A továbbképzési igények meghatározása a vállalati stratégia alapján

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A továbbképzési igények meghatározása a vállalati stratégia alapján"

Átírás

1 innovative vocational training approaches in small and micro enterprises A továbbképzési igények meghatározása a vállalati stratégia alapján 1. A továbbképzési igények stratégia-orientált elemezésének szükségessége Minél kevésbé állnak rendelkezésre az eszközök, annál inkább elhanyagolják a munkavállalók képzési igényeinek meghatározását. A munkáltató ismeri a munkavállalóit, ő dönt képzésükről és oktatásukról, anélkül, hogy sokat költene szakértői tanácsadásra. Ennek a túl gyakran felmerülő hozzáállásnak az alapja a következő: + Ha a továbbképzés nem a vállalati stratégián, valamint a tudás és a képességek hiányának keresletorientált megszüntetésén alapul, csupán elvesztegetett idő és pénz. + Minél kevesebb a rendelkezésre álló forrás és idő, és minél sürgetőbb a tudás és képesség hiányának kompenzálása, annál sürgetőbbé válik a hiányosságok azonosítása és kezelése, amelyek ellenkező esetben a siker útjába állhatnak. Hasznos néhány gyenge pont kijelölése és a továbbképzési programok tervezése és végrehajtása, mivel valamit tenni kell a személyzet érdekében (az oktatás, mint alapvető irányvonal). A működési továbbképzést nem lehet a munkavállalók képzési kívánságainak megfelelően végezni. Minden operatív továbbképzésnek hasznosnak kell lennie a vállalat számára. Ennek köszönhetően az idő- és anyagráfordítások igazolódnak és elfogadást nyernek. Azonban ez csak akkor kivitelezhető, ha a továbbképzési igény a következők figyelembevételével kerül meghatározásra: + munkavállalók + feladatok és tevékenységek + stratégiák Ily módon garantálva lesz, hogy a munkavállalók elsajátítják a szükséges képességet, tudást és készségeket, hogy megfelelően megbirkózzanak a feladatokkal, amelyeket teljesíteniük kell. Így a vállalati stratégia jelenti a kiindulási pontot és az alapot a képzési igények célzott elemzéséhez. 1

2 2. A vállalati stratégia mint kiindulási pont 2.1 A stratégia-fejlesztés tényezői A stratégiák csupán a nagyobb vállalatok számára fontosak, amelyek megengedhetik maguknak a luxust, a képzett személyzetet és a nem termelő munkához kapcsolódó költségeket. Nagyfokú tudatlanság és hibás felfogás van e népszerű vélemény mögött. A stratégia-fejlesztés logikusan a vezetők vagy a menedzsment egyik rutinfeladata. Mindenkinek, aki önmagát alkalmazza vagy felelős a vállalkozásáért, stratégiákat kell kialakítania önmaga és a vállalkozása érdekében. A vállalati stratégián alapuló képzési igények meghatározása érdekében a stratégia elemeinek ismerete és annak összetétele lényeges előfeltétel, a következőkben felsoroltakon túlmenően. Minden stratégia három alapvető tényezőből épül fel: + A kezdeti helyzet Ezek a kiindulási feltételei a vállalat elindításának, rendszerint a régebbi vállalatok utolsó üzleti évének eredményei. + A célkitűzés Ide tartoznak a különböző célok, amelyek a gazdasági feltételekhez, a piacfejlődésekhez, a környezeti tényezőkhöz, a célokhoz, a pénzügyi, technikai és humán erőforráshoz, stb. kapcsolódó kiindulási helyzeten alapulva kerültek meghatározásra. + A célok elérésére szolgáló lépések Pl. azon lépések megtervezése, amelyek a célok elérését segítik. Egyszerűen megfogalmazva a vállalati stratégia a vállalat célkitűzéseinek definíciója, amely a kezdeti helyzet elemzésén és a célok elérésére szolgáló lépések tervezésén alapul A kezdeti helyzet elemzése A kezdeti helyzet minden egyes elemzése három központi kérdéskörre koncentrál: 1. Elérték vagy nem a befejeződött vagy befejezés előtt álló pénzügyi év céljait? 2. Mik voltak a sikertelenség okai? 3. Milyen következtetéseket lehet levonni a jövőre vonatkozóan a saját termékek, a piac, a versenyhelyzet fejlődésének és a felismerhető (gazdasági-politikai) fejlődési trendek alakulásából? 2.3. A vállalati célok meghatározása A célok azon eredmények meghatározásai, amelyeket bizonyos lépések megvalósításával el kell érni. Ebben az esetben három kérdést kell feltenni: Mit kell elérni (célkitűzések tartalma)? Mikor, meddig kell valamit elérni (időkeret)? Hogyan kell elérni (célok nagysága)? 2

3 Ezen követelmények figyelembevételével a célok kialakítása a következőképpen értelmezhető: Példa: A vállalkozásunk forgalma (mi?) végéig (meddig?) 10%-kal kell, hogy emelkedjen 5 millió euróról 5,5 millióra (mennyivel?). A célkitűzésekhez kapcsolódó következő kiegészítő követelményekre szintén kiemelt hangsúlyt kell fordítani: A célkitűzéseknek a következő tulajdonságokkal kell rendelkezniük: + reális (elérhető, nem túlzott igénybevételt követelő, nem hétköznapi) + egyértelmű (világos, nem félreértelmezhető) + mérhető/igazolható (mennyiségileg meghatározható, amennyiben lehetséges) + állandó (az orientációt szolgálja, ezáltal nem változó) + teljes (lásd fentebb a célkitűzések meghatározásának követelményei) + azonosítható (a célkitűzés szintjének megfelelő) Az utolsó követelmény igényli a vállalati célkitűzések részletezését. Ennek érdekében alapvető stratégiákat fogalmaznak meg alapvető célokkal, amelyek megvalósítása előfeltétel a vállalat célkitűzéseinek eléréséhez. Ugyanakkor ezt azt jelenti, hogy semmilyen alapvető stratégia és alapvető cél nem mondhat ellent a vállalat stratégiájának és céljainak (a célkitűzések konfliktusainak elkerülése). Ennek megfelelően a vállalaton belül felépül a célok hierarchiája, ahogy az a következőkben bemutatásra kerül. Vállalati célkitűzések Növekedés Produktivitás Likviditás Marketing célok Személyzeti célok Szervezeti célok Pénzügyi célok Termelési célok Eladás Felvétel Strukturális/ szervezeti Forgalom Fejlesztés Folyamat / szervezeti Önfinanszírozás Likviditás Produktivitás Kapacitás Termékek Teljesítmény Tőke (hatékonyság, stb.) Minőség Termékskála Képesítés Hatékonyság Innováció Szociális, stb. Innováció Reklám, stb. A fenti lista nem teljeskörű. 3

4 A célellenőrzés szempontjából ellenőrizni kell a célokat, hogy azok: + finanszírozhatók-e a vállalkozás erőforrásaiból vagy kiegészítő forrásokra van szükség? + megvalósíthatók-e a rendelkezésre álló eszközökkel (mennyiség, tudás, készségek)? + megfelelnek-e a jogi és gazdasági korlátoknak? + nem okozzák-e a célkitűzések konfliktusait (beruházások, alapok, termelés, munkavállalók)? 2.4. A lépések tervezése Túl gyakran van szükség arra, hogy spontán és ösztönösen tegyenek meg lépéseket bizonytalan célok elérése érdekében ( Bevezethetjük a túlórát, és csökkentjük a költségeket, Veszünk egy új gépet, és növeljük a forgalmat, Képezhetjük a személyzetet, és növeljük a produktivitást ). Ilyen folyamatok során az eredményt nagymértékben a véletlen határozza meg. Azonban, ha az adott lépésekkel a lehető legnagyobb mértékben akarjuk biztosítani a célkitűzés elérését, a lépéseket a célokból kell levezetni. Ennek megfelelően a stratégiai lépések tervezése a következőképpen történik: Cél Módok Eszközök Lépések Példa: Cél Megnövekedett profit Módok Értékesítés növelése Költségek csökkentése Árak emelése Több eladás Kevesebb reklám Kevesebb mennyiség azonos árért Eszközök (alternatívák) Több reklám Személyzet leépítése Alacsonyabb minőség Új termékek Produktivitás növelése 10%-os emelés Lépések Termékfejlesztés Hibahatár csökkentése Nagyobb haszon, nagyobb mennyiség 4

5 A példa azt feltételezi, hogy a vállalkozó vagy a vállalat menedzsmentje egyik célkitűzésként a profit növelését határozta meg. A cél elérésének három útja lehetséges (lásd a fentebb lévő ábrát): 1. az eladás növelése; 2. a költségek csökkentése, 3. az árak emelése. A célok elérésére szolgáló lépések között szerepelt az új termékek fejlesztése, a hibahatár csökkentése, az eladási egység bővítése, együtt az azonos időben történő áremeléssel és a haszon növelésével. Miután megismerkedtünk a stratégia elemeivel és összetételével, a célok kialakításával, valamint a célok elérését szolgáló lépések bevezetésével, a példának a vállalati stratégián alapuló képzési igények meghatározására kell szolgálnia. 3. A képzési igények stratégiai célkitűzésekből történő levezetése 3.1 A továbbképzési igények meghatározásának módszertana A továbbképzési igények kutatási módszertana a célok és a valóság összehasonlítása. A jövőbeni cél a tudás, a szakértelem és a képesség elérni kívánt állapota, amelynek már jelen kell lennie ahhoz, hogy a teljesítmény és az adott eredmények elérése lehetséges legyen. Ez a jelenlegi cél a tudás, a szakértelem és a képesség meglévő helyzetét veszi alapul. A jelenlegi / jövőbeni célok összehasonlításából a következő megfigyeléseket lehet tenni: Megegyezés = Nincs továbbképzési igény vagy Pozitív deviáció = Nincs továbbképzési igény vagy Negatív deviáció = Valószínű továbbképzési igény Általában a továbbképzési igényre vonatkozó megegyezés úgy definiálható, mint negatív deviáció a jelenlegi és a jövőbeni célok között. Mindazonáltal nem minden negatív különbség mutat valós továbbképzési igényt (ezért alkalmazzuk a valószínű képzési igény kifejezést). Erre való tekintettel két tényezőt kell figyelembe venni: 1. Teljesítmény-motiváció A tudás és a képesség rendelkezésre áll, de nincs teljesítmény. Az ok ezáltal nem a tudás vagy a képesség hiányában rejlik, hanem valószínűleg motivációs probléma, amely nem oldható meg továbbképzéssel. 2. A munkavállalóktól független problématerületek Ha a tudás és a képesség a kívánalmaknak megfelelő és nem hiányzik a teljesítmény-motiváció, akkor más tényezők az okai annak, hogy a célokat nem sikerül megvalósítani. Tapasztalatok alapján ilyen esetek akkor jelentkeznek, ha a menedzsment vagy a munkaszervezet (munkahelyi jellemzők) hiányosságokkal küszködik. Ezek a menedzsment szintjén oktatási programokkal, és a szervezeti szinten a munkafeltételekben történő változásokkal kezelhetők. Mindazonáltal más tényezők szintén szerepet játszhatnak. Például az egészségügyi ellátásra vonatkozó politikai döntések (költségcsökkentések, egészségügyi reformtörvény, egészségügyi szerkezeti törvény) jelentős forgalomcsökkenést és termelésvisszaesést eredményeztek a gyógyszeriparban. Mindezek és egyéb jelenségek (természetes katasztrófák > szálloda- és vendéglátóipar, turizmus, árválság > a belföldi kereslet csökkenése, stb.) nem igényelnek képzési lépéseket, hanem inkább ettől eltérő üzleti cselekvéseket. Csak ez utóbbi vezethet továbbképzési igényekhez. 5

6 3.2. A stratégiából eredő jövőbeni igények meghatározása A továbbképzési igényekre tekintettel lévő jövőbeni célok nem kerülnek meghatározásra a vállalati stratégiában. Ezeket a célkitűzésekből és a célok elérését szolgáló előrelátható lépésekből kell kialakítani. Ez a következő kiemelkedő fontosságú kérdést veti fel: Mit kell tudniuk a munkavállalóknak, és milyen képességekkel kell rendelkezniük ahhoz, hogy sikeresen végrehajthatók legyenek a tervezett programok a stratégiának és követelményeknek megfelelően a várható siker mellett? Nincs speciális módszer arra, hogy különböző szempontokból hogyan kezelhető ez a központi kérdés a tervezési lépések során. A feltételes mód alkalmazása ( ha akkor ) mindazonáltal bizonyított a gyakorlatban. Ha a munkavállalóknak hiba nélkül kell dolgozniuk, akkor precíz munkautasításokra és szakmai vezetésre van szükség az adott alkalmazáshoz. Ennek eredményeképpen a jövőbeni cél: munkautasítás + oktatás. Alkalmazva a feltételes mód elvét, menjünk végig egy stratégiai példán Kérdésfeltevés: lépések tervezése innováció Kérdés Válasz Következtetés Eredményezett követelmények (jövőbeni célok) Meglévő innovációs tapasztalat Ki kell adni a feladatot külsősöknek? Léteznek már ötletek? Ismertek az innovációs technikák? Ismertek a kockázat elkerülési módszerek? Van tapasztalat az új termékek bevezetésével kapcsolatosan? Nem Továbbképzés szükséges Projektmenedzsment, coaching, know how Szervezet/időbeosztás tervezés, Tapasztalat megszerzése és alkalmazása Know how a hibák elkerülésére Valószínűleg nem Konzultáció szükséges Költséghatékony megoldások, Valószínűleg nem Nincs gyakorlati tapasztalat Valószínűleg igen Segítségre van szükség Továbbképzés szükséges Továbbképzés szükséges Tisztázás az adott időben külső költségek, jogi problémák ismerete Piacelemzés, niche + trendek azonosítása, kiaknázásuk elsajátítása Tanulási technikák + módszerek és ezek alkalmazásának elsajátítása Piaci információk forrásának ismerete Saját piackutatás elvégzésének elsajátítása Kérdezési technikák és azok alkalmazásának elsajátítása Az értékelés elsajátítása Védjegy tervezés, védjegy védelem, kereskedelmi csatornák, ügynökök, termék bevezetés, ajánlatok, értékesítési viták, értékesítési tréning 6

7 3.2.2 Kérdésfelvetés: lépések tervezése hibaarány csökkentése Kérdés Válasz Következtetés Eredményezett követelmények (jövőbeni célok) Melyik területen jelentkezik a hibaarány? Termelés, telepítés Okok meghatározása Valószínű képzési igény Termelési folyamatok elemzése, üzemek, munkaszervezet, időtanulmányok, nehézségek mértéke, hibák természete és nagysága, hibák okainak lokalizációja Miért nem javították már ki a hibákat? Épp hogy megjelentek? Nem elegendő oktatás? Személyzet képzettsége? Okok meghatározása Valószínű képzési igény Munkatervezés elemzése, funkciók leírása, utasítások, képzési menedzsment módszerek és segítség, motiváció Milyen ellenlépéseket tettek eddig? Ismeretlen A lehetséges képzési igény felkutatása Lépések? Eredmények? Hibaarány, tolerancia határ? Funkciók leírása? Stratégiának megfelelő menedzsment módszerek. Javult együttműködés (megbirkózás a technikai problémákkal) Munkavállalói motiváció A jövőbeni célokat nem lehet megfogalmazni a termékfolyamat, a működési folyamatok, a munkaszervezet, a menedzsment módszerek és a munkavállalói motiváció kiterjedt elemzése nélkül. Általánosságban feltételezhető, hogy a hibaarányok csökkentése a menedzsment és a személyzet logikus feladata. Az elméleti cél 0 hiba. Ha a hibaarány csökkentése stratégiai lépés (mint ebben a példában), feltételezhető, hogy ennél rejtettebb tényezők a nehézségek okai, és hogy azokat a menedzsment még nem ismerte fel. Ebben a tekintetben a komplex okokat amelyek a legtöbb ilyen esetben jelen vannak nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ennek egyszerű bemutatása világossá teheti a kutatási megközelítéseket: A lehetséges okok egyszerű bemutatása mint a kutatási megközelítések listája Magas hibahányad? Elavult üzem? Munkaszervezés? Az idő nyomása? Utasítások hiánya? Menedzsment módszerek? Munkahelyi körülmények? Munkakörülmények? Teljesítmény motiváció? Nem világos kompetenciák? Felelősség? Fizetés? Képzettség? Felügyelet? 7

8 3.2.3 Kérdésfeltevés: lépések tervezése nagyobb mennyiség + nagyobb haszon Kérdés Válasz Következtetés Eredményezett követelmények (jövőbeni célok) Tervezett az értékesítés? Valószínűleg Konzultáció a kampányról Kampány előkészítése Csomagolás tervezés Versenyképes lépések Létezik értékesítési terv? Még nem Konzultáció a tervezésről Kampányötletek Termelési terv Kampányterv (dátumok, előzetes megbeszélések kereskedelmi szervezetekkel) Reklámozás Értékesítési stratégia Felkészült a személyzet? Még nem Meglévő képzési igény Értékesítési tréning Kampánymegbeszélés, termékek és támogatás Ármegbeszélés Dömpingajánlat Végkövetkeztetések Képzés Figyelembe vették a versenyt a célok elérésének biztosítására? Nem ismert Fejlesztési konzultáció lehetséges Ösztönző rendszer célhoz kapcsolódó bónusszal Fejlesztés/konzultáció A célok és a lépések ezen tervezése során a lehetséges továbbképzési igények valószínűleg a munkavállalók értékesítési tréningjét jelentik. A telemarketinget szintén meg kell vizsgálni, amennyiben ez kapcsolódik a kampánytámogatáshoz és továbbképzési igények merülnek fel (házon belüli értékesítés) Kapcsolatok felismerése A feltételes módot alkalmazó elemzések csak azt tárják fel, amikor továbbképzési igények bizonyos körülmények között jelentkeznek. Ezáltal a táblázatokban szereplő követelményeknek (jövőbeni célok) csupán feltételezett munkatulajdonságai vannak. Ezek hasznos szándékot szolgálnak, mint jövőbeni célkövetelmények a továbbképzési igények (jelenlegi / jövőbeni célok összehasonlítása) meghatározásában, és lehetővé teszik a kapcsolatok felismeréséhez való gyors kapcsolódást. Ha felismertük például az idő nyomását, mint a nagy hibaarány egyik lehetséges tényezőjét, valamint az utasítások hiányát, a menedzsment módszereket, a teljesítmény motivációt és a munkatervezést, akkor láthatjuk az ezek között lévő kölcsönös kapcsolatokat. Ugyanakkor ez lehetővé teszi más tényezők figyelembevételét, amelyeket korábban talán nem ismertek fel, pl. + Tömegtermék gyártás + A termékek késői szállítása + Túlóra, stb. Ezek mindegyikét figyelembe kell venni a jelenlegi célok függvényében. 8

9 4. A jelenlegi célok elemzése az oktatási igények meghatározásához 4.1 A jelenlegi célelemzések alkalmazásának módszerei Ha a problémák komplexek, különböző kiegészítő módszereket alkalmaznak a jelenlegi célok elemzésekor. Nincs egy adott módszer erre vonatkozóan, de a következő módszereket kipróbálták és bizonyítottak: A feltárás A feltárás egy speciális vizsgálati módszer a háttérinformáció, a vélemények, a tapasztalatok és a benyomások felkutatására, és ez nagyon hasznosnak bizonyult az oktatási igények meghatározásában. Ennek keretében irányító személlyel közvetlen interjúkat folytatnak (nincs kérdőív). A feltárás során kérdéseket tesznek fel bizonyos jelenségekhez, eseményekhez, tanfolyamokhoz, munkateljesítményekhez, tudáshoz, alkalmazási nehézségekhez, szemléletmódokhoz, stb. kapcsolódóan. A kérdések feltevésével egy szélesebb perspektívához jutnak. A speciális előnye ennek a módszernek, hogy a kérdező a válaszadó válaszaira koncentrál (amely nem jellemző a kérdőíveket alkalmazó interjúkra). Ily módon egy laza párbeszéd alakul ki, amely során a válaszadó gyakran nem is ismeri fel, hogy a kérdező milyen következtetéseket von le. Ily módon a fontos válaszok és koncepciók szóban kerülnek megjegyzésre, és később kerülnek összehasonlításra az elemzés során felmerült más válaszokkal. Hátrány: A feltárás időigényes és mindig nyugodt körülmények között kell elvégezni. A munkahely vagy a rövid munkaszünetek nem alkalmasak erre. Előny: Részletesebb információk, valós vélemények, nézetek, motiváció és szemléletmódok A vizsgálat A vizsgálatot szintén a lehető legszemélyesebben kell végrehajtani kérdőív segítségével. Az írásban folytatott interjúknak megvan az a hátránya, hogy a nehéz kérdéseket nem teljes mértékben értik meg, azok megválaszolatlanul maradnak, és ahogy azt a tapasztalat is mutatja, számos kérdőív egyáltalán nem kerül visszaküldésre. A kérdés természete nagy befolyással bír a válaszokra. Ezáltal figyelemmel kell eljárni a vázlatokkal. Próbainterjúk levezetése javasolt annak érdekében, hogy biztosítható legyen, hogy az adott válaszok valóban segítséget jelentenek. Hátrány: A kérdések témája ne legyen túl tág. Ezáltal az információ korlátolt. Előny: Kevésbé időigényes. Egyszerűsíti az értékelést az EDP segítségével Résztvevő megfigyelés Ez a személyzeti megbeszéléseken, az oktatási programokon és a munkafolyamatokban való személyes részvételt (nem utólagos információk) jelenti. A megfigyelő teljes mértékben a háttérben marad, és még a tisztázáshoz kapcsolódó kérdéseivel sem zavarja meg a folyamatokat. Feljegyzéseket készíthet (de nem kell szükségszerűen) és kérdéseket tehet fel a későbbiekben. A megfigyelőnek minden esetben a folyamatok elejétől a végéig jelen kell lennie. 9

10 Hátrány: Időigényes, bizonyos körülmények között zavarhatja a résztvevőket, akik ezért visszafoghatják magukat. Előny: Közvetlen megfigyelések (légkör, konfliktusok, együttműködés, értékesítési megbeszélések, vezetői magatartás) További módszerek: + Körlevelek tartalmának elemzése, projekt / munkatervek, képzési szórólapok, munkabeszámolók, konferencia feljegyzések, stb. + Összehasonlítás a jövőbeni célokkal (funkciók leírása, követelményprofilok, önéletrajzok, stb.). + Vizsgálatok arra vonatkozóan, hogy a személyzet számára milyen oktatási és képzési programokat valósítottak meg és milyen sikerrel (Miről szóltak a képzések? Mit alkalmaznak?) + Teljesítményadatok / statisztikák értékelése, pl. termelési beszámolók, napi jelentések, tevékenységlisták, munkanapok, szabadnapok, szállítási tervek A munkavállalók kiválasztása az interjúkra A munkavállalók interjúkra történő kiválasztása kiemelkedő fontosságú. A vállalatoknál általában idő- és költségokokból kifolyólag nem kerül sor az összes munkavállaló meginterjúvolására. Ennek megfelelően véletlenszerű minta kiválasztása javasolt a gyakorlatban. Kérdéses a minta mérete és a kiválasztási kritériumok. A piac- és véleménykutatásban alkalmazott módszer, amely egy statisztikai mintát vesz 5% +/- vagy hasonló hibahatárra, kevésbé tűnik életképesnek. Az olyan módszerek is kevésbé hatékonyak, amikor minden harmadik vagy ötödik munkavállalót választanak ki, vagy az abc sorrendet alkalmazzák. A következő módszerek megbízhatónak bizonyultak: 1. Hasonló feladatokkal vagy munkatartalommal rendelkező csoportok létrehozása Pl. kőművesek, asztalosok vagy vízvezeték-szerelők, de nem csak az építőiparhoz kapcsolódó munkások. Ez a módszer biztosítja, hogy a munkaspecifikációk nem fedik egymást. Mindazonáltal ezt követően könnyebb a lehetséges feladatok és csoport-specifikus problémák azonosítása és a csoportok közötti különbségek felismerése. 2. Átlagos teljesítmények feljegyzése Nem tanácsos csak a legrosszabbul teljesítők vagy csak a legjobbak kiemelése. Ez téves következtetésekhez vezethet, amelyek hátrányosan befolyásolhatnak minden oktatási programot. 3. Korcsoportok Ha még mindig további csoportstrukturálásra van szükség, a korcsoportok szerinti választás hasznos lehet, pl. 35 év alatt, 35 és 45 év között és 45 év felett. 4. Személyzeti tagság a vállalatnál Tekintettel arra a tényre, hogy bizonyos viselkedési minták rögzülhetnek, és rutinná válhatnak az évek során, valamint az energia és elhivatottság csökkenhet, a vállalaton belüli személyzeti tagság fontos szerepet játszik. Ezáltal ezt kiegészítő kritériumként kell alkalmazni. Nem kevésbé fontos a menedzsment és más vezetők (felügyelők, műszaki szakemberek, osztályvezetők, stb.) felől érkező visszajelzések figyelembevétele még akkor is, ha nincsenek nyilvánvaló közvetlen vezetési problémák. Mivel már jól ismert, hogy a menedzsment hozzáállása jelentős hatást gyakorol a teljesítmény-motivációra, a hajlandóságra, a feladatok és képességek megértésére, ezért a vezetői és felügyelői 10

11 réteget mindig be kell vonni azon tevékenységekbe, amelyek a továbbképzési igények meghatározását szolgálják. 11

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A 01 Further analysis instruments Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A folyamatközpontú szakmai alapképzés és az alkalmazottak vállalati

Részletesebben

Vállalkozói innováció meghatározó tényezői

Vállalkozói innováció meghatározó tényezői Vállalkozói Innováció a Dunántúlon c. szakmai konferencia MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Székház 2010. március 3. Vállalkozói innováció meghatározó tényezői BARÁTH GABRIELLA, PhD tudományos munkatárs, MTA

Részletesebben

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS

HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS HAZAI TDM SZERVEZETEK ÜGYFÉLKEZELÉSE KUTATÁSI ELEMZÉS 2011. június Minden jog fenntartva. A tanulmány eredményeinek és megállapításainak felhasználása csak a forrás pontos megjelölésével lehetséges. MÓDSZERTAN

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Milton Kft. Tréning ajánló Elérhető tudás hiteles forrásból Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Hölgyem és Uram! Belső,

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE

VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE MUNKAERŐPIACI ISMERETEK A MUNKAERŐ KIVÁLASZTÁSÁNAK FOLYAMATA Célja: egy üres állás betöltése, teljesítménynövelés, piacbővítés, megfelelő helyen, megfelelő időben a megfelelően

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

Sikeres változásmenedzsment a közszférában. www.integratedconsulting.hu 1

Sikeres változásmenedzsment a közszférában. www.integratedconsulting.hu 1 Sikeres változásmenedzsment a közszférában 1 www.integratedconsulting.hu 1 Miért? Mit? Hogyan? www.integratedconsulting.hu 2 www.integratedconsulting.hu 3 ICG A megújulás irányai ügyfél-orientáltabb szolgáltatások

Részletesebben

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Kerek Judit EMEGY Alcím mintájának szerkesztése www.emegy.hu Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Célunk: Elősegíteni, hogy a dolgozók

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

Érintetti párbeszéd. Érintettek = A vállalat lelkiismeretének hangjai. Érintetti párbeszéd. JVSZ CSR az érdekképviseleteknél, 2009.05.21.

Érintetti párbeszéd. Érintettek = A vállalat lelkiismeretének hangjai. Érintetti párbeszéd. JVSZ CSR az érdekképviseleteknél, 2009.05.21. Érintettek Érintetti párbeszéd Fertetics Mandy ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate Kft. minden olyan egyén vagy csoport, aki befolyásol(hat)ja a szervezet célmegvalósítását vagy érintve van/lehet abban

Részletesebben

ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp

ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp Ügyfélkapcsolat fejlesztése ALITER = másképpen Alapítva: 2004. Ügyfélkapcsolati Fejlesztő Központ programja a minőségi ügyfélkapcsolatokért

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében

Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Újdonságok és lehetőségek az Európai Szociális Alap segítségével a gyerekek érdekében Beruházások a gyermekek érdekében Magyarországon: EU eszközök és támogatási lehetőségek szeminárium Budapest, 2014.

Részletesebben

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon

Részletesebben

LOGISZTIKAI KONTROLLING

LOGISZTIKAI KONTROLLING LOGISZTIKAI KONTROLLING A KÉPZÉSRŐL A logisztikai szakembereknek gyakran a szűkebben vett szakmai ismereteken túl olyan tudásra is szükségük van, amellyel a logisztikai vezetői döntéseket alátámasztó kalkulációk

Részletesebben

A kockázatközpontú környezetmenedzsment átfogó kérdései. Zöldi Irma VITUKI Kht.

A kockázatközpontú környezetmenedzsment átfogó kérdései. Zöldi Irma VITUKI Kht. A kockázatközpontú környezetmenedzsment átfogó kérdései Zöldi Irma VITUKI Kht. Modern Mérnöki Eszköztár Kockázat-alapú Környezetmenedzsment megalapozásához MOKKA Nemzeti Kutatási Fejlesztési Programok

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

A hagyományos élelmiszergyártó KKV-k versenyképességének növelését elősegítő élelmiszerlánc menedzsment módszerek és innovatív értékesítési stratégiák

A hagyományos élelmiszergyártó KKV-k versenyképességének növelését elősegítő élelmiszerlánc menedzsment módszerek és innovatív értékesítési stratégiák A hagyományos élelmiszergyártó KKV-k versenyképességének növelését elősegítő élelmiszerlánc menedzsment módszerek és innovatív értékesítési stratégiák Papp Attila fejlesztő mérnök, oktatási felelős 2009.

Részletesebben

Docimológia a bioetika oktatásban

Docimológia a bioetika oktatásban Docimológia a bioetika oktatásban Kapocsi Erzsébet BOMM 2013. 05.04. Debrecen Szubjektív bevezető Pedagógiai és etikai dilemmák a vizsgáztatás során - mit értékeljünk? -- az aktuális teljesítményt -- a

Részletesebben

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Dunaújváros MJV Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére ÁROP szervezetfejlesztési projekt 2010. 09.22. 2 / 11 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz?

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Vezetői kompetenciafejlesztés lehetőségei az egészségügyben A KONETT Team komplex vezetőfejlesztési modelljének bemutatása Előadó: Salamon Hugó, KONETT Team vezető

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban Ország: Vállalat: Magyarország TREBAG kft Képesítés: Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban EQF Szint: Kimenet: A

Részletesebben

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies management. Stratégiai gondolkodás fejlődése

2013.09.19. Master of Arts. International Hotel Management and Hotel Companies management. Stratégiai gondolkodás fejlődése Master of Arts International Hotel Management and Hotel Companies management Stratégiai gondolkodás fejlődése Szükség van-e stratégiai menedzsmentre? Peter Lorange kritikus alapkérdései Gyorsan változó

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok

Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Tematikus Alprogramok, Leader HACS Feladatok Veres Marianna Pályázat és Projektmenedzser EuroAdvance Kft. Mit is jelentenek a Tematikus alprogramok Az adott tagállam számára különös jelentőséggel bíró

Részletesebben

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Nemzeti Workshop Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Dr. Sebők András Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 1 Az üzleti modell célja 2 Olyan vonzó ajánlat a vevők számára - a termékek

Részletesebben

I 3 SME Kisvállalkozások innovációs technikáinak nemzetközi vizsgálata. Borkovits Balázs DDRFÜ Nonprofit Kft. Pécs, 2010.03.03.

I 3 SME Kisvállalkozások innovációs technikáinak nemzetközi vizsgálata. Borkovits Balázs DDRFÜ Nonprofit Kft. Pécs, 2010.03.03. I 3 SME Kisvállalkozások innovációs technikáinak nemzetközi vizsgálata Borkovits Balázs DDRFÜ Nonprofit Kft. Pécs, 2010.03.03. I 3 SME projekt Introducing Innovation Inside SMEs Innovációs technikák ismertetése

Részletesebben

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető!

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető! Lajstromszám: AL-1017 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET F.ny.t.sz.: 01-0271-04 TRÉNING AJÁNLATAINK Ahol nem csak papír szerezhető! MLE bemutatása A Magyar Logisztikai Egyesület tizenkilenc éves fennállása során

Részletesebben

Belső és külső kommunikáció standard

Belső és külső kommunikáció standard Belső és külső kommunikáció standard Betegbiztonsági Fórum Sinka Lászlóné Adamik Erika 2013. 06. 27. Vezetés, humánerőforrás, minőségmenedzsment munkacsoport 1 Gyökérokok keresése (belső kommunikáció)

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május

VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK. 2015. május VÁLLALKOZÁS ÉS EMBERI ERŐFORRÁSOK INTÉZETI TANSZÉK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK Emberi erőforrások: 2015. május 1. Toborzási és kiválasztási stratégiák, eljárások, módszerek elmélete és gyakorlata, a hatékonyság,

Részletesebben

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ Fojtik János - Kuráth Gabriella Felsőoktatás nemzetköziesítése

Részletesebben

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27.

Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Városfejlesztési stratégiák gazdasági fenntarthatósága Pécs, 2011. október 27. Lunk Tamás - Wächter Balázs Vital Pro Kft Tartalom Stratégia gazdasági fenntarthatósága Szubjektív helyzetkép A strukturális

Részletesebben

Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára

Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára A kis és közepes vállalkozások számára rendkívül fontos, hogy kompetenciákon alapuló humán erőforrás rendszert

Részletesebben

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ ÉS/VAGY A FOGYATÉKKAL ÉLŐ TANULÓK RÉSZVÉTELE A SZAKKÉPZÉSBEN SZAKPOLITIKAI TÁJÉKOZTATÓ Szakpolitikai kontextus A nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a fogyatékkal élő, valamint

Részletesebben

szolgáltatás ismertető www.primerate.hu

szolgáltatás ismertető www.primerate.hu Szemkamera kutatás szolgáltatás ismertető Mi is az a szemkamera? A szemkamera egy vizuális eszköz, amely képes rögzíteni az emberi szem mozgását, miközben az hirdetéseket, prospektusokat, DM levelet, reklámújságot,

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 1 Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 2 Feladatunk Mi egy Feladatunk Rendelkezünk Nálunk Több mint 25 év alatt Mi üzemen kívüli foglalkozási rehabilitációs központ vagyunk felnőtt fogyatékos emberek számára

Részletesebben

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS A minta és mintavétel 1 1. A MINTA ÉS A POPULÁCIÓ VISZONYA Populáció: tágabb halmaz, alapsokaság a vizsgálandó csoport egésze Minta: részhalmaz, az alapsokaság azon része,

Részletesebben

ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1.

ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1. ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1. Sorozatunkkal az a célunk, hogy segítséget nyújtsunk a civil non-profit szervezetek életében felmerülő szervezési kérdésekben. Lényegre törő leírásokra törekedtünk, ami alkalmassá

Részletesebben

A tételek nappali és levelező tagozaton

A tételek nappali és levelező tagozaton ZÁRÓVIZSGA TÉMAKÖRÖK Turizmus-vendéglátás BA alapszak 2013/2014. tanév I. félév A tételek 1. A turizmus fogalmi meghatározása és fejlődéstörténete. A turizmus legfontosabb világtendenciái, Európa turizmusának

Részletesebben

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését.

Fentiek alapján javaslom az értekezés nyilvános vitára bocsátását és a Jelölt számára az MTA doktora fokozat odaítélését. Opponensi vélemény Szerb László: Vállalkozások, vállalkozási elméletek, vállalkozások mérése és a Globális Vállalkozói és Fejlődési Index című MTA doktori értekezéséről Szerb László doktori értekezésének

Részletesebben

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken

Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken Egészségfejlesztési programok a munkahelyeken Kerek Judit fıtitkár Budapest, 2009 szeptember 3. Célunk: Elısegíteni, hogy a dolgozók a jelenleginél jobb testi, lelki és szellemi egészséggel végezhessék

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület konferenciája Forrásteremtés, támogatások, pénzügyi akadályok és lehetőségek

Részletesebben

Tárgyszavak: minőségügyi tanúsítvány; hulladékkezelés; vasút-üzemeltetési hulladék.

Tárgyszavak: minőségügyi tanúsítvány; hulladékkezelés; vasút-üzemeltetési hulladék. A TERMELÉSI FOLYAMAT MINÕSÉGKÉRDÉSEI, VIZSGÁLATOK 2.6 1.4 Hulladékkezelési minőségügyi tanúsítvány vasútvállalatoknál Tárgyszavak: minőségügyi tanúsítvány; hulladékkezelés; vasút-üzemeltetési hulladék.

Részletesebben

Munkahelyi egészségfejlesztés

Munkahelyi egészségfejlesztés Munkahelyi egészségfejlesztés Szentes Erzsébet HEM 2014 Egészségfejlesztés & HEM a szervezeti humánfolyamatok optimalizálásához az egészségfejlesztés és stressz kezelés is hozzátartozik egyre fontosabbá

Részletesebben

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése

ENELFA - ENtrepreneurship by E-Learning For Adults. Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése Az ENELFA projekt eredményeinek hasznosítása, értékesítése A projekt jövőbeni hasznosíthatósága kétirányú: egyrészről a Továbbképzési és Szakképzési Központ segítségével külső körnek történő értékesítés,

Részletesebben

Ellenőrzéstechnika: ipari, kereskedelmi, szolgáltató vállalatok belső ellenőrzésének gyakorlata és módszertana

Ellenőrzéstechnika: ipari, kereskedelmi, szolgáltató vállalatok belső ellenőrzésének gyakorlata és módszertana Ellenőrzéstechnika: ipari, kereskedelmi, szolgáltató vállalatok belső ellenőrzésének gyakorlata és módszertana Programvezető: dr. Buxbaum Miklós Kombinált képzés: e-learning tananyag és háromnapos tréning

Részletesebben

Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés

Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés Egyetérteni vagy sem? Ez itt a kérdés A konfliktusok forrása a Családi Vállalkozásokban - illetve a nézeteltérések kezelése oly módon, hogy az eredmény mind az üzlet, mind a család javát szolgálja Chris

Részletesebben

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint

A TAM CERT tanúsítási eljárás leírása MSZ EN ISO 9001 szerint Tartalomjegyzék 1. Kérelmezés átvizsgálása, audit előkészítése...2 1.1 Előaudit...2 1.2 Kérdéskatalógus...2 1.3 Auditmegbízott...2 2 A kezdeti (tanúsító) audit...2 2.1 A kezdeti audit 1. szakasza:...2

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. a Képviselő-testülethez

T Á J É K O Z T A T Ó. a Képviselő-testülethez 1 FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5./Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 19. T Á J É K O Z T A T Ó a Képviselő-testülethez a TÁMOP- 1.4.3-12/1-2012-0141,,e-KARRIER

Részletesebben

A Nemzeti Vidékstratégia (2014-2020) hangsúlyai a vidéki népesség megélhetése, jövője szemszögéből. Dr. G.Fekete Éva Miskolci Egyetem

A Nemzeti Vidékstratégia (2014-2020) hangsúlyai a vidéki népesség megélhetése, jövője szemszögéből. Dr. G.Fekete Éva Miskolci Egyetem A Nemzeti Vidékstratégia (2014-2020) hangsúlyai a vidéki népesség megélhetése, jövője szemszögéből Dr. G.Fekete Éva Miskolci Egyetem 1. A helyzet merre megy a világ? Természeti és társadalmi jellegű szűkösségek

Részletesebben

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú

Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál. Toborzás Kiválasztás - Interjú Humán Erőforrás Menedzsment a General Motors Powertrain Magyarországnál Toborzás Kiválasztás - Interjú HRM alapfeladata: a szervezet működéséhez szükséges megfelelő munkaerő-állomány biztosítása a vállalat

Részletesebben

Az integrált tervezés alkalmazhatóságának kérdései területi szinten Dr. Finta István Ph.D. finta@rkk.hu

Az integrált tervezés alkalmazhatóságának kérdései területi szinten Dr. Finta István Ph.D. finta@rkk.hu Az integrált tervezés alkalmazhatóságának kérdései területi szinten Dr. Finta István Ph.D. finta@rkk.hu 2 Előtérbe került az integrált szemléletmód? Közösségi szabályozás: a KSK (közösségi stratégiai keret)

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya Új Közszolgálati Életpálya ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú

Részletesebben

Döntéselőkészítés. I. előadás. Döntéselőkészítés. Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva. Informatika Tanszék A 602 szoba

Döntéselőkészítés. I. előadás. Döntéselőkészítés. Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva. Informatika Tanszék A 602 szoba I. előadás Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva Informatika Tanszék A 602 szoba Tárggyal kapcsolatos anyagok megtalálhatók: http://www.sze.hu/~egertne Konzultációs idő: (páros tan. hét) csütörtök 10-11 30

Részletesebben

Bobuláné Bódi Dalma. okl. villamos mérnök, op. ügyvezető

Bobuláné Bódi Dalma. okl. villamos mérnök, op. ügyvezető Bobuláné Bódi Dalma okl. villamos mérnök, op. ügyvezető A WATT-Erősáramú Tervező, Szerelő és Szolgáltató Kft. Alapítva: 1996 Fő tevékenységi területek: 2 WATT-ETA Kft. Szervezeti felépítés 3 A munkánk

Részletesebben

KÉRDŐÍV SZERVEZETEK RÉSZÉRE

KÉRDŐÍV SZERVEZETEK RÉSZÉRE KÉRDŐÍV SZERVEZETEK RÉSZÉRE AZ ÖNKÉNTESSÉG SORÁN SZERZETT TAPASZTALATOK FELMÉRÉSE MUNKAERŐPIACI HASZNOSÍTHATÓSÁG SZEMPONTJÁBÓL Kedves válaszadó! A megkeresés oka: A Leonardo da Vinci programon belül megvalósuló

Részletesebben

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY

EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY EGYSÉGES ELEKTRONIKUS KÖZIGAZGATÁSI POLITIKA KIDOLGOZÁSÁNAK ELÕKÉSZÍTÉSE TANULMÁNY KÉSZÜLT A MEGYEI JOGÚ VÁROSOK SZÖVETSÉGE ÉS AZ INFORMATIKAI ÉS HÍRKÖZLÉSI MINISZTÉRIUM EGYÜTTMÛKÖDÉSÉBEN Megyei Jogú Városok

Részletesebben

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE

8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE 8/2011. sz. Szabályzat FOLYAMATBA ÉPÍTETT ELŐZETES ÉS UTÓLAGOS VEZETŐI ELLENŐRZÉS RENDSZERE A Csákvár Nagyközség Polgármesteri Hivatala Folyamatba épített, előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés rendszerét

Részletesebben

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve

A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala. 2010. évi munkaterve 1 A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala 2010. évi munkaterve A Közép-dunántúli Regionális Államigazgatási Hivatal Szociális és Gyámhivatala (továbbiakban: Szociális

Részletesebben

Munkavédelmi felügyelői útmutató

Munkavédelmi felügyelői útmutató Psychosocial Risk Assessments Munkavédelmi felügyelői útmutató The Committee of Senior Labour Inspectors (SLIC) www.av.se/slic2012 With support from the European Union Az ellenőrzés előtt A következő szektorokban

Részletesebben

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése

Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Vidékfejlesztési Politika 2014-2020 A Vidékfejlesztési Program tervezése Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Gazdasági-társadalmi kihívások Jövedelem különbségek Áringadozás, kockázatmenedzsment

Részletesebben

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés

A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés FÉLÚTON... SZAKMAI KONFERENCIA Szeged, 2014. december 16. A mentorpedagógus képzés átdolgozása, tanulási eredmény alapú képzésfejlesztés Dina Miletta SZTE JGYPK egyetemi tanársegéd KÖVI oktató, tréner

Részletesebben

Az egészségtudatosság fejlesztése a munkahelyen

Az egészségtudatosság fejlesztése a munkahelyen Stresszkezelés a Munkahelyen- Magyarország Konferencia 2015. május 14. Az egészségtudatosság fejlesztése a munkahelyen Előadó: Faragó István Egészségtudatosság =? Mindenkinek más jelent! Egészségtudatosság

Részletesebben

Munkakörelemzés a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél

Munkakörelemzés a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél Munkakörelemzés a Pro-Team Nonprofit Kft.-nél 1. A szolgáltatás átfogó és operatív célja A Kft 2007-től munkaerő közvetítő irodát üzemeltet megváltozott munkaképességű munkavállalók számára. Mint olyan,

Részletesebben

InnoKenn. 1. rész Levezetés, végrehajtás, alkalmazás. Célcsoport: Külső innovációs szakértők

InnoKenn. 1. rész Levezetés, végrehajtás, alkalmazás. Célcsoport: Külső innovációs szakértők InnoKenn 1. rész Levezetés, végrehajtás, alkalmazás Célcsoport: Külső innovációs szakértők 1 Az innováció alapdefiníciója Az innovációk minőségileg új termék- és szolgáltatásötletek termék- és szolgáltatásfejlesztések

Részletesebben

Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés. GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA

Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés. GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA Tudásmenedzsment, Oktatás, Képzés GNTP Munkacsoport megbeszélés 2009, június 10, MTA 1 Előzmények (az NKTH támogatás elnyerése után) Kickoff meeting (március 18.) Platform vezetőség Titkárság Munkacsoportok

Részletesebben

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez

NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA. Előterjesztés -a Közgyűléshez NYÍREGYHÁZA MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA SZOCIÁLIS IRODA Ügyiratszám: 68.289/2008.05 Ügyintéző: Tóthné Csatlós Ildikó 4401 Nyíregyháza, Kossuth tér 1. Pf.: 83. Telefon: (42) 524-585; Fax: (42)

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03.

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Egészségfejlesztés és egészség coaching Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Bevezetés Kulcsfogalmak Egészségfejlesztés Egészség coaching A változás szakaszai

Részletesebben

A FOGLALKOZÁSI RÉTEGSÉMA JELLEMZŐI

A FOGLALKOZÁSI RÉTEGSÉMA JELLEMZŐI A FOGLALKOZÁSI RÉTEGSÉMA JELLEMZŐI Mit mér a rétegmodell? A rétegmodell célja az egyének/háztartások társadalmi struktúrában való helyének a meghatározása. A korábbi hazai és nemzetközi vizsgálatok is

Részletesebben

A benchmarking fogalma

A benchmarking fogalma Benchmarking Dr. Koczor Zoltán 1 A fogalma Összevetésként használt szervezet Felhasznált erőforrások ESZKÖZÖK CÉLOK Belső folyamatszabályozás Dr. Koczor Zoltán 2 1 A célja Értékelnünk kell a jelenlegi

Részletesebben

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység

NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM. Szóbeli vizsgatevékenység NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM A vizsgarészhez rendelt követelménymodul azonosítója, megnevezése: 1968-06 Gazdálkodási feladatok A vizsgarészhez rendelt vizsgafeladat megnevezése: A vállalkozások létesítésével,

Részletesebben

Képzettségi elvárások:

Képzettségi elvárások: Az MP Solutions Személyzeti Tanácsadó Kft. - toborzási és kiválasztási csapata bővítésére - HR gyakornokot keres. HR gyakornok Feladat és felelősségi kör: szaksajtó figyelés és piackutatási projektekben

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában dr. Németh Gábor igazgató Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs és Tájékoztatási Központ Dunaharaszti, 2012. március 22.

Részletesebben

Innovatív vállalkozásgyárak

Innovatív vállalkozásgyárak Innovatív vállalkozásgyárak megvalósításának lehetőségei Somogyi Miklós ügyvezető igazgató Közép-magyarországi Innovációs Központ 2014. november 29. Gazdaságfejlesztési cél A hazai gazdaságfejlesztés célja

Részletesebben

Pro Bono platform és hatásmérés Lévai Gábor Civil Support Nonprofit Kft.

Pro Bono platform és hatásmérés Lévai Gábor Civil Support Nonprofit Kft. Pro Bono platform és hatásmérés Lévai Gábor Civil Support Nonprofit Kft. Társadalmi hatás logikája Models of Impact by Verynice.co - Termék www.modelsofimpact.co Models of Impact by Verynice.co - Szolgáltatás

Részletesebben

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai

Engedélyszám: 18211-2/2011-EAHUF Verziószám: 1. 2451-06 Vállalkozási alapismeretek követelménymodul szóbeli vizsgafeladatai 1. feladat Az új gazdasági év tervezésénél egy vállalat marketing munkatársat kíván foglalkoztatni. A marketinges alkalmazásának feltételei során meg kell határozni a feladatokat. Fogalmazza meg a leendő

Részletesebben

I n n o v a t í v t r é n i n g e k mellékhatások nélkül

I n n o v a t í v t r é n i n g e k mellékhatások nélkül I n n o v a t í v t r é n i n g e k mellékhatások nélkül Miben más a GDP? >> cégre, szakterületre, csapatra, egyénre szabott tréningek a valós fejlődésért Mit nyújt a GDP Önnek? >> komplex fejlesztési

Részletesebben

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben.

Logisztikai. ellátási lánc teljes integrálására. Logisztikai szolgáltatók integrációja. B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben. Logisztikai szolgáltatók integrációja B2B hálózatokhoz a FLUID-WIN projektben Külső logisztikai szolgáltatók integrációja interdiszciplináris web-alapú platformon The logistic domai under the 6th Fram

Részletesebben

FORRÁSTEREMTÉS. Helyi ifjúsági munka (I. modul) Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ

FORRÁSTEREMTÉS. Helyi ifjúsági munka (I. modul) Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ FORRÁSTEREMTÉS Helyi ifjúsági munka (I. modul) Ordass Lajos Evangélikus Oktatási Központ Közéletre Nevelésért Alapítvány www.kozeletre.hu KÓSA András László Révfülöp, 2011. február 22-25. A forrásteremtés

Részletesebben

Projekt siker és felelősség

Projekt siker és felelősség Projekt siker és felelősség dr. Prónay Gábor 10. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2007. április 5. AZ ELŐADÁS CÉLJA figyelem felhívás a siker kritériumok összetettségére, az elmúlt

Részletesebben

TURISZTIKAI CÉLIRÁNYZÉK

TURISZTIKAI CÉLIRÁNYZÉK TURISZTIKAI CÉLIRÁNYZÉK Az Orvosi Turizmus Iroda Zrt., mint a Magyar Fogászati Turizmus Fejlesztési Program bonyolítójának prémium innovációs szolgáltatás-csomagja és árazása SZŰCS LÁSZLÓ elnök-vezérigazgató

Részletesebben

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Dr. Boda György Boda & Partners Kft partnere Budapesti Corvinus egyetem, egyetemi docens.. XXIII. Magyar

Részletesebben

Kritikus barátok Feltérképezés, priorizálás, párbeszéd

Kritikus barátok Feltérképezés, priorizálás, párbeszéd Kritikus barátok Feltérképezés, priorizálás, párbeszéd Működésünk során mindig is fontosnak tartottuk, hogy folyamatosan kommunikáljunk érintetti csoportjainkkal, hiszen ők kritikus barátként, hasznos

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar TELEPÜLÉS- ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MENEDZSMENT szakirányú továbbképzési szak A 21. században a település- és területfejlesztés fontossága várhatóan tovább növekszik.

Részletesebben

1. LÉPÉS A projekt leírása Mutassa be a projektjét vagy önkéntes tevékenységét és a résztvevőit!

1. LÉPÉS A projekt leírása Mutassa be a projektjét vagy önkéntes tevékenységét és a résztvevőit! 1. LÉPÉS A projekt leírása Mutassa be a projektjét vagy önkéntes tevékenységét és a résztvevőit! A folyamat első lépésének fő funkciói: 1. Bemutatni az önkéntes projektet / tevékenységet végiggondolva

Részletesebben