Szegedi Közlekedési év

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Szegedi Közlekedési. 2011. év"

Átírás

1 Szegedi Közlekedési Kft. Háromnegyed éves beszámoló év

2 f. Összefoglaló il év háromnegyed éves beszámolójáról A vállalkozás általános adatai Társaság cégneve: Szegedi Közlekedési Kft. Székhelye: 6720 Szeged, Zrínyi u Telephelye: 6724 Szeged, Pulz u Bakay Nándor u Szeged, Csáky u Szeged Körtöltés u.35. (2010. augusztustól) 6720 Szeged, Arany János u Szeged, (Regionális Repülőtér) Bajai út Hrsz: 02048/ Szeged, Deák Ferenc u. 31. Alakulás ideje: május 31. Cégjegyzék száma: CG Tevékenységi köre: Városi, elővárosi szárazföldi személyszállítás Parkolás Szegedi Regionális Repülőtér üzemeltetése (főtevékenység) Felügyelőbizottság: Dr. Rákos Tibor (elnök) Barta Sándor Farkasné Pocsai Blanka Koter Péter Szúnyog Péter Könyvvizsgáló neve: Controlex Könyv-és Adószakértő Kft. Ézsiás László Cégjegyző neve: Dr. Tóth István Tíbor ügyvezető igazgató Szegedi Közlekedési Kft. - Háromllegyed éves beszámoló 201 l. év 2. oldal.

3 Összefoglaló táblázat a Társaság legfontosabb gazdasági adatairól % év % év 2011.%év év % év % % év tény tény terv terv tény I é,. tény I tény I (eft) (eft) (eft) (eft) % év 20Il % év terv terv tény ili2 (%) (%) 1. Bevételek - Fontosabb sorok Nettó árbevétel (I.) l l ,98 77,31 96,85 Egyéb bevétel (2.) ,93 69,95 91,89 ebből önkonnányzati ,37 75,00 117,84 ~ogatás (3.) Osszes bevétel (1.+ 2.) ,06 74,72 95,16 Osszes bevétel támogatás nélkül (I ) ,38 74,60 87,55 2. Kiadások - Fontosabb sorok Anyag jellegű ráfordítás (4.) ,43 69,01 95,14 Személyi jellegű ráfordítás (5.) ,06 72, ,20 Ertékcsökkenési leirás (6.) ,75 66,56 101,99 Egyéb ráfordítás (7.) ,39 25,79 21,87 Osszes üzemí ráfordítás ( ) ,29 69,59 98,46 3. Eredmény - Fontosabb sorok Üzemi eredmény ,38-15,43 7,99 Pénzügyi műveletek eredménye ,06 56,30 58,88 Rendkívüli eredmény ,71 76,29 100,59 Adózás előtti eredmény ,37-64,04 25,33 Mérleg szerinti eredmény ,37-56,00 25,33 4. Mérleg adatok - Fontosabb sorok Befektetett eszközök állománya ,68 86,68 106,34 Forgóeszközök állománya ,36 149,61 118,03 Saját tőke ,49 103,89 119,27 Rövidlejáratú kötelezettségek I I I I ,50 88,20 98,24 Hosszú lejáratú kötelezettségek ,15 83,69 50,30 Mérleg főösszeg ,92 91,46 107,12 5. Létszám ,57 100,57 10 I,52 Szegedi Közlekedés; Kft. - Háromnegyed éves beszámoló 201 J. év 3.oldol

4 "... Rövid szöveges összefoglaló háromnegyed évéről 1.) Piaci helyzetértékelés, a vállalkozás és a tevékenységek helyzete Előző évhez hasonlóan, évet is az "Elektromos tömegközlekedés fejlesztése- Szeged" c. nagyprojekt keretében megvalósuló fejlesztések alapvetően meghatározzák. A évtől megkezdett és befejezett munkák mellett tárgyévben többek között - a főbb munkákat említve - befejeződött a 3-as és 4-es jelzésű villamos vonal rekonstrukciója, befejeződtek a 2-es villamos vonal munkálatai, folyamatban van - és várhatóan december közepéig elcsúszik - az l-es villamos vonal rekonstrukciója. A villamos járműbeszerzéssel kapcsolatban, a 9db új alacsony padló s villamost szállító lengyel PESA céggel folyamatosan zajlanak az egyeztetések. A beszámoló készítésének időszakában megérkezett Szegedre az első PESA villamos. Alaptevékenység Társaságunk tárgyidőszaki nettó árbevétele 1,7 MrdFt, melynek háromnegyede, 1,3 MrdFt az alaptevékenységből származik. Az alaptevékenységből származó bevételek összértéke 7%-kal több mint egy évvel korábban, a tárgyidőszak tervéhez viszonyitva annál 3%-kal több, az éves terv 77%-a. Az alaptevékenység bevételei közül tavalyi év azonos időszakához képest bázisszintű a közlekedési menetdíjbevétel, értéke 692M Ft, az éves tervnek 73 %-a. Értékben az év eleji áremelés és az év közbeni, - a tárgyidőszakban 3 hónapot érintő - bevételmegosztási arány növekedése mellett is csupán 2,2 MFt-tal több mint tavalyi év ugyanezen időszakában. Az árkiegészítés 4,8 M Ft-tal csökkent előző év azonos időszakához képest, az éves tervhez időarányos. Összességében a menetdíjbevétel és az árkiegészítés együttesen - az év eleji áremelés és az év közbeni bevételmegosztási arányszám növekedése ellenére - az éves terv 73%-0, tavalyi év azonos időszakához képest pedig 2,5 MFt-tal kevesebb. A beszámolóban az alaptevékenységből származó bevételekhez sorolj uk a következő tevékenységeket is: a reklámfelületek bérbeadásából származó bevételeket, a külső megrendelésre végzett munkákat, anyageladásokat, bérbeadásokat. Az egyéb, alaptevékenységhez sorolt bevételekből együttesen, az év eddig eltelt időszakában 226MFt keletkezett. Ez az összeg az éves tervet 3%-kal már meghaladja, tavalyi év ugyanezen időszakához képest 82 MFt-tal több, annak másfél szerese. A növekedés oka, hogy tavalyi évhez képest jelentősen nőttek az anyageladásból származó bevételek - melyekből jelentős rész terven felüli összeg - és a külső munkák bevételei. Bázishoz és tervhez képest is nőtt a bérbeadás bevétele, ugyanakkor elmarad a reklámból és különjáratból származó bevételek összege - elsősorban a nagyprojekt munkálatai miatt. A bevételek mellett az alaptevékenység összes közvetlen költsége az időarányos tervnek és az éves tervnek arányosan megfelelően alakult, bázisév ugyanezen időszakához viszonyítva 5%-kal több. Az alaptevékenység egyéb bevételei a terveknek megfelelően alakultak. A nemzeti fejlesztési miniszter közleménye alapján - mely a helyi közösségi közlekedés támogatásának önkormányzatonként megítélt összegeiről, a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 5. mellékletének 10. Helyi közösségi közlekedés támogatása című pontjában, valamint a helyi közösségi közlekedés támogatásáról Szegedi KiJzlekedési Kft. - Háromnegyed éves beszámoló év 4. oldal

5 szóló 23/2011. (V. 20.) NFM rendeletben foglaltak alapján a helyi közösségi közlekedés támogatására települési önkoniíanyzatönként a közlemenyben részletezett összegekről szól - Társaságunk az üzleti tervében beállított normativ támogatás összegével számolhat évre. A tevékenység teljesítményadataiban eltérések a tervezetthez viszonyitva elsősorban a nagyprojekt munkálataival összefüggő pótlások miatt adódtak évre elfogadott üzleti tervünkben a nagyprojektet a projektmenedzsmenti feladatokat ellátó szervezet által megadott ütemezésben és adatokkal szerepeltettük. A forgalmi teljesitmény összehasonlitása az egyes évek között emiatt torz képet mutathat, és nem vonható le messzemenő következtetés a tervvel történő összehasonlitás alapján sem, tekintettel arra, hogya terv, a tervkészités időszakában ismert ütemezés szerint készült, amely időközben nagymértékben is változhat a kivitelezések függvényében. Sikeres pályázat után Társaságunk 9 társszervezettel együtt vesz részt az Európai Unió Central Europe programjának Trolley - Promoting Electric Public Transport uevű projekt jében német, cseh, lengyel, osztrák és olasz partner városokkal. A 3 éves program keretében Társaságunk EUR-t nyert 95 %-os EU-s és magyar támogatással. A projekt utófinanszírozású, a projekttel kapcsolatosan felmerülő költségek számvitelileg elkülönítetten, egyes költségelemei terven felül jelennek meg a vállalati költségek közt. Ezzel párhuzamosan, a magyar ellenőrző szerv hitelesítési záradéka alapján kiutalt támogatás bevételként, támogatásként jelentkezik a bevétel oldalon. A projekt első elszámolási időszakának hitelesített költségei után járó uniós támogatás a beszámoló készítésekor, októberben megérkezett. A beszámolás időszakában közbeszerzés keretében beszerzésre valamint szállításra és raktári vételezésre került a Híd utcai felsővezeték rekonstrukciójához szükséges anyag, melynek értéke szerződés szerint Ft. Tekintettel a projekt támogatás időben elnyúló kiutalására, üzleti tervünkben kezdeményeztük a tagi kölcsön szerződésünk módosítását, mely alapján a jelentős nagyságú felsővezeték anyagbeszerzésre tagi kölcsönt hívtunk le a tárgyidőszakban. Az anyagbeszerzés költsége utáni támogatási igény benyújtásra került a harmadik elszámolási időszakban, melyet az elsődleges ellenőrző szerv hitelesitési záradékában elfogadott. A beruházást saját munka keretében terveztük. A projekt másik elemére, a Híd utcai trolibusz megálló felújítására, közbeszerzés keretében kiválasztásra került a felújítást végző vállalkozó, a Magyar Aszfalt ZRt., a beszámoló készítés időszakában pedig sor került a szerződés megkötésére első háromnegyed évében a Central Europe projekttel kapcsolatban felmerüit, beszámolóban szereplő költségek összege Ft. A beruházások között a projekttel kapcsolatban tárgyidőszakban Ft szerepel. Parkolási üzletág július l-től a parkolás üzemeltetésével kapcsolatosan havonta, számlák alapján számolunk el SZMJV Önkormányzatával. A megváltozott elszámolás miatt, a területi parkolásnál korábbi időszakkai történő összehasonlítást - a vállalat könyveiben szereplő parkolási bevételek esetében - nem célszerű végezni, mivel az torz képet mutathat, mert amíg korábban a bevételek kimutatása a tényleges értékesítésen alapult, addig az új törvény alapján átalányösszegek állnak a felmerült költségekkel szemben. Az új bevétel- és költségszámolás miatt módosul a beszámolóban elkülönített alap- és parkolási tevékenység eredménye is. A parkolási tevékenység nettó árbevétele összességében az időszakra tervezett valamelyest Szege(/i Közlekedési Kft. - Háromnegyed éves beszámoló év 5. oldol

6 meghaladja, mely az autóelszállítási tevékenység eredményességének köszönhető. Mind a parkolószelvények mind a parkoló bérletek értékesített mennyisége csökkent előző év ugyanezen időszakához képest. Az értékesített mennyiségre negatív hatással volt és az utolsó negyedévben is éreztetik majd negatív hatásukat a különböző építkezések, valamint egyéb okok (pl. rendezvények) miatti parkolóhely lezárások, illetve egyéb közterületen várható parkolóhely megszűnések -ideiglenes illetve végleges jelleggel. (szeptemberig 174 parkolóhely véglegesen megszűnt, mely 23 MFt kalkulált bevételkiesést jelent, illetve további több mint 50 MFt bevételkieséssel számolhatunk ideiglenes parkolóhely megszűnések miatt év végéig.) Időarányos tervtől minimálisan elmaradt a parkolóház űzemeltetésének bevétele, melynek okaként véljük, hogy a városban zajló felújítások miatt esetlegesen kevesebben jönnek be autóval.a városba, másrészt a közelben lévő Rakpart díjmentessége is befolyásolhatja a forgaimat. A parkolóházzal szerves egységben épült panzió, gyorsétterem és presszó bevétele állandó. A parkolásból származó bevételt és jövedelmet terhelte a parkolóház építéséhez felvett beruházási hitel adósságszolgálatának teljesítése, amely a tárgyévben 27,6 MFt - 27,4MFt tőke és 237eFt kamat - megfizetése volt. A hitelfizetésí kötelezettség befejeződött, a hitel utolsó törlesztésének időpont ja 20 II. június 20.- án volt. A parkolási tevékenység összes közvetlen költsége tavalyi év ugyanezen időszakához képest 20%-kal kevesebb, az időszakra tervezettől II %-kal elmarad, az éves terv 67%-a. Repülőtér üzemeltetés A Szegedi Regionális Repü/őtér a megfelelő feltételek hiányában "nem nyilvános kereskedelmi repülőtér" besorolás alatt működik, melynek használatáért a légi közlekedésről szóló törvény rendelkezései szerint díj nem szedhető. A repülőtérnek a tárgyidőszakban 21 MFt bevétele keletkezett, mely tavalyi év azonos időszakával megegyező, az időszaki és az éves tervtől valamelyest elmarad. A bevétel 42%-a üzemanyag eladásból keletkezett. A repülőtéren tárgyidőszakban csökkent a repülési műveletek száma, melynek oka, hogy az elmúlt évek kiemelkedően nagy rendezvényei után a tárgyidőszakban kisebb és kevesebb rendezvénynek adtunk otthont. A rendezvények mellett számos óvodás, iskolás csoportot láttunk vendégü l a városból, a kistérségből és az ország távolabbi részeiből is. A tárgyidőszak nagy része a jogszabályi változásokhoz történő alkalmazkodással illetve a változások miatt őszre tolódott repülőtér szemlére történő felkészüléssel telt. A Szegedi Regionális Repülőtér üzemeltetésének közvetlen költségei bázisév azonos időszakával megegyezően alakultak. A betervezett karbantartások, felújítások részbeni megvalósulása miatt az időszakra betervezett összeghez képest tárgyidőszakban 20%-kal kevesebb költség merült fel, mely az éves terv 61%-a. A Szegedi Regionális Repülőtér űzemeltetésének tevékenysége továbbra is alulfinanszírozott, a működés ráfordításai jelentősen meghaladják a bevételeket. Szegedi Közlekedési Kft. - Háromnegyed éves beszámoló 20/1. év 6.otdat

7 2.) Kitűzöttfeladatok és megvalósítása aj A Közszolgáltatási szerződésben vállalt feladatok teljesítése, az elvárt minőségi követelményeknek való megfelelés, a társaság járműparkjának bővítése, további trolibuszok üzembe helyezése, meglévő járműállomány karbantartása. A Társaság saját kivitelezésében végzett járműfelújításait, illetve új járművek üzembe helyezéseit az alábbi táblázatban foglaljuk össze. Adatok: Forintban Típus Pálya- Aktiválás év ~ év Index Tervezett szám tervezett december ten'ezett tény /4 Aktiváláskori időpont ja 31-ig é.j ráfordítás bruttó érték felmerült 201l.év (ráaktiválás) terv összes ráf. KT4 tip.villamos , , ,2% ,- IK-60T tip.nosztalgia troli busz , % ,- ZIU-9 tip.nosztalgia trolibusz III , , ,4% ,- Skoda 15 Tr tip.trolibusz T , ,2% ,- Skoda 15 Tr tip.trolibusz T ,- 3 I , % Skoda 15 Tr tip.trolibusz T I 0, , ,1% Skoda 15 Trtip.trolibusz T , ,' ,1% Tatra T6A2 tip. villamos felújítása ,' ,' % ,- Skoda 21 Tr tip.trolibusz T-81 I , ,2% ,- A saját járműfejlesztések esetében a ZIV nosztalgia trolibusz elkészült, Ft értében aktiválásra került. A 4 db Skoda IS Tr trolibuszból október végére 3 db elkészül, az utolsó legrosszabb állapotú (T-624) trolibusz felújítása az előzetes tervhez viszonyítva kb. háromszoros munkaidő ráfordítást ígényel, még a tetőlemezelést is újra kellett cserélni. Problémás a futóművek felújítása, és hiába rendeltünk alkatrészeket nem kaptunk hozzá. Terveink szerint 2011.december elejére mindenképpen felújítjuk, és vizsgára fogjuk jelenteni, ha addigra elkészül az új jogszabály a trolibuszokra. Terveink szerint a 212-es pályaszámú, KT4 típusú villamos is befejezésre kerül tárgyévben. Az üzleti tervben 811-es pályaszámmal jelölt trolibusz gyengeáramú hálózata /ean rendszerére a terv még nem készült el. A évi üzleti tervünkben szereplő járművek saját vállalkozásban történő felújításainak szeptember 30.-i állapotát a beszámoló 5.2 ponűában részletezzük. bj Eszközhatékony működés, a működés fajlagos költségeinek javítása, a pénzügyi stabilitás, a likviditás folyamatos megőrzése. Jelenlegi számításaink és ismereteink alapján az év végére az éves tervnél némileg kedvezőbb mérlegeredmény prognosztizálható. A működés fajlagos költségeinek vizsgálatakor figyelembe kell venni az SZKT -tól függő és független költségelemeket. A fajlagos költségeken belül jelentős azon költségelemek aránya, amelyeket csökkenteni a jogszabályi előírások és egyéb körülmények miatt nem tudunk. Az elmúlt években, a városban zajló fejlesztések miatt a szokásostól eltérő ágazati forgalmi teljesítmények torzíthat ják az egyes üzletágak fajlagos költségeit. A vállalattól függő költségeket ugyanakkor szigorú Szegedi Közlekedés; Kft. - Háromnegyed éves beszámoló év 7. oldal

8 költséggazdálkodással csökkentettük illetve szinten tartottuk. A gazdálkodás során különbséget kell tenni a vállalat nyereségessége és fizetőképessége között. A Társaság likviditási helyzete a félév végéig kiegyensúlyozott volt, de a nyári időszak lecsökkent bevételei augusztus hónapban már fizetési gondokat okoztak, és ekkor volt egy rövid időszak, amikor szállítóink egy részét csak néhány napos késedelemmel tudtul kiegyenlíteni. Sajnos a menetdíjbevételek első háromnegyed éves tényadata továbbra is elmarad atervezettől, ezért a szeptember havi fizetési kötelezettségek teljesíthetősége miatt 45 MFt önkormányzati támogatás előrehozott kiutalását kellett kérni. A kapott összeg segitségével minden fizetési kötelezettségének időben eleget tudott tenni a Társaság (bérek, adók, áramdij, nagyprojekt keretében beszerzett nagyértékű eszköz ÁFA-ja), és lejárt tartozása az Önkormányzat felé fizetendő, közel 60 M Ft-os bruttó összegű pálya- és felsővezeték bérleti dijat leszámítva jelenleg sincs. Az eltelt időszak tényadatainak ismeretében, valamint az óvatosság elve alapján arra kell számítani, hogya menetdíjbevételek éves szinten is el fognak maradni az előirányzott összegtől, és a kiesést sem a megnövekedett - elsősorban a felgyorsított pótdíjbehajtásból származó - parkolási bevételek, sem a költségtakarékosság nem tudja ellensúlyozni. A Likviditási terv eredetileg is rendkivül feszített volt, hiszen meg kellett teremteni a közel 100 M Ft támogatás csökkenés, a közel 100 M Ft személyi jellegű többletráfordítás-, a parkolási tevékenység utáni 100 M Ft bevételcsökkenés-, az elsősorban anyag- és energiaköltség ben jelentkező áremelés -, és az elöző cégvezetés kifizetetlen számláinak további 100 M Ft feletti forrását is. A működés kiegyensúlyozott finanszirozhatósága érdekében a rendelkezésre álló folyószámlahitel 100 millió Ft-os emelése mellett kellett dönteni. A hitel jóváhagyásához illetve a fedezetéül szolgáló komfortlevél kiadásához az októberi közgyűlés jóváhagyását kéri a Társaság. Ahitelfelvétel indoklását részletesen megírtuk a Városüzemeltetési és a Közgazdasági Iroda vezetőinek korábban irt level eink ben. ej Az "Elektromos tömegközlekedésfejlesztése Szeged" c. nagyprojekt évben elvégzendő feladataiban közreműködés, a projekt további elemei megvalósításának előkészítése, a folyamatban lévő projektek bonyolítása, a kapcsolódó beruházási munkálatok elvégzése A nagyprojekt lebonyolítása jelentős többletfeladatokat ró Társaságunkra, az előkészitésben óta részt veszünk. Tárgyidöszakban a vonalfelújítások, átépítések idején a forgalmi rend jelentös átszervezésével biztosítottuk a közösségi közlekedési szolgáltatást villamos illetve trolibusz pótló autóbuszokkal. A Társaság az egyes projektelemekkel kapcsolatos munkálatokban jelentős humán eröforrás bevonásával folyamatosan részt vesz. Szeged, október 24. yl~l Dr. Tóth István Tibor Ügyvezető igazgató Szegedi Közlekedési Kft. -Háromnegyed éves beszámoló év 8. oldal

9 II. Szöveges magyarázat a év háromnegyed éves beszámolójához 1. Piaci helyzet Társaságunk piaci helyzetét alapvetően meghatározzák a Közgyűlés által megállapított személyszállítási tarifák, illetve a parkolási tevékenységre vonatkozó döntései (díjtételek, zónák kijelölése), továbbá a központi költségvetés által a helyi közforgalmú közlekedés számára biztosított támogatások (normatív támogatás illetve a kedvezményes bérletek, valamint a 65 éven felüliek ingyenes utazása után igényelhető fogyasztói árkiegészítés) mértéke január l. napjával lépett hatályba Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata és Társaságunk által megkötött Közszolgáltatási Szerződés, amely rögzíti a teljesítendő menetrendi elöírásokat, a minőségi és műszaki követelményrendszer!. A menetrendi személyszállítás bevételi adatait a két szolgáltató (Tisza Volán ZR!. - Szegedi Közlekedési Kft.) közötti 201 l. június 30-ig 62,6% - 37,4%-os bevétel megosztási aránnyal, év közbeni szerződésmódosítás után július l-től 62%-38% aránnyal vettük figyelembe. A parkolási üzletágon belül, az autóelszállítási tevékenység, átmeneti szüneteltetés után február 16.-án 2 járművel ismét kezdetét vette. A megfelelő feltételek hiányában a repülőtér továbbra is nem nyilvános kereskedelmi repülőtér státuszban működik, ezért annak használatáért díj nem szedhető. A Szegedi Repülő Egyesülettel fennálló hosszas jogvita részbeni lezárását jelentette, hogy az Egyesület december 12-én jogerős bírósági végzés alapján birtokunkba adta a repülőtéri felépítmények egy részét, így tól ezen ingatlanok bérbeadásából bevételt realizálunk. Tárgyévben, az értékesítési adatokat vizsgálva megállapítható, hogy a csökkenési tendencia tovább folytatódott az alaptevékenység ben (részletesebben az I.számú mellékletben), valamint a parkolási tevékenységben is. (részletesebben kifejtve a parkolási ágazat elemzésénél) 2. A társaságot érintő főbb változások A Tulajdonos, Szeged Megyei Jogú Város Közgyűlése (XIUO) Kgy. határozatával új cégvezetöt, (XII.22) Kgy. határozatával új Felügyelő Bizottságot határozott meg 2011.évre, mely határozatok az Alapító okiratot is módosították. Év közben jelentős szervezeti változás is történt, melyet a /2011 (03.09) PB sz. illetve a (03.09) VB számú határozatok támasztanak alá. A 262/2011 (V.27) Kgy határozattal a 20!O.évi beszámoló elfogadása mellett törzstőke felemelésről, vagyontárgyak átvezetéséről ÁFA nyilatkozat, alapító okirat módosításról, a parkolási költségek pénzügyi elszámolásáról, illetve a HUROPARK végelszámolásához ügyvezető igazgatói felhatalmazásról határozott. Társaságunkat várhatóan érinteni fogja a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM, valamint a közúti járművek forgalomba helyezésének és forgalomban tartásának műszaki feltételeiről szóló 6/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet tervezett módosítása, mely a trolibusz!, mint jármű kategóriát átsorolná vasúti járműből közúti járművé. 3. Tevékenységek helyzete A január l. napjával Szeged Megyei Jogú Város és Társaságunk között hatályba lépett megújult szerkezetű Közszolgáltatási Szerződés rögzíti a teljesítendő menetrendi előírásokat, a minőségi és műszaki követelményrendszert, szabályozza a menetrendi személyszállítási Szegedi Közlekedési Kft. - Háromnegyed éves beszámoló év 9. oldal

10 szolgáltatás ellátásához szükséges önkormányzati infrastruktúra működtetését, valamint a helyi közutakon fizető parkolóhelynek kijelöli útfelüleiek üzemeltetését. A megújult szerkezetű Közszolgáltatási Szerződés hatálya január l-jétől december 31-ig tart. A városban lévő önkormányzati infrastruktúra elemeit (pálya és felsővezeték) béreljük. A repülőtér üzemeltetése külön szerződés alapján történik. a. Városi köiforgalmú személyszállítás-alaptevékenység A városi közforgalmú személyszállítás a tevékenységünk közel 2/3 részét jelenti. Aránya az összes árbevételen belül 75%, az üzemi ráfordításokon belül 87%. A tevékenység teljesitményadatai I-III. negyedévben a 2. számú melléklet szerint alakultak. Eltérés a tervezetthez viszonyítva elsősorban anagyprojekt munkálataival összefiiggő pótlások miatt adódik. A teljesítményadatokban változást jelent továbbá a /20 II (VI.09) VFB.f számmal hozott Városüzemeltetési és Fejlesztési Bizottság döntése, mely a költségtakarékosság és veszteségcsökkentési célokból ritkított menetrendet ír elő a Társaság számára június 16.- tól. Eltérést okoz, hogy az utazási igényekhez igazodva, 20 ll tól Makkosháza- Tarján, Víztorony tér között 19-es viszonylat jelzéssel új trolibusz vonal indult, mellyel 201l.forgaImi tervben nem számoltunk. A közlekedési menetdíj bevételt a 20 l O. december 10-i Közgyűlés által 20 II. évre jóváhagyott tarifa alapján - átlagos 3,9 %-os tarifaemelést figyelembe véve- terveztük (64/2010. (XII.I6.) kgy rendelet), a városi szintű értékesítési darabszámoknál pedig az elmúlt évek tapasztalati adatai alapján átlagos visszaesési index szel kalkulált tábla a Polgármesteri Hivatal illetékeseivel és a Tisza Volánnal történt egyeztetések során használt Városi szinten tervezett menetdíjbevétel "optimális" verzióját vettük figyelembe. A Tisza Volán Zrt.-vel 37,4%-05 abevételmegosztás 201 l. I. félévben július l-től a bevételmegosztási arányszámok módosítása után 62-38%-os arányszámmal számolnak el a felek. Tárgyidőszakban tavalyi év azonos időszakához képest bázisszintű a közlekedési menetdíjbevétel, értéke 692M Ft, az éves tervnek 73 %-a. Értékben az év eleji áremelés és az év közbeni, - a tárgyidőszakban 3 hónapot érintő - bevételmegosztási arány növekedése mellett is csupán 2,2 MFt-tal több mint tavalyi év ugyanezen időszakában. Az árkiegészítés 4,8 M Ft-tal csökkent előző év azonos időszakához képest, az éves tervhez időarányos. Összességében a menetdijbevétel és az árkiegészítés együttesen az éves terv 73%-a, tavalyi év azonos időszakához képest pedig 2,5 MFt-tal kevesebb I-III. negyedév értékesítési adatai alapján az értékesítési darabszámok továbbra is csökkenő tendenciát mutatnak. Városi szinten megállapítható, hogy az értékesített bérletek, jegyek mennyisége folyamatosan csökken. Kivételt képeznek az eladott kéthetes bérletek, negyedéves bérletek a szemeszter bérletek valamint a felmutatóra szóló bérletek és a napijegyek értékesített mennyisége, melyek az előző év azonos időszakához képest nőttek. Jelentősen visszaesett az éves és a féléves bérletek értékesítési darabszáma. Egyre népszerűbb a 4/20 l O (II.24) Önkormányzati rendelet alapján március l-vel bevezetett Kisgyermekes szociális havi bérlet, melyből a tavalyi éves szinten eladott 799 darabbal szemben a tárgyidőszakban darab kelt el. A bérlet ára után azonban, - mint Önkormányzat által biztosított kedvezmény után- fogyasztói árkiegészítés nem vehető igénybe, hiába egyezik meg a bérlet ára a TanulóINyugdíjas havi bérletszelvény árával. Szege{[j Kóz/ekedési Kft. - Háromnegyed éves beszámoló élj 10. oldal

11 A városi szinten értékesített ineriétjegyek és bérletek darabszámának tényleges alakulását mutatja az 1. számú melléklet. A beszámolóban az alaptevékenységből származó bevételekhez sorolj uk a közlekedési menetdíj bevételeken kívül a következő tevékenységeket is: reklámfelületek bérbeadásából származó bevételeket, külső megrendelésre végzett munkákat, anyageladásokat, bérbeadásokat. Az egyéb, alaptevékenységhez sorolt bevételek összege együttesen I-9. hónapban e Ft. Az alaptevékenységi egyéb bevételek nagy része külső munkaként és anyageladásként jelentkezik, ez utóbbí esetben terven felül is jelentős értékben, elsősorban apportált sín és vashulladék értékesítés ből. A korábbi évekről áthúzódó ügyek, illetve fizetési meghagyás alapján menetrendi személyszállításból származó pótdíjbevétel 2M Ft értékben keletkezett a tárgyídőszakban. A nemzeti fejlesztési míníszter közleménye alapján - mely a helyi közösségi közlekedés támogatásának önkormányzatonként megítélt összegeíről, a Magyar Köztársaság évi költségvetéséről szóló évi CLXIX. törvény 5. mellékletének 10. Helyi közösségi közlekedés támogatása című pontjában, valamint a helyi közösségi közlekedés támogatásáról szóló 23/2011. (V. 20.) NFM rendeletben foglaltak alapján a helyi közösségi közlekedés támogatására települési önkormányzatonként a közleményben részletezett összegekről szól - Társaságunk az üzleti tervében beállított normatív támogatás összegével számolhat évre. b. Parkolási' tevékenység A évi XLVII. Törvény miatt módosult a parkolási ágazat bevételének szerkezete. A Közszolgáltatási szerződés IV. számú módosítása alapján június 5-től a parkolási közszolgáltatás költségtérítése eft + ÁFAlhó, mely összeg beszámolónkban az Értékesítés nettó árbevételei között szerepel (20 Il.év terv: eft). Ez a bevétel azonban nem mutatja a közterületi parkolásból összességében beszedett bevételt, a bevétel másik lába az "Egyéb bevételek" között szereplő eft Önkormányzati támogatás lenne, mely a városi költségvetés helyi tömegközlekedés sorában szerepel, így azt a parkolási üzletágon nem tudjuk kimutatni. Emiatt torzul a parkolási üzletágról készülő üzemi eredmény levezetés tábla IS, korábbi évekkel történő összehasonlítása így nem mutat valós képet. Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzatának évi költségvetésében a Szegedi Közlekedési Kft.-nek helyi tömegközlekedésre egyrészt a Felhalmozási kiadások között, "pénzeszköz átadás felhalmozási célra" címen eft, másrészt a Működési kiadások között "Pénzeszköz átadás működési célra" címen eft van előjegyezve. A évi C. törvény 77.s-a (2) bekezdésének d) pontja előírásai alapján csak a költségek fedezetére kapott működési támogatást lehet egyéb bevételként elszámolni, és csak ezután nem keletkezik Áfa fizetési kötelezettség. A felhalmozási célra kapott támogatás elszámolása másképpen történik. Időbelileg el kell határolni az összeget, és az elszámolt értékcsökkenéssel arányosan rendkívüli bevételnövelő tételként kell szerepeltetni. Társaságunk szempontjából ezért lényegesen megnyugtatóbb lenne, ha a jelenleg Felhalmozási kiadások között, "pénzeszköz átadás felhalmozási célra" címen szerepeltetett összeget működési támogatásként kapná meg a Társaság. Mind az árbevételre, mind a pótdíj bevételre negatív hatással volt és az utolsó negyedévben is éreztetik majd negatív hatásukat a különböző építkezések miatti parkolóhely lezárások, illetve egyéb közterületen várható parkolóhely megszűnések. (szeptemberig 174 parkolóhely Sz.egedi Közlekedési Kft. - Háromnegyed éves beszámoló 201 J. év JI. oldal

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ MVK Miskolc Városi Közlekedési Zrt. Miskolc, Szondi György út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A MISKOLC VÁROSI KÖZLEKEDÉSI Zrt. 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJÁHOZ Miskolc, 2014. május05. Devecz Miklós vezérigazgató

Részletesebben

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT.

INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. INGATLANKEZELŐ ÉS VAGYONGAZDÁLKODÓ ZRT. Háromnegyedéves beszámoló 2012. év 1. oldal I. Összefoglaló a 2012. év I-III. negyedéves beszámolójáról Társaság neve: Ingatlankezelő és Vagyongazdálkodó Zrt. Székhelye:

Részletesebben

Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 11-ei ülésére

Készült: a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Közgyűlés 2014. szeptember 11-ei ülésére Tartalomjegyzék 1. A közúti közösségi közlekedés jogszabályi háttere... 3 1.1. A tevékenység végzés jogszabályi feltételei... 3 1.2. A közszolgáltatási szerződés... 3 2. A viteldíjak, a kedvezményrendszer

Részletesebben

2011.12.31-i és 2012.12.31-i mérleg fő sorainak részletezése. Eszközök

2011.12.31-i és 2012.12.31-i mérleg fő sorainak részletezése. Eszközök Alba Volán Zrt 2011.12.31-i és 2012.12.31-i mérleg fő sorainak részletezése Eszközök Mérlegsorok Megnevezés 2011.12.31 2012.12.31 23. Dolgozók kölcsöntartozásai 28 078 23 245-1 éven belül törlesztendő

Részletesebben

PANNON VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pécs, Siklósi út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2012. év Tartalomjegyzék A. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK... 4 I. 1.

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK A. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 3 I. A vállalkozás rövid bemutatása... 3 II. A számviteli politika bemutatása... 5 1. A beszámoló készítés előírásai... 5 2. A beszámoló készítéséhez kapcsolódó időpontok...

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2010. ÁPRILIS 29-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 306-90/2010. MELLÉKLETEK: 21+5 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2010. (IV.) Kgy.

Részletesebben

á á é é á á á é Ö Á Ö á á í á ő á ó íö É ö é ő á ő á é é á ö ö í á á é é ő ő é ő ő é ó í á á é ö ö í á á é á é é í é é á é é Á á é é ű é é é é á é é í é ö é ó ó é é ű ű é é á ű é é é á ű é á á á á á ú

Részletesebben

PANNON VOLÁN Autóbuszközlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Pécs, Siklósi út 1. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2013. év Tartalomjegyzék A. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 I. ÁLTALÁNOS JELLEGŰ KIEGÉSZÍTÉSEK... 4 I. 1.

Részletesebben

T Á J É K O Z T A T Ó

T Á J É K O Z T A T Ó A VIII-95/80.932/2014. sz. határozat 2. melléklete T Á J É K O Z T A T Ó a minősített többségi önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok 2014. I. félévi gazdálkodásáról és pénzügyi helyzetéről, nem

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Hajdú Volán Közlekedési Zártkörűen Működő Részvénytársaság Debrecen KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Készült: a Számvitelről szóló többször módosított 2000. évi C. törvény előírásai alapján Debrecen, 2011. április

Részletesebben

2006. augusztus 28. Különszám. Tartalomjegyzék

2006. augusztus 28. Különszám. Tartalomjegyzék 2006. augusztus 28. Különszám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal 1829/2006. Részletes jelentés a Baranya Megyei Önkormányzat pénzügyi helyzetéről és a 2002-2006 közötti választási ciklusban keletkezett,

Részletesebben

K O P I N T - D A T O R G Zrt.

K O P I N T - D A T O R G Zrt. 2. sz. melléklet K O P I N T - D A T O R G Zrt. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2010. december. 31. Budapest, 2011. április 15. Tartalom 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 1.1. A Számviteli Politika... 5 1.2. A számviteli alapelvek...

Részletesebben

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS

ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS ÁLLAMI SZÁMVEVŐSZÉK JELENTÉS az önkormányzatok többségi tulajdonában lévő gazdasági társaságok közfeladat-ellátásának ellenőrzéséről DKV Debreceni Közlekedési Zrt. 13060 2013. július Állami Számvevőszék

Részletesebben

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1.

SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. SIÓFOK VÁROS POLGÁRMESTERE 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2012. szeptember 4. Dr. Pavlek Tünde jegyző E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület

Részletesebben

TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS

TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG EREDMÉNYKIMUTATÁS KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET FÜGGETLEN KÖNYVVIZSGÁLÓI JELENTÉS 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓ 1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása

Részletesebben

Általános értékelés. Tisztelt Képviselő-testület!

Általános értékelés. Tisztelt Képviselő-testület! 2 Tisztelt Képviselő-testület! Az államháztartás szervezetei beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló többször módosított 249/2000. (XII.24.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően

Részletesebben

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE

E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE E L Ő TERJESZTÉS A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK 2009. ÁPRILIS 22-I ÜLÉSÉRE IKTATÓSZÁM: 235-112/2009. MELLÉKLETEK: 22+9 DB TÁRGY: A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének../2009. (IV.) Kgy.

Részletesebben

Tájékoztató A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság működéséről

Tájékoztató A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság működéséről A BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaság működéséről.. Vitézy Dávid vezérigazgató Budapest, 2012. 1. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 5 2. ELŐZMÉNYEK 6 3. JOGI ELŐREHALADÁS 16 3.1. Cégjogi

Részletesebben

T A R T A L O M J E G Y Z É K (KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET) I. ÁLTALÁNOS RÉSZ... 4 A/ A VÁLLALKOZÁS ÉS A SZÁMVITELI POLITIKA BEMUTATÁSA... 4 1. A vállalkozás ismertetése... 4 2. Számviteli politika bemutatása...

Részletesebben

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában

Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában Készült: Szentes Város Polgármesteri Hivatala Közgazdasági Osztályán, 2010. márciusában Tisztelt Képviselő-testület! Szentes Város Önkormányzata 2009. évi gazdálkodásával kapcsolatos beszámolási kötelezettségének

Részletesebben

A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója

A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi egyedi beszámolója A Pannon Váltó Nyrt. 2013. évi beszámolójának részét képező Kiegészítő melléklet Kiegészítő melléklet 1. A gazdálkodó bemutatása A Pannon-Váltó

Részletesebben

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009

Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 2100 Tel..,Fax: 06-28-422-009 Kalória Gödöllői Gyermek és Közétkeztetési KHT Gödöllő,Szabadság u.3. 21 Tel..,Fax: 6-28-422-9 E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 29. május 21-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat a Kalória

Részletesebben

A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2012. ÉVI ÜZLETI TERVE

A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2012. ÉVI ÜZLETI TERVE A BUDAPEST ESÉLY NONPROFIT KFT. 2011. ÉVI BESZÁMOLÓJA ÉS A 2012. ÉVI ÜZLETI TERVE 1 Beszámoló a Társaság. 2011. évi gazdálkodásról, a Társaság vagyoni helyzetéről Statisztikai számjel: 1 8 2 2 8 0 1 2

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye. VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSÉNEK ELNÖKE 8200 Veszprém, Megyeház tér 1. Tel.: (88)545-011, Fax: (88)545-012 E-mail: mokelnok@vpmegye.hu Szám: 14/676-28/2011 ELŐTERJESZTÉS A Veszprém Megyei Önkormányzat

Részletesebben

Tárgy: Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2008. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására Tóth István ügyvezető igazgató

Tárgy: Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2008. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására Tóth István ügyvezető igazgató Gödöllői Távhő Kft. ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2009. május 21-i ülésére Tárgy: Javaslat a Gödöllői Távhő Kft. 2008. évi számviteli törvény szerinti beszámolójának elfogadására lőterjesztő: Tóth

Részletesebben

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE XV. évfolyam 5. szám _ ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE HIVATALOS LAP 2014. ÁPRILIS 25. TARTALOM SZEMÉLYI RÉSZ ZMJVK 43/2014. (IV.17.) sz. hat. ZMJVK 68/2014. (IV.17.) sz. hat. A Zalai Közszolgáltató

Részletesebben

J A V A S L A T. A Miskolc Holding Zrt. hatáskörébe tartozó szolgáltatások 2007. január 1-től érvényes árának megállapítására

J A V A S L A T. A Miskolc Holding Zrt. hatáskörébe tartozó szolgáltatások 2007. január 1-től érvényes árának megállapítására MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE Melléklet: 11 db J A V A S L A T A Miskolc Holding Zrt. hatáskörébe tartozó szolgáltatások 2007. január 1-től érvényes árának megállapítására Összeállította:..

Részletesebben

1. ÁLTALÁNOS RÉSZ 1.1. A társaságra vonatkozó legfontosabb információk bemutatása Elnevezése, működési formája, honlapja, cégjegyzék száma, statisztikai számjele és adószáma: Elnevezése, működési formája:

Részletesebben

J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására

J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredmény-kimutatás jóváhagyására B E S Z Á M O L Ó az Ózdi Távhőtermelő és Szolgáltató Kft. 2013.07.012014.06.30. üzleti évi tevékenységéről J A V A S L A T a mérleg megállapítására, üzleti jelentés és eredménykimutatás jóváhagyására

Részletesebben