Emlékezzünk 1956-ra! ASzovjet Kommunista Párt XX. kongresszusa. Szombaton, október 17-én volt Érden

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Emlékezzünk 1956-ra! ASzovjet Kommunista Párt XX. kongresszusa. Szombaton, 2009. október 17-én volt Érden"

Átírás

1 ÉRDI Ingyenes kétheti lap példányban VII. LAP évfolyam 21. szám október 22. Rendelés: , El Toro pizza & burger A LEGFINOMABB PIZZA AZ EL TOROBÓL! Akció! 1090 Ft helyett 790 Ft 32 cm-es egyfeltétes pizzák Chico burger 100% marhahúsból, 5, 10, 15 db-os kiszerelés, akció: 200 Ft/db Nyitva tartás: minden nap Horváth Pál ASzovjet Kommunista Párt XX. kongresszusa után elkerülhetetlen változások következtek be nemcsak a Szovjetunióban, hanem Magyarországon és Lengyelországban is. Magyarországon egy évvel korábban megbukott a Nagy Imre féle reform mozgalom, és Gerõ a kialakult helyzetet az erõ politikájával kívánta megoldani ban, a lengyel eseményeket követõen, Magyarországon is felerõsödtek az ellenzéki megmozdulások. A fõvárosban október 20-án a diákok, az Építõipari Mûszaki Egyetemen tartott gyûlésükön, fogalmazták meg a követeléseiket. Az Írószövetség a poznani tüntetések után elhatározta, hogy október 23-án koszorút helyez el Budapesten, míg a diákság ugyanezen a napon, tüntetéssel fejezte ki rokonszenvét, a lengyelországi eseményekkel kapcsolatban. A helyzet, pattanásig feszült volt. Október 23-án a Belügyminisztérium a rend védelmére hivatkozva megtiltotta az utcai tüntetéseket. A diáktüntetés ennek ellenére 15 órakor elkezdõdött a Petõfi-szobornál, ahol Sinkovics Imre elszavalta a Nemzeti dalt. A tömeg elõször Rákosi és Gerõ ellenes, majd a szovjet csapatok kivonulását sürgetõ jelszavakat skandált: Ez a haza magyar haza, minden orosz menjen haza. A 200 ezres tömeg ezt követõen a Parlament elé vonult. Késõbb Nagy Imre szólt a tömeghez, beszédét elvtársak megszólítással kezdte, amit a tüntetõk visszautasítottak. A beszédében elismerte a tüntetõk követeléseinek jogosságát és megígérte a reformokat. Közben a régi pártvezetés Andropov szovjet nagykövettõl kért segítséget, aki utasította Pjotr Lascsenko altábornagyot, a székesfehérvári szovjet különleges hadtest parancsnokát, hogy csapataival vonuljon Budapestre. Lascsenko ezt visszautasította azzal, hogy a kialakult helyzetet a magyaroknak kell megoldania. 21 órakor a tömeg ledöntötte a Sztálin szobrot, és ugyanebben az idõben az ÁVH a rádió épületét ostromló tömeg közé lõtt. Az események naponta változtak, és gyorsan követték egymást, míg október 31-én arról érkeztek hírek, hogy a szovjet csapatok elõzõ napon elkezdõdött kivonulása megállt. Újabb egységek özönlöttek az országba, megszállták a fõ stratégiai pontokat, bekerítették a városokat és a repülõtereket. Magyarok Vására Érden Mottó 1.: Ha akkora hitetek volna, mint a mustármag, azt mondanátok ennek a hegynek: Menj innen amoda és elmenne; és semmi sem volna lehetetlen néktek. (Máté ) Mottó 2.: Aki tenni akar, az mindenre talál megoldást. Aki nem akar tenni, az mindenre talál kifogást. Szombaton, október 17-én volt Érden az elsõ Magyarok Vására a Polgárok Háza mögötti parkolóban. A vásárt a Magyarok Szövetsége civil szervezõdés maroknyi érdi tagja szervezte. Aki ott volt, látta. Aki nem volt ott, reméljük, hogy a legközelebbi vásáron már velünk lehet. (Folytatás a 6. oldalon) A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Emlékezzünk 1956-ra! A Nagy Imre kormány a bel-és külpolitikai lépései ekkor arra irányultak, hogy feltartóztassák az elkerülhetetlennek tûnõ végzetet. Az nyilvánvaló volt, hogy az ország fegyveresen nem képes ellenállni a túlerõnek, ezért az új kormány csak a gyors belsõ konszolidációra, valamint a nemzetközi támogatásra számíthatott. November 1-jére lépések történtek az utcai és a lelkekben lévõ rend helyreállítására. Mindez vajmi kevéssé befolyásolta a szovjet csapatmozgásokat. Nagy Imre a forradalom megmentése érdekében november 1-jén egyoldalúan deklarálta, a Varsói Szerzõdésbõl való kilépésünket, de lépése nemzetközi visszhang nélkül maradt. Ugyanezen a napon este Kádár és Münnich a szovjet nagykövetségre távozott, majd a következõ napokban, Moszkvában tárgyaltak a szovjet-vezetõkkel. November 4-én hajnalban, a szovjet egységek általános támadásával egyidejûleg Kádárék bejelentették, hogy az általuk vezetett ellenkormány Szolnokon megalakult. Közben a tököli szovjetparancsnokságon a szovjet állambiztonsági szervezet emberei, Szerov tábornok vezetésével, már november 3- án éjjel letartóztatták, a csapatkivonásokról tárgyaló magyar delegációt, amelynek élén Erdei Ferenc és Maléter Pál állottak. A magyar honvédséget hamarosan lefegyverezték. Nagy Imre a várható letartóztatás elõl, Tito elnök hívására a jugoszláv követségre menekült. Budapesten és az ország néhány pontján a felkelõk napokig még elkeseredett gerillaharcokat vívtak, de az óriási számbeli erõfölénnyel szemben harcuk reménytelenné vált. (Folytatás a 4. oldalon) A minõség forradalma Németh László 1940-ben megjelent kötetének címadó írása A minõség forradalma. Sokan és sokszor idézik ezt a mára jelszóvá vált címsort, anélkül persze, hogy tudnák, eredetileg mit jelentett, hiszen Németh László nem a társadalomról írta, hanem az angol költõ, Keats versei kapcsán. De mindegy is, mert ez a néhány szó önálló életet kezdett élni. Az egyik vers, amelyrõl ír, a Hyperion, amely az istenek két nemzedékének harcáról szól, s melyben az istenek két nemzedékének erkölcsét, természetét ismerjük meg, s amely harcban a világ ó- és újkorát állítja szembe, s a költõ szerint az új kor igazi istene: a minõség. Talán istenekrõl ne beszéljünk a ma zajló harcban, forradalomban, amely nem csak nemzedékek, de erkölcsök között is zajlik, hiszen a Kádár-kor köztünk élõ tanúiról és szereplõirõl mindent lehet mondani, csak azt nem, hogy istenek. Emberek õk, gyarlóak és bûnösök, de minden bûnös bocsánatot nyerhet, ha méltó rá. Forradalmakról emlékezünk napjainkban, most gyászoltuk október 6. mártírjait, s most ünnepeljük október 23. hõseit, akik közül sokan mártírokká lettek. Kellenek a forradalmak, mert a forradalom lényege nem az, hogy gyõz vagy nem, hanem az, hogy van, vagy nincs. Ha visszanézünk történelmünkön, kevés olyan forradalmat vagy szabadságharcot látunk, amely tartósan gyõztes lett volna, annál több elbukottat. De mégsem vesztest. Hiszen a szellem tovább él, kitörülhetetlenül, és az emberek tudják ezt. A lényeg az, hogy ott vagyunk-e vagy sem. Elbukhatunk egyszer, kétszer, százszor, de a forradalom maga nem bukik el résztvevõit le lehetett géppuskázni, föl lehetett akasztani, be lehetett börtönözni, el lehetett ûzni a hazából, de a szellemük köztünk maradt. S mibõl táplálkozott 1956? 1848-ból, 1848 meg az õ elõdeibõl. Mind itt élnek köztünk. A forradalom nem csak harcot jelent, nem csak fegyvert, vért, de embert is, aki kész kiállni igazáért akkor is, ha tudja, kevés az esélye a gyõzelemre. A forradalmak nem azonnal szoktak gyõzni. A szabadságharcok hosszasak, eredményük talán évtizedek múltán érik be, de kellenek a szabadságharcok, és kellenek a szabadságharcosok is. Napjaink forradalmát is évtizedek óta vívjuk. Ma is. Azt mondják, ilyen párt meg olyan párt, de nem a pártok a lényeg. A levegõ a lényeg. Hogy tisztább lesz-e? Most nem az. Mindenkit megfertõz mocskosságával. Húsz éve hisszük azt, hogy tisztul, de még nem. Vívjuk a minõség forradalmát, de még nem gyõztünk. Csapataink harcban állnak mondta Nagy Imre, és azóta is harcban állunk. Azokkal, akik szerint ez a harc lesz a végsõ, de tévednek. A harcnak soha sincs vége, mert mindig jönnek új forradalmárok. Csak ma már nem fegyverrel vívjuk a forradalmakat, hanem lélekkel. Mert ha nem gyõz a lelkek forradalma, akkor még sok kín vár ránk. Gyõzni fog, mert a minõség mindig gyõz. ORLAI SÁNDOR Következõ számunk november 5-én jelenik meg

2 2 Október 10-én ismét benépesült az Érd és Környéke Horgászegyesület által bérelt Duna parti telek. Ezúttal nem családi napra, hanem rendkívüli környezetvédelmi napra gyûltek össze a horgászok és családtagjaik mintegy harmincan, akik a környezetünk védelméért feláldozták szombati pihenõ napjukat. A Duna alacsony vízszintje tette lehetõvé a találkozást, mivel most lehetett összeszedni a szemetet és egyéb hulladékokat közvetlen a Duna parton és a sekély vízben. Irány a víz! csillapíthatták éhségüket, majd hoszszasan beszélgettek. Megállapították, hogy a ponton telepítésével új lehetõség nyílt a terület szabadidõs hasznosításában, a sporttevékenységek bõvülésében és a horgászok dunai vízterülethez jutásában. Ezekhez hozzájárul az is, hogy a közeljövõben az Érd és Környéke Horgászegyesület megállapodást köt a Dunai Yact Klubbal, így két ponton is rendelkezésre áll majd a vízen. Öröm mindenkinek, hogy az Ófalusi horgászok és a fiatal vízi Önkormányzatok a szakadék szélén Demonstrációt tartottak az önkormányzatok a Kossuth téren, a megszorítások ellen tiltakozva. Az érdiek is képviseltették magukat a megmozduláson. A fõ szervezõ Kósa Lajos, Debrecen polgármestere volt. Azért folyamodtunk a tüntetéshez, mert kifogytunk az eszközökbõl, nincs tovább kezdte beszédét Kósa Lajos, Debrecen fideszes polgármestere. A városvezetõ külön köszöntötte a demonstráción résztvevõ MSZP-s és SZDSZ-es önkormányzati politikusokat. Mert ez nem pártügy, ez az emberek közös ügye hangsúlyozta Kósa, arra emlékeztetve: 2002 óta a kormány folyamatosan becsapta az önkormányzatokat. A honatya szerint megérte a szombat délelõttöt itt tölteni, ugyanis a szocialisták a tüntetés bejelentésére meghõköltek, és a gyermekéheztetés területén visszakoztak. Bajnai Gordont egyedül a hiánycél érdekli - szögezte le a városvezetõ, kiemelve: amióta a szocialisták kormányoznak, mindig hiány van, céljaik pedig nincsenek. Mint mondta, ez a kormány teljes mértékben alkalmatlan feladatára. Példaként említette, hogy miközben százezer gyermek éhezik, mobiltelefonok beszerzésére van pénz, gyerekétkeztetésre azonban nem! Magyarországnak sok mindene van, de válságkezelõ kormánya nincs - jegyezte meg Kósa Lajos, aki magyarázatképpen hozzátette: Bajnai Gordon már korábban bejelentette, hogy lelép, nem vállalja tovább. A polgármester VII. évfolyam 21. szám október 22. Ezen a napon teljesült az évek óta dédelgetett álom is, mely szerint jó lenne egy horgászcsónak és kishajó kikötésére, valamint horgászatra alkalmas úszómû telepítése. Tavasszal kereste meg Ostorházi Miklós a Horgászegyesületet a ponton telepítésével kapcsolatban, vállalva a tervezési és építési munkák költségeit. A horgászok örömmel fogadták a kezdeményezést, így néhány hónap alatt elkészült a 24 nmes ponton. A vízügyi telepítési dokumentációját már közösen készítették elõ engedélyeztetésre. A gyártást követõen gyönyörû napsütéses idõben szombaton került a helyére a ponton, melynek úszó tudományát a Duna alacsony vízállása miatt most nem sikerült tesztelni. Míg az építõk a szakipari munkát végezték, addig Koller József területfelelõs-fõszervezõ irányításával a parton tüsténkedtek a rendezvényen részt vevõk. Összeszedték a szemetet, levágták a veszélyes ágakat, bozótot irtottak, reménykedve abban, hogy a tiszta és kultúrált környezetet az idelátogatók is majd megõrzik. A munkák végeztével a segítõk Gabelics Tamás elnöki pörköltjével sportot kedvelõ emberek összefogásával, anyagi támogatásával és soksok társadalmi munkával elkészült a pontonok mellett a hajóleeresztõ pálya (sólyapálya ) is, melyek mostantól együttesen biztosítják a sportolási, horgászati célt szolgáló kishajók vízrebocsátását és kikötését. Fontos megjegyezni, hogy az így elkészült úszómûveket mindenki csak a biztonsági elõírások betartása mellett, saját felelõsségre veheti igénybe. A Horgászegyesület vezetõi külön felhívják a figyelmet arra, hogy a vízi sporteszközöket a horgászat zavarása nélkül, csak a nyílt vízen szabad sporttevékenységre használni. Különösen figyelni kell arra, hogy a környéken horgászókat csak a lehetõ legkisebb mértékben zavarják, és veszélyes szituációba egyáltalán ne sodorják. A Környezetvédelmi nap bebizonyította, hogy horgász, hajós, motorcsónakos és kiránduló szívesen dolgozik együtt a szebb és kultúráltabb környezetért, hogy egymás hobbijának tiszteletben tartásával tudjanak majd ott majd sportolni, pihenni, kikapcsolódni. KOLLER JÓZSEF HE területfelelõs A polgári összefogás lapja Alapította az Összefogás Egyesület Kiadja a BALATONI 19. KFT. Felelõs kiadó a kft. ügyvezetõje Felelõs szerkesztõ: ORLAI SÁNDOR Szerkesztõség: Érd, Alsó u. 8., Összefogás Székház Telefon: 06-20/ Honlap: ISSN Nyomdai elõállítás: Ringier Kiadó Kft. Nyomda Felelõs vezetõ: Bertalan László nyomdaigazgató Hirdetésfelvétel: 06-20/ , Ügyfélszolgálati Irodája KATALIN ÜZLETHÁZ földszintjén, a Budai út 11. szám alatt Hirdetésfelvétel, apróhirdetések felvétele minden hétköznap: 8-12 és óra között. Telefon: 06-23/ , 06-20/ , 06-20/ A Szepes Gyula Mûvelõdési Központ Duna- Art Fotóklubja fotópályázatot ír ki Érd 30 éve város címmel, az alábbi feltételekkel: Olyan fotókat kérünk, amelyek bemutatják Érd városi arcát. Bárki pályázhat maximum 5 darab képpel. Kérjük az alkotásokat A4-es formátumban, fotópapíron és eredeti méretben, digitális formában (a kiválasztott képekbõl papír alapú kiadvány készül) A fényképeket a Szepes Gyula Mûvelõdési Központ recepcióján lehet leadni névvel, és pontos elérhetõségekkel Beadási határidõ: október ig 9-17 óra. A pályázat anyagából kiállítást szervezünk a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban, az elsõ három helyezettet jutalmazzuk, a kiválasztott képekbõl kiadványt készítünk! A kiállítás megnyitója, az eredményhirdetés és a kiadvány bemutatása december 15-én 18 órakor lesz a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban. A kiállítás képeivel a Fotóklub rendelkezik, azokat szabadon felhasználja. A kiállítás mellett a pályázattól függetlenül szeretnénk bemutatni régi érdi fényképeket is. Kérjük, aki rendelkezik ilyenekkel, bocsássa rendelkezésünkre a rendezvény idejére. További információ: vagy / 102 mellék A demonstráción résztvevõ érdiek egy csoportja a Kossuth téren ugyanakkor felhívta a figyelmet, összefogással azonban Magyarország ki tud jutni a bajból. Az önkormányzatok nagygyûlésén elfogadott, és Kósa Lajos, Debrecen polgármestere által hétfõn az Országgyûlésben ismertetett 12 pont teljes szövege: 1. Minden önkormányzat alapvetõ célja polgárai jólétének, boldogulásának, gyarapodásának, biztonságának megteremtése. 2. Az önkormányzatok a társadalmi önrendelkezés legközvetlenebb, tehát legfontosabb helyszínei. Minden önkormányzatnak joga van létéhez, sorsáról csak saját lakói dönthetnek. Az állam egyetlen faluról vagy városról sem mondhatja, hogy életképtelen. 3. Magyarország legfontosabb települése Budapest. Itt él a legtöbb magyar ember, a fõváros járul hozzá a települések közül a legnagyobb mértékben Magyarország teljesítményéhez. 4. Az önkormányzatiság minden szintje: minden falu, város, megye közös értékünk, közös örökségünk. Mindegyik egyformán fontos, fogyásukkal, pusztulásukkal mindnyájan kevesebbek leszünk. 5. Miképpen Magyarország polgárai kiállnak Budapestért, úgy a fõvárosnak is kötelessége kiállni a legkisebb faluért is. Csak ez az összefogás emelheti fel újra a magyarokat és Magyarországot. 6. Minden településnek joga van az iskolához. 7. Minden a településnek joga van a kultúrához és templomához. 8. Minden településnek joga van legalább egy rendõrhöz. Ha az állam nem biztosítja ezt, joga van a rendõrség megszervezéséhez teljes állami felhatalmazás mellett. 9. A kormány csak úgy adhat kötelezõ feladatot az önkormányzatoknak, ha a teljesítés minden feltételét biztosítja. 10. Minden önkormányzatnak joga van a vagyonához. Arra a kormány nem teheti rá a kezét, el nem vonhatja. 11. Minden önkormányzatnak joga van a bevételeihez. Azokat az állam el nem veheti, fel nem használhatja. 12. Minden önkormányzatnak joga van az ellenállásra a törvény adta keretek között, ha a központi állam létét, a törvényességet, vagy az alkotmányosságot fenyegeti. Körzeti megbízotti irodát avattak Kozma Károly rendõrkapitány, T. Mészáros András polgármester és Macsotay Tibor, a polgárõrség vezetõje avatták fel a Fehérvári úton, a Bagoly utca sarkán lévõ új körzeti megbízotti irodát. A közeljövõben át fogják adni az ófalui, majd a parkvárosi irodákat is, így a térfigyelõ rendszer hatásával együtt jelentõsen javulhat városunk közbiztonsága. Kedves érdi polgárok! Várjuk Önöket az Öszszefogás Egyesület székházában (Alsó u. 8.) minden szerdán 18 órától. Találkozhatnak önkormányzati képviselõkkel, a város vezetõivel, a polgári oldal aktivistáival, tájékozódhatnak a város életérõl. A Fidesz Érdi Szervezete

3 VII. évfolyam 21. szám október A közgyûlés elején jelentette be T. Mészáros András, hogy négy fõvel új KDNP frakció alakult. Tagjai: Horváth András frakcióvezetõ, Aradszki András, Kubatov István és Schütz István. Horváth András frakcióvezetõt kérdeztem a kiválás okáról. Voltak ugyan elõjelei annak, hogy néhányan idõnként nem értettek egyet a frakció többségével, de tulajdonképpen miért alakult meg az új frakció? Egyrészt közeledik a 2010-es választás, és úgy látjuk, hogy a kettõ több, mint az egy. Másrészt az elmúlt idõszakban sok zavar volt a Fidesz-KDNP frakción belül az információáramlással. Úgy láttuk, hogy a Fidesz frakcióvezetõje a tizenhat fõs frakciót nehezen tudta összefogni, nehezen tudta az információáramlást megoldani, és ezért sok információ tulajdonképpen a frakcióülésen nem is jutott el hozzánk, nem tudtuk, a döntés miért született. Úgy láttuk, hogy ha két frakció van, az egyeztetésekkel képbe kerülünk, és az a szerzõdés, amit meg akarunk kötni, garantálja azt, hogy az a többség, ami a közgyûlés mûködéséhez kell, meglesz. Azt mondta, hogy együttmûködést szeretnének. Milyen feltételek teljesülése mellett következhet ez be? Amikor a KDNP-frakciót október 7-én megalakítottuk, akkor átadtunk egy megállapodás-tervezetet. Segesdi Jánost, a Fidesz- KDNP frakció vezetõjét arról kérdeztem elõször, hogy meglepte-e az új frakció megalakulása, ugyanis nemrég még azt nyilatkozta, hogy a frakció egységes? Igen, meglepett a frakcióalakítás. Folyamatosan tárgyaltunk a KDNP elnökével, a frakcióegyeztetések során próbáltuk korrigálni azokat az észrevételeket, amelyek felmerültek, kijavítani a mûködési hibákat. Ezek után teljesen váratlan volt mindenki számára, számunkra és a közvélemény számára is, hogy négy ember a választópolgárok támogatása ellenére egy új frakciót hozott létre. Kíváncsi vagyok, hogy a megállapodást milyen feltételek mellett tudjuk megkötni, mert ha az együttmûködés javítja a most kialakult helyzetet, akkor természetesen mindenki számára pozitív kimenetelû lehet, ha pedig nem, akkor nyilvánvalóan a választópolgárok a következõ választáson elmondják a véleményüket, hogy a frakcióból kivált négy képviselõ álláspontját támogatják, vagy az eredeti frakció munkájával értenek egyet. Horváth András úgy indokolta a kiválást, hogy a kettõ több, mint az egy, és nem tudják mással elképzelni az együttmûködést, mint a Fideszszel. A szavazógépek kihúzásáról mi a véleménye ezek után? Ezt komoly ellentmondásnak érzem, fõleg annak a vetületében, hogy komoly szakmai érvek nem hangzottak el. Új KDNP frakció alakult Semmilyen különleges igényünk nincsen, és egyértelmûen rögzítettük azt, hogy a KDNP-nek egyetlen szövetségese van, az pedig a Fidesz. Tehát mi nem tudjuk elképzelni mással az együttmûködést, mint a Fidesszel. Nem arról van szó, hogy kiléptünk meg beléptünk, hanem arról, hogy önállóan szeretnénk megmutatni magunkat, több megszólalási lehetõségünk legyen. A megállapodás-tervezetben azokat az arányokat szeretnénk fenntartani, amelyek létrejöttek, vagyis a 16 tagú frakció 25%- ának megfelelõen a bizottsági helyeknél az az igényünk, hogy kapjuk az eddigi három külsõ bizottsági tag mellé másik hármat, továbbá egy bizottsági elnöki helyet az eddigi egészségügyi mellé, a vagyongazdálkodási bizottságét. Azt mondta, hogy együttmûködést szeretnének, ugyanakkor a mai A képviselõ úr szerint nem kaptak elegendõ információt, a frakció pár napja alakult, nem tudtak közös álláspontot kidolgozni októberében az elsõ pillanattól kezdve tudott mûködni az akkor alakult frakció. Jelen pillanatban a városban mûködõ legnagyobb frakciónak sincsenek meg a frakció munkájához szükséges feltételek. Nem azért, mert nem akarja az önkormányzat, hanem mert nincs hely és infrastruktúra. A Fidesz-KDNP frakció is az Összefogás Egyesület székházában ülésezik, hiszen a külsõ bizottsági tagokkal együtt közel negyvenen vagyunk. Ennek ellenére az elsõ pillanattól kezdve zökkenõmentesen tudott a frakció mûködni, és mindenkinek, aki információt akart, minden lehetõsége megvolt rá. Rendelkezésre áll a hivatal, a polgármester, az alpolgármesterek is. Az egy érdekes elképzelés, hogy egy olyan négy fõs frakciónak, amelynek az egyik tagja az az alpolgármester, aki jogi szempontból minden egyes elõterjesztést aprólékosan végignéz, ne legyen információja arról, hogy mirõl szól az elõterjesztés, és hogyan készítették azt elõ. Hogyan tovább? Ha a két frakció komoly egyeztetéseket szeretne, akkor ezt azt jelenti, hogy külön-külön és együtt is egyeztetni kell, és ha véleménykülönbségek vannak, akkor újabb és újabb egyeztetések szükségesek. Ez azt is jelentheti, hogy az eddigiekkel ellentétben nem elég a közgyûlést megelõzõ pénteken kiküldeni az anyagot, hanem esetleg egykét héttel korábban? Orlai Sándor Október 15-én tartotta ülését Érd város Közgyûlése. Néhány napirend elõtti felszólalással és interpellációval kezdõdött, majd folytatódott az új frakció bejelentésével, amelyrõl alább a miérteket is el lehet olvasni. A közgyûlés napirendjén lévõ pontok közül a költségvetés módosítása váltott ki nagyobb vitát, melynek során Döcsakovszky Béla (MSZP) kijelentette, hogy pang a város, rögtön utána Varga László (MSZP) leszögezte, hogy sokmilliárd forint érkezett a városba. Valószínûleg nincsenek beszélõ viszonyban egymással. A KDNP frakció érdekesen kezdte a szerintük szövetségi politizálást: néhány napirendi pontnál egyszerûen kihúzták a szavazógépeiket, mintha ott sem lennének, a Sport Kft. megalakítását pedig nem szavazták meg. Aradszki András már ebéd elõtt távozott, Kubatov István és Schütz István pedig röviddel ebéd után követték. A többi napirendi pont nem váltott ki nagyobb vitát, a közgyûlés rendben lezajlott. szavazások egy részénél kikapcsolták a szavazógépeket. A legfontosabb szavazásnál azért kértem ügyrendiben szót, mert úgy gondoltuk, hogy a költségvetés módosítását feltétlenül meg kell szavaznunk, a város mûködését biztosítanunk kell. Az összes további napirendnél tekintettel arra, hogy nincsen a két párt között megállapodás, és semmiféle információt nem kaptunk a város vezetésétõl, tehát minket a Fidesz frakcióülésére meg sem hívtak, ahol információhoz jutottunk volna úgy döntöttünk, hogy ezekben, a számunkra és a város számára se rendkívül fontos kérdésekben mi most nem tudunk állást foglalni se pro, se kontra. Nem tudtunk felkészülni rendesen, mert a korábbiakban a Fidesz-KDNP közös frakcióüléseken valamilyen tájékoztatást kaptunk. A bizottsági üléseken azonban ugyanúgy részt vettek, a közgyûlési anyagot ugyanúgy megkapták, mint eddig. Nem gondolja, hogy ez nem egy túl jó belépõ az együttmûködéshez? Úgy gondolom, hogy ez egy kiváló belépõ, hiszen a megállapodást megköthettük volna, pontosan nyolc nap telt el azóta, hogy átadtuk. Ezalatt a nyolc nap alatt kétszer találkozott a két elnök, és egyszer a frakcióvezetõk. Nem kaptunk semmiféle írásbeli ellentervezetet. Bízom benne, hogy megállapodunk, de meg kell mondjam azt, hogy mi csak úgy tudunk mûködni, hogyha kellõképpen ismerjük a városnak az elképzeléseit, a városvezetés szándékait. Ez nyilvánvalóan egyáltalán nem könnyíti a munkát. Aki a gyakorlati munkát ismeri és átlátja, az pontosan tudja, hogy a többszörös egyeztetések bonyolítják a dolgot. Tévednek azok a képviselõk, akik úgy gondolták, hogy amennyiben õk a Fidesz-KDNP frakcióval együtt akarnak dolgozni, akkor a négy fõs frakció meghatározhatja a tizenkét fõs frakció munkáját. Ez kísértetiesen emlékeztet arra, ami az országgyûlésben zajlik, vagyis hogy az SZDSZ zsarolja a kormánypártot. Ha megállapodásra tudunk jutni, akkor ezzel nem lesz probléma, de ha a KDNP frakció megköti magát, és szakmai indokok nélkül próbál döntéseket ráerõltetni a várost vezetõ Fidesz-KDNP frakcióra, akkor ez nyilván nehézségekbe fog ütközni. Jelen pillanatban nem engedhetjük meg azt, hogy négy, egyéni érdekeket megfogalmazó képviselõ megakadályozza harminchat milliárdnyi beruházás megvalósulását. Jön-e a Messiás? Nem az, az igazi, csak ez a magyar, amelyiket olyan sokan várnak. Munkám során sokfelé járok, sokféle emberrel van szerencsém beszélgetni, eszmét is cserélünk néha. De akár magánemberként, akár valamilyen cég vezetõjeként, vagy vállalkozóként nyilvánul meg egy-egy beszélgetõpartnerem, valami fura kettõség is jelen lesz közöttünk. Kezdem azzal, hogy ritkán látok, vagy hallok igazán megelégedett embert. Nemzeti karakterünk nekünk ez az állandó elégedetlenség, a panaszkodás. Így aztán, ha rákérdezünk valamely magyar embertársunkra, hogy vagy, arra szinte automatikusan az a válasz, jaj ne is kérdezd. (Állítólag van egy angol szólás, miszerint meg ne kérdezd egy magyartól, hogy van, mert még képes és elmondja.) Majd elkezdi sorolni a bajai özönét, átragasztja a rosszkedvét, szinte inspirálja a hallgatóját is, hogy ne hagyja annyiban a dolgot, õ is rálicitáljon a bajok dombjára. Õ már hegynyi jajgatni valót akar visszatromfolni. Mondom, ilyenek vagyunk mi, alapjáraton is, akkor is, amikor olyan nagyon okunk sincs rá. Ha valaki boldog, kiegyensúlyozott, jókedve van, leginkább úgy akar rá vigyázni, hogy titkolja. Észre ne vegyék, hát beáll õ is panaszkodni. Nehogy elkiabálja a dolgot, nehogy megirigyeljék. Végeztek valamiféle világfelmérést, hogy az egyes országokban mennyire érzik magukat boldognak az emberek. Az derült, ki, hogy általunk alig ismert, hozzánk képest igazán nincstelen, szegény afrikai, meg ázsiai népek sokkal, sokkal boldogabbak, mint mi, akik azért mégis a világ egyharmadát kitevõ gazdag nemzetek közé tartozunk. Van egy életvezetési gondolkodásmód, ami arra tanít, hogy ha az ember igazán akar valamit, azt meg fogja kapni. Ugyan is a világ tényleg nekünk van teremtve, a szolgálatunkra van, és ha egyénileg, vagy kollektíven akarunk valamit, be fog következni. Ne tessék azt gondolni, hogy ez valamiféle újszerû, az ezotéria jegyében kitalált csalafintaság. Évezredek óta, mûködik és használják az emberek. Leginkább imának szokás hívni. Mi is használtuk, amíg el nem sekélyesítették a gondolkodásmódunkat, el nem butultunk. Egykor tudtuk, ha a világ Teremtõjéhez fordulunk segítségért, akkor azt meg is kapjuk. Ez akkor is igaz volt, ha nem a rendelésünknek való kiszolgálásban volt részünk, hanem a javunkra szóló esedékes dorgálásban, vagy akár büntetésben. Ez az eszköz ma is rendelkezésünkre áll, csak valakik elhitették velünk, hogy ósdi, elmaradott, anakronisztikus, a mai modern világban már nem úgy mûködnek a dolgok, mint egykor. Mondjuk ez igaz is, tényleg sikerült szinte mindent elrontanunk. Elrontottuk és már a visszautat, sem találjuk. Atomizálódtunk, éljük az egyre sekélyesebb életünket, egy bennünket rabláncon tartó, távolról marionett bábként irányító szerkezet, a televízió elõtt. Elsorvadnak lassan mindazok a szálak, összekötõ vezetékek, amelyeknek a segítségével eddig közösségként felül tudtunk emelkedni nemzeti és egyéni bajainkon. Persze, hogy elfeledtük, mi vagyunk azok, akiken múlnak a dolgok. Mi idézzük be a Teremtõtõl, a világegyetemet alkotó szellemi szubsztanciától a jót is és a rosszat is. Pedig kérhetnénk, akarhatnánk a jót is. A segítséget az embertársunknak, a nemzetünknek, magunknak. Lehet vele, ugyanis kommunikálni, amióta ideteremtett minket erre a csodálatos bolygóra. Nem, mi ezt nem nagyon akarjuk megtenni, de elhinni sem, hogy a dolgok rajtunk múlnak. Egyre elkeseredettebbek vagyunk, valamiféle sorscsapásként tûrjük a reánk zúduló bajokat, kitolást, helyi és világválságot. Mert, mit is tehetnénk? Ki vagyunk szolgáltatva másoknak, még a legelemibb szükségleteinket illetõen is. Ha elzárják a vizet, még a szükségünket sem tudjuk elvégezni. Olyan a modern ember, mint az a rovar, amelyiknek fokozatosan kitépik a lábait, csápjait és már régen nem oda megy, ahová szeretne, hanem ahová teszik. Úgy jártunk, mint az a béka, amelyiket egy hideg vizes edénybe raktak és alágyújtottak. A nyomorult kétéltû mire észreveszi, hogy megfõ, már késõ. Ha egybõl forró vízbe dobnák, azonnal kiugrana. Nem akarnám én, persze semmiféle hamis, jaj de szép kép felfestését kierõszakolni. Mert persze, hogy jókora slamasztikában vagyunk. Demokrácia helyett sokkal inkább a tolvaj és korrupt állami vezetõink által vezetett kleptokráciában élünk. Egymás közti beszélgetésekben ez aztán kikerülhetetlen témává nõtte ki magát. Mára talán már csak a legelvakultabb, Drága Bolgár úr mûsorába betelefonáló munkásõrözvegyek képesek azt kiejteni az ajakukon, hogy minden rendben van. Az ország több mint háromnegyed részének tele van a majd megmondtam mije attól, hogy alig múlik el nap, hogy ki ne derüljön valami stikli a legendás élcsapatról. Polgármestereik egy része már dutyiban, a túlmozgásos hazudós exminiszterelnöküket most próbálják valahogyan bekeríteni az ügyészek. Tényleg sajátos a mi magyar mentalitásunk, hogy mindezt még mindig képesek vagyunk eltûrni. Mindenki tudja, hogy minden egyes nap, amelyet ez a vezetõ garnitúra az ország élén eltölt, felér egy kisebb tatárdúlással. (Meggyõzõdésem, hogy még direkt rosszindulat sem vezeti õket. A maguk módján õk is jót akarnak. Húznák, tolnák õk az ország szekerét, csak azt képtelenek felfogni, hogy rossz irányba. Mert az a szakadék!) A mi passzív ellenálláshoz szokott népünk megint valami csodát vár. Egy új Kossuth Lajost, mint egykor a Bach korszak magyar társadalma? Vagy egy új magyar messiást? Egy új, minden bajt egy csapásra megoldó bölcs vezért? Gyakran tapasztalom, csak még jövõ tavaszig bírjuk ki valahogy, onnantól kezdve jön az új kormány és majd minden másként lesz. Addig meg már fél lábon is, és ha fát vágnak is a hátunkon. Jöhet bárki! Akár a Föld legragyogóbb elméjû politikusa is. Ha magunkban nem vagyunk képesek eldönteni, hogy mit akarunk, milyen árat vagyunk hajlandóak megfizetni érte és az abból következõ programot, nem hajtjuk maradéktalanul végre semmire sem megyünk. KOPOR TIHAMÉR

4 4 VII. évfolyam 21. szám október 22. Erdély-nap a múzeumban és a mûvelõdési központban Hagyományteremtõ szándékkal rendezték meg az elsõ Erdély-nap -ot Érden Kóka Rozália és Bartos Csilla szervezésében a Földrajzi Múzeumban és a Szepes Gyula Mûvelõdési Központban. Arendezvénysorozat a Földrajzi Múzeumban kezdõdött, ahol Korondi kerámia kiállítás nyílott Meszlényi Edit hagyatékából. Mint Kóka Rozália elmondta, Meszlényi Edit zenetanár volt, akirõl tulajdonképpen mást nem is tudunk, mert õ sem ismerte, mégis, hogy jó kezekben tudja az évek során összegyûjtött tárgyi emlékeit, rá hagyta végrendeletében. A hagyatékban kerámiák, szõttesek, szobrok és egyebek is voltak, ezek közül a korondi kerámiákat mutatta be ez a kis kiállítás. Csupor István szakíró, keramikus tartott érdekes elõadást a korondi kerámia történetérõl, megemlítve a Páll család vagy Józsa János és mások munkásságát is. Kóka Rozália mesélte el a gyûjtemény történetét, közben a Bukovinai Székely Népdalkör adott elõ néhány erdélyi népdalt. (Folytatás az 1. oldalról) Korondi kerámiák Emlékezzünk 1956-ra! A szovjet haderõ Budapest ostrománál óriási károkat okozott. A harcok reménytelen kimenetelét látva sokan külföldre menekültek. December végéig közel ember hagyta el az országot. A fegyveres összecsapásokban mintegy 2700 fõ vesztette életét, ezek közül 1330 fizikai dolgozó, 44 egyetemi és fõiskolai hallgató, 196 pedig középiskolai, illetve ipari tanuló. Az december 12-e körül meghozott rendkívüli jogszabályok megnyitották az utat a megtorlásoknak. Statáriális perek kezdõdtek, ahol a védelemnek esélyt sem adtak. A statáriális eljárásokkal a hatalom az egész társadalmat kívánta megbüntetni, megfélemlíteni. Hasonlóan megtorló funkciója volt ebben az idõben a sortüzeknek. A karhatalmisták gyakran megszálltak egy-egy munkásszállást, kollégiumot vagy falut, és szinte válogatás nélkül, brutálisan összevertek mindenkit, aki a kezükre került. Több ízben elõfordult, hogy a letartóztatott belehalt a bántalmazásba. A karhatalmisták célja az volt, hogy az ellenségnek tartottat meggyilkolják. (Pl december 9-én megkínozták, és az Ipolyba lökték a salgótarjáni acélgyár nemzetõrségének két vezetõjét.) A kádári központi hatalom december-január folyamán felszámolta a forradalom még létezõ központjait és megkezdte a központi hivatalok és az igazságszolgáltatási szervezetek megtisztítását februárban felállt a munkásõrség, amelynek elsõdleges feladata a belsõ ellenséggel való fegyveres leszámolás és elrettentés volt tavaszán, a munkahelyeken is megkezdõdtek a fegyelmi eljárások, és felállították a rendõrség politikai nyomozó osztályát, a karhatalmat felszámolták. A politikai nyomozó osztály március elején tömeges letartóztatásokat hajtott végre, az ügyészi szervezet pedig meghozta a vádemeléseket 56-os ügyekben elején a pártvezetés Kállai Gyulát elküldte Snagovba, hogy tájékozódjon a Romániába deportált Nagy Imre álláspontjáról. Kállai útja sovány eredményt hozott, ezért az MSZMP legfelsõ vezetõi elhatározták, hogy Nagy Imrét és társait bíróság elé állítják. Az idõszakban az ENSZ Közgyûlése különbizottságot állított fel a magyar kérdés megtárgyalására, ami Moszkvát nem zavarta, annál jobban a Kádár kormányzatot, mivel külpolitikai mozgástere jelentõsen beszûkült. Anyagi és erkölcsi segítséget is csak Moszkvától remélhetett. Az itthoni és az emigrációba menekült csoportok ugyanakkor azt tervezték, hogy március 15-én újra kezdik a fegyveres harcot, ami viszont alkalmas indok volt a hatalomnak arra, hogy az erõszak apparátust felduzzasszák, és március elején újabb tömeges letartóztatásokat hajtsanak végre. Az áprilisban felállított Legfelsõbb Bíróság Népbírósági Tanácsát, a nyár folyamán öt népbíróság felállítása követette többek között Budapesten, valamint Gyõr-Sopron, Baranya, Csongrád, Pest és Borsod-Abaúj- Zemplén megyékben. Ez volt az a jogi intézmény, amely a politikai perek tömeges tárgyalását végrehajtotta, és a szigorú ítéleteket meghozta. Leszámoltak a fegyveres felkelõkkel, és a talio elv (szemet-szemért) alapján mindenkivel, aki részt vett az 56-os népítéletekben. A meghozott és végrehajtott halálos ítéletek többségét a szabadságharcosokra szabták ki, de ha a kötelet sikerült is elkerülniük, nemigen kaptak tíz év alatti börtönbüntetést. A szabadságharcosok közül kivégezték: Angyal Istvánt, Iván Kovács Lászlót, Szabó bácsit, Bárány Jánost, Gyöngyösi Miklóst. Kíméletlenül leszámoltak azokkal is, akik a párt támasza nélkül, önállóan voltak képesek egy-egy csoport vezetésére. Ezért végezték ki Nagy Imre miniszterelnököt, Brusznyai Árpád tanárt és Földes Gábort. Megtorlások nem kerülték el a magyar szellemi élet vezetõit sem, a magyar mûvészeket, elsõsorban az írókat, akik kiálltak a forradalom mellett. Hosszú börtönbüntetésre ítélték, pl. Déry Tibor írót. A kivégzettek és elítéltek többsége munkás, paraszt, alkalmazott és diák volt. A perek többsége a nyilvánosság kizárásával, a zárt ajtók mögött folyt, az újságok csak a legritkább esetekben számoltak be az ítéletekrõl. A hatalom szándéka ezzel az volt, hogy az egész társadalmat megfélemlítse, ezt pedig csak úgy tudta elérni, ha minden közösségben elrettentõ pereket és ítéleteket hoznak, ha minden faluban legalább egy Kóka Rozália és a népdalkör Csupor István személyt meghurcolnak, ha minden szakmai közösségben, egy ismert személyt elítélnek. A hatalom kettõs politikája, az elrettentés és a lekenyerezés, meghozta az eredményét. Meggyengült és szertefoszlott az a társadalmi szolidaritás, ami a forradalmi napok, majd az ellenállás és az utóvédharcok hónapjainak egyik legmarkánsabb jellemzõje volt. Sajnos napjainkban is tapasztalható, hogy a nemzet többsége közönyös, gondolkodására még mindig az elmúlt évszázad második felének hamis értékrendje nyomja rá a bélyegét. A nemzeti identitás sorvad, romlik az anyanyelv, a születések száma csökken, nõ a szellemi környezetszennyezés, a globalizáció pedig úgy tûnik, hogy nemzetpusztító veszélyt hordoz magában. Az elmúlt évszázad második fele, a túlélés reményében olyan reflexeket épített ki az emberek lelkében, amelyek idegenek voltak a hagyományos magyar erkölcstõl. Az értékrendek helyreállításához a társadalom nem volt képes egységes fellépésre, csak a hatalom által igényelt módon és megszervezett keretek között. Fel kellene újra mutatni a becsület, a tisztesség, család és a Haza fogalmának korszerû eszméit. Még ma sem érthetõ, hogy mi történt október 23-a félszázadik évfordulóján. A sajátos preventív hadmûvelet mögött, a paranoid akarat rejtett erõvonalai húzódhattak. Az ortodox baloldal képviselõi kéjjel és büntetlenül taposták a magyar zászlót, az embereket ütötték-verték, szemeket lõttek ki gumilövedékkel. Az ortodox baloldal még ma is csõcseléket, nyilas hordát akar láttatni legtisztább ünnepünkön. Vegyék tudomásul: Nemzetünk sohasem volt nyilas! Rendet kellene teremteni végre a lelkekben, hogy ne a sivárság, igénytelenség uralkodjon, és olyan jóakaratú értelmes emberek legyünk, akik fogékonyak a jóra, a szépre, a más bajára, a közösségi gondokra. Az értelmes és felelõs emberi élet érvényre juttatásához ugyanis tájékozódni és cselekedni kell, ez mindenkire érvényes, ezt várja el tõlünk 1956 öröksége. Amikor az 56-os Forradalom és Szabadságharcról emlékezünk, emeljük fel szívünket az ötvenhatos forradalom magasába! Ferenczy Csongor Bartos Csilla és Bukovinai Székely Népdalkör Kéri Mihály és Sebestyén Ferenc 16 órakor a mûvelõdési központban folytatódott a program Ferenczy Csongor színmûvész Wass Albert estjével. A szászrégeni születésû színész 1962-ben végzett Marosvásárhelyen tõl a temesvári, tól a sepsiszentgyörgyi Állami Magyar Színház, 1972-tõl a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház tagja volt ban Magyarországra szerzõdött, 1983 óta a Nemzeti Színház tagja volt. A nagysikerû elõadás után Kéri Mihály, az Oktatási és Mûvelõdési Bizottság elnöke nyitotta meg Sebestyén Ferenc fotókiállítását, amelyet a Bukovinai Székely Népdalkör idei, csíksomlyói búcsúra való zarándoklata alatt készített fotóiból válogatott. Sebestyén Ferenc aki civilben bõrgyógyász orvos erdélyi kötõdésû, hiszen édesapja Vajdahunyadon, édesanyja Hadikfalván született, és a világháború sodorta õket a mai Magyarországra. Maga így mondja el a fotózásahoz való kötõdését: Gyermekkoromban úgy tûnt, hogy zenei pályán élem le az életemet, de aztán a hozzám fûzött reménységeket nem váltottam be. Orvos lettem, de a zene ma is majdnem olyan fontos számomra, mint a levegõ. Már egyetemista koromban kezdett érdekelni a világ leképezése és az sem lehet véletlen, hogy az orvosi szakágak közül végül azt választottam, ahol a látvány, a látott kép meghatározó. Ez a bõrgyógyászat. A természet a külsõnkkel üzen számunkra: valami történt belül, a szervezet nem látható mélyében. Sokszor aztán egy nyomozó türelme, leleménye szükséges ahhoz, hogy megleljük a magyarázatát annak a jelenségnek. Sok sikerélményem van ezen a pályán. A fotózás életem kísérõjévé vált. Maga a látható világ érdekel nincsenek itt kitüntetett területek. Azt a bizonyos gombot az exponáló gombot sokszor megnyomom, különösen azóta, hogy a mai digitális technika lehetõvé teszi a gyakorlatilag korlátlan fényképezést. Az utóbbi idõben beléptem az Óbudai Fotókörbe, ahol lehetõségem nyílt képezni magam.... Ez év pünkösdjén nagy szerencsében részesültem: Kóka Rozália meghívott kis csapatába, a csíksomlyói búcsúba. Nem kellett kétszer mondani: elsõre igent mondtam. Nem ez volt az elsõ alkalom, hogy ott megfordultam, de minden lehetõség nagy örömmel tölt el. Egy kicsit úgy érzem, hogy én is részese vagyok annak a világnak, hiszen két ferences nagybátyám is abban a kolostorban nevelkedett annak idején. A kiállítás megnyitója után amelyet természetesen a Bukovinai Székely Népdalkör éneklése színesített Labant Csaba és Ada adott elõ néhány dalt. Az elsõ Erdély-nap kötetlen beszélgetéssel zárult, amelyet a Pató Simon által felajánlott finom akali bor, és a támogatóktól érkezett sütemény, padlizsánkrém (vinette), szõlõ és pogácsa segített oldottabbá tenni. Reméljük, hogy valóban hagyománnyá válik ez a rendezvény, és jövõre is találkozunk. JUHÁSZ GYÕZÕ

5 VII. évfolyam 21. szám október Piros a vér a pesti utcán. Kire lövetsz, belügyminiszter?... ilyen és hasonló verssorok születtek õszén ismeretlen és ismert költõk tollából október 23-án az egyetemisták és fõiskolások a lengyelek iránt kifejezett szimpátiájuk, a kormánnyal szembeni követelésen keresztül a proletárdiktatúra szimbólumaként kezelt Sztálin szobor ledöntésével, késõbb az ÁVH és a szovjet csapatok tüntetõ tömegre lövésével fegyveres harccá alakult. A lengyel-magyar barátság és szolidaritás mely millió szállal fûzi össze a magyarságot a lengyelekkel ismét jelét adta 1956 õszén. Lengyelország belsõ elégedetlenségébõl elsõsorban a szovjet fenyegetettség miatt Poznanban 1956 júniusában munkásfelkelés tört ki. Gomulka visszatért a politika élére, a szovjet hatalom ezt nem nézte jó szemmel, és megindultak a szovjet csapatok Varsó felé. Október 18-áról 19-ére virradó éjszakán a varsói munkások és egyetemisták is demonstráltak, ha kell fegyveresen is, de megvédik magukat a szovjet csapatokkal szemben. A magyar fiatalok szimpátiájukat a lengyel eseményekkel tüntetéssel kívánták jelezni ban Magyarországon eszement terror volt, és ezt a magyar fiatalság azzal törte át, hogy a lengyelek mellé állt. Szimpátiatüntetésnek indult a forradalom, amit a kommunista kormányzat valamint a szovjet megszállók nem tûrtek. Ne feledjük! õszén sokan éheztek, méltatlan körülmények között, terrorban éltek! 1953-ban Berlinben a lázadáskor a szovjet tankok puszta megjelenésükkel megtörték a berlinieket. A szovjet vezetés úgy gondolta, ez Budapesten is így lesz. Tévedtek! október 23-án délelõtt a fiatalok a Petõfi Kör vezetõivel beszélték meg a tüntetés útvonalát. A diáktüntetés délután 3-kor kezdõdött a Petõfi-szobornál, ahol Sinkovics Imre elszavalta a Nemzeti dalt. A hangulat egyre feszültebbé vált. Elõszõr csak lengyelbarát, késõbb Rákosi- és Gerõ ellenes, majd a szovjet csapatok kivonulását sürgetõ jelszavakat skandált a tömeg. A kétszázezer fõre duzzadt tömeg a Parlament elé vonult. Dicsõséges magyar október Már ötödik napja esett az esõ, csak néhány megsárgult falevél próbált megkapaszkodni az ágakban, de a magasabb hegyoldalakon semmi nem jelez te az idõ múlását, a zöld fenyõk olyanok voltak, mint márciusban vagy augusztusban, de ezt senki nem vette észre, mert a Szellõ-tetõ közelében nem hogy ember, de még egy didergõ hiúz sem ténfergett az ítéletidõben. Szerencsére a nyári hónapokban annyi fát lehordtak a hegyoldalból, ahol a fergeteg kettétörte a magas fenyõket, hogy most eshet akár néhány héten keresztül, sõt a nagy havazások alatt is lesz elegendõ tûzifa, de hát csak nem tart míg a világ ez az ítéletidõ, bátorította magát a zsurnaliszta. Két kályha is volt a szobában, sokan bogaras embernek tartották ezért, de többször elmondta, hogy nem is akar ezen változtatni, ragaszkodik hozzájuk, mert érkezéskor mindig jól jön a Szentkeresztbányán öntött vaskályha. Csak néhány darab aprófát kellett meggyújtani, és máris pattogott a tûz, és perceken belül jó melegség vette körül a kemény tölgyfaasztalt, a kopott szekrényt, a rozoga hintaszéket, és akkor már ráérõsen lehetett begyújtani a cserépkályhába, hogy órák múlva is ontsa magából a meleget, akárcsak régi szerelmei, akik két-három évente szép üzeneteket küldtek, és emlékeztették a zsurnalisztát a Csorbatónál eltöltött szép estékre, amikor az óriásira dagadt Hold fényében megláttak egy dámszarvast, amely olyan büszkén emelte a magasba a fejét, mintha õ lett volna a Magas-Tátra királya. Újult erõvel kezdett záporozni az esõ, az egyre erõsödõ szél belekapaszkodott egy ajtóba, rázta, ráncigálta, de a retesz nem engedett, erõsebbnek bizonyult az alattomos szélnél. Késõbb eszébe jutott, hogy a lexikonok szerint is a Keleti-Kárpátokban fújó viharos szél néha hetekig is eltart, embert, állatot, sõt házakat is elseper. Kászonjakabfalván még most is úgy tartják az öregek, hogy a Nemere fuvallatától mentsen meg az isten. Nem szerették a fagyos szelet a régi világ betyárjai sem, akik a katrosai csárdában kerestek menedéket, és volt úgy, hogy három napig szólt a hegedûszó, mert a vihar nem csitult, azt pedig még egy valódi betyártól sem lehet elvárni, hogy ítéletidõben útra keljen. Katrosáról aztán eszébe jutott, hogy Bethlen Gábornak, Erdély fejedelmének ez a tájegység volt a kedvenc vadászhelye valaha, ahol hangos kiabálással hajtották ki az erdõk sûrûjébõl a vaddisznókat és az õzeket. Hogy miért pont Bethlen Gábor jutott eszébe, azt maga sem tudta, de ahogy teltek az esztendõk, egyre csapongott a fantáziája, álmában pedig minden napkelte a Maros mellett találta, igaz, egyszer álmában megmászta a Székelykõ hatalmas hátát, onnan integetett Torockó népének. A zsurnaliszta már sokszor elképzelte magában, ha csoda történne, és annyi évszázad után bekövetkezne Erdély valódi A kormány - miután látta, hogy nem tudja felügyelni az eseményeket elrendelte a fontosabb középületek védelmét. A néphadsereg és az ÁVH alakulatait harckészültségbe helyezték az ország egész területén, de egyelõre megtiltották, hogy fegyvert használjanak. A Kossuth téren este kikapcsolták a villanyokat, arra számítva, hogy a tömeg meggondolja magát és hazamegy. A tüntetõk ekkor meggyújtott újságokat használták fáklyaként. Gerõ Ernõ 20 órakor beszédet mondott a rádióban:...munkás elvtársak, dolgozók! Nyíltan meg kell mondanunk, most arról van szó, szocialista demokráciát akarunk-e, vagy burzsoá demokráciát?... Beszéde végén beismerte, hogy a párt elkövetett súlyos hibákat is, de a júliusi határozatok ezeket feltárják, és kijelölik a helyes utat. Nacionalistának titulálta a tüntetést, és elzárkózott az engedmények elõl. Andropovtól kért segítséget, és utasította a székesfehérvári szovjet különleges hadtest parancsnokát, Pjotr Lascsenko altábornagyot, hogy vonuljon be csapataival Budapestre. Ezt Lascsenko visszautasította azzal az indokkal, hogy a kialakult helyzetet a magyaroknak kell megoldani, és csak akkor hajlandó beavatkozni, ha erre Moszkvából jön parancs. Este a rádió védelmére kirendelt katonáktól a tömegnek sikerült mintegy harminc géppisztolyt zsákmányolni. Nem sokkal 21 óra után a Sztálin szobor ledöntésének idején az épületet ostromló tömeg közé lõttek. A Kossuth téren ugyanebben az idõben a tüntetõk egyre radikálisabbak jelszavakat skandáltak: Ez a haza magyar haza, minden orosz menjen haza!... Nagy Imre önmérsékletre szólított fel mindenkit, de elismerte a követelések jogosságát és megígérte, hogy a párt reformokat fog megvalósítani. Amikor Gerõ megállapodott Andropovval a szovjet csapatok bevonásáról, Nagy Imre szó nélkül felállt az asztaltól, és elment. A szovjet csapatok behívásáról szóló okmányt végül október 26-án Hegedûs András bukott miniszterelnök írta alá október 23-i visszadátumozással. Budapesten az elsõ szovjet harckocsik október 24-én hajnali 2 órakor jelentek meg a Móricz Zsigmond körtéren. A Kossuth rádióban hajnalban a következõk hangzottak el: Fasiszta, reakciós elemek fegyveres támadást intéztek középületeink ellen, és megtámadták a karhatalmi alakulatainkat. A rend helyreállítása érdekében további intézkedésig tilos minden gyülekezés, csoportosulás és felvonulás!. De a forradalmárok a szovjet tankokat meghátrálásra kényszerítették, és a budapestiek arra készültek, hogy november 5-én, hétfõn dolgozni kezdenek, a romokat eltüntetik, a halottakat eltemetik, és a szabadság, a függetlenség és a semlegesség jegyében a haza és a nép megkezdi a felemelkedést. A világhatalmi õrületben szédelgõ moszkvai vezetés azonban ebbe nem nyugodott bele, és állítólagos magyar segítségkérésre megkezdte harcát a magyar forradalom letörésére. Az 1956-os magyar forradalom a magyar szabadság és baráti összetartozás forradalma, a huszadik század példás függetlenségi harca. Méltán lehetünk büszkék arra, hogy mi, magyarok voltunk ennek a függetlenségi harcnak elindítói, hõsei! Lelkünkben égjenek Tamás Lajos szavai: A háromszín lobogó mellé tegyetek három esküvést: Sírásból egynek tiszta könnyet, s a zsarnokság gyûlöletét, s fogadalmat: te kicsi ország, el ne felejtse, aki él, hogy úgy született a szabadság, hogy pesti utcán hullt a vér! Tóth Tamás Idõutazás a Kárpátokban aranykora, nem habozna egy pillanatig sem, hagyna csapot-papot, építene magának egy kis házat valahol Erdélyben egy kis patak partján. Nem fontos, hogy hol, csak erdõ legyen, ficánkoljanak a pisztrángok, nyáron lehessen rókagombát, áfonyát és málnát szedni, és a könyvekbõl már megtanulta a zsendice, az orda és kövér juhsajt készítését is, mert nem akarta, hogy felkészületlenül költözzön Erdélybe. Késõbb újabb fahasábokat tett a tûzre, nézte a lángok játékát. A bükkfát szerette a legjobban, kemény fája tartotta a parazsat, jó meleget adott, de néha, csak a játék kedvéért, egy-egy fenyõhasábot is a parázsra dobott, és olyankor hangos ropogás töltötte be a félhomályt. Pattogott a fenyõfa, mélyen magába szívta a gyanta illatát, és kedve lett volna a szikrákat is megfogni, de azok fürgébbek voltak, és kialudtak, mielõtt tenyerébe vehette volna õket. A faliórára pillantott, és megnyugodott, az esti találkozásig még sok idõ volt, csak a sziklák közé szorult felhõk miatt tûnt úgy, mintha közeledne az este. Minden év október végén feljött a hegyek közé, ha jó idõ volt sétált nagyokat, hallgatta a szél meséit, nézte a távoli csúcsokat, és úgy ismerte már a hegyoldalban lévõ kis halmokat, mint a saját tenyerét, csukott szemmel is kiismerte volna magát köztük. Néha szerencséje volt, találkozott a késõ õsz utolsó napsugaraival, és olyankor leült a kis halmok mellé, kettétörte az ágakat, drótból kötést készített, és leszúrt egy-egy kis fakeresztet. Olyankor nagyapja jutott eszébe, aki megjárta Isonzó és Piavé csatatereit, és esténként aprólékos részletességgel emlékezett a régi csatákra, amelyekben az Ki érti ezt? A bamosz és a nyesz Olvasom az interneten, hogy a Bamosz szerint hiba lenne a NYESZ eltörlése. Tessék? Dörzsölöm a szemem, de akkor is csak ezt látom. Talán Karinthy halandzsaszövegébõl egy részlet? Vagy Weöres Sándor nyelvi leleménye? De nem, a szövegbe beleolvasva törvényjavaslatról meg hosszú távú megtakarításokról van szó. Tessék mondani: magyarul nem lehetne? * * * Kutyafitness Az 1600 lakosú Drégelypalánkon kutyafitness center épül 112 millió forintos uniós támogatással. A Gyrotech Kft. tervei szerint, amelynek címére egyébként csupán egy mobiltelefonszám van bejegyezve, a pénzt elsõsorban a kutyáknak kialakított futópad továbbfejlesztésére használják fel. A fejlesztés részei még: vízforgatós hidrokád, úszómellény, tartószíjak és mozgásfejlesztõ eszközök. Az elképzelés szerint a kutyáknak mindezekkel olyan szolgáltatást nyújthatnak, ami segíti az egészségmegõrzésüket, fittségük folyamatos fenntartását, mûtét utáni lábadozásukat. Így lehetõség nyílik a tudatos kutyatulajdonosok körében egy állatéletprogram kialakítására. Hurrá! Sínen vagyunk! Kijöttünk a válságból, zsebünk tömve, átlagéletkorunk túlszárnyalta a japánokét is, virágoznak kertjeink, már csak szegény négylábú társaink vannak hátra. Hiába, az USÁ-ban már praktizálnak kutyapszichológusok is, nehogy már elmaradjunk tõlük! Ófaluban minden csendes T árgyalt az érdi közgyûlés egy elõterjesztést, melynek fontos része volt az Ófalu felett keringõ, Tökölrõl felszálló repülõgépek elleni fellépés. Mikor szavazásra került a sor, az Ófalut képviselõ Kubatov István (is) egyszerûen kihúzta a szavazógépét, jelezve, hogy õ bizony ott sincs. Gondolom, szerinte Ófaluban minden csendes, és így a jó. Vajon az ófaluiak is így gondolják? VITRIO L. volt a közös, hogy a magyar bakák minden este jól elverték a talján harcosokat, és évekkel késõbb egyszer felment a Monte Grappára is, hogy lássa a nagy harcok színterét. Az égig érõ csúcsok árnyékában csendesen imádkozott az elsõ világháborúban elesett magyar bakákért, de nyugtalan vére felkergette a Keleti-Kárpátok magas hegyei közé is. Egyszer az esztenánál többet ittak a kelleténél az oroszhegyi szilvóriumból, és az öreg pásztor suttogva, hogy senki ne hallhassa, elmondta, sok-sok magyar katona védte az Árpád-vonal mentén az országot, és a nagy csendben beszélt arról is, szeretné, ha egyszer Mindenszentek és halottak napján felemelkedhetne a magasba, mert onnan biztosan meglátná a Kelemen-havasokban, a Borgói hegységben, a Radnai és a Csíki havasokban elesett magyar katonák emlékére meggyújtott gyertyák pislogását. Az öreg szentül hitte, hogy valakik mindig megemlékeznek a hõsi halottakról, a zsurnaliszta pedig nem akarta kiábrándítani, és a szilvórium miatt megígérte a vén zsiványnak, hogy egyszer majd rendel egy sárkányrepülõt, amely majd felrepíti a magasba. A zsurnaliszta a cserépkályhához simult, sokáig hallgatta a szél hangoskodását, és maga sem vette észre, elállt az esõ, pipálni kezdtek a hegyek, kivilágosodott. Meleg ruhába bújt, hosszan válogatott az eresz alatti ágakból, kiballagott az apró halmokhoz, egymáshoz kötözgette a gallyakat, majd szép sorjában a földbe szúrta a kis fakereszteket. Aztán elõvette a mécseseket, a halmokra apró papírdarabokat tett. Azokon csak egyegy név volt: Uzsoki-hágó, Vereckei-hágó, Toronyai-hágó, Pantir-hágó, Tatár-hágó, Borsai-hágó, Radnai-hágó, Borgóihágó, Tölgyesi-szoros, Békás-szoros, Gyímesi-szoros, Uz-völgye, Ojtozi-szoros. A papírdarabokon ott volt kiterítve a híresnevezetes Árpád-vonal a Keleti-Beszkidektõl egészen a Berecki-havasokig. Az elhagyott bunkerekben süvöltött a szél, ismeretlenek ki tudja mikor, elvitték a vastag fémkeretes bejárati ajtót, nem voltak géppuskák, az egyik sarokban egy kulacs rozsdásodott meg egy töltényhüvely. Szerencsére a mécseseknek megkegyelmezett a Nemere, amely lezúdult nagy haraggal Esztelnek felé, ahol a csuhás barátok ijedten csukták be az ablakokat, és halkan imádkozni kezdtek. A hegyekben pedig tábori misére hívta az egykori legénységet és a tiszteket a fenyõágba kapaszkodott harang. A hívó jelre rendbe tették magukat a fáradt bakák, lassan elindultak a nagy találkozóra. Zúgott a harangszó, hosszan, szomorúan, jól hallották ezt a székelyföldi és kárpátaljai településeken élõk, kimentek a faluk fõterére, ahol lángok gyúltak a világháborús emlékmûveknél, a tábori mise után pedig a sok katona lassan eltûnt a leereszkedõ ködfelhõben. SZEREDAI BOTOND

6 6 Germanus emlékkiállítás (Folytatás az 1. oldalról) VII. évfolyam 21. szám október 22. Magyarok Vására Érden Kubassek János múzeumigazgató és Segesdi János alpolgármester nyitották meg a kiállítást Germanus Gyula, a tudós és az ember címmel nyílt kiállítás a Magyar Földrajzi Múzeumban. A magyar utazók egyik legszínesebb és legérdekesebb egyénisége Germanus Gyula. Idén emlékezünk születésének 125., halállának 30. évfordulójára. A kettõs évforduló alkalom és lehetõség arra, hogy e fordulatokban gazdag életpáláyt és munkásságot a figyelem középpontjába állítsuk. írta Kubassek János múzeumigazgató az évforduló alkalmából megjelent katalógus elõszavában. Germanus Gyula, arab neve: al-hadzs Abdul Karím (Bp., nov. 6. Bp., nov. 7.): orientalista, író, az irodalomtudományok doktora (1958) ban a budapesti tudományegyetemen, ban az isztambuli, ben a bécsi és a lipcsei egyetemen történelmet, latint, keleti nyelveket, arab és török irodalmat tanult tõl a londoni British Museum munkatársa ben a budapesti Keleti Kereskedelmi Akad. tanára, ben a bp.-i tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Kar Keleti Intézetében az arab és a török nyelv elõadója, valamint az angol nyelv megbízott elõadója ben a Pen Club magyar tagozatának titkára, ben Indiában a szantiniketáni egyetem tanára ben a budapesti tudományegyetemi Közgazdaságtudományi Karon, kö- A Germanus kiállítás látogatói a tárlók elõtt Még mindig csordultig van a szívem-lelkem a tegnapi nappal: Érd központjában egy napig csoda mûködött. Elmesélem, milyen volt. A Magyarok Szövetsége érdi szervezete izgatottan készült az elsõ saját szervezésû vásárra. A fõs csapat nagyon sokat dolgozott azért, hogy így sikerüljön a bemutatkozása Érden a Magyarok Vásárának. Köszönet mindenkinek, aki segített ebben! Kézmûveseket hívtunk, termelõket és olyan gazdálkodókat, akik saját munkájuk eredményét tették az asztalaikra. Volt aki eljött, volt aki nem. Aki itt volt, elégedetten és jó érzésekkel ment haza. Aki ígérete ellenére nem jött el, bánhatja élete végéig még egyszer nem fogjuk hívni. Jöttek kézmûvesek az ország minden részébõl: fafaragók, fazekasok, méhészek és kézmûves csokoládékat készítõk, természetes alapanyagokból készült édességek árusa (õk igen nagy sikert arattak!), volt kézi készítésû szappan és tönkölypelyva-párna, zöldpaprikaárus, különleges házi lekvárokat kínáló árusok és megbízható magyar termelõktõl származó krumpli és vöröshagyma is akadt Kovács Ákos csömöri barátunk teherautóján. Nála a fokhagyma és a bab percek alatt elfogyott. Volt több almaárus, mangalicakolbászt és füstölt szalonnát is lehetett hazavinni annak, aki korán érkezett. A sajtkészítõ is hamar hazament, néhány óra alatt az utolsó morzsáig minden áruja elkelt. Voltak ízletes kenyérlángost kicsi kemencében helyben megsütõk, lehetett erdélyi kürtõskalácsot enni, nem akármilyent ám, jóízû, forró, illatos sütemény került ki az ördöngös kezek alól! Az érdi borász, Hudák Mihály pavilonjánál jóféle borokkal öblíthették le torkukat a megszomjazók. Voltak fajátékot árulók, akiknek asztalánál öröm volt látni a kétkezes fapörgettyûket próbálgató gyerekeket. Gyöngyfûzõk csodás gyöngyláncokat, ezüstmûvesek magyar motívumokkal díszített fülbevalókat, medálokat kínáltak. Hogy ne csak a testünk, hanem a lelkünk is épülhessen, az elõadói sátorban több témáról hallhattak elõadást a látogatók. Az elõadói sátor mellett meglepõen nagy érdeklõdést váltottak ki a rögtönzött tanácsadást nyújtó érdi Magyarok Szövetsége-tagok, akár a népi gyógymódokról, akár az ökogazdálkodásról, vagy az egészséges élelmiszerekrõl volt szó. A vásár látványa, forgataga sok arrajárót is odacsalt, akik elõzetesen nem hallották az esemény hírét. De volt valami, ami nekünk, szervezõknek a látványnál és a forgatagnál is sokkal többet jelentett: a mosolyok, a vásárlók õszinte, szívbõl jövõ öröme. Én ennyi mosolygós arcot Érden régen nem láttam, mint tegnap! Pedig kutya hideg volt az egész napos kintléthez, a nap sem sütött az égen didereghettünk volna akár, de mindnyájunk szíve átmelegedett, amikor az árusok nevetve mesélték, hogy vásárlóik visszatérõ kérdése az volt: Ugye, jövõ szombaton is itt lesz? Mert ide visszajönnénk... Sokan érezték azt, ami minket is felhevített, mert spontán aláírásgyûjtés is indult a piac a MI PI- ACUNK érdekében... Jó volt ott lenni, jó volt látni az érdiek örömét és még jobb volt érezni, hogy ezt mi csináltuk meg; ember hite, elszántsága, vágya és munkája elég volt a csodához. Az utolsó árus sötétedés után indult haza. Mi, boldog, fáradt és kékre fagyott itthonmaradók a szervezõi sátor lebontása után körbeálltunk a tisztára takarított parkolóban, a szitáló esõben még megöleltük egymást és nevetve ismételtük az egyik árus búcsúszavait: Ide szívesen jövünk majd vissza, szóljatok, ha kell! Ti, érdiek, mindnyájan nagyon jó emberek vagytok! Különösen boldog összekapaszkodást mûveltünk Mónikával, a szervezés motorjával. Tavasszal, az elsõ találkozásunkkor azt mondtam neki: Piacot szeretnék Érden! Õ azt válaszolta, hogy: Én is! Tegnap csak azt mondtuk: hittünk benne, hogy lesz és lett. Ilyen egyszerû. DIPPOLD KRISZTINA zött a budapesti József nádor Mûszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen az arab és a török nyelv intézeti tanára ben Mekkába zarándokolt tól nyugalomba vonulásáig a budapesti tudományegyetem arab tanszékének tanszékvezetõ egyetemi tanára ban országgyûlési képviselõ. Számos arab tudományos akadémia (kairói, bagdadi, damaszkuszi, ammani stb.) és más külföldi tudós társaság tagja volt. Több utazást tett a Közel-Keleten és különbözõ európai országokban. Az 1910-es években részt vett az ifjútörökök mozgalmában, halálra is ítélték, de végül sikerült Törökországból kijutnia. A mohamedán népek kultúrtörténetével és az arab irodalom történetével foglalkozott. Számos könyvet és útleírást írt, talán a legismertebb a felesége, Hajnóczy Rózsa nevén írt Bengális tûz, amely sankiniketáni tartózkodásának regényes krónikája, a Kelet varázs, valamint az Allah, Akhbar. Hagyatéka az érdi Magyar Földrajzi Múzeum tulajdonába került. GÖRÖG TÁNCHÁZ Szeretettel hívunk és várunk közösségünk immár hagyományos rendezvényére. Idõpont: november 06.-án pénteken 18:00 és 21:00 óra között Helyszín: Érd, alsó u. 9. sz. Szepes Gyula Mûvelõdési Központ Kezdõk és haladók, gyermekek, felnõttek és kortalanok, vagyis mindazok, akik szeretik a görög zenét és táncot Program: ÉLÕZENE, játszik a MYDROS együttes Táncoktatás A zenei programnak otthont adó Mûvelõdési Ház a rendezvény idején büfét biztosít. Belépõjegyek a helyszínen vásárolhatók: egységesen 600Ft/Fõ

7 VII. évfolyam 21. szám október Orlai Sándor Karsch Manfred festõmûvész 1972-ben költözött Érdre, az akkori NDK-ból. Tagja az X- Art Egyesületnek, rendszeresen kiállít Érden is, részt vett az elsõ mûvésztelepen is, és most egy móri kiállításra készül. Karsch Manfreddal beszélgettem. Karsch Manfred, a gondolat- és tájképfestõ iratkoztam a lipcsei Grafikai és Könyvmûvészeti Fõiskolára, ott végeztem a tanulmányaimat. Párhuzamosan mindig jártam képzõmûvészeti körökbe, a mestereim Otto Knöpfler és Albert Habermann festõmûvészek voltak. Habermannak jó kapcsolatai voltak az akkori szocialista nagyüzemekkel, és nekik köszönhetõen kerültek el képeim az elsõ kiállításomra Kubába. Otto magam. Érezhetõ volt a fõváros közelsége, az NDK-ban jobban fogták a mûvészeket, kevesebb volt a kiállítás. Nagyon tetszett az itteni élet, jártam kiállításról kiállításra, és ismerkedtem a magyar mûvészettel. Érden volt egy szövetkezet, ott tudtam grafikusként elhelyezkedni. Itthon dolgoztam, és hetente egyszer-kétszer vittem be a munkáimat. Budapesten is dolgoztam, a Centrál Vendég ban születtem, Erfurtban, és egy ötemeletes bérházban nõttem fel. Velünk egy emeleten lakott egy házaspár, akiknek volt egy lányuk. Jóval idõsebb volt nálam, már fõiskolára járt, és jó rajzoló volt. Már öthat éves koromban állandóan noszogatott és tanított rajzolni. Szerencsém volt, mert mindig olyan közegben voltam, ahol voltak képzõmûvészek is. Az a lakás, ahol laktunk szüleimmel és a két öcsémmel, elég nagy volt, ezért szüleim kiadták az egyik szobát albérletbe diákoknak. Az egyik közülük tanárképzõ fõiskolára járt, rajz-német szakra, és õ is pártfogásába vett. Hatéves koromtól kezdve szinte egyenes utam volt a képzõmûvészethez. Persze ehhez az is kellett, hogy lássák, van egy alapvetõ vonzalmam, tehetségem. Késõbb, az általános iskolában a rajztanár tehetségesnek talált, jártam képzõmûvészeti körökbe. A tizedik osztály után porcelánfestõ szerettem volna lenni a közeli Meissenben, de hiába volt apámnak is ismerettsége, nem sikerült bekerülnöm. Így hát mást kellett keresnem, és szerszámkészítõnek tanultam, éppen úgy, mint Eõry Emil itt Érden. Azért végül is megmaradtál a festészethez közeli területen... Miután elvégeztem az iskolát, a nagybátyámhoz mentem dolgozni, akinek egy reklámügynöksége volt. Itt kerültem kapcsolatba grafikusokkal, akik alkalmazott grafikával foglalkoztak. Ezután határoztam el, hogy nem festészetet, hanem alkalmazott grafikát fogok tanulni. Be- Knöpfer általában természet után festett, tájképeket, növényeket, így ki tudta húzni magát a szocialista realizmusból, ami az NDK-ban erõsebb volt, mint Magyarországon. Sokan voltak így, akik nem voltak hajlandók munkásokat meg gyárakat festeni, inkább a természetet festették, ezért akkoriban nem is kaptak semmilyen elismerést. Valószínûleg ez hatott rám annyira, hogy én a mai napig is inkább gondolatokat, tájakat, épületeket festek, emberek szinte soha nincsenek a képeimen. Nem az embereket festem, hanem azt, ami körülöttük van. Ez tudat alatt azóta is bennem van. Weimarban dolgoztam a reklámügynökségen, szép munkáim voltak, plakátokat, könyveket terveztem, illusztráltam, részt vettem a lipcsei vásáron. Hogyan kerültél Érdre? 1971-ben megnõsültem, feleségem érdi volt, kint dolgozott az NDK-ban, ott ismerkedtünk meg ben költöztem át Magyarországra. Szimpatikus volt ez az ország, és úgy döntöttünk, megpróbáljuk. Amit láttam az itteni mûvészektól, az is vonzott. Barcsay Jenõvel, Hintz Gyulával is megismerkedtem, kiállításokra jártam. Elég hamar bekapcsolódtam az érdi mûvészeti életbe is, megismerkedtem Eõry Emillel, Kéri Mihállyal, Szepes Gyulával is, õ úgy hívott, hogy a kis német. Néha eljött hozzánk és nézte, mit csinálok, mit festegetek. Nehéz volt az elsõ idõszak? A pénzkeresés volt nehéz, a mûvészetben nagyon jól éreztem látóipari Vállalatnál, reklámokat csináltam, meg az üzemi újságba rajzoltam, mert az akkori nyomdatechnika (stencillel készült) nem tette lehetõvé, hogy fotókat közöljenek. Két-három mellékállásom is volt mindig, alkalmazott grafikusként kerestem a pénzt. Most már nyugdíjas vagyok, nem vállalok grafikusi munkát, pedig sokszor megkeresnek. Én azonban még a hagyományos technikával, kézzel dolgozom, nem tudtam megtanulni számítógépen dolgozni, nem ismerem a grafikai programokat, és nem is akarom megtanulni, inkább hagyom a fiataloknak. Inkább csak festek. Mondtad, hogy elég nehéz volt a beilleszkedés, fõleg a szakmába. Talán a nyelv volt az egyik nehézség, hiszem még ma is erõs akcentussal beszélsz magyarul. Legtöbbször egyedül dolgoztam, nem volt társaság körülöttem, ezért volt nehéz a nyelvet megtanulni. Ismerek olyanokat, akiknek a beszédén már észre sem lehet venni, hogy német anyanyelvûek, mert magyar közösségben voltak. Nem is vagyok nyelvtehetség, évek óta próbálok angolul megtanulni, de az sem nagyon megy. Térjünk át a festészetre. Lipcsébe kerültél a fõiskolára, alkalmazott grafikusnak, de a festészetet sem hanyagoltad el. Lipcsében Wolfgang Matheyer professzor volt az utolsó mesterem, akitõl nagyon sokat tanultam. Említetted már, hogy elsõsorban tájat festesz, az ember legtöbbször hiányzik a képeidrõl. De a táj nem egy az egyben jelenik meg képeiden, hanem átalakítod. Mindig lépni kell egyet, meg kell találni a saját utat, saját stílust. Lehet egyhelyben is állni, meg viszszafordulni, de látszani kell a folyamatnak. Én próbálom ezt, most a képeimben benne van a piros fonal, és a színekben, formákban is próbálom a saját utamat járni. Egy idõ után mindig úgy érzem, hogy elég volt ebbõl. Valami izgat, valami új. A hetvenes években nagyon steril volt a festészetem, szigorú formákkal, mára ez megváltozott. Akkoriban azt láttam, hogy Magyarországon mennyire szabadon festenek, ezért levetkõztem mindent, amit az NDK-ban tanultam, és konstruktivista stílusban kezdtem el dolgozni. De ebbõl fokozatosan elegem lett, és fokozatosan lágyabb formákat kerestem. Akkoriban az ember szigorúbb, konkrétabb volt a mûvészetben. Ma a természet, az égbolt izgat. A mûvésztelep kiállításának megnyitóján hangzott el, hogy ami már megvan, azt nem kell még egyszer megcsinálni. Ezért dolgozom át magamban a tájat, nem úgy adom vissza, mint egy fotó. Keresztül kell menni a fejemen, mint egy katalizátoron. Nem csak magunknak festünk, a legfontosabb a visszajelzés a közönségtõl. Mert ha õk nem értik azt, amit csinálunk, akkor minek? Csak magamnak fessek? Egy tájképfestõ járni szokta az országot, a tájakat, hogy új motívumokat találjon. Merre szoktál járni? Mindenfelé járok, természetesen, nem csak Érden. Viszek papírt és ceruzát, és vázlatokat készítek, vagy csak a fejemben rögzítem a látottakat. Sokszor sétálgatok a Dunaparton, Ófaluban, a pincesoron is. A pincesor régóta foglalkoztat, ezért is festettem meg ezt a mûvésztelepen. Most lesz egy kiállításod Móron, a kastélyban. Mivel készülsz? Ez egy tematikus kiállítás lesz, Reménysugár címen, és több új képet festettem. Most tizenkilenc éve volt a rendszerváltás, ezt próbáltam megfesteni. A képeken sok a sötét, de mindig van egy kis fény, a remény. Én egy kicsit csalódtam ebben a tizenkilenc évben, többet vártam. A képzõmûvészetnek közelebb kell kerülnie az emberi léthez, ne csak dekoráció legyen. Egy kép nem csak jól mutasson, hanem tartalma is legyen. A kompozíció mellé én mindig megpróbálok egy kis filozófiát is belecsempészni. Ha tíz perc alatt megcsinálnék egy képet, akkor maradhattam volna reklámgrafikus is. A képzõmûvészethez tartalom is kell, ezért nem tudok azonosulni a mai, modern, dekorációs mûvészettel. BEISKOLÁZÁSI NYITOTT NAP A VÖRÖSMARTY MIHÁLY GIMNÁZIUMBAN november 20-án, pénteken 7.45 órától egész napos nyitott napot rendez a Vörösmarty Mihály Gimnázium, amelynek az intézményben folyó képzés bemutatása a célja. A program keretében tájékoztatjuk az érdeklõdõket a beiskolázási lehetõségekrõl, az emelt szintû oktatásról, a képzés eddigi eredményeirõl, a középiskolai és egyetemi képzés egymásra épülésérõl, a speciális tantervû osztályokban végzettek szakmai perspektíváiról. Lehetõséget biztosítunk óralátogatásokra és az iskolai élet megismerésére is. Kérjük az érdeklõdõ tanulókat és szüleiket, hogy programjainkon ig vegyenek részt! Felvételi eljárásunk rendjérõl további információk a weblapon olvasható. Minden érdeklõdõ tanulót, szüleiket és a kollégákat is tisztelettel várjuk beiskolázási rendezvényeinken. Iskolavezetés

8 8 A kiviteli tervekhez nem szükséges közbeszerzés, hasonlóan az építési munkákhoz? Természetesen a kiviteli tervek készítésére is csak és kizárólag közbeszerzésen kiválasztott vállalkozóval lehet szerzõdni. A közösségi szintû közbeszerzés eredménye az EU lapjában itt olvasható: A közbeszerzés fedezetét az teremtette meg, hogy a társult önkormányzatok költségvetéseikben elõirányzatot biztosítottak a szennyvízberuházás céljaira. Többek között az érdi önkormányzat évi költségvetése 681 millió Ft-ot tartalmaz e célra. Egész pontosan kik (nem személy szerint, hanem mely intézmények, szervezetek vagy hivatalok nevében) és milyen szerzõdést írtak alá. A támogatási szerzõdést egyrészt a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség, mint Támogató, másrészt az Érd és Térsége Szennyvízelvezetési- és Szennyvíztisztítási Önkormányzati Társulás, mint kedvezményezett írták alá. Kérdések és válaszok a csatornázásról VII. évfolyam 21. szám október 22. Mit jelent pontosan a nyertes pályázat kifejezés? Jól értem, és azt, hogy Brüsszelben rákerült a bélyegzõ, hogy rendben, támogatás odaítélve? A nyertes pályázat kifejezés azt jelenti, hogy a KEOP /2F regisztrációs számon a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 1.2.0/2F második fordulóra beadott pályázatot a pályázat kiírója elbírálta és támogatásban részesítette. A döntést az eljárásrendnek megfelelõen a magyar kormány is megerõsítette. Ezt követõen került aláírásra a Támogatási Szerzõdés. Brüsszelben nem került és nem is kerülhet rá pecsét és aláírás, ugyanis a pályázatok elbírálása hazai kompetencia, nem Brüsszelben történik. A mintegy millió Ft-os beruházási program jelentõs, közel millió Ft-os saját forrást igényel A saját forrás megoszlása a települések között Saját forrás megoszlás településenként (eft) Összesen KEOP Saját % finanszírozás forrás ÉRD ,9% TÁRNOK ,9% DIÓSD ,2% Összesen ,0% A támogatás már EU szinten megítélt, jóváhagyott dolog, vagy kell-e még bármi adminisztratív eljárás, hogy az EU részérõl is visszavonhatatlan legyen? Az EU nem ítél meg konkrét támogatásokat, hanem a nemzeti szinten kidolgozott Operatív Programokhoz (OP) biztosít társfinanszírozást. Az eljárásrend szerint bizonyos mértékû és típusú nagyprojektek esetén (ilyen az érdi csatornázási projekt is), a már elbírált pályázatok és megítélt vissza nem térítendõ támogatás esetén a kormány kéri az Európai Bizottság (EB) jóváhagyását a finanszírozáshoz. Az EB illetékes igazgatósága 2009 július 15-én jelezte viszsza a vizsgálat megkezdését. Ettõl kezdve 90 napja van, amelybe nem számítanak bele a tisztázó kérdésekre adott válaszig eltelt idõ (azaz az óra megáll, ha tisztázó kérdést tesznek fel). Az érdi projekt esetében az aláírt támogatási szerzõdés hatályba lépésének dátuma: augusztus 17. A támogatás rész mi módon áll rendelkezésre? Már akár fizetni is lehetne belõle pl. a kiviteli tervek készítõi számára? A támogatás a támogatási szerzõdésben meghatározott módon áll rendelkezésre. Alapvetõen ez azt jelenti, hogy bizonyos projektelemek esetén utófinanszírozás van (azaz a kedvezményezett elõbb kifizeti a szállítót, majd kérelmezi az ennek megfelelõ támogatás átutalását). A nagyobb értékû projektelemek esetén szállítói finanszírozás van elõírva. Ez azt jelenti, hogy a kedvezményezett kifizeti a számla önrésznek megfelelõ százalékát és az ÁFÁ-t, majd kérelmezi a fennmaradó rész kifizetését egyenesen a szállítónak. Igen, a kiviteli tervek készítõi számára is lehet fizetni a megkötött és hatályos támogatási szerzõdés alapján a fenti szabályok betartásával (tehát az önrész biztosítása mellett). Mit jelent pontosan az érdekelt társulati tag kifejezés? Kik a társulat tagjai? Tag-e az, aki nem lépett be, és még nem fejezte ki korábban belépési szándékát? A társulat tagja az alapszabály szerint minden természetesés jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkezõ gazdasági társaság, továbbá egyéni vállalkozó, aki/amely a társulati érdekeltségi területen olyan ingatlantulajdonnal rendelkezik, vagy egyéb jogcímen ingatlant használ, amelynek a társulat anyagi erõforrásai igénybevételével megvalósított közmûre történõ rákötése szennyvízelvezetés esetében akár gravitációsan, akár házi átemelõvel lehetséges és közérdekbõl indokolt. A társulat érdekeltségi területét azon ingatlanok összessége képezi, amelyek a társulat közremûködésével, illetve anyagi részvételével megvalósításra kerülõ szennyvíz közcsatorna-hálózatra közvetlenül, vagy más, szomszédos érdekelt(ek) által biztosított szolgalmi jog biztosítása esetén közvetve ráköthetõ. A fentiek (és a vízgazdálkodásról szóló 1995.évi LVII törvény. valamint a 160/1995 Korm. Rendelet) alapján a társulati tagság nem függ attól, hogy a társulat szervezése során az ingatlantulajdonos aláírt-e vagy sem Belépési Szándéknyilatkozatot. Azaz a társulati tagság nem a nyilatkozat aláírásával keletkezik, hanem a társulat megalakulásával egy adott területen, a törvény erejénél fogva. Tehát az is a társulat tagja, aki nem írt alá a szervezés során belépési szándéknyilatkozatot. Melyik nap a beruházás megkezdésének napja? augusztus 1. A beruházás megkezdése és a támogatási szerzõdés aláírása nem kötõdik egymáshoz. A vonatkozó szabályok szerint ha erre van a más forrása a kedvezményezett a pályázat befogadásától (esetünkben 2009 február 3) saját kockázatára megkezdheti a beruházást és az nyertes pályázat esetén elszámolható a pályázat keretében. Könnyen belátható azonban, hogy az építési munkák értéke (több, mint millió Ft) nem egykönnyen áll rendelkezésre senkinek más forrásból. A pozitív Bíráló Bizottsági, majd kormánydöntés után azonban ideje volt minél elõbb elkezdeni, ugyanis 2012 végéig már nincs sok idõ és eddig az idõpontig be kell fejezi a beruházást. Hogy képzelik ezt, milyen alapon szólítgatnak fel engem fizetésre?! A társulat tagjainak azonosak a jogai és kötelezettségei. A jogszabályok írják elõ, hogy a társulati tag érdekeltségi hozzájárulást köteles fizetni. Az alakuló közgyûlésen kapott felhatalmazás alapján az Intézõ Bizottság meghatározta azt a határidõt, ameddig az egyösszegû fizetést választók be kell fizessék a hozzájárulást. Felhívnám figyelmét, hogy a Társulat nem egy szolgáltató vállalat, amely saját tõkéjébõl megvalósít egy terméket és azt egy bizonyos ellenérték befizetése ellenében eladja a vásárlóinak. A Társulat tõkéje -amelynek kiegészítésére EU-s támogatást is igényel- pontosan a tagok befizetéseibõl áll össze. A Társulat tõkéjének igénybevételével megvalósított közmû a Társulat tagjainak érdekében készül el. A parkolópályán lévõ összeg lekötésre kerül-e? Igen, a Társulathoz beérkezett összegekkel a beruházás céljaira történõ felhasználásig jó gazda módján kell bánni. A gyarapodás a közös vagyon gyarapodását jelenti, azaz annyival több áll a beruházás rendelkezésére. A jogszabályok szerint ugyanis a Társulat vagyonát kizárólag csak a közmûépítésre szabad használni, semmi másra nem használható fel. Az érdi szennyvíztisztít egy részlete Mire alapozzák az értesítõ levélben azt, hogy a határidõre meg nem fizetett érdekeltségi hozzájárulás egy részének vagy egészének késedelmes megfizetése esetén a késedelemben lévõ társulati tag késedelmi kamatot köteles fizetni, melynek mértéke a jegybanki alapkamat kétszerese.? A Társulat Intézõ Bizottsága határozta meg azt, hogy milyen módon kell eljárni abban az esetben, ha határidõre nem történik teljesítés. Természetesen aki határidõre befizeti, annak nem kell fizetnie semmilyen kamatot. Az õk érdekeiket védi a Társulat azzal, hogy aki nem határidõre teljesít, az ne juthasson indokolatlan elõnyhöz a hozzájárulás be nem fizetésével (mivel minden tagnak azonosak a jogai és kötelességei). Hogyan kell fizetni, ha egy helyrajzi számon több lakás is van? A tag érdekeltségi hozzájárulásának alapja az érdekeltségi egység, amelynek számszerûsített értéke a társulatnál 450 l/nap éves átlagos vízfogyasztás. A teljes beruházási költség önerõbõl és támogatásokból áll össze. A társulati tagok által befizetett hozzájárulások fedezik az önerõ legnagyobb részét (ezt kipótolja az önkormányzat). Érden a szükséges önerõ becsült mértéke millió Ft. Kb érdekeltségi egységgel számolva a társulati tagok ha mindenki és teljes mértékben befizeti kb millió Ftot fizetnek be. A fennmaradó összeget az önkormányzat teremti elõ. A költségek elosztása nem az adott ingatlanhoz megépített létesítmények hossza vagy mennyisége alapján történik, hanem a teljes beruházási költség adott egységre esõ része. Ha egy adott hrsz-ú ingatlanon belül két szennyvízelvezetési hely van (amely a jogszabály szerint a vízórával mért helyet jelenti), vagy két önálló hrsz-en szerepelnek a lakások, akkor ott két egységgel kell számolni. Az elosztás alapja ugyanis a bebocsátott szennyvíz feltételezett mennyisége. A szennyvízmennyiség alapja pedig az adott egység vízfogyasztása. Az uniós, a kormány- és a saját erõ aránya Mindhárom településen az ingatlantulajdonosok a megalakult Viziközmû Társulatok útján fizetik be a hozzájárulásukat, ezzel jogot szerezve a díjmentes bekötésekre. Minden településen az önkormányzat más és más támogatási konstrukciót választott. A hozzájárulások alap mértéke településenként: Érden Ft / érdekeltségi egység Diósdon Ft / érdekeltségi egység Tárnokon Ft/ érdekeltségi egység A különbözõ LTP-s konstrukciók igénybevételével havonta fizetendõ összegek: Érden: Ft/96 hónap Diósdon: Ft/100 hónap Tárnokon: Ft/76 hónap

9 VII. évfolyam 21. szám október Aki az elidegenedésre gyógyírt óhajtana keresni, ismerje meg azt a helyet ahol él, valami ehhez hasonlót mondott Fazekas József tanárom, az egyik Zerindi Olosz Lajos Irodalmi Kör összejövetelén. Való igaz, minél többet tudsz arról a környezetrõl, faluról vagy városról ahol laksz, annál jobban fogod szeretni, becsülni, óvni és magadénak érezni nyarán az érdi Gyermekjóléti Központ vezetõje Bereiné Petrik Mária gondolta ki, hogy egy olyan programot kell a vakációzó gyerekeknek szervezni, ami hasznos, érdekes, energia igényes. Így született meg az Ismerd meg Érdet gyalogtúrázó program. A résztvevõk gyaloglás közben levezetik felesleges energiáikat, megismerhetik a város nevezetességeit, történelmét, mûemlékeit, köztéri szobrait, a táj szépségét, érdekességeit valamint beszélgethetnek Érden élõ ismert emberekkel is. A gyerekek azok, akik elsõsorban mindenre fogékonyak, érdeklõdõk s magukba szívják a velük történteket, és ne feledjük, belõlük lesznek a jövõ felnõttei, és õk viszik tovább jól vagy rosszul a rájuk hagyott múltat és építik a jövõt. A 150 éve született Benedek Elek, publicista, regényíró, novellista, népmesegyûjtõ, a magyar gyermekirodalom úttörõ szervezõje és szerkesztõje is nagyon jól tudta, hogy a jövõ a gyermekektõl függ. Saját kezébe vette a gyermekirodalmat, létrehozta gyermeklapját Cimbora néven. Egy csapat gyermekkel állok Csuka Zoltán házában, hallgatjuk a könyvtáros nõt, amint beszél a költõ életérõl, munkásságáról. Elsõ megjelent mûve: Mese az orgonakirályfiról (1920). A gyerekek mindenre rácsodálkoznak a költõ, mûfordító, meseíró, írógépére, szemüvegére, könyveire, bútoraira az udvaron lévõ gyümölcsfákra. Csillognak a gyermekszemek, s talán ha csöppnyi ideig is de átitatódnak Csuka Zoltán-i gondolatokkal. Az Érden élõ és dolgozó Bíró András költõ, író háza udvarát kicsi és nagy gyerekek lepik el, felesége kínálja a vendégeket üdítõvel. Csend van, és mindenki várja, hogy András bácsi meséljen. A kutyavári romról, majd Érdligetrõl, a madarakról, a kutyákról mondja történeteit. Büki Attila költõ, író, festõmûvész és felesége szeretettel fogadja a hozzájuk látogató gyerekeket és mesét olvas fel nekik, melyet õ írt, címe Móric mesél. A vendégségben lévõ gyerekek azt is megtudják, hogyan született a mese. Mielõtt tovább gyalogolnának Büki Attila a október 3-4-én az érdi baseballpályán került megrendezésre a felnõtt baseball Magyar Kupa négyes döntõje. Az elõdöntõk során az Érd Aeros NBII-es csapata nehéz küzdelem elé állította az Óbuda Brick Factory NBI-es csapatát. A mérkõzés félidejében még az érdi csapat állt gyõzelemre, ám a második részben gyõzött a nagyobb tudás és tapasztalat. Bár a második mérkõzésen a Szentendre Sleepwalkers dominált, azért a Debrecen Tigers megnehezítette a dolgukat. A következõ napon az Óbuda Brick Factory és a Szentendre Sleepwalkers játszotta a döntõt. A Szentendre erõsen tartalékos felállással sima vereséget szenvedett a jó napot kifogó Óbuda csapatától. Így a díjkiosztáson Vámos Attila a Magyar Baseball Szövetség elnöke az Óbuda csapatkapitányának Ugyanazon az úton Büki Attila költõ, író, festõmûvész udvarában Domonkos Béla szobrásznál Baseball október költõ minden kis vendégét meglepi egy verssel, ami még nem jelent meg nyomtatásban a vers címe Tavaszi tánc. Érd-parkvárosban Domonkos Béla szobrász fogadja a gyerekeket, Kópé nevû kutyájával. A mûterem ajtaja megnyitásakor földbe gyökereznek a lábak, ennyi szobrot még nem láttak a gyerekek, végül a szobrászmûvész bátorítja a csoportot lépjenek csak bátran beljebb. Ámul-bámul mindenki mintha Csoda országba toppantak volna. Az egyik kisfiú már nem bírja magába tartani azt a varázslatot, ami körbe veszi és megszólal: Béla bácsi talán nem is alszik soha, hogy ennyi szép szobrot csinált. Domonkos Béla szobrász mosolyog megsimogatja a lurkó fejét és annyit mond: Aludni azért szoktam. Az öntõmûhelybe is bemehetnek a gyerekek, megnézik a szerszámokat és megláthatnak egy olyan szobrot melynek leleplezése a nagyközönség számára október 25-én lesz. A szobrászmûvész azt is megmutatja és elmondja hogyan készült el az egész alakos szobor. Búcsúzóul azt javasolja Béla bácsi a gyerekeknek, legyen egy közös kézfogás, a sok gyermekkéz mind a szobrász kezén, nagy a tömörülés, szikrázik a szeretet és ismét elõbújik egy kis mosoly a volt Pátzay Pál tanítvány arcán. Eõry Emil feleségével együtt fogadja a hozzá látogató gyerek sereget, és feleleveníti azokat az idõket, amikor mindent lerajzolt, ami a kezébe került. Megtudjuk tõle,hogy a képzõmûvészet iránti szeretette kisgyermek korától kezdve benne volt és azóta is benne van. A múlt és a jelen és nagyon remélem a jövõ mûvészei is úgy hajolnak a gyerekek fölé, hogy meglássák és megértsék bennük az emberit. A mûvészeknek, értelmiségieknek mindig élen kell járni, nem a kétségbeesés pánik és szellemellenesség kell legyen a mondanivalójuk, dilemmáikat kölcsönösen kell feloldják a katarzisban, amelyet közösségüknek nyújtanak. Mindenki tudja a legjobb közönség a fiatalok, nekik kell átadni a tapasztalatot a már meglévõ tudást, mert csak így lehet fejlõdni, és nemcsak helyben topogni, hanem ugyanazon az úton haladni elõre. FEKETEGYARMATI SÁNDOR adta át a évi Magyar Kupa serlegét október 10-én (szombaton) kor az Érd Aeros és Jászberény Stinky Sox csapatai mérkõztek az NBII harmadik helyezéséért. Fejfej melletti nagy küzdelemben az utolsó támadási lehetõség döntött az Érd Aeros csapata javára és a es végeredmény a harmadik helyezés elérését jelentette az érdi együttes számára. Ezt az eredményt a csapat vezetõsége reálisan értékelve szép eredménynek tartja a évi NBII-es bajnoki gyõzelem után több ponton is meggyengült csapattól október 18-án az Érd Pioneers csapata látta vendégül a CrossRoads Angles csapatát NBIIIas helyosztó mérkõzésen. A mérkõzés az érdi csapat 10-5-ös gyõzelmével ért végett, így nagy lépést tett a csapat az NBIII-as harmadik helyezés felé. Október 23-án kor az Érd Pioneers az a.e. 424 csapata ellen, majd október 25-én kor a CrossRoads Angles ellen játszik mérkõzést. További információk találhatók: Szeretettel várunk minden kedves szurkolót. Bajtai Béla Birkózás A felnõtt I-es csapatunk az elsõ forduló után csoportmásodik. Az utolsó kötöttfogású rangsorverseny a serdülõknél Az Érdi Spartacus SC felnõtt csapatbajnokságon részt vevõ versenyzõi: Érd I. és Érd II. csapata Dorog Felnõtt csapatbajnokság Október 17-én, szombaton megkezdõdtek a több helyszínen folyó, csoportonként 5 csapatos felnõtt csapatbajnoki odavágó küzdelmek. Az érdiek népes amatõr csapattal érkeztek a dorogi sportcsarnokba, hiszen egyetlen profi versenyzõnk Antunovits Laci Németországban a Bundesliga csapatbajnoki sorozatán vesz részt, és ez kizárja a hazai indulás lehetõségét és két csapatra osztva mérlegeltek. Nem volt könnyû dolgunk, hiszen ellenfeleinek üres vagy gyengébb súlycsoportjaikat vendégbirkózókkal töltik fel ill. erõsítik, míg mieink szokásukhoz híven csak saját tollukkal ékeskedtek. Elõzetes célkitûzésünk az egyes csapatunkkal a csoportjuk második helyének elérése; míg a kettes, foghíjasabb csapatunk célja a részvételen kívül, csoportján belül egy- egy meccs megnyerése ill. pontok szerzése volt. Sajnos a szerencse sem szegõdött mellénk és második csapatunk küzdelmeit kisebb sérülések is tarkították, így derekas helytállás mellett sikerült megszerezniük csoportjuk V. helyét. AZ Érdi Spartacus SC I-es csapata a Törökszentmiklóssal szemben es gyõzelemmel kezdett, majd az elmúlt év döntõs kecskeméti csapata ellen re bravúros összecsapásokkal nyertünk. Sajnos ezen a meccsen ellõttük minden puskaporunkat, és a következõ fordulóban a hazai, jó néhány vendég és átigazolt birkózóval megerõsített csapattal szemben csak néhány pont megszerzése sikerült megmaradt erõnkbõl. Ezt az értékes második helyet a BVSC pályán rendezendõ visszavágóban nem lesz könnyû megtartani, mindenképpen nehéz percek várnak ránk. Kaposvár Serdülõ kötöttfogású rangsorverseny Szintén október 17-én került megrendezésre az utolsó kötöttfogású serdülõ rangsorverseny, amelyen még indulási jogot lehetett szerezni az országos bajnokságon való részvételre. Sajnos számos versenyzõnket az influenza itthon tartotta. Az érdi birkózók néhány bravúros mérkõzés mellett néhány botlást is elkövetve, hat dobogós ill. pontszerzõ helyet szereztek. Eredmények: 38 kg Bárkányi Sándor III., Boros Gábor IV. 66 kg Sárosi János II. 72 kg Magyar Gergely V. 85 kg Boros László III. +85 kg Molnár János V. TAR MIHÁLY Kézilabda Fantasztikus idegenbeli gyõzelmével tovább menetel csapatunk. UKSE Szekszárd - ÉTV-Érdi VSE 28 (12) : 32 (18) NB 1/B, 5. forduló, felnõtt mérkõzés Szekszárd, Városi Sportcsarnok 500 nézõ Játékvezetõk: Bóna Szabolcs, Miskei Balázs Versenybíró: Tiba András Érd: Megyes Ildikó, Richter Bernadett, Schneck Réka, Török Petra, Szrnka Hortenzia, Sidó Krisztina, Gálhidi Zsuzsanna, Csizmadia Zsuzsa, Balog Beáta, Õri Cecília, Gyetván Krisztina, Pilmayer Márta, Pádár Margó, Németh Helga. Mindkét résztvevõ nagyon készült a találkozóra, jól jött már egy rangadó a csapatoknak. A mérkõzés mégis rengeteg hibával kezdõdött, nehezen melegedtek be a játékosok, az elsõ 5 perc után 4-2-t mutatott az eredményjelzõ. Negyed óra után érthetõen idõt kértünk és sikerült rendezni a játékunkat. Németh beálltával lendületessé váltak támadásaink, stabilizálódott a védekezésünk. Ez elég is volt ahhoz, hogy ellenfelünk egyre több hibával játsszon, mi pedig egyre inkább fölénybe kerüljünk. Már a játéknak ebben a periódusában megnyugtató elõnyt szereztünk, a félidei tetemes (12-18) különbséghez Megyes feljavulása is feltétlenül szükségeltetett. Kovács és Fauszt elkeseredettségükben, érthetetlen módon szándékos durva szabálytalanságokkal vetették észre magukat, leginkább a játékvezetõ jóindulatán múlt, hogy nem mentek zuhanyozni már az elsõ félidõben. Szrnka Hortenzia az egész mérkõzésen megállíthatatlannak bizonyult, 13 találatig jutott. A szünet után ott folytattuk, ahol abbahagytuk, egészen káprázatosan védekeztünk, a Szekszárd pedig nem tudott mit kezdeni a támadásainkkal. Olykor olykor sziporkáztak a mieink, de volt tartása a Tolna megyeieknek. Az utolsó pillanatig küzdöttek, amivel elkerülték a kiütést és vállalható vereséget szenvedtek. Mindkét közönség hálás volt a mutatott produktumért, de az érdiek öröme lehet felhõtlen, 5 mérkõzés 5 gyõzelem. Ez a meccs, bár végeredményében szorosnak tûnhet, egyértelmû gyõzelem volt. Jövõ héten megint olyan csapattal találkozunk, aki még nem veszített pontot, hiszen a Gyõri Audi ETO KC II csapata vendégszerepel Érden. Ha azt a találkozót is megnyerjük, a mezõnyben egyedüliként vezethetjük az NB1/B Nyugati csoportját.

10 10 Levélcímünk: erdilap.hu Honlapunk: ww.erdilap.hu ASZTROLÓGIA tanácsadás Érden 20/ , Tamássy Márti okl. sorselemzõ tanácsadó Elismert magyar szakemberek által alapított biztosítónk, mely hazai igényekre fejlesztett termékeivel, fél éven belül piacvezetõvé vált. Cégünk tapasztalt szakembereket és rátermett kezdõket keres, akik ügyfeleinket biztosítási, pénzügyi, befektetési tanácsokkal segítik. Új életminõségre vágyó átlagon felüli mûveltségû, széles ismeretséggel rendelkezõ, minimum érettségizett, korábbi tevékenységében sikereket felmutatni tudó leendõ képviselõ jelentkezését várjuk. A jelentkezõk számára a közös sikerek elérését magas színvonalú képzéssel biztosítjuk! A tapasztalatot mi adjuk, a vállalkozói kedvet és a szükséges önbizalmat Ön hozza! Legyen Ön is részese a sikertörténetnek! Információ: Szalay János Kiemelt Területi Képviselõ Ismét gyõztek az érdi kosarasok A Hepp Ferenc emlék kupa után, az NB II-es bajnokságban is megszerezte elsõ gyõzelmét a Treff. Sikeres rajt a sakk-bajnokságon Megkezdõdtek a Pest-megyei I. osztályú sakkbajnokságban szereplõ csapatok küzdelmei. A Szuper-csoport elsõ fordulójában Szigetszentmárton együttesét fogadtuk. A mérkõzésnek egyértelmûen a nemzetközi mesterrel és mesterjelöltekkel felálló vendégek voltak az esélyesei. A kezdeti döccenõk (két vereség) után a megfiatalított hazai csapat gyõzelmeinek sorát Grób Balázs nyitotta meg, majd ifj. Varga József és Horváth Péter könyvelhette el az egész pontot. Horváth Sándor, Pápai János, majd Miklós Tamás döntetlenje 0,5-0,5 pontot jelentett az érdi csapatnak. A hat órás küzdelem végén id.varga József és Rónyai Imre gyõzelme állította be a végeredményt: Érdi VSE Szigetszentmárton 6,5-3,5 Továbbra is várjuk a sakkozást kedvel?ket az Ercsi út-i sporttelepen minden vasárnap ig. H.P.L. Az NB II-es bajnokság második fordulójában a Treff-Lancast-Dkk a Webpont Hidegkút KK-val találkozott. A csapat sokat készült erre a mérkõzésre, ugyanis az elsõ fordulóban elszenvedett vereség után a mostani mérkõzéstõl csakis gyõzelmet vártak. Az érdi szurkolók nagyszámban látogattak ki, majdnem kétszer annyian voltak a hidegkúti csarnokban, mint az ellenfél nézõi. A találkozó elsõ félideje nagyon jó iramban kezdõdött, ami leginkább az érdi kosarasoknak jelentett elõnyt. Már úgy tûnt, a mérkõzés elején eldönthetik a vendégek az eredményt. Azonban a Hidegkút tíz pontos hátrányt hozott fel a félidõ végéig. A második játékrészben a hazai csapat dominált, és át is vette a vezetést. Nagyon izgalmassá váltak a mérkõzés utolsó percei, ugyanis a Treff lelkes és kitartó játékkal kiegyenlített. A lefújás elõtt 30 másodperccel pedig átvette a vezetést, így a csapat megszerezte idei elsõ NB II-es gyõzelmét. A végeredmény: lett. Következõ mérkõzés: Október 18. Vasárnap 17:30 Treff-Lancast Dkk Esztergomi KE Helyszín: Érd, Piroska utca 6. (Treff sportcentrum) Nemek csatája a Deltában Október 21-én a minis lányok edzését követõen a Hunyadi Általános iskolában, ahol a fiúk edzenek, edzõmeccset játszanak a Deltás fiúk a Deltás lányok ellen. Elsõre merésznek tûnhet az ötlet és a fiúk gyõzelmét akár készpénznek is vehetnénk, ha nem tudnánk, hogy a lányok már kétszer annyi ideje tanulják ezt a sportot, mint a fiúk. Mindkét csapat nagy izgalommal várja, hiszen mikor október én, Szegeden jártak a Markovics kupán a fiúk több meccsüket végig szurkolták a lányoknak, de meg is jegyezték, hogy milyen erõsen szerválnak. Ennek ellenére vagy pont ezért nagyon szeretnék, ha az elsõ nemek csatáját õk nyernék. A mini korosztályú lányok október 18-án, Budapesten jártak a Budapest bajnokság elsõ fordulóján, ahol négy mérkõzést játszottak és nagyon szép eredménnyel zárták a napot, hiszen hármat meg is nyertek és a negyedik meccsen is az elsõ szett szorosan alakult, de sajnos vereséggel végzõdött és ez rányomta bélyegét a következõ szettekre. Bíztató volt látni, hogy egyre többen alkalmazzák az ütést, az erõteljes támadást. A csapat tagjai: Gál Vivien, Vad Bernadett, Varga Zsófia, Horváth Dóri, Jakab Gréta, Pölz Klaudia, Faragó Réka, Szakács Brigitta, Mega Dorottya. Az érdi Fenyves Alapítvány megköszöni mindazok támogatását, akik az SZJA 1%-át az alapítványnak utalta ban ez az összeg Ft volt, amit képesség fejlesztõ játékok vásárlására és az udvari játékok felújítására fordítottunk. Köszönettel: Fenyves Alapítvány Kuratóriuma VII. évfolyam 21. szám október 22. Jogi tanácsok Hogy mondjon fel rendesen helyesen a munkáltató? A Munka Törvénykönyvérõl szóló évi XXII. Törvény (Mt.) a rögzíti a munkaviszony megszüntetési módokat. E szerint a munkaviszony megszüntetése történhet a munkáltató és a munkavállaló közös megegyezésével, rendes felmondással, rendkívüli felmondással, próbaidõ alatt azonnali hatállyal, valamint a határozott idõre alkalmazott munkavállaló munkaviszonyának határozott idõ lejártát megelõzõen történõ megszüntetésével. A jelen cikk témáját képezõ rendes felmondásról az Mt a rendelkezik, amelynek kötelezõ elemei: 1. Írásbeliség: Az Mt. kötelezõen rendelkezik arról, hogy a munkaviszony megszüntetésére irányuló megállapodásokat és nyilatkozatokat írásba kell foglalni. Az írásbeliség megsértésének következtében a felmondás már önmagában jogellenes. 2. Indokolási kötelezettség: A munkáltató köteles felmondását megindokolni, amelybõl a felmondás okának világosan ki kell tûnnie. Amennyiben a munkavállaló vitatja, a munkáltatónak kell bizonyítania a felmondás indokának valóságát és okszerûségét. A munkáltató felmondásának oka kizárólag a munkavállaló képességeivel, a munkaviszonnyal kapcsolatos magatartásával, illetve a munkáltató mûködésével függhet össze. 2. Jogorvoslati kioktatás: Az Mt. 30 napos keresetindítási határidõt állapít meg a munkaviszony megszüntetésével kapcsolatos intézkedéssel szemben. A munkáltató akkor jár el megfelelõen, ha a rendes felmondásban rögzíti, hogy a munkavállaló a rendes felmondással szemben a közléstõl számított 30 napon belül keresetet nyújthat be a munkáltató székhelye szerint illetékes (megyei) munkaügyi bíróságon. A jogorvoslati kioktatás hiánya esetén a rendes felmondás önmagában még nem jogellenes, azonban a munkavállalónak 30 nap helyett 3 éve lesz arra, hogy a rendes felmondással szemben keresettel éljen a munkaügyi bíróságon. 3. A felmondási idõ, a felmentési idõ és a munkaviszony megszûnése idõpontjának rögzítése: A felmondási idõ legalább 30 nap -, de figyelemmel kell lenni a munkaszerzõdésre -, amely a munkaviszonyban eltöltött évek számával növekszik és az Mt a alapján pontosan kiszámítható. A felmentési idõ (Mt. 83. ) a felmondási idõ fele, amelynek felérõl a munkavállaló kívánságának megfelelõen kell rendelkezni. Az, hogyha a munkáltató a felmondási idõt és ezáltal a munkaviszony végét helytelenül jelöli meg, önmagában nem teszi jogellenessé a rendes felmondást, a bíróság ugyanis - a törvénynek megfelelõen maga fogja megállapítani a munkaviszony megszûnésének idõpontját. 4. Munkáltatói jogkör gyakorlójának aláírása: Nagyon fontos, hogy a rendes felmondást a munkáltatói jogkör gyakorlója írja alá. A munkáltató jogkör gyakorlója nem mindig azonos azzal, aki a munkavállaló felett irányítói, ellenõrzési jogokat gyakorol. A munkáltatói jogkört gyakorló személyt a munkaszerzõdés kötelezõen tartalmazza, személyében bekövetkezett változásokról a munkavállalót kötelezõen tájékoztatni kell. Amennyiben a rendes felmondást nem a munkáltatói jogkört gyakorló személy írja alá, úgy a rendes felmondás jogellenes. 5. Közlés: Fontos, hogy a rendes felmondást közölni kell a munkavállalóval, azaz tudomására kell hozni. Ezt a munkáltató vagy úgy teheti meg, hogy a rendes felmondást a munkahelyen átadja vagy ajánlott, tértivevényes levélben postára adja. A kézbesítés akkor jogszerû, ha a munkavállaló maga veszi át a rendes felmondást, személyes átadás esetén az átvétel idõpontját rá kell vezetni a rendes felmondásra, de akkor is az, ha a rendes felmondást az átvételre jogosult személy veszi át. A közlés idõpontja mindenképpen fontos, hiszen ezen idõponttól ketyeg a munkavállaló részére megállapított jogorvoslati idõ. Ajánlatos tehát szakszerûen elkészíteni a rendes felmondást, ugyanis amennyiben a bíróság megállapítja annak jogellenességét, úgy a munkavállaló kérelmére a munkáltatót kártérítésre kötelezheti, amelynek mértéke a munkavállaló 6-12 hónapnak megfelelõ átlagkeresete. DR. KOVÁCS RITA ügyvéd Dr. TEREMI FERENC szülész-nõgyógyász szakorvos Érd, Diósdi út 36; Tel: Rendelés: hétfõ, szerda 17:00-19:00. Bejelentkezés: hétfõ, szerda 16:00-17:00 HPV és Chlamydia vizsgálati centrum TÁJÉKOZTATOM BETEGEIMET: A RENDELÉS TOVÁBBKÉPZÉS MIATT NOV. 02 és 04.-én SZÜNETEL YOGA. A hathayoga alapjai. Minden csütörtök de óráig. Telefon:

11 VII. évfolyam 21. szám október HIRDETÉSFELVÉTEL: Szatmári Mónika: tel.: Érdi Lap Ügyfélszolgálat: 2030 Érd, Budai út 11. (Okmányirodával szemben) Tel./Fax: , , SZOLGÁLTATÁS Árnyékolástechnika. Fali és lábonálló napellenzõk, egyedi árnyékolók, alu- mûanyag- és faredõnyök, alu- és mûanyag-nyílászárók, szúnyoghálók, harmonika ajtók, rolók, szalagfüggöny készítése, javítása. Szakál László , , Duguláselhárítás, kamerás csatornavizsgálat. Tel.: Edit függönyvarrás rövid határidõre. Várom a régi és új megrendelõket a Béke tér 4/A-ba (lakótelep). Vállalok még ágynemûk, ágytakarók, terítõk, abroszok illetve lakástextíliák varrását. Tel.: , Családi házak építését, tetõkészítését, fedését, régi tetõk átrakását, falazást, vakolást, külsõbelsõ szigetelést, színezést, tetõterek ajtó-ablak elhelyezéseit, gipszkartonozást, lambériázást, szobafestést, mázolást, tapétázást, burkoló munkát vállalok. Tel.: , Autómosó és gumiszervíz. Új szolgáltatással várjuk régi és leendõ ügyfeleinket. Kézi autómosás és gumiszervíz Érden a Lõcsei út 16 (Aradi-Tárnoki között). Érdeklõdni: Házak kivitelezése és felújítása. Víz- gáz- fûtésszerelés, burkolás, dryvitolás, festés, kõmûves és lakatos munkák, asztalos munkák, kertépítés, kerti tavak, kandallók kivitelezése. Tel.: Tetõfedést, bádogozást vállalunk. Korrekt áron, nyugdíjasoknak kedvezmény, illetve kisebb-nagyobb javításokat is vállalunk. Tel.: Családi házak tetõkészítését, régi tetõk átrakását, tetõterek belsõ szigetelését, gipszkartonozást, parkettázást, szobafestést, burkoló munkát vállalok! Tel.: Ablakok utólagos hõszigetelése svéd technológiával és nyílászárók cseréje kedvezõ áron. Tel.: Masszázs! Okleveles masszõr hölgy kondícionáló, frissítõ masszázst vállal! Teljes felszereléssel házhoz megyek! Kedvezõ ár! 3000 Ft/45 perc. Érdeklõdni: Betegápolást, masszírozást vállalok. Masszõr ápolónõ. Tel.: Kertépítést, kertfenntartást, fûnyírást, növényültetést, permetezést, metszést, öntözõberendezés telepítését vállalom közületeknek is. Izsold Gyõzõ, tel.: Tibeti hangimpulzus terápia! Hangtálakkal történõ több, mint 1000 éves módszerrel, mely testi és lelki panaszok kezelésére alkalmas. Kényelmesen az Ön otthonában. Kapcsolatfelvétel és idõpont egyeztetés: , Ablakok, ajtók passzítással egybekötött utólagos hõ, hang, por elleni szigetelését, valamint ezen nyílászárók zár, vasalat javítását, cseréjét vállalom pontos, precíz munkával, garanciával. Fölösleges kicseréltetnie, korszerûsítse régi ablakait, ajtóit! Kérje az ingyenes felmérést: Alpintechnikával és állvánnyal hõszigetelés, kõmûves, festõ munkák megrendelhetõek. 38 éve a pályán, referenciákkal. Tel.: Hûtõgépjavítás garanciával hétvégén is. Nyugdíjasoknak kedvezmény! Akciós lakásklíma szerelés. Hibabejelentés ingyen hívható zöldszámon. Tel.: , Gázkészülék karbantartás, javítás. Tel.: Lakatosmunkák azonnal! Kerítések, kapuk, rácsok, korlátok A-Z-ig. Garanciával elsõ osztályú minõségben megfizethetõ áron: Tel.: Könyvelés teljes körû ügyintézéssel cégek és egyéni vállalkozások részére nagy gyakorlattal. Tel.: Duguláselhárítás garanciával! Díjtalan kiszállással, bontás nélkül. Nyugdíjas kedvezmény! Vízvezeték szerelés, gyorsszervíz, mosógépbekötés, csap csere stb. Tel.: Családi házak dryvit hõszigetelése, nyílászárók cseréje és szigetelése pályázatírással. Kõmûves, festõ, burkoló munkák megrendelhetõek kedvezõ áron. Tel.: KUTYAKOZMETIKA. Várom szeretettel kozmetikámba kis- és középtestû kutyusokat. Feketéné Erika, Problémás kutyusok esetében megbeszélés alapján házhozmegyek. Pl.: epilepszia. Tisza Árpád. Csõtörés, dugulás elhárítása, kõmûves-, burkoló munkák elvégzése. Tel.: SZIPPANTÁS!!! TO-NO Bt. a Szippant-Hat tagja, várja megrendeléseiket hétvégén is: 23/ vagy a 20/ számon. Az érdi Moncsi Csemege ABC házhozszállítást hirdet 1500 Ft felett Érd egész területén a hét minden napján. Rendelés felvétel: H-P: ig, SZ- V: ig. Kiszállítás másnap ig. Kiszállítás díja 200 Ft, idõseknek és mozgáskorlátozottaknak ingyenes! Tel.: , Céges weboldalak módosítása, bõvítése, feltölthetõ internetes katalógus készítése. Tel.: Dugulás elhárítás garanciával! Ne bontson, hívjon! Mosogatók, padlóösszefolyók, csatornák tisztítása, szippantás. Nyugdíjas kedvezménnyel minden nap. Tel: , Automata mosógép javítás garanciával hétvégén is. Javítás esetén ingyenes kiszállás. Tel.: Redõny, reluxa, szúnyogháló rendszerek beszerelése, javítása garanciával. Egy darabért is kimegyünk! Hétvégén is! Tel.: , ELEKTROMOS BOYLEREK VÍZKÕMENTESÍTÉ- SE, JAVÍTÁSA, KARBANTARTÁSA HÉTVÉGÉN ÉS ÜNNEPNAPOKON IS. Tel: ; Hûtõgépek, mosógépek, mosogatógépek, mikrosütõk, villanyboylerek, hõtárolós kályhák, gázkészülékek javítása garanciával , , Csókás vízvezeték szerelõ. Szerelések, javítások, dugulás elhárítás falbontás nélkül R-600-as géppel Televízió LCD Plazma, TFT Monitor, Kamera, Hi-Fi, házimozi, mikrosütõ gyorsszervíz , hétvégén is hívható. ÁLLÁS Érdi pizzéria becsületes, szorgalmas, megbízható pizzaszakácsot és önállóan fõzni tudó fiatal szakácsot felvesz. Fényképes önéletrajzot személyesen vagy az alábbi címre kérjük. tel.: Batta Ipari Parkban mûködõ Társaság munkaerõ felvételt hirdet erõsáramú szerelõ munkakörbe, összesen 2 fõ részére. A feladat erõsáramú berendezések gyártása, szerelése a telephelyen, ill. a telepítés helyszínén. Középfokú iskolai végzettség szükséges, erõsáramú technikusi, villamosmû-kezelõi képesítés és gyakorlat, valamint alapfokú angol vagy német nyelvtudás elõnyt jelent. Jelentkezés személyesen elõzetes egyeztetés alapján: Szabó Szilvia, (23) LEKTRONIKAI vagy MECHANIKAI TAPASZTA- LATOKKAL rendelkezõ megbízható, precíz szakembereket keresünk számos pozícióba, mint: gyakorlott panelforrasztó (smt, mikroszkóp) vizuális tesztelõ, javítós elektronikai és mechanikai ellenõr, terméktesztelõ. Jelentkezés (fényképes) önéletrajzzal: Kiss Ildikó, 2030 Érd, Turul u. 10 vagy en: Érdi szépségszalonba fodrászt, manikûrös-mûkörmöst keresek. Tel.: Olyan személyt keresek, aki korrepetálná 7. osztályos fiamat Diósdon. Matematika, nyelvtan, angol tantárgyakból heti 3 alkalommal. Tel.: Internetes munka! Azonnali kezdéssel, másodállásban végezhetõ, bevezetésre kerülõ termékek (személyes) forgalmazására kiemelkedõ kereseti lehetõséggel, területi képviselõk jelentkezését várom. Tel.: Futárokat keresek éjszakai munkára kisteherautóra. Tel.: Virágkötõt gyakorlattal érdi virág-ajándéküzletbe felveszünk. Tel.: Zöldség-gyümölcs nagykereskedés üzletkötõt keres. Tel.: Az Avon keres kismamákat, nagymamákat, nagykorú diákokat. Ingyenes regisztráció, befektetésmentes jövedelem Érdi irodába érettségizett munkatársakat keresek. Vállalkozói, értékesítési tapasztalat elõnyt jelent! Érdeklõdni munkanapokon óráig.tel.: Érdre gyakorlattal rendelkezõ telefonmarketingest keresünk SOS! Tel.: Érdi üzembe vasalónõt felveszünk. Tisztítói vagy varrodai vasalási gyakorlat feltétel. Tel.: MUNKÁT VÁLLAL Mellékállást keres megbízható fiatalember hétköznap késõ délután, esti órákban, és hétvégére bármilyen kerti munka, külsõ-belsõ medencetakarítás, lakástakarítás, személyszállítás, bevásárlás. Hívjon bizalommal! Tel.: Idõsgondozást vállal pedagógus végzettségû, egyedülálló, középkorú, katolikus vallású hölgy nagy gyakorlattal! Tel.: Nemdohányzó hölgy vasalást, takarítást, gyermekfelügyeletet vállal. Tel.: Asszisztensnõ orvos mellett részmunkaidõs állást keres. Vállalkozóim van. Tel.: Otthon végezhetõ munkát vállalnék Érd környékérõl. Tel.: Bölcsész anyukák gyerekfelügyeletet, korrepetálást vállalnak hétköznaponként 8-20 óráig, esetenként eltérõ idõpontban is. T.: , , INGATLANT KÍNÁL, KERES Érd központjában összkomfortos földszinti ingatlan eladó 9,2 MFt irányáron. 66 m 2 irodának, rendelõnek, lakásnak kiváló. Érdeklõdni: telefonon. Eladjuk szép, napfényes, 50 m 2 -es, 3. emeleti, tégla építésû, egyedi fûtésû, teljesen felújított lakásunkat Diósdon (új ablakok, konvektorok, vakolat, csövek). Irányár: Ft. Tel.: Érd központjában családi házak eladók: 1159 m 2 telek 62 m 2 lakóházzal Ft, 1379 m 2 telek 84 m 2 lakóházzal Ft, 1072 m 2 telek 71 m 2 lakóházzal Ft. Tel.: Érd-Parkvárosban eladó hangulatos, impozáns egyedi faburkolatos, téglaépítésû, új 98 m 2 -es családi ház garázzsal 610 m2-es telken asztfaltútnál. Ár: megegyezés szerint. Tel.: Érd centrumhoz közeli lakóparkban, 6 lakásos társasházban 48 m 2 -es 1,5 szobás lakás eladó. Kocsibeálló, közös tároló, padlás tartozik hozzá! Irányár: Ft. Tel.: Érden, a Béke téren 2. emeleti 56 m 2 -es 2 szobás, világos, felújítandó lakás eladó. Ára: 9,8 MFt. Érdeklõdni: Érden, a Nõszirom utcában új építésû, exkluzív 79 m 2 -es lakás 14 m 2 -es terasszal, saját kerttel gépkocsibeállóval eladó. Tel.: , Érd központjában 3 szobás összközmûves családi ház rendezett kerttel eladó. Tel.: Érden, kétszintes, kétgenerációs, dupla komfortos családi ház eladó. Két külön lakás. A garázsból mindkét lakás megközelíthetõ, a házzal egybeépítve, belülrõl átjárható. Riasztórendszer, kábel tv. Internet, telefon, gáz, víz, villany, csatorna, automata öntozõrendszer külön vízórával. Érdeklõdni: vagy Eladó, kiadó ingatlanok az Interneten, ingyenes hirdetési lehetõséggel.! KIADÓ INGATLAN Érdligeten mini garzon kiadó külön bejárattal. Tel.: Kertes házban, emeleten különálló szoba kiadó! Garázs van! Ft/hó. Bérleti díj elõre fizetendõ! Azonnali költözés! Mobil: Érden a Tárnoki úton 115 m 2 3 szoba + nappali felújított ház 80 m 2 garázzsal, tárolóval 800 m 2 telekkel lakásnak vagy irodának kiadó rezsi. Tel.: Parkvárosban kiadó egy szoba összkomfort bútorozva Ft rezsivel együtt + kaució. Tel.: Kiadó Érden a Gránit üzletházban 35 m 2 -es helyiség üzletnek vagy irodának. Tel.: Két és félszobás, erkélyes, bútorozott összkomfortos lakás garázzsal, hatvanezer plusz rezsivel kiadó. Egy havi kauciót kérünk. Tel.: Különbejáratú kis ház kiadó november 1-jétõl. Kocsibeállási lehetõség. Ára: Ft/hó + rezsi, 1 havi kaució. Tel.: Központhoz, vasúthoz, buszhoz közeli kis garzonomban 1 nõ személyében szobatársat keresek Ft/hó. Tel.: Érd központjában 60 m 2 -es, 2 szobás lakás 60 eft/hó + rezsiért kiadó. Érdeklõdni: Érd-Parkvárosban 1 szoba összkomfort különbejáratú lakás 2-3 fõnek kiadó központhoz közel. Érd.: nõ részére szoba kiadó. 20 ezer + rezsi + kaució. Tel.: Különálló szoba-konyha-fürdõszoba kiadó Ft/hó. Tel.: Érd központjában, a sétáló utcában 25 m 2 -es helyiség üzletnek vagy irodának kiadó. Tel.: Kétállásos mûhely + raktár + iroda + fürdõ kiadó a centrumhoz közel. Tel.: Parkvárosban különálló, bútorozott egy szoba összkomfortos ház almérõ órákkal 50 e Ft + rezsiért kiadó. Tel.: Diósdon kis lakás kiadó hosszú távra. Bútorozva vagy anélkül. Házaspárok, diákok! Tel.: , , Kiadó hosszabb távra igen jó állapotban lévõ 53 m 2 -es, 1. emeleti lakótelepi lakás néhány bútorral vagy üresen az Erzsébet u-ban. 50 eft + rezsiért. Tiszta, rendes lépcsõház Pecsenyesütõ és borozó berendezéssel együtt Érd központjában kiadó. Tel.: OKTATÁS, TANFOLYAM Hagyományos, de rendkívül sikeres angol egyéni magánórák Parkvárosban rövid segítségnyújtástól a nyelvvizsgáig. Tel.: Beszédcentrikus társalgási órák német nyelvbõl gyerekeknek Ausztriában élt tanárnõvel! 2000 Ft/óra. Tel.: Az Uptown nyelviskola szeretettel vár minden kedves érdeklõdõt! Érd-Parkváros felsõ részén, exkluzív környezetben, igényesen kialakított nyelviskolánkban fogadjuk diákjainkat. Fiatal, energikus, tapasztalt tanáraink várnak Téged, hogy újszerû oktatási módszerekkel adják tovább tudásukat. Szolgáltatásaink: magán - és csoportos órák, angol, német, francia, spanyol, olasz nyelvek, szaknyelvek, idegen nyelvek már kicsinek is, céges oktatás, fordítás. Tel: EGYÉB Egészségügyi iskolához való tankönyveket vennék. Ápolás, belgyógyászat, sebészet, pszichiátria, anatómia, nõgyógyászat stb. Használtan reális áron. Tel.: Olasz extra minõségû õszi-téli használt ruha érkezett. Cím: Érd, Hivatalnok u. 12/A. Társközvetítés minden korosztálynak nagy ügyfélkörrel. Tel.: Festmény. Megnyílt üzletünk. Olajfestmények, dísztárgyak, kerámiák elérhetõ áron. Érd, Kálvin tér 1. Tel.: Bontásból megmaradt, tüzelésre alkalmas hulladékfa eladó. Tel.: , Diszkrét fényképes társkeresõ iroda személyre szabott segítséggel, hogy Önnek is legyen párja! Ez nem Internet, ez a Valóság! Tel.: Levélcímünk: Honlapunk: ww.erdilap.hu Megérkezett az õszi-téli kollekció! 50, 200, 400, 800 Ft ÁTADÓ! Érd egyik legforgalmasabb fõútvonalán a Diósdi út 35-ben második éve mûködõ használtruha üzlet szerzõdési joga berendezéssel, árukészlettel átadó. Érdeklõdni a es telefonszámon.

12 12 VII. évfolyam 21. szám október 22. Akciók Érden a lakótelepi húsboltban! Sertés Sertés comb 998 Ft Karaj 1098 Tarja 988 Lapocka 978 Oldalas 948 Sertés dagadó 948 Csülök 799 Húsos csont 248 Rendelhetõ lehúzott féldisznó 799 Csirke Háztáji csirke 599 Comb 699 Szárny 599 Mell 899 Mellfilé 1298 Cs. farhát 179 Pulyka Mellfilé 1498 Comb egész 769 Szárny 499 Alsócomb 499 Nyak 699 Kacsa Comb 1598 Szárnytõ 659 Háj 629 Nyak 399 Pecsenye kacsa 899 Marha Velõs csont 398 Formázott nyers sonka 790 Füstölt csülök 899 Füstölt oldalas 1198 Kolozsvári szalonna 1298 Csemege szalonna 899 Házi hurka 899 Sütõ kolbász 1198 Parasztkolbász 1198 Lángolt kolbász 1098 Lecsókolbász 499 Debreceni 1198 Juhbeles virsli 1198 Kedvenc májas 0,5 kg 250 Kalita tészta 150 Ft /200g (750 Ft/kg) 375 g-os tejföl 190 Ft /dob. (506 Ft/kg) 150 g-os tejföl 85 Ft/dob.(566 Ft/kg) 1 l tej UHT 1,5% 110 Trapista sajt 899 Ft/kg Szatmári finomliszt 108 Top Fresh kristálycukor 208 Kocsonyahús kapható! Étkezési utalványt elfogadunk! ABC-s termékek nagy választékban Érd, Béke tér 7. Az árváltozás jogát fenntartjuk! Dr. Szegedi László állatorvos Rendelõ: Érd, Orchidea u. 6. Telefon: Rendelési idõ: Hétfõ, kedd, szerda, péntek: de. 8 10, du ig, csütörtök: de ig A Fidesz Nyugdíjas Tagozata minden hónap második csütörtökén este 6 órakor összejövetelt tart az Összefogás Székházban, melyre szeretettel vár minden érdeklõdõt! YOGA. A hathayoga alapjai. Minden csütörtök de óráig. Telefon: Fogászat FogszabályozásF Szájsebészet MUNKALEHETÕSÉG!!! Szeretettel etettel várunk minden régi és új páciensünket et a most megnyílt modern, minden igényt kielégítõ felnõtt-, gyermekfogászati és fogszabályozási rendelõnkben. Dr.. Zsiga Klára (fogászat): Dr.. Heiter Monika a (fogszabályozás): Cím: 2030 Érd, Diósdi út 33. Munkatársakat keresünk fõ- és mellékállásba ÉRDI irodába. Olyan személyek jelentkezését várjuk, akik minimum érettségivel rendelkeznek, szeretnek jó csapatban dolgozni, képesek az önálló munkavégzésre és magas jövedelemre vágynak. Jelentkezni lehet: Munkanapokon óra között Egészségbiztosítás kiemelt szolgáltatásai: szülési támogatás, kórházi napi térítés betegségre is, kritikus betegségek. Újdonság: Négy termék egyben, érdeklõdjön irodánkban. Uniqa Biztosító Zrt Érd, Budai út 24. (Lakótelepi oldal) Tel.: 23/ , Fax: 23/ , Szabó József: 06/20/ Koncsag Magdolna: 06/20/ , Kiss Erika: 06/20/ Hirdetésfelvétel: Szatmári Mónika: tel.: , Érdi Lap Ügyfélszolgálat: 2030 Érd, Budai út 11. (Okmányirodával szemben), Tel./Fax: , A Tárnoki Tüzépen tavalyi árnál olcsóbban keményfa és koksz! Érdeklõdni: Homlokzati hõszigetelõ rendszer akció! 4 cm-es rendszer: 1470 Ft/m 2 5 cm-es rendszer: 1570 Ft/m 2 6 cm-es rendszer: 1720 Ft/m 2 8 cm-es rendszer: 1960 Ft/m 2 10 cm-es rendszer: 2170 Ft/m 2 A rendszer tartalmazza: 1 m 2 polisztirollap 1 m 2 üvegszövetháló 6 kg ragasztó 1 dl alapozó 1 m 2 2 mm-es mûgyantás színes vakolat 70 db színlehetõséggel Gabo-Therm Kft Érd, Bajcsy-Zs. u Áraink az áfát tartalmazzák! Nyitva: H-P ig Sz: ig Tel.: Kivitelezési munkák vállalása nagy referenciával!

13 VII. évfolyam 21. szám október Üdüljön Pihenjen és szervezze konferenciáit, baráti találkozóit, ESKÜVÕJÉT a Tisza-tóhoz, Poroszlóra a Club Thermál Kastélyba A kastélyban kádas vagy zuhanyzós, tv-vel, hûtõvel francia ággyal ellátott szobákat biztosítunk, nagyobb családos vendégeinknek pedig 70 m 2 -es teljesen felszerelt apartmanok állnak rendelkezésre. Szolgáltatásaink a kastélyban: 70, 150, 300 m 2 -es konferenciatermek, fedett medence, hidro-medence, fitness terem, infra szauna, alpha massage, testmasszázs, billiárd, rex, csocsó, darts. A kastély területén: külsõ medence, minigolfpálya, ping-pong asztalok, gyermekek részére játszótér, játszószoba, lengõteke, bográcsolásra alkalmas hely és zárt parkoló van kialakítva. Programjaink: Tisza-tavi hajó kirándulás, a Tisza-tavi vízi-sétány (tanösvény), meglátogatása, kerékpáros túrák a Tisza-tó mentén, bográcsozás és grillezés a kastély területén. Welness és kikapcsolódás a Tisza tónál a Club Thermálban! 3 nap 2 éjszaka 2 fõ részére félpanzióval: 36,000 Ft 4 nap 3 éjszaka 2 fõ részére félpanzióval: 54,000 Ft Az ár tartalmazza a külsõ-belsõ medence, zárt parkoló és fitnesz terem, minigolf, lengõteke, ping-pong asztalok, 1 napra túrakerékpár ingyenes használatát, valamint 1 x infraszauna, 1 x jacuzzi és 1x jádeköves masszázs ágy használatát 2 fõ részére. Üdülési csekket elfogadunk. Érdeklõdni lehet a 06-30/ vagy a 06-20/ es telefonszámon illetve a következõ címen: További fényképeket és akciós ajánlatokat megtekinteni a: címen lehet. Szennyvízszállítás 24 órán belül A SZIPPANTHAT Konzorcium tagja Miért fizetné ki az egész fuvart, ha nem kell! Fizessen m 3 -enként! Az autóinkon ezt is ellenõrizni tudja, korrekt szintjelzõ berendezésen Tevékenységeink: Szennyvízszállítás, duguláselhárítás, csatornatisztítás nagynyomású WOMA gépkocsival, szennyvízaknák nagynyomással való átmosása, tisztítása. Veszélyeshulladék szállítása: autómosók, olajos iszap, konyhai zsírfogók. Fülöp 2004 Csatornatisztító Kft. Telefon: (23) , BPB Kft. Hivatalos márkakereskedõ és bemutatóterem 2092 Budakeszi, Budaörsi út 15. Tel.: Hotline: KERTVÁROS A TETÕTÉRBEN A GRÁNIT házban ÜZLETEK, LAKÁSOK ELÉRHETÕ ÁRON Érdeklõdni: ÉRDI IPAROS KFT, telefon: 06-1/

14 14 VII. évfolyam 21. szám október 22. Szépülés és alakformálás egy helyen! AFogyasztóközpont szalonjában teljes körû szolgáltatást nyújtanak az esztétikai alakformálás, a kozmetika terén, számos új módszer segítségével. Legújabb szolgáltatásaink közé az egészségtámogató kezeléseket vették be. Nem csak a testet, de a lelket is kényeztetjük, hiszen nekünk a vendég a legfontosabb. Családias szalonjaink, barátságos szakembereink teszik pihentetõvé és kellemessé a nálunk töltött idot. Bérleteink, akcióink segítségével kombinálhatja a kezeléseket, így több szolgáltatást is kipróbálhat egyszerre. A Szalon egyedülálló, hiszen komplett tanácsadás folyik. A fogyás / alakformálás egy folyamat, mely nem csak egy gép segítségével tudunk elérni, hanem számos és fontos lépésbõl tevõdik össze. A helyi kezeléseken kívül étkezéssel kapcsolatos tanácsot adnak az ott dolgozó szakembereink valamint ne feledkezzünk meg az elsõ lépésrõl a méregtelenítésrõl sem, nálunk valóban megtalál mindent, ami a szépüléshez, pihenéshez, kényelmes fogyáshoz szükséges! A vendégek egy ingyenes állapotfelmérésen vesznek részt, ami után elkészítjük személyre szabott ajánlatunkat. A problémák nagy része a helytelen táplálkozásból a szervezetben lerakódott mérgekbõl adódik, ezért a kezelések mellé az általunk elkészített szintén személyre szabott étrendet ajánljuk és beínditjuk a méregtelenítést. Ezután jöhet az alakformálás, amit így az alapoktól, a probléma gyökerétõl kezdünk! A fõ fázisok: Méregtelenítés Mikroáramos zsírbontás Nyirokmasszázs Feszesítés Ez az alapfolyamat, ami szükséges ahhoz, hogy meginduljon a fogyás. A kezelés lebontja a zsírsejteket, salaktalanít így a méreganyagok a nyirokmasszázs segítségével távoznak a szervezetbõl. Kiegészítõ kezelések: Általunk kifejlesztett thermo krémes testtekercselés - kiváló a zsírbontásra, cellulitra (has, comb, csípo, derék, fenék) Vákuum kezelés - szintén eltávolítja a lerakódott salakanyagokat, testfeszesítõ hatása van A súlyvesztést, és a cellulit eltûnését különbözõ masszázsokkal fokozhatjuk Feszesítés kifejezetten a súlyvesztés következtében megnyúlt, megereszkedett bõr helyrehozására A Szalonban lehetõség van különbözo masszázsokra, amik ellazítják, kényeztetik a vendéget! Masszázsok melyekkel tovább kényeztetjük a vendégeinket: Svéd aromaterápiás relax masszázs - zenével, illóolajokkal Svéd frissítõ, élénkítõ masszázs Hát és nyakmasszázs Talpmasszázs - reflexológia Kézmasszázs Kényeztetõ csokoládémasszázs Mézesmasszázs Cellulit masszázs Lótuszmasszázs Thalasso /ásványianyagos/ kezelések A legújabb egészségtámogató kezelések: Bioptron lámpa Mágnesterápia Biorezonancia Kozmetikai kezelések: A kozmetikánkban megtalálhatók az alapkezelésektõl a luxus kezelésekig szinte minden. A hozzánk ellátogató vendég, a korának és bõrtípusának megfelelõ kezelésekbõl választhat a különbözõ feltöltõ, ránctalanitó, revitalizáló kényeztetések közül. Számunkra nagyon fontos, hogy a hozzánk ellátogató hölgyek megtalálják a külsõ belsõ harmóniát! Fontos megemlíteni, hogy számos egészségpénztárral állunk szerzõdésben, valamint Üdülési Csekk és Cafeteria Card elfogadóhely vagyunk. Rendszeresen nyílt napot tartunk a szalonban, mely alkalmakkor ingyen és kötelezettségektõl mentesen egy állapotfelmérést és kipróblási lehetõséget biztosítunk azon vendégeink számára, akik még nem ismerik a szolgáltatásainkat és kezeléseink jótékony hatásait! Érdemes ilyenkor ellátogatni a Fogyasztóközpont szalonjába, mert ezeken a napokon igen kedvezo feltételekkel lehet bérletet is vásárolni!! Fogyasztóközpont Érd, Budai út 22. I. 24. Tel: 30/ , AKCIÓ!!! Homlokzati hõszigetelõ rendszer 4 cm vastagságban: 810 Ft/m 2 5 cm vastagságban: 920 Ft/m 2 6 cm vastagságban: 1030 Ft/m 2 7 cm vastagságban: 1140 Ft/m 2 8 cm vastagságban: 1250 Ft/m 2 9 cm vastagságban: 1360 Ft/m 2 10 cm vastagságban: 1470 FT/m 2 Casa Bella gördülõszemcsés mûgyantás vékonyvakolat 110 színben most csak: 375 Ft/m 2 A Minõség nem árfüggõ! Érd, Mecseki u. 47. Az árak az áfát tartalmazzák. Akció tõl ig. Érdi Városi Polgárõr Egyesület 2030 Érd, Fûtõ u. 41. Macsotay Tibor elnök Ügyfélfogadás: minden hónap elsõ péntekén óra között. Diszpécserszolgálat: 0-24 óráig. Telefon: 06-23/ , 06-30/ , , Jelentkezz tagnak! KONYHABÚTOROK KÉSZÍTÉSE Ádám Ferenc BÚTORASZTALOS 06/ Érd, Budafoki út 14. Tel.: 23/ , nyitva: h-p 8-17, szo 8-12

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek?

1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? 1.) Miért nevezzük október 23 át kettős Nemzeti ünnepnek? a). b) 2.) Az 1956 os forradalom és szabadságharc miniszterelnöke látható a képen. Ki ő? Életrajzi adatainak nézzetek utána! Neve Születési helye,

Részletesebben

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ

Történelem levelező verseny II. FORDULÓ Történelem levelező verseny II. FORDULÓ I. Ismerd fel a leírások alapján és jelöld be a vaktérképen a forradalom és szabadságharc vidéki eseményeinek helyszíneit a számok megfelelő helyre történő beírásával!

Részletesebben

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016

1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1956-os forradalom és szabadságharc Történelemverseny 2016 1. Egészítsd ki a 60 évvel ezelőtt elhangzott rádióbeszédet! Itt... beszél, a Magyar Népköztársaság Minisztertanácsának elnöke. Ma hajnalban a...

Részletesebben

1996-os emlékbélyegek

1996-os emlékbélyegek 1996-os emlékbélyegek 1. MAGYAR - AZ 1956 -OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC - Bélyeg rendelési kód: 1996/005 2. ENGLISH - THE 1956 REVOLUTION - Order code of the stamp: 1996/005 3. GERMAN - Die Revolution

Részletesebben

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25.

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25. http://1956.vfmk.hu Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2.online forduló Közzététel: 2016. szeptember 19. Beküldési határidő: szeptember 25. Irodalom: Cseh Géza: A Damjanich Rádió hullámhosszán.

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2. online forduló - Javítókulcs A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem.

Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2. online forduló - Javítókulcs A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem. Helytörténeti vetélkedő középiskolások számára 2. online forduló - Javítókulcs A szabadság ott kezdődik, ahol megszűnik a félelem. (Bibó István) 1. Állítsa párba az események leírását a hozzá tartozó képekkel!

Részletesebben

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését;

a magyar szovjet és a magyar jugoszláv kapcsolatok felülvizsgálatát és rendezését; Magyarország 1944/45 és 1989 között Az 1956-os magyar forradalom és szabadságharc főbb eseményei, célkitűzése, nemzetközi jelentősége Az 1956-os forradalom 1956 őszén megélénkülő politikai élet: felújítja

Részletesebben

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre!

Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Kedves Versenyzők! Nézzétek meg a Magyarország története filmsorozat 38-43. részeit és a segítségükkel válaszoljatok az alábbi kérdésekre! Ha a filmsorozat CD-változata nem áll rendelkezésetekre, az interneten

Részletesebben

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11.

AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC. 1956. október 23. november 11. AZ 1956-OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC 1956. október 23. november 11. 1. Előzmények: 1953. március 8.: Sztálin utóda Hruscsov lesz, aki bírálja Sztálin egyes cselekedeteit (SZKP XX. Kongresszusa, 1956

Részletesebben

T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap

T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap T Ö R T É N E L E M V E R S E N Y A Z 1 9 5 6 - O S F O R R A D A L O M É S S Z A B A D S Á G H A R C 2007. október 25. Középiskolás B feladatlap 1. Mik voltak a Petőfi körök? Reformkommunista (a sztálinizmusból

Részletesebben

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet)

George Varga: Az öregember és a farkas (részlet) Angyalka élményei B. Kis János, Orosz T. Csaba, Gwendoline Welsh, Poczai Péter, George Varga, J. Simon Aranka 2013 Publio kiadó Minden jog fenntartva Szerkesztette: Publio Kiadó Kft. George Varga: Az öregember

Részletesebben

Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről ( ) a) Népszabadság

Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről ( ) a) Népszabadság Az MSZP állásfoglalásai az 1956-os forradalomról és Nagy Imréről (1989-2005) a) Népszabadság (?) Bossányi Katalin: Meddig engedünk 56-ból? 1991. június 15. Emlékmű a megbékélésért. Megbékélés Emlékmű Alapítvány

Részletesebben

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta)

1956-os forradalom évfordulójára Hangdokumentumok: 1956 12 nap válogatott hangdokumentumai (kazetta) Csak akkor születtek nagy dolgok, Ha bátrak voltak, akik mertek S ha százszor tudtak bátrak lenni, Százszor bátrak és viharvertek. (Ady: A Tűz csiholója) Az 1956-os forradalom évfordulójára készített összeállításunkkal

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Felfüggesztett büntetést kapott Biszku Béla Felfüggesztett börtönbüntetésre ítélték nem jogerősen

Részletesebben

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán

Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 20 2006/XVIII. 5 6. e z e r k i l e n c s z á z ö t v e n h a t Cora Zoltán Ötvenhat elhullajtott levelei Gyulán 1989 után az -os események újra- és átértékelése lehetségessé vált a korábbi egységes nézettel

Részletesebben

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra

Egységre van szükség, nem törzsi háborúkra A nemzeti mitológia erőt és erkölcsöt ad Bölcsességet, a saját hibák felismerésének képességét, éles elmét, szívet és lelket kért Istentől Kőbánya országgyűlési képviselője a forradalom ünnepén. Dr. György

Részletesebben

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához

Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Kopátsy Sándor Száz éve született Kádár Hozzászólás a májusi Egyenlítő két írásához Örültem, hogy a baloldal megemlékezik a magyar baloldal legnagyobb alakjáról. Nemcsak a magyar baloldal, de a magyar

Részletesebben

Nagy Imre és kora. Az 1956 os forradalom és előzményei

Nagy Imre és kora. Az 1956 os forradalom és előzményei Nagy Imre és kora Az 1956 os forradalom és előzményei A pályázatot készítette: Veres Szimonetta (8. osztály) Felkészítő tanár: Kondor Ágnes Szárcsa Általános Iskola 1213 Budapest, Szárcsa utca 9 11. Tel.:

Részletesebben

2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor

2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor 2010. II. negyedév Választási különszám VI. évfolyam II. szám Országgyűlési képviselőnk: Arnóth Sándor 1.Mióta foglalkozik közügyekkel? Mit jelent az Ön számára a választókerülete? - Tősgyökeres püspökladányi

Részletesebben

A HELYREÁLLÍTÓ IGAZSÁGSZOLGÁLATATÁS GONDOLKODÁSMÓDJA

A HELYREÁLLÍTÓ IGAZSÁGSZOLGÁLATATÁS GONDOLKODÁSMÓDJA A HELYREÁLLÍTÓ IGAZSÁGSZOLGÁLATATÁS GONDOLKODÁSMÓDJA PARADIGMAVÁLTÁS ARÁNYOSSÁGELVE A BŰN KÖVETKEZMÉNYE és ÉRINTETTEK KÖRE ÖRDÖGI KÖR és a MEGBOCSÁTÁS FOLYAMATA FELELŐSSÉGVÁLLALÁS és KÖZÖSSÉGI JÓVÁTÉTELI

Részletesebben

Helyi emberek kellenek a vezetésbe

Helyi emberek kellenek a vezetésbe Varga László Helyi emberek kellenek a vezetésbe Ön szerint minek köszönhető, hogy az hetvenes-nyolvanas években egy sokszínű és pezsgő kulturális élet tudott létrejönni Kecskeméten? Milyen szerepe volt

Részletesebben

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6.

Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, október. PROGRAMFÜZET október 20. november 6. Kiadja az 1956-os Emlékbizottság Budapest, 2016. október PROGRAMFÜZET 2016. október 20. november 6. 2016. október 20., csütörtök 11:00 óra A MAGYAR IFJÚSÁG TÖRTÉNELMET ÍRT Ünnepi megemlékezés Beszédet

Részletesebben

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat.

Várostörténet. 3. forduló. Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. Várostörténet 3. forduló Kecskemét városának legrégebbi oktatási intézményéhez kapcsolódik a következő feladat. 1. Egészítsd ki a szöveget! Az iskola híres kegyesrendi, más néven iskola. megalapítása gróf.

Részletesebben

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok

A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok A rendszerváltoztatást követő kormányok politikai és gazdasági teljesítménye V. A Gyurcsány- és Bajnaikormányok Kovács János vezető elemző Kovács János 1 Gyurcsány Ferenc új lendületet adott az MSZP-nek,

Részletesebben

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista

a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista '56-os terem a) Sztálin halála. Az osztrák államszerződés aláírása. b) Tüntetések Budapesten és Hruscsov beszédében leleplezi a kommunista vidéki nagyvárosokban. rendszer bűneit. c) Magyarország felmondta

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Felkelõcsoport a Corvin közben

Felkelõcsoport a Corvin közben EÖRSI LÁSZLÓ Felkelõcsoport a Corvin közben A forradalom kirobbanását követõ éjjeli-hajnali órákban megjelentek a fõvárosban a szovjet páncélos alakulatok, amelyekkel szemben városzszerte felvették a harcot

Részletesebben

Már újra vágytam erre a csodár a

Már újra vágytam erre a csodár a Már újra vágytam erre a csodár a Szüleinktől kapjuk az utat, gyermekeinktől a célt olvasható az államfő feleségének hitvallása internetes bemutatkozó oldalán. Áder János köztársasági elnök felesége, négygyermekes

Részletesebben

A szerkesztôség e-mail címe: derekpont@freemail.hu telefon: 0620-389-58-53. Zetelakán jártunk Aki járt már Derekegyház testvértelepülésén Zetelakán az bizonyára igen kellemes tapasztalatokat szerzett az

Részletesebben

Az identitáskereső identitása

Az identitáskereső identitása Csepeli György Az identitáskereső identitása Pataki Ferenc 1982-ben jelentette meg Az én és a társadalmi azonosságtudat című könyvét, melyet szerényen műhelytanulmánynak nevezett. A mű valójában monográfia,

Részletesebben

októberében, amikor a megosztott Európában politikai változások vannak folyamatban, Leo Kleinschmidt a feleségével, Gizellával a barátaihoz utazik

októberében, amikor a megosztott Európában politikai változások vannak folyamatban, Leo Kleinschmidt a feleségével, Gizellával a barátaihoz utazik 1989 októberében, amikor a megosztott Európában politikai változások vannak folyamatban, Leo Kleinschmidt a feleségével, Gizellával a barátaihoz utazik egy kölcsönből vásárolt, kissé túl hivalkodó gépkocsiban,

Részletesebben

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból

Forradalmárok az október 23-ai szabadságharcból 2016 október 23. Flag 0 5 Átlag: 5 (1 szavazat) Mérték Mohai Balázs képein keresztül megismerhetünk forradalmárokat, akik 1956-ban a mi szabadságunkért is küzdöttek. Ez a forradalom Magyarország népének

Részletesebben

J e g y zőkönyv ÖKB-3/2010. ÖKB-3/

J e g y zőkönyv ÖKB-3/2010. ÖKB-3/ ÖKB-3/2010. ÖKB-3/2010-2014. J e g y zőkönyv az Országgyűlés Önkormányzati és területfejlesztési bizottságának 2010. május 26-án, szerdán, 8 órakor az Országház delegációs termében megtartott üléséről

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.06.22. péntek A miskolci rendőrség előtt demonstráltak helyi szocialisták Emberközelibb politikát Európában! A költség el van vétve Fenyegető igazságtalanság Széll-el szemben Kaposváron Nagykátán

Részletesebben

Lyukas zászló és Kossuth-címer

Lyukas zászló és Kossuth-címer 2011 október 23. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 Beethoven Egmont-nyitánya mellett az 1956-os forradalom meghatározó jelképe a Kossuth-címer

Részletesebben

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.)

J e g y zőkönyv STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) STB-26/2011. (STB-51/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Sport- és turizmusbizottságának 2011. november 9-én, szerdán 9 órakor a Képviselői Irodaház 520. számú tanácstermében megtartott üléséről

Részletesebben

Hozzászólás. A népiesek magyarközössége", népközössége", sorsközös-

Hozzászólás. A népiesek magyarközössége, népközössége, sorsközös- Hozzászólás (Második közlemény) Ha a Jugoszláviában megjelenő magyarnyelvű újságokat, folyóiratokat és egyéb kiadványokat olvassuk: ezt a szót egység majd minden cikkben ott találjuk. Az idegenből jött

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február

A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám 2009. február A Kiemelkedően Közhasznú Fehér Bot Alapítvány lapja 20. 9. évfolyam 1. szám TARTALOM - Nemzetközi Fogyatékos Nap Nyíregyházán - Karácsonyi ünnepség Tégláson - Vakos bejárás a Fórumban - Braille Emlékülés

Részletesebben

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny!

V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Ongai Horgász Egyesület V. Ongai Páros Pontyfogó Horgászverseny! Az idén V. alkalommal került megrendezésre a páros pontyfogó versenyünk, a közel 12 hektáros, VII. számú tavunkon. Ebben az évben is 34

Részletesebben

Három égi lovag Ó, ti Istentől származó égi lovagok az úrnak mennyi szépet adtatok, a művész lelketektől megremegtek a csillagok súlyos szárnyú képzeletem bennetek az égen ás, mint őrült égi vadász a művészettek

Részletesebben

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár!

Örökség - dalszövegek. Virágom, virágom. Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Virágom, virágom Szép szál legény van egy pár, Ha okos az ráadás. Utánam jár mindahány, Jaj, ne legyen csapodár! Szép szál legény gyere át, Szívemben a bánat jár. Hozzál egy kis pálinkát, Hogy legyen egy

Részletesebben

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel

KÖZELKÉP. Segitő jogász. Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Segitő jogász Beszélgetés a hetvenéves dr. M észáros Józseffel Dr. Mészáros József nyugalmazott ezredes hetven esztendősen is aktívan dolgozik. 1958 óta vesz részt a büntetés-végrehajtásra vonatkozó jogszabályok

Részletesebben

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye)

Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) Wass Alber Polgári Kör Egyesület Törökszentmiklós (Magyarország, Jász- Nagykun-Szolnok Megye) 2008. január 5. Egyesületünk megalakulása. Az egyesület létrehozása egy baráti társaság kezdeményezéséből jött

Részletesebben

Szlovákia Magyarország két hangra

Szlovákia Magyarország két hangra dunatáj Szlovákia Magyarország két hangra anuár elsején ünnepelhette önálló államiságának huszadik évfordulóját északi szomszédunk. A Týždeň című pozsonyi hetilap tavalyi évet záró számában olvashattuk:

Részletesebben

Hung. Monitoring 19.5.89. (Kossuth Rádió, Hírek, 16 h ) - Megalakult a magyar Helsinki Bizottság, A ma már szerencsére természetes eseményről számol be Szilágyi Gabriella. - Az alakuló ülésen Schwarzenberg

Részletesebben

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik

Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Fityó néni és a drága aranyos szerelő bácsik Több éves gyakorlattal fejlesztették tökélyre kifinomult praktikáik egész arzenálját. Kódszavaik tárháza régi, legendássá vált esetekből épült fel, ám legtöbbször

Részletesebben

J e g y zőkönyv FFB-36/2011. (FFB-55/2010-2014.)

J e g y zőkönyv FFB-36/2011. (FFB-55/2010-2014.) FFB-36/2011. (FFB-55/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fenntartható fejlődés bizottságának 2011. november 15-én, kedden, 9 óra 13 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 515. számú tanácstermében

Részletesebben

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok

IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok IV. Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napok Negyedik alkalommal rendezték meg a Rákosmenti Hagyományőrző Rendvédelmi és Katonai Napokat június 12-14. között. A program fővédnöke Hende Csaba

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

http://mszp.hu/calendar

http://mszp.hu/calendar 2012.06.21. csütörtök Továbbra is folytatható a szakszerű libatömés Magyarországon Javíthatatlan költségvetés Négymillióan a létminimum alatt Enni vagy nem lenni: az itt a kérdés! Megyeházákból szellemházak?

Részletesebben

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921)

Krúdy Gyula. Magyar tükör (1921) Krúdy Gyula Magyar tükör (1921) 2011 AZ ÉGETT EMBERHEZ Ne hajtsd búbánatnak fejed, jó magyarom; amit elvettek tőled a hegyszorosban, ahová bekergettek a viszontagságok, balsorsok: amit elvett a rossz szomszéd,

Részletesebben

Növekvő gyermeklétszámok

Növekvő gyermeklétszámok IX. évf. 5. sz. 2012. augusztus www.kiralyhegyes.hu Növekvő gyermeklétszámok óvodánkban, iskolánkban Palánta ültetvényezések a fóliasátorban Útkarbantartási munkálatok Egészségügyi szűrővizsgálatok Ingyenes

Részletesebben

J e g y zőkönyv AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014.

J e g y zőkönyv AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014. AIÜB-V-1/2010. AIÜB-V-1/2010-2014. J e g y zőkönyv az Országgyűlés az Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottsága az országgyűlési képviselők számának csökkentéséhez szükséges választójogi reformot

Részletesebben

Minap kurtán-furcsán váratlanul elment

Minap kurtán-furcsán váratlanul elment I A Remény illata Minap kurtán-furcsán váratlanul elment közülünk Eszes Tamás (Isten nyugosztalja) a Véderő egykori főparancsnoka, ma-holnap én, azután Te következel. Vagy fordítva. A lényegen nem változtat.

Részletesebben

Orbán repül t ajándékozott a volt szlovák államf nek

Orbán repül t ajándékozott a volt szlovák államf nek Orbán repülőt ajándékozott a volt szlovák államfőnek Saját, 80. születésnapjára szervezett szimpóziumot Rudolf Schuster volt szlovák államfő. Orbán Viktor meglepő ajándékkal kedveskedett: az idős politikusnak

Részletesebben

Még tovább mesél a 233-as parcella

Még tovább mesél a 233-as parcella Még tovább mesél a 233-as parcella Ez év elején, arról írtam, hogy megoldódni látszik a Rákoskeresztúri Köztemető 233-as parcellájában elkapart egykori 56-osok sírjainak rendszeres ápolása, mert az erre

Részletesebben

tovább örökítő város legyen!

tovább örökítő város legyen! K Ö R M E N D I F Ó R U M 3 tovább örökítő város legyen! kampányról, tervekről, a város jövőjéről hogy milyen szakokra lenne még szükség a mezőgazdasági képzések mellett, így például a fémipari szakmák

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása

Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Bal- és jobboldali megújulás Mit mutatnak a számok? A Fidesz KDNP és az ellenzéki összefogás egyéni jelöltjeinek összehasonlítása Az Intézet a Demokratikus Alternatíváért (IDEA) elemzése a jobboldal, illetve

Részletesebben

Tompaháti lovas nap 2011

Tompaháti lovas nap 2011 á z h i y g e k e r e D Hírek szám. I -V m a y fol. év I I X. 2011 us uszt Aug er emb t p e Sz t a! n o v i k ha n e l e j Meg A Derekegyházi Önkormányzat megbízásából szerkesztett független információs

Részletesebben

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május

KRÓNIKA. Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj. XXII. évfolyam 2013. május Nyékládházi XXII. évfolyam 2013. május KRÓNIKA Nyékládháza Város Önkormányzatának Hivatalos Információs Lapj Május első vasárnapja Anyák Napja, a hónap utolsó vasárnapja pedig Gyermeknap. Gyermek és anya

Részletesebben

J e g y zőkönyv NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.)

J e g y zőkönyv NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.) NOB-26/2011. (NOB-26/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Nemzeti összetartozás bizottságának 2011. november 9-én, szerdán, 10 óra 07 perckor az Országház földszint 1. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

Bányai Tamás. A Jóság völgye

Bányai Tamás. A Jóság völgye Bányai Tamás A Jóság völgye - Nem sikerült - suttogta Ria alig hallhatóan. - Azt hiszem senkinek sem fog sikerülni. Gézu értetlenül és csodálkozva nézett rá. A kötés alatt mintha kikerekedett volna egy

Részletesebben

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET

JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET JÉZUSBAN VAN AZ ÉLET GYÜLEKEZET I. évfolyam 3. szám szeptember, október Akarod hallani a jó hírt? Mindennek Királya Mindennek Királya, az Istennek Fia, égnek, földnek Ura Akinek véd minket a karja tőlünk

Részletesebben

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS

Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Andersen meséi AZ ÖREG UTCAI LÁMPÁS Hallottad-e már az öreg utcai lámpás történetét? Igaz, nem éppen vidám história, de azért egyszer végighallgathatod. Volt egyszer egy jóravaló, öreg utcai lámpás, aki

Részletesebben

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval

ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN. Hiteles tanúk cáfolata. Interjú Horthy Istvánnéval Lehet-e? ÚJABB RÁGALOM HORTHY MIKLÓS KORMÁNYZÓ ELLEN Hiteles tanúk cáfolata Interjú Horthy Istvánnéval A közelmúltban a Jobbik néven ismert, de általam kezdettől ártalmas és értelmetlen képződménynek nevezett

Részletesebben

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ

TESTVÉRMÚZSÁK. vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére ii. 1. korcsoport ( évf.) 3. FORDULÓ TESTVÉRMÚZSÁK vetélkedő Tüskés Tibor író emlékére 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. FORDULÓ 1. korcsoport (3 4 5. évf.) 3. forduló 1. Az alábbi - Nagykanizsával kapcsolatos - állításokról állapítsd meg, hogy

Részletesebben

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1

KALÁSZ PÉTER AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 KALÁSZ PÉTER KI GAZDAGSZIK GYORSABBAN? PROPAGANDA ÉS VALÓSÁG A JÖVEDELEMPOLITIKAI VITÁK TÜKRÉBEN AZ 1970-ES ÉVEK ELEJÉN 1 Történeti háttér Magyarország a 60-as évek elején hasonlóan a többi szocialista

Részletesebben

http://www.koznev.hu/cikk/%e2%80%9eameddig-telik-tolem--teszem-adolgomat%e2%80%9d---beszelgetes-a-80-eves-ferge-zsuzsaval

http://www.koznev.hu/cikk/%e2%80%9eameddig-telik-tolem--teszem-adolgomat%e2%80%9d---beszelgetes-a-80-eves-ferge-zsuzsaval http://www.koznev.hu/cikk/%e2%80%9eameddig-telik-tolem--teszem-adolgomat%e2%80%9d---beszelgetes-a-80-eves-ferge-zsuzsaval Köznevelés, 2011. junius 17. Interjú Ameddig telik tőlem, teszem a dolgomat - Beszélgetés

Részletesebben

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt.

Kata. Megvagyok mondja. Kimegyünk? Á, jó itt. Kata Az egyik budapesti aluljáró, metróbejárat előtt találkozunk, azt mondta, itt szokta napjainak nagy részét tölteni. Mocsok van, bűz és minden tele hajléktalanokkal. Alszanak dobozokon, koszos rongyokon,

Részletesebben

AZ ÍRÓK ÉS A HATALOM

AZ ÍRÓK ÉS A HATALOM STANDEISKY ÉVA AZ ÍRÓK ÉS A HATALOM 1956-1963 MÁSODIK, JAVÍTOTT KIADÁS 1956-08 INTÉZET BUDAPEST, 1996 BEVEZETŐ 11 A FORRADALOM ELŐTT 17 A NÉPI ÉS A KOMMUNISTA ÍRÓK 17 EGY MORALISTA ÍRÓ 19 Az 1956. OKTÓBER

Részletesebben

Fővárosom Bukarest! Amint említettem második nap látogattunk el a parlamentbe. Megdöbbentően szép épület kívülről. Egyszerűen hihetetlenül nagy.

Fővárosom Bukarest! Amint említettem második nap látogattunk el a parlamentbe. Megdöbbentően szép épület kívülről. Egyszerűen hihetetlenül nagy. Fővárosom Bukarest! 2011. november 25-27. között részt vehettünk a Nemzetközi Sport és Ifjúsági Szövetség által szervezett Fővárosom Bukarest! elnevezésű kiránduláson, amelynek célja volt Bukarest ismertetése

Részletesebben

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente

Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente Lengyel emlékhelyek nyomában Dunakanyar, Ipolymente A magyarországi lengyel emlékhelyeket bejárva 2014-ben hazánk egyik legszebb vidékére, a Dunakanyarba, valamint az Ipolymentére látogatunk el. Olyan

Részletesebben

A politikai és a szakmai vezetés találkozása volt a motor

A politikai és a szakmai vezetés találkozása volt a motor Bánszky Pál A politikai és a szakmai vezetés találkozása volt a motor Ön nem kecskeméti, mégis nagyon sokat tett az utóbbi évtizedekben Kecskemét város kulturális életéért. Honnan származik, hogyan került

Részletesebben

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK

VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK VERASZTÓ ANTAL AKIKKEL AZ ÉLET TÖRTÉNIK A következő történet szereplői közül példaként egy olyan helybéli embert állíthatunk, akit a neve miatt mindenki Bokor Mihálynak szólított, és akiről semmi rosszat

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása

Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido és a harmónia ereje, avagy Oszkár átváltozása Aikido-történet gyerekeknek Richard Moon és Chas Fleischman tollából Vass Anikó és Erszény Krisztián fordításában Előszó Ezt a történetet közel huszonöt

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: ISB/54-1/2012. ISB-18/2012. sz. ülés (ISB-77/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Ifjúsági, szociális, családügyi és lakhatási bizottságának 2012. július 2-án, hétfőn, 11 óra

Részletesebben

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel):

Témakörök, amelyekbe a történelem kiegészítő tankönyv katolikus tartalmai beilleszthetőek (dőlt betűvel): Iránytanmenet A táblázat bemutatja a katolikus tartalmak (dőlt betűvel) tananyagba építésének helyét és módját. Szemlélteti, hogy mikor, melyik anyagrész kapcsán érdemes a tartalmakat külön órán tanítani

Részletesebben

Test, mint Univerzum. 2013. október 7.

Test, mint Univerzum. 2013. október 7. Test, mint Univerzum 2013. október 7. Üdvözöllek benneteket! Mória vagyok. Egy olyan témát hoztam be nektek, ami a figyelmetek középpontjában van, de talán nem így. Bánjatok a testetekkel úgy, mint egy

Részletesebben

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ

Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ Nemzeti Emlékezet Bizottsága Biszku-per TV, RÁDIÓ MÉDIANÉZŐ KFT. -NEMZETI EMLÉKEZET BIZOTTSÁGA 1 A tartalom Meghalt Biszku Béla-TV2 Elhunyt Biszku Béla- RTL II Meghalt Biszku Béla- DUNA TV Meghalt Biszku

Részletesebben

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják.

Mester-ség. Jézus, Buddha, Krisna, a Zen mesterek, a mostani tanítók például Tolle mind ugyanazt mondták és mondják. ÉN-MI Mester-ség Kincs Meg világosodás Mire érdemes figyelni? Változtatás elfogadás Mit jelent embernek lenni? Kinek Hány a viszonya? világ közepe van? Jézus és mi Nézőpont Átalakuló váltás kérdés Együttérzés

Részletesebben

Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24.

Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24. Caramel: Tûrnöm kell 2015. June 24. Nem lenne tanár, és azt is elmondja, miért nem. - Kipróbálná magát külföldön, de imád magyarul énekelni. - Interjú Molnár Ferenc Caramellel cigányságról, kirekesztésrõl,

Részletesebben

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57.

HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Tanítók Fekete István Egyesülete Feladási határidő: 2017. január 13. (péntek) HITTAN Postai cím: Harmatcsepp 8500 Pápa, Pf. 57. Forduló: II. Évfolyam: 2. Az iskola kódja: H- A versenyző neve: Elérhető

Részletesebben

Az aranykezű nagyapám

Az aranykezű nagyapám Őseink nyomában területi honismereti pályázat 2016 II. Családban maradt Az aranykezű nagyapám Készítette: Magó Réka Felkészítő tanár: Katonáné Hajdu Ilona 8.a osztályos tanuló Thurzóné Mustos Ildikó Balassi

Részletesebben

A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján

A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján A názáreti lelkiség bemutatása Charles de Foucauld, René Voillaume és Carlo Carretto írásai alapján A názáreti periódust szoktuk rejtett életnek nevezni. Bevezetésként meg kell jegyeznünk, hogy a rejtett

Részletesebben

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet!

Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Kishegyi Nóra: de tudom, hogy van szeretet! Mivel sem az én szüleim, sem férjem szülei nem álltak olyan jól anyagilag, hogy támogatni tudtak volna új otthonunk megteremtésében, esküvőnk után vidékre kötöztünk

Részletesebben

Valódi céljaim megtalálása

Valódi céljaim megtalálása Munkalap: Valódi céljaim megtalálása Dátum:... - 2. oldal - A most következő feladat elvégzésével megtalálhatod valódi CÉLJAIDAT. Kérlek, mielőtt hozzáfognál, feltétlenül olvasd el a tanfolyam 5. levelét.

Részletesebben

CSENGŐSZÓ. A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám

CSENGŐSZÓ. A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám CSENGŐSZÓ A Császártöltési Német Nemzetiségi Általános Iskola diáklapja 2015/2016-os tanév 2. szám Készítették: A Diák-újságíró szakkör tagjai: Juhász Valentina, Jónás Levente, Flórián Zsolt, Prohászka

Részletesebben

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2.

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Helyszín: az Országház 55. sz. tanácsterme. Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Résztvevők: Keresztes Sándor soros elnök Kereszténydemokrata Néppárt Antall József Magyar Demokrata Fórum Balsai

Részletesebben

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014

A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 A HAMVAS BÉLA VÁROSI KÖNYVTÁR ÜNNEPI FÉLÉVÉNEK RENDEZVÉNYEI 2014 SZEPTEMBER Szeptember 16. kedd 18:00 Találkozás a festészettel I. Színek versek hangulatok: Hölgyek ecsettel és tollal Festménykiállítás

Részletesebben

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével

Nekem ez az életem. Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével Nekem ez az életem Beszélgetés Müller Henriknével, a solti Béke Patika vezetôjével A patika igényesen felújított, orvosi rendelôknek is helyet adó épületben található a kisváros egyik terének sarkán. A

Részletesebben

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata

Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Magunkról A Regélő Fehér Táltos Hagyományőrző Egyesület Dobcsapata Árpád fejedelem évének Fergeteg havában, 2007 januárjában alakult. Szándékunk az

Részletesebben

Biztonságot Magyarországnak! Javaslatok a magyar baloldal biztonságpolitikai stratégiájához

Biztonságot Magyarországnak! Javaslatok a magyar baloldal biztonságpolitikai stratégiájához Biztonságot Magyarországnak! Javaslatok a magyar baloldal biztonságpolitikai stratégiájához A Magyar Köztársaság biztonságpolitikai helyzetét érintően az új kormány részben halogató, részben problématagadó,

Részletesebben

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 11. hét

Nemzetpolitikai összefoglaló. 2013. 11. hét Nemzetpolitikai összefoglaló 2013. 11. hét Erdély Tízezrek a marosvásárhelyi tüntetésen Marosvásárhelyen esőben kezdődött meg vasárnap délután a székely szabadság napja elnevezésű autonómiatüntetés, amelyen

Részletesebben