irodalom honismeret barangoló Tóth Elemér Vallomás 3 Gál Sándor Feljegyzések elmenõben 4 (Napló 2011) Böröndi Lajos Hirtelen esni kezd a hó, Rózsák,

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "irodalom honismeret barangoló Tóth Elemér Vallomás 3 Gál Sándor Feljegyzések elmenõben 4 (Napló 2011) Böröndi Lajos Hirtelen esni kezd a hó, Rózsák,"

Átírás

1 V. évfolyam 2. szám június Görföl Jenõ fõszerkesztõ (Pozsony) Balassa Tamás (Mosonmagyaróvár) Böröndi Lajos (Feketeerdõ) Deák Ernõ (Bécs) Ferenczy Klára (Baden bei Wien) Farkas István (Mosonmagyaróvár) Hornyák István (Pozsony) Kepe Lili (Lendva) Tuba László (Mosonmagyaróvár) Végh László (Somorja) Vida István (Mosonmagyaróvár) Szerkesztõség: Bratislava - Pozsony, Námestie 1. Mája 10/ 12, Bratislava. Mosonmagyaróvár, Piarista Általános Iskola és Középiskola, Fõ u Wien - Bécs, Schwedenplatz, 2/I/8. Levélcím: A-1011 Wien, Postfach A Pro Patria Honismereti Szövetség megbízásából kiadja: Mosonvármegye Lapés Könyvkiadó, 9211 Feketeerdõ, Erdõalja u Felelõs kiadó: Böröndi Lajos. Számlaszám: Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet: Elõfizethetõ a fenti bankszámlára való utalással, elõzetes vagy utólagos számlázással. Egy szám ára: 600 Ft, Szlovákiában1,50 euró. Elõfizetési díj egy évre: 2400 Ft, Szlovákiában (6 euró), Ausztriában és Szlovéniában 10 euró. ISSN: Németh Gyula Készült a Duna Takarék (Halászi), a Rajkai Takarékszövetkezet (Rajka) és a Palatia Kft. (Gyõr) támogatásával. Megjelenik a Palatia Nyomda és Kiadó Kft. gondozásában (9026 Gyõr, Viza u. 4. ). Felelõs vezetõ: Radek József ügyvezetõ igazgató. Varga László Tóth Elemér Vallomás 3 irodalom Gál Sándor Feljegyzések elmenõben 4 (Napló 2011) Böröndi Lajos Hirtelen esni kezd a hó, Rózsák, Még ömlik rád, Magyar Húsvét (versek) 10 Burda Zsuzsa Elvetélt idill, Csend a nyárban (versek) 12 Vizsy Ferenc Katonadolog (elbeszélés) 14 Csáky Anna Varjúidõ (vers) 15 Sárándi József Az idill utolsó pillanatai, Kiáltvány, A porond és környéke, Ezredforduló, Kísértõ régi bûnök, Hódolat Kleopátrának (versek) 16 Tóth Elemér Kaszással a sarkamban (vers) 19 Kerék Imre Körbe csak, Anakreoni, Megint (versek) 20 Cseh Károly Õsz-Delelõ (vers) 21 Lõcsei Péter Ugyanarról másképpen (Két beszélgetéstöredék Weöres Sándorról) 22 honismeret Dr. Rétvári László Északnyugat - Dunántúl környezeti állapota 33 Alexy Lajos Napló, rész (Magyaróvár) 38 Száraz Erzsébet barangoló A szabadság szigetén jártam (Kuba) 49 képzõmûvészet Igézõ nõi szemek bûvöletében (Bemutatjuk Fekete Zoltán festõmûvészt) 58 közmûvelõdés A nagymegyeri énekkari mozgalom 120 éve p65 1

2 Görföl Jenõ Mérföldkövek (helytörténészek országos konferenciája) 65 Szakál Júlianna Évforduló dallal, tánccal Jóka 69 szélfúvás Bence Lajos Új együttmûködési megállapodás született 71 Száraz Erzsébet A község volt plébánosára emlékeztek (Nagyfödémes) 73 Székely Zoltán Balatoni KOMP 76 Mészely József Anyanyelvi vetélkedõ 77 Polák Margit Mezey László Miklós Élet a határ két oldalán (Múzeumok éjszakája a Szenci Városi Múzeumban) 81 A lap megjelenését támogatja recenzió Egy szerelem dokumentumai (Sárándi József: Fabatka) 83 Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata p65 2

3 Tóth Elemér Vallomás Anyanyelvem magyar. Örökül Katona Margittól kaptam. Ha hallom a szavak csodás muzsikáját, vén szívem örül, akár kincses-szép játékának a gyermek, akivé leszek, változom, ha megcsap õsi dallama, íze. Ámde gyásznak hajlik a szívem, mert örömünk egyre sivárabb. A szánkat, jaj!, fölsebzi az idegen beszéd, és hiába õrködünk örökségünk dús kincse fölött, az ördög naponta csábít: Add fel! Ne tiltakozz, ne sírj, nem segít a könnyel öntözött árulás. Se más! A templomok igaz szava megvéd, megóv? Talán! No és az iskolánk? Te ékesség! Jó anyánk forog sírjában, s az együgyû világ észre sem veszi nyomorunk, a díszes mézesmadzagot, s azt, hogy fájó lelkünkben mi rág?! Anyanyelv, te szél-kaszabolta, te árva, fölséges virág, fájó szívünk érted zúg, zsong, kiált. Magányodban ragyogva, ne engedd félni, elvetélni a jövõt. Ruházd át másra a szemfedõt, hogy ragyoghass a vakoknak, miként az régi kincsekhez illõ. Mert ki a mát eladja, mindünk haragja, megvetése sújtson le rá, jövõnkre vet az üszköt, halált. Anyanyelv. Te gyönyörû, magyar. Jó anyám, Katona Margit hagyta rám örökül, s õrzöm, míg Gömör földje be nem takar. Tóth Elemér: Vallomás p65 3

4 irodalom Gál Sándor Feljegyzések elmenõben NAPLÓ 2011 ( E napló néhány fragmentumát felhasználtam a Kitágult nap c. munkámhoz is. ) Február 18. péntek. Mert valamitõl begyulladt a szemem, s eléggé vacakul látok, úgy döntöttem, hogy a számítógépnek pihenõnapot engedélyezek. Aztán meggondoltam magamat, s vagy 7-8 oldalnyi szöveget mégis csak kijavítottam. Lassan de milyen lassan! - megtanulok néhány új fogást is a számítógépen pl. a sorok elrendezését le- és felfelé stb. Ahogy ezeket a hetvenes években írt riportokat olvasom, egyrészt szinte elbeszélésekként, novellákként követem a történéseket, másrészt egy történelmi kor dokumentumaiként élednek meg elõttem. És hogy ma most valamennyit ki kéne egészítenem azokkal a tényekkel, valóság-elemekkel, vallomásokkal, amelyeket akkor nem írtam mert nem írhattam le, hiszen a hármas-osztatú cenzúra törölte volna az egész sorozatot. Ami pedig még ennél is döbbenetesebb a számomra, hogy ezek közül az emberek közül már senki sem él. S hogy mindabból, amit megéltek, csupán az és annyi maradt, amit ezek a róluk szóló riportjaim tartalmaznak. Egészen elképesztõ, ha arra gondolok, hogy az Egybegyûjtött XI. kötetébõl mindazok, akikrõl ezt a pár száz oldalnyi valóságot rögzítettem, valahányan az agyag-mély birodalomba költöztek azóta. Délután aztán oda jutottam, hogy mindezt általánosítva- és kibõvítve irodalommal, történelemmel stb., össze kéne foglalni, hogy az én megérintett századomat véglegesen lezárhassam. Február 19. szombat. Riportok javítás. Ha így haladok, a jövõ hét végére de a hónap végére úgy tûnik, be is tudom fejezni ezt a munkát. Akkor ahogy anyám mondaná Izsán lakunk, ott is a falu közepén. Van egy új vers-embrió is, de hogy verssé épül-e, most még teljes bizonyossággal nem merném állítani. Több idõ, csend és nyugalom kellene hozzá, s nem csupán szellemi, de fizikai erõ is. Mert folyamatosan tapasztalom az utóbbi nélkül az elõbbi se megy. Így mutatja meg magát az öregség jelzõrendszere kétfelõl figyelmeztet folyamatosan minden könnyelmûsködésre. S erejével szinte parancsolóan jelzi a ritmusváltást, a lassúbb cselekvés szükségét. Olykor még az izmaimat is elzsibbasztja, akadályozván a munkában. Az az igazság, hogy nem szeretem ezeket a jelzéseket, nem szeretem a fékeket, azt, ami visszafog Mert a versírás nem holmi szellemi sétatempó, de mint a vulkánkitörés, vagy egy gejzír-sugár kilövellése Csak utána következhet a felesleg elhagyása, a megigazgatás, a szöveg költészetté emelése. De még így is eléggé bizonytalan erõfeszítésünk eredménye. Különben kivéve a délután pár óráját egészen jól megvoltam, s megvagyok most is. Az elõbb kint voltam az udvaron meghallgatni a böjti szelet, ahogy a diófákkal a közelgõ tavasz érkezését igyekezett elhitetni Február 20. vasárnap. Sándor reggel visszautazott Lõcsére, így a vasárnapi napkezdet elkülönbözött a megszokottól. Délelõtt a Riportokból egy részt átszemléztem, hogy haladjak, jól is ment a munka, csak délutánra megint jött az én vissza-visszatérõ, rák utáni infernóm. Ha még elhúzom két-három évig e-földi nyomorúságomat, akkor már ha van, egyenesen a mennyországba röpít, ha nem is a jobbjára, de jó közelre magához a teremtõ, ebbõl az általa rám mért mostani pokolból Ám, ha nincs mennyország, akkor a további szenvedés milyen létezõ bûneimnek a jutalma?! De ne komolytalankodjunk! A böjt ideje egyféle megtisztulás 4 Gál Sándor: Feljegyzések elmenõben p65 4

5 irodalom misztériumában zajlik, s minden vonatkozásban. Odakint most is akár csak tegnap este suhog e tisztító áramlat legõsibb hangja a szél. Február 21. hétfõ. Az elsõ és legfontosabb: a Változni és változtatni javítását befejeztem. Már csak a Volt egyszer egy osztályt kell rendbe tennem, s ezzel legalább egy esztendõ idõelõleghez jutottam. Így lényegében a XI., XII., XIII. és a XIV. kötet mintegy 1500 oldalnyi szöveg a számítógépben van. A XI. kötet: Riportok és interjúk, a XII. Az Egy és az Egész (1), a XIII. Az Egy és az Egész (2), a XIV. pedig a Feljegyzések elmenõben (Napló 2005??). Amit pedig mostantól még képes leszek megírni, vers, próza, az már a kegyelmi állapot záró része, vagyis a lehetséges XV. kötet lesz, vagy lehet. De gyorsan hozzá kell tenni azt, hogy mindennek végbeviteléhez ki kell bírnom még legalább négy-öt évet, ami ezen a februári estén még reményként sem gondolható el komolyan. De hátha! Mert minden megtörténhet, hiszen szûk két és fél évvel ezelõtt pár hónapra zsugorodtak az esélyeim, ennek ellenére még mindig megvagyok, s dolgozni is tudok. És vannak tavaszi terveim. Például ma az egyik polcon megtaláltam Szerb Antal Világirodalom -ját, gyorsan ki is vittem a verandára, mert feltehetõen szükségem lesz belõle néhány adatra. Most ott didereg az irodalmi kupac tetején az egyik Hemingway-kötet társaságában. Csak mellékesen: Szerb Antal a maga idejében valamelyik Hemingway-regényt elég kételkedõn fogadott. Persze, akkor még hiányzott az Akiért a harang szól, meg Az öreg halász és a tenger is Nemkülönben a Nobel-díj. Most pedig Camus-val folytatom és búcsúztatom ezt a mai jó napot! Február 23. szerda. Amikor mindnyájan vétkesek leszünk mondja Camus, az lesz a demokrácia. (A bukás 421. o.) Ezt valamikor 1956 elõtt fogalmazta meg, nem sejtvén, hogy alig ötven évvel késõbb vagyis ma, ez a jóslata kezd beteljesülni, de nem úgy, s nem az által, ahogy õ gondolta, hanem az által, hogy vétkeink általában globalizálódnak. S az lesz a demokrácia, amikor olyan rabszolgaság következik be, amely nem korbáccsal büntet, hanem elhiteti, hogy e kor látszatvalósága a szabadság Mindezt azzal a jövõperspektívával és reménnyel közli, megnyugtatván az olvasót, hogy a rabszolgaság sem valósulhat meg máról holnapra. (213.o.) Itt élve az általa elképzelt majdanban, igaznak látszik ez a jóslat azzal, hogy a máról holnapra sokkal, de sokkal hamarabb elkövetkezett, mint ahogy Camus feltételezte. Elismerve és beismerve a XXI. századi rabszolga-létet, azzal nyugtatom magamat a végleges beismerés birtokában, hogy valóban: A halálban magunk vagyunk, a szolgaság viszont közös. Összefoglalva, tehát: a halál pillanata ahol magunk vagyunk mégis csak elhozza számunkra a szabadságot De ma már ebben sem vagyok biztos. Február 24. csütörtök. Mátyás-nap, Laci öcsém születésnapja. Ma lett 59 éves, vagyis folyamatosan fiatalabb nálam 15 évvel. Ha igaz a mondás, hogy Mátyás jégtörõ, és hoz, vagy visz, akkor a reggel-indult havazás, és a mínuszos éjszaka után van mit törnie és vinnie. Én pedig folytattam délelõtt a riportok rendbetételét, haladtam is, de hamar elfáradok, s fáj a szemem. Délután lementünk sétálni a Kanyapta mellé. Huzatos hely a patakpart ilyenkor, jól meg is fáztam, de kell a mozgás, hogy a szervezetünk egyensúlya úgy-ahogy mûködni tudjon. Csak az a baj, hogy akárcsak tegnap, estefelé olvasás közben megint rosszul lettem, s most is cudarul érzem magamat. Holott kezdett körvonalazódni egy tavaszi tervem. Ha azonban ilyen bizonytalan állapotban haladok a tavasz felé, az elképzelésekbõl nem lesz semmi. Idõnként úgy érzem, nem jó a holnap felõl gondolkodni Fõleg nem az ilyen estén, mint a mai. Február 25. péntek. Az utóbbi idõben újraolvastam egy tucatnyi második világháborúról szóló memoárt, s több okból. De most csupán egyetlen fragmentumról gondolkodom, mégpedig az emberi történelem úgynevezett nagy csatáinak-háborúinak az arányairól. Az egyik ilyen legnagyobb csatának a görögök Nagy Sándor és Dáriusz harcát mondják, ami ugye a Perzsa Birodalom végét jelentette Onnantól számítva egyvégtében ölték egymást a népek, a Mongolok háborúi, ott a Bibliában olvasható csaták, a keresztes hadjáratok sorozata, soksok ezer áldozattal, és így tovább p65 5

6 irodalom De az elmúlt mondjuk öt ezer esztendõ összes csatáinak áldozatai meg se közelítik a mi huszadik századunk két háborújának az emberveszteségét, ami ugye, együtt bõven meghaladja a hatvan-hetven milliót. Ezzel szemben a görög-perzsa összecsapásban a két egymással harcoló hatalom együttes létszáma alig érte el a kétszáz ezret. Igazában ennek az ütközetnek a hatása az emberiség történelmére, annak alakulására máról nézve elhanyagolható eseménynek számít. Meglehet híre mondjuk Kínába el se jutott A huszadik század két háborúja ezzel szemben az iszonyú emberáldozatokon túl, amit a nemzetek pár év alatt kihevertek azt az abszurditást hozta magával, amely az egész emberiség önfelszámolásához vezethet el a teljes pusztuláshoz! Ha például a ma meglévõ nukleáris fegyverek valami véletlen folytán ami bármikor bekövetkezhet felrobbannának, bolygónkon az élet megszûnne. Vagyis a történelem összes csatája, háborúja a mi huszadik századunkéval szemben kisded kalamajkának tekinthetõ a veszteségek és a következmények viszonylatában. Egyéb részletekrõl és arányokról majd késõbb és másutt Február 26. szombat. A tegnapi felvetéseket újra kell gondolni és rendbe foglalni, mert az egész így csupa kuszalék. De erre lesz idõ tágabb relációban majd tavaszra. Remélem! Mára elég is ennyi. Fáradt vagyok. Február 28. hétfõ. A Riportok teljes anyagát véglegesítettem és kijavítottam. Már csak a tartalomjegyzéket kell bepötyögtetni a számítógépbe. Szinte hihetetlennek tûnik, de hirtelen elfogyott a dolgom, s olyan idõelõleghez jutottam, amirõl álmodni se mertem. Közel ezer oldalnyi szöveget írtam - szerkesztettem - javítottam az idén megjelenõ ha ugyan a kiadók kapnak rá támogatást két kötetben. Az Egybegyûjtött további kötetei már a számítógépben vannak, s akkor hívom elõ azokat, amikor a kiadó kéri De megtehetem azt is, hogy amiként az idõ engedi megszerkesztem azokat is. Ha pedig kitavaszodik, folytatom az utolsó elõtti verseskötet világra segítését. Egyéb öröm is ért. Ha egy közel három ezer kötetes könyvtár helyét kell megváltoztatni, az bizony sok bajjal jár. Az elsõ, hogy a kassai tizenkettedik emeletrõl vagy negyven zsák könyvet Buzitára kellett szállítani, mégpedig olyan helyzetben, amikor a buzitai ház teljes rekonstrukcióját végeztük a tetõtõl a padlóig. Azzal megtoldva, hogy azokban a napokban szabadítottak meg az elrákosodott gyomromtól. Vagyis számomra akkor a szó szoros értelmében gond volt lenyelni egy kanál ételt A zsákokba pakolt könyvek rendezése pedig szinte fizikai lehetetlenségnek tûnt. Sándorral, ennek ellenére, karácsonyra mégis csak a polcokra pakoltuk a könyveket ahogy jött, sorba, rend és rendszer nélkül, s még ma is ez a kuszaság néz vissza rám a polcokról. Ebbõl következik, hogy ha valamit keresek, olykor komoly meglepetések érnek. Mint ma is! Errõl szólt a hosszú elõljáró beszéd. Két könyvet kerestem, s ma is azokat próbáltam megtalálni, amikor helyettük Katona József kéziratos verseinek hasonmás és nyomtatott díszkiadása került a kezembe. A Kecskeméti Katona József Társaság számára készült 200 számozott példány belõle. Az enyém, ahogy jelzik: Ez a kötet a 90. számozott példány, s 1991-ben adta ki a Szépirodalmi Könyvkiadó. Én ugyan nem vagyok tagja a Társaságnak, viszont tagja voltam a bicentenáriumi emlékbizottságnak, s így több alkalommal megfordultam abban az idõben Kecskeméten. Feltehetõen akkor kaptam meg ezt a számomra nagyon becses ikerkötetet. A sötétzöld bársonybevonatút és a másik, gazdag történelmi eligazító jegyzetekkel ellátott veretes munkát De Reed: A modern képzõmûvészet (azt hiszem ez a címe) és Szacharov tábornok emlékirata a cseh légió szibériai rablóhadjáratáról készült dokumentuma máig nem került elõ Valamikor majd csak rájuk találok! Merthogy szükségem lesz mindkettõre. És nem is soká! Március 2. szerda. Kint kezdtem a napot, szinte már hagyományosan, a kerítés melletti lugas metszésével, és ugyancsak hagyományosan meg is betegített a sok hajlongás. A rák utáni harmadik tavaszt kezdtem ezzel, s biztos voltam benne, hogy mi lesz a vége. Úgy tûnik fel elõttem, hogy az ismétlés nem okvetlenül a tudást jelent Mert ha tudom, akkor miért vágok bele?! A kérdés helyénvaló, csak használható válaszom nincs rá. Jobb, ha nem is keresem. Március 3. csütörtök. A visszatérõ bajok! Dehidratáció és rövid eszméletvesztés, s ami ezt követte: az egész p65 6

7 irodalom napos kínlódás. Most is erõs fájdalmaim vannak, s nehezemre esik minden mozdulat Pedig szerettem volna folytatni a tegnap megkezdett kinti munkát. De teljesen használhatatlanná nyomorított az a délelõtti néhány perc, ami váratlanul (?) szakadt rám. Március 4. péntek. A jövõ héten esedékes évenkénti ellenõrzésre kértem beutalót az új szemorvosomtól. A mérések igen magas szemnyomást jeleztek, s az orvosnõ azt mondta: ha folyamatosan naponta kétszer nem használom a szemcseppeket, esetleg elveszíthetem a látásomat is. Azt hittem, hogy a rák után már nagyobb veszedelem nem érhet, legfeljebb a halál, ami azonban nem veszedelem, hanem egyszerû tény. ( Lesz majd!) Most azonban szemem világának feltételezett elvesztése borzongatott meg. Egyszer úgy öt-hat évvel ezelõtt már voltam valami hasonló bajban, de egy kezelési ciklus után a szemnyomás normalizálódott, s az évenkénti vizsgálat eredménye eddig az állapota változatlan (stav bez zmeny) volt. Azt hiszem, ehhez a mostani romláshoz némi köze lehet a számítógépemnek is. A továbbiakban számolnom kell azzal, hogy a folyamatos számítógépes munka másolás, javítás stb. egyáltalán nem javít majd a helyzetemen. Ha pedig ehhez hozzá veszem, hogy az Egybegyûjtött következõ három-négy kötete több, mint ezer oldalnyi szöveg, hát a kilátásaim aszó szorosabb értelmében eléggé sötétek! Mindebbõl kiviláglik, hogy öreg embernek lenni felettébb veszedelmes állapot Mert például verset írni még ma is tudok, de verset diktálni merõ képtelenség! Ismét oda jutottam, hogy van, ami folytatható, s van, ami folytathatatlan. Március 6. vasárnap. Huszonharmadikán Székesfehérváron szerzõi estem lesz, hát arra készülve, úgy-ahogy egybeszerkesztettem egy összeállítást, amelynek egy régebbi jegyzet-sor címét Az idõ árkai-t adtam. Arra gondolva, hogy egyféle keresztmetszetét adjam több mint ötven év munkájának. Csak az a kérdés, hogy, mondjuk egy, vagy akár másfél órányi idõbe mi fér bele ebbõl az öt évtizedbõl? Majd kiderül, mégpedig hamarosan. Ezzel együtt gyógyítom a szememet, igyekszem korlátozni az írást és az olvasást is, hogy a szemnyomás elfogadható szintre húzódjék vissza. Délután kiadós sétát terveztünk, de olyan vad, viharos északi szél támadt, hogy lemondtunk a kirándulásról. Még egy rövid szösszenet az irodalomról: amikor annak idején Camus A pestis-ét olvastam, sokkal izgalmasabbnak találtam a regényt, mint most. Érdemes volna elgondolkodni azon, hogy miként változik meg az ember vélekedése egy adott alkotásról az évek, vagy évtizedek során?! De: A bukásra pedig ez is Camus mûve a fenti változás nem vonatkozik! Az, most olvasva is, ugyanúgy volt izgalmas ha nem fokozottabban, mint a hatvanas években Mindez pedig szinte kényszerítõ erõvel oda hat, hogy pl., újra kellene olvasni, mondjuk Hemingway-t és mások munkáit (Coldwel, Saroyan Sagan, Moravia stb.) hogy bennük ma mi jelentené az olvasásukra fordított idõ ellenértékét? Már ha még létezik ilyen Egyébként tele van ragyogással a márciusi éjszaka. (Ahogy késõbb utána gondoltam a fentieknek, ez az egész ma már szinte lényegtelen és elhanyagolható kérdésnek tûnik, hiszen minden gondolkodó ember számára egyértelmûvé vált, hogy ötven, vagy jobb esetben, száz év múlva éhen, vagy szomjan pusztul az emberiség. Ezt még ezt kellene megírnom! Hogy hiába való volt a kultúra, a tudomány, a háborúk, a hatalom megszerzése és birtoklása, az uralkodás önkénye, vagy demokráciája önmagunkat pusztítottuk eddig is, s ez az önpusztítás megállíthatatlan.) Március 7. hétfõ. A riportkötet utolsó revízióját végeztem el délelõtt. Utána eldöntöttem, hogy folytatom a lugas metszését, de a dühös északi szél negyed órán belül visszakényszerített a házba. Felhívtam Bobory Zolit a 23 ai jelenés részleteit megbeszélni, s meg is állapodtunk. Az est címe: Az idõ árkai. Három részben csinálom meg, két rövidebb zenei szünettel. Arányában egyharmad próza, kétharmad vers. Csak az utazástól tartok egy kicsit, mert Alba Regiáig az út közel négyszáz kilométer meg persze hazafelé is ugyanennyi érelemszerûen. De két pihenõvel valahogy csak megoldom. Arról is döntöttem magamban, hogy tavasszal, ha már a verandán dolgozhatok, nekifogok egy terjedelmesebb munkának. Egyelõre a munkacím: EGYETLEN NAP. Ez a keret, amelyben megpróbálom összegezni az én huszadik századom eddig megíratlan eseményeit, tapasztalatait, mélységét, magasságát, szépségét és barbárságát együtt! p65 7

8 irodalom Ha sikerül! De még ha kudarcot vallok, akkor is jó szórakozásnak ígérkezik Az ember abba pusztul bele, hogy gondolkodik. De abba is belepusztul, ha nem gondolkodik! Március 8. kedd. Kassa az évenkénti ellenõrzés a kórház szemészetén. A múlt heti vizsgálat egy kicsit megijesztett. Most azonban nyilván a kezelés következménye ez a vizsgálat eredménye megnyugtató. Az azonban már kevésbé megnyugtató, hogy néhány orvosságért több mint 20 eurót kellett kifizetnem. Azt hittem, hogy a két évvel ezelõtt kezdõdött romlást átvészeljük, de úgy tûnik, ez csak valaminek a kezdete volt, s az igazi feketeleves ezután következik. A fél Afrika háborúban áll a világgal és önmagával a kõolaj ára a Himalája csúcsait ostromolja, s lassan, az onnan felénk leloccsanó ember-áradat hullámai fél Európát elsodorják. Valamiféle ember-sáskajárás kezdõdött el, ami az itteni, még elviselhetõ nyomorúságot is letarolja. Valamikor úgy a hatvanas évek közepén arról olvastam, hogy földünk hozzávetõlegesen 16 milliárd embert képes eltartani. Ma ezzel szemben még csak hat és fél milliárdan vagyunk itt, s ennek az óriási tömegnek több mint a kétharmada éhezik és szomjazik, s így ezrével pusztul Az a bizonyos biológiai pokolgép, amelyben Taylor elõrevetítette az ezredforduló emberi lehetõségeit, egyre hangosabban ketyeg. És hiába tudjuk a ránk váró közeli pusztulást, nincs hatalom, amely az emberiség e-földi totális kudarcát képes lenne visszafordítani! Ha mindezt tudom, akkor minek, s kinek írom estéli gondjaimat, gondolataimat? Ha általunk, velünk és bennünk ér véget a világmindenség legnagyobb csodája az ember Március 10. csütörtök. Egy mai jegyzet két változatban: l. Sokkal több az, amit nem tudok annál, amit tudok. (De ma már a kettõ közötti különbség elhanyagolható.) 2. A tudottnál sokkal több a nem-tudott! (A kettõ közötti különbség ma már elhanyagolható, mert hisz a tudás is értelmét veszítette.) Biztosan lehetne errõl még néhány változatot készíteni, de mire mennék vele? Semmire! Hát nem folytatom. Legalább is nem most. Kassán is voltunk újabb szem-vizsgálat. Itthon pedig a kert gereblyézése közben rosszul lettem, alig tudtam betámolyogni a konyhába. Cudar órákat élek olykor. A nap- és az est végén még azt jegyzem ide, hogy a HATODIK FÜZET is betelt, mégpedig itt a 88. oldalon. Holnap, ha rám virrad, a következõ füzetben folytatom, hátha sikerül a tudott és a nem tudott arányai és árnyai között eligazodnom S végül egy füzetzáró töredék: virág-sors / illat-ár /és hervadó enyészet. Március 11. péntek. Szõlõmetszés közben, ahogy a levágott venyigéket néztem, a tavalyi betegségek, fertõzések nyomai világosan láthatók voltak barnás-szürke foltok, elszáradások -, ami elõrejelzi az idei gyengébb termést. Az elsõ tennivaló, hogy az éjszakai fagyok megszûntével permetezni kell lemosó-permettel s a fákat is. Van permetezõm, s megfelelõ permetszerem, csak a csontjaimnak nem tetszik a tíz-valahány kiló emelgetése. De nincs egyéb megoldás amit el kell végezni, az alól nincs kibúvó. A mai nap tragédiája: Japánt soha nem tapasztalt erejû földrengés rázta meg, s a nyomában támadt szökõár ezrek pusztulását okozta. Döbbenetes látvány volt, ahogy tangeri hajókat ragadott magával és sodort a szárazföldre, s ahogy, akárha gyufásdobozokat, autók százait hömpölygették a hullámok tajtékozva Március 12. szombat. Hátborzongató képek Japánból felrobbant egy atomerõmû Mindez a tegnapi földrengés következménye, vagy ami mostanáig abból látható és tudható. Évusék tegnap éjszaka érkeztek meg, ma délutánig síztek Eprestetõn, Dénes pedig itt volt velünk, s mamával sétáltak egy nagyot. Délután pedig együtt gereblyéztük a kertet. Fáradt vagyok és nagyon öreg. Március 16. szerda. Dénes unokám az anyjával beszélget. Anya, a mi házunk miért emeletes? Éva: Csak ilyenre volt pénzünk. Dénes: És a papáé miért lapos? Éva: A papának meg olyanra volt pénze. Dénes: Te anya! A papáéknak akkor lapos pénzük volt?! Dénes az idén lesz három éves. Nekem pedig valamelyik reggel azt énekelte, hogy Gábor Áron rézágyúja Aztán eljátszotta, hogy a rézágyúval hogyan kell lõni. A történelmi p65 8

9 irodalom lecke lezárásaként pedig rám nézett és így oktatott: Tudod papa, Gábor Áron már régen meghalt! Tudod papa?!... És egész nap így szövegel. El tudom képzelni, hogy a bölcsödében micsoda gondokat okozhat váratlan kérdéseivel. Mert például a nevelõ-néni ugyan mit válaszolt volna az olyan kérdésre, amelyet a mamának szegezett a fürdõkádban ülve: Te mama! A láva miért bugyog és miért vörös? Még szerencse, hogy a mama vegyészmérnök, s van némi tudása a láva természetérõl Endre pedig sízik, korcsolyázik, úszik és focizik. Ma kapott egy vadonatúj labdát és negyed órán belül kivégezte: telibe találta a futórózsabokrot, s a rózsa tövisei szitává luggatták a lasztit pogácsa-formára laposodott. Közben pedig mert õ itt marad velünk egész hétre azt magyarázta, hogy szárny- és propeller nélküli repülõgépet készít, és nem motor, hanem ekrazit hajtja majd. De figyelmeztetett nem rakéta lesz Hebert Spencer írta le az Alapvetõ elvek c. munkájában, hogy Ami elképzelhetõ lehetséges. Endre az idén lesz öt éves hát akármi megtörténhet Délelõtt például meg tanult metszõollóval ágakat metszeni de csak a vékonyát. Mindezt pedig azért írtam le, mert látható! nagyapának lenni ma nem akármilyen kihívás Március 19. szombat. Igen rideg József nap. Fájdalmak, epe, s a kínok tetejére, megint a v í z! Tele apince. Fáradt vagyok, levert, tele sokféle veszteség-szindrómával, már ha létezik ilyesmi. A bomlás milyen lehet odalent. Továbbá: fáznak-e a halottak? A történelmet visszafelé kellene megírni. A halállal kezdeni, s élni a születésig, a fogantatás-elõtti létig mondjuk, hogy esetleg megismerjük: mi volt a kezdet elõtt!... Iszonyúan fáj a tarkóm, a gondolatot nem tudom pontosan összefogni. De lehet, hogy eleve összefoglalhatatlan. Elveszett a logika az értelem szervezõ ereje. Március 26. szombat. Délután érkeztünk haza. A Buzita Veresegyház Izsa Székesfehérvár, oda- s vissza, jól elfárasztott. A többirõl majd holnap. Március 28. hétfõ. Évusunk születésnapja. Kassán voltunk anyjuk-évával orvosnál. Amióta haza jöttünk, csak a pakolás, elrendezése a magunkkal hozottaknak. Egy sor dolgot le kéne írni, de eltemet az idõ. És ott a kert is! Vetni kéne a borsót, répát stb. Majd holnap, vagy azután. Csak az a baj, hogy megint fájdalmaim vannak a rák egyfolytában visszaüzen! Március 29. kedd. Van, amikor azt gondolom, hogy nincs értelme egy betût se leírni Március 30. szerda. Kassa. Évával orvosnál. P. doktornõ nagyon kedves és készséges volt. Délután borsót, petrezselymet, sárgarépát és hónapos-retket vetettem. Nagyon kellemetlen és kimerítõ a sok hajlongás. Fõleg a tegnapi éjszaka után. Éjfél körül felébredtem, s kimentem a lugas alá, de hirtelen erõs szédülést éreztem, befelé menet az ajtóban térdre estem, akár egy elhasznált colstok. Éva szerencsére meghallotta hívásomat, jött, fölemelt s az ágyig támogatott. A gyakori eszmélet-vesztés azt jelzi, hogy nem a rák, de egy buta agyvérzés visz le vagy föl? a pokolba!... Valóban: a halál után hol van (lesz) a fönt és a lent?! Ugyan melyik a mennynek és a pokolnak az igazi iránya? p65 9

10 irodalom Böröndi Lajos Hirtelen esni kezd 1. Fûszereidet élvezem Minden érzékszervem téged éltet Az álomba hulló szobában alámerülök illatodban Tövig pirul egy rózsatõ Az alkonyba hulló délutánban Aztán hirtelen esni kezd Tegnap tavasz volt s most már nyár van! 2. Nem kérdezem, szeretsz-e nem szeretsz-e a kérdéseknek értelme nincsen. Fekszünk mint két hajótörött a fölénk boruló kettõs csöndben. S hallgatunk, mert beszéd már nincsen, elvirágzott a mozdulat. Elpihen lassan kezemben, széjjelfolyik a pillanat Gondolat sincsen, eggyé váltunk. Most ismét magunkra találunk. Egymásban keressük másikunkat. Az élet értelme ez lehet. Egyedül semmi, önzõ lesz az ember. Megmaradunk végül magunknak. Rózsák A rózsák elhullajtották szirmaikat Illatuk elszállt ami maradt A romlást juttatják eszedbe A mindenben ott munkáló Múlandóságot De az igazi kert belül virágzik Rózsái belül illatoznak S az utolsó lélegzetvételig A szépségrõl s az élet Nagyszerûségérõl tesznek tanúbizonyságot 10 Böröndi Lajos versei p65 10

11 irodalom Még ömlik ránk ömlik ránk a fény még a délután mézei becéznek ilyen lehet amikor elnyel a tenger s vége van a télnek még egy simogatás elindul aztán elakad az is elalszik a kéz is szívdobogás hallatszik csak az elpirult csöndben s fénylik a pillanat mélyén a gyönyör mint a föltört kagyló gyöngye így ragyogsz bennem te is mindörökre üveggolyó a pillanat: zsebre vágom majd titokban újra elõveszem s fölidézem az aszályban azt a délutánt, s átjár a szerelem Magyar Húsvét Majd hazatalál a pásztor nyáját követve szépen. Összehúzza magát a kétségbeesésben. Befogadja az akol, alkonyodik lassan. Megfürdik, dörzsöli magát durva szappanokkal. Elalszik aztán szépen, de megváltatlanul ébred. Húsvét ragyog, akár a megélezett kések p65 11

12 irodalom Burda Zsuzsa Elvetélt idill Ismeretlen kávéházban ablaknál ültem, fáztam. Cigarettád füstje körbejárt, magamba zártam. Nagyot szívtál a cigarettavég semmibe, átnéztél a csenden: elvetélt idill. Mi vonzott hozzám, nem tudom. Nem kérdeztél semmit tõlem, két kávé volt egyedül az asztalon. Csend a nyárban Úgy vágyom az igazi természet régi nagy nyarát! Barackvirágos tavaszról álmodom, illatát a kertek alján várom: látom a dinnyeföldeket, Apám nyarát: dinnye ízû kacagást! Gyermek lettem: a lepkeszárnyú nyárban, búzatáblák aranyában. Délibábos országúton szaladok Anyám elé: virágruhában! Talpam a púder finom porban. Delelõ gulya az itatónál. Csend van: Jaj! Mekkora csend. 12 Burda Zsuzsa versei p65 12

irodalom barangoló Duna-stratégia 3

irodalom barangoló Duna-stratégia 3 szél-járás IV. évfolyam 1. szám 2011 március Görföl Jenõ fõszerkesztõ (Pozsony) Balassa Tamás (Mosonmagyaróvár) Böröndi Lajos (Feketeerdõ) Deák Ernõ (Bécs) Ferenczy Klára (Baden bei Wien) Farkas István

Részletesebben

szél-járás irodalom irodalom - barangoló barangoló képzõmûvészet szél-járás III. évfolyam 1. szám 2010 március

szél-járás irodalom irodalom - barangoló barangoló képzõmûvészet szél-járás III. évfolyam 1. szám 2010 március szél-járás III. évfolyam 1. szám 2010 március Görföl Jenõ fõszerkesztõ (Pozsony) Balassa Tamás (Mosonmagyaróvár) Böröndi Lajos (Feketeerdõ) Deák Ernõ (Bécs) Ferenczy Klára (Baden bei Wien) Farkas István

Részletesebben

Csöreginé Baranyai Anita: Görög ikon (fotó)

Csöreginé Baranyai Anita: Görög ikon (fotó) Csöreginé Baranyai Anita: Görög ikon (fotó) Tartalom: 3. o.: Ha április, akkor 11.; (Karaffa Gyula írása) 4.-5. o.: Húzok akár egy igazi lapszerkesztõ kõ keményen; (Ketykó István verse) 6.-7. o.: Lomtalanítás:

Részletesebben

Ez a lap a szellemi öszszefogás

Ez a lap a szellemi öszszefogás STÁDIUM Stádium Társadalmi és Kulturális Hírlap I. évf. 1. szám 2012. július Ratkó József: Tánc (Fábry Zoltánnak) Magyarország temetőföld posztumusz humusz. Történelme soha el nem évülő priusz. Magyar,

Részletesebben

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Fodor Géza, Szalai Júlia, Voszka Éva

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Fodor Géza, Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Fodor Géza, Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkesztôbizottság: Bodor Ádám, Dávidházi Péter, Domokos

Részletesebben

IRODALMI-KULTURÁLIS FOLYÓIRAT IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. MÁRCIUS ÁRA 250 Ft

IRODALMI-KULTURÁLIS FOLYÓIRAT IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. MÁRCIUS ÁRA 250 Ft IRODALMI-KULTURÁLIS FOLYÓIRAT IV. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2014. MÁRCIUS ÁRA 250 Ft KREISCHER KORNÉLIA HÓVIHAR Kint dühödten tobzódik a tél. Hópihe ölelkezik hópihével, forgatja, pörgeti a szél fenyő csúcsáról,

Részletesebben

Magyari Andrea prózája Marno János, Petőcz András, Zudor János versei Beszélgetés Tompa Gáborral színházról és művészetről Kritikák Kántor Lajos és

Magyari Andrea prózája Marno János, Petőcz András, Zudor János versei Beszélgetés Tompa Gáborral színházról és művészetről Kritikák Kántor Lajos és 2014 1 Magyari Andrea prózája Marno János, Petőcz András, Zudor János versei Beszélgetés Tompa Gáborral színházról és művészetről Kritikák Kántor Lajos és Rigán Lóránd, Szőcs Géza, György Péter, Csetri

Részletesebben

Startvonalon: Bárdos Kinga. Kelemen Zoltán. Dömény Andrea Varga Melinda Hámori Zsófia Raèko Tibor Skabella Gábor Bálint László

Startvonalon: Bárdos Kinga. Kelemen Zoltán. Dömény Andrea Varga Melinda Hámori Zsófia Raèko Tibor Skabella Gábor Bálint László SZÕRÖS IRODALOM u MÛVÉSZET u KRITIKA KÕ Nagy Farkas Dudás Erika prózája Szeles Annamária versei François Bréda abszurd drámája Startvonalon: Bárdos Kinga Kelemen Zoltán Dömény Andrea Varga Melinda Hámori

Részletesebben

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Fodor Géza, Szalai Júlia, Voszka Éva

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Fodor Géza, Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Fodor Géza, Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkesztôbizottság: Bodor Ádám, Dávidházi Péter, Domokos

Részletesebben

IRODALMI-KULTURÁLIS FOLYÓIRAT IV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚNIUS ÁRA 250 Ft

IRODALMI-KULTURÁLIS FOLYÓIRAT IV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚNIUS ÁRA 250 Ft IRODALMI-KULTURÁLIS FOLYÓIRAT IV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. JÚNIUS ÁRA 250 Ft Számvetés III. avagy óvodáskorba léptünk! Sokak által ismert Lucien Hervé (Elkán László) híres mondása: A fotó arra hivatott,

Részletesebben

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Fodor Géza, Szalai Júlia, Voszka Éva

Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Fodor Géza, Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkeszti: Réz Pál (fôszerkesztô), Radnóti Sándor (bírálat), Várady Szabolcs (vers), Závada Pál (széppróza), Fodor Géza, Szalai Júlia, Voszka Éva Szerkesztôbizottság: Bodor Ádám, Dávidházi Péter, Domokos

Részletesebben

2004. december A VILÁG LEGNAGYOBB PÉLDÁNYSZÁMBAN MEGJELENÕ MAGYAR IRODALMI HAVILAPJA IV. évfolyam, 38. szám 2004. december 120 Ft; 20 000 lej; 0,50 www.ij.nyugatijelen.com Negyvenezer dolláros regénypályázat

Részletesebben

Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán. Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780

Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán. Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780 p a d Irodalmi és Mûvészeti Folyóirat Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780 VII. évfolyam 1. szám 2003. Lapunk megjelenését

Részletesebben

2001-BEN ALAPÍTOTTA BÖSZÖRMÉNYI ZOLTÁN IV évfolyam 31 szám 5000 lej; 70 Ft ; 0,50 A VILÁG LEGNAGYOBB PÉLDÁNYSZÁMBAN MEGJELENÕ MAGYAR IRODALMI HAVILAPJA HETVENKILENC ÉV UTÁN ÚJRA ÁLL ARADON A SZABADSÁG-SZOBOR

Részletesebben

Árpád-ház... A költõ nem növény

Árpád-ház... A költõ nem növény Id. Pieter Bruegel: Háromkirályok imádása, 1564 TÕZSÉR ÁRPÁD Árpád-ház... Vén bûnös vagyok, nevem a bûnjel, mit szignál, mûvem, csurrig van bûnnel. Rácsodálkozom eleimre: volt köztük Géza, István, Imre.

Részletesebben

Isten nyilai között avagy A Titok valóban működik

Isten nyilai között avagy A Titok valóban működik Isten nyilai között avagy A Titok valóban működik LENA BELICOSA Publio Kiadó 2011 2009 Béres Magdolna ISBN 978-1-4709-6518-1 Minden jog fenntartva.! Smashwords Edition Jelen könyvet, illetve annak részeit

Részletesebben

BÖRZSÖNYI HELIKON. "Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli."

BÖRZSÖNYI HELIKON. Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli. BÖRZSÖNYI HELIKON Irodalmi, mûvészeti, természetbarát folyóirat V. évfolyam 4. szám, 2010. április "Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli." Óvári János: MÁRCIUSRA VÁRVA 2009

Részletesebben

Wass Albert /1908 1998/

Wass Albert /1908 1998/ ÉLTETŐ FORRÁS 7 8 Wass Albert /1908 1998/ ÉLTETŐ FORRÁS ANTOLÓGIA Hegyaljai Alkotók Társulása Egyesület Magyar Alkotók Internetes Társulása Közhasznú Egyesület Szerencs, 2008 9 A kötet megjelenését Szerencs

Részletesebben

1 VI. évfolyam, 54. szám www.irodalmijelen.hu 2 (20 000) lej 258 Ft; 1,20 Lapszámunkat Raffaele Gargiuolo Budapesten élõ és alkotó olasz festõ mûveivel illusztráltuk. A mûvész bemutatása a 31. oldalon

Részletesebben

TARTALOM. BALATONI MÚZSA (Írók, költõk a magyar tengerrõl Pomogáts Béla összeállítása)... 28

TARTALOM. BALATONI MÚZSA (Írók, költõk a magyar tengerrõl Pomogáts Béla összeállítása)... 28 TARTALOM TARI István: Balatoni képvers... 2 POMOGÁTS Béla: Becehegy magasán... 3 TAKÁTS Gyula: Balatonparton (vers)... 5 CZIGÁNY György: Balaton-parti lélek... 6 ALBERT Zsuzsa: Távol a fényes víztükör...

Részletesebben

Aki nem teszi le a lantot

Aki nem teszi le a lantot Honlapunkról ajánljuk Tõzsér Árpád Soha már Temetõben olvasgattam, ültem, s elmerültem Kantban, sír süppedezett alattam. Egyszer hallom: lent zár kattan. Kattan egyet, kattan hármat, tán az alvilági árnyak

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2007./3. szám Még a fának is van reménysége: ha kivágják, újból kihajt, és nem fogynak el hajtásai. Még ha elvénül is a földben gyökere, ha elhal is a porban

Részletesebben

Szerkesztőség. Főszerkesztő: Főmunkatársak: Lektor/korrektor: Tördelés: Fedőlapterv: Nyomda: Alapítási év: 1934 LXXIV. évfolyam 2010. július 7.

Szerkesztőség. Főszerkesztő: Főmunkatársak: Lektor/korrektor: Tördelés: Fedőlapterv: Nyomda: Alapítási év: 1934 LXXIV. évfolyam 2010. július 7. Alapítási év: 1934 LXXIV. évfolyam 2010. július 7. szám Szerkesztőség Főszerkesztő: Faragó Kornélia (e-mail: corna@eunet.rs) Főmunkatársak: Bányai János Böndör Pál Harkai Vass Éva Jung Károly Lovas Ildikó

Részletesebben

És fáradhatatlan munkával szolgálva a gyarapodását tehetjük hozzá hálás szívvel, Borbándi Gyula hűséges életének összegzéseként.

És fáradhatatlan munkával szolgálva a gyarapodását tehetjük hozzá hálás szívvel, Borbándi Gyula hűséges életének összegzéseként. A szerkesztőség címe (Írott Szó Alapítvány) 1092 Budapest, Ferenc krt. 14. Levelezési cím: 1450 Budapest, Pf. 77. Számlázási cím: 1062 Bp., Bajza u. 18. Telefon/fax: 413-6672, 413-6673 Szerkesztőségi mobil:

Részletesebben

KAPASZKODÓ. Összeállította Béres Klára

KAPASZKODÓ. Összeállította Béres Klára AKOVITA KÖNYVKIADÓ KAPASZKODÓ Összeállította Béres Klára Köszönöm a könyvben szereplõ írások szerzõinek, hogy megosztották velünk történeteiket, tapasztalataikat. BÉRES KLÁRA Béres Klára, 2004 Szerkesztette:

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa 2014/1. szám

A Barátok Verslista kiadványa 2014/1. szám Bartók Andrásné Gyöngyvér fotója A Barátok Verslista kiadványa 2014/1. szám Bartók Andrásné Gyöngyvér fotója A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA: A CSALÁD MISZTÉRIUMA Kedves Olvasó! A Barátok Verslista Képzeld

Részletesebben

A Páholy Irodalmi Egyesület kulturális folyóirata III. évfolyam 4. szám 2008. tél

A Páholy Irodalmi Egyesület kulturális folyóirata III. évfolyam 4. szám 2008. tél A Páholy Irodalmi Egyesület kulturális folyóirata III. évfolyam 4. szám 2008. tél TARTALOM Mikuli Vera: Verskötés Beszélgetés Fischer Máriával 3 Fischer Mária: Nem mondtad, hogy az árnyak 6 Eszmélés 6

Részletesebben

Emberparány a mindenségben

Emberparány a mindenségben Lapszámunkat Szúdy Nándor festményeivel illusztráltuk. A mûvészrõl az 5. oldalon olvashatnak Makkai Ádám Emberparány a mindenségben 1. A világmindenség bennem forog és én a világmindenségben régi ez s

Részletesebben

EGY PERC AZ ÉLET?! HAT- MAIT

EGY PERC AZ ÉLET?! HAT- MAIT EGY PERC AZ ÉLET?! HAT- MAIT ELŐSZÓ EGY PERC Mennyi minden férhet bele egyetlen percbe, már-már pillanatba? Mi az az időintervallum, ami alatt az óra nagymutatója egyetlen egységgel tovabillen? Egy perc...

Részletesebben

BÖRZSÖNYI HELIKON. "Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli." Balog István Bajkál tavi fotója

BÖRZSÖNYI HELIKON. Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli. Balog István Bajkál tavi fotója BÖRZSÖNYI HELIKON Irodalmi, mûvészeti, természetbarát folyóirat V. évfolyam 3. szám, 2010. március "Áldjon meg az Isten mindenkit, aki az áldatlan magyar ugart tördeli." Balog István Bajkál tavi fotója

Részletesebben