Valahol mindenkinek nyílik még virág... Péntek Éva (pártfogó felügyelő, Jász-Nagykun-Szolnok megye)

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Valahol mindenkinek nyílik még virág... Péntek Éva (pártfogó felügyelő, Jász-Nagykun-Szolnok megye)"

Átírás

1 Az év környezettanulmánya/pártfogó felügyelői véleménye (3. díj, 2010) Valahol mindenkinek nyílik még virág... Péntek Éva (pártfogó felügyelő, Jász-Nagykun-Szolnok megye) Az élet egyetlen, ezért vedd komolyan, Az élet érték, vigyázz rá, Az élet szeretet, add át magad, Az élet ígéret, teljesítsd, Az élet küzdelem, harcold meg, Az élet álom, tedd valósággá. Bevezetés / Teréz anya / Az ügyészség 2009 szeptemberében kereste meg hivatalunkat fk. K. T. és társa ügyében lopás bűntette miatt pártfogó felügyelői vélemény készítése céljából. A fiatal tettestársával 2009 nyarán hajnali órákban betöréses módszerrel dohány-és italárut lopott a település egyik szórakozóhelyéről. A fk. gyanúsított lakásotthonban él, amelynek vezetője elmondta, hogy a terhelt az utóbbi egy évben mind a nála kisebbek, mind nevelői irányában rendkívül durva magatartást tanúsított. Jellemző volt rá a hatalmaskodás, sőt a szülő bántalmazása is. Kapcsolatba került pszichoaktív szerekkel, rendszeresen gyógyszerezi magát, a lakásotthonban ennek hatása alatt randalírozik, nevelőjére borítja az asztalt, betöri az ajtót. E jellemzésre tekintettel kérte az ügyészség a pártfogó felügyelői vélemény készítését, amelyben arra vonatkozóan várt javaslattételt, hogy a vádemelés esetén mi legyen az ügyészség által indítványozandó büntetés, intézkedés. Szakmai pályafutásom során 20 évig foglalkoztam kamaszkorú fiatalokkal, ebből 7 évet töltöttem a gyermek- és ifjúságvédelem területén, ahol mélyebb betekintést nyertem a családok életébe, különös tekintettel a családban megbúvó problémák nyomán a gyermekek viselkedésében jelentkező következményekre. Ekkor kezdtem meglátni és a rám bízott gyermekek életútját megismerve tapasztalni, hogy az első 6-7 év valóban mekkora mértékben határozza meg egész későbbi életünket: az akkor nem teljesített szülői feladatok hiánya alapvetően kihat a később személyiségfejlődésre. A következő szakmai lépcsőfok számomra a szenvedélybetegekkel, ezen belül a szerhasználó, elsősorban a még kipróbálás szakaszában tartó kamaszokkal, fiatal felnőttekkel történő foglalkozás volt. Munkám során a szükség és az elvárás tovább erősítette bennem a fiatal korosztály problémáinak családban gyökerező okainak és a megoldás alternatívának keresésére irányuló attitűd élénkülését. Egyre inkább beleláttam a családok életébe, a súlyos gondokkal, a szeretetlenség, el nem fogadás érzésével küzdő, nehéz körülmények között élő tizenévesek gondolatvilágába, az elterelés kapcsán a szerhasználó fiatalok felszínen jelentkező tüneteinek mélyen rejlő gyökereibe, ugyanakkor megláttam a segítés lehetőségeit 1

2 mind az egyénben, mind a külső segítségek tekintetében. Innentől kezdve tudatosan kerestem az egyre problémásabb helyzeteket, amelyek megoldása vagy legalább a kezdő lépések megtételéhez szükséges személyes mozgatórugók föltárása nyomán lehetőség nyílik a konstruktív változás megindulása felé. E segítő tevékenységet, mint pártfogó felügyelő közel egy éve látom el. Mindezek egyértelművé tették számomra, hogy az ügyészi megkeresés tárgya, a benne érintett fiatal személyiségének, a cselekmény elkövetésének indítékainak föltárása, illetve a halmozottan hátrányos helyzetű serdülő számára a lehetőségek keresése annak érdekében, hogy képes legyen megbirkózni az élet kihívásaival, nemes feladat számomra a tekintetben, hogy részese és segítője lehetek mindannak a küzdelemnek, amelyet a fiatalnak jórészt önmagának kell végigharcolnia ahhoz, hogy a neki nyíló virágot megtalálja Család nélkül élni A nevelés hatékonyabban érvényesül a lakásotthonokban Ha egy gyermek éhes, adjál neki enni, de ha egy gyermek éhezik, tanítsd meg halat fogni! Magyarországon körülbelül 16 ezer kiskorú él állami gondozásban, család nélkül; nevelőszülőknél, gyermekotthonban vagy speciális otthonban. Legtöbbjük nem árva, azokat a gyerekeket ugyanis, akiknek szüleik meghaltak, általában befogadják a rokonok. Otthonba az kerül, akiről lemondtak szülei, vagy akit nem tudnak megfelelően nevelni, ellátni. Nem ritka, hogy a kiskorúak számos súlyos traumát - fizikai, szexuális erőszakot vagy lelki terrort - élnek át, mire az intézménybe jutnak. A lehetőségük ugyan megvan a tanulásra, de csak kevesen tudnak leérettségizni, és még kevesebben jutnak be egyetemre, főiskolára. Pedig alacsony iskolai végzettséggel, családi támogatás nélkül reménytelenül nehéz az életkezdés. Az 1997-es új gyermekvédelmi törvény előírja, hogy a nagy, kollégiumszerű intézmények helyett kisebb létszámú, úgynevezett családias lakóotthonokban kell elhelyezni a gyerekeket. A családias otthonok az életre készítenek fel A váltásra azért volt szükség, hogy a gyerekek számára valamelyest pótolják az elvesztett családi környezetet: a lakóotthonokban maximum tizenkét gyermek élhet együtt, akik megtanulják, hogyan kell fenntartani önmagukat, hogyan kell egy háztartást vezetni, és hogyan élnek az igazi családok. A családias légkör ellenére szökések még most is gyakran előfordulnak. A rendőrség adatai szerint évente öt-hatezer kiskorú tűnik el, hatvan-hetven százalékuk nevelőotthonokból kel útra. Az elszökött fiatalok gyakran bűnözésből tartják fenn magukat. A tapasztalatok szerint a fiatalok gyorsan észhez térnek, és vissza is mennek az intézetbe. A tanulás az egyetlen esély "Azért szöktem el, mert úgy láttam, hogy számomra semmilyen más esély nem létezik" - írja az egyik internetes fórumon egy volt állami gondozott. A gond az, hogy a teljesítményhez való viszonyuk kifejezetten rossz, alábecsülik saját képességeiket. A családban élő fiatalok körében biztos van legalább egy olyan személy - általában a szülő -, aki motiválja őket a tanulásra, az otthonok lakóinak nincs. Így nem könnyű tanulni. Ennek köszönhető, hogy nagyon kevés fiatal érettségizik le, és még kevesebben kerülnek be a felsőoktatásba. Nehéz az élet a falakon kívül 2

3 Alacsony iskolai végzettséggel és családi támogatás nélkül rendkívül nehéz az életkezdés. Az otthonokban csak tizennyolc éves korukig maradhatnak a fiatalok, ekkor megkapják a bent töltött évek alatt összegyűlt családi pótlékot és az esetleges árvaellátást - ez a néhány százezer forint a legtöbbjüknél azonban hamar elfogy. A pénzzel viszont nem tudnak bánni, nem tudnak gondoskodni magukról, és elszakadnak azok az érzelmi szálak, amelyek a bent élő társaikhoz és a nevelőkhöz kötötték őket. Esetleg teljesen egyedül maradnak. Az is előfordul, hogy hajléktalanokká válnak. Mindezek miatt a kedvezőtlen helyzetbe került családokban az alacsony iskolázottsággal rendelkező szülők, esetében gyermekeik eltartásához, életkörülményük romlásának elkerüléséhez nagy szükség mutatkozik a gyermekjóléti, illetve a gyermekvédelmi intézmények segítségére. Az államnak közvetlen érdeke kell, hogy legyen az a tényező, hogy a gyermekek az adott kultúrkörben, az elvárt anyagi-technikai, valamint szellemi és szociális szintet elérjék, vagy adott esetben azon még túl is léphessenek, mivel a deviáns magatartásformák kialakulásához vezető tényezők ezekben a családokban nagyobb arányban fordulnak elő. Előzmények, indítékok, következmények A fiatallal a lakásotthon társalgó helyiségében találkoztam. Az első pillantásra is szimpatikus T. barátságos, illemtudó, segítőkész emberként mutatkozott be, majd kérdéseimre készségesen válaszolt. A beszélgetés során egyre nyitottabbá vált. Problémáiról őszintén, összeszedetten beszélt: kijelölt gyámjával nem áll bizalmi kapcsolatban, amely frusztrációs tényezőként hat viselkedésére, továbbá félt a lakóhelyéről történő kiemeléséről. Az ügyben érintettek a terhelt mellett a kijelölt gyám, a lakásotthon vezetője, valamint az intézmény valamennyi dolgozója és az otthonban élő gyermekek.. A terhelttel egy éve, heti rendszerességgel foglalkozó pszichológus, akivel a fiatal mint egyetlen emberrel minden eseményt megoszt, kiemelkedő fontosságú szereplője az esetkezelésnek. Szintén az együttműködök közé sorolható a gyámhivatal, a házi gyermekorvos, a személyes gondoskodást nyújtó szolgáltatók, különösen a családsegítő szolgálat valamint az oktatási intézmény. A fiatal a szülők gyermekeiket veszélyeztető magatartása miatt került testvéreivel együtt a lakásotthonba. Ezt megelőzően nevelőszülőknél éltek, súlyos magatartásproblémák miatt azonban ott nem maradhattak. A terhelt magatartásában jelentkező problémák egyértelműen a szülői nevelés hiányosságaiban keresendők: az édesanya pszichiátriai beteg, önmaga ellátására sem képes, az édesapa életvitele korábban több alkalommal volt börtönben, jelenleg tartózkodási helye ismeretlen szintén elégtelen a gyermekei neveléséhez. Az alacsony jövedelmi, fogyasztási szint, a rossz lakás körülmények, a szülők alacsony iskolázottsági, műveltségi szintje mellett mindezek jelentős szerepet játszhattak a veszélyeztetett helyzet kialakulásában, eredményezve ezzel a fiatalok hátrányos helyzetét, testi, lelki, értelmi, erkölcsi fejlődésének nagyfokú kockázatát. Az elhanyagoló nevelés valamint a deviáns szülői magatartás következményeként kialakult állapot kihathatott a gyermekek későbbi súlyos magatartási problémáira, valamint előhírnöke lehet a szülőtől átvehető deviáns viselkedésminta kialakulásának, majd rögzülésének. Mindezek ellenére a fiatal erősen ragaszkodik szüleihez, akiknek jelenleg nincs szülői felügyeleti joguk. A szünidőt az apai nagymamánál tölti, akiről meleg szeretetettel beszél. Szoros, szeretetteljes kapcsolatban áll a nagybátyjával, aki az apamintát jelenti számára. A terhelt személyiségében a megélt traumák következtében zavarok érzékelhetőek. Erős ragaszkodása hátterében a kora gyermekkorában meg nem élt feltétel nélküli elfogadás negatív élménye állhat, mely a biztonságot nyújtó, tartozom valahová érzését mely később soha nem pótolható adta volna meg számára. Így nem volt lehetősége az 3

4 ősbizalom kialakulásának, melyre egész életében építkezhetett volna. Neveléséből kimaradtak mindazok a sajátosságok, melyek kizárólagosan a családi gondozás-nevelés jellegzetességei: Megfelelő szocializáció Beilleszkedés a közösségbe A társas élet szabályainak megismerése, elfogadása, amely feltétele a többségi normák követésének Korának megfelelő lelki-érzelmi fejlettség Egészséges kötődési szükséglet, összetartozás élményének megélése Fokozatos önállósulás A felnőtt szerepek elsajátítása felelősség növekedése, emberi értékek felvállalása A mikro és makrokörnyezetben fennálló nehézségek megoldása és konstruktív döntéshozás Mindezek nélkül erősen sérültek azok a készségek, melyek segítik őt a veszélyhelyzet felismerésében, a stressz-helyzetek megoldásában, a függőségekhez, szenvedélybetegségekhez vezető út elkerülésében. Mivel a gyermek mintakövető, a külső példákat átélve saját magát fejleszti. Meghatározó szereppel bír és az egész életet befolyásolja a látott, tapasztalt érzelmi mintarendszer, a viselkedésformák, az értékstruktúra, a nemi identitás tisztánlátása. Mindezek együttesen teremtik meg későbbi családjához, életközösségéhez, általában az ember kapcsolatokhoz való viszonyulását minőségét. A destruktív családi minták, a családi együttműködés hiánya nyomán kialakult éretlen megküzdési stratégiák önmagukban is nagymértékben növelik a deviáns viselkedésformák kialakulásának esélyét, mely mellett ezen életkorban a kortársak közege, mint legnagyobb befolyásoló tényező döntő hatást gyakorol az éretlen, személyiségében kialakulatlan, lelki gondokkal küzdő fiatalra. Az el nem fogadottság, a mindennek alapját képező érzelmi biztonság hiányában a fiatal nem mérlegel abban a tekintetben, hogy az őt elfogadó kortárs milyen befolyással hat rá: végre szüksége van rám valakinek, végre számítanak rám. Teljesen természetes, hogy a megfelelő családi nevelés hiánya okán túlsúlyba juthatnak a kortársi hatások. A kortársi közeg fontos szocializálós hatása elősegíti a kapcsolatok alakulását, a magatartás fejlődését, tehát feltétlenül szükség van rá. E nélkül nem alakulhat ki sajátos ifjúsági szubkultúra, érzelmi kapcsolatok, család, családtervezés. Azonban a közeg csak akkor lehet a fejlődés alapja, ha teret enged a különböző nézetek, magatartásformák ütközésének A fiatal részben hiányt pótol a társas kapcsolatok kialakításában; a meg nem kapott szeretetet keresi, mint ahogy szerfogyasztásával is, hiszen emocionális szükségleteit részben e pótszerekkel elégíti ki. Családból hozott fogyatékosságait a maga tökéletlen problémamegoldó eszközrendszerével igyekszik megszerezni. Mindezekből egyenes út vezetett a cselekmény elkövetéséhez, figyelembe véve azt a körülményt is, hogy erősen alkoholos befolyásoltsága nagy mértékű kontrollvesztést idézett elő viselkedésében. Akikre még számíthat, amiben még bízhat és a virágok (Elvárható pozitív változások a fiatal személyiségében rejlő erők kiaknázása valamint az intézményesített támogató háló igénybevételével. ) 4

5 A fiatal kialakulatlan személyiségében a fent említett devianciára utaló vonások mellett pozitív tényezők is hatnak: nyitott, szeretetéhes, kötődési vágya erős, rokonságához meleg érzelmi szálak fűzik. Ezeket a belső erőforrásokat elsősorban az apai ág családtagjaival való kontaktus táplálja. A fiatal rendszeresen találkozik rokonaival, pszichés tünetei csökkennek a velük töltött idő alatt. A férfimintát nyújtó nagybácsi szintén fontos résztvevője lehet a segítő folyamatnak. Családon kívül támogatók: elsődlegesen az intézmény pszichológusa, akivel jelenleg is heti rendszerességgel találkozik és kapcsolatukat őszinteség, bizalom jellemzi; továbbá a lakásotthon nevelői, a gyermekjóléti szolgálat, az iskola ifjúságvédelmi felelőse, osztályfőnök, szerfogyasztás esetén a megelőző-felvilágosító foglalkozáson, csoportos beszélgetésen történő részvétel biztosítása. Szabadideje strukturálásával, szükségleteit kielégítő, örömszerző, konstruktív tevékenységi formák napirendbe történő beépítésével pozitív kortárshatások érhetik, új baráti közösségre találhat. Önbizalomhiánya oldódhat, háttérbe szorult képességei kibontakozhatnak. Így talán majd mer és tud hinni abban, hogy virágok neki is nyílnak (- a teljesség igénye nélkül -) : Igaz barátok veszik körül, akikre a bajban is számíthat (- pozitív hatású baráti kör) Kölcsönös érzelmi alapon nyugvó párkapcsolat (- a későbbi családalapítás előfeltétele) Megfelelő önértékelés (- alapja önbizalmának valamint annak, hogy Ő is szerethető) Önmaga elfogadásának képessége Értékei letisztulása (így képessé válik a társadalmi normák elfogadására) Döntéseiért és következményeiért felelősséget vállaló személyiség Sikerélmények (ezek által képes jól érezni magát, melyek további motiváló erőként hatnak viselkedésére) A döntést követő időszak elsődlegesen elvárható feladatai a párfogó felügyelet elrendelése esetén: Véleményem szerint a segítő - kontrolláló folyamatban a majdani pártfogó felügyelőnek kiemelt szerepe van: A pártfogó felügyelői vélemény megalapozza a személyre szabott egyéni pártfogó felügyelői tervet, mely jól követhető vázat ad a támogató, ellenőrző folyamatnak. Kiemelt feladatnak tartom: Őszinte, bizalomteljes kapcsolat kialakítása a fiatallal A segítő személyek intézmények munkájának összehangolása A fiatalra és a támogató hálóra vonatkozó kompetenciahatárokat betartó - erős kontrollfunkció érvényesítése Mindezek eredményeként az otthonról hozott és a kamaszkorral együtt járó buktatók, a negatív környezeti hatások csökkentésével a fiatal képessé válhat arra, hogy tudatosan éljen a benne rejlő erőforrásokkal, merjen és tudjon segítséget kérni, ismerje ennek módjait és lehetőségeit. Így válhat hányatott gyermekkora után kiegyensúlyozott, életét irányítani tudó, problémái megoldásában konstruktív alternatívákkal élő emberré. 5

6 IGAZSÁGÜGYI HIVATAL PÁRTFOGÓ FELÜGYELŐI SZOLGÁLAT Ügyszám: Pfv/ /2009- Tárgy: Fk. K. Tibor ügye PÁRTFOGÓ FELÜGYELŐI VÉLEMÉNY (A 17/2003. (VI. 24) IM rendelet ai szerint) I. Rész I. 1. AZ ÜGYRE VONATKOZÓ ADATOK A vélemény beszerzését elrendelő megnevezése: Városi Ügyészség, székhelye:.. Ügyszáma:. sz., az elrendelés ideje: A cselekmény Btk. szerinti minősítése: A Btk (1) bekezdésébe ütköző és a (4) bekezdés b/1. pontja szerint minősülő dolog elleni erőszakkal kisebb értékre elkövetett lopás bűntette., (társtettesek száma: 1, befejezett), az elkövetés időpontja: Az eljárás jellege: Büntetés vagy intézkedés alkalmazását megelőzően. A kezdőirat érkeztetésének ideje: A vélemény elkészítésének határideje: A véleményt készítő pártfogó felügyelő neve:, elérhetősége:. A vélemény készítésében közreműködő megyei/fővárosi hivatal megnevezése, a közreműködő pártfogó felügyelő neve: --- A vélemény írásba foglalásának a napja: ,

7 A pártfogó felügyelő által csatolt mellékletek felsorolása: A Városi Gyámhivatal számú -.. kelt határozata a gyermek gondozási helyének megváltoztatására vonatkozóan. I. 2. A TERHELTRE VONATKOZÓ ADATOK Neve: K. Tibor Születési helye, ideje:, 1992., an.: Mária Lakcíme/tartózkodási helye:.. község,.. u... sz. /. város, u... sz. Egyéb elérhetősége/telefonja: tel.: (lakásotthon),. ( L. Erzsébet gyám) Személyazonosításra alkalmas igazolványának megnevezése, száma:. Családi állapota: nőtlen Munkaerőpiaci megjelenésére, foglalkoztatására, munkaviszonyára/iskolarendszerű tanulói jogviszonyára vonatkozó adatok: - Iskolai végzettsége : általános iskola - Tanintézmény megnevezése, címe: Szakközép és Szakiskola,. város,. út... sz. - A terhelt tancsoportja: 10. e osztály Jövedelmi, vagyoni viszonyai: Gyermekvédelmi szakellátott, jövedelemmel, vagyonnal nem rendelkezik. Egészségi állapota, esetleges káros szenvedélyei (a terhelt közlése, vagy mellékelt egészségügyi dokumentumok alapján): A fiatal életkorának megfelelően fejlett. Elmondása szerint ritkán dohányzik. Az ügy iratai alapján gyermekpszichiátriai kezelés alatt áll, rendszeresen gyógyszert szed alvásproblémái miatt. A pszichológussal folyamatosan kapcsolatot tart. Esetleges korábbi pártfogó felügyelői tapasztalatok bemutatása: --- Családon belüli erőszak, vagy veszélyeztetettség leírása, a tett (javasolt) intézkedés bemutatása: --- II. Rész 7

8 Vizsgálati módszerek és eljárások II. 1. A meghallgatottak neve, a terhelthez fűződő kapcsolat, az együttműködési készség és a közölt információ megjelölésével: K. Tibor terhelt - a cselekményről és koragyerekkori életéről adott információkat. H. Ilona pszichológus a terhelt személyiségére és családjára vonatkozó tájékoztatást adott. A meghallgatott személyek együttműködőek voltak az interjú során. II. 2. A pártfogó felügyelő által tanulmányozott iratok megnevezése: A.. Városi Ügyészség. számú ügyirata, a. Rendőrkapitányság és.. Rendőrőrs Bűnügyi Alosztály nyomozati iratai, száma:../2009. bü. II. 3. Milyen forrásból szerzett be a pártfogó felügyelő felvilágosítást, adatot vagy iratot: Fiatalkorú ügyében a terhelt pszichológusától. A fiatalkorú lakóhelye szerint illetékes gyermekjóléti szolgálattól, a. Általános Iskola Szakiskola Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézet és Gyermekotthontól. II. 4. Lakóhely/tartózkodási hely megtekintésére vonatkozó adatok (cím, időpont): város,. u.. Sz., A terhelt lakóhelyének/tartózkodási helyének megtekintése során felmerült akadály bemutatása: --- II. 5. Egyéb alkalmazott módszer: --- III. Rész Szakmai ténymegállapítások A fiatal a. Városi Gyámhivatal kelt határozata alapján a gyám - gondozási hely megváltoztatására irányuló kérelmére város,.. út... sz. alatt található lakásotthonban él négy testvérével együtt. Az öt testvér a szülők gyermekeiket veszélyeztető konfliktusos kapcsolata illetve az anya egészségi állapota miatt került tartós nevelésbe. Korábban nevelőszülőknél éltek, majd magatartási problémák miatt került sor a.-i lakásotthonban történő elhelyezésükre. A terhelt törvényes képviselője L. Erzsébet. A szülők nem élnek együtt, az apa tartózkodási helye jelenleg ismeretlen, korábban többször volt börtönben. Az édesanya súlyos depresszióban szenved, önmaga ellátására nem képes. A szülők láthatási joggal nem rendelkeznek. Tibor testvéreivel együtt - a szünidőt az apai nagymamánál tölti, ragaszkodása a nagyszülőhöz nagyon erős. Itt találkozik a család többi tagjával is, akik közül különös szeretettel beszél nagybátyjáról, aki vélhetően az apát helyettesíti számára. Sokat beszél kora gyermekkori élményeiről, apró részletességgel számol 8

9 be valamikori családi életükről, édesapja - számára elítélendő - életmódjáról, édesanyja aggódó szeretetéről, majd későbbi betegségéről. Ragaszkodása szüleihez a megéltek ellenére is rendkívül erős, testvéreivel kapcsolata szoros, odafigyel rájuk, megvédi őket, időnként öntörvényűen is. A lakásotthonban gyakran viselkedik agresszíven, indulatait gyakran nem tudja fékezni, nevelőivel ilyenkor tiszteletlenül viselkedik. Az intézmény szabályait sűrűn megszegi, időnként 1-1 napra eltűnik. A felnőttek közül az otthon pszichológusával bizalmi kapcsolatban áll, a vele kb. egy éve tartó segítő beszélgetések hatására kismértékű javulás következett be magatartásában. A kirendelt gyámot nem tudja elfogadni, emiatt is gyakoriak a konfliktusok. Az otthon lakóival a kapcsolata felszínes, felmerült a kisebbek kihasználásának gyanúja, ez azonban nem bizonyosodott be. A lakásotthon a város szélén, a település peremkerületén, kertes családi házas övezetben helyezkedik el, ahonnan gyalog a belváros kb. 15 percre található. A kétszintes ház udvara rendezett, belső elrendezése a jogszabályban előírtaknak megfelelően felszerelt és működtetett. A fiatal baráti köre a településen élő kortársakból áll, szorosabb kapcsolata egy fiúval van, aki a cselekmény elkövetésében tettestársa volt. Szabadidejét legszívesebben a városban tölti, kondizni jár, elmondása szerint alkoholt ritkán fogyaszt, régebben gyógyszerezte is magát. Alkalomszerűen tévét, DVD-t néz. A terhelt korának megfelelő érettséggel - alacsony szocializáltságából valamint az elhanyagoló szülői mintából adódóan - nem rendelkezik. Nagyon erős benne a kötődés vágya, emiatt erősen befolyásolható. Testvéreivel kapcsolata szoros, szeretetteljes, gondoskodó. Az otthon pszichológusához, az apai ágon élő rokonokhoz, a családjához való ragaszkodása utal arra, mennyire hiányzik neki a biztonságot nyújtó háttér. Ezt támasztja alá az a tény is, hogy a fiatalnak - elmondása szerint szünidőben - a nagyszülőnél alvásproblémái nincsenek, illetve az is, hogy tettestársához, aki a településre kerülésekor azonnal barátjává fogadta, annak ellenére ragaszkodik, hogy családja megfenyegette őt. A fiatal gyakran szorong, melynek hátterében szintén a bizonytalanság, a sehová nem tartozás érzése állhat. A terhelt gazdag szókinccsel rendelkezik, közlésvágya erős, az interjú során együttműködő volt. A feltett kérdésekre adott válaszai egyértelműnek tűntek, mély érzelmi érintettségről tanúskodtak, melynek realitása valószínűsíthető. A fiatal büntetlen előéletű, ellene büntetőeljárás korábban nem folyt. A cselekmény elkövetését elismerte. Alkohol hatása alatt állt, de tudja, hogy ez nem menti föl annak következményei alól. Az eset óta, átgondolva - a nagybátyjával valamint a pszichológussal megbeszélve - a történteket, hibásnak érzi magát, tettével kapcsolatban megbánást tanúsított, nem akar bűnözővé válni. Életkörülményeiben változás nem történt, tettestársával, aki egyben iskolatársa, a történtek óta továbbra is kapcsolatban áll. A terhelt a társadalomban elfogadott normákat ismeri, de könnyen irányítható személyisége, erősen kriminogén családi háttere valamint életkorából adódóan a kortársak közege a legnagyobb befolyásoló tényező. Tettestársának korábban is volt bűncselekménye. Vele kapcsolatba kerülve meglátásom szerint csaknem elkerülhetetlen volt a terhelt törvénysértő cselekedetbe sodródása. A bűnrészességben szerepet játszhatott továbbá az életkorából adódó meggondolatlanság és felelőtlenség is. 9

10 A lakásotthonban kriminológiai szempontból veszélyeztető tényezők nincsenek. A fiatal erősen kötődik jelenlegi gondozási helyéhez, a megszokott személyekhez, környezethez. Az intézményből történő kiemelése véleményem szerint nagymértékben növelné a bűnismétlés kockázatát, mert a terhelt számára megszűnne a lehetőségekhez mérten megfelelő szinten biztosított állandóság, mely támaszt, stabilitást nyújt részére. Emellett a lelki traumák, az átélt veszteségek földolgozásához, a konfliktuskezelési készség fejlesztéséhez a pszichológusi megsegítést továbbra is lényeges eszköznek tartom. Véleményem szerint a próbára bocsátás mellett elrendelt pártfogó felügyelet egyedi magatartási szabályok előírásával elegendő intézkedés lehet a bűnismétlés veszélyének csökkentésére, és jelentősen befolyásolhatja a fiatal személyiségének pozitív irányú változását. IV. Rész Célzott kérdésekre adott válaszok, javaslatok Javaslat az alkalmazandó szankcióra, az egyedi magatartási szabály, kötelezettség előírására: Középiskolai tanulmányait képességeinek megfelelően folytassa. A gyermekotthon szabályait, házirendjét tartsa be. Az intézmény pszichológusával rendszeresen tartson kapcsolatot, viselkedésterápiás foglalkozásain a szakember által meghatározott időközönként vegyen részt. A terhelt vállalja-e, képes-e a javasolt magatartási szabályokat/kötelezettségeket megtartani? A terhelt vállalja a kötelező magatartási szabályok betartását, melyekre véleményem szerint képes. Javaslat a terhelt pszichiátriai, alkohol- vagy kábítószer-függőséget gyógyító, illetve más egészségügyi kezelésben, ellátásban vagy szolgáltatásban, életvezetési tanácsadó illetve egyéb felvilágosító programban való részvételére, illetve ennek módjára: Továbbra is járjon pszichiáterhez, az előírt gyógyszereket az előírtaknak megfelelően szedje.., október 20. megyei igazgató pártfogó felügyelő 10

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKEK ÁTMENETI OTTHONA 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok Az Intézmény neve: Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye Székhelye:

Részletesebben

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság

Nagy György Miklósné igazgató Egészségügyi és Szociális Bizottság, Kulturális és Sport Bizottság Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok 2009. évi ellátásának átfogó értékelése Előkészítette: Dr. Heinerné Dr. Kecskés Aranka jegyző Tárnok Lászlóné aljegyző Igazgatási osztály munkatársai Véleményező

Részletesebben

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1.

Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. Siófok Város Jegyzője 8600 Siófok, Fő tér 1. E L Ő T E R J E S Z T É S Siófok Város Képviselő-testületének 2012. május havi ülésére Tárgy: Átfogó értékelés Siófok Város Önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi

Részletesebben

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKOTTHON

SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKOTTHON SZAKMAI PROGRAM DMJV GYERMEKVÉDELMI INTÉZMÉNYE GYERMEKOTTHON 1. Az Intézményre vonatkozó általános adatok Az Intézmény neve: Debrecen Megyei Jogú Város Gyermekvédelmi Intézménye Székhelye: 4032 Debrecen,

Részletesebben

dr. Lénárd Krisztina Rácz Andrea: A javítóintézeti nevelés, mint támogató intézmény dezintegrációs hatásai

dr. Lénárd Krisztina Rácz Andrea: A javítóintézeti nevelés, mint támogató intézmény dezintegrációs hatásai 1 dr. Lénárd Krisztina Rácz Andrea: A javítóintézeti nevelés, mint támogató intézmény dezintegrációs hatásai Gyengeségeink és kínjaink nem jelentik okvetlenül azt, hogy bűnösök vagyunk. /T. De Quincey/

Részletesebben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1678/2013. számú ügyben

Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1678/2013. számú ügyben Az alapvető jogok biztosának Jelentése az AJB-1678/2013. számú ügyben Előadó: dr. Győrffy Zsuzsanna A vizsgálat megindítása A panaszos anya az 1998-ban született gyermeke ügyében fordult hozzám. A beadvány

Részletesebben

Tartalomjegyzék ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA

Tartalomjegyzék ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA Előszó A Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete által életre hívott Konszenzus Konferencia idén tartotta X. jubileumi tanácskozását. Az eltelt tíz év során számos, a széles szakmai közösség

Részletesebben

Tartalomjegyzék ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA

Tartalomjegyzék ISKOLAI SZOCIÁLIS MUNKA Előszó A Módszertani Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesülete által életre hívott Konszenzus Konferencia idén tartotta X. jubileumi tanácskozását. Az eltelt tíz év során számos, a széles szakmai közösség

Részletesebben

Beszámoló. a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Gyermekjóléti Szolgálatának 2014. évi tevékenységéről

Beszámoló. a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat. Gyermekjóléti Szolgálatának 2014. évi tevékenységéről Beszámoló a Segítő Kezek Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat Gyermekjóléti Szolgálatának 2014. évi tevékenységéről Készült: Sárrétudvari, 2015. 04.20. A Segítő Kezek Szociális Szolgáltató

Részletesebben

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013)

A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) 2008. november Készítették: Dr. Györgyi Lajos Péntek Györgyi Közreműködött: Dr. Borbás István

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó. az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária B e s z á m o l ó az önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tisztelt

Részletesebben

2. sz. Gyermekotthon Szakmai programja

2. sz. Gyermekotthon Szakmai programja 2013. 2. sz. Gyermekotthon Szakmai programja Rigó Alajos Általános Iskola, Szakiskola a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Szakiskola Tagintézménye Szentes 1. A szakmai program fogalma, célja, alkalmazott

Részletesebben

E L Ő T E R J E S Z T É S

E L Ő T E R J E S Z T É S E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2015. január 29-én tartandó ülésének 8. számú - Átfogó értékelés a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról - tárgyú napirendi pontjához Előadó:

Részletesebben

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására

Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Javaslat a helyi önkormányzat gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2014. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés elfogadására Előterjesztő : Ózd Város Önkormányzatának Jegyzője Előkészítő: Hatósági

Részletesebben

Melléklet. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata

Melléklet. A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata Melléklet A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat középtávú gyermek- és ifjúságvédelmi szakellátási terve (2009-2013) felülvizsgálata 2 Tartalom Bevezetés.. 3 1. Magyarország gyermekvédelmi rendszere..

Részletesebben

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat

Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Kétegyháza Nagyközség Önkormányzat Gyermekvédelmi beszámoló 2013. év Az 1997. évi. XXXI. törvény 96.. (6) bekezdése szerint a helyi önkormányzat a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

B e s z á m o l ó. az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Püspökladány Város Polgármesterétől 4150 Püspökladány, Bocskai u. 2. Készítette: Fodorné Szabó Mária B e s z á m o l ó az önkormányzat 2014. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Részletesebben

E l ő t e r j e s z t é s. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-i ülésére

E l ő t e r j e s z t é s. Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-i ülésére KEREPES NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK POLGÁRMESTERÉTŐL 2144 Kerepes, Vörösmarty u. 2., (28) 561-050 E l ő t e r j e s z t é s Kerepes Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének 2012. május 31-i ülésére

Részletesebben

BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI és CsaládsegítŐ SZOLGÁLAT 2008. ÉVI MUNKÁJÁRÓL

BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI és CsaládsegítŐ SZOLGÁLAT 2008. ÉVI MUNKÁJÁRÓL BESZÁMOLÓ A GYERMEKJÓLÉTI és CsaládsegítŐ SZOLGÁLAT 2008. ÉVI MUNKÁJÁRÓL Készítette Csokonáné Vízkeleti Ildikó intézményvezető Törökbálint, 2009. március 11. Tisztelt Polgármester Úr! Mellékleten megküldőm

Részletesebben

Berhida Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi átfogó értékelése

Berhida Város Önkormányzata gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak 2012. évi átfogó értékelése Berhida Városi Önkormányzat Családsegítő Központ J e g y z ő j e V e z e t ő j e 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. 8181 Berhida Veszprémi u. 1-3. Tel.: 596-582 Fax: 596-581 Tel.: 455-153 E L Ő T E R J E S

Részletesebben

Javaslat. a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére

Javaslat. a 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásának értékelésére VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-50/2013. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! Javaslat a 2012. évi gyermekjóléti

Részletesebben

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról

Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Kelebia Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Átfogó értékelés az önkormányzat 2009. évben végzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról Tartalomjegyzék I. A TELEPÜLÉS DEMOGRÁFIAI

Részletesebben

Szakmai program. ~Nevelőszülői hálózat~ Csongrád megye. 2012. szeptember 01.

Szakmai program. ~Nevelőszülői hálózat~ Csongrád megye. 2012. szeptember 01. Szakmai program ~Nevelőszülői hálózat~ Csongrád megye 2012. szeptember 01. Tartalomjegyzék Bevezető... 3 A szolgáltató elérhetőségei... 5 Szervezeti felépítés... 6 A nevelőszülői hálózat céljai, feladatai...

Részletesebben

V. CSALÁD-, GYERMEK-, ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM

V. CSALÁD-, GYERMEK-, ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM Dr. Dobos László: V. CSALÁD-, GYERMEK-, ÉS IFJÚSÁGVÉDELEM Alapelvek, alapfogalmak és alapfeladatok a szakterületen végzett önkormányzati szakmai, bűnmegelőzési tevékenységhez. Gyermekvédelmi alapelvek

Részletesebben

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére.

8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. 8. NAPIREND Ügyiratszám: 4/12320-3/2006. E L Ő T E R J E S Z T É S A Képviselő-testület 2006. április 28-i ülésére. Tárgy: Gyermekjóléti és gyermekvédelmi tevékenység átfogó értékelése Előterjesztő: Á

Részletesebben

Bököny Község Önkormányzat Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) 566-000; E-mail: polgármester@bokony.hu

Bököny Község Önkormányzat Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) 566-000; E-mail: polgármester@bokony.hu Bököny Község Önkormányzat Polgármesterétől 4231 Bököny, Kossuth u. 3. Tel., fax: (42) 566-000; E-mail: polgármester@bokony.hu Ügyiratszám: 1- /2014. Tárgy: Meghívó M E G H Í V Ó Bököny Község Önkormányzat

Részletesebben

1) Demográfiai helyzetkép:

1) Demográfiai helyzetkép: I. Gyermekkorú, illetve fiatalkorú bűnelkövetés 2006 évi helyzetének elemzése, és a bűnmegelőzési tevékenység értékelése Fejér megye településein Előadó: Szabó Mónika, a Közép-dunántúli Regionális Közigazgatási

Részletesebben

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről

Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről Beszámoló a Gyermekjóléti Szolgálat és Családok Átmeneti Otthona 2012. évi működéséről A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló többször módosított 1997. évi XXXI. tv. (a továbbiakban Gyvt.)

Részletesebben

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL

VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL VÁROSI POLGÁRMESTERI HIVATAL 3060 PÁSZTÓ, KÖLCSEY F. U. 35. (06-32) *460-155 FAX: (06-32) 460-918 Szám: 1-80 /2015. A határozat elfogadása egyszerű szavazattöbbséget igényel! J A V A S L A T A 2014. évi

Részletesebben

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI

2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI 2. sz. melléklet POLGÁR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT SZOCIÁLIS SZOLGÁLTATÓ KÖZPONTJÁNAK SZAKMAI PROGRAMJAI Családsegítő Szolgálat szakmai programja Bevezetés A családsegítés feladatát Polgár Város Önkormányzatának

Részletesebben