ADALÉKOK A MAGYAR NÖK DEMOKRATIKUS SZÖVETSÉGE SZABOLCS ÉS SZATMÁR MEGYEI SZERVEZETEINEK MEGALAKULÁSÁHOZ ÉS TEVÉKENYSÉGÉHEZ ( )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "ADALÉKOK A MAGYAR NÖK DEMOKRATIKUS SZÖVETSÉGE SZABOLCS ÉS SZATMÁR MEGYEI SZERVEZETEINEK MEGALAKULÁSÁHOZ ÉS TEVÉKENYSÉGÉHEZ (1944 1948)"

Átírás

1 OROSZ SZILÁRD: ADALÉKOK A MAGYAR NÖK DEMOKRATIKUS SZÖVETSÉGE SZABOLCS ÉS SZATMÁR MEGYEI SZERVEZETEINEK MEGALAKULÁSÁHOZ ÉS TEVÉKENYSÉGÉHEZ ( ) ben kevés volt azoknak a lányoknak, asszonyoknak a száma, akik tudatos cselekvéssel és tervekkel készültek az új világra, de igen sokan voltak olyanok, akik változást akartak november első napjaiban a felszabadult Szegeden Antifasiszta Dolgozó Nők Szövetsége néven alakult szervezet. Többen viszont a kapukat egészen szélesre akarták tárni és ezért demokratikusabb elnevezést kerestek, így született meg a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége (MNDSZ), 1944 decemberében Orosházán, 1945 januárjában Zuglóban bontott zászlót az új szervezet január 28-án Debrecenben megalakult az országos szervezet, február 18-án pedig Budapesten a mai Gorkij fasoriakkor Vilma királyné) egyik elhagyott a németek által istállónak berendezett villájára kiszögezik az MNDSZ Országos Vezetőség" feliratú táblát. A szervezet hangsúlyozottan politikailag elkötelezettnek vallja magát. Elkötelezett a következetes demokratizálás és antifasizmus oldalán, mégpedig a lehető legszélesebb körű nemzeti összefogás jegyében. Bátrak leszünk olvassuk az első kiáltványban mint volt a németek ellen Munkács várát védő Zrínyi Ilona; iskolát fogunk építeni, mint Lorántffy Zsuzsanna, az elnyomottak felszabadításáért fogunk küzdeni, mint küzdött a jobbágyok felszabadításáért Varga Katalin, tanulni és tanítani akarunk, mint a nagy nőnevelő: Teleki Blanka és Veres Pálné, küzdeni akarunk a nők egyenjogúságáért, mint ahogyan küzdöttek a hódmezővásárhelyi parasztasszonyok a nők választójogáért és később minden emberi jogért; tántoríthatatlanok leszünk, mint a Schweinitzer Hetényi rendőrség kínzókamráiban halálosan meggyötört de meggyőződésében meg nem ingatható Martos Flóra." 1 Aranyosi Magda írta meg a jövő egyenjogú asszonyának boldog, tartalmas életét felvázoló programot, amelyet Az asszonyokhoz" című brosúrában ki is adtak. A legfontosabb feladat a felhívás meghatározásában: Első gondunk legyen, hogy férjeink oldalán kiirtsuk a németeket, a nyilasokat, a bujkáló reakciót hazánk földjéről. De lássunk hozzá ugyanakkor a romok eltakarításához, s tatarozásához, az ugar feltöréséhez. A sebeket is be kell kötöznünk. Otthont kell adni az árváknak, kenyeret az éhező gyerekeknek. Űj födelet kell húzni az iskolákra. Szorgos asszonykezek nyúljanak minden munka után, fogjanak meg minden szerszámot; az ecsetet éppúgy, mint a gyalut, a tűt éppúgy, mint az eke szarvát.

2 Zöldüljön ki minden barázda, tűnjön el a múlt minden erkölcsi és szellemi romja és salakja." A demokratikus átalakuláshoz, a demokrácia megalapozásához és megerősítéséhez szükség van a nőkre is. Erre az új életre neveli az asszonyokat az MNDSZ. A gondolat továbbfolytatása:... az új jogok... új kötelességekkel is járnak. Nekünk nőknek is ki kell venni részünket abból a felelősségből, amely ma minden dolgozóra hárul. Ez az ország olyan lesz, amilyenné mi építjük. Tőlünk függ, hogy meggátoljuk a múlt szenvedéseinek megismétlődését és olyan országot teremtsünk, amelyben öröm lesz gyermeknek, nőnek, anyának lenni." A programadó füzet 14 pontban összefoglalja a MNDSZ követeléseit, törekvéseit és céljait. Ezek megismerése közelebb visz bennünket a demokratikus nőmozgalom megismeréséhez ezért érdemes összefoglalóan idézni a részleteket. A munkával foglalkozó fejezetben követelik a nők munkaerejének teljes bevonását, a férfiakéval egyenlő javadalmazást, a női munkaerő munkaviszonyának, munkaidejének szabályozását. A szociálpolitikai követeléseket összegző részben kérik a dolgozó nők biztosítását, a férfiakkal teljes mértékben egyenlő elbírálás alapján; az ellátatlan, éhező gyermekek intézményes ellátását; a munkahelyek egészségügyi berendezéseinek állandó ellenőrzését; a női szervezetre és anyaságra káros munkák betiltását a nők részére; az anyaság fokozottabb védelmét; a gyermeknevelés gyökeres átállítását; a női testkultúra, sport, turisztika stb. lehetőségeinek intézményes kifejlesztését. A közéleti tevékenységet taglaló fejezetben követelik; a népbíróságokban vegyenek részt a nők is; az általános egyenlő titkos választójog kiterjesztését a nőkre js; a szövetség teljes jogú részvételét minden olyan intézményben, amely a nők és gyermekek sorsát intézi; a férfiakkal való teljes egyenjogúsítás alapján a nők magán-, család-, vagyon- és közjogi helyzetének új törvényes szabályozását. 2 A szövetség az alakuláskor megfogalmazott és a nyomtatásban is közölt terveknek megfelelően fogott munkához: a lelki és fizikai újjáépítés munkájához. Az országos központ munkájának híre, az Asszonyokhoz" címzett füzet eljutott Szabolcs és Szatmár asszonyaihoz és leányaihoz is. Ha szűkszavúak voltak is ezek a hírek, a demokratikus nők megértették a lényeget: sok a munka, sok a megoldásra váró feladat, össze kell fogni minden hazáját féltő, demokratikusan gondolkozó nőnek! A demokratikus nők Szabolcs és Szatmár megyei szervezetei a fővárosban február 18-án alakult Magyar Nők Demokratikus Szövetségéhez tartozott, s mint ilyen, annak helyi csoportjai, szervezeteként fejtette ki

3 tevékenységét. A demokratikus nők helyi csoportjai, szervezetei forrásainkban az esetek többségében Magyar Nők Demokratikus Szövetsége néven szerepel; ritkábban csoport, szervezet vagy egyesület elnevezéssel fordul elő. Tanulmányunkban az elnevezést felváltva használjuk. Igyekszünk nyomon követni a szervezetet attól a perctől kezdve, ahogy a Magyar Kommunista Párt (a továbbiakban MKP) szervezésével egy időben felvetődött a nők szervezésének a gondolata. A HELYI SZERVEZETEK MEGALAKULÁSA. SZERVEZETI ÉLET A Magyar Kommunista Párt november 21-én létrejött nyíregyházi szervezeté sok irányú egyéb tevékenysége mellett arra is törekedett, hogy mielőbb megszervezzék a különböző tömegszervezeteket, s segítsék munkájukat. Ilyen tömegszervezet volt az MNDSZ, amelynek megszervezésére az egykori visszaemlékezések alapján Somogyi Gyuláné, Sajben Andrásné és Kerek Istvánné kapott megbízást az MKP nyíregyházi szervezetétől. Az MKP nőtagjai a nőszervezet tagtoborzására azt az utasítást kapták, hogy a Szociáldemokrata Pártban lévő asszonyokat próbálják először beszervezni. A munka lassan haladt. Részben azért, mert kicsi volt a szervezők létszáma. Először a munkásasszonyok körében agitáltak, később az értelmiségieket és a háziasszonyokat keresték fel. Lassan haladt a munka, azért is mert sokan nehezen hajlottak a tényeket feltáró őszinte szóra. A nők meggyőzése nehéz munkának bizonyult. Az elmúlt negyedszázad antikommunista és szovjet ellenes propagandája nyomot hagyott bennük. A kevésbé tudatos rétegeire hatott a reakció folytatta agitáció: A németek még visszajönnek, kiirtják azokat, akik a demokratikus szervezetekbe tömörülnek. Nem lesz vallás! Nem lesz templom!'' 5 Az előítéletek felszámolására a demokratikus nők fáradhatatlanul járták a szervezés útját s nemcsak az idősebbeket, hanem a középkorúakat is igyekeztek meggyőzni az előző rendszer fékevesztett propagandájának valótlanságáról. A szervezők érveléseiben szerepelt annak hangsúlyozása, annak bizonyítása is, hogy a Nyíregyházán alakulóban levő (de a fővárosban már 1945 februárjában megalakult) Magyar Nők Demokratikus Szövetsége nem kommunista szervezet; nem a kommunista párt nőcsoportja, s mint ilyen a kommunista eszmék propagálója, hanem a nők olyan szabad csoportosulása, mely részt követel magának a demokratikus Magyarország felépítésében. Érveléseik során hivatkoztak Tildy Zoltánnéra s Rákosi Mátyásra. Tildy Zoltánné, az MNDSZ országos elnöke a szövetségnek a Vasasok székházában tartott nagygyűlésén bejelentette, hogy a nők teljes jogú pol-

4 gárokként akarják kivenni részüket Magyarország újjáépítéséből. Ezért alakították meg az MNDSZ-t. Hangsúlyozta: a szövetség feladata, hogy részt vegyen az érelmetlen háború okozta rombolás nyomainak eltüntetésében; az ínség és nyomor megszüntetésére fokozott szociális tevékenység kifejtésében; a nők demokratikus szellemű átnevelésében, s az ország újjáépítésébe, az új társadalom felépítésébe való bevonásába. A demokrácia lehetőséget ad a szervezkedésre, s a férfiakkal való egyenjogúság kivívására. 4 Hasonló tartalmú cikket közöl a helyi lap, a Magyar Nép május 5. száma. A szervező tagok a nők részéről fölmerült kételyek, a kommunista párttal szemben olykor világosan is kifejezésre juttatott bizalmatlanság eloszlatására idézték Rákosi Mátyás kijelentését: az M K P nem alakít sem külön ifjúsági, sem külön női szervezetet, hanem a demokratikus egység alapján támogatja az MNDSZ-t (illetve ifjúsági vonalon a MADISZ-t) 5 Az MKF célja ugyanis a különböző pártállású és pártonkívüli nőket soraiba tömörítő egységes demokratikus nőmozgalom létrehozása volt. Ezért hangsúlyozta elsősorban a demokratikus elveket, azokat a célkitűzéseket, amelyek a nők legszélesebb tömegeinek érdekeit fejezték ki. Természetesen eközben a párt következetesen törekedett arra, hogy befolyása megfelelően érvényesüljön az egységes szervezetben, mint ahogyan a társadalmi élet más területein is. Mindezek érdekében mozgósította, segítette, irányította a kommunista nők tevékenységét az MNDSZ-ben, s látta el őket megbízatásokkal. Tény azonban, hogy pl. a Szociáldemokrata Párt nem fogadta el sem az egységes ifjúsági szervezet (Magyar Demokratikus Ifjúsági Szövetség), sem az egységes nőmozgalom megteremtésére vonatkozó javaslatot, s létrehozta a maga külön ifjúsági szervezetét és nőmozgalmát. (Nyíregyházán: a Szociáldemokrata Ifjúmunkás, illetve a Szociáldemokrata Nőmozgalmát.) A Magyar Nép március 20-án arról is hírt adott, hogy a Nemzeti Radikális Demokrata Párt nyíregyházi vezetősége is létre kívánta hozni saját nőszövetségi szervezetét. A szövetség megalakulásáról források hiányában nincs tudomásunk. Április utolsó harmada fordulópontot jelentett a nők szervezésében. A kitartó munka eredményeként, ha lassan is, de észrevehetővé vált a feloldódás. A tagok létszámának gyarapodása lehetővé tette a helyi szervezet létrehozását. Elérkezett tehát az az idő, mikor a szervezkedés első nehézségeinek legyőzése után a demokratikus nők a nyilvánosság elé léphettek. Április 28-án a demokratikus pártok lapjában, a Magyar Népben az alábbi közlés jelent meg: E hó 29-én délután 4 órakor, Béla utca 1. sz. (Klárház) alatt tartandó alakuló gyűlésünkre szeretettel hívunk és várunk minden demokratikusan gondolkodó magyar nőt, bármely társadalmi réteghez tartozzék is. Előkészítő bizottság."

5 Az előkészítő bizottság által közölt napon az alakuló gyűlést nem tartották meg. A Magyar Nép hasábjain újabb felhívás jelent meg, amely bejelenti, hogy a Magyar Nők Demokratikus Szövetségének nyíregyházi szervezete május 6-án, délután 4 órakor a Béla utca 1. szám alatti helyiségben tartja alakuló ülését. A felhívás jelzi, hogy Ezen az ülésen megfelelő és rátermett vezetőséget kell választani, akiknek irányítása mellett a szövetség itteni tagjai kifejthetik áldásos munkájukat." Világosan megfogalmazza a szövetség feladatát: Ennek a szövetségnek lesz kötelessége, hogy véget vessen a reakciós fasiszta rendszerben meghonosodott társadalmi szét választódásnak, különállóságnak, azaz kasztrendszernek. Különösen fontos szerep vár a nőkre az anyák- és gyermekekkel kapcsolatos problémák megoldásánál, a közellátási, egészségügyi, anya- és gyermekvédelmi intézmények létesítésénél és azoknak irányítási munkájánál. Népkonyhák, gyermekkonyhák és -otthonok felállítása, bölcsődék, gyermekorvosi és nőgyógyászati ambulanciák felállítása és ellenőrzése, mindmind olyan nemzetfontosságú feladatok, melyeknek elvégzésére csak olyan nőknek szabad vállalkozni, akik átérzik ezeknek a feladatoknak a súlyát és fontosságát. 6 Munkában eltöltött hosszas és körültekintő előkészítés után a szövetség nyíregyházi szervezete május 6-án tartotta alakuló gyűlését. Az alakulásról az egykorú napilap, a Magyar Nép részletes beszámolóban tájékoztatta a város és a megye közönségét. A beszámoló lényege: Nagy érdeklődés mellett folyt le május 6-án, vasárnap délután a Magyar Nők Demokratikus Szövetségének alakuló gyűlése az egyesület helyiségében. A gyűlést dr. Erős Jánosné, a főispán felesége nyitotta meg. Tálas Mihályné ismertette a szövetség célját, melyet legjobban a következő gondolatok fejeznek ki: Ott kell lennünk mindenütt és segíteni azokon, akik elestek." A gondolat továbbfolytatása: Szervezetünkbe és munkánkba bele kell kapcsolnunk minden nőtársunkat, bármely társadalmi réteghez tartozzék is." Majd azokról az ellentétekről szólt, amelyek a nők egységes rétegeit a múltban egymással szembeállították. Az új társadalomban egyenlőség, egyenjogúság uralkodik. Az ország felépítése mindenkitől áldozatot követel. Az építés munkájában ki-ki erejéhez mérten vegyen részt a problémák megvitatásában, hogy kialakuljon egy egységes, az egész demokratikus Magyarország érdekeit szem előtt tartó és annak javát szolgáló szemlélet. Tálasné beszéde után a gyűlés megválasztotta a szövetség tisztikarát.

6 Elnök: Társelnök: Ügyvezető alelnök: Szociális titkár: Nőmozgalmi titkár: Kultúra- és propagandavezető Üzemi szervező: Pénztáros: Jegyző: Szociálpolitikai vezető: Szervezésvezető: Gazdasági ügyek vezetői: dr. Erős Jánosné özv. Fehér Gáborné dr. Gacsályi Sándorné Arató Mária Walter Edéné Fehér Klára Tálas Mihályné Kerek Istvánné Mikula Mihályné Somogyi Gyuláné Sajben Andrásné Murczkó Károlyné és Czinkovszki Mártonné 7 Az alakuló gyűlés után néhány nappal az MNDSZ nyíregyházi szervezete első rendes összejövetelén nyilvánvalóan a szervezettebb keretek között megindítandó munka érdekében felhívta az asszonytársak és leánytársak figyelmét, hogy a Béla utcai székházban naponta inspekciót tart a Szövetség két tagja. Szerdán és szombaton panaszfelvétel van. Bárkinek, bármilyen ügyben rendelkezésre állnak és a közölt kéréseket amenynyiben teljesíthetők minden fórumnál elintézik." A közölt munkaprogram jelzi egyben, hogy minden kedden nődélutánt tartanak. A női napon beszámolnak az elvégzett munkáról, megbeszélik az elvégzendőket". 8 A szövetség azzal, hogy programot adott a jövőre, biztosítani, illetve fokozni akarta a tagságnak a nőnap iránti érdeklődését. E célból gondoskodott arról, hogy az egyhangúság elkerülésére egy-egy előadás is hangozzék el részben tudományos, részben ismeretterjesztési formában. Ez a kedd délután csakhamar úgy rögződött a nők tudatában, mint női nap. A női nap egyben a vezetőségnek a tagokkal való közvetlen kapcsolatát is szolgálta. AZ MNDSZ SZOCIÁLIS TEVÉKENYSÉGE A gyerekről, mint a jövő reménységéről való gondoskodás az első perctől kezdve szinte az első helyen állott a csoport jövőt építő tevékenységében. Amikor az újság a nyíregyházi szervezet munkaprogramjáról beszámolt, ebben egy rövid közlemény is olvasható. Azon szülők dolgának megkönynyítésére, akik az őket otthonukból elszólító dolgozó foglalkozásuk miatt gyermekeiket nem tudják hol elhelyezni, napközi otthont kíván felállítani

7 a Szövetség." 9 Arra vonatkozólag: hogyan fogadta a város asszonytársadalma ezt a felhívást, ha létrejött, működéséről az említett lapban nem találtunk visszhangot. Egyes visszaemlékezések szerint a szervezet fáradozása e területen nem volt hiábavaló. A május 8-án felvázolt programpontok közül a szövetség lényegesnek az asszonytársak és a gyerekek szempontjából fontosnak tartotta az orvosi vizsgálatok mielőbbi sorra kerítését. A Magyar Nép május 12-én pedig már a megvalósulásról ad számot. Azt írja: Az anyák és gyermekek (6 éves korig bezárólag) részére heti 2 2 órás ingyenes orvosi vizsgálatot, kezelést és tanácsadást fognak biztosítani. Békefi Benőné dr. Vajda Margit szerdán és szombaton délelőtt 8 10-ig rendel Luther u. 10. szám alatt. 10 Az MNDSZ-szervezet tagjai mindenütt ott voltak, ahol a háború okozta testi-lelki sérüléseket kellett gyógyítani. A Nemzeti Segély, valamint a szociális szakszolgálat és az akkor még igen gyengén működő közigazgatás csak velük, az ő áldozatkészségükkel tudta megoldani feladatait. A demokratikus nők jelentős szervező munkát végeztek a fővárosból kitelepített gyermekek elhelyezésében, gondozásában. Az első budapesti gyermekcsoport március 19-én érkezett Nyíregyházára. A továbbutazó gyermekeket a legtöbb helyen szinte erőszakos módon már a vagonokból vették ki és vitték magukkal" a segíteni akaró nők. 11 Az apagyi, ófehértói, baktalórántházi, leveleki és kisvárdai állomásokon nem egyszer összevesztek, hogy ki kapjon hamarabb az állomásra érkező gyermekekből. 12 Az MKP nyírszőlősi szervezete 377 pengőt adott az éhező gyermekek segítésére. 13 Mikola Jenő ezredes állomásparancsnok a Kiss Ernő utcai honvédétkeztetőben 100 pesti gyereket vendégelt meg kitűnő ebéddel április 10-én a budapesti lapok beszámoltak arról, hogy Nyíregyházára és a közelében levő községekbe 5000 pesti gyermek érkezett a fővárosi szegény gyermekeket elhelyező akció nyomán. A lapok egyhangú megállapítása szerint a gyerekeket igazán szíves vendégszeretettel fogadták és az ellátás kitűnő. 15 A Magyar Nép a gyermeknevelési akcióval kapcsolatban azt jegyzi meg, hogy most is majdnem kizárólag csak a szegényebb osztály vette ki részét, a tehetősebbek bölcsen távol maradtak". 16 Június 24. nevezetes nap a szervezet szociális munkájában. Sok fáradság, szervezés után gyermekpolitikájának egyik pontját sikerült megvalósítania: öt év után az első békejuniálist. A juniálist, melyen az összes nyíregyházi elemi iskolák részt vettek, kedves és ötletes hívogató" előzte meg az előző napon. A gyermekek cigányzeneszó kíséretével végigjárták az összes orosz katonai parancsnokságokat, hivatalokat, meglátogatták a Demokratikus Nőszövetséget, mindenkit meghívtak az elkövetkező nagy napra. A juniális ünnepélyes felvo-

8 nulással kezdődött. A gyermekek fegyelmezett sorokban tisztelegtek az orosz parancsnokság előtt, kegyeletüket fejezték ki az emlékműveknél, majd vidám énekszóval gyalog vonultak ki a Sóstóra. A gyerekeket szórakoztató műsorszámokra a hatalmas méretű ingyenperecosztás és a Szeréna-lakban felszolgált ebéd tette fel a koronát. A Magyar Nép színes beszámolóját így zárja: Ez a békejuniális bátran elmondhatjuk minden idők legjobban sikerült, legnagyszerűbb ilyen megmozdulása volt Nyíregyházán." A juniálist rendező Demokratikus Nőszövetségen kívül nagyszerű érdemeket szerzett a nyíregyházi posta és egyik alkalmazottja, Somogyi Gyula. 17 A nyíregyházi demokratikus nők hihetetlen lendülettel vetették bele magukat a nyomorenyhítő gyűjtésbe. Ruhagyűjtési akciókat szerveztek a városban a ruhátlan gyermekek és anyák számára. Közreműködtek a begyűjtött és külföldről kapott ruhaneműek helyes elosztásában, annak a megszervezésében és ellenőrzésében. Táncestélyeket rendeztek, melyek jövedelmét a szülők nélkül maradt gyerekek segítésére fordították. Közreműködtek az egy éven aluli gyerekek cukorellátásában. A gyerekek 20 dkg cukrot kaptak a Nemzeti Segélytől. 18 Tíz főt foglalkoztató kötő-szövő üzemet hoztak létre. A szövőüzem szövetkezeti alapon működött. A Demokratikus Nőszövetség beszerezte az anyagokat, az üzemben pedig állandóan készítették a férfi- és női harisnyákat. 19 A Nemzeti Segély megbízásából Fóris Mária lakásán Deák Ferenc u. 7. szövő-fonó tanfolyamot indítottak. A hathetes tanfolyam elvégzése után a sikeres végzősöket keresethez juttatták. 20 Amikor ismeretessé vált, hogy a Szovjetunió lehetővé tette egyre több hadifogoly hazatérését, országos gyűjtés indult megsegítésükre. Az egyre nagyobb számban érkező hadifoglyok emberséges fogadására lépéseket tett a kormány is. Elhatározta, hogy intézményesen gondoskodik a hadifoglyok felruházásáról, de addig is a demokratikus szervezetekre várt a feladat, hogy az átvonuló hadifoglyokat ha kell szükséges ruhadarabokkal, de élelemmel feltétlenül ellássák. A szövetség képeslapja, az Asszonyok útján értesítette vidéki szervezeteit a hadifoglyok érdekében tett lépéseiről. 21 Nyíregyházán a Függetlenségi Frontba tömörült pártok, az MNDSZ és a Nemzeti Segély megállapodtak abban, hogy a legteljesebb együttműködéssel, a legszélesebb mértékben kiépítik a hadifogoly-ellátó szolgálatot. Ezt a munkát az MKP irányította, számítva az MNDSZ-asszonyok és a nők segítségére. Az MKP helyesen számított a nők és a lakosság áldozatkészségére. Nyíregyházán a hadifogolynapon pengő gyűlt össze. 22 Az MNDSZ és a demokratikusan gondolkodó állampolgárok gyűjtési te-

9 vékenységének nagy eredménye volt 1945 szeptemberében, hogy a polgári hadifoglyok nyomorban élő hozzátartozói részére pengőt gyűjtöttek. 23 Nagykálló, Nyírbátor, Nyírgelse, Nyírcsászári, Nyírbogát dolgozói jelentős mennyiségű lisztet, baromfit, tojást, tejterméket, egyéb élelmiszert és pengőt adományoztak a hadifoglyoknak. 24 A demokratikus Magyarország így gondoskodott azokról, akik egy bűnös rendszer szolgálatába kényszerítve testi épségüket veszélyeztették. AZ 1945-ÖS VÁLASZTÁSOK 1945 őszén az ország érdeklődésének középpontjában a választások állnak. Az MKP úgy véli, hogy a fiatal demokrácia nyugodtan állhat a magyar nép ítélőszéke elé. Az a 8 9 hónap, ami a demokrácia vezetése alatt eltelt, megmutatta, hogy a magyar népben megvannak azok az erők, amelyek a magyar nemzetet felfelé tudják vezetni. Az MKP az első pillanattól kezdve a demokratikus erők összefogását javasolta. A nemzeti erők összefogásán kívül súlyt helyezett arra, hogy szorosan együttműködjék a testvérpárttal, az SZDP-vel. Az MKP irányításával a demokratikus nők is készülnek a választásra. A Magyar Nép beszámolójából a helyi szervezet tagjai értesülnek a választások jelentőségéről. A kommunista párt cikkírója felhívta az asszonyokat: kíséreljék figyelemmel a reakció megtévesztő kísérletezéseit, rántsák le a leplet az álpróféták és a látszatdemokraták arcáról,,s ha majd eljön a nap, amelyen szavaznotok kell, támogassátok azokat, akik az igazi népi demokráciát nemcsak ígérik, hanem meg is teremtik". 25,, Kell-e a nőknek politizálniuk? kérdi Czinkovszky Mártonné, a Magyar Népben megjelent cikkében. Ma, amikor a népi demokrácia meghozta a nőnek is azt, hogy politikai jogokat gyakoroljon és ezen keresztül saját sorsának irányításába is beleszóljon, itt is, ott is elhangzanak olyan kijelentések: Mi nők nem politizálunk, hagyjuk azt a férfiaknak." Cáfolva ezt a magatartást felhívta az asszonyokat: Ne hagyjuk a férfiakat magukra a küzdelemben. Ne gátoljuk, hogy ki-vegyék részüket a politikai és gazdasági harcban, hanem mi is álljunk melléjük, hogy népi demokráciánk mennél előbb és mennél jobban megerősödve kerüljön ki a harcból, amely most ránk vár." 26 Az november 4-i választáskor a szabolcs-szatmári területeken az MKP a szavazatok 10%-át kapta. Ha ehhez hozzávesszük a Nemzeti Parasztpárt 14%-át és a Szociáldemokrata Párt 4%-át, megállapíthatjuk, hogy alig egy évvel a felszabadulás után a baloldal már jelentós tömegbázissal rendelkezett a Nyírségben. Ugyanakkor azonban az is kétségtelen, hogy a reakció átmeneti sikereket ért el itt a választásokon. A baloldal

10 szabolcsi eredménye jóval gyengébb volt az országos 43 százalékos szavazati aránynál. A jobboldali erők fő reménysége: a Független Kisgazda Párt, Szabolcs-Szatmárban a szavazatok 72%-át (országos viszonylatban csak 57%-át) kapta meg. 27 Az eredmények értékelésénél nem lehet figyelmen kívül hagyni a női szavazók arányának alakulását. Az 1000 férfiszavazatra jutó női szavazatok megoszlása Szabolcs megyében pártok szerint: MKP 997 SZDP 1022 NPP 1142 FKGP 1371 PDP 1071 Szatmár megyében a nők által leadott szavazatok a következőképpen oszlottak meg: MKP az összes SZDP az összes NPP az összes FKGP az összes PDP az összes szavazat: 47,8%-a szavazat: 47,4%-a szavazat: 52,6%-a szavazat: 57,6%-a szavazat: 50.1%-a A fentiekből kitűnik, hogy bár nem jelentéktelen az MKP-ra és az SZDP-re leadott női szavazatok száma és aránya sem, feltűnően nagy a kisgazdapártra szavazó nők száma (a szabolcs-szatmári területen ezer érvényes férfiszavazatra ezerkétszáznegyvenhét női szavazó jutott). 28 Érdemes idézni egy munkásasszony véleményét, aki arra a kérdésre, hogy Miért adtak a nők nagy számmal szavazatot a Független Kisgazda Pártra és más konzervatív pártokra?" így válaszolt. A nők nem rendelkeznek a szükséges politikai iskolázottsággal, nincs önálló kritikai szemléletük, nem ismerik a pártok programját, tehát nem is tudnak tájékozódni közöttük, ezért jobban hajlanak a megtévesztő propagandára, suttogásra és hazug hírverésre." 20 Ez a vélemény is azt támasztja alá, hogy a Kommunista Párt helyi szervezetei nem figyeltek fel időben a kisgazdapárt és a klérus mesterkedéseire, de ha foglalkoztak is a nők megnyerésével, az előbbiek miatt kisebb eredményeket tudott elérni, mint a klérus. 30 Tény, hogy a választások reálisan tükrözték a megye akkori politikai viszonyait. Megmutatták, hogy Szabolcs-Szatmárban még elég széles rétegek állnak a régi világ ideológiájának befolyása alatt. Különösen a fal-

11 vakban hatott még erősen a tudatlan, szegény emberekre a volt földesurak és az egyházi birtokosok propagandája. A demokrácia intézményei már fennálltak, de a tömegeknek a szabadság még szokatlan volt. Ezért az 1945-ös választások új reményt öntöttek a régi rend híveibe. Szabolcs- Szatmárban a reakció novembere után támadásba ment át a demokratikus vívmányok, a Demokratikus Nőszövetség ellen is. A választás eredménye az MNDSZ szervezetében dolgozó kommunista és szociáldemokrata asszonyokat lehangolta. A reális helyzet értékelése valóban nem volt könnyű. Azok, akik politikailag legtisztábban láttak, mindent elkövettek, hogy ne engedjék eredményeiket széthullani. Nagy erőfeszítéseket tettek, hogy a nők ne lankadjanak és, hogy megértsék: nem csökkenteni, hanem növelni kell aktivitásukat. Persze, ez nem volt könnyű. A jobboldal mindent elkövetett, hogy az MNDSZ-tagokat kiszorítsák a közéletből. De míg a nőkön múlott, nem engedték. Folytatták műsoros nőnapjaikat, összejöveteleiket, előadásaik látogatottak voltak. A szövetségben a munka úgy folyt tovább, mint a választások előtt. A Mindenki karácsonyfája című nagyszabású nyomorenyhítő akció újabb tettekre, sürgés-forgásra ösztönözte a helyi alapszervezet tagjait. A központ akciójának terve december 3-án jelent meg a fővárosi lapok hasábjain. A lapok közölték a demokratikus nőknek az egész országhoz intézett felhívását. A helyi csoport vezetőségét sem a központ utasítása, sem az akció megindításáról szóló hírlapi közlemények nem érték készületlenül. Felhívással fordult Nyíregyháza város és Szabolcs megye társadalmához, hogy a megyét és a várost is felébressze és bekapcsolja a Magyar Nők Demokratikus Szövetségének akciójába. A Magyar Népben megjelent felhívás lényege: A nyíregyházi asszonyok kérik a város és a megye polgárait: támogassák a szeretet és segíteni akarás szellemében életre hívott akciót azok érdekében, akik a legtöbbet várják a közelgő karácsony ünnepétől. 31 A megalakult segélybizottság a fogságból hazatértek és szegény gyermekek, árvák részére készpénzt, természetbeni adományokat kért. A felhívás nyomán megindult a gyűjtés és nem eredménytelenül. Az MNDSZ és az SZDP Nőbizottsága jótékony célú karácsonyi vásárt rendezett. 32 A szegény családok tüzelőfagondjainak enyhítésére akciót indítottak a demokratikus pártok. A nyírbaktai járásban a gazdák a kivágott fát az erdőből a vasútállomásra szállították. Csatlakoztak hozzájuk a nyíregyházi gazdák is, akik három napig Baktalórántházán segítettek a helyieknek a gyors szállítás érdekében. 33 Az MNDSZ karácsonyi akciójában tevékenyen részt vett a nyíregyházi Zeneiskola. Hangversenyt adtak a Refor-

12 mátus Gyülekezeti Házban, melynek bevételét átadták az MNDSZ helyi szervezetének. 34 A kisvasút dolgozói szeretetcsomagot osztottak szét a szegénysorsú vasutas gyerekek között. 35 Az MNDSZ tudta, hogy a szegénysorsú iskolás gyermekek képtelenek maguknak füzetet vásárolni. Füzet és ceruza nélkül pedig nem lehet tanulni. Űj munkába kezdett karácsony előtt a Nőszövetség, hogy mire a tanítás ismét megkezdődik, füzetet és ceruzát adjanak a szegénysorsú gyermekek kezébe. December 23-án népi betlehemes játékot rendeztek, 26-án a bábszínház népi mesejátékokat mutatott be Kokas Berta tanítónő rendezésében. Az előadások jövedelmét a szegénysorsú iskolás gyerekek füzet akciójára fordították. 36 A karácsonyi ajándékozási ünnepségekről, a gyűjtés eredményéről nincs összesített forrásanyagunk. De ezek hiányában is megállapíthatjuk, hogy volt ennek az akciónak olyan mozzanata, mely feltétlenül szót érdemel, éspedig az, hogy az MNDSZ elgondolásához híven a nyíregyházi és a megyei társadalom valóban pártkülönbség nélkül összefogott és jelentékenyen enyhítette a szegény gyermekek karácsonyi gondját. A SZERVEZET KULTURÁLIS ÉLETE A május 8-i nőgyűlésen a vezetőség felvetette egy előadássorozat rendezésének a tervét. A témákat nem jelölte meg közelebbről, csak nagy általánosságban beszélt olyan kérdésekről, melyeknek megvilágítása a tagság szempontjából fontosnak mutatkozik. A vezetőség a kapott instrukcióknak megfelelően igyekezett biztosítani a lehetőséget tagjainak, hogy műveltségét növelje. E gondolatok szem előtt tartásával adott megbízást a vezetőség Fehér Klárának, a kulturális és propagandavezetőnek a nőket érdeklő kérdések Összeállítására, s megfelelő előadók felkérésére. Az első előadásról július 21-én emlékezik meg a Magyar Nép.... az ismeretterjesztő előadáson, melyen szép számmal vettek részt, Prékopa István ev. iskolai igazgató tartott előadást.»a nő szerepe és hivatása a demokráciában^ címmel. 1 ' Az előadást közvetlen hangú beszélgetés követte. Az előadásról hírt adó közlemény nyomatékosan hangoztatta: a nőtársadalom minden tagját és annak vendégeit szeretettel várja az MNDSZ" soron következő előadásain. Ezt az előadást időben követte a második, melyet dr. Papp György kanonok tartott A nő hivatása" címmel. Augusztus 8-án Békefi Benőné jótanácsokkal látta el a terhes anyákat, egyidejűleg a csecsemőápolásról tartott előadást. Ezt újabb egészségügyi előadások követték. Dr. Mayer Béla nőorvos Amiről a nők nem beszélnek, de szívesen hallgatnak" címmel

13 tartott előadásokat, melyeknek témáját forrásaink nem őrizték meg. Ezeken az előadásokon a nők szinte kifogyhatatlan sokaságban tették fel kérdéseiket és sorakoztatták fel a különböző nőbetegségekkel kapcsolatban tett megfigyeléseiket, a szerzett tapasztalataikat. 37 Az egészségügyi előadásokat politikai jellegű témák követték. Vajda Márton A demokrácia kritikája", Dolgos Péter a Nő és a gyermek helyzete a népi demokráciában", Hajdúk Béla A nők helyzete a népi demokráciában" címmel tartott nagysikerű előadásokat. 38 Az ismeretterjesztő előadások mellett más kulturális jellegű előadásokra is sor került: irodalmi délutánok, táncestek, gyermekek részére filmes, zenés rendezvények színesítették a Demokratikus Nőszövetség kulturális tevékenységét. 39 Az MNDSZ keretében kísérlet történt a szavalókör és a gyermekénekkar létrehozására is. 40 Megalakulásáról nincs tudomásunk. * A szövetség életében 1945-öt a vajúdás évének tekinthetjük, s egyben olyan időszaknak is, melyben a még fennálló problémákat nem sikerült megoldani. Falun lassan ment a szervezkedés, csak Büdszentmihályon alakult MNDSZ-szervezet november 25-én. A szervezkedés megindulását nehezítette, hogy az egyszerű, dolgozó parasztasszonyok, akik a múlt rendszerben mindentől elzártan, szűk családi körökben éltek, nehezen vállalkoztak a közügyek, a falu sorsának intézésére. A szervezet elsősorban Nyíregyházán végzett átfogó munkát. A demokratikus nők munkája a város társadalma széles körében elismerést és megbecsülést szerzett a szövetségnek. Bármely téren indult valami megmozdulás, annak végrevitelében becsülettel részt vettek az asszony- és leánytársak is. Nem hagyhatjuk említés nélkül azt a tényt sem, hogy a szövetség széles körű tevékenységével nagyban hozzájárult ahhoz, hogy a város társadalma egyes rétegeinek az MKP-vel szemben korábban táplált ellenszenve fokozatosan feloldódjék. HARC A DEMOKRÁCIÁÉRT. A NŐK AZ EGÉSZSÉGÜGYÉRT, AZ INFLÁCIÓ ELLEN 1946 elején az MNDSZ-ben erőteljesen vetődött fel a széthúzás helyébe a nők egysége, a sűrűsödő feladatok megoldásához a szorosabb együttműködés. Az MNDSZ tagjai nem voltak mindenben egységesek, a fő kérdésben igen: a béke és a haza iránti szeretet kérdésében egyetértettek. Az asszonyok gondolkodásmódjában, nézeteiben azonban alapvető különbségek voltak, erősen érvényesült az egyház és a Független Kisgazda Párt befolyása.

14 Az egységes nőmozgalom kialakulásában az MNDSZ vezetőinek a politikai pártokon belül létrehozott nőbizottságok komoly segítői voltak. Élenjárók voltak az MKP nőbizottságai, valamint a szociáldemokrata párt bal oldalán álló nőbizottsági tagok. A Független Kisgazda Párt női tagozatának tagjai azonban a megalakulástói kezdve ellentéteket szítottak. Többször arra hivatkoztak, ha a szorosabb együttműködés került szóba, hogy nem egyezik az elvük, a demokratikus nőszövetség politizál és ez az akadálya az együttműködésnek. Jellemző, hogy Szabolcs vármegye kisgazda többségű kisközgyűlése", valahányszor vita merült fel a községi képviselőtestületek és tisztségek betöltéséről, általában mindig a baloldali pártok ellen döntött. így Tiszadadán a munkáspártok azon javaslatát, hogy az MNDSZ két képviselője is legyen a helyi törvényhozó testület tagja, a megyénél elutasították. 41 A felszabadulás óta eltelt egy év már sok tapasztalattal szolgált a nőmozgalom tevékenységét illetően és ezek összegzésére az MNDSZ 1946 áprilisában megrendezett I. országos találkozóján került sor. A találkozót megyei konferenciák előzték meg, ahol szintén megtörtént a számvetés. Az elemzés során megállapítható volt, hogy a nők különböző rétegeinek politikai tudatosodása az aktív politikai harc, érdekeik érvényesítéséért folytatott küzdelmük során ment végbe. A háborús pusztulás felszámolása, az árvák és özvegyek segítése, az élet megindítása, az egységes, széle.-: körű összefogást hirdető nőszervezetért folytatott harc, a földosztás, a választások, az államosítás tapasztalatai, a reakció elleni küzdelem mindez politikai iskola volt. A tapasztalatok és a közös munka lassan megtanította az asszonyokat gondolkodni. Rájöttek arra, hogy ahhoz, hogy az összefüggéseket megértsék, tanulniuk kell. Már nemcsak segítettünk, hanem előadásokat, tanfolyamokat, nőnapokat rendeztünk, szakembereket kértünk meg arra, hogy tárják fel előttünk az összefüggéseket, oktassanak minket, hogy minél jobban, minél hozzáértőbben cselekedhessünk ott, ahol a legfontosaob mondotta erről Fái Boris, az MNDSZ I. országos tanácskozásán. A konferencia fontos szervezeti feladatként egy-egy megye szervezeti összefogásának és irányításának ellátására megyei MNDSZ-titkárságok létrehozásáról döntött. Czinkovszki Mártonné, az MNDSZ megyei titkára az MKP Szabolcs megyei konferenciáján hozzászólásában hangsúlyozta: Be kell szervezni azokat az asszonyokat, akik még nem hozzánk tartoznak..," 42 A konferencia után a Demokratikus Nőszövetség törekvése: minél több asszony és lány bevonása a munkába. A falvakban a szervezést két tényező nehezítette: a tavaszi-nyári mezőgazdasági munkák és az erős egyházi befolyás. Az MNDSZ-szervezést

15 és a nők között folyó munkát igyekeztek mozgósító erejű és kifejező jelszavak megfogalmazásával és terjesztésével is eredményesebbé tenni. Hadd idézzünk az akkor alkotott jelszavak közül néhányat: A nők politikai képzettsége a demokrácia fokmérője. MNDSZ a nevünk, igazság, mit hirdetünk! Fegyver helyett értelem, éhség helyett élelem! stb. A kitartó munka eredményeként, ha lassan is, de észrevehetővé vált a feloldódás. Az év második felére Szabolcs megyében 25, Szatmár-Bereg megyében 8 községben működött szervezete az MNDSZ-nek, amelyek máijelentős tömegeket tudtak mozgósítani. 43 A feladatok egyre sűrűsödtek, folyt a harc a hatalomért és a kommunisták az újjáépítés szervezésével, a termelés irányításával küzdöttek a reakció által mesterségesen felfokozott árdrágítás és az infláció ellen. Az MNDSZ asszonyai, az össz-szakszervezettel együttműködve, ellenőrizték a piaci és üzleti árakat. Reggelenként árellenőrzést végeztek az országúton és a vámoknál. 44 Az egység megteremtésének jegyében az MNDSZ nyíregyházi szervezete a helyi lapban közzétett felhívásában kérte az asszonytársakat, hogy valamennyien vegyenek részt a küszöbön álló május 1-i ünnepségen, 45 A szervezési előkészületek nem bizonyultak eredménytelennek. Kortársak szerint a felvonulásban részt vett asszony- és leánytársak száma elérte a félezret. A vezetőség gonddal készült erre az ünnepségre, annyival is inkább, mert az MKP-tól olyan értesülést szerzett, hogy a pártok ünnepi szónokai mellett a nőszervezet képviselője is szól majd a város társadalmához. Május 1. meghozta a várt remény beteljesedését. A nők képviseletében Somogyi Gyuláné üdvözölte Nyíregyháza asszonyait és szólította fel őket az összefogásra, a nők egységének megteremtésére. 46 Ez volt az első alkalom, hogy az MNDSZ nyilvános politikai fellépésen szerepelt május 30-án nagygyűlést tartottak a nők az egységért folyó harc jegyében. A városháza nagytermében több száz asszony gyűlt össze. Büdszentmihály, Görbeháza, Prügy, Ibrány, Nagyhalász, Nyírbátor, Rakamaz, Tiszapolgár és sok más község asszonya jött be magasra emelve a táblákat, amelyeken Helyet a nőnek a közéletben" és Mi is részt veszünk az ország újjáépítésében" feliratok olvashatók. Döbrentei Károlyné nemzetgyűlési képviselő volt az előadó:,,... nem dolgozhatunk tovább külön utakon, hanem a magyar nőknek egy egységes táborba kell tömörülni, hogy eredményesebben dolgozhassanak a magyar demokráciáért... Harcoljunk azért, hogy soha többé a mi sorsunkról megkérdezésünk nélkül mások ne dönthessenek hangsúlyozta előadásában. Hogy a magyar nő ered-

16 menyesen építhesse a demokráciát, helyet kell adni a nők számára a közéletben, különböző bizottságokban és ezen keresztül is megvan a módjuk, hogy érdekeiket megvédhessék és jogaik biztosítva legyenek... Ahhoz, hogy a magyar nők arra az útra léphessenek, melyet a demokrácia és az egész nemzet érdeke megkíván, erősíteni kell a Magyar Nők Demokratikus Szövetségét..." 47 Felbecsülhetetlen értékű munkát végeztek az MNDSZ-asszonyok az öregek gondozásában. A két megyében megkezdték az MNDSZ-ek a napközi otthonok szervezését, a hadigondozottak gyermekei részére. Itt helyezték el azokat a gyerekeket is néhány hétre, akik erre rászorultak, s ezalatt szüleik részt vettek az aratásban és cséplésben. 48 Büdszentmihályban a nők közreműködésével megindult a szülőotthon szervezése. 49 Az MNDSZ tagjai gyűjtési akciót szerveztek a baktalórántházi tüdőszanatórium, a nyíregyházi kórház gyermekosztálya és a felállítandó Györffykollégium számára. 50 Anyagi segítséget nyújtottak a tiszadobi tűzkárosultaknak. 5J Az MNDSZ mindezek mellett közreműködött a nyíregyházi Gyermekotthon létrehozásában. 52 Külön említést érdemel az MNDSZ társadalmi-politikai küzdelmében az egészségügyi szolgálat sikeres megszervezése. Hasznos tevékenységet folytattak a nők az iskolákban, hivatalokban, a piacokon és a falvakban, egyegy egészségügyi programban. A Magyar Nép augusztus 17-i száma közli, hogy több szakorvossal Szabolcs megyébe érkezett az MNDSZ egészségügyi vándorautója. Tiszalökön 120, a tiszalöki tanyavilágban 150, Ibrányban 300 gyermeket vizsgáltak meg. Az MNDSZ 300 gyermek részére osztott ki cukrot. Az MNDSZ egészségvédelmi autója minden állomáshelyén tartalék gyógyszert hagyott hátra a rászorulóknak, tápszert, cukrot osztott ki, a sokgyermekes anyákat pedig szappannal látta el. Ütjük során a kanadai magyarok adományából 2 vándorkelengyét is adott az MNDSZ. Nyíregyházán meglátogatták az Erzsébet közkórház gyermekosztályát, itt kakaót, valamint különböző tápszert adtak az osztály részére. 53 Az MNDSZ arra is törekedett, hogy demokratikus szellemű, művelt nőket neveljen. A mozgalmi munkáját, a kulturális tevékenységet is színesebbé, érdekesebbé és vonzóbbá igyekezett tenni. Az MNDSZ-szervezetek így hozták létre az első színjátszó csoportokat. Zilahy Lajos vígjátékától Gorkij drámájáig nagyon sok darabbal szórakoztatták a megyeszékhely és a községek lakosságát. 54 Nyíregyházán és Mátészalkán Ady- és Petőfi-versekkel kezdték el a nők kultúrájának és ízlésének formálását. 55 Az MNDSZ-szervezetek a nők művelődésére és szórakoztatására szervezett saját" rendezvények mellett gazdag, színvonalas műsort adtak május 1-

17 én, anyák napján, november 7-én. Egyes szervezetek havonta rendezték műsoros estjeiket. Az irodalmi és zenei rendezvényeken gyakran léptek fel ugyan hivatásos művészek is, de szereplőik többnyire a helyi nőkből és if jakból kerültek ki. A szervezetek a nők részére rendszeresen megtartották a nőnapokat, ahol a legaktuálisabb társadalompolitikai kérdésekről is cseréltek gondolatot. Ismeretterjesztő előadássorozatot szerveztek, ahol Vajda Márton, drv Kocsis Ferenc és mások tartottak előadást. 56 A politikai felvilágosító munka témakörei sokfélék voltak, hadd álljon itt a legjellemzőbbek közül néhány; Mi a politika? Mi a demokrácia? Mi a népi demokrácia? Mik az MNDSZ legfőbb célkitűzései? Mi a szülői munkaközösség szerepe? Miért van szükség bölcsődékre és napközi otthonokra? Ezek a kérdések minden nőt érdekeltek, választ vártak és kaptak rájuk az MNDSZ által szervezett rendezvényeken, olvasókörökben, szervezett oktatási formákban. Az MNDSZ-vezetőségi tagok számára ismerterő füzetsorozat is készült 10 témáról. 1. A magyar nép szabadságharcai 2. A népi demokrácia 3. A fasizmus és a második világháború 4. Demokratikus Magyarország 5. Magyarország és a szomszéd népek 6. Nő a társadalomban 7. Az MNDSZ célkitűzései 8. Az MNDSZ szervezéséről 9. Nevelő és kulturális munka az MNDSZ-ben 10. Az MNDSZ szociálpolitikai és egészségügyi feladatai ban az MNDSZ országos vezetősége úgy ítélte meg, hogy a nők aktuális gondjai és az ország jövője szempontjából is az egyik legfőbb soron következő feladat az iskolák zavartalan működésének biztosítása. Számos iskolában még mindig nem volt ablaküveg, fűtés, berendezés, másutt pedig még az épületeket sem állították helyre. Az MNDSZ célja az volt, hogy a nőmozgalmon keresztül az egész társadalmat megmozgassák, és biztosítsák a tanítás megkezdésének minimális feltételeit. Az akció egyéb-

18 ként hasznosnak bizonyult a szülők és a pedagógusok közötti kapcsolat megerősítése szempontjából is. Szabolcs megyében az MNDSZ-csoportok más szervekkel együtt több községi iskolát rendbehoztak, kitakarítottak, tanításra alkalmas helyzetbe hoztak. 57 A nőmozgalom által nyújtott segítség kiterjedt a szegény és árva gyerekek megsegítésére, tankönyveknek és tanszereknek az iskolákba küldésére is ban a már jelzett sikerek, eredmények mellett komoly gondokat okozott a növekvő infláció, amelyet az év során az aszály is súlyosbított. A munkások hangulata kritikussá vált, a pártpolitikai kérdések, rendezvények iránti érdeklődés csökkent. A napi gondokra, bajokra adminisztratív intézkedésektől vártak megoldást, ezért a pártszervezetekre, üzemi bizottságokra, az MNDSZ aktíváira hárult a feladat, hogy megmagyarázzák a munkásoknak; a helyzeten gyökeresen csak az áruk mennyiségének növelése, az újjáépítés sikeres végrehajtása változtathat. Nincs más kiút, mint munkával elősegíteni az infláció felszámolását, az új forint megteremtését. A jó pénz augusztusi bevezetése kedvező légkört teremtett megyénkben is az MKP III. kongresszusának előkészületei számára. A III. kongresszus határozatait a megye kommunistái taggyűléseken és pártnapokon vitatták meg. Az MNDSZ is népgyűlésen igyekezett népszerűsíteni a határozatokat. Az új pénz megteremtése korántsem oldott meg egycsapásra minden gondot, és mivel a mezőgazdaság fejlődéséhez fűzött remények nem teljesültek, a stabilizációs arányok (agrárolló) irreálissá váltak. A kommunisták követelték az ipari árak leszállítását, az olcsó iparcikkek biztosítását a lakosság részére. A drágaság elleni akció egyébként szerves része volt annak a mozgalomnak, amelyet elsősorban az MNDSZ szervezett és irányított akkor országszerte. A megye nőmozgalma is aktívan kivette részét a drágaság elleni küzdelemből, és az árellenőrzés megszervezéséből, részt vállalt a feketézők, árdrágítók elleni fellépésből decemberében százakra menő asszony tábor töltötte meg a Koronaszálló nagytermét, ahol Dankó János, a Forintvédő Bizottság elnöke beszédén keresztül fejezték ki tiltakozásukat a tűrhetetlen drágaság ellen. Nem tűrünk tovább! A kormányzat hozzon olyan rendelkezést, amelynek értelmében minden feketézőt és árdrágítót a népbíróság ítéljen el. Kemény és kíméletlen harccal kell védekeznünk a támadások ellen, mert a reakció sem válogatta meg eszközeit és nem kímélt bennünket." Gombos Aladár, az össz-szakszervezetek titkára beszédében vázolta azokat a határozati javaslatokat, amelyekben a szakszervezetek az MNDSZ-szel együtt kérik, hogy Szabolcsvármegye közellátási felügyelője támogassa a dolgo-

19 zókat munkájukban és biztosítsa az ellátatlanok szükségletét", az igazságügy-minisztériumtól az árdrágítók és feketézők ellen a legszigorúbb megtorlást", a főispántól pedig minden árucikknek az árát az augusztus elejei árakhoz viszonyítva 25 százalékkal szállítsa le". A nagygyűlésen felszólalt Tóth Matild, a Szakszervezeti Tanács budapesti nőbizottságának küldötte és Sásdi Károlyné, a Magyar Nők Demokratikus Szövetségének küldötte, akik a budapesti november 15-i nőgyülésről és az itt elfogadott határozatokról szóltak. 58 December 12-én délelőtt a Magyar Nők Demokratikus Szövetsége és a nyíregyházi összmunkás Szakszervezet nagygyűlésének határozata értelmében Nyíregyháza dolgozói tüntető felvonulást rendeztek a város utcáin. A dolgozók azzal a szilárd elhatározással vonultak a Károlyi téri szakszervezeti székház elől a vármegyeháza, a törvényszék elé, hogy félreérthetetlenül nyilvánítsák akaratukat s maradéktalanul teljesítsék a nagygyűlés követeléseit. 59 Amikor december elérkezett, az MNDSZ minden tagja összefogott, hogy a szeretet ünnepén a nyomort enyhítse és segítséget nyújtson a legjobban nélkülözőknek. Meg is volt az eredmény. Nem feledkeztek meg a beteg, hadifogoly katonákról, sem a helyi árvákról. December 26-án Nyíregyházán 500, Kisvárdán 60 gyermek kapott ajándékcsomagot. 00 A NŐSZERVEZET TÖMEGPOLITIKAI ÉS OKTATÁSI TEVÉKENYSÉGE A Magyar Nép március 27-i száma közli, hogy Szabolcs megye aszszonyai, leányai március 23-án tartották első megyei nagygyűlésüket városháza nagytermében. Az MNDSZ-szervezetek megalakítása óta ez az első alkalom, hogy Szabolcs megye asszonyai, leányai találkoztak, megvitathatták problémáikat, mit kell tenniük a jövőben gyermekeik, családjuk szebb, boldogabb, biztanságosabb élete érdekében. Szabolcs megyében a nők nem foglalták el azt a helyet a közéletben, politikai életben, mely számarányuknál és annál a hatalmas tehernél fogva, melyet az életben viseltek, megillette őket. A nagygyűlést Gyimesi József né nyitotta meg. Előadója Mester Erzsébet, a központ kiküldötte, szervezési titkára a következőket mondotta:... a Nőszövetség nem az a szervezet, amely különböző érdekekhez köti a maga munkáját. Nem nézzük azt, hogy ki milyen családból származik, miiyen vallású és szellemi, vagy fizikai munkát végez, csak azt, hogy van-e szíve és lelke ahhoz, hogy építse ezt a szegény magyar hazát. Vajon eleget tudunk-e tenni kötelességeinknek?" Beszéde további részében ismertette a nőszövetség célkitűzéseit és a nők szerepét a hároméves államgaz- a

20 dasági tervben. A szervezési titkár beszéde után Sági Gyuláné országos szervező, az MNDSZ programját ismertette. Majd a megyei szervezetek küldöttei számoltak be a végzett munka eredményeiről. 61 Mátészalkán május 11-én tartották meg az MNDSZ Szatmár-Bereg megyei konferenciáját 150 küldött képviseletével. A küldöttek megválasztották a megyei MNDSZ-vezetőséget. Nagy Sándorné személyében az új MNDSZ megyei titkárt elején az MNDSZ üzemi csoportok helyett az üzemekben a szakszervezeti nőmozgalom szervezésére tértek át, irányító szerve a szakszervezeti nőbizottság lett. A két megyében az üzemekben dolgozó nők szervezkedése lassan indult meg. Az MKP Szabolcs megyei titkárának december 22-i jelentésében már arról tudósította a központi szerveket: Nyíregyházán szakszervezeti nőbizottság alakult. 63 A szakmaközi nőbizottság irányítását ugyanúgy, mint az MNDSZ-ét főleg azok az asszonyok végezték, akik értékes politikai tapasztalatokkal rendelkeztek. A szakszervezeti nőbizottságok hivatva voltak arra, hogy az üzemi nők egységét megteremtsék. Feladatuk volt többek között, hogy az általános szakszervezeti kérdésekkel, bérkérdésekkel, az üzem sajátos szociális problémáival, továbbá az általános nőkérdésekkel foglalkozzanak. Az MNDSZ szervezetei 1947-ben is derekasan kivették részüket a legkülönbözőbb társadalmi munkákból, akciókból. A két megye asszonyainak minden ilyen jellegű megmozdulásáról, önzetlen segítségadásáról nem is tudunk számot adni, de néhányat ezek közül legyen szabad említenünk. Szatmár-Bereg megyében 4 új napközi otthont szerveztek. 64 Tyukod- Kálmánmajor tanyán 60 gyermek állandó étkeztetését biztosították. 65 Népegészségőri tanfolyamokat szerveztek Szatmár-Bereg 10 községében. 10 Ugyanebben a megyében az MNDSZ harminc babakeiengyét osztott ki. 1 ' 7 Három községben szabás-varrás tanfolyamot hoztak létre. 68 Az érkező hadifoglyokat Kisvárdán és Nyíregyházán az MNDSZ megbízottai fogadták. Az asszonyok egy részének az volt a feladata, hogy közöttük járva beszélgessenek el velük és tájékoztassák őket a hazai eseményekről. A hazaérkező hadifoglyokat a Nemzeti Segéllyel karöltve, a társadalmi úton öszszegyűjtött pénzből vett élelmiszerrel látták el július 27-én Nyíregyházán, a városháza nagytermében az MNDSZ nyíregyházi csoportja hadifogoly-nagygyűlésen ismertette a hadifoglyok kérdéseit, valamint megsegítésük módozatait és azt a munkát, amelyet a jövőben akarnak elvégezni a hadifoglyok megsegítése érdekében. 70 Az MNDSZ tevékenységének nagy eredménye volt 1947-ben, hogy a hadifoglyok fogadása, ellátása mellett közreműködött a nyíregyházi gyermekotthon 71 és a gyermekjátszótér létrehozásában. 72 A nyíregyházi MNDSZ hat részletben 8 mázsa cukrot osztott ki a Zöldkereszt segítségével. Cukor-

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét,

A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT. kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, IIDddd A Kereskedelmi Alkalmazottak Szakszervezete elnöke és alelnöke a KASZ MUNKAVÁLLALÓKÉRT kitüntetésben részesítette Müller Jánosnét, a Nógrádker Zrt. Szakszervezeti Bizottságának titkárát, a KASZ

Részletesebben

BALÁZS GÁBOR: A NEMZETI BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSE PEST MEGYÉBEN 1. Bevezetés

BALÁZS GÁBOR: A NEMZETI BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSE PEST MEGYÉBEN 1. Bevezetés BALÁZS GÁBOR: A NEMZETI BIZOTTSÁGOK MŰKÖDÉSE PEST MEGYÉBEN 1 Bevezetés A II. világháború után, elsősorban a béke első óráiban alapvető szerepük volt a rendkívüli néphatalmi szerveknek a mindennapi életben.

Részletesebben

PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TOLNA MEGYÉBEN 1939 ÉS 2006 KÖZÖTT

PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TOLNA MEGYÉBEN 1939 ÉS 2006 KÖZÖTT A történelem nyomai az új térszerkezetben ELTE-MTA Konferencia, 2007. november 17. PARLAMENTI VÁLASZTÁSOK TOLNA MEGYÉBEN 1939 ÉS 2006 KÖZÖTT Készítette: Tallián Imre - Amennyiben napjainkból visszanézve

Részletesebben

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata

A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Postás Szakszervezet Női Tagozatának Szervezeti és Működési Szabályzata A Női Tagozat a Postás Szakszervezet (továbbiakban PSZ) Alapszabályának 9. -a alapján az egyenlő bánásmód, de elsősorban a munkavállaló

Részletesebben

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai

PREAMBULUM. 2. A Fórum feladatai. 3. A Fórum kapcsolatai Kisújszállás Város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának Szervezeti és Működési Szabályzata Kisújszállás Város Önkormányzatának Képviselő-testülete elfogadta a 113/2016. (IV. 28.) számú önkormányzati határozatával

Részletesebben

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében

A nemzetiségi oktatás irányításának szervezete és tevékenysége Magyarországon az 50-es évek első felében Iskolakultúra, 25. évfolyam, 2015/9. szám DOI: 10.17543/ISKKULT.2015.9.75 Tóth Ágnes tudományos főmunkatárs, MTA TK Kisebbségkutató Intézet egyetemi docens, PTE BTK Német Történelem és Kultúra Délkelet-Közép-Európában

Részletesebben

ב"ה. Éves jelentés 2011

בה. Éves jelentés 2011 Bét Sálom Éves jelentés 2011 A Bét Sálom Zsinagóga Budapest egyik leggyorsabban növekvő zsidó közössége, ahol minden generáció számára biztosított a zsidó vallás, tradíció és kultúra megismerése, valamint

Részletesebben

100 éves a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 1912-2012

100 éves a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 1912-2012 1 100 éves a Csillaghegyi Polgári Kör Egyesület 1912-2012 2 A CSILLAGHEGYI POLGÁRI KÖR 1912-1947-IG Még elképzelni is nehéz azt a sok változást, ami az elmúlt 100 év alatt Csillaghegyen végbement. A település

Részletesebben

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja

Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének. 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete. a közmuvelodésrol. A közmuvelodési rendelet kiemelt célja Csákberény Községi Önkormányzat Képviselo-testületének 11/2002. (VI. 27.) sz. rendelete a közmuvelodésrol A kulturális javak védelmérol és a muzeális intézményekrol, a nyilvános könyvtári ellátásról és

Részletesebben

ői Tagozata Szervezeti és Működési Szabályzata A Vasutasok Szakszervezete nőszervezete Női Választmány (NV) néven 1990. december 17-én alakult meg.

ői Tagozata Szervezeti és Működési Szabályzata A Vasutasok Szakszervezete nőszervezete Női Választmány (NV) néven 1990. december 17-én alakult meg. ői Tagozata Szervezeti és Működési Szabályzata I. A Vasutasok Szakszervezete nőszervezete Női Választmány (NV) néven 1990. december 17-én alakult meg. A Vasutasok Szakszervezetéhez (VSZ) tartozó női munkavállalók

Részletesebben

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója

2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Mozgáskorlátozottak Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete Nefelejcs Fogyatékos Személyek Nappali Ellátást Nyújtó Intézmény 2011. évi rendezvényeken való részvételének beszámolója Január 2011. január

Részletesebben

Zöld Nap Egyesület. Zöld Nap Egyesület beszámoló

Zöld Nap Egyesület. Zöld Nap Egyesület beszámoló Zöld Nap Egyesület beszámoló A Zöld Nap Egyesület pártpolitikától mentes, független nonprofit; jogi személyiséggel rendelkező; környezetvédelmi, szakmai-tudományos szervezet, amely a 26/2000.01.30-i kormányrendelet

Részletesebben

SZka 212_06 a Fordulat ÉVe

SZka 212_06 a Fordulat ÉVe a fordulat éve SZKA 212_06 tanulói a fordulat éve 12. ÉVFOLYAM 71 6/1 Egy fiatalember gondolatai Csoportos feladatlap Képzeljétek magatokat a pártkatonával találkozó Szabó Péter helyébe! Vajon milyen

Részletesebben

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről

SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről SZAFI Egyesület tevékenységéről szóló beszámoló 2009. évről Egyesületünk 2005. október 27 én alakult szülői kezdeményezésre. Célja: Tápiószecsőn és a környező Tápió vidék - Kistérségben értelmi vagy testi

Részletesebben

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések.

Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről I. RÉSZ. Általános rendelkezések. Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete 22/2000. (XII.08.) sz. rendelete a közművelődésről Tahitótfalu Község Önkormányzat Képviselőtestülete (a továbbiakban: Önkormányzat) a kulturális javak

Részletesebben

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetség beszámolója 2013/14 2014. október 17-én került sor a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kézilabdaszövetségben rendkívüli tisztújításra. A korábbi elnök, Birta

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2010. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján

Új Szöveges dokumentum Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki és szülői jogok és kötelességek a gyermekvédelmi törvény alapján Gyermeki jogok: A gyermeknek joga van a testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődését, egészséges felnevelkedését és jólétét biztosító

Részletesebben

IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám

IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám IZSÁK LAJOS: A polgári ellenzék kiszorítása a politikai életből Magyarországon 1947 1949 História, 1981/3. szám Az 1947. augusztus 31-i országgyűlési választásokon a választási szövetség négy pártja, a

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2006

Közhasznúsági jelentés 2006 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2006 Nyíregyháza, 2007-04-02 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete

KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete BUDAPEST XXI. KERÜLET CSEPEL ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLET 36/2007.(XI.27.) Budapest XXI. Kerület Csepel Önkormányzata Kt. rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól szóló 37/1998.(XII.15.)Kt.

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére

ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére ELŐTERJESZTÉS a Képviselő-testület 2014. május 29.-én tartandó ülésére Tárgy: Javaslat Polgár város Helyi Esélyegyenlőségi Programjának felülvizsgálatára Előterjesztő: dr. Váliné Antal Mária címzetes főjegyző

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően.

Jegyzőkönyv. Kérte a testület határozathozatalát a napirendet illetően. Jegyzőkönyv Készült: Szegvári Roma Nemzetiségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2014. november 27-én Szegvári Közös Önkormányzati Hivatal tanácskozó termében tartott ALAKULÓ ÜLÉSÉRŐL. Jelen vannak:

Részletesebben

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept.

Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. ÉRTESÍTŐ Internet: http://bajnok.hu/ertesito E-mail: pista@bajnok.hu IV. évf. 9. sz., 2015. szept. Tartalom Dr. Bajnok István: Az elmúlt 25 év 1 Dr. Bajnok István: Nemzeti dal 3 Szeptember azt iskolai

Részletesebben

A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1.

A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1. A CSALÁD VÁLTOZÓBAN: A MAGYAR HELYZET Bíró László, a MKPK családreferens püspöke Előadás a RENOVABIS-KONGRESSZUSÁN FREISING, 2006. SZEPT. 1. Bevezetés: a hagyományos családmodell megváltozásának folyamata

Részletesebben

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány

Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány Budapesti Gazdasági Főiskola KÜLKERESKEDELMI FŐISKOLAI KAR GAZDASÁGDIPLOMÁCIA SZAK Nappali tagozat Európai Üzleti Tanulmányok szakirány REFORMTÖREKVÉSEK A MAGYAR KÖZIGAZGATÁSBAN AZ EURÓPAI UNIÓS FORRÁSOK

Részletesebben

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról

ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE. a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról MeH-et vezető miniszter Iktatószám:MEH/ ELŐTERJESZTÉS A KORMÁNY RÉSZÉRE a Legyen jobb a gyermekeknek! Nemzeti Stratégia Értékelő Bizottságának létrehozásáról Budapest, 2008. május Melléklet A Kormány./2008.

Részletesebben

INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP

INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP INTERJÚ FELTÖLTÉS ADATLAP Az interjú feltöltése során kérjük, pontosan töltse ki az alábbi űrlapot és figyelmesen válaszolja meg az interjúra vonatkozó kérdéseket. Az interjú feltöltésének állapotát folyamatosan

Részletesebben

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között

FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között FÖLDES GYÖRGY A magyar szovjet viszony 1957 1989 között Rövid áttekintés Ez a bő három évtized különleges helyet foglal el a magyar orosz kapcsolatok ezeréves történetében. Drámai és tragikus volt a kezdet.

Részletesebben

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár

Szakmai beszámoló. A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest, 2014. november 26. Országos Széchényi Könyvtár Az előttünk álló évek egyik kiemelt feladata a kulturális területen dolgozók társadalmi megbecsültségének és elismertségének növelése Szakmai beszámoló A kiszámítható életpálya c. konferenciáról, Budapest,

Részletesebben

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március

Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata. 2004. március Víziközmű Alágazati Párbeszéd Bizottság /VÁPB/ Szervezeti és Működési Szabályzata 2004. március 2 Bevezetés Jelen Szervezeti és Működési Szabályzat a vízi-közmű szolgáltatók, - munkáltatói és munkavállalói

Részletesebben

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL

Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL Megküldendő elektronikus levélben a SZEF Országos Irodának 201 július 04-ig! BESZÁMOLÓ A MEGYEI KOORDINÁCIÓ 201 ELSŐ FÉLÉVI TEVÉKENYSÉGÉRŐL MEGYE: BORSOD ABAÚJ - ZEMPLÉN MEGYE KOORDINÁTOR NEVE: Ducsay

Részletesebben

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái?

Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Bérkülönbségtől a szerepelvárásokig: mik a magyar nők és férfiak problémái? Az Integrity Lab elemzése Összefoglaló A nemek közti bérkülönbséget tartja a legnagyobb egyenlőtlenségi problémának a magyar

Részletesebben

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES

A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES A MUNKÁSIFJÚSÁG GYÓGYÜDÜLTETÉSÉNEK TÁRSADALOMEGÉSZSÉGÜGYI ÉS TÁRSADALOMNEVELŐI JELENTŐSÉGE ÍRTA: DR. BATIZ DÉNES Azt olvassuk a Társadalombiztosító Intézet jogelődjének, az Országos Munkásbiztosító Pénztárnak

Részletesebben

A Diákönkormányzat éves munkaterve. 2010/2011 -es tanévre

A Diákönkormányzat éves munkaterve. 2010/2011 -es tanévre A Diákönkormányzat éves munkaterve 2010/2011 -es tanévre A tanulók és a tanulóközösségek érdekeinek képviseletére, a tanulók tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének segítésére az iskolánkban diákönkormányzat

Részletesebben

DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA

DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA DUGONICS ANDRÁS PIARISTA GIMNÁZIUM, SZAKKÖZÉPISKOLA, ALAPFOKÚ MŰVÉSZETOKTATÁSI INTÉZMÉNY ÉS KOLLÉGIUM SZÜLŐI MUNKAKÖZÖSSÉGÉNEK ALAPSZABÁLYA 2011 I. Általános rendelkezések 1. A Dugonics András Piarista

Részletesebben

Nemzetiségi nap az első osztályban

Nemzetiségi nap az első osztályban Nemzetiségi nap az első osztályban November 10-én ismét nemzetiségi napot tartottunk az alsó tagozaton. Az első osztályosok közös programot szerveztek. Két vendéget hívtunk. A nap mesehallgatással kezdődött.

Részletesebben

A KISZ szervezetek és úttörőcsapatok feladatai a VIII. osztályt végzett diákok mezőgazdasági tanulónak való beiskolázásának segítésében

A KISZ szervezetek és úttörőcsapatok feladatai a VIII. osztályt végzett diákok mezőgazdasági tanulónak való beiskolázásának segítésében A KISZ szervezetek és úttörőcsapatok feladatai a VIII. osztályt végzett diákok mezőgazdasági tanulónak való beiskolázásának segítésében A KISZ Szolnok megyei Végrehajt* Bizottságának határozata 1962 ~

Részletesebben

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra!

Emlékezzünk a Szent Koronát megőrző hősökre és barátokra! Ráckeve Város Polgármestere és a Ráckevei Molnár Céh Alapítvány meghívást kapott a Szent Korona hazatérésének 35. évfordulóján tartott megemlékezésre és az azt követő fogadásra. A megemlékezésre az V.

Részletesebben

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE

POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE POLITIKA: A FELTÁMADÁS REMÉNYE ÚJSÁGCIKKEK 1956. OKTÓBER 23. - NOVEMBER 4. A KÖTETET SZERKESZTETTE, AZ ELŐSZÓT ÉS A JEGYZETEKET ÍRTA SZIGETHY GÁBOR HOLNAP KIADÓ TARTALOM Szigethy Gábor: IDŐRENDBEN / 5

Részletesebben

Országos történelem szaktárgyi verseny 2012.

Országos történelem szaktárgyi verseny 2012. HÓDMEZŐVÁSÁRHELYI TÖBBCÉLÚ KISTÉRSÉGI TÁRSULÁS KLAUZÁL GÁBOR ÁLTALÁNOS ISKOLA ÉS ÓVODA Országos történelem szaktárgyi verseny 2012. Erőszakszervezetek, rendfenntartó szervezetek a XIX-XX. századi Magyarországon

Részletesebben

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012

KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 KÖZHASZNÚSÁGI BESZÁMOLÓ 2012 GENIUS TEHETSÉGGONDOZÓ ALAPÍTVÁNY Budapest, 2013. április 30. TARTALOM 1. Egyszerűsített éves beszámoló 2. Kiegészítő melléklet 3. Közhasznúsági melléklet KÖZHASZNÚSÁGI MELLÉKLET

Részletesebben

HAJDÚ ÉS SZABOLCS MEGYEI HÍRLAP 2013. július 4.évfolyam 7.szám

HAJDÚ ÉS SZABOLCS MEGYEI HÍRLAP 2013. július 4.évfolyam 7.szám HAJDÚ ÉS SZABOLCS MEGYEI HÍRLAP 2013. július 4.évfolyam 7.szám Magunkról beszélünk, Egymásért teszünk (Vida) Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen! (Széchenyi István) ISMERD MEG A KERESKEDELMI

Részletesebben

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról

Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2006. (VII.06.) számú rendelete a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról Hajdúszoboszló Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a Kulturális

Részletesebben

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető

Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db. Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda évi működéséről, gazdálkodásáról. Bakóné Mászáros Tímea óvodavezető E L Ő T E R J E S Z T É S PÉR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2011. MÁRCIUS 22 - ÉN TARTANDÓ NYILVÁNOS ÜLÉSÉRE Iktatószám: /2011. Melléklet: 1 db Tárgy: Beszámoló a Napközi otthonos Óvoda 2010.

Részletesebben

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary

ZA4891. Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary ZA4891 Flash Eurobarometer 266 (Women and European elections) Country Specific Questionnaire Hungary FLASH 266 WOMEN AND EUROPEAN PARLIAMENT Demographics D1. A kérdezett neme [1] Férfi [2] Nő D2. Hány

Részletesebben

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén

Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapesti politikai helyzetkép 2015 végén Budapest jelenleg kevésbé kormányellenes vagy borúlátó, mint az ország egésze. A fővárosban is többségben vannak azok, akik kormányváltást szeretnének, de arányuk

Részletesebben

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja:

Rendelet. Önkormányzati Rendelettár. Dokumentumazonosító információk. Rendelet típusa: Módosított rendelet azonosítója: Rendelet tárgykódja: Rendelet Önkormányzati Rendelettár Dokumentumazonosító információk Rendelet száma: 12/1999.(VI.01.) Rendelet típusa: Alap Rendelet címe: A helyi közművelődésről Módosított rendelet azonosítója: 25/2003.(XI.27.)

Részletesebben

Alba Radar. 8. hullám

Alba Radar. 8. hullám Alba Radar Lakossági közvélemény-kutatási program Székesfehérváron 8. hullám Vélemények a családok életét segítő nonprofit szolgáltatásokról 2011. július 22. Készítette: Ruff Tamás truff@echomail.hu Echo

Részletesebben

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről

Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete. a közművelődésről Kacsóta Községi Önkormányzat 4/2004. (IV.19.) KT. Rendelete a közművelődésről Kacsóta községi Önkormányzatának Képviselő-testülete a helyi közművelődési feladatok ellátása érdekében a kulturális javak

Részletesebben

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület!

B E S Z Á M O L Ó. a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről. Tisztelt Képviselőtestület! Pannonhalma Többcélú Kistérségi Társulás Szociális és Gyermekjóléti Központ 9090 Pannonhalma, Bajcsy Zs.u. 25. B E S Z Á M O L Ó a gyermekjóléti szolgálat 2015.évi tevékenységéről Tisztelt Képviselőtestület!

Részletesebben

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről

Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről 2014 Szabó Tiborné Az egyesület elnöke Tájékoztató a Polgári Polgárőr Egyesület tevékenységéről Az egyesület jogállása: A polgárőrség önálló civil

Részletesebben

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről

Beszámoló. a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának. 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről Beszámoló a Szekszárd Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központ Gyermekjóléti Központjának 2013. évben Szálka községben végzett tevékenységéről A beszámoló a 149/1997. (IX.10.) Kormányrendelet 10. számú

Részletesebben

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól

Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzat 15/2004. (IX.16.) számú rendelete az önkormányzat közművelődési feladatairól Kunpeszér Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről és a muzeális

Részletesebben

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét.

Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Köszöntöm a városavató ünnepség minden kedves résztvevőjét. Büszke vagyok arra, hogy választókörzetem 4. települése jutott el a fejlettség azon szintjére, hogy Köztársasági Elnök Úr városi rangot adományozott

Részletesebben

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére

4. számú előterjesztés Egyszerű többség. Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének január 28-i rendes ülésére 4. számú előterjesztés Egyszerű többség ELŐTERJESZTÉS Dombóvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2016. január 28-i rendes ülésére Tárgy: Dombóvári Polgárőr Egyesület beszámolója a 2015. évi tevékenységéről

Részletesebben

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata

Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata Fertőd Város Német Kisebbségi Önkormányzata 3/2011. SZÁMÚ J E G Y Z Ő K Ö N Y V 2011. szeptember 27. napján megtartott NÉMET KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Ü L É S É R Ő L Készült: 4 példányban. 1 Fertőd Város

Részletesebben

Tevékenység. Tartalom/ Idő. Tanulói munkaformák és. Eszközök (perc) módszerek. az óra menete. 5 Bevezetés a pályaválasztás témakörébe

Tevékenység. Tartalom/ Idő. Tanulói munkaformák és. Eszközök (perc) módszerek. az óra menete. 5 Bevezetés a pályaválasztás témakörébe Óraterv Dátum: 05. december 0, december Pedagógus neve: P. Nagy Judit, Ötvös Erika Műveltségi terület: Humán Tantárgy: Osztályfőnöki Osztály: /A, /B Témakör: Pályaválasztás Az óra típusa: Rendszerező óra

Részletesebben

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete

HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete számú melléklet a /2014/ számhoz. HONVÉDSÉG ÉS TÁRSADALOM BARÁTI KÖR Székesfehérvári Szervezete - Közhasznú társadalmi szervezet - 8000. Székesfehérvár, Malom utca 2. Tel./ Fax: 00-36-22-503-186, 503-187.email

Részletesebben

5/2015 Készült: 1 példányban. Mérk Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának június 10-én megtartott ülésének

5/2015 Készült: 1 példányban. Mérk Nagyközség Cigány Nemzetiségi Önkormányzatának június 10-én megtartott ülésének 17 5/2015 Készült: 1 példányban 2015. június 10-én 08 00 megtartott ülésének órai kezdettel a.) jegyzőkönyve b.) 10-14/2015. (VI.10.) határozata Napirend: 1./ A 8/2015. (V.05.) határozattal továbbá a 7/2015.

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL

A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL A NYÍRTELEKI SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONT CSALÁDSEGÍTŐ SZOLGÁLAT NAGYCSERKESZ KÖZSÉG ELLÁTÁSI HELYÉNEK BESZÁMOLÓJA 2014. ÉVBEN VÉGZETT FELADATOKRÓL Tartalom Az intézmény tevékenysége Szakmai egység, személyi

Részletesebben

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT

A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT A TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁSI BETEGELLÁTÁS A HÁBORÚ ALATT ÍRTA: KELETI JÓZSEF A szociális állam keretében az egészség teljesen elveszti magánérdekjellegét és olyan közüggyé válik, melyre nézve az egészségügyi

Részletesebben

1996-os emlékbélyegek

1996-os emlékbélyegek 1996-os emlékbélyegek 1. MAGYAR - AZ 1956 -OS FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC - Bélyeg rendelési kód: 1996/005 2. ENGLISH - THE 1956 REVOLUTION - Order code of the stamp: 1996/005 3. GERMAN - Die Revolution

Részletesebben

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2.

Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Helyszín: az Országház 55. sz. tanácsterme. Az Ellenzéki Kerekasztal ülése 1989. november 2. Résztvevők: Keresztes Sándor soros elnök Kereszténydemokrata Néppárt Antall József Magyar Demokrata Fórum Balsai

Részletesebben

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról

NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete. a tanyagondnoki szolgálatról 1 (Egységes szerkezetben!) NYÍRMEGGYES KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 14/2009. (XI. 30) rendelete a tanyagondnoki szolgálatról Nyírmeggyes Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a hatályban

Részletesebben

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA

AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA AZ ETYEKI POLGÁRŐRSÉG BŰNMEGELŐZÉSI ÉS VAGYONVÉDELMI EGYESÜLET ALAPSZABÁLYA I. Általános rendelkezések 1. A szervezet neve Etyeki Polgárőrség Bűnmegelőzési és Vagyonvédelmi Egyesület. 2. A szervezet székhelye:

Részletesebben

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés

2011. évi közhasznúsági jelentése. Bevezetés Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány 2011. évi közhasznúsági jelentése Bevezetés A Börzsöny Természet- és Környezetvédelmi Közhasznú Alapítvány célja Pest és Nógrád megyében, szűkebben

Részletesebben

SZELEPCSÉNYI SÁNDOR. Rákoskerti Polgári Kör

SZELEPCSÉNYI SÁNDOR. Rákoskerti Polgári Kör SZELEPCSÉNYI SÁNDOR Rákoskerti Polgári Kör Egyesületünk, ahogyan a neve is elárulja, Rákoskerten működik. Mivel nem mindenki előtt ismert, hogy a térképen hol keressen bennünket, ezért először is szeretném

Részletesebben

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM

SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM 9/14/2009 9:10:00 AM SEGÍTHETÜNK! Alapitvany-Fuzet_2009_05.indd 1 9/14/2009 9:10:00 AM WWW.DGY.HU ADÓSZÁM: 18356076-1-03 BANKSZÁMLASZÁM: 10400621-06201821-00000000 H-6200 KISKŐRÖS, MEZŐ U. 16. H-1094 BUDAPEST, ANGYAL UTCA

Részletesebben

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e

T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének. 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének. j e g y z ő k ö ny v e T Á P I Ó S Á G Képviselő-testületének 2008. február 25-én, 18 órakor tartott kihelyezett ülésének j e g y z ő k ö ny v e 42/2008. sz. Képviselő-testületi határozat: Jegyzőkönyv hitelesítők elfogadása

Részletesebben

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete

Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete Bekecs község Önkormányzatának Képviselőtestülete JEGYZŐKÖNYV Másolat Bekecs község Önkormányzati Képviselőtestületének 2006. október 6-án megtartott ünnepélyes alakuló üléséről 1 Bekecs község Önkormányzatának

Részletesebben

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok

SZAKMAI BESZÁMOLÓ. A konferenciáról készült ismertető elérhető az alábbi honlapcímen: www.bathorimuzeum.hu/közérdekű információk/pályázatok Nemzeti Kulturális Alap Igazgatósága 1388 Budapest Pf. 82 Pályázati azonosító: 3508/01085. SZAKMAI BESZÁMOLÓ A Magyar Nemzeti Múzeum 3508/01085. számú pályázati azonosítóval jelölt pályázata 290.000,-

Részletesebben

ETE_Történelem_2015_urbán

ETE_Történelem_2015_urbán T Ö R T É N E L E M ETE_Történelem_2015_urbán Szóbeli középszintű érettségi tételek / 2015-2016. év tavaszára / Gazdaság, gazdaságpolitika, anyagi kultúra 1, T é t e l A korai feudalizmus / középkor gazdálkodása

Részletesebben

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL

Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének. 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2002. (VIII.30.) számú rendelete a HELYI KÖZMŰVELŐDÉSI TEVÉKENYSÉGRŐL Kishartyán Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a kulturális javak védelméről

Részletesebben

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28.

KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány. 1039 Budapest, József Attila u. 28. KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós Alapítvány 1039 Budapest, József Attila u. 28. 2010. évi Közhasznúsági jelentése Budapest, 2011. május. 12. Theisz Gábor elnök - 1 - A KIMA Keresztyén Ifjúsági Missziós

Részletesebben

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T

BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Szám: 2/2012 BUDAKALÁSZ VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE K I V O N A T Készült: Budakalász Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. január 26-án megtartott rendes, nyilvános ülésén készült

Részletesebben

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. Alapszabály

Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. Alapszabály Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség Alapszabály I. Általános meghatározások 1. A szervezet neve: Kollégiumi Szakmai és Érdekvédelmi Szövetség. röviden: Kollégiumi Szövetség (KSZ) (a továbbiakban:

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete

Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete Tapolca Város Önkormányzata Képviselő-testületének 39/2012. (XII. 17.) önkormányzati rendelete a helyi közművelődésről (módosítással egybefoglalva és lezárva: 2014. december 31.) Tapolca Város Önkormányzatának

Részletesebben

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének

ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének ÓPÁLYI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 2013. október 9-én megtartott rendkívüli ülésének A./ TÁRGYSOROZATA B./ JEGYZŐKÖNYVE C./ HATÁROZATAI: 80-82. Száma: 1-115/2013. T Á R G Y S O R O Z A T 1.

Részletesebben

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének

AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének AZ ÚJ KÖZNEVELÉSI TÖRVÉNY ELŐÍRÁSA Azoknak a tanulóknak, akik 2016. január elseje után kezdik meg érettségi vizsgájukat, az érettségi megkezdésének feltétele, hogy 50 óra közösségi szolgálatban eltöltött

Részletesebben

A SZABOLCS MEGYEI NEMZETI BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE 19 45 ÁPRILIS VÉGÉIG

A SZABOLCS MEGYEI NEMZETI BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE 19 45 ÁPRILIS VÉGÉIG A SZABOLCS MEGYEI NEMZETI BIZOTTSÁG MŰKÖDÉSE 19 45 ÁPRILIS VÉGÉIG A felszabadulás utáni korszak történeti feldolgozására és elvi problémáinak tárgyalására való törekvés, egyre nagyobb helyet kap történeti

Részletesebben

tűzött, (/ízen át." Felelős kiadó : Molnár Béla szds Jászberényi Nyomda 300

tűzött, (/ízen át. Felelős kiadó : Molnár Béla szds Jászberényi Nyomda 300 tűzött, (/ízen át." Felelős kiadó : Molnár Béla szds. 60-901 Jászberényi Nyomda 300 SO órától SAS TENGERALATTJÁRÓ 1939-ben a háború kitörésének napjaiban lejátszódó drámai történet, egy lengyel tengeralattjáró

Részletesebben

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐCSOPORTJA

MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐCSOPORTJA MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT ORSZÁGGYŰLÉSI KÉPVISELŐCSOPORTJA Polgármesteri Hivatal Turai István úr polgármester Törökbálint Tisztelt Polgármester Úr! Meglepetéssel olvastam a Kerthelység ingyenes lapban a

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról

Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Beszámoló a Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálat 2012. évi munkájáról Segesd, Ötvöskónyi és Beleg Községek Körjegyzősége 7562 Segesd Szabadság tér 1. Tisztelt Képviselő Testület! A gyermekek védelméről

Részletesebben

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e

Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e Teskánd község Önkormányzata Képviselőtestületének 2/2003. /II.03./ számú r e n d e l e t e az Önkormányzat közművelődési feladatairól, a helyi közművelődési tevékenység támogatásáról. Teskánd Község Önkormányzat

Részletesebben

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről

Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Képviselőtestülete 4/2001. / III.20./ sz. rendelete a helyi közművelődésről Takácsi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete a többször módosított 1990. évi LXV. tv. 16.. / 1 / bekezdésében

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2007

Közhasznúsági jelentés 2007 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2007 Nyíregyháza, 2008-05-26 Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás a

Részletesebben

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén.

Jegyzőkönyv. Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 3596 Szakáld, Aradi út. 4. Jegyzőkönyv Készült: Szakáld Község Önkormányzata Képviselő-testülete 2014. augusztus 06. napján megtartott ülésén. Jelen vannak:

Részletesebben

Tartalom SAJTÓKÖZLEMÉNY... 2

Tartalom SAJTÓKÖZLEMÉNY... 2 Tartalom SAJTÓKÖZLEMÉNY... 2 1. nyirhir.hu - Elmondták és megmutatták Nagy sikerrel zárult a Településfejlesztési Konferencia Nyíregyházán... 5 2. ipari.hu - Elmondták és megmutatták Nagy sikerrel zárult

Részletesebben

Négy művésznő pólót árult

Négy művésznő pólót árult Póló 2010 Médium: Életforma Dátum: 2010.03.14. Négy művésznő pólót árult Március 8-án, 15.00 órától 18.00 óráig az Összefogás támogató művészei és arcai, Sebestyén Márta, énekesnő, Oroszlán Szonja, Tallós

Részletesebben

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai:

a László Mária tanító néni adventi koszorú készítő délutánja: a Fancsali Adélka-Leilla tanító néni karácsonyi és húsvéti kézműves délutánjai: KAPCSOLATAINK Számomra minden kisgyermek csoda. És mindegy, hogy szép vagy eláll a kisfüle, mindegy, hogy csillagszemű vagy kancsal egy picit kisgyermek, tehát csoda. Esendő és kiszolgáltatott. Óvjuk és

Részletesebben

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK

Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Engelberth István főiskolai docens BGF PSZK Politológia 2. I. Politikai rendszer funkciói II. A politikai rendszer elemei 2013. I. Politikai rendszer funkciói 1) A társadalom felé 2) A politikai rendszeren

Részletesebben

2013. Szeged, 2014.május 13.

2013. Szeged, 2014.május 13. Soroptimist Club Szeged Közhasznúsági beszámoló 2013. Szeged, 2014.május 13. A szervezet alapadatai: eve: Soroptimist Club Szeged Képviselő: Baranyi Irén Székhely/ Levelezési cím: 6721 Szeged, Pusztaszeri

Részletesebben

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL

ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL 1 ÚJHARTYÁN KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT Képviselő-testületének 14/2008.(XII.12.) számú rendelete A KÖZMŰVELŐDÉSRŐL Újhartyán Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ( a továbbiakban: az önkormányzat) a kulturális

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról

Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Beszámoló a Nemesnádudvar-Érsekhalma Német Nemzetiségi Általános Iskolában végzett nemzetiségi nevelésről-oktatásról Iskolánk sajátos arculatának hosszú évtizedek óta meghatározó eleme a német nemzetiségi

Részletesebben

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban

A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A magyar tannyelvű oktatás és anyanyelvű művelődés helyzete a segesvári szórványban A lakosság etnikai összetétele 30000 25000 20000 15000 Románok Magyarok Szászok 10000 5000 0 1910 1930 1948 2002 2011

Részletesebben

Közhasznúsági jelentés 2005

Közhasznúsági jelentés 2005 Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület Közhasznúsági jelentés 2005 Nyíregyháza, 2006-04-01. Tartalom 1. A szervezet alapadatai 2. A Segítő Kéz 2003 Szociális Egyesület számviteli beszámolója 3. Kimutatás

Részletesebben