hírmozaik Intelligens autó Válogatás az elmúlt idõszak fontosabb történéseibõl 2008/1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "hírmozaik Intelligens autó Válogatás az elmúlt idõszak fontosabb történéseibõl 2008/1"

Átírás

1 Dr. Gurmai Zita európai parlamenti képviselõ hírlevele hírmozaik 2008/1 Válogatás az elmúlt idõszak fontosabb történéseibõl a Magyar Szocialista Párt Nõtagozatának elnöke az Európai Szocialisták Pártja Nõszervezet elnöke parlamenti tisztségek a Nõjogi és Esélyegyenlõségi Bizottság alelnöke a Regionális Fejlesztési Bizottság tagja a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság póttagja a Nyugat-Dunántúli Régió képviselõje Intelligens autó Mindennapi életünkben nagyban függünk a közlekedéstõl. Az egyre növekvõ forgalom azonban komoly társadalmi problémákat vet fel: dugókat okoz az utakon, és a városi térségekben, környezeti és közegészségügyi problémákat, energiapazarlást, és mindenekelõtt baleseteket. Úgy gondolom, az intelligens közlekedési rendszerekkel a felsorolt problémákra a gyakorlatban is megoldást találunk és biztonságosabb környezetet teremtünk. Bízom abban, hogy a témában megírt jelentésem és az azt követõ széleskörû szakmai vita eredményt hoz. Hírlevelem következõ számaiban is folyamatosan tájékoztatom a kedves olvasót az eseményekrõl. Ahol a legjobb nõként dolgozni - Legjobb nõi munkahely NETE - Nõk egyesülése a terrorizmus ellen A PES Manifesto Magyarországi vitája Születésnaposok: Megkérdeztük Cselényi Lászlót, a Duna TV elnökét Dr. Gurmai Zita európai parlamenti képviselõ European Parliament Rue Wiertz 60 B-1047 Bruxelles ASP 13 G Fax: +32 (0) Internet:

2 2 Hírmozaik Ahol a legjobb nõként dolgozni - Legjobb Nõi Munkahely 2007 díjátadó Budapest, február 22. AMagyar Nõi Karrierfejlesztési Szövetség február 21-én konferenciát szervezett a Magyar Országházban "Nõk a munkaerõpiacon a versenyképesség és a fejlõdés érdekében" címmel, amelynek keretén belül került sor a Legjobb Nõi Munkahely 2007 díj ünnepélyes átadására. A "Legjobb Nõi Munkahely" kezdeményezés célja, hogy összhangban az Európai Unió esélyegyenlõségi ütemtervével és az ENSZ Nõk IV. Világkonferenciáján elfogadott célkitûzésekkel, rámutasson a nõk foglalkoztatásának esélyegyenlõségi aspektusán túl a nõk alkalmazása gazdasági szükségességére. A pályázatot, hagyományteremtõ céllal a Magyar Nõi Karrierfejlesztési Szövetség a Szociális és Munkaügyi Minisztériummal együtt írta ki, így a már létezõ gyakorlatot be lehet mutatni, és azt más vállalkozások is átvehetik. A pályázatok elbírálásának alapja: karrier lehetõségek egészség és jó környezet megõrzése készségek fejlesztésének lehetõsége munka és a magánélet összeegyeztethetõsége. Díjazottak körében a Legjobb Nõi Munkahely 2007 pályázat eredményhirdetésén A fenti szempontok alapján az elsõ díjat a dm Kft. nyerte. Második helyezett a Paksi Atomerõmû, harmadik pedig a a GE Hungary Zrt. Healthcare Division lett. A Szociális és Munkaügyi Minisztérium különdíjat adományozott a WEST Hungary Consulting Kft. részére, amely egyedül indult a középvállalati kategóriában. A Nõk Lapja különdíját a Budapest Banknak, a Világgazdaság különdíját a Pannon GSM-nek ítélte oda. A rendezvény fõvédnöke Vladimir Spidla foglalkoztatásért, szociális ügyekért és esélyegyenlõségért felelõs európai biztos, védnökei Járóka Lívia európai parlamenti képviselõ és jómagam voltunk. Az eseményt Ferenczi Andrea, a Magyar Nõi Karrirerfejlesztési Szövetség elnöke nyitotta meg. Mint a nõi esélyegyenlõségnek, és a nõk munkaerõpiaci részvétele emelésének elkötelezettje, beszédemben kitértem a nõi foglalkoztatottság mennyiségi és minõségi aspektusára: elengedhetetlen, hogy a munkahelyek számának növekedésével egy idõben, azok színvonalát is emeljük. Felhívtam a jelenlévõk figyelmét az "üvegplafon problémára" is, vagyis, hogy a nõk sokszor csak középvezetõi szintig juthatnak el karrierjük során, míg a magasabb vezetõi posztokat férfiak töltik be. NETE - Nõk Egyesülése a Terrorizmus Ellen Az elmúlt idõszakban egyre több jel utal arra, hogy egyesek szándékosan félre értelmezik a DEMOKRÁCIA szó jelentését.. Kicsit messzebbre visszanézve valamennyien láthattuk az õsszel a pártállásra való tekintet nélküli félelemkeltés eredményét, amikor micsoda pátoszt rejt ez a szó az ORSZÁG HÁZÁBÓL távozó képviselõket, csak azért nem rugdosták meg, mert autóban ültek. Ezért mondom: ELÉG VOLT!!! NETE sajtótájékoztatón Müller Judith-tal Társaimmal, megalakítottuk a Nõk Egyesülését a Terrorizmus Ellen. A NETE várja soraiba a demokrácia barátait. Kérünk minden igaz demokratát, pártállástól, nemtõl, vallási felekezettõl, etnikai hovatartozástól függetlenül, hogy al írásával mondjon igent a békés demokráciára. A csatlakozáshoz mindössze a nevét és címét kell megadni az egyesülés honlapján:

3 Európa iparkodó nõi Hírmozaik január 17-én ismét felszólaltam a nõi esélyegyenlõségért Strasbourgban az Európai Parlament plenáris ülésén. Ilda Figueiredo portugál képviselõ A nõk iparban betöltött szerepérõl" címû jelentése kapcsán emlékeztettem a Liszszaboni Stratégia célkitûzéseire az ipari ágazatok és a nõi munkaerõ terén: a foglalkoztatási arányszámok emelésére, a nõk foglalkoztatottságának jelentõs mértékû bõvítésére, a nemek közötti egyenlõség széleskörû biztosítására, a nõk alkalmazásához szükséges megfelelõ körülmények és kedvezõ feltételek megteremtésére és a nõk gazdaságban elfoglalt pozitív szerepére. Beszédemben elmondtam, hogy kiemelkedõen fontosnak tartom a tisztességes munkakörülmények és a megfelelõ érdekképviselet megteremtését. Azonban hozzátettem, hogy bármilyen konkrét stratégia kidolgozásához, amely segítené ezen területek fejlõdését, elõször is megfelelõ mennyiségû statisztikai adatra van szükség a nagy számú, egymástól lényegesen eltérõ ipari ágazatokban uralkodó viszonyokról. Befejezésül kihangsúlyoztam, hogy Európának szüksége van a nõk speciális vezetõi képességeire, amelyek nagyban segítik a vállalatok sikereit A KULTÚRÁK KÖZÖTTI PÁRBESZÉD EURÓPAI ÉVE A 2008-as Kultúrák közötti párbeszéd európai éve az Európai Unió számos alapelvét fogja majd összekötni és kézzelfoghatóvá tenni. A kultúrák közötti párbeszéd elválaszthatatlan az európai integráció alapvetõ célkitûzésétõl, amely közelebb kívánja hozni egymáshoz Európa népeit. Az európai kulturális program három, egymással öszszefüggõ célkitûzésen alapul: a kulturális sokféleség és a kultúrák közötti párbeszéd támogatása; a kultúra támogatása a növekedést és munkahelyteremtést célzó lisszaboni stratégia keretében; a kultúra, mint a nemzetközi kapcsolatok létfontosságú elemének támogatása. A Kultúrák Közötti Párbeszéd Éve hozzájárul az Unió több stratégiai prioritásának megvalósításához, különösen a növekedés és a foglalkoztatás érdekében megújított lisszaboni stratégia, vagy az Unió a szolidaritás, a társadalmi igazságosság és a kohézió erõsítése iránti elkötelezettségének vonatkozásában. A Közösség kulturális programjai: A jelenlegi Kultúra program ( ) továbbfejleszti egymás kölcsönös megértésének elõsegítését, ösztönzi a kreativitást, valamint hozzájárul a kultúrák kölcsönös gazdagításához. A program támogatni fogja a kultúra területén európai szinten tevékenykedõ szerveket. Az építészet, a kulturális örökség, a zene és a Kultúra Európai Fõvárosa kategóriákban kiosztott európai díjak révén elismeri a fõbb európai kulturális teljesítményeket. Annak érdekében, hogy kulturális sokféleséget megõrizzük az európai társadalmakban fontos, hogy megfelelõ eszközökkel támogassuk a közös kulturális örökségünket. SZABAD A GAZDA postai liberalizáció másodszorra A közösségi postai szolgáltatások belsõ piacának teljes megnyitása érdekében a postai szolgáltatásokkal foglalkozó direktíva második olvasatban került vissza az Európai Parlamenthez, amelyrõl Markus Ferber nyújtott be jelentést. A január 30-án Brüsszelben ülésezõ Európai Parlament plenáris vitáján, mint a Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottság tagja szólaltam fel a témával kapcsolatban. Már korábban is aktívan részt vettem a postai liberalizációról szóló vitákban, és megerõsítettem azon meggyõzõdésemet, hogy a postai szolgáltatások piacának fokozatos nyitása fontos mérföldkõ a belsõ piac kiteljesedése felé, amely az Európai Unió 50 éve meghatározott alapvetõ célja. Mindazonáltal segít megszüntetni az egyes országokban fennálló monopol helyzetet és biztosítja az egyetemes szolgáltatások fenntartható magas színvonalát. Méltattam az irányelv módosítását, hiszen ez olyan példaértékû kompromisszum eredménye, amely figyelembe vette a tagállamok történelmi és gazdasági sajátosságaiból eredendõ különbségeit, tekintettel arra, hogy a liberalizációra való felkészüléshez egyes tagállamokban több idõ szükséges, fõleg a közép-kelet európaiaknál. Ez azért nagyon fontos fõképp számunkra, mert a nemzeti posta társaságoknak olyan versenytársakkal kell majd számolniuk, akik komoly nemzetközi súllyal, jelentõs gazdasági erõvel rendelkezve várják, hogy többek között Magyarországon is megjelenhessenek. Ezzel egyidõben, mások érdekeinek figyelembe vételével, a piaci verseny torzulásának megakadályozása érdekében azokban az országokban, ahol a postai szektor már teljesen liberalizált, a még nem nyitó országok postai szolgáltatói nem nyújthatnak szolgáltatást a december végi derogációs határidõig. A piacnyitással nemcsak, hogy fokozódik a verseny, és ilyen módon fejleszthetõ lesz a szolgáltatás szintje a minõség, az ár és a választási lehetõségek tekintetében de az intézkedés elõ is segíti a postai szolgáltatások szabályozására vonatkozó alapelvek harmonizálását és várhatóan alacsonyabb tarifákat, jobb és innovatívabb szolgáltatásokat hoz majd magával, s megteremtõdnek továbbá az ágazat fokozottabb növekedési és foglalkoztatási feltételei.

4 4 Hírmozaik Szlovén elnökség 2008 elsõ felében Szlovénia az Unióhoz 2004 ben csatlakozott tíz új tagállam közül elsõként töltheti be ezt a megtisztelõ és felelõsségteljes posztot A német és portugál elnökség után hat hónapig a 2004-ben csatlakozott tagállamok közül elsõként Szlovénia tölti be az Unió Tanácsának soros elnökségét. A szlovén elnökség kiemelt célkitûzései, öt fõ témakörben, a következõk: 1. a Lisszaboni Szerzõdés idõben történõ hatályba lépésének biztosítása A szlovén elnökség elsõdleges feladata, hogy a ratifikációs folyamat minden tagországban sikeresen befejezõdjön 2008 végére. Itt kiemelten figyelnek az írekre, ahol népszavazás dönt a szerzõdés elfogadásáról. 2. a megújuló Lisszaboni Stratégia elindítása Az Európai Tanács tavaszi ülésen a szlovén elnökség újra elõ kívánja venni (második fordulóban) az újragondolt lisszaboni stratégia dossziéját. Az elnökségi idõszak alatt már érezhetõek az elsõ eredményei a gazdasági növekedés ösztönzésének és a munkahelyteremtésnek, ezért nem radikális változtatásokra, hanem az eredmények közösségi szinten történõ adaptálására van szükség. A közötti idõszakban a fõ feladat, hogy erõsítse az európai lakosság mobilitását. Négy kulcsterületre koncentrál a forduló, a kutatásba, tudásba és innovációba való befektetés; a versenyképes üzleti környezet fejlõdése; a munkaügyi helyzetnek megfelelõ válaszok megtalálása a demográfia kérdésekre; és végül de nem utolsósorban az energiapolitika és a klímaváltozás kérdései. 3. elõrelépés a klíma- és energiaügyi kérdésekben A márciusi tanácsi ülésen meghatározott stratégiai elképzelések alapján az EU integrált klímapolitikája 2008 januárjában került bemutatásra, melynek tárgyalását a lehetõ leghatékonyabban szeretné a szlovén elnökség lebonyolítani, és lehetõség szerint olyan állapotban átadni, hogy végén de legkésõbb elején lezárásra kerülhessen. A cél a 2009-es koppenhágai konferenciára jöjjön létre az EU egységes álláspontja, amely a világban betöltött szerepét erõsíti. Az energiapolitika szervesen összefügg a klímapolitikával ezért ezen a területen is konkrét, határozott lépéseket tervez az elnökség. 4. a Nyugat-Balkán európai perspektívájának erõsítése Biztonság és fejlõdés a Nyugat-balkán országaiban nagyon fontos az EU egésze számára. Ezért a nyugat-balkáni országok helyzete, az EU-val fenntartott kapcsolatuk gazdasági, politikai és biztonsági szempontból kulcskérdés. Cél a 2003-as Thesszaloniki Megállapodás újratárgyalása és megerõsítése, a már meglévõ megállapodások felülvizsgálata, kiegészítése, és számos területen a regionális kapcsolatok erõsítése. Koszovó függetlenségének kérdése, az elismerés, a diplomáciai kapcsolatok rendezése, Szerbia jövõje és az európai integrációhoz történõ csatlakozás lehetõségei mind a szlovén elnökség prioritásai közé tartoznak. 5. a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve Párbeszéd megteremtése a különbözõ kulturák, vallások, és hagyományok között, errõl szól a 2008-as év az EU-ban. Az elnökség legfontosabb feladata, hogy az európai értékeket, az interkulurális párbeszédben rejlõ lehetõségeket a szélesebb közvéleménynek, az EU polgároknak is bemutassa. Amellett, hogy az elnökség a Nyugat-Balkán országaira fókuszál az év keretében, egy nagyon fontos kezdeményezést indít el a Piranban felállított Euro-Mediterrán Egyetemmel. Bõvebb információ a szlovén elnökségrõl: Most jól megmondhatja Európai Szocialisták programalapozó kiáltványának vitája Az MSZP Országos Elnökségének döntése alapján idén áprilisig kerül sor az Európai Szocialisták Pártja 2009-es választási programját elõkészítõ Kiált-ványának magyarországi vitájára. A vita négy témakörben zajlik: Európa a világban, Európai demokrácia és sokszínûség, Új szociális Európa és Mentsük meg a Földet. A folyamat áprilisáig tart Magyarországon, hogy azután a Magyar Szocialista Párt képviselve az itthon megfogalmazott véleményeket részt vegyen az európai szintû egyeztetésben. A vita eredményeként megszületik az Európai Szocialisták Pártjának végleges 2009-es választási programja melyet hazánkban a Magyar Szocialista Párt és a Magyarországi Szociáldemokrata Párt képvisel majd az európai parlamenti választásokon. Az ESZP Kiáltvány magyarországi vitája igazodva a jelenleg is folyó népszavazási kampányhoz a február-áprilisi idõszakban lépcsõzetesen fog felépülni. Mondja el véleményét Ön is! Internetes vita a oldalon. Az oldalon megtalálható a Kiáltvány részletes szövege, témával kapcsolatos hírek, írások, egyéb letölthetõ dokumentumok. Márciusban és áprilisban négy regionális vita kerül megrendezésre vidéki helyszíneken: Szeged, Miskolc, Veszprém, Kaposvár. Ezt a rendezvénysorozatot zárja le Budapesten az Új Szociális Európa nemzetközi konferencia.

5 Hírmozaik 5 Duna TV elnökével beszélgettünk Gurmai Zitát Cselényi Lászlóhoz nemcsak a Duna TV szeretete, hanem barátság is köti Alapvetõen a határon túli magyarságért jött létre az Duna TV. Mekkora kihívás felvenni a versenyt a kereskedelmi adókkal? Hol? Idehaza, vagy a határainkon túl? Mert Magyarországon jobban bódított a mákony. Erdélyben például sokkal kevésbé. És általában: a határainkon túl élõ magyarság számára változatlanul (és egyre inkább) a Duna Televízió a legfontosabb, a legszeretettebb csatorna. Családtag. A nyugati diaszpórában is. Izraelben is, a magyarajkúak, a magyar kultúra iránt érdeklõdõk körében. Magyarországon a közszolgálatiságot egyszerûen letaglózta a kereskedelmi televíziózás, sok-sok évvel ezelõtt. A legnagyobb vesztese ennek az önherdálásnak maga a Magyar Televízió volt, félreértés ne essék, nem most, hanem akkor, amikor önnön emlõin nevelgette a gyorsan cseperedõ kis farkaskölyköket. A Duna TV nem küzd az ellen, ami ellen nem lehet, nem érdemes. Mást nyújt - és ez a nagy erõssége. Szereti magát a nemzet televíziójának hívni. Szerintem joggal. Szívesen identifikálja magát kulturális televízióként. Szerintem joggal. És sokan nevezik a konszenzus televíziójának. Szerintem joggal. Azt igyekszik tehát nyújtani, amibõl hiánycikk van. Nemzeti önismeretbõl, kultúrából, konszenzusból. Így nem igazán versenytársak a kereskedelmi televíziók. De hogy teljesen õszinte legyek: persze, a kereskedelmi televíziók sem látják a rettegett vetélytársat a Dunában Hogy látja a Duna TV szerepét 2008-ban, a kultúrák közötti párbeszéd évében? Szépen, élesen. Az élen. Magyarországon ma nincs még egy televízió, amelynek anynyira szerteágazó, gyümölcsözõ nemzetközi kapcsolatai lennének, mint a Duna TV-nek. És mára - megalkuvás nélkül - elérte azt is, hogy a szomszéd országok többségi nemzetei is tisztelettel tekintsenek rá. A Kelet felé történõ nyitásunk pedig közismert. Ma jóformán minden külföldi kirendeltség, nagykövetség, kulturális intézet és a többi a Duna TV-t keresi meg, ha együttmûködést szorgalmaz. Ennek a szellemében tartjuk a nemzeti napokat, a francia hétvégét, az azerbajdzsáni, a portugál, a norvég napokat, a lengyel hetet, az iszlám napot sorolhatnám. A díjaink egy részét is a kultúrák közötti párbeszéd jegyében vagy mentén kapjuk. Ugyanebben a szellemben kezdtük meg a fontosabb kulturális mûsoraink angol nyelvû feliratozását is. Hogy telik egy átlagos napja? Reggel felkelek, bemegyek a Duna TVbe, este hazamegyek, s a feleségem lesújtó és egyben mindent megbocsátó ajakbigygyesztése közepette még késõ éjszakáig telefonon beszélek. A Dunáról. Keveset alszom. Reggel általában dunás hívások vagy sms-ek ébresztenek Milyen céljai vannak a Duna TV 15. évfordulójáról való megemlékezést illetõen? Sok ünneplésnek nincs értelme. A magyar ünnepek amúgy is szinte kivétel nélkül bánatosak. És persze, pénzünk sincs nagy dáridókra. Egy elegáns gálaesttel, amit a Nemzeti Színházban tartottunk, és ami tudtommal mindenkinek tetszett, túlléptünk az évfordulón. Mostanában inkább azon gondolkodom, hogy miként lehetne újrahasznosítani a 15 év alatt felgyûlt irdatlan mennyiségû híranyagot, a magazinmûsorokat, és általában mindazt a tájékoztatásból, ami hihetetlenül efemer, múlékony-málékony, mint egy politikai napilap ám mégis kétségtelenül érték, hiszen egy korszak dokumentációja. Mert ugyebár, egy koncertfelvétel, egy színházi közvetítés, egy vers, egy portré vagy dokumentumfilm nem okoz ilyen gondot. Ott egyértelmûen tartósabb érték keletkezik, bármikor újravetíthetõ. A híradókkal, kül- és belpolitikai magazinokkal, közéleti háttérmûsorokkal más a helyzet. Elég egy pár esztendõ, és minden kutatható (kissé homályos) történelemmé válik. Minden egy kicsit idézõjelbe kerül. Elképedünk vagy röhögünk egykori vitáinkon, konfliktusainkon, azon, hogy nem is olyan régen milyen prioritásokra esküdtünk, hogy mi mindenen voltunk képesek felkapni a vizet. Rövidesen egy kissé ízléstelen blondelrámába helyezve fogjuk újravetíteni a régi híradóinkat, minden nap egyet, az épp 15 évvel ezelõttit, minden kommentár nélkül, ám ezzel a felirattal: Ilyenek voltunk ma 15 éve! Szerintem tanulságos és mulatságos lesz. Ajánlom minden politikus és minden politikát imádó/elszenvedõ nézõ szíves figyelmébe. Hogy látja a kisebbségek ügyét ma Magyarországon? Mi a legfõbb probléma? Mennyiben tudja ezt orvosolni a Duna TV, amellett, hogy tájékoztatja az embereket? Sehol a világon nem igazán jó kisebbségnek lenni. De ha a "mûvelt Nyugathoz" hasonlítjuk magunkat, akkor keserûen és sok önkritikával megállapíthatjuk: nálunk bizony rosszabb. Ha keletebbre tekintünk, akkor még egy kicsit áltathatjuk magunkat. A Duna TV persze tesz eztazt. Nekem is volt egy 72 epizódos sorozatom, Minoritates Mundi volt a címe, talán még emlékeznek rá. De ne feledjük: nem a Magyarországon élõ kisebbségek miatt hozták létre, hanem a kisebbségi sorban élõ határainkon túli magyarok miatt a Duna TV-t. Magyarország akkor követelhetné fejedelmien büszke fejtartással a szomszéd országoktól a tömbben és szórványban élõ magyar kisebbség jogainak, jogos követeléseinek a mielõbbi teljesítését, ha példás hazai kisebbségpolitikája lenne, ha "körbe-karikába" mindenhol kedvesebbnél kedvesebb feliratok fogadnák anyanyelvükön a szomszéd országokból érkezõ népeket, ha a magyar vámos és határõr nem lenne pokróc és felsõbbséges, ha nem tegeznénk le magyarul és egyre hangosabban rikácsolva a külföldit, ha kérés-követelés nélkül önként állítanánk kétnyelvû táblákat mindenhol, ahol svábok, szlovákok, románok élnek Ha "kollektív önátnevelésen" esnénk keresztül és következetesen pozitív diszkriminációt gyakorolnánk például a hazai cigányság esetében. Tehát: tessék azt inni, amit prédikálunk. Egyet végre meg kellene tanulni: pontosan annyi megértést, türelmet, szeretetet fogunk kapni más népektõl és saját hazai kisebbségeinktõl, amennyi megértést, türelmet, szeretetet mi fejezünk ki mások iránt. Ön szerint Magyarország lakosságának valódi igényeit elégítik ki a kereskedelmi adók? Vagy: a kereskedelmi adók milyen mértékben képesek a "köztudat" alakítására? Mekkora hatalom összpontosul a kezükben? Igen! Nagyon is valódi igényeket elégítenek ki a kereskedelmi adók! Nem is sorolom, mert egyértelmû. Tudatalakító erejük nagy. És nem csak a tudatunkat, hanem a tudatalattinkat is ügyesen módosítják. Így természetesen a hatalmuk is jelentõs. A mi primitívségünk hizlalja Gyõzikét mindenható gólemmé. (És a mi igényességünk, tisztességünk tehetné egyértelmûen azzá a kereskedelmi adókat, amiért nem kiátkozást, hanem dicséretet érdemelnének: ha vidámabbá teszik az életünket, ha szórakoztatnak, ha kikapcsolnak a stresszbõl, ha Isten bocsá', jóízûen belealszunk az adásba...)

6 6 Hírmozaik Hogy állunk? Jelentés a nõk és férfiak közötti egyenlõségrõl Az Európai Bizottság 2003 óta éves jelentésekben számol be a nõk és a férfiak közötti egyenlõségrõl. A most megjelent éves értékelés szerint egyre több nõ áll munkába, és a nõk iskolázottsági szintje ma már meghaladja a férfiakét és reálisnak tekinthetõ a lisszaboni célkitûzés (60 %) elérése. E pozitív változásoknak köszönhetõen a nõk és a férfiak foglalkoztatási mutatóinak különbsége lényegesen csökkent. Ugyanakkor magának a foglalkoztatási mutatók közötti különbségnek a létezése is kérdéseket vet fel, elsõsorban azért, mert a nõk iskolai és egyetemi teljesítménye áltagosan jobb a férfiakénál. Egyes országokban a munkaerõpiacra újonnan belépõ nõk olyan ágazatokban helyezkednek el és ún. nõi állásokat töltenek be. A döntéshozatalnál is hasonló a helyzet: a vezetõ pozíciókban dolgozó nõk aránya a vállalatoknál továbbra is csak 33 %, és a helyzet a politikai színtéren is alig javult: a nemzeti képviselõk csupán 23 %-a, az európai képviselõk csupán 33 %-a nõ. A férfiak és a nõk helyzete közötti különbségek a munka minõségének egyéb dimenzióiban is érezhetõek, például a munka és a magánélet összeegyeztetése. A hosszútávú munkanélküliség például szemmel láthatóan gyakoribb a nõknél mint a férfiaknál. A nõk rövidebb, lassabb és kevésbé jövedelmezõ pályafutása a marginalizálódás, kirekesztettség, szegénység veszélyét is magában hordozza, elsõsorban a 65 évnél idõsebbeknél (21 %, 5 ponttal több, mint a férfiaknál). NÉHÁNY ELÉRENDÕ CÉL: Több erõfeszítést kell tenni a jobb, minõségi munkahelyek létrehozása érdekében. Szakmai továbbképzéseket kell biztosítani a munkavállalók számára, hogy egész életük során kiaknázhassák képességeiket. Erõteljesebben kell támogatni a munka és a magánélet összeegyeztetését. Fokozni kell a gyermekfelügyeleti szolgáltatásokhoz és az eltartott személyek egészségügyi ellátásához való hozzáférés javítása érdekében tett erõfeszítéseket. Minden médiának részt kell vennie a nõket és a férfiakat ábrázoló sztereotípiák leküzdését célzó törekvésekben, és képességeiket híven tükrözõ képet kell róluk mutatniuk. Biztosítani kell a politikák végrehajtását és nyomon követését, mégpedig mennyiségi és minõségi mutatókkal, illetve megbízható, összehasonlítható, nemek szerinti bontású statisztikai adatokkal. Petíció a méhnyakrák ellen Az Európai Szocialista Párt Nõszervezete a méhnyakrák elleni kûzdelemre szólít fel. Kezdeményezésemre, január 22-én az európai szocialista, szociáldemokrata és munkáspártbeli nõtársaimmal együtt kértük az ECCIG (Európai Méhnyakrákkal Foglalkozó Csoport) által kezdeményezett petíció ünnepélyes aláírásán: Állítsuk meg a méhnyakrákot! Európában, évente nõ hal meg méhnyakrákban. Szûréssel és oltással meg tudnánk elõzni ezeket a haláleseteket, és véget tudnánk vetni a méhnyakrák okozta fájdalomnak és szenvedésnek. érveltem. Ezekután hozzátettem: Nem szabad megfeledkeznünk a szegényebb országokban élõ nõkrõl sem, akiknek nem áll módjukban részt venni a szûrõ- és oltási programokban. A világon minden évben negyedmillió nõ hal meg méhnyakrákban. Valós erõfeszítéseket kell tennünk egészségügyi szakértõk, a fejlõdõ országok kormányai és a donorországok beleértve az Európai Uniót és tagállamait bevonásával azért, hogy minden nõ részt vehessen méhnyakrák-megelõzõ és -kezelési programokban. Meggyõzõdésem, hogy megállíthatjuk a méhnyakrákot. Ezért kérek minden nõtársamat, álljon mellénk ebben a folyamatban: Petíció a Méhnyakrák Megállításáért Európában Világméretû Felhívás a Méhnyakrák Megállításáért Az Illés Futball Akadémia látogatása Brüsszelben Meghívásomra Brüsszelben keresett támogatókat az Illés Futball Akadémia vezetõsége. Legutóbb Szombathelyen találkoztam velük és nagyon érdekesnek és hasznosnak találtam azt a tehetséggondozást, amit az Akadémián végeznek. A csapat, melynek tagjai között volt a két jól ismert magyar futballista Halmai Gábor és Illés Béla, Kóbor László, az akadémiát mûködtetõ alapítvány elnökének vezetésével, számos fontos találkozón vettek részt. Többek között fogadta õket Az Illés Futball Akadémia vezetõi Miguel Angel Martinezzel, az EP alelnökével Fazakas Szabolcs és Schmitt Pál képviselõtársam, Miguel Angel Martinez az Európa Parlament alelnöke, Ivo Belet a professzionális labdarúgás megvalósításáért jelentés rapportõre és Jonathan Hill, az UEFA brüsszeli képviseletének vezetõje. Az Akadémia célja, hogy az osztrák labdarúgó szövetséggel közösen már elnyert Interreg (határmenti együttmûködéseket célzó közösségi forrás) uniós támogatás mellé egyéb fejlesztési forrást is bevonjanak. Szombathelyen az Illés Béla nevét viselõ intézmény az önkormányzattal együttmûködve végzi a középiskolások nevelését, ennek költsége évi mintegy 100 millió forintot tesz ki. Jelenleg 50 fiatal labdarúgó képzését, egy éven belül legalább 100 utánpótlás nevelését tervezik. Az Európai kapcsolódás azért is nagyon fontos, mert a fiatalokból álló csapatok más országok klubjainak utánpótlás csapataival mérkõzhetnek meg, és késõbb lehetõségük nyílhat nemzetközi karrier befutására is.

7 Hírmozaik 7 Hol a boldogság mostanában? Hol a boldogság mostanában? állít meg a címlapon Petõfi Sándor kérdése. Erre a kérdésre válaszolva osztják meg az olvasóval életfilozófiájukat a magyar közélet jeles személyiségei. Európai Parlamenti képviselõként nap mint nap találkozom a mindennapi életre kiható kérdésekkel, és sajnos azt kell mondjam, hogy nincs mindenhol ott az a bizonyos boldogság. Például nincs minden gyermek lelkében. És nincs minden fiatal lány szerelmében. És nincs minden család esti töprengéseiben. A demokrácia bölcsõjének tekintett Európában általában az azonos beosztásban dolgozó férfiak és nõk anyagi megbecsülése, magyarán fizetése legkevesebb tizenöt százalékkal(!) rosszabb a nõk kárára. Ez lefordítva azt jelenti, mintha egy nõnek valamennyi esztendõben ötvennégy nappal többet kellene dolgozni, hogy ugyanazt a bért kapja a tehetsége, teljesítménye, szorgalma után, mint akár a férje, az apja vagy a fivére. Sok gyermek éhezik Magyarországon is. És nemcsak pénz kérdése, hogyan bánunk az utódainkkal. Mentálisan, érzelmileg, elhanyagoljuk saját véreinket. És ha fölnõnek, elengedjük a kezüket. Így válhatnak még a nagykorúságuk elõtt szexuális rabszolgává lányok tízezrei. Igen, ezek azok a területek, ahol politika olyat tud tenni, ami a mindennapi boldogság elérését segítheti. Van ennek hivatalos megfogalmazása is, ami körülbelül úgy hangzik, hogy az úgynevezett strukturális alapokból a jövõben többet kell fordítani az esélyegyenlõtlenségek eltüntetésére, a gyermekek életének javítására, a fiatal lányok védelmére. Sok embert ismerek, aki nem tudja, hogy boldog lehetne, ha megszabadulna félelmeitõl, a szívén elhatalmasodott önzéstõl. De nem képesek boldogok lenni, mert félnek, vagy esetleg nem érzik magukat szabad földön szabad embernek olvashatjuk a Népszava tiszteletbeli fõszerkesztõjének, Fejtõ Ferencnek sorait abban a könyvben, amelyet jómagam gyûjtöttem egybe. Ott, Brüsszelben egyébként általában véve lényegesen egyszerûbb és nyugodtabb a parlamenti munka, mint ahogyan azt itthon látom. Magyarország megosztott, Európa nem. Lenne mit tanulnunk. Meggyõzõdésem, hogy a boldogságban az a legszebb, hogy bárki megtalálhatja. Az, hogy számíthatsz másokra, ha azok számíthatnak rád. Olyan egyszerû rálelni a boldogságra Csak figyelni kell a hétköznapok és az ünnepek szépségeire, apróbb-nagyobb örömeire. S ebben a rohanó világban az egyik legfontosabb: adni valamit, valami pluszt, ami másoknak sokat jelent. Ez az igazi boldogság! A könyv a Nemzeti Tankönyvkiadó gondozásában jelent meg és kiskereskedelmi forgalomban megvásárolható. Gyermekjog A 2008-as év elsõ plenáris ülésén, január 15-én, Roberta Angelilli Az EU gyermekjogi stratégiája felé címû jelentéséhez hozzászólva elmondtam, hogy Európa sorsát jelentõsen befolyásolja, hogy képes-e gyermekeket befogadó és támogató társadalmak kialakítására. Az Európai Unió jövõje szempontjából szerintem meghatározó jelentõségû a gyermekek jogainak támogatása és védelme. A gyermekbarát társadalmak kialakítása az Unióban nem választható el az európai integráció további elmélyítésétõl és megszilárdításától. Átfogó EU-stratégiára van szükség, amely hatékonyan elõsegíti és biztosítja a gyermekek jogainak érvényesülését az Unión belül és kívül is. A gyermekeket megilleti a különleges gondoskodás és megfelelõ jogi védelem. Plenáris felszólalásomban kihangsúlyoztam, a tagállamok felelõssége, hogy Vladimir Špidlával a gyermekekért kampány zárórendezvényén sokoldalúan támogassák a szülõket Európai Hálózat a KKV szektor megerõsítéséért eu/index_en.htm A kis- és középvállalkozások adják a gazdasági növekedés alapját és az EU egyik legfontosabb feladata a szektor fejlesztése. Erre már több eszköz is rendelkezésre állt az elmúlt évtizedekben. Az Európai Bizottság alelnöke Gunter Verheugen egy új, integrált rendszerben mûködõ kis- és középvállalkozás-ösztönzõ hálózat elindításást jelentette be februárban. A hálózat fellálításának alapja az a felismerés, hogy a kibõvült Európában mûködõ gyermeknevelési feladataikban. Biztonságos és befogadó Európát csakis ezekkel az eszközökkel építhetünk. Politikákban folyamatosan szem elõtt kell tartani a gyermekek sokféleségét, eltérõ igényeit, különös figyelmet fordítva a szegénységre, szociális kirekesztésre, a hátrányos megkülönböztetés hatásaira mind Uniós, mind világszinten. Fontosnak tartom, hogy az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának ajánlásait az Európai Uniónak az EU-n Franco Frattinivel a Gyermekjogi biztossal kívüli államokkal kötött bilaterális megállapodásai keretében következetesen és rendszeresen figyelembe vegyék. t_en.htm L I N K A J Á N L Ó vállalkozásoknak új kihívásokkal és feladatokkal kell szembenézniük. Ehhez azonban hatékony és támogatásorintált megközelítés szükséges az Európai Bizottság részérõl. Az Európai Unió ben: /welcome.htm Az EU minden év februárjában közzéteszi az összefoglalóját az elmúlt év tevékenységeirõl. A kiadvány interneten elérhetõ az Unió hivatalos nyelvein, így magyarul is. Amellett, hogy aktuális, hasznos olvasmány is azoknak, aki gyorsan tájékozódni szeretnének hogy mi történt az EU-ban 2007-ben.

8 8 Hírmozaik Intelligens autóval az életért és a környezetért Biztos vagyok abban, hogy a legtöbben vezetünk autót, vagy legalább valaki a közvetlen környezetünkben vezet. Szomorú tény, hogy szinte minden család megtapasztalt már legalább egy közlekedési balesetet. Kb ember hal meg évente az európai utakon, és még többen sérülnek meg. Mindennapi életünkben nagyban függünk a közlekedéstõl. Az egyre növekvõ forgalom azonban komoly társadalmi problémákat vet fel: dugókat okoz az utakon és a városi térségekben, környezeti és közegészségügyi problémákat, energiapazarlást, és mindenekelõtt baleseteket. Én megmondtam, hogy melyik gombot nyomjátok! Az intelligens közlekedési rendszerek információs és kommunikációs technológiákkal gazdagítják a közlekedési infrastruktúrát és a jármûveket. Rendszerint nehezen összeférhetõ tényezõket (a gépjármûveket, a rakományokat és az útvonalakat) próbálnak összehangolni, így javítva a biztonságot és csökkentve a forgalmi torlódásokat, a szállítási idõket, valamint az üzemanyag-fogyasztást. Ezen kívül segíthetnek csökkenteni a halálos áldozattal járó balesetek számát, ami nemcsak a Közlekedésrõl szóló 2001-es európai Fehér Könyv célkitûzése, hanem mindanynyiunk közös érdeke is. Az i2010 nevû új közösségi program stratégiai és politikai keretet ad az európai gazdasági növekedés fejlesztésére kihasználva az információs és kommunikációs Viviane Redinggel és Max Mosleyval az ESC bemutatón technológiák által nyújtott versenyelõnyöket. Az Intelligens autó kezdeményezés zászlóshajó szerepet tölt be az i2010-kezdeményezésen belül. Az intelligens autóra vonatkozó európai bizottsági közlemény tizenkét konkrét intézkedésre tett javaslatot három, pillérnek elnevezett fõ területen: a tagállamok és más érdekelt felek munkájának támogatása és koordinálása az ebiztonsági Fórum, a Kutatás és Technológiai Fejlesztés (K+F), valamint az ismeretterjesztõ intézkedések révén. Ezek az intézkedések az európai információs és kommunikációs technológián alapuló intelligens gépjármûrendszerek fejlesztésének és használatba vételének felgyorsítását célozzák. Az Európai Bizottság elsõ Intelligens autó közleménye azt foglalja össze, milyen elõrehaladás történt e területeken. Jelentéstevõként nekem errõl a közleményrõl kell beszámolnom az Európai Parlamentnek. Állásfoglalási indítványomban többek között három kulcsfontosságú területre hívtam fel a figyelmet, melyek közül az elsõ az intelligens technológiák fokozatos elterjesztése az autókban. Különbözõ okoknál fogva kell lépésrõl-lépésre haladnunk: elõször is, az intelligens autókhoz megfelelõ, intelligens környezet is szükséges. Azonban ezek az intelligens utak még nem állnak készen. Másodszor, az autóiparnak is szüksége van némi idõre: hiszen a mai autókat kb. 5 éve tervezték, ezért nem várhatunk azonnali változást. Ezután az információ fontosságát hangsúlyoztam. Fel kell hívnunk a fogyasztók, kereskedõk és a döntéshozók figyelmét az információs és kommunikációs technikán alapuló megoldások lehetséges elõnyeire. A tájékoztatásnak tömörnek, érthetõnek és világosnak kell lennie. A lehetõ legnagyobb közönséget kell elérnünk vele, különösen igaz ez az autókereskedõkre és az ott dolgozókra. Ebben a folyamatban a televízió és az internet szerepe óriási. Nem szabad azonban elfelejtenünk, hogy az európai autópiac nagyon töredezett, egyenetlen. A tájékoztatás azokban az országokban a legfontosabb, ahol az intelligens rendszerek még csak szûk körben érhetõek el, azonban a balesetek száma kiemelkedõen magas. Végül, de nem utolsósorban kiemeltem, hogy ezen berendezéseknek megfizethetõnek kell lenniük, hiszen az önmagában nem elegendõ, hogy életeket menthetnek. Az a cél, hogy mindenki által hozzáférhetõen valóban életeket is mentsenek. Mi az ESC-t választottuk Jelentésemrõl az Európai Parlament Közlekedési és Idegenforgalmi Bizottsága február 26-án tárgyal elõször, majd a módosító indítványokat március 9-ig várjuk. Természetesen a Hírlevélben továbbra is hírt adunk arról, "merre gurul tovább az intelligens autó". ivities/intelligentcar/index_en.htm Felelõs szerkesztõ: Dr. Gurmai Zita Grafikai tervezés: 2zsiráf Kreatív Ügynökség Nyomda: Alfadat-Press Kft.

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal

Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal 23. Egység a sokféleségben beszélgetés Ján Figel európai biztossal Egység a sokféleségben - 2008 a Kultúrák Közötti Párbeszéd Európai Éve A KultúrPont Iroda munkatársa a 2008: a Kultúrák Közötti Párbeszéd

Részletesebben

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár

Az információs társadalom európai jövőképe. Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Az információs társadalom európai jövőképe Dr. Bakonyi Péter c. Főiskolai tanár Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az eeurope program félidős értékelése SWOT elemzés Az információs

Részletesebben

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai

SI.nergy a szlovén munkaprogram lényege a szinergia. A 18 hónapos vagy trojka-program főbb témái. A szlovén elnökség kulturális prioritásai 35. A 2008-as szlovén EU-elnökség kulturális programja 1 Az Európai Unió 2008-as szlovén elnökségének kulturális programja A 2008. január 1-jén kezdődött hat hónapos szlovén EU-elnökség elsősorban a kultúrák

Részletesebben

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel

A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem európai és hazai szemmel A szociális védelemről és társadalmi befogadásról szóló 2008. évi Közös Jelentés A szegénység 78 millió embert, köztük

Részletesebben

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre

Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján különös tekintettel az ITI eszközre Az integrált városfejlesztés a kohéziós politikai jogszabály tervezetek alapján - 2014-2020 különös tekintettel az ITI eszközre A diák Nicholas Martyn, a DG Regio főigazgatóhelyettesének 2012. március

Részletesebben

A K+F+I forrásai között

A K+F+I forrásai között Joint Venture Szövetség EU 2014-2020 Konferencia 2014. január 30. A K+F+I forrásai 2014-2020 között Pecze Tibor Csongor elnök Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal EU tematikus célok Kötelező illeszkedés OP-k

Részletesebben

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK

2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK 2014-2020-AS TERVEZÉSI IDŐSZAK Róka László területfejlesztési szakértő Téglás, 2014.09.24. www.megakom.hu Európai Uniós keretek EU 2020 stratégia: intelligens, fenntartható és befogadó növekedés feltételeinek

Részletesebben

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016

Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 Az EGT/Norvég Civil Támogatási Alap 2013-2016 A támogató és a lebonyolítók Forrás EGT és Norvég Finanszírozási Mechanizmus Lebonyolítók Ökotárs Alapítvány Autonómia Alapítvány Demokratikus Jogok Fejlesztéséért

Részletesebben

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból

Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Az egészség nemzeti érték helyzetünk nemzetközi nézőpontból Prof. Dr. Orosz Éva egyetemi tanár ELTE Egészség-gazdaságtani Kutatóközpont vezetője, az OECD szakértője Alapvető kérdések Merre tart Európa?

Részletesebben

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség

Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség Lisszaboni stratégia és a vállalati versenyképesség 46. Közgazdász-vándorgyűlés Czakó Erzsébet Eger, 2008. június 27. 1/17 Témakörök 1. Versenyképesség az EU szintjén 2. A Lisszaboni Stratégia és metamorfózisai

Részletesebben

Barcelonai Folyamat 10.

Barcelonai Folyamat 10. Az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra 40. Kultúrák közötti párbeszéd vagy a gazdasági érdekek újabb fajta megnyilvánulása? - az Euro-mediterrán Partnerség és a kultúra A mediterrán régió nagy és kiegészítő

Részletesebben

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft.

2. Két Zsiráf Diákújság Cikksorozat létrehozásának támogatása amely a diplomácia fogalmába vezeti be az olvasóit. A támogatás összege: 1 000 000 Ft. KÜM- 2005 SZKF Az EU kül- és biztonságpolitikájának és az atlanti gondolatnak a népszerűsítését segítő kommunikációs tevékenység támogatása című pályázat nyerteseinek névsora Támogatást nyert pályázók

Részletesebben

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN

AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Európai Gazdasági és Szociális Bizottság AZ EGSZB ÉS A NYUGAT-BALKÁN Külkapcsolatok Az EGSZB és a Nyugat-Balkán: kétszintű megközelítés Az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság (EGSZB) kettős regionális

Részletesebben

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között

Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Mit nyújt a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program a vállalkozásoknak 2014-2020 között Buzás Sándor Főosztályvezető Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal Tematika Felkészülés a 2014-2020-as időszakra

Részletesebben

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik

A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik A Nemzeti Tehetség Program, a Nemzeti Tehetség Alap és pályázataik Géniusz Országos Tehetségnap Budapest, 2010. március 27. Sarka Ferenc a Magyar Tehetséggondozó Társaság alelnöke A tehetségsegítés nemzeti

Részletesebben

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL

NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL NŐI KARRIER KORHATÁR NÉLKÜL Ferenczi Andrea elnök Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség elnökségi tag Older Women Network Europe AZ ÖREGEDÉS MŰVÉSZETE Nyíregyházi Gerontológiai Napok IV. Nemzetközi Konferencia

Részletesebben

INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. Uniós válasz a gazdasági válságra

INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. Uniós válasz a gazdasági válságra INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK Uniós válasz a gazdasági válságra INTELLIGENS SZAKOSODÁSI STRATÉGIÁK. MEGHATÁROZÁS 2014. évi 1303 sz. EU Rendelet

Részletesebben

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája

EURÓPA 2020. Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája EURÓPA 2020 Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája Bevezet Nemzedékünk még soha nem élt meg ekkora gazdasági válságot. Az elmúlt évtizedben folyamatos gazdasági növekedés tanúi

Részletesebben

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Környezet AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Minden európai elismeri, hogy a környezet nem megosztható és alapvető fontosságú kötelezettségünk, hogy megvédjük. Az Európai Unió Jó környezetet

Részletesebben

Feladatok a fenntartható városfejlesztés érdekében Dr. Szaló Péter szakállamtitkár

Feladatok a fenntartható városfejlesztés érdekében Dr. Szaló Péter szakállamtitkár Feladatok a fenntartható városfejlesztés érdekében Dr. Szaló Péter szakállamtitkár Győr, 2009. október 28. Válság van? Szabó Lajos: Válság akkor van, ha az emberek válságként élik meg a körülöttük levő

Részletesebben

Nemzeti Klaszter Konferencia

Nemzeti Klaszter Konferencia Nemzeti Klaszter Konferencia 2012. Március 27. Pécs Tartalom DCCA rövid bemutatása Duna Stratégia rövid bemutatása A klasztertevékenységek kapcsolódása a Stratégiához / PA 8/ PA 8 terület projektpéldáinak

Részletesebben

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA

AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS PARTNEREK 2012-2014-ES MUNKAPROGRAMJA MEGKÖZELÍTÉSÜNK Az Európai Unió eddigi történetének legsúlyosabb válságát éli. A 2008-ban kirobbant pénzügyi krízist követően mélyreható válság

Részletesebben

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban

Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban dr. Ránky Anna: Az Európai Unió regionális politikája a 2007-13-as időszakban I. A 2007-13-as időszakra vonatkozó pénzügyi perspektíva és a kohéziós politika megújulása A 2007-13 közötti pénzügyi időszakra

Részletesebben

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető

as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető 2014-2020-as uniós költségvetés: lehetőség előtt a lakásügy? Dr. Pásztor Zsolt ügyvezető Kb. 8000 milliárd Ft 2007-2013 Lakásberuházás korlátozott lehetőségek Forrás nagysága: operatív programnak nyújtott

Részletesebben

MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ A 2007-2013-as programozási időszak eredményei, tapasztalatai, előretekintés Müller Ádám, SA Pénzügyi és Monitoring igazgató-helyettes Szombathely,2014.04.10. Felülről

Részletesebben

Új EU-s és hazai regionális fejlesztési programok

Új EU-s és hazai regionális fejlesztési programok Új EU-s és hazai regionális fejlesztési programok EU: Kohéziós és regionális politika 2014-2020 Alapelvek: cél a munkahely-teremtés, a versenyképesség, a gazdasági növekedés, az életminőség javítása és

Részletesebben

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése

A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése A Humánerőforrás-fejlesztési Operatív Program véleményezése FÖK: A program egyike a legjobban kidolgozott anyagoknak. Tekintve az EU-források felhasználásában rejlő kockázatokat, az operatív program hangsúlyát

Részletesebben

várható fejlesztési területek

várható fejlesztési területek 2014-2020 várható fejlesztési területek EU támogatási prioritások A Bizottság által meghatározott 11 tematikus célkitűzéshez való kötelező illeszkedés 1.a kutatás, a technológiai fejlesztés és innováció

Részletesebben

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása

GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása GINOP 1. prioritás A vállalkozások versenyképességének javítása KKV ka fókuszban GINOP szakmai konzultáció Pogácsás Péter Regionális és Kárpát medencei Vállalkozásfejlesztési Főosztály KKV ksúlya a gazdaságban

Részletesebben

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5.

EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP. Magyar Építészetpolitika. Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. EURÓPAI ÉPÍTÉSZETPOLITIKAI FÓRUM EFAP Budapesti Nemzetközi Konferencia Magyar Építészetpolitika Soltész Ilona Országos Főépítészi Iroda 2011. május 5. A magyar építészetpolitika Kidolgozása 2008 óta folyik

Részletesebben

MELLÉKLET. a következőhöz:

MELLÉKLET. a következőhöz: EURÓPAI BIZOTTSÁG Brüsszel, 2017.3.23. COM(2017) 134 final ANNEX 1 MELLÉKLET a következőhöz: A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK, A TANÁCSNAK, AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁGNAK

Részletesebben

Erasmus+ és Kreatív Európa - A két ernyőprogram bemutatása. Bagó Zoltán Európai Parlamenti Képviselő EP Kulturális és Oktatási Bizottságának tagja

Erasmus+ és Kreatív Európa - A két ernyőprogram bemutatása. Bagó Zoltán Európai Parlamenti Képviselő EP Kulturális és Oktatási Bizottságának tagja Erasmus+ és Kreatív Európa - A két ernyőprogram bemutatása Bagó Zoltán Európai Parlamenti Képviselő EP Kulturális és Oktatási Bizottságának tagja Erasmus+ keretprogram az Unió oktatási, képzési, ifjúsági

Részletesebben

Az Európai Női Lobbi Együtt a nők jogaiért és a társadalmi nemek egyenlőségéért Európában Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Budapest,

Az Európai Női Lobbi Együtt a nők jogaiért és a társadalmi nemek egyenlőségéért Európában Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Budapest, Az Európai Női Lobbi Együtt a nők jogaiért és a társadalmi nemek egyenlőségéért Európában Mérlegen az atipikus foglalkoztatás Budapest, 2012.05.14. Brigitte Triems EWL past President Az Európai Női Lobbi

Részletesebben

A HORIZONT 2020 dióhéjban

A HORIZONT 2020 dióhéjban Infokommunikációs technológiák és a jövő társadalma (FuturICT.hu) projekt TÁMOP-4.2.2.C-11/1/KONV-2012-0013 A HORIZONT 2020 dióhéjban Hálózatépítő stratégiai együttműködés kialakítását megalapozó konferencia

Részletesebben

Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere. Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI

Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere. Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Az Előcsatlakozási Alapok és a Közösségi Kezdeményezések rendszere Dr. Nagy Henrietta egyetemi docens, dékánhelyettes SZIE GTK RGVI Létrehozásuk célja Felkészítés a csatlakozás utáni időszakra Tanulási

Részletesebben

Nemek Közötti Egyenlőség

Nemek Közötti Egyenlőség Nemek Közötti Egyenlőség AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA A nők és férfiak közötti egyenlőség a demokrácia alapvető elve. Jelenleg az a tény, hogy a nemi diszkrimináció továbbra is

Részletesebben

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként

A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület a következő LEADER kritériumokat határozta meg célterületenként A Dél-Mátra Közhasznú Egyesület Helyi Vidékfejlesztési Stratégiájában megfogalmazott célkitűzések megvalósítása

Részletesebben

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar

Az Európai Unió kohéziós politikája. Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Az Európai Unió kohéziós politikája Pelle Anita Szegedi Tudományegyetem Gazdaságtudományi Kar Kohéziós politika az elnevezés néhány év óta használatos korábban: regionális politika, strukturális politika

Részletesebben

3. Társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi kirekesztés, társadalmi befogadás

3. Társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi kirekesztés, társadalmi befogadás 3. Társadalmi egyenlőtlenségek, társadalmi kirekesztés, társadalmi befogadás 1. Társadalmi egyenlőtlenségek Fogalma: az egyének, családok és más társadalmi kategóriák helyzete a társadalomban jelentős

Részletesebben

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK

Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK Tartalomjegyzék HARMADIK RÉSZ ESETTANULMÁNYOK ÉS EMPIRIKUS FELMÉRÉSEK (I) A pénzügyi integráció hozadékai a világgazdaságban: Empirikus tapasztalatok, 1970 2002.................................... 13 (1)

Részletesebben

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat III. szám

HÁLÓZATI HÍRLEVÉL Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat III. szám HÁLÓZATI HÍRLEVÉL Országos Munkaerő-piaci Szolgáltató és Szakmai Támogató Hálózat 2016. III. szám Kedves Partnereink! Meghitt, Békés Karácsonyi Ünnepeket és Sikerekben Gazdag Új Esztendőt Kívánunk! AKTUALITÁSOK

Részletesebben

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012.

KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. KOMMUNIKÁCIÓS TERV Tanulj tőlünk- Tanulunk tőled! TÁMOP 3.1.7-11/2-2011-140 KOMMUNIKÁCIÓS TERV 2012. A kommunikáció tervezése része a TÁMOP 3.1.7 projekt szakmai tervezésének. A szakmai feladatok alapján

Részletesebben

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE

A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE A CO&CO COMMUNICATION KFT ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERVE CO&CO COMMUNICATION - ESÉLYEGYENLŐSÉGI TERV - 1.oldal A Co&Co Communication Kft esélyegyenlőségi terve az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról

Részletesebben

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13.

Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Az Ír Elnökség EU Ifjúsági Konferenciája Dublin, Írország, 2013. március 11-13. Közös ajánlások Az EU Ifjúsági Konferencia a Strukturált Párbeszéd folyamatának eleme, amely az Európai Unió fiataljait és

Részletesebben

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013. október 10.

SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013. október 10. SAJTÓKÖZLEMÉNY 2013. október 10. LEGJOBB NŐI MUNKAHELY PÁLYÁZAT 2012 Díjátadási ünnepség a Personal Hungary Szakkiállításon A Magyar Női Karrierfejlesztési Szövetség (MNKSZ) 2013. október 10-én a Personal

Részletesebben

Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei

Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei Az Európai Szociális Párbeszéd legutóbbi eredményei Szeminárium: "Hogyan alkalmazható a sikeresebb szociális párbeszéd rendszerek "bevált gyakorlata?" Magyarország, 2016.ápr.21. Ruairi Fitzgerald, ESZSZ

Részletesebben

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00

EURÓPAI PARLAMENT. Külügyi Bizottság. 21.3.2005 PE 355.681v01-00 EURÓPAI PARLAMENT 2004 ««««««««««««Külügyi Bizottság 2009 21.3.2005 1-24.MÓDOSÍTÁS Véleménytervezet Gerardo Galeote Quecedo Az Európai Külügyi Szolgálat létrehozásának intézményi vonatkozásai (2004/2207(INI))

Részletesebben

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A

7655/14 ek/agh 1 DG B 4A AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2014. március 12. (14.03) (OR. en) 7655/14 SOC 194 FELJEGYZÉS Küldi: Címzett: Tárgy: a Tanács Főtitkársága a delegációk A szociális helyzet az EU-ban A Tanács következtetései

Részletesebben

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei

A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei A 2013 utáni kohéziós politika kialakítása, a civilek szerepe, lehetőségei Bécsy Etelka Pécs, 2012. december 5. Tartalom I. Kiindulás II. III. IV. Tervezés az Emberi Erőforrások Minisztériumában A 9. tematikus

Részletesebben

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban

Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Milyen változások várhatóak az Uniós források felhasználásával kapcsolatban Az EU célrendszere 2007-2013 Kevésbé fejlett országok és régiók segítése a strukturális és kohéziós alapokból 2014 2020 EU versenyképességének

Részletesebben

Felkészülés a as EU-s tervezési időszakra

Felkészülés a as EU-s tervezési időszakra Felkészülés a 2014-2020-as EU-s tervezési időszakra Towards an Effective Regional Resource Allocation TERRA Nyitó konferencia Szeged, 2012. augusztus 9. Tóth Róbert, fejlesztési szakértő Tartalom A 2014-2020-as

Részletesebben

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013

FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 FIATALOK LENDÜLETBEN PROGRAM 2007-2013 Fiatalok Lendületben Program Időtartam: 2007-2013 Célja: Fiatalok tapasztalati tanulása nem-formális tanulási közegben a fiatalok aktív polgári részvételének elősegítése

Részletesebben

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015

Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Fogyasztóvédelemért Felelős Helyettes Államtitkárság hírlevele 48/2015 Kedves Kolléga! Kérem engedje meg, hogy tájékoztassuk az Államreform Operatív Program keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium

Részletesebben

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM

2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE. Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM 2011 az ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVE Papp-Váry Borbála helyettes államtitkár KIM AZ ÖNKÉNTESSÉG EURÓPAI ÉVÉNEK CÉLKITŰZÉSEI az Unio Tanácsa 2010/37/EK döntése alapján Az Európai Unión belüli önkéntes tevékenység

Részletesebben

Tartalom. Dr. Bakonyi Péter c. docens. Midterm review: összefoglaló megállapítások. A A célkitűzések teljesülése 2008-ig

Tartalom. Dr. Bakonyi Péter c. docens. Midterm review: összefoglaló megállapítások. A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Tartalom i2010 - Midterm review Lisszaboni célok és az információs társadalom Az i2010 program főbb célkitűzései A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Dr. Bakonyi Péter c. docens Legfontosabb teendők 2010-ig

Részletesebben

Dr. Bakonyi Péter c. docens

Dr. Bakonyi Péter c. docens i2010 - Midterm review Dr. Bakonyi Péter c. docens Tartalom Lisszaboni célok és az információs társadalom Az i2010 program főbb célkitűzései A A célkitűzések teljesülése 2008-ig Legfontosabb teendők 2010-ig

Részletesebben

156. sz. Egyezmény. a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról

156. sz. Egyezmény. a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról 156. sz. Egyezmény a férfi és női munkavállalók egyenlő esélyeiről és egyenlő elbírálásáról: a családi kötelezettségekkel bíró munkavállalókról A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája,

Részletesebben

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA

Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Belső Biztonság AZ EURÓPAI SZOCIALISTÁK PÁRTJÁNAK PARLAMENTI FRAKCIÓJA Mindenkinek szüksége van arra, hogy biztonságban érezze magát akkor, amikor napi ügyeit intézi. Az európai állampolgárok majdnem hatvan

Részletesebben

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Az Új Magyarország Fejlesztési Terv és a szociális ágazat Oross Jolán SZMM Tervezési és Fejlesztési Titkárság, Társadalmi befogadás iroda. Hajdúszoboszló, 2008. április 22. Miről lesz szó? Az uniós forrásokból

Részletesebben

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe

A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe A Generali Csoport Beszállítói Etikai Kódexe Szerkesztette Grafikai koordináció Vállalati Kommunikáció Jóváhagyta Assicurazioni Generali S.p.A. Igazgatósága Milánó, 2011. december 16. Bevezető Az elmúlt

Részletesebben

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről

187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről 187. sz. Keretegyezmény a munkavédelemről A Nemzetközi Munkaügyi Szervezet Általános Konferenciája, Amelyet a Nemzetközi Munkaügyi Hivatal Igazgató Tanácsa hívott össze Genfbe, és amely 2006. május 31-én

Részletesebben

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében

CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében CSR IRÁNYELV Tettek a fenntartható fejlõdés érdekében A Toyota alapítása óta folyamatosan arra törekszünk, hogy kiváló minõségû és úttörõ jelentõségû termékek elõállításával, valamint magas szintû szolgáltatásainkkal

Részletesebben

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek

AJÁNLAT. 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek AJÁNLAT 2013. I. negyedévében civil szervezetek számára kínált lehetőségek IR Intelligens Régió Üzleti Kommunikációs Kft. 6725 Szeged, Kálvária sgt. 88-90. Telefon/Telefax: 62-444-188 Mobil: 0630-9381-702

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK

ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÖNKORMÁNYZATOK SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Használt nyelv 2. Konzorciumépítés 3. Elérni kívánt hatás 4. Szemlélet A programok áttekintése 1. Közép-Európa

Részletesebben

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012

Életkor és diszkrimináció. Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Életkor és diszkrimináció Dr. Gregor Katalin Egyenlő Bánásmód Hatóság 2012 Összefüggések Idősödő Európa, idősödő Magyarország Növekvő kihívást jelent az életkor miatti sztereotípiák kezelése különösen

Részletesebben

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99

AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA. Brüsszel, június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 AZ EURÓPAI UNIÓ TANÁCSA Brüsszel, 2005. június 6. (10.06) (OR. en) 9803/05 SAN 99 TÁJÉKOZTATÓ FELJEGYZÉS Küldi: a Főtitkárság Címzett: a delegációk Előző dok. sz.: 9181/05 SAN 67 Tárgy: A Tanács következtetései

Részletesebben

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése

mindennapi közlekedési mód népszerűsítése Szuppinger Péter REC 2013.05.08. Szentendre Integrált közlekedéstervezés és a kerékpározás Miért integrált? Cél: Miért kerékpározás, integrált? mint mindennapi közlekedési mód népszerűsítése Tapasztalat:

Részletesebben

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről

VÉLEMÉNY. HU Egyesülve a sokféleségben HU 2010/2311(INI) 27.5.2011. a Külügyi Bizottság részéről EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Külügyi Bizottság 27.5.2011 2010/2311(INI) VÉLEMÉNY a Külügyi Bizottság részéről az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részére az EU terrorizmus elleni politikájáról:

Részletesebben

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon?

42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 42. Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? Kultúra keretprogram: változik, hogy változatlan maradjon? 2000. óta létezik az Európai Unió egységes kultúratámogató programja. A korábbi

Részletesebben

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés

Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés Új szabvány a társadalmi felelősségvállalás fejlődéséért: ISO 26000 ÉMI-TÜV SÜD kerekasztal-beszélgetés 2012.04.26. ÉMI-TÜV SÜD Kft. 1 7 May 2012 Az RTG Vállalati Felelősség Tanácsadó Kft. és az ISO 26000

Részletesebben

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.)

A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.) A ROMÁNIAI MAGYAR DEMOKRATA SZÖVETSÉG IDEIGLENES INTÉZŐ BIZOTTSÁGÁNAK SZÁNDÉKNYILATKOZATA (Marosvásárhely, 1990. január 13.) A Romániai Magyar Demokrata Szövetség a romániai magyarság közképviseleti és

Részletesebben

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI

III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI III. MELLÉKLET A RENDES JOGALKOTÁSI ELJÁRÁS JOGALAPJAI 1 Jogalap Leírás Eljárási szabályok 1 14. cikk Általános gazdasági érdekű szolgáltatások 15. cikk (3) Hozzáférés az uniós intézmények dokumentumaihoz

Részletesebben

GEO.POWER nemzeti szintű akcióterv ismertetése, javaslatok a 2014-2020-as programozási időszakra

GEO.POWER nemzeti szintű akcióterv ismertetése, javaslatok a 2014-2020-as programozási időszakra GEO.POWER nemzeti szintű akcióterv ismertetése, javaslatok a 2014-2020-as programozási időszakra Dibáczi Zita Osztályvezető Helyi Fórum Nyíregyháza, 2012. december 10. 1 EUROPEAN REGIONAL DEVELOPMENT FUND

Részletesebben

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc

Gazdálkodási modul. Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek. KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Gazdálkodási modul Gazdaságtudományi ismeretek III. EU ismeretek KÖRNYEZETGAZDÁLKODÁSI MÉRNÖKI MSc TERMÉSZETVÉDELMI MÉRNÖKI MSc Jogforrások, költségvetés 139. lecke A közösségi jog Az EGK Szerződésnek

Részletesebben

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei

A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei A helyi gazdaságfejlesztés elméleti megközelítésének lehetőségei 2014. október 16. Logikai felépítés Lokalitás Területi fejlődés és lokalizáció Helyi fejlődés helyi fejlesztés: helyi gazdaságfejlesztés

Részletesebben

Küzdelem a társadalmi kirekesztettség ellen

Küzdelem a társadalmi kirekesztettség ellen Rácz Andrea Küzdelem a társadalmi kirekesztettség ellen Az Európai Unióban a hátrányos helyzetű társadalmi csoportok kérdéskörét a 70-es évek közepéig a Közösség a tagállamok belügyének tekintette, az

Részletesebben

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11)

A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) C 200/58 Az Európai Unió Hivatalos Lapja 2009.8.25. A Régiók Bizottsága véleménye az európai közigazgatások közötti átjárhatósági eszközök (ISA) (2009/C 200/11) A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA üdvözli az előző programoknak

Részletesebben

v e r s e n y k é p e s s é g

v e r s e n y k é p e s s é g anyanyelv ápolása kulturális tevékenysége k gyakorlása művészi alkotás szabadsága v e r s e n y k é p e s s é g közös társadalmi szükségletek ellátása K Ö Z K U L T Ú R A közkulturális infrastruktúra működése

Részletesebben

Hírek Strasbourgból 2010. szeptember 20-23.

Hírek Strasbourgból 2010. szeptember 20-23. Hírek Strasbourgból Kedves Barátom! Az Európai Parlamentben, csakúgy, mint a legtöbb nemzeti törvényhozásban, a munka oroszlánrésze a bizottságokban zajlik. Elképzelhetetlen lenne egy az Unióhoz hasonló

Részletesebben

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16.

Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. Nemzetpolitikai továbbképzés 2014. október 16. A definíció hiánya Dilemma: - a szuverén állam ismeri/dönti el - az identitásválasztás szabadsága Az ET Parlamenti Közgyűlésének 1201 (1993) sz. ajánlása:

Részletesebben

Strukturális Alapok 2014-2020

Strukturális Alapok 2014-2020 Regionális Strukturális Alapok 2014-2020 Európai Bizottság Regionális Politika és Városfejlesztés Főigazgatóság F.5 - Magyarország Szávuj Éva-Mária 2013. december 12. Regionális Miért kell regionális /

Részletesebben

A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése

A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése A Nyugat-dunántúli technológiai régió jövőképe és operatív programja projektindító workshop Győr, 2003. június 4. A Nyugat-dunántúli technológiai előretekintési program felépítése Grosz András tudományos

Részletesebben

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN

PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN PÁLYÁZATI KIÍRÁSOK A KÖZÉP-MAGYARORSZÁGI RÉGIÓBAN VERSENYKÉPES KÖZÉP- MAGYARORSZÁG OPERATÍV PROGRAM KALOCSAI KORNÉL NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI PROGRAMOKÉRT FELELŐS HELYETTES ÁLLAMTITKÁRSÁG

Részletesebben

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok

Ref # 1 A program neve: Kapacitásépítő támogatási program. Munkatársak Célcsoport száma 3 fő / ország Civil szervezetek és önkormányzat ok Ref # 1 Kapacitásépítő támogatási program az 5 950 000 USD 212 088 USD fő / önkormányzat ok Az 5.000 USD támogatással indított Kapacitásépítő támogatási program célja a demokrácia és civil társadalom eszményeinek

Részletesebben

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze

A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze A Nyitott Koordinációs Módszer, mint az EU oktatáspolitikai eszköze Előzmények a Római Szerződésben az oktatásügy kizárólagos nemzeti hatáskörbe tartozó ágazat ennek ellenére a 90-es években elsősorban

Részletesebben

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák

A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák A Vidékfejlesztési Minisztérium Parlamenti Államtitkárságán az ÁROP 1.1.19 projekt keretében készült stratégiák Dr. Viski József főosztályvezető Vidékfejlesztési Minisztérium Stratégiai Főosztály Hatásvizsgálatok

Részletesebben

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK

AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK AZ EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA Brüsszel, 13.12.2005 COM(2005) 658 végleges A BIZOTTSÁG KÖZLEMÉNYE A TANÁCSNAK ÉS AZ EURÓPAI PARLAMENTNEK A fenntartható fejlődés stratégiájának felülvizsgálatáról Cselekvési

Részletesebben

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság

Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság EURÓPAI PARLAMENT 2009-2014 Nőjogi és Esélyegyenlőségi Bizottság 16.4.2012 2011/0269(COD) MÓDOSÍTÁS: 13-26 Véleménytervezet Vilija Blinkevičiūtė (PE483.818v01-00) az Európai Globalizációs Alkalmazkodási

Részletesebben

1. fejezet. 2. fejezet

1. fejezet. 2. fejezet Tartalomjegyzék 1. fejezet Nemzet, állam, kisebbség 13 1.1. A nemzetpolitika alapjai 13 1.2. Magyarok kisebbségben 17 1.2.1. A trianoni békeszerződés 17 1.2.2. A két világháború közötti időszak 18 1.2.3.

Részletesebben

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI

A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI A DUNA-STRATÉGIA FINANSZÍROZÁSÁNAK IDŐSZERŰKÉRDÉSEI MRTT Generációk diskurzusa a regionális tudományról Győr, 2012. november 23. 1 Duna-stratégia 2011. júniusi Európai Tanács 4 cselekvési, 11 prioritási

Részletesebben

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban

Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Helyi önkormányzatok fejlesztési eszközei Magyarországon Uniós forrásokhoz való hozzáférés lehetőségei a 2014-2020-as időszakban Németh Mónika Miniszterelnökség Nemzetközi Főosztály 1 2012 Partnerségi

Részletesebben

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság

European Road Transport Research Advisory Council. Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság European Road Transport Research Advisory Council Európai Közúti Közlekedési Kutatási Tanácsadó Bizottság Háttér EU-irányelvek: Barcelonai, Lisszaboni, Gothenburgi nyilatkozatok Európai Kutatási Tanácsadó

Részletesebben

Partnerségi Megállapodás

Partnerségi Megállapodás Partnerségi Megállapodás 2014 20 egy új területiség felé Területfejlesztők Napja 2013. október 8. Dr. Péti Márton Nemzetgazdasági Tervezési Hivatal 2012 2013 2014 július 1. augusztus 2. szeptember november

Részletesebben

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN

ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN ÖNKORMÁNYZATOK ÉS KKV-K SZÁMÁRA RELEVÁNS PÁLYÁZATI LEHETŐSÉGEK ÁTTEKINTÉSE A TRANSZNACIONÁLIS ÉS INTERREGIONÁLIS PROGRAMOKBAN Miben különböznek a nemzetközi programok? 1. Idegen nyelv használata 2. Konzorciumépítés

Részletesebben

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban

SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban SEAP- Fenntartható Energetikai Akciótervek fontossága, szerepe a települési energiagazdálkodásban III. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap Nyíregyháza, 2012. június 19. Szabados Krisztián gazdasági

Részletesebben

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban

A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A magyar gazdaság főbb számai európai összehasonlításban A Policy Solutions makrogazdasági gyorselemzése 2011. szeptember Bevezetés A Policy Solutions a 27 európai uniós tagállam tavaszi konvergenciaprogramjában

Részletesebben

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató

Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ. Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Nyugat-Pannon Járműipari és Mechatronikai Központ Szombathely szerepe és lehetőségei A NYPJMK-ban 2014-2020 Szijártó Zsolt ügyvezető igazgató Budapest, 2014. március 26. Tartalom 1. Jövőkép 2. Gazdaságfejlesztési

Részletesebben

Transznacionális programok

Transznacionális programok Transznacionális programok Csalagovits Imre János csalagovits@vati.hu 06 30 2307651 OTKA Konferencia 2009 Május 22 1 Tartalom Hidden Agenda Nemzeti és transznacionális érdek Stratégia és menedzsment Transznacionális

Részletesebben

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE január 26.

A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE január 26. Brüsszel, 2011. január 10. A RÉGIÓK BIZOTTSÁGA ELNÖKSÉGÉNEK 127. ÜLÉSE 2011. január 26. 6. PONT AZ EURÓPAI TERÜLETI EGYÜTTMŰKÖDÉSI CSOPORTOSULÁSOK (EGTC) PLATFORMJÁNAK LÉTREHOZÁSA Előterjesztő: a főtitkár

Részletesebben

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok!

Mindenkinek eredményes V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciát kívánok! Médiatámogatói együttműködés V. Magyarországi Klímacsúcs 2013. szeptember 12. Jövőnk a víz Budapest Meghívom Önöket a Klíma Klub szervezésében az V. Magyarországi Klímacsúcs, Jövőnk a víz konferenciára!

Részletesebben