FRONT. Gazdatüntetés. Népirtás. február 22-én 12 órakor a Kossuth téren.

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "FRONT. Gazdatüntetés. Népirtás. február 22-én 12 órakor a Kossuth téren."

Átírás

1 Így készülünk szelíd háborúra, mindig magunkért, soha mások ellen, Sót párolunk és vásznakat szövünk, s míg kisebbítenek, lassan megnövünk. Wass Albert FRONT Nemzeti, radikális kétheti lap Ne csak beszélj, cselekedj is! február 22. II. évfolyam 4. szám 167 Ft Gazdatüntetés február 22-én 12 órakor a Kossuth téren. Népirtás Vádlottak: Mindazok, akik az 1948-as választáskor csalással magukhoz ragadták a hatalmat és a szovjet fegyverek védelme alatt fizikai, lelki, szellemi, valamint a rendszerváltás óta egzisztenciális terrorral is, bûnszövetségben a mai napig folytatólagosan elkövetik a fenti cselekményeket. Vitaindító írásunk a hatodik oldalon.

2 2 FR NT február 22. Másik oldal A hazai értelmiség ismét riadót fújt! Azt írták hogy: A rasszizmus és az idegenellenesség olyan mértékeket öltött Magyarországon, hogy megértük: fasiszta suhancok a nyílt utcán zavartalanul bántalmazhatják hazánk külföldi vendégeit. Fordítom: A Vér és Becsület Kulturális Egyesület megemlékezésének helyszínén a Hõsök terén a rendezvény után agyba-fõbe vertek egy indiai turistát. A tettesek tehát minden bizonynyal az egyesületi tagok között keresendõek. Toleráns, az általánosítást elvetõ, szép, liberális gondolatmenet ez. Logikájukat követve a Nyugati téren megesett verekedésekért minden bizonnyal ortodox zsidók a felelõsek mivel õk ott tartottak látványos ünnepségeket. Milyen kár, hogy az élet nem igazolta ezt a gördülékeny eszmefuttatást, olyan szép lenne minden. Kiderült, hogy a verekedéshez az egyesületnek semmi köze. (A Nyugati téri eseményekrõl még nincs hír...) Az értelmiség által felhozott példák is erõsen sántítanak. A piliscsabai verekedésnél melyrõl elõzõ számunkban írtunk lehetséges, hogy rasszista volt a támadás, de lehet, hogy a cigányok voltak a rasszisták. Igen veszélyes lehet egy számítógépes játék, csakúgy mint az a 17 éves szabadszállási fiú is, aki álnéven irkált marhaságokat az Internetes fórumokra. Magyar bolhából liberális elefánt, a gépezet beindult, nincs leállás. A felháborodássá összekapaszkodott ilyen-olyan szociológusok, pszichológusok, és a...gusok fajtáinak minden példányából egy-egy, megfejelve ingatlanközvetítõvel és projektmenedzserrel a belügyér miniszter asszony után kiáltottak. Merthogy ismét idézek Országunk a rasszista elvek alapján megbélyegzett, hazai és külföldi embertársaink a világ lakosságának nagy többsége számára kibírhatatlanná, így emberi tartózkodásra alkalmatlanná válik. Amennyiben ez így van márpedig az értelmiségiek egy meghatározó csoportja ezt állítja azonnal cselekednünk kell. Felvilágosító munkába kell kezdenünk a nagy létszámú betelepült, és betelepülni kívánó idegenek érdekében, különös tekintettel a sanyargatott zsidóságra. Mondjuk el nekik, milyen veszélyes számukra az itt tartózkodás, és milyen irigylésre méltó helyzetben vannak, hogy máshol is élhetnek. Mert ugye nekünk szegény magyaroknak nincs sok választásunk: Itt élned, halnod kell Igen tisztelt értelmiségiek biztos, hogy egy közhasznú egyesület bemocskolása ma a legfontosabb intelektuállis tevékenység? Hiszen közhasznúságuk révén még a választásokon sem indulhatnának, taglétszámuk alapján pedig nevetséges azt feltételezni, hogy hatalmukba kerítik az ország köztereit. Kérjenek bocsánatot a meghurcolt egyesülettõl nyugodtan megtehetik ezt a Népszabadság oldalain is. Majd foglalkoznak inkább egy igazán mûvészi kérdéssel, a Sorstalanság katasztrofális bukásával. A film természetesen nem a rasszista Magyarországon bukott meg, hanem a toleráns külföldön. Mi magyarok pedig foglalkozzunk csak a magunk dolgával. Kapára, kaszára! Segítsük a gazdákat a nemzetáruló kormány ellenében! Szabó Tamás FRONT szerkesztõségi fogadóórák: Minden kedden 18 órától az MNF Klubban A Magyar Nemzeti Front utazást szervez a csíksomlyói Búcsúba. Utazás autóbusszal. Indulás: május 12-én, visszaindulás 16-án forint a szállás, reggeli és vacsora. Elhelyezés Csíkszentmártonban székely családoknál. Érdeklõdni Kocsonya Sándornál lehet a es telefonszámon vagy Matuska Évánál az MNF Könyvtárban kedden és csütörtökön. Önkénteseket várunk a Frontra! Újságírókat, fotósokat, terjesztõket várunk a szerkesztõségi csapatba! Fizetést sajnos belátható ideig nem tudunk adni, csak jó szót és sok munkát. A lapnál mindenki ingyen dolgozik a közös célért, hazánk felszabadításáért. Valljuk, élethalál harc folyik most hazánkban. Ebben a harcban hathatós fegyver lehet egy hiteles és radikális nemzeti újság. Fegyverforgató önkénteseket várunk, akik segítenek felrázni, és tartást adni az apátiába süllyedt magyarságnak. Kivilágos kiviradtig! Minden szombaton Óbudai Magyar Táncház és Népzenei Vigadó az MNF Klubban a Kiskorona u. 3.sz. alatt a nagyteremben. Kezdés 20 órakor zárás amíg ember van Február 26. (minden hónap negyedik szombatja) Vonós kávéházi est. Muzsikál: Maruzsenszky Endre és zenekara Vendég: Gáspár Kálmán cimbalmos Március 5. (minden hónap elsõ szombatja) Zagyva Banda muzsikál Turáról Március 12. (minden hónap második szombatja) Kalotaszegi est Muzsikál: Kovács Misi és a Valkó zenekar Március 19 (minden hónap harmadik szombatja) Széki mulatság Zenél. Soós János és barátai Belépõ: 450,- (hölgyeknek ingyenes)

3 II. évf. 4. szám FR NT 3 Kész átverés forrás: agrartuntetes.hu Izrael 2. Az Erdélyi Krónikában érdekes beszámoló olvasható arról, hogyan látják Erdélyben Magyarországot. Magyarország második Izraellé válik fejtegette a Székely Nemzeti Tanács (SZNT) gyergyói ülésén elhangzott felszólalásában Molnár József középsõ-kisküküllõi küldött. Magyarországon tízmillió magyar lakik, de a számok nem ezt igazolják. Azt kell mondanom remélem senki nem veszi sértésnek : Magyarország az egyetlen ország, ahol... tessenek megnézni: Németországot németek vezetik, Lengyelországot lengyelek, Szlovákiát szlovákok; Magyarország az egyetlen, amely lassan második Izraellé válik, s nincs kiút!... szögezte le Molnár. Az egyik helyi tévétársaság által rögzített szalag tanúsága szerint a résztvevõk idõnként tapssal szakították félbe Molnár beszédét Valakit talán zavar, ha ki merjük mondani a szót, hogy zsidó? kérdezett vissza Molnár József, amikor arról kérdezte a lap, hogy szerinte jó vagy rossz dolog, hogy zsidó származású személyek is vannak a magyar kormányban. Elmondta, õ nem akart megbántani senkit a felszólalásával, de azért mi sem vagyunk vakok vagy süketnémák: nézzük meg, hogy mi történik a világban!. Arra a kérdésre, miszerint hogyan kapcsolódik a december 5-i népszavazás az izraelita valláshoz, így reagált: Nézzük meg, ki uszított a nemre szavazásra, kikbõl áll az igazi baloldal? Leszögezte: nem tartja magát antiszemitának, büszke azokra a zsidó származású magyarokra, akik Nobel-díjat kaptak. Hangsúlyozta, a németek németeket is elégettek, nemcsak zsidókat, és nemcsak a zsidóknak, a magyaroknak is volt holokausztjuk: Trianon. Amit én egyszer kimondok, az ki van mondva. Nem szoktam visszavonni a szavaimat. Nem mindenki örül a fenti megállapításoknak. Eckstein-Kovács Péter szenátor olyan, Magyarországról beszivárgott ordas gondolatoknak nevezi, amelynek soha nem voltak az erdélyi magyar és a székely közösség sajátjai. Úgy tûnik, Erdélyben is megalakult egy olyan nemzeti közösség, amely nem fél a tabumentes, nyílt beszédtõl. A rájuk váró támadásokról már van csonka-országbeli tapasztalatunk. Vajon a köztudottan nyakas székelyek hagyják magukat birkaként terelni? Eckstein szenátort nézve az ordas gondolatok valóban beszivárogtak Erdélybe...

4 4 FR NT február 22. Látjátok feleim szem tekkel Gyurcsány, mint Sztalin szóvivõje A Moszkvába látogató Gyurcsány Ferenc felcsapott a megboldogult Joszif Visszarionovics Sztalin szóvivõjének. Történelmi és politikai ismerethiányát plasztikusan szemléltetve kijelentette, hogy: Magyarország a Szovjetunió és a Vörös Hadsereg segítségével szabadult meg a fasizmustól 60 évvel ezelõtt (Sic!). Ebben az egy mondatban három ordító hiba van: (1) Magyarországon nem volt fasizmus, (2) hazánkat nem felszabadították, hanem hadmûveletek sorozatával megtisztították a német és magyar csapatoktól, (3) az országot (hosszú távra berendezkedve) megszállták. Kimaradt a mondatból, hogy a Vörös Hadsereg speciális egységei módszeresen kifosztották az országot (gyári berendezéseket, vasúti és közúti jármûveket, mezõgazdasági termékeket, haszonállatokat, mûkincseket és különféle ingóságok tömegét rakták széles nyomtávú tengelyre ), százezreket hajtottak ki málenkij robotra, és brutális módon léptek fel a vétlen polgári lakossággal szemben. A harctevékenységek befejeztével a társadalom nyakára ültették a Moszkvában felkészített bolsevik janicsárokat, majd erõszakkal, választási csalások támogatásával és megtévesztõ propaganda alkalmazásával létrehozták a szovjet rendszert hazánkban. Az ideiglenesen itt állomásozó csapataikkal pedig biztosították a proletárdiktatúra bevezetését, valamint Anthony Coughlan Az EU Alkotmány elemzése 4. Az Ír EU-szkeptikusok vezetõje írta az alábbi tanulmányt amit folytatásokban közlünk. A magyar fordítást Halász Józseftõl a Pajzs Szövetség elnökétõl kaptuk. Az EU alapvetõ demokrácia problémája a szocialista (egypárt)rendszer megszilárdítását. Gyurcsány minden valószínûség szerint egy idõörvénybe került, és azt hitte, hogy a Szovjetunióba keveredett Oroszország helyett, ahol a Vörös Hadsereg dicsõ tetteit kell fennhangon szajkózni. Ezért blokkolhatott le a sárospataki könyvek visszaszolgáltatási témájánál, feledve a többi zsákmánynak minõsített mûkincseinket, az államadósság kérdését. Feledve 1956-ot(!), forradalmunk és szabadságharcunk eltiprását, amely a Vörös Hadsereg felszabadító tevékenységének logikus folytatása (láncszeme) volt, hiszen Hruscsov, Tito, Mao, Kádár és a többi bandatag szerint (is), a megmaradt és visszaszivárgott fasiszta ellenforradalmároktól kellett megvédeni zsenge népi demokráciánkat. Köszönetet és hálát rebegett miniszterelnökünk Mihail Fradkov orosz kormányfõnek az 1945-ös szovjet segítségért, hangsúlyozva: sohasem fogjuk megengedni, hogy ez a kérdés kisstílû viták tárgya legyen. Kit akar ezzel a kijelentésével megfélemlíteni Gyurcsány úr? Ki vagy kik degradálják le ezt a kérdést vita tárgyává? Maguk az oroszok sem értettek egyet a Szovjetunió hódító politikájával, vagy a Vörös Hadsereg fosztogatásával és kegyetlenkedésével! Ezek történelmi tények, engedtessék meg nekünk, hogy legalább ne kelljen hálálkodnunk és kezet csókolnunk annak az oroszok által megbuktatott rendszernek, amely évtizedeken át mérhetetlen szenvedést zúdított az egykori szovjet emberekre, és kiterjesztette csápjait hazánkra is. Feltételezem, hogy még az orosz kormányfõnek is kínos volt hallgatni Gyurcsány ömlengését, hiszen Fradkov a mérsékelt reformerek táborába tartozik, és aligha szimpatizált a szovjet politikával. Többet kellene forgatni Gyurcsánynak és tanácsadóinak az orosz hadtörténészek, valamint politikusok e témában megjelentetett munkáit! Kopott Rákosista-Kádárista lemezzel utazott Gyurcsány Moszkvába, ezt kapta útravalóként környezetétõl ezt installálták az agytekervényébe. Nem az a baj nála, hogy nem tud valamit, hanem az, hogy látványosan ki is mutatja! Az egykoron ártatlanul elhurcoltak, a kifosztott, a becsapott és a megszállt nemzet nevében tiltakozunk Gyurcsány történelemhamisítása, valamint a Szovjetuniót és a Vörös Hadsereget dicsõítõ nyilatkozata ellen. És mindez valójában nem kisstílû vita kérdése, hanem tragikus történelmünk része, amelyben a gyógyuló sebek feltépését eredményezik az ilyen, Gyurcsány-féle szükségtelen és önérzetünket sértõ, hazug kijelentések. Prof. Dr. Bokor Imre Az EU-t lehet állammá formálni, de az nem lehetséges, hogy ennek az államnak demokratikus alapja legyen. Ennek az az oka, hogy a demokrácia a demos, az emberek irányítását jelenti a választott képviselõiken keresztül, akiket õk választanak, és akiknek õk adják a legitimitást és az autoritást. Európai nép nem létezik, kivéve statisztikai értelemben, és nem lehet mesterségesen, felülrõl létrehozni, ahogy azt az EU kísérli meg. Az EU 450 millió lakója több népbõl tevõdik össze, tényleges nemzeti közösségekbõl, amelyek a saját nyelvüket beszélik, akik a saját törvényeiket akarják meghozni, dönteni akarnak a kormányzatukról, és maguk akarják meghatározni magukat, ahogy azt generációkon keresztül tették, a saját képviselõikkel, akiket õk választanak, és akik nekik felelõsek. Az EU-t nem lehet azzal demokratizálni, hogy az Európa Parlamentnek adják a jogot a törvényhozásra a 25 tagú Minisztertanács helyett, ahogy azt néhányan javasolják. A demokrácia az, ami szükséges egy stabil állam megerõsítéséhez, nem csak a többségi irányítás, hanem a közösségi alapon támaszkodó többségi irányítás, egy demos, általában egy nemzeti közösség, ahol elegendõ a kölcsönös identifikáció és szolidaritás a tagok között, ami arra ösztönzi a kisebbséget, hogy készségesen elfogadja a többséget, és így megadja a majoritási irányításnak a legitimációt és autoritást. Egy ilyen valós, öntudatos közösség elengedhetetlen egy saját adó- és közszolgálati rendszerrel rendelkezõ állam legitimációjának és stabilitásának alátámasztásához, amely rendszereknek egyes állampolgárai nettó nyertesei, mások nettó vesztesei ha az az állam stabil és tartós akar lenni. Az EU autoritása és elfogadhatósága válságának alapvetõ gyökere, hogy európai szinten nincs ilyen közösség, és azt mesterségesen nem lehet létrehozni. Az EU demokrácia deficit problémája nem oldható meg anélkül, hogy a jelentõsebb hatalmi elemeket ne adnák vissza a szupernacionális szintrõl országos szintre. Az Alkotmány ennek gátja. Ha ratifikálják, az csak fokozza a demokrácia válságát mind az EU mind a tagállamok szintjén. Ahogy az emberek csak megbetegedés esetén értékelik az egészségüket, a demokrácia értékét is csak akkor becsülik, amikor elvesztik, és akkor elkezdenek küzdeni, hogy visszanyerjék azt. Így van, és így lesz ez az EU-nál is.

5 II. évf. 4. szám FR NT 5 Dúcz László Szent madarunk a Turul 3. A szárny V alakot formáz, a farok pedig elszakadó egységként Nap természetû. Ez az alakzat többször visszanéz ránk. Visszatérve a szõnyeg mintára néhány dolgot kell észrevennünk. Elõször: halotti lepel mintája, tehát valamilyen vallási rítus alkalmával használták. Másodszor: füle van a madárnak, már pedig bizonyosra vehetjük, készítõje jól tudta, egyetlen madárnak sincs külsõ fülkagylója. Harmadszor: a madár alakja forgó keresztet formáz. Gyakran megfigyelhetõ ilyen, a régészeti és néprajzi motívumok között, ahol akár forgó, akár állókereszt, vagy naprózsa formában jelenik meg. Mind az Atya idézõje, más-más helyzetében pl.: álló az örök; forgó a lendületes (mozgó) formában. Az ie körüli mezopotámiai pecséthengeren találtatott vetési jelenet cselekményének szentségét is ilyen egyenlõ szárú kereszt jelzi: a vetés a föld megtermékenyítése, az Úr akaratából. Egy dunántúli spanyolozott mintán a szarvas (bár bika) elmondja, hogy õ termékeny (termõ ág áll ki a szájából) a Nap hatására, ami az Úr idézõje, de a termékenységet a madár közvetíti (a csõrébõl szintén virágzó, termõ ág bújik templom festett kazettái ( kép) vagy az ún. Lehel kürtjének egy bizonyos motívuma (12. kép), és a kalotaszegi hímzés is (13. kép) Ilyen jelenet található az Eszik kurgán aranyruhás emberének (aki nyilván uralkodó, hiszen pásztorgyereket aranyruhában nem temetnek) övcsatján is (14. kép). László Gyula már felhívta a figyelmet arra, hogy a pusztai népek övcsatja rangjelzõ. Itt jól felismerhetõen jávorszarvasról van szó, de az agancsa nem jávorlapát. A szarvasba háta 14. közepén beleoldva egy füles ragadózó madár. A jelenet nyugodtan elfogadható párzási pillanatnak. hiszen két test csak ekkor olvad egybe. így ez az övcsat is Emese álmát, azaz a turul legendát idézi, már a szkítáknál is az ie. V-IV. században! Az említett rajzok között mindenképpen közös vonás, hogy vallási szertartások szereplõi (temetés, templom), tehát a jelenetek mindenképpen kapcsolatosak az Úrral, az Atyával. Mivel mint megállapítható, a madaraknak fülük ábrázoltatott (az újkori ábrázolásokon ez gyakran elmarad, vagy korona van helyette), de tudjuk jól, nincs ilyen testrésze, ezzel szinte rá van írva a nevük, azonosításuk. így tehát amelyik ragadozó madárnak füle van a régészeti emlékeink között, az ugyanannak a madárnak tekinthetõ. Ez a fül vezet el a nagyszentmiklósi kincs madaraihoz is. Ezen jeleneteket elemzésük során nyugodtan elfogadhatjuk megtermékenyítési pillanatnak, ha figyelembe vesszük a következõket: a motívum egy-egy bokályon van, amely edény leánykéréskor (párválasztáskor) használatos; vagy termékeny ágak, vagy életfák között játszódik a jelenet, ez szintén az élet keletkezésére utal; a 2. sz. korsón az asszony nyakába van akasztva a kopt kereszt, a három ágú nyaklánc, ami az élet jele, sõt az életfa ágait tartja a nõ a két kezében. ( elõ). (6. kép) A kép nem feltétlenül biológiai megtermékenyítést, hanem akár szellemit is idézhet, de kifejez heti azt is, hogy az apa (a hím ivarú szarvas) az Úr vagy Atya közvetítõje, hiszen annak akaratából termékeny. A Hasonló ábra a zöldhalompusztai szkíta szarvas (7. kép), ahol a szarvas füle közös a madáréval. De párzási jelenetet sugall a mezopotámiai kõ dobozfedél (8. kép), a zalaistvándi dóm faragott részlete (9. kép), a noszvaji 15. következõ számunkban folytatjuk

6 6 FR NT február 22. Népirtó kormányaink A vád: Népirtás, és az etnikai összetétel szándékos megváltoztatása. Az Egyesült Nemzetek Szervezetének Közgyûlése december 11-én kelt 96/I./ számú határozata alapján népirtás alatt a következõ cselekmények bármelyikének, valamely nemzeti, népi, faji vagy vallási csoport, mint olyan, teljes vagy részleges megsemmisítésének szándékával való elkövetése érthetõ: a) a csoport tagjainak megölése; b) a csoport tagjainak súlyos testi vagy lelki sérelem okozása; c) a csoportra megfontolva oly életfeltételek ráerõszakolása, melyeknek célja a csoport teljes vagy részleges fizikai elpusztulásának elõidézése; d) oly intézkedések tétele, amelyek célja a csoporton belül a születések meggátolása; Vádlottak: Mindazok, akik az 1948-as választáskor csalással magukhoz ragadták a hatalmat és a szovjet fegyverek védelme alatt fizikai, lelki, szellemi, valamint a rendszerváltás óta egzisztenciális terrorral is, bûnszövetségben a mai napig folytatólagosan elkövetik a fenti cselekményeket. Célként 6 milliós lélekszámúra csökkentett, teljesen elszegényített magyar lakosságot jelöltek meg, miközben pozitív diszkriminációval, és a nyilvánosság elõl eltitkolt méretekben folyik idegenek betelepítése. Tények: Kormányzásuk kezdetén kegyetlen erõszakkal felszámolták a társadalom vezetõ rétegeit; a történelmi földbirtokos családokat és általában a gazdaságilag önálló rétegeket, a kuláksággal bezárólag, valamint a vezetõ köztisztviselõket, folytatva az 1919-ben megszakadt likvidálásokat. A birtokaiktól megfosztott embert 100 munkatáborba telepítették, embertelen körülmények között elszállásolva és dolgoztatva. A Sztálinnal kötött megállapodás alapján 800 ezer magyart szállítottak a gulágokra, ahol a többség több évet dolgozott ma már ismert körülmények között, ahonnan többségük nem is tért haza mivel életét vesztette. Az országban tombolt az ÁVH-s terror, olyan kegyetlenkedésekkel, amelyekkel kimerítették az emberiség elleni bûntettek büntetõjogi tényállását. A Rákosi és Kádár korszakban politikai okokra hivatkozva 589 ezer embert börtönöztek be és 600-at végeztek ki. A II. világháborút lezáró békeszerzõdés értelmében a szovjet csapatoknak Ausztriából való kivonása után Magyarországot is el kellett volna hagyni. Akkor maradhatnak tovább, ha a háború elõtti rendszer visszaállítására történik kísérlet. Uralkodóink még nem érezték magukat biztonságban, ezért kiprovokálták az 1956-os forradalmat, amelyre hivatkozva további 35 évig az idegen hadsereg biztosításával folytathatták a nemzet felszámolását. Eredményként könyvelhették el, hogy a forradalom alatt min. 200 ezer magyar távozott az országból, a harcokban elesettek miatti veszteségünket 400 kivégzettel növelték, és 20 ezer a bebörtönözöttek száma. A társadalom tagjaiban erõszakkal és terrorral elért súlyos testi és lelki sérelmek okozása után következhetett az Acél György irányította szellemi terrorral az emberek gondolatvilágából a nemzeti erények és egyáltalán a nemzettudat kiirtása. Ennek egyértelmû bizonyítéka a december 5-i népszavazás eredménye igaz, hogy a gátlástalan egzisztenciális fenyegetéseivel hazugságaival ebben a magyar miniszterelnök, de nem a magyar kormány és a magyar parlament is elévülhetetlen érdemeket szerzett. A szellemi terror hatása a kulturális életben is tetten érhetõ. A Básti, Sinkovits, Bessenyei színészgenerációnak nincsenek méltó követõi. A frankfurti könyvvásáron nemzeti írók nem szerepelhettek. Filmgyártásunk magyar történelmi tárgyú filmjének vetítését a közszolgálati televíziók megtagadják. A nemzet sorskérdéseivel foglalkozó mûsorokat rövid idõn belül cenzúrázzák, letiltják. Az idegen kézre átjátszott újságok, és általában a média szellemi kártétele kimeríti a lelki sérelem okozását. A magyarok német megszállás alatti holocausttal kapcsolatos szerepének és antiszemitizmusunk felnagyítására, állandó napirenden tartására a hatalomnak elengedhetetlen szüksége van, ami kimeríti a magyar közösség elleni izgatást, és állandó büntetõjogi felelõsségre vonással fenyegeti a társadalom minimális történelmi ismeretekkel rendelkezõ gondolkodó magyarjait. Az országot a hetvenes években adósságcsapdába terelték. Az akkor felvett 1 milliárd dollárt nem tudni, hogy mire vették fel és mire fordították. Az akció szándéka ma már egyértelmû; az ország eladósítása, a nemzetközi tõke rabszolgájává tétele. A hitelkonstrukció eredményeképpen 1982-tõl már hitelekbõl törlesztették a kamatokat. Ma már az államadósság 90 ezer milliárd forint. Mivel az ipar és a gazdaság minden területét idegen monopóliumoknak, spekulációs tõkének játszották át, a képzõdõ profitot kiviszik az országból, így a hitelt nincs mibõl törleszteni. A kilencvenes évek elején még a 63 tonna aranytartalékból is 60 tonnát eladtak, amit állítólag adósságtörlesztésre fordítottak. Az állampárt, azaz az 1948-óta hatalmon levõk, a rendszerváltás elõtt megkezdték a nemzeti vagyon elprivatizálását. Amikor már megfelelõ tõkével rendelkeztek, amivel pártokat alapíthattak, meghirdették az elsõ szabad választást. A hat párt közül azután a nép szavazhatott arra, amelyik hazugságait igaznak hitte. Az elmúlt idõszakban a hatalom vigyázott arra, hogy nemzeti érzelmû középosztály nehogy kialakuljon, így pénz nélkül esély sem volt nemzeti párt alapítására. A biztonság kedvéért létrehoztak egy szélsõséges nemzeti pártot a hõbörgõk összeterelésére, és nyilvántartásba vételére, akik tíz éven keresztül kordában tartva hamis illúziókat tápláltak és bambán finanszíroztak egy családi vállalkozást. Mivel keresztény és kisgazda érdekek mentén politizáló párt a hatalom érdekeit nem szolgálja, ezért az oda delegált elvtársak visszaszivárogtak övéik közé kivonva tõkéjüket, a balekok pedig szétszéledtek. Ezek után sikerült a notórius választókat két nagy pártba terelni, akik közül ezután választhatnak, nem sejtve, hogy mindkettõt ugyanaz a háttérszervezet irányítja. A rendszerváltás után kíméletlenül végrehajtották a nemzeti létet fenntartó ipar felszámolását, és a gazdaság minden területének átjátszását idegenek kezére. A nemzet ezer milliárd Ft termelõ tõkével rendelkezett, ami értékének 10%-áért adtak el. Az ipari létesítmények nagy részét a vásárlók azonnal felszámolták. Az élelmiszeripar leépítésével megkezdõdött a mezõgazdaság felszámolása is. A termelõ üzemek a beszállítókkal szemben hatalmas adósságokat halmoznak fel, majd csõdöt jelentenek. A terményfelvásárlás katasztrofális. Az állami és EU-s támogatásokat visszatartják. A termelési és jogbiztonság teljes hiánya mellett a hatalom mindent megtesz, hogy a magyar gazdákat megfossza földjeiktõl. Eladósodásokra kényszeríti a mezõgazdasági termelõket, akik hamarosan kénytelenek lesznek az általuk keservesen mûvelt és védett anyaföldünket hitelezõiknek átadni. A bankokat 5000 milliárd Ft konszolidáció az ellopott pénzek állami költségvetésbõl pótlása - után adták el. Az eladási összeg ismeretlen. Ezen bankok évi adózás utáni jövedelme 236 milliárd forint. A gazdaság tönkretételével párhuzamosan folyik a lakosság kifosztása elszegényítése. A hatalom kötelességmulasztása, sõt joghézagok fenntartása mellett kezdetben számtalan

7 II. évf. 4. szám FR NT 7 pilótajátékot szerveztek, azután következett a giliszta, majd csigatenyésztési szélhámosság, amiben még az OTP is közremûködött. A '90-es évek elején bejelentett tevékenységként rengeteg befektetést, közvetítõ irodát mûködtettek - részben ügyvédek, az ügyfelek szerzõdéseit ügyvédi irodák szerkesztették, mivel a szerzõdéseket a bíróságok uzsorás szerzõdéseknek minõsítették, így 5-10 éves bírósági ügyek keletkeztek. A kisbefektetõknek hatalmas károkat okoztak a sorozatos bankcsõdök, persze állami felügyelet mellett. Ezeket követték az egységes forgatókönyv szerint mûködõ és csõdöt jelentõ befektetési szövetkezetek a kisemberek ezreit tízmilliárdokkal megkárosítva. A joghézagok miatt, és sztárügyvédek segítségével felelõsségre vonás nincs. Éveken keresztül ügyvédi, közjegyzõi, földhivatali közremûködéssel gazdálkodik a lakásmaffia. A hatóság tétlenül szemléli az 1 milliárdos károkat és 4 ezer ember reménytelen helyzetbe hozását, se lakás, se kártérítés. A mezõgazdasági támogatások visszatartása mellett nem fizették ki a közalkalmazottak 13. havi bérét. A vállalkozóknak járó 200 milliárd Ft ÁFA visszatérítéseket visszatartva 1500 vállalkozást juttattak csõdbe, illetve kényszerítettek bankhitelek fölvételére. A dolgozók zöme minimálbérért dolgozik részben bejelentett, részben fekete munkásként a törvényes munkaidõnél sokkal nagyobb óraszámban. A következmények majd nyugdíjba vonulásnál jelentkeznek az elveszett évek és a minimálbér okozta alacsony összegû nyugdíj megállapításakor. Az államháztartást tragikus helyzetbe hozták, bár ezt görcsös igyekezettel kozmetikázzák. A hadsereg olyan méretû felszámolása - ami megközelíti az 1919-es trianoni tragédiát meghatározó szintet -, amely alkotmányban rögzített feladata ellátására alkalmatlan hatalmas költségei mellett. Ráadásul legfontosabb feladatként külföldi szerepvállalásokat tûztek ki. Az iraki részvétel amivel a világ legnagyobb terrorista hatalmának agresszióját támogatták eddig elismerten 9,5 milliárd Ft-jába került hazánknak. A hatalom és a lakosság viszonyát meghatározza a gyülekezési jog érvényesülésével szembenálló rendõri terror, ami a tüntetések nagy erõkkel való megfélemlítõ jellegû biztosítása, illetve brutális szétverése bíróságilag is bizonyított törvénysértéssel. A fentiek miatt ma a világ legjobb természeti adottságokkal rendelkezõ területén jobb sorsra érdemes népünk terrorizálva, egzisztenciális fenyegetettség közepette éhezik több, mint 3 millióan a minimálbér felénél kevesebb jövedelembõl élnek, 1 millió honfitársunknak a rezsi kifizetése után 3400 Ftból kell megélni. E kilátástalan helyzetben 2004-ben történelmi mélypontra süllyedt a születések száma, ami egyértelmûen a hatvan éve választási csalással hatalomra kerültek kegyetlen erõszakkal, terrorral elkövetett bûne, akik a magyarságra megfontolva olyan életfeltételeket erõszakoltak, amelyeknek célja a magyarság teljes vagy részleges fizikai elpusztulásának elõidézése. Csermely József Írásunkat vitaindítónak szántuk. Várjuk a javaslatokat, melyekkel a vádpontok, illetve a vádlottak köre kiegészíthetõ, pontosítható. A munka nálunk becsület és dicsõség dolga? Olyan 6-8 évvel ezelõtt (konspirációs találkozón) szûk körben elõadtam az erkölcsi rokkant nyugdíjról kiérlelt elgondolásomat. Az alapeszme egyszerû: vannak emberek (de hányan!), akiknek minden tevékenysége csak kárt okoz a társadalomnak. Nem elsõsorban szakértelem, egyáltalán ész, hanem a morál híjának következtében! Ezek az állampolgárok lettek volna az én kedvezményezetteim. Öszszegyûjteni mind és agyonlõni, bebörtönözni õket radikális megoldás lehetne bár, de azt sugallná, hogy eltanultuk a (nemzeti) szocializmust és nem vetne ránk jó fényt! Van humánus megoldás: az erkölcsi rokkantnyugdíj! Mindazok, akik garantálják és betartják, hogy pl. havi 150 eft nettó javadalmazásért cserébe semmit nem csinálnak, megkaphatnák ezt az ellátmányt. Csupán azt kell kijelenteniük, hogy gazemberek, és hogy nem is röstellik. Kiszûrendõ a szélhámosokat (ilyenek mindig kerülnek!), igazolandó legalább egy súlyos bûntett (amnesztia alá esik!), gyilkosság nem hátrány! Végül két köztiszteletben álló idõs állampolgár (nõ) egybehangzó megerõsítése, hogy az alany rászolgál a kiváltságra (70-en túl már akárki vállalhatja az igazmondás kockázatát). A két tekintélyes egyén helyett bármely történelmi egyház is nyilatkozhat a jelölt alkalmasságáról. Az illegális gyûlés itt feloszlott, társaim sietve búcsúztak el tõlem. De miért? Ha csak az Efrájim Gyurcsány nem tesz semmit nyolc éve, már hol tartanánk? Soraimat vitaindítónak szánom! Adorján András Nincs uráli finnugor nyelvcsalád! Holland nyelvészek elfogadták, hogy nincsen uráli/finn-ugor nyelvcsalád november 12-én Angela Marcantonio professzor a Római La Sapienza Egyetem tanára az Amszterdami Egyetem Nyelvtudományi Intézetében vendégelõadást tartott. Az olasz professzornõ kifejtette, hogy szerinte a finn-ugor nyelvrokonság kitalált hagyomány. Nem lehet az ún. finnugor nyelveket ágrajz modellben csoportosítani. Nem létezik ugor nyelvcsoport sem. Véleménye szerint a magyar lényegesen eltér a többi finnségi nyelvektõl. Lehet, hogy Sajnovics János az õ idejében komoly kutatónak számított, de mai tudományos mércével mérve az õ magyar-lapp szóegyeztetései nem felelnek meg a tudományos igényeknek. Sem Sajnovicsra, sem Gyarmathyra nem lehet hivatkozni, mint a finnugor nyelvtudomány megalapítója. Az olasz nyelvésznek nincsen túl jó véleménye honfitársa, Alinei professzor etruszk- magyar szófejtegetéseirõl sem, de Sajnovicsékhez képest Alinei munkája sokkal megbízhatóbbnak tûnik. A tanárnõ kifejtette, hogy az igazi probléma az összehasonlító módszerben rejlik, amit elõször az indo-európai nyelvcsaládra alkalmaztak. A rendszer túlgenerál, emiatt nincsen tudományos értéke. Túl sok hangszabályra, túl sok kivételre van szükség ahhoz, hogy csak néhány szópárhuzamot lehessen levezetni. Ezt statisztikai alapon ki lehet mutatni. Óriási nyelvészeti apparátusra van szükség, hogy a kb. tíz(!) magyar-finn szópárhuzamot tudjuk levezetni. A professzorhölgy az összehasonlító módszer túlkapásait indo-európai nyelvek segítségével mutatta be. A nagy lendületû elõadást élénk vita követte. Az Amszterdami Egyetem fonológiai tanára, Norval Smith elismerte, hogy Marcantonio professzornak igaza van, ami az uráli/finnugor nyelvcsalád nemlétét illeti. Marcantonio professzor elõadást tervez Magyarországon. A magyaroknak is be fogja bizonyítani, hogy nyelvük finnugor eredete elavult, téves. Szittya hírszolgálat

8 8 FR NT február 22. A történelmet azok írják, akik felakasztják a hõsöket A fenti cím idézet a Rettenthetetlen címû filmbõl és hûen tükrözi korunk hangulatát februárjában közel fõ vágott neki a kitörés néven híressé vált hadmûveletnek, melynek célja a Budapest körül bezárult szovjet ostromgyûrûbõl való menekülés volt. A résztvevõk tömege fõleg (kb. fele-fele arányban) magyar és német katonákból, illetve kisebb részben civilekbõl és járóképes sebesültekbõl tevõdött össze. Élelem nélkül, kedvezõtlen idõjárási viszonyok mellett, minimális fegyver- és lõszerkészlettel voltak kénytelenek nekivágni a kevés sikerrel kecsegtetõ, de mérhetetlen bátorságot és hõsiességet követelõ katonai akciónak. A túlélõk körülbelül 700 fõre fogyatkozva érték el saját csapataik arcvonalát. A többiek túlnyomórészt elestek a heves harcokban, s így csak kevesen jutottak ellenséges fogságba. Az idõjárás mintha csak az 1945-ös év elejét idézte volna február második vasárnapjának kora délutánján a budapesti Hõsök terén, ahol a Vér és Becsület Kulturális Egyesület szervezésében megközelítõleg ezer fõ gyülekezett a borongós ég alatt, ködben és sûrû hóesésben. A megemlékezés biztonságára felügyelõ rendõri erõket mintha gyakorlatlanul kissé túlméretezték volna; nem is beszélve a tér kandelábereit serényen bekamerázóbekábelezõ szakemberekrõl. 14 óra tájban aztán fegyelmezett rendben megkezdõdhetett a beszédekkel és versekkel tarkított visszaemlékezés. A résztvevõk között, a szervezõ egyesületen kívül a Hatvannégy Vármegye Ifjúsági Mozgalom, valamint a Lelkiismeret 88 Csoport képviselõi is megjelentek. Az elhangzó beszédek mind a kitörésben elesett hõs katonák iránti megbecsülést és tiszteletet kérték számon a jelenkortól. Csak néhány töredék az elhangzottakból kiragadva, a teljesség igénye nélkül: Európa hol lenne ma az európai önkéntesek gátja nélkül? miféle világ az, amelyben a hõstetteket bûnnek állítják be? Zrínyiék kitöréséhez mérhetõ Budapest, Európa végvára katonáinak hõsi tette. azért vagyunk itt, mert kötelességünk az õseink és hõseink szellemére való emlékezés. ami nekünk természetes, az a mai világban magyarázatra szorul: a becsület, a helytállás és a hazaszeretet. halottaink az életüket adták népeink fennmaradásáért, mi pedig ma egy nem látható ellenséggel állunk szemben. jön majd egy jobb idõ, amikor a történelmet másképp fogják ítélni. A beszédek között Szentgyörgyi Ferenc tolmácsolta tökéletes stílusban magyar költõk verseit. Katonai tiszteletadás mellett hangzottak el a kitörésben résztvevõ alakulatok, szervezetek és csoportok nevei: Magyar Királyi Honvédség Magyar Királyi Csendõrség Magyar Királyi Légierõ Waffen SS Wehrmacht Önkéntes riadózászlóaljak Hungarista alakulatok Luftwaffe Egyetemi rohamosztagosok Német repülõegyesületek éves pilótái Prónay-különítmény Magyarország és Európa nemeseinek fiai Fegyveres civilek Sebesültek A legkisebb rendbontás nélkül lezajló megemlékezés végén a résztvevõ szervezetek tagjai az erre az alkalomra ácsolt, rohamsisakkal díszített jelképes fejfánál helyezték el a tisztelet és emlékezés koszorúit. A meghatottság érzései mellett egyik kedvenc filmemben, a Gladiátor-ban hallott mondat visszhangzott még sokáig a fejemben: Amit életünk során teszünk, az örökkévalóban visszhangzik! Réti Iván

9 II. évf. 4. szám FR NT 9 Magyarok - baszkok - sumírok Spanyolország északi Vasco-Euskadi (Vaszkó-Euskádi) és Navarra tartományban élnek a baszkok. Zászlójuk, népviseletük, piros-fehér-zöld színû. Ünnepeik alkalmával mindent piros-fehér-zöldbe öltöztetnek. A baszkok saját magukat euskálnak hívják, õsi énekeikben üs-kálnak. Legtöbbjüknek magyaros külseje van és teljesen magyar hangzású a neve. Például: Garai, Beramendi, Madariaga, Móra, Boka, Kóka, Barkos, Markos, Beloki, Zulaikarai, Bezzeg, Retegi, Blasco (Blaskó), Tapioca (Tápioka), Azpiri, Aztarna, Barros (nálunk Baross), Jauregi (Jórégi?), Abascali (Avaskál), Mariscal (Mariszkál), Lauko (Lako) és Arbaiza (Arbajza). A baszkok a tx betûket cs-nek, a tz-t c-nek, az x-et s-nek, az i betût j-nek és a b-t van amikor v-nek ejtik. Így már ismerõsen hangzik a Txiki (Csiki), a Txato (Csato), a Txabarri (Csavari), az Albizuri (Alvizuri), az Ortzi (Orci) - nálunk Orczi változatban és az Ypixki (Jipiski) (volt egy Piski csata Erdélyben). A Galartza (Gál-arca) név jelentése tekintélyes, férfias arc, az Aranburu pedig Buru a sumír szótárban barack, gyümölcs, az Aran valószínûleg arany, tehát Aranburu = Aranybarack vagyis sárgabarack. A Benede és az Ariszti nevekbõl csak a k és a d betû hiányzik, hogy Benedeknek és Arisztidnek mondhassuk õket. Az Abrisketa név összetett szó, Ábris nevûek a Székelyföldön vannak, a keta kettõt jelenthet. Az Azkondo, Okondo, Irriondo és a Berraondo nevekben felfedezhetjük a Hét Vezér Ond és Konde alakját. A baszk férfi személynevek közül a magyar fül számára ismerõsen hangzik a Nemesio, a Kelme, a Kas, az Iker, a Txabi (Csavi), a Txema (Csema), a Bortx (Borcs), a Patxi (Pácsi), a Fakun, a Gorka és az Endika. A nõi személynevek közül az Anjeles, az Estibaliz, a Majalen, az Aduna, a Margari és a Marisa (Mariska?). A baszkoknál, illetve az õs-ûs káloknál feltûnõen sok olyan név van, amiben szerepel az úr, az egi (égi) és a goi (goj) szó. Például: Goitia, Goitiz, Ordozgoiti, Basagoiti és Goikoetxea (Gojkocseá). A baszk kocse szó kocsit jelent. Az égi és az úr nevek a következõk: Otaegi, Sarriegi, Egibar, Egiguren, Mindegia, Urkia, Iturri, Maruri, Urkullu, Tuduri, Padura, Segura és Maguregi (Magur- Égi), ez utóbbi név nagyon izgalmas, mert benne van a Mag (Mah) szó (a g betût h-nak ejtik, a h betût viszont nem ejtik ki). A mag sumer szó a következõ jelentéssel bír: nagy, nemes, magas, tekintélyes, cselekvõ, alkotó, férfias. A Gal vagy Mah kifejezések papi méltóságok meghatározására szolgáltak. - olvashatjuk dr. Bobula Ida a Sumer-Magyar rokonság címû könyvében. A baszkok nyelve legjobban az ír és magyar nyelvhez hasonlít, fõleg a régi magyar nyelvhez. Számtalan ik-re végzõdõ szavuk van, melyek a magyar nyelvben is létezõ ik-es igék lehetnek. Például: Zergatik, Ketarik, Gorrotik, Gorriturik, Biztirik, Ontatik, Hargitik. Kifejezetten magyar szavakat is felfedezhetünk nyelvükben. Például: sokan, hamar, bilincs, más, barka, barna, kapar, baka, bodega, txikó (csikó), áldátu (áld, áldás régies formája), bihar (vihar) a baszk TV idõjárásjelentésében is szerepel. Meglehet, hogy a mi Bihar megyénk neve a vihar szóból ered. Az ájsze kifejezés nagyon hasonlít a székelyek ejsze szavához. Ugyanígy a mesedez hasonlít az esedez szavunkhoz és a jelentése is ugyanaz: kér, könyörög. A magyar rét szó a baszkoknál reta, a sumíroknál retu. A baszkok õsi énekeikben Üskáldunáról (eus-kál-duna), Ehunkáriáról (Egunkaria) és Mária Soltról kántálnak, így határozottan állíthatjuk, hogy a baszkok és a magyarok rokonok, de az is lehet, hogy két azonos néprõl van szó. A baszk tengerparton van egy Ea nevû település. Ea a sumír pantheonban a vitézek istene volt. Badinyi professzor szerint e = templommal, a = a tudás vizével, Ea = a tudás vízének temploma. Ha egy nép egy sumír istenrõl nevezi el egyik települését, akkor annak a népnek a sumírok egyenes ágú leszármazottainak kell lennie. Ha õk azok, akkor mi is azok vagyunk. A baszkoknál létezik egy Deba (Devá) nevû város, Erdélyben meg Déva. A kettõ között csak hangsúlybeli eltérés van. Feltehetõen a két város névadója ugyanaz a nép volt. A dévák egyébként ördögi lények, akiktõl az embereknek félniük kell. Babiloni-perzsa környezetbõl származik a kifejezés. Déván kívül más baszk települések neve is közös eredetre utal pl.: Leiva, Anduna, Egenes, Bergara, Mallabia, Oskorri, Ba-Salgo, Balmaz-Eda, Igal, Madaria, Tartas, Ganbara, Txikierdi (Csiki Érdi vagy Csiki Erdõ lehet a jelentése). A baszkok fõvárosa Bilbao (Bil-ba-o), melyben Babilon (Ba-bil-on) neve van elrejtve, csak a szótagokat felcserélték és az n betût elhagyták, vagy idõk folyamán az utolsó hang elkopott. A baszk nevek között szerepel három különleges név, amiért ezeket érdemes külön megemlíteni, mégpedig a Tello, az Arzak (Árszák) és a Baltazár. Tello õsi sumír város, Árszák hun király, a Párthus birodalom megalapítója volt. Baltazár jelentése Bél oltalmazza életedet, de jelent urat, férjet, parancsolót is. Bél a babiloniak istene volt. Az újbabiloniaikáldeus királyság központja Ur városa volt. Nem véletlen, hogy a baszk-kál nevekben olyan gyakran megtaláljuk az ur szót, amely sumír nyelven hõs embert, védõt, megerõsített várost jelent. A nevek a nyelvi anyagnak a legkevésbé változó részei, sokszor õsrégi nyelvi anyagot õriznek meg. Ezt tanúsítják a magyar-baszk nevek, amelyek a Sumír-Káld birodalomba, évezredekkel ezelõtti világba visznek bennünket. Dolnik Gyõzõné Egy magyar ember gondolatai Amíg a magyarság többsége megreked a családnál, s a haza sorsa egyáltalán nem izgatja, addig nem is lesz független, gazdag Magyarország. Azt mondja Gyurcsány, hogy magas az életszínvonal. Az övé igen! Meg a bandájáé. Régi bevált trükk: gyönyörûséges magyar szavakat, magyar szövegben idegennel helyettesíteni. S még azt hiszik, hogy ez szellemi teljesítmény. Dehogy! Félmûveltség! Tudomásul kellene venni végre, hogy ez egy keresztény ország. Nekünk nincs idõszámításunk elõtt és után. Nekünk csak Krisztus van. Még ha õk meg is tagadják. 300 millió gyermek éhezik a világon. Az iraki és az afganisztáni háború költségeibõl mindennap degeszre ehetnék magukat. Istenem! Apró teremtményeid éhen halnak, vagy kínos éhségtõl mart gyerekkor után köszönt rájuk a korai halál. S mindez azért, mert néhány száz embert megszállt az ördög hatalmi vágya. Nálunk csak úgy tudnak az egyik ember kezébe nagyobb kenyeret adni, hogy a másik ember kezébõl kiveszik. Uniós csatlakozásunk a magyar ember teljes kifosztását eredményezte. Átányi László

10 10 FR NT február 22. Ki kivel van? folytatás az elõzõ számból E hosszúra sikeredett bevezetõ után ugorjunk a XIX. századba, bár a köztes századok szintén tanúskodnak nemzetünk elárulásairól, melyeket rettenetes vérfürdõk követtek. Ezek mozgatórugói ugyanúgy, mint késõbb, anyagi okai voltak. Az arany, melynek valódi mibenlétét a mai napig nem tudta megfejteni az emberiség és a pénz, mely által napjainkra a természet törvénye diktálta értékrendszer kezd teljesen felborulni. Kossuth Lajos ban arról ír, tudomása van olyan falvakról ahol az egész lakosság a zsidó kocsmárosnak dolgozik. Aztán nem szabad elfeledkezni a szabadságharc haszonélvezõirõl, akik az elõre felvásárolt hadtápot (élelmiszer, ruházat, stb.) csak addig adták a magyar seregnek jó pénzért, amíg az fizetõképes volt, amikor elapadt az állampénztár, habozás nélkül adták el készleteiket a cári haderõnek. Aztán a bukást követõen 1853-ban olyan törvény születik, mely a Kossuth által már említetteknek kedvez, melyet a haza bölcse, aki a legnagyobb hazaárulást követi el 1867-ben megfejeli ezt az emancipációval és ettõl kezdve már hivatalosan is szolga a magyar saját hazájában! A bûnünk, hogy nyíltszívû, befogadó népség a fajtánk, egyszerû, õszinte gondolkodással, szókimondással. De nagyobb bûn ezt a született jóindulatú népet anyagi haszonszerzés miatt aljas módon kihasználni és elárulni. Mert minek lehet nevezni a már említett kereskedelmi ügyleteket ben? Tudomásunk van a befogadottak jótéteményeirõl már a mohácsi vész idejérõl, sõt korábbról is, de maradjunk az elmúlt kettõszáz év eseményeinek taglalásánál. Az 1850-es évektõl egyre nyilvánvalóbban tetten érhetõ a politikában az a törekvés, melynek a célja Magyarország szétdarabolása azon elvek szerint, amelyet 1849-ben a Habsburg uralkodóház feje lefektetett. Biztos nem a véletlen mûve, hogy az as Károlyi Mihály féle forradalmat elõkészítõ Galilei-kör tagjai szinte csak zsidókból állt! A 20 fõs Károlyi kormány 13 tagja és a november 16-án csúfosan végzõdött belgrádi tárgyaláson résztvevõ küldöttség Károlyit kivéve csak zsidók vettek részt. Vajon ki képviselt ezen urak közül magyar nemzeti érdeket, mikor a Károlyi kormány lefegyverzi a honvédséget akkor, amikor arra legnagyobb szükség lett volna? Egy erélyes nemzeti kormány az elsõ világháborút követõ idõkben olyan tárgyalási pozíciót alakíthatott volna ki, mellyel elkerülhetõ lett volna a trianoni diktátum, ám a hazai zsidóság érdekei mást kívántak. De vajon gondolkodtak-e már azon, ha nincs Trianon, akkor nincs közeledés Németország irányába és akkor nincs Holocaust sem! A Kun Béla által vezetett díszes társaság 133 napos rémuralma mérhetetlen károkat okozott az országnak erkölcsileg és anyagiakban is, amelyet megfejeltek a Bécs felé menekülésük alkalmával magukkal vitt 200 millió aranykorona értékkel. A második világégést követõen az oroszok által a nyakunkra ültetett Rákosi-féle másvallású csapat szorgalmasan irtotta azokat, akik az életüket nem kímélve mentették a hazánkba menekült zsidók ezreit. Feltétlenül meg kell említeni, hogy hazánk megszállására nem véletlenül csak 1944-ben került sor, azt követõen a júniusi Németországban történt tárgyaláson az öttagú magyar küldöttség annak ellenére sem járult hozzá a deportáláshoz, hogy azt már más országok rég aláírták. Aztán ennek a küldöttségnek a vezetõjét szinte elsõként akasztják fel háborús bûnösként a felszabadulást követõen. A Marshall-segély visszautasítása máig teljesen érthetetlennek tûnhet, ha nem tudnánk kik is tették azt. Sokáig nem tudhatta a magyar társadalom, hogy a nyugat miért nem támogatta az os Szabadságharcunkat, miért hagytak minket cserben? Arról csak jóval késõbb szerzett tudomást a hazai közvélemény, hogy a new yorki zsidóság vezetõi azt állították Eisenhower elnöknek, Budapesten antiszemita pogromok történtek, de azt nem tették hozzá, hogy az érintetteket nem zsidó vallásuk, hanem ÁVO-s mibenlétük miatt lincselte meg a feldühödött tömeg. Ezután az USA elnöke Titón keresztül áldását adta az oroszoknak forradalmunk eltiprásához. (Az meg csak véletlen lehet, hogy pont ezt követõen kitört a szuez-i válság.) Aztán a megtorlás ismét sok igaz magyar életet követelt és megrokkant nemzet gerince! A késõbbik folyamán elpusztításunk taktikája a gazdasági ellehetetlenítés szisztematikája terelõdött át teljes egészében. A zsidó származású Fekete Jánosnak köszönhetõ, hogy hazánk beleesett az adósság csapdába. (A jól értesültek szerint az említett személynek ma bankja van Izraelben.) Aztán ezt a kölcsönt Antall József, jogfolyfonosította és a visszafizetés címén eltûnt a nemzeti vagyon, az energiaszektor idegen kézbe került és napjainkban a még megmaradt társadalmi biztosító rendszer, valamint a profivá lett hadsereg megmaradt készleteinek felszámolása illetve eltüntetése zajlik. A december 5-re kiírt népszavazásnak a leírtak értelmében csak is egy célja lehetett: hogy a nép mely mára morálisan teljesen lezüllesztetett a besúgó rendszernek köszönhetõen anyagilag kisemmiztetett az általa felhalmozott nemzeti vagyon ellopása által, hitétõl eltaszíttatott a besúgó papság és a római katolikus egyház ténykedése által, maga mondja ki a végítéletet, amely egy nemzet, egy ország megsemmisítését szentesítené. Minek lehet ezt nevezni, ha nem árulásnak? Hogy az aljas terv nem valósulhatott meg, a kiagyaló nemzetárulók maguknak köszönhetik, mert oly mértékben váltak hiteltelenné az általuk kitalált demokratikus választási cirkusznak köszönhetõen, hogy a lakosság nagy többsége a távolmaradásával utasította el ezen mérhetetlen aljasságot. A leírtak ismeretében szeretném, ha valaki megmagyarázná, milyen jogon merészel a zsidóság a Magyar néptõl kárpótlást követelni? Vajon õk csak az elmúlt kétszáz évben mekkora kárt okoztak nekünk akár erkölcsi, akár anyagi szempontból? Ha meghúzzuk a vonalat, akkor végül is ki tartozik kinek? Politikusaink, akik egy család tagjai és mely családnak nem volt törzse még a honfoglalók között sem, demokratát játszik, megoszt és uralkodik. Meddig? A Szent Korona alkotmánya szerint, melyet az említettek egyetlen családtagja sem mert a mai napig hatályon kívül helyezni a törvénysértés jogot alapoz, eszerint az március 19-e óta hozott törvények a mai napig jogsértõk. Hatályon kívül helyezésük a népfelség akaratán múlik, melynek az alkotmányozó nemzetgyûlés szerezhet érvényt. Ennek megtörténte össznépi elhatározás kérdése, melyhez szükségeltetik õseink határozottsága, bátorsága! Az idõ sürget, nehogy ellenségeink szabadságharcos forradalmat csináljanak nekünk! Vörös József Volt egyszer egy MIÉP... A MIÉP mostani elnöke ezt írta 41 éves korában: feltétel nélkül hittem a szocializmusban, mint egyetlen lehetséges emberi életformában [...] Fel kellett volna kötnöm magam, ha még ennek az egyetlen világ-elrendezõ elvnek a szentségében, igazságában sem hiszek. [...] körmönfontan fogalmazott önéletrajzaim utolsó mondatai hitelesek voltak és szívbõljövõen õszinték. A szocializmusra és a dolgozó magyar nép szolgálatára esküdtem ezekben a mondatokban. Esküszegõ ma sem vagyok, nem olyan fából faragtak. (Csurka István, Új Írás, augusztus)

11 II. évf. 4. szám FR NT 11 Az Új Jobboldal ideológiai alapjai 12. Metapolitikai stratégia Az FND célja az európai társadalmakat érintõ alapvetõ kérdésekrõl való ideológiai vita megindítása. Az ember ugyanis az életben állandóan helyzetekkel szembesül, melyek döntést kívánnak. Ezért szüksége van egy értelmezõ szûrõre, azaz ideológiára, amely lehetõvé teszi, hogy a kaotikus valóságból cselekvési irányvonalat hámozzon ki. Az emberi társadalmakban semmi sem semleges, tehát hallgatni annyit jelent, mint növelni a beszélõk hatalmát. A mai politikai hatalom a fogyasztás mindenhatósága ideológiai hegemóniájára támaszkodik. Az FND szerint a világnézet nem más, mint egy közösség eszméinek, ideáljainak és értékeinek az együttese és valóság-értelmezése. Egyazon világnézeten belül megférnek vetélkedõ ideológiák, feltéve, ha ugyanazt a történelmi és társadalmi vállalkozást akarják. Arra törekszünk, hogy az emberek ne legyenek rabjai a jelenlegi kétpólusú dialektikának, azaz, ne kerüljenek olyan helyzetbe, hogy választaniuk kelljen a liberális jobboldal és a marxista egyenlõsdi utópia között. Világossá kívánjuk tenni a polgárok elõtt, hogy a liberalizmus és a szociáldemokrácia egy és ugyanazon egyenlõsdi és kizárólagosan gazdasági világnézet egymást kiegészítõ pólusai, s hogy szükség van a mai domináns ideológiával való radikális szakításra. 13. Egy új nevelési politika irányelvei (A különbségekre figyelõ pedagógia) Az FND bírálja a mai liberális pedagógiát, mert a csinálást elõnyben részesíti a képzettel szemben, a spontaneitást az elgondolkozással szemben és a szabadságot a szigorral szemben. A történelem oktatása megakadályozza, hogy a diák világos képet kapjon népének történelmi eredetérõl és kulturális gyökereirõl. Ha elfogadjuk, hogy az iskola hivatása a kulturális örökség átadása, akkor a mai iskola nyilvánvalóan nem teljesíti küldetését. Olyan kultúrára van szükség, amelyben a személy saját magát fejezi ki, amely akaratot ad önmagunk felülmúlására, amely egy életstílust és stabil világnézetet ad. A redukcionista nevelési felfogással szemben amely a személy fejlõdésének fizikai, esztétikai és etikai szempontjait mellõzve csak a fejlõdés megismerõ szempontjait részesíti elõnyben fel kell állítani az ifjúság teljes skálájú nevelésének az elvét, mert csak ezzel biztosítható a fiatal meglévõ és rejtett képességeinek teljes kibontakoztatása. Olyan szerves pedagógia létrehozása szükséges, amely globális világnézetet képes adni az ifjúságnak. A helyes megoldás a pedagógia beilleszkedése a közösségi és történelmi folyamatokba. A pedagógia elveszti értelmét, ha nem adja át az ifjúságnak a szülõföldi közösség kulturális örökségét. (Éppen ezért balgaság univerzális nevelési rendszerrõl beszélni). A nevelést a lehetõségek egyenlõségére kell alapozni. Ez nem tévesztendõ össze az egyenlõsködéssel, ami a különbségek megszüntetését és nivellációt jelent. Az egyenlõsködõ oktatás megakadályozza, hogy a tanulók a saját ritmusuk szerint tanuljanak és fejlõdjenek, ami azonban a tehetségesebbek unalmához és a gyengébb képességûek elcsüggedéséhez vezet. A különbségek pedagógiáját kell bevezetni, azaz figyelembe kell venni a tanulók különbözõségét és eltérõ tanulási ritmusát. Fontos, hogy az oktatás alkalmazkodjon a tanulók érdeklõdési köréhez, képességeihez és érdemeihez. Amit az FND világnézetnek nevez, az nem könyveken alapszik, hanem belsõ forma. A mindenki számára elérhetõ szabad kultúra káros hatásai közé kell sorolni, hogy az egyént válogatás nélkül érik a különbözõ befolyások, és nem biztos, hogy az egyén helyesen tud választani közülük és képes lesz cselekvõ álláspontra helyezkedni velük szemben. 14. A légionárius szellem Az Új Jobboldal nézeteinek megvalósításához új szellemiségû emberekre van szükség. Létezik egy olyan szellemiség, amely mintául szolgálhat, az ellenállás és a felemelkedés erõinek, s ez nem más, mint a légionárius szellem. Azoknak a hozzáállása, akik képesek voltak a legnehezebb utat választani, akik képesek voltak küzdeni akkor is, ha tudták, hogy a csata fizikailag már elveszett, akik igazolták az õsi mondás szavait: A hûség erõsebb a tûznél. A morál nemcsak belátás és ítélet, hanem felelõsség is, ezért a légionárius szellemû ember hozzáfog a kizökkent világ helyretolásához. Utószó Az FND (Új Jobboldal) ideológiai alapjainak kivonatos ismertetése remélhetõleg számos olyan alapvetõ társadalmi, politikai, kor, illetve sorskérdésre igyekezett felhívni a Front olvasóinak a figyelmét, amelyek kezelése és megoldása a nemzet jövõjéért felelõséget érzõ, gondolkozó és eltökélt fiatalokra vár. Ezen gondolatok hazánkban is fontos szerepet játszhatnak a hosszú idõ óta tudatunk alá kényszerített és ott szunnyadó jobboldaliság felébresztésében. Dr. Bognár László Gyõr-Moson-Sopron harcba száll Múlt hét szombaton megalakult az MNF Gyõr-Moson-Sopron megyei szervezete. Tapasztalt, a közéletben megedzõdött csapat döntött úgy, hogy a Magyar Nemzeti Frontban kíván dolgozni a magyar nemzet érdekeiért, lehetõséget adva a kétpártrendszer kialakulása elleni kûzdelemre. Nagyszerû tervekkel indultak a szervezõ munkába, ígérik hamarosan újra hallunk róluk. Kommunisták, liberálisok figyelem! Az MNF megyei gárdája nem lesz elnézõ a nemzet árulóival szemben! Képünkön Nyikos Tivadar, Kollár József, és Horváth Béla a megyei szervezet ideiglenes vezetõi.

12 12 FR NT február 22. Az újság kapható: MNF Klub, a III. kerületi Kiskorona utca 3 as szám alatt, Emese Álma nemzeti könyvesbolt (Bp., X. ker. Fehér u. 1. az Örs vezér terén) Turul Klub (Felsõgöd, Margit u. 7.) Erdélyért Könyvesház, (Bp., 1034 Bécsi út 99.) Fehérlófia könyvesbolt, (Bp., 1084 József u. 8.) Gyepû Nemzeti Könyvesbolt (Bp., 1091 Kálvin tér 7.) Gondos Könyvesbolt (Bp., 1052 Semmelweis u. 1 3.) Paulus könyvesház (Bp., 1074 Dohány u. 61.) Levente Könyvesbolt (Vác, Széchenyi utca 7.) Elõfizethetõ rózsaszín csekken a Dunakeszi, 2120 Bocskai utca 12. címre. Éves elõfizetés: 4000 Ft. Féléves elõfizetés: 2000 Ft. Negyedéves elõfizetés: 1000 Ft. Telefon: , Elektronikus levél: IMPRESSZUM Kiadja és a kiadásért felel: Szabó Tamás Sokszorosításért felelõs: Szabó Tamás Fõszerkesztõ: Bognár László Szerkesztésért felelõs: Szabó Tamás Szerkesztõség címe: 2120 Dunakeszi, Bocskai u. 12. Telefon: , Elektronikus levél: A Magyar Nemzeti Front címe: 1036 Budapest, Kiskorona utca 3. Telefon: (06 1) honlapcím: Jelentkezzen az MNF elektronikus hírlevelére a címen. MNF könyvtár a Kiskorona utca 3-ban, könyv, videó, DVD, CD kölcsönözhetõ. Nyitva kedden és csütörtökön 15 és 22 óra között. Szeretettel várja Önöket Matuska Éva. Magyar Nemzeti Front Klub Budapesten, a III. kerületi Kiskorona utca 3-as szám alatt minden kedden 18 órától. Február 22-én Elvtársak hagyjatok! Vendégünk: Kunszabó Ferenc a Hunnnia volt fõszerkesztõje Március 1-én A világ és én Vendégünk: Döbrentei Kornél alternatív Kossuth díjas költõ Március 8-án Lopott holmi visszajár Vendégeink: Kõrösi Imre és Lakatos Pál Ügynökök kíméljenek! Indul az MNF Rock Klubja! Budapesten, a III. kerületi Kiskorona utca 3-as szám alatt óráig kapunyitás 19 órakor Február 25-én pénteken Március 27-én vasárnap Április 25-én pénteken Gesarol koncert, zenei filmritkaságok vetítése, büfé, tánc

FRONT EGY ÉVE A FRONTVONALBAN. Így készülünk szelíd háborúra, mindig magunkért, soha mások ellen,

FRONT EGY ÉVE A FRONTVONALBAN. Így készülünk szelíd háborúra, mindig magunkért, soha mások ellen, Így készülünk szelíd háborúra, mindig magunkért, soha mások ellen, FRONT Sót párolunk és vásznakat szövünk, s míg kisebbítnek, lassan megnövünk. Dsida Jenõ A nemzeti ellenállás lapja Ne csak beszélj, cselekedj

Részletesebben

+70% TÖBB GYURCSÁNYI, TÖBB ÁREMELÉS A GYURCSÁNYI DIKTATÚRA ELLEN

+70% TÖBB GYURCSÁNYI, TÖBB ÁREMELÉS A GYURCSÁNYI DIKTATÚRA ELLEN Így készülünk szelíd háborúra, mindig magunkért, soha mások ellen, Sót párolunk és vásznakat szövünk, s míg kisebbítnek, lassan megnövünk. Dsida Jenõ A nemzeti ellenállás lapja Ne csak beszélj, cselekedj

Részletesebben

Lépésrõl lépésre közelebb a célhoz Megkaphatja a támogatást a csatornázási programunk!

Lépésrõl lépésre közelebb a célhoz Megkaphatja a támogatást a csatornázási programunk! ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP PIZZA és ÉTEL RENDELÉS Telefon: 06-23/366-455, 06-70/383-6577 Nyitva tartás: H V 10 23-ig, P Sz 24-ig www.dockyardetterem.hu Nyitva: Hétfõtõl péntekig 10

Részletesebben

Kirekeszt, fajt véd, teheti mert zsidó?

Kirekeszt, fajt véd, teheti mert zsidó? Így készülünk szelíd háborúra, mindig magunkért, soha mások ellen, Sót párolunk és vásznakat szövünk, s míg kisebbítnek, lassan megnövünk. Dsida Jenõ A nemzeti ellenállás lapja Ne csak beszélj, cselekedj

Részletesebben

Jelképek otthon és itthon

Jelképek otthon és itthon Így készülünk szelíd háborúra, mindig magunkért, soha mások ellen, Sót párolunk és vásznakat szövünk, s míg kisebbítnek, lassan megnövünk. Dsida Jenõ A nemzeti ellenállás lapja Ne csak beszélj, cselekedj

Részletesebben

Magyar polgári demokrácia: látszat és valóság

Magyar polgári demokrácia: látszat és valóság VILÁG PROLETÁRJAI, EGYESÜLJETEK! XVII. ÉV OLYAM 13. SZÁM 2005. április 1. Ára: 115, forint MUNKÁSPÁRTI HETILAP Magyar polgári demokrácia: látszat és valóság Rendszerváltás: munkáshatalom helyett tõkés

Részletesebben

Dicsõség 56 hõseinek, és üdvözlet kedves

Dicsõség 56 hõseinek, és üdvözlet kedves Így készülünk szelíd háborúra, mindig magunkért, soha mások ellen, Sót párolunk és vásznakat szövünk, s míg kisebbítenek, lassan megnövünk. Wass Albert Nemzeti, radikális kétheti lap Ne csak beszélj, cselekedj

Részletesebben

NEMZETI EGYSÉG. A Bajnai-kormány külpolitikája a szomszédságpolitika és a Lisszaboni Szerzõdés tükrében

NEMZETI EGYSÉG. A Bajnai-kormány külpolitikája a szomszédságpolitika és a Lisszaboni Szerzõdés tükrében XXX. ÉVFOLYAM 6. SZÁM 2009. NOVEMBER DECEMBER MEGJELENIK 2 HAVONTA ÁRA: 2, Euro Erscheinungsort Wien Österreichische Post AG 02Z032898 M P. b. b. VERLAGPOSTAMT 1010 WIEN SÓLYOM LÁSZLÓ NEMZETI EGYSÉG ÉS

Részletesebben

Hazánk. területen egyaránt. Ennek része az is, hogy megerõsödjünk keresztény öntudatunkban, hiszen a krisztusi kinyilatkoztatás

Hazánk. területen egyaránt. Ennek része az is, hogy megerõsödjünk keresztény öntudatunkban, hiszen a krisztusi kinyilatkoztatás K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Az Egyház élõ hitével összhangban K Ö Z É L E T A Magyar Katolikus Püspöki Konferencia körlevélben hívja fel a hívek figyelmét a katolikus

Részletesebben

FÜGGETLENSÉG A FRANKSPEKULÁCIÓ AZ ELADÓSÍTÁS ESZKÖZE TARTALOM. Isten, Haza, Szabadság!

FÜGGETLENSÉG A FRANKSPEKULÁCIÓ AZ ELADÓSÍTÁS ESZKÖZE TARTALOM. Isten, Haza, Szabadság! FÜGGETLENSÉG 3. szám Isten, Haza, Szabadság! A Jobbik Magyarországért Mozgalom Függetlenségi Csoportjának lapja. TARTALOM A Függetlenség köszönti olvasóit A Jobbik Szegedi Alapszervezetének rovata A Jobbik

Részletesebben

Hazánk. A társadalomnak joga van az önvédelemre. Igazságosság nélkül veszélybe kerül a béke. A társadalom szociális ellehetetlenülése

Hazánk. A társadalomnak joga van az önvédelemre. Igazságosság nélkül veszélybe kerül a béke. A társadalom szociális ellehetetlenülése K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja K Ö Z É L E T A társadalomnak joga van az önvédelemre Igazságosság nélkül veszélybe kerül a béke Tüntetéseken innen, tüntetéseken túl A társadalom

Részletesebben

Hazánk. A magyar kereszténydemokrácia szentjei. Az MSZP nevébõl törölni kell a jelzõket. Az ajkaiak népszavazásra készülnek

Hazánk. A magyar kereszténydemokrácia szentjei. Az MSZP nevébõl törölni kell a jelzõket. Az ajkaiak népszavazásra készülnek K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Csúcsról csúcsra bukdácsol a kisebbségi kormány K Ö Z É L E T A Kereszténydemokrata Néppárt a válság legyõzésének útját a foglalkoztatást növelõ,

Részletesebben

A JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM BUDAPEST XV. KERÜLETI SZERVEZETÉNEK KIADVÁNYA RÁKOSPALOTA - ÚJPALOTA - PESTÚJHELY

A JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM BUDAPEST XV. KERÜLETI SZERVEZETÉNEK KIADVÁNYA RÁKOSPALOTA - ÚJPALOTA - PESTÚJHELY PALOTAI HÍRMONDÓ A JOBBIK MAGYARORSZÁGÉRT MOZGALOM BUDAPEST XV. KERÜLETI SZERVEZETÉNEK KIADVÁNYA RÁKOSPALOTA - ÚJPALOTA - PESTÚJHELY II. évfolyam, 1. szám 2013. november JELÖLTÜNK dr. Gyenes Géza A 2014.

Részletesebben

avagy Schneider úr 2010-ben veszi a kalapját?

avagy Schneider úr 2010-ben veszi a kalapját? A TARTALOMBÓL: Milliókért vizsgálják az õszödi beszéd... 2 média visszhangját Hallgass az eszedre! Szavazz a zsebedre!. 3 Egy meghívott vendég gondolatai a..... 4 Munkáspárt 2006 kongresszusáról A polgári

Részletesebben

OKTÓBER 23. A nép most tanítja zsarnokát. Major Tibor. GRÓF BATTHYÁNY LAJOS KIVÉGZÉSE 15. oldal. George Lincoln Rockwell: E JELBEN GYÔZNI FOGSZ

OKTÓBER 23. A nép most tanítja zsarnokát. Major Tibor. GRÓF BATTHYÁNY LAJOS KIVÉGZÉSE 15. oldal. George Lincoln Rockwell: E JELBEN GYÔZNI FOGSZ 46. ÉVFOLYAM 9. SZÁM 2007. OKTÓBER ÁRA: 240 Ft George Lincoln Rockwell: E JELBEN GYÔZNI FOGSZ (12. oldal) LANTOS JÁNOS: MIT ÜZEN OKTÓBER 15-E? 2. oldal TUDÓS-TAKÁCS JÁNOS: HÛSÉG ÉS ÁRULÁS 3. oldal PURIM-ÜNNEP,

Részletesebben

A határvonalak meghúzásának fontossága. Antiszemita jelenségek Magyarországon 1998 és 2006 között

A határvonalak meghúzásának fontossága. Antiszemita jelenségek Magyarországon 1998 és 2006 között Csőke Zoltán A határvonalak meghúzásának fontossága. Antiszemita jelenségek Magyarországon 1998 és 2006 között II. rész 3. 3. Az összeesküvő, összetartó, világuralomra törekvő zsidó A zsidó világ-összeesküvés

Részletesebben

Újra áll a KALOT-emlékmû

Újra áll a KALOT-emlékmû ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban IX. évfolyam LAP 18. szám 2011. szeptember 22. Honlapunkra A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Újra áll a KALOT-emlékmû Elõször 1991-ben állítottak

Részletesebben

Mondjunk NEM-et a szélsőjobbra! A 2012. február 1-jei Új Színház előtti antifasiszta tüntetés

Mondjunk NEM-et a szélsőjobbra! A 2012. február 1-jei Új Színház előtti antifasiszta tüntetés Tovább Évkönyv 2013 Mondjunk NEM-et a szélsőjobbra! A 2012. február 1-jei Új Színház előtti antifasiszta tüntetés KIÁLTVÁNYA Minden jó szándékú emberhez, szervezeteikhez, a demokratikus pártokhoz, az egyházakhoz,

Részletesebben

Hazánk. Torlaszok a tudáshoz vezetõ úton. Charta a szabad vasárnapért. A reformok igazi arca. Semjén Zsolt levele

Hazánk. Torlaszok a tudáshoz vezetõ úton. Charta a szabad vasárnapért. A reformok igazi arca. Semjén Zsolt levele K E R E S Z T É N Y S É G É S A KDNP, az MKDSZ és a BIA lapja Csak a nemzeti kockázatközösség elfogadható Hét, az egészségügy több-biztosítós modelljének kialakításában részt vevõ külföldi biztosítótársaság

Részletesebben

Szavazzon a Fidesz-KDNP listájára! Rétvári Bence és Dömötör Csaba az EP-választás tétjéről Aradszki András országgyűlési képviselő

Szavazzon a Fidesz-KDNP listájára! Rétvári Bence és Dömötör Csaba az EP-választás tétjéről Aradszki András országgyűlési képviselő ÉRDI Ingyenes kétheti lap 12 000 példányban LAP XII. évfolyam 14. szám 2014. május 22. A P O L G Á R I Ö S S Z E F O G Á S L A P J A Szavazzon a Fidesz-KDNP listájára! Rétvári Bence és Dömötör Csaba az

Részletesebben

A KANADAI FENYÕSZÚ MIATT BORUL A FÖLD ÉGHAJLATA?

A KANADAI FENYÕSZÚ MIATT BORUL A FÖLD ÉGHAJLATA? A TARTALOMBÓL: Meddig fogunk még a Stockholm-..... 2 szindróma rémálmában fetrengeni? A nép nevében a nép ellenében...... 3 A lengyel püspökök nekiestek Európának. 4 Ahogy én látom....................

Részletesebben

PAPERSPRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World. EDITED by Dr. Gyula Nádas

PAPERSPRESENTED by Hungarian Scientists, Writers and Artists in the Western World. EDITED by Dr. Gyula Nádas A XXXVII. MAGY AR TALÁLKOZÓ KRÓNIKÁJA AZ ÁRPÁD AKADÉMIA XXXII. ÉVKÖNYVE PROCEEDINGS of the XXXVIItb ANNUAL CONGRESS of Hungarian Scientific, Literary and Artistic Association PAPERSPRESENTED by Hungarian

Részletesebben

Parlamenti súgógép. A megélhetési politikusok a zsebükre figyelnek, nem a választók érdekeire. 200 forint

Parlamenti súgógép. A megélhetési politikusok a zsebükre figyelnek, nem a választók érdekeire. 200 forint 2010. NOVEMBER 27. MUNKÁSPÁRT 2010. NOVEMBER 27. 1 200 forint Parlamenti súgógép A megélhetési politikusok a zsebükre figyelnek, nem a választók érdekeire 2010. NOVEMBER 27. 2 BALSZEMMEL balszemmel Thürmer

Részletesebben

A forradalom folytatódik

A forradalom folytatódik 200 forint MUNKÁSPÁRT 1 A forradalom folytatódik Hugó Chávez újra győzött Interjú Thürmer Gyulával a 11. oldalon 2 BALSZEMMEL balszemmel Thürmer Gyula Mi a bal szemünkkel nézünk a világra. Így sok mindent

Részletesebben

A TARTALOMBÓL. Tompa László

A TARTALOMBÓL. Tompa László Vagyunk... leszünk... Megjelenik március, június, szeptember, december hónapokban 94 2015. június Az Erdélyi Körök Országos Szövetségének és az Erdélyi Magyarok Tolna Megyei Egyesületének negyedéves lapja

Részletesebben

Felhívás antifasiszta honfitársainkhoz

Felhívás antifasiszta honfitársainkhoz Tovább Évkönyv 2015 Felhívás antifasiszta honfitársainkhoz Munkánkhoz teremtsünk kellő anyagi forrásokat! Írok azért, s úgy élek e kerge világ közepén, mint ott az a tölgy él; tudja, kivágják, s rajta

Részletesebben

MAGYARORSZÁGOT TALPRA KELL ÁLLÍTANI

MAGYARORSZÁGOT TALPRA KELL ÁLLÍTANI 2010. május 14-én megalakult az április választások eredményének összetételében az új magyar Országgyûlés, melyre meghívták a határon túl magyarok képviselõit is. Horváth János korelnök, majd az új házelnök,

Részletesebben

Tíz év szabadság Közép-Európában

Tíz év szabadság Közép-Európában Jó e nekünk, közép-európaiaknak az, ami velünk történt, és ahogyan? Azt csaknem mindenki örömmel fogadta, hogy megszûnt a vasfüggöny, és megint szabad európai polgárok lettünk. Az viszont sokunkat meglepett,

Részletesebben

1945. ÁPRILIS 4. Major Tibor: A FELSZABADULÁS MESÉJE. Colin Jordan: ADOLF HITLER, AZ IDÔVEL SZEMBESZÁLLÓ EMBER (3. oldal)

1945. ÁPRILIS 4. Major Tibor: A FELSZABADULÁS MESÉJE. Colin Jordan: ADOLF HITLER, AZ IDÔVEL SZEMBESZÁLLÓ EMBER (3. oldal) 47. ÉVFOLYAM 4. SZÁM 2008. ÁPRILIS ÁRA: 280 Ft Colin Jordan: ADOLF HITLER, AZ IDÔVEL SZEMBESZÁLLÓ EMBER (3. oldal) A NEMZETVEZETÔ KIHALLGATÁSA IV. RÉSZ 4. oldal LÉON DEGRELLE: NYÍLT LEVÉL A PÁPÁHOZ 6.

Részletesebben

Így készülünk szelíd háborúra, mindig magunkért, soha mások ellen, Sót párolunk és vásznakat szövünk, s míg kisebbítnek, lassan megnövünk.

Így készülünk szelíd háborúra, mindig magunkért, soha mások ellen, Sót párolunk és vásznakat szövünk, s míg kisebbítnek, lassan megnövünk. Így készülünk szelíd háborúra, mindig magunkért, soha mások ellen, Sót párolunk és vásznakat szövünk, s míg kisebbítnek, lassan megnövünk. Dsida Jenõ A nemzeti ellenállás lapja Ne csak beszélj, cselekedj

Részletesebben