Szegedi Közlekedési év

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szegedi Közlekedési. 2011. év"

Átírás

1 Szegedi Közlekedési Kft. Háromnegyed éves beszámoló év

2 f. Összefoglaló il év háromnegyed éves beszámolójáról A vállalkozás általános adatai Társaság cégneve: Szegedi Közlekedési Kft. Székhelye: 6720 Szeged, Zrínyi u Telephelye: 6724 Szeged, Pulz u Bakay Nándor u Szeged, Csáky u Szeged Körtöltés u.35. (2010. augusztustól) 6720 Szeged, Arany János u Szeged, (Regionális Repülőtér) Bajai út Hrsz: 02048/ Szeged, Deák Ferenc u. 31. Alakulás ideje: május 31. Cégjegyzék száma: CG Tevékenységi köre: Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás Parkolás Szegedi Regionális Repülőtér üzemeltetése (főtevékenység) Felügyelőbizottság: Dr. Rákos Tibor (elnök) Barta Sándor Farkasné Pocsai Blanka Koter Péter Szúnyog Péter Könyvvizsgáló neve: Controlex Könyv-és Adószakértő Kft. Ézsiás László Cégjegyző neve: Dr. Tóth István Tíbor ügyvezető igazgató Szegedi Közlekedési Kft. - Háromllegyed éves beszámoló 201 l. év 2. oldal.

3 Összefoglaló táblázat a Társaság legfontosabb gazdasági adatairól % év % év 2011.%év év % év % % év tény tény terv terv tény I é,. tény I tény I (eft) (eft) (eft) (eft) % év 20Il % év terv terv tény ili2 (%) (%) 1. Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (I.) l l ,98 77,31 96,85 Egyéb bevétel (2.) ,93 69,95 91,89 ebből önkonnányzati ,37 75,00 117,84 ~ogatás (3.) Osszes bevétel (1.+ 2.) ,06 74,72 95,16 Osszes bevétel támogatás nélkül (I ) ,38 74,60 87,55 2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás (4.) ,43 69,01 95,14 Személyi jellegű ráfordítás (5.) ,06 72, ,20 Ertékcsökkenési leirás (6.) ,75 66,56 101,99 Egyéb ráfordítás (7.) ,39 25,79 21,87 Osszes üzemí ráfordítás ( ) ,29 69,59 98,46 3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény ,38-15,43 7,99 Pénzügyi műveletek eredménye ,06 56,30 58,88 Rendkívüli eredmény ,71 76,29 100,59 Adózás előtti eredmény ,37-64,04 25,33 Mérleg szerinti eredmény ,37-56,00 25,33 4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya ,68 86,68 106,34 Forgóeszközök állománya ,36 149,61 118,03 Saját tőke ,49 103,89 119,27 Rövidlejáratú kötelezettségek I I I I ,50 88,20 98,24 Hosszú lejáratú kötelezettségek ,15 83,69 50,30 Mérleg főösszeg ,92 91,46 107,12 5. Létszám ,57 100,57 10 I,52 Szegedi Közlekedés; Kft. - Háromnegyed éves beszámoló 201 J. év 3.oldol

4 "... Rövid szöveges összefoglaló háromnegyed évéről 1.) Piaci helyzetértékelés, a vállalkozás és a tevékenységek helyzete Előző évhez hasonlóan, évet is az "Elektromos tömegközlekedés fejlesztése- Szeged" c. nagyprojekt keretében megvalósuló fejlesztések alapvetően meghatározzák. A évtől megkezdett és befejezett munkák mellett tárgyévben többek között - a főbb munkákat említve - befejeződött a 3-as és 4-es jelzésű villamos vonal rekonstrukciója, befejeződtek a 2-es villamos vonal munkálatai, folyamatban van - és várhatóan december közepéig elcsúszik - az l-es villamos vonal rekonstrukciója. A villamos járműbeszerzéssel kapcsolatban, a 9db új alacsony padló s villamost szállító lengyel PESA céggel folyamatosan zajlanak az egyeztetések. A beszámoló készítésének időszakában megérkezett Szegedre az első PESA villamos. Alaptevékenység Társaságunk tárgyidőszaki nettó árbevétele 1,7 MrdFt, melynek háromnegyede, 1,3 MrdFt az alaptevékenységből származik. Az alaptevékenységből származó bevételek összértéke 7%-kal több mint egy évvel korábban, a tárgyidőszak tervéhez viszonyitva annál 3%-kal több, az éves terv 77%-a. Az alaptevékenység bevételei közül tavalyi év azonos időszakához képest bázisszintű a közlekedési menetdíjbevétel, értéke 692M Ft, az éves tervnek 73 %-a. Értékben az év eleji áremelés és az év közbeni, - a tárgyidőszakban 3 hónapot érintő - bevételmegosztási arány növekedése mellett is csupán 2,2 MFt-tal több mint tavalyi év ugyanezen időszakában. Az árkiegészítés 4,8 M Ft-tal csökkent előző év azonos időszakához képest, az éves tervhez időarányos. Összességében a menetdíjbevétel és az árkiegészítés együttesen - az év eleji áremelés és az év közbeni bevételmegosztási arányszám növekedése ellenére - az éves terv 73%-0, tavalyi év azonos időszakához képest pedig 2,5 MFt-tal kevesebb. A beszámolóban az alaptevékenységből származó bevételekhez sorolj uk a következő tevékenységeket is: a reklámfelületek bérbeadásából származó bevételeket, a külső megrendelésre végzett munkákat, anyageladásokat, bérbeadásokat. Az egyéb, alaptevékenységhez sorolt bevételekből együttesen, az év eddig eltelt időszakában 226MFt keletkezett. Ez az összeg az éves tervet 3%-kal már meghaladja, tavalyi év ugyanezen időszakához képest 82 MFt-tal több, annak másfél szerese. A növekedés oka, hogy tavalyi évhez képest jelentősen nőttek az anyageladásból származó bevételek - melyekből jelentős rész terven felüli összeg - és a külső munkák bevételei. Bázishoz és tervhez képest is nőtt a bérbeadás bevétele, ugyanakkor elmarad a reklámból és különjáratból származó bevételek összege - elsősorban a nagyprojekt munkálatai miatt. A bevételek mellett az alaptevékenység összes közvetlen költsége az időarányos tervnek és az éves tervnek arányosan megfelelően alakult, bázisév ugyanezen időszakához viszonyítva 5%-kal több. Az alaptevékenység egyéb bevételei a terveknek megfelelően alakultak. A nemzeti fejlesztési miniszter közleménye alapján - mely a helyi közösségi közlekedés támogatásának önkormányzatonként megítélt összegeiről, a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 5. mellékletének 10. Helyi közösségi közlekedés támogatása című pontjában, valamint a helyi közösségi közlekedés támogatásáról Szegedi KiJzlekedési Kft. - Háromnegyed éves beszámoló év 4. oldal

5 szóló 23/2011. (V. 20.) NFM rendeletben foglaltak alapján a helyi közösségi közlekedés támogatására települési önkoniíanyzatönként a közlemenyben részletezett összegekről szól - Társaságunk az üzleti tervében beállított normativ támogatás összegével számolhat évre. A tevékenység teljesítményadataiban eltérések a tervezetthez viszonyitva elsősorban a nagyprojekt munkálataival összefüggő pótlások miatt adódtak évre elfogadott üzleti tervünkben a nagyprojektet a projektmenedzsmenti feladatokat ellátó szervezet által megadott ütemezésben és adatokkal szerepeltettük. A forgalmi teljesitmény összehasonlitása az egyes évek között emiatt torz képet mutathat, és nem vonható le messzemenő következtetés a tervvel történő összehasonlitás alapján sem, tekintettel arra, hogya terv, a tervkészités időszakában ismert ütemezés szerint készült, amely időközben nagymértékben is változhat a kivitelezések függvényében. Sikeres pályázat után Társaságunk 9 társszervezettel együtt vesz részt az Európai Unió Central Europe programjának Trolley - Promoting Electric Public Transport uevű projekt jében német, cseh, lengyel, osztrák és olasz partner városokkal. A 3 éves program keretében Társaságunk EUR-t nyert 95 %-os EU-s és magyar támogatással. A projekt utófinanszírozású, a projekttel kapcsolatosan felmerülő költségek számvitelileg elkülönítetten, egyes költségelemei terven felül jelennek meg a vállalati költségek közt. Ezzel párhuzamosan, a magyar ellenőrző szerv hitelesítési záradéka alapján kiutalt támogatás bevételként, támogatásként jelentkezik a bevétel oldalon. A projekt első elszámolási időszakának hitelesített költségei után járó uniós támogatás a beszámoló készítésekor, októberben megérkezett. A beszámolás időszakában közbeszerzés keretében beszerzésre valamint szállításra és raktári vételezésre került a Híd utcai felsővezeték rekonstrukciójához szükséges anyag, melynek értéke szerződés szerint Ft. Tekintettel a projekt támogatás időben elnyúló kiutalására, üzleti tervünkben kezdeményeztük a tagi kölcsön szerződésünk módosítását, mely alapján a jelentős nagyságú felsővezeték anyagbeszerzésre tagi kölcsönt hívtunk le a tárgyidőszakban. Az anyagbeszerzés költsége utáni támogatási igény benyújtásra került a harmadik elszámolási időszakban, melyet az elsődleges ellenőrző szerv hitelesitési záradékában elfogadott. A beruházást saját munka keretében terveztük. A projekt másik elemére, a Híd utcai trolibusz megálló felújítására, közbeszerzés keretében kiválasztásra került a felújítást végző vállalkozó, a Magyar Aszfalt ZRt., a beszámoló készítés időszakában pedig sor került a szerződés megkötésére első háromnegyed évében a Central Europe projekttel kapcsolatban felmerüit, beszámolóban szereplő költségek összege Ft. A beruházások között a projekttel kapcsolatban tárgyidőszakban Ft szerepel. Parkolási üzletág július l-től a parkolás üzemeltetésével kapcsolatosan havonta, számlák alapján számolunk el SZMJV Önkormányzatával. A megváltozott elszámolás miatt, a területi parkolásnál korábbi időszakkai történő összehasonlítást - a vállalat könyveiben szereplő parkolási bevételek esetében - nem célszerű végezni, mivel az torz képet mutathat, mert amíg korábban a bevételek kimutatása a tényleges értékesítésen alapult, addig az új törvény alapján átalányösszegek állnak a felmerült költségekkel szemben. Az új bevétel- és költségszámolás miatt módosul a beszámolóban elkülönített alap- és parkolási tevékenység eredménye is. A parkolási tevékenység nettó árbevétele összességében az időszakra tervezett valamelyest Szege(/i Közlekedési Kft. - Háromnegyed éves beszámoló év 5. oldol

6 meghaladja, mely az autóelszállítási tevékenység eredményességének köszönhető. Mind a parkolószelvények mind a parkoló bérletek értékesített mennyisége csökkent előző év ugyanezen időszakához képest. Az értékesített mennyiségre negatív hatással volt és az utolsó negyedévben is éreztetik majd negatív hatásukat a különböző építkezések, valamint egyéb okok (pl. rendezvények) miatti parkolóhely lezárások, illetve egyéb közterületen várható parkolóhely megszűnések -ideiglenes illetve végleges jelleggel. (szeptemberig 174 parkolóhely véglegesen megszűnt, mely 23 MFt kalkulált bevételkiesést jelent, illetve további több mint 50 MFt bevételkieséssel számolhatunk ideiglenes parkolóhely megszűnések miatt év végéig.) Időarányos tervtől minimálisan elmaradt a parkolóház űzemeltetésének bevétele, melynek okaként véljük, hogy a városban zajló felújítások miatt esetlegesen kevesebben jönnek be autóval.a városba, másrészt a közelben lévő Rakpart díjmentessége is befolyásolhatja a forgaimat. A parkolóházzal szerves egységben épült panzió, gyorsétterem és presszó bevétele állandó. A parkolásból származó bevételt és jövedelmet terhelte a parkolóház építéséhez felvett beruházási hitel adósságszolgálatának teljesítése, amely a tárgyévben 27,6 MFt - 27,4MFt tőke és 237eFt kamat - megfizetése volt. A hitelfizetésí kötelezettség befejeződött, a hitel utolsó törlesztésének időpont ja 20 II. június 20.- án volt. A parkolási tevékenység összes közvetlen költsége tavalyi év ugyanezen időszakához képest 20%-kal kevesebb, az időszakra tervezettől II %-kal elmarad, az éves terv 67%-a. Repülőtér üzemeltetés A Szegedi Regionális Repü/őtér a megfelelő feltételek hiányában "nem nyilvános kereskedelmi repülőtér" besorolás alatt működik, melynek használatáért a légi közlekedésről szóló törvény rendelkezései szerint díj nem szedhető. A repülőtérnek a tárgyidőszakban 21 MFt bevétele keletkezett, mely tavalyi év azonos időszakával megegyező, az időszaki és az éves tervtől valamelyest elmarad. A bevétel 42%-a üzemanyag eladásból keletkezett. A repülőtéren tárgyidőszakban csökkent a repülési műveletek száma, melynek oka, hogy az elmúlt évek kiemelkedően nagy rendezvényei után a tárgyidőszakban kisebb és kevesebb rendezvénynek adtunk otthont. A rendezvények mellett számos óvodás, iskolás csoportot láttunk vendégü l a városból, a kistérségből és az ország távolabbi részeiből is. A tárgyidőszak nagy része a jogszabályi változásokhoz történő alkalmazkodással illetve a változások miatt őszre tolódott repülőtér szemlére történő felkészüléssel telt. A Szegedi Regionális Repülőtér üzemeltetésének közvetlen költségei bázisév azonos időszakával megegyezően alakultak. A betervezett karbantartások, felújítások részbeni megvalósulása miatt az időszakra betervezett összeghez képest tárgyidőszakban 20%-kal kevesebb költség merült fel, mely az éves terv 61%-a. A Szegedi Regionális Repülőtér űzemeltetésének tevékenysége továbbra is alulfinanszírozott, a működés ráfordításai jelentősen meghaladják a bevételeket. Szegedi Közlekedési Kft. - Háromnegyed éves beszámoló 20/1. év 6.otdat

7 2.) Kitűzöttfeladatok és megvalósítása aj A Közszolgáltatási szerződésben vállalt feladatok teljesítése, az elvárt minőségi követelményeknek való megfelelés, a társaság járműparkjának bővítése, további trolibuszok üzembe helyezése, meglévő járműállomány karbantartása. A Társaság saját kivitelezésében végzett járműfelújításait, illetve új járművek üzembe helyezéseit az alábbi táblázatban foglaljuk össze. Adatok: Forintban Típus Pálya- Aktiválás év ~ év Index Tervezett szám tervezett december ten'ezett tény /4 Aktiváláskori időpont ja 31-ig é.j ráfordítás bruttó érték felmerült 201l.év (ráaktiválás) terv összes ráf. KT4 tip.villamos , , ,2% ,- IK-60T tip.nosztalgia troli busz , % ,- ZIU-9 tip.nosztalgia trolibusz III , , ,4% ,- Skoda 15 Tr tip.trolibusz T , ,2% ,- Skoda 15 Tr tip.trolibusz T ,- 3 I , % Skoda 15 Tr tip.trolibusz T I 0, , ,1% Skoda 15 Trtip.trolibusz T , ,' ,1% Tatra T6A2 tip. villamos felújítása ,' ,' % ,- Skoda 21 Tr tip.trolibusz T-81 I , ,2% ,- A saját járműfejlesztések esetében a ZIV nosztalgia trolibusz elkészült, Ft értében aktiválásra került. A 4 db Skoda IS Tr trolibuszból október végére 3 db elkészül, az utolsó legrosszabb állapotú (T-624) trolibusz felújítása az előzetes tervhez viszonyítva kb. háromszoros munkaidő ráfordítást ígényel, még a tetőlemezelést is újra kellett cserélni. Problémás a futóművek felújítása, és hiába rendeltünk alkatrészeket nem kaptunk hozzá. Terveink szerint 2011.december elejére mindenképpen felújítjuk, és vizsgára fogjuk jelenteni, ha addigra elkészül az új jogszabály a trolibuszokra. Terveink szerint a 212-es pályaszámú, KT4 típusú villamos is befejezésre kerül tárgyévben. Az üzleti tervben 811-es pályaszámmal jelölt trolibusz gyengeáramú hálózata /ean rendszerére a terv még nem készült el. A évi üzleti tervünkben szereplő járművek saját vállalkozásban történő felújításainak szeptember 30.-i állapotát a beszámoló 5.2 ponűában részletezzük. bj Eszközhatékony működés, a működés fajlagos költségeinek javítása, a pénzügyi stabilitás, a likviditás folyamatos megőrzése. Jelenlegi számításaink és ismereteink alapján az év végére az éves tervnél némileg kedvezőbb mérlegeredmény prognosztizálható. A működés fajlagos költségeinek vizsgálatakor figyelembe kell venni az SZKT -tól függő és független költségelemeket. A fajlagos költségeken belül jelentős azon költségelemek aránya, amelyeket csökkenteni a jogszabályi előírások és egyéb körülmények miatt nem tudunk. Az elmúlt években, a városban zajló fejlesztések miatt a szokásostól eltérő ágazati forgalmi teljesítmények torzíthat ják az egyes üzletágak fajlagos költségeit. A vállalattól függő költségeket ugyanakkor szigorú Szegedi Közlekedés; Kft. - Háromnegyed éves beszámoló év 7. oldal

8 költséggazdálkodással csökkentettük illetve szinten tartottuk. A gazdálkodás során különbséget kell tenni a vállalat nyereségessége és fizetőképessége között. A Társaság likviditási helyzete a félév végéig kiegyensúlyozott volt, de a nyári időszak lecsökkent bevételei augusztus hónapban már fizetési gondokat okoztak, és ekkor volt egy rövid időszak, amikor szállítóink egy részét csak néhány napos késedelemmel tudtul kiegyenlíteni. Sajnos a menetdíjbevételek első háromnegyed éves tényadata továbbra is elmarad atervezettől, ezért a szeptember havi fizetési kötelezettségek teljesíthetősége miatt 45 MFt önkormányzati támogatás előrehozott kiutalását kellett kérni. A kapott összeg segitségével minden fizetési kötelezettségének időben eleget tudott tenni a Társaság (bérek, adók, áramdij, nagyprojekt keretében beszerzett nagyértékű eszköz ÁFA-ja), és lejárt tartozása az Önkormányzat felé fizetendő, közel 60 M Ft-os bruttó összegű pálya- és felsővezeték bérleti dijat leszámítva jelenleg sincs. Az eltelt időszak tényadatainak ismeretében, valamint az óvatosság elve alapján arra kell számítani, hogya menetdíjbevételek éves szinten is el fognak maradni az előirányzott összegtől, és a kiesést sem a megnövekedett - elsősorban a felgyorsított pótdíjbehajtásból származó - parkolási bevételek, sem a költségtakarékosság nem tudja ellensúlyozni. A Likviditási terv eredetileg is rendkivül feszített volt, hiszen meg kellett teremteni a közel 100 M Ft támogatás csökkenés, a közel 100 M Ft személyi jellegű többletráfordítás-, a parkolási tevékenység utáni 100 M Ft bevételcsökkenés-, az elsősorban anyag- és energiaköltség ben jelentkező áremelés -, és az elöző cégvezetés kifizetetlen számláinak további 100 M Ft feletti forrását is. A működés kiegyensúlyozott finanszirozhatósága érdekében a rendelkezésre álló folyószámlahitel 100 millió Ft-os emelése mellett kellett dönteni. A hitel jóváhagyásához illetve a fedezetéül szolgáló komfortlevél kiadásához az októberi közgyűlés jóváhagyását kéri a Társaság. Ahitelfelvétel indoklását részletesen megírtuk a Városüzemeltetési és a Közgazdasági Iroda vezetőinek korábban irt level eink ben. ej Az "Elektromos tömegközlekedésfejlesztése Szeged" c. nagyprojekt évben elvégzendő feladataiban közreműködés, a projekt további elemei megvalósításának előkészítése, a folyamatban lévő projektek bonyolítása, a kapcsolódó beruházási munkálatok elvégzése A nagyprojekt lebonyolítása jelentős többletfeladatokat ró Társaságunkra, az előkészitésben óta részt veszünk. Tárgyidöszakban a vonalfelújítások, átépítések idején a forgalmi rend jelentös átszervezésével biztosítottuk a közösségi közlekedési szolgáltatást villamos illetve trolibusz pótló autóbuszokkal. A Társaság az egyes projektelemekkel kapcsolatos munkálatokban jelentős humán eröforrás bevonásával folyamatosan részt vesz. Szeged, október 24. yl~l Dr. Tóth István Tibor Ügyvezető igazgató Szegedi Közlekedési Kft. -Háromnegyed éves beszámoló év 8. oldal

9 II. Szöveges magyarázat a év háromnegyed éves beszámolójához 1. Piaci helyzet Társaságunk piaci helyzetét alapvetően meghatározzák a Közgyűlés által megállapított személyszállítási tarifák, illetve a parkolási tevékenységre vonatkozó döntései (díjtételek, zónák kijelölése), továbbá a központi költségvetés által a helyi közforgalmú közlekedés számára biztosított támogatások (normatív támogatás illetve a kedvezményes bérletek, valamint a 65 éven felüliek ingyenes utazása után igényelhető fogyasztói árkiegészítés) mértéke január l. napjával lépett hatályba Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és Társaságunk által megkötött Közszolgáltatási Szerződés, amely rögzíti a teljesítendő menetrendi elöírásokat, a minőségi és műszaki követelményrendszer!. A menetrendi személyszállítás bevételi adatait a két szolgáltató (Tisza Volán ZR!. - Szegedi Közlekedési Kft.) közötti 201 l. június 30-ig 62,6% - 37,4%-os bevétel megosztási aránnyal, év közbeni szerződésmódosítás után július l-től 62%-38% aránnyal vettük figyelembe. A parkolási üzletágon belül, az autóelszállítási tevékenység, átmeneti szüneteltetés után február 16.-án 2 járművel ismét kezdetét vette. A megfelelő feltételek hiányában a repülőtér továbbra is nem nyilvános kereskedelmi repülőtér státuszban működik, ezért annak használatáért díj nem szedhető. A Szegedi Repülő Egyesülettel fennálló hosszas jogvita részbeni lezárását jelentette, hogy az Egyesület december 12-én jogerős bírósági végzés alapján birtokunkba adta a repülőtéri felépítmények egy részét, így tól ezen ingatlanok bérbeadásából bevételt realizálunk. Tárgyévben, az értékesítési adatokat vizsgálva megállapítható, hogy a csökkenési tendencia tovább folytatódott az alaptevékenység ben (részletesebben az I.számú mellékletben), valamint a parkolási tevékenységben is. (részletesebben kifejtve a parkolási ágazat elemzésénél) 2. A társaságot érintő főbb változások A Tulajdonos, Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (XIUO) Kgy. határozatával új cégvezetöt, (XII.22) Kgy. határozatával új Felügyelő Bizottságot határozott meg 2011.évre, mely határozatok az Alapító okiratot is módosították. Év közben jelentős szervezeti változás is történt, melyet a /2011 (03.09) PB sz. illetve a (03.09) VB számú határozatok támasztanak alá. A 262/2011 (V.27) Kgy határozattal a 20!O.évi beszámoló elfogadása mellett törzstőke felemelésről, vagyontárgyak átvezetéséről ÁFA nyilatkozat, alapító okirat módosításról, a parkolási költségek pénzügyi elszámolásáról, illetve a HUROPARK végelszámolásához ügyvezető igazgatói felhatalmazásról határozott. Társaságunkat várhatóan érinteni fogja a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM, valamint a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet tervezett módosítása, mely a trolibusz!, mint jármű kategóriát átsorolná vasúti járműből közúti járművé. 3. Tevékenységek helyzete A január l. napjával Szeged Megyei Jogú Város és Társaságunk között hatályba lépett megújult szerkezetű Közszolgáltatási Szerződés rögzíti a teljesítendő menetrendi előírásokat, a minőségi és műszaki követelményrendszert, szabályozza a menetrendi személyszállítási Szegedi Közlekedési Kft. - Háromnegyed éves beszámoló év 9. oldal

10 szolgáltatás ellátásához szükséges önkormányzati infrastruktúra működtetését, valamint a helyi közutakon fizető parkolóhelynek kijelöli útfelüleiek üzemeltetését. A megújult szerkezetű Közszolgáltatási Szerződés hatálya január l-jétől december 31-ig tart. A városban lévő önkormányzati infrastruktúra elemeit (pálya és felsővezeték) béreljük. A repülőtér üzemeltetése külön szerződés alapján történik. a. Városi köiforgalmú személyszállítás-alaptevékenység A városi közforgalmú személyszállítás a tevékenységünk közel 2/3 részét jelenti. Aránya az összes árbevételen belül 75%, az üzemi ráfordításokon belül 87%. A tevékenység teljesitményadatai I-III. negyedévben a 2. számú melléklet szerint alakultak. Eltérés a tervezetthez viszonyítva elsősorban anagyprojekt munkálataival összefiiggő pótlások miatt adódik. A teljesítményadatokban változást jelent továbbá a /20 II (VI.09) VFB.f számmal hozott Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság döntése, mely a költségtakarékosság és veszteségcsökkentési célokból ritkított menetrendet ír elő a Társaság számára június 16.- tól. Eltérést okoz, hogy az utazási igényekhez igazodva, 20 ll tól Makkosháza- Tarján, Víztorony tér között 19-es viszonylat jelzéssel új trolibusz vonal indult, mellyel 201l.forgaImi tervben nem számoltunk. A közlekedési menetdíj bevételt a 20 l O. december 10-i Közgyűlés által 20 II. évre jóváhagyott tarifa alapján - átlagos 3,9 %-os tarifaemelést figyelembe véve- terveztük (64/2010. (XII.I6.) kgy rendelet), a városi szintű értékesítési darabszámoknál pedig az elmúlt évek tapasztalati adatai alapján átlagos visszaesési index szel kalkulált tábla a Polgármesteri Hivatal illetékeseivel és a Tisza Volánnal történt egyeztetések során használt Városi szinten tervezett menetdíjbevétel "optimális" verzióját vettük figyelembe. A Tisza Volán Zrt.-vel 37,4%-05 abevételmegosztás 201 l. I. félévben július l-től a bevételmegosztási arányszámok módosítása után 62-38%-os arányszámmal számolnak el a felek. Tárgyidőszakban tavalyi év azonos időszakához képest bázisszintű a közlekedési menetdíjbevétel, értéke 692M Ft, az éves tervnek 73 %-a. Értékben az év eleji áremelés és az év közbeni, - a tárgyidőszakban 3 hónapot érintő - bevételmegosztási arány növekedése mellett is csupán 2,2 MFt-tal több mint tavalyi év ugyanezen időszakában. Az árkiegészítés 4,8 M Ft-tal csökkent előző év azonos időszakához képest, az éves tervhez időarányos. Összességében a menetdijbevétel és az árkiegészítés együttesen az éves terv 73%-a, tavalyi év azonos időszakához képest pedig 2,5 MFt-tal kevesebb I-III. negyedév értékesítési adatai alapján az értékesítési darabszámok továbbra is csökkenő tendenciát mutatnak. Városi szinten megállapítható, hogy az értékesített bérletek, jegyek mennyisége folyamatosan csökken. Kivételt képeznek az eladott kéthetes bérletek, negyedéves bérletek a szemeszter bérletek valamint a felmutatóra szóló bérletek és a napijegyek értékesített mennyisége, melyek az előző év azonos időszakához képest nőttek. Jelentősen visszaesett az éves és a féléves bérletek értékesítési darabszáma. Egyre népszerűbb a 4/20 l O (II.24) Önkormányzati rendelet alapján március l-vel bevezetett Kisgyermekes szociális havi bérlet, melyből a tavalyi éves szinten eladott 799 darabbal szemben a tárgyidőszakban darab kelt el. A bérlet ára után azonban, - mint Önkormányzat által biztosított kedvezmény után- fogyasztói árkiegészítés nem vehető igénybe, hiába egyezik meg a bérlet ára a TanulóINyugdíjas havi bérletszelvény árával. Szege{[j Kóz/ekedési Kft. - Háromnegyed éves beszámoló élj 10. oldal

11 A városi szinten értékesített ineriétjegyek és bérletek darabszámának tényleges alakulását mutatja az 1. számú melléklet. A beszámolóban az alaptevékenységből származó bevételekhez sorolj uk a közlekedési menetdíj bevételeken kívül a következő tevékenységeket is: reklámfelületek bérbeadásából származó bevételeket, külső megrendelésre végzett munkákat, anyageladásokat, bérbeadásokat. Az egyéb, alaptevékenységhez sorolt bevételek összege együttesen I-9. hónapban e Ft. Az alaptevékenységi egyéb bevételek nagy része külső munkaként és anyageladásként jelentkezik, ez utóbbí esetben terven felül is jelentős értékben, elsősorban apportált sín és vashulladék értékesítés ből. A korábbi évekről áthúzódó ügyek, illetve fizetési meghagyás alapján menetrendi személyszállításból származó pótdíjbevétel 2M Ft értékben keletkezett a tárgyídőszakban. A nemzeti fejlesztési míníszter közleménye alapján - mely a helyi közösségi közlekedés támogatásának önkormányzatonként megítélt összegeíről, a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 5. mellékletének 10. Helyi közösségi közlekedés támogatása című pontjában, valamint a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló 23/2011. (V. 20.) NFM rendeletben foglaltak alapján a helyi közösségi közlekedés támogatására települési önkormányzatonként a közleményben részletezett összegekről szól - Társaságunk az üzleti tervében beállított normatív támogatás összegével számolhat évre. b. Parkolási' tevékenység A évi XLVII. Törvény miatt módosult a parkolási ágazat bevételének szerkezete. A Közszolgáltatási szerződés IV. számú módosítása alapján június 5-től a parkolási közszolgáltatás költségtérítése eft + ÁFAlhó, mely összeg beszámolónkban az Értékesítés nettó árbevételei között szerepel (20 Il.év terv: eft). Ez a bevétel azonban nem mutatja a közterületi parkolásból összességében beszedett bevételt, a bevétel másik lába az "Egyéb bevételek" között szereplő eft Önkormányzati támogatás lenne, mely a városi költségvetés helyi tömegközlekedés sorában szerepel, így azt a parkolási üzletágon nem tudjuk kimutatni. Emiatt torzul a parkolási üzletágról készülő üzemi eredmény levezetés tábla IS, korábbi évekkel történő összehasonlítása így nem mutat valós képet. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetésében a Szegedi Közlekedési Kft.-nek helyi tömegközlekedésre egyrészt a Felhalmozási kiadások között, "pénzeszköz átadás felhalmozási célra" címen eft, másrészt a Működési kiadások között "Pénzeszköz átadás működési célra" címen eft van előjegyezve. A évi C. törvény 77.s-a (2) bekezdésének d) pontja előírásai alapján csak a költségek fedezetére kapott működési támogatást lehet egyéb bevételként elszámolni, és csak ezután nem keletkezik Áfa fizetési kötelezettség. A felhalmozási célra kapott támogatás elszámolása másképpen történik. Időbelileg el kell határolni az összeget, és az elszámolt értékcsökkenéssel arányosan rendkívüli bevételnövelő tételként kell szerepeltetni. Társaságunk szempontjából ezért lényegesen megnyugtatóbb lenne, ha a jelenleg Felhalmozási kiadások között, "pénzeszköz átadás felhalmozási célra" címen szerepeltetett összeget működési támogatásként kapná meg a Társaság. Mind az árbevételre, mind a pótdíj bevételre negatív hatással volt és az utolsó negyedévben is éreztetik majd negatív hatásukat a különböző építkezések miatti parkolóhely lezárások, illetve egyéb közterületen várható parkolóhely megszűnések. (szeptemberig 174 parkolóhely Sz.egedi Közlekedési Kft. - Háromnegyed éves beszámoló 201 J. év JI. oldal

12 véglegesen megszűnt, mely 23rdFt k~lkulált bevételkiesést jelent, illetve további több mint 50 MFt bevételkieséssel számolhatunk ideiglenes parkolóhely megszűnések miatt év végéig.) A közterületi parkolás értékcikkeinek eladását vizsgálva megállapítható, hogy mind a parkoló szelvények értékesített mennyisége, mind a parkoló bérletek értékesített mennyisége 8%-kal csökkent előző év azonos időszakához viszonyítva. A parkoló szelvényeken belül továbbra is növekedést mutat a virtuális parkolójegyek értékesítése, részaránya az összes parkoló szelvényen belül 28%. A hagyományos parkoló szelvény esetében a gépjármű tulajdonosok körében az órás parkoló szelvény t kedvelik, a vírtuális parkoló szelvénynél a felező parkoló szel vényt vásárolják szívesebben. A virtuális parkoló szelvényekből 22%-kal több értékesítés történt I-III. negyedévhez viszonyítva. Ezen belül legnagyobb mértékben a felező parkoló szelvény eladása nőtt, 25%-kal több eladás történt ebből a jegyfajtából, mint tavaly ugyanezen időszakban. Az összes értékesítést tekintve legtöbb eladás ís a felező parkoló szelvényből történt. A hagyományos parkoló szelvényeknél előző év ugyanezen időszakával összehasonlítva, átlagosan 19%-os csökkenés tapasztalható. Az összes mennyiséghez viszonyítva a legtöbb értékesítés továbbra is az órás parkoló szelvényből történt. A parkoló bérlet értékesített mennyisége előző év ugyanezen időszakához képest 8%-kal csökkent, a I-III. negyedévben értékesített mennyiséghez képest 15%-os a csökkenés. Mindegyik bérletfajtából csökkent az értékesített mennyiség, kivétel a felmutatóra szóló bérlet értékesítése, ahol 30% a növekedés mértéke. A közterületi parkolás árbevételét csökkentette, hogy a beszámolási időszakban rendezvények, építkezések és egyéb okok miatt több parkolóhely került ideiglenesen lezárásra. Az Arany János utcai parkolóház tárgyidőszaki bevétele előző év azonos időszakához viszonyítva nőtt. A kihasználtság tavalyi évhez képest összességében visszaesett. Népszerűbb lett a óráig illetve a O-24 óráig érvényes fizető kártya, ellenben harmadára esett vissza a ig érvényes fizető kártya értékesített mennyisége. Okakénl véljük, hogy a városban zajló felújítások miatt esetlegesen kevesebben jönnek be autóval a városba, másrészt a közelben lévő Rakpart díjmentessége is befolyásolhatja a forgaimat. A parkolóházzal szerves egységben épült panzió, gyorsétterem és presszó bevétele állandó. A parkolásból származó bevételt és jövedelmet terheli a parkolóház építéséhez felvett beruházási hitel adósságszolgálatának teljesítése. A hitelfizetési kötelezettség befejeződött, a hitel utolsó lörlesztésének időponija június 20.-án volt. A tárgyévben 27,6 MFt - 27,4MFt tőke és 237eFt kamat- megfizetése történt februártól ismét elindult a parkolási üzletágon belül az autóelszállítási tevékenység. A korábban Önkormányzati szabályozás alatt álló tevékenység év óta az 55/2009/X.16 IRM rendelt szabályozza. A szabályozás tárgyi feltételeinek megteremtése miatt húzódott idáig a tevékenység újrakezdése. A Közterület Felügyelettel közösen ellátott feladatot 20 ll. február 16. óta 5 fővel és 2 autóelszállító járművel biztosítja a Társaság. Tárgyidőszakban 18,6 MFt bevétel keletkezett az autóelszállítási tevékenység ből. Szegedi Közlekedési Kft. - Háromnegyed éves beszámoló 201 J. év 12. oldal

13 c. Repülőtér üzemeltetés áprilisa óta látjuk el a Szegedi Regionális Repülőtér üzemeltetését. A repülőtéri felépitmények többségét a Szegedi Ítélőtábla jogerős végzése alapján a Szegedi Repülő Egyesület hosszas jogviták után december 12-én cégünk birtokába adta. A repülőtér árbevételét üzemanyag értékesitésből és a terület-, illetve ingatlan bérbeadásból terveztük. A tevékenység tényleges tárgyidőszaki bevétele 21 M Ft, mely az időarányostól és az éves tervezettől is elmarad. A bevétel 42%-a üzemanyag-eladásból keletkezett. A repülőtéren tárgyidőszakban csökkent a repülési műveletek száma, melynek oka, hogy az elmúlt évek kiemelkedően nagy rendezvényei után a tárgyidőszakban kisebb és kevesebb rendezvénynek adtunk otthont Szeptember hónapban három közvetienül a határ menti kapcsolatokat is erősitő, nemzetközi rendezvénynek adott otthont a repülőtér. Az egyik a már komoly hagyományokkal rendelkező és az idén rekord számú versenyzői létszámmal lebonyolított XII. MATASZ Kupa Nemzetközi Ejtőernyős Célba ugró Verseny, me ly megnyitójával és szereplésével is kapcsolódott a városi rendezvényekhez. A másik a modellező Szeged Kupa és OB melyen szintén kimagasló létszámú nemzetközi mezőny mérte össze tudását több napon keresztül. Itt kell megjegyezni, hogy október hónapban egy hasonló modellező versenyre kerül sor a Szeged Városi Modellező SE rendezésében. A harmadik a Polgári Védelemért Alapítvány illetve DKMT Rescue Team által szervezett nemzetközi árvízi szimulácíós gyakorlat volt. A gyakorlat során a repülőtér adott otthont a vezetésí pontnak valamint a résztvevő nemzetközi szakszemélyzetnek és eszközöknek, járműveknek. A tárgyidőszak nagy része a jogszabályi változásokhoz történő alkalmazkodással illetve a változások miatt őszre tolódott repülőtér szemlére történő felkészüléssel telt. A repülőtér szemlére való felkészülésünk valamint tevékenységünk színvonalának megtartására tett erőfeszítéseink eredményesnek bizonyultak. A repülőtér illetve a repülőtér üzemeltető működését, tevékenységét felügyelő szakhatóságok bevonásával az NKH Légügyi Hivatal repülőtér felügyelői által végrehajtott éves repülőtér szemle a már korábban meghatározott és határidőhöz kötött feladatainkon kívül hibákat, rendellenességeket nem talált. A szemlét követő, az üzemben tartási engedélyünk meghosszabbítására irányuló eljárás során a 159/2010.(V.6.) Korm.rend. alapján az NKH LH által hivatalból végrehajtásra kerülő átminősítés alkalmával Szeged Repülőtér II. repülőtéri osztályba sorolását kértük. A jogszabályi valamint a hatósági elvárásoknak és kötelezéseknek megfelelően még az idei évben lezárjuk kényszerhelyzeti tervünk megújitását és repülőtér rendünk frissítését is. Szintén a jogszabályi és hatósági előírásokra tekintettel az ősz és a tél fő feladatai közé tartozik továbbá a szakmai megszerző ill. megújító tanfolyamok és vizsgák végrehajtása, az előírt tűzoltó személyi védőfelszerelések beszerzése valamint a burkolt appronra vonatkozó tervek előkészítése. Az idei évben elvégzett munkánk valamint a még ránk váró feladatok végrehajtása a jogszabályi változásoknak való megfelelést, a lehetőségek adta minősítésbeli előrelépést, végeredményben a forgalom növelését célozzák. A jogszabályi elvárásoknak és a hatósági előírásoknak megfelelően felülvizsgálatra és megújításra (hatósági jóváhagyásra) került Védelmi Tervünk és megtörtént repülőterünk védelmi szempontból történő átminősitése. Szintén a jogszabályi elvárások és a hatósági előírásoknak megfelelően megkezdtük Kényszerhelyzeti tervünk átdolgozását és megújitását. A terv átdolgozása hosszabb egyeztetési folyamatot igényel, amelynek nagyobb részét az év első felében elvégeztük. Folyamatosan végezzük a pályák és az épületek karbantartását. Az ún. "barakk" épület műszaki személyzetnek otthont adó helyiségei friss festést és új padlóburkolatot kaptak, az irányítótoronyban megújításra került a száj.r!ítógéppar~ és kicserélésre került a padlóburkolat Szegedi Közlekedési Kft. - Háromnegyed b'es beszámoló év 13. oldal

14 A Szegedi Regionális Repülőtér üzerheltetésének finanszírozására bruttó 15 M Ft támogatási igényt terveztünk, azonban a ievékenység továbbra is alulfinanszírozott, a működés ráfordításai jelentősen meghaladják a bevételeket. A repülőtér üzemeltetése várhatóan éves szinten is veszteséget okoz társaságunknak, melynek kigazdálkodásával reálisan nem számolhatunk. 4. Kapott támogatások nagysága és azok felhasználásának bemutatása Az Önkormányzattól kapott támogatás összege háromnegyed évben összesen e Ft volt, mely összeg e Ft normatív támogatást tartalmaz. Felhasználása elsődlegesen amenetrendi személyszállitás üzemeltetését, illetve annak veszteségét finanszírozta, az összegből háromnegyed évben ef! támogatást kapott a repülőtér. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának 20 II. évi költségvetésében a Szegedi Közlekedési Kft.-nek helyi tömegközlekedésre egyrészt a Felhalmozási kiadások között, "pénzeszköz átadás felhalmozási célra" címen ef!, másrészt a Működési kiadások között "Pénzeszköz átadás működési célra" címen eft van előjegyezve. A évi C. törvény 77.g-a (2) bekezdésének d) pontja előírásai alapján csak a költségek fedezetére kapott működési támogatást lehet egyéb bevételként elszámolni, és ez után nem keletkezik Áfa fizetési kötelezettség. A felhalmozási célra kapott támogatás elszámolása másképpen történik. Időbelileg el kell határolni az összeget, és az elszámolt értékcsökkenéssel arányosan rendkívüli bevételnövelő tételként kell szerepeltetni. Társaságunk szempontjából emiatt lényegesen megnyugtatóbb lenne, ha a jelenleg Felhalmozási kiadások között, "pénzeszköz átadás felhalmozási célra" címen szerepeltetett összeget működési támogatásként kapná meg a Társaság. Az Elektromos tömegközlekedés jejlesztése c. nagyprojekt keretében háromnegyed évben eft támogatás kiutalására került sor, amelyek a projektmenedzseri tevékenységhez, a mérnöki szolgáltatáshoz, valamint járművek beszerzéséhez kapcsolódtak. A Dél-Alföldi Operatív Program keretében a Hont Ferenc utcai végállomás fejlesztésére és megállóhelyek felújítására nyert pályázat keretében tárgyidőszakban eft támogatás kiutalására került sor. A Central Europe projekttel kapcsolatosan tárgyidőszakban Ft költség merült fel, és került kimutatásra, a számszaki melléktáblákban külön kiemelten feltüntetve, mely a projekt második és harmadik partneri jelentésében került elszámolásra. A projekthez kapcsolódóan többek között beszerzésre került a Híd utcai felsővezeték rekonstrukciójához szükséges anyag, melynek értéke szerződés szerint Ft volt. Az összeg jelentős nagyságára tekintettel illetve a projekt utófinanszírozásának időbeni elhúzódása miatt az összegre tagi kölcsönt hívtunk le a tárgyidőszakban. A projekt első elszámolási időszakának hitelesített költségei után járó uniós támogatás (85%) a beszámoló készítésekor, októberben megérkezett. ACéltámogatásokat táblázatosjormában a3.számú mellékletbenjoglaltuk Össze. Szegedi Közlekedési Kft. - Háromnegyed é,,'es beszámoló 201 J. év 14.otdat

15 , 5. Eredmény táblázat és sorainak magyarázata 5.1 Bevételek A két kiemeit tevékenység bevételeinek alakulását az alábbi táblázatokban foglaltuk össze: Az alaptevékenység bevételeinek tervhez viszonyított alakulását mutatja be a I.számú táblázat. I.számú táblázat: Alaptevékenység árbevétele, ""Megnevezés',. _ -1-. <''''',~ '" Közlekedésí menetdíj bevételek Árkiegészítés Egyéb alaptevékenységi bevételek Nettó árbevételek összesen: Egyéb bevételek Ebből: önkormányzati támogatások Bevételek összesen."terv év Adatok: ezer Forintban Tény Index"%..3/4 év ténye,;.. ~ % % % % % % % A közlekedési menetdíj árbevételei a Számviteli Törvény előírásainak megfelelően csak a beszámolási időszakot megillető bevételeket tartalmazzák, az éves bérletvásárlásból eredő bevételeinket időbelileg elhatároltuk. A parkolási tevékenység bevételeinek tervhez viszonyított arányát mutatja a 2. száinú táblázat. 2.számú táblázat: Parkolási üzletág árbevétele ~... "~Megnevezés" t L _..."_.. Parkolóház (+ panzió) Autóelszállítás Parkolási költség térítés bevétele Parkoló terület egyéb bevétele Nettó árbevételek összesen Terv év I I Adatok: ezer Forintban ""Tény 'C' Index % /4év. ~ % % % % A Rendkívüli bevételek között a visszafizetésí kötelezettség nélkül kapott fejlesztési támogatásokból a jogszabályi előírásoknak megfelelően az értékcsökkenések összegével megegyezően visszaírt összegek szerepelnek, a tervnek megfelelően. 5.2 Költségek és ráfordítások Az anyagjellegű ráforditások összességében az ídőarányosan tervezettől 10%-kal maradnak el, az éves terv 69%-a. Anyagköltség 430,5 MFt értékben merült fel a tárgyidőszakban, az időszakra tervezettől és az éves tervtől is jelentősen elmarad. Ezen belül a gázdíj jelentősen elmarad ugyan a tervtől, év végére, a téli - fűtési - szezon után a tervezett szinten várjuk a költség felmerülését. Jelentősen elmarad a tervezettől az üzemanyag költség. Okaként említhetjük, hogy a tervkészítéskor az üzemanyag árát 380 Ft/I-es áron állítottuk be terveinkbe, másrészt a Szegedi Közlekedési Kft. - Háromnegyed éves beszámoló 201 J. év 15. oldol

16 nagyprojektes munkálatokhoz kapcsolható villamos és trolibusz pótlásokat a tervkészítés időpontjában ismert ütemezéssel kálkúiáihik ki. Év végéig az l-es villamos vonal felújítási munkáinak csúszása miatt, továbbá az üzemanyag árak emelkedését is figyelembe véve közel a tervezett szinten várjuk az üzemanyagköltség felmerülésé!. A tárgyidőszaki tervtől és az éves tervtől ís jelentősen elmarad az anyagfelhasználások költsége, melyet amenetrendi járműfenntartások, a saját vállalkozásban végzett járműberuházások illetve járműfelújítások ütemtervtől való elmaradása okoz. (Ezzel párhuzamosan jelentősen elmarad az aktivált saját teljesítmények értéke is. (A saját járműjej/esztéseket a Saját teljesítmény értékeknél rész/etezzük.) Igénybevett szolgáltatások költségeként 210 MFt keletkezett tárgyidőszakban. Az igénybevett szolgáltatások költségén belül jelentősen meghaladja az időarányos tervet a hirdetések és a reklámok költsége, melynek oka, hogy a terv készítésekor a bizonytalan reklámelemeket nem állítottuk be a tervbe. A tervezettől jelenleg elmarad a karbantartás költsége, a szemét- és hulladékszállítás költsége, az oktatás és továbbképzés, a kommunikációs, valamint a kiküldetés költsége. Az elmaradás okai közt említhetjük a megtakarítást - pl. telefonköltség, kiküldetés - a többi költségelem felmerülését külső körülmények befolyásolták - szemétszállítás, kommunikációs költség - melyeket tervkészítéskor ismert körülményekhez igazítva terveztünk. Az igénybevett szolgáltatásokon belül több költség jelentősen eltér a tervezettől, azonban összességében az igénybevett szolgáltatások 4%-kal maradnak el a tervezettől, az éves terv 72%- án állnak. Időarányos tervet meghaladóan alakul az egyéb szolgáltatások felmerült költsége, 66 MFt a tárgyidőszakban, mely elsősorban a hatósági igazgatási, szolgáltatási díjak, illetékek miatt. A parkolási üzletág eredményes ellenőri tevékenységének köszönhetően a végrehajtásra adott ügyek után kötelezően fizetendő végrehajtások díja - mely a bázisévben jelentősen megemelkedett- nagy számban és összegben merült fel tárgy időszakban. Míg 20 IO. egész évben 1488, addig tárgyidőszakban 3000 feletti a végrehajtásra adott ügyek száma. Az eredményes ügyvédi munkával is igyekeztünk kompenzáini a pótdíj mértékének a csökkenéséből, a parkolóhelyek számának csökkenéséből és a mozgáskorlátozott igazolvánnyal szabálytalanul parkolók miatti véleményezhető bevételkiesés!. Az ellenőrzési és behajtási hatékonyság eredményeképpen a vártnál több a befolyt pótdíj is. Az Eladott áruk beszerzési értéke tárgyidőszakban 62 MFt, két és félszerese az időszakra tervezettnek, az éves terv közel kétszerese. A növekmény mögött - terven felül - az év közben apportált anyagok értékesítésével párhuzamosan kivezetett összegek szerepelnek. A költséggel párhuzamosan növekedett az anyageladásból származó bevétel. Az Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke közel 15 MFt volt tárgyidőszakban, az időszaki terv másfélszerese, az éves tervet 23%-kal haladja meg. A felmerült közvetített szolgáltatások elsősorban anagyprojekt munkálataihoz köthetőek, autóbuszos pótlásokhoz kapcsolhatók szeptember 30-ig a személyi jellegű ráfordítások összességében 1,3 Mrd Ft értékben merültek fel, a tervezett szint alatt alakultak, összességében az éves terv 73%-ában teljesültek. Ezen belül éves szinten a bérköltségek 74%-ban, a személyi jellegű egyéb ráfordítások 71%, a. Járulékok 70 %-ban teljesültek. Az egyéb személyi jellegű ráfordításokon belül jelentősebb megtakarítás mutatkozik a béren kívüli juttatásnak nem minősülő juttatások kifizetésében, amit a cafeteria juttatások kifizetése, valamint a keresőképtelenség idejére kifizetett ellátások terven felüli összege ellensúlyoz. A cafetéria területén csak átmeneti többletkiáramlás jelentkezik, mivel az üdülési csekkeket az első félévben már kiadtuk az igénylőknek. A betegségindex tartós megugrása következtében azonban Szegedi Közlekedési Kft. - Háromnegyed éves beszámolá év 16. oldal

17 a betegszabadság és táppénz további emelkedésével számolunk az utolsó negyedévben. A bérköltségek és járulékok az ijtólso negyedévben várható an magasabbak lesznek, mivel a Iétszámnövekmény zömében az első félév végén valósult meg, ezért annak áthúzódó hatásával számolnunk kell. Összességében ezért a most látható bérmegtakaritás lenullázódása vagy jelentős csökkenése várható éves szinten. Értékcsökkenési leírásként a tárgyidőszakban elszámolt összeg 475 M Ft, mely az időarányos tervtől és az éves tervtől is valamelyest elmarad. Oka, hogy az év közben üzembe helyezett járművek aktiváláskori bruttó értéke nem éri el a tervszámot, illetve a tárgyévre betervezett üzembe helyezések az ütemtervtől elmaradnak. Az egyéb ráfordítások összege tárgyidőszakban 17,5 MFt, mely az időszaki és az éves tervtől is elmarad. Az összeg kőzel harmada az Önkormányzattal elszámolt adó és illeték, a többi része káreseményekkel, kártérítésekkel kapcsolatos kifizetés. Év végére, az év végi rendező tételek elszámolásával, valamivel a tervezett összeg alatt várjuk a ráfordítások összegét. Saját teljesítményérték a tárgyidöszakban 97MFt, az időszaki tervtől jelentősen elmarad. Saját teljesítményérték elsősorban a j ármű-fel újítási és összeszerelési munkák miatt keletkezik évre betervezett összeg a korábbi évekhez képest jelentős. Ennek oka, hogy a saját kivitelezésben végzett beruházási munkák járműépítéshez/felújításhoz kapcsolódó költségei n felül ezen a soron terveztük a Central Europe projekt keretein belül saját vállalakozásban végzendő Híd utcai felsővezeték rekonstrukciót is, melynek megvalósítására várhatóan a IV. negyedévben kerül sor. A évi üzleti tervben beállított saját járműberuházások elvégzett munkálatai, várható befejezési időpontok meghatározása, a tervtől való eltérések indoklása járművenként: T-621 Skoda Tr 15 A jármű esetében elkészült: - Vázszerkezet javítás - Alkatrészgyártás, előkészítés, alkatrészjavítás, felújítás - Alváz üreg- és korrózióvédelem - Külső lemezborítás, padozás - Festés előkészítés, festés kész - Elektromos egységek felújítása, beépítése - Új statikus tartó míatti vázerősítés - Megbontott tető újrafestése - Teljes újra kábelezés - Futóművek felújítása, beépítése A, B, C Tárgyidőszaki ráfordítás: 16,! MFt anyagköltség és összesen óra, 5,4 MFt személyi jellegű ráfordítás. A jármű készültségi foka 80%. A jármű elkészülését október 30.-re jelzi előre a szakterület. Szegedi Közlekedési Kft. - Háromnegyed éves beszámoló 20/ J. év 17. oldal

18 T-622 Skoda Tr 15 A jármű elkészült, üzemképes. Tárgyidőszaki saját ráfordítás 8,1 MFt, idegen vállalkozásba adott beruházás 5,4MFt volt. A költségek a tervezetthez képest 44%-ban teljesültek. Az előző ügyvezetés által beszerzett 3 db használt trolibusz közül ez volt a legjobb állapotú. Hatósági vizsgáztatásra vár. T-623 Skoda Tr 15 A jármű esetében elkészült: - Elektromos rendszerek bontása - Belső tér kiszerelése (ülések, kapaszkodók, válaszfal) - Padozat bontása, üvegezés kiszerelése - Vázszerkezet korrodált elemeinek cseréje - Középrész javítása (királycsap, H keret, stb.) - Hátfal és oldallemezek cseréje - Ládatér ajtók felújítása - Doblemezek gyártása, cseréje - Ajtók, és ajtókarok felújítása - Elektromos egységek felújítása, beszerelése - Teljes külső és belső újrafestés Az eredeti tervhez képest a vázszerkezet korrodálása miatt teljes felújítást kellett végezni, ez jelentős időráfordítást fog okozni, mely miatt várhatóan kitolódik az elkészülés határideje is. A járműnél folyamatos problémát okozott és okoz a cseh futóművekhez történő alkatrész beszerzés, a futóművek kiváltása költséges és időigényes. Tárgyidőszaki ráfordítás: 4,7 MFT anyagköltség, óra, 5,IMFt személyi jellegű ráfordítás. A jármű készültségi foka szeptember 30.-án 70%, a befejezés előre látható ideje november 30. T-624 Skoda Tr 15 A jármű esetében elkészült: - Elektromos rendszerek bontása - Futómű kiszerelése - Vázszerkezet korrodált részeinek javítása - Tetőlemez lebontása - Tetőív cseréje - Ládaterek javítása - Új ládatér ajtók gyártása ~ Kerékjárati ivek javítása, cseréje - Utastéri oldallemez cseréje Az előző ügyvezetés által beszerzett 3 db használt trolibusz közül ez volt a legrosszabb állapotú! Az eredeti tervhez képest a vázszerkezet korrodáltsága miatt teljes felújítást kell végezni, ez jelentő időráfordítást okozhat, várhatóan kitolódik az elkészül és határideje is. Szegedi Közlekedés; Kft. -Háromnegyed éves beszámoló 10//. év 18. oldal

19 A járműnél folyamatosan problémát 6kozött a cseh futóművekhez történő alkatrész beszerzés, jelenleg Rába futómű megoldáson dolgozik az űzem, a futóművek kiváltása költséges és időigényes. Tárgyidőszaki ráfordítás: anyagfelhasználás 3,6 MFt, ráfordított óra, közel 2,5 MFt személyi jellegű ráfordítás. A jármű készültségi foka 20 ll. szeptember 30.-án 40%, a befejezés várható ideje 20 ll. december 15. ZIV Nosztalgia trolibusz A jármű elkészült, a jármű teljes elektromos és mechanikus felújítása befejeződött. A jármű űzemképes. A korhűség visszaállítása többletmunkát igényelt. A jármű aktiválási értéke Ft, mely a tervezettől minimálisan - 5%-kaJ- tér el. IK-60 Muzeális trolibusz A jármű esetében elkészült: Vázhibák javítása, festés javítása Kapaszkodó rendszer gyártása Mennyezetburkolás Egyedi ülésvázak és ablakok gyártása Egyedi szélvédőkeret és üvegek gyártása, beszerelése Egyedi ablakemelők gyártása, beszerelése Beüvegezés, belső tér kialakítása, ülések beszerelése. A jármű utasterének és vezetőfüjkéjének kialakitása befejeződött., Az eredeti alkatrészek hiánya miatt az újak gyártása rendkívül költséges és időigényes volt: egyedi tervezés, gyártás, utánjárás projektmenedzsert alkalmaztunk a kivitelezés során a leöntött darabokat egyenként kellett megmunkálni az utastér kivitelezése nagy szaktudást és leleményességet alanta igényelt Consulting trehány munkáját is ki kellett javítani (feljegyzés készült) utólagosan kellet első vonószemet kiképezni az összes ablak méret eltérő egyedi legyártást kívánt, saját kézimunkával kellett az ablakkereteket elkészíteni utólagos javító festés, design Tárgyidőszaki ráfordítás: anyagfelhasználás 2,7 MFt, ráfordított óra, közel 3,5 MFt személyi jellegű ráforditás. A jármű készültségi foka szeptember 30.-án 90%, a befejezés várható ideje 2012.év T-811 Tr 21 Skoda trolibusz A jármű esetében elkészült: -. az elektromos hálózat újragondolása tervezése, kevesebb gégecső és vezeték használata. átláthatóság. (költség megtakarítás) Szegedi Közlekedési Kft. - Háromnegyel/ él-'es beszámoló év 19. oldal

20 További munkák: Hajtásrendszer és segédüzel11 berendezéseinek beépítése Erősáramú vezeték kötegek beépítése Autóvillamossági hálózat és CAN rendszer megtervezését követő beépítés Vezetőtér kialakítása Beüzemelés, diagnosztika, futáspróbák A gyengeáramú hálózat és CAN rendszer még nem lett megtervezve Tárgyidőszaki ráfordítás: anyagfelhasználás 4,8 MFt, 608 ráfordított óra, közel 0,6 MFt személyi jellegű ráfordítás. A befejezés várható ideje december 15. V-212 KT4 D-ME A jármű esetében elkészült: Modernizált hajtásrendszerhez Padozás Alváz- és üregvédelem szükséges váz átalakítás Az elektromos kábelhálózat építése A külső festés folyamatban van. Tárgyidőszaki ráfordítás: anyagfelhasználás 15,7 MFt, 1064 ráfordított óra, I MFt személyi jellegű ráfordítás. A jármű készültségi foka szeptember 30.-án 50%, a befejezés várható ideje 201 I. december 15. További feladatok: A komplett hajtásrendszer és segédüzem beépítése Vezető és utastér kialakítása, burkolások, ülések kapaszkodók beszerelése Ajtók és működtetőik beépítése VezetőfLilke elektromos kezelőpult kialakítása, bekötése A jármű élesztése, diagnosztizálása, V-912 T6A2 A jármű elkészült, üzemképes. futtatása. A felsorolt járműszámok alapján ís látható, hogy a Társaság Járműfelújító Üzemnek a tárgyidőszakban nagyon szerteágazó tevékenységet kellett folytatnia. A járműfelújító üzem az éves terven túl, havi munkatervet készít a tervezett feladatok ellátására. A teljes képhez hozzátartozik - és a saját járműfejlesztések ütemtervtől való eltérésére néhány esetben magyarázatot adhatnak - a felújító üzem alábbi, tárgyidőszakban elvégzett munkái, melyek nehezen tervezhetők minden esetben előre: karambolos járművek javítása. áramszedők, csatlásfejek javítása tartalék alkatrészek gyártása URH készülékek szerelése, karbantartása, átprogramozása Vontató motorok és segéd üzemű motorok javítása (tárgyidőszakban főmotor és segéd üzemi motor, valamint 2 garnitúra ZIU motor) Klímák javítása, karbantartása Szegedi Közlekedési Kft. - Háromnegyed éves beszámoló év 20. oldal összesen 48 db

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei :

SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve. Tervdokumentáció részei : SAVARIA REHAB-TEAM Szociális Szolgáltató és Foglalkoztatási Kiemelkedően Közhasznú Társaság 2006. évi üzleti terve Tervdokumentáció részei : I/1. számú melléklet: I/2. számú melléklet: I/3. számú melléklet:

Részletesebben

A kialakított rendszer alapján az alábbi beszámolási kötelezettségük van a 100%-os tulajdonú gazdasági társaságoknak:

A kialakított rendszer alapján az alábbi beszámolási kötelezettségük van a 100%-os tulajdonú gazdasági társaságoknak: Tisztelt Közgyűlés! Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése az 1053/2003. (XII.19.) Kgy. sz. határozat 9. pontjában elfogadta, hogy az Önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társaságai részére egységes elvekre

Részletesebben

MELLÉKLET 2011. ÉVI BESZÁMOLÓK KIVONATA

MELLÉKLET 2011. ÉVI BESZÁMOLÓK KIVONATA MELLÉKLET 2011. ÉVI BESZÁMOLÓK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT. 1. Bevételek - Fontosabb sorok Összefoglaló táblázat a társaság legfontosabb gazdasági adatairól 2009. év 2010. év terv terv 2010.

Részletesebben

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv

A HM ipari részvénytársaságok 2010. I-III, negyedéves gazdálkodásának elemzése. 2009. év bázis. 2010. évi terv A HM ipari részvénytársaságok 21. I-III, es gazdálkodásának elemzése 1./ HM Armcom Kommunikációtechnikai Zrt. Megnevezés 29. év bázis 21. évi 21. III. Adatok ezer Ft-ban Bázis Terv index index () () Nettó

Részletesebben

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére

A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének május 29 - i ülésére 1941-1/2013. E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. május 29 - i ülésére Tárgy: Kerekegyházi Városgazdasági Nonprofit Kft 2012.évi beszámolója Az előterjesztést

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A.

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET V.A. Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS Beszámoló a Magyar Vidék

Részletesebben

SAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT I. FÉLÉVI MÉRLEG BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ELEMZÉSE. Szombathely, augusztus 4.

SAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT I. FÉLÉVI MÉRLEG BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ELEMZÉSE. Szombathely, augusztus 4. SAVARIA VÁROSFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT. 2016. I. FÉLÉVI MÉRLEG BESZÁMOLÓ SZÖVEGES ELEMZÉSE Szombathely, 2016. augusztus 4. A Savaria Városfejlesztési Nonprofit Kft. 2016. I. félév Pénzügyi gazdasági tevékenysége

Részletesebben

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

2011.01.01-2011.06.30. Befektetői kapcsolattartó: Nemes Attila, IT elnök. TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Társaság neve: TvNetwork Nyrt. Telefon: 890-2001 Társaság címe: 1138 Bp., Váci út 168/A Telefax: 890-1590 Ágazati besorolás: Távközlés E-mail cím: tozsde@tvnetwork.hu Beszámolási időszak: 2011.01.01-2011.06.30.

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2014. évi üzleti terve (Vezetői összefoglaló) Miskolc, 2014. március 19. Üzleti Terv 2014 - Tagvállalat Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre

Részletesebben

A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. és a nonprofit kft-k 2010. I-III negyedéves gazdálkodásának elemzése

A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. és a nonprofit kft-k 2010. I-III negyedéves gazdálkodásának elemzése A HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. és a nonprofit kft-k 2010. I-III es gazdálkodásának elemzése 1.) HM Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő Zrt. 2.) Megnevezés 2009. évi bázis 2010.

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft. Vezetői összefoglaló

MIKOM Nonprofit Kft. Vezetői összefoglaló MIKOM Nonprofit Kft. Vezetői összefoglaló 2010-2011 Főbb események, adatok A társaság a korábbi évekhez képest jelentős eredménynövekedéssel számolt, 2011. évi tervezett mérleg szerinti eredménye 11 743

Részletesebben

Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29. Beszámoló

Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29. Beszámoló Bodnár Sándor 4150, Püspökladány, Toldi u.10. Adószám: 47773275-2-29 Beszámoló a Püspökladány város közigazgatási határán belül autóbusszal végzett menetrendszerinti helyi személyszállítási tevékenységről,

Részletesebben

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA

MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA MELLÉKLET 2012. ÉVI ÜZLETI TERVEK KIVONATA 1 1./ SZEGEDI KÖZLEKEDÉSI KFT A társaság az előző üzleti hez képest az alábbi változásokat építette be a 2012. június 22-i közgyűlésre benyújtott üzleti ébe:

Részletesebben

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására

Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Példa az eszközök és források értékelésében jelentkező hibák elszámolására Egy vállalkozásnál az önellenőrzés keretében hibát tártak fel 2008. március 12-én (a 2007. évi mérlegkészítés napját megelőzően).

Részletesebben

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban)

Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) Bátai Szolgáltató KFT. 2013. évre vonatkozó Egyszerűsített éves beszámoló KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE (Az adatok ezer Ft-ban) 1. Általános háttér információ A Bátai Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Társaság),

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2004. év november 28-i ülésére Tárgy: A menetrend szerinti helyijáratú autóbusz közlekedés szolgáltatási díjairól szóló 39/2001. (XII.31.)

Részletesebben

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29.

DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE. Székesfehérvár, 2014. május 29. DÉL-BALATONI IDEGENFORGALMI ÉS KÖZGAZDASÁGI SZAKKÖZÉPISKOLA 2013 EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Dél-balatoni Idegenforgalmi

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2013. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2014. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31

Magyar Kockázati és Magántőke Egyesület. 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 1013 Budapest, Pauler utca 11. 2011.01.01-2011.12.31 A számviteli törvény szerinti egyéb szervezetek Egyszerűsített éves beszámolója Kelt: Budapest 2012.április 21. egyéb szervezet vezetője Statisztikai

Részletesebben

A felügyelő bizottság jelentése a 2005. évi éves beszámolóról

A felügyelő bizottság jelentése a 2005. évi éves beszámolóról Budapesti Ingatlan Hasznosítási és Fejlesztési Rt. -------------------------------------------------- 133 Budapest, Polgár u. 8-1. A felügyelő bizottság jelentése a 25. évi éves beszámolóról Budapest,

Részletesebben

Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete

Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07. 2013. évi. Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07 2013. évi Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1 Önálló Főiskolai Közalapítvány adószám: 19096988-1-27 Oldal 1

Részletesebben

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE COMENIUS ANGOL-MAGYAR KÉTTANÍTÁSI NYELVŰ ÁLTALÁNOS ISKOLA 2014. EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Székesfehérvár, 2015. május 29. A társaság bemutatása A Comenius Angol-Magyar Két

Részletesebben

2011. évi közhasznúsági jelentés

2011. évi közhasznúsági jelentés 2011. évi közhasznúsági jelentés SZEGEDI UNIVERSITÁSÉRT 2007 ALAPÍTVÁNY 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Szeged, 2012. február 15. Dr. Görög Márta Kuratórium elnöke 2 Közhasznúsági jelentés részei: I. Az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére 2067-2/2014 E L Ő T E R J E S Z T É S A Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. május 28 - i ülésére Az előterjesztést készítette: Ferencz Péter ügyvezető Előterjesztő: Dr. Kelemen

Részletesebben

2016. évi üzleti terv

2016. évi üzleti terv 2016. évi üzleti terv 2016. terv 2015. tény Eltérés (Ft) Index (%) 9111 Családi ház hulladékszállítás 159 673 062 631 058 376-471 385 314 25,3% 9112 Társasházak hulladékszállítás 155 085 769 624 788 797-469

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2015. 01. 01. 2015. 12. 31. Budapest, 2016. április 30... A vállalkozás vezetője ( képviselője ) 1 1. Általános bemutatás A vállalkozás neve: STEMO MARKETING Kft. A vállalkozás rövidített

Részletesebben

Megnevezés 2009 2010

Megnevezés 2009 2010 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Megnevezés 2007 2008

Megnevezés 2007 2008 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása

Pénzügyi számvitel II. előadás. Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása Pénzügyi számvitel II. előadás Tárgyi eszközök, beruházások, immateriális javak főkönyvi elszámolása A befektetett eszközök I. Immateriális javak II. Tárgyi eszközök III. Befektetett pénzügyi eszközök

Részletesebben

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT

BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT Adószám: 18549861 2 09 Cégjegyzékszám: 09-09-016888 BIHARI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT 4130 Derecske, Sas u. 1. K Ö Z H A S Z N Ú S Á G I J E L E N T É S 2 0 1 1. Beszámolási időszak: 2011. január

Részletesebben

Megnevezés 2006 2007

Megnevezés 2006 2007 Vagyon Tartósan befektetett eszközök aránya Befektetett eszközök / Eszközök összesen Befektetett eszközök fedezettsége Saját tőke / Befektetett eszközök Tárgyi eszközök fedezettsége Saját tőke / Tárgyi

Részletesebben

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Száma: F-28404/2008. Tárgy: Szentes város helyi tömegközlekedés

Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Száma: F-28404/2008. Tárgy: Szentes város helyi tömegközlekedés Szentes Város Polgármesterétől 6600 Szentes, Kossuth tér 6. Száma: F-28404/2008. Tárgy: Szentes város helyi tömegközlekedés 2009. évi díjai Mell.: - Tisza Volán Rt. javaslata - rendelet-tervezet Szentes

Részletesebben

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése

TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság. 2012. I. félévi jelentése TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosan Működő Részvénytársaság 2012. I. félévi jelentése Cégadatok Cégnév: TvNetWork Telekommunikációs Szolgáltató Nyilvánosam Működő Részvénytársaság Rövidített

Részletesebben

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! .

Eredménykimutatás FORRÁS Zrt. ). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül minden információt tartalmaz! . Eredménykimutatás A FORRÁS Zrt. (továbbiakban: Társaság) 2009. december 31-i főkönyvi kivonatának forgalmi adatai (forintban). A főkönyvi kivonat az adózás előtti eredmény utáni könyvelési tételeken kívül

Részletesebben

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük.

PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. PÉNZFOLYAM Kft. tárgyévi cash-flow kimutatásának összeállításához a következő információkat ismerjük. ESZKÖZÖK (aktívák) Előző év Tárgyév A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK 79 260 72 655 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 10

Részletesebben

HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5.

HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5. HEVES MEGYEI TŰZOLTÓ SZÖVETSÉG 3300. EGER, VINCELLÉRISKOLA U. 5. 2012. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2013. február 13. Füzy Andrea elnök A Heves Megyei Tűzoltó Szövetség Közhasznúsági jelentése

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ELŐTERJESZTÉS A 2. NAPIRENDI PONTHOZ Beszámoló

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2011

Közhasznúsági jelentés 2011 Adószám: 13953757-2-15 Bejegyző szerv: Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei bíróság Regisztrációs szám: 15-09-071493 Tömöttvár 2007 Közhasznú Nonprofit Kft 4900 Fehérgyarmat, Tömöttvár út 5-7. 2011 Fordulónap:

Részletesebben

Éves beszámoló táblázatai

Éves beszámoló táblázatai Éves beszámoló táblázatai Szeged Megyei Jogú Város 1053/2003. (XII.19.) Közgyűlési határozatának 9. pontjában elfogadta, hogy az Önkormányzat 100%-os tulajdonú gazdasági társaságai részére egységes elvekre

Részletesebben

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE

A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A MAGYAR EVEZŐS SZÖVETSÉG FELÜGYELŐ BIZOTTSÁGÁNAK ÉVES JELENTÉSE A Magyar Evezős Szövetség 2016. évi rendes Közgyűlésére Budapest. 2016. május 06. Készítette: MESZ Felügyelő Bizottsága Pichler Balázs Nagy-Juhák

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló Balaton Park 2000. Non profit Kft. Székhely: 7400 Kaposvár, Győr u. 21. Telephely: 1147 Budapest, Telepes u. 106. Egyszerűsített éves beszámoló 2014 Cégjegyzék száma: Cg. 14 09 309324 Balaton Park 2000.

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2011. év 1. oldal I. Összefoglaló a 2011. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve

MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve MIKOM Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti terve (Vezet i összefoglaló) Miskolc, 2015. 05.06 Üzleti Terv 2015 MIKOM Kft. Makro-gazdasági adatok, piaci környezet Eredmény-kimutatás Üzemi eredményre ható f bb

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének július 24-ei ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének július 24-ei ülésére ELŐTERJESZTÉS Regionális Hulladékkezelő Kft. Taggyűlésének 2014. július 24-ei ülésére Tárgy: Tájékoztató a Kft. 2014. I. féléves gazdálkodásáról Előadó: Hamza Zoltán ügyvezető igazgató Tisztelt Taggyűlés!

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó Martfű Város Polgármesterétől T Á J É K O Z T A T Ó a 2009. évi pénzügyi terv I. félévi teljesítéséről Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. sz. törvény 79.. (1) bekezdésében

Részletesebben

2016. évi Elemi költségvetés

2016. évi Elemi költségvetés Manolisz Glezosz 12. Évfolyamos Görögnyelv Oktató Iskola 2016. évi Elemi költségvetés Szöveges indoklás Budapest, 2016. január 20. Határozat száma: Intézmény vezető Általános indoklás A 2016. évi elemi

Részletesebben

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév

II. évfolyam. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014. II. félév II. évfolyam Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 2. Számvitel 2 2013/2014 II. félév 1. feladat (lekötött tartalék meghatározása, osztalékkal kapcsolatos számítások, saját tőke mérlegrészlet

Részletesebben

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE

A KONZUM NYRT ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A KONZUM NYRT. 2011. ÉVI ÜZLETI JELENTÉSE A Konzum Kereskedelmi és Ipari Nyrt. 1988-ban alakult a Konzum Áruház Szövetkezeti Közös Vállalat jogutódaként. Kezdetben a cég meghatározó profilja a kereskedelem,

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület május 24-én 14 órától tartandó rendes ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. A Képviselő-testület május 24-én 14 órától tartandó rendes ülésére E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2011. május 24-én 14 órától tartandó rendes ülésére Tisztelt Képviselő-testület! Gádoros Nagyközség Önkormányzata Képviselő-testületének 246/2002. (XII. 23.)

Részletesebben

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet

A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet A számviteli törvényhez kapcsolódó, sajátos számviteli szabályokat tartalmazó kormányrendeletek módosításáról szóló 484/2015. (XII. 29.) Korm. rendelet szabályait

Részletesebben

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009.

Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. Szentesi Beruházó és Vagyonhasznosító KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. ÜZLETI TERV 2009. ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 2011. novemberi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Csanytelek Község Önkormányzata képviselő-testülete 2011. novemberi ülésére KÉBSZ Közműépítő, Beruházó és Szolgáltató Kft 6647 Csanytelek, Volentér János tér 2. sz. ELŐTERJESZTÉS Csanytelek Község Önkormányzata képviselőtestülete 2011. novemberi ülésére Tárgy: Az önkormányzati

Részletesebben

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről

Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről Beszámoló a Győri Térségfejlesztési és Projektmenedzsment Kft. I-III. negyedéves költségvetéséről a vállalkozás vezetője (képviselője) P.H. Győr, 2016.10.10. 1 I. ÁLTALÁNOS RÉSZ: 1. A gazdálkodó bemutatása

Részletesebben

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2015. 07. 02. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 15EB 02 15EB 15EB/A 15EB/M/A1 15EB/M/A2 15EB/E

Részletesebben

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE SVÁBHEGYI ORSZÁGOS ALLERGOLÓGIAI, IMMUNOLÓGIAI ÉS PULMONOLÓGIAI NONPROFIT KÖZHASZNÚ KFT 1037 BUDAPEST, BOKOR U. 17-21. 2014. ÉVI EGYSZERŰSÍTETT ÉVES BESZÁMOLÓJÁNAK KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Budapest, 2015-05-27

Részletesebben

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról

Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzata Képviselőtestületének 43/2009. (XII.18.) költségvetési és zárszámadási rendelete mérlegei és kimutatásai tartalmáról Dombóvár Város Önkormányzatának képviselőtestülete a helyi

Részletesebben

ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék:

ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: ÜZLETI TERV Tartalomjegyzék: 1) Vezetői összefoglaló 2. oldal 2) A KFT általános bemutatása 3. oldal 3) Marketing terv 4. oldal 4) Működési terv 5. oldal 5) Vezetőség és szervezeti felépítés 5. oldal 6)

Részletesebben

www.szamviteltanar.hu

www.szamviteltanar.hu ÉVES BESZÁMOLÓ - MÉRLEG A változat Eszközök (aktívák) 200X. december 31. adatok E Ft-ban Sorszám A tétel megnevezése Előző év Előző év(ek) módosításai Tárgyév a b c d e 1 A. Befektetett eszközök 2 I. IMMATERIÁLIS

Részletesebben

Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft Jászberény, Szelei út 2.

Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft Jászberény, Szelei út 2. Adószám: 14328880-2-16 Cégbíróság: Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Bíróság Cégjegyzék szám: 16-09-010113 Szent Erzsébet Kórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Közhasznú Kft. 5100 Jászberény, Szelei út 2.

Részletesebben

2012. évi közhasznúsági jelentés

2012. évi közhasznúsági jelentés 2012. évi közhasznúsági jelentés SZEGEDI UNIVERSITÁSÉRT 2007 ALAPÍTVÁNY 6720 Szeged, Dugonics tér 13. Szeged, 2013. február 15. Dr. Görög Márta Kuratórium elnöke 2 Közhasznúsági jelentés részei: I. Az

Részletesebben

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2014 év

KÖZHASZNÚ JELENTÉS 2014 év A szervezet megnevezése: Esély Budapest (fővárosi gyermek és ifjúsági) Alapítvány Címe: 1136. Budapest, Tátra utca 6. Adószám: 19022888-2-41 KSH szám: 19022888-9499-569-01 Bejegyző határozat száma: 0100/.Pk.62592/1990

Részletesebben

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33.

statisztikai számjel cégjegyzék szám. Szegedi Sport és Fürdők Kft Szeged, Temesvári krt. 33. statisztikai számjel cégjegyzék szám Szegedi Sport és Fürdők Kft. 2011. december 31. BESZÁMOLÓ Keltezés: Szeged, 2012.június 08. vállalkozás vezetője (képviselője) PH. MÉRLEG "A" változat - Eszközök (aktívák)

Részletesebben

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG 1 2 0 5 2 5 8 5-6 8 1 0-1 1 4-0 1 Statisztikai szám 0 1-1 0-0 4 2 8 5 0 cégjegyzékszám XIII. KERÜLETI KÖZSZOLGÁLTATÓ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG Mérleg : - Eszközök - Források Eredmény-kimutatás

Részletesebben

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév

II. évfolyam BA. Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014. I. félév II. évfolyam BA Név: Neptun kód: Kurzus: Tanár neve: HÁZI DOLGOZAT 1. Számvitel 1 2013/2014 I. félév 1. Feladat (40 pont) Könyvelés Főkönyvi számlavázakon Eszközök Nyitó mérleg Források A. Befektetett

Részletesebben

J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú módosítására

J A V A S L A T. a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú módosítására Ikt. sz.: 37-77/2015. 7. sz. napirendi pont A határozati javaslat törvényes: dr. Szabó József J A V A S L A T a Nógrádi Fejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. 2015. évi üzleti tervének II. számú módosítására

Részletesebben

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére

Tisztelt Kuratórium! A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére A Barankovics István Alapítvány Kuratóriuma részére Tisztelt Kuratórium! A pártok működését segítő tudományos, ismeretterjesztő, kutatási, oktatási tevékenységet végző alapítványokról szóló 2003. évi XLVII.

Részletesebben

Önálló Főiskolai Közalapítvány évi. Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete

Önálló Főiskolai Közalapítvány évi. Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete Önálló Főiskolai Közalapítvány 19096988-1-07 2015. évi Közhasznúsági jelentése és kiegészítő melléklete 8000 Székesfehérvár, Városház tér 1 Önálló Főiskolai Közalapítvány adószám: 19096988-1-27 Oldal 1

Részletesebben

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről

27. számú melléklet. Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata évi költségvetésének teljesítéséről 27. számú melléklet Szöveges indokolás Óbarok Község Önkormányzata 2008. évi költségvetésének teljesítéséről I. TELEPÜLÉSI ÖNKORMÁNYZAT BEVÉTELEK: Az önkormányzat bevételei közül három jogcímen történő

Részletesebben

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére

Példa az egyszerűsített éves beszámolót készítők részére 1. Az egyszerűsített éves beszámoló készítése lehetőségének meghatározása: A vállalkozás 2006. október 1-jével kezdte meg előtársaságként működését, a társaságot a cégbíróság október 31.-vel jegyezte be,

Részletesebben

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE

Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE Szegedi Vadaspark és Programszervező Közhasznú Nonprofit Kft. 2013. évi Egyszerűsített éves beszámolójának KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLETE 1. Általános kiegészítések 1.1. A vállalkozás bemutatása 1.1.1. A gazdálkodó

Részletesebben

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca

MAKÓ TÉRSÉGI VÍZIKÖZMŰ KFT 0 6 0 9 0 0 3 0 5 5. 8/a hsz. em. ajtó 1 1 0 9 2 6 9 8 2 0 6. Medgyesi Pál. ország település. utca KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 12EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló letétbe helyezésének és közzétételének

Részletesebben

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye:

15EB-01. Cégadatok (A) IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: Székhelye: 15EB-01 Cégadatok (A) Cég neve: IdomSoft Informatikai Zrt Cégjegyzékszáma: 01-10-046896 Székhelye: 1134 Budapest Tüzér utca 41. Adószáma: 23083185-2-41 KSH jelzőszáma: 23083185-6201-114-01 (B) Beszámoló

Részletesebben

Savaria Turizmus Nonprofit Kft.

Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Savaria Turizmus Nonprofit Kft. 2014. évi első féléves mérleg beszámolójának SZÖVEGES KIEGÉSZÍTÉSE Készítette: Savaria Turizmus Nonprofit Kft. Ügyvezető: Vörös-Borsody Csilla Szombathely, 2014. augusztus

Részletesebben

Egyszerűsített éves beszámoló

Egyszerűsített éves beszámoló TÁRSADALMI SZERVEZET MEGNEVEZÉSE: MAGYAR ORSZÁGOS HORGÁSZ SZÖVETSÉG TÁRSADALMI SZERVEZET CÍME: 1124 BUDAPEST, KOROMPAI U. 17. Statisztikai számjel: 19815857911252301 Egyszerűsített éves beszámoló 2015.12.31

Részletesebben

Háromnegyedéves beszámoló táblázatai

Háromnegyedéves beszámoló táblázatai Háromnegyedéves beszámoló táblázatai tulajdonú gazdasági társaságai részére egységes elvekre épülő pénzügyi és számviteli információs beszámolórendszer legyen kialakítva. A beszámolórendszer tartalma,

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó. a nem lakáscélú helyiségek vagyonkezelésének és üzemeltetésének 2010. évi tapasztalatairól. Előterjesztő:

T Á J É K O Z T A T Ó. a nem lakáscélú helyiségek vagyonkezelésének és üzemeltetésének 2010. évi tapasztalatairól. Előterjesztő: T Á J É K O Z T A T Ó a nem lakáscélú helyiségek vagyonkezelésének és üzemeltetésének 2010. évi tapasztalatairól Ó z d, 2011. május 30. Előterjesztő: ÓZDINVEST Kft. ü g y v e z e t ő j e A nem lakáscélú

Részletesebben

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. "A" változat

Éves Beszámoló. A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. A változat A vállalkozás neve: A vállalkozás címe: 3532 Miskolc, Nemzetőr u 20. Éves Beszámoló Beszámolási időszak: 2005. január 1. - Előző időszak: 2004. január 1. - 2004. december 31. Beszámoló készítés oka: Normál,

Részletesebben

KETISZK KFT Közhasznúsági MÉRLEG 2009. év 1/a.melléklet

KETISZK KFT Közhasznúsági MÉRLEG 2009. év 1/a.melléklet Közhasznúsági MÉRLEG 2009. év 1/a.melléklet Sorsz. Tétel megnevezése Előző év Önrevízió Tárgyév a b c d e A Befektetett eszközök 731 068-638 849 I. Immateriális javak 58 307 36 238 II. Tárgyi eszközök

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Adószám: Törvényszék: Bejegyző határozat száma: Nyilvántartási szám: 18191705-1-42 01 Fővárosi Törvényszék PK 60540 /2006/ 01/ / Barankovics István Alapítvány 1078 Budapest, István utca 44 2012 Fordulónap:

Részletesebben

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése

BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET. A BKV Előre SC 2010. évi Közhasznúsági Jelentése BKV ELŐRE SPORT CLUB KÖZHASZNÚ SZERVEZET 2 2. Vezetői összefoglaló A BKV Előre SC elkészítette az egyesület 2010. évi gazdálkodásáról szóló Közhasznúsági Jelentését, a közhasznú eredmény kimutatást és

Részletesebben

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT

KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 2014.2.25. ELEKTRONIKUS BESZÁMOLÓ PORTÁL - NYOMTATÓBARÁT VERZIÓ KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM CÉGINFORMÁCIÓS ÉS AZ ELEKTRONIKUS CÉGELJÁRÁSBAN KÖZREMŰKÖDŐ SZOLGÁLAT 13EB-02 13EB 13EB/A 13EB/M/A1

Részletesebben

Társasági adó. Gyakorlat

Társasági adó. Gyakorlat Társasági adó Gyakorlat Fiktív Fagyi Kft. társasági adója Megnevezés Összeg (eft-ban) 1 Belföldi termékértékesítésből származó nettó 65 230 árbevétel 2 Külföldi értékesítésből származó nettó bevétel 34

Részletesebben

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft

Kiegészítő melléklet. Forcont Kft Adószám: 12167191-2-13 Közösségi adószám: HU12167191 Cégbíróság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága Cégjegyzék szám: 13-09-149998 Kiegészítő melléklet Forcont Kft. 2015. Fordulónap: 2015. december

Részletesebben

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök

Eszközök és források összetételének változásai. Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök l.sz.táblázat Eszközök és források összetételének változásai Megnevezés 2008.XII.31. 2009.XII.31. Változás Változás % Eszközök A. Befektetett eszközök 684 605 673 899-10 706 98,4 I. Immateriális javak

Részletesebben

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS

Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása. az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS Pannonhalma Város Önkormányzat.../2012. (...) rendeletének indoklása az Önkormányzat 2012. évi költségvetéséről RÉSZLETES INDOKLÁS I. A költségvetés összeállításának általános keretei Az önkormányzat 2012

Részletesebben

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat

Mecsekerdő Zrt 0 2 1 0 0 6 0 0 9 3. ország. 24 hsz. em. ajtó 5. Adóazonosító jele: Adózott eredmény felhasználására vonatkozó határozat KIM KÖZIGAZGATÁSI ÉS IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM 14EB-01 11/2009. (IV. 28.) IRM-MeHVM-PM együttes rendelet Kizárólag elektronikus úton nyújtható be. ELEKTRONIKUS ŰRLAP a számviteli törvény szerinti beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A Kft. rövid bemutatása : KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Az Érdi Városi Televízió és Kulturális Nonprofit Kft. 2011 évre vonatkozó Egyszerűsített Éves beszámolójához A társaságot, mint egyszemélyes Kft.-t Érd Város

Részletesebben

Kiegészítő melléklet

Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet ÁLTALÁNOS ÖSSZEFOGLALÁS A kiegészítő melléklet a SZOMBATHELYI MÉDIAKÖZPONT NONPROFIT KFT. 2014. január1-től december 31-ig terjedő időszak üzleti tevékenységéről készült. Jogszabályi

Részletesebben

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke

ÜZLETI TERV. Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. HUF Önerő mértéke ÜZLETI TERV Jelen üzleti terv elválaszthatatlan melléklete a Hitelkérelem című dokumentumnak. Vállalkozás neve Beruházás helye Igényelt kölcsön Futamidő hónap Türelmi idő hónap Új Széchenyi Beruházási

Részletesebben

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS KÖRZETI TŰZOLTÓ EGYESÜLET LETENYE 8868 Letenye, Kossuth L. u.58. KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS 2013 évről Készítette: Talentum Kontakt kft 2014-04-22 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. Számviteli beszámoló

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. ÉVRE VIGADÓ KULTURÁLIS ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT KFT.. ügyvezető Monor, 2014.02.28. 1/6 2013.ÉVI KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A cég neve: VIGADÓ KULTURLÁSI ÉS CIVIL KÖZPONT NONPROFIT

Részletesebben

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással) " A " változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m.

Éves beszámoló eredménykimutatása (összköltség eljárással)  A  változat. (adatok ezer forintban) Előző év(ek) módosítása i. Sorszá m. 6.) Határozza meg az eredménykimutatás célját! Ismertesse az eredmény- megállapítás módjait, az A változat szerint (összköltség és forgalmi költség eljárás)! Részletezze az egyes eredmény kategóriák tartalmát!

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 28-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testületének 2013. november 28-i ülésére Várpalota Város Önkormányzati Képviselő-testülete 8100 Várpalota, Gárdonyi Géza u. 39. Tel: 592 660. Pf.: 76. fax: 592 676 e-mail: varpalota@varpalota.hu E L Ő T E R J E S Z T É S Várpalota Város Önkormányzati

Részletesebben

A Savarai Turizmus Nonprofit Kft. Szöveges kiegészítés. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz. /2013.01.01. 2013.12.31.

A Savarai Turizmus Nonprofit Kft. Szöveges kiegészítés. 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz. /2013.01.01. 2013.12.31. A Savarai Turizmus Nonprofit Kft. Szöveges kiegészítés 2013. évi egyszerűsített éves beszámolóhoz /2013.01.01. 2013.12.31. időszakról/ Vörös - Borsody Csilla Ügyvezető Szombathely, 2014. április 04. Savaria

Részletesebben

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT

ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT ÉRTÉKELÉSI SZABÁLYZAT Városi Művelődési Központ Veszprém Hatályba lép 2014. január 7-től. A Városi Művelődési Központ eszközeinek és forrásainak értékelési szabályzatát a számvitelről szóló 2000. évi C.

Részletesebben

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ

SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ SZÁMVITELI BESZÁMOLÓ IV. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Tudományos Ismeretterjesztő Társulat /TIT/ Jurányi Lajos Egyesülete 2014. évi közhasznú beszámoló mérleg és eredmény-kimutatásához A 2000. évi C. a számvitelről

Részletesebben

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma

Éves beszámoló. Csepeli Hőszolgáltató Kft Budapest, Kalotaszeg utca Statisztikai számjel Cégjegyzék száma Csepeli Hőszolgáltató Kft Éves beszámoló 2011 "A" MÉRLEG Eszközök (aktívák) módosí- tásai 1 A. Befektetett eszközök 288 472 6 289 281 544 2 I. IMMATERIÁLIS JAVAK 3 787 0 2 526 3 Alapítás-átszervezés aktivált

Részletesebben

3527 Miskolc, Szondi György u. 1. (3502 Miskolc 2. Pf: 226.) tel.: + 36 46 514-900, fax: + 36 46 514-912 mail@mvkrt.hu, www.mvkrt.hu Iktató szám: 360-K15/03144 Dátum: 2015.05.28. Szolgáltatói jelentés

Részletesebben

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:.,

Számlakeret. egyházi gazdálkodó szervezet MINTA SZÁMLAKERET. Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012. Kelt:., Adószám: Bejegyző szerv: EMMI Regisztrációs szám: 00003/2012 cím MINTA SZÁMLAKERET Kelt:., 2017.. P.h. Az egyházi gazdálkodó szerv képviselője [EsBo program] -1- Bevezető 0 Nyilvántartási számlák 1 Befektetett

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője)

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. egyszerűsített éves beszámolójához. 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET a atlatszo.hu Közhasznú Nonprofit Kft. 2014 egyszerűsített éves beszámolójához 2015. május 29. a vállalkozás vezetője (képviselője) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ A cég teljes neve: Alapítás időpontja:

Részletesebben