Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok"

Átírás

1 Mintalevelek, formanyomtatványok, szerződéstípusok Bevezetés 3 I. Mintalevelek-formanyomtatványok 1. Hibás teljesítés 1.1. Hibás teljesítés esetén javításra irányuló fogyasztói igény bejelentése Hibás teljesítés esetén cserére irányuló fogyasztói igény bejelentése Hibás teljesítés esetén vételár-leszállításra irányuló fogyasztói igény bejelentése Hibás teljesítés esetén elállásra irányuló fogyasztói igény bejelentése Vállalkozás által kiállítandó jegyzőkönyv fogyasztói kifogásról Vállalkozás által kiállítandó átvételi elismervény javítás céljából átadott termékhez Üzleten kívül kötött szerződések 2.1. Elállási nyilatkozat üzleten kívüli értékesítés esetén Vállalkozás által kiállítandó írásbeli tájékoztató üzleten kívül kötött szerződéshez Távollevők között kötött szerződések 3.1. Elállási nyilatkozat távollevők között kötött szerződés esetén Vállalkozás által kiállítandó írásbeli tájékoztató távollevők között kötött szerződéshez Elektronikus hírközlési szolgáltatások 4.1. Kötbér iránti igény bejelentése a szolgáltató felé a hibavizsgálat eredményéről történő értesítés hiánya miatt Kötbér iránti igény bejelentése a szolgáltató felé a hiba kijavítására nyitva álló határidő elmulasztása miatt Kötbér iránti igény bejelentése a szolgáltató felé a korlátozás megszüntetésének késedelmes teljesítése miatt Szállás időben megosztott használatára irányuló szerződések 5.1. Az előlegfizetés tilalma ellenére átvett összeg visszafizetése iránti igény bejelentése a vállalkozás részére Elállási nyilatkozat a szállás időben megosztott használatára irányuló szerződés esetén Utazási szerződések 6.1. Az utazási szerződés hibás teljesítése miatti kifogásról szóló, vállalkozás által kiállítandó jegyzőkönyv Részvételi díj leszállítása igényének bejelentése az utazási szerződés hibás teljesítése miatt 23 1

2 6.3. Fogyasztói elállási nyilatkozat utazási szerződés esetén Vállalkozási tájékoztatás az utas részére az idegenvezető személyéről, kapcsolattartás módjáról Vállalkozásnak szánt tájékoztatás az utazási szerződés kapcsán megtett engedményezésről Hatósági bejelentések 7.1. Hatósági bejelentés tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat miatt Hatósági bejelentés válaszadási kötelezettség elmulasztása miatt Hatósági bejelentés fogyasztói kifogásról történő jegyzőkönyv felvételének hiánya miatt Hatósági bejelentés nyugta-, számlaadási kötelezettség elmulasztása miatt Hatósági bejelentés élelmiszerbiztonsági rendelkezések megsértése miatt Hatósági bejelentés árucikk nem biztonságos volta miatt Békéltető testületi formanyomtatványok 8.1.Levél a fogyasztói jogvita vállalkozással történő rendezésének megkísérlésére (a békéltető testületi eljárás előfeltétele) Kérelem békéltető testületi eljárás lefolytatására Meghatalmazás a békéltető testület előtti eljárásban Ajánlás nem teljesítésének bejelentése a békéltető testület felé 36 II. Szerződéstípusok 1. Adásvételi szerződés (ingó) Adásvételi szerződés (ingatlan) Adásvételi szerződés (gépjármű) Utazási szerződés Vállalkozási szerződés lakóház építésére Bankszámlaszerződés Bankkártyaszerződés 57 2

3 Bevezetés A Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetségének célja, hogy Magyarországon a fogyasztói tudatosság növekedjen. Ezért elkészítettük azoknak a különböző szerződéseknek a mintáit, amelyek esetében feltétlenül javasolt már előzetesen megismerkedni az adott ügylet tartalmával. Így a fogyasztók a kiadvány keretében megtalálják többek közt az adásvételi szerződések leggyakoribb fajtáit, ezen kívül az utazási- és bankkártya-szerződések esetében használható mintákat. Ez utóbbi két szerződéstípus kapcsán az egyes vállalkozások kivétel nélkül blankettaszerződéseket alkalmaznak, így a fogyasztóknak nincs beleszólásuk azok tartalmának kialakításába: ezért nagyon fontos, hogy a kötelezettségeikkel maradéktalanul tisztában legyenek már a szerződéskötést megelőzően. Emellett különböző formanyomtatványokkal, mintalevelekkel segítjük az olvasókat. Célunk az volt, hogy a lehető legtöbb olyan fogyasztóvédelmi témakört érintsük, amely közvetlenül érinti a fogyasztók mindennapjait. Ide tartozik például a hibás teljesítés területe, ezen belül a fogyasztók alapvető négy jogának (kijavítás, kicserélés, vételár-leszállítás, teljes vételár visszatérítése) gyakorlását segítő mintalevelek kerültek összeállításra. Az üzleten kívül kötött szerződések (gyakoribb nevén: termékbemutatók) és a távollevők között kötött szerződések keretében az indokolás nélküli elállás esetén használatos dokumentumokat állítottunk össze, de ezen kívül is például olyan mintalevelekkel segítjük a fogyasztókat, amelyeket egyéb különböző jogaik érvényesítésekor célszerű használniuk. Ide tartozik többek közt az az eset, ha elektronikus hírközlési szolgáltatójukkal szemben kötbérfizetési igényt szeretnének érvényesíteni a szolgáltatás hibája miatt. Sokszor még jogaink ismeretében sem tudunk dűlőre jutni a kereskedővel, ez esetben a fővárosi és a megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő független békéltető testületek segítenek nekünk a fogyasztói jogvita megoldásában, ingyenes, gyors és szakszerű eljárásukkal. Nem lehetett teljes a gyűjtemény ezért anélkül, hogy a békéltető testületi eljárás igénybe vételét segítő formanyomtatványok is közlésre kerüljenek. Mindemellett további, hatósági bejelentés megtételére szolgáló mintaleveleket állítottunk össze. Végül az egyes vállalkozások által a fogyasztók részére kötelezően kiállítandó dokumentumokkal is találkozhat az olvasó, így reméljük, hogy nem csak a fogyasztók, de a vállalkozások szintén haszonnal fogják forgatni a tájékoztatót. 3

4 1. Hibás teljesítés 1.1. Hibás teljesítés esetén javításra irányuló fogyasztói igény bejelentése Vállalkozás neve és címe Tisztelt! (Vállalkozás megnevezése) Alulírott,..(név) fogyasztó (lakcím:..) ezúton bejelentem, hogy az Önöktől -n (dátum).ft-os összegért vásárolt.árucikk meghibásodott, ezért a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 306. (1) bekezdése értelmében kérem, hogy a terméket számomra mihamarabb kijavítani szíveskedjenek. A hiba jellege a következő: Felhívom a figyelmüket arra, hogy a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 4. (2) bekezdésének értelmében Önöknek törekedni kell arra, hogy a kijavítás 15 napon belül elvégzésre kerüljön. Helyszín, dátum Aláírás 4

5 1.2. Hibás teljesítés esetén cserére irányuló fogyasztói igény bejelentése Vállalkozás neve és címe Tisztelt! (Vállalkozás megnevezése) Alulírott,..(név) fogyasztó (lakcím:.) ezúton bejelentem, hogy az Önöktől -n (dátum) Ft-os összegért vásárolt.árucikk meghibásodott, ezért a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 306. (1) bekezdése értelmében kérem, hogy a terméket számomra mihamarabb kicserélni szíveskedjenek. A hiba jellege a következő: Felhívom a figyelmüket arra, hogy a fogyasztói szerződés keretében érvényesített szavatossági és jótállási igények intézéséről szóló 49/2003. (VII. 30.) GKM rendelet 4. (2) bekezdésének értelmében Önöknek törekedni kell arra, hogy a kicserélés 15 napon belül elvégzésre kerüljön. Helyszín, dátum Aláírás 5

6 1.3. Hibás teljesítés esetén vételár-leszállításra irányuló fogyasztói igény bejelentése (amennyiben a vállalkozás a kijavítást-kicserélést nem vállalta vagy nem teljesítette megfelelően) Vállalkozás neve és címe Tisztelt! (Vállalkozás megnevezése) Alulírott,..(név) fogyasztó (lakcím:.) ezúton bejelentem, hogy az Önöktől -n (dátum)..ft-os összegért vásárolt.árucikk meghibásodott, ezért a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 306. (1) bekezdése értelmében kérem, hogy az eredeti vételárból.ft-os árleszállítást alkalmazzanak. A hiba jellege a következő: Felhívom figyelmüket arra, hogy a Ptk (1) bekezdés b, pontja szerint, ha a forgalmazó nem vállalja a kijavítást vagy kicserélést vagy e kötelezettségeinek nem tud eleget tenni a megfelelő határidőben, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, úgy a fogyasztó megfelelő árleszállítást igényelhet. Helyszín, dátum Aláírás 6

7 1.4. Hibás teljesítés esetén elállásra irányuló fogyasztói igény bejelentése (amennyiben a vállalkozás a kijavítást-kicserélést nem vállalta vagy nem teljesítette megfelelően) Vállalkozás neve és címe Tisztelt! (Vállalkozás megnevezése) Alulírott,..(név) fogyasztó (lakcím: ) ezúton bejelentem, hogy az Önöktől.. -n (dátum) vásárolt.árucikk meghibásodott, ezért a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény 306. (1) bekezdése értelmében bejelentem, hogy a szerződéstől elállok és kérem a teljes vételár, azaz Ft. visszatérítését az alábbi postacímre:..... A hiba jellege a következő: Felhívom figyelmüket arra, hogy a Ptk (1) bekezdés b, pontja szerint, ha a forgalmazó nem vállalja a kijavítást vagy kicserélést vagy e kötelezettségeinek nem tud eleget tenni a megfelelő határidőben, a fogyasztónak okozott jelentős kényelmetlenség nélkül, úgy a fogyasztó elállhat a szerződéstől és jogosult a teljes vételár visszatérítésére. Helyszín, dátum Aláírás 7

8 1.5. Vállalkozás által kiállítandó jegyzőkönyv fogyasztói kifogásról JEGYZŐKÖNYV fogyasztói kifogásról amely készült év.. hó.. napján,.. forgalmazó,.. (város),. (utca).... (szám) alatt található telephelyén/fióktelepén/üzlethelységében.* Jelen vannak:. fogyasztó. a forgalmazó képviseletében. Fogyasztó:. (név), (lakcím:.., telefonszám:.., ...) Vásárlás időpontja:.. év.. hó nap Igénnyel érintett termék: Vételára:... Megnevezése:... Típusa:.. Gyártmánya:.. A hiba megnevezése, leírása: A hatályos jogszabályok alapján a fogyasztó az alábbi jótállási igényt kívánja érvényesíteni: kijavítás, csere,.. % -os árleszállítás, elállás a szerződéstől, és a vételár visszatérítése* 8

9 A forgalmazó nyilatkozata: A fogyasztó által bejelentett hiba fennállását elismerem. A fogyasztói igény teljesíthetőségéről - az alábbiak szerint nyilatkozom:.. - jelenleg nyilatkozni nem tudok, arról a fogyasztót 3 munkanapon belül írásban értesítem.* A hibás terméket a mai napon a fogyasztó a forgalmazónak átadta. A fogyasztó által bejelentett hiba fennállását nem ismerem el, az alábbi indokok alapján: * A jegyzőkönyv készült két eredeti példányban, melyből egy példány a fogyasztót, egy példány a forgalmazót illeti meg. A jegyzőkönyv.. számú oldalt tartalmaz. P. H.. fogyasztó. forgalmazó A jegyzőkönyv egy példányát a mai napon átvettem: Kelt:.. A jótállási igényt a forgalmazó a mai napon teljesítette:... fogyasztó aláírása Kelt:..... fogyasztó aláírása (*) A megfelelőt aláhúzással, kitöltéssel jelölje. 9

10 1.6. Vállalkozás által kiállítandó átvételi elismervény javítás céljából átadott termékhez ÁTVÉTELI ELISMERVÉNY javítás céljából átadott termékhez Fogyasztó neve: címe:.. telefonszáma:. . Szolgáltató neve:. címe: cégjegyzékszáma: telefonszáma: Alulírott, szolgáltató képviseletében kijelentem, hogy.. fogyasztótól a mai napon terméket (típusa:..., gyártója:.., gyártási száma:., megnevezése:, egyéb ismertető (ha van):..) javítás céljából átvettem. A termék javításának, hibátlan állapotban történő visszaszolgáltatásának várható időpontja:... év. hó. nap. A dolog átadásának helye: a fent nevezett szolgáltató... cím alatt található telephelye/fióktelepe/üzlethelysége.* Jelen elismervény két példányban készült, melyből egy példány a fogyasztót, egy példány szolgáltatót illeti meg. Kelt:... fogyasztó átadó.. szolgáltató képviseletében átvevő A javított, hibátlan terméket a mai napon a szolgáltató visszaszolgáltatta: Kelt:.. (*) A megfelelőt aláhúzással jelölje.... fogyasztó aláírása 10

11 2. Üzleten kívül kötött szerződések 2.1. Elállási nyilatkozat üzleten kívüli értékesítés esetén Vállalkozás neve és címe Tisztelt.! (Vállalkozás megnevezése) Alulírott,... (fogyasztó neve), (lakcím:..., anyja neve:..., született:...) mint fogyasztó az Önökkel... év... hó... napján kötött szerződéstől a mai napon az üzleten kívül kötött szerződésekről szóló 213/2008. (VIII.29.) Korm. rendelet 4. -ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően, elállási jogomat a jogszabályban meghatározásra került 8 munkanapos határidőn belül gyakorolva elállok. A megjelölt szerződés alapján részemre továbbított termék visszaszolgáltatásáról jelen nyilatkozat megküldésével egy időben,... úton intézkedtem. Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét, a vételár összegét a.. Banknál vezetett számú bankszámlaszámomra átutalni szíveskedjenek 30 napon belül. Dátum, helyszín Aláírás 11

12 2.2. Vállalkozás által kiállítandó írásbeli tájékoztató üzleten kívül kötött szerződéshez ÍRÁSBELI TÁJÉKOZTATÓ üzleten kívül kötött szerződéshez Adatok: Szolgáltató neve:, székhelye:.., telefonszáma: Fogyasztó neve:, lakcíme:..., telefonszáma:.. Szerződés tárgya:... Szerződéskötés helye:, időpontja:. Elállási jog A Fogyasztó 8 munkanapon belül a szerződéstől indoklás nélkül elállhat. Az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a szerződést megkötötte, vagy ha ez későbbi, az áru kézhezvételének napjától. Írásban történő elállás esetén határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha a Fogyasztó nyilatkozatát igazolható módon a határidő lejárta előtt postára adja. Amennyiben a Fogyasztó elállási jogával él, akkor nem köteles megtéríteni az árunak azt az értékcsökkenését, mely a rendeltetésszerű használat következménye, és nem köteles használati díjat fizetni az áru használatáért. Az áru Fogyasztónak felróható értékcsökkenéséért azonban helytállni tartozik. A Szolgáltató nem köteles a vételár, illetve szolgáltatás díja után kamatot fizetni. A fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát, ha az árut nem tudja teljes egészében visszaszolgáltatni. Amennyiben részben vissza tudja szolgáltatni az árut úgy, hogy a megmaradt rész értéke és használhatósága nem csökkent, akkor a vételár arányos részének visszaszolgáltatására tarthat igényt. Szolgáltatás nyújtása esetén a Fogyasztó nem gyakorolhatja elállási jogát, ha a szolgáltatást teljes egészében igénybe vette. Ha a szolgáltatást részben teljesítette a Szolgáltató, fogyasztónak a díj visszafizetésére vonatkozó követelésével szemben a Szolgáltató követelheti a szolgáltatás már igénybe vett részére arányosan járó díjat. A Fogyasztó az elállási jogáról érvényesen nem mondhat le. A Fogyasztó az elállási jogát az alábbi személlyel szemben gyakorolhatja: Név:.., cím:... Kelt: Szolgáltató 12

13 3. Távollevők között kötött szerződések 3.1. Elállási nyilatkozat távollevők között kötött szerződés esetén Vállalkozás neve és címe Tisztelt.! (Vállalkozás megnevezése) Alulírott,... (fogyasztó neve), (lakcím:..., anyja neve:..., született:...) mint fogyasztó az Önökkel... év... hó... napján kötött szerződéstől a mai napon a távollevők között kötött 17/1999. (II.5.) Korm. rendelet 4. -ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően, elállási jogomat a jogszabályban meghatározásra került 8 munkanapos határidőn belül gyakorolva elállok. A megjelölt szerződés alapján részemre továbbított termék visszaszolgáltatásáról jelen nyilatkozat megküldésével egy időben,... úton intézkedtem. Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét, a vételár összegét a.. Banknál vezetett számú bankszámlaszámomra átutalni szíveskedjenek 30 napon belül. Dátum, helyszín Aláírás 13

14 3.2. Vállalkozás által kiállítandó írásbeli tájékoztató távollevők között kötött szerződéshez A Vállalkozás adatai: ÍRÁSBELI TÁJÉKOZTATÓ távollevők között kötött szerződéshez Név:... székhely:... adószám: működési engedély száma/cégjegyzékszám: A szerződés tárgya A szerződés tárgya a Vállalkozás által internetes weblapján közzétett,... év... negyedévére/félévére vonatkozó,... év... hó... napjától... év... hó... napjáig érvényes termékbemutató és árlista.. oldalán,... pontjában található,... típusú,... gyártmányszámú,... cikkszámú termék. A termék fizikai jellemzői*: mérete:... anyaga:... színe:... egyéb ismertető:... tartozékai:... gyártó neve, címe:... importőr neve, címe:... Ellenszolgáltatás, teljesítés A fenti termék ellenértéke az ott megjelölt tartozékokkal együtt:... Ft, azaz... forint, amely összeg bruttó összeg, és nem tartalmazza a postaköltséget. (A termék egységára:... Ft, azaz... forint.) A Fogyasztó köteles fizetési kötelezettségét a termék átvételével egyidejűleg a postai utánvétel gyakorlatának megfelelően postai úton teljesíteni. A postaköltség:... Ft A Vállalkozás a terméket a megrendeléstől, szerződéskötéstől számított 30 napon belül szállítja. Szállítás módja:... Amennyiben a Fogyasztó által megrendelt áru nem áll rendelkezésre, úgy a Vállalkozás jogosult helyettesítő termékkel teljesíteni. Elállási jog A Fogyasztó 8 munkanapon belül a szerződéstől indoklás nélkül elállhat. Az elállás jogát attól a naptól kezdve gyakorolhatja, amikor a terméket átvette, amennyiben a Vállalkozás az írásbeli tájékoztatási kötelezettségének eleget tett. 14

15 Amennyiben a Fogyasztó elállási jogával él, úgy a Vállalkozás köteles a Fogyasztó által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül visszatéríteni. A Fogyasztó elállási jogának gyakorlásával összefüggésben köteles a termék visszaszolgáltatásával kapcsolatos költségeket állni, egyéb költségek, díjak viselésére azonban nem kötelezhető. Amennyiben a Fogyasztó a visszaszolgáltatott terméket nem rendeltetésének megfelelően használta, úgy a Vállalkozás követelheti ebből eredő kárának megtérítését. Ha a Vállalkozás helyettesítő termékkel teljesít, a feltétlen elállási jog gyakorlása során az áru visszaszolgáltatásával felmerülő költség a Vállalkozást terheli. A költség megtérítésének módja:... Nem élhet elállási jogával a Fogyasztó: olyan termék értékesítése során, amely ára a Vállalkozás által nem irányítható pénzpiaci ingadozástól függ; olyan termék értékesítése esetén, amely a Fogyasztó személyéhez kötött, illetve amelyet a Fogyasztó utasítása alapján vagy személyes kérésére állítottak elő; olyan termék értékesítése esetén, mely termék természeténél fogva nem szolgáltatható vissza, illetve gyorsan romló; hang-, illetve képfelvétel, valamint számítógépi szoftver példányára vonatkozó szerződés esetében, ha a csomagolást a Fogyasztó felbontja; hírlap, folyóirat, időszaki lap terjesztésére vonatkozó szerződés esetén. Az ajánlati kötöttség ideje A Vállalkozás jelen írásbeli tájékoztatóban foglalt feltételekkel ajánlatához jelen írásbeli tájékoztató kézhezvételét követő... napig kötve van. A határidő lejárta után a Vállalkozás nem áll ajánlati kötöttség hatálya alatt. A szerződés időtartama Jelen írásbeli tájékoztató alapján létrejövő szerződés határozott időre,... napra szól, melynek hatálya a szerződés aláírásával kezdődik. Jótállás, javító szolgálat A panasz intézése A Fogyasztó panaszát a Vállalkozás alábbi telephelyén (fióktelepén) érvényesítheti: Kelt:... (*) A megfelelő rovat kitöltendő.... Szolgáltató 15

16 4. Elektronikus hírközlési szolgáltatások 4.1. Kötbér iránti igény bejelentése a szolgáltató felé a hibavizsgálat eredményéről történő értesítés hiánya miatt Szolgáltató neve Címe Tisztelt.! (Szolgáltató megnevezése) Alulírott, (Név) fogyasztó (Lakcím:.., tel.szám:., ügyfélazonosító:.) ezúton bejelentem, hogy az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet értelmében kötbérfizetési igényt támasztok Önökkel szemben. A jogszabályban meghatározásra kerültek szerint ugyanis a szolgáltató a hibabejelentéstől számított 48 órán belül köteles a fogyasztót értesíteni a bejelentett hiba vizsgálatának eredményéről, ez azonban elmaradt az Önök részéről, korábban megtett hibabejelentésem ellenére. Az eset részletes leírása a következő: Kérem, hogy a jogszabályban meghatározásra került számítási módszer alapján nekem járó kötbért a következő számlámon jóváírni szíveskedjenek. Helység, dátum Aláírás 16

17 4.2. Kötbér iránti igény bejelentése a szolgáltató felé a hiba kijavítására nyitva álló határidő elmulasztása miatt Szolgáltató neve Címe Tisztelt.! (Szolgáltató megnevezése) Alulírott, (Név) fogyasztó (Lakcím:.., tel.szám:., ügyfélazonosító:.) ezúton bejelentem, hogy az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet értelmében kötbérfizetési igényt támasztok Önökkel szemben. A jogszabályban meghatározásra kerültek szerint ugyanis a szolgáltató a hiba bejelentésétől számított 72 órán belül köteles a hibát kijavítani, amennyiben pedig ezt elmulasztja, úgy kötbért kell fizetnie az előfizetőnek. Hibabejelentésem óta ez a határidő lejárt, a hiba pedig még mindig fent áll. Az eset részletes leírása a következő: Kérem, hogy a jogszabályban meghatározásra került számítási módszer alapján nekem járó kötbért a következő számlámon jóváírni szíveskedjenek. Helység, dátum Aláírás 17

18 4.3. Kötbér iránti igény bejelentése a szolgáltató felé a korlátozás megszüntetésének késedelmes teljesítése miatt Szolgáltató neve Címe Tisztelt.! (Szolgáltató megnevezése) Alulírott, (Név) fogyasztó (Lakcím:.., tel.szám:., ügyfélazonosító:.) ezúton bejelentem, hogy az elektronikus hírközlési előfizetői szerződések részletes szabályairól szóló 6/2011. (X. 6.) NMHH rendelet értelmében kötbérfizetési igényt támasztok Önökkel szemben. A jogszabályban meghatározásra kerültek szerint ugyanis ha a szolgáltató az előfizetőnek nyújtott szolgáltatást korlátozta és az előfizető a korlátozást okát megszünteti és erről a szolgáltató hitelt érdemlő módon szerez tudomást, úgy köteles az előfizető kérésétől számított 72 órán belül a korlátozást megszüntetni. Korábban előfizetési díjam megfizetésével késedelembe estem, azonban azóta a vonatkozó..ft-os összeget már befizettem.év hó..napján, erről pedig elektronikus levél útján értesítettem Önöket. Az értesítés óta már több mint 72 óra telt el, mindezek ellenére a korlátozást továbbra sem oldották fel. Mindezek alapján kérem, hogy a jogszabályban meghatározásra került számítási módszer alapján nekem járó kötbért a következő számlámon jóváírni szíveskedjenek. Helység, dátum Aláírás 18

19 5. Szállás időben megosztott használatára irányuló szerződések 5.1. Az előlegfizetés tilalma ellenére átvett összeg visszafizetése iránti igény bejelentése a vállalkozás részére Vállalkozás neve Címe Tisztelt..! (Vállalkozás megnevezése) Alulírott, (Név) fogyasztó (Lakcím:., anyja neve:..,született: szerződésszám:.) ezúton bejelentem, hogy a közöttünk.év...hó.napján szállás időben megosztott használatára vonatkozó szerződés megkötésekor Önök jogszabályba ütköző módon fogadtak el tőlem... Ft. összeget. A szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről 141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. (1) bekezdésében meghatározásra kerültek szerint ugyanis tőlem semmilyen jogcímen nem követelhettek volna fizetést és nem is fogadhatták volna azt el. A fentiekre való tekintettel kérem, hogy haladéktalanul, de legkésőbb levelem kézhezvételétől számított 30 napon belül a szerződéskötéskor átadott..ft-os összeget annak a Polgári Törvénykönyvről szóló törvény szerinti késedelmi kamataival együtt a.. Banknál vezetett számú bankszámlaszámomra átutalni szíveskedjenek. Dátum, helyszín Aláírás 19

20 5.2. Elállási nyilatkozat a szállás időben megosztott használatára irányuló szerződés esetén Vállalkozás neve Címe Tisztelt.! (Vállalkozás megnevezése) Alulírott,... (fogyasztó neve), (lakcím:..., anyja neve:..., született:...) mint fogyasztó az Önökkel... év... hó... napján kötött szerződéstől a mai napon a szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről 141/2011. (VII. 21.) Korm. rendelet 9. -ában foglalt rendelkezéseknek megfelelően, elállási jogomat a jogszabályban meghatározásra került 14 napos határidőn belül gyakorolva Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét. elállok. Dátum, helyszín Aláírás 20

21 6. Utazási szerződés 6.1. Az utazási szerződés hibás teljesítése miatti kifogásról szóló, vállalkozás által kiállítandó jegyzőkönyv Az utazási szerződés hibás teljesítése miatti kifogásról szóló jegyzőkönyv amely készült... év hó napján... (cím) alatt. Jelen vannak:. utas. utaskísérő. helyszíni szolgáltató. Tárgy: panasz bejelentése utas. év.. hó. napján kötött utazási szerződés alapján időtartam alatt.. utazásszervező által biztosított szolgáltatást veszi igénybe. (cím) alatt. A hiba A hiba észlelésének időpontja:. év.. hó. nap A hiba jellege: Utas a hiba észlelését követően haladéktalanul. év. hó napon értesítette utaskísérőt, és helyszíni szolgáltatót. Egyéb megjegyzés Utaskísérő/helyszíni szolgáltató haladéktalanul az alábbi intézkedéseket tette: 21

22 Jelen jegyzőkönyv.. számozott oldalt tartalmaz. Jelen jegyzőkönyv készült két, egymással mindenben megegyező eredeti példányban, melyből egy példány az utast, egy példány az utazásszervezőt illet meg. A jegyzőkönyv elválaszthatatlan részét képezi a hibákról készült fényképek. A jegyzőkönyv a tényeket és adatokat helyesen, a valóságnak megfelelően tartalmazza. Jelen lévők azt elolvasás és értelmezés után jóváhagyólag írják alá. Kelt:.. utas utaskísérő/helyszíni szolgáltató Megjegyzés: utazásszervező 22

23 6.2. Részvételi díj leszállítása igényének bejelentése az utazási szerződés hibás teljesítése miatt Vállalkozás neve Címe Tisztelt..! (Utazásszervező neve) Alulírott,. (név), (lakcím:., anyja neve:.) ezúton bejelentem, hogy a közöttünk..év hónap.napján megkötött utazási szerződés hibás teljesítése miatt a.ft-os részvételi díj..ft-ra történő leszállításának igényével lépek fel. Az utazási szerződés szerint és egyéb ajánlatukban is Önök vállalták, hogy az utazás során ötcsillagos szállodákban kerülünk családommal elhelyezésre, külön fürdőszobával rendelkező szobában. Emellett előzetesen arról tájékoztattak, hogy a tengerpart a szálláshely közvetlen közelében helyezkedik el. Mindezekkel szemben a szobák, amelyekben elszállásoltak minket, mindössze három csillagosak voltak, a szobákhoz nem tartozott külön fürdőszoba, hanem a többi vendéggel közös fürdőszobát vehettünk csak igénybe, továbbá a tengerpart a helyi tömegközlekedést igénybe véve volt csupán megközelíthető, a szálláshelytől számítva fél órás utazási idővel. Figyelmüket felhívom arra, hogy az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Korm. rendelet 10. (1) bekezdése szerint az utazásszervező köteles a szolgáltatás díját, azaz a részvételi díjat arányosan leszállítani, amennyiben a vállalt szolgáltatást nem az utazási szerződésnek megfelelően teljesíti. A fentiekre való tekintettél kérem, hogy a vételár arányos részét, azaz Ft-ot jelen levél kézhezvételétől számított 30 napon belül a.. Banknál vezetett számú bankszámlaszámomra átutalni szíveskedjenek. Helyszín, dátum Aláírás 23

24 6.3. Fogyasztói elállási nyilatkozat utazási szerződés esetén Ügyfélszám:... Szerződésszám:... Alulírott (utas neve), (címe:. ) jelen írásbeli nyilatkozattal elállok az Önökkel. év.. hó. napján kötött.. számú utazási szerződéstől. Önök. év. hónap napján kelt számú levélben tájékoztattak, hogy a hivatkozott utazási szerződésben megjelölt díjat jelentős mértékben, 12 %-kal kívánják emelni. A díj ilyen mértékű emelését nem áll módomban elfogadni, ezért az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Kormányrendelet 8. -ban foglaltaknak megfelelően a szerződéstől elállok. Utazási szándékomról nem mondtam le, ezért amennyiben módjukban áll, igényt tartok az eredetivel azonos vagy magasabb értékű helyettesítő szolgáltatásra, melyről kérem minél előbbi tájékoztatásomat. Amennyiben nem áll módjukban a fenti szolgáltatás nyújtása, akkor a.. Banknál vezetett számú bankszámlaszámomra kérem átutalni a már befizetett összeget a jogszabályban meghatározott kamattal növelten. Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét! Kelt:.. Tisztelettel: utas 24

25 6.4. Vállalkozási tájékoztatás az utas részére az idegenvezető személyéről, kapcsolattartás módjáról Tájékoztató idegenvezető személyéről, kapcsolattartás módjáról Tisztelt Utas! Az... Utazási Iroda (cím:...., nyilvántartásba vételi szám:..) képviseletében eljárva, fenti hivatkozási számmal jelölt utazási szerződésével kapcsolatosan, a jogszabályi előírásoknak megfelelően jogszabályban meghatározott határidőn belül tájékoztatom, A, - hogy az utazás időtartama alatt, az utazás célállomásán magyarul beszélő helyi képviselő áll az Önök rendelkezésére*: a helyi képviselő neve:... címe:... telefonszáma:... Amennyiben a célállomáson töltött idő alatt bárminemű problémája, kérdése lenne, kérjük, forduljon bizalommal helyszíni képviselőnkhöz. B, - hogy az utazás időtartama alatt, az utazás célállomásán magyarul beszélő helyi képviselő nem áll rendelkezésre. Amennyiben az utazás időtartama alatt bárminemű gond, probléma merül fel, úgy irodánkkal az alábbi elérhetőségeken keresztül veheti fel a közvetlen kapcsolatot*: telefonszám:... fax: Kérjük, probléma esetén az utazás ideje alatt forduljon a helyszínen a... Irodához. cím:... telefonszám:... kapcsolattartó:... Kellemes pihenést, jó utat kívánunk! Kelt:... Tisztelettel: (*) A megfelelő rész kitöltendő.... Utazási Iroda 25

26 6.5. Vállalkozásnak szánt tájékoztatás az utazási szerződés kapcsán megtett engedményezésről Ügyfélszám:... Szerződésszám:... TÁJÉKOZTATÁS engedményezésről Tisztelt Utazási Iroda! Alulírott (utas neve), (címe:. ) jelen írásbeli tájékoztatással a jogszabályban meghatározott kötelezettségemnek eleget téve, az ott megjelölt határidőn belül az alábbi nyilatkozatot teszem:. év.. hó. napján.. számú utazási szerződést kötöttem Önökkel.. (cím) utazási szolgáltatás vonatkozásában. időtartamra. Ezen utazási szerződés kapcsán. év.. hó. napján engedményezési szerződést kötöttem az utazási szerződésről szóló 281/2008. (XI. 28.) Kormányrendelet 7. -ban meghatározottak szerint. Az engedményes neve: Címe: Levelezési címe:... Telefonszáma:. Tájékoztatom továbbá Önöket, hogy az engedményes az utazási szerződésben meghatározott utazási feltételeknek megfelel. Kérem a fentiek szíves tudomásulvételét! Kelt:.. Tisztelettel: utas 26

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jogról való ingyenes lemondással, foglaló kikötésével, tulajdonjog fenntartása mellett Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről eladó családi és utóneve:

Részletesebben

Vételi jogot biztosító szerződés

Vételi jogot biztosító szerződés Vételi jogot biztosító szerződés ingatlanra Vételi jogot biztosító szerződés amely létrejött egyrészről családi és utónév: születési családi és utónév:. születési hely és idő:.. anyja neve:... lakcím:....

Részletesebben

Adásvételi szerződés

Adásvételi szerződés 1 Ingatlan-adásvételi szerződés haszonélvezeti jog alapításával (több vevő) Adásvételi szerződés amely létrejött egyrészről adóazonosító jel:. mint eladó (a továbbiakban: Eladó), másrészről adóazonosító

Részletesebben

GÉPJÁRMŰ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS (magánszemély)

GÉPJÁRMŰ ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS (magánszemély) (magánszemély) A jogügylet jellege: visszterhes. A hatálybalépés időpontja:... Az okirat létrejött az alulírott helyen és időben az 1. pontban meghatározott felek között a 2. pontban meghatározott gépjármű

Részletesebben

Ingatlan adásvételi előszerződés

Ingatlan adásvételi előszerződés 1 Ingatlan adásvételi előszerződés építés alatt álló ingatlanra, tulajdonjog fenntartásával és foglaló kikötésével Ingatlan adásvételi előszerződés 1. Eladó családi és utóneve: születési családi és utóneve:.

Részletesebben

BORSOD MEGYEI ESETTANULMÁNYOK. Készítette: Dr. Tulipán Péter BAZ. Megyei Békéltető testület elnöke

BORSOD MEGYEI ESETTANULMÁNYOK. Készítette: Dr. Tulipán Péter BAZ. Megyei Békéltető testület elnöke BORSOD MEGYEI ESETTANULMÁNYOK Készítette: Dr. Tulipán Péter BAZ. Megyei Békéltető testület elnöke BÍRÓSÁGI JOGESET 1. Borsod Megyei Békéltető Testület még nem vesztett pert 15 év alatt A vállalkozás az

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. szeptember 10. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

Mit kell tudni az üzleten kívüli és a távollévők közötti szerződésekről? - gyakori kérdések és válaszok -

Mit kell tudni az üzleten kívüli és a távollévők közötti szerződésekről? - gyakori kérdések és válaszok - Mit kell tudni az üzleten kívüli és a távollévők közötti szerződésekről? - gyakori kérdések és válaszok - 1. A fogyasztó termékbemutatón vett részt Hajdúszoboszlón, ahol egy nagy értékű porszívót vásárolt.

Részletesebben

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről

Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről Budapest Főváros X. kerület Alpolgármestere j(; t. Előterjesztés a Gazdasági Bizottság részére a Budapest X. kerület, Liget u. 1/c I. 16. szám alatti ingatlan értékesítéséről I. Tartalmi összefoglaló Budapest

Részletesebben

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről: az Országgyűlés Hivatala 1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 1-3. Adószám: 15300014-2-41 Bankszámlaszám: MÁK 10032000-01400805-00000000. Képviseletében eljáró

Részletesebben

Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde

Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben. Készítette: Friedrichné Irmai Tünde Fogyasztói reklamáció intézése a kereskedelmi egységekben Készítette: Friedrichné Irmai Tünde A reklamáció intézése - Kis boltokban az eladó feladata - Nagyobb kereskedelmi egységekben a vezető intézi

Részletesebben

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek Általános Szerződési Feltételek Ön a www.tenisztanacsadas.hu internetes áruházában leadott megrendelésével a TENISZ TANÁCSADÓ Kft. vásárlója lesz. Kérjük, tanulmányozza át az alábbi tudnivalókat. Az Általános

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és

H A T Á R O Z A T. A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Iktatószám: Tárgy: HE/001/00105-0002/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat Ügyszám: 1609k-00005 H A T Á R O Z A T A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Heves Megyei Kormányhivatal

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/678-1/2015/I. Üi.: Koczkáné dr. Szabó Gabriella Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Szeged-Csanádi Egyházmegyével

Részletesebben

Kivitelezési szerződés

Kivitelezési szerződés Kivitelezési szerződés amely létrejött egyrészről: részben ERSTE BANK HUNGARY Zrt.által nyújtott kölcsönből, utófinanszírozással... (székhelye:...; cégjegyzékszáma:...,...; statisztikai azonosítója:...;

Részletesebben

A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 43.

A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y évi 43. A Kormány 97/2014. (III. 25.) Korm. rendelete a kötelező jótállásról szóló Korm. rendeletek módosításáról M A G Y A R K Ö Z L Ö N Y 2014. évi 43. szám A Kormány a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Amely létrejött egyrészről ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Fajta és mennyiség szerint meghatározott dolog határidős adásvételére Név Székhely Képviseli Adószám Cégjegyzékszám Bankszámlaszám Szolgáltató nevében eljáró

Részletesebben

ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT ÁRGUS-SECURITY KFT. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. A S z a b á l y z a t c é l j a : A Szabályzat az ÁRGUS-SECURITY Vagyonvédelmi Kft. (Továbbiakban: ÁRGUS-SECURITY) üzleti tevékenységével és működésével

Részletesebben

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke Szám: 830-9/2011. Mellékletek: 2 db.

Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke Szám: 830-9/2011. Mellékletek: 2 db. Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési Bizottsága elnöke Szám: 830-9/2011. Mellékletek: 2 db. ELŐTERJESZTÉS a Baranya Megyei Önkormányzat Közgyűlésének Gazdasági és Költségvetési

Részletesebben

Vásárlási tájékoztató

Vásárlási tájékoztató Vásárlási tájékoztató Elállási/Felmondási jog Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől. Az elállási/felmondási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen

Részletesebben

HATÁROZAT. kötelezi, 2. Az alábbi jogszabályhelyek figyelembe vételével hoztam meg döntésemet:

HATÁROZAT. kötelezi, 2. Az alábbi jogszabályhelyek figyelembe vételével hoztam meg döntésemet: Iktatószám: Tárgy: BA/001/00854-0013/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat HATÁROZAT A fogyasztóvédelmi, illetve piacfelügyeleti hatáskörben eljáró Baranya Megyei Kormányhivatal a Gigamatrac Kft.-t

Részletesebben

Panaszkezelési szabályzat

Panaszkezelési szabályzat ARGENTUM HOLDING ZRT. Panaszkezelési szabályzat Az ügyfelek panaszainak bejelentéséről, kezeléséről, nyilvántartásától Elfogadva az Alapító /2014 (.). határozatával 2014.01.01. Lucsik János Elnök-vezérigazgató

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT A Risk Partners Kft. Ügyfelei részére I. Panasz bejelentésének módjai 1) Szóbeli panasz a. Személyesen - Panaszügyintézés helye: 2120 Dunakeszi, Kertész u. 12. - Nyitva tartás:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről: VITUKI Környezetvédelmi és Vízgazdálkodási Kutató Intézet Nonprofit Közhasznú Kft. végelszámolás alatt (1095 Budapest, Kvassay Jenő út 1., Cg.: 01-09-913657,

Részletesebben

VIRPAY Financial Group Zrt.

VIRPAY Financial Group Zrt. VIRPAY Financial Group Zrt. Panaszkezelési Szabályzata Hatályos : 2015. július 7. napjától A VirPay Financial Group Zrt. PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZATA Hatályos: 2015. július 7. napjától A VirPay Financial

Részletesebben

Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS

Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS Ingatlan száma: Dátum: 2014-04.22.. FENNTARTÁSI MEGÁLLAPODÁS mely létrejött egyrészről Athina Kft. székhely: 1062 Budapest, Bajza utca 24., Cg. 01-09- 689218 Képviseli: Yair Biton ügyvezető helyett Jan

Részletesebben

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése

ME-7.4.2 Árajánlatkérés, szerződésminták, vállalkozók értékelése 30/38 7. sz. melléklet S ZÁLLÍTÁSI SZERZŐ DÉS ( MINTA) mely létrejött az alábbi szerződő felek között, az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek mellett: A MEGRENDELŐ ADATAI Megrendelő neve: Székhelye:

Részletesebben

1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu

1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu 1184 Budapest, Aranyeső u. 8. www.magyar-jatszoter.hu JÓTÁLLÁSI JEGY Termék megnevezése:... Termék típusa/cikkszáma: Termék gyártási száma : Vásárlás id pontja: 2015 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. a távollevők között kötött szerződésekről

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet. a távollevők között kötött szerződésekről 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. -ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről

amely létrejött egyrészről Hajdúnánási Református Egyházközség Székhely: Postacím. Képviseli: mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó), másrészről MEGBÍZÁSI SZERZŐDÉS-tervezet Önkormányzati, állami, egyházi, nonprofit fenntartású bentlakásos intézmények korszerűsítése című pályázati felhíváshoz Pályázatírás tárgyában amely létrejött egyrészről Hajdúnánási

Részletesebben

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS INGATLAN ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS amely létrejött Név: Születési név: Születési hely, idő: Anyja neve: Lakcím: Személyazonosító jel: Személyi igazolvány szám: Adóazonosító jel: mint - a továbbiakban valamint

Részletesebben

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja

A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja 1 Egyszerű többség A Tolna Megyei Önkormányzat Közgyűlésének 2013. szeptember 20-i ülése 6. számú napirendi pontja Javaslat haszonélvezeti jog alapításáról szóló szerződés jóváhagyására Előadó: dr. Puskás

Részletesebben

Panaszkezelési kiskáté

Panaszkezelési kiskáté Panaszkezelési kiskáté Milyen jogszabályok vonatkoznak a panaszkezelésre? A kiskereskedelmi egységekben a panaszkezelési tevékenységet elsősorban a fogyasztóvédelemről szóló törvény (1997. évi CLV. törvény)

Részletesebben

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8.

a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. a Diófa Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési Szabályai Közzétéve: 2015. szeptember 8. 1. A panasz bejelentésének módjai 1.1. Személyesen A Diófa Alapkezelő Zrt. a személyesen benyújtott szóbeli panaszokat az

Részletesebben

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására

K I V O N A T. Javaslat energiamenedzsment megbízási szerződés aláírására BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE Szám: 35/2010 K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. december 14-én megtartott rendes nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Tájékoztató a fogyasztói jogokról a hatályos Ptk alapján

Tájékoztató a fogyasztói jogokról a hatályos Ptk alapján Tájékoztató a fogyasztói jogokról a hatályos Ptk alapján XXIV. Fejezet Hibás teljesítés 1. A hibás teljesítés általános szabályai 6:157. [Hibás teljesítés] (1) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatás

Részletesebben

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda

Tervezési szerződés minta - Nyomtatvany, bejelentes, szerződés minta - Építészmérnök tervező iroda TERVEZÉSI SZERZŐDÉS minta amely egyrészről név: Kft. székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint megrendelő a továbbiakban: Megrendelő másrészről név: Kft. 1 / 5 székhely:. adószám:. Cg. sz.: mint vállalkozó, a

Részletesebben

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei

INTER-TRADE Kft. AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei AZ INTER-TRADE KFT Általános Szerződési Feltételei 1.. Általános szabályok Az INTER-TRADE KFT minden magyarországi értékesítésére jelen feltételek alkalmazandók, függetlenül az értékesítendő árutól, illetve

Részletesebben

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:...

Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra. név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... Megbízási Keretszerződés Befektetési Tanácsadásra Amely létrejött egyrészről név:... lakcím:... szem. ig. sz:... adóazonosító jel:... ügyfél azonosító:... mint megbízó (a továbbiakban: Megbízó) másrészről

Részletesebben

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata

BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. Panaszkezelési Szabályzata Kecskemét, 2010. január 4. Módosítva: 2015. augusztus 13. A BAG Hungary Biztosítási Alkusz Kft. az ügyfeleinek a BAG Hungary Biztosítási Alkusz

Részletesebben

Bizományi szerződésminta

Bizományi szerződésminta Bizományi szerződésminta Amely létrejött Megbízó : Bizományos: Név: Név: Capmaci Kft. Cím: Cím: 1032 Budapest, Bécsi út 181. E-mail cím: E-mail cím: capmaci@capmaci.hu Tel.: Tel.: 06 30 401 77 81 Adószám:

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Ügyiratszám: 08-8/609- /2011. 1.sz. melléklet ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről másrészről továbbá valamint és Pécs Megyei Jogú Város Önkormányzata (7621 Pécs, Széchenyi tér 1.) adószám:

Részletesebben

Dorog Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 2-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 122/2015.(IX.02.) Képviselő-testületi határozat

Dorog Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 2-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből. 122/2015.(IX.02.) Képviselő-testületi határozat Dorog Város Jegyzője 2510 DOROG Bécsi u. 71. Tel:(36) 33 431-299 Fax:(36) 33 431-377 1/13/2015. KIVONAT Dorog Város Képviselő-testülete 2015. szeptember 2-án tartott rendkívüli ülésének jegyzőkönyvéből

Részletesebben

Tisztelt Pénzügyi Békéltető Testület!

Tisztelt Pénzügyi Békéltető Testület! Amennyiben a kérelem kitöltése során kérdése lenne, a Pénzügyi Békéltető Testület honlapján (www.felugyelet.mnb.hu/pbt) általános tájékoztatást talál a nyomtatvány kitöltésére. Kérdésére szívesen válaszolunk,

Részletesebben

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról

Nyilatkozat. Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén. a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról 1. Azonosító (Szerződésszám): Ügyfélszám: Hitel típusa: Nyilatkozat Otthonteremtési kamattámogatott lakáshitel igénylése esetén a 341/2011 (XII. 29.) Korm. rendelet szerinti feltételek fennállásáról Bank

Részletesebben

I N G AT L A N ADÁSVÉTELI S Z E R Z Ő D É S amely létrejött,

I N G AT L A N ADÁSVÉTELI S Z E R Z Ő D É S amely létrejött, egyrészről: I N G AT L A N ADÁSVÉTELI S Z E R Z Ő D É S amely létrejött, SOPRON MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATA (900 Sopron, Fő tér 1.)I, képviseli: dr. Fodor Tamás polgármester, kötelezettségvállalási

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. január 14. Dr. Pavlek Tünde sk.

Részletesebben

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. december 15. Szombathyné dr.

Részletesebben

II. A jogszabályban foglalt szerződésekre vonatkozó közös szabályok

II. A jogszabályban foglalt szerződésekre vonatkozó közös szabályok Tájékoztató a szállás időben megosztott használati jogára, a hosszú távra szóló üdülési termékekre vonatkozó szerződésekről, valamint a tartós szálláshasználati szolgáltatási tevékenységről szóló 141/2011.

Részletesebben

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély).

1.5. Fogyasztó: az önálló foglalkozásán és gazdasági tevékenységén kívül eső célok érdekében eljáró természetes személy (magánszemély). A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. Panaszkezelési szabályzata 1.1. A CIB Befektetési Alapkezelő Zrt. (székhely: 1027 Budapest, Medve u. 4-14., cg.: 01-10- 044283, tevékenységi engedély száma: III/100 036-4/2002.)

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Szent Lázár Alapítvány kérelme a Békés, Petőfi u. 35. szám alatti ingatlan hasznosítására vonatkozóan Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta osztályvezető-helyettes Gazdasági Osztály Véleményező

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT I. ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK Jelen szabályzat a NOVIS Poisťovňa a.s. (továbbiakban: Biztosító) panaszkezeléssel kapcsolatos eljárási szabályait definiálja. 1. Panaszkezelési fogalmak: Panasz fogalma: Minden

Részletesebben

Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE

Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE Á R V E R É S I H I R D E T M É N Y INGATLANOK ÉRTÉKESÍTÉSÉRE A Tiszaújváros Polgármesteri Hivatala értékesítésre meghirdeti az önkormányzat tulajdonában lévő alábbi tehermentes ingatlanokat: Helyrajzi

Részletesebben

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS

ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS SZT-. ENGEDMÉNYEZÉSI SZERZŐDÉS amely létrejött egyrészről Pér Község Önkormányzata mint engedményező (cím: 9099 Pér, Szent Imre utca 1.; törzsszám: 727837; adószáma: 15727835-2-08; képviseletében eljár:

Részletesebben

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről A Kormány a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 55. - ának e) pontjában foglalt felhatalmazás alapján a következőket

Részletesebben

Előfizetői Szerződés

Előfizetői Szerződés Előfizetői Szerződés Mely létrejött egyrészről: Szerződő fél neve (cég esetén cégszerű elnevezés): Értesítési / Számlázási címe: Értesítési telefonszám: E-mail cím: Felhasználói név: Jelszó: Szolgáltatás

Részletesebben

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről

17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről Opten Törvénytár Opten Kft. 1. 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet 17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet a távollevők között kötött szerződésekről A 2011.01.01. óta hatályos szöveg A Kormány a fogyasztóvédelemről

Részletesebben

Panaszkezelési Szabályzat

Panaszkezelési Szabályzat I.A panasz bejelentésének módjai 1. Szóbeli panasz: a) személyesen: Kreditor Pénzügyi Zrt. (1135 Budapest, Frangepán utca 7.) b) telefonon: 1/ 236-0129, vagy 06-21-24-24-444 (nem emeltdíjas) számokon Hétfőtől-péntekig

Részletesebben

Oldal 1 / 5 MEGÁLLAPODÁS

Oldal 1 / 5 MEGÁLLAPODÁS MEGÁLLAPODÁS tőkekivonás alapján teljesítendő kifizetés nem pénzbeli vagyoni juttatással követelés átruházásával történő teljesítéséről, és a követelés engedményezéséről Regionális Fejlesztési Zártkörűen

Részletesebben

MEGÁLLAPODÁS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNŐ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL

MEGÁLLAPODÁS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNŐ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL MEGÁLLAPODÁS VAGYONKEZELÉSI SZERZŐDÉS KÖZÖS MEGEGYEZÉSSEL TÖRTÉNŐ ÁTRUHÁZÁSÁRÓL amely létrejött egyrészről cím: 7632 Pécs, Széchenyi tér 1. adószám: 15478706-2-02 KSH törzsszám: 15 478706-7511-321-02 képviseli:

Részletesebben

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE MAYOR OF MAKÓ Ikt.sz.: 1/1040-1/2013/I. Üi.: dr. Vass Zoltán Makó Város Önkormányzat Képviselő-testülete MAKÓ ELŐTERJESZTÉS Tárgy: Mészáros Imre ingatlanrész vásárlási

Részletesebben

H A T Á R O Z A T. Az Auchan Magyarország Kft-t (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adószáma: ) kötelezem

H A T Á R O Z A T. Az Auchan Magyarország Kft-t (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adószáma: ) kötelezem Iktatószám: Tárgy: FE/FO/00833-0027/2016 Elsőfokú kötelezést kiszabó határozat H A T Á R O Z A T Az Auchan Magyarország Kft-t (székhelye: 2040 Budaörs, Sport u. 2-4., adószáma:13338037-2-44) kötelezem

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1

JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 HU 81 A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP MAGINON GPS 1 Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát is.

Részletesebben

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF)

Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) Recobin Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (továbbiakban: Recobin Kft.) Általános Szerződési Feltételei (továbbiakban: ÁSZF) 1. Az ÁSZF alkalmazása 1.1. A Recobin Kft. szállításai és szolgáltatásai ha a

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása:

JÓTÁLLÁSI ADATLAP. Díjtalan forródrót ügyfélszolgálat. A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : A vásárlás helye: A hiba leírása: A fogyasztó adatai: Név: JÓTÁLLÁSI ADATLAP Rádiós fürdőszobai óra Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát / számlát

Részletesebben

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103

8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2014. február 14. Dr. Pavlek Tünde

Részletesebben

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett:

ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS. - együttesen Felek (külön-külön a Fél) - között, alulírott napon és helyen, az alábbi feltételek mellett: ADÁSVÉTELI SZERZŐDÉS A jelen szerződés létrejött egyrészről: Cégnév: Cardnet Zrt. Székhely: 1135 Budapest; Reitter Ferenc utca 46-48. Cégjegyzékszám: 01-10-042150 Adószám: 10821886-2-41 a továbbiakban:

Részletesebben

BALATO FÜRED VÁROS POLGÁRMESTERI HIVATAL POLGÁRMESTER Szám: Előkészítő: dr. Lamperth Amarilla/Geiszler Éva Tárgy: Balatonfüredi Petőfi Sportkör kérelme Tisztelt Képviselő-testület! ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület

Részletesebben

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-i üléséről.

Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének március 29-i üléséről. Abony Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2740 Abony, Kossuth tér 1. 24-7/2012/JT. Tárgy: jkv-i kivonat Készült: Abony Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. március 29-i üléséről. Napirend:

Részletesebben

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt.

MiFiN Mikrofinanszírozó Pénzügyi Szolgáltató Zrt. Panaszkezelési szabályzat A Magyar Nemzeti Bank elnökének 28/2014. (VII.23.) MNB rendelete (a pénzügyi szervezetek panaszkezelésére vonatkozó szabályokról) szerint előírt kötelező szabályokkal egységes

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1. TELEFON +36 84 504100 FAX: +36 84 504103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő. Siófok, 2013. június 14. Dr. Pavlek Tünde jegyző

Részletesebben

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT

SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT SZABOLCS SZATMÁR BEREG MEGYEI MÉRNÖKI KAMARA ESZKÖZ BÉRBEADÁSI SZABÁLYZAT 2015. október 1 Az Eszköz Bérbeadási Szabályzat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mérnöki Kamara (székhely: 4400 Nyíregyháza, Kálvin

Részletesebben

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K i v o n a t. Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K i v o n a t Biatorbágy Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2013. április 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből Képviselő-testületének 76/2013. (04.25.) Öh. sz. határozata A Biatorbágy, 04/26,

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) SEDINA Kft. (cégjegyzékszám: 02-09-071721, székhely: 7623 Pécs, Rákóczi út 10.., levelezési cím: 7623 Pécs, Rákóczi út 10..), mint a(z) Kaposvári Nyomdaipari Szolgáltató Kft.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT. a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT a Willis Magyarország Biztosítási Alkusz és Tanácsadó Kft. Ügyfelei részére Melléklet: Panaszbejelentõ lap Budapest, 2013. április 10. Hatályos: 2013. április 10. Jóváhagyta:

Részletesebben

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100

Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 Városi Önkormányzat Képviselő - testülete Szociális Bizottsága 2651 Rétság, Rákóczi út 20. Tel: 35/ 550-100 KÉRELEM ÉTKEZTETÉS IGÉNYBEVÉTELÉHEZ I. 1. Az ellátást igénybe vevő adatai: Név:... Születési

Részletesebben

Mit jelent az elállási jog?

Mit jelent az elállási jog? Megszüntethetjük-e egyoldalúan a már megkötött, általunk aláírt üdülőhasználatra, hosszú távra szóló üdülési termékre vagy üdülési jog cseréjére vonatkozó szerződésünket? Igen, a hatályos jogszabályok

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S SIÓFOK VÁROS ÖNKORMÁNYZATA POLGÁRMESTER 8600 SIÓFOK, FŐ TÉR 1 TELEFON +36 84 504100 FAX:+36 84 504 103 Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelelő: Siófok, 2016. március 7... Kónyáné dr. Zsarnovszky

Részletesebben

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS

SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Amely létrejött egyrészről Viselt név (a bemutatott igazolvány szerint) : e-mail cím : Lakcím: SZOLGÁLTATÁSI SZERZŐDÉS Elektronikus aláírással kapcsolatos fokozott biztonságú, közigazgatási célra alkalmas

Részletesebben

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya:

Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Megrendelő Szállító neve: Velox-Ker Kft. Szállító Előzmény: 1. A szerződés tárgya: SZÁLLÍTÁSI SZERZŐDÉS TELESZKÓPOS RAKODÓGÉP BESZERZÉSE amely létrejött egyrészről: Megrendelő neve: Bóly Város Önkormányzata Székhelye: 7754 Bóly, Rákóczi Ferenc utca 3. Teljes jogú képviselője: Hárs József

Részletesebben

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE

BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE BUDAPEST FŐVÁROS XVI. KERÜLETI ÖNKORMÁNYZAT ALPOLGÁRMESTERE Készült a Képviselő-testület 2015. május 13-i ülésére Készítette: dr. Kozma Enikő alpolgármesteri jogi referens Tisztelt Képviselő-testület!

Részletesebben

MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK. - a fogyasztóvédelemben -

MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK. - a fogyasztóvédelemben - MINTALEVELEK ÉS SZERZÕDÉSTÍPUSOK - a fogyasztóvédelemben - Mintalevelek és szerzôdéstípusok a fogyasztóvédelemben Szerkesztette: Dr. Baranovszky György Kiadó: Fogyasztóvédelmi Egyesületek Országos Szövetsége

Részletesebben

Benyújtandó 1 példányban a Pénzügyi Békéltető Testülethez, -egy elszámolásról szóló tájékoztatóhoz kapcsolódóan egy kérelem nyújtható be

Benyújtandó 1 példányban a Pénzügyi Békéltető Testülethez, -egy elszámolásról szóló tájékoztatóhoz kapcsolódóan egy kérelem nyújtható be ÜGYSZÁM: Érkeztetés helye 151. KÉRELEM HELYES ELSZÁMOLÁS MEGÁLLAPÍTÁSA TÁRGYÁBAN (A Kérelmező szerint az elszámolás helytelen adatot, számítási hibát tartalmaz, és/vagy vitatja a forintban kifejezett követelésre

Részletesebben

Békés Megyei Kormányhivatal. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya

Békés Megyei Kormányhivatal. Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály Fogyasztóvédelmi Osztálya Amit tudni illik a szavatosság, jótállás és panaszkezelés szabályairól dr. Pethő Hajnalka Katalin Gyomaendrőd, 2016. április 20. JOGSZABÁLYI VÁLTOZÁSOK 2014-BEN: Új Ptk. (2013. évi V. törvény) MÁRC. 15.

Részletesebben

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig

PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig PANASZKEZELÉSI SZABÁLYZAT PALLADIUM CONSULTING KFT. Hatályos: 2015. június 05- től visszavonásig TARTALOMJEGYZÉK I. ELŐSZÓ ----------------------------------------------------------------------------------------------

Részletesebben

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy 1850, és 1853 hrsz-ú ingatlanok ajándékozásáról

Város Polgármestere. ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy 1850, és 1853 hrsz-ú ingatlanok ajándékozásáról Város Polgármestere 2051 Biatorbágy, Baross Gábor utca 2/a Telefon: 06 23 310-174/113, 142 mellék Fax: 06 23 310-135 E-mail: polgarmester@biatorbagy.hu www.biatorbagy.hu ELŐTERJESZTÉS Biatorbágy 1850,

Részletesebben

FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez

FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez FORMANYOMTATVÁNY utazásszervezői és utazásközvetítői tevékenység engedélyezéséhez Pecsét, vagy személyi ig. szám Benyújtandó személyesen: MKEH 1124 Budapest, Németvölgyi út 37-39. Postai úton: MKEH Kereskedelmi

Részletesebben

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA

JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA 25 JÓTÁLLÁSI TÁJÉKOZTATÓ 230 V-OS ELEKTROMOS PUMPA A fogyasztó adatai: Név: Cím: E-mail A vásárlás dátuma * : * Javasoljuk, hogy a jótállási tájékoztatóval együtt őrizze meg a vásárláskor kapott nyugtát

Részletesebben

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez

FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) ; a Képviselő-testülethez FÖLDES NAGYKÖZSÉG POLGÁRMESTERE 4177 FÖLDES, Karácsony Sándor tér 5. /Fax: (54) 531 000 ; 531 001 E-mail: foldes.ph@gmail.com Iktatószám: 8233-9/2010. 31. E LŐTERJESZTÉS a Képviselő-testülethez Karácsony

Részletesebben

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS

ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS Az elemek és akkumulátorok hulladékainak visszavételéről szóló 181/2008. (VII. 8.) Korm. rendelet 9. (4) bekezdése szerinti ÉRTÉKESÍTÉSI SZERZŐDÉS mely létrejött egyrészről a(z) Ramiris Europe Kft Székhely:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete március 31-i ülésére Tárgy: Békési Motoros Baráti Kör kérelme a Békés, Széchenyi tér 4. szám alatti ingatlan ingyenes használatára Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdasági Osztály Sorszám: IV/12. Döntéshozatal módja:

Részletesebben

Telekalakítási és adásvétellel vegyes csereszerződés

Telekalakítási és adásvétellel vegyes csereszerződés Telekalakítási és adásvétellel vegyes csereszerződés amely létrejött egyrészről: Pécs M. J. Város Önkormányzata /7621 Pécs, Széchenyi 1./ KSH szám: 15478706-7511-321-02 Adószám: 15478706-2-02 PIR szám:

Részletesebben

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan

Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Általános szállítási feltételeink szerszámainkra vonatkozóan Rendelését várjuk: web áruházunkban, személyesen telephelyünkön (2092 Budakeszi, Budaörsi út 11.), e- mailen (ertekesites@ballun.hu), faxon

Részletesebben

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás

Pályázati Hirdetmény. nyilvános pályázati felhívás Pályázati Hirdetmény A(z) Kvantál Kft. (cégjegyzékszám: 01-09-364827, székhely: 1122 Budapest, Városmajor utca 74.., levelezési cím: 1122 Budapest, Városmajor utca 74..), mint a(z) OKNOPLUSZ Kft f.a (cégjegyzékszám:

Részletesebben

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére

Egyéb előterjesztés Békés Város Képviselő-testülete 2015. február 23-i ülésére Tárgy: A Békés Városi Önkéntes Tűzoltó Egyesület kérelme Előkészítette: Holopné dr. Sztrein Beáta Gazdálkodási Osztály Véleményező Pénzügyi Bizottság bizottság: Sorszám: IV/6 Döntéshozatal módja: Egyszerű

Részletesebben

SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS

SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS SZAVATOSSÁG ÉS JÓTÁLLÁS Ha a szolgáltatott dolog minőségileg hibás, az szerződésszegést jelent és a hibás teljesítés következményeit, szavatossági, jótállási igényeket von maga után. A szavatosság és a

Részletesebben

Szolgáltatási szerződés

Szolgáltatási szerződés Szolgáltatási szerződés amely létrejött egyrészről, Név: Smart Track Kft Székhely: Kecel, József Attila u. 2/1 Cégjegyzéket vezető bíróság: Bács-Kiskun Megyei Bíróság Cégbírósága Cégjegyzékszám: 03-09-117427

Részletesebben

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Javaslat. ingatlan használati jogának átadására a Nógrád Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére. PÁSZTÓ VÁROS POLGÁRMESTERE 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-753 ; *460-155/113 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-185/2012. A döntés meghozatala minősített Szavazattöbbséget igényel! Javaslat ingatlan

Részletesebben

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE)

M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) M E G B Í Z Á S I S Z E R Z Ő D É S É S C S A T L A K O Z Á S I N Y I L A T K O Z A T (KÜLFÖLDI MAGÁNSZEMÉLYEK RÉSZÉRE) mely létrejött egyrészről DHANVANTARI Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű

Részletesebben

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere

Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Szám: 9275-4/2013 Salgótarján Megyei Jogú Város Polgármestere Javaslat Somoskőújfalu Község Önkormányzat iskolaépületére vonatkozó használati szerződés megszüntetésére, és az ingatlan Hibó Tamás Művészeti

Részletesebben