenőrző albizottságának 2011. április 28-án, csütörtökön, 10 óra 05 perckor az Országház földszint

Részletesebben

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk:

Kérem, nyissa ki az Újszövetséget Máté 1:1-nél. Itt kezdi Máté magyarázatát arról, hogy mi az Evangélium. Ezt olvashatjuk: Mi az evangélium? Jó az, ha időt tudunk áldozni arra, hogy átgondoljuk mi a Biblia üzenete. Bizonyára sokan óvatosak a vallásokkal, a templomba járással, az egyházi rituálékkal, és a hagyományok követésével.

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Vasárnapi Újság - A magyar koronázási jelvények

Vasárnapi Újság - A magyar koronázási jelvények 2011 május 22. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még Givenincs Vasárnapi értékelve Újság Give Vasárnapi Újság Give Vasárnapi Újság Mérték Give Vasárnapi Újság Give Vasárnapi Újság - 1/5 2/5 3/5 4/5 5/5 Folyó

Részletesebben

Horváth Jenő A Szentszék és az első világháború

Horváth Jenő A Szentszék és az első világháború Horváth Jenő A Szentszék és az első világháború Paolini, Gabriele: Offensive di pace. La Santa Sede e la prima guerra mondiale XII. Piusz pápának és a Szentszéknek a második világháború alatti tevékenységéről,

Részletesebben

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig.

Foglaljuk össze, mit tudunk eddig. vezérelve döntöttek így Évezredes, ősi beidegződéseik, mélytudatuk tartalma súgta nekik, hogy a hegyes tű fegyver és nem létezik, hogy segítő szándékot, baráti érzést képvisel. Azt hiszem, az álláspontjuk

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE. 2013. év III. szám I. KÖZLEMÉNYEK

A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE. 2013. év III. szám I. KÖZLEMÉNYEK A HAJDÚDOROGI EGYHÁZMEGYE KÖRLEVELE I. KÖZLEMÉNYEK 2013. év III. szám 700/2013 Krisztus feltámadt! Krisztusban Szeretett Testvéreim! Húsvét éjszakáján, mielőtt elindulnánk a föltámadási körmenetre, a gyertyalángok

Részletesebben