Előszó. Egymást ölelő képek Safárik Gabriella művészete

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Előszó. Egymást ölelő képek Safárik Gabriella művészete"

Átírás

1

2 Őri István Kékvilágunk Előszó...mert nem én írok, nem én festek, hanem egy nálam sokkal nagyobb Személy, aki önmaga a Rend, a Tökéletesség, a Szeretet, Erő és Szépség. Én az Ő eszköze vagyok, tolmács a világok között, közvetítő a Végtelen és az emberek között. Amikor olvastok, Őt olvassátok, amikor elmerültök festményeim világában, Őbenne merültök el. S ha befogadjátok a leírt, megfestett Anyagot, Őt fogadjátok be. És akkor ti is jobbak és erősebbek lesztek. Egymást ölelő képek művészete Amikor fellapozzuk a Kékvilágunk című Netkötetet, és belépünk a Kapun, örvényként kavargó szavak és színek áradata fogad. Próbáljuk olvasni, értelmezni a sohanemlátottat, sohanemhallottat, de nem tudjuk első olvasásra. A gazdagság mellbevágó, megállásra, gondolkodásra késztet. Mert alkotásainak befogadásához nem elég a szív, kevés az akarás, megtorpan az értelem. Hiába szeretnénk egyszerre látni, amit a művész elénk tár, amit ő látott, amikor papírra vetette az egymásra torlódó sok-sok képet, amikor megfestette a világon túli eszmélést. Nem tudjuk, nem láthatjuk, mert a teljes megértéshez gondolkodnunk is kell. Ki kell alakítanunk egy sorrendet a képek sokasága között; a magunk sorrendjét, amely lehet, hogy megegyezik a művész látomásával, lehet, hogy nem. S amikor megteremtetettük a sorrendet, egybe is kell olvasztanunk ismét a képeket, mert csak így tárul elénk teljes nagyságában, amit a művész el akart mondani. Csak akkor érthetjük meg a mondanivalóját, ha minden, ami először külön volt, eggyé lesz. Alcímként azt írtam: művészete. Mert ő nemcsak ír, hanem fest is. Megfesti a lelkét, megmutatja azokat a szűrőket, amelyeken keresztül látja ezt a világot - és azt a másikat is, amelybe gyakran átmegy, hogy erőt merítsen belőle, és elhozza nekünk, földi vándoroknak - az égi vándorok erejét, szeretetét és szépségét a szavakon és képeken keresztül. Egyszer - verseit olvasva - döbbenten kérdeztem tőle: Hogy lehet mindez? Amiket leírsz? Honnan? Miért? Azt felelte: Magam sem tudom. Csak úgy jön. Valahonnét... Soha nem egy képet látok, hanem sokat. Rétegeket. Egymáson, néha össze-vissza, azután kitisztul. Egyszerre látom a rétegeket, s az összképet próbálom leírni. Azért olyanok a sorok, amilyeneket látsz: néha lassúak, majd rohannak, hirtelen elhalkulnak, váltanak, ugrálnak ide-oda. De nem véletlenszerűen, a látszólagos rendetlenség rendet takar, mert nem én írok, nem én festek, hanem egy nálam sokkal nagyobb Személy, aki önmaga a Rend, a Tökéletesség, a Szeretet, Erő és Szépség. Én az Ő eszköze vagyok, tolmács a világok között, közvetítő a Végtelen és az emberek között. Amikor olvastok, Őt olvassátok, amikor elmerültök festményeim világában, Őbenne merültök el. S ha befogadjátok a leírt, megfestett Anyagot, Őt fogadjátok be. És akkor ti is jobbak és erősebbek lesztek. Sorai között gyönyörűségre lelünk. Együtt úszva a meleg élethullámokkal, valóban erő tölt el minket, és észreveszszük a lelkünket megérintő harmóniát, meleg simogatást. Képei tele vannak élő alakokkal; első pillantásra talán észre sem vesszük őket, pedig énekelnek, táncolnak, kezüket nyújtják felénk - egy másik rétegből. Majd egyszer csak előjönnek, nem tolakodva, erőszakosan, hanem észrevétlenül megmutatva magukat. S akkor csak mosolygunk és mosolygunk, mert legyenek ők bár táncosok, manók vagy szárnyas lények, valójában Isten angyalai. Nélkülük nem élne a kép, nem lenne eleven, melegséggel teli. Nélkülük egyszerű másolata lenne valaminek, amiről talán még Isten sem tudná megállapítani, honnan is származik a téma. Szeretettel ajánlom Olvasóinknak ezt a szépséges világot - lépjenek hát be -, mert az ő versei és festményei étel a léleknek, ital a szívnek, s mindkettőre nagy szükségünk van, amíg ebben a világban kell élnünk. Utolsó utáni szavak Őri István Pasadena, márciusa Kettőnk írásaiból állt össze ez a könyv. Ennek oka, hogy ő az, aki lejött a földre a csillagok közül, mert meglátott valakit az emberek között, akinek ugyan olyan szíve volt, mint neki. Égivándorból földi vándorrá lett, s együtt járjuk utunkat, amíg mindketten vissza nem térünk oda, ahol mindenki egy és örök. 2

3 Őri István Kékvilágunk Az örökké megújuló remény költője Őri István művészete Amikor először olvastam verseit, prózáit, úgy éreztem, hazaérkeztem, meleg és puha takaróval ölelték át a lelkemet, nem bánthatott közben senki és semmi. Őri István az otthon költője. Őt olvasva az ember megnyugszik, hazatalál, békesség költözik a nyugtalanság, rohanás helyébe. Mindig ad reményt, soha nem veszi el a hitet, még a nehezebb versek, prózák soraiban, sorai között is megtalálható egyfajta örök biztonság, fogódzó. A mai világunkban ez nagyon fontos, sokkal fontosabb, mint bármi. Többször nagyon egyszerű szavakkal, mondatokkal fejezi ki a legbonyolultabb érzéseket is. Mégis megértjük, mit akart mondani. Nála ott van az a nagy igazság -, hogy a kevesebb több... Pár szó, pár sor elég ahhoz, hogy érzékeltesse a lényeget, a mondanivalót. De ugyanúgy a bonyolultabb képeket is elénk tárja, s mi értjük, érezzük amit adni akart nekünk. Mint egy hangszeren, úgy játszik a szavakon. S a kész vers, próza felér egy zenemű hatásával! Több műve szinte zenéért kiált. S ez a zenei aláfestés megtalálható az Irodalmi Rádió által készített cd-jén is. Csodálatos meghallgatni! Nagyon megható és felemelő zenei aláfestéssel a művészete. Én így tudom a legtöbb művét igazán átérezni. Zenével... zenében... dalban dallal... Őri István lelkében van egy csodálatos Álomvilág, ahol minden szép, minden jó, minden lehetséges, ahol életre kelnek az álmok, a vágyak, a szépség, s az erő. Újra visszatérhetünk általa a gyermekkorunkba. Újra átélhetjük az akkori csodákat, azt a régi kedves világot. Őt olvasva elmerülhetünk ebben a gyönyörűségben. Mert ez gyönyörűség az ember szívének! Mert idevágyik minden lélek nyíltan, vagy titokban. S Ő ezt megadja nekünk. Olyan történeteket ír le teljes hitelességgel, amiket nem élt át, de tökéletesen át tud érezni. Mintha csak ott lett volna, mintha csak Ő csinálta volna végig mindazt. Ez nagy beleérző képességről árulkodik. Jelen Netkötetben a Kékvilágunkat írja le, ami gyermekkora óta a szívében él. Mert volt és van valahol egy Kékvilág, egy Kék torony, s egy Kék sziget, a boldogság és csodák világa, ahol titokzatos szépségek bukkannak elő a mélytengeri nyugalom ölében Kívánom, hogy még nagyon sok olvasni valót adhasson az embereknek, akik éhezik a szépet és jót - itt, ezen a Földön márciusa 3

4 Őri István Kékvilágunk Két világ. Két ember. Két élet. Két út Kékvilág Ó-világ és Új-világ. Menthetetlenül Közép Európai és letagadhatatlanul Világpolgár. A Malibui domboktól Pannónia sokat látott tájaiig tart az ív. Egy égi ív. Mint a szivárvány, de ez egy színű csak kék. Persze a kék is sokszínű. A halvány derengő égi kéktől, a hegyi tó tiszta zafírján keresztül a tomboló vihar szinte fekete mélységéig. Utak, hangok, titkok, fák, kert, sínek, szavak, madarak, lovak, ég, sivatag, farkas, asszony, ember, Hold, szeretés és falak. (Tapintható és tapinthatatlan, valóságos és vélt, körülöttünk lévő és magunkban hordozott falak.) Kulcsszavak. Ezek hordozzák a titkot, két ember EGY-másra találását, EGY-gyé lényegülését. Azonos szavakból teremtett mikrokozmoszuk saját mitológiai lényeikkel benépesítve, nem tervszerű, de pont ezért élő, szervesen egymásra épülő kódolással, jelképrendszerrel bontakozik ki a szemünk előtt, és válik egy EGY-séges egésszé, ahol minden KÉK. (vagy fehér-fekete, néha zöld-vörös, de csak azért, hogy a KÉK még élesebben legyen KÉK.) Ahol minden átlényegül és a Hold, a Farkas, a Tó, a Fa lehet EGY és ugyanaz, egy személyben - ÉN. Tökéletes personificatióval teremtődnek meg egy új, közös LÉT-ezés keretei, melynek leglényegesebb szellemi-lelki magjait tárja fel előttünk ez a kötet, és Őri István közös munkája, hogy a végén elválaszthatatlanul EGYmásba fonódva EGY világgá, EGY emberré, EGY életté és EGY úttá váljanak. Mert tökéletes csak úgy lehet az ember, ha megtalálja a másik Énjét. Azt az Ént, akivel EGY-gyé válhat és feloldódhat a nagy kékség ősi, titokzatos és végtelen harmóniájában. Menekülés is ez a világ. Egy válasz arra a bennünket körülvevő fizikai valóságra, melyet érteni nem lehet és elfogadni sem, mert alapjaiban vált embertelenné, cél- és érdekorientálttá, megtagadva azt az ősi - gyakran misztikus bölcsességet, mely mind Gabriella, mind pedig István a génjeiben hordoz. A Kéklét alternatíva. Egy olyan világ, ahol van még értelme kimondani azt, hogy Szeretlek! Ha nem is a világ legrövidebb, de egyik legszebb, legtisztább versévé emelik ezáltal ezt a szót, mert a Kéklét; Igaz-lét Mátyus Attila 4

5 Őri István Kékvilágunk Kék világ születik a Földre (szavaimmal ölelem át versed ) Magányom útjain bandukolva már csak csillagporos csizmám elé néztem. Nem láttam az eget, nem néztem a földet, érzések hívtak, képek villantak. Ezer éve jártam ösvényeim, nem bántott szerelem lángja, nem fájt zuhanások mélysége. A csend jött velem egyedül hű társam. A reménytől rég elbúcsúztam, ő pedig elkerült nevetve. Egyszer a napok kerekén megdöccent valami, furcsa kis zaj hallatszott bennem. Szinte orra buktam szíved sírásában, megálltam, figyeltem, honnan jön ez az édesbús, vággyal teli hang. - Igen, innen Ott van! Pedig minden éjjel jártam fény-ösvényeimet, takargattam fázó meztelen-lelkeket. De soha nem hallottam ismerős hangot, soha nem éreztem ismerős dalt. Idegen volt minden, idegen volt az ég, idegen volt a Föld, idegen voltam én S most hirtelen magamat éreztem magamat láttam valahol, valakiben. - Hol vagy? Miért sírsz? Ki bántott? Elmesélted hangtalan szavakkal az elmondhatatlant. Hallgattam csended, nem szóltam szóval, mert ismertelek, ismertem lelked, ismertem tested, ismertem minden rezzenésed. Most itt van - azaz egy éjszaka - odaadom égi királyságomat, mert mennem kell hívtál hát itt vagyok lejöttem vándorlásaimból a Földre, asszonnyá változom, hogy lehess a Férfi nekem Te Elindulok lelked falához, halkan megyek oda Hozzád, leülök a föld porába emlékeim árnyékába megpihenni Mert engem is bántottak. Várom a reggelt, várom napunk virradatát Beszélj hozzám, nehogy halált aludjak örökre álmomban. S akkor megéreztem, hogy jössz Először csak nagyon halkan. Majd erősödött a dal, az üzenet bezárkózott lelkembe. A szívemmel hallottalak s odasimultam a falhoz 5

6 Őri István Kékvilágunk Őri István Falat bontó szép üzenet Itt vagyok, Kedves... s igen, már látom: a Fal mögött, a sötétben valami apró fény pislákol talán mécsnek lángja, vagy az Élet lángol?... nincs hang, csak suttogás, nincs mozdulat, nincs nevetés, nincs sóhaj, nincs kacagás, csak csend, semmi más... s ahogy közelgek, a fény nem lesz nagyobb, a Fal elnyel mindent tán ezért van, hogy hangot sem hallhatok lépek felé... lépek Feléd... lassan, óvatosan, mert, bár nem látom a Falat, érzem erejét félelmetes, nehéz, lehet, hogy erőm kevés elmenni a Falig elmenni Hozzád... NEM! mert akarom! ha kell, áttörök a Falon, ha kell, megkerülöm, elmegyek akár a végtelenbe, hol kaput találok, s bemegyek rajta Hozzád és együtt romboljuk le a Falat és kimegyünk a Fényre... végre... évezredek múltán a várakozásnak vége... indulok Feléd... nincs Fal, nincs félelem, nincs semmi, csak Te! - a Falon túl s már látom, hogy Te is látsz, kezed felém nyúl, mert Te is akarod igen! ledöntjük a Falat, mert van két akarat, ami egy és végtelen... megyek Feléd... hol a Fal? hol a sötét? rohanok Feléd... hangok támadnak az éjből, égig érő Fény lesz a sötétből, a Nap kacag, a Hold üzen nekünk, s mi egymáshoz érünk, hogy kezdődjön Életünk 6

7 Őri István Kékvilágunk Ott vagy a fal túlsó oldalán. Érezlek. Nem látlak. Csak érezlek. Elég. Nekem ez elég. Magas és vastag ez a kőfal, őrzi a múlt fegyőre. Ráteszem a két kezem, melengetem Odabújok szorosan, átölelem karjaimmal. Arcomat a hideg kőhöz szorítom. Tudom, hogy ott vagy a másik oldalon. Pontosan ott, ahol én. Mert üzentél álljak meg, jöjjek ide várjalak meg Suttogom, csendben suttogom - Engedj be engedj be Állok mozdulatlan sokáig, lassan oszlik a sötét, hajnalodik - De nem! Ez nem a hajnal még. Ez más... A kőfalon fények gyúlnak, vörösen izzik a kő tenyerem alatt Egyre melegebb, már forró, alig bírom ki, de nem kapom el kezeimet. Az arcom sem hajtom hátra. Hagyom. Égessen, ha akar. Az örök jég országa után égjek köveid izzásában. Kirajzolódik két kezed mintája két kezem alatt, körberajzolja azt. Arcod formája arcom alatt ég. Olvadnak a kövek, olvadnak a múltak, elolvad a kemény kő, nem bírja az anyag tovább legyőzni az anyagtalant. Nem tudom mennyi idő telt el, nem tudom, mi történt Csak ott voltam, ott álltam, mert kellett, valami ösztön odavitt, odavonzott a falhoz. Engedelmeskedem az erőnek. Nem gondolkodom. Tudom, hogy ez az utam vége s kezdete Az élettelen kövekből élet születik vörös izzással. S már nem éget, már átenged, már itt vagy, már nem a köveket ölelem Ha a valóság kegyetlen, ha ez a világ nem enged élni Lépj be a Kék világba Ott a lehetetlen lehetséges Ott leomlanak a falak amelyek ebben a világban elzárnak mindentől. 7

8 Őri István Kékvilágunk Búcsú után Égben járó emberek repülnek álmok, tenger felett Égben járó reggelek nézlek s látom még nem lehet Egy csók bújik reszketőn - Tenyered dombjain jár le s fel révedező időm Csókold meg halovány arcú szivárvány fejét csókolj meg ezerszer... Még nem elég! Veled mennek lassú árnyú fellegek Veled mennék szívedben Adj helyet... Add magad nekem minden nap minden éjjelen Add szemed add lelked Add oda ezerszer mindened Mert... borulnak Napnak arcai Halkult ölelések akarnak suttogásokat elkapni... Lendül a dal hang elszakad bolond szív dobbanása bent ragad Járkálnak szobám előtt álmatlan szavak - Hát itt vagytok mind? Eljöttetek? Ti is? Ti... "szeretlek"...? * Mondd...s mondom - Felelem... - Szeretlek Oly jó füledbe suttogni ezeket Két kis szó bújik csendek mezején simogatjuk-simogatjuk - Te meg én Simogatjuk a kertet a fák alatt - Csókolják a levelek árván maradt arcunkat... Idő vánszorog - repülő ég szalad Itt marad minden - mit vihetnél - mind itt marad. Itt maradt a kék világ Itt maradt a "Te meg én"... Mert pusztulni kell tüzesen - Halni kéne szelíden - Gyúló emlék parazsat üzen... S akkor... Ragaszd össze kontinensek szétszakadt kabátját... Meddig járkáljanak szavaink végtelent kutatva át? Gyertek - Ti kérges tenyerekből ébredt remények kezei... Otthonunkra hol lelünk - szeretni... Pár szó válasz a versre Tőled (Macskámtól) Isten kegyelmes volt hozzám, mint eddig mindig. Elvezetett oda, ahonnan vissza-visszatérek Hozzád, hogy egyszer ne kelljen elmenni. Láttam fentről zöld mezőket, térképvárosokat, fodrozódó kék tengert, végtelen hómezőket holdbéli sziklákkal kikövezve és barnára égett sivatagokat. S mindezek mögött, mindezekben ott voltál Te, mert azért láttam ezt a sok szépet, mert Téged láttalak, a legszebbet Eljöttem, hogy visszamehessek. Amikor becsuktad az öreg fakaput, még egy pillanatig Rád néztem, azután az útra, a kanyarodásra, a forgalomra, mert lehet, hogyha tovább nézlek, nem megyek el, s akkor nem jöhetek majd vissza újra és újra, mint a fel-feldobott kő, amely végül megpihen a földön - az öledben, hogy soha többé ne emelje fel a fejét a puhaságból, a simogatásból. Mert az jó lesz neki - nekem. És Neked is. * 8

9 Őri István Kékvilágunk Búcsúkapu Pár szó válasz a válaszodra (Macskának) Még sötét van kint. Még alszik minden, s mindenki. Gondolkodom a csendben. Látlak még. Érezlek még. Minden olyan valóságos. Szinte el sem mentél. Itt vagy bennem. Tudom, hogy el kellett menned, ha nem akartál volna, küldelek, hogy jöhess Még nem érett meg az idő, ez még nem azaz idő - sajnos. Még várni kell, hogy szeretetünk gyümölcse teljes érettségében pompázzon a világfa ágán. Nehéz volt becsukni - Utánad - belülről... azt a kaput. Szívem szerint úgy csukom be, ahogy előtte párszor - tudod...:) De - nem lehetett. Te tudod, mikor jön el az idő... Mikor vezet az utad ide, s nem lesz retúrjegy... Volt egy autó, volt benne valaki, aki nagyon fontos nekem. Az autó elvitte, az autó visszahozza... Belém vésődött egy kép, egy mozdulat, aminek lesz folytatása. Most hideg napok jönnek... Lehűlnek a percek, lehűlnek a napok, lehűlnek a hónapok... A szavak veszik át az uralmat. A betűk segítenek... A világháló hatalmassága ölel át minket. Érzem még csókod ízét... Érzem még ölelésed melegét, érezlek... Megőrzöm Neked... Várlak. Köszönöm az érzést, s Téged... Szavak a síneken Árnyak földje lelked eszi - feslett álmokat akar faragni Véredben fürdenek céda fények előbuggyanó mocskai Vadon nőtt kép kihúzza sors lapjából a Torony haját - Vadon tépett fűnek zöldebb a halál... Nem tudok mit mondani - Holdra fekvő Napnak létemet be sem merem vallani Béna vággyal vág szájon bilincsbe vert semmi Hentergő ölek méhében halottak szomját itatja valaki S fetreng mocskában - gondolat...ezernyi Henyélő szavak akasztanak padlásodon sánta lábú eget - Volt egy élet volt egy lélek mely bennem részeg fénnyel égett Levetem gúnyám fáradt kérgét Túlérett emlékeim éjén - csontparipán vágtat szerelmesem - a szél... 9

10 Őri István Kékvilágunk Kék végtelen Kerestelek égen és földön kerestelek magamban S jönnek zuhogások esőlábon Vihar játszik szél hegedűjén hattyúdalt Lélek megfeszült húrjait pengeti hullámverés Vándorolnak víz alatti kék világban várakozás jéghegyei Ringató figyelemmel nézi a tenger a piciny vízcsepp csöppnyi kezét Végigsimítja magányos remegését Hiszi van még holnap Csak tévedés hangja dobott hurkot elzuhanó szónak S jönnek-jönnek potyognak a cseppek Menetelnek mint Anyjához a gyermek Már patakokká válnak patakok csordogálnak tenger végtelen keblére Téged sírnak az egek Téged sír ezer csepp kékje Beléd vágynak olvadni patakokban folyó tengerkönnyek S nem találnak S nem talállak Nem találom a nyomaidat a parti homokban többé Pedig kőbe véstem minden mozdulatod Megyek bele a végtelen kékbe Megyek életed tengerébe szeretni Téged Őri István Egymásra hajló fák között Egymásra hajló fák között, boldog élettel hátam mögött mennék Veled nem számolnám a perceket átölelném az éveket s Téged Egymásra hajló fák között, feledett árnyak mögött mennék Veled nem néznék hátra már soha léptem nem lenne tétova mert éreznélek Téged Egymásra hajló fák között szemem szemedbe költözött testünk zöld fénybe öltözött eggyé lettünk a fákkal a titkokkal, a világgal Veled Egymásra hajló fák között, megálltunk egy tisztás fölött s nem mentünk tovább, mert megtaláltuk a Tündérek Otthonát Veled 10

11 Őri István Kékvilágunk Egymást ölelő fák között Egymást ölelő fák között szerelmed illatába öltözött minden földi vágyam gyere hát velem ébredj minden nap bennem Egymást ölelő fák között karoddal ölelt múltak fölött félelem keze lehullt gyere velem szeretni érezz most engem Egymást ölelő fák között lelked lelkembe költözött a világ virágot fordul gyere velem csillagot választani egünkön együtt Egymást ölelő fák között valóság végtelenbe szökött megállunk egymásban soha nem ketten csak Mi - legyen együtt 11

12 Őri István Kékvilágunk A sivatag könnye Sivatag kihalt keblén irigy sárgán aranylanak homokszemek Csiszolják egymást időtlen idők óta síri nyugalomban Majd jön a Nap - Majd jön a Hold Napra nap fakad szomjasan Magányos sivatag nappal is alszik s egyszer egy virágot álmodik... Felébred forró testű vacogó vágya Ketrecben vergődik kívánsága Sírva fakad a sivatag... S egy szál virág eltéved a Földön kiles magjából nyújtózik mosolyogva - simogatja sivatag-szerelme milliónyi szemét Ráborul szépsége homok tengerére S a sivatag végre boldog... Virágot kapott a fájdalomtól virágot sírtak éhező homokszemei De - jaj...ezt nem lehet! Nézi a csodát dűnéit ráncolva vizet keres a sivatag ujja Kinyújtja kezeit Urát hívja - mindhiába s vacog fagyos éjjeleken forró vágya Ne halj meg könyörög De a virág hervadozik szerelme mohó-forró ajkán S a sivatag még erősebben öleli még jobban csókolja egyetlen társát... Túl sok tüzet ad végtelen hatalma A zsenge zöldek összeroskadnak... Elégeti a szenvedély egyetlen nap alatt S a sivatag szíve meghasad Aki egyedül volt egyedül marad Végtelen pályáját bejárja újra a Hold és a Nap. Semmi nem történt csak valaki ismét magára marad 12

13 Őri István Kékvilágunk Holdlélek Keresem az elveszett időt Néha álom-valóság puha karmán megpillantom őt - Szólnék rádobott kiáltással kérlelni az elmenőt - Volt idők roppant fala árny-fényén kardjába dől... * Szemei napot játszanak üveggyöngyök ujjain - Melengető félelmek üldögélnek kispadok kint felejtett álmain... Nagy fekete szárnyú ember repül be nyitva hagyott szívemen - Nagy remények csókolják meg arcomat oly hirtelen... Égetnek levetkőzött csókok édesem - Égetnek elevenen izzó kételyben Itt vagy - ahol nem lehetsz Levetsz minden énedet - Leveted nyugalmam ruháját - Leveted gyermekszívem imáját... Nem tudlak átölelni Nem tudok hozzád bújni Nem tudlak megszokni Nem tudok megszökni Nem tudlak szenvedni Nem tudok nem lenni Soha Soha 13

14 Őri István Kékvilágunk Pillangó pillanat Megfogtam a fénysugár szívét dobban - izzik - mosolyog napom kérge alatt csillagom táncol pillanatok ablakában... kacsint egyet - árnyas múltam illan idő-ketrecek sötét sarkában keresem magam hol vagy? kopogok ajtómon belülről... engedj be magamba - körülnézek kérdéseim házában - köveim között remény pici fénye futkos - bezárom... rohannak az álmok Hozzád - eltűnő évek integetnek induló vonatokról csend... a csend... csodadala felvonyít a teliholdra * felizzik az égen az utolsó sóhaj milyen sötét a napok alja ugrok bele - önmagamba szikrákat vet az abroncs vas simította köves álmon farkas üvölt a rég tájon hol vagy? újra megcsókol a csend tiéd vagyok kapd el álmom zuhanását szoríts életre szívedben 14

15 Őri István Kékvilágunk Üvegszilánkok Jeges kéz kitépi korán tört varázs szívét Hűvösség páncélja zárul le zöld szemén Elengedem féltőn nyár aranykérgű zenéjét Ha menni akar máshová nyíljon az ég Mert nem tudok szavakat lábad elé szórni Nem akarok győztes arcokról mosolyt inni Elmegyek a világ legvégire tüzet rakni Tűzben mindenséget rám robbantani Nem voltam jó bolondja soha senkinek Nem leszek jégverem rózsátlan kezekben Dalolnak földön kúszó homályos fellegek Lehalkult fények vágyakban hempergenek Bennem alvó csendes sötétség semmit kerget Meghajolnak sudár gerincű eltörhetetlen lelkek Visszamenni oda ahol napok égnek kékben Menekülni... - mert szelíden gyilkoló mosoly szétszakít s lerombol... Egy A várakozás erdejében kerestelek Harsogó napsugarak reám törnek Minden illat táncot lopott szépeimre Lassúdan dalolnak megfáradt lelkeinkbe'... Ki vagy Te - ki én voltam s leszek Kiben vérem zúgása fényig remeg Ki rádöbbentett - az élet szeret Benne már kezemmé vált a kezed Ki vagy Te? Te vagy én? Miért ilyen kék az ég? Ösztönök robbanása felel minden érkezésre Részegül a tudat józanságos kétkedése Megállnak fékezve a futó szavak Bennem marad amitőled tovaszalad... Zuhanok örvényed gyönyörébe Mámorosan húzom le magam a kékbe Tompán néznek ránk külvilág terhei Nem érzem magam többé úgy - mint egy senki... Tudom ki vagy velem Egy 15

16 Őri István Kékvilágunk Fagypont alatt Kilincsek magányát harapdálja az idő korhadó foga Hajszálerek gubancolódnak kusza össze-visszaságban - s havak szüzessége forró ágyakat takar be Kirekesztett világ járkál az űrben - nem bír vele az Isten - Nagycsontú szerelem bokáján kibuggyan az első vér Szíveket rak halomba a messzeség sima vigyora - Egyedül vagy a Földön magadat temetni Visszajár testébe a lélek kopár emléket kotorászni - Kedvese után a megvakult képzelet sikítozik A semmi vár odakint Ráfagyok Dac Nem voltam senkié Nem vagyok semmiért Nem leszek sóhaj szádon Nem létezem nem látsz sem különbnek sem kevesebbnek sem többnek - mint a végtelent... Porból nem lettem - Porrá nem leszek - Porom nyomtalan felmosták könnyeid Sárgolyóm üres ágyam alá gurult - Nem kotrom ki... Barátom - a halál - itt hagyott - a bolond... Árnyékom elszaladt fejvesztve - kit érdekel... A reggel szégyenkezve visszabújt sötétség kabátja alá Az éjszaka arca elfehéredett ijedtében Hitem bukott angyalként könyörgött az Úrnak Lucifer táncra perdült örömében... Játékom eltörött - nem kell másik... Szemembe jártak inni a sivatagok azért se sírok... Elindultam üres kézzel semmiből a semmibe... 16

17 Őri István Kékvilágunk Őri István A Hold ragyog...a hold ragyog csend van eső utáni hűvös szél nem kél senki sem mesél egyedül akarom nem megy aludni kell a csend ölel most éjjel a hold ragyog közel ui. A vers Neked szól, Kedvesem A Hold ragyog válasz Macskám azonos című versére Csendes Hold ragyogása fáradtan könyököl ablakodban Megálltak a szél fekete ménjei - s beborítanak árnyak függönyeivel Nem szalad tovább az akarat ekéje földed puha húsában... Mert egyedül bénult a világ - Mert egyedül hervadt szavak borítják mosolyod csodáját Elbújik fázva előled - nem találod eltemetett kincsed Hiába ragyognak emlékfoszlányok szikrázó csillagszórói - Rövid tüzük nem melegíthet át a fagy végtelen országában Egyedül megeszi a jövőt a magány... 17

18 Őri István Kékvilágunk Hiányod Hiányod hulláma partra vetődött A tenger hazamegy ma is aludni Gondolatra akasztott akarattal ül rajtam kényszer erőszakossága Nem vagyok - mert Te nem vagy Üresség járja be kongó remény szobáit Behúzza nyakát ajtóm előtt Járjuk együtt útvesztőnk délibábját Ha egyszer visszajössz - nem találod kiszakadó lelkem Testem indái ölelik érkezésed örömét Némaság fogja elveszett holnapom Üresen ásító képtelenség színei lógnak kinyúlva emlékek falán A semmi bujasága andalog szerelmesen bennem - Nevet a lélektelenség harsogó kacaj vállán - Rázza röhögés sírós könyörtelensége Már messze járok hol árnyak nélkül dőlnek fákat játszva - a kivágott emberek Integető farönk ül ottfelejtett ölelések helyén - Kipiheni végre fényes markú fejsze simogatását Arcomba bújó pókháló selymébe akad be zuhanó hangod Nélküled értelmetlen vándorlás testre feszített vágyam Őri István Színek a táblán válaszok égivándor Hiányod című versére színek táblára feszítve nem értik egymást beszívódnak a fába nemszínek lesznek kéreggé válva * egy kéz veri a falat vonaglik sír a fal * elhoztam Neked a tegnapot ma elviszem a holnapot magammal az asztalra teszem megsimogatom és visszaviszem Neked * vigyorog a hold ránk fogatlan szájjal vár ránk nem megyünk csak együtt nem alkuszunk csak egymással nem álmodunk csak egymásról nem várunk csak egymásra nem élünk csak egymásért csak 18

19 Őri István Kékvilágunk Őri István Darabokra tépett lelkek darabokra tépett lelkek vonaglanak fantomvérükben nem találják egymást a víztelen parton rájuk szárad életük feloszlanak a napon híg nedveik a földbe folynak méreggel táplálva a magokat másnapra szürke penészvirágok nyílnak okádva átkot s dögletes szagokat hajladoznak a szélben szétszórják spóráikat s lassan megtelik a föld velük az utolsó emberek elmondják végső imájukat mielőtt az ő lelküket is kitépik s a földre szórják vonaglóvéresen hogy éltessék a halált és az örök körforgást míg kialszik a nap elmúlnak a csillagok elsimul minden a mozdulatlan sötétben a szürke vérvirágok halvány fénye mutatja az utat a semminek, ki a célját elérte, mert önmaga lett a minden lapos folyékony kocsonyás fullasztó bársonykérges Kék angyal válasz Mátyus Attila azonos című versére Szavak ülnek szárnyakon Varázslat tükre lüktet Lopakodó szemű fájdalom Valamit valahol eltüntet Futnak körök körökbe zárva Karok ölelnek karokban Lehulló bilincsek idejártak Álmok házát tapostam Magába fordul a félelem Égnek emelem szárnyam Nehéz hitek Holdja éled Égető kékek szemedbe néznek Rabság édes lánca megöleli lelked Angyal szárnyon szívedbe száll igézet... 19

20 Őri István Kékvilágunk Keresztek Egyszer volt hajnalon embert termett egy nagy földhalom Beoltott virágként repült a fény felé Meglátta Nap korongjában élete értelmét Nagy vágya vonszolta fáradt testét tova Szemébe hullt jövőtlen múltként a soha Öklével mélyen földekbe túrt Neve ismeretlenségbe hullt Akarat vitte és hozta Minden évét járatlan utakon végigtaposta - Napja bukott lefelé Élete foszlott magányos veremmé Vörössé érett nap csábítóan nézte Vércseppjei mutatták - hol van minden út vége Sötét harapott belé hirtelen Hátra nézett arcán a félelem Kitárta karjait szerelme láttán Árnya keresztként táncolt az árva fejfán Vállára vette kegyelem súlyos ajándékát Ő volt kire egykor földi mennyország várt Lehullt a világból - bele a sötétségbe Csillagok fújtak lángot a keresztre Szomjazta szerelmét utak ölén Istent kereste világtalan Fényként... Porszem Porszemként élem utam sarát A mindenség volt Anyám hajdanában A végtelen halála lesz nászi ágyam Nem látsz - nem hallasz - nem érzel Csak vagyok - mint árny mint tengerek homályos fénye Taposhatnak rajtam emberek Nem érzem súlyát szívnek s vágynak Elröpülök szellőlovon arcod előtt Láthatatlan kezeim ölelnek végtelen álmon át - teret s időt Nem vagyok semmi - mert nem leszek - ki voltam egykor - vér s valóság... Gyere és tagadj meg minden nap ezerszer Nincs lelkem - nincs testem - nem létezem Nagy sötét bakancsok táncoljatok rajtam Érzéketlen leszek - mintha kő követ ölelne - öröklétem egyesül veled pokoli tüzekbe... 20

21 Őri István Kékvilágunk Hegyi tó Soha nem volt nyugalmamban Rohanó senki fia holnapokban Add meg Benned másik felem Gyere múltból jövő végtelenben Csend-világa Hegyi tó Hűtsd le gyilkos tüzes egem Adj békét nyugalmat élnem Égetnek Hozzád futó szavak Elégetem gyorsan magam Csend-világa Hegyi tó Szózuhatag mosoly-vized Kagylóm-gyöngye már Tied Erős lelkem-medre két kezed Megnyugtat ölelő szerelmed Csend-világa Hegyi tó Tüzet vittem csillagokba csillagokba Vándor voltam évek óta évek óta Lehűlne véremben csókod ára Vized hegyén jég nem járna Csend-világa Hegyi tó Őri István A Hegyi tó partján válasz égivándor Hegyi tó című versére csak nézlek... szemem alig vet hullámokat szél nem borzolja éj-hajad nálam csend van és béke itt még tüzed is másképp lángol fényt ad és meleget, nem pusztít, nem éget... nálam lelassul az idő majd megáll ha megérkezel és leülsz tavam partján lobogva, tisztult lélekkel kinyújtott kezeddel vággyal szerelemmel... gyere hát vizembe merülj el szemembe amely állandó és örök nyugodtkék mint a lassú örömök... nálam csend van és béke a tó mélye sem háborog mert az is én vagyok s ha eljön az est tekints fel az égre hol látod múlt-ösvényidet sok-sok vándorléptedet s tavam körül a fennséges ormokat amint büszke mosollyal tekintenek le a Hegyi tó örökkék vizébe. 21

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Válogatott verseim Christin Dor 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Valami Valami váratlan, Valami ismeretlen, Valami, ami magához vonz. Valami érzéki, Valami felülmúlhatatlan, Valami, ami megbabonáz.

Részletesebben

Hallottalak sírni téged

Hallottalak sírni téged Haza melyik út vezet A szívem égtıl elzárt madár De érzem egyszer hazatalál Karodon vittél évekig És most is énrám vársz Már érzem haza melyik út vezet Nélküled minden nagyvárosban Az utcán kígyók közt

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Varga Patrícia. Csillagtenger. Levegő

Varga Patrícia. Csillagtenger. Levegő Varga Patrícia Csillagtenger Levegő Az idő nem állt meg Múlik rendesen Peregnek az órák Peregnek a percek. Üresség keletkezett bennem, mikor elmentél Egy szomorú éjjelen. Sötét felhők takarták el a napot,

Részletesebben

Szavak vezetnek. Hajdu Erzsébet. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Szavak vezetnek. Hajdu Erzsébet. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Szavak vezetnek Hajdu Erzsébet 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Kigöngyölik a szavak Földi imazsámolyon térdelve tenyerem fohászkodáshoz csitítom, az imakönyv lapjain összepréselődött aranybogár,

Részletesebben

Shy: Napfoltjaim. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0

Shy: Napfoltjaim. Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0 Shy: Napfoltjaim Publio Kiadó ISBN: 978-1-4709-4308-0 2011 "A világ nem attól szép, hogy süt a NAP, hanem attól, hogy ezt nem csak a szemünkkel láthatjuk." Előrevetített árnyék Előszó Dragon György tollából...

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ a gyémántgolyó ' vígan szaladgál a fekete lemez serceg ő ereiben a gumifal nélküli fekete biliárdasztalon Vétkek

Részletesebben

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors

SCHUMANN CHAMISSO. Frauenliebe und Leben. Asszonyszerelem, asszonysors SCHUMANN CHAMISSO Frauenliebe und Leben Op. 42 Asszonyszerelem, asszonysors Frauenliebe und leben Asszonyszerelem, asszonysors Op.42 1. Mióta láttam őt, vaknak hiszem magam, Bárhová is nézek, csak őt látom;

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1

É N E K F Ü Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K Ö N Y V E 1 4 7 : 1 É N E K F Ü Z E T A S V Á B H E G Y I R E F O R M Á T U S G Y Ü L E K E Z E T S Z Á M Á R A Ö S S Z E Á L L Í T V A MILYEN JÓ ISTENÜNKRŐL ÉNEKELNI, MILYEN GYÖNYÖRŰ A SZÉP DICSÉRET! Z S O L T Á R O K K

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi

A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi A kegyelem árad 193 A mélyből Hozzád száll szavam 101 A nap bíborban áll 50 A sötétség szűnni kezd már 181 A szívemet átadom én 64 A Te nevedben mi együtt vagyunk 126 A tisztelet csak Istené 48 A végtelenhez

Részletesebben

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.*

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* HÚZD A KUTAT. Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* Húzd a kutat és idézd föl bátran tiszta szellemét, hadd merüljön fel a mélyből, hol aludta szenderét! Csillogjon ezüstruhája, hömpölyögjön

Részletesebben

Szűcs Ilona: Zongora az éjben. Nyitott ablakomban állva A kerten át, hallgatom, Hogy finom, játszi ujjak Hangot csiholnak a zongorán.

Szűcs Ilona: Zongora az éjben. Nyitott ablakomban állva A kerten át, hallgatom, Hogy finom, játszi ujjak Hangot csiholnak a zongorán. A Miskolci Andrássy Gyula Szakközépiskolában helyezték ki az ország első Verstablóját csütörtökön. Az Irodalmi Rádió akciójának segítségével a fiatalok a kortárs alkotók művészetéhez kerülhetnek közelebb.

Részletesebben

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

e-book BORÍTÓ: Arts Factor Design Stúdió

e-book BORÍTÓ: Arts Factor Design Stúdió e-book BORÍTÓ: Arts Factor Design Stúdió ALL RIGHTS RESERVED CyberBooks Kiadó 2004 2 L. B. Paul AGYHANG posztmodern megavers 3 agyhang 4 Hol vagytok percek? Hol vagytok órák? Hol vagytok napok? Hol vagytok

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

MÉG EGYSZER DIDÓ ÉS AENEAS

MÉG EGYSZER DIDÓ ÉS AENEAS MÉG EGYSZER DIDÓ ÉS AENEAS a cafatokat megszerezve ahogy a levegőn észrevehetetlen hogy egy madár repült rajta keresztül ahogy a létra arcunkba zuhan kék karikák a szem alatt ahogy hanyatlik a nap a szőke

Részletesebben

S Z Í N E S JÁ T É K

S Z Í N E S JÁ T É K S Z Í N E S JÁ T É K 3 10 éves gyermekeknek Láttál már SZIVÁRVÁNYT? Ugye milyen szép? Hogyan keletkezik a szivárvány? Süt a nap és esik az eső, vagy eláll az eső és kisüt a nap. A levegőben sok a vízcsepp.

Részletesebben

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve

SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve SDG Bibliaismereti verseny 2014. Példabeszédek könyve Csapat/iskola: Beadás ideje: Tudnivalók A teszt 100 kérdésből áll. Minden kérdésnél felsoroltunk 3 lehetséges választ, amelyek közül a Példabeszédek

Részletesebben

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23.

DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. DALSZÖVEGEK 2. KyA, 2010. február 23. Van olyan ember Tartalomjegyzék 67-es út (Republic)... 18 A széllel szemben járok (Fonográf)... 13 Az ünnep (Zorán)... 17 Élsz valahol (Fonográf)... 11 Elvonult a

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Árnyakat vet a fény

Barabás Erzsébet. Árnyakat vet a fény Barabás Erzsébet Árnyakat vet a fény A vonat Életünk állomásai különböző pontokon vannak. Néha felszállunk, néha leszállunk. És olykor eltévedünk. Az ember életét nem egyetlen út határozza meg. Hiába lépsz

Részletesebben

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv

Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv Tolcsvay László Tolcsvay Béla: Magyar Mise Szövegkönyv INTROITUS - Bevezetés Egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, egyedül vagyok, állj mellém, légy velem! Nem mondja senki, hogy mit

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István

A TAN. Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István A TAN Az Evangéliumok és a Beszélgetés az Angyallal című könyv azonosságai, ahogy én látom. Összeállította: Petróczi István 1943. szeptember 10. péntek. 12. BESZÉLGETÉS LILIVEL L. Köszönöm, hogy eljöttél.

Részletesebben

Morajló tenger. Bíró Krisztina. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Morajló tenger. Bíró Krisztina. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Morajló tenger Bíró Krisztina 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! 1. rész - Úttalan utakon (2006-2008) HA MEGLÁTOM... Ha meglátom sötét árnyak Heves táncát bennem, Nyögve kiáltok távolba De senki

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Általános iskolás kategória

Általános iskolás kategória Általános iskolás kategória I. helyezett Implom Renáta: Ki ül ott? A nap vacogva lement, S a jégfelhők mögött Még mindig fény bágyad. Talán a felhők fölött, Az ég tetején Ül a Teremtőnk? S egy óriás lámpával

Részletesebben

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja

Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Írnod kell kislányom, erre születtél! Írnod kell kislányom, erre születtél! visszhangzik fülemben Édesanyám hangja Tudom Édes, írnom kellene, de bajban vagyok. Talán azt a témát kéne papírra vetnem, amit

Részletesebben

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2

A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.) A kazári piacon Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Tartalom A debrői kertek alatt (gyermekjáték / Heves vm.)... 2 A kazári piacon... 2 Bábi, Bábi, de beteg (gyermekjáték)... 2 Búbb bújj zöld ág (magyar népdal)... 2 Elfogyott a krumplileves... 3 Elvesztettem

Részletesebben

Erskine Angelika: Lélekmadár

Erskine Angelika: Lélekmadár A vers- és prózaíró pályázat díjazott alkotói a 2011-12-es tanévben: Erskine Angelika 1.a Ring Dóra 1.b Robotka Ádám 2.b Both Noémi 3.a Miletics Maya 4.b Bonecz Bendegúz 5.b Bodóczy Iliáná 8.b Török Anna

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

Halálzokni. Játék a sorssal

Halálzokni. Játék a sorssal Vörös István Halálzokni (kórusok az Antigonéból) I. Játék a sorssal 66 Héliosz, Argosz, Thébai, Hephaisztosz, Polüneikész, mind csak egy kitalált város isten-polgárai és ember-héroszai, Laiosz, Apollón,

Részletesebben

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Létezés a végtelenben. Pásztor Magdolna. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Létezés a végtelenben Pásztor Magdolna 2014 Publio kiadó Minden jog fenntartva! ÉJELI FOHÁSZ Üres, üres vagyok, a messzeségbe rohanok. Látok egy utat, ami arany, látom a fákat, ami ezüst. Látom a holdat,

Részletesebben

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden

Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Józsa Miklós Áprily Lajos emléke Nagyenyeden Áprily Lajos, a jeles transzszilván költő 1887. november 14-én született Brassóban. Édesapja Jékely Lajos, édesanyja Zigler Berta. A család két év múlva Parajdra

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén

démontámadást, akkor tanulta meg, hogy képes előre jelezni, ha démonok közelednek. Apja a király, nem lepődött meg fia képességein, a szíve mélyén 1. A támadás Viktor az erőd tetejéről nézte a közeli erdőt. Minden nyugodtnak tűnt mozgásnak semmi nyomát nem látta. Pedig érezte a jelenlétüket, tudta, hogy a közelben vannak, nem látja őket, de valahol

Részletesebben

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204

Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 Kedves Olvasó! Tisztelettel köszöntöm Önt hírlevelünk karácsonyi, 2010/11. számában! 2010. december 204 (SERBÁN ANDRÁS igaz székely ember emlékének) Karácsonyi történet Mi, gyerekek, nagyon vártuk az első

Részletesebben

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18.

Mozgókép. Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Mozgókép Lekció: Mt 6, 25-34/Textus: Eszter 1-2 2015. október 18. Kedves Testvérek! Sokszor érzi az ember, hogy egy prédikációban jó tanácsokat kap, példamutatást, utat, amin járni lehet, iránymutatást,

Részletesebben

1. Jaj, most vagyok csak igazán árva, sárgaház sahja, kékség királya, most vagyok én csak igazán árva: görbe fának is egyenes lángja!

1. Jaj, most vagyok csak igazán árva, sárgaház sahja, kékség királya, most vagyok én csak igazán árva: görbe fának is egyenes lángja! Utassy József Mikor az agyban téboly trónol Holtpont 1. Jaj, most vagyok csak igazán árva, sárgaház sahja, kékség királya, most vagyok én csak igazán árva: görbe fának is egyenes lángja! 2. Mint ama nagy,

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia

- De nem, a film szemmel láthatólag megtette a magáét. - Először nálunk, aztán meg itt. A buta nyugatiak azt hitték, hogy elég, ha egy francia dem az árnyékot, az árnyékot, amely a megperzselődéstől véd. Belebújok, bele az árnyékba, újra felfedezem őt a képeimen. Az én nyelvemen szólítom meg. A szemeimből Ő néz rám. A fejemben van. A véremben

Részletesebben

Szerelmi álmok kísérnek utamon. versek. Bolgárfalvi Z. Károly. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Szerelmi álmok kísérnek utamon. versek. Bolgárfalvi Z. Károly. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Szerelmi álmok kísérnek utamon versek Bolgárfalvi Z. Károly 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Ezen kiadvány tartalma szerzői jogvédelem alatt áll. Kérjük a kedves olvasót, tisztelje meg a szerzőt

Részletesebben

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje MAHLER Lieder aus Des Knaben Wunderhorn A fiú csodakürtje GÁDOR ÁGNES nyersfordítása 2007 Lieder aus Des Knaben Wunderhorn Der Schildwache Nachtlied Az őrszem éji dala Nem tudok, nem szeretek vidám lenni;

Részletesebben

KIHALT, CSENDES UTCA

KIHALT, CSENDES UTCA KIHALT, CSENDES UTCA Göb megállt egy hosszú kőkerítés mellett. Nem messze innen, rézsút egy valamivel szélesebb utca nyílt, s vége felé, a házak falára már bevilágítottak az állomás fényei. Utazótáskáját

Részletesebben

Királyerdői Harangszó

Királyerdői Harangszó Királyerdői Harangszó A Csepel-Királyerdői Református Egyházközség lapja, megjelenik évente 5 alkalommal V. évf. 4. szám - 2014 Reformáció -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/

A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis betlehemi csillag /Szende Ákos fordítása/ A kis csillag a milliárdnyi többi között állt fenn az égen. Végtelenül messzi kis fehér pont volt csupán. Senki sem vette észre - éppen ez volt bánata. Hajnalban

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás

Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás Franz Schubert: Winterreise D 911 Téli utazás 1. Gute Nacht - Jó éjt Idegenként jöttem, Idegenként is távozom. A május kedves volt hozzám Számos virágcsokrával. A lány szerelemről beszélt, Az anyja egyenest

Részletesebben

Az 50-es Évek. (tavasz)

Az 50-es Évek. (tavasz) Az 50-es Évek (tavasz) Te vagy az Út Pora a Hajamban, mondta magában Psziché, ahogy a folyó hullámai fel-felcsaptak eláztatva ülő lábfejeit, az évben először száraz folyóé. Halott galamb zuhan a mélybe

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

HOGY MENT A HEGY? ~ 40 ~

HOGY MENT A HEGY? ~ 40 ~ HOGY MENT A HEGY? Hogy ment a hegy olyan magasra? Hogy görgött fel a szikla rajta? Hogy ment az út a hegyre fel, mikor még út se volt? Hogy lett a csúcs, hogy lett a bérc oly furcsa zord? Hogy nőtt a hegy

Részletesebben

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA

Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Benedek Elek: JÉGORSZÁG KIRÁLYA Volt egyszer egy szegény ember. Ennek a szegény embernek annyi fia volt, mint a rosta lika, még eggyel több. Éjjel-nappal búslakodott szegény, hogy mit csináljon ezzel a

Részletesebben

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám,

Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, Ott vess ki! Hallani akarom a robbanás zaját. Én nem a szememmel, az ujjaimmal látok. Amit megérintek, rögtön a testembe hatol, és mielőtt megtudnám, mi az, felrobban az idegek pályáin. Szépek a rózsák,

Részletesebben

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán

Boldogságóra. munkafüzet. 6-10 éveseknek. Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Bagdi Bella - Petőné Honvári Jolán Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Boldogságóra munkafüzet 6-10 éveseknek Írta: Bagdi Bella, Petőné Honvári Jolán Szerkesztette: Feledi Eszter Illusztráció: Tarjányi

Részletesebben

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom

Jeremej Ajpin. Kihunyó tűzhely mellett. A Földet hallgatom Jeremej Ajpin Kihunyó tűzhely mellett A Földet hallgatom Este, amidőn a Nap ott függött a fenyőfák csúcsán, Anyám lehalkított hangon szólt rám: Ne zajongj. Miért nem szabad zajongani? Mindjárt elül a Nap.

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Naplemente (60x40 cm, vászon, akril) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA VILÁGOSSÁG és SÖTÉTSÉG Régi bölcsesség; amikor a legmélyebb a sötétség,

Részletesebben

Az élet napos oldala

Az élet napos oldala Az élet napos oldala írta Mercz Tamás E-mail: mercz_tomi@hotmail.com Első rész Minden kicsiben kezdődik el A fűnyíró idegesítő berregő motorhangja teljesen betölti szobám zegzugait. Zúg a rikítóan kék

Részletesebben

ÉJSZAKAI ÜZENET. nagy találkozás

ÉJSZAKAI ÜZENET. nagy találkozás ÉJSZAKAI ÜZENET nagy találkozás mennyi gond, mennyi nagy csodálkozás elmúlt,mint egy gyermekkori láz. mennyi csend, mennyi kezdô lázadás, elmúlt,mint egy gyermekkori láz, de az összes zsebkendô eldobható

Részletesebben

Por BRASNYO ISTVÁN CSILLAGOK

Por BRASNYO ISTVÁN CSILLAGOK Por BRASNYO ISTVÁN CSILLAGOK Szalmakazal, ahová az emberek lefekszenek aludni a derült éjszakában, a tarlón fekete szél susog a tejút örökös íve alatt, és a durva kenderpokrócuk testeket domborítanak egészen

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-611-5. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

Andrew Lloyd Webber Musical-jeiből

Andrew Lloyd Webber Musical-jeiből Andrew Lloyd Webber Musical-jeiből As If We Never Said Goodbye Mintha sosem mentem volna el Norma dala a Sunset Boulevard c. musical-ből. Don Black és Christopher Hampton angol szövegéből, saját fordítása

Részletesebben

Hock Ferenc VIHARNAK SZÜLETTEM. válogatott versek. [kézirat] Dunabogdány, 2014.

Hock Ferenc VIHARNAK SZÜLETTEM. válogatott versek. [kézirat] Dunabogdány, 2014. Hock Ferenc VIHARNAK SZÜLETTEM válogatott versek [kézirat] Dunabogdány, 2014. Parlagon Akkor halt meg bennem minden: egy emléktelen múltba tűnt napon. Barna homályba fulladt a vérem. Elhallgattam. Itt

Részletesebben

E l é g i á k (2002-2012)

E l é g i á k (2002-2012) E l é g i á k (2002-2012) Ébredés Ordít a pillanat, gerince törik, édes hajnal tesz pontot éjszakára, s repít el fejemtől forró párnámra. Képei sem kísértek, csak a hídig, melyen még átérek a valóságba,

Részletesebben

KÍGYÓ VŐLEGÉNY TÓTH FERENC

KÍGYÓ VŐLEGÉNY TÓTH FERENC TÓTH FERENC KÍGYÓ VŐLEGÉNY - Mindenünk van, kedves uram, A legnagyobb útnak indul, csak amire vágyok, az nincs. lagzi után estébe dől. - Mi volna az? - mondd meg Este e/múlt, éjfél Is már, [tüstént! éjfél

Részletesebben

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY

Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Gegus Ida: LILIOM KIRÁLYKISASSZONY Volt egyszer a világon egy király, akit a népe nagyon szeretett. Csak egy búsította az ország népét. A király hallani sem akarta, amikor arról beszéltek neki, hogy ültessen

Részletesebben

VI. rész menjünk Szentkeresztbányára A KÉZ MÉLYSÉGEI ÉS EMLÉKEZETE

VI. rész menjünk Szentkeresztbányára A KÉZ MÉLYSÉGEI ÉS EMLÉKEZETE VI. rész menjünk Szentkeresztbányára A KÉZ MÉLYSÉGEI ÉS EMLÉKEZETE A fiú ezt gondolta : Befele alszik a rózsa szirma szélén csöpp harmat alszik a világoskék rózsa A fiú így szólt : Szerteszakadt gondolataim

Részletesebben

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva

Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva Olcsó krumpli Csöngettek az ajtón. Katus támolyogva ment ajtót nyitni. Nagy örömére, az édesanyja állt az ajtó előtt. Anyukám, de jó, hogy jössz. Alig állok a lábamon, olyan álmos vagyok. Kislányom! Csak

Részletesebben

SCHUMANN HEINE. Dichterliebe. A költő szerelme

SCHUMANN HEINE. Dichterliebe. A költő szerelme SCHUMANN HEINE Dichterliebe Op.48 A költő szerelme Dichterliebe A költő szerelme, Op. 48 1. A csodás május hónapban, Amikor a rügyek mind fakadtak, Akkor szívemben Fölébredt a szerelem. A csodás május

Részletesebben

Karácsony. Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben,

Karácsony. Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben, Karácsony Ismét itt van a Karácsony, Szeretetünk szinte lángol. A szeretet ünnepére, Tegyünk egymás örömére. Ha így élünk szeretetben, Boldogabb lesz minden ember. Ha szeretetem szívből adom, Ez a legnagyobb

Részletesebben

15. LECKE: ISTEN ORSZÁGA ÉRTÉK: AZ IGAZGYÖNGY PÉLDÁZATA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1.

15. LECKE: ISTEN ORSZÁGA ÉRTÉK: AZ IGAZGYÖNGY PÉLDÁZATA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. 15. LECKE: ISTEN ORSZÁGA ÉRTÉK: AZ IGAZGYÖNGY PÉLDÁZATA Gyülekezeti óraszám: 1. Egyházi iskolák óraszáma: 1. TEOLÓGIAI ALAPVETÉS (Felhasznált irodalom: Joachim Jeremias: Jézus példázatai, Kálvin Kiadó,

Részletesebben

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom

konyhába, beletörlöm a kezem abba a nedves törülközőbe, amelyik ott lóg a vízcsap fölött, a szegen. A kályhán már felforrt a víz a fazékban, előhúzom NAGYTAKARÍTÁS Én csak egy szegény asszony vagyok. Asszonyiságom utolsó éveit számlálgatom már, a fejemen tincsekké duzzadtak a fehér hajszálak, az arcomon, a szám körül megszaporodtak a ráncok, lekúsznak

Részletesebben

- Haza jöttem. mondta hajnal derűsen. Mária ránézett és valami. - A dékán is keresett. próbálta a beszélgetést a megkezdett

- Haza jöttem. mondta hajnal derűsen. Mária ránézett és valami. - A dékán is keresett. próbálta a beszélgetést a megkezdett 6. fejezet Az eső - Hova tűntél? kérdezte Mária mikor belépett a kapun. - Haza jöttem. mondta hajnal derűsen. Mária ránézett és valami furcsa érzés töltötte el. - A dékán is keresett. próbálta a beszélgetést

Részletesebben

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely

Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK. Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak. Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Himmler Zsófia VARJÚFIVÉREK Népmese-dramatizációk gyermekbábcsoportoknak Himmler Zsófia Csemadok Művelődési Intézete, Dunaszerdahely Forrás: Gyurcsó István Alapítvány Füzetek 14., Dunaszerdahely, 1999

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

Ősi családi kör 2012

Ősi családi kör 2012 Ősi családi kör 2012 Egy ősember(őe) és egy ősasszony(őa) ülnek a tűz mellett és rágcsálnak egy-egy cupákot. ŐA: Jenő te nem fázol? Olyan huzatos ez a barlang. ŐE: Ne morogj! Örülj, hogy fedél van a fejed

Részletesebben

Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015

Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015 Multimédiás-hangjátékos lézer show esküvőre 2015 2 Információk: és esküvője év hó -n Helyszín: Telepítés: -tól -ig (kb 2 óra időtartam) Násznép érkezik: Műsor kezdés várhatóan: órakor Időtartam: kb 8 perc

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

60 tiszatáj. Egy családfát

60 tiszatáj. Egy családfát 60 tiszatáj LÁZÁR BENCE ANDRÁS Egy családfát (1) A bérház, amibe emlékszem tíz éve költöztünk, mármint anyám költöztette magát és a családot, vagy száz éve állhat ott. A körút és a kisutca metszéspontjában.

Részletesebben

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve

Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve PPEK 904 Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina: Kis Boldogasszony képeskönyve Bali Mária Ildefonsa Kákonyi Mária Constantina Kis Boldogasszony képeskönyve mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár

Részletesebben

Isten hozta őrnagy úr!

Isten hozta őrnagy úr! Isten hozta őrnagy úr! Filmrészlet szöveges átirat Napsütéses idő van, a házak előtt egy négytagú tűzoltózenekar vidám indulót játszik. A zenészek barna egyenruhában vannak, fejükön tűzoltósisak. A zenekart

Részletesebben

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009

Műszaki szerkesztés, tipográfia: Dr. Pétery Kristóf ISBN 978-963-607-615-3. Mercator Stúdió, 2009 A magyar irodalom és kultúra örökbecsű értékeinek ápolása, terjesztése érdekében az Országos Széchenyi Könyvtárral együttműködve kiadja a Mercator Stúdió. Felelős kiadó a Mercator Stúdió vezetője Műszaki

Részletesebben

Szolgáló. Szabadságra születve

Szolgáló. Szabadságra születve Szabadságra születve A szabadság, mint fogalom, mint emberi érték él évezredek óta társfogalmakkal egyetemben ereinkben. A szabadság önmagában hordoz minden igaz értéket, így a békességet, szeretetet,

Részletesebben

Az élet vigyen. Elindulni nehéz

Az élet vigyen. Elindulni nehéz Az élet vigyen Elindulni nehéz Hogy az élet könnyő nehéz elhinnem Én nem a te tüzednél melegszem Gyere kérlek a küszöbrıl indul az utad Én szabad vagyok te is légy szabad Mert valaki mindig ki akar ütni

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó!

úgy matematikával és geometriával építik, mint a gótika kisebb csodáit. Két nyitott szem, két nyugodt kéz, egy emberi szív: ez a művészet. Hohó! ELŐSZÓ Íme, megint folytatom az egyetlen művet, új hullámban verem felétek a végtelen titkú tengert. Élnék ezer esztendeig: nem mondhatnám meg minden titkát. Írnék ezer esztendeig: nem mutathatnám meg

Részletesebben

6. o. FELADATLAP Lois Lowry: Az emlékek őre 2. forduló

6. o. FELADATLAP Lois Lowry: Az emlékek őre 2. forduló 6. o. FELADATLAP Lois Lowry: Az emlékek őre 2. forduló 1. A kiképzés első napján 3 új dologról tanul Jonas. Írd le és magyarázd meg ezeket, a szövegből vett szavak segítségével!.. =.. =... =. 2. Magyarázd

Részletesebben

A fiú bólintott. Nem is várt mást. Amikor kilépett a szobából, még látta, hogy az újság zavartalan emelkedik eredeti helyére. Ahogy kattant mögötte a

A fiú bólintott. Nem is várt mást. Amikor kilépett a szobából, még látta, hogy az újság zavartalan emelkedik eredeti helyére. Ahogy kattant mögötte a A bolt - Mást se hallok, csak hogy az üzlet, meg az üzlet, és néha még azért az üzlet is szóba kerül... - Ne bolondozz, fiam. Abból élünk- morogta a reggelizőasztal mellől a rezzenéstelen újság. - Nem

Részletesebben

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II.

SZKB104_14. Körön kívül, körön belül II. SZKB104_14 Körön kívül, körön belül II. TANULÓI KÖRÖN KÍVÜL, KÖRÖN BELÜL II. 4. ÉVFOLYAM D1 Három szituáció képen 137 138 SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK TANULÓI D2 Fekete István: A két

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak:

Buddha pedig azt mondta a tanítványainak: Buddha egy fa alatt ült, és a tanítványainak magyarázott. Odament hozzá egy férfi, és beleköpött az arcába. Buddha megtörölte az arcát, és visszakérdezett: - És most?akarsz még mondani valamit? A férfi

Részletesebben