irodalom honismeret barangoló Tóth Elemér Vallomás 3 Gál Sándor Feljegyzések elmenõben 4 (Napló 2011) Böröndi Lajos Hirtelen esni kezd a hó, Rózsák,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "irodalom honismeret barangoló Tóth Elemér Vallomás 3 Gál Sándor Feljegyzések elmenõben 4 (Napló 2011) Böröndi Lajos Hirtelen esni kezd a hó, Rózsák,"

Átírás

1 V. évfolyam 2. szám június Görföl Jenõ fõszerkesztõ (Pozsony) Balassa Tamás (Mosonmagyaróvár) Böröndi Lajos (Feketeerdõ) Deák Ernõ (Bécs) Ferenczy Klára (Baden bei Wien) Farkas István (Mosonmagyaróvár) Hornyák István (Pozsony) Kepe Lili (Lendva) Tuba László (Mosonmagyaróvár) Végh László (Somorja) Vida István (Mosonmagyaróvár) Szerkesztõség: Bratislava - Pozsony, Námestie 1. Mája 10/ 12, Bratislava. Mosonmagyaróvár, Piarista Általános Iskola és Középiskola, Fõ u Wien - Bécs, Schwedenplatz, 2/I/8. Levélcím: A-1011 Wien, Postfach A Pro Patria Honismereti Szövetség megbízásából kiadja: Mosonvármegye Lapés Könyvkiadó, 9211 Feketeerdõ, Erdõalja u Felelõs kiadó: Böröndi Lajos. Számlaszám: Rajka és Vidéke Takarékszövetkezet: Elõfizethetõ a fenti bankszámlára való utalással, elõzetes vagy utólagos számlázással. Egy szám ára: 600 Ft, Szlovákiában1,50 euró. Elõfizetési díj egy évre: 2400 Ft, Szlovákiában (6 euró), Ausztriában és Szlovéniában 10 euró. ISSN: Németh Gyula Készült a Duna Takarék (Halászi), a Rajkai Takarékszövetkezet (Rajka) és a Palatia Kft. (Gyõr) támogatásával. Megjelenik a Palatia Nyomda és Kiadó Kft. gondozásában (9026 Gyõr, Viza u. 4. ). Felelõs vezetõ: Radek József ügyvezetõ igazgató. Varga László Tóth Elemér Vallomás 3 irodalom Gál Sándor Feljegyzések elmenõben 4 (Napló 2011) Böröndi Lajos Hirtelen esni kezd a hó, Rózsák, Még ömlik rád, Magyar Húsvét (versek) 10 Burda Zsuzsa Elvetélt idill, Csend a nyárban (versek) 12 Vizsy Ferenc Katonadolog (elbeszélés) 14 Csáky Anna Varjúidõ (vers) 15 Sárándi József Az idill utolsó pillanatai, Kiáltvány, A porond és környéke, Ezredforduló, Kísértõ régi bûnök, Hódolat Kleopátrának (versek) 16 Tóth Elemér Kaszással a sarkamban (vers) 19 Kerék Imre Körbe csak, Anakreoni, Megint (versek) 20 Cseh Károly Õsz-Delelõ (vers) 21 Lõcsei Péter Ugyanarról másképpen (Két beszélgetéstöredék Weöres Sándorról) 22 honismeret Dr. Rétvári László Északnyugat - Dunántúl környezeti állapota 33 Alexy Lajos Napló, rész (Magyaróvár) 38 Száraz Erzsébet barangoló A szabadság szigetén jártam (Kuba) 49 képzõmûvészet Igézõ nõi szemek bûvöletében (Bemutatjuk Fekete Zoltán festõmûvészt) 58 közmûvelõdés A nagymegyeri énekkari mozgalom 120 éve p65 1

2 Görföl Jenõ Mérföldkövek (helytörténészek országos konferenciája) 65 Szakál Júlianna Évforduló dallal, tánccal Jóka 69 szélfúvás Bence Lajos Új együttmûködési megállapodás született 71 Száraz Erzsébet A község volt plébánosára emlékeztek (Nagyfödémes) 73 Székely Zoltán Balatoni KOMP 76 Mészely József Anyanyelvi vetélkedõ 77 Polák Margit Mezey László Miklós Élet a határ két oldalán (Múzeumok éjszakája a Szenci Városi Múzeumban) 81 A lap megjelenését támogatja recenzió Egy szerelem dokumentumai (Sárándi József: Fabatka) 83 Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata p65 2

3 Tóth Elemér Vallomás Anyanyelvem magyar. Örökül Katona Margittól kaptam. Ha hallom a szavak csodás muzsikáját, vén szívem örül, akár kincses-szép játékának a gyermek, akivé leszek, változom, ha megcsap õsi dallama, íze. Ámde gyásznak hajlik a szívem, mert örömünk egyre sivárabb. A szánkat, jaj!, fölsebzi az idegen beszéd, és hiába õrködünk örökségünk dús kincse fölött, az ördög naponta csábít: Add fel! Ne tiltakozz, ne sírj, nem segít a könnyel öntözött árulás. Se más! A templomok igaz szava megvéd, megóv? Talán! No és az iskolánk? Te ékesség! Jó anyánk forog sírjában, s az együgyû világ észre sem veszi nyomorunk, a díszes mézesmadzagot, s azt, hogy fájó lelkünkben mi rág?! Anyanyelv, te szél-kaszabolta, te árva, fölséges virág, fájó szívünk érted zúg, zsong, kiált. Magányodban ragyogva, ne engedd félni, elvetélni a jövõt. Ruházd át másra a szemfedõt, hogy ragyoghass a vakoknak, miként az régi kincsekhez illõ. Mert ki a mát eladja, mindünk haragja, megvetése sújtson le rá, jövõnkre vet az üszköt, halált. Anyanyelv. Te gyönyörû, magyar. Jó anyám, Katona Margit hagyta rám örökül, s õrzöm, míg Gömör földje be nem takar. Tóth Elemér: Vallomás p65 3

4 irodalom Gál Sándor Feljegyzések elmenõben NAPLÓ 2011 ( E napló néhány fragmentumát felhasználtam a Kitágult nap c. munkámhoz is. ) Február 18. péntek. Mert valamitõl begyulladt a szemem, s eléggé vacakul látok, úgy döntöttem, hogy a számítógépnek pihenõnapot engedélyezek. Aztán meggondoltam magamat, s vagy 7-8 oldalnyi szöveget mégis csak kijavítottam. Lassan de milyen lassan! - megtanulok néhány új fogást is a számítógépen pl. a sorok elrendezését le- és felfelé stb. Ahogy ezeket a hetvenes években írt riportokat olvasom, egyrészt szinte elbeszélésekként, novellákként követem a történéseket, másrészt egy történelmi kor dokumentumaiként élednek meg elõttem. És hogy ma most valamennyit ki kéne egészítenem azokkal a tényekkel, valóság-elemekkel, vallomásokkal, amelyeket akkor nem írtam mert nem írhattam le, hiszen a hármas-osztatú cenzúra törölte volna az egész sorozatot. Ami pedig még ennél is döbbenetesebb a számomra, hogy ezek közül az emberek közül már senki sem él. S hogy mindabból, amit megéltek, csupán az és annyi maradt, amit ezek a róluk szóló riportjaim tartalmaznak. Egészen elképesztõ, ha arra gondolok, hogy az Egybegyûjtött XI. kötetébõl mindazok, akikrõl ezt a pár száz oldalnyi valóságot rögzítettem, valahányan az agyag-mély birodalomba költöztek azóta. Délután aztán oda jutottam, hogy mindezt általánosítva- és kibõvítve irodalommal, történelemmel stb., össze kéne foglalni, hogy az én megérintett századomat véglegesen lezárhassam. Február 19. szombat. Riportok javítás. Ha így haladok, a jövõ hét végére de a hónap végére úgy tûnik, be is tudom fejezni ezt a munkát. Akkor ahogy anyám mondaná Izsán lakunk, ott is a falu közepén. Van egy új vers-embrió is, de hogy verssé épül-e, most még teljes bizonyossággal nem merném állítani. Több idõ, csend és nyugalom kellene hozzá, s nem csupán szellemi, de fizikai erõ is. Mert folyamatosan tapasztalom az utóbbi nélkül az elõbbi se megy. Így mutatja meg magát az öregség jelzõrendszere kétfelõl figyelmeztet folyamatosan minden könnyelmûsködésre. S erejével szinte parancsolóan jelzi a ritmusváltást, a lassúbb cselekvés szükségét. Olykor még az izmaimat is elzsibbasztja, akadályozván a munkában. Az az igazság, hogy nem szeretem ezeket a jelzéseket, nem szeretem a fékeket, azt, ami visszafog Mert a versírás nem holmi szellemi sétatempó, de mint a vulkánkitörés, vagy egy gejzír-sugár kilövellése Csak utána következhet a felesleg elhagyása, a megigazgatás, a szöveg költészetté emelése. De még így is eléggé bizonytalan erõfeszítésünk eredménye. Különben kivéve a délután pár óráját egészen jól megvoltam, s megvagyok most is. Az elõbb kint voltam az udvaron meghallgatni a böjti szelet, ahogy a diófákkal a közelgõ tavasz érkezését igyekezett elhitetni Február 20. vasárnap. Sándor reggel visszautazott Lõcsére, így a vasárnapi napkezdet elkülönbözött a megszokottól. Délelõtt a Riportokból egy részt átszemléztem, hogy haladjak, jól is ment a munka, csak délutánra megint jött az én vissza-visszatérõ, rák utáni infernóm. Ha még elhúzom két-három évig e-földi nyomorúságomat, akkor már ha van, egyenesen a mennyországba röpít, ha nem is a jobbjára, de jó közelre magához a teremtõ, ebbõl az általa rám mért mostani pokolból Ám, ha nincs mennyország, akkor a további szenvedés milyen létezõ bûneimnek a jutalma?! De ne komolytalankodjunk! A böjt ideje egyféle megtisztulás 4 Gál Sándor: Feljegyzések elmenõben p65 4

5 irodalom misztériumában zajlik, s minden vonatkozásban. Odakint most is akár csak tegnap este suhog e tisztító áramlat legõsibb hangja a szél. Február 21. hétfõ. Az elsõ és legfontosabb: a Változni és változtatni javítását befejeztem. Már csak a Volt egyszer egy osztályt kell rendbe tennem, s ezzel legalább egy esztendõ idõelõleghez jutottam. Így lényegében a XI., XII., XIII. és a XIV. kötet mintegy 1500 oldalnyi szöveg a számítógépben van. A XI. kötet: Riportok és interjúk, a XII. Az Egy és az Egész (1), a XIII. Az Egy és az Egész (2), a XIV. pedig a Feljegyzések elmenõben (Napló 2005??). Amit pedig mostantól még képes leszek megírni, vers, próza, az már a kegyelmi állapot záró része, vagyis a lehetséges XV. kötet lesz, vagy lehet. De gyorsan hozzá kell tenni azt, hogy mindennek végbeviteléhez ki kell bírnom még legalább négy-öt évet, ami ezen a februári estén még reményként sem gondolható el komolyan. De hátha! Mert minden megtörténhet, hiszen szûk két és fél évvel ezelõtt pár hónapra zsugorodtak az esélyeim, ennek ellenére még mindig megvagyok, s dolgozni is tudok. És vannak tavaszi terveim. Például ma az egyik polcon megtaláltam Szerb Antal Világirodalom -ját, gyorsan ki is vittem a verandára, mert feltehetõen szükségem lesz belõle néhány adatra. Most ott didereg az irodalmi kupac tetején az egyik Hemingway-kötet társaságában. Csak mellékesen: Szerb Antal a maga idejében valamelyik Hemingway-regényt elég kételkedõn fogadott. Persze, akkor még hiányzott az Akiért a harang szól, meg Az öreg halász és a tenger is Nemkülönben a Nobel-díj. Most pedig Camus-val folytatom és búcsúztatom ezt a mai jó napot! Február 23. szerda. Amikor mindnyájan vétkesek leszünk mondja Camus, az lesz a demokrácia. (A bukás 421. o.) Ezt valamikor 1956 elõtt fogalmazta meg, nem sejtvén, hogy alig ötven évvel késõbb vagyis ma, ez a jóslata kezd beteljesülni, de nem úgy, s nem az által, ahogy õ gondolta, hanem az által, hogy vétkeink általában globalizálódnak. S az lesz a demokrácia, amikor olyan rabszolgaság következik be, amely nem korbáccsal büntet, hanem elhiteti, hogy e kor látszatvalósága a szabadság Mindezt azzal a jövõperspektívával és reménnyel közli, megnyugtatván az olvasót, hogy a rabszolgaság sem valósulhat meg máról holnapra. (213.o.) Itt élve az általa elképzelt majdanban, igaznak látszik ez a jóslat azzal, hogy a máról holnapra sokkal, de sokkal hamarabb elkövetkezett, mint ahogy Camus feltételezte. Elismerve és beismerve a XXI. századi rabszolga-létet, azzal nyugtatom magamat a végleges beismerés birtokában, hogy valóban: A halálban magunk vagyunk, a szolgaság viszont közös. Összefoglalva, tehát: a halál pillanata ahol magunk vagyunk mégis csak elhozza számunkra a szabadságot De ma már ebben sem vagyok biztos. Február 24. csütörtök. Mátyás-nap, Laci öcsém születésnapja. Ma lett 59 éves, vagyis folyamatosan fiatalabb nálam 15 évvel. Ha igaz a mondás, hogy Mátyás jégtörõ, és hoz, vagy visz, akkor a reggel-indult havazás, és a mínuszos éjszaka után van mit törnie és vinnie. Én pedig folytattam délelõtt a riportok rendbetételét, haladtam is, de hamar elfáradok, s fáj a szemem. Délután lementünk sétálni a Kanyapta mellé. Huzatos hely a patakpart ilyenkor, jól meg is fáztam, de kell a mozgás, hogy a szervezetünk egyensúlya úgy-ahogy mûködni tudjon. Csak az a baj, hogy akárcsak tegnap, estefelé olvasás közben megint rosszul lettem, s most is cudarul érzem magamat. Holott kezdett körvonalazódni egy tavaszi tervem. Ha azonban ilyen bizonytalan állapotban haladok a tavasz felé, az elképzelésekbõl nem lesz semmi. Idõnként úgy érzem, nem jó a holnap felõl gondolkodni Fõleg nem az ilyen estén, mint a mai. Február 25. péntek. Az utóbbi idõben újraolvastam egy tucatnyi második világháborúról szóló memoárt, s több okból. De most csupán egyetlen fragmentumról gondolkodom, mégpedig az emberi történelem úgynevezett nagy csatáinak-háborúinak az arányairól. Az egyik ilyen legnagyobb csatának a görögök Nagy Sándor és Dáriusz harcát mondják, ami ugye a Perzsa Birodalom végét jelentette Onnantól számítva egyvégtében ölték egymást a népek, a Mongolok háborúi, ott a Bibliában olvasható csaták, a keresztes hadjáratok sorozata, soksok ezer áldozattal, és így tovább p65 5

6 irodalom De az elmúlt mondjuk öt ezer esztendõ összes csatáinak áldozatai meg se közelítik a mi huszadik századunk két háborújának az emberveszteségét, ami ugye, együtt bõven meghaladja a hatvan-hetven milliót. Ezzel szemben a görög-perzsa összecsapásban a két egymással harcoló hatalom együttes létszáma alig érte el a kétszáz ezret. Igazában ennek az ütközetnek a hatása az emberiség történelmére, annak alakulására máról nézve elhanyagolható eseménynek számít. Meglehet híre mondjuk Kínába el se jutott A huszadik század két háborúja ezzel szemben az iszonyú emberáldozatokon túl, amit a nemzetek pár év alatt kihevertek azt az abszurditást hozta magával, amely az egész emberiség önfelszámolásához vezethet el a teljes pusztuláshoz! Ha például a ma meglévõ nukleáris fegyverek valami véletlen folytán ami bármikor bekövetkezhet felrobbannának, bolygónkon az élet megszûnne. Vagyis a történelem összes csatája, háborúja a mi huszadik századunkéval szemben kisded kalamajkának tekinthetõ a veszteségek és a következmények viszonylatában. Egyéb részletekrõl és arányokról majd késõbb és másutt Február 26. szombat. A tegnapi felvetéseket újra kell gondolni és rendbe foglalni, mert az egész így csupa kuszalék. De erre lesz idõ tágabb relációban majd tavaszra. Remélem! Mára elég is ennyi. Fáradt vagyok. Február 28. hétfõ. A Riportok teljes anyagát véglegesítettem és kijavítottam. Már csak a tartalomjegyzéket kell bepötyögtetni a számítógépbe. Szinte hihetetlennek tûnik, de hirtelen elfogyott a dolgom, s olyan idõelõleghez jutottam, amirõl álmodni se mertem. Közel ezer oldalnyi szöveget írtam - szerkesztettem - javítottam az idén megjelenõ ha ugyan a kiadók kapnak rá támogatást két kötetben. Az Egybegyûjtött további kötetei már a számítógépben vannak, s akkor hívom elõ azokat, amikor a kiadó kéri De megtehetem azt is, hogy amiként az idõ engedi megszerkesztem azokat is. Ha pedig kitavaszodik, folytatom az utolsó elõtti verseskötet világra segítését. Egyéb öröm is ért. Ha egy közel három ezer kötetes könyvtár helyét kell megváltoztatni, az bizony sok bajjal jár. Az elsõ, hogy a kassai tizenkettedik emeletrõl vagy negyven zsák könyvet Buzitára kellett szállítani, mégpedig olyan helyzetben, amikor a buzitai ház teljes rekonstrukcióját végeztük a tetõtõl a padlóig. Azzal megtoldva, hogy azokban a napokban szabadítottak meg az elrákosodott gyomromtól. Vagyis számomra akkor a szó szoros értelmében gond volt lenyelni egy kanál ételt A zsákokba pakolt könyvek rendezése pedig szinte fizikai lehetetlenségnek tûnt. Sándorral, ennek ellenére, karácsonyra mégis csak a polcokra pakoltuk a könyveket ahogy jött, sorba, rend és rendszer nélkül, s még ma is ez a kuszaság néz vissza rám a polcokról. Ebbõl következik, hogy ha valamit keresek, olykor komoly meglepetések érnek. Mint ma is! Errõl szólt a hosszú elõljáró beszéd. Két könyvet kerestem, s ma is azokat próbáltam megtalálni, amikor helyettük Katona József kéziratos verseinek hasonmás és nyomtatott díszkiadása került a kezembe. A Kecskeméti Katona József Társaság számára készült 200 számozott példány belõle. Az enyém, ahogy jelzik: Ez a kötet a 90. számozott példány, s 1991-ben adta ki a Szépirodalmi Könyvkiadó. Én ugyan nem vagyok tagja a Társaságnak, viszont tagja voltam a bicentenáriumi emlékbizottságnak, s így több alkalommal megfordultam abban az idõben Kecskeméten. Feltehetõen akkor kaptam meg ezt a számomra nagyon becses ikerkötetet. A sötétzöld bársonybevonatút és a másik, gazdag történelmi eligazító jegyzetekkel ellátott veretes munkát De Reed: A modern képzõmûvészet (azt hiszem ez a címe) és Szacharov tábornok emlékirata a cseh légió szibériai rablóhadjáratáról készült dokumentuma máig nem került elõ Valamikor majd csak rájuk találok! Merthogy szükségem lesz mindkettõre. És nem is soká! Március 2. szerda. Kint kezdtem a napot, szinte már hagyományosan, a kerítés melletti lugas metszésével, és ugyancsak hagyományosan meg is betegített a sok hajlongás. A rák utáni harmadik tavaszt kezdtem ezzel, s biztos voltam benne, hogy mi lesz a vége. Úgy tûnik fel elõttem, hogy az ismétlés nem okvetlenül a tudást jelent Mert ha tudom, akkor miért vágok bele?! A kérdés helyénvaló, csak használható válaszom nincs rá. Jobb, ha nem is keresem. Március 3. csütörtök. A visszatérõ bajok! Dehidratáció és rövid eszméletvesztés, s ami ezt követte: az egész p65 6

7 irodalom napos kínlódás. Most is erõs fájdalmaim vannak, s nehezemre esik minden mozdulat Pedig szerettem volna folytatni a tegnap megkezdett kinti munkát. De teljesen használhatatlanná nyomorított az a délelõtti néhány perc, ami váratlanul (?) szakadt rám. Március 4. péntek. A jövõ héten esedékes évenkénti ellenõrzésre kértem beutalót az új szemorvosomtól. A mérések igen magas szemnyomást jeleztek, s az orvosnõ azt mondta: ha folyamatosan naponta kétszer nem használom a szemcseppeket, esetleg elveszíthetem a látásomat is. Azt hittem, hogy a rák után már nagyobb veszedelem nem érhet, legfeljebb a halál, ami azonban nem veszedelem, hanem egyszerû tény. ( Lesz majd!) Most azonban szemem világának feltételezett elvesztése borzongatott meg. Egyszer úgy öt-hat évvel ezelõtt már voltam valami hasonló bajban, de egy kezelési ciklus után a szemnyomás normalizálódott, s az évenkénti vizsgálat eredménye eddig az állapota változatlan (stav bez zmeny) volt. Azt hiszem, ehhez a mostani romláshoz némi köze lehet a számítógépemnek is. A továbbiakban számolnom kell azzal, hogy a folyamatos számítógépes munka másolás, javítás stb. egyáltalán nem javít majd a helyzetemen. Ha pedig ehhez hozzá veszem, hogy az Egybegyûjtött következõ három-négy kötete több, mint ezer oldalnyi szöveg, hát a kilátásaim aszó szorosabb értelmében eléggé sötétek! Mindebbõl kiviláglik, hogy öreg embernek lenni felettébb veszedelmes állapot Mert például verset írni még ma is tudok, de verset diktálni merõ képtelenség! Ismét oda jutottam, hogy van, ami folytatható, s van, ami folytathatatlan. Március 6. vasárnap. Huszonharmadikán Székesfehérváron szerzõi estem lesz, hát arra készülve, úgy-ahogy egybeszerkesztettem egy összeállítást, amelynek egy régebbi jegyzet-sor címét Az idõ árkai-t adtam. Arra gondolva, hogy egyféle keresztmetszetét adjam több mint ötven év munkájának. Csak az a kérdés, hogy, mondjuk egy, vagy akár másfél órányi idõbe mi fér bele ebbõl az öt évtizedbõl? Majd kiderül, mégpedig hamarosan. Ezzel együtt gyógyítom a szememet, igyekszem korlátozni az írást és az olvasást is, hogy a szemnyomás elfogadható szintre húzódjék vissza. Délután kiadós sétát terveztünk, de olyan vad, viharos északi szél támadt, hogy lemondtunk a kirándulásról. Még egy rövid szösszenet az irodalomról: amikor annak idején Camus A pestis-ét olvastam, sokkal izgalmasabbnak találtam a regényt, mint most. Érdemes volna elgondolkodni azon, hogy miként változik meg az ember vélekedése egy adott alkotásról az évek, vagy évtizedek során?! De: A bukásra pedig ez is Camus mûve a fenti változás nem vonatkozik! Az, most olvasva is, ugyanúgy volt izgalmas ha nem fokozottabban, mint a hatvanas években Mindez pedig szinte kényszerítõ erõvel oda hat, hogy pl., újra kellene olvasni, mondjuk Hemingway-t és mások munkáit (Coldwel, Saroyan Sagan, Moravia stb.) hogy bennük ma mi jelentené az olvasásukra fordított idõ ellenértékét? Már ha még létezik ilyen Egyébként tele van ragyogással a márciusi éjszaka. (Ahogy késõbb utána gondoltam a fentieknek, ez az egész ma már szinte lényegtelen és elhanyagolható kérdésnek tûnik, hiszen minden gondolkodó ember számára egyértelmûvé vált, hogy ötven, vagy jobb esetben, száz év múlva éhen, vagy szomjan pusztul az emberiség. Ezt még ezt kellene megírnom! Hogy hiába való volt a kultúra, a tudomány, a háborúk, a hatalom megszerzése és birtoklása, az uralkodás önkénye, vagy demokráciája önmagunkat pusztítottuk eddig is, s ez az önpusztítás megállíthatatlan.) Március 7. hétfõ. A riportkötet utolsó revízióját végeztem el délelõtt. Utána eldöntöttem, hogy folytatom a lugas metszését, de a dühös északi szél negyed órán belül visszakényszerített a házba. Felhívtam Bobory Zolit a 23 ai jelenés részleteit megbeszélni, s meg is állapodtunk. Az est címe: Az idõ árkai. Három részben csinálom meg, két rövidebb zenei szünettel. Arányában egyharmad próza, kétharmad vers. Csak az utazástól tartok egy kicsit, mert Alba Regiáig az út közel négyszáz kilométer meg persze hazafelé is ugyanennyi érelemszerûen. De két pihenõvel valahogy csak megoldom. Arról is döntöttem magamban, hogy tavasszal, ha már a verandán dolgozhatok, nekifogok egy terjedelmesebb munkának. Egyelõre a munkacím: EGYETLEN NAP. Ez a keret, amelyben megpróbálom összegezni az én huszadik századom eddig megíratlan eseményeit, tapasztalatait, mélységét, magasságát, szépségét és barbárságát együtt! p65 7

8 irodalom Ha sikerül! De még ha kudarcot vallok, akkor is jó szórakozásnak ígérkezik Az ember abba pusztul bele, hogy gondolkodik. De abba is belepusztul, ha nem gondolkodik! Március 8. kedd. Kassa az évenkénti ellenõrzés a kórház szemészetén. A múlt heti vizsgálat egy kicsit megijesztett. Most azonban nyilván a kezelés következménye ez a vizsgálat eredménye megnyugtató. Az azonban már kevésbé megnyugtató, hogy néhány orvosságért több mint 20 eurót kellett kifizetnem. Azt hittem, hogy a két évvel ezelõtt kezdõdött romlást átvészeljük, de úgy tûnik, ez csak valaminek a kezdete volt, s az igazi feketeleves ezután következik. A fél Afrika háborúban áll a világgal és önmagával a kõolaj ára a Himalája csúcsait ostromolja, s lassan, az onnan felénk leloccsanó ember-áradat hullámai fél Európát elsodorják. Valamiféle ember-sáskajárás kezdõdött el, ami az itteni, még elviselhetõ nyomorúságot is letarolja. Valamikor úgy a hatvanas évek közepén arról olvastam, hogy földünk hozzávetõlegesen 16 milliárd embert képes eltartani. Ma ezzel szemben még csak hat és fél milliárdan vagyunk itt, s ennek az óriási tömegnek több mint a kétharmada éhezik és szomjazik, s így ezrével pusztul Az a bizonyos biológiai pokolgép, amelyben Taylor elõrevetítette az ezredforduló emberi lehetõségeit, egyre hangosabban ketyeg. És hiába tudjuk a ránk váró közeli pusztulást, nincs hatalom, amely az emberiség e-földi totális kudarcát képes lenne visszafordítani! Ha mindezt tudom, akkor minek, s kinek írom estéli gondjaimat, gondolataimat? Ha általunk, velünk és bennünk ér véget a világmindenség legnagyobb csodája az ember Március 10. csütörtök. Egy mai jegyzet két változatban: l. Sokkal több az, amit nem tudok annál, amit tudok. (De ma már a kettõ közötti különbség elhanyagolható.) 2. A tudottnál sokkal több a nem-tudott! (A kettõ közötti különbség ma már elhanyagolható, mert hisz a tudás is értelmét veszítette.) Biztosan lehetne errõl még néhány változatot készíteni, de mire mennék vele? Semmire! Hát nem folytatom. Legalább is nem most. Kassán is voltunk újabb szem-vizsgálat. Itthon pedig a kert gereblyézése közben rosszul lettem, alig tudtam betámolyogni a konyhába. Cudar órákat élek olykor. A nap- és az est végén még azt jegyzem ide, hogy a HATODIK FÜZET is betelt, mégpedig itt a 88. oldalon. Holnap, ha rám virrad, a következõ füzetben folytatom, hátha sikerül a tudott és a nem tudott arányai és árnyai között eligazodnom S végül egy füzetzáró töredék: virág-sors / illat-ár /és hervadó enyészet. Március 11. péntek. Szõlõmetszés közben, ahogy a levágott venyigéket néztem, a tavalyi betegségek, fertõzések nyomai világosan láthatók voltak barnás-szürke foltok, elszáradások -, ami elõrejelzi az idei gyengébb termést. Az elsõ tennivaló, hogy az éjszakai fagyok megszûntével permetezni kell lemosó-permettel s a fákat is. Van permetezõm, s megfelelõ permetszerem, csak a csontjaimnak nem tetszik a tíz-valahány kiló emelgetése. De nincs egyéb megoldás amit el kell végezni, az alól nincs kibúvó. A mai nap tragédiája: Japánt soha nem tapasztalt erejû földrengés rázta meg, s a nyomában támadt szökõár ezrek pusztulását okozta. Döbbenetes látvány volt, ahogy tangeri hajókat ragadott magával és sodort a szárazföldre, s ahogy, akárha gyufásdobozokat, autók százait hömpölygették a hullámok tajtékozva Március 12. szombat. Hátborzongató képek Japánból felrobbant egy atomerõmû Mindez a tegnapi földrengés következménye, vagy ami mostanáig abból látható és tudható. Évusék tegnap éjszaka érkeztek meg, ma délutánig síztek Eprestetõn, Dénes pedig itt volt velünk, s mamával sétáltak egy nagyot. Délután pedig együtt gereblyéztük a kertet. Fáradt vagyok és nagyon öreg. Március 16. szerda. Dénes unokám az anyjával beszélget. Anya, a mi házunk miért emeletes? Éva: Csak ilyenre volt pénzünk. Dénes: És a papáé miért lapos? Éva: A papának meg olyanra volt pénze. Dénes: Te anya! A papáéknak akkor lapos pénzük volt?! Dénes az idén lesz három éves. Nekem pedig valamelyik reggel azt énekelte, hogy Gábor Áron rézágyúja Aztán eljátszotta, hogy a rézágyúval hogyan kell lõni. A történelmi p65 8

9 irodalom lecke lezárásaként pedig rám nézett és így oktatott: Tudod papa, Gábor Áron már régen meghalt! Tudod papa?!... És egész nap így szövegel. El tudom képzelni, hogy a bölcsödében micsoda gondokat okozhat váratlan kérdéseivel. Mert például a nevelõ-néni ugyan mit válaszolt volna az olyan kérdésre, amelyet a mamának szegezett a fürdõkádban ülve: Te mama! A láva miért bugyog és miért vörös? Még szerencse, hogy a mama vegyészmérnök, s van némi tudása a láva természetérõl Endre pedig sízik, korcsolyázik, úszik és focizik. Ma kapott egy vadonatúj labdát és negyed órán belül kivégezte: telibe találta a futórózsabokrot, s a rózsa tövisei szitává luggatták a lasztit pogácsa-formára laposodott. Közben pedig mert õ itt marad velünk egész hétre azt magyarázta, hogy szárny- és propeller nélküli repülõgépet készít, és nem motor, hanem ekrazit hajtja majd. De figyelmeztetett nem rakéta lesz Hebert Spencer írta le az Alapvetõ elvek c. munkájában, hogy Ami elképzelhetõ lehetséges. Endre az idén lesz öt éves hát akármi megtörténhet Délelõtt például meg tanult metszõollóval ágakat metszeni de csak a vékonyát. Mindezt pedig azért írtam le, mert látható! nagyapának lenni ma nem akármilyen kihívás Március 19. szombat. Igen rideg József nap. Fájdalmak, epe, s a kínok tetejére, megint a v í z! Tele apince. Fáradt vagyok, levert, tele sokféle veszteség-szindrómával, már ha létezik ilyesmi. A bomlás milyen lehet odalent. Továbbá: fáznak-e a halottak? A történelmet visszafelé kellene megírni. A halállal kezdeni, s élni a születésig, a fogantatás-elõtti létig mondjuk, hogy esetleg megismerjük: mi volt a kezdet elõtt!... Iszonyúan fáj a tarkóm, a gondolatot nem tudom pontosan összefogni. De lehet, hogy eleve összefoglalhatatlan. Elveszett a logika az értelem szervezõ ereje. Március 26. szombat. Délután érkeztünk haza. A Buzita Veresegyház Izsa Székesfehérvár, oda- s vissza, jól elfárasztott. A többirõl majd holnap. Március 28. hétfõ. Évusunk születésnapja. Kassán voltunk anyjuk-évával orvosnál. Amióta haza jöttünk, csak a pakolás, elrendezése a magunkkal hozottaknak. Egy sor dolgot le kéne írni, de eltemet az idõ. És ott a kert is! Vetni kéne a borsót, répát stb. Majd holnap, vagy azután. Csak az a baj, hogy megint fájdalmaim vannak a rák egyfolytában visszaüzen! Március 29. kedd. Van, amikor azt gondolom, hogy nincs értelme egy betût se leírni Március 30. szerda. Kassa. Évával orvosnál. P. doktornõ nagyon kedves és készséges volt. Délután borsót, petrezselymet, sárgarépát és hónapos-retket vetettem. Nagyon kellemetlen és kimerítõ a sok hajlongás. Fõleg a tegnapi éjszaka után. Éjfél körül felébredtem, s kimentem a lugas alá, de hirtelen erõs szédülést éreztem, befelé menet az ajtóban térdre estem, akár egy elhasznált colstok. Éva szerencsére meghallotta hívásomat, jött, fölemelt s az ágyig támogatott. A gyakori eszmélet-vesztés azt jelzi, hogy nem a rák, de egy buta agyvérzés visz le vagy föl? a pokolba!... Valóban: a halál után hol van (lesz) a fönt és a lent?! Ugyan melyik a mennynek és a pokolnak az igazi iránya? p65 9

10 irodalom Böröndi Lajos Hirtelen esni kezd 1. Fûszereidet élvezem Minden érzékszervem téged éltet Az álomba hulló szobában alámerülök illatodban Tövig pirul egy rózsatõ Az alkonyba hulló délutánban Aztán hirtelen esni kezd Tegnap tavasz volt s most már nyár van! 2. Nem kérdezem, szeretsz-e nem szeretsz-e a kérdéseknek értelme nincsen. Fekszünk mint két hajótörött a fölénk boruló kettõs csöndben. S hallgatunk, mert beszéd már nincsen, elvirágzott a mozdulat. Elpihen lassan kezemben, széjjelfolyik a pillanat Gondolat sincsen, eggyé váltunk. Most ismét magunkra találunk. Egymásban keressük másikunkat. Az élet értelme ez lehet. Egyedül semmi, önzõ lesz az ember. Megmaradunk végül magunknak. Rózsák A rózsák elhullajtották szirmaikat Illatuk elszállt ami maradt A romlást juttatják eszedbe A mindenben ott munkáló Múlandóságot De az igazi kert belül virágzik Rózsái belül illatoznak S az utolsó lélegzetvételig A szépségrõl s az élet Nagyszerûségérõl tesznek tanúbizonyságot 10 Böröndi Lajos versei p65 10

11 irodalom Még ömlik ránk ömlik ránk a fény még a délután mézei becéznek ilyen lehet amikor elnyel a tenger s vége van a télnek még egy simogatás elindul aztán elakad az is elalszik a kéz is szívdobogás hallatszik csak az elpirult csöndben s fénylik a pillanat mélyén a gyönyör mint a föltört kagyló gyöngye így ragyogsz bennem te is mindörökre üveggolyó a pillanat: zsebre vágom majd titokban újra elõveszem s fölidézem az aszályban azt a délutánt, s átjár a szerelem Magyar Húsvét Majd hazatalál a pásztor nyáját követve szépen. Összehúzza magát a kétségbeesésben. Befogadja az akol, alkonyodik lassan. Megfürdik, dörzsöli magát durva szappanokkal. Elalszik aztán szépen, de megváltatlanul ébred. Húsvét ragyog, akár a megélezett kések p65 11

12 irodalom Burda Zsuzsa Elvetélt idill Ismeretlen kávéházban ablaknál ültem, fáztam. Cigarettád füstje körbejárt, magamba zártam. Nagyot szívtál a cigarettavég semmibe, átnéztél a csenden: elvetélt idill. Mi vonzott hozzám, nem tudom. Nem kérdeztél semmit tõlem, két kávé volt egyedül az asztalon. Csend a nyárban Úgy vágyom az igazi természet régi nagy nyarát! Barackvirágos tavaszról álmodom, illatát a kertek alján várom: látom a dinnyeföldeket, Apám nyarát: dinnye ízû kacagást! Gyermek lettem: a lepkeszárnyú nyárban, búzatáblák aranyában. Délibábos országúton szaladok Anyám elé: virágruhában! Talpam a púder finom porban. Delelõ gulya az itatónál. Csend van: Jaj! Mekkora csend. 12 Burda Zsuzsa versei p65 12

13 irodalom Vizsy Ferenc Katonadolog Velem esett meg, vagy más mesélte el, netán olvastam valahol? Már nem emlékszem. De talán mindegy is, miként tettem szert a történetre, a lényeg, hogy tudom, sõt abban is bizonyos vagyok, hogy ez dolog a valóságban is megesett, mégpedig éppen úgy, ahogy ezt a következõkben elõadom. Azon a télen nem igen lehetett félcipõben kimenni a lakásból, még csizmában is bajosan, mert az utcákon térdig, a határban pedig kötésig ért a hó. A nagy hóhoz nagy hideg társult, minden élõ reszketett abban a kutya idõben. Béke honolt a tájon, de béke volt az egész országban. Katona azonban mégis kellett. Kellett, hogy a béke megmaradjon. Én szeretem a békét, így hát örömmel lettem katona. Meg egy kicsit muszájból is, mert, hogy besoroztak. Ha meg ott a kikerülhetetlen kényszer, miért ne vágna jó képet hozzá az ember. Így lettem én kényszerû örömkatona. Akkoriban még mindig a mókásabb végét fogtam meg a dolgoknak. Vagy legalábbis ma ezt mondom magamról. Senki sem örült ilyen idõben az õrségnek, még a laktanya körzetében sem, pláne, ha a lõszerraktárnál vagy a külsõ telephelynél kellett szolgálatot teljesíteni. Ha a hõmérõ higanyszála mínusz tíz fok alá csökkent, megváltozott az õrszolgálati rend is: egy óra õrség, egy óra benti készenlét, egy óra pihenés, a kétóránkénti szisztéma helyett. Fiatalok voltunk, még a húszon innen, így aztán mindent kibírtunk. Nem véletlenül említettem a külsõ õrszolgálatot. Nyáron felért egy balatoni kiruccanással, hanem farkasordító hidegben nem igen kívánkozott oda senki. Én szerettem a kihívásokat, mindenki tudta rólam. Utólag mondták el, hogy így tudta a giliszta nyakú írnok is, mert neki köszönhettem, hogy tizedmagammal 24 órás szolgálatra a laktanyától tíz kilométerre lévõ telephelyre osztottak be. Telephely? Papíron! A valóságban tanya volt, néhány lövegnek és egy lokátornak kiképzett hellyel, amelyet harci készültség esetén használtak megfelelõ álcázással kiegészítve. Szóval õriztük a semmit, de azt teljes fegyverzetben. Talán két kilométerre lehettünk az objektumtól, amikor egy hóbuckában elakadt a teherautónk. Gyalogolhattunk tovább teljes menetfelszereléssel. Naná! Hiszen 1972-ben különösen kellett tartanunk egy atomtámadástól, ezért magunkkal hurcoltunk egy gázálarcot és egy sugárvédõ köpenyt is! A helyszínre érkezve, gyorsan összecsomagolt az elõzõ csapat, s a leváltott kamerádok örömmel vágtak neki a bakancsaink által szeplõtlenségét elveszített hómezõnek. Nyolc óra körül járhatott az idõ. Az éjszakai sötétséggel együtt a felhõk is oszladozni kezdtek. Tíz óra tájban már a nap is kisütött, és sziporkázó ezüst szõnyeggé változtatta a végtelen fehérséget. A teleptõl déli irányban egy erdõsáv húzódott. A fák kopasz ágain, mint tussal festett fekete pettyek gubbasztottak a varjak. Kelet-északkelet felé, úgy másfél kilométernyire, egy másik tanya sötét foltja szakította meg a hómezõt. Az õrszolgálat vezetõjeként kijelöltem az elsõ három embert, akiket elõírásszerûen felvezettem posztjukra, egy másik hármat készenlétre osztottam be, a többiek pihenésképpen fát vágtak a pajtában. Így múlt el a délelõtt, majd eljött az ebédidõ is. Elõvettük a konzervet, felmelegítettük, s jóízûen (hm!) megettük. Alig raktuk rendbe a körletet, amikor szinte egy csapásra elkomorult az ég, feltámadt a szél. Mi lesz itt éjszaka?! Én már vagy ötödik alkalommal voltam ehelyütt, s hallottam egyet-mást azon kívül is az öregkatonáktól. Hej, de sokszor elmondták, segíts magadon, az Isten is megsegít! Én sem sokáig töprengtem. Én is megteszem azt, mit megtettek mások is elõttem! Én sem vagyok cukorkából! Na, fiúk, mondtam, mindenki elégedett volt a babfõzelékkel? Nem éppen egyetértést kifejezõ morgás volt a válasz. Van köztetek bátor ember, vagy gyáva nyulakkal van dolgom? rontottam nekik. Egyívásúak voltunk mind a heten, egyetemre készültünk mindannyian az õsztõl, mégpedig ugyanarra a karra. Ez adta az alapot ahhoz, hogy õrvezetõség ide, õrvezetõség oda, kis híján laposra vertek. Mikor kissé elült a csatazaj, én meg élve maradtam, megkérdeztem, hogy szeretik-e a disznótorost, jóféle borral leöblítve? Meg sem kellett szólalniuk, már tudtam a választ. Röviden szóltam, elmondva a tervemet. Vizsy Ferenc: Katonadolog p65 13

14 irodalom Ebben a farkasordító idõben ellenõrzést nem várok. Makkos õrnagy az ügyeletes tiszt, s kényelmesebb az annál, minthogy nekivágjon az ilyen útnak. A konyhán beszélték, hogy a Szilágyi-féle tanyán disznót vágtak a héten. Nekik is kínáltak megvételre hurkát-kolbászt, de a Hadtáp csak a központi beszerzést engedélyezte. A lényeg, hogy a tanyaszomszédnál nagy disznóság van! Ti ketten menjetek el, s az összedobott pénzen hozzatok, amit adnak. Nem ehetünk vacsorára is babot! Általános helyeslés fogadta õrparancsnoki javaslatomat. Az elgondolást tett követte, a fiúk elindultak. Közben feltámadt a szél is, így aztán az útra kelõknek jól fel kellett kötniük a gatyát, hogy épségben megjárják az utat. De mentek jó szívvel, s ígérték, hogy hurka, kolbász, demizson és széplány nélkül nem is jönnek vissza. Hordta, fújta a havat a szél, ezért a három szerencsétlen õrszemet bevontam. Egyiküket odaállítottam az ablakhoz, ahonnan az utat meg lehet figyelni, mert az ördög azért nem alszik. A posztoló barátunk sokat nem láthatott, hiszen a dobkályha annyi meleget sem adott, hogy az ablakról leolvassza a jégvirágot. Folyamatosan lehelnie kellett, ha valamit látni akart. Nem a dobkályhával volt baj, hanem takarékosak voltunk a tüzelõvel, mert õszintén szólva, lusták voltunk kimenni fáért. Eltelt egy óra, aztán még egy, majd egy fél. Víg kedélyünk alábbhagyott, a sakkot meguntuk, a kártya az asztalon hevert. Mint bombaérte háztetõ hullott ránk a csend. Egyik pillanatban még tutult a szél, verte-rázta az ablakot, a másikban meg egy pisszenés se. Ekkor hallottuk meg a motorzúgást. Nyüzsgõ méhkassá változott az õrszolgálati helyiségnek kikiáltott egykori tisztaszoba. A pihenõsök elpakolták az intim magazinokat, az ulti pénzt, az elõzõ õrségtõl ránk maradt üres (!) pálinkásüveget. A készenlétesek surranót húztak, szerelvényt igazítottak. Õrparancsnokként a korom sötétben a lassan közeledõ szentjánosbogarak felé vettem az irányt. Pár perc múlva jelentést tettem, a beteg Makkos õrnagy helyett ügyeletes tisztként beugrott Frech õrnagynak, és szakaszparancsnokunknak, Tarnai századosnak. Szóval tízen vannak? És semmi rendkívüli esemény nem történt? Jelentem nem. Hárman õrségen, hárman készenlétben, hárman pihennek. Az õrszoba elõtt posztoló honvéd vigyázzállással, a fegyvere szíját vállán meghúzva, feje felvetésével tisztelgett az elöljáróknak, akik hanyagul viszonozták, majd a havat veregetve magukról benyitottak. Meglehetõsen hûvös levegõ fogadta õket. Miért van itt ilyen hideg? Miért nem fûtenek jobban? Most mit mondjak, hogy a pálinkaszagot szellõztettük ki? Inkább az ajtónál lévõ repedésekre, meg a dobkályhára fogtam az egészet. Az õrnagy hitte is, meg nem is. Apró szúrós szemeivel körbevizslatott. Még az egérlyukba is belenézett. Nagy hibát nem találhatott, mert akkor már üvöltött volna. Na, õrvezetõ, a készenlétesek közül egyet helyezzen szolgálatba, s négyesben látogassuk végig a másik két õrt! Hol is teljesítenek szolgálatot? A szomszéd tanyán gondoltam, de hangosan ezért nem mondtam. Járt az agyam mindenfélén. Ha a bajtársaimat baj érte, a hadbíróságot nem kerülöm el. Ezzel aztán pont is kerül el sem kezdõdött karrierem végére. Ha meg részegen állítanak be, õk is és én is futkosóra kerülünk. A legjobb esetben is laktanyafogság lesz a vége, s oda az engedélyezett szabadságnak. Mi lehet velük? Már három órája, hogy elmentek. Lassan, igen lassan készülõdött kijelölt társunk, de a végtelenségig nem húzhatta az idõt. Õ lépett ki elõször a csillagfényes éjszakába. Csodálkoztam is erõsen, hová lett az ítéletidõ. Elindultunk a legtávolabbi poszt felé, amely a tanya túloldalán volt, egy kis erdõs ligetben felállított fészernél. Mi lesz most?! Mi lesz, ha rájönnek, hogy nincs ott senki, hogy az õrnek semmi nyoma a hóban, hogy órák óta nem járt arra a kutya sem. Csak lépésben haladhattunk, mert az elemlámpa fénye alig hatolt két-három méterre a sötétbe. Bármilyen nehezen is jutottunk elõre, egyszer csak odaértünk. Legnagyobb meglepetésemre a sötétbõl, onnan, ahol elvileg nem lehetett senki, egy harsány hang kiáltott ránk: Állj! Ki vagy?! Nem hogy megnyugodtam volna, hanem majd összeestem félelmemben. Ki a csuda ez?! Alig tudtam magam megnevezni, kibökni a jelszót. Az erõsen havas katonának csak az orra látszott, meg a fegyvere, ahogy lövésre készen irányította felénk mindaddig, míg felismerhetõvé nem váltunk. Eseménytelenségrõl tett jelentése után Frech, vagy, ahogy mi neveztük Szimat, elemlámpájával tüzetesen megvizsgálta az õr által kitaposott ösvényt. Uramisten, mintha egy kaszárnya vonult volna arra néhány perce. Micsoda mázli, hogy ez nem keltett gyanút tisztjeinkben. Majd hanyatt estem, amikor a másik õrszem felé közeledve ugyanolyan határozott megálljt parancsoló hangot hallottam. Itt is minden rendben találtatott. Se élõ, se holt nem voltam mire visszaérkeztünk az õrszobára. Fogalmam sem volt, hogy mi történhetett. A dobkályha vörösen izzott, s rajta p65 14

15 irodalom sistergett a teavíz. Parancsnokaink elfogadták a citrompótlóval ízesített italt. A gõzölgõ csészét maga mellé téve, a rettegett ember elismerõ szavakat írt az õrszolgálati naplóba, s jutalomszabadságra javasolt bennünket. Hangosan felolvastam a katonáknak a mindkét inspiciáló által aláírt bejegyzést. Mintha karmester vezényelte volna, egyszerre hangzott fel: A dolgozó népet szolgálom! köszönõ formula. Ezt követõen az õrnagy és a százados elköszöntek tõlünk. Én a távolmaradt kocsijukig kísértem õket. Menet közben Tarnai százados elmesélte, hogy bent a laktanyánál két õrt nem találtak a helyükön, a készenlét aludt, az õrparancsnok pedig kigombolt zubbonyban cigarettázott a nyitott ajtóban. Másnap már széltében, hosszában az járta, hogy valamennyi laktanyafogságot kapott. A feszültség még mindig nem engedett ki. Úgy támolyogtam vissza, mint aki se élõ, se holt. Levetettem magam egy székre. A vállamról a földre csúszott a géppisztoly, a kezem remegni kezdett. Ezt megúsztuk! De hogyan? Amikor a belém diktált kisüsti oldani kezdte a görcseimet, katonáim elmesélték a történteket. Ahogy elindultunk a fõmuftikkal, rögvest felöltöztek mind az öten, majd a tanya másik oldala felé kerülve a fészerhez rohantak. Így megelõztek bennünket, mert gondolták, annyi eszem talán van, hogy annál a távoli pontnál kezdek. Ott aztán az embereim berendezték úgy a helyszínt, mintha a két õr szabályos csapát taposott volna. Még arra is ügyeltek, hogy a hóba mélyesztett nyomok éppen a kijelölt találkozási pontig vezessenek. Hárman dolguk végeztével visszarohantak, ketten pedig elfoglalták a hiányzó õrök posztját. Kevéssel a három katona visszaérkezése elõtt toppant be rogyásig megrakodva a két misszionárius. A szajrét elõbb az egyik farakás mögé rejtették, majd besurrantak az õrszobára. Óriási szerencse, mondták, hogy idejekorán felfigyeltek a motorzajra, meg az õrök üvöltésére, így aztán elkerülték az ellenõrzésre indult díszkompániát. Amint egymás szavába vágva ki-ki befejezte mondókáját, hirtelen síri csend lett. A gyõzelem mámoros érzése kerített bennünket hatalmába: egymásra néztünk, és artikulálatlan hangokat hallatva kurjongatni kezdtünk. Hamarosan sült kolbász illata töltötte be az õrszobát, és egyre-másra koccintgattunk a szép estére. Majd mind a kilencen nótára fakadtunk. Kilencen bizony, mert a tizedik pajtásunk õrségben állt az épület elõtt, ami természetes is, hiszen a légvédelmi alakulat kettesszámú telephelyét nem lehet õrizet nélkül hagyni! Csáky Anna Varjú-idõ Csupasz ágakon bölcsek a varjak, zúzmara-csipke rájuk hull, pereg, fekete szárnyak havat kavarnak, a tél kabátba ûzi a szelet. A jégtáblák éle összekoccan, amint beáll télre a nagy hajó, egykedvû fák üzennek fagyottan: most mély-ölû, lágy- meleg volna jó. Az éj didergõ mellel tündököl, puha hó hull álom-édenünkre, a nyár-hevület tovatûnt gyönyör, zúzmarás szerelmünk kékre hûl le. A jeges szél zúg, sikoltva nyargal csontkemény, derengõ, zord ég alatt, sivár, eszelõs, kopasz a hajnal, a hold is tavában halálra fagy. Csáky Anna verse p65 15

16 irodalom Sárándi József Az idill utolsó pillanatai A Sors megtalálja a (ki)utat Még együtt vagyunk romló romboló szerencsevadászok Keverjük a zsugát mintha nyertesek lehetnénk az egyenletesen gyorsuló világomlásban Tét nélkül játsszuk el életünk tudván : a cinikus kártyavetõk rég cinkelik sorsunk lapjait távoli városokban s mert semmi nem múlik rajtunk legföljebb kibicelhetünk lepusztult üdvözítõink -nek Kiáltvány Hitványak voltak uraink. (T. a szabályerõsítõ kivételeknek.) Hitványak ma is: vérrel kitömött bûnözõ bábuk! Taszítsuk le erkölcsi hulláikat a számukra intézményesített magyar Tajgetoszokról! Szigeti János polgármester 16 Sárándi József versei p65 16

17 irodalom A porond és környéke Lám mennyi ájtatos újhitû tolong a cirkuszbejáratnál, a régi sereglet avantgard bemutatójára várva. Nem minden modern, ami elavult, de izgibb a tegnap még tiltott dolgokat legitim voltukban megcsodálni. Például, miközben a cirkuszhercegnõ rivaldalámpák pászmájában lovászlegényével üzekedik, majmok onanizálnak a trapézokon. A látvány, mondhatni lenyûgözõ, s a közönség katarzistól borzong. Ez igen mormogom a tévé elõtt. Hála tenéked, Mennyei Gengszterváltozás Ezredforduló Dolgoznak a szócséplõgépek Etetni kell a magyar népet Vegyes rögeszmék kerülnek garatba rémült a molnár s ujjába harapna Rémült az is ki e sorokat rója Szalasztott esélyek futóbolondja Mutass valamit mi valahol Éden Pokollá fajul a Kárpát-medencében Önhit önbecs s akarat nélkül Don Quijotéknak szélmalom épül Szélmalomharc derûre-ború Gyakorlótér s újabb háború p65 17

18 irodalom Kísértõ régi bûnök A Duna folyékony államhatár. Szilárdítaná minden oldal. Csoda-e hát, ha kutyáink együtt vonítanak - itt is ott is - a némán delelõ teleholddal. Léhaság volt jobbakra várni. Megfogant a trianoni átok. Kísértenek régi bûneink, és temetni földünk sem marad: magyarok, bozgorok, cigányok. Hódolat Kleopátrának Mikor az érdek és a vágy tarkód alá helyezi bokáidat az lesz a tökéletes megadás a behatolás diadala. Abszolut gyõzelmed egy hanyatló világbirodalom fölött / p65 18

19 irodalom Tóth Elemér Kaszással a sarkamban Megtörténik-e? Nem tudom, mikor esik meg rajtam. Megyek a bûnnel szõtt úton kaszással a sarkamban. A dombokon Gömör szíve dübörög vagy dorombol?! Kinek romokban a hite, ki védi meg a rossztól. A Sajó völgye Álmaim Szétszéledt lám a nyájam. Sózott sebben lobogó kín, fölhígult minden vágyam. A világ mocska émelyít. A gonosz szeme lángol. Ki váltja meg a vétkeit? Régen üres a jászol. Halállal élek, ébredek, fejem emelem égnek. A messze zengõ énekek lelkemben már nem égnek. Megtörténik-e? Meg bizony! Elleng az élet: álom. Már nincsen bennem félsz, iszony, csak reszketek és fázom. 2012/ p65 19

20 irodalom Kerék Imre Körbe csak csak mindig ugyanazon a röppályán mint a gombostûre szúrt cserebogarak csak a megszabott övezethatáron belül csak semmi véletlen ami a komputeragyakba táplált adatok sorrendjét megbontaná s a zökkenéstelenné finomított szárnycsapások ballisztikus görbéjét eltérítve legalább egy centivel följebb mozdítana csak mindig ugyanazon a röppályán mint a gombostûre szúrt cserebogarak csak semmi veszélyt ne jelezzen a szem radarja körbe csak a láthatatlan centrum körül Anakreoni Aranysörényû, fürge csikócskám, míg ficánkolsz tigrisszem-villanású bor lángjától hevülten karomban, s õsz hajamba túr pillekönnyû ujjad: nem érzem éveimnek roskasztó mázsa-terhét; hintázó melled, bársony öled rõtszín bozótja fölszítja újra lankadt vágyamat s jonhaimban elárad ifju tested megfrissítõ varázsa; mit bánom én ilyenkor: meddig mulathatunk így s a Halál gyors kaszája mikor suhintja ketté alig-kinyílt szerelmünk törékeny vadvirágát p65 20

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés

V i c z i á n Á k o s. Halálos haszonszerzés V i c z i á n Á k o s Halálos haszonszerzés Nem is emlékszem, hogy mikor aludtam ilyen jót, igaz nem volt több hat óránál, de ennyit ritkán alszom. Nyújtózkodtam egy hatalmasat, majd felkeltem az ágyból,

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett

Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett 16 Azt akarod mondani, hogy szeretnéd, ha más szülné meg a gyerekünket? Paul elkerekedett szemmel bámult rá, de a tekintetében Teri a döbbenet mellett mást is felfedezni vélt. Dühöt, talán. Kétségbeesést.

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

2014. október - november hónap

2014. október - november hónap 2014. október - november hónap Téma: A Lélek gyümölcse 5. hét Szeretet 2014. szeptember 30., kedd Tapasztald meg Isten szeretetét Ige: Drágának tartalak, és becsesnek (Ézsaiás 43,4) Max Lucado: Értékes

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Szeretet volt minden kincsünk

Szeretet volt minden kincsünk Szeretet volt minden kincsünk Azt mondják, mindenkinek meg van írva a sorskönyvében az élete. Mindenkinek ki van jelölve z út, mint a kerti ösvény, szélekkel, jelekkel, hogy ne lehessen letérni róla. Van

Részletesebben

Csillag-csoport 10 parancsolata

Csillag-csoport 10 parancsolata Csillag-csoport 10 parancsolata 1. Nagyon jól érezd magad mindig, mert ilyen hely nem lesz több a világon. (Panka) 2. Próbálj meg normálisan viselkedni, hogy ne legyenek rád dühösek. (Vince) 3. Kitartóan

Részletesebben

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4

TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 TÁVOL TŐLED 2 A MI SZÉTTÉPETT SZÍVEINK 2 KÉTSÉGEK KÖZÖTT 3 ESTE 3 GONDOLATBAN 4 EGY PÁR A PADON 4 ŐRZÖM AZ ÁLMODAT 5 AZ IGAZ SZERETET 5 MA EGY VERSEM KAPCSÁN 6 BIZONY! 7 A HÁRSFAILLATÚ ESTÉKEN 7 A MI VERSÜNK

Részletesebben

Svájci tanulmányút. Basel

Svájci tanulmányút. Basel Svájci tanulmányút Basel A tanulmányúton öten vettünk részt; két tanár, Gál Anikó és Dékány István, valamint három diák: Annus Péter, Pászti Ferenc és én, Papp Zsolt. 2013. január 22-én hajnali 2 órakor

Részletesebben

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri

1. Magyarországi reneszánsz Janusz Pannoniusz költészete. 2. Mikszáth Kálmán és a dzsentri 1 1. 2. 3. 4. 5., 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15., (,»;, ;,...) 16. 17. 18.,, 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. (, ) 26.. 27.,, 28. (, ) 29. 30., 31. 32. 33. 34. '' '' 35. 36. 37., 38., 39., Santa Maria

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a

Már a tanítóképző utolsó évét jártam, mikor meglegyintett úgyszólván az első komoly szerelem. Ez a V Barna legény. Te szegény, te szép. Dús hajad egy leány álma. Elvesztettem az eszem s szemem könnyet hullat, mint estalkonyatkor az ég. Ó, miféle babona űzi tekintetem utánad? Végigkísérlek a fasoron,

Részletesebben

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET

Horváth Szabolcs. Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Horváth Szabolcs Visszatapsolva MÁSODIK VERSKÖTET Lenni Egy kis tréning sosem árthat meg, Így egy rossz papíron nevezlek, Téged, kit oly nagyon kedvellek, S el nem engedlek. De látod, így néz ki szobám,

Részletesebben

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám

EZÜSTHARANG. A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály hava. 25. szám A barátság legszebb aktusa az, Midőn barátunkat hibáira figyelmessé tesszük. ( Berzsenyi Dániel )) EZÜSTHARANG A KÉK DUNA OTTHON lakóinak híradója 2011. szeptember Földanya, Kisasszony, Őszelő. Szent Mihály

Részletesebben

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban.

- E szerint elégedett vagy? - Több, - boldog. Boldog! Milyen különösen hangzott ez a szó, ebben a dohosszagú, szegényes, díván nélküli odúban. A SZERELEMRŐL Tavaly, június elején abban a kisvárosban voltam, ahol születtem. A városban most is az a sajátságos csend, mintha halottak közt járnék. Két hét alatt beteltem vele, kivágytam belőle, akárhová,

Részletesebben

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb

1. fejezet. Dorset, 2010 Egy évvel késõbb 1. fejezet Dorset, 2010 Egy évvel késõbb A napok egyre rövidebbek. A fûre hullott almákat megcsipkedték a varjak. Viszem be a fát, és rálépek az egyik puha gyümölcsre; szétnyomódik a lábam alatt. November

Részletesebben

Én Istenem! Miért hagytál el engem?

Én Istenem! Miért hagytál el engem? Édes Illat Én Istenem! Miért hagytál el engem? Sóhajtotta Jézus, miközben a fakereszten felfüggesztve, vércseppek csöpögtek végig a testén. És akkor, nem lélegzett többet. Nem, te voltál minden reményem!

Részletesebben

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába.

Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója. Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. Szabóné Tóth Judit: Ballagó diákok búcsúzója Pöttöm kis elsősként - hátunkon nagy táska - félve és ámulva léptünk az iskolába. A tanító néni kedves mosolya bátorított minket, az első "o" betűnél még ő

Részletesebben

http://webovoda.blogspot.com/

http://webovoda.blogspot.com/ http://webovoda.blogspot.com/ B e t l e h e m e s j á t é k Szereplők: Király, szolga, Mária, József, egy paraszt család (akiknél a betlehemes játszódik), a betlehemet vivők, angyalok, pásztorok. Az egész

Részletesebben

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... *****

Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ötven egész esztendővel a csokoládés uzsonna után kezdődik Magdaléna két életének tulajdonképpeni története... ***** Ezüst gyertyatartók fénye mellet egy fiatal férfi hajol íróasztala fölé. Az arca márványfehér,

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

AZ A NAP. LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december

AZ A NAP. LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december HD LXVIII. évfolyam, 11-12. szám 2004. november-december AZ A NAP APRÓ ISTVÁN Az a nap úgy kezdődött, hogy több kilométeres dugóba kerültem az elővárosban. Nem, így akármelyik nap kezdődhet, az a bizonyos

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

ALEA, az eszkimó lány. Regény

ALEA, az eszkimó lány. Regény ANAUTA ALEA, az eszkimó lány Regény 2011 Előszó Amit ebben a könyvben elmondok, az nem kitalálás. Nagy részét apámtól, Jorgkétől hallottam gyerekkoromban. Viharos téli estéken sokszor kértem, hogy meséljen

Részletesebben

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM

TORNYOSPÁLCAI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG ÁLDÁS REFORMÁTUS DIAKÓNIAI KÖZPONT IDŐSEK NAPPALI ELLÁTÁSA PROGRAMFÜZET 2015/5. SZÁM 19.hét május4-8. Május hónap - tervezett programok Hétfő Anyáknapi köszöntő Mónika,Flórián Kedd Egészségmegőrző nap Györgyi,Gotthárd Szerda Piac Ívett,Frida Csütörtök Kéz és körömápolás Gizella,Bendegúz

Részletesebben

KÖZÖS INTERJÚ BODÓ VIKTORRAL, CZUKOR BALÁZZSAL, DÖMÖTÖR ANDRÁSSAL ÉS KÁRPÁTI ISTVÁNNAL A TÖRMELÉKEK CÍMŰ ELŐADÁS PRÓBAFOLYAMATA KAPCSÁN

KÖZÖS INTERJÚ BODÓ VIKTORRAL, CZUKOR BALÁZZSAL, DÖMÖTÖR ANDRÁSSAL ÉS KÁRPÁTI ISTVÁNNAL A TÖRMELÉKEK CÍMŰ ELŐADÁS PRÓBAFOLYAMATA KAPCSÁN KÖZÖS INTERJÚ BODÓ VIKTORRAL, CZUKOR BALÁZZSAL, DÖMÖTÖR ANDRÁSSAL ÉS KÁRPÁTI ISTVÁNNAL A TÖRMELÉKEK CÍMŰ ELŐADÁS PRÓBAFOLYAMATA KAPCSÁN Honnan jött az előadás ötlete? VIKTOR: Az alapötletem igazából az

Részletesebben

Morajló tenger. Bíró Krisztina. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Morajló tenger. Bíró Krisztina. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Morajló tenger Bíró Krisztina 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! 1. rész - Úttalan utakon (2006-2008) HA MEGLÁTOM... Ha meglátom sötét árnyak Heves táncát bennem, Nyögve kiáltok távolba De senki

Részletesebben

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32.

PROGRAMFORGATÓKÖNYV. Egyenlő esélyt minden diáknak. Megbízó: Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. PROGRAMFORGATÓKÖNYV Megbízó: Székhely: 1051 Budapest, Nádor utca 32. Megbízott: Csutorás Antalné, Hodosi Ibolya Tevékenység: Szülői együttműködési programok megszervezésében résztvevő pedagógus Munkaidőkeret:

Részletesebben

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Válogatott verseim. Christin Dor. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Válogatott verseim Christin Dor 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Valami Valami váratlan, Valami ismeretlen, Valami, ami magához vonz. Valami érzéki, Valami felülmúlhatatlan, Valami, ami megbabonáz.

Részletesebben

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES

SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY ATTILA ÓSZERES festményeket pedig kevés kivétellel mindig megsiratom. De csapodár fajta az ószeres, szerelmes lesz néhány tárgyba, de aztán eladja, utána meg kesereg, miért tette. SZERELMES ÜZEMMÉRNÖK LÓDENBEN SZUROVY

Részletesebben

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam. Az MFFPPTI nem járul hozzá a feladatok részben vagy egészben történő üzleti célú felhasználásához!

Iskolakód 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam. Az MFFPPTI nem járul hozzá a feladatok részben vagy egészben történő üzleti célú felhasználásához! Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 1088 Budapest, Vas utca 8-10. Iskolakód 5 Évfolyam Osztálykód Naplósorszám Nem 2008/2009. S ZÖVEGÉRTÉS 4. év f olyam Az iskola bélyegzője:

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 11. szám 2009. november Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Boldog születésnapot! Egy éves a Szövétnek

Részletesebben

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ

SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI. az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ SZEPES MÁRIA PÖTTYÖS PANNI az idôvonaton MÓRA KÖNYVKIADÓ A Móra Könyvkiadó a Szepes Mária Alapítvány támogatója. Az alapítvány célja az író teljes életmûvének gondozása, még kiadatlan írásainak megjelentetése,

Részletesebben

Hitman TANDORI DEZSÕ. 14 tiszatáj

Hitman TANDORI DEZSÕ. 14 tiszatáj 14 tiszatáj TANDORI DEZSÕ Hitman Hitman nincs a szótárban, a szótárban nincs. De hát ember nem ad lónak olyan nevet, hogy Úgy Jól Ötvenen Túl. Nem ad, öreg, lónak ember olyan nevet, hogy... mondom. Mondja

Részletesebben

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó

Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó 1. Frank megállt kocsijával a folyó előtt, ami enyhén szakadékos partjával és sötét vizével tiszteletet parancsolt. Mindennek lehetett nevezni, csak jó barátnak nem. A motort nem állította le, halk zúgása

Részletesebben

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04.

Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal... 2010.02.04. Utolsó frissítés 2013.02.04. Mennybõl az Angyal, lejött hozzátok Abban a pillanatban szólalt meg ez a dal a cédé lejátszómon, amikor belekezdtem ebbe az írásba az angyalokról.

Részletesebben

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ

Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ Héra Jeges öle tüskés hópelyhekt ől duzzadó felh đ Héra szeme eső eső eső esđ eső esđ esđ a gyémántgolyó ' vígan szaladgál a fekete lemez serceg ő ereiben a gumifal nélküli fekete biliárdasztalon Vétkek

Részletesebben

Duna utca. családvers

Duna utca. családvers Terék Anna Duna utca családvers és lehet, én mégiscsak a Duna utcában voltam egész életemben a legboldogabb. öten laktunk két szobában, s apám sosem tudta nyugodtan megcsókolni anyámat, mi néztük őket

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Könnyek útja. Versválogatás

Könnyek útja. Versválogatás Könnyek útja Versválogatás Szerző: Nemes Kiss Kata Minden jog fenntartva Borítóterv és kivitelezés: Boris Vanessza Szerkesztette: Lélek Sándorné 2014. Előszó a Könnyek útjához: A szépség: álom. Az álom

Részletesebben

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem.

XIV. Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. XIV Őszi bánat, csendes, szelíd virág Úgy körülölelted szívem. Kicsiny királyok. Minden virágod, mintha mosolyogna nekem. Az ősz, a szív: véres két árny. Sokat jártam az emberek között, ifjú vagyok, csendes

Részletesebben

PAPÍRSZELETEK NÉMETH ISTVÁN

PAPÍRSZELETEK NÉMETH ISTVÁN PAPÍRSZELETEK NÉMETH ISTVÁN Szórakozás, kártyázás közben, minden el őzetes emlegetés nélkül, csak úgy, hirtelen eszébe vágódik valakinek: Hány éve is, hogy meghalt A. J.? Hány is? kapják fel a fejüket

Részletesebben

Államfői látogatás Bogyiszlón

Államfői látogatás Bogyiszlón VII.ÉVFOLYAM 4. SZÁM Bogyiszló község polgárainak lapja 2016. április Államfői látogatás Bogyiszlón Áder János köztársasági elnök a Víz Világnapján március 22-én a dunai jeges árvíz 60. évfordulójának

Részletesebben

SZERELEM, SZOMORÚBB A HALÁLNÁL

SZERELEM, SZOMORÚBB A HALÁLNÁL SZERELEM, SZOMORÚBB A HALÁLNÁL CSONKA MARGARÉTA Ma arra ébredtem, fejemben sétált Camille Claudell, egyre csak verte a márványkövet, majd elrohant döngetni nagykaput, Rodin, Rodin, nyissál kaput! Gyermekeim

Részletesebben

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN

oral history Változatok az identitásra SÁRAI SZABÓ KATALIN oral history 186 [ ] SÁRAI SZABÓ KATALIN Változatok az identitásra Az utóbbi években Magyarországon is egyre több kutató fordul a nôtörténet (gender) felé, és szaporodik az egyes nôi csoportok vizsgálatával

Részletesebben

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái

A Biblia gyermekeknek. bemutatja. Jézus csodái A Biblia gyermekeknek bemutatja Jézus csodái Írta : Edward Hughes Illusztrálta : Byron Unger és Lazarus Átírta : E. Frischbutter és Sarah S. Franciáról fordította : Dr. Máté Éva Kiadta : Bible for Children

Részletesebben

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni.

Eresszen! Legyen olyan kedves, Lang úr. Most szépen elalszik még két órácskára, aztán mikor már világos lesz, elmehet sétálni. Amikor Konrad Lang felébredt, sötét volt. Idegen ágyban feküdt. Keskeny volt és magas, Elisabeth nem feküdt mellette. Fel akart kelni, de nem tudott. Az ágy két oldalán rács volt. Hé! kiáltotta. Majd hangosabban.

Részletesebben

Így változtass az életeden. Lendvai Norbert. Publio kiadó. Minden jog fenntartva!

Így változtass az életeden. Lendvai Norbert. Publio kiadó. Minden jog fenntartva! Így változtass az életeden Lendvai Norbert 2015 Publio kiadó Minden jog fenntartva! Egy könyv születése 2011 nyarán írni kezdtem egy könyvet, melynek (több munkacím után) az Így változtass az életeden

Részletesebben

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait.

magát. Kisvártatva Vakarcs, a kutya is csatlakozott hozzájuk. Kedveskedve hol a Papa, hol meg az unoka lábaira fektette meleg tappancsait. Göncölszekér M ári szólt asszonyához Pista, te csak maradj az ágyban, próbálj meg aludni. Ez a szegény lánygyerek folyton köhög. Nem hagy téged aludni. Nem tudsz pihenni. Lehet, hogy a komámnak lesz igaza.

Részletesebben

Párlat. egy kerékpárt ábrázolt, egy velocipédet; a badeni fürdőmester, Karl Drais remek járműve volt ez, vagy talán

Párlat. egy kerékpárt ábrázolt, egy velocipédet; a badeni fürdőmester, Karl Drais remek járműve volt ez, vagy talán Párlat A minap, mondjuk így, ez olyan jó kezdésnek, a minap egy megsárgult, régi fénykép került a kezembe, fénykép. a századelőről, gondolom, már ahogy az él a mi megkésett fantáziánkban. a fantáziánk

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

A HECSEDLI MEG A POSTÁS

A HECSEDLI MEG A POSTÁS SZEMLE 13 T. Ágoston László A HECSEDLI MEG A POSTÁS Hecsedli. Várjuk a postást mondta Bányai, az író, és letette a kagylót. Régi, jól bevált, mondhatni egyezményes szövegük volt ez Zsengellérrel, a költővel

Részletesebben

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett

2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett 2015. március Horváth Lóránd Elvégeztetett... és mi csak vétkeztünk és te szenvedtél egyre, mentünk vakon az ösztöneink után de te felnéztél az égre. mentünk a gyehenna égő szennyhalmazán, égett a testünk,gőzölgött

Részletesebben

Andrew Lloyd Webber Musical-jeiből

Andrew Lloyd Webber Musical-jeiből Andrew Lloyd Webber Musical-jeiből As If We Never Said Goodbye Mintha sosem mentem volna el Norma dala a Sunset Boulevard c. musical-ből. Don Black és Christopher Hampton angol szövegéből, saját fordítása

Részletesebben

Karácsony A szeretet ünnepe?

Karácsony A szeretet ünnepe? A TARJÁNI, HÉREGI ÉS BAJNAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZETEK HÍRLEVELE II. évfolyam 12. szám 2009. december Az én lábamnak szövétneke a te igéd, és ösvényemnek világossága. Karácsony A szeretet ünnepe? Ha az autók

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Segitő jogász Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Dr. Mészáros József nyugalmazott ezredes hetven esztendősen is aktívan dolgozik. 1958 óta vesz részt a büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje

MAHLER. Lieder aus Des Knaben Wunderhorn. A fiú csodakürtje MAHLER Lieder aus Des Knaben Wunderhorn A fiú csodakürtje GÁDOR ÁGNES nyersfordítása 2007 Lieder aus Des Knaben Wunderhorn Der Schildwache Nachtlied Az őrszem éji dala Nem tudok, nem szeretek vidám lenni;

Részletesebben

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang

hang Példamondatok: hang hang hang hang Feladatok: hang hang A hangokat a fülünkkel érzékeljük. Nyelvtanórán a hang szónak a beszédhang jelentését használjuk. Amikor kimondunk egy betűt, az a hang. A beszédhangokat mi hozzuk létre a szánkkal és a nyelvünkkel.

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY Néha fel kell adnunk az elveinket, hogy megélhessük az álmainkat Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY - részlet - Szakmai konzultáns: dr. Almási Krisztina Borító és tördelés: White Noise Team ISBN 978-963-12-4568-4

Részletesebben

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk?

Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? Dénes Viktor: De akkor miért harcolunk? 2013. február 6., 11:00 Sorozatunkban a Színház- és Filmművészeti Egyetemen ebben az évadban végzősöket, Novák Eszter és Selmeczi György zenés szakirányú osztályának

Részletesebben

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára

garmadát. Abban sem volt nagy köszönet, ahogy cseperedtem, mert, ami rosszat elképzelhet az ember, azt én mind véghezvittem: a macska talpára Mire megvirrad... Julis! Julis! Asszony! Csak nem hagy békén, s én áldozatként, hogy szabaduljak tőle, elvonulok, mint a nagyokosok, tollat veszek a kezembe, azzal ámítom őnagyságát, hogy úr lettem, ahogy

Részletesebben

A Bélyegzési Ceremónia

A Bélyegzési Ceremónia xx. fejezet A Bélyegzési Ceremónia ár mindenki a Szentélyben várakozott. A kör alakú, kupolás, középkori terem teteje a magasba nyúlt, ezért úgy tűnt, mintha a hatalmas, kovácsoltvas, méteres fehér gyertyákkal

Részletesebben

Varga Patrícia. Csillagtenger. Levegő

Varga Patrícia. Csillagtenger. Levegő Varga Patrícia Csillagtenger Levegő Az idő nem állt meg Múlik rendesen Peregnek az órák Peregnek a percek. Üresség keletkezett bennem, mikor elmentél Egy szomorú éjjelen. Sötét felhők takarták el a napot,

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter

Szerző Szauer Ágoston. Illusztráció Papp Eszter Szerző Szauer Ágoston Illusztráció Papp Eszter Kiadja Martinus Könyv- és Folyóirat Kiadó 9700 Szombathely, Berzsenyi Dániel tér 3. Telefon: 94/513-191, 30/864-5605 E-mail: info@martinuskiado.hu Internet:

Részletesebben

Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt.

Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt. TAVASZI SZÜNET (Mid Term Break) Számoltam a csöngetéseket, Ahogy vártam a betegszobán, Míg kettőkor a szomszéd haza nem vitt. Az ajtóban apám várt könnyes szemmel, Ő át tudta élni mélyen a gyászt, Szegény

Részletesebben

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta

Kötelező versek. 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN. Varázskréta Kötelező versek 1-2.osztály ZELK ZOLTÁN Varázskréta Ismerek egy öregasszonyt, - igazat mondok, nem tréfát - aki egyszer a tavasztól elkérte a varázskrétát. És azóta, mint a tavasz, hegyre dombra és mezőre,

Részletesebben

Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek

Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek Ady Endre magyarság versei. Az Ugar-versek MIT ÉR AZ EMBER, HA MAGYAR? Javasolt feldolgozási idő: 120 perc 1. feladat Olvasd el Ady Endre Vér és arany című kötetéből Az ős Kaján című verset, majd válaszolj

Részletesebben

(a tatarozás) Amikor egyedül maradtam a lakásban, szokásom lett, hogy ha női cipőkopogást hallottam az utcáról, félbehagytam bár-

(a tatarozás) Amikor egyedül maradtam a lakásban, szokásom lett, hogy ha női cipőkopogást hallottam az utcáról, félbehagytam bár- (Éva) Ezerkilencszázhatvannyolc augusztusában egy éjjel kimentem a Városligetbe. Nem tudom, miért. Nem volt szokásom éjjel sétálni. A Ligetet különben sem szeretem, ha letérek a főallékról, még nappal

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

T. Ágoston László A főnyeremény

T. Ágoston László A főnyeremény T. Ágoston László A főnyeremény Gondosan bezárta az ajtót, zsebre vágta a kulcsot és egy széllel bélelt, kopott nyári nadrágban, hasonlóképp elnyűtt pólóban, és mezítlábas papucsban lecsoszogott a földszintre

Részletesebben

Pár szóban a novella létrejöttéről:

Pár szóban a novella létrejöttéről: Pár szóban a novella létrejöttéről: A Heléné Cixous-pályázatot a Feldmár Intézet Nők Iskolája alapította. A pályázat feltételeit Feldmár András fogalmazta meg...a nyertes pályázatoktól őszinte, magas színvonalú,

Részletesebben

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise

40 éves házassági évfordulóra gitáros szentmise D A G A Bevonulás Két ember eléd lép, két ember Téged kér, D A G A Két ember eléd áll, két ember Téged vár, A D H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk! Cis Fis H E Végtelen Istenünk, áldd meg az életünk!

Részletesebben

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő

Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Benedek Elek Az aranyhal Illusztrálta: Szabó Enikő Egyszer volt, hol nem volt, az Óperenciás-tengeren túl, a hármas üveghegyen is túl, túlonnan túl Megálljatok csak, nem jól kezdettem Hát: volt egyszer

Részletesebben

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.*

Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* HÚZD A KUTAT. Gulyás Pál versei. Mutatvány a Napkelet verspályázatából.* Húzd a kutat és idézd föl bátran tiszta szellemét, hadd merüljön fel a mélyből, hol aludta szenderét! Csillogjon ezüstruhája, hömpölyögjön

Részletesebben

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján)

Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) Egy jó nyaralás csodákra képes Mire emlékezünk, és miért? (Katarina Loefflerova története alapján) http://centropastudent.org/?typ=sprache&flang=hu&movid=6&nid=43&q=m Óravázlat Korcsoport: 11-12. évfolyam

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke

A piros kiskocsi. Levelező Klub. Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke Levelező Klub Tomi és Évi 1. sorozat 1. lecke A piros kiskocsi Tomi és Évi a domb tetejére húzták a piros kiskocsit. Beültek a -ba, és elindultak lefelé a lejtőn. Sebesen gurultak ám! Aztán reccs, bumm!

Részletesebben

Utánzás, engedmények és válság

Utánzás, engedmények és válság 8. tanulmány augusztus 13 19. Utánzás, engedmények és válság SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: 1Mózes 6:5; 5Mózes 12:8; 13:18; 1Királyok 11:1-13; 18; Jeremiás 17:5; Malakiás 3:16 4:6 Az érettkorúaknak

Részletesebben

Pokol Anett. Téli mesék. Lindának, ötödik születésnapjára

Pokol Anett. Téli mesék. Lindának, ötödik születésnapjára Pokol Anett Téli mesék Lindának, ötödik születésnapjára December 1. Az aranyszínű léggömb UTOLSÓ NAP, UTOLSÓ ÓRA, NEM FOG AZ AGY, NEM FOG A KRÉTA! üvöltötte kórusban az egész 2. B osztály. Téli szünet

Részletesebben

A Dumort Hotel tündöklése

A Dumort Hotel tündöklése A Dumort Hotel tündöklése Bane krónikák 5. CASSANDRA CLARE MAUREEN JOHNSON B A N E K R Ó N I K Á K Ötödik könyv A Dumort Hotel tündöklése Könyvmolyképző Kiadó, 2014 3 A Dumort Hotel tündöklése Bane krónikák

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve

Kiss Ottó. A nagypapa távcsöve Kiss Ottó A nagypapa távcsöve ITT VANNAK A NAGYIÉK Itt vannak a nagyiék, megjöttek! Két hétre. Fogalmam sincs, hogy mit lehet majd velük addig csinálni. 3 A NAGYPAPA UGYANOLYAN A nagypapa ugyanolyan, mint

Részletesebben

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla!

ÚJ LAKÁSBAN. Kedves Csilla! ÚJ LAKÁSBAN Kedves Csilla! Képzeld el! Új lakásban lakom! Ez a legszebb ház a környéken! Egy mesés társasházban, gyönyörű lakásban élek! Képzeld el! Van benne egy csendes hálószoba, világos nappali szoba,

Részletesebben

Orbán János Dénes. Irodalomra hívó szó

Orbán János Dénes. Irodalomra hívó szó Orbán János Dénes Irodalomra hívó szó Nyíltan és bátran kiáltom ki ezt a végső célunkat. Minden hátsó gondolat nélkül, őszintén. És hiszem, hogy ott lappang ez az akarás mindnyájunk lelkében, akik tisztán

Részletesebben

Itt kezdődött a reformkor

Itt kezdődött a reformkor Itt kezdődött a reformkor 24 ÓRÁS FELOLVASÁS A LEGNAGYOBB MAGYAR, SZÉCHENYI ISTVÁN SZOMBATHELYI ÉRETTSÉGI VIZSGÁ -JÁNAK 200. ÉVFORDULÓJA TISZTELETÉRE Johann Ender: Széchenyi István ifjúkori portréja, 1818

Részletesebben

Spanyolországi beszámoló

Spanyolországi beszámoló Spanyolországi beszámoló Rettentően vártam már hogy végre eljöjjön a nap, hogy Spanyolországba utazzunk, mivel ez lett volna az első utam, amit repülővel tettem volna meg, ami már magában elég ok a nagy

Részletesebben

MagyarOK 1.: munkalapok 7

MagyarOK 1.: munkalapok 7 1. Dénes napirendje 6.30 6.35 Fél hétkor Dénes felkel. Hat óra harmincöt perckor már a fürdőszobában van. (Hideg vízzel zuhanyozik.) 7.00 Hét órakor Dénes kimegy a konyhába, és leül reggelizni. / Hét órakor

Részletesebben

Ballagási ünnepség

Ballagási ünnepség Felelős szerkesztő: Breznay Gáborné Írta és szerkesztette: Molnár Máté Fotókat készítette: Lajos Abigél és Róka Zsófia Ballagási ünnepség 2016.04.29. Igen, elballagtak a SZISZKI végzős diákjai is. Könny,

Részletesebben