ROTARY HISTORY A ROTARY

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ROTARY HISTORY A ROTARY"

Átírás

1

2 ROTARY HISTORY A ROTARY TÖRTÉNETE

3 Paul P. Harris 1. PAUL P. HARRIS és s négy n társa t február r 23-án összeült Chicago-ban ban,, hogy alakítson egy olyan klubot, amely az emberiség számára ad, szolgáltat! ltat! Az volt P. Harris vágya, hogy olyan szakmai klubot hoz létre, l mely hasonlóan an baráts tságos lélekkel lekkel működik, m mint ahogyan ő érzett kis városa v iránt, ahol fiatal korát t töltt ltötte. tte.

4 A Klub végsv gső formájában ROTARY CLUB -ként ben alakult meg a Kaliforniai Oakland-ban ban. A ROTARY név n v abból l a korai gyakorlatból l származik, hogy a találkoz lkozásokat a tagok irodáiban iban körforgk rforgás szerűen en tartották. A ROTARY népszern pszerűsége gyorsan terjedt, az Egyesült Államokban folyamatosan alakultak a klubok San Francisco-tól New York-ig. A szervezet felvette a ROTARY INTERNATIONAL nevet. Chicago-ban 1910-ben rendezték k meg az első ROTARY KONGRESSZUST, ahol PAUL HARRIST a ROTARY INTERNATIONAL elnökévé választották. 2.

5 1910-ben a mozgalom átlépte az Egyesült Államok határát. t. A kontinensen kívül k l elsőként az Írországi DUBLIN-ban 1911-ben alakult klub, majd követtk vették: A kubai Havannában 1916-ban Az uruguayi Montevideoban 1918-ban A fülöpszigeteki Manilában 1919-ben Angliában Edinburgh városv rosában 1919-ben Dél l Afrikában Johannesburg városv rosában 1921-ben Ausztráli liában Melbourne városv rosában 1921-ben Magyarországon gon az első ROTARY KLUB BUDAPESTEN 1925-ben alakult. 3.

6 A ROTARY MOZGALOM növekedn vekedésével vel a klubok kiterjesztették k tevékenys kenységüket ket a tagok szakmai és szociális érdeklődésének megfelelően. en. Az RC tagok JÓTÉTEMÉNYEK A FÖLDF LDÉRT jelmondattal 1917-ben saját t anyagi eszközeikkel, zeikkel, adományaikkal közös k s alapot hoztak létre, l melynek célja; a jótékony j segíts tség g biztosítása sa a társadalomban t kialakult problémák k enyhítésére! Az alap ROTARY ALAPÍTV TVÁNY néven n 1928-ban non-profit szervezetté vált. 4.

7 5. A ROTARY SZERVEZET AJÁNL NLÁSA SEGÍTS TSÉGNYÚJTÁS S ESZMÉJÉHEZ! A SZOLGÁLAT LAT,ÖNZ, NZÉS S HELYETT! Ennek szellemében a ROTARY kialakította etikai kódexét, amit a SZOLGÁLAT LAT NÉGY N ÚTJÁNAK neveztek el.

8 A ROTARY CÉLJA: C a Rotary célja segítőkészs szség g a mindennapi életben (SERVICE ABOVE SELF) A ROTARY ezt a célt c a következk vetkező utakon igyekszik elérni 1. a baráts tság ápolásával, amely alkalmat ad hasznosnak bizonyulni mások m számára, 2. a magán és s a hivatásos életben a magas etikai alapelvek, valamint minden a közössk sség g számára hasznos tevékenys kenység értékeinek elismerése se által, 3. valamennyi rotarista felelőss sségteljes magán, hivatásbeli és s nyilvános nos tevékenys kenységének nek támogatt mogatásával, 4. a jószándék ápolásával, amely a népek n közötti k megért rtést és s békét b t szolgálja, lja, olyan dolgozó férfiak világk gközössége által, akiket a segítő készség g ideálja egyesít. 6.

9 7. A ROTARY NÉGY N KÉRDK RDÉS S PRÓBA: 1. Igaz-e? 2. Tisztességes ges-e e minden érintett számára? 3. Előseg segíti-e e a baráts tságot és s jóakaratot? j 4. Javát t szolgálja lja-e e minden érintettnek?

10 A II. világh gháború alatt és s után n a ROTARY tagok mindinkább szerették k volna a nemzetközi zi összhangot, együttm ttműködést előseg segíteni. A ROTARY főf gondolatköre ezen időszakban: Keresd a békét b és s jóakaratot: j EGYMÁSÉRT RT 1945-ben 49 RC tag szolgált lt 29 ENSZ delegáci cióban az ENSZ KARTA konferencián. n. Aktívan részt r vállaltak v az ENSZ munkájában, népszern pszerűsítve a ROTARY mozgalmat. Együttm ttműködtek az ENSZ oktatási, tudományos és s kulturális lis szervezeteivel. Az 1943-as londoni ROTARY konferencián kezdeményezt nyezték k az 1946-ban megalakult UNESCO létrehozását. t. 8.

11 ben PAUL HARRIS halálakor, lakor, megbecsülésük jeléü éül l 2 millió dollárt gyűjt jtöttek ttek össze és s elindított tották k a ROTARY ALAPÍTV TVÁNY első nagy programját NAGYKÖVETI ÖSZTÖNDÍJ néven. Ma a ROTARY ALAPÍTV TVÁNY teljes vagyona 80 millió dollár, melyből l a humanitárius és s oktatási programok széles skáláját t támogatja. t Ezzel a ROTARY tagok világszerte előmozd mozdítják k a reményt a hatékony NEMZETKÖZI ZI ÖSSZEFOGÁS irány nyába!

12 ben a ROTARY kötelezettsk telezettséget vállalt v a föld f gyermekeinek a gyermekbénul nulástól l való megmentésére. A Nemzeti és s kormányk nyközi szervezetekkel együtt kidolgoztuk a Gyermekbénulás Plus Plus programot És s szervezetünk a privát t szektor legnagyobb segítőjek jeként elindította a Föld F Gyermekbénul nulás s elleni kampány nyát és programját. Megmozgattuk önkéntesek ntesek százezreit, zezreit, akik több mint egy milliárd gyermeket immunizáltak a céldc ldátuma a Gyermekbénul nulásmentes világ létrehozásának, melyre a ROTARY fél f l milliárd dollárt költött! tt!

13 11. A XXI. század zad hajnalán n a ROTARY SZERVEZET kiterjesztette tevékenys kenységét t a változv ltozó társadalmi problémák k okozta igényekre, így olyan égető problémák megoldásán n dolgozunk, mint a: KÖRNYEZET ÉS S TERMÉSZETV SZETVÉDELEM AZ ANALFABÉTIZMUS FELSZÁMOL MOLÁSA AZ ÉHEZÉS S MEGSZÜNTET NTETÉSE, KÜLÖNÖS K TEKINTETTEL A GYERMEKEKRE

14 A XX. század zad végén v n a gazdasági, gi, társadalmi t változv ltozások a ROTARY MOZGALOM rendkívül l szigorú,, kötött k tt működési rendjében változv ltozásokat igényeltek. A szervezet első alkalommal 1989-ben vett fel női n i tagot, de manapság már r női n i tagunk van. A BERLINI FAL lebontása és s a Szovjetunió összeomlása sa után n a ROTARY komoly szerepet játszott j KÖZÉP-KELET-EURÓPA újjáformálásában, átalakításában, újraépítésében. Jelenleg a világban működőm 31 ezer ROTARY CLUBNAK, 166 országban több t mint 1,2 millió tagja van! 12.

15 HAZÁNKBAN 1925 OKTÓBER 30-án n alakult meg az első ROTARY CLUB BUDAPESTEN, az angliai RC DONCASTER támogatt mogatásával. NEM VOLT AKADÁLYMENTES AZ ÚT T A KORAI HUSZAS ÉVEK ZAKLATOTT MAGYARORSZÁGÁN Így kezdődik dik a Nemzetközi zi ROTARY krónik nikájának nak magyar fejezete ben kezdődik dik meg a szervező munka Dr. SIDÓ ZOLTÁN N kezdeményez nyezésére, aki a Kereskedelmi Kamarák k képviselk pviselőjeként, mintegy 4 éven át t küzd k az előkész szítés s nehézs zségeivel: A megalakuló RC BUDAPEST alapító titkára SIDÓ ZOLTÁN elnöke KÖNIG TIVADAR Pénzügyminisztériumi államtitkár r lesz. 13.

16 Ezután n sorra alakulnak a Magyar Clubok 1928 DEBRECEN (jan( jan), SZEGED (jún),( PÉCS P (jún) 1930 MISKOLC (szept( szept), OROSHÁZA (dec( dec), HÓDMEZŐVÁSÁRHELY (dec( dec) 1932 GYŐR R (ápr( pr), SZOLNOK (okt( okt), GYULA (okt( okt) 1934 NYÍREGYH REGYHÁZA (jan( jan), SZOMBATHELY (febr) 1941 KASSA, KOLOZSVÁR, UNGVÁR 1931-ben a magyar rotaristák kezdeményezt nyezték k az önálló körzet (district( district) ) létrehozl trehozását, t, melyet engedélyeznek, ha a létező 7 klub mellett további 3 megalakul! 14.

17 Ténylegesen július j 1-től 1 l engedélyezt lyezték k a Magyarországi gi District-et et,, de ideiglenesen Dr. ENTZ BÉLA (Pécs) GOVERNOR irány nyítása alatt 1935-ben megkezdte működését. m 1938-ig a magyar klubok működése, m nemzetközi zi programokban való részvétele példp ldás s volt! Ezt követk vetően en a politikai és s társadalmi t viszonyok változv ltozása nem kedvezett a rotariánus szellemiségnek, 1939-ben már m csak 3 klub működött m Magyarországon. gon ben az utolsó,, a Budapesti RC is felfüggesztette munkáját, a Nemzetközi zi ROTARY 1942 június j 30-án megszüntette a Magyar Districtet. Akkor még m g nem gondolták, hogy a ROTARY eszme közel k ÖTVEN ÉVIG hiányzik majd a magyar közéletbk letből. l. 15.

18 Az 1980-as évek végén v n Dr. DÁN D N JENŐ és s barátai kezdtek gondolkodni a ROTARY magyarországi gi újraélesztéséről. l. A BARÁTI KÖR, K az új j alapítók k segíts tséget kaptak osztrák kluboktól és július j 25-én a Nemzetközi zi ROTARY elnöke ROYCE ABBEY az RC BUDAPEST újjáalakulásakor így fogalmazott: Egy álom teljesült. lt. Visszajött a ROTARY MAGYARORSZÁGRA; GRA; elsőnek a lebontott vasfügg ggöny mögötti területre. letre. Elindult a ROTARY Magyarország újkori törtt rténete. A napokban alakul hazánkban a 40. Klub és s napirenden van az önálló district létrehozása. 16.

19 KEDVES BARÁTAIM! Az emberek közti k szolidaritás, s, egymás segítése, se, gyakorlatilag egyidős s az emberiséggel. Természetesen a különböző évszázadok zadok során n a segíts tségnyújtás s formái i változtak, v a humanitárius alapeszme azonban kiállta és s kiállja az idők k próbáját. A Rotary Klub ennek jegyében született, s azért válhatott v világszerte ismert és elismert mozgalommá,, mert a benne résztvevr sztvevők k minden hátsó gondolat nélkn lkül, l, önzetlenül l keresik-kutatj kutatják k azokat a formákat, amelyekkel közremk zreműködhetnek, hogy embertársaik rsaik nehézs zségeit mérsm rsékeljék. k. 17.

20 Tettekkel bizonyítj tják, hogy akarnak és s tudnak is tenni szűkebb környezetk rnyezetük k helyzetének jobbítása érdekében, s ezáltal a társadalomt rsadalomért rt is. Nagy öröm m számomra, hogy hazánkban is mind több t Rotary Klub alakul. Egyrészt azért, mert bizonyítja, hogy megvan az igény és s a létalap l a civil szerveződésekhez sekhez Magyarországon gon is, amelyek a polgári társadalom t alappillérei. MásrM srészt, szt, mert hasznos tevékenys kenységükkel kkel előseg segítik az emberek közötti k kapcsolatok fejlesztését, t, a jobb megért rtést, s így a szociális feszülts ltségek csökkent kkentését. t. Az újrainduló Magyar Rotary c. lap munkájához sok sikert kívánok, s bízom b benne, hogy a hasznos, követendk vetendő példák sorát t mutatják k be. Göncz Árpád 18.

21 Charter ünnepség g SátoraljaS toraljaújhely jhely Szeptember 30. A A ROTARY nem karitatív v férfiegylet, f nem a kiválts ltságosok köre. A ROTARY egy nagy eszme, és s elit is a szó nemes értelmében, a humanitárius eszmék k szolgálat latában. Tagjaitól jellemet és állóképességet vár v r el az élet mindennapos gondjaiban, kicsiben és s nagyban egyaránt. A ROTARY nem félszívvel végzett v munka, kényelem k és s megalkuvás. A ROTARY a közös k s gondolkodásúak közössk ssége, melyhez teljes szívünket és s hozzáá áállásunkat áldoznunk kell. Csak így tudjuk a segítőkészs szség g ideálj lját t megvalósítani. tani. Dr. Ernst-Kurt Mayer

RC SÁTORALJAÚJHELY JHELY CHARTER ÜNNEPSÉG 2010.10.08.

RC SÁTORALJAÚJHELY JHELY CHARTER ÜNNEPSÉG 2010.10.08. RC SÁTORALJAÚJHELY JHELY CHARTER ÜNNEPSÉG 2010.10.08. SÁTORALJAÚJHELYJHELY ROTARY CLUB SÁTORALJAÚJHELY JHELY ALAPÍTVA - FOUNDED: 1995. 09. 30. HUNGARY- MAGYARORSZÁG DISTRICT 1910 ÖSSZEJÖVETELEINK: Hétfő

Részletesebben

A 10 éves ROTARY CLUB BUDAPEST MARGITSZIGET

A 10 éves ROTARY CLUB BUDAPEST MARGITSZIGET District 1911 A 10 éves ROTARY CLUB BUDAPEST MARGITSZIGET ALAPÍTVA 1998-ban, CHARTER 1998. 06. 27. RI Klubazonosító: 51.081 Rotary Club Budapest Margitsziget Az RC Budapest Margitsziget tagjainak Kedves

Részletesebben

10 ÉVE. A Szentes-Csongrád RC. alapító ünnepségének 10. évfordulójára. Szentes, 2015. Emlékkönyv a klub alapító ünnepségének 10.

10 ÉVE. A Szentes-Csongrád RC. alapító ünnepségének 10. évfordulójára. Szentes, 2015. Emlékkönyv a klub alapító ünnepségének 10. A Szentes-Csongrád RC 10 ÉVE A SZENTES-CSONGRÁD RC Emlékkönyv 10 ÉVE a klub alapító ünnepségének 10. évfordulójára Szentes, 2015. július 3. Emlékkönyv a klub alapító ünnepségének 10. évfordulójára Szentes,

Részletesebben

Helyzetelemzés. rvárosi rosi kapcsolatok Stratégiai helyzetelemzés s (SWOT elemzés) Testvérv

Helyzetelemzés. rvárosi rosi kapcsolatok Stratégiai helyzetelemzés s (SWOT elemzés) Testvérv KOMLÓ VÁROS KULTURÁLIS LIS STRATÉGI GIÁJA A kulturális lis stratégia felépítése Helyzetelemzés A város v Kulturális lis intézm zményhálózata Közművelődés Közgyűjtemények Művészeti közoktatk zoktatási intézm

Részletesebben

Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy.

Energiabiztonság és. 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. Energiabiztonság és rendészet 2009. május 11. dr. Janza Frigyes ny. r. vörgy. címzetes egyetemi és s főiskolai f docens A biztonságszolg gszolgáltatás s hazai térnyert rnyerésével, a biztonsági piac radikális

Részletesebben

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és

2011. évi CLXXV. törvt (hatályos: 2011.12.22) és 2011. évi CLXXV. törvt rvény (hatályos: 2011.12.22) és kapcsolódó jogszabályai A törvt rvény hatálya a Polgári TörvT rvénykönyv nyv (a továbbiakban: Ptk.) alapján n létrehozott l alapítv tványokra, egyesületekre,

Részletesebben

Civil Centrum KözhasznK

Civil Centrum KözhasznK A Civil Centrum Közhasznú Alapí az NCA Civil Szolgáltató, Fejlesztő és Információs Kollégiumának támogatásával 2009-2012 időszakra kistérségi civil stratégiát készített az Enyingi- valamint az Adonyi kistérségben.

Részletesebben

Zöld Könyv A munkajog korszerűsítése szembenézve a XXI. század kihívásaival

Zöld Könyv A munkajog korszerűsítése szembenézve a XXI. század kihívásaival Zöld Könyv A munkajog korszerűsítése szembenézve a XXI. század kihívásaival Cél: a Lisszaboni Stratégia (LiS) támogatt mogatásáróll szóló vita elindítása LiS: fenntartható növekedéss elérése többt éss

Részletesebben

SEGÍT A FEHÉR GYŰRŰ. 20 éves. a magyar áldozatvédő szervezet

SEGÍT A FEHÉR GYŰRŰ. 20 éves. a magyar áldozatvédő szervezet SEGÍT A FEHÉR GYŰRŰ 20 éves a magyar áldozatvédő szervezet Budapest, 2009 A könyv kiadását támogatta: Szerkesztette: Dr. Baranyó György A kötet szerzői: Dr. Fehér Lenke Fügedi László Jagoschitzné Andreánszky

Részletesebben

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára

Az önkéntesség szerepe a fejlett piacgazdaságban. Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Szakmai dolgozat az ELTE-BTK Kulturális menedzserképző program számára Budapest. 2003. 03. 29. Készítette: Szigeti Ferenc Albert Tartalomjegyzék I. Bevezetés 1. A téma bemutatása, aktualitásának hangsúlyozása

Részletesebben

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK

ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK A gyermek szeme a jövő tükre. Jaj annak, aki elhomályosítja. Juhász Gyula ESÉLYEK ÉS LEHETŐSÉGEK ÖN-KOR-KÉP esélyegyenlőségi melléklet 2008. május hogy általuk legyen jobb! Nemzeti Ifjúsági Stratégia 2008

Részletesebben

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19

oldal Bevezetõ 3 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner a cégek társadalmi felelõsségvállalási programjában 19 2 Tartalomjegyzék oldal Bevezetõ 3 F. Tóth András: A konferencia elé 4 Péterfi Ferenc: Az önkéntességrõl 7 Dr. Bódi György: Az önkéntesség és az állam 17 Ertsey Katalin: United Way - Stratégiai partner

Részletesebben

RC SÁTORALJAÚJHELY 2010.06.28. ÉVES PROGRAMBESZÁMOLÓ

RC SÁTORALJAÚJHELY 2010.06.28. ÉVES PROGRAMBESZÁMOLÓ RC SÁTORALJAÚJHELY JHELY 2010.06.28. ÉVES PROGRAMBESZÁMOLÓ MOLÓ SÁTORALJAÚJHELYJHELY ROTARY CLUB SÁTORALJAÚJHELY JHELY ALAPÍTVA - FOUNDED: 1995. 09. 30. HUNGARY- MAGYARORSZÁG DISTRICT 1911 ÖSSZEJÖVETELEINK:

Részletesebben

Vállalati Alapítványok támogatásai Magyarországon 2012

Vállalati Alapítványok támogatásai Magyarországon 2012 M A G Y A R A D O M Á N Y O Z Ó I F Ó R U M Budapest Bank Budapestért Alapítvány Budapest Bank az Oktatásért és a Magyar Pénzügyi Kultúráért Vállalati Alapítványok támogatásai Magyarországon 2012 CIB Társadalmi

Részletesebben

2004. május I. évfolyam 1. szám PorphyriaHÍRADÓ A Magyar Porphyria Egyesület lapja Fõszerkesztõ: dr. Tasnádi Gyöngyi Állandó rovatok és rovatvezetõk: Egyesület Kovácsné Füri Margit Porphyria Központ dr.

Részletesebben

F1FNKORV) KÖRNYEZETMENEDZSMENT

F1FNKORV) KÖRNYEZETMENEDZSMENT KÖRNYEZETVÉDELEM A FAIPARBAN (Tantárgy kód: k F1FNKORV) III. RÉSZ: R KÖRNYEZETMENEDZSMENT KÖRNYEZETVÉDELEM A FAIPARBAN III. RÉSZ: R KÖRNYEZETMENEDZSMENTK Vállalatok környezetvk rnyezetvédelmi feladatai

Részletesebben

RID 2011 nyertese: A kis kavics, Lovas Ildikó regénye. Hobo is segít, hogy legyen passzív háza a fogyatékosoknak

RID 2011 nyertese: A kis kavics, Lovas Ildikó regénye. Hobo is segít, hogy legyen passzív háza a fogyatékosoknak 4. ÉVFOLYAM, 4. SZÁM 2011. DECEMBER ÁRA: 1500 FT; 7 EUR RID 2011 nyertese: A kis kavics, Lovas Ildikó regénye Hobo is segít, hogy legyen passzív háza a fogyatékosoknak Fiatal rotarysok játszóteret építettek

Részletesebben

A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ VÁCI EMBEREKÉRT KITÜNTETŐ CÍM

A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ VÁCI EMBEREKÉRT KITÜNTETŐ CÍM A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ VÁCI EMBEREKÉRT KITÜNTETŐ CÍM Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2006. évben a fogyatékos személyek érdekében tartósan kiemelkedő tevékenység elismerésére a 27/2006.(V.23.)

Részletesebben

Ez az Egyesült Nemzetek Szervezete

Ez az Egyesült Nemzetek Szervezete Vienna International Centre PO Box 500, A-1400 Vienna, Austria Tel: (+43-1) 26060 4666 Fax: (+43-1) 26060 5899 Email: unis@unvienna.org http://www.unis.unvienna.org/ Csak információs célokra nem hivatalos

Részletesebben

A szociális támogatt mogatási rendszer munkára ösztönző átalakítása A leghátr trányosabb helyzetűek ek foglalkoztatásának előseg segítése (munkahelyteremtő,, munkakínálat lat-növelő,, képzk pzési támogatt

Részletesebben

Dr. Oláh László A Postások Szakmai Egyesületének megalakulása és tevékenysége

Dr. Oláh László A Postások Szakmai Egyesületének megalakulása és tevékenysége Dr. Oláh László A Postások Szakmai Egyesületének megalakulása és tevékenysége Előzmények Az 1989-es rendszerváltást megelőző években mely körülbelül 10-15 éves időszakot ölelt föl - az akkor még egységes

Részletesebben

Cseh Linda: Csak attól félünk, amit nem ismerünk. értelmi fogyatékos emberek megjelenése a médiában

Cseh Linda: Csak attól félünk, amit nem ismerünk. értelmi fogyatékos emberek megjelenése a médiában Cseh Linda: Csak attól félünk, amit nem ismerünk értelmi fogyatékos emberek megjelenése a médiában 3 Tartalomjegyzék Bevezetés...5 I. Az értelmileg akadályozott emberek helyzete...6 1. Statisztikai adatok...6

Részletesebben

Budapest Bank Törõdés Napja

Budapest Bank Törõdés Napja Budapest Bank Törõdés Napja Vállalat neve: Budapest Bank Zrt. Vállalat bemutatása: A Budapest Bank az egyik legelsõ hazai kereskedelmi bankként 1987-ben jött létre. A magyar bankpiac egyik meghatározó

Részletesebben

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség

POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE. Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség POLGÁRI VÉDELMI SZEMLE Hetven éves a Magyar Polgári Védelmi Szövetség BUDAPEST, 2008 K I A D V Á N Y U N K S Z E R Z Ô I : Bajnai Gordon miniszter Dr. Balogh Endre Róbert az Országos Polgárôr Szövetség

Részletesebben

Ikt.sz.: IUB/16-2/2014. IUB-8/2014. sz. ülés (IUB-8/2014-2018. sz. ülés)

Ikt.sz.: IUB/16-2/2014. IUB-8/2014. sz. ülés (IUB-8/2014-2018. sz. ülés) Ikt.sz.: IUB/16-2/2014. IUB-8/2014. sz. ülés (IUB-8/2014-2018. sz. ülés) J e g y z ő k ö n y v az Országgyűlés Igazságügyi bizottságának 2014. június 18-án, szerdán, 10 óra 6 perckor az Országház Nagy

Részletesebben

Máltai Hírek. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja

Máltai Hírek. A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja Máltai Hírek A Magyar Máltai Lovagok Szövetsége és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat lapja XIII. évfolyam 1. szám 2007. március Tartalom M ÁLTAI H ÍREK 2007. március Tartalom Elnöki levél 3 Naptár mi történt,

Részletesebben

Az Egyesület programjait idén a Magyar Vöröskereszt és a SPAR CSOPORT is kiemelten támogatja

Az Egyesület programjait idén a Magyar Vöröskereszt és a SPAR CSOPORT is kiemelten támogatja Sajtóanyag 2009. október 4-én este 20.00 órától nyolcadik alkalommal rózsaszín megvilágításba borul újra a magyar f város egyik legszebb hídja: a Lánchíd. A kivilágított hídon ezrek sétálnak át azzal a

Részletesebben

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN

MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ FEJLŐDÉS INDIKÁTORAINAK TÜKRÉBEN Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA ÉS NEMZETKÖZI MENEDZSMENT SZAK Nappali tagozat EU-kapcsolatok szakirány MAGYARORSZÁG ÉS NÉMETORSZÁG ÖSSZEHASONLÍTÁSA A FENNTARTHATÓ

Részletesebben

Regionalizmus az Európai Unióban

Regionalizmus az Európai Unióban Regionalizmus az Európai Unióban Mi is az a regionalizmus? Centrumok Periféri riák Pólusok (a legfőbb centrumok) II. VH után: USA, Japán, EU(rópa pa) Globalizáci ció 2 Globalizáci ció kontra regionalizmus?

Részletesebben

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium

A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium A HEFOP 3. 5. 1. Korszerű felnőttképzési módszerek kidolgozása és alkalmazása tanár-továbbképzési szeminárium Budapest 2007. november 14-16. Kraiciné Szokoly MáriaM A felnőttk ttképzésben dolgozó tanárok

Részletesebben