AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE HEGYSZER HATODIK ÉVFOLYAM ÁRA: 149 Ft

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE HEGYSZER HATODIK ÉVFOLYAM-1996.1. ÁRA: 149 Ft"

Átírás

1 AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE HEGYSZER HATODIK ÉVFOLYAM ÁRA: 149 Ft MAGYARORSZÁG BUDAPEST AZ INTERNETEN VÉLEMÉNYEK EURÓPÁRÓL - RALF DAHRENDORF ÉS HUGO PORTISCH KÉT RÉGIÓ MAI ARCA: KÁRPÁTALJA, SZILÉZIA MAGYAR MŰVÉSZEK EURÓPÁBAN: MÉSZÖLY MIKLÓS, KURTÁG GYÖRGY, KONOK TAMÁS 22

2 AZ AKADÉMIAI KIADÓ AJÁNLATA MŰVÉSZETEK VILÁGTÖRTÉNETE Ez a gyönyörű művészettörténeti kötet 1991-ben a világ legszebb könyve kitüntető címet nyerte el. Az őskori sziklafestményektől napjaink művészetéig az építészet, a szobrászat és a festészet legfontosabb korszakait mutatja be. Ára 4480,- Ft MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ The Times Atlasz A világhírű Times sorozat negyedik kötete a világtörténelem eddigi legpusztítóbb katonai összecsapásának eseményeit foglalja össze. Megrázó adatokat közöl, és szól a háború egész világot sújtó következményeiről. Ára: 5488,- Ft MAGYAR NAGYLEXIKON 4. kötet A Magyar Nagylexikon a magyar és az egyetemes kultúrkincs legfontosabb adattára és információgyűjteménye. Megjelent a 4. kötete. Ára 4480,- Ft VILÁGIRODALMI LEXIKONSOROZAT A Világirodalmi Lexikon sorozat út a korszerű műveltséghez. A rendkívüli igényességgel írott és szerkesztett mű befejező, 18. kötete immár teljessé teszi a sorozatot. A 18. kötet ára: 1815,- Ft A 18 kötet ára: ,- Ft A könyvek megrendelhetők a Kiadó Kereskedelmi Osztályán: 1519 Budapest, Pf. 245.

3 TARTALOM MAGYARORSZÁG Nagy N. Péter: Magyarok a felsőházban Egy az első kézfogások közül Feljegyzések, kérdések egy konferencia margójára (M. P.) BUDAPEST AZ INTERNETEN Demszky Gábor: Hogy szabadon kommunikálhassunk OTTHON, OTTHONTALANSÁG Grendel Lajos: Schmidték a közép-európai mágneses viharban Balla Zsófia: A darázs fészke K. Lengyel Zsolt: Az emelkedettség szószólója Búcsú Szabó T. Ádámtól Sárközi Mátyás: Változatok egy életre Borbándi Gyula: Otthonok az otthontalanságban VÉLEKEDÉSEK Hugo Portisch: Ausztria Európában Pénzügyi unió és keleti kibővítés Egy óriási dilemma előtt állunk Beszélgetés Ralf Dahrendorffal Módos Péter: Karácsony és újév között, Kárpátalján A Forrástól a Közösségig - Dupka György beszél Antal László: A kora kapitalizmustól a második kora kapitalizmusig Bankrendszer és gazdaság Magyarországon HÁROM PORTRÉ EURÓPÁBÓL Esterházy Péter: Pozitív, egész, öttel osztható nagyok Kurtág Györgyről Román József: Beszélgetés Konok Tamással Juhász Erzsébet: A mészölyi szellemiség nyomvonalai A Kalligram Mészöly-számáról ÜZENET KÖZÉP-EURÓPÁBÓL Sándor Iván: A szigligeti platánok alatt Borowskival Kiss Endre: Privát és nem-privát Közép-Európa Petőfitől Kassákig Roberto Ruspantival beszélget Székács Vera Czigány György: Média és líra - 40 évben TÁJAK, VÁROSOK KÁRPÁTALJAI SZŐTTES TALÁLKOZÁSOK Szilézia - késleltetett bomba SZÁMUNK SZERZŐI 77 Beszélgetés Krzysztof Łęcki szociológussal Pomogáts Béla: Látogatás Bécsben Haas György: Császárvárosi hangulatok SUMMARY Az Európai Utas számának repertóriuma Az európai együttműködés folyóirata Megjelenik negyedévenként A szerkesztőbizottság elnöke: Pomogáts Béla és Vásárhelyi Miklós Főszerkesztő: Módos Péter Számunk szerkesztésében részt vett: Farkas János László Jovánovics György művészeti vezető Kiss Gy. Csaba Módos Márton Újvári Imréné tervezőszerkesztő Vas János (fotó) Vujicsics Sztoján főmunkatárs A szerkesztőség címe: 1062 Budapest, Bajza u. 18. Telefon/fax: , Az Európai utas Alapítvány megbízásából kiadja a Budapress Kft. Felelős kiadó: a Budapress Kft. igazgatója Terjeszti a HIRKER Rt. az NH Rt., a Kiadói Lapterjesztő Kft. a kiadó és alternatív terjesztők. Előfizethető a Budapress Kft.-nél (1462 Budapest, Pf. 779), a hírlapkézbesítő postahivatalokban, a Posta hírlapüzleteiben és a Hírlapelőfizetési és Lapellátási Irodában (HELIR, Budapest XIII., Lehel út 10/a, 1900) közvetlenül vagy postautalványon, valamint átutalással a HELIR pénzforgalmi jelzőszámára Egy szám ára: 149 Ft Előfizetési díj egy évre: 596 Ft Külföldön terjeszti a Kultúra Külkereskedelmi Vállalat H-1398 Budapest, Pf.: 149 Révai Nyomda Kft Budapest, Kunigunda útja 68. ISSN: X E számunk az Európai utas Alapítvány, a Nemzeti Kulturális Alap és a Soros Alapítvány támogatásával készült Címképünk: Budapest az Interneten 1

4 Alexander Lámfalussy Nagy N. Péter MAGYAROK A FELSŐHÁZBAN Magyarország : ennél egyszerűbb. mindenféle két- és többértelműségtől mentes címet aligha kaphatott volna a világ legismertebb magyarjainak februári Budapesten rendezett találkozója. Ám ez a gondosan leegyszerűsített elnevezés idő haladtán különleges tartalmakat vett magára. A rendezvényt a magyar kormány, ezen belül a Modernziációs Programiroda szervezte. Ennek alapján gondolhatnánk, hogy a hangsúly a 2000-es számra került, s a világhíres magyaroktól az ötödik ipari forradalom modernizációs kihívására adandó válaszok megfogalmazásához kértek segítséget meghívóik. Ugyanakkor az is nyilvánvaló volt, hogy a millecentenárium évében, a honfoglalás évfordulóját ünnepelvén egy ilyen esemény nehezen nélkülözheti az érzelmi intenzitást. De akkor miért nem utal erre az évfordulóra az elnevezés? Ám mégis, mintha célozna rá... A Magyarország elnevezés két nagy évforduló közötti időszakot érint, mindkettőre utal. Az idei millecentenáriumi ünnepre utalt az esemény időpontja, a év pedig az államalapítás ezredik évfordulójára, de e számnak egyszersmind jelentős a modernizációs asszociációs mezője is. A szervezők tehát ezzel a puszta névvel számtalan lehetőséget nyitottak. de finoman érzékeltették preferenciáikat is. S ez volt az az eset. amikor minden úgy történt, ahogy elgondolták. A találkozó nem nélkülözte a szülőfölddel - vagy másoknál: a szülők földjével - való érzelmi azonosulás dimenzióit. ugyanakkor szinte aszketikusan a praktikus kérdésekre koncentrált. A modernizáció, az ország euroatlanti integrációjának problémáira. Aligha akad kényesebb feladat egy ilyesféle rendezvény megszervezésénél. Ha ugyanis egy összejövetel azt állítja alcímében, hogy a világ legismertebb magyarjainak találkozója, akkor valakinek a felelősséget is vállalnia kell azért, hogy eldöntse, ki tartozik ebbe a körbe. Persze, ha ötezer meghívót küldenek, minimálissá válik a tévedés és a sértődés kockázata, de értelmetlenné az összejövetel. Több ezer vendéggel demonstrációt lehet tartani, termékeny eszmecserére azonban csak véletlenül kerülhet sor. Ha ráadásul személyesen maga a miniszterelnök a meghívó, újabb érzékeny dimenzió jelenik meg. A politikai, mely némelyeket arra indíthat, hogy kikényszerítsék a meghívást, másokat arra, hogy elutasítsák. A kormány a magyar külképviseleteket bízta meg azzal, hogy nevezzék meg vonzáskörzetük legsikeresebb hazánkfiait. Első megközelítésre egy mintegy nyolcszáz nevet tartalmazó lista alakult ki. A szűkítés során igazodási pontként szolgált, hogy eredményes találkozót legfeljebb száz emberrel lehet rendezni. Eldöntötték azt is, hogy ezúttal nem a kultúra, a szellem szféráit, hanem a gazdaság, az üzlet, a nagy intézményrendszerek világát kívánják elsősorban megszólítani. Az összejövetel koncepciójának megalkotásakor úgy határoztak a szervezők, hogy ezúttal nem nemzetpolitikai összejövetelt rendeznek, tehát a határon túli magyarság képviseletére nem annak legmarkánsabb politikai képviselőit kérték. Két példával szeretném érzékeltetni, mennyire kényes helyzetben voltak a meghívók. A vendégek első listájáról hiányzott Soros György neve. Találgatások kezdődtek arról, hogy a világ egyik legjelentősebb pénzügyi befektetője, a földkerekség gazdaságilag legsikeresebb magyarja, akinek nem utolsó sorban alapítványán keresztül intenzív a kapcsolata az óhazával, miként és miért hiányozhat egy ilyen összejövetelről. Kovács László külügyminiszter adta meg az egyszerűségében váratlan választ. Soros Györgyöt hívták, nem utasította el az invitációt, de nagyon nehezen halasztható elfoglaltságaira hivatkozva kimentette magát. Utóbb, 2

5 Soros György az újabb szívélyes külügyminiszteri ösztökélésre visszakérdezett, hogy vajon a Magyarország a kormány és a meghívottak számára különlegesen fontos eseménynek számít-e. A határozottan igenlő válaszra megígérte, hogy ha csak egy módja lesz rá, jön. S ugyan kicsit később, mint a többi vendég, de a tanácskozás első napjának délutánján valóban megérkezett Budapestre, s hozzászólásában olyan pozitív képet festett a hazai gazdasági folyamatokról, hogy az talán még meghívóit is meglepte. Egyébként is jellemző volt az összejövetelre, hogy a résztvevők egészen más hangnemben beszéltek, mint az Magyarországon szokásos. Alapvetően és radikálisan sikeresnek tartják a hat éve elkezdődött átalakulási folyamatot, s csak ezen belül hívták fel egy-egy továbbfejleszthető mozzanatra a figyelmet. Dr. Habsburg Ottó és fia, György Kovács László egyébként említett egy másik esetet is, amely jellemezte feladatuk különleges mivoltát. Már a meghívandók listájának publikálása után egy fogadáson találkozott egy férfiúval, kit sokra becsül. Az illető kellemetlen szemrehányásokkal illette, amiért elfeledkeztek róla, s nem szerepel a világ legismertebb magyarjainak listáján. A külügyminiszter igencsak meglepődött, ő ugyanis azt nem tudta, hogy a sok-sok éve Magyarországon élő úr nem magyar állampolgár, tehát meghívható lenne, amiként azután el is küldték neki az invitációt. (A szervezők a külföldön élő magyar és nem magyar állampolgárságú magyarokat, valamint a Magyarországon élő, de külföldi állampolgárságú magyarokat hívhatták meg.) A meghívandók listájának összeállítása és a találkozó elnevezésén túl ez esetben olyan döntések sem voltak egyszerűek, amelyek utóbb annak tűnhettek. Például annak, meghatározása, hol tartsák a Magyarország et, milyen nyelven beszéljenek, és miként szólítsák a résztvevőket. Nos, méltó helyszínként kézenfekvően kínálkozott a Parlament, de az talán furcsa lett volna, ha a törvényhozás padsoraiban tanácskoznak a meghívottak. Adva volt azonban az egykori felsőház terme, amely tükörmása a mai magyar országgyűlés által a plenáris üléseken használt varázslatos helyiségnek. Hivatalos nyelvként adódott ugyan a magyar, de azért menet közben kiderült, hogy ez az evidencia nehézségeket is rejt. Sokan voltak ugyanis a résztvevők közül, akik külföldön születtek, vagy már negyvenötven éve élnek más nyelvi közegben, s ezért könnyebben fejeznék ki magukat más nyelven, mint a magyar. Mindazonáltal ők is vállalták, hogy időnként mosolyt fakasszanak egyegy fordulatukkal, de akkor is magyarul beszéltek. Végül is a keverés vált az egyik jellemző nyelvhasználati technikává. A szakkifejezéseket, számokat, megnevezéseket szívesen említették a hozzászólók üzleti, illetve munkanyelvükön, amely a legtöbbször az angol volt, mondandójuk felhívó erejű részét azonban mindig színmagyarul fogalmazták meg. A magyar beágyazottságra jellemző és kedves példa volt az, amikor az egyik Amerikából érkezett hozzászóló egy magyar közmondásra hivatkozott, amelyet ugyan életében nem hallott, csak ott, a felsőház folyosóján, de igencsak találónak, idézendőnek gondolt. Ami pedig a megszólítást illeti, ebben hamar közös nevezőre jutottak a résztvevők: a legtöbbször a honfitársaim kifejezet használták. Azt, hogy a találkozón mennyire nem a formális demonstrációkon volt a hangsúly, bizonyítja az a tény is. hogy a plenáris ülések, a nagy átfogó beszédek mindkét napon a megadott időnél jóval kevesebbet vettek igénybe. Inkább a szekciókban folyt érdemi munka. Ezek elnevezései (pénzügyi-befektetési, műszaki fejlesztés és technológiai transzfer, a magyar szellemi tőke hasznosítása) szinte mindent elmondanak az összejövetel karakteréről. A sajtó is csak módjával kapott teret. A kormány láthatóan a bensőséges hangulat megteremtésén, a különféle kapcsolatok szálainak felvételén, erősítésén fáradozott. Mindazonáltal a nyilvánosság sem maradt érdekességek nélkül. A plenáris üléseken s az újságokban is találhatott eredeti megállapításokat, váratlan gondolatokat. Soros György már említett beszédében például kijelentette, hogy szerinte két-három év múlva már az átlag magyar polgár is érezni fogja a gazdasági élénkülés kedvező jeleit. Ezt a közvéleménykutatási adatok szerint a hivatkozott állampolgár nem így gondolja, de bár ne lenne igaza! 3

6 Andrew Sarlós Charles Gáti Marton Kati Határ Győző Andrew Sarlós kanadai üzletember, akinek pénzügyi szervezésében e hónapokban épül Budapesten egy hatalmas bevásárlóközpont, amelyet majd több másik követ, a NATO-tagság ügyében keveredett vitába a magyar miniszterelnök, illetve külügyminiszter által megfogalmazottakkal. Ő ugyanis úgy gondolja, hogy Lengyelország észak-atlanti tagságába Oroszország semmiképpen sem egyezhet bele, márpedig ha ez nem valósul meg, Magyarországé sem. Ezért szerinte nem érdemes túl nagy energiát pocsékolni erre a koncepcióra, inkább egy közép-európai biztonsági zóna létrehozásán kellene fáradozni. Völgyes Iván, a General Electric magyarországi konzultánsa, kinek cége immár 800 millió dollárt fektetett be az országban, meglepetésének adott hangot, hogy Magyarország maga sincs még tisztában azzal, milyen kiemelkedő a szerepe a volt keleti blokk átalakulásában. Ez az ország ugyanis az átláthatóság, kiszámíthatóság, politikai stabilitás hármas követelményének megfelel, még ha az adójogszabályok kicsit hektikusan változnak is. Szerinte az ország politikai józansága példamutató, hiszen itt a legerősebb szélsőjobboldali párt is csak másfél százaléknyi szavazatot gyűjtött. Sehova nem áramlott ennyi működőtőke, sehol nem ilyen előrehaladott a privatizáció, megvan a társadalmi béke. Jó lenne azonban, ha ilyen találkozókra gyakrabban kerülne sor. EGY AZ ELSŐ KÉZFOGÁSOK KÖZÜL Feljegyzések, kérdések egy konferencia margójára A Parlament VI-os kapujában Fejtő Ferenc. Idős, nem túl elegáns régi télikabátjában. A kormányőrség díszes öltözetű katonája azzal a határozottsággal jelöli ki a helyét a szűk előtérben, amely térségünk egyenruhásait BKV ellenőrtől a rend őreiig egyaránt jellemzi. François - segítem a listát böngészőt. - Párizsból jött. Ballagunk lassan felfelé a lépcsőn. Fejtő arcán ugyanaz a kicsit zavart, de nagyon öntudatos mosoly, amelyet 1992-ben figyeltem meg, amikor két órás késéssel érkezett a francia Nemzetgyűlés dísztermébe, a tiszteletére adott fogadásra, hogy átvegye az év legjobb politikai művéért járó nagydíjat. Fejtő semmit nem érzett az előző kapu alatti herce-hurcából. Lehet, hogy csak az én kelet-európai reflexeim működtek? Kérlek, várj itt majd egy kocsival délután - fordul hozzám -, hogy odataláljak hozzátok a könyvbemutatóra. Késő délután két könyvét mutatjuk be az Írószövetségben, s ott veszi át a Nagy Imre-emlékplaketett is. Itt a katonáknál várj! - pontosítja a kérését. * A magyar miniszterelnök beszéde érzelemmentes, összefogott, tényfeltáró. A fáradtság mögött - érezni - mozgósítható erőtartalékok vannak. (Figyeltem. Végigülte a két napot. Jegyzetelt. Időnként - ritkán - kapott egy-egy komplimentet az éppen felszólalótól. Kicsit ingatta a fejét. Örült? Nem hitte? Nem lehet látni rajta. A második nap minden lényeges politikai kérdést érintő hozzászólásra reagált.) Bokros Lajos (még pénzügyminiszter) szenvedélyes és szakszerű. Árad felé az együttérzés, hisz a legtöbb itt ülő vendég pénzügyi szakember. Madártávlatból - messziről - más az ország. Egy behegedt seb lehet akár esztétikus is. De hol vagyunk mi még ettől? Folyik az operáció, érzéstelenítés 4

7 O sváth György André Kosztolányi és Paul Lendvai Szelényi Iván nélkül. A régi vicc jut eszembe: A profeszor úr mindig így operál? -..Bocsánat, nem boncolunk? * Alexander Lámfalussy. A kormánytagok után az első vendég, aki szót kap. Csendes beszéd. Kicsi, nem idegen nyelvre valló - tájszólás. Egy egyházi középiskola szelíd, vidéki, tudós tanára. A nagy szavakból semmi sincs a szókészletében. Érzelmi kötődése mégis nyilvánvaló. Ahogy mondja: és akkor látjuk, Magyarország megy a szakadék felé, aztán megáll, tíz lépés hátra, újra elindul... Valakire hivatkozik, s hogy a szakforrás jellegét jobban érzékeltesse, hozzáteszi: ő is bencés diák volt. * Az első igazi szónoklat a doktor úré. Dr. Habsburg Ottóé. Sajátosan ejti az r-hangos szavakat, magyarul - raccsol. Mégis nagy taps tüzes beszéde után. Mit mondott? Hogy ő még csak 84 éves, s egyelőre az egyetlen magyar képviselő az Európa Parlamentben. De abban biztos, meg fogja még érni, hogy többen is legyenek ott magyarok. * Tavaly egy délután Bécsben Georg Táborit hallgattam. Mesélt az életéről (Anglia, az Egyesült Államok, Németország - katona, filmes, színész, rendező). Most a Burgtheater rendezője. Bent a dolgozószobájában a televíziós stáb dolgozott: inzerteket készítettek; szerepek, rendezések, találkozások - egy élet állomásait nyomon követve. Tábori nem a sikereiről mesélt, hanem a honvágy furcsa jelenségeiről s az első hazatérésről, mit is jelentett neki évtizedek után Budapest újra? Ízek, szagok, mondatok, viccek. A házmester ismerős, pedig nagyon megöregedett, mégis, valahogy olyan, amilyennek az emlékezet megőrizte. Tábori nagyon, nagyon lassan beszélt, talán először fogalmazta meg magának is a hazatérés élményét....tudod, mintha az ember egyszer meghalt volna, majd egy félreértés folytán visszaengedik a túlvilágról. Láthatja, hogy megy nélküle is minden... Senkinek sem hiányzik. És az ember boldog. Sírna, ha tudna, ha nem lenne az egész olyan természetesen köznapi. Akik most itt ülnek vendégként - egykori elmenekültek vagy elüldözöttek -, érezhetnek valami ilyesmit. Vagy most. vagy akkor, amikor először visszajöttek. Válogatás szünetbeli kérdéseikből: Miért nincs itt az ellenzék? Miért nincs itt a másik kormánypárt? (Demszky végigülte az első nap több mint a felét.) Miért ilyen kevés az újságíró? Miért olyan visszafogott minden? Miért mondta azt a miniszterelnök, hogy az itt elhangzottak (az újságíró számára) inkább háttérbeszélgetésnek számítanak? * Melléktéma: Az Amerikából érkezett egyik tudósnak üzenem. Igaza van. A két évvel ezelőtti MTK-t és Fradit bemutató írásunkból bizony hiányzik Mándi Gyula neve. Ami a másik kérését illeti - küldeni az iskolába abból a lapszámból, amelyben az egykori alma materről szóló írás megjelent - teljesítettük. Óhaja szerint az ő nevének említése nélkül. * Összegzés helyett: hatodik éve utazom az Európai Utassal konferenciáról konferenciára. Érzékelem, hogy Magyarország egyre közelebb került (kerül) ez idő alatt - mihez is? Mondjuk a világnak ahhoz a részéhez, amelyben az egyenruha láttán az embernek nem olyan asszociációi támadnak, mint nekem a Fejtő-intermezzó után. Még valami. Bár erről nem is esett szó. Itt a Parlamentben két gesztus találkozott. A meghívóé és a látogatóé. Az elmúlt évtizedekből - nyilván - mindkét félnek megvannak a maga emlékei. Valószínűleg az ellentétes oldalakról. Most meg - természetesen - mindketten ugyanannak a csapatnak a szurkolói, segítői, támogatói vagy vezetői. Hogy áll a csapatunk, Hungary, Magyaror- szág a tabellán? Onnan kintről nézve helyzete biztatóbbnak látszik, mint amilyennek mi ítéljük meg innen, belülről. Kíváncsi voltam, a mostani vendégek közül átélte-e valaki azt az élményt, amit Tábori megfogalmazott: mintha visszaengedtek volna odaátról. Volt, aki elmondta, igen, érzett valami hasonlót, de a többség mosolygott - ezen régen túl vagyunk már. Úgy látszik, a pénzemberek, politikusok nem igazán érzelmesek. M. P. 5

8 BUDAPEST AZ INTERNETEN Demszky Gábor HOGY SZABADON KOMMUNIKÁLHASSUNK Megnyitó szavak egy kiállításhoz Ez a kiállítás már megnyílt - én sok kiállítást megnyitottam már. de nyugodtan mondhatom, soha ennyi érdeklődőt nem láttam, és soha nem vették ennyire birtokba a kiállított eszközöket, mint ma délután itt a Budapest Galériában. Ez azt jelenti, hogy az érdeklődés megvan, és amikor a főváros megcsinálta a saját home page-ét, és a kiállítás mögé állt, akkor egy nagyszerű vállalkozást támogatott. A fővárosi home page bemutatkozására is alkalmas ez a kiállítás - egyébként is nagyon büszkék vagyunk, hogy megcsináltuk, és mi is jelen vagyunk a világméretű elektronikus faliújságon, az Interneten. Magyarországon először a különböző egyetemek és tudományos műhelyek kapcsolódtak be a számítógépes világhálózatba. és nagyon örülök, hogy mellettük egyre inkább jelen vannak az Interneten a művészeti tevékenységet folytató intézmények, például az Artpool alapítvány, amelyet a főváros is támogat, és valamennyi művészeti ág képviselői is megjelentek itt. Tulajdonképpen a művészetek és az Internet kapcsolatáról is szól ez a mai kiállítás. Még egy személyes gondolat: sokkal hamarabb ért volna véget a diktatórikus időszak, nemcsak itt Kelet- Európában, de az egész világon, ha az Internet hamarabb jött volna. Nagy érdeklődéssel figyelem, hogyan omlanak majd le az utolsó falak és tűnnek el az utolsó diktatúrák a földről, helyet adva a nyitott társadalomnak, amelyre az információk szabad áramlása jellemző, és az ellenőrizhetetlen, cenzúrázatlan információk hogyan váltják fel azt az időszakot, amelyet éppen az információ monopóliuma jellemzett. Arra gondolok, hogy ez az eszköz, amelyet most már valamennyiünk közkincsének tudhatunk, bárcsak sokkal hamarabb jelent volna meg, és nem kellett volna nyomdagépekkel. stencilgépekkel bajlódnunk. Mindannyiunk képernyőjén egyszerre jelen lehettünk volna. Abban a reményben nyitom meg ezt a kiállítást, hogy Magyarországon is érvényesül ugyanaz az trend, mint a világban, hogy megsokszorozódnak az Internet felhasználói, és egyre többen kapcsolódnak be a világhálózatba. Azt remélem, hogy ezzel kapcsolatban egyre több jó hírről számolhatunk be, és mindaz, amit ma még jószerivel csak a munkahelyeken használunk, beköltözik a családokhoz, és olyan eszközhöz jutunk általa, amellyel sokkal szabadabban kommunikálhatunk egymással. Köszöntöm Önöket a Főpolgármesteri Hivatal home page-én! A Fővárosi Önkormányzat megalakulása óta nagy jelentőséget tulajdonít annak, hogy tevékenységéről minél hitelesebb, pontosabb és gyorsabb tájékoztatást adjon az erről érdeklődőknek. E célunk szolgálatába mostantól új kommunikációs csatornát állítunk: az Internet világhálózatot. A hálózat lehetőségeinek felhasználása érdekében Budapest home page-et nyit a világvárosok polgármesteri klubja (CLUB OF MEGA CITY MAYORS) és persze minden szörföző számára. Informatikusaink folyamatosan dolgoznak azon, hogy növeljék az elágazások számát, aktualizálják az adatokat és bővítsék a hozzáférés lehetőségeit. Budapest főváros önkormányzata januárjában csatlakozott a hálózathoz és el is nyerte a világ fővárosainak Internet-központja tisztjét. Büszke vagyok arra, hogy fővárosunk ma már a kibertérben is igazi világváros! A digitális tér lehetővé teszi a polgárok, városaik, önkormányzataik és intézményeik számára, hogy virtuális közösséget hozzanak létre. Ennek alapja a demokrácia, hiszen a hálózaton mindenki egyenlő partnerként vehet részt. Erre alapozva a Fővárosi Önkormányzat összes közérdekű érdeklődésre számot tartó anyagát közzé szeretnénk tenni a jövőben a Budapest Home Page publikációban. Az Internet 1988 óta felhasználóit tekintve százszázalékos évenkénti növekedési rátát mutat. Bízom benne, hogy a hálózaton hozzánk látogatók száma legalább ilyen mértékben növekszik majd és segítségünkkel egyre többen szereznek hasznos ismereteket fővárosunkról. Üdvözlettel: 6

9 OTTHON, OTTHONTALANSÁG Grendel Lajos SHMIDTÉK A KÖZÉP-EURÓPAI MÁGNESES VIHARBAN Szlovák évfolyamtársam az egyetemen azt találta mondani egyszer, hogy ha ő magyar lenne, kiugorna az ablakon. Kérdésemre, hogy ugyan miért tenne ilyen ostobaságot, előbb hímezett-hámozott. majd a végén azzal rukkolt ki, hogy magyarnak lenni borzalmas dolog lehet. Hirtelen haragom csillapodván beláttam, hogy igaza van. Magyarnak lenni borzalmas dolog, legalább olyan kétségbeejtő állapot, mint csehnek, szlováknak, románnak, németnek, zsidónak, orosznak vagy cigánynak lenni, nem beszélve az észtekről, lettekről, litvánokról, s ekkor a csecsenekről vagy az azerbajdzsáni örmény enklávéról nem is szóltam... Eljátszottam a gondolattal, mi lenne, ha... Mi lenne, ha szlovák lennék? Ha szlovák lennék, nem tudnám megbocsátani a magyaroknak és a cseheknek, hogy a történelem során csupán 1993-ban sikerült először saját államot alapítanom úgy, hogy azt nem egy idegen nagyhatalom kegyéből kaptam. Ha cseh lennék, rettegnék a hárommillió német és leszármazottaik bosszújától, akiket apáim és nagyapáim undorító atrocitások kíséretében elűztek a szülőföldjükről. Ha lengyel lennék, nem tudnám elfelejtem, hogy a két hatalmas szomszéd, az oroszok és a németek többször is felosztották egymás között a hazámat, mint valami ementáli sajtot. Ha zsidó lennék. meg tudnám-e valaha is bocsátani, hogy német vezénylettel elgázosították hozzátartozóim, rokonaim és barátaim nagy részét? Ha cigány lennék, a bőröm színe akkor is elárulná a származásomat, ha minden nap százszor megtagadnám. És folytathatnám a sort a végtelenségig, beszélhetnék arról, amit az angolok műveltek az írekkel, a franciák a saját nem francia ajkú polgáraikkal, és mindkét nemzet a gyarmataikon. Úri társaságban szerencsére ma nem sikk nacionalistának, antiszemitának és fajgyűlölőnek lenni. Ezt Közép-Európában és a Balkánon is egyre többen felismerik, még ha a nemzeti fundamentalizmus szájtépő. ripacskodó szószólóinak sok híve van is errefelé. Lehet. hogy mindez nyugatról barbár, infantilis kis népek eszelős marakodásának tűnik, vagy jobbik esetben vásott kölykök csintalankodásának. A feminin lelkületű őshonos közép-európai polgár viszont nem győz csodálkozni, hogy mennyire nem értik meg őt. Hát persze, hogy nem értik. De csak úgy, ahogy ő sem igazán a Nyugatot, mert nem utazhatott szabadon, mert még a legintimebb érzéseit is államosították, s most azt hiszi, hogy az ő hazája a világ közepe. Pedig tényleg az. Mindig az a világ közepe, ahol éppen vagyok, de azért szeretnék ott lenni, ahonnan a legmesszebbre látni. Ennek ellenére van néhány dolog a világon, amely csak Közép-Európából látható. Ezeket a dolgokat, jelenségeket, tényeket, összefüggéseket csak a közép-európai ember látja, s amit lát, az olykor elveszi az eszét. A kommunista rendszer összeomlása előtt és azóta is tengernyi cikket, tanulmányt, monográfiát írtak Közép-Európáról. Ennek a gazdag irodalomnak, valamint a saját bőrömön tapasztaltaknak köszönhetően, az alábbi tudást szereztem Közép-Európáról: 1. Közép-Európa a kontinensnek az a régiója, amely mind a négy égtáj felől bármikor meghódítható. 2. Közép-Európát a közép-európai ember lakja, de területén igen gyakran állomásoznak idegen hadseregek alakulatai. 3. A közép-európai ember a dolog jelentőségét messze meghaladó mértékben érzékeny a származására és a nemzetiségére. 4. A középeurópai embert rendszeres időközökben, valamilyen történelmi algoritmus szerint meghódítják, de mondhatnám úgy is, folyamatosan megerőszakolják. 5. A közép-európai ember ezért hajlamosabb a szorongásra és a paranoiára, mint a nem közép-európai. 6. Közép- Európa egy ideje kis államokból áll. ezért a közép-európai emberek között több a klausztrofóbiás, mint másutt. 7. Ezek a kis államok szegények. 8. A közép-európai bennszülöttek identitása az elmúlt het- 7

10 ven-nyolcvan évben folyamatosan sérült. 9. A közép-európai ember is szeretne sikeres, gazdag, elismert és boldog ember lenni, de erre éppen otthon nyílik a legkevesebb esélye. Engedjék meg, hogy ezek után sorra vegyem a téziseket, és szemléltető példákkal illusztráljam, miképpen jelennek meg ezek a történelemben és a legmaibb valóságban. Vegyük például az egyik kassai Schmidt családot a sok kassai Schmidt család közül. Amikor 1991-ben az utolsó szovjet katona is elhagyta Csehszlovákia területét, a már nagyon öreg Schmidt bácsi így szólt a már ugyancsak élemedett korú Schmidt nénihez: Kimentek az oroszok. És kik jöttek be? - kérdezte Schmidt néni, aki nem olvasott újságot, és nem nézett tévéhíradót. Senki sem jött be - felelte Schmidt bácsi. Az lehetetlen. Ezt nem hiszem - mondta Schmidt néni kategorikusan. Amikor még nagyon fiatal házasok voltak, és büszkék kassai származásukra, mert Kassa a régi Magyarország egyik legszebb városa volt, egy napon Schmidt néni rémülten újságolta ifjú párjának, Schmidt bácsinak: Képzeld, bejöttek a csehek. Schmidt bácsi fiatal volt, előtte az egész élet, senkitől sem félt még, legkevésbé a csehektől. Ha bejöttek, majd ki is mennek - mondta. A történelem igazat adott neki. Bejöttek a magyarok. A mieink - mondta húsz évvel később, egy borongós őszi napon. Kitört a második világháború, és ahogy közeledett a front a Kárpátokhoz, egy napon bejöttek a németek. A német megszállás fölháborította Schmidtéket, mert az akkori Magyarország a náci birodalom háborús szövetségese volt, s egy szövetséges államot megszállni nagy gyalázat. De a németek még meg sem melegedtek a városban, már menniük is kellett, vissza nyugat felé, ahonnan jöttek. A németek kimentek, az oroszok bejöttek. Aztán az oroszok is kimentek, de csak a hadseregük, s húsz év múlva már jöttek is vissza, hogy még további húsz évig in maradjanak. Schmidték ízig-vérig közép-európai emberek. Hosszú életük során kétszer voltak magyar és kétszer csehszlovák állampolgárok rövidebb-hosszabb ideig, végül szlovák állampolgárokként hunytak el nemrégen. Belekóstoltak a demokráciába, a fasizmusba és a kommunizmusba. Őseik németek voltak, akiket a középkorban telepített le valamelyik Árpád-házi uralkodó. Magyaroknak tartották magukat, de fölöttébb büszkék voltak polgári és német származásukra. Később, a kommunizmus beköszöntével erről is. arról is el kellett feledkezniük. A kommunista Csehszlovákiában német eredetű, polgári származású magyarnak lenni a lehető legrosszabb ajánlólevél volt. Minden tíz évben népszámláló biztosok faggatták a nemzetiségük felől. Schmidt bácsinak egyszer aztán elege lett a macerából. Döntse már el végre, hogy szlovák nemzetiségű-e vagy magyar - sürgette valamelyik türelmetlen biztos.,,egyik sem - mondta dühösen Schmidt bácsi. -..Kassai nemzetiségű vagyok. El is vesztene az állását hamarosan, s még örülhetett, hogy nem csukták börtönbe. A közép-európai embert a huszadik században akármiért meg lehetett erőszakolni. Ha szegény volt, azért, ha gazdag, azért: ha magyar volt. szlovák, cseh vagy lengyel, akkor azért: ha zsidó volt, azért, ha keresztény volt, azért. Hogy kit és miért, az másfél-két évtizedenként változott, de néha sűrűbben. Nem is közép-európai polgár az. akit az életben legalább egyszer valamiért meg ne erőszakoltak volna. Amikor az első világháborút követően megalakult a Csehszlovák Köztársaság, a magyarok által lakott területein földet osztottak. De a földet nem a helybeli magyar nincstelenek kapták, hanem a távoli északról odatelepített szlovákok, hogy gazdálkodjanak és megbontsák a magyarok túlsúlyát azon a vidéken. Az őslakosok nem véletlenül hívták kolonistáknak az újonnan jötteket. Amikor 1938-ban visszajöttek a magyarok, a kolonisták zömét elűzték ben a kolonisták visszajöttek, és nagyon sok magyart elűztek a szülőföldjéről. Schmidték előre látták az impériumváltozásokkal járó veszélyeket, és megpróbáltak védekezni ellenük. Schmidt úr a hivatalban, ahol dolgozott, szlováknak vallotta magát. Kereken nyolc órán át. További nyolc órán át, otthon, magyarnak. A maradék nyolc órát alvással töltötte, s arról nincs értesülésünk. hogy ilyenkor milyen nemzetiségű volt. Minden eshetőséggel számolva nagyobbik fiát szlovák, a kisebbiket magyar iskolába járatta. A szlovák iskolákat végzett fiú szlovák, a magyar iskolákban végzett fiú magyar lányt vett feleségül. Nem telt bele sok idő, és a két fiú engesztelhetetlenül gyűlölte egymást. A nagyobbik fiú a második világháború alatt átszökött Szlovákiába, a szlávos hangzású Kovalskýra változtatta meg a nevét, és beállt a partizánok közé, mert úgy gondolta, hogy ha választania kell a fasizmus és a kommunizmus között, akkor még mindig a kommunizmus a kisebbik rossz. A másik fiú otthon maradt, felvette a magyaros hangzású Kovácspataky nevet, s az egyik magyar náci párt tagjainak a sorait gyarapította, mert úgy gondolta, hogy még mindig a fasizmus a kisebbik rossz. A nagyobbik fiú azonkívül még azt is gondolta, hogy bár az oroszok kommunisták, azért mégiscsak szláv szív dobog a mellkasukban. A kisebbik fiú viszont úgy gondolta, nem elég, hogy az oroszok kommunisták, hanem ráadásul még pánszláv imperialisták is. A két testvér csupán abban értett egyet, hogy a demokráciák gyengék, korruptak és erkölcstelenek. Amikor 1945-ben Kassát újra Csehszlovákiához csatolták, a kisebbik fiú családjával 8

A NEMZETEK EURÓPÁJÁRÓL - MÁDL FERENC ÉS TABAJDI CSABA MAGYAR MILLENNIUM - 2000 A TUNGSRAM TÖRTÉNETE BUDAPESTI SZELLEMI MŰHELYEK ISKOLÁK: KOLOZSVÁR,

A NEMZETEK EURÓPÁJÁRÓL - MÁDL FERENC ÉS TABAJDI CSABA MAGYAR MILLENNIUM - 2000 A TUNGSRAM TÖRTÉNETE BUDAPESTI SZELLEMI MŰHELYEK ISKOLÁK: KOLOZSVÁR, AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER NYOLCADIK ÉVFOLYAM-1997.4. ÁRA: 248 Ft A NEMZETEK EURÓPÁJÁRÓL - MÁDL FERENC ÉS TABAJDI CSABA MAGYAR MILLENNIUM - 2000 A TUNGSRAM TÖRTÉNETE

Részletesebben

VÁCLAV HAVEL, ERHARD BUSEK, GÖNCZ ÁRPÁD ÍRÁSA VÁROSPORTRÉK, ÚTINAPLÓK: TRIESZT, KASSA, BUKAREST, ERDÉLY ÖTÉVES AZ EURÓPAI UTAS 20

VÁCLAV HAVEL, ERHARD BUSEK, GÖNCZ ÁRPÁD ÍRÁSA VÁROSPORTRÉK, ÚTINAPLÓK: TRIESZT, KASSA, BUKAREST, ERDÉLY ÖTÉVES AZ EURÓPAI UTAS 20 AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER HATODIK ÉVFOLYAM-1995.3. VÁCLAV HAVEL, ERHARD BUSEK, GÖNCZ ÁRPÁD ÍRÁSA VÁROSPORTRÉK, ÚTINAPLÓK: TRIESZT, KASSA, BUKAREST, ERDÉLY ÖTÉVES AZ

Részletesebben

AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER KILENCEDIK ÉVFOLYAM -1998.1. ÁRA: 348 Ft

AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER KILENCEDIK ÉVFOLYAM -1998.1. ÁRA: 348 Ft AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER KILENCEDIK ÉVFOLYAM -1998.1. ÁRA: 348 Ft EURÓPA TAVASZA -1848-1849 NEMZETRŐL, TÖRTÉNELEMRŐL: KOSÁRY DOMOKOS, FEJTŐ FERENC, KOVÁCS LÁSZLÓ A

Részletesebben

AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER HATODIK ÉVFOLYAM -1996.4. ÁRA: 149 Ft

AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER HATODIK ÉVFOLYAM -1996.4. ÁRA: 149 Ft AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER HATODIK ÉVFOLYAM -1996.4. ÁRA: 149 Ft EZERÉVES SZOMSZÉDSÁG - OSZTRÁK-MAGYAR KAPCSOLATOK MAGYARORSZÁG - ANGOL, OSZTRÁK ÉS CSEH NÉZŐPONTRÓL

Részletesebben

AZ OSZTRÁK-MAGYAR KAPCSOLATOKRÓL:

AZ OSZTRÁK-MAGYAR KAPCSOLATOKRÓL: AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER ÖTÖDIK ÉVFOLYAM - 1994. 4. AZ OSZTRÁK-MAGYAR KAPCSOLATOKRÓL: BATTA ANDRÁS, PETER BOCHSKANL, ERHARD BUSEK, DOBAI PÉTER, FEJTŐ FERENC, GERÖ

Részletesebben

AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER MÁSODIK ÉVFOLYAM - 1991-1

AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER MÁSODIK ÉVFOLYAM - 1991-1 AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER MÁSODIK ÉVFOLYAM - 1991-1 1944-45 TÉL-TAVASZ - ESSZÉK A KÖZÉP-EURÓPAI ÁTALAKULÁSRÓL MEGOLDJA-E A LIBERALIZMUS A NEMZETISÉGI PROBLÉMÁKAT? ESTERHÁZY

Részletesebben

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9.

Azzal nagy titkosan levette a pokol-vasát a mérleg alul, s jól megtetézte a lisztet a szegény asszonynak. f Az elfelejtett arc 9. országos evangélikus hetilap 70. évfolyam, 48. szám 2005. november 27. Advent 1. vasárnapja Ára: 164 Ft Mindig otthon érzem magam a szószéken vagy úgy is mondhatnám, a szószéken érzem magam igazán otthon.

Részletesebben

DEMSZKY GÁBOR BUDAPESTRŐL 37 MŰVÉSZPORTRÉ KÖZÉP-EURÓPÁBÓL

DEMSZKY GÁBOR BUDAPESTRŐL 37 MŰVÉSZPORTRÉ KÖZÉP-EURÓPÁBÓL AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER ÖTÖDIK ÉVFOLYAM - 1994.1. DEMSZKY GÁBOR BUDAPESTRŐL 37 MŰVÉSZPORTRÉ KÖZÉP-EURÓPÁBÓL Vörösmarty Mihály, Mikszáth Kálmán, Ion Luca Caragiale,

Részletesebben

NEMZETI KULTURÁLIS HAVILAP. 4. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. Pünkösd hava. 0,66 EUR / 20, Sk

NEMZETI KULTURÁLIS HAVILAP. 4. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. Pünkösd hava. 0,66 EUR / 20, Sk NEMZETI KULTURÁLIS HAVILAP 4. ÉVFOLYAM 5. SZÁM 2009. Pünkösd hava 0,66 EUR / 20, Sk Szent madarunk, a turul Egyre több érdekesség és hiteles ismeret bukkan elő a magyarság őstörténetéből. A turulról például,

Részletesebben

KÖSZÖNTŐ. Kedves Rákóczisok, kedves mindannyian! Drenyovszki Andi. Kiadja a II. Rákóczi Ferenc Alapítvány Budapest, 2011

KÖSZÖNTŐ. Kedves Rákóczisok, kedves mindannyian! Drenyovszki Andi. Kiadja a II. Rákóczi Ferenc Alapítvány Budapest, 2011 KÖSZÖNTŐ Kedves Rákóczisok, kedves mindannyian! Az idei tábor is, ahogy már megszokott, esővel kezdődött, de 135 csillogó szemű, és mosolygós fiatal indult útnak Gyomaendrődről, és talán a mosolyuktól

Részletesebben

3. Füzet 1. Füzet 2. Füzet 3. Füzet

3. Füzet 1. Füzet 2. Füzet 3. Füzet 3. Füzet 1. Füzet (2000.): I. Budakalászi Fórum - civil szervezetek adatai 2. Füzet (2001.): I. Budakalászi Fórum - 2000. június 2-4 3. Füzet (2002.): II. Budakalászi Fórum - 2001. június 21-23 1 Szerkesztette:

Részletesebben

AZ ELKÉPZELT KÖZÉP-EURÓPÁRÓL BUDAPESTEN, BÉCSBEN, PRÁGÁBAN, POZSONYBAN KOVÁCS IMRE ÉLETÚTJA HIDAK BOSZNIÁBAN ITÁLIA, ITÁLIA 10

AZ ELKÉPZELT KÖZÉP-EURÓPÁRÓL BUDAPESTEN, BÉCSBEN, PRÁGÁBAN, POZSONYBAN KOVÁCS IMRE ÉLETÚTJA HIDAK BOSZNIÁBAN ITÁLIA, ITÁLIA 10 AZ ELKÉPZELT KÖZÉP-EURÓPÁRÓL BUDAPESTEN, BÉCSBEN, PRÁGÁBAN, POZSONYBAN KOVÁCS IMRE ÉLETÚTJA HIDAK BOSZNIÁBAN ITÁLIA, ITÁLIA 10 TERMÉSZETES VÁLASZTÁS DEVIZABANKÁRI SZOLGÁLTATÁSAINKKAL Nemzetközi kereskedelmi

Részletesebben

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 SZEPTEMBER. Nem hagyom magam megfélemlíteni

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 SZEPTEMBER. Nem hagyom magam megfélemlíteni KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 SZEPTEMBER Az összefogás győzelme volt a nándorfehérvári diadal A közgazdaságtan természetéből adódóan más tudomány a fizika, mint a történelem;

Részletesebben

Értékteremtõk elismerése

Értékteremtõk elismerése CIII. évfolyam, 33. szám VÁROS AZ ALFÖLD SZÍVÉBEN POLGÁRI HETILAP Ára: 158 Ft Elõfizetõknek 130 Ft Beszédes fotók Bahget Iskander ma már nemcsak Kecskeméten, hanem országosan, sõt nemzetközileg is elismert

Részletesebben

Lélekemelô. Szárnyalunk vagy kullogunk? képek hangulatok könyvek. Perényi András a káosz elôl menekült...

Lélekemelô. Szárnyalunk vagy kullogunk? képek hangulatok könyvek. Perényi András a káosz elôl menekült... Lélekemelô pszichiáterek egymás között Szárnyalunk vagy kullogunk? Milyen az ôrült szülô-szindróma? Perényi András a káosz elôl menekült... Születésnap: avagy 30 éves a Magyar Pszichiátriai Társaság képek

Részletesebben

Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán. Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780

Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán. Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780 p a d Irodalmi és Mûvészeti Folyóirat Szerkesztõk: Dicsõ Zsolt, Gulya István, Jankovics Zoltán Szerkesztõség: 7100 Szekszárd, Palánki u. 3/a Tel.: 06-74/ 414-780 VII. évfolyam 1. szám 2003. Lapunk megjelenését

Részletesebben

Tartalom. Balipap Ferencre emlékezünk. In memoriam Balipap Ferenc

Tartalom. Balipap Ferencre emlékezünk. In memoriam Balipap Ferenc XXIV. évfolyam A közösségi fejlesztőmunka folyóirata 2013/3. szám Tartalom Tartalom... 1 Balipap Ferencre emlékezünk... 1 In memoriam Balipap Ferenc... 1 Balipap Ferihez... 2 Egykori közös tér... 5 Nyári

Részletesebben

Borzák Tibor. Dán misszió. Első korszak Thomas Berntsennel

Borzák Tibor. Dán misszió. Első korszak Thomas Berntsennel Borzák Tibor Dán misszió Mióta megépült Kecskemét szívében a bevásárlóközpont, már nem olyan csendes a Zimay utca, ahol egy régi polgári házban működik a Dán Kulturális Intézet. Eddigi tevékenységük éles

Részletesebben

Híradó. Ötvenhat fáklyalángja Az ötvenhat szó a magyarságnak mindig 1956 õszének diadalmas, küzdelmes, véres napjait fogja jelenteni. (3. old.

Híradó. Ötvenhat fáklyalángja Az ötvenhat szó a magyarságnak mindig 1956 õszének diadalmas, küzdelmes, véres napjait fogja jelenteni. (3. old. Híradó XXV. évf. 101. szám 2006. szeptember A Svédországi Magyarok Országos Szövetségének lapja Ungerska Riksförbundets medlemstidning Belövések nyomai budapesti házak falán 1956. októberében. Sok épület

Részletesebben

MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER NEGYEDIK ÉVFOLYAM-1993.4.

MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER NEGYEDIK ÉVFOLYAM-1993.4. AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER NEGYEDIK ÉVFOLYAM-1993.4. SZABAD GYÖRGY KOSSUTH LAJOSRÓL KÁDÁR BÉLA A MAGYAR GAZDASÁG KILÁTÁSAIRÓL 1918 - KÖZÉP-EURÓPA ÚJRARENDEZŐDÉSE FELLINI,

Részletesebben

Neumann Ottó. Köszönjük, hogy megszülettünk!

Neumann Ottó. Köszönjük, hogy megszülettünk! Neumann Ottó Köszönjük, hogy megszülettünk! BEMBO K. Neumann Ottó Neumann Ottó Köszönjük, hogy megszülettünk! Kaáli Intézet: 20 év 20 000 gyermek Budapest, 2011 Grafika, tördelés: Hollós János A könyv

Részletesebben

Kínai lecke. A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola mint lehetőség. DEMOS Magyarország

Kínai lecke. A Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola mint lehetőség. DEMOS Magyarország Í rásunk egy esettanulmány. Első megközelítésben az idén ötödik tanítási évében járó különleges iskolát, a Magyar-Kínai Két Tanítási Nyelvű Általános Iskolát mutatjuk be, összefoglalva az érintett csoportok

Részletesebben

1 VI. évfolyam, 54. szám www.irodalmijelen.hu 2 (20 000) lej 258 Ft; 1,20 Lapszámunkat Raffaele Gargiuolo Budapesten élõ és alkotó olasz festõ mûveivel illusztráltuk. A mûvész bemutatása a 31. oldalon

Részletesebben

KÖZÉP-EURÓPA 1867 ÉS 1914 KÖZÖTT VÁSÁRHELYI MIKLÓS: ÁLMOK VÁROSA, FIUME GÖNCZ ÁRPÁD BESZÉDE VELENCÉBEN

KÖZÉP-EURÓPA 1867 ÉS 1914 KÖZÖTT VÁSÁRHELYI MIKLÓS: ÁLMOK VÁROSA, FIUME GÖNCZ ÁRPÁD BESZÉDE VELENCÉBEN AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER MÁSODIK ÉVFOLYAM 1991. 3. KÖZÉP-EURÓPA 1867 ÉS 1914 KÖZÖTT VÁSÁRHELYI MIKLÓS: ÁLMOK VÁROSA, FIUME GÖNCZ ÁRPÁD BESZÉDE VELENCÉBEN 4 TARTALOM

Részletesebben

AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER NEGYEDIK ÉVFOLYAM -1993.2.

AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER NEGYEDIK ÉVFOLYAM -1993.2. AZ EURÓPAI EGYÜTTMŰKÖDÉS FOLYÓIRATA MEGJELENIK ÉVENTE NÉGYSZER NEGYEDIK ÉVFOLYAM -1993.2. ANTALL JÓZSEF A KÖZÉP-EURÓPAI KEZDEMÉNYEZÉSRŐL CSERES TIBOR, DOBAI PÉTER, KUKORELLY ENDRE ÍRÁSA PÁRIZSBÓL KÖZÉP-EURÓPÁRÓL

Részletesebben

Megcselekedték amit megkövetelt a haza

Megcselekedték amit megkövetelt a haza Tokoli_Tukor_2013_5_szam_ 2012. december 2013.12.19. 15:09 Page 1 T ö k ö l i T ü k ö r XXIV. évfolyam 7. szám A HELYI ÖNKORMÁNYZAT LAPJA 2013. december Megcselekedték amit megkövetelt a haza II. Lajos

Részletesebben

Kőrösi Zsuzsanna. Itt a magamfajtának nem fog sok fű nőni. Meneküléstörténetek 1956 végéről

Kőrösi Zsuzsanna. Itt a magamfajtának nem fog sok fű nőni. Meneküléstörténetek 1956 végéről Kőrösi Zsuzsanna Itt a magamfajtának nem fog sok fű nőni Meneküléstörténetek 1956 végéről Magyarországon a kommunista hatalomátvételt követően a külföldi utazás lehetősége sok egyéb mellett nem számított

Részletesebben

NEMZETI KULTURÁLIS HAVILAP. 4. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2009. Boldogasszony hava. 20, Sk / 0,66 EUR / 170, Ft

NEMZETI KULTURÁLIS HAVILAP. 4. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2009. Boldogasszony hava. 20, Sk / 0,66 EUR / 170, Ft NEMZETI KULTURÁLIS HAVILAP 4. ÉVFOLYAM 1. SZÁM 2009. Boldogasszony hava 20, Sk / 0,66 EUR / 170, Ft Magyar Golgota A történelmet a megszokottól eltérően is lehet nézni, mondják azok a csupalélek tudósok,

Részletesebben

ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2009. január február 63. évfolyam 1. szám

ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2009. január február 63. évfolyam 1. szám UNITÁRIUS ÉLET Kéthavonta megjelenõ folyóirat 2009. január február 63. évfolyam 1. szám FARSANG A tartalomból: Rendhagyó töprengések az új év elsõ napjai alkalmából Egyházi jövõképem Unitárius nagyjaink

Részletesebben

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER. IKSZ: Gyurcsány hagyja abba a közhangulat mérgezését

AZÁNK KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER. IKSZ: Gyurcsány hagyja abba a közhangulat mérgezését KERESZTÉNYSÉG ÉS KÖZÉLET A KDNP, AZ MKDSZ ÉS A BIA LAPJA 2011 OKTÓBER Közösségeket kell létrehoznunk vagy segítenünk Az idei esztendő első félévében fő feladatunk az alkotmány megalkotása volt, most a

Részletesebben