Hargittai István TELLER. Akadémiai Kiadó, Budapest

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Hargittai István TELLER. Akadémiai Kiadó, Budapest"

Átírás

1 Hargittai István TELLER Akadémiai Kiadó, Budapest

2 A borítón: Teller Ede az 1950-es évek elején (a Los Alamos Nemzeti Laboratórium szívességéből) Ez a kiadás az I. Hargittai: Judging Edward Teller: A Closer Look at One of the Most Influential Scientists of the Twentieth Century. Prometheus, Amherst, New York, 2010 angol nyelvű eredeti kiadás nyomán készült. Fordította Gács János A kötet megjelenését támogatta: a Magyar Tudományos Akadémia elnöke és Kémiai, Műszaki és Fizikai Tudományok Osztályai Paksi Atomerőmű Zrt. MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt. Kovács Gábor BME VBK Varga József Alapítvány ISBN Kiadja az Akadémiai Kiadó, az 1795-ben alapított Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének tagja 1117 Budapest, Prielle Kornélia u Első magyar nyelvű kiadás: 2011 Hargittai István, 2011 Akadémiai Kiadó, 2011 Hungarian translation Gács János, 2011 Minden jog fenntartva, beleértve a sokszorosítás, a nyilvános előadás, a rádió- és televízióadás, valamint a fordítás jogát, az egyes fejezeteket illetően is. Printed in Hungary

3 A totalitárius rendszerek áldozatai emlékének ajánlom

4 Megköszönöm az Alfred P. Sloan Alapítványnak (New York), hogy anyagilag támogatta amerikai levéltári kutatásaimat és a könyv megírását

5 Tartalom A szerző előszava a magyar kiadáshoz A magyar kiadás elé (Pálinkás József) Előszó (Peter Lax) A szerző előszava I. Teller Magyarországon: származás és háttér Történelmi háttér A kezdetek Gyermekkor Gimnáziumi tapasztalatok A felsőfokú tanulmányok kezdete A család sorsa II. Németország: út a tudományhoz Miért Németország? Karlsruhe és München Lipcse és Göttingen Teller és Németország III. Átmenetek Koppenhága és London Az Újvilág Molekulafelügyelő Színre lép a magfizika IV. Út az atombombához Vége az idillnek Átállás a háborúra Teller antikommunizmusának gyökerei Dilemmák a bomba körül

6 V. Nem volt csend a vihar előtt Chicago Tartós barátság Mici Bekapcsolódás a politikába Reaktorbiztonság A nagy vita VI. A hidrogénbomba atyja A hidrogénbomba nyomában Megismerhetjük-e a múltat? VII. Az aggódástól a küzdelemig Út Livermore-hoz Megnyúló árnyékok A Teller Műegyetem VIII. Kettős tragédia: Teller és Oppenheimer Párhuzamos életek Az ügy és a meghallgatás Utóhatás Veszélyes beépített ügynök IX. Radioaktív szennyezés és atomcsend Az atomcsendegyezmény ellen Teller Pauling ellen Folytatódó szembenállás A Teller Szilárd nyilvános viták Vonakodó forradalmár Más korlátozó szerződések ellenében Nukleáris tél X. Olyan monomániás, akinek sok mániája van Kódfejtési próbálkozás A licitálás mámora TRIGA Politika korlátok nélkül Ők meg ekevassá kovácsolják kardjukat Titkosság Three Mile Island XI. Hadban a csillagokkal A nagy szövetség SDI Látomás és elkötelezettség A röntgenlézeres fegyver Világpolitika Ragyogó kavicsok Csúcstalálkozók

7 XII. Záró gondolatok Hazatérés Teller zsidósága Orosz kapcsolatok Méltatás Cimkék Tanácsadás A két (és több) Teller Hagyaték Utószó (Richard L. Garwin) Kronológia. Válogatott események Teller Ede életéből A kötetben szereplő nevek jegyzéke Mutató Köszönetnyilvánítás Válogatás a szerző magyarul megjelent műveiből

8

9 A szerző előszava a magyar kiadáshoz Nagy örömömre szolgál, hogy Teller Edéről szóló könyvem magyarul is megjelenik. Ahogy Teller Ede is érezte élete végén saját életútjával kapcsolatban, úgy ez a könyv is ezzel érkezik meg igazi otthonába. Ahogyan Teller Ede életműve is gyökereiből táplálkozik, úgy ez a könyv sem lehet mentes mindattól, amit szerzője élete során megélt. Szeretettel és némi büszkeséggel nyújtom át a könyvet a magyar olvasónak, és azt remélem, hogy legalább olyan érdeklődéssel fogja kézbe venni, mint az amerikai. A magyar változat alig tér el az eredeti angoltól, a szöveg csak néhány olyan helyen egyszerűsít, ahol az elsősorban amerikai olvasónak szánt eredeti változat a magyar olvasó számára túlságosan nyilvánvaló ismereteket tartalmaz. E helyütt köszönöm meg Gács János igényes fordítói munkáját. Az Akadémiai Kiadónak köszönöm a magyar kiadás gondozását. Réffy Balázs szerkesztő már az eredeti angol nyelvű könyv készítése közben biztosított segítőkészségéről, érdeklődéséről és a magyar változat kiadásáról 2009-ben, amiről éppen az akkori gazdasági válság legnehezebb időszakában döntött az Akadémiai Kiadó. Ugyancsak ebben az időszakban kellett a magyar változat kiadásához szükséges támogatást is összegyűjteni, ezért még hangsúlyozottabban jár a köszönet a kötet minden támogatójának: Pálinkás Józsefnek, a Magyar Tudományos Akadémia elnökének, a Paksi Atomerőmű Zrt.-nek, a Magyar Tudományos Akadémia Kémiai Tudományok Osztályának, a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyrt.-nek, a Magyar Tudományos Akadémia Műszaki Tudományok Osztályának, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vegyészmérnöki és Biomérnöki Kar Varga József Alapítványának, Kovács Gábornak és a Magyar Tudományos Akadémia Fizikai Tudományok Osztályának. 11

10 Köszönettel tartozom továbbá Sisák Gábor felelős szerkesztőnek (Akadémiai Kiadó) a magyar változat szerkesztésében végzett gondos és értő munkájáért. Budapest, március Hargittai István 12

11 A magyar kiadás elé Tudományos igényességgel megírt életrajz? Szemelvények a 20. század történelméből egy különleges tudós különleges életének bemutatásán keresztül? A tudomány, a tudósok és a hatalom viszonyának példákkal illusztrált bemutatása? Ilyen és hasonló kérdések fogalmazódtak meg bennem Hargittai István Teller című könyvét végigolvasva. Teller Edével magam is beszélgettem néhányszor. Hargittai István művében Teller életútjának bemutatása gazdag részletességgel, a leírt események és történetek pontos dokumentálásával, egy tudományos munka igényességével, számomra mégis lenyűgözően fordulatosan, érdekesen és olvasmányosan történik. Tellerről számos történet kockáztassuk meg: legenda kering a memoárirodalomban. A könyv szerzője igyekszik utánajárni ezeknek a történeteknek, felkutatva a még fellelhető forrásokat. Teller Ede munkásságának megítélése az 1940-es évek óta de az 1954-es, híres Oppenheimer-meghallgatáson tanúsított magatartása, majd a nyolcvanas évek elején a Stratégiai Védelmi Kezdeményezés melletti kiállása óta biztosan viták tárgya. Ettől a tudományos igényességgel megírt műtől mégsem várja senki, hogy a vitában a döntő szót kimondja. A könyv egyik nagy erénye éppen az, hogy bebizonyítja: nincs végső szó. Teller kétségtelenül kiemelkedő tudós, a világtörténelem legbefolyásosabb tudósainak egyike, de ember is, erényekkel és hibákkal, jóra törekvéssel és tévedésekkel, állhatatossággal és esendőséggel. Ezek párhuzamos bemutatásával, egy viharos életet megörökítve válik letehetetlenné ez a könyv. A történet középpontjában egy zsidó származású magyar tudós áll, aki a történelem nagy felfedezésekkel és leírhatatlan borzalmakkal teli századában részese volt e felfedezéseknek, és közelről érintették a borzalmak. Ott volt, amikor a tudomány soha nem látott mértékben lett hatalmi, katonai tényező. Egy, 13

12 a mindennapoktól oly távoli tudományos felfedezés az atommaghasadás néhány év alatt vált az emberiség egyik legszörnyűbb fegyverének alapelvévé, míg egy másik felfedezés a magfúzió jelentős részben éppen Teller munkásságának köszönhetően egy még szörnyűbb fegyvert teremtett, miközben az energiaellátás hosszú távú megoldásának egyik lehetőségét kínálta. Sokan vannak, akik Tellert meg- és elítélik. Hargittai István könyve jól érzékelteti Teller egyéniségének bonyolultságát e megítélések tükrében. Elismerve Teller tevékenységének összetettségét, észre kell vennünk egy vezérmotívumot: a diktatúráknak az emberiség egész létére való veszélyességét felismerő belátást és az ennek megítélésében való hajthatatlanságot. Talán a tudomány elefántcsonttornyában élők is megértik, emberek sorsáról döntést soha nem hozók is belátják, hogy néha nem dönteni sokkal rosszabb, mint nem a legjobb döntést meghozni, és vannak pillanatok, amikor megértik Teller, Szilárd, von Neumann, Enrico Fermi, Robert Oppenheimer határozott álláspontját az atomfegyver kifejlesztése kapcsán. Az emberiség egy részének származási alapon történő kiirtását tervező, a világot lángba borító Hitlert meg kellett előzni az atommag hasadásán alapuló (a továbbiakban maghasadási) bomba kifejlesztésében. Tellernek azt a mély meggyőződését, hogy a kommunisták is az emberiség létét veszélyeztetik, aljas terveket szőnek, és amint a történelem megmutatta származási alapon is képesek népirtásra, sokkal kevésbé fogadták el. Teller ebben következetes volt: minden diktatúrát rossznak, bármilyen áldozat árán legyőzendőnek tartott. A törésvonal itt húzódik: bármilyen áron. Hargittai István könyve konkrét részletekkel is szolgál erre az alapvető dilemmára. Vállalnia kell-e a szabad világnak az emberiség nagy részének pusztulását kockáztató nukleáris vagy termonukleáris háborút is, vagy elfogadja egy diktatúra uralmát? Teller és legfőbb szövetségesei, a Nobel-díjas E. O. Lawrence és Luis Alvarez álláspontja vitatható ugyan, de kétségtelenül következetes: miután legyőzték a nácizmust, meg kell előzni a termonukleáris fegyver kifejlesztésében a kommunista diktatúrát, mert ha ők kerülnek fölénybe, kiirtják a szabad világot. Teller alighanem tisztában volt vele, hogy álláspontjuk egy termonukleáris háború veszélyét is magában hordozza. Azt, hogy ennek a veszélye mekkora volt, nehéz ma megítélni. A történelem utólag Teller álláspontját látszik igazolni. Itt tehát kirajzolódik egy világos, nyilvánvaló ellentét Teller és a vele szembenállók között. Ez az ellentét azután sokféle további törést okozhatott, amiben nem kis szerepe volt Teller élettapasztalatának, modorának, ambícióinak és természetesen a vele szembehelyezkedők viselkedésének. Teller élete és így a róla szóló könyv óriási tér- és időintervallumot fog át: 1908-tól 2003-ig, Budapesttől Kaliforniáig. Tevékenysége sokszínű, mint a század, amelynek a gyermeke. Az első világháborút még gyermekként éli meg, annak lezárását, a magyarországi kommunista hatalmat és az azt felváltó auto- 14

13 riter rendszert már felnőttként, tudatosabban. Hargittai István igyekszik pontosan visszaadni amennyire ez egyáltalán lehetséges a gyermek és az ifjú Teller érzéseit, gondolatait. Belehelyezve sorsát a 19. és a 20. század fordulójának magyar és budapesti életébe, történészi ambíciókkal aprólékosan ábrázolja a magyar történelemnek ezt a szakaszát. Érdemes felfigyelni arra is, hogyan éli meg Teller a manapság oly sokszor közoktatási aranykornak feltüntetett 1920-as évek iskolarendszerét az akkori egyik elit iskolában, a Mintában, vagyis a Mintagimnáziumban. Ellentmondásosan, ahogyan a különleges képességű gyermekek bármely kor bármely iskolarendszerét. Pozitív és negatív tanárélményei egyaránt vannak. Összességében azonban elmondható, hogy mind a család, mind az iskola a munkát (a tanulást) és a műveltséget helyezi előtérbe. De mindezt nem pusztán önmagáért teszi, hanem a biztos megélhetés és a széles körű műveltség harmonikus összekapcsolását szem előtt tartva. Teller ügyvéd édesapja felismeri fia természettudományos érdeklődését gondoljuk csak el, az energiakvantum, a relativitáselmélet és a Bohr Rutherford-atommodell még csak néhány éves, még nem jelent meg Dirac híres cikke, és a megélhetésre is gondolva beleegyezik, hogy fia kémiát tanuljon a budapesti Műegyetemen. Nem fizikát, noha 1925-ben az országos matematikaversenyen megosztva, a fizikaversenyen viszont egyedül nyerte az első díjat. Az ifjú Teller 1926-ban két héttel tizennyolcadik születésnapja előtt Németországba megy. A németországi tanulmányút akkoriban nem volt szokatlan a zsidó magyar értelmiségiek körében. Teller 1926-ban nem emigrál. Tanulni megy Németországba, és számos alkalommal vissza is tér, a második világháború előtt utoljára 1936-ban, amikor az Egyesült Államokba távozik. Nem kétséges, hogy Teller Európából és így Magyarországról való távozásában a nácizmus játszotta a fő szerepet. A sors különös kegyetlensége, hogy itthon maradt családját a kommunisták deportálták 1951-ben. Így hát érthető éles szembenállása mindkét diktatúrával, és különösen megható és elgondolkodtató haláláig el nem múló hazaszeretete Magyarország iránt. A németországi évek meghatározóak Teller számára. Ebben az időben Németország a világ tudományos centruma. A világ jelentős tudósainak gyűjtőhelye, a legmagasabb szintű tudományos képzés színtere. A fiatal kutató itt ismerkedik meg későbbi élete meghatározó személyiségeivel, s itt tapasztalja meg először az emigrációt, amelyet jó barátja, Wigner Jenő a magyar gimnáziumok kiválósága mellett a magyar marslakók sikeressége igen fontos öszszetevőjének tart. Hargittai István nagyon pontosan és igényesen ír a németországi tudományos életről. Három szempontot emelek ki ezzel kapcsolatban. Az első, hogy Németország ebben az időben nemzeti szinten tesz intézményes erőfeszítést azért, hogy a tudomány élvonalában legyen. (A kémiai és fizikai Nobel-díjak 15

14 hatvan százalékát 1933-ig német tudósok kapják.) A második szempont, hogy Németország kiegyensúlyozottan támogatta a felfedező kutatásokat, az alkalmazások elősegítését. Harmadikként azt érdemes megjegyezni, hogy miután a tudósok elhagyták Németországot nem kisebbítve a háborús vereség hatását, és az Egyesült Államokba távoztak, a tudomány, majd azt követően a fejlődés középpontja az Egyesült Államokba helyeződött át. Ez napjainkban is más körülmények között ugyan figyelemre méltó tanulság. Németországban Teller meghatározó tanárokkal és barátokkal találkozott, Karlsruhéban Herman Markkal, majd amikor lehetősége lett fizikával foglalkozni, Münchenben Sommerfeld óráit látogatta. Egy komoly balesetből felépülve amelyben térd alatt levágja a lábát a villamos úgy határoz, hogy Lipcsébe utazik, ahol Werner Heisenberg tanítványaként másfél éven belül dok torál. Lipcsében ismeri meg Mullikent, Felix Blochot és Lev Landaut. És persze Heisenberget, aki a 20. század fizikájának művelői között vitathatatlanul az egyik legkimagaslóbb tudós. A körülötte folyó vita nem ezt, hanem a második világháború alatt játszott szerepét érinti. Nevezetesen, hogy Heisenberg részt vett a náciknak a nukleáris fegyver kifejlesztésére irányuló erőfeszítéseiben. A Heisenberg pártján állók azt állítják, éppen azért nem sikerült a németek erőfeszítése, mert az olyan kitűnő elmék, mint Heisenberg, szabotálták, ellenfelei ugyanakkor elítélik Heisenberget azért, mert részt vállalt a munkában. Hargittai István részletesen és sok hivatkozással taglalja a kérdést. Teller biztos volt benne, hogy Heisenberg nem volt fasiszta, sőt megvetette őket. De német volt, és szerette a hazáját, akár Teller a sajátját, és nem volt hová mennie. Már e dráma áttekintéséért is érdemes elolvasni a könyvet. A lipcsei évek és a 20. század tudományának alakítói, akikkel Teller találkozott, alapvetően meghatározták helyét a tudományban. A könyv külön érdekessége és értéke, hogy e tudósok portréját is megrajzolja, és rajtuk keresztül több nézőpontból ábrázolja a 20. századnak ezt a gondolkodásmódunkat átalakító időszakát. Teller május 19-én, nagyjából négy hónappal huszonkettedik születésnapja után doktorált. Ez akkor és ott a témavezető jelen esetben a nála hét évvel idősebb Heisenberg professzor szuverén döntésén alapult, ami szintén érdekes összevetési alapot kínál a mai körülményekkel és kívánalmakkal. Teller németországi évei alatt találkozott Einsteinnel, dolgozott Max Bornnal, és december 10-én még Heisenberggel együtt részt vett Born 50. születésnapjának megünneplésén. Majd a göttingeni munka következett, ahol James Franckkal és a 20. század még számos óriásával dolgozhatott. Végül elhagyta Németországot, mint oly sok kutató. Hargittai István idézi a nagy német tudós, Max Planck szavait, aki megpróbálta meggyőzni Hitlert, hogy tegyen kivételt a tudósokkal. Hitler azt válaszolta: A mi nemzeti politikánkat nem vonjuk vissza és nem módosítjuk még a tudósok érdekében sem. Ha 16

15 a zsidó tudósok eltávolítása a jelenlegi német tudomány megsemmisülését jelenti, akkor néhány évig megleszünk tudomány nélkül. E szavak következményeit egy század szenvedte el. Teller fiatal évei a tudományról szólnak. Ezért dolgozott, ebben akart kitűnni. Előbb Magyarországról, majd Németországból, 1936-ban pedig Európából kellett emigrálnia. Mint annyian, az Egyesült Államokban talált új hazára. Hargittai könyve részletesen leírja ezt a sok változatossággal járó hazatalálást. Teller és Szilárd fontos szerepet játszanak abban, hogy sikerült felhívni Roosevelt elnök figyelmét a nukleáris fegyver kifejlesztésének lehetőségére és fontosságára, éppen azért, mert fennállt a veszélye annak, hogy a nácik fejlesztik ki ezt az emberiség elpusztítására is alkalmas eszközt. Számos könyvben megírták, hogy Teller milyen szerepet játszott ebben, és hogyan került Los Alamosba, ahol Robert Oppenheimer vezetésével dolgozott a nukleáris fegyver kifejlesztésén. Ott volt a világ legkiválóbb fizikusainak jelentős része, és Teller közöttük dolgozott a nukleáris fegyveren, vagy Chicagóban a nukleáris reaktoron, vagy mindkettőn egyszerre. Teller és Oppenheimer viszonya mindvégig sajátos. El kell olvasni a könyvet és talán még Teller önéletrajzi írását is, hogy az ember megérezze és megértse ennek a viszonynak a különlegességét. Oppenheimer kiemelkedő fizikus, remek szervező, a szebbik nem kedvence, rendkívül befolyásos ember. Teller felnéz rá, de már van egyfajta különleges versengés köztük, és annak a bensőséges viszonynak a hiányáról tanúskodik, ami más tudósokkal összeköti. Teller kötelességtudó és az intellektuális tekintélyt elfogadó, élete második felében már a hatalom működését is ismerő ember volt. Mégis Heisenberg, Neumann, Fermi, Lawrence iránti tisztelete egészen más, mint amit Oppenheimer iránt érez. Sok idő telik még el Teller 1936-os emigrációja és a Los Alamos-i munka között. Az Egyesült Államokba ugyanazon a hajón utazott Hans Bethével, a 20. század kiemelkedő, később Nobel-díjas tudósával. Megérkezése után hamarosan találkozik George Gamow-val, a tudományos élet egyik fenegyerekével, akit kinevettek a világegyetem keletkezésére vonatkozó, Big Bang -nek csúfolt elképzeléséért (ma ez az elmélet hivatalos neve), és aki aktív részese volt a genetikai kód megfejtésének is. Gamow és Bethe alapvető szerepet játszott Teller tudományos munkásságában. Hargittai a részleteket is pontosan értő kolléga pontosságával írja le Teller két, ma már tankönyvekben szereplő tudományos eredményének, a Jahn Teller-effektus és a BET- (Brunauer, Emmett, Teller) egyenlet születésének körülményeit. Mindezek világosan mutatják, hogy Teller keze nyoma ott van a 20. század fizikáján a nukleáris és a termonukleáris fegyver kifejlesztésében játszott vezető szerepe nélkül is. De azt is bizonyítják, hogy eredményei semmiképpen nem tartoznak Bohr, Heisenberg, Einstein, Dirac és mások eredményeivel egy kategóriába. 17

16 Teller életének másik érdekessége, hogy Nobel-díjasok sokaságával dolgozott együtt, például Herzberggel vagy éppen C. N. Yanggal, akinek doktori munkájában témavezető volt. Hargittai könyvét sok különleges sztori fűszerezi. Ahogyan Teller másfél év alatt doktorál Heisenbergnél, úgy C. N. Yang, aki később a paritássértés felfedezéséért kapott Nobel-díjat, szintén viszonylag rövid idő alatt doktorált Tellernél. Teller látván Yang még nem a paritássértésre vonatkozó eredményeit, közölte vele, hogy írja meg a disszertációját. Yang néhány nap múlva beállított néhány kézzel írt oldallal. Teller tudtára adta, hogy az kevés. Néhány hét múlva Yang tizenegynéhány oldallal állított be, és zöld utat kapott. Teller szerepe jól ismert abban is, hogy Roosevelt elhatározása nyomán az Egyesült Államok nukleáris fegyvert fejlesztett ki. Az ország legkitűnőbb fizikusai dolgoztak a Manhattan-tervnek nevezett programon, amelynek tudományos vezetője Oppenheimer volt. Hargittai könyve hitelesen dokumentálva, részletesen írja le a Los Alamos-i történéseket. A kezdeti nehézségeket és a lelkesedést, a bomba kifejlesztését és persze a belső vitákat, amelyeknek egyik csúcspontja a petíciós ügy, amikor Németország kapitulációja után Szilárd Leó vezetésével kiváló tudósok írtak petíciót Truman elnöknek a bomba bevetésének feltételeiről. Hargittai teljes terjedelmében idézi a petíciót, amely érzékletesen kifejezi a tudósok aggodalmát, és egyfajta naiv tanácsot ad. Ennek lényege az volt, hogy mutassák be a bomba hatását a japán döntéshozóknak, és csak akkor alkalmazzák, ha ennek hatására Japán nem kapitulál. Teller nem írta alá a petíciót. Minden valószínűség szerint ebben közrejátszott Oppenheimer véleménye, amelyet Teller előzetesen kikért. Teller csak később tudta meg, hogy Oppenheimer tagja volt annak a szűk tanácsadói körnek, amelynek véleményére a katonai vezetés támaszkodott, így becsapva érezhette magát. Ezt mutatja az is, hogy a nukleáris fegyver pusztító erejével szembesülő közvélemény hatására inkább a petíciót aláírók mellé állt. Ezen a ponton is érzékelhető a Teller és Oppenheimer közötti bizalmi viszony hiánya. A háború után Teller egyre aktívabban vesz részt a politikában. Az első igen jelentős lépés ebben, amikor február 1-jén elmondja véleményét a Kongresszusi Bizottságban, amelynek lényege, hogy a támadó fegyverek gyorsabban fejlődnek, mint a védekezők, így az Egyesült Államoknak folytatnia kell a katonai kutatásokat. Teller egyébként már 1947-ben azon a véleményen volt, hogy a politikai problémákat technikai eszközökkel is meg lehet oldani. Ezzel az 1980-as évek elején a Stratégiai Védelmi Kezdeményezés egyik fő támogatójává válik után politikai szerepvállalása kisebb vagy nagyobb intenzitással folytatódik, energiáinak nagy részét a hidrogénbomba kifejlesztése és egy második fegyverfejlesztési laboratórium, a későbbi Lawrence Livermore 18

17 Laboratórium létrehozása köti le. A könyv részletesen és dokumentáltan írja le mindezeket, ábrázolva Teller konfliktusait tudósokkal, politikusokkal. Érdemes persze különválasztani Teller megítélését a közvélemény, illetve tudóstársai körében. A közvéleményt már 1954-ben és főként az 1980-as években nagymértékben befolyásolta a média. Tudóstársaival való viszonyát azonban minden bizonnyal a könyvben részletesen tárgyalt ügy, Oppenheimer megbízhatóságának kérdésében tanúsított magatartása változtatta meg. A könyv Kettős tragédia: Teller és Oppenheimer című fejezete önmagában is igen érdekes olvasmány. A két tudós hasonlóságai és különbözőségei, életpályájuk összecsengései és hatalmas eltérései, vitáik, Oppenheimer liberális baloldalisága, Teller konzervativizmusa és még sok-sok egyéb tényező erős vagy árnyalt tónussal alakít a két tudós portréján. Tellert több eset is elbizonytalanította Oppenheimert illetően. Az egyik ilyen egy, a katonai parancsnokokra vonatkozó megjegyzés volt, amely tipikusan egy biztonságos társadalomban felnőtt, kissé arrogáns tudósnak az államhatalommal szembeni, liberális állásfoglalása volt, a másik pedig az, amikor Oppenheimer nyolc hónap után jelentett egy célzást, ami atomtitkok szovjeteknek való átadására vonatkozott. A konfliktus azonban 1954-ben éri el csúcspontját, amikor másokkal együtt Tellert is megkérdezik Oppenheimer megbízhatósága (clearance) ügyében. Teller habozása drámai és jól érzékelhető. Nem kívánja Oppenheimer nemzetbiztonsági megbízhatóságának (korlátlan hozzáférés az atomtitkokhoz) visszavonását, de bizonytalan. Kijelenti, hogy nem önszántából nyilatkozik, hanem mert a kötelesség így kívánja. Megerősíti, hogy Oppenheimer lojális az Egyesült Államokhoz, de azt is, hogy számos esetben nem értett egyet Oppenheimerrel, és a végén jön a végzetes mondat: Ebben a korlátozott értelemben szeretném kifejezni azt az érzésemet, hogy személyesen sokkal nagyobb biztonságot éreznék, ha a köz ügyei más kezében nyugodnának. Oppenheimer nem kapta meg a megbízhatósági engedélyt. Tellerrel Bethe, Isidor Rabi és sokan mások még kezet fogni sem voltak hajlandóak többé. Kiközösítették a tudományos közélet jelentős részéből. Teller nagyon nehezen élte meg ezeket az éveket. Munkájában a hidrogénbombára és a nukleáris reaktorok biztonságára koncentrált egészen az 1980-as évek elejéig, amikor Ronald Reagan elnöksége alatt megszületett a Stratégiai Védelmi Kezdeményezés ötlete. Ezt sokan Tellernek tulajdonítják. Amint Hargittai világosan kimutatja, ez csak részben igaz. Teller erős támogatója volt az ötletnek, de Reagan nem konzultált vele a bejelentés előtt. Tellerrel mások sem fogtak kezet. Például Gorbacsov egy fehér házi fogadáson. Jól tudták, hogy egyformán ellensége a nácizmusnak és a kommunizmusnak, ismeri a hatalom természetét, és erősen hisz az erő- és a technikai fölényben. 19

18 A könyv egy nagyszerű, zseniális, egyben esendő ember- és tudóstársunkat mutatja be, és a kort, amelyben élt. A korrajzért, valamint egy kimagasló életmű és egy küzdelmes élet történetéért egyaránt érdemes elolvasni. Pálinkás József 20

19 Előszó Hatvan évvel ezelőtt Teller Ede egy, a valaha volt legnagyobb nyilvános tudományos viták egyikének középpontjában állt a vita arról szólt, hogy az Egyesült Államokban kifejlesszék-e a hidrogénbombát. A következő négy évtizedben azután más nyilvános tudományos vitákban is aktív szerepet játszott. A jelen életrajz, amely Teller egész életét átfogja, lelkiismeretesen elfogulatlan, és minden szempontból kiegyensúlyozott. Szerencsésen időszerűnek tartom, hogy áttekinti és értékeli ennek a lenyűgöző tudósnak az életét és hatását. Teller azok közé a magyar tudósok közé tartozott, akiket általában csak marslakóként emlegetnek, és akik világszínvonalú eredményekkel járultak hozzá tudományterületükhöz, lett légyen az fizika, matematika, számítógépek tervezése és számítási módszerek kidolgozása, kémia vagy aerodinamika. Ezen túlmenően azonban hasonló jelentőségű volt mindaz, amit az Egyesült Államok és a szabad világ védelmében tettek. Magyarázatra szorul, hogy ez a viszonylag kis nép hogyan volt képes annyi vezető tudóst nyújtani a világnak. Az egyik okot a nyelvi elszigetelődésben kereshetjük, ami hozzájárult egy olyan benyomás kialakulásához, hogy az önazonosság fenntartásához valami különleges teljesítményre van szükség. Ugyancsak idetartozik, hogy Teller és a többi marslakó zsidó volt, és ahhoz, hogy leküzdhessék a magyarországi antiszemitizmus támasztotta nehézségeket, még a magyarok között is valami különlegeset kellett nyújtaniuk. Hargittai szerint Teller élete során háromszor is száműzetésbe kényszerült. Tizennyolc éves volt, amikor 1926-ban elhagyta Magyarországot, mivel zsidóként nem számíthatott sikeres egyetemi pályafutásra. Németországba ment, ahol Karlsruhéban a nagy polimerkémikus, Herman Mark volt a mentora, majd Lipcsében Werner Heisenberg. Ezután posztdoktorként Göttingenben folytatta kutatásait. 21

20 Életének ezt az idillikus szakaszát törte ketté a náci banda hatalomra jutása 1933-ban. Teller számára ekkor következett a második száműzetés, és ennek során végül az Egyesült Államokban, a George Washington Egyetemen kötött ki. Hargittai részletesen foglalkozik Tellernek a nukleáris energiával kapcsolatos kutatásaival és azzal, hogyan kapcsolódott be Los Alamosban a háborús erőfeszítésekbe, hogyan kötelezte el magát egyre inkább a termonukleáris fegyverek kifejlesztése mellett és hogyan került sor a J. Robert Oppenheimerrel való összecsapására. Teller helyesen ismerte fel, hogy ha a Szovjetunió kifejleszti a termonukleáris fegyvereket, és az Egyesült Államok ezt elmulasztja, akkor a Szovjetunió uralma alá hajthatja az egész világot. Ez késztette Tellert arra, hogy minden erejével megpróbálja meggyőzni az amerikai kormányzatot arról, hogy a termonukleáris fegyverek kifejlesztése elkerülhetetlen. Ezután pedig a program megvalósításának szentelte minden energiáját. A számítások azonban azt mutatták, hogy Tellernek a hidrogénbomba meg valósítására vonatkozó eredeti elképzelése nem vezethet sikerre. Los Alamosban magam is jelen voltam George Gamow előadásán, amelyen ezt szimbolikus kísérlettel illusztrálta. Összegyűrt egy darab papírt, ráhelyezett egy darab faszenet, meggyújtotta a papírt, és kijelentette, nincs reakció, ugyanis a faszéndarabot az égő papír nem gyújtotta meg. Idővel azonban Teller új megoldást gondolt ki a hidrogénbombára, amelyet azután sikerrel alkalmaztak. Mások is elősegítették a sikert, de Tellert teljesen megérdemelten nevezik a hidrogénbomba atyjának. Egy gonosz összeesküvés keretében 1954-ben Oppenheimert hűtlenség gel vádolták meg, hogy azután biztonsági kockázatnak kiálthassák ki. A meghallgatáson Teller Oppenheimerre terhelő tanúvallomást tett, és Oppenheimertől valóban megvonták a biztonsági engedélyt. Ekkor a fizikustársadalom (néhány kivételtől eltekintve) Teller ellen fordult, és voltak, akik még a kézfogását sem fogadták. Ezt a kiközösítést Hargittai helyesen nevezi Teller harmadik száműzetésének. A hidrogénbombával kapcsolatos siker után Tellert cserbenhagyta a józan ítélőképessége, és egy egész sor fontos kérdésben voltak köztük politikai és műszaki kérdések is hibás nézeteket képviselt. Erőteljesen ellenezte a légköri nukleáris robbantások betiltását. Lekicsinyelte a robbantásokat kísérő radioaktív szennyezések veszélyét, amelyre a kísérleti robbantások betiltását követelők hivatkoztak. Az utóbbiak vezéralakja Linus Pauling volt, aki többek között arra hívta fel a figyelmet, hogy a sugárhatás genetikai károsodást okozhat. A viták egyik könnyedebb pillanatában Teller kijelentette, hogy a nadrágviselés növeli a herék hőmérsékletét, és a légköri robbantások betiltását követelők akkor járnának el következetesen, ha azt is követelnék, hogy a férfiak járjanak szoknyában. 22

(1908 2003) Élete és munkássága. Mesterségem címere pályázat

(1908 2003) Élete és munkássága. Mesterségem címere pályázat Teller Ede (1908 2003) Élete és munkássága Készítette: Berek ee Gábor Mesterségem címere pályázat FURKÓSBOT ÉS SZÜRKEMEDVE Teller Ede a Szabad Világ védelmében 1908 január 15 én született Budapesten. Tellerről

Részletesebben

ATOMBOMBA FELTALÁLÓI Szilárd Leó (1898-1964)

ATOMBOMBA FELTALÁLÓI Szilárd Leó (1898-1964) ATOMBOMBA FELTALÁLÓI Szilárd Leó (1898-1964) Világhírő magyar természettudós, egy középosztálybeli zsidó értelmiségi család gyermeke volt, Spitz vezetéknévvel született, de családja 1900-ban magyarosította

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

NEHÉZ ÉS IZGALMAS Teller-életrajzot írni

NEHÉZ ÉS IZGALMAS Teller-életrajzot írni NEHÉZ ÉS IZGALMAS Teller-életrajzot írni Hargittai István Magyar Tudományos Akadémia és Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Háromféle fizikus van: elméleti fizikus, kísérleti fizikus és politikus

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

Kritikai érzék és társadalmi felelősség

Kritikai érzék és társadalmi felelősség Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Tisztelt Tudósok és Oktatáskutatók, Tudományszervezők és Oktatásfejlesztők! Tisztelt Kollégák! Kritikai érzék és társadalmi felelősség. Nekünk, a felsőoktatás és a tudomány

Részletesebben

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK

SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK SZÓTÁRAK ÉS HASZNÁLÓIK LEXIKOGRÁFIAI FÜZETEK 2. Szerkesztőbizottság BÁRDOSI VILMOS, FÁBIÁN ZSUZSANNA, GERSTNER KÁROLY, HESSKY REGINA, MAGAY TAMÁS (a szerkesztőbizottság vezetője), PRÓSZÉKY GÁBOR Tudományos

Részletesebben

A nukleáris fizika története, a nukleáris energetika születése

A nukleáris fizika története, a nukleáris energetika születése Tematika 1. Az atommagfizika elemei 2. A nukleáris fizika története, a nukleáris energetika születése 3. Magsugárzások detektálása és detektorai 4. Az atomreaktor 5. Reaktortípusok a felhasználás módja

Részletesebben

Hevesy György magyar kémikus

Hevesy György magyar kémikus Hevesy György magyar kémikus 1885, Budapest - 1966, Freiburg 1885. augusztus 1-én született Budapesten. Zürichben szerezte doktori címét és innen került Manchesterbe Rutherford mellé (1911). Itt dolgoztak

Részletesebben

Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle

Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle 3. szint Március-április Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle Kilencvenöt éves korában elhunyt Robert Merle, jelentette be kedd este a francia író lánya. Kilencvenöt éves korában Párizs környéki

Részletesebben

rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét, és benne a magyar

rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét, és benne a magyar Orwell, a testvér 59 rend. Ha nincs értékrend, akkor nincs kultúra. A kultúra nem más, mint az értékrend megteremtése és kifejezése, tudatosítása és örökítése. Meg kell õrizni az európai kultúra sokféleségét,

Részletesebben

Győrfi Adrienne: Professzionális fogfehérítés

Győrfi Adrienne: Professzionális fogfehérítés A CÉL A TERMÉSZETESSÉG, A HARMÓNIA ÉS AZ ÁPOLTSÁG Győrfi Adrienne: Professzionális fogfehérítés A közelmúltban jelent meg Győrfi Adrienne Professzionális fogfehérítés című könyve a Medicina Könyvkiadó

Részletesebben

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT

Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT Wolfhart Pannenberg METAFIZIKA ÉS ISTENGONDOLAT AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Fordította GÁSPÁR CSABA LÁSZLÓ Lektorálta GÖRFÖL TIBOR ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

A csúfolórigó nyomában

A csúfolórigó nyomában A csúfolórigó nyomában A logika világa Raymond Smullyan: A hölgy vagy a tigris? Raymond Smullyan: A tao hallgat Raymond Smullyan: Emlékek, történetek, paradoxonok Raymond Smullyan: Mi a címe ennek a könyvnek?

Részletesebben

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila

A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila A környezetvédelmi felelősségtudat kialakulása a társadalomban és a fenntartható fejlődés Kerényi Attila Debreceni Egyetem, Tájvédelmi és Környezetföldrajzi Tanszék Cím: 4010 Debrecen, Pf. 9., Tel: (52)

Részletesebben

A VÁLASZTÁS M VÉSZETE

A VÁLASZTÁS M VÉSZETE A VÁLASZTÁS M VÉSZETE Sheena Iyengar A VÁLASZTÁS M VÉSZETE A fordítás alapja: Sheena Iyengar: The Art of Choosing. Twelve, New York, 2010 Sheena Iyengar, 2010 Fordította Bozai Ágota, 2010 Szerkesztette:

Részletesebben

Válogatás Rézler Gyula 1932 és 1999 között megjelent írásaiból. Szerk. Tóth Pál Péter, Budapest, Gondolat Kiadó, 2011, 302 o.

Válogatás Rézler Gyula 1932 és 1999 között megjelent írásaiból. Szerk. Tóth Pál Péter, Budapest, Gondolat Kiadó, 2011, 302 o. BARTHA Eszter: Korszakok határán 131 SZOCIOLÓGIAI SZEMLE 22(1): 131 136. Korszakok határán Válogatás Rézler Gyula 1932 és 1999 között megjelent írásaiból. Szerk. Tóth Pál Péter, Budapest, Gondolat Kiadó,

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

ÉLETREVALÓ fiataloknak

ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak ÉLETREVALÓ fiataloknak Budapest, 2008 A könyv a Microsoft Magyarország felkérésére és finanszírozásával jött létre. Köszönjük Somogyi Edit tanárnô és Szabó Vince munkáját a Jedlik

Részletesebben

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez

Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez 1. sz. melléklet (Az OKTV első fordulójából továbbjutott tanuló hozza magával a következő fordulóba.) Nyilatkozat idegen nyelvi OKTV-hez... Az élő idegen nyelvek versenyén a szlovén nemzetiségi nyelv kivételével

Részletesebben

I. Az anyagszerkezetről alkotott kép változása Ókori görög filozófusok régi kérdése: Miből vannak a testek? Meddig osztható az anyag?

I. Az anyagszerkezetről alkotott kép változása Ókori görög filozófusok régi kérdése: Miből vannak a testek? Meddig osztható az anyag? I. Az anyagszerkezetről alkotott kép változása Ókori görög filozófusok régi kérdése: Miből vannak a testek? Meddig osztható az anyag? Platón (i.e. 427-347), Arisztotelész (=i.e. 387-322): Végtelenségig

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

Tonton-mánia a francia médiában

Tonton-mánia a francia médiában 2011 május 18. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Harminc évvel ezelőtt, május 10-én, pontosan este 8 órakor a francia

Részletesebben

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről*

Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* Csepeli György Vélemények a magyarokról s a környező országok népeiről* 1977 nyarán országos reprezentatív mintán vizsgálatot végeztünk arról, hogy az emberek hogyan ítélik meg magukat mint magyarokat,

Részletesebben

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre

A család kedvencei. Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre A család kedvencei Receptjeim hétköznapokra és ünnepekre RACHEL ALLEN Ezt a könyvet férjemnek, Isaac-nak ajánlom akinek szere tete, támogatása

Részletesebben

Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL

Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL 7 FELSŐOKTATÁSI MŰHELY Verseny, rugalmasság, átjárhatóság BESZÉLGETÉS SZELÉNYI IVÁNNAL AZ AMERIKAI EGYETEMI VILÁGRÓL ÉS AZ EURÓPAI BOLOGNA-REFORMRÓL Anélkül, hogy valaki különösebben foglalkozna nemzetközi

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1.

Program. Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola. Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület. 1. Megnyitó: Program Dr. Orosz Ildikó, elnök II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyr Főiskola Demkó Ferenc, esperes Beregszászi Magyar Esperesi Kerület 1. szekció 10.00 Dr. Kránitz Mihály (professzor, Pázmány

Részletesebben

LENGYEL László: Illeszkedés vagy kiválás. Budapest, Osiris Kiadó, 2006, 297 old, kötve, ISBN 963 389 636 3, 2480 Ft.

LENGYEL László: Illeszkedés vagy kiválás. Budapest, Osiris Kiadó, 2006, 297 old, kötve, ISBN 963 389 636 3, 2480 Ft. 1 MEKKORA VALÓJÁBAN MAGYARORSZÁG? LENGYEL László: Illeszkedés vagy kiválás. Budapest, Osiris Kiadó, 2006, 297 old, kötve, ISBN 963 389 636 3, 2480 Ft. Kakukktojás a főként alternatív az egyetemi tanszékek

Részletesebben

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő

Prievara Tibor Nádori Gergely. A 21. századi szülő Prievara Tibor Nádori Gergely A 21. századi szülő Előszó Ez a könyvecske azért született, hogy segítsen a szülőknek egy kicsit eligazodni az internet, a számítógépek (összefoglaló nevén az IKT, az infokommunikációs

Részletesebben

Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS

Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS Egy iparista életútja Az iskolapadtól a Magyar Tudományos Akadémiáig DR. SZTIPANOVITS JÁNOS 1946-ban született Pécsett egy iparos család egyetlen gyermekeként. 1960-ban jelentkezett a Zipernowski Károly

Részletesebben

A Biztonság a XXI. században címû könyvsorozatról

A Biztonság a XXI. században címû könyvsorozatról 86 A Biztonság a XXI. században címû könyvsorozatról A Zrínyi Kiadó a Honvédelmi Minisztérium támogatásával és a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Stratégiai Védelmi Kutatóközpont szakmai gondozásában

Részletesebben

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 KALÁSZ PÉTER KI GAZDAGSZIK GYORSABBAN? PROPAGANDA ÉS VALÓSÁG A JÖVEDELEMPOLITIKAI VITÁK TÜKRÉBEN AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 Történeti háttér Magyarország a 60-as évek elején hasonlóan a többi szocialista

Részletesebben

2016. február INTERJÚ

2016. február INTERJÚ INTERJÚ Az Élet szép Az AMEGA beszélgetőpartnere: Dr. Kánitz Éva Főorvos Asszony, milyen családi indíttatással került az orvosi pályára? Mindig azt gondoltam, hogy az a legszebb dolog a világon, ha az

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n?

TÉLETEK K S TEREOT O ÍPI P ÁK K iv an n a k é k pe p n? ELŐÍTÉLETEK SZTEREOTÍPIÁK Ki van a képen? Előzetes megállapítás Egyediségünkben rejlik erőnk egyik forrása: nincs két ember, aki tökéletesen egyforma lenne... Mivel nem pontosan egyformán szemléljük a

Részletesebben

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei)

László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) László Garaczi Fülcimpa (az ideológia malomkövei) Nemrég Magyarországon járt a Dalai Láma. Valaki a közönségből megkérdezte tőle, hogy tényleg Magyarországon van e a Föld gyógyító szívcsakrája, konkrétan

Részletesebben

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

Igazolás. az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyam tanévét kettővel megelőző évfolyam tanulójáról

Igazolás. az adott középiskola pedagógiai programja szerint a középiskolai szakaszt lezáró évfolyam tanévét kettővel megelőző évfolyam tanulójáról 1. sz. melléklet (Jelentkezési lap)... Jelentkezési lap OKTV-re tantárgy kategória felkészítő tanár(ok)...... a tanuló aláírása a szülő (gondviselő) aláírása (Csak akkor, ha a jelentkező nem nagykorú.)

Részletesebben

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak.

Fizika óra. Érdekes-e a fizika? Vagy mégsem? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. Fizika óra Érdekes-e a fizika? A fizikusok számára ez nem kérdés, ők biztosan nem unatkoznak. A fizika, mint tantárgy lehet ugyan sokak számára unalmas, de a fizikusok világa a nagyközönség számára is

Részletesebben

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok

Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok JELENKOR Az olasz ellenállás és a szövetségesek közötti kapcsolatok A II. világháború történelmével foglalkozó átlagember gondolatában a fasiszta Németország által megtámadott országokban kibontakozó ellenállási

Részletesebben

TELLER CENTENÁRIUM. Rendezvénysorozat a. Puskás Tivadar Távközlési Technikumban

TELLER CENTENÁRIUM. Rendezvénysorozat a. Puskás Tivadar Távközlési Technikumban TELLER CENTENÁRIUM Rendezvénysorozat a Puskás Tivadar Távközlési Technikumban 2008 (a Fizika Éve 2005 után) ismét egy olyan év, amely ha csak rövid időre is de a természettudományok felé irányította a

Részletesebben

A 4. 5. kérdést csak akkor töltse ki, ha az Ön házastársa nem magyar anyanyelvű. Ellenkező esetben kérem folytassa a 6. kérdéstől!

A 4. 5. kérdést csak akkor töltse ki, ha az Ön házastársa nem magyar anyanyelvű. Ellenkező esetben kérem folytassa a 6. kérdéstől! A kérdőív kitöltője: az anya az apa A kitöltés helye (tartomány, város): A kitöltés dátuma: 1. Hol született (ország)? 2. Mióta él Németországban (évszám)? 3. Mi az anyanyelve? A 4. 5. kérdést csak akkor

Részletesebben

CAMERON CAMERONRÓL Kötetlen beszélgetések a brit miniszterelnökkel

CAMERON CAMERONRÓL Kötetlen beszélgetések a brit miniszterelnökkel CAMERON CAMERONRÓL Kötetlen beszélgetések a brit miniszterelnökkel David Cameron Dylan Jones CAMERON CAMERONRÓL Kötetlen beszélgetések a brit miniszterelnökkel A fordítás alapja: David Cameron and Dylan

Részletesebben

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Családfa Apai nagyapa Krämer Gyula (Julius Krämer)?? Apai nagyanya Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Anyai nagyapa Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Anyai nagyanya Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza)

Részletesebben

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS

5 A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS 5. A MAGYAR KÖZTÁRSASÁGGAL MEGKÖTÖTT BÉKESZERZÕDÉS (Részletek) Párizs, 1947. február 10. * I.RÉSZ MAGYARORSZÁG HATÁRAI 1.Cikk 1. Magyarország határai Ausztriával és Jugoszláviával ugyanazok maradnak, mint

Részletesebben

Pintér: Én is a Fradinak szurkoltam

Pintér: Én is a Fradinak szurkoltam 2014 február 02. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Pintér Attila nem tagadja, hogy a Ferencváros élete meghatározó klubja.

Részletesebben

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák

Történelem. Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Fejlesztési cél, kompetenciák Történelem Gimnázium (esti tagozat) 12. évfolyam Évi óraszám: 32 Száray Miklós: Történelem IV. Óraszám A tanítás anyaga Fejlesztési cél, kompetenciák Tanulói tevékenységek /Munkaformák Felhasznált eszközök

Részletesebben

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre

A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre A Tatabányai Árpád Gimnázium beiskolázási tájékoztatója a 2015/16-os tanévre OM azonosító: 031936 Székhely/telephely kódja: 001 Igazgató: Kovács Miklós Pályaválasztási felelős: Polyóka Tamás igazgatóhelyettes

Részletesebben

Újdonságnak számított az is, hogy az iskolák a 9 10. osztályokban szakmatanulásra

Újdonságnak számított az is, hogy az iskolák a 9 10. osztályokban szakmatanulásra Iskolakultúra 2000/6 7 Liskó Ilona Szülői vélemények az általános képzés meghosszabbításáról tanulmány 1998 őszén a magyar közoktatási rendszerben bevezették a NAT-ot, amely nemcsak az oktatás tartalmának

Részletesebben

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban

Török Katalin. Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban Török Katalin Roma fiatalok esélyeinek növelése a felsőoktatásban 1. Bevezetés A Nemzeti Család- és Szociálpolitikai Intézet (NCsSzI) Szociálpolitikai Főosztálya az Oktatási Minisztérium Hátrányos Helyzetű

Részletesebben

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD!

HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! Peggy McColl HASZNÁLD A SORSKAPCSOLÓD! ÉDESVÍZ KIADÓ BUDAPEST A fordítás az alábbi kiadás alapján készült: Peggy McColl / Your Destiny Switch Hay House, Inc., USA, 2007 Fordította

Részletesebben

MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ÉS HATÁRTERÜLETEI

MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ÉS HATÁRTERÜLETEI MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ÉS HATÁRTERÜLETEI MESTERSÉGES INTELLIGENCIA ÉS HATÁRTERÜLETEI INTERJÚK KUTATÓKKAL AKADÉMIAI KIADÓ Szerkesztette Kömlõdi Ferenc Az elõszót írta: Tatai Gábor ISBN Kiadja az Akadémiai

Részletesebben

Zsidóellenes előítéletesség és az antiszemitizmus dinamikája a mai Magyarországon

Zsidóellenes előítéletesség és az antiszemitizmus dinamikája a mai Magyarországon Zsidóellenes előítéletesség és az antiszemitizmus dinamikája a mai Magyarországon Kovács András 1. Bevezetés A kommunista rendszer 1990-ben bekövetkezett bukása, a szabad véleménynyilvánítás jogának és

Részletesebben

Obama elnök 2014. július 18-i nyilatkozata Ukrajnáról 2014.07.18.

Obama elnök 2014. július 18-i nyilatkozata Ukrajnáról 2014.07.18. Obama elnök 2014. július 18-i nyilatkozata Ukrajnáról 2014.07.18. Elnöki nyilatkozat Ukrajnáról Fehér Ház James S. Brady sajtószoba July 18, 2014 11:52 AZ ELNÖK: Jó napot kívánok. A tegnapi napon a maláj

Részletesebben

K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk,

K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk, Alex Standish AZ OROSZ TITKOSSZOLGÁLATOK ÚJJÁSZÜLETÉSE K i gondolta volna a kommunizmus bukásakor, hogy 2006 végén azt találgatjuk, hogy ki gyilkolta meg Londonban radioaktív anyaggal az orosz titkosszolgálat

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia

Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia Aki álmában is JOGOT, JOGGAL IV. látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Dr. Kálmán Zsófia De jure Alapítvány, Budapest 2010 Aki álmában is látja a fényt Anyaság akadálymentesítés nélkül Grafika:

Részletesebben

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola

Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola Pécsi József Nádor Gimnázium és Szakképző Iskola KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ OM azonosító: 201190 7632 Pécs, Melinda u. 23. Tel./fax: 72/410-596 email: postmaster@pjngszi.t-online.hu Kedves Érdeklődő! Ön a Pécsi

Részletesebben

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni!

Nyelvtan. Most lássuk lépésről lépésre, hogy hogyan tanítunk meg valakit olvasni! Bevezető Ebben a könyvben megosztom a tapasztalataimat azzal kapcsolatosan, hogyan lehet valakit megtanítani olvasni. Izgalmas lehet mindazoknak, akiket érdekel a téma. Mit is lehet erről tudni, mit érdemes

Részletesebben

Moszkva és Washington kapcsolatai

Moszkva és Washington kapcsolatai NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 13 BIZTONSÁGPOLITIKA 13 Sz. Bíró Zoltán Az orosz amerikai viszony alakulásáról Moszkva és Washington kapcsolatai a Szovjetunió felbomlását (1991. december) követõ bõ másfél

Részletesebben

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 MATEMATIKA ÉS SZÖVEGÉRTÉS. Dr.

XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 MATEMATIKA ÉS SZÖVEGÉRTÉS. Dr. XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 MATEMATIKA ÉS SZÖVEGÉRTÉS Dr. Wintsche Gergely Tartalom Szövegértés és matematika A kísérleti tankönyvek céljai

Részletesebben

Kocsis György. Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére

Kocsis György. Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére Kocsis György Családi hétvége gyermekotthonban nevelkedő gyerekek és családtagjaik részére Az oroszlányi gyermekotthon 1967 óta áll a fővárosi gyermekvédelem szolgálatában. Kezdetben csak lány növendékei

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Az orvostudomány önkritikája

Az orvostudomány önkritikája Az orvostudomány önkritikája Az orvostudomány önkritikája James Le Fanu Fordította: Gyárfás Vera Budapest, 2008 Az eredeti mű címe: The Rise and Fall of Modern Medicine Little, Brown and Company, London,

Részletesebben

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország VI. évfolyam 2009/1. KÖNYVISMERTETÉS Salát Gergely: Napvilág Kiadó, Budapest, 2008. 178 oldal A Koreai-félsziget történelméről, jelenlegi viszonyairól meglehetősen keveset tudunk: magyar nyelvű könyvek,

Részletesebben

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN

BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN 1 KOROM ERIK ORMOS MIHÁLY VERESS ATTILA BEVEZETÉS A SZÁMVITEL RENDSZERÉBE SZEMLÉLET ÉS MÓDSZERTAN A AKADÉMIAI KIADÓ, BUDAPEST Lektorok: DR. MATUKOVICS

Részletesebben

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést.

modul az erkölcstan tantárgy előzményének tekinthető. Emeljünk ki azonban, három lényeges eltérést. Bevezető Bevezető Kedves Kollégák! Egy olyan új tantárgyat vezetünk be a magyar oktatás rendszerébe, ami csak szerkezetében és elnevezésében új. Hiszen a közel másfél évtizeddel ezelőtt bevezetett etika

Részletesebben

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap

A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A HMJVÖ Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskola és Óvoda Jó gyakorlatai: SZÓ-TÁR idegen nyelvi nap A jó gyakorlat célja Az idegen nyelvi nap során a tanulók különböző idegen nyelvi foglalkozásokon, workshopokon

Részletesebben

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI

AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI 2013. július 2. 2013. 14. szám AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HATÁROZATAI AZ ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG HIVATALOS LAPJA TARTALOM 16/2013. (VI. 20.) AB határozat a Büntetõ Törvénykönyvrõl szóló 1978. évi IV. törvény 269/C.

Részletesebben

EDWARD DE BONO POZITÍV HIT

EDWARD DE BONO POZITÍV HIT EDWARD DE BONO POZITÍV HIT E D W A R D D E B O N O POZITÍV HIT Emberség, boldogság, humor, segítőkészség, remény, egészség A fordítás alapja: Edward de Bono: H+ (Plus) A New Religion?: How to Live Your

Részletesebben

A CUNAMI Technika - esettanulmány. írta: Emma Roberts. fordította: Sághy András

A CUNAMI Technika - esettanulmány. írta: Emma Roberts. fordította: Sághy András A CUNAMI Technika - esettanulmány írta: Emma Roberts fordította: Sághy András Néha előfordul, hogy egy kliensnél semmilyen módon nem tudunk közelebb kerülni a kulcs-problémához, nincsenek emlékei, nem

Részletesebben

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan

EMELT SZINT BESZÉDKÉSZSÉG ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ. Minta. Feladatonként értékeljük Jártasság a témakörökben Szókincs, kifejezésmód Nyelvtan Általános jellemzok EMELT SZINT FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁMOK Bemelegíto beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat egy témakör részletes megbeszélése interakció kezdeményezés nélkül

Részletesebben

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek

NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA. Harry Potter felnőtteknek NAGY LÁSZLÓ MIHÁLY LÉTMAG HALÁLTUSA Harry Potter felnőtteknek ELŐSZÓ Sokszor tesszük fel, ha nem is hangosan, csak úgy önmagunkban a kérdést, miért tetszett egy könyv? Miért olvastuk el olyan hamar, vagy

Részletesebben

Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv

Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv Hadi levéltár Bécs Kriegsarchiv Néhány bevezető szó: közel 400 évig együtt éltünk a Habsburgokkal, minden közös volt, a minisztériumok, a közigazgatás, a levéltár is, a sok száz év alatt felgyűlt iratanyaggal

Részletesebben

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a

Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a NB2_bel.qxd 2/6/2008 9:23 PM Page 80 80 Háda Béla Helyzetképek a próféták földjérõl Rostoványi Zsolt hosszú évek óta a Közel-Kelet térségével foglalkozó kutatások egyik legelismertebb szaktekintélye Magyarországon.

Részletesebben

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Segitő jogász Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Dr. Mészáros József nyugalmazott ezredes hetven esztendősen is aktívan dolgozik. 1958 óta vesz részt a büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia

Helyzetkép. Izrael és a Palesztin Autonómia A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosítószámú Nemzeti Kiválóság Program Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és működtetése országos program című

Részletesebben

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2273/I/2006 (X. 11.) sz. HATÁROZATA

AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET. 2273/I/2006 (X. 11.) sz. HATÁROZATA AZ ORSZÁGOS RÁDIÓ ÉS TELEVÍZIÓ TESTÜLET 2273/I/2006 (X. 11.) sz. HATÁROZATA Az Országos Rádió és Televízió Testület (a továbbiakban: Testület) a rádiózásról és televíziózásról szóló 1996. évi I. törvény

Részletesebben

Az Albireo Amatőrcsillagász Klub és Klímamegfigyelő Hálózat Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület dokumentumai

Az Albireo Amatőrcsillagász Klub és Klímamegfigyelő Hálózat Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület dokumentumai Az Albireo Amatőrcsillagász Klub és Klímamegfigyelő Hálózat Kulturális és Környezetvédelmi Egyesület dokumentumai Előszó Az Albireo Amatőrcsillagász Klub alakuló ülésére 1971. június 1-jén került sor,

Részletesebben

Washington, 1989 július 17. (Amerika Hangja, Esti híradó)

Washington, 1989 július 17. (Amerika Hangja, Esti híradó) Item: 2461 Kiad sor: 07/17/1989 17:33:45 Om Fejléc: kiad rvk1002 4 nem/pol krf/bma/bmb/srf Szolgálati használatra! Rövid Cím: Interjú Mark Palmerrel Washington, 1989 július 17. (Amerika Hangja, Esti híradó)

Részletesebben

Doktori munka. Solymosi József: NUKLEÁRIS KÖRNYEZETELLENŐRZŐ MÉRŐRENDSZEREK. Alkotás leírása

Doktori munka. Solymosi József: NUKLEÁRIS KÖRNYEZETELLENŐRZŐ MÉRŐRENDSZEREK. Alkotás leírása Doktori munka Solymosi József: NUKLEÁRIS KÖRNYEZETELLENŐRZŐ MÉRŐRENDSZEREK Alkotás leírása Budapest, 1990. 2 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS A doktori munka célja az egyéni eredmény bemutatása. Feltétlenül hangsúlyoznom

Részletesebben

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én

Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én Nyílt levél OV-nak, Magyarország még miniszterelnökének. Az orbán-öszödi beszédmód Kedves bölcs vezérem! Bár 2010-ben elvből nem rád szavaztam, de én is elhittem mindazt, amit előtte 8 éven át hirdettél.

Részletesebben

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv

Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához. Angol nyelv Értékelési útmutató a középszintű szóbeli vizsgához Angol nyelv Általános jellemzők FELADATTÍPUS ÉRTÉKELÉS SZEMPONTJAI PONTSZÁM Bemelegítő beszélgetés Nincs értékelés 1. Társalgási feladat: - három témakör

Részletesebben

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK 2013. márciusi kiadás MéTa kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Fotók: Qaradah Szimonetta Nyomtatás: Nemzeti Védelmi Szolgálat Tartalomjegyzék: Szerintük mit jelent. Szerinted mit

Részletesebben

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban

Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Fogyatékossággal élő emberek életminősége és ellátási költségei különböző lakhatási formákban Zárótanulmány a VP/2013/013/0057 azonosítószámú New dimension in social protection towards community based

Részletesebben

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Csabai-Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás Medicina Laikus teóriák az egészségről és annak elvesztéséről A stressz,

Részletesebben

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól

Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Galambos Gábor, a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar főigazgatója (2001 March 01, Thursday) - Munkatársunktól Amióta én vagyok a fõigazgató, kell, hogy látsszon az, hogy nagyobb rend van. Ez szép lassan

Részletesebben

MÁS SZÓVAL ÉLETPÁLYÁM

MÁS SZÓVAL ÉLETPÁLYÁM MÁS SZÓVAL A rovat azokat igyekszik bemutatni, akiknek erre, szakterületükön belül, nem lenne szükségük: gondolkodásukat, alkotásaikat a szakma határainkon túl is ismeri. Mi azonban a be nem avatottakhoz

Részletesebben

Semmelweis Ignác emlékezetére c. kétnyelvű kötet ünnepi bemutatása a Semmelweis Szalonban 2015. november 25-én. Tisztelt közönség, tisztelt alkotók!

Semmelweis Ignác emlékezetére c. kétnyelvű kötet ünnepi bemutatása a Semmelweis Szalonban 2015. november 25-én. Tisztelt közönség, tisztelt alkotók! Semmelweis Ignác emlékezetére c. kétnyelvű kötet ünnepi bemutatása a Semmelweis Szalonban 2015. november 25-én Tisztelt közönség, tisztelt alkotók! Köszönöm, hogy részese lehetek ennek az ünnepnek, s köszönhetem

Részletesebben

SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA

SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA Sic itur ad astra. SZEGEDI TUDÓS AKADÉMIA LegyEN ÖN is támogató FOUNDATION FOR THE FUTURE OF BIOMEDICAL SCIENCES IN SZEGED ISKOLATEREMTÉS TÖBBGENERÁCIÓS TUDÓSKÉPZÉS Ez a Szegedi Tudós Akadémia (SZTA)!

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

SZ. BÍRÓ ZOLTÁN A magyar orosz politikai kapcsolatok (1991 2005)

SZ. BÍRÓ ZOLTÁN A magyar orosz politikai kapcsolatok (1991 2005) SZ. BÍRÓ ZOLTÁN A magyar orosz politikai kapcsolatok (1991 2005) A 90-es évek első felében Budapest korrekt, ám ugyanakkor távolságtartó Oroszország-politikája teljes mértékben érthető volt. Egyrészt az

Részletesebben

VOISIN ÉVA AZ ÉSZAK KALIFORNIAI AMERIKAI MAGYAR KÖZÖSSÉG EREDMÉNYEI

VOISIN ÉVA AZ ÉSZAK KALIFORNIAI AMERIKAI MAGYAR KÖZÖSSÉG EREDMÉNYEI VOISIN ÉVA AZ ÉSZAK KALIFORNIAI AMERIKAI MAGYAR KÖZÖSSÉG EREDMÉNYEI Los Angelesben cserkészként és a Magyar Diákszövetség tagjaként működtem amikor a UCLA-ra jártam és 1968-ban költöztem San Franciscóba,

Részletesebben

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa

Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa Bírói számadás, emlékirat, egyházlátogatási jegyzőkönyv a Tolna Megyei Levéltár legújabb kiadványa 2014-ben a Tolna Megyei Levéltári Füzetek 14. kötete látott napvilágot Tanulmányok Bírói számadás, emlékirat,

Részletesebben

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat

Egy híján húsz. 1. Mit olvasol a legtöbbször? Többet is megjelölhetsz! a) kötelező olvasmányokat Egy híján húsz Kérdőív az olvasási szokásokról A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus Gimnázium Erasmus csoportjának javasolt kérdései a diákok olvasási szokásainak/ kedvének felmérésére 1. Mit olvasol a

Részletesebben

Mindannyiunk tudománya

Mindannyiunk tudománya Mindannyiunk tudománya Wikipédia, avagy élet a szabad információáramlásban Gervai Péter Mi a Wikipédia? Már publikált információk struktúrált gyűjteménye Lexikon, de minden téma lehet, amit a többség jelentősnek

Részletesebben