XII. APÁTFALVI FALUNAPOK Apátfalva, JÚLIUS Részletes programleírás a 3-4. oldalon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Méret: px
Mutatás kezdődik a ... oldaltól:

Download "XII. APÁTFALVI FALUNAPOK Apátfalva, 2007. JÚLIUS 21.-22. Részletes programleírás a 3-4. oldalon"

Átírás

1 Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja II évfolyam 7. szám július XII. APÁTFALVI FALUNAPOK Apátfalva, JÚLIUS Részletes programleírás a 3-4. oldalon FELHÍVÁS A Makói Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakközép Iskola érettségit adó felnõttképzést indít A képzés jellemzõi: Oktatás heti 2 alkalommal Ingyenes, tandíjfizetési kötelezettség Igényelhetõ diákigazolvány Jelentkezni lehet: Juhász Gyula Református Gimnázium és Szakképzõ Iskola 6900 Makó, Kálvin u Tel.: (62) OM azonosító: Nyári szünetben ügyelet: szerdánként Érettségi bizonyítványt adunk elõképzettségtõl függõen 2 vagy 3 vagy 4 éves képzés keretében. Makóról a 6,40-es, Magyarcsanádról a 18,50-es Szünetelõ buszjáratok! július 01-augusztus 31 között a TV-4/ Menetrendi Értesítés alapján a Tisza Volán Zrt néhány buszjáratot szüneteltetni fog. A szüneteltetett buszjáratok a következõk: 593 sz. járat: Makó, aut. Áll. Indul 6.40 óra (munkanapokon közlekedik), Apátfalva, kh. érkezik 7.02 óra (munkanapokon közlekedik) 606sz. Járat: Magyarcsanád, községháza indul óra ( munkanapokon közlekedik), Makó, aut. Áll. Érkezik óra (munkanapokon közlekedik). A játszóterek ivókútjai Az elmúlt évben a gyermekek nagy örömére átadásra került a Damjanich és a Hunyadi utcai játszótér. A gyermekek az önfeledt játszás közben elfáradnak, megszomjaznak, de nem tudnak hol inni. Ennek a problémának a megoldásában segített a gyermekek és az önkormányzat nagy örömére ivókutakat vásároltunk, melynek költségét, ,-Ft, az Apátfalvi Takarékszövetkezet biztosította. A Makó Térségi Víziközmû Kft térítésmentesen elkészítette a bekötéshez szükséges terveket, nem számlázta az anyagköltséget és a munkadíjat. Ezeknek az értéke is meghaladja a Ft-ot. Mind két játszótérre 1-1 ivókút kerül felszerelésre, amelyek teljes egészében az Apátfalvi Takarékszövetkezet és a Makó-Térségi Víziközmû Kft támogatásával valósul meg. Köszönjük PARLAGFÛ! Ellenõrzést tart a Makói Földhivatal! Apátfalva területén július 12-én a Makói Körzeti Földhivatal parlagfûfertõzöttség helyszíni ellenõrzést tart a bejelentések és az elõzõ évi tapasztalatok figyelembevételével. A parlagfûvel fertõzött terület felderítése során a földhivatal a helyszínen digitális jegyzõkönyvet, illetve hatósági tanú jelenlétében papír alapú jegyzõkönyvet készít. A parlagfû virágzását meg kell akadályozni, mivel mérések szerint a virágpor szél útján akár több 100 km-es távolságokra is képes tömegesen eljutni. A parlagfûvel kapcsolatos bejelentéseket az alábbi telefonszámon várjuk: Polgármesteri Hivatal Apátfalva (62) Véradók tájékoztatása a VIZITDÍJ-MENTESSÉGRÕL Tisztelt Véradók! A kötelezõ Egészségbiztosítás Ellátásairól szóló, évi LXXXIII. törvény, július 1. napján hatályba lépett módosítása alapján azok a véradók, akik legalább 30 alkalommal adtak térítésmentesen vért, külön igazolás alapján mentesülnek a vizitdíj, illetõleg a kórházi napi díj fizetésének kötelezettsége alól. Véradóink kérelmére, Makó Véradó Állomása adja ki a szükséges igazolásokat. Az igazolások kiadása végett személyesen kell felkeresni a véradó állomást. Kérjük a véradókat, hogy az igazolások kiadásának meggyorsítása érdekében az alábbi dokumentumokat szíveskedjenek magukkal vinni a kérelem bejelentéséhez: Személyazonosításra alkalmas igazolvány (személyigazolvány vagy érvényes útlevél, vagy új típusú igazolvány és lakcímkártya). TAJ kártya Mindazon dokumentumok(véradó igazolvány, igazolás véradásról, más, a véradásait hitelt érdemlõen igazoló irat), amelyek alapján a nyilvántartásokból a szükséges adatok kikereshetõk. Az igazolások kiadása több napot, de maximum egy hónapot vehet igénybe. Az igazolások kiadásáért a véradó állomást hétfõtõl péntekig, reggel 7 órától - 14 óráig lehet felkeresni. Tisztelettel: Kerekes Gézáné véradás szervezõ MAKÓI MUZSIKA Részletesen a 8. oldalon!

2 2. Apátfalvi Hírek Ülésezett a képviselõ-testület! A képviselõ-testület június 26-án tartotta soros testületi ülését. Tájékoztató hangzott el az önkormányzat intézményeiben végzett munkavédelmi, balesetvédelmi és tûzvédelmi feladatok ellátásáról. A feladatot a Humán-Mezõhegyes Számviteli és Munkavédelmi Betéti Társaság végzi. A tájékoztató alapján az önkormányzat intézményeiben a munkavégzés feltételei alapjában véve megfelelnek a munkavédelemrõl szóló évi XCII. tvben foglaltaknak. Néhány területen az elkövetkezõ idõszakban további intézkedésre lesz szükség. A munkavédelmi és tûzvédelmi tevékenység elsõsorban a megelõzésre és a jelenlegi állapotok szinten tartására irányul. Munkabaleset az elmúlt 5 évben két esetben történt, úti baleset nem történt és foglalkozási megbetegedésre sem került sor. A képviselõ-testület megtárgyalta az ifjúság helyzetérõl, lehetõségeirõl, az önszervezõdõ ifjúsági csoportok támogatásáról és a munkájuk koordinálásáról szóló elõterjesztést. Községünkben a fiatalok önszervezõdõ közösségeinek aktivitása az elmúlt évtizedben erõsen hullámzó volt. Megfigyelhetõ, hogy az eredményes idõszakokban mindig akadt egy kicsi, néhány fõt számláló mag, amelynek tagjai, mint vezéregyéniségek magukkal húzták a közösségi életre vágyó ifjúságot. Legutóbb az ifjúsági önkormányzat próbálta összefogni és koordinálni a fiatalok tevékenységét. A tizen- illetve a huszon éves korosztályban él az igény a közösségi élet fellendítésére. Ehhez szükséges a megfelelõ, fiatal, jó értelemben vett hangadó csoport felkutatása, a fiatalok igényének feltérképezése, a megfelelõ közösségi tér biztosítása, az anyagi segítségnyújtás, és az erkölcsi támogatás. A képviselõ-testület a tájékoztatót elfogadta és támogatja az ifjúsági önkormányzat és a diákpolgármester megválasztását. A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló évi III. tv. módosítását követõen szükségessé vált a képviselõ-testületnek a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról szóló többször módosított 4/1999. (02.23.) Ör felülvizsgálta. A rendelet részletesen tartalmazza a személyes gondoskodást nyújtó ellátási formákat, az ellátás igénybevételének módját, a szociális alapszolgáltatások igénybevételére való jogosultságot, az étkeztetés, a házi segítségnyújtást, a nappali ellátást és a családsegítést. Az ellátás iránti kérelmet a Napközi Otthonos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményegység vezetõjéhez kell benyújtani, aki dönt az ellátás biztosításáról és a személyi térítési díj megállapításáról július 01-tõl az intézményi térítési díjak a következõk: a.) étkeztetés: szociálisan rászorult esetén: 172,-Ft/adag szociálisan nem rászorult esetén 380,-Ft/adag kiszállítás díja: szociálisan rászorultság esetén: 30,-Ft/alkalom/háztartás szociálisan nem rászorultság esetén 60,-Ft/alkalom/háztartás A térítési díj összege az ÁFÁ-t tartalmazza. b.) házi segítségnyújtás óradíja: szociálisan rászorult esetén: 300,-Ft/óra szociálisan nem rászorult esetén: 400,-Ft/óra c.) nappali ellátás: napi étkezési térítés: szociálisan rászorult esetén: 172,-Ft/adag szociálisan nem rászorult esetén: 380,-Ft/adag d.) az intézményi ellátás benntartózkodás díja a c.) pontban foglaltak esetében, továbbá étkezés nélkül: 30,Ft/nap/fõ A díj megállapítására január 01-tõl kerül sor. A személyes gondoskodást nyújtó ellátásokért a jövedelemmel nem rendelkezõknek térítési díjat nem kell fizetni. A képviselõ-testület elfogadta a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Mûködési Szabályzatát, amely az általános rendelkezéseken túl magába foglalja a polgármesteri hivatal jogállását és alaptevékenységét, a hivatal szervezeti felépítését, feladatát és mûködését, a kötelezettségvállalás, utalványozás és cégszerû aláírás szabályait, a bélyegzõk nyilvántartását és használatát, a kiküldetést és a gépkocsi használatot, továbbá a hivatal gazdálkodásának rendjét. Megtárgyalásra került a Délkelet Alföld Regionális Hulladékgazdálkodási Rendszerhez (DAREH) történõ csatlakozás. A társulás székhelye Orosháza. A célja: a társulás tagjai egy hulladékégetõmû létesítését, hulladékátrakó állomások hulladékkezelõ mûvek, hulladékválogató létesítmények, hulladékgyûjtõ udvarok és szigetek kialakítását, valamint elhagyott hulladéklerakó telepek rekultivációját vállalják. A társulásnak jelenleg 67 tagja van, a makói kistérségbõl 5 település csatlakozott az önkormányzati társuláshoz. A Képviselõ-testülete jelenleg nem csatlakozik a társuláshoz, a lehetõséget a késõbbiek során újra tárgyalja. A képviselõ-testület döntött a lakásbérleti szerzõdések meghosszabbításáról, és önkormányzati földek bérbe adásáról. Az Apátfalva SC Labdarúgó Sportegyesület a 2007/2008-as évad õszi fordulójának a kiadási és bevételi költségtervezetét az ASC elnöke elkészítette, amelynek a kiadása és bevétele e Ft, amelyhez az önkormányzattól e Ft támogatást kér. A támogatási kérelem kiosztására a képviselõ-testületi ülésen került sor, amelyet az ASC bizottságai és az egyesület elnöksége nem tárgyalt meg, így a képviselõ-testület az egyesület elnökségének döntését követõen újra tárgyalja a támogatási igényt. A képviselõ-testület benyújtotta pályázatát a Csongrád Megyei Közgyûlés elnökéhez az új óvoda mûszaki tervezésének a költségeire. A terv készítése e Ft-ba kerül, amelyhez a képviselõ-testület 960 e Ft támogatást igényel, és 240 e Ft önerõt biztosít. Javaslatot fogadott el a testület a MÁV Zrt. tulajdonában lévõ apátfalvi állomás épület hasznosításáról. Csanádpalota, Királyhegyes, Kövegy, Magyarcsanád, Nagylak és Apátfalva Önkormányzatainak fenntartásában mûködõ iskolabusz üzemeltetési szerzõdésének újabb 3 évre történ õ meghoszszabbítását a képviselõ-testület nem támogatta. Az intézmények, civil szervezetek az utazásaik lebonyolításához az eddigi 50Ft/km helyett 155Ft/km díj ellenében vehetik igénybe az iskolabuszt amennyiben azt a késõbbiek során üzemelteti a Csanádpalotai Önkormányzat. A képviselõ-testület a lejárt határidejû képviselõ-testületi határozatok végrehajtásáról és az elõzõ ülés óta történt fontosabb eseményekrõl szóló jelentést követõen meghallgatta az interpellációkat, majd a szociális igazgatással kapcsolatos elõterjesztéseket zárt ülés keretében megtárgyalta.

3 Apátfalvi Hírek 3. Kötelezõ ügyfélfogadás az áramszolgáltatóknak A parlament a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium elõterjesztésére módosította a villamos energia törvényt. Több olyan módosítás került a törvényjavaslatba amely a fogyasztó kiszolgáltatottságát csökkenti. Egyik legfontosabb változás, hogy az áramszolgáltatóknak bõvíteniük kell irodahálózatukat: a jövõben minden kistérségben kötelesek irodát nyitni és a hét egyik napján este 20 óráig nyitva tartani és elektronikusan illetve telefonon keresztül is lehetõvé tenni az ügyintézést. Az újra iható Marosért! Maros fórum Az egykor több megye közös tengelyét jelentõ iható valóban élõ Maros ma voltaképpen hulladéklerakó. Építsük ki újra a folyó, illetve a vele, mellette és belõle élõk kölcsönös együttmûködésén alapuló kapcsolatát! javasolja a szegedi CSEMETE Természet- és Környezetvédelmi Egyesület ebben az évben is. Az egyesület evezõs kampánytúrát szervez Maros fórum néven, hogy folytassa egy határon átívelõ együttmûködés szövetség alapjainak letételét. A túra július 02-án indult Déváról, az állomások Marosillye, Zám, Bulcs, Lippa, Arad, Pécska, Perjámos, Apátfalva, Makó és Ferencszállás lesznek. Végül július 11-én érkezik a csapat Szegedre. Július 06-án Aradon környezetvédelmi kerekasztalt szerveztek, egy szándéknyilatkozatot is visznek magukkal a folyón, amihez útközben és az állomáshelyeken bárki aláírásával csatlakozhat. Cél, hogy a Maros mellet élõ emberek az õ képviseletükben, az önkormányzatok és az állami vagy társadalmi szervezetek intézmények vezetõi minden erejükkel és eszközükkel elõsegítsék a Maros védelmét. A túra résztvevõi július 9-én Apátfalván pihentek meg, kiket Varga Péter polgármester várt a Maros partján és köszöntött. A fáradt evezõsök a Szigetházban vacsoráztak és aludtak. A vendégek fogadásában a Pátfalváért Egyesület tagjai segítettek. Másnap reggel a nemes célt kitûzõ 15 idõs és fiatal folytatja útján a Maros megmentésért. Lassult a forgalom Apátfalván Érezhetõen lassult a forgalom a sebességmérõ és azt kijelzõ út menti táblától. A táblát az Országos Baleset-megelõzési Bizottság támogatásával tette ki az önkormányzat, költsége 1,1 millió forint volt - ennek a község a harmadát állta.. A tábla elhelyezésének a célja, hogy ezáltal biztonságosabb lesz a közlekedés a falut kettészelõ 43-as fõútvonalon. A 43-as fõútvonal által érintett Makó térségi falvak további forgalomlassító berendezések, nyomógombos közlekedési lámpával védett átkelõhelyek kialakítását szeretnék kialakítani, mivel az út leterheltsége az elmúlt fél évben megháromszorozódott. Várjuk továbbá még az átkelõk kialakítását támogató, minisztériumi pályázat kiírását, hogy az átkelõk az iskolakezdésre elkészüljenek. Július Nyárhó/Áldás hava Földhasználók figyelem! Apátfalva Község Polgármesteri Hivatala felhívja a földhasználók figyelmét, hogy földhasznosítási kötelezettségüknek és az 1 ha-t meghaladó termõföldhasználatra vonatkozó bejelentési kötelezettségüknek tegyenek eleget, valamint a termõföld hasznosításában bekövetkezett változásokat a termõföldrõl szóló évi LV. törvény szerinti 30 napon belül jelentsék be az illetékes földhivatalnak. A Mozgáskorlátozottak Apátfalvai Szervezete augusztus 25-én fõzéssel egybekötött ünnepi rendezvényt tart a Szigetházban. Érdeklõdni lehet: Jakabovics Mátyásnénál Taggyûlés:Minden hónap elsõ keddje a Mûvelõdési Házban 16 órai kezdettel Múltunk szõtte örökség Eredeti neve quintilis, minthogy a márciussal kezdõdõ régi római kalendáriumban az ötödik hónap volt. Csak Julius Caesar óta, épp az õ neve tiszteletére lett július, a hatalmas imperator születési hónapja. Caesart leszúrta Brutus, birodalmának alapköveit szétdúlta az idõ, de emlékét évezredeken át megõrizte a július neve. E hónapban már a nappalok fogynak. A Nap az Oroszlán jegyébe lép. Júliusi jeles napok Július 2. Sarlós boldogasszony napja. A katolikus egyház az áldott állapotban lévõ Mária Erzsébetnél tett látogatásáról emlékezik meg ezen a napon. Boldogasszony a várandós asszonyok, a szegények, a betegek, elesettek védõszentje. Szokás volt ezen a napon búcsút tartani. Csakúgy mint Péter-Pál napja, ez a nap is az aratás kezdõnapja. A "sarlós" elnevezés is az aratás hajdanvolt módjára utal. A gabona, amibõl majd a kenyér készül rendkívül fontos szerepet töltött (és tölt be ma is) a közösség életében. A bõ termés, a sikeres aratás biztosította, hogy lesz elegendõ élelem télre. Az aratásnak is külön rituáléja volt, a munkát fohászkodással, imádsággal kezdték, a férfiak megemelték kalapjukat. Az aratóeszközöket a pap megszentelete. Az elsõ learatott kévébõl vett búzaszálakat a jószágnak adták, hogy a betegség elkerülje õket. Az aratás befejezésekor egy kis darabon meghagyták a gabonát (talpon hagyták), azt mondták a szegényeknek meg a madaraknak. Az utolsó kévébõl készítették az aratókoszorút, általában a gazdának vagy a földesúrnak. A legszebb kalászokból fonták, mezei virágokkal, szalagokkal díszítették. A nagy uradalmakban az aratás befejeztével aratóbálokat rendeztek, a földesúr megvendégelte az aratókat Július 20. Illés, ószövetségi próféta napja. Idõjárási megfigyelések szerint ezen a napon gyakoriak a viharok. Mennydörgéskor azt mondják, Illés szekere zörög. (A Szentírás szerint Illés próféta tüzes szekéren ment föl az égbe.) A mezõn ezen a napon munkatilalom volt, nehogy a villám csapjon valakibe a szabad ég alatt. Általában féltek ettõl a naptól, mert gyakran fordult elõ jégverés, vagy a vihar szétzilálta illetve felgyújtotta a kazlakat. Július 22. Mária Magdolna, a bûnös életbõl megtért asszony napja. Szeged környékén az asszonyoknak tilos volt a mosás, sütés ezen a napon, és szokás volt a kislányok hajából egy keveset levágni ekkor, hogy gyorsabban nõjõn. Ha esett az esõ, úgy tartották, Mária Magdolna siratja bûneit. Július 26. Szent Anna napja, Szûz Mária édesanyjáé. A katolikus asszonyok hozzá könyörögnek gyermekáldásért.

4 4 Apátfalvi Hírek XII. APÁTFALVI FALUNAPOK Apátfalva, JÚLIUS július 21. szombat 06,30: Zenés ébresztõ Borbély András Band 07,30: Virág karnevál Lovaskocsis felvonulás a faluban Indulás: Simon Mihályné üzlete elõl (Nagyköz u. 16.) 09,00: Polgármesteri Hivatal elõtti tér Ünnepélyes zászlófelvonás Megnyitó beszédet mond: Varga Péter polgármester Közremûködik: Borbély András Band, Tini Majorette Csoport, P7 Postagalamb Egyesület 09,30: VII. Szent Anna Napi Virágkiállítás és Vásár Helye: Simon Mihályné üzlete, Nagyköz u. 16. Megnyitó beszédet mond: Langó Imre települési képviselõ Közremûködnek: Borbély András Band, Tini Majorette Csoport, Marosvidék Baráti Társaság Ügyes kezek kiállítása Játszóház (kb. 10,00 óra): fûzés természetes anyagokból kagylófigurák Kér óránként TOMBOLA A kiállítás megtekinthetõ: szombaton 18,00 óráig Vasárnap: 9,00-18,00 óráig 09,00 17,30: Községi Könyvtár udvara NEM CSAK GYEREKEKNEK! 07,00: Jurta állítás az érdeklõdõk közremûködésével. 09,00: Oktatás melletti kelevéz hajítás. 10,00: Oktatás melletti íjászat és kopja hajítás 10,30. Kiállítás megnyitása a jurtában 11,30. Ismeretterjesztõ elõadás. Eleink életvitelérõl, házáról, viseletérõl, rangjelzéseirõl, íjáról, más fegyvereirõl, harcmodoráról, kultúrájáról, hitérõl, világnézetérõl. 15,30. Jurta bontása az érdeklõdõk közremûködésével. 16,00. Igény szerint, nevezéses hagyományõrzõ tudás- íjász- hadi verseny. (A versenyre nevezni, az elvárható tudásszinttel, az íjászatnál 15,00 ig. lehet. Az ismeretterjesztõ elõadás meghallgatása, jelentõs segítség a versenyen!) 17,30: Eredményhirdetés LÁTOGATÓK SZÁMÁRA MINDEN PROGRAM INGYENES! ISMERD MEG, ÕRIZD ÉS ADD TOVÁBB ÕSEID KULTÚRÁJÁT! 10,30: Mûvelõdési Ház Elõcsarnok: KIÁLLÍTÁSOK MEGNYITÁSA Megnyitó beszédet mond: Faragó Erzsébet települési képviselõ Kiállítók: Dózsa Gy. ÁMK Általános Iskola: képzõmûvészeti szakkör Szakkörvezetõ: Borsi Sándor, pedagógus, szobrászmûvész Napközi Otthonos Óvoda és Szociális Alapszolgáltatási Központ Rajz-ovi Vezetõik: Gyengéné Bakai Judit, Hulman Mátyásné, Bunyeváczné Bakai Ágota, Tornyai Jánosné, Szalamia Mátyásné, Vargáné Czagány Kriszta Kerámia és Fajáték készítõ gyermektábor munkái (Zsombolya Románia) Nyitva tartás: szombaton 18 óráig, vasárnap: 10,00-18,00 óráig 11,00: A volt filmszínház épülete A KÖZKINCS Hitelpályázat és a Mobilitás támogatásával kialakított KÖZSÉGI KÖNYVTÁR és IFJÚSÁGI PONT ÜNNEPÉLYES ÁTADÁSA Ünnepi beszédet mond: Varga Péter polgármester Megemlékezés: 100 éve, július 27-én Apátfalván született Dr. Takács Endre, hittantanár, bölcsészdoktor, levéltáros Emlékezik: Dr. Péter László ny. egyetemi tanár Köszöntjük a 70 éves Fazekas Istvánt, a helyi népdalkör többszörösen Arany Diplomás vezetõjét Közremûködnek: Ifj. Mátó Lajos (vers), Kis Enikõ (vers), Mátó Erzsébet (klarinét), Mátó Mátyás (tárogató), Acapella Singers (ének), Kerekes Márton Népdalkör és Citerazenekar 15,00: Községi Könyvtár udvara: KEMPO bemutató: Apátfalvi BUDO Klub Klubvezetõ: Guba István 2 danos, a Dél-alföldi Szövetség elnöke 15,30: Rk. Temetõ Apátfalva község elhunyt díszpolgárai sírjainak megkoszorúzása 16,00: Mûvelõdési Ház elõtti tér szabadtéri színpad IX. Nemzetközi Maros-menti Kulturális Találkozó Megnyitó beszédet mond: Sándor Attila a Cs. M. Közgyûlés alelnöke Fellépnek: Bolgár Néptáncegyüttes (Óbecskere, Románia) Buzias Floklóregyüttes (Buziás-fürdõ, Románia) Horgosi Szerb néptáncegyüttes (Horgos, Sz-Montenegro) Kardos István Néptáncegyüttes (Apátfalva) Apátfalvi Cigányfolklór Együttes Szervezõ: Apátfalvi Cigány Kisebbségi Önkormányzat Rendezvény támogatói: Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány, Csongrád Megyei Közgyûlés, Apátfalvi Román Kisebbségi Önkormányzat 18,00: Mûvelõdési Ház elõtti tér Borbély András Band koncertje Tini Majorette Csoport bemutatója Vezetõk: Mátó Mátyás, Mátó Mátyásné 20,00 03,00: Mûvelõdési Ház elõtti tér UTCABÁL Zenekar: Török László és zenekara (Tápé) A bált megnyitja: Apátfalvi Hastánc Együttes Vezetõ: Zölleiné Takács Anna

5 Apátfalvi Hírek 5 XII. APÁTFALVI FALUNAPOK Apátfalva, JÚLIUS július 22. vasárnap Nemzetközi Ifjúsági Labdarugó Bajnokság 9,00: iskolai sportpálya **** MEGHÍVÁSOS KETTES FOGATHAJTÓ VERSENY Rendezõ: Apátfalva Község Önkormányzata, Apátfalvi Gazdakör Versenyigazgató: Tóth Imre az Apátfalvi gazdakör elnöke A verseny támogatója: Kéktói Ménes (Hódmezõvásárhely) 7,30: Apátfalvi Lovaskocsisok zenés felvonulása Indulás: a Mûvelõdési Ház elõl 10,00: A régi futballpálya (Maros part, Kereszt u. lejáró) Verseny I. Fogathajtás, akadályhajtás, egyszeri összevetéssel, nyomtáv+ 40 cm 12,00-13,30: Ebéd Lovastorna akrobatikus voltige Csikós bemutató Karusszel 13,30: Ünnepélyes megnyitó Verseny II.: Fogathajtás, pontgyûjtõ versenyszám Apátfalvi fogatosok ügyességi versenye Díjkiosztás Híres Apátfalviak A 100 falu Könyvesháza apátfalvi kiadványának függelékében olvashatjuk azon már elhunyt apátfalviak rövid életrajzát, akik valamilyen szempontból öregbítették települését hírnevét. Így kerültek a könyvbe díszpolgáraink, mint pl. Varga Sinka József vagy Szigeti György. A nevek között több, a település számára is fontos, elszármazott apátfalvit találtam, akik példaértékû tevékenységükkel méltóak a megemlékezésre december 7-én született (120 éve született) Apátfalván Herczeg István, aki a 1912-ben a magyar tornászcsapat tagjaként a stockholmi olimpián második helyezést ért el. Az új könyvtár átadásakor emlékezünk a 100 éve született Dr. Takács Endrére (1907. július 27.), aki hittantanár, bölcsészdoktor, levéltáros volt. Fõleg Sopronban és Veszprémben végzett országosan is elismert levéltári tevékenységet. Veszprém városa Veszprém Városért és Veszprém Megyéért Érdemérem -mel tüntette ki 1973-ban nyugdíjba vonulásakor. Veszprémben hunyt el, 1984-ben, de örök nyughelye az apátfalvi temetõben van. Ifjúsági csapatok mérkõzései: Kedd: 16 óra: Magyarcsanád-ASK 17 óra: Joga-MUFC Szerda: 16 óra: Adidas- Mustang 17 óra: Magyarcsanád Joga Csütörtök: 16 óra: RED BULL ASK 17 óra: MUFC 15 Adidas Péntek: Szabadnap Varga Sinka József Vándorkupa szombat: 16 óra: RED BULL Joga 17 óra: Magyarcsanád- Mustang Vasárnap: 16 óra: MUFC 15 ASK 17 óra: Mustang Joga Hétfõ: 16 óra: ASK- Adidas 17 óra: Red Bulll Magyarcsanád Kedd: 16 óra: Mustang MUFC óra : Joga _ASK Szerda: 16 óra: Red Bull Adidas 17 óra: Magyarcsanád MUFC csütörtök: 16 óra : ASK Mustang 17 óra: Joga Adidas péntek: 15 óra: Mustang Red Bull 16 óra: Magyarcsanád- Adidas 17 óra: Red bull MUFC Szombat: 16 óra : óra: vasárnap: 16 óra : óra: 1-2 Híres Apátfalviak Felnõtt csapatok mérkõzései Szombat: 18 óra: Magyarcsanád-Gabonatransz Kiserdõ 19 óra: Takarék- ASK Ifi 20 óra: Fantomok- Csõdörök Vasárnap: 18 óra: Fantomok Gabonatransz Kiserdõ 19 óra: ASK Ifi- Csõdörök 20 óra: Takarék- Magyarcsanád Hétfõ: 18 óra: Takarék-Csõdörök 19 óra: Fantomok- Magyarcsanád 20 óra: ASK Ifi- Gabonatransz Kiserdõ Kedd: Esõnap Szerda: 18 óra: ASK Ifi-Fantomok 19 óra: Takarék- Gabonatransz Kiserdõ 20 óra: Magyarcsanád-Csõdörök Csütörtök: 18 óra: Magyarcsanád-ASK Ifi 19 óra: Csõdörök-Gabonatransz Kiserdõ 20 óra: Takarék-Fantomok Péntek: 19 óra: óra: Szombat: Esõnap Vasárnap: 19 óra: óra: 1-2 Lukács Béláról is kell szólunk, a 1877-ben (130 éve) igaz Mezõkovácsházán született, de közigazgatási pályája Apátfalvához kötõdik 1895-tõl gyakornok, 1903-tól adóügyi elõadó, 1910-tõl fõjegyzõ. Õ kezdeményezte az I. világháborús emlékmû felállítását, helyettes elnöke volt az apátfalvi Hangya szövetkezet igazgatóságának és az egyházközség világi elnöke volt. Szinte minden apátfalvi ismeri Kardos István nevét, aki december 18-án született. A híres võfély, táncos és énekes 1971-ben a Népmûvészet Mestere kitüntetést kapta. Születésének 110 éves jubileumát decemberre tervezzük a Szeged Táncegyüttessel és a nem rég alakult, szintén szegedi Kardos István Alapítvánnyal. ****

6 6. Apátfalvi Hírek ISKOLAI HÍREK Ballagás A tanév végéhez közeledve végzõseink életének egyik legjelentõsebb eseményére, a ballagásra készültünk. A közvetlen elõkészületeket néhány nappal az esemény elõtt kezdtük meg. A kora reggeli próbák, a sokszor elpróbált bevonulás meghozta eredményét. Június 16- án 206 nyolcadikos búcsúzott iskolánktól, egy olyan ballagási ünnepségen, amely méltó volt intézményünk hagyományaihoz. Minden nyolcadikos diákunk továbbtanul. Õsztõl ki gimnáziumban, ki szakközépiskolában, ki pedig szakiskolában folytatja tanulmányait. Legeredményesebb végzõseink a tíz legjobb tanulmányi eredményt elért nyolcadikos idén is átvehették a Sánta Valéria Alapítvány díjait ben Tódor István, Bunyevácz Hedvig, Vígh Dániel, Méreg Andrea, Kovács Ernõ, Paku Viktória, Vigh Bettina, Simon Henrietta, Károlyi Dániel és Rácz Gréta érdemelték ki az elismerést. Minden idén végzett diákunknak sok sikert, további eredményes tanulást erõt és jó egészséget kívánunk! A 2007-ben ballagott diákok névsora: Barát Szabolcs, Berta Erika, Borbás Tibor, Bunyevácz hedvig, Búvár Tamás, Gábor Márk, Károlyi Dániel, Köteles Beatrix, Méreg Andrea, Méreg Richárd, Paku Viktória, Rácz Brigitta, Rácz Gréta, Sándor Tamás, Simon Henrietta, Szabó Dávid, Szõke Márk, Tódor István, Tollár Ádám, Vigh Brigitta, Vígh Katalin. Osztályfõnök: Molnár Tiborné. A tanév Június 22-én pénteken tartotta tanévzáró ünnepségét a Dózsa György ÁMK általános iskolája. A rendkívüli hõség miatt a mûvelõdési házban került sor az eseményre, ahol Mátó Lajos igazgató méltatta az elmúlt tanév eredményeit, a legjobb tanulmányi, illetve sporteredményeket elért diákoknak díszoklevelet, könyvjutalmat adott át. A tanév eredményességéhez nagyban hozzájárult, hogy idén újra délutáni foglalkozások tették teljesebbé az iskola életét, lehetõséget adva a jobbaknak tehetségük kibontakoztatására, a gyengébbeknek a felzárkózásra. A következõ tanévben folytatjuk e foglalkozásokat, melyek eredményei például a tanulmány versenyeken való eredményes szerepléssel mérhetõk. Eredményeink gyûjteménye fotókkal kiegészítve megtalálható az iskola honlapján: címen, az eredmények felsorolása pedig álljon itt: SPORTVERSENYEK Diákolimpia Labdarúgás Õszi Forduló utáni állás IV. korcsoport: III. hely: Kovács Ernõ, Tollár Ádám, Sándor Tamás, Imre Krisztofer, Gábor Márk, Barát Szabolcs, Búvár Tamás, Szabó Dávid, Méreg Richárd, Károlyi Dániel 8. osztályosok; Jani Attila, Károly Gábor, Károly Zoltán, Nagy Ádám, Oláh Dániel 7. osztályosok II. hely: Oláh Dániel 7. o.; Nagy Péter, Nagy János, Károly Márk, Igaz Szilveszter 6. osztályosok; Graur Demeter, Varga Dániel, Varga Zsolt 5. osztályosok II. korcsoport: II. hely: Varga Zsolt 5. o.; Kóródi Márk, Köteles Attila, Kardos Gábor, Bittó Péter, Sinóros Szabó Mihály, Borbély László, Vass András 4. osztályosok I. korcsoport: III. hely: Varga Árpád, Koszta Zsolt, Juhász Gábor, Nagy Zoltán 2. osztályosok; Beke Zsolt 3. o.; Herczeg Barna, Ráday László, Varga Tamás 1. osztályosok Õszi Kistérségi Versenyek Atlétika: 800 m futás: 1. Barát Szabolcs 8. o. 2. Búvár Tamás 8. o. 2. Jani Attila 7. o. 3. Dobrea Alex 7. o. 2. Barát Szilvia 6. o. 3. Bittó Péter 4. o. 100 m futás: 2. Jani Attila 7. o. 60 m futás: 1. Nagy Péter 6. o. 1. Kóródi Márk 4. o. Súlylökés: 2. Barát Szabolcs 8. o. Kislabdadobás: 1. Búvár Tamás 8. o. 3. Kerekes Réka 7. o. 4. Mezei Annamária 7. o. 3. Pécsi Franciska 4. o. Távolugrás: 3. Varga Zsolt 5. o. Terematlétika Medicinlabda dobás: 1. Antal Dániel 3. o. Magasugrás: 2. Borbély László 4. o. 3. Pécsi Franciska 4. o. 3. Takács Ágnes 6. o. 3. Pischek Károly 3. o. Rajtverseny: 3. Varga Árpád 2. o. (folytatás a 7. oldalon) IKF Kempo Világbajnokság május én rendezték meg Budapesten a körcsarnokban az IKF Kempo Világbajnokságot, melyen 16 ország, 400 versenyzõje indult 92 kategóriában. A Magyar Válogatott a versenyen II. helyezést ért el. Apátfalvi Budo Klub eredményei a Világbajnokságon: Tarnawa Barna: semicontakt-40kg.-ii.hely Guba Péter: semicontakt-70kg.-ii.hely Török Viktor semicontakt-50kg.-iii.hely Kerekes Szabolcs semicontakt-45kg.-vi.hely Török Tamás semicontakt-65kg.-ix.hely Kádár Attila knock dawn-75kg.-iii.hely Guba Tamás semicontakt-70kg-v.hely Guba István Délvidék Szövetség vezetõje

7 Apátfalvi Hírek 7. Iskolai Hírek Sportversenyek (Folytatás a 6. oldalról) Návay Napok Földeák Labdarúgás 1996-os korosztály: I. hely: Sinóros Szabó Mihály, Kóródi Márk, Bittó Péter, Köteles Attila, Vass András, Borbély László, Kardos Gábor, Varga László - 4. osztályosok; Varga Zsolt 5. o. Iskolaváltó: III. hely: Antal Eszter 1. o., Varga Árpád 2. o., Papp Lívia 3. o., Bittó Péter 4. o., Pálfi Nikolette 5. o., Nagy Péter 6. o., Mezei Annamária 7. o., Búvár Tamás 8. o. Kézilabda: II. hely: Kerekes Réka, Mezei Annamária, Czagány Evelin, Tóth Bernadett 7. osztályosok, Méreg Nóra, Barát Szilvia, Takács Ágnes, Koszta Eszter, Jani Viktória, Keszthelyi Hajnalka 6. osztályosok Tavaszi Kistérségi Versenyek Labdarúgás: Makó térségi diákolimpia: I. korcsoport: III. hely: Varga Tamás 1. o., Herczeg Barnabás 1. o., Rádai László 1. o., Varga Árpád 2. o., Koszta Zsolt 2. o., Restás Attila 2. o., Molnár András 2. o., Nagy Zoltán 2. o., Beke Zsolt 2. o. II. korcsoport: III. hely: Varga Zsolt 5. o., Sípos Bence 5. o., Kóródi Márk 4. a., Köteles Attila 4. a., Bittó Péter 4. a., Sinóros-Szabó Mihály 4. a., Borbély László 4. b., Vass András 4. b. IV. korcsoport: V. hely Dózsa Napok, Apátfalva: Dózsa Napok, Kiszombor: IV. korcsoport: Kézilabda lány: Dózsa Napok, Apátfalva: Dózsa Napok, Kiszombor: VI. hely Floorball: Dózsa Napok, Kiszombor: III. hely: Varga Viktor 5. o., Varga Dániel 5. o., Graur Demeter 5. o., Takács Ágnes 6. o., Méreg Nóra 6. o., Koszta Eszter 6. o. Atlétika: Többpróba Makó Térségi Diákolimpia: I. korcsoport, fiú: I. korcsoport, lány: III. korcsoport, fiú egyéni 4 próba: I. hely: Nagy Péter 6. o. IV. korcsoport, egyéni: 300m futás: II. hely: Jani Attila 7. o. 100m futás: VI. hely: Jani Attila 7. o. kislabda hajítás: VI. hely: Búvár Tamás8. o. 4x100m váltó: III. hely: Jani Attila 7. o., Méreg Richárd 8. o., Szabó Dávid 8. o., Búvár Tamás 8. o. Többpróba Megyei Diákolimpia: III. korcsoport, fiú egyéni 4 próba: XV. hely: Nagy Péter 6. o. TANULMÁNYI VERSENYEK APÁCZAI VERSENY Kistérségi Verseny Makón: 3. Apátfalva Megyei Verseny Szegeden: 7. Apátfalva Csapattagok: Kovács Ernõ 8. o., Tódor István 8. o., Vígh Dániel 8. o. Bendegúz Gyermek- és Ifjúsági Akadémia Antal Máté 6.o. Angol -Arany fokozat Gyenge Petra 5. o. Anyanyelv - Arany fokozat Bárdos Renáta 5. o. Anyanyelv - Arany fokozat Antal Eszter 1. o. Anyanyelv - Ezüst fokozat Joó Rebeka Zoé 1. o. Anyanyelv - Arany fokozat Kovács Bálint 1. o. Anyanyelv - Arany fokozat Antal Petra 1. o. Matematika - Bronz fokozat Kovács Bálint 1. o. Matematika - Bronz fokozat Antal Eszter 1. o. - Matematika - Bronz fokozat Joó Rebeka Zoé 1. o. Matematika - Ezüst fokozat Tari Ágnes 1. o. - Matematika- Bronz fokozat Varga Árpád 2. o., Bucsu Evelin 3. o. Matematika - Arany fokozat Keresztúri Tamás 3. o. Matematika - Arany fokozat Szabóki Réka 3. o. -Matematika - Arany fokozat Varga Zsolt 3. o. -Matematika - Arany fokozat Kerekes Gergõ 3. o. Matematika - Ezüst fokozat Beke Zsolt 3. o. -Matematika - Arany fokozat Kerekes Eszter 3. o. Környezõ világ - Arany fokozat Kardos Dávid 3. o. Környezõ világ - Arany fokozat Prém Attila 3. o. Rátermettség - Arany fokozat Keresztúri Tamás 3. o. Magyar - Ezüst fokozat Antal Dániel 3. o. - Magyar - Arany fokozat Kóródi Anett 3. o. - Magyar - Bronz fokozat Szabóki Réka 3. o. - Magyar - Bronz fokozat Farkas Máté 4. a. Környezõ világ - Arany fokozat Bittó Péter 4. a. -Matematika - Arany fokozat Sinóros-Szabó Mihály 4. a. Matematika - Arany fokozat Kardos Gábor 4. a. - Magyar - Bronz fokozat Kardos Gábor 4. a. Matematika - Bronz fokozat Sóki Benjámin 4. a. - Magyar - Bronz fokozat Jonatán Országos Könyvmolyképzõ Kerekes Réka - tiszteletbeli könyvmoly Hajdú-Bihar Megyei TIT Országos Levelezõs Tanulmányi Verseny Kovács Ernõ 8. o. - Angol hely (300-ból) Vígh Dániel 8. o. - Földrajz Tódor István 8. o. - Földrajz Területi Mesemondó Verseny, Makó Berki Sándor 1. o. - különdíj Varga László 4. a. Városi- és Térségi Helyesírási Verseny, Makó Szabóki Réka 3. o hely Keresztúri Tamás 3. o hely Megyei Matematika Verseny, Szentes Szabóki Réka 3. o hely Keresztúri Tamás 3. o hely Megyei Helyesírási Verseny, Mórahalom Szabóki Réka 3. o hely Városi- és Térségi Matematika Verseny, Makó Szabóki Réka 3. o hely, Keresztúri Tamás 3. o hely, Kerekes Gergõ 3. o hely, Bittó Péter 4. a., Sinóros- Szabó Mihály 4. a., Fazekas István 4. b., Vancsó Dénes 4. b. Városi- és Térségi Kazinczi Szépkiejtési Verseny, Makó Szabóki Réka 3. o helyezett, Kerekes Gergõ 3. o., Kis Enikõ 4. a., Kardos Gábor 4. a. Megyei Mesemondó Verseny, Deszk Berki Sándor 1. o hely Költészet napi versmondó verseny: 1-2. o.: Jánosi Eszter 1. o hely, Joó Rebeka Zoé 1. o hely, Varga Tamás 1. o hely, Varga Árpád 2. o. - különdíj 3-4. o.: Kis Enikõ 4. a hely, Kardos Gábor 4. a hely, Varga László 4. a hely, Jakabovics Gábor 3. o hely, Prém Attila 3. o hely, Olasz Márk 3. o. - különdíj Vers- és prózamondó verseny: Berta Erika 8. o., Pálfi Nikolett 5. o., Berta Zoltán 5. o. Pindúr Pandúr Közlekedési verseny, Budapest: Jánosi Eszter 1. o., Varga Tamás 1. o., Antal Eszter 1. o., Herczeg Barnabás 1. o. Nagy Tifani 2. o. Nagy Zita 2. o., Varga Árpád 2. o., Szirovicza Zsolt 2.o. Marosmenti Fesztivál Versmondó Verseny, Deszk: Nagy Tifani 2. o., Berki Sándor - különdíj Legjobb... Házi Verseny: Olvasás - szövegértés: Varga Árpád 2. o. Nyelvtan - helyesírás: Nagy Zita 2. o. Matematika: Szirovicza Zsolt 2. o. Matematika - helyesírás - szövegértés: Szabóki Réka 3. o. Matematika - helyesírás - szövegértés: Bittó Péter 4. a. Matematika - helyesírás - szövegértés: Fazekas István 4. b. Tovább szépül az iskola A tavasszal megnyert HEFOP pályázat keretében iskolánk egy minden igényt kielégítõ, új tanteremmel gazdagodik a nyár folyamán. A tanulóbarát környezet a differenciált oktatás szinte valamennyi formájának eredményes színtere lehet. Ezzel is segíteni kívánjuk a különbözõ képességû tanulók lehetõ legeredményesebb képzését és az esélyegyenlõség megteremtése érdekében komoly szakmai lépéseket is teszünk. Ehhez nagy értékû, új tanszercsomag áll majd rendelkezésünkre. Az új tantermet természetesen iskolánk valamennyi tanulója használhatja majd.

8 8. Apátfalvi Hírek MAKÓI MUZSIKA JÚLIUS 29. AUGUSZTUS 6. Július 29. -vasárnap óra: BENKÓ DIXILAND BAND 50 év JUBILEUMI KONCERT Esõnap: hétfõ, jegyár: Ft/fõ Augusztus 1. - szerda óra: AZ OPERA GYÖNGYSZEMEI TOKODY ILONA Kossuth-díjas operaénekes, a Magyar Állami Operaház örökös tagja VAJDA JÚLIA Liszt-díjas operaénekes, CSEH ANTAL operaénekes MUSKÁT ANDRÁS operaénekes, HARAZDY MIKLÓS zongoramûvész Jegyár: Ft/fõ Esõnap: csütörtök Augusztus 5. -vasárnap óra: Frank Wildhorn-Leslie Bricusse-Valla Attila: JEKYLL & HYDE Musical Thriller Rendezõ: Molnár László Jegyár: Ft/fõ, Esõnap: hétfõ BÍRÓ-KER Építkezni, felújítani szándékozók figyelem Bíró Antal építõanyag kereskedõ építõanyagok, festékárú, csavarok, szögek, fenyõ fûrészárú, zártszelvények, vasárú, nemes vakolatok, kerítésdrót, bádogárúk, ereszcsatornák. H- Apátfalva, Aradi u. 16/a Tel: 06-62/ vagy 06-20/ Joó Kárpitos üzleti ajánlata PARLAGFÛMENTES MAGYARORSZÁGÉRT! 2007 évben a Parlagfûmentes Magyarországért Tárcaközi Bizottság egyik legfontosabb célkitûzése az egybefüggõ területek teljes parlagfû mentesítése. A további célok között szerepel az állami, valamint az önkormányzati területek parlagfû szennyezettségének jelentõs csökkentése. A növényvédelemrõl szóló évi XXXV. törvény 5..(3) bekezdése alapján : a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfû virágbimbó kialakulását megakadályozni, és ezt követõen ezt az állapotot a vegetációs idõszak végéig folyamatosan fenntartani. Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Dél- alföldi Regionális Intézete Parlagfû mentes ház 2007 matrica kiragasztását javasolja azon lakóingatlanokra, ahol a tulajdonos a parlagfû mentesítést elvégezte, és ezt az állapotot folyamatosan fenn tartja. A matricát a Polgármesteri Hivatalban(Pakuné Furák Kláránál) igényelheti az ingatlantulajdonos, melyet ellenõrzés után kiragasztunk az ingatlan mindenki által jól látható részére. Kérjük a lakosságot, hogy a parlagfû irtást végezze el, és minél többen kérjék a matrica kiragasztását. A Te szíved már nem fáj, a miénk vérzik, a fájdalmat a szenvedést szeretteid érzik. Segítõ szavad örökké halljuk, dolgos kezed mindig érezzük. Könnyes szemmel a sírodat nézzük Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk Szentesi Istvánné Kerekes Anna temetésén megjelentek. Részvétükkel, virágaikkal, koszorúikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Köszönetet mondunk a plébános és a kántor úr szép búcsúztatásáért. Gyászoló Családja Elmentem tõletek, nem tudtam búcsúzni, nem volt idõm arra, el kellett indulni. Szívetekben hagyom emlékem örökre, ha látni akartok nézzetek az égre. Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk Fejes István temetésén megjelentek. Részvétükkel virágaikkal, koszorúikkal fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Köszönetet mondunk a plébános és a kántor úrnak a megható búcsúztatásért. Külön mondunk köszönetet Mátó Mátyásnak a szép búcsúztatásért. Gyászoló Családja Új heverõk, francia ágyak, ülõgarnitúrák, szekrény és konyhabútorok Modern és antik székek és asztalok nagy választékban Vállaljuk egyedi bútorok készítését és használt bútorok javítását, áthúzását Bútorszövet, szivacs, darált szivacs, mûbõrök, ponyvák, ágyrugók, vasalatok, görgõk és egyéb kellékek Érd: Joó kárpitos Makó, Szép u. 44. Tel: 06-62/ A Makói Muzsika és a Hatodik Makói Operett Fesztivál színhelye: Hagymaház szabadtéri színpad. Jegyek válthatók: Makó - Hagymaház jegypénztár (Makó, Posta u. 4.) Jegyek elõvételben már április 24-én (kedden) 1400 órától válthatók a Hagymaházban. Szép estét kívánunk! emagyarország Pont a Mûvelõdési Házban INTERNET-FAXOLÁS FÉNYMÁSOLÁS Nyitva: HÉTFÕ-PÉNTEK: óra, SZOMBAT: 9-12 óra Reménykedtünk, hogy egy rossz álom, de nem az volt, már látjuk. Elmentél tõlünk oly messzire, oly távol, de szívünkben itt leszel, míg élünk e világon Hálás szívvel mondunk köszönetet a rokonoknak, barátoknak, szomszédoknak, ismerõsöknek és mindazoknak akik Nagy Norbert Magyarcsanád, Állomás u. 14 sz alatti lakos temetésén részt vettek, utolsó útjára elkísérték, fájdalmunkban osztoztak. A gyászoló család Hálás szívvel mondunk köszönetet mindazoknak, akik drága szerettünk, Vass Bálint temetésén megjelentek, sírjára koszorút, virágot helyeztek, fájdalmunkat enyhíteni igyekeztek. Apátfalvi és kiszombori családok APÁTFALVI HÍREK Apátfalva Község Önkormányzatának információs lapja Kiadó: Apátfalva Község Önkormányzata Szerkeszti a Szerkesztõbizottság Felelõs szerkesztõ: Sajtos László jegyzõ Szerkesztõség: 6931 Apátfalva, Templom u Számítógépes szerkesztés: Csenteri Andrea Készült: 1600 példányban Megjelenik: havonta egy alkalommal Nyomás: Makó Nyomda

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja

Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja Apátfalva Község Önkormányzatának ingyenes, tájékoztató havi lapja II évfolyam 6. szám 2007. június Apátfalva Község Önkormányzata Képviselõtestülete Pedagógus nap alkalmából tisztelettel köszönti Apátfalva

Részletesebben

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5.

MEGHÍVÓ. Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. MEGHÍVÓ Dunavarsányi Napok 2011. június 2-5. 2011. június 2. csütörtök 18.00 óra A Dunavarsányi Napok rendezvénysorozat nyitóünnepsége, az Erkel Ferenc Alapfokú Művészetoktatási Intézmény Év végi Hangversenye

Részletesebben

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés

FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés y FIÚ LABDARÚGÁS I. korcsoport 3. helyezés Nagy Miklós, Berencsi Sándor, Jádi Bence, Dálnoki László, Kosdi Bálint, Pócsi Balázs, Páter Gergő, Lakatos Patrik LÁNY LABDARÚGÁS (5.oszt.) 3. helyezés Koszta

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany

VERSENYEREDMÉNYEK. 1. osztály. Bendegúz matematika levelezős verseny. Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany VERSENYEREDMÉNYEK 1. osztály Bendegúz matematika levelezős verseny Berki Andrea bronz Berki Milán bronz Bertók Eliza ezüst Németh Boglárka arany Irodalom, szövegértés Péter Dominik ezüst Felkészítő pedagógus:

Részletesebben

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák

Személyes gondoskodást nyújtó ellátási formák Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2007. (VI.27.)Ör a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről és a fizetendő térítési díjakról Apátfalva Község Önkormányzat

Részletesebben

EREDMÉNYEINK

EREDMÉNYEINK EREDMÉNYEINK 2012 2013 MEGYEI DUATLON DIÁKOLIMPIA I. korcsoport: fiú csapat 1. hely II. korcsoport: fiú csapat 3. hely lány csapat 1. hely III. korcsoport: fiú csapat 2. hely lány csapat 1. hely IV. korcsoport:

Részletesebben

Tagintézmény 6. Bábosik Ádám Szolnoki Műszaki Szakközépés. Tagintézmény 7. Barta Martin Szolnoki Műszaki Szakközépés

Tagintézmény 6. Bábosik Ádám Szolnoki Műszaki Szakközépés. Tagintézmény 7. Barta Martin Szolnoki Műszaki Szakközépés Lábtoll-labda Diákolimpia V-VII. korcsoport Kistelek, 2014. április 10. 26 iskola, 99 versenyző V. korcsoport Fiú csapat (4) 1. Ágotai Olivér, Barta Martin, Bábosik Ádám i Műszaki Szakközépés 2. Faragó

Részletesebben

A Képviselőtestület a fentiek szerinti módosító okiratot, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást elfogadja.

A Képviselőtestület a fentiek szerinti módosító okiratot, valamint a módosítással egységes szerkezetbe foglalt társulási megállapodást elfogadja. B E S Z Á M O L Ó Csanádalberti Község Önkormányzati Képviselőtestületének 2015. április 27. napján tartandó együttes testületi ülésére a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról. Tárgy: Csanádpalota

Részletesebben

AMPLIFON - Országos Atlétikai Bajnokság Hallássérült diákok részvételével

AMPLIFON - Országos Atlétikai Bajnokság Hallássérült diákok részvételével 100 m III. kcs. Fiú 1 Hatházi Hunor NH. Bp. 12,32 1 16 2 Korotki Dániel Eger 12,44 2 15 3 Kéri Dávid Debrecen 12,55 3 14 4 Csontó Ádám Eger 12,61 4 13 5 Pap Attila Bp. Siketek 12,77 5 12 6 Orsós Gábor

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló

SPORTEREDMÉNYEK. Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló SPORTEREDMÉNYEK Id pont Verseny megnevezése Helyezés Tanuló 1997. Megyei Mezei Futóverseny 3. Kovács András Országos Mezei Futóverseny 52. Kovács András Megyei Atlétika 100 m síkfutás 1. Ács Tamás Országos

Részletesebben

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23.

AMPLIFON Atlétikai Országos Bajnokság 2009. május 23. 60 m Leány - I. kcs. 1 4 Varga Viktória Debrecen 9,06 16 II. if. 2 67 Fábián Dóra Kaposvár 9,19 15 I. if. 3 52 Mihály Réka Szeged 9,26 14 II. if. 4 99 Molnár Patrícia Sopron 9,49 13 I. if. 5 3 Gál Rita

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti Vendégeit alapításának 14. évfordulója alkalmából Tájékoztató az Alapítvány elmúlt éves munkájáról 2012. novemberében a 13. születésnap alkalmából

Részletesebben

Versenyek 2012 I. negyedév

Versenyek 2012 I. negyedév Versenyek 2012 I. negyedév 1. A Polgárőrség Biztonságos közlekedés című rajzpályázata (2012. 03.09.) 1.helyezett: Takács Kitti 4.s Különdíj: Kerek Martina és Tóth Szelina 4.s Felkészítő tanáruk: Némethné

Részletesebben

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.)

Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) 2008/2009-es tanév Szakmacsoportos szakmai előkészítő érettségi tantárgyak versenye (2009. április 8.) Iskolánk tanulói az országos döntőben az alábbi eredményeket érték el. Fliszár Tímea (12.B osztály)

Részletesebben

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III.

A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről. Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. A turai Hevesy György Általános Iskola 2012/2013 tanévéről Körzeti és kistérségi eredményeink Dicsőségkönyv III. Matematika Bajza verseny Lajtos Laura 7. a Meleg Eszter 8. d Mekes Cintia 8. d 2. hely 6.

Részletesebben

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2010/2011. tanév sporteredményei. Iskolánk 120 fővel vett részt. II. helyezés

A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2010/2011. tanév sporteredményei. Iskolánk 120 fővel vett részt. II. helyezés II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 5000Szolnok, Rákóczi út 45. OM azonosító: 035881 Tel: 56/422-051, e-mail: rakoczisuliszolnok@gmail.com A II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola 2010/2011. tanév sporteredményei

Részletesebben

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges!

Az előterjesztést nyílt ülésen kell tárgyalni! A döntéshez egyszerű többség szükséges! ELŐTERJESZTÉS Szatymaz Község Képviselő-testületének Előterjesztő: Barna Károly Tárgy: Dél-alföldi Regionális Környezetvédelmi Társulás Társulási Megállapodásának módosítása Iktatószám: 500-8/2015/U1 Melléklet:

Részletesebben

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/

Felhívás. Programajánló. Idopontváltozás! Tompaháti Programok 06 70/ A szerkesztôség e-mail címe: derekegyhazihirek@gmailcom Telefon: Napközben a helyi lakosok által összeadott eszközökből és tárgyakból készített retrokiállítást bárki megtekinthette a Művelődési Házban

Részletesebben

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK

AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK AKIKRE BÜSZKÉK VAGYUNK 2009/2010 ALSÓ TAGOZAT Móricz verses mesemondó verseny, helyi Felkészítő tanár Virág Zsuzsa 3. b 1. helyezett Kissné Berencsi M. Póti Mariann 4. b 1. helyezett Szikszainé H. A. Horváth

Részletesebben

VI. Suli-Sárkányok. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név o. helyezés korcsoport felkészítő tanár

VI. Suli-Sárkányok. Név oszt. helyezés korcsoport felkészítő tanár. Név o. helyezés korcsoport felkészítő tanár VI. Suli-Sárkányok Mézes kenyér 4. o. 2. 4. évfolyam Lekváros kenyér 5. o. 3. 5. évfolyam Vajas kenyér 6. o. 3. 6. évfolyam Bundás kenyér 7. o. 1. 7. évfolyam Zsíros kenyér 8. o. 2. 8. évfolyam DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

Pápai Weöres Sándor Általános Iskola

Pápai Weöres Sándor Általános Iskola Eredményeink Országos eredményeink tanévenként 2013/2014. Kovács Dorottya 8.b Tollaslabda Diákolimpia Döntõ 1.hely Németh Gréta 8.b Tollaslabda Diákolimpia Döntõ 2.hely Kovács Mirtill 6.b Tollaslabda Diákolimpia

Részletesebben

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév

Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Versenyeredmények 2013-2014-es tanév Gárdonyi Géza területi matematikaverseny (Ács) A versenyen évfolyamonként egy-egy tanuló vett részt. 4. évfolyam Nagy Adél 6. évfolyam Kocsis Anett 8. évfolyam Kelemen

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat

VERSENYEREDMÉNYEK. 2011/2012. tanév. felső tagozat VERSENYEREDMÉNYEK 2011/2012. tanév felső tagozat MAGYAR NYELV ÉS IRODALOM Vers- és prózamondó (vers 5-6.o.) Jáger Anett 5.d 1. 9. Králusz Tamás 5.c 2. Csánky Nóra 5.a 3. Harsányi Pandora 5.d 3. Vers- és

Részletesebben

Versenyeredmények 2010/2011-es tanév

Versenyeredmények 2010/2011-es tanév Versenyeredmények 2010/2011-es tanév Leány röplabda, fiú kézilabda Fiú kézilabda V. kcs. megyei II. hely VI. kcs. megyei II. hely Leány röplabda Diákolimpia Diákolimpia 5. osztály megyei 7. hely városi

Részletesebben

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY

Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 0. KORCSOPORT - FIÚ 0. KORCSOPORT - LÁNY Körzeti Diákolimpia Úszás 2011.11.28. 14:00 Helyszín: KOMÁROM GYÓGYFÜRDŐ FEDETT USZODA EREDMÉNYEK 0. KORCSOPORT - FIÚ 33,3 m GYORS 1. Halász Viktor (oklevél) 1 : 05 : 30 Gesztenyés Óvoda 33,3 MELL 1. Halász

Részletesebben

A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában

A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában A 2011/2012-es tanév sportversenyeinek kiemelkedő eredményei Kodály Zoltán Általános Iskolában Verseny szintje Verseny megnevezése (országos, megyei, régiós) ORSZÁGOS II. Sas Kupa legeredményesebb Lány

Részletesebben

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7.

Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló. 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta. 7. Bólyai Matematika Csapatverseny 2012.10.12. Megyei forduló 3.a Gézengúzok: Béres Eszter Csákó András Elek Attila Fényes Gréta 3.a Csipet csapat: Bereczki Enikő Darabos Zsombor Lakato Réka Major Eszter

Részletesebben

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár

Iskolai versenyek. Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iskolai versenyek Név Osztály Tantárgy Helyezés Felkészítő tanár Iványi Martin 5.a I. Knotz Lászlóné Sági Márton Matematika verseny 5. évfolyam II. Buzás Istvánné Fekete Zsombor III. Buzás Istvánné Lakatos

Részletesebben

Országos versenyek eredményei tanév

Országos versenyek eredményei tanév Országos versenyek eredményei 2007 2008 tanév Verseny megnevezése, szintje Elért helyezés Tanuló neve Felkészítő tanár neve Megjegyzés Berczik Sára, emlékverseny országos döntő c kategória RSG Dunaharaszti

Részletesebben

SPORTVERSENYEK 2011 / Városi versenyek Helyezés Tanuló neve Oszt. Felkészítő tanár. csapat Nagygyörgy Henrik Kovács Bence Nagy Bálint

SPORTVERSENYEK 2011 / Városi versenyek Helyezés Tanuló neve Oszt. Felkészítő tanár. csapat Nagygyörgy Henrik Kovács Bence Nagy Bálint SPORTVERSENYEK 2011 / 2012. Városi versenyek Helyezés Tanuló neve Oszt. Felkészítő tanár Mezei futás - 600 m I X Nagygyörgy Henrik Kovács Bence Nagy Bálint - 1500 m VI IX. XII XI fiú Molnár Ferenc Kunsági

Részletesebben

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére

Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére 10220-1/2009. E L Ő T E R J E S Z T É S Kerekegyháza Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. november 25-i ülésére Tárgy: Kerekegyháza Város Önkormányzata 2010. évi rendezvénytervének elfogadása

Részletesebben

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ

2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA ÜGYESSÉGI ÉS VÁLTÓFUTÓ CSAPATBAJNOKSÁG III-IV. KORCSOPORT. Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ 2014/2015. TANÉVI ATLÉTIKA DIÁKOLIMPIA III-IV. KORCSOPORT Hajdú - Bihar MEGYEI DÖNTŐ Helyszín (település, és versenyhelyszín): Gyulai István Atlétika Stadion, 4032 Debrecen, Oláh Gábor utca 5. Időpont

Részletesebben

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár KERÉKPÁROS ISKOLA KUPA TERÜLETI VERSENY Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Réti Márton 6.b 1. 5-8 osztály Kovács Róbert Péterné Ágoston László 7.b 3. 5-8. osztály Kovács Róbert Péterné DIÁKOLIMPIA

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK I. FÉLÉVI MUNKATERVE MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

Sporteredmények (március)

Sporteredmények (március) Tanács Levente 3.b Bak Péter 4.a Szeri Ádám 4.a 2. hely Városi Mezei Futóbajnokság (Diákolimpia) Tóth Gergely 4.a Kapic Amir 4.a Szabó Csenge 5.a Király Csenge 3.a Koltai Anna 3.b Lukács Noémi 4.a Mukus

Részletesebben

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE

HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT 2014. ÉVI MUNKATERVE HERÉD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ - TESTÜLETÉNEK 2014. ÉVI MUNKATERVE 1 MUNKATERV 2014. év Heréd község Képviselő-testületének 2014. évi munkaterve 1. 2014. január 27. (hétfő) 17 óra Együttes ülés Nagykökényes

Részletesebben

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei

A 2010/2011-es tanév versenyeredményei 3. sz. melléklet A 2010/2011-es tanév versenyeredményei Szorobán 2. évfolyam Nyíri Bence megyei 3. hely országos 7. hely Bartha Dorottya megyei 2. hely országos 7. hely Felkészítő tanár: Szegváriné Balpataki

Részletesebben

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend

Hajdú-Bihar Megyei Sakk Csapatbajnokság 2012/2013 erősorrend 1. Püspökladányi MÁV Sakk Klub 1 Egri Laszlo Jr. HUN 703397 2127 23618 vendég 2 Egri Laszlo HUN 707619 2128 2269 3 Szathmari Gabor HUN 718785 1984 2284 4 Hegedus Sandor HUN 727210 1795 8781 5 Keseru Tibor

Részletesebben

Kerületi, területi és országos versenyeredmények az alsó tagozaton, a 2007/2008. tanévben Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium

Kerületi, területi és országos versenyeredmények az alsó tagozaton, a 2007/2008. tanévben Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Kerületi, területi és országos versenyeredmények az alsó tagozaton, a 2007/2008. tanévben Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium Bolyai Matematikaverseny (területi) Csapatban 4. hely Biró Adrienn 3.b Fülöp

Részletesebben

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010

Természettudományi munkaközösség. Versenyeredmények 2009/2010 Természettudományi munkaközösség Versenyeredmények 2009/2010 Természetfotó pályázat Őszi forduló I. helyezés: Szabó Fanni 7.b Ködbe burkolózva II. helyezés: Batki Viktória 8.e Fénysugár III. helyezés:

Részletesebben

Megyei és országos versenyeken álltak helyt a MÓRÁSOK

Megyei és országos versenyeken álltak helyt a MÓRÁSOK Megyei és országos versenyeken álltak helyt a MÓRÁSOK BOLYAI MATEMATIKA CSAPATVERSENY megyei forduló Beke Norbert, Oláh Dávid, Beke Zoltán, Krucsó József Az országos döntőben a 16. helyezettek lettek.

Részletesebben

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár

Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné. Név oszt. helyezés Kategória felkészítő tanár TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Kiss Hunor 1.a 1. 1. Gál Csabáné TUDÁSBAJNOKSÁG MEGYEI DÖNTŐ - ANYANYELV Fónagy-Árva Péter 2.a 18. 2. Nagy Levente 2.b 26. 2. Bodnárné Bali Krisztina TUDÁSBAJNOKSÁG

Részletesebben

!"#$ ,"-*"$"$ "-%!$)"%""-%*(. / -&0& 1 -*" ,#*"5,#! 1 A! $ "" $ & B! "" $ '(" $ " " A!% E % D2"% D D

!#$ ,-*$$ -%!$)%-%*(. / -&0& 1 -* ,#*5,#! 1 A! $  $ & B!  $ '( $   A!% E % D2% D D $ % $ & & '(& )'(' +,-./01 ) & 20(3 % & 4( 3 5 $ & 6 7 % )& (%83% 2 ) 5 98..'1 : & % $ $% $ $& 7 % % ; & & % $ ) &<

Részletesebben

J E G Y Z Ő K Ö N Y V

J E G Y Z Ő K Ö N Y V ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETE 8477 TÜSKEVÁR Szám: 125-36/2013. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Tüskevár Község Önkormányzata Képviselő-testületének 2013. október 15-én (kedden) 9,00 órai kezdettel megtartott

Részletesebben

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE

ESEMÉNYNAPTÁR A ES TANÉVRE / Székesfehérvári Nemes Nagy Ágnes Kollégium 8000 Székesfehérvár Gyümölcs u. 13. Tel: 22-500-231 Fax: 22-500-290 ESEMÉNYNAPTÁR A 2016-2017-ES TANÉVRE Készítette: Nyikusné Tatai Szilvia igazgatóhelyettes

Részletesebben

SPORTEREDMÉNYEINK KÖZÖTT:

SPORTEREDMÉNYEINK KÖZÖTT: SPORTEREDMÉNYEINK 2004-2016 KÖZÖTT: Év Helyezés Sportág Verseny Név 2004. I. lány kosárlabda XII. ker. Diákolimpia V. Korcsoportos 2004. III. váltóúszás XII. ker. Diákolimpia VI. korcsoportos 2004. I.

Részletesebben

Települési Rendezvény Naptár 2009.

Települési Rendezvény Naptár 2009. Települési Rendezvény Naptár Időpont Rendezvény megnevezése A rendezvény helyszíne február 14. február 21. március 15. 18 órakor március 21. április 4. 10 órától Iskolai farsangi bál A rendezvényszervező

Részletesebben

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés

Tanuló neve Osztálya Verseny neve Helyezés Sor-sz. Gábor Á. Ált. Isk. Tanuló neve Osztálya neve Helyezés Felkészítő pedagógus 1. Antal Norbert 1.b. Versmondó I Polizosz Tünde 2. Le Uyen Trang Kitti 7.a Nyelvünkben élünk Révész 3. Dömötör Dóri 8.c

Részletesebben

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00

Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán 8.00 12.00 13.00 16.00 Szajoli Polgármesteri Hivatal 5081 Szajol, Rózsák tere 1. Tel.: 56/446-000 Fax: 56/446-447 E-mail: titkarsag@szajolph.t-online.hu Polgármester: Szöllősi József Ügyfélfogadási rendje: minden héten szerdán

Részletesebben

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete

Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2015. (VIII.26.) Önkormányzati rendelete Apátfalva Község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 14/2014.

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN

VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN VERSENYEREDMÉNYEK A 2009-2010-ES TANÉVBEN "BRODARICS TERÜLETI ANYANYELVI VERSENY 13. hely: Balogh Zita (4.o) Felkészítő tanár: Horváth Ildikó 2. hely: Merzay Csenge(5.o) 2. hely: Péterffy Orsolya (5.o)

Részletesebben

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra

Január. Február. 02. szombat 18 óra. 15. péntek 18 óra. 19. kedd 17 óra 22. péntek 17 óra Január 02. 15. 19. kedd 22. 23. 30. 01. hétfő 06. 16:30 12. Újévi koncert R: Jánossomorjai Fúvós Egyesület tel.: 20/435-8431 www.jfe.hu Megemlékezés a doni áttörés 67. évfordulója alkalmából H: Kalafszky

Részletesebben

ÉLETFA-KARÁCSONYFA KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLAI TANULÓK RÉSZÉRE

ÉLETFA-KARÁCSONYFA KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLAI TANULÓK RÉSZÉRE ÉLETFA-KARÁCSONYFA KÉPZŐMŰVÉSZETI PÁLYÁZAT ÁLTALÁNOS ÉS KÖZÉPISKOLAI TANULÓK RÉSZÉRE A pályázat kiírója: Makó Város Önkormányzata és Képviselő-testülete és a Városház Galéria, Makó A pályázat lebonyolítója:

Részletesebben

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK

Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK SPORTEREDMÉNYEK TANAK 2013/2014. tanév Atlétika 2013. 10. 03. Pécs PVSK Tordai Miklós I. helyezett 100 m síkfutás I. helyezett 200 m síkfutás I. helyezett Hegedűs Péter II. helyezett magasugrás I. helyezett

Részletesebben

Benevezett: 68 fő Részt vett: 60fő

Benevezett: 68 fő Részt vett: 60fő Kalmá László Mat. verseny 2014. Végleges lista Helyezés Név Évfolyam Felkészítő tanár 1. Takács Balázs 5 Szalainé Szunyi Klára 2. Hámori Janka 5 Tánczosné Fullér Ildikó, Hoffer G 3. Jászapáti Péter 5 Tánczosné

Részletesebben

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK

2009/2010. TANÉV ALAPÍTVÁNYI TÁMOGATÁSOK ÖSSZESÍTÉSE I. VIZSGADÍJAK Név Osztály Vizsga Összeg 1. Pelyvás Lívia 11. C Német közép C 21 300 Ft 2. Farkas Gergı 12. A Angol alap C 14 200 Ft 3. Nemes Norbert Ferenc 12. B Angol közép C 21 300 Ft 4. Szabó Éva 12. B Angol közép

Részletesebben

Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium

Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium Versenyeredmények 2014/2015. Berzsenyi Dániel Gimnázium SPORT Atlétika ügyességi csapatbajnokság-diákolimpia megyei döntő Aranyérmesek: Leány gerelyhajító csapat Bárczi Kata, Gergő Virág, Horváth Zsanett,

Részletesebben

A 2016/17. tanév munkaterve

A 2016/17. tanév munkaterve A 2016/17. tanév munkaterve Alakuló értekezlet Munkavédelmi oktatás Javítóvizsgák Tankönyvosztás Elsősök előkészítője Szakkörök szervezése Elsős szülői értekezlet Tanévnyitó ünnepély Tanévnyitó értekezlet

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013/2014. TANÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013/2014. TANÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013/2014. TANÉV TANULÓ NEVE OSZTÁLYA HELYEZÉS VERSENY NEVE IDŐPONT TERÜLETI VONATKOZÁS FELKÉSZÍTŐ Wertheim Dominik 1.a 8. Mondola Országos Vers-és Prózamondó Verseny 2014.01.17 Országos

Részletesebben

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények

Általános Iskola. Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért. Bogyiszló Eredmények Általános Iskola Tájékozódási bemutató és verseny Diáktájfutás - egy program a jövőért Bogyiszló 2009.02.18. Eredmények Helyezés/Név Osztály D1 D2 Idő Fiú (6) 1 Bencze Máté Márk 1.oszt. 4:24 4:24 2 Végh

Részletesebben

Gróf Széchenyi István Ált. Isk. Sportköre

Gróf Széchenyi István Ált. Isk. Sportköre Készítette: 1 A Diákolimpiai versenyrendszerről A Magyar Diáksport Szövetség 1987-ben alakult társadalmi szervezet, mely a közoktatásban - alap- és középfokú oktatási intézményekben - működő diáksport

Részletesebben

RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április

RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április Iskolai, körzeti, megyei, országos szintű rendezvények RENDEZVÉNY- és VERSENYNAPTÁR 2014. április Nap Óra Rendezvény megnevezése Helyszín Felelős Megjegyzés 1. 8.00 Évkönyv fotózás iskola, Március 15.

Részletesebben

KIEMELKEDŐ SPORTEREDMÉNYEK

KIEMELKEDŐ SPORTEREDMÉNYEK KIEMELKEDŐ SPORTEREDMÉNYEK MEGYEI SZINTŰ VERSENYEK: Terematlétika 30 m síkfutás Velekei Bence 4.a 2. hely Sály Péter 7.a 2. hely Tömöttlabdadobás Gerencsér Vivien 8.b Pataki Péter 7.b 5. hely 5-körös futás

Részletesebben

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár

Tanulmányi versenyek eredménye tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Tanulmányi ek eredménye 2013-2014. tanév Verseny megnevezése Forduló Helyezés Tanuló neve Évfolyam Felkészítő tanár Simonyi Zs. Helyesíró Verseny iskolai 2. Gulyás Anna 5. Madarasi 1. Fábián Zsombor 6.

Részletesebben

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév)

Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Tanulmányi eredmények Felső tagozat 2011/2012. (II. félév) Magyar Simonyi Zsigmond helyesírási verseny iskolai fordulójában 85% feletti eredményt értek el az alábbi tanulók: 5. évfolyam Szabó Péter 5.b

Részletesebben

Le Duy Thanh 3. Versmondó Különdíj Polizosz Tünde. Varga Tamás matematika Varga Tamás matematika. Varga Tamás matematika. Varga Tamás matematika

Le Duy Thanh 3. Versmondó Különdíj Polizosz Tünde. Varga Tamás matematika Varga Tamás matematika. Varga Tamás matematika. Varga Tamás matematika GÁBOR ÁRON ÁLTALÁNOS ISKOLA Mázás Attila 2. Olvasás 3. Bohus Gáborné Le Duy Thanh 3. Versmondó Különdíj Polizosz Tünde Marczali Dorottya 4. Versmondó 3. Kórádi Gáborné Perényi András 7. Rőder Ádám Gratzer

Részletesebben

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat:

Arany János Országos Irodalom Verseny: Implom József Országos Helyesírási Verseny: 31. Kárpátmedencei irodalmi. pályázat: Implom József Országos Helyesírási Verseny: Arany János Országos Irodalom Verseny: Rab Fanni 9.b 9. helyezett Zay János 7. helyezett Csóka Nikoletta 9.e I Boda Nikolett 11.d IV. helyezett (Antal Andrea)

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója

VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény. Pék- cukrász OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója. Lótenyésztő OSZKTV Szakma Kiváló Tanulója VERSENYEREDMÉNYEK Tagintézmény 2003. Vadász-Ember Andrea 9/E birkózás Orbán Barbara 12/KÉ Gödri Zoltán 13/PC Szalai Dávid 13/PC Horváth Annamária 12/L Pacsi Terézia 12/L Boros Mónika 12/KÉ Takács Szelina

Részletesebben

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA

2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA Erkel Ferenc Művelődési Központ 2013. ŐSZI PROGRAMAJÁNLÓJA 2092 Budakeszi, Fő u. 108. Tel/fax: 06-23-451-161 www.efmk-budakeszi.hu, info@efmk-budakeszi.hu Szeptemberi programjaink Szeptember 20-án, (péntek)

Részletesebben

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni

Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Jegyzőkönyv NAP Diákolimpia IV. Korcsoport - Fiú Egyéni Hajdú-Bihar Debrecen 2009.05.15. 1 Mogyorósi Dávid 94 Püspökladány Püspökladány 882 12,40-530 - 64,48-9,10-02:12.00 2 Kiss Ádám 95 Debrecen Kazinczy

Részletesebben

Rátz Ottó Vörös Dávid nemzetközi III. hely

Rátz Ottó Vörös Dávid nemzetközi III. hely Beszámoló a 2015/2016-os tanév tanulmányi versenyeiről Rábatamási, 2016. június 10. TANULMÁNYI VERSENYEK verseny neve tantárgy tanár Mozaik földrajz Rátz Ottó Vörös Dávid online IV. Nemzetközi Benedek

Részletesebben

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő

Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny. Kecskemét Városi Döntő Lánchíd Darvas Kupa Terematlétika Verseny Kecskemét Városi Döntő 2012. 02. 04. 60 m-es síkfutás Molnár Ivett 1997. KARC 8:14 I. Fricska Zoé 1997. KARC 8:21 II. Varga Fanni 1998. KARC 8:66 III. Gálig Emese

Részletesebben

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA,

DERECSKE VÁROS BÁLJÁRA, Felhívás! A Derecske Városi Mûvelõdési Központ és Könyvtár 2011. december 21-2012. január 2-ig zárva tart. Nyitás 2012. január 3-án. Derecske Város Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és partnerét

Részletesebben

Maroslele Község Polgármesterétől

Maroslele Község Polgármesterétől Maroslele Község Polgármesterétől 6921 Maroslele, Szabadság tér 1. Tel/Fax: 62/256 033 E-mail: marosleleph@vnet.hu Maroslele Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Maroslele Tárgy: Polgármesteri tájékoztató

Részletesebben

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ

MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ MAKÓ VÁROS ALPOLGÁRMESTERÉTŐL FROM THE VICEMAYOR OF MAKÓ 1/162-1/2015/I. Ea: Varga Erika Tárgy: Czirbus Gábor alpolgármester tájékoztatója az előző ülés óta történt fontosabb tárgyalásokról, eseményekről.

Részletesebben

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat

Jegyzőkönyv. A Képviselő-testület 10 igen szavazattal meghozta alábbi határozatát. Határozat Jegyzőkönyv Készült: Szegvár Nagyközségi Önkormányzat Képviselő-testületének 2009. július 14-én Szegvár Nagyközség Polgármesteri Hivatal tanácskozó termében tartott rendkívüli nyílt üléséről Jelen voltak:

Részletesebben

Előadó: Előkészítette: Véleményezte:

Előadó: Előkészítette: Véleményezte: Előterjesztés Tiszalök Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2015. január 29-én tartandó ülésére, a 11. számú Tájékoztató a 2015. éi városi rendezvénytervről tárgyú napirendi pontjához Előadó: Tölgyesi

Részletesebben

KVSE atlétika szakosztály évi értékelése

KVSE atlétika szakosztály évi értékelése KVSE atlétika szakosztály 2013. évi értékelése Az atlétika szakosztály elsősorban gyermek és serdülő korcsoporttal dolgozik. A 2013-as évben bekapcsolódtunk a Magyar Atlétikai Szövetség által életre hívott

Részletesebben

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI

SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI SPORTSZAKOS HALLGATÓK 59. SPORTTALÁLKOZÓJÁNAK VERSENYEREDMÉNYEI 2010. október 2-3. Nyíregyháza ATLÉTIKA Versenyszámok: Férfiak: 100 m Kása Tibor Szombathely I. hely (10,5) Lengyel Roland Szeged II. hely

Részletesebben

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK MONOR VÁROS ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK 2016. I. FÉLÉVI MUNKATERVE A Képviselő-testület - Monor Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról 27/2014. (X. 27.) önkormányzati rendelete

Részletesebben

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az intézményi térítési díjakról szóló. 32/2013. (XII. 17.) sz.

MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK. az intézményi térítési díjakról szóló. 32/2013. (XII. 17.) sz. 0 MEZŐKOVÁCSHÁZA VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK az intézményi térítési díjakról szóló 32/2013. (XII. 17.) sz. önkormányzati R E N D E L E T E Egységes szerkezetben: 4/2014. (IV. 01.), 12/2014.

Részletesebben

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák!

Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! Hunyadi Mátyás Általános Iskola és Napköziotthonos Óvoda 4493. Tiszakanyár, Fő út 23. Tisztelt Igazgató Nő/Úr! Kedves Nyelvtanár Kollégák! A Felső- Szabolcsi Iskolaszövetség angol nyelvi szóbeli versenye

Részletesebben

Név oszt. helyezés korcsoport/lány felkészítő tanár Kaszásné Farkas Viola Soltészné Szörfi Anikó CSAPAT

Név oszt. helyezés korcsoport/lány felkészítő tanár Kaszásné Farkas Viola Soltészné Szörfi Anikó CSAPAT KÖRZETI MEZEI FUTÓ DIÁKOLIMPIA EGYÉNI Soltészné Szörfi Anikó Lukács Réka 1. 1-2. osztály Bíró Eszter 4.a 1. 3-4. osztály korcsoport/fiú Bolgár Dániel 3. 1-2. osztály 1 Lukács Réka Bán Lilla Vágási Dorottya

Részletesebben

Ebéd térítési díj/adag (Ft)

Ebéd térítési díj/adag (Ft) Bezi Község Önkormányzata Képviselő-testületének a Csornai Többcélú Kistérségi Társulás Szociális Központjában 2010. évben fizetendő térítési díjakról szóló 6/2010. (IX.09.) rendelete Bezi Község Önkormányzata

Részletesebben

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából

A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából A Szülőföldünk, Nádudvar Öröksége és Jövője Alapítvány köszönti látogatóit alapításának 17. évfordulója alkalmából Visszapillantó 2015. november 14 Visszapillantó 2015. november 14 A Debreceni Főnix

Részletesebben

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

K I V O N A T. Tiszacsege Város Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből K I V O N A T Önkormányzat Képviselő testületének 2013. december 18 án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből 203/2013.(XII. 18.) KT. számú HATÁROZAT: Képviselő testülete úgy határoz, hogy a 2014. évi városi

Részletesebben

V. korcsoport. Fiú ( ):

V. korcsoport. Fiú ( ): HAJDÚ-BIHAR MEGYEI FOGYATÉKOS SPORTOLÓK SZÖVETSÉGE 4032 Debrecen, Oláh Gábor u. 5. Lev. cím:4024 Debrecen, Piac u. 71. Tel.: 0670/370-4737 E-mail: hafoszov@hafoszov.ehc.hu Fogyatékos tanulók nevelését,

Részletesebben

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l.

5.b S. Tóth Marcell országos fordulóba továbbjutott 5.b Kovács Bertalan országos fordulóba továbbjutott 4.a Horváth Kristóf megyei l. Kiemelkedő verseny eredmények az elmúlt fél évben Titok Arany János országos verseny 8.a. Papp Marcell 3.hely Nagyné Molnár Sarolta 5.a. Osváth Bálint 7.hely Guzslovánné B. Judit 5.b. Kovács Bertalan 7.hely

Részletesebben

A verseny neve Kategória Helyezés

A verseny neve Kategória Helyezés Egy Nap az Élet A verseny neve Kategória Helyezés "Édes Anyanyelvünk" nyelvhasználati verseny országos, Kárpát-medencei döntőjén Városi Weöres Sándor szavalóverseny döntőbe jutott kimagasló eredményt ért

Részletesebben

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő

Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb ben születettek Nincs szintidő Oldal 1 Sz. 1 50m Gyorsúszás Férfi 7 éves és idősebb 2006.11.25. 98-99-ben születettek Nincs szintidő 1. Atyi Ádám 98 006 37.49 2. Ujlakán Kálmán 98 006 40.89 4. Nagy Balázs 98 006 43.91 3. Varga Márton

Részletesebben

XII. Őrségi Tökfesztivál

XII. Őrségi Tökfesztivál XII. Őrségi Tökfesztivál 2015. szeptember 25-27. Szeptember 25. (péntek) Őriszentpéter 10 00 Töktermesztői konferencia Helyszín: Őrségi Nemzeti Park Igazgatóság, Siskaszer 26/A Nagyrákos 18 00 Egyszer

Részletesebben

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY

II. FÖLDI JÁNOS ORSZÁGOS TERMÉSZETTUDOMÁNYI VERSENY CSOKOLÁDÉ ÉS FESZTIVÁL RAJZPÁLYÁZAT VIII. ORSZÁGOS CSOKOLÁDÉ FESZTIVÁL Pozsa Panna Eszter 7.a III. Felsős Szilvásiné Bodnár Tímea BENDEGÚZ GYERMEK- ÉS IFJÚSÁGI AKADÉMIA XVI. NYELVÉSZ TANULMÁNYI ORSZÁGOS

Részletesebben

EREDMÉNYEINK. 2012/2013 tanév KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG. - II. helyezés Benczenleitner Tárkány É/2. cs. Felkészítő: Friedrich-Mészáros E.

EREDMÉNYEINK. 2012/2013 tanév KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG. - II. helyezés Benczenleitner Tárkány É/2. cs. Felkészítő: Friedrich-Mészáros E. EREDMÉNYEINK 2012/2013 tanév KULTURÁLIS TEVÉKENYSÉG Felfénylő szavak Szavalóverseny Regionális Döntő Iregszemcse - I. helyezés Benczenleitner Tárkány É/2. cs. Felkészítő: Friedrich-Mészáros E. - I. helyezés

Részletesebben

Egyesített Népjóléti Intézmény

Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat 1 2 Egyesített Népjóléti Intézmény Alapító Okirat Költségvetési szerv neve: Egyesített Népjóléti Intézmény Székhelye: Makó, Béke u. 9. Telephelyei: Makó, Deák Ferenc u. 57. Makó, Királyhegyesi

Részletesebben

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu

Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu Balajt Község Önkormányzatának KÉPVISELŐ-TESTÜLETE e-mail cím: onkormányzat@balajt.hu 6-7/2015. J E G Y Z Ő K Ö N Y V Készült: Balajt Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2015. április 29. napján

Részletesebben

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés

Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi verseny DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI. megyei 10. helyezés DOBAI ESZTER MOLNÁR HELGA CSEH NOÉMI Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei 10. helyezés BOROS NÓRA MENSCHIK IVETT DEMJÉN BOGLÁRKA Jeles napok, tanösvények megyei környezetvédelmi megyei7.

Részletesebben

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV

VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV VERSENYEREDMÉNYEK 2013-14., 1. FÉLÉV (EREDMÉNYHIRDETÉS: 2013. december 21., szombat) REGIONÁLIS VERSENYEREMÉNYEINK A Széna Téri Általános Iskola és a Kedvenc rejtvényújság szerkesztősége által 3-8. évfolyamos

Részletesebben

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/

A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ DÉR NAPOK RENDEZVÉNYSOROZAT Mottó: A legnagyobb tanári művészet, hogy az alkotás és felismerés örömét ébresszék. /A. Einstein/ Iskolánk 2003-ban vette fel Dér István festőművész (1937 1993) nevét. A település

Részletesebben

Hírlevél május havi programajánló

Hírlevél május havi programajánló Makó és Térsége Tourinform Iroda kiadványa Hírlevél 2010 május havi programajánló 2010. április 24-én jelenik meg Makó régi képeslapokon című könyv. A könyv civil kezdeményezésre, a városban élő képeslap

Részletesebben

2012. augusztus Szakiskola

2012. augusztus Szakiskola 2012. augusztus Szakiskola Tanuló neve Osztály Tantárgy Terem Vizsgáztató tanár 24.aug 27.aug 28.aug Ajtai Krisztián Péter 09E Élelmiszer ismeret 9 Irházi Emőke 1.n. 9:00-10:00 Ajtai Krisztián Péter 09E

Részletesebben