Emlékezzünk 1956-ra! ASzovjet Kommunista Párt XX. kongresszusa. Szombaton, október 17-én volt Érden

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Emlékezzünk 1956-ra! ASzovjet Kommunista Párt XX. kongresszusa. Szombaton, 2009. október 17-én volt Érden"

Átírás

1 ÉRDI Ingyenes kétheti lap példányban VII. LAP évfolyam 21. szám október 22. Rendelés: , El Toro pizza & burger A LEGFINOMABB PIZZA AZ EL TOROBÓL! Akció! 1090 Ft helyett 790 Ft 32 cm-es egyfeltétes pizzák Chico burger 100% marhahúsból, 5, 10, 15 db-os kiszerelés, akció: 200 Ft/db Nyitva tartás: minden nap Horváth Pál ASzovjet Kommunista Párt XX. kongresszusa után elkerülhetetlen változások következtek be nemcsak a Szovjetunióban, hanem Magyarországon és Lengyelországban is. Magyarországon egy évvel korábban megbukott a Nagy Imre féle reform mozgalom, és Gerõ a kialakult helyzetet az erõ politikájával kívánta megoldani ban, a lengyel eseményeket követõen, Magyarországon is felerõsödtek az ellenzéki megmozdulások. A fõvárosban október 20-án a diákok, az Építõipari Mûszaki Egyetemen tartott gyûlésükön, fogalmazták meg a követeléseiket. Az Írószövetség a poznani tüntetések után elhatározta, hogy október 23-án koszorút helyez el Budapesten, míg a diákság ugyanezen a napon, tüntetéssel fejezte ki rokonszenvét, a lengyelországi eseményekkel kapcsolatban. A helyzet, pattanásig feszült volt. Október 23-án a Belügyminisztérium a rend védelmére hivatkozva megtiltotta az utcai tüntetéseket. A diáktüntetés ennek ellenére 15 órakor elkezdõdött a Petõfi-szobornál, ahol Sinkovics Imre elszavalta a Nemzeti dalt. A tömeg elõször Rákosi és Gerõ ellenes, majd a szovjet csapatok kivonulását sürgetõ jelszavakat skandált: Ez a haza magyar haza, minden orosz menjen haza. A 200 ezres tömeg ezt követõen a Parlament elé vonult. Késõbb Nagy Imre szólt a tömeghez, beszédét elvtársak megszólítással kezdte, amit a tüntetõk visszautasítottak. A beszédében elismerte a tüntetõk követeléseinek jogosságát és megígérte a reformokat. Közben a régi pártvezetés Andropov szovjet nagykövettõl kért segítséget, aki utasította Pjotr Lascsenko altábornagyot, a székesfehérvári szovjet különleges hadtest parancsnokát, hogy csapataival vonuljon Budapestre. Lascsenko ezt visszautasította azzal, hogy a kialakult helyzetet a magyaroknak kell megoldania. 21 órakor a tömeg ledöntötte a Sztálin szobrot, és ugyanebben az idõben az ÁVH a rádió épületét ostromló tömeg közé lõtt. Az események naponta változtak, és gyorsan követték egymást, míg október 31-én arról érkeztek hírek, hogy a szovjet csapatok elõzõ napon elkezdõdött kivonulása megállt. Újabb egységek özönlöttek az országba, megszállták a fõ stratégiai pontokat, bekerítették a városokat és a repülõtereket. Magyarok Vására Érden Mottó 1.: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek. (Máté ) Mottó 2.: Aki tenni akar, az mindenre talál megoldást. Aki nem akar tenni, az mindenre talál kifogást. Szombaton, október 17-én volt Érden az elsõ Magyarok Vására a Polgárok Háza mögötti parkolóban. A vásárt a Magyarok Szövetsége civil szervezõdés maroknyi érdi tagja szervezte. Aki ott volt, látta. Aki nem volt ott, reméljük, hogy a legközelebbi vásáron már velünk lehet. (Folytatás a 6. oldalon) A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Emlékezzünk 1956-ra! A Nagy Imre kormány a bel-és külpolitikai lépései ekkor arra irányultak, hogy feltartóztassák az elkerülhetetlennek tûnõ végzetet. Az nyilvánvaló volt, hogy az ország fegyveresen nem képes ellenállni a túlerõnek, ezért az új kormány csak a gyors belsõ konszolidációra, valamint a nemzetközi támogatásra számíthatott. November 1-jére lépések történtek az utcai és a lelkekben lévõ rend helyreállítására. Mindez vajmi kevéssé befolyásolta a szovjet csapatmozgásokat. Nagy Imre a forradalom megmentése érdekében november 1-jén egyoldalúan deklarálta, a Varsói Szerzõdésbõl való kilépésünket, de lépése nemzetközi visszhang nélkül maradt. Ugyanezen a napon este Kádár és Münnich a szovjet nagykövetségre távozott, majd a következõ napokban, Moszkvában tárgyaltak a szovjet-vezetõkkel. November 4-én hajnalban, a szovjet egységek általános támadásával egyidejûleg Kádárék bejelentették, hogy az általuk vezetett ellenkormány Szolnokon megalakult. Közben a tököli szovjetparancsnokságon a szovjet állambiztonsági szervezet emberei, Szerov tábornok vezetésével, már november 3- án éjjel letartóztatták, a csapatkivonásokról tárgyaló magyar delegációt, amelynek élén Erdei Ferenc és Maléter Pál állottak. A magyar honvédséget hamarosan lefegyverezték. Nagy Imre a várható letartóztatás elõl, Tito elnök hívására a jugoszláv követségre menekült. Budapesten és az ország néhány pontján a felkelõk napokig még elkeseredett gerillaharcokat vívtak, de az óriási számbeli erõfölénnyel szemben harcuk reménytelenné vált. (Folytatás a 4. oldalon) A minõség forradalma Németh László 1940-ben megjelent kötetének címadó írása A minõség forradalma. Sokan és sokszor idézik ezt a mára jelszóvá vált címsort, anélkül persze, hogy tudnák, eredetileg mit jelentett, hiszen Németh László nem a társadalomról írta, hanem az angol költõ, Keats versei kapcsán. De mindegy is, mert ez a néhány szó önálló életet kezdett élni. Az egyik vers, amelyrõl ír, a Hyperion, amely az istenek két nemzedékének harcáról szól, s melyben az istenek két nemzedékének erkölcsét, természetét ismerjük meg, s amely harcban a világ ó- és újkorát állítja szembe, s a költõ szerint az új kor igazi istene: a minõség. Talán istenekrõl ne beszéljünk a ma zajló harcban, forradalomban, amely nem csak nemzedékek, de erkölcsök között is zajlik, hiszen a Kádár-kor köztünk élõ tanúiról és szereplõirõl mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy istenek. Emberek õk, gyarlóak és bûnösök, de minden bûnös bocsánatot nyerhet, ha méltó rá. Forradalmakról emlékezünk napjainkban, most gyászoltuk október 6. mártírjait, s most ünnepeljük október 23. hõseit, akik közül sokan mártírokká lettek. Kellenek a forradalmak, mert a forradalom lényege nem az, hogy gyõz vagy nem, hanem az, hogy van, vagy nincs. Ha visszanézünk történelmünkön, kevés olyan forradalmat vagy szabadságharcot látunk, amely tartósan gyõztes lett volna, annál több elbukottat. De mégsem vesztest. Hiszen a szellem tovább él, kitörülhetetlenül, és az emberek tudják ezt. A lényeg az, hogy ott vagyunk-e vagy sem. Elbukhatunk egyszer, kétszer, százszor, de a forradalom maga nem bukik el résztvevõit le lehetett géppuskázni, föl lehetett akasztani, be lehetett börtönözni, el lehetett ûzni a hazából, de a szellemük köztünk maradt. S mibõl táplálkozott 1956? 1848-ból, 1848 meg az õ elõdeibõl. Mind itt élnek köztünk. A forradalom nem csak harcot jelent, nem csak fegyvert, vért, de embert is, aki kész kiállni igazáért akkor is, ha tudja, kevés az esélye a gyõzelemre. A forradalmak nem azonnal szoktak gyõzni. A szabadságharcok hosszasak, eredményük talán évtizedek múltán érik be, de kellenek a szabadságharcok, és kellenek a szabadságharcosok is. Napjaink forradalmát is évtizedek óta vívjuk. Ma is. Azt mondják, ilyen párt meg olyan párt, de nem a pártok a lényeg. A levegõ a lényeg. Hogy tisztább lesz-e? Most nem az. Mindenkit megfertõz mocskosságával. Húsz éve hisszük azt, hogy tisztul, de még nem. Vívjuk a minõség forradalmát, de még nem gyõztünk. Csapataink harcban állnak mondta Nagy Imre, és azóta is harcban állunk. Azokkal, akik szerint ez a harc lesz a végsõ, de tévednek. A harcnak soha sincs vége, mert mindig jönnek új forradalmárok. Csak ma már nem fegyverrel vívjuk a forradalmakat, hanem lélekkel. Mert ha nem gyõz a lelkek forradalma, akkor még sok kín vár ránk. Gyõzni fog, mert a minõség mindig gyõz. ORLAI SÁNDOR Következõ számunk november 5-én jelenik meg

2 2 Október 10-én ismét benépesült az Érd és Környéke Horgászegyesület által bérelt Duna parti telek. Ezúttal nem családi napra, hanem rendkívüli környezetvédelmi napra gyûltek össze a horgászok és családtagjaik mintegy harmincan, akik a környezetünk védelméért feláldozták szombati pihenõ napjukat. A Duna alacsony vízszintje tette lehetõvé a találkozást, mivel most lehetett összeszedni a szemetet és egyéb hulladékokat közvetlen a Duna parton és a sekély vízben. Irány a víz! csillapíthatták éhségüket, majd hoszszasan beszélgettek. Megállapították, hogy a ponton telepítésével új lehetõség nyílt a terület szabadidõs hasznosításában, a sporttevékenységek bõvülésében és a horgászok dunai vízterülethez jutásában. Ezekhez hozzájárul az is, hogy a közeljövõben az Érd és Környéke Horgászegyesület megállapodást köt a Dunai Yact Klubbal, így két ponton is rendelkezésre áll majd a vízen. Öröm mindenkinek, hogy az Ófalusi horgászok és a fiatal vízi Önkormányzatok a szakadék szélén Demonstrációt tartottak az önkormányzatok a Kossuth téren, a megszorítások ellen tiltakozva. Az érdiek is képviseltették magukat a megmozduláson. A fõ szervezõ Kósa Lajos, Debrecen polgármestere volt. Azért folyamodtunk a tüntetéshez, mert kifogytunk az eszközökbõl, nincs tovább kezdte beszédét Kósa Lajos, Debrecen fideszes polgármestere. A városvezetõ külön köszöntötte a demonstráción résztvevõ MSZP-s és SZDSZ-es önkormányzati politikusokat. Mert ez nem pártügy, ez az emberek közös ügye hangsúlyozta Kósa, arra emlékeztetve: 2002 óta a kormány folyamatosan becsapta az önkormányzatokat. A honatya szerint megérte a szombat délelõttöt itt tölteni, ugyanis a szocialisták a tüntetés bejelentésére meghõköltek, és a gyermekéheztetés területén visszakoztak. Bajnai Gordont egyedül a hiánycél érdekli - szögezte le a városvezetõ, kiemelve: amióta a szocialisták kormányoznak, mindig hiány van, céljaik pedig nincsenek. Mint mondta, ez a kormány teljes mértékben alkalmatlan feladatára. Példaként említette, hogy miközben százezer gyermek éhezik, mobiltelefonok beszerzésére van pénz, gyerekétkeztetésre azonban nem! Magyarországnak sok mindene van, de válságkezelõ kormánya nincs - jegyezte meg Kósa Lajos, aki magyarázatképpen hozzátette: Bajnai Gordon már korábban bejelentette, hogy lelép, nem vállalja tovább. A polgármester VII. évfolyam 21. szám október 22. Ezen a napon teljesült az évek óta dédelgetett álom is, mely szerint jó lenne egy horgászcsónak és kishajó kikötésére, valamint horgászatra alkalmas úszómû telepítése. Tavasszal kereste meg Ostorházi Miklós a Horgászegyesületet a ponton telepítésével kapcsolatban, vállalva a tervezési és építési munkák költségeit. A horgászok örömmel fogadták a kezdeményezést, így néhány hónap alatt elkészült a 24 nmes ponton. A vízügyi telepítési dokumentációját már közösen készítették elõ engedélyeztetésre. A gyártást követõen gyönyörû napsütéses idõben szombaton került a helyére a ponton, melynek úszó tudományát a Duna alacsony vízállása miatt most nem sikerült tesztelni. Míg az építõk a szakipari munkát végezték, addig Koller József területfelelõs-fõszervezõ irányításával a parton tüsténkedtek a rendezvényen részt vevõk. Összeszedték a szemetet, levágták a veszélyes ágakat, bozótot irtottak, reménykedve abban, hogy a tiszta és kultúrált környezetet az idelátogatók is majd megõrzik. A munkák végeztével a segítõk Gabelics Tamás elnöki pörköltjével sportot kedvelõ emberek összefogásával, anyagi támogatásával és soksok társadalmi munkával elkészült a pontonok mellett a hajóleeresztõ pálya (sólyapálya ) is, melyek mostantól együttesen biztosítják a sportolási, horgászati célt szolgáló kishajók vízrebocsátását és kikötését. Fontos megjegyezni, hogy az így elkészült úszómûveket mindenki csak a biztonsági elõírások betartása mellett, saját felelõsségre veheti igénybe. A Horgászegyesület vezetõi külön felhívják a figyelmet arra, hogy a vízi sporteszközöket a horgászat zavarása nélkül, csak a nyílt vízen szabad sporttevékenységre használni. Különösen figyelni kell arra, hogy a környéken horgászókat csak a lehetõ legkisebb mértékben zavarják, és veszélyes szituációba egyáltalán ne sodorják. A Környezetvédelmi nap bebizonyította, hogy horgász, hajós, motorcsónakos és kiránduló szívesen dolgozik együtt a szebb és kultúráltabb környezetért, hogy egymás hobbijának tiszteletben tartásával tudjanak majd ott majd sportolni, pihenni, kikapcsolódni. KOLLER JÓZSEF HE területfelelõs A polgári összefogás lapja Alapította az Összefogás Egyesület Kiadja a BALATONI 19. KFT. Felelõs kiadó a kft. ügyvezetõje Felelõs szerkesztõ: ORLAI SÁNDOR Szerkesztõség: Érd, Alsó u. 8., Összefogás Székház Telefon: 06-20/ Honlap: ISSN Nyomdai elõállítás: Ringier Kiadó Kft. Nyomda Felelõs vezetõ: Bertalan László nyomdaigazgató Hirdetésfelvétel: 06-20/ , Ügyfélszolgálati Irodája KATALIN ÜZLETHÁZ földszintjén, a Budai út 11. szám alatt Hirdetésfelvétel, apróhirdetések felvétele minden hétköznap: 8-12 és óra között. Telefon: 06-23/ , 06-20/ , 06-20/ A Szepes Gyula Mûvelõdési Központ Duna- Art Fotóklubja fotópályázatot ír ki Érd 30 éve város címmel, az alábbi feltételekkel: Olyan fotókat kérünk, amelyek bemutatják Érd városi arcát. Bárki pályázhat maximum 5 darab képpel. Kérjük az alkotásokat A4-es formátumban, fotópapíron és eredeti méretben, digitális formában (a kiválasztott képekbõl papír alapú kiadvány készül) A fényképeket a Szepes Gyula Mûvelõdési Központ recepcióján lehet leadni névvel, és pontos elérhetõségekkel Beadási határidõ: október ig 9-17 óra. A pályázat anyagából kiállítást szervezünk a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban, az elsõ három helyezettet jutalmazzuk, a kiválasztott képekbõl kiadványt készítünk! A kiállítás megnyitója, az eredményhirdetés és a kiadvány bemutatása december 15-én 18 órakor lesz a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban. A kiállítás képeivel a Fotóklub rendelkezik, azokat szabadon felhasználja. A kiállítás mellett a pályázattól függetlenül szeretnénk bemutatni régi érdi fényképeket is. Kérjük, aki rendelkezik ilyenekkel, bocsássa rendelkezésünkre a rendezvény idejére. További információ: vagy / 102 mellék A demonstráción résztvevõ érdiek egy csoportja a Kossuth téren ugyanakkor felhívta a figyelmet, összefogással azonban Magyarország ki tud jutni a bajból. Az önkormányzatok nagygyûlésén elfogadott, és Kósa Lajos, Debrecen polgármestere által hétfõn az Országgyûlésben ismertetett 12 pont teljes szövege: 1. Minden önkormányzat alapvetõ célja polgárai jólétének, boldogulásának, gyarapodásának, biztonságának megteremtése. 2. Az önkormányzatok a társadalmi önrendelkezés legközvetlenebb, tehát legfontosabb helyszínei. Minden önkormányzatnak joga van létéhez, sorsáról csak saját lakói dönthetnek. Az állam egyetlen faluról vagy városról sem mondhatja, hogy életképtelen. 3. Magyarország legfontosabb települése Budapest. Itt él a legtöbb magyar ember, a fõváros járul hozzá a települések közül a legnagyobb mértékben Magyarország teljesítményéhez. 4. Az önkormányzatiság minden szintje: minden falu, város, megye közös értékünk, közös örökségünk. Mindegyik egyformán fontos, fogyásukkal, pusztulásukkal mindnyájan kevesebbek leszünk. 5. Miképpen Magyarország polgárai kiállnak Budapestért, úgy a fõvárosnak is kötelessége kiállni a legkisebb faluért is. Csak ez az összefogás emelheti fel újra a magyarokat és Magyarországot. 6. Minden településnek joga van az iskolához. 7. Minden a településnek joga van a kultúrához és templomához. 8. Minden településnek joga van legalább egy rendõrhöz. Ha az állam nem biztosítja ezt, joga van a rendõrség megszervezéséhez teljes állami felhatalmazás mellett. 9. A kormány csak úgy adhat kötelezõ feladatot az önkormányzatoknak, ha a teljesítés minden feltételét biztosítja. 10. Minden önkormányzatnak joga van a vagyonához. Arra a kormány nem teheti rá a kezét, el nem vonhatja. 11. Minden önkormányzatnak joga van a bevételeihez. Azokat az állam el nem veheti, fel nem használhatja. 12. Minden önkormányzatnak joga van az ellenállásra a törvény adta keretek között, ha a központi állam létét, a törvényességet, vagy az alkotmányosságot fenyegeti. Körzeti megbízotti irodát avattak Kozma Károly rendõrkapitány, T. Mészáros András polgármester és Macsotay Tibor, a polgárõrség vezetõje avatták fel a Fehérvári úton, a Bagoly utca sarkán lévõ új körzeti megbízotti irodát. A közeljövõben át fogják adni az ófalui, majd a parkvárosi irodákat is, így a térfigyelõ rendszer hatásával együtt jelentõsen javulhat városunk közbiztonsága. Kedves érdi polgárok! Várjuk Önöket az Öszszefogás Egyesület székházában (Alsó u. 8.) minden szerdán 18 órától. Találkozhatnak önkormányzati képviselõkkel, a város vezetõivel, a polgári oldal aktivistáival, tájékozódhatnak a város életérõl. A Fidesz Érdi Szervezete

3 VII. évfolyam 21. szám október A közgyûlés elején jelentette be T. Mészáros András, hogy négy fõvel új KDNP frakció alakult. Tagjai: Horváth András frakcióvezetõ, Aradszki András, Kubatov István és Schütz István. Horváth András frakcióvezetõt kérdeztem a kiválás okáról. Voltak ugyan elõjelei annak, hogy néhányan idõnként nem értettek egyet a frakció többségével, de tulajdonképpen miért alakult meg az új frakció? Egyrészt közeledik a 2010-es választás, és úgy látjuk, hogy a kettõ több, mint az egy. Másrészt az elmúlt idõszakban sok zavar volt a Fidesz-KDNP frakción belül az információáramlással. Úgy láttuk, hogy a Fidesz frakcióvezetõje a tizenhat fõs frakciót nehezen tudta összefogni, nehezen tudta az információáramlást megoldani, és ezért sok információ tulajdonképpen a frakcióülésen nem is jutott el hozzánk, nem tudtuk, a döntés miért született. Úgy láttuk, hogy ha két frakció van, az egyeztetésekkel képbe kerülünk, és az a szerzõdés, amit meg akarunk kötni, garantálja azt, hogy az a többség, ami a közgyûlés mûködéséhez kell, meglesz. Azt mondta, hogy együttmûködést szeretnének. Milyen feltételek teljesülése mellett következhet ez be? Amikor a KDNP-frakciót október 7-én megalakítottuk, akkor átadtunk egy megállapodás-tervezetet. Segesdi Jánost, a Fidesz- KDNP frakció vezetõjét arról kérdeztem elõször, hogy meglepte-e az új frakció megalakulása, ugyanis nemrég még azt nyilatkozta, hogy a frakció egységes? Igen, meglepett a frakcióalakítás. Folyamatosan tárgyaltunk a KDNP elnökével, a frakcióegyeztetések során próbáltuk korrigálni azokat az észrevételeket, amelyek felmerültek, kijavítani a mûködési hibákat. Ezek után teljesen váratlan volt mindenki számára, számunkra és a közvélemény számára is, hogy négy ember a választópolgárok támogatása ellenére egy új frakciót hozott létre. Kíváncsi vagyok, hogy a megállapodást milyen feltételek mellett tudjuk megkötni, mert ha az együttmûködés javítja a most kialakult helyzetet, akkor természetesen mindenki számára pozitív kimenetelû lehet, ha pedig nem, akkor nyilvánvalóan a választópolgárok a következõ választáson elmondják a véleményüket, hogy a frakcióból kivált négy képviselõ álláspontját támogatják, vagy az eredeti frakció munkájával értenek egyet. Horváth András úgy indokolta a kiválást, hogy a kettõ több, mint az egy, és nem tudják mással elképzelni az együttmûködést, mint a Fideszszel. A szavazógépek kihúzásáról mi a véleménye ezek után? Ezt komoly ellentmondásnak érzem, fõleg annak a vetületében, hogy komoly szakmai érvek nem hangzottak el. Új KDNP frakció alakult Semmilyen különleges igényünk nincsen, és egyértelmûen rögzítettük azt, hogy a KDNP-nek egyetlen szövetségese van, az pedig a Fidesz. Tehát mi nem tudjuk elképzelni mással az együttmûködést, mint a Fidesszel. Nem arról van szó, hogy kiléptünk meg beléptünk, hanem arról, hogy önállóan szeretnénk megmutatni magunkat, több megszólalási lehetõségünk legyen. A megállapodás-tervezetben azokat az arányokat szeretnénk fenntartani, amelyek létrejöttek, vagyis a 16 tagú frakció 25%- ának megfelelõen a bizottsági helyeknél az az igényünk, hogy kapjuk az eddigi három külsõ bizottsági tag mellé másik hármat, továbbá egy bizottsági elnöki helyet az eddigi egészségügyi mellé, a vagyongazdálkodási bizottságét. Azt mondta, hogy együttmûködést szeretnének, ugyanakkor a mai A képviselõ úr szerint nem kaptak elegendõ információt, a frakció pár napja alakult, nem tudtak közös álláspontot kidolgozni októberében az elsõ pillanattól kezdve tudott mûködni az akkor alakult frakció. Jelen pillanatban a városban mûködõ legnagyobb frakciónak sincsenek meg a frakció munkájához szükséges feltételek. Nem azért, mert nem akarja az önkormányzat, hanem mert nincs hely és infrastruktúra. A Fidesz-KDNP frakció is az Összefogás Egyesület székházában ülésezik, hiszen a külsõ bizottsági tagokkal együtt közel negyvenen vagyunk. Ennek ellenére az elsõ pillanattól kezdve zökkenõmentesen tudott a frakció mûködni, és mindenkinek, aki információt akart, minden lehetõsége megvolt rá. Rendelkezésre áll a hivatal, a polgármester, az alpolgármesterek is. Az egy érdekes elképzelés, hogy egy olyan négy fõs frakciónak, amelynek az egyik tagja az az alpolgármester, aki jogi szempontból minden egyes elõterjesztést aprólékosan végignéz, ne legyen információja arról, hogy mirõl szól az elõterjesztés, és hogyan készítették azt elõ. Hogyan tovább? Ha a két frakció komoly egyeztetéseket szeretne, akkor ezt azt jelenti, hogy külön-külön és együtt is egyeztetni kell, és ha véleménykülönbségek vannak, akkor újabb és újabb egyeztetések szükségesek. Ez azt is jelentheti, hogy az eddigiekkel ellentétben nem elég a közgyûlést megelõzõ pénteken kiküldeni az anyagot, hanem esetleg egykét héttel korábban? Orlai Sándor Október 15-én tartotta ülését Érd város Közgyûlése. Néhány napirend elõtti felszólalással és interpellációval kezdõdött, majd folytatódott az új frakció bejelentésével, amelyrõl alább a miérteket is el lehet olvasni. A közgyûlés napirendjén lévõ pontok közül a költségvetés módosítása váltott ki nagyobb vitát, melynek során Döcsakovszky Béla (MSZP) kijelentette, hogy pang a város, rögtön utána Varga László (MSZP) leszögezte, hogy sokmilliárd forint érkezett a városba. Valószínûleg nincsenek beszélõ viszonyban egymással. A KDNP frakció érdekesen kezdte a szerintük szövetségi politizálást: néhány napirendi pontnál egyszerûen kihúzták a szavazógépeiket, mintha ott sem lennének, a Sport Kft. megalakítását pedig nem szavazták meg. Aradszki András már ebéd elõtt távozott, Kubatov István és Schütz István pedig röviddel ebéd után követték. A többi napirendi pont nem váltott ki nagyobb vitát, a közgyûlés rendben lezajlott. szavazások egy részénél kikapcsolták a szavazógépeket. A legfontosabb szavazásnál azért kértem ügyrendiben szót, mert úgy gondoltuk, hogy a költségvetés módosítását feltétlenül meg kell szavaznunk, a város mûködését biztosítanunk kell. Az összes további napirendnél tekintettel arra, hogy nincsen a két párt között megállapodás, és semmiféle információt nem kaptunk a város vezetésétõl, tehát minket a Fidesz frakcióülésére meg sem hívtak, ahol információhoz jutottunk volna úgy döntöttünk, hogy ezekben, a számunkra és a város számára se rendkívül fontos kérdésekben mi most nem tudunk állást foglalni se pro, se kontra. Nem tudtunk felkészülni rendesen, mert a korábbiakban a Fidesz-KDNP közös frakcióüléseken valamilyen tájékoztatást kaptunk. A bizottsági üléseken azonban ugyanúgy részt vettek, a közgyûlési anyagot ugyanúgy megkapták, mint eddig. Nem gondolja, hogy ez nem egy túl jó belépõ az együttmûködéshez? Úgy gondolom, hogy ez egy kiváló belépõ, hiszen a megállapodást megköthettük volna, pontosan nyolc nap telt el azóta, hogy átadtuk. Ezalatt a nyolc nap alatt kétszer találkozott a két elnök, és egyszer a frakcióvezetõk. Nem kaptunk semmiféle írásbeli ellentervezetet. Bízom benne, hogy megállapodunk, de meg kell mondjam azt, hogy mi csak úgy tudunk mûködni, hogyha kellõképpen ismerjük a városnak az elképzeléseit, a városvezetés szándékait. Ez nyilvánvalóan egyáltalán nem könnyíti a munkát. Aki a gyakorlati munkát ismeri és átlátja, az pontosan tudja, hogy a többszörös egyeztetések bonyolítják a dolgot. Tévednek azok a képviselõk, akik úgy gondolták, hogy amennyiben õk a Fidesz-KDNP frakcióval együtt akarnak dolgozni, akkor a négy fõs frakció meghatározhatja a tizenkét fõs frakció munkáját. Ez kísértetiesen emlékeztet arra, ami az országgyûlésben zajlik, vagyis hogy az SZDSZ zsarolja a kormánypártot. Ha megállapodásra tudunk jutni, akkor ezzel nem lesz probléma, de ha a KDNP frakció megköti magát, és szakmai indokok nélkül próbál döntéseket ráerõltetni a várost vezetõ Fidesz-KDNP frakcióra, akkor ez nyilván nehézségekbe fog ütközni. Jelen pillanatban nem engedhetjük meg azt, hogy négy, egyéni érdekeket megfogalmazó képviselõ megakadályozza harminchat milliárdnyi beruházás megvalósulását. Jön-e a Messiás? Nem az, az igazi, csak ez a magyar, amelyiket olyan sokan várnak. Munkám során sokfelé járok, sokféle emberrel van szerencsém beszélgetni, eszmét is cserélünk néha. De akár magánemberként, akár valamilyen cég vezetõjeként, vagy vállalkozóként nyilvánul meg egy-egy beszélgetõpartnerem, valami fura kettõség is jelen lesz közöttünk. Kezdem azzal, hogy ritkán látok, vagy hallok igazán megelégedett embert. Nemzeti karakterünk nekünk ez az állandó elégedetlenség, a panaszkodás. Így aztán, ha rákérdezünk valamely magyar embertársunkra, hogy vagy, arra szinte automatikusan az a válasz, jaj ne is kérdezd. (Állítólag van egy angol szólás, miszerint meg ne kérdezd egy magyartól, hogy van, mert még képes és elmondja.) Majd elkezdi sorolni a bajai özönét, átragasztja a rosszkedvét, szinte inspirálja a hallgatóját is, hogy ne hagyja annyiban a dolgot, õ is rálicitáljon a bajok dombjára. Õ már hegynyi jajgatni valót akar visszatromfolni. Mondom, ilyenek vagyunk mi, alapjáraton is, akkor is, amikor olyan nagyon okunk sincs rá. Ha valaki boldog, kiegyensúlyozott, jókedve van, leginkább úgy akar rá vigyázni, hogy titkolja. Észre ne vegyék, hát beáll õ is panaszkodni. Nehogy elkiabálja a dolgot, nehogy megirigyeljék. Végeztek valamiféle világfelmérést, hogy az egyes országokban mennyire érzik magukat boldognak az emberek. Az derült, ki, hogy általunk alig ismert, hozzánk képest igazán nincstelen, szegény afrikai, meg ázsiai népek sokkal, sokkal boldogabbak, mint mi, akik azért mégis a világ egyharmadát kitevõ gazdag nemzetek közé tartozunk. Van egy életvezetési gondolkodásmód, ami arra tanít, hogy ha az ember igazán akar valamit, azt meg fogja kapni. Ugyan is a világ tényleg nekünk van teremtve, a szolgálatunkra van, és ha egyénileg, vagy kollektíven akarunk valamit, be fog következni. Ne tessék azt gondolni, hogy ez valamiféle újszerû, az ezotéria jegyében kitalált csalafintaság. Évezredek óta, mûködik és használják az emberek. Leginkább imának szokás hívni. Mi is használtuk, amíg el nem sekélyesítették a gondolkodásmódunkat, el nem butultunk. Egykor tudtuk, ha a világ Teremtõjéhez fordulunk segítségért, akkor azt meg is kapjuk. Ez akkor is igaz volt, ha nem a rendelésünknek való kiszolgálásban volt részünk, hanem a javunkra szóló esedékes dorgálásban, vagy akár büntetésben. Ez az eszköz ma is rendelkezésünkre áll, csak valakik elhitették velünk, hogy ósdi, elmaradott, anakronisztikus, a mai modern világban már nem úgy mûködnek a dolgok, mint egykor. Mondjuk ez igaz is, tényleg sikerült szinte mindent elrontanunk. Elrontottuk és már a visszautat, sem találjuk. Atomizálódtunk, éljük az egyre sekélyesebb életünket, egy bennünket rabláncon tartó, távolról marionett bábként irányító szerkezet, a televízió elõtt. Elsorvadnak lassan mindazok a szálak, összekötõ vezetékek, amelyeknek a segítségével eddig közösségként felül tudtunk emelkedni nemzeti és egyéni bajainkon. Persze, hogy elfeledtük, mi vagyunk azok, akiken múlnak a dolgok. Mi idézzük be a Teremtõtõl, a világegyetemet alkotó szellemi szubsztanciától a jót is és a rosszat is. Pedig kérhetnénk, akarhatnánk a jót is. A segítséget az embertársunknak, a nemzetünknek, magunknak. Lehet vele, ugyanis kommunikálni, amióta ideteremtett minket erre a csodálatos bolygóra. Nem, mi ezt nem nagyon akarjuk megtenni, de elhinni sem, hogy a dolgok rajtunk múlnak. Egyre elkeseredettebbek vagyunk, valamiféle sorscsapásként tûrjük a reánk zúduló bajokat, kitolást, helyi és világválságot. Mert, mit is tehetnénk? Ki vagyunk szolgáltatva másoknak, még a legelemibb szükségleteinket illetõen is. Ha elzárják a vizet, még a szükségünket sem tudjuk elvégezni. Olyan a modern ember, mint az a rovar, amelyiknek fokozatosan kitépik a lábait, csápjait és már régen nem oda megy, ahová szeretne, hanem ahová teszik. Úgy jártunk, mint az a béka, amelyiket egy hideg vizes edénybe raktak és alágyújtottak. A nyomorult kétéltû mire észreveszi, hogy megfõ, már késõ. Ha egybõl forró vízbe dobnák, azonnal kiugrana. Nem akarnám én, persze semmiféle hamis, jaj de szép kép felfestését kierõszakolni. Mert persze, hogy jókora slamasztikában vagyunk. Demokrácia helyett sokkal inkább a tolvaj és korrupt állami vezetõink által vezetett kleptokráciában élünk. Egymás közti beszélgetésekben ez aztán kikerülhetetlen témává nõtte ki magát. Mára talán már csak a legelvakultabb, Drága Bolgár úr mûsorába betelefonáló munkásõrözvegyek képesek azt kiejteni az ajakukon, hogy minden rendben van. Az ország több mint háromnegyed részének tele van a majd megmondtam mije attól, hogy alig múlik el nap, hogy ki ne derüljön valami stikli a legendás élcsapatról. Polgármestereik egy része már dutyiban, a túlmozgásos hazudós exminiszterelnöküket most próbálják valahogyan bekeríteni az ügyészek. Tényleg sajátos a mi magyar mentalitásunk, hogy mindezt még mindig képesek vagyunk eltûrni. Mindenki tudja, hogy minden egyes nap, amelyet ez a vezetõ garnitúra az ország élén eltölt, felér egy kisebb tatárdúlással. (Meggyõzõdésem, hogy még direkt rosszindulat sem vezeti õket. A maguk módján õk is jót akarnak. Húznák, tolnák õk az ország szekerét, csak azt képtelenek felfogni, hogy rossz irányba. Mert az a szakadék!) A mi passzív ellenálláshoz szokott népünk megint valami csodát vár. Egy új Kossuth Lajost, mint egykor a Bach korszak magyar társadalma? Vagy egy új magyar messiást? Egy új, minden bajt egy csapásra megoldó bölcs vezért? Gyakran tapasztalom, csak még jövõ tavaszig bírjuk ki valahogy, onnantól kezdve jön az új kormány és majd minden másként lesz. Addig meg már fél lábon is, és ha fát vágnak is a hátunkon. Jöhet bárki! Akár a Föld legragyogóbb elméjû politikusa is. Ha magunkban nem vagyunk képesek eldönteni, hogy mit akarunk, milyen árat vagyunk hajlandóak megfizetni érte és az abból következõ programot, nem hajtjuk maradéktalanul végre semmire sem megyünk. KOPOR TIHAMÉR

Aláírták a támogatási szerzõdést

Aláírták a támogatási szerzõdést ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VII. évfolyam LAP 18. szám 2009. szeptember 10. SZ ALBERT ÉTTEREM Nyitva: H-P 10 18 óráig 9 13 óráig Sonkás pizza 32 cm 1190 595 Ft A nagy sikerre való tekintettel,

Részletesebben

Mint ismeretes, az Új Magyarországi Fejlesztési. Kettõs mérce Háborognak a szocialisták, hogy az 56-os. El Toro pizza & burger

Mint ismeretes, az Új Magyarországi Fejlesztési. Kettõs mérce Háborognak a szocialisták, hogy az 56-os. El Toro pizza & burger ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VII. LAP évfolyam 22. szám 2009. november 5. Rendelés: 06-23-369-888, 06-20-387-1679 El Toro pizza & burger A LEGFINOMABB PIZZA AZ EL TOROBÓL! Akció! 32 cm-es

Részletesebben

A forradalom emlékezete

A forradalom emlékezete ÉRDI Ingyenes kétheti lap 8000 példányban V. LAP évfolyam 22. szám 2007. november 1. A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA A 22-én a 56-osok is megkoszorúzták a hármaskereszt emlékmûvet Pitti Katalin énekelt A forradalom

Részletesebben

Megalakult az új közgyûlés

Megalakult az új közgyûlés ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VIII. LAP évfolyam 22. szám 2010. október 21. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Megalakult az új közgyûlés Október 14-én, ünnepélyes körülmények

Részletesebben

Országzászlót avattak Nagytétényben

Országzászlót avattak Nagytétényben BUDAFOK-TÉTÉNY XVII. ÉVFOLYAM 21. SZÁM 2009. OKTÓBER 30. A X X I I. K E R Ü L E T I Ö N K O R M Á N Y Z A T I N G Y E N E S L A P J A M E G J E L E N I K K É T H E T E N T E Országzászlót avattak Nagytétényben

Részletesebben

Megújul a városközpont

Megújul a városközpont ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VIII. LAP évfolyam 5. szám 2010. március 11. Rendelés: 06-23-369-888, 06-20-387-1679 Étkezési jegyet elfogadunk! El Toro pizza & burger A LEGFINOMABB PIZZA AZ

Részletesebben

Békés és konstruktív közgyûlést tartottak Régen volt olyan békés hangulat a közgyûlésben,

Békés és konstruktív közgyûlést tartottak Régen volt olyan békés hangulat a közgyûlésben, ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VIII. LAP évfolyam 23. szám 2010. november 4. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Békés és konstruktív közgyûlést tartottak Régen volt olyan békés

Részletesebben

Internetes elõjegyzési rendszer készül Nagyobb zökkenõk nélkül kezdõdött a Szakorvosi

Internetes elõjegyzési rendszer készül Nagyobb zökkenõk nélkül kezdõdött a Szakorvosi ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VII. LAP évfolyam 23. szám 2009. november 19. Rendelés: 06-23-369-888, 06-20-387-1679 El Toro pizza & burger A LEGFINOMABB PIZZA AZ EL TOROBÓL! Akció! 32 cm-es

Részletesebben

Lépésrõl lépésre közelebb a célhoz Megkaphatja a támogatást a csatornázási programunk!

Lépésrõl lépésre közelebb a célhoz Megkaphatja a támogatást a csatornázási programunk! ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP PIZZA és ÉTEL RENDELÉS Telefon: 06-23/366-455, 06-70/383-6577 Nyitva tartás: H V 10 23-ig, P Sz 24-ig www.dockyardetterem.hu Nyitva: Hétfõtõl péntekig 10

Részletesebben

Együtt a további sikerekért. Hontalanok Az idõsebbek emlékezhetnek még a marxizmus-leninizmus. Tisztelt érdi választópolgárok!

Együtt a további sikerekért. Hontalanok Az idõsebbek emlékezhetnek még a marxizmus-leninizmus. Tisztelt érdi választópolgárok! ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VIII. évfolyam 15. szám 2010. augusztus 12. LAPRendelés: A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Orlai Sándor Rohamléptekkel telt el az utolsó önkormányzati

Részletesebben

Szent István-terv a Kárpát-medencében avagy A mi ügyünk!

Szent István-terv a Kárpát-medencében avagy A mi ügyünk! ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP Honlapunkra A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Mi magyarok, magyarként összetartozunk A Nemzeti Összetartozás Napja Június 4-én, immár hagyományosan,

Részletesebben

Segítség az árvíz sújtotta Aszalónak

Segítség az árvíz sújtotta Aszalónak ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Segítség az árvíz sújtotta Aszalónak Az elmúlt hetek esõzései komoly zavarokat és károkat okoztak Érden is,

Részletesebben

Újra áll a KALOT-emlékmû

Újra áll a KALOT-emlékmû ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban IX. évfolyam LAP 18. szám 2011. szeptember 22. Honlapunkra A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Újra áll a KALOT-emlékmû Elõször 1991-ben állítottak

Részletesebben

Ilyen lesz a bölcsõde udvara a felújítás után

Ilyen lesz a bölcsõde udvara a felújítás után A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban Orlai Sándor A heti rendszerességgel megtartott sajtótájékoztatón több témáról esett szó, elsõsorban pályázatokról.

Részletesebben

Átadták a Duna utcai Polgárõr Házat Június 24-én ünnepélyesen átadták a Duna

Átadták a Duna utcai Polgárõr Házat Június 24-én ünnepélyesen átadták a Duna ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP SZ ALBERT ÉTTEREM Akció aug. 20-ig! Nyitva: H-P 10 18 óráig 9 13 óráig Sonkás pizza 32 cm 1190 595 Ft Telefon: 06-23/366-455, 06-70/383-6577 Nyitva: H V

Részletesebben

Elkészült a Fundoklia-tanösvény Egy város élhetõségéhez a szoros értelemben

Elkészült a Fundoklia-tanösvény Egy város élhetõségéhez a szoros értelemben ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban VII. LAP évfolyam 25. szám 2009. december 17. Rendelés: 06-23-369-888, 06-20-387-1679 El Toro pizza & burger A LEGFINOMABB PIZZA AZ EL TOROBÓL! Akció! 32 cm-es

Részletesebben

Megszavazta a Közgyûlés a költségvetést Minden költségvetés annyit ér, amennyit a

Megszavazta a Közgyûlés a költségvetést Minden költségvetés annyit ér, amennyit a ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP Nyitva: Hétfõtõl péntekig 9 18 óráig Szombaton 9 13 óráig A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Megszavazta a Közgyûlés a költségvetést Minden költségvetés

Részletesebben

Célegyenesben a csatornázás. Igények. Milliárdos tét: furcsa személyi hálók Érden A Falusi Jakab Horváth? tengely...

Célegyenesben a csatornázás. Igények. Milliárdos tét: furcsa személyi hálók Érden A Falusi Jakab Horváth? tengely... ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Célegyenesben a csatornázás Rendkívüli sajtótájékoztatón jelentette be az érintett három település polgármestere:

Részletesebben

Az idén is lesz Elsõ Fesztivál

Az idén is lesz Elsõ Fesztivál ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP PIZZA és ÉTEL RENDELÉS Telefon: 06-23/366-455, 06-70/383-6577 Nyitva tartás: H V 10 23-ig, P Sz 24-ig www.dockyardetterem.hu Nyitva: Hétfõtõl péntekig 10

Részletesebben

Fõhajtás a mártírok elõtt

Fõhajtás a mártírok elõtt XXIII. évfolyam, 42. szám 2013. november 7. Érd Megyei Jogú Város Önkormányzatának ingyenes hetilapja 4 7 Költségvetés A város közgyűlése elfogadta a jövõ évi költségvetési koncepciót Tanoda, másképpen

Részletesebben

ÉRDI LAP. Megalakult az Érdi Csatornamû Társulat. Teljesíteni fogjuk ígéreteinket 2. Július 28-án, három órán át tartó ülésen megalakult

ÉRDI LAP. Megalakult az Érdi Csatornamû Társulat. Teljesíteni fogjuk ígéreteinket 2. Július 28-án, három órán át tartó ülésen megalakult A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban Megalakult az Érdi Csatornamû Társulat Július 28-án, három órán át tartó ülésen megalakult az Érdi Csatornamû Vízgazdálkodási

Részletesebben

Nem adjuk az óvodát! Be kell hoznunk a lemaradást. Múlt hétfõn a 20-30 Egyesület tartott elõször. Nyár Nem mondok újdonságot azzal, hogy kitört

Nem adjuk az óvodát! Be kell hoznunk a lemaradást. Múlt hétfõn a 20-30 Egyesület tartott elõször. Nyár Nem mondok újdonságot azzal, hogy kitört ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP Tájékoztatjuk A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A tisztelt Olvasóinkat, hogy július végi számunk kimarad! Továbbra is várjuk hirdetéseiket! info@erdilap.hu

Részletesebben

Újra FIDESZ! Orbán Viktor: Magyarország felemelését válasszuk október 3-án! Mint ismeretes, a parlament jelentõs módosításokat

Újra FIDESZ! Orbán Viktor: Magyarország felemelését válasszuk október 3-án! Mint ismeretes, a parlament jelentõs módosításokat ÉRDI Ingyenes kétheti lap 15 000 példányban VIII. évfolyam LAP 18. szám 2010. szeptember 16. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Újra FIDESZ! A Fidesz csapata. Elsõ sor (balról) dr. Veres Judit,

Részletesebben

Teljes a jobboldali fölény Az országoshoz hasonlóan simán, zavarmentesen zajlott az Európai

Teljes a jobboldali fölény Az országoshoz hasonlóan simán, zavarmentesen zajlott az Európai ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP PIZZA és ÉTEL RENDELÉS Telefon: 06-23/366-455, 06-70/383-6577 Nyitva tartás: H V 10 23-ig, P Sz 24-ig www.dockyardetterem.hu Nyitva: Hétfõtõl péntekig 10

Részletesebben

Az ünnepség résztvevõi a fõtéren. Az új óvoda épülete az udvar felõl

Az ünnepség résztvevõi a fõtéren. Az új óvoda épülete az udvar felõl ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Az eltiport nemzet újjászületik Március 15-ét ünnepeltük Kegyeibe fogadta az idõjárás az idén nemzeti ünnepünket,

Részletesebben

I. évfolyam 9. szám 2003. november 6. 2004: a Leépítés éve

I. évfolyam 9. szám 2003. november 6. 2004: a Leépítés éve Ingyenes havilap 7000 példányban A POLGÁRI ÖSSZEFOGÁS LAPJA Átvette megbízólevelét a gyõztes képviselõ Segesdi János leteszi az esküt, miután Karlovszky Mária kihirdette a hivatalos végeredményt I. évfolyam

Részletesebben

Kedves Diákok! Tisztelt Tanárok!

Kedves Diákok! Tisztelt Tanárok! 1 2 Kedves Diákok! Tisztelt Tanárok! Amikor Andrew Vajna producerrel majd a hozzánk csatlakozó színész kollégáinkkal: Fenyő Ivánnal, Dobó Katával, Csányi Sándorral, Gesztesi Károllyal és a többiekkel még

Részletesebben

Ideje saját kezünkbe venni sorsunkat

Ideje saját kezünkbe venni sorsunkat ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP 72 m 2 -es különterem kiadó akár órára is! Nyitva: Hétfõtõl péntekig 9 18 óráig Szombaton 9 13 óráig A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Ideje

Részletesebben

Kultúra nélkül semmi esélyünk. a megmaradásra A Magyar Kultúra Napja Érden. Sajnálatosan kevés érdeklõdõ elõtt zajlott az

Kultúra nélkül semmi esélyünk. a megmaradásra A Magyar Kultúra Napja Érden. Sajnálatosan kevés érdeklõdõ elõtt zajlott az ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP A A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Kultúra nélkül semmi esélyünk Sajnálatosan kevés érdeklõdõ elõtt zajlott az idén a Magyar Kultúra Napja városi

Részletesebben

Híradó. Ötvenhat fáklyalángja Az ötvenhat szó a magyarságnak mindig 1956 õszének diadalmas, küzdelmes, véres napjait fogja jelenteni. (3. old.

Híradó. Ötvenhat fáklyalángja Az ötvenhat szó a magyarságnak mindig 1956 õszének diadalmas, küzdelmes, véres napjait fogja jelenteni. (3. old. Híradó XXV. évf. 101. szám 2006. szeptember A Svédországi Magyarok Országos Szövetségének lapja Ungerska Riksförbundets medlemstidning Belövések nyomai budapesti házak falán 1956. októberében. Sok épület

Részletesebben