A továbbképzési igények meghatározása a vállalati stratégia alapján

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A továbbképzési igények meghatározása a vállalati stratégia alapján"

Átírás

1 innovative vocational training approaches in small and micro enterprises A továbbképzési igények meghatározása a vállalati stratégia alapján 1. A továbbképzési igények stratégia-orientált elemezésének szükségessége Minél kevésbé állnak rendelkezésre az eszközök, annál inkább elhanyagolják a munkavállalók képzési igényeinek meghatározását. A munkáltató ismeri a munkavállalóit, ő dönt képzésükről és oktatásukról, anélkül, hogy sokat költene szakértői tanácsadásra. Ennek a túl gyakran felmerülő hozzáállásnak az alapja a következő: + Ha a továbbképzés nem a vállalati stratégián, valamint a tudás és a képességek hiányának keresletorientált megszüntetésén alapul, csupán elvesztegetett idő és pénz. + Minél kevesebb a rendelkezésre álló forrás és idő, és minél sürgetőbb a tudás és képesség hiányának kompenzálása, annál sürgetőbbé válik a hiányosságok azonosítása és kezelése, amelyek ellenkező esetben a siker útjába állhatnak. Hasznos néhány gyenge pont kijelölése és a továbbképzési programok tervezése és végrehajtása, mivel valamit tenni kell a személyzet érdekében (az oktatás, mint alapvető irányvonal). A működési továbbképzést nem lehet a munkavállalók képzési kívánságainak megfelelően végezni. Minden operatív továbbképzésnek hasznosnak kell lennie a vállalat számára. Ennek köszönhetően az idő- és anyagráfordítások igazolódnak és elfogadást nyernek. Azonban ez csak akkor kivitelezhető, ha a továbbképzési igény a következők figyelembevételével kerül meghatározásra: + munkavállalók + feladatok és tevékenységek + stratégiák Ily módon garantálva lesz, hogy a munkavállalók elsajátítják a szükséges képességet, tudást és készségeket, hogy megfelelően megbirkózzanak a feladatokkal, amelyeket teljesíteniük kell. Így a vállalati stratégia jelenti a kiindulási pontot és az alapot a képzési igények célzott elemzéséhez. 1

2 2. A vállalati stratégia mint kiindulási pont 2.1 A stratégia-fejlesztés tényezői A stratégiák csupán a nagyobb vállalatok számára fontosak, amelyek megengedhetik maguknak a luxust, a képzett személyzetet és a nem termelő munkához kapcsolódó költségeket. Nagyfokú tudatlanság és hibás felfogás van e népszerű vélemény mögött. A stratégia-fejlesztés logikusan a vezetők vagy a menedzsment egyik rutinfeladata. Mindenkinek, aki önmagát alkalmazza vagy felelős a vállalkozásáért, stratégiákat kell kialakítania önmaga és a vállalkozása érdekében. A vállalati stratégián alapuló képzési igények meghatározása érdekében a stratégia elemeinek ismerete és annak összetétele lényeges előfeltétel, a következőkben felsoroltakon túlmenően. Minden stratégia három alapvető tényezőből épül fel: + A kezdeti helyzet Ezek a kiindulási feltételei a vállalat elindításának, rendszerint a régebbi vállalatok utolsó üzleti évének eredményei. + A célkitűzés Ide tartoznak a különböző célok, amelyek a gazdasági feltételekhez, a piacfejlődésekhez, a környezeti tényezőkhöz, a célokhoz, a pénzügyi, technikai és humán erőforráshoz, stb. kapcsolódó kiindulási helyzeten alapulva kerültek meghatározásra. + A célok elérésére szolgáló lépések Pl. azon lépések megtervezése, amelyek a célok elérését segítik. Egyszerűen megfogalmazva a vállalati stratégia a vállalat célkitűzéseinek definíciója, amely a kezdeti helyzet elemzésén és a célok elérésére szolgáló lépések tervezésén alapul A kezdeti helyzet elemzése A kezdeti helyzet minden egyes elemzése három központi kérdéskörre koncentrál: 1. Elérték vagy nem a befejeződött vagy befejezés előtt álló pénzügyi év céljait? 2. Mik voltak a sikertelenség okai? 3. Milyen következtetéseket lehet levonni a jövőre vonatkozóan a saját termékek, a piac, a versenyhelyzet fejlődésének és a felismerhető (gazdasági-politikai) fejlődési trendek alakulásából? 2.3. A vállalati célok meghatározása A célok azon eredmények meghatározásai, amelyeket bizonyos lépések megvalósításával el kell érni. Ebben az esetben három kérdést kell feltenni: Mit kell elérni (célkitűzések tartalma)? Mikor, meddig kell valamit elérni (időkeret)? Hogyan kell elérni (célok nagysága)? 2

3 Ezen követelmények figyelembevételével a célok kialakítása a következőképpen értelmezhető: Példa: A vállalkozásunk forgalma (mi?) végéig (meddig?) 10%-kal kell, hogy emelkedjen 5 millió euróról 5,5 millióra (mennyivel?). A célkitűzésekhez kapcsolódó következő kiegészítő követelményekre szintén kiemelt hangsúlyt kell fordítani: A célkitűzéseknek a következő tulajdonságokkal kell rendelkezniük: + reális (elérhető, nem túlzott igénybevételt követelő, nem hétköznapi) + egyértelmű (világos, nem félreértelmezhető) + mérhető/igazolható (mennyiségileg meghatározható, amennyiben lehetséges) + állandó (az orientációt szolgálja, ezáltal nem változó) + teljes (lásd fentebb a célkitűzések meghatározásának követelményei) + azonosítható (a célkitűzés szintjének megfelelő) Az utolsó követelmény igényli a vállalati célkitűzések részletezését. Ennek érdekében alapvető stratégiákat fogalmaznak meg alapvető célokkal, amelyek megvalósítása előfeltétel a vállalat célkitűzéseinek eléréséhez. Ugyanakkor ezt azt jelenti, hogy semmilyen alapvető stratégia és alapvető cél nem mondhat ellent a vállalat stratégiájának és céljainak (a célkitűzések konfliktusainak elkerülése). Ennek megfelelően a vállalaton belül felépül a célok hierarchiája, ahogy az a következőkben bemutatásra kerül. Vállalati célkitűzések Növekedés Produktivitás Likviditás Marketing célok Személyzeti célok Szervezeti célok Pénzügyi célok Termelési célok Eladás Felvétel Strukturális/ szervezeti Forgalom Fejlesztés Folyamat / szervezeti Önfinanszírozás Likviditás Produktivitás Kapacitás Termékek Teljesítmény Tőke (hatékonyság, stb.) Minőség Termékskála Képesítés Hatékonyság Innováció Szociális, stb. Innováció Reklám, stb. A fenti lista nem teljeskörű. 3

4 A célellenőrzés szempontjából ellenőrizni kell a célokat, hogy azok: + finanszírozhatók-e a vállalkozás erőforrásaiból vagy kiegészítő forrásokra van szükség? + megvalósíthatók-e a rendelkezésre álló eszközökkel (mennyiség, tudás, készségek)? + megfelelnek-e a jogi és gazdasági korlátoknak? + nem okozzák-e a célkitűzések konfliktusait (beruházások, alapok, termelés, munkavállalók)? 2.4. A lépések tervezése Túl gyakran van szükség arra, hogy spontán és ösztönösen tegyenek meg lépéseket bizonytalan célok elérése érdekében ( Bevezethetjük a túlórát, és csökkentjük a költségeket, Veszünk egy új gépet, és növeljük a forgalmat, Képezhetjük a személyzetet, és növeljük a produktivitást ). Ilyen folyamatok során az eredményt nagymértékben a véletlen határozza meg. Azonban, ha az adott lépésekkel a lehető legnagyobb mértékben akarjuk biztosítani a célkitűzés elérését, a lépéseket a célokból kell levezetni. Ennek megfelelően a stratégiai lépések tervezése a következőképpen történik: Cél Módok Eszközök Lépések Példa: Cél Megnövekedett profit Módok Értékesítés növelése Költségek csökkentése Árak emelése Több eladás Kevesebb reklám Kevesebb mennyiség azonos árért Eszközök (alternatívák) Több reklám Személyzet leépítése Alacsonyabb minőség Új termékek Produktivitás növelése 10%-os emelés Lépések Termékfejlesztés Hibahatár csökkentése Nagyobb haszon, nagyobb mennyiség 4

5 A példa azt feltételezi, hogy a vállalkozó vagy a vállalat menedzsmentje egyik célkitűzésként a profit növelését határozta meg. A cél elérésének három útja lehetséges (lásd a fentebb lévő ábrát): 1. az eladás növelése; 2. a költségek csökkentése, 3. az árak emelése. A célok elérésére szolgáló lépések között szerepelt az új termékek fejlesztése, a hibahatár csökkentése, az eladási egység bővítése, együtt az azonos időben történő áremeléssel és a haszon növelésével. Miután megismerkedtünk a stratégia elemeivel és összetételével, a célok kialakításával, valamint a célok elérését szolgáló lépések bevezetésével, a példának a vállalati stratégián alapuló képzési igények meghatározására kell szolgálnia. 3. A képzési igények stratégiai célkitűzésekből történő levezetése 3.1 A továbbképzési igények meghatározásának módszertana A továbbképzési igények kutatási módszertana a célok és a valóság összehasonlítása. A jövőbeni cél a tudás, a szakértelem és a képesség elérni kívánt állapota, amelynek már jelen kell lennie ahhoz, hogy a teljesítmény és az adott eredmények elérése lehetséges legyen. Ez a jelenlegi cél a tudás, a szakértelem és a képesség meglévő helyzetét veszi alapul. A jelenlegi / jövőbeni célok összehasonlításából a következő megfigyeléseket lehet tenni: Megegyezés = Nincs továbbképzési igény vagy Pozitív deviáció = Nincs továbbképzési igény vagy Negatív deviáció = Valószínű továbbképzési igény Általában a továbbképzési igényre vonatkozó megegyezés úgy definiálható, mint negatív deviáció a jelenlegi és a jövőbeni célok között. Mindazonáltal nem minden negatív különbség mutat valós továbbképzési igényt (ezért alkalmazzuk a valószínű képzési igény kifejezést). Erre való tekintettel két tényezőt kell figyelembe venni: 1. Teljesítmény-motiváció A tudás és a képesség rendelkezésre áll, de nincs teljesítmény. Az ok ezáltal nem a tudás vagy a képesség hiányában rejlik, hanem valószínűleg motivációs probléma, amely nem oldható meg továbbképzéssel. 2. A munkavállalóktól független problématerületek Ha a tudás és a képesség a kívánalmaknak megfelelő és nem hiányzik a teljesítmény-motiváció, akkor más tényezők az okai annak, hogy a célokat nem sikerül megvalósítani. Tapasztalatok alapján ilyen esetek akkor jelentkeznek, ha a menedzsment vagy a munkaszervezet (munkahelyi jellemzők) hiányosságokkal küszködik. Ezek a menedzsment szintjén oktatási programokkal, és a szervezeti szinten a munkafeltételekben történő változásokkal kezelhetők. Mindazonáltal más tényezők szintén szerepet játszhatnak. Például az egészségügyi ellátásra vonatkozó politikai döntések (költségcsökkentések, egészségügyi reformtörvény, egészségügyi szerkezeti törvény) jelentős forgalomcsökkenést és termelésvisszaesést eredményeztek a gyógyszeriparban. Mindezek és egyéb jelenségek (természetes katasztrófák > szálloda- és vendéglátóipar, turizmus, árválság > a belföldi kereslet csökkenése, stb.) nem igényelnek képzési lépéseket, hanem inkább ettől eltérő üzleti cselekvéseket. Csak ez utóbbi vezethet továbbképzési igényekhez. 5

6 3.2. A stratégiából eredő jövőbeni igények meghatározása A továbbképzési igényekre tekintettel lévő jövőbeni célok nem kerülnek meghatározásra a vállalati stratégiában. Ezeket a célkitűzésekből és a célok elérését szolgáló előrelátható lépésekből kell kialakítani. Ez a következő kiemelkedő fontosságú kérdést veti fel: Mit kell tudniuk a munkavállalóknak, és milyen képességekkel kell rendelkezniük ahhoz, hogy sikeresen végrehajthatók legyenek a tervezett programok a stratégiának és követelményeknek megfelelően a várható siker mellett? Nincs speciális módszer arra, hogy különböző szempontokból hogyan kezelhető ez a központi kérdés a tervezési lépések során. A feltételes mód alkalmazása ( ha akkor ) mindazonáltal bizonyított a gyakorlatban. Ha a munkavállalóknak hiba nélkül kell dolgozniuk, akkor precíz munkautasításokra és szakmai vezetésre van szükség az adott alkalmazáshoz. Ennek eredményeképpen a jövőbeni cél: munkautasítás + oktatás. Alkalmazva a feltételes mód elvét, menjünk végig egy stratégiai példán Kérdésfeltevés: lépések tervezése innováció Kérdés Válasz Következtetés Eredményezett követelmények (jövőbeni célok) Meglévő innovációs tapasztalat Ki kell adni a feladatot külsősöknek? Léteznek már ötletek? Ismertek az innovációs technikák? Ismertek a kockázat elkerülési módszerek? Van tapasztalat az új termékek bevezetésével kapcsolatosan? Nem Továbbképzés szükséges Projektmenedzsment, coaching, know how Szervezet/időbeosztás tervezés, Tapasztalat megszerzése és alkalmazása Know how a hibák elkerülésére Valószínűleg nem Konzultáció szükséges Költséghatékony megoldások, Valószínűleg nem Nincs gyakorlati tapasztalat Valószínűleg igen Segítségre van szükség Továbbképzés szükséges Továbbképzés szükséges Tisztázás az adott időben külső költségek, jogi problémák ismerete Piacelemzés, niche + trendek azonosítása, kiaknázásuk elsajátítása Tanulási technikák + módszerek és ezek alkalmazásának elsajátítása Piaci információk forrásának ismerete Saját piackutatás elvégzésének elsajátítása Kérdezési technikák és azok alkalmazásának elsajátítása Az értékelés elsajátítása Védjegy tervezés, védjegy védelem, kereskedelmi csatornák, ügynökök, termék bevezetés, ajánlatok, értékesítési viták, értékesítési tréning 6

7 3.2.2 Kérdésfelvetés: lépések tervezése hibaarány csökkentése Kérdés Válasz Következtetés Eredményezett követelmények (jövőbeni célok) Melyik területen jelentkezik a hibaarány? Termelés, telepítés Okok meghatározása Valószínű képzési igény Termelési folyamatok elemzése, üzemek, munkaszervezet, időtanulmányok, nehézségek mértéke, hibák természete és nagysága, hibák okainak lokalizációja Miért nem javították már ki a hibákat? Épp hogy megjelentek? Nem elegendő oktatás? Személyzet képzettsége? Okok meghatározása Valószínű képzési igény Munkatervezés elemzése, funkciók leírása, utasítások, képzési menedzsment módszerek és segítség, motiváció Milyen ellenlépéseket tettek eddig? Ismeretlen A lehetséges képzési igény felkutatása Lépések? Eredmények? Hibaarány, tolerancia határ? Funkciók leírása? Stratégiának megfelelő menedzsment módszerek. Javult együttműködés (megbirkózás a technikai problémákkal) Munkavállalói motiváció A jövőbeni célokat nem lehet megfogalmazni a termékfolyamat, a működési folyamatok, a munkaszervezet, a menedzsment módszerek és a munkavállalói motiváció kiterjedt elemzése nélkül. Általánosságban feltételezhető, hogy a hibaarányok csökkentése a menedzsment és a személyzet logikus feladata. Az elméleti cél 0 hiba. Ha a hibaarány csökkentése stratégiai lépés (mint ebben a példában), feltételezhető, hogy ennél rejtettebb tényezők a nehézségek okai, és hogy azokat a menedzsment még nem ismerte fel. Ebben a tekintetben a komplex okokat amelyek a legtöbb ilyen esetben jelen vannak nem szabad figyelmen kívül hagyni. Ennek egyszerű bemutatása világossá teheti a kutatási megközelítéseket: A lehetséges okok egyszerű bemutatása mint a kutatási megközelítések listája Magas hibahányad? Elavult üzem? Munkaszervezés? Az idő nyomása? Utasítások hiánya? Menedzsment módszerek? Munkahelyi körülmények? Munkakörülmények? Teljesítmény motiváció? Nem világos kompetenciák? Felelősség? Fizetés? Képzettség? Felügyelet? 7

8 3.2.3 Kérdésfeltevés: lépések tervezése nagyobb mennyiség + nagyobb haszon Kérdés Válasz Következtetés Eredményezett követelmények (jövőbeni célok) Tervezett az értékesítés? Valószínűleg Konzultáció a kampányról Kampány előkészítése Csomagolás tervezés Versenyképes lépések Létezik értékesítési terv? Még nem Konzultáció a tervezésről Kampányötletek Termelési terv Kampányterv (dátumok, előzetes megbeszélések kereskedelmi szervezetekkel) Reklámozás Értékesítési stratégia Felkészült a személyzet? Még nem Meglévő képzési igény Értékesítési tréning Kampánymegbeszélés, termékek és támogatás Ármegbeszélés Dömpingajánlat Végkövetkeztetések Képzés Figyelembe vették a versenyt a célok elérésének biztosítására? Nem ismert Fejlesztési konzultáció lehetséges Ösztönző rendszer célhoz kapcsolódó bónusszal Fejlesztés/konzultáció A célok és a lépések ezen tervezése során a lehetséges továbbképzési igények valószínűleg a munkavállalók értékesítési tréningjét jelentik. A telemarketinget szintén meg kell vizsgálni, amennyiben ez kapcsolódik a kampánytámogatáshoz és továbbképzési igények merülnek fel (házon belüli értékesítés) Kapcsolatok felismerése A feltételes módot alkalmazó elemzések csak azt tárják fel, amikor továbbképzési igények bizonyos körülmények között jelentkeznek. Ezáltal a táblázatokban szereplő követelményeknek (jövőbeni célok) csupán feltételezett munkatulajdonságai vannak. Ezek hasznos szándékot szolgálnak, mint jövőbeni célkövetelmények a továbbképzési igények (jelenlegi / jövőbeni célok összehasonlítása) meghatározásában, és lehetővé teszik a kapcsolatok felismeréséhez való gyors kapcsolódást. Ha felismertük például az idő nyomását, mint a nagy hibaarány egyik lehetséges tényezőjét, valamint az utasítások hiányát, a menedzsment módszereket, a teljesítmény motivációt és a munkatervezést, akkor láthatjuk az ezek között lévő kölcsönös kapcsolatokat. Ugyanakkor ez lehetővé teszi más tényezők figyelembevételét, amelyeket korábban talán nem ismertek fel, pl. + Tömegtermék gyártás + A termékek késői szállítása + Túlóra, stb. Ezek mindegyikét figyelembe kell venni a jelenlegi célok függvényében. 8

9 4. A jelenlegi célok elemzése az oktatási igények meghatározásához 4.1 A jelenlegi célelemzések alkalmazásának módszerei Ha a problémák komplexek, különböző kiegészítő módszereket alkalmaznak a jelenlegi célok elemzésekor. Nincs egy adott módszer erre vonatkozóan, de a következő módszereket kipróbálták és bizonyítottak: A feltárás A feltárás egy speciális vizsgálati módszer a háttérinformáció, a vélemények, a tapasztalatok és a benyomások felkutatására, és ez nagyon hasznosnak bizonyult az oktatási igények meghatározásában. Ennek keretében irányító személlyel közvetlen interjúkat folytatnak (nincs kérdőív). A feltárás során kérdéseket tesznek fel bizonyos jelenségekhez, eseményekhez, tanfolyamokhoz, munkateljesítményekhez, tudáshoz, alkalmazási nehézségekhez, szemléletmódokhoz, stb. kapcsolódóan. A kérdések feltevésével egy szélesebb perspektívához jutnak. A speciális előnye ennek a módszernek, hogy a kérdező a válaszadó válaszaira koncentrál (amely nem jellemző a kérdőíveket alkalmazó interjúkra). Ily módon egy laza párbeszéd alakul ki, amely során a válaszadó gyakran nem is ismeri fel, hogy a kérdező milyen következtetéseket von le. Ily módon a fontos válaszok és koncepciók szóban kerülnek megjegyzésre, és később kerülnek összehasonlításra az elemzés során felmerült más válaszokkal. Hátrány: A feltárás időigényes és mindig nyugodt körülmények között kell elvégezni. A munkahely vagy a rövid munkaszünetek nem alkalmasak erre. Előny: Részletesebb információk, valós vélemények, nézetek, motiváció és szemléletmódok A vizsgálat A vizsgálatot szintén a lehető legszemélyesebben kell végrehajtani kérdőív segítségével. Az írásban folytatott interjúknak megvan az a hátránya, hogy a nehéz kérdéseket nem teljes mértékben értik meg, azok megválaszolatlanul maradnak, és ahogy azt a tapasztalat is mutatja, számos kérdőív egyáltalán nem kerül visszaküldésre. A kérdés természete nagy befolyással bír a válaszokra. Ezáltal figyelemmel kell eljárni a vázlatokkal. Próbainterjúk levezetése javasolt annak érdekében, hogy biztosítható legyen, hogy az adott válaszok valóban segítséget jelentenek. Hátrány: A kérdések témája ne legyen túl tág. Ezáltal az információ korlátolt. Előny: Kevésbé időigényes. Egyszerűsíti az értékelést az EDP segítségével Résztvevő megfigyelés Ez a személyzeti megbeszéléseken, az oktatási programokon és a munkafolyamatokban való személyes részvételt (nem utólagos információk) jelenti. A megfigyelő teljes mértékben a háttérben marad, és még a tisztázáshoz kapcsolódó kérdéseivel sem zavarja meg a folyamatokat. Feljegyzéseket készíthet (de nem kell szükségszerűen) és kérdéseket tehet fel a későbbiekben. A megfigyelőnek minden esetben a folyamatok elejétől a végéig jelen kell lennie. 9

10 Hátrány: Időigényes, bizonyos körülmények között zavarhatja a résztvevőket, akik ezért visszafoghatják magukat. Előny: Közvetlen megfigyelések (légkör, konfliktusok, együttműködés, értékesítési megbeszélések, vezetői magatartás) További módszerek: + Körlevelek tartalmának elemzése, projekt / munkatervek, képzési szórólapok, munkabeszámolók, konferencia feljegyzések, stb. + Összehasonlítás a jövőbeni célokkal (funkciók leírása, követelményprofilok, önéletrajzok, stb.). + Vizsgálatok arra vonatkozóan, hogy a személyzet számára milyen oktatási és képzési programokat valósítottak meg és milyen sikerrel (Miről szóltak a képzések? Mit alkalmaznak?) + Teljesítményadatok / statisztikák értékelése, pl. termelési beszámolók, napi jelentések, tevékenységlisták, munkanapok, szabadnapok, szállítási tervek A munkavállalók kiválasztása az interjúkra A munkavállalók interjúkra történő kiválasztása kiemelkedő fontosságú. A vállalatoknál általában idő- és költségokokból kifolyólag nem kerül sor az összes munkavállaló meginterjúvolására. Ennek megfelelően véletlenszerű minta kiválasztása javasolt a gyakorlatban. Kérdéses a minta mérete és a kiválasztási kritériumok. A piac- és véleménykutatásban alkalmazott módszer, amely egy statisztikai mintát vesz 5% +/- vagy hasonló hibahatárra, kevésbé tűnik életképesnek. Az olyan módszerek is kevésbé hatékonyak, amikor minden harmadik vagy ötödik munkavállalót választanak ki, vagy az abc sorrendet alkalmazzák. A következő módszerek megbízhatónak bizonyultak: 1. Hasonló feladatokkal vagy munkatartalommal rendelkező csoportok létrehozása Pl. kőművesek, asztalosok vagy vízvezeték-szerelők, de nem csak az építőiparhoz kapcsolódó munkások. Ez a módszer biztosítja, hogy a munkaspecifikációk nem fedik egymást. Mindazonáltal ezt követően könnyebb a lehetséges feladatok és csoport-specifikus problémák azonosítása és a csoportok közötti különbségek felismerése. 2. Átlagos teljesítmények feljegyzése Nem tanácsos csak a legrosszabbul teljesítők vagy csak a legjobbak kiemelése. Ez téves következtetésekhez vezethet, amelyek hátrányosan befolyásolhatnak minden oktatási programot. 3. Korcsoportok Ha még mindig további csoportstrukturálásra van szükség, a korcsoportok szerinti választás hasznos lehet, pl. 35 év alatt, 35 és 45 év között és 45 év felett. 4. Személyzeti tagság a vállalatnál Tekintettel arra a tényre, hogy bizonyos viselkedési minták rögzülhetnek, és rutinná válhatnak az évek során, valamint az energia és elhivatottság csökkenhet, a vállalaton belüli személyzeti tagság fontos szerepet játszik. Ezáltal ezt kiegészítő kritériumként kell alkalmazni. Nem kevésbé fontos a menedzsment és más vezetők (felügyelők, műszaki szakemberek, osztályvezetők, stb.) felől érkező visszajelzések figyelembevétele még akkor is, ha nincsenek nyilvánvaló közvetlen vezetési problémák. Mivel már jól ismert, hogy a menedzsment hozzáállása jelentős hatást gyakorol a teljesítmény-motivációra, a hajlandóságra, a feladatok és képességek megértésére, ezért a vezetői és felügyelői 10

11 réteget mindig be kell vonni azon tevékenységekbe, amelyek a továbbképzési igények meghatározását szolgálják. 11

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján

Általános képzési keretterv ARIADNE. projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján Általános képzési keretterv ARIADNE projekt WP 4 Euricse módosítva a magyarországi tesztszeminárium alapján A jelen dokumentumban a szociális gazdaság témakörében tartandó háromnapos vezetői tréning általános

Részletesebben

Vállalkozói innováció meghatározó tényezői

Vállalkozói innováció meghatározó tényezői Vállalkozói Innováció a Dunántúlon c. szakmai konferencia MTA Pécsi Akadémiai Bizottság Székház 2010. március 3. Vállalkozói innováció meghatározó tényezői BARÁTH GABRIELLA, PhD tudományos munkatárs, MTA

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar ÜZLETI TANÁCSADÓ szakirányú továbbképzési szak Az üzleti tanácsadás napjaink egyik kulcsfontosságú ágazata az üzleti szférában. A tercier szektor egyik elemeként

Részletesebben

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás)

Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Saját vállalkozás Értékesítések (összes, geográfiai -, ügyfelenkénti-, termékenkénti megoszlás) Piaci részesedés Haszonkulcs Marketing folyamatok Marketing szervezet Értékesítési/marketing kontrol adatok

Részletesebben

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015.

A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. A Rehabjob bemutatkozó diasora megváltozott munkaképességű munkavállalók integrációja területén 2015. Bemutatkozás REHABJOB - JOBGROUP REHABJOB (www.rehabjob.hu) üzletágunk mellett az alábbi divíziók tartoznak

Részletesebben

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller

Vezetői számvitel / Controlling II. előadás. Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller Vezetői számvitel / Controlling II. előadás Controlling rendszer kialakítása Controlling részrendszerek A controller I. A controlling rendszer kialakítását befolyásoló tényezők A controlling rendszer kialakítását

Részletesebben

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés

0. Nem technikai összefoglaló. Bevezetés 0. Nem technikai összefoglaló Bevezetés A KÖZÉP-EURÓPA 2020 (OP CE 2020) egy európai területi együttműködési program. Az EU/2001/42 SEA irányelv értelmében az OP CE 2020 programozási folyamat részeként

Részletesebben

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ

COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ COMINN Innovációs Kompetencia a fémipari szektorban TANULÁSI KIMENET DEFINÍCIÓ Ország: Portugália Vállalat: Inovafor Képesítés Az innováció fejlesztői és elősegítői a fémipari KKV-k munkacsoportjaiban

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE

VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE VÁLLALKOZÁSOK SZERVEZÉSE MUNKAERŐPIACI ISMERETEK A MUNKAERŐ KIVÁLASZTÁSÁNAK FOLYAMATA Célja: egy üres állás betöltése, teljesítménynövelés, piacbővítés, megfelelő helyen, megfelelő időben a megfelelően

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved.

+36 20 316 6766 mail@adatkezelo.hu www.adatkezelo.hu 2015 Első Hazai Adatkezelő Kft. All Rights Reserved. Rólunk Az Első Hazai Adatkezelő Kft. contact center, HR és tréning, munkaerő-kölcsönzés valamint facility management szolgáltatások nyújtásával áll Megbízói rendelkezésére. A rábízott feladatokat 2002

Részletesebben

Szójegyzék. A képzési igények operatív elemzése. A kompetenciák értékelése. A kompetenciák fejlesztése

Szójegyzék. A képzési igények operatív elemzése. A kompetenciák értékelése. A kompetenciák fejlesztése innovative vocational training approaches in small and micro enterprises Szójegyzék A képzési igények operatív elemzése A kompetenciák értékelése A kompetenciák fejlesztése A képzési igények operatív elemzése

Részletesebben

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak

Milton Kft. Tréning ajánló. Elérhető tudás hiteles forrásból. Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Milton Kft. Tréning ajánló Elérhető tudás hiteles forrásból Nyílt és belső tréningek Vezetői tréningek Tréningek munkaadóknak és munkavállalóknak Bevezetés Tisztelt Ügyfelünk! Kedves Hölgyem és Uram! Belső,

Részletesebben

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA

Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA Az Agrármérnöki MSc szak tananyagfejlesztése TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0010 A NÖVÉNYTERMESZTÉSI ÁGAZATOK ÖKONÓMIÁJA 11. Előadás Az üzleti terv tartalmi követelményei Az üzleti terv tartalmi követelményei

Részletesebben

Élelmiszerbiztonsági konferencia

Élelmiszerbiztonsági konferencia Élelmiszerbiztonsági konferencia Balázs Ildikó minőségügyi igazgató, Auchan Magyarország Kft. 2013.11.07. 1 12 + 7 áruház az országban Egyetlen lépéssel több új helyszínen megjelentünk (az ország keleti,

Részletesebben

Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára

Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára Ellenőrző lista: Útmutató képzési stratégia kiválasztásához kis- és közepes vállalkozások számára A kis és közepes vállalkozások számára rendkívül fontos, hogy kompetenciákon alapuló humán erőforrás rendszert

Részletesebben

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai

Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Alkohol-megelőzés a munkahelyi politikákban OAC-projektek tapasztalatai Kerek Judit EMEGY Alcím mintájának szerkesztése www.emegy.hu Egészségesebb Munkahelyekért Egyesület Célunk: Elősegíteni, hogy a dolgozók

Részletesebben

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak

VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Döntési Alapfogalmak Vállalkozási VÁLLALATGAZDASÁGTAN II. Tantárgyfelelős: Prof. Dr. Illés B. Csaba Előadó: Dr. Gyenge Balázs Az ökonómiai döntés fogalma Vállalat Környezet Döntések sorozata Jövő jövőre vonatkozik törekszik

Részletesebben

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök

Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök Óbudai Egyetem Rejtő Sándor Könnyűipari és Környezetmérnöki Kar Terméktervező Intézet Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök, illetve Ruhaipari termékfejlesztő szakmérnök levelező szakirányú továbbképzési

Részletesebben

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés

A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés A válság mint lehetőség felsővezetői felmérés Sajtótájékoztató Budapest, 2009. október 29. Ez a dokumentum a sajtótájékoztatóra meghívott résztvevők használatára készült. A dokumentumban szereplő összes

Részletesebben

A hagyományos élelmiszergyártó KKV-k versenyképességének növelését elősegítő élelmiszerlánc menedzsment módszerek és innovatív értékesítési stratégiák

A hagyományos élelmiszergyártó KKV-k versenyképességének növelését elősegítő élelmiszerlánc menedzsment módszerek és innovatív értékesítési stratégiák A hagyományos élelmiszergyártó KKV-k versenyképességének növelését elősegítő élelmiszerlánc menedzsment módszerek és innovatív értékesítési stratégiák Papp Attila fejlesztő mérnök, oktatási felelős 2009.

Részletesebben

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak

Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER. szakirányú továbbképzési szak Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar EU PROJEKTMENEDZSER szakirányú továbbképzési szak Az EU projektmenedzser képzés a projektek sikeres előkészítésével, menedzselésével, végrehajtásával, és

Részletesebben

Állami szerepvállalás

Állami szerepvállalás Közgazdász Vándorgyűlés Eger Állami szerepvállalás László Csaba Szenior partner, Tanácsadás 2012. szeptember 28. Az állam feladatai Önfenntartó funkció (erőforrások, szervezeti-működési keretek) Társadalom,

Részletesebben

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV

Beszerzési és elosztási logisztika. Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV Beszerzési és elosztási logisztika Előadó: Telek Péter egy. adj. 2008/09. tanév I. félév GT5SZV 3. Előadás A beszerzési logisztikai folyamat Design tervezés Szükséglet meghatározás Termelés tervezés Beszerzés

Részletesebben

I 3 SME Kisvállalkozások innovációs technikáinak nemzetközi vizsgálata. Borkovits Balázs DDRFÜ Nonprofit Kft. Pécs, 2010.03.03.

I 3 SME Kisvállalkozások innovációs technikáinak nemzetközi vizsgálata. Borkovits Balázs DDRFÜ Nonprofit Kft. Pécs, 2010.03.03. I 3 SME Kisvállalkozások innovációs technikáinak nemzetközi vizsgálata Borkovits Balázs DDRFÜ Nonprofit Kft. Pécs, 2010.03.03. I 3 SME projekt Introducing Innovation Inside SMEs Innovációs technikák ismertetése

Részletesebben

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák

Nemzeti Workshop. Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Nemzeti Workshop Új üzleti modellek és élelmiszer-feldolgozási stratégiák Dr. Sebők András Campden BRI Magyarország Nonprofit Kft. 1 Az üzleti modell célja 2 Olyan vonzó ajánlat a vevők számára - a termékek

Részletesebben

AZ ÍR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI GYAKORLAT SIKERÉNEK TITKAI

AZ ÍR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI GYAKORLAT SIKERÉNEK TITKAI AZ ÍR VÁLLALKOZÁSFEJLESZTÉSI GYAKORLAT SIKERÉNEK TITKAI ÍRORSZÁG NEMZETI HELYREÁLLÍTÁSI TERV Fiatal, jól képzett munkaerő Szerencsés demográfiai összetétel Kiváló minőségű infrastruktúra Nyitott gazdaságpolitika

Részletesebben

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A

HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A HOGYAN JELEZHETŐ ELŐRE A MUNKATÁRSAK BEVÁLÁSA? A BELSŐ ÉRTÉKELŐ KÖZPONT MÓDSZEREI ÉS S BEVÁLÁSVIZSG SVIZSGÁLATA Budapest, 2010.03.25. PSZE HR Szakmai nap Előadó: Besze Judit BÉK módszergazda. 1/28 BEVÁLÁS

Részletesebben

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor

Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor Gondolatok a PM módszertan korlátairól, lehetőségeiről amit a felsővezetőknek tudniuk kell! dr. Prónay Gábor 5. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2002. április 18. AZ ELŐADÁS CÉLJA néhány

Részletesebben

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról

Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról Partnerségi konferencia a helyi foglalkoztatásról KEREKASZTAL BESZÉLGETÉSEK ÖSSZEFOGLALÁSA 2010. március 9. Kistérségi együttműködés a helyi gazdasági és foglalkoztatási potenciál erősítésére Projektazonosító:

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában dr. Németh Gábor igazgató Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Innovációs és Tájékoztatási Központ Dunaharaszti, 2012. március 22.

Részletesebben

Záróvizsga szakdolgozat. Mérési bizonytalanság meghatározásának módszertana metallográfiai vizsgálatoknál. Kivonat

Záróvizsga szakdolgozat. Mérési bizonytalanság meghatározásának módszertana metallográfiai vizsgálatoknál. Kivonat Záróvizsga szakdolgozat Mérési bizonytalanság meghatározásának módszertana metallográfiai vizsgálatoknál Kivonat Csali-Kovács Krisztina Minőségirányítási szakirány 2006 1 1. Bevezetés 1.1. A dolgozat célja

Részletesebben

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján

Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A 01 Further analysis instruments Útmutatás a vállalkozás kompetenciaszükségletének meghatározásához a vállalkozási stratégia alapján A folyamatközpontú szakmai alapképzés és az alkalmazottak vállalati

Részletesebben

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8.

Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Ajkai Mechatronikai és Járműipari Klaszter Energetikai Stratégiája 2010. December 8. Nagy István épületenergetikai szakértő T: +36-20-9519904 info@adaptiv.eu A projekt az Európai Unió támogatásával, az

Részletesebben

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak. Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! A munkahelyi stressz és a pszichoszociális kockázatok kezelése Balogh Katalin EU-OSHA Nemzeti Fókuszpont Stressz-M Kutatási tájékoztató Budapest BME Q 2015.

Részletesebben

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel!

Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Használja ki a vállalati innovációs és kutatás-fejlesztési pályázati lehetőségeket segítségünkkel! Nagyobb támogatottság, nagyobb versenyképesség! Glósz és Társa innováció menedzsment www.glosz.hu Innováció

Részletesebben

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában

A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában A kutatás-fejlesztés minősítése a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatalában Németh Gábor Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala A kutatás-fejlesztési tevékenység rejtelmei Budapest, 2012. május 24. Bizonytalanság

Részletesebben

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz?

Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Rejtett tartalékok vagy kidobott pénz? Vezetői kompetenciafejlesztés lehetőségei az egészségügyben A KONETT Team komplex vezetőfejlesztési modelljének bemutatása Előadó: Salamon Hugó, KONETT Team vezető

Részletesebben

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához

Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához Néhány gondolat a projekt menedzsment kommunikációjához avagy amiről a módszertanok nem írnak dr. Prónay Gábor 6. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2003. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA

Részletesebben

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez.

Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. Schindler Útmutató A cél meghatározása. Az út kijelölése. Stratégiai iránymutatás a felvonó és mozgólépcső piacon való siker eléréséhez. 2 l Schindler Útmutató Kötelezettségvállalásunk Kedves Kollégák,

Részletesebben

ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1.

ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1. ÖKOTÁR S ZSEBKÖ NY V 1. Sorozatunkkal az a célunk, hogy segítséget nyújtsunk a civil non-profit szervezetek életében felmerülő szervezési kérdésekben. Lényegre törő leírásokra törekedtünk, ami alkalmassá

Részletesebben

Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt!

Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! Egészséges munkahelyek Kezeljük a stresszt! Balogh Katalin Nemzeti Fókuszpont vezető Budapest, 2014. október 21. IBS A munkahelyi biztonság és egészségvédelem mindenkit érint. Jó Önnek. Jó a vállalkozásoknak.

Részletesebben

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI

PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI PROJEKT MENEDZSMENT ERŐFORRÁS KÉRDÉSEI Dr. Prónay Gábor 2. Távközlési és Informatikai PM Fórum PM DEFINÍCIÓ Költség - minőség - idő - méret C = f (P,T,S ) Rendszer - szervezet - emberek rendszertechnikai

Részletesebben

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK

M5004 FELADATOK. f) elegendő előny esetén meg tudja kezdeni a program előkészítését, és a feltételek megteremtését ISMERETEK M5004 FELDTOK Felnőttoktatási és képzési tevékenysége során alkotó módon alkalmazza a felnőttek tanulásának lélektani 4 törvényszerűségeit a) a felnőtt tanuló motiválására formális tanulmányai 5 során

Részletesebben

vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel

vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel vállalkozásfejlesztés pénzügyi eszközökkel K&H üzleti tippek 2015 Kovács Viktor Zoltán K&H KKV Marketing vezető 1 életciklus modell megújuló expanzió érett növekedés növekedő hanyatló induló induló vállalkozások

Részletesebben

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján

Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján Szervezetfejlesztés Nagykőrös Város Önkormányzatánál az ÁROP 3.A.2-2013-2013-0035 számú pályázat alapján ÁROP 2007-3.A.1. A polgármesteri hivatalok szervezetfejlesztése a Közép-magyarországi régióban című

Részletesebben

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050)

A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) A PÁPAI POLGÁRMESTERI HIVATAL SZERVEZETFEJLESZTÉSE (ÁROP-1.A.2/A-2008-0050) I. A pályázat keretében megvalósuló képzések Döntéshozatal Célja: a résztvevők megismerik és gyakorolják a hatékony, önérvényesítő

Részletesebben

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János

Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés. Vezető János Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérés április 18, 2011 Végezte Innermetrix Hungary Copyright Innermetrix, Inc. 2008 1 IMX Szervezeti Egészség Felmérés Üdvözöljük az Innermetrix Szervezeti Egészség Felmérésén!

Részletesebben

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ

NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ NEMZETKÖZI FELSŐOKTATÁSI MARKETING ISMERETEK KÉPZÉS ÉS FELSŐOKTATÁS NEMZETKÖZI FEJLESZTÉSÉÉRT DÍJ PÁLYÁZATAINAK SZAKMAI BÍRÁLATA ÖSSZEFOGLALÓ Fojtik János - Kuráth Gabriella Felsőoktatás nemzetköziesítése

Részletesebben

IV. A munkaköri leírás és elemzése

IV. A munkaköri leírás és elemzése BBTE, Politika-, Közigazgatás- és Kommunikációtudományi kar, Szatmárnémeti egyetemi kirendeltség IV. A munkaköri leírás és elemzése Emberi Erőforrás Menedzsment 2012 Október 20 Gál Márk PhD Közigazgatási

Részletesebben

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával

2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Lean HR Est 2010. április 9. Szakmai fórum a HR és a LEAN menedzsment kapcsolatáról HR- és ügyvezetők bevonásával Helyszín: Budapesti Corvinus Egyetem 1093 Budapest, Fővám tér 8., III. előadó Időpont:

Részletesebben

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS

VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS VEZETŐI KOMPETENCIÁK ÉS SZERVEZETFEJLESZTÉS A KÉPZÉSRŐL A logisztikában dolgozó középvezetők és specialisták számára kínálunk tréninget, melynek segítségével a vállalat vezetői és szervezeti színvonalát

Részletesebben

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal

3 + 1 SZEMPONT. gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal 24 SÁNDOR Jenő 3 + 1 SZEMPONT A COACH-KÉPZÉS KIVÁLASZTÁSÁHOZ Először is lépjünk egyet hátra: mi a coaching? E gy jó coach többek között arról ismerszik meg, hogy mielőtt a hogyannal foglalkozna, világos

Részletesebben

Projekt szponzor : siker - felelősség - kompetencia

Projekt szponzor : siker - felelősség - kompetencia Projekt szponzor : siker - felelősség - kompetencia dr. Prónay Gábor 11. Projektmenedzsment a Gazdaságban Fórum 2008. április 10. AZ ELŐADÁS CÉLJA figyelem felhívás a projekt tulajdonos/szponzor meghatározó

Részletesebben

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások.

CÉGBEMUTATÓ. Emberközpontú üzleti megoldások. CÉGBEMUTATÓ Emberközpontú üzleti megoldások. A Viapan Group tíz üzletágával Magyarország meghatározó humánerőforrás-szolgáltatója. Cégcsoportunk komplex és egyedülállóan innovatív szolgáltatás nyújt, amelynek

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp

ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp ALITERA Ügyfélkapcsolati Kft. Támogatott kapcsolatok ügyfélkiszolgálás másképp Ügyfélkapcsolat fejlesztése ALITER = másképpen Alapítva: 2004. Ügyfélkapcsolati Fejlesztő Központ programja a minőségi ügyfélkapcsolatokért

Részletesebben

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Dr. Boda György Boda & Partners Kft partnere Budapesti Corvinus egyetem, egyetemi docens.. XXIII. Magyar

Részletesebben

LOGISZTIKAI KONTROLLING

LOGISZTIKAI KONTROLLING LOGISZTIKAI KONTROLLING A KÉPZÉSRŐL A logisztikai szakembereknek gyakran a szűkebben vett szakmai ismereteken túl olyan tudásra is szükségük van, amellyel a logisztikai vezetői döntéseket alátámasztó kalkulációk

Részletesebben

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084 Cím: 1148 Budapest, Nagy Lajos király útja 1-9. Tel.: Fax: E-mail: 06-1-2733090 06-1-2733099 mail@bkf.hu Képzési összefoglaló Mátészalka Város Önkormányzatánál tartott tréningekről ÁROP-1.A.2/A-2008-0084

Részletesebben

HATÉKONYSÁG NÖVELÉS VÁLLALATI PROJEKT IRODA (EPO) LÉTREHOZÁSÁVAL

HATÉKONYSÁG NÖVELÉS VÁLLALATI PROJEKT IRODA (EPO) LÉTREHOZÁSÁVAL HATÉKONYSÁG NÖVELÉS VÁLLALATI PROJEKT IRODA (EPO) LÉTREHOZÁSÁVAL dr. Prónay Gábor 15. Projektmenedzsment a Gazdaságban Fórum 2012. április 5. AZ ELŐADÁS CÉLJA Aki úgy gondolja, hogy rátalált a saját módszerére,

Részletesebben

Vállalati kérdőív - Magyarország

Vállalati kérdőív - Magyarország Vállalati kérdőív - Magyarország kérdezett személy üzem fajtája az üzem tevékenysége szakágazat / gazdasági szempontból történő osztályozás személyzeti osztályvezető legmagasabb jogkörrel rendelkező személy

Részletesebben

Vállalkozási ismeretek 6.EA

Vállalkozási ismeretek 6.EA Vállalkozási ismeretek 6.EA Vállalkozás fogalmának kibontása új és értékes dolog --> valami új létrehozásra kerül folyamat --> nem egyeszeri lépéssort követ időt és erőfeszítést igényel --> alapötlettől

Részletesebben

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA KERESKEDELMI ÉS MARKETING ALAPISMERETEK ÉRETTSÉGI VIZSGA A vizsga részei II. A VIZSGA LEÍRÁSA Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható

Részletesebben

Vállalati kérdőív - Bécs

Vállalati kérdőív - Bécs Vállalati kérdőív - Bécs kérdezett személy üzem fajtája az üzem tevékenysége szakágazat / gazdasági szempontból történő osztályozás személyzeti osztályvezető legmagasabb jogkörrel rendelkező személy személyzeti

Részletesebben

Vállalati kérdőív - Alsó-Ausztria

Vállalati kérdőív - Alsó-Ausztria Vállalati kérdőív - Alsó-Ausztria kérdezett személy üzem fajtája az üzem tevékenysége szakágazat / gazdasági szempontból történő osztályozás személyzeti osztályvezető legmagasabb jogkörrel rendelkező személy

Részletesebben

Inno-CropFood IPA HUHR/1001/2.1.3/0001. 2013. január 17-18. Harkány, Magyarország

Inno-CropFood IPA HUHR/1001/2.1.3/0001. 2013. január 17-18. Harkány, Magyarország A hálózat alapú együttműködések kulcstényezői a KFI tevékenység hatékonyságának javítása érdekében 1. Identified driving factors of enhancing the effectiveness of network-based cooperations Inno-CropFood

Részletesebben

Sikeres változásmenedzsment a közszférában. www.integratedconsulting.hu 1

Sikeres változásmenedzsment a közszférában. www.integratedconsulting.hu 1 Sikeres változásmenedzsment a közszférában 1 www.integratedconsulting.hu 1 Miért? Mit? Hogyan? www.integratedconsulting.hu 2 www.integratedconsulting.hu 3 ICG A megújulás irányai ügyfél-orientáltabb szolgáltatások

Részletesebben

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában

Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Új szakmai továbbképzések a Nemzeti Művelődési Intézet képzési kínálatában Szakmai fejlesztőhálózat a kistelepülésektől az agorákig országos projektzáró konferencia Hatvan, 2015. szeptember 3. Partnereink

Részletesebben

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak.

Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Horizon 2020 Kik vagyunk? A Körics Euroconsulting 2003 óta meghatározó szereplője a hazai fejlesztési és üzleti tanácsadói piacnak. Munkatársainkkal a kis- és középvállalkozások, önkormányzatok, érdekképviseleti

Részletesebben

Jogi és menedzsment ismeretek

Jogi és menedzsment ismeretek Jogi és menedzsment ismeretek Értékesítési politika Célja: A marketingcsatorna kiválasztására és alkalmazására vonatkozó elvek és módszerek meghatározása Lépései: a) a lehetséges értékesítési csatornák

Részletesebben

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon

Részletesebben

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel

KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS. A minta és mintavétel KUTATÁSMÓDSZERTAN 4. ELŐADÁS A minta és mintavétel 1 1. A MINTA ÉS A POPULÁCIÓ VISZONYA Populáció: tágabb halmaz, alapsokaság a vizsgálandó csoport egésze Minta: részhalmaz, az alapsokaság azon része,

Részletesebben

A Takarékszövetkezeti Szektor bemutatása

A Takarékszövetkezeti Szektor bemutatása Vojnits Tamás vezérigazgató helyettes Takarékbank Zrt. A Takarékszövetkezeti Szektor bemutatása Magyar Közgazdasági Társaság 52. Közgazdász- vándorgyűlés Nyíregyháza 2014. szeptember 5. 0 Takarékszövetkezetek

Részletesebben

A benchmarking fogalma

A benchmarking fogalma Benchmarking Dr. Koczor Zoltán 1 A fogalma Összevetésként használt szervezet Felhasznált erőforrások ESZKÖZÖK CÉLOK Belső folyamatszabályozás Dr. Koczor Zoltán 2 1 A célja Értékelnünk kell a jelenlegi

Részletesebben

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg

Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 1 Foglalkozási Rehabilitáció Nürnberg 2 Feladatunk Mi egy Feladatunk Rendelkezünk Nálunk Több mint 25 év alatt Mi üzemen kívüli foglalkozási rehabilitációs központ vagyunk felnőtt fogyatékos emberek számára

Részletesebben

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések

Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések Magyar Fejlesztési Bank MFB Tőkebefektetések MFB Csoport: integrált pénzügyi szolgáltatások Szoros és hatékony együttműködés az MFB Csoport hitelezési, befektetési, garancia vállalási és támogatási tevékenységet

Részletesebben

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT.

A stratégiai tervezés módszertana. Koplányi Emil. elearning Igazgatóság Educatio KHT. A stratégiai tervezés módszertana Koplányi Emil elearning Igazgatóság Educatio KHT. 1 Tartalom 1. A stratégiai tervezés szerepe a szaktanácsadói munkában 2. Stratégiai tervezés alapjai 3. Küldetés (misszió),

Részletesebben

I n n o v a t í v t r é n i n g e k mellékhatások nélkül

I n n o v a t í v t r é n i n g e k mellékhatások nélkül I n n o v a t í v t r é n i n g e k mellékhatások nélkül Miben más a GDP? >> cégre, szakterületre, csapatra, egyénre szabott tréningek a valós fejlődésért Mit nyújt a GDP Önnek? >> komplex fejlesztési

Részletesebben

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak

Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú továbbképzési szak Emberi erőforrás gazdálkodás és közszolgálati életpálya Új Közszolgálati Életpálya ÁROP-2.2.17-2012-2013-0001 Képzési tartalmak fejlesztése felhasználói igények alapján Közszolgálati humán szervező szakirányú

Részletesebben

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV

KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV KOMNUKICIÓS ÉS PR TERV 1. Célok A referencia-intézmény egyedi, más intézmények számára is példaértékű, működésében koherens, gyermekközpontú pedagógiai gyakorlattal, szervezeti innovációval rendelkező

Részletesebben

A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása

A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása A szokásos piaci árelv megfelelı alkalmazása Az összehasonlíthatóság problémája FOTIADI ÁGNES osztályvezetı NAV Kiemelt Adózók Adóigazgatósága Szokásos Piaci Ár-megállapítási Önálló Osztály 2012. Október

Részletesebben

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23.

Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság. VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Andó János Hálózatfejlesztés vezető MÁV Zrt. Fejlesztési és Beruházási Főigazgatóság VAMAV Kft. Évnyitó rendezvény Budapest 2014.01.23. Állandó és ideiglenes sebességkorlátozások alakulása A pályafelügyeleti

Részletesebben

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Speciális élelmiszerek a Vidékfejlesztési Stratégiában Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Nemzeti Vidékfejlesztési Stratégia 2020-ig Stratégiai célkitűzések a vidéki munkahelyek

Részletesebben

Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3)

Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3) Intelligens szakosodás alapú regionális innovációs stratégia (RIS3) 2014-2020 között kohéziós politika céljai Járuljon hozzáaz EU 2020 stratégia céljainak megvalósításához Hangsúly: az eredményeken legyen!

Részletesebben

Döntéselőkészítés. I. előadás. Döntéselőkészítés. Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva. Informatika Tanszék A 602 szoba

Döntéselőkészítés. I. előadás. Döntéselőkészítés. Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva. Informatika Tanszék A 602 szoba I. előadás Előadó: Dr. Égertné dr. Molnár Éva Informatika Tanszék A 602 szoba Tárggyal kapcsolatos anyagok megtalálhatók: http://www.sze.hu/~egertne Konzultációs idő: (páros tan. hét) csütörtök 10-11 30

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA II. A VIZSGA LEÍRÁSA A vizsga részei Középszint Emelt szint 180 perc 15 perc 180 perc 20 perc 100 pont 50 pont 100 pont 50 pont A vizsgán használható segédeszközök

Részletesebben

Belső és külső kommunikáció standard

Belső és külső kommunikáció standard Belső és külső kommunikáció standard Betegbiztonsági Fórum Sinka Lászlóné Adamik Erika 2013. 06. 27. Vezetés, humánerőforrás, minőségmenedzsment munkacsoport 1 Gyökérokok keresése (belső kommunikáció)

Részletesebben

Pro Bono platform és hatásmérés Lévai Gábor Civil Support Nonprofit Kft.

Pro Bono platform és hatásmérés Lévai Gábor Civil Support Nonprofit Kft. Pro Bono platform és hatásmérés Lévai Gábor Civil Support Nonprofit Kft. Társadalmi hatás logikája Models of Impact by Verynice.co - Termék www.modelsofimpact.co Models of Impact by Verynice.co - Szolgáltatás

Részletesebben

Emberi erőforrás fejlesztés, karriertervezés Tanulság A készségek, képességek és a tudás, csak akkor hasznosak, hogyha a megfelelő helyen vagyunk Az emberi képességeket növelő tevékenységek 1. Egészségügyi

Részletesebben

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03.

Egészségfejlesztés és egészség. Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Egészségfejlesztés és egészség coaching Pszicho-szociális- és egészség kockázatok kezelése JUHÁSZ ÁGNES PhD 2012.03.03. Bevezetés Kulcsfogalmak Egészségfejlesztés Egészség coaching A változás szakaszai

Részletesebben

Innovációs körök munkaprogramja

Innovációs körök munkaprogramja Társadalmi Innovációk generálása Borsod-Abaúj-Zemplén megyében TÁMOP-4.2.1.D-15/1/KONV-2015-0009 3515 Miskolc Egyetemváros 1. Tel: +36-46-565-111/20-23 e-mail: t-modell@uni-miskolc.hu Innovációs körök

Részletesebben

A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI

A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI A KKV-K MARKETING AKTIVITÁSAI Dr. Polereczki Zsolt DE-GTK Marketing és Kereskedelem Intézet Élelmiszer Kutató és Marketing Szolgáltató Központ Pharmapolis Innovatív Élelmiszeripari Klaszter A MARKETING

Részletesebben

Ügyfelünk a Knorr-Bremse. Központilag szervezett európai disztribúció

Ügyfelünk a Knorr-Bremse. Központilag szervezett európai disztribúció Ügyfelünk a Knorr-Bremse Központilag szervezett európai disztribúció Copyright Knorr-Bremse AG Közös növekedés lépésről lépésre A stabil kapcsolatok kialakulásához idő kell. Idő kell a kölcsönös bizalom

Részletesebben

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat

GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat GVOP-2004-2.1.2. pályázati útmutató kivonat KIS- ÉS KÖZÉPVÁLLALKOZÁSOK RÉSZÉRE KORSZRŰ MENEDZSMENT RENDSZEREK ÉS TECHNIKÁK TÁMOGATÁSA* Támogatás mértéke: *Forrás: www.gkm.hu A projekt elszámolható költségének

Részletesebben

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása

Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Innováció menedzsment szolgáltatások bemutatása Az innovációról a vállalkozásoknak egyszerűen 2015 1 www.glosz.hu 2015 Milyen szolgáltatásokat kínálunk az innováció menedzsment részeként? Az innováció

Részletesebben

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél

BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél BROADINVEST ÉPÍTŐIPARI SZOLGÁLTATÓ ÉS KERESKEDELMI KFT. Gépbeszerzés a Broadinvest Kft-nél Szakmai anyag a Mezőföldi Híd Térségfejlesztő Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájából a Térségi és helyi

Részletesebben

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai

A megkérdezettek köre: az Észak-Alföldi régió kis, közepes és nagy vállalkozásai Értékelés Ennek a kérdőívnek a célja az volt, hogy az EUROKONTAKT projekt munkatársait felvilágosítsa a vidéki vállalkozások szolgáltatási szükségleteiről, azok kielégítettségének szintjéről. A felmérést

Részletesebben

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások

I. CRM elmélete és gyakorlata. II. Stratégiai elemek. III. Strukturális megoldások Transzformáció -CRM Értékesítési stratégiák I. CRM elmélete és gyakorlata II. Stratégiai elemek III. Strukturális megoldások 1 Customer Relationship Management egy filozófia Értékesítés Ügyfél Marketing

Részletesebben