A Képviselő-testület augusztus 27-i ülésén hozott határozatok:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Képviselő-testület 2009. augusztus 27-i ülésén hozott határozatok:"

Átírás

1 MU0910_mell.qxd :07 Page 1 ÖNKORMÁNYZAT A Képviselő-testület augusztus 27-i ülésén hozott határozatok: 310/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete elfogadja, Áporka Község Önkormányzatának Képviselő-testületével megtartott együttes ülés meghívójában szereplő napirendi pontokat az alábbiak szerint: 1., A körjegyzőség megszüntető okiratának elfogadása dr. Kovács Tibor polgármester 2., Döntés a Körjegyző felmentéséről dr. Kovács Tibor polgármester 3., Társulásban működtetett intézmények alapító okirat módosításának elfogadása dr. Kovács Tibor polgármester dr. Kovács Tibor polgármester 311/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete és Áporka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a körjegyzőség Áporka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által kezdeményezett megszűnése következtében, a köztisztviselők jogállásról szóló évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 17. (10) bekezdése és a 17. (1) bekezdés c) pontja alapján, december 31-i nappal a körjegyző felmentését mondja ki, oly módon, hogy a felmentési idő a felmentési védelem (betegség miatti keresőképtelenség) megszűnését követő 30. nap utáni első napon kezdődik el. A felmentési idő: nyolc hónap, a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés nyolc hónap, melyre átlagkereset illeti meg, a Ktv. 19. (1) bekezdése alapján. A körjegyzőt a Ktv. 19. (1) bekezdése alapján végkielégítés illeti meg, melynek összege a 19. (2) bekezdés g) pontja alapján nyolchavi illetményének megfelelő összeg. A Képviselő-testületek felkérik dr. Répás József polgármestert, mint az egyéb munkáltatói jogok gyakorlóját, hogy a felmentésről a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 17. (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően a körjegyzőt értesítse, továbbá intézkedjen a munkakör átadásátvételének időpontjáról. 312/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete a következőkkelmódosítja a Körjegyzőség Megszüntető Okiratának elfogadásáról szóló 534/2008. (XII.22.) számú határozatát: - A Körjegyzőség Megszüntető Okirata bevezető szövegének módosított tartalma: Képviselő-testülete 312/2009. (VIII. 27) számú határozatával módosított 534/2008.(XII.22.) számú határozatával, Áporka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 264/2009. (VIII.27.) számú határozatával módosított 276/2008.(XII.22) számú határozatával az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 88. (3) bekezdésére és a 90. (1) bekezdés c) pontjára hivatkozással, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm rendelet 11. -ában foglaltak is figyelembe véve december 31. napjával, az Áporka Község Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott dolgozók közszolgálati jogviszonyának tekintetében megszünteti az 1-3. pontban körülírt intézményt. A körjegyzőség gesztorságából származó kötelezettségek és jogosultságok tekintetében a rendelkezési jogkör Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestületét illeti meg. 313/2009. (VIII.27.) határozat és Áporka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a körjegyzőség megszűnéséből eredő költségek viselését október 31-ig írásos megállapodásban rögzítik. Határidő: október 31. dr. Kovács Tibor polgármester 314/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete visszavonja a 225/2009.(V.28.), 226/2009.(V.28.), 227/2009.(V.28.), 228/2009.(V.28.), 229/2009.(V.28.), 230/2009.(V.28.), 231/2009.(V.28.) és 232/2009.(V.28.) határozatait. 315/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskolai és Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Társulás Alapító Okiratának módosítását a jelen határozat mellékletét képező tartalommal. 316/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunlacháza-Áporka Óvodai Társulás Alapító Okiratának módosítását a jelen határozat mellékletét képező tartalommal. 317/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunlacháza-Áporka Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítását a jelen határozat mellékletét képező tartalommal. 318/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat az alábbiak szerint: 1., Az RSD projekt keretében megvalósuló mederkotrással kapcsolatos lakossági vélemények ismertetése 2., Előző képviselő-testületi üléseken hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló 3., Beszámolók Derényi István projektvezető Pénzes Andrásné pénzügyi vezető Huszty Sándorné csoportvezető dr. Sződi Károly osztályvezető 4., Intézményvezetők beszámolója a 2008/2009 tanév zárásáról és a 2009/2010 tanév megkezdéséről Előadók: Pintérné Varga Rozália igazgató Sáriné Kátai Ildikó mb.igazgató Orosné Dávid Ildikó óvodavezető Majoros Zoltán igazgató 5., Orvosi ügyeleti ellátás közbeszerzési eljárásának a., Bírálóbizottság felállítása b., ajánlati felhívás elfogadása Limbek Tamás elnök 6., Nem társulásban működtetett intézményeink alapító okiratainak módosító előterjesztése 7., Bizottsági beszámolók: Pénzügyi Bizottság Településfejlesztési Bizottság Oktatási és Művelődési Bizottság Egészségügyi és Szociális Ifjúsági és Sportbizottság Előadó: bizottságok elnökei 8. Egyebek *** A Mi Újságunk melléklet 1

2 MU0910_mell.qxd :07 Page 2 ÖNKORMÁNYZAT 319/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását a jelen határozat mellékletét képező tartalommal. 320/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosítását a jelen határozat mellékletét képező tartalommal. 321/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a Volly István Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítását a jelen határozat mellékletét képező tartalommal. 322/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunlacházi Szakközép- és Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítását a jelen határozat mellékletét képező tartalommal. 323/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a Központi Konyha Alapító Okiratának módosítását a jelen határozat mellékletét képező tartalommal. 324/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete visszavonja a 211/2009.(V.19.) számú határozattal módosított 154/2009.(IV.08.) számú határozatát. Felelős: dr Répás József polgármester 325/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja az 5951, az 5960 és az 5961 hrsz-ú ingatlanokra tervezett zagyvezeték és retúrvíz vezeték elhelyezésére vonatkozóan, az alábbi feltételekkel: a zagytér Gyümölcsös utca felőli oldalán a töltésláb telekhatártól 50 m-re kezdődhet, ennek kijelölése az Önkormányzat egyetértésével és jelenlétével történhet, a töltés építése szeles időben nem végezhető, a kiszállítás előtt a kivitelező az útvonalról, annak helyreállításáról és a napi mennyiségekről tételesen egyeztet az Önkormányzattal, a kiszállítás útvonala a Dózsa György utat, a Duna-partra vezető utat (Strandi út, Bercsényi utca), és a Gyümölcsös utcát nem érintheti, a zagytér minden oldala a létesítés után gyepesíteni kell, a zagytér üzemeltetése során a kiporzást nedvesítéssel megakadályozzák, a zagytér anyagának vizsgálati eredményeit a kivitelező az Önkormányzattal folyamatosan ismerteti, a kivitelező a zagytéren és környezetében rendszeres gyomirtást, folyamatosan szúnyogirtást biztosít, a kiürítés az őszi időszakban történik, mely során a kivitelező gondoskodik a pormentes munkavégzésről, az ÖKO Zrt szeptember 15-ig szerezze be az állami garanciát arra nézve, hogy a kiemelt iszap elszállítása és a rekultiváció a beruházás befejezését követő két éven belül megvalósul, és biztosítja, hogy ennek költsége a projekt költségvetésébe beépítésre kerüljön. Minden, fent felsorolt feladat megvalósítása során a feladat végrehajtójának előzetes tájékoztatási kötelezettsége van az Önkormányzat felé. Abban az esetben, ha a fent említett kitételek bármelyike nem teljesül, a tulajdonosi hozzájárulás azonnal hatályát veszti. 326/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete elfogadja az előző testületi üléseken hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 327/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete elfogadja az előző ülés óta eltelt időszak, önkormányzatot érintő eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót. 328/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete elfogadja Derényi István projektvezető írásos beszámolóját a Vörösmarty utcai és Gárdonyi utcai általános iskolák teljes akadálymentesítése megnevezésű projekt befejezéséről. 329/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szennyvízprojekt I ütemével kapcsolatosan a., az önkormányzati szennyvízprojekt szervezetet felállítja az alábbi tagokkal projektvezető Derényi István műszaki menedzser adminisztrátor közreműködő tagok b., kéri a Hivatalt, hogy az ezzel kapcsolatos évi költségvetési előirányzat módosítást szeptember 30-ig készítse el. 330/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete elfogadja Pénzes Andrásné pénzügyi vezető június, július hónapról szóló pénzügyi írásos és szóbeli beszámolóját. 331/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete elfogadja Huszty Sándorné csoportvezető írásos és szóbeli beszámolóját a Települési és intézmény-fenntartási csoport negyedéves munkavégzéséről. 332/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete elfogadja dr. Sződi Károly osztályvezető írásos beszámolóját a Hivatal Igazgatási és Jogi osztályának fontosabb munkavégzéseiről. 333/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete elfogadja Soós Zsoltné jegyző írásos és szóbeli beszámolóját az előző ülés óta eltelt időszak Hivatalt érintő eseményeiről. 334/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a Volly István Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának a 2008/2009. tanév fontosabb eseményeiről és a 2009/2010. tanév kezdéséről szóló írásos tájékoztatóját. 335/2009. (VIII.27.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányza- 2 melléklet A Mi Újságunk

3 MU0910_mell.qxd :07 Page 3 ÖNKORMÁNYZAT tának Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskolai és Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Társulás megbízott igazgatójának a 2008/2009. tanév fontosabb eseményeiről és a 2009/2010. tanév kezdéséről szóló írásos tájékoztatóját. 336/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunlacháza-Áporka Óvodai Társulás intézményvezetőjének a 2008/2009. nevelési év fontosabb eseményeiről és a 2009/2010. nevelési év kezdéséről szóló írásos tájékoztatóját. 337/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunlacházi Szakközép- és Szakképző Iskola igazgatójának a 2008/2009. tanév fontosabb eseményeiről és a 2009/2010. tanév kezdéséről szóló írásos és szóbeli tájékoztatóját. 338/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a 2009, november 1. és október 31. közötti időtartamra szóló, orvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelésére vonatkozó közbeszerzési eljárás Bírálóbizottságának tagjaivá Limbek Tamás képviselő mellé dr. Vancsura Tamás képviselőt, Rabné Farkas Judit védőnőt, Pénzes Andrásné pénzügyi vezetőt, valamint Nyevrekla Szilvia és dr. Sződi Károly közbeszerzési referenseket választja, egyúttal közbeszerzési ellenőrnek dr. Földváry Zsuzsanna képviselőt jelöli ki. 339/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete a november 1. és október 31. közötti időtartama szóló, orvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelésére vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását jóváhagyja és megjelenteti azt a Közbeszerzési értesítőben. 340/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete kiáltványt intéz Kiskunlacháza lakosaihoz, melyben az I. Kun Világtalálkozó eseménysorozathoz kapcsolódó Kun emlékmű építését közérdekű kötelezettségvállalásnak nyilvánítja. A Kun emlékmű építéséhez köszönettel fogadja a lakosok adományait. Határidő: október /2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem támogatja Herczegh Béla kérelmét és nem kíván beavatkozni az általa indított perbe. 342/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem támogatja ifj. Tóth Károly területvásárlási kérelmét. 343/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete haladéktalanul kéri a DBK-Földgép Kft-től az 543/2008.(XII. 22.) számú határozatban előírt feltételek teljesítését. A feltételek teljesítése után adható csak úthasználati engedély. 344/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a SAG Mérnökiroda Kft. részére tulajdonosi hozzájárulást ad a Kiskunlacháza, Róka u. 3519/2 hrsz-ú ingatlan villamosenergia ellátásához. 345/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Száller Etelka járdaépítési kérelme ügyében az önkormányzat a kivitelezéshez munkaerőt, azaz a közmunkásokat biztosítja (az anyagköltség a kérelmezőt terheli), pénzbeli hozzájárulást nem tud nyújtani. 346/2009. (VIII.27.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárdi Autó Magyarország Autóalkatrész-kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság által Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata ellen a Ráckevei Városi Bíróság előtt 2.P /2009. számon szolgalmi jog megállapítása iránt indított perben felhatalmazza a polgármestert, hogy Dr. Csonka Ernő eljáró ügyvéd részére nyilatkozatot tegyen a következő tartalommal: a felperes önkormányzattal kapcsolatos állításai nem felelnek meg a valóságnak; a felperesi kereset teljesítését Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata ellenzi. A viszontkereset részletes indokolásának kidolgozásával megbízza Dr. Csonka Ernőt, felkéri a Polgármesteri Hivatalt az adminisztratív közreműködésre. 347/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból elnevezésű projekttel kapcsolatos lakossági fórumot tart: Időpont: szeptember óra Helyszín: Kiskunlacháza, Duna-part - Halászkert vendéglő 348/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem támogatja Pálvölgyi Nóra Waldorf óvoda terület igényét, a Kiskunlacháza, Fácán utca 3758/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan, mivel a kért ingatlan nem alkalmas óvoda kialakítására. Jelenleg nincs az önkormányzatnak olyan ingatlana, melyet fel tudna ajánlani. 349/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megrendeli a Gamzisz Kft-től a három óvodai és három általános iskolai intézményváltozás (épület-feltüntetési) vázrajzainak elkészítését Ft+áfa értékben. 350/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a KMOP /B kódszámú, Belterületi utak fejlesztése támogatására című pályázati felhívásra a mellékletben szereplő térképvázlat szerint. A pályázat értékét bruttó 200 millió Ft értékben maximálja, 60 millió Ft-os maximum önrész vállalásával, melyet a évi költségvetés tartalékkeretéből biztosít. Határidő: szeptember /2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Répás József polgármestert a Kiskunlacháza 0636/29 hrsz-ú ingatlanon, a komposzttelep bővítésével létesülő hulladékgyűjtő udvarral kapcsolatos nyilatkozat kiadására, hogy a tervezett létesítmény nem ellentétes a község rendezési tervével. A Mi Újságunk melléklet 3

4 MU0910_mell.qxd :07 Page 4 352/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete meghatalmazza a Depónia-Technika Kft-t a Kiskunlacháza 0636/29 hrsz-ú ingatlanon, a komposzttelep bővítésével létesülő hulladékgyűjtő udvarral kapcsolatos közüzemi hálózatra való csatlakozásának rendezésére. 353/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete a Depónia-Technika Kft részére, a Kiskunlacháza, 0636/25 hrsz-ú út vonatkozásában közútkezelői hozzájárulást ad a Kiskunlacháza 0636/29 hrsz-ú ingatlanon, a komposzttelep bővítésével létesülő hulladékgyűjtő udvarral kapcsolatos eljáráshoz. 354/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a SAG Mérnökiroda Kft. részére tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást ad a Kiskunlacháza, Galamb u. 0,4 kv-os szabadvezeték hálózat létesítéséhez a kiviteli tervek alapján. 355/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a SAG Mérnökiroda Kft. részére tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást ad a Kiskunlacháza, Balaton u. 512/20 VOTR állomás 1kVos kitáp.kábel létesítéséhez a kiviteli tervek alapján. 356/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a SAG Mérnökiroda Kft. részére közútkezelői hozzájárulást ad a Kiskunlacháza, Hajóspuszta 274/20 OTR áll. Alfogyasztói hálózat kiváltása 0,4kV-os szabadvezetékhálózat létesítéséhez a kiviteli tervek alapján. 357/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a SAG Mérnökiroda Kft. részére tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást ad a Kiskunlacháza, Gábor Áron u.20 kv-os szabadvezeték hálózat rekonstrukciójához a kiviteli tervek alapján. 358/2009. (VIII.27.) határozat ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a nem támogatja Számvéber Ferenc területvásárlási kérelmét. 359/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kunépszolg Kft. által meghirdetett virágosítási verseny helyezettjei és díjai a következőek: 1. Kurucz Ditte Tátra utca Ft-os vásárlási utalvány, melyet a Kunépszolg Kft. ajánl fel. 2. Kiskunlacaháza-Áporka Óvodai Társulás Ft-os vásárlási utalvány, melyet az Önkormányzat ajánl fel a Környezetvédelmi Alapból 3. Povenszky Istvánné Kiskunlacháza, Vágóhíd utca Ft-os vásárlási utalvány, melyet az Önkormányzat ajánl fel a Környezetvédelmi Alapból. 360/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy határozatlan ideig elnapolja a Móra Ferenc utca lakóinak utcarendezésre vonatkozó kérelmét, mivel az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzete nem teszi lehetővé az ingatlanok megvásárlását. 361/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Köntös Bálint és társai kérelme, továbbá Németh Mihály kérelme ügyében dűlőutak kialakítására kisajátítási eljárást indít meg. Az ajánlati árat Ft/ha-ban jelöli meg. 362/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Prókai Péter tervező részére a Kiskunlacháza, Sellő u. 10/a, 3968 hrsz-ú; Csendes utca 26, 3015 hrsz-ú, Mókus utca 8., 3706/7 hrsz-ú, Sellő utca 3120/2 és 3120/5 hrsz-ú ingatlanok gázbekötési tervéhez a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást megadja. 363/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy erdei tanösvény kialakítására pályázatot nyújt be. 364/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja az ügyben hozott 163/2001 (10.12) számú határozatot és a 0654/512 hrsz-ú, 589 m2 nagyságú ingatlan tulajdonjog átruházáshoz hozzájárul Barta László részére, a vételárat a én történt házipénztári befizetéssel megfizetettnek tekinti, a területhelyesbítés miatti különbözetet nem kell megtérítenie. Felelős: Dr. Répás József polgármester 365/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 91/2009. (III.12.) számú határozatát a következők szerint: a 6301 hrsz-ú ingatlanból kialakuló 6301/2 hrsz-ú 166 m2 nagyságú ingatlan.. 366/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a Kunépszolg Kft-t, hogy szeptember hónapban (1 alkalommal) és október hónapban (1 alkalommal) szervezzen községi szemétgyűjtést. Felelős: Dr. Répás József polgármester 367/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy visszavonja a Kiskunlacháza, 0579/44 hrsz-ú ingatlan megosztására vonatkozó kérelmét. Határidő azonnal Felelős: Dr. Répás József polgármester 368/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Gyovai Margit által bérelt, önkormányzati tulajdonú lakás nyílászáróinak cseréjét megrendeli október 15-ig, Ft összegben, 30 napos kifizetési határidő megjelölésével. Határidő azonnal Felelős: Dr. Répás József polgármester 369/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete kéri a Hivatalt, hogy tértivevényes levélben szólítsa fel azokat az üdülőhelyi lakosokat, akik önkormányzati tulajdonban lévő közterületet kerítettek le és azt zavartalanul saját céljaikra használják, hogy az érintett ingatlanrészen az elkerítést bontsák le, ahol ez út menti ingatlanrészt érint, ott tegyék az útszakaszt beláthatóvá. Határidő azonnal Felelős: Dr. Répás József polgármester 370/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a sportcsarnok beruházás befejezési munkálataira, a évi költségvetés 4 melléklet A Mi Újságunk

5 MU0910_mell.qxd :07 Page 5 fejlesztési kiadásait megemeli Fttal, s ezzel egy időben csökkenti az átadott pénzeszközök tételén tervezett Ft összegű sporttámogatás előirányzatát. Kéri a Hivatalt, hogy az átcsoportosítás miatt a évi rendelet módosításáról szóló előterjesztést nyújtsa be a Képviselőtestületnek elfogadásra. Határidő: szeptember 3o. 371/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK sportcsarnok rendszeres működtetéséhez sporteszközök beszerzését biztosítja 1,5 millió Ft-os összegben. 372/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Sion Security Kft részére a Duna-parti víztoronyra átjátszó berendezés felhelyezéséhez megadja tulajdonosi hozzájárulást ad. Felkéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy saját hatáskörében készítse el a bérleti szerződést. 373/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Répás József polgármester urat, hogy a Kiskunlacháza, Szabadság utca 1. szám alatt található lakóingatlan árverésén augusztus 31-én, annak megvásárlása érdekében képviselje az önkormányzatot és vételi ajánlatot tegyen. Határidő: augusztus 31. A Képviselő-testület szeptember 10-i rendkívüli ülésén hozott határozati: 374/2009. (IX.10.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontot az alábbiak szerint: 1. Kiskunlacháza szennyvízcsatornázása V. ütem, szennyvíztelep rekonstrukció, és szennyvíziszap komposztáló tárgyú (KEOP / ) projekt projektfejlesztési szakaszához kapcsolódó előzetes vizsgálat, illetőleg az esetlegesen esedékessé váló környezeti hatásvizsgálat lefolytatása tárgyában lefolytatott házi beszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevő kiválasztása. Előadó: dr. Fábián Miklós alpolgármester Limbek Tamás, a Bírálóbizottság elnöke 375/2009. (IX.10.) határozat Képviselő-testülete a Kiskunlacháza szennyvízcsatornázása V. ütem, szennyvíztelep rekonstrukció, és szennyvíziszap komposztáló megvalósítása tárgyú (KEOP / ) projekt projektfejlesztési szakaszához ellátása előzetes vizsgálat elkészítése, illetőleg az esetlegesen esedékessé váló környezeti hatásvizsgálat lefolytatása tárgyú házi beszerzési eljárása során a Bírálóbizottság javaslata alapján: - a házi beszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja ; - Az eljárás nyerteseként a SENEX Környezetgazdálkodási Kft.-t nevezi meg, 2. helyezettként a BEZEKON Kft.-t hirdeti ki, egyben felhatalmazza a Polgármestert a nyertessel történő szerződés megkötésére. Felelős: Dr. Répás József polgármester Az öregségi nyugdíjról A legjobb módja annak, hogy megjósold a jövődet az, ha magad teremted meg azt. A társadalombiztosítási vagy kötelező öregségi nyugdíjrendszer az elmúlt időszakban jelentős átalakításon ment keresztül. Sajnos nem az egyének előnyére. Mivel a változások elég drasztikusak és szinte áttekinthetetlenek, ezért érdemes néhány percet vesztegetni erre a témára. Az új rendszer bevezetése előtt a nők 55 év, a férfiak 60 év betöltése után váltak jogosulttá az öregségi nyugdíjra, ha 10 év szolgálati időt (munkaviszonyt) tudtak igazolni. A munkanélküliség növekedése és az elhalálozási statisztikák romlása ellenére az utóbbi időben folyamatos korhatáremelést és megkövetelt szolgálati idő növelést hajtottak végre. A döntéshozók az intézkedést úgy indokolták, hogy mindez a nyugdíjasok érdekében történt tól pedig nemre való tekintet nélkül (egyenjogúság) egységesen 62 év az öregségi nyugdíjra jogosító életkor és 20 év a minimális szolgálati idő re a 62 éves korhatár fokozatosan 65 évre növekszik. Az eddigi parlamenti választások is azt bizonyítják, hogy ezek az intézkedések rendkívül népszerűek a lakosság osztályharcos rétegeiben. Tekintsük át a társadalombiztosítási nyugellátásokkal kapcsolatos átmeneti korszakokat. Ezzel a nyugdíjasok eddig viszonylag homogén csoportját fellazították, és itt is érvényesül a társadalom más rétegeinél már régóta sikeresen alkalmazott marxi szalámi taktika (lehet a generációknak különösebb ok nélkül egymásra irigykedni, ami még jobban megosztja a társadalmat) december december 31. Ebben az időszakban öregségi teljes nyugdíjra - bizonyos kivételektől eltekintve - általában az jogosult, aki a 62-dik életévét betöltötte, és legalább 20 év szolgálati időt szerzett. A törvény különböző mértékű korengedményt adott azoknak a nőknek, akik december 31 előtt születtek, mert 62 éves koruk előtt kérhették nyugdíjaztatásukat. Férfiak esetén az december 31 előtt születettek kaptak néhány év engedményt. Öregségi teljes nyugdíjat kapott még az a nő és az a férfi, aki január 1-je előtt az 55-dik (most 72 év felettiek), illetve a 60- dik (most 77 év felettiek) életévét betöltötte, és csak 10 év szolgálati időt szerzett. Szolgálati idő kedvezmény az egyik házaspárt megilleti, ha kiskorú gyermeket saját háztartásban legalább tíz éven át neveltek. Gyermekenként egy évet, tartósan beteg, vagy fogyatékosnak minősülő gyermek esetén másfél évet szolgálati időként kell elismerni. Ezen az un gyermekkedvezmény jogcímen legfeljebb három év vehető figyelembe. Elváltakra és különélőkre, gyermekét egyedül nevelő szülőre is vonatkozik a szabály, de most nem részletezzük ezeket. Aki a szervezet fokozott igénybevételével járó, továbbá az egészségre különösen ártalmas munkát végez, korkedvezményben részesült. Öregségi résznyugdíjra jogosult az a személy, aki a húsz évnél kevesebb, de legalább tíz ill. tizenöt év szolgálati időt szerzett és nő esetén az 55-dik, férfi esetén pedig a 60-dik életévet a jogszabályban megadott, de most nem részletezett időszakban betöltötte december 31-ig érvényes szabály Előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az a nő, aki az 55-dik életévét betöltötte, ben vagy korábban született és a jogszabályban feltüntetett életkorhoz rendelt szolgálati idővel rendelkezik (ez 34-től 37 évig változik). Ugyancsak előrehozott öregségi nyugdíjra tarthatott igényt az a nő, aki december 31-e után született és legalább 38 A Mi Újságunk melléklet 5

6 MU0910_mell.qxd :07 Page 6 évet töltött munkaviszonyban. Férfiak esetében ez úgy alakult, hogy a 60-dik életévének betöltésétől vehette igénybe az illető az előrehozott nyugdíjat, ha január 1-je előtt született és legalább 37 év szolgálati időt szerzett; vagy december 31-e után született és legalább 38 év szolgálati idővel rendelkezett. Csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj járt annak, akinek az előző bekezdésben említett születési éve szerinti szolgálati idejéből legfeljebb öt év hiányzott. Az öregségi nyugdíj összegét a nyugdíjkorhatárból hiányzó évek és az előírt szolgálati időből hiányzó hónapok függvényében csökkentették. A csökkentés a nyugdíjkorhatár betöltését követően is változatlanul fennáll évre érvényes speciális nyugdíjazási szabályok Társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra a korábban leírtak továbbra is érvényesek. A születési évekhez kötött szabályozás már ebben az időszakban a nyugdíjat igénylőket nem érinti. Az előrehozott nyugdíjra jogosultság bekövetkezésének feltételrendszere a biztosítási jogviszony megszüntetésével bővül. Ez nem azt jelenti, hogy a nyugdíjazást követően nem lehet munkaviszonyt létesíteni. Új munkaszerződéssel, a 62 éves kor előtt korlátozott foglalkoztatási keretek között ezt a nyugdíjas megteheti. Eőrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az a személy, aki 38 év szolgálati időt szerzett; és az a nő, aki az 57, és az a férfi, aki a 60. életévét betöltötte; továbbá biztosítási jogviszonyban nem áll. Csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az a nő, aki az 57. életévét; ill. az a férfi, aki a 60. életévét betöltötte; és legalább 33 év szolgálati időt szerzett valamint nem áll biztosítással járó jogviszonyban. Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése a csökkentést nem érinti. KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK Megjegyzések: Aki a szervezet fokozott igénybevételével járó, továbbá az egészségre különösen ártalmas munkát végez, korkedvezményben részesül. A korkedvezményt szerzett személynek a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárhoz képest az előrehozott öregségi nyugdíj annyi évvel alacsonyabb életkorban jár, ahány évvel korábban őt a korkedvezményre jogosultság nélkül az előrehozott öregségi nyugdíj megilletné. Az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultság és a nyugdíjcsökkenés mértékének meghatározásánál a megszerzett szolgálati időt a korkedvezmény időtartamával növelve kell figyelembe venni. A korkedvezményre jogot szerzett személy részére az előrehozott és a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj a nő 57, a férfi 60. életévét megelőző időponttól is jár. A szolgálati idő számításánál gyermekenként egy évet, tartósan beteg, illetve fogyatékosnak minősülő gyermekenként másfél évet szolgálati időként kell elismerni annál a személynél, aki gyermeket szült, vagy saját háztartásában legalább tíz éven át nevelt. Ez a kedvezmény legfeljebb három gyermek után vehető igénybe január december 31. Továbbra is érvényes a nyugdíjkorhatárra vonatkozó általános szabály. Társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra az a személy jogosult, aki a 62. életévét betöltötte és legalább 20 év szolgálati idővel rendelkezik. Akinek nincs meg a 20 év szolgálati ideje, az nem jogosult társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra. További szigorítás, hogy megszűnik a nyugdíjminimumra vonatkozó szabályozás. Nem kapnak az alacsony nyugdíjúak kiegészítést. Az öregségi nyugdíj megállapításának nem feltétele a biztosításra kötelezett jogviszony megszüntetése. A 13. havi nyugdíjat két részletben márciusban és novemberben fizették, mely az új jogszabályok alapján megszűnt. Öregségi résznyugdíjra az jogosult, aki legalább tizenöt év szolgálati időt szerzett, és a 62 év nyugdíjkorhatárt betöltötte. Előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult, az 59. életévét betöltött nő, ill. a 60. életévét betöltött férfi, aki legalább 40 év szolgálati időt szerzett; továbbá biztosítási jogviszonyban nem áll. Csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjat kaphat az a személy, aki az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultság életkorának megfelel és legalább 37 év szolgálati idővel rendelkezik; valamint biztosítási jogviszonyban nem áll. A nyugdíjcsökkentés mértékét két tényező határozza meg. Egyik a 62. életév betöltése előtt hány hónappal kéri korábban a nyugdíjra jogosultság megállapítását. A másik befolyásoló tényező, hogy a 40 év szolgálati időből hány nap szolgálati idő hiányzik. A korkedvezmények a fenti esetekben is figyelembe vehetők, viszont a gyermekek után járó un. gyermekkedvezmény az előrehozott öregségi nyugdíjak esetén nem jár. Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése a csökkentést nem érinti január 1 utáni időszak Társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra az a személy jogosult, aki a 62. életévét betöltötte és legalább 20 év szolgálati idővel rendelkezik. Előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az a biztosított személy (nemre való tekintet nélkül), aki a 60. életévét betöltötte és legalább 37 év szolgálati időt szerzett; továbbá biztosítási jogviszonyban nem áll. Az előrehozott öregségi nyugdíj összegét úgy kell megállapítani, hogy az öregségi nyugdíj összegét annyiszor 0,3 százalékkal kell csökkenteni, ahányszor 30 naptári nap hiányzik a 62. életév betöltéséhez, ha a jogosult a 61. életévét betöltötte, 3,6 százalékkal, továbbá annyiszor 0,4 százalékkal kell csökkenteni, ahányszor 30 naptári nap hiányzik a 61. életév betöltéséhez, ha a jogosult a 61. életévét nem töltötte be. A korkedvezmény ezekben az esetekben is igénybe vehető. Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése a csökkentést nem érinti. Aki húsz év szolgálati idővel rendelkezik és a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltése után a nyugdíj megállapítása nélkül legalább 30 naptári napra szolgálati időt szerez, nyugdíjnövelésben részesül. A nyugdíjnövelés mértéke minden 30 nap után az öregségi nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj 0,5 százaléka. Utóirat A fentiek a i állapotot tükrözik. Azóta már megjelent az évi LXXXI. törvényt módosító évi XL. törvény. Ez még tovább bonyolítja és szigorítja az amúgy is nehezen áttekinthető állapotot. A nyugdíjjogosultság és a nyugdíj összegének megállapításában az alábbi fordulópontokat érdemes megjegyezni: január 1; január 1; január 1; január 1. Ezek a dátumok sok ember számára sorsfordulónak tekinthetők; keveseknek pedig csak újabb jogszabályokat jelentenek; elvileg mégis az osztályharcos tömegek szavazták meg a saját hátrányukra. Azt hiszem ez nem igényel kommentárt. Megjegyzés: Jelen cikk célja nem a jogszabályok szó szerinti és teljes körű idézése. Csak a figyelem felkeltése, az olvasó általános tájékoztatása volt a feladat. A fentiek a februári állapotot ismertetik, melyet még tovább szigorítottak. Ezért adott esetben a hivatalos jogszabályokat szíveskedjen mindenki áttanulmányozni. Dr. Szijártó József 6 melléklet A Mi Újságunk

7 MU0910_mell.qxd :07 Page 7 Lakossági Hírlevél Nehéz út településbiztonsági program az idősek védelmében. Szépkorúak mesés szélhámosok hálójában!!! I. fejezet : Hihetetlen történetek Az idősek minden betévedt vándort szívesen látnak otthonukban. Leültetik a vendéget az asztalhoz, a falon pedig a házi áldás: Hol hit, ott szeretet. Hol szeretet, ott béke. Hol béke, ott áldás. Hol áldás, ott Isten. Hol Isten, ott szükség nincsen. Ami ez alatt történik, az minden, csak nem szeretet és béke, az a bűn és az érzéketlenség kifinomult egyvelege, sajnos hazánkban ma már iparág! Mindennapjaink jelenségévé vált, az a fajta bűnelkövetési módszer, amikor időskorúak lakóhelyén megjelennek idegenek, majd különféle hihetőnek tűnő magyarázatokkal, kéréssekkel bejutnak a lakásukba és a tulajdonos figyelmét elterelve elemelik értékeiket. A módszer lényege: Valamilyen ürüggyel juss be az idős házába! Ha bejutottál, érd el, hogy az idős ember elővegye pénztárcáját, és pénzt a rejtekhelyéről! Tereld el a figyelmét és szabadítsd meg a pénztárcájától és értékeitől! Ezt nevezzük trükkös lopásnak! Bemutatását kíséreljük meg egy országos körkép alapján, felvillantva a leggyakrabban előforduló eseteket, módszereket. A példákat az élet írta, szerkesztették a megyei rendőrfőkapitányságok bűnmegelőzési osztályai. Extrém esetek kommentár nélkül: Borsod Abaúj Zemplén megye egyik városában egy kertes házban lakó korosabb KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK Elektronikus Lakossági Bűnmegelőzési Információs Rendszer (ELBIR) hölgyet szólítottak meg a trükkös tolvajok, mondván a helyi vízművek alkalmazottjai, és mivel túlfizetést észleltek a vízdíjszámláján, visszafizetnének pár ezer forintot. Előkerült a szokásos Ft-os bankjegy, hogy azt előbb fel kell váltani, így rendezhetik az ügylelet, majd a sértett megtakarított pénze ezen percben eltűnt rejtekhelyéről az idegenekkel együtt. A károsult későn kapcsolt, ingatlana vízvezeték csatlakozással nem rendelkezik! Már késő volt. Komárom Esztergom megyében történt, egy idős bácsihoz tért be a magát papnak kiadó szélhámos és hamarosan együtt imádkoztak. Az isten szolgája megáldotta a karácsonyfát, miközben pénzt tulajdonított el az idős úrtól. Másik helyen a pap rontást vett le a családról amiért fizettek is neki, természetesen a többi pénzt is ellopta. Később a család egyik tagja feljelentést tett, hogy őt meglopták, mert a rontás rajta maradt a családon. Budapest egyik kerületében több szépkorút látogatott meg egy magányos trükkös azzal, hogy lopják az áramot a házukban emiatt ellenőrizni kell a kapcsolókat. A lakástulajdonosokat ide-oda küldözgette, kapcsolják fel a helyiségek lámpáit, de előtte kivette nyakukban lógó aranyláncaikat nehogy megrázza őket az áram! Az ékszereket eltulajdonította. Ha nem volt ékszer feltalálta magát, ott munkabérre kért előleget és a kifigyelt helyről vitte el a pénzt. Egy településen az elkövető nő azzal ment be az idős asszonyhoz, hogy vándorjós. Kérte vegye le és elő az ékszereit, tegye egy rongyba azokat és a párna alá, mert különben ezek zavarják a jóslásban. A párna alól csak másnap vegye ki az ékszereket, mert így teljesül be az igen előnyös jóslat. Az ékszeres batyu természetesen másnap nem volt ott, azt a vándorjós egy óvatlan pillanatban ellopta. A trükköző mottója: Ismerd meg a rejtekhelyet, ahonnan az értéket elviheted! Tereld el a figyelmet és cselekedj gyorsan A trükköző módszere: Veszek bármit, hoztam visszatérítést, ajándékot bárhonnan, egyet kérek, hogy adjon vissza a 20 ezresből és adjon egy pohár vizet, Én addig az elővett, vagy a rejtekhelyre visszatett pénzt megszerzem. Óvakodjunk az idegenektől, és ne engedjük be Őket lakásunkba! Ha beengedjük, mindig legyen velünk egy szomszéd, egy rokon. Ha ezt megfogadják, sokkal kevesebb lesz a látogatójuk, de értékük is megmarad. Amennyiben a hívatlan vendég már akaratuk ellenére belépett otthonukba, ne hagyják egy pillanatra sem felügyelet nélkül. Amennyiben kellő határozottsággal lépnek fel, meghátrál és távozni fog. A vendégtől mindig kérdezzék meg a nevét, írják fel a gépkocsija rendszámával együtt. Tudjuk, hogy ez nehéz, de segít a szomszéd, a rokon. Kedves Szépkorúak! Ismeretlent ne engedjenek be portájukra, lakásukba családtag, barát, szomszéd jelenléte nélkül! Összeállította: Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Rendőr- Főkapitányság - Bűnügyi Igazgatóság - Bűnmegelőzési Osztály 3527 Miskolc, Zsolcai kapu 32. Pf.:161 Telefon: (46) /23-27, fax: A Pest Megyei Rendőr-főkapitányság az állampolgárok részére Táblavadász akciót hirdet. Táblavadász akció célja, hogy az állampolgárok közül, aki indokolatlannak tűnő, esetleg megtévesztő KRESZ táblát észlel Pest megye útjain, az a tábla fotóját és a beazonosításhoz szükséges helyszín pontos leírását juttassa el a: címre. A bejelentéseket, amely Pest megye valamennyi útjára vonatkozik, október 1. és november 1. közötti időszak között várjuk. A program csak a jelzőtáblával kapcsolatos bejelentések megtételére ad lehetőséget. A bejelentéseket egy bizottság megvizsgálja, egyeztetett megoldási javaslatokat tesz, melyeket eljuttat az érintett közútkezelőnek. A cím a Pest Megyei Rendőr-főkapitányságon létesült, itt várjuk az indokolatlannak tűnő, esetleg megtévesztő KRESZ táblákkal kapcsolatos állampolgári bejelentéseket, melyeknek az alábbi kritériumoknak kell megfelelni: Az észrevételek megküldésének helye: megadott cím, A bejelentés a megadott határidőn belül érkezzen be, A hely beazonosításához szükséges fényképfelvétel csatolása, Fontos a helyszín pontos megjelölése, az észlelt forgalomtechnikai probléma leírása. A leghasznosabb észrevétel beküldőjét a Pest Megyei Rendőr-főkapitányság Közlekedésrendészeti Osztálya díjban részesíti. Pest Megyei Rendőr-főkapitányság 1139 Budapest, Teve u Telefon: A Mi Újságunk melléklet 7

8 MU0910_mell.qxd :07 Page 8 Tisztelt kiskunlacházi lakosok! Köszöntöm Önöket a Mi Újságunk című lap oldalain! Mindjárt a cikkem elején tájékoztatom Önöket, hogy szeptemberétől elérhetőségeinket kibővítettem egy címmel is, amely a következő: Tervezem, hogy a Kiskunlacháza, Dózsa György út 217. szám alatt található körzeti megbízotti irodához postaládát szereljek fel, így akár a névtelen levelek is könnyebben elérnek hozzám. Bízom abban, hogy így talán több fontos állampolgári információ jut el hozzám és kollégáimhoz. Sajnos még mindig kevés bejelentést kapok gyanús körülményekről, esetekről, pedig ezek fontosak lennének a bűnügyek megoldásához, megelőzéséhez. Amennyiben ilyen körülményekkel, esetekkel találkoznának, úgy kérem Önöket, hogy a lehető legtöbb információt, adatot jegyezzenek meg (hányan voltak, személyleírás, ruházatleírás, merről-merre közlekedtek, gépjármű színe, típusa, rendszáma, egyedi jegyei, stb.), erről akár névtelenséget megőrizve tájékoztassanak engem, vagy bármely kollégámat. Megkezdődött a 2009/2010-es oktatási idény mind az óvodákban, mind pedig az iskolákban. Ez magában foglalja azt, hogy a nyári időszakhoz képest megváltoztak a közúton közlekedők szokásai. Sokkal nagyobb számban közlekednek az iskola és óvoda kezdésének, végzésének időpontjában fiatalok, gyermekek, valamint az őket kísérő személyek. Tapasztalatom szerint a kisebb gyermekekkel (valamint az őket kísérő felnőtt személyekkel) nemigen van probléma, szabályosan közlekednek, sok esetben segítségükre vannak polgárőrök, rendőrök a kijelölt gyalogátkelőhelyeknél. Itt teszem hozzá, hogy a nagyközség eddigi egyetlen közlekedési fényjelző készülékkel ellátott gyalogátkelőhelyénél (Dózsa György út és a Bercsényi utca kereszteződésénél) a gyalogosok több esetben az egyszerű kezelhetőség ellenére (áthaladási szándékot jelző gomb megnyomása után pár másodperccel zöld utat ad ) sem várják meg (vagy nem is jelzik) a szabad jelzést. Arra is volt példa, hogy fiatalok csak szórakozásból folyamatosan áthaladási szándékot jeleztek, ezzel indokolatlanul lassítják, feltartják a gépjárművek közlekedést. Ezen esetekre a jövőben több figyelmet fogunk fordítani. Az idősebb gyermekek, valamint a középiskolába járó személyek KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK RENDŐRSÉGI HÍREK közlekedésével sok esetben probléma, hogy a szinte mindenhol kialakított járda ellenére kisebb nagyobb csoportokban az úton közlekednek, ezzel fokozott veszélyhelyzetnek teszik ki magukat. Különösen igaz ez a Kiskunlacháza lakott területét a kiskunlacházi Vasútállomással összekötő úton közlekedőkkel kapcsolatban. Bár a lakott területen kívül nincs kialakított járda, de ez nem azt jelenti, hogy egymás mellett két-három személy is gyalogoljon. Ezeket a fiatalokat is több esetben figyelmeztettem már, javuló közlekedési morált tapasztalok részükről. Mindezektől függetlenül többször fogom visszatérő jelleggel ellenőrizni a gyalogosok közlekedését, sajnos nem egy baleset történt már ilyen helyzetekben. Az iskolarendőr programmal kapcsolatban tájékoztatnám Önöket arról, hogy a kijelölt kollégák egyre fokozottabb mértékben fognak részt venni az iskolák életében. Osztályfőnöki órák, szülői értekezletek, rendezvények keretében fogunk tájékoztatást adni a bűnmegelőzéssel kapcsolatosan az érintetteknek, valamint átfogó kapcsolatra törekszünk a pedagógusokkal is. Az iskolarendőrök a következő elosztás szerint végzik munkájukat: Vörösmarty úti Általános Iskola Kovácsné Szabó Márta r. őrnagy, Munkácsy téri Általános Iskola Noska Anett r. törzszászlós, Gárdonyi úti Általános Iskola Balázs Csaba r. törzszászlós, Szent Imre úti Általános Iskola Belina József r. törzszászlós. Elérhetőségeinkről az Általános Iskolák faliújságjain is találhatnak tájékoztatást. A kereskedelmi tevékenységet folytató üzletek vezetőinek, alkalmazottainak figyelmét hívnám fel arra, hogy az elmúlt időszakban több olyan eset is történt, hogy jól öltözött személyek megjelentek különböző ürügyekkel az üzletekben (minden esetben többen voltak), majd az alkalmazottakat lefoglalva (érdeklődés, tájékozódás, stb.) kihasználták pillanatnyi figyelemkiesésüket és értéktárgyakat, készpénzt tulajdonítottak el. Ilyen eset volt, amikor egy üzletben olyannyira belemélyedtek a padlószőnyegek, szőnyegek tulajdonságainak, árainak elemzésébe, hogy közben harmadik társuk (a negyedik egy kombi személygépkocsiban várakozott járó motorral) eltulajdonította az alkalmazott pénztárcáját több, mint Forinttal. Vagy megemlíthetném a másik ilyen esetet is, amikor két férfi bement egy fodrászüzletbe azzal az ürüggyel, hogy feleségüknek időpontot kérjenek. Ameddig a fodrász a naptárjában keresett szabad időpontot, addig az egyik személy szóval tartotta, a másik személy pedig elemelte az egyik vendég pénztárcáját és iratait. A személyleírások, valamint az esetleges gépjármű leírások alapján feltételezhető, hogy úgynevezett átutazó bűnözőkkel állunk szemben, akik egy községben egyszerre csak egy bűncselekményt követnek el, majd a lehető leghamarabb tovább álnak. Sajnos nagyon kevés az olyan üzlethelység, ahol megfelelő képminőségű figyelő és rögzítő kamera van. Ezeket a helyeket a bűnelkövetők sem szeretik annyira, így nagy valószínűséggel el is kerülik. Itt említeném meg az egyik szórakozóhelyet, ahol a kiváló minőségű képrögzítőnek köszönhetően két bűncselekmény helyi elkövetője is azonosításra került. Az elkövetők itt lebukásuk után kártalanították a szórakozóhelyet, így annak tulajdonosa nem, tett ellenük feljelentést (a tulajdonost ettől függetlenül tájékoztattam arról, hogy az eljárást ebben az esetben is le lehet, le kellene folytatni, a kártalanítás csak enyhítő körülmény, nem pedig büntethetőséget kizáró ok!). Az egyik elkövetővel kapcsolatos, hogy a meghallgatására (az elkövetés idejéhez képest három héttel később) ugyanabban a ruházatban érkezett, amiben a bűncselekményt elkövette, így egyszerűbbé tette azonosítását. Bízom abban, hogy a nagyközség minél hamarabb kiépíti, beüzemelteti a közterületi térfigyelő kamerarendszert, mert ezzel rengeteg bűncselekmény elkövetése hiúsulna meg, elkövetője lenne elfogva. Még egyszer hangsúlyoznám, rendőrségi hatáskörben bármilyen problémájuk, panaszuk van, forduljanak hozzám feltétlen bizalommal akár személyesen (például fogadóórámon minden páros hét keddjén 14 és 16 óra közötti időpontban a kiskunlacházi körzeti megbízotti irodában az OTP Bank mellett), telefonon a 06(24) ös telefonszámon, vagy akár írásban (2340 Kiskunlacháza, Dózsa György út 217.). A Ráckevei Rendőrkapitányság telefonos elérhetőségének számai: 06(24) , 06(24) , 06(20) , 107. Tisztelettel: Belina József r.tzls Körzeti Megbízott 8 melléklet A Mi Újságunk

9 MU0910_mell.qxd :07 Page 9 A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kiskunlacháza Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2009/2010. tanév második és a 2010/2011. tanév első félévére vonatkozóan A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek, akik a képzésre vonatkozó keretidőn belül, teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben folytatják tanulmányaikat. Figyelem! Az 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 1. (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a katonai illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmények katonai illetve rendvédelmi képzésben részt vevő hallgatói. A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben részt vevő tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra. Doktori (PhD) képzésben résztvevők nem felelnek meg a pályázati kiírás feltételeinek. Külföldi intézménnyel hallgatói jogviszonyban állók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra. Az ösztöndíjra pályázhatnak a szeptemberében tanulmányaik utolsó évét megkezdő hallgatók is. Amennyiben az ösztöndíjas hallgatói jogviszonya őszén már nem áll fenn, úgy a 2010/2011. tanév első félévére eső ösztöndíj már nem kerül folyósításra. Az ösztöndíjra pályázatot nyújthatnak be azok a hallgatók is, akiknek a hallgatói jogviszonya a felsőoktatási intézményben a pályázás időpontjában szünetel. Az ösztöndíj folyósításának feltétele, hogy a 2009/2010. tanév második félévére már beiratkozzon a felsőoktatási intézménybe. Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2009/2010. tanév második, illetve a 2010/2011. tanév első féléve). Az ösztöndíj folyósításának kezdete legkorábban: március. Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a BURSA HUNGARICA A tipus támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2009/2010. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti. Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni. Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel. Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít. (Az adóterhet nem viselő járandóságokról lásd a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény s) pontját). hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága részére kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából átadja illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje. hozzájárul ahhoz, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje. hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához. A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. A pályázat benyújtási határideje: október 30. A pályázat kötelező mellékletei: 1. A felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti Jogviszony-igazolás. Amennyiben a pályázó egy időben több felsőoktatási intézménnyel is hallgatói jogviszonyban áll, pályázatában csak azt a felsőoktatási intézményt kell megneveznie, amellyel elsőként létesített hallgatói jogviszonyt. A felsőoktatási intézmények szerződése alapján folyó, közösen meghirdetett egyik szakon nem hitéleti, a másik szakon hitoktató, illetve hittanár két szakos képzés esetében a hallgató az állami felsőoktatási intézményt köteles megnevezni. 2. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. 3. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. Egy háztartásban élők: a pályázó állandó lakcíme szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek. Jövedelem: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 4. (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett - a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, - az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint A Mi Újságunk melléklet 9

10 MU0910_mell.qxd :07 Page 10 elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. Nem minősül jövedelemnek 1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, 2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. -a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. -ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 3. az anyasági támogatás, 4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, 5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, 6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg, 8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás; A települési önkormányzat november 23-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat: a települési önkormányzat a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja; az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi BURSA HUNGARICA eredményétől függetlenül történik. A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról december 4-ig írásban értesíti a pályázókat. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága március 16-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíjfolyósítás módjáról. Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt, és az OKM Támogatáskezelőt (1244 Budapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor: tanulmányok halasztása; tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma megadásával); tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása; személyes adatainak (születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakásának és tartózkodási helyének címe) változása. Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni. A felsőoktatási hallgatók számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szolgál. *** B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kiskunlacháza Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára A pályázatra azok az önkormányzat területén állandó lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek, akik: a) a 2009/2010. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolások; vagy b) felsőfokú diplomával nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe még felvételt nem nyert érettségizettek; és a 2010/2011. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézmény keretében teljes idejű (nappali tagozatos) alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, egységes, osztatlan képzésben vagy felsőfokú szakképzésben kívánnak részt venni. A pályázók közül csak azok részesülhetnek ösztöndíjban, akik ben először nyernek felvételt felsőoktatási intézménybe és tanulmányaikat a 2010/2011. tanévben ténylegesen megkezdik. Figyelem! A 51/2007. (III.26.) Korm. rendelet a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről 1. (2) bekezdése értelmében nem részesülhetnek Bursa támogatásban a katonai illetve rendvédelmi felsőoktatási intézmények katonai illetve rendvédelmi képzésben részt vevő hallgatói. A középiskolai akkreditált iskolarendszerű felsőfokú szakképzésben részt vevő tanulók nem jogosultak a Bursa Hungarica ösztöndíjra. Az ösztöndíj időtartama 3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév. Az ösztöndíj folyósításának kezdete a 2010/2011. tanév első féléve, keresztféléves képzés esetén a 2010/2011. tanév második féléve. Az ösztöndíj-folyósítás feltétele, hogy a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya a 2010/2011. tanév első félévében illetve keresztféléves képzés esetén a 2010/2011. tanév második félévében megfeleljen a pályázati kiírásnak. Amennyiben a támogatott pályázó hallgatói jogviszonya nem felel meg a pályázati kiírásnak, a támogatott az ösztöndíjra való jogosultságát elveszíti. 10 melléklet A Mi Újságunk

11 MU0910_mell.qxd :07 Page 11 Az ösztöndíj csak azokban a hónapokban kerül folyósításra, amelyekben a pályázó beiratkozott hallgatója a felsőoktatási intézménynek. Azokban a hónapokban, amelyekben a hallgató hallgatói jogviszonya szünetel, az ösztöndíj folyósítása - a folyósítás véghatáridejének módosítása nélkül - teljes egészében szünetel. Az elnyert ösztöndíjat közvetlen adó- és TB járulékfizetési kötelezettség nem terheli, azonban az adóalapot növelő jövedelemnek számít. (Az adóterhet nem viselő járandóságokról lásd a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény s) pontját). hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézménybe történő felvételi vizsgája eredményéről az Oktatási Hivatal az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. hozzájárul ahhoz, hogy a felsőoktatási intézmény hallgatói jogviszonyáról az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatóságának, illetve a támogató önkormányzatnak tájékoztatást nyújtson. A pályázó pályázat benyújtásával hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati űrlapon rögzített személyes adatait a pályázatot kiíró települési önkormányzat nyilvántartásba vegye és azokat a megyei önkormányzat, és az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága részére kizárólag az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából átadja illetőleg az ösztöndíj időtartama alatt maga kezelje. hozzájárul ahhoz, hogy az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága személyes adatait az ösztöndíjpályázat lebonyolítása és a támogatás jogosultság ellenőrzése céljából az ösztöndíj időtartama alatt kezelje. hozzájárul a pályázáskor rendelkezésre bocsátott személyes adatainak az azonosítás célja érdekében szükséges mértékben történő kezeléséhez és az ösztöndíjpályázat lebonyolítása valamint a támogatási jogosultság ellenőrzése céljából történő továbbításához. A pályázatot az állandó lakóhely szerint illetékes települési önkormányzat Polgármesteri Hivatalánál írásban, a hivatalban hozzáférhető pályázati űrlapon, BURSA HUNGARICA a pályázó által aláírva, egy példányban kell benyújtani. A pályázat benyújtási határideje: október 30. A pályázat kötelező mellékletei: 1. Igazolás a pályázó és a vele egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről. 2. A szociális rászorultsága igazolására az alábbi okiratok: A pályázati űrlap csak a fent meghatározott kötelező mellékletekkel együttesen érvényes, valamely melléklet hiányában a pályázat formai hibásnak minősül. Egy háztartásban élők: a pályázó állandó lakcíme szerinti lakásban életvitelszerűen együttlakó, ott bejelentett vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek. Jövedelem: A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. törvény 4. (1) bekezdés a) pontja alapján az elismert költségekkel és a befizetési kötelezettséggel csökkentett - a személyi jövedelemadóról szóló évi CXVII. törvény szerint meghatározott, belföldről vagy külföldről származó - megszerzett - vagyoni érték (bevétel), ideértve a jövedelemként figyelembe nem vett bevételt és az adómentes jövedelmet is, - az a bevétel, amely után az egyszerűsített vállalkozói adóról, illetve az egyszerűsített közteherviselési hozzájárulásról szóló törvény szerint adót, illetve hozzájárulást kell fizetni. Elismert költségnek minősül a személyi jövedelemadóról szóló törvényben elismert költség, valamint a fizetett tartásdíj. Ha a magánszemély az egyszerűsített vállalkozói adó vagy egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás alapjául szolgáló bevételt szerez, a bevétel csökkenthető a személyi jövedelemadóról szóló törvény szerint elismert költségnek minősülő igazolt kiadásokkal, ennek hiányában a bevétel 40%-ával. Ha a mezőgazdasági őstermelő adóévi őstermelésből származó bevétele nem több a kistermelés értékhatáránál (illetve ha részére támogatást folyósítottak, annak a folyósított támogatással növelt összegénél), akkor a bevétel csökkenthető az igazolt költségekkel, továbbá a bevétel 40%-ának megfelelő összeggel, vagy a bevétel 85%-ának, illetőleg állattenyésztés esetén 94%-ának megfelelő összeggel. Befizetési kötelezettségnek minősül a személyi jövedelemadó, az egyszerűsített vállalkozási adó, a magánszemélyt terhelő egyszerűsített közteherviselési hozzájárulás, egészségbiztosítási hozzájárulás és járulék, egészségügyi szolgáltatási járulék, nyugdíjjárulék, nyugdíjbiztosítási járulék, magán-nyugdíjpénztári tagdíj és munkavállalói járulék. Nem minősül jövedelemnek 1. a temetési segély, az alkalmanként adott átmeneti segély, a lakásfenntartási támogatás, az adósságcsökkentési támogatás, 2. a rendkívüli gyermekvédelmi támogatás, a Gyvt. 20/A. -a szerinti pénzbeli támogatás, a Gyvt. 20/B. -ának (4)-(5) bekezdése szerinti pótlék, a nevelőszülők számára fizetett nevelési díj és külön ellátmány, 3. az anyasági támogatás, 4. a tizenharmadik havi nyugdíj és a szépkorúak jubileumi juttatása, 5. a személyes gondoskodásért fizetendő személyi térítési díj megállapítása kivételével a súlyos mozgáskorlátozott személyek pénzbeli közlekedési kedvezményei, a vakok személyi járadéka és a fogyatékossági támogatás, 6. a fogadó szervezet által az önkéntesnek külön törvény alapján biztosított juttatás, 7. annak az alkalmi munkavállalói könyvvel történő foglalkoztatásnak a havi ellenértéke, amely a teljes munkaidőben foglalkoztatott munkavállaló külön jogszabály szerinti kötelező legkisebb munkabérének (minimálbér) 50%-át nem haladja meg, 8. a házi segítségnyújtás keretében társadalmi gondozásért kapott tiszteletdíj, 9. az energiafelhasználáshoz nyújtott támogatás; A települési önkormányzat november 23-ig saját maga bírálja el a beérkezett pályázatokat: a települési önkormányzat a határidőn túl benyújtott, vagy formailag nem megfelelő pályázatokat a bírálatból kizárja; az ösztöndíj elbírálása kizárólag szociális rászorultság alapján, a pályázó tanulmányi eredményétől függetlenül történik. A pályázó az elbíráló szerv döntése ellen fellebbezéssel nem élhet. A települési önkormányzat döntéséről és annak indokáról december 4-ig írásban értesíti a pályázókat. Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága március 16-ig írásban értesíti a települési önkormányzat által támogatásban részesített pályázókat a Bursa Hungarica ösztöndíj teljes összegéről és az ösztöndíjfolyósítás módjáról. A pályázó a felvételi értesítő másolatának megküldésével köteles írásban A Mi Újságunk melléklet 11

12 MU0910_mell.qxd :07 Page 12 szeptember 1-jéig az Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága részére bejelenteni, hogy a 2010/2011. tanévben melyik felsőoktatási intézményben kezdi meg tanulmányait. Továbbá a pályázó köteles írásban nyilatkozni arról, hogy a 2010-es felvételi évet megelőzően nyert-e felvételt felsőoktatási intézménybe. Az a pályázó, aki értesítési kötelezettségének nem tesz eleget, az ösztöndíj folyósításából és az ösztöndíjrendszer következő évi fordulójából kizárható. Amennyiben a "B" típusú pályázat során támogatásban részesülő ösztöndíjas a támogatás időtartama alatt sikeresen pályázik "A" típusú ösztöndíjra, "B" típusú ösztöndíját automatikusan elveszti. Az ösztöndíjban részesülő hallgató köteles az ösztöndíj folyósításának időszaka alatt minden, az ösztöndíj folyósítását érintő változásról haladéktalanul (de legkésőbb 15 napon belül) írásban értesíteni a folyósító felsőoktatási intézményt, és az OKM Támogatáskezelőt (1244 Budapest, Pf. 920). Az értesítési kötelezettséget a hallgató 5 munkanapon belül köteles teljesíteni az alábbi adatok változásakor: tanulmányok halasztása; BURSA HUNGARICA tanulmányok helyének megváltozása (az új felsőoktatási intézmény, kar, szak, munkarend, finanszírozási forma megadásával); tanulmányi státusz (munkarend, képzési forma) változása; személyes adatainak (születési név, anyja neve, állampolgársága, állandó lakcímének) változása. Az ösztöndíjas 30 napon belül köteles a jogosulatlanul felvett ösztöndíjat a folyósító felsőoktatási intézmény részére visszafizetni A B típusú ösztöndíjasok szociális rászorultságát az önkormányzat évente egyszer jogosult és köteles felülvizsgálni. Amennyiben az ösztöndíjas a szociális rászorultság vizsgálata során az önkormányzat által kért igazolásokat nem bocsátja rendelkezésre, vagy az önkormányzattal a vizsgálat során az együttműködést egyéb módon kifejezetten megtagadja, az önkormányzat az ösztöndíjas szociális rászorultságának megszűntét vélelmezi, azaz az ösztöndíjas ösztöndíját elveszíti. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. A felsőoktatási intézménybe jelentkezők számára megítélt támogatást az önkormányzat visszavonhatja abban az esetben is, ha az ösztöndíjas elköltözik a települési önkormányzat illetékességi területéről. A települési önkormányzat ebben az esetben határozatban rendelkezik a támogatás visszavonásáról. A határozat csak a meghozatalát követő tanulmányi félévtől ható hatállyal hozható meg. Amennyiben megállapítást nyer, hogy a pályázó a pályázatban nem a valóságnak megfelelő adatokat szolgáltatta vagy a pályázati feltételeknek egyébként nem felel meg, támogatásban nem részesülhet még abban az esetben sem, ha az ösztöndíj elnyeréséről szóló tájékoztatást már kézhez vette. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer jogszabályi hátteréül a felsőoktatásról szóló évi CXXXIX. törvény valamint a felsőoktatásban részt vevő hallgatók juttatásairól és az általuk fizetendő egyes térítésekről szóló 51/2007. (III. 26.) Korm. rendelet szolgál. Mit mondtak külföldiek a magyar nyelvről? - Jakob Grimm meseíró (XIX. század), aki egyben az első német tudományos nyelvtan megalkotója is volt, mondta : a magyar nyelv logikus és tökéletes felépítése felülmúl minden más nyelvet. - N. Erbersberg bécsi tudós (XIX. század): Olyan a magyar nyelv szerkezete, mintha nyelvészek gyülekezete alkotta volna, hogy meglegyen benne minden szabályosság, tömörség, összhang és világosság. - George Bernard Shaw drámaíró (az amerikai CBC-nek adott interjújában sokkal bővebben kifejtve) mondta: Bátran kijelenthetem, hogy miután évekig tanulmányoztam a magyar nyelvet, meggyőződésemmé vált: ha a magyar lett volna az anyanyelvem, az életművem sokkal értékesebb lehetett volna. Egyszerűen azért, mert ezen a különös, ősi erőtől duzzadó nyelven sokszorta pontosabban lehet leírni a parányi különbségeket, az érzelmek titkos rezdüléseit. - Grover S. Krantz amerikai kutató: A magyar nyelv ősisége Magyarországon /.../ meglepő: úgy találom, hogy átmeneti kőkori nyelv, megelőzte az újkőkor kezdetét /.../ az összes helyben maradó nyelv közül a magyar a legrégebbi. - Ove Berglund svéd orvos és műfordító: Ma már, hogy van fogalmam a nyelv struktúrájáról, az a véleményem: a magyar nyelv az emberi logika csúcsterméke. (Magyar Nemzet XII.2.5.o.) - Teller Ede atomfizikus halála előtt pár évvel ezt mondta Pakson:...Új jeles felfedezésem, miszerint egy nyelv van, s az a magyar. (Mai Nap, Budapest, ) *** Felnőtt és gyermek folyóiratok a kiskunlacházi könyvtárban természetesen ékes magyar nyelven 12 melléklet A Mi Újságunk

A pályázat benyújtási határideje: november 14.

A pályázat benyújtási határideje: november 14. A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS BURSA HUNGARICA 1. A pályázók köre A pályázatra azok az önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók jelentkezhetnek,

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Zalalövő Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. H i r d e t m é n y

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. H i r d e t m é n y Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. H i r d e t m é n y Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási és Kulturális Minisztériummal

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Ajka Város Önkormányzata az Oktatási Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2010. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2010/2011. tanév második, illetve a 2011/2012. tanév első féléve).

Az ösztöndíj időtartama 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév (2010/2011. tanév második, illetve a 2011/2012. tanév első féléve). A típusú pályázati kiírás PÁLYÁZATI KIÍRÁS Budapest Főváros XIX. ker. Kispest Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási hallgatók számára a 2009/2010. tanév II. és a 2010/2011. tanév I. félévére vonatkozóan ( A típusú pályázati kiírás)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási hallgatók számára a 2009/2010. tanév II. és a 2010/2011. tanév I. félévére vonatkozóan ( A típusú pályázati kiírás) PÁLYÁZATI KIÍRÁS Jászberény Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve a 2010. évre kiírja a B u r s a H u n g a r i c a Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. B tipusú

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára. B tipusú Tervezet PÁLYÁZATI KIÍRÁS Dévaványa Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2010 évre Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére

NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére NAPIREND Ügyiratszám: 4/2131-6/2008. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2008. október 21-i - rendkívüli -ülésére Tárgy: Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat pályázati

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási hallgatók számára a 2011/2012. tanév II. és a 2012/2013. tanév I. félévére vonatkozóan

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási hallgatók számára a 2011/2012. tanév II. és a 2012/2013. tanév I. félévére vonatkozóan PÁLYÁZATI KIÍRÁS Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve 2012. évre ezennel kiírja a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára ( B típusú pályázati kiírás)

PÁLYÁZATI KIÍRÁS. felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára ( B típusú pályázati kiírás) PÁLYÁZATI KIÍRÁS Jászberény Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve a 2010. évre kiírja a B u r s a H u n g a r i c a Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2009. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS A típusú PÁLYÁZATI KIÍRÁS Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerületi Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot A felsõoktatási hallgatók számára

a Bursa Hungarica Felsõoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot A felsõoktatási hallgatók számára bursa hungarica.qxd 2009.09.18. 16:09 Page 1 Bursa Hungarica különszám WWW.BEKESVAROS.HU BÉKÉS VÁROS ÖNKORMÁNYZATI HÍRADÓJA INGYENES 2009. SZEPTEMBER XII. ÉVFOLYAM 5. SZÁM Békés Város Önkormányzata az

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS MAROSLELE Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

2010/2011-es tanév II. félévére

2010/2011-es tanév II. félévére Pályázati felhívás Bőcs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete pályázatot hirdet középiskolában nappali tagozaton tanulói jogviszonnyal rendelkezők tanulmányainak támogatására. 2010/2011-es tanév II.

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2015. november 9. A pályázók köre

TÁJÉKOZTATÓ. A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2015. november 9. A pályázók köre TÁJÉKOZTATÓ A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatról Tiszaszentmárton Község Önkormányzat Képviselő-testülete csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Nyírgelse Község Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Szalkszentmárton Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

K i v o n a t Újfehértó Város Képviselő-testületének 2009. szeptember 03-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Újfehértó Város Képviselő-testületének 2009. szeptember 03-án megtartott nyilvános ülésének jegyzőkönyvéből ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Képviselő-testületének

Részletesebben

Tömörd Község Önkormányzat 9738 Tömörd, Fő utca 9. Tel.: 94/565-034 Fax: 94/565-152 E-mail: csepregihivatal@pr.hu "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

Tömörd Község Önkormányzat 9738 Tömörd, Fő utca 9. Tel.: 94/565-034 Fax: 94/565-152 E-mail: csepregihivatal@pr.hu B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Tömörd Község Önkormányzat 9738 Tömörd, Fő utca 9. Tel.: 94/565-034 Fax: 94/565-152 E-mail: csepregihivatal@pr.hu Ügyiratszám: 3123-4/2013. Ügyintéző: dr. Bolla Klaudia "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Tömörd

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata az Oktatási és Kulturális Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2010. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához

KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához I. Személyi adatok KÉRELEM Gyermekétkeztetési kedvezmény megállapításához 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... Állampolgársága:.....

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online. VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.hu Előterjesztés Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011.

Részletesebben

Pályázati kiírás. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi csatlakozására

Pályázati kiírás. A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer évi csatlakozására Pályázati kiírás A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2013. évi csatlakozására A pályázatok benyújtásának határideje: 2012. november 23. Figyelem! Változás a pályázás rendjében!

Részletesebben

1) A pályázók köre Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: a) Az "A" típusú pályázatra

1) A pályázók köre Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: a) Az A típusú pályázatra Ráckeve Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázatot a felsőoktatási tanulmányokat kezdeni

Részletesebben

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

KÉRELEM NYUGDÍJAS SZEMÉLYEK RÉSZÉRE HULLADÉKSZÁLLÍTÁSI KÖZSZOLGÁLTATÁSI DÍJ ÖNKORMÁNYZATI TÁMOGATÁSÁNAK A MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Eplény Községi Önkormányzat Képviselő-testületének a pénzbeli és természetben nyújtott szociális ellátásokról, valamint személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti és szociális ellátásokról szóló 18/2013.

Részletesebben

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. A típusú

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. A típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. A típusú PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pápa Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve pályázatot hirdet felsőoktatási

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Pusztaszabolcs Város Önkormányzata a Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium Wekerle Sándor Alapkezelővel együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Székkutas Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Rétság Városi Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

Pályázati kiírás. Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki:

Pályázati kiírás. Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: Pályázati kiírás 1) A pályázók köre A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. (2) bekezdése alapján kizárólag Nyékládháza települési önkormányzat (továbbiakban: önkormányzat)

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Cegléd Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE

Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének. 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE Sárkeresztúr község Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2008. (I.31.) számú RENDELETE az egyes szociális ellátási formák szabályozásáról szóló 3/2003. (II. 28.) számú rendelet módosításáról. Sárkeresztúr

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására

KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására A Hivatal tölti ki! Átvettem Dátum: Aláírás: KÉRELEM időskorúak járadékának megállapítására Az időskorúak járadékának megállapítás iránti kérelemhez csatolni kell: a) Jövedelmek valódiságának igazolására

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT

JÖVEDELEMNYILATKOZAT JÖVEDELEMNYILATKOZAT A Személyi adatok 1. Az ellátást igénylő neve: (Leánykori név: 2. Az ellátást igénylő bejelentett lakóhelyének címe: 3. Az ellátást igénylő tartózkodási helyének címe: 4. Ha az ellátást

Részletesebben

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2011 Szükséges tudnivalók a pályázat igénybevételéhez

Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2011 Szükséges tudnivalók a pályázat igénybevételéhez Bursa Hungarica Ösztöndíjpályázat 2011 Szükséges tudnivalók a pályázat igénybevételéhez A pályázatok benyújtásának határideje: 2011. november 14. a) A Bursa Hungarica Ösztöndíjban kizárólag a települési

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Herend Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat A típusú

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat A típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. A típusú PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pápa Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve pályázatot hirdet felsőoktatási

Részletesebben

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. B típusú PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. B típusú PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. B típusú PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pápa Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve pályázatot hirdet a felsőoktatási

Részletesebben

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről

Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának. Szabályzata. a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Települési Önkormányzatának Szabályzata a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának rendjéről Alcsútdoboz Település Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban:

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Abony Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. Sarkad Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja 2016. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S

Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S 1 A típusú pályázat P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Rétság Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Mezőfalva Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bánk község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

Pályázati felhívás A pályázók köre Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: Az "A" típusú pályázatra

Pályázati felhívás A pályázók köre Nem részesülhet ösztöndíjban az a pályázó, aki: Az A típusú pályázatra Pályázati felhívás Téglás Város Önkormányzata Képviselő-testületének 98/2015.(IX.23.) határozata alapján Téglás Város Önkormányzata csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt. sz.:i.2-283/2006. Ea.: Kréz Hajnalka E l ő t e r j e s z t é s Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üsz.: 22-139/2015. Kiszombor Nagyközség Polgármesterétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax: 62/525-090 E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Tata Város Önkormányzata a Nemzeti Erıforrás Minisztériummal együttmőködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsıoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsıoktatási

Részletesebben

Szomor Község Önkormányzatának S Z A B Á L Y Z A T A

Szomor Község Önkormányzatának S Z A B Á L Y Z A T A Szomor Község Önkormányzatának S Z A B Á L Y Z A T A a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatokkal kapcsolatos eljárás lefolytatásának rendjéről. Szomor, 2015. november 16. Nagy

Részletesebben

A típusú pályázat. 2. A pályázók köre

A típusú pályázat. 2. A pályázók köre A típusú pályázat Nagycenk Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bócsa Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére

ELŐTERJESZTÉS. 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére ELŐTERJESZTÉS Egyszerű többség Dombóvári Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2010. szeptember 14-i rendkívüli ülésére Tárgy: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ 2016. ÉVI FORDULÓJÁRA

PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ 2016. ÉVI FORDULÓJÁRA PÁLYÁZATI KIÍRÁS A BURSA HUNGARICA FELSŐOKTATÁSI ÖSZTÖNDÍJ 2016. ÉVI FORDULÓJÁRA A pályázók köre: A Bursa Hungarica Ösztöndíjban az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet 18. (2) bekezdése alapján kizárólag

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával. együttműködve ezennel kiírja a 2013.

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával. együttműködve ezennel kiírja a 2013. B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Jászalsószentgyörgy Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

Felhívás! Pályázati feltételek:

Felhívás! Pályázati feltételek: Felhívás! Tájékoztatom a T. Lakosságot, hogy megjelent a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2017. évi fordulójához kapcsolódó pályázati anyag. 2017-ben is indul A és B típusú

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Mány Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes

Időskorúak járadéka Jegyző PH. Ügyfélszolgálati Osztály Szociális Irodája Jászberény Illetékmentes Az ügytípus megnevezése Hatáskörrel rendelkező szerv Eljáró szerv Illetékességi terület Eljárási illeték Ügyintézéshez szükséges dokumentumok Alapvető eljárási szabályok (jogszabályok) Eljárás megindító

Részletesebben

Szociális és Munkaügyi Minisztérium

Szociális és Munkaügyi Minisztérium Szociális és Munkaügyi Minisztérium Előrehozott és csökkentett összegű előrehozott nyugdíj A korengedményes nyugdíj 1997. évi LXXXI. törvény a társadalombiztosítási nyugellátásról 181/1996.(XII.6.) Kormányrendelet

Részletesebben

5. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére

5. napirendi pont. Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének szeptember 6-i rendkívüli ülésére 5. napirendi pont ELŐTERJESZTÉS Csabdi Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2016. szeptember 6-i rendkívüli ülésére Előterjesztés címe és tárgya: Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati

Részletesebben

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata

Tisztelt Szülők! Záhony Város Önkormányzata Tisztelt Szülők! Tájékoztatjuk Önöket, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban Gyvt.) 2015. szeptember 1- jétől hatályos rendelkezései, az ott

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok:

A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok: A Képviselő-testület 2009. május 28-i rendkívüli ülésén hozott határozatok: 221/2009. (V.28.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete, elfogadja a meghívóban szereplő napirendi

Részletesebben

SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól

SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól SZABÁLYZAT A Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat elbírálásának helyi szabályairól Csanádpalota Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (továbbiakban: Képviselőtestület) a Bursa

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Szomolya Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2017. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására

KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására 12. számú melléklet a 63/2006. (III. 27.) Korm. rendelethez 201 KÉRELEM a normatív lakásfenntartási támogatás megállapítására I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó adatok: Neve:... Születési

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 170/2011.(IX. 29.) számú. h a t á r o z a t a

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA. 170/2011.(IX. 29.) számú. h a t á r o z a t a ÚJFEHÉRTÓ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATALA 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Újfehértó Város Önkormányzata

Részletesebben

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének

Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének Kunszentmárton Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2015.(IX.25.)önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Ösztöndíjrendszer elbírálásának szabályairól Kunszentmárton Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

Gáborján Községi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján

Gáborján Községi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján " A " T Í P U S Ú P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S Gáborján Községi Önkormányzat az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre

Részletesebben

GYERMEK SZÜLETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS

GYERMEK SZÜLETÉSÉHEZ KAPCSOLÓDÓ TÁMOGATÁS 1042 Budapest, Király u. 12-14. 231-3178, Fax.: 231-3183 szocialis_osztaly@ujpest.hu Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat POLGÁRMESTERI HIVATAL SZOCIÁLIS FŐOSZTÁLY SZOCIÁLIS OSZTÁLY www.tuv.com

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Lengyeltóti Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Lengyeltóti Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATI KIÍRÁS

BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATI KIÍRÁS BURSA HUNGARICA PÁLYÁZATI KIÍRÁS Rétság Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ

JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ JÖVEDELEMNYILATKOZAT A SZEMÉLYI TÉRÍTÉSI DÍJ MEGÁLLAPÍTÁSÁHOZ Az ellátást igénybevevő gyermekre/ fiatal felnőttre vonatkozó személyes adatok: Név:... Születési név:... Anyja neve:... Apja neve:.. Születési

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bakonynána Községi Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Súr Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Nagymaros Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Korm. rendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani.

Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre eseti átmeneti segélyt megállapítani. Nyírbogdány Község Önkormányzata Képviselő-testületének SZOCIÁLIS, EGÉSZSÉGÜGYI OKTATÁSI ÉS KULTÚRÁLIS BIZOTTSÁGA Nyírbogdány, Kéki u.2. K É R E L E M Alulírott, kérem T.Címet, hogy szíveskedjen részemre

Részletesebben

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához

KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához KÉRELEM tankönyvtámogatás megállapításához I. Személyi adatok 1. A kérelmező személyre vonatkozó személyi adatok: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely,év,hó,nap:... állampolgársága:.

Részletesebben

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához

Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához 3.sz. melléklet (5. melléklet a 328/2011. (XII. 29.) Korm. rendelethez) Jövedelemnyilatkozat a személyi térítési díj megállapításához Az ellátást igénybe vevőre vonatkozó személyes adatok*: Név: Anyja

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS. Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

A pályázat rögzítésének és benyújtásának határideje: november 23.

A pályázat rögzítésének és benyújtásának határideje: november 23. 1 B típusú pályázat P Á L Y Á Z A T I K I Í R Á S Miskolc Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

A Képviselő-testület 2009. január 26-án nyílt ülésén hozott határozatai:

A Képviselő-testület 2009. január 26-án nyílt ülésén hozott határozatai: A Képviselő-testület 2009. január 26-án nyílt ülésén hozott határozatai: 1/2009.(I.26.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a meghívóban szereplő napirendi pontokat

Részletesebben

(Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2011. (.) önkormányzati rendelete

(Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének. /2011. (.) önkormányzati rendelete (Tervezet) Ecsegfalva Község Önkormányzata Képviselő-testületének /2011. (.) önkormányzati rendelete a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat helyi szabályairól Ecsegfalva Község

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kállósemjén Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bánk Község Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Nyáregyháza Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Ajka város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzata Képviselő-testületének 24/2013. (XII.17.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Prügy Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Isaszeg Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Jászboldogháza Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Izsófalva Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: november 15.

A pályázat rögzítésének és az önkormányzatokhoz történő benyújtásának határideje: november 15. "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kács Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Farmos Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben