VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "VEZETÉS- ÉS SZERVEZÉSTUDOMÁNY"

Átírás

1 DR. TURCSÁNYI KÁROLY ZUPKÓ TIBOR A MINŐSÉGÜGYI IGÉNY-KIELÉGÍTÉSI FOLYAMAT ÉRTELMEZÉSE A HONVÉDELEMBEN A MINŐSÉG IGÉNYE A szakértők különböző időpontokra teszik a minőség iránti igény megjelenését. A legtávolabbi lehetséges időpont az ember fejlődésének kezdete, amivel mi is egyetértünk. Az indok nagyon egyszerű: ha az ember fenn akart maradni abban a környezetben, amely az élet környezete, akkor a faj és létfenntartáshoz szüksége volt a legjobb minőségű eszközökre és a legjobb használati technológiára, valamint folyamatosan javítania kellett azokat. Eszközeinek minősége számára az életben maradást szavatolta. Ezen eszközök egy része a mai haditechnikai eszközök őse (elődje) volt. Aki a fejlettebb, jobb minőségű eszközöket birtokolta, nagyobb eséllyel véd(het)te meg magát és társait a környezetéből ellene irányuló támadásokkal szemben, legyenek azok a természet erői (vihar, földrengés, vulkán kitörés, vadállatok támadása stb.), vagy vadállatok esetleg más emberek. Ezek az eszközök a védelem és a támadás különböző eszközei. Erre látható néhány példa 1. sz. táblázatban [1]. Támadó és védő eszközök az őskorban 1. sz. táblázat VÉDŐ TÁMADÓ védett hely (barlang, földbe ásott kunyhó); elrettentés (hangutánzás), rémítő maszkok, kultikus eljárások (pszichológiai hadviselés alapjai); vermek, csapdák, tűz. természet adta [bunkósbot, (dobó) kövek]; ember formálta [pattintott kő (marokkő, kőkés), kőbalta]; hajító és dobó fegyverek. Nem is taglaljuk bővebben ezt a témakört, csak arra szerettünk volna rávilágítani, hogy a minőség (ezen belül a haditechnikai eszközök elődjeinek minősége) iránti igény már megfogalmazódott az őskorban is, bár ebben a formában nem került kifejezésre. A mai korban, az emberekben még dominánsabban él az igény a védelem és a támadás eszközeinek minősége iránt. [2] Miért? A mai kor 163

2 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK emberének is szembe kell néznie nagyon sok támadással, és nagy szüksége van a biztonságra ahhoz, hogy a többi szükségletét és igényeit is ki tudja elégíteni. A biztonság érzésének igénye tehát egyidős az emberiség megjelenésével és tudatos tevékenységével. A biztonság igényével az ember mindig valamilyen konkrét veszély megjelenésekor szembesül. A biztonság a legalapvetőbb társadalmi és emberi szükségletek (igények, elvárások) közé tartozik. A biztonság, mint szükséglet igényének tudományos megfogalmazásával először Abraham Maslow ( ) amerikai pszichológus öt lépcsős piramis elméletében (lásd 1. sz. ábra) találkozhatunk [3]. Az önmegvalósítás szükséglete (önnevelés és önmegvalósítás) Az elismerés iránti szükségletek (önbecsülés, elismerés, statusz) Szociális szükségletek (valahova tartozás, szeretet) Biztonsági szükségletek (biztonság, védelem) Fiziológiai szükségletek (éhség, szomjúság, lakás) 1. sz. ábra. Maslow szükséglet hierarchiája A KATONAI BIZTONSÁG IRÁNTI IGÉNY Maslow szükséglet hierarchiájában a különböző szükségletek (igények) egymásra épülnek. Magasabb szintet elérni az alsó szintek kielégítése nélkül valójában nem lehetséges. A szükségletek (igények) nagy többségének kielégítése különböző eszközök hiányában nem valósítható meg. 164

3 A fegyveres erők, a honvédelem egyik legfontosabb feladata a katonai biztonság megteremtése az állampolgárok részére (a katonai biztonság iránti szükséglet kielégítése). A katonai minőségbiztosítás azon folyamatok minőségének biztosítására vonatkozik, amelyek a katonai biztonság elérésére szolgálnak. A katonai minőségbiztosításra is vonatkozik a történelmi háttér, vagyis az őskortól való eredeztetés. A fejlettebb harci eszközzel rendelkező embercsoportnak nagyobb esélye volt a túlélésre és szükségleteinek kielégítésére. [4] A Magyar Honvédségnek a NATO szervezetébe való felvétele után megváltozott a feladatköre. Már nem egyedül kell az ország állampolgárai számára a katonai biztonságot megteremtenie, hanem a NATO nagy szervezet védőernyője is védi az ország biztonságát. Természetesen ez feladat-megosztással jár együtt, mert a Magyar Honvédség állományának különböző NATO missziókon (több nemzetiségű), küldetéseken kell részt vennie és ezek a feladatok is hozzájárulnak az ország katonai biztonság szükségletének a kielégítéséhez. IGÉNY-KIELÉGITÉSI FOLYAMAT Az igény-kielégítési folyamat lényege a termelő, azaz a gyártó/szolgáltató által végzett termelési folyamat, amelynek eredményeként a termék (áru/szolgáltatás) a fogyasztóhoz kerül, aki a fogyasztási folyamat során használja, elhasználja, felhasználja a terméket (2. sz. ábra). [5] Az igény-kielégítési folyamat a szolgáltatás (service) esetében is három összetevőből áll: a termelés a szolgáltatás nyújtása (adása); a termék a szolgáltatás (szolgáltatmány) és a fogyasztás, a szolgáltatás igénybevétele. Termelési folyamat Termék Fogyasztási folyamat 2. sz. ábra Az igény-kielégítési folyamat A KATONAI BIZTONSÁG, MINT IGÉNY-KIELÉGÍTÉSI FOLYAMAT A fentieknek megfelelően, a honvédelem esetében az igény-kielégítési folyamat olyan szolgáltatás, amelyben a honvédség az eszközeit és ember állomá- 165

4 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK nyát olyan folyamatok során használja fel, amelyek biztosítják az állampolgárok részére a katonai biztonság iránti szükségletük kielégítését (3. sz. ábra). Katonai biztonságszükségletet szolgáltató folyamat Biztonság szolgáltatás Élet a katonai biztonságban 3. sz. ábra Az igény-kielégítési folyamat lényege a honvédelemre Az igény-kielégítési folyamat lényegét tovább bontva meghatározhatók annak részfolyamatai és főbb szakaszai is (4. sz. ábra). A teljes igény-kielégítési folyamat a teljes termelési folyamatból és a teljes fogyasztási folyamatból áll. TELJES IGÉNY-KIELÉGÍTÉSI FOLYAMAT A teljes igény-kielégítési folyamat főbb szakaszai általános esetben: a fogyasztói szükségletek alapján a fogyasztói igények (elvárások) megjelenése; a fogyasztói igények feltárásának piackutatása; a fogyasztói igények meghatározása (figyelembe véve a látens igényeket, amelyek rejtve maradnak, csak tudat alatt jelennek meg, de kielégítésre szorulnak.); a termék (tárgyiasult és nem tárgyiasult esetre is vonatkozik), a technológia, a termelőrendszer és a termelésellátó rendszer tervezése és létesítése; maga a termelési (gyártási/szolgáltatási) folyamat, a termelés 1, beleértve a termeléstervezést, a termelőrendszer fenntartását és a termelésellátó rendszer működtetését; maga a fogyasztás, a fogyasztási folyamat, beleértve a termék átvételét, a fogyasztáshoz szükséges ismeretek megszerzését, a termék esetleges karbantartását, fejlesztését és szükség esetén az elhasználódott termék értékesítését, átadását újrahasznosításra stb.; a teljes fogyasztási folyamatnak a termelő általi segítése, a fogyasztókapcsolat (vevőszolgálat), amely tartalmazhatja a termék utókezelését, esetleg újrahasznosítását is. 1 A termelés szó a gyártás/szolgáltatás-t jelenti. 166

5 Piackutatás Fogyasztói igény megjelenése Fogyasztói igény meghatározása IGÉNY Tervezés és létrehozás Termelés TERMÉK Fogyasztás Fogyasztói kapcsolat SZOLGÁLTATÁS Teljes termelési folyamat Teljes fogyasztási folyamat 4. sz. ábra. A teljes igény-kielégítés főbb szakaszai A KATONAI BIZTONSÁG, MINT IGÉNY-KIELÉGÍTÉS A teljes igény-kielégítési folyamat főbb szakaszai a katonai biztonságszükséglet szempontjából az alábbiak: a katonai biztonságszükséglet alapján a fogyasztói igények (elvárások) megjelenése[6]: 167

6 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK 168 nemzetközi szinten: világ; NATO és érdekeltségi; EU; országunkkal határos országok viszonylatában. országos szinten: politikai; gazdasági; társadalmi viszonylatokban. a fogyasztói igények feltárásának piackutatása, esetünkben a különböző szintű jogi szabályozások és társadalmi folyamatok változásának a figyelése, valamint a nemzetközi, régiós biztonságpolitikai helyzet, ezenkívül a különböző katasztrófák megjelenése és értékelése; a fogyasztói igények meghatározása a fent említett igények átültetése a honvédelem megfelelő lehetőségének feltétel rendszerére és szervezési formuláira; a biztonságszükséglet kielégítésére alkalmas szolgáltatási folyamatok tervezése és létrehozása (nagyon sok esetben ezek már elő vannak készítve) az elképzelhető támadások kivédésére, de ezeken kívül katasztrófavédelmi feladatok ellátására is, pl. atombaleset elhárítás és más természeti katasztrófa elhárítási feladatok. Természetesen ezeket a terveket folyamatosan aktualizálni szükséges a haditechnikai eszközállomány meglévő minőségének, mennyiségének és bevethetőségének megfelelően. A különböző nemzetközi missziók végrehajtására is megfelelő terveket kell készíteni és az ellátáshoz a személyzetet ki kell képezni. Szükség esetén a válságövezetben telepítik azokat a haditechnikai eszközöket, eszközrendszereket, amelyek a feladat ellátásához szükségesek; maga a termelés a szolgáltatás folyamata azaz maga a hon/nemzetvédelem, amelynek során a fogyasztói igényeket kielégítik, azaz az esetenként nehezen megfogalmazható és érzékelhető katonai biztonságszükséglet (-igény) kielégítése; a biztonság fogalma a magyar értelmező kéziszótár (1972) szerint: Veszélyektől vagy bántódástól mentes (zavartalan) állapot. A legnehezebb ennek megértése abban az esetben, ha a veszély közvetlenül nem érzékelhető, de ebben az esetben is fenn kell tartani a katonaságot, amely a veszélyeztetést már korai szakaszában kezelni tudja. A közvetlen veszélyeztetéstől mentes időszak idején a veszély elhárítására való felkészülés, a haditechnikai eszközök bevethetőségének fenntartása és folyamatos javítása elengedhetetlen feladat. Ezen kívül szükséges a végrehajtó szervezet (akik a feladatokat végrehajtják, levezénylik vagy koordinálják) felkészültségének javítása;

7 a fogyasztási folyamat, ha a biztonságszükséglet kielégítéséről van szó, mint esetünkben a fogyasztás maga a biztonság tudatosulása az emberekben, az állampolgárokban és ennek alapján a biztonságos élet, a biztonságos munka. A különböző nemzetközi feladatok ellátása során az ilyen jellegű szolgáltatás természetesen jobban látható és nagyobb média háttérrel rendelkezik, tehát jobban tudatosul az állampolgárokban. Maga a szolgáltatás abban az esetben látható és követhető, ha a veszély elhárítás kellő médiatámogatást kap és folyamatosan követhető. A felkészülési, begyakorlási fázisok esetenként egyáltalán nem kapnak nyilvánosságot. Egyes esetekben az információ hiánya miatt éppen ellenérzést váltanak ki az érintett terület lakóiból; a teljes fogyasztási folyamatnak a szolgáltató általi segítése, a fogyasztói kapcsolat, amely során a fogyasztó visszajelzéseivel segíti a szolgáltató feladatának minél magasabb színvonalú ellátását. Tartalmazhatja a szolgáltatás biztosítása vagy a felkészülés során keletkezett bármi nemű probléma kijavítását. Ezenfelül részét képezi az állampolgárok felkészítése a védelemben való részvételre és a feladatukat végrehajtó csapatok támogatására. Továbbá szükség szerint részét képezheti a feladat ellátásához szükséges objektumok veszély utáni elbontása és a térség környezeti rehabilitációja. A KATONAI BIZTONSÁG, MINT AZ IGÉNY- KIELÉGÍTÉS KÖZEGE ÉS KÖRNYEZETE Az igény-kielégítési folyamat közegét az a társadalmi, gazdasági, és jogi közeg határozza meg, amelyben az igény-kielégítési folyamat lezajlik. Feltételezzük azt, hogy a termelő és a fogyasztó kapcsolata demokráciában (jogállamban) és piacgazdaságban zajlik. A társadalmi közeg nagymértékben befolyásolja az igény-kielégítési folyamatot, hiszen sikerességét a demokrácia, a piacgazdaság egységes működése határozza meg. Fontos az adott ország államigazgatási, közigazgatási és polgári intézményrendszere. Ezek a rendszerek: a jogalkotás, a jogalkalmazás, a gazdaság intézményrendszere, az adórendszer, a vámrendszer, az érdekvédelmi szervezetek, a társadalmi szervezetek, valamint de nem utolsó sorban a minőségügy intézményrendszere. Jól példázhatja ezt a Magyar Minőség Társaság Hon- és Rendvédelmi Szakbizottsága, hiszen a szakbizottságban az ország különböző területéről a minőségügy iránt elkötelezett és annak érdekeit szem előtt tartó (hivatásos és civil) személyek vesznek részt, akik valamilyen módon kapcsolódnak a védelmi biztonsághoz. 169

8 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK A gazdasági közeg az igény-kielégítési folyamatra vonatkozó minőségügyi értelmezésében piacgazdaságot, azaz a gazdasági verseny szabadságát illetve szociális piacgazdaságot feltételez. A kormányzat különböző támogató (serkentő) és korlátozó jogszabályokkal szabályozza a termelést (gazdasági tevékenységet). A támogatási lehetőségek egy része a beruházás-ösztönzési pályázatok, amelyek többek között a vállalkozások minőségirányítási rendszerének kiépítését és tanúsíttatását jelentős mértékben segítik. Az állami jogi közeg, a jogszabályok annyiban különböznek az említett szabályozóktól, hogy egyrészt nem mindenki jogosult ilyen normarendszer kibocsátására, másrészt a végrehajtása az állam által kikényszeríthető. A jog a társadalom önszabályozó eszköze, mivel az emberi, társadalmi magatartásokat szabályozza. A jogrendszer egy adott állam jogszabályainak összességét jelenti. A jogrendszer jogágakra tagozódik, amely struktúrában, ha nevesítve nem is, de megtalálhatók a minőséggel (és a megfelelőséggel, amely nem azonos a minőséggel) kapcsolatos jogszabályok [7] (a fogyasztók védelmét meghatározó jogi előírások, a termékfelelősség stb.). A katonai biztonság, a minőségbiztosítás területén a honvédelemről szóló évi CX. törvény az elsődleges. A másik fontos törvényi szintű szabályozás a közbeszerzéseket szabályozó évi CXXIX törvény, amely többek között megadja a műszaki-minőségbiztosítási területre alkalmazandó szabályokat. További jogi szabályozás a termékfelelősségről szóló törvény, valamint a Polgári Törvénykönyv vonatkozó paragrafusai. Ajánlásokat határoznak meg a hazai és uniós szabványok is, amelyek alkalmazása nem kötelező érvényű. Alkalmazásukat két- és többoldalú szerződéses viszony írhatja elő. A legfontosabb szabványok, normatívák, amelyek a katonai követelmények szerint kiépített minőségirányítási rendszerek tanúsítása során alkalmazandók (a teljesség igénye nélkül) 2 : MSZ EN ISO 9000:2001, MSZ EN ISO 9001:2001, MSZ EN ISO 9004:2001, MSZ EN ISO 19011:2003, MSZ EN ISO 45012:2000; AQAP 150, AQAP 159, AQAP 160, AQAP 169, AQAP 2000, AQAP 2009, AQAP 2110, AQAP 2120, AQAP 2130, AQAP 2131, AQAP A szabványok alkalmazása területén jelenleg a legfontosabb terület a katonai dokumentumok, az AQAP 2000-es sorozatú normatívák bevezetése a hazai minőségbiztosítási gyakorlatba. [8] Az emberek közötti társadalmi kapcsolatokat számos normarendszer (erkölcsi, vallási, jogi normák, illem stb.) szabályozza, amely szabályok felállítják a követendő magatartási elveket, jogosultságokat és kötelezettségeket állapítanak meg. Jól értelmezhető ez abban az esetben, ha az igénykielégítés (vagy csak a fogyasztási folyamat) nyújtása nem abban a társadalmi közegben zajlik, 2 A megnevezéseket lásd a Szabványjegyzékben. 170

9 ahonnan a termelők (a gyártók és a szolgáltatók) származnak. Nagyon fontos ezeknek a szabályozóknak szem előtt tartása a különböző külföldi missziókban, például: a ciprusi, nyugat-szaharai ENSZ misszió, az iraki, az afganisztáni NATO feladatok végrehajtása során. Az igény-kielégítési folyamat környezetét alapvetően az infrastruktúra, a társadalmi közösség és a természeti környezet alkotja. A környezet a katonai biztonságszükséglet kielégítési folyamatát is erősen befolyásolja, nem lényegtelen milyen az emberi, társadalmi környezet és a terület ellátottsága, amelyet fel tud használni a szolgáltatás nyújtása során. A környezet érzékelhetőségének legbefolyásolóbb tényezője a média különböző megnyilvánulásai (újság, televízió, rádió, Internet stb.). Ezek formálják a közvéleményt, a végfogyasztók véleményét a katonai biztonságra, mint szolgáltatásra vonatkozóan (milyen feszült a politikai helyzet a világban vagy a szűkebb régióban, van-e terror veszély stb.). A katonai biztonságszükséglet kielégítése során a környezet nagymértékben függ a feladat végrehajtásának helyszínétől [hazai, nemzetközi (Ciprus, Irak, Nyugat-Szahara, Afganisztán) stb.], szervezésétől (önálló, több nemzetiségű) és egyéb tényezőktől. A KATONAI BIZTONSÁG IGÉNY-KIELÉGÍTÉSI LÁNCA A teljes igény-kielégítési lánc meghatározása során ki kell lépni a konkrét igény-kielégítési (termelési fogyasztási) folyamat szemléletéből és meg kell vizsgálni azt, hogy a különböző igény-kielégítési folyamatok hogyan kapcsolódnak egymáshoz és vajon ki a végfogyasztó. Az előzőekből következik, hogy elengedhetetlen a végfogyasztó meghatározása, hiszen Ő fizet az adott termékért. Minden további résztvevő a teljes igény-kielégítési láncban az Ő általa megfizetett termékárból részesedik részvétele arányában. A terméknek/ szolgáltatásnak a végfogyasztó igényeinek kell megfelelnie. A katonai biztonságszükséglet kielégítése esetében a végfelhasználó megállapítása nem egyértelmű. Végfelhasználónak tekinthető minden egyes polgár, hiszen ő fizeti az adót, amelyből a honvédelem végrehajtja a szolgáltatást. A katonai biztonságszükséglet igény-kielégítési folyamata egy komplex folyamat, amely magába foglalja a teljes igény-kielégítési láncot. Az igénykielégítési lánc elemeit a szolgáltatás különböző részei alkotják, hiszen a honvédelem különböző egységei a szolgáltatás különböző részeit hajtják végre. A feladat (misszió) nagysága, végrehajtásának helyszíne befolyásolja a belső igény-kielégítési lánc méretét és környezeti hatásainak mértékét. Természetesen az igény-kielégítési lánc minden szereplője idetartozik. Ezek azok a személyek, akik az igények felmerülésétől azok kielégítéséig hozzájárulnak a feladat végrehajtásához (beszállítók, kutatók-fejlesztők, oktatók stb.). 171

10 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK A KATONAI BIZTONSÁG, MINT IGÉNY-KIELÉGÍTÉS ÉRDEKELTJEI Az igény-kielégítési folyamat érdekeltjei három csoportra oszthatók, úgymint termelői (esetünkben szolgáltatói), fogyasztói és társadalmi érdekeltek. Az igény-kielégítési folyamat szolgáltatói érdekeltjei a szolgáltatásnyújtók: a legfőbb tulajdonos (esetünkben az állam); a vezetés (a honvédelem különböző szintű vezetői); az alkalmazottak (a feladatok végrehajtói, a katonák, akiknek az érdekeltsége minden esetben számot tevő lehet); a szolgáltatók érdekszövetségei (katasztrófavédelem, határőrség stb.); a termelőket irányító hatóság (minisztériumok); a beszállítók és alvállalkozók. A fogyasztói érdekeltek közé tartozik általánosságban a végfogyasztó, valamint a fogyasztóvédelmi szervezetek, amennyiben értelmezhetők és figyelembe vehetők. A katonai biztonság esetében a végfogyasztó az állampolgár illetve maga a társadalom. Természetesen a társadalmi érdekeltek közé tartoznak: a kormányzatok; a regionális közösségek; a természet védelme szempontjából a környezetvédők; a sajátos társadalmi érdekelteknek nevezhető minőségirányítási szervezetek: a szabványosítással foglalkozó szervezetek; a minőségügyi tanácsadók; a tanúsítók; és az akkreditálással foglalkozó szervezetek. Ezen érdekeltek körébe tartozik a Honvédelmi Minisztérium és a Technológiai Hivatal abból a szempontból, hogy szervezetében találhatók a katonai szabványosítással, valamint a katonai minőségbiztosítással foglalkozó szakemberek. [9] Az igény-kielégítési folyamat érdekeltjeinek igényei jelentik az igény-kielégítési folyamat fő mozgatórugóját, hiszen ezeknek az igényeknek kell megjelenniük a biztonság-szolgáltatásban, ahogyan az igény-kielégítési folyamat minőségének fogalmában meg van határozva (lásd később). A teljes igénykielégítési láncon belül felmerülő (rész)igények kielégítése a végfelhasználó igénykielégítésének szerves része. A KATONAI BIZTONSÁG, MINT IGÉNY-KIELÉGÍTÉSI FOLYAMAT MINŐSÉGE Az igény-kielégítési folyamat minőségének minőségügyi értelmezése a minőség érték szemléletű filozófiai értelmezésén alapul, amely szerint valamely 172

11 adott dolog objektum minősége a vizsgáló személy vizsgálati szempontjaiból következő lényeges tulajdonságainak meghatározott értékei alapján az adott értékrend szerint súlyozott értékítélet. Az igény-kielégítési folyamat minősége az érdekeltek, így a fogyasztó, a termelő/szolgáltató és a társadalom együttes értékítélete az igény-kielégítési folyamatról, azaz az igényeik kielégítése során átadott értékről. Az igény-kielégítési folyamat minőségét tehát a fogyasztó, a termelő és a társadalom igényei alapján kell értelmezni. [5] (5. sz. ábra) 5. sz. ábra. Az igény-kielégítési folyamat minősítése Az igény-kielégítési folyamat minőségének fogyasztói értelmezése A fogyasztási folyamat minőségét a fogyasztó szempontjából azok a funkciók határozzák meg, amelyek alkalmassá teszik a terméket (esetünkben a szolgáltatást) a fogyasztás során a fogyasztó által igényelt funkciók kielégítésére, azaz 173

12 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK a fogyasztási folyamat megfelelő minőségére. Tehát az igény-kielégítési folyamat fogyasztói minősítése rendkívül összetett fogalom, mert magában foglalja a termékkel és a fogyasztási folyamattal szemben a fogyasztónak nemcsak a megfogalmazott, kimondott igényeit, hanem a látens (meg nem fogalmazott) igényeit is. Ha esetünkben jól teljesítjük a katonai biztonságszükséglet kielégítését, akkor a végfogyasztónak fel sem tűnik, hogy szolgáltatásunkat igénybe vette, mivel a szolgáltatási igény csak veszélyeztetettség esetén merül fel markánsan a végfelhasználóban. Veszélyeztetettség hiányában az állampolgár közvetlenül nem érzi a szolgáltatás igénybevételének szükségességét csak látens módon (tudat alatt pl. Mi van akkor, ha megtámadja egy idegen hatalom az országot, és az állampolgárokra rákényszeríti az akaratát? ). Az igény-kielégítési folyamat minősége a szolgáltatás-ellátás hasznosságával jellemezhető. A végfelhasználó ne jusson el addig a pontig, hogy a katonai biztonság iránti igénye (veszélyeztetettsége) megjelenjen. [10] Amennyiben a veszélyeztetettség megjelenik az állampolgárban, Maslow szükséglet-hierarchiájának (piramisának) második szintjére esik vissza. [3] Az igény-kielégítési folyamat minőségének termelői (szolgáltatói) értelmezése Az igény kielégítési folyamat minőségét nemcsak a fogyasztó, hanem a termelő (esetünkben szolgáltató) szempontjából is értelmezni kell. Az igény-kielégítési folyamat minőségének termelői értelmezése szintén a minőség értékszemléletű filozófiai értelmezésén alapul. A szolgáltatási folyamat és a szolgáltatás termelői minősége a honvédség (a szolgáltató) szempontjain alapul. Lényeges tulajdonságait a honvédség (a szolgáltató) érték ítélete határozza meg. A honvédség minden tagjában tudatosul, hogy a feladata ellátásával hozzájárul a katonai biztonságszükséglet kielégítéséhez. Ha figyelembe vesszük az értékítéletet alkotók közvetlen környezetét is (család, ismeretségi kör), abban az esetben a biztonság iránti igény prioritása dominánssá válik. [11] Az igény-kielégítési folyamat minőségének társadalmi értelmezése Társadalmi szempontok alapján is kell az igény-kielégítési folyamatot értékelni a fogyasztó és a termelő (szolgáltató) mellett (a minőség értékszemléletű filozófiája alapján). Az igény-kielégítési folyamat társadalmi minősége a társadalom szempontjain alapuló lényeges tulajdonságok meghatározott értéki alapján a társadalom értékítélete által determinált minősége. Tehát a katonai biztonság igénykielégítési folyamat társadalmi minősítése attól függ, hogy milyen mértékben 174

13 megfelelő a társadalom számára, vagyis a folyamatok kellően megvalósítják-e a társadalmi elvárásokat. A NATO, az Európai Unió és a fejlett országok, közöttük Magyarország minőségügyi szabályozási gyakorlatában dominánsabb szerepet kap a minőség társadalmi hatása és a hatásának értelmezése. A minőség társadalmi értelmezése alapján, a katonai biztonság (mint főfolyamat) ellátásán kívül magába kell, hogy foglalja a környezetvédelmet (pl. a gyakorlatok utáni környezeti helyreállítás), a munkavédelmet, az élet- és egészségvédelmet (külön szabályozva van a honvédségben Katonai Általános Balesetelhárítási és Egészségvédő Szabályzat KÁBESZ), az erkölcsvédelmet valamint a vagyon- és a tűzvédelmet is. A minőség társadalmi értelmezése a védelem mellett a serkentést, a támogatást is tartalmazza. A minőség minőségügyi értelmezése A katonai biztonságra, mint szolgáltatási folyamatra érvényes a korszerű minőségügyi szemlélet, amelyben az igény-kielégítési folyamat minősége három összetevőt foglal magába (4. sz. ábra) [5]: a fogyasztási folyamat fogyasztói minőségét (a fogyasztói igény-kielégítést); a termelési/szolgáltatási folyamat és a termék/szolgáltatás minőségét; az igény-kielégítés társadalmi minőségét (kiemelten a serkentést és a védelmet). A minőség megállapítása nagyon nehéz kérdés, így a három érdekelt fél értékítéletétől függ, csak becsülni lehet. Különböző időszakokban (időpontokban) más és más eredményeket jelenthet, nagyon nagy mértékben befolyásolja a környezet (a világ-, az európai-, a hazai politikai helyzet). A minőség változásának megítélése szempontjából minden esetben meg kell határozni (az előzőek miatt) azokat a környezeti (perem) feltételeket, amelyek között a vizsgálatot végezzük. A becslés befolyásoló tényezője az is, hogy melyik (milyen) az a célcsoport, amelyik a kérdőíves (vagy más formájú) minősítést végzi (férfi, nő, volt katona, nem volt katona, beosztása, mennyire befolyásolja a média a véleményalkotásban, homogén-e a csoport) a katonai biztonságra, mint nyújtott szolgáltatásra vonatkozóan. [12] A katonai biztonság minőségének szabályozása A katonai biztonság minőségének értelmezése alapján meg kell valósítani a katonai biztonság minőségének szabályozását. A katonai biztonság minőség szabályozására a legfontosabb elvárásokat a honvédelemre a NATO AQAP-ok, A fegyveres szervek hivatásos állományú 175

14 NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK tagjainak szolgálati viszonyáról szóló törvény, valamint miniszteri rendeletek és intézkedések határozzák meg. A katonai biztonság minőség-szabályozásával egy másik közleményünkben foglalkozunk. ÖSSZEFOGLALÁS A biztonság iránti igény már az emberiség történelmének kezdetén megjelent és napjainkban is nagy a fontossága. A katonai biztonság a Maslow-féle szükségletpiramis biztonságszükségleti része. A különböző szükségleteket ki kell elégíteni annak elérése érdekében, hogy az emberek (állampolgárok) biztonságban érezzék magukat, és ezáltal elégedettek legyenek. Ezt a katonai biztonsági szükségletet a Magyar Honvédség szolgáltatja, és ezt a szolgáltatást igénykielégítési folyamatként lehet értelmezni. A cikk a minőségügy általános igénykielégítési folyamatát a honvédelem szemszögéből szemlélteti. Az igény-kielégítési folyamat legfontosabb érdekeltjei alapján értelmezzük a honvédelem minőségét. FELHASZNÁLT IRODALOM [1] KENDE GYÖRGY SERES GYÖRGY: Haditechnikai Kutatás-fejlesztés. Egyetemi jegyzet, Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, [2] SZŰCS BARNA: Védelmi iparunk minőségi követelményei és fejlődésének kilátásai. Katonai Logisztika, 5. évf. 1997/2. sz., o. [3] PHILIP KOTLER: Marketing menedzsment. KJK KERSZÖV Jogi és Üzleti Kiadó Kft., Budapest, [4] TURCSÁNYI KÁROLY MIKULA LÁSZLÓ: A magyar katonai minőségügy fejlődése, helyzete és jövőjének dilemmái. Katonai Logisztika, 8. évf. 2000/1. sz., o. [5] VERESS GÁBOR: A minőségügy alapjai. Műszaki Könyvkiadó Magyar Minőség Társaság, Budapest, [6] TURCSÁNYI KÁROLY: A katonai minőségügyről NATO csatlakozásunk évfordulóján. Magyar Felsőoktatás, 2000/7. sz., o. [7] KOCZOR ZOLTÁN: Bevezetés a minőségügybe. Műszaki Könyvkiadó Magyar Minőség Társaság, Budapest, [8] TURCSÁNYI KÁROLY GYÖNGYÖSI FERENC: A katonai követelmények szerint kiépített minőségirányítási rendszerek felülvizsgálata, mint igény-kielégítési folyamat. Katonai Logisztika (megjelenés alatt). [9] TURCSÁNYI KÁROLY: Minőség és haderő. Egy konferencia kapcsán. Magyar Honvéd, évf., 1 2. sz. [10] GYŐRI PÁL PALOTAI KATA: Szolgáltatások minőségbiztosítása. IMSYS Vezetési Tanácsadó Iroda, Budapest, [11] MIKULA LÁSZLÓ: A katonai minőségügy új kihívásai. Új Honvédségi Szemle, 2000/4. sz., o. [12] PARÁNYI GYÖRGY: Minőséget gazdaságosan. Műszaki Könyvkiadó Magyar Minőség Társaság, Budapest,

15 Szabványjegyzék 1. MSZ EN ISO 9000:2001 Minőségirányítási rendszerek. Alapok és szótár 2. MSZ EN ISO 9001:2001 Minőségirányítási rendszerek. Követelmények 3. MSZ EN ISO 9004:2001 Minőségirányítási rendszerek Útmutató a működés fejlesztéséhez 4. MSZ EN ISO 19011:2003 Útmutató minőségirányítási és/vagy környezetközpontú irányítási rendszerek auditjához 5. MSZ EN ISO 45012:2000 Minőségügyi rendszerek minősítését és tanúsítását végző szervezetekre vonatkozó általános követelmények 6. NATO AQAP 150:1997 MSZ K 1179:2003 NATO minőségbiztosítási követelmények a szoftverfejlesztéshez. 7. NATO AQAP 159:1997 MSZ K 1180:2003 NATO útmutató az AQAP 150 alkalmazásához. 8. NATO AQAP 160:2002 MSZ K 1181:2003 A NATO integrált minőségbiztosítási követelményei a szoftverek életciklusa alatt. 9. NATO AQAP 169:2002 MSZ K 1182:2003 NATO útmutató az AQAP 160 I. kiadásának alkalmazásához. 10. NATO AQAP 2000:2003 A NATO átfogó, integrált, rendszerszemléletű minőségmegközelítési politikája. 11. NATO AQAP 2009:2003 NATO útmutatások az AQAP 2000-es sorozat használatához. 12. NATO AQAP 2070:2003 NATO Kölcsönös Kormányzati Minőségbiztosítási (GQA) folyamat 13. NATO AQAP 2110:2003 NATO minőségbiztosítási követelmények a tervezésre, fejlesztésre, gyártásra. 14. NATO AQAP 2120:2003 NATO minőségbiztosítási követelmények a gyártásra. 15. NATO AQAP 2130:2003 NATO minőségbiztosítási követelmények az ellenőrzésre és a vizsgálatra. 16. NATO AQAP 2131:2003 NATO minőségbiztosítási követelmények a végellenőrzésre. 177

BARNAI JÁNOS ZUPKÓ TIBOR A MINİSÉGÜGYI IGÉNYKIELÉGÍTÉSI FOLYAMAT ÉRTELMEZÉSE A HATÁRİRSÉGNÉL. A minıség igénye

BARNAI JÁNOS ZUPKÓ TIBOR A MINİSÉGÜGYI IGÉNYKIELÉGÍTÉSI FOLYAMAT ÉRTELMEZÉSE A HATÁRİRSÉGNÉL. A minıség igénye BARNAI JÁNOS ZUPKÓ TIBOR A MINİSÉGÜGYI IGÉNYKIELÉGÍTÉSI FOLYAMAT ÉRTELMEZÉSE A HATÁRİRSÉGNÉL A minıség igénye A szakértık különbözı idıpontokra teszik a minıség iránti igény megjelenését. A legtávolabbi

Részletesebben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben

Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Ellenőrzött beszállítás = Jó minőségű termék! Textilruházati Beszerzési és Gyártói Szakmai Fórum Állami minőségbiztosítás a védelmi beszerzésekben Gyöngyösi Ferenc mk. alezredes HM FHH Haditechnikai Intézet

Részletesebben

Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai 3.2 Az ISO 9000 szabványsorozat elemei

Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai 3.2 Az ISO 9000 szabványsorozat elemei 3. Az ISO-szabványok 3.1 Az ISO minőségügyi szabványai A minőségügyi szabványokat az ISO egyik bizottsága, az ISO/TC 176 alkotta, ez a bizottság végzi, a továbbfejlesztés munkáját is. A szabványsorozat

Részletesebben

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre

Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Katasztrófavédelmi Igazgatás rendszer változásai 1976-tól napjainkig különös tekintettel a védelemben résztvevő szervezetekre Budapest, 2014. március 04. Dr. Schweickhardt Gotthilf A katasztrófavédelem

Részletesebben

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen

KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS. Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen KATONAI ALAPISMERETEK ÓRAELOSZTÁS Évfolyam Fejezet Elmélet Gyakorlat Összesen 9. A) FEJEZET A Magyar Köztársaság biztonság- és szövetségi politikája 26 10 36 10. B) FEJEZET Térkép- és tereptani alapismeretek

Részletesebben

Megfelelőség értékelés a vendéglátásban WESSLING Hungary Kft.

Megfelelőség értékelés a vendéglátásban WESSLING Hungary Kft. Megfelelőség értékelés a vendéglátásban WESSLING Hungary Kft. Dr. Martin Andrea vezető tanácsadó és szakértő Amiről ma szó esik: I. Megfelelőség és a megfelelőségértékelés jogi háttere II. III. Terméktanúsítás

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TISZTE L T HA LLGA TÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlá- sa kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban

Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőségtanúsítás a gyártási folyamatban Minőség fogalma (ISO 9000:2000 szabvány szerint): A minőség annak mértéke, hogy mennyire teljesíti a saját jellemzők egy csoportja a követelményeket". 1. Fogalom

Részletesebben

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön.

ISO 14001:2004. Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS. A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. ISO 14001:2004 Környezetközpontú irányítási rendszer (KIR) és EMAS A Földet nem apáinktól örököltük, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. 1 A környezetvédelem szükségessége Használat Termelés Hulladék Kivonás

Részletesebben

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 -

1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM. 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM 1.sz. melléklet a 1164 / 115. ZMNE számhoz 1.sz. példány A MUNKÁLTATÓI JOGOK GYAKORLÁSÁNAK RENDJE - 2007 - 2 TARTALOMJEGYZÉK I. FEJEZET... 3 Általános rendelkezések...

Részletesebben

Honvédelmi alapismeretek

Honvédelmi alapismeretek Honvédelmi alapismeretek Tájékoztató füzet 1 TI SZT ELT HALLGATÓK! A Magyar Honvédség hivatásos haderő, békeidőszakban az utánpótlása kizárólag önkéntes alapon történik. A honvédelemre és a haza fegyveres

Részletesebben

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását.

1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. 1) Ismertesse és értelmezze a katasztrófa lényegét, csoportosítási lehetőségeit, részletezze a tárcák felelősség szerinti felosztását. A katasztrófa kritikus esemény, események hatásának olyan következménye,

Részletesebben

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek

Polgári védelmi szervezetek alapképzése. Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi szervezetek alapképzése Beosztotti jogok, kötelezettségek Polgári védelmi kötelezettség A polgári védelmi kötelezettség személyes kötelezettség az emberi élet és a létfenntartáshoz szükséges

Részletesebben

A katasztrófavédelem megújított rendszere

A katasztrófavédelem megújított rendszere A katasztrófavédelem megújított rendszere MAGYARORSZÁG BIZTONSÁGA ÁLLAM BM OKF ÁLLAM- POLGÁR... A régi Kat. törvény alapvetően jó volt DE 10 év 2010. évi árvízi veszélyhelyzet; vörösiszap katasztrófa kezelésének

Részletesebben

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1

tapasztalatai Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzoltó készülék k tanúsítás s folyamata, tapasztalatai a vizsgáló intézet szemével Szabó Attila tű. alezredes Katasztrófavédelmi Kutatóintézet 12-06-11 1 Tűzvédelmi Megfelelőségi gi Tanúsítv tvány szerepe

Részletesebben

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium

A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban. Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium A minőségirányítási rendszer auditálása laboratóriumunkban Nagy Erzsébet Budai Irgalmasrendi Kórház Központi Laboratórium Alkalmazott standardok MSZ EN ISO 9000:2001 (EN ISO 9000: 2000) Minőségirányítási

Részletesebben

Projekt siker és felelősség

Projekt siker és felelősség Projekt siker és felelősség dr. Prónay Gábor 10. Távközlési és Informatikai Projekt Menedzsment Fórum 2007. április 5. AZ ELŐADÁS CÉLJA figyelem felhívás a siker kritériumok összetettségére, az elmúlt

Részletesebben

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21.

2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. 2010. Komplex vállalati technológia fejlesztés mikro-, kis- és középvállalkozások számára 2010.04.21. Kedves Pályázó! Ezúton szeretném Önöket értesíteni az alábbi pályázati lehetőségről. Amennyiben a megküldött

Részletesebben

Dr. Till Szabolcs ezredes HM KÁT titkárságvezető

Dr. Till Szabolcs ezredes HM KÁT titkárságvezető Dr. Till Szabolcs ezredes HM KÁT titkárságvezető Részletező technika Államszervezeti elemek Rendeltetés Feladatrendszer Irányítás M / különleges jogrend Sarkalatos törvényi szabadság Kötelezettségi rész

Részletesebben

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány:

SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: NEMZETI KÖZSZOLGÁLATI EGYETEM RENDÉSZETTUDOMÁNYI KAR SZAKDOLGOZAT TÉMAJEGYZÉK rendészeti igazgatási szak biztonsági szakirány: I, Létesítményvédelem és biztonságvédelem tantárgyak körében: 1, Magánbiztonság

Részletesebben

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA

KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA A TESTNEVELÉSI EGYETEM KATASZTRÓFAVÉDELMI SZABÁLYZATA Jóváhagyta a Testnevelési Egyetem Szenátusa 47/2015. sz. határozatával BUDAPEST 2015. 1 Tartalom Preambulum... 3 A Szabályzat célja, hatálya... 4 A

Részletesebben

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában

A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában A kockázatkezelés az államháztartási belső kontrollrendszer vonatkozásában Előadó: Ivanyos János Trusted Business Partners Kft. ügyvezetője Magyar Közgazdasági Társaság Felelős Vállalatirányítás szakosztályának

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI CÍMEK II. ÉVFOLYAM 4. FÉLÉVES HALLGATÓK RÉSZÉRE

SZAKDOLGOZATI CÍMEK II. ÉVFOLYAM 4. FÉLÉVES HALLGATÓK RÉSZÉRE SZAKDOLGOZATI CÍMEK II. ÉVFOLYAM 4. FÉLÉVES HALLGATÓK RÉSZÉRE Környezetbiztonsági menedzser szakirány Bakos Bettina 1. Az éghajlatváltozás ökológiai vonatkozásai és a lehetséges intézkedések (ezen belül

Részletesebben

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA

EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA EMBERI ERŐFORRÁSOK MINISZTÉRIUMA 34 762 01 Szociális gondozó és ápoló Komplex szakmai vizsga A vizsgafeladat megnevezése: A bentlakásos szociális intézményben ellátott napi ápolási-gondozási feladatok

Részletesebben

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21.

JVSZ CSR szakszeminárium, 2009.05.21. CSR az érdekképviseleti szervezeteknél Fertetics Mandy ügyvezető, vezető tanácsadó Urbán Katalin ügyvezető, vezető tanácsadó Alternate Kft. Mai program Délelőtt: Alternate Kft. bemutatása Mi fán terem

Részletesebben

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések

1996. évi XXXVII. törvény. a polgári védelemről1. Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: Értelmező rendelkezések 1996. évi XXXVII. törvény a polgári védelemről1 Az Országgyűlés a polgári védelemről a következő törvényt alkotja: 1. E törvény célja, hogy elősegítse a fegyveres összeütközés, a katasztrófa, valamint

Részletesebben

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer

Szakképesítés: 54 345 01 Logisztikai ügyintéző Szóbeli vizsgatevékenység B) A vizsgafeladat megnevezése: A logisztikai rendszer A vizsgafeladat ismertetése: A Központi vizsga az alábbi témaköröket foglalja magában: A logisztikai rendszer felépítése Lean elvek A logisztikai információs rendszer elemei és eszközei A kiszolgálási

Részletesebben

Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére igénybe vehető támogatás 2011.

Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére igénybe vehető támogatás 2011. Mikrovállalkozások létrehozására és fejlesztésére igénybe vehető támogatás 2011. A támogatás célja Támogatás vehető igénybe a mikrovállalkozások fejlesztéseinek támogatására, a mikrovállalkozások megkezdett

Részletesebben

A (KAPITALISTA) MINŐSÉGÜGY ÉRTÉKEI ÉS ALKALMAZÁSÁNAK PROBLÉMÁI

A (KAPITALISTA) MINŐSÉGÜGY ÉRTÉKEI ÉS ALKALMAZÁSÁNAK PROBLÉMÁI A (KAPITALISTA) MINŐSÉGÜGY ÉRTÉKEI ÉS ALKALMAZÁSÁNAK PROBLÉMÁI Prof. Dr. Veress Gábor egyetemi tanár Veress, 2014.08. 1 A MAI RENDEZVÉNY Előzmény: A minőségügy etikai aspektusai, avagy hétköznapi dilemmáink

Részletesebben

A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI

A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI A KOMPLEX REHABILITÁCIÓ MEGHATÁROZÁSA ÉS FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI NEMZETKÖZI KITEKINTÉS A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ EMBEREK ESÉLYEGYENLŐSÉGÉRŐL SZÓLÓ ALAPVETŐ SZABÁLYOK (STANDARD RULES) 1993 A "rehabilitáció"

Részletesebben

BESZERZÉS, BESZÁLLÍTÓK MINŐSÍTÉSE

BESZERZÉS, BESZÁLLÍTÓK MINŐSÍTÉSE BESZERZÉS, BESZÁLLÍTÓK MINŐSÍTÉSE MINŐSÉGÜGYI ME 06 1. AZ CÉLJA Az eljárás célja a Polgármesteri Hivatal beszerzésekkel kapcsolatos folyamatainak minőségügyi szabályozása. Az eljárás rögzíti a beszerzésekkel

Részletesebben

Minőségirányítás. Teljes körű Minőségirányítási Rendszer TQM (Total Quality Management) 2010.11.17.

Minőségirányítás. Teljes körű Minőségirányítási Rendszer TQM (Total Quality Management) 2010.11.17. Minőségirányítás Teljes körű Minőségirányítási Rendszer TQM (Total Quality Management) 2010.11.17. Minőségszemlélet Gyártási (műszaki) szempontú szemlélet cél: profit maximalizálás alkalmazottak anyagi

Részletesebben

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai

Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Békés megyére jellemző katasztrófavédelmi sajátosságok, feladatok, végrehajtás kérdései, a polgármester feladatai Haskó György tű. alezredes polgári védelmi főfelügyelő 2012. február 15. A hatálytalanított

Részletesebben

Konferencia a NATO új stratégiájáról

Konferencia a NATO új stratégiájáról Konferencia a NATO új stratégiájáról 2010.03.26. A NATO formálódó új stratégiai koncepciója és Magyarország címmel rendeztek konferenciát a Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetemen csütörtökön. A rendezvényen

Részletesebben

(Az adományszervezés alapjai) AMBRUS KIRY NOÉMI

(Az adományszervezés alapjai) AMBRUS KIRY NOÉMI Vigyázz Kész - Rajt (Az adományszervezés alapjai) AMBRUS KIRY NOÉMI MI AZ ADOMÁNYSZERVEZÉS? Forrásteremtés Az adományszervezési (fundraising) stratégia a szervezet működéséhez, céljainak megvalósításához

Részletesebben

4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási. (2013. április 7-tõl hatályos szöveg)

4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási. (2013. április 7-tõl hatályos szöveg) 4/2006. (II. 16.) GKM rendelet a Nemzeti Akkreditáló Testület eljárásaiért fizetendõ igazgatási szolgáltatási díjakról (2013. április 7-tõl hatályos szöveg) A Nemzeti Akkreditáló Testület szervezetérõl,

Részletesebben

Interneten. MinőségDoktorok.hu - fejlessze vállalkozása minőségszemléletét az Interneten az Internettel! 2008-03-11 Dr.

Interneten. MinőségDoktorok.hu - fejlessze vállalkozása minőségszemléletét az Interneten az Internettel! 2008-03-11 Dr. Minőségszeml gszemlélet let fejlesztése se az Interneten MinőségDoktorok.hu - fejlessze vállalkozása minőségszemléletét az Interneten az Internettel! 2008-03-11 Dr. Horváth Zsolt Tartalmi áttekintés Okok

Részletesebben

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK

SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK SZOLNOKI FŐISKOLA Kereskedelem, Marketing és Nemzetközi Gazdálkodási Tanszék SZAKDOLGOZATI TÉMAKÖRÖK A Felsőfokú Szakképzés Nemzetközi szállítmányozási és logisztikai szakügyintéző szak hallgatói részére

Részletesebben

Legjobb gyakorlati alkalmazások

Legjobb gyakorlati alkalmazások Legjobb gyakorlati alkalmazások Korszerű Elektronikus Minőségirányítás A minőségirányítás alapelvei Ahhoz, hogy egy szervezetet sikeresen vezessenek és működtessenek, szükséges, hogy a vezetés és a szabályozás

Részletesebben

PSZICHOSZOCIÁLIS ELLÁTÁS Kríziskezelés és utógondozás

PSZICHOSZOCIÁLIS ELLÁTÁS Kríziskezelés és utógondozás PSZICHOSZOCIÁLIS ELLÁTÁS Kríziskezelés és utógondozás TÉNYEK - EREDMÉNYEK JAVASLATOK a vörösiszap-katasztrófa nyomán CSÉPE VALÉRIA ADÁNYI LÁSZLÓ V. KOMLÓSI ANNAMÁRIA Forrás: ABC News Az alkalmazkodási

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez -

E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - MÁTÉSZALKA VÁROS Jegyzője Mátészalka, Hősök tere 9. Telefont: 44/501-363 Száma: 4-11 /2008. E L Ő T E R J E S Z T É S - a képviselő-testülethez - A köztisztviselők, valamint a hivatásos önkormányzati tűzoltóság

Részletesebben

A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei. Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa

A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei. Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa A környezetbarát közbeszerzés jogi lehetőségei Dr. Kovács László jogi tanácsadó Közbeszerzések Tanácsa A zöld közbeszerzés jogi feltételei az Unióban 1997. Európai Unió elkötelezte magát a fenntartható

Részletesebben

TÁVOKTATÁS, ELEKTRONIKUS OKTATÁS A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN

TÁVOKTATÁS, ELEKTRONIKUS OKTATÁS A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN TÁVOKTATÁS, ELEKTRONIKUS OKTATÁS A MAGYAR HONVÉDSÉGBEN Vörös Miklós Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem MOTTÓ NEM HANEM A AZ, LEGNAGYOBB, HANEM AZ, AKI A KIHÍVÁSOKRA NEM A LEGOKOSABB, A NEM A LEGSZEBB

Részletesebben

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel

Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata a tanúsítható minőségirányítási rendszerekkel TÁMOP-6.2.5.A-12/1-2012-0001 Egységes külső felülvizsgálati rendszer kialakítása a járó- és fekvőbeteg szakellátásban, valamint a gyógyszertári ellátásban Az akkreditáció és a klinikai audit kapcsolata

Részletesebben

A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI

A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI A KÖZÖSSÉGI MUNKA ALAPJAI Vajdaság Giczey Péter Helyi társadalom Térben n (földrajzilag) jól elkülönült egység. Viszonylag állandó, nem túl nagy populáció. Személyes kapcsolatok hálózata» Információs hálózat»

Részletesebben

Vízügyi igazgatás története

Vízügyi igazgatás története Vízügyi igazgatás története Emberi beavatkozás fázisai Eseti beavatkozás Tervezett felmérés / építkezés Természet adta korlátokhoz való igazodás Állam feladatai: Jogalkotás, jogalkalmazás Tárgyiasult feladatok

Részletesebben

2. Témakör. Magyar Szabványügyi Testület. Szabványosítás. Minőségirányítási rendszerszabványok.

2. Témakör. Magyar Szabványügyi Testület. Szabványosítás. Minőségirányítási rendszerszabványok. 2. Témakör Magyar Szabványügyi Testület. Szabványosítás. Minőségirányítási rendszerszabványok. TARTALOMJEGYZÉK 2.1. Magyar Szabványügyi Testület... 2 2.1.1. MSZT tagjai, szervei, feladata... 2 2.1.2. MSZT

Részletesebben

I/VI A termék tervezett felhasználási területe: I. Termékjellemzők Azon termékjellemzők bemutatása, amelyeket műszaki specifikáció (harmonizált európai szabvány vagy ÉME) előír. Abban az esetben, ha a

Részletesebben

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető!

Lajstromszám: AL-1017. F.ny.t.sz.: 01-0271-04 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET TRÉNING AJÁNLATAINK. Ahol nem csak papír szerezhető! Lajstromszám: AL-1017 MAGYAR LOGISZTIKAI EGYESÜLET F.ny.t.sz.: 01-0271-04 TRÉNING AJÁNLATAINK Ahol nem csak papír szerezhető! MLE bemutatása A Magyar Logisztikai Egyesület tizenkilenc éves fennállása során

Részletesebben

A tartalékos rendszer helyzete Magyarországon

A tartalékos rendszer helyzete Magyarországon Tóthmajor Balázs A tartalékos rendszer helyzete Magyarországon A kormány egy éves Honvédelmi politikáját vizsgálva egyértelműen kitűnik, hogy az önkéntes tartalékos rendszer állományának feltöltése, illetve

Részletesebben

innovációra és nemzetközi együttműködések

innovációra és nemzetközi együttműködések Tények és adatok Alapítás 1993 Tulajdonosok 100%-ban magyar tulajdonosi kör Éves forgalom 300 millió Forint C é g p r o fi l A 1993-ban alapított vállalkozás, fő profilja üzleti informatikai megoldások

Részletesebben

Tájékoztató a Hvt., a Hjt., valamint a Hft. módosításával kapcsolatos pénzügyi jellegű rendelkezésekről

Tájékoztató a Hvt., a Hjt., valamint a Hft. módosításával kapcsolatos pénzügyi jellegű rendelkezésekről HONVÉDELMI MINIS ZTÉRIUM KÖZGAZDASÁGI ÉS PÉNZÜGYI HIVATAL Tájékoztató a Hvt., a Hjt., valamint a Hft. módosításával kapcsolatos pénzügyi jellegű rendelkezésekről A Magyar Közlöny 2010. évi 201. számában

Részletesebben

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK

Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Bolyai János Katonai Műszaki Kar VÉDELMI IGAZGATÁSI ALAPSZAK Az alapszak képzési célja A képzés célja olyan szakemberek képzése, akik korszerű általános és szakmai ismereteik,

Részletesebben

ÉLELMISZERBIZTONSÁG 8.

ÉLELMISZERBIZTONSÁG 8. ÉLELMISZERBIZTONSÁG 8. Élelmiszerbiztonsági irányítási rendszerek szabványai MSZ EN ISO 22000 szabványcsalád Összeállította: Dr. Simon László Nyíregyházi Főiskola Az élelmiszerbiztonsági szabványok jelentősége

Részletesebben

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá:

Tisztelt Partnerünk! És hogy mikor lép hatályba, az (5) bekezdés vonatkozik rá: Tisztelt Partnerünk! A biztonság mindannyiunk számára fontos paraméter. A költséghatékony, ugyanakkor hatékony biztonság mindannyiunk érdeke. A következőkben összefoglaljuk Önnek / Önöknek azokat a törvényi

Részletesebben

A fenntartható fejlődés megjelenése az ÚMFT végrehajtása során Tóth Tamás Koordinációs Irányító Hatóság Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2009. szeptember 30. Fenntartható fejlődés A fenntarthatóság célja

Részletesebben

26/2001. (X. 4.) GM rendelet

26/2001. (X. 4.) GM rendelet - 1-26/2001. (X. 4.) GM rendelet a műszaki termékek megfelelőségét vizsgáló, ellenőrző és tanúsító szervezetek kijelölésének részletes szabályairól szóló 4/1999. (II. 24.) GM rendelet módosításáról A műszaki

Részletesebben

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten

Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten Gazdasági ismeretek A projektmunka témakörei közép- és emelt szinten A projekt kidolgozásakor, a részletes követelményekben meghatározott szintenkénti elvárásoknak kell tükröződniük. A projekt témák után

Részletesebben

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés

Képzés leírása. Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Képzés megnevezése: Integrált belső auditor (MSZ EN ISO 9001, MSZ EN ISO 14001) Jelentkezés Mi a képzés célja és mik az előnyei? A résztvevő a képzés után - megfelelő képesítést szerez az MSZ EN ISO 9001,

Részletesebben

A Nemzeti Akkreditáló Testület kapcsolata az EMAS-szal, eddigi EMAS tapasztalataink

A Nemzeti Akkreditáló Testület kapcsolata az EMAS-szal, eddigi EMAS tapasztalataink A Nemzeti Akkreditáló Testület kapcsolata az EMAS-szal, eddigi EMAS tapasztalataink Ispány Judit Nemzeti Akkreditáló Testület Workshop on the promotion of the EMAS Regulation 761/2001 2007. október 10.

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG AMELY LÉTREJÖTT A MAGYAR HONVÉDSÉG EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS, AMELY LÉTREJÖTT FÜZESGYARMAT VÁROS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A MAGYAR HONVÉDSÉG HADKIEGÉSZÍTŐ ÉS KÖZPONTI NYILVÁNTARTÓ PARANCSNOKSÁG KÖZÖTT - 2013 - EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS amely

Részletesebben

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés

Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés Minőségügyi rendszerek szakmérnök szakirányú továbbképzés (Szakirányú továbbképzési (szakmérnöki) szak) Munkarend: Levelező Finanszírozási forma: Költségtérítéses Költségtérítés (összesen): 375 000 Ft

Részletesebben

HAZÁNK HONVÉDELMI ÉS KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZERÉNEK KAPCSOLATA I. HAZÁNK HONVÉDELMI RENDSZERÉNEK FOGALMA, ÉRTELMEZÉSE, TERÜLETEI

HAZÁNK HONVÉDELMI ÉS KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZERÉNEK KAPCSOLATA I. HAZÁNK HONVÉDELMI RENDSZERÉNEK FOGALMA, ÉRTELMEZÉSE, TERÜLETEI Horváth Zoltán HAZÁNK HONVÉDELMI ÉS KATASZTRÓFAVÉDELMI RENDSZERÉNEK KAPCSOLATA A katasztrófavédelem logisztikai támogatásának kutatása során szembesültem azzal a ténnyel, hogy a szakemberek és a védelem

Részletesebben

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál

Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál Fizikai felkészítés a MH 25. Klapka György Lövészdandárnál 1., AZ ALAKULAT BEMUTATÁSA A honvédelmi miniszter 34/2007 (HK) 4 HM számú határozata költségvetési szerv alapításáról szóló határozata alapján:

Részletesebben

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D

Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Beszállítói programok GOP-2012-1.3.1/D Kedvezményezettek köre: Jelen pályázati kiírásra pályázhatnak a Magyarországon székhellyel rendelkező, vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon

Részletesebben

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26.

Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései. Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Csongrád megyei vállalkozások innovációs fejlesztései Nemesi Pál CSMKIK elnök 2014. június 26. Innovációs tevékenység célja Magasabb hozzáadott érték Versenyelőny Piacbővítés CSOMIÉP Kft. Legrand Zrt.

Részletesebben

I. Termékjellemzők Vonatkozó jogszabályok: 3/2003 (I. 25.) BM-GKM-KvVM együttes rendelet 9/2008. (II. 22.) ÖTM rendelet, Országos Tűzvédelmi Szabályzat (OTSZ) Vonatkozó szabványok: MSZ 9333: 2011 A műszaki

Részletesebben

NATO biztonsági beruházási programokban való részvétel lehetőségei

NATO biztonsági beruházási programokban való részvétel lehetőségei Illés Attila ezredes HM Védelemgazdasági Hivatal Kutatás-fejlesztési, Minőségbiztosítási és Biztonsági Beruházási Igazgatóság NATO biztonsági beruházási programokban való részvétel lehetőségei XXIII. Magyar

Részletesebben

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával

Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért. NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület Felelősen a társadalomért NEA-TF-12-SZ-0109 A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával Frekvencia Egyesület konferenciája Forrásteremtés, támogatások, pénzügyi akadályok és lehetőségek

Részletesebben

Működési és eljárási szabályzat

Működési és eljárási szabályzat Oldal: 1 / 8 TARTALOMJEGYZÉK 1. A szabályzat célja 2/8 2. Alkalmazási terület 2/8 3. Hivatkozások 2/8 4. Eljárás 2/8 4.1. Alapelvek 2/8 4.2. Pártatlanság és függetlenség 2/8 4.3 Személyzet 3/8 4.4. Tájékoztatási

Részletesebben

MEGHÍVÓ. MSZ EN ISO 13485:2012 Belső auditor tréning NYÍLT KÉPZÉS 2014.10.07-09.

MEGHÍVÓ. MSZ EN ISO 13485:2012 Belső auditor tréning NYÍLT KÉPZÉS 2014.10.07-09. MEGHÍVÓ Jelentkezés www.saasco.hu MSZ EN ISO 13485:2012 NYÍLT KÉPZÉS 2014.10.07-09. Előadó: Helyszín: Juhász Attila divízióvezető, partner SAASCO Kft. Gyöngyösi Iroda 3200 Gyöngyös, Búza u. 1. I. em. 108.

Részletesebben

NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer

NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET. Nemzeti Akkreditálási Rendszer NEMZETI AKKREDITÁLÓ TESTÜLET Nemzeti Akkreditálási Rendszer Irányítási rendszereket tanúsító szervezetek megfigyelő helyszíni szemléi területének és számának meghatározása NAR-25 2. kiadás Hatályos: 2015.

Részletesebben

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör,

a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, a filozófia, amely a működést rendszerbe foglalja, a módszer, amely a vezetőség aktív stratégiaalkotását és napi irányítását feltételezi a hatáskör, amely kiterjed valamennyi munkatársra, a gazdasági szerep,

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

EU Közbeszerzési politika

EU Közbeszerzési politika EU Közbeszerzési politika 2012. szeptember 25. Jeney Petra A közbeszerzési politika célkitűzései Piaci integráció - vámjellegű kereskedelmi korlátok eltörlése közbeszerzési politika lehetséges versenykorlátozó

Részletesebben

A FIZIKAI ALKALMASSÁG IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI 1 AZ ÖNKÉNTES HADERŐRE TÖRTÉNŐ ÁTTÉRÉS KÜSZÖBÉN

A FIZIKAI ALKALMASSÁG IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI 1 AZ ÖNKÉNTES HADERŐRE TÖRTÉNŐ ÁTTÉRÉS KÜSZÖBÉN NEMZETVÉDELMI EGYETEMI KÖZLEMÉNYEK KOVÁCS PÉTER A FIZIKAI ALKALMASSÁG IDŐSZERŰ KÉRDÉSEI 1 AZ ÖNKÉNTES HADERŐRE TÖRTÉNŐ ÁTTÉRÉS KÜSZÖBÉN A civilizáció térhódításával nincs összhangban életmódkultúránk fejlődése,

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére

ELŐTERJESZTÉS. a Kormány részére BELÜGYMINISZTER../../BM Az 1992. évi LXIII. törvény 19/A. rendelkezései szerint NEM NYILVÁNOS. Készült 2011....-án. ELŐTERJESZTÉS a Kormány részére a települési önkormányzat hivatásos tűzoltóság, önkormányzati

Részletesebben

Egészséges és biztonságos munkavégzés

Egészséges és biztonságos munkavégzés A belügyminiszter által irányított rendvédelmi szervek feladatai és tevékenysége az Egészséges és biztonságos munkavégzés feltételeinek biztosításában a munkavédelem és a közegészségügy-járványügy keretein

Részletesebben

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Írásbeli vizsgafeladat, javítási-értékelési útmutató 2010 NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET

SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM. Írásbeli vizsgafeladat, javítási-értékelési útmutató 2010 NEMZETI SZAKKÉPZÉSI ÉS FELNŐTTKÉPZÉSI INTÉZET É 145206/1/17 SZOCIÁLIS ÉS MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM MK/HU Érvényességi idő: 2010. 02. 03. óra, perc a vizsgabefejezés szerint. Minősítő neve, beosztása: Nagy László s.k. NSZFI főigazgató Készítő szerv: Nemzeti

Részletesebben

Hát én immár mit válasszak?

Hát én immár mit válasszak? Hát én immár mit válasszak? Az SQI szoftverminőséggel kapcsolatos kutatási projektjei Dr. Balla Katalin 2005.04.15. ~ A környezet ~ Az SQI kutatási-fejlesztési projektjei ~ TST ~ IKKK Miről lesz szó 2005.04.15.

Részletesebben

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ

STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ STAKEHOLDER (ÉRINTETT) ELEMZÉS EGYSZERŰSÍTETT MÓDSZERTANI ÚTMUTATÓ Dunaújváros MJV Önkormányzata Polgármesteri Hivatala részére ÁROP szervezetfejlesztési projekt 2010. 09.22. 2 / 11 Tartalomjegyzék 1.

Részletesebben

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára

Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára VÁLLALATI TANÁCSADÁS TÁMOGATÁSA KKV-K SZÁMÁRA 2013 Vállalati tanácsadás támogatása KKV-k számára I. Pályázók köre Gazdasági társaságok Szövetkezetek Egyéni vállalkozók Egyéni cégek Non-profit gazdasági

Részletesebben

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek

VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK. 1. Vendéglátó és turizmus alapismeretek VENDÉGLÁTÓ-IDEGENFORGALMI ÉRETTSÉGI VIZSGA I. RÉSZLETES KÖVETELMÉNYEK A) KOMPETENCIÁK A középszintű érettségi vizsgán a számon kérhető témakörök megegyeznek a kerettantervek témaköreire és fogalmaira vonatkozó

Részletesebben

EDZŐI KONFLIKTUS KEZELÉS

EDZŐI KONFLIKTUS KEZELÉS EDZŐI KONFLIKTUS KEZELÉS Ahogyan a vezető vezet, a hatalom gyakorlásának módja. A vezetés több, mint a hatalom gyakorlása: fontos a személyiség szerepe tanult magatartásforma Vezetési stílust befolyásoló

Részletesebben

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai

Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai Az Ipari Parkok szabályozói környezete, és tervezett pályázati forrásai előadó: Radics Ernő Nemzetgazdasági Minisztérium, Ipari és Építésgazdasági Főosztály Tiszaújváros, 2013. november 4. 1 Az Ipari Parkok,

Részletesebben

Humán szükségletek alakulása

Humán szükségletek alakulása Humán szükségletek alakulása Lakossági felmérés eredményei Széchenyi István Egyetem, Szociális Tanulmányok Tanszék MTA KRTK RKI NYUTO Zárókonferencia Széchenyi István Egyetem, 2014. szeptember 25-26 A

Részletesebben

ISO 9001 revízió A szervezet és környezetének megértése, vezetés

ISO 9001 revízió A szervezet és környezetének megértése, vezetés ISO 9001 revízió A szervezet és környezetének megértése, vezetés Az SL melléklet elemei környezet tervezés javítás vezetés támogatás üzemeltetés érdekelt felek a teljesítmény értékelése Anni Koubek 2.

Részletesebben

Menedzsment rendszer tanúsításhoz

Menedzsment rendszer tanúsításhoz Menedzsment rendszer tanúsításhoz Kérjük, nyomtatott betûkkel töltse ki a jelentkezési lapot, majd küldje vissza a 06 1 413 6048-as fax számra! CÉG ADATAI Cégnév: Cím: ország irányítószám település (város)

Részletesebben

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből

Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Nagy méretű projektekhez kapcsolódó kockázatok felmérése és kezelése a KKV szektor szemszögéből Dr. Fekete István Budapesti Corvinus Egyetem tudományos munkatárs SzigmaSzervíz Kft. ügyvezető XXIII. Magyar

Részletesebben

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS

EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS HEVES MEGYEI HEVES MEGYEI POLGÁRŐR KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG SZERVEZETEK SZÖVETSÉGE EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS a Heves Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság és a Heves Megyei Polgárőr Szervezetek

Részletesebben

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA

TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA TopNet Magyarország Kft. INFORMATIKAI BIZTONSÁGI POLITIKÁJA Tartalomjegyzék 1 BEVEZETÉS... 3 1.1 Az Informatikai Biztonsági Politika célja... 3 1.1.1 Az információ biztonság keret rendszere... 3 1.1.2

Részletesebben

GREENFLOW CORPORATION Zrt. Őri István vezérigazgató

GREENFLOW CORPORATION Zrt. Őri István vezérigazgató GREENFLOW CORPORATION Zrt. Őri István vezérigazgató A GREENFLOW vezetője: Őri István, vezérigazgató Környezetvédelmi és közigazgatási szakértő, 1980-tól dolgozik a hazai környezetügyben, kezdetben állami

Részletesebben

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes

A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes A védelmi igazgatási rendszer területi és helyi felépítése, feladatai Bozsákovics László mk. alezredes Heves Megyei Védelmi Bizottság titkár (Honvédelmi Minisztérium Védelmi Hivatal kiemelt főtiszt) Telefon:

Részletesebben

E témában gyakran előforduló helyzet, hogy a környezettudatos szervezetirányítást azonosítják az ISO 14001 vagy EMAS dokumentumok által leírt

E témában gyakran előforduló helyzet, hogy a környezettudatos szervezetirányítást azonosítják az ISO 14001 vagy EMAS dokumentumok által leírt Környezettudatos menedzsment és eszközei a döntési kompetenciák fejlődésével összhangban ÖSSZEFOGLALÁS E témában gyakran előforduló helyzet, hogy a környezettudatos szervezetirányítást azonosítják az ISO

Részletesebben

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására

J a v a s l a t. a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó parancsnoki teljesítménykövetelmények alapját képező célok meghatározására P Á S Z T Ó V Á R O S P O L G Á R M E S T E R E 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06 32) 460 918 Szám: 1-180/2010. J a v a s l a t a 2011. évi köztisztviselői és tűzoltó

Részletesebben

Fenomenológiai perspektíva

Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Fenomenológiai perspektíva Jellemzői, kiindulópontjai: A világból felvett összes információt némiképpen megszemélyesítve értelmezzük A hangsúly az egyén szubjektív tapasztalatán,

Részletesebben

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Komjáthy László. Fax(ok) E-mail(ek) komjathy.laszlo@zmne.

Europass Önéletrajz. Személyi adatok. Szakmai tapasztalat. Vezetéknév / Utónév(ek) Dr. Komjáthy László. Fax(ok) E-mail(ek) komjathy.laszlo@zmne. Europass Önéletrajz Személyi adatok Vezetéknév / Utónév(ek) Fax(ok) E-mail(ek) Állampolgárság Dr. Komjáthy László komjathy.laszlo@zmne.hu magyar Születési dátum 1959.12.30. Neme férfi Szakmai tapasztalat

Részletesebben

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai Hivatásos Tűzoltó Parancsnokság és Önkéntes Tűzoltó Egyesület közötti Megállapodás megkötésének részletes szabályai ( A tűzoltósági főfelügyelő 1635/1/2012/ÁLT. és 1635/2/2012. ÁLT. levelei alapján) I.

Részletesebben

TERVEZET. A nemzetgazdasági miniszter. /2014. (.) NGM rendelete

TERVEZET. A nemzetgazdasági miniszter. /2014. (.) NGM rendelete TERVEZET A nemzetgazdasági miniszter /2014. (.) NGM rendelete egyes ipari, kereskedelmi és turisztikai képesítési előírások hatályon kívül helyezéséről A kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV. törvény

Részletesebben

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20.

Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5. 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Projektszám HU13210/11 oldalszám: 1/5 Megbízó szervezet megnevezése: Szentendrei Betonárugyár ZRt. Székhelye: 2000 Szentendre, Dózsa György út 20. Az audit során vizsgált illetve megtekintett telephelye(i):

Részletesebben