VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY"

Átírás

1 DR. TURCSÁNYI KÁROLY ZUPKÓ TIBOR A MINŐSÉGÜGYI IGÉNY-KIELÉGÍTÉSI FOLYAMAT ÉRTELMEZÉSE A HONVÉDELEMBEN A MINŐSÉG IGÉNYE A szakértők különböző időpontokra teszik a minőség iránti igény megjelenését. A legtávolabbi lehetséges időpont az ember fejlődésének kezdete, amivel mi is egyetértünk. Az indok nagyon egyszerű: ha az ember fenn akart maradni abban a környezetben, amely az élet környezete, akkor a faj és létfenntartáshoz szüksége volt a legjobb minőségű eszközökre és a legjobb használati technológiára, valamint folyamatosan javítania kellett azokat. Eszközeinek minősége számára az életben maradást szavatolta. Ezen eszközök egy része a mai haditechnikai eszközök őse (elődje) volt. Aki a fejlettebb, jobb minőségű eszközöket birtokolta, nagyobb eséllyel véd(het)te meg magát és társait a környezetéből ellene irányuló támadásokkal szemben, legyenek azok a természet erői (vihar, földrengés, vulkán kitörés, vadállatok támadása stb.), vagy vadállatok esetleg más emberek. Ezek az eszközök a védelem és a támadás különböző eszközei. Erre látható néhány példa 1. sz. táblázatban [1]. Támadó és védő eszközök az őskorban 1. sz. táblázat VÉDŐ TÁMADÓ védett hely (barlang, földbe ásott kunyhó); elrettentés (hangutánzás), rémítő maszkok, kultikus eljárások (pszichológiai hadviselés alapjai); vermek, csapdák, tűz. természet adta [bunkósbot, (dobó) kövek]; ember formálta [pattintott kő (marokkő, kőkés), kőbalta]; hajító és dobó fegyverek. Nem is taglaljuk bővebben ezt a témakört, csak arra szerettünk volna rávilágítani, hogy a minőség (ezen belül a haditechnikai eszközök elődjeinek minősége) iránti igény már megfogalmazódott az őskorban is, bár ebben a formában nem került kifejezésre. A mai korban, az emberekben még dominánsabban él az igény a védelem és a támadás eszközeinek minősége iránt. [2] Miért? A mai kor 163

2 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK emberének is szembe kell néznie nagyon sok támadással, és nagy szüksége van a biztonságra ahhoz, hogy a többi szükségletét és igényeit is ki tudja elégíteni. A biztonság érzésének igénye tehát egyidős az emberiség megjelenésével és tudatos tevékenységével. A biztonság igényével az ember mindig valamilyen konkrét veszély megjelenésekor szembesül. A biztonság a legalapvetőbb társadalmi és emberi szükségletek (igények, elvárások) közé tartozik. A biztonság, mint szükséglet igényének tudományos megfogalmazásával először Abraham Maslow ( ) amerikai pszichológus öt lépcsős piramis elméletében (lásd 1. sz. ábra) találkozhatunk [3]. Az önmegvalósítás szükséglete (önnevelés és önmegvalósítás) Az elismerés iránti szükségletek (önbecsülés, elismerés, statusz) Szociális szükségletek (valahova tartozás, szeretet) Biztonsági szükségletek (biztonság, védelem) Fiziológiai szükségletek (éhség, szomjúság, lakás) 1. sz. ábra. Maslow szükséglet hierarchiája A KATONAI BIZTONSÁG IRÁNTI IGÉNY Maslow szükséglet hierarchiájában a különböző szükségletek (igények) egymásra épülnek. Magasabb szintet elérni az alsó szintek kielégítése nélkül valójában nem lehetséges. A szükségletek (igények) nagy többségének kielégítése különböző eszközök hiányában nem valósítható meg. 164

3 A fegyveres erők, a honvédelem egyik legfontosabb feladata a katonai biztonság megteremtése az állampolgárok részére (a katonai biztonság iránti szükséglet kielégítése). A katonai minőségbiztosítás azon folyamatok minőségének biztosítására vonatkozik, amelyek a katonai biztonság elérésére szolgálnak. A katonai minőségbiztosításra is vonatkozik a történelmi háttér, vagyis az őskortól való eredeztetés. A fejlettebb harci eszközzel rendelkező embercsoportnak nagyobb esélye volt a túlélésre és szükségleteinek kielégítésére. [4] A Magyar Honvédségnek a NATO szervezetébe való felvétele után megváltozott a feladatköre. Már nem egyedül kell az ország állampolgárai számára a katonai biztonságot megteremtenie, hanem a NATO nagy szervezet védőernyője is védi az ország biztonságát. Természetesen ez feladat-megosztással jár együtt, mert a Magyar Honvédség állományának különböző NATO missziókon (több nemzetiségű), küldetéseken kell részt vennie és ezek a feladatok is hozzájárulnak az ország katonai biztonság szükségletének a kielégítéséhez. IGÉNY-KIELÉGITÉSI FOLYAMAT Az igény-kielégítési folyamat lényege a termelő, azaz a gyártó/szolgáltató által végzett termelési folyamat, amelynek eredményeként a termék (áru/szolgáltatás) a fogyasztóhoz kerül, aki a fogyasztási folyamat során használja, elhasználja, felhasználja a terméket (2. sz. ábra). [5] Az igény-kielégítési folyamat a szolgáltatás (service) esetében is három összetevőből áll: a termelés a szolgáltatás nyújtása (adása); a termék a szolgáltatás (szolgáltatmány) és a fogyasztás, a szolgáltatás igénybevétele. Termelési folyamat Termék Fogyasztási folyamat 2. sz. ábra Az igény-kielégítési folyamat A KATONAI BIZTONSÁG, MINT IGÉNY-KIELÉGÍTÉSI FOLYAMAT A fentieknek megfelelően, a honvédelem esetében az igény-kielégítési folyamat olyan szolgáltatás, amelyben a honvédség az eszközeit és ember állomá- 165

4 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK nyát olyan folyamatok során használja fel, amelyek biztosítják az állampolgárok részére a katonai biztonság iránti szükségletük kielégítését (3. sz. ábra). Katonai biztonságszükségletet szolgáltató folyamat Biztonság szolgáltatás Élet a katonai biztonságban 3. sz. ábra Az igény-kielégítési folyamat lényege a honvédelemre Az igény-kielégítési folyamat lényegét tovább bontva meghatározhatók annak részfolyamatai és főbb szakaszai is (4. sz. ábra). A teljes igény-kielégítési folyamat a teljes termelési folyamatból és a teljes fogyasztási folyamatból áll. TELJES IGÉNY-KIELÉGÍTÉSI FOLYAMAT A teljes igény-kielégítési folyamat főbb szakaszai általános esetben: a fogyasztói szükségletek alapján a fogyasztói igények (elvárások) megjelenése; a fogyasztói igények feltárásának piackutatása; a fogyasztói igények meghatározása (figyelembe véve a látens igényeket, amelyek rejtve maradnak, csak tudat alatt jelennek meg, de kielégítésre szorulnak.); a termék (tárgyiasult és nem tárgyiasult esetre is vonatkozik), a technológia, a termelőrendszer és a termelésellátó rendszer tervezése és létesítése; maga a termelési (gyártási/szolgáltatási) folyamat, a termelés 1, beleértve a termeléstervezést, a termelőrendszer fenntartását és a termelésellátó rendszer működtetését; maga a fogyasztás, a fogyasztási folyamat, beleértve a termék átvételét, a fogyasztáshoz szükséges ismeretek megszerzését, a termék esetleges karbantartását, fejlesztését és szükség esetén az elhasználódott termék értékesítését, átadását újrahasznosításra stb.; a teljes fogyasztási folyamatnak a termelő általi segítése, a fogyasztókapcsolat (vevőszolgálat), amely tartalmazhatja a termék utókezelését, esetleg újrahasznosítását is. 1 A termelés szó a gyártás/szolgáltatás-t jelenti. 166

5 Piackutatás Fogyasztói igény megjelenése Fogyasztói igény meghatározása IGÉNY Tervezés és létrehozás Termelés TERMÉK Fogyasztás Fogyasztói kapcsolat SZOLGÁLTATÁS Teljes termelési folyamat Teljes fogyasztási folyamat 4. sz. ábra. A teljes igény-kielégítés főbb szakaszai A KATONAI BIZTONSÁG, MINT IGÉNY-KIELÉGÍTÉS A teljes igény-kielégítési folyamat főbb szakaszai a katonai biztonságszükséglet szempontjából az alábbiak: a katonai biztonságszükséglet alapján a fogyasztói igények (elvárások) megjelenése[6]: 167

6 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK 168 nemzetközi szinten: világ; NATO és érdekeltségi; EU; országunkkal határos országok viszonylatában. országos szinten: politikai; gazdasági; társadalmi viszonylatokban. a fogyasztói igények feltárásának piackutatása, esetünkben a különböző szintű jogi szabályozások és társadalmi folyamatok változásának a figyelése, valamint a nemzetközi, régiós biztonságpolitikai helyzet, ezenkívül a különböző katasztrófák megjelenése és értékelése; a fogyasztói igények meghatározása a fent említett igények átültetése a honvédelem megfelelő lehetőségének feltétel rendszerére és szervezési formuláira; a biztonságszükséglet kielégítésére alkalmas szolgáltatási folyamatok tervezése és létrehozása (nagyon sok esetben ezek már elő vannak készítve) az elképzelhető támadások kivédésére, de ezeken kívül katasztrófavédelmi feladatok ellátására is, pl. atombaleset elhárítás és más természeti katasztrófa elhárítási feladatok. Természetesen ezeket a terveket folyamatosan aktualizálni szükséges a haditechnikai eszközállomány meglévő minőségének, mennyiségének és bevethetőségének megfelelően. A különböző nemzetközi missziók végrehajtására is megfelelő terveket kell készíteni és az ellátáshoz a személyzetet ki kell képezni. Szükség esetén a válságövezetben telepítik azokat a haditechnikai eszközöket, eszközrendszereket, amelyek a feladat ellátásához szükségesek; maga a termelés a szolgáltatás folyamata azaz maga a hon/nemzetvédelem, amelynek során a fogyasztói igényeket kielégítik, azaz az esetenként nehezen megfogalmazható és érzékelhető katonai biztonságszükséglet (-igény) kielégítése; a biztonság fogalma a magyar értelmező kéziszótár (1972) szerint: Veszélyektől vagy bántódástól mentes (zavartalan) állapot. A legnehezebb ennek megértése abban az esetben, ha a veszély közvetlenül nem érzékelhető, de ebben az esetben is fenn kell tartani a katonaságot, amely a veszélyeztetést már korai szakaszában kezelni tudja. A közvetlen veszélyeztetéstől mentes időszak idején a veszély elhárítására való felkészülés, a haditechnikai eszközök bevethetőségének fenntartása és folyamatos javítása elengedhetetlen feladat. Ezen kívül szükséges a végrehajtó szervezet (akik a feladatokat végrehajtják, levezénylik vagy koordinálják) felkészültségének javítása;

7 a fogyasztási folyamat, ha a biztonságszükséglet kielégítéséről van szó, mint esetünkben a fogyasztás maga a biztonság tudatosulása az emberekben, az állampolgárokban és ennek alapján a biztonságos élet, a biztonságos munka. A különböző nemzetközi feladatok ellátása során az ilyen jellegű szolgáltatás természetesen jobban látható és nagyobb média háttérrel rendelkezik, tehát jobban tudatosul az állampolgárokban. Maga a szolgáltatás abban az esetben látható és követhető, ha a veszély elhárítás kellő médiatámogatást kap és folyamatosan követhető. A felkészülési, begyakorlási fázisok esetenként egyáltalán nem kapnak nyilvánosságot. Egyes esetekben az információ hiánya miatt éppen ellenérzést váltanak ki az érintett terület lakóiból; a teljes fogyasztási folyamatnak a szolgáltató általi segítése, a fogyasztói kapcsolat, amely során a fogyasztó visszajelzéseivel segíti a szolgáltató feladatának minél magasabb színvonalú ellátását. Tartalmazhatja a szolgáltatás biztosítása vagy a felkészülés során keletkezett bármi nemű probléma kijavítását. Ezenfelül részét képezi az állampolgárok felkészítése a védelemben való részvételre és a feladatukat végrehajtó csapatok támogatására. Továbbá szükség szerint részét képezheti a feladat ellátásához szükséges objektumok veszély utáni elbontása és a térség környezeti rehabilitációja. A KATONAI BIZTONSÁG, MINT AZ IGÉNY- KIELÉGÍTÉS KÖZEGE ÉS KÖRNYEZETE Az igény-kielégítési folyamat közegét az a társadalmi, gazdasági, és jogi közeg határozza meg, amelyben az igény-kielégítési folyamat lezajlik. Feltételezzük azt, hogy a termelő és a fogyasztó kapcsolata demokráciában (jogállamban) és piacgazdaságban zajlik. A társadalmi közeg nagymértékben befolyásolja az igény-kielégítési folyamatot, hiszen sikerességét a demokrácia, a piacgazdaság egységes működése határozza meg. Fontos az adott ország államigazgatási, közigazgatási és polgári intézményrendszere. Ezek a rendszerek: a jogalkotás, a jogalkalmazás, a gazdaság intézményrendszere, az adórendszer, a vámrendszer, az érdekvédelmi szervezetek, a társadalmi szervezetek, valamint de nem utolsó sorban a minőségügy intézményrendszere. Jól példázhatja ezt a Magyar Minőség Társaság Hon- és Rendvédelmi Szakbizottsága, hiszen a szakbizottságban az ország különböző területéről a minőségügy iránt elkötelezett és annak érdekeit szem előtt tartó (hivatásos és civil) személyek vesznek részt, akik valamilyen módon kapcsolódnak a védelmi biztonsághoz. 169

8 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK A gazdasági közeg az igény-kielégítési folyamatra vonatkozó minőségügyi értelmezésében piacgazdaságot, azaz a gazdasági verseny szabadságát illetve szociális piacgazdaságot feltételez. A kormányzat különböző támogató (serkentő) és korlátozó jogszabályokkal szabályozza a termelést (gazdasági tevékenységet). A támogatási lehetőségek egy része a beruházás-ösztönzési pályázatok, amelyek többek között a vállalkozások minőségirányítási rendszerének kiépítését és tanúsíttatását jelentős mértékben segítik. Az állami jogi közeg, a jogszabályok annyiban különböznek az említett szabályozóktól, hogy egyrészt nem mindenki jogosult ilyen normarendszer kibocsátására, másrészt a végrehajtása az állam által kikényszeríthető. A jog a társadalom önszabályozó eszköze, mivel az emberi, társadalmi magatartásokat szabályozza. A jogrendszer egy adott állam jogszabályainak összességét jelenti. A jogrendszer jogágakra tagozódik, amely struktúrában, ha nevesítve nem is, de megtalálhatók a minőséggel (és a megfelelőséggel, amely nem azonos a minőséggel) kapcsolatos jogszabályok [7] (a fogyasztók védelmét meghatározó jogi előírások, a termékfelelősség stb.). A katonai biztonság, a minőségbiztosítás területén a honvédelemről szóló évi CX. törvény az elsődleges. A másik fontos törvényi szintű szabályozás a közbeszerzéseket szabályozó évi CXXIX törvény, amely többek között megadja a műszaki-minőségbiztosítási területre alkalmazandó szabályokat. További jogi szabályozás a termékfelelősségről szóló törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv vonatkozó paragrafusai. Ajánlásokat határoznak meg a hazai és uniós szabványok is, amelyek alkalmazása nem kötelező érvényű. Alkalmazásukat két- és többoldalú szerződéses viszony írhatja elő. A legfontosabb szabványok, normatívák, amelyek a katonai követelmények szerint kiépített minőségirányítási rendszerek tanúsítása során alkalmazandók (a teljesség igénye nélkül) 2 : MSZ EN ISO 9000:2001, MSZ EN ISO 9001:2001, MSZ EN ISO 9004:2001, MSZ EN ISO 19011:2003, MSZ EN ISO 45012:2000; AQAP 150, AQAP 159, AQAP 160, AQAP 169, AQAP 2000, AQAP 2009, AQAP 2110, AQAP 2120, AQAP 2130, AQAP 2131, AQAP A szabványok alkalmazása területén jelenleg a legfontosabb terület a katonai dokumentumok, az AQAP 2000-es sorozatú normatívák bevezetése a hazai minőségbiztosítási gyakorlatba. [8] Az emberek közötti társadalmi kapcsolatokat számos normarendszer (erkölcsi, vallási, jogi normák, illem stb.) szabályozza, amely szabályok felállítják a követendő magatartási elveket, jogosultságokat és kötelezettségeket állapítanak meg. Jól értelmezhető ez abban az esetben, ha az igénykielégítés (vagy csak a fogyasztási folyamat) nyújtása nem abban a társadalmi közegben zajlik, 2 A megnevezéseket lásd a Szabványjegyzékben. 170

9 ahonnan a termelők (a gyártók és a szolgáltatók) származnak. Nagyon fontos ezeknek a szabályozóknak szem előtt tartása a különböző külföldi missziókban, például: a ciprusi, nyugat-szaharai ENSZ misszió, az iraki, az afganisztáni NATO feladatok végrehajtása során. Az igény-kielégítési folyamat környezetét alapvetően az infrastruktúra, a társadalmi közösség és a természeti környezet alkotja. A környezet a katonai biztonságszükséglet kielégítési folyamatát is erősen befolyásolja, nem lényegtelen milyen az emberi, társadalmi környezet és a terület ellátottsága, amelyet fel tud használni a szolgáltatás nyújtása során. A környezet érzékelhetőségének legbefolyásolóbb tényezője a média különböző megnyilvánulásai (újság, televízió, rádió, Internet stb.). Ezek formálják a közvéleményt, a végfogyasztók véleményét a katonai biztonságra, mint szolgáltatásra vonatkozóan (milyen feszült a politikai helyzet a világban vagy a szűkebb régióban, van-e terror veszély stb.). A katonai biztonságszükséglet kielégítése során a környezet nagymértékben függ a feladat végrehajtásának helyszínétől [hazai, nemzetközi (Ciprus, Irak, Nyugat-Szahara, Afganisztán) stb.], szervezésétől (önálló, több nemzetiségű) és egyéb tényezőktől. A KATONAI BIZTONSÁG IGÉNY-KIELÉGÍTÉSI LÁNCA A teljes igény-kielégítési lánc meghatározása során ki kell lépni a konkrét igény-kielégítési (termelési fogyasztási) folyamat szemléletéből és meg kell vizsgálni azt, hogy a különböző igény-kielégítési folyamatok hogyan kapcsolódnak egymáshoz és vajon ki a végfogyasztó. Az előzőekből következik, hogy elengedhetetlen a végfogyasztó meghatározása, hiszen Ő fizet az adott termékért. Minden további résztvevő a teljes igény-kielégítési láncban az Ő általa megfizetett termékárból részesedik részvétele arányában. A terméknek/ szolgáltatásnak a végfogyasztó igényeinek kell megfelelnie. A katonai biztonságszükséglet kielégítése esetében a végfelhasználó megállapítása nem egyértelmű. Végfelhasználónak tekinthető minden egyes polgár, hiszen ő fizeti az adót, amelyből a honvédelem végrehajtja a szolgáltatást. A katonai biztonságszükséglet igény-kielégítési folyamata egy komplex folyamat, amely magába foglalja a teljes igény-kielégítési láncot. Az igénykielégítési lánc elemeit a szolgáltatás különböző részei alkotják, hiszen a honvédelem különböző egységei a szolgáltatás különböző részeit hajtják végre. A feladat (misszió) nagysága, végrehajtásának helyszíne befolyásolja a belső igény-kielégítési lánc méretét és környezeti hatásainak mértékét. Természetesen az igény-kielégítési lánc minden szereplője idetartozik. Ezek azok a személyek, akik az igények felmerülésétől azok kielégítéséig hozzájárulnak a feladat végrehajtásához (beszállítók, kutatók-fejlesztők, oktatók stb.). 171

10 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK A KATONAI BIZTONSÁG, MINT IGÉNY-KIELÉGÍTÉS ÉRDEKELTJEI Az igény-kielégítési folyamat érdekeltjei három csoportra oszthatók, úgymint termelői (esetünkben szolgáltatói), fogyasztói és társadalmi érdekeltek. Az igény-kielégítési folyamat szolgáltatói érdekeltjei a szolgáltatásnyújtók: a legfőbb tulajdonos (esetünkben az állam); a vezetés (a honvédelem különböző szintű vezetői); az alkalmazottak (a feladatok végrehajtói, a katonák, akiknek az érdekeltsége minden esetben számot tevő lehet); a szolgáltatók érdekszövetségei (katasztrófavédelem, határőrség stb.); a termelőket irányító hatóság (minisztériumok); a beszállítók és alvállalkozók. A fogyasztói érdekeltek közé tartozik általánosságban a végfogyasztó, valamint a fogyasztóvédelmi szervezetek, amennyiben értelmezhetők és figyelembe vehetők. A katonai biztonság esetében a végfogyasztó az állampolgár illetve maga a társadalom. Természetesen a társadalmi érdekeltek közé tartoznak: a kormányzatok; a regionális közösségek; a természet védelme szempontjából a környezetvédők; a sajátos társadalmi érdekelteknek nevezhető minőségirányítási szervezetek: a szabványosítással foglalkozó szervezetek; a minőségügyi tanácsadók; a tanúsítók; és az akkreditálással foglalkozó szervezetek. Ezen érdekeltek körébe tartozik a Honvédelmi Minisztérium és a Technológiai Hivatal abból a szempontból, hogy szervezetében találhatók a katonai szabványosítással, valamint a katonai minőségbiztosítással foglalkozó szakemberek. [9] Az igény-kielégítési folyamat érdekeltjeinek igényei jelentik az igény-kielégítési folyamat fő mozgatórugóját, hiszen ezeknek az igényeknek kell megjelenniük a biztonság-szolgáltatásban, ahogyan az igény-kielégítési folyamat minőségének fogalmában meg van határozva (lásd később). A teljes igénykielégítési láncon belül felmerülő (rész)igények kielégítése a végfelhasználó igénykielégítésének szerves része. A KATONAI BIZTONSÁG, MINT IGÉNY-KIELÉGÍTÉSI FOLYAMAT MINŐSÉGE Az igény-kielégítési folyamat minőségének minőségügyi értelmezése a minőség érték szemléletű filozófiai értelmezésén alapul, amely szerint valamely 172

11 adott dolog objektum minősége a vizsgáló személy vizsgálati szempontjaiból következő lényeges tulajdonságainak meghatározott értékei alapján az adott értékrend szerint súlyozott értékítélet. Az igény-kielégítési folyamat minősége az érdekeltek, így a fogyasztó, a termelő/szolgáltató és a társadalom együttes értékítélete az igény-kielégítési folyamatról, azaz az igényeik kielégítése során átadott értékről. Az igény-kielégítési folyamat minőségét tehát a fogyasztó, a termelő és a társadalom igényei alapján kell értelmezni. [5] (5. sz. ábra) 5. sz. ábra. Az igény-kielégítési folyamat minősítése Az igény-kielégítési folyamat minőségének fogyasztói értelmezése A fogyasztási folyamat minőségét a fogyasztó szempontjából azok a funkciók határozzák meg, amelyek alkalmassá teszik a terméket (esetünkben a szolgáltatást) a fogyasztás során a fogyasztó által igényelt funkciók kielégítésére, azaz 173

12 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK a fogyasztási folyamat megfelelő minőségére. Tehát az igény-kielégítési folyamat fogyasztói minősítése rendkívül összetett fogalom, mert magában foglalja a termékkel és a fogyasztási folyamattal szemben a fogyasztónak nemcsak a megfogalmazott, kimondott igényeit, hanem a látens (meg nem fogalmazott) igényeit is. Ha esetünkben jól teljesítjük a katonai biztonságszükséglet kielégítését, akkor a végfogyasztónak fel sem tűnik, hogy szolgáltatásunkat igénybe vette, mivel a szolgáltatási igény csak veszélyeztetettség esetén merül fel markánsan a végfelhasználóban. Veszélyeztetettség hiányában az állampolgár közvetlenül nem érzi a szolgáltatás igénybevételének szükségességét csak látens módon (tudat alatt pl. Mi van akkor, ha megtámadja egy idegen hatalom az országot, és az állampolgárokra rákényszeríti az akaratát? ). Az igény-kielégítési folyamat minősége a szolgáltatás-ellátás hasznosságával jellemezhető. A végfelhasználó ne jusson el addig a pontig, hogy a katonai biztonság iránti igénye (veszélyeztetettsége) megjelenjen. [10] Amennyiben a veszélyeztetettség megjelenik az állampolgárban, Maslow szükséglet-hierarchiájának (piramisának) második szintjére esik vissza. [3] Az igény-kielégítési folyamat minőségének termelői (szolgáltatói) értelmezése Az igény kielégítési folyamat minőségét nemcsak a fogyasztó, hanem a termelő (esetünkben szolgáltató) szempontjából is értelmezni kell. Az igény-kielégítési folyamat minőségének termelői értelmezése szintén a minőség értékszemléletű filozófiai értelmezésén alapul. A szolgáltatási folyamat és a szolgáltatás termelői minősége a honvédség (a szolgáltató) szempontjain alapul. Lényeges tulajdonságait a honvédség (a szolgáltató) érték ítélete határozza meg. A honvédség minden tagjában tudatosul, hogy a feladata ellátásával hozzájárul a katonai biztonságszükséglet kielégítéséhez. Ha figyelembe vesszük az értékítéletet alkotók közvetlen környezetét is (család, ismeretségi kör), abban az esetben a biztonság iránti igény prioritása dominánssá válik. [11] Az igény-kielégítési folyamat minőségének társadalmi értelmezése Társadalmi szempontok alapján is kell az igény-kielégítési folyamatot értékelni a fogyasztó és a termelő (szolgáltató) mellett (a minőség értékszemléletű filozófiája alapján). Az igény-kielégítési folyamat társadalmi minősége a társadalom szempontjain alapuló lényeges tulajdonságok meghatározott értéki alapján a társadalom értékítélete által determinált minősége. Tehát a katonai biztonság igénykielégítési folyamat társadalmi minősítése attól függ, hogy milyen mértékben 174

13 megfelelő a társadalom számára, vagyis a folyamatok kellően megvalósítják-e a társadalmi elvárásokat. A NATO, az Európai Unió és a fejlett országok, közöttük Magyarország minőségügyi szabályozási gyakorlatában dominánsabb szerepet kap a minőség társadalmi hatása és a hatásának értelmezése. A minőség társadalmi értelmezése alapján, a katonai biztonság (mint főfolyamat) ellátásán kívül magába kell, hogy foglalja a környezetvédelmet (pl. a gyakorlatok utáni környezeti helyreállítás), a munkavédelmet, az élet- és egészségvédelmet (külön szabályozva van a honvédségben Katonai Általános Balesetelhárítási és Egészségvédő Szabályzat KÁBESZ), az erkölcsvédelmet valamint a vagyon- és a tűzvédelmet is. A minőség társadalmi értelmezése a védelem mellett a serkentést, a támogatást is tartalmazza. A minőség minőségügyi értelmezése A katonai biztonságra, mint szolgáltatási folyamatra érvényes a korszerű minőségügyi szemlélet, amelyben az igény-kielégítési folyamat minősége három összetevőt foglal magába (4. sz. ábra) [5]: a fogyasztási folyamat fogyasztói minőségét (a fogyasztói igény-kielégítést); a termelési/szolgáltatási folyamat és a termék/szolgáltatás minőségét; az igény-kielégítés társadalmi minőségét (kiemelten a serkentést és a védelmet). A minőség megállapítása nagyon nehéz kérdés, így a három érdekelt fél értékítéletétől függ, csak becsülni lehet. Különböző időszakokban (időpontokban) más és más eredményeket jelenthet, nagyon nagy mértékben befolyásolja a környezet (a világ-, az európai-, a hazai politikai helyzet). A minőség változásának megítélése szempontjából minden esetben meg kell határozni (az előzőek miatt) azokat a környezeti (perem) feltételeket, amelyek között a vizsgálatot végezzük. A becslés befolyásoló tényezője az is, hogy melyik (milyen) az a célcsoport, amelyik a kérdőíves (vagy más formájú) minősítést végzi (férfi, nő, volt katona, nem volt katona, beosztása, mennyire befolyásolja a média a véleményalkotásban, homogén-e a csoport) a katonai biztonságra, mint nyújtott szolgáltatásra vonatkozóan. [12] A katonai biztonság minőségének szabályozása A katonai biztonság minőségének értelmezése alapján meg kell valósítani a katonai biztonság minőségének szabályozását. A katonai biztonság minőség szabályozására a legfontosabb elvárásokat a honvédelemre a NATO AQAP-ok, A fegyveres szervek hivatásos állományú 175

14 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény, valamint miniszteri rendeletek és intézkedések határozzák meg. A katonai biztonság minőség-szabályozásával egy másik közleményünkben foglalkozunk. ÖSSZEFOGLALÁS A biztonság iránti igény már az emberiség történelmének kezdetén megjelent és napjainkban is nagy a fontossága. A katonai biztonság a Maslow-féle szükségletpiramis biztonságszükségleti része. A különböző szükségleteket ki kell elégíteni annak elérése érdekében, hogy az emberek (állampolgárok) biztonságban érezzék magukat, és ezáltal elégedettek legyenek. Ezt a katonai biztonsági szükségletet a Magyar Honvédség szolgáltatja, és ezt a szolgáltatást igénykielégítési folyamatként lehet értelmezni. A cikk a minőségügy általános igénykielégítési folyamatát a honvédelem szemszögéből szemlélteti. Az igény-kielégítési folyamat legfontosabb érdekeltjei alapján értelmezzük a honvédelem minőségét. FELHASZNÁLT IRODALOM [1] KENDE GYÖRGY SERES GYÖRGY: Haditechnikai Kutatás-fejlesztés. Egyetemi jegyzet, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, [2] SZŰCS BARNA: Védelmi iparunk minőségi követelményei és fejlődésének kilátásai. Katonai Logisztika, 5. évf. 1997/2. sz., o. [3] PHILIP KOTLER: Marketing menedzsment. KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, [4] TURCSÁNYI KÁROLY MIKULA LÁSZLÓ: A magyar katonai minőségügy fejlődése, helyzete és jövőjének dilemmái. Katonai Logisztika, 8. évf. 2000/1. sz., o. [5] VERESS GÁBOR: A minőségügy alapjai. Műszaki Könyvkiadó Magyar Minőség Társaság, Budapest, [6] TURCSÁNYI KÁROLY: A katonai minőségügyről NATO csatlakozásunk évfordulóján. Magyar Felsőoktatás, 2000/7. sz., o. [7] KOCZOR ZOLTÁN: Bevezetés a minőségügybe. Műszaki Könyvkiadó Magyar Minőség Társaság, Budapest, [8] TURCSÁNYI KÁROLY GYÖNGYÖSI FERENC: A katonai követelmények szerint kiépített minőségirányítási rendszerek felülvizsgálata, mint igény-kielégítési folyamat. Katonai Logisztika (megjelenés alatt). [9] TURCSÁNYI KÁROLY: Minőség és haderő. Egy konferencia kapcsán. Magyar Honvéd, évf., 1 2. sz. [10] GYŐRI PÁL PALOTAI KATA: Szolgáltatások minőségbiztosítása. IMSYS Vezetési Tanácsadó Iroda, Budapest, [11] MIKULA LÁSZLÓ: A katonai minőségügy új kihívásai. Új Honvédségi Szemle, 2000/4. sz., o. [12] PARÁNYI GYÖRGY: Minőséget gazdaságosan. Műszaki Könyvkiadó Magyar Minőség Társaság, Budapest,

15 Szabványjegyzék 1. MSZ EN ISO 9000:2001 Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár 2. MSZ EN ISO 9001:2001 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények 3. MSZ EN ISO 9004:2001 Minőségirányítási rendszerek Útmutató a működés fejlesztéséhez 4. MSZ EN ISO 19011:2003 Útmutató minőségirányítási és/vagy környezetközpontú irányítási rendszerek auditjához 5. MSZ EN ISO 45012:2000 Minőségügyi rendszerek minősítését és tanúsítását végző szervezetekre vonatkozó általános követelmények 6. NATO AQAP 150:1997 MSZ K 1179:2003 NATO minőségbiztosítási követelmények a szoftverfejlesztéshez. 7. NATO AQAP 159:1997 MSZ K 1180:2003 NATO útmutató az AQAP 150 alkalmazásához. 8. NATO AQAP 160:2002 MSZ K 1181:2003 A NATO integrált minőségbiztosítási követelményei a szoftverek életciklusa alatt. 9. NATO AQAP 169:2002 MSZ K 1182:2003 NATO útmutató az AQAP 160 I. kiadásának alkalmazásához. 10. NATO AQAP 2000:2003 A NATO átfogó, integrált, rendszerszemléletű minőségmegközelítési politikája. 11. NATO AQAP 2009:2003 NATO útmutatások az AQAP 2000-es sorozat használatához. 12. NATO AQAP 2070:2003 NATO Kölcsönös Kormányzati Minőségbiztosítási (GQA) folyamat 13. NATO AQAP 2110:2003 NATO minőségbiztosítási követelmények a tervezésre, fejlesztésre, gyártásra. 14. NATO AQAP 2120:2003 NATO minőségbiztosítási követelmények a gyártásra. 15. NATO AQAP 2130:2003 NATO minőségbiztosítási követelmények az ellenőrzésre és a vizsgálatra. 16. NATO AQAP 2131:2003 NATO minőségbiztosítási követelmények a végellenőrzésre. 177

BARNAI JÁNOS ZUPKÓ TIBOR A MINİSÉGÜGYI IGÉNYKIELÉGÍTÉSI FOLYAMAT ÉRTELMEZÉSE A HATÁRİRSÉGNÉL. A minıség igénye

BARNAI JÁNOS ZUPKÓ TIBOR A MINİSÉGÜGYI IGÉNYKIELÉGÍTÉSI FOLYAMAT ÉRTELMEZÉSE A HATÁRİRSÉGNÉL. A minıség igénye BARNAI JÁNOS ZUPKÓ TIBOR A MINİSÉGÜGYI IGÉNYKIELÉGÍTÉSI FOLYAMAT ÉRTELMEZÉSE A HATÁRİRSÉGNÉL A minıség igénye A szakértık különbözı idıpontokra teszik a minıség iránti igény megjelenését. A legtávolabbi

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Ellenőrzött beszállítás = Jó minőségű termék! Textilruházati Beszerzési és Gyártói Szakmai Fórum Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben XI. HONVÉDELMI MINŐSÉGTALÁLKOZÓ A HADIK TERV A MINŐSÉG FÓKUSZÁBAN Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet Minőségirányítási, Kodifikációs

Részletesebben

Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai 3.2 Az ISO 9000 szabványsorozat elemei

Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai 3.2 Az ISO 9000 szabványsorozat elemei 3. Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai A minőségügyi szabványokat az ISO egyik bizottsága, az ISO/TC 176 alkotta, ez a bizottság végzi, a továbbfejlesztés munkáját is. A szabványsorozat

Részletesebben

ÁLLAMI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 1

ÁLLAMI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 1 Gyöngyösi Ferenc ferenc.gyongyosi@hmth.hu ÁLLAMI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS 1 II. rész. Absztrakt Az állami minőségbiztosítás feladatai a védelmi tárgyú beszerzés minőségi követelmények megfogalmazása, a beszerzendő

Részletesebben

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS AZ MH LÉGIJÁRMŰ JAVÍTÓÜZEMÉBEN AZ MH LÉGIJÁRMŰ JAVÍTÓÜZEM ALAPRENDELTETÉSE

MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS AZ MH LÉGIJÁRMŰ JAVÍTÓÜZEMÉBEN AZ MH LÉGIJÁRMŰ JAVÍTÓÜZEM ALAPRENDELTETÉSE Zupkó Tibor MINŐSÉGBIZTOSÍTÁS AZ MH LÉGIJÁRMŰ JAVÍTÓÜZEMÉBEN A Magyar Honvédség (továbbiakban MH) Légijármű Javítóüzeme, az MH rendszerében önállóan a kiszolgáló- támogató egységek közé került besorolásra.

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA.

A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A MAGYAR PUBLIC RELATIONS SZÖVETSÉG SZAKMAFEJLESZTŐ BIZOTTSÁGÁNAK I. számú ÚTMUTATÓ ÁLLÁSFOGLALÁSA. A public relations tevékenység struktúrájával kapcsolatos szakmai kifejezések tartalmának értelmezése:

Részletesebben

AQAP követelmények és realitások

AQAP követelmények és realitások AQAP követelmények és realitások Kerekes László minőségügyi szakértő tel: 20/777-9139 email: info@saasco.hu AQAP ALLIED QUALITY ASSURANCE PUBLICATION (SZÖVETSÉGI MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI KIADVÁNY) AQAP-2070

Részletesebben

és s feladatrendszere (tervezet)

és s feladatrendszere (tervezet) Az MH Műveleti M Parancsnokság rendeltetése és s feladatrendszere (tervezet) Dr. Isaszegi János mk. vezérőrnagy HM HVK MFCSF 2006. Szeptember 16. I. Az MH Műveleti Parancsnokság rendeltetése Az MH katonai

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője

Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője Gondolatok a belső auditorok felkészültségéről és értékeléséről Előadó: Turi Tibor vezetési tanácsadó, CMC az MSZT/MCS 901 szakértője 1 Az előadás témái Emlékeztetőül: összefoglaló a változásokról Alkalmazási

Részletesebben

A minőségügyi szabványrendszer fejlődése, az új szabványok

A minőségügyi szabványrendszer fejlődése, az új szabványok 14. A minőségügyi szabványrendszer fejlődése, az új szabványok 14.1 Az ISO 9000:2000 szabványok 1987. évi első megjelenésük után 1994-ben módosították a szabványokat. A 2000-ben megjelent harmadik kiadás

Részletesebben

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek

ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek BUSINESS ASSURANCE ISO 9001 kockázat értékelés és integrált irányítási rendszerek XXII. Nemzeti Minőségügyi Konferencia jzr SAFER, SMARTER, GREENER DNV GL A jövőre összpontosít A holnap sikeres vállalkozásai

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA

ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA ÉLELMISZERLÁNC-BIZTONSÁGI STRATÉGIA Jordán László elnökhelyettes 2015. január 5. A növényvédelem helye az élelmiszerláncban Élelmiszer-biztonság egészség Élelmiszerlánc-biztonság Egészség gazdaság - környezet

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet, Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) Vonatkozó szabványok: MSZ 9333: 2011 A műszaki

Részletesebben

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzoltó készülék k tanúsítás s folyamata, tapasztalatai a vizsgáló intézet szemével Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzvédelmi Megfelelőségi gi Tanúsítv tvány szerepe

Részletesebben

Megfelelőség szabályozás

Megfelelőség szabályozás Megfelelőség szabályozás Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék

Részletesebben

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság European Road Transport Research Advisory Council Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság Háttér EU-irányelvek: Barcelonai, Lisszaboni, Gothenburgi nyilatkozatok Európai Kutatási Tanácsadó

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

FOREVER GURULÓ. Kogon Mihály

FOREVER GURULÓ. Kogon Mihály FOREVER GURULÓ Kogon Mihály Tartalom 1. A projektről 2. Hogyan gondolkodunk a fogyatékosságról? 3. Kihívások 4. Válaszok GURULÓ műhelyhálózat - www.gurulo.hu Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM Előterjesztő neve és beosztása: Szervezeti egység: Dr. Varga István dékán Közlekedésmérnöki és Járműmérnöki Kar E L Ő T E R J E S Z T É S A Szenátus 2013.

Részletesebben

A tárgy oktatásának célja

A tárgy oktatásának célja 1 A tárgy oktatásának célja Elérni azt, hogy a hallgatók képesek legyenek a településüzemeltetési ismeretek felsőfokú elsajátítására, logikus összefüggésekben és nagy rendszerekben gondolkodjanak, és tudják

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A műszaki specifikáció: MSZ EN 14351-1 ÉME Tűz és füstgátló szerkezetek esetén Egyéb A megfelelőség-igazolás módozata

Részletesebben

A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei. Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa

A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei. Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa A zöld közbeszerzés jogi feltételei az Unióban 1997. Európai Unió elkötelezte magát a fenntartható

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére 2013. OM azonosító: FI47616

Részletesebben

(Az adományszervezés alapjai) AMBRUS KIRY NOÉMI

(Az adományszervezés alapjai) AMBRUS KIRY NOÉMI Vigyázz Kész - Rajt (Az adományszervezés alapjai) AMBRUS KIRY NOÉMI MI AZ ADOMÁNYSZERVEZÉS? Forrásteremtés Az adományszervezési (fundraising) stratégia a szervezet működéséhez, céljainak megvalósításához

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány:

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: I, Létesítményvédelem és biztonságvédelem tantárgyak körében: 1, Magánbiztonság

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL

AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL XXI. Századi Közoktatás (fejlesztés, koordináció) II. szakasz TÁMOP-3.1.1-11/1-2012-0001 AZ ISKOLAI EREDMÉNYESSÉG DIMENZIÓI ÉS HÁTTÉRTÉNYEZŐI INTÉZMÉNYI SZEMMEL Bander Katalin Galántai Júlia Országos Neveléstudományi

Részletesebben

NATO biztonsági beruházási programokban való részvétel lehetőségei

NATO biztonsági beruházási programokban való részvétel lehetőségei Illés Attila ezredes HM Védelemgazdasági Hivatal Kutatás-fejlesztési, Minőségbiztosítási és Biztonsági Beruházási Igazgatóság NATO biztonsági beruházási programokban való részvétel lehetőségei XXIII. Magyar

Részletesebben

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI

A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (1.kiadás) A HADFELSZERELÉSEK GYÁRTÁS UTÁNI VÉGELLENŐRZÉSÉNEK NATO MINŐSÉGBIZTOSÍTÁSI ELŐÍRÁSAI (2003. június) NATO/PFP NYILT ÉSZAKATLANTI SZERZŐDÉS SZERVEZETE, NATO SZABVÁNYOSÍTÁSI HIVATAL (NSA) NATO

Részletesebben

A térségfejlesztés modellje

A térségfejlesztés modellje Szereplők beazonosítása a domináns szervezetek Közigazgatás, önkormányzatok Szakmai érdekképviseletek (területi szervezetei) Vállalkozók Civil szervezetek Szakértők, falugazdászok A térségfejlesztés modellje

Részletesebben

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport

KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport KATONAI LOGISZTIKAI INTÉZET Hadtáp és Katonai Közlekedési Tanszék Hadtáp Szakcsoport 1) Az MH NTE alkalmazásának tapasztalatai az Afganisztáni Hadszíntéren (témavezető: Dr. Pohl Árpád) 2) Az Afganisztánban

Részletesebben

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE

Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE Közbiztonsági referensek képzése MENTÉS MEGSZERVEZÉSE 2012.10.02. Mentés megszervezésének szabályozása. Jogszabályok, normatív intézkedések. 2011. évi CXXVIII. törvény a katasztrófavédelemről és a hozzá

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

A vállalti gazdálkodás változásai

A vállalti gazdálkodás változásai LOGISZTIKA A logisztika területei Szakálosné Dr. Mátyás Katalin A vállalti gazdálkodás változásai A vállalati (mikro)logisztika fő területei Logisztika célrendszere Készletközpontú szemlélet: Anyagok mozgatásának

Részletesebben

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire

A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire A nemzetközi fuvarozási útvonalak vonatkozásában felmerülő főbb problémák, különös tekintettel azok jogi vetületeire Gábor Dénes Főiskola 2010. november 8. Magyar Tudomány Ünnepe 2010 Dr. Gubán Miklós

Részletesebben

A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI

A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI NEMZETKÖZI KITEKINTÉS A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ EMBEREK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRŐL SZÓLÓ ALAPVETŐ SZABÁLYOK (STANDARD RULES) 1993 A "rehabilitáció"

Részletesebben

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje

TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment /BSc/ /Differenciált szakmai ismeretek modul/ Információs irodák menedzsmentje Gyakorlatorientált képzési programok kidolgozása a turisztikai desztináció menedzsment és a kapcsolódó ismeretanyagok oktatására TÁMOP-4.1.2-08/1/A-2009-0034 projekt Regionális turisztikai menedzsment

Részletesebben

A magyar élelmiszeripar prioritások és kihívások: az Élelmiszer az életért Magyar Nemzeti Technológiai Platform. 1 A Magyar Nemzeti Élelmiszertechnológiai Platform Célja ipar igényeinek Rendszeres párbeszéd

Részletesebben

Minőségirányítási Kézikönyv

Minőségirányítási Kézikönyv FVM MGI Oldal: 1/7 4. MINŐSÉGIRÁNYÍTÁSI RENDSZER 4.1. Általános követelmények Olyan minőségirányítási rendszert hoztunk létre, dokumentáltunk és tartunk fenn, amely megfelelő eszköz arra, hogy tevékenységünk

Részletesebben

A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba.

A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba. A Nat 2007. évi felülvizsgálata, a gazdasági és pénzügyi ismeretek beemelése a Nat-ba. Brassói Sándor főosztályvezető-helyettes Közoktatási Főosztály Oktatási és Kulturális Minisztérium 1. Az iskolai nevelés-oktatás

Részletesebben

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21.

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21. CSR az érdekképviseleti szervezeteknél Fertetics Mandy ügyvezető, vezető tanácsadó Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate Kft. Mai program Délelőtt: Alternate Kft. bemutatása Mi fán terem

Részletesebben

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK

CÉLOK ÉS ELŐIRÁNYZATOK, KÖRNYEZETKÖZPONTÚ IRÁNYÍTÁSI ÉS MEB PROGRAMOK 1/6 oldal Tartalomjegyzék: 1/ Célmeghatározás 2/ Területi érvényesség 3/ Fogalom meghatározások 4/ Eljárás 5/ Kapcsolódó dokumentációk jegyzéke 6/ Dokumentálás Készítette: Szigeti Edit Jóváhagyta: Bálint

Részletesebben

Hát én immár mit válasszak?

Hát én immár mit válasszak? Hát én immár mit válasszak? Az SQI szoftverminőséggel kapcsolatos kutatási projektjei Dr. Balla Katalin 2005.04.15. ~ A környezet ~ Az SQI kutatási-fejlesztési projektjei ~ TST ~ IKKK Miről lesz szó 2005.04.15.

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

Menedzsment rendszerek

Menedzsment rendszerek Menedzsment rendszerek Anyagmérnök mesterképzés (MsC) Tantárgyi kommunikációs dosszié MISKOLCI EGYETEM Műszaki Anyagtudományi Kar Energia- és Minőségügyi Intézet Minőségügyi Intézeti Kihelyezett Tanszék

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet, Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) Vonatkozó szabványok: MSZ 9333: 2011 A műszaki

Részletesebben

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI

MUNKAANYAG A KORMÁNY ÁLLÁSPONTJÁT NEM TÜKRÖZI Oktatási és Kulturális Minisztérium Tárgy: /2007. ( ) OKM rendelet a katasztrófák elleni védekezés és a polgári védelem ágazati feladatairól Budapest, 2007. augusztus 2 I. VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ Az Oktatási

Részletesebben

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február)

Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár (2008. február) Dr. Für Gáspár egyetemi docens Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar Összhaderőnemi Műveleti Intézet Geoinformációs Tanszék mb. tanszékvezető Tudományos életrajz Dr. Für Gáspár

Részletesebben

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan

TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ. Regionális gazdaságtan III. évfolyam Gazdálkodási és menedzsment, Pénzügy és számvitel BA TANTÁRGYI ÚTMUTATÓ Regionális gazdaságtan TÁVOKTATÁS Tanév: 2014/2015. I. félév A KURZUS ALAPADATAI Tárgy megnevezése: Regionális gazdaságtan

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

Konferencia a NATO új stratégiájáról

Konferencia a NATO új stratégiájáról Konferencia a NATO új stratégiájáról 2010.03.26. A NATO formálódó új stratégiai koncepciója és Magyarország címmel rendeztek konferenciát a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen csütörtökön. A rendezvényen

Részletesebben

GREENFLOW CORPORATION Zrt. Őri István vezérigazgató

GREENFLOW CORPORATION Zrt. Őri István vezérigazgató GREENFLOW CORPORATION Zrt. Őri István vezérigazgató A GREENFLOW vezetője: Őri István, vezérigazgató Környezetvédelmi és közigazgatási szakértő, 1980-tól dolgozik a hazai környezetügyben, kezdetben állami

Részletesebben

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság

Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Az Európai Innovációs Partnerség(EIP) Mezőgazdasági Termelékenység és Fenntarthatóság Dr. Maácz Miklós főosztályvezető Vidékfejlesztési Főosztály Vidékfejlesztési Minisztérium Kontextus Európa 2020 Stratégia:

Részletesebben

Bevezető kérdés. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 2013.09.23.

Bevezető kérdés. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 2013.09.23. Mitől felelős egy vállalat, egy vállalkozás? dr. Győri Zsuzsanna KÖVET Egyesület 2013. szeptember 19. Bevezető kérdés Mi jut eszükbe, ha meghallják a felelős vállalat kifejezést? 1 Felelősség a közjóért

Részletesebben

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék

NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék NKE Katasztrófavédelmi Intézet Iparbiztonsági Tanszék A VESZÉLYES KATONAI OBJEKTUM ÜGYINTÉZŐK KÉPZÉSI LEHETŐSÉGEI Dr. Kátai-Urbán Lajos PhD. tűzoltó alezredes I. Katonai Hatósági Konferencia ÜZEMELTETÉSI

Részletesebben

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön

Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön Új lehetőségek a GOP-ban Magyarországon és külföldön 2 Tartalomjegyzék 1) Forrásbevonás stratégia megvalósításához 2) Piaci megjelenés támogatása (GOP 3.3.3) 3) Komplex technológiai fejlesztés és foglalkoztatás

Részletesebben

Kiváló Építési Termék termék-specifikus követelményei Követlménylap I/VIII

Kiváló Építési Termék termék-specifikus követelményei Követlménylap I/VIII Követlménylap I/VIII I. Termékjellemzõk Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet A mûszaki specifikáció: MSZ EN ÉME Egyéb A megfelelõség-igazolás módozata a mûszaki specifikáció

Részletesebben

Projekt siker és felelősség

Projekt siker és felelősség Projekt siker és felelősség dr. Prónay Gábor 10. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2007. április 5. AZ ELŐADÁS CÉLJA figyelem felhívás a siker kritériumok összetettségére, az elmúlt

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában Előadó: Ivanyos János Trusted Business Partners Kft. ügyvezetője Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítás szakosztályának

Részletesebben

4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási. (2013. április 7-tõl hatályos szöveg)

4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási. (2013. április 7-tõl hatályos szöveg) 4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról (2013. április 7-tõl hatályos szöveg) A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetérõl,

Részletesebben

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT MODUL

DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT MODUL DESZTINÁCIÓ MENEDZSMENT MODUL Minőség és innováció menedzsment Megjegyzés [b1]: MODUL /TANTÁRGY CÍME Szerkesztette: Szabó Imre László Egyetemi tankönyv Megjegyzés [b2]: HA VAN KIADÓ, VAGY BÁRMILYEN EGYÜTTMŰKÖDŐ

Részletesebben

7. Ismertesse a logisztikai biztosítás lényegét, tartalmát, célját, időszakait, területeit, az egyes területek fő feladatait.

7. Ismertesse a logisztikai biztosítás lényegét, tartalmát, célját, időszakait, területeit, az egyes területek fő feladatait. 7. Ismertesse a logisztikai biztosítás lényegét, tartalmát, célját, időszakait, területeit, az egyes területek fő feladatait. Lényege: A logisztika az erőforrások mozgatásának és fenntartásának tervezési

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN

elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN elearning TAPASZTALATOK ÉS TERVEK A ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEMEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Távoktatási Koordinációs Központ AKI MA HOMOKBA DUGJA A FEJÉT, HOLNAP CSIKORGATJA

Részletesebben

Légiközlekedési Iparág

Légiközlekedési Iparág ~ Légiközlekedési Iparág Compliance szerepe HungaroControl Dr. Fazekas Anikó Compliance és Belső Ellenőrzési Igazgató Compliance Summit Budapest, 2015. november 27. Tartalom 1 A magyar polgári légiközlekedés

Részletesebben

Szociális gazdaság és vidékfejlesztés

Szociális gazdaság és vidékfejlesztés Szociális gazdaság és vidékfejlesztés Budapest, 2013.02.27. Dr. G. Fekete Éva A modernizáció / globalizáció ára Munkakészlet csökkenése Tudásigény emelkedése Munkanélküliség szegénység Modernizáció Technikai

Részletesebben

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA

AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Dr. Haig Zsolt mk. alezredes egyetemi docens ZMNE BJKMK Információs Műveletek és Elektronikai Hadviselés Tanszék haig.zsolt@zmne.hu AZ INFORMÁCIÓS TÁRSADALOM INFORMÁCIÓ- BIZTONSÁGA Az előadás az MTA Bolyai

Részletesebben

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója.

Azaz az ember a szociális világ teremtője, viszonyainak formálója. Takáts Péter: A TEREMTŐ EMBER Amikor kinézünk az ablakon egy természetes világot látunk, egy olyan világot, amit Isten teremtett. Ez a világ az ásványok, a növények és az állatok világa, ahol a természet

Részletesebben

KRÍZISHELYZETEK HATÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOK DÖNTÉSI FOLYAMATAIRA. Dr. Dobó Marianna Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszéke

KRÍZISHELYZETEK HATÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOK DÖNTÉSI FOLYAMATAIRA. Dr. Dobó Marianna Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszéke KRÍZISHELYZETEK HATÁSA AZ ÖNKORMÁNYZATOK DÖNTÉSI FOLYAMATAIRA Dr. Dobó Marianna Eszterházy Károly Főiskola Politológia Tanszéke Válság krízis - katasztrófa Válság: radikális beavatkozást igényel Krízis:

Részletesebben

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály

Élelmiszeripari intézkedések. Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Élelmiszeripari intézkedések Gyaraky Zoltán főosztályvezető Élelmiszer-feldolgozási Főosztály Magyar élelmiszeripar főbb adatok, 2011 Feldolgozóiparon belül a harmadik legjelentősebb ágazat, mintegy 2271

Részletesebben

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA

REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA Dőry Tibor REGIONÁLIS INNOVÁCIÓ-POLITIKA KIHÍVÁSOK AZ EURÓPAI UNIÓBAN ÉS MAGYARORSZÁGON DIALÓG CAMPUS KIADÓ Budapest-Pécs Tartalomj egy zék Ábrajegyzék 9 Táblázatok jegyzéke 10 Keretes írások jegyzéke

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar KATONAI GAZDÁLKODÁSI ALAPKÉPZÉSI SZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan közgazdász tisztek képzése, akik a képzés során

Részletesebben

Interneten. MinőségDoktorok.hu - fejlessze vállalkozása minőségszemléletét az Interneten az Internettel! 2008-03-11 Dr.

Interneten. MinőségDoktorok.hu - fejlessze vállalkozása minőségszemléletét az Interneten az Internettel! 2008-03-11 Dr. Minőségszeml gszemlélet let fejlesztése se az Interneten MinőségDoktorok.hu - fejlessze vállalkozása minőségszemléletét az Interneten az Internettel! 2008-03-11 Dr. Horváth Zsolt Tartalmi áttekintés Okok

Részletesebben

ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence

ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence ISO 9001:2015 ÉS ISO 14001:2015 FELKÉSZÜLT A VÁLTOZÁSOKRA? Move Forward with Confidence MI AZ, AMI ÚJ AZ ISO 9001:2015-BEN ÉS AZ ISO 14001:2015-BEN? ÜZLETORIENTÁLTABB KULCSSZAVAK VEZETŐI KÉPESSÉG ÉS ELKÖTELEZETTSÉG

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK GAZDÁLKODÁSI ÉS MENEDZSMENT SZAKOS HALLGATÓK SZÁMÁRA 2013 Figyelem!!! A szakdolgozat készítésére vonatkozó szabályokat a hallgatónak a témát kijelölő kari sajátosságok figyelembe

Részletesebben

A projekt bemutatása. Készítette: Bartal Attila, projektvezető MEREK

A projekt bemutatása. Készítette: Bartal Attila, projektvezető MEREK A projekt bemutatása Készítette: Bartal Attila, projektvezető MEREK 1. Projektkörnyezet 2. A projekt céljai 3. Tanulságok 1. Környezet MEREK: Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központja Nemzeti Erőforrás

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja

Munkahelyi egészség és biztonság. helyi programja Munkahelyi egészség és biztonság tantárgy helyi programja Készült a tantárgy központi programja alapján 2013. A tantárgy tanításának célja: A tanuló általános felkészítése az egészséget nem veszélyeztető

Részletesebben

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről

1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről 1993. évi XCIII. Törvény a munkavédelemről Az egészséget nem veszélyeztető és biztonságos munkavégzés személyi, tárgyi és szervezeti feltételeit a szervezetten munkát végzők egészségének, munkavégző képességének

Részletesebben

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink

Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Az éghajlatváltozás mérséklése: a Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia és a további feladataink Szabó Imre miniszter Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Tartalom 1. A feladatok és végrehajtásuk szükségessége,

Részletesebben

Iskolai közétkeztetés környezeti nevelés

Iskolai közétkeztetés környezeti nevelés Iskolai közétkeztetés környezeti nevelés beszámoló a szekció munkájáról Czene Zsolt, Vidékfejlesztési Minisztérium Czippán Katalin, Jövő Nemzedékek Országgyűlési Biztosa Irodája Pannonhalma 2011.09.17.

Részletesebben

A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei

A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei 6. A vállalati minőségi rendszer kiépítésének lehetőségei 6.1 A választás és az első lépés A vállalat több minőségi filozófia és minőségbiztosítási rendszer közül választhat, tetszése szerint dönthet.

Részletesebben

A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA

A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA MOLNÁRNÉ STADLER KATALIN TUNKLI GÁBOR A FELSŐOKTATÁSI MINŐSÉGI DÍJ MODELL BEMUTATÁSA FMD 2011 DÍJÁTADÓ, 2011. OKTÓBER 26. Minőségfejlesztés a felsőoktatásban TÁMOP-4.1.4-08/1-2009-0002 Az előadás tartalma

Részletesebben

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések

Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Egy országos jelentőségű beruházási projekt beszállítójává válásához szükséges stratégiai döntések Dr. Boda György Boda & Partners Kft partnere Budapesti Corvinus egyetem, egyetemi docens.. XXIII. Magyar

Részletesebben

52 347 01 0000 00 00 Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs. Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs T 1/10

52 347 01 0000 00 00 Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs. Ellenőrzési és minőségbiztosítási munkatárs T 1/10 T 1580-06/2/7 A 10/2007 (II. 27.) SzMM rendelettel módosított 1/2006 (II. 17.) OM rendelet Országos Képzési Jegyzékről és az Országos Képzési Jegyzékbe történő felvétel és törlés eljárási rendjéről alapján.

Részletesebben

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (2014-2020) tervezett tartalmának összefoglalása előzetes, indikatív jellegű információk PRIORITÁSTENGELY 1. Térségi a foglalkoztatási helyzet javítása

Részletesebben