A Győri Ítélőtáblán szeptember 26-án megtartott Regionális Konferenciáról

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "A Győri Ítélőtáblán 2014. szeptember 26-án megtartott Regionális Konferenciáról"

Átírás

1 A Győri Ítélőtáblán szeptember 26-án megtartott Regionális Konferenciáról A Győri Ítélőtábla Elnöke köszönti a megjelenteket az Országos Bírósági Hivatal és a Győri Ítélőtábla közös rendezvényén, melynek témája adatvédelem és tájékoztatás, adatvédelem és nyilvánosság. Dr. Havasiné dr. Orbán Mária a Győri Ítélőtábla Elnöke: Ezek a fogalmak nagyon nehezen összefésülhető fogalmak, bevallom őszintén az eddigi három állomáson elhangzott és az interneten fent lévő anyagot elolvasva egyre nagyobb lett a zavar a fejemben. Én remélem, hogy a szabályozás, amely ennek nyomán készül most ne is nyissuk meg a vitát, majd a tanácskozáson, hogy külön törvényben vagy a meglévő törvénybe iktatva - segít nekünk az adatvédelem és a nyilvánosság, az adatvédelem és a tájékoztatás problémájának a megoldásában. A ház gazdájaként is köszöntöm Önöket, a ház tervezője azt mondta, hogy a földig érő ablakokkal szimbolizálni kívánja az igazságszolgáltatás transzparenciáját. Ez sikerült neki, úgy hogy mindeközben a teljes védelmünket is biztosítja a teljes védettséget. Ez a dolog, amely megoldatott az építész által. Nagyon bízom benne, hogy a jogászok által is megoldást nyer majd. Elnök úrral együtt arra kérjük a jelenlévőket, a különböző hivatásrendek képviselőit, bírákat, ügyészeket, ügyvédeket, a rendőrség jelenlévő tagjait, és a tudomány képviselőit, hogy ahogy ma divatos szóval mondják legyünk interaktívak mondják el, mint gondolnak az egyes kérdésekben, ez vinne előbbre minket. Bemutatom Önöknek dr. Ferenczy Tamást ő az én kollégám, a bírótársam, aki moderátori szerepet tölt ma be, az ő dolga lesz, hogy külön köszöntse előadóinkat, akiknek ezúttal én is megköszönöm, hogy vállalták ezt a mai programot. Kérek mindenkit az aktív részvételre és jó és eredményes tanácskozást kívánok. Köszönöm szépen. Szeretettel köszöntök minden meghívott előadót, illetve a vendégeket. Megnyitásként engedjék meg, hogy megosszak Önökkel/Veletek egy gondolatot. Az a szubjektív véleményem, hogy ez a rendezvény, ez a konferenciasorozat, a bírósági szóvivők félévenkénti értekezletéből nőtte ki magát annyiban, hogy ezeken az értekezleteken a bírósági szóvivők mindig megvitatták ugyanezeket a témákat, az adatkezelést, a tájékoztatás egyes kérdéseit, és találkoztunk más hivatásrendek szóvivőivel, képviselőivel is. Szintén megosztották ebben a kérdésben a problémáikat velünk a sajtó képviselői is. Ezután alakult ki 2011-ben a legjobb szóvivőkből a kommunikációs munkacsoport, amely összegezte ezeket a véleményeket és végül itt van az asztalunkon, az a magas szintű becsatornázott munkaanyag, amit már most negyedik alkalommal vitat meg a konferencia. Hosszú az az út, ami az igazságügyi tájékoztatásban elvezetett idáig emlékeim szerint, amikor először voltam szóvivő még 1999-ben akkor 10/1986-os IM, BM együttes rendelet alapján kellett tájékoztatni. Mintegy öt szakaszban szabályozta ez a rendelet és az 1989 előtt született rendelet a tájékoztatást, majd jött a évi VII. szabályzat a bíróságokra nézve, amely egy oldal volt már, de az volt a vád, hogy ez nem jogszabály. Hanem annál alacsonyabb szintű norma, és valóban így is van. A mostani szabályzat a 8/2012-es már nem egy oldal, hanem majdnem tíz oldal, de még látjuk ebből a rengeteg anyagból, ami a konferenciákból született, hogy sok a nyitott kérdés, ami megválaszolást igényel. A legfontosabb

2 nyitott kérdés, hogy lesz e önálló normája az igazságügyi tájékoztatásnak és adatkezelésnek, és az milyen szintű lesz betagolódik-e más jogszabályba, vagy pedig ágazati önálló törvény lesz, esetlegesen. Bemutatom a mai előadássorozat délelőtti résztvevőit: Dr. Darák Péter a Kúria Elnöke Dr. Patyi Gergely igazságügyi államtitkár Dr. Harangozó Attila a Szegedi Ítélőtábla Elnöke Dr. Révész Balázs az adatvédelmi hatóság főosztályvezetője Dr. Darák Péter a Kúria Elnöke: Tisztelt Kollégák! Hajlamosak vagyunk arra, hogy a saját szervezeti perspektívánkból közelítsünk olyan általános társadalmi problémákhoz, mint a nyilvánosság kérdése. Ez a megközelítési mód a nyilvános adatkezelés problematikájában is érvényesül. Éppen ezért szeretném azzal kezdeni a vitaindítómat, hogy a nyilvánosság kérdése a számunkra nagyon fontos azon kérdésen túlmenően, hogy ki jöhet be a tárgyalóterembe és mit közvetíthet onnan, sokkal messzebbre mutat. Nagyon jól mutatja ezt, hogy Jürgen Habermas 1993-ban A társadalmi nyilvánosság szerkezetváltozása című kötetének 17. kiadásához írt új előszavában, azt mondja, hogy a könyv átdolgozásának igényét indokolta az időszerűség, melyet a nyilvánosság szerkezetváltozásának szemünk láttára kölcsönzött a Közép- és Kelet-Európában zajló forradalom, melyet ő a Die nachholende Revolution néven illet, és érdekes módon erre a kérdésre visszatér akkor, amikor az újraírt előszó zárógondolataként a nyilvánosság újfajta szerepvállalására hozza példaként a Kelet-Európában végbement gyökeres átalakulásokat. Ez nem csupán egy tv közvetítette történelmi eseménysor volt, hanem maga is a televíziós közvetítés móduszában ment végbe. Láthatjuk tehát, hogy történelmi erőtere működik a nyilvánosságnak és akkor, amikor ezekről a kérdésekről beszélünk, akkor egy átalakuló, modernizálódó, demokratizálódó Kelet-Európában a bírósági nyilvánosságot sem szakíthatjuk ki ebből az összefüggésből, melynek lényege, hogy az adminisztratív hatalom és a pénz hatalma mellett a nyilvánosság az, ami a modern társadalomban önálló hatalmi ágként jelentkezik. Ez a megközelítés szükségessé teszi azt, hogy tágabb összefüggésbe helyezzük a nyilvánosság kérdését a bíróságokon. Azt gondolom, hogy a mai nap nagyon alkalmas arra, hogy visszatekintsünk arra, mit vállalt a bírói szervezet akkor, amikor ezt a problémát újra a zászlajára tűzte, és mi az, ami ebből láthatóan teljesíthető, és mi az, amiben új utakat kell keresnünk. Tekintsünk vissza arra az időszakra, amely a problémakör tárgyalását elindította. Az első momentum az volt, hogy 2013 májusában felkértem Balog Zsolt György egyetemi docens intézetigazgatót, Törőcsikné Görög Márta egyetemi docenst, és Ződi Zsolt kutatót, hogy fogalmazzák meg az aktuális problémákat a bírósági határozatok elektronikus közzétételének hatályos szabályozásával összefüggésben. Ez a rendkívül körültekintő, alapos tanulmány alapját képezte annak, hogy június 12-én összeüljünk az OBH tanácstermében megtárgyalni ezeket a kérdéseket. Ezen a problémafelvető, vitaindító konferencián részt vett, amelyen Navracsics miniszter úr is. Ezt követően került sor arra, hogy az OBH-val közösen elindítottuk a Courts and Communication című konferenciasorozatot ami először a tavalyi év októberében került megrendezésre Budapesten, az Igazságügyi Akadémián. Itt ötven ország bírái, sajtószóvivői vettek részt és vitatták meg ezeket a kérdéseket. E tapasztalatok felhasználásával, az egyes bíróságokon zajló konferenciákon elhangzottak alapján Hilbert Edit elnök asszony és Harangozó Attila elnök úr közreműködésével elkészült egy rendszerezett kerete, egyfajta táblázata a felmerült kérdéseknek és problémáknak. Azonban ez a vitaanyag már olyan feladatokat is számba vett, amelyeknek az elvégzésére a bírói szervezet önmagában mivel nem jogalkotó nem képes. Kiválóan alkalmas volt azonban ez az anyag arra, hogy fölvesse azt az alapvető problémát, hogy az adatkezelésnek nincsenek meg a felelősei, nincsenek meg az alapfogalmai, nincs meg a struktúrája, nincs meg a szervezete, és ez napjainkban, amikor minden nap érkeznek hozzánk közérdekű adat kiadására irányuló kérelmek, mindennapossá válnak a 2

3 tárgyalótermek nyilvánosságával kapcsolatos felvetések, ez bizony tarthatatlan. Szeretném felhívni a figyelmet arra is, hogy egy hónapon belül sor kerül a Courts and Communication konferenciának a második fordulójára A tavalyi konferencia anyagai nagyon sokat tettek hozzá ahhoz, hogy európai körképet kapjunk arról, hogy hogyan viszonyulnak a nyilvánosság kérdéséhez a többi európai országokban a bíróságok. Átnéztem most azokat az összefoglaló jelentéseket, amelyek ezen a konferencián készültek és ezek gyakorlatilag teljes alapot adnak ahhoz, hogy elgondolkozzunk: milyen irányban menjen a magyar szabályozás. Azt gondolom tehát, hogy a mai konferenciának az lehet a célja, hogy döntésre jussunk abban a kérdésben: mire korlátozzuk a hatáskörünket ennek a problémának a tárgyalása során. Úgy látom, hogy hasznosabb lehet, hogy ha a kodifikáció professzionális feladatát ilyen értékes előkészítő munkák után az igazságügyi minisztériumra bízzuk, és segítséget nyújtunk a minisztériumnak a jövőben, hogy melyek azok a mindennapi praxisban jelentkező problémák, és ezeknek a problémáknak melyek a bírák számára, vagy a társhivatás rendek számára elfogadható megoldásai, amelyek kodifikációt kívánnak. Tehát arra szeretném ezt a mai napot felhasználni, és ehhez kérem az előadótársak és a hallgatóság segítségét is, hogy beszéljünk arról, milyen konkrét problémákkal szembesülünk ma az adatkezelés és nyilvánosság témakörében. Csak néhány példát említek, hogy elindítsam a gondolkodást, bár azt gondolom, hogy mindenkinek vannak példái ezzel a problémával kapcsolatban. Épp a tegnapi nap válaszoltam meg egy levelet, amiben azt kérték tőlünk, hogy adja ki a Kúria nyomtatott, fénymásolt formában az ország összes bíróságán keletkezett azon ítéleteket, amelyeket egy joggyakorlat-elemző csoport a véleménye összeállításához felhasznált. Azonnal több kérdés merült fel ezzel az igénnyel kapcsolatban. Adatkezelője-e a Kúria azoknak az ítéleteknek, jogerős ítéleteknek, amelyek más bíróságon keletkeztek; kell e vagy lehet e pénzt kérni, mert ítéleteket fénymásolunk; egyáltalán a joggyakorlat elemző csoport munkája szempontjából nem minősül-e előkészítő jellegű dokumentumnak az az ítélet, amelyet ilyen módon kérnek. Ilyen kérdésekkel számtalanszor találkozunk. Ahogy számtalanszor szembekerülünk azzal, amikor a pulpituson ülünk, hogy vajon egy online tárgyalásközvetítés megengedhető e, vagy sem. A kamera mozgását mennyiben korlátozhatjuk, kötelezhetjük-e arra az újságírókat, hogy menjenek ki a teremből, mikor kell észlelnünk, és észrevennünk, hogy olyan adat kerül éppen napirendre a tárgyaláson, ami nem teszi lehetővé a szélesebb nyilvánosság részvételét. Összességében vitaindítóként ennyit szerettem volna felvetni, és azt kérem, próbáljuk meg a mai nap végén azzal a megnyugtató érzéssel zárni a beszélgetésünket, hogy pontosan látjuk: mi az, amiben mi segítséget tudunk nyújtani a kodifikációt végző igazságügyi minisztériumnak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket. Ha valakinek véleménye, észrevétele van, azonnal mondja el nekünk, ha kérdése van minden egyes előadás után kérem, tegye fel, vagy ossza meg velünk véleményét, észrevételét. Ha ezt csak a nap végén tennénk meg, akkor feledésbe merülne, hogy mi volt a gondolatfutam és mi a hozzáadott észrevétel. Dr. Havasiné Dr. Orbán Mária: Azért jelentkeznék, most elsőként, mert bátorítani szeretnék mindenkit egyrészt, másrészt meg örülök ennek a felvezetésnek a téma gyakorlatias megközelítésének és az a problémahalmaz ami csak itt gyorsan az elnök úrtól elhangzott, bennem már erre az előadásra vagy konferenciára készülve már olyan gondolatok is megfogalmazódtak de látom, hogy nem vagyok ezzel egyedül hogy pl.: korlátozhatjuk-e a sajtót? A hivatalos sajtót talán igen. De mit csinálunk a közösségi portálokkal? A nyilvánosságnak egy olyan hihetetlen tág terébe kerültünk a mai világban, ami nem csak, hogy a békaperspektívát nem engedi meg, hanem lehet, hogy valami teljesen új 3

4 felfogást is kíván tőlünk. Ez a szabályozásnak további nehézsége, amit elnök úr - de szerintem a konferencia anyagának előkészítői is a kodifikátor asztalára szeretnének tenni. Köszönöm. Darák Elnök Úrnak az a zárógondolata volt, hogy adjuk át az elkészült törvénykezdeményezési javaslatot az elkészült anyagot a kodifikátornak. Az a kérdésem Harangozó Attila Elnök úrhoz, hogy kell-e még ezen javítani, kiegészíteni, finomítani, vagy már kész van és át lehet adni. Köszönöm szépen. Szerintem soha semmi sincs kész. Az lenne a legnagyobb szomorúsága a jogalkotónak, ha a jogalkotásban minden feladat megoldott lenne, mert akkor be lehetne zárni a Parlamentet. Mielőtt fölösleges tiszteletköröket futnék meg szeretném köszönni az összes jelenlévőnek hogy eljött, mert ez a kérdés számunkra, a tárgyaló bírák számára tényleg napi probléma. A kiindulási pont az az volt, hogy a tárgyalóteremben egy sor olyan kérdéssel kell hétről hétre foglalkozni a bíráknak, amely nem bírói feladat. Nem bírói feladat az iratbetekintésnek az engedélyezése, nem bírói feladat a statisztikai lapok tartalmának az ellenőrzése, nem bírói feladat a tárgyalóteremben megjelenő sajtó képviselőknek a kiválogatása. A legnagyobb problémám, hogy a viták során már fölmerült az Igazságügyi Minisztérium álláspontja, amely szerint az eljárási törvényeknek kell megoldani ezt a problémát. Igen ám, de az eljárási törvényben a szabályok arra terjednek ki, hogy hogyan nyomoz a rendőr, hogyan emel vádat az ügyész, hogyan nyitja meg a bíró a tárgyalást, azt követően hogyan veszi fel a bizonyítást, abszolút nem gondol arra az eljárási törvény, amit most Darák Péter úr felvetett, hogy az adatkezelés az eljárási szabályoknak nem lehet része. Azért nem lehet része a NAIH képviselője mellettem tökéletesen tudja mert az elnök nem avatkozhat bele az ítélkezésbe. Ha az eljárási törvények szabályozzák az adatkezelési kérdést, akkor az elnök széttárja a kezét, mert nem avatkozhat bele, de a felülbíráló másodfokú bíróság is szét fogja tárni, meg a harmadfok is a kezét. Egyikük sem lesz az adatkezelés felügyelője, hiszen csak a felülbírálatot végezheti el, és ebből adódóan ott fogunk tartani ahol ma tartunk. Az adatkezelést alapvetően a közigazgatásra találták ki. A közigazgatási struktúrában, utasításban aláfölérendeltségi viszony tökéletesen jól működik. Ehhez képest a mi szegmensünk egy különleges rendszer. Egy példán keresztül lehet bemutatni azt a lehetetlen helyzetet, ami tökéletesen igazolja a problémák létét. Az ügyfél a tárgyalás előtt egy órával még a bankban áll és egy bankszámlakivonatot kér. Ott állok mögötte, odamegyek hozzá, én már tudom, hogy ő az ügyfelünk lesz. Jelzem neki, hogy nekem egy óra múlva szükségem lesz a bankszámlakivonatának a tartalmára, de én ezt ott a bankban szeretném tőle elkérni. Az ügyfél kikérné magának, a bank képviselője jelezné, hogy megfontolják az érdeksérelem vagy jogsérelem létét. Mert ennek függvényében akár feljelentenek engem, ugyanez az ügyfél egy óra múlva bejön a tárgyalóterembe, mondom neki, hogy: Azt a bizonyos bankszámlakivonatot szeretném megnézni, akkor kénytelen odaadni, mint bizonyítékot, én azok után, mint bíró felmutatom és az ott jelenlévő közönség azt megtekintve, az ő banktitkát megnézheti. Ezek után visszateszem az iratba és abból bármely ügyfél készíthet másolatot. Most egy átlagos büntető ügyről beszéltem. Az, hogy ugyanez az ügyfél esetleg egy orvosi igazolást is becsatol, hogy neki bronchitise van és ezért késett, akkor ugyanez a sorsa az orvosi titkának. Az a problémánk, hogy ezt, aki nincs bent a tárgyalóteremben, nem érti. Annak idején az akadémikus vitánk az államtitkár úrral arról folyt, hogy ne alkossunk új alapvető jogot, mert az az alapvető katalógus rendszer, amit tartalmaz az Alaptörvény, az egyébként lefedhetné. Ez igaz, mert mindenhol védi a jogalkotó a személyes 4

5 adatot, vagy a titkot. Azonban a tárgyalóteremben az Alaptörvény a nyilvános tárgyalás deklarációjával fair eljárás keretében ugyanezeket védetlenné tesz. Ott főszabály szerint mindent ki kell adni az iratból, az hogy az alperesnek mi a lakcíme, az egy olyan hétköznapi adat, hogy a nélkül nem is folyik a per. Ezzel kapcsolatban van egy olyan szándék, hogy hogyan lehet a bírák elleni perekben elérni ennek a védelmét, legalább azt, hogy ne a bíró házánál tüntessenek. A gondunk az, és ez nemcsak az én problémám, hogy az eljárási törvényeknek nem ez a funkciója, a céljuk az, hogy egy jogkérdés megoldásához az utat biztosítják. De ezen belül az adatvédelem nem feladatuk. Ezen gondolkodunk mi ebben a pillanatban. Azt nézzük meg, hogy fölül lehet e emelkedni az egyes ágazati jogokon, annyira eltérő a szabályozás a cégjogban, a társadalmi szervezeteknél, a büntetőjogban, a polgári jogban, azon belül a családi viszonyoknál. A legfontosabb kiindulási gondolatnak azt tartom, hogy alapjogi szinten hogyan lehet egységesen megközelíteni ezt. Ha az Alaptörvény a bírósági nyilvánosságot külön definiálná büntető igazságszolgáltatási tevékenységre és polgárira, és mondjuk cégjogira, akkor nem kellene keresni a megoldást. De amíg az Alaptörvény az alapvető jogokat interaktív jelleggel általánosságban fogalmazza meg, ezeket az alapvető jogokat egységesen kell alkalmazni. Az örök példám a Pp. és a Be. problémája az, tárgyaló tanácselnökként tudom ezt mondani hogy a magánfél jogi képviselőjére a Pp. szabályait kell alkalmazni, és aki, ha akkor nem járul hozzá a képfelvétel elkészítéséhez. A Pp. alapján erre neki lehetősége van, ugyanabba az ügyvédi hivatásrendbe tartozó ügyvéd. A családjogi eljárásban a polgári pert zárt tárgyaláson kell tárgyalni, míg a büntető eljárás szabályai szerint nem lesz rá törvényes lehetőség. Elképzelhető, hogy egyidejűleg folyik két per ugyanabban a jogi tárgyban és nem ugyanez lesz a nyilvánossági szabály. A Büntető törvénykönyv az az összes jogágat lefedi, tehát amikor a munkajogi szabályokat oly mértékben sérti meg egy jogalany, akkor abból lesz büntetőügy, ha a polgárjogi szabályokat sértik meg, pl.: a tulajdonviszonyokat akkor abból lesz büntetőügy, ha a családjogit, akkor abból. Tehát nekünk azt kell látnunk, hogy egyes ágazati jogoknak a végső stádiuma a büntetőjog és nagyon furcsa, ugyanazokra a jogviszonyokra eltérő szabályozást adni, csak azért mert külön eljárási szabályok vannak. Ezért érvelek csak az egy kódex mellett. Ami szerintem a legfontosabb, hogy ha mindenkire egyformán vonatkozik, akkor már nem az a kérdés, hogy polgári ügyben született tárgyalási jegyzőkönyv, vagy büntetőügyben, ami kikerül az internetre, egy közösségi oldalra, hanem azt lehet mondani, hogy valamilyen szankcióval jár vagy nem, aki bármilyen bírósági jegyzőkönyvet rak ki az internetre, mert magát akkor a bírósági jegyzőkönyvet fogjuk védeni. Most a bíróságok nem úgy működnek, hogy van egy hatalmas nagy válaszfal, hogy polgári és a büntető ítélkezés között. Ezek a jogterületek nem látják egymást, bár az iratok gyakran egymáshoz kerülnek csatolásra, egymásét használjuk fel, ismertetjük a másik tárgyaláson fölvett jegyzőkönyveket, okiratokat. Nagyon fontos érv egyébként, hogy maga a jogalkotó és a jogalkalmazói kör sem talált eddig megoldásokat. Napi szinten merülnek fel olyan kérdések - most éppen az alkotmánybírósági döntéssel, ami a Kúria egyik korábbi döntését érintette -, hogy nem egységes a társadalom álláspontja ezekben a kérdésekben. A jogalkotónak van meg az a lehetősége, hogy rendezze ezt a kérdést, hiszen az absztrakt szabályok mindenkire nézve kötelezőek, amit jogalkalmazóként csak betartani vagyunk kötelesek. Ez a vitaanyag nevéből is kikövetkezik, vitaanyag. Ennek az a története, hogy mint Te is ott voltál jó néhány ilyen rendezvényen és Hilbert Edit asszonyt szeretném most köszönteni, és megköszönni neki a rengeteg áldozatos munkáját, hiszen ennek az egésznek az volt a kiindulási pontja, hogy a bírákat foglalkoztató problémákat gyűjtsük már össze, és ez volt az első. Tehát ez a vitaanyag ez semmi más, mint egy étlap, lehet ilyen meg ilyen jellegű problémákkal találkozni, az étlap jelleget azért mondom, mert a törvényalkotásnál majd ki kell találni csak a bíróságokra vonatkozik, mire adjuk ki a jegyzőkönyvet akárkinek, vagy az összes többi hivatásrendre vonatkozik, azaz mondjuk az ügyészek sem és az ügyvédek sem adják ki a jegyzőkönyveket az internetre való feltétel céljából, vagy adott esetben az ügyfelek számára valamiféle kötöttséget jelentsen. Például azok az elvi kérdések, amik ebben vannak, ezek messze vannak attól, hogy bármiféle választ meg lehessen belőlük fogalmazni, sokkal inkább arról van szó, hogy gondolkodjunk, tökéletesen tudjuk, hogy a 5

6 hatalom megoszlás elve alapján kizárólagos joga van a törvényalkotásra az Országgyűlésnek, ezt senki nem akarja elvenni, a törvény előkészítésére pedig a jogalkotási törvény szerint az Igazságügyi Minisztériumnak. Mi azt szeretnénk, ha ez a törvény jó legyen, és azt gondoljuk, hogy ha ennek egy kis szegmensét a gyakorlati tapasztalatot, mi az IM részére át tudjuk adni, és a kodifikációs egyeztetések bizonyos fázisaiba legalábbis annyira meghívnák a munkacsoportot, hogy elmondja ezeket a problémákat, vagy akár érveljen valami ellen vagy mellett, akkor mi már megtettük a dolgunkat. Nyilván a szövegezésbe nem fogunk belefolyni és a parlamenti vitába sem, tehát onnantól kezdve, hogy a döntéseket meg kell hozni, az már nem a mi feladatunk lesz. Mi csak azt szeretnénk, hogy azt tudják, hogy miért szeretnénk elérni azt, amit mi gondolunk. A vitaanyagot nem fogom ismertetni. Ami nagyon jó lenne, hogy ha azért is nem véletlen ez az első rész, ennek ugyanis lesz egy második része. A második rész az ezek alapján a viták és konferenciák alapján lesz, amit a Darák elnök úr is mondott pl. a nemzetközi konferenciák alapján. Megnézzük, hogy mit lehet még beleírni. Azt gondolom kivenni belőle - nyilván ki lehet - de minek. Tehát az, ami benne van, az maradjon benne, ahhoz írjunk még hozzá, a mai vitán elhangzottak is ilyenek lesznek, és ha ez megvan, akkor látjuk, hogy adott esetben mi, hogyan igényli a szabályozást, akár eltérve valamitől, akár nem. Én tudom azt, hogy ez a legfontosabb, hogy itt nagyon sok kritikával, lehet akár ezt a munkaanyagot, akár mást is illetni ezt történjen is meg. Hiszen hibátlan munka nincs. A vitaanyag sem hibátlan, sőt nem is azért született, ami a legfontosabb, hogy majd a törvény legyen olyan, amit egyszerűen szeretni fogunk. Azért fogjuk szeretni, mert, megoldja a problémánkat. Köszönöm szépen a lehetőséget, és én is azt kívánom, hogy mindenki, amit elmond, azt hasznosan vitassa meg és hasznosan tudjuk majd felhasználni. Köszönjük Harangozó Attilának, és várom a kérdéseket, mert időben jól állunk. Ha nincsen akkor engedjék meg, hogy Attila véleményéhez egy ha már alapjogi kérdésről van szó párhuzamos véleményt fűzzek. Nagyon röviden. Elhangzott a korábbi konferenciákon, hogy a jelenleg hatályos info-törvény évi CXII. tv. mint Európában is egy kiemelkedő színvonalú jogalkotási termék, gyakorlatilag lefed minden speciális ágazatot, és annak szabályai alapján annak kellő és szakszerű értelmezésével az igazságügyi adatkezelésre is választ ad. Nos, ha beleolvasunk ebbe az infotörvénybe, azzal együtt, hogy mindenkinek több éves, évtizedes jogalkalmazói tapasztalata van, és olvastunk már pár törvényt, azt tapasztaljuk, hogy a fogalomrendszere, meglehetősen absztrakt, és nem feltétlenül feleltethető meg a civilisztikai, vagy a más szakma, a büntető jogalkotás egyéb termékeinek. Ha a bíróságon felmerül egy konkrét adatvédelmi probléma, adatkezelési probléma, mint ami szokott szerepelni a példákban, hogy a büntető ügy sértettjének valamilyen szenzitív- különleges adata bekerül a tárgyalási jegyzőkönyvbe, és fennáll a veszélye, hogy megismerik onnan olyan személyek, akik illetéktelenek, felkeresik a sértettet, és máris nehéz helyzetbe kerül a sértett. Akkor az adatkezelőnek bíróságról beszélek, de más szervezetnél, rendőrségen hasonló helyzet- az 1800 bírót jelent, mindenki adatkezelő illetve az igazságügyi alkalmazottak, - pontos számukat nem tudom mondjuk, legyen 5000, az Magyarországon mintegy 8000 adatkezelő, ennek a 8000 adatkezelőnek ezt a törvényt, ezt az absztrakt szöveget kell értelmeznie, biztos lesz legalább 1000 féle jogalkalmazási változata. Ezen lehet segíteni, hiszen lehet adatvédelmi képzéseket indítani, az általános info-törvény alapján, hogyan is kellene ezt értelmezni, a bírósági eljárásokban, ha felmerül egy konkrét adatvédelmi probléma. Lehet minden régióba kijelölni az Európai Uniós példa alapján adatvédelmi szakértőt, lehet értelmezési szabályokat összegyűjteni, pl. egy OBH Elnöki utasításba, de megint az lesz a hozzáfűzött vélemény, hogy hát hogy lehet az állampolgárok széles körét érintő kérdésről jogszabály alatti szervezetirányítási eszközben rendelkezni. Tehát úgy néz ki nem ez a megoldás, hogy külön szakértőket, adatvédelmi szakértőket alkalmazunk a bíróságon, a bírók közül kijelölve, 6

7 hanem kellene egy olyan szabályrendszer, amit mindenki tud automatikusan alkalmazni. Tegyük hozzá, hogy az adatvédelmi kérdések megoldása az egy bíró munkájában marginális, tehát a bíró az ügy érdemét akarja eldönteni, mégpedig nem hosszú idő alatt, hanem azonnal gyorsan, mert neki komoly eljárási határidőket kell betartani az év minden részében és minden hónapban és nincs idő egy alapjogi bíráskodást tartani ezekben a kérdésekben, és nincs idő adatvédelmi hatóságot sem játszani. Ha van észrevétel, kérdés azt meghallgatom, ha nincs, akkor tovább adom a szót Patyi Gergely államtitkár úrnak. Dr. Patyi Gergely államtitkár úr: Először is szeretettel köszöntöm a résztvevőit a konferenciának, ezúton is szeretném megköszönni a meghívást, és tolmácsolni igazságügy miniszter úr üdvözletét a résztvevőknek, és ez az eset az, amikor részben a hóhért akasztják. Talán sokan tudják rólam, hogy sokáig magam is a tárgyalótermek gyakorlatában részt vettem, tehát ez a problematika, ami itt a konferenciánk tárgya ez részemről is abszolút ismert ettől függetlenül ezek a felvetett kérdések nagyon bonyolult módon kezelhetőek. Én a magam részéről áttekintettem azt a korábbi vitákat generáló koncepciót is, és magát a hozzászólásokat, amik az elmúlt időben keletkeztek. Nagyon ambivalens az én személyes álláspontom ebben a kérdésben, tehát nem vagyok én annyira ellenséges, picit ezt éreztem elnök úr részéről de higgye el, a magam részéről teljesen partner vagyok de inkább a nehézségét látom ennek a kérdéskörnek a kezelésében. Én egy picit más jellegű módon készültem, szigorúan 20 perces előadással készültem. Igyekszem betartani, de megpróbáltam szintetizálni azokat a felvetéseket, amik eddig elhangzottak, és esetleg néhány új gondolatot is hozzátenni, nem nagyon szokásom felolvasni írásbeli előadást, de én most ezt tenném, mert elég sok olyan kérdés merült fel korábban is, amit érdemes pontosan rögzítenünk. Egyébként utána az előadás anyagot nagyon szívesen rendelkezésre bocsátom. Először is azt kellene tisztáznunk, hogy a téma aktualitásához szakmai berkekben egyre növekvő jogalkotási igényen kívül nagyban hozzájárul, hogy a nyomtatott és elektronikus médiában megjelelő hírek, mintegy fele összefüggésbe hozható az igazságszolgáltatás működésével. A nyilvánosság ezen belül a sajtószabadság, a véleménynyilvánítás természetes terepe. Amelynek érvényesülése a demokráciákban az állam törvényes, és közjó érdekében való működésének nélkülözhetetlen garanciája. Az információs szabadság elősegíti az állam és polgárai között egyenlőtlen erőviszonyok kiegyensúlyozását, hozzájárul a kormányzati tevékenység hatékonyságának a növeléséhez is. Ez szorosan kapcsolódik a politikai részvétel joga és végső soron a hatalom demokratikus legitimációja, már csak ezért is igen fontos ez a terület. Kiindulópontként rögzítenünk kell, hogy a bírósági eljárások nyilvánossága csak egy de igen jellemző szelete egy jelenleg megoldásra váró alkotmányjogi problémának, tehát ez a kérdés sokkal mélyebb elemzést igényel, minthogy technikai módon kezeljük. Én azt gondolom, hogy alapvetően a probléma az alkotmányos elvek és értékek ütközése, és azok között való valamilyen módon történő állásfoglalás. Elsősorban az internet és az ahhoz kapcsolódó robbanásszerű technológiai és életforma változás során eddig nem látott új életviszonyok jönnek létre és ezek változásokat hívnak életre, nem csak a jogrendszerünkben, hanem az alkotmányos alapjogok egymáshoz való viszonyában is. Azaz nem lehet kérdéses, hogy a világ alapvetően változott meg. Ahhoz képest is amit néhány évtizeddel ezelőtt adott esetben a jogi egyetemeken még feltételeztünk, a nyilvánosságról, a bírósági tárgyalótermekről. A téma szempontjából kérdés ellenben az, hogy ennek milyen alkotmányjogi következményei lesznek. Azt tudjuk, hogy a világot a korábbinál összehasonlíthatatlanul nagyobb adatforgalom és mindenki számára elérhető adatok felfoghatatlan mennyisége jellemzi, ahol az emberek 7

8 védtelenek és kiszolgáltatottak. Az érzékeny adataikhoz hozzáférő személyekkel, és szervezetekkel szemben. Azonban korántsem evidens az, hogy e radikálisan megváltozott világban egyfajta alkotmányos szuperklauzulaként személyes védelme tekinthető az Origo-nak. Ezt a hivatal részére gondoltam elmondani. Elvi jogfilozófiai és politikai vitát kell ugyanis folytatnunk arról, hogy a technológiai újításoknak megfelelően létrejövő új életviszonyok hogyan, és mennyiben alakítják, mert nem kérdés hogy ezt teszik, a fennálló alkotmányos alapértékrendszerünket. Az ítélkezési gyakorlat nyilvánossága és a bírósági iratnyilvánosság szabályozása a jogalkotónak temérdek, és egymással konkuráló alkotmányos szempontokra kell figyelnie, ennek szabályozása során. A magánélet az üzleti titok a felek egyenjogúsága, a nyilvánosság elve, ezek mind konkurálnak. A személyes adatok védelme ütközik a közérdekű információ megismerhetőségével. A hatályos magyar jog meg kell állapítanunk, hogy per pillanat kissé zavarosan és következetlenül - manőverezik a különböző érdekek között. Azt gondolom, hogy ezt mindannyian érezzük nap, mint nap a tárgyalótermekben, és erre hívta fel elnök úr is a figyelmet. Ezeknek az emberi jogoknak, illetve alkotmányos alapelveknek, azonban minden bírósági eljárásban együttesen kell érvényesülni. Rendkívül fontos megállapítani azt, hogy nem csak az sérti az igazságszolgáltatás alkotmányosságát, ha ezeket a felsorolt elveket nyilvánvalóan megsértik, de az is, ha ez egyik olyan mértékben kerül előtérbe, hogy elnyomja egyik vagy a többi együttes érvényesülését. Figyelemre méltó - álláspontom szerint - az, hogy korábban az Alkotmánybíróság nem minősítette alkotmányellenesnek a Be. azon rendelkezését, mely a bíróságra bízza az egymással konkuráló alapelvek között az elsődlegesség kérdésének eldöntését. Azt gondolom, hogy ebben a témában nyilvánvalóan nagyon komoly feladatokat ró bármilyen adatkezelési felvetés a bíróságokra, de mégis csak a bíró az ügy ura. A bírónak a szerepét kell megfelelő módon megfogni, de olyan módon, hogy jól szabályozott és könnyen alkalmazható szabályokat találjunk, ennek a megoldására. Egyebekben az Alkotmánybíróság szerint a nyilvánosság mindenekelőtt az igazságszolgáltatás pártatlan, részrehajlásmentes működésének társadalmi ellenőrzését hivatott biztosítani. Rögzítenünk kell azonban azt is, hogy az ítélkezés nyilvánosságához való jog címzettje a peres fél, akinek jogi érdeke ahhoz fűződik, hogy jogi vitájában a bíróság a nyilvánosság kontrollja mellett tisztességes eljárásban járjon el. Azaz ezt leegyszerűsítve talán mondhatjuk, nem a nyilvánosságnak van joga a fél ügyében döntő bíróságot ellenőrizni, hanem a félnek van joga ahhoz, hogy az Ő ügyében eljáró bíróságot a nyilvánosság kontrollja alá vesse. Ez nem ugyanazt jelenti. A minisztérium álláspontjával kapcsolatosan, ahogy azt korábban már Répási államtitkár úr is elmondta ezeken a konferenciákon, álláspontom szerint továbbra is a leghatékonyabb megoldás mégiscsak azt jelentené, hogy ha a szóban forgó normákat az eljárásjogi normák közé építené be a jogalkotó. Értve reálisan a felvetéseket, hogy milyen érvék szólnak ez ellen, ugyanakkor talán erre lehetőséget ad az éppen elindulóban lévő eljárásjogi kodifikáció, és ebben a bíróságok részvételére minden tekintetben az igazságügy miniszter komolyan számít. Talán tudják, hogy a Kúriával is egy komoly joggyakorlat elemző munka, egy közös munka folyik. Ugyanakkor az eljárási kódexekben történő elhelyezést Péterfalvi Attila szavait idézve azzal kívánom megindokolni, hogy témánk szempontjából az igazságszolgáltatás egy külön adatvédelmi törvény megalkotása esetén paradoxonba ütközhetne. A büntetett előéletre vonatkozó adatokat különösen védi, ugyanakkor az eljárások funkcióját tekintve lényeges különbség van a polgári és a büntető eljárások között, ahogy el is hangzott, nem is kérdés. Az előbbi esetekben a magánszemélyek jogvitái főszabályként nem publikusak, míg a bűnelkövetőkkel szemben az állam büntető igénye indokolja a nyilvánosságot, hiszen ilyenkor az állam az egész társadalom érdekében jár el. Ebből az is következik, hogy terheltnek álláspontom szerint nincs alanyi joga az eljárás nyilvánosságának a teljes kizárásához. Tovább is mennék azért ennél, például a polgári peres eljárások esetén a szabályozást még tovább kellene differenciálnunk, hiszen a magánkíváncsiság nem lehet azonos a közérdekkel. Számos pertípus olyan mértékben érinti a peres felek magánszféráját, hogy az általában nem 8

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: AIB/128-1/2013. AIB-43/2013. sz. ülés (AIB-220/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: AIB/128-1/2013. AIB-43/2013. sz. ülés (AIB-220/2010-2014. sz. ülés) Ikt.sz.: AIB/128-1/2013. AIB-43/2013. sz. ülés (AIB-220/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Alkotmányügyi, igazságügyi és ügyrendi bizottságának 2013. október 14-én, hétfőn, 9 óra 1 perckor

Részletesebben

AZ ORSZÁGOSVÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2013. ÁPRILIS 10-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE

AZ ORSZÁGOSVÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2013. ÁPRILIS 10-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE AZ ORSZÁGOSVÁLASZTÁSI BIZOTTSÁG 2013. ÁPRILIS 10-ÉN MEGTARTOTT ÜLÉSÉNEK A JEGYZŐKÖNYVE Jó napot kívánok! Tisztelettel köszöntöm az Országos Választási Bizottság ülésén megjelenteket, vendégeinket, a Választási

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV A Belügyi Érdekegyeztető Tanács (szó szerinti) 2013. február 20-án megtartott üléséről

JEGYZŐKÖNYV A Belügyi Érdekegyeztető Tanács (szó szerinti) 2013. február 20-án megtartott üléséről JEGYZŐKÖNYV A Belügyi Érdekegyeztető Tanács (szó szerinti) 2013. február 20-án megtartott üléséről Dr. Magyariné Dr. Nagy Edit asszony, a Belügyminisztérium szabályozási és koordinációs helyettes államtitkára,

Részletesebben

J e g y zőkönyv FVB-15/2010. (FVB-37/2010-2014.)

J e g y zőkönyv FVB-15/2010. (FVB-37/2010-2014.) FVB-15/2010. (FVB-37/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2011. július 5-én, kedden, 10 óra 5 perckor a Parlament Delegációs termében (főemelet 40.) megtartott üléséről

Részletesebben

J e g y zőkönyv FVB-7/2011. (FVB-29/2010-2014.)

J e g y zőkönyv FVB-7/2011. (FVB-29/2010-2014.) FVB-7/2011. (FVB-29/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2011. április 19-én, kedden, 9 óra 30 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 562. számú tanácstermében megtartott

Részletesebben

A nyomozások időszerűsége, a nyomozás gyorsítása

A nyomozások időszerűsége, a nyomozás gyorsítása Kiss Anna Mészáros Ádám A nyomozások időszerűsége, a nyomozás gyorsítása A büntetőeljárás gyorsítása Az elmúlt időszakban egyre nagyobb hangsúly került a büntetőeljárás gyorsítását célzó megoldások keresésére.

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: RE/81-5/2012. RE-1/2012. sz. ülés (RE-6/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: RE/81-5/2012. RE-1/2012. sz. ülés (RE-6/2010-2014. sz. ülés) Ikt.sz.: RE/81-5/2012 RE-1/2012. sz. ülés (RE-6/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Foglalkoztatási és munkaügyi bizottsága Rehabilitációs albizottságának 2012. december 12-én, szerdán

Részletesebben

Konzultáció 10:09-11:05

Konzultáció 10:09-11:05 Konzultáció 10:09-11:05 Ladvánszky György, levezető elnök: - Jó, hát elkezdjük. Tisztelettel köszöntöm a testületi ülésen megjelenteket! Ez a szabadság utáni első ülés, úgyhogy számos anyag van. Először

Részletesebben

ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT

ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ADVOCAT ABORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉNMEGYEIÜGYVÉDIKAMARAFOLYÓIRATA 2009. XII. évfolyam, 1 2. szám TARTALOM Farkas Ákos: Interjú Dr. Vereckei Csaba ezredessel, B.-A.-Z. Megye

Részletesebben

és az önvédô jogállam eszközeirôl

és az önvédô jogállam eszközeirôl Beszélgetés a társadalmi stresszrôl és az önvédô jogállam eszközeirôl Kossuth Klub, 2009. szeptember 9. Halmai Gábor: Akik rendszeresen látogatják a Társadalomtudományi Társaság rendezvényeit, tudják,

Részletesebben

BESZÁMOLÓ. A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2003. január 1. december 31.

BESZÁMOLÓ. A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2003. január 1. december 31. BESZÁMOLÓ A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK TEVÉKENYSÉGÉRÕL 2003. január 1. december 31. 1 2 J/8928 BESZÁMOLÓ A NEMZETI ÉS ETNIKAI KISEBBSÉGI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK

Részletesebben

RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL

RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL RÉSZLETES JELENTÉS AZ ÁLTALÁNOS KÖZIGAZGATÁSI RENDTARTÁS KONCEPCIÓJÁNAK ELŐKÉSZÍTÉSÉRŐL I. Az új szabályozás kialakítását meghatározó alapvető szempontok 1.) Az Alaptörvényhez való kapcsolódások Magyarországon

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: FVB/36-5/2012. FVB-13/2012. sz. ülés (FVB-75/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt.sz.: FVB/36-5/2012. FVB-13/2012. sz. ülés (FVB-75/2010-2014. sz. ülés) Ikt.sz.: FVB/36-5/2012. FVB-13/2012. sz. ülés (FVB-75/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2012. május 8-án, kedden 10 óra 17 perckor a Képviselői Irodaház

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V TAPOLCA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8301 Tapolca, Hősök tere 15. Ügyiratszám: 1/152-12/2011. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2011. március 31-én

Részletesebben

A környezettanulmány, avagy a magánszféra sérthetetlenségének dilemmái 1

A környezettanulmány, avagy a magánszféra sérthetetlenségének dilemmái 1 VARGA ISTVÁN UDVARI KERSTIN A környezettanulmány, avagy a magánszféra sérthetetlenségének dilemmái 1 A tanulmány azt vizsgálja, hogy milyen felhatalmazás alapján végzik a magánszférába beavatkozó környezettanulmányokat.

Részletesebben

MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG A DISZKRIMINÁCIÓ ELLENI KÜZDELEM MÓDSZEREI 111 A DISZKRIMINÁCIÓ ELLENI KÜZDELEM MÓDSZEREI SZERZŐ: BODROGI BEA SZERKESZTETTE: KŐSZEG FERENC BUDAPEST 2011 A KIADVÁNY MEGJELENÉSÉT

Részletesebben

J e g y zőkönyv FVB-1/2012. (FVB-63/2010-2014.)

J e g y zőkönyv FVB-1/2012. (FVB-63/2010-2014.) FVB-1/2012. (FVB-63/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2012. február 13-án, hétfőn 10 órakor a Képviselői Irodaház 562. számú tanácstermében megtartott üléséről

Részletesebben

Ikt. sz.: NEB/8-2/2015. NEB-2/2015. sz. ülés (NEB-17/2014-2018. sz. ülés)

Ikt. sz.: NEB/8-2/2015. NEB-2/2015. sz. ülés (NEB-17/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: NEB/8-2/2015. NEB-2/2015. sz. ülés (NEB-17/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Magyarországi nemzetiségek bizottságának 2015. február 24-én, kedden 10 óra 11 perckor az Országgyűlés

Részletesebben

J e g y zőkönyv OTB-3/2011. (OTB-29/2010-2014.)

J e g y zőkönyv OTB-3/2011. (OTB-29/2010-2014.) OTB-3/2011. (OTB-29/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának 2011. március 17-én, csütörtökön, 13 óra 15 perckor a Képviselői Irodaház 532. számú tanácstermében

Részletesebben

Szikinger István. A rendőri diszkrimináció megelőzése és kezelése Magyarországon. I. A magyar rendőrség szervezete

Szikinger István. A rendőri diszkrimináció megelőzése és kezelése Magyarországon. I. A magyar rendőrség szervezete Szikinger István A rendőri diszkrimináció megelőzése és kezelése Magyarországon tananyag az Esélyegyenlőségi szakemberek képzése, munkába állítása c. EQUAL-projekt számára I. A magyar rendőrség szervezete

Részletesebben

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/48-1/2012. OTB-10/2012. sz. ülés (OTB-67/2010-2014. sz. ülés)

J e g y zőkönyv. Ikt. sz.: OTB/48-1/2012. OTB-10/2012. sz. ülés (OTB-67/2010-2014. sz. ülés) Ikt. sz.: OTB/48-1/2012. OTB-10/2012. sz. ülés (OTB-67/2010-2014. sz. ülés) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Oktatási, tudományos és kutatási bizottságának 2012. június 5-én, kedden, 11 óra 36 perckor a

Részletesebben

Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/21530-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása HATÁROZAT

Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/21530-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása HATÁROZAT Médiafelügyeleti főosztály Ügyiratszám: MN/21530-7/2014. Ügyintéző: személyes adat Tárgy: kiegyensúlyozottsági kérelem elbírálása HATÁROZAT A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (a továbbiakban: Hatóság)

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v az Országos Köznevelési Tanács 2004. február 12-én, csütörtökön, 10 órakor az Oktatási Minisztérium (Budapest, Szalay utca 10-14.) 101. számú tanácstermében megtartott üléséről Napirend:

Részletesebben

Tartalomjegyzék. I. Bevezetés...1. II. Az adatbeszerzés általános szabályai...7

Tartalomjegyzék. I. Bevezetés...1. II. Az adatbeszerzés általános szabályai...7 Kalas György: Győri üvegzsebkönyv Tartalomjegyzék I. Bevezetés...1 II. Az adatbeszerzés általános szabályai...7 III. Az önkormányzatoknál lévő közérdekű adatok megszerzése az Avtv. alapján...19 IV. Információk

Részletesebben

Polgári jogi szekció. Témaszám: 18. Jelige: valore

Polgári jogi szekció. Témaszám: 18. Jelige: valore Polgári jogi szekció Témaszám: 18 Jelige: valore 2 Tartalomjegyzék Bevezetés 4-5.oldal 1. Mediáció és más vitarendezési eljárások 1.1 Különbség más vitarendezési eljárásoktól 6.oldal 1.2 A mediáció előnyei

Részletesebben

Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága részére 1015 Budapest, Donáti u. 35-45 1535 Budapest, Pf. 773. dr. Homoki Péter. dr.

Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága részére 1015 Budapest, Donáti u. 35-45 1535 Budapest, Pf. 773. dr. Homoki Péter. dr. Magyar Köztársaság Alkotmánybírósága részére 1015 Budapest, Donáti u. 35-45 1535 Budapest, Pf. 773. dr. Homoki Péter dr. Kiss József Kleinheincz Gábor dr. Kovács Tamás dr. Réti László Sikolya Zsolt i n

Részletesebben

J e g y z ő k ö n y v

J e g y z ő k ö n y v J e g y z ő k ö n y v az Országos Köznevelési Tanács 2005. január 13-án, csütörtökön, 10 órai kezdettel az Oktatási Minisztérium (Budapest V., Szalay u. 10-14.) 101. számú tanácstermében megtartott üléséről

Részletesebben

Összefoglaló az EMLA 2014. december 8-án tartott ünnepi közgyűléséről. A magyar környezetvédelmi jog 20 éve

Összefoglaló az EMLA 2014. december 8-án tartott ünnepi közgyűléséről. A magyar környezetvédelmi jog 20 éve Összefoglaló az EMLA 2014. december 8-án tartott ünnepi közgyűléséről A magyar környezetvédelmi jog 20 éve KÖRNYEZETI MANAGEMENT ÉS JOG EGYESÜLET BUDAPEST, 2015 JANUÁR SZERKESZTŐK: dr. Gajdics Ágnes Gabriella,

Részletesebben

J e g y zőkönyv FVB-20/2011. (FVB-42/2010-2014.)

J e g y zőkönyv FVB-20/2011. (FVB-42/2010-2014.) FVB-20/2011. (FVB-42/2010-2014.) J e g y zőkönyv az Országgyűlés Fogyasztóvédelmi bizottságának 2011. szeptember 13-án, kedden, 9 óra 09 perckor a Képviselői Irodaház V. emelet 562. számú tanácstermében

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: VFB/30-2/2015. VFB-15/2015. sz. ülés (VFB-25/2014-2018. sz. ülés)

Jegyzőkönyv. Ikt. sz.: VFB/30-2/2015. VFB-15/2015. sz. ülés (VFB-25/2014-2018. sz. ülés) Ikt. sz.: VFB/30-2/2015. VFB-15/2015. sz. ülés (VFB-25/2014-2018. sz. ülés) Jegyzőkönyv az Országgyűlés Vállalkozásfejlesztési bizottságának 2015. június 24-én, szerdán, 10 órakor az Országgyűlés Irodaháza

Részletesebben