U n g a r i s c h H i s t o r i s c h e r Ve r e i n Z ü r i c h

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "U n g a r i s c h H i s t o r i s c h e r Ve r e i n Z ü r i c h"

Átírás

1 U n g a r i s c h H i s t o r i s c h e r Ve r e i n Z ü r i c h ZMTE XVI. Magyar Őstörténeti Találkozó X. Magyar Történelmi Iskola Magyar haditechnika és magyar hadjáratok a kora középkorban * A második világháború és történelmi következményei Magyarország szempontjából ( ) A Tizenhatodik Magyar Őstörténeti Találkozó és Tizedik Magyar Történelmi Iskola előadásai és iratai Szentendre, 2001 A ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET KIADVÁNYA Budapest Zürich 2002

2 Bármit is hoz a jövendő, kérve kérek minden magyart, aki e névre méltó és akár otthon szenved némán az idegen uralom alatt, akár kiüldözötten keres magának és családjának fedelet, meg falatot széles e világon: temessen el minden pártviszályt és személyes perpatvart és csak egyetlen egy célra vesse tekintetét, fordítsa minden erejét és csakis ezért dolgozzék, meg imádkozzék. Ez a cél mindnyájunk közös, szent célja: Magyarország felszabadítása. Gondoljunk szüntelenül azokra, akik a legtöbbet, életüket áldozták édes hazájukért és hadifoglyainkra, akik még mindig idegenben szenvednek, hogy áldozatuk ne legyen hiábavaló. A magyar népnek, de különösen a magyar parasztnak emelkedett színvonalú a gondolkodásmódja. Ha a magyar parasztság, a mi fajtánk életforrása, századokon át tanúsított nemzeti érzését, Istenbe vetett hitét, tiszta erkölcsét, katonai vitézségét és szorgos munkakedvét a terror és az idegen megszállás megpróbáltatásai közt is megőrzi, ha nem támogatja a hatalomra éhes politikai törtetőket, akik osztálygyûlöletet hirdetnek és a tömegek alacsony ösztöneit ingerlik, akkor majd egy napon ismét valóra válik a magyar szabadság. Horthy Miklós (1947)

3 U n g a r i s c h H i s t o r i s c h e r Ve r e i n Z ü r i c h Magyar haditechnika és magyar hadjáratok a kora középkorban * A második világháború és történelmi következményei Magyarország szempontjából ( ) A Tizenhatodik Magyar Őstörténeti Találkozó és Tizedik Magyar Történelmi Iskola előadásai és iratai Szentendre, 2001 A ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET KIADVÁNYA Budapest «Zürich 2002

4 Szerkesztette és lektorálta: CSIHÁK GYÖRGY (Zürich) a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület elnöke Sorozatszerkesztő: CSIHÁK GYÖRGY (Zürich) a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület elnöke A kiadvány nyomdaköltségei egy részének fedezéséért, köszönet illeti a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumát, míg a költségek nagyobb részét a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem fedezte A könyv szerzői valamennyien ellenszolgáltatás nélkül vettek részt a találkozón, oktattak az iskolában és munkájukat az Egyesület rendelkezésére bocsátották. Fizetségük legyen a Nemzet hálája! A kötetben lévő belső-ázsiaiakat ábrázoló képek Szederkenny Ferenc (Adelaide) Ázsia-utazó felvételei Felelős kiadó: dr. Szabó Miklós, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelni Egyetem rektora Tervezőszerkesztő: Szabó Mihály Készült: Zepetnek Nyomda, 8171 Balatonvilágos Felelős vezető: Töttössy Péter ISBN

5 A rendezvény fővédnöke dr. Szabó János a Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere védnöke dr. Csapó József Csere Sándor dr. Darai Lajos dr. Gyulai Endre Kuti Csaba Miakich Gábor dr. Mikó Jenő Patrubány Miklós Pokorni Zoltán dr. Szabó Miklós Tüttő György Weiersmüller Rudolf dr. Zachar József ny. szenátor (Nagyvárad) kanonok (Tapolca) a Kodolányi János Főiskola tanára (Székesfehérvár) szeged-csanádi megyés püspök (Szeged) a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke Szentendre város polgármestere pozsonyi református püspök a Magyarok Világszövetségének elnöke oktatási miniszter (Budapest) a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora pápai prelátus (London) Svájc magyarországi nagykövete az MTA doktora, a ZMTE Tudományos Tanácsának elnöke 5

6 "Magyarországon nincs kétféle emberi garnitúra: nincs jobb és baloldali elit. Csak egy emberi garnitúra van, s ha e néhány embert elviszik internáló táborba: az ország nagyon hosszú időre megszűnt Európa szerves része lenni." Márai Sándor A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 1985-ben azzal a céllal alakult, hogy elõsegítse a magyar történelem, jelesül a magyar õstörténet kutatását. Zürich Kanton és Zürich városa 1986-ban, az FD , AFD 86/1056 számú határozattal elismerte, hogy az Egyesület svájci közérdekû intézmény, ezért adómentessé tette. Az Egyesület részére tett pénzadományt az adakozó illetékességi helyének elõírásai rendjében adóelszámolásban érvényesítheti minden olyan országban, amely a Svájci Államszövetséggel a kettõs adóztatás elkerülésére megállapodást kötött. Az Egyesület az öt világrészen élõ, különbözõ nemzetiségû és anyanyelvû tagjai szorgalmas munkával és önzetlen adományokkal tartják fenn, mint minden tekintetben független és semleges szervezetet. Az Egyesület és a Tagok egymás nézeteit kölcsönösen tiszteletben tartják. Az Egyesület évente magyar õstörténeti találkozót rendez, fõleg szakemberek részvételével. Szakembernek számítanak mindazok, akiktõl a Találkozó Titkársága elõadást elfogad. Az elõadó és az elõadás megítélésénél a Titkárságot kizárólag a Találkozóra szóló meghívóban foglalt szakmai szempontok vezetik. A jelen könyv a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület által szervezett Tizenhatodik Magyar Õstörténeti Találkozón és a Tizedik Magyar Történelmi Iskolán elhangzott elõadásokat tartalmazza. Sajnos a mûsorban szereplõ néhány elõadás szövegével nem rendelkezünk, így kötetünkbõl is kimaradt. Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Schweiz Zürich, Postfach 502 Postcheckkonto: Zürich Informatio: (ZMTE) 6

7 Megnyitó és ünnepélyes a befejezés 7

8 Tartalom Vörösmarty Mihály Előszó Faragó József (Kolozsvár) Megnyitó Csapó József (Nagyvárad) Köszöntő Csihák György (Zürich) Gondolatok történelemkutatásunk állagáról I. rész A magyar őstörténeti találkozó előadásainak teljes szövege Darai Lajos Mihály (Kápolnásnyék) A magyar és az egyetemes őstörténeti időrend összehasonlító módszertana Cey-Bert Róbert Gyula (Bangkok) Nemzeti jelképeink tragikus elvesztése Cser Ferenc (Melbourne) Életszimbólumok Hadonich István (Melbourne) A judeo-keresztény Biblia eredete és az úgynevezett magyar hit Faragó József (Kolozsvár) Kádár Kata balladájának kínai változata időszámításunk második-harmadik századából Timaru-Kast Sándor (Ingelheim) A kelta mondavilág (és magyar párhuzamai) Takács József (Tiba) A H(á) Istenről Marton Veronika (Győr) A sumir nyelvvita és előzményei Mesterházy Zsolt (Budapest) Ó-Magyarországi (kárpát-medencei) bevándorlások Etrúriába Takács József (Tiba) El(v)álasztás avagy Kitekintés az ész börtönéből Barabási László (Csikszereda) Az euroázsiai birodalmak autonómiája és együvétartozása Barabási László (Csikszereda) A világ legősibb törvényeinek fennmaradása a székely falutörvényekben Szekeres István (Budakalász) Jeltörténeti azonosságok, hasonlóságok és párhuzamok a kínai és a sumér írástörténetben Takács József (Tiba) Népek, nemzetek, írások útja(i) Dani Pál (London) Körülbelül ötven meggondolás, hogy miért nem vagyunk finn-ugor származásúak Szederkénnyi Ferenc (Adelaide) Avar Nagar Magar Szederkénnyi Ferenc (Adelaide) Őstörténelmi ismertetés Szederkénnyi Ferenc (Adelaide) Utazásaim Belső-Ázsiában (Útibeszámoló) Polgár Lajos (Melbourne) Kik a kozákok? Nagy Kálmán (Budakeszi) A Magyar Nagyfejedelemség hadművészete a honfoglalás idején Barabási László (Csikszereda) A honfoglalás és a székelyek Herényi István (Budapest) Bulcsu horka Horváth Lajos (Veresegyház) Rosz (rusz) királyi testőrség és földrajzi név hagyatéka az Árpád-korból Takács József (Tiba) Etelköztől Nándorfehérvárig avagy Egy honvisszafoglalás elfelejtett részleteiről Csihák György (Zürich) Filmismertetés Takács József (Tiba) Egy föld amelyért annyiszor... avagy Ármányok és harcok egy területért II. rész A magyar történelmi iskola előadásainak teljes szövege Zachar József (Budapest) Az Új Háború és a magyarság Berényi Zsuzsa Ágnes (Budapest) A magyar szabadkőművesség a második világháború idején Nagy Kálmán (Budakeszi) A magyar királyi l. honvéd lovasdandár harcai Ukrajnában, 1941-ben Juba Ferenc (Bécs) A diadalmas otrantói ütközet 80. évfordulójára Juba Ferenc (Bécs) Oroszország földközi-tengeri célkitűzései és haditengerészetünk Juba Ferenc (Bécs) Tengerhajózásunk a második világháború alatt Sancz Klára Lujza (Budapest) A második világháború épületveszteségei Budapesten. A város lakóinak élete a harcok alatt és a harcok befejezése után, országos összehasonlítással Gottesmann Péter (Budapest) Fegyverek között hallgatnak-e a múzsák Isépy Dezső (Sátoraljaújhely) Horthy Miklós és október Radnóczy Antal (München) Horthy Miklós kormányzó kiugrási kísérletei a második világháborúból. Diplomáciai és fegyverszüneti tárgyalások

9 Radnóczy Antal (München) A moszkvai fegyverszüneti tárgyalások (itt dr. Teleki Géza szövegét közöljük) Somorjai Béla (St. Gallen) A Szent Korona évi menekítése és a Mattsee-i emlékmű története Balogh Ádám (Bad Ischl) Vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc emlékezete Farkas Ferenc Az Altöttingi Országgyűlés története Csihák György (Zürich) Az Altöttingi Országgyűlés Krasznay Béla (Budapest) Az évi kommunista-ellenes ellenállási mozgalom ismertetése Csámpay Ottó (Pozsony) A második világháború társadalmi következményei Botlik József (Budapest) a csehszlovákiai magyarságra Rutén/ruszin önkormányzati törekvések az Északkelet-Felvidéken és Kárpátalján ( ) Doma István (Sárosoroszi) Karcolatok a kárpátaljai zsidóság történetéből Csapó I. József (Nagyvárad) A belső önrendelkezéstől a kettős állampolgárságig Faragó József (Kolozsvár) Zárszó Függelék Levelek Pokorni Zoltán oktatási miniszter Mádl Ferenc köztársasági elnök Pokorni Zoltán oktatási miniszter A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület őszinte története XVI A rendezvény jegyzőkönyve A magyar őstörténeti találkozón elhangzott előadások tartalmi kivonata A magyar történelmi iskolán elhangzott előadások tartalmi kivonata Nyilatkozat Házirend Rendezvényterv Munkaterv A XVI. Magyar Őstörténeti Találkozó Műsora A X. Magyar Történelmi Iskola Műsora A rendezvény szereplői Meghívó a ZMTE XVI. Magyar Őstörténeti Találkozójára Felhívás a ZMTE X. Magyar Történelmi Iskolájára Statisztikák Az egyesület magyar történelmi iskolái Kiadványaink Előkészületben A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület XIV. Magyar Őstörténeti Találkozója és a VIII. Magyar Történelmi Iskola (Tapolca 1999) kötetének tartalomjegyzéke Az Zürichi Magyar Történelmi Egyesület XV. Magyar Őstörténeti Találkozója és a IX. Magyar Történelmi Iskola (Felsőőr/Oberwart 2000) kötetének tartalomjegyzéke Meghívó Info A rendezvény költségeit fedezte: 9

10 Előszó Midőn ezt írtam, tiszta volt az ég. Zöld ág virított a föld ormain. Munkában élt az ember mint a hangya. Küzdött a kéz, a szellem működött, Lángolt a gondos ész, a szív remélt, S a béke izzadt homlokát törölvén Meghozni készült a legszebb jutalmat, Az emberüdvöt, melyért fáradott. Ünnepre fordult a természet, ami Szép és jeles volt benne, megjelent. Öröm- s reménytől reszketett a lég, Megszülni vágyván a szent szózatot, Mely által a világot mint egy új, egy Dicsőbb teremtés hangján üdvözölje; Hallottuk a szót. Mélység és magasság Visszhangozzák azt. S a nagy egyetem Megszűnt forogni egy pillanatig. Mély csend lőn, mint szokott a vész előtt. A vész kitört. Vérfagylaló keze Emberfejekkel labdázott az égre, Emberszívekben dúltak lábai. Lélegzetétől meghervadt az élet, A szellemek világa kialutt, S az elsötétül égnek arcain Vad fénnyel a villámok rajzolták le Az ellenséges istenek haragját. És folyton folyvást ordított a vész, Mint egy veszetté bőszült szörnyeteg. Amerre járt, irtóztató nyomában Szétszaggatott népeknek átkai Sóhajtanak fel csonthalmok közől; És a nyomor gyámoltalan fejét Elhamvadt városokra fekteti. Most tél van és csend és hó és halál, A föld megőszült; Nem hajszálanként, mint a boldog ember, Egyszerre őszült az meg, mint az isten, Ki megteremtvén a világot, embert, E félig istent, félig állatot, Elborzadott a zordon mű felett És bánatában ősz lett és öreg. Majd eljön a hajfodrász, a tavasz, S az agg föld tán vendég hajat veszen, Virágok bársonyába öltözik. Üveg szemén a fagy fölengedend, S illattal elkendőzött arcain Jó kedvet és ifjúságot hazud: Kérdjétek akkor ezt a vén kacért, Hová tevé boldogtalan fiait? 10

11 Faragó József (Kolozsvár) Megnyitó Kedves Közönségünk, kedves Barátaim! Nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy néhány szóval megnyissam a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület XVI. Magyar Őstörténeti Találkozóját. Ennél a XVI-os sorszámnál két ok miatt is örvendetes egy-egy percre megállanunk. Először is azért, mert nincs egyetlen olyan magyar történelmi intézményünk, társaságunk, egyesületünk sem, amely a magyar őstörténeti kutatásokat oly szívósan, rendszeresen és - reméljük, hogy - eredményesen kutatná, mint a mi Egyesületünk, amelynek központja nem is a Hazában, hanem a sokunk számára oly távoli Svájcban van, s amely ennek ellenére nevében büszkén vállalja a "magyar" minősítést. Ez a minősítés pedig nem ötletszerű vagy alkalmi jelző, hanem parancs, s e parancs jegyében Egyesületünk tizenöt év óta lankadatlanul kutatja, értelmezi és tudatosítja nemzetünk távoli múltjának dicsőséges és tragikus tanulságait. Másodszor azt kell megjegyeznünk, hogy a magyar történettudomány számára szükséges és hasznos Egyesületünk őstörténeti munkálkodása, különben nem jutottunk volna el a XVI. Találkozóig, hanem valamikor már a kezdeteknél kimerültünk és elapadtunk volna, mint annyi más régebbi és újabb tudományos vállalkozás ebben az országban. Az őstörténet a magyar történettudomány szép és nehéz ága. Szépségét nem kell bizonygatnom, hiszen múltunk feltárása és értékelése jelenünk és jövőnk tanulságául mindig a legszebb hungarológiai feladatok közé tartozott és fog tartozni. Ami pedig csábító nehézségét illeti, had emlékeztessek arra, hogy az őstörténeti, régészeti és nyelvtörténeti kutatások egyöntetű bizonysága szerint mintegy háromezer évvel ezelőtt váltunk ki az ugor nép- és nyelvközösségből: azelőtt nem magyarok, hanem ugorok voltunk, de azóta önállóan, megszakítatlanul él és fejlődik a magyar nép, a magyar nyelv és a magyar kultúra - természetesen hangsúlyozva, hogy a három évezred során minden rövidebb-hosszabb ideig velünk érintkező, vagy velünk együttélő népektől, valamint a magyarságba olvadt kisebb-nagyobb etnikai csoportoktól vettünk át olyan anyagi és szellemi javakat, amelyek gazdagították és színezték kultúránk magyar alapszövetét. Kevés olyan nép van Európában, amely múltját három évezredre tudja visszavezetni, s erre méltán büszkék lehetünk, de nem a büszkeség miatt hivatkozom reá, hanem azért, mert az európai honfoglalás előtti két évezredből egyetlen sornyi írott szövegünk sem maradt meg, amely népünk történetéről, nyelvéről és gondolkodásáról tanúbizonyságot tehetne; az európai írásbeliséget a honfoglalás után, Szent István korában kezdtük megtanulni és gyakorolni. Múltunkat az írásos emlékek alapján sem könnyű hűségesen rekonstruálni, de annál nehezebb azt az írásos emlékek ritkasága vagy teljes hiánya miatt megtenni. Nos, az őstörténeti kutatások azok, amelyek hivatva vannak múltunk mélységes mély, írástalan kútjába, megannyi segédtudomány mozgósításával bevilágítani. Velünk bármikor és bárhol érintkező népek történetét kell ismernünk, nyelvüket és írásmódjukat kell elsajátítanunk, régészeti adatokat kell gondosan megvizsgálnunk, saját népünk nyelvében és emlékezetében megőrzött töredékeket kell alkotó fantáziával értelmeznünk, hogy őstörténetünk egyik-másik korszaka, folyamata, eseménye megvilágosodjék számunkra, a nemzeti tudomány számára. Nem akarok nyolc napig tartó őstörténeti találkozásunknak elébe vágni, hiszen mindannyiunknak gazdagon lesz részünk benne. Ezért hát legyen vége a megnyitásnak és kezdjünk hozzá a munkához, amelynek során előadóknak és hallgatóknak egyaránt sok örömet és sok okulást kívánok. Szentendre, augusztus 5. 11

12 Csapó József (Nagyvárad) Köszöntő Elnök Úr! Hölgyeim és Uraim! AX. Magyar Történelmi Iskola tárgya olyan történések területére vezet, amelyen ma is sorskérdések fogalmazódnak és sorsok alakulnak - több millió magyar esetében a "számbeli kisebbség" feltétele közepette. A második világháború következményeiről tehát a Magyarország határain túl élő magyar nemzetiségűek szempontjából is szükségszerű értekezni. A legfőbb következtetés a mai valóság! E visszatekintés, s ezen ünnepi alkalom megemlékezéssé is válik, amikor egy történelmi kor egyik legkiemelkedőbb erdélyi személyiségének szellemiségét idézem: Márton Áron püspökét! Amikor kiderült, hogy az erdélyi magyarság érdekvédelmét 1944 őszétől kezdődően kisajátította egy csoport "madoszista" (MADOSZ = Magyar Dolgozók Szövetsége), az erdélyi magyar középosztály jeles képviselői szeptember 12-i levelükben arra kérték Dálnoki Miklós Béla miniszterelnököt, hogy alkalmas úton vegye fel az érintkezést Márton Áron erdélyi püspökkel és a békeszerződéshez szükséges tájékoztatást tőle szerezze be, vele tárgyaljon. Márton Áron azt javasolta: "Észak Erdély határmegyéit (Ugocsa, Szatmár, Szilágy, Bihar, Arad) minden erővel törekedjék a magyar kormányzat az országhoz visszaszerezni A történelmi Erdélyt a Saar-vidék módjára helyezze a Békekonferencia évre nemzetközi ellenőrzés alá." Népének sorsa feletti aggodalom arra késztette Márton Áront, hogy január 28-án levélben forduljon Groza Péter román miniszterelnökhöz: "Nagyméltóságodat nem téveszthetik meg azok a nyilatkozatok, amelyeket egyesek a magyarság nevében tesznek, illetve a magyarságnak sugalmaznak. A Magyar Népi Szövetség egyes vezető emberei olyan tartalmú politikai nyilatkozatokat kockáztattak meg, amelyek a magyarság egyetemében élénk tiltakozást váltottak ki." 1946 pünkösdjén, a csiksomlyói búcsún a Püspök ismét felemelte szavát népe érdekében: "1946. május 7-ig a párizsi határozat tulajdonképpeni jelentését ma sem ismerjük Az a keserű csalódás, amely a hírek hatása alatt a lelkeken erőt vett és amely sokakat már a kétségbeesés örvénye felé sodor, kötelességünké teszi, hogy aggodalmunknak adjunk hangot." Párizsban aláírták a Békeszerződést, amely eldöntötte az erdélyi magyarság jövőjét. Márton Áronnak volt igaza: amint Románia aláírta a Békeszerződést, a magyarságnak tett ideiglenes "engedmények" megszűntek, a további jogbővítésre nem nyílt már lehetőség. Tanulság: az ország határain túl élő magyar nemzeti közösségeknek határozott, szolgálatot és nem hatalmat gyakorló, önfeláldozó és felelősséget vállaló közképviseletre van szüksége, határokon innen és túl! De, van-e? Köszönettel a Történelmi Iskola szervezőinek és támogatóinak, gondolkodjunk együtt sorsunkról és próbáljunk meg tanulni a múltból. Köszönöm a figyelmet! 12

13 Csihák György (Zürich) Gondolatok történelemkutatásunk állagáról Gyakorta kérdezik, hogy miért foglalkozunk a történelemmel, kiváltképp minek az őstörténettel? Az embereket nem érdekli! Aki csak egy kicsit is ismeri a viszonyokat a magyarság körében, megállapíthatja, hogy mindenkit inkább érdekel az, ami nap mint nap körülöttünk történik: benzinár, lakásépítés, utunk Európába. Igazolja ezt az állítást a vonatkozó rendezvények látogatottsága, a résztvevők ott tanúsított magatartása. Nem gondolom, hogy ezt az áradatot akárcsak befolyásolni tudom. Szabad legyen mégis néhány gondolatot megkockáztatnom. Sokféle fogalmazásban ismert a tény, hogy egy népet úgy kell elpusztítani, hogy elveszik történelmét. Én is tanultam nagy költőnk híres mondását: "Nyelvében él a nemzet!" Igaz is. Csakhogy Svájcban, ahol a nemzet négy "nyelvében él", és olyan egységes, mint egy másik se Európában, ott tanultam meg, hogy egy nemzet igazában történelemtudatában él, ami őstörténetével, nemzeti mítoszaival születik. A történelemtudat pedig a nemzettudat alapja, amelyet az egészséges nemzeti történelemírás és történelemoktatás teremt és őriz. Mi magyarok mindezek híjával vagyunk, talán évszázadok óta. Ez lehet a mélyenfekvő oka őstörténetünk iránti sekélyes érdeklődésünknek és nemzettudatunk zavarának. A zavart tudatú népek pedig nem isten-arcú, hanem torzarcú társadalmat hoznak létre, miáltal - a történelem kérlelhetetlen logikája folytán - önön sírjuk megásóivá válnak. A történelem próbáit csak kemény tudatú, hazájukat, fajtájukat igazán szerető népek tudják állni, katonáik pedig, meg kell őket védjék, ha kell, életük árán. Ha netán valaki e gondolatokat túlzónak véli, tisztelettel kérem, szíveskedjék megengedni néhány közismert tény fölelevenítését. A csak vallásilag különböző szemita népek évtizedes küzdelmükkel valamely talpalatnyi földért, embereik ezreit áldozzák - indítékaik őstörténetükben keresendő. De maradhatunk a Kárpát-medencében is. A körülöttünk élő népek köztudottan, kitalált őstörténetükre alapozva - úgynevezett nyugati barátaink segítségét megszerezve - elvették, vagy magukénak tartják mindmáig, több, mint ezeregyszáz éves hazánk egész területét és szemünk láttára alakítják új államaikat és hirdetik leendő államhatáraikat. Az Osztrák-Magyar Monarchia részeként, az első világháborút velünk együtt elvesztő Ausztria, mindmáig hangoztatott őstörténeti indokaival, elvette Nyugat-Magyarországot, megalakítva rajta Burgerland nevű szövetségi államát, s nyíltan hirdeti igényét további négyzetkilométer magyar területre. A "Deutsch Westungarn" (Német Nyugat- Magyarország) című könyvüket bárki megveheti Kismartonban, az Esterházy palota előcsarnokában. Ott árusítják akkor is, amikor jeles magyar politizálók ott találkoznak valamely mostani, vagy előző osztrák kancellárral, amikor golfozni indulnak. Nemrégiben, európai nyomásra ott, Burgerlandban is megjelentek a kétnyelvű települést jelző táblák. Négy település határában kiírták a nevét magyarul is, horvátul pedig negyvenhét település határán. Az újabban magyar névvel is tisztelt településeken azóta se történik semmi. Ám a horvátok az ő településeiken teleírnak mindent horvát szövegekkel: az óvodát, az iskolát, a kocsmát, de a postát és a vasútállomást is. Felsőőrött viszont, a kétnyelvűeknek hirdetett gimnáziumban semmit sem írnak ki magyarul, a horvát nemzetiségű igazgató a magyar nemzeti ünnepeken kirándulást rendel el nem egyszer. A magyar nyelvű misén a magyar pap megtiltja a magyar himnusz éneklését, de még a Boldogasszony Anyánk kezdetű éneket is. A legutóbbi tartományi választás alkalmából Burgerland szövetségi állam gyűlésébe bejutott a zöldek pártja két képviselővel. Ez a két képviselő a gyűlés első ülésén - élve európai jogaival - horvátul beszélt és minden képviselőnek adott egy-egy horvát-német szótárt. A II. Vatikáni Zsinat határozatára, a nyáj joga, hogy az Istent anyanyelvén tisztelje. Ezért a Szentatya, a horvát-németmagyar anyanyelvű László püspököt rendelte Burgerland katolikusai élére, aki utolsó bérmálása alkalmával Alsóőrött arra kérte híveit, hogy énekeljék el kedvére, a "Boldogasszony Anyánk" kezdetű ősi magyar éneket. A szomszédos Großpetersdorfra osztrákosított Szentmihályfalván, Burgerland új püspöke, nemrég mutatta be új lelkipásztorukat, dr. Albert Kanayochukwu Obienfuá-t, Ausztriában továbbképzett nigériai papot. Aki azt gondolja, hogy mindennek semmi köze őstörténetünkhöz, történelmi tudatunkhoz, vagy akár Európába való menetelésünkhöz, az majd észretér, amikor felébredése keserűbb lesz, mint az elmúlt tíz évben bármikor. Erősen hangsúlyozandó viszont, hogy a magyarság körében szomszédainkkal szemben gyűlöletet sehol se tapasztalok. Ezekután vessünk rövid pillantást történelemtudományunk, kiváltképpen őstörténet-kutatásunk mai állagára. Ma már történelmi igazság, hogy március 19-én, Hazánk területének maradék egyharmadán is elveszítettük nemzeti önállóságunkat, történelmi jogfolytonosságunk pedig mindmáig megszűnt az évi I. törvény* életbeléptetésével. A Szovjetunió Vörös Hadseregével hazánkba küldött helytartók, tisztában voltak a hatalom rejtelmeivel. Az csak véletlen volt, hogy a Magyar Tudományos Akadémia akkori tagjai egy máig ismeretlen meszesgödörbe, sósavval töltött kőteknőbe, egy arhipel gulagra, vagy családjukkal együtt, évekre, egy falusi baromfiólba kerültek. Akadémiánkat megszállták az új urak, akiknek képzettsége mindmáig fölöttébb tisztázatlan, követőik többnyire a Szovjetunióban szerezték magyar akadémiai illetékességüket. Ezek az urak, azután, demokratikusan választják a többi akadémikust, akik megmondják ki a tudós, ki kerülhet állami egyezmény alapján, valamely külföldi intézménybe, ahonnan időről-időre, mint a nyugati magyarság, vagy mint a nyugati tudományos közönség képviselője, megjelenik hazánkban. Tisztelet a kivételnek - megjegyezve azt a régi igazságot, hogy az a legjobb kém, aki nem tudja, hogy ő kém. Az ő fogalmazásukban egyes néprészeink előélete vándorlás, a kor legmagasabb szintjén végrehajtott haditeljesítményünk, a honfoglalás és az azt követő hadjárataink fejvesztett menekülés és rabló kalandozás - mintha fizetett ellen- * A Magyar Köztársaság Alkotmánya 13

14 ségeink írnák. Az ő történelemírásukban szóra sem érdemes, hogy a kor két birodalmát, a bizáncit és a német-rómait túléltük, 900-tól 970-ig minden háborúban megvertük, mert abban a korban fegyvereinknél, hadseregünknél nem volt jobb a világon. Hogy Európa földjén elsők között alapítottunk egységes és keresztény államot, s királyaink a pápától olyan jogokat nyertek, mint amilyent senki más, miáltal maguk is apostolok, akár a pápa. Hogy lovasműveltségünkből mi hoztuk Európába a küldöttek rendszerére épülő országgyűlés intézményét. Hogy hamarább volt írott alkotmányunk, mint Európában bárki másnak. És így tovább. A magyar őstörténet kutatásának ma nincs érdemleges kutatóműhelye, pláne nincs a tudomány mai szintjén. Nincsen egyetlen, nemzetközileg elismert, nagyhírű történelemkutatónk. Nincs magyar összehasonlító nyelvészet, mert ahhoz nyelvet kellene rendszeresen összehasonlítani. Nemcsak az ősi nyelveket nincs aki tanítsa, de ma már ó-görögül, latinul se tudnak. Nincs kutatóműhelye az ősi magyar írásnak, zenének. Nincs antropológus, szerológus, botanikus, génkutató, aki akárcsak a feltárt sírok anyagát feldolgozná. Már régész sincs elég. Kit érdekel a magyarok őstörténete? Magyarországon a társadalomtudományban jelesül a történelemtudományban nincs okunk a visszarendeződéstől. Még a fordulat se következett be. Ebben a helyzetben, őszinte sajnálatomra kell kijelentem, hogy az egyetemes magyarságnak egyetlen olyan tudományos kutatóműhelye van, ahol a nemzeti történelemkutatás, történelemírás, történelemoktatás tovább él és ez a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület. Nem azért mondom, mert én vagyok az elnöke és azt sajnálom, hogy igaz. Ellentétes híresztelések dacára, a szovjetek csak ritkán avatkoztak a részletekbe. Szakértőik ott ültek a hivatalokban, ellenőriztek minden, még legtitkosabb részletet is, de közvetlen beavatkozásra csak ritkán vállalkoztak. Nem így a magyar őstörténet kutatása terén. Szakembereinket időről-időre Moszkvába rendelték és a legapróbb részletekig kikérdezték, utasításokat adtak nekik, előírták, hogy mit taníthatnak, mit mondhatnak és mit nem. Tudvalévő, hogy korai történetünk számos színhelye a volt Szovjetunió területén van. Ezeken a területeken csak a szovjetek végezhettek komoly tudományos föltárást. Tőlem többször kértek a Magyar Tudományos Akadémia akkori vezető beosztású, a magyar őstörténelemmel foglalkozó szakemberei szerény mennyiségű nyugati pénzt, hogy legalább egy-egy fő az ilyen ásatásra kijuthasson, amit katonák biztosítottak és a hívatlan vendég közeledtére felszólítás nélkül lőttek. Ezek a magyarok azt is elmondták, hogy pl. az Akadémiánk régészeti intézete nem "Magyar Régészeti", hanem csak "Régészeti Intézet". Ha valamely főnök pl. rómait szeretett kutatni, akkor a véletlenül talált magyar, avar, vagy más régészeti emlékeink tőlük gyakran veszendőbe mehettek. Köztudott dolog, hogy a 19. század elejéig nemzeti emlékezetünkkel, mítoszainkkal, krónikáinkkal összhangban, a magyar iskolákban azt tanították, hogy a szkíták, vagy szittyák leszármazottai vagyunk, s így rokonaink a hunok és az avarok, tehát a nagy eurázsiai műveltség részei vagyunk. A 19. század közepén a Grimm testvérek nyelvészeti fölfedezései az őstörténeti kutatás új, nyelvészeti irányát indították, amit lemásolva, híveik sokfelé, mindmáig fönntartanak - ezáltal már nem követve a nyugati újítók példáját, akik ezt a 19. századi ósdi göncöt mára már csendben többségükben levetették. Így lettünk mi viszont - és tankönyveink tanítása szerint - maradtunk mindmáig finnugorok. Az észtországi Tartunban 2000 nyarán tartott finnugor kongresszuson két magyar államtitkár volt, akik ott bejelentették, hogy a magyar kormány november 1-ig, a rokonnépekkel való együttműködésért felelős személyt állít. A magyarországi hivatalosított történelemkutatás békája mindmáig ugyanabban a 19. századi állótóban lakik. Arany János, a Magyar Tudományos Akadémia titkára, aki mindmáig minden kétségen fölül, a magyar nyelv legjobb ismerője, "Az orthológusokra" címmel így vélekedik a nyelvtudomány ama kísérletéről: De mivel verba valent usu, Halad a nyelv, akárhogy nyúzzu(k). Kisütik, hogy a magyar nyelv Nincs, nem is lesz, nem is volt; Ami új van benne, mind rossz, Ami régi, az meg tót. Boncold csak nyelvész! Hát baj, hogy az áldozat elvész? Tartozik ez terád? Egy biztos: nem anyád! Ahogy indult a nyelvészet árja: Árpád nyelve csak ferdített árja. Ezután már hiába Küldtök vissza Ázsiába. Illünk az orosz igába, A nagy Szláviába. Van több is, szívesen ajánlom mindenki olvasatára. A tudomány addig él, amíg képes az új adatok befogadására. Ha erre többé nem képes, vagy ezt nem akarja, akkor dogmával van dolgunk. Ilyen például a vallásos hit, ahol a bizonyítás egyáltalán nem fontos, vagy más természetű, például 14

Az 1723-ban James Anderson anglikán lelkész által összeállított és minden szabadkõmûvesre nézve kötelezõ érvényû,

Az 1723-ban James Anderson anglikán lelkész által összeállított és minden szabadkõmûvesre nézve kötelezõ érvényû, Berényi Zsuzsa Ágnes (Budapest) A magyar szabadkõmûvesség a második világháború idején Az 1723-ban James Anderson anglikán lelkész által összeállított és minden szabadkõmûvesre nézve kötelezõ érvényû,

Részletesebben

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa

Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH Acta Historica Hungarica Turiciensia XXIV. évfolyam 1. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 58. sz. kiadványa A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület kiadványa

Részletesebben

A KILENCEDIK (TAPOLCAI) MAGYAR ŐSTÖRTÉNETI TALÁLKOZÓ ELŐADÁSAI ÉS IRATAI

A KILENCEDIK (TAPOLCAI) MAGYAR ŐSTÖRTÉNETI TALÁLKOZÓ ELŐADÁSAI ÉS IRATAI A ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET KIADVÁNYA A KILENCEDIK (TAPOLCAI) MAGYAR ŐSTÖRTÉNETI TALÁLKOZÓ ELŐADÁSAI ÉS IRATAI TAPOLCA 1994 Budapest Zürich Ungarisch Historischer Vérein Zürich 1995 A ZÜRICHI

Részletesebben

igyair Őstörténeti alálkozó Előadásai és Iratai

igyair Őstörténeti alálkozó Előadásai és Iratai A ZÜRICHI MAGVAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET KIADVÁNYA igyair Őstörténeti alálkozó Előadásai és Iratai ÍÖRT^ 4+ Ungarisch Historischer Vérein Zürich Budapest Zürich, 1999 A ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET

Részletesebben

U n g a r i s c h H i s t o r i s c h e r Ve r e i n Z ü r i c h. A magyar huszárság története. A lovasműveltség sajátosságai

U n g a r i s c h H i s t o r i s c h e r Ve r e i n Z ü r i c h. A magyar huszárság története. A lovasműveltség sajátosságai U n g a r i s c h H i s t o r i s c h e r Ve r e i n Z ü r i c h A magyar huszárság története A lovasműveltség sajátosságai Budapest k Zürich 2004 U n g a r i s c h H i s t o r i s c h e r Ve r e i n Z

Részletesebben

lasodik (Zürichi) iagyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai

lasodik (Zürichi) iagyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai A ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET KIADVÁNYA lasodik (Zürichi) iagyar Őstörténeti Találkozó Előadásai és Iratai Ungarisch Historischer Vérein Zürich Zürich, 1993 A ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET

Részletesebben

Gyökerek. Töprengések a magyar nyelv és nép Kárpátmedencei. Cser Ferenc

Gyökerek. Töprengések a magyar nyelv és nép Kárpátmedencei. Cser Ferenc Gyökerek Töprengések a magyar nyelv és nép Kárpátmedencei származásáról. Cser Ferenc Melbourne 2000 Cser Ferenc, 2000 A borító terve: Fodor Sándor, Melbourne Az első borítón: a székely rovásírás (e)gy

Részletesebben

Ingyenes közéleti lap. különszám

Ingyenes közéleti lap. különszám II. évfolyam, ELÉG A 2. szám, MÚLTUNK 2012. április-május MEGHAMISÍTÁSÁBÓL! 2. II. évfolyam, 4. szám, 2012. augusztus, különszám Amíg a kormány finnugor világtalálkozót szervez és a több évtizedes történelemhamisításban

Részletesebben

BOTOS LÁSZLÓ HAZATÉRÉS

BOTOS LÁSZLÓ HAZATÉRÉS BOTOS LÁSZLÓ HAZATÉRÉS KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Hálás köszönet édes feleségemnek, Margaretnek. Az ő kitartó mindennapi segítsége és támogatása nélkül ez a könyv sohasem jelenhetett volna meg. Az ő bennem való

Részletesebben

A MAGYAR NÉP EREDETE

A MAGYAR NÉP EREDETE Origin of the Hungarian Nation A MAGYAR NÉP EREDETE Dr. Bobula Ida Fordította: Oláh Béla 1 Tartalomjegyzék A MAGYAR NÉP EREDETE... 1 TARTALOMJEGYZÉK... 2 ELŐSZÓ... 7 A MAGYAR NÉP EREDETE... 10 BEVEZETÉS...

Részletesebben

BOTOS LÁSZLÓ HAZATÉRÉS

BOTOS LÁSZLÓ HAZATÉRÉS BOTOS LÁSZLÓ HAZATÉRÉS Magánkiadás Budapest 1996 Fiamnak, Botos Zoltán Gregorynak ajánlom ezt a könyvet, azzal a reménnyel, hogy ez irányban folytatja a kutatásomat. A magyarok Istene adjon neki tudást,

Részletesebben

Megismertük és tudjuk a szeretetet. Napraforgó Nemzetiségi Táncos Találkozó. Bazsikám, Édes!

Megismertük és tudjuk a szeretetet. Napraforgó Nemzetiségi Táncos Találkozó. Bazsikám, Édes! www.mezofoldielet.hu I. ÉVFOLYAM 8. 1. SZÁM 2008. 2008. november MÁRCIUS DUNAÚJVÁROS TÉRSÉGÉNEK INGYENES INFORMÁCIÓS LAPJA MEGJELENIK HAVONTA 10.000 PÉLDÁNYBAN A KÖVETKEZŐ TELEPÜLÉSEKEN: Megismertük és

Részletesebben

Kik vagyunk? Honnan Jöttünk? Cser Ferenc sorozata a magyarság eredetéről

Kik vagyunk? Honnan Jöttünk? Cser Ferenc sorozata a magyarság eredetéről Kik vagyunk? Honnan Jöttünk? Cser Ferenc sorozata a magyarság eredetéről Melbourne 2001-2002 Cser Ferenc: Kik vagyunk? Honnan Jöttünk? Eredetileg megjelent: Új Idők 2001-2003 A szerző hasonló tárgykörben

Részletesebben

Csihák György (Zürich) SACRA REGNI HUNGARICI CORONA MAGYARORSZÁG MEGSZENTELT KORONÁJA

Csihák György (Zürich) SACRA REGNI HUNGARICI CORONA MAGYARORSZÁG MEGSZENTELT KORONÁJA Az európai emberi történet származási távlatait vezették le a helyre nem álló Y kromoszóma (NRY) 22 bináris jelzőjéből... Az allélek földrajzi elosztása és becsült kora egybecseng a modern európai gén

Részletesebben

Hagyományos vallások és az ősmagyar vallás az új egyházpolitika tükrében 1

Hagyományos vallások és az ősmagyar vallás az új egyházpolitika tükrében 1 Hagyományos vallások és az ősmagyar vallás az új egyházpolitika tükrében 1 Vallásszociológiai tanulmány vitéz Dr. Balogh Sándor, Prof. Emeritus, USA Szent Korona Lovagrend tagja Tartalom: Megjegyzés. I.

Részletesebben

HHÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 2009. AUGUSZTUS

HHÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 2009. AUGUSZTUS HHÍRADÓ 56-OS SZÖVETSÉG LAPJA 2009. AUGUSZTUS ISTEN, HAZÁNKÉRT TÉRDELÜNK ELŐDBE. RÚT BŰNEINKET JÓSÁGODDAL FÖDD BE. SZENT MAGYAROKNAK TISZTA LELKÉT NÉZZED, ÉRDEMÉT IDÉZZED. ISTVÁN KIRÁLYNAK SZÍVE GAZDADSÁGÁT.

Részletesebben

Honfoglalás előtt és után

Honfoglalás előtt és után JUHANI NAGY JÁNOS Honfoglalás előtt és után TARTALOMJEGYZÉK HONNAN JÖTTÜNK, KIK VAGYUNK? HOL VOLT AZ ŐSHAZA? AVAROKNAK MONDTÁK MAGUKAT MILYEN VOLT ÁRPÁD NÉPE? ÁLMOS FEJEDELEM KI VOLT ÁRPÁD? A KÁRPÁT-MEDENCE

Részletesebben

A Boldogasszony országa

A Boldogasszony országa Mesterházy Zsolt A Boldogasszony országa A magyar újkőkor ( 35000 év helybeli műveltségének összegzője és lendítője ) A magyar ókort a szellem ereje hozta létre a helyben kialakult ősnép segítségével.

Részletesebben

LEGYÜNK AZ IMÁDSÁG NEMZETE

LEGYÜNK AZ IMÁDSÁG NEMZETE POSTVERSAND MÜNCHEN B 21696 E XXXIX. évf. 12. szám (39. Jg. Nr. 12) Az európai magyar katolikusok lapja 2007. december KÜLDETÉSÜNK VAN MINDEN NÉPHEZ A Szentatya üzenete a missziós világnapra 1926 óta minden

Részletesebben

Tisztelt Leendő Állampolgár!

Tisztelt Leendő Állampolgár! 1 Tisztelt Leendő Állampolgár! Könyvünkkel segítséget szeretnénk adni Önnek, hogy mielőbb otthon érezze magát új hazájában. Ismereteket nyerjen az ország régebbi és közelebbi múltjának legnevezetesebb

Részletesebben

GONDOLATOK A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁRA

GONDOLATOK A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁRA GONDOLATOK A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁRA A Himnusz nemzeti imánk. Nemcsak nemzeti ünnepeink meghatározó szimbóluma, hanem a zsoltároskönyveinkben is megtalálható szakrális énekünk. Kevés nemzet kultúrájában

Részletesebben

IGAZ TÖRTÉNELMÜNK VEZÉRFONALA ÁRPÁDIG

IGAZ TÖRTÉNELMÜNK VEZÉRFONALA ÁRPÁDIG BADINY JOS FERENC BADINY JOS FERENC IGAZ TÖRTÉNELMÜNK VEZÉRFONALA ÁRPÁDIG Feleségemnek, hűséges munkatársamnak, a nagykanizsai Kolarics Róna Mariéinak, örök emlékezésül. Csak törpe nép felejthet ős nagyságot,

Részletesebben

UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH. Acta Historica Turiciensia XXIII. évfolyam 2. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 55. sz.

UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH. Acta Historica Turiciensia XXIII. évfolyam 2. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 55. sz. UNGARISCH HISTORISCHER VEREIN ZÜRICH Acta Historica Turiciensia XXIII. évfolyam 2. szám A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 55. sz. kiadványa A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület kiadványa Budapest

Részletesebben

II. Magyar-Madjar törzsi találkozó (Kurultaj)

II. Magyar-Madjar törzsi találkozó (Kurultaj) 2008 augusztus kurultaj:augusztus 2008.08.03. 12:58 Page 3 II. MAGYAR-MADJAR TÖRZSI TALÁLKOZÓ 3 II. Magyar-Madjar törzsi találkozó (Kurultaj) Jó néhány éve olvastam egyik gazdasági magazinunkban egy riportot

Részletesebben

3. Füzet 1. Füzet 2. Füzet 3. Füzet

3. Füzet 1. Füzet 2. Füzet 3. Füzet 3. Füzet 1. Füzet (2000.): I. Budakalászi Fórum - civil szervezetek adatai 2. Füzet (2001.): I. Budakalászi Fórum - 2000. június 2-4 3. Füzet (2002.): II. Budakalászi Fórum - 2001. június 21-23 1 Szerkesztette:

Részletesebben

ŐSTÖRTÉNETE, EREDETE, NYELVE, HELYE A KULTÚRÁK VILÁGÁBAN. SZÖVEGGYŰJTEMÉNY 2013 májusig

ŐSTÖRTÉNETE, EREDETE, NYELVE, HELYE A KULTÚRÁK VILÁGÁBAN. SZÖVEGGYŰJTEMÉNY 2013 májusig A MAGYARSÁG ŐSTÖRTÉNETE, EREDETE, NYELVE, HELYE A KULTÚRÁK VILÁGÁBAN SZÖVEGGYŰJTEMÉNY 2013 májusig Összeállította Podmaniczky Miklós 1 Péter fiamnak, Márti lányomnak, drága Feleségemnek 2013. Májusban

Részletesebben

História 1990-02. Created by XMLmind XSL-FO Converter.

História 1990-02. Created by XMLmind XSL-FO Converter. História 1990-02 História 1990-02 Minden jog fenntartva. Bármilyen másolás, sokszorosítás, illetve adatfeldolgozó rendszerben való tárolás a kiadó elõzetes írásbeli engedélyéhez van kötve. Tartalom 1....

Részletesebben

Csapatinduló (84. sz. Lehel-vezér cserkészcsapat Dallam: Zöldre van a...) A majnafrankfurti csodát ünnepeltük 1972 2010.

Csapatinduló (84. sz. Lehel-vezér cserkészcsapat Dallam: Zöldre van a...) A majnafrankfurti csodát ünnepeltük 1972 2010. BUOD INFO Bund Ungarischer Organisationen in Deutschland e.v. Németországi Magyar Szervezetek Szövetsége 4. szám 2010. július Száz éves a magyar cserkészet egy világot átfogó mozgalom Az idén nyáron is,

Részletesebben

vagyis 1981 nyarán készült el. Az előszót írta, valamint az amerikai kiadást szervezte és szerkesztette

vagyis 1981 nyarán készült el. Az előszót írta, valamint az amerikai kiadást szervezte és szerkesztette 2 3 4 Mahmúd Terdzsüman MAGYARORSZÁG TÖRTÉNETE Tárih-i Ungürüsz vagyis Üngürüsz története Az 1740. évi Névtelen MAGYAR TÖRTÉNET Macar Tárihi vagyis Madzsar Tárihi II. Nagy Szittya Történelmi Világkongresszus

Részletesebben

LVI. évfolyam 2003. március

LVI. évfolyam 2003. március LVI. évfolyam 2003. március Március 15. és Torda Gyalui Farkas és Reményik Sándor Borbereken Daday Keller Kornéliáról Fiatalok tudományos nevelése Átkok és hiedelmek Csíki étkezési szokások Tartalom KÖZMÛVELÔDÉSI

Részletesebben