2010. március szám. Tartalomjegyzék. 19/2010. (III. 3.) Kgy. Bizottsági tagok választása 4 HATÁROZATOK

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2010. március 5. 3. szám. Tartalomjegyzék. 19/2010. (III. 3.) Kgy. Bizottsági tagok választása 4 HATÁROZATOK"

Átírás

1 2010. március szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 19/2010. (III. 3.) Kgy. Bizottsági tagok választása 4 HATÁROZATOK 16/2010. (III. 3.) Kgy. Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről 17/2010. (III. 3.) Kgy. Tájékoztató Baranya megye katasztrófavédelmi helyzetéről, az élet és az anyagi javak védelmében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról 18/2010. (III. 3.) Kgy. Beszámoló Baranya megye évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos évi feladatokról, továbbá a határrend, határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról 20/2010. (III. 3.) Kgy. A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás működésével kapcsolatos intézkedések 21/2010. (III. 3.) Kgy. A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 22/2010. (III. 3.) Kgy. A Kökönyösi Oktatási Központ Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata alapító okiratának jóváhagyása 23/2010. (III. 3.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények alapító okiratának módosítása 24/2010. (III. 3.) Kgy. Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak évi alakulásáról, tájékoztató a évre tervezett nemzetközi tevékenységről

2 2 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 25/2010. (III. 3.) Kgy. Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése 26/2010. (III. 3.) Kgy. Gazdasági társaság alapítása az orfűi termálvíz energiájának hasznosítására 27/2010. (III. 3.) Kgy. A Pécs-Vasas, Bence J. u. 13. szám alatti ingatlan minimális pályázati árának módosítása 28/2010. (III. 3.) Kgy. Települési önkormányzat közoktatási intézkedéséről megyei szakvélemény 29/2010. (III. 3.) Kgy. Fejlesztési hitel felvételére indított közbeszerzési eljárás lezárása MELLÉKLETEK 16/2010. (III. 3.) Kgy. határozat 1. számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat és a Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás között létrejött megállapodás 2. számú melléklete A Baranya Megyei Levéltár és a Csorba Győző Megyei- Városi Könyvtár közötti munkamegosztási megállapodás 20/2010. (III. 3.) Kgy. határozat 1. számú melléklete A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Megállapodásának módosítása 2. számú melléklet A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás Társulási Megállapodása 21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat 1. számú melléklete A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 2. számú melléklete Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okirata 31 22/2010. (III. 3.) Kgy. határozat melléklete A Kökönyösi Oktatási Központ Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Szakiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata alapító okirata 23/2010. (III. 3.) Kgy. határozat 1. a) számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) alapító okiratának módosítása 1. b) számú melléklete Meixner Ildikó Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Kollégium és Gyermekotthon (Mohács) alapító okirata 2. a) számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) alapító okiratának módosítása 2. b) számú melléklete Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) alapító okirata 3. a) számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Bóly) alapító okiratának módosítása

3 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 3 3. b) számú melléklete A Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek 57 Otthona (Bóly) alapító okirata 4. a) számú melléklete A Baranya Megyei Levéltár (Pécs) alapító okiratának módosítása b) számú melléklete A Baranya Megyei Levéltár (Pécs) alapító okirata 60 25/2010. (III. 3.) Kgy. határozat melléklete Kimutatás a Baranya megyében közoktatási feladatellátást biztosító egyházi fenntartású közoktatási intézményekről és fenntartóikról 62 TÁJÉKOZTATÓ A Magyar Közlönyben január 29. és március 2. között kihirdetett egyes jogszabályokról, közleményekről 64

4 4 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye SZEMÉLYI RÉSZ 19/2010. (III. 3.) Kgy. határozat Külső bizottsági tagok választása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Területfejlesztési, Idegenforgalmi és Informatikai Bizottság külső tagjának ifj. Köveskuti Pétert, az Oktatási és Kulturális Bizottság külső tagjának Papp Jánost választja meg.

5 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 5 HATÁROZATOK 16/2010. (III. 3.) Kgy. határozat Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, a közgyűlés elnökének és bizottságainak átruházott hatáskörben hozott döntéseiről és a két ülés közötti eseményekről szóló beszámolót a melléklettel, valamint a kiegészítő előterjesztést a mellékletekkel elfogadja; 2. megállapítja, hogy dr. Végh Józsefnének, a Baranya Megyei Bíróság ülnökének megbízatása a bírák jogállásáról és javadalmazásáról szóló évi LXVII. törvény 127. (1) bekezdés c) pontja alapján március 23-án megszűnik. Felkéri elnökét, hogy az ülnöki megbízatás megszűnéséről a Baranya Megyei Bíróság elnökét haladéktalanul értesítse, és egyidejűleg dr. Végh Józsefnének a testület nevében fejezze ki köszönetét a több választási ciklus során kifejtett felelősségteljes munkájáért; Határidő: azonnal Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 3. a Baranya Megyei Önkormányzat és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata közötti, a 125/2009. (XI. 6.) Kgy. határozata 2. pontja szerinti ingatlan csereszerződés megkötésének határidejét az új pályázat elbírálásáig elhalasztja; Határidő: értelemszerűen Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 4. elfogadja a Baranya Pécs Közkönyvtári Társulás Társulási Tanácsának irányítása alá tartozó Csorba Győző Megyei Városi Könyvtár, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv gazdasági, pénzügyi feladatainak ellátására a Baranya Megyei Önkormányzat irányítása alá tartozó Baranya Megyei Levéltár, mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kijelöléséről szóló és a jelen határozat 1. számú melléklete szerinti tartalmú megállapodást. Egyben felkéri elnökét, hogy a megállapodást írja alá; Határidő: azonnal Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 5. jóváhagyja a jelen határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal a Csorba Győző Megyei Városi Könyvtár és a Baranya Megyei Levéltár közötti, a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét rögzítő Munkamegosztási Megállapodást; 6. megállapítja, hogy a 4. pontba foglalt döntés alapján a Baranya Megyei Levéltár létszámkerete 3 fővel bővül, a személyi juttatások ezer forinttal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 930 ezer forinttal emelkedik. Egyben felkéri elnökét, hogy a döntést a költségvetési rendelet soron következő módosításakor vezesse át; Határidő: a költségvetés soron következő módosítása Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 7. a) a Határokon Túli Magyarságért Alapítvány részére a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetésének általános tartaléka terhére a Pécs, János u. 22. szám tetőtér berendezésére ezer forint támogatást biztosít; b) felkéri elnökét, hogy a 7. a) pont szerinti döntést a költségvetés soron következő módosításakor vezesse át; Határidő: a költségvetés soron következő módosítása Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 8. a 4/2010. (I. 28.) Kgy. határozat 2. e) pontját az alábbiak szerint módosítja:

6 6 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2. e) tudomásul veszi hogy a Baranya Megyei Önkormányzat Horizont Otthona (Szigetvár-Turbékpuszta) intézmény vezetőjének magasabb vezetői megbízatása március 31-i hatállyal megszűnik, erre tekintettel közalkalmazotti jogviszonyát felmentéssel november 30- i hatállyal megszünteti. ; Határidő: azonnal Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 9. felhatalmazza elnökét a Baranya Megyei Önkormányzat által kibocsátott kötvény kamatainak emelésére vonatkozóan tárgyalás lefolytatására az OTP Bank Nyrt.- vel; Határidő: szeptember 30. (a közgyűlés tájékoztatására) Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 10. jóváhagyja az általános tartalék terhére a Jelenkor Alapítvány részére ezer forint és a Pro Pannonia Kiadó részére ezer forint működési célú támogatás kiutalásáról hozott döntést. 17/2010. (III. 3.) Kgy. határozat Tájékoztató Baranya megye katasztrófavédelmi helyzetéről, az élet és az anyagi javak védelmében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése tudomásul veszi Baranya megye katasztrófavédelmi helyzetéről, az élet és az anyagi javak védelmében tett intézkedésekről és az azzal kapcsolatos feladatokról szóló tájékozatót. Megköszöni a Baranya Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a hivatásos önkormányzati és a köztestületi tűzoltóságok teljes személyi állományának a megye biztonsága érdekében végzett munkáját. 18/2010. (III. 3.) Kgy. határozat Beszámoló a Baranya megye évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, a határrend, a határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról, valamint a évi feladatokról A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Baranya Megyei Rendőr-főkapitányságnak a Baranya megye évi közbiztonsági helyzetéről, a közbiztonság érdekében tett intézkedésekről, a határrend, a határőrizeti helyzet és a határforgalom alakulásáról, valamint a évi feladatokról szóló beszámolóját elfogadja, egyben a hivatásos állománynak és a polgári alkalmazottaknak a végzett munkáért köszönetét fejezi ki. 20/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás működésével kapcsolatos intézkedések 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése dönt arról, hogy a fenntartásában működő Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ átveszi a szigetvári speciális gyermekotthon működtetését, legkésőbb a működési engedély kiadásának napján. Határidő: a működési engedély kiadásának napja Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás létrehozásáról szóló július 12-én kelt Társulási Megállapodást a határozat 1. számú melléklete szerinti tartalommal módosítja és a Megállapodás egységes szerkezetbe foglalt szövegét a határozat 2. számú melléklete szerinti tartalommal fogadja el. 3. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a határozatot a mellékleteivel juttassa el a Dél-Dunántúli Önkormányzati Regionális Társulás vezetőjéhez. Határidő: azonnal Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

7 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 7 21/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése jóváhagyja a Baranya Megyei Gyermekvédelmi Központ alapító okiratának módosítását az 1. számú melléklet szerint. Az intézmény egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a határozat 2. számú melléklete. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az intézmény alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságának küldje meg. Határidő: március 16. Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző 22/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Kökönyösi Oktatási Központ Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata alapító okiratának jóváhagyása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Kökönyösi Oktatási Központ Óvodája, Általános Iskolája, Gimnáziuma, Szakközépiskolája, Speciális Szakiskolája, Kollégiuma, Alapfokú Művészetoktatási Intézménye, Egységes Pedagógiai Szakszolgálata alapító okiratában az alábbi szakfeladatokat rögzíti, illetve törli és ezzel egyidőben az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratot a melléklet szerinti tartalommal jóváhagyja és felhatalmazza elnökét az alapító okirat aláírására: - A Önkormányzatok, valamint többcélú kistérségi társulások elszámolásai szakfeladat helyett a Önkormányzatok elszámolásai a költségvetési szervekkel szakfeladat felvezetésre kerüljön. - Az intézmény alaptevékenysége kiegészítésre kerül: Emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatás a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon Nemzeti és etnikai kisebbségi tanulók emelt szintű nappali rendszerű szakközépiskolai szakmai oktatása a szakképzési évfolyamokon Felsőfokú szakképzés Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű szakmai elméleti oktatása a szakképzési évfolyamokon Sajátos nevelési igényű tanulók szakképesítés megszerzésére felkészítő nappali rendszerű gyakorlati oktatása a szakképzési évfolyamokon Üdülői szálláshely-szolgáltatás Nappali rendszerű szakiskolai felzárkóztató oktatás (9-10. évfolyam) Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű gimnáziumi oktatása (9-12/13. évfolyamon) Korai fejlesztés, gondozás Fejlesztő felkészítés Iskolarendszeren kívüli szakmai oktatás Közcélú foglalkoztatás Közhasznú foglalkoztatás Egyéb előadó-művészeti tevékenység Egyéb oktatás kiegészítő tevékenység Tankönyv- és jegyzettámogatás Tanulók kollégiumi étkeztetése Pedagógiai szakszolgáltató tevékenység - Az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat 7300 Komló, Pécsi út 51. szám alatti telephelyén a feladat-ellátási helyek közül a Bikal-Egyházaskozár Általános Iskola törlésre kerül. - Az intézmény kiegészítő tevékenysége: Éttermi, mozgó vendéglátás. Határidő: azonnal Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

8 8 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az 1. pontban megjelölt költségvetési szerv egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából Komló Város Jegyzőjének küldje meg. Határidő: azonnal Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző 23/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Baranya Megyei Önkormányzat fenntartásában működő egyes intézmények alapító okiratának módosítása 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a fenntartásában működő költségvetési szervek módosító okiratait és egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratait a mellékletek szerinti tartalommal jóváhagyja, az alábbiak szerint: - Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma és Gyermekotthona (Mohács) költségvetési szerv módosító okirata a határozat 1. a) számú, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a határozat 1. b) számú melléklete; - Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája és Kollégiuma (Komló) költségvetési szerv módosító okirata a határozat 2. a) számú, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a határozat 2. b) számú melléklete; - Baranya Megyei Önkormányzat Fogyatékos Személyek Otthona (Bóly) költségvetési szerv módosító okirata a határozat 3. a) számú, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a határozat 3. b) számú melléklete; - Baranya Megyei Levéltár (Pécs) költségvetési szerv módosító okirata a határozat 4. a) számú, az egységes szerkezetbe foglalt alapító okirata a határozat 4. b) számú melléklete. Határidő: azonnal Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei főjegyzőt, hogy az 1. pontban megjelölt költségvetési szervek módosító okiratait és az egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratait a törzskönyvi nyilvántartáson történő átvezetés céljából a Magyar Államkincstár Dél-dunántúli Regionális Igazgatóságának küldje meg. Határidő: március 11. Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző 24/2010. (III. 3.) Kgy. határozat Beszámoló a Baranya Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatainak évi alakulásáról, tájékoztató a évre tervezett nemzetközi tevékenységről A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a) a Baranya Megyei Önkormányzat nemzetközi kapcsolatai évi alakulásáról szóló beszámolót, valamint a évi tervezett nemzetközi tevékenysége programtervezetét elfogadja; b) felkéri elnökét, hogy évente adjon átfogó tájékoztatást az önkormányzat nemzetközi kapcsolatai alakulásáról. Határidő: március 31. (a közgyűlés tájékoztatására) Felelős: a közgyűlés elnöke 25/2010. (III. 3.) Kgy. határozat Baranya megye közoktatásának feladatellátási, intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervének kiegészítése 1. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése Baranya megye Közoktatásának Feladatellátási, Intézményhálózat-működtetési és Fejlesztési tervét a megyében közoktatási feladatellátást biztosító egyházi fenntartású közoktatási intézményeket és fenntartóikat tartalmazó 20. számú melléklettel kiegészíti. Határidő: azonnal Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke

9 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 9 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri a megyei főjegyzőt, hogy Baranya megyében az egyházak által biztosított közoktatási feladatellátásra vonatkozó tájékoztatást, a melléklet szerinti tartalommal az Oktatási és Kulturális Minisztériumnak küldje meg. Határidő: azonnal Felelős: Lászlóné dr. Kovács Ilona megyei főjegyző 26/2010. (III. 3.) Kgy. határozat Gazdasági társaság alapítása az orfűi termálvíz energiájának hasznosítására 1. A Baranya Megyei Önkormányzat a BS AXIS Építőipari Korlátolt Felelősségű Társasággal közösen megalapítja az ORFŰI TERMÁLVÍZ Hasznosító, Víztermelő, Kezelő, Ellátó és Strandüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaságot (7677 Orfű, Kossuth Lajos u. 15.). A gazdasági társaság jegyzett tőkéje Ft. A Baranya Megyei Önkormányzat törzsbetéte Ft, melynek fedezete a Baranya Megyei Önkormányzat évi költségvetéséről szóló rendeletének általános tartaléka. 2. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése az ORFŰI TERMÁLVÍZ Hasznosító, Víztermelő, Kezelő, Ellátó és Strandüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság - ügyvezetőjének december 31-ig Bögyös Sándort, - felügyelőbizottságába december 31-ig 1. Erb Zsoltot, 2. Schubert Józsefet, 3. Ferenczy Tamást, - könyvvizsgálójának Zimonyi Józsefet (könyvvizsgálói engedély száma: ) jelöli ki. 3. A közgyűlés felhatalmazza elnökét, hogy az ORFŰI TERMÁLVÍZ Hasznosító, Víztermelő, Kezelő, Ellátó és Strandüzemeltető Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság társasági szerződését, valamint a cégbejegyzéshez szükséges egyéb okiratokat a Baranya Megyei Önkormányzat képviseletében aláírja. Határidő: március 10. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 4. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése felkéri elnökét, hogy az 1. pontban biztosított törzsbetét összegének átvezetéséről a költségvetés soron következő módosításakor gondoskodjon. Határidő: a költségvetés soron következő módosítása Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke 27/2010. (III. 3.) Kgy. határozat A Pécs-Vasas, Bencze J. u. 13. szám alatti ingatlan minimális pályázati árának módosítása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a Pécs-Vasas belterület hrsz-ú, Bencze J. u. 13. szám alatti ingatlan minimális pályázati árát forintra módosítja. 28/2010. (III. 3.) Kgy. határozat Települési önkormányzat közoktatási intézkedéséről megyei szakvélemény kiadása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése megállapítja, hogy a Sásdi Általános Művelődési Központ Óvodájának bölcsődei csoporttal történő bővítése nem ellentétes Baranya Megye Közoktatásának feladatellátási intézményhálózat működtetési és fejlesztési tervével. Határidő: azonnal (a közlésre) Felelős: Horváth Zoltán, a közgyűlés alelnöke 29/2010. (III. 3.) Kgy. határozat Fejlesztési hitel felvételére indított közbeszerzési eljárás lezárása A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése 1. a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság, valamint a Költségvetési Bizottság javaslatára a Hitel biztosítása a Baranya Megyei

10 10 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Önkormányzat részére az MFB Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban valamennyi ajánlattevő CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u ), OTP Bank Nyrt. (1051 Budapest, Nádor u. 16.), UniCredit Bank Hungary Zrt. (1054 Budapest, Szabadság tér 5-6.) ajánlatát érvényesnek és valamennyi ajánlattevőt szerződés teljesítésére alkalmasnak nyilvánítja. 2. a Gazdasági és Foglalkoztatási Bizottság, valamint a Költségvetési Bizottság javaslata alapján a Hitel biztosítása a Baranya Megyei Önkormányzat részére az MFB Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram keretében tárgyban kiírt közbeszerzési eljárásban a CIB Bank Zrt. (1027 Budapest, Medve u ) ajánlatát fogadja el, mint nyertes ajánlatot. 3. felkéri elnökét a Kölcsönszerződés aláírására. Határidő: március 31. Felelős: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke

11 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 11 MELLÉKLETEK A 16/2010. (III. 3.) Kgy. határozat 1. számú melléklete MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) 7621 Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli: dr. Hargitai János, a közgyűlés elnöke, másrészről a Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás (továbbiakban: Társulás) 7621 Pécs, Széchenyi tér 9., képviseli: dr. Hargitai János, a Társulási Tanács elnöke (továbbiakban együtt: Felek) között az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 9.) Kormányrendelet (továbbiakban: Ámr.) ában foglaltak alapján, az alábbiak szerint: 1. Felek rögzítik, hogy a Baranya Megyei Levéltár (továbbiakban: Levéltár) 7621 Pécs, Király u. 11., mint költségvetési szerv irányító szerve az Önkormányzat Közgyűlése, a Csorba Győző Megyei Városi Könyvtár (továbbiakban: Könyvtár) 7621 Pécs, Apáca u. 8., mint költségvetési szerv irányító szerve a Társulás Társulási Tanácsa. 2. Felek megállapítják, hogy a Levéltár önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, mely rendelkezik gazdasági szervezettel, a Könyvtár pedig olyan önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, mely gazdasági szervezettel nem rendelkezik. 3. Felek megállapodnak abban, hogy a Társulás Társulási Tanácsa, mint a Könyvtár irányító szerve az Ámr. 16. (1) bekezdésének b) pontja alapján kijelöli a Levéltárat a Könyvtár gazdálkodási feladatainak ellátására. 4. Felek megállapodnak abban, hogy a Levéltár gazdasági szervezete ellátja a Könyvtár részére az éves költségvetésének előirányzatai tekintetében a gazdálkodással, könyvvezetéssel és az adatszolgáltatással kapcsolatos, továbbá a működtetésével, üzemeltetésével, a vagyongazdálkodása körében a beruházással, a vagyon használatával, hasznosításával, védelmével kapcsolatos feladatokat. 5. Felek megállapítják, hogy a Levéltár és a Könyvtár a munkamegosztás és felelősségvállalás rendjét külön, úgynevezett munkamegosztási megállapodásban rögzítik, az Ámr. 16. (4) (8) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően. A munkamegosztási megállapodás tartalmazza: a tervezési, költségvetés készítési feladatok; az előirányzat módosítás; az előirányzat felhasználás, kötelezettségvállalás; az utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés; a bizonylatok útja, kezelése; a számviteli, analitikus nyilvántartási feladatok; a beszámoló készítés; a pénzellátás, a felelősségvállalás; valamint a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés, belső ellenőrzés rendjét. 6. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás 5. pontjában rögzített munkamegosztási megállapodást az Önkormányzat Közgyűlése, valamint a Társulás Társulási Tanácsa hagyják jóvá. A munkamegosztási megállapodás jóváhagyására jogosult irányító szervek a munkamegosztási megállapodást évente jogosultak felülvizsgálni. 7. Felek megállapodnak abban, hogy a jelen megállapodás március 4. napján lép hatályba. 8. A megállapodásban nem szabályozott kérdésekben az Ámr., valamint a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

12 12 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye Jelen megállapodást a Felek, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag írják alá. Pécs, március 3. Dr. Hargitai János s.k. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének elnöke Dr. Hargitai János s.k. a Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás Társulási Tanácsának elnöke Helyette: Horváth Zoltán s.k. a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének alelnöke Záradék: Jelen megállapodást a Baranya Pécs Közkönyvtári Társulás Társulási Tanácsa a 3/2010. (II. 25.) BPKKT TT határozatával, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése a 16/2010. (III. 3.) Kgy. határozatával fogadta el.

13 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye 13 A 16/2010. (III. 3.) Kgy. határozat 2. számú melléklete Munkamegosztási megállapodás amely létrejött egyrészről a Baranya Megyei Levéltár (7621 Pécs, Király u. 9.), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (továbbiakban: Levéltár), képviseli: dr. Ódor Imre igazgató, másrészről a Csorba Győző Megyei-Városi Könyvtár (7621 Pécs, Apáca u. 8.), mint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv (továbbiakban: Könyvtár), képviseli: dr. Szabolcsiné Orosz Hajnalka igazgató között, az alábbiak szerint: Felek rögzítik, hogy a Levéltár önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, mely rendelkezik gazdasági szervezettel, a Könyvtár pedig olyan önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv, mely gazdasági szervezettel nem rendelkezik. A Levéltár irányító szerve a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése, a Könyvtár irányító szerve a Baranya-Pécs Közkönyvtári Társulás Társulási Tanácsa. A megállapodás tárgya: a gazdasági szervezettel nem rendelkező önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek pénzügyi-gazdasági feladatai ellátásával kapcsolatos munkamegosztás és felelősségvállalás rendjének meghatározása az államháztartásról szóló évi XXXVIII. törvény, a számvitelről szóló évi C. törvény, a mindenkori adótörvények, az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009. (XII. 19.) Kormányrendelet, az államháztartás szerveinek beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Kormányrendelet, a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének rendeletei és egyéb jogszabályok költségvetési gazdálkodásra, valamint számviteli- és adatszolgáltatási kötelezettségre vonatkozó előírásainak figyelembevételével. 1. Tervezési, költségvetés készítési feladatok: a) A tervezéssel kapcsolatos előkészítő feladatok végrehajtása a Levéltár gazdasági szervezetének feladata, a Könyvtár igazgatójának irányításával. Ennek keretében a költségvetésre vonatkozó előírások, jogszabályi rendelkezések, előző évi teljesítési adatok, egyéb információk felhasználásával a Levéltár gazdasági szervezete elkészíti a Könyvtár előzetes és részletes költségvetését. b) A Könyvtár igazgatója az előzetes költségvetés tervezéséhez megadja a sajátos, illetve speciális információkat (pályázatok, stb.), tájékoztatja a Levéltár gazdasági szervezetét a megoldandó feladatokról, felmerülő igényekről és szükségletekről. A Levéltár gazdasági szervezete a Könyvtár igazgatója által megadott szempontokat a költségvetés összeállításánál köteles érvényesíteni. c) Az elkészített előzetes költségvetést a Levéltár gazdasági szervezete a Könyvtár igazgatójával egyezteti. Az előzetes költségvetés az egyeztetést követően véglegesíthető. d) A Baranya Megyei Önkormányzat (továbbiakban: Önkormányzat) éves költségvetési rendeletében a Könyvtár bevételi és kiadási előirányzatait elkülönítetten hagyja jóvá. e) A költségvetési rendeletben jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok figyelembevételével a Levéltár gazdasági szervezete a Könyvtár igazgatójával egyeztetve gondoskodik a Könyvtár tárgyévi részletes költségvetésének véglegesítéséről. f) A Levéltár gazdasági szervezete a Könyvtár tárgyévi költségvetését az elemi költségvetés elkészítésére előírt határidő betartásával a Könyvtár igazgatója részére átadja. g) Az elemi költségvetések elkészítése, irányító szervhez történő leadása a Levéltár gazdasági szervezetének feladata. 2. Előirányzatok módosítása: a) A Könyvtár igazgatója jogosult: az előirányzatok felhasználására, az előirányzat módosítás kezdeményezésére. b) Az előirányzatok megváltoztatásának dokumentációját a Levéltár gazdasági szervezete készíti elő. c) A saját hatáskörű előirányzat módosítását a Könyvtár igazgatója rendelheti el.

14 14 Baranya Megyei Önkormányzat Közlönye d) A Könyvtár igazgatóját az előirányzatok felhasználása, betartása, a felhasználás szükségessége, az igénybe vett szolgáltatások mennyisége és mértéke tekintetében felelősség terheli. e) A Levéltár gazdasági szervezete gondoskodik az előirányzatok, illetve azok módosításának nyilvántartásáról. f) A Könyvtár igazgatója az intézményükre vonatkozó nyilvántartásokba korlátozás nélkül bármikor betekinthet. Kezdeményezését, javaslatait, rendelkezéseit a Levéltár gazdasági vezetője felé teheti meg. 3. Előirányzat felhasználása, kötelezettségvállalás: a) A Könyvtár részére jóváhagyott költségvetési előirányzatokon belül a részelőirányzatok felhasználásáról kötelezettségvállalással a Könyvtár igazgatója vagy az általa megbízott személy jogosult rendelkezni. b) A munkáltatói jogokat a Könyvtár igazgatója gyakorolja. Ennek keretében az igazgató hatáskörébe tartozik: a közalkalmazottak kinevezése, felmentése, áthelyezése, átsorolásának jóváhagyása, a közalkalmazottakat megillető juttatások megállapítása, kifizetésének elrendelése, engedélyezése (pl. jutalom, jubileumi jutalom, segély, napidíj, saját gépkocsi használat, kiküldetés elrendelés, továbbképzés engedélyezése, munkába járás térítésének engedélyezése, túlóra elrendelése stb.), megbízási szerződések megkötése, alkalmi munkavállaló foglalkoztatása stb. c) A Levéltár gazdasági szervezete a közalkalmazotti létszám előirányzatát és a személyi kiadási előirányzat felhasználását figyelemmel kíséri. d) A Könyvtár igazgatója a személyi kiadásokat terhelő kötelezettségvállalás megtételét megelőzően köteles meggyőződni arról, hogy a szükséges előirányzati fedezet rendelkezésre áll-e. e) A személyi kiadásokat érintő kötelezettség a Levéltár gazdasági vezetője vagy helyettese ellenjegyzését követően vállalható. f) A működtetést szolgáló dologi kiadási előirányzatokon belül a részelőirányzatoktól a Könyvtár igazgatója a szükségletekhez igazodóan eltérhet. g) Kötelezettségvállalásra a Könyvtár igazgatója, illetve az általa megbízott személy jogosult. h) A kötelezettségvállalások ellenjegyeztetésére a Levéltár gazdasági vezetője vagy az általa írásban megbízott személy jogosult. Az ellenjegyző köteles megvizsgálni, hogy a kötelezettségvállalás fedezete biztosított-e, a kötelezettségvállalás során a pénzügyi, számviteli jogszabályi rendelkezéseket betartották-e. i) Felújításra, felhalmozási kiadás teljesítésére irányuló kötelezettségvállalás csak a feladat teljesítését lehetővé tevő előirányzat, valamint az erre a célra átvett pályázati pénzeszközök öszszegéig tehető. j) A Levéltár gazdasági szervezete a kötelezettségvállalásokról analitikus nyilvántartást vezet. k) Kötelezettségvállalás és ellenjegyzése csak írásban történhet, a kötelezettségvállalási szabályzatban foglaltak szerint. l) A kötelezettségvállalás eredeti dokumentumait a Könyvtár igazgatója köteles a Levéltár gazdasági vezetőjének átadni. 4. Utalványozás, ellenjegyzés, érvényesítés: a) A Könyvtárat érintő kiadás teljesítésének elrendelésére, a bevétel beszedésének vagy elszámolásának elrendelésére azaz utalványozásra a Könyvtár igazgatója vagy az általa felhatalmazott személy(ek) jogosult(ak). b) A szakmai teljesítés igazolására jogosult személyek a Könyvtár igazgatójának kijelölése alapján kerülnek rögzítésre a kötelezettségvállalási szabályzatban. c) Az utalvány ellenjegyzésére a Levéltár gazdasági vezetője vagy az általa felhatalmazott személyek jogosultak. d) A kiadások teljesítése és a bevételek beszedése előtt az okmányok ellenőrzésére, a jogosultság, az összegszerűség, a fedezet meglétének, az alaki körülmények betartásának érvényesítésére a Levéltár vezetője által megbízott a Levéltár pénzügyi, számviteli szakképesítésű dolgozói jogosultak. 5. A bizonylatok útja, kezelése: a) A számviteli bizonylatok (számlák, kérelmek, megállapodások szerződések stb.) elsődlegesen a Könyvtár igazgatójához érkeznek. b) A szakmai teljesítés igazolását végző személynek ellenőriznie, szakmailag igazolnia kell a bevételek beszedésének, a kiadások teljesítésének jogosultságát, összegszerűségét, a szerző-

2006. június 22. 10. szám. Tartalomjegyzék

2006. június 22. 10. szám. Tartalomjegyzék 2006. június 22. 10. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 69/2006. (VI. 15.) Kgy. A Baranyai Pedagógiai Szakszolgálatok és Szakmai Szolgáltatások Központja (Pécs) igazgatói állásra beérkezett

Részletesebben

77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat

77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat 77/2010. (IX. 16.) Kgy. határozat Beszámoló a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról, az átruházott hatáskörben hozott döntésekről és a két ülés közötti eseményekről A Baranya Megyei

Részletesebben

2009. július 3. 9. szám. Tartalomjegyzék. Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ

2009. július 3. 9. szám. Tartalomjegyzék. Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 2009. július 3. 9. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 65/2009. (VI. 18.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Óvodája, Általános Iskolája, Speciális Szakiskolája, Nevelési Tanácsadója, Kollégiuma

Részletesebben

A BEZERÉDJ PÁL SZABADIDŐKÖZPONT ÉS Könyvtár szervezeti és működési szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

A BEZERÉDJ PÁL SZABADIDŐKÖZPONT ÉS Könyvtár szervezeti és működési szabályzata I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK A BEZERÉDJ PÁL SZABADIDŐKÖZPONT ÉS Könyvtár szervezeti és működési szabályzata Az intézmény létrehozása: 2007. április 1. Tolna Város Önkormányzata Képviselő-testületének 56/2007. (III. 29.) Kt határozatával

Részletesebben

Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba.

Az SZMSZ 2. számú melléklete helyébe e rendelet 1. számú melléklete lép. E rendelet 2007. január 1. napján lép hatályba. Biharkeresztes Város Önkormányzat Képviselő-testülete 25/2006. (XII. 14.) BVKt rendelete Biharkeresztes Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 24/2006. (XI. 30.) BVKt rendelete

Részletesebben

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA VÁROSKÖZPONTI KÖZOKTATÁSI FŐIGAZGATÓSÁG, ÓVODA ÉS ÁLTALÁNOS ISKOLA SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA OM azonosító: 030532 TARTALOMJEGYZÉK 1. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK... 7 1.1. Az intézményi SZMSZ jogszabályi

Részletesebben

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről

II. A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI. módosításáról (IV. számú módosítás) 2/2005. (II. 25.) Kgy. r. Nógrád Megye Önkormányzata 2005. évi költségvetéséről SZÁM TÁRGY OLDAL I. KÖTET I. SZEMÉLYI RÉSZ 1/2005. (II.17.) Kgy. h. Nógrád megye rendőrfőkapitánya kinevezésének véleményezéséről 3 3/2005. (II.17.) Kgy. h. Munkáltatói intézkedés megtételéről 3 4/2005.

Részletesebben

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata

A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata A Corvina Óvoda és Általános Iskola Szervezeti és Működési Szabályzata Kecskemét Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási és Egyházügyi Bizottsága... számú határozatával jóváhagyta 2009.. hó.- n 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS

TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS TÁRSULÁSI MEGÁLLAPODÁS A Hajdúszoboszlói Kistérségi Többcélú Társulás létrehozásáról A hajdúszoboszlói statisztikai kistérség települési önkormányzatainak képviselő-testületei önkéntes és szabad elhatározásukból,

Részletesebben

HATÁROZATI JAVASLAT. ./2014.( ) KT. számú HATÁROZAT

HATÁROZATI JAVASLAT. ./2014.( ) KT. számú HATÁROZAT Alsózsolca Város Önkormányzata HATÁROZATI JAVASLAT./2014.( ) KT. számú HATÁROZAT Alsózsolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alsózsolcai Polgármesteri Hivatal és a hozzá tartozó önállóan működő

Részletesebben

A Megyei Közgyűlés jogszabályok alapján ellátandó feladat- és hatásköre 1. Alapfeladatok

A Megyei Közgyűlés jogszabályok alapján ellátandó feladat- és hatásköre 1. Alapfeladatok A Megyei Közgyűlés jogszabályok alapján ellátandó feladat- és hatásköre 1 I. Alapfeladatok 2. számú melléklet 1. Önállóan szabályozhatja, szabadon igazgathatja a megyei önkormányzati közügyeket. 2. A törvényi

Részletesebben

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E

Hidegség Község Önkormányzata. Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E Hidegség Község Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2007.(X.25.) R E N D E L E T E SZERVEZETI ÉS MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATÁRÓL ( egységes szerkezetben ) Hidegség Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS

VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA ELŐTERJESZTÉS VESZPRÉM MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZGYŰLÉSE ÜGYRENDI BIZOTTSÁGA Szám: 02/55-2/2014. ELŐTERJESZTÉS az Ügyrendi Bizottság 2014. február 13-ai ülésére Tárgy: A Veszprém Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezeti

Részletesebben

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet

Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok. I./D kötet I/D kötet 1. oldal Hódmezővásárhely Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2011. augusztus 26-i rendes ülésére beterjesztett anyagok I./D kötet A Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Társulási Megállapodásának

Részletesebben

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása

Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás szabályozottságának javítása Ercsi polgármesteri hivatal szervezetfejlesztése című ÁROP 1.A.2/A-2008-0116. számon regisztrált európai uniós projekt szervezetfejlesztési feladatok ellátása keretében Pénzügyi és gazdálkodási felelősségvállalás

Részletesebben

SZEMÉLYI RÉSZ HATÁROZATOK

SZEMÉLYI RÉSZ HATÁROZATOK 2006. február 28. 3. szám Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 4/2006. (II. 16.) Kgy. A Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlése állandó bizottságai egyes külső tagjai megbízatásának megszűntetése

Részletesebben

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május hó 31-én tartandó ülésére

a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május hó 31-én tartandó ülésére Lengyeltóti Városi Önkormányzat Polgármestere 8693 Lengyeltóti Zrínyi u. 2. Száma: 5.219/2012 E l ő t e r j e s z t é s a Lengyeltóti Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. május hó 31-én tartandó

Részletesebben

(3) Az eskü és fogadalomtételről a Közgyűlés tagjai okmányt írnak alá.

(3) Az eskü és fogadalomtételről a Közgyűlés tagjai okmányt írnak alá. A Tolna Megyei Önkormányzat 14/2009. (VI. 26.) önkormányzati rendelete a Tolna Megyei Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 10/2003. (IV. 22.) önkormányzati rendeletének módosításáról

Részletesebben

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 183/2008. (V. 28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend elfogadása

Mezőkövesd Város Önkormányzatának 183/2008. (V. 28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A. Napirend elfogadása Mezőkövesd Város Önkormányzatának 183/2008. (V. 28.) ÖK. számú H A T Á R O Z A T A Napirend elfogadása 1.)Az Önkormányzat 56/2004.(XII.16.)ÖK számú Idegenforgalmi adóról szóló rendeletének módosítása Előadó:

Részletesebben

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT 2001. február hó 1. 2. szám A BARANYA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT A KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA Tartalomjegyzék Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ 1/2001. (I.30.) Kgy. Ted Pinney emlékének megörökítése 3 RENDELET 1/2001.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2012. február 27-i ülésére ELŐTERJESZTÉS Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február 27-i ülésére Tárgy: Zirc Kistérség Többcélú Társulása társulási megállapodásának 25. számú módosítása Előadó: Sümegi Attila aljegyző

Részletesebben

99/2007. (VI. 14.) MÖK

99/2007. (VI. 14.) MÖK 99/2007. (VI. 14.) MÖK határozat A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése az előterjesztés 1.-10. sz. mellékletében foglaltak szerint elfogadja a Veszprém Megyei Önkormányzat Hivatala, a Veszprém Megyei

Részletesebben

CORVINA ÓVODA. SZERVEZERTI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA

CORVINA ÓVODA. SZERVEZERTI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA CORVINA ÓVODA SZERVEZERTI és MŰKÖDÉSI SZABÁLYZATA 1 TARTALOMJEGYZÉK Tartalomjegyzék 1. PREAMBULUM... 4 1.1. AZ INTÉZMÉNYI SZMSZ JOGSZABÁLYI ALAPJAI... 4 1.2. AZ SZMSZ HATÁLYA... 4 2. AZ INTÉZMÉNY ÁLTALÁNOS

Részletesebben

Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással összefüggő feladatairól

Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással összefüggő feladatairól Újfehértó Város Önkormányzat Képviselő Testületének Polgármesteri Hivatala 6653-11/2009 13/2009. (XI.05.) számú JEGYZŐI UTASÍTÁS Ü G Y R E N D Újfehértó Polgármesteri Hivatal gazdasági egységének gazdálkodással

Részletesebben

Társulási megállapodás (tervezet)

Társulási megállapodás (tervezet) Társulási megállapodás (tervezet) amely létrejött egyrészről Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) képviseli: Horváth István polgármester, másrészről Szálka Község

Részletesebben

XIX. évfolyam 3. szám 2009. június 24. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA

XIX. évfolyam 3. szám 2009. június 24. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA XIX. évfolyam 3. szám 2009. június 24. JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT KÖZLÖNYE A JÁSZ-NAGYKUN-SZOLNOK MEGYEI KÖZGYŰLÉS HIVATALOS LAPJA TARTALOM Szám Tárgy Oldal SZEMÉLYI RÉSZ Z-1/2009. (VI. 19.)

Részletesebben

Társulási Megállapodás

Társulási Megállapodás Társulási Megállapodás mikrotérségi óvoda és bölcsőde közös fenntartására 1 (EGYSÉGES SZERKEZETBE FOGLALT SZÖVEG) amely létrejött egyrészről Bátaszék Város Önkormányzata (7140 Bátaszék, Szabadság u. 4.)

Részletesebben

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE

EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE EGER MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZGYŰLÉSE RENDELETEINEK ÉS HATÁROZATAINAK TÁRA 2008. február 28. 3. szám R E N D E L E T E K 7/2008. (II.29.) sz. önk. rendelet Eger Megyei Jogú Város Közgyűlésének rendelete a

Részletesebben

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. március 31-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testülete 52/2011. (03.31.) sz. önkormányzati

Részletesebben

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére

GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE. Tét Város Polgármesteri hivatal részére GAZDASÁGI SZERVEZET ÜGYRENDJE Tét Város Polgármesteri hivatal részére Tét Város Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Tét város Polgármesteri hivatal ügyrendje G A Z D A S Á G I S Z E R V E Z E T Ü G Y R

Részletesebben