Alkmar von Hove: Achtung Fallschirmjäger!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Alkmar von Hove: Achtung Fallschirmjäger!"

Átírás

1

2 Alkmar von Hove: Achtung Fallschirmjäger! Eine Idee bricht sich Bahn. LEONI, А. Гове: ВНИМАНИЕ, ПАРАШЮТИСТЫ! Идея прокладывает себе дорогу. Изд. Иностранной Литературы. МОСКВА, 1957.

3 ELŐSZÓ az orosznyelvű kiadáshoz. Ez a könyv 1954-ben látott napvilágot Nyugatnémetországban. A légideszánt csapatok fejődésének történetét, szervezését, felfegyverzését és harci alkalmazását írja le a II Világhháború idején. Kísérlet történik benne arra is, hogy megvilágosítson néhány, jelenleg külföldön (nyugaton) elterjedt elméletet és nézetet az ejtőernyős-deszant jövendőbeli alkalmazásáról. A könyv szerzője a háborút egyszerű ejtőernyős-lövészként kezdte és mint oberleutenant (főhadnagy) fejezte be, ejtőernyős lövésszázad parancsnokaként. A szerző politikai arculata semmiféle kétséget nem okoz. Egyike azoknak a fiatal fasisztáknak, akik valaha szivvel, lélekkel támogatták a hitlerista rezsimet és akik Németország katonai összeomlása után is olyan időről álmodoznak, amikor az új Wehrmacht, melyet a dollár és az óceánon túliak támogatása kelt életre, elfeledve a múlt tanulságait, teljes egészében megvalósítja a revansista elgondolásokat. Pontosan e cél érdekében íródott ez a könyv. Habár a szerző a végén arról szól, hogy nem tekinti céljának tudományosan megvilágítani a korszerű háború elméletét a légideszántok alkalmazásával, de ha a könyvet figyelmesen olvassuk, meggyőződünk arról, hogy ez nincs pontosan így. Összegezve a hibákat, megállapíthatjuk, habár alapvető vonásokban helyes képet ad, a könyv főfeladata, amit a szerző igyekszik is megoldani, az, hogy a német katonai szakértők szempontjából világítsa meg ezt a kérdést. Tudott dolog az, hogy a könyv a német légideszánt egységek volt vezetői, Student és Hamcke tábornokok segítségével és közvetett részvételével íródott. Valószínűleg, Student volt a német kiadás titkos szerkesztője, s természetesen, ebből következőleg igen sok oldalt szentel a könyv személyének. A háború utáni német szerzőkre leginkább az jellemző, hogy védeni, mentegetni igyekszenek a megvert német tábornokokat, különösen a fegyvernemek vezetőit, olyanokat, mint Guderian, Student és mások, leverésük okait is Hitlerre hárítják, aki esztelen parancsaival és cselekedeteivel a háború utolsó szakaszában "tehetséges" tábornokai által elért sikereket, eredményeket vesztette el. Hove-nak teljes mértékben ez a törekvése. A szerző politikai meggyőződése a könyv utolsó fejezetében válik teljesen nyilvánvalóvá, az "Előre a légihidakon" című áttekintésben. Itt nyíltan beszél arról, hogy a Iégideszánt csapatok eljövendő tevékenységének az az ország területe lesz a legmegfelelőbb, amely nagykiterjedésű és a népsűrűsége viszonylag alacsony. Népesség terület nélkül - írja - védettebb a légideszánttal szemben, mint terület népesség nélkül. Ez a kijelentés nem kíván semmiféle kommentárt. Ez nyílt fenyegetés a Szovjetunió és Kína címére. De a szerző, úgy látszik, elfelejti, hogy a korszerű háború sorsát mégsem a légideszántok döntik el, hanem egész sor más tényező, s a "népesség terület nélkül" célpontjává váihat a légideszántnál sokkal nagyobb erejű harceszközök bevetésének. A könyv tíz fejezetéből a legérdekesebb a légideszánt egységek tapasztalataival foglalkozó kettő, melyekben Belgium és Hollandia ellen (1940. májusában) és Krétára (1941.májusában) vezetett támadásokat írja le. Ez első három fejezet Németország és egy sor más ország légideszánt egységei fejlődését mutatja be. Meg kell jegyezni, hogy eleinte elég helyesen értékeli Hove a Szovjet Hadsereg szerepét a légideszánt megalkotásában és gyakorlati alkalmazásában, mint mondja, az Októberi Forradalom után Oroszországban és a hadseregben megjelentek "emberek, akiket nem kötöttek semmiféle tradíciók, vagy megszokások", akik "képesek voltak bármiféle új kisérletre. :Adatokat közöl az első szovjet légideszántokról, melyek részt vettek a Vörös Hadsereg évi hadgyakorlatain és helyesen jegyzi meg, hogy a légideszántok alkalmazásában az "oroszokat a legkorszerűbb elvek vezérelték. Miután ilyen objektivitást mutat, a szerző a továbbiakban arról beszél, hogy a német légideszánt egységek az oroszoktól semmiféle fontosabb szervezési, fegyverzeti és harci alkalmazási elvet nem vettek át, mivel az "orosz ejtőernyős csapátokat 1936 őszétől mély titokzatosságba burkolták". Ezzel a megjegyzéssel a szerző szemelláthatóan arról akarja meggyőzni az olvasót, hogy az ejtőernyős deszant tömeges alkalmazásának elméleti és gyakorlati alapjait nem Oroszországban, hanem Németországban fektették le. Ez számunkra nem túlságosan meggyőző, hiszen az akkori idők külföldi katonai szakértői ennek teljesen ellenkezöjét állitják.

4 Mit ír például G. Rossinski amerikai katonai megfigyelő az európai háború első évéről:...repülőtereket elfoglaló ejtőernyős deszantot, leszálló deszanttal együtt először a Vörös Hadsereg alkalmazott nagy arányokban az évi hadgyakorlatokon." (New York Times május.19.) A Szovjet Hadsereg által a harmincas években levezetett kísérletek és gyakorlatok már akkor lehetővé tették a légideszántok tevékenységének elméleti alapjait lerakni, és egy sor háboruelőtti szabályzatban és utasításban (DU-36, DU-40, stb.) meghatározásra került a légideszánt csapatok szerepe és helyzete a korszerű háboruban. Az évi harcszabályzat például ezt írja: 7. pont. Az ejtőernyős deszant egységek az ellenséges hátország munkájának és irányításának dezorganizálója. A fronton támadó egységekkel együttműködve az ejtőernyős deszántcsapatok döntően befolyásolhatják az ellenség teljes megsemmisítését az adott irányban. A németeknek a "légihidak" megalkotására irányuló törekvéseiről szólva, a szerző ismét megmásítja a tényeket, mivel nagy egységeket tüzérséggel, könnyü tankokkal és tehergépkocsikkal először a Szovjet Hadsereg évi hadgyakorlatain dobtak át. Ezek szerint a szerző minden állítása a németek élenjáró szerepéről a támadó hadmüveleteknél, mint "a tankcsapatok Guderian által vezetett bátor taktikája és Student által bevezetett légideszánt. műveletek határozottsága" megalapozatlan, hiszen a német páncélos és ejtőernyős csapatok szervezése - a szerző kijelentése szerint - csupán 1936-ban kezdődött, azaz, amikor a szovjet páncélos és ejtőernyős csapatok fejlesztésére végrehajtott kísérletek befejeződő stádiumban voltak. Sőt, mi több, a Szovjetunió már ez előtt elsajátította az ejtőernyőzés alkalmazását és a szárnyas gyalogság" még a 30-as években bekerült a fegyveres erők állományába. A következő fejezetek (negyediktől a nyolcadikig) a második világháború első részében végrehajtott német légideszánt harctevékenységet írják le a krétai hadmüveletig. Itt a szerző elég szépen összeszedte a németek által lefolytatott kisebb-nagyobb légideszánt hadmüveleteket Dániában, Norvégiában, Hollandiában és Belgiumban. Néhány oldalt szentel a szerző a "Seelőwe" hadműveletnek (Anglia ellen irányult) is, melyet ugyan a németeknek nem sikerült végrehajtani, de tervei több variációban elkészültek. A szerző irja, hogy a deszántok alkalmazásának első harci tapasztalatai azon hadműveleteké, melyeket a németek Dánia és Hollandia ellen folytattak le, jelentéktelenek voltak. Ha valós megvilágitásban vizsgáljuk a kérdést, a németek villámháborus légideszánt sikerei a nyugati fronton, erősen eltúlzottak a szerző részéről. :Ezeknek a hadműveleteknek a leírásába. a szerző igen sok szükségtelen dolgot bevett, melyek inkább élmény, mint tudományos jellegűek, itt az olvasó kevés érdekeset és tanulságosat talál. Az olvasónak, aki többé-kevésbé ismeri a II Világháboru ezen epizódját, az "Ugrás Korintoszban" című kis fejezet eiég alacsony színvonalúnak tűnik. Ezt a szerző nem átgondoltan és felületesen irta meg. Nemcsak, hogy nem elemzi a német ejtőernyősök által április végén végrehajtott Korinthosz félszigeti hadművelet általános és jellemző részeit, melynek egy fontos objektum - a Korinthoszi csatornán átívelő híd elfoglalása volt a célja, hanem még igen sikeresnek jellemzi. Valójában a deszant néhány nap késéssel lett végrehajtva, az angoloknak már sikerült elszállítani az expedíciós hadseregük főbb részeit Görögországba, Krétára. Ami a hidat illeti, azt a német ejtőernyősök meggondolatlansága semmisítette meg, amely aztán késleltette a Kréta elleni hadműveleteket. Mivel nem rendelkezik elég tudással az operatív hadmüveletekhez ezért csupán egy kis légideszánt egység parancsnokának korlátozott tapasztalatával bír a szerző, felesleges részletességgel foglalkozik a kisjelentőségű harctevékenységekkel és egyes epizódokkal. Szükségtelenül leír katonákat, ejtőernyősöket, egyes személyekről jellemzést ad, de mindez mellett egyáltalán nem teljes az általános helyzetről adott képe, arról az helyzetről, amely előállt a Balkánon és a Földközi-tenger medencéjében, nem mutatja be a parancsnokok, törzsek munkáját Kréta elleni légideszánt hadművelet előkészítésében és a végrehajtás közben.

5 Ebben a fejezetben a tudományos érdekesség csak az a néhány számadat, amely a német ejtőernyős deszant csapatok mennyiségére, állományára, Görögországban összevont deszant-támogató német légierőre, stb. vonatkozik. De a szerző által megadott egy sor számadatot, amely például az ellenség közvetlen vesztességére vonatkozik, óvatosan kell kezelni, mivel ezeket bizonyos fokig eltulozza. Más külföldi szerzők szerint ebben a számban sok angol, sőt német van, s a németek embervesztesége a krétai harcok idején nagyobb volt, mint a Balkán elleni kampányban összesen. A fejezetben nagy teret szentel a krétai partizánoknak, s a szerző állandóan sajnálkozik azon, hogy Kréta lakossága "egyáltalán nem nyugateurópai módon viselkedett" a német ejtőernyősökkel szemben, akik, mint a szerző mondja az egyik bekezdésben, arra voltak nevelve, hogy lovagiasan viselkedjenek az emberekkel szemben. Szükségtelen az olvasót arra emlékeztetni, milyen volt a németek "lovagias viselkedése" az általuk elfoglalt ország lakosságával szemben. Világos, hogy "lovagias viselkedésükkel" vívták ki a németek a krétai lakosság gyűlöletét és ellenszenvét, azét a lakosságét, amelyből több, mint tizezren harcoltak a német megszállók ellen partizánként. A fejezet számunkra sok felesleges kitérőt tartalmaz, melyeket a szerző a krétai akció közvetlen résztvevőitől, a volt Wehrmacht tisztektől szedett össze. Ezek semmiben sem javítják az akció leirását, ellenkezőleg, jelentősen lerontják, nehézkessé teszik azt, ugyanakkor nincs bennük semmi tudományos érték. Hove meg sem próbálja megokolni, vagy megmagyarázni az angolok veszteségének és a. németek sikerének okait a szigeten. Ismert dolog, hogy a németek krétai hadműveletének sikere elsősorban a hitleri és olasz légierő abszolút fölényében rejlett úgy a sziget, mint a Földközi-tenger északi része fölött, ezáltal semmivé tették az angolok tengeri túlerejét. Másodsorban a sziget védelmét vezető angol parancsnokság részéről mutatkozó határozatlanság és merevség volt hatással a hadművelet végső kimenetelére. Az szerző ebben a fejezetben igen érdekes adatokat közöl a Krétán bevetett német hegyivadász egységekről és megerősíti, hogy fegyverzetük és technikájuk teljesen megfelelt a deszánt körülményeinek és ezen egységek felkészítésére a deszant-műveletben mindössze egy hónapot kellett fordítani. Ugyanekkor különös figyelmet érdemelnek azok az adatok, melyek Kréta szigetén alkalmazott különféle új fegyverekkel és harci technikával foglalkoznak. Az utolsó előtti fejezetben, "Deszantok más frontokon", Hove megpróbálja összefoglalni az ejtőernyős és Iégideszántok alkalmazásának tapasztalatait a többi frontokon, de elmondhatjuk, ez nem sikerül. Bemutatott példái ismét teli vannak felesleges "lírai" kitételekkel, a vezetés elgondolásai egyáltalán nem világosak és már az a tény, hogy ez a fejezet mindössze 30 oldal terjedelmű, arról tanúskodik, hogy úgy a németek, mint a szövetségesek által Iefolytatott deszant hadmüveletek, valamint a háború utáni ejtőernyős deszánt tevékenységek nem irhatók le megfelelően ilyen kis terjedelmű fejezetben. Ezen kivül, a fejezet nagy részét olyan kisjelentöségü hadműveleteknek szenteli, mint az olaszországi Abruzzókban lévő viztároló felrobbantása, az Atlanti :Óceán partján lévő német rádiólokációs állomás elfoglalása, a norvégiai "nehézviz-gyár megsemmisítése az angolok részéről és igen jelentéktelen példákkal mutatja be a németek és a Szovjet Hadsereg deszant-műveleteit a szovjetnémet fronton. Betüre egyező példákon mutatja be a szovjet és a német légideszántok tevékenységét, s ugyanakkor szándékosan, vagy tudatlanul sok tényezőt elhallgat, összekever földrajzi helyeket, alapjában véve úgy igyekszik beállítani dolgokat, mintha a szovjet-német front olyan hely lett volna, ahol deszántledobás nem volt várható és nem is volt tervezve. Ez azonban ellent mond annak az eléggé ismert ténynek, hogy Hitler által aláirt Barbarossa-tervben is voltak légideszánt ledobásra kijelölt területek a Szovjetunióban, s Hitlerről írja a szerző, hogy "Kréta után mereven elzárkózott minden légideszánt alkalmazásától. Ebből az ellentmondásból a szerző még kiutat sem igyekszik keresni. A szerző tudatosan hallgat a Szovjet Hadsereg és a szovjet nép harcairól a német légideszántokkal, de mindez ellenére közismert, hogy a szovjet területre ledobott összes taktikai és diverzáns csoportot megsemmisitették, nemcsak az önvédelmi és más félkatonai csoportok tagjai, de még a helyi lakosság segitségével is.

6 Hove tudatosan félrevezeti az olvasót, amikor arról beszél, hogy a szovjet csapatok "uj, 'élenjáró' és tipikusan orosz deszántledobási módszert alkalmaztak", amikor szovjet szállitórepülőgépek "mélyrepülésben dobálták ki a gyalogosokat egyenesen a hóba". Minden szovjet olvasó, még ha nem is katona, soha nem hiszi el Hove-nak ezt a kitalálását, :Hiszen senki sem akadna, aki megkockáztatná ilyen "módszer" kipróbálását, bármilyen mély hóban is..ezt a fejezetet a szerző az amerikaiak és a japánok által alkalmazott deszantok rövid leírásával fejezi be. De ez a rész, ugyanúgy, mint az egész fejezet, sem ad teljes képet az USA és Japán hadseregei által lefolytatott légideszánt hadmüveletekről. Az olvasó egy szót sem talál arról, hogyan készítették elő ezt, vagy azt a hadmüveletet, hogyan folyt az le, milyen jelentősége volt a földi csapatok tevékenységére, hogyan volt a légideszántok elleni harc megszervezve. A fejezet céljául az események gyors időrendi áttekintését vehetjük, a légideszántok alkalmazásáról a második világháboruban és az utána következőkben (Korea, Vietnam, Indonézia), s nem mint katonai-történelmi leirást a tanulságok levonásával és általánositásokkal. Az utolsó fejezet, melynek a szerző szimbolikusan "Előre a légihidakon!" címet adta, tekintet nélkül a kis terjedelmére, (mindössze 4 oldal) elég világosan megmutatja a szerző igazi arculatát, tipikus kalandor jellegét, aki gyülöletet táplál a Szovjetunió és népei ellen. Hajbókol az amerikaiaknak és hálálkodik a haladásért, melynek ők a vezéralakjai és azokért a perspektivákért, melyeket ők tárnak elé, s ugyanakkor gonosz pillantásokat vet Keletre. Amikor az amerikaiak különböző új kísérleteiről beszél, a helikopterekről, a repülő-vagonokról, konvertoplánokról és hasonlókról, kifejezésre jut miről álmodik. Ez a megvert katona - úgy látszik - elfelejtette már a második világháború keserű tapasztalatait, meg akarja ismételni azt az utat, melyet a német-fasiszta csapatok megtettek s raktak ki csontjaikkal. Elfelejtette, hogyan fejeződött be a második világháború a német nép számára és ura a szörnyűségbe, kétségbeesésbe akarja őkét küldeni. Befejezésül beszélni kell arról, hogy ez a könyv az első kísérlet német szerzőtől arra, hogy a Iégideszántok alkalmazásának tapasztalatait írják le az elmúlt háborukban. Nem sikerül a szerzőnek bebizonyítania, hogy ez a próbálkozás főképen a hitlerista hadseregnek sikerült jobban, s kevésbé jói más országok hadseregének. Tekintet nélkül a bennfoglalt pontatlanságokra, gyakorlati és elméleti érdeklődésre tarthat számot ez a könyv a katona-olvasók körében, mivel a hadművészet e területe eléggé új és sok lehetőséget rejt magában. Ezen kívül különös érdeklődésre tarthat számot a szovjet légideszánt egységek tisztjei és tábornokai között, mivel ők azok, akik a világon először alapozták meg elméletileg és hajtották végre gyakorlatilag a légideszánt alkalmazását a korszerű háboruban. I. LISZOV ezredes

7 1. A FRONT STABILIZÁLÓDIK augusztusa. Folyik a világháború. Liege alatt dörögnek a német nehézlövegek. Éles recsegéssel szakadnak szét a páncélborítások a nehézlövedékek becsapódásától. Augusztus 18-án a német csapatok jobb szárnyán hatalmas, tervs zerû támadás bontakozik ki. A német csapatok megállás nélkül ûzik maguk elõtt az ellenséget. Antwerpen erõdje körül lett zárva. A német lovasság Flandria ura. Fáradtság néikül menetel a német gyalogság. Marne -nál döntõ ütközet folyik. A friss francia erõk, melyeket párizsi taxik segítségével szállítottak ide, elõször megállitja a németeket. Szeptember 9. A kialakult helyzet helytelen értékelése következtében a németek megállítják a támadást és visszavonulnak az Aisne folyóhoz. A franciák és az angolok gyõzelmük tudatában követik õket. De a németeket elfoglalt helyzetükbõl lehetetlen kiverni. A frontális támadástól elvérzik az ellenség. De új megoldást talált, a szárnyak érdeklik, melyek nyitottak és megkerülhetõk! Antwerpen megadja magát. A belga erõd helyõrségének a maradéka sikeresen elszakad az ellenségtõl. Megkezdõdik a menekülés a tengerhez. Mindkét oldalon szárnytámadással próbálkoznak, a szárnyak megkerülésével, hogy ismét nyílt hadmüveleti területhez jussanak. De már késõ. A változó sikerrel lefolytatott harcok után a front teljes hosszában, az Alpoktól az Északi-tengerig stabilizálódotta Megkezdõdött az állóháboru. Keletporoszországban, Tannenberg alatt Hindenburg csatát nyer a vasútvonalak felhasználásával és a porosz gránátosok szívósságával. Ez után az esemény után a keleti -front is megváltozik.itt szintén állóháboru kezdõdik. Mindenütt drótakadályok, futóárkok vannak. Még csak egyes repülõgépek figyelik az ellenség hátországában mozgó csapatokat. Harc folyik már nemcsak a földön, a tengeren; de a levegõben is. A harc most már három közegben folyik Nyugaton kudarcba fulladnak a franciák dühös rohamai, melyeket soha nem látott erejû tüzérségi tûz elõz meg. A Mazuri -tavak vidékén, tél közepén Hindenburg megsemmisíti az oroszokat. Májusban a Gorlice-Tarnow vonalon Mackensein áttöri az orosz frontot. Elkezdõdik az új, nagy támadás. Szeptemberben Hindenburg a Vilnán keresztül nagy lovassági erõket dob át Mologyecsnojéba, harapófogóba akarja szorítani az ellenséget. De a bekerítés igen lassan folyik, kevés az erõ. Õsszel ez a front is, mely mélyen az ellenséges területen húzódik, stabilizálódik. Nyugaton is és keleten is mozdulatlanságba dermednek a frontok. Új fogalom született: "az anyagi eszközök háborúja." A háború térképe megváltozott. A harcolók vakondokként a földbe rejtõznek. Erõs akadályok és torlaszok õrzik a pozíciókat. A háború tüzérségi párbajjá változott. Mindenféle kaliberû lövedékkel tépik a földet, rombolják az erõdítéseket, verik szét a drótakadályokat és torlaszokat. A fedezékekben, élve eltemetve pusztulnak az emberek. Késõbb, néhány órás belövés után a tüzfüggõny áthelyezõdik a védelem mélységébe. Sürü láncokban támad az ellenség. Egyenesen elõre tartanak fölényük tudatában, gyõzelembe vetett hittel. El lehet képzelni, élve marad-e valaki ilyen megsemmisítõ tûz után? De úgy látszik, nem mindenki halt meg. ltt-ott megmaradtak az erõdök, állások. A védõk sietve felállítják a géppuskákat az állások mellett. És a halál ismét beszedi rémes adóját. Mivel néhány géppuskafészek ép maradt a tüzérségi tûz után, a roham megakadt. Az egyenes sorokban támadó láncok szétszóródnak a tûz hatására. Ez a helyzet az angoloknál, a franciáknál és a németeknél is. Keleten halmokban fekszenek az orosz katonák hullái. A géppuska a védõk kezében olyan fegyverré vált, amely ellen a támadó jóformán nem tud harcolni.

8 Új harceszközök után kutatnak. A front mögötti törzsek tudni szeretnék, mi történik az ellenségnél. A tábornokok olyan fegyvert keresnek, melynek segítségével áttörhetõ az ellenséges front Ki akarják vezetni a háborút az álló helyzetbõl. Segítheti és segíti is, õket a motor, ennek köszönhetõ az, hogy repülõgépet lehet építeni. Zúgnak a rossz utakon a front felé mászó autóoszlopok. Embereket, felszerelést, hadianyagot szállítanak a frontra, sebesülteket a hátországba. De a levegõben az elsõ szó már a repülõké. A repülõgépek szükségszerûvé váltak Hindenburg mondta késõbb: "Repülés nélkül nem lett volna Tannenberg." 1 Felderítést végeznek, bombákat dobnak. Mint csatagépek, a földi csapatokat támogatják, s amikor vadászrepülõként tevékenykednek, az ellenséges repülõgépeket tartják távol. Elkövetkezett a motor olyan felhasználása a harcban, hogy az erejével ágyukat vitt elõre, páncélvédelem alatt. Ez az elgondolás nem új. Még 1911-ben az Osztrák -Magyar hadsereg Burstein nevû fõhadnagya elkészített egy sajátságos, hernyótalpas harckocsi tevét, mely nagy terepjáró képességû lett volna. Ezt a találmányt, mint haszontalan valamit, elutasították. Senki sem próféta a hazájában! De az angolok visszaemlékeztek erre a tervre a háború idején. Abban reménykedtek, ilyen "szárazföldi cirkálók" felhasználásával a tengeri csata alapelveit átvihetik a szárazföldre, megalkották a "tankot" február. Verdun alatt zeng a német tüzérség orkánszerû tüze. Támadnak a németek. Rögtön elértek Duomonte-ig és Frouardig. Fleurit elfoglalták. A szent úton" Bar-Le-Duc-tól Verdunig vég nélküli áramlatban mozognak a teherautók, Verdun védõjének, Petain marsallnak szállítanak tartalékokat, kiegészítõ felszerelést. És a motor megmenti Verdunt júniusában hátnapos ágyúzás után elkezdõdik a küzdelem Somme-nál. Mindkét fél hatalmas tömegû embert és hadianyagot dob harcba. Az angolok és a franciák csak egy egészen kis területi sikert tudnak elérni. Mindkét oldalon kolosszális vesztességek vannak, de egyik sem jut fölényhez szeptember 15.-én Ginches és Tipvale között lefolyt ütközetek a legkegyetlenebbek. High 2 angol tábornok az ellenség állásai ellen angolokat, íreket, új-zélandiakat és kanadaiakat küld rohamra. És ekkor a harcmezõn, árkokon át szokatlan formájú páncélos csodaszörnyek másznak, melyek gigászi teknõsbékára hasonlítanak. A rajtuk elhelyezett ágyuk és géppuskák szórják a halált és rombolnak. A németeknek elakad a lélegzete. Megdöbbenten figyelik ezt az új és szörnyû fegyvert. A géppuskák és puskák lövedékei szikrát csiholva pattannak le a tankok páncéljáról. Mint Hannibál harci elefántjai, úgy nyitnak ezek a csodaszörnyek utat az ellenség hadrendjében. De a németek hamarosan magukhoz tértek. Hisz nekik gránátjaik vannak. Dobás, robbanás - és a kolosszus megáll. Sürü fekete füst tör ki belõle. A tank alól láng csap ki. Vége! Kész! És a gyalogos megtalálja a kiutat ebbõl a helyzetbõl, amely az elõbb még kilátástalannak tûnt. Kézigránátkötegek repülnek a csodaszörnyek hernyótalpai alá, bátor emberek másznak az acéldombokra, hogy leszámoljanak velük. Tipvale a németek kezén marad. Gyorsan erõs védelmet szerveznek. Az új fegyver alkalmazásában az angoloknak még sok tapasztalatot kell gyüjteniök. Ugyanekkor a keleti fronton egy másik kísérlet megy végbe, amely a maga módján emlékeztet az elmúlt század huszárainak bátor kitöréseire és amely észrevétlen marad a világháború hatalmas fegyverei között. 1 Schlachten des Weltkriege in Einzeldarstellungen. Bd. 19.Hrstg. im Auftrag des Reichsarchives,Oldenburg s Douglas High angol tábornok, ban az angol csapatok parancsnoka Franciaországban.

9 A keleti front egyik tábori repülõterén betuszkolják a repülõgép szûk kabinjába Kossel hadnagyot 3 és Windisch ober -feldwebelt. Valamilyen csomagot adnak át nekik. A mechanikus átforgatja a légcsavart. A pilóta helyet foglal a primitív ülésén. A motor hirtelen felmordul és megindul. A repülõgép ugrálgatva a starthoz gurul, neki fut, vágtat a mezõn s nehézkesen elszakad a földtõl, felemelkedik és eltûnik a front irányában. Az oroszok front tartaléka messze hátul maradt. Rovnóhoz közel, a nagy vasúti fõvonalnál a pilóta leteszi a földre a gépet, Kossel és útitársa kiugranak a földre, magukhoz veszik a csomagot. A repülõgép azonnal felszáll, hogy visszatérjen repülõterére A kiszálltak útra kelnek. Meg akarják semmisíteni ezt az orosz vasútvonalat, amely a front egyik szakaszát látja el utánpótlással - itt, a frontvonaltól 80 kilométerre akarják megszakítani ezt az utánpótlási vonalat. Merész próbálkozás ez. A robbanások dörejét követõen síndarabok repülnek szerteszét. Néhány óra múlva a megjelölt pont felett köröz ismét a gép. Leszáll, felveszi Kosselt és Windischt, s azonnal újra a front feié indul. Nem tudni, kinek a fejében született meg ennek a cselekedetnek a gondolata. Ismeretlen, ez elõtt csináltak-e már bármiféle próbát. A Iényeg az, a hadászat történetében elõször alkalmaztak repülõgépes deszántbevetést - az ellensége hátországába való behatolás gondolata megvalósult, megkerülték az ellenséget - a levegõbõl. Kis epizód, észrevétlen az elsõ világháború hangos eseményei között, és az elkövetkezõ idõben fontossá válik. Az új lehetõségre elõször a felderítõ szolgálatnál figyeltek fel. Repülõgépeket kezdtek küldeni azzal a céllal, hogy észrevétienül juttassák el az ügynököket a kijelölt pontra. Ugyanekkor egy másik segédeszközt is kezdtek alkalmazni, amely lehetõvé tette az ügynökök kiszállítását a repülõgép leszállása nélkülözhetetlen segédeszköz az ejtõernyõ-apparát volt, melyet korábban csak a pilóták mentésre használtak fel repülés közbeni baleset esetén. (Az ejtõernyõ története visszanyúlik Kínába, ahol már az idõszámításunk elõtt ejtõernyõs -akrobaták ugráltak magas tornyokról. Európában az elsõ ejtõernyõ rajzát Leonardo da Vinci készítette. A horvát Verancic, aki 1617-ben Velencében egy palota tetejérõl négyszögletes ejtõernyõvel ereszkedett le, volt az elsõ európai ejtõernyõs. A mentõejtõernyõ minõségileg a 18. században fejõdött tovább, a Montgolfier fivérek kísérletei után. Katonai célra az ejtõernyõt csak az elsõ világháborúban alkalmazták.) Az ejtõernyõ már nem egyszer segített a ballonos megfigyelõknek és a repülõgépek személyzeteinek sikeresen földet érni légibaleset esetén. De az ejtõernyõt fel lehetett használni katonák ledobásánál, s ekkor a- ejtõernyõ fontos harceszközzé vált. Az ejtõernyõ ilyenirányú alkalmazása teljesen új lehetõségeket tárt fel és nagy sikereket ígért. A megmerevedett frontok áttörésére irányuló törekvés fokozódott Most már a franciák is elkezdtek tankokat építeni áprilisában Chmen-de-Dame-nál megismételték a szövetségesük, az angolok próbálkozását Somme felé, de balsikerrel. Ám a nyugati szövetségesek kitartása nem csökkent, nem más, mint Anglia hadügyminisztere Winston Churchill 4 tart ki a tankok építése mellett, nagy katonai jelentõséget tulajdonítva nekik. Azt, amit néhány tank nem tud megtenni, megteszi több száz! És eljött ez a nap! november 20.-án Cambrai alatt az angolok váratlan csapást mértek a német vonalakra. rövid, de nagyerejü tüzérségi elõkészítés után 324 tank jelent meg két lépcsõben a harcmezõn és ékelõdött be a német védelembe. De ezek a páncélos cirkálók még nagyon csendes járásúak voltak, a sebességük igen 3 Kossel hadnagy a 65. tábori repülõosztagban szolgált, melynek olyan hires vadászpilótái voitak, mint Boelke és Immelmann. 4 Churchill lett a hradügyminiszter juniusában, elõtte az Admiralitás elsõ lordja volt, azaz tengerészeti miniszter.

10 kicsi volt, 3,2 km/ó alatti. Kegyetlen harc lángolt fel. Végül a németek ellentámadás eredményeként még ellensége s területet is foglaltak el, s 124 elpusztított tank maradt a harcmezõn. A tankoknak ez az óriási katasztrófája véres, de tanulságos lecke volt a jövõre nézve tavasza. A német csapatok támadása nyugaton megrendíti az egész szövetséges frontot. A német csapatok vészesen megközelítik Amiens -t. Az angolok és a franciák a teljes tartalékot mozgósítják és átdobásukra az áttörés körzetébe, minden gépkocsit felhasználnak. A siker órákon és perceken múlik. És ismét motor dönti el az ütközet kimenetelét: Villiers-Bretagne alatt a németek megállnak, itt lesz az új frontvonal. De a németek nem nyugodnak, ismét támadásba lendülnek, ezúttal a Marne-n. Itt a németeket erõs ellentámadás éri a szárnyakon, amit a szövetségesek Villiers-Cotter erdõ körzetében nagyszámú tankkal fedeznek. Sikerül nekik néhány éket verni a német vonalba, aminek következtében a németek kénytelenek hátrább vonni a frontot. A tankok egyre erõsebbekké válnak, jelentõségük fokozódik augusztus 8.-án a Római-úton 5. Amiens-hez közel megszólal az angol tüzérség erõs hangja. Füst borítja a harcmezõt. Elindul a tûzhenger. A tüzfüggõny mögött, a tûzhengert több, mint 400 tank követi, melyek a német állások felé haladnak és elkezdik azok megsemmisítését. Hamarosan mélyen a németek hátába törnek be és elõbb jelennek meg a tüzérségi állásoknál, mintsem megértenék a németek, mi történik. A törzsek visszavonulnak, a tartalékok szétszóródnak, a csapás feltartóztathatatlanul bontakozik ki. Az angolok bebizonyították igazukat, végre a tankok segítségével törték át a német vonalakat. 170 ágyú és 9 ezer fogoly kerül a szövetségesek kezére... De semmi olyan nem történik amit a németek is vártak, az angolok nem használják ki a kezdeti sikert, nem támadnak tovább, megállnak az elõnyomulással! Úgy látszik, nem számítottak ekkora sikerre, nem készítették fel a hadseregüket az ellenség teljes szétzúzására. A szövetségesek is hamarosan eljutnak az ellenség hátába való repülõgépes szállítás gondolatához. Ilyen kísérletet elõször a franciák végeznek. De a németektõl eltérõen deszant eszköznek az ejtõernyõt akarják alkalmazni nyarán Avriere õrnagy két kisérõvel ugrást hajt végre az Ardennek-ben. ejtõernyõn rádiókészülékeket és robbanóanyagot dobnak le nekik. A csoport néhány sikeres robbantást hajt végre a vasútvonalakon és egy hét múlva átmegy a frontvonalon. Természetes, mihelyt ismertté vált ez a sikeres vállalkozás, William Mitchel tábornok, a késõbbi franciaországi USA légierõparancsnok, arra a gondolatra jutott, hogy ha az ejtõernyõ megfelel diverzánscsoportok kidobására a németek hátában, akkor gyalogságot is le lehet dobni vele. Elhatározta, nagyszabású légideszánt akciót készít elõ. A szövetségesek hadserege ekkor erõs, minden addigi tapasztalat felhasználásával készített erõdökkel rendelkezõ német frontvonallal állt szemben. A légi felvételek megerõsitették Mitchel elképzeléseit, meggyõzõen bizonyították, hogy a rendelkezésre álló eszközökkel ez a vonal nem törhetõ át. Ilyen hadmûvelet végrehajtásánál nagyszabású elõkészületekre, nagymennyiségû hadianyag szállítására és óriási emberveszteségre lehetett számítani, ezeknek végsõ következménye nem volt belátható. A véres harcok példái, 1917-ben Flandria mocsaraiban, elég komolyan tanúsították, hogy a hasonló csatákat nem szabad megismételni. Mitchel tisztán gyakorlati meggondolásoktól vezérelve, amerikaiakra jellemzõ módon gondolkodva akarta szétzúzni a német védelmet nagyszabású légi "átkarolás" utján. Terve, mely elgondolása szerint ragyogó volt, hatalmas anyagi áldozatot kívánt volna, hiszen egész hadosztályt képzelt el tevékenykedni az ellenség hátában, melynek egy részét ejtõernyõvel dobták volna ki, másik részét pedig repülõgéppel szállították voln a le. 5 Ezt az utat az i.e. l. században épitették a rómaiak, amikor Galliával harcoltak, az egész országon áthuzódik, Marseillestõl Pais-de-Calais-ig. Az ut nagy része napjainkig megmaradt

11 1918-ban a repülõgépek teherbíró képessége még egyáltalán nem felelt meg annak, hogy nagy számú embert tudjanak elszállitani. Ebbõl következett, a hadmûvelethez szükséges repülõgépek száma igen nagy lett volna. Mitchel számítása szerint körülbelül 2 ezer repülõgép kellett volna erre a célra. De ennek ellenére állhatatosan védelmezte elgondolását. Mikor felsõbb elbirálásra terjesztette tervét, azt jóvá is hagyták. Megkezdõdött az elõkészítés. A frontról egy hadosztályt elvezényeltek, melyet gyorsan elkezdtek felkészíteni az elõtte álló feladatra. Most már csak egy volt kérdéses - mikor lesz elegendõ mennyiségû szállítóeszköz a hadmûvelethez, mivel ilyen nagymennyiségû repülõgépet 1919 februárjánál korábban nem tudtak megépiteni és átadni Mitchelnek. Németország összeomlása 1918 novemberében megszüntette a szövetségesek ilyenirányú gondját, nem volt szükség többe a betervezett hadmûveletre. Az elsõ világháború alapvetõ katonai -politikai jellemzõje nem az itt leirt néhány esemény, bátor terv, hanem az, hogy a kimerités háborúja volt. A frontok stabil jellegûek voltak, ami miatt végeredményében az anyagi túlerõnek volt döntõ jelentõsége. Azok a következtetések, amit a franciák vontak le a háború vezetésének tapasztalataiból, teljesen alátámasztották ezt a tényt és végül a híres Maginot -vonalban realizálódott. Egészen más következtetésekre jutottak az angolok, mindenek: elõtt Fuller tábornok, Liddel Hart kapitány és mások, akik helyesen értékelték a tankok nagy jelentõségét és azt a hadieszközt látták meg benne, melynek segítségével kivezethetõ a háború a mozdulatlanságból, s a további tevékenység az operatív területen manõverezõvé válik. A kis létszámú német Reichswehrben hosszú és nehéz küzdelem kezdõdött az új elgondolásokért. Kezdetben csak elméleti jellegû volt ez a harc, de következményeiben döntõ hatással volt a második világháború lefolyására.

12 2. Az ÚJ ESZMÉK ÚJ UTAT TÖRNEK. A szűk keretek, melyek közé a német :.Reichswehrt szorították a Versailles-i békefeltételekkel, egy olyan előre nem látott előnyt adott a győztes hatalmakkal szemben, amely egy országnak sem adatott meg. A Reichswehr vezetésének elméleti tervei nem kötődtek egy meglévő szervezésű hadsereghez, sem csapatlétszámhoz, sem meglévő, vagy gyártásban lévő fegyverfajtákhoz. Éppen ezért a Reichswehr vezetésének, tekintet nélkül arra, hogy a katonai kérdések feldolgozásában kezdetben tévúton.haladt, minden lehetősége megvolt, hogy tág teret nyisson a fantáziának, ennek köszönhetően sok új elv jelent meg, melyek bátrabbak és rugalmasabbak voltak, mint az angol és francia vezető törzsek szellemi szülöttei. Mivel Németország a versailles-i békeszerződés következtében meg lett fosztva a fegyveres erők megerősítésének lehetőségétől, nem kezdhetett új háborút az álló háború veszélye miatt, a Reichswehr vezetőinek minden erőfeszítése arra irányult, hogy olyan védelmi sémát találjon, melynek segítségével sikerülhet visszaverni a nálánál erősebb támadót. A védelem igen fontos volt. Épp ezért, elsősorban a csapatok motorizációja és ellátása volt a fő probléma. Ezen a területen dolgozott Guderian a későbbi vezérezredes, aki teljesen új elvekkel lépett föl. Semmi sem világítja meg jobban az agyaknak ezt a harcát, mint a következő epizód ben Guderian, aki abban az időben Natzmer ezredes, a gépesített csapatok felügyelője vezetése alatt dolgozott, tanulmányt készített a tankok felhasználásáról - lovassággal együttműködve, felderitésre. A tanulmány befejezéséül, az utolsó részben, azt a reményét fejezte ki, hogy ez a tanulmány megindíthatja a gépkocsizó egységek valódi harc-alakulatokká válását. Parancsnoka teljesen ellenkező véleményen volt és kijelentette: "Ördögöt, harci-alakulatok! Az Ön dolga a lisztszállítás!" 1 Csupán a húszas évek végén kezdték elismerni az "újítókat". Miután a régi nemzedéket :fokozatosan felváltotta a fiatalabb, melynek elsőrangú szerepet kellett játszania a második világháború jellegének kialakításában, akik egyre inkább kivívták az elismerést von Hindenburg, a kiöregedett marsall, utoljára vett részt hadgyakorlaton és tel,jes rnértékben meggyőződött arról, hogy Guderian fáradhatatlan munkája következtében, melyet minden gáncsoskodás és egyes katonai körök (főképen a lovasság, képviselői) részéről nem mindig tárgyilagos kritika ellenére is véghez vitt, a tankok és a motorizált alakulatok együttmüködése biztosítja a sikert. Beszédében, amit a.hadgyakorlat értékelésén mondott, Hindenburg megjegyezte: "A háborúban csak az győzhet, ami egyszerű. Én voltam a lovashadsereg törzsénél és az, amit, ott láttam, nem volt egyszerű!" Még be sem fejeződött a vita a tankcsapatok és a lovasság képviselői között, amikor nyilvánosságra került az amerikai Mitchell tábornok tervezete, aki először szerzett komoly tapasztalatot a légideszánt csapatokkal kapcsolatban. Az első tömeges tapasztalatokat a lg;id.eszánt alkalmazásában abban az országban szerezték, melytől, helyzetét tekintve, legkevésbé várták - a Szovjetunióban. Ez igen egyszerűen magyarázható. Az orosz forradalom éveiben a régi katonai káderek vagy elpusztultak, vagy elhagyták az országot és a Vörös Hadsereg kénytelen volt új, fiatal, forradalmi kádereket kinevelni. Ezeket az embereket nem korlátozták semmiféle tradíciók és megszokások, nem tartóztatták konzervatív erők, lehetőségük volt bármilyen új kísérlet levezetésére. A Vörös Hadsereg évi nagy hadgyakorlatai idején egy kis orosz ejtőernyős csoport elfoglalt egy megerősített parancsnoki pontot. Az oroszok állhatatosan folytatták a tapasztalatszerzést az ejtőernyős és leszállódeszánt 2 alkalmazási lehetőségeiről. Lehetséges, hogy az orosz terület hatalmas mérete és az eléggé ritka út és vasúti hálózat elősegítette a csapatok légi úton való átdobására vonatkozó tapasztalatok szerzését, de az út, melyen az oroszok haladtak, azt a véleményt alakította ki, 1 Guderian: Erinnerungen eines Soldaten. Heidelberg, 1951.p Leszállódeszánt olyan csapat - egység - amit szállitórepülőgépen vetnek be az egyik repülőtérről a másikra, vagy szükségleszálló mezőre.

13 hogy a repülést nemcsak az ellenség hátországába küldött kis diverziós és hasonló csoportok, vagy tartalékok. szállítására lehet használni, hanem főképen erős katonai egységek átdobására ben Ukrajnában megtartott hadgyakorlatok idején a Vörös Hadsereg mutatta be először új fegyvernemét igen nagy arányokban. Többmotoros szállitórepülőgépek jelentek meg Kijev alatt, melyekből rövid idő alatt 600 ejtőernyőst dobtak le, akik a földetérés után körvédelmet alakitottak ki azzal a céllal, hogy leszállómezőt biztosítsanak a repülőgépek következő csoportjának. Néhány perc elteltével megjelent a repülőgépek második csoportja, melyek már leszálltak, kirakták a deszántot és elrepültek. Ez után más repülőgépek hajtottak végre leszállást, melyeken nehéz ágyút És más technikai eszközt szállítottak 3. E hadgyakorlat egyik megfigyelője az angol Weiwell tábornok a következő évben, egy :hasonló gyakorlat után, melyen 1200 ejtőernyős és 3000 gyalogos Iett ledobva, az angol kormánynak a következőket jelentette: "ha én magam nem láttam volna ezt, soha nem hinném el, ilyen hadművelet egyáltalán létezik." Az, hogy az oroszokat tevékenységükben a legkorszerűbb eszmék vezérlik, bebizonyosodott egy másik légideszántnál is, Minszk körzetében, 1936-ban. A feltételezés szerint a deszántnak egy fontos utánpótlási csomópontot kellett elfoglalnia 170 km mélyen az ellenség hátában. Ezek a gyakorlatok teljes mértékben bebizonyították a. légideszánt csapatok operatív és taktikai jelentőségét. EzzeI párhuzamosan kisebb arányokban próbálkozások folytak tank- és légideszánt egységek együttmüködésének kidolgozására. Eközben, Németországban, 1933-ban :Hitler birodalmi kancellárrá történő kinevezése eredményeként úgy a kül-, mint a belpolitikában gyökeres változás következett be. Már csak idő kérdése volt, Németország mikor veti el végérvényesen a Versailles-i békeszerződés megállapodásait és állitja helyre katonai szuverenitását. 4 Ez világos volt, főleg a Reichswehr vezetői előtt. A véderő miniszteréül Blomberg tábornok, minisztertanács elnökének von Reichenau tábornok lett kinevezve. Mindketten olyan emberek voltak, akik pozitívan álltak hozzá a katonai elvek haladásának kérdéséhez. Sőt maga Hitler is élénken érdeklődött a katonai kérdések iránt, tudatosan elősegítette új elvek bevezetését, kiállt a szárazföldi hadsereg teljes motorizációjáért. Már 1933 előtt Németország titokban megkezdte a páncélos csapatok Iétrehozását, s most már a fejlődésüket semmi sem zavarta őszén a szárazföldi csapatok főparancsnokául baron von Fritsch lett kinevezve, aki nem volt ellenzője az új technikai kérdéseknek, s akit mindenekelőtt a páncélos és mozgó alakulatok érdekeltek, de nyíltan beszélt arról, hogy igen kis,jelentőséget tulajdonít a technikának, bármilyen eredmény elérésében. Előítélettel viseltetett a technikával szemben. A vezérkar parancsnoka Beck tábornok volt, a régi iskola támogatója, aki minden újdonságot korlátozottan fogadott. A tankok alkalmazásának kérdésében meghajolt a nyugati katonai szakértők elméletei előtt, akik a tankban a gyalogságot támogató fegyvert látták mindössze. Olyan emberekkel vette magát körül, akik vele azonos véleményen voltak, ennek következtében Beck fentről gátolta az új gondolatokat s ellene küzdeni jóformán lehetetlen volt. (Guderian egyik jelentése után, amely a tankegységek operatív jelentőségéről szólt, Beck kijelentette: "Nem, nem! Önök nekem nem kellenek! Önök nagyon gyorsak nekem!" 5 ) március 15.-én nyilvánosságra hozták Németországban a Wehrmacht fejlesztéséről szóló törvényt, amely szembefordulás volt a Versailles-i békeszerződéssel. A Reichswehr csak 3797 tiszttel 1407 katonai hivatalnokkal és tiszthelyettessel és közkatonával rendelkezett, hét gyalogos és három lovashadosztálya volt, melyek fegyverzete elöregedett és új fegyverrel való ellátását a Verseilles-i békeszerződés megtiltotta. 3 Ezen a :hadgyakorlaton nem 600 ejtőernyőst dobtak le, hanem 1200-at. Az ejtőernyősök utáni deszant 2500 főből állott, teljes fegyverzettel és.hadianyaggal fejlesztheti. 4 Katonai szuverenitás - az állam olyan joga, mely szerint fegyveres erőit a saját belátása szerint 5 Guderian: Erinnerungen eines Soldaten. Heidelberg, 1951

14 Az új német Wehrmachtnak háromféle fegyveres erővel kellett rendelkeznie: szárazföldi-, légi- és tengerészeti fegyvernemekkel. "Csodálatos német remilitarizálódás ment végbe. Ennek a "csodának az előkészítése kár régebben megkezdődött, egy sora megelőző intézkedéssel. De a remilitarizáció tempója a gyors kezdés után visszaesett a német hadigazdaság nem megfelelő színvonala miatt. A katonai légierő főparancsnokául Hermann Göring tábornok, légügyi miniszter lett kinevezve és olyan kiváló törzsparancsnoka volt, mint Wewer tábornok. :Abban az időben a szárazföldi csapatoknál egyre inkább győzedelmeskedtek Guderian eszméi, új fejezetet nyitottak a tankok operatív jellegű alkalmazásában, a katonai légierőnél Wewer, Stumpf és Jeschoneck tábornokok, valamint Milch államtitkár és a repülés olyan főtisztjei, mint Student, Sperle, Wimmer, Grauert, Volkmann és von Richthoffen báró, a legenergikusabban vettek részt a fegyveres erők ezen új nemének felépitésében. Gőring módszere az alárendeltek feladatokkal való ellátásánál főleg abban nyilvánult meg, hogy a kitűzött munkaprogram mindent alárendelt a fiatal német repülés megteremtésének és felépítésében való közvetlen részvételnek. A katonai légierő megalkotásának programja szerint 1942-ben több, mint ezer bombázónak, ezer.zuhanóbombázónak, felderítőnek, rombolónak és kb vadásznak, valamint jelentős számú oktató és szállítógépnek kellett volna lennie. A szárazföldi haderőnek a legmagasabb szintet csupán 1944-ben kellett volna elérni. Az új eszméknek fel kellett forgatniuk mindazt, amit addig, előtte megszoktak, le kellett küzdeni az ismeretlentől való irtózást. mindenekelőtt a konzervatív beálítottságuak erőteljes ellenkezésével találták az új eszmék szembe magukat, azokéval, akik nagyon ragaszkodtak a végi tradíciókhoz és semmit, vagy jóformán alig valamit hagytak jóvá, vagy ismertek el a gyakorlat tapasztalataiból. Különösen nehéz és kínos az ilyen küzdelem katonai körökben, ahol a parancs és hallgatás uralkodik. Itt nagyon könnyű elérni egy ember hallgatását, vagy lehűteni valaki lelkesedését. A német tisztikarnak a remilitarizáció éveiben az új stratégiai és taktikai elvek bevezetésén kívül volt még egy nagy lelki megrázkódtatása. Ez a nemzeti szocializmussal, a hitlerista párt 6 politikájával. volt kapcsolatban, amely a német tisztek elé teljesen váratlan feladatokat tüzött ki. A Wehrmacht megalakításával az addigi hivatásos, zárkózott, "apolitikus" hadseregből néphadsereg lett A tisztek többsége nem tudhatta el nem kerülni a nemzeti-szocialista propaganda hatását, sem semleges állásponton maradni. A fiatal tisztek majdnem kivétel nélkül hajoltak a nemzetiszocializmus eszméihez. A gondolkodó németek számára a nemzeti-szocialista eszmék igen nagy vonzerőt képviseltek, s a tisztek számára, akik készek voltak életüket áldozni hazájukért, a nemzeti szocialista jelszavak még hatásosabbak voltak. A nemzeti-szocializmust olyan ideológiának tekintették, mely minden állampolgár kötelességévé tette a feltétlen odaadást a népért és a hazáért. Ez az ideológia megerősítette a katonák morális erejét és segítségével egy soha nem létezett katonás gondolkodásmód jött Iétre. Németország külpolitikai sikerei lehetővé tették a nemzeti-szocialista propaganda erősitásét. A hadseregbe behívott fiatalok már kijárták a hitleri ifjúság iskoláit és kevés olyan fiatal volt, aki nem tekintette dicsőségnek az új Wehrmacht zászlója alatt szolgálni. Ebben kell keresni a német katona sikereinek okát a második világháború harcmezőin. Ez adott nekik erőt a legnehezebb helyzetekben való kitartáshoz. A nép, amely átélte a legmélyebb gazdasági és politikai krízist s az azt követő hirtelen felemelkedést saját szemével látta az építkezések kezdetét és vett részt a Iegkorszerübb szociális intézkedésekben - ez a nép egy emberré vált mely végrehajtotta ezt a "csodát" és kezébe vette sorsa intézését. 6 Ezt a pártot "nemzeti szocialistának" nevezték a német nép széles tömegeinek megtévesztése céljából. A valóságban a nácik a szocializmussal semmiféle kapcsolatban nem voltak igen elszánt ellenségei voltak mindenféle demokráciának és a legsötétebb reakciós erők támaszai voltak.

15 Ilyen lelkesedés fogta el másfélszáz évvel ezelőtt Franciaország fiatalságát Napoleon zászlaja alatt Európa harcmezőin. És az, aki meg akarja teljesen érteni az utolsó tíz év eseményeit, annak előbb át kell tekintenie az adott történelmi helyzetet Önkéntesek toborzása 7 az új fegyvernembe - légvédelmi tüzérséghez, tankcsapatokhoz valamint a repüléshez - nem volt nehéz. A légerőhöz a fiatalság hihetetlen fanatizmussal, valósággal törte magát. Repülni! Magasba törni az erős gépeken! Melyik fiatal szív nem dobog erősebben erre a gondolatra, melyik ifjú nem álmodott erről? Eljött a nap, és egy újabb fegyvernem alakult, mely különösen vonzotta a fiatalságot - katonák, akik ejtőernyővel ugranak és utána, mint gyalogosok harcolnak. Ejtőernyős-vadászok! Íme, itt meg lehet mutatni a bátorságot - milyen legény vagy! Hamarosan ennél az új fegyvernemnél is megjelent a hívek tömege. De a kiválogatás követelményei olyan magasak voltak, hogy sok jelentkezőnek le kellett mondani az álomról, arról, hogy ejtőernyős vadász legyen. Az ejtőernyős csapatok megjelenése a Wehrmachtban nemcsak a német ifjuság figyelmét keltette fel. Felfigyelt az egész világ. Ha a németek új fegyvernemet állitottak fel, mi következik ebből? A szakértők azonban, mint eddig, szkeptikusan tekintették a kérdést. Igaz, például az USA-ban még 1928-ban kísérleteket folytattak fegyverzet ledobására ejtőernyővel, s egyebek közt sikeresen dobtak le néhány ágyút. De a dolog ezzel befejeződött és tekintet nélkül a kísérletek jó eredményére, további fejlesztést meg sem kíséreltek. A franciák 1933-ban Avignon-ban kísérleti ejtőernyős-kiképző iskolát nyitottak. Itt két kis egységet alakítottak, ám a második világháború kezdetén Franciaországban nem volt több, mint 300 kiképzett ejtőernyős. Franciaországban az ilyen csapatok értékéről az volt a vélemény, - ami megegyezett a többi nyugati országéval - hogy kicsi a jelentőségűk. Úgy vélték, a csapatok operatív sürüsége a nyugati hadszíntéren kizárja a légideszánt alkalmazásának lehetőségét. Ez az elgondolás vetette el a légideszánt csapatok alkalmazásának kérdését. Más volt a helyzet Németországban tavaszán Stendhal-ban Imman százados vezetésével megtartották az első speciális ejtőernyős tanfolyamot. Miután a foglalkozások belejeződtek, ejtőernyős iskola létrehozását határozták el, s azon a "Hermann Göring" testőr ezred egyik zászlóalját képezték ki. Az oktatás, mely Bassenge őrnagy által kidolgozott tematika szerint folyt, három hónapig tartott. Az első ejtőernyős vadász zászlóalj parancsnoka Broier őrnagy volt. A légierő eredményei iránt hamarosan érdeklődni kezdtek a szárazföldi hadsereg képviselői is ben még egy ejtőernyős-vadász zászlóaljat szerveztek Heidrich őrnagy parancsnoksága alatt, mely először Stendhal-ban, majd Braunschweig-ben lett elhelyezve. E két zászlóaljra. épültek fel később a német légideszánt csapatok. Heidrich tábornok erről az időszakról azt írja 8 : "1937 őszén ejtőernyős-vadász századhoz lettem átvezényelve. A századnál tartózkodásom első napján szerenesétlenség történt. A század naggyakorlaton vett részt Mecklenburgban és ledobás közben az egyik katona ejtőernyője beleakadt a repülő gépbe. Miután az ejtőernyőst hosszú ideig hiába próbálták megmenteni, a zsinórokat el kellett vágni - az ejtőernyős meghalt. Amikor a ;századdal közelebbről megismerkedtem, az volt a véleményem, hogy a katonai fegyelemről még elképzelésük sincs. Nekem a katonák eleinte nem is tisztelegtek, elfordultak tőlem, mint egy civiltől. Ám egyszer nyíltan megmondták, nekem is ugranom kellene. Nem vesztettem el lelki egyensúlyomat és azt feleltem, hogy az ősz folyamán, karácsonyig bevezetem a században a rendet és a fegyelmet - karácsony után, mint egyszerű katona iskolára megyek elvégzem a tanfolyamot és tavasszal már semmit sem vethetünk egymás szemére. Minden úgy történt, ahogy elhatároztam. Az ejtőernyős iskolán én voltam természetesen az "öreg", de annál inkább igyekeztem, hogy lehagyjak mindenkit - ez tetszett a katonáknak, akik most kerültek az ejtőernyős alakulathoz, akikkel 7 A német ejtőernyős csapatok önkéntesekből alakultak, a jelentkezőknek írásban kellett kötelezniük magukat arra, hogy hosszabb ideig szolgálnak, mint más fegyvernemek katonái. 8 Részlet Heidrich tábornok emlékirataiból

16 együtt, ugyanúgy, mint ők, hajtottam végre a gyakorló ugrásokat következetesen. Megtiltottam, hogy bármiféle segítséget, vagy könnyítést nyújtsanak nekem. Ugrottam elsőnek, középen, végén is, megtanultam az ejtőernyő.hajtogatását és mindazt ami az ejtőernyőzéshez kell. A kiképzés alatt végrehajtott hat ugrás közben - szerencsémre - egy alkalommal sem sérültem meg, habár keményre fagyott repülőtéren hajtottuk végre az ugynevezett "légy" ugrásokat, melyeknél a nem megfelelően földetérő katonák sokszor szenvedtek komoly sérülést" Az ejtőernyős vadászalakulatok felhasználásáról különböző nézeteket vallottak A szárazföldi hadseregnél és a légierőnél. A szárazföldi haderő olyan alakulatokat látott bennük, melyeket taktikai együttműködésre lehet felhasználni a földi egységekkel együtt, objektumok gyors elfoglalására, vagy az ellenség bekerítésére. Volt olyan vélemény is, hogy a könnyű fegyverzettel rendelkező ejtőernyős deszánt csapatok csak helyi jellegű feladatok megoldására használhatók fel - a földi egységek keretein belül. A légierő képviselői - ettől eltérően - úgy vélték, hogy az ejtőernyősöket legjobban diverziós jellegű feladatok végrehajtására lehet felhasználni, ezért főképpen utászkiképzést adtak nekik. Ezekben a nézetekben már megmutatkozott az az alapvető ellentmondás, ami a második világháború idején a legélesebben jelentkezett. A német ejtőernyősök első tömeges alkalmazása a Wehrmacht évi hadgyakorlatán teljes mértékben igazolta a szárazföldi hadsereg vezetőinek véleményét. (Az ejtőernyős deszantcsapatok tevékenységének első bemutatója 1936-ban Bückenbergben, a termés ünnepén volt.) Ejtőernyős-vadász század, Zana főhadnagy vezetésével, földi csapatok taktikai támogatására lett kidobva. Az évi nemcsak bebizonyította, hogy a harckocsi- és motorizált csapatok fejlődése helyes úton halad de megismertette az új fegyvernemek felhasználásának alapvető elveit. A német szárazföldi csapatok és a légierő vezetésének stratégiai elképzelései csak az európai kontinenst érintették. Ezen határok között szerepeltek a. térképen a tervezett hadműveletek, s magától értetődően fékezte a szárazföldi csapatok, de különösen a légierő.fejlődését. A különböző típusú repülőgépekkel szemben támasztott követelmények, melyek a repülési távolságra, bombateherre, a sebességre és a rnagasságra vonatkoztak, az európai kontinens miatt korlátozást jelentettek. Csupán 1938-ban vetődött fel egy erős távolsági bombázó megalkotásának szükségessége, ilyen volt a HE-116 típus, mivel ez a gép alkalmas volt zuhanóbombázásra is. A zuhanóbombázókat igen nagyra értékelték a német légierőnél, úgy vélték, ezeknél a gépeknél a legnagyobb a bombázás pontossága. A fegyverzetben szereplő JU-52 típusú szállító.repülőgép ugyancsak az európai távolságoknak felelt meg és a német légierő és ejtőernyős deszant csapatok szállítógépe lett ban a spanyolországi polgárháború kezdetekor volt a JU-52 első harci bevetése. Az addig példa nélkül álló hadművelet során Spanyol-Marokkóból csapatokat dobtak át Spanyolországba - alkották meg a történelemben első "légihidat", melyen keresztül Franco tábornok csapatai a harctevékenység körzetébe jutottak. Csapatoknak levegőben való szállítása már előbb is volt de, nem ilyen arányban. Így az évi iraki zavargások idején az angolok kisebb egységeket dobtak át Egyiptomból - légi úton - Bagdadba ben az oroszoknak sikerült szakaszosan egész hadosztályt átszállítani Moszkvából Vlagyivosztokba - légi uton. Az olaszok az abesszin háború idején légi szállítással látták el csapataikat utánpótlással. Csapataik ellátására 1700 tonna különböző felszerelési anyagokat szállítottak a legnagyobb nehézségek között. Mindezek a példák nem hasonlíthatók össze Spanyol-Marokkóból Spanyolországba menetrendszerűen végrehajtott csapatszállításokkal nyarán július 26.-án 20 óra 30 perckor Milch államtitkár hívatta Willberg repülőtábornokot. Willberg a repülésügyi minisztériumban tudta meg, hogy Franco spanyol tábornok, aki a spanyol nacionalista felkelést irányította, Hitlertől kért segitséget. Franco helyzete nehéz volt. A spanyol tengerészek, akik leverték tisztjeiket, átálltak a vörösök oldalára és elzárták a tengeri utat Spanyol-Marokkó és

17 Spanyolország között. A nacionalisták Campo de Clano spanyol tábornok vezetésével elfoglalták Sevillát, bázist teremtve mely alkalmas volt a Marokkóból légi úton érkező hadosztályok fogadására. Hitler megígérte Franconak a segítséget, s ennek a végrehajtója Willberg tábornok lett. Július 31.-én Spanyolországba indult a német repülőgépek első csoportja, s leszállás nélkül tette meg az utat Tetuanba. Innen tíz JU-52-es von Moro főhadnagy vezetésével megkezdte Franco tábornok csapatainak elszállítását a sevillai és a Heres-de-frontairi repülőtérre. A marokkói katonák életükben először utaztak a levegőben. Az idő nem vár. A nacionalisták csapatai nehéz harcokat vivnak Spanyolországban, gyorsan kell nekik segíteni - fegyverrel és emberel. Ezért "von Moro légiszállítási vállalata" nem nyújthat kényelmet és komfortot utasainak, s míg rendes körülmények között egy Junkers utassal repült, most 42 katonát is elvittek egyszerre. A marokkóiak térdeiket felhúzva, puskáikat a lábuk között tartva, összegörnyedve ültek a hadianyaggal töltött ládákkal a dugig megrakott repülőgépekben. A repülőgépek 3000 méter magasan szelik át a gibraltári öblöt és egy óra múlva érnek földet Spanyolországban. Az első napokban a spanyol vörös-flotta. megpróbálja zavarni a csapatok légi szállítását, de az után, hogy augusztus 13-án Hoyos főhadnagy Junkerséről két bombát ledob a Home cirkálóra, ez a próbálkozás is megszünik szeptember 15.-ig az első "légihídon" ember, 35 tábori löveget, 100 géppuskát és 134 tonna hadianyagot szállítottak Spanyolországba, ami lehetővé tette Franco tábornoknak, hogy folytassa harctevékenységét. Az új fegyvernem alkalmazásának első tapasztalatait a következőképen szerezték: a fiatal és még kis létszámú német ejtőernyős deszant csapatokat a hadgyakorlatok idején először használták fel taktikai feladat megoldásra, s a légi szállítások gyakorlata hamarosan nagyjelentőségűvé vált. De mindez még csak kísérleti szakaszban volt. A cél nem volt világos, a kigondolt módszerek még nem lettek kipróbálva. De végül megjött az, aki a tehetséges emberek éleslátásával, határozottságával a különböző részekből egy egységes egészet alkotott. Amikor július 1.- én Kurt Student vezérőrnagy lett kinevezve a német ejtőernyős deszant csapatok parancsnokává, a légideszánt csapatok olyan parancsnokot kaptak, aki helyett soha senki más nem láthatta volna el ezt a szerepet így. Kurt Student 1890 május 12.-én született, korán katona lett től 1906-ig a potsdami kadethadtestnél tanult, ahol szigorú porosz szellemben és egyszerűségben nevelték, ahol beleoltották a kötelességérzetet, ami minden porosz tiszt tulajdonsága ig Student az 1. porosz vadászzászlóaljban szolgált, majd átment a repüléshez ben, néhány pilótával együtt a frontra irányitották, s két év múlva elérte a főhadnagyi rendfokozatot. A "német trónörökös" hadseregcsoport 9. repülőrajának lett a parancsnoka. Student az egyik legismertebb német tiszt lett. Nem. volt balesete, sem komolyabb sebesülése, nem tört meg a lelkesedése. A háború után az elsők között volt a Wasserkuppe hegyen, hogy titokban megtanulja a vitorlázórepülést. (Itt volt Németország legkiválóbb vitorlázóiskolája.) A Reichswrehr parancsnoksága felfigyelt rá és Hindenburg elnök személyesen nevezte ki a 2. gyalogezred 10. százada parancsnokává. Student századost később Student Marienburgban, Reichswehr-zászlóalj parancsnok lesz szeptember 1.-én Studentet már alezredesként vezénylik át Berlinbe a légügyi minisztériumba. Később, mint a német légierő kísérleti területeinek parancsnoka Rechlinben és Trawemündében először kerül kapcsolatba az ejtőernyősökkel, ami akkor válik fontossá, amikor a berlini katonai főiskola felügyelőjeként jóváhagyja a stendhalli ejtőernyős iskolát Ennek az embernek a gazdag, sokrétű tapasztalata az, ami hiányzott eddig ennél az új fegyvernemnél, mely egyaránt közel volt mindkét szülőjéhez - a repüléshez és a gyalogsághoz. Student kinevezése az ejtöernyős egységek parancsnokává, világossá tette kiképzésük célját és módjait, meghatározta a fejlődésük utját és az új fegyvernem felhasználását. "A megsemmisítés taktikája" lett a német légierő tevékenységének alapja, szokatlan újdonság volt ez katonai körökben, s az ejtőernyősök alkalmazása szükségtelenné tette a máskülönben gyors és mozgékony lovasegységeket. Most már a lovasság helyett szereplő ejtőernyős deszant osztagok értek el

18 nagy sikereket. Ezek képesek az ellenséges hadiipar fontos objektumait megsemmisiteni, vagy kikapcsolni a termelésből. Ezen alakulatokat sikeresen lehet alkalmazni az ellenséges utánpótlási vonalak műtárgyainak - hidak, zsilipek, csatornák - megsemmisítésére, a hírközlő vonalak megbénításáról nem is beszélve. Milyen esélyei voltak az ellenséges vonalak mögött ledobott ejtőernyős katonáknak a visszatérésre? Ezek az esélyek igen csekélyek voltak. Az a veszély állt fenn, hogy az ellenség az ejtőernyősöket kémekként, vagy diverzánsokként kezelik i. Éppen ezért számításba kellett venni azt is, hogy az ilyen osztagok feladatuk végrehajtása közben feltétlenül bevonják harctevékenységükbe a polgári lakosságot, amely küzdeni fog az ejtőernyősök által végrehajtandó rombolások ellen, máskor meg támogatja a frontvonalon keresztül a sajátjaikhoz igyekvő osztagokat. Az ejtőernyősök természetesen kiválthatják a tevékenységük körzetében az egész lakosság; ellenállását, abban az esetben is, ha a szükséges élelmiszereket rekvirálás utján szerzik meg. Az ilyen tevékenység, habár tisztán katonai szempontból igazolt, ellentmondott Student katonai elgondolásainak és a háborúról alkotott szigorú elképzeléseinek. Ő is, mint a német tisztikar minden tagja, ahhoz az elvhez tartotta magát, hogy az ellenség polgári lakosságát a lehetőségek szerint meg kell kímélni. Úgy vélte, a polgári lakosság nem vesz részt a háborúban. A védtelen ellenségnek, amely nem képés a harc folytatására, segítséget akart nyújtani a helyzete megkönnyítésére. Az ilyen nézetek alkalmazása az elszigetelt osztagok részéről nem talált támogatásra a hadsereg tisztjei körében. Korunk óriási mozgató erői, melyek háború idején lökést adtak a különböző ideológiák kifejlődésének, olyanoknak, mint a kommunizmus, fasizmus és a háborút világnézetek harcává változtató demokratizmus, melyekben egyik, vagy másik oldalon barátokat és ellenségeket lehetett találni, az előbb említett elgondolásokat nem vették komolyan számitásba. Azt, hogy a polgári lakosság is jelentős szerepet fog játszani az új világháborúban, csak az oroszok vették számításba, s vezérkaruk már ebben az időben kidolgozta a partizánháború terveit. Student ellenvéleményének a "megsemmisítés" taktikájával szemben, más okai is voltak. Véleménye szerint, a harcban résztvevő katona legyen meggyőződve arról, hogy minden reménye megvan az életbenmaradásra. Úgy vélte, ha a feladat végrehajtásakor az az esély, hogy "megússza" a dolgot, csekély, akkor igen rossz lesz a csapat morális állapota a bevetéskor. Ez a vélemény a második világháborúban az esetek többségénél beigazolódott. A német katonák önkéntes jelentkezése "embertorpedónak", "harci-úszó kommandóba", "légtorpedóba" és más, úgynevezett "égbeszállási kommandóba", megmutatta, hogy az emberek világnézetét alá lehet rendelni magasabb céloknak és tudatosan feláldozzák ekkor életüket elvükért. Ha a vallásháborúk fanatizrnusát nem számoljuk, a történelem jóformán nem tud az emberek ilyen magasrendű morális állapotáról. Habár Student parancsaiban magasabb okokból elfogadta a "megsemmisítés taktikáját", a szárazföldi hadsereg vezetőivel ellentétben az ejtőernyősökben olyan fegyvernemet látott, amely alkalmas korlátozott taktikai.feladatok elvégzésére, vagy pedig - szerencsés esetben - foglyok ejtésére az ellenség visszavonulásakor, üldözése közben. Student nem értett egyet azzal, hogy az ejtőernyős egységeket helyi jellegű taktikai bekerítésre használják: fel, felismerte annak veszélyét, hogy ebben az esetben az ellenséges tűz az ejtőernyősök között súlyos veszteséget okozhat, esetleg teljesen megsemmisithetik őket földetéréskor. Megértette, hogy az ejtőernyősök legfőbb ereje váratlan csapásukban van, amit a deszántledobás helyének és idejének meghatározásakor figyelembe kell venni. Tudta azt is, hogy a. deszant felkészülten ellenálló ellenséggel szemben nagy vesztességeket szenvedhet. Kétségtelen, az ejtőernyős csapatok taktikai alkalmazása esetén az ellenség gyorsan védelmi taktikát dolgozhat ki, amely figyelembe veszi az ejtőernyős deszánttal szembeni harc minden lehetőségét. Student nem akarta kockáztatni ejtőernyőseit kisjelentőségü taktikai sikerekért. Úgy vélte, ennek az új fegyvernemnek, a jövőben olyan feladatai lesznek melyek nagy ütközetek kimenetelét döntik el önálló, nagyerejü hadművelettel. Éppen ebbe az irányba akarta kiépíteni és fejleszteni ejtőernyős deszánt egységeit. Az egyenruha világosan megmutatta, hogy az ejtőernyős - katona. Puha bélésű rohamsisakot viselt a fején, melyen a német légierő emblémája volt. A ruházatuk kékesszürke zubbonyból és szürkészöld nadrágból állt, mely fölé ejtőernyős kezes-lábast húztak, amit a katonák viccesen egy másközt "csontzacskó"-nak hívtak. A lábukon magasszáru fűzős cipő volt. Az ejtőernyős ugrás előtt

19 bőrkesztyűt és lábszárvédőt huztak. A szokásos tölténytáska helyett az ejtőernyős zsebekre beosztott tölténytáskát viselt a nyakában. Derészijj vállszíjjak, ásó, hátizsák, kés és pisztoly egészítette ki a felszerelést. Gázvédelemre, vállon átvetett táskában elhelyezett úgynevezett "villám" szolgált..esetenként az ejtőernyősök felszereléseit kiegészítették olyan tartozékokkal, mint fűrész, fejsze, stb. A német ejtőernyősök öltözéke kiválóan megfelelt feladatuknak, később, más országok ejtőernyős felszerelésének példája lett. Az ejtőernyős vadászok fegyverzete, szervezése és oktatása ugyanolyan volt, mint a gyalogságnál. Különleges fajtájú fegyvereket csak később rendszeresítettek. Úgy vélem, teljesen elegendő, ha rámutatok arra, :hogy a többtáras pisztoly mellet, ami minden ejtőernyősnél volt - az önvédelemhez és a közelharchoz, az egységek fegyverzetébe könnyű és nehéz gyalogsági fegyverek tartoztak. A rajparancsnok sorozatlövő pisztollyal, s minden ejtőernyős vadász karabéllyal volt ellátva. Az ejtőernyős raj két kézi géppuskával rendelkezett. Könnyű és közepes aknavetők voltak az ejtőernyősvadász század. és a nehézfegyver század század tűzeszközei. Tankok leküzdésére az ejtőernyős rajok páncéltörő puskával (Krétáért vivott harcok után az ejtőernyős szakaszokat már nem látták el páncéltörő puskával.) és ágyúval rendelkeztek. Ez ejtőernyősök legerősebb gyalogsági fegyvere a nehézgéppuska volt. Kézigránátok, ingerlő és ködgyertyák, valamint hadianyagos dobozok egészítették ki az ejtőernyős raj felszerelését. Az ejtőernyős-vadász zászlóaljnak a következő volt a szervezése: törzs a hiradó szakasszal, három vadász század és egy nehézfegyver század. A vadászszázad három szakaszból, s mindegyik szakasz három rajból állt. (Öszesen 18 kézi-géppuska, 3 könnyű aknavető és 3 páncéltörő puska volt a században.) Mivel az ejtőernyős raj két kézi-géppuskával rendelkezett, tűzereje kétszer nagyobb volt, mint egy egyszerű gyalogos rajnak. A nehézfegyver-század. :fegyverzetébe 12 nehézgéppuska és 6 közepes aknavető (80 mm-es aknavetők voltak a századok fegyverzetében) tartozott. Ez a szervezés néha megváltozott. Egy időben minden ejtőernyős század a három szakasz mellett egy géppuskás és egy aknavetős rajjal is rendelkezett. A hírközlés eszközei és berendezései mem feleltek meg a követelményeknek, melyeket az ejtőernyős csapatok feladatai megkívántak, de az ipar még nem tudott könnyű és tartós rádióberendezéseket gyártani, a rendszeresített rádiók nehezek és nagyok voltak, s teljesítményük sem volt kielégítő. Csak a teleionos összeköttetés volt megfelelő színvonalú. A rádió és telefonösszeköttetés megfelelő kiegészítője volt a szinjelző berendezés - a repüléssel való hírösszeköttetést jelzőponyvák és rakéták szolgálták. Az ejtőernyős csapatok szállítógépe a Ju-52 típusú repülőgép volt. Ebben a repülőgépben egy raj ejtőernyős fért el (13 katona, egy parancsnok) s a teherbiróképessége 1,5 tonna volt. A spanyolországi tapasztalatok bebizonyitották, hogy különleges esetekben a Ju-52-től még többet is el lehet várni. Ennek a hárommotoros, mélyfedelü tiszta fém repülőgépnek az utazósebessége 200 km/óra volt. A gép kiváló repülési tulajdonságokkal rendelkezett, s repülése a legnagyobb mértékig biztonságos volt. Irányt és magasságot még egy motor kiesésével is biztonságosan tudott tartani. Bármilyen, erre a célra alkalmas területen fel és le tudott szállni. Negatív tulajdonsága az üzemanyagtartályok sebezhetősége és gyönge fegyverzete (két MG géppuska - nagyon kevés) volt. Általános használatú ejtőernyőnek automatikus nyitású, háton elhelyezett ejtőernyő volt rendszeresítve. (RZ-1, később RZ-16. Más szerzők a rendszeresített ejtőernyőt másként, RGZ-nek nevezik. 9 ) Az ejtőernyő, melynek a felülete 54 m 2 volt, közvetlenül a bekötőkötélhez erősített zsákban volt elhelyezve, mely a repülőgép erre a célra szolgáló sodronyához volt karabinerrel beakasztva Az ejtőernyő zsinórjai két erős hevederhez csatlakoztak, melyek karabinerrel csatlakoztak az ejtőernyős hevederzetéhez. Ugráskor az ejtőernyős saját súlya húzta ki a zsinórzatot, majd utána a kupolát a tokból, míg maga a belsőzsák a bekötőkötéllel együtt a repülőgépen maradt. 30 méteres magasságvesztés után nyílt ki teljesen az ejtőernyő, s ekkor az ugró 3-5 m/s sebességgel ereszkedett lefelé. A szél sebessége az ugrásoknál igen nagy szerepet,játszott, az ejtőernyő lengése úgynevezett "lágy" földetérést tett szükségessé, amelynél az ejtőernyősnek úgy kellett csökkentenie a földhöz való ütközés erejét, hogy hátára, vagy hasára esett. Az ugrások 6 m/s erősségü szélig folytak 90 méternél magasabbról. A kupola vonszolása közben a földtérés után az ejtőernyős igyekezett behúzni a kupolát, s ha ez nem sikerült, a 9 Итогы второй мировой войны - Москва, p.251.

20 szél erős volt, akkor addig húzta az ejtőernyő az ugrót, amíg valamilyen szilárd tárgyban meg nem akadt. A hevederzettől az ejtőernyős igen gyorsan meg tudott szabadulni, mindössze néhány kézmozdulattal. Azoknak az ejtőernyősöknek a száma, akik ugrásnál komoly sérülést szenvedtek, általában 2-3% volt. Halálos kimenetelű szerencsétlenségek igen ritkák voltak. Az ejtőernyősök azzal tréfálkoztak egymással, hogy ha az ejtőernyő nem nyílik, ugrás után a raktárban kicserélik. Az ejtőernyősök kiugrási helyét oktatók állapították meg, akik különleges tanfolyamot végeztek. Az ugratásoknál a repülőgép sebessége km/órára csökkent, s az ejtőernyősök sorban, gyorsan egymás után hagyták el a repülőgépet. Amikor ellenséges terület felett hajtottak végre ugrást, a rajparancsnok ugrott utolsónak. A repülőgép sebességétől, a szélsebességtől és attól függően, milyen gyorsan hagyták el az ejtőernyősök a repülőgépet, az egymástól való földetérési távolság méter volt. Végeredményében, a raj erősen szétszóródott a terepen és földetérés után össze kellett szedni. Az emberek összeszedésének, a fegyverszállitó tartályok kirakása közben voltak az ejtőernyősök leginkább sebezhetők. A tehertartályokhoz, amelyekben a fegyvereket, hadianyagot és egyéb szükséges dolgokat dobták le, különleges teherejtőernyőket használtak. A ledobandó teher súlya és méretei szerint egy, vagy több ejtőernyőt használtak. A földetérésnél fellépő ütés csökkentése céljából a tehertartály alsó részére amortizátort tettek, amely alumínium lemezből készült s henger alakú volt. A földetérésnél fellépő ütés hatására az amortizátor összelapult, így csökkentette a földetérési terhelést. (Az első tehertartályok összsúlya 250 kg, saját súlya 120 kg. volt. Krétáért vívott ütközet után olyan tehertartályok készültek, melyekben 300 kg hasznos teher is elhelyezhető volt, Ekkor egy 1000 kg-s tehertartályt is terveztek, melyet a repülőgéptörzs alá függesztettek volna fel - ennek következtében csak betonpályáról szállhattak volna fel a repülőgépek.) Később egy különleges "bombát" próbáltak ki, mely emberek szállítására lett volna alkalmas. Ez egy 3,9 m hosszú és 1,3 m átmérőjű tartály volt, melyben három embert kívántak elhelyezni. Az emberek lába alatti zárt részben volt hely a fegyverek és a hadianyag számára. A felső részben négy ejtőernyő volt elhelyezve, amely a "bomba" ledobása után nyílt ki és eresztette le a "bombát" a földre, s a földetérési terhelés elnyelésére rugalmas gumi-amortizátort kívántak használni. A földetérés után az emberek kimásztak a tartályból, elrejtették azt és úgy hajtották végre a feladatukat. Később - ez a legtöbb konstrukciónál ugyancsak szerepelt - a ledobótartályt fel lehetett volna használni a ledobott csoport visszatérésére - melyrepülésben szálló repülőgép segítségével. A tartályt a repülőgéphez való visszatérést elősegítő berendezése két részből állt - acélsodrony erős rögzitőkapcsokkal és oszlopok. A működést úgy képzelték el, hogy a földön fekvő tartályhoz erősített acélsodronyt hurok formájában oszlopokra helyezik, ebbe akad bele az alacsonyan szálló repülőgép vontató horga, így a repülőgép magával húzza a tartályt, amit később a levegőben behúz. Ennek segítségével az "ember-bomba" az emberekkel együtt, a repülőgép leszállása nélkül visszakerülhetett volna a saját területre. A hadianyagok szállításának megkönnyítésére a tehertartályokra két gumiabroncsú kereket is felszereltek. A szállítótartályok különböző színekre festése nemcsak a földetérés helyének gyorsabb meghatározását tette lehetővé, de a tartalmát is megjelölte, ami megkönnyítette a felhasználásukat. A szállítótartályok gyors megtalálása fontos előfeltétele az ejtőernyős vadászok harckészségének. Amikor a deszant ellenséges területre ugrott, sokszor azért állt elő nehéz helyzet, mert a katonáknak nem volt lehetőségük időben elérni a szállítótartályokban lévő fegyvereket. (A krétai hadművelet tapasztalatai alapján később úgy döntöttek, hogy az ugrásokat személyi fegyverrel kell végrehajtani.) Ezért az ejtőernyős-vadász kiképzésnél nagy figyelmet fordítottak az egyéni harcra való felkészítésre. Az ilyen gyakorlat jó eredményeket adott, sok olyan példa ismert, amikor ejtőernyősök csak pisztollyal felfegyverkezve jelentős taktikai sikereket értek el. A viszonylag könnyüfegyverzetü ejtőernyős vadászoktól csak olyan feladatok végrehajtását lehetett elvárni, amely megfelelt a létszámuknak és fegyverzetüknek. Ahhoz, hogy nagyobb feladatot tűzzenek eléjük, el kellett dönteni a kérdést, mivel lehet megerősíteni a deszantot létszámban és anyagban. A spanyolországi tapasztalatok alapján megkísérelték ezt leszálló-deszant csapatokkal Ez a következő új lehetőségeket tárta fel:

A géppuska Önműködő, sorozatlövés leadására alkalmas lőfegyverek léteztek már az első világháború kitörése előtt is, igazán félelmetes hírnévre azonban 1914 után tettek szert, amikor a géppuskák a lövészárok-háborúkban

Részletesebben

AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN

AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN AZ UKRAJNAI KATONAI ESEMÉNYEK TÉRKÉPEKEN (DR WINKLER GUSZTÁV) A következőkben röviden bemutatjuk a Kelet-Ukrajnában folyó katonai műveleteket egy térképsorozat segítségével. A térképek méretaránya és a

Részletesebben

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában

ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában ÚJKOR A félszigeti háború Spanyolországban és Portugáliában A félszigeti háború, ahogy a későbbiekben a történészek elnevezték, a napóleoni háborúk egy jelentős részét képezte. A francia hadsereg folyamatosan

Részletesebben

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év

Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év Az első világháború legfontosabb eseményei Az 1914-es háborús év VIII. Német támadás Belgium és Franciaország ellen VIII. osztrákmagyar támadás Szerbia ellen IX. 1. marne-i csata állóháború kialakulása

Részletesebben

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján

A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján A kínai haderő a 21. században: a reformok és modernizáció útján Nemzeti biztonsági stratégia Globalizáció, multipoláris világrend, de katonai versengés folytatódik Kína célja a béke megőrzése Defenzív

Részletesebben

Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével

Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével Szövetségesi és NATO kötelezettségeink Irakban, a feladatok teljesítésének tapasztalatai egy magyar résztvevő katona szemével A feladatom nagyon egyszerű. Felkérés alapján szeretnék tájékoztatást adni

Részletesebben

A TENGELYHATALMAK SIKEREI ( )

A TENGELYHATALMAK SIKEREI ( ) A TENGELYHATALMAK SIKEREI (1939-41) 1. A furcsa háború (1939 ősze 1940 tavasza) Anglia és Franciaország a lengyelek lerohanása után ígéretükhöz híven hadat üzentek Hitlernek. A hadüzenetet azonban nem

Részletesebben

Manőverek a korszerű harcban

Manőverek a korszerű harcban Manőverek a korszerű harcban A korszerű harc jellemzői a nyitott szárnyak és széles hézagok, valamint a csapatok magas fokú mozgékonysága. Ezek megteremtik a feltételeket ahhoz, hogy a csapatok kihasználva

Részletesebben

Budapest ostromkalauz

Budapest ostromkalauz Mihályi Balázs Budapest ostromkalauz 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Budapest ostroma (1944 45)... 9 Védelmi és támadási eljárások Budapest ostrománál... 20 Buda Észak... 29 Buda Dél... 62

Részletesebben

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai

A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM TÁRSADALMI KAPCSOLATOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁR A honvédelem és a Magyar Honvédség szervezete, felépítése, sajátosságai 2015. október 14. Az előadás felépítése I. A honvédelem

Részletesebben

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt

A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt AZ ANGOL H A D I F L O T T A Irta: SZALAY ISTVÁN A világháború után kiadott uj angol katonai szolgálati szabályzatban egy helyen a következők olvashatók: A brit világbirodalom messze szétszórt részei között

Részletesebben

Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A)

Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A) Különleges fegyverek a III.Birodalomban (készítette:bertényi Ákos 9.A) A Móricz Akadémia keretein belül lehetőségünk nyílt, hogy egy általunk választott témából prezentációval előadást tartsunk. Én a második

Részletesebben

A biztonság és a légvédelmi rakétacsapatok

A biztonság és a légvédelmi rakétacsapatok NB03_bel.qxd 2009.04.08 5:43 du. Page 44 44 Varga László A biztonság és a légvédelmi rakétacsapatok A Magyar Köztársaság 1999-ben az akkor éppen ötven éve létezõ szövetséghez, a NATO-hoz csatlakozott.

Részletesebben

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd

hogy ezzel a szultánt János ellen fordítja. I. Ferdinánd Az előzményekről 1526 augusztusában Mohácsnál a Szulejmán szultán vezette törökök megverték a magyar sereget. A csatában odaveszett a magyar király, II. Lajos is. A csata után Szulejmánnak 12 nap is elegendő

Részletesebben

GONDOLATOK A NÉMET MAGYAR KATONAI KAPCSOLATOKRÓL

GONDOLATOK A NÉMET MAGYAR KATONAI KAPCSOLATOKRÓL NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK DR. HORVÁTH LÁSZLÓ GONDOLATOK A NÉMET MAGYAR KATONAI KAPCSOLATOKRÓL Már a rendszerváltás előtti időtől (1987-től kezdődően), a Német Szövetségi Köztársaság fontosnak

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

Bevezető 12 Előszó 26 Értesítés 31 A szerző előszava 35

Bevezető 12 Előszó 26 Értesítés 31 A szerző előszava 35 Tartalom Bevezető 12 Előszó 26 Értesítés 31 A szerző előszava 35 Első könyv: A háború természetéről 37 Mi a háború? 39 Cél és eszköz a háborúban 57 A háborús géniusz 71 A veszélyről a háborúban 89 A testi

Részletesebben

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással?

Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? II. világháború Megúsztuk volna a szovjeteket az ügyes kiugrással? Veczán Zoltán, 2015. október 15., csütörtök 19:42, frissítve: péntek 15:46 Bevonuló szovjet csapatok Budapesten. Gépfegyverek, csomagok

Részletesebben

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8.

A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI. 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. A KÖZÉPISKOLÁSOK FELADATAI 1. TOTÓ Melyik válasz a helyes? a) Mikor szállta meg Windischgrätz a fővárost? 1. 1849. január 1. 2. 1849. január 3. 3. 1849. január 5. 4. 1849. január 8. b) Melyik várost szabadította

Részletesebben

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között

Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Észak-Erdély kérdése Románia külpolitikájában 1940 1944 között Előadásom elsősorban román szemszögből, továbbá a politika- és az eszmetörténet oldaláról közelíti meg az 1940 1944 közötti észak-erdélyi

Részletesebben

Harai Dénes. A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé)

Harai Dénes. A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé) Harai Dénes A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé) A "krisna-tudatról" az egyik kereskedelmi csatornán - a közelmúltban - egy órás műsort közvetítettek,

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992

A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1 A szovjet csapatok kivonása Közép-Kelet-Európából Kronológia, 1986 1992 1986 január 15. M. Gorbacsov szovjet pártfőtitkár országa leszerelési programjáról: A fegyverkezési hajsza megszüntetését és a

Részletesebben

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig

A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig 1 ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola A gyarmati hadseregtől a békefenntartó műveletek modern, professzionális haderejéig A fegyveres erők szerepe, helyzete Spanyolország XX.

Részletesebben

Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés

Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés Az 1945. májusi Cseh Nemzeti Felkelés Mgr. Tomáš Jakl Egy össznemzeti felkelés gondolata, mint a szövetségeseknek nyújtható leghatékonyabb segítség a CsSzK felszabadításában, gyakorlatilag már rögtön az

Részletesebben

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY

VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM 7-8. OSZTÁLY Monorierdei Fekete István Általános Iskola 2213 Monorierdő, Szabadság u. 43. Tel./Fax: 06-29-419-113 www.fekete-merdo.sulinet.hu VIII. TOLLFORGATÓ 2. forduló VIII. TOLLFORGATÓ TEHETSÉGKUTATÓ VERSENY TÖRTÉNELEM

Részletesebben

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?*****

*Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és Wilhelm Gustloff?***** *Sokan a cím állítására bizonyosan felkapják a fejüket. A világ legnagyobb hajó katasztrófája és "Wilhelm Gustloff"?* Szinte mindenkinek, aki a "hivatalos történetírás" műveit olvassa, annak a világ legnagyobb

Részletesebben

Sándor Iván. Az éjszaka mélyén

Sándor Iván. Az éjszaka mélyén Sándor Iván Az éjszaka mélyén 1914 Felsőtestüket a bársonyhuzatú karosszékekben hátrafeszítve, fejüket magasra emelve, az elnök egy-egy közbevetésére rábólintva hallgatták a miniszterek Pinchon külügyminiszter

Részletesebben

ÁLLÁSFOGLALÁS A CIVIL TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ DUNA RÉGIÓRA VONATKOZÓ STRATÉGIÁJÁRÓL

ÁLLÁSFOGLALÁS A CIVIL TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ DUNA RÉGIÓRA VONATKOZÓ STRATÉGIÁJÁRÓL STEFAN AUGUST LÜTGENAU ÁLLÁSFOGLALÁS A CIVIL TÁRSADALMI RÉSZVÉTELRŐL ÉS AZ EURÓPAI UNIÓ DUNA RÉGIÓRA VONATKOZÓ STRATÉGIÁJÁRÓL Kismarton/Eisenstadt, 2010. február 15. Az Európai Unió Duna régióra vonatkozó

Részletesebben

A katonai légijármű rendszermodellje A katonai légijármű lehet: A katonai légijármű bemenetei: a környezetből A katonai légijármű kimenetei:

A katonai légijármű rendszermodellje A katonai légijármű lehet: A katonai légijármű bemenetei: a környezetből A katonai légijármű kimenetei: Seres György: A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER 2003-ban, a ROBOTHADVISELÉS 3 konferencián bemutattam a katonai rendszerek egy általános modelljét 1. Csak emlékeztetőül mutatom be az akkori előadás néhány

Részletesebben

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és

Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és Prax, Jean Christophe (Guyotville, 1955 ) A védés időpontja: 2001 PhD-értekezés címe: A francia haderő átalakításának logisztikai tapasztalatai és ennek adaptációs, illetve hasznosítási lehetőségei a magyar

Részletesebben

A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER. Seres György 2005

A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER. Seres György 2005 A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER Seres György 2005 A KATONAI LÉGIJÁRMŰ, MINT RENDSZER Seres György 2005 2003-ban ban,, a ROBOTHADVISELÉS 3 konferencián bemutattam a katonai rendszerek egy általános modelljét

Részletesebben

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem.

Nos, nézzünk egy kicsit körül, mi is az igazság: Ami a szomszéd gyöztes államok dicsö tetteit illeti, nem árt sorra venni azokat sem. BÜNÖS NEMZET? Még ma, a XXI. században is ott lebeg a fejünk fölött a bünös nemzet szégyenfoltja. Nem is csoda, hiszen a mai egyetemi tanárok jórésze a moszkovita Andics Erzsébet, Révai József, és Molnár

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

A SZOVJET NÉPGAZDASÁG ÁLLÓALAPJAI SZÁMBAVÉTELÉNEK EGYES KÉRDÉSEI*

A SZOVJET NÉPGAZDASÁG ÁLLÓALAPJAI SZÁMBAVÉTELÉNEK EGYES KÉRDÉSEI* I. SZKVORCOV: A SZOVJET NÉPGAZDASÁG ÁLLÓALAPJAI SZÁMBAVÉTELÉNEK EGYES KÉRDÉSEI* A Szovjetunió népgazdasága a szocialista bővített újratermelés törvényei szerint fejlődik. Ezt elsősorban az biztosítja,

Részletesebben

A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása

A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása 1. Bevezetés A kontinentális külpolitika néhány ellentmondása Dunay Pál Amennyiben arra törekszünk, korrekt elemzést végezzünk, s elkerüljük azt, hogy a legfrissebb események határozzák meg álláspontunkat,

Részletesebben

Magyarország külpolitikája a XX. században

Magyarország külpolitikája a XX. században Fülöp Mihály-Sipos Péter Magyarország külpolitikája a XX. században SUB Göttingen 7 210 085 436 99 A 5460 Aula, 1998 TARTALOM Első fejezet MAGYARORSZÁG AZ ÚJ NEMZETKÖZI RENDBEN AZ I. VILÁGHÁBORÚ UTÁN 9

Részletesebben

1914-18. magyar harcterein. VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.)

1914-18. magyar harcterein. VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.) Részletek Veress Zoltán 1914-18. magyar harcterein (81-88. o.) VIII. A Gorlicei csata (1915. május 2-5.) A központi hatalmak fő hadvezetésben ismét viták folytak: ismét Falkenhayn ellenében Conrad, Hindenburg

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban

A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban A Biztonsági Tanács hatásköre fegyveres konfliktusokban 2013 Valki László 2 ENSZ alapokmány anyagi és eljárási normáinak összefüggése Biztonsági Tanács: államok közösségének egyetlen bírósága Eljárási:

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

REPÜLŐTEREK VÉDELME MŰSZAKI ZÁRAKKAL

REPÜLŐTEREK VÉDELME MŰSZAKI ZÁRAKKAL Dr. Kovács Zoltán mk. őrnagy (PhD) REPÜLŐTEREK VÉDELME MŰSZAKI ZÁRAKKAL A NATO műszaki doktrínája alapján a manőver a harc sikeres megvívásának lényeges eleme. Ugyanannyira szükséges az ellenséges csapatok

Részletesebben

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói

Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói KARACS ZSIGMOND Az óbudai Schmidt-kastély ellenállói Az országot 1956. október 4-én a keringõ hírek ellenére váratlanul érte a katasztrófa. Az emberek bíztak a szovjet csapatok kivonulásában, mindenki

Részletesebben

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327

VI. Magyar Földrajzi Konferencia 323-327 Jeney János 1 A MAGYAR NÉPESSÉG FELTÉRKÉPEZÉSE A 19. SZÁZAD VÉGÉN/ 20. SZÁZAD ELEJÉN Magyarország területén élő népeket ábrázoló térképek készítése a történelem során a 19. század közepétől a 20. század

Részletesebben

A fekete és a fehér árnyalatain túl

A fekete és a fehér árnyalatain túl KÁNTÁS BALÁZS A fekete és a fehér árnyalatain túl Értékelés Ungváry Krisztián Tettesek vagy áldozatok Feltáratlan fejezetek a XX. század történelméből című tanulmánykötetéről Ungváry Krisztián válogatott

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000)

14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000) 14.4. Elõtanulmány az Információs Hadviselésrõl Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelõ Rt: Jávor Endre (2000) Tartalomjegyzék 0.0. Bevezetés........................................

Részletesebben

A KATONAI REPÜLŐTEREK BIZTONSÁGÁNAK RÉSZE A TŰZVÉDELEM

A KATONAI REPÜLŐTEREK BIZTONSÁGÁNAK RÉSZE A TŰZVÉDELEM A KATONAI REPÜLŐTEREK BIZTONSÁGÁNAK RÉSZE A TŰZVÉDELEM A repülőtér kezdetben a fel- és leszállópályát jelentette. Az első repülőeszközök valójában nem igényeltek repülőteret. Elég volt egy viszonylag nagyobb

Részletesebben

Gellért János: A nemzetiszocialista megsemmisítı gépezet mőködése Kamenyec-Podolszkijban

Gellért János: A nemzetiszocialista megsemmisítı gépezet mőködése Kamenyec-Podolszkijban Cím: 1094 Budapest, Páva utca 39. Tel: 1-455-3313 Mobil: +36-70-505-0360 Fax: 1-455-3399 E-mail: korosmezo1941@hdke.hu www.hdke.hu Gellért János: A nemzetiszocialista megsemmisítı gépezet mőködése Kamenyec-Podolszkijban

Részletesebben

Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig!

Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig! 1 Vezérőrnagy Úr! Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig! Több, mint tíz hónappal ezelőtt ezzel a jelmondattal fogadott bennünket a vezérkari tanfolyam,

Részletesebben

Korszerű raktározási rendszerek. Szakdolgozat

Korszerű raktározási rendszerek. Szakdolgozat Gépészmérnöki és Informatikai Kar Mérnök Informatikus szak Logisztikai Rendszerek szakirány Korszerű raktározási rendszerek Szakdolgozat Készítette: Buczkó Balázs KOKIOC 3770 Sajószentpéter, Ady Endre

Részletesebben

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál 1., AZ ALAKULAT BEMUTATÁSA A honvédelmi miniszter 34/2007 (HK) 4 HM számú határozata költségvetési szerv alapításáról szóló határozata alapján:

Részletesebben

A HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ADATFELVÉTELEK HÉT ÉVTIZEDE

A HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ADATFELVÉTELEK HÉT ÉVTIZEDE A HÁZTARTÁSI KÖLTSÉGVETÉSI ADATFELVÉTELEK HÉT ÉVTIZEDE DR. BARANYAI ISTVÁN A hazai reprezentatív háztartási adatfelvételek hét évtizedes múltra tekintenek vissza. Ezek a felvételek a háztartások bevételeit,

Részletesebben

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA *

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * Sólyom László AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * 1. Ha már ombudsman, akkor rendes közjogi ombudsman legyen mondta Tölgyessy Péter az Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 18-i drámai

Részletesebben

Magyar várak a XV-XVI. században I. forduló

Magyar várak a XV-XVI. században I. forduló Magyar várak a XV-XVI. században I. forduló Magyarország területén lévő várak története, híres kapitányaik, hőseik - megjelenítése irodalmi és képzőművészeti eszközökkel. Határidő: 2017. március 20. Cím:

Részletesebben

MIÉRT HELIKOPTER? Koller József ezredes

MIÉRT HELIKOPTER? Koller József ezredes Koller József ezredes SZÁLLÍTÓ ÉS HARCI HELIKOPTER ERŐK MISSZIÓS FELAJÁNLÁSAINAK JELENLEGI HELYZETE, A LÉGI KIKÉPZÉS- TÁMOGATÓ CSOPORT (AIR MENTOR TEAM) VÉGREHAJTOTT MISSZIÓINAK GYAKORLATI TAPASZTALATAI

Részletesebben

MŰLEÍRÁS 01. Építészeti leírás. Helyszín

MŰLEÍRÁS 01. Építészeti leírás. Helyszín Építészeti leírás Helyszín Tervezési helyszínnek egy olyan zöld parkot kerestem, mely könnyen megközelíthető, viszont el van szigetelve a város zajától, így alkalmassá válva az elmélyült megemlékezésre.

Részletesebben

Mihályi Balázs. Dél-Buda ostroma 1944-1945

Mihályi Balázs. Dél-Buda ostroma 1944-1945 Mihályi Balázs Dél-Buda ostroma 1944-1945 Budapest, 2014 Tartalom Előszó... 7 Dél-Buda Budapest ostromában (1944-45)... 10 Előzmények... 10 Az ostrom első szakasza (1944. december 24-25.) Buda bekerítése...

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK

KATONAI ALAPISMERETEK Katonai alapismeretek középszint 11 ÉRETTSÉGI VIZSGA 014. május 6. KATONAI ALAPISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI ÉRETTSÉGI VIZSGA JAVÍTÁSI-ÉRTÉKELÉSI ÚTMUTATÓ EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA Fontos tudnivalók

Részletesebben

Csatatér - Magyarország Erdélyi Hadjárat Készítette nemesszili és Murvai Róbert Dávid

Csatatér - Magyarország Erdélyi Hadjárat Készítette nemesszili és Murvai Róbert Dávid Csatatér - Magyarország Erdélyi Hadjárat Készítette nemesszili és Murvai Róbert Dávid Történelmi Háttér 1940. augusztus 30-án a második bécsi döntés értelmében Magyarország és Románia határát átrajzolták.

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

Beszéd a Zrínyi szoboravatón és laktanya névadáson

Beszéd a Zrínyi szoboravatón és laktanya névadáson Beszéd a Zrínyi szoboravatón és laktanya névadáson Tisztelt Ünneplő Közösség! Különös súlya van annak, hogy most a honvédelem rendszerének és benne a honvédtisztképzésnek a megújításakor újra gróf Zrínyi

Részletesebben

1956 a szabadságharc katonapolitikája

1956 a szabadságharc katonapolitikája KIRÁLY BÉLA 1956 a szabadságharc katonapolitikája Király Béla hadtörténész az MTA külsô tagja 1912-ben született Kaposvárott. Tanulmányait 1930 1935 között a Ludovika Akadémián, 1940 1942 között a Honvéd

Részletesebben

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987)

Családi állapota: Nős, 2 gyermekes Gyermekeinek keresztnevei (zárójelben születési évszámuk): Attila (1982) Alexandra (1987) Dr. Für Gáspár alezredes Elérhetőség: Mobiltelefon: +36 70 3341440 HM vezetékes: 02 2 29548 Vezetékes fax: +36 1 432900 HM fax: 29910 e-mail: fur.gaspar@uni-nke.hu Személyes adatok: Születési idő: 1958.

Részletesebben

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ

ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY DR. HORVÁTH ATTILA ADALÉKOK A MAGYAR KÖZLEKEDÉSÜGY ÉS HONVÉDELEM XX. SZÁZADI KAPCSOLATRENDSZERÉNEK TANULMÁNYÁZÁSÁHOZ Egy állam közlekedéspolitikájának alakítását számtalan

Részletesebben

2/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés

2/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés 2/2014. számú MKSSZ Szakmai Vezetői Intézkedés Az UL A1 és UL A2 kategóriákban a repülő eszköz /légi jármű parancsnok felelőssége A Motoros Könnyűrepülő Sport Szövetség keretében végrehajtott UL A1 és

Részletesebben

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura

TÖRTÉNELEM. Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura Ljubljana 2010 TÖRTÉNELEM Általános érettségi tantárgyi vizsgakatalógus Splošna matura A tantárgyi vizsgakatalógus a 2012. évi tavaszi vizsgaidőszaktól érvényes az új megjelenéséig. A katalógus érvényességéről

Részletesebben

Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel

Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel http://www.honvedelem.hu/cikk/14500 Meg kell küzdenem a társadalomba beivódott előítéletekkel Végh Ferenc nyugállományú vezérezredes az elmúlt hetekben több konferencián is jelen volt. A Magyar Honvédség

Részletesebben

Észak Dél ellen Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Észak Dél ellen Published on www.flagmagazin.hu (http://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2011 április 25. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Értéke: 1/5 Értéke: 2/5 Mérték Értéke: 3/5 Értéke: 4/5 Értéke: 5/5 Furcsa ezt itt és most kimondani, de az egyenlőtlen fejlődés tézise

Részletesebben

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap: Telefon: +3620/

Történelem adattár. 11. modul A JELENKOR. Elérhetőségek Honlap:    Telefon: +3620/ Történelem adattár A JELENKOR 11. modul Elérhetőségek Honlap: www.tanszek.com Email: info@tanszek.com Telefon: +3620/409-5484 Tartalomjegyzék Fogalmak... 2 Európai integráció Globalizáció, globális világ...2

Részletesebben

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország

Salát Gergely: Csoma Mózes: Korea Egy nemzet, két ország VI. évfolyam 2009/1. KÖNYVISMERTETÉS Salát Gergely: Napvilág Kiadó, Budapest, 2008. 178 oldal A Koreai-félsziget történelméről, jelenlegi viszonyairól meglehetősen keveset tudunk: magyar nyelvű könyvek,

Részletesebben

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK

MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK MAGYAR TRAGÉDIA DÉLVIDÉK 1944 1945 A Bizánc nyugati peremén kialakuló és lassan terjeszkedő szerb állam a 14. század derekán érte el hatalma csúcsát. A Balkán nyugati részét ellenőrzése alatt tartó Szerb

Részletesebben

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján

Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Beszéd a Magyar Atlanti Tanács 20 éves évfordulóján Stefánia, 2012. október 5. Tisztelt Nagykövet Asszony! Tisztelt Elnök Úr! Tisztelt Tanácskozás! Ünnepelni és emlékezni jöttünk ma össze. Ünnepelni a

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten

Részletesebben

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai

Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Dr. Hadnagy Imre József Domborműveken a hazai tűzvédelem nagyjai Kiállítócsarnok nem lévén a gyűjtemény néhány muzeális tűzoltószere és a hazai tűzvédelem jeles személyiségeinek domborműve az intézménynek

Részletesebben

A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG

A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG Téglás László A VADÁSZREPÜLŐGÉP VEZETŐK KIKÉPZÉSI RENDSZERE HAZÁNKBAN 1961-TŐL A HAZAI KÉPZÉS BEINDÍTÁSÁIG A vadászrepülőgép-vezetők képzése az egész világon az egyik legbonyolultabb kiképzés, amit a hadseregekben

Részletesebben

A beszélgetésen részt vett Erdélyi Klári és Farkas István

A beszélgetésen részt vett Erdélyi Klári és Farkas István A révész A belső újjászületés felé vezető út felébredést követel, mindenekelőtt annak megakadályozását, ami az önmagam megerősítésében áll. Ez egy döntő próba. Nem lehet egyezkedés az igazsággal. Ez az,

Részletesebben

HOGYAN TOVÁBB, LÖVÉSZEK?

HOGYAN TOVÁBB, LÖVÉSZEK? dr. Erdélyi Sándor alezredes 1 HOGYAN TOVÁBB, LÖVÉSZEK? Mottó: Azt a pénzt, amit a tüzérség rovására megtakarítunk, háború esetén gyalogságunk vérével fogjuk megfizetni. 2 Cikkem címével arra szeretném

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN)

OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN) OPERÁCIÓKUTATÁS, AZ ELFELEDETT TUDOMÁNY A LOGISZTIKÁBAN (A LOGISZTIKAI CÉL ELÉRÉSÉNEK ÉRDEKÉBEN) Fábos Róbert 1 Alapvető elvárás a logisztika területeinek szereplői (termelő, szolgáltató, megrendelő, stb.)

Részletesebben

Fejlesztı neve: BOSNYÁKNÉ SZŐCS ERZSÉBET. Tanóra: A NAGY HÁBORÚ AZ I. VILÁGHÁBORÚ JELLEGZETESSÉGEI. Állóháború lövészárok-hadviselés / állásháború

Fejlesztı neve: BOSNYÁKNÉ SZŐCS ERZSÉBET. Tanóra: A NAGY HÁBORÚ AZ I. VILÁGHÁBORÚ JELLEGZETESSÉGEI. Állóháború lövészárok-hadviselés / állásháború Fejlesztı neve: BOSNYÁKNÉ SZŐCS ERZSÉBET Tanóra: A NAGY HÁBORÚ AZ I. VILÁGHÁBORÚ JELLEGZETESSÉGEI 1. Az óra tartalma A tanulási téma bemutatása; A téma és a módszer összekapcsolásának indoklása: Az első

Részletesebben

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN

ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN Viktimológia 49 Molnár Tibor ZENTA EMBERVESZTESÉGEI A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K)BAN A XX. SZÁZADI VILÁGHÁBORÚ(K) világháború fogalmának meghatározása nem egyszerű feladat. Tudományos megfogalmazás szerint

Részletesebben

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai

Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai OKTATÁSIRÁNYÍTÁS ÉS OKTATÁSPOLITIKA A BALKÁNON Az alábbi áttekintés Délkelet-Európa (a volt Jugoszlávia országai Szlovénia kivételével, Bulgária, Románia és Albánia) oktatási rendszerei előtt álló kihívásokat

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 3. forduló 2013. január 30. Össz.pontszám: 30p Versenyző neve: Osztály:. Iskola neve:. Az utolsó fordulónak egyetlen témája van: a trianoni békediktátum (békeszerződés).

Részletesebben

BUDAPEST REGIONÁLIS SZEREPKÖRE ÉS AZ AUTÓPÁLYÁK 1

BUDAPEST REGIONÁLIS SZEREPKÖRE ÉS AZ AUTÓPÁLYÁK 1 BUDAPEST REGIONÁLIS SZEREPKÖRE ÉS AZ AUTÓPÁLYÁK 1 Fleischer Tamás MEDENCE? ÁTJÁRÓHÁZ? Magyarország fekvésének, helyzetének metaforájaként két meghatározás tér rendre vissza különböző elemzésekben: a térség,

Részletesebben

Tartalékos szövetségek a NATO-ban

Tartalékos szövetségek a NATO-ban TÉZISFÜZET Ujházy László sz. őrnagy Tartalékos szövetségek a NATO-ban Doktori (PhD) értekezés szerzői ismertetője Témavezető: Dr. habil. Deák János ny. vezérezredes, PhD Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

56-os menekültek: `ez a legjobb bevándorló csoport, amely valaha az USA-ba érkezett

56-os menekültek: `ez a legjobb bevándorló csoport, amely valaha az USA-ba érkezett 1 / 7 2010.11.08. 14:25 Kisalföld, www.kisalfold.hu Minden jog fenntartva. 56-os menekültek: `ez a legjobb bevándorló csoport, amely valaha az USA-ba érkezett SZEGHALMI BALÁZS 2010.11.08. 04:07 Hegyeshalomtól

Részletesebben

Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György

Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György 1 Ízelítő a magyar gyalogság egyenruháiból az 1800-as években Csak belső használatra összeállította: Udovecz György gyalogsági zubbony 1798-1808 között kép: Ottenfeld Magyar gránátos és tiszt 1805-ből,

Részletesebben

Nagyobb mozgástérre van szükség a magánbiztonsági ágazatban

Nagyobb mozgástérre van szükség a magánbiztonsági ágazatban A honvédelemnek nemzeti ügynek kell lennie Nem lesz olcsó játék a drónelhárítás Nagyobb mozgástérre van szükség a magánbiztonsági ágazatban Tükröm, tükröm, mondd meg, milyen a magánbiztonság társadalmi

Részletesebben

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens

VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA. Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens Dr. DOBI JÓZSEF nyá. alezredes, egyetemi docens VÁLSÁGKÖRZETEK KATONAFÖLDRAJZI ÉRTÉKELÉSE A VÁLSÁGKÖRZETEK KIALAKULÁSA A II. világháborút követő évtizedek, a bipoláris világrendszer évtizedei amelyek során

Részletesebben

BIRODALOM. Michael Hardt / Antonio Negri ELŐSZÓ. "Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod" Ani DiFranco

BIRODALOM. Michael Hardt / Antonio Negri ELŐSZÓ. Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod Ani DiFranco Michael Hardt / Antonio Negri BIRODALOM "Minden szerszám fegyver, ha helyesen tartod" Ani DiFranco "Férfiak harcolnak, és csatát vesztenek, és a dolog, amiért harcoltak, a vereségük ellenére létrejön;

Részletesebben

A NATO katonai képességfejlesztése a nemzetközi béketámogatási tevékenység érdekében

A NATO katonai képességfejlesztése a nemzetközi béketámogatási tevékenység érdekében A NATO katonai képességfejlesztése a nemzetközi béketámogatási tevékenység érdekében Két célt tűztem ki az előadásban. Először, csatlakozva Deák Péter előadásához, szeretném hangsúlyozni, hogy a katonai

Részletesebben

A GÖRÖG-PERZSA HÁBORÚK

A GÖRÖG-PERZSA HÁBORÚK A GÖRÖG-PERZSA HÁBORÚK 1. A háborúk okai: a perzsák elfoglalják Kisázsia partvidékét és megszállják az ottani poliszokat, pl. Milétoszt el kell dönteni, ki kereskedjen az Égei-tengeren: a görögök vagy

Részletesebben

A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2

A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK BERNARD BOURHY alezredes 1 A TÜZÉR FEGYVERNEMI VEZETŐ HELYE A FRANCIA HADERŐBEN 2 Tisztelt Tüzér Tudományos Konferencia! Örömmel teszek eleget a konferencia szervező

Részletesebben

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel

Urbán Ágnes. Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel Urbán Ágnes Politikai és gazdasági nyomásgyakorlás a médiában, vállalatvezetői szemmel És mi, vessenek meg érte, nem ugrottunk félre a pénz elől. írta közleményében Németh Péter, a Népszava főszerkesztője

Részletesebben

Kovács Violetta. K9 kommandó

Kovács Violetta. K9 kommandó Kovács Violetta K9 kommandó Tom Lantos szenátor emlékére, aki nagyon sokat tett az állatok védelméért, a rendőr- és katonakutyák még nagyobb megbecsüléséért. Dog Books Kft. Budapest, 2011 Felelős kiadó:

Részletesebben

A FELDERÍTÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ADATOK A TERVEZÉS ÉS A VÉGREHAJTÁS KÜLÖNBÖZŐ FÁZISAIBAN

A FELDERÍTÉS ÁLTAL BIZTOSÍTOTT ADATOK A TERVEZÉS ÉS A VÉGREHAJTÁS KÜLÖNBÖZŐ FÁZISAIBAN NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK D. HÉJJ ISTVN nyá. ezredes 1 FELDEÍTÉS LTL BIZTOSÍTOTT DTOK TEVEZÉS ÉS VÉGEHJTS KÜLÖNBÖZŐ FZISIBN katonai felderítés feladata a terepről, az időjárásról, illetve a szembenálló

Részletesebben

Honvéd ejtőernyősök: A csapatnem kialakulása és harcai 1938-1945 között

Honvéd ejtőernyősök: A csapatnem kialakulása és harcai 1938-1945 között Egyetemi doktori (PhD) értekezés tézisei Honvéd ejtőernyősök: A csapatnem kialakulása és harcai 1938-1945 között Reszegi Zsolt Témavezető: Dr. Barta Róbert Társtémavezető: Dr. Szakály Sándor DEBRECENI

Részletesebben