LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam szám április HÚSVÉT VALÓBAN FELTÁMADT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 3. szám április HÚSVÉT VALÓBAN FELTÁMADT"

Átírás

1 Fény és Forrás április 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam szám április HÚSVÉT VALÓBAN FELTÁMADT Jézus feltámadása igazi örömhír az embereknek. Nemcsak nekünk keresztényeknek, akik végigéljük Vele az utolsó vacsora borús hangulatát, amelyen még az eukarisztia ajándéka is képtelen átragyogni, és megéljük az apostolok szomorúságát, hiszen a nagypéntek teljes sötétsége áthatolhatatlanná teszi az emberi lét kilátástalan végességét. Jézus feltámadása tényszerűségével ragadhat magával mindenkit, aki képes szembesülni saját emberségének korlátaival. Az angyal így szól az asszonyokhoz: Ti a keresztre feszített názáreti Jézust keresitek. Feltámadt, nincs itt! (Mk 16,6). Ezzel belekiáltják a világba az örömhírt: a végtelenre nyitott az életetek. Egyszer s mindenkorra igazolja, hogy életünk nem fejeződik be, és nemcsak valahogy folytatódik, hanem Krisztusban szemlélhetjük a beteljesedés módját, az új ég és az új föld ajándékát, hogy letöröl szemünkről minden könnyet, és nem lesz fájdalom, betegség, halál (vö. Jel 21,1-4). De nemcsak örömhír ez, hanem felelősség is, mert Jézus legyőzte ugyan a halált, és a végtelenre nyitotta meg az emberiség lehetőségét, de ezt a csodás ajándékot nem automatikusan nyerhetjük el. Életünk felelőssége, hogy keressük-e Jézust, ahogy az asszonyok keresték. A közönyös világ soha nem találkozik a Feltámadottal. Húsvét ünnepén meghív bennünket az egyház, hogy teljes reménységgel keressük életünk minden mozzanatában azt a Krisztust, aki feltámadásával legyőzte a világot, és a gonoszt. És mert Jézus ígérete szerint velünk van a világ végéig, ezért, ha keressük, akkor biztos, hogy találkozunk is Vele. Ha pedig találkozunk Vele, átemel bennünket a világ lezárt sírjából a feltámadás végtelenségébe. Örvendezzünk a feltámadt Krisztussal, és egymást is ajándékozzuk meg a feltámadás örömével! ISTENTŐL MEGÁLDOTT, KEGYELMEKBEN GAZDAG HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDEN TESTVÉRÜNK- NEK! Péter atya Valóban feltámadt 1 Lelki nap 3 Képviselőtestületi lelkigyakorlat 5 Ökumenikus lelkész találkozó 6 Plébániai mozgalom 9 Cursillo 11 Munkatársképző 12 Házasok lelkigyakorlata 13 Meghívó kirándulásra 14. hogy értsük a liturgiát. 14 Péter atya válaszol 15 Éjszakai keresztút 18 TARTALOM Cserkész lelkigyakorlat 18 Ünnepeink 20 Gyerekszáj 21 Olvasólámpa 22 Könyvajánlat 22 Hírek, események 23 Családtábor 24 Beiskolázás 25 Rajzpályázat 25 Filmklub 27 Takarítás 28 Hivatal Batyu 28

2 Fény és Forrás április 3 MEGÚJULÁS KRISZTUSBAN Egyházközségi lelki nap Nagyböjti lelki napunkra ebben az évben nagyböjt elején, február 28-án került sor. Mivel több esemény is jutott erre a napra, kicsit kevesebben vettünk részt, mint más években. Azért jöttünk össze, hogy arról halljunk és beszélgessük, azt forgassuk szívünkben, hogyan újulhatunk meg Krisztusban. A hétköznapokban, a rohanásban és önzésünkben elveszítjük Őt. Viszont érezzük, hogy csak akkor lehetünk boldogok, ha újra megtaláljuk. Mindig a közelünkben van, és szeret bennünket. De hogyan szeret? Személyesen néven szólít, ahogy az apostolokat meghívásukkor (Jn 1,35-51), vagy Zakeust (Lk 19,5). Nem a tömeget látja, hanem a személyeket, személyesen szólít, hív. Azt akarja, hogy rátaláljunk, hogy ajándék legyen számunkra. Gyógyító szeretettel szeret, és eggyé válik velünk, mindenkinek azt adva, amire szüksége van. Bajlódik velünk, néha szinte könyörög, hogy maradjunk vele. Rátalálunk, de ezt a rátalálást újra, és újra elveszítjük. Gyakoroljuk a nagyböjtben az ott maradást! Veled leszek, megyek Jézusom! A második órában az 51. zsoltár felolvasása után a megtérésről és annak előfeltételéről, a bűnbánatról beszélt Zsolt atya. Teremts bennem tiszta szívet Istenem., ez a kérés, ez a vágy fogalmazódott meg bennünk. Fény és Forrás április 4 Az igazi bűnbánat során először is megnyílik a szemünk arra, hogy mi a bűnünk, majd bánkódunk miatta, ami lelki keresztre feszüléssel, gyötrelemmel jár. Bűnöm megvallása után szégyenkezem a bűnöm miatt. Mert Isten szemével annak látom, ami, meg is gyűlölöm, és el akarom hagyni. Ez az újrakezdés, a megtérés. Ehhez vezethet minden jó szentgyónás. Azt eredményezi, hogy hagyjuk, hogy Isten kőszívünket hússzívvé változtassa. Az ebédszünet után kiscsoportokban beszélgettünk arról, mikor és hogyan tapasztaltuk meg Jézus néven szólító, személyes szeretetét, sikerült-e vele maradni és hogy mit jelent számunkra a bűnbánat. Jó indításnak éreztük így nagyböjt kezdetén ezt a lelki napot. Legközelebb talán jobban oda fogunk figyelni, hogy időben hívjuk testvéreinket, hiszen valamennyiünk vágya, hogy rátaláljunk Jézusra, és bűneinknek hátat fordítva Vele maradjunk. h.h.. Köszönjük Péter és Zsolt atyáknak, hogy a kevés jelentkezőt is megajándékozták azokkal a gondolatokkal, amelyek segítenek bennünket a kegyelmi időszakban és azon túlmenően is, hogy közelebb kerüljünk Jézushoz. Az előadások során kétszer is különös borzongás futott végig rajtam. Először, mikor tudatosodott bennem újra, hogy Jézus nem egy generálszószszal leöntött massza részeként hajol le hozzám, hanem személyesen az én lelkemre szomjazik, keres, hív, jön utánam olyankor is, amikor messze kóborlok a nyájtól. Öröktől fogva, számon tartó szeretettel szeret, személyesen engem, Téged, mindnyájunkat. Másodszor az a történet érintett nagyon mélyen, melyben a sátán Jézussal alkudozik, s az alku tárgya a mi üdvösségünk, melyért Jézus vérével fizetett. Persze tudjuk mindezt, mégsem vagyunk elég erősek, hogy elutasítsuk a díszdobozba csomagolt mérget, a bűnt. Pedig ha megtanuljuk megutálni vétkeinket, akkor jó úton haladunk afelé, hogy el is hagyjuk azokat. Minden évben csak egyet kéne véglegesen! Hiszem, hogy ez a lelki nap is segítséget jelent ebben! Sz. Ági HOGY NE TALÁLJON RAJTUNK FOGÁST A GONOSZ A képviselőtestület lelkigyakorlata Egerben Az egri Szent János Lelkigyakorlatos Ház volt immár újra a helyszíne képviselőtestületünk március 5-7-ig tartó lelkigyakorlatának. Péter atya az idei évben a gonosz elleni harcot választotta témául. A gonosz arcairól, felismerésé-

3 Fény és Forrás április 5 ről, az ellene való küzdelemről hallottunk, és beszélgettünk a kiscsoportokban. A sátán mindenhova beférkőzik. Legtöbbször nehéz felismerni, mert jól álcázza magát. Ígér, csábít, azután otthagy. Ha szóba állok a sátánnal, ha az élet apró dolgaiban engedek a kísértésnek, olyan mintha részleteket fizetnék kis megalkuvásaimmal. Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű. Aki a kicsiben hűtlen, az hűtlen a nagyban is. (Lk 16,10) Minden áron Jézusban kell maradnom. Ez akkor lehetséges, ha feltétel nélkül bízom benne. Ha megtapasztaltam már Jézus erejét, bátran harcolok. A bizalmat és tapasztalást imádkozással erősíthetem, Fény és Forrás április 6 Megértettem, nekem elsősorban nem a gonosz ellen kell harcolnom, hanem azért, hogy Jézus Krisztusban, a várban maradjak, hogy belül legyek Krisztus testében a többiekkel, ahol egy vagyok a sok közül, akik szintén gyengék és tökéletlenek, de ha így együtt maradunk, a köztünk élő megszabadít bennünket. A sátán a belül való életet akarja tönkretenni. Ahol a test növekedni kezd, ott kísérel meg működni. Felfedeztünk néhányat eszközét, amelyekkel a közösségeket akarja szétrombolni. Ezek, többek között: a pártoskodás, a sértődés és méltatlankodás, az uralomvágy, a megszólás és a rágalom, az igazság (az én igazságom), a közöny, az, ha parazita módon a közösségből élek, az állandó élcelődés, jópofiskodás, a másokat irányítani akarás. A csoportos beszélgetésben próbáltunk egymásnak segíteni a gonosz elleni harcban, hiszen valamennyien ugyanabban a várban vagyunk, és ha egyikünket legyengíti a sátán, mi magunk is gyengülünk. Ezért akartuk egymás között bizalommal megosztani a tapasztalatainkat. Péntek este a keresztúti elmélkedésekben Jézust nemcsak szemléltük, hanem fel akartuk fedezni benne, és meg akartuk tőle tanulni a bizalmat, hűséget, állhatatosságot. Az egész lelkigyakorlaton Isten igéje vezetett bennünket, és azzal a biztos tudattal jöttünk haza, hogy Lépteinknek a világossága a te igéd Uram. mert az ima éberré tesz. Az állhatatosságért, a félelemnélküliségért imádkozni kell. De melyek a bizalomhiány okai? Ha nem világos a célom, hogy az nem más, mint maga az Isten. Ha csak ideigóráig küzdök, mert zsoldosként viselkedem, nem birtokosként, aki az utolsó leheletéig harcol. Ha kevés a megtapasztalt sikerem, csak részgyőzelmeim vannak. És ha egyedül akarok küzdeni, nem a többiekkel együtt. Látnom kell, fel kell ismernem a rosszat, csak akkor tudok ellene tenni. A gonosz nehezen lepleződik le, de van egy csodalámpásom: a Szentlélek. Ő tud engem vezetni. Ahol az Ő fénye van, onnan a sátán elmenekül. Ökumenikus Lelkésztalálkozó Március 19-én templomunk, a Szentháromság-templom adott otthont az ötödik alkalommal megrendezésre kerülő, az ország különböző részein tevékenykedő lelkészkörök egész napos találkozójának. Reggel fél tíz körül jöttek az első résztvevők. Az egyik legkorábban érkező vendég, egy református lelkésznő, amikor meglátta új templomunkat és orgonánkat, megszólaltatta rajta az egyik legszebb zsoltárt. A színes üvegablakokon beáradó fény, a zsoltár hangjai fogadták az érkezőket. Az idei összejövetel témája Pál apostol egyházépítő tevékenysége volt.

4 Fény és Forrás április 7 Fény és Forrás április 8 Részt vett a találkozón a gödöllői lelkészkör legtöbb tagja is, Albert Gábor evangélikus lelkész, aki a rendezvény egyik szóvivője volt, a baptista lelkipásztorok: Győri Kornél, dr. Mészáros Kálmán a premontrei atyák közül Ullmann Péter és Balogh Piusz, Sivadó János görög katolikus atya, és Gáspár István máriabesnyői plébános atya. Az előadásokat csoportos beszélgetések követték. Minden csoportban vegyesen voltak a különböző felekezetű lelkipásztorok. A beszélgetéseken megosztották egymással a tapasztalataikat, azt, hogy a maguk egyházában, a maguk plébániáján milyen gondokkal, kérdésekkel találkoznak, milyen örömeik vagy Isten segítségével eredményeik vannak. Ez tehát elsősorban egy lelkiségi és lelkipásztori találkozó volt, és abból a gondolatból született, ami az egész ökumenikus mozgalom alapja, nevezetesen: rájöttünk arra, hogy egyedül, egymástól elszigetelten nem lehet evangelizálni. Sokkal hitelesebb, ha megéljük a testvéri közösséget, amelyért Jézus imádkozott. Mi azt valljuk, hogy az egység Isten ajándéka, a mi részünk és feladatunk a nyitottság és a kölcsönös szeretet megélése. (Kiss Imrének, a Szeged Csanádi Egyházmegye általános helynökének nyilatkozatából) A plébániai mozgalom találkozója Castel Gandolfoban Róma március A találkozón a Vatikáni Rádió magyar adása interjút kért Péter atyától, és Szilasiné Katitól. Bizonyára többeknek sikerült meghallgatni őket. Itt most Kati válaszát tesszük közzé. Jól összefoglalja azt, amit mi is mindnyájan éreztünk, megéltünk ezen a találkozón, ahol plébániánkról nyolcan vettünk részt. Nagyon mély, nyitott lelkületű és hangulatú találkozó volt ez, több mint 100 különböző felekezetű: baptista, evangélikus, görög katolikus, református és római katolikus résztvevővel. A főpásztorok, püspökök az idén is támogatták az összejövetelt, három püspököt üdvözölhettek körükben: D. Szebik Imre nyugalmazott evangélikus püspököt, Székely János római katolikus segédpüspököt, illetve Gulácsy Lajos nyugalmazott református püspököt Kárpátaljáról. Délelőtt Székely János Esztergom-budapesti segédpüspök, biblikus professzor, majd Magyarné Balogh Erzsébet a Református Missziói Központ vezetője tartott előadást Szent Pál apostol közösségépítő munkájáról. Székely János püspök atya azt hangsúlyozta, hogy Pál apostol az egység nagy tanítója volt. De nemcsak tanított róla, hanem szenvedett is az egység hiánya miatt, és ha kellett, szenvedett azért, hogy ezáltal is megvalósuljon a Krisztus akarta egység. D. Szebik Imre nyugalmazott evangélikus püspök a püspökök libanoni ökumenikus találkozójáról számolt be. Európa szinte minden országából jöttünk ide Castel Gandolfoba a Plébániai Mozgalom tagjai. Magyarországról, különböző plébániákról huszonketten veszünk részt a találkozón. Azért jöttünk, hogy a Mű tapasztalatát elmélyítsük, így a kölcsönös szeretet által láthatóvá tegyük a köztünk lévő Jézust. Ez ennek a találkozónak az alaptémája. Hiszen ez a Jézus látható! Megértettem most azt, hogy ott látható és tapasztalható, ahol egységben élünk. És ezt a láthatóságot kell megteremtenünk mind-

5 Fény és Forrás április 9 nyájunknak ott, ahol élünk: a plébániákon, azokban a közösségekben, ahol éljük az életünket. Ebben a világban, és nemcsak Magyarországon, az emberek szomjazzák a szeretetet, tehát Istent. De nem találkoznak, nem találkozhatnak Vele, mert nem jó helyen keresik, mert Ő nem tudomány, nem ideológia, hanem egy élő valóság. Hittant tanítok egy katolikus iskolában, és látom, hogy nem csupán az a fontos, hogy mit tanítok, hanem, hogy mit élek az iskolában a kollégáimmal és hát persze a gyerekekkel is. Ez a Jézus ott jelenik meg valóságosan, ahol benne egyesülve szeretetben élnek az emberek. A Fény és Forrás április 10 esik, nem ismerhető fel benne a Megváltó, így az egyház a saját karikatúrája lesz. A többiekkel együtt én is nagyon erős indíttatást éreztem arra, hogy mindent megtegyek, ami rajtam múlik, hogy ezt a köztünk megjelenő Istent felragyogtathassuk. hh A találkozón mélyen megérintett a kölcsönös szeretet szövetségének megkötése. Láttam a bemutatott videókban, az elmondott tapasztalatokban, hogy mindenekelőtt ezt a szövetséget kötötték meg, mielőtt bármi munkának, feladatnak nekiláttak volna. Hogy olyan egységben tudjanak lenni, hogy Jézus köztük lehessen, és akkor már Ő teszi a dolgokat. És mi résztvevők is a találkozón minden reggel megkötöttük ezt a szövetséget egymással mindannyian, ezzel kezdtük a napot. Megértettem, hogy ez a mindennél fontosabb. Az elmondott tapasztalatok kézzelfoghatóan bizonyították számomra, hogy az ilyen egységnek mérhetetlenül gazdag gyümölcsei vannak. Nagy vágy ébredt bennem, hogy tegyünk így idehaza is a plébániánkon. Beszélni sokat szoktunk itthon is arról, hogy a kész vagyok az életemet adni érted szeretettel kell szeretnünk egymást. Most viszont éreztem, hogy ezt ki is kell mondanom konkrétan a többieknek. Öröm volt megtapasztalnom, hogy a testvéreim is pontosan ezt érezték, akikkel együtt voltunk kint a találkozón. Elhatároztuk, hogy hazajőve mindenekelőtt ezt a szövetséget fogjuk erősíteni egymásban. Éva Országos cursillos találkozó mi plébániánk Gödöllőn egy élő közösség. Most itt azt értettem meg, hogy a közösség tagjaként folyamatosan arra kellene figyelnem, hogy ha kell az életemet: az ötleteimet, igazamat is oda tudjam adni azért, hogy a kölcsönös szeretetben Krisztus megjelenhessen közöttünk. A szervezők az egymás közti kölcsönös szeretetben bonyolították a programot, és minket is meghívtak az egységre. Nagyon mélyen érintett, amit a közösségi egyházról, és a hiteles keresztény életről hallottunk. Nekünk az egyházban a Feltámadottat kell megmutatnunk, aki magához vonzza az embereket, de Ő csak akkor van jelen, ha kölcsönösen szeretjük egymást. Másként nem hiteles, nem vonzó. A Krisztus kép töredezett, szét- Magyarországon 20 éves a cursillo. A szervezők első alkalommal országos ultreyat (találkozót) rendeztek február 14-én Budapesten, a Szent Imre templomban. Körülbelül 700 résztvevő érkezett az ország minden pontjáról. Gödöllői csoportunk tizenkét fővel vett részt az eseményen. Szent Pál szavai adták a találkozó fő mondanivalóját: Krisztus szeretete sürget minket. Beer Miklós püspök úr Rómából érkezve a Szentatya üzenetét és áldását hozta a magyarországi cursillistáknak: az egyháznak fontos ez a mozgalom, mert segít megélni hitünket. Ahogyan Krisztus számít ránk, úgy az egyház is számít a lelkiség tagjaira. A magyar egyház vezetője Erdő Péter bíboros úr, a püspök atyák levelükben üdvözölték és támogatták a cursillo mozgalom jelenlétét a magyar egyházban.

6 Fény és Forrás április 11 A szentmisét Beer Miklós püspök atya celebrálta. Szentbeszédében kiemelte a cursillo egységét, sokszínű, színes voltát. Hiszen Jézus nem keserűségre és méltatlankodásra hív, hanem reményre, amit a cursillo jól tükröz. A tanúságtevők beszéltek a kiscsoportok fontosságáról, erejéről, a láthatatlan ajándékokról, amelyeket ennek a lelkiségnek köszönhetnek. Ebéd után Székely János püspök úr előadását hallgattuk meg. Arról beszélt, hogy Jézus birtokol minket. Fogadjuk ezt el, és azé leszünk, aki minket igazán szeret, és adjuk tovább kincseinket, mert vannak köztünk hiteles, jó emberek. Ne egy akció legyen ez a katolikus egyházban, hanem állandó, Jézussal megélt szeretetközösség. Felkért bennünket, hogy kérjük a helyi lelkiatyák támogatását, hiszen a cursillo a Szentlélek ajándéka. Épüljön be a cursillo a plébániák életébe. Dolgozzunk együtt! Az emberek éhezik Krisztust, és Ő számít ránk, és mi is számíthatunk Krisztusra! De colores! Bazsik Laci Munkatársképző, március 14. Ez alkalommal dr. Tomka Ferenc atya káposztásmegyeri plébános előadását hallgattuk meg, melyet kiscsoportos beszélgetés követett. Az egység fogalmáról, annak keresztény közösségbeni szerepéről, az egyházközségükben megélt tapasztalataikról szólt. Néhány gondolat: az önmegvalósítás korát éljük, pedig arra lettünk teremtve, hogy Krisztus valósítsa meg magát bennünk, rajtunk keresztül Ő jöhessen a közösségünkbe. Úgy, ahogy a szülő nem tud gondoskodni gyermekéről, ha magáért él, önmagát helyezi előtérbe, mi sem tudunk Krisztusnak életet adni magunk között, ha nem érte élünk, hanem saját céljainkért, önzésünkért. Sokszor el kell veszítenünk, Isten gondjaira bíznunk törekvéseinket, igazságunkat, azért, hogy Jézus tudja vezetni közösségünket, és ne emberi megfontolások, technikák. Sokszor hallgatnunk kell, a szenvedő Jézussal egyesítve fájdalmunkat, hogy az egység ne sérüljön, ne okozzunk szakadást. Istenre kell bíznunk, hogy az általa megszabott időben és módon kinyilatkoztassa és megvalósítsa akaratát. "A szeretet több mint az én igazságom. Az egység több mint az én okosságom." Tomka atya mindezt megélt példákkal, egyháztörténelmi eseményekkel illusztrálta. Nem könnyű feladat! -bm- A plébániai munkatársképző következő alkalma május 9-én plébániánkon lesz délután 3 órakor. Fény és Forrás április 12 Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki érettem elveszíti életét, megtalálja azt (Mt 16,25) Az idei nagyböjti házas hittanos lelkigyakorlaton 34-en vettünk részt Egerben. Fő témája: Jézus a jó pásztor volt. Ó- és újszövetségi idézeteken keresztül fedeztük fel Jézust, a jó pásztort, aki életadó szeretetével, és mint feltámadott, mindent legyőző úr akar jelen lenni életünkben. Vajon én hogyan válaszolok erre a szeretetre? Mikor Jézus meghív a nyájába, rögtön feladatot ad, én is legyek pásztor családomban, közösségemben. De csak akkor válhatok jó pásztorrá, ha önmagamat jól tudom pásztorolni, együttműködve Jézussal. Így vettük szemügyre életünk néhány területét. Először a munka és a pihenés harmóniájáról hallottunk. Nem lehetek a munka rabja, mert a munka célja nem a birtokos, hanem a másik számára építeni a világot. Vasárnaponként pedig a szeretet rendezze tevékenységeinket, gyönyörködjünk egymásban, és a teremtett világban. Majd azt néztük meg, mennyire éljük mindennapjainkban a nyolc boldogságot (boldogok a lélekben szegények egyetlen kincsem Jézus; boldogok az irgalmasok akik megbocsátó szeretetükkel felemelik a másikat). És ezzel ellentétben a hét főbűn, amely állandó kísértésként van jelen életünkben. Vajon én melyik úton pásztorolom magam? Majd azt néztük meg, hogyan lehetünk pásztorok családunkban. Olyan pásztorok, akire Jézus rábízhatja övéit. Ez nem feladat, mert nem vagyok béres, hanem Jézus pásztorol általam, és így családunkban együtt járhatjuk a boldogság útját. Itt is szentírási részek segítettek bennünket, hogy ne uralkodjunk egymás felett, hanem

7 Fény és Forrás április 13 kölcsönösen szeressük egymást. És ne keserítsd gyermekedet ne vegyük el gyermekeink reménységét, mert nem tud kibontakozni. Másnap, a kiscsoportos beszélgetéseken a Péter atya által feltett kérdésekre próbáltunk közösen választ találni. Pihenésként pedig együtt néztük meg a II. János Pál pápa életéről szóló film egy részét, amely megerősített bennünket abban, hogy Jézussal, a jó pásztorral élve lehet teljes az életünk. H. Zsolt és Marcsi A régebb óta fiatal házas közösség tagjai közé szeretettel várunk érdeklődő párokat, akik vágynak egy jó közösségre. Április 18-ára kirándulást szervezünk, ahol megismerhetik a házas közösség tagjait, lelkiségét, hangulatát. A találkozás 8 órakor a blahai kápolnánál. Útvonal: Kápolna TV torony Boncsok babatpusztai romok. Az útvonal viszonylag sík terepen halad végig, nem megerőltető. Kb. 14 órakor ebéddel várják a résztvevőket a katolikus óvoda kertjében, ahol folytatódhat az ismerkedés, ameddig jól érezzük magunkat. Minden érdeklődőt (akár egyedül is, gyermekkel is) szeretettel várunk. Jelentkezni a sekrestyében lehet. Máthé László 30/ hogy értsük a liturgiát Az eukarisztia liturgiája A felajánlás A hívek könyörgése után helyet foglalunk. Következik a szentmise második fő része, az áldozat, az eukarisztia liturgiája, melynek során bekapcsolódunk Jézus Krisztus keresztáldozatába. Először az adományok előkészítése történik. Az oltáron az egyik ministráns vagy diakónus az oltárterítőre elhelyez egy kisebb négyzet alakú fehér színű terítőt (korpolálét), amelyre a szent edények, a kehely, a paténa (aranyozott tányér) és az áldoztatókehely kerül. A misekönyvet is az oltárra helyezik. Az előkészítő kisasztalról az oltárhoz hozzák az eukarisztia ünnepléséhez a kenyeret (kovásztalan kenyeret: ostyát) és bort, amit a miséző pap átvesz. Ekkor tartják a templomban perselyezést. A felajánlást énekes miséken a felajánlási ének kíséri. Először a kenyér felajánlása következik. A pap fölfedi a kelyhet, fogja a paténát, amelyen a nagy ostya fekszik, felajánlja az Atyának egy imádsággal Fény és Forrás április 14 és az ostyát az oltárra helyezi. A hívőknek szánt ostyákat egy áldoztató kehelyben vagy egy áldoztató paténán készíti elő. A ministránsok ezután bort és vizet visznek oda. A pap az oltár jobboldalán bort önt a kehelybe és egy csepp vizet vegyít hozzá. A kelyhet az oltár közepén felemeli, azt is felajánlja egy imádsággal az Atyának, és visszahelyezi az oltárra. A kenyeret és bort ezzel a világi használattól elvonta és Istennek szentelte. A felajánlásba mi magunk, a szentmise résztvevői személyesen úgy kapcsolódunk be, hogy lélekben felajánljuk Istennek a jövőre vonatkozó jó elhatározásainkat, múltbéli sikereinket (hálát adunk értük), és szenvedéseinket. Fontos, hogy oda tudjuk tenni az oltárra saját magunkat, hogy amint a kenyerünk és a borunk, a munkánk gyümölcsei, úgy a magunk élete is Krisztussá lényegüljön. A kenyér és bor adományaival tehát magunkat is Istennek ajánljuk mindennel együtt, ami mi vagyunk, és amink van. Szívünket Istennek szenteljük, és készek vagyunk Krisztussal egyesülni, az Ő áldozatában. A kenyér és bor felajánlása után a pap csendes imában könyörög áldozat bemutatói ténykedése elfogadásáért, majd a kézmosással jelzi lelki megtisztulási szándékát. Ez arra figyelmeztet minket is, hogy a szent áldozatban tiszta szívvel vegyünk részt. Utána imára szólítja a híveket, végül pedig elmondja a mise második kitárt karú könyörgését. Ezt secretá-nak, azaz titok-imának nevezzük, utalásul arra, hogy ez már a consecratio (átváltoztatás) titkának előkészítéséhez tartozik. Ez az imádság az Atyához szól, akihez Krisztus, a mi Urunk által terjesztjük áldozatunkat. (a szerkesztők) Azt szeretném, hogy járatosak legyetek a jóban." (Róm 16,20) Péter atya válaszol kérdéseinkre Van valaki, akivel konfliktusba keveredtem. Én békességet szeretnék, ezt ki is fejeztem, ő azonban nem akar közeledni. Mit tehetek? Amikor egy személy egy másikkal kapcsolatban bűnt követ el, igazságtalan, helytelen döntést hoz, akképp cselekszik, az ennek nyomán a másiknak hátrányt, kárt okoz. Legyen az anyagi, erkölcsi, bármilyen más, nem egyszerűen egy tényállapotot hoz létre, ha-

8 Fény és Forrás április 15 Fény és Forrás április 16 nem mindig a közöttük lévő kapcsolatot is érinti. Két ember konfliktusa esetén, alapesetben, és leegyszerűsítve a dolgot, van az, aki a sértést létrehozta, és van, aki a sértést elszenvedte. Például idejössz, és én azt mondom, hogy te egy szemét alak vagy. Függetlenül attól, hogy igaz, vagy nem ez az állítás, rád, mint személyre nézve mindenképpen sértő, a részemről pedig nagyfokú szeretetlenség. Biztosan nem szolgálja, hogy téged jobbá tegyelek. Ahelyett, hogy a szeretetben segítettelek, bátorítottalak volna, leromboltam még azt is, ami benned volt. A kapcsolatunk ezáltal igen erősen meggyöngült, vagy el is szakadt. A megbocsátás ennek a kapcsolatnak a helyreállítása. Mivel egy kapcsolat mindig két személy között létezik, annak helyreállítása is mindig mind a két személyen múlik. Az egyik a sértő, aki bocsánatot kér, a másik pedig a sértett, aki megbocsát. Mindkettőnek akarni kell. Ha én, a sértett fél krisztusi vagyok, a szeretetemmel készítek utat a megbocsátás irányába, úgy, ahogyan Jézus is tette, teszi a mi irányunkba. Mi bántjuk meg őt, és mégis ő jön, hogy megbocsáthasson. Isten a végtelen szeretetével mindig kész a megbocsátásra. A mi részünket azonban ő sem teheti meg. Ha én nem akarok odamenni hozzá, akkor nem áll helyre a kapcsolat. Az Ő példájára, nekem is, mint sértettnek, a kapcsolat helyreállítása érdekében tett erőfeszítésemnek a passzív része a megbocsátásra való készségem. Nem menekülök a kapcsolat helyreállítása elől. Az aktív része pedig az, hogy még elé is megyek, én, a sértett készítek utat a megbocsátás irányába. Eddig terjed a lehetőségünk. Bennem, aki a sértést elszenvedte, hiába van ott a megbocsátásnak a készsége, hiába készítem az utat, hogy a kapcsolat helyreálljon, az mindenképpen csak a másik, a sértő fél kiengesztelődni akaró szándékával történhet. Akkor, ha ő a kapcsolatot szintén helyre akarja állítani, és meg is teszi azt, ami az ő része. Csak ekkor jöhet létre a valódi megbocsátás, annak a lezárt, teljes állapota. Ha ez nem így van, akkor a szakadás továbbra is fennmarad, de ebben ekkor már vétlen vagyok. Továbbra is élhetek Krisztusban, mert azt tettem, amit Jézus tenne az én helyemben. Mitől függ, hogy melyik napra esik húsvét? Húsvét vasárnapja mindig a tavaszi napéjegyenlőséget (március 21-ét) követő első holdtölte utáni vasárnap. Ehhez igazodnak a hamvazószerda, a pünkösd, és a közbülső ünnepek időpontjai is. Hamvazószerda a húsvétot megelőző negyven napos böjt első napja. (A vasárnapokat nem számítjuk böjti napoknak.) A húsvéti idő húsvét vasárnapjától számított ötven napig, azaz pünkösd vasárnapjáig tart. Hogyan éljük meg az ünnepeinket keresztény emberként? Minden ünnepet úgy kellene megélnünk, mint egy kis mennyországot, mert a keresztény ember számára az ünnep az Istennel való boldog együttlétet jelenti. A karácsony is, a húsvét is, és a többi ünnepünk is. Vigyázzunk rá, nehogy más legyen! A mennyországban nem lesznek ünnepeink, mert létünk minden pillanata ünnep lesz. Mivel itt a Földön nem tökéletes istenkapcsolatban éljük az életünket, hanem töredékesen, hiányosan, ezért van szükségünk ünnepekre. Az ünnep kiemel bennünket a világból, mindennapi életünk gondjaiból, bajaiból, küzdelmeiből. Megállunk, Istenre és egymásra figyelünk. Szabaddá válunk arra, hogy befogadjuk Isten kegyelmi ajándékait. Ez minden ünnepünkre igaz. A vasárnapjainkra is. Az lenne a jó, ha ezek úgy sűrűsödnének, hogy végül az egész életünk ünnep lenne. A keresztútban megjelenik valahol az Atya szenvedése is? Nem. Az Atya nem szenved. A szenvedés csak az emberi természethez tartozik hozzá. Az isteni természet képtelen a szenvedésre, a szenvedés ugyanis hiányt jelent. Minden esetben. Isten a tökéletes tartalom, a végtelen szeretet, a végtelen irgalom. Istenben nincs hiány, ezért Isten. Az isteni természet abban az értelemben, ahogy mi a szenvedés fogalmát értjük és éljük, nem tud szenvedni. Ez ellentmondás lenne. Olyan, mintha azt mondanád, hogy négyszögletes kör. A kör nem lehet négyszögletes, mert nincsenek sarkai, hiszen éppen attól kör. Ha lennének, akkor már nem lenne az. A Fiú, azaz Jézus Krisztus sem mint Isten szenved és hal meg a kereszten, hanem kiüresítette önmagát, és magára vette az emberi természetet. Belép az emberi világba, hogy megváltói szeretetével és áldozatával megmentsen minket. Embersége által, emberként éli át közöttünk a szenvedést és a halált. Igen szép, szimbolikus jelenet, amikor Mel Gibson Passió című filmjének végén az a nagy könny-

9 Fény és Forrás április 17 csepp leesik a földre. Mintha az Atya siratná a Fiát. Ez a kép, bár igen kifejező, teológiailag nyilván nem állja meg a helyét. Siratni azt szoktuk, akit vagy amit elveszítünk. Az Atya azonban nem veszíthette el a Fiát, hiszen mindig egy volt vele. Ők ketten, a Szentlélekkel egységben, folytonos és végtelen szeretetkapcsolatban vannak. Jézus megváltói szeretete az Atya és a Szentlélek szeretete is, mindhárman ugyanazt akarják, tehát a Szentháromság tartja és hatja át ezt az egész misztériumot. Jézus embersége önmagában képtelen lenne ezt megvalósítani. Meglehetősen nehéz ezeket a dolgokat elmagyarázni, mert ezek olyan titkok, amelyek leírására az emberi fogalmak sokszor teljesen alkalmatlanok. Jézus miért Emberfiának hívta magát? Ez egy biblikus kifejezés. Az Ószövetségben, Dániel próféta könyvében jelenik meg először. (Dán 7,13-14) Dániel próféta nem történeti személy. Nem tudjuk pontosan, hogy ezt a könyvet ki írta le, de nincs is jelentősége. A kinyilatkoztatásoknak nem az a lényege, hogy kin keresztül, hanem hogy mit akar Isten mondani. Szóval, röviden összefoglalva, Dániel prófétának van egy látomása, amint az ég felhőin egy Emberfia, vagyis egy emberhez hasonló valaki közeledik. Az Ősöreg (az Atya) örök hatalmat és királyságot ad neki minden nép fölött. Jézus Krisztus erre a zsidók által jól ismert látomásra visszautalva nevezi magát Emberfiának. Azért nem a Messiás kifejezést használja, mert a korabeli zsidók között egy csomó helytelen messiási kép alakult ki. Jézus nem akarja, hogy ezekkel azonosítsák őt. Jézus tehát a Dániel által leírt személlyel azonosítja magát. Ember fia, vagyis ember, ugyanakkor Isten fia is, aki minden hatalmat megkapott az Istentől, és hatalma örök. Egyszerre fejezi ki emberi természetét, és Isteni küldetését. Üdvözítő, szabadító és megváltó. A Messiás. Péter atya diktafonra felvett válaszait lejegyezte Reznák Judit. Fény és Forrás április 18 Éjszakai keresztút Péter atya azt mondta az indulásnál, hogy most Jézussal megyünk a keresztúton, őt kísérjük, de az életünkben másként van. Ő jön velünk, Ő ott van a mi keresztutunk minden stációjánál: amikor vádolnak bennünket, amikor elesünk, amikor keresztre feszülünk. Ezen az éjszakai keresztúton az elmélkedéseinkben próbáljuk ezt megélni, elmondani. A több mint 40 fős, elsősorban a főiskolai korosztály tagjaiból álló csapat csendesen elmélkedve, összeszedetten tette meg ezt az elég nehéz terepen vezető, az eddigieknél kissé hosszabbra sikerült utat. Talán kicsit kevesebben voltunk, mint a hőskorban, de aki részt vett, igazán ott volt Jézussal. Szép előkészület volt húsvétra, a Feltámadottal való igazi találkozásra. TUDATOSAN AZ ISTEN (JÓ) MELLETT DÖNTENI Cserkész lelkigyakorlat Hála Istennek, a nagyböjti időszak minden évben lehetőséget ad arra, hogy elcsendesedjünk, és számot vessünk életünkről, az eddig megtett útról. Idén ismét a veresi Vicziántanyán töltöttünk néhány napot, hogy Zsolt atya vezetésével elmélkedjünk a jó és a rossz kézzelfogható jelenlétéről a világban. A csendes tanya kiválóan

10 Fény és Forrás április 19 alkalmas volt az előadások utáni csendes elmélkedésre, a kápolnában lehetőség volt akár egész éjjel a szentségimádásra. A lelkigyakorlaton sokat beszélgettünk arról, hogy a keresztény élet tudatos döntések sorozata, hiszen a gonosz minden pillanatban próbál bennünket a rosszra csábítani. Mivel igen kifinomult fegyverei vannak, igencsak résen kell lennünk, hogy felismerjük. Ahhoz, hogy el tudjuk dönteni mi az, ami a gonosztól van, segítségünkre lehet a következő három ellentétpár, amelyeket döntéseink előtt érdemes átgondolunk, hogy ne a gonosz sugallatát válasszuk, és ne essünk önámításba. Íme a három ellentétpár: - ajándékozás-birtoklás - szeretet-önzés - alázat-dicsőség Ez a hat dolog mutat rá cselekedeteink igazi motivációjára, s egyben eldönti, hogy egy-egy lépésünk az Istent vagy a gonoszt szolgálja! A tanyán ezek alapján próbáltunk meg figyelni a Jóistenre, magunkra és természetesen egymásra, hogy megérezve és megélve az összetartozás örömeit (és nehézségeit) otthon is folytatni tudjuk a lelkigyakorlatot. Hiszen a lelkigyakorlatok talán legkeményebb része otthon a hétköznapokban kezdődik. Köszönjük Zsolt atyának, hogy velünk volt a Jóisten áldását kérjük a nagyböjti készületére, húsvétjára és egész életére! a cserkészek "A Sátán sokat ígér, keveset ad, mindent elvesz" - ez volt az egyik alapgondolata idei lelkigyakorlatunknak. Hogy álljunk ellen, hogy győzzük le a kísértéseit? Többek között erről elmélkedtünk, beszélgettünk két napos együttlétünk során. A téma átelmélkedése, megbeszélése reméljük mindannyiunk hasznára vált, és nagyböjti készületünk hasznos része volt! Zsuzsi Számomra a fő mondanivaló az elmélet gyakorlatra váltása; ne csak hallgassuk, hirdessük is az Igét, és hogy ezt nem vallásos tettekkel kell elérnünk, hanem azzal, hogy átadjuk magunkat Istennek. Teréz Szeretet, alázat, ajándékozás. Mindezt Krisztusra figyelve. Ha a mindennapi döntéseinkben ezek az értékek a meghatározók, akkor biztos, hogy döntéseink helyesek. Józsi Fény és Forrás április 20 Azért tetszett a lelkigyakorlat, mert sikerült megfogalmazni magamban, hogy mik a problémáim és hogy mik vezetnek hozzájuk. Illetve felnyitotta a szemem, hogy jobban oda kell figyelnem minden egyes kis kísértésre is, mert azok bármely aprónak is tűnnek, mind-mind egy lépéssel távolabb visznek Istentől. Ákos Számomra nagyon hasznos volt a lelkigyakorlat, hiszen mindamellett, hogy vezetői tanácsokkal gazdagodtunk, egy nagyon jó önismereti teszt is volt. Sok dolgot megtudtam, hogy hogyan "győzhetem" le magamat, és negatív tulajdonságaimat. Balázs ÜNNEPEINK Április 19. Húsvét 2. vasárnapja, az Isteni Irgalmasság vasárnapja. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek.'' Teljes búcsút nyerhetnek azok, akik a szokásos feltételeket teljesítik (gyónás, áldozás, imádság a Szentatya szándékára). Részleges búcsút, akik az irgalmas Jézushoz fordulnak imádságukkal. Április 25. Szent Márk evangélista,,menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Április 29. Szienai Szent Katalin szűz és egyháztanító, Európa társvédőszentje elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Május 3. Szent Fülöp és Jakab apostolok A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett. Május 16. Nepomuki Szent János ünnepe A Kastélytemplomban a búcsúi ünnepélyes szentmise május 17-én 11 órakor lesz. Május 24. Urunk mennybemenetele úgy jön el ismét, ahogy az égbe felmenni láttátok.

11 Fény és Forrás április 21 Gyerekszáj Az iskolában nem naposok vannak, hanem egyesek. (M. Eszter) Az Isten lehullasztotta a telet. (Kristóf) A Peti rendelt nekem egy nyaklevest. (Az olyan, hogy egy jó forró levest beleönt a nyakamba.) (Szabolcs) Fiúké a dicsértessék, lányoké az elsőbbség. (Máté) Nagyon keménynek teremtette a fejemet Jézus. (Máté) Ebédnél: Gyorsan szedjél már, mert kihalok! (Tomi) Te szereted a targonca levest? (J. Anna) (Liza:) Ági néni! A kis Anna egyszer azt mondta, hogy ki evett dömper levest. (Kató:) Nem dömper, hanem targonca! A Szépség és a Szörnyeteg színdarab után az oviban: Marika néni! Sokat gondolkodtam, és kiválasztottam, hogy ki legyen az én kedves szörnyetegem. (Csenge) Találós kérdés: Télen fázik, mégis levetkezik. Nyáron melege van, mégis felöltözik. Mi az? (fa) H. Levente válasza: A dédim. Megszerelmeztelek. (puszit adott) (Tomi) Kérlek Istenem add, hogy a nyár közeledjen a télhez, mert már nagyon várom a tavaszt. (M. Eszti) Szippants Liza, mert tudod, szippantó autók vagyunk! (Janó) Gyerekek! Ki tudja, hogy ki volt Kossuth Lajos? Mátyás: Én tudom, ő volt Petőfi Sándor! Először megeszem a levét, és a végére hagyom a gulyát. (J. Anna) Gulyásleves evésnél: Mit keresel a levesedben? Anna: Keresem a gulyát. Fény és Forrás április 22 el az OLVASÓLÁMPA ÉBRESSZD FÖL A SSZERETETET!! A közvetlenség, a baráti hang, a megértő szó fölébreszti a szeretetet. Ha te adod, téged szeretnek, ha más adja, mást szeretnek. Szeretet után áhítozol? Miért nem használod fel ezt az egyszerű igazságot? Hidd el, varázserővel hat azokra, akikkel szemben gyakorolod. Még a kőszívűek is meglágyulnak, ha kitartóan, állandóan barátságos vagy és közvetlenséged jóságával árasztod embereket! Ne csak magadra tekints érdektelenül légy kedves mindenkivel! Éreztesd jóságod mindenki iránt! Legyen közismert ismerősök és ismeretlenek előtt barátságos magatartásod. Szólíts mindenkit a keresztnevén! Ne csak közvetlen baráti körödben, hanem munkahelyeden és mindenütt, ahol teheted. Lehetőleg jegyezd meg magadnak azok nevét is, akik neked valami szívességet tettek! Ha üzletbe lépsz és ott is megértő kedvességgel kezeled a kiszolgálókat, sőt, ha keresztnevükön szólítod őket, sok örömet viszel a hétköznapok robotjába. Lehet, hogy közvetlenül semmi hasznát nem látod ennek, de örömöt adsz itt és ott is a munkába mélyedt embereknek, kimutatod figyelmes jóságodat, egy kis derűt varázsolsz az agyonhajszolt lelkekbe. Amikor pedig úgy gondolod, hogy mindezt teljesen haszon nélkül teszed és valóban nem is vezet önző szándék, akkor éred el talán legjobban, hogy önzetlen kedvességedért még többen megszeretnek és becsülnek. Részlet Palánkay Gausz Tibor S.J.: Szeretetet, érvényesülés, boldogság című könyvéből.

12 Fény és Forrás április 23 Campbell, Dr. Ross - Életre szóló ajándék Hogyan szeressük gyermekünket? A pszichiáter szerző könyvében rávilágít arra, hogy a gyermekünkkel való jó kapcsolat alapja a feltétel nélküli szeretet. Gyakorlati tanácsokat ad, miként éreztethető ez a gyermekkel, aki ennek az érzésnek a birtokában képes igazán érett emberré fejlődni. Saját gyermekeivel átélt élményeit, valamint tanácsadó munkája során szerzett tapasztalatait osztja meg az olvasóval. Campbell, Dr. Ross - Szülői hivatás Hogyan ismerhetjük meg gyermekünket? A gyermeknevelésben gyakran két véglet érvényesül: teljes engedékenység vagy vasszigor. A nagy sikerű szerző nem könnyű, de járható középutat mutat. Meggyőződése, hogy gyermekünknek elsősorban nem prédikálni kell, hanem életünkkel és tetteinkkel példát mutatni, s akkor magáévá fogja tenni erkölcsi elveinket és világnézetünket. XVI. Benedek pápa: A Názáreti Jézus A pápa új kötete Jézus Krisztus nyilvános működését vizsgálja a Jordán folyóban történt megkeresztelkedésétől kezdve a színeváltozásig. Nagy érdeklődés előzte meg a könyv megjelenését, hiszen a Szentatya minden szabad percét e könyv megírására fordította, legbensőbb gondolatait osztva meg az olvasóval Jézus Krisztus személyéről. Könyvében saját Krisztus-értelmezését írja le, emellett természetesen adottnak veszi a modern bibliakutatás és a II. Vatikáni Zsinat eredményeit, azonban elsődleges megközelítésben azt a Krisztust szándékozza bemutatni, akit az evangéliumokban ismerhetünk meg: a mű egyedül az Úr arca iránti személyes keresésem kifejeződése, és bárki szabadon vitába szállhat vele: csak annyi rokonszenv megelőlegezését kérem az olvasóktól, ami nélkül nem lehetséges a megértés. Ezek a könyvek a KERESZTÉNY KÖNYV- ÉS AJÁNDÉKBOLTBAN (Gödöllő Szabadság út 1.) megvásárolhatók A Keresztény könyv és ajándékbolt május 1-től nagy-nagy kedvezménynyel árusítja könyveit. Használják ki a lehetőséget! Fény és Forrás április 24 HÍREK, ESEMÉNYEK Március közepe óta újabb diakónust üdvözölhetünk egyházközségünkben, Varga Sándor, aki Juhász F. Józseffel együtt nálunk ismerkedik a plébániai élettel. Fogadjuk őt is szeretettel. Imádkozzunk diakónusainkért, hívatásukért! Májusban, a Szűzanya hónapjában, minden hétköznapi esti szentmise után együtt mondjuk, énekeljük a loretoi litániát. Köszöntsük Máriát minél többen, kérjük a közbenjárását, hogy Jézushoz vezessen bennünket. Majálisunkat május 1-én tartjuk a megszokott helyen, a blahai napközis táborban. Délelőtt 10 órától gyülekező, délben szentmise. Ebédre gulyásleves lesz, tányért, evőeszközt mindenki hozzon. Palacsintát is hozzunk a belevaló finom töltelékekkel. Délután játékok, beszélgetés, pihenés és kellemes semmittevés együtt. Ne maradjon otthon senki! Ezen a nyáron is szervezünk családtábort a régi helyünkön Fonyódligeten augusztus ig. Az 5 nap 4 éjszakás teljes ellátás költségét nem tudjuk még pontosan, de valószínűleg valamivel több lesz a tavalyinál (a múlt évi költségek: felnőtt 20 ezer, 7-14 éves gyermek 16 ezer, 3-6 éves 14 ezer Ft). Szeretnénk, ha mindannyian együtt nyaralhatnánk. Tudjuk, hogy ez néhány családnak komoly anyagi megterhelést jelent. Anyagi okok miatt azonban senki ne maradjon itthon. Ezért kérjük, hogy mindenki jelentkezzen, aki velünk szeretne jönni, és megkeressük az anyagi segítség módját. Fontos, hogy mindenki az öt napra jöjjön, mert mindenféleképpen ki kell fizetni a teljes költséget. Havi részletben is fizethetünk. Kérdéseitekkel Szilasiné Katit keressétek. Jelentkezni az előleg befizetésével és a jelentkezési lap kitöltésével az irodában lehet. Az előleg felnőttnek és gyermekeknek egyaránt 5000 Ft. Üdülési csekkel is lehet fizetni.

13 Fény és Forrás április 25 Mindannyiunk nagy ünnepe lesz június 20-a, Paszternák Tamás pappá szentelésének napja. Tamást régóta ismerjük, köztünk nőtt föl és láttuk hivatása kibontakozását is. Egyházközségünk közösen szeretné megajándékozni őt ebből az alkalomból. Akik ehhez hozzá szeretnének járulni, a sekrestyében vagy az irodában június 7-ig megtehetik. A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda beiskolázást hirdet a 2009/2010. tanévre a gimnáziumokba felvett tanulóinak helyére A beiskolázási beszélgetés ideje: május 18. (hétfő) 14 óra az 5. osztályba jövőknek május 19. (kedd) 14 óra a 6. és 7. osztályba jövőknek A beszélgetés helye: Szent Imre Katolikus Általános Iskola, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 19. Kérjük a tisztelt szülőket, beiratkozási szándékukat előzetesen jelezzék május 11-ig az iskola portáján személyesen, vagy a 28/ ös telefonon. Részletes információk az iskolai és a templomi hirdetőtáblán találhatók. Kedves iskolások és óvodások, kedves gyerekek! Templomunk búcsújára rajzpályázatot hirdetünk Szent Pál élete címmel Mottója: Legyetek követőim, mint ahogy én Krisztus követője vagyok. (1Kor 11,1) Beadható bármilyen technikával készült alkotás május 24-ig az óvodában, iskolában, a sekrestyében, a plébániai irodán. Munkáitokra nyomtatott betűkkel írjátok rá a mű címét, neveteket, életkorotokat, osztályotokat. Felső korhatár 14 év. Templomunk búcsúján, Szentháromság vasárnapján, június 7-én tekinthetitek meg a pályaművekből készült kiállítást a közösségi házban. Szeretettel várjuk alkotásaitokat! Fény és Forrás április 26 Már előre hirdetjük, hogy a Szentháromság-templom búcsúját június 7-én, Szentháromság vasárnapján ünnepeljük. A részletes programot következő számunkban tesszük közzé. Gyóntatás szombatonként reggel 7 órától fél 9-ig van. Vasárnaponként papjaink a szentmiséken nem tudnak gyóntatni, mert nemcsak Gödöllőn, hanem Valkón és Szadán is miséznek. Szombatonként a reggeli szentmise után (fél 8-tól fél 9-ig) csendes szentségimádást tartunk. Olyan alkalom ez, amikor együtt lehetünk Jézussal bensőséges közelségben és csendben. Megnyugvás és megerősödés az egész heti rohanás után. Jöjjünk, ha tudunk, minél többen! A blahai kápolnában csütörtök esténként fél 6-tól fél 7-ig tartanak testvéreink csendes szentségimádást. Csütörtök esténként 6 órakor templomunkban a premontrei atyák és az énekkar a zsolozsmát énekli. A zsolozsmában igehirdetés, bűnbánati liturgia és szentáldozás van. A vasárnapi szentmiséken plébániánk egy-egy csoportja külön szolgálattal is részt vesz: segítik, hogy szeretet-közösség fogadja a misére jövőket. Köszöntik az érkezőket, segítségükre vannak a templomunkat kevésbé ismerő testvéreknek, a kisgyermekekkel érkezőknek, bármely kérdésünkkel hozzájuk fordulhatunk. Fogadjuk szeretettel szolgálatukat! A fiatal házasok közösségének április 19-i taizé-i imaalkalmának szándéka: Tegyetek tanúságot és tanítvánnyá mindenkit! A május 17-i alkalommal azért imádkoznak, hogy: Minden cselekedetünket a szeretet vezérelje! Kapcsolódjunk a fiatalok imájához, együtt kérjük mennyei Atyánkat! Az elsőáldozásra készülő gyermekek szüleit május 13-án, szerdán várják a hitoktatók az esti szentmise után a hittanterembe, a gyermekek készületét segítő szülői megbeszélésre. Húsvét vasárnap az esti szentmise után rendezik a fiatalok hagyományos locsolóbáljukat a közösségi házban. Sok-sok játék lesz. Belépő egy kis sütemény és üdítő.

14 Fény és Forrás április 27 Kedves Felnőttek! A hétfő esti közösségi játszóestek programja bővült! Minden páros hét hétfő estéjén negyed 8-tól filmklub. A műsor a templomi hirdetőtáblán olvasható. Minden páratlan hét hétfő estéjén negyed 8-tól továbbra is folyik a játék, társasozás, kártyázás, biliárdozás, kinek-kinek kedve szerint. Reznák Jutka várja azok jelentkezését, akik szívesen vállalnának kis szolgálatot is ezeken az estéken. Háziasszonyként, ill. házigazdaként fogadnák az érkezőket, segítenének a vetítés előkészítésében, a játékok rendben tartásában, igény esetén teát főznének a szomjazóknak. Szeretettel hívunk benneteket minden hétfőn este a plébánia alagsorába! Papírgyűjtés lesz a Szent Imre Iskolában! Április 20-án óráig, 21-én 7-16-ig és 22-én 7-12 óráig vihetjük be az otthon összegyűlt papírhulladékot. Tegyünk környezetünk tisztaságáért! A évi adónk kétszer 1 %-ával magunk rendelkezünk. Egyiket egyházunknak, másikat civil társadalmi szervezetnek adhatjuk. A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: Ha adójának másik 1%-át egyházközségi iskolánknak és óvodánknak szeretné adni, akkor a Nepomuki Szent János Iskola Alapítvány javára kell rendelkezni, melynek adószáma: Rendelkező formanyomtatványok az irodában kaphatók. Húsvétkor és minden vasárnap is a szentmisékre érkezéskor ügyeljünk arra, hogy a templomhoz tartozó parkolóhelyeket használjuk, vagy ha betelt, a Szent Imre Iskola mögötti parkolót. Hagyjuk szabadon a lakótelepi parkolóhelyeket. Fény és Forrás április 28 A közösségi házat csoportjaink takarítják heti rendszerességgel. Aki úgy érzi, hogy szívesen segítene, de egyik csoportnak sem tagja, vagy a csoportja nincs beosztva, jöjjön nyugodtan bármelyik szombaton ½ 9-től 10-ig egy jó hangulatú takarításra. A beosztás a hirdetőtáblán olvasható, és itt is közzé tesszük: április 18. Kolping család április 25. bérmálkozók május 2. főiskolások május 9. bibliakör május 16. felnőtt fiatalok május 23. igekör május 30. fiatal házasok A plébániahivatal a Szentháromság-templom épületében működik, bejárata az Ambrus Zoltán köz felől nyílik. Hivatali órák: hétfő kedd 9-12 szerda 9-12 péntek Csütörtökön, szombaton és vasárnap nincs hivatal. Telefon a hivatali órák alatt: KÍNÁL Whirlpool 4 kerámia lapos tűzhely sütővel tel.: BATYU KERES Szeretettel ajánljuk olvasóink figyelmébe honlapjainkat: és Kiadja a Gödöllői Római Katolikus Egyházközség április A kiadványért felelős Szecsődi Péter plébános

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia

A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise. Igeliturgia Felnőttkatekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 06. Igeliturgia Igeliturgia és Eukarisztia liturgiája, két része ugyan

Részletesebben

Hittan tanmenet 4. osztály

Hittan tanmenet 4. osztály Hittan tanmenet 4. osztály Heti óraszám:1 Összes óra: 40 Az Élet a hitben című hittankönyvhöz Plébániai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák, Módszerek

Részletesebben

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait!

VAGY: PAP: Testvéreim! Vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait! 1 A NÉP RÉSZVÉTELÉVEL BEMUTATOTT MISE RENDJE BEVEZETŐ SZERTARTÁS Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. NÉP: Ámen. A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő

Részletesebben

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA

1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA 1 ÚRVACSORA(ÉNEKESKÖNYV) ÚRVACSORA A mi Urunk Jézus Krisztus így szól: Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. (Mt 11,28) Tőle kaptuk ezt

Részletesebben

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája

valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája Jézusom, bízom Benned! Az Isteni irgalmasság kilencede valamint az Irgalmasság órája, Irgalmasság rózsafüzére és Irgalmasság litániája 1937. augusztus 10-én mondta az Úr Szent Faustina nővérnek: Azt kívánom,

Részletesebben

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet

Foglakozások ideje: péntekenként 19.00 Karitász csoport Vezetője: Werbőczi Erzsébet Éppen ezért minden igyekezetetekkel törekedjetek arra, hogy a hitetekben mutassátok meg az igaz emberséget, az igaz emberségben ismeretet, az ismeretben önuralmat, az önuralomban állhatatosságot, az állhatatosságban

Részletesebben

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj!

E L Ő S Z Ó. Olvass! Imádkozz! Cselekedj! E L Ő S Z Ó XVI. Benedek pápa a II. Vatikáni Zsinat megnyitásának 50. évfordulója alkalmából a 2012. október 11. és 2013. november 24., Krisztus király ünnepe közötti időszakra meghirdette a hit évét,

Részletesebben

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET

JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET JÉZUS SZÍVE IMAFÜZET A Jézus Szíve lelkiség nem ájtatossági forma, hanem Bíró Ferenc SJ szavaival a reális Krisztus reális követése tettben és igazságban. Jézus Szíve ünnepéhez kapcsolódó imakilencedünk

Részletesebben

Hittan tanmenet 3. osztály

Hittan tanmenet 3. osztály Hittan tanmenet 3. osztály Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A Mennyei Atya gyermekei című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Óraszám Tananyag Didaktikai cél, nevelési cél Segédeszköz, Munkaformák,

Részletesebben

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI

SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI HÚSVÉTI MISERENDEK 2010. CSONGRÁD MEGYE NAGYOBB TEMPLOMAIBAN SZEGEDI SZÉKESEGYHÁZ SZEGED VÁROS PLÉBÁNIÁI Április 1. Nagycsütörtök 10.00 Olajszentelési szentmise, melyet Püspök úr és az egyházmegye papsága

Részletesebben

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A

Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Kognitív (Tudás, megértés): /ismereti szint/ érdeklődés felkeltése: A Iskola:Vörösmart Osztály:IV. Hittanár:Sipos-Tűr Klára Dátum: 2015. Téma:A hit útján Tanítási egység / a tanóra anyaga:az egyházi év Kulcsfogalmak:Katolikus ünnepek, ünnepkörök, egyházi év, Az óra fő céljai:

Részletesebben

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad.

lehetek. Hogy ebben az ellentmondásos világban Ti vállaltátok a családi életetekkel azt a tanúságtételt, ami mások számára is eligazítást ad. Kedves Testvéreim! A Húsvét ünneplésében hangsúlyt kap az a gondolat, hogy az Egyház évről évre új nemzedékkel gazdagodik. Elsősorban a keresztségre vonatkoztatjuk ezt a megállapítást, ezt a bátorítást,

Részletesebben

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG

ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Pasarét, 2014. február 2. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza ISTENNEK TETSZŐ IMÁDSÁG Lekció: ApCsel 4,23-31 Alapige: Zsolt 124,8 A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette

Részletesebben

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG)

MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) MIATYÁNK (..., HOGY SZÍVÜNKBEN IS ÉLJEN AZ IMÁDSÁG) Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy Igen? Kérlek, ne zavarj, imádkozom. De te megszólítottál! Én, Téged megszólítottalak? Biztos, hogy nem! Csak imádkozom:

Részletesebben

2015. március 1. Varga László Ottó

2015. március 1. Varga László Ottó 2015. március 1. Varga László Ottó 2Kor 4:6 Isten ugyanis, aki ezt mondta: "Sötétségből világosság ragyogjon fel", ő gyújtott világosságot szívünkben, hogy felragyogjon előttünk Isten dicsőségének ismerete

Részletesebben

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé

Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé III. évfolyam 2. szám 2016. február Nagyböjti utazás- saját bensőnk felé Érezzétek és lássátok, milyen édes az Úr A nagyböjt az Egyház ajándéka, amely megújításunkra szolgál. A heteken át tartó utazás,

Részletesebben

Végső dolgok - Egy végtelen világ

Végső dolgok - Egy végtelen világ Végső dolgok - Egy végtelen világ Felnőtt katekézis, 2011. november 04. Előadó: Maga László Plébános atya Miről is szólhatott volna Plébános atyánk péntek esti előadása, mint a Végső dolgokról, hiszen

Részletesebben

Bérmálási vizsgakérdések

Bérmálási vizsgakérdések 1 Bérmálási vizsgakérdések 1. Miért bérmálkozol? Hogy a Szentlélek ajándékát elnyerjem. 2. Mire képesít a Szentlélek a bérmálkozásban? Hogy felnőtt keresztény legyek, vagyis saját akaratomból Jézus tanítványa

Részletesebben

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem?

Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Vajon Isten tényleg az életemben van, ha mellette döntöttem? Amikor úgy döntöttél, hogy behívod Jézust az életedbe, lehet, hogy felmerült benned a kérdés: Vajon Isten hallotta egyáltalán, amit mondtam?

Részletesebben

Az apostolok szinte mindig böjtöltek

Az apostolok szinte mindig böjtöltek XI.évfolyam 6. Szám 2013. június Pünkösd után, Apostolok böjtjének üzenete Május 27-től Az apostolok szinte mindig böjtöltek (Aranyszájú Szent János 57. homíliája a Máté evangéliumához.) Az apostolfejedelmekről

Részletesebben

Legyenek eggyé kezedben

Legyenek eggyé kezedben Legyenek eggyé kezedben EGYETEMES IMAHÉT ÖKUMENIKUS ZÁRÓ ALKALMA KITEKINTÉSSEL A BIBLIA ÉVÉRE 2009. január 25. vasárnap - 15. 30 tól a gyülekezés alatt a Miskolc - Belvárosi Evangélikus Egyházközség In

Részletesebben

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43)

Krisztus Feltámadt! Húsvétvasárnap 2016.03.27. OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Húsvétvasárnap 2016.03.27. Krisztus Feltámadt! OLVASMÁNY az Apostolok Cselekedeteiből (ApCsel 10,34a.37-43) Abban az időben Péter szólásra nyitotta ajkát, és ezeket mondta: Ti tudjátok, hogy mi minden

Részletesebben

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk?

Vetélkedő kérdések és válaszok. A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? Vetélkedő kérdések és válaszok 1. feladat A kivetítőn látható képek hogyan kapcsolódnak Jézus életéhez? Milyen történet kapcsolódik hozzájuk? 1. Jézus születése, a napkeleti bölcsek látogatása 2. Menekülés

Részletesebben

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN

HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN HARMATCSEPP TANULMÁNYI VERSENY HITTAN A versenyző neve: Forduló: I. Osztály: 3. Az iskola kódja: H- Elért pontszám: Javította: Visszaküldési határidő: Elérhető pontszám: 67p. 2014. november 17. Kedves

Részletesebben

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília

TANÉVZÁRÓ. Újpest-Belsőváros. 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja. Juhász Emília Újpest-Belsőváros 2006. 06. 11. Szentháromság vasárnapja Juhász Emília TANÉVZÁRÓ Alapige (textus): Ef 6,1-4; 6,10 Olvasandó (lectio): Péld 3,1-18 Heidelbergi Káté*: XXI. ÚRNAP (*Olvasható a szolgálat végén)

Részletesebben

Hanukka és Karácsony

Hanukka és Karácsony Bereczki Sándor Igehirdetések 9. Hanukka és Karácsony Mindenki Temploma Hanukka és Karácsony Igehirdetés sorozat 9. Copyright 2010 Bereczki Sándor Korrektor: Dr. Gruber Tibor Kiadványszerkesztő: Danziger

Részletesebben

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN

2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN 2014. NAGYHETI-HÚSVÉTI SZERTARTÁS- ÉS MISEREND VESZPRÉMBEN SzentMihályFőplébánia 2014. ÁPRILIS 11. FÁJDALMAS PÉNTEK 18.00 Élő keresztút a Károly templomtól a Bazilikáig 10.30 Érseki szentmise, barkaszentelés,

Részletesebben

Üdvözlünk Isten családjában!

Üdvözlünk Isten családjában! Üdvözlünk Isten családjában! Amikor Jézust elfogadod Megváltódnak, Isten családjának tagja leszel. Isten azt akarja, hogy ha az Ő gyermeke lettél, növekedj az Ő megismerésében, és válj minél inkább Jézushoz

Részletesebben

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám.

Az elsõ. 2012. május 20. 9. évf. 5. szám. 9. évf. 5. szám. 2012. május 20. Az elsõ Az elsõ egyben az egyetlen is. Elsõbõl nincsen több, ezért életünk során végig egyben egyetlen is marad, ami meghatározza életünket. A házasság is családdá csak

Részletesebben

"Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?"

Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak? "Ki kötelezi el még magát közületek az Úrnak?" 1 Krón 29,5 Gyógyulásunk és megerősödésünk akkor történik, amikor fenntartás nélkül átadjuk magunkat Jézusnak. Minél jobban megnyílunk, és engedjük, hogy

Részletesebben

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12.

XI. 9. Karitász-ünnep 10. 11. 12. Hó órasz Iskolai Plébániai Megjegyzés IX. 1. 2. 3. 4. X. 5. 6. 7. 8. Cím: Szervezési feladatok, ismerkedés könyvvel Nevelési cél: Egymásra figyelve, együtt lesz a közös munkánk eredményes Oktatási cél:

Részletesebben

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN

Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN Koronkai Zoltán SJ. HIVATÁS ÉS IMÁDSÁG HANS URS VON BALTHASAR TEOLÓGIÁJÁBAN SZEMÉLYES VONATKOZÁSOK Casa Balthasar, Róma, 2000-2002 Licencia dolgozat, Torontó, 2005-2007 Hivatásgondozási munka, 2007- KÉRDÉSFELTEVÉS

Részletesebben

Pestszentimrei. Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja 2. évfolyam 4. (11.) szám - 2005.

Pestszentimrei. Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja 2. évfolyam 4. (11.) szám - 2005. Pestszentimrei Öröm Hír Levél A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja 2. évfolyam 4. (11.) szám - Krisztus feltámadt! Valóban feltámadt! Mindig megkap engem az evangéliumok húsvéti történeteinek

Részletesebben

A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése

A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése Felnőtt Katekézis A keresztény élet forrása, központja és csúcsa: A szentmise 5. rész: Az adományok előkészítése Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. július 14. Az Eucharisztia liturgiája és

Részletesebben

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328

AZ ÉLET KENYERE. Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Pasarét, 2015. december 20. (vasárnap) családi karácsony PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Takaró János AZ ÉLET KENYERE Énekek: 323,6; 326,2.4-5; 328 Alapige: János 6,32-35 Jézus pedig így válaszolt nekik:

Részletesebben

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS!

Ez év március 13-án, megválasztásának XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! XXVII. ÉVFOLYAM, 1. (311.) SZÁM, 2016. JANUÁR EGYHÁZUNK ÉLETE A TE ÉLETED IS! AZ IRGALMASSÁG RENDKÍVÜLI SZENTÉVE Ez év március 13-án, megválasztásának második évfordulóján Ferenc pápa a Szent Péter-bazilikában

Részletesebben

MARY WARD (1585-1645)

MARY WARD (1585-1645) MARY WARD (1585-1645) Az Úr mellém állt és erőt adott (2Tim 4,17) Az Úr oltalmaz engem, nem félek. (Zsid 13,6) A szerzetesnı, akit Isten nagy kegyelmekkel és nagy keresztekkel látogatott meg. KISGYERMEKKOR

Részletesebben

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra Felnőtt Katekézis VIII. Parancs Ne hazudj! Mások becsületében kárt ne tégy! Előadó: Maga László Plébános atya Időpont: 2012. május 04. Fegyver a lelketlen hamisság és hazugságok ellen Igen az igazságra

Részletesebben

Hamis és igaz békesség

Hamis és igaz békesség Hamis és igaz békesség Lectio: Jer 1,1-15 Textus: Jer 1,14 A lelkipásztor így szólt egy asszonyhoz: - Asszonyom, szokta önt kínozni a Sátán? - Engem? Soha! - No, akkor ez annak a jele, hogy ön még a Sátáné,

Részletesebben

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007.

A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. A szentgotthárdi Egyházközség programja 2007. Január Február 6. szombat 9.00 Házáldások 8. hétfő 17.00 Karitász összejövetele 13. szombat 19.30 Egyházközségi farsangi bál 15. hétfő 9.00 Szentségimádás

Részletesebben

Otthonunk az Egyház PROGRAMOK. Plébánia száma: 28/610-282. Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38

Otthonunk az Egyház PROGRAMOK. Plébánia száma: 28/610-282. Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38 Otthonunk az Egyház Péceli Római Katolikus Egyházközség 12/1/2013 Elektronikus változat VIII/38 PROGRAMOK Adventben a roráték hétfőn és pénteken reggel 6 órakor lesznek, melyet agapé követ a hittanteremben.

Részletesebben

Pestszentimrei. A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja

Pestszentimrei. A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja Pestszentimrei Öröm Hír Levél A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja IV. évfolyam 2. szám (29.) - Betegek Világnapja Február 11. Épp a mai vasárnapon, február 11- én - amikor megjelenik hírlevelünk

Részletesebben

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS:

17. SZEMÉLYES GYÓNÁS KÖSZÖNTÉS: 17. SZEMÉLYES GYÓNÁS A személyes gyónás több mint a lelkipásztori beszélgetés. A gyónást kérheti a jelentkező, de felajánlhatja a lelkipásztor is. Jó, ha a keresztény gyülekezet tud a személyes gyónás

Részletesebben

938. szám 2013. május 19.

938. szám 2013. május 19. A SZEGED-FELSŐVÁROSI SZENT MIKLÓS PLÉBÁNIA LAPJA 938. szám 2013. május 19. Pünkösdvasárnap Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek ApCsel 2,1-11 Amikor elérkezett pünkösd napja, ugyanazon a helyen mindnyájan

Részletesebben

Forrás. Jézus mellénk állt

Forrás. Jézus mellénk állt Forrás a b i a i e g y h á z k ö z s é g h í r l e v e l e Jézus mellénk állt 13. évf. 1. szám 2016. január 10. Gárdonyi Géza népszerű karácsonyi énekében jól láttatja az első karácsony valóságát: Nem

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele 2014. Március 23. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Plébánia hírlevele II/12. szám Jöjjetek, lássátok meg azt az embert, aki megmondott nekem mindent, amit tettem: nem ez-e a Krisztus? Az evangélium

Részletesebben

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10.

VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) Horváth Géza. Lekció: Márk 10. Pasarét, 2014. április 18. (nagypéntek) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza VÁLTSÁGUL SOKAKÉRT Lekció: Márk 10. Alapige: Márk 10,45 Mert az Emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak,

Részletesebben

Karácsony előtti betegellátás

Karácsony előtti betegellátás II. évfolyam 12. szám 2015. december Karácsony Lelkünk szemével az égre nézünk, és mi is követjük a csillagot, amely vezeti Betlehembe a Napkeleti Királyok utazását. Isten igéje, a Szentháromság második

Részletesebben

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu

EDK -k az EDM -ért. Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért. www.ujremeny.hu EDK -k az EDM -ért Evangéliumi Diák Körök az Evangéliumi Diák Misszióért LÁTÁS Egyetemekre, Főiskolákra járó diákok evangéliummal való elérése, keresztyén diáktársaik által. Keresztyén diákok aktivizálása,

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ III. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK

SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK MEGJELENIK A HÓNAP UTOLSÓ VASÁRNAPJÁN 2013. JÚNIUS 29. Alapítva: 2003. XI. évfolyam VI. szám SZENT PÉTER ÉS PÁL APOSTOLOK 2. OLDAL VISSZAPILLANTÓ 5. OLDAL SZENT MÓNIKA 3. OLDAL KEDVES CSALÁDOK 6. OLDAL

Részletesebben

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12

Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 2004/2 Aki gyõz, azt oszloppá teszem az Isten templomában Jel. 3,12 Szivárványívemet helyezem a felhõkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök. 1Móz 9,13 A Gyülekezeti hétvégérõl 2.

Részletesebben

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM!

ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Dr. Egresits Ferenc ISTEN NEM HALOTT! JÉZUS NEM HAL MEG SOHASEM! Kérdések és megfontolások Jézus passiója kapcsán az irgalmasság évében. - Az esetleges párhuzamok és áthallások nem a véletlen művei! -

Részletesebben

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR

HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR HITÉLETI ESEMÉNYNAPTÁR Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes lelkedből és teljes elmédből. Szeresd felebarátodat, mint magadat. (Máté 22, 37.39) Ebben a tanévben is kérjük Isten segítségét,

Részletesebben

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor

CSALÁDI LELKINAP Apák napja. (és márciusban)? Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia. 2011. március megjelenik évente néhányszor Vecsés, Irgalmas Jézus Plébánia 2011. március megjelenik évente néhányszor CSALÁDI LELKINAP Apák napja (és márciusban)? Idei lelkinapunk egy kicsit másképp - családi lelkinap : - egy házaspár fogja tartani:

Részletesebben

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13.

Hittel élni. 11. tanulmány. március 7 13. 11. tanulmány Hittel élni március 7 13. SZOMBAT DÉLUTÁN E HETI TANULMÁNYUNK: Példabeszédek 28:4-5, 7, 9; 29:13; Róma 1:16-17; Galata 3:24; 1János 2:15-17 Az emberektől való félelem csapdába ejt, de aki

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ

HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ HÉTKÁPOLNAI ÉRTESÍTŐ O Clemens O Pia O Dulcis Virgo Maria! Család - liturgia A családi imádság egyik célja, hogy a gyermekek természetes módon eljussanak az egész Egyház liturgikus imádságához, a Szentmiséhez

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van.

ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET. Ez azonban elmarad, ha az Imádságra hívás közvetlenül az imaóra előtt van. V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ II. HÉT: PÉNTEK REGGELI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen. Alleluja.

Részletesebben

Megnyílás. 2. összejövetel

Megnyílás. 2. összejövetel Megnyílás 2. összejövetel 25 Előkészítés Üljünk körbe, és középre tegyünk egy gyertyát (ne a szőnyegre csöpögjön!). Ezt gyújtsuk meg a beszélgetés kezdetekor! Keresd ki a mai napra való szentírási részt:

Részletesebben

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció

hogy egyek legyenek A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció 2014. Március 16. hogy egyek legyenek Jn 17,20 A komáromi Szent András Plébánia hírlevele Mt 17,1-9 Totális kommunikáció II/11. szám Íme a totális kommunikáció! A tanítványok minden érzékszervükkel vesznek

Részletesebben

A család védelme a politika feladata is

A család védelme a politika feladata is IX. évfolyam, 2. szám 2011 február A család védelme a politika feladata is A család az élet helye, ahol az élet megfogan és befogadásra talál. Mivel az ember nem egy tárgy, az emberi életet nem lehet gyártani.

Részletesebben

A tudatosság és a fal

A tudatosság és a fal A tudatosság és a fal Valami nem stimmel a világgal: háborúk, szenvedések, önzés vesz körül bennünket, mikor Jézus azt mondja, hogy az Isten országa közöttetek van. (Lk 17,21) Hol van ez az ország Uram?

Részletesebben

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091.

ŐSZI ÜZENET. Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091. Szent Anna ŐSZI ÜZENET 2012 Kiadja: A Leányfalui Római Katolikus Szent Anna Plébánia 2016 Leányfalu, Szent Imre herceg útja 14. Telefon: (26) 383-091 Egy pohár víz! Beköszöntött az ősz, a falevelek július

Részletesebben

II. János Pál vetélkedő

II. János Pál vetélkedő II. János Pál vetélkedő Hittan forduló Szent Benedek Gimnázium, Budapest 1 Hittan verseny keretében az utcán végigsétálva embereket kérdeztünk meg arról, hogy mi a véleményük a papokról. Több embert megkérdezvén

Részletesebben

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László

HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS. Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) Szepesy László Pasarét, 2014. február 09. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Szepesy László HÁZASSÁG ÉS VÁLÁS Alapige: Malakiás 2,13-16 És ezt is cselekszitek: betöltitek az Úr oltárát könnyhullatással, sírással

Részletesebben

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK

Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK Tartalom 1. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS AZ ÉGŐ VÁGY 1. fejezet: A gyülekezetnövekedés és az égő vágy........... 7 2. RÉSZ A GYÜLEKEZETNÖVEKEDÉS ÉS A LAIKUSOK 2. fejezet: Hogyan lehet nagy dolgokat elvégezni

Részletesebben

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET V. Istenem, jöjj segítségemre! 1 ÉVKÖZI IDŐ IV. HÉT: VASÁRNAP I. ESTI DICSÉRET F. Uram, segíts meg engem! Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Ámen.

Részletesebben

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24

SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Pasarét, 2012. július 1. (vasárnap) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza SZOLGA VAGY FIÚ? Lekció: Lk 15,11-24 Alapige: Galata 4,4-7 De amikor eljött az idő teljessége, Isten elküldte Fiát, aki asszonytól

Részletesebben

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11.

A Fiú. 2. tanulmány. július 5 11. 2. tanulmány A Fiú július 5 11. SZOMBAT DÉLUTÁN e HETI TANULMÁNYUNK: Dániel 7:13-14; Máté 11:27; 20:28; 24:30; Lukács 5:17-26; János 8:58 Mert az embernek Fia sem azért jött, hogy néki szolgáljanak, hanem

Részletesebben

A MISE RENDJE MAGYARUL

A MISE RENDJE MAGYARUL BEVEZETŐ SZERTARTÁS KEZDŐÉNEK Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A MISE RENDJE MAGYARUL A mi Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, az Atyaisten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal.

Részletesebben

Függelék. 2. Unitárius hitvallás.

Függelék. 2. Unitárius hitvallás. Függelék. 2. Unitárius hitvallás... Hiszek egy Istenben a világ teremtőjében fenntartójában és az emberiség szeret'ő atyjában;.. Hiszek az ember Jézusban" az ő isteni kulde. tésében az ő tanainak udvözítő

Részletesebben

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1.

ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. ŐSZENTSÉGE XVI. BENEDEK PÁPA ÜZENETE A BÉKE VILÁGNAPJÁRA 2012. JANUÁR 1. A FIATALOK NEVELÉSE AZ IGAZSÁGOSSÁGRA ÉS A BÉKÉRE 1. Az új év kezdete, amely Isten ajándéka az emberiség számára, arra indít, hogy

Részletesebben

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa.

A HITOKTATÁSRÓL. Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. A HITOKTATÁSRÓL Jézus ezt mondta: Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert ilyeneké a mennyek országa. (Mt 19,14) HIT ÉS ERKÖLCSTAN VAGY ERKÖLCSTAN? Az általános iskolai

Részletesebben

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN

Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN 1 Újpest-Belsőváros 2008. 03. 02. Juhász Emília Az élet istentisztelete 3.: A CSALÁDBAN Olvasandó (lectio): 2 Móz 13,1-10 Alapige (textus): 2 Móz 13,8-9 És mondd el fiaidnak azon a napon: Amiatt történik

Részletesebben

Üzenet Karácsonyi kiadás

Üzenet Karácsonyi kiadás Gyülekezetünk minden tagjának, és lapunk minden olvasójának áldott karácsonyi ünnepeket, és Isten által megáldott új évet kíván egyházközségünk presbitériuma. Üzenet Karácsonyi kiadás Az Ige volt az igazi

Részletesebben

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT

IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Újpest-Belsőváros 2004. 03. 14. Loránt Gábor IMÁDSÁG MINDENEK ELŐTT Alapige (textus): Neh 1 és Lk 11,1 Lectio: Neh 1 Lk 11,1: Történt egyszer, hogy valahol imádkozott, és mikor befejezte, így szólt hozzá

Részletesebben

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért

Drága Kertvárosi Testvéreink! Együtt imádkozzuk a rózsafüzért Ünnepe: október 2. A Római Katekizmus az angyalokról azt mondja: az angyalok szellemi teremtmények, szünet nélkül dicsőítik Istent, és szolgálják az üdvözítő tervét, körülveszik Krisztust, akit üdvözítő

Részletesebben

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút

1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút 1 1Móz 21,22-34 Ábrahám, Abimélek és a kút És lőn abban az időben, hogy Abimélek és Pikhól annak hadvezére megszólíták Ábrahámot mondván: Az Isten van te veled mindenben, a mit cselekszel. Mostan azért

Részletesebben

Hittan tanmenet 1. osztály

Hittan tanmenet 1. osztály Hittan tanmenet 1. osztály A Beszélgetés Istennel című hittankönyvhöz Iskolai hitoktatás céljára Heti óraszám: 2 Összes óra: 80 A gyakorlati órák, az azokat előkészítő és feldolgozó órák a tanmenetben

Részletesebben

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk

A helyreállítás lelki ajándékai. Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk A helyreállítás lelki ajándékai Ahogy Isten helyreállítja a rendet közöttünk 0. Áttekintés Vezetés és szervezés ; Lelkek megkülönböztetése Démonok kiűzése Gyógyítás Hit 1. A vezetés / szervezés ajándéka

Részletesebben

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET

SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET SZENT BERNÁT APÁT ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ 2 SZENT BERNÁT

Részletesebben

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség

EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG. Szentírás Szövetség EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB JÉZUS KÖVETÉSE LUKÁCS 9 12 GORDON CHENG Szentírás Szövetség A mû eredeti címe: Following Jesus Pathway Bible Guides: Luke 9 12 Szerzô: Gordon Cheng Originally published by Matthias

Részletesebben

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET

ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET ÉVKÖZI IDİ ESTI DICSÉRET Istenem, jöjj segítségemre! Uram, segíts meg engem! Dicsıség az Atyának, a Fiúnak miképpen kezdetben most és mindörökké. Amen. HIMNUSZ Immár hoz hasznos magvakat, díszíti ékes,

Részletesebben

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony

A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Sosem láttam oly termőfát, Mint Krisztusnak keresztfáját. Piros vérrel virágozik, Szentlélekkel illatozik. (Erdélyi népének) É letfa A Szent Kereszt templom tájékoztatója - 2007. Karácsony Minden kedves

Részletesebben

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN

IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN 1 IV. HISZEK JÉZUS KRISZTUSBAN, ISTEN EGYSZÜLÖTT FIÁBAN Isten az Istentől, Világosság a Világosságtól, valóságos Isten a valóságos Istentől, született, de nem teremtmény, az Atyával egylényegű és minden

Részletesebben

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban

Dániel könyve. Világtörténelem dióhéjban Dániel könyve Világtörténelem dióhéjban 2300 éves prófécia Kr.e. 457 Kr.u. 34 Kr.u. 1844 490 év 1810 év 70 hét Rendelet 1. rész Evangélium 2. rész 10-11 Ki Mikáél? Mózes éneke Szólt az ellenség: `Üldözöm

Részletesebben

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8

örög ondolatok A háláról A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 örög ondolatok A Nyíregyházi Görög Katolikus Egyházközség lapja 2008/8 A háláról emberek a jótettek emlékét a porba írják? Az evangéliumi tíz emberbõl kilenc valóban ezt tette. Nekik a gyógyulás volt a

Részletesebben

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk!

Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! 2016. Húsvét Gyülekezetünk minden tagjának áldott és békés húsvéti ünnepet kívánunk! A TARTALOMBÓL Bemutatkozik az új számvevő - széki elnök Egyházmegyei hittanverseny A hitoktatásról általában Konfirmáció

Részletesebben

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3)

Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Az ü dvö ssé g förrá sái (Vö. Iz 12,3) Szentségek vételére felkészítő kiadvány. Kiadja: Szent József Plébánia. Cím: 8800 Nagykanizsa Ady E. 15. Felelős kiadó és szerkesztő: Váron István. E-mail: varonistvan@gmail.com

Részletesebben

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT

KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Pasarét, 2011. november 17. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK Horváth Géza KRISZTUS ÍTÉLŐSZÉKE ELŐTT Alapige: 2Korinthus 5,10 Mert nékünk, mindnyájunknak meg kell jelennünk a Krisztus ítélőszéke előtt,

Részletesebben

Pestszentimrei. A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe

Pestszentimrei. A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe Pestszentimrei Öröm Hír Levél A Pestszentimrei Római Katolikus Egyházközség lapja VI. évfolyam 7. szám (53.) - A misszió hónapja hogy áldást nyerjen a föld minden népe A katolikus egyház 1926 óta minden

Részletesebben

Ha aa magasban. Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI.

Ha aa magasban. Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI. Ha aa magasban ELÔADÁSOK A SZENT ISTVÁN TÁRSULATNÁL XVI. OSZTIE ZOLTÁN Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából OSZTIE ZOLTÁN Kereszténység és közélet Kiút az anarchiából SZENT ISTVÁNTÁRSULAT az Apostoli

Részletesebben

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT

KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT LEVÉL A VERESEGYHÁZI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG ÉLETÉRŐL XI. évfolyam 8. szám 2011. szeptember KÉT ZARÁNDOKLAT KÖZÖTT Amikor e sorok megjelennek már épp befejeződött a Hétkápolnai zarándoklat, és amire a következő

Részletesebben

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.

A LÉLEK KARDJA. Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Pasarét, 2013. október 24. (csütörtök) PASARÉTI PRÉDIKÁCIÓK refpasaret.hu Horváth Géza A LÉLEK KARDJA Alapige: Efézus 6,17b Vegyétek fel a Lélek kardját, amely az Isten beszéde. Imádkozzunk! Hálaadással

Részletesebben

Egyházközségi Híradó. NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6)

Egyházközségi Híradó. NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6) Az Aszódi Római Katolikus Egyházközség időszaki tájékoztatója 2015. április Szent György hava XVIII. évf. 58. szám NINCS ITT, FELTÁMADT! (Lk 24,6) Amikor az asszonyok vasárnap hajnalban a sírhoz siettek,

Részletesebben

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából

Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Pásztorlevél a Szent Cirill ereklye Szenci Esperességbe való zarándokoltatása alkalmából Krisztusban drága testvéreim, a mai vasárnap evangéliumának bevezető mondatai Jézus tanításának fontosságára és

Részletesebben

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja.

2007. augusztus. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. A Magyar Szentek Templomának havi tájékoztató lapja. 2007. augusztus Kiadja a Magyar Szentek Plébániája. Megjelenik minden hónap elsı vasárnapján. Ingyenes kiadvány. Emlékezzél meg, Istennek dicsıséges

Részletesebben

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA

EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA EGÉSZség +BOLDOGSÁG teremtő IMA Mágikus SZERtartás EGÉSZséges +boldog ÉLETedért! INGYENES EGÉSZséget és boldogságot teremtő IMA Mágikus SZERtartás, amit otthonodban végezhetsz EGÉSZséges +BOLDOG életedért!

Részletesebben

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. -

Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban. - 2008. május 31. - Ultreya (országos Cursillos találkozó) a paksi Református Templomban - 2008. május 31. - A Cursilló (spanyol eredetű szó) magyarul a keresztyénségről szóló rövid tanfolyamot jelent. A református Cursillo

Részletesebben