Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok"

Átírás

1 Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok Bevezetés 3 I. Mintalevelek-formanyomtatványok 1. Hibás teljesítés 1.1. Hibás teljesítés esetén javításra irányuló fogyasztói igény bejelentése Hibás teljesítés esetén cserére irányuló fogyasztói igény bejelentése Hibás teljesítés esetén vételár-leszállításra irányuló fogyasztói igény bejelentése Hibás teljesítés esetén elállásra irányuló fogyasztói igény bejelentése Vállalkozás által kiállítandó jegyzőkönyv fogyasztói kifogásról Vállalkozás által kiállítandó átvételi elismervény javítás céljából átadott termékhez Üzleten kívül kötött szerződések 2.1. Elállási nyilatkozat üzleten kívüli értékesítés esetén Vállalkozás által kiállítandó írásbeli tájékoztató üzleten kívül kötött szerződéshez Távollevők között kötött szerződések 3.1. Elállási nyilatkozat távollevők között kötött szerződés esetén Vállalkozás által kiállítandó írásbeli tájékoztató távollevők között kötött szerződéshez Elektronikus hírközlési szolgáltatások 4.1. Kötbér iránti igény bejelentése a szolgáltató felé a hibavizsgálat eredményéről történő értesítés hiánya miatt Kötbér iránti igény bejelentése a szolgáltató felé a hiba kijavítására nyitva álló határidő elmulasztása miatt Kötbér iránti igény bejelentése a szolgáltató felé a korlátozás megszüntetésének késedelmes teljesítése miatt Szállás időben megosztott használatára irányuló szerződések 5.1. Az előlegfizetés tilalma ellenére átvett összeg visszafizetése iránti igény bejelentése a vállalkozás részére Elállási nyilatkozat a szállás időben megosztott használatára irányuló szerződés esetén Utazási szerződések 6.1. Az utazási szerződés hibás teljesítése miatti kifogásról szóló, vállalkozás által kiállítandó jegyzőkönyv Részvételi díj leszállítása igényének bejelentése az utazási szerződés hibás teljesítése miatt 23 1

2 6.3. Fogyasztói elállási nyilatkozat utazási szerződés esetén Vállalkozási tájékoztatás az utas részére az idegenvezető személyéről, kapcsolattartás módjáról Vállalkozásnak szánt tájékoztatás az utazási szerződés kapcsán megtett engedményezésről Hatósági bejelentések 7.1. Hatósági bejelentés tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt Hatósági bejelentés válaszadási kötelezettség elmulasztása miatt Hatósági bejelentés fogyasztói kifogásról történő jegyzőkönyv felvételének hiánya miatt Hatósági bejelentés nyugta-, számlaadási kötelezettség elmulasztása miatt Hatósági bejelentés élelmiszerbiztonsági rendelkezések megsértése miatt Hatósági bejelentés árucikk nem biztonságos volta miatt Békéltető testületi formanyomtatványok 8.1.Levél a fogyasztói jogvita vállalkozással történő rendezésének megkísérlésére (a békéltető testületi eljárás előfeltétele) Kérelem békéltető testületi eljárás lefolytatására Meghatalmazás a békéltető testület előtti eljárásban Ajánlás nem teljesítésének bejelentése a békéltető testület felé 36 II. Szerződéstípusok 1. Adásvételi szerződés (ingó) Adásvételi szerződés (ingatlan) Adásvételi szerződés (gépjármű) Utazási szerződés Vállalkozási szerződés lakóház építésére Bankszámlaszerződés Bankkártyaszerződés 57 2

3 Bevezetés A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének célja, hogy Magyarországon a fogyasztói tudatosság növekedjen. Ezért elkészítettük azoknak a különböző szerződéseknek a mintáit, amelyek esetében feltétlenül javasolt már előzetesen megismerkedni az adott ügylet tartalmával. Így a fogyasztók a kiadvány keretében megtalálják többek közt az adásvételi szerződések leggyakoribb fajtáit, ezen kívül az utazási- és bankkártya-szerződések esetében használható mintákat. Ez utóbbi két szerződéstípus kapcsán az egyes vállalkozások kivétel nélkül blankettaszerződéseket alkalmaznak, így a fogyasztóknak nincs beleszólásuk azok tartalmának kialakításába: ezért nagyon fontos, hogy a kötelezettségeikkel maradéktalanul tisztában legyenek már a szerződéskötést megelőzően. Emellett különböző formanyomtatványokkal, mintalevelekkel segítjük az olvasókat. Célunk az volt, hogy a lehető legtöbb olyan fogyasztóvédelmi témakört érintsük, amely közvetlenül érinti a fogyasztók mindennapjait. Ide tartozik például a hibás teljesítés területe, ezen belül a fogyasztók alapvető négy jogának (kijavítás, kicserélés, vételár-leszállítás, teljes vételár visszatérítése) gyakorlását segítő mintalevelek kerültek összeállításra. Az üzleten kívül kötött szerződések (gyakoribb nevén: termékbemutatók) és a távollevők között kötött szerződések keretében az indokolás nélküli elállás esetén használatos dokumentumokat állítottunk össze, de ezen kívül is például olyan mintalevelekkel segítjük a fogyasztókat, amelyeket egyéb különböző jogaik érvényesítésekor célszerű használniuk. Ide tartozik többek közt az az eset, ha elektronikus hírközlési szolgáltatójukkal szemben kötbérfizetési igényt szeretnének érvényesíteni a szolgáltatás hibája miatt. Sokszor még jogaink ismeretében sem tudunk dűlőre jutni a kereskedővel, ez esetben a fővárosi és a megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független békéltető testületek segítenek nekünk a fogyasztói jogvita megoldásában, ingyenes, gyors és szakszerű eljárásukkal. Nem lehetett teljes a gyűjtemény ezért anélkül, hogy a békéltető testületi eljárás igénybe vételét segítő formanyomtatványok is közlésre kerüljenek. Mindemellett további, hatósági bejelentés megtételére szolgáló mintaleveleket állítottunk össze. Végül az egyes vállalkozások által a fogyasztók részére kötelezően kiállítandó dokumentumokkal is találkozhat az olvasó, így reméljük, hogy nem csak a fogyasztók, de a vállalkozások szintén haszonnal fogják forgatni a tájékoztatót. 3

4 1. Hibás teljesítés 1.1. Hibás teljesítés esetén javításra irányuló fogyasztói igény bejelentése Vállalkozás neve és címe Tisztelt! (Vállalkozás megnevezése) Alulírott,..(név) fogyasztó (lakcím:..) ezúton bejelentem, hogy az Önöktől -n (dátum).ft-os összegért vásárolt.árucikk meghibásodott, ezért a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 306. (1) bekezdése értelmében kérem, hogy a terméket számomra mihamarabb kijavítani szíveskedjenek. A hiba jellege a következő: Felhívom a figyelmüket arra, hogy a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 4. (2) bekezdésének értelmében Önöknek törekedni kell arra, hogy a kijavítás 15 napon belül elvégzésre kerüljön. Helyszín, dátum Aláírás 4

5 1.2. Hibás teljesítés esetén cserére irányuló fogyasztói igény bejelentése Vállalkozás neve és címe Tisztelt! (Vállalkozás megnevezése) Alulírott,..(név) fogyasztó (lakcím:.) ezúton bejelentem, hogy az Önöktől -n (dátum) Ft-os összegért vásárolt.árucikk meghibásodott, ezért a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 306. (1) bekezdése értelmében kérem, hogy a terméket számomra mihamarabb kicserélni szíveskedjenek. A hiba jellege a következő: Felhívom a figyelmüket arra, hogy a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 4. (2) bekezdésének értelmében Önöknek törekedni kell arra, hogy a kicserélés 15 napon belül elvégzésre kerüljön. Helyszín, dátum Aláírás 5

6 1.3. Hibás teljesítés esetén vételár-leszállításra irányuló fogyasztói igény bejelentése (amennyiben a vállalkozás a kijavítást-kicserélést nem vállalta vagy nem teljesítette megfelelően) Vállalkozás neve és címe Tisztelt! (Vállalkozás megnevezése) Alulírott,..(név) fogyasztó (lakcím:.) ezúton bejelentem, hogy az Önöktől -n (dátum)..ft-os összegért vásárolt.árucikk meghibásodott, ezért a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 306. (1) bekezdése értelmében kérem, hogy az eredeti vételárból.ft-os árleszállítást alkalmazzanak. A hiba jellege a következő: Felhívom figyelmüket arra, hogy a Ptk (1) bekezdés b, pontja szerint, ha a forgalmazó nem vállalja a kijavítást vagy kicserélést vagy e kötelezettségeinek nem tud eleget tenni a megfelelő határidőben, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, úgy a fogyasztó megfelelő árleszállítást igényelhet. Helyszín, dátum Aláírás 6

7 1.4. Hibás teljesítés esetén elállásra irányuló fogyasztói igény bejelentése (amennyiben a vállalkozás a kijavítást-kicserélést nem vállalta vagy nem teljesítette megfelelően) Vállalkozás neve és címe Tisztelt! (Vállalkozás megnevezése) Alulírott,..(név) fogyasztó (lakcím: ) ezúton bejelentem, hogy az Önöktől.. -n (dátum) vásárolt.árucikk meghibásodott, ezért a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 306. (1) bekezdése értelmében bejelentem, hogy a szerződéstől elállok és kérem a teljes vételár, azaz Ft. visszatérítését az alábbi postacímre:..... A hiba jellege a következő: Felhívom figyelmüket arra, hogy a Ptk (1) bekezdés b, pontja szerint, ha a forgalmazó nem vállalja a kijavítást vagy kicserélést vagy e kötelezettségeinek nem tud eleget tenni a megfelelő határidőben, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, úgy a fogyasztó elállhat a szerződéstől és jogosult a teljes vételár visszatérítésére. Helyszín, dátum Aláírás 7

8 1.5. Vállalkozás által kiállítandó jegyzőkönyv fogyasztói kifogásról JEGYZŐKÖNYV fogyasztói kifogásról amely készült év.. hó.. napján,.. forgalmazó,.. (város),. (utca).... (szám) alatt található telephelyén/fióktelepén/üzlethelységében.* Jelen vannak:. fogyasztó. a forgalmazó képviseletében. Fogyasztó:. (név), (lakcím:.., telefonszám:.., ...) Vásárlás időpontja:.. év.. hó nap Igénnyel érintett termék: Vételára:... Megnevezése:... Típusa:.. Gyártmánya:.. A hiba megnevezése, leírása: A hatályos jogszabályok alapján a fogyasztó az alábbi jótállási igényt kívánja érvényesíteni: kijavítás, csere,.. % -os árleszállítás, elállás a szerződéstől, és a vételár visszatérítése* 8

9 A forgalmazó nyilatkozata: A fogyasztó által bejelentett hiba fennállását elismerem. A fogyasztói igény teljesíthetőségéről - az alábbiak szerint nyilatkozom:.. - jelenleg nyilatkozni nem tudok, arról a fogyasztót 3 munkanapon belül írásban értesítem.* A hibás terméket a mai napon a fogyasztó a forgalmazónak átadta. A fogyasztó által bejelentett hiba fennállását nem ismerem el, az alábbi indokok alapján: * A jegyzőkönyv készült két eredeti példányban, melyből egy példány a fogyasztót, egy példány a forgalmazót illeti meg. A jegyzőkönyv.. számú oldalt tartalmaz. P. H.. fogyasztó. forgalmazó A jegyzőkönyv egy példányát a mai napon átvettem: Kelt:.. A jótállási igényt a forgalmazó a mai napon teljesítette:... fogyasztó aláírása Kelt:..... fogyasztó aláírása (*) A megfelelőt aláhúzással, kitöltéssel jelölje. 9

10 1.6. Vállalkozás által kiállítandó átvételi elismervény javítás céljából átadott termékhez ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY javítás céljából átadott termékhez Fogyasztó neve: címe:.. telefonszáma:. . Szolgáltató neve:. címe: cégjegyzékszáma: telefonszáma: Alulírott, szolgáltató képviseletében kijelentem, hogy.. fogyasztótól a mai napon terméket (típusa:..., gyártója:.., gyártási száma:., megnevezése:, egyéb ismertető (ha van):..) javítás céljából átvettem. A termék javításának, hibátlan állapotban történő visszaszolgáltatásának várható időpontja:... év. hó. nap. A dolog átadásának helye: a fent nevezett szolgáltató... cím alatt található telephelye/fióktelepe/üzlethelysége.* Jelen elismervény két példányban készült, melyből egy példány a fogyasztót, egy példány szolgáltatót illeti meg. Kelt:... fogyasztó átadó.. szolgáltató képviseletében átvevő A javított, hibátlan terméket a mai napon a szolgáltató visszaszolgáltatta: Kelt:.. (*) A megfelelőt aláhúzással jelölje.... fogyasztó aláírása 10

11 2. Üzleten kívül kötött szerződések 2.1. Elállási nyilatkozat üzleten kívüli értékesítés esetén Vállalkozás neve és címe Tisztelt.! (Vállalkozás megnevezése) Alulírott,... (fogyasztó neve), (lakcím:..., anyja neve:..., született:...) mint fogyasztó az Önökkel... év... hó... napján kötött szerződéstől a mai napon az üzleten kívül kötött szerződésekről szóló 213/2008. (VIII.29.) Korm. rendelet 4. -ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően, elállási jogomat a jogszabályban meghatározásra került 8 munkanapos határidőn belül gyakorolva elállok. A megjelölt szerződés alapján részemre továbbított termék visszaszolgáltatásáról jelen nyilatkozat megküldésével egy időben,... úton intézkedtem. Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét, a vételár összegét a.. Banknál vezetett számú bankszámlaszámomra átutalni szíveskedjenek 30 napon belül. Dátum, helyszín Aláírás 11

12 2.2. Vállalkozás által kiállítandó írásbeli tájékoztató üzleten kívül kötött szerződéshez ÍRÁSBELI TÁJÉKOZTATÓ üzleten kívül kötött szerződéshez Adatok: Szolgáltató neve:, székhelye:.., telefonszáma: Fogyasztó neve:, lakcíme:..., telefonszáma:.. Szerződés tárgya:... Szerződéskötés helye:, időpontja:. Elállási jog A Fogyasztó 8 munkanapon belül a szerződéstől indoklás nélkül elállhat. Az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a szerződést megkötötte, vagy ha ez későbbi, az áru kézhezvételének napjától. Írásban történő elállás esetén határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát igazolható módon a határidő lejárta előtt postára adja. Amennyiben a Fogyasztó elállási jogával él, akkor nem köteles megtéríteni az árunak azt az értékcsökkenését, mely a rendeltetésszerű használat következménye, és nem köteles használati díjat fizetni az áru használatáért. Az áru Fogyasztónak felróható értékcsökkenéséért azonban helytállni tartozik. A Szolgáltató nem köteles a vételár, illetve szolgáltatás díja után kamatot fizetni. A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát, ha az árut nem tudja teljes egészében visszaszolgáltatni. Amennyiben részben vissza tudja szolgáltatni az árut úgy, hogy a megmaradt rész értéke és használhatósága nem csökkent, akkor a vételár arányos részének visszaszolgáltatására tarthat igényt. Szolgáltatás nyújtása esetén a Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát, ha a szolgáltatást teljes egészében igénybe vette. Ha a szolgáltatást részben teljesítette a Szolgáltató, fogyasztónak a díj visszafizetésére vonatkozó követelésével szemben a Szolgáltató követelheti a szolgáltatás már igénybe vett részére arányosan járó díjat. A Fogyasztó az elállási jogáról érvényesen nem mondhat le. A Fogyasztó az elállási jogát az alábbi személlyel szemben gyakorolhatja: Név:.., cím:... Kelt: Szolgáltató 12

13 3. Távollevők között kötött szerződések 3.1. Elállási nyilatkozat távollevők között kötött szerződés esetén Vállalkozás neve és címe Tisztelt.! (Vállalkozás megnevezése) Alulírott,... (fogyasztó neve), (lakcím:..., anyja neve:..., született:...) mint fogyasztó az Önökkel... év... hó... napján kötött szerződéstől a mai napon a távollevők között kötött 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet 4. -ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően, elállási jogomat a jogszabályban meghatározásra került 8 munkanapos határidőn belül gyakorolva elállok. A megjelölt szerződés alapján részemre továbbított termék visszaszolgáltatásáról jelen nyilatkozat megküldésével egy időben,... úton intézkedtem. Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét, a vételár összegét a.. Banknál vezetett számú bankszámlaszámomra átutalni szíveskedjenek 30 napon belül. Dátum, helyszín Aláírás 13

14 3.2. Vállalkozás által kiállítandó írásbeli tájékoztató távollevők között kötött szerződéshez A Vállalkozás adatai: ÍRÁSBELI TÁJÉKOZTATÓ távollevők között kötött szerződéshez Név:... székhely:... adószám: működési engedély száma/cégjegyzékszám: A szerződés tárgya A szerződés tárgya a Vállalkozás által internetes weblapján közzétett,... év... negyedévére/félévére vonatkozó,... év... hó... napjától... év... hó... napjáig érvényes termékbemutató és árlista.. oldalán,... pontjában található,... típusú,... gyártmányszámú,... cikkszámú termék. A termék fizikai jellemzői*: mérete:... anyaga:... színe:... egyéb ismertető:... tartozékai:... gyártó neve, címe:... importőr neve, címe:... Ellenszolgáltatás, teljesítés A fenti termék ellenértéke az ott megjelölt tartozékokkal együtt:... Ft, azaz... forint, amely összeg bruttó összeg, és nem tartalmazza a postaköltséget. (A termék egységára:... Ft, azaz... forint.) A Fogyasztó köteles fizetési kötelezettségét a termék átvételével egyidejűleg a postai utánvétel gyakorlatának megfelelően postai úton teljesíteni. A postaköltség:... Ft A Vállalkozás a terméket a megrendeléstől, szerződéskötéstől számított 30 napon belül szállítja. Szállítás módja:... Amennyiben a Fogyasztó által megrendelt áru nem áll rendelkezésre, úgy a Vállalkozás jogosult helyettesítő termékkel teljesíteni. Elállási jog A Fogyasztó 8 munkanapon belül a szerződéstől indoklás nélkül elállhat. Az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a terméket átvette, amennyiben a Vállalkozás az írásbeli tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. 14

15 Amennyiben a Fogyasztó elállási jogával él, úgy a Vállalkozás köteles a Fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríteni. A Fogyasztó elállási jogának gyakorlásával összefüggésben köteles a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket állni, egyéb költségek, díjak viselésére azonban nem kötelezhető. Amennyiben a Fogyasztó a visszaszolgáltatott terméket nem rendeltetésének megfelelően használta, úgy a Vállalkozás követelheti ebből eredő kárának megtérítését. Ha a Vállalkozás helyettesítő termékkel teljesít, a feltétlen elállási jog gyakorlása során az áru visszaszolgáltatásával felmerülő költség a Vállalkozást terheli. A költség megtérítésének módja:... Nem élhet elállási jogával a Fogyasztó: olyan termék értékesítése során, amely ára a Vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci ingadozástól függ; olyan termék értékesítése esetén, amely a Fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy személyes kérésére állítottak elő; olyan termék értékesítése esetén, mely termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, illetve gyorsan romló; hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a Fogyasztó felbontja; hírlap, folyóirat, időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés esetén. Az ajánlati kötöttség ideje A Vállalkozás jelen írásbeli tájékoztatóban foglalt feltételekkel ajánlatához jelen írásbeli tájékoztató kézhezvételét követő... napig kötve van. A határidő lejárta után a Vállalkozás nem áll ajánlati kötöttség hatálya alatt. A szerződés időtartama Jelen írásbeli tájékoztató alapján létrejövő szerződés határozott időre,... napra szól, melynek hatálya a szerződés aláírásával kezdődik. Jótállás, javító szolgálat A panasz intézése A Fogyasztó panaszát a Vállalkozás alábbi telephelyén (fióktelepén) érvényesítheti: Kelt:... (*) A megfelelő rovat kitöltendő.... Szolgáltató 15

16 4. Elektronikus hírközlési szolgáltatások 4.1. Kötbér iránti igény bejelentése a szolgáltató felé a hibavizsgálat eredményéről történő értesítés hiánya miatt Szolgáltató neve Címe Tisztelt.! (Szolgáltató megnevezése) Alulírott, (Név) fogyasztó (Lakcím:.., tel.szám:., ügyfélazonosító:.) ezúton bejelentem, hogy az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet értelmében kötbérfizetési igényt támasztok Önökkel szemben. A jogszabályban meghatározásra kerültek szerint ugyanis a szolgáltató a hibabejelentéstől számított 48 órán belül köteles a fogyasztót értesíteni a bejelentett hiba vizsgálatának eredményéről, ez azonban elmaradt az Önök részéről, korábban megtett hibabejelentésem ellenére. Az eset részletes leírása a következő: Kérem, hogy a jogszabályban meghatározásra került számítási módszer alapján nekem járó kötbért a következő számlámon jóváírni szíveskedjenek. Helység, dátum Aláírás 16

17 4.2. Kötbér iránti igény bejelentése a szolgáltató felé a hiba kijavítására nyitva álló határidő elmulasztása miatt Szolgáltató neve Címe Tisztelt.! (Szolgáltató megnevezése) Alulírott, (Név) fogyasztó (Lakcím:.., tel.szám:., ügyfélazonosító:.) ezúton bejelentem, hogy az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet értelmében kötbérfizetési igényt támasztok Önökkel szemben. A jogszabályban meghatározásra kerültek szerint ugyanis a szolgáltató a hiba bejelentésétől számított 72 órán belül köteles a hibát kijavítani, amennyiben pedig ezt elmulasztja, úgy kötbért kell fizetnie az előfizetőnek. Hibabejelentésem óta ez a határidő lejárt, a hiba pedig még mindig fent áll. Az eset részletes leírása a következő: Kérem, hogy a jogszabályban meghatározásra került számítási módszer alapján nekem járó kötbért a következő számlámon jóváírni szíveskedjenek. Helység, dátum Aláírás 17

18 4.3. Kötbér iránti igény bejelentése a szolgáltató felé a korlátozás megszüntetésének késedelmes teljesítése miatt Szolgáltató neve Címe Tisztelt.! (Szolgáltató megnevezése) Alulírott, (Név) fogyasztó (Lakcím:.., tel.szám:., ügyfélazonosító:.) ezúton bejelentem, hogy az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet értelmében kötbérfizetési igényt támasztok Önökkel szemben. A jogszabályban meghatározásra kerültek szerint ugyanis ha a szolgáltató az előfizetőnek nyújtott szolgáltatást korlátozta és az előfizető a korlátozást okát megszünteti és erről a szolgáltató hitelt érdemlő módon szerez tudomást, úgy köteles az előfizető kérésétől számított 72 órán belül a korlátozást megszüntetni. Korábban előfizetési díjam megfizetésével késedelembe estem, azonban azóta a vonatkozó..ft-os összeget már befizettem.év hó..napján, erről pedig elektronikus levél útján értesítettem Önöket. Az értesítés óta már több mint 72 óra telt el, mindezek ellenére a korlátozást továbbra sem oldották fel. Mindezek alapján kérem, hogy a jogszabályban meghatározásra került számítási módszer alapján nekem járó kötbért a következő számlámon jóváírni szíveskedjenek. Helység, dátum Aláírás 18

19 5. Szállás időben megosztott használatára irányuló szerződések 5.1. Az előlegfizetés tilalma ellenére átvett összeg visszafizetése iránti igény bejelentése a vállalkozás részére Vállalkozás neve Címe Tisztelt..! (Vállalkozás megnevezése) Alulírott, (Név) fogyasztó (Lakcím:., anyja neve:..,született: szerződésszám:.) ezúton bejelentem, hogy a közöttünk.év...hó.napján szállás időben megosztott használatára vonatkozó szerződés megkötésekor Önök jogszabályba ütköző módon fogadtak el tőlem... Ft. összeget. A szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről 141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. (1) bekezdésében meghatározásra kerültek szerint ugyanis tőlem semmilyen jogcímen nem követelhettek volna fizetést és nem is fogadhatták volna azt el. A fentiekre való tekintettel kérem, hogy haladéktalanul, de legkésőbb levelem kézhezvételétől számított 30 napon belül a szerződéskötéskor átadott..ft-os összeget annak a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti késedelmi kamataival együtt a.. Banknál vezetett számú bankszámlaszámomra átutalni szíveskedjenek. Dátum, helyszín Aláírás 19

20 5.2. Elállási nyilatkozat a szállás időben megosztott használatára irányuló szerződés esetén Vállalkozás neve Címe Tisztelt.! (Vállalkozás megnevezése) Alulírott,... (fogyasztó neve), (lakcím:..., anyja neve:..., született:...) mint fogyasztó az Önökkel... év... hó... napján kötött szerződéstől a mai napon a szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről 141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet 9. -ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően, elállási jogomat a jogszabályban meghatározásra került 14 napos határidőn belül gyakorolva Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét. elállok. Dátum, helyszín Aláírás 20

21 6. Utazási szerződés 6.1. Az utazási szerződés hibás teljesítése miatti kifogásról szóló, vállalkozás által kiállítandó jegyzőkönyv Az utazási szerződés hibás teljesítése miatti kifogásról szóló jegyzőkönyv amely készült... év hó napján... (cím) alatt. Jelen vannak:. utas. utaskísérő. helyszíni szolgáltató. Tárgy: panasz bejelentése utas. év.. hó. napján kötött utazási szerződés alapján időtartam alatt.. utazásszervező által biztosított szolgáltatást veszi igénybe. (cím) alatt. A hiba A hiba észlelésének időpontja:. év.. hó. nap A hiba jellege: Utas a hiba észlelését követően haladéktalanul. év. hó napon értesítette utaskísérőt, és helyszíni szolgáltatót. Egyéb megjegyzés Utaskísérő/helyszíni szolgáltató haladéktalanul az alábbi intézkedéseket tette: 21

22 Jelen jegyzőkönyv.. számozott oldalt tartalmaz. Jelen jegyzőkönyv készült két, egymással mindenben megegyező eredeti példányban, melyből egy példány az utast, egy példány az utazásszervezőt illet meg. A jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi a hibákról készült fényképek. A jegyzőkönyv a tényeket és adatokat helyesen, a valóságnak megfelelően tartalmazza. Jelen lévők azt elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írják alá. Kelt:.. utas utaskísérő/helyszíni szolgáltató Megjegyzés: utazásszervező 22

23 6.2. Részvételi díj leszállítása igényének bejelentése az utazási szerződés hibás teljesítése miatt Vállalkozás neve Címe Tisztelt..! (Utazásszervező neve) Alulírott,. (név), (lakcím:., anyja neve:.) ezúton bejelentem, hogy a közöttünk..év hónap.napján megkötött utazási szerződés hibás teljesítése miatt a.ft-os részvételi díj..ft-ra történő leszállításának igényével lépek fel. Az utazási szerződés szerint és egyéb ajánlatukban is Önök vállalták, hogy az utazás során ötcsillagos szállodákban kerülünk családommal elhelyezésre, külön fürdőszobával rendelkező szobában. Emellett előzetesen arról tájékoztattak, hogy a tengerpart a szálláshely közvetlen közelében helyezkedik el. Mindezekkel szemben a szobák, amelyekben elszállásoltak minket, mindössze három csillagosak voltak, a szobákhoz nem tartozott külön fürdőszoba, hanem a többi vendéggel közös fürdőszobát vehettünk csak igénybe, továbbá a tengerpart a helyi tömegközlekedést igénybe véve volt csupán megközelíthető, a szálláshelytől számítva fél órás utazási idővel. Figyelmüket felhívom arra, hogy az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdése szerint az utazásszervező köteles a szolgáltatás díját, azaz a részvételi díjat arányosan leszállítani, amennyiben a vállalt szolgáltatást nem az utazási szerződésnek megfelelően teljesíti. A fentiekre való tekintettél kérem, hogy a vételár arányos részét, azaz Ft-ot jelen levél kézhezvételétől számított 30 napon belül a.. Banknál vezetett számú bankszámlaszámomra átutalni szíveskedjenek. Helyszín, dátum Aláírás 23

24 6.3. Fogyasztói elállási nyilatkozat utazási szerződés esetén Ügyfélszám:... Szerződésszám:... Alulírott (utas neve), (címe:. ) jelen írásbeli nyilatkozattal elállok az Önökkel. év.. hó. napján kötött.. számú utazási szerződéstől. Önök. év. hónap napján kelt számú levélben tájékoztattak, hogy a hivatkozott utazási szerződésben megjelölt díjat jelentős mértékben, 12 %-kal kívánják emelni. A díj ilyen mértékű emelését nem áll módomban elfogadni, ezért az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Kormányrendelet 8. -ban foglaltaknak megfelelően a szerződéstől elállok. Utazási szándékomról nem mondtam le, ezért amennyiben módjukban áll, igényt tartok az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra, melyről kérem minél előbbi tájékoztatásomat. Amennyiben nem áll módjukban a fenti szolgáltatás nyújtása, akkor a.. Banknál vezetett számú bankszámlaszámomra kérem átutalni a már befizetett összeget a jogszabályban meghatározott kamattal növelten. Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét! Kelt:.. Tisztelettel: utas 24

25 6.4. Vállalkozási tájékoztatás az utas részére az idegenvezető személyéről, kapcsolattartás módjáról Tájékoztató idegenvezető személyéről, kapcsolattartás módjáról Tisztelt Utas! Az... Utazási Iroda (cím:...., nyilvántartásba vételi szám:..) képviseletében eljárva, fenti hivatkozási számmal jelölt utazási szerződésével kapcsolatosan, a jogszabályi előírásoknak megfelelően jogszabályban meghatározott határidőn belül tájékoztatom, A, - hogy az utazás időtartama alatt, az utazás célállomásán magyarul beszélő helyi képviselő áll az Önök rendelkezésére*: a helyi képviselő neve:... címe:... telefonszáma:... Amennyiben a célállomáson töltött idő alatt bárminemű problémája, kérdése lenne, kérjük, forduljon bizalommal helyszíni képviselőnkhöz. B, - hogy az utazás időtartama alatt, az utazás célállomásán magyarul beszélő helyi képviselő nem áll rendelkezésre. Amennyiben az utazás időtartama alatt bárminemű gond, probléma merül fel, úgy irodánkkal az alábbi elérhetőségeken keresztül veheti fel a közvetlen kapcsolatot*: telefonszám:... fax: Kérjük, probléma esetén az utazás ideje alatt forduljon a helyszínen a... Irodához. cím:... telefonszám:... kapcsolattartó:... Kellemes pihenést, jó utat kívánunk! Kelt:... Tisztelettel: (*) A megfelelő rész kitöltendő.... Utazási Iroda 25

26 6.5. Vállalkozásnak szánt tájékoztatás az utazási szerződés kapcsán megtett engedményezésről Ügyfélszám:... Szerződésszám:... TÁJÉKOZTATÁS engedményezésről Tisztelt Utazási Iroda! Alulírott (utas neve), (címe:. ) jelen írásbeli tájékoztatással a jogszabályban meghatározott kötelezettségemnek eleget téve, az ott megjelölt határidőn belül az alábbi nyilatkozatot teszem:. év.. hó. napján.. számú utazási szerződést kötöttem Önökkel.. (cím) utazási szolgáltatás vonatkozásában. időtartamra. Ezen utazási szerződés kapcsán. év.. hó. napján engedményezési szerződést kötöttem az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Kormányrendelet 7. -ban meghatározottak szerint. Az engedményes neve: Címe: Levelezési címe:... Telefonszáma:. Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy az engedményes az utazási szerződésben meghatározott utazási feltételeknek megfelel. Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét! Kelt:.. Tisztelettel: utas 26

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

Ingatlan adásvételi előszerződés

Ingatlan adásvételi előszerződés 1 Ingatlan adásvételi előszerződés építés alatt álló ingatlanra, tulajdonjog fenntartásával és foglaló kikötésével Ingatlan adásvételi előszerződés 1. Eladó családi és utóneve: születési családi és utóneve:.

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jog alapításával (több vevő) Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről adóazonosító jel:. mint eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről adóazonosító

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 14. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolás alatt (1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1., Cg.: 01-09-913657,

Részletesebben

Tájékoztató a fogyasztói jogokról a hatályos Ptk alapján

Tájékoztató a fogyasztói jogokról a hatályos Ptk alapján Tájékoztató a fogyasztói jogokról a hatályos Ptk alapján XXIV. Fejezet Hibás teljesítés 1. A hibás teljesítés általános szabályai 6:157. [Hibás teljesítés] (1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás

Részletesebben

1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu

1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu 1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu JÓTÁLLÁSI JEGY Termék megnevezése:... Termék típusa/cikkszáma: Termék gyártási száma : Vásárlás id pontja: 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. a távollevők között kötött szerződésekről

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. a távollevők között kötött szerződésekről 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. -ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött Név: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Személyazonosító jel: Személyi igazolvány szám: Adóazonosító jel: mint - a továbbiakban valamint

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8.

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. 1. A panasz bejelentésének módjai 1.1. Személyesen A Diófa Alapkezelő Zrt. a személyesen benyújtott szóbeli panaszokat az

Részletesebben

Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS

Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről Athina Kft. székhely: 1062 Budapest, Bajza utca 24., Cg. 01-09- 689218 Képviseli: Yair Biton ügyvezető helyett Jan

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről A 2011.01.01. óta hatályos szöveg A Kormány a fogyasztóvédelemről

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 HU 81 A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Risk Partners Kft. Ügyfelei részére I. Panasz bejelentésének módjai 1) Szóbeli panasz a. Személyesen - Panaszügyintézés helye: 2120 Dunakeszi, Kertész u. 12. - Nyitva tartás:

Részletesebben

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog

1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog 1. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez Elállási/Felmondási mintatájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a

Részletesebben

IvanyiZsofi.hu Webáruház

IvanyiZsofi.hu Webáruház IvanyiZsofi.hu Webáruház Termék megrendelési feltételek Az Ivanyizsofi.hu oldalon promotált termékek termelője és forgalmazója a LEXINGTON ASSETS MAGYARORSZÁG Kft., 1118 Budapest, Iglói u. 13. A webáruházat

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT EUROTRADE CAPITAL Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2015. július 06-tól 1/10. oldal TARTALOMJEGYZÉK I. A Szabályzat célja 3 II. A panasz bejelentésének módjai 3 III. A panasz

Részletesebben

MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK. - a fogyasztóvédelemben -

MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK. - a fogyasztóvédelemben - MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK - a fogyasztóvédelemben - Mintalevelek és szerzôdéstípusok a fogyasztóvédelemben Szerkesztette: Dr. Baranovszky György Kiadó: Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége

Részletesebben

Elállási/Felmondási jog

Elállási/Felmondási jog Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Hasonlóképpen, ha a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetén a szerződés teljesítése megkezdődött, Ön

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Ikt.sz.: 1/454-1/2015/I. Tárgy: Önkéntes földcsere Üi.: dr. Kurunczi Péter Melléklet: Földcsere szerződések, Vázrajz Makó Város Önkormányzat

Részletesebben

Panaszkezelési kiskáté

Panaszkezelési kiskáté Panaszkezelési kiskáté Milyen jogszabályok vonatkoznak a panaszkezelésre? A kiskereskedelmi egységekben a panaszkezelési tevékenységet elsősorban a fogyasztóvédelemről szóló törvény (1997. évi CLV. törvény)

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére.

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS LEKI projekt keretében közfoglalkoztatáshoz szükséges eszközök beszerzésére. mely létrejött egyrészről: Név: Szatmári Többcélú Kistérségi Társulás Cím: 4700. Mátészalka, Rákóczi u.

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek 1. Az utazási szerződés alapján az International Language Travel Kft. Utazási Iroda (továbbiakban: utazási vállalkozó) arra vállal kötelezettséget, hogy a szerződés egyedi

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 74.., levelezési cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 74..), mint a(z) OKNOPLUSZ Kft f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. november 27. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T

P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T P A N A S Z K E Z E L É S I S Z A B Á L Y Z A T 1. Alapelvek 1.1. A Takarék Faktorház Pénzügyi Szolgáltató Zrt. a hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról

Részletesebben

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI

I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA II. KIADÓ ADATAI ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK (továbbiakban Előfizetési Feltételek ) a Silver Kiadó Kft által kiadott La Femme magazin (továbbiakban Kiadvány ) előfizetésére I. ÁLTALÁNOS ELŐFIZETÉSI FELTÉTELEK HATÁLYA

Részletesebben

Webshop létrehozásának jogi feltételei

Webshop létrehozásának jogi feltételei Webshop létrehozásának jogi feltételei Hatályos 2014. december www.net-jog.hu, net-jog@net-jog.hu 1 Tartalomjegyzék Nem szükséges engedély, üzlet... 3 Engedélyköteles üzletek... 3 Tevékenységi kör, számlaképesség...

Részletesebben

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS

TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS TÁMOGATÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet (székhely: 1116 Budapest, Tomaj u. 4., aláírásra jogosult képviselője: Lehel László elnök-igazgató), továbbiakban mint

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

határozatlan időre, szállítással

határozatlan időre, szállítással BÉRLETI SZERZŐDÉS határozatlan időre, szállítással Iktató szám: 041/ - /2015. mely létrejött egyrészről az Egészségügyi Készletgazdálkodási Intézet (1088 Budapest, Szentkirályi u. 21.), képviseli: Kónya

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

151. KÉRELEM HELYES ELSZÁMOLÁS MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN

151. KÉRELEM HELYES ELSZÁMOLÁS MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN 151. KÉRELEM HELYES ELSZÁMOLÁS MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN vonalkód helye ÜGYSZÁM: A Kérelmező szerint az elszámolás helytelen adatot, számítási hibát tartalmaz, és/vagy vitatja szerződésmódosuláshoz kapcsolódóan

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN Biztosításközvetítő Kft. Hatályos: 2014. augusztus 1-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Biztosításközvetítő Kft. (Szolgáltató) egyik elsődleges célja az

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. január 17-én tartandó rendkívüli ülésének 4. számú Adásvételi szerződés jóváhagyása (Tiszalök Város Önkormányzata, mint

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:...

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS. székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:..., székhely/lakhely:... cégjegyzékszám:... képviseli:... VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a... (Megrendelő neve/megnevezése) székhely/lakhely:... cégjegyzéket vezető bíróság:... cégjegyzékszám:... adószám:... bankszámlaszám:... képviseli:...,

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat Panaszkezelési szabályzat (a módosításokkal egységes szerkezetben) Hatályos: 2014.12.12. napjától 1 I. A szabályzat alapelve, célja A CO-OP HITEL Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére

Salgótarján Megyei Jogú Város. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Salgótarján Megyei Jogú Város Polgárm es tere Iktatószám: 9693/2014. Javaslat kamatmentes kölcsön nyújtására a Salgótarjáni Acélárugyár Zrt.,,cs.a. munkavállalói részére Tisztelt Közgyűlés! A Salgótarján

Részletesebben

Tisztelt Pénzügyi Békéltető Testület!

Tisztelt Pénzügyi Békéltető Testület! Amennyiben a kérelem kitöltése során kérdése lenne, a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján (www.felugyelet.mnb.hu/pbt) általános tájékoztatást talál a nyomtatvány kitöltésére. Kérdésére szívesen válaszolunk,

Részletesebben

A lukinserv.hu internetes portálon szereplő eszközök kizárólag web áruházon keresztüli online értékesítésben vásárolhatók meg.

A lukinserv.hu internetes portálon szereplő eszközök kizárólag web áruházon keresztüli online értékesítésben vásárolhatók meg. LUKINSERV Kft. Általános Szerződési Feltételei (ÁSZF) Két web áruházat üzemeltetünk: Számítástechnika: http://webshop.lukinserv.hu/ Irodaszer: http://irodaszer.lukinserv.hu/ továbbiakban lukinserv.hu Egy

Részletesebben

10 LoÁh 3 4Í_ tnejlcli^í'^

10 LoÁh 3 4Í_ tnejlcli^í'^ 10 LoÁh 3 4Í_ tnejlcli^í'^ BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT KEKOLETI ^ ÖNKORUANÍZAIA,0^^ KERÜLETFEJLESZTÉSI ÉS ÜZEMELTETÉSI IRODA Dr. Lukács Titanilla Vagyonhasznosítási Iroda Tárgy: Budapest

Részletesebben

Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató

Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató Klapka Lakásszövetkezet szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás

Részletesebben

Adásvétellel vegyes csereszerződés

Adásvétellel vegyes csereszerződés Adásvétellel vegyes csereszerződés mely létrejött a felek között 2008. 12.10. napján kelt csereszerződés alapján, annak a 3825/1. hrsz-ú és a 0158/14 hrsz. ú.ingatlanra vonatkozó kiegészítéseként egyrészről

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat Panaszkezelési Szabályzat A KDB Bank Európa Zrt. (a továbbiakban: KDB Bank ) minden munkatársa arra törekszik, hogy ügyfeleinket maradéktalanul, teljes megelégedésükre szolgálja ki. Ha ennek ellenére bármely

Részletesebben

M I N T A P É L D Á N Y!

M I N T A P É L D Á N Y! MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS amelyet egyrészről a Nemzeti Eszközkezelő Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1024 Budapest, Margit körút 85-87.; statisztikai számjel: 23501904-6820-114-01; adószám: 23501904-2-

Részletesebben

Tisztelt Munkáltató!

Tisztelt Munkáltató! Tisztelt Munkáltató! 1 A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2007. évi CXXXVI. törvény (továbbiakban Pmt.) értelmében Pénztárunk részére kötelező a szerződés

Részletesebben

Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Az Oney Magyarország Pénzügyi Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: az Oney) a hozzá benyújtott panaszok ügyintézésének

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) Fekete Tibor asztalos mester 8351 Sümegprága Sarvaly u. 5. Tel/Fax: 06-87-352-738 Mobil: 06-20-365-15-15 e-mail: info@feketeablak.hu Adjon formát házának ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF) mely elválaszthatatlan

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. május 21. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE A Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi tehermentes ingatlanokat: Helyrajzi

Részletesebben

Megrendelés lemondásának módja és feltételei, a vásárló elállási jogának ismertetése:

Megrendelés lemondásának módja és feltételei, a vásárló elállási jogának ismertetése: Megrendelés lemondásának módja és feltételei, a vásárló elállási jogának ismertetése: 1.1 Az Európai Parlament és a Tanács 2011/83/EU számú irányelvének, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

www.sveafinance.hu SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat 1146 Budapest, Hungária körút 179-187.

www.sveafinance.hu SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat 1146 Budapest, Hungária körút 179-187. SVEA FINANCE ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG (ZRT.) Panaszkezelési Szabályzat A SVEA Finance Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: SVEA Finance Zrt. vagy Társaság; székhely: céget nyilvántartó

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról LAKÁS

Részletesebben

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai

A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai A TakarékBank Zrt. Panaszkezelési Szabályai Tisztelt Ügyfelünk! A Takarékbank Zrt. (a továbbiakban: Bank) munkatársai mindent megtesznek annak érdekében, hogy Önt a lehető leghatékonyabban szolgálják ki,

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek A szerződés tárgya a Szolgáltató által üzemeltetett weboldalon (www.gasztroangyal.hu) található valamennyi termék. A megvásárolni kívánt termék főbb jellemzőit a termék

Részletesebben

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA 3/2012. (I.20.) sz. Kt. határozat:

2) ELŐZMÉNYEK, KÜLÖNÖSEN A TÉMÁBAN HOZOTT KORÁBBI TESTÜLETI DÖNTÉSEK, AZOK VÉGREHAJTÁSA 3/2012. (I.20.) sz. Kt. határozat: RÉTSÁG VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Telefon: 35/550-100 www.retsag.hu Email: hivatal@retsag.hu Előterjesztést készítette és előterjeszti: Tömör Józsefné aljegyző

Részletesebben

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés

Kereskedelmi együttműködési keretszerződés létrejött egyrészről: Kereskedelmi együttműködési keretszerződés Név: Inter-Thermo Kft. Székhely: 8500 Pápa, Göncöl u. 10/a Adószám:10228726-2-19 VAT: HU 10228726 Cégjegyzékszám: 19-09-060021 Forint bankszámlaszám:

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

J. P. Mali Kft. Kerékpár jótállási jegy_ JÓTÁLLÁSI JEGY

J. P. Mali Kft. Kerékpár jótállási jegy_ JÓTÁLLÁSI JEGY JÓTÁLLÁSI JEGY JAVÍTÓ SZOLGÁLAT NEVE ÉS CÍME: A/z/ gyártmányú típusú, Magyarország területén vásárol új kerékpárra a vásárlás (üzembe helyezés) napjától számított 12 hónapig terjedő, a 72//2005. (IV.21.)

Részletesebben

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig. Bevezető

ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig. Bevezető ÜGYFÉLPANASZ-KEZELÉSI SZABÁLYZAT RAIFFEISEN BANK ZRT. Hatályos: 2015. augusztus 10-től visszavonásig Bevezető A Raiffeisen Bank Zrt. (Bank) egyik elsődleges célja az Ügyfelek magas színvonalú kiszolgálása.

Részletesebben

Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében

Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében Jótállási, szavatossági, reklamációkezelésre vonatkozó szabályok a 2014. évi jogszabályi változások tükrében dr. Farkas Mária Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság Budapest, 2014. szeptember 19. JOGSZABÁLYI

Részletesebben

Készült: a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a Székesfehérvár Megyei Jogú város támogatásával

Készült: a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a Székesfehérvár Megyei Jogú város támogatásával AMIT ÉRDEMES TUDNI az üzleten kívül fogyasztóval kötött szerződésekről és az üzleten kívüli kereskedés feltételeiről Készült: a Szociális és Munkaügyi Minisztérium és a Székesfehérvár Megyei Jogú város

Részletesebben

Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft szolgáltató

Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft szolgáltató Kerekegyházi Kábelkommunikációs Kft szolgáltató a tagja Előfizetői tájékoztatója az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 138. (2) bekezdése alapján hírközlési szolgáltatás vezetékes műsorjel-elosztás

Részletesebben

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248.

1959. évi IV. törvény. a Polgári Törvénykönyvről. (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. 1959. évi IV. törvény a Polgári Törvénykönyvről (a szavatosságra és a jótállásra vonatkozó szabályok) A jótállás 248. (1) Aki a szerződés hibátlan teljesítéséért szerződés vagy jogszabály alapján jótállásra

Részletesebben

A szerződés megkötésének célja a Megrendelő fenti igényeinek minél hatékonyabb kiszolgálása, kihasználva a Vevőkártyás rendszer nyújtotta előnyöket.

A szerződés megkötésének célja a Megrendelő fenti igényeinek minél hatékonyabb kiszolgálása, kihasználva a Vevőkártyás rendszer nyújtotta előnyöket. VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről a(z) Szigeti és László Mérnöki Iroda Kft. Székhely címe:... Adószáma:... (A további adatokat a 2. melléklet tartalmazza.) mint Megrendelő, másrészről a

Részletesebben

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság Hatályos: 2013. május 29. ArteusCredit Zrt. 1134 Budapest, Róbert K. krt. 59., Telefon: 06/1 814 2179 1 Az ArteusCredit Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Részletesebben

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás

Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Internet szolgáltatás ÁSZF módosulás Tisztelt Előfizető! Tájékoztatjuk, hogy amennyiben a jelen módosításokat nem kívánják elfogadni, úgy az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény 132. (5)

Részletesebben

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására

MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS jogsegélyszolgálati feladatok ellátására Jelen dokumentum a Magyar Agrár-, Élelmiszergazdasági és Vidékfejlesztési Kamara 2015. június 17. napján kelt Pályázati Kiírás 4. számú melléklete.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT Hatályos: 2013-09-10-től Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. (továbbiakban: Alapkezelő) a befektetési alapkezelőkről és a kollektív

Részletesebben

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek

AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek AUM Jógabazár Általános Szerződési Feltételek Vásárlói szerződés Érvényes: 2013. március 17-től A Vásárlói szerződés a vevő e-mailen, telefonon vagy a webáruház rendszerén keresztül leadott megrendelése

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI TÁRSAS VÁLALKOZÁSOK ÉS EGYÉNI VÁLLALKOZÓK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és

Részletesebben

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére

Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS Települési önkormányzatok részére 1. A szerződő felek: Név: Tempo-Consulting Tanácsadó és Szolgáltató Bt. mint Megbízott (a továbbiakban:

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. május 13-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA

JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA JELZÁLOGSZERZŐDÉS INGATLANRA Szerződés száma: amely létrejött egyrészről az ERSTE BANK HUNGARY ZRT. (székhely: 1138 Budapest, Népfürdő u. 24-26., cégjegyzékszám: Fővárosi Bíróság Cg. 01-10-041054, statisztikai

Részletesebben

Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata

Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata 6.2. Az előfizetői bejelentések, panaszok kezelése, folyamata (díjreklamáció, kötbér és kártérítési igények intézése) 6.2.1. A jelen ÁSZF vonatkozásában

Részletesebben

14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/716/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére

14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/716/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S. a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére 14. NAPIREND Ügyiratszám: 1/716/2012. E L Ő T E R J E S Z T É S a Képviselő-testület 2012. november 23-i nyilvános ülésére Tárgy: Előterjesztő: Előkészítette: Megtárgyalja: Meghívottak: Tapolcai Városgazdálkodási

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Válságmendzser Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-164088, székhely: 1039 Budapest, Petőfi utca 3.., levelezési cím: 1039 Budapest, Petőfi utca 3..), mint a(z) NOVUS TRIBULUS Kft f.a

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Yplon Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-461424, székhely: 1025 Budapest, Csévi út 11.., levelezési cím: 1025 Budapest, Csévi út 11..), mint a(z) ARABUS Kft. f.a (cégjegyzékszám: 13

Részletesebben

Szállítási és forgalmazási szerződés

Szállítási és forgalmazási szerződés 1/5 Szállítási és forgalmazási szerződés mely létrejött egyfelől a Zimmer Hungária Kft. ( adószám: 10832037 2 13; Cg: 13 09 069532, bankszámla szám: Sopron Bank Zrt. 17600011 00203863 00200004 2011 Budakalász,

Részletesebben

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete

A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete A Magyar Nemzeti Bank elnökének 40/2013. (XII. 29.) MNB rendelete az önkéntes kölcsönös biztosító pénztár, a pénzügyi intézmény, a pénzforgalmi intézmény, az elektronikuspénzkibocsátó intézmény, a magánnyugdíjpénztár,

Részletesebben

Szentes Városi Szolgáltató KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. Tárgy: Ilonaparti III. sz. termálkút vásárlása

Szentes Városi Szolgáltató KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. Tárgy: Ilonaparti III. sz. termálkút vásárlása Szentes Városi Szolgáltató KFT 6600 Szentes, Vásárhelyi út 12. Tárgy: Ilonaparti III. sz. termálkút vásárlása Szentes Város Önkormányzat Képviselő-testülete Szentes Kossuth tér 6. Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

Szállítási Szerződés amely létrejött egyrészről a Bács-Kiskun megyei Önkormányzat Kórháza (Kecskemét, Nyíri út 38.), mint megrendelő (a továbbiakban megrendelő), valamint az Univer-Coop Zrt. (6000 Kecskemét,

Részletesebben

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS

1. sz. melléklet MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS amely létrejött egyrészről Tatabánya Megyei Jogú Város Önkormányzata (2800 Tatabánya, Fő tér 6., bankszámlaszám: OTP Komárom-Esztergom Megyei Igazgatósága 11740009-15384481-00000000, adószám:

Részletesebben

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez

Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez Kérelem a szociális étkeztetés igénybevételéhez 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név: Születési neve: Anyja neve: Születési helye, időpontja: Lakóhelye: Tartózkodási helye: Állampolgársága: Bevándorolt,

Részletesebben

Ingatlan adásvételi szerzıdés

Ingatlan adásvételi szerzıdés Ingatlan adásvételi szerzıdés amely létrejött egyrészrıl (születési neve:, születési helye: ; születési ideje:, anyja neve: ; személyi azonosító jele: ; lakcíme: ; adóazonosító jele: ; magyar állampolgár),

Részletesebben