Független könyvvizsgálói jelentés

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "Független könyvvizsgálói jelentés"

Átírás

1

2

3 KPMG Hungária Kft. Váci út 99. H-1139 Budapest Hungary Tel.: Fax: Internet: +36 (1) (1) kpmg.hu Független könyvvizsgálói jelentés Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság részvényesének Az éves beszámolóról készült jelentés Elvégeztük az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban a Társaság ) mellékelt évi éves beszámolójának a könyvvizsgálatát, amely éves beszámoló a december 31-i fordulónapra elkészített mérlegből melyben az eszközök és források egyező végösszege M Ft, a mérleg szerinti eredmény M Ft veszteség, és az ezen időponttal végződő évre vonatkozó eredménykimutatásból, valamint a számviteli politika meghatározó elemeit és az egyéb magyarázó információkat tartalmazó kiegészítő mellékletből áll. A vezetés felelőssége az éves beszámolóért A vezetés felelős ennek az éves beszámolónak a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvekkel összhangban történő elkészítéséért és valós bemutatásáért, valamint az olyan belső kontrollokért, amelyeket a vezetés szükségesnek tart ahhoz, hogy lehetővé váljon az akár csalásból, akár hibából eredő lényeges hibás állításoktól mentes éves beszámoló elkészítése. A könyvvizsgáló felelőssége A mi felelősségünk ennek az éves beszámolónak a véleményezése könyvvizsgálatunk alapján. Könyvvizsgálatunkat a magyar Nemzeti Könyvvizsgálati Standardok és a könyvvizsgálatra vonatkozó Magyarországon érvényes törvények és egyéb jogszabályokkal összhangban hajtottuk végre. Ezek a standardok megkövetelik, hogy megfeleljünk az etikai követelményeknek, valamint hogy a könyvvizsgálatot úgy tervezzük meg és hajtsuk végre, hogy kellő bizonyosságot szerezzünk arról, hogy az éves beszámoló mentes-e a lényeges hibás állításoktól. A könyvvizsgálat magában foglalja olyan eljárások végrehajtását, amelyek célja könyvvizsgálati bizonyítékot szerezni az éves beszámolóban szereplő összegekről és közzétételekről. A kiválasztott eljárások beleértve az éves beszámoló akár csalásból, akár hibából eredő, lényeges hibás állításai kockázatainak felmérését is a mi megítélésünktől függnek. A kockázatok ilyen felmérésekor az éves beszámoló gazdálkodó egység általi elkészítése és valós bemutatása szempontjából releváns belső kontrollt azért mérlegeljük, hogy olyan könyvvizsgálati eljárásokat tervezzünk meg, amelyek az adott körülmények között megfelelőek, de nem azért, hogy a gazdálkodó egység belső kontrolljának hatékonyságára vonatkozóan véleményt mondjunk. A könyvvizsgálat magában foglalja továbbá az alkalmazott számviteli politikák megfelelőségének és a vezetés által készített számviteli becslések ésszerűségének, valamint az éves beszámoló átfogó prezentálásának értékelését. Meggyőződésünk, hogy a megszerzett könyvvizsgálati bizonyíték elegendő és megfelelő alapot nyújt könyvvizsgálói záradékunk (véleményünk) megadásához. Záradék (vélemény) A könyvvizsgálat során az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság éves beszámolóját, annak részeit és tételeit, azok könyvelési és bizonylati alátámasztását az érvényes nemzeti könyvvizsgálati standardokban foglaltak szerint felülvizsgáltuk, és ennek alapján elegendő és megfelelő bizonyosságot szereztünk arról, hogy az éves beszámolót a számviteli törvényben foglaltak és a Magyarországon elfogadott általános számviteli elvek szerint készítették el. Véleményünk szerint az éves beszámoló az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság december 31-én fennálló vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetéről megbízható és valós képet ad. KPMG Hungária Kft., a Hungarian limited liability company and a member firm of the KPMG network of independent member firms affiliated with KPMG International Cooperative ( KPMG International ), a Swiss entity. Company registration: Budapest, Fővárosi Bíróság, no:

4

5 Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság évi éves beszámolója

6 Mérleg és eredménykimutatás december 31.

7 statisztikai számjel MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság MÉRLEG Eszközök adatok millió Ft ban Bázis év Tárgyév Pénzeszközök Állampapírok a) forgatási célú b) befektetési célú /A. Állampapírok értékelési különbözete Hitelintézetekkel szembeni követelések a) látraszóló b) egyéb követelés pénzügyi szolgáltatásból ba) éven belüli lejáratú Ebből : kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásal szemben 0 0 MNB vel szemben 0 0 elszámolóházzal szemben 0 0 bb) éven túli lejáratú Ebből : kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásal szemben 0 0 MNB vel szemben 0 0 elszámolóházzal szemben 0 0 c) befektetési szolgáltatásból 0 0 Ebből : kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásal szemben 0 0 elszámolóházzal szemben 0 0 3/A. Hitelintézetekkel szembeni követelésekértékelési különbözete Ügyfelekkel szembeni követelések a) pénzügyi szolgáltatásból aa) éven belüli lejáratú Ebből : kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásal szemben ab) éven túli lejáratú Ebből : kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásal szemben b) befektetési szolgáltatásból 0 0 Ebből : kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozásal szemben 0 0 ba) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés 0 0 bb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó követelés 0 0 bc) befektetési szolgáltatási tevékenységből eredő,ügyfelekkel szembeni követelés 0 0 bd) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni követelés 0 0 be) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó követelés 0 0 4/A. Ügyfelekkel szembeni követelések értékelési különbözete Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok, beleértve a rögzített kamatozásúakat is a) helyi önkormányzatok és egyéb államháztartási szervek által kibocsátott értékpapírok (ide nem 0 0 értve az állampapírokat) aa) forgatási célú 0 0 ab) befektetési célú 0 0 b) más kibocsátó által kibocsátott értékpapírok ba) forgatási célú Ebből : kapcsolt vállalkozás által kibocsátott 0 0 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott 0 0 visszavásárolt saját kibocsátású 0 0 bb) befektetési célú Ebből : kapcsolt vállalkozás által kibocsátott 0 0 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozás által kibocsátott 0 0 5/A. Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok értékelési különbözete 0 0

8

9 statisztikai számjel MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság adatok millió Ft ban MÉRLEG Bázis év Tárgyév Források Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek a) látraszóló b) meghatározott időre lekötött, pénzügyi szolgáltatásból adódó kötelezettség ba) éven belüli lejáratú Ebből: kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 MNB vel szemben 0 0 elszámolóházzal szemben 0 0 bb) éven túli lejáratú Ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 MNB vel szemben 0 0 elszámolóházzal szemben 0 0 c) befektetési szolgáltatásból 0 0 Ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 elszámolóházzal szemben 0 0 1/A. Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek a) takarékbetétek 0 0 aa) látraszóló 0 0 ab) éven belüli lejáratú 0 0 ac) éven túli lejáratú 0 0 b) egyéb kötelezettségek pénzügyi szolgáltatásból ba) látraszóló 0 0 Ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 bb) éven belüli lejáratú Ebből: kapcsolt vállalkozással szemben egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 bc) éven túli lejáratú Ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben c) befektetési szolgáltatásból 0 0 Ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 ca) tőzsdei befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség 0 0 cb) tőzsdén kívüli befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó kötelezettség 0 0 cc) befektetési szolgáltatási tevékenységből adódó,ügyfelekkel szembeni kötelezettség 0 0 cd) elszámolóházi tevékenységet végző szervezettel szembeni kötelezettség 0 0 ce) egyéb befektetési szolgáltatásból adódó kötelezettség 0 0 2/A. Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek értékelési különbözete Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség a) kibocsátott kötvények aa) éven belüli lejáratú Ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 ab) éven túli lejáratú Ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 b) kibocsátott egyéb hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok 0 0 ba) éven belüli lejáratú 0 0 Ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0 bb) éven túli lejáratú 0 0 Ebből: kapcsolt vállalkozással szemben 0 0 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozással szemben 0 0

10

11 statisztikai számjel MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság adatok millió Ft ban EREDMÉNYKIMUTATÁS Bázis év Tárgyév Kapott kamatok és kamatjellegű bevételek a) rögzített kamatozású hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok után kapott (járó) kamatbevételek Ebből : kapcsolt vállalkozástól 0 0 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 0 0 b) egyéb kapott kamatok és kamatjellegű bevételek Ebből : kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól Fizetett kamatok és kamatjellegű ráfordítások Ebből : kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 0 1 KAMATKÜLÖNBÖZET (1 2) Bevételek értékpapírokból a) bevételek forgatási célú részvényekből, részesedésekből ( osztalék, részesedés ) 0 0 b) bevételek kapcsolt vállalkozásban lévő részesedésekből ( osztalék, részesedés ) 0 0 c) bevételek egyéb részesedésekből (osztalék, részesedés) Kapott (járó) jutalék és díjbevételek a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből Ebből : kapcsolt vállalkozástól 2 8 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 1 1 b) befektetési szolgáltatások bevételeiből (kivéve a kereskedési tevékenység bevételét) 0 0 Ebből : kapcsolt vállalkozástól 0 0 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól Fizetett (fizetendő) jutalék és díjráfordítások a) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból Ebből : kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól b) befektetési szolgáltatások ráfordításaiból (kivéve a kereskedési tevékenység ráfordításait) 0 0 Ebből : kapcsolt vállalkozásnak 0 0 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól Pénzügyi müveletek nettó eredménye (6/a 6/b+6/c 6/d) a) egyéb pénzügyi szolgáltatás bevételeiből Ebből : kapcsolt vállalkozástól 5 0 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 8 5 értékelési különbözet 0 0 b) egyéb pénzügyi szolgáltatás ráfordításaiból Ebből : kapcsolt vállalkozásnak egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 3 6 értékelési különbözet 0 0 c) befektetési szolgáltatás bevételeiből ( kereskedési tevékenység bevétele) Ebből : kapcsolt vállalkozástól 1 0 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 0 0 forgatási célú értékpapírok értékvesztésének visszaírása 0 0 értékelési különbözet 0 0 d) befektetési szolgáltatás ráfordításaiból (kereskedési tevékenység ráfordítása ) Ebből : kapcsolt vállalkozásnak 0 0 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 0 0 forgatási célú értékpapírok értékvesztése 0 0 értékelési különbözet Egyéb bevételek üzleti tevékenységből a) nem pénzügyi és befektetési szolgáltatás bevételei Ebből : kapcsolt vállalkozástól 21 1 egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 0 1 b) egyéb bevételek Ebből : kapcsolt vállalkozástól egyéb részesedési viszonyban lévő vállalkozástól 0 0 készletek értékvesztésének visszaírása 0 0

12

13

14 Kiegészítő melléklet december 31.

15 Tartalomjegyzék 1. A Bank alapadatai A Bank bemutatása Összefoglaló a Bank évi üzletmenetéről A számviteli politika jellemzőinek összefoglalása Általános tájékoztató Könyvvezetés és beszámolás módja, a számlarend Értékelési módok és eljárások A mérleghez és az eredménykimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések A mérleghez, illetve annak egyes soraihoz kapcsolódó kiegészítések Pénzeszközök Állampapírok Hitelintézetekkel szembeni követelések Ügyfelekkel szembeni követelések Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok Részvények, üzletrészek Immateriális javak és tárgyi eszközök Egyéb eszközök Aktív időbeli elhatárolások Hitelintézetekkel szembeni kötelezettségek Ügyfelekkel szembeni kötelezettségek Kibocsátott értékpapírok miatt fennálló kötelezettség Egyéb kötelezettségek Passzív időbeli elhatárolások Céltartalékok Saját tőke és elemei Egyéb mérleghez kapcsolódó információk december 31 én Devizamérleg A mérlegen kívüli tételek egyes soraihoz kapcsolódó kiegészítések Függő kötelezettségek Jövőbeni kötelezettségek Mérlegen kívüli követelések Fedezetek Az eredménykimutatás egyes soraihoz kapcsolódó kiegészítések Általános tájékoztató adatok A vagyoni, pénzügyi, jövedelmi helyzet alakulása Szavatoló tőke számítása Kockázatvállalás Kötelezettségekhez kapcsolódó kiegészítések Deviza határidős ügyletek állománya Devizaswap és kamatswap ügyletek Országos Betétbiztosítási Alap Tranzakciók részesedési viszonyban levő vállalkozásokkal december 31 i MNB árfolyamok Egyéb tájékoztató adatok A mérleg fordulónapja utáni fontosabb események Mellékletek

16 ÁLTALÁNOS RÉSZ 1. A Bank alapadatai A társaság neve: MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (MFB Zrt.) Székhelye: 1051 Budapest, Nádor u. 31. Alapítás időpontja: december 1. Társasági forma: zártkörűen működő részvénytársaság Tulajdonos: Magyar Állam 100 % Részvényesi jogok gyakorlója: Nemzeti Fejlesztési Miniszter (Alapítói/tulajdonosi jogok gyakorlója) A Bank elnök vezérigazgatója: Baranyay László Részvények száma, névértéke: Törzsrészvények értéke Ft, amely db Ft névértékű névre szóló, nyomdai úton előállított törzsrészvényből áll. A Bank tevékenységi köre: TEÁOR egyéb monetáris közvetítés, TEÁOR pénzügyi lízing, TEÁOR máshova nem sorolt, egyéb pénzügyi közvetítés Cégbírósági bejegyzési szám: BAF engedély száma: 32/1993. ÁPTF engedély száma: 973/1997/F A bank információs honlapja: A Bank külföldi telephellyel nem rendelkezik. 3

17 2. A Bank bemutatása Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság (továbbiakban: MFB Zrt., Bank) szakosított hitelintézeti jogállású egyszemélyes, zártkörű részvénytársaság. A Bank jogelődje, a Magyar Befektetési és Fejlesztési Rt. (MBF Rt.), amelynek alapító okiratát és alapszabályát november 27 én írta alá az Állami Vagyonügynökség (ÁVÜ), az Állami Fejlesztési Intézet (ÁFI) és a Szerencsejáték Rt. A Társaság december 1 én kezdte meg működését. Az alapítás millió Ft alaptőkével és millió Ft tőketartalékkal, összesen millió Ft saját vagyonnal történt. A társaság július 1 től december 31 ig befektetési bankként működött az Állami Bankfelügyelet 32/1993. számú felhatalmazása alapján. A Hitelintézetekről és a pénzügyi vállalkozásokról szóló évi CXII. törvény (továbbiakban: Hpt.) életre hívta és szabályozta, a Magyar Befektetési és Fejlesztési Bank jogutódjaként, a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságot, illetve tevékenységét, amely szakosított hitelintézetként, az egyetlen hazai fejlesztési bankként folytatta tevékenységét. A Bank január 1 től működik Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság néven, mely október 29 i hatállyal MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaságra (továbbiakban Bank vagy MFB Zrt.) változott. A Bank jogállását, feladatait és tevékenységi körét jelenleg a Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaságról szóló, többször módosított évi XX. törvény (továbbiakban: MFB törvény), valamint az Alapító Okirat rendelkezései határozzák meg. Az MFB Zrt. az MFB törvény alapján az alábbi pénzügyi és egyéb szolgáltatásokat nyújthatja: Pénzügyi szolgáltatások a) betétek és más visszafizetendő pénzeszközök gyűjtése kizárólag jogi személyektől; b) hitel és pénzkölcsön nyújtása; c) pénzügyi lízing; d) az MFB törvényben meghatározott feladatához közvetlenül kapcsolódóan 1. pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása a pénzforgalmi számlavezetés kivételével kizárólag jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaság és egyéni vállalkozó részére, 2. pénzforgalmi számlavezetés kizárólag olyan gazdasági társaság részére, amelyben az MFB Zrt. közvetlen tulajdonnal rendelkezik; e) kezesség és bankgarancia, valamint egyéb bankári kötelezettség vállalása; f) hitelreferencia szolgáltatása; g) letéti szolgáltatás, széfszolgáltatás; h) valutával, devizával ide nem értve a pénzváltási tevékenységet, váltóval, illetve csekkel saját számlára vagy bizományosként történő kereskedelmi tevékenység; i) pénzügyi szolgáltatás közvetítése. Egyéb szolgáltatások Az MFB Zrt. külön jogszabály, illetőleg az érintett minisztériumokkal, vagy más jogi személyekkel kötött szerződés alapján az elkülönített állami pénzalapokból, a fejezeti kiadási előirányzatokból, illetőleg európai közösségi forrásokból finanszírozott operatív 4

18 programokhoz kapcsolódó elsődlegesen a közreműködő szervezetként végzett tevékenység eredményességét növelő feladatokat láthat el, így különösen: a) támogatott pályázatok kezelését, b) döntés előkészítést, c) pénzügyi lebonyolítást, d) monitoring végzését, e) a forrásfelhasználás és a támogatott cél megvalósításának vizsgálatát, f) európai közösségi források jogszabálysértő, nem rendeltetésszerű vagy szerződésellenes felhasználásából származó követelések érvényesítését, ide nem értve az adók módjára történő behajtást; g) tanácsadást, valamint h) egyéb, az a) g) pontokban foglaltakhoz kapcsolódó kiegészítő szolgáltatásokat. Az MFB Zrt. az itt felsorolt feladatokat leányvállalatán, a MAG Magyar Gazdaságfejlesztési Központ Zrt. n keresztül látja el. Az MFB Zrt. az MFB törvényben meghatározott feladataihoz kapcsolódóan befektetési alap által kibocsátott befektetési jegyet és kockázati tőkealap által kibocsátott kockázati tőkealapjegyet vásárolhat. Tulajdonosi jogok gyakorlása a Magyar Állam nevében A tulajdonosi jogok gyakorlására a gazdasági társaságokról szóló évi IV. törvény és a Polgári Törvénykönyvről szóló évi IV. törvény rendelkezéseit az MFB törvényben szabályozott eltérésekkel kell alkalmazni azzal, hogy a tulajdonosi joggyakorlással érintett társasági részesedések tulajdonjogát az MFB Zrt. nem ruházhatja át, a részesedésekre vételi jogot, elővásárlási jogot szerződéssel nem alapíthat, biztosítékul azokat nem adhatja és más módon meg nem terhelheti, a gazdálkodó szervezetet végelszámolással nem szüntetheti meg. Az itt megnevezett tranzakciókra csak az állami vagyonról szóló évi CVI. törvény (továbbiakban: Vtv.) és annak végrehajtására kiadott más jogszabályok előírásait betartva, az erre feljogosított szervezet és az MFB Zrt. közötti egyeztetést követően kerülhet sor. Az MFB Zrt. tulajdonosi joggyakorlása alatt álló gazdálkodó szervezet részére az MFB Zrt. által a Magyar Állam nevében hitelt, (tulajdonosi) kölcsönt, tőkeemelést, és támogatást nyújtani, továbbá hitelt, kölcsönt átütemezni csak az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter előzetes jóváhagyásával lehet. Ez a rendelkezés nem vonatkozik arra, ha a hitelt, kölcsönt az MFB Zrt. saját jogán nyújtja, vagy ha az MFB Zrt. ilyen hitel, kölcsön átütemezéséről dönt. Az MFB Zrt. saját vagyonát, illetve annak nyilvántartását el kell különíteni annak a vagyonnak a nyilvántartásától, amely felett törvény erejénél fogva a Magyar Állam nevében az MFB Zrt. gyakorolja a tulajdonosi jogokat (rábízott vagyon). Az MFB Zrt. a tulajdonosi joggyakorlása körébe tartozó állami vagyont (rábízott vagyon) az adott vagyontárgy sajátosságainak megfelelő, az azonosítást lehetővé tevő módon naturáliában (mennyiségben) és értékben, a keletkezés (aktiválás) időpontját is feltüntetve tartja nyilván. Az értéken történő nyilvántartástól csak abban az esetben lehet eltekinteni, ha az adott vagyontárgy értéke természeténél, jellegénél fogva nem állapítható meg. Az állami vagyonnal való gazdálkodásból származó bevételek/kiadások a központi költségvetés bevételét/kiadását vagy finanszírozási bevételét/kiadását képezik. 5

19 Az MFB Zrt. a) közreműködik a rábízott vagyonnal a fejezet első bekezdésében foglaltak kivételével kapcsolatos bevételek és kiadások tervezésében, b) a Magyar Állam nevében és képviseletében a fejezet első bekezdésében foglaltak kivételével gondoskodik a rábízott vagyonnal kapcsolatos költségvetési és finanszírozási bevételek beszedéséről, és a rábízott vagyonnal kapcsolatos költségvetési és finanszírozási kiadások teljesítéséről az államháztartási gazdálkodásra vonatkozó előírások szerint, c) a zárszámadáss elkészítéséhez beszámol a fejezet első bekezdésében foglaltak kivételével a rábízott állami vagyonnal kapcsolatos bevételek és kiadások teljesüléséről. Az itt felsorolt előírásokat mind a költségvetési, mind a finanszírozási bevételekre és kiadásokra alkalmazni kell. Az MFB Zrt. a Magyar Állam nevében tulajdonosi jogokat gyakorló szervezetek rábízott állami vagyonnal kapcsolatos éves beszámoló készítési és könyvvezetési kötelezettségéről szóló 347/ /2010. (XII.28.) Kormányrendelet értelmében (továbbiakban: Rábízottt vagyonról szóló Kormányrendelet) a rábízott vagyon évi alakulásáról augusztus 15 ig külön éves beszámolót készít. Az MFB Zrt. főbbb mutatószámai A bank jegyzett tőkéje, saját tőkéje, mérlegfőösszege és korrigált mérlegfőösszege Jegyzett tőke Saját tőke Mérlegfőössszeg Korrigált mérlegfőösszeg millió Ft 2010 Jegyzett tőke Saját tőke Mérlegfőössszegg Ebből autópálya finanszírozás Korrigált mérlegfőösszeg

20 A Bank külföldi számlavezetői Bank Polska Kasa Varsó, Lengyelország Opieki SA Bank Pekao SA Commerzbank AG Frankfurt, Németország JP Morgan AG Frankfurt, Németország JP Morgan Chase Bank New York, USA Mizuho Corporate Bank Ltd. Tokió, Japán The Royal Bank of Scotland New York, USA The Royal Bank of Scotland Plc. London, UK Züricher Kantonalbank Zürich, Svájc Tagság hazai és nemzetközi szervezetekben Agrár vállalkozási Hitelgarancia Alapítvány Belső Ellenőrök Magyarországi Szervezete Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara Garantiqa Hitelgarancia Zrt. Gazdálkodási és Tudományos Társaságok Szövetsége Magyar Bankszövetség Magyar Forex Társaság Magyar Létesítménygazdálkodási Szövetkezet Magyar SEPA Egyesület Munkaadók és Gyáriparosok Országos Szövetsége Országos Betétbiztosítási Alap Banking Association for Central and Eastern Europe (BACEE) Közép és Kelet Európai Bankszövetség European Association of Public Banks (EAPB) Állami Tulajdonú Bankok Európai Szövetsége European Investment Fund (EIF) 1 Európai Befektetési Alap 1 Club of Institutions in the European Union Specialising in Long Term Credit (ISLTC) Az Európai Unió hosszú lejáratú hitelnyújtásra szakosodott pénzintézeteinek Klubja Information System Audit and Control Association (ISACA) Információrendszer Ellenőrök Egyesülete Institute of International Finance (IIF)Pénzügyi Intézmények nemzetközi Szövetsége júliusától az MFB Zrt. tagszervezetként 0,25 %-os részesedéssel rendelkezik az EIF-ben 7

21 International Capital Market Association (ICMA) Nemzetközi Értékpapírpiaci Szövetség International Chamber of Commerce (ICC) Nemzetközi Kereskedelmi Kamara Loan Market Association (LMA) Hitel Piaci Szövetség Network of European Financial Institutions for Small and Medium Sized Enterprises (NEFI) Kis és Középvállalkozások Finanszírozásával Foglalkozó Európai Pénzintézetek Hálózata 3. Összefoglaló a Bank évi üzletmenetéről A év eseményei közül az alábbiak voltak a legfontosabbak: A Bank működését befolyásoló főbb események o o A évi Költségvetési törvény a Bank számára 2010 re 400 milliárd Ft jogszabályi készfizető kezességet biztosított, a forrás oldali árfolyam garancia keretet milliárd Ft ban határozta meg, míg az MFB Zrt. által forrásszerzés céljából felvett hitelek nagyságát milliárd Ft ra emelte. Megjelent és június 17 én hatályba lépett a évi LII. törvény az állami vagyonnal való felelős gazdálkodás érdekében szükséges törvények módosításáról, valamint egyes törvényi rendelkezések megállapításáról. Ez a jogszabály jelentősen módosította az állami vagyonról szóló évi CVI. törvényt, az Eximbank Zrt. ről és a Mehib Zrt. ről szóló évi XLII. törvényt és az MFB ről szóló évi XX. törvényt. A módosítások következtében az MFB feletti részvényesi (tulajdonosi) jogok gyakorlója a gazdaságpolitikáért felelős miniszter helyett az állami vagyon felügyeletéért felelős miniszter, azaz a nemzeti fejlesztési miniszter lett. Az MFB törvény jelentősebb, új feladatokat kijelölő változásai a következők: A Bank jegyzett tőkéje 100 milliárd Ftra emelkedett. Az MFB feladatai kiegészülnek az állami tulajdonú gazdálkodó szervezetek nemzetgazdasági szempontból jelentős fejlesztései, beruházásai finanszírozásával, különös tekintettel az agrárpiac fejlesztésére, a gazdálkodók integrációs együttműködésének biztosítására. Az MFB a Magyar Állam tulajdonosi jogait gyakorolja az MFB törvény 1. számú mellékletében felsorolt társaságok esetében. Egyéb jogszabályi rendelkezések o Megjelent az MFB Zrt. Közösségi Közlekedésfejlesztési Hitelprogram meghirdetéséről szóló Kormányhatározat. A hitelprogram keretében olyan a közúti, illetve vasúti személyszállítás ellátására jogosult, a hitelfelvétel évében érvényes közszolgáltatási szerződéssel rendelkező vállalkozások vehetnek fel hitelt, amelyek azt a közúti, vasúti tömegközlekedésben használt személyszállításra alkalmas típusengedéllyel rendelkező, új vagy használt járművek vásárlására kívánják azt felhasználni. A hitelprogram feltételrendszere a Vállalkozásfejlesztési Hitelprograméval alapvetően megegyezik, azzal az eltéréssel, hogy a minimális hitelösszeg 100 millió Ft. A hitelprogram keretében az első kérelem befogadások és jóváhagyások 2011 ben várhatóak. 8

22 o Megjelent a Sikeres Magyarországért Önkormányzati Infrastruktúrafejlesztési Hitelprogram és az Új Magyarország Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram keretösszegének és az alkalmazható refinanszírozási felárak emeléséről szóló Kormányhatározat. o o Megjelent az MFB Új Magyarország Forgóeszköz Hitelprogram bevezetéséről szóló Kormányhatározat módosításáról és az Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram bevezetéséről szóló Kormányhatározat. A hitelprogram keretében a Bank az elemi és katasztrófa kárt szenvedett, mezőgazdasági termékek elsődleges előállításával foglalkozó vállalkozások részére nyújt kedvezményes kamatozású agrár forgóeszköz hitelt. Megjelent a 1272/2010. (XII. 8.) Korm. határozat az MFB Zrt évi tőkejuttatásáról. A kormányhatározat, továbbá a tulajdonosi jogok gyakorlójának, a nemzeti fejlesztési miniszternek december 16. napján meghozott 37/2010. (XII. 16.) és 38/2010. (XII. 16.) számú alapítói határozatai értelmében az MFB alaptőkéje új részvények zártkörű forgalomba hozatalával millió Ftról 100 milliárd Ftra emelkedik. A részvények kibocsátási értéke (ellenértéke) összesen 20 milliárd Ft. Az alaptőke emelés során kibocsátott új részvények ellenértéke (kibocsátási értéke) és névértéke közötti különbözetként jelentkező milliárd Ft az MFB tőketartalékát képezi. Az alaptőke emelést az MFB bejelentette a PSZÁF nak és a Cégbíróság bejegyezte. A Bank üzletmentével kapcsolatos főbb események o A Bank évi hitelezési tevékenységének nagy részét továbbra is a meglévő és az újonnan bevezetett hitelprogramok adták ben a Bank bevezette az MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési Hitelprogramot, ezen kívül a Bank kidolgozta az árvíz és belvíz okozta károk enyhítését elősegítő MFB Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogramot ben a hitelprogramok feltételrendszerében több olyan módosítást kezdeményezett a Bank, amely megkönnyíti a hitelek felvételét, illetve összhangban van a programokhoz kapcsolódó vissza nem térítendő állami támogatásra vonatkozó pályázatok előírásainak változásával. Az előbbieknek megfelelően a Bank a következő 14 hitel, illetve garancia program keretében fogadott be 2010 ben kérelmeket. "Sikeres Magyarországért" Vállalkozásfejlesztési Hitelprogram "Sikeres Magyarországért" Önkormányzati Infrastruktúra fejlesztési Hitelprogram Új Magyarország TÉSZ Forgóeszköz Hitelprogram Új Magyarország Agrár Fejlesztési Hitelprogram Új Magyarország Agrár Forgóeszköz Hitelprogram II. ütem MFB Új Magyarország Forgóeszköz Hitelprogram "Sikeres Magyarországért" Bérlakás Hitelprogram "Sikeres Magyarországért" Lakossági Energiatakarékossági Hitelprogram MFB Közösségi Közlekedésfejlesztési Hitelprogram MFB Agrár Forgóeszköz Vis Maior Hitelprogram Gabona Forgóeszköz Hitelprogram II. ütem2 Pályamódosító hitelprogram3 MFB Élelmiszeripari Bankgarancia Program MFB Gazdaságélénkítő Bankgarancia Program Az összes (élő és lezárt) hitelprogram keretében befogadott kérelmek értéke 918 milliárd Ft volt, a Bank 747 milliárd Ft összértékű kérelmet hagyott jóvá az egyes programok 2 A Gabona Forgóeszköz Hitelprogramot I. negyedévében lezárta a Bank, új kérelmeket nem fogad be. 3 A Pályamódosító hitelprogramot I. negyedévében lezárta a Bank, új kérelmeket nem fogad be. 9

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. évi éves beszámolója

Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság. 2014. évi éves beszámolója Az MFB Magyar Fejlesztési Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság 2014. évi éves beszámolója Mérleg és eredménykimutatás 2014. december 31. Kiegészítő melléklet 2014. december 31. Tartalomjegyzék

Részletesebben

Független Könyvvizsgálói Jelentés az MKB Bank Zrt. 2010. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről

Független Könyvvizsgálói Jelentés az MKB Bank Zrt. 2010. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről ~ Független Könyvvizsgálói Jelentés az MKB Bank Zrt. 2010. évi éves beszámolójáról és üzleti jelentéséről @ l'mj Tartalomjegyzék 1. Független Könyvvizsgálói Jelentés II. Éves beszámoló Mérleg Eredménykimutatás

Részletesebben

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2005. évi összevont (konszolidált) éves beszámolója és független könyvvizsgálói jelentése

A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2005. évi összevont (konszolidált) éves beszámolója és független könyvvizsgálói jelentése A Magyar Fejlesztési Bank Részvénytársaság 2005. évi összevont (konszolidált) éves beszámolója és független könyvvizsgálói jelentése 1. Független könyvvizsgálói jelentés 2. Konszolidált éves beszámoló

Részletesebben

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet

Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet KSH:10047303641912205 Cg.:05-02-000561 fordulónap: 2014.12.31 Zemplén Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K

Részletesebben

AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK, ÚGY A MEGADOTT ADATOT EZER FORINTBAN KELL ÉRTELMEZNI!! MÉRLEG M É R L E G

AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK, ÚGY A MEGADOTT ADATOT EZER FORINTBAN KELL ÉRTELMEZNI!! MÉRLEG M É R L E G AMENNYIBEN NEM JELEZZÜK, ÚGY A MEGADOTT ADATOT EZER FORINTBAN KELL ÉRTELMEZNI!! MÉRLEG KSH: 10116058-6419-122-12 Cg.: 12-02-000365 Szécsény és Környéke Takarékszövetkezet M É R L E G S.sz. M e g n e v

Részletesebben

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója

Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet. 2013. évi beszámolója 2013. évi beszámolója KSH:10043615 6419 122 05 Cj.szám: 05-02-000267 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG 2013. december 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012. év 2013. év a.

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. ZALAVÖLGYE TAKARÉKSZÖVETKEZET... 8900. ZALAEGERSZEG, Dísz tér 7. Internet: www.zalavolgye.tksz.hu Cg.: 20-02-050052 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

Cg.: 04-02-000216 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék

Cg.: 04-02-000216 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék Cg.: 04-02-000216 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói záradék TARTALOMJEGYZÉK I. Általános rész 14 1. A Takarékszövetkezet bemutatása 14 2. Számviteli politika

Részletesebben

Környe-Bokod Takarékszövetkezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2013. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ Kelt: Környe, 2014. február 13. a Takarékszövetkezet vezetője 1. ÁLTALÁNOS FEJEZET 2 1.1. A Takarékszövetkezet bemutatása A

Részletesebben

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013.

Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. 6077 Orgovány, Kölcsey u. 2/a. Éves beszámoló 2013. KSH: 10043316-6419-122-03 Cg.: 03-02-100020 Orgovány és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2012.év 2013.év

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. SZABADSZÁLLÁS ÉS VIDÉKE TAKARÉKSZÖVETKEZET 03-02-000284 6080 Szabadszállás, Kálvin tér 2. www.szabadszallasitakarek.hu Cg.: 03-02-000284 ÉVES BESZÁMOLÓ 2014. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Cégjegyzék szám: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2011. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés... 1 TARTALOMJEGYZÉK

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Endrőd és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET Gyomaendrőd, Hősök tere 10/2. Internet: www.endrod.tksz.hu Cjsz.: 04-02-000249 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KSH: 10048397-6419-122-17 Cg.:17-02-000583 Észak Tolna Megye Takarékszövetkezet MÉRLEG adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013.év 2014.év a. b. c. d. E S Z K Ö Z Ö K ( A K T Í V Á K ) 01 1.Pénzeszközök

Részletesebben

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET

MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET MAGYAR VIDÉK HITELSZÖVETKEZET Székhely: 7623 Pécs, Köztársaság tér 2. Adószám: 11017897-2-02 KSH: 11017897-6419-122-02 Cg.: 02-02-060334 Honlap: www.mvhsz.hu ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Kelt:... Györök

Részletesebben

MÉRLEG 2014. december 31.

MÉRLEG 2014. december 31. KSH:10043615 6419 122 05 Cj.szám: 05-02-000267 Felsőzsolca és Vidéke Takarékszövetkezet MÉRLEG 2014. december 31. adatok: ezer Ft-ban S.sz. M e g n e v e z és 2013. év 2014. év a. b. c. d. E S Z K Ö Z

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET Környe-Bokod Takarékszövetkezet KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET A 2012. ÉVI BESZÁMOLÓHOZ Kelt: Környe, 2013. március 11. a Takarékszövetkezet vezetője 1. ÁLTALÁNOS FEJEZET 2 1.1. A Takarékszövetkezet bemutatása A

Részletesebben

A FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA

A FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 2013. ÉVI ÉVES BESZÁMOLÓJA FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 3390 FÜZESABONY, RÁKÓCZI U. 55. 36/542-180 CÉGJEGYZÉKSZÁM: 10-02-020072 STATISZTIKAI SZÁMJEL: 10081846 6419 122 10 A FÜZES TAKARÉK SZÖVETKEZETI HITELINTÉZET 2013.

Részletesebben

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság

Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Tiszai Vegyi Kombinát Nyilvánosan Működő Részvénytársaság Éves beszámoló 2013. december 31. Tartalom Független könyvvizsgálói jelentés Mérleg Eredménykimutatás Kiegészítő melléklet Ernst & Young Kft. Ernst

Részletesebben

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár Zártkörűen Működő Részvénytársaság Éves beszámoló K I E G É S Z Í T Ő M E L L É K L E T 2014. január 1. - 2014. december 31. Aegon Magyarország Lakástakarékpénztár

Részletesebben

R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T K I S V Á R D A 4600 Kisvárda, Szent László út 68. Cg.: 15-02-050264 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T K I S V Á R D A 4600 Kisvárda, Szent László út 68. Cg.: 15-02-050264 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. R É T K Ö Z T A K A R É K S Z Ö V E T K E Z E T K I S V Á R D A 4600 Kisvárda, Szent László út 68. Cg.: 15-02-050264 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés

Részletesebben

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Kereskedelmi és Hitelbank Zártkörűen Működő Részvénytársaság ÉVES JELENTÉS 2014. december 31. ildiko.gaspare k@kh.hu Digitally signed by ildiko.gasparek@kh.hu DN: cn=ildiko.gasparek@kh.hu Date: 2015.04.28

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Dunakanyar TAKARÉKSZÖVETKEZET 2023 Dunabogdány, Hajó u.3. Internet: www.dkanyar-tksz.hu Cg.: 13-02-050251 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés...

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET. 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 24200338-7010-114-04 --------------------------------------- statisztikai számjel 04-10-001614 --------------------------------------- cégjegyzék száma DAKK Dél-alföldi Közlekedési Központ Zrt a vállalkozás

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Újszász és Vidéke Körzeti Takarékszövetkezet 5052 Újszász, Erkel Ferenc út 2/a. Internet: www.ujszaszitakarek.hu Cg.: 16-02-001531 ÉVES BESZÁMOLÓ 2013. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Hatvan, 2015. március 26........ Hatvan és Vidéke Takarékszövetkezet Juhász Ferenc Turányikné Borsik Éva elnök ügyvezető ügyvezető igazgató 1 1. A vállalkozás főbb adatai,

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009.

ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Bak és Vidéke TAKARÉKSZÖVETKEZET 8945 Bak, Széchenyi tér 2. Cg.: 20-02-050064 ÉVES BESZÁMOLÓ 2009. Mérleg Eredmény-kimutatás Kiegészítő melléklet Könyvvizsgálói jelentés... 1 TARTALOMJEGYZÉK MÉRLEG...3

Részletesebben

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Ricse, 2015. január 31.... Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet Sipos Ferenc 1 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Ricse és Vidéke Takarékszövetkezet Székhely:

Részletesebben

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31.

ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Mohács, 2015. március 10. 1. A vállalkozás főbb adatai, tevékenysége Név: Mohácsi Takarék Bank Zártkörűen Működő Részvénytársaság Székhely: 7700 Mohács,

Részletesebben

MAGYAR SZÁMVITELI SZABÁLYOK SZERINTI ÉVES BESZÁMOLÓ KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET 2014.12.31. Dátum: Nagykanizsa, 2015. február 27.... Dél-Zalai Egyesült Takarékszövetkezet Bogár

Részletesebben