Pszichológiai megfigyelések és vizsgálatok a határőrség szombathelyi közösségi szállásán

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Pszichológiai megfigyelések és vizsgálatok a határőrség szombathelyi közösségi szállásán"

Átírás

1 Bedő Ilona Pszichológiai megfigyelések és vizsgálatok a határőrség szombathelyi közösségi szállásán az egyszeriség és egyedülállóság... minden ember sajátja. Minden egyes embernek ez a helyettesíthetetlensége és pótolhatatlansága felragyogtatja azt a felelősséget, melyet minden ember visel (saját és mások) életéért. Viktor E. Frankl A vizsgálatokat a Helsinki Bizottság kérésére végeztem albán gyermekek és bangladesi, kísérő nélküli, tizennyolc éven aluli fiatalok körében. Mivel a rendelkezésemre álló rövid idő, továbbá a nyelvi korlátok a felhasználható pszichológiai vizsgálati módszerek körét leszűkítették, ezért inkább megfigyeléseimre, a bangladesi fiatalokkal folytatott kikérdezéses (exploratív) jellegű beszélgetéseimre, valamint a gyerekek és a fiatalok által készített rajzok elemzésére támaszkodhattam. Vizsgálati módszerként elsősorban a rajzteszteket választottam, mivel ezek megkönnyítik a kommunikációt, s általában nem váltanak ki ellenállást a vizsgált személyekből. Különösen hasznos volt ez a választás egy olyan vizsgálatban, amelynek alanyai magyarul nem tudó menekültek voltak. Ugyanakkor e tesztek diagnosztikus értéke jelentős: alkalmasak az értelmi és érzelmi fejlődés megragadására, továbbá bár nem jelenítik meg a személyiség teljes gazdagságát a személyiség lényegét szemléletessé tehetik. A szakemberek beszámolnak arról is, hogy a rajz fejlődése kultúrától függetlenül azonos jegyeket mutat. ALBÁN GYERMEKEK A közösségi szálláson hat két és fél és nyolc év közötti albán gyermekkel találkoztam, akik családjaikkal, illetve anyjukkal tartózkodtak a táborban 2 4 hónapja. A gyermekek egészségesek voltak. Rajzaikból, viselkedésükből arra következtettem, hogy mentálisan intaktak. Halim (8 éves) esetében szomatikusan és mentálisan két-három éves elmaradást becsültem a korához képest. Mirela (5 éves) értelmi fejlődése szintén elmaradt a korától. A játék nélkülözhetetlen testi, lelki és mentális szükséglete a gyerekeknek. A gyermekek a játékon keresztül ismerik meg a világot, és a játékon keresztül tanulnak meg alkalmazkodni hozzá. Lehetőséget nyújt az örömre, vigaszra még a leglehetetlenebb körülmények között is, valamint a félelem, a fájdalom és a veszteség feldolgozására. A táborban a gyermekekkel heti háromszor három órában foglalkoztak a számukra kialakított játszóhelyiségben. A pszichológiai szolgálat vezetője elmondta, hogy akadt olyan gyermek, aki a játékokat a ruhája alá dugta, csak ült, és őrizte őket. Jellegzetes táborlakó gyermeki viselkedés: azért nem játszott, mert nem tudott játszani. mégis mondj Igent az Életre! Pszichiátriai Mentálhigiénés Módszertani Központ, Budapest,

2 Tolmács nélkül is igen hamar sikerült kapcsolatot teremteni az albán gyerekekkel, kivéve a két és fél éves kislányt és a három és fél éves kisfiút. Utóbbi igen félénk volt, mereven állt, a szemét lesütötte, mindenáron távozni akart. Kérésemre, hogy rajzoljon egy embert, csak egy karikát rajzolt, majd el is ment. 1. ábra. Albán kisgyerekek farajzai Lelkiállapotukra a négy másik gyermek fa-, ember- és családrajzából következtethetünk. Ornela (7 éves), Halim (8 éves) és Scsipe (5 éves) olyan fát rajzolt, amelynek levelei is vannak, de legalábbis ágai (1a, b és c ábra). A legfurcsább, hogy a fák törzse, sőt a gyökere téglalap, illetve négyzetes formában körülhatárolt. A (leveles) faágakat, törzset, illetve a gyökeret mintha leforrasztották volna. A fa koronája a jövőt, a törzs a jelent, a gyökér pedig a múltat jelképezi a hagyományos rajzelemzés szabályai szerint. Tehát a gyerekek farajzai a bezártságot és a sivár jövőt jelenítették meg. Mirela (5 éves) olyan fát rajzolt, amely úgy néz ki, mint egy fordított cseresznyepár, amelytől leesőben van három gyümölcsszerű valami, amit reszketeg vonalakkal és torzan (csonkán?) ábrázolt (1d ábra). Kiderült, hogy szándéka szerint almafát és almákat rajzolt. Egy laikusnak is kézenfekvő lenne a kép szimbolikája: a gyermek a családját jelenítette meg: az almapárosban a szülőket, a szülőktől sérülve lehulló 2. ábra. Gyerekrajz, Terezína, 1944 (képeslap Molnár Magdától) 12

3 termésekben önmagát és két testvérét. Érdemes összevetni Mirela rajzát egy (cseh vagy morva) deportált zsidó kislány rajzával. A rajz 1944-ben készült a terezínai lágerben (2. ábra). Halim (8 éves) rajzain nincs szeme a családtagoknak, s kettőnek hiányzik a szája is. Scsipe (5 éves) rajzán valamennyi szereplőnek hiányzik a füle és a szája, s az anyán kívül egyiküknek sincs karja (3a ábra). Mirela (5 éves) családrajza ismét igen furcsa, egyiken az orr és a fül hiányzik, másikon a száj. Az apa alakját égbenyúló lábakon ülő fejként ábrázolta (3b ábra). Senkinek sincs karja a rajzon. 3. ábra. Albán kisgyerekek családrajzai 4. ábra. Családrajz Ornela (7 éves), a legérettebbnek, legértelmesebbnek tűnő kislány családrajza a legmagasabb színvonalú, s mégis messze elmarad a magyar standard szintjétől (4. ábra). Alakjainak van karja, ujjaik azonban hiányoznak, s a karok mintha a nyakukból nőnének ki. Füle itt sincs a családtagoknak. Saját magát túlméretezett fejként ábrázolja, s a fejből nőnek ki a karok (vagy a lábak, vagy a fülek?). A gyermek feje kb. akkora, mint szüleié, szemben a testvéreivel. A száj mérete is óriási, de a fej méretéhez viszonyítva arányos. A kislány a legnagyobb a testvérek között, valószínűleg több teher nehe- 13

4 5. ábra. Szellemalakok albán kisgyerekek családrajzain zedik rá, mint a kisebbekre. Kényszerűségből, talán védekezésképpen, az intellektus túltengésére utal önmagáról készült rajza. A gyerekrajzokon a családtagok egyáltalán nem kapcsolódnak egymáshoz. Az alakok kissé ferdén helyezkednek el a papíron, ahol a talajt nem jelölték, hasonlóan a farajzokhoz. A rajzokon a fák és a családok azt a képzetet keltik, mintha a térben lebegnének, s szél sodorná őket. Halim (8 éves) rajza a legjellemzőbb példája ennek (5a ábra), amelyen még egy különös dolgot vehetünk észre. Alakjai mintha nem is emberek, hanem szellemek lennének. Emberalakja olyan, mint egy palackból szabadult dzsinné. Mirela (5 éves) emberrajzán is mintha szellemalak repülne (5b ábra). Mire következtethetünk ezekből a megfigyelésekből? A szem, a fül és a száj hiányára két magyarázat is kínálkozik. A gyerekek nem értik a körülöttük felfordult világot, nem képesek befogadni környezetük információit, s ezt az értetlenséget szóban nem tudják kifejezni, illetve így védekeznek a jelen valósága ellen. A kezek, ujjak, illetve a családtagok közötti kapcsolódások hiánya azt jelzi számunkra, hogy ezeknek a gyerekeknek nincs mibe és kibe kapaszkodniuk. A szakirodalomból ismeretes, hogy a biztonságot nélkülöző anyák nem tudnak biztonságot nyújtani gyermeküknek. A talajnélküliség is ugyanezen irányba mutat, a gyerekek alapvető biztonságérzete hiányzik. A család szétzilálódik, úgy sodródnak az életben, mint szélben a falevelek. Az ilyen család nem valóságos család, tagjai nem a valódi életben, hanem valamiféle szellemlétben élnek. Rajzaik tökéletes kivetítései ennek a világnak, családjukról és önmagukról alkotott képüknek. A szellemlét reálisan következik helyzetükből, hiszen az nem normális, nem emberi, nem gyermeknek való. A legnagyobb veszélyt abban látom, hogy ezek a gyerekek koruknál fogva a valóságot és a képzeletet még nem tudják igazán elkülöníteni egymástól, ám a táborban egy mintha-létben élnek, ezért idősebb, illetve felnőtt korukban is gondot fog okozni számukra a valóság pontos megítélése, elfogadása és az ahhoz való alkalmazkodás. 14

5 KÍSÉRŐ NÉLKÜLI BANGLADESI FIATALOK 6. ábra. Bangladesi fiatalok farajzai A vizsgálat alatt a mintegy százfőnyi bangladesi csoport körülöttünk nyüzsgött, így megfigyelhettem, hogy valamennyien meg voltak hűlve, folyton az orrukat fújták, köhögtek, tüsszögtek. Némelyiknek vastag sál volt a nyakában. Mindegyik bangladesi fiú panaszkodott, hogy az étkezés nem kielégítő. Általában is kevés az ennivaló, különösen figyelembe véve serdülő korukat, de azt sem tudják megenni, amit kapnak, mivel muzulmán vallásúak, így sertéshúst nem ehetnek. Beszámoltak arról, hogy nem tudnak aludni, mindig csak rövid időre szunnyadnak el, mivel igen sokan (15 16-an) vannak egy szobában összezsúfolva. Valamennyien feszült lelkiállapotra, fejfájásra, mellfájásra panaszkodtak. Volt, akinek hetek óta fájt a hasa. Néhányan szédültek. Volt közöttük egy depressziós fiú, az ő állapotát véltem a legsúlyosabbnak, ezért azonnali orvosi kivizsgálását javasoltam. Egyesek furcsán rezignáltnak, lemondónak tűntek fiatal koruk ellenére, két-három fiúnak pedig szinte a pánik határát súroló riadalom ült a szemében. A bangladesi fiatalok fa- és családrajzai az albán gyerekek rajzaihoz hasonlóan igen differenciálatlanok. Farajzaikon ábrázolódik a gyökér és a törzs is (vagyis a múlt és a jelen), de a jövőt jelképező korona kidolgozatlan: semmibe torkolló, nyitott, esetleg a végükön csonkolt faágakkal (6a ábra), vagy éppenséggel hiányzik, mintha lenyesték volna (6c ábra). Van olyan rajz, amelyen a fa törzse mintha kiütésekkel vagy tüskékkel lenne borítva (6b ábra), a jelen állapot szimbólumaként. S van olyan is, amelyről egy fejfa juthat eszünkbe. A lenyesett 15

6 ágak, a kiütések, tüskék mind-mind lelki sebeiket jelenítik meg. Céljaikat, vágyaikat, jövőképüket drasztikusan amputálta az élet. 7. ábra. Van jövőkép Két kivételt találtam. Az egyiken a kérdezőnek szóló pozitív érzelmek fejeződtek ki (lásd a szívecskét a 6a ábrán, bár a fák ágai itt is lefelé hajlók és csonkák), a legintelligensebb bangladesi fiú rajzán pedig a fa dús koronája s rajta a két madár önmagáért beszél (7. ábra). Ők még nem adták fel, nekik még van jövőképük. Családrajzaik legérdekesebb jellemzője, hogy kicsi gyereknek ábrázolják önmagukat, amikor még szüleik védőszárnyai alatt éltek (8. ábra). A figurák kidolgozatlanok, csonkák, nincs szemgolyójuk vagy testük, csak fejük, arcuk. Arcukon mély szomorúság tükröződik (9. ábra). Hiányoznak a szereplők karjai, ujjai. Akadt egészen megdöbbentő rajz: az apafigura vagy tekintélyszemély alakja olyan, mint egy börtön (10. ábra). Négyük rajzán feltűnnek az albán gyerekek rajzáról már ismert szellemalakok (11a ábra). A családtagok között semmiféle kapcsolat nincs, négy rajzon a családok szintén az üres térben lebegnek, az egyik rajz megszólalásig hasonlít az albán gyerekek szélfújta családjaira (11b ábra). 16

7 9. ábra. Bangladesi fiatal családrajza 10. ábra. Apakép 8. ábra. Bangladesi fiatal családrajza 11. ábra. Szellemalakok bangladesi fiatalok családrajzain 17

8 KÖVETKEZTETÉSEK A bezártság rendkívül nagy testi, lelki teher, különösen a sokkal természetközelibb életet élő kultúrából érkezett menekültek számára. Legyengülnek, immunrendszerük megrendül. Levegőtlenség, mozgáshiány, az értelmes tevékenység hiánya, a világgal és környezetükkel való kapcsolat beszűkülése jellemzi ezt az állapotot. A pszichológiai kutatások szerint pusztán a bezártságnak, az izolációnak, az ingermegvonásnak súlyos pszichés következményei vannak. Akik ilyen helyzetbe kerülnek, elszakadnak a valóságtól, ingerlékennyé válnak, szélsőséges esetben hallucinációik lesznek, a pszichózis határára kerülhetnek. Az idegeket felőrli a többi emberrel való összezártság is, hiszen időszakos egyedüllétre, magányra minden normális embernek szüksége van, amelyre a táborban nincs lehetőség. Az éhezés a kedélyállapotra igen rossz hatással van, pszichés következménye az ingerültség és az apátia váltakozása. Önző magatartáshoz vezet. Az általam vizsgált gyerekek és fiatalok étkezési kultúrája éghajlati, etnikai, vallási okokból eltér a miénktől. Kevés ennivalót kapnak, s abból még kevesebbet tudnak megenni. Az éhezés, a nem megfelelő táplálkozás, a vitaminhiány emésztőrendszeri problémákhoz, vérszegénységhez, hiánybetegségekhez stb. vezet. A test feléli önnön tartalékait. A hideg pszichés következményei hasonlóak az éhezéséhez: feszültség, az életkedv csökkenése, a közösségi érzés eltompulása. Mint ismeretes, a menekültek közül elsősorban a bangladesiek szenvednek a kevésbé vagy egyáltalán nem fűtött, nyirkos helyiségekben. A szellemi éhség még gyötrőbb lehet a fiziológiásnál. Szellemi táplálék híján a menekülők mentálisan eltompulhatnak, érdeklődésüket veszthetik önmaguk és a környezetük, egyáltalán az életük, jövőjük iránt. Napi elfoglaltságuk gyakorlatilag nincs, tévét néznek vagy fekszenek. Könyveik, újságjaik nincsenek. A bangladesiek szállásán a klubszobában, ahol a tévé van, nincsenek székek, csak két asztal és két pad. Ehhez képest populációjuk több mint száz főből áll. A koncentrációs és büntetőtáborok volt lakói emlékirataikban leírják, hogy szellemük frissessége volt az, ami átsegítette őket minden szenvedésen, aminek végső soron életben maradásukat köszönhették. Lelki, érzelmi szempontból a menekülők számára az ideiglenesség érzése, sorsuk kiszámíthatatlansága a legnyomasztóbb és legnagyobb teher. Nem tudják, mikor kapnak választ menekültkérelmeikre. Nem tudják, hogy meddig tartózkodnak, vagy kell tartózkodniuk ebben vagy más táborokban. Nem tudják, hogy mikor és mi fog történni velük. Nem ismerik ügyük megoldásának időpontját. Valós félelmek és arctalan szorongások között hányódnak. Lágerlakók írásaiból tudjuk, hogy minden testi, lelki nyomorúság mellett ez a bizonytalanság az, amely a belső széthullás jelenségeihez vezet. Mivel nem képesek ideiglenes létformájuk végéig ellátni, arra sem lehetnek képesek, hogy egy célnak éljenek. Nem tudnak a jövő érdekében létezni. Ez fellazítja a táborlakók valósággal való kapcsolatát, ezért jelenhetnek meg rajzaikon az üres térben lebegő szellemfigurák. A kardiológiai kutatásokból ismert, hogy a bejósolhatatlanság testi, lelki erózióhoz, pszichoszomatikus betegségekhez vezet, a szívinfarktus egyik fő rizikófaktora. Mint láttuk, a bangladesi fiataloknál egytől egyig megjelent valamilyen pszichoszomatikus betegség, 18

9 tünet. A koncentrációs táborokban az ideiglenes lét érzése súlyosabban nyomasztotta a foglyokat, mint a kínzások, verések vagy akár a halál közelsége. Befejezésül hozzáteszem: egy rablásért, gyilkosságért elítélt fegyenc tisztában van elbocsátása idejével, ha akarja, ismerheti a törvényeket (sokszor jobban, mint a bűnüldözők), a jogait, ügyvédet fogadhat stb. A befogadottaknak fogalmuk sincs szabadulásuk idejéről, az őket érintő rendelkezésekről, jogaikról, a nyelvi akadályok miatt a közösségi szállás szabályairól is csak részleges információik vannak. Nyilvánvaló persze, hogy akkor is fennállna ez a helyzet, ha a magyar jogszabályokat, belső rendszabályokat a menekültek nyelvére szóról szóra lefordítva kifüggesztenék a szálláshelyen. Valószínűleg meg sem értenék vagy félreértenék, hiszen egészen másként értelmezik a számunkra egyértelmű szavakat, kifejezéseket. Amikor a bezártság, a jövő kilátástalansága elviselhetetlenné válik, a befogadottak megszöknek. Pszichés szempontból ez súlyos acting-out válasz egy olyan helyzetre, amelyet a menekült nem tud kontrollálni. A táborban passzivitásra ítélt foglyok végre aktívan tehetnek valamit. Többen közülük visszatérnek (elfogják őket, vagy visszajönnek mint bűnbánó gyermekek), majd megint nekimennek a drótnak. A menedéket kérők nem bűnözők (bár bizonyára akadnak közöttük nem teljesen makulátlan személyek is) és a határőrök nem börtönőrök (sem kiképezve, sem felkészítve nincsenek erre a feladatra) mégis, amikor embereket rács mögé zárnak és őrök vigyáznak rájuk, beindulnak azok a szociálpszichológiai folyamatok, amelyeknek azonos a végeredménye. A menekültek az őrök szemében bűnözőkké válnak, és foglyoknak tekintik őket, a menekültek pedig smasszereknek tartják a határőröket. Szociálpszichológiai kísérletek bizonyítják, hogy amikor két differenciálatlan, egymást személyesen nem ismerő csoport szembekerül egymással, olyan tulajdonságokkal ruházzák fel a másik felet, amelyek a csoportot alkotó személyekre egyáltalán vagy alig jellemzőek. A menekülők esetében az őrök testesítik meg az őket fogva tartó, ellenséges hatalmat, az őrök pedig egy idő múlva úgy tekintenek a menekültekre, mint valamilyen bűnt elkövető elítéltekre. Természetesen ezeket a folyamatokat (pozitív vagy negatív irányban) befolyásolhatják a kulturális különbségek, a civilek és az egyenruhás szervezetek közötti eltérések, a személyiség érettsége stb. A csapdahelyzetet erősíti, hogy bizonyos viselkedések (például a szökés) büntetést vonnak maguk után, és az őrök fegyvert, gumibotot hordanak. A két csoport előbb-utóbb ellenségessé válik egymással szemben, s megfelel annak a szerepnek, amelyet ez a helyzet rájuk kényszerít. Jól példázza ezt a furcsa helyzetet a laktanya parancsnokával való találkozásunk. Egy alkalommal kifogásolta, hogy nem pontban nyolc órakor hagytuk el a laktanya területét előző nap, hanem nyolc óra után pár perccel. Nyomatékosan kérte, hogy ezután menjünk el pontosan nyolc óráig. Ennyi elég is lett volna. Ő azonban gúnyos hangon, szinte fenyegetően elkezdte ecsetelni annak a sorsát, akit a laktanyában találnak nyolc óra után egy perccel. Az illetőt bent tartják, őt (a parancsnokot) be kell hívni hozzá, ő viszont csak sokára ér majd a laktanyába, és azután majd jegyzőkönyvet vesznek fel, és az illető bizony a laktanyában éjszakázhat (éppen csak nem zárják a patkányok közé), és többet be nem teheti a lábát a határőrség területére. Tehát az emberi jogokat vizsgáló szervezet tagjaira is rávetült a parancsnok (a laktanya személyzetének) előítélete; bizonyos értelemben azonosítottak bennünket a foglyokkal. 19

10 A menekülőknek gyakorlatilag alig van kontrolljuk életük, sorsuk felett. Az imént leírtak rávilágítanak arra, hogy teljes mértékben ki vannak szolgáltatva őreiknek, a határőrség intézményének stb. Aki ebben a helyzetben van, az a korától függetlenül gyermeksorba kényszerül. (Emlékezzünk csak vissza a bangladesi fiatalok családrajzaira, amelyen kicsi gyerekként ábrázolják önmagukat.) Kérhetnek, hízeleghetnek, dacolhatnak, fellázadhatnak, mint a gyerekek. A bangladesiek viselkedése hospitalizált (elhanyagolt) gyermekekéhez hasonlít: mindenkihez odamennek, mindenkitől segítséget remélnek, legyen az az intézmény személyzetéből valaki, vagy külső személy. Az önálló, felnőtt léttől való megfosztottság hosszú távra szóló következménye az, hogy mindent mástól várnak, motivációjuk sorsuk elviselhetőbbé tételére, ügyeik intézésére, az önszerveződésre minimálisra csökken. HÁROM TALÁLKOZÁS Az orosz fiú Verőfényes, tavaszi napsütésből érkezem a közösségi szállásra. Egy 19 éves orosz fiúhoz hívnak, hogy nézzem meg őt. A földszinti helyiségben sötétség, rendetlenség, a lepusztult épületben a friss levegő, a higiénia hiányából eredő jellegzetes szag fogad. Leülünk a rozoga asztalok mellé, a rozoga hokedlikre. Míg az emberi jogi szervezet képviselője beszél a fiúval, figyelem őt. Kis termetű, vékony, arca feltűnően, betegesen fehér. A feltett kérdésekre görnyedt háttal, egykedvűen, mimika nélkül válaszolgat. Lemondónak, depressziósnak látom. Válaszaiból lassan kikerekedik eddigi nyomorúságos, fiatal élete. Moldáviából indult neki a világnak, amikor 12 évesen elbocsátották az állami gondozásból, ahová születésekor került. A világon senkije sincsen. Hegesztést tanult, először Moldáviában dolgozott, majd Romániában. Romániából Jugoszlávián keresztül érkezett Magyarországra, érvényes útlevéllel. Ausztria felé szerette volna folytatni útját, azonban Budapesten egy arab személy elkérte az útlevelét, hogy szerez bele osztrák vízumot, de eltűnt a papírjaival. Az orosz fiúra és társaira a hálóhelyükön tört rá a rendőrség, ezután került a szállásra. Az arab személyt természetesen nem találta meg a rendőrség (a közösségi szállásokon is keresték). A fiú négy hónapja várja, hogy történjen valami az ügyében. Még egyszer sem hagyhatta el a laktanyát. Kérdésemre, hogy miben segíthetnénk neki, azt válaszolta, hogy legalább hetente egyszer szeretne kimenni a városba sétálni. Nézem ezt a koravén, rezignált emberkét, akinek 19 évesen annyi vágya maradt, hogy egyszer egy héten sétálhasson egy idegen ország idegen városában. Talán volt egy álma, amit országokon, határokon keresztül kergetett. Otthont, társat keresett, de nem talált sehol. Élete, akár egy tollpihe, minden légáramlatnak kiszolgáltatva lebeg egy légüres térben, ahol már nincsenek álmok, vágyak. Magamban kérleltem, hogy legalább egyszer mosolyogjon, vagy legalább egyszer lássam felragyogni a szemét. Néma kérésem nem teljesült, nem teljesülhetett. Börtön vagy Koszovó? 20

11 Társam egy olyan menekülőhöz kísér, akiről úgy gondolja, hogy jó lenne, ha pszichológus megnézné. Ahogy kattan mögöttünk a zár, Sándor, az egyetlen magyarul is beszélő örök menekült (nyolc éve van Magyarországon különböző táborokban, és rendszeresen tolmácsol a rendőrségnek), nyomban egy magas termetű, fekete, loboncos hajú, csontos arcú cigányfiúhoz vezet bennünket, aki könyörgőn függeszti ránk tekintetét. A fiú 19 éves, Koszovóból menekült hozzánk, s most a segítségünket kéri. Rövidesen megtudjuk, hogy miért. Az elmúlt éjjel heten-nyolcan megszöktek, közöttük volt ő is (és az a menekülő is, akihez eredetileg jöttünk), azonban szökés közben a karját törte. Balesete után visszatért a táborba, ahol a jobb karját begipszelték. Kéri a segítségünket, hogy ne kelljen visszamennie Koszovóba, bár már aláírta a papírt arról, hogy hazatér. Láthatóan erősen szorong ettől a hazatéréstől. Arcán időről időre fájdalom suhan át. Illír, az albán tolmács kérdésére bolí, mondja a karjára, fáj. Szeretne maradni, menekültstátust kérni. Azt sem tudja, hogy egyáltalán hogyan juthatna vissza. Korábban azért írta alá a hazatérő nyilatkozatot, mert nem akart börtönbe kerülni a szökés miatt. Csak ámulok, érvényes útlevéllel, személyigazolvánnyal miért van valaki menekülttáborban, s ha elszökik (most ő fogoly?), akkor börtönbe kerül?! Elmesélem a fiú történetét az emberi jogi szervezet tagjainak, akik azonnal indulnak, hogy utánanézzenek az esetnek. Már ebédidő van, mindenki enni szeretne, a fő jogvédő azonban inkább nem ebédel, helyette a fiúval akar beszélni. Többen követjük őt. A gyerek nem tud hova menni, Koszovóban nincs senkije és semmije. Fél attól, hogy elviszik katonának. Ott senki nem érezheti biztonságban magát, mert mint mondja, a határ mindkét oldalán összefogdossák a férfiakat, és viszik őket harcolni a háborúba. Hallgatom, ahogy a helsinkisek számba veszik a jogi lehetőségeket, és megpróbálják kigondolni a lehető legkevésbé rossz megoldást ebben a helyzetben. Jó nincs! A fiú választhat: ha itt marad, akkor börtönbe kerül; ha menekültstátusért folyamodik, szintén bezárják, egyébként pedig haza kell mennie. De hát nincsen hazája! Rokonai, lánya Németországban él, nagybátyja családja Olaszországban. Németországba tartott, amikor Ausztriában elfogták, és visszatoloncolták Magyarországra. Szándéka szerint itt maradna, ezért felhatalmazta az egyik jogvédő szervezetet, hogy képviselje őt és járjon el az ügyében. Később megtudom, hogy a bal kézzel üggyel-bajjal készült aláírás eredetiségét a parancsnok kétségbe vonta. Hirtelen azt sem tudom, hol vagyok. Vajon tényleg Európában, tényleg Magyarországon? A huszadik század végén? A jó szándék, a tárgyalás a parancsnokkal nem segített a fiún, egyik társunk hozta a hírt, hogy már csomagol, viszik Győrbe, onnan pedig haza kell mennie. Haza, de hová? Reza Rezával a bangladesiek között találkoztam. Szimpatikus, szép arcú, lebegő fürtű ifjú. Úgy pergett a nyelve angolul, hogy alig bírtam követni őt. Igen értelmesnek tűnt. Úgy láttam, nagy tekintélye van az öregebbek körében is, amikor nagy volt a zaj, egy pillanat alatt rendet csinált. Ő tolmácsolt a többieknek is beszélgetés közben. Mesélt a hazájáról, ahol 120 millió ember él. Nincs munka, nincs miből megélni. Egy jobb élet reményében vágtak neki, szülőket, otthont odahagyva Reza még nincs 18 éves a gazdag Nyugatnak. A Nyugat azonban nem kér belőlük. Eljutnak Magyarországig, s itt vége is az útnak, 21

12 nincs tovább. Bajlódjanak csak a magyarok a menekültáradattal, van benne praxisuk: ahogyan megvédték a nyugati országokat a középkorban a török támadásától, úgy védik ma jólétüket a keletről és délről menekülő emberáradattal szemben. Reza a magyar történelemről mit sem tud, egyre csak azt kérdezi, meddig kell itt maradnia, lesz-e hatása ennek a vizsgálatnak? Szégyellem, hogy ennek az ártatlan gyermeknek nem tudok válaszolni. Reza nem panaszkodik depresszióra, az ő szeme még fénylik, ő még reménykedik. Megkérem, hogy rajzoljon egy fát. Rajzából megtudom, hogy még nem adta föl, és igen, tudja, mit akar. Álljon itt befejezésül Reza szívmelengető rajza a dús lombú fáról és a fán fészkelő madárpárról. Reza talán mégis igent mond az életre. 22

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM!

KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! KÖNNYEN KI TUDOD MONDANI? NEM! A következő kérdőív azt méri fel, hogy mennyire tudsz másoknak nemet mondani, mennyire vagy képes kiállni a neked fontosnak tartott dolgok mellett akkor is, ha ez éppen mások

Részletesebben

Óvodába indulok én ( felkészülés az óvodára)

Óvodába indulok én ( felkészülés az óvodára) Óvodába indulok én ( felkészülés az óvodára) Bár az óvodai beszoktatás időszaka nagy kihívás, mégis van pár aranyszabály, amely felkészítik a gyerekeket, és a szülőket is (!) az óvodakezdésre. Nézzünk

Részletesebben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben

Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Stresszkezelés a munkahelyen és a magánéletben Melyik okozhat stresszt? Bevezető A stressz olyan mint a borivás: kis mennyiségben jótékony hatása van, motivál és élénkebbé tesz. A túlzott és folyamatos

Részletesebben

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.

A szülés utáni depresszióról. Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail. A szülés utáni depresszióról Várnai Dóra Genium Med Egészségügyi Központ (Országos Gyermekegészségügyi Intézet) varnai.dora.eszter@gmail.com Szülés után lehetséges. Poszt partum blue Poszt partum depresszió

Részletesebben

Barabás Erzsébet. Titkos igazság

Barabás Erzsébet. Titkos igazság Barabás Erzsébet Titkos igazság Tudattalanság Élet és halál! Megszületni majd meghalni. Kérdés, hogy hogyan, miként és mikor vagy esetleg miért! Még meg sem születünk, már előtte kiválasztjuk az állítólagos

Részletesebben

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás

ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK. 2013. márciusi kiadás ÉRZELMEK HANGULATOK ÍZEK 2013. márciusi kiadás MéTa kiadó 2013 Minden jog fenntartva! Fotók: Qaradah Szimonetta Nyomtatás: Nemzeti Védelmi Szolgálat Tartalomjegyzék: Szerintük mit jelent. Szerinted mit

Részletesebben

Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK

Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK Csaplár Vilmos KURVA VAGYOK Csaplár Vilmos Kurva vagyok (Karriertörténet) Regény 2011 Fapadoskonyv.hu Kft. Csaplár Vilmos 1. Elvárok mindenféle ajándékot férfiaktól, de a tudat, hogy nem vagyok rászorulva,

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLlÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? 2 Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL

TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL TE HOGY VAGY? AZ UNICEF MAGYAR BIZOTTSÁG JELENTÉSE A MAGYAR GYEREKEK JÓLLÉTÉRŐL 2012 1 Miről szól az UNICEF gyermekjólléti jelentése, és mi a célunk vele? Te is kíváncsi vagy, hogyan élnek ma Magyarországon

Részletesebben

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban

Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Embertárs (2005/1.) Tamásné Kollár Magdolna Családsegítés az Otthon Segítünk Szolgálatban Esettanulmány. (a neveket és az adatokat természetesen megváltoztattuk) Klári 22 éves. Két kicsi gyermeke van:

Részletesebben

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény

Lázár Éva AJÁNDÉK. regény Lázár Éva AJÁNDÉK regény Az élet furcsa játéka, a beletörődés és a küzdelem. A belső és külső lélek harca. A féltés, a halál, a megértés, a szeretet és az elfogadás játéka. Egy lány lelki tusája, a család

Részletesebben

Grafomotoros fejlesztés

Grafomotoros fejlesztés Grafomotoros fejlesztés Nagyon sok szülőnek feltűnik az iskola megkezdése előtt, hogy gyermeke nem jól fogja a ceruzát, nem úgy rajzol, mint a többiek. Sőt, esetleg le sem lehet ültetni papír-ceruza feladatok

Részletesebben

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése

Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Az információs és kommunikációs technológia rendkivül gyors fejlődése Fontos tudni: Minden emberi kapcsolat alapja a kommunikáció. Mondanivalónkat, gondolatainkat, érzéseinket, a szavak mellett egész lényünkkel

Részletesebben

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze.

A gyermek jogai. Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. A gyermek jogai Ez a dokumentum az ENSZ Gyermek Jogairól szóló Egyezményének rendelkezéseit foglalja össze. Az egyezmény szó egy olyan országok között létrejött megállapodást jelöl, ami biztosítja, hogy

Részletesebben

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része

Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Én Mária vagyok és el szeretném neked mesélni, hogyan lett a húsvét életemnek egy fontos része Kislányként sok álmom volt. Embereknek szerettem volna segíteni, különösen idős, magányos embereknek. Arrol

Részletesebben

A mi fánk. "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap,

A mi fánk. Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, A mi fánk "Fa nélkül egy fillért sem ér a táj, S üres a fa, ha nincs rajta madár. Én azt hiszem, nem kelne föl a nap, Ha nem lennének fák és madarak." (Horváth Imre) 2013.04.30. 1-2. óra Magyar nyelv és

Részletesebben

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14.

Sajtóközlemény. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért. 2012. november 14. Sajtóközlemény 2012. november 1. A stresszt okolják a magyarok a betegségekért A stressz tehet leginkább a rövidebb életről, a stressz miatt alakulnak ki bennünk a rettegett betegségek ezt gondolja a magyar

Részletesebben

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam

ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam ERDŐS VERONIKA Ha rád nézek, megy a hasam Szerelmes versfüzér 1. Nyolcvan sor a fáról, amire rádőlnél Ha most rádőlsz arra a fára, Ki fog dőlni és pont telibe talál- Na. Én állok a fa másik oldalán Pont

Részletesebben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben

Létkérdések a háziorvosi rendelőben Létkérdések a háziorvosi rendelőben Az egzisztenciális pszichoterápiáról Dr. Kiss-Szőke Anna NOÉ Továbbképző Nap Szeged, 2014. szeptember 6. Egzisztenciális pszichológia 4 végső aggodalom: Halál Szabadság

Részletesebben

Szerintem vannak csodák

Szerintem vannak csodák Brjeska Dóra Szerintem vannak csodák De neked is tenned kell értük 2015 Bevezetés Ajánlom ezt a könyvet valakinek, aki már egy másik, sokkal békésebb helyről vigyáz ránk és segít nekünk. Így kezdődik egy

Részletesebben

Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével

Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével Bôrönd és homeopátia Beszélgetés Nyitrai Kálmánnéval, a szolnoki Korona Patika vezetôjével Takaros, barátságos épület egy árnyas, csen des kis utca végén, ahol az, nem messze a városközponttól, egy fôútvonalba

Részletesebben

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944

Családfa. Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882 1944. Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944. Kohn Mihály 1876 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Keller Jakab 1860-as évek 1944 Keller Jakabné (szül.? Berta) 1860-as évek 1944 Kohn Mihály 1876 1944 Kohn Mihályné (szül.? Hermina) 1882

Részletesebben

Kezdetben volt egy darab fehér papír. A Nagy Művészé volt, aki arról volt híres, hogy tökéletes képeket rajzolt, és rajzolás közben sosem követett el

Kezdetben volt egy darab fehér papír. A Nagy Művészé volt, aki arról volt híres, hogy tökéletes képeket rajzolt, és rajzolás közben sosem követett el Egy igaz történet Kezdetben volt egy darab fehér papír. A Nagy Művészé volt, aki arról volt híres, hogy tökéletes képeket rajzolt, és rajzolás közben sosem követett el hibát. Egy napon a Művész hozzálátott,

Részletesebben

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel,

Hét este, hét reggel. Kiscsoport. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! És lett este, és lett reggel, Kiscsoport Hét este, hét reggel 1. Sötét van, semmit sem látok! Teremtek világosságot! az első nap ezzel telt el. 5. Égben madár, vízben halak, röpködjenek, pancsoljanak! ötödik nap ezzel telt el. 2. Hát

Részletesebben

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek!

Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Soós Mihály laudációja Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves vendégek! Vannak emberek, akiken érződik, hogy a helyükön vannak, tudják mit akarnak, miért vannak a földön. Mások nyugtalanok, keresik, de nem

Részletesebben

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930

Családfa. Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Krausz Adolfné (szül.?)?? Krausz Adolf 1836 1928. Lunczer Gyula? 1925/26. Apa. Anya. Lunczer Lipót 1871 1930 Családfa Apai nagyapa Lunczer Gyula? 1925/26 Apai nagyanya Lunczer Gyuláné (szül.?)?? Anyai nagyapa Krausz Adolf 1836 1928 Anyai nagyanya Krausz Adolfné (szül.?)?? Apa Lunczer Lipót 1871 1930 Anya Lunczer

Részletesebben

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit

Kommunikáció az élet végén. Magyari Judit Kommunikáció az élet végén Magyari Judit A halálhoz való viszonyulás megváltozott. A múlt század elejéig nem fordulhatott elő, hogy valaki egyedül maradjon, és ne legyen mellette valaki, aki segít neki

Részletesebben

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt

Petőcz András. Idegenek. Harminc perccel a háború előtt Petőcz András Idegenek Harminc perccel a háború előtt Peut-être à cause des ombres sur son visage, il avait l air de rire. (Camus) Megyünk anyámmal haza, a plébániára. Szeretek az anyámmal kézen fogva

Részletesebben

Egyensúly szerepe a munka és a magánélet között

Egyensúly szerepe a munka és a magánélet között Egyensúly szerepe a munka és a magánélet között Témakörök Feltárás Időgazdálkodás Feladatok, célok Stressz kezelés FELTÁRÁS Az egyensúly értelmezése Munka Én Család Barátok IDŐGAZDÁLKODÁS 7 Az időgazdálkodás

Részletesebben

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot

Hiperaktivitás. Hiperaktivitás. okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy. anoxiás agyi állapot, vagy. agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot A problémás diák Hiperaktivitás Hiperaktivitás okai: 1906-óta gyanítjuk, hogy anoxiás agyi állapot, vagy agyvelőgyulladás /posztencefalitiszes / utáni állapot Hiperaktivitás Jellemzői: nagyfokú motoros

Részletesebben

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid

Családfa. Deutsch Dávidné (szül. Süsz Katalin) Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) Deutsch Dávid Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Dr. Reichenfeld Zsigmond 1858 1933 Reichenfeld Zsigmondné (szül. Reichard Mária) 1869 1944 Deutsch Dávid 1849 1903 Deutsch Dávidné (szül.

Részletesebben

Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, FODOR GÁBOR

Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, FODOR GÁBOR Hogyan segíthetjük a pedagógusokat a lelkierő megőrzésében? BUDAPEST, 2016.04.14. FODOR GÁBOR Miről lesz szó? Problémafelvetés: A pedagóguspálya veszélyes üzem Tapasztalat A kiégés kockázata komolyan veendő

Részletesebben

Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál. Dr. Járai Róbert Zánka 2006.

Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál. Dr. Járai Róbert Zánka 2006. Stressz, szorongás, megküzdés a 12-15 éves korosztálynál Dr. Járai Róbert Zánka 2006. lőadás vázlata Stressz fogalma Szorongás és félelem Megküzdés Önbizalom és képesség 2 tressz A szervezet egészséges

Részletesebben

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek

Alkohollal kapcsolatos zavarok. Az alkoholbetegség. Általános jellegzetességek Alkohollal kapcsolatos zavarok Az alkoholbetegség Az alkoholisták mértéktelen ivók, alkoholfüggőségük olyan szintet ér el, hogy észrevehető mentális zavarokat okoz, károsítja test-lelki egészségüket, interperszonális

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany

Családfa. Anyai nagyapa. Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek. Interjúalany Családfa Apai nagyapa Geiringer Vilmos? 1944 Apai nagyanya Geiringer Vilmosné (szül. Rechnitz Antónia)?-1944 Anyai nagyapa Rechnitz Sámuel 1850-es évek 1890-es évek Anyai nagyanya Rechnitz Sámuelné (szül.

Részletesebben

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk

A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk A betegséggel kapcsolatos nézetek, reprezentációk Összeállította: dr. Pék Győző Forrás: Csabai-Molnár: Egészség, betegség, gyógyítás Medicina Laikus teóriák az egészségről és annak elvesztéséről A stressz,

Részletesebben

Az érzelmek logikája 1.

Az érzelmek logikája 1. Mérő László egyetemi tanár ELTE Gazdaságpszichológiai Szakcsoport Az érzelmek logikája 1. BME VIK, 2012 tavasz mero.laszlo@ppk.elte.hu Utam a pszichológiához (23) (35) Matematika Mesterséges intelligencia

Részletesebben

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY

Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY Néha fel kell adnunk az elveinket, hogy megélhessük az álmainkat Tommaso Grado SÓLYOMLÁNY - részlet - Szakmai konzultáns: dr. Almási Krisztina Borító és tördelés: White Noise Team ISBN 978-963-12-4568-4

Részletesebben

Buzsáki Gábor: Az életed kiszámolható!

Buzsáki Gábor: Az életed kiszámolható! Minden jog fenntartva 2015 www.asztropatika.hu 1 Ha egy problémával sokat foglalkozol, előbb-utóbb rátalálsz a megoldásra! Pontosan úgy, ahogyan ez lassan már 20 éve velem is történt a személyes tanácsadásaim

Részletesebben

A kultúra szerepe a fájdalomban

A kultúra szerepe a fájdalomban A fájdalom A fájdalom nem kizárólagosan testi jelenség, hanem a test, az elme és a kultúra együttműködéseként áll elő. A fizikai élmény elválaszthatatlan kognitív és érzelmi jelentőségétől. Az egészséges

Részletesebben

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?!

VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN. Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK A RENDELŐBEN Tényleg veszélyesebbek-e az ebek a rendelőben?! VESZÉLYES EBEK Néhány gondolat a statisztikák kapcsán KUTYAHARAPÁSI STATISZTIKÁK - MAGYARORSZÁG Kevés pontos adat, W54 BNO kód

Részletesebben

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona

NT ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT. Készítette: Báder Ilona NT-11144 ERKÖLCSTAN 1. osztály TANMENETJAVASLAT Készítette: Báder Ilona Az én világom Nevelési fejlesztési cél: Az énkép, az önkifejezés és az önbizalom fejlesztése. A saját környezet elemeihez való viszonyulás

Részletesebben

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921

Családfa. Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932. Löbl Árminné (szül. Bernfeld Katalin) 1870-es évek vége 1921 Családfa Apai nagyapa Dr. Glück Lajos 1850-es évek 1891 Apai nagyanya Dr. Glück Lajosné (szül. Pollatschek Katalin) 1860 körül 1932 Anyai nagyapa Löbl Ármin 1857 1930 Anyai nagyanya Löbl Árminné (szül.

Részletesebben

EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz

EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz Hungarian EU levélsablon büntetőeljárás alá vont személyek (gyanúsítottak és vádlottak) jogairól való tájékoztatáshoz Önnek joga van ezt a jogairól tájékoztató levelet fogva tartása alatt magánál tartani.

Részletesebben

Javítókulcs Szövegértés A gyűrűk ura

Javítókulcs Szövegértés A gyűrűk ura Javítókulcs Szövegértés A gyűrűk ura Anyának szülinapja van. Az egész Szabó család a közeli étterembe megy ünnepelni. A kilencéves Tóni örül az ünnepi ebédnek, a tizenhat éves Péternek nincs kedve hozzá.

Részletesebben

Feldmár András ÉLETUNALOM, ÉLETTÉR, ÉLETKEDV

Feldmár András ÉLETUNALOM, ÉLETTÉR, ÉLETKEDV Feldmár András ÉLETUNALOM, ÉLETTÉR, ÉLETKEDV A kötet gondozásában közremûködött a Feldmár Intézet. A Feldmár Intézet szellemi mûhely, amely a filozófia, az etika és az interperszonális fenomenológia eszközeivel

Részletesebben

Testünk beszél helyettünk is. Az árulkodó kéz

Testünk beszél helyettünk is. Az árulkodó kéz Testünk beszél helyettünk is Az árulkodó kéz Az élő szóban történő párbeszéd 2008. április 5. Baczkó Norbert Testbeszéd, Diákakadémia 2 Az első benyomás kialakításában 60-80% szerepe van a testnyelvi jeleknek.

Részletesebben

Választásoktól távolmaradók indokai:

Választásoktól távolmaradók indokai: KUTATÁSI BESZÁMOLÓ Az Identitás Kisebbségkutató Műhely 2016 januárjában közvéleménykutatást végzett a vajdasági magyarok körében. A 800 fős reprezentatív mintán végzett kérdőíves vizsgálat fő témája a

Részletesebben

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés

GYEREKTERÁPIA. K. Németh Margit szakpszichológus képzés GYEREKTERÁPIA K. Németh Margit szakpszichológus képzés A két fı irányzat Anna Freud Gyereket nem lehet analízisbe venni Pedagógia hangsúlyozása A terapeuta valós személy A felettes én az ödipális örököse

Részletesebben

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget

Aztán eljött a nap, amikor már nem kapta a segélyt, csak valami járuléknak nevezett, nevetségesen kicsi összeget Kovács Gabriella Hát ennyi volt... Hát ennyi volt érezte, hogy itt az út vége. Tehetetlenül, fáradtan feküdt a hideg kövön a fagyos szélben és nem akart többé engedelmeskedni a teste. Már nem érzett fájdalmat

Részletesebben

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei

Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Az autonómia és complience, a fogyatékosság elfogadtatásának módszerei Dr. Kollár János egyetemi adjunktus Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum, Népegészségügyi Kar Magatartástudományi

Részletesebben

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939

Családfa. Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza) 1870 1943. Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Családfa Apai nagyapa Krämer Gyula (Julius Krämer)?? Apai nagyanya Krämer Gyuláné (szül. Benedek Gizella)?? Anyai nagyapa Neuser Lipót Kb. 1868 1939 Anyai nagyanya Neuser Lipótné (szül. Bachmann Róza)

Részletesebben

Küldetés. 10. összejövetel

Küldetés. 10. összejövetel Küldetés 10. összejövetel 67 Előkészítés Rendezzünk el körben annyi széket, ahányan vagyunk! Középre tegyük a Szentírást és egy gyertyát! Készítsünk ki papírokat és íróeszközöket, hogy az egyéni és közös

Részletesebben

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni

Szeretetettel ajánlom műveimet mindenkinek olvasásra, szórakozásra, vagy csupán elmélkedésre. Joli néni BRÁTÁN ERZSÉBET HÉTKÖZNAPI CSODÁK NOVELLAGYŰJTEMÉNY ELŐSZÓ Kedves olvasóim! Az alábbi novelláim a valóság és a fantázia összefonódásából születtek. Számtalanszor elmegyünk apróságok felett, pedig az élet

Részletesebben

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon)

Öröm a gyerek. (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) Öröm a gyerek (Lorántffy Zsuzsanna ölében Sárospatakon) A gyerek az öröm, a reménység. Gyönge testében van valami világi; ártatlan lelkében van valami égi; egész kedves valója nékünk, mint a tavaszi vetés:

Részletesebben

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE

AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE AKIK EGY CIPŐBEN JÁRNAK: SZÜLŐCSOPORT AUTISTA GYERMEKET NEVELŐ SZÜLŐK RÉSZÉRE Varga Nóra, Ráczné Kárpáti Márta Jósa András Oktatókórház Nyíregyháza, Gyermek Rehabilitációs Osztály BEVEZETÉS Szülőcsoportunkat

Részletesebben

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07.

Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma, formái és fejlődése Készítette: Bányász Réka 2009. XII. 07. Az agresszió fogalma Másokat sértő viselkedés + ártó szándék Verbális és/vagy cselekvéses Elkülönítendő az impulzivitástól

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Szégyen (60x40 cm, vászon, vegyes technika) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉRZELEM és ÉRTELEM Nem értem, mit jelent ez az érzés! (Golán Angéla

Részletesebben

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2.

szka102_10 É N É S A V I L Á G Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. szka102_10 É N É S A V I L Á G Iskolaorvosnál és iskolafogászaton Készítette: Kovácsné Vojnovics Éva Solymos Éva SZOCIÁLIS, ÉLETVITELI ÉS KÖRNYEZETI KOMPETENCIÁK A 2. ÉVFOLYAM 104 Szociális, életviteli

Részletesebben

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG?

Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? Pálfalvi Ilona MÉG MEDDIG? I. könyv Még meddig tart a dackorszak? PROLÓGUS Géza és Lina egymás mellett ültek a folyosói padon, a főorvosi szoba előtt. Várták, hogy beszólíttassanak. Nem beszéltek, mindegyikük

Részletesebben

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013.

A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. Dezső Ilona Anna: Élet - Halál (90x70 cm, vászon, olaj) A Barátok Verslista kiadványa PDF-ben 2013. A BARÁTOK VERSLISTA KIADVÁNYA ÉLET és HALÁL Az élet a halál kistestvére. (Dobrosi Andrea) Az életre

Részletesebben

Egyebek (A világ működése - Ember)

Egyebek (A világ működése - Ember) Tartalom Néhány dolog az emberről, melyek más témákba nem fértek bele. Az emberi szépség: jellemzői, külsőnk és belsőnk kapcsolata és a szépség hatalma. Az emberi faj rugalmassága. Megjegyzés Viszonylag

Részletesebben

Kompetencia és performancia /Egy útkeresés tapasztalatai/

Kompetencia és performancia /Egy útkeresés tapasztalatai/ Kompetencia és performancia /Egy útkeresés tapasztalatai/ Oktatáspolitikai alapdokumentumok kívánják meg a ma iskolájától, hogy mielőbb jusson túl azon a tartalmi és módszertani váltáson, amit már maga

Részletesebben

A Zongorálom sikere külföldön

A Zongorálom sikere külföldön A Zongorálom sikere külföldön Apagyi Mária három kötetes zongoraiskolájának megjelenése óta (2008) öt év telt el. Miután a kiadvány az általános gyakorlathoz képest zeneműboltokban nem beszerezhető, érdekelt

Részletesebben

A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács

A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács Ifjúsági érdekérvényesítési csatornák vizsgálata Veszprémben - kutatási beszámoló - A kutatást támogatói: Ezredforduló Alapítvány Gyermek és Ifjúsági Alapprogramok Tanácsa Veszprémi Ifjúsági Tanács A kutatási

Részletesebben

Miért tanulod a nyelvtant?

Miért tanulod a nyelvtant? Szilágyi N. Sándor Mi kell a beszédhez? Miért tanulod a nyelvtant? Nyelvtani kiskalauz (Részletek a szerző Ne lógasd a nyelved hiába! c. kötetéből, Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetsége, 2000) 2. rész Térjünk

Részletesebben

Dr. Kutnyányszky Valéria

Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria Dr. Kutnyányszky Valéria 2009 őszén egy hónapot töltött a Kongói Demokratikus Köztársaság területén fekvő Kiwanjában. A bükkösdi homeopátiás orvos az Afrikai-Magyar Egyesület (AHU)

Részletesebben

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik.

Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Jusztin a szobába lép, sürgősen és kíváncsian, körülnéz, három lépést tesz előre, aztán megáll és csodálkozik. Mi az? Kit keres? kérdi Csiba. Az asztal mellől feláll, és kezét fölemeli. Jusztin mereven

Részletesebben

A VÁLTOZÓ CSALÁD II. IDŐSKOR, HALÁL. Dr. Barabás Katalin

A VÁLTOZÓ CSALÁD II. IDŐSKOR, HALÁL. Dr. Barabás Katalin A VÁLTOZÓ CSALÁD II. IDŐSKOR, HALÁL Dr. Barabás Katalin PRÉDIKÁTOR 12. Gondolj Teremtődre ifjúságod napjaiban, mielőtt megérkeznek a gonosz napok és elközelegnek az évek, amelyekre azt mondod, majd: nem

Részletesebben

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére

ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére Ára: 960 Ft RP-001/2MFEI Hittan 1 Iskolai Munkafuzet Borito.indd All Pages 2014.07.04. 10:26:12 ISTEN TENYERÉN Református hit- és erkölcstan munkafüzet egyházi iskolák 1. osztályos tanulói részére TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

Gyakorlati tanácsok a gyermekekkel való bánásmódhoz és az óravezetéshez

Gyakorlati tanácsok a gyermekekkel való bánásmódhoz és az óravezetéshez Gyakorlati tanácsok a gyermekekkel való bánásmódhoz és az óravezetéshez Általános elvek A hallgatókat sok mindenre felkészítik, de mélyen hallgatnak a fegyelem kialakításának és fenntartásának gyakorlatáról.

Részletesebben

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK

ÁGAZATI SZAKMAI ÉRETTSÉGI VIZSGA PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK PEDAGÓGIA ISMERETEK KÖZÉPSZINTŰ ÍRÁSBELI VIZSGA MINTAFELADATOK 1. Fogalmazza meg, mi a helyi tanterv lényege! 5 pont 2. Mutassa be az óvodáskorú gyermek testi fejlődésének jellemzőit! Írjon 5 jellemzőt!

Részletesebben

A fordított út módszere és a gráfok

A fordított út módszere és a gráfok A fordított út módszere és a gráfok 1. feladat: Ilonka az els nap elköltötte pénzének felét, a második nap a meglév pénzének egyharmadát, a harmadik nap a meglév pénz felét, negyedik nap a meglév pénz

Részletesebben

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947

Családfa. Anyai nagyapa. Kohn Manó 1857 1944. Interjúalany. Nyitrai Lászlóné (szül.sövény /Spitzer/ Judit) 1924. Gyermekek. Nyitrai István 1947 Családfa Anyai nagyanya Apai nagyapa Spitzer Jakab? 1922 Apai nagyanya Spitzer Jakabné (szül. Rózsay Gizella)?? Anyai nagyapa Kohn Manó 1857 1944 Kohn Manóné (szül. Hirsch Flóra)?? Kohn Manóné (szül. Wurn

Részletesebben

A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása

A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása A Székesfehérvári Otthon Segítünk Alapítvány bemutatása A legnagyobb jó, amit a másik emberért tehetünk nem az, ha megosztjuk vele a gazdagságunkat, hanem ha elétárjuk a sajátját. (Benjamin Disareli) Palkovicsné

Részletesebben

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek

Anyssa. Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Anyssa Távolsági hívás Avagy Üzen a lélek Szeretettel köszöntöm! Távolsági hívás, avagy üzen a lélek: könyvemnek miért ezt a címet adtam? Földi és misztikus értelemben is, jól értelmezhető. Pont ezért,

Részletesebben

MEDDIG MARAD ITT? Fleischer Tamás

MEDDIG MARAD ITT? Fleischer Tamás MEDDIG MARAD ITT? MEGNYITÓ BESZÉD CSANÁDI GÁBOR FOTO-KIÁLLÍTÁSÁN Fleischer Tamás Úgy tapasztaltam, a kiállítási megnyitó beszédnek három fontos kelléke van. (1) Legyen leírva, és olvassuk fel, hogy látsszon,

Részletesebben

Családfa. Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? Berger Adolf Kovács (Kohn) Adolf?

Családfa. Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? Berger Adolf Kovács (Kohn) Adolf? Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Kovács (Kohn) Adolf? 1914 Kovács Adolfné (szül. Grün Júlia)? 1906 Berger Adolf 1862 1939 Berger Adolfné (szül. Veltman Irma) 1874 1944 Apa

Részletesebben

JOGI ISMERETEK JOGVISZONY. Olyan életszituáció, amelyet a jog szabályoz. Találjunk rá példákat!

JOGI ISMERETEK JOGVISZONY. Olyan életszituáció, amelyet a jog szabályoz. Találjunk rá példákat! JOGI ISMERETEK 2. témakör: jogviszony (alanya, tárgya, tartalma) jogképesség cselekvőképesség Olyan életszituáció, amelyet a jog szabályoz. Találjunk rá példákat! JOGVISZONY. Emberek Kinek-minek a magatartását

Részletesebben

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944

Családfa. Moskovits Zsigmond? 1921. Katz?-né?? Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek. Katz??? Apa. Anya. Katz Mózes 1890 körül 1944 Családfa Apai nagyapa Apai nagyanya Anyai nagyapa Anyai nagyanya Katz??? Katz?-né?? Moskovits Zsigmond? 1921 Moskovits Zsigmondné (szül.? Braha)? 1930-as évek Apa Katz Mózes 1890 körül 1944 Anya Katz Bella

Részletesebben

Táncoló vízcseppek. Tartalomjegyzék. Bevezető

Táncoló vízcseppek. Tartalomjegyzék. Bevezető TUDEK 2013 Szerző: Veres Kincső Bolyai Farkas Elméleti Líceum Marosvásárhely Fizika kategória Felkészítő tanár: Szász Ágota Táncoló vízcseppek Tartalomjegyzék Bevezető... 1 1. Leidenfrost jelenség... 2

Részletesebben

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _

ÉG A GYERTYA, ÉG. 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ ÉG A GYERTYA, ÉG Ég a gyertya ég, Sok kis gyertya ég, Jaj, de szép a karácsonyfa, Égjen soká még! 1. Bontsuk betűkre a szót! SZERETET = _ Miből indul ki? Abból, hogy valaki _ 2. Mi már tudjuk: fal + at

Részletesebben

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében

AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében AGRESSZÍV, MERT NINCS MÁS ESZKÖZE Magatartászavaros gyerekek megküzdési stratégiáinak vizsgálata a Pszichológiai Immunkompetencia Kérdőív tükrében Készítette: Uicz Orsolya Lilla 2011. Erőszakos, támadó!

Részletesebben

Az apa állandó metamorfózisa

Az apa állandó metamorfózisa Az apa állandó metamorfózisa Deres Kornélia Szőrapa című kötetéről Deres Kornélia első kötete már címével is felkeltheti a mindenkori olvasó érdeklődését. Miként az Kemény István fülszövegéből is kiderül,

Részletesebben

Beilleszkedési zavar Tanulási és teljesítmény zavara Viselkedészavar Magatartászavar Deviáns viselkedés

Beilleszkedési zavar Tanulási és teljesítmény zavara Viselkedészavar Magatartászavar Deviáns viselkedés A problémás s diák A problémás s diák Beilleszkedési zavar Tanulási és teljesítmény zavara Viselkedészavar Magatartászavar Deviáns viselkedés iperaktivitás Hiperaktivitás kai: 1906-óta gyanítjuk, hogy

Részletesebben

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság

a viszonyuk. És a lány nem is hozta rendbe a dolgokat, mielőtt az apja oly hirtelen elment. Visszatekintve már látta, hogy nagyon sok a hasonlóság ELSŐ FEJEZET Nem így kellett volna történnie. Addie Folsom úgy képzelte, a középiskola után hat évvel tehetősen és egy jó kocsi volánjánál ülve tér majd haza. Ehelyett behúzott nyakkal és egy közel háromszázezer

Részletesebben

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban

GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI. 5-7 éves korban GRASSROOTS A GYERMEKEK KOROSZTÁLYOS JELLEMZŐI 5-7 éves korban ÁLTALÁNOS ÉSZREVÉTELEK: A gyermekek fejlődésük során különböző szinteken mennek át. Különböző szükségletek, attitűdök és növekedési periódusok.

Részletesebben

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen?

Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Mit tehetsz, hogy a gyereked magabiztosabb legyen? Természetesen minden szülő a legjobbat akarja a gyerekének, de sajnos a hétköznapok taposómalmában nem mindig veszi észre az ember, hogy bizonyos reakciókkal

Részletesebben

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében

Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Regulációs zavarok kutatása az Egészséges utódokért program keretében Scheuring N.(1); Danis I.(2); Németh T.(3); Papp E.(1); Czinner Antal Prof.(1) Heim Pál Gyermekkórház, Budapest, Belgyógyászat (1);

Részletesebben

Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte

Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte A TOVÁBBKÉPZÉSEK HATÁSA A PEDAGÓGUSOK SZEMLÉLETÉRE Kutatócsoportunk1 2006 2007-ben a SuliNova Kht. megbízásából végezte el a Kht. által szervezett Integrációs program keretébe tartozó pedagógus továbbképzések

Részletesebben

Kína nélkül Közzétette: (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve

Kína nélkül Közzétette:  (https://www.flagmagazin.hu) Még nincs értékelve 2009 november 27. Flag 0 Értékelés kiválasztása Még nincs értékelve Give 1/5 Give 2/5 Mérték Give 3/5 Give 4/5 Give 5/5 Olyan hírtelen történt. Senki sem emlékezett a kezdetekre. Az előbb még minden rendben

Részletesebben

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival

Kiss Ottó. Csillagszedő Márió. Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Kiss Ottó Csillagszedő Márió Versek gyerekhangra Paulovkin Boglárka rajzaival Az ember jóból és rosszból van összegyúrva. Fehérből meg feketéből. Ezért van az, ha rajtakapsz valami rossz dolgon, mindig

Részletesebben

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három...

1. Hány király él a mesében? egy... Hány lánya van neki? három... Hány országa van? három... A SÓ (népmese) Hol volt, hol nem volt, élt egyszer egy öreg király s volt három szép lánya. Volt néki három dúsgazdag országa, mindhárom lányának jutott egy-egy ország. Hanem ahogy mondják: nincs három

Részletesebben

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA *

AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * Sólyom László AZ OMBUDSMAN ALAPJOG-ÉRTELMEZÉSE ÉS NORMAKONTROLLJA * 1. Ha már ombudsman, akkor rendes közjogi ombudsman legyen mondta Tölgyessy Péter az Ellenzéki Kerekasztal 1989. szeptember 18-i drámai

Részletesebben

Miklya Luzsányi Mónika

Miklya Luzsányi Mónika Miklya Luzsányi Mónika Farkasidő Nem kell ma a húsokat jégverembe tenni. Csikorog a hó, foga van a szélnek, süt át a hideg a falakon. Akkor is egész éjjel vonított a szél, mint a csikaszok a nádasban.

Részletesebben

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó,

Mi az, hogy reméled? Nem t om, nincs túl nagy praxisom, még sohasem fogyasztottak el erdei manók. Pedig anyám sokszor mondta, hogy vigyen el a manó, Manó úr Hát, ha éppen tudni akarod, arról a magas hegyről származom mondta, mielőtt bármit is kérdezhettem volna. Hogy miért jöttem le erre az alacsonyabb hegyre? folytatta, még mindig kérdés nélkül nos,

Részletesebben

Gyermekek szegénységéről iskola kezdés előtt. Készítette: Korózs Lajos

Gyermekek szegénységéről iskola kezdés előtt. Készítette: Korózs Lajos Gyermekek szegénységéről iskola kezdés előtt Készítette: Korózs Lajos ELTE-kutatás eredménye Soha nem volt annyi szegény gyermek hazánkban mint most! A leghátrányosabb helyzetű térségekben a gyerekek 84

Részletesebben

www.tantaki.hu Oldal 1

www.tantaki.hu Oldal 1 www.tantaki.hu Oldal 1 Problémacsillapító szülőknek Hogyan legyen kevesebb gondom a gyermekemmel? Nagy Erika, 2012 Minden jog fenntartva! Jelen kiadványban közölt írások a szerzői jogról szóló 1999. évi

Részletesebben

Van kérdése, amit szeretne feltenni kezelôorvosának vagy az egészségügyi személyzetnek?

Van kérdése, amit szeretne feltenni kezelôorvosának vagy az egészségügyi személyzetnek? Van kérdése, amit szeretne feltenni kezelôorvosának vagy az egészségügyi személyzetnek? ARI18/06MAY Segít a javulásban Kezelési terv, útmutató és heti napló antipszichotikus kezelést kezdô betegek részére

Részletesebben

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség

HÁLA KOPOGTATÁS. 1. Egészség HÁLA KOPOGTATÁS 1. Egészség Annak ellenére, hogy nem vagyok annyira egészséges, mint szeretném, teljesen és mélységesen szeretem és elfogadom a testemet így is. Annak ellenére, hogy fizikailag nem vagyok

Részletesebben