Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok"

Átírás

1 Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok Bevezetés 3 I. Mintalevelek-formanyomtatványok 1. Hibás teljesítés 1.1. Hibás teljesítés esetén javításra irányuló fogyasztói igény bejelentése Hibás teljesítés esetén cserére irányuló fogyasztói igény bejelentése Hibás teljesítés esetén vételár-leszállításra irányuló fogyasztói igény bejelentése Hibás teljesítés esetén elállásra irányuló fogyasztói igény bejelentése Vállalkozás által kiállítandó jegyzőkönyv fogyasztói kifogásról Vállalkozás által kiállítandó átvételi elismervény javítás céljából átadott termékhez Üzleten kívül kötött szerződések 2.1. Elállási nyilatkozat üzleten kívüli értékesítés esetén Vállalkozás által kiállítandó írásbeli tájékoztató üzleten kívül kötött szerződéshez Távollevők között kötött szerződések 3.1. Elállási nyilatkozat távollevők között kötött szerződés esetén Vállalkozás által kiállítandó írásbeli tájékoztató távollevők között kötött szerződéshez Elektronikus hírközlési szolgáltatások 4.1. Kötbér iránti igény bejelentése a szolgáltató felé a hibavizsgálat eredményéről történő értesítés hiánya miatt Kötbér iránti igény bejelentése a szolgáltató felé a hiba kijavítására nyitva álló határidő elmulasztása miatt Kötbér iránti igény bejelentése a szolgáltató felé a korlátozás megszüntetésének késedelmes teljesítése miatt Szállás időben megosztott használatára irányuló szerződések 5.1. Az előlegfizetés tilalma ellenére átvett összeg visszafizetése iránti igény bejelentése a vállalkozás részére Elállási nyilatkozat a szállás időben megosztott használatára irányuló szerződés esetén Utazási szerződések 6.1. Az utazási szerződés hibás teljesítése miatti kifogásról szóló, vállalkozás által kiállítandó jegyzőkönyv Részvételi díj leszállítása igényének bejelentése az utazási szerződés hibás teljesítése miatt 23 1

2 6.3. Fogyasztói elállási nyilatkozat utazási szerződés esetén Vállalkozási tájékoztatás az utas részére az idegenvezető személyéről, kapcsolattartás módjáról Vállalkozásnak szánt tájékoztatás az utazási szerződés kapcsán megtett engedményezésről Hatósági bejelentések 7.1. Hatósági bejelentés tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt Hatósági bejelentés válaszadási kötelezettség elmulasztása miatt Hatósági bejelentés fogyasztói kifogásról történő jegyzőkönyv felvételének hiánya miatt Hatósági bejelentés nyugta-, számlaadási kötelezettség elmulasztása miatt Hatósági bejelentés élelmiszerbiztonsági rendelkezések megsértése miatt Hatósági bejelentés árucikk nem biztonságos volta miatt Békéltető testületi formanyomtatványok 8.1.Levél a fogyasztói jogvita vállalkozással történő rendezésének megkísérlésére (a békéltető testületi eljárás előfeltétele) Kérelem békéltető testületi eljárás lefolytatására Meghatalmazás a békéltető testület előtti eljárásban Ajánlás nem teljesítésének bejelentése a békéltető testület felé 36 II. Szerződéstípusok 1. Adásvételi szerződés (ingó) Adásvételi szerződés (ingatlan) Adásvételi szerződés (gépjármű) Utazási szerződés Vállalkozási szerződés lakóház építésére Bankszámlaszerződés Bankkártyaszerződés 57 2

3 Bevezetés A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének célja, hogy Magyarországon a fogyasztói tudatosság növekedjen. Ezért elkészítettük azoknak a különböző szerződéseknek a mintáit, amelyek esetében feltétlenül javasolt már előzetesen megismerkedni az adott ügylet tartalmával. Így a fogyasztók a kiadvány keretében megtalálják többek közt az adásvételi szerződések leggyakoribb fajtáit, ezen kívül az utazási- és bankkártya-szerződések esetében használható mintákat. Ez utóbbi két szerződéstípus kapcsán az egyes vállalkozások kivétel nélkül blankettaszerződéseket alkalmaznak, így a fogyasztóknak nincs beleszólásuk azok tartalmának kialakításába: ezért nagyon fontos, hogy a kötelezettségeikkel maradéktalanul tisztában legyenek már a szerződéskötést megelőzően. Emellett különböző formanyomtatványokkal, mintalevelekkel segítjük az olvasókat. Célunk az volt, hogy a lehető legtöbb olyan fogyasztóvédelmi témakört érintsük, amely közvetlenül érinti a fogyasztók mindennapjait. Ide tartozik például a hibás teljesítés területe, ezen belül a fogyasztók alapvető négy jogának (kijavítás, kicserélés, vételár-leszállítás, teljes vételár visszatérítése) gyakorlását segítő mintalevelek kerültek összeállításra. Az üzleten kívül kötött szerződések (gyakoribb nevén: termékbemutatók) és a távollevők között kötött szerződések keretében az indokolás nélküli elállás esetén használatos dokumentumokat állítottunk össze, de ezen kívül is például olyan mintalevelekkel segítjük a fogyasztókat, amelyeket egyéb különböző jogaik érvényesítésekor célszerű használniuk. Ide tartozik többek közt az az eset, ha elektronikus hírközlési szolgáltatójukkal szemben kötbérfizetési igényt szeretnének érvényesíteni a szolgáltatás hibája miatt. Sokszor még jogaink ismeretében sem tudunk dűlőre jutni a kereskedővel, ez esetben a fővárosi és a megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független békéltető testületek segítenek nekünk a fogyasztói jogvita megoldásában, ingyenes, gyors és szakszerű eljárásukkal. Nem lehetett teljes a gyűjtemény ezért anélkül, hogy a békéltető testületi eljárás igénybe vételét segítő formanyomtatványok is közlésre kerüljenek. Mindemellett további, hatósági bejelentés megtételére szolgáló mintaleveleket állítottunk össze. Végül az egyes vállalkozások által a fogyasztók részére kötelezően kiállítandó dokumentumokkal is találkozhat az olvasó, így reméljük, hogy nem csak a fogyasztók, de a vállalkozások szintén haszonnal fogják forgatni a tájékoztatót. 3

4 1. Hibás teljesítés 1.1. Hibás teljesítés esetén javításra irányuló fogyasztói igény bejelentése Vállalkozás neve és címe Tisztelt! (Vállalkozás megnevezése) Alulírott,..(név) fogyasztó (lakcím:..) ezúton bejelentem, hogy az Önöktől -n (dátum).ft-os összegért vásárolt.árucikk meghibásodott, ezért a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 306. (1) bekezdése értelmében kérem, hogy a terméket számomra mihamarabb kijavítani szíveskedjenek. A hiba jellege a következő: Felhívom a figyelmüket arra, hogy a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 4. (2) bekezdésének értelmében Önöknek törekedni kell arra, hogy a kijavítás 15 napon belül elvégzésre kerüljön. Helyszín, dátum Aláírás 4

5 1.2. Hibás teljesítés esetén cserére irányuló fogyasztói igény bejelentése Vállalkozás neve és címe Tisztelt! (Vállalkozás megnevezése) Alulírott,..(név) fogyasztó (lakcím:.) ezúton bejelentem, hogy az Önöktől -n (dátum) Ft-os összegért vásárolt.árucikk meghibásodott, ezért a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 306. (1) bekezdése értelmében kérem, hogy a terméket számomra mihamarabb kicserélni szíveskedjenek. A hiba jellege a következő: Felhívom a figyelmüket arra, hogy a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 4. (2) bekezdésének értelmében Önöknek törekedni kell arra, hogy a kicserélés 15 napon belül elvégzésre kerüljön. Helyszín, dátum Aláírás 5

6 1.3. Hibás teljesítés esetén vételár-leszállításra irányuló fogyasztói igény bejelentése (amennyiben a vállalkozás a kijavítást-kicserélést nem vállalta vagy nem teljesítette megfelelően) Vállalkozás neve és címe Tisztelt! (Vállalkozás megnevezése) Alulírott,..(név) fogyasztó (lakcím:.) ezúton bejelentem, hogy az Önöktől -n (dátum)..ft-os összegért vásárolt.árucikk meghibásodott, ezért a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 306. (1) bekezdése értelmében kérem, hogy az eredeti vételárból.ft-os árleszállítást alkalmazzanak. A hiba jellege a következő: Felhívom figyelmüket arra, hogy a Ptk (1) bekezdés b, pontja szerint, ha a forgalmazó nem vállalja a kijavítást vagy kicserélést vagy e kötelezettségeinek nem tud eleget tenni a megfelelő határidőben, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, úgy a fogyasztó megfelelő árleszállítást igényelhet. Helyszín, dátum Aláírás 6

7 1.4. Hibás teljesítés esetén elállásra irányuló fogyasztói igény bejelentése (amennyiben a vállalkozás a kijavítást-kicserélést nem vállalta vagy nem teljesítette megfelelően) Vállalkozás neve és címe Tisztelt! (Vállalkozás megnevezése) Alulírott,..(név) fogyasztó (lakcím: ) ezúton bejelentem, hogy az Önöktől.. -n (dátum) vásárolt.árucikk meghibásodott, ezért a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 306. (1) bekezdése értelmében bejelentem, hogy a szerződéstől elállok és kérem a teljes vételár, azaz Ft. visszatérítését az alábbi postacímre:..... A hiba jellege a következő: Felhívom figyelmüket arra, hogy a Ptk (1) bekezdés b, pontja szerint, ha a forgalmazó nem vállalja a kijavítást vagy kicserélést vagy e kötelezettségeinek nem tud eleget tenni a megfelelő határidőben, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, úgy a fogyasztó elállhat a szerződéstől és jogosult a teljes vételár visszatérítésére. Helyszín, dátum Aláírás 7

8 1.5. Vállalkozás által kiállítandó jegyzőkönyv fogyasztói kifogásról JEGYZŐKÖNYV fogyasztói kifogásról amely készült év.. hó.. napján,.. forgalmazó,.. (város),. (utca).... (szám) alatt található telephelyén/fióktelepén/üzlethelységében.* Jelen vannak:. fogyasztó. a forgalmazó képviseletében. Fogyasztó:. (név), (lakcím:.., telefonszám:.., ...) Vásárlás időpontja:.. év.. hó nap Igénnyel érintett termék: Vételára:... Megnevezése:... Típusa:.. Gyártmánya:.. A hiba megnevezése, leírása: A hatályos jogszabályok alapján a fogyasztó az alábbi jótállási igényt kívánja érvényesíteni: kijavítás, csere,.. % -os árleszállítás, elállás a szerződéstől, és a vételár visszatérítése* 8

9 A forgalmazó nyilatkozata: A fogyasztó által bejelentett hiba fennállását elismerem. A fogyasztói igény teljesíthetőségéről - az alábbiak szerint nyilatkozom:.. - jelenleg nyilatkozni nem tudok, arról a fogyasztót 3 munkanapon belül írásban értesítem.* A hibás terméket a mai napon a fogyasztó a forgalmazónak átadta. A fogyasztó által bejelentett hiba fennállását nem ismerem el, az alábbi indokok alapján: * A jegyzőkönyv készült két eredeti példányban, melyből egy példány a fogyasztót, egy példány a forgalmazót illeti meg. A jegyzőkönyv.. számú oldalt tartalmaz. P. H.. fogyasztó. forgalmazó A jegyzőkönyv egy példányát a mai napon átvettem: Kelt:.. A jótállási igényt a forgalmazó a mai napon teljesítette:... fogyasztó aláírása Kelt:..... fogyasztó aláírása (*) A megfelelőt aláhúzással, kitöltéssel jelölje. 9

10 1.6. Vállalkozás által kiállítandó átvételi elismervény javítás céljából átadott termékhez ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY javítás céljából átadott termékhez Fogyasztó neve: címe:.. telefonszáma:. . Szolgáltató neve:. címe: cégjegyzékszáma: telefonszáma: Alulírott, szolgáltató képviseletében kijelentem, hogy.. fogyasztótól a mai napon terméket (típusa:..., gyártója:.., gyártási száma:., megnevezése:, egyéb ismertető (ha van):..) javítás céljából átvettem. A termék javításának, hibátlan állapotban történő visszaszolgáltatásának várható időpontja:... év. hó. nap. A dolog átadásának helye: a fent nevezett szolgáltató... cím alatt található telephelye/fióktelepe/üzlethelysége.* Jelen elismervény két példányban készült, melyből egy példány a fogyasztót, egy példány szolgáltatót illeti meg. Kelt:... fogyasztó átadó.. szolgáltató képviseletében átvevő A javított, hibátlan terméket a mai napon a szolgáltató visszaszolgáltatta: Kelt:.. (*) A megfelelőt aláhúzással jelölje.... fogyasztó aláírása 10

11 2. Üzleten kívül kötött szerződések 2.1. Elállási nyilatkozat üzleten kívüli értékesítés esetén Vállalkozás neve és címe Tisztelt.! (Vállalkozás megnevezése) Alulírott,... (fogyasztó neve), (lakcím:..., anyja neve:..., született:...) mint fogyasztó az Önökkel... év... hó... napján kötött szerződéstől a mai napon az üzleten kívül kötött szerződésekről szóló 213/2008. (VIII.29.) Korm. rendelet 4. -ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően, elállási jogomat a jogszabályban meghatározásra került 8 munkanapos határidőn belül gyakorolva elállok. A megjelölt szerződés alapján részemre továbbított termék visszaszolgáltatásáról jelen nyilatkozat megküldésével egy időben,... úton intézkedtem. Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét, a vételár összegét a.. Banknál vezetett számú bankszámlaszámomra átutalni szíveskedjenek 30 napon belül. Dátum, helyszín Aláírás 11

12 2.2. Vállalkozás által kiállítandó írásbeli tájékoztató üzleten kívül kötött szerződéshez ÍRÁSBELI TÁJÉKOZTATÓ üzleten kívül kötött szerződéshez Adatok: Szolgáltató neve:, székhelye:.., telefonszáma: Fogyasztó neve:, lakcíme:..., telefonszáma:.. Szerződés tárgya:... Szerződéskötés helye:, időpontja:. Elállási jog A Fogyasztó 8 munkanapon belül a szerződéstől indoklás nélkül elállhat. Az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a szerződést megkötötte, vagy ha ez későbbi, az áru kézhezvételének napjától. Írásban történő elállás esetén határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát igazolható módon a határidő lejárta előtt postára adja. Amennyiben a Fogyasztó elállási jogával él, akkor nem köteles megtéríteni az árunak azt az értékcsökkenését, mely a rendeltetésszerű használat következménye, és nem köteles használati díjat fizetni az áru használatáért. Az áru Fogyasztónak felróható értékcsökkenéséért azonban helytállni tartozik. A Szolgáltató nem köteles a vételár, illetve szolgáltatás díja után kamatot fizetni. A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát, ha az árut nem tudja teljes egészében visszaszolgáltatni. Amennyiben részben vissza tudja szolgáltatni az árut úgy, hogy a megmaradt rész értéke és használhatósága nem csökkent, akkor a vételár arányos részének visszaszolgáltatására tarthat igényt. Szolgáltatás nyújtása esetén a Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát, ha a szolgáltatást teljes egészében igénybe vette. Ha a szolgáltatást részben teljesítette a Szolgáltató, fogyasztónak a díj visszafizetésére vonatkozó követelésével szemben a Szolgáltató követelheti a szolgáltatás már igénybe vett részére arányosan járó díjat. A Fogyasztó az elállási jogáról érvényesen nem mondhat le. A Fogyasztó az elállási jogát az alábbi személlyel szemben gyakorolhatja: Név:.., cím:... Kelt: Szolgáltató 12

13 3. Távollevők között kötött szerződések 3.1. Elállási nyilatkozat távollevők között kötött szerződés esetén Vállalkozás neve és címe Tisztelt.! (Vállalkozás megnevezése) Alulírott,... (fogyasztó neve), (lakcím:..., anyja neve:..., született:...) mint fogyasztó az Önökkel... év... hó... napján kötött szerződéstől a mai napon a távollevők között kötött 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet 4. -ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően, elállási jogomat a jogszabályban meghatározásra került 8 munkanapos határidőn belül gyakorolva elállok. A megjelölt szerződés alapján részemre továbbított termék visszaszolgáltatásáról jelen nyilatkozat megküldésével egy időben,... úton intézkedtem. Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét, a vételár összegét a.. Banknál vezetett számú bankszámlaszámomra átutalni szíveskedjenek 30 napon belül. Dátum, helyszín Aláírás 13

14 3.2. Vállalkozás által kiállítandó írásbeli tájékoztató távollevők között kötött szerződéshez A Vállalkozás adatai: ÍRÁSBELI TÁJÉKOZTATÓ távollevők között kötött szerződéshez Név:... székhely:... adószám: működési engedély száma/cégjegyzékszám: A szerződés tárgya A szerződés tárgya a Vállalkozás által internetes weblapján közzétett,... év... negyedévére/félévére vonatkozó,... év... hó... napjától... év... hó... napjáig érvényes termékbemutató és árlista.. oldalán,... pontjában található,... típusú,... gyártmányszámú,... cikkszámú termék. A termék fizikai jellemzői*: mérete:... anyaga:... színe:... egyéb ismertető:... tartozékai:... gyártó neve, címe:... importőr neve, címe:... Ellenszolgáltatás, teljesítés A fenti termék ellenértéke az ott megjelölt tartozékokkal együtt:... Ft, azaz... forint, amely összeg bruttó összeg, és nem tartalmazza a postaköltséget. (A termék egységára:... Ft, azaz... forint.) A Fogyasztó köteles fizetési kötelezettségét a termék átvételével egyidejűleg a postai utánvétel gyakorlatának megfelelően postai úton teljesíteni. A postaköltség:... Ft A Vállalkozás a terméket a megrendeléstől, szerződéskötéstől számított 30 napon belül szállítja. Szállítás módja:... Amennyiben a Fogyasztó által megrendelt áru nem áll rendelkezésre, úgy a Vállalkozás jogosult helyettesítő termékkel teljesíteni. Elállási jog A Fogyasztó 8 munkanapon belül a szerződéstől indoklás nélkül elállhat. Az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a terméket átvette, amennyiben a Vállalkozás az írásbeli tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. 14

15 Amennyiben a Fogyasztó elállási jogával él, úgy a Vállalkozás köteles a Fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríteni. A Fogyasztó elállási jogának gyakorlásával összefüggésben köteles a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket állni, egyéb költségek, díjak viselésére azonban nem kötelezhető. Amennyiben a Fogyasztó a visszaszolgáltatott terméket nem rendeltetésének megfelelően használta, úgy a Vállalkozás követelheti ebből eredő kárának megtérítését. Ha a Vállalkozás helyettesítő termékkel teljesít, a feltétlen elállási jog gyakorlása során az áru visszaszolgáltatásával felmerülő költség a Vállalkozást terheli. A költség megtérítésének módja:... Nem élhet elállási jogával a Fogyasztó: olyan termék értékesítése során, amely ára a Vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci ingadozástól függ; olyan termék értékesítése esetén, amely a Fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy személyes kérésére állítottak elő; olyan termék értékesítése esetén, mely termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, illetve gyorsan romló; hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a Fogyasztó felbontja; hírlap, folyóirat, időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés esetén. Az ajánlati kötöttség ideje A Vállalkozás jelen írásbeli tájékoztatóban foglalt feltételekkel ajánlatához jelen írásbeli tájékoztató kézhezvételét követő... napig kötve van. A határidő lejárta után a Vállalkozás nem áll ajánlati kötöttség hatálya alatt. A szerződés időtartama Jelen írásbeli tájékoztató alapján létrejövő szerződés határozott időre,... napra szól, melynek hatálya a szerződés aláírásával kezdődik. Jótállás, javító szolgálat A panasz intézése A Fogyasztó panaszát a Vállalkozás alábbi telephelyén (fióktelepén) érvényesítheti: Kelt:... (*) A megfelelő rovat kitöltendő.... Szolgáltató 15

16 4. Elektronikus hírközlési szolgáltatások 4.1. Kötbér iránti igény bejelentése a szolgáltató felé a hibavizsgálat eredményéről történő értesítés hiánya miatt Szolgáltató neve Címe Tisztelt.! (Szolgáltató megnevezése) Alulírott, (Név) fogyasztó (Lakcím:.., tel.szám:., ügyfélazonosító:.) ezúton bejelentem, hogy az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet értelmében kötbérfizetési igényt támasztok Önökkel szemben. A jogszabályban meghatározásra kerültek szerint ugyanis a szolgáltató a hibabejelentéstől számított 48 órán belül köteles a fogyasztót értesíteni a bejelentett hiba vizsgálatának eredményéről, ez azonban elmaradt az Önök részéről, korábban megtett hibabejelentésem ellenére. Az eset részletes leírása a következő: Kérem, hogy a jogszabályban meghatározásra került számítási módszer alapján nekem járó kötbért a következő számlámon jóváírni szíveskedjenek. Helység, dátum Aláírás 16

17 4.2. Kötbér iránti igény bejelentése a szolgáltató felé a hiba kijavítására nyitva álló határidő elmulasztása miatt Szolgáltató neve Címe Tisztelt.! (Szolgáltató megnevezése) Alulírott, (Név) fogyasztó (Lakcím:.., tel.szám:., ügyfélazonosító:.) ezúton bejelentem, hogy az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet értelmében kötbérfizetési igényt támasztok Önökkel szemben. A jogszabályban meghatározásra kerültek szerint ugyanis a szolgáltató a hiba bejelentésétől számított 72 órán belül köteles a hibát kijavítani, amennyiben pedig ezt elmulasztja, úgy kötbért kell fizetnie az előfizetőnek. Hibabejelentésem óta ez a határidő lejárt, a hiba pedig még mindig fent áll. Az eset részletes leírása a következő: Kérem, hogy a jogszabályban meghatározásra került számítási módszer alapján nekem járó kötbért a következő számlámon jóváírni szíveskedjenek. Helység, dátum Aláírás 17

18 4.3. Kötbér iránti igény bejelentése a szolgáltató felé a korlátozás megszüntetésének késedelmes teljesítése miatt Szolgáltató neve Címe Tisztelt.! (Szolgáltató megnevezése) Alulírott, (Név) fogyasztó (Lakcím:.., tel.szám:., ügyfélazonosító:.) ezúton bejelentem, hogy az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet értelmében kötbérfizetési igényt támasztok Önökkel szemben. A jogszabályban meghatározásra kerültek szerint ugyanis ha a szolgáltató az előfizetőnek nyújtott szolgáltatást korlátozta és az előfizető a korlátozást okát megszünteti és erről a szolgáltató hitelt érdemlő módon szerez tudomást, úgy köteles az előfizető kérésétől számított 72 órán belül a korlátozást megszüntetni. Korábban előfizetési díjam megfizetésével késedelembe estem, azonban azóta a vonatkozó..ft-os összeget már befizettem.év hó..napján, erről pedig elektronikus levél útján értesítettem Önöket. Az értesítés óta már több mint 72 óra telt el, mindezek ellenére a korlátozást továbbra sem oldották fel. Mindezek alapján kérem, hogy a jogszabályban meghatározásra került számítási módszer alapján nekem járó kötbért a következő számlámon jóváírni szíveskedjenek. Helység, dátum Aláírás 18

19 5. Szállás időben megosztott használatára irányuló szerződések 5.1. Az előlegfizetés tilalma ellenére átvett összeg visszafizetése iránti igény bejelentése a vállalkozás részére Vállalkozás neve Címe Tisztelt..! (Vállalkozás megnevezése) Alulírott, (Név) fogyasztó (Lakcím:., anyja neve:..,született: szerződésszám:.) ezúton bejelentem, hogy a közöttünk.év...hó.napján szállás időben megosztott használatára vonatkozó szerződés megkötésekor Önök jogszabályba ütköző módon fogadtak el tőlem... Ft. összeget. A szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről 141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. (1) bekezdésében meghatározásra kerültek szerint ugyanis tőlem semmilyen jogcímen nem követelhettek volna fizetést és nem is fogadhatták volna azt el. A fentiekre való tekintettel kérem, hogy haladéktalanul, de legkésőbb levelem kézhezvételétől számított 30 napon belül a szerződéskötéskor átadott..ft-os összeget annak a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti késedelmi kamataival együtt a.. Banknál vezetett számú bankszámlaszámomra átutalni szíveskedjenek. Dátum, helyszín Aláírás 19

20 5.2. Elállási nyilatkozat a szállás időben megosztott használatára irányuló szerződés esetén Vállalkozás neve Címe Tisztelt.! (Vállalkozás megnevezése) Alulírott,... (fogyasztó neve), (lakcím:..., anyja neve:..., született:...) mint fogyasztó az Önökkel... év... hó... napján kötött szerződéstől a mai napon a szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről 141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet 9. -ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően, elállási jogomat a jogszabályban meghatározásra került 14 napos határidőn belül gyakorolva Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét. elállok. Dátum, helyszín Aláírás 20

21 6. Utazási szerződés 6.1. Az utazási szerződés hibás teljesítése miatti kifogásról szóló, vállalkozás által kiállítandó jegyzőkönyv Az utazási szerződés hibás teljesítése miatti kifogásról szóló jegyzőkönyv amely készült... év hó napján... (cím) alatt. Jelen vannak:. utas. utaskísérő. helyszíni szolgáltató. Tárgy: panasz bejelentése utas. év.. hó. napján kötött utazási szerződés alapján időtartam alatt.. utazásszervező által biztosított szolgáltatást veszi igénybe. (cím) alatt. A hiba A hiba észlelésének időpontja:. év.. hó. nap A hiba jellege: Utas a hiba észlelését követően haladéktalanul. év. hó napon értesítette utaskísérőt, és helyszíni szolgáltatót. Egyéb megjegyzés Utaskísérő/helyszíni szolgáltató haladéktalanul az alábbi intézkedéseket tette: 21

22 Jelen jegyzőkönyv.. számozott oldalt tartalmaz. Jelen jegyzőkönyv készült két, egymással mindenben megegyező eredeti példányban, melyből egy példány az utast, egy példány az utazásszervezőt illet meg. A jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi a hibákról készült fényképek. A jegyzőkönyv a tényeket és adatokat helyesen, a valóságnak megfelelően tartalmazza. Jelen lévők azt elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írják alá. Kelt:.. utas utaskísérő/helyszíni szolgáltató Megjegyzés: utazásszervező 22

23 6.2. Részvételi díj leszállítása igényének bejelentése az utazási szerződés hibás teljesítése miatt Vállalkozás neve Címe Tisztelt..! (Utazásszervező neve) Alulírott,. (név), (lakcím:., anyja neve:.) ezúton bejelentem, hogy a közöttünk..év hónap.napján megkötött utazási szerződés hibás teljesítése miatt a.ft-os részvételi díj..ft-ra történő leszállításának igényével lépek fel. Az utazási szerződés szerint és egyéb ajánlatukban is Önök vállalták, hogy az utazás során ötcsillagos szállodákban kerülünk családommal elhelyezésre, külön fürdőszobával rendelkező szobában. Emellett előzetesen arról tájékoztattak, hogy a tengerpart a szálláshely közvetlen közelében helyezkedik el. Mindezekkel szemben a szobák, amelyekben elszállásoltak minket, mindössze három csillagosak voltak, a szobákhoz nem tartozott külön fürdőszoba, hanem a többi vendéggel közös fürdőszobát vehettünk csak igénybe, továbbá a tengerpart a helyi tömegközlekedést igénybe véve volt csupán megközelíthető, a szálláshelytől számítva fél órás utazási idővel. Figyelmüket felhívom arra, hogy az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdése szerint az utazásszervező köteles a szolgáltatás díját, azaz a részvételi díjat arányosan leszállítani, amennyiben a vállalt szolgáltatást nem az utazási szerződésnek megfelelően teljesíti. A fentiekre való tekintettél kérem, hogy a vételár arányos részét, azaz Ft-ot jelen levél kézhezvételétől számított 30 napon belül a.. Banknál vezetett számú bankszámlaszámomra átutalni szíveskedjenek. Helyszín, dátum Aláírás 23

24 6.3. Fogyasztói elállási nyilatkozat utazási szerződés esetén Ügyfélszám:... Szerződésszám:... Alulírott (utas neve), (címe:. ) jelen írásbeli nyilatkozattal elállok az Önökkel. év.. hó. napján kötött.. számú utazási szerződéstől. Önök. év. hónap napján kelt számú levélben tájékoztattak, hogy a hivatkozott utazási szerződésben megjelölt díjat jelentős mértékben, 12 %-kal kívánják emelni. A díj ilyen mértékű emelését nem áll módomban elfogadni, ezért az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Kormányrendelet 8. -ban foglaltaknak megfelelően a szerződéstől elállok. Utazási szándékomról nem mondtam le, ezért amennyiben módjukban áll, igényt tartok az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra, melyről kérem minél előbbi tájékoztatásomat. Amennyiben nem áll módjukban a fenti szolgáltatás nyújtása, akkor a.. Banknál vezetett számú bankszámlaszámomra kérem átutalni a már befizetett összeget a jogszabályban meghatározott kamattal növelten. Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét! Kelt:.. Tisztelettel: utas 24

25 6.4. Vállalkozási tájékoztatás az utas részére az idegenvezető személyéről, kapcsolattartás módjáról Tájékoztató idegenvezető személyéről, kapcsolattartás módjáról Tisztelt Utas! Az... Utazási Iroda (cím:...., nyilvántartásba vételi szám:..) képviseletében eljárva, fenti hivatkozási számmal jelölt utazási szerződésével kapcsolatosan, a jogszabályi előírásoknak megfelelően jogszabályban meghatározott határidőn belül tájékoztatom, A, - hogy az utazás időtartama alatt, az utazás célállomásán magyarul beszélő helyi képviselő áll az Önök rendelkezésére*: a helyi képviselő neve:... címe:... telefonszáma:... Amennyiben a célállomáson töltött idő alatt bárminemű problémája, kérdése lenne, kérjük, forduljon bizalommal helyszíni képviselőnkhöz. B, - hogy az utazás időtartama alatt, az utazás célállomásán magyarul beszélő helyi képviselő nem áll rendelkezésre. Amennyiben az utazás időtartama alatt bárminemű gond, probléma merül fel, úgy irodánkkal az alábbi elérhetőségeken keresztül veheti fel a közvetlen kapcsolatot*: telefonszám:... fax: Kérjük, probléma esetén az utazás ideje alatt forduljon a helyszínen a... Irodához. cím:... telefonszám:... kapcsolattartó:... Kellemes pihenést, jó utat kívánunk! Kelt:... Tisztelettel: (*) A megfelelő rész kitöltendő.... Utazási Iroda 25

26 6.5. Vállalkozásnak szánt tájékoztatás az utazási szerződés kapcsán megtett engedményezésről Ügyfélszám:... Szerződésszám:... TÁJÉKOZTATÁS engedményezésről Tisztelt Utazási Iroda! Alulírott (utas neve), (címe:. ) jelen írásbeli tájékoztatással a jogszabályban meghatározott kötelezettségemnek eleget téve, az ott megjelölt határidőn belül az alábbi nyilatkozatot teszem:. év.. hó. napján.. számú utazási szerződést kötöttem Önökkel.. (cím) utazási szolgáltatás vonatkozásában. időtartamra. Ezen utazási szerződés kapcsán. év.. hó. napján engedményezési szerződést kötöttem az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Kormányrendelet 7. -ban meghatározottak szerint. Az engedményes neve: Címe: Levelezési címe:... Telefonszáma:. Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy az engedményes az utazási szerződésben meghatározott utazási feltételeknek megfelel. Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét! Kelt:.. Tisztelettel: utas 26

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei

Rent-a-server Kft. Korlátolt Felelősségű Társaság. eszközök bérbeadására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei 1 A Rent-a-server Korlátolt Felelősségű Társaság eszközök bérbeadására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Hatályos: 2014. június 30. napjától 2 1. ÁLTALÁNOS SZABÁLYOK 1.1. Az Általános Szerződési

Részletesebben

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS

SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Cégnév: Jósa András Oktatókórház Egészségügyi Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság Székhely: 4400 Nyíregyháza, Szent István u 68. Cégjegyzékszám:

Részletesebben

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS UTAZÁSI FELTÉTELEK 1 Bevezetés 1.1 A LIGHTHOUSE TRAVEL KFT. (székhely: 1025 Budapest, Törökvész út 87-91., telefon: 0613458462, fax: 0613458462, adószám: 13883881-2-41, cégjegyzékszám: 01-09-878183,

Részletesebben

A Z U TAS O K S ZO LG Á L ATÁ BA N ÉVE

A Z U TAS O K S ZO LG Á L ATÁ BA N ÉVE MÁR A Z U TAS O K S ZO LG Á L ATÁ BA N ÉVE TARTALOM + BEVEZETŐ + IRODACÍMEK 2 ÁSZF 3 HASZNOS TUDNIVALÓK 4 HASZNOS TUDNIVALÓK 5 TARTALOMJEGYZÉK BULGÁRIA Napospart 22 Elenite 26 Neszebár 27 Autóbuszos közlekedés

Részletesebben

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF)

WNETWORK.HU. Matkó Attila egyéni vállalkozó. Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) WNETWORK.HU Matkó Attila egyéni vállalkozó Internet-hozzáférési szolgáltatás nyújtására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Utolsó módosítás dátuma: 2014. 02. 20. Hatályos: 2014. 03. 20. napjától.

Részletesebben

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek

IPLUS INTERNET. Általános Szerződési Feltételek Csalló Roland ev. szolgáltató internet elérési szolgáltatáshoz Hatályba lépés kelte: 2015.01.10. Utolsó módosítás kelte: 2015.01.10. Készült: 2015.01.09. Csalló Roland ügyvezető Tartalomjegyzék 1. Általános

Részletesebben

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI

UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI UPC DTH S.À R.L. MŰHOLDAS MŰSORTERJESZTÉSI SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEI KÉSZÍTÉS IDŐPONTJA: 2014. AUGUSZTUS 15. HATÁLYOS: 2015. JÚLIUS 6. UTOLSÓ MÓDOSÍTÁS IDŐPONTJA:

Részletesebben

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei

Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei A Giganet Internet Szolgáltató Kft. Internet hozzáférési, ellátási szolgáltatására vonatkozó Általános Szerződési Feltételei Készítés időpontja: 2013. július 31. Utolsó módosítás időpontja: 2014. január

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK INTERNET SZOLGÁLTATÁSRA INFORNAX Szövetkezet által végzett SZJ. 64.20.18.0 INTERNET HOZZÁFÉRÉS-, ELLÁTÁS SZOLGÁLTATÁSAIHOZ Veszprém, 2011. június 1. Hatályos: 2011. július

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás

Általános Szerződési Feltételek. Microweb Internet szolgáltatás Microweb Internet szolgáltatás Üzemeltető: Remicro, Távközlési, Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Készült: Kőszeg, 2010. augusztus 5. Utolsó módosítás: Kőszeg, 2011. szeptember

Részletesebben

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) PC ARÉNA KFT. ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) 1/37. TARTALOMJEGYZÉK FOGALMAK... 4 1. TÁRGYI HATÁLY... 9 2. SZERZŐDŐ FELEK... 10 3. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, ÁRAK, ÁRAJÁNLAT, ELÁLLÁS... 11 4. FIZETÉSI

Részletesebben

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén

SZŰCS IMRE EV. szolgáltató. MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén SZŰCS IMRE EV. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek Internet elérési szolgáltatáshoz MEZŐBERÉNY, KÖRÖSTARCSA települések területén Hatályba lépés kelte: 2014. október 1. Utolsó módosítás

Részletesebben

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*]

LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] LÍZINGSZERZŐDÉS magánszemély részére nyújtott pénzügyi lízing szerződésszám: [*] amely létrejött egyrészről a BG Magyarország Lízing Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1036 Budapest, Pacsirtamező

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Jelen Általános Szerződési Feltételek (továbbiakban ÁSZF) tartalmazza a BS Tanning Kft. (Szolgáltató) által üzemeltetett www.protanhungary.hu webáruházban (a továbbiakban

Részletesebben

KalocsaKOM Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság

KalocsaKOM Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság KalocsaKOM Kommunikációs és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság szolgáltató Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási)

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK I. Hatály, fogalmak 1. Jelen általános szerződési feltételek (továbbiakban: ÁSZF) 2014. szeptember 1. napján lép hatályba és visszavonásig hatályban marad. 2. Jelen ÁSZF-ben

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK A Chemol Travel márkanéven forgalmazott utazások a Marshaller Repülőjegy Iroda Korlátolt Felelősségű Társaság (székhely: 1015 Budapest, Batthyány u. 49. fszt. 9., Cégjegyzékszám:

Részletesebben

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ AJÁNLATTÉTELI DOKUMENTÁCIÓ Budapest Főváros XVI. Kerületi Önkormányzat (1163 Budapest, Havashalom utca 43.) Budapest XVI. kerületben térfigyelő rendszer kiépítése és üzemeltetése tárgyú általános egyszerű

Részletesebben

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA

KÖLCSÖNSZERZŐDÉS MINTA Szerződésszám: Hatályos: 2015. február 1.-től Ingatlan jelzálogjoggal és készfizető kezességvállalással biztosított INGATLANVÁSÁRLÁSI KÖLCSÖNSZERZŐDÉS TERVEZET Jelen okirat a megkötendő kölcsönszerződés

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel

Általános Szerződési Feltételek Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz. NapTel SolarTeam Energia Kft. Internet Protokoll alapú helyhez kötött telefonszolgáltatáshoz NapTel Készült: 2009. május 20. Utolsó módosítás: 2014. január 21. Hatályos: 2014. február 20. TARTALOMJEGYZÉK 1. Értelmező

Részletesebben

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. Az utas neve: Az út megnevezése: Telefon, fax: E-mail cím: Szem.ig. szám/ útlevél szám:

UTAZÁSI SZERZŐDÉS. Az utas neve: Az út megnevezése: Telefon, fax: E-mail cím: Szem.ig. szám/ útlevél szám: UTAZÁSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyfelől a PlanetHungary Utazásszervező Kft. (továbbiakban PLANETHUNGARY) (Székhely, telephely és levelezési cím: 1073, Budapest, Kertész utca 43., telefon: 06-1-411-1882,

Részletesebben

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. a távollevők között kötött szerződésekről

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. a távollevők között kötött szerződésekről 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. -ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

Oláh & Társa KFT szolgáltató

Oláh & Társa KFT szolgáltató Oláh & Társa KFT szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási) szolgáltatáshoz Abaújlak, Alsódobsza, Alsózsolca, Arnót, Baktakék,

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK

ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK ÁLTALÁNOS SZÁLLÍTÁSI ÉS SZERZŐDÉSES FELTÉTELEK Érvényes: 2015. március 18-tól Elérhető: http://mol.hu/hu/kenoanyag-es-autoapolas-old/kenoanyag-aszf oldalon 9. számú melléklet 1. ÁR 1.1 Listaár Az átadási

Részletesebben

Celldömölki Kábeltelevízió Kft.

Celldömölki Kábeltelevízió Kft. Celldömölki Kábeltelevízió Kft. szolgáltató a tagja Általános Szerződési Feltételek vezetékes műsorjel-elosztási (nyilvános televízió-műsorelosztási és nyilvános rádió műsorelosztási) szolgáltatáshoz Celldömölk,

Részletesebben

3.A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 21

3.A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA... 21 M70 Group Korlátolt Felelősségű Társaság Előfizetői hírközlési szolgáltatás (műholdas műsorterjesztés, helyhez kötött távbeszélő, ADSL Internet és mobilinternet) nyújtására vonatkozó Általános Szerződési

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Bevezetés, cégadatok Jelen Általános Szerződési Feltételek tartalmazza a www.mybabyhug.com webáruházban (a továbbiakban: Webáruház) elérhető szolgáltatás igénybe vevő (továbbiakban:

Részletesebben

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek

Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek Genertel e-l@kás ügyféltájékoztató és feltételek GENERTEL BIZTOSÍTÓ ÜGYFÉLTÁJÉKOZTATÓJA 4. oldal GENERTEL ÁLTALÁNOS VAGYONBIZTOSÍTÁSI FELTÉTELEK (GÁVF) 7. oldal GENERTEL e-lakás LAKÁSBIZTOSÍTÁS KÜLÖNÖS

Részletesebben

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei

A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd. internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei A Terra Szoftverfejlesztő Kft Szekszárd internet szolgáltatásának általános szerződési feltételei Készült: 2003. 11. 18 án Legutóbb módosítva: 2014. 11. 20 án Hatályos: 2015. 01. 01 től 1/37 Tartalomjegyzék

Részletesebben