U n g a r i s c h H i s t o r i s c h e r Ve r e i n Z ü r i c h

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "U n g a r i s c h H i s t o r i s c h e r Ve r e i n Z ü r i c h"

Átírás

1 U n g a r i s c h H i s t o r i s c h e r Ve r e i n Z ü r i c h ZMTE XVI. Magyar Őstörténeti Találkozó X. Magyar Történelmi Iskola Magyar haditechnika és magyar hadjáratok a kora középkorban * A második világháború és történelmi következményei Magyarország szempontjából ( ) A Tizenhatodik Magyar Őstörténeti Találkozó és Tizedik Magyar Történelmi Iskola előadásai és iratai Szentendre, 2001 A ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET KIADVÁNYA Budapest Zürich 2002

2 Bármit is hoz a jövendő, kérve kérek minden magyart, aki e névre méltó és akár otthon szenved némán az idegen uralom alatt, akár kiüldözötten keres magának és családjának fedelet, meg falatot széles e világon: temessen el minden pártviszályt és személyes perpatvart és csak egyetlen egy célra vesse tekintetét, fordítsa minden erejét és csakis ezért dolgozzék, meg imádkozzék. Ez a cél mindnyájunk közös, szent célja: Magyarország felszabadítása. Gondoljunk szüntelenül azokra, akik a legtöbbet, életüket áldozták édes hazájukért és hadifoglyainkra, akik még mindig idegenben szenvednek, hogy áldozatuk ne legyen hiábavaló. A magyar népnek, de különösen a magyar parasztnak emelkedett színvonalú a gondolkodásmódja. Ha a magyar parasztság, a mi fajtánk életforrása, századokon át tanúsított nemzeti érzését, Istenbe vetett hitét, tiszta erkölcsét, katonai vitézségét és szorgos munkakedvét a terror és az idegen megszállás megpróbáltatásai közt is megőrzi, ha nem támogatja a hatalomra éhes politikai törtetőket, akik osztálygyûlöletet hirdetnek és a tömegek alacsony ösztöneit ingerlik, akkor majd egy napon ismét valóra válik a magyar szabadság. Horthy Miklós (1947)

3 U n g a r i s c h H i s t o r i s c h e r Ve r e i n Z ü r i c h Magyar haditechnika és magyar hadjáratok a kora középkorban * A második világháború és történelmi következményei Magyarország szempontjából ( ) A Tizenhatodik Magyar Őstörténeti Találkozó és Tizedik Magyar Történelmi Iskola előadásai és iratai Szentendre, 2001 A ZÜRICHI MAGYAR TÖRTÉNELMI EGYESÜLET KIADVÁNYA Budapest «Zürich 2002

4 Szerkesztette és lektorálta: CSIHÁK GYÖRGY (Zürich) a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület elnöke Sorozatszerkesztő: CSIHÁK GYÖRGY (Zürich) a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület elnöke A kiadvány nyomdaköltségei egy részének fedezéséért, köszönet illeti a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériumát, míg a költségek nagyobb részét a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem fedezte A könyv szerzői valamennyien ellenszolgáltatás nélkül vettek részt a találkozón, oktattak az iskolában és munkájukat az Egyesület rendelkezésére bocsátották. Fizetségük legyen a Nemzet hálája! A kötetben lévő belső-ázsiaiakat ábrázoló képek Szederkenny Ferenc (Adelaide) Ázsia-utazó felvételei Felelős kiadó: dr. Szabó Miklós, a Zrínyi Miklós Nemzetvédelni Egyetem rektora Tervezőszerkesztő: Szabó Mihály Készült: Zepetnek Nyomda, 8171 Balatonvilágos Felelős vezető: Töttössy Péter ISBN

5 A rendezvény fővédnöke dr. Szabó János a Magyar Köztársaság honvédelmi minisztere védnöke dr. Csapó József Csere Sándor dr. Darai Lajos dr. Gyulai Endre Kuti Csaba Miakich Gábor dr. Mikó Jenő Patrubány Miklós Pokorni Zoltán dr. Szabó Miklós Tüttő György Weiersmüller Rudolf dr. Zachar József ny. szenátor (Nagyvárad) kanonok (Tapolca) a Kodolányi János Főiskola tanára (Székesfehérvár) szeged-csanádi megyés püspök (Szeged) a Veszprém Megyei Közgyűlés elnöke Szentendre város polgármestere pozsonyi református püspök a Magyarok Világszövetségének elnöke oktatási miniszter (Budapest) a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem rektora pápai prelátus (London) Svájc magyarországi nagykövete az MTA doktora, a ZMTE Tudományos Tanácsának elnöke 5

6 "Magyarországon nincs kétféle emberi garnitúra: nincs jobb és baloldali elit. Csak egy emberi garnitúra van, s ha e néhány embert elviszik internáló táborba: az ország nagyon hosszú időre megszűnt Európa szerves része lenni." Márai Sándor A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület 1985-ben azzal a céllal alakult, hogy elõsegítse a magyar történelem, jelesül a magyar õstörténet kutatását. Zürich Kanton és Zürich városa 1986-ban, az FD , AFD 86/1056 számú határozattal elismerte, hogy az Egyesület svájci közérdekû intézmény, ezért adómentessé tette. Az Egyesület részére tett pénzadományt az adakozó illetékességi helyének elõírásai rendjében adóelszámolásban érvényesítheti minden olyan országban, amely a Svájci Államszövetséggel a kettõs adóztatás elkerülésére megállapodást kötött. Az Egyesület az öt világrészen élõ, különbözõ nemzetiségû és anyanyelvû tagjai szorgalmas munkával és önzetlen adományokkal tartják fenn, mint minden tekintetben független és semleges szervezetet. Az Egyesület és a Tagok egymás nézeteit kölcsönösen tiszteletben tartják. Az Egyesület évente magyar õstörténeti találkozót rendez, fõleg szakemberek részvételével. Szakembernek számítanak mindazok, akiktõl a Találkozó Titkársága elõadást elfogad. Az elõadó és az elõadás megítélésénél a Titkárságot kizárólag a Találkozóra szóló meghívóban foglalt szakmai szempontok vezetik. A jelen könyv a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület által szervezett Tizenhatodik Magyar Õstörténeti Találkozón és a Tizedik Magyar Történelmi Iskolán elhangzott elõadásokat tartalmazza. Sajnos a mûsorban szereplõ néhány elõadás szövegével nem rendelkezünk, így kötetünkbõl is kimaradt. Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Schweiz Zürich, Postfach 502 Postcheckkonto: Zürich Informatio: (ZMTE) 6

7 Megnyitó és ünnepélyes a befejezés 7

8 Tartalom Vörösmarty Mihály Előszó Faragó József (Kolozsvár) Megnyitó Csapó József (Nagyvárad) Köszöntő Csihák György (Zürich) Gondolatok történelemkutatásunk állagáról I. rész A magyar őstörténeti találkozó előadásainak teljes szövege Darai Lajos Mihály (Kápolnásnyék) A magyar és az egyetemes őstörténeti időrend összehasonlító módszertana Cey-Bert Róbert Gyula (Bangkok) Nemzeti jelképeink tragikus elvesztése Cser Ferenc (Melbourne) Életszimbólumok Hadonich István (Melbourne) A judeo-keresztény Biblia eredete és az úgynevezett magyar hit Faragó József (Kolozsvár) Kádár Kata balladájának kínai változata időszámításunk második-harmadik századából Timaru-Kast Sándor (Ingelheim) A kelta mondavilág (és magyar párhuzamai) Takács József (Tiba) A H(á) Istenről Marton Veronika (Győr) A sumir nyelvvita és előzményei Mesterházy Zsolt (Budapest) Ó-Magyarországi (kárpát-medencei) bevándorlások Etrúriába Takács József (Tiba) El(v)álasztás avagy Kitekintés az ész börtönéből Barabási László (Csikszereda) Az euroázsiai birodalmak autonómiája és együvétartozása Barabási László (Csikszereda) A világ legősibb törvényeinek fennmaradása a székely falutörvényekben Szekeres István (Budakalász) Jeltörténeti azonosságok, hasonlóságok és párhuzamok a kínai és a sumér írástörténetben Takács József (Tiba) Népek, nemzetek, írások útja(i) Dani Pál (London) Körülbelül ötven meggondolás, hogy miért nem vagyunk finn-ugor származásúak Szederkénnyi Ferenc (Adelaide) Avar Nagar Magar Szederkénnyi Ferenc (Adelaide) Őstörténelmi ismertetés Szederkénnyi Ferenc (Adelaide) Utazásaim Belső-Ázsiában (Útibeszámoló) Polgár Lajos (Melbourne) Kik a kozákok? Nagy Kálmán (Budakeszi) A Magyar Nagyfejedelemség hadművészete a honfoglalás idején Barabási László (Csikszereda) A honfoglalás és a székelyek Herényi István (Budapest) Bulcsu horka Horváth Lajos (Veresegyház) Rosz (rusz) királyi testőrség és földrajzi név hagyatéka az Árpád-korból Takács József (Tiba) Etelköztől Nándorfehérvárig avagy Egy honvisszafoglalás elfelejtett részleteiről Csihák György (Zürich) Filmismertetés Takács József (Tiba) Egy föld amelyért annyiszor... avagy Ármányok és harcok egy területért II. rész A magyar történelmi iskola előadásainak teljes szövege Zachar József (Budapest) Az Új Háború és a magyarság Berényi Zsuzsa Ágnes (Budapest) A magyar szabadkőművesség a második világháború idején Nagy Kálmán (Budakeszi) A magyar királyi l. honvéd lovasdandár harcai Ukrajnában, 1941-ben Juba Ferenc (Bécs) A diadalmas otrantói ütközet 80. évfordulójára Juba Ferenc (Bécs) Oroszország földközi-tengeri célkitűzései és haditengerészetünk Juba Ferenc (Bécs) Tengerhajózásunk a második világháború alatt Sancz Klára Lujza (Budapest) A második világháború épületveszteségei Budapesten. A város lakóinak élete a harcok alatt és a harcok befejezése után, országos összehasonlítással Gottesmann Péter (Budapest) Fegyverek között hallgatnak-e a múzsák Isépy Dezső (Sátoraljaújhely) Horthy Miklós és október Radnóczy Antal (München) Horthy Miklós kormányzó kiugrási kísérletei a második világháborúból. Diplomáciai és fegyverszüneti tárgyalások

9 Radnóczy Antal (München) A moszkvai fegyverszüneti tárgyalások (itt dr. Teleki Géza szövegét közöljük) Somorjai Béla (St. Gallen) A Szent Korona évi menekítése és a Mattsee-i emlékmű története Balogh Ádám (Bad Ischl) Vitéz kisbarnaki Farkas Ferenc emlékezete Farkas Ferenc Az Altöttingi Országgyűlés története Csihák György (Zürich) Az Altöttingi Országgyűlés Krasznay Béla (Budapest) Az évi kommunista-ellenes ellenállási mozgalom ismertetése Csámpay Ottó (Pozsony) A második világháború társadalmi következményei Botlik József (Budapest) a csehszlovákiai magyarságra Rutén/ruszin önkormányzati törekvések az Északkelet-Felvidéken és Kárpátalján ( ) Doma István (Sárosoroszi) Karcolatok a kárpátaljai zsidóság történetéből Csapó I. József (Nagyvárad) A belső önrendelkezéstől a kettős állampolgárságig Faragó József (Kolozsvár) Zárszó Függelék Levelek Pokorni Zoltán oktatási miniszter Mádl Ferenc köztársasági elnök Pokorni Zoltán oktatási miniszter A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület őszinte története XVI A rendezvény jegyzőkönyve A magyar őstörténeti találkozón elhangzott előadások tartalmi kivonata A magyar történelmi iskolán elhangzott előadások tartalmi kivonata Nyilatkozat Házirend Rendezvényterv Munkaterv A XVI. Magyar Őstörténeti Találkozó Műsora A X. Magyar Történelmi Iskola Műsora A rendezvény szereplői Meghívó a ZMTE XVI. Magyar Őstörténeti Találkozójára Felhívás a ZMTE X. Magyar Történelmi Iskolájára Statisztikák Az egyesület magyar történelmi iskolái Kiadványaink Előkészületben A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület XIV. Magyar Őstörténeti Találkozója és a VIII. Magyar Történelmi Iskola (Tapolca 1999) kötetének tartalomjegyzéke Az Zürichi Magyar Történelmi Egyesület XV. Magyar Őstörténeti Találkozója és a IX. Magyar Történelmi Iskola (Felsőőr/Oberwart 2000) kötetének tartalomjegyzéke Meghívó Info A rendezvény költségeit fedezte: 9

10 Előszó Midőn ezt írtam, tiszta volt az ég. Zöld ág virított a föld ormain. Munkában élt az ember mint a hangya. Küzdött a kéz, a szellem működött, Lángolt a gondos ész, a szív remélt, S a béke izzadt homlokát törölvén Meghozni készült a legszebb jutalmat, Az emberüdvöt, melyért fáradott. Ünnepre fordult a természet, ami Szép és jeles volt benne, megjelent. Öröm- s reménytől reszketett a lég, Megszülni vágyván a szent szózatot, Mely által a világot mint egy új, egy Dicsőbb teremtés hangján üdvözölje; Hallottuk a szót. Mélység és magasság Visszhangozzák azt. S a nagy egyetem Megszűnt forogni egy pillanatig. Mély csend lőn, mint szokott a vész előtt. A vész kitört. Vérfagylaló keze Emberfejekkel labdázott az égre, Emberszívekben dúltak lábai. Lélegzetétől meghervadt az élet, A szellemek világa kialutt, S az elsötétül égnek arcain Vad fénnyel a villámok rajzolták le Az ellenséges istenek haragját. És folyton folyvást ordított a vész, Mint egy veszetté bőszült szörnyeteg. Amerre járt, irtóztató nyomában Szétszaggatott népeknek átkai Sóhajtanak fel csonthalmok közől; És a nyomor gyámoltalan fejét Elhamvadt városokra fekteti. Most tél van és csend és hó és halál, A föld megőszült; Nem hajszálanként, mint a boldog ember, Egyszerre őszült az meg, mint az isten, Ki megteremtvén a világot, embert, E félig istent, félig állatot, Elborzadott a zordon mű felett És bánatában ősz lett és öreg. Majd eljön a hajfodrász, a tavasz, S az agg föld tán vendég hajat veszen, Virágok bársonyába öltözik. Üveg szemén a fagy fölengedend, S illattal elkendőzött arcain Jó kedvet és ifjúságot hazud: Kérdjétek akkor ezt a vén kacért, Hová tevé boldogtalan fiait? 10

11 Faragó József (Kolozsvár) Megnyitó Kedves Közönségünk, kedves Barátaim! Nekem jutott az a megtisztelő feladat, hogy néhány szóval megnyissam a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület XVI. Magyar Őstörténeti Találkozóját. Ennél a XVI-os sorszámnál két ok miatt is örvendetes egy-egy percre megállanunk. Először is azért, mert nincs egyetlen olyan magyar történelmi intézményünk, társaságunk, egyesületünk sem, amely a magyar őstörténeti kutatásokat oly szívósan, rendszeresen és - reméljük, hogy - eredményesen kutatná, mint a mi Egyesületünk, amelynek központja nem is a Hazában, hanem a sokunk számára oly távoli Svájcban van, s amely ennek ellenére nevében büszkén vállalja a "magyar" minősítést. Ez a minősítés pedig nem ötletszerű vagy alkalmi jelző, hanem parancs, s e parancs jegyében Egyesületünk tizenöt év óta lankadatlanul kutatja, értelmezi és tudatosítja nemzetünk távoli múltjának dicsőséges és tragikus tanulságait. Másodszor azt kell megjegyeznünk, hogy a magyar történettudomány számára szükséges és hasznos Egyesületünk őstörténeti munkálkodása, különben nem jutottunk volna el a XVI. Találkozóig, hanem valamikor már a kezdeteknél kimerültünk és elapadtunk volna, mint annyi más régebbi és újabb tudományos vállalkozás ebben az országban. Az őstörténet a magyar történettudomány szép és nehéz ága. Szépségét nem kell bizonygatnom, hiszen múltunk feltárása és értékelése jelenünk és jövőnk tanulságául mindig a legszebb hungarológiai feladatok közé tartozott és fog tartozni. Ami pedig csábító nehézségét illeti, had emlékeztessek arra, hogy az őstörténeti, régészeti és nyelvtörténeti kutatások egyöntetű bizonysága szerint mintegy háromezer évvel ezelőtt váltunk ki az ugor nép- és nyelvközösségből: azelőtt nem magyarok, hanem ugorok voltunk, de azóta önállóan, megszakítatlanul él és fejlődik a magyar nép, a magyar nyelv és a magyar kultúra - természetesen hangsúlyozva, hogy a három évezred során minden rövidebb-hosszabb ideig velünk érintkező, vagy velünk együttélő népektől, valamint a magyarságba olvadt kisebb-nagyobb etnikai csoportoktól vettünk át olyan anyagi és szellemi javakat, amelyek gazdagították és színezték kultúránk magyar alapszövetét. Kevés olyan nép van Európában, amely múltját három évezredre tudja visszavezetni, s erre méltán büszkék lehetünk, de nem a büszkeség miatt hivatkozom reá, hanem azért, mert az európai honfoglalás előtti két évezredből egyetlen sornyi írott szövegünk sem maradt meg, amely népünk történetéről, nyelvéről és gondolkodásáról tanúbizonyságot tehetne; az európai írásbeliséget a honfoglalás után, Szent István korában kezdtük megtanulni és gyakorolni. Múltunkat az írásos emlékek alapján sem könnyű hűségesen rekonstruálni, de annál nehezebb azt az írásos emlékek ritkasága vagy teljes hiánya miatt megtenni. Nos, az őstörténeti kutatások azok, amelyek hivatva vannak múltunk mélységes mély, írástalan kútjába, megannyi segédtudomány mozgósításával bevilágítani. Velünk bármikor és bárhol érintkező népek történetét kell ismernünk, nyelvüket és írásmódjukat kell elsajátítanunk, régészeti adatokat kell gondosan megvizsgálnunk, saját népünk nyelvében és emlékezetében megőrzött töredékeket kell alkotó fantáziával értelmeznünk, hogy őstörténetünk egyik-másik korszaka, folyamata, eseménye megvilágosodjék számunkra, a nemzeti tudomány számára. Nem akarok nyolc napig tartó őstörténeti találkozásunknak elébe vágni, hiszen mindannyiunknak gazdagon lesz részünk benne. Ezért hát legyen vége a megnyitásnak és kezdjünk hozzá a munkához, amelynek során előadóknak és hallgatóknak egyaránt sok örömet és sok okulást kívánok. Szentendre, augusztus 5. 11

12 Csapó József (Nagyvárad) Köszöntő Elnök Úr! Hölgyeim és Uraim! AX. Magyar Történelmi Iskola tárgya olyan történések területére vezet, amelyen ma is sorskérdések fogalmazódnak és sorsok alakulnak - több millió magyar esetében a "számbeli kisebbség" feltétele közepette. A második világháború következményeiről tehát a Magyarország határain túl élő magyar nemzetiségűek szempontjából is szükségszerű értekezni. A legfőbb következtetés a mai valóság! E visszatekintés, s ezen ünnepi alkalom megemlékezéssé is válik, amikor egy történelmi kor egyik legkiemelkedőbb erdélyi személyiségének szellemiségét idézem: Márton Áron püspökét! Amikor kiderült, hogy az erdélyi magyarság érdekvédelmét 1944 őszétől kezdődően kisajátította egy csoport "madoszista" (MADOSZ = Magyar Dolgozók Szövetsége), az erdélyi magyar középosztály jeles képviselői szeptember 12-i levelükben arra kérték Dálnoki Miklós Béla miniszterelnököt, hogy alkalmas úton vegye fel az érintkezést Márton Áron erdélyi püspökkel és a békeszerződéshez szükséges tájékoztatást tőle szerezze be, vele tárgyaljon. Márton Áron azt javasolta: "Észak Erdély határmegyéit (Ugocsa, Szatmár, Szilágy, Bihar, Arad) minden erővel törekedjék a magyar kormányzat az országhoz visszaszerezni A történelmi Erdélyt a Saar-vidék módjára helyezze a Békekonferencia évre nemzetközi ellenőrzés alá." Népének sorsa feletti aggodalom arra késztette Márton Áront, hogy január 28-án levélben forduljon Groza Péter román miniszterelnökhöz: "Nagyméltóságodat nem téveszthetik meg azok a nyilatkozatok, amelyeket egyesek a magyarság nevében tesznek, illetve a magyarságnak sugalmaznak. A Magyar Népi Szövetség egyes vezető emberei olyan tartalmú politikai nyilatkozatokat kockáztattak meg, amelyek a magyarság egyetemében élénk tiltakozást váltottak ki." 1946 pünkösdjén, a csiksomlyói búcsún a Püspök ismét felemelte szavát népe érdekében: "1946. május 7-ig a párizsi határozat tulajdonképpeni jelentését ma sem ismerjük Az a keserű csalódás, amely a hírek hatása alatt a lelkeken erőt vett és amely sokakat már a kétségbeesés örvénye felé sodor, kötelességünké teszi, hogy aggodalmunknak adjunk hangot." Párizsban aláírták a Békeszerződést, amely eldöntötte az erdélyi magyarság jövőjét. Márton Áronnak volt igaza: amint Románia aláírta a Békeszerződést, a magyarságnak tett ideiglenes "engedmények" megszűntek, a további jogbővítésre nem nyílt már lehetőség. Tanulság: az ország határain túl élő magyar nemzeti közösségeknek határozott, szolgálatot és nem hatalmat gyakorló, önfeláldozó és felelősséget vállaló közképviseletre van szüksége, határokon innen és túl! De, van-e? Köszönettel a Történelmi Iskola szervezőinek és támogatóinak, gondolkodjunk együtt sorsunkról és próbáljunk meg tanulni a múltból. Köszönöm a figyelmet! 12

13 Csihák György (Zürich) Gondolatok történelemkutatásunk állagáról Gyakorta kérdezik, hogy miért foglalkozunk a történelemmel, kiváltképp minek az őstörténettel? Az embereket nem érdekli! Aki csak egy kicsit is ismeri a viszonyokat a magyarság körében, megállapíthatja, hogy mindenkit inkább érdekel az, ami nap mint nap körülöttünk történik: benzinár, lakásépítés, utunk Európába. Igazolja ezt az állítást a vonatkozó rendezvények látogatottsága, a résztvevők ott tanúsított magatartása. Nem gondolom, hogy ezt az áradatot akárcsak befolyásolni tudom. Szabad legyen mégis néhány gondolatot megkockáztatnom. Sokféle fogalmazásban ismert a tény, hogy egy népet úgy kell elpusztítani, hogy elveszik történelmét. Én is tanultam nagy költőnk híres mondását: "Nyelvében él a nemzet!" Igaz is. Csakhogy Svájcban, ahol a nemzet négy "nyelvében él", és olyan egységes, mint egy másik se Európában, ott tanultam meg, hogy egy nemzet igazában történelemtudatában él, ami őstörténetével, nemzeti mítoszaival születik. A történelemtudat pedig a nemzettudat alapja, amelyet az egészséges nemzeti történelemírás és történelemoktatás teremt és őriz. Mi magyarok mindezek híjával vagyunk, talán évszázadok óta. Ez lehet a mélyenfekvő oka őstörténetünk iránti sekélyes érdeklődésünknek és nemzettudatunk zavarának. A zavart tudatú népek pedig nem isten-arcú, hanem torzarcú társadalmat hoznak létre, miáltal - a történelem kérlelhetetlen logikája folytán - önön sírjuk megásóivá válnak. A történelem próbáit csak kemény tudatú, hazájukat, fajtájukat igazán szerető népek tudják állni, katonáik pedig, meg kell őket védjék, ha kell, életük árán. Ha netán valaki e gondolatokat túlzónak véli, tisztelettel kérem, szíveskedjék megengedni néhány közismert tény fölelevenítését. A csak vallásilag különböző szemita népek évtizedes küzdelmükkel valamely talpalatnyi földért, embereik ezreit áldozzák - indítékaik őstörténetükben keresendő. De maradhatunk a Kárpát-medencében is. A körülöttünk élő népek köztudottan, kitalált őstörténetükre alapozva - úgynevezett nyugati barátaink segítségét megszerezve - elvették, vagy magukénak tartják mindmáig, több, mint ezeregyszáz éves hazánk egész területét és szemünk láttára alakítják új államaikat és hirdetik leendő államhatáraikat. Az Osztrák-Magyar Monarchia részeként, az első világháborút velünk együtt elvesztő Ausztria, mindmáig hangoztatott őstörténeti indokaival, elvette Nyugat-Magyarországot, megalakítva rajta Burgerland nevű szövetségi államát, s nyíltan hirdeti igényét további négyzetkilométer magyar területre. A "Deutsch Westungarn" (Német Nyugat- Magyarország) című könyvüket bárki megveheti Kismartonban, az Esterházy palota előcsarnokában. Ott árusítják akkor is, amikor jeles magyar politizálók ott találkoznak valamely mostani, vagy előző osztrák kancellárral, amikor golfozni indulnak. Nemrégiben, európai nyomásra ott, Burgerlandban is megjelentek a kétnyelvű települést jelző táblák. Négy település határában kiírták a nevét magyarul is, horvátul pedig negyvenhét település határán. Az újabban magyar névvel is tisztelt településeken azóta se történik semmi. Ám a horvátok az ő településeiken teleírnak mindent horvát szövegekkel: az óvodát, az iskolát, a kocsmát, de a postát és a vasútállomást is. Felsőőrött viszont, a kétnyelvűeknek hirdetett gimnáziumban semmit sem írnak ki magyarul, a horvát nemzetiségű igazgató a magyar nemzeti ünnepeken kirándulást rendel el nem egyszer. A magyar nyelvű misén a magyar pap megtiltja a magyar himnusz éneklését, de még a Boldogasszony Anyánk kezdetű éneket is. A legutóbbi tartományi választás alkalmából Burgerland szövetségi állam gyűlésébe bejutott a zöldek pártja két képviselővel. Ez a két képviselő a gyűlés első ülésén - élve európai jogaival - horvátul beszélt és minden képviselőnek adott egy-egy horvát-német szótárt. A II. Vatikáni Zsinat határozatára, a nyáj joga, hogy az Istent anyanyelvén tisztelje. Ezért a Szentatya, a horvát-németmagyar anyanyelvű László püspököt rendelte Burgerland katolikusai élére, aki utolsó bérmálása alkalmával Alsóőrött arra kérte híveit, hogy énekeljék el kedvére, a "Boldogasszony Anyánk" kezdetű ősi magyar éneket. A szomszédos Großpetersdorfra osztrákosított Szentmihályfalván, Burgerland új püspöke, nemrég mutatta be új lelkipásztorukat, dr. Albert Kanayochukwu Obienfuá-t, Ausztriában továbbképzett nigériai papot. Aki azt gondolja, hogy mindennek semmi köze őstörténetünkhöz, történelmi tudatunkhoz, vagy akár Európába való menetelésünkhöz, az majd észretér, amikor felébredése keserűbb lesz, mint az elmúlt tíz évben bármikor. Erősen hangsúlyozandó viszont, hogy a magyarság körében szomszédainkkal szemben gyűlöletet sehol se tapasztalok. Ezekután vessünk rövid pillantást történelemtudományunk, kiváltképpen őstörténet-kutatásunk mai állagára. Ma már történelmi igazság, hogy március 19-én, Hazánk területének maradék egyharmadán is elveszítettük nemzeti önállóságunkat, történelmi jogfolytonosságunk pedig mindmáig megszűnt az évi I. törvény* életbeléptetésével. A Szovjetunió Vörös Hadseregével hazánkba küldött helytartók, tisztában voltak a hatalom rejtelmeivel. Az csak véletlen volt, hogy a Magyar Tudományos Akadémia akkori tagjai egy máig ismeretlen meszesgödörbe, sósavval töltött kőteknőbe, egy arhipel gulagra, vagy családjukkal együtt, évekre, egy falusi baromfiólba kerültek. Akadémiánkat megszállták az új urak, akiknek képzettsége mindmáig fölöttébb tisztázatlan, követőik többnyire a Szovjetunióban szerezték magyar akadémiai illetékességüket. Ezek az urak, azután, demokratikusan választják a többi akadémikust, akik megmondják ki a tudós, ki kerülhet állami egyezmény alapján, valamely külföldi intézménybe, ahonnan időről-időre, mint a nyugati magyarság, vagy mint a nyugati tudományos közönség képviselője, megjelenik hazánkban. Tisztelet a kivételnek - megjegyezve azt a régi igazságot, hogy az a legjobb kém, aki nem tudja, hogy ő kém. Az ő fogalmazásukban egyes néprészeink előélete vándorlás, a kor legmagasabb szintjén végrehajtott haditeljesítményünk, a honfoglalás és az azt követő hadjárataink fejvesztett menekülés és rabló kalandozás - mintha fizetett ellen- * A Magyar Köztársaság Alkotmánya 13

14 ségeink írnák. Az ő történelemírásukban szóra sem érdemes, hogy a kor két birodalmát, a bizáncit és a német-rómait túléltük, 900-tól 970-ig minden háborúban megvertük, mert abban a korban fegyvereinknél, hadseregünknél nem volt jobb a világon. Hogy Európa földjén elsők között alapítottunk egységes és keresztény államot, s királyaink a pápától olyan jogokat nyertek, mint amilyent senki más, miáltal maguk is apostolok, akár a pápa. Hogy lovasműveltségünkből mi hoztuk Európába a küldöttek rendszerére épülő országgyűlés intézményét. Hogy hamarább volt írott alkotmányunk, mint Európában bárki másnak. És így tovább. A magyar őstörténet kutatásának ma nincs érdemleges kutatóműhelye, pláne nincs a tudomány mai szintjén. Nincsen egyetlen, nemzetközileg elismert, nagyhírű történelemkutatónk. Nincs magyar összehasonlító nyelvészet, mert ahhoz nyelvet kellene rendszeresen összehasonlítani. Nemcsak az ősi nyelveket nincs aki tanítsa, de ma már ó-görögül, latinul se tudnak. Nincs kutatóműhelye az ősi magyar írásnak, zenének. Nincs antropológus, szerológus, botanikus, génkutató, aki akárcsak a feltárt sírok anyagát feldolgozná. Már régész sincs elég. Kit érdekel a magyarok őstörténete? Magyarországon a társadalomtudományban jelesül a történelemtudományban nincs okunk a visszarendeződéstől. Még a fordulat se következett be. Ebben a helyzetben, őszinte sajnálatomra kell kijelentem, hogy az egyetemes magyarságnak egyetlen olyan tudományos kutatóműhelye van, ahol a nemzeti történelemkutatás, történelemírás, történelemoktatás tovább él és ez a Zürichi Magyar Történelmi Egyesület. Nem azért mondom, mert én vagyok az elnöke és azt sajnálom, hogy igaz. Ellentétes híresztelések dacára, a szovjetek csak ritkán avatkoztak a részletekbe. Szakértőik ott ültek a hivatalokban, ellenőriztek minden, még legtitkosabb részletet is, de közvetlen beavatkozásra csak ritkán vállalkoztak. Nem így a magyar őstörténet kutatása terén. Szakembereinket időről-időre Moszkvába rendelték és a legapróbb részletekig kikérdezték, utasításokat adtak nekik, előírták, hogy mit taníthatnak, mit mondhatnak és mit nem. Tudvalévő, hogy korai történetünk számos színhelye a volt Szovjetunió területén van. Ezeken a területeken csak a szovjetek végezhettek komoly tudományos föltárást. Tőlem többször kértek a Magyar Tudományos Akadémia akkori vezető beosztású, a magyar őstörténelemmel foglalkozó szakemberei szerény mennyiségű nyugati pénzt, hogy legalább egy-egy fő az ilyen ásatásra kijuthasson, amit katonák biztosítottak és a hívatlan vendég közeledtére felszólítás nélkül lőttek. Ezek a magyarok azt is elmondták, hogy pl. az Akadémiánk régészeti intézete nem "Magyar Régészeti", hanem csak "Régészeti Intézet". Ha valamely főnök pl. rómait szeretett kutatni, akkor a véletlenül talált magyar, avar, vagy más régészeti emlékeink tőlük gyakran veszendőbe mehettek. Köztudott dolog, hogy a 19. század elejéig nemzeti emlékezetünkkel, mítoszainkkal, krónikáinkkal összhangban, a magyar iskolákban azt tanították, hogy a szkíták, vagy szittyák leszármazottai vagyunk, s így rokonaink a hunok és az avarok, tehát a nagy eurázsiai műveltség részei vagyunk. A 19. század közepén a Grimm testvérek nyelvészeti fölfedezései az őstörténeti kutatás új, nyelvészeti irányát indították, amit lemásolva, híveik sokfelé, mindmáig fönntartanak - ezáltal már nem követve a nyugati újítók példáját, akik ezt a 19. századi ósdi göncöt mára már csendben többségükben levetették. Így lettünk mi viszont - és tankönyveink tanítása szerint - maradtunk mindmáig finnugorok. Az észtországi Tartunban 2000 nyarán tartott finnugor kongresszuson két magyar államtitkár volt, akik ott bejelentették, hogy a magyar kormány november 1-ig, a rokonnépekkel való együttműködésért felelős személyt állít. A magyarországi hivatalosított történelemkutatás békája mindmáig ugyanabban a 19. századi állótóban lakik. Arany János, a Magyar Tudományos Akadémia titkára, aki mindmáig minden kétségen fölül, a magyar nyelv legjobb ismerője, "Az orthológusokra" címmel így vélekedik a nyelvtudomány ama kísérletéről: De mivel verba valent usu, Halad a nyelv, akárhogy nyúzzu(k). Kisütik, hogy a magyar nyelv Nincs, nem is lesz, nem is volt; Ami új van benne, mind rossz, Ami régi, az meg tót. Boncold csak nyelvész! Hát baj, hogy az áldozat elvész? Tartozik ez terád? Egy biztos: nem anyád! Ahogy indult a nyelvészet árja: Árpád nyelve csak ferdített árja. Ezután már hiába Küldtök vissza Ázsiába. Illünk az orosz igába, A nagy Szláviába. Van több is, szívesen ajánlom mindenki olvasatára. A tudomány addig él, amíg képes az új adatok befogadására. Ha erre többé nem képes, vagy ezt nem akarja, akkor dogmával van dolgunk. Ilyen például a vallásos hit, ahol a bizonyítás egyáltalán nem fontos, vagy más természetű, például 14

15 metafizikus. A tudomány általában logikus tényekkel dolgozik, ezek materialisták és a feldolgozás módszere általában dialektikus. Természetesen létezik a hittudomány is, ahol többnyire föltételeznek egy végső értelmet, egy végső mozgatót, nevezhetjük Istennek, ebben az esetben a dolgokat, az összefüggéseket nem szükséges lépésről lépésre, az anyagi világ feltárt törvényei szerint láttatni, hanem itt, a legtöbb esetben ezek helyébe lép a hit és az Isten. Nos, nézzünk néhány példát arra, hogy ahol él a tudomány, hol tart az őstörténet-kutatás - miközben a magyarországi kollégák még mindig a "halszagú agyafiságon" és a "szumér ötleten" kacarásznak, és az 1100 évvel ezelőtti honfoglalásunkkal kapcsolatos ötleteiket vitatják. Mexikóváros néprajzi múzeuma világviszonylatban is egyedülállóan nagyszerű. Bejáratánál néhány korai azték és maja sír - benne lócsont. Ez a ló, tehát nem tudta, hogy őt a spanyolok hozták Amerikába és ott elvadult. Megmentett freskótöredéken látható fehér, barna és fekete ember. Ők Kr.u. úgy egy-kétszáz évvel még nem tudták, hogy a színes bőrű ember miként került Amerikába. A maják vércsoportja B - mint az ázsiai emberé és sokan születnek mongol folttal, de az észak-amerikai indiánok vércsoportja A - ők nehezen jöhettek Ázsiából a Bering-szoroson. Az ottani oktatási minisztérium által iskolai oktatásra ajánlott könyv elején olvasható, hogy a maják az Atlantiszról származnak. Minden főemberük kígyó, azaz sárkány, majául kán. A főisten Quetzalcan - a fehérbőrű tollaskígyó, aki majául még Kukulkán. Az esőisten Csák, elefánt ormánya van, noha Amerikában elefánt soha nem volt. A világ egyik legjelentősebb televíziós társasága nemrégiben egy Dél-Amerikában forgatott filmet sugárzott, amelyet a mi rendezvényünkön bemutatunk. Bizony, franciáknak ott semmi keresnivalójuk, mégis óriási erőkkel kutatják az inkák műveltségét. Hangsúlyozni kívánom, hogy ez elsősorban nem pénz, hanem szemlélet kérdése. Nos, a kutatókat lenyűgözi az a tény, hogy az inkák 92 év alatt, 1440-től 1532-ig annyit építettek, mint a kínaiak kétezer év alatt. Eközben akkora országot szerveztek, irányítottak, elláttak és védtek, szárazon és vízen, mint fél Európa. Honnan jöttek? Honnan hozták ezt a kész tudást? A francia tudósok szemrebbenés nélkül beszélnek ötvenezer éves emberi műveltségről. Ez csak azt lepi meg, aki nem tudja, hogy Ausztrália és Új-Zéland őslakói is ötvenezer évesnek vallják műveltségüket - amit a tudomány is igazol. Derék franciáink számára természetes dolog, hogy a legrégibb időben közlekedtek az emberek a világrészek között, ami Heyerdal is bebizonyított. Az utolsó inka, halálos ágyán megmondta, hogy öt év múltán, pontosan mikor fognak keletről sápadt arcú emberek érkezni, akik birodalmát elpusztítják. A fia megfogadta, hogy országát megvédi és amikor a kis csapat spanyol, pontosan a megjövendölt időpontban partraszállt vérbajos vezérével, az utolsó inka fia, kétszázezer emberével megtámadta, de, amint tudjuk, a rablók diadalmaskodtak. De hogyan! Nos, a televízióban láthatjuk: ma a kutatók, számítógépük képernyőjén, a világ bármely pontján, bármely időben megjelenítik a csillagos eget és azon bemutatják a csillagok mozgását. Láthatjuk és elmagyarázzák, hogy mely jelenségek alapján jövendölhetett az inka. Új tudomány született: a régészeti csillagászat - asztro-archeológia. Szívesen megtudnám, hogy mikor lesz egy ilyen egyetemi tanszékünk? Remélem Nimród ősatyánk segítségünkre lesz. Hangsúlyozni kívánom, hogy én tudományról beszélek és nem az újabban Magyarországon is nagy népszerűségnek örvendő sarlatánokról, akik pont azt célozzák, amit kutatóink önmagukhoz méltatlannak tartanak, leginkább azért, mert nem veszik a fáradtságot, hogy megtanulják. Így viszont a sarlatánok nemcsak jól élnek, de kezére játszanak a tudomány patópáljainak és egyúttal lejáratják mindazokat akik a tudományban valódi, friss levegőt hoznak. A Föld légkörének fölmelegedésével foglalkozó előző ENSZ konferencia 900 tudósa januárjában, Sanghaiban figyelmeztetett, hogy a következő 80 évben a világtengerek szintje 40 centiméterrel fog emelkedni. Nos, ismeretes, hogy a legutóbbi jégkorszak idején, Földünk jégmezői, körülbelül a Kárpátokig értek. Azóta a tengerek szintje métert emelkedett. Emiatt nem kell csodálkoznunk azon, hogy ma a tenger vize alatt piramisokat, városokat találnak. Ez viszont azt is jelenti, hogy valaha a földrészek sokkal közelebb voltak egymáshoz, a száraz földfelszín jóval nagyobb volt mint ma. És akkor már volt ember, sőt a távolságot is könnyebben legyőzhette szárazon, vagy aránylag egyszerű vízi járművekkel, nem szükséges, hogy a történészek száraz lábbal átjuttassák innen oda, vagy ma már elképzelhetetlenül nehéz utakra küldjék a népeket. Kitűnő példát láttam erre Tasmániában. Itt emlékeztetek a magyar múzeumok mai állapotára. Az ezeregyszázéves évfordulónk egyetlen jelentős állami rendezvénye volt egy kiállítás a magyar nemzet múzeumában. Az akkori főigazgató, Gedai István, egyesületünk alapító tagja, ilyen formán nyitotta meg: "Száz évvel ezelőtt épült ez a múzeum. Mostanra a tatarozását se sikerült befejezni!" Nos, Ausztráliában is pompás múzeumok vannak, Magyarországon csak álmodni lehet ilyent. Nem értem, hogy legalább a televízióban miért nem mutatják? Tasmániában, miként Ausztráliában is, ami egy ország, egy sziget és egy világrész - azzal foglalkoznak, hogy miként jött létre az ottani különleges állat- és növényvilág? Nos, űrhajókról készített felvételek segítségével elkészítették a Földgömböt víz nélkül, majd megmutatják ugyanezt tengerrel, különböző korokban. Mivel a tenger ma is sok helyen alig méter mély, így például Tasmánia összefüggött valaha Ausztráliával - no, és a világrészek is másként néztek ki, a tenger pedig jóval kisebb volt. Így tehát Ázsiából aránylag könnyű volt eljutni Ausztráliába, miáltal az őslakóknak igazuk lehet, amikor azt állítják, hogy északról jöttek. A Science novemberi számában beszámolnak az európai génkutatás legújabb eredményeiről. Ezek szerint, a legutóbbi európai mutáció a mintegy 40 ezer éves bükki kultúrához kapcsolódik. Ennek a génje ma minden esetben megtalálható a kárpát-medencei mintában, a tőlünk nyugatra élő népeknél viszont teljesen hiányzik. Ezek után már csak hivatkozom más helyen közreadott néhány adatomra, amely szerint francia régészek napjainkban 15

16 találták meg Tutanhamon fáraó szoptatós dajkájának a sírját. A dajka neve Maja. A baszk legendakör szerint, az Eget és a Földet, a Világot Maja istennő teremtette. Ezt a nevet megtaláljuk az indiai és a maori legendakörben is, illetőleg naptárunkban, ahol egy hónap neve. Az indiai magas és a maja számrendszer mind az írását, mind a kiejtését tekintve azonos. Dunhuang barlangjában, ahol a hunok 4500 m2 színes falfestményt hagytak ránk, gondos vizsgálat után, éppúgy nem találni égésterméket, mint Egyiptom, vagy a maják piramisaiban, ahol szintén csodájára járnak a színes festményeknek. Hogyan világítottak itt és ott? A piramiskutatás eredményeként megállapítják, hogy a piramisok rendszere behálózza a Földet. Piramis van nemcsak Egyiptomban, a Közel-Keleten és Amerikában, de Japánban még a tenger alatt is, Indiában, Svédországban, Spanyolhonban, Angliában, Tenerifán. Szicília szigetén eddig 14 piramist föltártak. Kínában, Sánsziban, ahol az Palmettás ló homlokdísz agyagkatonákat találták, a még föltáratlan császársír egy piramis. A zempléni fejedelmi síron is kő piramis állt, a temetkezési mellékleteken gyönyörű palmetták vannak - miként a Sánszi agyagkatonák esetében, akik egy hun sereg részét képezik. És ott van Álmos Árpád népének palmettája a bambergi lovason. Palmettás nyeregdísz Csak bízni tudok abban, hogy őstörténet-kutatásunk is visszatér azokhoz a gyökereinkhez, amelyből legalább ezer éven át a Kárpát-medence népei együttélésükhöz az erőt merítették, s lettek a Szent Korona népe, a Gens Hungarorum. A bambergi lovas 16

17 Gondozzuk a Haza szent tüzét nemzedékről nemzedékre és próbáljuk azt gyarapítani. A múltból így lesz jelen, a jelenből pedig jövő. Teleki Pál I. rész A magyar őstörténeti találkozó előadásainak teljes szövege

18 Rektori fogadás Dr. Szabó miklós akadémikus, rektor, ny. á. vezérőrnagy, Gulyás József Szentendre alpolgármestere, dr. Csihák György az egyesület elnöke, dr. Harai Dénes rektorhelyettes, dr. Faragó József akadémikus Kolozsvárról

19 Darai Lajos Mihály (Kápolnásnyék) A magyar és az egyetemes őstörténeti időrend összehasonlító módszertana (Cser Ferenc munkássága alapján 1 ) Mottó: "A Kárpát-medence a kora kőkortól kezdve folyamatosan lakott. Az egyes kultúrák egymást váltva, de folyamatosan fejlődnek tovább. A Szeleta műveltség kulturális elemei mindvégig jelen vannak. Ugyanakkor a Subalyuk (Szeleta) műveltség embertani jegyei is végig követhetők. A neandervölgyi embertípus itt ötvöződik a kaukázusival és az így kialakult cromagnon B embertípus még az Árpád kori sírokban is komoly mértékben jelen van. A jelenkor embertani képében a cromagnon B típus a pamirival keveredve bár, de továbbra is komoly tényező." Cser Ferenc Bevezetés Az Árpád nagyfejedelem vezette magyar honfoglalás közvetlen és közvetett, közeli és távoli előzményeit - számtalan nyilvánvaló tény miatt - a történelmi kutatásnak a honfoglalásban szereplő minden résztvevő szempontjából kell feldolgozni. Egyedül ezzel a módszerrel látszik ugyanis megfelelően megközelíthetőnek és megragadhatónak a megszerzett hon és lakói, valamint a honfoglalók őstörténete. Azért kell őstörténetről beszélnünk, mert a magyar honfoglalás óta megszakítatlan és folytonos a magyar nemzeti és állami lét az érintett területen és népesség körében. Így a benne résztvevők és részesek oldaláról a magyar honfoglalást megelőző minden összefüggő történeti mozzanat igen fontos, mert a magyarsághoz vezető őstörténetet alkotja. A magyar honfoglalás által megteremtett magyar hon és megszületett magyarság őstörténetének, mint minden őstörténetnek, az a jellegzetessége, hogy nem kifejezetten és egyedül erről - az ekkortól fennálló - hazáról és erről a hungaricus népről szól. Hanem az őt összetevő előzményekről, azokról az eseményekről és történésekről szól, azokról a folyamatokról és törekvésekről, eredményekről és kudarcokról, amelyeket az egyes korábbi szereplők elkövettek, elértek vagy elszenvedtek. Ezért a magyar őstörténet eredményes kutatása csupán az egyetemes emberi őstörténet vonatkozó területeinek és részeinek megfelelő felhasználásával történhet, érthetően esetenként az egyetemes őstörténeti ismeretek kiegészítésével gazdagításával, mozzanatainak részletesebb vizsgálatával, bővebb adatolásával. Ha az eddig elmondottakat elfogadjuk, azzal kizártuk, hogy az összetevő elemek egyikének előzményeire, történetére szűkíthető legyen a magyar őstörténet. Ha pedig elfogadtuk, hogy az összes összetevő előzményei és története mentén írjuk meg a magyar őstörténetet, akkor a vizsgálatban az összes összetevő szereplőt visszavezethetjük a kezdetekig, mégha az egyetemes őstörténet nem is fordított rájuk eddig - ebből a szempontból - kellő figyelmet. Ezek a visszavezetések azonban hamar addig jutnak, hogy megszűnik az egyes előzmény-népek azonosítási lehetősége, s ekkor a különböző kultúrák, régészeti műveltségek életútja és kölcsönhatás folyamataiban, eredményeiben jelölhetők meg a további magyar őstörténeti előzmények. Ekkor tehát, a történeti kor előtt az egyetemes őstörténeti időrendi keretben azonosítható a magyar őstörténeti időrend. 2 Az azonosítás összehasonlító módszereként elsősorban - a kulturális és népességbeli folyamatosság alapján - későbbről adatolt jellegzetességek korai nyomainak rögzítése, első előfordulásának megállapítása szolgálhat. Továbbá a kultúrák egymásra következésében, a régészeti műveltségek egymásra rétegződésében a túlélő, győztes összetevő elemek felkutatása és megnevezése. Az így meghatározott kulturális és nyelvi egység ugyanis ekkortól képessé válik felszívni a beköltöző menekült vagy hódító kultúrát és középtávon magába olvasztani, azaz behozott előnyös műveltségi elemeit alkalmazni, felhasználni és az új néprészt nyelvileg, majd hosszú távon kulturálisan is magához idomítani. A számtalan nyilvánvaló tény Legkiválóbb régészünk és őstörténészünk, dr. László Gyula munkássága bontotta meg a magyar honfoglalás egysíkú, egyetlen összetevőből felépülő elméleti építményét. 3 Az ő kettős honfoglalás elméletét követően a magyar krónikák tényközléseit elfogadók pedig már több honfoglalást, honvisszafoglalást tártak fel. 4 Az eredeti eseményeknek megfelelően fontos tényezővé váltak az avarok és a Kárpát-medence többi lakói az Árpád nagyfejedelem vezette honfoglalás vérszerződéses megtervezésében, hibátlan megszervezésében és harcokat is vállaló cselekvő megvalósításában, valamint a szeri országgyűlésen történt szentesítő lezárásában. A kutatók figyelemmel lettek a honfoglalást elszenvedők és a hon- 1 Cser Ferenc: Gyökerek. Töprengések a magyar nyelv és nép kárpát-medencei származásáról. Szerzõi Kiadás. Melbourne (A/4) oldal és 5 (A/3) táblázat 2 Lásd Cser i.m. korszakalkotó mûve 6. fejezetében az egymást követõ, illetve egymásra települõ különbözõ régészeti kultúrák életrajzából, egymásra hatásából rakja össze a Kárpát-medence legkorábbi történetét 3 Lásd László Gyula: Õstörténetünk legkorábbi szakaszai. Budapest 1971, ugyanõ: Vértesszõlõstõl Pusztaszerig. Budapest 1974, ugyanõ: A kettõs honfoglalás. Budapest 1878, ugyanõ: Emlékezzünk régiekrõl. Budapest Vesd össze a dr. Blaskovics József prágai professzor által lefordított és magyarázott: Tarih-i Üngürüsz. A magyarok története. Magvetõ Könyvkiadó. Budapest Grandpierre K. Endre: "A csodaszarvas-monda új változatai egy latinból törökre fordított magyar õsgesztában." Kortárs december (XXIII. évfolyam 12. szám) 67-89, ugyanõ: "Elõtörténetünk a Tarih-i Üngürüsz õs-csodaszarvas-mondái tükrében." Forrás, november (XIII. évf. 11. sz.) 67-89, Az õshazától a Kárpátokig. Panoráma Könyvkiadó. Budapest 1985, Padányi Viktor: Dentu-Magyaria. Turul Kiadó. Veszprém

20 foglalók szervezeti és népi tagoltságára is, megkülönböztetve a helyben talált és az először beérkező elemeket, azonosítva egyes beköltözőket már korábban betelepültekkel, s főként elemezve a hatalmi szerkezet elrendeződését, a műveltségi, embertani és egyéb külső jegyek, tényezők rendszerét. Ezzel az újszerű megközelítéssel ugyanakkor egyértelműen fény derült a korábbi őstörténeti kezdeményezések több ellentmondására, elégtelenségére és önkényességére, valamint e jellegük okaira. A magyar nyelv tulajdonságai és állapota például arra enged következtetni, hogy letelepedett, zárt, sűrűn lakott, városias életformában élők között tett szert meglehetősen logikus fölépítettségére, bőséges hangkészletére, képzőire és ragjaira, valamint kimagasló szóképzési, igeképzési és mondatfűzési képességére. Az e fejlődéshez szükséges körülmények több ezer éves időszakra csupán a Kárpát-medencében és közvetlen környékén állottak fenn. Így a finnugorizmus feltételezte újkőkorszaki uráli nyelvi őshazát el kell vetni, hiszen ott a régészeti adatok nem mutatnak megfelelően magas szintű körülményeket ilyen hosszú időre, sőt az a térség ekkor még lakatlan volt. 5 Ha a magyar nyelv uráli finnugor korszakát elvetettük, könnyebben magyarázhatókká válnak számunkra a finnugorizmusnak és más származtatásoknak a magyar jellemzőkkel való kibékíthetetlen ellentmondásai. Ilyen például az etnikai összetétel, amely embertani formáinknál, az obi-ugor összetételt kizárja. Ugyancsak kizárandó a sumér embertani származás is, mert a sumérok főként mediterrán és armenoid elemei az urálival együtt hiányoznak mind a honfoglalás kori, mind a jelenlegi magyarságból. Ugyanakkor az újkőkor előtti Kárpát-medencei őslakosság, mint helyi cromagon összetevő népi elem folytonossága - meglehetősen nagy arányú jelenléttel - megvan. S meghatározó közép-ázsiai elemként vannak jelen a szteppéről sorozatosan a Kárpát-medencébe beköltözött kimmerek, szkíták, dákok, jazigok, szarmaták, hunok, avarok, Árpád magyarjai, bolgár türkök és ogurok utódai. 6 A finnugorizmussal más magyar kulturális hagyományok sem férnek össze. A finnugorizmus által rokonnak tartott népek hitvilágában például megvannak, nálunk viszont a hitvilágból hiányoznak az eredetmondák és az azokhoz kapcsolódó istenek. Továbbá a magyar kultúrában az élő lélek állati jelképeit nem lehet totemként értelmezni. 7 A magyar vallási szavak között pedig kevés a finnugornak tartott, de az is az urálinak tekintett ősi korból való. Ám a népességben csupán elenyésző kisebbséget jelentő államalapító vezető elit két ismert származáslegendája sem magyar. A Kézai Krónikában és a Tarih-i Üngürüszben található ismertetése - a magyar népet ószövetségi szereplőktől származtatva és a hunokkal rokonítva - végső soron a Biblia babiloni mondakörén alapul. 8 A szarvason kívül a magyar népi képzőművészet négylábú állatot, ragadozó madarat nagyon ritkán ábrázol. A szarvas, mint a termékenység, a megújuló természet jelképe - szarva az életfát jelképezi - azonban éve jelen van Európában, így nem kell azt a Kárpát-medenceiek részére, mondjuk a suméroktól eredeztetni. 9 A szarvast az altáji vidékről sem kell behozni, mert a Kárpát-medencében az utolsó jégkorszak előtt szarvas-vadász nép élt. A nyolcezer éves csépai leleten a szarvas ábrázolását is megtaláljuk. A tulipán sem idegen a mi tájunkon, hiszen hatezer éves ábrázolása került elő a Cucuteny kultúra területén. Ugyaninnen ugyanebből a korból, s a nyolcezer éves tatárlakai táblán életfa ábrázolás található. A hegy, a kelyhes virágok, a kettős madár és a hal jelképei ugyanígy van jelen a Kárpát-medence és vonzáskörzete kultúráiban. Fontos még, hogy a honfoglalók nagycsaládi címerként értelmezhető tarsolylemezek palmettásak, négylábú vagy madár ragadozók csak a honfoglalók nemesi utódainak címereiben fordulnak elő, szteppei lovas-kultúrájuknak megfelelően. 10 Ugyancsak jellemzők az obi-ugorokra az úgynevezett tamgák, amelyek az ugor családok származását jelképezték. Mindez ismét azt mutatja, hogy a magyar kultúra nem igazán rokona az eddig rokonának tartottaknak. 11 Sajátos, elkülönült, ősi a magyar lélekfelfogás. A halott lelke a túlvilágon újjászületik s - újra meg újra - visszatér az élők itteni világába. A két világ ugyanazon a két létsíkon, egyenrangú viszonyban áll egymással. Az anyagot a lélek ereje mozgatja és teszi élővé. A lélek és az ember viszonya mellérendelt. Ez a lélekhez kötődő, a házastársakat is jellemző melléren- 5 Vesd össze Cser Ferenc idézett mûve 117. oldalával, ahol azt is elmondja, hogy "a sumér nyelvnek, a maga korában kétségtelenül a legmagasabb szinten mûvelt és sûrûn települt tömegben élõ kultúrának, két és fél évezred nem volt elegendõ ahhoz, hogy olyan kompaktságra jusson, mint amire a magyar 'honfoglalás' idejére eljutott." 6 Cser i.m. 86, aki Lipták, Kiszely és fõleg Henkey kutatásaira hivatkozik. Vö. Lipták Pál: "A magyar õstörténet kérdései az antropológiai kutatások alapján." Magyar Õstörténeti Tanulmányok. Akadémiai Kiadó. Budapest Kiszely István: A magyarság õstörténete. (Mit adott a magyarság a világnak?) Püspöki Kiadó. Budapest Henkey Gyula: "Az embertan és a magyar õstörténet." Az Elsõ (Szegedi) Iskola Elõadásai és Iratai. A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület Kiadványa. Zürich Ugyanõ: "A magyar nép embertani képe." Turán XXVIII (Új I) 2. Sz , ugyanõ: A magyarság keleti elemeinek embertani képe I. Turán XXIX. (Új II) 1. sz Ahogy Cser Ferenc mondja: "Nincs a magyar nép emlékezetben totemisztikus eredetmonda. Nincs istenektõl való származtatás. Nincs Istennek való alárendeltség. Az egyszerû ember, ha erre sor kerül közvetlenül és tegezve szólítja meg az istenét, ami mégsem egy személyiség, hanem valami egészen más. Nincs szükség arra, hogy az isteni "hatalmat" a földre levezessék, mert ez nem hatalom, nem uralmi jellegû. Nincs égi hatalom jelképe, nincs igazi értelemben vett, fölkent, isteni eredetû jogosítványuk. A hõs gyakran beemelõdik a királyi hatalomba és ennek alapja megint csak az esze és az embersége. Nincs mágikus erejû fegyver." Cser i.m. 49. Cser ugyanitt leleplezi azokat a kísérleteket, amikor az eleve rokonnak tartott népektõl kölcsönöztek totemisztikus eredetmondákat egyes kutatók a magyarság számára 8 Cser Ferenc szavaival: "Kézai Krónikája kettõ, a Tarih-i Üngürüsz három "honfoglalást" említ. Itt honfoglalás alatt Hunor ill. Magor embereinek, utódainak Pannóniába való érkezését kell érteni. Mindkét monda alapja egy-egy szavas-vadász legenda, ahol a szarvas égi jelként és annak üldözése mitikus hívójelként fogható fel: Pannónia várja a visszatérést, a segítségnyújtást. Mind a három csodaszarvas legendában a honfoglaló magyarokról kialakított képnek megfelelõen egy harcos-lovas kultúra képviselõi jelennek meg. Ennek szimbólumai várhatóan állatképekben jelennek meg a népi mûvészeti ábrázolásban." Cser i.m. 56. Vö. Grandpierre K. Endre: Aranykincsek hulltak a Hargitára. Népszava Könyvkiadó. Budapest Kiszely i.m Lásd Cser i.m Vö. Götz László: Keleten kél a nap. Püspöki Kiadó. Budapest Cser uo. Lükõ Gábort idézi: "A honfoglalás korában még a turul madár ejtette teherbe Emesét, Álmos vezér anyját, ha álmában is. Az ázsiai nomád népek mind így származtatták legkiválóbb uralkodóikat közvetlenül a törzs totem állatjától - alapító õsének lelkétõl." Lükõ Gábor: A magyar lélek formái. Budapest Cser uo. László Gyulára hivatkozik. Vö. László Gyula: Hunor és Magyar nyomában. Gondolat Könyvkiadó. Budapest , ugyanõ: Vértesszõlõstõl Pusztaszerig. Gondolat Könyvkiadó. Budapest

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066

Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM. Tízezer év ezer oldalról. SUB Göttingen 215 862 066 Züricki Magyar Történelmi Egyesület Ungarisck Historiscker Vérein Zűriek MAGYAR TÖRTÉNELEM Tízezer év ezer oldalról SUB Göttingen 215 862 066 2003 A 5273 Oktatási segédkönyv Zűriek - Budapest 2002 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet.

Kutatási tárgykörök I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. 2. Őstörténet. 3. Családtörténet. Kutatási tárgykörök ROVATREND a történelemtanár-továbbképzésünk tanrendje alapján I. A történelemkutatás módszertana. 1. Régészet. a. Ásatási tudnivalók, az ásatásig vezető út, ásatás. b. Temetőfeltárás,

Részletesebben

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE

MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Politikaelmélet tanszék HERCZEGH GÉZA ARDAY LAJOS JOHANCSIK JÁNOS MAGYARORSZÁQ NEMZETKÖZI KAPCSOLATAINAK TÖRTÉNETE SUB Göttingen 7 219 046 719 2006 A 6088 BUDAPEST,

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2016-2017 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2015-2016 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

A magyar honfoglalás

A magyar honfoglalás A magyar honfoglalás A magyar név A magyar név legkorábbi előfordulásai a 9. századi arab krónikákban találhatóak ( madzsar ). A finnugristák elmélete szerint a magyar szó embert jelentett, és ennek egy

Részletesebben

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015

Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 Osztályozó- és javítóvizsga Történelem tantárgyból 2014-2015 A félévi vizsga szóbeli vizsga az első félévre megadott témakörökből. Az év végi vizsga írásbeli vizsga (feladatlap) az egész évre megadott

Részletesebben

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen

Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL. 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen Osztályozó/Javító vizsga témakörei TÖRTÉNELEMBŐL Írásbeli vizsga: teszt + esszé (60 perc) 40% fölött elégséges 20-40% között szóbeli vizsga 20% alatt elégtelen I. Az ókori kelet 9. évfolyam Mezopotámia

Részletesebben

TÖRTÉNELEM FELADATLAP

TÖRTÉNELEM FELADATLAP VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUM 2030 Érd, Széchenyi tér 1. TÖRTÉNELEM FELADATLAP 2016 Név:... Iskola:... A megoldásra 45 perc áll rendelkezésedre! Eredményes munkát kívánunk! A KÖVETKEZŐ KÉRDÉSEK AZ ÓKORI

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

Tanóra / modul címe: A MAGYAR İSTÖRTÉNET PROBLÉMÁI

Tanóra / modul címe: A MAGYAR İSTÖRTÉNET PROBLÉMÁI Tanóra / modul címe: A MAGYAR İSTÖRTÉNET PROBLÉMÁI A tanóra célja: Az óra a őstörténet és az annak kutatásával kapcsolatos problémákra hívja fel a figyelmet. Az őstörténet fogalmának feltárásával összefüggésben

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam

T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Az iskola Az osztály A tanuló A tanuló neme: Kompetenciaalapú mérés 2008/2009. T ÖRTÉNELEM 9. év f o lyam A változat

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére 331-6/2010. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. június 30-i ülésére Tárgy: Kunok és jászok a Kárpát-medencében 770 éve című kötet megjelentetéséhez támogatás

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

A limanowai csata emléknapja Sopronban

A limanowai csata emléknapja Sopronban A limanowai csata emléknapja Sopronban 2 A limanowai csata emléknapja Sopronban A Soproni Huszár Hagyományőrző Egyesület nevében köszöntöm vendégeinket, tagjainkat, és a megjelenteket. Egyesületünk császári

Részletesebben

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám:

TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos Gimnázium 1 TÖRTÉNELEM 8. évfolyamos tanulók számára 2. forduló Össz.pontszám: 50p Név: Iskola neve, címe:.. I. Az alábbi feladat az 1848-49-es magyar forradalomra

Részletesebben

Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig!

Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig! 1 Vezérőrnagy Úr! Tábornok és Tiszt urak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Pro Patria ad Mortem A hazáért mindhalálig! Több, mint tíz hónappal ezelőtt ezzel a jelmondattal fogadott bennünket a vezérkari tanfolyam,

Részletesebben

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old.

Nyomtatható változat. Megjelent: Szent Korona 1992. jan. 15., 3. és 12. old. A hazánkat több mint 40 éven át elnyomó bolsevista rendszer egyik legfontosabb célja a vallásos világnézet, a vallásos lelkület és a valláserkölcs kiirtása volt. A bolsevik ideológusok ugyanis kezdettől

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME

SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. július 26. FŐVÉDNÖK: DR. VERES ANDRÁS szombathelyi megyéspüspök A SZENT GYÖRGY LOVAGREND XXI. NYÁRI EGYETEME 2014. július 20. 2014. július 26.

Részletesebben

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN

KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN Köznevelési reformok operatív megvalósítása TÁMOP-3.1.15-14-2012-0001 KULTÚRÁK EGYMÁSRA HATÁSA, INTERETNIKUS VISZONYOK A KÁRPÁT- MEDENCÉBEN GONDA ZSUZSA A kutatás-fejlesztés közvetlen céljai Szakmai-módszertani

Részletesebben

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE

BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE BERNARD CERQUIGLINI A FRANCIA NYELV SZÜLETÉSE Cet ouvrage, publié dans le cadre du Programme de Participation à la Publication (P.A.P.) Kosztolányi, bénéficie du soutien du Ministère des Affaires Étrangères

Részletesebben

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi

MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST. 2012. május 8., 18 óra, Bécs. nyelvét hívjuk segítségül. Különösen így van ez akkor, ha a történelmi MEGNYITÓ, ART VIENNA-BUDAPEST 2012. május 8., 18 óra, Bécs Tisztelt (az eseményen jelenlévők függvénye). Különleges és talán minden másnál alkalmasabb két egymáshoz ezernyi szállal kötődő nemzet kapcsolatainak

Részletesebben

Történelem 3 földrészen - 1956

Történelem 3 földrészen - 1956 1956, Melbourne Az 1956. december 6-ai melbourne-i vérfürdő legendájával az olimpiatörténet egyik legismertebb fejezetének főszereplője lett a magyar vízilabda csapat. Történelem 3 földrészen - 1956 Három,

Részletesebben

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei

Collectanea. Sancti. Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini I. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Collectanea Sancti Martini A Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményeinek Értesítője 1. Pannonhalmi Főapátság Gyűjteményei Pannonhalma, 2013 Szerkesztette

Részletesebben

Téma: Az írástudók felelőssége

Téma: Az írástudók felelőssége Téma: Az írástudók felelőssége 2002. november 21 Meghívott vendégünk: Fábián Gyula író, a Szabad Föld főszerkesztője Bevezető előadásának címe: A sajtó hatalma 2002. december 20 Meghívott vendégünk: Gyurkovics

Részletesebben

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám

Castrum A CAstrum Bene egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Castrum A Castrum Bene Egyesület Hírlevele 8. szám Budapest, 2008 E számunk munkatársai Bu z á s Ge r g e ly régész-művészettörténész, MNM Mátyás király

Részletesebben

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma

A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI. A d o r já n i Z o l t á n. Jób testamentuma A SAPIENTIA SZERZETESI HITTUDOMÁNYI FŐISKOLA BIBLIATUDOMÁNYI TANSZÉKÉNEK KIADVÁNYAI A d o r já n i Z o l t á n Jób testamentuma B e v e z e t é s f o r d í t á s j e g y z e t e k Adorjáni Zoltán Jób testamentuma

Részletesebben

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete

ßz JisztaCtársaság neve, címe és jogi HeCyzete A Miskolci Egyetem Közleménye A sorozat. Bányászat, 67 kötet, (2004) p. 99-103 S E L M E C I Asz

Részletesebben

Besenyökröl. 1kikerics@gmail.com. 1kikerics@gmail.com

Besenyökröl. 1kikerics@gmail.com. 1kikerics@gmail.com 2 dolog (Hunicillin, 2010.01.07 01:06) 1. Kedves Raszputyin, A vérörökség/génörökség nagyságrendekkel fontosabb annál, mint arról Te most vélekedsz. A magyar mentalitást minden szaron összeveszőnek leírni

Részletesebben

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról

Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról Körkérdés az Anyanyelvi Konferenciáról FAZEKAS TIBORC hungarológus (Hamburg) 1. Az elmúlt másfél évtizedben Magyarországon és az ország közvetlen környezetében valóban nagyon sok alapvető körülmény változott

Részletesebben

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet)

Tematika. FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) Tematika FDB 2208 Művelődéstörténet I. (ID 2551 Egyetemes művelődéstörténet) 1. hét: Az emberiség őstörténete, az őskor művészete 2. hét: Az ókori Közel-Kelet 3. hét: Az ókori Egyiptom 4. hét: A minósziak

Részletesebben

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22.

Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Nándorfehérvári diadal emléknapja: július 22. Hunyadi János és Kapisztrán János seregei 558 évvel ezelőtt, 1456. július 22-én állították meg a Nándorfehérvárt ostromló oszmán hadat. A győztes csata emlékére

Részletesebben

2017. november 9 10-én KÖLCSÖNHATÁSOK

2017. november 9 10-én KÖLCSÖNHATÁSOK A Debreceni Egyetem Finnugor Nyelvtudományi Tanszéke és a Finn Nagykövetség Finnország függetlenségének 100. évfordulója tiszteletére 2017. november 9 10-én konferenciát szervez KÖLCSÖNHATÁSOK Magyarok

Részletesebben

Vučedoli leletek szláv forrásokban

Vučedoli leletek szláv forrásokban Vučedoli leletek szláv forrásokban Tóth Imre Vučedol,vagy Zók? című írása adta az ötletet,hogy utána keressek a vučedoli leleteknek szláv forrásokban. Először Gustav Weiß: Keramik - die Kunst der Erde:

Részletesebben

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM

20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 20. SZÁZADI MAGYAR TÖRTÉNELEM 1900-1994 Egyetemi tankönyv / Második, bővített kiadás Szerkesztők PÖLÖSKEI FERENC, GERGELY JENŐ, IZSÁK LAJOS Korona Kiadó, Budapest, 1997 TARTALOM I. A KIEGYEZÉS VÁLSÁGJELEI

Részletesebben

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról

Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról Szakmai beszámoló a 4. Műegyetemi Levéltári Napról A BME Levéltár idei levéltári napjának apropóját az ország első integrált felsőoktatási intézménye megalakulásának 80. és felbomlásának 70. évfordulója

Részletesebben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben

SZKA_207_02. Nemzetségek nemzete. Táltosok a magyar történelemben SZKA_207_02 Nemzetségek nemzete Táltosok a magyar történelemben 16 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET A NEMZETSÉGEK NEMZETE 7. ÉVFOLYAM 17 JANKOVICS MARCELL: ÁLMOS

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

A konferenciát dr. Csatáry György, a Lehoczky Tivadar Intézet vezetője nyitotta meg.

A konferenciát dr. Csatáry György, a Lehoczky Tivadar Intézet vezetője nyitotta meg. A II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskolán december 18-án 1944 az elhurcolások éve. A kárpátaljai Holokauszt és a málenykij robot emlékei vidékünkön címmel tudományos konferenciát tartottak Magyarország

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM. Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam. Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András

ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM. Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam. Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András ÖSSZETARTÓ TÁRSADALOM Különbözô kultúrák projektterv 5-8. évfolyam Albert Judit Dobrovitzky Katalin Tomory Ibolya Victor András 1 Készült az Európai Unió és az Ifjúsági, Családügyi, Szociális és Esélyegyenlôségi

Részletesebben

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek

Hogyan kell használni a SZÓKINCSEM füzeteket? SZÓKINCSEM füzetek SZÓKINCSEM füzetek A SZÓKINCSEM füzetek szókincs fejlesztő füzetek A szókincs azt jelenti, hogy hány szót ismerünk és tudunk jól használni Minél több szót ismersz és tudod a jelentésüket, annál nagyobb

Részletesebben

Geofrámia kivonatok - Enoszuke

Geofrámia kivonatok - Enoszuke klzg Geofrámia kivonatok - Enoszuke A Bukott Császárság - Psz. 3700 után Történelem A Sinemos-tenger északi határán a századfordulón történtek után Enoszuke császársága a világ legnagyobb részének szemében

Részletesebben

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului

IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului IV. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2007. október 5-14. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A

Részletesebben

SZKA_209_22. Maszkok tánca

SZKA_209_22. Maszkok tánca SZKA_209_22 Maszkok tánca diákmelléklet maszkok tánca 9. évfolyam 207 Diákmelléklet 22/1 AUSZTRÁLIA TOTÓ Jelöld X-szel azokat a válaszokat, amiket helyesnek tartasz! Hány millió négyzetkilométer Ausztrália

Részletesebben

Kisebbségi és többségi identitáselemek a Volkan-elmélet tükrében. Mirnics Zsuzsanna Nacsa Nella

Kisebbségi és többségi identitáselemek a Volkan-elmélet tükrében. Mirnics Zsuzsanna Nacsa Nella Kisebbségi és többségi identitáselemek a Volkan-elmélet tükrében Mirnics Zsuzsanna Nacsa Nella Az identitás megőrzése, mint sajátos kisebbségi jellemző A kisebbségi identitás része a lényegesnek ítélt

Részletesebben

SZKA208_13. A kurdok

SZKA208_13. A kurdok A VILÁG LEG- SZKA208_13 NAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE: A kurdok tanulói A VILÁG LEGNAGYOBB ÁLLAM NÉLKÜLI NEMZETE 8. évfolyam 125 13/1 A KURDOK Szemelvények Kurdisztán A huszonkétmillió kurd a világ egyik

Részletesebben

Létezik-e Antikrisztus?

Létezik-e Antikrisztus? Létezik-e Antikrisztus? Az embereknek sokféle elképzelésük van az Antikrisztusról, de e- gyedül csak a Bibliából kaphatunk helyes választ arra, hogy ki ő, és mit csinál. Felmerült már bennünk a kérdés:

Részletesebben

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei

Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Budapesti hétköznapok 1914 A Nagy Háború hátországának életképei Az első világháború kirobbanásának 100. évfordulója alkalmából Budapest Főváros Levéltára, a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi

Részletesebben

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét.

A TRIANONI BÉKE. Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. A TRIANONI BÉKE Dátum: 1920. június 4. (nemzeti gyásznap) Aláírás helyszíne: a Kis-Trianon palota Párizs mellett innét kapta a nevét. 1. Általános jellemzők: a többihez hasonlóan megalázó rablóbéke területi

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ TESTVÉRMÚZSÁK vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. FORDULÓ 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd meg, hogy

Részletesebben

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088

Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 Veszprémi Érseki és Főkáptalani Levéltár e-mail: leveltar@veszpremiersekseg.hu Tel.: (88) 426-088 TÁJÉKOZTATÓ 2015. augusztus 26-án Veszprémben, Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán megrendezésre kerülő

Részletesebben

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni.

Megcélozni a legszebb álmot, Komolyan venni a világot, Mindig hinni és remélni, Így érdemes a földön élni. Ajánlás A családtörténet feltárása hidat épít múlt és jövõ között, összeköti a nemzedékeket oly módon, ahogyan azt más emléktárgyak nem képesek. Azok a változások, melyek korunk szinte minden társadalmában

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Székely Tanintézet Tevelen

Székely Tanintézet Tevelen Mentoromnak, Földi Istvánnak emlékére Fábián Margit Székely Tanintézet Tevelen A Teveli Kőrösi Csoma Sándor Székely Tanintézet története Földi István leveleinek tükrében Előszó 2007-ben Erdős Borbála,

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16.

V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. V. Nemzetközi Székelyföldi Fotóművészeti Mesterműhely 2008. október 9-16. Gyergyószentmiklós-Gura Humurului Erdély. Minden magyarban ennek a szónak a hallatán valamilyen érzelmi hangulat alakul ki. A trianoni

Részletesebben

Tartalmi összefoglaló

Tartalmi összefoglaló 1 Tartalmi összefoglaló A jelen Egyezmény célja országaink kultúrájának kölcsönös megismertetése, a tudományos és kulturális intézmények, valamint kutatóintézetek közötti közvetlen kapcsolatok elősegítése,

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. május 7-i ülésére Tárgy: A kárpátaljai Dercen megsegítéséről szóló döntés meghozatala Előadó: Ottó Péter polgármester Előterjesztés

Részletesebben

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez

A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A CJ egyetemes küldetése - Küldetés minden néphez A Congregatio Jesu egyetemes küldetése: Latin-Amerika - Argentína - Brazília - Chile - Kuba Küldetés az egész világra, minden néphez Európa - Ausztria

Részletesebben

Az írásbeli érettségi témakörei

Az írásbeli érettségi témakörei Az írásbeli érettségi témakörei Dőlt betűvel szerepelnek azok a részek, amelyeket csak emelt szinten kérnek. 1. AZ ÓKOR ÉS KULTÚRÁJA 1.1 Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk vallási

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja

A Magyar Műszaki Értelmiség Napja A Magyar Műszaki Értelmiség Napja Ünnepségsorozat 2012. június 4-7. 1 Budapest 2006. január 5. 2 3 A nyilatkozat aláírói Magyar Tudományos Akadémia Magyar Mérnökakadémia Magyar Mérnök Kamara Budapesti

Részletesebben

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS

1 STÍLUS ÉS JELENTÉS STÍLUS ÉS JELENTÉS 1 2 3 SEGÉDKÖNYVEK A NYELVÉSZET TANULMÁNYOZÁSÁHOZ XXXI. STÍLUS ÉS JELENTÉS Tanulmányok Krúdy stílusáról Szerkesztette JENEI TERÉZ és PETHÕ JÓZSEF TINTA KÖNYVKIADÓ BUDAPEST, 2004 4 KÖNYVEM

Részletesebben

Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tevékenységének ismertetése Kocsis Károly elnök

Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tevékenységének ismertetése Kocsis Károly elnök Az MTA Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság tevékenységének ismertetése Kocsis Károly elnök Magyar Tudományosság Külföldön Elnöki Bizottság Elnök: Kocsis Károly, 2011 Románia: Benedek József

Részletesebben

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA)

INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS INTÉZMÉNYÜNK AZ ÁMK ÁLTALÁNOS ISKOLÁJA (JOGELŐDEJE A TENGELICI ÁLLAMI ELEMI / ÁLTALÁNOS ISKOLA) ALAPÍTÁSA 100. ÉVFORDULÓJÁT ÜNNEPLTE 2006.09.02-án szombaton. KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS Intézményünk

Részletesebben

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt

Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Részletek Bethlen Gábor naplójából, azokból az időkből, amikor a hitről írt Bejegyzés 1607. január. 5. Bocskai István (igen tisztelt példaképem) valláskülönbség nélkül egyesítette a magyar nemzet szabadságának

Részletesebben

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék

Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről. Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Hagyjuk vagy fejlesszük? A magyar műszaki nyelv jelenéről és jövőjéről Dr. Balázs Géza tszv. egyetemi tanár ELTE Mai Magyar Nyelvi Tanszék Sztenderd - szaknyelv A fejlett nyelvek rétegződnek sztenderd

Részletesebben

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből)

Tematika. FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) Tematika FDB 2209 Művelődéstörténet II. ID 2562 Magyar művelődéstörténet (Fejezetek a magyar művelődéstörténetből) 1. hét: A magyar művelődés korai szakaszai 2. hét: A magyarok és a IX-X. századi Európa

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat

MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE. (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART. Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat MAGYARORSZÁG ALKOTMÁNYA / ALAPTÖRVÉNYE (2011. április 25.) ISTEN, ÁLDD MEG A MAGYART Nemzeti Hitvallás / Nemzeti Nyilatkozat Mi, a magyar nemzet tagjai, az új évezred kezdetén, felelőséggel minden magyarért,

Részletesebben

Bölcsészettudományi Konferencia

Bölcsészettudományi Konferencia Bölcsészettudományi Konferencia Móra Ferenc Szakkollégium 2014. december 1. PROGRAM 9.00 Megnyitó Szajbély Mihály (dékán, SZTE Bölcsészettudományi Kar) Kovács Attila (igazgató, SZTE Móra Ferenc Szakkollégium)

Részletesebben

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei

A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei A nemzetközi jog létrejöttének és fejlődésének feltételei Valki László 2011. szeptember A nemzetközi jog létrejöttének előfeltételei 1. Tartósan elkülönült politikai entitások 2. Tényleges, intenzív kapcsolatok

Részletesebben

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont

1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1. Területek rajzolása, megnevezése 35 pont 1 1. ábra: A Partium területe Bethlen Gábor halálakor. Rajzolja be a Partiumot alkotó területrészeket piros határvonalakkal, és írja be a területek neveit! 2.

Részletesebben

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót.

Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei Társadalomtudományi Szakosztálya 2010-2012-ben végzett munkájáról szóló beszámolót. Magyar Szociológiai Társaság 1014 Budapest, Országház u. 30. Paksi Veronika titkár részére Tárgy: szakosztályi beszámoló Tisztelt Titkár Asszony! Mellékelten küldjük a Magyar Szociológiai Társaság Kárpát-medencei

Részletesebben

SZKA_207_05. Európából jöttünk. Versenyben a világ újrafelosztásáért

SZKA_207_05. Európából jöttünk. Versenyben a világ újrafelosztásáért SZKA_207_05 Európából jöttünk Versenyben a világ újrafelosztásáért 48 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK DIÁKMELLÉKLET DIÁKMELLÉKLET EURÓPÁBÓL JÖTTÜNK 7. ÉVFOLYAM 49 ÔSLAKÓK ÉS HÓDÍTÓK 5/1

Részletesebben

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és

X X X X X. hatását a társadalom. szerkezetére, működésére! mutassa be az indiai vallások. ismeretei segítségével. 2. tétel: A források és 1. tétel: A források és mutassa be az indiai vallások hatását a társadalom szerkezetére, működésére! 2. tétel: A források és mutassa be a hódító háborúkat követő gazdasági változásokat és azok társadalmi

Részletesebben

Harai Dénes. A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé)

Harai Dénes. A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé) Harai Dénes A TISZTJELÖLTEK NEMZETI NEVELÉSÉNEK ELVI ÉS MÓDSZERTANI KÉRDÉSEIRŐL (Egy konferencia elé) A "krisna-tudatról" az egyik kereskedelmi csatornán - a közelmúltban - egy órás műsort közvetítettek,

Részletesebben

A TURÁNI KULTÚRA JELLEMVONÁSAI ÉS JELENTŐSÉGE

A TURÁNI KULTÚRA JELLEMVONÁSAI ÉS JELENTŐSÉGE r r. f A TURÁNI KULTÚRA JELLEMVONÁSAI ÉS JELENTŐSÉGE IRTA: DARKÓ JENŐ dr. gy- n Y r «tanár BUDAPEST, 1 936. Ez a különlenyomat megjelent A Magyar Tanítók Könyvtára első»előadások * e. kötetében VIII. IDŐSZERŰ

Részletesebben

Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott

Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott Szabadságmozgalom, amely fogsággá változott Evangelium folyóirat, 2014. június 17. http://tidskriftenevangelium.se/essa/frihetsrorelsen-som-blev-en-fangenskap/ Erik Eckerdal, svéd evangélikus lelkész (Knivsta

Részletesebben

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21.

I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. Felhasznált irodalom: I. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat1szabadbattyan.jpg letöltés ideje: 2010. február 21. II. számú katonai felmérés térkép http://wiki.utikonyvem.hu/hu/index.php?title=k%c3%a9p:kat2szabadbattyan.jpg

Részletesebben

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben?

Hol találjuk a évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? Hol találjuk a 2009. évi emelt szintű szóbeli érettségi anyagát a Forrásközpontú történelem sorozat tankönyveiben? A hagyományoknak megfelelően közöljük, hogy a 2009. május júniusi történelem szóbeli érettségi

Részletesebben

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás)

Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) Az oktatás és vallás (vallási tudat, egyházi iskolák, hitoktatás) A vallás Vallásnak tekintünk minden olyan eszmerendszert, amely az emberi és társadalmi élet végső kérdéseire, az élet értelmére és céljára

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között

2012. február 24. Kézdivásárhely, EMI, Pro Historia rendezvénysorozat: Kézdivásárhely egyesületi élete 1842 1948 között Dimény Attila - Szakmai tevékenységek 1. Előadások 2012. július 11. Zabola, BBTE Magyar Néprajz és Antropológia Intézet Csángó Néprajzi Múzeum, Fiatal Néprajzkutatók IX. Szemináriuma: Tér és társadalom

Részletesebben

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői

A kötetben szereplő tanulmányok szerzői A kötetben szereplő tanulmányok szerzői Dr. Barzó Tímea, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Államés Jogtudományi Kar, Polgári Jogi Tanszék, Miskolc Dr. Barta Judit, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Állam-

Részletesebben

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI

A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI A DUNÁNTÚLI REFORMÁTUS EGYHÁZKERÜLET TUDOMÁNYOS GY JTEMÉNYEI Köntös László gy jteményi igazgató (Pápa) 2015 Szabadon tenyészik A Pápai Református Kollégium a történeti hagyomány szerint 1531 óta m ködik

Részletesebben

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan:

További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Tudomány és kultúra További olvasnivaló a kiadó kínálatából: Alister McGrath: Tudomány és vallás Békés Vera Fehér Márta: Tudásszociológia szöveggyűjtemény Carl Sagan: Korok és démonok Dombi Péter: Hiszem

Részletesebben

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII

2016/2017-II TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) 2 koll. 3 Forisek Péter H XII TÖRTÉNELEM BA 2016/17. II. FÉLÉV I. ÉVFOLYAM (30 FŐ) KÓD CÍM ÓRA TELJ KR. OKTATÓ BTTR103BA Informatikai 2 koll. 2 Nemes Zoltán H. 14-16 XII BTTR116BA Történeti földrajz* 2 koll. 2 Szilágyi Zsolt K. 10-12

Részletesebben

I. A Szent István Egyetem

I. A Szent István Egyetem I. A Szent István Egyetem REKTORI KÖSZÖNTŐ 2000-ben - több, korábban önálló egyetem és főiskola integrációjával - létrehozott egyetemünk névadójára, államalapító Szent István királyunkra az egész ország

Részletesebben

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról

Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról BETHLEN GÁBORRA EMLÉKEZÜNK Nagy Dóra Schrek Katalin Konferencia Bethlen Gábor egyházpolitikájáról Négyszáz éve, hogy erdélyi fejedelemmé választották Bethlen Gábort. A kolozsvári országgyűlés 1613. október

Részletesebben

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska

1 Tiszták, hősök, szentek. Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 1 Tiszták, hősök, szentek Árpád-házi Szent István Boldog Bajor Gizella Árpád-házi Szent Imre Árpád-házi Szent László Árpád-házi Szent Piroska 2013 Géza fejedelem megkereszteltette fiát, aki a keresztségben

Részletesebben

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA Pályázati szakmai beszámoló az NKA Múzeumi Szakmai Kollégium 3508 altéma kódszámú kiírására NÁDASDY TAMÁS HALÁLÁNAK 450. ÉVFORDULÓJÁN A KEGYELMED SZERELMES URÁT AZ ÚRISTEN EZ VILÁGBÓL KIVETTE CÍMŰ KONFERENCIA

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

Wittinger László: Passiójáték

Wittinger László: Passiójáték Wittinger László: Passiójáték I. (AZ UTOLSÓ VACSORA) ELSŐ APOSTOL: Íme, Mester, elkészítettük az ételt, ahogyan kérted! JÉZUS: Vágyva vágytam arra, hogy a húsvéti bárányt veletek együtt fogyasszam el.

Részletesebben

Őskor- Történelem előtti kor

Őskor- Történelem előtti kor AZ ŐSKOR KULTÚRÁJA Őskor- Történelem előtti kor Az emberiség fejlődéstörténetének az a korszaka, melyből írott emlékek nem maradtak ránk. Felosztása: 1. Paleolitikum: i.e. 600 000-10 000 alsó szakasz:

Részletesebben