A Képviselő-testület augusztus 27-i ülésén hozott határozatok:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Képviselő-testület 2009. augusztus 27-i ülésén hozott határozatok:"

Átírás

1 MU0910_mell.qxd :07 Page 1 ÖNKORMÁNYZAT A Képviselő-testület augusztus 27-i ülésén hozott határozatok: 310/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete elfogadja, Áporka Község Önkormányzatának Képviselő-testületével megtartott együttes ülés meghívójában szereplő napirendi pontokat az alábbiak szerint: 1., A körjegyzőség megszüntető okiratának elfogadása dr. Kovács Tibor polgármester 2., Döntés a Körjegyző felmentéséről dr. Kovács Tibor polgármester 3., Társulásban működtetett intézmények alapító okirat módosításának elfogadása dr. Kovács Tibor polgármester dr. Kovács Tibor polgármester 311/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete és Áporka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a körjegyzőség Áporka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete által kezdeményezett megszűnése következtében, a köztisztviselők jogállásról szóló évi XXIII. törvény (a továbbiakban: Ktv.) 17. (10) bekezdése és a 17. (1) bekezdés c) pontja alapján, december 31-i nappal a körjegyző felmentését mondja ki, oly módon, hogy a felmentési idő a felmentési védelem (betegség miatti keresőképtelenség) megszűnését követő 30. nap utáni első napon kezdődik el. A felmentési idő: nyolc hónap, a munkavégzési kötelezettség alóli mentesítés nyolc hónap, melyre átlagkereset illeti meg, a Ktv. 19. (1) bekezdése alapján. A körjegyzőt a Ktv. 19. (1) bekezdése alapján végkielégítés illeti meg, melynek összege a 19. (2) bekezdés g) pontja alapján nyolchavi illetményének megfelelő összeg. A Képviselő-testületek felkérik dr. Répás József polgármestert, mint az egyéb munkáltatói jogok gyakorlóját, hogy a felmentésről a köztisztviselők jogállásáról szóló évi XXIII. törvény 17. (3) bekezdésében előírtaknak megfelelően a körjegyzőt értesítse, továbbá intézkedjen a munkakör átadásátvételének időpontjáról. 312/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete a következőkkelmódosítja a Körjegyzőség Megszüntető Okiratának elfogadásáról szóló 534/2008. (XII.22.) számú határozatát: - A Körjegyzőség Megszüntető Okirata bevezető szövegének módosított tartalma: Képviselő-testülete 312/2009. (VIII. 27) számú határozatával módosított 534/2008.(XII.22.) számú határozatával, Áporka Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 264/2009. (VIII.27.) számú határozatával módosított 276/2008.(XII.22) számú határozatával az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény 88. (3) bekezdésére és a 90. (1) bekezdés c) pontjára hivatkozással, az államháztartás működési rendjéről szóló 217/1998. (XII.30.) Korm rendelet 11. -ában foglaltak is figyelembe véve december 31. napjával, az Áporka Község Polgármesteri Hivatalában foglalkoztatott dolgozók közszolgálati jogviszonyának tekintetében megszünteti az 1-3. pontban körülírt intézményt. A körjegyzőség gesztorságából származó kötelezettségek és jogosultságok tekintetében a rendelkezési jogkör Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzatának Képviselőtestületét illeti meg. 313/2009. (VIII.27.) határozat és Áporka Község Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy a körjegyzőség megszűnéséből eredő költségek viselését október 31-ig írásos megállapodásban rögzítik. Határidő: október 31. dr. Kovács Tibor polgármester 314/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete visszavonja a 225/2009.(V.28.), 226/2009.(V.28.), 227/2009.(V.28.), 228/2009.(V.28.), 229/2009.(V.28.), 230/2009.(V.28.), 231/2009.(V.28.) és 232/2009.(V.28.) határozatait. 315/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskolai és Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Társulás Alapító Okiratának módosítását a jelen határozat mellékletét képező tartalommal. 316/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunlacháza-Áporka Óvodai Társulás Alapító Okiratának módosítását a jelen határozat mellékletét képező tartalommal. 317/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunlacháza-Áporka Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Alapító Okiratának módosítását a jelen határozat mellékletét képező tartalommal. 318/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontokat az alábbiak szerint: 1., Az RSD projekt keretében megvalósuló mederkotrással kapcsolatos lakossági vélemények ismertetése 2., Előző képviselő-testületi üléseken hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámoló 3., Beszámolók Derényi István projektvezető Pénzes Andrásné pénzügyi vezető Huszty Sándorné csoportvezető dr. Sződi Károly osztályvezető 4., Intézményvezetők beszámolója a 2008/2009 tanév zárásáról és a 2009/2010 tanév megkezdéséről Előadók: Pintérné Varga Rozália igazgató Sáriné Kátai Ildikó mb.igazgató Orosné Dávid Ildikó óvodavezető Majoros Zoltán igazgató 5., Orvosi ügyeleti ellátás közbeszerzési eljárásának a., Bírálóbizottság felállítása b., ajánlati felhívás elfogadása Limbek Tamás elnök 6., Nem társulásban működtetett intézményeink alapító okiratainak módosító előterjesztése 7., Bizottsági beszámolók: Pénzügyi Bizottság Településfejlesztési Bizottság Oktatási és Művelődési Bizottság Egészségügyi és Szociális Ifjúsági és Sportbizottság Előadó: bizottságok elnökei 8. Egyebek *** A Mi Újságunk melléklet 1

2 MU0910_mell.qxd :07 Page 2 ÖNKORMÁNYZAT 319/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a Polgármesteri Hivatal Alapító Okiratának módosítását a jelen határozat mellékletét képező tartalommal. 320/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a Petőfi Művelődési Központ és Könyvtár Alapító Okiratának módosítását a jelen határozat mellékletét képező tartalommal. 321/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a Volly István Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Alapító Okiratának módosítását a jelen határozat mellékletét képező tartalommal. 322/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunlacházi Szakközép- és Szakképző Iskola Alapító Okiratának módosítását a jelen határozat mellékletét képező tartalommal. 323/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a Központi Konyha Alapító Okiratának módosítását a jelen határozat mellékletét képező tartalommal. 324/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete visszavonja a 211/2009.(V.19.) számú határozattal módosított 154/2009.(IV.08.) számú határozatát. Felelős: dr Répás József polgármester 325/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete tulajdonosi hozzájárulását adja az 5951, az 5960 és az 5961 hrsz-ú ingatlanokra tervezett zagyvezeték és retúrvíz vezeték elhelyezésére vonatkozóan, az alábbi feltételekkel: a zagytér Gyümölcsös utca felőli oldalán a töltésláb telekhatártól 50 m-re kezdődhet, ennek kijelölése az Önkormányzat egyetértésével és jelenlétével történhet, a töltés építése szeles időben nem végezhető, a kiszállítás előtt a kivitelező az útvonalról, annak helyreállításáról és a napi mennyiségekről tételesen egyeztet az Önkormányzattal, a kiszállítás útvonala a Dózsa György utat, a Duna-partra vezető utat (Strandi út, Bercsényi utca), és a Gyümölcsös utcát nem érintheti, a zagytér minden oldala a létesítés után gyepesíteni kell, a zagytér üzemeltetése során a kiporzást nedvesítéssel megakadályozzák, a zagytér anyagának vizsgálati eredményeit a kivitelező az Önkormányzattal folyamatosan ismerteti, a kivitelező a zagytéren és környezetében rendszeres gyomirtást, folyamatosan szúnyogirtást biztosít, a kiürítés az őszi időszakban történik, mely során a kivitelező gondoskodik a pormentes munkavégzésről, az ÖKO Zrt szeptember 15-ig szerezze be az állami garanciát arra nézve, hogy a kiemelt iszap elszállítása és a rekultiváció a beruházás befejezését követő két éven belül megvalósul, és biztosítja, hogy ennek költsége a projekt költségvetésébe beépítésre kerüljön. Minden, fent felsorolt feladat megvalósítása során a feladat végrehajtójának előzetes tájékoztatási kötelezettsége van az Önkormányzat felé. Abban az esetben, ha a fent említett kitételek bármelyike nem teljesül, a tulajdonosi hozzájárulás azonnal hatályát veszti. 326/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete elfogadja az előző testületi üléseken hozott határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót. 327/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete elfogadja az előző ülés óta eltelt időszak, önkormányzatot érintő eseményeiről szóló polgármesteri beszámolót. 328/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete elfogadja Derényi István projektvezető írásos beszámolóját a Vörösmarty utcai és Gárdonyi utcai általános iskolák teljes akadálymentesítése megnevezésű projekt befejezéséről. 329/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a szennyvízprojekt I ütemével kapcsolatosan a., az önkormányzati szennyvízprojekt szervezetet felállítja az alábbi tagokkal projektvezető Derényi István műszaki menedzser adminisztrátor közreműködő tagok b., kéri a Hivatalt, hogy az ezzel kapcsolatos évi költségvetési előirányzat módosítást szeptember 30-ig készítse el. 330/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete elfogadja Pénzes Andrásné pénzügyi vezető június, július hónapról szóló pénzügyi írásos és szóbeli beszámolóját. 331/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete elfogadja Huszty Sándorné csoportvezető írásos és szóbeli beszámolóját a Települési és intézmény-fenntartási csoport negyedéves munkavégzéséről. 332/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete elfogadja dr. Sződi Károly osztályvezető írásos beszámolóját a Hivatal Igazgatási és Jogi osztályának fontosabb munkavégzéseiről. 333/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete elfogadja Soós Zsoltné jegyző írásos és szóbeli beszámolóját az előző ülés óta eltelt időszak Hivatalt érintő eseményeiről. 334/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a Volly István Alapfokú Művészetoktatási Intézmény igazgatójának a 2008/2009. tanév fontosabb eseményeiről és a 2009/2010. tanév kezdéséről szóló írásos tájékoztatóját. 335/2009. (VIII.27.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányza- 2 melléklet A Mi Újságunk

3 MU0910_mell.qxd :07 Page 3 ÖNKORMÁNYZAT tának Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunlacháza-Áporka Általános Iskolai és Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Társulás megbízott igazgatójának a 2008/2009. tanév fontosabb eseményeiről és a 2009/2010. tanév kezdéséről szóló írásos tájékoztatóját. 336/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunlacháza-Áporka Óvodai Társulás intézményvezetőjének a 2008/2009. nevelési év fontosabb eseményeiről és a 2009/2010. nevelési év kezdéséről szóló írásos tájékoztatóját. 337/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a Kiskunlacházi Szakközép- és Szakképző Iskola igazgatójának a 2008/2009. tanév fontosabb eseményeiről és a 2009/2010. tanév kezdéséről szóló írásos és szóbeli tájékoztatóját. 338/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete elfogadja a 2009, november 1. és október 31. közötti időtartamra szóló, orvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelésére vonatkozó közbeszerzési eljárás Bírálóbizottságának tagjaivá Limbek Tamás képviselő mellé dr. Vancsura Tamás képviselőt, Rabné Farkas Judit védőnőt, Pénzes Andrásné pénzügyi vezetőt, valamint Nyevrekla Szilvia és dr. Sződi Károly közbeszerzési referenseket választja, egyúttal közbeszerzési ellenőrnek dr. Földváry Zsuzsanna képviselőt jelöli ki. 339/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete a november 1. és október 31. közötti időtartama szóló, orvosi ügyeleti szolgáltatás megrendelésére vonatkozó közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását jóváhagyja és megjelenteti azt a Közbeszerzési értesítőben. 340/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete kiáltványt intéz Kiskunlacháza lakosaihoz, melyben az I. Kun Világtalálkozó eseménysorozathoz kapcsolódó Kun emlékmű építését közérdekű kötelezettségvállalásnak nyilvánítja. A Kun emlékmű építéséhez köszönettel fogadja a lakosok adományait. Határidő: október /2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem támogatja Herczegh Béla kérelmét és nem kíván beavatkozni az általa indított perbe. 342/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem támogatja ifj. Tóth Károly területvásárlási kérelmét. 343/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete haladéktalanul kéri a DBK-Földgép Kft-től az 543/2008.(XII. 22.) számú határozatban előírt feltételek teljesítését. A feltételek teljesítése után adható csak úthasználati engedély. 344/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a SAG Mérnökiroda Kft. részére tulajdonosi hozzájárulást ad a Kiskunlacháza, Róka u. 3519/2 hrsz-ú ingatlan villamosenergia ellátásához. 345/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Száller Etelka járdaépítési kérelme ügyében az önkormányzat a kivitelezéshez munkaerőt, azaz a közmunkásokat biztosítja (az anyagköltség a kérelmezőt terheli), pénzbeli hozzájárulást nem tud nyújtani. 346/2009. (VIII.27.) határozat Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a Bárdi Autó Magyarország Autóalkatrész-kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság által Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata ellen a Ráckevei Városi Bíróság előtt 2.P /2009. számon szolgalmi jog megállapítása iránt indított perben felhatalmazza a polgármestert, hogy Dr. Csonka Ernő eljáró ügyvéd részére nyilatkozatot tegyen a következő tartalommal: a felperes önkormányzattal kapcsolatos állításai nem felelnek meg a valóságnak; a felperesi kereset teljesítését Kiskunlacháza Nagyközség Önkormányzata ellenzi. A viszontkereset részletes indokolásának kidolgozásával megbízza Dr. Csonka Ernőt, felkéri a Polgármesteri Hivatalt az adminisztratív közreműködésre. 347/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Szennyezőanyagok kivezetése a parti sávból elnevezésű projekttel kapcsolatos lakossági fórumot tart: Időpont: szeptember óra Helyszín: Kiskunlacháza, Duna-part - Halászkert vendéglő 348/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy nem támogatja Pálvölgyi Nóra Waldorf óvoda terület igényét, a Kiskunlacháza, Fácán utca 3758/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan, mivel a kért ingatlan nem alkalmas óvoda kialakítására. Jelenleg nincs az önkormányzatnak olyan ingatlana, melyet fel tudna ajánlani. 349/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy megrendeli a Gamzisz Kft-től a három óvodai és három általános iskolai intézményváltozás (épület-feltüntetési) vázrajzainak elkészítését Ft+áfa értékben. 350/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy pályázatot nyújt be a KMOP /B kódszámú, Belterületi utak fejlesztése támogatására című pályázati felhívásra a mellékletben szereplő térképvázlat szerint. A pályázat értékét bruttó 200 millió Ft értékben maximálja, 60 millió Ft-os maximum önrész vállalásával, melyet a évi költségvetés tartalékkeretéből biztosít. Határidő: szeptember /2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete felhatalmazza Dr. Répás József polgármestert a Kiskunlacháza 0636/29 hrsz-ú ingatlanon, a komposzttelep bővítésével létesülő hulladékgyűjtő udvarral kapcsolatos nyilatkozat kiadására, hogy a tervezett létesítmény nem ellentétes a község rendezési tervével. A Mi Újságunk melléklet 3

4 MU0910_mell.qxd :07 Page 4 352/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete meghatalmazza a Depónia-Technika Kft-t a Kiskunlacháza 0636/29 hrsz-ú ingatlanon, a komposzttelep bővítésével létesülő hulladékgyűjtő udvarral kapcsolatos közüzemi hálózatra való csatlakozásának rendezésére. 353/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete a Depónia-Technika Kft részére, a Kiskunlacháza, 0636/25 hrsz-ú út vonatkozásában közútkezelői hozzájárulást ad a Kiskunlacháza 0636/29 hrsz-ú ingatlanon, a komposzttelep bővítésével létesülő hulladékgyűjtő udvarral kapcsolatos eljáráshoz. 354/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a SAG Mérnökiroda Kft. részére tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást ad a Kiskunlacháza, Galamb u. 0,4 kv-os szabadvezeték hálózat létesítéséhez a kiviteli tervek alapján. 355/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a SAG Mérnökiroda Kft. részére tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást ad a Kiskunlacháza, Balaton u. 512/20 VOTR állomás 1kVos kitáp.kábel létesítéséhez a kiviteli tervek alapján. 356/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a SAG Mérnökiroda Kft. részére közútkezelői hozzájárulást ad a Kiskunlacháza, Hajóspuszta 274/20 OTR áll. Alfogyasztói hálózat kiváltása 0,4kV-os szabadvezetékhálózat létesítéséhez a kiviteli tervek alapján. 357/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a SAG Mérnökiroda Kft. részére tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást ad a Kiskunlacháza, Gábor Áron u.20 kv-os szabadvezeték hálózat rekonstrukciójához a kiviteli tervek alapján. 358/2009. (VIII.27.) határozat ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a nem támogatja Számvéber Ferenc területvásárlási kérelmét. 359/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Kunépszolg Kft. által meghirdetett virágosítási verseny helyezettjei és díjai a következőek: 1. Kurucz Ditte Tátra utca Ft-os vásárlási utalvány, melyet a Kunépszolg Kft. ajánl fel. 2. Kiskunlacaháza-Áporka Óvodai Társulás Ft-os vásárlási utalvány, melyet az Önkormányzat ajánl fel a Környezetvédelmi Alapból 3. Povenszky Istvánné Kiskunlacháza, Vágóhíd utca Ft-os vásárlási utalvány, melyet az Önkormányzat ajánl fel a Környezetvédelmi Alapból. 360/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy határozatlan ideig elnapolja a Móra Ferenc utca lakóinak utcarendezésre vonatkozó kérelmét, mivel az önkormányzat jelenlegi anyagi helyzete nem teszi lehetővé az ingatlanok megvásárlását. 361/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Köntös Bálint és társai kérelme, továbbá Németh Mihály kérelme ügyében dűlőutak kialakítására kisajátítási eljárást indít meg. Az ajánlati árat Ft/ha-ban jelöli meg. 362/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Prókai Péter tervező részére a Kiskunlacháza, Sellő u. 10/a, 3968 hrsz-ú; Csendes utca 26, 3015 hrsz-ú, Mókus utca 8., 3706/7 hrsz-ú, Sellő utca 3120/2 és 3120/5 hrsz-ú ingatlanok gázbekötési tervéhez a tulajdonosi és közútkezelői hozzájárulást megadja. 363/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy erdei tanösvény kialakítására pályázatot nyújt be. 364/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja az ügyben hozott 163/2001 (10.12) számú határozatot és a 0654/512 hrsz-ú, 589 m2 nagyságú ingatlan tulajdonjog átruházáshoz hozzájárul Barta László részére, a vételárat a én történt házipénztári befizetéssel megfizetettnek tekinti, a területhelyesbítés miatti különbözetet nem kell megtérítenie. Felelős: Dr. Répás József polgármester 365/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy módosítja a 91/2009. (III.12.) számú határozatát a következők szerint: a 6301 hrsz-ú ingatlanból kialakuló 6301/2 hrsz-ú 166 m2 nagyságú ingatlan.. 366/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy felkéri a Kunépszolg Kft-t, hogy szeptember hónapban (1 alkalommal) és október hónapban (1 alkalommal) szervezzen községi szemétgyűjtést. Felelős: Dr. Répás József polgármester 367/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy visszavonja a Kiskunlacháza, 0579/44 hrsz-ú ingatlan megosztására vonatkozó kérelmét. Határidő azonnal Felelős: Dr. Répás József polgármester 368/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy Gyovai Margit által bérelt, önkormányzati tulajdonú lakás nyílászáróinak cseréjét megrendeli október 15-ig, Ft összegben, 30 napos kifizetési határidő megjelölésével. Határidő azonnal Felelős: Dr. Répás József polgármester 369/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete kéri a Hivatalt, hogy tértivevényes levélben szólítsa fel azokat az üdülőhelyi lakosokat, akik önkormányzati tulajdonban lévő közterületet kerítettek le és azt zavartalanul saját céljaikra használják, hogy az érintett ingatlanrészen az elkerítést bontsák le, ahol ez út menti ingatlanrészt érint, ott tegyék az útszakaszt beláthatóvá. Határidő azonnal Felelős: Dr. Répás József polgármester 370/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a sportcsarnok beruházás befejezési munkálataira, a évi költségvetés 4 melléklet A Mi Újságunk

5 MU0910_mell.qxd :07 Page 5 fejlesztési kiadásait megemeli Fttal, s ezzel egy időben csökkenti az átadott pénzeszközök tételén tervezett Ft összegű sporttámogatás előirányzatát. Kéri a Hivatalt, hogy az átcsoportosítás miatt a évi rendelet módosításáról szóló előterjesztést nyújtsa be a Képviselőtestületnek elfogadásra. Határidő: szeptember 3o. 371/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK sportcsarnok rendszeres működtetéséhez sporteszközök beszerzését biztosítja 1,5 millió Ft-os összegben. 372/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a Sion Security Kft részére a Duna-parti víztoronyra átjátszó berendezés felhelyezéséhez megadja tulajdonosi hozzájárulást ad. Felkéri a Pénzügyi Bizottságot, hogy saját hatáskörében készítse el a bérleti szerződést. 373/2009. (VIII.27.) határozat Képviselő-testülete felhatalmazza dr. Répás József polgármester urat, hogy a Kiskunlacháza, Szabadság utca 1. szám alatt található lakóingatlan árverésén augusztus 31-én, annak megvásárlása érdekében képviselje az önkormányzatot és vételi ajánlatot tegyen. Határidő: augusztus 31. A Képviselő-testület szeptember 10-i rendkívüli ülésén hozott határozati: 374/2009. (IX.10.) határozat Képviselő-testülete úgy dönt, hogy elfogadja a meghívóban szereplő napirendi pontot az alábbiak szerint: 1. Kiskunlacháza szennyvízcsatornázása V. ütem, szennyvíztelep rekonstrukció, és szennyvíziszap komposztáló tárgyú (KEOP / ) projekt projektfejlesztési szakaszához kapcsolódó előzetes vizsgálat, illetőleg az esetlegesen esedékessé váló környezeti hatásvizsgálat lefolytatása tárgyában lefolytatott házi beszerzési eljárás során a nyertes ajánlattevő kiválasztása. Előadó: dr. Fábián Miklós alpolgármester Limbek Tamás, a Bírálóbizottság elnöke 375/2009. (IX.10.) határozat Képviselő-testülete a Kiskunlacháza szennyvízcsatornázása V. ütem, szennyvíztelep rekonstrukció, és szennyvíziszap komposztáló megvalósítása tárgyú (KEOP / ) projekt projektfejlesztési szakaszához ellátása előzetes vizsgálat elkészítése, illetőleg az esetlegesen esedékessé váló környezeti hatásvizsgálat lefolytatása tárgyú házi beszerzési eljárása során a Bírálóbizottság javaslata alapján: - a házi beszerzési eljárást eredményessé nyilvánítja ; - Az eljárás nyerteseként a SENEX Környezetgazdálkodási Kft.-t nevezi meg, 2. helyezettként a BEZEKON Kft.-t hirdeti ki, egyben felhatalmazza a Polgármestert a nyertessel történő szerződés megkötésére. Felelős: Dr. Répás József polgármester Az öregségi nyugdíjról A legjobb módja annak, hogy megjósold a jövődet az, ha magad teremted meg azt. A társadalombiztosítási vagy kötelező öregségi nyugdíjrendszer az elmúlt időszakban jelentős átalakításon ment keresztül. Sajnos nem az egyének előnyére. Mivel a változások elég drasztikusak és szinte áttekinthetetlenek, ezért érdemes néhány percet vesztegetni erre a témára. Az új rendszer bevezetése előtt a nők 55 év, a férfiak 60 év betöltése után váltak jogosulttá az öregségi nyugdíjra, ha 10 év szolgálati időt (munkaviszonyt) tudtak igazolni. A munkanélküliség növekedése és az elhalálozási statisztikák romlása ellenére az utóbbi időben folyamatos korhatáremelést és megkövetelt szolgálati idő növelést hajtottak végre. A döntéshozók az intézkedést úgy indokolták, hogy mindez a nyugdíjasok érdekében történt tól pedig nemre való tekintet nélkül (egyenjogúság) egységesen 62 év az öregségi nyugdíjra jogosító életkor és 20 év a minimális szolgálati idő re a 62 éves korhatár fokozatosan 65 évre növekszik. Az eddigi parlamenti választások is azt bizonyítják, hogy ezek az intézkedések rendkívül népszerűek a lakosság osztályharcos rétegeiben. Tekintsük át a társadalombiztosítási nyugellátásokkal kapcsolatos átmeneti korszakokat. Ezzel a nyugdíjasok eddig viszonylag homogén csoportját fellazították, és itt is érvényesül a társadalom más rétegeinél már régóta sikeresen alkalmazott marxi szalámi taktika (lehet a generációknak különösebb ok nélkül egymásra irigykedni, ami még jobban megosztja a társadalmat) december december 31. Ebben az időszakban öregségi teljes nyugdíjra - bizonyos kivételektől eltekintve - általában az jogosult, aki a 62-dik életévét betöltötte, és legalább 20 év szolgálati időt szerzett. A törvény különböző mértékű korengedményt adott azoknak a nőknek, akik december 31 előtt születtek, mert 62 éves koruk előtt kérhették nyugdíjaztatásukat. Férfiak esetén az december 31 előtt születettek kaptak néhány év engedményt. Öregségi teljes nyugdíjat kapott még az a nő és az a férfi, aki január 1-je előtt az 55-dik (most 72 év felettiek), illetve a 60- dik (most 77 év felettiek) életévét betöltötte, és csak 10 év szolgálati időt szerzett. Szolgálati idő kedvezmény az egyik házaspárt megilleti, ha kiskorú gyermeket saját háztartásban legalább tíz éven át neveltek. Gyermekenként egy évet, tartósan beteg, vagy fogyatékosnak minősülő gyermek esetén másfél évet szolgálati időként kell elismerni. Ezen az un gyermekkedvezmény jogcímen legfeljebb három év vehető figyelembe. Elváltakra és különélőkre, gyermekét egyedül nevelő szülőre is vonatkozik a szabály, de most nem részletezzük ezeket. Aki a szervezet fokozott igénybevételével járó, továbbá az egészségre különösen ártalmas munkát végez, korkedvezményben részesült. Öregségi résznyugdíjra jogosult az a személy, aki a húsz évnél kevesebb, de legalább tíz ill. tizenöt év szolgálati időt szerzett és nő esetén az 55-dik, férfi esetén pedig a 60-dik életévet a jogszabályban megadott, de most nem részletezett időszakban betöltötte december 31-ig érvényes szabály Előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az a nő, aki az 55-dik életévét betöltötte, ben vagy korábban született és a jogszabályban feltüntetett életkorhoz rendelt szolgálati idővel rendelkezik (ez 34-től 37 évig változik). Ugyancsak előrehozott öregségi nyugdíjra tarthatott igényt az a nő, aki december 31-e után született és legalább 38 A Mi Újságunk melléklet 5

6 MU0910_mell.qxd :07 Page 6 évet töltött munkaviszonyban. Férfiak esetében ez úgy alakult, hogy a 60-dik életévének betöltésétől vehette igénybe az illető az előrehozott nyugdíjat, ha január 1-je előtt született és legalább 37 év szolgálati időt szerzett; vagy december 31-e után született és legalább 38 év szolgálati idővel rendelkezett. Csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj járt annak, akinek az előző bekezdésben említett születési éve szerinti szolgálati idejéből legfeljebb öt év hiányzott. Az öregségi nyugdíj összegét a nyugdíjkorhatárból hiányzó évek és az előírt szolgálati időből hiányzó hónapok függvényében csökkentették. A csökkentés a nyugdíjkorhatár betöltését követően is változatlanul fennáll évre érvényes speciális nyugdíjazási szabályok Társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra a korábban leírtak továbbra is érvényesek. A születési évekhez kötött szabályozás már ebben az időszakban a nyugdíjat igénylőket nem érinti. Az előrehozott nyugdíjra jogosultság bekövetkezésének feltételrendszere a biztosítási jogviszony megszüntetésével bővül. Ez nem azt jelenti, hogy a nyugdíjazást követően nem lehet munkaviszonyt létesíteni. Új munkaszerződéssel, a 62 éves kor előtt korlátozott foglalkoztatási keretek között ezt a nyugdíjas megteheti. Eőrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az a személy, aki 38 év szolgálati időt szerzett; és az a nő, aki az 57, és az a férfi, aki a 60. életévét betöltötte; továbbá biztosítási jogviszonyban nem áll. Csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az a nő, aki az 57. életévét; ill. az a férfi, aki a 60. életévét betöltötte; és legalább 33 év szolgálati időt szerzett valamint nem áll biztosítással járó jogviszonyban. Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése a csökkentést nem érinti. KÖZÉRDEKŰ INFORMÁCIÓK Megjegyzések: Aki a szervezet fokozott igénybevételével járó, továbbá az egészségre különösen ártalmas munkát végez, korkedvezményben részesül. A korkedvezményt szerzett személynek a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatárhoz képest az előrehozott öregségi nyugdíj annyi évvel alacsonyabb életkorban jár, ahány évvel korábban őt a korkedvezményre jogosultság nélkül az előrehozott öregségi nyugdíj megilletné. Az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultság és a nyugdíjcsökkenés mértékének meghatározásánál a megszerzett szolgálati időt a korkedvezmény időtartamával növelve kell figyelembe venni. A korkedvezményre jogot szerzett személy részére az előrehozott és a csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíj a nő 57, a férfi 60. életévét megelőző időponttól is jár. A szolgálati idő számításánál gyermekenként egy évet, tartósan beteg, illetve fogyatékosnak minősülő gyermekenként másfél évet szolgálati időként kell elismerni annál a személynél, aki gyermeket szült, vagy saját háztartásában legalább tíz éven át nevelt. Ez a kedvezmény legfeljebb három gyermek után vehető igénybe január december 31. Továbbra is érvényes a nyugdíjkorhatárra vonatkozó általános szabály. Társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra az a személy jogosult, aki a 62. életévét betöltötte és legalább 20 év szolgálati idővel rendelkezik. Akinek nincs meg a 20 év szolgálati ideje, az nem jogosult társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra. További szigorítás, hogy megszűnik a nyugdíjminimumra vonatkozó szabályozás. Nem kapnak az alacsony nyugdíjúak kiegészítést. Az öregségi nyugdíj megállapításának nem feltétele a biztosításra kötelezett jogviszony megszüntetése. A 13. havi nyugdíjat két részletben márciusban és novemberben fizették, mely az új jogszabályok alapján megszűnt. Öregségi résznyugdíjra az jogosult, aki legalább tizenöt év szolgálati időt szerzett, és a 62 év nyugdíjkorhatárt betöltötte. Előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult, az 59. életévét betöltött nő, ill. a 60. életévét betöltött férfi, aki legalább 40 év szolgálati időt szerzett; továbbá biztosítási jogviszonyban nem áll. Csökkentett összegű előrehozott öregségi nyugdíjat kaphat az a személy, aki az előrehozott öregségi nyugdíjra jogosultság életkorának megfelel és legalább 37 év szolgálati idővel rendelkezik; valamint biztosítási jogviszonyban nem áll. A nyugdíjcsökkentés mértékét két tényező határozza meg. Egyik a 62. életév betöltése előtt hány hónappal kéri korábban a nyugdíjra jogosultság megállapítását. A másik befolyásoló tényező, hogy a 40 év szolgálati időből hány nap szolgálati idő hiányzik. A korkedvezmények a fenti esetekben is figyelembe vehetők, viszont a gyermekek után járó un. gyermekkedvezmény az előrehozott öregségi nyugdíjak esetén nem jár. Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése a csökkentést nem érinti január 1 utáni időszak Társadalombiztosítási öregségi nyugdíjra az a személy jogosult, aki a 62. életévét betöltötte és legalább 20 év szolgálati idővel rendelkezik. Előrehozott öregségi nyugdíjra jogosult az a biztosított személy (nemre való tekintet nélkül), aki a 60. életévét betöltötte és legalább 37 év szolgálati időt szerzett; továbbá biztosítási jogviszonyban nem áll. Az előrehozott öregségi nyugdíj összegét úgy kell megállapítani, hogy az öregségi nyugdíj összegét annyiszor 0,3 százalékkal kell csökkenteni, ahányszor 30 naptári nap hiányzik a 62. életév betöltéséhez, ha a jogosult a 61. életévét betöltötte, 3,6 százalékkal, továbbá annyiszor 0,4 százalékkal kell csökkenteni, ahányszor 30 naptári nap hiányzik a 61. életév betöltéséhez, ha a jogosult a 61. életévét nem töltötte be. A korkedvezmény ezekben az esetekben is igénybe vehető. Az öregségi nyugdíjkorhatár betöltése a csökkentést nem érinti. Aki húsz év szolgálati idővel rendelkezik és a reá irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltése után a nyugdíj megállapítása nélkül legalább 30 naptári napra szolgálati időt szerez, nyugdíjnövelésben részesül. A nyugdíjnövelés mértéke minden 30 nap után az öregségi nyugdíj, baleseti rokkantsági nyugdíj 0,5 százaléka. Utóirat A fentiek a i állapotot tükrözik. Azóta már megjelent az évi LXXXI. törvényt módosító évi XL. törvény. Ez még tovább bonyolítja és szigorítja az amúgy is nehezen áttekinthető állapotot. A nyugdíjjogosultság és a nyugdíj összegének megállapításában az alábbi fordulópontokat érdemes megjegyezni: január 1; január 1; január 1; január 1. Ezek a dátumok sok ember számára sorsfordulónak tekinthetők; keveseknek pedig csak újabb jogszabályokat jelentenek; elvileg mégis az osztályharcos tömegek szavazták meg a saját hátrányukra. Azt hiszem ez nem igényel kommentárt. Megjegyzés: Jelen cikk célja nem a jogszabályok szó szerinti és teljes körű idézése. Csak a figyelem felkeltése, az olvasó általános tájékoztatása volt a feladat. A fentiek a februári állapotot ismertetik, melyet még tovább szigorítottak. Ezért adott esetben a hivatalos jogszabályokat szíveskedjen mindenki áttanulmányozni. Dr. Szijártó József 6 melléklet A Mi Újságunk

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. H i r d e t m é n y

Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. H i r d e t m é n y Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete 8253 Révfülöp, Villa Filip tér 8. H i r d e t m é n y Révfülöp Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testülete az Oktatási és Kulturális Minisztériummal

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Abony Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.

VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online. VELEM KÖZSÉG POLGÁRMESTERÉTŐL 9726 Velem, Rákóczi utca 73. Telefon: +36(94)563-380 Fax: +36(94)563-379 email: korjvelem@t-online.hu Előterjesztés Velem Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2011.

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Nyírgelse Község Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Szendrő Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Nagykőrös Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS MAROSLELE Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S

P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S P Á L Y Á Z A T I F E L H Í V Á S Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2012 Dunaföldvár Város Önkormányzata csatlakozott a Nemzeti Erőforrás Minisztérium által meghirdetett Bursa

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2011. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni.

Az ösztöndíjat minden pályázati fordulóban újra kell pályázni. A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Kenézlő Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Cegléd Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Nóráp Nóráp. Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

N Y I L A T K O Z A T A CSATLAKOZÁSRÓL, VALAMINT AZ ELEKTRONIKUS ADATBÁZIS HASZNÁLATÁRÓL

N Y I L A T K O Z A T A CSATLAKOZÁSRÓL, VALAMINT AZ ELEKTRONIKUS ADATBÁZIS HASZNÁLATÁRÓL 1. sz. melléklet Emberi Erőforrás Támogatáskezelő B u d a p e s t Pf. 1418. 1381 N Y I L A T K O Z A T A CSATLAKOZÁSRÓL, VALAMINT AZ ELEKTRONIKUS ADATBÁZIS HASZNÁLATÁRÓL Alulírott Dr. Kriza Ákos, mint

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Székkutas Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Szalkszentmárton Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. A típusú

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. A típusú Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2015. A típusú PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Pápa Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve pályázatot hirdet felsőoktatási

Részletesebben

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bakonynána Községi Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Bakonynána Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

Miskolc Megyei Jogú Város Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi forduló

Miskolc Megyei Jogú Város Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi forduló MISKOLC MEGYEI JOGÚ VÁROS ALPOLGÁRMESTERE ESZ.320.073-10/2007. Miskolc Megyei Jogú Város Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2008. évi forduló Összeállította: Jirkovszkyné Szép

Részletesebben

3. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki:

3. Nem részesülhet támogatásban az a pályázó, aki: B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Cegléd Város Önkormányzata a Nemzeti Erőforrás Minisztériummal együttműködve ezennel kiírja a 2012. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Súr Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Szegvár Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Szeged Megyei Jogú Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Rétság Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2014. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére.

E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére. Izsák Város Címzetes Főjegyzőjétől. E l ő t e r j e s z t é s A Képviselő-testület 2014. szeptember 10-én tartandó ülésére. Tárgy: BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2014. Tisztelt

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Borsodszirák Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Mány Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával Együttműködve ezennel kiírja a 2013. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Lengyeltóti Város Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa Hungarica

Részletesebben

ALPOLGÁRMESTERE. A csatlakozási szándékot tartalmazó nyilatkozat megküldésének határideje 2011. október 14. (2. sz. melléklet)

ALPOLGÁRMESTERE. A csatlakozási szándékot tartalmazó nyilatkozat megküldésének határideje 2011. október 14. (2. sz. melléklet) BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ALPOLGÁRMESTERE ÖNKORMÁNYZAT Tisztelt Képviselő-testület! Tárgy: Javaslat a szociális helyzetük miatt rászoruló egyetemi, főiskolai hallgatók számára meghirdetett Bursa Hungarica

Részletesebben

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS "A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS Felsőpakony Nagyközség Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2015. évre a Bursa

Részletesebben