LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam szám április HÚSVÉT VALÓBAN FELTÁMADT

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 3. szám április HÚSVÉT VALÓBAN FELTÁMADT"

Átírás

1 Fény és Forrás április 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam szám április HÚSVÉT VALÓBAN FELTÁMADT Jézus feltámadása igazi örömhír az embereknek. Nemcsak nekünk keresztényeknek, akik végigéljük Vele az utolsó vacsora borús hangulatát, amelyen még az eukarisztia ajándéka is képtelen átragyogni, és megéljük az apostolok szomorúságát, hiszen a nagypéntek teljes sötétsége áthatolhatatlanná teszi az emberi lét kilátástalan végességét. Jézus feltámadása tényszerűségével ragadhat magával mindenkit, aki képes szembesülni saját emberségének korlátaival. Az angyal így szól az asszonyokhoz: Ti a keresztre feszített názáreti Jézust keresitek. Feltámadt, nincs itt! (Mk 16,6). Ezzel belekiáltják a világba az örömhírt: a végtelenre nyitott az életetek. Egyszer s mindenkorra igazolja, hogy életünk nem fejeződik be, és nemcsak valahogy folytatódik, hanem Krisztusban szemlélhetjük a beteljesedés módját, az új ég és az új föld ajándékát, hogy letöröl szemünkről minden könnyet, és nem lesz fájdalom, betegség, halál (vö. Jel 21,1-4). De nemcsak örömhír ez, hanem felelősség is, mert Jézus legyőzte ugyan a halált, és a végtelenre nyitotta meg az emberiség lehetőségét, de ezt a csodás ajándékot nem automatikusan nyerhetjük el. Életünk felelőssége, hogy keressük-e Jézust, ahogy az asszonyok keresték. A közönyös világ soha nem találkozik a Feltámadottal. Húsvét ünnepén meghív bennünket az egyház, hogy teljes reménységgel keressük életünk minden mozzanatában azt a Krisztust, aki feltámadásával legyőzte a világot, és a gonoszt. És mert Jézus ígérete szerint velünk van a világ végéig, ezért, ha keressük, akkor biztos, hogy találkozunk is Vele. Ha pedig találkozunk Vele, átemel bennünket a világ lezárt sírjából a feltámadás végtelenségébe. Örvendezzünk a feltámadt Krisztussal, és egymást is ajándékozzuk meg a feltámadás örömével! ISTENTŐL MEGÁLDOTT, KEGYELMEKBEN GAZDAG HÚSVÉTI ÜNNEPEKET KÍVÁNUNK MINDEN TESTVÉRÜNK- NEK! Péter atya Valóban feltámadt 1 Lelki nap 3 Képviselőtestületi lelkigyakorlat 5 Ökumenikus lelkész találkozó 6 Plébániai mozgalom 9 Cursillo 11 Munkatársképző 12 Házasok lelkigyakorlata 13 Meghívó kirándulásra 14. hogy értsük a liturgiát. 14 Péter atya válaszol 15 Éjszakai keresztút 18 TARTALOM Cserkész lelkigyakorlat 18 Ünnepeink 20 Gyerekszáj 21 Olvasólámpa 22 Könyvajánlat 22 Hírek, események 23 Családtábor 24 Beiskolázás 25 Rajzpályázat 25 Filmklub 27 Takarítás 28 Hivatal Batyu 28

2 Fény és Forrás április 3 MEGÚJULÁS KRISZTUSBAN Egyházközségi lelki nap Nagyböjti lelki napunkra ebben az évben nagyböjt elején, február 28-án került sor. Mivel több esemény is jutott erre a napra, kicsit kevesebben vettünk részt, mint más években. Azért jöttünk össze, hogy arról halljunk és beszélgessük, azt forgassuk szívünkben, hogyan újulhatunk meg Krisztusban. A hétköznapokban, a rohanásban és önzésünkben elveszítjük Őt. Viszont érezzük, hogy csak akkor lehetünk boldogok, ha újra megtaláljuk. Mindig a közelünkben van, és szeret bennünket. De hogyan szeret? Személyesen néven szólít, ahogy az apostolokat meghívásukkor (Jn 1,35-51), vagy Zakeust (Lk 19,5). Nem a tömeget látja, hanem a személyeket, személyesen szólít, hív. Azt akarja, hogy rátaláljunk, hogy ajándék legyen számunkra. Gyógyító szeretettel szeret, és eggyé válik velünk, mindenkinek azt adva, amire szüksége van. Bajlódik velünk, néha szinte könyörög, hogy maradjunk vele. Rátalálunk, de ezt a rátalálást újra, és újra elveszítjük. Gyakoroljuk a nagyböjtben az ott maradást! Veled leszek, megyek Jézusom! A második órában az 51. zsoltár felolvasása után a megtérésről és annak előfeltételéről, a bűnbánatról beszélt Zsolt atya. Teremts bennem tiszta szívet Istenem., ez a kérés, ez a vágy fogalmazódott meg bennünk. Fény és Forrás április 4 Az igazi bűnbánat során először is megnyílik a szemünk arra, hogy mi a bűnünk, majd bánkódunk miatta, ami lelki keresztre feszüléssel, gyötrelemmel jár. Bűnöm megvallása után szégyenkezem a bűnöm miatt. Mert Isten szemével annak látom, ami, meg is gyűlölöm, és el akarom hagyni. Ez az újrakezdés, a megtérés. Ehhez vezethet minden jó szentgyónás. Azt eredményezi, hogy hagyjuk, hogy Isten kőszívünket hússzívvé változtassa. Az ebédszünet után kiscsoportokban beszélgettünk arról, mikor és hogyan tapasztaltuk meg Jézus néven szólító, személyes szeretetét, sikerült-e vele maradni és hogy mit jelent számunkra a bűnbánat. Jó indításnak éreztük így nagyböjt kezdetén ezt a lelki napot. Legközelebb talán jobban oda fogunk figyelni, hogy időben hívjuk testvéreinket, hiszen valamennyiünk vágya, hogy rátaláljunk Jézusra, és bűneinknek hátat fordítva Vele maradjunk. h.h.. Köszönjük Péter és Zsolt atyáknak, hogy a kevés jelentkezőt is megajándékozták azokkal a gondolatokkal, amelyek segítenek bennünket a kegyelmi időszakban és azon túlmenően is, hogy közelebb kerüljünk Jézushoz. Az előadások során kétszer is különös borzongás futott végig rajtam. Először, mikor tudatosodott bennem újra, hogy Jézus nem egy generálszószszal leöntött massza részeként hajol le hozzám, hanem személyesen az én lelkemre szomjazik, keres, hív, jön utánam olyankor is, amikor messze kóborlok a nyájtól. Öröktől fogva, számon tartó szeretettel szeret, személyesen engem, Téged, mindnyájunkat. Másodszor az a történet érintett nagyon mélyen, melyben a sátán Jézussal alkudozik, s az alku tárgya a mi üdvösségünk, melyért Jézus vérével fizetett. Persze tudjuk mindezt, mégsem vagyunk elég erősek, hogy elutasítsuk a díszdobozba csomagolt mérget, a bűnt. Pedig ha megtanuljuk megutálni vétkeinket, akkor jó úton haladunk afelé, hogy el is hagyjuk azokat. Minden évben csak egyet kéne véglegesen! Hiszem, hogy ez a lelki nap is segítséget jelent ebben! Sz. Ági HOGY NE TALÁLJON RAJTUNK FOGÁST A GONOSZ A képviselőtestület lelkigyakorlata Egerben Az egri Szent János Lelkigyakorlatos Ház volt immár újra a helyszíne képviselőtestületünk március 5-7-ig tartó lelkigyakorlatának. Péter atya az idei évben a gonosz elleni harcot választotta témául. A gonosz arcairól, felismerésé-

3 Fény és Forrás április 5 ről, az ellene való küzdelemről hallottunk, és beszélgettünk a kiscsoportokban. A sátán mindenhova beférkőzik. Legtöbbször nehéz felismerni, mert jól álcázza magát. Ígér, csábít, azután otthagy. Ha szóba állok a sátánnal, ha az élet apró dolgaiban engedek a kísértésnek, olyan mintha részleteket fizetnék kis megalkuvásaimmal. Aki a kicsiben hű, az a nagyban is hű. Aki a kicsiben hűtlen, az hűtlen a nagyban is. (Lk 16,10) Minden áron Jézusban kell maradnom. Ez akkor lehetséges, ha feltétel nélkül bízom benne. Ha megtapasztaltam már Jézus erejét, bátran harcolok. A bizalmat és tapasztalást imádkozással erősíthetem, Fény és Forrás április 6 Megértettem, nekem elsősorban nem a gonosz ellen kell harcolnom, hanem azért, hogy Jézus Krisztusban, a várban maradjak, hogy belül legyek Krisztus testében a többiekkel, ahol egy vagyok a sok közül, akik szintén gyengék és tökéletlenek, de ha így együtt maradunk, a köztünk élő megszabadít bennünket. A sátán a belül való életet akarja tönkretenni. Ahol a test növekedni kezd, ott kísérel meg működni. Felfedeztünk néhányat eszközét, amelyekkel a közösségeket akarja szétrombolni. Ezek, többek között: a pártoskodás, a sértődés és méltatlankodás, az uralomvágy, a megszólás és a rágalom, az igazság (az én igazságom), a közöny, az, ha parazita módon a közösségből élek, az állandó élcelődés, jópofiskodás, a másokat irányítani akarás. A csoportos beszélgetésben próbáltunk egymásnak segíteni a gonosz elleni harcban, hiszen valamennyien ugyanabban a várban vagyunk, és ha egyikünket legyengíti a sátán, mi magunk is gyengülünk. Ezért akartuk egymás között bizalommal megosztani a tapasztalatainkat. Péntek este a keresztúti elmélkedésekben Jézust nemcsak szemléltük, hanem fel akartuk fedezni benne, és meg akartuk tőle tanulni a bizalmat, hűséget, állhatatosságot. Az egész lelkigyakorlaton Isten igéje vezetett bennünket, és azzal a biztos tudattal jöttünk haza, hogy Lépteinknek a világossága a te igéd Uram. mert az ima éberré tesz. Az állhatatosságért, a félelemnélküliségért imádkozni kell. De melyek a bizalomhiány okai? Ha nem világos a célom, hogy az nem más, mint maga az Isten. Ha csak ideigóráig küzdök, mert zsoldosként viselkedem, nem birtokosként, aki az utolsó leheletéig harcol. Ha kevés a megtapasztalt sikerem, csak részgyőzelmeim vannak. És ha egyedül akarok küzdeni, nem a többiekkel együtt. Látnom kell, fel kell ismernem a rosszat, csak akkor tudok ellene tenni. A gonosz nehezen lepleződik le, de van egy csodalámpásom: a Szentlélek. Ő tud engem vezetni. Ahol az Ő fénye van, onnan a sátán elmenekül. Ökumenikus Lelkésztalálkozó Március 19-én templomunk, a Szentháromság-templom adott otthont az ötödik alkalommal megrendezésre kerülő, az ország különböző részein tevékenykedő lelkészkörök egész napos találkozójának. Reggel fél tíz körül jöttek az első résztvevők. Az egyik legkorábban érkező vendég, egy református lelkésznő, amikor meglátta új templomunkat és orgonánkat, megszólaltatta rajta az egyik legszebb zsoltárt. A színes üvegablakokon beáradó fény, a zsoltár hangjai fogadták az érkezőket. Az idei összejövetel témája Pál apostol egyházépítő tevékenysége volt.

4 Fény és Forrás április 7 Fény és Forrás április 8 Részt vett a találkozón a gödöllői lelkészkör legtöbb tagja is, Albert Gábor evangélikus lelkész, aki a rendezvény egyik szóvivője volt, a baptista lelkipásztorok: Győri Kornél, dr. Mészáros Kálmán a premontrei atyák közül Ullmann Péter és Balogh Piusz, Sivadó János görög katolikus atya, és Gáspár István máriabesnyői plébános atya. Az előadásokat csoportos beszélgetések követték. Minden csoportban vegyesen voltak a különböző felekezetű lelkipásztorok. A beszélgetéseken megosztották egymással a tapasztalataikat, azt, hogy a maguk egyházában, a maguk plébániáján milyen gondokkal, kérdésekkel találkoznak, milyen örömeik vagy Isten segítségével eredményeik vannak. Ez tehát elsősorban egy lelkiségi és lelkipásztori találkozó volt, és abból a gondolatból született, ami az egész ökumenikus mozgalom alapja, nevezetesen: rájöttünk arra, hogy egyedül, egymástól elszigetelten nem lehet evangelizálni. Sokkal hitelesebb, ha megéljük a testvéri közösséget, amelyért Jézus imádkozott. Mi azt valljuk, hogy az egység Isten ajándéka, a mi részünk és feladatunk a nyitottság és a kölcsönös szeretet megélése. (Kiss Imrének, a Szeged Csanádi Egyházmegye általános helynökének nyilatkozatából) A plébániai mozgalom találkozója Castel Gandolfoban Róma március A találkozón a Vatikáni Rádió magyar adása interjút kért Péter atyától, és Szilasiné Katitól. Bizonyára többeknek sikerült meghallgatni őket. Itt most Kati válaszát tesszük közzé. Jól összefoglalja azt, amit mi is mindnyájan éreztünk, megéltünk ezen a találkozón, ahol plébániánkról nyolcan vettünk részt. Nagyon mély, nyitott lelkületű és hangulatú találkozó volt ez, több mint 100 különböző felekezetű: baptista, evangélikus, görög katolikus, református és római katolikus résztvevővel. A főpásztorok, püspökök az idén is támogatták az összejövetelt, három püspököt üdvözölhettek körükben: D. Szebik Imre nyugalmazott evangélikus püspököt, Székely János római katolikus segédpüspököt, illetve Gulácsy Lajos nyugalmazott református püspököt Kárpátaljáról. Délelőtt Székely János Esztergom-budapesti segédpüspök, biblikus professzor, majd Magyarné Balogh Erzsébet a Református Missziói Központ vezetője tartott előadást Szent Pál apostol közösségépítő munkájáról. Székely János püspök atya azt hangsúlyozta, hogy Pál apostol az egység nagy tanítója volt. De nemcsak tanított róla, hanem szenvedett is az egység hiánya miatt, és ha kellett, szenvedett azért, hogy ezáltal is megvalósuljon a Krisztus akarta egység. D. Szebik Imre nyugalmazott evangélikus püspök a püspökök libanoni ökumenikus találkozójáról számolt be. Európa szinte minden országából jöttünk ide Castel Gandolfoba a Plébániai Mozgalom tagjai. Magyarországról, különböző plébániákról huszonketten veszünk részt a találkozón. Azért jöttünk, hogy a Mű tapasztalatát elmélyítsük, így a kölcsönös szeretet által láthatóvá tegyük a köztünk lévő Jézust. Ez ennek a találkozónak az alaptémája. Hiszen ez a Jézus látható! Megértettem most azt, hogy ott látható és tapasztalható, ahol egységben élünk. És ezt a láthatóságot kell megteremtenünk mind-

5 Fény és Forrás április 9 nyájunknak ott, ahol élünk: a plébániákon, azokban a közösségekben, ahol éljük az életünket. Ebben a világban, és nemcsak Magyarországon, az emberek szomjazzák a szeretetet, tehát Istent. De nem találkoznak, nem találkozhatnak Vele, mert nem jó helyen keresik, mert Ő nem tudomány, nem ideológia, hanem egy élő valóság. Hittant tanítok egy katolikus iskolában, és látom, hogy nem csupán az a fontos, hogy mit tanítok, hanem, hogy mit élek az iskolában a kollégáimmal és hát persze a gyerekekkel is. Ez a Jézus ott jelenik meg valóságosan, ahol benne egyesülve szeretetben élnek az emberek. A Fény és Forrás április 10 esik, nem ismerhető fel benne a Megváltó, így az egyház a saját karikatúrája lesz. A többiekkel együtt én is nagyon erős indíttatást éreztem arra, hogy mindent megtegyek, ami rajtam múlik, hogy ezt a köztünk megjelenő Istent felragyogtathassuk. hh A találkozón mélyen megérintett a kölcsönös szeretet szövetségének megkötése. Láttam a bemutatott videókban, az elmondott tapasztalatokban, hogy mindenekelőtt ezt a szövetséget kötötték meg, mielőtt bármi munkának, feladatnak nekiláttak volna. Hogy olyan egységben tudjanak lenni, hogy Jézus köztük lehessen, és akkor már Ő teszi a dolgokat. És mi résztvevők is a találkozón minden reggel megkötöttük ezt a szövetséget egymással mindannyian, ezzel kezdtük a napot. Megértettem, hogy ez a mindennél fontosabb. Az elmondott tapasztalatok kézzelfoghatóan bizonyították számomra, hogy az ilyen egységnek mérhetetlenül gazdag gyümölcsei vannak. Nagy vágy ébredt bennem, hogy tegyünk így idehaza is a plébániánkon. Beszélni sokat szoktunk itthon is arról, hogy a kész vagyok az életemet adni érted szeretettel kell szeretnünk egymást. Most viszont éreztem, hogy ezt ki is kell mondanom konkrétan a többieknek. Öröm volt megtapasztalnom, hogy a testvéreim is pontosan ezt érezték, akikkel együtt voltunk kint a találkozón. Elhatároztuk, hogy hazajőve mindenekelőtt ezt a szövetséget fogjuk erősíteni egymásban. Éva Országos cursillos találkozó mi plébániánk Gödöllőn egy élő közösség. Most itt azt értettem meg, hogy a közösség tagjaként folyamatosan arra kellene figyelnem, hogy ha kell az életemet: az ötleteimet, igazamat is oda tudjam adni azért, hogy a kölcsönös szeretetben Krisztus megjelenhessen közöttünk. A szervezők az egymás közti kölcsönös szeretetben bonyolították a programot, és minket is meghívtak az egységre. Nagyon mélyen érintett, amit a közösségi egyházról, és a hiteles keresztény életről hallottunk. Nekünk az egyházban a Feltámadottat kell megmutatnunk, aki magához vonzza az embereket, de Ő csak akkor van jelen, ha kölcsönösen szeretjük egymást. Másként nem hiteles, nem vonzó. A Krisztus kép töredezett, szét- Magyarországon 20 éves a cursillo. A szervezők első alkalommal országos ultreyat (találkozót) rendeztek február 14-én Budapesten, a Szent Imre templomban. Körülbelül 700 résztvevő érkezett az ország minden pontjáról. Gödöllői csoportunk tizenkét fővel vett részt az eseményen. Szent Pál szavai adták a találkozó fő mondanivalóját: Krisztus szeretete sürget minket. Beer Miklós püspök úr Rómából érkezve a Szentatya üzenetét és áldását hozta a magyarországi cursillistáknak: az egyháznak fontos ez a mozgalom, mert segít megélni hitünket. Ahogyan Krisztus számít ránk, úgy az egyház is számít a lelkiség tagjaira. A magyar egyház vezetője Erdő Péter bíboros úr, a püspök atyák levelükben üdvözölték és támogatták a cursillo mozgalom jelenlétét a magyar egyházban.

6 Fény és Forrás április 11 A szentmisét Beer Miklós püspök atya celebrálta. Szentbeszédében kiemelte a cursillo egységét, sokszínű, színes voltát. Hiszen Jézus nem keserűségre és méltatlankodásra hív, hanem reményre, amit a cursillo jól tükröz. A tanúságtevők beszéltek a kiscsoportok fontosságáról, erejéről, a láthatatlan ajándékokról, amelyeket ennek a lelkiségnek köszönhetnek. Ebéd után Székely János püspök úr előadását hallgattuk meg. Arról beszélt, hogy Jézus birtokol minket. Fogadjuk ezt el, és azé leszünk, aki minket igazán szeret, és adjuk tovább kincseinket, mert vannak köztünk hiteles, jó emberek. Ne egy akció legyen ez a katolikus egyházban, hanem állandó, Jézussal megélt szeretetközösség. Felkért bennünket, hogy kérjük a helyi lelkiatyák támogatását, hiszen a cursillo a Szentlélek ajándéka. Épüljön be a cursillo a plébániák életébe. Dolgozzunk együtt! Az emberek éhezik Krisztust, és Ő számít ránk, és mi is számíthatunk Krisztusra! De colores! Bazsik Laci Munkatársképző, március 14. Ez alkalommal dr. Tomka Ferenc atya káposztásmegyeri plébános előadását hallgattuk meg, melyet kiscsoportos beszélgetés követett. Az egység fogalmáról, annak keresztény közösségbeni szerepéről, az egyházközségükben megélt tapasztalataikról szólt. Néhány gondolat: az önmegvalósítás korát éljük, pedig arra lettünk teremtve, hogy Krisztus valósítsa meg magát bennünk, rajtunk keresztül Ő jöhessen a közösségünkbe. Úgy, ahogy a szülő nem tud gondoskodni gyermekéről, ha magáért él, önmagát helyezi előtérbe, mi sem tudunk Krisztusnak életet adni magunk között, ha nem érte élünk, hanem saját céljainkért, önzésünkért. Sokszor el kell veszítenünk, Isten gondjaira bíznunk törekvéseinket, igazságunkat, azért, hogy Jézus tudja vezetni közösségünket, és ne emberi megfontolások, technikák. Sokszor hallgatnunk kell, a szenvedő Jézussal egyesítve fájdalmunkat, hogy az egység ne sérüljön, ne okozzunk szakadást. Istenre kell bíznunk, hogy az általa megszabott időben és módon kinyilatkoztassa és megvalósítsa akaratát. "A szeretet több mint az én igazságom. Az egység több mint az én okosságom." Tomka atya mindezt megélt példákkal, egyháztörténelmi eseményekkel illusztrálta. Nem könnyű feladat! -bm- A plébániai munkatársképző következő alkalma május 9-én plébániánkon lesz délután 3 órakor. Fény és Forrás április 12 Aki meg akarja menteni életét, elveszíti azt, de aki érettem elveszíti életét, megtalálja azt (Mt 16,25) Az idei nagyböjti házas hittanos lelkigyakorlaton 34-en vettünk részt Egerben. Fő témája: Jézus a jó pásztor volt. Ó- és újszövetségi idézeteken keresztül fedeztük fel Jézust, a jó pásztort, aki életadó szeretetével, és mint feltámadott, mindent legyőző úr akar jelen lenni életünkben. Vajon én hogyan válaszolok erre a szeretetre? Mikor Jézus meghív a nyájába, rögtön feladatot ad, én is legyek pásztor családomban, közösségemben. De csak akkor válhatok jó pásztorrá, ha önmagamat jól tudom pásztorolni, együttműködve Jézussal. Így vettük szemügyre életünk néhány területét. Először a munka és a pihenés harmóniájáról hallottunk. Nem lehetek a munka rabja, mert a munka célja nem a birtokos, hanem a másik számára építeni a világot. Vasárnaponként pedig a szeretet rendezze tevékenységeinket, gyönyörködjünk egymásban, és a teremtett világban. Majd azt néztük meg, mennyire éljük mindennapjainkban a nyolc boldogságot (boldogok a lélekben szegények egyetlen kincsem Jézus; boldogok az irgalmasok akik megbocsátó szeretetükkel felemelik a másikat). És ezzel ellentétben a hét főbűn, amely állandó kísértésként van jelen életünkben. Vajon én melyik úton pásztorolom magam? Majd azt néztük meg, hogyan lehetünk pásztorok családunkban. Olyan pásztorok, akire Jézus rábízhatja övéit. Ez nem feladat, mert nem vagyok béres, hanem Jézus pásztorol általam, és így családunkban együtt járhatjuk a boldogság útját. Itt is szentírási részek segítettek bennünket, hogy ne uralkodjunk egymás felett, hanem

7 Fény és Forrás április 13 kölcsönösen szeressük egymást. És ne keserítsd gyermekedet ne vegyük el gyermekeink reménységét, mert nem tud kibontakozni. Másnap, a kiscsoportos beszélgetéseken a Péter atya által feltett kérdésekre próbáltunk közösen választ találni. Pihenésként pedig együtt néztük meg a II. János Pál pápa életéről szóló film egy részét, amely megerősített bennünket abban, hogy Jézussal, a jó pásztorral élve lehet teljes az életünk. H. Zsolt és Marcsi A régebb óta fiatal házas közösség tagjai közé szeretettel várunk érdeklődő párokat, akik vágynak egy jó közösségre. Április 18-ára kirándulást szervezünk, ahol megismerhetik a házas közösség tagjait, lelkiségét, hangulatát. A találkozás 8 órakor a blahai kápolnánál. Útvonal: Kápolna TV torony Boncsok babatpusztai romok. Az útvonal viszonylag sík terepen halad végig, nem megerőltető. Kb. 14 órakor ebéddel várják a résztvevőket a katolikus óvoda kertjében, ahol folytatódhat az ismerkedés, ameddig jól érezzük magunkat. Minden érdeklődőt (akár egyedül is, gyermekkel is) szeretettel várunk. Jelentkezni a sekrestyében lehet. Máthé László 30/ hogy értsük a liturgiát Az eukarisztia liturgiája A felajánlás A hívek könyörgése után helyet foglalunk. Következik a szentmise második fő része, az áldozat, az eukarisztia liturgiája, melynek során bekapcsolódunk Jézus Krisztus keresztáldozatába. Először az adományok előkészítése történik. Az oltáron az egyik ministráns vagy diakónus az oltárterítőre elhelyez egy kisebb négyzet alakú fehér színű terítőt (korpolálét), amelyre a szent edények, a kehely, a paténa (aranyozott tányér) és az áldoztatókehely kerül. A misekönyvet is az oltárra helyezik. Az előkészítő kisasztalról az oltárhoz hozzák az eukarisztia ünnepléséhez a kenyeret (kovásztalan kenyeret: ostyát) és bort, amit a miséző pap átvesz. Ekkor tartják a templomban perselyezést. A felajánlást énekes miséken a felajánlási ének kíséri. Először a kenyér felajánlása következik. A pap fölfedi a kelyhet, fogja a paténát, amelyen a nagy ostya fekszik, felajánlja az Atyának egy imádsággal Fény és Forrás április 14 és az ostyát az oltárra helyezi. A hívőknek szánt ostyákat egy áldoztató kehelyben vagy egy áldoztató paténán készíti elő. A ministránsok ezután bort és vizet visznek oda. A pap az oltár jobboldalán bort önt a kehelybe és egy csepp vizet vegyít hozzá. A kelyhet az oltár közepén felemeli, azt is felajánlja egy imádsággal az Atyának, és visszahelyezi az oltárra. A kenyeret és bort ezzel a világi használattól elvonta és Istennek szentelte. A felajánlásba mi magunk, a szentmise résztvevői személyesen úgy kapcsolódunk be, hogy lélekben felajánljuk Istennek a jövőre vonatkozó jó elhatározásainkat, múltbéli sikereinket (hálát adunk értük), és szenvedéseinket. Fontos, hogy oda tudjuk tenni az oltárra saját magunkat, hogy amint a kenyerünk és a borunk, a munkánk gyümölcsei, úgy a magunk élete is Krisztussá lényegüljön. A kenyér és bor adományaival tehát magunkat is Istennek ajánljuk mindennel együtt, ami mi vagyunk, és amink van. Szívünket Istennek szenteljük, és készek vagyunk Krisztussal egyesülni, az Ő áldozatában. A kenyér és bor felajánlása után a pap csendes imában könyörög áldozat bemutatói ténykedése elfogadásáért, majd a kézmosással jelzi lelki megtisztulási szándékát. Ez arra figyelmeztet minket is, hogy a szent áldozatban tiszta szívvel vegyünk részt. Utána imára szólítja a híveket, végül pedig elmondja a mise második kitárt karú könyörgését. Ezt secretá-nak, azaz titok-imának nevezzük, utalásul arra, hogy ez már a consecratio (átváltoztatás) titkának előkészítéséhez tartozik. Ez az imádság az Atyához szól, akihez Krisztus, a mi Urunk által terjesztjük áldozatunkat. (a szerkesztők) Azt szeretném, hogy járatosak legyetek a jóban." (Róm 16,20) Péter atya válaszol kérdéseinkre Van valaki, akivel konfliktusba keveredtem. Én békességet szeretnék, ezt ki is fejeztem, ő azonban nem akar közeledni. Mit tehetek? Amikor egy személy egy másikkal kapcsolatban bűnt követ el, igazságtalan, helytelen döntést hoz, akképp cselekszik, az ennek nyomán a másiknak hátrányt, kárt okoz. Legyen az anyagi, erkölcsi, bármilyen más, nem egyszerűen egy tényállapotot hoz létre, ha-

8 Fény és Forrás április 15 Fény és Forrás április 16 nem mindig a közöttük lévő kapcsolatot is érinti. Két ember konfliktusa esetén, alapesetben, és leegyszerűsítve a dolgot, van az, aki a sértést létrehozta, és van, aki a sértést elszenvedte. Például idejössz, és én azt mondom, hogy te egy szemét alak vagy. Függetlenül attól, hogy igaz, vagy nem ez az állítás, rád, mint személyre nézve mindenképpen sértő, a részemről pedig nagyfokú szeretetlenség. Biztosan nem szolgálja, hogy téged jobbá tegyelek. Ahelyett, hogy a szeretetben segítettelek, bátorítottalak volna, leromboltam még azt is, ami benned volt. A kapcsolatunk ezáltal igen erősen meggyöngült, vagy el is szakadt. A megbocsátás ennek a kapcsolatnak a helyreállítása. Mivel egy kapcsolat mindig két személy között létezik, annak helyreállítása is mindig mind a két személyen múlik. Az egyik a sértő, aki bocsánatot kér, a másik pedig a sértett, aki megbocsát. Mindkettőnek akarni kell. Ha én, a sértett fél krisztusi vagyok, a szeretetemmel készítek utat a megbocsátás irányába, úgy, ahogyan Jézus is tette, teszi a mi irányunkba. Mi bántjuk meg őt, és mégis ő jön, hogy megbocsáthasson. Isten a végtelen szeretetével mindig kész a megbocsátásra. A mi részünket azonban ő sem teheti meg. Ha én nem akarok odamenni hozzá, akkor nem áll helyre a kapcsolat. Az Ő példájára, nekem is, mint sértettnek, a kapcsolat helyreállítása érdekében tett erőfeszítésemnek a passzív része a megbocsátásra való készségem. Nem menekülök a kapcsolat helyreállítása elől. Az aktív része pedig az, hogy még elé is megyek, én, a sértett készítek utat a megbocsátás irányába. Eddig terjed a lehetőségünk. Bennem, aki a sértést elszenvedte, hiába van ott a megbocsátásnak a készsége, hiába készítem az utat, hogy a kapcsolat helyreálljon, az mindenképpen csak a másik, a sértő fél kiengesztelődni akaró szándékával történhet. Akkor, ha ő a kapcsolatot szintén helyre akarja állítani, és meg is teszi azt, ami az ő része. Csak ekkor jöhet létre a valódi megbocsátás, annak a lezárt, teljes állapota. Ha ez nem így van, akkor a szakadás továbbra is fennmarad, de ebben ekkor már vétlen vagyok. Továbbra is élhetek Krisztusban, mert azt tettem, amit Jézus tenne az én helyemben. Mitől függ, hogy melyik napra esik húsvét? Húsvét vasárnapja mindig a tavaszi napéjegyenlőséget (március 21-ét) követő első holdtölte utáni vasárnap. Ehhez igazodnak a hamvazószerda, a pünkösd, és a közbülső ünnepek időpontjai is. Hamvazószerda a húsvétot megelőző negyven napos böjt első napja. (A vasárnapokat nem számítjuk böjti napoknak.) A húsvéti idő húsvét vasárnapjától számított ötven napig, azaz pünkösd vasárnapjáig tart. Hogyan éljük meg az ünnepeinket keresztény emberként? Minden ünnepet úgy kellene megélnünk, mint egy kis mennyországot, mert a keresztény ember számára az ünnep az Istennel való boldog együttlétet jelenti. A karácsony is, a húsvét is, és a többi ünnepünk is. Vigyázzunk rá, nehogy más legyen! A mennyországban nem lesznek ünnepeink, mert létünk minden pillanata ünnep lesz. Mivel itt a Földön nem tökéletes istenkapcsolatban éljük az életünket, hanem töredékesen, hiányosan, ezért van szükségünk ünnepekre. Az ünnep kiemel bennünket a világból, mindennapi életünk gondjaiból, bajaiból, küzdelmeiből. Megállunk, Istenre és egymásra figyelünk. Szabaddá válunk arra, hogy befogadjuk Isten kegyelmi ajándékait. Ez minden ünnepünkre igaz. A vasárnapjainkra is. Az lenne a jó, ha ezek úgy sűrűsödnének, hogy végül az egész életünk ünnep lenne. A keresztútban megjelenik valahol az Atya szenvedése is? Nem. Az Atya nem szenved. A szenvedés csak az emberi természethez tartozik hozzá. Az isteni természet képtelen a szenvedésre, a szenvedés ugyanis hiányt jelent. Minden esetben. Isten a tökéletes tartalom, a végtelen szeretet, a végtelen irgalom. Istenben nincs hiány, ezért Isten. Az isteni természet abban az értelemben, ahogy mi a szenvedés fogalmát értjük és éljük, nem tud szenvedni. Ez ellentmondás lenne. Olyan, mintha azt mondanád, hogy négyszögletes kör. A kör nem lehet négyszögletes, mert nincsenek sarkai, hiszen éppen attól kör. Ha lennének, akkor már nem lenne az. A Fiú, azaz Jézus Krisztus sem mint Isten szenved és hal meg a kereszten, hanem kiüresítette önmagát, és magára vette az emberi természetet. Belép az emberi világba, hogy megváltói szeretetével és áldozatával megmentsen minket. Embersége által, emberként éli át közöttünk a szenvedést és a halált. Igen szép, szimbolikus jelenet, amikor Mel Gibson Passió című filmjének végén az a nagy könny-

9 Fény és Forrás április 17 csepp leesik a földre. Mintha az Atya siratná a Fiát. Ez a kép, bár igen kifejező, teológiailag nyilván nem állja meg a helyét. Siratni azt szoktuk, akit vagy amit elveszítünk. Az Atya azonban nem veszíthette el a Fiát, hiszen mindig egy volt vele. Ők ketten, a Szentlélekkel egységben, folytonos és végtelen szeretetkapcsolatban vannak. Jézus megváltói szeretete az Atya és a Szentlélek szeretete is, mindhárman ugyanazt akarják, tehát a Szentháromság tartja és hatja át ezt az egész misztériumot. Jézus embersége önmagában képtelen lenne ezt megvalósítani. Meglehetősen nehéz ezeket a dolgokat elmagyarázni, mert ezek olyan titkok, amelyek leírására az emberi fogalmak sokszor teljesen alkalmatlanok. Jézus miért Emberfiának hívta magát? Ez egy biblikus kifejezés. Az Ószövetségben, Dániel próféta könyvében jelenik meg először. (Dán 7,13-14) Dániel próféta nem történeti személy. Nem tudjuk pontosan, hogy ezt a könyvet ki írta le, de nincs is jelentősége. A kinyilatkoztatásoknak nem az a lényege, hogy kin keresztül, hanem hogy mit akar Isten mondani. Szóval, röviden összefoglalva, Dániel prófétának van egy látomása, amint az ég felhőin egy Emberfia, vagyis egy emberhez hasonló valaki közeledik. Az Ősöreg (az Atya) örök hatalmat és királyságot ad neki minden nép fölött. Jézus Krisztus erre a zsidók által jól ismert látomásra visszautalva nevezi magát Emberfiának. Azért nem a Messiás kifejezést használja, mert a korabeli zsidók között egy csomó helytelen messiási kép alakult ki. Jézus nem akarja, hogy ezekkel azonosítsák őt. Jézus tehát a Dániel által leírt személlyel azonosítja magát. Ember fia, vagyis ember, ugyanakkor Isten fia is, aki minden hatalmat megkapott az Istentől, és hatalma örök. Egyszerre fejezi ki emberi természetét, és Isteni küldetését. Üdvözítő, szabadító és megváltó. A Messiás. Péter atya diktafonra felvett válaszait lejegyezte Reznák Judit. Fény és Forrás április 18 Éjszakai keresztút Péter atya azt mondta az indulásnál, hogy most Jézussal megyünk a keresztúton, őt kísérjük, de az életünkben másként van. Ő jön velünk, Ő ott van a mi keresztutunk minden stációjánál: amikor vádolnak bennünket, amikor elesünk, amikor keresztre feszülünk. Ezen az éjszakai keresztúton az elmélkedéseinkben próbáljuk ezt megélni, elmondani. A több mint 40 fős, elsősorban a főiskolai korosztály tagjaiból álló csapat csendesen elmélkedve, összeszedetten tette meg ezt az elég nehéz terepen vezető, az eddigieknél kissé hosszabbra sikerült utat. Talán kicsit kevesebben voltunk, mint a hőskorban, de aki részt vett, igazán ott volt Jézussal. Szép előkészület volt húsvétra, a Feltámadottal való igazi találkozásra. TUDATOSAN AZ ISTEN (JÓ) MELLETT DÖNTENI Cserkész lelkigyakorlat Hála Istennek, a nagyböjti időszak minden évben lehetőséget ad arra, hogy elcsendesedjünk, és számot vessünk életünkről, az eddig megtett útról. Idén ismét a veresi Vicziántanyán töltöttünk néhány napot, hogy Zsolt atya vezetésével elmélkedjünk a jó és a rossz kézzelfogható jelenlétéről a világban. A csendes tanya kiválóan

10 Fény és Forrás április 19 alkalmas volt az előadások utáni csendes elmélkedésre, a kápolnában lehetőség volt akár egész éjjel a szentségimádásra. A lelkigyakorlaton sokat beszélgettünk arról, hogy a keresztény élet tudatos döntések sorozata, hiszen a gonosz minden pillanatban próbál bennünket a rosszra csábítani. Mivel igen kifinomult fegyverei vannak, igencsak résen kell lennünk, hogy felismerjük. Ahhoz, hogy el tudjuk dönteni mi az, ami a gonosztól van, segítségünkre lehet a következő három ellentétpár, amelyeket döntéseink előtt érdemes átgondolunk, hogy ne a gonosz sugallatát válasszuk, és ne essünk önámításba. Íme a három ellentétpár: - ajándékozás-birtoklás - szeretet-önzés - alázat-dicsőség Ez a hat dolog mutat rá cselekedeteink igazi motivációjára, s egyben eldönti, hogy egy-egy lépésünk az Istent vagy a gonoszt szolgálja! A tanyán ezek alapján próbáltunk meg figyelni a Jóistenre, magunkra és természetesen egymásra, hogy megérezve és megélve az összetartozás örömeit (és nehézségeit) otthon is folytatni tudjuk a lelkigyakorlatot. Hiszen a lelkigyakorlatok talán legkeményebb része otthon a hétköznapokban kezdődik. Köszönjük Zsolt atyának, hogy velünk volt a Jóisten áldását kérjük a nagyböjti készületére, húsvétjára és egész életére! a cserkészek "A Sátán sokat ígér, keveset ad, mindent elvesz" - ez volt az egyik alapgondolata idei lelkigyakorlatunknak. Hogy álljunk ellen, hogy győzzük le a kísértéseit? Többek között erről elmélkedtünk, beszélgettünk két napos együttlétünk során. A téma átelmélkedése, megbeszélése reméljük mindannyiunk hasznára vált, és nagyböjti készületünk hasznos része volt! Zsuzsi Számomra a fő mondanivaló az elmélet gyakorlatra váltása; ne csak hallgassuk, hirdessük is az Igét, és hogy ezt nem vallásos tettekkel kell elérnünk, hanem azzal, hogy átadjuk magunkat Istennek. Teréz Szeretet, alázat, ajándékozás. Mindezt Krisztusra figyelve. Ha a mindennapi döntéseinkben ezek az értékek a meghatározók, akkor biztos, hogy döntéseink helyesek. Józsi Fény és Forrás április 20 Azért tetszett a lelkigyakorlat, mert sikerült megfogalmazni magamban, hogy mik a problémáim és hogy mik vezetnek hozzájuk. Illetve felnyitotta a szemem, hogy jobban oda kell figyelnem minden egyes kis kísértésre is, mert azok bármely aprónak is tűnnek, mind-mind egy lépéssel távolabb visznek Istentől. Ákos Számomra nagyon hasznos volt a lelkigyakorlat, hiszen mindamellett, hogy vezetői tanácsokkal gazdagodtunk, egy nagyon jó önismereti teszt is volt. Sok dolgot megtudtam, hogy hogyan "győzhetem" le magamat, és negatív tulajdonságaimat. Balázs ÜNNEPEINK Április 19. Húsvét 2. vasárnapja, az Isteni Irgalmasság vasárnapja. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hittek.'' Teljes búcsút nyerhetnek azok, akik a szokásos feltételeket teljesítik (gyónás, áldozás, imádság a Szentatya szándékára). Részleges búcsút, akik az irgalmas Jézushoz fordulnak imádságukkal. Április 25. Szent Márk evangélista,,menjetek el az egész világra, és hirdessétek az evangéliumot minden teremtménynek. Április 29. Szienai Szent Katalin szűz és egyháztanító, Európa társvédőszentje elrejtetted ezeket a bölcsek és okosak elől, és kinyilatkoztattad a kicsinyeknek. Május 3. Szent Fülöp és Jakab apostolok A kő, amelyet az építők elvetettek, szegletkővé lett. Május 16. Nepomuki Szent János ünnepe A Kastélytemplomban a búcsúi ünnepélyes szentmise május 17-én 11 órakor lesz. Május 24. Urunk mennybemenetele úgy jön el ismét, ahogy az égbe felmenni láttátok.

11 Fény és Forrás április 21 Gyerekszáj Az iskolában nem naposok vannak, hanem egyesek. (M. Eszter) Az Isten lehullasztotta a telet. (Kristóf) A Peti rendelt nekem egy nyaklevest. (Az olyan, hogy egy jó forró levest beleönt a nyakamba.) (Szabolcs) Fiúké a dicsértessék, lányoké az elsőbbség. (Máté) Nagyon keménynek teremtette a fejemet Jézus. (Máté) Ebédnél: Gyorsan szedjél már, mert kihalok! (Tomi) Te szereted a targonca levest? (J. Anna) (Liza:) Ági néni! A kis Anna egyszer azt mondta, hogy ki evett dömper levest. (Kató:) Nem dömper, hanem targonca! A Szépség és a Szörnyeteg színdarab után az oviban: Marika néni! Sokat gondolkodtam, és kiválasztottam, hogy ki legyen az én kedves szörnyetegem. (Csenge) Találós kérdés: Télen fázik, mégis levetkezik. Nyáron melege van, mégis felöltözik. Mi az? (fa) H. Levente válasza: A dédim. Megszerelmeztelek. (puszit adott) (Tomi) Kérlek Istenem add, hogy a nyár közeledjen a télhez, mert már nagyon várom a tavaszt. (M. Eszti) Szippants Liza, mert tudod, szippantó autók vagyunk! (Janó) Gyerekek! Ki tudja, hogy ki volt Kossuth Lajos? Mátyás: Én tudom, ő volt Petőfi Sándor! Először megeszem a levét, és a végére hagyom a gulyát. (J. Anna) Gulyásleves evésnél: Mit keresel a levesedben? Anna: Keresem a gulyát. Fény és Forrás április 22 el az OLVASÓLÁMPA ÉBRESSZD FÖL A SSZERETETET!! A közvetlenség, a baráti hang, a megértő szó fölébreszti a szeretetet. Ha te adod, téged szeretnek, ha más adja, mást szeretnek. Szeretet után áhítozol? Miért nem használod fel ezt az egyszerű igazságot? Hidd el, varázserővel hat azokra, akikkel szemben gyakorolod. Még a kőszívűek is meglágyulnak, ha kitartóan, állandóan barátságos vagy és közvetlenséged jóságával árasztod embereket! Ne csak magadra tekints érdektelenül légy kedves mindenkivel! Éreztesd jóságod mindenki iránt! Legyen közismert ismerősök és ismeretlenek előtt barátságos magatartásod. Szólíts mindenkit a keresztnevén! Ne csak közvetlen baráti körödben, hanem munkahelyeden és mindenütt, ahol teheted. Lehetőleg jegyezd meg magadnak azok nevét is, akik neked valami szívességet tettek! Ha üzletbe lépsz és ott is megértő kedvességgel kezeled a kiszolgálókat, sőt, ha keresztnevükön szólítod őket, sok örömet viszel a hétköznapok robotjába. Lehet, hogy közvetlenül semmi hasznát nem látod ennek, de örömöt adsz itt és ott is a munkába mélyedt embereknek, kimutatod figyelmes jóságodat, egy kis derűt varázsolsz az agyonhajszolt lelkekbe. Amikor pedig úgy gondolod, hogy mindezt teljesen haszon nélkül teszed és valóban nem is vezet önző szándék, akkor éred el talán legjobban, hogy önzetlen kedvességedért még többen megszeretnek és becsülnek. Részlet Palánkay Gausz Tibor S.J.: Szeretetet, érvényesülés, boldogság című könyvéből.

12 Fény és Forrás április 23 Campbell, Dr. Ross - Életre szóló ajándék Hogyan szeressük gyermekünket? A pszichiáter szerző könyvében rávilágít arra, hogy a gyermekünkkel való jó kapcsolat alapja a feltétel nélküli szeretet. Gyakorlati tanácsokat ad, miként éreztethető ez a gyermekkel, aki ennek az érzésnek a birtokában képes igazán érett emberré fejlődni. Saját gyermekeivel átélt élményeit, valamint tanácsadó munkája során szerzett tapasztalatait osztja meg az olvasóval. Campbell, Dr. Ross - Szülői hivatás Hogyan ismerhetjük meg gyermekünket? A gyermeknevelésben gyakran két véglet érvényesül: teljes engedékenység vagy vasszigor. A nagy sikerű szerző nem könnyű, de járható középutat mutat. Meggyőződése, hogy gyermekünknek elsősorban nem prédikálni kell, hanem életünkkel és tetteinkkel példát mutatni, s akkor magáévá fogja tenni erkölcsi elveinket és világnézetünket. XVI. Benedek pápa: A Názáreti Jézus A pápa új kötete Jézus Krisztus nyilvános működését vizsgálja a Jordán folyóban történt megkeresztelkedésétől kezdve a színeváltozásig. Nagy érdeklődés előzte meg a könyv megjelenését, hiszen a Szentatya minden szabad percét e könyv megírására fordította, legbensőbb gondolatait osztva meg az olvasóval Jézus Krisztus személyéről. Könyvében saját Krisztus-értelmezését írja le, emellett természetesen adottnak veszi a modern bibliakutatás és a II. Vatikáni Zsinat eredményeit, azonban elsődleges megközelítésben azt a Krisztust szándékozza bemutatni, akit az evangéliumokban ismerhetünk meg: a mű egyedül az Úr arca iránti személyes keresésem kifejeződése, és bárki szabadon vitába szállhat vele: csak annyi rokonszenv megelőlegezését kérem az olvasóktól, ami nélkül nem lehetséges a megértés. Ezek a könyvek a KERESZTÉNY KÖNYV- ÉS AJÁNDÉKBOLTBAN (Gödöllő Szabadság út 1.) megvásárolhatók A Keresztény könyv és ajándékbolt május 1-től nagy-nagy kedvezménynyel árusítja könyveit. Használják ki a lehetőséget! Fény és Forrás április 24 HÍREK, ESEMÉNYEK Március közepe óta újabb diakónust üdvözölhetünk egyházközségünkben, Varga Sándor, aki Juhász F. Józseffel együtt nálunk ismerkedik a plébániai élettel. Fogadjuk őt is szeretettel. Imádkozzunk diakónusainkért, hívatásukért! Májusban, a Szűzanya hónapjában, minden hétköznapi esti szentmise után együtt mondjuk, énekeljük a loretoi litániát. Köszöntsük Máriát minél többen, kérjük a közbenjárását, hogy Jézushoz vezessen bennünket. Majálisunkat május 1-én tartjuk a megszokott helyen, a blahai napközis táborban. Délelőtt 10 órától gyülekező, délben szentmise. Ebédre gulyásleves lesz, tányért, evőeszközt mindenki hozzon. Palacsintát is hozzunk a belevaló finom töltelékekkel. Délután játékok, beszélgetés, pihenés és kellemes semmittevés együtt. Ne maradjon otthon senki! Ezen a nyáron is szervezünk családtábort a régi helyünkön Fonyódligeten augusztus ig. Az 5 nap 4 éjszakás teljes ellátás költségét nem tudjuk még pontosan, de valószínűleg valamivel több lesz a tavalyinál (a múlt évi költségek: felnőtt 20 ezer, 7-14 éves gyermek 16 ezer, 3-6 éves 14 ezer Ft). Szeretnénk, ha mindannyian együtt nyaralhatnánk. Tudjuk, hogy ez néhány családnak komoly anyagi megterhelést jelent. Anyagi okok miatt azonban senki ne maradjon itthon. Ezért kérjük, hogy mindenki jelentkezzen, aki velünk szeretne jönni, és megkeressük az anyagi segítség módját. Fontos, hogy mindenki az öt napra jöjjön, mert mindenféleképpen ki kell fizetni a teljes költséget. Havi részletben is fizethetünk. Kérdéseitekkel Szilasiné Katit keressétek. Jelentkezni az előleg befizetésével és a jelentkezési lap kitöltésével az irodában lehet. Az előleg felnőttnek és gyermekeknek egyaránt 5000 Ft. Üdülési csekkel is lehet fizetni.

13 Fény és Forrás április 25 Mindannyiunk nagy ünnepe lesz június 20-a, Paszternák Tamás pappá szentelésének napja. Tamást régóta ismerjük, köztünk nőtt föl és láttuk hivatása kibontakozását is. Egyházközségünk közösen szeretné megajándékozni őt ebből az alkalomból. Akik ehhez hozzá szeretnének járulni, a sekrestyében vagy az irodában június 7-ig megtehetik. A Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Óvoda beiskolázást hirdet a 2009/2010. tanévre a gimnáziumokba felvett tanulóinak helyére A beiskolázási beszélgetés ideje: május 18. (hétfő) 14 óra az 5. osztályba jövőknek május 19. (kedd) 14 óra a 6. és 7. osztályba jövőknek A beszélgetés helye: Szent Imre Katolikus Általános Iskola, 2100 Gödöllő, Szabadság tér 19. Kérjük a tisztelt szülőket, beiratkozási szándékukat előzetesen jelezzék május 11-ig az iskola portáján személyesen, vagy a 28/ ös telefonon. Részletes információk az iskolai és a templomi hirdetőtáblán találhatók. Kedves iskolások és óvodások, kedves gyerekek! Templomunk búcsújára rajzpályázatot hirdetünk Szent Pál élete címmel Mottója: Legyetek követőim, mint ahogy én Krisztus követője vagyok. (1Kor 11,1) Beadható bármilyen technikával készült alkotás május 24-ig az óvodában, iskolában, a sekrestyében, a plébániai irodán. Munkáitokra nyomtatott betűkkel írjátok rá a mű címét, neveteket, életkorotokat, osztályotokat. Felső korhatár 14 év. Templomunk búcsúján, Szentháromság vasárnapján, június 7-én tekinthetitek meg a pályaművekből készült kiállítást a közösségi házban. Szeretettel várjuk alkotásaitokat! Fény és Forrás április 26 Már előre hirdetjük, hogy a Szentháromság-templom búcsúját június 7-én, Szentháromság vasárnapján ünnepeljük. A részletes programot következő számunkban tesszük közzé. Gyóntatás szombatonként reggel 7 órától fél 9-ig van. Vasárnaponként papjaink a szentmiséken nem tudnak gyóntatni, mert nemcsak Gödöllőn, hanem Valkón és Szadán is miséznek. Szombatonként a reggeli szentmise után (fél 8-tól fél 9-ig) csendes szentségimádást tartunk. Olyan alkalom ez, amikor együtt lehetünk Jézussal bensőséges közelségben és csendben. Megnyugvás és megerősödés az egész heti rohanás után. Jöjjünk, ha tudunk, minél többen! A blahai kápolnában csütörtök esténként fél 6-tól fél 7-ig tartanak testvéreink csendes szentségimádást. Csütörtök esténként 6 órakor templomunkban a premontrei atyák és az énekkar a zsolozsmát énekli. A zsolozsmában igehirdetés, bűnbánati liturgia és szentáldozás van. A vasárnapi szentmiséken plébániánk egy-egy csoportja külön szolgálattal is részt vesz: segítik, hogy szeretet-közösség fogadja a misére jövőket. Köszöntik az érkezőket, segítségükre vannak a templomunkat kevésbé ismerő testvéreknek, a kisgyermekekkel érkezőknek, bármely kérdésünkkel hozzájuk fordulhatunk. Fogadjuk szeretettel szolgálatukat! A fiatal házasok közösségének április 19-i taizé-i imaalkalmának szándéka: Tegyetek tanúságot és tanítvánnyá mindenkit! A május 17-i alkalommal azért imádkoznak, hogy: Minden cselekedetünket a szeretet vezérelje! Kapcsolódjunk a fiatalok imájához, együtt kérjük mennyei Atyánkat! Az elsőáldozásra készülő gyermekek szüleit május 13-án, szerdán várják a hitoktatók az esti szentmise után a hittanterembe, a gyermekek készületét segítő szülői megbeszélésre. Húsvét vasárnap az esti szentmise után rendezik a fiatalok hagyományos locsolóbáljukat a közösségi házban. Sok-sok játék lesz. Belépő egy kis sütemény és üdítő.

14 Fény és Forrás április 27 Kedves Felnőttek! A hétfő esti közösségi játszóestek programja bővült! Minden páros hét hétfő estéjén negyed 8-tól filmklub. A műsor a templomi hirdetőtáblán olvasható. Minden páratlan hét hétfő estéjén negyed 8-tól továbbra is folyik a játék, társasozás, kártyázás, biliárdozás, kinek-kinek kedve szerint. Reznák Jutka várja azok jelentkezését, akik szívesen vállalnának kis szolgálatot is ezeken az estéken. Háziasszonyként, ill. házigazdaként fogadnák az érkezőket, segítenének a vetítés előkészítésében, a játékok rendben tartásában, igény esetén teát főznének a szomjazóknak. Szeretettel hívunk benneteket minden hétfőn este a plébánia alagsorába! Papírgyűjtés lesz a Szent Imre Iskolában! Április 20-án óráig, 21-én 7-16-ig és 22-én 7-12 óráig vihetjük be az otthon összegyűlt papírhulladékot. Tegyünk környezetünk tisztaságáért! A évi adónk kétszer 1 %-ával magunk rendelkezünk. Egyiket egyházunknak, másikat civil társadalmi szervezetnek adhatjuk. A Magyar Katolikus Egyház technikai száma: Ha adójának másik 1%-át egyházközségi iskolánknak és óvodánknak szeretné adni, akkor a Nepomuki Szent János Iskola Alapítvány javára kell rendelkezni, melynek adószáma: Rendelkező formanyomtatványok az irodában kaphatók. Húsvétkor és minden vasárnap is a szentmisékre érkezéskor ügyeljünk arra, hogy a templomhoz tartozó parkolóhelyeket használjuk, vagy ha betelt, a Szent Imre Iskola mögötti parkolót. Hagyjuk szabadon a lakótelepi parkolóhelyeket. Fény és Forrás április 28 A közösségi házat csoportjaink takarítják heti rendszerességgel. Aki úgy érzi, hogy szívesen segítene, de egyik csoportnak sem tagja, vagy a csoportja nincs beosztva, jöjjön nyugodtan bármelyik szombaton ½ 9-től 10-ig egy jó hangulatú takarításra. A beosztás a hirdetőtáblán olvasható, és itt is közzé tesszük: április 18. Kolping család április 25. bérmálkozók május 2. főiskolások május 9. bibliakör május 16. felnőtt fiatalok május 23. igekör május 30. fiatal házasok A plébániahivatal a Szentháromság-templom épületében működik, bejárata az Ambrus Zoltán köz felől nyílik. Hivatali órák: hétfő kedd 9-12 szerda 9-12 péntek Csütörtökön, szombaton és vasárnap nincs hivatal. Telefon a hivatali órák alatt: KÍNÁL Whirlpool 4 kerámia lapos tűzhely sütővel tel.: BATYU KERES Szeretettel ajánljuk olvasóink figyelmébe honlapjainkat: és Kiadja a Gödöllői Római Katolikus Egyházközség április A kiadványért felelős Szecsődi Péter plébános

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május Fény és Forrás 2009. május 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 4. szám május kegyelmével Isten akaratát, és örvendezünk a kegyelem által bennünk megtermő gyümölcsnek. Ez mind a jelen pillanat isteni

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 11. szám KARÁCSONY Karácsony ünnepe minden jóérzésű ember szívét megérinti, megnyitja, még akkor is, ha a mindennapi élet terhei zaklatottá, és bezárttá tesznek

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXI. évfolyam 2012. 8. szám november - december A ELKEZDŐDÖTT A ZSINAT z október 11-i ünnepélyes megnyitó után elkezdődött az Egyházmegyei Zsinat témáinak a feldolgozása. Az Egyház,

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXII. évfolyam 2013. 8. szám október ÜNNEPEKRE KÉSZÜLÜNK A társadalmi ünnepeknél megszokhattuk, hogy történelmünk egy eseményét vagy az emberi közösség egy általános értékét teszszük

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október JÉZUS ANYJA, MÁRIA. És most különösen is szeretném szívünkbe vésni a Világosság rózsafüzér LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVII. évfolyam 2008. 8. szám október Október hónapban az egész világegyház Máriával, égi édesanyánkkal fordul Jézus Krisztushoz, a kegyelmek forrásához. Mária, Jézus anyja az Ige megtestesülésétől

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 6. szám szeptember

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 6. szám szeptember Fény és Forrás 2009. szeptember 2 LELKIPÁSZTORI LEVÉL XVIII. évfolyam 2009. 6. szám szeptember tív tapasztalatok is benne vannak - meg kell gondolnunk, mit tartsunk meg, és mit tegyünk másképpen. Gyümölcseiről

Részletesebben

XXII. évfolyam 1. szám, 2013. március. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 1. szám, 2013. március. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. március de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Íme, én veletek vagyok mindennap a világ végéig (Mt 28, 20) Gondolatok Húsvétra Mienk a Húsvét ünnepe, mely ennyi jóval van tele Üljük

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 10. szám december- advent Ú HARMATOZZATOK EGEK jra belépünk az adventi szent időbe, amikor egyénileg és közösségben is készülünk karácsony ünnepére. Ősi bölcsesség:

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 11. szám KARÁCSONY AKIK BEFOGADTÁK A z adventi készülődés után elérkezett az idei karácsony ünnepe. Népszerű és kedves ünnep, bár nem biztos, hogy mindig értjük,

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja

Rózsafüzér Királynéja Rózsafüzér Királynéja 2014 - VIII. évf. 1. (52. sz.) Nagyböjt PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu Az evangélium öröme betölti azok szívét és egész életét, akik találkoznak

Részletesebben

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 9. szám november

LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 9. szám november LELKIPÁSZTORI LEVÉL XXIII. évfolyam 2014. 9. szám november T VAN MENNYORSZÁG alán első olvasásra hatásvadásznak tűnik a cím, de meggyőződésem, hogy keveset beszélünk a mennyországról. Pedig hitünk legalapvetőbb

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2010. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 2. Gorove László és Kriszta tanítása Álmom volt, hogy mi itt a csarnokban egymás felé kezdtünk fordulni és egymástól bocsánatot

Részletesebben

1 % KÖSZÖNJÜK, hogy adója 1%-ával is támogatja a Szent László Plébániatemplom Alapítványt! Adószámunk: 19702786-1-43

1 % KÖSZÖNJÜK, hogy adója 1%-ával is támogatja a Szent László Plébániatemplom Alapítványt! Adószámunk: 19702786-1-43 VefBor153.qxd 2007. 02. 13. 9:45 Page 2 4. 5. 10. 14. 19. 25. 26. MÁRCIUSI NAPTÁR Elsõvasárnapi szentségimádás Elsõáldozó szülõi FEFO Kisgyermekek liturgiája Szent József ünnepe Családok délutánja Gyümölcsoltó

Részletesebben

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE

Rózsafüzér Királynéja. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Rózsafüzér Királynéja 2013 - VII. évf. 7. 50. Advent PLÉBÁNIÁNK ÉLETE 1146 Budapest, Thököly út 56. www.rozsafuzerkiralyneja.hu VÉGET ÉRT A HIT ÉVE Ferenc pápa Krisztus király vasárnapján lezárta a XVI.

Részletesebben

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Lélek áldása. Tartalom. Az új egyházi évvel megszínesedik a. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2013. IV. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Az ICCRS nemzetközi prófétai találkozója Betlehemben A felső teremben folytattuk imánkat, ahol Istentől új pünkösdöt kértünk

Részletesebben

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2012. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele 50 éve kezdődött a II. Vatikáni Zsinat A II. Vatikáni Zsinat nyitó lépést tett afelé, hogy Jézust és Egyházát minél jobban

Részletesebben

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony

SZÉCSÉNYI HARANGOK. A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony SZÉCSÉNYI HARANGOK A szécsényi katolikus egyházközség hírlevele 1998. Advent - Karácsony Mi az Advent? Advent ( Adventus Domini, azaz az Úr eljövetele ) karácsony előkészületi időszaka. Az egyház a VI.

Részletesebben

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS

ADVENT III. VASÁRNAPI GYERTYAGYÚJTÁS 1 ARCHÍVUM 4. GYERTYAGYÚJTÁS Advent 4. vasárnapja Mária igenjére irányítja a figyelmünket. Már közel az Üdvözítő születése. Ferenczi Richárd - plébános Az eseményen készült fotók megtekinthetők a KÉPGALÉRIÁBAN!

Részletesebben

TARTALOM: - Karácsonyi visszatekintés - Szentírás Éve - Ökumenikus imahét - Életünk, örömeink - Nagyböjti gondolatok

TARTALOM: - Karácsonyi visszatekintés - Szentírás Éve - Ökumenikus imahét - Életünk, örömeink - Nagyböjti gondolatok Bor162.qxd 2008. 02. 03. 20:13 Page 2 SZENTMISÉK TEMPLOMUNKBAN Hétfõ: 18.00 Kedd: 7.00 Szerda: 18.00 Csütörtök: 7.00 Péntek: 18.00 Szombat: 7.00 Vasárnap: 7.00, 9.30, 18.00 SZENTSÉGIMÁDÁS: Kedd reggel

Részletesebben

JÖVŐT ÉS REMÉNYT ADOK NEKTEK (Jer, 29,11)

JÖVŐT ÉS REMÉNYT ADOK NEKTEK (Jer, 29,11) A NAgymArosi Egyházközség hírlevele XX. évf. 2015. HÚSVÉT JÖVŐT ÉS REMÉNYT ADOK NEKTEK (Jer, 29,11) Isten úgy szeret, mint egy atya: Gyermek volt még Izrael, amikor megszerettem. Én tanítottam meg járni

Részletesebben

F e l é d. Fel nagy örömre ma született! K A R Á C S O N Y! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep

F e l é d. Fel nagy örömre ma született! K A R Á C S O N Y! A Szent László Plébánia lapja. Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Veled és K A R Á C S O N Y! F e l é d A Szent László Plébánia lapja Bp. XVIII. Pestszentlőrinc Havanna lakótelep Fel nagy örömre ma született! XXII./7. (192.sz.) 2012. December Karácsony! Veled és Feléd

Részletesebben

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE

A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - A PÜSPÖKI KONFERENCIA KÖRLEVELE SZENT ERZSÉBET ÜNNEPÉRE - Az Árpád-házi Szent Erzsébet ünnepéhez legközelebb eső vasárnapon minden évben a szolgáló szeretet szentjének példáját követő Katolikus Karitász

Részletesebben

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja

w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja w w w. p l e b i. h u 2011. Húsvét XII. évf. 1. szám (43) A dunaharaszti és taksonyi katolikus egyházközségek lapja Gyertek hozzám mindnyájan, akik elfáradtatok, s akik terhet hordoztok én megkönnyítelek

Részletesebben

TARTALOM * Beszélgetés Böjte Csabával * A fiatalok nem arra fogékonyak, MIT teszünk, hanem arra, hogy.. * Életünkből * Jézus ölében * Hírek

TARTALOM * Beszélgetés Böjte Csabával * A fiatalok nem arra fogékonyak, MIT teszünk, hanem arra, hogy.. * Életünkből * Jézus ölében * Hírek TARTALOM * Beszélgetés Böjte Csabával * A fiatalok nem arra fogékonyak, MIT teszünk, hanem arra, hogy.. * Életünkből * Jézus ölében * Hírek Évkezdő gondolatok A kezdethez több mondás és gondolat is kapcsolódik.

Részletesebben

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015.

Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR. Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. Isten éltessen, Feri atya! ÉBRESZT 2015. FEBRUÁR Káposztásmegyeri Katolikus Közösség lapja, 25. évf. 1. ( 132. szám 1 Ébresztő 2015. február A KRISZTUS HÚSVÉTI MISZTÉRIUMÁT EL KÉSZÍT SZENT NEGYVENNAP Mindenekelőtt

Részletesebben

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele

XXII. évfolyam 3. szám, 2013. december. de colores. az esztergom-budapesti cursillo hírlevele , 2013. december de colores az esztergom-budapesti cursillo hírlevele Sehol nem ártanak, és nem pusztítanak mert a föld tele lesz az Úr ismeretével (Iz 11,9 ) Sötétben járunk, hajnalra várunk! szól a Szent

Részletesebben

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele

Tartalom. A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Megújulás 2014. III. szám A Magyar Katolikus Karizmatikus Megújulás Hírlevele Egy Lélek, sok kegyelem A Lelkes Napok után mindig az a kérdés van bennünk, vajon Isten adhat-e ennél többet és jobbat jövőre.

Részletesebben

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól

AVáci EgyházmEgyE zsinatán az Egyház és a helyi közösségek aktuális gondjairól zsinati homíliák a Váci EgyházmEgyEi zsinat témaköreihez Váci EgyházmEgyE, 2014. tartalom PüsPöki Előszó... 3 1. témakör: EVangElizáció... 4 2. témakör: szolgálattevők... 8 3. témakör: liturgia... 12 4.

Részletesebben

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból

Bevezetőként. Szentmisét közvetít a Magyar Rádió és a Magyar Katolikus Rádió templomunkból 2013. március 15. A zagyvapálfalvai Jézus Szíve Plébániatemplom lapja V. évfolyam, 5-6. szám (61-62.) Bevezetőként Kedves Olvasóink, kedves Hívek! Ahogyan azt korábban is írtuk: XVI. Benedek pápa lemondása

Részletesebben