Honlap:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Honlap: www.zsambek.hu"

Átírás

1 Zsámbéki Hírek február Zsámbék Város Önkormányzatának Havi Kiadványa Honlap: Önkormányzati döntések január majd elfogadta a lejárt határidejű határozatokról szóló beszámolót (11/2012.(I.26.). Ezt követően zárt ülésen hozott döntést a testület a hulladéktelep további hasznosításáról. (12/2012.(I.26.) január 26-án tartotta idei első ülését a Képviselő-testület, amelynek különlegessége volt, hogy most első ízben ülésezett együtt Zsámbék Város Képviselő-testülete és Tök Község Képviselő-testülete. Az együttes ülésen a körjegyzőség költségvetésének megvitatása és jóváhagyása került napirendre. Rövid tárgyalást követően mindkét Képviselő-testület külön-külön hozott határozattal, egyhangúlag jóváhagyta az előterjesztett költségvetést. Önkormányzati határozatok Az együttes ülést követően polgármersterünk, Csenger-Zalán Zsolt megnyitotta Zsámbék Város Képviselő-testületének januári rendes ülését. Elsőként a jelű út km szelvényében (Zsámbék-Szomor - Mány elágazás) létesítendő körfogalmi csomópont kialakításának tervezési költségeinek biztosítását tárgyalta a testület, mellyel kapcsolatban felhatalmazta a testület a polgármestert, hogy Szomor, Gyermely és Mány polgármestereivel egyeztessen a finanszírozás megoldásáról. A tervezésre Zsámbék Város Önkormányzata pályázati forrást nyert, azonban a kifizetés felfüggesztése miatt nem került átutalásra az összeg, ezért vált szükségessé a csomópont biztonságosabbá tételében érdekelt önkormányzatok támogatásának kérése. (2/2012. (I.26.) határozat). Elutasította a képviselő-testület a CBA melletti 505/5. hrsz-ú ingatlanra zöldséggyümölcsárusításra benyújtott kérelmet (3/2012.(I.26.). A költségvetéshez kapcsolódva határozott a képviselő-testület 109/2011.(V.17.) számú határozat hatályon kívül helyezéséről (4/2012.(I.26.), melyet a Pest megyei Önkormányzat kérelmére hozott meg a testület, azonban az intézmény már állami fenntartásba került. Elfogadta a képviselő-testület a Központi Orvosi Ügyelet évi költségvetését (5/2012.(I.26.), és meghatározta a köztisztviselők évi teljesítményértékeléséhez a kiemelt célokat.(6/2012.(i.26.). Elfogadta a képviselő-testület a Zsámert (a Zsámbéki medence településeinek önkéntes társulása) társulási megállapodásának módosítását azaz a Társulás székhelyének Zsámbékra helyezését (7/2012.(I.26.), és a Zsámert gesztorfeladatainak Polgármesteri Hivatal által történő ellátására vonatkozó megállapodást is. (8/2012.(I.26.). Önkormányzati ingatlan értékesítésére meghozott határozat visszavonásáról (9/2012. (I.26.) és a Polgármesteri Hivatal Ügyrendjének módosításáról (10/2012.(I.26.) döntött a testület, Önkormányzati rendeletek 1/2012.(I.27.) számú rendeletével megalkotta a Képviselő-testület az önkormányzat évi költségvetési rendeletét. A költségvetés feszes, de a tervezett bevételek mellett, takarékos gazdálkodással tartható lesz az egyensúly és a hitelállomány is csökkenthető. A költségvetés elsődleges célként határozza meg az utak járdák javítását, és bővítését, valamint a közbiztonság javítását. 2/2012.(I.27.) számon alkotott rendeletet Képviselő-testületünk, a vagyonrendelet és a lakásrendelet módosításáról, mely az ingatlanok bérbeadásának szabályozását és az önkormányzat vagyonlistáját tartalmazza. 3/2012.(I.27.) számon az egyes szociális ellátásokról szóló rendeletet módosította testületünk, melynek során a jogszabályváltozások átvezetésre kerültek a helyi rendeleten. dr. Malik Dean jegyző Köszönjük, Doktor Úr! Idén, február 1-jén volt a 25. évfordulója annak, hogy dr. Legerszki Tamás körzeti orvosként megkezdte Zsámbék lakosságának gyógyítását. Köszönjük Doktor Úr áldozatos munkáját és további tevékenységéhez jó egészséget kívánunk. Zsámbék Város Önkormányzata

2 Tájékoztató a súlyos mozgáskorlátozott személyek gépjárműadó mentességéről évtől Tisztelt Adózó! A gépjárműadóról szóló évi LXXXII. törvény 5. f) pontja alapján a súlyos mozgáskorlátozott személy, a súlyos mozgáskorlátozott kiskorú, a cselekvőképességet korlátozó (kizáró) gondnokság alatt álló súlyos mozgáskorlátozott személyt rendszeresen szállító, vele közös háztartásban élő szülő ideértve a nevelő-, mostoha-, vagy örökbefogadó szülőt is egy darab, 100 kw teljesítményt el nem érő, nem személytaxiként üzemelő személygépkocsija után legfeljebb forint erejéig illeti meg a mentesség. A évben hatályos jogszabályok alapján az alábbiakról kívánjuk tájékoztatni: A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló 102/2011.(VI.29.) Korm. rendelet (a továbbiakban: R.) 2. a) pontja határozza meg a súlyos mozgáskorlátozott személy fogalmát. E szerint súlyos mozgáskorlátozott személy: a fogyatékos személyek jogairól és esélyegyenlőségük biztosításáról szóló évi XXVI. törvény 23. (1) bekezdés e) pontja alapján mozgásszervi fogyatékosnak minősülő súlyosan fogyatékos személy, a 18. életévét be nem töltött, a magasabb összegű családi pótlékra jogosító betegségekről és fogyatékosságról szóló 5/2003.(II.19.) ESzCsM rendelet 1. számú mellékletének L) pontjában meghatározott mozgásszervi fogyatékosságban szenvedő személy, a BNO kód XIII. főcsoportjába (M00-M99) tartozó vezető diagnózisra tekintettel megállapított, legalább 40%-os egészségkárosodással rendelkező személy. Az R. 14. (4) bekezdése szerint a korábban hatályos (164/1995.(XII.27.) Korm. rendelet 2. és 3. számú melléklete szerinti orvosi szakvélemény a hatályossági idején belül, de legkésőbb június 30-áig felhasználható a más jogszabályban a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló kormányrendelet alapján megállapított, mozgáskorlátozottsághoz kapcsolódó jogosultságok és kedvezmények igazolására. Ebből következően tehát a súlyos mozgáskorlátozott személyre tekintettel évben a korábbiakban hétpontos I. fokú Orvosi szakvéleményen alapuló gépjárműadó fizetés alóli mentesség az igazolás érvényességi idejéig, de legkésőbb június 30. napjáig áll fenn. Ezt követő határnaptól a mentesség csak abban az esetben állapítható meg, ha a kérelmező igazolja a fent részletezettek szerinti súlyos mozgáskorlátozott állapot fennállását. Az ezt igazoló dokumentumok az alábbiak lehetnek: mozgásszervi fogyatékosságot igazoló fogyatékossági támogatás megállapításáról szóló hatósági (Magyar Államkincstár) határozat másolata; VAGY 18 életév alatti gyermek esetén az 5/2003.(II.19.) ESzCsM rendelet 3. számú melléklet szerinti IGAZOLÁS tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekről MOZGÁSKORLÁTOZOTT GYERMEK ESETÉN; VAGY a szakértői szerv által kiadott legalább 40%-os egészségkárosodásról szóló BNO: M00-M99 vezető diagnózisra tekintettel kiadott igazolás, szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás. A szakértői szerv a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, jogelődje az Országos Rehabilitációs és Szociális Szakértői Intézet). A fenti jogszabályváltozásokból eredően tehát Önnek, amennyiben a gépjárműadó mentességet évben is igénybe kívánja venni, úgy igazolnia kell a fent megjelölt dokumentumokkal a súlyos mozgáskorlátozott állapot fennállását. Zsámbék Város Polgármesteri Hivatal, Adóigazgatási Iroda Közlemény Az Árpádházi Szent Erzsébet Alapítvány Zsámbék kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak, akik a évi személyi jövedelemadójuk 1% -át az Alapítvány részére ajánlották fel. A felajánlásoknak köszönhetően ,- ft támogatásban részesültünk. Ezt az összeget teljes egészében a tanév Szent Erzsébet Ösztöndíjban részesülő, nehéz családi körülmények között élő, kiemelkedő tanulmányi eredményt felmutató diákok támogatására fordítja az Alapítvány. Kérjük, a évi személyi jövedelemadója 1%- val ebben az évben is támogassa az Árpádházi Szent Erzsébet Alapítványt. Á.Sz.E.A.Zsámbék Anyakönyvi hírek Szeretettel köszöntjük Zsámbék új polgárait! Teknős Nóra Lili december 01. Tamási Gergely december 6. Csák Aletta Lilla december 20. Csák Bettina Nóra december 20. Princz Gábor Rajmond december 26. Varga Nóra december 28. Tompa László Gábor január 2. Marsal Jázmin január 11. Balogh Emma január 13. Fekete Luca Izabella január 13. Vekerdi Luca január 14. A lapban megjelenő határozatok és rendeletek közzététele nem teljes körű és terjedelmű. A városi könyvtárban és a Polgármesteri Hivatalban, interneten: a oldalon teljes terjedelmében megtekinthető. 2 Zsámbéki Hírek február

3 Zsámbéki Hírek február 3

4 Pályázati felhívás Zsámbék városának környezetszépítő elemei díjazásra Zsámbék Város Polgármestere pályázatot hirdet Zsámbék Városának Környezetszépítő elemei címmel. A pályázatra minden Zsámbékon ingatlannal rendelkező lakos, intézmény vagy cég jelentkezhet, amennyiben úgy érzi, hogy ingatlana megfelelő mértékben gondozott és azzal hozzájárul a település képének szebbé tételéhez. Kategóriák: ingatlan előtti közterület rendezettsége, ápoltsága közterületre kihelyezett díszítőelem, tárgy épülethomlokzat épületesztétikai A pályázatra jelentkezni a honlapról letölthető pályázati adatlap benyújtásával lehet. Jelentkezési határidő: március 30. A díjátadásra a évi Településtisztasági Napkeretében kerül sor. A pályázatok Zsámbék Város polgármestere, főépítésze, a Pénzügyi, Ügyrendi és Településfejlesztési Bizottság (PÜT) elnöke, valamint a PÜT által kijelölt további két tag által alkotott értékelő bizottság értékeli. Csenger-Zalán Zsolt polgármester Zsámbéki Hírek Zsámbék Város Önkormányzatának havi kiadványa Felelős kiadó: Zsámbék Város megbízásából a Ha-cikk Kft., Szerkesztő: Hajdú Péter. Szerkesztőség elérhetősége: Hirdetésfelvétel en: Nyomdai előállítás: Pátria Nyomda Zrt. Megjelenés havonta,1900 példányban. ISSN X. A szerkesztőség a szerkesztés jogát fenntartja. 4 Zsámbéki Hírek február

5 Zsámbék anno, Horgos Zsolt rovata: Európát bejárta a szenzációs hír év februárjában, Hármas ikrek születtek Zsámbékon! VIII. rész február 5-én köszöntjük 75. születésnapján Zátonyi-Zirkelbach Miklóst. Az júniusi tanévzárón már ismert tény volt, hogy a bezárt egyházi iskolák között szerepel a Keresztes Nővérek Zsámbéki Iskolája is. Ez a döntés sok zsámbéki családot érintett szomorúan. Ebben az iskolában a tananyag megtanítása mellett, a diákok a tudás mellet, szeretetet is kaptak nevelőiktől, ez a hatás egész életükre meghatározó volt. Az1948. szeptemberi tanévnyitón Kálmán, Miklós és Józsi, a templom melletti úgynevezett falusi iskolában sorakoztak az ünnepi évnyitón. A fiúknak, a diákok és tanárok között szinte mindenki ismerős volt, mégis, új életet kellett kezdeni, új helyre érkeztek. A korábbi - Dicsértessék a Jézus Krisztus! - köszönést évekig használták, nagyon megszokták. A megváltozott köszönésre nehezen tértek át. Az igazgató, Lacza Lajos bácsi nagy szeretettel fogadta az iskola három új növendékét. A zsámbéki születésű tanárok Fehérvári Adorjánné Báder Mária, Bognár Istvánné Donovitz Mária és Zombori Imréné Mayer Kató nénik, pici koruk óta a család kedves ismerősei voltak. A Biatorbágyról ide költözött Kátai János tanár úr és felesége is sokat tett a diákok szeretetteljes nevelésében Az 1950-es év hozott jót, de többnyire furcsa dolgok történtek. A családfőt, Lőrinc bácsit Budapesten elküldték az állásából, noha kiváló, szorgalmas munkaerő volt. Azokban az években nem lehetett pontosan tudni, hogy miért került sor erre az intézkedésre. A munkahely nem indokolta meg a döntést. Minden bizonnyal azért került lapátra, mert Darányi Kálmán korábbi miniszterelnök feleségének protekciójával helyezkedett el egykor. Ezzel egy időben az ősi Zirkelbach családnév magyarosítására kényszerült a család, a vezetéknév Zátonyira változott ben emlékezetes, szép esemény is történt: Toncsi megnősült. A keresztszülők közül már csak Darányi Kálmánné élt itthon, Ma- Zsámbéki Hírek február gyarországon. A Horthy - családról és József főherceg családjáról azt lehetett tudni, hogy elhagyták az országot. Hiteles információ azonban nem volt arról, hogy ezekben az években hol tartózkodnak. Akik kapcsolatban voltak Darányi Kálmánnéval, azok Budapestre a Maros utca 6/b számra írták levelüket. Személyesen nem lehetett elérni őt ezen a címen. Ő is tudta, hogy veszélyes vállalkozás kapcsolatot tartani vele. Bizony segítségre szorult volna az a jólelkű személy, aki életében nagyon sok emberen segített. Levélben kérte Dr. Meggyes József doktor urat, mint egykori házi - orvosát, hogy segítsen a nyugdíjazásához szükséges igazolások beszerzésében. Az orvosi bizonyítványon kívül az volt a leglényegesebb, hogy Zsámbék és Tök elöljárósága írásban igazolja, hogy semmiféle ingó, illetve ingatlan vagyona nincsen. A doktor úr ezeket az igazolásokat beszerezte, és személyesen intézkedett a hivataloknál, hogy a nyugdíjazás folyamata ne szakadjon meg. Ezután évekig nem volt biztos információ az Őrangyalról. Viszont az Őrangyalnak is volt Őrangyala, aki magát nem felfedve minden hónap második szerdáján száz forintot adott fel a részére egy budapesti postahivatalban. Száz forint ezekben az években jelentős segítséget nyújtott. Közel tíz év múlva kiderült, hogy a küldemény hiánytalanul célba ért, és ez nagyban hozzájárult a szerény létfenntartásához. Kálmán, Miklós és Józsi kikerültek az iskola padjaiból, szakmát tanultak, majd dolgozó fiatal emberek lettek. Kemény munkára való nevelésben részesültek a mindig biztonságot adó családi fészekben. Édesapjuk készített egy négykerekű kiskocsit, amivel a három fiú szállította a termést családjuknak, és bérfuvarokat is vállaltak. Lőrinc bácsi Zsámbékon, a gyermekotthonban tudott munkahelyet találni, miután Budapesten megszüntették jól bedolgozott állását. A fiúk szívesen segítettek édesapjuknak a szén behordásában. Olyanok voltak a munka befejeztével, mint a kis bányászok. A munka örömöt jelentett mindhármuknak. A közösségi életben, a gyerekek akkori legnépszerűbb játékában a grundfociban, aktívan részt vettek. Miklós szervezésével évekig játszották a romtemplom melletti, jelenlegi nyári szabadtéri színház területén nagy bajnokságaikat. Két csapat volt: - a hegyen lakók, és a Táncsics utcaiak. A kapu mérete közel három méter, a kapufa a lehelyezett svájcisapka. A játékszer gumilabda vagy kisméretű bőrlabda volt. A pálya hosszát mindig a jelenlévők száma alapján alakították ki. Kálmán, Miklós és Józsi a hegyen lakók csapatában szerepeltek. A következő nevek maradtak meg az emlékezetben ezekből a csapatokból: Zátonyi Kálmán, Miklós és Józsi, Szűcs Pista, Majoros Jóska, Sípos Jancsi, Skopkó Jóska (Skopi), Dinnyés Bandi, Kiss Feri, Kmetz Misi és Matyi, Izeli Jóska (Csisze), Molnár Karcsi (Csaszi) és a később Németországban profi labdarúgóvá vált Sturmberger Soltvadkerti Feri (Stumbi). Az ikrek közül, a kiismerhetetlenül cselező gyors és gólerős Józsi volt a legjobb játékos. Vidám fiúknak születtek. Kálmán és Miklós szerettek tréfát csinálni abból az adottságból, hogy alig lehetett őket egymástól megkülönböztetni. Miklós egyszer Budapesten, Kálmán munkahelyén, fogadásból felvette a bátyja fizetését. Amikor fél óra múlva Kálmán ment a fizetéséért, a pénztáros értetlenül néz rá, hiszen nem olyan régen aláírás ellenében fizette őt ki. Kálmán megnézte az aláírást és akkor kapcsolt, mi is történt a fizetésével. Kálmánt is és Miklóst is sokszor érte szemrehányás, hogy köszönéseket nem fogadnak. El kellett magyarázni, hogy az nem én voltam. A történet főszereplője Miklós, ma már Miklós bácsi! 75. születésnapján a zsámbékiak nagy családja köszönti. A jó Isten éltesse sokáig Miklós bácsit! Meggyes Gábor 5

6 A Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár februári programjai Művelődési Ház Elkészült a Zsámbéki Közművelődési Intézet és Könyvtár, valamint a Mi Zsámbékunk elektronikus újság honlapja. Az új honlapon tájékozódhat minden kedves érdeklődő a művelődési ház, könyvtár és a zsámbéki múzeumok aktuális programjairól, a helyi közélet és kultúra eseményeiről, a település történetéről, látnivalóiról és a zsámbéki civil szervezetek munkájáról. Várjuk az észrevételeket, ötleteket, véleményeket a -címen! 2012.február 11.szombat, 16 óra FARSANGI BÁL A Zsámbéki Nyugdíjas Klub Egyesület szervezésében 2012.február 18.szombat, 15 óra VELÜNK MA- RADT, MIT ÉRTÜNK TETT Dr.Meggyes József ( ) aranydiplomás körzeti főorvos, Zsámbék több, mint fél évszázadon át volt orvosa tiszteletére, születésének 110.évfordulója alkalmából megrendezett kiállítás megnyitója 2012.február 18.szombat, 18 óra BORÁSZOK ÉS BORKEDVELŐK TALÁLKOZÓJA a Zsámbéki Hagyományőrző Baráti Kör szervezésében 2012.február 19.vasárnap, 18 óra TÁNCHÁZ A ROJ- TOS ZENEKARRAL -tánctanítárok:kiss Zsuzsa és Kovács Henrik - zsíroskenyér-hagyma, bor 2012.február 29.szerda, 18 óra CSALÁDI EGÉSZ- SÉGKLUB Állandó kiállítás: A régi Zsámbék képei - válogatás Zombori Imre fotóiból ÁLLANDÓ PROGRAMOK Gyerekeknek Kerekítő bábos torna (0-3 év); Kerekítő-tippentő (0-4 év); Zenebölcsi Füzy Évával (0-3 év); néptánc, népi ének ( zeneiskola ); néptánc: Höcögő Néptáncegyüttes utánpótlás csoportja; jazz-balett; klasszikus balett; társastánc; kézműves játszóház; akrobatikus rock and roll; Baba-mama klub; hip-hop tánc; sakk Felnőtteknek: stretching (nyújtás) és tánc; női kondicionáló torna; gyógytorna; társastánc; bujutsu kai japán harcművészet; tai chi; zumba fitness; hip-hop tánc; Ismerjük meg világunkat Hagyományőrző Baráti Kör-történelem szabadegyetem; sakk; Családi Egészségklub; Keszkenő Népdalkör; Höcögő Náptáncegyüttes; Sakk Szépkorúaknak: Zsámbéki Nyugdíjas Egyesület; Szivárvány Tánccsoport; Aranykor Nyugdíjas Egyesüle; Senior Tánccsoport; sakk Mindenkinek: Kenyérsütés a Falu Kemencéjében; Mátyás Íjászai; Állandó kiállítás: A régi Zsámbék képei Válogatás Zombori Imre fotóiból; Időszaki kiállítások KÖNYVTÁR 2012.február 23.csütörtök, 18 óra Zenetörténeti barangolások a könyvtárban 4.rész; Jólesz György vezetésével; Jó hangzások egy műfaj karrierje a szimfónia történeti áttekintése MÚZEUMOK február , szombat-vasárnap óra Nyitott Múzeumok Hétvégéje Minden hónap második szombat-vasárnapján Zsámbék mindhárom múzeuma - a Romtemplom, a Lámpamúzeum és a Tájház - kedvezményes áron, egyetlen kombinált belépővel látogatható. Ezeken a hétvégeken hosszú évek után végre újra tárt kapukkal várja vendégeit a Szent Vendel Domborműves Népi Lakóház. Szombat délelőttönként havonta másmás programmal kedveskedünk egy múzeumunkban - ezúttal a Lámpamúzeumban február 11. szombat 10 óra Farsangi Játszóház a Lámpamúzeumban a Játsszunk Együtt Baráti Egyesülettel Zsámbékiaknak a belépés ingyenes! Bővebb információ: , , zsambek.hu Felhívás Kedves Zsámbékiak! Tisztelettel kérünk minden olyan lakost, akinek a birtokában van olyan tárgy, kitüntetés, oklevél, fénykép, irat, vagy bármiféle olyan anyag, amely a tűzoltóságunkkal kapcsolatban van, hogy számunkra kölcsön adni szíveskedjen. Természetesen, feldolgozás után, hiánytalanul és sértetlenül visszaszolgáltatjuk. Szeretnénk egyesületünk történetét megírni és ehhez lenne nagy segítség, ha össze tudnánk gyűjteni ezeket az anyagokat. Ha valakinek nem áll módjában az anyagokat elhozni a szertárunkhoz, természetesen elmegyünk érte és vissza is visszük! Kérjük, hívják az alábbi telefonszámot: Csepilek István ÖTE Elnök Segítségüket előre is köszönjük! Zsámbék Város Önkéntes Tűzoltó Egyesület 6 Zsámbéki Hírek február

7 A zsámbéki bölcsőde története a 80-as évek után II ben költségvetésünk csökkentése érdekében a konyhalány álláshelyéről le kellett mondanom, csak így tudtam megfelelni az elvárásoknak. Ekkor megszüntettük a dolgozói közétkeztetést, étkezési utalványt biztosított részünkre a Hivatal. A szakács távollétében őt helyettesítettem, mellette elláttam a vezetői, élelmezésvezetői teendőket is. Nehéz volt helyt állni, de családias kis közösségünk ebben is segített, bizonyította összetartozását, a gyermekek felelősségteljes ellátását szem előtt tartva. Pályázatoknál igyekeztünk a kínálkozó lehetőségeket kihasználni, anyagi, illetve tárgyi feltételeink javítása érdekében, ezáltal gyermekeink napközbeni ellátásának színvonalán tudtunk emelni. Szakmai munkánkban segítségünkre volt Szakszervezetünk (B.D.D.Sz.), a Magyar Bölcsődék Egyesülete és Módszertani Bölcsődék. Közös eredményként április 21- én megünnepelhettük országos és helyi szinten is az első Bölcsődei Napot. Igaz, előtte minden évben hangulatos Egészségügyi, Semmelweis-napot ünnepeltünk Zsámbék egészségügyi dolgozóival közösen. Szívesen szerveztem sok sok találkozót. A Bölcsőde dolgozói aktívan részt vettek egyéb társadalmi eseményekben is május 1-jén törvényi változás miatt 36 férőhelyes lett a bölcsődénk, de ez nem volt tényleges férőhelybővítés, mert eddig is 120%-os volt a feltöltésünk, mely 36 gyermeket jelent. Különös helyzet, hogy a Tündérkert Óvoda szomszédságában épült fel Apróka Bölcsődénk! Ismét ballaghatnak a bölcsődét kinövő gyermekek, az Élet második lépcsőfokára léphetnek szeretett nevelőik és szüleik kíséretében. Ezáltal egy hiányérzet, egy esemény hiánya oldódott meg. Az elmúlt 30 évet nehéz pontosan feleleveníteni! Gyorsan szaladtak az évek, észrevétlenül nőttek és itt hagytak gyermekeink. Minden családnak köszönettel tartozunk a bizalomért, mert ránk bízták legféltettebb kincsüket, kicsi gyermeküket! Most már az első bölcsődéseim gyermekeit is szerethetjük, nevelhetjük, hiszen ők is bölcsődések lettek! Sikerült megtartani és tovább vinni a bölcsőde szellemiségét, családias hangulatát, jó hírét! Így érzem, de tapasztalom az emberek szeretetét is, mellyel körül vesznek, kolléganőimmel együtt. Ezt a hivatást csakis közösen, összetartó közösségben lehet végezni mindenki megnyugtatására. A gyermek KINCS, akit óvni, vigyázni, de mindenekelőtt szeretni kell, mert szeretet és megértés nélkül nem érdemes élni, főleg átvállalni más gyermekének a gondozását nevelését! Felelősségteljes hivatás a miénk! A múltat ismerni kell és becsülni, mert a jövőt ez által éljük meg. Engem ez a gondolat vezérelt, amikor a régi fotókból összeállítást terveztem a Bölcsőde 60 éves megemlékezése alkalmából. Köszönöm még egyszer mindenkinek a Bölcsőde segítéséért, a bölcsődei életben való részvételéért! Zárszóban ismétlem Rainer Ferencné szavait: Isten áldása legyen az új bölcsőde működésén, vezetőjén, minden dolgozóján és a gondozott gyermekeken! Hauck Györgyné, nyugdíjas bölcsődevezető Zichys hírek Köszönet a tűzoltóknak A Zichy Miklós Általános Iskola 3. emeletén kialakított fejlesztő termébe csak a zsámbéki tűzoltók segítségével tudtuk feljuttatni a szőnyegpadlót. Köszönjük, hogy mindig számíthatunk rájuk! Kovács Mária igazgató Köszönet a támogatásért Az Alapítvány a Zsámbéki Általános Iskoláért alapítvány kuratóriuma köszöni minden támogatójának a felajánlását! A évi személyi jövedelemadó 1 százalékából Ft folyt be, mely összeget taneszközök vásárlására, a fejlesztőterem kialakítására, valamint a tanulók nyári táboroztatására fordítottuk. Kérjük Önöket, hogy ebben az évben is támogassanak minket! Alapítvány a Zsámbéki Általános Iskoláért Adószám: Zombori László elnök, Kovács Mária titkár Zsámbéki Hírek február Köszöntő Az új év alkalmából ezúton kívánok egészséges boldog új esztendőt minden Kedves Olvasónak az Aranykor nyugdíjas egyesület tagjai és a magam nevében! Kérem, figyeljék majd a felhívásokat. majd amikor különböző rendezvényeinkre készülve oda hívom majd Önöket! Már most mondom szeretettel várunk minden érdeklődőt! Figyeljenek: az első lesz a szalvéta kiállitásunk március hónapban. Bordezné Gyalog Éva 7

8 Brüsszeli csipke, amszterdami tulipán és magyar virtus A Lochberg Tánccsoport 2011-es évének talán ezek lehetnének a főbb címszavai. De nem csak ez történt velünk az elmúlt évben, hanem: Az áprilisi Lochberg Ifjúsági Napunkon 80 érdeklődő vett részt a Zichy Miklós Általános Iskolából. Aki eljött kipróbálhatta, milyen is egy sváb és magyar táncház, milyen csapatjátékos is valójában, megismerhette hogyan hangzottak a régi zsámbéki népdalok, zsámbéki szokásokat és játékokat tanulhatott, a színpadi mozgások fortélyait pedig egy zsámbéki, ismert színésznőtől sajátíthatta el. A nap végén, levezetésképpen, sportjátékokban aratott győzelemmel lehetett elvinni a tánccsoport által felajánlott díjakat. Áprilisban megemlékeztünk még az 1946-os kitelepítés szomorú évfordulójáról, voltunk locsolkodni fúvószenével és lovas kocsikkal, szedtünk harmatot húsvét reggelén a Kálvárián, és festettünk tojásokat régi, zsámbéki motívumokkal. Májusban a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat felkérésére táncokat tanítottunk a Nemzetek Utcájában, a Német Nagykövetség standjánál a Nemzetközi Gyermeknapon, majd felléphettünk a Városligeti Nagyszínpadon a magyarországi németek képviseletében. A nap folyamán többször láthatóak voltunk a Duna TV-ben és az M2-n. Júniusban minden hétvégére jutott egy-egy fellépés. Úr napján pedig ismét segítettünk a templom körüli virágdíszek elkészítésében és hagyományainkhoz híven, a körmeneten is népviseletben vettünk részt. Júliusban élményben és fagylaltban bővelkedő próbákat és Benedekék falodájának udvarán. Augusztusban volt olyan hét, hogy 3 felkérésnek tettünk eleget. Felléptünk a Szent Vendel Ház újraéledésére rendezett ünnepségen, ahol sváb süteményeket mutattunk be és Kárpáti Tímeával ismét Kreidepussnt kötöttünk, sok érdeklődővel és látogatóval együtt zsámbéki gyógynövényekből. Jött hozzánk Brüsszel/ Grimbergenből egy belga vendégcsoport, akiknek szerény anyagi körülményeink ellenére megmutattuk, milyen is a híres magyar vendégszeretet. Megmutattuk nekik Zsámbékon a Lamgrubot, a Lámpamúzeumot, a Szent Vendel Házat, a Trianon emlékművet, a Romtemplomot és az újonnan alakult Közművelődési Intézetet, ahol Balázs Csilla fogadta a csapatot. A Nyakas oldalában megbújó sváb pincék titkai is feltárultak előttük Mazug László és Bathó Lajos jóvoltából. Budapesten lenyűgözve érezték magukat a Parlament szépségétől és a város pazar látványától. Elvittük őket a Mesterségek ünnepére, ahol ízelítőt kaptak a magyar kézművességből és népi kultúrából, majd az Ifjúsági Ház megnyitóján közös fellépésünkkel, táncházunkkal örültünk, hogy végre.. Elvittük őket Székesfehérvárra és a Balaton partra, voltunk velük strandolni Tatán, megmutattuk nekik a Dunakanyar szépségeit, az esztergomi bazilikát és visegrádi királyi palotát, majd fellépés és vacsora várta őket Solymáron. Vendégeink az állami ünnepünket megtisztelvén, viseletben vettek részt a Romtemplomban tartott szent misén, majd délután zászlóforgató és táncos előadásuk egyértelműen tetőpontja volt a városi ünnepi műsornak. Utolsó zsámbéki estjükön személyre szóló búcsúajándékot pedig a Harsányi család biztosított minden NELE táncosnak. A belga vendégeink és a csoportunk tagjai között nagyon jó kapcsolat szövődött, így nem is csodálkoztunk, hogy amikor szeptemberben Hollandiában léptünk fel, egy csapat NELE táncos magyar színeket lengetve tapsol a nézőtéren. Szeptemberi utunk egész Zeelandig és Amszterdamig vezetett. Itt felléptünk a 10. Nemzetközi Táncfesztiválon Middelburgban. Megnézhettünk, hogyan is működik egy szélmalom, amely ma is lisztet termel, végigutaztunk Rotterdamig az Északi-tengerbe nyúló hídrendszeren. Láttunk fókákat, autópálya felett átívelő repülőteret, működő szélmalmokat, sok-sok kerítés nélküli házat, melyeket sosem zárnak kulcsra, kipróbáltunk holland kulináris ételeket, vettünk tulipánt Amszterdamban, láttuk hol készítik az Amstelt és a Heinekent és hogy néz ki Lady Gaga és Jack Sparrow viaszból. Szeptember végén ismét sváb esküvő volt, amely ráadásul igazinak bizonyult, majd októberben következett az emlékezetes csobánkai fellépés, melyen egy igazi táncos születésnapi jubileumon vehettünk részt, közös tánccal és tortával. Krisztiánné Zink Irma néni pedig egy kedves felajánlással lepett meg bennünket a Zsámbéki Német Kórus 21. Dalkör-találkozóján, ahol óriási élmény volt fellépni 7 év után először. Novemberben Gerlingenben járt a csoport vezetősége az ottani polgármester és a Zsámbéki Szülőföld Egyesület vezetőjének születésnapján, ahol is megbeszéléseket folytattunk a 2012-ben esedékes betelepítési jubileummal kapcsolatban. Toboroztunk utánpótlást, melyhez még természetesen lehet csatlakozni (infó: )! Volt Halloween partynk, amin táncos vetélkedőket tartottunk és természetesen a karácsonyi vacsoránk sem maradt ki, melyen mindenki kapott névvel ellátott Lochberges kerámia poharakat Zombori László jóvoltából és egy jót vacsoráztunk Benedek Áginál. Az önkéntesség évét egy szívből jövő fellépéssel zártuk Biatorbágyon, ahol fogyatékkal élő időseknek táncoltunk immár 5. alkalommal. Köszönetet mondunk mindenkinek, aki bármilyen módon segítette a 2011-es munkánkat, melyet Zsámbék hagyományaiért végzünk! 8 Zsámbéki Hírek február

Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL

Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEIRŐL Vonatkozó jogszabály: 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet Módosította: 189/2011. (IX.19.)

Részletesebben

Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához

Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához 1. A kérelmező személyes adatai Neve: Születési neve:. Anyja neve:.. Születési hely, év, hó, nap:... Állampolgárság:...

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Kérelem közlekedési kedvezmények iránti

Kérelem közlekedési kedvezmények iránti Felsőpáhok Községi Önkormányzat Jegyzőjének Benyújtási határidő: április 30-ig Felsőpáhok Szent I.u.67. Kérelem közlekedési kedvezmények iránti Alulírott kérem, hogy a mozgáskorlátozott személyek közlekedési

Részletesebben

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens

MUNKATERVE ÖREGLAK KÖZSÉG ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI. Készítette: Buzsáki Mónika Kulturális referens ÖREGLAK KÖZSÉG 2010. ÉVI KÖZMŰVELŐDÉSI MUNKATERVE Készítette: Buzsáki Mónika Készült a 2009. november 30-án tartandó Képviselő-testületi ülésre 2010. évi Közművelődési munkaterv 2 Öreglak község 2010.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről J E G Y Z Ő K Ö N Y V Dunaegyháza Község Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat 2014. március 27. napján megtartott üléséről DUNAEGYHÁZA KÖZSÉG SZLOVÁK NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült:

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt

KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt KÉRELEM közlekedési kedvezmények iránt Bősárkány Nagyközség J e g y z ő j é n e k A l u l í r o t t : Név:... Születési név:... Születési helye, ideje:.. Anyja neve:... Lakcíme:... Tartózkodási helye:...

Részletesebben

Kérelem. Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére. Születési neve:. Település irányítószámmal:

Kérelem. Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére. Születési neve:. Település irányítószámmal: Kérelem Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési kedvezményeinek igénybevételére Súlyos mozgáskorlátozott (kérelmező) Neve: Születési neve:. Anyja neve:. Születési hely és idő :. Családi állapota: hajadon

Részletesebben

Benyújtandó: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (4025 Debrecen, Erzsébet utca 25.)

Benyújtandó: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (4025 Debrecen, Erzsébet utca 25.) Benyújtandó: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Szociális és Gyámhivatala (4025 Debrecen, Erzsébet utca 25.) SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT, ILLETVE EGYÉB FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEK SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI

Részletesebben

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről szeptember 30.

Beszámoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről szeptember 30. Beoló a lejárt határidejű képviselő-testületi határozatok teljesítéséről 2013. szeptember 30. Határozat Tárgy Határidő Felelős Teljesítés 95/2013. (V. 27.) A módosított napirend elfogadásra került. 96/2013.

Részletesebben

Szociális és Gyámhivatal K É R E L E M

Szociális és Gyámhivatal K É R E L E M Szociális és Gyámhivatal K É R E L E M a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeihez (szerzési és átalakítási támogatás) a 102/2011. (VI. 29.) Kormányrendelet alapján A kérelmet 2012.

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének december 16-i ülésére 5604-1/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. december 16-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2016. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

2015. november 30. Koczkás Emma M. Eszter ig

2015. november 30. Koczkás Emma M. Eszter ig c, Térítési díjak a, Gyermekétkeztetés Kedvezményes vagy ingyenes étkezéshez elegendő a Kormányrendelet alapján kötelezett (szülő) nyilatkozata. A nyilatkozatnak tartalmaznia kell a közös háztartásban

Részletesebben

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és

M E G H Í V Ó. Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális Bizottságának Elnöke 5502 Gyomaendrőd, Fő út 80. M E G H Í V Ó Gyomaendrőd Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Ügyrendi és Kulturális

Részletesebben

2. Kérelem jogcíme: (Kérjük a megfelelőt karikázza be!)

2. Kérelem jogcíme: (Kérjük a megfelelőt karikázza be!) KÉRELEM a súlyos mozgáskorlátozott személyek személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatása megállapítására (102/2011. (VI.29.) Korm. rendelet) A kérelem benyújtási határideje minden év március 31-e,

Részletesebben

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja

Rendezvények 2011-ben Mezőszilas községben. Rendezvény tervezett programja ek 2011-ben Mezőszilas községben időpontja címe/elnevezése tervezett programja helyszíne szervezője/felelőse 2011. február 25. 9 órától 12 óráig Óvoda nyitogató A leendő ovisok fogadása az óvodában, ismerkedés

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 16. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2014. november 14. Születésnapi rendezvény Fazekas Lajos fazekas népi iparművész,

Részletesebben

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm.

Kérem, a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről szóló többször módosított 164/1995. (XII. 27.) Korm. KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező adatai: családi és utóneve:... születési neve:... anyja neve:... születési helye, ideje:..., év... hó... nap... családi állapota:... személyi ig. száma:...

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24-i ülésére

E L Ő T E R J E S Z T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete. 2006. április 24-i ülésére E L Ő T E R J E S Z T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2006. április 24-i ülésére Tárgy: A Benedek Elek Napköziotthonos Óvoda és Bölcsőde bölcsődei működési engedély meghosszabbítása Előadó:

Részletesebben

Ózd Város Jegyzőjének

Ózd Város Jegyzőjének Közlekedési kedvezmények iránti kérelem Ózd Város Jegyzőjének Név, leánykori név is: Születési helye, ideje: Állampolgárság: Anyja neve: Bejelentett lakóhelye: Bejelentett tartózkodási cím: Társadalombiztosítási

Részletesebben

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK RÉSZÉRE KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK RÉSZÉRE KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLYEK RÉSZÉRE KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Kérelmező neve: TAJ száma: Lakóhelye: Tartózkodási helye: (amennyiben nem azonos a lakóhelyével) Családi állapota: Adószáma:

Részletesebben

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1

Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének. 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 Óbuda-Békásmegyer Önkormányzat Képviselő-testületének 47/2007. (VIII. 31.) rendelete 1 a szociális igazgatásról és egyes szociális ellátásokról szóló 8/1996. (IV. 1.) rendelet módosításáról Óbuda-Békásmegyer

Részletesebben

Szociális és Gyámhivatal. T Á J É K O Z T A T Ó A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről

Szociális és Gyámhivatal. T Á J É K O Z T A T Ó A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről Szociális és Gyámhivatal T Á J É K O Z T A T Ó A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről Vonatkozó jogszabály: többször módosított 102/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet Hatályos: 2012.

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését,

Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 18. napján tartotta együttes rendkívüli ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek. Földeák és Óföldeák képviselő-testületei

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA

KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA KÖRÖSLADÁNY VÁROS 2015. ÉVI RENDEZVÉNY NAPTÁRA Dátum óra rendezvény helyszín rendező/felelős Január 23. (péntek) 17.00 Magyar Kultúra Napja Január 28. 13.00 Csudajó játszóház könyvtár könyvtár Február

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére Vép Város Polgármestere ELŐTERJESZTÉS Vép Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. február 16-án tartandó képviselő-testületi ülésére tárgy: A képviselő-testület 2015. évi munkaterve előterjesztő:

Részletesebben

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata

Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata Képviselő-testületének /2012. (...) Öh. sz. határozata Biatorbágy Város Önkormányzata és intézményei, valamint a lakosság civil szerveződéseinek 2012. évi kulturális és rendezvényi

Részletesebben

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő)

/ tanítási év (2 példányban tanévenként kitöltendő) 6724 Szeged, Huszár u. 1. (6701 Szeged, Pf.:485) Tel.: (62) 561-961 Fax: (62) 561-962 E-mail: titkarsag@ngsz.hu Web: www.ngsz.hu Adószám: 15484990-2-06 RAIFFEISEN BANK ZRt: 12067008-00103129-00100005 NYILATKOZAT

Részletesebben

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG

2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG 2011. ÉVI RENDEZVÉNYNAPTÁR ZALAEGERSZEGI KISTÉRSÉG JANUÁR Település Időpont Rendezvény Zalalövő Január 15. Informatikai és családi nap Nagylengyel Január 22. Asztalitenisz bajnokság Nagylengyel Január

Részletesebben

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT, ILLETVE EGYÉB FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEK SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI ÉS ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELME

SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT, ILLETVE EGYÉB FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ SZEMÉLYEK SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI ÉS ÁTALAKÍTÁSI TÁMOGATÁS IRÁNTI KÉRELME (Kérem, szíveskedjen a nyomtatványt nyomtatott nagybetűkkel, olvashatóan kitölteni!) Benyújtandó: Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Gyámügyi és Igazságügyi Főosztály - Szociális és Gyámügyi Osztályán (4025

Részletesebben

Kedves Szülők! Milyen korú gyermekek jelentkezhetnek Bölcsődébe, és meddig maradhatnak itt?

Kedves Szülők! Milyen korú gyermekek jelentkezhetnek Bölcsődébe, és meddig maradhatnak itt? Kedves Szülők! Bölcsődénk már több mint tíz éve neveli-gondozza szeretettel a ránk bízott gyermekeket, szüleik nagy megelégedésére. Az alábbiakban csokorba szedtem a bölcsődei felvétellel kapcsolatos fontosabb

Részletesebben

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére

Előterjesztés. Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére 1. Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének Önkormányzati Bizottsága 2015. március 9-i ülésére Tárgy: Sport és társadalmi szervezetek pályázati felhívására beérkezett pályázatok

Részletesebben

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év

Bizottság keretéből nyújtott támogatások év Bizottság keretéből nyújtott támogatások 2016. év Az egyes bizottságok keretéről és az alapítványok pályázati támogatási rendjéről szóló módosított 2/2006. (I.31.) önkormányzati rendelet 8. (6) bekezdése

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére

ELŐTERJESZTÉS. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének április 28-i ülésére Minősített többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2011. április 28-i ülésére Tárgy: Az önkormányzat által fenntartott nevelési-oktatási intézményekben alkalmazandó térítési

Részletesebben

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére

Beszámoló. a lejárt határidejű határozatokról. Képviselő-testület április 21 - i ülésére Beszámoló a lejárt határidejű határozatokról Képviselő-testület 2016. április 21 - i ülésére 217/2015.(XII.10)Kt. sz. Szondy u. 7. sz. alatti ingatlan Önkormányzat részére történő felajánlásáról Jánoshalma

Részletesebben

A Vas Megyei Közgyűlés május 31-i határozatai. 36/2016. (V. 31.) számú határozat

A Vas Megyei Közgyűlés május 31-i határozatai. 36/2016. (V. 31.) számú határozat A Vas Megyei Közgyűlés 2016. május 31-i határozatai 36/2016. (V. 31.) számú határozat A Vas Megyei Közgyűlés az ülés tárgysorozatát az alábbiakban állapítja meg: Nyílt ülés keretében tárgyalja: 1. Beszámoló

Részletesebben

Tisztelt Szülő/Gondviselő!

Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelt Szülő/Gondviselő! Tisztelettel tájékoztatom Önt, hogy az étkezési díj beszedése a 2015/16 tanévtől a szolgáltatást megelőzően, előzetes befizetéssel valósul meg. A szeptember havi díjat 2015.

Részletesebben

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE

Öttömös Község. Képviselő-testületének. 2012. évi MUNKATERVE Öttömös Község Képviselő-testületének 2012. évi MUNKATERVE A KÉPVISELŐTESTÜLET ÜLÉSEINEK HELYE, IDEJE, NAPIRENDJEI A Képviselő-testület üléseire meghívottak a képviselőkön kívül a Szervezeti és Működési

Részletesebben

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete

Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete Orosháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 36/2012. (XII.21.) önkormányzati rendelete az önkormányzati feladatokról egységes szerkezetben a módosítására kiadott 18/2013. (VI.28.) önkormányzati

Részletesebben

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február

Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február Hónap Rendezvény megnevezése Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Február 09. Terápiás foglalkozás (kutyával) Alapítványi Ház 09. Katolikus bál 13. Hamvazószerda Katolikus templom 16. KISZE

Részletesebben

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2007. évi tevékenységéről

Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 2457 Adony Rákóczi u. 39. Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ. a közalapítvány 2007. évi tevékenységéről Adonyi Gyermekekért Közalapítvány BESZÁMOLÓ a közalapítvány 2007. évi tevékenységéről Az Adonyi Gyermekekért Közalapítvány 1998. májusában jött létre az adonyi gyermekek nevelésének és oktatásának segítésére:

Részletesebben

J E G Y Z Õ K Ö N Y V Készült: Mányi Német Nemzetiségi Önkormányzata Maaner Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung Képviselő-testületének 2012. június 1-én, délelőtt 8.30-kor, Mány Község Önkormányzata

Részletesebben

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E

Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének. 2013. évi M U N K A T E R V E Dunavecse Város Önkormányzat Képviselő Testületének 2013. évi M U N K A T E R V E 2013. január 30. (szerda) 15 óra 2.) Javaslat a városi rendezvények, ünnepségek előkészítésére vonatkozó elképzelések pontosítására,

Részletesebben

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról

K i v o n a t NYÍRMADA VÁROS ÖNKORMÁNYZAT 38/2012. (VI.12.) h a t á r o z a t a. a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról órakor tartott ülése könyvéből 38/2012. (VI.12.) a Képviselő-testület lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról szóló beszámolót a szóbeli kiegészítéssel

Részletesebben

Határozati javaslatok:

Határozati javaslatok: Tárgy: Előkészítésben részt vesz: Szent Lázár Alapítvány kérelmének elbírálása Tárnok Lászlóné jegyző dr. Bimbó Mária osztályvezető, Igazgatási Osztály Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezetőhelyettes,

Részletesebben

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai

Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat 2015. február 25-i határozatai 1/2015. (II.25.) SZKT határozat 3 igen, 0 nem és 0 fő tartózkodott A Csabaszabadi Szlovák Önkormányzat Képviselő-testülete ülésének jegyzőkönyv

Részletesebben

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről.

Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. 1 Jegyzőkönyv Készült Sásd Város Német Nemzetiségi Önkormányzati Képviselőtestületének 2014. október 21. napján tartott alakuló üléséről. Ülés helye: Jelen vannak: Városháza Tanácskozóterme Sásd, Dózsa

Részletesebben

KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához

KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához KÉRELEM Közlekedési kedvezmény (személygépkocsi szerzési/átalakítási támogatás) megállapításához 1. A kérelmező személyes adatai: Neve:... Születési neve:... Anyja neve:... Születési hely, év, hó, nap:...

Részletesebben

Pénzügyi beszámoló 2013

Pénzügyi beszámoló 2013 Adószám: 18336999-1-43 Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Bejegyzési szám: 14.Pk.60.384/2012/3. Nyilvántartási szám: 11.662. 1119 Budapest, Fehérvári út 109. III/11. 2013 Fordulónap: 2013. december 31. Beszámolási

Részletesebben

Előadó: Előkészítette: Véleményezte:

Előadó: Előkészítette: Véleményezte: Előterjesztés Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére, a 11. számú Tájékoztató a 2015. éi városi rendezvénytervről tárgyú napirendi pontjához Előadó: Tölgyesi

Részletesebben

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása

Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából rendezett kiállítása Programajánló Szeptember 12-ig megtekinthető Előtéri fotókiállítás: Nyugat-nógrádi barangoló Szeptember 16-ig megtekinthető a művelődési központ galériájában A Rétsági Fotókör Magyar Fotográfia Napja alkalmából

Részletesebben

Közlekedési kedvezmény megállapítása iránti KÉRELEM (Beadási határidő: tárgyév március 31. és szeptember 30.)

Közlekedési kedvezmény megállapítása iránti KÉRELEM (Beadási határidő: tárgyév március 31. és szeptember 30.) Közlekedési kedvezmény megállapítása iránti KÉRELEM (Beadási határidő: tárgyév március 31. és szeptember 30.) Kérem, hogy kitöltés előtt figyelmesen olvassa el a mellékelt tájékoztatót! A kérelmet és a

Részletesebben

GYÖMRŐ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL 2230 Gyömrő, Szabadság tér 1-4. 29-330-011, 29-330-012; Fax: 29-330-078 pmhiv@gyomro.hu

GYÖMRŐ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL 2230 Gyömrő, Szabadság tér 1-4. 29-330-011, 29-330-012; Fax: 29-330-078 pmhiv@gyomro.hu GYÖMRŐ VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL 2230 Gyömrő, Szabadság tér 1-4. 29-330-011, 29-330-012; Fax: 29-330-078 pmhiv@gyomro.hu KÉRELEM SÚLYOS MOZGÁSKORLÁTOZOTT SZEMÉLY SZEMÉLYGÉPKOCSI SZERZÉSI TÁMOGATÁSÁNAK

Részletesebben

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS

RENDEZVÉNYNAPTÁR 2014. DECS Hónap Február Rendezvény megnevezése 08. Katolikus bál 15. KISZE báb égetés Alapítványi Ház Rendezvény helyszíne Információ kérhető Telefonszám Alapítvány 20/283-2013 15. Ovis farsang 22. Zenés farsangi

Részletesebben

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből.

KIVONAT. Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. KIVONAT Kemecse Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. május 06-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből. A Képviselő-testület 7 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül az alábbi határozatot

Részletesebben

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól

Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének. 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete. a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2014. (XI. 13.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Letenye Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a szociális

Részletesebben

PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE

PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE 2. számú melléklet PÁLYÁZATI ADATLAP TARTALÉK INGATLANOK BÉRLÉSÉRE I. A MEGPÁLYÁZOTT INGATLAN CÍME (Csak a pályázati felhívásban megjelölt ingatlanokra lehet pályázni. Legalább egy ingatlan címét kötelező

Részletesebben

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ösztöndíjpályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 15.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS. Az ösztöndíjpályázat benyújtásának határideje: 2014. szeptember 15. PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Szigetszentmiklós Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 312/2014. (VIII. 27.)sz. Önkormányzati Határozatával ösztöndíjpályázatot hirdet a 2014/2015-ös tanévre azzal a céllal,

Részletesebben

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez Hatályos 2012. 03. 31-től

Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez Hatályos 2012. 03. 31-től Kérelemnyomtatvány súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményének igényléséhez Hatályos 2012. 03. 31-től 1.1. személyes adatok Név: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: 1. Súlyos

Részletesebben

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző

Záró rendelkezések. Dr. Rónaszéki László jegyző Belváros-Lipótváros, Budapest Főváros V. ker. Önkormányzatának 36/2007. (X. 19.) sz. rendelete az egyházak, a társadalmi és civil szervezetek, valamint alapítványok támogatására elkülönített előirányzat

Részletesebben

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére

Előterjesztés. Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére 5. Előterjesztés Felsőlajos Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. november 20-i ülésére Tárgy: Lajosmizse és Felsőlajos Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Közszolgáltató Társulás Társulási

Részletesebben

Szociális és Gyámhivatala K É R E L E M

Szociális és Gyámhivatala K É R E L E M Szociális és Gyámhivatala K É R E L E M a súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeihez Kérelem beadási határideje: tárgyév március 31., illetve szeptember 30. Elbírálás: tárgyév június

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka

Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Emlék-Alapítvány Sokorópátka Vig Zoltán Sokorópátkán született 1942. augusztus 11-én. Apja, Vig Béla 1943. januárjában eltűnt a Don-kanyarban. Anyja Balogh Irén, hadiözvegyként egyetlen gyermekének

Részletesebben

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól

Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének. 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete. szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testületének 31/2015. (X. 28.) önkormányzati rendelete szociális célú tüzelőanyag támogatás helyi szabályairól Bodajk Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény

Részletesebben

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012.

KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. KÖZSÉGI ESEMÉNYNAPTÁR Bodrogkeresztúr 2012. Január: 08. Vízszentelés Helye: Római Katolikus templom 10. Bábszínház: A három kismalac 20. Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról 22. Vince napi borszentelés

Részletesebben

Kiszombor Nagyközség Jegyzőjétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090/13 mell. E-mail: phkiszombor@vnet.hu

Kiszombor Nagyközség Jegyzőjétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090/13 mell. E-mail: phkiszombor@vnet.hu Kiszombor Nagyközség Jegyzőjétől 6775 Kiszombor, Nagyszentmiklósi u. 8. Tel/Fax.: 62/525-090/13 mell. E-mail: phkiszombor@vnet.hu Üi,: 22-150/2014. Tárgy: Tájékoztató a helyi adóbevételek alakulásáról

Részletesebben

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója

Mell.: 2 db kimutatás ASZKGYSZ beszámolója Csanádpalota Város Polgármesterétől 6913 Csanádpalota, Kelemen László tér 10. Telefon: 62/263-001 Fax: 62/263-105 731/2013. Tárgy: Az Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatai ellátásának

Részletesebben

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete

Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete Kistolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2013. (XII. 10.) önkormányzati rendelete a szociális célú tűzifa támogatás helyi szabályairól Kistolmács Község Önkormányzatának Képviselő-testülete

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V Mérges Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Mérges, Béke tér 14. 10/2008. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Mérges Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2008. december 16-án 17. 00 órakor a mérgesi

Részletesebben

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre

KÖZZÉTÉTELI LISTA a nevelési évre KÖZZÉTÉTELI LISTA a 2017-2018. nevelési évre A 229/2012 (VIII.28.) Korm. rendelet a nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról 23. -a értelmében az alábbi adatokat tesszük közre: Az óvoda megnevezése

Részletesebben

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről.

Készült: Markotabödöge Község Képviselő-testületének 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. Markotabödöge Község Képviselő-testülete 128-3/2011./NY. J e g y z ő k ö n y v Készült: 2011. április 18-án tartott nyilvános üléséről. A képviselő-testületi ülés kezdete: 18 00 óra A képviselő-testületi

Részletesebben

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek

kizárólag a súlyosan mozgáskorlátozottak részesülhetnek A súlyos mozgáskorlátozott személyek gépjármű szerzési és átalakítási támogatásának igénylésével, a támogatás megállapításával kapcsolatos rendelkezéseket 2011. július 2-ai hatálybalépése óta a súlyos

Részletesebben

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL

2012. május 3-án MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL 3-9/2012. J E G Y Z Ő K Ö N Y V PETRIVENTE KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETÉNEK 2012. május 3-án Határozatok: MEGTARTOTT ÜLÉSÉRŐL Sorszáma: Kódja 35/2012. (V.03.) F5 36/2012. (V.03.) F4 37/2012.

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra

DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra. DECEMBER 13. (vasárnap) 19 óra Móricz Zsigmond - Kocsák Tibor - Miklós Tibor: Légy jó mindhalálig musical premiere DECEMBER 10. (csütörtök) 18 óra Belépõdíj: 1000 Ft Eisemann Mihály- Szilágyi László ÉN ÉS A KISÖCSÉM zenés bohózat 2

Részletesebben

K É R E L E M. közlekedési támogatás megállapításához. Kérelmez neve: Leánykori név: Anyja neve: Születési helye: id : TAJ száma:

K É R E L E M. közlekedési támogatás megállapításához. Kérelmez neve: Leánykori név: Anyja neve: Születési helye: id : TAJ száma: K É R E L E M közlekedési támogatás megállapításához Kérelmez neve: Leánykori név: Anyja neve: Születési helye: id : TAJ száma: T u r a, út szám alatti lakos kérem, hogy részemre közlekedési támogatást

Részletesebben

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség

I. Általános rendelkezések. II. A bevezetett egyes helyi adókra vonatkozó különös rendelkezések. 1. Építményadó. Adókötelezettség Ózd Város Önkormányzatának a helyi adókról szóló 38/2007. (XII. 29.) sz. önkormányzati rendelete a 11/2008. (III.21.) sz., a 38/2008.(XII.30.) sz., a 21/2009.(XII.22.) sz., az 1/2010. (I.4.) sz. és az

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének. Név Születéskori név. Születési hely: Idő:.

KÉRELEM. Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének. Név Születéskori név. Születési hely: Idő:. (Átvétel:... Szignó... ) Makó Város Polgármesteri Hivatal Makó, Széchenyi tér 22. Tel.:511-800 KÉRELEM Súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményei ügyében Makó Város Jegyzőjének Név Születéskori

Részletesebben

KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM

KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYEK IRÁNTI KÉRELEM Név:... Leánykori név:... Anyja neve:... TAJ szám:... Születési hely:... Születési idő:... Lakcíme:... Kérem, hogy szíveskedjék részemre megállapítani jogosultságomat

Részletesebben

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG

TÁJÉKOZTATÓ TÉRÍTÉSI DÍJ FIZETÉSE ALÓL VALÓ MENTESSÉG TÁJÉKOZTATÓ AZ INTÉZMÉNY TÉRÍTÉSI ÉS TANDÍJ FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGEKRŐL 1..) TÉRÍTÉSI DÍJ MÉRTÉKE: 12.000.- FT/ÉV Egy összegben egy félévet a beiratkozáskor be kell fizetni. A beiratkozási lapot kizárólag

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S 15. NAPIREND: Ügyiratszám: 1/572/2015. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2015. november 27-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívandók: A Tapolcai Kertvárosi

Részletesebben

Neve:... Születési neve:... Születési helye:... Születési ideje:... Anyja neve:... Állampolgársága:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:...

Neve:... Születési neve:... Születési helye:... Születési ideje:... Anyja neve:... Állampolgársága:... Lakóhely:... Tartózkodási hely:... KÉRELEM KÖZLEKEDÉSI KEDVEZMÉNYRE VALÓ JOGOSULTSÁGRA (Szerzési támogatás és/ átalakítási támogatás) A kérelem benyújtási határideje tárgyév március 31-e és tárgyév szeptember 30-a 1. Súlyos mozgáskorlátozott

Részletesebben

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123)

a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) 2012. augusztus 23-án megtartott rendkívüli ülésének: a.) Tárgysorozata b.) Jegyzőkönyve c.) Határozatai (119-123) T á rg ysoroza t 1.) Előterjesztés a mamutfenyő környékén aranykorona vásárlása tárgyában

Részletesebben

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

J E L E N T É S. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról Zirc Város Polgármestere 8420 Zirc, Március 15. tér 1. J E L E N T É S Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. március 28-i ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról A lejárt határidejű

Részletesebben

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program

MÁJUSI ELÕZETES Május 1. Majális a Sárostói Sportpályán tervezett program ÁPRILIS 1-3. (csütörtök-szombat) III. Bihar-Bihor Amatõr Diákszínjátszó Fesztivál színházterme ÁPRILIS 8. (csütörtök) 17 óra A GOBLEIN kör gyûlést tart Szõllõsi Imréné vezetésével Munkákat lehet hozni

Részletesebben

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu

Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Tata Város Polgármesterétől H-2890 Tata, Kossuth tér 1. : (36) (34) 588-611 Fax: (36) (34) 586-480 E-mail: polgarmester@tata.hu Szám: I-1- /2012. ELŐTERJESZTÉS Tata Város Önkormányzat Képviselő-testületének

Részletesebben

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról

ÚJFEHÉRTÓ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 22/2015. (I. 28.) számú h a t á r o z a t a. Újfehértó Város 2015. évi eseménynaptáráról ÚJFEHÉRTÓI POLGÁRMESTERI HIVATAL 4244 Újfehértó, Szent István út 10. Tel.:(42) 290 000 Fax: (42) 290 003 E-mail: polghiv@ujfeherto.hu Web: www.ujfeherto.hu K i v o n a t Önkormányzata Képviselő-testületének

Részletesebben

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra

2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január óra 2016. évi kerületi szociális, köznevelési, sport és közművelődési eseménynaptár Az esemény időpontja Január 9. Január 17. 16 óra Január 26. 15 óra Január 27. 11.00 óra Január 30. 10-17 óra Február 1. Február

Részletesebben

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők:

4) Idősotthoni ellátás esetében a gondozási szükségletet megalapozó egyéb körülmények a következők: I. A gondozási szükséglet, valamint az egészségi állapoton alapuló szociális rászorultság vizsgálatának és igazolásának részletes szabályairól szóló 36/2007. (XII.22.) SZMM rendelet főbb rendelkezései:

Részletesebben

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 9-i ülésére

Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének március 9-i ülésére Előterjesztés Lajosmizse Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2017. március 9-i ülésére 3. Tárgy: Testvérvárosi Találkozó támogatására irányuló pályázat benyújtásának jóváhagyása Az előterjesztést

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS Adószám: 18954887-1-20 Bejegyző szerv: Zala Megyei Bíróság Regisztrációs szám: Apk.60.065/1995/4 Nagykapornaki Iskoláért és Óvodáért Közhasznú Alapítvány 8935 Nagykapornak Kisfaludy u.2. KÖZHASZNÚSÁGI

Részletesebben