2014 VENI SANCTE. Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága. I. Az új tanév elé

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "2014 VENI SANCTE. Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága. I. Az új tanév elé"

Átírás

1 2014 VENI SANCTE Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatósága I. Az új tanév elé 1991-ben, amikor II. János Pál pápa Magyarországon járt, találkozott a rendszerváltás után kibontakozó egyházzal, annak vezetőivel. Javasolta: Készítsenek lelkipásztori tervet: Mit is akarnak, mi a cél, milyen eszközökkel, milyen úton, milyen személyi feltételekkel tudják kibontakoztatni Azt, amit az Úristen rájuk bízott. - Most 2014 őszén azt keressük, hogy a Váci egyházmegye katolikus iskoláiban hogyan tudnánk ezt a tervet elkészíteni. Milyen céljaink, milyen lehetőségeink vannak, miben kell javítanunk? - Honnan indulunk: Az egyház feladata, hogy szüntelen vizsgálja az idők jeleit, és az evangélium fényénél korszerű választ adjon azokra. mondja a zsinat. A legnyilvánvalóbb jele korunknak a szekularizáció az elvilágiasodás, amely nem csak a keresztény értékeket, de a polgári értékeket is megkérdőjelezi. A keresztény szimbólumokat a múlt emlékeinek, a katedrálisainkat múzeumoknak tekintik. A társadalomban az elidegenedés következtében az emberek magányosságról panaszkodnak, az egyik ember nem tudja elmondani a másiknak, mi van a szívében. A közösségek hiányában a társadalom atomjaira hullik. Ebben a széteső közegben kell megtalálnia az egyházi iskolának új feladatát. - Közösségi egyházat kell építenünk - Az emberek közül ma sokan az egyházat szolgáltató vállalatnak tekintik, egy ABC-nek, amelyben tetszésük szerint vásárolhatnak, válogathatnak. A találkozások sokszor a krízishelyzetekre redukálódnak. Előszeretettel használják az egyházat, ha szükségük van rá, különben nem foglalkoznak vele. Nagyon elterjedt ma, hogy összekeverik a különböző vallási kultúrák üzenetét, a New age számtalan prófétája itt él a városainkban. Sokan csalódtak az egyházban, csak intézménye arcát ismerik. A kérdéseikre az egyházon kívül keresik a választ, a menü amit kínálunk, nem kell. A vallás elegyháztalanítása figyelhető meg. - Krisztus igen, egyház nem - lehet hallani sokfelől. 1

2 Az egyháznak meg kell találnia azt a nyelvet, ahogyan szót ért az értékekre nyitott emberekkel. Új menü kell! Már II. János Pál pápa beszél arról, hogy új módon kell hirdetnie, az egyháznak az evangéliumot. A zsinat 50. évfordulóján hirdette meg Benedek pápa az új evangelizáció szükségességét. Ferenc pápa az Evangélii Gaudium enciklikája legyen mindannyiunk számára meghívás! II. Keresztény vezetői identitás kialakítása 1. Fontosságtól az imáig. Nemcsak kenyérrel él az ember.. Jézus első kísértése volt, hogy változtassa a köveket kenyérré. Hányszor találkozunk olyan helyzettel, szegénységgel... stb. amikor szeretnénk többet tenni. Aki cselekszik, megmutat, bebizonyít, felépít. Szeretnénk fontosak lenni. Jézus az Atya akaratát keresi, Isten Igéje az első tápláléka. Majd megszaporítja a kenyeret, meggyógyítja a betegeket, de ezt az Atya teszi rajta keresztül. Az én Atyám mindig munkálkodik, Régi latin mondás: agere segvitur esse, a cselekvés követi a létet. Előbb lenni, aztán tenni! Különben az aktivizmus, a fontosság kísértése magával ragad minket. Az önmegvalósítás -nak nagyon sok útja van. Isten szabadon hagy bennünket. Jézus az Atya akaratában valósította meg önmagát. Ez volt az Ő eledele, identitása. Mária és Márta történetéből látjuk, hogy az egyik sürög-forog, a másik leül Jézus lábához és hallgatja. Ő az. aki a jobbik részt választotta. El kell jutnunk a fontosságtól az imáig. Régen bálványimádók voltak, ma állvány - imádók leszünk a sok építkezés és pályázat között. A társadalom a legfőbb célnak tekinti ma a hatékonyságot, a magányosság, elszigeteltség, kiüresedés, kiégés tölti be milliók szívét. Gyökössy Endre írja: a mai ember nem tud becsukódni (a tulipán példája). Fél a szívében lévő ürességtől, ezért örökké zajjal, szórakozással veszi körül magát. Örökké tenni akar valamit. A szerepeinkben élünk. Tudni kell becsukódni, mint a tulipán. Becsukódni a szívünkben élő Istenre figyelve. Popper Péter Belső utak c. könyvében írja, hogy a nem hívő embereknek is szüksége van erre a becsukódásra, különben szétesünk, kiégünk. Meg kell tanulni imádkozni. Isten előtt lenni. Nem szólni semmit, hagyni, hogy Ő szóljon, betöltsön. 2

3 Reményik Sándor: Kegyelem Először sírsz. Azután átkozódsz. Aztán imádkozol. Aztán megfeszíted Körömszakadtig maradék-erőd. Akarsz, egetostromló akarattal S a lehetetlenség konok falán Zúzod véresre koponyád. Azután elalélsz. S ha újra eszmélsz, mindent újra kezdesz. Utoljára is tompa kábulattal, Szótalanul, gondolattalanul Mondod magadnak: mindegy, mindhiába: A bűn, a betegség, a nyomorúság, A mindennapi szörnyű szürkeség Tömlöcéből nincsen, nincsen menekvés! S akkor magától megnyílik az ég, Mely nem tárult ki átokra, imára, Erő, akarat, kétségbeesés, Bűnbánat hasztalanul ostromolták. Akkor megnyílik magától az ég, S egy pici csillag sétál szembe véled, S olyan közel jön, szépen mosolyogva, Hogy azt hiszed: a tenyeredbe hull. Akkor magától szűnik a vihar, Akkor magától minden elcsitul, Akkor magától éled a remény. Álomfáidnak minden aranyágán Csak úgy magától friss gyümölcs terem. Ez a magától: ez a Kegyelem. 3

4 2. A népszerűségtől a szolgálat felé Jézus második kísértése az volt, amivel sikert arathat. Vesd le magad, majd angyalok szolgálnak neked. Jézus nem azért jött, hogy bebizonyítsa kilétét, hogy megmutassa mondandója érdemes a figyelemre. Nagyon elterjedt az egyházban is az individualizmus. Az egyéni hősiesség, a sztárság versengő társadalmunk nyilvánvaló jellemzője. Sajnos ez nem idegen egyházunktól sem. Az örömhírt nem hordozhatjuk egyedül. II. János Pál pápa az új évezred kezdetén c. enciklikájában a közösségi lelkiségre hívja meg az egyház tagjait. Tudjunk közösségben élni, dolgozni. Alapelvek azok számára, akik felelősek mások hitének alakulásáért: 1. Fontosabb az, hogy hogyan élek, mint az, hogy mit csinálok. 2.Fontosabb az, amit bennem Krisztus formál, mint amit én csinálok. 3.Fontosabb az, hogy a nevelők körében az egységet megéljem, mint az, hogy egyedül küszködjem feladataimmal. 4.Fontosabb az imádság szolgálata a túllihegett nyüzsgésnél. 5.Fontosabb a munkatársak lelkiekben való segítése, mint az, hogy önállóan és egyedül minél többet végezzek. 6.Fontosabb, hogy néhány ponton teljes és sugárzó erővel legyünk jelen, mint az, hogy mindenütt ott legyünk, de csak elsietve és félig-meddig. 7.Fontosabb együttesen eljárni, mint akár mégoly tökéletesen is, elszigeteltségben akciózni. 8.Fontosabb, mert termékenyebb a kereszt, az eredményességnél. 9.Fontosabb a nyitottság az egész egyház felé, mint a mégoly fontos, partikuláris érdek. 10.Fontosabb, hogy mindenkinek szóljon a hit tanítása, mint az, hogy az én saját elképzeléseim megvalósuljanak. 4

5 3. A vezetéstől a vezetettségig A harmadik kísértés a hatalomvágy: Ezt mind neked adom Amikor feltesszük magunknak a kérdést, hogy mi a legfőbb oka annak, hogy az egyházat annyian elhagyták (Német o., Francia o ) talán a hatalom kísértése a válasz. Amikor a negyedik században Konstantin császár felszabadította az üldözött kereszténységet, akaratlanul egy ambivalens folyamat indult el. Az üldözött egyház hatalmi pozícióba került. A kereszt oktalansága helyett a hatalom logikája irányít. Amíg az üldözés megedzette, összekovácsolta az egyházat, a hatalmi helyzet langyossá tette. Megszűnt az eszkatológikus várakozás: Maranatha. ( Jöjj el Uram, Jézus! ) Túlzottan is berendezkedtünk ezen a világon. (Ennek ellenhatásaként indul meg a szerzetesi mozgalom. A Szentlélek minden korban megtalálta a módját, eszközét, hogy megújítsa egyházát). Jóra is lehet használni az anyagi javakat: iskolákat, kórházakat építettek. De a kísértés megjelent: A hatalmat hatékony eszköznek tartsuk az evangélium hirdetésére. Talán a három közül ez a legnagyobb kísértés ma is. Ilyen érvekkel folytak a keresztes háborúk, az inkvizíció. Ilyen eszközökkel építettünk hatalmas katedrálisokat. Minden alkalommal, amikor az egyház válságban volt az egyházszakadásokkor, a szakadást az okozta, hogy mindenki a szegény és hatalom nélküli Jézus követőjének vallotta magát. Mitől lesz a hatalom ennyire ellenállhatatlan?! Talán mert könnyű pótlékául szolgál a szeretet nehéz feladatának... Jézus azt kérdezi: szerettek engem? Mi pedig azt kérdezzük: Ülhetünk a jobbodon és a balodon a mennyben? Az egyház története arról szól, hogy az emberek újra és újra kísértésbe esnek, és a hatalmat választják a szeretet helyett, uralmat a kereszt helyett. A keresztény vezető élete nem a létrán felfelé kapaszkodásról szól, amelybe a világunk oly sokat fektet, hanem a lefelé haladásról: a kereszt, a szolgálat irányába. Az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy Ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Jézus mondja: Amit akartok, hogy nektek tegyenek az emberek, tegyétek velük Legyen ez az aranyszabály mottója a következő tanévnek. - Dr. Csáki Tibor főigazgató 5

6 Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük. Ez a törvény és a próféták. (Mt 7,12) Ezt a mondatot nevezik aranyszabálynak. Krisztus mondta így, de már előzőleg ismerték az egész világon. Benne volt az Ószövetségben. Ismerte már Seneca és Kínában Konfuciusz. És még sokan mások. Már ebből is látszik, hogy Isten mennyire fontosnak tartja: azt akarja, hogy minden ember életének ez legyen az alapszabálya. Így szeressük minden felebarátunkat, akivel a nap folyamán találkozunk! Képzeljük magunkat az ő helyzetébe, és úgy bánjunk vele, ahogyan szeretnénk, ha velünk bánnának, ha a helyében lennénk. A bensőnkben lakozó hang, Isten hangja rávezet majd arra, hogyan találjuk meg a szeretet legalkalmasabb kifejezését. Éhezik valaki? Én magam vagyok éhes gondoljuk, és adjunk neki enni. Igazságtalanságtól szenved? Én vagyok az, aki elszenvedi! Eltévelyedett valaki, és kétségek gyötrik? Mintha velem történne. És mondjunk neki vigasztaló szavakat, osszuk meg vele gondjait! Ne nyugodjunk meg, amíg azt nem látjuk, hogy lelke megkönnyebbül és megszűnnek a kétségei. Hiszen szeretnénk, ha velünk is így bánnának. Ismerek valakit, aki nyomorék? Annyira akarom őt szeretni, hogy szinte saját testemben és szívemben érezzem az ő fogyatékosságát. A szeretet fog majd rávezetni a legmegfelelőbb magatartásra, ami megéreztetheti vele, hogy nemcsak egyenértékű másokkal, hanem a kegyelem segítségével ő még több is náluk, hiszen mi keresztények tudjuk, milyen nagy értéke van a szenvedésnek. Tegyünk így mindenkivel, anélkül, hogy bármiféle megkülönböztetést tennénk rokonszenves és ellenszenve, fiatal és öreg, barát és ellenség, honfitárs és külföldi, szép és csúnya ember között Az Evangélium szava mindenkire vonatkozik. Talán egyszerűnek tűnik, amit mondok, mégis, micsoda változást kíván! Mily messze van ez megszokott mindennapi gondolatainktól, cselekedeteinktől! Bátorság! Meg kell próbálnunk! Egy ily módon eltöltött nap felér egy élettel. És estére nem ismerünk magunkra. Valami soha nem ismert öröm áraszt el bennünket. Erő költözik belénk. Isten velünk lesz, mert Ő azokkal van, akik szeretnek. Napjaink így válnak teljessé. Néha talán csökken a lelkesedésünk, és kísértést érzünk, hogy elbátortalanodjunk, hogy abbahagyjuk az egészet. És vissza szeretnénk térni korábbi életünkhöz Csak ezt ne! Bátorság! Isten megadja nekünk a kegyelmet. Kezdjük mindig újra! Ha kitartunk, észre fogjuk venni, hogyan változik meg körülöttünk lassanként a világ. Megértjük végre, hogy az evangélium a legcsodálatosabb élet hordozója, fényt gyújt a világban, ízt ad létünknek, magában hordozza minden problémánk megoldását. És nem nyugodhatunk mindaddig, amíg nem közöljük rendkívüli élményünket másokkal is: barátainkkal, akik meg tudnak érteni, rokonainkkal és mindazokkal, akik felé ösztönzést érzünk arra, hogy elmondjuk. És íme, újjászületik a remény. Amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük. 6

7 Imádság kísértés idején Jézus! Ki negyven nap-éjen, Kő-puszta mélyen Értél, mint kovász Engedelmességben. Kit - Szívben, gondolatban, Vagy szőr - patás alakban - Settenkedő Moloch a homokban Keselyű - kőrözéssel, Hiéna - osonással, Megkísértett Rögtön jóllakással. Jézus! Egyetlen Remény! Tarts meg kísértés idején! Ellene mondtál! A kövek, kövek maradtak, Élet kenyérnek Magadat adtad. Jézus! Eleven kenyér! Harcolj lelkemért! Kit A Letaszított Angyal uszított Hízelgő hanggal esdve Kért: Magadat vesd le A magasból! A tömeg tapsol: Kit sértetlen Angyalok őriznek léptedben. Jézus! Egyetlen Remény! Tarts meg kísértés idején! Ellene mondtál! Nem szálltál le Bűn Drága Ára A keresztről sem gúnyolók szavára. Jézus! Égi Bárány! Válts ki véred árán! Kit Legyek Ura - kárhozott Világ-tetőre felhozott, Letenne Mindent kezedbe: Népeket uralmat trónokat, Cserébe? Egy kis hódolat! Jézus! Egyetlen Remény! Tarts meg kísértés idején! Ellene mondtál! Csak egyedül Istennek adassék hódolat! Tőle veszed át végül trónodat. Jézus! Ahogy a lator kérte: Emlékezz meg rólam országodba érve! Török László 7

8 Beszámoló a Váci Egyházmegye által fenntartott nevelési és oktatási intézmények tanévben végzett munkájáról 28 intézmény tartozik a Váci Egyházmegye Egyházmegyei Katolikus Iskolák Főhatóságához. Heves, Jász-, Nagykun-, Szolnok, Nógrád és Pest Megye területén tartunk fenn különböző típusú intézményeket; óvodákat, általános iskolákat, gimnáziumokat, szakközépiskolát, szakiskolát. Ebben a tanévben, 8626 óvodás, általános iskolás és középiskolás gyermek, illetve fiatal nevelése, oktatása folyt intézményeinkben. tanulói létszám intézmény típus intézmény [db] óvodás [fő] általános iskolás [fő] gimnáziumi tanuló [fő] szakiskolai, szakközépiskolai tanuló [fő] összesen [fő] óvoda óvoda és általános iskola általános iskola óvoda és ált. isk. és gimn általános iskola, gimn. és szakiskola általános iskola és gimnázium szakiskola szakközépiskola összesen ,85% 65,81% 12,61% 6,73% 100% A 28 intézményben mindösszesen 1117 fő végzi munkáját, ebből főállású pedagógus: 673 fő. A nem pedagógus alkalmazottak száma közel

9 A tanévet meghatározó törvényi, jogszabályi változások A tanév szakmai, munkaszervezési szempontból alapvetően éltért a korábban megszokottaktól. A évi CXC. tv. a nemzeti köznevelésről erre a tanévre is adott új feladatokat. a) Nevelési terület Kivétel nélkül mindegyik intézmény - a tanulmányi eredmények fontosságát nem lebecsülve - elsődleges feladatának tekinti a pedagógiai programjában megfogalmazott hitéleti tevékenységeit. Természetesen más-más szinten állnak a közösségek. Mindegyikük fejlődését önmagához célszerű viszonyítani. Az alulról (pl. óvodától, vagy az ált. isk. első osztályától) induló feladatai egészen mások, mint az ún. átvett (9. osztálytól, vagy egyszerre óvoda, általános iskola, középiskola) intézmények. Püspök Atya már többször kimondott türelemre intő szavait érdemes megfogadni, ugyanakkor mindegyik intézménynek fontos teendője van, a türelem nem egyenlő a helyben járással. Sok jó példa olvasható az önértékelésben: az óvoda, iskola kapcsolata az egyházközséggel, plébános atyával, hitéleti vezetőjével, hitoktatókkal, a szülőkkel, intézményi lelkigyakorlatok (pedagógusok, minden alkalmazott, szülők részvételével), zarándokutak, intézményi tapasztalatcsere látogatások, stb. b) Pedagógusok képzése, továbbképzése, szakfelügyelet Portfólió készítés, szakfelügyelet, szakértői munka szakmai megújulást hozhat: Minden pedagógus saját érdeke (anyagi is) az önképzés, továbbképzés, megfelelő időben a portfólió elkészítése. (Megjegyzés: az evvel járó túlzott adminisztráció a gyakorlat folyamán remélhetőleg finomodik.) A felügyeleti rendszer kiépítése folyik. Szakértőnek egyházmegyénkből kb. 35 pedagógus jelentkezett. A jelentkezéshez szükséges munkáltatói igazolást minden esetben kiadtuk. Legalább két okból fontos, hogy minél többen végezhessenek felügyelői munkát: - az egyházi intézmények vizsgálatát egyházi intézményekben működők vizsgálják, - a jó pedagógiai tapasztalatok széles körben terjeszthetők. A pedagógusok továbbképzésére elkülönítetten nincs pénz az idei költségvetésben, de a feladatot el kell látni, az éves továbbképzési tervet az intézmények többsége beküldte a fenntartónak jóváhagyásra. (A határidő március 31-ike volt!) Az intézmények többsége a KPSZTI által szervezett továbbképzésekre küldi pedagógusait. Többségében szaktárgyi, nevelési témájú, portfólió készítő, valamint mentálhigiénés továbbképzéseken vettek részt a kollegák. A képzések színvonaláról minden esetben elismerően nyilatkoztak a résztvevők. Többen kiemelik a mentálhigiénés gondok kezelésére való felkészítés rendkívüli fontosságát. 9

10 c) Tanulmányi munka A kompetencia mérés eredményeit az intézmények rendszeresen figyelemmel kísérik, s az abban leírtak alapján megtervezik a további teendőiket. A tanulók neveltségi szintje, magatartáskultúrája szoros kapcsolatban van a tanulmányi eredményességgel, ebből adódóan az intézmények erre fontos hangsúlyt helyeznek. A tanulókkal való személyes törődés, beszélgetés legtöbbször meghozza a kívánt eredményt. Több intézmény hangsúlyozza a mentálhigiénés törődés fontosságát. (Gyermek/tanuló szülő óvoda/iskola hármasa.) A tanulmányi eredményesség fokmérője az iskola által hozzáadott érték. A szakiskolák és a szakképző iskolák, valamint a jelentős létszámú hátrányos, illetve halmozottan hátrányos tanulókkal foglalkozó általános iskolák esetében ez különösen nagy erőfeszítést jelent. Számos iskolánk vesz részt különböző tanulmányi, sport, szakmai és művészeti jellegű versenyeken. Kiemelkedő eredményeikről az intézményi beszámolókban olvashattam részletesen. Javaslatok - Legyenek kihelyezett EKIF értekezletek, - Óvodáknak külön értekezlet tartása, - Testvérintézmény kapcsolat fejlesztése - Egyházmegyén belüli versenyek (tanulmányi, sport, művészeti, stb.) rendezése egy-egy önként vállalkozó intézmény szervezésében EKIF támogatással. Istennek hálát adva mondok köszönetet az elmúlt évben végzett eredményes munkáért minden intézményvezetőnek, pedagógusnak, minden alkalmazottnak. Nagy István tanügyigazgató 2014 TEDEUM 10

11 Az ima, mint találkozás Istennel. Az ember akkor kezd el először imádkozni, amikor ráébred arra, hogy valami hiányzik neki: az érték, a beteljesedés, a tökéletesség - Isten. Azt a felismerést, hogy életünkből hiányzik a lényeg, el lehet fojtani borban, rádióban, moziban, ágyban, munkában, mámorban, szenzációkban, vagy el lehet felejteni a lármában. De ha valaki szereti a valóságot és az igazságot, akkor elindul Isten keresésére, aki lényével betölti érzékeinket és értelmünket. Számtalan ember évtizedekig él, mire megtalálja az Istenhez vezető utat. Aki nem indul el keresni az Ő személyes Istenhez vezető útját, előbb utóbb elfojtja magában az Isten utáni vágyat. Isten-pótlékokon fog élni: Az Istenhez vezető útra való rátalálás hallatlan erőt ad az embernek. Az Istennel való első találkozás mélyen behatol a szívünk belsejébe és megváltoztat bennünket. Olyan mélyen bevésődik szívünkbe, hogy soha nem tudjuk elfelejteni. Isten által meg lettünk jelölve. A Vele való találkozás meggyorsítja előbbre haladásunkat. Ettől kezdve az ember szorgalmasan és sietve keresi Istent, mivel megerősödött reménye. Csupán egy valami hiányzik: hogy Isten állandóan vele legyen otthonában, mindennapi munkájában, élete kertjében, vagyis mindenütt. Uram taníts minket imádkozni! (Lk.11.1) Most tíz pontban összefoglaljuk a legfontosabb dolgokat az imával kapcsolatban: 1. Mindennap vonuljunk magányba néhány percet. Ne szóljunk egy szót sem. Egyszerűen próbáljunk Istenre gondolni. Ez lelkünket befogadóvá teszi. 2. Majd próbáljunk hangosan imádkozni, egyszerű természetes szavakkal. Bármit elmondhatunk Istennek, ne gondoljuk, hogy csak kegyeskedő szavakat használhatunk. Saját szavainkkal szóljunk hozzá, Ő meg fog érteni bennünket. 3. Imádkozni munkába menet a földalattin, vagy buszon, vagy hivatali szobában. Próbálj rövid kis imákat, zárd ki a világot és összpontosíts Isten jelenlétére: Minél többször teszel így naponta, annál közelebb érzed majd Isten jelenlétét. 4. Ne kérj mindig valamit, ha imádkozol, mert Isten már megadta áldását és az ima legnagyobb részében adj hálát mindenért. 5. Azzal a hittel imádkozz, hogy az őszinte ima eléri és körülveszi szeretteidet Isten szeretetével és oltalmával. 6. Imában sohasem használj negatív gondolatokat. Csak a pozitív gondolatnak lehet jó eredménye. 7. Mindig fejezd ki megnyugvásodat Isten akaratában. Bármit kérhetsz, de légy hajlandó elfogadni azt, amit Isten ad, mert az biztosan jobb, mint amit te kértél. 8. Gyakorold, hogy újra és újra leteszel mindent Isten kezébe. Kérd azt a képességet, hogy a tőled telhető legjobbat tegyed, a többit bizalommal hagyd Istenre. 9. Imádkozz azokért, akiket nem szeretsz, vagy akik rosszul bántak veled. A bosszúság a lelkierő áramlásának első számú akadálya. 10. Írd le azok nevét, akikért imádkozol. Minél többet imádkozol másokért, annál több áldás száll vissza rád. 11

12 Én nézem Őt, Ő néz engem Vienney Szent János mondta el a következő történetet. Az ars-i plébániatemplomban történt; Volt a faluban egy öreg földműves, akinek szokása volt, hogy napi munkája után betért a templomba, és órák hosszat bent tartózkodott. A templomajtó mellé támasztott kapájából tudták az emberek, hogy a jó öreg Vianney Szt. János megint ott van a templomban. Vianney Szent Jánosnak is feltűnt ez, és egy nap megkérdezte a bácsitól: Mondja bátyám, mit csinál olyan sokáig ott a templomban? Az öreg megkapó egyszerűséggel Így válaszolt: Én nézem Őt, Ő néz engem, Térj be te is néhány percre a szentségimádásra. Nem kell mondanod semmit, nem kell imádkoznod semmit, csak hittel tekinteni az Úr testére, mert ő belelát a szívedbe, s látja lelked hódoló imádságát... Csak nézd őt, ahogyan Ő is néz téged! Tapasztalat Azt hiszik fekszem, pedig csak járni tanulok az Úr oldalán Zelk Zoltánnak ez a verssora jutott eszembe, amikor leültem, hogy leírjam a nyári tapasztalatomat. Július első napjaiban a ministránsokkal egy táborba mentünk Felsőtárkányba, ahol az előző plébániám hittanosai táboroztak. Nagy öröm volt látnom, hogy azok a monori fiatalok, akiket 13 éven keresztül felneveltem, hogyan segítik a váci ministránsokat. A Bükk hegység lábainál kirándultunk - a gyerekek fociztak. Öt percre beálltam én is közéjük. Régebben sokat fociztunk - de! - Egy hirtelen mozdulatnál elszakadt az achilles-inam. Olyan volt, mint egy filmszakadás, amely elég sokáig tartott. Ebben a lelki sötétben néhány dolgot megvilágított az Úr. Hirtelen minden megváltozott. A kórházban átéltem kemény fájdalmakat, hatalmas gipszet tettek rám, mozdulatlanság, kiszolgáltatottság, tehetetlenség. Mint Jézus a kereszten, aki szomjazik. Közel kerültünk egymáshoz Sok idő jutott imára, olvasásra, átgondolni, újra rendezni, újra szőni az Úrral való kapcsolatot. Az elmúlt félévben nagyon sok minden átalakult az életemben. 12

13 A plébániaváltással túl sok feladat, sok zaj vett körül. Hiányzott a csend. Azokban a napokban olvastuk a szentmise olvasmányában Ózeás próféta sorait: Kiviszem a pusztába, s a szívére beszélek... Eljegyezlek magamnak örökre, eljegyezlek igazsággal, törvénnyel, jósággal és szeretettel. Eljegyezlek hűséggel, hogy megismerd az Urat. Jó volt ezzel az Igével kezdeni ezt a két hónapot. Az Úr valóban kivitt a pusztába. Heteket töltöttem egyedül, csöndben Aki követni akar, vegye föl keresztjét - sokat prédikáltam már róla. Most itt a lehetőség A kereszt az titokzatos eszköz, amellyel az Úr Isten megérint, újjáteremt. Amikor a bezártságtól szenvedek, amikor a melegben tehetetlen vagyok. Amikor félek, hogy lassan megy a gyógyulás. Ahogy már a földi életünkben átélhetjük néha a mennyország örömét, - úgy tűnik - néha átélhetjük a tisztítótüzet is. A szenvedéssel az Úr kiégeti belőlünk a salakot, az előítéleteket. A kórházban mellettem feküdt egy huszonéves fiú. A teste tele volt tetoválva. Eddig komoly előítéleteim voltak az ilyen agyon tetovált emberekkel. Sokat szenvedett Ő is. A szenvedésben testvérekké váltunk, segítettük egymást. Amikor nagyon szenvedett imádkoztam érte, beszélgettünk az életünk gyökereiről. Nagyon jó szívű ember bújt el a tetovált külső mögé. Az első tanítás, amit megkaptam a kórházban: Ne ítéljek látszat szerint. Minden ember szíve mélyén ott van a titok. A második tanítás, amit kaptam ebben a két hónapban: Az idő drága dolog. Mire használom? Az időt, amit Istentől kaptam, a létet- mire használom?! Minden pillanat fontos és minden fájdalom nagyon értékes Azt is megtanította az Úr, hogy az egészségre vigyázni kell, csak akkor értékeljük, amikor hiányzik. Mindennap adjak érte hálát, vigyázzak rá, hogy szolgálni tudjak az egyházban. És talán a legfontosabb tanítás, amit kaptam: Isten végzése mindig szeretet. Hadd fejezzem be egy történettel: Történt egyszer, hogy Loyolai Ignác, aki kemény, vad katonatiszt volt, egy csata után kórházba került. Hosszú ideig tartott a gyógyulás, s ez alatt nagyon unatkozott. Mivel más könyve nem volt a kórháznak csak a Szentek élete és a Szentírás, elkezdte ezeket olvasni. Isten igéje annyira megérintette, hogy néhány hét alatt teljesen megváltozott. Úgy legyen. Mert így igaz Barátaim azt hiszik, hogy fekszem, nem tudják, már járni tanulok megadóan, Isten oldalán. 13 Zelk Zoltán Tibor atya

14 NEVELŐNEK HÍVTALAK (részletek) Gondolkodj azokról, akikkel együtt dolgozol; Nincs ember, aki hiba nélkül való, te sem vagy ilyen. Szükséges, hogy megtapasztaljátok egymás hiányait, s ebben kiengesztelődjetek. Nem helyes aztán felhánytorgatni magadban újra, meg újra, ki miben hibádzik, mert végül egyedül maradsz. Keresd inkább, mit tanulhatsz tőle, miben kiváló, keresd benne a krisztusi arcot, amely szenvedett. A pletykának, kételynek, gyengítő szónak meg az aggodalmaskodásnak feneketlen kútja légy, melybe belevész az ilyen szó, s nem kerül tovább, mérgezve szíveket. A te szádból csak az igaz szóljon, olyan szó, amely épülésre szolgál, mely szeretettel teli a másik iránt. Mert ki vagy te, hogy ítéletet mondj, magad is sok mindenben hitvány? De ha elfogadod a magad gyöngeségét, másokéval is könnyebben kibékülsz. Ez az alázat útja, az én utam, ezen követsz Engem. Össze kell csiszolódni mindjobban, hogy szándékaitok is összeadódjanak, s ne keresztezzék egymást, mert abból megbántás születik és zűrzavar. És legyenek idők, amikor közösen kértek, köszöntök, vagy dicsértek; közösségetek imája erős! Sokat légy együtt azokkal, akikkel együtt nevelsz. Ahol ketten hárman az Én nevemben vagytok, Ott leszek köztetek. És nem magányos küszködőként, hanem a közösség megtartó erejével magad mögött lépsz a gyerekek közé. Mert ami neked nem adatott, az a társadnak megadatik, s így mindnyájan hordozhatjátok a közösség tagjainak összes erényeit, így közösségtek összege több lesz, mint a részek összege, Én pedig megáldom munkátokat Török László 14

15 Indián mese az észak-amerikai préri-indiánokról. A vadlovakkal nem lehet barátságot kötni. Nem akarnak. Nagyon nem akarnak. Rettegnek tőle. Menekülnek előle. Meg kell tanítani őket - így mondják - a "jót akarni." Az indiánok - akik úgy ismerik az állatok lelkét, mint a sajátjukat - azt mondják, hogy nem "betörni" kell a vadlovakat, ahogy azt a nyugati emberektől látták, hanem meggyőzni őket arról, hogy a szelídség az ő igazi, boldog lelkiállapotuk. Ehhez szeretet kell, melyet az állat tévedhetetlenül megérez. A szeretetnek pedig - így mondják az indiánok - kétféle ereje van. Az egyik az Erély, a másik a Gyengédség. Ha ez a kettő megvan az indiánban, lova s a véle való kapcsolata harmonikus lesz. Először kipányvázzák a vadlovat, s az így keményen őrzött állatot a harcos lassan közelíti meg. "Ló nyelven" beszél hozzá. Hogy mit mond ilyenkor, kettőjük titka. csak annyit hallani belőle, hogy: hóóóó... hóóó... hóóóóó. Ez lefordíthatatlan. De a ló érti. Amikor lassan megnyugszik, a harcos egy vékony bőrszíjat kanyarít az orra, a nyaka és a füle köré, s ezt roppant erősen tartja. Innen kezdve az állattól függ, hogy laza-e vagy feszül. Ha ellenszegül: feszül, ha odaadó: laza. Ez a szeretet az Erély nyelvén. "Te döntesz, nem én!" - üzeni. Ha lázadsz, fáj, ha megadó vagy, jó lesz neked. Az Erély nem egyenlő az erőszakkal: az erőszak rabszolgákat csinál, az Erély társakat, barátokat nevel. Az erőszak a lealjasítás, az Erély a megnemesítés eszköze. A ló ezt érti, mi nem. Mi azt hisszük, a szeretet lágy. Puha. Mindent megengedő. Elomló. Gyenge. Tévedés! Ez csak az egyik oldala. A másik - amit nem ismerünk - az erő. A szeretet ereje. Ez legyőzhetetlen és nagyon kemény lehet. Innen kezdve már nem kell pányva - a ló az ember kezében van. Ezután végigsimogatja a remegő ló fejét, homlokától az orráig. Az orránál hosszan tartja a kezét, hogy a szagához hozzászokjon. Aztán a bal oldalát simítja végig, majd a jobb oldalát, majd lassan a lábait - vagyis a legveszélyesebb részét. A máskor vadul rugdalózó lábak simogatása döntő: a ló érzi, hogy nem félnek tőle, mert nincs benne félnivaló. "Nem bánthatsz, mert szeretlek!" - üzeni ilyenkor az emberi tenyér. Aztán lassan ráfekszik a ló hátára az indián. Kezdetben csak úgy, hogy a lába még a földet éri, aztán lassan, egészen lassan följebb-följebb kúszik. Végül elfoglalja helyét a ló hátán. Ekkor már uralja a lovat. aki ezentúl gazdájának hű társa lesz, és azt üzeni, néma gondolatával: "ne az én akaratom legyen meg, hanem a tiéd, gazdám!". Ez az önnevelés, de a nevelés folyamata is. Ha csak az Erély működik - így tanítják az indiánok -, az ostor és a pányva, a lóból eltűnik ugyan a vadság, de sohasem lesz szabad. Rabszolga ló lesz belőle. Dacos, törött lelkű, rosszkedvű lény. Nem barát, akivel beszélgetni lehet, hanem riadt jobbágy, lelketlen robotgép. Ha pedig csak a Gyengédség neveli, az állat uralhatatlan marad. Önfejű és fékezhetetlen. Az történik, amit ő akar, visszaél a jósággal. Azt is mondják még, ha az indiánból bármelyik erő hiányzik, akár a Gyengédség, akár a Szigor ereje, azt jelenti, hogy nem tud szeretni igazán. Vagy mondjuk így: nem tud jól szeretni. És ezt a ló nem csak "érzi", tudja is. A lovak többet tudnak a szeretetről, mint mi - mondják az indiánok. Azt is tudják például, ha a harcos így megszelídítette, ezentúl együtt él, együtt harcol, s néha együtt is hal meg vele. Barátommá tenni valakit ugyanis azt jelenti, hogy én is odaadom magamat neki, teljesen. Figyelek rá, és én is éppúgy érzem az érzését, és ismerem a gondolatát, mint ő az enyémet. A megszelídített ló és a bölcs indián barátsága szép példája minden nevelésnek és önnevelésnek. Az új tanévben kívánjuk minden kedves 15 olvasónknak ezt a bölcsességet.

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET

P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET P. Beller Tilmann 15 PERC SZERETET 15 PERC SZERETET házaspárok számára P. Tilmann Beller elõadásaiból összeállította dr. Csermák Kálmán és Alice Schönstatt-szentélyt Magyarországnak Alapítvány Óbudavár,

Részletesebben

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól zsinati homíliák a Váci EgyházmEgyEi zsinat témaköreihez Váci EgyházmEgyE, 2014. tartalom PüsPöki Előszó... 3 1. témakör: EVangElizáció... 4 2. témakör: szolgálattevők... 8 3. témakör: liturgia... 12 4.

Részletesebben

Péter második levele 3,18: Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében.

Péter második levele 3,18: Növekedjetek a kegyelemben és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. 2012. november 1. csütörtök A példabeszédek könyve 10,12: A gyűlölet viszályt teremt, de minden hűtlenséget eltakar a szeretet. Ha a gyűlölt viszályt teremt, akkor vissza is lehet következtetni, s azt

Részletesebben

2011. karácsonyi különkiadás

2011. karácsonyi különkiadás 2011. karácsonyi különkiadás Kiáltó Szó A TATABÁNYA BÁNHIDAI REFORMÁTUS GYÜLEKEZET IDŐSZAKOS LAPJA S z e r e t e t t T e s t v é r e i m! amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát (Galata 4,4)

Részletesebben

MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT!

MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT! MINDENT JÉZUSNAK MÁRIA ÁLTAL, MINDENT MÁRIÁNAK JÉZUSÉRT! MARISTA TESTVÉREK 2008 1. SEGÍTSÉGÜL-HÍVÁSOK Jézus Szentséges Szíve, irgalmazz nekünk. Szűz Mária Szeplőtelen Szíve, könyörögj érettünk. Szent József,

Részletesebben

Cserkészélet imakönyve

Cserkészélet imakönyve MCSSZ Táborkereszt katolikus cserkészek imakönyve Cserkészélet imakönyve Velemjáró a cserkészösvényre Kit nevezek én cserkésznek? Azt, aki mindenben jó példát mutat. Nem durváskodik és értetlenkedik, komoly

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

Ahogy egyre jobban gyarapodik

Ahogy egyre jobban gyarapodik E SZÁM ELÉ... E szám elé... Ahogy egyre jobban gyarapodik a magyar szentek és boldogok sora, már alig várjuk, hogy Brenner János is közéjük tartozzon. Salkaházi Sára, Meszlényi Zoltán és Sándor István

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2009./4. szám Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik. Péld 17,17 A vidám szív a legjobb orvosság, a bánatos lélek pedig a csontokat is

Részletesebben

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE...

Új élet Krisztusban. 2 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... Kármel 2010/2-3. Kármel 2010/2-3 JÉZUS FELTÁMADÁSA JÓHÍRÉNEK HIRDETÉSE... a minden új. Új technika, új módszer, új tartalom, új forma, új csomagolás, új kivitelezés, új, új, új Majd egy üzenet ezt mondja: ha az egyik áruházban minden héten mindig leáraznak, akkor miért nem adnak

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. II. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Szentatya a Karizmatikus találkozón Ugyanis nincs nagyobb szabadság, mint ha valaki engedi, hogy a Szentlélek vezesse, és megengedi

Részletesebben

Christine Ponsard. Hit a családban

Christine Ponsard. Hit a családban Christine Ponsard Hit a családban Christine Ponsard Olivérnek (1971-1985) Hit a családban Nyolc Boldogság Katolikus Közösség Homokkomárom 2007 Előszó E könyv nem jött volna létre a Famille Chrétienne 1

Részletesebben

A Magyar Schönstatt Család lapja

A Magyar Schönstatt Család lapja Oázis A Magyar Schönstatt Család lapja Bízz bennem! Váltás-válság? A zöld szemű szörny A bizalom, mint feladat Kapaszkodjunk Istenbe! A fejből a szívbe vezető út Bízom a benned lévő jóban Szélfúvás a házaspárok

Részletesebben

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK

A REMÉNYSÉGBEN LEGYETEK DERŰSEK BEKÖSZÖNTŐ Keresztény öröm Egy csillogó szemű, mosolygós gyerek arcképét tenném ide a Beköszöntő helyére, kommentár nélkül. Mivel ez nem áll módomban, könyvekből pedig nem szeretnék szemezgetni, így a

Részletesebben

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor

Tengernek Csillaga. Mária korszakának lapja. 2014. szept. okt. XIX/5. szám. Ára: 290,- Ft. Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Tengernek Csillaga Mária korszakának lapja 2014. szept. okt. XIX/5. szám Ára: 290,- Ft Petőfiszállás-Szentkút kegyszobor Spirituális támogatók: P. Jáki Teodóz OSB., Katona István, P. Kovács Ervin Gellért

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2010. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 2. Gorove László és Kriszta tanítása Álmom volt, hogy mi itt a csarnokban egymás felé kezdtünk fordulni és egymástól bocsánatot

Részletesebben

Szorgalmas munkájuk révén, mire megérkeztünk minden készen volt, minden a helyére került.

Szorgalmas munkájuk révén, mire megérkeztünk minden készen volt, minden a helyére került. Ez évben is Kaposvár, pontosabban, újra a Klebelsberg Kunó kollégium adott otthont a tábornak. Isten áldd meg a magyart olvastuk a Kölcsey Ferenc költeményének kezdőszavait a szokásos kék háttéranyagon,

Részletesebben

Kézikönyv a FVR életéhez Összeállította: Várnai Jakab Rendi engedéllyel Könyv alakban kiadja: Agapé Kft Ferences Nyomda és Könyvkiadó 1992.

Kézikönyv a FVR életéhez Összeállította: Várnai Jakab Rendi engedéllyel Könyv alakban kiadja: Agapé Kft Ferences Nyomda és Könyvkiadó 1992. Kézikönyv a FVR életéhez Összeállította: Várnai Jakab Rendi engedéllyel Könyv alakban kiadja: Agapé Kft Ferences Nyomda és Könyvkiadó 1992. 6725 Szeged, Mátyás tér 26. ISBN - 963 8112 00 X Elektronikus

Részletesebben

A hit átadása és megerősítése családban. önmagunkat, egymást, egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk!

A hit átadása és megerősítése családban. önmagunkat, egymást, egész életünket Krisztus Istenünknek ajánljuk! érteni. Nem akarjuk uralni a beszélgetést. Isten azért adott nekünk egy szájat, viszont két fület, mert azt szeretné, hogy kétszer annyit figyeljünk, mint amennyit beszéljünk. - Felhagyunk a védekező magatartással

Részletesebben

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus

Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus PPEK 627 Joseph Moore: Így lesz barátom Jézus Joseph Moore Így lesz barátom Jézus mű a Pázmány Péter Elektronikus Könyvtár (PPEK) a magyarnyelvű keresztény irodalom tárháza állományában. Bővebb felvilágosításért

Részletesebben

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA

A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA A MAGYAR EVANGÉLIUMI RÁDIÓ ALAPÍTVÁNY KIADVÁNYA 2013./1. szám Jöjjetek, lássátok az Úr tetteit, aki bámulatos dolgokat művel a földön Zsolt 46,8 2 2013 / 1 Uram, elől és hátul körülzártál engem és fölöttem

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem!

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem! NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2008. ÁPRILIS - 28. SZÁM GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem! HETEDNAPI ADVENTISTA EGYHÁZ BUDAPEST TERÉZVÁROSI

Részletesebben

XXII. évfolyam 1. szám, 2013. március. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 1. szám, 2013. március. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. március de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig (Mt 28, 20) Gondolatok Húsvétra Mienk a Húsvét ünnepe, mely ennyi jóval van tele Üljük

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. I. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Négy szó a Kertből Patti Gallagher Mansfield Jézus a kiáltása úgy tör elő ezen a helyen, mint egy profetikus szó a Karizmatikus

Részletesebben

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök

Köszöntő. Főpásztori áldással: Dr. Beer Miklós váci püspök Köszöntő Az édesanya a család lángoló tűzhelye, otthonná teszi a lakást gondoskodó szeretetével, megértő és megbocsátó szívével, tiszta szavaival a család minden tagja számára. Az édesanya felejthetetlen,

Részletesebben

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem.

Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. 2013. szeptember 1. vasárnap Jeremiás próféta könyve 12,3: Te ismersz engem, URam! Látod, mert megvizsgáltad, hogy tied a szívem. URam, Te ismersz engem, Előtted semmi nincs elrejtve, ismered tetteimet,

Részletesebben

Dr. Péteri Pál A lelkigyakorlat jelentősége a XXI. Században

Dr. Péteri Pál A lelkigyakorlat jelentősége a XXI. Században Dr. Péteri Pál A lelkigyakorlat jelentősége a XXI. Században Kedves Érsek Atya, kedves pap testvérek, kedves vendégek, kedves ismerősök és ismeretlenek! Mindenkit szeretettel köszöntök és remélem, hogy

Részletesebben

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. Szolgálunk Neki teljes szívvel és jó kedvvel. 13. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2004. II. NEGYEDÉV

GYÜLEKEZETI HÍRADÓ. Szolgálunk Neki teljes szívvel és jó kedvvel. 13. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2004. II. NEGYEDÉV GYÜLEKEZETI HÍRADÓ Szolgálunk Neki teljes szívvel és jó kedvvel 13. szám NEGYEDÉVENTE MEGJELENŐ TÁJÉKOZTATÓ 2004. II. NEGYEDÉV 2004. II. negyedév tartalom Bevezető gondolatok 3 Erdélyi László: Beszéd-és

Részletesebben

Zsoltár 102,18: Törődik a gyámoltalanok imádságával, nem veti meg imádságukat.

Zsoltár 102,18: Törődik a gyámoltalanok imádságával, nem veti meg imádságukat. 2010. márc.1. hétfő Albin Zsoltár 102,18: Törődik a gyámoltalanok imádságával, nem veti meg imádságukat. Énvelem is törődik. Köszönöm, Uram, hogy meghallgatsz, nem veted meg együgyű szavaimat. Sokan megvetik,

Részletesebben