Geopolitika és globalizáció

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Geopolitika és globalizáció"

Átírás

1 Politikai földrajz és globalizáció Geopolitika és globalizáció (TGME , előadás 2+0+0) 2014/2015-es tanév 1. félév kedd FM épület M105. terem A tantárgy oktatója: Prof. Dr. Süli-Zakar István, DSc, professzor emeritus, DE-TEK TTK, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék 1

2 A stúdium célja, rövid ismertetése: Egy földrajztanártól és egy geográfustól elvárható az, hogy a közelmúlt és napjaink világpolitikai eseményeit megértse és munkájának megfelelően másokkal megértesse. Ezért a stúdium alapvető célja az, hogy áttekintsük korunk legfontosabb világpolitikai eseményeit, azok kiváltó okait, és az események földrajzi, történelmi, gazdasági, vallási, kulturális és civilizációs okait. A stúdium egyik fő feladata, hogy megismertesse a legfontosabb politikai földrajzi, geopolitikai és a globalizációra vonatkozó elméleteket, azokat ütköztesse, és elsősorban a magyar nemzet szempontjai szerint értékelje. A szakmai ismereteken túl a stúdium egyik fő feladata, hogy a hallgatók a megbeszélt tematikának megfelelően önállóan felkészüljenek kiselőadások tartására, jól megszerkesztett power pointos előadást készítsenek és adjanak elő társaiknak, az elhangzott előadást a hallgatók opponálják és mindannyiunk számára hasznos szakmai vita kerekedjen. Olyan életszerű helyzetet hozzunk létre a tanóra keretében - az életre való felkészülés jegyében -, amelyben a végzés után, munkájuk során gyakran részt kell venniük. A tantárgy tehát eligazító jellegű, szélesíti a hallgatók világpolitikai ismereteit és világlátását. 2

3 Javasolt témakörök 1. A civilizációk és összeütközéseik 2. Igaza volt-e Samuel Huntingtonnak? 3. Kéregháborúk Földünkön a közelmúltban és napjainkban 4. A harcos iszlám 5. Az európai civilizáció (Nyugat) válságjelenségei 6. Az ortodox Európa geopolitikája 7. A Balkán geopolitikája 8. Fekete-Afrika geopolitikája 9. India geopolitikája 10. Kína geopolitikája 11. Latin-Amerika geopolitikája 12. A német-francia ellentét 13. Többség-kisebbség kérdésköre Nyugat-Európában 14. Többség-kisebbség kérdésköre az Egyesült Államokban 15. Többség-kisebbség kérdésköre Magyarországon 16. Moldova György Érik a vihar (Esettanulmány Miskolcról) 17. A BRIC-országok jövője 18. Homogenizáció 19. Liberális demokráciák és nemzetállam 20. Multikultúrák 21. A zsidóság geopolitikája 22. Az éhezés geopolitikája 23. Globális migrációk 24. Magyarok határon innen és túl 25. A cigányság geopolitikája 26. A cigányság integrációja 27. A globalizáció definíciói 28. A globalizáció és a média 29. A globalizáció politikai-gazdasági háttere 30. A globalizáció demográfiája 31. A család a globalizált világban 32. Ukrajna a globalizált világban 33. A globalizáció és az oktatás 34. Az amerikai életforma 35. Az amerikai demokrácia exportja 36. A globalizáció és Magyarország 37. Az angol nyelv diadalútja 38. Az ENSZ és a NATO a globalizált világban 39. Az EU a globalizált világban 40. Nők a globalizált világban 41. Gyermekek a globalizált világban 42. Vallás és globalizáció 43. Globális környezeti problémák 44. A Kisantant és Magyarország a globális világban 3

4 Tematika hét Bevezető előadás- Adminisztrációs hét, a félév menetrendjének egyeztetése 2. hét Elmarad 3. hét A civilizációk és összeütközéseik 2. Igaza volt-e Samuel Huntingtonnak? 3. Kéregháborúk Földünkön a közelmúltban és napjainkban 4. hét Az európai civilizáció (Keresztény - Nyugat) válságjelenségei 2.Az ortodox Európa geopolitikája 3. Ukrajna a globalizált világban 4. A harcos iszlám 5. hét Kína geopolitikája 2. India geopolitikája 3. Fekete-Afrika és Latin-Amerika geopolitikája 6. hét Őszi szünet 7. hét Többség-kisebbség kérdésköre Nyugat-Európában 2. Többség-kisebbség kérdésköre az Egyesült Államokban 3. Az angol nyelv diadalútja 4. Multikultúrák 8. hét Liberális demokráciák és nemzetállam 2. Homogenizáció 3. Többség-kisebbség kérdésköre Magyarországon (Magyarok határon innen és túl) 4. A Kisantant és Magyarország a globális világban 4

5 9. hét Posztmodern kor jelenségei 2. Az éhezés geopolitikája 3. Globális migrációk 4. A fogyasztói társadalom 10. hét A globalizáció definíciói 2. A globalizáció és a média 3. A globalizáció politikai-gazdasági háttere 4. Az EU a globalizált világban 11. hét A globalizáció demográfiája 2. A család a globalizált világban 3. A globalizáció és az oktatás 12. hét Nők a globalizált világban 2. Gyermekek a globalizált világban 3. Vallás és globalizáció 13. hét Az amerikai életforma 2. A zsidóság geopolitikája és Izrael 3. Moldova György Érik a vihar (Esettanulmány Miskolcról) 4. A cigányság geopolitikája és integrációja 14. hét A félév eredményeinek értékelése, jegymegajánlás 5

6 A tematika részletesen 1. Hét Bevezető előadás- Adminisztrációs hét, a félév menetrendjének egyeztetése: A félév menetrendjének egyeztetése, adminisztratív teendők elvégzése. A tantárgy tematikájának valamint, a félév során leadásra kerülő ismeretanyag vázlatos ismertetése. A félév végi számonkérés követelményeinek ismertetése. 2. Hét Elmarad. 3. Hét A civilizációk és összeütközéseik Napjaink világpolitikai eseményei azt bizonyítják, hogy a keletkező problémák és összeütközések elsősorban civilizációs okokra vezethető vissza. (Samuel Huntington) Ezért fontos, hogy megismerjük földünk fontosabb civilizációit és legfőbb ismérveiket. Igaza volt-e Samuel Huntingtonnak? Megismerjük S. Huntington fontosabb tételeit, a civilizációk összeütközésére vonatkozóan, valamint vitapartnereinek főbb nézeteit. Konklúzióként ítéletet hirdetünk a megismert nézetek felett. Kéregháborúk Földünkön a közelmúltban és napjainkban Földrajzi elhelyezkedésük alapján megismerjük napjaink legfontosabb helyi háborúit, kiemeljük ezeknek a kéregháborúk kirobbanásának okait, a hasonló és eltérő vonásait. 4. Hét Az európai civilizáció (Keresztény - Nyugat) válságjelenségei Megismerjük az európai civilizáció előzményeit, kialakulásának fontosabb állomásait. Elhelyezzük az európai civilizációt a nagy civilizációk között, értékeljük azokhoz való viszonyát, kiemeljük a nyugati civilizáció válságjelenségeit. Az ortodox Európa geopolitikája Az ortodox Európa történelmi gyökerei a nagy orosz birodalmi gondolat szlavofílek, Szovjetunió geopolitikai értékelése, az új Oroszország megszületése, és Putyin Oroszországa. Ukrajna a globalizált világban Az ukrán válság geopolitikai értékelése, az ukránok (kisoroszok) és Ukrajna megszületése, Ukrajna-Oroszország viszonya, oroszok Ukrajnában, az ukrán nemzetépítés, szélsőséges ukrán nacionalizmus Oroszországgal való szembefordulása, az USA, az EU, NATO és Ukrajna. A harcos iszlám Az iszlám megszületése és világhódító útja. Mohamed tanításai, a Dzsihád értelmezése. Az iszlám és az olaj, az iszlám újjászületése, aktivizálódása, napjaink legveszélyesebb iszlamista válsággócai, helyi háborúi (Iszlám Állam, Szomália, Boko Haram stb.) 5. Hét Kína geopolitikája A Mennyei birodalom rövid története, a kínai civilizáció gyökerei és főbb ismérvei. Kína demográfiája, világgazdasági előretörése, verseny az USA-val. India geopolitikája A hindu civilizáció története, viszonya más civilizációkhoz (nyugati iszlám), India demográfiája és gazdasági megerősödése. Fekete-Afrika és Latin-Amerika geopolitikája Az afrikai fekete civilizáció jellemzői és viszonya más civilizációkhoz (nyugati, iszlám, kínai). Fekete-Afrika demográfiai válsága és a nemzetközi migráció. / A mesztic civilizáció, Latin-Amerika pólusai (Brazília, Mexikó), viszonyuk az USA-hoz. 6. Hét Őszi szünet 6

7 7. Hét Többség-kisebbség kérdésköre Nyugat-Európában Nyugat- Európa hagyományos kisebbségei (skótok, katalánok), etnikai autonómiák Nyugat-Európában, Nyugat -Európa felé tartó migráció jellemzése, európai migrációk, migránsok más civilizációból, asszimiláció, dezintegráció, az iszlám kisebbségek helyzete Európa néhány államában. Többség-kisebbség kérdésköre az Egyesült Államokban Hazai kisebbségek helyzete, afro-amerikaiak, indiánok, csikánok, új-latin amerikai és ázsiai bevándorlók, kirobbanó rasszista és etnikai konfliktusok. Az angol nyelv diadalútja Világnyelvek az emberiség történetében, az angol nyelv és világpolitikai, világgazdasági háttere. Multikultúrák Etnikai homogenizáció, melting pot az emberiség történetében és a multikultúrák etnikai, ideológiai és politikai háttere. Megvalósítható-e és tartható-e a multikultúra? 8. Hét Liberális demokráciák és nemzetállam Polgári nemzetek államnemzetek (francia, amerikai), kulturális nemzetek (német, magyar, lengyel), patriotizmus, nacionalizmus, sovinizmus. Nemzetek Európában és Földünkön, nemzetek nélküli országok. Liberális demokráciák viszonya a nemzeti gondolathoz. Homogenizáció Homogenizációs példák a világtörténelemben. A nemzeti gondolat és a homogenizáció, erőszakos homogenizációs törekvések, magyar kisebbségek a kisantant országaiban, spontán és erőszakos homogenizáció. Emberi kultúrák halála. Többség-kisebbség kérdésköre Magyarországon (Magyarok határon innen és túl) A nemzetiségi kérdés a történelmi Magyarországon, Trianon hatása, történelmi nemzetiségek a mai Magyarországon, a cigányság különleges helyzete, a határon túli magyarok állampolgárságának visszaadása. A Kisantant és Magyarország a globális világban A Kisantant létrejötte és működése a két világháború között, a magyar nemzeti kisebbségek elnyomása a szomszéd országokban, a magyar nemzetiségek autonómia törekvései és viszonyuk a többségi nemzetekhez. A mai Kisantant és Magyarország viszonya. 9. Hét Posztmodern kor jelenségei A posztmodern globalizált világ jellemzői, fordizmus, posztfordizmus, indusztriális, posztindusztriális világ, modern és posztmodern fogalompárok értelmezése. Liberalizmus és konzervativizmus küzdelme. Az éhezés geopolitikája A világ élelmiszertermelése és egyenetlen eloszlása, az éhezés a világtérképen, az éhezés lokális okai, egyoldalú táplálkozás, az éhezés és a szegénység viszonya. Globális migrációk A világ népességének eloszlása, a demográfiai robbanás a helyzete a Föld nagy régióiban, a modern migráció kiváltó okai és a migrációk irányai. Kibocsátók és befogadók. A fogyasztói társadalom A szociális piacgazdaság egyik mellékhatásaként hatalmas mértékben növekedett a fogyasztás, amely már önmagáért való dologgá vált, messze meghaladja a szükségleteket. Hatalmas szerepe lett a reklámnak, a vásárlás állandó fokozásának. 7

8 10. Hét A globalizáció definíciói A globalizáció jelentése, különböző aspektusú meghatározása, a globalizáció kiváltó okai, a globalizáció működésének mechanizmusa, antiglobalizációs törekvések. A globalizáció és a média A média szerepének növekedése, a média átalakulása, a média jelentőségének növekedése. A médiumok átalakulása, szerepük változásának magyarázatai. A média befolyásának növekedése és ennek okai a globalizáció előretörésében. Az információs forradalom jelentősége a globalizációban. A globalizáció politikai-gazdasági háttere A globalizáció előretörése, az USA, mint a világ csendőre és az egyetlen szuperhatalma, az amerikai életforma elterjedése, globalizációs tendenciák a gazdaságban, pénzügyekben, társadalmi kapcsolatokban és a magánéletben. Az EU a globalizált világban Az EU, mint a világgazdaság egyik pólusa. A hanyatló pólus viszonya a többi világgazdasági pólushoz. A verseny vesztese és ennek okai. Hogyan lehetne megállítani Európa további visszaszorulását? 11. Hét A globalizáció demográfiája Demográfiai ciklusok az emberiség történetében, napjaink demográfiai világhelyzete, demográfiai nyomás és ennek következményei. A 7 milliárd fős emberiség hogyan terheli bolygónkat, demográfiai kilátásainkat? A család a globalizált világban A hagyományos nagycsalád felépítése és működése, a polgári család, felépítése és működése, a család szétesése, a társadalom atomizálódása és ebből adódó problémák, csonkacsaládok, öregek magánya, gyermekek szocializációs problémái. A globalizáció és az oktatás Az oktatás történelmi szerepe, nemzeti alapú oktatás, az oktatás globalizálódása, az oktatás új feladatai a globalizáció korában. 12. Hét Nők a globalizált világban Nők és női szerepek a világtörténelemben, matriarchátus és többnejűség, nők és férfiak fizikai és mentális különbségei, kiegészítők vagy ellenfelek?, nők a polgári családban, nők a posztmodern világban, anyák, szinglik, nők a politikában, nők a gazdaságban (kétkeresős családmodell). Gyermekek a globalizált világban Gyermekek a különböző családmodellekben, gyermekek nevelése, fenyítése, szocializációja, gyermek a kisnövésű felnőtt? A gyermekek és az éhezés, az egykék problematikája. Vallás és globalizáció A vallás változó szerepe az emberiség történetében, szekularizáció, történelmi vallások és globalizációs vallások, egyistenhívő vallások a globalizációban (kereszténység, iszlám, zsidó), ázsiai vallások és a globalizáció, primitív vallások és a globalizáció, a vallások és a globalizáció összeütközései. 13. Hét Az amerikai életforma Amerika a világ szuperhatalma, az USA a világ vezető katonai és gazdasági hatalma, az amerikai álom. Hollywood szerepe: a magányos cowboy és a katasztrófafilmek. Az amerikai életforma pozitív és negatív jellemvonásai. Miért másoljuk az amerikaiakat? A zsidóság geopolitikája és Izrael Az Ószövetség, a zsidóság történelmi szerepe, a zsidóság emancipációja, Holocaust, Izrael állam megszületése. Mi a különbség az izraeli és a zsidó között? A zsidóság szerepe a világ meghatározó folyamataiban (média, bankélet). Moldova György Érik a vihar (Esettanulmány Miskolcról) Hogyan látja egy irodalmár Miskolc város és a cigányok helyzetét? 8

9 A cigányság geopolitikája és integrációja A cigányság történelme, földrajzi elterjedésük, integrációs problémák Európa különböző országaiban. A dél-kelet európai cigányság migrációs kísérletei, törekvések a cigányság integrációjára Európa különböző országaiban, a cigány világszövetség, politikai pártok és a cigányság, a cigányság életfilozófiája, a többségi társadalommal való összeütközés, az integráció esélyei. 14. Hét A félév eredményeinek értékelése, jegymegajánlás 9

10 Ajánlott irodalom Bojtor E. (1993, 1979) Kelet-Európa vagy Közép-Európa? In: Kelet-Európa vagy Közép- Európa? Budapest, Századvég Brezinzski, Z. (1968) A megosztottság alternatívája, Budapest, Zrínyi K. 205 p. Connor, W. (1993): Beyond Reason: The Nature of the Ethnonational Bond. Ethnic and Racial Studies (16) pp Czirbusz G. (1919) Geopolitika, Franklin- Társulat Bp. 62p. Fodor F. (1928) A trianoni szerződés földrajzi megvilágításban, Különlenyomat a Magyar Külügyi Társaság Igazságot Magyarországnak c. kiadványból, o. Fukuyama, F. (1994) A történelem vége, Európa K. Budapest Huntington, S. P. (1998) A civilizációk összecsapása és a világrend átalakulása, Európa Kiadó, Bp. Kolossov, V. (1989) Boundaries and Identities in Post-Soviet Space, Geopolitics and Globalization in a Postmodern World, Haifa and Beer Sheba, January Mackinder, H. (1904): The Geographical Pivot of History, Geographical Journal, 32., pp Mackinder, H. (1944): The round world and the winning of the peace Foreign Affairs, 21., pp Mező F. (2000): A politikai földrajz alapjai, Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 382 p. Mező F. (1198b): Samuel P. Huntington elmélete és kultúrföldrészek, Tér és Társadalom 4. Sz Milleker R. (1917) A poltikai földrajz alapvonalai I. kötet, Csáthy F. Kiadó, Debrecen, 136 p. Ratzel, F. (1903) Politische Geographie, Leipzig. 177 p. Rónai A. (1984): Térképezett történelem, Püski Kiadó, Budapest, 261 p. Süli-Zakar I. (1992) Az államhatár társadalmi, gazdasági fejlesztést akadályozó hatásának vizsgálata az ÉK-magyarországi területen, Földrajzi Közlemények 1-2- pp Taylor J. P. (1993) Political Geography, Longman, Essex, pp. 360 Teleki P. (1934) Európáról és Magyarországról, Athenaeum Bp. 199 o ábra Wallerstein, I. (1983) A modern világ világgazdasági rendszer kialakulása, Gondolat Bp. 782 p. 10

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I.

TANTÁRGYLEÍRÁS. Tantárgy neve Jogi alapismeretek (Közjog) I. Jogi alapismeretek (Közjog) I. NKB1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 2+0 gyakorlati jegy Tantárgyfelelős neve, beosztása Dr. Nagy Andrea főiskolai docens NP Cél, az

Részletesebben

Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS)

Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS) Követelmények az osztályozóvizsgára TÖRTÉNELEM (NÉGYÉVFOLYAMOS KÉPZÉS) 9. évfolyam Témakörök I. Az őskor és az ókori Kelet A történelem forrásai. Az első társadalmak.. Nők, férfiak életmódja és társadalmi

Részletesebben

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése

TÖRTÉNELEM I. RÉSZLETES ÉRETTSÉGIVIZSGA-KÖVETELMÉNY A) KOMPETENCIÁK. 1. Források használata és értékelése 1.1. Történelmi forrásokból (tárgyi, írásos stb.) információk gyűjtése, következtetések megfogalmazása 1.2. Különböző típusú forrásokból származó információk összevetése 1.3. Képi források (pl. fényképek,

Részletesebben

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM

Nemzeti alaptanterv 2012 EMBER ÉS TÁRSADALOM ALAPELVEK, CÉLOK Az Ember és társadalom műveltségi terület középpontjában az ember világa áll. Fő területei: történelem; erkölcstan, etika; hon- és népismeret; társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek,

Részletesebben

TÁRSADALMI, ÁLLAMPOLGÁRI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK. Négy évfolyamos gimnázium

TÁRSADALMI, ÁLLAMPOLGÁRI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK. Négy évfolyamos gimnázium TÁRSADALMI, ÁLLAMPOLGÁRI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK Négy évfolyamos gimnázium Évfolyam 9. 10. 11. 12. Heti óraszám 1 1 Éves óraszám 36 31 Érettségi felkészítés heti óraszáma 2 2 Érettségi felkészítés éves

Részletesebben

Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek Érettségi előkészítő 11-12 Gimnázium. 11. évfolyam. 72 óra

Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek Érettségi előkészítő 11-12 Gimnázium. 11. évfolyam. 72 óra 11. évfolyam egység/ Fejlesztési 72 óra Összesen 1. Társadalmi viszonyok 20 15 35 2. Gazdasági és pénzügyi ismeretek 8 10 18 3. Jelenismeret 7 12 19 Összesen 35 37 72 12. évfolyam egység/ Fejlesztési 64

Részletesebben

Általános tantárgyi bevezető

Általános tantárgyi bevezető Általános tantárgyi bevezető Célok és feladatok A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek tantárgy sokoldalú társadalomtudományi műveltséget közvetít, és komplex módon segíti a diákok állampolgári

Részletesebben

A társadalom- és jelenkorismeret tantárgy Híd II. A variáció helyi tanterve

A társadalom- és jelenkorismeret tantárgy Híd II. A variáció helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A társadalom- és jelenkorismeret tantárgy Híd II. A variáció helyi tanterve Készült: 23/2013 (III.29:) EMMI rendelet 8. mellékletében kiadott kerettanterv

Részletesebben

TÁRSADALMI, ÁLLAMPOLGÁRI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK 11 12. évfolyam

TÁRSADALMI, ÁLLAMPOLGÁRI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK 11 12. évfolyam TÁRSADALMI, ÁLLAMPOLGÁRI ÉS GAZDASÁGI ISMERETEK 11 12. évfolyam A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek tantárgy sokoldalú társadalomtudományi műveltséget közvetít, és komplex módon segíti a

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam AJTP (A) osztály számára

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam AJTP (A) osztály számára Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam AJTP (A) osztály számára Rendelkezésre álló órakeret: 4 x 32 óra =128 óra Tematikai egység A tematikai egység nevelésifejlesztési céljai Magyarország

Részletesebben

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282. Tantárgy 0-0 - 2-2.

Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282. Tantárgy 0-0 - 2-2. Energetikai Szakközépiskola és Kollégium 7030 Paks, Dózsa Gy. út 95. OM 036396 75/519-300 75/414-282 HELYI TANTERV TÖRTÉNELEM Tantárgy 0-0 - 2-2 óraszámokra Készítette: Bordácsné Papp Mónika munkaközösség-vezető

Részletesebben

A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI

A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A TÖRTÉNELEM ÉRETTSÉGI VIZSGA ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEI A vizsga formája Középszinten: írásbeli és szóbeli Emelt szinten: írásbeli és szóbeli A történelem érettségi vizsga célja A vizsga azt hivatott megállapítani,

Részletesebben

A térszerkezet és a geoökonómia. Spatial structure and geo-economics

A térszerkezet és a geoökonómia. Spatial structure and geo-economics Tér és Társadalom / Space and Society 28. évf., 1. szám, 2014 A térszerkezet és a geoökonómia Spatial structure and geo-economics SIMAI MIHÁLY SIMAI Mihály: kutató professzor emeritus, MTA Közgazdaság-

Részletesebben

Konfliktusok a világ egyharmadán

Konfliktusok a világ egyharmadán borító 1 Konfliktusok a világ egyharmadán Selján Péter Konzulens: Dr. Kaiser Ferenc egyetemi adjunktus Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem Kossuth Lajos Hadtudományi Kar 2008 Budapest 2 Tartalom Bevezetés...4

Részletesebben

A társadalomismeret tantárgy szakiskolai helyi tanterve

A társadalomismeret tantárgy szakiskolai helyi tanterve Mohácsi Radnóti Miklós Szakképző Iskola és Kollégium A társadalomismeret tantárgy szakiskolai helyi tanterve Megjelent a 23/2013. (III.29.) EMMI rendelet 1. mellékleteként Javítva a 6/2014. (I.29.) EMMI

Részletesebben

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter

Új világrend? Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban. Szerkesztette Rada Péter Nemzetközi kapcsolatok a hidegháború utáni világban Szerkesztette Rada Péter A kötet szerzői: Dr. Csicsmann László, egyetemi adjunktus, Budapesti Corvinus Egyetem, Nemzetközi Tanulmányok Intézet Dr. Horváth

Részletesebben

Nyitány Fogarasi József: kidobta a tükröt, mert a maga nemében páratlan arcát szemtelenül megkettőzte *... 3

Nyitány Fogarasi József: kidobta a tükröt, mert a maga nemében páratlan arcát szemtelenül megkettőzte *... 3 2013. ősz COMITATUS Tartalomjegyzék Nyitány Fogarasi József: kidobta a tükröt, mert a maga nemében páratlan arcát szemtelenül megkettőzte *... 3 Tanulmányok Agg Zoltán: Helyhatóságok vagy önkormányzatok?

Részletesebben

Tantárgyi program. (tájékoztató jellegű)

Tantárgyi program. (tájékoztató jellegű) Tantárgyi program (tájékoztató jellegű) A tantárgy címe Általános filozófiatörténet Előadás BBNSF00100 1 Tantárgyfelelős: Dr. Mezei Balázs Oktató: Hankovszky Tamás Tantárgy célja: A tantárgy célja, hogy

Részletesebben

Törökország Kelet és Nyugat között

Törökország Kelet és Nyugat között Balázs Judit Törökország Kelet és Nyugat között 2009 Budapest Kairó Balázs Judit, 2009 Budapest Kairó Lektorálta: Tóth Imre Grafika: Molnár István Szerkesztő: Takács Eszter Készült: Lővér Print Kft. Sopron

Részletesebben

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam A normál tantervű (B) osztály számára

Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam A normál tantervű (B) osztály számára Helyi tanterv történelem tantárgyból a 12. évfolyam A normál tantervű (B) osztály számára Rendelkezésre álló órakeret: 4 x 32 óra= 128 óra Tematikai egység Előzetes tudás A tematikai egység nevelésifejlesztési

Részletesebben

TÖRTÉNELEM TANTÁRGY 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. E osztály

TÖRTÉNELEM TANTÁRGY 5 ÉVFOLYAMOS HELYI TANTERVE. E osztály E osztály A nyelvi tagozat speciális céljai A diákok a kerettantervi követelményeknél jobban megismerjék az angol és a német történelmet és kultúrát, minél több ponton használják nyelvtudásukat. Szükséges

Részletesebben

TANTÁRGYLEÍRÁS. A kultúrdiplomácia szerepe a nemzetközi Tantárgy neve

TANTÁRGYLEÍRÁS. A kultúrdiplomácia szerepe a nemzetközi Tantárgy neve A kultúrdiplomácia szerepe a nemzetközi viszonyokban /Különös tekintettel Magyarország kulturális kapcsolataira/ NKM1101 Meghirdetés féléve 1. Kreditpont 3 Heti kontakt óraszám (elm+gyak) 1+1 kollokvium

Részletesebben

Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, gimnázium 11-12.

Társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek, gimnázium 11-12. 11. évfolyam A társadalmi, állampolgári és gazdasági ismeretek tantárgy sokoldalú társadalomtudományi műveltséget közvetít, és komplex módon segíti a diákok állampolgári szocializációját. Alapvető feladata,

Részletesebben

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM ALAPTANTERV

OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM ALAPTANTERV 9.évfolyam, középszint OSZTÁLYOZÓVIZSGA KÖVETELMÉNYEI TÖRTÉNELEM ALAPTANTERV 9. évfolyam Vallás és kultúra az ókori Keleten Az egyes civilizációk jellegzetes vallási és kulturális emlékeinek azonosítása

Részletesebben

A GLOBÁLIS PROBLÉMÁK BIZTONSÁGI DIMENZIÓI

A GLOBÁLIS PROBLÉMÁK BIZTONSÁGI DIMENZIÓI TIT HADTUDOMÁNYI ÉS BIZTONSÁGPOLITIKAI KÖZHASZNÚ EGYESÜLET A GLOBÁLIS PROBLÉMÁK BIZTONSÁGI DIMENZIÓI Tudományos konferencia Budapest, ZMNE, 2007. november 9. 2008 2 A GLOBÁLIS PROBLÉMÁK BIZTONSÁGI DIMENZIÓI

Részletesebben

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK

TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK TÖRTÉNELEM, TÁRSADALMI ÉS ÁLLAMPOLGÁRI ISMERETEK A középiskolai történelemtanítás az általános iskolai ismeretekre és tevékenységekre épül, jellegét tekintve azonban már forrás- és tevékenységközpontú.

Részletesebben

L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM. Társadalomismeret 2007. Készítette: B EREGINÉ S IMON Á GNES

L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM. Társadalomismeret 2007. Készítette: B EREGINÉ S IMON Á GNES L OVASSY L ÁSZLÓ G IMNÁZIUM HELYI TANTERV ÉS TANTÁRGYI PROGRAM Társadalomismeret 2007. Készítette: B EREGINÉ S IMON Á GNES EMBER - ÉS TÁRSADALOMISMERET 9-12/13. évfolyam Célok és feladatok Az önálló tematikával

Részletesebben

EMBER ÉS TÁRSADALOM MOZAIK TÖRTÉNELEM TÁRSADALOMISMERET ETIKA ÉS EMBERISMERET. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003

EMBER ÉS TÁRSADALOM MOZAIK TÖRTÉNELEM TÁRSADALOMISMERET ETIKA ÉS EMBERISMERET. 9-12. évfolyam KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 MOZAIK KERETTANTERVRENDSZER A GIMNÁZIUMOK SZÁMÁRA NAT 2003 EMBER ÉS TÁRSADALOM TÖRTÉNELEM TÁRSADALOMISMERET ETIKA ÉS EMBERISMERET 9-12. évfolyam Készítette: Rákos Magdolna A kerettantervrendszert szerkesztette

Részletesebben

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK

TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK ÁLTALÁNOS VÁLLALKOZÁSI FŐISKOLA GLOBAL1ZACIO ÁTALAKULÁS VÁLLALATI KÖRNYEZET Hámori Balázs: Bevezető gondolatok Simái Mihály: A globalizáció főbb tendenciái... TUDOMÁNYOS KÖZLEMÉNYEK Agh Attila: Globalizáció

Részletesebben

A NYELVI KÉPZÉS VÁLTOZÁSAI ÉS STRUKTURÁLTSÁGA A MAGYAR HONVÉDSÉGNÉL A RENDSZERVÁLTÁSTÓL NAPJAINKIG

A NYELVI KÉPZÉS VÁLTOZÁSAI ÉS STRUKTURÁLTSÁGA A MAGYAR HONVÉDSÉGNÉL A RENDSZERVÁLTÁSTÓL NAPJAINKIG ZRÍNYI MIKLÓS NEMZETVÉDELMI EGYETEM Hadtudományi Doktori Iskola Dr. Nógrádiné Kiss Magdolna A NYELVI KÉPZÉS VÁLTOZÁSAI ÉS STRUKTURÁLTSÁGA A MAGYAR HONVÉDSÉGNÉL A RENDSZERVÁLTÁSTÓL NAPJAINKIG Doktori (PhD)

Részletesebben