(Gondolatok az iskolai felvételi vizsgák idején)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "(Gondolatok az iskolai felvételi vizsgák idején)"

Átírás

1 2008. február 1 Abony Város Önkormányzatának lapja XVI. évfolyam 2. szám február Ára: 150 Ft Vigyázzatok az iskolákra! (Gondolatok az iskolai felvételi vizsgák idején) Huszonegy éves koromban kerültem Abonyba, immár hatvanöt éve vagyok abonyi. Nem vagyok tehát tősgyökeres, de életem javát itt éltem le. S bár a férjemmel együtt soha nem voltunk a hatalom kegyeltjei, nem jutott eszünkbe, hogy elmenjünk innen. Kínáltak nekünk jó állást, jobb anyagi lehetőségeket máshol, de mi maradtunk. Ha legtöbbször erős ellenszélben is, de tettük a dolgunkat itthon, mert nekünk a mindenkori hatalmi viszonyoktól függetlenül Abony volt a hazánk, mint ahogyan számunkra más haza nem létezett, csak Magyarország. Hűségesek voltunk ahhoz a városhoz, amelyben férjem felmenői éltek, s amelyben gyermekeim felnőttek. Szerettük Abonyt, s én ma is nagyon szeretem. Már a tollbamondás is nehezemre esik, de nem mulaszthatom el, hogy ne tegyem szóvá minden erőmet összeszedve, ne írjam le: Abonyiak! Szeressétek a városotokat, és ne hagyjátok el az iskoláitokat! Sokan mondják: Nem szeretem Abonyt! Itt nincs semmi lehetőség! Nincs munkahely! Nincs szórakozási lehetőség! De a sok elégedetlen jó abonyi, feltette-e magának azt a kérdést: mit tettem én Abonyért, azért, hogy legyen itt lehetőség, munkahely, a gyermekeimnek itt legyen jövője? Mi az, hogy Abony? Egy megfoghatatlan, elvont fogalom, de a Lengenádas és Kisbalaton dűlő, a Radák út, a Kossuth tér, a Szelei úti iskola, a Kálvin úti iskola, a zeneiskola, a gimnázium is Abony És természetesen a Városháza, ahol a vezetés a történelmi helyzetnek megfelelően gyakran cserélődik. De a nép marad, maradhat. Ha akar. Ha képes minden erejét összeszedve, személyes, vallási vagy politikai sérelmeit (érdeket) félretéve összefogni és megvédeni a gyermekeit, a jövőt. Abonyban még megvannak a nagy múltú, régi iskolák. A Szelei úti (ma Somogyi Imre) általános iskola valamikor Pest megye legnagyobb és legeredményesebb elemi népiskolája volt. A Kálvin úti polgári, (ma Gyulai Gaál Miklósról elnevezett) általános iskola ugyancsak igen magas színvonalú iskola volt, mindkét iskola tele tudós tanárokkal. Az ország első falusi zeneiskolája az elmúlt ötven év alatt több ezer gyermeknek adta meg a hangszeres muzsikálás örömét. Én még jól emlékeszem arra az időre is, amikor Abonyban kiváló szakmunkásképző működött Csupák Gáspár, felejthetetlen jó kollégám - az akkori gyerekeknek csak Gazsi bácsi - keze alatt. Amikor Abonyban 1959-ben megalakult a Kinizsi Pál Gimnázium, a legtermészetesebb volt, hogy mi is itt taníttattuk két nagyobb gyermekünket és nem bántuk meg. Természetes, hogy minden szülő a lehető legjobbat szeretné adni a gyermekeinek. S ha nincs a választott pályának megfelelő iskola, akkor kézenfekvő, hogy bejáró vagy bennlakó legyen a gyerek. A mi egyik fiunk is vidéken tanult, sőt nagyon messze, Debrecenben, de építőipari technikum máshol nem volt a közelben. Ma azonban azt látjuk Abonyban is, hogy már kisiskolás korban, akármilyen, bármilyen okra hivatkozva, a szomszéd városok iskolájába íratják gyermekeiket a tehetősebb szülők. Ha a valóban tehetős, befolyásos és igényes szülők elviszik a gyermekeiket itthonról, mi lesz az abonyi iskolákkal és Abonnyal, a távolabbi jövőben? Nekem már az is szívfájdalom, ha azt látom, hogy kicsi gyermekek hatalmas táskákkal a hátukon állnak a szolnoki buszra várva, miközben lakóházuktól 3 percre van egy helyi általános iskola. Jó lenne mielőbb megállítani ezt a tendenciát Sürgősen meg kell - és meg lehet - szüntetni azokat az okokat, melyek miatt megnőtt a kisiskoláskori elvándorlás! Felettem már nagyon eljárt az idő. Nem vagyok képes követni az iskolát érintő törvények változását. De azt biztosan tudom, hogy az iskola állapota híven mutatja az ország állapotát. Azt is tudom, hogy ma is vannak kiváló, küldetéstudattal megáldott pedagógusok, akik azonban magukra hagyatva és lényegében kiszolgáltatottan próbálkoznak helytállni. A szülők többsé-

2 2 XVI. évfolyam 2. szám ge is felelősségtudattal rendelkező jó ember, a gyermekek nagy többsége is a jóra hajló, nevelhető, tanítható. Ma azonban úgy tűnik, szinte kötelező a szülőnek és a tanítónak is eltűrni a gyermeki jogokra hivatkozó, elképesztő fegyelmezetlenséget, tiszteletlenséget. Még a bűnt is, még azt is, hogy a gyermek, szemmel láthatóan a saját vesztébe rohan Ezért is kell komolyan elgondolkodni azon, hogy miként tartható a pályán a sok elkeseredett, csalódott, de nagyszerű pedagógus, mert nemcsak kisiskolások, sajnos a jó tanítók körében is egyre több az elvándorló. A gyermek alapvető érdeke, hogy tanuljon, értsen valamihez, meg tudjon majd élni a saját munkája után, ha már az élet törvényei szerint megszűnik a szülői gondoskodás. Sajnos egyre nő azoknak a száma, akik egy-egy osztályon belül tönkreteszik a többi gyermek tanulási lehetőségeit is. Ki és hogyan tudja megvédeni ez utóbbi, a nagy többség érdekeit? Ez a kulcskérdés. Ezt nem tehet megkerülni. Ez a feladat, amit a tanárok, a szülők, és a fenntartó intézmények összefogásával sürgősen meg kell oldani. Ennek első lépése lehet, ha a fenntartó intézmény illetékes vezetői óralátogatásokon közvetlenül megismerik az iskolákban folyó munkát, így személyesen szereznek tapasztalatot a problémákról. Igaz, hogy ez rendkívül időigényes munka, de bizonyára szívesen vállalnák hozzáértő nyugdíjas pedagógusok, elkötelezett szülők is ennek a munkának nagy részét, ha erre hivatalos felkérést kapnának. Meggyőződésem, hogy a pedagógusok sem zaklatásnak, hanem segítségnek tekintenék az ilyen típusú látogatásokat, hiszen egyre többen sírják már vissza a szakfelügyeleti rendszert. Újra divatba kell hozni a családlátogatást, mert a szülő és pedagógus jó kapcsolata nélkül nem lehet eredményes a nevelés. Hogyan ítélhet meg egy tanító egy nehezen nevelhető gyermeket családi hátterének ismerete nélkül? A családlátogatás csak érdeklődő, baráti, nem pedig számon kérő, ridegen hivatalos lehet! Nem akkor kell megismerni a gyermek családját, amikor már nagy baj van. Bizalmas dolgokról szülői értekezleteken amúgy sem lehet beszélni. Az iskola házirendjét, a közös problémákat (például a tanítási órán egyébként meg nem engedett rágógumizást, mobiltelefonálás stb) úgy látszik, nem elég csak az évi 2-3 kötelező szülői értekezleten ismertetni. Elsősorban a szülőkkel kell megértetni, elfogadtatni. A tanító tekintse társnak a szülőt! De a szülő is tartsa első számú partnerének a pedagógust, és ne hülye tanítózzon rögtön a gyermeke bármilyen jellegű panaszára, mert nem mindig a gyereknek van igaza. A fegyelmezhetetlen, engedetlen gyermek most elsősorban a tanítóját készíti ki, osztálytársai tanulási lehetőségeit teszi tönkre, de végső soron a szülője issza majd a levét az elrontott nevelésnek. Én még a nagykőrösi tanítóképzőben azt tanultam, ehhez tartottam magam harmincöt éves pályám alatt végig: Ne kiabáljatok a gyerekekkel, mert, ha egyszer valóban fel kell emelni a hangotokat, már nem lesz foganatja. Ezzel szemben ma azt tapasztalni, hogy gyermek, szülő, tanító egymást túlkiabálva mennek egymás idegeire. Sokkal nagyobb önfegyelemre van szükség az eredményes nevelés, de mondhatnám azt is, hogy a boldog élet érdekében. Mostanában nemigen hallani a konkrétan megfogalmazott nevelési célról. Mit is szeretnénk nevelni a gyermekünkből? Menjen a nagyvilágba boldogulni, és Floridából küldje az SMS-eket, vagy óvó tekintetedet szeretnéd rajta tartani, amíg csak élsz? Nagy a kísértés. Az általános iskolának olyan alapismereteket kellene adni, amellyel bármilyen jellegű iskolában folytatni lehet a tanulást. Ma azonban kétségtelen, bizonyos tárgyakból a magánóra szükséges a pótlásokhoz, felzárkóztatáshoz. Vagy, mint egyre gyakrabban megtörténik, sajnos más városok iskoláiba viszik a szülők a gyermekeiket abban a reményben, hogy nagyobb eséllyel indulhatnak az életbe. Pedig az abonyi iskolák sem rosszabbak a többinél, a helyzet sem rosszabb, mint máshol. Sajnos az alapprobléma előbb vagy utóbb minden iskolában megjelenik majd, abban is, amelybe nagy reményekkel átírattuk gyermekünket. S az értelmiségiek felelőssége igen nagy, mert az nem csak a saját gyermekére, hanem meszsze azon túl, gyermekei egész nemzedékére kiterjedő. Saját gyermekén túl, a többiért is felelősséget érezve kell példát mutatnia a helyi kulturális-, sport- és közélet minden területén. Fizikai jelenlétével, anyagi erejével, jó példájával segítenie kellene a helyi lehetőségek kiszélesítését, a meglévő lehetőségek kihasználását. Örülök, hogy a sors adott nekem még egy kicsi lehetőséget összeszedni a gondolataimat és minden bántó, sértő szándék nélkül, csupán tele aggodalommal a következőket tanácsolni: Ha nem muszáj, ne vigyétek a gyermekeiteket idegen iskolákba, idegen környezetbe, mert ez a legelső lépés affelé, hogy tőletek, és a hazától is elidegenedett, gyökértelen, talajvesztett nemzedék nőjön fel. Szülő és pedagógus fogjon össze a gyermekek érdekében. Kívánok minden tanítónak olyan szülői munkaközösséget, mint amilyen évtizedeken keresztül segítette az én munkámat. Vállalkozók pedig, ne vigyétek adótokat más településekre, mert a ti forintjaitokra itt van szüksége a népnek. Higgyétek el, jó dolog abonyinak lenni! Abony nemcsak épületeket, utcákat, intézményeket jelent, hanem a benne élő embereket, rokonokat, barátokat, jó szomszédokat, munkatársakat és megőrzésre méltó, embert megtartó helyi hagyományokat február 18-án Skultéty Sándorné, Bella néni

3 2008. február 3 Az előző évek hagyományaihoz igazodva idén is igyekeztünk lehetőséget adni az érdeklődő szülőknek, hogy iskolánkat minél jobban megismerhessék. Programjainkat úgy állítottuk össze, hogy mindennapjainkba is bepillanthassanak leendő kisdiákjaink. Január 23-án összevont szülői értekezletet tartottunk. Nagy örömünkre az aula megtelt érdeklődőkkel. A leendő tanító nénik bemutatkoztak, majd külön tantermekben fogadták a szülőket. Sok volt a kérdés, s mi igyekeztünk megnyugtató válaszokat adni. Kellemes hangulatban telt el az este. Mint gyakorló szülő és pedagógus sokszor tűnődöm azon, mit adhatok - s ha felnőtt társaimra, kollegáimra is gondolok, akkor mit adhatunk - a kezem, a kezünk alatt felcseperedő gyermekeknek olyat, amit pénzért, boltban megvásárolni nem lehet. Két dolgot biztosan: gyökereket és szárnyakat. A szülőföldhöz, Abony városához, a családhoz, az iskolához, kötődő ragaszkodás a gyökér. A tanulásban, a különböző versenyeken elért sikerek, a további tanulmányok szilárd megalapozása a szárny a repüléshez szükséges feltétel, melynek alapjait már a gyermek születésétől kezdve kell alakítani, formálni. A siker három pilléren nyugszik: az egyik a szülői ház, mely elfogadja, segíti, sőt el is várja, hogy gyermeke ne csupán jól érezze magát az iskolában, de tudásban és emberi erényekben is gazdagodjék. A másik pillér a kiválóan felkészült nevelők közössége, az iskola tantestülete. A harmadik pillér a gyermek, akiben már várhatóan erre az időszakra kialakult a kötelességtudat, s ő is megtesz mindent annak érdekében, hogy sikereket érjen el. Kollégáim következetesen, okos szeretettel végzik munkájukat, intézményünk a gyermekekért Nyílt nap a Gyulaiban február 2. Január 29-én a Szolnoki úti iskolaegységünk várta a szülőket gyermekeikkel együtt. Itt ismerkedhetett meg a sok érdeklődő az iskolaotthon életével. Január 30-án intézményünk művészeti oktatása mutatkozott be. Szobrászat: Az órát Sári Zoltán művésztanár tartotta. Modern tánc tanóra: Az órát Ádám Ildikó vezette. Ének-zene tanóra (2.z osztály): Az órát Kiszely Mihályné vezette. Február 2-án Nyílt napot tartottunk, melyet nagy készülődés előzött meg, hiszen számítottunk a tavalyihoz hasonló nagy érdeklődésre. Több mint 120 gyermeket regisztráltunk. Ezután a zeneis, művészetis tanulók bemutatója következett, illetve iskolánk fittness csoportja lépett fel Tóthné Skultéti Ilona vezetésével. A zenés, táncos bemutató oldottabb hangulatot teremtett. A fellépő gyermekek hatalmas tapsot kaptak a zsúfolásig megtelt aulában. A bemutató után a tornateremben mozgásos játékokon vehettek részt a kicsik Ádám Ildikóval. Az egyik tanteremben Sári Zoltán Gyökerek és szárnyak van, nálunk Ők jelentik a legnagyobb kincset, értéket. Mikor a gyermekek elérik az iskolaérettség korát a szülők válaszút elé kerülnek, ki legyen a mester, aki majd segédkezik a saját kicsiny kövük csiszolásában, a szárnycsapások alapjainak megtanításában. Ebben a választásban igyekezett iskolánk lehetőséget kínálni a február 9-én megtartott nyílt napon. Andrási István igazgató úr köszöntője után az apróságokat Tajthiné Fehér Erzsébet és Petrezselyem Anita a tornateremben fogadta, ahol játékos versenyek keretében mutatták be ügyességüket a jelenlévő szülőknek, csoporttársuknak. Majd a kis testedzés után az iskola főépületében több tanteremben nyerhettek betekintést az iskola életébe. Itt az érdeklődő szülők és gyermekeik megismerhették a leendő első osztályos tanító néniket. Pál Szabó Andrea (1.a.) és segítői Somodi Mária, Bótáné Pálinkás Julianna, Balasi Jenőné sógyurma segítségével szinte valóra váltották a kiválasztott és megálmodott mesefigurákat, melyet haza is vihettek az apróságok. Tóth Erzsébet (1.b.) és munkatársai Balogh Márta, Halasiné Tóth Katalin, Kovácsné Barta agyagozott a szobrászat iránt érdeklődőkkel. A leendő elsős tanító nénik pedig játékos, kézműves foglalkozásokra várták őket különkülön tantermekben. A foglalkozásokat a következő tanító nénik vezették: - Csibrányné Kovács Mária és Bartúcz Lászlóné, - Koltainé Urbán Mariann - Debreczeniné Hegedűs Ágnes - Kovácsné Prágai Ilona és Virág Anett. Készültek itt síkbábok, farsangi álarcok, léggömb figurák, mandalák, színes nyakláncok stb. E napon zajlott a zeneis művészetis alkalmassági vizsga is, ahol játékos formában ismerkedtünk a kicsikkel. A gyermekek teremről teremre jártak, s igyekeztek minden foglalkozáson részt venni, az elkészített munkákat boldogan gyűjtögették. Úgy gondolom, minden kollégám elismerést érdemel, mert ezen a délelőttön jó szervezéssel nagyszerű hangulatot teremtettek. Úgy érezzük, sikerült felkelteni az érdeklődést iskolánk iránt. A szülőknek megköszönjük a bizalmat és várjuk őket nagy szeretettel a beíratkozáskor. Debreczeniné Hegedűs Ágnes az alsós munkaközösség vezetője Éva papírbohóc készítése közben beszélgettek, ismerkedtek a gyermekekkel. Juhász Mónika (1.m.) és Gönczölné Mádi Friderika (1.t.) valamint kolleganőik: Feke Miklósné, Varga Zsuzsanna, Csibrány Lászlóné, Kovácsné Dani Tünde, Zima Márta segítségével, játékos logikai feladatok megoldásával tájékozódtak a leendő elsősök ismereteiről. Az informatika teremben Falusiné Nagy-Juhák Andrea, Tóthné Kocsis Ildikó, Dobozyné Kovács Mária segítségével nyertek betekintést a virtuális világba, a számítógép segítségével rajzoltak, feladatokat oldottak meg a nebulók. Ezzel a nappal még nem ért véget az iskolával való ismerkedés, hiszen február 6-tól április végéig minden szerdán 16 órától várjuk az érdeklődő gyerekeket az iskola előkészítő foglalkozásokra, melyet a leendő elsős tanító nénik tartanak. Énekelnek, táncolnak, tapsolnak játszva, játékosan készülnek az iskolára. Tanítónőink jelszava: Minden gyermek egy gyémánt, melyet sokan csak egy darab szénnek látnak. De ha avatott kezek, szemek közé kerül, megmutatja egyedi csodás ragyogását, értéket. Balasi Jenőné tanítónő

4 4 XVI. évfolyam 2. szám Alkalmassági szintfelmérés a Somogyi Imre Általános Iskolában testnevelés tagozaton A közelgő tavasz nemcsak a természet újjászületését jelenti, hanem az emberek számára az új tervek, álmok megvalósulási alapjainak lerakását is. Ebben az időszakban kell dönteni, hová jelentkezzen az érettségi előtt álló fiatal, ugyanígy döntés előtt áll a nyolcadik osztályos tinédzser, hogy hová, melyik középfokú oktatási intézménybe adja be jelentkezési lapját. De ugyanígy kell dönteni a nagycsoportos óvodás szüleinek is, aki épp iskolaválasztás előtt áll. Már ebben a korban érdemes odafigyelni arra, hogy a kisgyermek mi iránt érdeklődik, mi köti le legjobban figyelmét, energiáját. Hiába szeretnénk egy izgő-mozgó gyermeket művészi pályára kényszeríteni, hogy a szülők meg nem valósított gyermekkori álmát valóra váltsa. Hibát követünk el akkor is, ha egy lomhán mozgó gyermeket testnevelés tagozatra kényszerítünk, mondván, szüksége van a napi rendszeres irányított mozgásra. Érdemes a döntés meghozatala előtt meglátogatni a különböző iskola típusok által meghirdetett felvételiket, alkalmassági vizsgákat, hogy saját maguk a szülők győződjenek meg arról, melyik is volna a legjobb iskola típus, osztály a gyermeke számára. Iskolánkban február 16-án volt a testnevelés tagozat alkalmassági vizsgálaja a nagycsoportos óvodások, a leendő elsőosztályosok részére, melynek célja, tájékozódni a jelentkező gyermekek sportos ügyességéről, erőnlétéről. Iskolánkban 1981 óta indul testnevelés tagozatos osztály, mondja Nagy Gáborné, a testnevelés munkaközösség vezetője. Azóta minden év februárjában megrendezzük az alkalmassági vizsgát, hogy olyan gyerekek kerüljenek be ebbe az osztályba, akik teljesíteni tudják a velük szemben támasztott követelményeket. Ez az esetek többségében sikerül is. Legtöbbször csak egy osztályt indítunk, de az évek során előfordult, hogy párhuzamos osztályt is indíthattunk. Fontos a kisgyermek testmagassága és a súlya, de mégsem ez a mérvadó iskolánkban. Most 41 gyermek jelentkezett és vett részt az alkalmassági vizsgán. A közös tanítók, tanárok, segítő testnevelés tagozatos gyerekek - zenés bemelegítést, gimnasztikát követte a torna, atlétika, labdával ügyességi feladatok, labdavezetés kézzel és lábbal. Voltak erőnlétet felmérő feladatok is. A kötélmászás a pontozásban nem szerepelt. Testnevelés szakos kollégák figyelték, pontozták a jelentkező gyermekek mozgását, a feladatokhoz való hozzáállását, fegyelmezettségét, kitartását, melyek különösen fontosak a sportban. Ezek a feladatok nem voltak idegenek mert nyílt nap keretében lehetőséget biztosítottunk minden érdeklődő óvodásnak, hogy ismerkedjen és gyakorolja az alkalmassági vizsga feladatait. Volt, aki már szeptember óta élt ezzel a lehetőséggel az ovi tesi keretében, amely népszerű a kicsik körében. Ebben a tanévben 2 csoport is indult. De hogy mi lesz a mai nap eredménye? Az hamarosan kiderül, mert ezen a héten már szeretnénk értesíteni a szülőket, hogy gyermekük milyen eredménnyel szerepelt a mai napon. A következő tanévben csak egy osztályt indítunk, melynek osztályfőnöke Gönczölné Mádi Friderika, testnevelést tanítója pedig Tajthiné Fehér Erzsébet lesz. Lényeges körülmény, hogy a gyermeket egész fiatal korától kezdve a testnevelés és a sport terén is rendszeres és egységes nevelő hatások érjék. A testnevelés és a sport az a nevelési színtér, ahol a megfelelő nevelési összhatás rendszerben (szülők, pedagógusok, barátok), a sport iránti érdeklődést kiaknázva érhető el. Bízunk abban, hogy a ma ügyesen szereplő gyermekek a saját szorgalmuk, kitartásuk, valamint mestereik utasításai, tanácsai hatására néhány év múlva iskolánk, városunk nevét öregbítik majd. A testnevelés az egyetlen tantárgy, amely nem a szellemi, hanem a testi fejlődésre, a mozgáskultúra fejlesztésére, a higiéniára összpontosít. A testnevelők és a szülők közös feladata, hogy megtanítsák és ösztönözzék a gyermekeket az egészséges életmódra, a rendszeres testmozgásra és felhívják a figyelmet a tiltott teljesítménynövelő szerek, a dohányzás, az alkohol, és a más drogok káros testi és lelki hatásaira Az iskolai testnevelés, a szervezett iskolai sportélet nem csak fizikálisan, de mentálisan is kiemelt szerepet játszik a gyermekek egészséges fejlődésében, az a szocializáció egyik színtere. mondta Schmitt Pál, az Európai Parlament plenáris ülésén A sport szerepe az iskolai oktatásban. Azt is leszögezte, hogy a sportnak kiemelt szerepe van a társadalmi beilleszkedés elősegítésében, a szociális kohézió erősítésében, amennyiben a sport a szocializáció, a kultúrák közötti párbeszéd egyik fontos eszköze. Azt hiszem érdemes elgondolkodnunk ezen. Bízom abban, hogy eljön az az idő, amikor a mindennapos testnevelés nem lesz kérdés városunkban. Balasi Jenőné tanítónő Hiperaktivitás Az Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány kutatómunkája során feltárta, hogy a hiperaktívnak, figyelemzavarosnak nevezett gyermekeknek adott pszichiátriai szerek számos mellékhatást és függőséget okozhatnak a gyerekeknél. Ha gyermeke tanulási probléma vagy viselkedési zavar miatt pszichiátriai szereket szed, és úgy érzi, hogy a gyermeke állapota semmit sem változott, vagy roszszabbodott emiatt, keresse fel szervezetünket. Az alapítvány megjelentetett egy IN- GYENES tájékoztató kiadványt a hiperaktivitással kapcsolatban, melyet szívesen bocsát az érintettek és a hiperaktív gyermekekkel foglalkozó személyek rendelkezésére. Cím: Állampolgári Bizottság az Emberi Jogokért Alapítvány, 1461 Budapest, Pf Tel.: (1)

5 2008. február 5 A városi könyvtárban a tanulás, az információszerzés, a kikapcsolódás és szórakozás változatos formáit kínáljuk Önöknek otthonos, barátságos környezetben. Több mint 44 ezer kötet könyv, bekötött folyóirat, hanglemez, CD, CD-ROM, DVD, video, 100 féle kurrens folyóirat, hetilap és napilap, 9 számítógép áll látogatóink rendelkezésére. Nyitva tartás: hétfő: zárva kedd-péntek: 9-17 h szombat: h (június 14-szeptember 1. zárva) vasárnap: zárva Szolgáltatásaink: A könyvtári dokumentumok helyben használata, kölcsönzése, előjegyzés, könyvtárközi kölcsönzés, fénymásolás, fax, tájékoztató szolgáltatások (a könyvtár és más könyvtárak állományáról, szolgáltatásairól), közhasznú információk, szakirodalmi tájékoztatás (irodalomkutatás, témafigyelés, bibliográfiák összeállítása), tájékoztatás adatbázisokból, könyvtári rendezvények (kiállítások, író-olvasó találkozók, vetélkedők stb.), internet, Könyvtári tájékoztató számítógépes szolgáltatások (nyomtatás, szkennelés, szövegszerkesztés, CD- és DVD-írás), az Internet használatának egyéni oktatása, emagyarország pont, PICT program, a közeljövőben NAVApont (Nemzeti Audiovizuális Archívum, a magyar nemzeti műsorszolgáltatói kötelespéldány archívum interneten keresztüli elérése). A kézikönyvtári és a helytörténeti állomány csak helyben használható, indokolt esetben hétvégére kölcsönözhető. A könyvtár szolgáltatásai ingyenes regisztrációval vehetők igénybe. A kölcsönzéshez és könyvtárközi kérésekhez beiratkozási díjat kell fizetni. A beiratkozáshoz, regisztrációhoz személyi igazolvány, lakcímkártya, diákigazolvány, a 14 éven aluliaknak jótálló szükséges. A kedvezmények igénybevételéhez a jogosultságot igazolni kell. Felhívás! Valahol Európában musical Abonyban Szereplőket keresünk a Valahol Európában c. musical-ba, aminek a bemutatója várhatóan 2008 novemberében lesz. A következő szerepek betöltésére várom diákok jelentkezését: Simon Péter; Hoszszú; Suhanc /Éva/; Ficsúr; Kuksi; Szeplős; Csóró; Suttyó; Professzor. Szöveget, alap és felénekelt dalokat mindenkinek tudunk biztosítani. Várjuk a jelentkezéseket legkésőbb március 30-ig a 06/ es telefonszámon Szilágyi Tamás Beíratkozási díjak: Könyv, folyóirat, nyomtatott dokumentumok kölcsönzése: felnőtt: 600,- Ft/év nyugdíjas: 300,- Ft/év 16 év feletti diák: 300,- Ft/év 16 év alatti diák: ingyenes 70 éven felül: ingyenes fogyatékkal élők: ingyenes közgyűjt. és közműv. dolgozók: ingyenes. Hanglemez, video, CD, CD-ROM, DVD kölcsönzés: egységesen 600,- Ft/félév Internet, számítógépes és egyéb szolgáltatások díjai: Számítógép és Internet használata: ½ óra: 70,- Ft 1 óra: 125,- Ft Floppy: 100,- Ft CD: Ft DVD: Ft Fekete-fehér nyomtatás: A/4-es oldal (csak szöveg): 30,- Ft A/4-es oldal (50% kép): 40,- Ft A/4-es kép: 60,- Ft Színes nyomtatás: A/4-es oldal (csak szöveg): 60,- Ft A/4-es oldal (50% kép): 150,- Ft A/4-es kép: 300,- Ft Fénymásolás: A/4 oldalanként: 10,- Ft A/3 oldalanként: 20,- Ft Könyvtárközi kölcsönzés postaköltsége: 500,- Ft/alkalom. Szeretettel várjuk kedves olvasóinkat! A könyvtár dolgozói Fotó: Szilágyi Tamás

6 6 XVI. évfolyam 2. szám Gazdaságossági szempontok miatt búcsút mondhatunk az 1 és 2 forintos aprópénznek. Utoljára február 29-én fogunk fizetni 1 és 2 forintos pénzérmével a pénztáraknál, március 1-jétől ugyanis kivonják ezeket a forgalomból a jegybank monetáris tanácsának döntése alapján. A lépésre azért került sor, mert egyszerűen nem éri meg legyártani az 1 és 2 forintos érméket, előállításuk költsége meghaladja névértéküket (az MNB korábbi adatai szerint az 1 forintosok 2-4 forintba, a 2-esek 4-6 forintba kerülnek). A SOMOGYI IMRE ÁLTALÁNOS ISKO- LA Szülői Munkaközössége kezdeménye február 1-jén szülőkkel és diákokkal telt meg a Gyuali Gaál Miklós Általános Iskola AMI aulája. A rendezvényt megtisztelte jelenlétével Romhányiné dr. Balogh Edit polgármesteraszszony. Tömör köszöntőjében dr. Soós Ferenc, az intézmény igazgatója elmondta, hogy az iskolában hat éve folyik művészeti képzés ben indult, s alakult ki az iskola effajta arculata. Folyamatosan figyelemmel kísértem a művészeti munkát, a szobrász szakkör születését, fejlődését, kiállításait decemberében megtörtént az intézmény minősítése, amely a minisztérium munkatársai szerint kiváló minősítést, azaz maximális 100 pontot kapott. Ezt a címet az országban kevés iskola kapta meg. A jó öreg iskolában hagyománya van a művészeti oktatásnak; az iskola a múltjában is értékeket mutatott fel. Már akkor is tanítottak neves művésztanárok e falak között, akiknek nevét március én ismét szélesre tárjuk óvodánk kapuit az érdeklődők előtt. Nyílt napokat tartunk, még az óvodai, illetve az iskolai beíratkozások előtt. A korábbi évek gyakorlatának megfelelően arra törekszünk, hogy széles körben és még időben lehetőséget adjunk az érdeklődőknek JÓTÉKONYSÁGI GYŰJTÉS - Sok kicsi, sokra megy Művészeti bemutató a Gyulaiban emléktáblák hirdetik. Megemlíteném az élők közül Heiling Györgyöt, kinek Blaskó Sándor is felfedezettje volt. A tavalyi év végén és az idei év elején ünneplik a zenei tagozat fennállásának 50. évfordulóját. Most a 2007/2008-as tanév félévi művészeti munkájából adtak a csoportok, osztályok látványos bemutatót. A modern táncművészet táncpedagógusa Ádám Ildikó csoportjai mellett vendégszerepelt Tóthné Skultéti Ilona tanárnő kedves látványt nyújtó, értékes produkciót bemutató csoportja. Mindkét pedagógus több tanítványa az apró óvodásoktól a felső tagozatos lányokig pezsgő hangulatot teremtett. A koreográfiák dzsesszre, musicalra építkező akrobatikus elemekből álló táncok voltak, melyeket szépen adtak elő a lányok és néhány táncos lábú fiú. Önálló koreográfiára épült Spolmin Petra tánca, mely lázba hozta a közönséget, felállva tapsoltak. Ádám Ildikó táncpedagógus elmondta, hogy a második félévben is megmérettetésre készülnek: március-áprilisban Kecskeméten országos verseny lesz, de részt vesznek a megyei versenyen is. Sári Zoltán szobrászművész, rajztanár szobrász szakkörének kiállítását is megcsodálhatta a szépszámú közönség. A tárlat a félévi munka válogatása volt. A háttérben csendben, visszafogottan a terrakotta szobrocskák, domborművek sok kis szobrászpalánta szorgalmáról, tehetségéről tanúskodtak. Ők ügyes kezük melegét adták, amikor egy-egy portré, figura, állat, modern szoborkompozíció megszületett gondolatukban, majd megvalósították azokat. A szobrászat olyan művészeti Nyílt napok a Gyöngyszemek Óvodájában óvodáink megnézésére. Azt gondoljuk, hogy a nyílt nap remek alkalom a tájékozódásra, betekintést kaphatnak óvodáink életébe, megismerhetik a dolgozókat, az egyes csoportok életét, a gyerekek óvodai napirendjét, szokásrendszerét. Szeretettel várjuk a nyílt napon az óvodába zésére az iskola aulájában elhelyezett gyűjtőbe helyezhetik el a kivonásra kerülő 1, 2 forintosokat, akik már most szeretnének megszabadulni tőle, vagy akiknek március 1-je után a birtokukban marad. Az összegyűlt összeget a SOMOGYI ISKOLA EGYÜTT A GYERMEKEKÉRT ALAPÍT- VÁNY javára ajánlják fel. Az alapítványt szülők hozták létre 1992-ben. Az alapítvány kiemelten közhasznú. Az alapítvány célja: - iskolai taneszköz vásárlás támogatása, - az idegen nyelvek tanulásának fejlesztése, testvérkapcsolatok teremtésével, - az iskolai nevelőmunkában, a szabadidős tevékenységekben, gyermekönkormányzat munkájában, a számítástechnikában, a művészetekben, a sportban, a táborokban, az iskolarádió, iskolaújság készítésében résztvevő tanulók támogatása. - Pedagógusok továbbképzésének, szakmai tanfolyamainak finanszírozása. Bízunk abban, hogy Ön is egyetért az alapítvány céljaival és számítunk segítségére. Köszönettel: Csizmadia Mihályné a kuratórium elnöke Járdány Vanda SZMK vezető ág, mely nem harsány. Nemességéről, értékéről az elmélyült munka, a mondanivaló és a látvány, az esztétikum beszél. Sári Zoltán kiemelte, hogy a gyermekek lelkivilága öröme, bánata teszi egyedivé a szobrocskákat. Nekem egy portré tetszett a legjobban. Mintha Szabó Lőrinc kitűnő költőnk arca köszönt volna vissza A művészeti bemutató után a 17 tagból álló csoportnak tantermükbe visszatérve - Sári Zoltán tanár úr személyenként értékelte munkáját és kiosztotta a bizonyítványokat. A művészeti tanárok mindhárman megköszönték a szülőknek, hogy lehetővé tették, hogy ez az érték megszülethessék az iskolában. A Gyulai iskola vezetősége Ádám Ildikónak, Tóthné Skultéti Ilonának és Sári Zoltánnak virággal, ill. kisebb ajándékkal köszönte meg az eredményes alkotómunkát. Mi a közönség tapssal jutalmaztuk a gyerekek, pedagógusok, szülők munkáját. Engem a szomszéd gyermekek Müllner Zolika, Kovács Alexandra és édes nevelőanyukájuk, Skultéti Gyuláné invitált meg a bemutatóra. Meghívásuknak örömmel tettem eleget, s nem bántam meg. E gyerekek más szobrászpalántákkal együtt az előző években Szentendréről előkelő díjakat hoztak haza, öregbítve a Gyulai Iskola hírnevét, s nem utolsósorban Abonyét. Öröm, hogy a tehetséges gyermekeknek folyamatos művészeti képzés áll rendelkezésükre. Az iskola Vezetőit, és a művésztanárokat, a diákokat is dicséret illeti! Töretlen alkotókedvet kíván: P. Bálint Zsuzsa járó gyermekek szüleit, az iskolákból a tanító néniket. Kérjük, éljenek ezzel a lehetőséggel! Fodor Lászlóné óvónő Gyöngyszemek Óvodája Abony

7 2008. február Egy kis kultúra A Nemzet Színészei Ha már a Nemzet Sportolóiról megemlékeztem, akkor nem hagyhatom ki, hogy a Nemzet Színészeiről is írjak egy kis összefoglalót. Megérdemlik, hiszen sikeres színészi pályájuk sok emlékezetes színdarabban, filmben realizálódott. Szeretném, ha az Abonyi Napló hűséges olvasói ezen írásomon keresztül is megismernék nemzetközileg is elismert színészeinket. A Nemzet Színésze címet az nyerheti el, aki fő- vagy epizódszerepekben kimagasló teljesítményt nyújtott, s már betöltötte a 62. életévét, illetve négy évtizedet a színészi pályán, vagy húsz évadot, s évadonként legalább egy szerepben a Nemzeti Színház színpadán töltött. A Nemzet Színészei életük végéig havi 500 ezer forintos juttatást kapnak. Halál esetén ők választanak maguk közé színészt. Bár szabály nincs erre, de hallgatólagos megállapodás, hogy nő helyére nőt, férfi helyére férfit választanak. Mindig vannak viták, hisz mindenki más szempontok szerint dönt a jelöltek közül. Van, aki kedves barátját vagy egy kiemelkedő tudású kollégáját, esetleg egy szociálisan roszszabb helyzetben lévő színésztársát választaná. De ez egy szigorúan szakmai elismerés, és bármilyen sokan is vannak a méltó kollégák, sajnos csak 12-en lehetnek január 1-jén a következő 12 művész tartozott a Nemzet Színészei közé: Berek Kati, Törőcsik Mari, Komlós Juci, Máté Erzsi, Psota Irén, Darvas Iván, Kállai Ferenc, Garas Dezső, Avar István, Király Levente, Raksányi Gellért és Szabó Gyula. Sajnos május hónapban egy fővel megfogyatkozott a művészek tábora. Darvas Iván halála után a kuratóriumnak döntenie kellett a 12. hely betöltésére június 21-én Jordán Tamás, a Nemzeti Színház igazgatója volt a levezető elnök. Egyhangúlag Bodrogi Gyulát választották a 12. helyre. Bodrogi Gyula 1934-ben született ban diplomázott a Színház- és Filmművészeti Főiskolán. /színész, rendező, színházigazgató/ Kitüntetések: Jászai Mari-díj, Érdemes művész, Kiváló művész, Kossuth-díj 2004., Nemzet Színésze Akik már eltávoztak az élők soraiból, de ennek a magas kitüntetésnek a részesei voltak: Lukács Margit, Sinkovits Imre, Bessenyei Ferenc, Agárdy Gábor, Zenthe Ferenc és Darvas Iván. E cím odaítélését 2000-ben hozták létre. Tóth Ernő Névjegy Született: Nagykőrös, Végzettség: Rendőrtiszti Főiskola Közrendvédelmi Szak, diploma: Rendőri állományba kerülése: április 01. Őrmesterként kezdte, 1988-ig járőr, Cegléden körzeti megbízott, 1989-ben került Abonyba, 1991-ig körzeti megbízott csoportparancsnok, őrsparancsnok-helyettes, 1994-től vezeti az Abonyi Rendőrőrsöt, rendfokozata őrnagy. A rendőrőrs illetékességi területén élő lakosok száma fő. / Ez kicsit nagyobb, mint a Nagykőrösi Kapitányság ter.- szerk. megjegyzése / Bár elérte a nyugdíjkorhatárt, egyelőre nem gondolkodik a visszavonuláson. Család: Nős, két leány édesapja 20 éves lánya a BGF hallgatója, másik lánya 12 éves Hobbi: Foci; 6 éve a Törteli KSK elnöke - Mi jellemzi napjainkban a körzet, illetve Abony városának bűnügyi statisztikáját? - Az elmúlt év eredményeiről hamarosan részletesen is beszámolunk, de addig is tudok néhány fontos adattal szolgálni. Szerencsére a kiemelt és élet elleni bűncselekmények száma drasztikusan csökkent az elmúlt évek alatt. Az ismertté vált bűncselekmények száma tovább csökkent, míg 2006-ban ez 251 volt, úgy tavaly 235. A lopások száma ugyanakkor 84-ről 100-ra nőtt, a betöréses lopások is megszaporodtak, tízzel több esetben fordult elő, mint tavaly. Összesen 28 alkalommal. /Értesüléseim szerint a bűnbandákat lefülelték ugyan az abonyi zsaruk, de rövid idő múlva a feltételezett elkövetőket az ügyészek szabadon bocsátották. szerkesztő megjegyzése/ A felderítettségi mutató jónak nevezhető, mintegy 40%-os, mely hasonló a megyei és országos átlaghoz. - Hogyan vészelték át a kollégák nagyszámú nyugdíjba vonulását 2007-ben? - Erre mondom azt, hogy kemény egy év 7 Kemény volt az elmúlt év! Exkluzív interjú Godó Tibor őrsparancsnokkal volt A jogszabályváltozás miatt utoljára tudtak tavaly rendőreink a korábbi kedvező feltételek mellett nyugállományba vonulni. Összesen 7 abonyi és 3 egyéb településen lakó rendőrünk élt is ezzel a lehetőséggel. Hiányukat nem egyszerű pótolni, de nem lehetetlen. Gyakorlatilag a rendszeresített létszám egy harmada távozott, de a pótlás folyamatos. Véleményem szerint szerencsésebb lett volna, ha hagynak 2-3 év kifutási időt, így a rutinos, több évtizedes tapasztalattal rendelkező kollégák át tudták volna adni utódaiknak a megszerzett tapasztalatokat. - Van-e valami jellemzője az idei év elejének bűnözési oldalról? - Igen, sajnos az idei januárra az volt a jellemző, hogy az élelmiszerüzleteket, italboltokat nem kímélték az elkövetők ban jellemző lesz a sebességellenőrzés fokozása a közutakon, a település belterületén és környékén. A kollégákat erre a feladatra már felkészítettük, együttműködünk a ceglédiekkel. - Milyen a kapcsolat a helyi önkormányzattal? - Igen kedvező tapasztalatim vannak, mert mind a jegyző, mind a polgármester partner az együttműködésben. Minden jelzésünkre reagálnak, segítenek. Személyesen és telefonon is folyamatosan tartjuk a kapcsolatot egymással. - Mit tehetünk mi, lakosok annak érdekében, hogy csökkenjen a bűncselekmények száma? - Ha mindenki csak az alapvető biztonsági óvintézkedéseket betartaná, nagyon sokban járulna hozzá a kevesebb elkövetéshez. Egyszerű dolgok ezek, de nem győzöm ismételni. Fokozottan vigyázzanak értékeikre, zárkózzanak be éjszakára, ne hagyjanak pénzt, iratot, egyéb értékes holmikat kocsikban, zárják le kerékpárjaikat. Kérem, hogy jelezzék felénk, akár személy szerint nekem is- akár fogadóórán kívül is-, ha olyat észlelnek, ami bűncselekmények elkövetéséhez vezethet. Mi továbbra is mindent megteszünk annak érdekében, hogy a lakosok biztonságérzete erősödjön. LŐVE

8 8 XVI. évfolyam 2. szám Abony büszkeségei: Sportolóink a Sportbálon Az idei VIII. Városi Sportbálon illusztris díszvendégek körében jutalmazták meg Abony város legeredményesebb sportolóit. A rendezvény Fővédnöke Romhányiné Dr. Balogh Edit polgármester volt. A díjátadásban segített a Magyar Labdarúgó Válogatott Szövetségi Kapitánya, Várhidi Péter és Varga István, egykori világválogatott kézilabdázó. A konferanszié szerepét VV Ágica, azaz Szögecki Ágnes töltötte be. A rendezvényen először vett részt a POWER Karate SE. A díjakra az anyagi fedezetet a helyi önkormányzat biztosította. A Sportbál zártkörű rendezvény, azt a település sportegyesületei közösen szervezik évek óta. Szeretettel gratulálunk a díjazottaknak és további sportsikereket, sérülésmentes versenyzést kívánunk. Részletes eredmények és fényképek: Lőrinczy Veronika Íme az ÉV ABONYI SPORTOLÓINAK névsora: - Sportakrobatika: Mucsi Noémi- Bóta Emese - Triatlon: Szikszay Emese - Asztalitenisz: Id. Kókai László - A Somogyi DSE: Atlétika Diákolimpia országos döntő I. hely kislabdahajításban Maxin Csaba, Nagy Gergely, Magyari Szabolcs, Dudás András, Csizmadia Bence, Lányok: II. helyen végeztek Gulyás Tímea, Gulyás Gabriella, Lendvai Zsuzsanna, Kazinczy Zsófia, Király Klaudia - Montágh DSE: Varga Zsolt. - Birkózás: Molnár József ifi, felnőtt: Lengvári Teofil, Gyulai DSE, birkózó: Herédi András. - Kyo Kushin Karate: Ifi: Nagy István, felnőtt: Pákozdi Zsolt. - Atlétika: Szobonya Nikolett. - A legeredményesebb kispályás labdarúgó csapat: A FEINBAU CSAPATA. - Labdarúgás: serdülő: Debreczeni Erik, ifi: Dezső Máté és Gór Viktor, felnőtt: Földi György - Kézilabda: női ifi: Tóth Renáta, felnőtt női: Retkes Anikó, ifi férfi: Nagy Roland / Rockos /, felnőtt férfi: Nász Péter, Kinizsi DSE: Halasi Réka és Lőrinczy Dániel kézilabdázók. - Az év edzője: Szalinka Szilvia, az Abonyi Torna és Akrobatika Klub - Az év szponzora: Krupincza Tibor

9 2008. február 9 Kiállítás az iskolában január én került megrendezésre Abonyban a jubileumi Galamb- és Díszmadár kiállítás. A helyszín ez alkalomból a Vasút úti iskola volt, ahol több mint 300 galambot és díszmadarat láthattak az érdeklődők. A szervezők nevében Petrezselyem Sándor egyesületi elnök elmondta, hogy sajnálja, hogy nem tudtak nagyobb helyszínt találni a kiállítás számára, bár kerestek helyet. Hálás Dr. Soós Ferenc igazgatónak, amiért a helyiségeket térítésmentesen bocsátotta a rendezők rendelkezésére. Megtudtam, hogy amennyiben nagyobb területet kaphatnának, akár országos kiállítást is tudnának Abonyban szervezni. Bevált dolog külföldön, de hazánk nagyobb településein is, hogy sportcsarnokokban szervezzenek ilyen rendezvényeket. Az Abonyi Galamb- és Kisállattenyésztők Egyesületét 1978-ban éppen 30 éve - alapították, azóta sok színvonalas rendezvényt szerveztek és csodaszép díszmadarakat, galambokat tenyésztettek a hobbijuknak élő lelkes civilek. LŐVE Fotó: Szilágyi Tamás

10 10 XVI. évfolyam 2. szám Álláshirdetés Az abonyi Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény a következő állásokat hirdeti meg: A pályázatot hirdető szerv: Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény Nagy Andrea mb. igazgató Munkahely: Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 2740 Abony, Bicskei u / Beosztás: Tanár (3 fő) Pályázati feltételek: - Gyógypedagógiai főiskola tanulásban akadályozottak pedagógiája szak és/vagy logopédia szak A pályázathoz csatolni kell: - a pályázó szakmai életrajzát, - az iskolai végzettséget igazoló okmány(ok) hiteles másolatát, - három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt, - nyilatkozatot arról, hogy a pályázat tartalmát a munkaközösség-vezetők és a tantestület megismerheti. Juttatások: A közalkalmazottakról szóló törvény, valamint a 138/1992. (X.8.) Kormányrendelet alapján kerül megállapításra. A pályázat benyújtásának határideje: Az Oktatási Közlönyben való megjelenéstől számított 30 nap. Egyéb információk: A pályázatot Nagy Andrea megbízott igazgatónak címezve, zárt borítékban 2 példányban kell beadni. Postacím: Montágh Imre Általános Iskola, Óvoda és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, 2740 Abony, Bicskei u. 2. Nagy Andrea mb. igazgató Olvasni muszáj! - A diszlexia Az olvasási képességekben mutatkozó hiányosságok a gyermekek kb. 10%-át érintik, ezek okairól néhány magyarázat: Gyakran emlegették régen, hogy a képolvasásos módszer elterjedése a felelős az iskolások olvasási hiányosságaiért. A képolvasás, vagyis a globális módszer használata nem olyan gyakori hazánkban, hiszen ma már minden első osztály szótagoló módszerrel tanul. Az igazi ok tehát máshol keresendő. Éspedig: A diszlexiásnak tűnő gyermekek jelentős részének olvasáskészségét megfelelő módszerrel (Meixner-módszerrel) sikerülhet helyrehozni, de nem meggyógyítani, mert ne feledjük, ez nem betegség. Csupán részképesség zavar. Ha a gyermek nem kerül megfelelő szakemberhez, akkor fejlődése megreked egy alacsony szinten, ezáltal alacsonyabb képzettséget tud szerezni felnőtt korára, mint ami intelligenciájának megfelel. Elégedetlen ember lesz belőle vagy neurotikussá is válhat, és ez már pszichológus, később pszichiáter hatáskörébe tartozik Milyen előjelekből és főleg milyen korban lehet észrevenni a diszlexiát? Az előjeleket már óvodás korban meglátja az ember, mert a gyermekeknek kevesebb a szókincse, nehezen tanul verset, nem szeret mesét hallgatni, kevésbé van jó barátságban az anyanyelvével, kevesebbet beszél, mint a társai. Erre az alapra bizony nem lehet ráépíteni az olvasást. Hogyan lehet a kisgyermek szókincsét növelni? A beszéd és az olvasás egymásra épül, a gyerekek tehát csak azokat a szavakat értik meg, amelyek benne vannak a szókincsükben. A kommunikációt, tehát a beszédfejlesztést szinte már a bölcsőben el kell kezdeni. De nemcsak az a fontos, A HEFOP as Felkészítés a kompetenciaalapú oktatásra c. projekt két éves időtartama január 31-vel lezárult. A pedagógusok és a gyermekek számára a pályázat leglátványosabb részét a technikai eszközök megérkezése jelentette. A projekt záró rendezvényén, mely január án volt, már ezen eszközök bemutatásával és használatával folytak a foglalkozások mind az óvodában, mind az iskolában. Izgalommal vártuk az új fehér táblákat, projektorokat, laptopokat, amelyekkel a tanítási órákat még színesebbé, változatosabbá tudjuk tenni. A bemutató órák előtt igen kevés időnk maradt az új eszközök megismerésére, a bennük rejlő lehetőségek kiaknázására. Megismerkedtünk a táblával, annak lehetőségeivel, igyekeztünk beilleszteni saját pedagógiai eszköztárunkba. Az ismerkedés közben egyre jobban mutatkozott meg az interaktív tábla előnye. Többek hogy rendszeresen mesét olvassunk gyermekünknek, hanem hogy meg is hallgassuk azt, amit ő akar nekünk elmondani. Az már késő, ha a tanító néninek az első osztályban kell pl. 25 gyereket erre a párbeszédre megtanítani, mert ez már akkor lehetetlen feladat évvel ezelőtt tanítványaim szókincse messze magasabb volt a mostaniakénál. Ebben minden bizonnyal a televízió és a számítógép, ill. a videó és a dvd a ludas. Egyértelműen, hiszen ma már nem csak a gyerekek, de szüleik is sokkal kevesebbet beszélnek egymással. Minden gyermek sokat ül a TV és a videó előtt és túl sok filmet néz, melyet nem tud értelmezni. Mindenféle filmet megnéznek és ezeket a filmeket, sajnos még a rajzfilmeket is egyre agresszívebbre készítik. Van ott minden a puffanástól a csobbanásig, kattogásig és robbanásig, csak épp a beszéd hiányzik belőlük. Ezért lehetőleg korlátozzuk, és ne engedjük túl sokat filmeket nézni gyermekinket! Hogyan válik olvasóvá a gyermek? Természetesen először a folyamatos olvasást kell elsajátítani, s bizony ebben a folyamatban a tanítónő mellett odahaza a szülőnek is komoly felelőssége van. Minden nap olvastassunk percet gyermekünkkel! Később egyre több könyvet adjunk a kezébe, amely felkelti érdeklődését. Eleinte lehet az bármilyen képes vagy verses mese, majd egyre hosszabb és hosszabb mese, majd regény. Probléma esetén segítségnyújtást mindig szakembertől fejlesztőpedagógustól és logopédustól kell kérni. Interaktív táblák a Montághban! Györe Csabáné logopédus között: térképek, térképvázlatok, ötvonalas tábla, koordináta tengely, sakktábla, stb. azonnali megjelenítésére van lehetőség, melyeket a gyerekek interaktív módon tudnak használni. Az internet adta további lehetőségek végtelen játékot, játékos tanulást, logikai feladatokat tárnak tanulóink elé. A tanórák szórakoztatóbbak lettek ezáltal, a diákok motiválhatóbbakká váltak, érdeklődésük könnyebben felkelthető. Játszva, a szórakozva tanulás élményére építve sajátíthatják el a tananyagokat. Rengeteg lehetőséget fedeztünk fel az interaktív tábla felhasználhatóságában, de még sok tapasztalat gyűjtése fontos ahhoz, hogy még biztosabban álljunk e lehetőség teljes kihasználásához. Dóra Anikó logopédus Kovács Edina gyógypedagógus

11 2008. február 11 Az abonyi emberek munkás hétköznapjai Beszélgetés Dr. Berkó Attilával, a Pest Megyei Önkormányzat Gyermekvédelmi Szolgálat régióközpontjának vezetőjével Az élet remény, küzdelem, tudás, Sírig tartó nagy versenyfutás, Keresni örökké a jót, a szépet S megtalálni: ez az élet! - Kedves Attila! Mint volt diákomat szeretettel köszöntelek az Abonyi Napló olvasói nevében, és köszönöm, hogy hozzájárultál az eddigi életpályád megismertetéséhez. Mindig szorgalmas, lelkiismeretes és tisztelettudó sportolója voltál a Somogyi Imre Ált. Iskolának. - Szívesen állok Ernő bácsi - volt osztályfőnököm - rendelkezésére, és egyben köszönöm ezt a lehetőséget. - Elevenítsük fel életed eddigi eseményeit, amely példaként szolgálhat a mai fiatalság számára! ben születtem egy dolgos, becsületes család második gyermekeként. Három fiúgyermeket neveltek szüleim: a legidősebb Tamást, Lajost, az öcsémet és engem a középső gyermekként. Édesanyám Berkó Lajosné, jól megérdemelt nyugdíjas éveit tölti. Nem véletlenül használtam a jól megérdemelt kifejezést, mert szinte erőn felül teljesített, dolgozott azért, hogy nekem és testvéreimnek a lehető legszebb gyermekkor jusson. Édesapám, Berkó Lajos, aki már szintén nyugdíjas, szobafestőként igen széles ismertségnek örvend városunkban. Idősebb testvérem, Tamás, feleségével és három gyönyörű gyermekével él kiegyensúlyozott házasságban a nemrégen elkészült családi házukban. Lajos öcsém, aki közgazdászként a pénzügyi szférában tevékenykedik, feleségével Budapesten él. Azt gondolom, hogy nem lehet elégszer megköszönni szüleinknek azt a nyugalmat, biztonságot és szeretetet sugárzó családi légkört, a szülői ház melegét, amelyben felnőttünk. Mindhármunknak megadatott, hogy olyan meghatározó és fontos emberi értékekkel fel- vértezve induljunk neki az életnek, melyek hozzásegítettek és hozzásegítenek még ma is a kitűzött célok eléréséhez. Kővágó Erikával 1999-ben kötöttünk házasságot. Azóta bebizonyosodott, hogy életem legjobb döntése volt. Erika a Debreceni Kossuth Lajos Tudományegyetemen végzett pszichológusként és két évvel ezelőtt szerzett klinikai gyermek-szakpszichológus képesítést. Főállásban a szolnoki Hetényi Géza Kórházhoz tartozó megyei gyermek- és serdülő ideggondozó központban dolgozik vezető pszichológusként. Ezen kívül Abonyban a Humán Szolgáltató Központban végez pszichológiai tanácsadást, és oktat a szegedi tudományegyetem pszichológiai karán. Elmondhatom, hogy azon szerencsés emberek közé tartozom, aki a nősüléssel egy újabb családot kapott. Erika szüleivel, Kővágó Lászlóval és feleségével, sógornőmmel, Andreával valamint az ő családjával nagyon jó a kapcsolatunk. - Mesélj a diákévekről! - Általános iskolai tanulmányaimat a Somogyi Imre Általános Iskolában végeztem. Az akkori tanáraimra ma is tisztelettel gondolok vissza, így Egedi Pálnéra, Törőcsik Máriára, Egedi Erikára, Györe Csabára, Dévayné Kazinczy Sárára, valmint Ernő bácsira, volt osztályfőnökömre. Ma is él bennem a játszótéren, a jó levegőn eltöltött testnevelési órák hangulata. Számtalan versenyen, spartakiádon vettünk részt sikeresen ban tagja voltam a Dél-Pest megyei serdülő labdarúgó-bajnokságot nyert csapatnak, amely vereség nélkül végzett az első helyen. Az osztályközösségünk példaértékű volt. Egy két nevet kiemelnék közülük: Fejes Zsolt, Barna Zoli, Jandácsik Attila, Somodi Bogi, Kocsis Ildi, Hegedűs Anikó, stb. A középiskolai évek az újszászi gimnáziumhoz kötődnek, ahol feledhetetlen négy évet töltöttem. Együtt jártam dr. Ördögh Orsolyával, Pivon Anitával, Molnár Judittal, Zelei Tímeával, Kiszely Mihállyal. Középiskolai éveim alatt kezdtem el komolyan kézilabdázni. Tagja voltam az NB II-es abonyi csapatnak. Itt említem meg azok nevét, akik ebben az időszakban e népszerű sportágat irányították: Kovács Pál, Bárány Sándor, Halasi Tibor. Az aktív játékot 1997-ben hagytam abba a sorozatos sérülések miatt. - Gondolom, voltál katona. - Igen. Kalocsán egy évet katonáskodtam, mint századírnok. Az ember életében meghatározó időszak volt ez az egy év. Életemnak ebben a szakaszában igen jó barátságokat kötöttem Andó Jánossal, Árpás Tiborral, Kókai Zoltánnal, Tóth Ferenccel, akikkel ma is tartjuk a kapcsolatot. - Tanulmányaidról is meg szeretnélek kérdezni ban pedagógus diplomát szereztem az akkori Eszterházy Károly Tanárképző Főiskolán, majd 2004-ben szociális szakvizsgát tettem gyermekvédelmi szakellátás témakörben ben felvételt nyertem a Szegedi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Karára, melyet 2007-ben sikeresen elvégeztem nyarán doktorrá avattak, azóta jogász képesítéssel rendelkezem. - Gratulálok! - A következő nagyobb állomás lehet életemben ezen a területen a szakvizsga letétele. Nem lesz könnyű, de célok nélkül egyhangú lenne az életem. - Jelenlegi munkahelyed, beosztásod? - A Pest Megyei Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálat ceglédi régiójának vagyok a vezetője. Nagy kihívás számomra ez a feladat, mivel több, mint 350 állami gondozásban nevelkedő, nevelőszülőknél elhelyezett gyermek sorsát irányítjuk kollégáimmal együtt. Feladataink közül kiemelkedik a gondozási hely, a megfelelő nevelőszülő kiválasztása, felkészítése, valamint munkájuk segítése. Számomra szomorú tény, hogy sokan a mai napig nem tudják, nem értik, hogy miért is kell nevelőszülőnél elhelyezni más gyermekét, pedig a nevelőszülők pénzt is kapnak az államtól. Bizonyos szülők nem érzik át a gyermeknevelés, a gyermek családjában való létének a fontosságát, amelynek a következménye a hatósági intézkedés, a családból való kiemelés. - Szabadidő, kikapcsolódás, hobbi? - Munkám mellett pihenésre, kikapcsolódásra nem igen jut időm jelenleg. Párommal hozzáfogtunk a családi házunk építéséhez, ami minden szabadidőnket leköti. Terveink között szerepel, hogy megszülessen első gyermekünk, majd ezt követően a többi! Boldog és elégedett ember vagyok, azt kívánom, hogy legyen továbbra is erőm és egészségem a céljaim megvalósításához. Itt köszönjük meg szüleink szeretetét, támogatását, azt, amit a mai napig is értünk tesznek. - A család minden tagjának kívánok jó egészséget és mindkettőtök pályafutásához további sikeres éveket. Köszönöm a beszélgetést. Régi sportszeretettel, volt osztályfőnököd: Tóth Ernő ny. testnev.tanár

12 12 XVI. évfolyam 2. szám Támogatások, határidők, változások 2008-ban Üdülési csekk igénylése: február 01- től - április 30-ig igényelhető:www. udulesicsekk.hu - EZÜST NYÁR - nyugdíjasok részére - ESÉLY A PIHENÉSRE - fogyatékossággal élõ személyek részére - SZOLIDARITÁS - több gyermeket nevelõ munkavállalók részére - VAKÁCIÓS PROGRAM - szakiskolai tanulók részére Telefonnal a Rászorultakért Alapítvány Pályázni lehet T-Com előfizetőknek: - telefon bekötésre - beszélgetési díj támogatására Adóváltozások Súlyadó Bekerült a mentesség körbe a cselekvőképességet korlátozó vagy kizáró gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő (ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is), a tulajdonában lévő gépkocsi is. A súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott nagykorú személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő - ideértve a nevelő-, mostoha- vagy örökbefogadó szülőt is - (a továbbiakban együtt: mentességre jogosult adóalany) a tulajdonában lévő egy darab, 100 kw teljesítményt el nem érő személygépkocsi után, ide nem értve a személytaxiként üzemelő személygépkocsit. Ha a mentességre jogosult adóalany adóalanyisága és adókötelezettsége az adóévben több személygépkocsi után is fennáll, akkor a mentesség kizárólag egy, a legkisebb teljesítményű személygépkocsi után jár. Személyi jövedelemadó változások Az adókulcsok nem változnak, az adójóváírás továbbra is az adóévben megszerzett bér 18 százaléka, havi felső értéke azonban 9 ezerről forintra emelkedik, és évi és forint között fut ki. A kiegészítő adójóváírás megszűnik. Módosulnak egyes kedvezmények: megszűnik a lakásszerzési kedvezmény, a lakások átruházásából származó jövedelem ugyanakkor rövidebb ideig, öt évig lesz csak adóköteles. A súlyosan fogyatékos magánszemélyeket megillető személyi jövedelemadó kedvezmény mértéke változatlan. Az étkezési hozzájárulás (étkezési utalvány) adómentes értékhatára a hideg élelmiszer esetében forintra, a meleg étel esetében forintra emelkedik. Az iskolakezdési támogatás adómentes értékhatára pedig a mindenkori minimálbér 30 százaléka lesz (jelenleg Ft). Az adómentesen adható üdülési csekk maximális értéke havi Ft. Utazási kedvezmények Ugyan nem 2008-tól, hanem már május 1-jétől érvényes az alábbi szabály (de a sok érdeklődés alapján azt tapasztaltuk, hogy sokan még nincsenek tisztában vele. Tehát aki fogyatékossági támogatást, illetve emelt összegű családi pótlékot kap, a helyközi közlekedésben egységesen 90%-os jegyvásárlási, illetve bérletvásárlási kedvezményt érvényesíthet, míg a helyi közlekedést díjmentesen vehetik igénybe. Ezek a kedvezmények a súlyosan fogyatékos személyek 1 kísérőjére is vonatkoznak. A jogosultság igazolása hatósági határozatokkal (fogyatékossági támogatásról, illetve emelt összegű családi pótlékról szóló), vagy az előbbi határozat alapján a lakóhely szerinti területileg illetékes Magyar Államkincstár ügyfélszolgálatán igényelt Hatósági Igazolvánnyal történik. A súlyos fogyatékosnak nem minősülő, de rokkantsági járadékos, illetőleg rendszeresen folyósított szociális segélyben részesülő személyek a helyi közlekedésben nyugdíjas bérlettel utazhatnak. Jogosultságukat a lakóhely szerint illetékes jegyző igazolásával, vagy a járadékot folyósító szerv által kiadott igazolással és személyi igazolvánnyal igazolhatják. Jogszabály: 85/2007 (IV.25.) Kormány rendelet Korlátozzák a rokkantsági nyugdíj melletti munkavégzést A rehabilitációs járadékról szóló évi LXXXIV. törvény tartalmazza a rokkantsági nyugdíjrendszer átalakítására vonatkozó szabályokat is. A rokkantsági nyugdíjra való jogosultság megszűnik, ha - az öregségi nyugdíjkorhatárt el nem érő - nyugdíjas 6 egymást követő hónapra vonatkozó - adóval és járulékokkal csökkentett - keresetének, jövedelmének havi átlaga meghaladja a rokkantsági nyugdíj alapját képező havi átlagkereset összegének 90 százalékát, illetve annak a megállapítást követően a rendszeres nyugdíjemelések mértékével növelt összegét, de legalább a minimálbér összegét. A december 31-én rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjban részesülő személyeknél a nyugellátásnak a kereső tevékenység miatti megszüntetésére december 31-ig még a régi szabályok alkalmazandók, vagyis a december 31-ig terjedő időszakban csak akkor kell a rokkantsági nyugdíjat megszüntetni, ha a nyugdíjas már nem rokkant, vagy rendszeresen dolgozik és keresete négy hónap óta lényegesen nem kevesebb annál a keresetnél, amelyet a megrokkanás előtti munkakörében rokkantság nélkül elérhetne. Ha a rokkantsági nyugdíjas január 1-jétől keresőtevékenységet a foglalkoztatásra irányuló jogviszony létesítéséhez szükséges jognyilatkozat hiányában végez, a nyugdíjbiztosítási igazgatási szerv soron kívüli felülvizsgálatot rendel el, amelynek keretében el kell végezni az érintett személy komplex minősítését. A felülvizsgálat, illetve a komplex minősítés időtartamára a rokkantsági nyugdíj folyósítását fel kell függeszteni. Amennyiben a felülvizsgálat során megállapítható, hogy a jogosultsági feltételek továbbra is fennállnak, a rokkantsági nyugdíjat a felfüggesztés időpontjától kezdődően folyósítani kell. A jogosultsági feltételek hiányában a rokkantsági nyugdíjat meg kell szüntetni. Bellay Katalin

13 2008. február 13 Kő az úton Ökumenikus imahét Abonyban január 22-től 25-ig ökumenikus imahét volt Abonyban. Január 22-én a római katolikus templomban Nagy András esperes-plébános úr elmondta, hogy Ő 21 éve szolgál Abonyban, s azóta 20 alkalommal tartottak ökumenikus imahetet a református hívek a római katolikus hívekkel karöltve. Milyen szép és nemes érzés az együvé tartozás, a testvériség! Együtt dicsérni az Istent nagy boldogság! Mindenki kapott egy-egy szál égő gyertyát vagy mécsest. A láng a hit világosságát jelképezi. Akit párodul melléd rendelt az ég, Becsüld meg, szorítsd meg a kezét, És ha minden álmod valósággá válik, Akkor se feledd el, Légy hű mind halálig. /Madách Imre/ Az elmúlt időszakban a következő párok kötöttek házasságot: Dudinszky Csaba István Pintér Melinda Kapás Béla Szűcs Judit Halottaink Most, halálom napjaiban mégegyszer összegyűjtöm, amit a földön kaptam, barátságot, szerelmet, hűséget, örömet, szeretetet, ragaszkodást, szépséget, tisztaságot, jóságot, önfeláldozást és egy utolsó lendülettel fölmutatom az égnek Egyetlen vagyonom Fogadjátok szívesen, Mennylakók. /Rónay György: Ajánlás/ Fábián Zoltán nagytiszteletű Úr szolgált. Közösen elénekelték többek között a Mint a szép híves patakra című gyönyörű zsoltárt. Megemlékezett a Magyar Kultúra Napjáról, a Himnusz születésnapjáról, Kölcsey Ferenc életútját, pályáját is ismertetve. 23-án a római katolikus templomban volt az ökumenikus szertartás. A fenyőfák, a Betlehem, a fehér virágok is a szívet melengették. 24-én dr. Vági László apátplébános úr azaz a 90 éves Laci bácsi jött el Szentesről, hogy hirdesse az igét. Ő köztudottan Abonyban is szolgált egykoron és nagy szerepe volt az ökumené megalakításában, létrehozásában. Ő most a református gyülekezeti teremben egy emléklappal kedveskedett a híveknek. Fábián Zoltán lelkész úr köszöntötte Vági László apátplébános urat, Nagy András plébános urat, dr. Egedy Zsolt alpolgármester urat, az Egyháztanács Elnökét, a híveket, akik teljes egészében megtöltötték a gyülekezeti termet. Vági László apátplébános természetes egyszerűséggel és szeretettel szólt a hívő emberekhez. Két fontos dolgot emelt ki prédikációjában: Mindig örüljetek! Szüntelenül imádkozzatok! /I. Tessz.5, 16-17/ és A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett. / Zsolt. 118,22/. A szegletkővel való saját, személyes él- ményét mesélte el Laci bácsi. Azt is megtudhattuk Tőle, hogy az Ő lelki-szellemi tápláléka volt Prohászka püspök 25 kötete. Prohászka egyetlen verset írt, melyet felolvasott az apátplébános és azt prédikációjával magyarázta: Kő az úton Gondolod, hogy kerül életed útjába egyetlen gátló kő is hiába? Lehet otromba, lehet kicsike, hidd el, ahol van, ott kell lennie. DE NEM AZÉRT, hogy visszatartson téged, s lohassza kedved, merészségedet. Jóságos kéz utadba azért tette, hogy te megállj mellette. Nézd meg e követ, és aztán kezdj beszélni róla Isteneddel, Őt kérdezd, milyen üzenetet küld azzal az akadállyal neked? S ha lelked Istennel találkozott, utadba minden kő áldást hozott. Január 25-én pénteken szintén a gyülekezeti teremben jöttek össze imádságra a hívek. Nagy András esperes plébános úr Bodor Jánosné 81 év, Budapest; Kis Károly 81 év, Mária u. 3.; Sándor Józsefné 87 év, Szolnoki u. 36.; Hegyi Lajos 74 év, Tamási Áron u. 23.; Bevíz Jánosné 72 év, Radák u. 56.; Antal Jánosné 77 év; volt Szabadság u.; Tóth Árpádné, Tápiógyörgye; Őze Imre 67 év, Köztársaság u. 14.; Takács Ferenc 53 év, Mátyás kir. u. 42.; Tóth Miklós 69 év, Garai u. 8.; Veres Mihály 84 év, Semmelweis u. 19/a.; Csik István 72 év, Újvilág u. 2.; Pinviczki Pál 81 év, Munkás u. 4.; Rolkó Gyuláné 84 év, Vasút u. 57.; Bárány Antal 71 év, Vasút út 108.; Mucsi Tibor 40 év, Bajza u. 9.; Telek László 49 év, Szamóca u. 9.; Baunok Lászlóné 83 év; Gulyás Géza 58 év, Tinódi u. 8.; Szabó György 83 év, Radák u. 64.; Sándor Pál 46 év, Vasút út 109.; Boros Mihályné 72 év, Szabadságharcos u. 36. szolgált. Több szép református zsoltárt, katolikus éneket énekeltek el az egybegyűltek. Végül az imahetet a Himnusszal, a Székely Himnusszal, a Boldogasszony, anyámmal zárták. Természetesen minden napon elmondták az úri imádságot /Mi Atyánk6 és az Apostoli hitformát / Hiszek egy Istenben/ az egybegyűlt római katolikus és református hívek. Összegezve: jó volt megtapasztalni az élő hitet Abonyban, az ökumenikus imahéten is. P. Bálint Zsuzsa

14 14 XVI. évfolyam 2. szám Együtt közösen a gyermekekért! 1% Tisztelt Szülők, Vállalkozók, Támogatók! Kérjük, hogy a személyi jövedelem adójának 1 % -val Ön is járuljon hozzá a Somogyi Iskola Együtt a Gyermekekért Alapítvány működéséhez, hogy minél szélesebb körben tudjuk támogatni a gyermekeket a tanév folyamán. Örömmel tájékoztatjuk Önöket, és ezúton is szeretnénk megköszönni minden elkötelezett és lelkes támogatónknak, hogy a évi állampolgári rendelkezések összegéből az alapítvány ,-ft-ot kapott, melyből tanév végi kirándulásokat, táborozási költségeket, nevezési díjakat fogunk támogatni, különböző programokat szervezünk, szakköröket támogatunk. Arra kérjük Önöket, hogy a lehetőséggel ismételten éljenek. Hálásan köszönjük az Ön és minden egyes támogatónk hozzájárulását! Segítségüket előre is köszönjük. Adószámunk: Csizmadia Mihályné kuratórium elnöke Az MSZP Abony Városi Szervezete kilencedik alkalommal rendezte meg a hagyományos teremlabdarúgó-tornáját. A küzdelem most is a Szegfű Kupa elhódításáért folyt. Mint az előző években, ismét 18 csapat vett részt e nemes küzdelemben. A 18 csapatban közel 200 sportoló játszott ezen a napon. Mint régi sportvezető, személyesen győződtem meg arról, hogy jó szervezéssel igenis szeretnek sportolni, focizni az abonyi fiatalok. A mérkőzések sportszerűen, említésre méltó szabálytalanságoktól mentesen zajlottak le. A közönség körében is nagy sikerű volt ez a rendezvény. A torna fővédnökei az MSZP részéről: Habony István, Csányi Tibor, Bene László és Tajthy György voltak. Döntő: Victória Ékszer Feinbau 3:1 Harmadik helyért: Imperiál - Bármi-Kő Bt. Ha valaki kővel dob meg, én karomba zárlak Farsangi mulatság az idősek klubjában februrá 14.én Bálint napján rendezte meg az abonyi Humán Szolgáltató Központ Idősek Klubja a farsangi mulatságát. Esztétikus, rajzos meghívóval invitálta a tagokat összejövetelükre Fazekasné Herédi Edit klubvezető és kedves munkatársai. Jó szokásukhoz híven feldíszítették a falakat, függönyöket saját készítésű farsangi dekorációkkal /álarc, szív, nap, szemüveg / Editke, a klub vezetője köszöntötte a tagságot és örömmel konstatálta soha ilyen sokan 35 fő még nem jöttünk össze. /Ez jelzi a munkatársak szolgálatkész, szeretetteljes, ötletgazdag tevékenységét. Jó közösséget alakítottak ki./ A tagság zöme nyugdíjas nő néhány 50-es, zömében éves. Kevés a férfi, mint általában mindenütt. De várják programjaikra, foltvarró körükbe az érdeklődő Olvasókat. Itt jól érezhetik magukat, gyógyulhatnak. Editke bemutatott egy farmernadrágból kreált táskát, amit a foltvarró körükben készítettek. Az az öröm ért, hogy nekem ajándékozták Bálint-nap alkalmából. A jó hangulatot a Jászkun Citera Zenekar / Szolnok/ biztosította /6 férfi és 2 hölgy/. Fehér inget, ill. fehér blúzt, fekete mellényt, szívük felett fényképes névjegykártyát viseltek. A kitűnő citera zenekar másodjára zenélt a klubban, de olyan jól érezték magukat Ők is, hogy felajánlották: Ha hívnak, örömmel jövünk. Régen nálunk is őrizték ezt a szép hagyományt, de ma már mindenhol kevés az utánpótlás. A szolnoki együttes /citerások és egy köcsögdudás/ repertoárja igen gazdag volt. Szépen játszottak és énekeltek. Velük daloltak Szegfű Kupa Abony, Városi Sportcsarnok, január 27. Strand Kisvendéglő 1:0 Gólkirály: Szabó István 4 találattal. A szervező bizottság köszönetet mondott Sárkányné Bálint Marikának a Sportcsarnok vezetőjének, valamint a dolgozóknak becsületes munkájukért. Az abonyi szocialista párt vezetése példaértékű kispályás labdarúgótornát szervezett az abonyi fiatalság részére. Az év különböző szakaszában más pártok és szervezetek is rendezhetnének ilyen vagy hasonló sporteseményeket az abonyi fiatalság részére. Szórakoztató volt ez a rendezvény, amely egyben az egészséges életmódra nevelést is szolgálta. Résztvevő csapatok: GA-BAU, Néger és Társa, Imperiál, Victória Ékszer, 50-es Club, Henriett Ajándék, Kállai és az abonyiak is. A képzett hangok Szabó Jánosné Abonyi Magdika előadóművész, Lendvainé Ilonka, a Kéknefelejcs Népdalkör tagja - is fokozták a vidám hangulatot. A sok ismert dal között akadt az abonyiak számára új is, melyet odaadással hallgatttak. Fazekasné Herédi Editke PIROSKÁNAK öltözött a Bálint-nap és a farsang kapcsán. Piros menyecske ruhájába bújt, karjára akasztotta piros anyaggal bélelt formás kosárkáját és minden résztvevőt megajándékozott az Ő és munkatársai által sütött süteménnyel, mely dupla szívformájú volt és áfonya lekvár volt a közepén. A celofán természetesen piros szalaggal volt ékesítve. Majd szeretetvendégség következett. Nagyon finom farsangi fánkkal /az intézmény munkatársai sütötték/ vendégeltek meg minden résztvevőt. A sós sütire jól esett a tea, az üdítő, no meg a tejszínes kávé. Közben eldiskuráltak egymással az emberek. Régen látott ismerősök is találkoztak. Öröm volt látni Radványi Ferencné Évikét, aki 2007-ben még a klub dolgozója volt. Editke és Molnárné Marika serényen és kedvesen szolgálta ki az idősek klubjának vidám, elégedett tagjait. Ez egy szeretetközösség, itt mindenkit szívesen látnak, ha kell segítenek, amiben tudnak. Vége, vége már, elmúlt már a nyár - énekelték a zenekarral a jókedvű emberek. Így ért véget a farsangi mulatság. Jövőre remélhetőleg egészségben, és minél több jelmezben ünnepelhetjük együtt a farsangot is mondta a klubvezető. Igaz, akadt egy hallgatag cowboy is. Eltemettük együtt a telet, és várjuk a tavasz születését, illatát. P. Bálint Zsuzsa csapata, Red Bull, Pintér és Társa, Molnár Sped, Esélyesek, Gedi-Press, Feinbau, Killtec, KID serdülő B, KID serdülő A, Mistral, Bármi-kő Bt., Strand Kisvendéglő Tóth Ernő

15 2008. február 15 Sport és egészség Megpezsdült az élet a városi sportpályán. Labdarúgóinkat kegyeibe fogadta a téli időjárás. Szabadban, jó levegőn készülnek a tavaszi rajtra. (2008. március 15.) Mind a négy csapat élvezi a vetőség bizalmát. Szanyó Károly, a felnőtt csapat játékos edzője, Petrók Tamás, az ifi, Rieger Ármin és Vígh Zoltán a két serdülőcsapat edzését irányítják. Itt említem meg Sándor Tibor volt serdülő labdarúgóm nevét, aki igen sokat segít mindkét serdülő csapat munkájában. Új játékosok is érkeztek a felnőtt csapar keretéhez. Földi Tibor-Újszász, Jenei Ottó- Üllő, Riscutia Ákos Izsák és Homola József Tápiógyörgye. Felnőtt csapatunk lapzártáig három felkészülési mérkőzésen szerepelt. Újpest tartalék (NB III.) Abony KID SC 0:1 Az utolsó percben kaptuk a gólt. A mérkőzés Újpesten volt a tartalék füves pályán. Erdőkertes (Pest M. II.) Abony KID SC 2:7 Góllövők: Riscutia Á 3., Szimczák T. 2., Jenei O. és Földi T.. Itt jegyzem meg, hogy ezt a Labdarúgóink életéből mérkőzést szintén Újpesten, műfüves pályán, villanyfényben játszottak. Élmény volt a játékosok részére ez a mérkőzés! án Nagykőrösön irreális körülmények között, sárban hidegben és szélben játszott csapatunk Nyársapát ellen. Eredmény: 4:4. Góllövők: Jenei O., Szimcsák T., Szűcs Z. és Rimóczi B. Nyolcadik Városi Sportbál Kuriózumként említem meg, hogy a Városi Sportbál rendezvénye alkalmából az Abonyi Labdarúgó Szakosztály Vezetése a díjkiosztó ünnepségre meghívta Várhidi Pétert, a Magyar Labdarúgó Válogatott Szövetségi Kapitányát. Várhidi Péter örömmel tett eleget a meghívásnak. Jól is érezte magát! Labdarúgóink is örömmel nyugtázták a vezetőség ezen gesztusát. Itt jegyzem meg, hogy Varga István világválogatott kézilabdázó is megtisztelte az ünnepséget ben az év játékosai voltak (ők kapták a díjakat) labdarúgásban: Serdülő: Debreczeni Erik; Ifjúsági: Dezső Máté és Gór Viktor; Felnőtt: Földi György Tavaszi sorsolás felnőtt Abony Újhartyán: óra Tápiómetál Abony: óra Abony Péteri: óra Abony Táborfalva: óra Hernád Abony: óra Abony Újlengyel: óra Pilis Abony: óra Abony Tápiógyörgye: óra Albertirsa Abony: óra Abony Kakucs: óra Sülysáp Abony: óra Abony Pécel: óra Abony Nagykőrös: óra Az ifi csapat mindig kettő órával előbb kezd! Jelenleg a tabellán Abony az 5. helyen áll. Minden abonyi szakosztálynak kívánok sok sikert az új bajnoki évben. Tóth Ernő ny.test.nev.t. Nem maradtak szégyenben Január 26-án a listavezető Pestújhely látogatott az abonyi asztalitenisz csapathoz. Ellenfelük eddig 11 győzelmet és 1 döntetlent ért el vereség nélkül. Ősszel 16 : 2-re veszítettek a hazaiak, és néhány éve még az NB1-ben játszott 2 ellenfelük is a pestújhelyi csapatból. Kiss György szakosztályvezető szerint ilyen előzmények, és az ellenfél játékerejének ismeretében a tisztes helytállás lehetett a cél, aminek meg is feleltek: Montágh DSE Abony Pestújhely 7: 11 Győzelmek: Bolyhos Ferenc 2, Kiss György 2, Kókai László 1, Gáspár Mihály 1 Valamint a Gáspár Kiss páros Legközelebb február 9-én a ceglédi fiatalok ellen mérkőznek idegenben, és itt már bebiztosíthatják a biztos NB 3-ban maradást. LŐVE Városi Asztalitenisz Verseny március 29-én 15 órától a Somogyi Imre Általános Iskola tornatermében a Montágh DSE városi asztalitenisz versenyt rendez. Nevezés: férfi, női egyesben igazolt és amatőr játékosok részére. Díjazás: oklevél, érem, serleg. A versenyt támogatja Abony Város Önkormányzata és a Montágh DSE Birkózók Abonyból Az Abonyi BIRKÓZÓ Club sportolói a közelmúltban Ócsán, szabadfogású országos meghívásos versenyen vettek részt. A Müller Ferdinánd emlékversenyt a helyi általános iskola sportcsarnokában rendezték, öszszesen 248 induló birkózó állt szőnyegre. A diák korcsoportos küzdelmeken szép abonyi helyezések születtek. 41 kg Szávai Zsolt 2., Lőrinczy Bence 5., 55 kg Vígh Gergő 1., 61 kg Molnár László 5., 46 kg Dobozi László 5. Kiadja: Művelődési Ház és Könyvtár Felelős kiadó: Korbély Csabáné Felelős szerkesztő: Korbély Csabáné Olvasószerkesztő: Berkesiné Nagy Mariann Szerkesztőbizottság tagjai: Bánné Hornyik Mária, Berkesiné Nagy Mariann, Korbély Csabáné, Lőrinczy Veronika, Fajkáné Hviszt Zsuzsa. Fotó: Polyák Attila Szerkesztőség címe: Abony, Csillag Zs. u. 5. Tel.: 53/ , , ISSN: Tipográfia: Gedi-Press Reklám- és Dekorstúdió Nyomdai munkák: Repro Stúdió A megjelent cikkek valóságtartalmáért a szerzőket terheli minden felelősség. Lapunkból tallóz és továbbítja az érdekelteknek az LŐVE

16 16 XVI. évfolyam 2. szám Az Abonyi Sakk Egyesület csapata február 3-án Szolnok II. csapatával játszott a Megyei Sakk Csapatbajnokságban. Ez volt a 3. mérkőzésük. Az eredmény: Abonyi Sakk Egyesület - Szolnok II (5:5) A csapat pontszerzői: Nyertek: Bálványos István és Lőrinczy László; Döntetlent értek el: Ézsiás István, Molnár József, Turóczi Péter, Habony Szilveszter, Lendvai Csaba, Donát Lajos. Dr. Bálványos István értékelése: Igaz, ettől a mérkőzéstől jobb eredményt vártunk, de a csapatmérleg összességében nem rossz. Az eddigi 3 fordulóból 1 győzelem, 1 döntetlen és 1 vereség a mérleg. A következő fordulóban február 10-én játszunk a legerősebb ellenfélnek számító Újszász II. csapatával. LŐVE Döntetlen Szolnok ellen 1 éves jubileumát ünnepli a Seiken Egyesület Karate Klubja Abonyban. Az Egyesület elnöki teendőit, szakmai irányítását Benyó Lipót JKA. 4 danos mester látja el 1992., a megalakulás óta. A országos működési területű egyesület központja Budapesten (X., XVII., és XVIII., kerület) van, de számos más városban és faluban, (Üllő, Monor, Úri, Nagykáta, Tápiószentmárton, Tápiószele, Tápiószőlős) több edzővel dolgozunk. Szervezünk a gyerekek és külön a felnőttek részére edzőtáborokat, övvizsgákat, ún. házibajnokságot, kirándulásokat, melyek mind a csapatszellemet építik. Természetesen egyenes ágon tartozunk a magyar Karate Szövetséghez, aki felügyeli a Seiken Egyesület irányvonalát, illetve a Magyar JKA. Jubileum Karateszövetséghez, mint stílusszervezethez. Az egyesület több országos bajnokot nevelt már ki, és nyolc dan-fokozattal rendelkező tagja van, a fő profil mégsem annyira a versenyzés, mint inkább az egészség megőrzése, a fittség, az éberség és számos olyan dologra való rámutatás, ami a mai világban már elhalványodott, ám az egészséges élethez elengedhetetlen fontosságú. Az abonyi klub vezetője: Vigh György, aki 1. kyu-val rendelkezik és 1994 óta karatézik, 1996-tól tagja a Seiken Egyesületnek, valamint a testnevelési egyetem szakirányú fakultációjának hallgatója. A klub, mint már említettük, 1 éve működik Abonyban, jelenleg 15 fővel. Az edzések helye: Gyulai Gaál Miklós Általános Iskola Ideje: Hétfő és péntek 18:30-20:00 óráig Várunk minden kedves érdeklődőt, aki szeretne a karatéval, mint távol-keleti harcművészettel megismerkedni, -tenni az egészségesebb életmódért - egy közösséghez tartozni! Vigh György Tel.: 06-20/ Sakkozóink sem meneteltek Ezen a hétvégén az Abonyi Sakk Egyesület sportolóinak sem sikerült a bravúr. Újszász ellen ültek le a 64 kockás táblák mellé, és csak három döntetlenre futotta az erejükből. Végeredmény: Újszász II - Abonyi Sakk Egyesület 8,5:1,5. Pontszerzők: Lőrinczy László, Telek Gábor és Molnár József. El kell ismerni, hogy az újszásziak nagyon derekasan küzdöttek, sok esetben rosszabb pozícióból fordították meg a partit! Így megérdemelték a győzelmet. A forduló sok tanulsággal szolgált számunkra, így egyéni és csapatszinten is tanulnunk kell a hibákból, hogy a visszavágón és a további fordulókon eredményesebben szerepeljünk. - mondta el lapunknak Dr. Bálványos István. LŐVE

Városi Sportbál hetedszer

Városi Sportbál hetedszer 2007. február Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 2. szám 2007. február Ára: 150 Ft Városi Sportbál hetedszer Abony Sportcsarnoka adott helyszínt február 17-én annak a nagyszabású rendezvénynek,

Részletesebben

Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 6-7. szám 2007. június-július Ára: 300 Ft

Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 6-7. szám 2007. június-július Ára: 300 Ft 2007. június-július 1 Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 6-7. szám 2007. június-július Ára: 300 Ft Az abonyi Kulturális- és Sportnapok keretében 12. alkalommal került sor az Abonyiak-Abonyért

Részletesebben

Korszerű, és igényes: Abonyi Strandfürdő

Korszerű, és igényes: Abonyi Strandfürdő 2007. május 1 Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 5. szám 2007. május Ára: 150 Ft Korszerű, és igényes: Abonyi Strandfürdő Az abonyiak csak álmodozni mertek arról, hogy egyszer a helyi strandon

Részletesebben

Fergeteg triatlon. Abony sztárja: a kisoroszlán. Ez a környék legnagyobb versenye!

Fergeteg triatlon. Abony sztárja: a kisoroszlán. Ez a környék legnagyobb versenye! 2007. augusztus 1 Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 8. szám 2007. augusztus Ára: 150 Ft Ez a környék legnagyobb versenye! Ezt Mondják egybehangzóan az Abonyi Lovasnapok résztvevői és szervezői

Részletesebben

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika

VÁROSI KÖZÉLETI LAP. Hermann Mónika Nádudvari VÁROSI KÖZÉLETI LAP 2011. március XVI. évfolyam 3. szám Ára: 99 Ft A megye legjobban felszerelt általános iskolája Kitüntetések március 15-én A képviselő-testület március 3-án, széleskörű közvélemény-kutatás

Részletesebben

SZUPERKONCERT ABONY VÁROSÁBAN

SZUPERKONCERT ABONY VÁROSÁBAN 2008. április 1 Abony Város Önkormányzatának lapja XVI. évfolyam 4. szám 2008. április Ára: 150 Ft SZUPERKONCERT ABONY VÁROSÁBAN A Bihari János Zeneiskola, a Gyulai G.M. Általános Iskola és az Abonyi Fúvószenekari

Részletesebben

RÁKÓCZI Rákóczi papp 2

RÁKÓCZI Rákóczi papp 2 Rákóczi 1 RÁKÓCZI 2 papp Rákóczi BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, RÁKÓCZIFALVA! Rákóczifalva három esztendővel ezelőtt kapott városi rangot. A Város Napját, az idén először a várossá válás évfordulóján, vagyis július

Részletesebben

Abony Város Önkormányzatának lapja XVI. évfolyam 1. szám 2008. január Ára: 150 Ft. 100 éves születésnapot köszöntöttünk

Abony Város Önkormányzatának lapja XVI. évfolyam 1. szám 2008. január Ára: 150 Ft. 100 éves születésnapot köszöntöttünk 2008. január 1 Abony Város Önkormányzatának lapja XVI. évfolyam 1. szám 2008. január Ára: 150 Ft Január 12-én szombaton délután ½ 5-kor a római katolikus templom előtt 14. alkalommal emlékeztünk meg a

Részletesebben

Putnok város közéleti lapja

Putnok város közéleti lapja Putnok város közéleti lapja XXIII. évfolyam 6-7. szám 2012. június-július Ingyenes NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJA PUTNOKON Érintsd meg a követ, mert az is a tiéd! Tiéd a folyó, a part, el ne add semmiért!

Részletesebben

HÍRADÓ TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI. 2012. szeptember. Szerkesztõi közlemény. Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola

HÍRADÓ TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI. 2012. szeptember. Szerkesztõi közlemény. Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola TÁPIÓSZELEI ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓ 2012. szeptember Weöres Sándor: Kezdõdik az iskola Könyv, toll, tinta, ceruza, rontom-bontom, kezdõdik az iskola, csak aszondom. Kora reggel rohanás, rontom-bontom, nem

Részletesebben

Nyári zenés esték / 11. oldal /

Nyári zenés esték / 11. oldal / 2007. szeptember 1 Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 9. szám 2007. szeptember Ára: 150 Ft 50 éves a Gyulai ének-zenei tagozata Mágnás Miska / 2. oldal / Nyári zenés esték / 11. oldal / Idősek

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2008. február Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Tájékoztató a népszavazásról Beiratkozás előtt 4.oldal Kiváló minősítést kapott a zeneiskola A gyáli Kodály Zoltán

Részletesebben

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja

Ballagás. Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja Hernád Község Önkormányzatának és civil szervezeteinek lapja 6. évfolyam, 2012. július Ballagás Verôfényes napsütésre ébredtünk június 16-án szombaton a ballagás napján. Még az égiek is velünk ünnepeltek.

Részletesebben

70 éves a Dózsa György Általános iskola. Jubileumi Évkönyv

70 éves a Dózsa György Általános iskola. Jubileumi Évkönyv JUBILEUMI ÉVKÖNYV 70 éves a Dózsa György Általános iskola Jubileumi Évkönyv DÓZSÁS BEKÖSZÖNTŐ Dózsás diák vagyok. Mondtam büszkén annak idején, ha megkérdezték: te melyik iskolába jársz? Az iskolához

Részletesebben

Genius díj a Gyulaiban

Genius díj a Gyulaiban 1 2007. január Abony Város Önkormányzatának lapja XV. évfolyam 1. szám 2007. január Ára: 150 Ft Genius díj a Gyulaiban 2007. január 20-án a Magyar Kultúra Napja alkalmából kitüntetéseket adtak át pedagógusoknak

Részletesebben

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben.

Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson. 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyháza lakossága ingyenes gyógymasszázson P o l g á r m e s t e r i vehet részt 2009. április 25-én 9-16 óráig az orvosi rendelõben. Kerekegyházán az Ifjúság utca 4. szám alatt, a Pékség 2 közelében,

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben

Átadták az egykori Sportpresszó helyén kialakított Ifi tanyát, amely elsõsorban a 14-29 éves korosztály számára biztosít kellemes környezetet, a

Átadták az egykori Sportpresszó helyén kialakított Ifi tanyát, amely elsõsorban a 14-29 éves korosztály számára biztosít kellemes környezetet, a XIX. évfolyam 3. szám 2009. március Meghívó Nagykálló Város Önkormányzata és a Ratkó József Városi Könyvtár tisztelettel meghívja Önt, kedves családját, irodalom és mûvészetkedvelõ barátait Költészet Napja

Részletesebben

A képen: Parák József, Papp Erzsébet, Kalcsú Mihály, Dombi Ferenc, Papp Jánosné (Cikk a 7. oldalon)

A képen: Parák József, Papp Erzsébet, Kalcsú Mihály, Dombi Ferenc, Papp Jánosné (Cikk a 7. oldalon) 30 éves osztálytalálkozó (Cikk a 9. oldalon) Ballagtak az ovisok (Cikk a 8. oldalon) A képen: Parák József, Papp Erzsébet, Kalcsú Mihály, Dombi Ferenc, Papp Jánosné (Cikk a 7. oldalon) Gratulálunk Réti

Részletesebben

www.hajdunanas.hu Meghívó Emléknap Megalakult a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Államtitkári látogatás Hajdúnánáson

www.hajdunanas.hu Meghívó Emléknap Megalakult a Hajdúnánási Közös Önkormányzati Hivatal Államtitkári látogatás Hajdúnánáson www.hajdunanas.hu XXVI. (XXXVI.) ÉVFOLYAM 5. SZÁM Emléknap HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA Jubileumi nótaest Szkíták nyomában A kommunista diktatúrák egykori áldozataira emlékeztünk február 24.-én városunkban,

Részletesebben

Érzés. S benn a lakás kellemes, meleg. Édes fahéj illat telíti meg a teret. Egy ezüstfenyő áll ott középen, Gömbök, csillagszórók öltöztetik fel.

Érzés. S benn a lakás kellemes, meleg. Édes fahéj illat telíti meg a teret. Egy ezüstfenyő áll ott középen, Gömbök, csillagszórók öltöztetik fel. i i 2008. november-december e e d e f i i Abony Város Önkormányzatának lapja e e d f f i f d XVI. évfolyam 11-12. szám 2008. november-december Ára: 300 Ft Érzés Szenteste az utcán lépkedem, S hallom a

Részletesebben

2008. Első szám DECEMBERI KÉPESLAP. Mindenki karácsonya, 2008. december 14.

2008. Első szám DECEMBERI KÉPESLAP. Mindenki karácsonya, 2008. december 14. DECEMBERI KÉPESLAP Mindenki karácsonya, 2008. december 14. 2 ÖNKORMÁNYZATI HÍREK Élelmiszeradomány A Baptista Szeretetszolgálat Alapítvány jóvoltából élelmiszer adomány érkezett községünkbe. A száraztésztát,

Részletesebben

Március 15. Tűzzünk hát kokárdát, és emlékezzünk az 1848-49-es szabadságharc és forradalom eseményeire, neves alakjaira március 15-én!

Március 15. Tűzzünk hát kokárdát, és emlékezzünk az 1848-49-es szabadságharc és forradalom eseményeire, neves alakjaira március 15-én! 1 RÁKÓCZI Március 15. 2 2 Nemzeti dal, kokárda, Táncsics Mihály, Pilvax kávéház, Petőfi Sándor, Jókai Mór, Vasvári Pál, Landerer nyomdája, Tizenkét pont, márciusi ifjak, Nemzeti Múzeum Mindezekről egy

Részletesebben

Jánoshidai Híradó. 1956 - gyerekek, ártatlan emberek a forradalom sodrában. XII. évfolyam 4. szám 2009. október

Jánoshidai Híradó. 1956 - gyerekek, ártatlan emberek a forradalom sodrában. XII. évfolyam 4. szám 2009. október Jánoshidai Híradó POLGÁRMESTERI HIVATAL 5143 Jánoshida, Fő út 28. 57/558-060 www.janoshida.hu Önkormányzati lap 150 Ft XII. évfolyam 4. szám 2009. október 1956 - gyerekek, ártatlan emberek a forradalom

Részletesebben

10 éve város Badacsonytomaj

10 éve város Badacsonytomaj XXIV. évfolyam 6. szám Havonta megjelenõ közéleti lap. Ára: 150 Ft 2014. június Polgárőrök kitüntetése A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság Csizmazia Pál úrnak, a PEB tagjának, a rendőrséggel történő

Részletesebben

ELÉRHETŐ KÖZELSÉGBE KERÜLT SZOLNOKOT RÁKÓCZIFALVÁVAL ÖSSZEKÖTŐ KERÉKPÁRÚT MEGÉPÍTÉSE.

ELÉRHETŐ KÖZELSÉGBE KERÜLT SZOLNOKOT RÁKÓCZIFALVÁVAL ÖSSZEKÖTŐ KERÉKPÁRÚT MEGÉPÍTÉSE. Ára: 130.-Ft Rákóczifalviak Lapja 2005. November ELÉRHETŐ KÖZELSÉGBE KERÜLT SZOLNOKOT RÁKÓCZIFALVÁVAL ÖSSZEKÖTŐ KERÉKPÁRÚT MEGÉPÍTÉSE. Régóta érzékelhető szükséglet a kerékpáros forgalom biztonságossá

Részletesebben

isaszeg Határok nélkül önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember

isaszeg Határok nélkül önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember isaszeg önkormányzati tájékoztató X. évfolyam, 9. szám 2011. szeptember Határok nélkül Augusztus 20-i rendezvényeink sorában az ünnepi szentmise után Bakonyi Pál, Zselíz polgármestere szólalt fel. Beszédébôl

Részletesebben

BÁBOLNAI. Jubileumi városavató ünnepség. 1956-ra emlékeztünk. Egészségnap az iskolában. Halottak napján (Megemlékezés a 3. oldalon.

BÁBOLNAI. Jubileumi városavató ünnepség. 1956-ra emlékeztünk. Egészségnap az iskolában. Halottak napján (Megemlékezés a 3. oldalon. XIX. ÉVFOLYAM 11. SZÁM BÁBOLNAI 2009. NOVEMBER AZ ÖNKORMÁNYZAT HAVONTA MEGJELENÕ LAPJA 1956-ra emlékeztünk (Tudósításunk a 12. oldalon.) Jubileumi városavató ünnepség Öt évvel ezelõtt, 2003. júliusában

Részletesebben

Kerékpárút épül Uniós támogatásból

Kerékpárút épül Uniós támogatásból XVIII. évfolyam 6. szám 2008. június TÉKA TÁBOR NAGYKÁLLÓ - HARANGODON Az alapgondolat jegyében, miszerint: megszervezni, és visszatérõ rendszeres-séggel megtartani egy olyan tábort, ahol a zene, a tánc,

Részletesebben

Mozgalmas volt az utolsó májusi hétvége

Mozgalmas volt az utolsó májusi hétvége XXIV. évfolyam 6. szám A fennkölt ünnepélyesség és a kellemes ellazulás is jelen volt a Tolna Város Napja alkalmából rendezett programokon. Május 31-én a lovardában lezajlott ünnepi testületi ülésen adták

Részletesebben