Honlap:

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Honlap: www.zsambek.hu"

Átírás

1 Zsámbéki Hírek február Zsámbék Város Önkormányzatának Havi Kiadványa Honlap: Önkormányzati döntések január majd elfogadta a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót (11/2012.(I.26.). Ezt követően zárt ülésen hozott döntést a testület a hulladéktelep további hasznosításáról. (12/2012.(I.26.) január 26-án tartotta idei első ülését a Képviselő-testület, amelynek különlegessége volt, hogy most első ízben ülésezett együtt Zsámbék Város Képviselő-testülete és Tök Község Képviselő-testülete. Az együttes ülésen a körjegyzőség költségvetésének megvitatása és jóváhagyása került napirendre. Rövid tárgyalást követően mindkét Képviselő-testület külön-külön hozott határozattal, egyhangúlag jóváhagyta az előterjesztett költségvetést. Önkormányzati határozatok Az együttes ülést követően polgármersterünk, Csenger-Zalán Zsolt megnyitotta Zsámbék Város Képviselő-testületének januári rendes ülését. Elsőként a jelű út km szelvényében (Zsámbék-Szomor - Mány elágazás) létesítendő körfogalmi csomópont kialakításának tervezési költségeinek biztosítását tárgyalta a testület, mellyel kapcsolatban felhatalmazta a testület a polgármestert, hogy Szomor, Gyermely és Mány polgármestereivel egyeztessen a finanszírozás megoldásáról. A tervezésre Zsámbék Város Önkormányzata pályázati forrást nyert, azonban a kifizetés felfüggesztése miatt nem került átutalásra az összeg, ezért vált szükségessé a csomópont biztonságosabbá tételében érdekelt önkormányzatok támogatásának kérése. (2/2012. (I.26.) határozat). Elutasította a képviselő-testület a CBA melletti 505/5. hrsz-ú ingatlanra zöldséggyümölcsárusításra benyújtott kérelmet (3/2012.(I.26.). A költségvetéshez kapcsolódva határozott a képviselő-testület 109/2011.(V.17.) számú határozat hatályon kívül helyezéséről (4/2012.(I.26.), melyet a Pest megyei Önkormányzat kérelmére hozott meg a testület, azonban az intézmény már állami fenntartásba került. Elfogadta a képviselő-testület a Központi Orvosi Ügyelet évi költségvetését (5/2012.(I.26.), és meghatározta a köztisztviselők évi teljesítményértékeléséhez a kiemelt célokat.(6/2012.(i.26.). Elfogadta a képviselő-testület a Zsámert (a Zsámbéki medence településeinek önkéntes társulása) társulási megállapodásának módosítását azaz a Társulás székhelyének Zsámbékra helyezését (7/2012.(I.26.), és a Zsámert gesztorfeladatainak Polgármesteri Hivatal által történő ellátására vonatkozó megállapodást is. (8/2012.(I.26.). Önkormányzati ingatlan értékesítésére meghozott határozat visszavonásáról (9/2012. (I.26.) és a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének módosításáról (10/2012.(I.26.) döntött a testület, Önkormányzati rendeletek 1/2012.(I.27.) számú rendeletével megalkotta a Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetési rendeletét. A költségvetés feszes, de a tervezett bevételek mellett, takarékos gazdálkodással tartható lesz az egyensúly és a hitelállomány is csökkenthető. A költségvetés elsődleges célként határozza meg az utak járdák javítását, és bővítését, valamint a közbiztonság javítását. 2/2012.(I.27.) számon alkotott rendeletet Képviselő-testületünk, a vagyonrendelet és a lakásrendelet módosításáról, mely az ingatlanok bérbeadásának szabályozását és az önkormányzat vagyonlistáját tartalmazza. 3/2012.(I.27.) számon az egyes szociális ellátásokról szóló rendeletet módosította testületünk, melynek során a jogszabályváltozások átvezetésre kerültek a helyi rendeleten. dr. Malik Dean jegyző Köszönjük, Doktor Úr! Idén, február 1-jén volt a 25. évfordulója annak, hogy dr. Legerszki Tamás körzeti orvosként megkezdte Zsámbék lakosságának gyógyítását. Köszönjük Doktor Úr áldozatos munkáját és további tevékenységéhez jó egészséget kívánunk. Zsámbék Város Önkormányzata

2 Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozott személyek gépjárműadó mentességéről évtől Tisztelt Adózó! A gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény 5. f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is egy darab, 100 kw teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb forint erejéig illeti meg a mentesség. A évben hatályos jogszabályok alapján az alábbiakról kívánjuk tájékoztatni: A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011.(VI.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. a) pontja határozza meg a súlyos mozgáskorlátozott személy fogalmát. E szerint súlyos mozgáskorlátozott személy: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény 23. (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősülő súlyosan fogyatékos személy, a 18. életévét be nem töltött, a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságról szóló 5/2003.(II.19.) ESzCsM rendelet 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban szenvedő személy, a BNO kód XIII. főcsoportjába (M00-M99) tartozó vezető diagnózisra tekintettel megállapított, legalább 40%-os egészségkárosodással rendelkező személy. Az R. 14. (4) bekezdése szerint a korábban hatályos (164/1995.(XII.27.) Korm. rendelet 2. és 3. számú melléklete szerinti orvosi szakvélemény a hatályossági idején belül, de legkésőbb június 30-áig felhasználható a más jogszabályban a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló kormányrendelet alapján megállapított, mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó jogosultságok és kedvezmények igazolására. Ebből következően tehát a súlyos mozgáskorlátozott személyre tekintettel évben a korábbiakban hétpontos I. fokú Orvosi szakvéleményen alapuló gépjárműadó fizetés alóli mentesség az igazolás érvényességi idejéig, de legkésőbb június 30. napjáig áll fenn. Ezt követő határnaptól a mentesség csak abban az esetben állapítható meg, ha a kérelmező igazolja a fent részletezettek szerinti súlyos mozgáskorlátozott állapot fennállását. Az ezt igazoló dokumentumok az alábbiak lehetnek: mozgásszervi fogyatékosságot igazoló fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági (Magyar Államkincstár) határozat másolata; VAGY 18 életév alatti gyermek esetén az 5/2003.(II.19.) ESzCsM rendelet 3. számú melléklet szerinti IGAZOLÁS tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekről MOZGÁSKORLÁTOZOTT GYERMEK ESETÉN; VAGY a szakértői szerv által kiadott legalább 40%-os egészségkárosodásról szóló BNO: M00-M99 vezető diagnózisra tekintettel kiadott igazolás, szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás. A szakértői szerv a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, jogelődje az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet). A fenti jogszabályváltozásokból eredően tehát Önnek, amennyiben a gépjárműadó mentességet évben is igénybe kívánja venni, úgy igazolnia kell a fent megjelölt dokumentumokkal a súlyos mozgáskorlátozott állapot fennállását. Zsámbék Város Polgármesteri Hivatal, Adóigazgatási Iroda Közlemény Az Árpádházi Szent Erzsébet Alapítvány Zsámbék kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik a évi személyi jövedelemadójuk 1% -át az Alapítvány részére ajánlották fel. A felajánlásoknak köszönhetően ,- ft támogatásban részesültünk. Ezt az összeget teljes egészében a tanév Szent Erzsébet Ösztöndíjban részesülő, nehéz családi körülmények között élő, kiemelkedő tanulmányi eredményt felmutató diákok támogatására fordítja az Alapítvány. Kérjük, a évi személyi jövedelemadója 1%- val ebben az évben is támogassa az Árpádházi Szent Erzsébet Alapítványt. Á.Sz.E.A.Zsámbék Anyakönyvi hírek Szeretettel köszöntjük Zsámbék új polgárait! Teknős Nóra Lili december 01. Tamási Gergely december 6. Csák Aletta Lilla december 20. Csák Bettina Nóra december 20. Princz Gábor Rajmond december 26. Varga Nóra december 28. Tompa László Gábor január 2. Marsal Jázmin január 11. Balogh Emma január 13. Fekete Luca Izabella január 13. Vekerdi Luca január 14. A lapban megjelenő határozatok és rendeletek közzététele nem teljes körű és terjedelmű. A városi könyvtárban és a Polgármesteri Hivatalban, interneten: a oldalon teljes terjedelmében megtekinthető. 2 Zsámbéki Hírek február

3 Zsámbéki Hírek február 3

4 Pályázati felhívás Zsámbék városának környezetszépítő elemei díjazásra Zsámbék Város Polgármestere pályázatot hirdet Zsámbék Városának Környezetszépítő elemei címmel. A pályázatra minden Zsámbékon ingatlannal rendelkező lakos, intézmény vagy cég jelentkezhet, amennyiben úgy érzi, hogy ingatlana megfelelő mértékben gondozott és azzal hozzájárul a település képének szebbé tételéhez. Kategóriák: ingatlan előtti közterület rendezettsége, ápoltsága közterületre kihelyezett díszítőelem, tárgy épülethomlokzat épületesztétikai A pályázatra jelentkezni a honlapról letölthető pályázati adatlap benyújtásával lehet. Jelentkezési határidő: március 30. A díjátadásra a évi Településtisztasági Napkeretében kerül sor. A pályázatok Zsámbék Város polgármestere, főépítésze, a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság (PÜT) elnöke, valamint a PÜT által kijelölt további két tag által alkotott értékelő bizottság értékeli. Csenger-Zalán Zsolt polgármester Zsámbéki Hírek Zsámbék Város Önkormányzatának havi kiadványa Felelős kiadó: Zsámbék Város megbízásából a Ha-cikk Kft., Szerkesztő: Hajdú Péter. Szerkesztőség elérhetősége: Hirdetésfelvétel en: Nyomdai előállítás: Pátria Nyomda Zrt. Megjelenés havonta,1900 példányban. ISSN X. A szerkesztőség a szerkesztés jogát fenntartja. 4 Zsámbéki Hírek február

5 Zsámbék anno, Horgos Zsolt rovata: Európát bejárta a szenzációs hír év februárjában, Hármas ikrek születtek Zsámbékon! VIII. rész február 5-én köszöntjük 75. születésnapján Zátonyi-Zirkelbach Miklóst. Az júniusi tanévzárón már ismert tény volt, hogy a bezárt egyházi iskolák között szerepel a Keresztes Nővérek Zsámbéki Iskolája is. Ez a döntés sok zsámbéki családot érintett szomorúan. Ebben az iskolában a tananyag megtanítása mellett, a diákok a tudás mellet, szeretetet is kaptak nevelőiktől, ez a hatás egész életükre meghatározó volt. Az1948. szeptemberi tanévnyitón Kálmán, Miklós és Józsi, a templom melletti úgynevezett falusi iskolában sorakoztak az ünnepi évnyitón. A fiúknak, a diákok és tanárok között szinte mindenki ismerős volt, mégis, új életet kellett kezdeni, új helyre érkeztek. A korábbi - Dicsértessék a Jézus Krisztus! - köszönést évekig használták, nagyon megszokták. A megváltozott köszönésre nehezen tértek át. Az igazgató, Lacza Lajos bácsi nagy szeretettel fogadta az iskola három új növendékét. A zsámbéki születésű tanárok Fehérvári Adorjánné Báder Mária, Bognár Istvánné Donovitz Mária és Zombori Imréné Mayer Kató nénik, pici koruk óta a család kedves ismerősei voltak. A Biatorbágyról ide költözött Kátai János tanár úr és felesége is sokat tett a diákok szeretetteljes nevelésében Az 1950-es év hozott jót, de többnyire furcsa dolgok történtek. A családfőt, Lőrinc bácsit Budapesten elküldték az állásából, noha kiváló, szorgalmas munkaerő volt. Azokban az években nem lehetett pontosan tudni, hogy miért került sor erre az intézkedésre. A munkahely nem indokolta meg a döntést. Minden bizonnyal azért került lapátra, mert Darányi Kálmán korábbi miniszterelnök feleségének protekciójával helyezkedett el egykor. Ezzel egy időben az ősi Zirkelbach családnév magyarosítására kényszerült a család, a vezetéknév Zátonyira változott ben emlékezetes, szép esemény is történt: Toncsi megnősült. A keresztszülők közül már csak Darányi Kálmánné élt itthon, Ma- Zsámbéki Hírek február gyarországon. A Horthy - családról és József főherceg családjáról azt lehetett tudni, hogy elhagyták az országot. Hiteles információ azonban nem volt arról, hogy ezekben az években hol tartózkodnak. Akik kapcsolatban voltak Darányi Kálmánnéval, azok Budapestre a Maros utca 6/b számra írták levelüket. Személyesen nem lehetett elérni őt ezen a címen. Ő is tudta, hogy veszélyes vállalkozás kapcsolatot tartani vele. Bizony segítségre szorult volna az a jólelkű személy, aki életében nagyon sok emberen segített. Levélben kérte Dr. Meggyes József doktor urat, mint egykori házi - orvosát, hogy segítsen a nyugdíjazásához szükséges igazolások beszerzésében. Az orvosi bizonyítványon kívül az volt a leglényegesebb, hogy Zsámbék és Tök elöljárósága írásban igazolja, hogy semmiféle ingó, illetve ingatlan vagyona nincsen. A doktor úr ezeket az igazolásokat beszerezte, és személyesen intézkedett a hivataloknál, hogy a nyugdíjazás folyamata ne szakadjon meg. Ezután évekig nem volt biztos információ az Őrangyalról. Viszont az Őrangyalnak is volt Őrangyala, aki magát nem felfedve minden hónap második szerdáján száz forintot adott fel a részére egy budapesti postahivatalban. Száz forint ezekben az években jelentős segítséget nyújtott. Közel tíz év múlva kiderült, hogy a küldemény hiánytalanul célba ért, és ez nagyban hozzájárult a szerény létfenntartásához. Kálmán, Miklós és Józsi kikerültek az iskola padjaiból, szakmát tanultak, majd dolgozó fiatal emberek lettek. Kemény munkára való nevelésben részesültek a mindig biztonságot adó családi fészekben. Édesapjuk készített egy négykerekű kiskocsit, amivel a három fiú szállította a termést családjuknak, és bérfuvarokat is vállaltak. Lőrinc bácsi Zsámbékon, a gyermekotthonban tudott munkahelyet találni, miután Budapesten megszüntették jól bedolgozott állását. A fiúk szívesen segítettek édesapjuknak a szén behordásában. Olyanok voltak a munka befejeztével, mint a kis bányászok. A munka örömöt jelentett mindhármuknak. A közösségi életben, a gyerekek akkori legnépszerűbb játékában a grundfociban, aktívan részt vettek. Miklós szervezésével évekig játszották a romtemplom melletti, jelenlegi nyári szabadtéri színház területén nagy bajnokságaikat. Két csapat volt: - a hegyen lakók, és a Táncsics utcaiak. A kapu mérete közel három méter, a kapufa a lehelyezett svájcisapka. A játékszer gumilabda vagy kisméretű bőrlabda volt. A pálya hosszát mindig a jelenlévők száma alapján alakították ki. Kálmán, Miklós és Józsi a hegyen lakók csapatában szerepeltek. A következő nevek maradtak meg az emlékezetben ezekből a csapatokból: Zátonyi Kálmán, Miklós és Józsi, Szűcs Pista, Majoros Jóska, Sípos Jancsi, Skopkó Jóska (Skopi), Dinnyés Bandi, Kiss Feri, Kmetz Misi és Matyi, Izeli Jóska (Csisze), Molnár Karcsi (Csaszi) és a később Németországban profi labdarúgóvá vált Sturmberger Soltvadkerti Feri (Stumbi). Az ikrek közül, a kiismerhetetlenül cselező gyors és gólerős Józsi volt a legjobb játékos. Vidám fiúknak születtek. Kálmán és Miklós szerettek tréfát csinálni abból az adottságból, hogy alig lehetett őket egymástól megkülönböztetni. Miklós egyszer Budapesten, Kálmán munkahelyén, fogadásból felvette a bátyja fizetését. Amikor fél óra múlva Kálmán ment a fizetéséért, a pénztáros értetlenül néz rá, hiszen nem olyan régen aláírás ellenében fizette őt ki. Kálmán megnézte az aláírást és akkor kapcsolt, mi is történt a fizetésével. Kálmánt is és Miklóst is sokszor érte szemrehányás, hogy köszönéseket nem fogadnak. El kellett magyarázni, hogy az nem én voltam. A történet főszereplője Miklós, ma már Miklós bácsi! 75. születésnapján a zsámbékiak nagy családja köszönti. A jó Isten éltesse sokáig Miklós bácsit! Meggyes Gábor 5

6 A Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár februári programjai Művelődési Ház Elkészült a Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár, valamint a Mi Zsámbékunk elektronikus újság honlapja. Az új honlapon tájékozódhat minden kedves érdeklődő a művelődési ház, könyvtár és a zsámbéki múzeumok aktuális programjairól, a helyi közélet és kultúra eseményeiről, a település történetéről, látnivalóiról és a zsámbéki civil szervezetek munkájáról. Várjuk az észrevételeket, ötleteket, véleményeket a -címen! 2012.február 11.szombat, 16 óra FARSANGI BÁL A Zsámbéki Nyugdíjas Klub Egyesület szervezésében 2012.február 18.szombat, 15 óra VELÜNK MA- RADT, MIT ÉRTÜNK TETT Dr.Meggyes József ( ) aranydiplomás körzeti főorvos, Zsámbék több, mint fél évszázadon át volt orvosa tiszteletére, születésének 110.évfordulója alkalmából megrendezett kiállítás megnyitója 2012.február 18.szombat, 18 óra BORÁSZOK ÉS BORKEDVELŐK TALÁLKOZÓJA a Zsámbéki Hagyományőrző Baráti Kör szervezésében 2012.február 19.vasárnap, 18 óra TÁNCHÁZ A ROJ- TOS ZENEKARRAL -tánctanítárok:kiss Zsuzsa és Kovács Henrik - zsíroskenyér-hagyma, bor 2012.február 29.szerda, 18 óra CSALÁDI EGÉSZ- SÉGKLUB Állandó kiállítás: A régi Zsámbék képei - válogatás Zombori Imre fotóiból ÁLLANDÓ PROGRAMOK Gyerekeknek Kerekítő bábos torna (0-3 év); Kerekítő-tippentő (0-4 év); Zenebölcsi Füzy Évával (0-3 év); néptánc, népi ének ( zeneiskola ); néptánc: Höcögő Néptáncegyüttes utánpótlás csoportja; jazz-balett; klasszikus balett; társastánc; kézműves játszóház; akrobatikus rock and roll; Baba-mama klub; hip-hop tánc; sakk Felnőtteknek: stretching (nyújtás) és tánc; női kondicionáló torna; gyógytorna; társastánc; bujutsu kai japán harcművészet; tai chi; zumba fitness; hip-hop tánc; Ismerjük meg világunkat Hagyományőrző Baráti Kör-történelem szabadegyetem; sakk; Családi Egészségklub; Keszkenő Népdalkör; Höcögő Náptáncegyüttes; Sakk Szépkorúaknak: Zsámbéki Nyugdíjas Egyesület; Szivárvány Tánccsoport; Aranykor Nyugdíjas Egyesüle; Senior Tánccsoport; sakk Mindenkinek: Kenyérsütés a Falu Kemencéjében; Mátyás Íjászai; Állandó kiállítás: A régi Zsámbék képei Válogatás Zombori Imre fotóiból; Időszaki kiállítások KÖNYVTÁR 2012.február 23.csütörtök, 18 óra Zenetörténeti barangolások a könyvtárban 4.rész; Jólesz György vezetésével; Jó hangzások egy műfaj karrierje a szimfónia történeti áttekintése MÚZEUMOK február , szombat-vasárnap óra Nyitott Múzeumok Hétvégéje Minden hónap második szombat-vasárnapján Zsámbék mindhárom múzeuma - a Romtemplom, a Lámpamúzeum és a Tájház - kedvezményes áron, egyetlen kombinált belépővel látogatható. Ezeken a hétvégeken hosszú évek után végre újra tárt kapukkal várja vendégeit a Szent Vendel Domborműves Népi Lakóház. Szombat délelőttönként havonta másmás programmal kedveskedünk egy múzeumunkban - ezúttal a Lámpamúzeumban február 11. szombat 10 óra Farsangi Játszóház a Lámpamúzeumban a Játsszunk Együtt Baráti Egyesülettel Zsámbékiaknak a belépés ingyenes! Bővebb információ: , , zsambek.hu Felhívás Kedves Zsámbékiak! Tisztelettel kérünk minden olyan lakost, akinek a birtokában van olyan tárgy, kitüntetés, oklevél, fénykép, irat, vagy bármiféle olyan anyag, amely a tűzoltóságunkkal kapcsolatban van, hogy számunkra kölcsön adni szíveskedjen. Természetesen, feldolgozás után, hiánytalanul és sértetlenül visszaszolgáltatjuk. Szeretnénk egyesületünk történetét megírni és ehhez lenne nagy segítség, ha össze tudnánk gyűjteni ezeket az anyagokat. Ha valakinek nem áll módjában az anyagokat elhozni a szertárunkhoz, természetesen elmegyünk érte és vissza is visszük! Kérjük, hívják az alábbi telefonszámot: Csepilek István ÖTE Elnök Segítségüket előre is köszönjük! Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 6 Zsámbéki Hírek február

7 A zsámbéki bölcsőde története a 80-as évek után II ben költségvetésünk csökkentése érdekében a konyhalány álláshelyéről le kellett mondanom, csak így tudtam megfelelni az elvárásoknak. Ekkor megszüntettük a dolgozói közétkeztetést, étkezési utalványt biztosított részünkre a Hivatal. A szakács távollétében őt helyettesítettem, mellette elláttam a vezetői, élelmezésvezetői teendőket is. Nehéz volt helyt állni, de családias kis közösségünk ebben is segített, bizonyította összetartozását, a gyermekek felelősségteljes ellátását szem előtt tartva. Pályázatoknál igyekeztünk a kínálkozó lehetőségeket kihasználni, anyagi, illetve tárgyi feltételeink javítása érdekében, ezáltal gyermekeink napközbeni ellátásának színvonalán tudtunk emelni. Szakmai munkánkban segítségünkre volt Szakszervezetünk (B.D.D.Sz.), a Magyar Bölcsődék Egyesülete és Módszertani Bölcsődék. Közös eredményként április 21- én megünnepelhettük országos és helyi szinten is az első Bölcsődei Napot. Igaz, előtte minden évben hangulatos Egészségügyi, Semmelweis-napot ünnepeltünk Zsámbék egészségügyi dolgozóival közösen. Szívesen szerveztem sok sok találkozót. A Bölcsőde dolgozói aktívan részt vettek egyéb társadalmi eseményekben is május 1-jén törvényi változás miatt 36 férőhelyes lett a bölcsődénk, de ez nem volt tényleges férőhelybővítés, mert eddig is 120%-os volt a feltöltésünk, mely 36 gyermeket jelent. Különös helyzet, hogy a Tündérkert Óvoda szomszédságában épült fel Apróka Bölcsődénk! Ismét ballaghatnak a bölcsődét kinövő gyermekek, az Élet második lépcsőfokára léphetnek szeretett nevelőik és szüleik kíséretében. Ezáltal egy hiányérzet, egy esemény hiánya oldódott meg. Az elmúlt 30 évet nehéz pontosan feleleveníteni! Gyorsan szaladtak az évek, észrevétlenül nőttek és itt hagytak gyermekeink. Minden családnak köszönettel tartozunk a bizalomért, mert ránk bízták legféltettebb kincsüket, kicsi gyermeküket! Most már az első bölcsődéseim gyermekeit is szerethetjük, nevelhetjük, hiszen ők is bölcsődések lettek! Sikerült megtartani és tovább vinni a bölcsőde szellemiségét, családias hangulatát, jó hírét! Így érzem, de tapasztalom az emberek szeretetét is, mellyel körül vesznek, kolléganőimmel együtt. Ezt a hivatást csakis közösen, összetartó közösségben lehet végezni mindenki megnyugtatására. A gyermek KINCS, akit óvni, vigyázni, de mindenekelőtt szeretni kell, mert szeretet és megértés nélkül nem érdemes élni, főleg átvállalni más gyermekének a gondozását nevelését! Felelősségteljes hivatás a miénk! A múltat ismerni kell és becsülni, mert a jövőt ez által éljük meg. Engem ez a gondolat vezérelt, amikor a régi fotókból összeállítást terveztem a Bölcsőde 60 éves megemlékezése alkalmából. Köszönöm még egyszer mindenkinek a Bölcsőde segítéséért, a bölcsődei életben való részvételéért! Zárszóban ismétlem Rainer Ferencné szavait: Isten áldása legyen az új bölcsőde működésén, vezetőjén, minden dolgozóján és a gondozott gyermekeken! Hauck Györgyné, nyugdíjas bölcsődevezető Zichys hírek Köszönet a tűzoltóknak A Zichy Miklós Általános Iskola 3. emeletén kialakított fejlesztő termébe csak a zsámbéki tűzoltók segítségével tudtuk feljuttatni a szőnyegpadlót. Köszönjük, hogy mindig számíthatunk rájuk! Kovács Mária igazgató Köszönet a támogatásért Az Alapítvány a Zsámbéki Általános Iskoláért alapítvány kuratóriuma köszöni minden támogatójának a felajánlását! A évi személyi jövedelemadó 1 százalékából Ft folyt be, mely összeget taneszközök vásárlására, a fejlesztőterem kialakítására, valamint a tanulók nyári táboroztatására fordítottuk. Kérjük Önöket, hogy ebben az évben is támogassanak minket! Alapítvány a Zsámbéki Általános Iskoláért Adószám: Zombori László elnök, Kovács Mária titkár Zsámbéki Hírek február Köszöntő Az új év alkalmából ezúton kívánok egészséges boldog új esztendőt minden Kedves Olvasónak az Aranykor nyugdíjas egyesület tagjai és a magam nevében! Kérem, figyeljék majd a felhívásokat. majd amikor különböző rendezvényeinkre készülve oda hívom majd Önöket! Már most mondom szeretettel várunk minden érdeklődőt! Figyeljenek: az első lesz a szalvéta kiállitásunk március hónapban. Bordezné Gyalog Éva 7

8 Brüsszeli csipke, amszterdami tulipán és magyar virtus A Lochberg Tánccsoport 2011-es évének talán ezek lehetnének a főbb címszavai. De nem csak ez történt velünk az elmúlt évben, hanem: Az áprilisi Lochberg Ifjúsági Napunkon 80 érdeklődő vett részt a Zichy Miklós Általános Iskolából. Aki eljött kipróbálhatta, milyen is egy sváb és magyar táncház, milyen csapatjátékos is valójában, megismerhette hogyan hangzottak a régi zsámbéki népdalok, zsámbéki szokásokat és játékokat tanulhatott, a színpadi mozgások fortélyait pedig egy zsámbéki, ismert színésznőtől sajátíthatta el. A nap végén, levezetésképpen, sportjátékokban aratott győzelemmel lehetett elvinni a tánccsoport által felajánlott díjakat. Áprilisban megemlékeztünk még az 1946-os kitelepítés szomorú évfordulójáról, voltunk locsolkodni fúvószenével és lovas kocsikkal, szedtünk harmatot húsvét reggelén a Kálvárián, és festettünk tojásokat régi, zsámbéki motívumokkal. Májusban a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat felkérésére táncokat tanítottunk a Nemzetek Utcájában, a Német Nagykövetség standjánál a Nemzetközi Gyermeknapon, majd felléphettünk a Városligeti Nagyszínpadon a magyarországi németek képviseletében. A nap folyamán többször láthatóak voltunk a Duna TV-ben és az M2-n. Júniusban minden hétvégére jutott egy-egy fellépés. Úr napján pedig ismét segítettünk a templom körüli virágdíszek elkészítésében és hagyományainkhoz híven, a körmeneten is népviseletben vettünk részt. Júliusban élményben és fagylaltban bővelkedő próbákat és Benedekék falodájának udvarán. Augusztusban volt olyan hét, hogy 3 felkérésnek tettünk eleget. Felléptünk a Szent Vendel Ház újraéledésére rendezett ünnepségen, ahol sváb süteményeket mutattunk be és Kárpáti Tímeával ismét Kreidepussnt kötöttünk, sok érdeklődővel és látogatóval együtt zsámbéki gyógynövényekből. Jött hozzánk Brüsszel/ Grimbergenből egy belga vendégcsoport, akiknek szerény anyagi körülményeink ellenére megmutattuk, milyen is a híres magyar vendégszeretet. Megmutattuk nekik Zsámbékon a Lamgrubot, a Lámpamúzeumot, a Szent Vendel Házat, a Trianon emlékművet, a Romtemplomot és az újonnan alakult Közművelődési Intézetet, ahol Balázs Csilla fogadta a csapatot. A Nyakas oldalában megbújó sváb pincék titkai is feltárultak előttük Mazug László és Bathó Lajos jóvoltából. Budapesten lenyűgözve érezték magukat a Parlament szépségétől és a város pazar látványától. Elvittük őket a Mesterségek ünnepére, ahol ízelítőt kaptak a magyar kézművességből és népi kultúrából, majd az Ifjúsági Ház megnyitóján közös fellépésünkkel, táncházunkkal örültünk, hogy végre.. Elvittük őket Székesfehérvárra és a Balaton partra, voltunk velük strandolni Tatán, megmutattuk nekik a Dunakanyar szépségeit, az esztergomi bazilikát és visegrádi királyi palotát, majd fellépés és vacsora várta őket Solymáron. Vendégeink az állami ünnepünket megtisztelvén, viseletben vettek részt a Romtemplomban tartott szent misén, majd délután zászlóforgató és táncos előadásuk egyértelműen tetőpontja volt a városi ünnepi műsornak. Utolsó zsámbéki estjükön személyre szóló búcsúajándékot pedig a Harsányi család biztosított minden NELE táncosnak. A belga vendégeink és a csoportunk tagjai között nagyon jó kapcsolat szövődött, így nem is csodálkoztunk, hogy amikor szeptemberben Hollandiában léptünk fel, egy csapat NELE táncos magyar színeket lengetve tapsol a nézőtéren. Szeptemberi utunk egész Zeelandig és Amszterdamig vezetett. Itt felléptünk a 10. Nemzetközi Táncfesztiválon Middelburgban. Megnézhettünk, hogyan is működik egy szélmalom, amely ma is lisztet termel, végigutaztunk Rotterdamig az Északi-tengerbe nyúló hídrendszeren. Láttunk fókákat, autópálya felett átívelő repülőteret, működő szélmalmokat, sok-sok kerítés nélküli házat, melyeket sosem zárnak kulcsra, kipróbáltunk holland kulináris ételeket, vettünk tulipánt Amszterdamban, láttuk hol készítik az Amstelt és a Heinekent és hogy néz ki Lady Gaga és Jack Sparrow viaszból. Szeptember végén ismét sváb esküvő volt, amely ráadásul igazinak bizonyult, majd októberben következett az emlékezetes csobánkai fellépés, melyen egy igazi táncos születésnapi jubileumon vehettünk részt, közös tánccal és tortával. Krisztiánné Zink Irma néni pedig egy kedves felajánlással lepett meg bennünket a Zsámbéki Német Kórus 21. Dalkör-találkozóján, ahol óriási élmény volt fellépni 7 év után először. Novemberben Gerlingenben járt a csoport vezetősége az ottani polgármester és a Zsámbéki Szülőföld Egyesület vezetőjének születésnapján, ahol is megbeszéléseket folytattunk a 2012-ben esedékes betelepítési jubileummal kapcsolatban. Toboroztunk utánpótlást, melyhez még természetesen lehet csatlakozni (infó: )! Volt Halloween partynk, amin táncos vetélkedőket tartottunk és természetesen a karácsonyi vacsoránk sem maradt ki, melyen mindenki kapott névvel ellátott Lochberges kerámia poharakat Zombori László jóvoltából és egy jót vacsoráztunk Benedek Áginál. Az önkéntesség évét egy szívből jövő fellépéssel zártuk Biatorbágyon, ahol fogyatékkal élő időseknek táncoltunk immár 5. alkalommal. Köszönetet mondunk mindenkinek, aki bármilyen módon segítette a 2011-es munkánkat, melyet Zsámbék hagyományaiért végzünk! 8 Zsámbéki Hírek február

Honlap: www.zsambek.hu. Betlehemi adventi láng

Honlap: www.zsambek.hu. Betlehemi adventi láng Zsámbéki Hírek 2012. január Zsámbék Város Önkormányzatának Havi Kiadványa Honlap: www.zsambek.hu Betlehemi adventi láng Az ENSZ 1986-ot a béke évének nyilvánította. Egy osztrák cserkészcsapat ötlete alapján

Részletesebben

Honlap: www.zsambek.hu

Honlap: www.zsambek.hu Zsámbéki Hírek 2011. szeptember Zsámbék Város Önkormányzatának Havi Kiadványa Honlap: www.zsambek.hu Augusztus 20-i ünnepek Városunk kiemelt ünnepe augusztus 20-a, mely napon az államalapítás mellett településünk

Részletesebben

Honlap: www.zsambek.hu. Elkészült a Bóbita játszótér. nyáron átadásra kerül az újonnan kialakított védőnői szolgálat és ifjúsági

Honlap: www.zsambek.hu. Elkészült a Bóbita játszótér. nyáron átadásra kerül az újonnan kialakított védőnői szolgálat és ifjúsági Zsámbéki Hírek 2011. július Közösségi összefogással elkészült a régen várt játszótér Zsámbékon. Zárt udvaron, a Magyar utca 5. szám alatt várja szeretettel a játszani vágyó gyermekeket az új közösségi

Részletesebben

Honlap: www.zsambek.hu. Zsámbék város képviselő-testületének ciklusprogramja 2010-2014

Honlap: www.zsambek.hu. Zsámbék város képviselő-testületének ciklusprogramja 2010-2014 Zsámbéki Hírek 2011. május A 2010-2014 közötti választási ciklusban mind az Európai Unió, mind hazánk jelentős kihívásokkal szembesül. Egyrészről az elhúzódó világgazdasági válság, másrészről az előző

Részletesebben

Köszöntő Idősek Világnapja alkalmából

Köszöntő Idősek Világnapja alkalmából Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja VII. évfolyam 10.szám 2012. október Az élet gazdagabb lesz, ünnepibb és emberibb, ha megtöltöd a hétköznapok néhány percét a rendkívülivel,

Részletesebben

Honlap: www.zsambek.hu. Szerződéskötés. Köszönetnyilvánítás

Honlap: www.zsambek.hu. Szerződéskötés. Köszönetnyilvánítás Zsámbéki Hírek 2011. június 2011. május 17-én a Képviselő-testület ülését követően került sor az Első Magyar Közlekedésbiztonsági és Vezetéstechnikai Központ Zrt. beruházásban a 090/6. hrsz-ú ingatlanon

Részletesebben

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

2014. január www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2014. január www.zsambek.hu Interjú dr. Malik Dean jegyzôvel Közbiztonsági hírek Betlehemi láng köszöntése Zsámbékon Bölcsôdei, óvodai, iskolai adventi

Részletesebben

megnyílt a Fakutya Korcsolyapálya és Rendezvénysátor 2015. január www.zsambek.hu zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja

megnyílt a Fakutya Korcsolyapálya és Rendezvénysátor 2015. január www.zsambek.hu zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja zsámbék város önkormányzatának közéleti havi lapja 2015. január www.zsambek.hu interjú Horváth László polgármesterrel beszélgetés Jakosáné Palkó Petra képviselôvel Interjú Bottlik Zoltán igazgatóval tízéves

Részletesebben

Lehet újra igazi magyar foci. 2013. március www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

Lehet újra igazi magyar foci. 2013. március www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA 2013. március www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA Meghívó a március 15-i megemlékezésekre Csenger-Zalán Zsolt polgármester írása Urr Gábor települési fôépítész bemutatkozása

Részletesebben

Soroksári. István, a királlyal

Soroksári. István, a királlyal S o r o k s á r Ö n k o r m á n y z a t á n a k l a p j a XVIII. évfolyam 8. szám 2012. szeptember Augusztus 20. Sokáig emlékezni fognak az idei augusztus 20-ai ünnepségre mindazok, akik kilátogattak az

Részletesebben

hírek ZSÁMBÉKI Közmeghallgatás 2010 május Önkormányzatának hírei Egy iskola kálváriája 6. oldal Pünkösdi bál volt Zsámbékon Templomtéri búcsú

hírek ZSÁMBÉKI Közmeghallgatás 2010 május Önkormányzatának hírei Egy iskola kálváriája 6. oldal Pünkösdi bál volt Zsámbékon Templomtéri búcsú Közmeghallgatás 2010 május Az önkormányzati törvényben előírt, évente egyszer kötelező közmeghallgatást, 2010 május 10-én tartotta a polgármester és a képviselő-testület. A nyilvános testületi ülésen Lovas

Részletesebben

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL

Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL IDŐSZAKOSAN MEGJELENŐ MAGAZIN 2012 ŐSZ - TÉL Rólunk, nekünk... A Vadmadárkórház rajzpályázat sukorói nyertesének, Beta Emesének rajza. Címe: A költés Önkormányzati hírek Állattartási szabályok Szeretettel

Részletesebben

Helyi Közéleti Lap XVII. évfolyam. 1. sz. 2012. április

Helyi Közéleti Lap XVII. évfolyam. 1. sz. 2012. április MOTTÓ "Ez a föld a földem Ez a föld a földed Itt minket várnak És ránk köszönnek Ez a ház a házam Ez a ház a házad Itt minden a miénk: BARÁTAIM." Tartalomból: Polgármester köszöntője Ez történt Gégényben!

Részletesebben

Átadták az idegenforgalmi fogászati központot az Espa Bio & Art Hotelben. 2013. április www.zsambek.hu

Átadták az idegenforgalmi fogászati központot az Espa Bio & Art Hotelben. 2013. április www.zsambek.hu 2013. április www.zsambek.hu Önkormányzati döntések Húsvéti körkép Budaházi Anikó fotókiállítása Meggyes Gábor nekrológja A Zsámbéki Sport Klub hírei ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA

Részletesebben

Ajándék az újságban! pályázati eljárás keretében bérbeadás 36 m2 nagyságú üzlethelyiséget A képviselő-testület üléseiről röviden

Ajándék az újságban! pályázati eljárás keretében bérbeadás 36 m2 nagyságú üzlethelyiséget A képviselő-testület üléseiről röviden Ajándék az újságban! Kedves olvasóink már megszokhatták, hogy minden évben találnak egy kártyanaptárt az újság mellékleteként. Kilencedik éve készülnek régi fotókból naptárak. Továbbra is négytagú a sorozat,

Részletesebben

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXII. évfolyam 4. szám 2012. április. Bihari Hírlap

A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXII. évfolyam 4. szám 2012. április. Bihari Hírlap A lap a Nova Villa Média Csoport tagja biharihirlap@gmail.com XXII. évfolyam 4. szám 2012. április Bihari Hírlap újfalu Város Önkormányzatának havonta megjelenő közéleti lapja A legfontosabb a jövő generációjának

Részletesebben

Hírek ZSÁMBÉKI. Zsámbék városi rangot nyert! Várossá válási ünnepség. Tanévkezdés 2009/2010. Templomfutás. Óriási siker és elismerés!

Hírek ZSÁMBÉKI. Zsámbék városi rangot nyert! Várossá válási ünnepség. Tanévkezdés 2009/2010. Templomfutás. Óriási siker és elismerés! ZSÁMBÉKI Zsámbék Város Önkormányzatának hírei 2009. július Zsámbék városi rangot nyert! Várossá válási ünnepség 3. oldal Tanévkezdés 2009/2010 3. oldal 2009. július 1-től Zsámbék nagyközségből város lett.

Részletesebben

Valami elkezdődött Tisztelt hajdúnánásiak! E

Valami elkezdődött Tisztelt hajdúnánásiak! E www.hajdunanas.hu XXVI. (XXXVI.) ÉVFOLYAM 1. SZÁM HAJDÚNÁNÁS VÁROS LAPJA 2013. JANUÁR 10. (822. SZÁM) Hajdú őseink nyomában Városi Kitüntető Díjasok 2. rész IKSZT Tedejen Focisuli torna Valamikor az 1970-es

Részletesebben

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ

POLGÁRMESTERI BESZÁMOLÓ Iskolai híradó A falu ékessége...alig telt el másfél hónap, mégis rengeteg programot rejt a közös iskolai naptárunk. Kovácsné Darabos Erzsébet írása az iskolai programokról. Ez az összefogás, mellyel az

Részletesebben

Zsámbék Wettenberg partnerkapcsolat huszonöt éves jubileuma

Zsámbék Wettenberg partnerkapcsolat huszonöt éves jubileuma 2013. június www.zsambek.hu Elhunyt Mátyás Irén Önkormányzati döntések Harminckettedik Csillagerdei Gyermeknapi Majális ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA Trianoni megemlékezés Interjú

Részletesebben

KEDVES DESZKI LAKOSOK! KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEM- ADÓJUK 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGAS- SÁK A HELYI CIVIL SZERVEZETEKET!

KEDVES DESZKI LAKOSOK! KÉRJÜK ÖNÖKET, HOGY SZEMÉLYI JÖVEDELEM- ADÓJUK 1%-ÁNAK FELAJÁNLÁSÁVAL TÁMOGAS- SÁK A HELYI CIVIL SZERVEZETEKET! A DESZKI FALUNKÉRT EGYESÜLET LAPJA www.falunkert.hu XXIV. ÉVFOLYAM 2. SZÁM 2014. FEBRUÁR babái Az év újszülött A hagyomány szerint januárban köszöntötte a képviselő-testület a 2013. évben született babákat

Részletesebben

Mozgáskorlátozottak Gyôr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete

Mozgáskorlátozottak Gyôr-Moson-Sopron Megyei Egyesülete mozgas_layout 1 2013.05.08. 10:02 Page 1 Nem mindenkinek kötelezô hátrányos helyzetûek segítését hivatásul vállalnia. De mindenkinek kötelezô tudomást vennie hátrányos helyzetû embertársainkról. Ez az

Részletesebben

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja

Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Új Gyáli 2009. július Újság Gyál Város Önkormányzatának közéleti és információs lapja Főbb változások az okmánykiadásban 4. oldal Nagyszabású beruházás saját erőből Nem marad földút Gyálon! Gyémántdiplomás

Részletesebben

RÁKÓCZI Rákóczi papp 2

RÁKÓCZI Rákóczi papp 2 Rákóczi 1 RÁKÓCZI 2 papp Rákóczi BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT, RÁKÓCZIFALVA! Rákóczifalva három esztendővel ezelőtt kapott városi rangot. A Város Napját, az idén először a várossá válás évfordulóján, vagyis július

Részletesebben

Elballagtak diákjaink. 2014. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA. Elballagtak diákjaink

Elballagtak diákjaink. 2014. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA. Elballagtak diákjaink 2014. május www.zsambek.hu ZSÁMBÉK VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI HAVI LAPJA Elballagtak diákjaink Zsámbéki Városôrség hírei Búzaszentelés a Szentháromság kápolnánál Harmatszedés a Nyakas-hegyen Szabír

Részletesebben

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT

KARÁCSONY 2010. HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT HERCEGKÚT KÖZSÉG INFORMÁCIÓS LAPJA 2010. DECEMBER HÓ, 11. ÉVFOLYAM 12. SZÁM ÁRA: 160,- FT KARÁCSONY 2010. Mozgásba jött a társadalom kicsinye és nagyja egyaránt. A gyermekek megfogalmazták igényüket, kérésüket.

Részletesebben

Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

Kellemes Húsvéti Ünnepeket! 1 Kellemes Húsvéti Ünnepeket! Néhány hete még kemény mínuszokat mutatott a hômérô higanyszála, de mára már nyoma sincs a hosszú télnek. Sarjad a fû, rügyeiket bontják a fák, s napról napra egyre több jelét

Részletesebben

Meghódították a női szíveket

Meghódították a női szíveket S O R O K S Á R Ö N K O R M Á N Y Z A T Á N A K L A P J A XVIII. évfolyam 1. szám 2012. január Megemlékezett kerületünk is a Magyar Kultúra Napjáról A Magyar Kultúra Napja alkalmából, január 20-án nyílt

Részletesebben

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni.

Vannak olyan dolgok, események melyeket érdemes támogatni. Paposi Hírmondó PAPOS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÖZÉLETI LAPJA III. évfolyam 1. szám A tavaly június 2-án megrendezett hagyományos Gyermeknapi Majális a szervezõknek, fellépõknek és a szponzoroknak köszönhetõen

Részletesebben

Jótékonysági bál XIII.

Jótékonysági bál XIII. Ára: 150,-Ft 16 RIMÓCI ÚJSÁG A Stinky Sox csapat a Tél Kupán XIII. Cserni Balázs, Jusztin Bálint, Rádi Balázs, Mócsány Roland, Laczkó Péter, Csizmadia Ádám, Jusztin Gábor, Cserni Zsolt Jótékonysági bál

Részletesebben