J E G Y Z Ő K Ö N Y V

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "J E G Y Z Ő K Ö N Y V"

Átírás

1 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete június hó 14. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester, Baranyi Sándor, Gáspár Sándor, Kiss Imréné, Kovács Sándor, Marosvári Attila, Márton Imre, Molnár László, Dr. Sánta Sándor és Toldi János települési képviselők. Jelen van továbbá: Dr. Bánfi Margit jegyző. Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelettel köszöntöm képviselőtársaimat a mai rendkívüli testületi ülésünkön. A jelenléti ív alapján megállapítom, hogy a 12 települési képviselő közül jelen van 9 fő. A megjelenési arány 75%-os. A megjelenés alapján megállapítom, hogy ülésünk határozatképes, azt megnyitom. A Szervezeti és Működési Szabályzat 18. (1) bekezdés c) pontja alapján felkérem Dr. Sánta Sándor és Baranyi Sándor települési képviselőket mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítésére. Megkérdezem képviselőtársaimat, hogy elvállalják-e? Dr. Sánta Sándor és Baranyi Sándor a feladatot vállalják. Dr. Buzás Péter polgármester: Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Dr. Sánta Sándor és Baranyi Sándor települési képviselők. Tisztelt Képviselő-testület! A mai rendkívüli ülésünk telefonon történő - összehívását a mai napon kiosztott előterjesztésekben történő halaszthatatlan döntések indokolták. Ezek után javaslatot teszek mai ülésünk napirendjére. A mai ülésünk napirendje nyílt ülési előterjesztések: 1. sz. előterjesztés, ami miatt alapvetően összehívtuk a mai rendkívüli testületi ülésünket, "Parlagfű-mentesítés Makón" című pályázat benyújtása. Pár nappal ezelőtt tudtuk meg és ma van a határideje, hogy be kell adni. 2. Szociális nyári gyermekétkeztetés. Most kaptuk az értesítést, hogy nem nyert a pályázatunk csak fele annyit, mint amennyit kértünk és mi azt gondoljuk, hogy a nyáron a rászoruló gyerekek étkeztetéséről való gondoskodás fontos, és hétfőn indul, ezzel megint nem tudunk várni a soros testületi ülésig és van a 3. A hulladékkezelési közszolgáltatással összefüggő kedvezményrendszer fenntartása. Zárt ülési előterjesztés: 4. Záportározó területvásárlásához opciós szerződések jóváhagyása. Ennek 16-án telik le a határideje. A napirenddel kapcsolatban van-e kérdés, vélemény? Kérdés, vélemény nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem, szavazzuk meg a napirendet. A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 1

2 271/2013. (VI.14.) MÖKT h. Tárgy: A képviselő-testület június 14-i rendkívüli ülésének napirendje. H A T Á R O Z A T Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete június 14-i rendkívüli ülésének napirendjét az alábbiak szerint határozza meg: Előterjesztések: 1. sz. "Parlagfű-mentesítés Makón" című pályázat benyújtása 2. sz. Szociális nyári gyermekétkeztetés 3. sz. A hulladékkezelési közszolgáltatással összefüggő kedvezményrendszer fenntartása 4. Zárt ülési előterjesztés: 4. sz. Záportározó területvásárlásához opciós szerződések jóváhagyása Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője 1. sz. előterjesztés "Parlagfű-mentesítés Makón" című pályázat benyújtása Dr. Buzás Péter polgármester: 100 liter Glialkára pályázathatunk, ipari parkban lehet a parlagfüvet irtani belőle. Úgy gondolom, hogy helyes cél, meg fogják csinálni. A technikát mi biztosítunk és ennyivel kevesebb parlagfű lesz a városban. Úgy gondolom, hogy jó a cél. Kérdés van-e? Kérdés nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e? Vélemény nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem, szavazzunk az 1. sz. határozati javaslatról! A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 272/2013. (VI.14.) MÖKT h. Tárgy: Makó Város Önkormányzat parlagfű-mentesítésre készített évi intézkedési tervének elfogadása H A T Á R O Z A T Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy elfogadja Makó Város Önkormányzat parlagfű-mentesítésre készített 2013 évi intézkedési tervét. Határidő: azonnal Felelős: polgármester 2

3 Erről értesítést kap: - Makó Város polgármester - Makó Város jegyzője - Makó Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály - Makó Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály Dr. Buzás Péter polgármester: Kérem, szavazzunk a 2. sz. határozati javaslatról! A képviselő-testület 9 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 273/2013. (VI.14.) MÖKT h. Tárgy: Pályázat benyújtása a Kwizda Agro Hungary Kft. PARLAGFŰMENTES KÖRNYEZTÉRT pályázati felhívására H A T Á R O Z A T Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete úgy határoz, hogy pályázatot kíván benyújtani a Kwizda Agro Hungary Kft. PARLAGFŰMENTES KÖRNYEZTÉRT pályázati felhívására Parlagfű-mentesítés Makón címmel. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete kötelezettséget vállal arra, hogy a pályázathoz szükséges humánerőforrást (1fő) és technológiát biztosítja. Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete felhatalmazza a polgármestert minden, a pályázat sikeréhez szükséges nyilatkozat és intézkedés megtételére. Határidő: azonnal Felelős: polgármester Erről értesítést kap: - Makó Város polgármester - Makó Város jegyzője - Makó Város Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály - Makó Város Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztály 2. sz. előterjesztés Szociális nyári gyermekétkeztetés 12:08-kor Márton Imre települési képviselő megérkezett az ülésterembe. Dr. Buzás Péter polgármester: Ezt majd még a júniusi testületi ülésen el fogom mondani, hogy az az igazság, hogy mi Magyarországon élünk, minden magyar embernek, minden magyar önkormányzatnak lojálisnak kell lenni Magyarország kormányához, ezt Sánta Sándor képviselőtársam kedvéért mondom. Én lojális vagyok a magyar kormányhoz. Megmondom őszintén, dicsérem is a magyar kormány munkáját, amikor arra van ok. Például az ivóvízminőség-javító program brüsszeli bírságának lerendezése azzal, hogy itt eljátsszuk azt, 3

4 hogy van uniós szabványú ivóvíz, ez sokkal jobb megoldás, mint hogy fizessük az óriási brüsszeli bírságot. Ezt elmondtam akkor is, most is elmondom. Ugyan akkor megmondom őszintén, hogy nem értem, nem nyert megint a pályázatunk, csak feleannyit, mint amennyit kellett volna. Nem értem azt, hogy a központi költségvetésben évek óta 2,4 milliárd Ft áll rendelkezésre 2009 óta. Mi azt mondtuk, hogy hátrányos helyzetű gyerek van Makón körülbelül ezer, kicsivel több, mint ezer és ebből a szakemberek azt mondják, hogy mintegy 250 az a gyerek, akinek nyáron nem biztos, hogy meg lesz az étkezése, nagy valószínűséggel nem lesz neki nyáron mit enni. Most erre mi pályáztunk a korábbi években is és 2010-ben 230 gyereknek kaptuk meg a támogatását, 2012-ben 250 gyereknek kaptuk meg a támogatását. Megkértük megint az 1000-hez képest a 250-re ezt a támogatást, de nem kaptuk meg valamiért csak 125-re. Felét kaptuk a pénznek. 12:11-kor Kovács Sándor települési képviselő elhagyta az üléstermet. Dr. Buzás Péter polgármester: Ez azt jelenti, hogy ha így hagyjuk a dolgot, akkor hétfőtől 250 gyerek közül éhezni fog 125, azt meg nagyon nehéz lesz eldönteni, hogy melyik legyen az a 125, aki éhezik, úgy hogy én a mostani rendkívüli testületi ülésen azt javaslom a kollegáimnak, hogy a makói költségvetés adóforintjaiból tegyen bele a tartalékból, van összesen 17 millió Ft a tartalékon, ami feladattal nem terhelt, tegyünk bele 3 millió Ft-ot ebbe a célba, hogy ne éhezzenek a gyerekek Makón. Ugye tudjuk, hogy már 461,5 millió Ft-tal kevesebből gazdálkodunk, mint tavaly ilyenkor ezen a napon. Most ezzel együtt még 3 milliót beleteszünk a gyerekétkeztetésbe. Megmondom őszintén, nem értem, hogy a kormány illetékes tárcája miért nem adta meg a 250 gyereknek a támogatást, nem értem, de azt gondolom, hogy nekünk az a dolgunk, hogy ez a 250 gyerek továbbra is egyen. Sánta Sándor bírált engem a sajtótájékoztatón más ügy kapcsán, hogy miért nem vagyok lojális a magyar kormányhoz, miért nem dicsérem a magyar kormány munkáját. Elmondtam Sánta Sándornak a testületi ülés előtt is, most is elmondom, hogy akkor, amikor a kormány jó lépéseket tesz, és volt ilyen jócskán, árvízi védekezés ügyben például lehet pozitív példákat hozni, de az ivóvizet már hoztam máskor is. Én elismerem a magyar kormány munkáját, támogatom azt, most viszont azt kell elmondanom, hogy nem értem, hogy míg a környező településeket, nézzen utána a sajtó, hogy mások mennyit nyertek, nézzen utána, hogy a szomszéd városok, szomszéd települések hány gyerekre kaptak ilyet. Nyilvános az adat, nézzétek meg. A többieknél megérdemlik a gyerekek ezt a támogatást, Makón nem érdemlik meg a gyerekek ezt a támogatást. Én ezt látom. Meg kell nézni a szomszéd városok számadatait. Úgy hogy megmondom őszintén, hogy akkor, amikor a mi költségvetésünkben tavalyhoz képest az idén 1015 millió Ft-tal kevesebb a bevételi oldal, kiadási oldalon 553 millió Ft-ot nem kell kiadni, de ebben az 553-ban volt egy ügy, aminek kapcsán ezt elmagyaráztam azóta már hétszer. 12:13-kor Kovács Sándor települési képviselő visszaérkezett az ülésterembe. Dr. Buzás Péter polgármester: Ebben már benne van az adósságkonszolidáció, az, hogy az 5 milliárdos hitelünknek levették a terhének a felét a vállunkról, az nem azt jelenti, hogy mi 2,5 milliárd Ft-ot kaptunk a számlára. Az azt jelenti, hogy ennek az 5 milliárd Ft-os hitelnek az évi adósságterhe, kamat és tőketörlesztés 250 millió Ft-os nagyságrendű és ennek a felét vették le a vállunkról, 125 milliót. És abba az 553 millióba, amit nem kell kiadni, a 125 már benne van. A 461 millió Ft-os mínusz tavaly június 14-hez képest ma úgy van meg a mi működési költségvetésünkben, hogy ebben már a konszolidációs szám benne van. Én jó szívvel ajánlom mindenkinek, hogy szavazzuk meg ezt a 3 millió Ft-ot, mert abból az adóforintokból. amit beszedünk, mert az önkormányzatnak pénze csak abból van, van a normatív állami hozzájárulás, van a helyi adó és vannak az egyéb bevételek, például az óvodás, napközis hozzájárulás, étkezés, amihez még tenni kell, hogy elég legyen. Csak a helyi adóforintok vannak, 4

5 amibe ezt bele tudjuk tenni, úgy hogy maradjunk annyiban, hogy a helyi adóforintokból 3 millió Ft-ot bele teszünk abban, hogy 125 gyerek ne éhezzen Makón. Kérdés van-e? Kérdés nem hangzott el. Dr. Buzás Péter polgármester: Vélemény van-e? Kiss Imrénéé a szó. Kiss Imréné idősügyi tanácsnok, települési képviselő: Köszönöm szépen polgármester úr és arra bíztatom a kedves képviselő társaimat, én ennél többet is megszavaznék, akár az ominózus járdalap terhére, mert szomorú az, amikor a kormányunk és a minket képviselő, Makót és kistérségét képviselő asszony netán nem tudna nekünk elintézni annyit, hogy ne 250 gyerek, hanem 350 ebédeljen, mert aki iskolába jár. A mi iskolák 167-es létszámából 120 a veszélyeztetett gyerek. Ez azt jelenti, hogy annak van rendszeres gyermekvédelmi támogatása is. Innentől kezdve, ha a mi iskolánkban ennyi van, a város többi iskoláját hozzátéve nem 250 gyerek éhezik. A fele annak az 1000-nek és ez szomorú. Teljesen mindegy, hogy milyen színű a kormány. Ha mi gondoskodó önkormányzat tudjuk biztosítani nekik, nagyon megköszönik biztos a rászorulók és a többinek meg azt üzenem, hogy amikor egy döntést hoznak, nézzenek már körül és ne azért ítéljenek, mert nem olyan színű a városvezetés, amilyen ott ülő embereknek. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Köszönöm szépen. Kiss Imréné idősügyi tanácsnok, települési képviselő: Kérem, hogy akár többet is. Dr. Buzás Péter polgármester: Toldi Jánosé a szó. Toldi János települési képviselő: Köszönöm a szót. Polgármester úr, képviselő társaim! Egyetlen pontosítással kapcsolatosan szeretném bővebben elemezni a határozati javaslatot ben 132 fő kapta meg ezt a nyári étkeztetést. Természetesen, és ez érthető is, valamennyien mi is azt mondjuk, hogy igenis kapják meg a lehetőséget, de amikor valójában tudjuk, hogy a gyerek kinövi a cipőjét, veszünk egy újat. A másik dolog, amit polgármester úr szokott mondani, van egy takarónk és egy felnőttnek manapság csak addig lehet nyújtózkodni, ameddig a takarója ér. Mivel ez a 3 millió Ft-ot még elérte az a bizonyos be nem táblázott összeg, természetesen egyetértünk és tisztelettel fogadjuk a polgármesteri oldal hozzáállását, és támogatjuk természetesen. Dr. Buzás Péter polgármester: Én azt gondolom, hogy ez a legkevesebb, hogy megszavazzuk ezt a 3 millió Ft-ot. Kérem, szavazzunk! A képviselő-testület 10 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozza: 274/2013. (VI.14.) MÖKT h. Tárgy: Szociális nyári gyermekétkeztetés H A T Á R O Z A T Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete a évi szociális nyári gyermekétkeztetés kiterjesztéséhez további 125 gyermek étkeztetéséhez 3 millió forint önkormányzati támogatást biztosít az önkormányzat évi költségvetésének 11. mellékletében szereplő tartalék terhére. 5

6 A szociális nyári gyermekétkeztetést az önkormányzat az Egyesített Népjóléti Intézményen keresztül biztosítja a Gyermekjóléti Szolgálat közreműködésével. Felelős: polgármester Határidő: azonnal Erről értesítést kap: - Makó város polgármestere - Makó város jegyzője - Polgármesteri Hivatal Pénzügyi Osztály - Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztály - Egyesített Népjóléti Intézmény vezetője (6900 Makó, Széchenyi tér 22.) 3. sz. előterjesztés A hulladékkezelési közszolgáltatással összefüggő kedvezményrendszer fenntartása Dr. Buzás Péter polgármester: Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Az az igazság, hogy ezzel a témával kapcsolatban egy nagyon komoly polémia alakult ki az elmúlt napokban és az az igazság, hogy szerintem ez még sokáig nem fog nyugvópontra kerülni. Tegnap este a tévében a Fogadóóra a képernyőn című műsorban is elég tisztességesen elmondtam, hogy hogy látom ezt a kérdést. Most nem nyújtom túl hosszúra a mondandómat, a tegnap estit tartom alaposabbnak. Bízom benne, hogy sokan látták, talán a tévé fel is tette a műsort a youtube-ra, tehát elérhető, érdemes megnézni. Egy rendkívüli testületi ülésen nem hiszem, hogy ezzel rengeteget kell foglalkozni, foglalkozok majd vele, amikor tévé egyenes adásban soros testületi ülésen vissza tudunk erre a témára térni. Megmondom őszintén, hogy valamiért ez az ügy a jobb oldali képviselő társaim részéről félrecsúszott. A képviselő asszony ebben az ügyben abban egyek a képviselőkkel, jobb oldali képviselőkkel, hogy lándzsát tört amellett, hogy ezt makói pénzből kell fizetni. Itt az ő aggódása, kardoskodása abbamaradt. Parlamenti ülésen, amikor a vízmű bérleti díjáról volt szó, akkor még ő amellett kardoskodott, hogy a makói vízmű bérleti díját, amit ő 74 milliónak tudott, de 85 millió, azt az ő álláspontja szerint szavazatszerző, hajnalig tartó bulira, szórakozásra, vacsorára, ilyesmire használja fel az önkormányzat. Ezt mondta a parlamentben, majd ezt azzal folytatta szemétügy kapcsán, hogy a szemétszállítási díjkedvezmény, mivel önhordó a rendszer maga, azóta a fiatal családok fizetik meg az időseknek a szemétszállítási díjat, akik többet fizetnek a szemétszállításért és az időseknek nem kell fizetni. Ezért ő azt mondja, hogy ez így jól van. Az, hogy most már azt ő is elismeri, hogy most már a jogszabály nem teszi lehetővé, hogy ezt a támogatást így írjuk ki, hogy a szolgáltató ilyen támogatást adjon, így jól van, mert most már fizetni kell mindenkinek, szennyező fizet, fizetni kell az idős nyugdíjasnak, idős házaspárnak, stb. Ezt a kérdés alapvetően máshogy látjuk, de értem képviselő asszony álláspontját. A különbség bennünk ott van, hogy ő azt mondja, később továbbfejlesztve a gondolatát, hogy mégis tegye bele a pénzt a város ebbe. Egy ponton látjuk a kérdés egyformán a képviselő asszonnyal és a jobb oldali képviselőkkel, ez pedig az, hogy 35 millió Ft körüli pénzösszegről van szó éves szinten. Ez bruttó 35 millió Ft. Ebben nincs közöttünk vita. Az összes többi ügyben vita van közöttünk. Megmondom őszintén, hogy azért van vita közöttünk, mert nekem az a véleményem, hogy ha egy országos hatáskörrel rendelkező parlament alkot egy törvényt szemétszállításról és ez a törvény, fogadjuk el, mondjuk az ország rengeteg pontján jó, 90-95%-án jó, mert olcsóbb lesz a szolgáltatás, stb., ettől ismerje már be mindenki hogy, vannak olyan területek, ahol ez a döntés rosszul érinti a helyieket. Tipikusan Makó ilyen. Mert nekünk volt egy nagyon jó szerződésünk, amit az A.S.A piacszerzés miatt mélyen áron alul kötött meg velünk, alig volt rajta haszna, ebben benne volt ez a kedvezményrendszer, hogy a 70 év feletti abszolút nem fizetnek, 62 felettiek kedvezményt kapnak, az egyedül élők mindegy hány évesek kedvezményt kapnak, 17%-ot, ez összesen csak 6

7 az idősek kedvezménye 25 millió Ft, és 10 millió Ft még az egyéb kedvezmény hozzá, tehát 35 millió Ft-ról beszélünk. Ezt tudta a rendszer. Ezt így tovább nem lehet vinni. Ezt eredményezte nekünk a hulladékgazdálkodási törvény, és nekem az a véleményem, hogy ha egy törvény nekünk árt 35 millió Ft értékben, akkor ezt térítse meg a magyar kormány egész egyszerűen azért, mert ahol nem jó az a szabályozás, akkor azokat kárpótolni kell. Megmondom őszintén el is indult egy ilyen típusú gondolatmenet, és ehhez képest lepett az meg engem nem kicsit, hogy hétfőn vagy kedden a jobb oldali képviselők elkezdték nekem megmagyarázni, hogy mitől kell a helyi időseknek a támogatását megőrizni, stb. Megmondom őszintén, tegnap a tévében is elmondtam, hogy nekem sem Mágoriné képviselő asszony, sem a jobb oldali képviselők ne magyarázzák azt el, hogy hogyan kell az idősekre odafigyelni, hogy kell gondoskodó önkormányzatot csinálni ebben a városban. Én ezt hozzátok képest 18 évvel hamarabb tudtam, éreztem, hogy ebben mit kell csinálni és most is tudom, hogy mit kell csinálni ezért most én azt terjesztem elő, hogy a járdaépítési alapból tegyünk át 35 millió Ft-ot erre a célra, hogy legyen meg ez a kedvezmény a szemétszállítási rendszerben. Továbbra is azt gondolom, hogy nem a városnak kellene ebbe ezt a pénzt beletenni, hanem annak, aki ezt a helyzetet előidézte. Most hiába lépjük ezt meg, amit meglépünk, most azt mondjuk, hogy a 35 millió Ft-ot abból a pénzből, amit házadó növekedésből, ugye emlékszünk rá, mínusz 461,5 millió Ft, novemberben nem tudjuk, hogy mi lesz januárban, házadót emelünk és egy kis vállalkozói adót emeltünk, hogy 57 millió többletbevételünk van ebből, ezért 60 millióért létrehoztunk egy járdaalapot. Most a házadóból, amit szintén nem fizetnek a 70 év felettiek, ugyan azok a fiatalok fizetik, akik fizetik, a szemétdíjban is viselték a terheket, ugyan azok a fiatalok házadóba befizetik ezt a pénzt, ezt most áttesszük, hogy a szemétdíjba legyen benne, hogy legyen neki fedezete. Úgy hogy az az igazság, hogy nem gondolom, soha nem is gondoltam, hogy ennek a kedvezmény rendszernek meg kell változni. Én, amikor beterjesztettem az ügyet, felhívtam rá a figyelmet, áprilisban, májusban hogy a kedvezmény rendszer meg fog szűnni. De természetesen tudtuk, hogy a kedvezményrendszer Makón meg kell, hogy maradjon, csak az a célom most is, hogy ne a makói adóforintokból fizetődjön ez most ki, hanem Magyarország kormánya tegye bele ezt a forrást. Most még egyszer mondom, azért csoportosítjuk át ezt az előirányzatot, hogy ezzel tovább ne tudjatok tovább operálni. Innen azzal tudtok operálni, hogy szépen előveszitek a költségvetést, és keresitek a forrást, hogy máshonnan honnan lehetne ide tenni a pénzt. Az az igazság, hogy én nem tudok olyan tartalékot, ami ne volna lekötve és nagyságrendjében passzolna ehhez a számhoz. Az önkormányzat bevétele normatív bevétel, amit arra használunk, amire kapjuk, pedagógusbérre, óvónőbérre, szúnyogírtásra, stb. Vannak az adóbevételeink, és van az a bizonyos egyéb bevétel, ami vagyonhasznosítási és különböző étkezési bevételek. A normatívákat arra kell használni, amire kapjuk. Jogszabály is előírja. Egyedül az adóbevétel az, amiből részben működtetünk, részben pedig fejlesztünk. Nem vehetem el az óvodaberuházás fedezetét. Nem adhatom oda. Csak ahhoz tudok hozzányúlni, amit még nem indítottunk el, ez pedig a járdaalap. Ha nem sikerül megkapnunk Magyarország kormányától ezt a támogatást, akkor ennyivel kevesebb járdát fogunk építeni. De nekem nem az a célom, hogy ez így maradjon. Most azt csináljuk meg, hogy ezt átcsoportosítjuk, de ezzel együtt írásban nem küldtük ki, de szóban előterjesztem, hogy egyúttal javaslom, hogy együtt, valamennyien, ez lesz egy következő határozat, forduljunk Mágori Józsefné képviselő asszonyhoz hogy csinálja ő is a dolgát, csinálja azt, amit én csináltam az előző négy évben. Mire gondolok? Én azt látom, hogy Mágoriné képviselő asszony mostanában, a tévéből meg nyilatkozatból ez jön le, hogy azt hiszi, hogy a makói emberek őt azért választották meg, hogy a kormány érdekeit képviselje a makóiakkal szemben. Ezt ő el is mondta a választás éjszakáján, amikor bement a tévébe, és azt mondta, hogy ő soha nem fog ellentmondani Orbán Viktornak, ő mindent meg fog szavazni, amit tőle Orbán Viktor kér. Emlékszünk rá, mert láttuk egy páran. Nem baj, szavazza meg, nekem ezzel nincs bajom. De tegye a dolgát, nekem az a kérésem. Mondjuk úgy, mint én tettem annak idején, hogy mondjuk 20 milliárd Ft-ot hoztam ide, mert amikor egy ilyen ügy előjött, mint ez, akkor én nem beletörődtem abban, hogy 250 gyerek helyett csak 125 kap, hanem 7

8 elintéztem, hogy kapjon mind a 250. Ha a jogalkotás valami olyat lépett, ami nekünk nem volt jó, például megszűntette a Dégáz, Démász az ügyfélszolgálatot, akkor az ehhez kötődő jogalkotásnál felbíztattam több polgármestert, és addig lobbiztam a parlamentben, míg belekerült a gáztörvénybe, majd később az elektromos energiát szabályzó törvénybe is az, hogy kötelező kistérség központokban úgy ügyfélszolgálatot tartani, hogy legalább egy napi 8 óra legyen és 1 alkalommal hosszított ügyfélfogadás is legyen. Én most azt kérem majd, hogy az előterjesztő határozati javaslaton kívül, ami az átcsoportosításról szól, fogadjunk el egy olyan határozatot, amelyben tisztelettel megkérjük Mágori Józsefné képviselő asszonyt, hogy lobbi erejét latba vetve akár államtitkár úrnál a következő ciklus potenciális makói képviselőjénél, akár máshol rajta keresztül intézze el Magyarország kormányánál, hogy ezt a 35 millió Ft-ot, amit ide átcsoportosítunk a járdaalapból, annak érdekében, hogy ne ugyan úgy a makói fiataloknak kelljen kifizetni, mert azt mondta Mágori Józsefné Andrea, térítse meg ezt nekünk Magyarország kormánya, és akkor visszakerül a 35 millió Ft a járdaalapba. Én ezt fogom javasolni. Én úgy gondolom, hogy ezt az ügyet így kell helyretenni, ezt az ügyet most így tudjuk feloldani. Nem kell kedves képviselők se aláírást gyűjteni, se tüntetni, se semmit csinálni. Higgyétek el, hogy tudom én, tudják a mellettem szavazók is, tudja az apparátus, tudják azok, akik itt vannak mellettem, hogy hogy kell a szépkorúakról gondoskodni, hogy hogyan kell rájuk odafigyelni. Én azt gondolom, hogy azért, mert ez a törvény rossz, ezért a makóiakat hátrány nem érheti, viszont azt is gondolom, hogy ennek az árát nem nekünk kell kifizetni, hanem Magyarország kormányának. Mi átcsoportosítunk rá 35 millió Ft-ot a járdaépítési alapból erre a célra. Ez a rezsicsökkentés tarifáját sem tudja, mert ha belépne, hogy fizetni kell nulla forint helyett 90%-ot, az azért nem kevés lenne. Én ennyit szerettem volna mondani. Dr. Sánta Sándoré a szó. települési képviselő: Nem tudom indokolt volt-e polgármester úrnak ezeket a bántó kritikákat velünk szemben megfogalmazni, például, hogy mi nem törődünk az öregekkel. Ez nem igaz. Ez a hozzászólásaim és azokban a témákban, amikhez hozzá szoktunk szólni, ez látszik. Ezt majdnem, hogy vissza is utasítanám ezt, hogy mi az öregekről nem gondoskodnánk, mert ez volt a mondandó kicsengése. A másik pedig, én nem vagyok az a típusú ember, aki szeretek valakit sarokba szorítani, mert amikor már valaki egy jó döntést hozott, nincs annak értelme. De mégis elmondanám, hogy polgármester úr nagyon szépen, összefogottan százszor elmondta azokat a tényeket, amik igazak. És az az egyetlen vesszőparipa, hogy jó üzlet volt az előző szemétszállítás és most rosszabb helyzetbe került Makó, ez is igaz. Mi nem ezt támadtuk, még az érdemeket sem vontuk kétségbe, hanem az volt az utolsó csepp, amikor polgármester úr, kijelentette, hogy erre nincs pénz. Most polgármester úr azt mondja, hogy most átcsoportosítunk és valószínű, sőt biztos, hogy ezt meg is fogjuk szavazni. Ha polgármester úr nem tiszta szívvel adja ezt, akkor folytatjuk másképp a harcunkat, ha pedig igen, akkor ismerje el, hogy vagy akkor nem mondott igazat, amikor azt mondta, hogy erre nincs pénz és ön vállalta fel ezt a harcot, ön provokálta ki, hogy ahányszor mi nyilatkozunk, annyiszor el fogja mondani, hogy itt Makón, és önt az nem érdekli, hogy az egész országban jó ez a rendelkezés, vagy jót hoz, hogy itt Makón hibázott a kormány és akkor mi is áldozatai vagyunk ennek a vitának, és veszekedésnek. De ebbe mi belementünk, mert mást nem tehetünk. Két nézet van, az előbb elmondtam polgármester úrnak. Az egyik nézet szerint ez polgármester úrnak jó, ahányszor mi nyilatkozunk, annyiszor mondja el az ő igazságát, mások meg elmondják, hogy jó az, hogy mi beszálltunk ebbe a harcba azért, mert nagyon sok városlakó esetleg azt hiszi, hogy két nagy hatalom van, Makó városa és a kormány és mi harcolhatunk a kormány ellen. Nem harcolhatunk. A másik pedig, amit itt mondtam az a játékelmélet, van olyan játék, hogy két autós megy egymással szemben, és melyik rántja félre hamarabb a kormányt. Aki nem rántja félre, az győz. Polgármester úr is tudta előre, hogy meg fogja, mert választások előtt nem lehet ilyet csinálni, hogy ennyi embert megbánt ezzel, de várta, hogy majd ki győz. Szerintem a 8

9 dolognak ebben a stádiumában ezt a vitát már be kellene fejezni. Elmondom, hogy amit polgármester úr nem olvasott ki a nyilatkozatunkból, az mi. Mi azt akartuk, hogy legyen egy ilyen, amit most felajánlott, és amit megszavazunk és utána kezdjük el nézni, hogy hogy lehet a dolgot megoldani. Ezt akartuk mi is. És azt akartuk, hogy nézzük meg, hogy a 60 vagy 70 éven felüliek mennyi szemetet fogyasztanak. Tudom nem lehet. De igen, lehet. Olyan szerződést kell kötni, hogy aki hetente vagy kéthetente tesz ki, az kevesebb szemetet ürít. Ennyit akartam és azt mondom, hogy ne folytassuk ezt a vitát tovább, mert talán nem is méltó önmagunkhoz. Dr. Buzás Péter polgármester: Értem. Molnár Lászlóé a szó. Molnár László, a fiatalokért és sportügyekért felelős tanácsnok, települési képviselő: Jó lenne, ha ez a zárszó lenne, amit Sánta Sándor utolsó mondatában elmondott. De egyet ne felejtsetek el már Sánta Sándor. Hány éven keresztül a költségvetést miképpen szavaztátok meg. Tartózkodom? Legkényelmesebb pozitúra. települési képviselő: Én nemmel szavazok. Molnár László, a fiatalokért és sportügyekért felelős tanácsnok, települési képviselő: Te meg nemmel. Látod? A saját tiszteletdíjatokat sem szavaztátok meg. települési képviselő: Ez igaz. Molnár László, a fiatalokért és sportügyekért felelős tanácsnok, települési képviselő: Na látod? Mi megszavaztuk a költségvetést, ebben benne van a tartalékalap. Nem szavaztátok meg a fürdőt. Mindenki ott volt, de nem szavazom meg, tiltakozom. Tartózkodom. De a fürdő banketton elsőként ott voltatok. Én megértem, hogy mindenben lehet aggodalmaskodni, de annak van erkölcsi alapja, aki azt a gombot megpróbálja úgy nyomni, és utána azt mondja, polgármester úr próbáljuk meg ezt meg ezt valahogy megoldani. De nem az, hogy én tartózkodom. Az egy gyenge nem, magyarán szólva nem fogadom el a költségvetést. De amikor kell valamire pénz, akkor jusson a sportmúzeumra. De miből? Hogy? Hogy szavazzátok meg a költségvetést? települési képviselő: Erre gondolom lesz válasz. Dr. Buzás Péter polgármester: Toldi Jánosé a szó. Tessék parancsolni képviselő úr. Toldi János települési képviselő: Köszönöm polgármester úr! Tisztelt Képviselő Társaim! Kedves polgármester úr! Valójában most végrehajtottad azt a bizonyos feladatot, amelyet valamelyik sajtóinterjúban megfogalmaztunk, polgármester úr keresse meg a megoldást, végezze munkaköri leírásában megadott feladatokat. Ez a megoldás, amit most sikerült, mint ahogy mondod, hogy nem volt értelme az egész akciónak, ezek szerint igenis volt értelme az akcióknak. A másik, amit most leírtunk 35 millió Ft-ot, ami fedezi ezt a dolgot. Ez is egy érdekes ellentmondás a maga módján, mert érdekes az A.S.A kért 10 milliót, ez a Csongrádi kért 1,3 milliót, aminek a felét azt hiszem, hogy az önkormányzat vállalta ezt a hozzájárulást, tehát ez a 35 millió sem biztos, hogy 35 millió. Lehet, hogy csak a fele lesz. Én azért mondom, hogy ezek szerint akkor mégis csak volt hatása. És nem a bántó szó beszélt belőlem, nem ilyen hozzászólást kívántam meghallgatni Molnár Lászlótól, és a számonkérés nem itt kezdődik, 9

10 hanem hogy ha én a magam gondolataival nem szavazok csak tartózkodok egy költségvetés esetében, az nem azt jelenti, hogy elutasítom, hanem más elgondolásban más elfogadnám. Kérdezem képviselő társamtól, a fürdő nemleges megszavazása után hány olyan dolog volt, amit a jobb oldal is, ha már megvan, igenis nem gáncsoskodással szavazott meg. Köszönöm. Dr. Buzás Péter polgármester: Mérhetetlen elgondolkodtató, hogy nem tudjátok belátni, hogy mit csináltok. Azzal, hogy beleálltatok ebbe a ringbe, azt éritek el, hogy megrövidítjük magunkat egyelőre úgy tűnik, hogy 35 millió Ft-tal. Abban igazad van, hogy a végén majd látjuk, hogy mennyi, de egyelőre az A.S.A azt mondta, hogy nettó 27, bruttó 35 millió Ft. Ennyivel kevesebb az a járdaépítési alap, ebből nem fog a te körzetedben, a Sánta Sándor körzetében, más körzetében sem járda épülni. Mindez miért? Azért mert megjelent ez a törvény és nem mehet tovább az a szerződés, ami eddig ment. Én olyan helyzetet akartam teremteni, arra indultam el, hogy vegye észre Magyarország kormánya, hogy mit csinált és adja meg nekünk ezt a 35 milliót. Nem veszitek észre, hogy ti most a kormány védelmében azért küzdötök, hogy 35 millióval kevesebb pénze legyen Makónak? 35 millióval kevesebb jusson a saját körzetetekben járdára? Persze, hogy úgy van, hogy most én azt csinálom, amit ti mondotok, hogy igen, keressem meg, megtaláltam. Abból az adópénzből, amit beszedünk, a járdaépítési alapból átteszek ide 35 milliót. Kovács Sándoré a szó. Kovács Sándor, környezetvédelmi tanácsnok, települési képviselő: Tisztelt Képviselőtestület! Teljesen egyetértek Sánta képviselő úr hozzászólásával és én magam is visszautasítom azt, hogy nem képviseljük megfelelően választókerületünket, illetve az abban lakó időseket. Köszönöm. Dr. Buzás Péter polgármester: Dr. Sánta Sándoré a szó. települési képviselő: Egy kicsit más hangnemben mondanám Molnár Lászlónak, de polgármester úrnak is, hogy döntsük már el, hogy az nem úgy van, hogy aki nem szavazta meg a költségvetést, az aztán nem szólhat bele a város ügyeibe. Ez nem így működik. Annál jobban kritizálhatja. Ott dől el a dolog, hogy a polgármester és többsége olyan költségvetést fogad-e el, vagy olyan szigorítást alkalmaz magával szemben, mint ami volt, amikor én polgármester voltam, akkor központilag elrendelve a 2/3-os szavazások. Én sima többségű döntéseket is a 2/3-osba soroltam, mert óriási volt a sajtó nyomása. Most nagyon sok döntésben egyetértünk, hiszen a város működése nem csupa rossz döntésből állt, ezt senki nem mondja. Ha polgármester úrnak és neked olyan igényeid vannak, mint amit most előadtál, jusson ez eszetekben, amikor én nem tudom hanyadik éve kérem, könyörgök, követelem a rendelő felújítását, és a járdaépítést, az időben való gazirtást, gyomirtást. Ebből körülbelül egy, a kulturális téren egy a makói karácsonyi tárlat, éves rendszerességgel fog megvalósulni, ez valósult meg, ha folytatódik óriási dolog. Ezt komoly gesztusnak vettem, köszönöm szépen, de ez úgy gondolom kevés. Köszönöm szépen. Dr. Buzás Péter polgármester: Egyik hozzászólásodban azt feszegeted, hogy kéne a járda, másik hozzászólásodban most abból az adóforintból, amit járdára akartunk költeni, mégis csak úgy gondolod, hogy jobb, ha mi tesszük bele az idősek támogatásába, nem pedig a kormány, aki miatt előállt ez a helyzet. Szerintem rekesszük be ezt a dolgot. Én is úgy gondoltam, hogy ha 3 hónap alatt nem sikerül a kormánytól megkapni ezt a 35 millió Ft-ot, azt én sem engedtem volna, hogy így küldjék ki a számlát. Én azt a 2336 ügyfelet nem szívesen láttam volna az ajtónál, aki jött volna azért, hogy nem kaptam szemétszállítási számlát, most meg már kapok. Igen, csak én azt gondoltam, hogy ez a három hónap elég lesz arra, hogy képviselő asszony elintézze. Ezt akadályoztátok meg ezzel a sajtósorozattal, amit csináltatok mondván, hogy 10

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. január hó 10. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 1. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2012. február hó 10. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 4. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2013. október hó 30. napján, a Korona nagytermében megtartott 29. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2009. december hó 16. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 26. rendes ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2014. augusztus hó 4. napján, a Városháza I. emeleti nagytermében megtartott 17. rendkívüli, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2005. április 27. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 8. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2007. november 28. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 20. rendes ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. június hó 22. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 10. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 / 69 > J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. augusztus hó 27. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 12. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2006. május 24. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 9. rendes ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás

Részletesebben

Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Nagy György József és Bodzsár Erzsébet települési képviselők.

Megállapítom, hogy mai ülésünk jegyzőkönyvének hitelesítői Nagy György József és Bodzsár Erzsébet települési képviselők. 1 / 51 Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2004. augusztus 25. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 14. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter polgármester,

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2007. december hó 6. napján, a városháza 1. emeleti nagy tanácskozó termében megtartott 21. rendkívüli ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. január 30-án 16.10 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésén. Helye: Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár

Részletesebben

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. július 17-én (Kedd) 16.50 órakor kezdődött soron kívüli nyílt üléséről.

JEGYZŐ KÖNYV. Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. július 17-én (Kedd) 16.50 órakor kezdődött soron kívüli nyílt üléséről. JEGYZŐ KÖNYV Készült Nagykanizsa Megyei Jogú Város Közgyűlése 2012. július 17-én (Kedd) 16.50 órakor kezdődött soron kívüli nyílt üléséről. Az ülés helye: Jelen vannak: Polgármesteri Hivatal I. emeleti

Részletesebben

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E

TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN. megtartott. ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E TISZASAS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT K É P V I S E L Ő T E S T Ü L E T E 2011. ÁPRILIS 28-ÁN megtartott ülésének J E G Y Z Ő K Ö N Y V E Tartalom: 7/2011. (IV. 29) számú rendelete Tiszasas Község Önkormányzata

Részletesebben

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó

JEGYZŐKÖNYV. Igazoltan hiányzik: Devecsery Ildikó Anikó JEGYZŐKÖNYV Készült: Vilonya Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2014. február 26-án 16 órai kezdettel megtartott üléséről. Jelen vannak: Fésüs Sándor Gubiczáné Kocsis Irén Kardos Sándor Tassi

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2015. április hó 22. napján, a Városháza I. emeleti nagytermében megtartott 8. rendes, nyílt ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Farkas Éva

Részletesebben

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli nyilvános üléséről A közgyűlés üléséről hangfelvétel készült. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Az ülés helye: Jelen vannak: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2013. július 18-án 13:00 órai kezdettel tartott rendkívüli

Részletesebben

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2009. számú JEGYZŐ KÖNYVE

Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének. 14/2009. számú JEGYZŐ KÖNYVE Tolmács Község Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2009. számú JEGYZŐ KÖNYVE Készült: 2009. november 20-án 16 00 órai kezdettel megtartott képviselő-testületi ülésről Ülés helye: Önkormányzat tárgyalóterme,

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház

Jegyzőkönyv. Távol lévő tagok: Dr. Karsai József polgármester Battonya Dr. Varga Lajos polgármester Dombegyház Dél-Békési Kistérség Többcélú Társulása Cím: 5800 Mezőkovácsháza, Árpád u. 176. Kistérségi iroda Tel: 68/381-011/121, Fax: 68/381-656 E-mail: delbekesi@citromail.hu Web: www.del-bekes.hu Jegyzőkönyv Készült:

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2005. június 29. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 15. ülés jegyzőkönyve. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Pétfürdő Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. április 24-én 16.00 órai kezdettel megtartott nyilvános testületi ülésén Helye: Pétfürdői Közösségi Ház és Könyvtár

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V 1 / 40 J E G Y Z Ő K Ö N Y V Makó Város Önkormányzati Képviselő-testülete 2003. november hó 5. napján, a városháza I. emeleti nagytanácskozó termében megtartott 17. üléséről. Jelen vannak: Dr. Buzás Péter

Részletesebben

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV.

9/2008.(IV. 30.) 123/2008. (IV. 29.) 124/2008. (IV. Etyek Község 9/2008.(IV. 30.) rendelete 123/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 124/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 125/2008. (IV. 29.) Képviselő-testületi határozata 126/2008.

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült Békés Város Képviselő-testületének 2013. február 14-én, a Városháza Nagytermében (Békés, Petőfi u. 2. sz.) megtartott, közmeghallgatással egybekötött n y í l t üléséről. Jelen

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Albertirsa Város Polgármesteri Hivatalának tanácstermében az Önkormányzat Képviselő-testületének 2011. december 15-én megtartott ülésén. Jelen vannak: Jelenléti ív szerint

Részletesebben

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV

EGYEK NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE A 2010. MÁRCIUS 11. NAPJÁN TARTOTT NYILVÁNOS ÜLÉSÉRŐL JEGYZŐKÖNYV Egyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete TERKA 5/2010. sz. JEGYZŐKÖNYV Készült: 2010. március 11-én 14:00 órai kezdettel tartott RENDKÍVÜLI NYILVÁNOS Képviselő-testületi ülésről. N A P I R E N

Részletesebben

25. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről.

25. JEGYZŐKÖNYV. Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Szám: 572-25/2011. 25. JEGYZŐKÖNYV Készült Ráckeresztúr Község Önkormányzat Képviselő-testülete 2011. július 12-én tartott rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Polgármesteri Hivatal, tanácsterem Jelenlévők:

Részletesebben

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat

51 /2007. (V.21.) sz. határozat. 52 /2007. (V.21.) sz. határozat DÁNY KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK JEGYZŐKÖNYVE Készült a 2007. május 21-én 18.00 órakor a községházán megtartott képviselő-testületi ülésről. Jelen vannak: Gódor András polgármester, Alekosz

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. január 22-ei rendkívüli üléséről.

J E G Y Z Ő K Ö N Y V. Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. január 22-ei rendkívüli üléséről. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. január 22-ei rendkívüli üléséről. Az ülés helye: Dunaújváros Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésterme Jelen vannak: 1.

Részletesebben